Prinses Beatrix en Prins Claus (1926-2002)
Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Prinses BeatrixFoto: RVD/Jeroen van der Meyde

Beatrix Wilhelmina Armgard is geboren op 31 januari 1938 in Baarn op Paleis Soestdijk
als eerste dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard.


Foto: RVD

Jeugd


Op 12 mei 1938 is Beatrix gedoopt in de Grote Kerk in Den Haag.

Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak, vluchtte het gezin naar Engeland.
Haar vader, Prins Bernhard bleef tijdens de oorlog in Londen bij haar grootmoeder, Koningin Wilhelmina.
In juni van dat jaar vertrok haar moeder, Prinses Juliana samen met haar dochters naar Ottawa in
Canada waar het veiliger was. Op 19 januari 1943 werd Prinses Margriet in Canada geboren.
In Canada startte Prinses Beatrix na de kleuterschool met het lager onderwijs.
Op 2 augustus 1945 kwam het gezin weer terug in Nederland waar in 1947
op 18 februari Prinses Christina werd geboren.


Foto: RVD


Foto: https://www.facebook.com/koninklijkeverzamelingen/

Na terugkeer in Nederland vervolgde zij op De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven de lagere school.
In april 1950 ging de Prinses over naar het Incrementum, een dependance van het Baarns Lyceum waar
zij in 1956 het eindexamen Gymnasium-A behaalde.

Studie


Vervolgens schreef Prinses Beatrix zich in als studente aan de Rijksuniversiteit Leiden waar zij lid werd
van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL) in Leiden.
De eerste jaren van haar studie volgde ze colleges in de theoretische en toegepaste sociologie,
rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht.
Later volgde ze ook colleges over de cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen,
het Statuut van het Koninkrijk en actuele internationale staatkunde, volkenrecht, geschiedenis en
Europees recht.

In de zomer van 1959 behaalde Prinses Beatrix haar kandidaatsexamen rechten.
Tijdens haar studie bezocht de Prinses verschillende Europese en internationale organisaties in onder meer
Genève, Straatsburg, Parijs en Brussel. In 1961 slaagde zij voor haar doctoraalexamen Rechten
vrije studierichting, een combinatie van diverse disciplines.

In 2005 ontving de toen nog Koningin Beatrix een eredoctoraat van de Universiteit Leiden.
Zij kreeg het eredoctoraat vanwege de manier waarop zij het belang van vrijheid van mensen
aan de orde heeft gesteld en zich heeft uitgesproken over de verantwoordelijkheid die vrijheid
met zich meebrengt.


Prins ClausFoto: RVD, 1998

Claus van Amsberg werd op 6 september 1926 als zoon van Claus-Felix von Amsberg en
Gosta von dem Bussche-Haddenhausen geboren op het landgoed van zijn moeders familie in Dötzingen (Hitzacker).

Jeugd


De vader van Prins Claus was van 1928 tot 1947 planter in Tanganjika (nu Tanzania).
Van 1933 tot 1936 bezocht hij de lagere school in Bad Doberan en vervolgens een kostschool te Lushoto.
Van 1938 tot 1943 volgde de Prins de middelbare schoolopleiding van het internaat Baltenschule te Misdroy,
Pommeren. Van januari tot augustus 1943 bezocht hij de middelbare school te Bad Doberan en daarna werd hij
tot januari 1944 ingezet als Marinehelfer in de buurt van Kiel. In januari 1944 werd de Prins opgeroepen
voor de arbeidsdienst voor een periode van twee maanden. Deze vervulde hij in Königsberg/Neumark.
Weer terug op de middelbare school werd hem in juli 1944 een (oorlogs)einddiploma uitgereikt.

Militaire dienst


Meteen hierna werd hij opgeroepen voor militaire dienst. De Prins werd ingedeeld bij de
reserve-pantserafdeling 6 in Neuruppin, waarbij hij tot maart 1945 ingedeeld bleef.
In deze periode volgde hij gedurende drie maanden een opleiding aan de pantseropleidingsschool
te Viborg (Denemarken).

In maart 1945 werd de Prins ingedeeld bij de negentigste pantserdivisie in Italië.
Aan gevechtshandelingen nam hij echter niet meer deel: begin mei werd hij bij Merano door
de Amerikanen krijgsgevangen gemaakt. In een kamp in Ghedi (bij Brescia) kreeg hij werk als
chauffeur en tolk. In september 1945 brachten de Amerikanen hem als tolk over naar het
Amerikaanse kamp Latimer bij Amersham in Engeland. Na zijn ontslag uit het krijgsgevangenschap
vestigde Prins Claus zich in december 1945 in Hitzacker.

