Prinses Beatrix en Prins Claus (1926-2002)
Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Prinses BeatrixFoto: RVD/Jeroen van der Meyde

Beatrix Wilhelmina Armgard is geboren op 31 januari 1938 in Baarn op Paleis Soestdijk
als eerste dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard.


Foto: RVD

Jeugd


Op 12 mei 1938 is Beatrix gedoopt in de Grote Kerk in Den Haag.

Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak, vluchtte het gezin naar Engeland.
Haar vader, Prins Bernhard bleef tijdens de oorlog in Londen bij haar grootmoeder, Koningin Wilhelmina.
In juni van dat jaar vertrok haar moeder, Prinses Juliana samen met haar dochters naar Ottawa in
Canada waar het veiliger was. Op 19 januari 1943 werd Prinses Margriet in Canada geboren.
In Canada startte Prinses Beatrix na de kleuterschool met het lager onderwijs.
Op 2 augustus 1945 kwam het gezin weer terug in Nederland waar in 1947
op 18 februari Prinses Christina werd geboren.


Foto: RVD


Foto: https://www.facebook.com/koninklijkeverzamelingen/

Na terugkeer in Nederland vervolgde zij op De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven de lagere school.
In april 1950 ging de Prinses over naar het Incrementum, een dependance van het Baarns Lyceum waar
zij in 1956 het eindexamen Gymnasium-A behaalde.

Studie


Vervolgens schreef Prinses Beatrix zich in als studente aan de Rijksuniversiteit Leiden waar zij lid werd
van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL) in Leiden.
De eerste jaren van haar studie volgde ze colleges in de theoretische en toegepaste sociologie,
rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht.
Later volgde ze ook colleges over de cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen,
het Statuut van het Koninkrijk en actuele internationale staatkunde, volkenrecht, geschiedenis en
Europees recht.

In de zomer van 1959 behaalde Prinses Beatrix haar kandidaatsexamen rechten.
Tijdens haar studie bezocht de Prinses verschillende Europese en internationale organisaties in onder meer
Genève, Straatsburg, Parijs en Brussel. In 1961 slaagde zij voor haar doctoraalexamen Rechten
vrije studierichting, een combinatie van diverse disciplines.

In 2005 ontving de toen nog Koningin Beatrix een eredoctoraat van de Universiteit Leiden.
Zij kreeg het eredoctoraat vanwege de manier waarop zij het belang van vrijheid van mensen
aan de orde heeft gesteld en zich heeft uitgesproken over de verantwoordelijkheid die vrijheid
met zich meebrengt.


Prins ClausFoto: RVD, 1998

Claus van Amsberg werd op 6 september 1926 als zoon van Claus-Felix von Amsberg en
Gosta von dem Bussche-Haddenhausen geboren op het landgoed van zijn moeders familie in Dötzingen (Hitzacker).

Jeugd


De vader van Prins Claus was van 1928 tot 1947 planter in Tanganjika (nu Tanzania).
Van 1933 tot 1936 bezocht hij de lagere school in Bad Doberan en vervolgens een kostschool te Lushoto.
Van 1938 tot 1943 volgde de Prins de middelbare schoolopleiding van het internaat Baltenschule te Misdroy,
Pommeren. Van januari tot augustus 1943 bezocht hij de middelbare school te Bad Doberan en daarna werd hij
tot januari 1944 ingezet als Marinehelfer in de buurt van Kiel. In januari 1944 werd de Prins opgeroepen
voor de arbeidsdienst voor een periode van twee maanden. Deze vervulde hij in Königsberg/Neumark.
Weer terug op de middelbare school werd hem in juli 1944 een (oorlogs)einddiploma uitgereikt.

Militaire dienst


Meteen hierna werd hij opgeroepen voor militaire dienst. De Prins werd ingedeeld bij de
reserve-pantserafdeling 6 in Neuruppin, waarbij hij tot maart 1945 ingedeeld bleef.
In deze periode volgde hij gedurende drie maanden een opleiding aan de pantseropleidingsschool
te Viborg (Denemarken).

In maart 1945 werd de Prins ingedeeld bij de negentigste pantserdivisie in Italië.
Aan gevechtshandelingen nam hij echter niet meer deel: begin mei werd hij bij Merano door
de Amerikanen krijgsgevangen gemaakt. In een kamp in Ghedi (bij Brescia) kreeg hij werk als
chauffeur en tolk. In september 1945 brachten de Amerikanen hem als tolk over naar het
Amerikaanse kamp Latimer bij Amersham in Engeland. Na zijn ontslag uit het krijgsgevangenschap
vestigde Prins Claus zich in december 1945 in Hitzacker.

Omdat het in de oorlog behaalde einddiploma van de middelbare school niet erkend werd,
legde de Prins eind 1947 te Lüneburg opnieuw het eindexamen met goed gevolg af.

Studie en diplomatieke dienst


Omdat Prins Claus uitgeloot werd voor de studiewerktuigbouwkunde, werkte hij in 1948 bij een machinefabriek
in Winsen/Luhe om te voldoen aan het voor deze studie vereiste praktijkjaar. Daarna besloot de Prins rechten
te studeren aan de Universiteit van Hamburg bij de Faculteit der Rechten en Staatswetenschappen.
Hij behaalde in 1952 het eerste staatsexamen (Referendar) en het tweede (Assessor) in 1956.
Prins Claus trad begin 1957 in dienst van het West-Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hij slaagde in 1958 voor het diplomatieke examen (Attaché) van de Buitenlandse Dienst.
Vervolgens was hij tot 1961 als ambassadesecretaris werkzaam op de Duitse ambassade te Ciudad Trujillo
(thans Santo Domingo) in de Dominicaanse Republiek en tot 1963 te Abidjan, Ivoorkust.
In Bonn was hij tot augustus 1965 werkzaam bij de sectie Economische Betrekkingen met Afrika
ten zuiden van de Sahara op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Werkzaamheden tot 1980


Meteen na zijn komst in Nederland beijverde Prins Claus zich om zo snel mogelijk vertrouwd te raken
met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving in al haar geledingen. Samen besteedden de
Prins en Prinses Beatrix veel tijd aan de opvoeding van hun jonge kinderen. Ook maakten zij in
deze periode oriëntatiereizen naar Suriname en de Nederlandse Antillen en brachten zij bezoeken
aan vele andere landen en internationale organisaties.

In deze periode had Prins Claus diverse werkterreinen, waarbij zijn bijzondere aandacht uitging
naar ontwikkelingssamenwerking. De kennis en ervaring uit zijn diplomatieke loopbaan waren hem hierbij
van nut. De Prins werd onder meer benoemd tot lid van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking,
tot lid van het Bureau van deze Raad, tot voorzitter van de Nationale Commissie voor de
Ontwikkelingsstrategie 1970-1980, tot voorzitter van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers
en tot Bijzonder Adviseur van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In deze functies
bracht hij bezoeken aan de concentratielanden van het Nederlandse beleid, zoals India, Kenia,
Sri Lanka, Tanzania en Zambia.

Prins naast de Koningin


Op 30 april 1980 deed Koningin Juliana in het Koninklijk Paleis te Amsterdam afstand van de troon
en volgde Prinses Beatrix haar moeder op als Koningin. Na de inhuldiging bezochten Koningin Beatrix
en Prins Claus de Nederlandse Antillen en Aruba. Zij besteedden veel aandacht aan belangrijke
gebeurtenissen in Nederland en stelden zich op de hoogte van de ontwikkelingen op sociaaleconomisch
gebied en van wat er onder de bevolking leefde.

Bij zijn werkbezoeken legde Prins Claus accenten op het gebied van onder meer technologische vernieuwingen
en muziek. Andere interessegebieden van de Prins waren de monumentenzorg, ruimtelijke ordening en
de conservatie van natuur en milieu. Ook bracht hij vele bezoeken aan instellingen van openbaar nut,
handels- en industriële bedrijven en landbouw- en visserijbedrijven.

Functies


In 1984 nam de Prins naast zijn Bijzonder Adviseurschap voor ontwikkelingssamenwerking een aantal
nieuwe functies op zich: hij werd inspecteur-generaal Ontwikkelingssamenwerking, lid van de
Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank NV, lid van de Raad van Commissarissen van de
Koninklijke PTT Nederland NV en voorzitter van het Export Platform Verkeer en Waterstaat.
Prins Claus heeft in 1998 zijn commissariaten bij De Nederlandsche Bank NV en de Koninklijke
PTT Nederland NV beëindigd in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van 72 jaar.

Enkele andere functies die Prins Claus bekleedde, waren het erevoorzitterschap van de
Stichting Nationaal Contact Monumenten en de Koning Willem I Stichting, en het
beschermheerschap van het Koninklijk Concertgebouworkest en Scouting Nederland.

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Prins Claus nam de Nederlandse regering
het initiatief tot de oprichting van het Prins Claus Fonds voor cultuur en ontwikkeling.
Doel van het Prins Claus Fonds is het vergroten van het inzicht in culturen en het bevorderen
van de wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling. Prins Constantijn is erevoorzitter van het Fonds.

Prins Claus is op 6 oktober 2002 overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson
en een longontsteking in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.
Hij is bijgezet op 15 oktober 2002 in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft.

Gezin


Op 28 juni 1965 werd de verloving van Claus van Amsberg met Prinses Beatrix bekend gemaakt,
nadat prof. dr. L. de Jong op verzoek van de regering in een rapport had vastgesteld dat op
zijn gedrag in de Tweede Wereldoorlog niets aan te merken was. De voor het huwelijk bij het
parlement ingediende toestemmingswet werd in het najaar van 1965 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.
Op 10 december verkreeg Claus von Amsberg bij wet het Nederlanderschap.

Op 10 maart 1966 voltrok burgemeester Van Hall het huwelijk in het stadhuis van Amsterdam.
De kerkelijke inzegening vond plaats in de Westerkerk door dominee H.J. Kater.
De huwelijkspredicatie werd gehouden door dominee J.H. Sillevis Smitt.
Claus von Amsberg ontving bij deze gelegenheid de titel Prins der Nederlanden en het
predicaat Jonkheer van Amsberg.

Het paar nam hun intrek in kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar de Prinses al vanaf 1963 woonde.
Ze woonden op Kasteel Drakensteyn tot zij in 1981 verhuisden naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Prinses Beatrix heeft op 4 februari 2014 officieel haar intrek genomen in Kasteel Drakensteyn te Lage Vuursche in de gemeente Baarn.
Kasteel Drakensteyn is eigendom van Prinses Beatrix.


Foto: Huwelijk Prinses Beatrix en Prins Claus, Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Prinses Beatrix en Prins Claus kregen drie zonen:
- Willem-Alexander Claus George Ferdinand (27 april 1967)
- Johan Friso Bernhard Christiaan David (25 september 1968 - 12 augustus 2013)
- Constantijn Christof Frederik Aschwin (11 oktober 1969)


Foto: Prins Claus, Prinses Beatrix en hun zoon Prins Willem-Alexander in 1967, RVD


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met kinderen in 1973, RVD


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met kinderen in de tuin van Kasteel Drakensteyn, 1974, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Prinses Beatrix met haar zonen, 1975, Davis/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD/ANP, In 1978 was Koning Willem-Alexander met zijn ouders, Prinses Beatrix en Prins Claus, broers en
neef Carlos (zoon van Prinses Irene) op vakantie in het Ierse dorp Sneem.

Dit jaar (2019) was de zomerfotosessie weer bij Paleis Huis ten Bosch. Vanaf 1981, toen Koningin Beatrix met haar gezin naar Paleis Huis ten Bosch verhuisde,
heeft een aantal fotosessies in de tuin plaatsgevonden. Deze foto uit 1982 is gemaakt naast de vijver in de achtertuin van het Paleis. Koningin Beatrix en
de Prinsen Claus, Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn drinken ondertussen een kop thee.


