Koning Filip en Koningin Mathilde van België
Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Koning FilipFoto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Filip Leopold Lodewijk Maria wordt geboren op 15 april 1960 als eerste kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Koning Filip heeft een zus jongere Prinses Astrid (5 juni 1962) en een jongere broer Prins Laurent (19 oktober 1963). Daarnaast heeft Koning Filip
nog een halfzus Delphine Boël (22 februari 1968) uit een buitenechtelijk relatie van zijn vader Koning Albert en Barones Sybille de Selys Longchamps.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: Koninklijk Paleis

Studie


De Koning volgt een klassiek en tweetalig schooltraject in het lager en middelbaar onderwijs in België en vervolgens bij de
Koninklijke Militaire School, een tweetalige instelling van universitair niveau.

Sinds jongs af geboeid door de luchtvaart en de ruimtevaart, kiest hij voor een militaire opleiding bij de luchtmacht waar
hij zijn brevet van jachtpiloot behaalt. Hij sluit zijn militaire opleiding af met het brevet van parachutist en commando.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hij verlaat vervolgens België en zet zijn academische studies verder in het buitenland. Na een trimester aan de universiteit van Oxford
(Groot-Brittannië) en twee jaar aan de universiteit van Stanford (VSA) behaalt hij het diploma van master in de politieke wetenschappen.

Na zijn terugkeer in België in 1985 verdiept hij zich in de politieke, economische en sociale realiteit van zijn land. Een periode van 8 jaar waarin hij
België en de Belgen leert kennen, met tal van ontmoetingen, bezoeken, conferenties en zendingen die hem inwijden in alle aspecten van de werking van zijn land.

In deze periode breidt hij zijn kennis sterk uit in domeinen die hem persoonlijk interesseren zoals geschiedenis, literatuur en filosofie.
Hij onderneemt veel studiereizen en ontmoet overal ter wereld diverse personaliteiten die zich inzetten als leiders of gewone burgers.
Hij volgt van nabij het Europese integratieproces op.

De Koning (toen Prins Filip) doet verschillende terreinervaringen op in het humanitaire domein.

Het overlijden van Koning Boudewijn in 1993 brengt een kentering teweeg in het leven van de drieëndertigjarige prins.
Hij wordt de vermoedelijke troonopvolger na de troonsbestijging van zijn vader Koning Albert II.

Vanaf dan neemt zijn publieke rol de bovenhand. Hierbij bestrijkt hij een aantal domeinen die in het verlengde liggen van de grootste uitdagingen van zijn tijd:
de internationale zendingen ten dienste van de Belgische economie en van het imago van België in het buitenland, duurzame ontwikkeling, de dialoog tussen de
gemeenschappen in België, de steun aan zwakkeren in de maatschappij en de aanmoediging van talent. Filip bouwt een sterke dialoog op met politici, met wie hij
onder vier ogen spreekt of samenwerkt tijdens zendingen en activiteiten.

Filip neemt in 1993 het Erevoorzitterschap over van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) over. Hij leidt de volgende twintig jaar niet minder dan 85
economische zendingen. Filip brengt Belgische en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact alsook Belgische ondernemingen onderling. Na zijn troonsbestijging
in 2013 blijft hij erevoorzitter van het Agentschap en vraagt hij aan zijn zus Prinses Astrid hem op de economische zendingen te vertegenwoordigen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de Koning is de duurzame ontwikkeling. Van 1993 tot 2013 is hij erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
die de economische, sociale, wetenschappelijke en milieucomponenten van het land verenigt en die adviezen uitbrengt aan de federale regering. In dezelfde logica
aanvaardt hij ook het erevoorzitterschap van de Internationale Poolstichting.

Hij steunt ook actief de dialoog tussen de drie gemeenschappen van het land. Met de oprichting van het Prins Filipsfonds in 1998 bevordert hij mee de dialoog
tussen burgers van de verschillende taalgemeenschappen en stimuleert aldus een grotere wederzijdse erkenning en een respect voor ieders eigenheid en cultuur.

De Koning is zich ten volle bewust van de vele vormen van marginalisatie en ontmoet daarom mensen die er het slachtoffer van zijn. Ook hier voelt hij op
het terrein de behoeften aan van mensen getroffen door ziekte, sociale uitsluiting, ongevallen en natuurrampen.

De Koning voelt zich ook aangesproken door de vele talenten die België rijk is, van sportlui, artiesten en wetenschappers tot ontdekkingsreizigers en jonge talenten.
Allen worden met belangstelling door de Koning aangemoedigd.

Koning Filip heeft de volgende eredoctoraten:
- Eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven sedert 4 februari 2002
- Eredoctoraat van de universiteit van Wuhan sedert 22 juni 2015

Koning Filip heeft de volgende benoemingen in het leger:
- Generaal (admiraal) van het Belgische leger sedert 21 juli 2013
- Viersterrengeneraal bij de landmacht, opperbevelhebber van het Belgisch leger

MathildeFoto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Mathilde Marie Christine Ghislaine d´Udekem d´Acoz wordt geboren 20 januari 1973 als
dochter van gravin Anna Komorowska en graaf Patrick d´Udekem d´Acoz.
Mathilde is de oudste van 5 kinderen.

Studie


Zij liep lagere school te Bastenaken en voltooide haar humaniora in Brussel. Zij studeerde zowel logopedie als psychologie.
De Koningin oefende tussen 1995 en 1999 het beroep uit van logopediste.

Koningin


De Koningin staat de Koning bij in zijn taken als staatshoofd: tal van bezoeken aan instellingen, contacten met de bevolking, plechtigheden in
binnen- en buitenland, staatsbezoeken, en het imago van België bevorderen, audiënties van vertegenwoordigers van diverse groeperingen uit de
samenleving en talrijke terreinbezoeken.

Naast haar activiteiten met de Koning, is de Koningin ook actief rond thema's die haar nauw aan het hart liggen. Zij bezoekt regelmatig sociale
organisaties en verzorgingsinstellingen. Door deze contacten blijft zij op de hoogte van de behoeften en noden van de bevolking, alsook van de
talrijke initiatieven die in ons land genomen worden om anderen te helpen. De Koningin hecht een groot belang aan een nauw contact met de bevolking.

Via het Hulpfonds van de Koningin biedt de Koningin hulp aan burgers die wegens financiële problemen niet in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien
en die vaak ten einde raad een beroep doen op haar. Zij neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen die binnen de bevolking leven.
Ze heeft vooral veel aandacht voor kwetsbare mensen. Als Erevoorzitster van het Koningin Mathildefonds, zet de Koningin zich in voor de zwakkeren in onze samenleving.

De Koningin is Erevoorzitster van Child Focus, een stichting die zich inzet tegen verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen. Zij hecht
een fundamenteel belang aan het welzijn van kinderen en engageert zich in de strijd tegen verdwijningen en alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen.

De Koningin is ook begaan met tal van maatschappelijke thema’s zoals opvoeding en onderwijs, kinderarmoede, intergenerationele armoede, positie van de
vrouw in onze samenleving, alfabetisering, enz. De Koningin is Erevoorzitster van UNICEF België en de Breast International Group (onderzoek naar borstkanker).
Zij was speciaal gezant van de World Health Organisation Europa in de promotie voor vaccinaties.

Sedert 2014 geniet de Koningin Elisabethwedstrijd de Hoge Bescherming van de Koningin. De Koningin Elisabethwedstrijd werd in 1937
gecreëerd op initiatief van Hare Majesteit Koningin Elisabeth en de bekende Belgische violist en componist Eugčne Ysa˙e.

De Koningin is lid van de Schwab Foundation Board voor sociaal ondernemerschap. Zij was eveneens speciaal gezant van de Verenigde Naties
voor het Internationale Jaar van het microcrediet 2005 waarbij vooral de focus op financiële inclusie en financiële geletterdheid lag.
De Koningin neemt ook deel aan het jaarlijkse World Economic Forum in Davos.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk thema voor de Koningin. Ze deed meerdere humanitaire zendingen (overwegend in Afrika),
waarbij de nadruk werd gelegd op kinderrechten, gezondheid, de bestrijding van armoede, onderwijs, goed bestuur, empowerment van de vrouw,
HIV/Aids en weeskinderen (UNICEF/UNAIDS), niet-overdraagbare ziekten, enz.

De Koningin gelooft in levenslang leren, en volgde als Young Global Leader van het World Economic Forum vervolmakingsprogramma’s ‘Leadership”
aan de Harvard Kennedy School en Yale University.

Naast Nederlands en Frans, spreekt de Koningin Engels en Italiaans en ze heeft een goede basiskennis van het Spaans.

Op 25 maart 2015 heeft Koningin Mathilde het erevoorzitterschap van de Koning Boudewijnstichting aanvaard.
In maart 2015 heeft Koningin Mathilde haar Hoge Bescherming aan de Brailleliga in België verleent.

In 2016 nodigde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties de Koningin uit om deel uit te maken van de Groep van pleitbezorgers van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze groep van eminente persoonlijkheden staat de Organisatie van de Verenigde
Naties bij in het mobiliseren van de internationale gemeenschap voor het realiseren van de SDGs tegen 2030. De Koningin ontving de Honorary
National German Sustainability Award 2017 voor haar jarenlange inzet en persoonlijke bijdrage aan het debat over duurzame ontwikkeling en haar
engagement voor sociale en humanitaire projecten.