Omdat het in de oorlog behaalde einddiploma van de middelbare school niet erkend werd,
legde de Prins eind 1947 te Lüneburg opnieuw het eindexamen met goed gevolg af.

Studie en diplomatieke dienst


Omdat Prins Claus uitgeloot werd voor de studiewerktuigbouwkunde, werkte hij in 1948 bij een machinefabriek
in Winsen/Luhe om te voldoen aan het voor deze studie vereiste praktijkjaar. Daarna besloot de Prins rechten
te studeren aan de Universiteit van Hamburg bij de Faculteit der Rechten en Staatswetenschappen.
Hij behaalde in 1952 het eerste staatsexamen (Referendar) en het tweede (Assessor) in 1956.
Prins Claus trad begin 1957 in dienst van het West-Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hij slaagde in 1958 voor het diplomatieke examen (Attaché) van de Buitenlandse Dienst.
Vervolgens was hij tot 1961 als ambassadesecretaris werkzaam op de Duitse ambassade te Ciudad Trujillo
(thans Santo Domingo) in de Dominicaanse Republiek en tot 1963 te Abidjan, Ivoorkust.
In Bonn was hij tot augustus 1965 werkzaam bij de sectie Economische Betrekkingen met Afrika
ten zuiden van de Sahara op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Werkzaamheden tot 1980


Meteen na zijn komst in Nederland beijverde Prins Claus zich om zo snel mogelijk vertrouwd te raken
met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving in al haar geledingen. Samen besteedden de
Prins en Prinses Beatrix veel tijd aan de opvoeding van hun jonge kinderen. Ook maakten zij in
deze periode oriëntatiereizen naar Suriname en de Nederlandse Antillen en brachten zij bezoeken
aan vele andere landen en internationale organisaties.

In deze periode had Prins Claus diverse werkterreinen, waarbij zijn bijzondere aandacht uitging
naar ontwikkelingssamenwerking. De kennis en ervaring uit zijn diplomatieke loopbaan waren hem hierbij
van nut. De Prins werd onder meer benoemd tot lid van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking,
tot lid van het Bureau van deze Raad, tot voorzitter van de Nationale Commissie voor de
Ontwikkelingsstrategie 1970-1980, tot voorzitter van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers
en tot Bijzonder Adviseur van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In deze functies
bracht hij bezoeken aan de concentratielanden van het Nederlandse beleid, zoals India, Kenia,
Sri Lanka, Tanzania en Zambia.

Prins naast de Koningin


Op 30 april 1980 deed Koningin Juliana in het Koninklijk Paleis te Amsterdam afstand van de troon
en volgde Prinses Beatrix haar moeder op als Koningin. Na de inhuldiging bezochten Koningin Beatrix
en Prins Claus de Nederlandse Antillen en Aruba. Zij besteedden veel aandacht aan belangrijke
gebeurtenissen in Nederland en stelden zich op de hoogte van de ontwikkelingen op sociaaleconomisch
gebied en van wat er onder de bevolking leefde.

Bij zijn werkbezoeken legde Prins Claus accenten op het gebied van onder meer technologische vernieuwingen
en muziek. Andere interessegebieden van de Prins waren de monumentenzorg, ruimtelijke ordening en
de conservatie van natuur en milieu. Ook bracht hij vele bezoeken aan instellingen van openbaar nut,
handels- en industriële bedrijven en landbouw- en visserijbedrijven.

Functies


In 1984 nam de Prins naast zijn Bijzonder Adviseurschap voor ontwikkelingssamenwerking een aantal
nieuwe functies op zich: hij werd inspecteur-generaal Ontwikkelingssamenwerking, lid van de
Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank NV, lid van de Raad van Commissarissen van de
Koninklijke PTT Nederland NV en voorzitter van het Export Platform Verkeer en Waterstaat.
Prins Claus heeft in 1998 zijn commissariaten bij De Nederlandsche Bank NV en de Koninklijke
PTT Nederland NV beëindigd in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 72 jaar.

Enkele andere functies die Prins Claus bekleedde, waren het erevoorzitterschap van de
Stichting Nationaal Contact Monumenten en de Koning Willem I Stichting, en het
beschermheerschap van het Koninklijk Concertgebouworkest en Scouting Nederland.

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Prins Claus nam de Nederlandse regering
het initiatief tot de oprichting van het Prins Claus Fonds voor cultuur en ontwikkeling.
Doel van het Prins Claus Fonds is het vergroten van het inzicht in culturen en het bevorderen
van de wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling. Prins Constantijn is erevoorzitter van het Fonds.