Foto: RVD / Reginald Davis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met hun drie zonen in 1998, Capital Photos/RVD/Nationaal Archief

Kleinkinderen


Prinses Beatrix heeft acht kleinkinderen:

- Eloise (8 juni 2002), dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

- Catharina-Amalia (7 december 2003), dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

- Claus-Casimir (21 maart 2004), zoon van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

- Luana (26 maart 2005), dochter van Prins Friso en Prinses Mabel

- Alexia (26 juni 2005), dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

- Leonore (3 juni 2006), dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

- Zaria (18 juni 2006), dochter van Prins Friso en Prinses Mabel

- Ariane (10 april 2007), dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: De Koningin met haar zonen, schoondochters en kleinkinderen, Het Oude Loo, 2005, RVD/Raymond Rutting


Foto: Prinses Beatrix met haar kleinkinderen Claus-Casimir, Leonore en Eloïse in 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Beatrix met haar kleinkinderen Gravin Luana en Gravin Zaria in juni 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Beatrix met haar kleinkinderen Gravin Luana en Gravin Zaria in juni 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Mabel, Prinses Beatrix met Zaria op schoot en Prins Friso met Luana op schoot, RVD/Jeroen van der Meyde, juni 2006


Foto: Prinses Beatrix en haar kleinkinderen in 2006, RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: Prinses Beatrix, Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia
en Prinses Ariane in april 2007, RVD

Op 12 augustus 2013 is haar zoon Prins Friso in Den Haag overleden aan complicaties die zijn opgetreden
ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeval
op 17 februari 2012 in Lech, Oostenrijk.


Foto: RVD/ANP, Koen van Weel


Foto: RVD/Patrick van Katwijk

Tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech op dinsdagochtend 25 februari 2020 poseerden Koning Willem-Alexander,
Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane voor de media. Ook Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien
en hun kinderen Gravin Eloise, Graaf Claus-Casimir en Gravin Leonore waren hierbij aanwezig.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Foto's Prinses BeatrixFoto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 30 januari 2018 gaf de RVD maar liefst 7 nieuwe foto's vrij van Prinses Beatrix vanwege haar 80ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 31 januari 2018 gaf de RVD maar liefst nog eens 3 nieuwe foto's vrij van Prinses Beatrix vanwege haar 80ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 31 januari 2021 gaf de RVD twee nieuwe foto's vrij van Prinses Beatrix voor haar 83ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Koningin van 30 april 1980 tot 30 april 2013


Op 30 april 1980 wordt Prinses Beatrix de nieuwe Koningin nadat haar moeder Koningin Juliana de abdicatie had getekend.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: Inhuldiging Koningin Beatrix op 30 april 1980, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Max Koot/RVD/Nationaal Archief

Ze doet werkbezoeken, streekbezoeken en gaat op staatsbezoeken en leest de Troonrede voor op Prinsjesdag.
Ze moet ook dingen goed keuren van de Tweede Kamer.

In 1983 werd in Nederland het volledig eerstgeboorterecht ingevoerd. Daarin werd vastgelegd dat de sekse van de troonopvolger voortaan geen invloed meer had.
Zo ging voortaan ook het eerstgeboorterecht gelden: tot die tijd zou een jongere broer van Amalia voorrang hebben gehad bij de opvolging.

Koningin Beatrix werd door Koningin Elizabeth in 1989 benoemd tot Lady in de Orde van de Kousenband van Groot-Brittannië.

Op 16 mei 1996 ontving de Koningin voor haar inzet voor Europese eenwording de internationale Karelsprijs.
Deze prijs is ingesteld in 1949 om mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Europese eenwording
te onderscheiden. De Koningin was de derde Nederlander die deze prijs heeft ontvangen;
Hendrik Brugmans (1951) en Joseph Luns (1961) gingen haar voor.


Foto: RVD/Max Koot Studio/Rob Ris


Foto: RVD/Max Koot Studio/Rob Ris


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Anton Corbijn


Foto: RVD/Anton Corbijn


Foto: RVD/Anton Corbijn

Op 30 april 2005 vierde Koningin Beatrix haar 25 jarig regeringsjubileum in heel Nederland met de Nederlanders.
Sinds 4 november 2011 is Koningin Beatrix het oudste regerende staatshoofd van ons vaderland.
Koning Willem III was tot op heden het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gekend.
Ook geen stadhouder was op de leeftijd van Beatrix en Willem III nog in functie.


Foto: RVD/Raymond Rutting


Foto: RVD/Vincent Mentzel


Foto: RVD/Vincent Mentzel


Foto: RVD/Vincent Mentzel


Foto: RVD/Rijksoverheid


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek

Op 28 januari 2013 heeft Hare Majesteit de Koningin haar aftreden aangekondigd.


Foto: RVD

Op 30 april 2013 tekende Beatrix haar abdicatie.
En is haar oudste zoon Koning Willem-Alexander geworden.
Nadat ze haar handtekening heeft gezet op de abdicatie is Beatrix vanaf 30 april 2013 weer
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.


Foto: RVD/ANP

Hare Majesteit de Koningin ondertekent de Akte van Abdicatie in de Mozeszaal
in het Koninklijk Paleis Amsterdam, 30 april 2013.


Foto: RVD

Akte van Abdicatie 2013


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix, Prinses Alexia,
de Prinses van Oranje en Prinses Ariane in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie staatshoofden.


Foto: Det Kongelige Hoff

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Koninklijke familie helpt met opknappen instrumenten, 15 maart 2019


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn hebben samen met Hunne Hoogheden Prins Bernhard en Prinses Annette
op 15 maart 2019 deelgenomen aan NLdoet. Dit is de grootste landelijke vrijwilligersactie die jaarlijks georganiseerd wordt door het Oranje Fonds.
Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prins Bernhard en Prinses Annette hielpen mee met het sorteren en schoonmaken van muziekinstrumenten bij het magazijn
van Stichting Instrumentendepot Leerorkest in Huizen.

Tijdens NLdoet, dat op jaar 15 en 16 maart 2019 plaats vond, zetten honderdduizenden Nederlanders zich belangeloos in voor anderen. In heel het land werden
ruim 8.000 activiteiten georganiseerd waarbij iedereen kon aansluiten. Op deze manier konden mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met
vrijwilligerswerk en ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen.

Stichting Instrumentendepot Leerorkest zorgt ervoor dat ieder kind in Nederland de kans krijgt een instrument te leren bespelen. Zij geven instrumenten
in bruikleen, zodat de aanschaf van een duur instrument geen obstakel hoeft te vormen. Tijdens de NLdoet-activiteit in Huizen zijn gedoneerde instrumenten
opgeknapt en gereedgemaakt, zodat kinderen ze kunnen leren bespelen.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor hoeft te staan.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Foto: Oranjefonds / Jeanette Schols


Prinses Beatrix en de Prins van Wales aanwezig bij Airborne Luchtlandingen en Herdenking in Ede


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is zaterdag 21 september aanwezig bij de Airborne Luchtlandingen
en Herdenking in het kader van 75 jaar Vrijheid. Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Wales woont de herdenking ook bij.

Op 18 september 1944 landden ruim 2.000 geallieerde parachutisten op de Ginkelse Heide als onderdeel van Operatie Market Garden.
Market Garden was bedoeld om de bruggen over de Nederlandse rivieren over te nemen (Market) en de troepen van het Tweede Britse
Leger te laten doorstoten (Garden). Meer dan 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse troepen namen deel aan deze grootste luchtlandingsoperatie
in de geschiedenis. De operatie mislukte en het zou tot de lente van 1945 duren voordat de geallieerden de Rijn over gingen.

Prinses Beatrix en De Prins van Wales wonen de herdenkingsbijeenkomst op de Ginkelse Heide bij en leggen beiden een krans bij het
Airborne monument op de Heide. Daarnaast ontmoeten Prinses Beatrix en De Prins van Wales enkele Market Gardenveteranen. Voor en na
de herdenkingsbijeenkomst eren honderden parachutisten hun voorgangers door middel van luchtlandingen.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Prinses Beatrix bezoekt Saba en Sint Eustatius


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bezocht op 12 december 2019 en 13 december 2019
respectievelijk Saba en Sint Eustatius. Het bezoek aan twee Bovenwindse Eilanden in het Caribisch deel van het
Koninkrijk staat in het teken van natuurbehoud en sociaal-maatschappelijke coöperaties.

Prinses Beatrix opende 12 december 2019 het wandelpad Mary’s Point Trail in het nieuwe Mount Scenery Nationaal Park op Saba. Het pad start
bij Well’s Bay en loopt tot de ruïnes van Mary’s Point, een historische nederzetting uit begin 17e eeuw. De ruim tweehonderd houten treden
zijn gemaakt van oude elektriciteitspalen en aangelegd door medewerkers van SCF (Saba Conservation Foundation) en vrijwilligers.


Foto: RVD

Vervolgens bezoekt Prinses Beatrix de Botanical Gardens. Aan het begin van de tuin onthult zij het nieuwe informatiebord. Veel toeristen
komen naar Saba voor de natuur, de botanische tuin maakt dit toegankelijk voor wie andere wandelroutes op het eiland te zwaar vindt.
Het project wordt uitgevoerd door de SCF. Na de onthulling spreekt de Prinses met medewerkers en bestuurders van de SCF en DCNA.


Foto: RVD

Aansluitend ontmoet de Prinses een aantal lokale vissers in de haven. De visserij is op Saba een belangrijke inkomstenbron. De Sabaanse vissers
hebben onderling afspraken gemaakt voor een duurzame en gezonde visstand. In 2017 hebben zij een akkoord gesloten waarin beheersmaatregelen
zijn vastgesteld, zoals het instellen van een visseizoen voor bepaalde lokale vissoorten.


Foto: RVD


Foto: RVD

In de middag brengt de Prinses een bezoek aan Sabaanse vrouwen die hun kantklosvaardigheden demonstreren. Het kantklossen is een Sabaanse
traditie en verweven in de geschiedenis van het eiland. Zij komen iedere donderdag samen om deze traditie in stand te houden.

Prinses Beatrix brengt vrijdagochtend 13 december 2019 een bezoek aan ReforeStatia, een herbebossingsproject op Sint Eustatius.
Veelvoorkomende flora op het eiland worden hier gestekt. Herbeplanting en herbebossing is nodig om erosie tegen te gaan. Duizenden
bomen werden verwoest door orkaan Irma (2017), overgebleven planten en boomwortels worden aangetast door verwilderd vee. Hierdoor
wordt de grond op veel plekken niet vastgehouden, waardoor deze erodeert.


Foto: RVD

Aansluitend krijgt de Prinses een rondleiding over de nabijgelegen Earth Farm en bezoekt zij het project Made in Statia. Op de Earth Farm
leren kinderen spelenderwijs over de natuur, het houden van dieren en tuinieren. Bij Made in Statia krijgt de Prinses uitleg over een duurzaam
landbouwprogramma met als doel de lokale markt te voorzien van verse groenten, fruit en vlees. De organisatie werkt hiervoor samen met andere
projecten, zoals ReforeStatia en de Earth Farm.


Foto: RVD

Vervolgens spreekt de Prinses met jonge rangers, medewerkers en vrijwilligers van STENAPA (Sint Eustatius National Parks Foundation) over het
belang van lokale projecten voor natuurbehoud. Daarnaast gaat het gesprek over kennisdeling en samenwerking tussen de eilanden en de organisaties
SCF, STENAPA en DCNA. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de DCNA.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vrijdagmiddag bracht de Prinses een bezoek aan de christelijke naschoolse opvang Daughters of the King Foundation (D.O.T.K.).
De stichting biedt dagbesteding aan meisjes tussen 5 en 12 jaar om hen een veilige plek te bieden. Daarnaast brengt Prinses Beatrix
een bezoek aan de Mega D Youth Foundation. De organisatie helpt jongens en meisjes tot 18 jaar na school met huiswerk en met
talentontwikkeling op het gebied van media, sport, debatteren, dans en muziek.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het bezoek van de Prinses aan Sint Eustatius wordt afgesloten met een gezamenlijk muzikaal optreden door kinderen van diverse scholen,
stichtingen en jongerenorganisaties; Simon Donker Club, STENAPA Junior Rangers, D.O.T.K. en het Mega D Youth Foundation.