In 2018 aanvaardde de Koningin het erevoorzitterschap van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. In lijn met een Koninklijke traditie werd
de Koningin in 2019 beschermend erelid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en membre d’honneur van de Académie royale
de Médecine de Belgique (ARMB).

De Koningin heeft een brede belangstelling voor kunst en dans. Ze houdt van moderne en klassieke muziek, speelt zelf piano
en houdt veel van literatuur. Zij houdt van fietsen, tennissen en zwemmen, en geniet van de natuur en van het buitenleven.

Gezin


Op 13 september 1999 werd de verloving van Filip met Mathilde d´Udekem d´Acoz bekend gemaakt.
Op 4 december 1999 vond het huwelijk plaats tussen Filip en Mathilde.

Koningin Mathilde en Koning Filip hebben 4 kinderen:
- Prinses Elisabeth Thérčse Marie Hélčne (25 oktober 2001), Hertogin van Brabant
- Prins Gabriël Boudewijn Karel Maria (20 augustus 2003)
- Prins Emmanuel Leopold Guillaume François Marie (4 oktober 2005)
- Prinses Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie (16 april 2008)

De Koning en Koningin Mathilde combineren een familieleven met de protocollaire en officiële verplichtingen. Zij voeden persoonlijk hun vier kinderen,
Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore, op. De kinderen groeien op in een meertalige omgeving en volgen het Nederlandstalig onderwijs.

De vakanties worden besteed aan familie en vrienden. In hun vrije tijd houdt het vorstenpaar ervan om te lezen en sporten te beoefenen.
De Koning gaat geregeld joggen en nam in mei 2013 en 2014 deel aan de 20 kilometer van Brussel.

Het Koninklijke Gezin woont in het Kasteel van Laken.

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 13 juni 2015 werd het huwelijk van Prins Carl Philip met Sofia Hellqvist voltrokken, waar tal van koninklijke gasten bij aanwezig waren.


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Koningsschap vanaf 21 juli 2013


Op 3 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand aangekondigd ten gunste van zijn zoon Filip.
Op 21 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand ondertekend.
Op 21 juli 2013 heeft Filip de eed als Koning der Belgen afgelegd en is hij vanaf
dat moment de Koning van België. Vanaf 21 juli 2013 is Prinses Mathilde, Koningin Mathilde geworden.
De oudste dochter van Koning Filip en Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth is vanaf nu de eerste in lijn voor troonsopvolging.
Sedert de troonswisseling op 21 juli 2013 draagt Elisabeth de titel van Hertogin van Brabant. Deze titel is voorbehouden aan de vermoedelijke troonopvolger.

Eedaflegging van Z.M. de Koning Filip, 21 juli 2013


Tekst van de grondwettelijke eed


"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven,
's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren."

"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire".

"Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten,
die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren."

Toespraak na de eedaflegging


Majesteiten, Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren,

Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust.
Deze eed is een plechtige belofte die de bijna tweehonderd jaar oude vertrouwensrelatie tussen de Koning en het Belgische volk hernieuwt.

Ik volg hierin zes andere Koningen op, onder wie mijn vader Koning Albert.
Sire, gedurende twintig jaar hebt u deze vertrouwensband onderhouden door een toegankelijke Koning te zijn, met een warm en diep menselijk gelaat.
U was een luisterend en geëngageerd Staatshoofd. Koningin Paola heeft u hierin gesteund en legde zich bovendien toe op fundamentele zaken als onderwijs en cultuur.

Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke maar ook op gelukkige momenten begeleid, in een tijdperk dat gekenmerkt
wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd. Wij zijn u daar dankbaar voor.

Ik besef hoe gelukkig ik ben te mogen rekenen op de constante steun van mijn vrouw Koningin Mathilde.
Lieve Mathilde, sinds vele jaren heb jij je met heel je hart ingezet in talrijke activiteiten.
Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen wij vol
vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land.

Dames en Heren,

Ik vat mijn koningschap aan met de wil om mij ten dienste te stellen van alle Belgen.
Ik zal hiervoor in volle verstandhouding samenwerken met de regering en overeenkomstig de Grondwet.
De afgelopen jaren heb ik steeds nauwere banden mogen ontwikkelen met veel van mijn medeburgers.
Ik zal deze dialoog nog versterken.

De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken.
Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van België is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid.

De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten.
Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen.
De sterkte van België gaat ook uit van zijn deelstaten. Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers.
Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen.

Samen kunnen we de bekwaamheden van elk van ons tot hun recht doen komen. Daarin bestaat ons gemeenschappelijk talent zoals het zich in de loop
van onze geschiedenis heeft ontwikkeld. Het is een ingesteldheid die ons karakter en onze waarden vorm heeft gegeven.
Samen de moeilijkste problemen oplossen. De meest uiteenlopende strekkingen met elkaar verzoenen zonder dat ze aan originaliteit of sterkte moeten inboeten.
Dŕt is ook de essentie van onze vindingrijkheid en onze zin voor maat.

Dames en Heren,

De waarden die ons drijven, hebben generaties mannen en vrouwen vóór ons bezield. Door hun inzet in de maatschappij en in de politiek hebben
onze voorgangers ons land een hoge graad van welvaart en solidariteit bezorgd. Zij legden de grondslag voor een gezond ondernemingsklimaat
en voor een efficiënte sociale zekerheid.

De crisis treft veel van onze landgenoten. Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden.
Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.
Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen.

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen.
Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan.
Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van België, de talenten en de sterktes die wij bezitten,
wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en Heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap.
Ik zal, in België en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen.

Laten wij samen ons land nieuw enthousiasme geven.

Leve België ! Vive la Belgique ! Es lebe Belgien !

Bron: De Belgische Monarchie, http://www.monarchie.be/


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Officiële foto´s na de eedaflegging van Koning Filip, 21 juli 2013Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde, 8 november 2013


Op 8 november 2013 zijn de officiële staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde
vrijgegeven door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie.


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox

Koninklijk Besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België, 12 november 2015


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

12 NOVEMBER 2015 - Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 85 en 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891
dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap
in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I;

Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van België
via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken;

Overwegende dat het daarenboven wenselijk is dat de Prinsen en Prinsessen van België, die momenteel deze titel voeren, deze behouden;

Overwegende dat het met het oog op de toepassing van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind
en aan de geadopteerde, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
en met het oog op de deelname van leden van de Koninklijke Familie aan het economisch leven, het aangewezen is om zo
veel mogelijk verwarring tussen de familienaam en de titels te vermijden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Koning, evenals de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Kroonprins of de Kroonprinses, de titel van Prins of Prinses van België
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die
hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 2. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II, de titel van Prins of Prinses van België
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels
die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 3. De Prinsen en Prinsessen, die reeds de titel Prins of Prinses van België voeren krachtens het koninklijk besluit
van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de
mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, behouden deze titel volgend op hun voornaam
en voor zover ze die voeren, hun familienaam en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen.
Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 4. De Prinsen en Prinsessen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold, Joris, Christiaan,
Frederik van Saksen-Coburg en die niet worden beoogd door de artikelen 1 tot 3, voeren na hun voornaam en voor zover ze die voeren,
hun familienaam, de titels die hun krachtens hun ascendentie toekomen.

Art. 5. Het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel
van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn
van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 7. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2015.

FILIP

Van Koningswege:

De Eerste Minister, Ch. MICHEL

De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Dit besluit betekend in gewoon Nederlands het volgende:


Op 12 november 2015 is er een nieuw Koninklijk Besluit in werking getreden omtrent de verlening van de titel Prins of Prinses van België.

Vanaf nu voeren alleen nog de kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn van Koning Filip afstammen, de titel van
Prins of Prinses van België. In de volgende generatie krijgen alleen de kleinkinderen van Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant
de titel Prins of Prinses van België en niet meer die van haar zus Prinses Eléonore en haar broers Prins Gabriël en Prins Emmanuel.

De kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn afstammen van Koning Albert II, en die ook allemaal de titel voeren van
Prins of Prinses van België, behouden die titel. Dit betekend dat de kleinkinderen van Prinses Astrid en Prins Lorenz de titel
Prins of Prinses van België niet meer toegekend krijgen. Ook de kleinkinderen van Prins Laurent en Prinses Claire krijgen de titel
Prins of Prinses van België niet meer toegekend.


Nieuwe gezinsfoto´s Koning Filip en Koningin Mathilde, 24 december 2014


Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten delen Hunne Majesteiten de Koning
en de Koningin deze familiefoto's met u.