Prins Claus is op 6 oktober 2002 overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson
en een longontsteking in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.
Hij is bijgezet op 15 oktober 2002 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

Gezin


Op 28 juni 1965 werd de verloving van Claus van Amsberg met Prinses Beatrix bekend gemaakt,
nadat prof. dr. L. de Jong op verzoek van de regering in een rapport had vastgesteld dat op
zijn gedrag in de Tweede Wereldoorlog niets aan te merken was. De voor het huwelijk bij het
parlement ingediende toestemmingswet werd in het najaar van 1965 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.
Op 10 december verkreeg Claus von Amsberg bij wet het Nederlanderschap.

Op 10 maart 1966 voltrok burgemeester Van Hall het huwelijk in het stadhuis van Amsterdam.
De kerkelijke inzegening vond plaats in de Westerkerk door dominee H.J. Kater.
De huwelijkspredicatie werd gehouden door dominee J.H. Sillevis Smitt.
Claus von Amsberg ontving bij deze gelegenheid de titel Prins der Nederlanden en het
predicaat Jonkheer van Amsberg.

Het paar nam hun intrek in kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar de Prinses al vanaf 1963 woonde.
Ze woonden op Kasteel Drakensteyn tot zij in 1981 verhuisden naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Prinses Beatrix heeft op 4 februari 2014 officieel haar intrek genomen in Kasteel Drakensteyn te Lage Vuursche in de gemeente Baarn.
Kasteel Drakensteyn is eigendom van Prinses Beatrix.


Foto: Huwelijk Prinses Beatrix en Prins Claus, Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Prinses Beatrix en Prins Claus kregen drie zonen:
- Willem-Alexander Claus George Ferdinand (27 april 1967)
- Johan Friso Bernhard Christiaan David (25 september 1968 - 12 augustus 2013)
- Constantijn Christof Frederik Aschwin (11 oktober 1969)


Foto: Prins Claus, Prinses Beatrix en hun zoon Prins Willem-Alexander in 1967, RVD


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met kinderen in 1973, RVD


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met kinderen in de tuin van Kasteel Drakensteyn, 1974, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Prinses Beatrix met haar zonen, 1975, Davis/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD/ANP, In 1978 was Koning Willem-Alexander met zijn ouders, Prinses Beatrix en Prins Claus, broers en
neef Carlos (zoon van Prinses Irene) op vakantie in het Ierse dorp Sneem.

Dit jaar (2019) was de zomerfotosessie weer bij Paleis Huis ten Bosch. Vanaf 1981, toen Koningin Beatrix met haar gezin naar Paleis Huis ten Bosch verhuisde,
heeft een aantal fotosessies in de tuin plaatsgevonden. Deze foto uit 1982 is gemaakt naast de vijver in de achtertuin van het Paleis. Koningin Beatrix en
de Prinsen Claus, Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn drinken ondertussen een kop thee.


Foto: RVD / Reginald Davis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met hun drie zonen in 1998, Capital Photos/RVD/Nationaal Archief

Kleinkinderen


Prinses Beatrix heeft acht kleinkinderen:

- Eloise (8 juni 2002), dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

- Catharina-Amalia (7 december 2003), dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

- Claus-Casimir (21 maart 2004), zoon van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

- Luana (26 maart 2005), dochter van Prins Friso en Prinses Mabel

- Alexia (26 juni 2005), dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

- Leonore (3 juni 2006), dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

- Zaria (18 juni 2006), dochter van Prins Friso en Prinses Mabel

- Ariane (10 april 2007), dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: De Koningin met haar zonen, schoondochters en kleinkinderen, Het Oude Loo, 2005, RVD/Raymond Rutting


Foto: Prinses Beatrix met haar kleinkinderen Claus-Casimir, Leonore en Eloïse in 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Beatrix met haar kleinkinderen Gravin Luana en Gravin Zaria in juni 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Beatrix met haar kleinkinderen Gravin Luana en Gravin Zaria in juni 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Mabel, Prinses Beatrix met Zaria op schoot en Prins Friso met Luana op schoot, RVD/Jeroen van der Meyde, juni 2006


Foto: Prinses Beatrix en haar kleinkinderen in 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Beatrix, Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia
en Prinses Ariane in april 2007, RVD

Op 12 augustus 2013 is haar zoon Prins Friso in Den Haag overleden aan complicaties die zijn opgetreden
ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeval
op 17 februari 2012 in Lech, Oostenrijk.