Foto: RVD

Prinses Beatrix bezoekt nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton


Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Beatrix heeft woensdagmiddag 10 juni 2020 de landelijke Buitenspeeldag van Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
geopend in Baarn. Dit jaar wordt de Buitenspeeldag voor de dertiende keer georganiseerd. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Jantje Beton.

Jantje Beton zet zich samen met kinderen en jongeren in voor meer en uitdagender speelruimte en speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen
mee aan activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Vanwege
de uitbraak het coronavirus roept Jantje Beton kinderen dit jaar op om tijdens de Buitenspeeldag in de eigen buurt buiten te spelen.

Prinses Beatrix kreeg een rondleiding door de speeltuin en sprak met kinderen over hun favoriete buitenspeelactiviteiten. Aansluitend ging zij in
gesprek met vrijwilligers van Speeltuinvereniging Baarn over hun speeltuin en het effect van de uitbraak van het coronavirus op hun vereniging.
Ook sprak Prinses Beatrix met vertegenwoordigers van Jantje Beton en medeorganisator Nickelodeon over het belang van spelen en de Buitenspeeldag.


Foto: Willeke Kieft Fotografie / Jantje Beton


Foto: Willeke Kieft Fotografie / Jantje Beton


Foto: Willeke Kieft Fotografie / Jantje Beton

Prinses Beatrix aanwezig bij concert European Union Youth Orchestra


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was zondagavond 16 augustus 2020 aanwezig
bij het concert van het European Union Youth Orchestra in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam.

Het European Union Youth Orchestra (EUYO) is het jeugdorkest van de Europese Unie. Het orkest is in 1976 opgericht ter
bevordering van culturele samenwerking, eenheid en vriendschap onder Europese jongeren. Het biedt jonge getalenteerde
musici de kans internationale ervaring op te doen in samenwerking met beroemde dirigenten en solisten.

Vanwege de geldende maatregelen omtrent de uitbraak van het coronavirus kan het EUYO niet in de gebruikelijk samenstelling optreden.
Normaliter telt het EUYO meer dan honderd musici uit de lidstaten van de Europese Unie. Dit jaar spelen dertig Nederlandse en in
Nederland wonende of studerende musici en alumni van het EUYO. Zij brengen onder meer Syrinx van Debussy, Metamorphosen van
Richard Strauss en Pillar IV van Akiho ten gehore. Het EUYO treedt dit keer op zonder dirigent.

Deze zomer organiseert het EUYO het European Music Gallery Festival 2020 waarbij lokale musici en alumni van het EUYO optreden
in hun eigen lidstaat. Het concert in Amsterdam is onderdeel van de BankGiro Loterij Zomersessies van het Koninklijk Concertgebouw.
Tijdens en voorafgaand aan het concert worden de geldende richtlijnen voor bijeenkomst in acht genomen.

Prinses Beatrix bezoekt tentoonstelling 'Diepgeworteld. Bomen in de Nederlandse Schilderkunst'


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bezocht dinsdagmiddag 8 december 2020 in het
Dordrechts Museum de tentoonstelling 'Diepgeworteld. Bomen in de Nederlandse Schilderkunst'. Het museum
organiseert de tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Bomenstichting.

De stichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland.
Prinses Beatrix is sinds 1992 beschermvrouwe van de Bomenstichting.

De tentoonstelling telt ruim zeventig schilderijen uit zes eeuwen Nederlandse schilderkunst, afkomstig uit Nederlandse collecties.
Het museum wil laten zien dat de relatie tussen mensen en bomen eeuwenoud is en tegelijkertijd actueel. Oude en moderne meesters
als Meindert Hobbema, Vincent van Gogh, Charley Toorop en Armando gaan een dialoog aan met elkaar en met het publiek.

Prinses Beatrix kreeg een rondleiding over de tentoonstelling en sprak met
kunstenaars en betrokkenen van de Bomenstichting en het Dordrechts Museum.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Prinses Beatrix en Prinses Mabel online aanwezig bij digitale uitreiking zevende Prins Friso Ingenieursprijs


Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix der Nederlanden en Prinses Mabel zijn woensdagmiddag
17 maart 2021 virtueel aanwezig bij de uitreiking van de zevende Prins Friso Ingenieursprijs.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus vindt de uitreiking dit jaar online plaats.

Ingenieurs die zich onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap komen
in aanmerking voor de jaarlijkse Prins Friso Ingenieursprijs. De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het
Jaar noemen. De finalisten zijn dr. ir. Abeje Mersha, Professor - Unmanned Robotic Systems bij Hogeschool Saxion,
ir. Rob Dijcker, teamleider en senior projectleider & adviseur Circular Solutions bij Witteveen+Bos en dr. ir David
Fernandez Rivas, associate professor aan de Universiteit Twente, CEO & oprichter InkBeams en BuBclean.

Met de prijs wil het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) ingenieurs een podium bieden en de maatschappelijke
dialoog met ingenieurs ondersteunen. KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847.
Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van KIVI.


Foto: RVD


Foto: RVD

Videoboodschappen Koning en minister-president tijdens online uitreiking uitgestelde Four Freedoms Awards 2020, 31 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van de uitgestelde uitreiking van de Four
Freedoms Awards 2020 een videoboodschap opgenomen. Minister-president Mark Rutte reikt middels
een videoboodschap de International Four Freedoms Award uit aan de Verenigde Naties. Het online
programma rondom de Four Freedoms Awards wordt woensdagmiddag 31 maart 2021 uitgezonden.

Dit jaar worden de Awards voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek
en de vrijwaring van vrees uitgereikt aan respectievelijk Maria Ressa uit de Filipijnen, Religions for Peace
International, Sander de Kramer uit Nederland en Leoluco Orlando uit Italië. Secretaris-generaal van de Verenigde
Naties António Guterres neemt de International Four Freedoms Award voor de Verenigde Naties in ontvangst.

De Roosevelt Foundation uit Middelburg kent in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt
Institute de Four Freedoms Awards toe aan organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke
bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. Elke jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen
of organisaties wiens inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon of
organisatie die zijn functie, persoonlijkheid en invloed langdurig heeft aangewend in dienst van de menselijke
vrijheid in al zijn facetten. De uitreiking vindt afwisselend in Middelburg en New York plaats.

De Roosevelt Foundation motiveert de toekenning van de Four Freedoms Awards 2020 als volgt:

- Vrijheid van meningsuiting:

De award voor de vrijheid van meningsuiting is toegekend aan mevrouw Maria Ressa uit de Filipijnen voor haar
toewijzing om mensen te vertellen wat er in de wereld gebeurt en omdat zij mensenrechtenschendingen aan de
kaak stelt. Zij zet zich in voor persvrijheid, eerst als onderzoeksverslaggever over terrorisme en nu als
uitvoerend redacteur van de online nieuwsredactie Rappler.

- Vrijheid van godsdienst:

De award voor de vrijheid van godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden
inzet, de afgelopen vijftig jaar, om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. Zij zetten
zich in om bruggen te bouwen tussen religieuze gemeenschappen, om wederzijds vertrouwen te vergroten, om vijandigheid in
conflictgebieden te verminderen en om een platform voor gemeenschappelijke actie te bieden.

- Vrijwaring van gebrek:

De award voor de vrijwaring van gebrek is toegekend aan Sander de Kramer voor zijn innovatieve manier van hulpverlening
en toegewijde inzet voor minderbedeelden. In 2007 reisde hij als journalist naar Sierra Leone waar hij diep was geraakt
door het leed. Samen met Hugo Borst richtte hij de Sunday Foundation op. Hun stichting biedt hulp op zogenoemde 'vergeten
plekken' op aarde en zet projecten op om de ergste nood te lenigen: projecten van hoop.

- Vrijwaring van vrees:

De award voor de vrijwaring van vrees is toegekend aan de heer Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo (Sicilië), vanwege
zijn niet-aflatende toewijding om de mensenrechten in het algemeen en de humane behandeling van vluchtelingen in het bijzonder
te verdedigen. Hij trad met succes en grote vastberadenheid op tegen de maffia, corruptie en de doodstraf. Sinds vele jaren
is hij de meest prominente pleitbezorger van een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa.

International Four Freedoms Award:

Sinds hun oprichting in 1945 zetten de Verenigde Naties zich met grote toewijding in voor internationale vrede en
veiligheid, voor internationale samenwerking en voor de bevordering van het respect voor mensenrechten en fundamentele
vrijheden. De Verenigde Naties bestaan 75 jaar en de oprichting en geschiedenis van de Verenigde Naties zijn nauw
verweven met het leven van president Franklin Delano Roosevelt en zijn vrouw Eleanor. De secretaris-generaal van
de Verenigde Naties, de heer António Guterres, zal de Internationale Four Freedoms Award in ontvangst nemen.

Franklin D. Roosevelt:

De Four Freedoms Awards zijn vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Zijn
voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt
tijdens de Tweede Wereldoorlog genoemd in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting,
de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Deze vier vrijheden maken deel uit
van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd
aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute uit New York en de Roosevelt Foundation uit Middelburg
willen, met de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de waarde
van vrijheid benadrukken, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Prins Philip, 9 april 2021


"Met groot respect gedenken wij ZKH Prins Philip. Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en
van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden. Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk. Onze
liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de Koninklijke Familie."


Foto: RVD


Foto: RVD

Prinses Beatrix helpt mee tijdens NLdoet in Maartensdijk, 29 mei 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft zaterdagochtend 29 mei 2021 deelgenomen
aan NLdoet. Dit is de grootste landelijke vrijwilligersactie die jaarlijks georganiseerd wordt door het
Oranje Fonds. Prinses Beatrix hielp mee met het onderhoud van de tuin van het Thomashuis in Maartensdijk.

NLdoet vindt dit jaar voor de zeventiende keer plaats. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2021
kan iedereen op ruim 5.500 plekken in Nederland op een laagdrempelige manier kennismaken met
vrijwilligerswerk en ervaren hoe het is om iets voor een ander te betekenen.

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners
wonen op een zo gewoon mogelijke manier samen met de mensen die voor hen zorgen. Het Thomashuis in Maartensdijk
is gevestigd in een voormalige boerderij en er wonen tien mensen met een wisselende zorgvraag. Tijdens de
NLdoet-activiteit in Maartensdijk is er in de tuin gewerkt en zijn onder meer de fruitbomen en hagen
gesnoeid, is de kas schoongemaakt en zijn de plantenbakken en bloembakken vervangen en gevuld.

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben vrijdagmiddag 28 mei 2021
deelgenomen aan NLdoet in Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest. Vanwege de uitbraak van het
coronavirus vindt NLdoet in aangepaste vorm plaats. Activiteiten zijn vaak kleinschaliger en
vinden waar mogelijk buiten plaats. Ook heeft het Oranje Fonds extra geld ter beschikking gesteld
voor beschermende middelen zodat iedereen veilig kan deelnemen aan de vrijwilligersklussen.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee
kan doen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar aanwezig bij Paleissymposium 'COVID-19 vanuit verschillende perspectieven', 2 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima waren woensdagmiddag 2 juni 2021 gastheer en gastvrouw
bij het Paleissymposium 'COVID-19 vanuit verschillende perspectieven'. Vanwege de geldende maatregelen ter
bestrijding van het coronavirus vond het symposium grotendeels digitaal plaats vanuit het Koninklijk Paleis
Amsterdam. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was eveneens bij het symposium aanwezig.