Recente foto's van de Koning en de Koningin en hun vier kinderen,
Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nationale Feestdag België, 21 juli 2015


Nieuwe gezinsfoto van Filip en Mathilde van de Nationale Feestdag
uitgegeven door het Paleis via hun officiële Facebookaccount.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Belgisch Koninklijke Gezin bij Autoloze zondag, 20 september 2015


Het Belgisch Koningspaar en hun kinderen waren aanwezig op de 15de autoloze zondag.
Ze brachten een bezoek aan het Sportfeest in het Jubelpark, dit jaar in het teken
van de Paralympische Spelen Rio 2016.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Twee nieuwe foto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 4 november 2015


Op 4 november 2015 heeft het Belgische Hof via hun officiële Facebookaccount en officiële Twitteraccount
twee nieuwe foto's vrijgegeven van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde.
De foto's zijn gemaakt door fotograaf Christian Lambiotte.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 december 2015


Op 18 december 2015 heeft het Belgisch Hof via hun officiële Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Op 18 januari 2016 heeft het Belgisch Hof via hun officiële Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.
Het gezin was op museum bezoek geweest in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Michel Burez, Museum voor Schone Kunsten


Nieuwe foto's van Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Mathilde deelde het hof twee nieuwe foto's.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 8 februari 2016


Ter gelegenheid van de familievakantie van Koning Filip en Koningin Mathilde
is door het Belgische Hof op 8 februari 2016 via hun officiële Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe postzegels van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 14 maart 2016


Op 14 maart 2016 zijn door Bpost (de Belgische Post) vier postzegelportretten van de kinderen van
Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde en één postzegelgroepsportret van het hele gezin uitgegeven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe portretfoto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 18 maart 2016


Op de vernieuwde website van het Belgische Hof staan nieuwe portretfoto's van de kinderen van
Koning Filip en Koningin Mathile en twee nieuwe foto's van de vier kinderen samen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 13 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de Koninklijke Serres van Laken in 2016
is door het Belgische Hof op 13 april 2016 via hun officiële Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Koning Filip en Prinses Eléonore, 15 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de verjaardagen van Koning Filip op 15 april en
Prinses Eléonore op 16 april is er een nieuwe foto vrijgegeven door het Belgische Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe groepsfoto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 1 juli 2016


Op 1 juli 2016 spelen de Rode Duivels tegen Wales in de kwartfinales van het Europees Voetbalkampioenschap 2016.
Ter gelegenheid hiervan zijn er twee nieuwe groepsfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
De ene via hun officiële Twitteraccount en de andere via hun officiële Facebookaccount.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Vakantie foto's van Belgisch Koningspaar, 19 juli 2016


Vakantiebezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum en het Belgisch Stripcentrum te Brussel: samen genieten
van een fijne namiddag in onze hoofdstad! Schreef de Belgische Monarchie op Twitter en Facebook.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nationale Feestdag België, 21 juli 2016


Op 21 juli 2016 vierde België zijn Nationale Feestdag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


De kinderen gaan weer naar school, 1 september 2016Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Kerstconcert 2016, 21 december 2016


Op 21 december 2016 vond het jaarlijkse Kerstconcert plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde, 23 december 2016


Op 23 december 2016 is er een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Er staat bij: Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto's Koningin Mathilde en Koning Filip, 18 januari 2017


Er zijn in januari 2017 nieuwe portretfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Ook zijn er twee foto's van alleen de kinderen vrijgegeven en is er een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Verder zijn er nog twee foto's vrijgegeven het Koningspaar zelf.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth, 20 januari 2017


Op 20 janauri 2017 vierde Koningin Mathilde haar verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan gaf het Belgische Hof een nieuwe foto vrij van moeder en dochter.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Nieuwe foto Koning Filip, 3 februari 2017


Begin februari 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Viering 80ste verjaardag Koningin Paola, 29 juni 2017


De Stichting Koningin Paola, Missing Children Europe en de Muziekkapel Koningin Elisabeth bieden een
concert aan ter ere van de 80ste verjaardag van H.M. Koningin Paola later dit jaar, op 11 september 2017.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koninklijk gezin neemt deel aan reddingsoefening, 1 juli 2017


Demonstratie van reddingsoefening aan de kust te Middelkerke. Bedankt aan alle redders voor het harde werk deze zomer!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koninklijk gezin bezoekt Mercator Zeilschip, 1 juli 2017


Fijne uitstap aan de kust: Zeilschip Mercator bezocht in Oostende.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Belgische Nationale Feestdag, 21 juli 2017


Op 21 juli 2017 vierde de Belgische Koninklijke Familie de Nationale Feestdag met een Te Deum en een militaire parade.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2017


Op 20 augustus 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Belgische Koningskinderen weer naar school, 1 september 2017


Het Belgische Hof deelde op hun Facebookpagina 4 nieuwe foto's waarop de Belgische Koningskinderen
Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore weer voor het eerst naar school werden gebracht.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Open monumentendag België, 10 september 2017


Het gezin van Koning Filip en Koningin Mathilde bezocht Open Monumentendag 2017 van België.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2017


Op 4 oktober 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto's Prinses Elisabeth, 25 oktober 2017


Op 25 oktober 2017 gaf het Belgische Hof nieuwe foto's van Prinses Elisabeth vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto van Filip en Mathilde, 28 oktober 2017


Op 28 oktober 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrij
en de volgende dagen drie foto's van hun bezoek aan de Taj Mahal.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: Koning Filip / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe gzinsfoto van Filip en Mathilde, 23 december 2017


Op 23 december 2017 heeft het Belgische Hof via Twitter, Facebook en Instagram een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven
met de volgende tekst erbij: Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar. Joyeux Noël et bonne Année.
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2018


Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe foto's Koningin Mathilde en Koning Filip met hun kinderen, 12 februari 2018


Op 12 februari 2018 deelde het Belgische Hof foto's van de skivakantie van Koningin Mathilde en Koning Filip en hun kinderen in Valais (Wallis) te Zwitserland.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2018


Ter gelegenheid van de 58ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe Prinses Eléonore, 16 april 2018


Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Prinses Eléonore en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 4 mei 2018


Prinses Eléonore en Koningin Mathilde waren op 4 mei 2018 aanwezig bij de Halve finale Koningin Elisabethwedstrijd Zang 2018.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 10 mei 2018


Op 10 mei 2018 woonden Koning Filip en Koningin Mathilde de Eerste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Zang 2018 bij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins Gabriël bij Koningin Elisabethwedstrijd, 12 mei 2018


Op 12 mei 2018 woonden Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins Gabriël de Laatste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Zang 2018 bij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Viering 60 jaar Benelux


Koning Willem-Alexander was op 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux.
Ook Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg woonden de viering bij.


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Koning Filip, Prins Gabriël en Prins Emmanuel bij voetbalwedstrijd, 23 juni 2018


Op 23 juni 2018 waren Koning Filip, Prins Gabriël en Prins Emmanuel bij de voetbalwedstrijd van België - Tunesië.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege WK Voetbal, 6 juli 2018


Op 6 juli 2018 werd door het Belgische Hof een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde
geplaats in supportershouding voor het WK Voetbal duel van België tegen Brazilië.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Eléonore ontvangen Rode Duivels, 15 juli 2018


Op 15 juli 2018 ontvingen Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Eléonore de Rode Duivels op het Koninklijk Paleis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto's Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege 5 jaar koningsschap, 18 juli 2018


Zaterdag 21 juli 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koning Filip de eed heeft afgelegd voor de Verenigde Kamers
als zevende Koning der Belgen. Ter gelegenheid van zijn 5 jaar Koningschap delen we nieuwe foto’s met jullie.
De foto's zijn op 18 juli 2018 vrijgegeven door het Koninklijk Paleis van België.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koning Filip en Koningin Mathilde openen de zomeropenstelling van het Koninklijk Paleis te Brussel, 20 juli 2018


De zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel loopt dit jaar van 22 juli tot 2 september 2018. Dit jaar is het 25 jaar
geleden dat Koning Boudewijn is overleden. Twee portretten van Koning Boudewijn van de hand van Koning Filip worden tentoongesteld.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nationale Feestdag België, 21 juli 2018


Op 21 juli 2018 vierden Koning Filip, Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore de Nationale Feestdag.
Ook de viering van 5 jaar koningschap.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2018


Op 20 augustus 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth naar UWC Atlantic College, 28 augustus 2018


Op 28 augustus 2018 vertrok Prinses Elisabeth naar het UWC Atlantic College.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Weer terug naar school, 3 september 2018


Op 3 september 2018 gingen Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore weer terug naar school.
Hierbij gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 7 september 2018


Op 7 september 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Herdenkingsdienst 25 jarig overlijden Koning Boudewijn, 8 september 2018


Eucharistieviering tgv de 25ste verjaardag van het overlijden van Koning Boudewijn.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Autoloze zondag, 16 september 2018


Prachtige 18de editie van autolozezondag! Bezoek aan Les Ateliers des Tanneurs, een Art Nouveau complex in het
hartje van Brussel dat ondermeer een ondernemingscentrum en een bio-markt herbergt.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan Oostenrijk, 1 oktober 2018


Bezoek aan Oostenrijk vanwege tentoonstelling Pieter Bruegel de Oude.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2018


Op 4 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Prinses Elisabeth, 25 oktober 2018


Op 25 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar 17de verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe officiële foto's Koning Filip en Koningin Mathilde, 15 november 2018


Ter gelegenheid van Koningsdag 15 november 2018 delen we nieuwe officiële foto’s.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Schilderij Prinses Elisabeth, 20 november 2018


Op 20 november 2018 deelde het Belgische Hof een foto van Koning Filip die een schilderij van zijn dochter Elisabeth toont aan Emmanuel Macron.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Nieuwe foto van de vier kinderen, 14 december 2018


Op 14 december 2018 ontdekte de website beheerster deze prachtige foto van de vier kinderen
van Koning Filip en Koningin Mathilde op de website van het Belgische Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe gezinsfoto van Filip en Mathilde, 21 december 2018


Op 21 december 2018 heeft het Belgische Hof via Twitter, Facebook en Instagram een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven met de volgende tekst erbij:
Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar, Joyeux Noël et bonne Année, Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr en Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Toespraak ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar 2018, 24 december 2018Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Dames en heren,

Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken.
En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt. Maar samen met anderen, die ook behoefte
hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad.

Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar.
Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde.

Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven.

Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar.
We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen.
Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken.

Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn.
Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen.
Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen.

Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema’s. Vandaag beleven we ernstige
politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking.

Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen.
We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.

Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden
met open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert. Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad.

“Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde”, zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen
vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een mooi en gelukkig nieuw jaar.