Foto: RVD/ANP, Koen van Weel


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Koningin van 30 april 1980 tot 30 april 2013


Op 30 april 1980 wordt Prinses Beatrix de nieuwe Koningin nadat haar moeder Koningin Juliana de abdicatie had getekend.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: Inhuldiging Koningin Beatrix op 30 april 1980, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Professional Imaging

Ze doet werkbezoeken, streekbezoeken en gaat op staatsbezoeken en leest de Troonrede voor op Prinsjesdag.
Ze moet ook dingen goed keuren van de Tweede Kamer.

In 1983 werd in Nederland het volledig eerstgeboorterecht ingevoerd. Daarin werd vastgelegd dat de sekse van de troonopvolger voortaan geen invloed meer had.
Zo ging voortaan ook het eerstgeboorterecht gelden: tot die tijd zou een jongere broer van Amalia voorrang hebben gehad bij de opvolging.

Koningin Beatrix werd door Koningin Elizabeth in 1989 benoemd tot Lady in de Orde van de Kousenband van Groot-Brittannië.

Op 16 mei 1996 ontving de Koningin voor haar inzet voor Europese eenwording de internationale Karelsprijs.
Deze prijs is ingesteld in 1949 om mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Europese eenwording
te onderscheiden. De Koningin was de derde Nederlander die deze prijs heeft ontvangen;
Hendrik Brugmans (1951) en Joseph Luns (1961) gingen haar voor.


Foto: RVD/Max Koot Studio/Rob Ris


Foto: RVD/Max Koot Studio/Rob Ris


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Anton Corbijn


Foto: RVD/Anton Corbijn


Foto: RVD/Anton Corbijn

Op 30 april 2005 vierde Koningin Beatrix haar 25 jarig regeringsjubileum in heel Nederland met de Nederlanders.
Sinds 4 november 2011 is Koningin Beatrix het oudste regerende staatshoofd van ons vaderland.
Koning Willem III was tot op heden het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gekend.
Ook geen stadhouder was op de leeftijd van Beatrix en Willem III nog in functie.


Foto: RVD/Raymond Rutting


Foto: RVD/Vincent Mentzel


Foto: RVD/Vincent Mentzel


Foto: RVD/Vincent Mentzel


Foto: RVD/Rijksoverheid


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek

Op 28 januari 2013 heeft Hare Majesteit de Koningin haar aftreden aangekondigd.


Foto: RVD

Op 30 april 2013 tekende Beatrix haar abdicatie.
En is haar oudste zoon Koning Willem-Alexander geworden.
Nadat ze haar handtekening heeft gezet op de abdicatie is Beatrix vanaf 30 april 2013 weer
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.


Foto: RVD/ANP

Hare Majesteit de Koningin ondertekent de Akte van Abdicatie in de Mozeszaal
in het Koninklijk Paleis Amsterdam, 30 april 2013.


Foto: RVD

Akte van Abdicatie 2013


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix, Prinses Alexia,
de Prinses van Oranje en Prinses Ariane in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Foto's Prinses BeatrixFoto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 30 januari 2018 gaf de RVD maar liefst 7 nieuwe foto's vrij van Prinses Beatrix vanwege haar 80ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 31 januari 2018 gaf de RVD maar liefst nog eens 3 nieuwe foto's vrij van Prinses Beatrix vanwege haar 80ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie staatshoofden.


Foto: Det Kongelige Hoff

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Koninklijke familie helpt met opknappen instrumenten, 15 maart 2019


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn hebben samen met Hunne Hoogheden Prins Bernhard en Prinses Annette
op 15 maart 2019 deelgenomen aan NLdoet. Dit is de grootste landelijke vrijwilligersactie die jaarlijks georganiseerd wordt door het Oranje Fonds.
Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prins Bernhard en Prinses Annette hielpen mee met het sorteren en schoonmaken van muziekinstrumenten bij het magazijn
van Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Huizen.

Tijdens NLdoet, dat op jaar 15 en 16 maart 2019 plaats vond, zetten honderdduizenden Nederlanders zich belangeloos in voor anderen. In heel het land werden
ruim 8.000 activiteiten georganiseerd waarbij iedereen kon aansluiten. Op deze manier konden mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met
vrijwilligerswerk en ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen.

Stichting Instrumentendepot Leerorkest zorgt ervoor dat ieder kind in Nederland de kans krijgt een instrument te leren bespelen. Zij geven instrumenten
in bruikleen, zodat de aanschaf van een duur instrument geen obstakel hoeft te vormen. Tijdens de NLdoet-activiteit in Huizen zijn gedoneerde instrumenten
opgeknapt en gereedgemaakt, zodat kinderen ze kunnen leren bespelen.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor hoeft te staan.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Prinses Beatrix en de Prins van Wales aanwezig bij Airborne Luchtlandingen en Herdenking in Ede


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is zaterdag 21 september aanwezig bij de Airborne Luchtlandingen
en Herdenking in het kader van 75 jaar Vrijheid. Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Wales woont de herdenking ook bij.

Op 18 september 1944 landden ruim 2.000 geallieerde parachutisten op de Ginkelse Heide als onderdeel van Operatie Market Garden.
Market Garden was bedoeld om de bruggen over de Nederlandse rivieren over te nemen (Market) en de troepen van het Tweede Britse
Leger te laten doorstoten (Garden). Meer dan 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse troepen namen deel aan deze grootste luchtlandingsoperatie
in de geschiedenis. De operatie mislukte en het zou tot de lente van 1945 duren voordat de geallieerden de Rijn over gingen.

Prinses Beatrix en De Prins van Wales wonen de herdenkingsbijeenkomst op de Ginkelse Heide bij en leggen beiden een krans bij het
Airborne monument op de Heide. Daarnaast ontmoeten Prinses Beatrix en De Prins van Wales enkele Market Gardenveteranen. Voor en na
de herdenkingsbijeenkomst eren honderden parachutisten hun voorgangers door middel van luchtlandingen.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Functies


Prinses Beatrix is nog altijd beschermvrouwe van een groot aantal organisaties.

- Beschermvrouwe Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
- Beschermvrouwe Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
- Beschermvrouwe Bomenstichting
- Beschermvrouwe Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten
- Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
- Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Architecten / Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
- Beschermvrouwe Dutch Caribbean Nature Alliance
- Beschermvrouwe HVO-Querido
- Beschermvrouwe Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
- Beschermvrouwe Johanna Kinderfonds
- Beschermvrouwe Karel Doormanfonds
- Beschermvrouwe Koning Willem Fonds, Londen
- Beschermvrouwe Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
- Beschermvrouwe Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
- Beschermvrouwe Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
- Beschermvrouwe Koninklijk Nederlands Zangersverbond
- Beschermvrouwe Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
- Beschermvrouwe Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek
- Beschermvrouwe Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
-Beschermvrouwe Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
- Beschermvrouwe Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging De Hoop
- Beschermvrouwe Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen
- Beschermvrouwe Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta
- Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
- Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
- Beschermvrouwe Koninklijke Marechaussee
- Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura
- Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
- Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Redding-Maatschappij
- Beschermvrouwe Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas
- Beschermvrouwe Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer
- Beschermvrouwe Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek
- Beschermvrouwe Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
- Beschermvrouwe KWF Kankerbestrijding (v/h Stichting Koningin Wilhemina Fonds)
- Beschermvrouwe Landbouwmaatschappij Zuid-Midden-Oost
- Beschermvrouwe Leids Universiteits Fonds
- Beschermvrouwe LTO-Noord
- Beschermvrouwe Miniatuurstad Madurodam
- Beschermvrouwe Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
- Beschermvrouwe NBvP, Vrouwen van Nu
- Beschermvrouwe Nederlands Comité Unicef
- Beschermvrouwe Nederlandse Atletiek Unie
- Beschermvrouwe Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging
- Beschermvrouwe Nederlandse Vereniging Arti en Industriae
- Beschermvrouwe Stichting Oogfonds Nederland
- Beschermvrouwe Prinses Beatrix Spierfonds
- Beschermvrouwe ReumaNederland (voorheen Reumafonds)
- Beschermvrouwe Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
- Beschermvrouwe Stichting Nederlandse Volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhemina
- Beschermvrouwe Stichting Simavi
- Beschermvrouwe Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten
- Beschermvrouwe Stichting Vluchteling
- Beschermvrouwe Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Beschermvrouwe Stichting Zorg en Bijstand
- Beschermvrouwe Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum
- Beschermvrouwe Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
- Beschermvrouwe Vereniging De Hollandsche Molen
- Beschermvrouwe Vereniging Gelre
- Beschermvrouwe Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut
- Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij
- Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
- Beschermvrouwe Vereniging Rembrandt
- Beschermvrouwe Young Women's Christian Association
- Beschermvrouwe Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
- Erelid Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging Muiden

Zelfgemaakte foto's van Prinses Beatrix


De website beheerster heeft Koningin Beatrix zelf een keer goed kunnen fotograferen.
Copyright © 2006-2019 https://koningsfan.nl/


Homepage