Gastsprekers Mely van Malenstein, medisch historicus en huisarts, en Damiaan Denys, afdelingshoofd
Psychiatrie aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, spraken in het Koninklijk Paleis Amsterdam
over de historische en psychologische dimensies van pandemieën en in het bijzonder de huidige coronapandemie.
Chris Whitty, Chief Medical Officer voor Engeland, en Taro Kono, minister van Staat voor Speciale Missies uit
Japan en daarmee verantwoordelijk voor het COVID-19 vaccinatieprogramma in Japan, waren online aanwezig en
spraken over aspecten van de coronapandemie vanuit internationaal perspectief. Daarbij werd de kennis en
ervaring vanuit beide landen gedeeld, met name de strategische keuzes op het gebied van bestrijding en
behandeling van het coronavirus. De bijeenkomst werd voorgezeten door Marcel Levi, voorzitter van
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Ineke Sluiter, president van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Tijdens de tweede helft van het symposium waren er break-out sessies met de online deelnemers,
bestaande uit ruim 120 Nederlandse medici, wetenschappers, beleidsmakers, politici en journalisten
op het gebied van COVID-19. Aansluitend leidden de voorzitters van het symposium een gesprek met
de gastsprekers waarin vragen uit de break-out sessies werden beantwoord.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee symposia per jaar.
Daarmee biedt de stichting een platform aan vooraanstaande sprekers om hun verrassende
kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema's te belichten.

Tijdens de bijeenkomst zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Prinses Beatrix reikt Zilveren Anjers uit, 4 juni 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden reikte vrijdagochtend 4 juni 2021 in het
Koninklijk Paleis Amsterdam de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit. Zowel de
laureaten van 2021 als die van 2020 ontvangen hun Zilveren Anjer. Vanwege de uitbraak van het
coronavirus kon de uitreiking van de Zilveren Anjers vorig jaar geen doorgang vinden. Ook dit
jaar vond de uitreiking in aangepast vorm plaats. De ceremonie was vanaf 11.00 uur te volgen
via een livestream op www.cultuurfonds.nl.

De Zilveren Anjers van 2021 zijn toegekend aan Barend van Benthem, Janine en Joop van den Ende
en Johan Veenstra. Barend van Benthem ontvangt de Zilveren Anjer voor zijn grote kennis van
Nederlands tafelzilver. In publicaties en boeken legt hij deze kennis vast en hij verbindt
conservators, musea en verzamelaars. Het echtpaar Van den Ende zet zich al jaren in voor theater,
muziek en beeldende kunst. Door middel van De VandenEnde Foundation kregen al ruim 750 jonge talenten
een studiebeurs om zich verder te ontwikkelen tot acteur, theatermaker, zanger, musicus, filmmaker of danser.
John Veenstra is de enige fulltime schrijver in de Nedersaksische spreektaal Stellingwerfs. Hij is daarmee
van belang voor de ontwikkeling van literatuur in het Stellingwerfs en van streekliteratuur in het algemeen.

Daarnaast wordt een Zilveren Anjer uitgereikt aan Kees Bos, 'de cartograaf van Zeeland',
voor zijn bijdrage aan de historische cartografie en daarmee het landschap van de toekomst,
Els Blokker-Verwer voor haar schenkingen op onder meer het gebied van de beeldende kunsten
en muziek en Albert Haar, aanjager van het culturele leven in Drenthe.

De Zilveren Anjers worden sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald
hebben ingezet voor de cultuur of natuur in het Koninklijk der Nederlanden. Prins Bernhard heeft tot zijn
overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 heeft Prinses Beatrix deze taak overgenomen.


Foto: Prins Bernhard Cultuurfonds - Jorrit Lousberg


Foto: Prins Bernhard Cultuurfonds - Jorrit Lousberg

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Prinses Beatrix bezoekt tentoonstelling 'Voorhout Monumentaal', 12 juli 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bezocht maandagmiddag 12 juli 2021 de
beeldententoonstelling ‘Voorhout Monumentaal’ op het Lange Voorhout en in de binnentuin van
Pulchri Studio in Den Haag. Aan het Lange Voorhout zijn twintig beelden dag en nacht gratis
te bezichtigen. Daarnaast staan er enkele beelden in de binnentuin van Pulchri Studio.

'Voorhout Monumentaal' is georganiseerd door Pulchri Studio, een kunstenaarsvereniging en galerie
voor hedendaagse kunst. Pulchri Studio is in 2021 precies 120 jaar gevestigd aan het Lange Voorhout.
Doel van de tentoonstelling is een ontmoeting te realiseren met beeldende kunst waarin de stad Den
Haag nationaal en internationaal als initiatiefrijke cultuurstad wordt gepresenteerd.

Prinses Beatrix sprak met enkele kunstenaars van wie een beeld in de tentoonstelling is
opgenomen. Daarnaast kreeg de Prinses een rondleiding over de tentoonstelling. Prinses
Beatrix is beschermvrouwe van Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning reikt Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2021 uit en opent
met Prinses Beatrix de jubileumtentoonstelling 'Grensverkenners, Koninklijke
Prijs voor Vrije Schilderkunst 150 jaar', 14 juli 2021


Zijne Majesteit de Koning reikte woensdag 14 juli 2021 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst
2021 uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan is er een
speciale jubileumtentoonstelling 'Grensverkenners, Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 150 jaar'
die de Koning aansluitend samen met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende.

Na de prijsuitreiking maakte de Koning traditiegetrouw een ronde langs de kunstwerken van de winnaars en de
genomineerden in de galerij. Prinses Beatrix bezoekt bij wijze van opening van de jubileumtentoonstelling
Grensverkenners een selectie kunstwerken die te zien is in het historisch paleisinterieur. De tentoonstelling
gaat over het lef en de artistieke visie van diverse kunstenaars in de afgelopen decennia. Allen zijn
oud-winnaars of genomineerden van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Zij hebben volgens
de samenstellers van de tentoonstelling een onderscheidende plek verworven in de kunstwereld.
Een aantal van hen heeft speciaal voor de jubileumtentoonstelling nieuw werk gemaakt.

De tentoonstelling is geopend voor publiek van 15 juli tot en met 3 oktober. Elke bezoeker
dient vooraf online te reserveren via de website van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De Koninklijke Prijs is in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije
Schilderkunst. Na Koning Willem III is de Koninklijke Prijs uitgereikt door Koningin Emma, Koningin
Wilhelmina, Koningin Juliana en Koningin Beatrix. Koning Willem-Alexander zet deze traditie sinds 2013
voort. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: Dienst van het Koninklijk Huis / Jeroen van der Meyde


Foto: Dienst van het Koninklijk Huis / Jeroen van der Meyde


Foto: Dienst van het Koninklijk Huis / Jeroen van der Meyde


Foto: Dienst van het Koninklijk Huis / Jeroen van der Meyde


Foto: Dienst van het Koninklijk Huis / Jeroen van der Meyde

Prinses Beatrix opent molen De Vlijt, 4 september 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende
zaterdagochtend 4 september 2021 molen De Vlijt in Zuidwolde.

Beltmolen De Vlijt, ook wel de Meule van Wassens, was twintig jaar buiten gebruik. Door inwoners van
Zuidwolde werd de Stichting De Meule van Wassens opgericht met als doel het monument aan te kopen en
te restaureren. Met giften en subsidies werd de molen door de stichting gekocht. De restauratie ging
in december 2018 van start en sinds januari 2020 draait de molen weer.

Prinses Beatrix sprak na de openingshandeling met molenaars in opleiding en zeer ervaren molenaars over
de werking van de korenmolen en het molenaarsambacht. Daarna ging de Prinses in gesprek met medewerkers
van het molenbouwbedrijf, bestuur en vrijwilligers over de restauratie en de toekomst van de molen.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen.
Tijdens het bezoek werden de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Prinses Beatrix bij onthulling gebrandschilderd raam Laurenskerk Rotterdam, 10 september 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was vrijdagochtend 10 september 2021 aanwezig bij de
onthulling van het gebrandschilderde raam 'Vrede & Verzoening' in de Laurenskerk in Rotterdam. Het raam verbeeldt de
bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog op de steden Rotterdam, Coventry en Dresden en de later volgende vrede.

Het herdenkingsraam 'Vrede & Verzoening' is ontworpen door kunstenaar Janneke Viegers. De Britse stad Coventry
is in 1940 precies een half jaar na Rotterdam gebombardeerd. Dresden, een zusterstad van Rotterdam, werd begin
1945 zwaar gebombardeerd. Het raam van 3,5 bij 9 meter heeft een plek in één van de zuidelijke kapellen van de
Laurenskerk, waar ook een herdenkingstekst hangt over het bombardement op Rotterdam. Voor de productie van het raam
is een nieuwe techniek ontwikkeld waarbij binnen één paneel meerdere kleurschakeringen aangebracht kunnen worden.

Prinses Beatrix woonde het programma rond de onthulling van het gedenkraam bij en
kreeg het eerste exemplaar overhandigd van het boek 'de ramen van de Laurenskerk'.

De Grote of Sint Laurenskerk is het oudste monumentale gebouw van Rotterdam. Door het bombardement op de stad raakte
de kerk zeer zwaar beschadigd. Alleen de muren en de toren bleven overeind. De restauratie van de Laurenskerk wordt
gezien als symbool van de wederopbouw van Rotterdam en staat voor de veerkracht van de Rotterdammers.

Prinses Beatrix bij opening Veilige Veste van Fier, 16 september 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woonde donderdagmiddag 16 september 2021
de opening van de Veilige Veste bij van zorgorganisatie Fier in Capelle aan den IJssel.

Fier is een landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige en beschermde omgeving met een kennisfunctie. Naast
de behandeling, ondersteunt Fier cliënten ook in het opbouwen van een normaal leven, het aangaan van
gezonde relaties en het creëren van een sociaal vangnet.

In samenwerking met de gemeente, fondsen, bedrijven en organisaties is een leegstaand kantoorgebouw
getransformeerd naar een gebouw met woon- en werkfunctie. Er is een verdieping voor jongeren en een
verdieping waar moeders met kinderen opgevangen worden. Op de begane grond bevinden zich de speelhoek
en de bakkerij, tevens leerwerkbedrijf voor de cliënten.

De Veilige Veste biedt een veilig onderkomen voor jonge slachtoffers die te maken hebben met geweld in
afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel of seksueel misbruik.
Zij krijgen de hulp en behandeling die zij nodig hebben, zonder zich te hoeven verstoppen. Doel is het
bieden van een veilige en beschermde omgeving waarin duurzaam wordt gewerkt aan een toekomst zonder geweld.

Prinses Beatrix woonde het openingsprogramma bij. Vervolgens kreeg de Prinses een rondleiding
door het gebouw en sprak zij met bewoners en betrokkenen over de Veilige Veste.

In 2015 bezocht Prinses Beatrix de locaties van Fier in Leeuwarden en Rotterdam.

Prinses Margriet en Prinses Beatrix bezoeken jubileumvoorstelling Introdans, 24 september 2021


Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Margriet en Prinses Beatrix der Nederlanden woonden vrijdagavond
24 september 2021 in Stadstheater Arnhem de jubileumvoorstelling ‘Tutti’ bij van Introdans. Het
dansgezelschap bestaat dit jaar vijftig jaar. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans.

'Tutti' bestaat uit twee balletten, van Sidi Larbi Cherkaoui en Mauro Bigonzetti. Alle dansers
van het gezelschap zijn hierbij betrokken. Prinses Margriet krijgt voorafgaand aan de voorstelling
het jubileumboek '50 jaar Introdans, een bewogen geschiedenis' overhandigd. Naderhand gingen Prinses
Margriet en Prinses Beatrix in gesprek met de dansers en feliciteren hen met het jubileum.