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2019


Ter gelegenheid van de 46ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip en Koningin Mathilde bezoeken provincie Antwerpen, 26 februari 2019


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan de gemeente Duffel en de steden Lier en Herentals in de provincie Antwerpen.

In Duffel bezochten ze het kunstencentrum De Loods, een sociaal-artistiek atelier voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Vervolgens gingen ze naar Lier voor een rondleiding door het Begijnhof.
Het bezoek aan Antwerpen eindigde met een ontmoeting van de inwoners aan de Lakenhal van Herentals.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip bezoekt Tournevie in Molenbeek, 18 maart 2019


Bezoek aan Tournevie in Molenbeek, een betaalbare en ecologische bibliotheek voor duurzame werktuigen. Naast het uitlenen van gereedschap,
kan er ook gebruik gemaakt worden van een werkatelier met vast gereedschap en kunnen er opleidingen gevolgd worden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt muziektherapie-project, 19 maart 2019


Bezoek aan het muziektherapie-project ‘Van een sprankeltje vitaliteit naar authentiek musiceren’ van vzw Ave Regina (Lovenjoel),
een laureaat van het Koningin Mathilde Fonds - Music Connects. Het Fonds werkt rond het thema ‘Music Connects’, waarbij muziek
als universele taal, de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren uit
zeer diverse milieus. Na de muzikale voorstelling volgt een kringgesprek met de jongeren over de sociale impact van muziek op hun leven.


Foto: Frank Toussaint / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: Frank Toussaint / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: Frank Toussaint / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2019


Ter gelegenheid van de 59ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte

Nieuwe Prinses Eléonore, 16 april 2019


Ter gelegenheid van de 11de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium/Christian Lambiotte


Koningin Mathilde en Prinses Eléonore bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 30 april 2019


Tweede sessie van de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 30 april 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Staatsbegrafenis Groothertog Jean, 4 mei 2019


Op 4 mei 2019 vond de Staatsbegrafenis van Groothertog Jean plaats. Daar waren ook Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth bij.
Groothertog Jean was de vader van Groothertog Henri en was op 25 januari 1921 en is overleden in het bijzijn van zijn familie op 23 april 2019.

Groothertog Jean behoorde tot de laatste veteranen van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Hij nam als luitenant en
verbindingsofficier van de Irish Guards deel aan de geallieerde landingen in juni 1944 in Normandië; daarna trok hij met de Britten op naar Brussel.
Na een kort uitstapje om deel te nemen aan de bevrijding van Luxemburg-stad voegde hij zich bij zijn in Nederland gelegerde regiment, dat strijd
leverde bij Elst en Nijmegen. De Irish Guards rukten uiteindelijk op naar Duitsland, waarna Jean afzwaaide. Van Nederland ontving hij onder meer
het Oorlogsherinneringskruis.

In verband met het overlijden van Groothertog Jean gaf het Luxemburgse Hof een reeks familiefoto's van Groothertog Jean vrij.


Foto: Cour grand-ducale


Foto: Cour grand-ducale / Jochen Herling


Foto: Cour grand-ducale / Collection privées


Foto: Cour grand-ducale / Raymond Reuter


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale

Hieronder de foto's die vrij zijn gegeven door het Luxemburgse Hof van de staatsbegrafenis van Groothertog Jean.


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Claude Piscitelli / Cour Grand-Ducale


Foto: © Samuel Kirszenbaum / Cour Grand-Ducale


Foto: © Sophie Margue / Cour Grand-Ducale


Foto: © Samuel Kirszenbaum / Cour Grand-Ducale


Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 20 mei 2019


Eerste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 20 mei 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koning Filip en Prins Emmanuel bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 21 mei 2019


Tweede sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 21 mei 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde en Prinses Eléonore bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 22 mei 2019


Derde sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 22 mei 2019.


Foto: Derek Prager / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 6 juni 2019


Slotconcert van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde en Prins Emmanuel doen mee met BXL TOUR, 16 juni 2019


Fietstocht van 40 km door de straten van Brussel tijdens de BXL TOUR.
De fiets en alle ‘zachte’ transportmiddelen dragen bij tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth, 25-27 juni 2019


Aankomst in Kenia voor een driedaagse UNICEF-zending als Erevoorzitter van UNICEF België. Deze missie maakt het mogelijk het werk
van Unicef ter plaatse te bezoeken en aan te moedigen en zo bij te dragen aan de bescherming van de kinderrechten. Vandaag staat een
bezoek aan het vluchtelingenkamp van Kakuma op de agenda, dit kamp ligt in het noorden van Kenia, vlak bij de grens met Zuid-Soedan en telt
meer dan 180.000 vluchtelingen. Aan boord van de vlucht naar het kamp reizen er noodhulpartikelen en schoolmaterialen mee ter ondersteuning.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bezoek aan het Furaha & Early Childhood Development Centrum, waar het programma van spel en kunsttherapie helpt om trauma's te identificeren
en psychosociale ondersteuning te bieden aan jonge kinderen, waarvan sommigen helemaal op hun eentje, zonder familie, het kamp hebben vervoegd.
UNICEF heeft bijgedragen aan de bouw van de enige dorpsschool in Kalobeye 3 en de werving, financiering en opleiding van leerkrachten.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Dag twee van deze UNICEF-missie start met een bezoek aan het AMREF Dagoretti Child Protection and Development Centre. Dit centrum is gericht op
het opvangen, beschermen en ondersteunen van niet-begeleide kinderen en jongeren die zich in kwetsbare of risicovolle situaties bevinden. Het doel
is om deze kinderen opnieuw te integreren in een school, familie en gemeenschap. Het centrum biedt een veilige plaats aan waar deze kinderen en
adolescenten niet alleen voedsel en medische zorgen krijgen, maar ook psychologische ondersteuning. Het centrum begeleidt de jongeren ook in het
ontdekken en ontwikkelen van hun vaardigheden.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Acakoro Football Academy, ondersteund door UNICEF, richt zich op de integrale ontwikkeling van het kind door het beoefenen van sport.
De meest kwetsbare kinderen ontvangen ook ondersteuning in hun educatieve ontwikkeling. Acakoro ondersteunt in totaal meer dan 150 kinderen,
waaronder vier jongensteams en twee meisjesteams. Tijdens dit bezoek worden ook enkele truitjes van de Rode Duivels aan de kinderen overhandigd.

Bezoek aan de Il Bisil lagere school in een Maasai-gemeenschap in de Kajiado County. De school is een beschermende
omgeving waar men de leerlingen psychologische ondersteuning, preventie en seksuele opvoeding aanbiedt.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Gesprek met een Maasai familie over de moeilijkheden die jonge meisjes kunnen ervaren door bepaalde gebruiken in
de Maasai cultuur, zoals vroegtijdige zwangerschappen, huwelijken en genitale verminking.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Aan het einde van de ontmoeting met de Maasai ontving de Koningin de naam 'Namayiana' (blessed one) en de Prinses die van 'Nasieku' (de eerstgeborene).


Diamenten bruiloft Koning Albert en Koningin Paola, 12 juli 2019


Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft hebben Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola
hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samengebracht.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Opening tentoonstelling Koninklijk Paleis, 18 juli 2019


Inhuldiging van de zomertentoonstellingen ‘Wetenschap en cultuur in het Paleis’ in het Koninklijk Paleis te Brussel.
Open voor het publiek vanaf 23 juli tot en met 25 augustus 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Achter de schermen Nationale Feestdag, 20 juli 2019


Een blik achter de schermen tijdens de voorbereidingen van de toespraak ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


De Nationale Feestdag, 21 juli 2019


Te Deum in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. Een fijne Nationale Feestdag gewenst!
Militair en burgerlijk defilé voor het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2019


Op 20 augustus 2019 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen


Het jubileumjaar 75 jaar vrijheid is officieel ingeluid door Z.M. Koning Willem-Alexander op 31 augustus 2019. Met het luiden van een historische belboei
werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland waren aanwezig in het zonnige Terneuzen.
Speciale gasten waren de veteranen uit de landen die ons land in 1944 en 1945 hebben bevrijd. In historische voertuigen werden ze naar het podium aan de
Westerschelde gereden waar ze persoonlijk werden ontvangen door Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima én Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde
van België. Daarvoor werd in een theaterprogramma uitgebreid stil gestaan bij 75 jaar vrijheid en de Slag om de Schelde. Minister-president Rutte en
gouverneur-generaal Payette van Canada hielden een toespraak.

Op het Vrijheidsplein aan de Schelde waren optredens van onder meer Maan, Roel van Velzen en de band van de Noorse marine. Er was een vlootparade en historische
vliegtuigen vlogen over tijdens het programma. Er was ook grote belangstelling voor de Vrijheidsboulevard. In containers werd het verhaal van de Slag van de Schelde
en de bevrijding van Zuid-Nederland in woord en beeld uitgebeeld.

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven.
Met een reeks festiviteiten worden de niet vanzelfsprekende waarden als vrijheid, recht, democratie en internationale samenwerking onderstreept.
Leden van het Koninklijk Huis en leden van het kabinet zullen diverse van deze evenementen bijwonen.


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Nieuw schooljaar 2019/2020, 2 september 2019


Fijne eerste schooldag aan alle kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Merci voor de muziek, 4 september 2019


Neem een kijkje achter de schermen van de opnames van het nieuwe één programma Merci voor de muziek tijdens hun ontvangst in het Paleis.
Het programma zet mensen muzikaal in de bloemetjes. Muziek als verbindend element in de samenleving is ook waar het om draait binnen het project Music Connects
van het Koningin Mathildefonds. Sedert 2016 werkt het Fonds rond het thema muziek als universele taal dat de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het
aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren. Merci voor de muziek wordt uitgezonden elke donderdagavond op Eén.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuw schooljaar 2019/2020, 5 september 2019


Ook in Wales is het nieuwe schooljaar begonnen. Succes aan alle leerlingen die net het nieuw schooljaar hebben aangevat!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Herdenking 75 jaar bevrijding Antwerpen, 8 september 2019


Herdenkingsplechtigheid in het Antwerpse Stadspark naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Antwerpen.


Foto: Provincie Antwerpen / © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Global Summit for Vaccination, 12 september 2019


Global Summit for Vaccination onderlijnt het belang van vaccinaties en heeft als doel brede steun te mobiliseren voor vaccinaties.
De top werd georganiseerd door de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het brengt 400 deelnemers uit de hele
wereld samen, onder wie besluitvormers, ministers van gezondheid, vertegenwoordigers van VN-organisaties, niet-gouvernementele organisaties,
ondernemingen, de civiele maatschappij en academici.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Session Lead zomeruniversiteit, 12 september 2019


Bezoek aan de vijfde editie van de Session Lead zomeruniversiteit. Dit forum biedt jongeren een vorming aan rond maatschappelijke thema’s om hun
rol in de samenleving te versterken. De jongeren luisteren naar getuigenissen van geëngageerde Belgen die geďnspireerd zijn door christelijke waarden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Adrien Petit


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Adrien Petit


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Adrien Petit


Autoloze zondag, 22 september 2019


Met de fiets door Brussel tijdens autoloze zondag op 22 september 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Frédéric Andrieu


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Frédéric Andrieu


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Frédéric Andrieu


Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2019


Op 4 oktober 2019 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe postzegel van Prinses Elisabeth, 14 oktober 2019


bpost geeft ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Elisabeth (25 oktober) een officiële postzegel uit.
De foto werd genomen door de Koning in de tuin van het Kasteel van Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Filip en Mathilde brengen staatsbezoek aan Luxemburg, 15 oktober 2019 tot 17 oktober 2019


Op uitnodiging van Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa brengen Hunne Majesteiten Koning Filip
en Koningin Mathilde een Staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg van dinsdag 15 oktober t/m donderdag 17 oktober 2019.
Dit in aanwezigheid van de Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten.

Als onderdeel van het officiële staatsbezoek dat op 15 oktober 2019 begint, kwamen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen
aan op het station van Luxemburg. Het Koninklijk Belgisch Koppel werd verwelkomd door de Groothertog.


Foto: SIP / Charles Caratini


Foto: SIP / Charles Caratini


Foto: SIP / Charles Caratini

Hunne Majesteiten de Koning en Koningin van de Belgen en de Groothertog arriveerden in het Groothertogelijk Paleis.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard

Het Koninklijk Belgisch Koppel bracht een bezoek aan de Groothertogin die op 10 oktober 2019 is geopereerd aan een knieblessure.
De operatie is heel goed verlopen. Tijdens haar herstel van enkele weken zal de Groothertogin blijven samenwerken met haar teams.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Hare Majesteiten de Koning en de Koningin van de Belgen en Zijne Hoogheid de Groothertog maakten een wandeling langs de Corniche Road
met Marc Angel, voorzitter van het VVV-kantoor van Luxemburg als gids.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Hare Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen en Zijne Hoogheid de Groothertog gingen
naar het stadhuis van Luxemburg om de academische zitting bij te wonen.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen hebben deelgenomen aan een galadiner gegeven ter ere van hen door het Groothertogelijk Paar.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Het Koninklijk Belgisch Koppel bracht op 15 oktober 2019 na haar knieoperatie een bezoek aan Groothertogin Maria Teresa.
Vind hieronder de complete serie foto's die voor de gelegenheid zijn gemaakt.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Deze tweede dag van het staatsbezoek stond in het teken van kennis en interculturele uitwisseling tussen België en Luxemburg.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Op de laatste dag van het Staatsbezoek aan Luxemburg worden de circulaire economie en eco-construction in de kijker gezet.
Duo's van Belgische en Luxemburgse ondernemers, pioniers van duurzaam bouwen, presenteren hun bouwprojecten.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Bezoek aan de openluchttentoonstelling op de plaats waar het Akkoord van Schengen in 1985 ondertekend werd. Dit akkoord was de eerste
stap in de totstandbrenging van de Schengenzone. Het Akkoord staat het vrije verkeer van personen tussen verschillende Europese landen toe.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Na een boottocht op de Moezel wordt het Viti-vinicole wijninstituut in Remich bezocht. Lokale wijnboeren praten er over hun belangrijkste uitdagingen.


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli

Het staatsbezoek eindigde met de vertrekceremonie die plaatsvond voor het Groothertogelijk Paleis.
De Groothertog nam afscheid van Koning Filip en Koningin Mathilde van de België en markeert daarmee het einde van het staatsbezoek.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Op het station van Luxemburg, werden Koning Filip en Koningin Mathilde vergezeld door Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie.
Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie namen afscheid van Koning Filip en Koningin Mathilde voordat zij vertrokken in
de koninklijke trein weer terug naar België.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België, Groothertog Henri van Luxemburg,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Albert II van Monaco
en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd denkend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan


Nieuwe foto's van Prinses Elisabeth voor haar 18de verjaardag, 23 oktober 2019


Prinses Elisabeth viert haar 18e verjaardag op 25 oktober 2019. Voor deze gelegenheid delen we enkele nieuwe foto's.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Michel Gronemberger Photographe


Slotconcert van het één programma Merci voor de muziek, 24 oktober 2019


Slotconcert van het één programma Merci voor de muziek. Muziek als verbindend element in de samenleving is ook waar het om draait
binnen het project Music Connects van het Koningin Mathildefonds. Het concert kan u vanavond bekijken in de laatste aflevering op één.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, viert haar 18e verjaardag, 25 oktober 2019


Viering ter gelegenheid van de 18e verjaardag van Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant. De Koninklijke Familie, de autoriteiten van het land
en jongeren die in 2001 net als de Prinses werden geboren, zijn uitgenodigd in het Koninklijk Paleis om dit unieke evenement te vieren. Naast
toespraken van de Koning en de Prinses zullen een aantal jongeren spreken. Verder op het programma: een prestigieus duo van violisten, Lorenzo Gatto
en Sylvia Huang, een dansvoorstelling door de Koninklijke Balletschool Antwerpen en een muzikaal optreden van Blanche om de ceremonie af te sluiten.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth


Lieve Elisabeth,

Vandaag word je achttien – en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren.

Toen ik achttien werd, hielden twee vragen mij bezig: Wie ben ik eigenlijk? En: Wat kan ik van mijn leven maken?
Ik weet dat diezelfde vragen ook bij jou spelen, zoals ook bij jouw leeftijdgenoten. Want dat is nu eenmaal eigen aan de jeugd,
dat je je weg zoekt en het verschil wilt maken.

De jeugd is, telkens weer, een nieuwe bron van energie voor de samenleving. Jouw generatie in het bijzonder heeft een scherp inzicht in de
maatschappelijke vraagstukken, de klimaat- en milieukwesties waar we vóór staan. Jullie streven naar een rechtvaardiger, billijker en meer
solidaire maatschappij. Jullie zijn doordrongen van het feit dat onze natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn. Jullie beseffen maar
al te goed, dat we anders zullen moeten gaan leven. Dat maakt jullie kritisch maar ook vindingrijk en creatief.

Zoals alle jongeren verlang je naar vrijheid. Vrij zijn – op je eigen benen staan en ook je verantwoordelijkheid opnemen. Je openstellen voor de
ander, voor het onverwachte, voor het onbekende. Het is geloven in jezelf. Maar ook: je beperkingen aanvaarden en je fouten erkennen. Vrij zijn,
dat is je eigen leven omarmen en richting geven.

Lieve Elisabeth,

Je moeder en ik zijn heel blij dat je onze dochter bent. We zijn trots op jou, op hoe je in het leven staat. Wees niet bang voluit voor het leven
te gaan, de uitdagingen met beide handen aan te pakken. Het zijn even zoveel kansen om jezelf en de anderen beter te leren kennen. Je hebt zoveel
uitstraling, zoveel kwaliteiten – ik weet zeker dat je de mensen rondom jou veel geluk zult brengen.

België put zijn rijkdom en kracht uit zijn diversiteit en zijn menselijk kapitaal.

De monarchie is in de eerste plaats een menselijke instelling. Ze staat ten dienste van de mensen, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Dat is de
ware betekenis van de uitdrukking: "Koning der Belgen". De monarchie heeft als taak het beste in eenieder naar boven te laten komen. Elke Koning of
Koningin vult die taak in volgens zijn of haar eigen persoonlijkheid.

De Leopoldsorde die ik je zo meteen zal overhandigen is een nationale orde die door onze voorvader Leopold I in het leven is geroepen.
Die onderscheiding maakt daarom ook deel uit van onze familiegeschiedenis. Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie.
Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen.

Gelukkige verjaardag, mijn lieve Elisabeth. Sla je vleugels uit. Wees gelukkig. Ik wens het je, wij allen samen, wensen het je van ganser harte toe.

Toespraak van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag


Sire, Majesteit,
Geachte genodigden,
Mesdames et Messieurs,

Ik ben blij om hier samen met u mijn achttiende verjaardag te vieren. Dit bijzonder moment zal ik me altijd blijven herinneren.

De afgelopen achttien jaar heb ik veel verrijkende momenten gekend. Die hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag ben. Achttien worden is een
overgang naar meer volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen en alle kansen die me zijn geboden. En hierbij
voel ik alleen maar dankbaarheid.

Allereerst is er mijn familie. Zij is er altijd geweest om me te steunen en aan te moedigen. Samen vormen we een sterk team – en dan denk ik
natuurlijk ook aan mijn broers en zus, Gabriël, Emmanuel en Eléonore. Dank je, mama, voor je beschikbaarheid en je luisterend oor. Dank aan jou,
papa, voor je vertrouwen. Ik weet dat ik altijd op jou zal kunnen rekenen.

Ik wil ook mijn leerkrachten bedanken. Het is fijn om u hier vandaag weer te zien. Jullie kennis en aanstekelijk
enthousiasme hebben mijn kijk op de wereld verbreed en de weg geopend naar kunst, muziek en sport.

Ik ben ook gelukkig dat het Prinses Elisabethziekenhuis, waarmee ik een speciale band heb, hier vandaag aanwezig is, met enkele patiënten.

Dank ook aan jullie, die dit jaar, zoals ik, hun achttiende verjaardag vieren – voor de mooie boodschappen die jullie hier hebben gebracht en voor
alle andere getuigenissen die ik heb gekregen. Ze geven blijk van een erg heldere kijk op de zaken en stralen ook heel wat wijsheid uit. Ik deel
jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden. Ik geloof in
de toekomst – omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet. Ik deel met jullie dezelfde hoop en dezelfde wil om het verschil te maken.

Achttien jaar… Een stap die ik met veel optimisme zet. Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen:
proberen de wereld beter te begrijpen – en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven.

Het land kan op mij rekenen.

Familiefoto’s ter gelegenheid van de 18de verjaardag van Prinses Elisabeth


Familiefoto’s ter gelegenheid van de 18de verjaardag van Prinses Elisabeth werden op 26 oktober 2019 door het Belgische Hof vrijgegeven.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts


Koning Filip en Koningin Mathilde vieren 20ste huwelijksverjaardag, 4 december 2019


Terugblik op de bekendmaking en verloving van de Koning en Koningin naar aanleiding hun twintigste huwelijksverjaardag op 4 december 2019.
Op 29 november 2019 werd een interview op RTBF uitgezonden. In het gesprek laat Filip merken na twee decennia nog altijd dol te zijn
op zijn geliefde en vice versa.

De twee kunnen hun trouwdag op 4 december in 1999 nog goed herinneren. "Mijn verloofde, mijn echtgenote was buitengewoon - dat is ze nog steeds.
Zij, met die magistrale bruidsjurk en dat boeket. Mensen moeten dat weten. Hoeveel woog het alweer?", vroeg de koning aan zijn vrouw, zo meldt
Het Nieuwsblad. Mathilde weet het niet meer precies, maar wel dat het erg zwaar was. "8 kilo, niet? 8 kilo!"

Het Koningspaar, dat samen vier kinderen heeft, vindt evenwicht in hun gezin het belangrijkst. "We hebben geleerd grenzen te trekken tussen ons
publiek leven en wat privé is. Met onze kinderen zijn we vooral ouders. Dat is belangrijk, zo’n evenwicht. Vanaf de geboorte van onze oudste
tot bij ons vierde hebben we ons voorgenomen: onze functie mag hen niet raken. Wij, tweeën, proberen zoveel mogelijk tijd met hen te besteden,
of het nu binnen het gezin is, dan wel door samen te sporten of op avontuur te gaan. We doen veel samen", aldus de Koningin.

Filip is na al die jaren nog steeds dolgelukkig met Mathilde. "Je moet nooit proberen te begrijpen hoe een koppel werkt. Het is een mysterie.
Er is een geheim dat mij aantrok in mijn echtgenote. Het is die kleine vlam die er altijd is. Je moet die af en toe aansteken en laten branden.
Het klopt dat mensen en dingen veranderen. Maar voor die vlam heb ik haar gekozen. Het raakt me. Nog altijd." Ook de koningin is verre van
uitgekeken op haar echtgenoot. "Hij blijft me verbazen. Ik leer altijd nieuwe dingen kennen. Bijvoorbeeld zijn artistieke kant.
En zijn plezier in de muziek."

Het koppel vindt dan ook dat de jaren voorbij zijn gevlogen. "We zijn er ons zelf niet altijd van bewust dat het al twintig jaar is. Er is zoveel
gebeurd intussen: we hebben ons gezin gesticht, ons officieel leven is gevuld", aldus Mathilde. Filip vulde aan dat ze hun jubileum samen vieren
en de balans opmaken. "En dan denken we aan de volgende twintig jaar. We gaan de mensen om ons heen gelukkig blijven maken."


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Bedankt voor de warme wensen ter gelegenheid van de 20e huwelijksverjaardag van de Koning en de Koningin!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Kerstboom Koninklijk Paleis, 13 december 2019


De kerstboom is aangekomen! De boom werd geschonken door het dorp Elsenborn (Provincie Luik).


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Herdenking van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen, 16 december 2019


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Groothertog Henri wonen de herdenking van de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen bij.
De ceremonie wordt bijgewoond door veteranen van de Slag om de Ardennen en delegaties van hoog niveau van de landen die hebben deelgenomen
aan de slag. De ceremonie vindt plaats in het Mémorial du Mardasson te Bastenaken.

Hierna woonde Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Groothertog Henri de herdenkingsplechtigheid bij op de Amerikaanse militaire begraafplaats
in Hamm, waar de oorlogsheld generaal George S. Patton begraven ligt met 5.072 Amerikaanse soldaten.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Kerstwens Gezin Koning Filip en Koningin Mathilde, 20 december 2019


Joyeux Noël et bonne Année.
Zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.
Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Kersttoespraak Koning Filip 2019, 24 december 2019


Dames en heren,

Kerstmis en de eindejaarsfeesten zijn voor de meesten van ons een tijd van vreugde. Een tijd van warm weerzien. De Koningin en ik zijn blij
voor al wie die momenten van waar geluk met hun naasten kunnen delen. Maar we denken ook aan de mensen voor wie het leed of de eenzaamheid
tijdens de feestdagen nog zwaarder wegen. En we zijn dankbaar voor wie zich met hart en ziel inzet om ze te steunen en moed te geven.

We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van
ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit. Dit is niet de tijd om op te geven.

We kennen ze zeer goed, de uitdagingen waarvoor we staan: voor onze samenleving, voor de planeet. We blijven zeggen dat ze dringend
moeten worden aangepakt. En grotendeels weten we ook wat de oplossingen zijn. De vraag is, hoe we die in concrete actie kunnen omzetten.

Alles is een kwestie van attitude.

Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden.
Ons gedrag heeft ook gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen.
En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken – maar die de
volgende generaties ten goede zullen komen.

Je moet ook willen zien en horen. We kunnen niet onverschillig blijven tegenover onrecht, armoede, uitsluiting. Of tegenover het geweld
dat ons in vele gedaanten omringt: verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals
in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar.

Laten we ons ook bewust zijn van onze collectieve sterkte. De kracht van allen die niet berusten in de zaken zoals ze zijn. En ook die stille
kracht die schuilt in het discrete maar doeltreffend handelen van al onze medeburgers die zich inzetten voor een meer menselijke samenleving.

Tot slot – om te kunnen bouwen op al die energie en creativiteit die in het land leeft, hebben we nood
aan een constructieve ingesteldheid, die ons verenigt rond gemeenschappelijke projecten.

Het is wel van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige
beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten.

Dames en heren,

Uiteindelijk krijgen we de toekomst waarin we zelf geloven.

Voor haar achttiende verjaardag heeft onze dochter Elisabeth samen met haar leeftijdsgenoten hun geloof in de toekomst uitgesproken.
We hebben toen scherpzinnige jongeren gehoord, die zich ten volle willen inzetten.

Met hen geloof ik in het enorme potentieel van ons land, in ons gezamenlijk vermogen om de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan.
Op voorwaarde dat we onze krachten bundelen en eenheid in verscheidenheid brengen, met respect voor de overtuiging van eenieder.

De Koningin en ik wensen u een mooie Kerst en een gelukkig nieuw jaar.

Nieuwjaarsreceptie, 14 januari 2020


Nieuwjaarsreceptie voor de Ambassadeurs geaccrediteerd in België.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Ontmoeting nieuwe Sultan Oman, 15 januari 2020


Ontmoeting met de nieuwe Sultan van Oman, Z.M. Haitham ben Tarek. Medeleven werd betuigd
naar aanleiding van het overlijden van Sultan Zijne Majesteit Qabous bin Saďd Al Saďd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2020


Ter gelegenheid van de 47ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2020 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en nazivernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau, 27 januari 2020


Wereldforum ter gelegenheid van de Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust te Jeruzalem op 23 januari 2020.


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonden de herdenking bij van de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en nazivernietigingskamp
van Auschwitz-Birkenau. Een delegatie van vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in België en een Belgische overlevende van Auschwitz II-Birkenau
reisden mee met de Vorsten. De Vorsten worden vergezeld door de Eerste minister.

Exact 75 jaar geleden werd het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen bevrijd. Het kamp was het grootste concentratiekamp opgezet
door nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1.3 miljoen mensen, grotendeels joden, werden naar dit kamp gedeporteerd. Deze 75ste herdenking legt
de nadruk op het belang van de herinnering aan de holocaust. Tevens wordt het belang van het doorgeven van deze boodschap aan jongere generaties benadrukt,
om nieuwe misdaden geleid door intolerantie en haat te voorkomen. We kunnen ons echter ook optrekken aan de uitzonderlijke mannen en vrouwen die tijdens
de holocaust hun leven riskeerden om anderen te redden, zoals diegene die erkend werden als Rechtvaardige onder de Volkeren. De “Righteous Among the Nations”
worden erkend voor hun heldhaftige acties om joden te redden van de gruwel van de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1.751 Belgen werden erkend met
deze eretitel, waaronder Koningin Elisabeth.

Koning ontmoet studenten, 20 februari 2020


Ontmoeting met de leerlingen uit het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde van het Sint-Jozef Instituut te Kontich.
De leerlingen vertellen over hun dromen, ambities en bezorgdheden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning en Koningin ontmoeten landbouwer, 20 februari 2020


Diner met jonge landbouwers actief in de traditionele en biologische landbouw binnen de veeteelt, akker- of tuinbouw.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt het Brussels Conservatorium, 21 februari 2020


Deelname aan de masterclasses piano, cello, en jazz-saxofoon tijdens het bezoek aan het Conservatoire royal de Bruxelles.
Verschillende docenten zijn voormalige laureaten van de Koningin Elisabeth Wedstrijd die dit jaar in het teken zal staan van de piano.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip viert 60ste verjaardag met landgenoten, 24 februari 2020


De Koning viert dit jaar zijn 60ste verjaardag. 60 worden is bijzonder. Hij nodigt daarom 100 landgenoten uit die op dezelfde dag geboren zijn om dit
samen te vieren. Deze 100 zestigjarigen worden met hun partner uitgenodigd op een namiddag in het Kasteel van Laken op zaterdag 16 mei 2020. Bent u geboren
op 15 april 1960 en wenst u deel te nemen aan de viering, dan mag u vóór 6 maart 2020 mailen naar 60@monarchie.be
De eerste 100 inschrijvingen krijgen een officiële uitnodiging van de Koning en de Koningin.

Hartelijk bedankt voor de talrijke antwoorden en de fijne wensen. We hebben meer dan 800 inzendingen ontvangen.
Helaas dienen we ons te beperken tot jarigen die geboren zijn op dezelfde dag als de Koning, 15 april 1960.
De officiële uitnodigingen voor de viering in het Kasteel van Laken op 16 mei 2020 worden weldra verstuurd.

Lente concert ter ere 60ste verjaardag Koning Filip, 5 maart 2020


Lenteconcert in het Koninklijk Paleis in het teken van de 60ste verjaardag van de Koning. De gasten vanavond hebben de Koning vergezeld
tijdens zijn school-, academische en militaire opleiding en hem bijgestaan bij het uitoefenen van zijn functies als Kroonprins en Koning.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip ontvangt Ghesellen van de Aardbei Hoogstraten, 10 maart 2020


Audiëntie in het Koninklijk Paleis voor een delegatie van de Ghesellen van de Aardbei Hoogstraten.
Elk jaar brengen zij een mandje met de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde viert Internationale Vrouwendag, 11 maart 2020


Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw (8 maart), een gesprek met geëngageerde vrouwen over de uitdagingen en
verwachtingen voor vrouwen in de 21ste eeuw. Thema “I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights” staat dit jaar centraal.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde en Koning Filip ontmoeten vrouwen, 12 maart 2020


Onderhoud en lunch met geëngageerde vrouwen actief in diverse sectoren, naar aanleiding van de internationale vrouwendag.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde, Prinses Eléonore en Prins Emmanuel bezoeken verpleeghuis, 15 maart 2020


Huisgemaakte cake en bloemen voor de bewoners van het OCMW Rusthuis Huis Heizel. Hart onder de riem
voor de ouderen die momenteel geen bezoek mogen ontvangen en steun aan het verzorgend personeel.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning naar aanleiding van de Corona-crisis, 16 maart 2020


Beste landgenoten,

Ons land wordt geconfronteerd met een ongekende gezondheidscrisis op wereldschaal. België bevindt
zich vandaag in een cruciale fase om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De overheden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en drastische maatregelen getroffen die een grote impact hebben op ons dagelijks leven.
Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen. We moeten dit voor onszelf doen, maar ook voor de anderen en vooral voor de kwetsbaren onder ons.

Mathilde en ik denken aan eenieder van jullie, en vooral aan diegenen die getroffen werden door de ziekte. Wij leven ook mee met de ouderen die
afgezonderd zijn in eigen huis of in een zorginstelling. Ook voor ouders is het niet eenvoudig om hun gezin te herorganiseren. En ook van de
jongeren wordt verantwoordelijkheidsbesef gevraagd. Onze houding hierin is essentieel, en kan levens redden.

In naam van het hele land, wil ik iedereen bedanken die zich dag en nacht inzet, in ziekenhuizen en in de eerstelijnszorg.
We beseffen dat dokters, verpleegkundigen en alle zorgverleners uitzonderlijke inspanningen leveren.

Deze crisis treft rechtstreeks onze bedrijven en handelszaken, werknemers en zelfstandigen. Het merendeel van
de economische sectoren lijdt hier zwaar onder. Moedige beslissingen dringen zich op om de schok op te vangen.

Dames en heren,

De huidige situatie herinnert ons aan onze kwetsbaarheid, maar tegelijk brengt het onze sterkte naar boven. Elkeen van ons kan ertoe bijdragen om deze crisis
het hoofd te bieden. De spontane oproepen van verbondenheid en solidariteit zijn hartverwarmend. Ik moedig ze aan. Deze beproeving zal ons sterker maken.

Prinses Elisabeth, Prins Gabriel, Prinses Eléonore en Prins Emmanuel denken om de ouderen, 21 maart 2020


Solidair met de meest kwetsbaren: huisgemaakte wafels voor de bewoners en zorgpersoneel van twee rusthuizen.
Gebeld met geďsoleerde bewoners. Samen sterk tegen Corona!


Foto: Koninklijk Paleis

Koning Filip spreekt met ouderen via Spype, 23 maart 2020


Bemoedigende woorden - via skype - voor de bewoners van de residentie Notre-Dame de Lourdes te Luik.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde leest voor, 24 maart 2020


Voorleesmoment om jongeren aan te moedigen om meer te lezen in deze moeilijke tijden. Ontdek een
fragment uit het boek dat de 1ste Prix Premičre Victor voor jeugdboeken heeft gewonnen.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip spreekt Rega Instituut via Spype, 24 maart 2020


Skypegesprek met Prof. Marc Van Ranst en het team van het Rega Instituut voor Medisch Onderzoek.
Het Rega Instituut is een voortrekker in de strijd tegen infectieziekten.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2020


Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2020 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.

Ik wil jullie van harte bedanken voor de fijne berichten en de mooie wensen voor mijn 60ste verjaardag.
Vandaag denk ik aan iedereen die het zwaar te verduren heeft en in het bijzonder zij die een dierbare
hebben verloren. Ik ben onder de indruk van de talloze uitingen van solidariteit over het hele land.
Deze beproeving zullen we samen overwinnen! - Filip


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium / Bas Bogaerts

Nieuwe foto Prinses Eléonore, 16 april 2020


Ter gelegenheid van de 12de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2020 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip bezoekt winkels, 11 mei 2020


Handelszaken maken zich klaar voor de heropening op 11 mei. Door de Covid-19 crisis moesten zij hun deuren tijdelijk sluiten. Gesprek
over de gevolgen van deze maatregelen en de voorbereidingen die getroffen worden aan de vooravond van de heropening met vier zaakvoerders
van familiebedrijven in het centrum van Brussel. Tijdens dit bezoek werden alle maatregelen voor social distancing gerespecteerd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip in gesprek met topatleten, 15 mei 2020


Gesprek met topatleten Kevin Borlée, Nina Derwael, Vincent Vanasch en Pieter Timmers. Nu de Olympische Spelen van
Tokyo 2020 uitgesteld werden, zoeken ze nieuwe sportieve doelen. We kijken uit naar hun volgende sportprestaties!


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore bellen met ouderen, 18 mei 2020


Telefoongesprekken met bewoners van woonzorgcentra en serviceflats uit het hele land. Sinds het coronavirus
uitbrak, vonden meer dan 300 gesprekken plaats om geďsoleerde ouderen een hart onder de riem te steken.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde belt met Federatie voor Thuishulp- en Zorg, 18 mei 2020


De afgelopen weken vonden er verschillende telefoongesprekken plaats met zorgverstrekkers en zorgbehoevenden die verbonden zijn aan
de Federatie voor Thuishulp- en Zorg (Fédération d’Aide & Soins ŕ Domicile). De cruciale rol van de zorgverstrekkers en van regionale
centra kwam hierbij aan bod. Dank aan al diegene die zich blijven inzetten voor thuiszorg en -hulp in deze moeilijke periode.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken het Old Masters Museum, 19 mei 2020


Dankzij de heropening van de musea: bezoek aan de permanente collectie van het Old Masters Museum. De collectie maakt deel uit van
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Sterkte aan de culturele sector die zwaar getroffen werd door de coronacrisis.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Prinses Elisabeth naar Koninklijke Militaire School, 20 mei 2020


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, heeft haar opleiding aan de UWC Atlantic College afgerond op 23 mei 2020.
Op 31 augustus 2020 begint de Prinses vervolgens aan een 1-jarige opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Ze zal er het 1ste jaar
sociale en militaire wetenschappen volgen. Met haar toetreding tot de KMS, sluit ze aan bij een lange traditie binnen de Koninklijke Familie.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip belt met startende ondernemers, 26 mei 2020


Gesprekken met 4 startende ondernemers: Katelijne Truyens van Het Poetscollectief te Genk, ergotherapeute An Cleuren uit Kampenhout,
Dominique Mangiatordi van Hunterz te Luik en met Nicolas Ancion en Adrien Rassenfosse van Sauvons Maya te Saive. Deze ondernemers
startten hun zaak te midden van de inperkingsperiode. Gesprek ging over de impact van de coronacrisis op hun projecten. De starters
zijn actief in de dienstensector, de zorgsector, technologie en biodiversiteit.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip belt met medeoprichter van vzw ArmenTeKort, 27 mei 2020


Gesprek met de heer Theo Vaes, medeoprichter van vzw ArmenTeKort en deelnemers van het buddyproject. De vzw organiseert een buddywerking
waarbij duo’s een traject van 2 jaar afleggen met als voornaamste focus empowerment, zelfvertrouwen en het versterken van hun sociaal
netwerk. Tijdens de COVID-19 pandemie is ArmenTeKort overgeschakeld op online buddywerking om verdere ondersteuning te bieden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt sierteelt, 28 mei 2020


Gesprek met vrouwelijke ondernemers actief in de Belgische sierteelt. De coronacrisis had een grote impact op hun sector en op de
binnen- en buitenlandse markt. Het Familiebedrijf chrysantenkwekerij Gediflora is een wereldspeler op het vlak van veredeling en
vermeerdering van bolchrysanten. Het bedrijf onderneemt op een duurzame manier en is een mooi voorbeeld van vrouwelijk ondernemerschap.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde belt met VN-vertegenwoordigers, 5 juni 2020


Telefonische contacten met verschillende VN-vertegenwoordigers om de Covid-19-pandemie en de gevolgen ervan te bespreken, met het oog
op het bereiken van de SDG Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Tijdens deze gesprekken kwam de nood voor aandacht voor de geestelijke
gezondheid, ook na opheffing van de inperkingsmaatregelen, onder meer aan bod. Het was ook de gelegenheid om erkenning te geven aan het
personeel van de Verenigde Naties voor de hulp die op het terrein wordt verleend aan diegenen die hard getroffen worden door de pandemie.
Er vonden de afgelopen weken contacten plaats met de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie Dr. Ghebreyesus Tedros, de
vice-secretaris-generaal van de VN Amina Mohammed, de directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie Dr. Hans Kluge, de directeur-generaal
van UNICEF Henrietta Fore, de gezondheidsadviseur van de secretaris-generaal van de VN Taona Kuo, de Vice President Humane Ontwikkeling van de
World Bank Annette Dixon, SDG Advocate Graça Machel, de administratief directeur van UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka, de gezant voor
jeugdzaken van de secretaris-generaal van de VN Jayathma Wickramanayake, vertegenwoordigers van Enabel in Oeganda, Niger, Guinee en de
Democratische Republiek Congo en UNICEF-vertegenwoordiger (als erevoorzitter van Unicef België) Manita Zaman.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koning Filip belt met Kinderraad, 11 juni 2020


Gesprek met de Kinderraad van de gemeente Nijlen. De raad vertegenwoordigt de kinderen van de gemeente Nijlen.
Zij vormen de schakel tussen het beleid van de gemeente en de kinderbevolking. De kinderen vertellen over hoe
zij de laatste weken, sinds de heropening van de scholen, beleefden.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Koningin Mathilde bezoekt Groeningemuseum, 16 juni 2020


Rondleiding door de ‘Van Eyck in Bruges’ tentoonstelling in het Groeningemuseum in het kader van het Van Eyck jaar 2020.
Vervolgens volgt er een wandeling van het Groeningemuseum naar het Gruuthusemuseum langsheen het Arentshof.
Het Gruuthusemuseum werd recent gerenoveerd. Nadien volgt een gesprek over de coronacrisis met verschillende
vertegenwoordigers uit de horecasector op het terras van een Brugse horecazaak.


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Sarah Bauwens


Foto: © Musea Brugge / Sarah Bauwens


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Matthias Desmedt


Foto: © Musea Brugge / Sarah Bauwens

Koning Filip ontvangt ambassadeurs, 25 juli 2020


De nieuwe ambassadeurs van Montenegro (dhr. Ivan Lekovic), Portugal (dhr. Rui Alberto Manuppella Tereno), Niger (dhr. Alhassane Ide)
en El Salvador (dhr. Hugo Nelson Ortiz Dubón) hebben deze op 25 juli 2020 hun geloofsbrieven overhandigd.


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, België/Palais Royal, Belgique/Königlicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Nationale Feestdag 2020, 21 juli 2020


Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel zegt op Twitter het volgende:
"De Nationale Feestdag zal in een andere vorm doorgaan. We plannen een gepaste en beklijvende ceremonie
die iedere Belg dankt voor wat hij heeft gedaan en ook de 75e verjaardag van het einde WOII herdenkt."

WapensFoto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van koning Filip van 2013 tot 2019, waarna dit vervangen werd door een nieuwe versie.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van Koning Filip vanaf 2019.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van Koning Filip en Koningin Mathilde samen.


Foto: Mimich / Wikipedia / Wapen van Koningin Mathilde.

Koning Filip heeft enkele wijzigingen aangebracht in het wapen van de Belgische koninklijke familie. Zijne Majesteit introduceerde
ook een wapenschild voor zijn vader Koning Albert II, en Prinses Elisabeth heeft nu haar eigen wapenschild.

Voor het eerst in meer dan 100 jaar heeft een Belgische vorst het wapenschild van het Koninklijk Huis veranderd. Koning Philip heeft
een nieuw koninklijk besluit ondertekend waarin de wijzigingen in het wapenschild van de koning en koningin van de Belgen worden bevestigd.
De nieuwe wet introduceert ook een wapenschild dat zal worden gebruikt door de voormalige heersende koning en koningin en een wapenschild
voor de eerste in lijn met de troon, de hertog of hertogin van Brabant.

Sinds zijn aantreden accepteert Koning Filip alle Belgische burgers, ongeacht of ze Frans, Nederlands of Duits spreken - de drie officiële talen van België.

Koning Filip is de eerste regerende Belgische vorst die zijn kersttoespraak en andere officiële toespraken opneemt, niet alleen in het Frans en het
Nederlands, maar ook in het Duits. In de wijzigingen die Zijne Majesteit aan het wapenschild aanbracht, heeft de koning ook het Duitstalige deel van
België opgenomen. Het motto van het wapenschild van het koninklijk huis is nu "L’union fait la forçe. Eendracht maakt macht. Einigkeit macht stark."
Wat zich vertaalt als 'kracht ligt in eenheid'.

Een andere wijziging aan het wapenschild is de herinvoering van het schild van de Duitse staat Saksen, waar de wortels van het Belgische koninklijk huis liggen.
Na de Eerste Wereldoorlog verwijderde Koning Albert I van de Belgen het schild van het officiële wapenschild en veranderde de naam van de familie van
"Von Saksen-Coburg und Gotha" in "de Belgique" (van België). Nu meer dan 100 jaar later heeft Koning Filip besloten om het schild te gebruiken dat de
oorsprong van de Belgische dynastie weerspiegelt. Een laatste belangrijke verandering is dat elk wapenschild van het Koninklijk Huis nu zijn eigen
vrouwelijke versie heeft. Dit zal belangrijk zijn als zijn dochter, Prinses Elisabeth de eerste regerende Koningin van de Belgen wordt.

De laatste keer dat het wapenschild van het Koninklijk Huis belangrijke veranderingen onderging, was in 1910. Zijne Majesteit de Koning verklaarde
in het koninklijk besluit dat het nu tijd was om de wijzigingen aan te brengen. Hij verklaarde: "Na onze opvolging naar de troon, is het gepast
om de regels aan te passen aan de historische en juridische evoluties die zich hebben voorgedaan sinds het koninklijk besluit van 17 juni 1910."

Het koninklijk besluit van 19 juli 2019 introduceert ook een wapenschild voor de voormalige heersende Koning en Koningin. In dit geval zullen de
vader en moeder van Koning Filip, Koning Albert en Koningin Paola, het nieuwe wapenschild kunnen gebruiken. Vóór dit koninklijk besluit gebruikten
ze hetzelfde als hun zoon.

Prinses Elisabeth, de Hertogin van Brabant, heeft ook haar eigen wapenschild ontvangen. De versie van het wapenschild voor de Hertog of Hertogin van Brabant,
de eerste in de rij voor de troon, heeft een paar belangrijke verschillen dan het wapenschild van de heersende vorst. Het wapenschild van Prinses Elisabeth
heeft geen Orde van Leopold eromheen, heeft geen gouden helm en heeft een andere leeuw.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prinses Elisabeth.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Koning Albert II en Koningin Paola.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prins Gabriël en Prins Emmanuel.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prinses Eléonore.

Zelfgemaakte foto's van Koning Filip en Koningin Mathilde


De website beheerster heeft Koning Filip en Koningin Mathilde een paar keer goed kunnen fotograferen.


Bronvermelding


Tekst op deze pagina: © Koninklijk Paleis, Brussel, België en eigen tekst in waardigheid van het Koninklijk Paleis


Copyright © 2006-2020 https://koningsfan.nl/


Homepage