Prinses Beatrix opent gerestaureerde Molenviergang Aarlanderveen, 1 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende vrijdagmiddag
1 oktober 2021 de gerestaureerde Molenviergang in Aarlanderveen.

De vier molens van de molengang in Aarlanderveen werken samen om trapsgewijs overtollig water uit een
laaggelegen polder omhoog te malen en in de rivier de Oude Rijn te spuien. In totaal moet een hoogteverschil
van ruim vijf meter worden overbrugd. Het malen gebeurt met de kracht van de wind, alleen als het bijvoorbeeld
windstil is en het water meteen weg moet worden elektrisch aangedreven hulpgemalen ingezet.

Na de openingshandeling bezocht Prinses Beatrix één van de molens en sprak met de molenaar over zijn werk,
over het anticiperen op de signalen van weer en wind en over de restauratie van de molens. Ook ging Prinses
Beatrix in gesprek met het bestuur van de Stichting Molenviergang Aarlanderveen en met de andere drie molenaars.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen.

Prinses Beatrix bij viering 65-jarig bestaan Prinses Beatrix Spierfonds, 9 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was zaterdagmiddag 9 oktober op het
terrein van Paleis Soestdijk aanwezig bij de viering van het 65-jarig bestaan van het Prinses
Beatrix Spierfonds. De Prinses is sinds de oprichting beschermvrouwe van het fonds.

Het Prinses Beatrix Spierfonds was vanwege het jubileum de actie Het Oranjepad gestart.
Deelnemers maakten een wandeling variërend van 650 meter tot 65 kilometer om geld op te
halen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Prinses Beatrix stond bij
de finish van het Oranjepad om deelnemers te ontmoeten en met patiënten te spreken.


Foto: Spierfonds - Frank van Beek


Foto: Spierfonds - Frank van Beek

Prinses Beatrix bij jubileumviering Vrouwen van Nu, 12 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was dinsdagochtend 12 oktober 2021
in Apeldoorn aanwezig bij de viering van het 90-jarig jubileum van 'Vrouwen van Nu'. Deze
landelijke vereniging zet zich in voor het versterken van de kracht van individuele vrouwen,
het benutten van talenten en het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving.

Cheyenne Haatrecht, verkozen tot Vrouwen van Nu Verschilmaker 2021, verzorgde een lezing tijdens
de jubileumviering. Haatrecht is plaatsvervangend districtschef bij de Amsterdamse politie en
faciliteert dialoogsessies om thema's bespreekbaar te maken die als taboe worden ervaren.

Prinses Beatrix woonde het ochtendprogramma van de viering bij en ging in gesprek met leden van de provinciale
afdelingen van Vrouwen van Nu. Ook onthulde de Prinses het jubileumkunstwerk dat is ontworpen door een student
van de ArtEZ Academie voor Beeldende Kunsten en waaraan leden van de vereniging een bijdrage kunnen leveren.

Vrouwen van Nu is in 1930 opgericht als 'Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen'. De
afdelingen van de bond organiseerden maandelijks bijeenkomsten, meestal bij vrouwen thuis of in een zaaltje
in het dorp. De huidige vereniging heeft verdeeld over afdelingen door het hele land 32.000 leden en organiseert
maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Vrouwen van Nu verbindt vrouwen van verschillende generaties
die actief zijn op het platteland en in de stad en die streven naar een duurzame samenleving met gelijke kansen
voor vrouwen en mannen. Prinses Beatrix is sinds 2005 beschermvrouwe van Vrouwen van Nu.

Prinses Beatrix opent Prins Clausbrug, 26 oktober 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende dinsdagmiddag 26 oktober 2021 de Prins Clausbrug
in Dordrecht. De voetgangers- en fietsersbrug over het Wantij verbindt de nieuwe wijk Stadswerven met de binnenstad.

In 2020 werd begonnen met de bouw van de brug nadat de gemeente een prijsvraag had uitgeschreven voor het ontwerp.
Uit 127 inzendingen werd het ontwerp van architect René van Zuuk gekozen. Bijzonder aan de Prins Clausburg is de
constructie van het contragewicht dat in de mast van de brug is verwerkt. Door middel van twee hydraulische
zuigers wordt de mast naar voren bewogen waardoor de mast als contragewicht het brugdek omhoog doet gaan.
Dit bewegingsmechanisme is niet eerder toegepast in een brug en uniek in de wereld.

Prinses Beatrix opende de brug waarna zij op de brug voetgangers en fietsers verwelkomt. Ook
sprak zij met betrokkenen over het ontwerp, de bouw en het belang van de brug voor omwonenden.


Foto: © Gemeente Dordrecht / Cees van der Wal


Foto: © Gemeente Dordrecht / Cees van der Wal


Foto: © Gemeente Dordrecht / Cees van der Wal


Foto: © Gemeente Dordrecht / Cees van der Wal

Prinses Beatrix bij viering 125 jaar Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, 10 november 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was op woensdagochtend
10 november 2021 aanwezig bij de viering van het 125-jarig bestaan van de
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in het Boerenbondsmuseum in Gemert.

De NCB is opgericht in 1896 door pater Gerlacus van den Elsen met als doel om de levensomstandigheden en perspectieven
van boeren te verbeteren door de samenwerking tussen kleine boeren te stimuleren. Sinds 1999 vormt de NCB samen met de
Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) de nieuwe Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Op de locatie
van de viering op 10 november, het Boerenbondsmuseum in Gemert, staat het geboortehuis van pater Van den Elsen.

Tijdens de bijeenkomst werd er onder leiding van publicist en programmamaker Özcan Akyol gesproken
over verleden, heden en toekomst van de NCB en over het belang van de agrarische sector in Noord-Brabant.
Prinses Beatrix bezocht vervolgens het Boerenbondsmuseum, dat werken en leven op het Brabantse platteland
rond 1900 laat zien. Tijdens een rondleiding door het museum sprak zij met enkele boerenfamilies.
Aansluitend onthulde de Prinses een herdenkingsboom ter herinnering aan het 125-jarig bestaan van NCB.
Dit deed zij samen met drie generaties van leden van de ZLTO en ZLTO-voorzitter Wim Bens.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de ZLTO.

Koning en Prinses Beatrix bij 23e editie Nederlands Balletgala Dansersfonds '79, 15 november 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden
woonden maandagavond 15 november 2021 de 23e editie bij van het Nederlands Balletgala van
Stichting Dansersfonds '79 in het DeLaMar in Amsterdam.

Het Nederlands Balletgala werd dit jaar opgedragen aan alle Nederlandse dansers en in Nederland werkzame
dansers, voor wie oefenen en de mogelijkheid om op te treden door de coronacrisis onder druk kwamen te staan.

Tijdens het Balletgala waren onder meer optredens te zien van Het Nationale Ballet, de Junior
Company van Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans, Scapino Ballet Rotterdam
en Conny Janssen Danst. Ook werd tijdens het gala aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor
veelbelovende dansers en een prijs van verdienste aan een danser of choreograaf als blijk van lof.

Stichting Dansersfonds '79 is opgericht om dansers die vanwege leeftijdsredenen of hardnekkige blessures
hun danscarrière moeten beëindigen, financieel te ondersteunen en om jonge dansers te stimuleren en
ondersteunen. Zo biedt het fonds jong danstalent studiebeurzen en geldprijzen om internationaal
topniveau te kunnen behalen. Eén van de middelen om fondsen te werven is het Balletgala.

Prinses Beatrix bij jubileumviering Stichting Werkgroep Herkenning, 20 november 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was zaterdagochtend 20 november 2021
aanwezig bij het 40-jarig jubileum van Stichting Werkgroep Herkenning in het Nationaal Archief
in Den Haag. Stichting Werkgroep Herkenning is een vrijwilligersorganisatie die in 1981 is
opgericht en hulp biedt aan (klein)kinderen en familieleden van personen die in de jaren
1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden, dan wel de bezetter waren, en staat deze bij.

Prinses Beatrix nam na een symposium deel aan het rondetafelgesprek waarbij wordt gesproken met de eerste, tweede
en derde generatie nabestaanden van 'foute' Nederlanders. Het gesprek ging over de gevolgen voor de families, hoe
maatschappelijke uitsluiting doorwerkt in opvolgende generaties en het belang van openheid over het verleden. Tevens
werd gesproken over welke rol het Nationaal Archief, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en de Stichting
speelt bij het achterhalen van de familiegeschiedenis en bij traumaverwerking.

Stichting Werkgroep Herkenning biedt hulp aan familieleden die psychische en emotionele problemen ervaren
met betrekking tot hun familiegeschiedenis. De Stichting voorziet in hulpverlening door onder meer de
hulptelefoon en gespreksgroepen, waarbij kan worden gesproken en contact kan worden gelegd met lotgenoten.

Prinses Beatrix reikt Jantje Beton Prijs uit, 24 november 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden reikte woensdagmiddag 24 november 2021 in Culemborg
de Jantje Beton Prijs uit. Jantje Beton kent deze prijs toe aan de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland.

Jantje Beton zet zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren in voor meer en uitdagender speelruimte en
meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten. Kinderen en
jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Jantje Beton wil bereiken dat alle
kinderen en jongeren in Nederland dagelijks in hun directe leefomgeving kunnen spelen en bewegen.

De Jantje Beton Prijs is ontstaan in 1978 en is vijf keer uitgereikt aan individuen die zich op
een speciale manier hebben ingezet voor buitenspelen. Vanaf 2021 wordt de prijs iedere twee jaar
uitgereikt aan een gemeente die er alles aan doet om kinderen en jongeren zoveel mogelijk buiten
te laten spelen en bewegen. Uit alle inzendingen stellen een vakjury en een kinderjury een top-drie
samen. De gemeenten Almere, Apeldoorn en Leiden maakten dit jaar kans op de Jantje Beton Prijs.

Prinses Beatrix woonde het plenaire programma bij en reikte samen met één van de leden van de
kinderjury de Jantje Beton Prijs uit. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Jantje Beton.


Foto: Jantje Beton


Foto: Jantje Beton

Prinses Beatrix bezoekt Curacao, 25-28 november 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bezocht van donderdagmiddag 25 t/m 28 november 2021
Curacao. Het bezoek stond in het teken van 25 jaar samenwerking tussen natuurorganisaties binnen de Dutch Caribbean
Nature Alliance, activiteiten van sociaal-maatschappelijke organisaties en de impact van de coronapandemie op
het eiland. Gastvrouw van het bezoek was de Gouverneur van Curacao, mevrouw Lucille George-Wout.

Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat enkele natuurorganisaties op de zes eilanden van het Caribisch
deel van het Koninkrijk de samenwerking zijn aangegaan voor natuurbeheer, duurzame fondsenwerving,
natuureducatie en kennisuitwisseling. Dit heeft later vorm gekregen in de Dutch Caribbean Nature Alliance
(DCNA) waarvan Prinses Beatrix beschermvrouwe is. Vrijdag 26 november was Prinses Beatrix bij de conventie
van DCNA over de toekomst van het samenwerkingsverband waarin ook de visie van jongeren op natuurbeheer werd
gepresenteerd. 's Avonds was zij aanwezig bij een receptie die Gouverneur George-Wout ter gelegenheid van
de conventie aanbiedt aan vertegenwoordigers van DCNA en enkele regeringsvertegenwoordigers van Curacao.
Prinses Beatrix ontmoette daar eveneens de Gouverneurs van Aruba en Sint Maarten en de gezaghebber van Bonaire.

Het programma van Prinses Beatrix bestond verder uit werkbezoeken over natuurbeheer en natuureducatie.
De stichting Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity) is namens Curacao partner van
DCNA. Prinses Beatrix volgde een natuurles aan schoolkinderen en was aanwezig bij het uitzetten van een
flamingo die hersteld is na opname in een dierenkliniek. In de laboratoria van Carmabi kreeg zij uitleg
over het kweken van koraallarven om de groei van nieuw koraal te stimuleren. Aansluitend heropende Prinses
Beatrix het onderwaterpark van Carmabi en bezocht zij in Willemstad een mangrovepark in oprichting.

In het kader van de stichting Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC) bezocht Prinses Beatrix twee organisaties.
SFC financiert jaarlijks circa vijftig eenmalige sociale projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
De coronacrisis heeft een aantal bestaande problemen vergroot wat zijn weerslag heeft op de activiteiten van
de organisaties. Prinses Beatrix bezocht Casa Manita, een opvanghuis voor meisjes van vier tot en met veertien
jaar die daar door de week wonen vanwege een problematische thuissituatie. Met hulp van SFC is de speelplaats
van de opvang ingericht. Er was een gesprek met zorgprofessionals, ouders, een pleeggezin en de kinderen zelf
over het belang van deze opvangmogelijkheid. Bij een bezoek aan een wijkvoedselbos van de stichting Hulp aan
Curacao, ontmoette Prinses Beatrix de initiatiefnemers en buurtbewoners. Na een rondleiding sprak zij met hen
over de aanleiding voor de opzet van een eigen voedselvoorziening en de plannen om dit met hulp van onder meer
SFC en de overheid op te schalen naar andere wijken. Door corona is de armoede op Curacao toegenomen. In het
voedselbos staan bomen en planten die de buurtbewoners zelf verzorgen en gebruiken als aanvulling op hun voeding.

Prinses Beatrix bezocht verder de stichting Aliansa die zich door samenwerking met andere organisaties inzet
voor de opvang van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Zij sprak met gedupeerden en hulpverleners
over hun ervaringen, begeleidingstrajecten en toekomstperspectief. Prinses Beatrix ontmoette ook vertegenwoordigers
uit de medische sector die direct betrokken zijn bij de coronacrisis. Met hen praatte zij onder meer over de
impact van corona op de zorgvoorzieningen op het eiland. Koning Willem-Alexander sprak op 14 april 2021
digitaal met Gouverneur George-Wout en enkele medici over de coronasituatie op Curacao.

Prinses Beatrix eindigde haar bezoek met een ontmoeting met enkele jongeren uit de jeugdwerkgroep nationaal
jeugddebat Curacao, onderdeel van het UNICEF-jongerenadvies. UNICEF heeft in zowel Nederland als het Caribisch
deel van het Koninkrijk samen met lokale overheden jongeren gestimuleerd om tegen de achtergrond van de
coronacrisis mee te denken over hun toekomst. Gedurende een jaar debatteerden de jongeren met elkaar en
de overheid over diverse onderwerpen. Het resultaat staat in het UNICEF Jongerenadvies Curacao MijnNieuweWereld.
Hierin geven de jongeren adviezen over onder meer mentaal welzijn, online onderwijs en vrijetijdsbesteding.
Prinses Beatrix sprak met hen en vertegenwoordigers van UNICEF en de overheid over het proces en de adviezen.

Tot slot bezocht Prinses Beatrix een kunstproject op resort Blauwbaai waar werken van lokale kunstenaars
op diverse plekken in de zogenaamde beeldentuin permanent tentoongesteld worden. Ook was een kort bezoek
aan de 'Kathedraal van doornen' voorzien. Dit is een kunstwerk van tien meter hoog met een omvang van
vierhonderd vierkante meter. Het is opgebouwd uit een metalen skelet, bekleed met takken van
doornenstruiken. In de nissen is ruimte voor kleinere kunstwerken.

DCNA bestaat uit de volgende natuurorganisaties: Aruba National Park Foundation (FPNA), Caribbean Research
and Management of Biodiversity (Carmabi), Nature Foundation Sint Maarten, Saba Conservation Foundation (SCF),
Sint Eustatius National Parks Foundation (Stenapa) en Stichting Nationale Parken Bonaire (Stinapa Bonaire).

Prinses Beatrix positief getest op corona, 4 december 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is positief getest op corona. Prinses
Beatrix heeft zich in verband met milde verkoudheidsklachten laten testen. De Prinses is thuis
in isolatie en houdt zich aan de leefregels voor mensen die positief getest zijn. Personen die
in nauw contact zijn geweest met Prinses Beatrix zijn geïnformeerd.

Prinses Beatrix uit thuisisolatie, 11 december 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is klachtenvrij en
mag uit isolatie. Prinses Beatrix werd afgelopen weekend positief getest op
corona en was sindsdien thuis in isolatie met milde verkoudheidsklachten.

Prinses Beatrix dankt iedereen hartelijk voor de vele blijken van betrokkenheid.

Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix
na het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu, 26 december 2021


"Met dankbaarheid koesteren wij de herinneringen aan aartsbisschop Desmond Tutu. Met onverwoestbare
blijmoedigheid streed hij voor recht en vrede. Hij gaf stem aan de hoop. Zijn innemende persoonlijkheid
en karakteristieke lach hadden een grote wervende kracht en hielpen velen op het pad naar verzoening."
– Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix.

Prinses Beatrix opent Jaar van de Molenaar tijdens 50-jarig jubileum
van het Gilde van de Vrijwillige Molenaars, 15 januari 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende op zaterdagmiddag
15 januari 2021 het Jaar van de Molenaar tijdens de jubileumviering van het Gilde
van de Vrijwillige Molenaars. Dit jaar viert het Gilde haar 50-jarig jubileum in het
Zaans Museum in Zaandam. In Zaandam werd in 1972 het eerste molenaarsexamen afgenomen.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaas leidt mensen op die monumentale wind- of watermolens willen laten
draaien en/of er mee willen malen. Momenteel zijn er ongeveer 1600 molenaars actief om de 1100 molens
in Nederland regelmatig te laten draaien of malen. Zo blijft cultureel erfgoed voor de toekomst behouden.
Het Gilde heeft in elke provincie een afdeling die de opleiding voor molenaars in hun provincie verzorgt.
In 2017 heeft UNESCO het 'Ambacht van Molenaar' uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Nederland wordt
internationaal als gidsland gezien als het gaat om het opleiden van molenaars.

Na toespraken van enkele molenaars en één van de oprichters van het Gilde opende Prinses
Beatrix het Jaar van de Molenaar. Aansluitend sprak zij met diverse molenaars over
hun ervaringen en het belang van de opleidingen voor de beroepsgroep.

- Update 15 januari 2022: Vanwege de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus
vond de opening van het Jaar van de Molenaar in aangepaste vorm plaats. Prinses Beatrix opende,
in aangepaste vorm, het Jaar van de Molenaar bij molen Het Jonge Schaap in Zaandam.

Prinses Beatrix aanwezig bij concert ter nagedachtenis aan Bernard Haitink, 6 februari 2021


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was zondagavond 6 februari 2022
aanwezig bij het herdenkingsconcert voor Bernard Haitink in het Koninklijk Concertgebouw
in Amsterdam. Haitink overleed afgelopen jaar op 21 oktober op 92-jarige leeftijd. Hij
wordt gezien als één van de grootste dirigenten van zijn generatie.

Bernard Haitink was van 1961 tot 1988 chef-dirigent van het Concertgebouworkest. In 1999
werd hij benoemd tot eredirigent. Met het herdenkingsconcert wil het Koninklijk
Concertgebouworkest Haitink eren voor zijn verdiensten voor zowel het orkest als voor de
muziekwereld. Honorair gastdirigent Iván Fischer leidt Gustav Mahlers Eerste symfonie en
een nieuw werk van de Britse componist Mark-Anthony Turnage, A Cortege for Bernard Haitink.

Prinses Beatrix is aanwezig bij het concert en spreekt
na afloop met musici en nabestaanden van Haitink.

Het concert was zondagavond 13 februari 2022 om 19.20 uur te zien op NPO2.

Prinses Beatrix en Prinses Margriet bij jubileumvoorstelling Introdans, 10 februari 2021


Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prinses Margriet der Nederlanden
woonden donderdagavond 10 februari 2022 de jubileumvoorstelling bij van het
50-jarige Introdans. De voorstelling wordt opgedragen aan het Prinses Beatrix
Spierfonds, dat vijfenzestig jaar bestaat. Het optreden van Introdans vond
plaats in theater Amare in Den Haag tijdens Holland Dance Festival.

Het Spierfonds, Holland Dance Festival en Introdans werken bij deze voorstelling
samen om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
Dans symboliseert de ultieme bewegingsvrijheid, die begint bij gezonde spieren.
Voor mensen met een spierziekte is deze vrijheid niet vanzelfsprekend.

Introdans laat in de balletten een duidelijke relatie met het festival
en met de stad Den Haag zien, met drie balletten van Jiri Kylián.

Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans en Prinses Beatrix is
beschermvrouwe van het naar haar vernoemde Prinses Beatrix Spierfonds.

Prinses Beatrix bezoekt Koninklijke Marechaussee, 23 februari 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bracht woensdag 23 februari 2022
een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee. Het bezoek vindt plaats op het Opleidings-,
Trainings-, en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Op 3 juli 1956
werd Prinses Beatrix benoemd tot Schutsvrouwe van de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de staat, in Nederland en daarbuiten.
Wereldwijd wordt de Marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang zoals luchthavens,
aan de buitengrenzen van Europa en in oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

Aan de hand van een fototentoonstelling werd teruggekeken op de betrokkenheid van Prinses
Beatrix bij de Koninklijke Marechaussee. De foto's zijn geselecteerd in samenwerking met
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Vervolgens ging Prinses Beatrix in
gesprek met diverse betrokkenen over de invloed van recente maatschappelijke ontwikkelingen
op de positie en de inzet van de Marechaussee. Een voorbeeld hiervan is informatiegestuurd
optreden waarbij mensen en middelen daar worden ingezet waar het meeste effect te behalen is.
Ook sprak de Prinses met studenten en docenten over de opleiding van de Marechaussee. Tijdens
dit gesprek was speciale aandacht voor blended learning, een mix van leren met en zonder
technologie, en voor diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Tot slot bekeek
Prinses Beatrix verschillende types materieel zoals robothond SPOT, drones en ruiters.


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie

Prinses Beatrix bij tachtigste herdenking slag in de Javazee, 26 februari 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woonde zaterdagochtend 26 februari 2022
de tachtigste herdenking bij van de slag in de Javazee in de Kloosterkerk in Den Haag.

Met de slag in de Javazee probeerde het Nederlands eskader onder commando van schout-bij-nacht
Karel Doorman, samen met Australische, Engelse en Amerikaanse schepen op 27 en 28 februari 1942
een Japanse invasie op Java tegen te houden. Het was de laatste slag in de strijd ter zee die
van december tot maart werd gevoerd ter verdediging tegen de Japanse aanval op Nederlands-Indië.
Bij deze strijd verloren ruim 1600 Nederlandse marinemensen het leven. Er werden bijna vierduizend
krijgsgevangen gemaakt en tijdens en vlak na de slag sneuvelden bijna 1200 geallieerden uit Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Tijdens de herdenking in aanwezigheid van overlevenden en nabestaanden hielden onder andere
de Commandant Zeestrijdkrachten René Tas en de kleindochter van Karel Doorman, Louise Doorman,
een toespraak. Ter ere van het jubileum werd daarna een speciaal vervaardigd schilderij van
een beslissend moment tijdens de slag aangeboden aan het Marinemuseum. Het werk Slag in de
Javazee van Maarten Platje zal onderdeel worden van een permanente expositie over de marine
vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Prinses Beatrix kreeg een toelichting
op het schilderij en spreekt na afloop van de herdenking met enkele overlevenden en nabestaanden.

De herdenking van de slag in de Javazee wordt jaarlijks georganiseerd door
de Koninklijke Marine en het Karel Doormanfonds. Dit fonds werd in 1944
opgericht om financiële steun te bieden aan (oud-) militairen van de
Koninklijke Marine en hun nabestaanden, die door oorlogs- of
dienstomstandigheden financieel afhankelijk zijn geworden.
Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het fonds.

Prinses Beatrix opent nieuwe museumvleugel Singer Laren met Collectie Nardinc, 8 maart 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende op dinsdagmiddag
8 maart 2022 de nieuwe Nardinczalen van museum Singer Laren. In de nieuwe zalen
wordt de privéverzameling Collectie Nardinc permanent tentoongesteld. De Collectie
Nardinc werd door Els Blokker-Verwer aan het museum geschonken.

De nieuwe Nardinczalen beslaan vierhonderd vierkante meter, bestaande uit vijf
tentoonstellingszalen, een Nardincgalerij, een Tuinkamer als ontvangstruimte, een
filmzaal en een uitgebreide museumwinkel. De privéverzameling Collectie Nardinc
wordt getoond in de tentoonstelling 'Sluijters en de modernen' en bestaat uit ruim
veertig werken van Jan Sluijters, waaronder topstukken als Portret van Greet van
Cooten en Café de Nuit, en meer dan zeventig werken van moderne tijdgenoten.

De collectie wordt samengevoegd met de omvangrijke kunstcollectie van het Amerikaanse echtpaar
Anna en William Singer, die bestaat uit de Franse schilders van Barbizon, de Haagse en Amsterdamse
School en de Larense impressionisten en die de grondslag van het huidige Singer Laren vormt.

Prinses Beatrix woonde het plenaire openingsprogramma bij en verrichtte aansluitend de opening
van de nieuwe museumvleugel. Vervolgens kreeg de Prinses een rondleiding door de Nardinczalen.

Prinses Beatrix aan het werk op kinderboerderij De
Schaapskooi in Bilthoven tijdens NLdoet, 11 maart 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft vrijdag 11 maart 2022
op kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven deelgenomen aan NLdoet van het Oranje
Fonds. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vindt dit jaar voor
de achttiende keer plaats. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart kan iedereen op zo'n
5.500 plekken in Nederland op een laagdrempelige manier kennis maken met
vrijwilligerswerk. Het Koninklijk Paar is beschermpaar van het Oranje Fonds.

Kinderboerderij De Schaapskooi ligt midden in een woonwijk in Bilthoven. Het is een
buurtontmoetingsplek voor kinderen en volwassenen. Er zijn onder andere boerderijdieren,
een doolhof, een speeltuin en een theehuis. Op De Schaapskooi, een onderdeel van de
zorgorganisatie Reinaerde, worden de dagelijkse werkzaamheden verricht door mensen met een
verstandelijke beperking. Elke dag werken er zo’n twaalf tot vijftien medewerkers (cliënten)
op de boerderij. Zij worden hierbij geholpen door professionele begeleiders en vrijwilligers.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen kan meedoen in de samenleving en niemand er
alleen voor staat. Daarom versterkt en verbindt het fonds organisaties en vrijwilligers
die bijdragen aan een verbonden samenleving. Jaarlijks steunt het Oranje Fonds duizenden
sociale initiatieven met kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning.


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal

Prinses Beatrix en Prinses Mabel online aanwezig bij digitale
uitreiking achtste Prins Friso Ingenieursprijs, 16 maart 2022


Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix der Nederlanden en Prinses Mabel waren
woensdagmiddag 16 maart 2022 virtueel aanwezig bij de uitreiking van de achtste
Prins Friso Ingenieursprijs. De uitreiking vond dit jaar weer online plaats.

Ingenieurs die zich onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en
ondernemerschap komen in aanmerking voor de jaarlijkse Prins Friso Ingenieursprijs. De winnaar mag
zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. De finalisten zijn ir. Nikéh Booister, adviseur
Waterveiligheid en Klimaatadaptatie bij Sweco, dr. ir. Sjoerd Kerstens, leading professional
Water bij Royal HaskoningDHV en ir. Marijn van Rooij, co-founder en CTO van Ocean Grazer bv.

Nieuw dit jaar is de uitreiking van de KIVI Engineering Student Team Award. Dit is een
aanmoedigingsprijs voor studententeams die bij hun project of uitvinding uitblinken in
onder andere innovatiekracht en maatschappelijke betrokkenheid.

Met de prijs wil het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) ingenieurs een podium
bieden en de maatschappelijke dialoog met ingenieurs ondersteunen. KIVI is de
beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland en bestaat dit jaar 175 jaar. Prins Friso
was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van KIVI.

Prinses Beatrix opent gerestaureerde stellingmolen Ceres, 18 maart 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix opende vrijdagmiddag 18 maart 2022 in Bovenkarspel
de gerestaureerde stellingmolen Ceres. De molen is in de nacht van oud op nieuw 2019-2020
door een brand grotendeels verwoest en in twee jaar tijd geheel gerestaureerd.

Na de brand bleek dat het hout van het achtkant aan alle zijden was ingebrand.
Door middel van een crowdfunding is veel geld opgehaald en hebben vrijwilligers
het ingebrande hout schoongemaakt. Vrijwillige molenaars laten de gerestaureerde
molen weer draaien en gaan rondleidingen verzorgen.

Prinses Beatrix opent de molen door een gedenksteen te onthullen. Ook woont zij een
presentatie bij over de restauratie en spreekt zij met vrijwilligers en betrokkenen.

De stellingmolen, een verhoogde windmolen, is in 1849 gebouwd als meel- en pelmolen.
Nog steeds wordt er meel gemalen voor bakkers en particulieren.

Prinses Beatrix aanwezig bij eeuwfeest Anglo-Netherlands Society, 29 maart 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was dinsdagavond 29 maart 2022
aanwezig bij de receptie ter ere van het 100-jarig bestaan van de Anglo-Netherlands Society
in Londen. De receptie vindt plaats in de State Apartments van Kensington Palace, oorspronkelijk
gebouwd en bewoond door Koning Willem III, de Nederlandse stadhouder, en zijn vrouw Mary.

Tijdens de receptie, waarbij een groot aantal van de leden van de Anglo-Netherlands
Society (ANS) aanwezig was, werd stilgestaan bij de bilaterale relaties tussen
Britten en Nederlanders. Prinses Beatrix sprak met enkelen van hen. Ook ontmoette
de Prinses vertegenwoordigers van de twee Britse universiteiten waar Dutch studies wordt
onderwezen. De receptie werd bijgewoond door de Hertog en Hertogin van Gloucester.

De Anglo-Netherlands Society is een vereniging die leden van Britse en Nederlandse afkomst
samenbrengt. De vereniging is opgericht in 1920 met als doelstelling het stimuleren en
instandhouden van goede verhoudingen tussen Britten en Nederlanders. Zij doet dit door
het bevorderen van de sociale, artistieke, literaire, educatieve en wetenschappelijke
interesses in elkaars land. Daartoe organiseert de ANS regelmatig lezingen en bezoeken,
waarbij naast het leren over de twee landen ook sociaal contact een rol speelt.

Bij het 60-jarig bestaan van de ANS in 1980 was Prinses Juliana aanwezig;
ook Prinses Margriet heeft eerdere vieringen van de ANS bijgewoond.

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix en
minister-president Rutte bij uitreiking Four Freedoms Awards 2022


Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix
waren donderdag 21 april 2022 aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Nieuwe
Kerk in Middelburg. Minister-president Mark Rutte reikttede International Four Freedoms Award uit
aan Sviatlana Tsikhanouskaya, leider van de democratische beweging in Wit-Rusland.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan mannen, vrouwen en organisaties
die met hun inzet en prestaties een grote toewijding tonen aan de idealen die President
Franklin Delano Roosevelt in zijn historische Four Freedoms speech in 1941 verkondigde.
De Four Freedoms Awards 2022 gaan naar de volgende personen en organisaties:

- De award voor de Vrijheid van Meningsuiting gaat naar de Vietnamese
singer-songwriter en strijder voor het vrije woord Mai Khoi Do Nguyen;

- De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar de Indonesische
oprichter en voorzitter van het Mosintuwu Institute Lian Gogali;

- De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de Keniaanse
mensenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng'ete;

- De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar de Turkse niet gouvernementele LGBTIplus organisatie,
ÜniKuir. De award zal worden uitgereikt aan de oprichters van ÜniKuir: Melike Balkan en Özgür Gür.

Prinses Beatrix bezoekt Erasmus MC in Rotterdam


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bracht dinsdagochtend 3 mei 2022
een werkbezoek aan het Erasmus MC in Rotterdam. Het bezoek vond plaats in het kader van het
Onderzoeksprogramma Gentherapie van het Prinses Beatrix Spierfonds. In 2020 startte het
Spierfonds met het gentherapieprogramma, met als doel een eenmalige behandeling met
langdurig resultaat te realiseren voor mensen met een erfelijke spierziekte. Prinses
Beatrix is beschermvrouwe van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Tijdens het werkbezoek sprak Prinses Beatrix met medewerkers van het onderzoeksteam dat zich richt
op de ziekte van Pompe. De onderzoekers ontwikkelen een vorm van gentherapie waarbij ze stamcellen
uit het beenmerg van de patiënt halen. In deze stamcellen zit een fout in het DNA, wat de
spierziekte veroorzaakt. Met behulp van een virus wordt dit ontbrekende stukje DNA
teruggezet. De gezonde stamcellen, die zo gerecreëerd zijn, worden daarna weer
teruggeplaatst in het beenmerg van de patiënt. In het laboratorium is deze vorm
van gentherapie zeer effectief. Een volgende stap is nu een klinische trial.

Na het gesprek met het onderzoeksteam kreeg Prinses Beatrix een rondleiding door
het laboratorium. Tijdens de rondgang werd een 3D-spier getoond. Deze zogenoemde
'muscle-on-a-chip' is een levende, menselijke modelspier op miniatuurformaat.
De spier is gekoppeld aan een chip die op ieder moment de spierkracht ervan
kan meten. Hierdoor kan het verloop van een spierziekte beter in beeld worden
gebracht en de werking van een mogelijke behandeling op de 3D-spier worden getest.
Het onderzoeksteam in het Erasmus MC ontwikkelt een 3D-spier voor de ziekte van
Pompe, waarop medicatie, zoals gentherapie, getest kan worden.

Koning reikt Appeltjes van Oranje uit, 12 mei 2022


Zijne Majesteit de Koning reikte donderdagmiddag 12 mei 2022 op Paleis Noordeinde
de Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds uit. Hare Majesteit Koningin Máxima en
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden waren bij de uitreiking aanwezig.
Jaarlijks worden de Appeltjes van Oranje uitgereikt aan drie onderscheidende sociale
initiatieven in het Koninkrijk. De drie winnaars worden tijdens de uitreiking bekendgemaakt.
De Appeltjes gaan naar: Young Leaders Community, JongPIT en Stichting Triple ThreaT.
In lustrumjaren reikt de Koning de prijzen uit, in andere jaren Koningin Máxima.

In 2022 is het thema: 'Kansengelijkheid voor álle Jongeren.' De prijzen worden toegekend
aan initiatieven waarbij jongeren zich inzetten om de kloof tussen jongeren met en zonder
kansen te dichten. De bekendmaking van de winnaars vond plaats in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de tien genomineerde organisaties. Voorzitter van het bestuur
van het Oranje Fonds Dick Benschop en vicevoorzitter en jurylid Kim Putters zijn tevens
te gast. Koning Willem-Alexander hield een toespraak en maakte de winnaar van het
Grote Appeltje van Oranje bekend. Ook reikte hij de andere Appeltjes van Oranje uit.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die ervoor
zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan en iedereen mee kan doen in de samenleving.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De Appeltjes
van Oranje worden dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een bronzen
beeldje en een geldbedrag van 25.000 euro. Het beeldje is ontworpen door Prinses Beatrix.


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds

Prinses Beatrix bij 111-jarig jubileum van Erfgoedvereniging Heemschut


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was zaterdagochtend 14 mei 2022 aanwezig
bij de jubileumbijeenkomst van de 111-jarige Erfgoedvereniging Heemschut in de Sint-Martinuskerk
in Woudrichem. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Erfgoedvereniging Heemschut.

Sinds 1911 zet Erfgoedvereniging Heemschut zich in voor het behoud van cultureel erfgoed.
Dat doet de vereniging onder meer via haar provinciale commissies en thematische
werkgroepen en door de inzet van vrijwilligers en haar ruim 5000 leden.

Tijdens de jubileumbijeenkomst werd stilgestaan bij het werk van de vereniging
in het verleden en in de toekomst. Ook werd ingegaan op de samenwerking van
particulieren en overheid bij erfgoedbehoud. De bijeenkomst werd afgesloten
met de uitreiking van de Ton Kootpenning. Deze penning is voor personen die zich
bijzonder hebben ingezet voor behoud en bescherming van monumenten in Nederland.

Prinses Beatrix met Koningin Margrethe II bij
viering 500 jaar Nederlandse boeren in Denemarken


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden bezocht samen met Hare
Majesteit Koningin Margrethe II van Denemarken vrijdag 20 mei 2022 de regio Amager
in Denemarken voor de viering van 500 jaar aanwezigheid van Nederlandse boeren in
Denemarken en honderd jaar Amager Museum. In 2021 en 2022 worden in Denemarken
activiteiten georganiseerd die zowel de historische banden tussen Nederland en
Denemarken onderstrepen, als de huidige samenwerking op landbouwgebied.

In 1521 nodigde de Deense Koning Christiaan II tuinders uit Waterland uit om
zich vanwege hun landbouwkundige kennis in Denemarken te vestigen. De boeren
kregen grond toegewezen bij het dorp Dragør op het eiland Amager. Dit lag destijds
buiten Kopenhagen en vormt nu deel van het zuidelijk deel van de Deense hoofdstad.
De tuinders voorzagen het Deense hof en de hoofdstad van groente, fruit en bloemen.

Na een ontvangst op het stadhuis van Dragør gingen Koningin Margrethe en Prinses Beatrix
per koets naar het Amager Museum, gevestigd in een oude boerderij van nazaten van
Nederlandse emigranten, voor de opening van de tentoonstelling 'Amager's private treasures'.
De tentoonstelling is een eerbetoon aan de lokale geschiedenis met veel aandacht voor de
Nederlandse emigranten en bevat honderden objecten uit privécollecties van de inwoners van
Na een korte wandeling arriveerden de Koningin en Prinses bij de tentoonstelling '500 years
of Dutch history on Amager'. De tentoonstelling laat zien hoe Nederlanders leefden en werkten.
Naast een huisinrichting worden onder andere traditionele kostuums getoond. Aansluitend volgde
een demonstratie van het traditionele Shrovetide-rijden met paarden.

Het bezoek werd afgesloten bij de boerderij van de familie Seerup Hansen. Het is inmiddels
de achttiende generatie van een van oorsprong Nederlandse familie, die op zowel traditionele
als hedendaagse biologische wijze kruiden, groenten en bloemen teelt. Schoolklassen komen
hier op bezoek en leren meer over biologische landbouw en in samenwerking met restaurantchefs
worden culinaire evenementen georganiseerd. Koningin Margrethe en Prinses Beatrix kregen
uitleg over de teeltwijze en een rondleiding over de boerderij.

Prinses Beatrix nam in 1971 deel aan de viering van het 450-jarig jubileum. Koningin
Wilhelmina was in 1922 met de Deense koning aanwezig bij de opening van het museum.

Prinses Beatrix bij viering 150-jarig jubileum Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was woensdagmiddag 25 mei 2022
aanwezig bij de viering van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde. De viering werd gehouden op buitenplaats Den Alerdinck in
Laag Zuthem, waar tuinfestival Gardenista 2022 plaatsvindt.

De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde is in 1872 opgericht, toen naast landbouw
de tuinbouw met de teelt van groente en fruit een vlucht had genomen. Daarnaast was halverwege
de negentiende eeuw interesse voor sierplanten ontstaan met de komst van gewilde, onbekende
planten naar Europa. Sinds 1970 heet de vereniging KMTP/Groei & Bloei. Door de jaren heen is
door Groei & Bloei veel kennis gedeeld over tuinen en tuinieren en zijn tal van
tentoonstellingen,groenmarkten, tuinbezoeken en andere activiteiten georganiseerd.

Prinses Beatrix is beschermvrouw van KMTP/Groei & Bloei. Zij woonde de jubileumviering
bij en bezocht een aantal activiteiten van Groei & Bloei op het tuinfestival.

Prinses Beatrix bij eerste Herman Tjeenk Willink-lezing


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft donderdagmiddag 2 juni 2022
in Den Haag de eerste Herman Tjeenk Willink-lezing bijgewoond. De Raad van State heeft de
lezing ingesteld ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Herman Tjeenk Willink.

Het thema van de tweejaarlijkse lezingen is 'de democratische rechtsorde in de praktijk'.
De eerste lezing is gehouden door naamgever Herman Tjeenk Willink en vond plaats in het
gebouw van de Raad van State. In de lezing ging Tjeenk Willink in op de verbindingen
tussen onder meer democratie en rechtsorde, tussen het werk van de wetgever en van de
rechter en tussen de werkelijkheid van het bestuur en de wereld waarin burgers leven.

Van 1997 tot 2012 was Herman Tjeenk Willink vicepresident van
de Raad van State. Sinds eind 2012 is hij minister van Staat.


Foto: Raad van State - Hans Kouwenhoven


Foto: Raad van State - Hans Kouwenhoven

Prinses Beatrix aanwezig bij eerste Prinses Beatrix-lezing


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was vrijdagmiddag
3 juni 2022 aanwezig bij de eerste Prinses Beatrix-lezing in Maastricht. De lezing
wordt georganiseerd door Studio Europa Maastricht ter ere van het dertigjarig
jubileum van het Verdrag van Maastricht. Elisabeth Guigou, voormalig minister
van Europese Zaken onder president Francois Mitterrand, verzorgt de lezing.

Elisabeth Guigou was nauw betrokken bij de onderhandelingen die hebben geleid tot het
Verdrag van Maastricht. Daarnaast adviseerde zij president Mitterrand in deze periode
over de positionering van Frankrijk in Europa. Tijdens de lezing wordt onder meer
ingegaan op de erfenis van het Verdrag van Maastricht en de stappen die nodig zijn
om door middel van Europese samenwerking de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden.
Aansluitend is er ruimte voor discussie met het publiek. Prinses Beatrix is aanwezig
bij de lezing en spreekt na afloop met diverse betrokkenen.

Studio Europa Maastricht is een expertisecentrum verbonden aan de Universiteit van Maastricht.
Studio Europa Maastricht organiseert gedurende het dertigjarig jubileum van het Verdrag van
Maastricht diverse bijeenkomsten. Ter ere van de betrokkenheid van Prinses Beatrix bij het
Europese integratieproces heeft de organisatie het initiatief genomen om een lezing in het
leven te roepen vernoemd naar de Prinses. De jaarlijkse terugkerende Prinses Beatrix-lezing
biedt sprekers de kans om in Maastricht dieper in te gaan op zijn of haar bijdrage aan
Europese samenwerkingen en de persoonlijke visie op de Europese Unie.

Prinses Beatrix reikt Zilveren Anjers uit


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden reikte donderdagochtend 9 juni 2022
de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam.
Dit jaar werden de Zilveren Anjers toegekend aan Daphne Wassink, Klaas Post en Adolf Kock.

Daphne Wassink zet zich al jarenlang met het Koornetwerk Nederland in voor de amateurkoorsector.
Na maanden van stilte door het coronavirus konden de koren door haar persoonlijke en onvermoeibare
inzet weer zingen. Klaas Post bouwde en financierde een enorme verzameling van ruim 10.000
fossiele zeezoogdieren op die onmisbaar is geworden voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
Zijn collectie is van belang voor de wetenschap en natuurhistorische museumsector. Adolf Kock
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van het cultureel erfgoed van Aruba,
onder andere door het bijeenbrengen van zijn collectie van één miljoen foto’s van 1800 tot nu.

De Zilveren Anjers worden sinds 1950 jaarlijks door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegekend
aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of natuur in het
Koninklijk der Nederlanden. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen
uitgereikt. Sinds 2005 reikt Prinses Beatrix de onderscheidingen uit.

Functies


Prinses Beatrix is nog altijd beschermvrouwe van een groot aantal organisaties.

- Beschermvrouwe Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
- Beschermvrouwe Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
- Beschermvrouwe Bomenstichting
- Beschermvrouwe Bond Heemschut, Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten
- Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
- Beschermvrouwe Bond van Nederlandse Architecten / Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
- Beschermvrouwe Dutch Caribbean Nature Alliance
- Beschermvrouwe HVO-Querido
- Beschermvrouwe Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
- Beschermvrouwe Johanna Kinderfonds
- Beschermvrouwe Karel Doormanfonds
- Beschermvrouwe Koning Willem Fonds, Londen
- Beschermvrouwe Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
- Beschermvrouwe Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
- Beschermvrouwe Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
- Beschermvrouwe Koninklijk Nederlands Zangersverbond
- Beschermvrouwe Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
- Beschermvrouwe Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek
- Beschermvrouwe Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
-Beschermvrouwe Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
- Beschermvrouwe Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging De Hoop
- Beschermvrouwe Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen
- Beschermvrouwe Koninklijke Coöperatie Rundveeverbetering Delta
- Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde
- Beschermvrouwe Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
- Beschermvrouwe Koninklijke Marechaussee
- Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura
- Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
- Beschermvrouwe Koninklijke Nederlandse Redding-Maatschappij
- Beschermvrouwe Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas
- Beschermvrouwe Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer
- Beschermvrouwe Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek
- Beschermvrouwe Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
- Beschermvrouwe KWF Kankerbestrijding (v/h Stichting Koningin Wilhemina Fonds)
- Beschermvrouwe Landbouwmaatschappij Zuid-Midden-Oost
- Beschermvrouwe Leids Universiteits Fonds
- Beschermvrouwe LTO-Noord
- Beschermvrouwe Miniatuurstad Madurodam
- Beschermvrouwe Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
- Beschermvrouwe NBvP, Vrouwen van Nu
- Beschermvrouwe Nederlands Comité Unicef
- Beschermvrouwe Nederlandse Atletiek Unie
- Beschermvrouwe Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging
- Beschermvrouwe Nederlandse Vereniging Arti en Industriae
- Beschermvrouwe Stichting Oogfonds Nederland
- Beschermvrouwe Prinses Beatrix Spierfonds
- Beschermvrouwe ReumaNederland (voorheen Reumafonds)
- Beschermvrouwe Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio
- Beschermvrouwe Stichting Nederlandse Volksklederdrachten Collectie Koningin Wilhemina
- Beschermvrouwe Stichting Simavi
- Beschermvrouwe Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten
- Beschermvrouwe Stichting Vluchteling
- Beschermvrouwe Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Beschermvrouwe Stichting Zorg en Bijstand
- Beschermvrouwe Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum
- Beschermvrouwe Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
- Beschermvrouwe Vereniging De Hollandsche Molen
- Beschermvrouwe Vereniging Gelre
- Beschermvrouwe Vereniging Het Nederlands Kankerinstituut
- Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij
- Beschermvrouwe Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
- Beschermvrouwe Vereniging Rembrandt
- Beschermvrouwe Young Women's Christian Association
- Beschermvrouwe Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
- Erelid Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereeniging Muiden

Zelfgemaakte foto's van Prinses Beatrix


De website beheerster heeft Koningin Beatrix zelf een keer goed kunnen fotograferen.
Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage