Koning Filip en Koningin Mathilde van België
Foto: © Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace

Koning FilipFoto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Filip Leopold Lodewijk Maria wordt geboren op 15 april 1960 als eerste kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Studie


De Koning volgt een klassiek en tweetalig schooltraject in het lager en middelbaar onderwijs in België en vervolgens bij de
Koninklijke Militaire School, een tweetalige instelling van universitair niveau.

Sinds jongs af geboeid door de luchtvaart en de ruimtevaart, kiest hij voor een militaire opleiding bij de luchtmacht waar
hij zijn brevet van jachtpiloot behaalt. Hij sluit zijn militaire opleiding af met het brevet van parachutist en commando.

Hij verlaat vervolgens België en zet zijn academische studies verder in het buitenland. Na een trimester aan de universiteit van Oxford
(Groot-Brittannië) en twee jaar aan de universiteit van Stanford (VSA) behaalt hij het diploma van master in de politieke wetenschappen.

Na zijn terugkeer in België in 1985 verdiept hij zich in de politieke, economische en sociale realiteit van zijn land. Een periode van 8 jaar waarin hij
België en de Belgen leert kennen, met tal van ontmoetingen, bezoeken, conferenties en zendingen die hem inwijden in alle aspecten van de werking van zijn land.

In deze periode breidt hij zijn kennis sterk uit in domeinen die hem persoonlijk interesseren zoals geschiedenis, literatuur en filosofie.
Hij onderneemt veel studiereizen en ontmoet overal ter wereld diverse personaliteiten die zich inzetten als leiders of gewone burgers.
Hij volgt van nabij het Europese integratieproces op.

De Koning (toen Prins Filip) doet verschillende terreinervaringen op in het humanitaire domein.

Het overlijden van Koning Boudewijn in 1993 brengt een kentering teweeg in het leven van de drieëndertigjarige prins.
Hij wordt de vermoedelijke troonopvolger na de troonsbestijging van zijn vader Koning Albert II.

Vanaf dan neemt zijn publieke rol de bovenhand. Hierbij bestrijkt hij een aantal domeinen die in het verlengde liggen van de grootste uitdagingen van zijn tijd:
de internationale zendingen ten dienste van de Belgische economie en van het imago van België in het buitenland, duurzame ontwikkeling, de dialoog tussen de
gemeenschappen in België, de steun aan zwakkeren in de maatschappij en de aanmoediging van talent. Filip bouwt een sterke dialoog op met politici, met wie hij
onder vier ogen spreekt of samenwerkt tijdens zendingen en activiteiten.

Filip neemt in 1993 het Erevoorzitterschap over van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) over. Hij leidt de volgende twintig jaar niet minder dan 85
economische zendingen. Filip brengt Belgische en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact alsook Belgische ondernemingen onderling. Na zijn troonsbestijging
in 2013 blijft hij erevoorzitter van het Agentschap en vraagt hij aan zijn zus Prinses Astrid hem op de economische zendingen te vertegenwoordigen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de Koning is de duurzame ontwikkeling. Van 1993 tot 2013 is hij erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
die de economische, sociale, wetenschappelijke en milieucomponenten van het land verenigt en die adviezen uitbrengt aan de federale regering. In dezelfde logica
aanvaardt hij ook het erevoorzitterschap van de Internationale Poolstichting.

Hij steunt ook actief de dialoog tussen de drie gemeenschappen van het land. Met de oprichting van het Prins Filipsfonds in 1998 bevordert hij mee de dialoog
tussen burgers van de verschillende taalgemeenschappen en stimuleert aldus een grotere wederzijdse erkenning en een respect voor ieders eigenheid en cultuur.

De Koning is zich ten volle bewust van de vele vormen van marginalisatie en ontmoet daarom mensen die er het slachtoffer van zijn. Ook hier voelt hij op
het terrein de behoeften aan van mensen getroffen door ziekte, sociale uitsluiting, ongevallen en natuurrampen.

De Koning voelt zich ook aangesproken door de vele talenten die België rijk is, van sportlui, artiesten en wetenschappers tot ontdekkingsreizigers en jonge talenten.
Allen worden met belangstelling door de Koning aangemoedigd.

Koning Filip heeft de volgende eredoctoraten:
- Eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven sedert 4 februari 2002
- Eredoctoraat van de universiteit van Wuhan sedert 22 juni 2015

Koning Filip heeft de volgende benoemingen in het leger:
- Generaal (admiraal) van het Belgische leger sedert 21 juli 2013
- Viersterrengeneraal bij de landmacht, opperbevelhebber van het Belgisch leger

MathildeFoto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace

Mathilde Marie Christine Ghislaine d´Udekem d´Acoz wordt geboren 20 januari 1973 als
dochter van gravin Anna Komorowska en graaf Patrick d´Udekem d´Acoz.
Mathilde is de oudste van 5 kinderen.

Studie


Zij liep lagere school te Bastenaken en voltooide haar humaniora in Brussel. Zij studeerde zowel logopedie als psychologie.
De Koningin oefende tussen 1995 en 1999 het beroep uit van logopediste.

Koningin


De Koningin staat de Koning bij in zijn taken als staatshoofd: tal van bezoeken aan instellingen, contacten met de bevolking, plechtigheden in
binnen- en buitenland, staatsbezoeken, en het imago van België bevorderen, audiënties van vertegenwoordigers van diverse groeperingen uit de
samenleving en talrijke terreinbezoeken.

Naast haar activiteiten met de Koning, is de Koningin ook actief rond thema's die haar nauw aan het hart liggen. Zij bezoekt regelmatig sociale
organisaties en verzorgingsinstellingen. Door deze contacten blijft zij op de hoogte van de behoeften en noden van de bevolking, alsook van de
talrijke initiatieven die in ons land genomen worden om anderen te helpen. De Koningin hecht een groot belang aan een nauw contact met de bevolking.

Via het Hulpfonds van de Koningin biedt de Koningin hulp aan burgers die wegens financiële problemen niet in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien
en die vaak ten einde raad een beroep doen op haar. Zij neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen die binnen de bevolking leven.
Ze heeft vooral veel aandacht voor kwetsbare mensen. Als Erevoorzitster van het Koningin Mathildefonds, zet de Koningin zich in voor de zwakkeren in onze samenleving.

De Koningin is Erevoorzitster van Child Focus, een stichting die zich inzet tegen verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen. Zij hecht
een fundamenteel belang aan het welzijn van kinderen en engageert zich in de strijd tegen verdwijningen en alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen.

De Koningin is ook begaan met tal van maatschappelijke thema’s zoals opvoeding en onderwijs, kinderarmoede, intergenerationele armoede, positie van de
vrouw in onze samenleving, alfabetisering, enz. De Koningin is Erevoorzitster van UNICEF België en de Breast International Group (onderzoek naar borstkanker).
Zij was speciaal gezant van de World Health Organisation Europa in de promotie voor vaccinaties.

Sedert 2014 geniet de Koningin Elisabethwedstrijd de Hoge Bescherming van de Koningin. De Koningin Elisabethwedstrijd werd in 1937
gecreëerd op initiatief van Hare Majesteit Koningin Elisabeth en de bekende Belgische violist en componist Eugčne Ysa˙e.

De Koningin is lid van de Schwab Foundation Board voor sociaal ondernemerschap. Zij was eveneens speciaal gezant van de Verenigde Naties
voor het Internationale Jaar van het microcrediet 2005 waarbij vooral de focus op financiële inclusie en financiële geletterdheid lag.
De Koningin neemt ook deel aan het jaarlijkse World Economic Forum in Davos.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk thema voor de Koningin. Ze deed meerdere humanitaire zendingen (overwegend in Afrika),
waarbij de nadruk werd gelegd op kinderrechten, gezondheid, de bestrijding van armoede, onderwijs, goed bestuur, empowerment van de vrouw,
HIV/Aids en weeskinderen (UNICEF/UNAIDS), niet-overdraagbare ziekten, enz.

De Koningin gelooft in levenslang leren, en volgde als Young Global Leader van het World Economic Forum vervolmakingsprogramma’s ‘Leadership”
aan de Harvard Kennedy School en Yale University.

Naast Nederlands en Frans, spreekt de Koningin Engels en Italiaans en ze heeft een goede basiskennis van het Spaans.

Op 25 maart 2015 heeft Koningin Mathilde het erevoorzitterschap van de Koning Boudewijnstichting aanvaard.
In maart 2015 heeft Koningin Mathilde haar Hoge Bescherming aan de Brailleliga in België verleent.

In 2016 nodigde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties de Koningin uit om deel uit te maken van de Groep van pleitbezorgers van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze groep van eminente persoonlijkheden staat de Organisatie van de Verenigde
Naties bij in het mobiliseren van de internationale gemeenschap voor het realiseren van de SDGs tegen 2030. De Koningin ontving de Honorary
National German Sustainability Award 2017 voor haar jarenlange inzet en persoonlijke bijdrage aan het debat over duurzame ontwikkeling en haar
engagement voor sociale en humanitaire projecten.

In 2018 aanvaardde de Koningin het erevoorzitterschap van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. In lijn met een Koninklijke traditie werd
de Koningin in 2019 beschermend erelid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en membre d’honneur van de Académie royale
de Médecine de Belgique (ARMB).

De Koningin heeft een brede belangstelling voor kunst en dans. Ze houdt van moderne en klassieke muziek, speelt zelf piano
en houdt veel van literatuur. Zij houdt van fietsen, tennissen en zwemmen, en geniet van de natuur en van het buitenleven.

Gezin


Op 13 september 1999 werd de verloving van Filip met Mathilde d´Udekem d´Acoz bekend gemaakt.
Op 4 december 1999 vond het huwelijk plaats tussen Filip en Mathilde.

Koningin Mathilde en Koning Filip hebben 4 kinderen:
- Prinses Elisabeth Thérčse Marie Hélčne (25 oktober 2001), Hertogin van Brabant
- Prins Gabriël Boudewijn Karel Maria (20 augustus 2003)
- Prins Emmanuel Leopold Guillaume François Marie (4 oktober 2005)
- Prinses Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie (16 april 2008)

De Koning en Koningin Mathilde combineren een familieleven met de protocollaire en officiële verplichtingen. Zij voeden persoonlijk hun vier kinderen,
Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore, op. De kinderen groeien op in een meertalige omgeving en volgen het Nederlandstalig onderwijs.

De vakanties worden besteed aan familie en vrienden. In hun vrije tijd houdt het vorstenpaar ervan om te lezen en sporten te beoefenen.
De Koning gaat geregeld joggen en nam in mei 2013 en 2014 deel aan de 20 kilometer van Brussel.

Het Koninklijke Gezin woont in het Kasteel van Laken.

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Koningsschap vanaf 21 juli 2013


Op 3 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand aangekondigd ten gunste van zijn zoon Filip.
Op 21 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand ondertekend.
Op 21 juli 2013 heeft Filip de eed als Koning der Belgen afgelegd en is hij vanaf
dat moment de Koning van België. Vanaf 21 juli 2013 is Prinses Mathilde, Koningin Mathilde geworden.
De oudste dochter van Koning Filip en Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth is vanaf nu de eerste in lijn voor troonsopvolging.
Sedert de troonswisseling op 21 juli 2013 draagt Elisabeth de titel van Hertogin van Brabant. Deze titel is voorbehouden aan de vermoedelijke troonopvolger.

Eedaflegging van Z.M. de Koning Filip, 21 juli 2013


Tekst van de grondwettelijke eed


"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven,
's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren."

"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire".

"Ich schwöre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten,
die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren."

Toespraak na de eedaflegging


Majesteiten, Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren,

Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust.
Deze eed is een plechtige belofte die de bijna tweehonderd jaar oude vertrouwensrelatie tussen de Koning en het Belgische volk hernieuwt.

Ik volg hierin zes andere Koningen op, onder wie mijn vader Koning Albert.
Sire, gedurende twintig jaar hebt u deze vertrouwensband onderhouden door een toegankelijke Koning te zijn, met een warm en diep menselijk gelaat.
U was een luisterend en geëngageerd Staatshoofd. Koningin Paola heeft u hierin gesteund en legde zich bovendien toe op fundamentele zaken als onderwijs en cultuur.

Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke maar ook op gelukkige momenten begeleid, in een tijdperk dat gekenmerkt
wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd. Wij zijn u daar dankbaar voor.

Ik besef hoe gelukkig ik ben te mogen rekenen op de constante steun van mijn vrouw Koningin Mathilde.
Lieve Mathilde, sinds vele jaren heb jij je met heel je hart ingezet in talrijke activiteiten.
Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen wij vol
vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land.

Dames en Heren,

Ik vat mijn koningschap aan met de wil om mij ten dienste te stellen van alle Belgen.
Ik zal hiervoor in volle verstandhouding samenwerken met de regering en overeenkomstig de Grondwet.
De afgelopen jaren heb ik steeds nauwere banden mogen ontwikkelen met veel van mijn medeburgers.
Ik zal deze dialoog nog versterken.

De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken.
Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van België is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid.

De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten.
Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen.
De sterkte van België gaat ook uit van zijn deelstaten. Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers.
Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen.

Samen kunnen we de bekwaamheden van elk van ons tot hun recht doen komen. Daarin bestaat ons gemeenschappelijk talent zoals het zich in de loop
van onze geschiedenis heeft ontwikkeld. Het is een ingesteldheid die ons karakter en onze waarden vorm heeft gegeven.
Samen de moeilijkste problemen oplossen. De meest uiteenlopende strekkingen met elkaar verzoenen zonder dat ze aan originaliteit of sterkte moeten inboeten.
Dŕt is ook de essentie van onze vindingrijkheid en onze zin voor maat.

Dames en Heren,

De waarden die ons drijven, hebben generaties mannen en vrouwen vóór ons bezield. Door hun inzet in de maatschappij en in de politiek hebben
onze voorgangers ons land een hoge graad van welvaart en solidariteit bezorgd. Zij legden de grondslag voor een gezond ondernemingsklimaat
en voor een efficiënte sociale zekerheid.

De crisis treft veel van onze landgenoten. Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden.
Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.
Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen.

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen.
Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan.
Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van België, de talenten en de sterktes die wij bezitten,
wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en Heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap.
Ik zal, in België en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen.

Laten wij samen ons land nieuw enthousiasme geven.

Leve België ! Vive la Belgique ! Es lebe Belgien !

Bron: De Belgische Monarchie, http://www.monarchie.be/


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Officiële foto´s na de eedaflegging van Koning Filip, 21 juli 2013Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie

Staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde, 8 november 2013


Op 8 november 2013 zijn de officiële staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde
vrijgegeven door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie.


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox

Koninklijk Besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België, 12 november 2015


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

12 NOVEMBER 2015 - Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 85 en 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891
dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap
in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I;

Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van België
via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken;

Overwegende dat het daarenboven wenselijk is dat de Prinsen en Prinsessen van België, die momenteel deze titel voeren, deze behouden;

Overwegende dat het met het oog op de toepassing van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind
en aan de geadopteerde, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
en met het oog op de deelname van leden van de Koninklijke Familie aan het economisch leven, het aangewezen is om zo
veel mogelijk verwarring tussen de familienaam en de titels te vermijden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Koning, evenals de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Kroonprins of de Kroonprinses, de titel van Prins of Prinses van België
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die
hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 2. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II, de titel van Prins of Prinses van België
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels
die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 3. De Prinsen en Prinsessen, die reeds de titel Prins of Prinses van België voeren krachtens het koninklijk besluit
van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de
mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, behouden deze titel volgend op hun voornaam
en voor zover ze die voeren, hun familienaam en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen.
Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 4. De Prinsen en Prinsessen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold, Joris, Christiaan,
Frederik van Saksen-Coburg en die niet worden beoogd door de artikelen 1 tot 3, voeren na hun voornaam en voor zover ze die voeren,
hun familienaam, de titels die hun krachtens hun ascendentie toekomen.

Art. 5. Het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel
van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn
van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 7. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2015.

FILIP

Van Koningswege:

De Eerste Minister, Ch. MICHEL

De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Dit besluit betekend in gewoon Nederlands het volgende:


Op 12 november 2015 is er een nieuw Koninklijk Besluit in werking getreden omtrent de verlening van de titel Prins of Prinses van België.

Vanaf nu voeren alleen nog de kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn van Koning Filip afstammen, de titel van
Prins of Prinses van België. In de volgende generatie krijgen alleen de kleinkinderen van Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant
de titel Prins of Prinses van België en niet meer die van haar zus Prinses Eléonore en haar broers Prins Gabriël en Prins Emmanuel.

De kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn afstammen van Koning Albert II, en die ook allemaal de titel voeren van
Prins of Prinses van België, behouden die titel. Dit betekend dat de kleinkinderen van Prinses Astrid en Prins Lorenz de titel
Prins of Prinses van België niet meer toegekend krijgen. Ook de kleinkinderen van Prins Laurent en Prinses Claire krijgen de titel
Prins of Prinses van België niet meer toegekend.


Nieuwe gezinsfoto´s Koning Filip en Koningin Mathilde, 24 december 2014


Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten delen Hunne Majesteiten de Koning
en de Koningin deze familiefoto's met u.

Recente foto's van de Koning en de Koningin en hun vier kinderen,
Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Zomerfotosessie België, 11 juli 2015


Koning Filip en Koningin Mathilde zijn samen met
hun kinderen Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore
naar het dierenpark Pairi Daiza gegaan, daar werd
ook de jaarlijkse zomerfotosessie gehouden.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Nationale Feestdag België, 21 juli 2015


Nieuwe gezinsfoto van Filip en Mathilde van de Nationale Feestdag
uitgegeven door het Paleis via hun officiële Facebookaccount.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Belgisch Koninklijke Gezin bij Autoloze zondag, 20 september 2015


Het Belgisch Koningspaar en hun kinderen waren aanwezig op de 15de autoloze zondag.
Ze brachten een bezoek aan het Sportfeest in het Jubelpark, dit jaar in het teken
van de Paralympische Spelen Rio 2016.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Twee nieuwe foto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 4 november 2015


Op 4 november 2015 heeft het Belgische Hof via hun officiële Facebookaccount en officiële Twitteraccount
twee nieuwe foto's vrijgegeven van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde.
De foto's zijn gemaakt door fotograaf Christian Lambiotte.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 december 2015


Op 18 december 2015 heeft het Belgisch Hof via hun officiële Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Op 18 januari 2016 heeft het Belgisch Hof via hun officiële Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.
Het gezin was op museum bezoek geweest in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.


Foto: Koninklijk Paleis/Michel Burez, Museum voor Schone Kunsten


Nieuwe foto's van Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Mathilde deelde het hof twee nieuwe foto's.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe foto van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 8 februari 2016


Ter gelegenheid van de familievakantie van Koning Filip en Koningin Mathilde
is door het Belgische Hof op 8 februari 2016 via hun officiële Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe postzegels van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 14 maart 2016


Op 14 maart 2016 zijn door Bpost (de Belgische Post) vier postzegelportretten van de kinderen van
Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde en één postzegelgroepsportret van het hele gezin uitgegeven.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe portretfoto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 18 maart 2016


Op de vernieuwde website van het Belgische Hof staan nieuwe portretfoto's van de kinderen van
Koning Filip en Koningin Mathile en twee nieuwe foto's van de vier kinderen samen.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 13 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de Koninklijke Serres van Laken in 2016
is door het Belgische Hof op 13 april 2016 via hun officiële Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Koning Filip en Prinses Eléonore, 15 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de verjaardagen van Koning Filip op 15 april en
Prinses Eléonore op 16 april is er een nieuwe foto vrijgegeven door het Belgische Hof.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe groepsfoto's van Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, 1 juli 2016


Op 1 juli 2016 spelen de Rode Duivels tegen Wales in de kwartfinales van het Europees Voetbalkampioenschap 2016.
Ter gelegenheid hiervan zijn er twee nieuwe groepsfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
De ene via hun officiële Twitteraccount en de andere via hun officiële Facebookaccount.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Vakantie foto's van Belgisch Koningspaar, 19 juli 2016


Vakantiebezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum en het Belgisch Stripcentrum te Brussel: samen genieten
van een fijne namiddag in onze hoofdstad! Schreef de Belgische Monarchie op Twitter en Facebook.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nationale Feestdag België, 21 juli 2016


Op 21 juli 2016 vierde België zijn Nationale Feestdag.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


De kinderen gaan weer naar school, 1 september 2016Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Kerstconcert 2016, 21 december 2016


Op 21 december 2016 vond het jaarlijkse Kerstconcert plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde, 23 december 2016


Op 23 december 2016 is er een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Er staat bij: Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto's Koningin Mathilde en Koning Filip, 18 januari 2017


Er zijn in januari 2017 nieuwe portretfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Ook zijn er twee foto's van alleen de kinderen vrijgegeven en is er een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Verder zijn er nog twee foto's vrijgegeven het Koningspaar zelf.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe foto Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth, 20 januari 2017


Op 20 janauri 2017 vierde Koningin Mathilde haar verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan gaf het Belgische Hof een nieuwe foto vrij van moeder en dochter.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto Koning Filip, 3 februari 2017


Begin februari 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Viering 80ste verjaardag Koningin Paola, 29 juni 2017


De Stichting Koningin Paola, Missing Children Europe en de Muziekkapel Koningin Elisabeth bieden een
concert aan ter ere van de 80ste verjaardag van H.M. Koningin Paola later dit jaar, op 11 september 2017.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Koninklijk gezin neemt deel aan reddingsoefening, 1 juli 2017


Demonstratie van reddingsoefening aan de kust te Middelkerke. Bedankt aan alle redders voor het harde werk deze zomer!


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Koninklijk gezin bezoekt Mercator Zeilschip, 1 juli 2017


Fijne uitstap aan de kust: Zeilschip Mercator bezocht in Oostende.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Belgische Nationale Feestdag, 21 juli 2017


Op 21 juli 2017 vierde de Belgische Koninklijke Familie de Nationale Feestdag met een Te Deum en een militaire parade.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2017


Op 20 augustus 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: Koninklijk Paleis


Belgische Koningskinderen weer naar school, 1 september 2017


Het Belgische Hof deelde op hun Facebookpagina 4 nieuwe foto's waarop de Belgische Koningskinderen
Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore weer voor het eerst naar school werden gebracht.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Open monumentendag België, 10 september 2017


Het gezin van Koning Filip en Koningin Mathilde bezocht Open Monumentendag 2017 van België.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2017


Op 4 oktober 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto's Prinses Elisabeth, 25 oktober 2017


Op 25 oktober 2017 gaf het Belgische Hof nieuwe foto's van Prinses Elisabeth vrij.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto van Filip en Mathilde, 28 oktober 2017


Op 28 oktober 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrij
en de volgende dagen drie foto's van hun bezoek aan de Taj Mahal.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koning Filip / Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis

Kerstconcert, 20 december 2017


De Koninklijke familie woonde het traditionele kerstconcert in het Koninklijk Paleis bij.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe gzinsfoto van Filip en Mathilde, 23 december 2017


Op 23 december 2017 heeft het Belgische Hof via Twitter, Facebook en Instagram een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven
met de volgende tekst erbij: Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar. Joyeux Noël et bonne Année.
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2018


Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe foto's Koningin Mathilde en Koning Filip met hun kinderen, 12 februari 2018


Op 12 februari 2018 deelde het Belgische Hof foto's van de skivakantie van Koningin Mathilde en Koning Filip en hun kinderen in Valais (Wallis) te Zwitserland.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2018


Ter gelegenheid van de 58ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe Prinses Eléonore, 16 april 2018


Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Prinses Eléonore en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 4 mei 2018


Prinses Eléonore en Koningin Mathilde waren op 4 mei 2018 aanwezig bij de Halve finale Koningin Elisabethwedstrijd Zang 2018.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis

Koning Filip en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 10 mei 2018


Op 10 mei 2018 woonden Koning Filip en Koningin Mathilde de Eerste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Zang 2018 bij.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins Gabriël bij Koningin Elisabethwedstrijd, 12 mei 2018


Op 12 mei 2018 woonden Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins Gabriël de Laatste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Zang 2018 bij.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Viering 60 jaar Benelux


Koning Willem-Alexander was op 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux.
Ook Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg woonden de viering bij.


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Koning Filip, Prins Gabriël en Prins Emmanuel bij voetbalwedstrijd, 23 juni 2018


Op 23 juni 2018 waren Koning Filip, Prins Gabriël en Prins Emmanuel bij de voetbalwedstrijd van België - Tunesië.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nieuwe gezinsfoto´s Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege de vakantie, 1 juli 2018


Examens en stress liggen achter de rug. De vakantie mag beginnen. We wensen iedereen een deugddoend verlof!
Het gezin van Koning Filip en Koningin Mathilde bezocht de abdij van Villers in Waals-Brabant.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege WK Voetbal, 6 juli 2018


Op 6 juli 2018 werd door het Belgische Hof een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde
geplaats in supportershouding voor het WK Voetbal duel van België tegen Brazilië.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Eléonore ontvangen Rode Duivels, 15 juli 2018


Op 15 juli 2018 ontvingen Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Eléonore de Rode Duivels op het Koninklijk Paleis.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nieuwe foto's Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege 5 jaar koningsschap, 18 juli 2018


Zaterdag 21 juli 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koning Filip de eed heeft afgelegd voor de Verenigde Kamers
als zevende Koning der Belgen. Ter gelegenheid van zijn 5 jaar Koningschap delen we nieuwe foto’s met jullie.
De foto's zijn op 18 juli 2018 vrijgegeven door het Koninklijk Paleis van België.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Koning Filip en Koningin Mathilde openen de zomeropenstelling van het Koninklijk Paleis te Brussel, 20 juli 2018


De zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel loopt dit jaar van 22 juli tot 2 september 2018. Dit jaar is het 25 jaar
geleden dat Koning Boudewijn is overleden. Twee portretten van Koning Boudewijn van de hand van Koning Filip worden tentoongesteld.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nationale Feestdag België, 21 juli 2018


Op 21 juli 2018 vierden Koning Filip, Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth, Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore de Nationale Feestdag.
Ook de viering van 5 jaar koningschap.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2018


Op 20 augustus 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Prinses Elisabeth naar UWC Atlantic College, 28 augustus 2018


Op 28 augustus 2018 vertrok Prinses Elisabeth naar het UWC Atlantic College.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Weer terug naar school, 3 september 2018


Op 3 september 2018 gingen Prins Gabriël, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore weer terug naar school.
Hierbij gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 7 september 2018


Op 7 september 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.monarchie.be/

Herdenkingsdienst 25 jarig overlijden Koning Boudewijn, 8 september 2018


Eucharistieviering tgv de 25ste verjaardag van het overlijden van Koning Boudewijn.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Autoloze zondag, 16 september 2018


Prachtige 18de editie van autolozezondag! Bezoek aan Les Ateliers des Tanneurs, een Art Nouveau complex in het
hartje van Brussel dat ondermeer een ondernemingscentrum en een bio-markt herbergt.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Bezoek aan Oostenrijk, 1 oktober 2018


Bezoek aan Oostenrijk vanwege tentoonstelling Pieter Bruegel de Oude.


Foto: https://www.instagram.com/belgianroyalpalace/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2018


Op 4 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe

Mooie nieuwe foto Koning Filip en Koningin Mathilde, 24 oktober 2018


Tijdens het staatsbezoek aan Portugal is er een hele mooie foto gemaakt van Koning Filip en Koningin Mathilde.
Deze foto is gedeeld door het Belgische Hof op sociale media.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prinses Elisabeth, 25 oktober 2018


Op 25 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar 17de verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace

Herdenking Einde Eerste Wereldoorlog


Het was op 10 november 2018 precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op diverse plekken in Europa
is stilgestaan bij deze gebeurtenis. Op 11 november 1918 werd de vierjarige strijd beëindigd met een wapenstilstand.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Eeuwherdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918 werd afgesloten met een bijzondere uitvoering van de Last Post op zondag 11 november 2018.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe officiële foto's Koning Filip en Koningin Mathilde, 15 november 2018


Ter gelegenheid van Koningsdag 15 november 2018 delen we nieuwe officiële foto’s.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace

Schilderij Prinses Elisabeth, 20 november 2018


Op 20 november 2018 deelde het Belgische Hof een foto van Koning Filip die een schilderij van zijn dochter Elisabeth toont aan Emmanuel Macron.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Nieuwe foto van de vier kinderen, 14 december 2018


Op 14 december 2018 ontdekte de website beheerster deze prachtige foto van de vier kinderen
van Koning Filip en Koningin Mathilde op de website van het Belgische Hof.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Kerstconcert in het Koninklijk Paleis te Brussel, 19 december 2018


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin boden op 19 december 2018 het jaarlijkse Kerstconcert aan in het Paleis te Brussel.
De Koning en de Koningin wensen in het bijzonder de personen te bedanken die bijgedragen hebben tot het goede verloop van hun activiteiten in 2018.
Zijne Majesteit Koning Albert II, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, Prins Gabriel, Prins Emmanuel en Prinses Eléonore,
Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz woonden het concert eveneens bij.

Hierbij twee vrijgegeven foto's van het gezin van Koning Filip en Koningin Mathilde bij aanvang van het concert.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe

Nieuwe gzinsfoto van Filip en Mathilde, 21 december 2018


Op 21 december 2018 heeft het Belgische Hof via Twitter, Facebook en Instagram een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven met de volgende tekst erbij:
Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar, Joyeux Noël et bonne Année, Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr en Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Toespraak ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar 2018, 24 december 2018Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace

Dames en heren,

Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken.
En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt. Maar samen met anderen, die ook behoefte
hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad.

Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar.
Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde.

Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven.

Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar.
We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen.
Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken.

Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn.
Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen.
Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen.

Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema’s. Vandaag beleven we ernstige
politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking.

Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen.
We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.

Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden
met open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert. Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad.

“Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde”, zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen
vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een mooi en gelukkig nieuw jaar.

Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2019


Ter gelegenheid van de 46ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace

Koning Filip en Koningin Mathilde bezoeken provincie Antwerpen, 26 februari 2019


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan de gemeente Duffel en de steden Lier en Herentals in de provincie Antwerpen.

In Duffel bezochten ze het kunstencentrum De Loods, een sociaal-artistiek atelier voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe

Vervolgens gingen ze naar Lier voor een rondleiding door het Begijnhof.
Het bezoek aan Antwerpen eindigde met een ontmoeting van de inwoners aan de Lakenhal van Herentals.


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe

Koning Filip bezoekt Tournevie in Molenbeek, 18 maart 2019


Bezoek aan Tournevie in Molenbeek, een betaalbare en ecologische bibliotheek voor duurzame werktuigen. Naast het uitlenen van gereedschap,
kan er ook gebruik gemaakt worden van een werkatelier met vast gereedschap en kunnen er opleidingen gevolgd worden.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Koningin Mathilde bezoekt muziektherapie-project, 19 maart 2019


Bezoek aan het muziektherapie-project ‘Van een sprankeltje vitaliteit naar authentiek musiceren’ van vzw Ave Regina (Lovenjoel),
een laureaat van het Koningin Mathilde Fonds - Music Connects. Het Fonds werkt rond het thema ‘Music Connects’, waarbij muziek
als universele taal, de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren uit
zeer diverse milieus. Na de muzikale voorstelling volgt een kringgesprek met de jongeren over de sociale impact van muziek op hun leven.


Foto: Frank Toussaint / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Frank Toussaint / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Frank Toussaint / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Koningin Mathilde en Koning Filip brengen een staatsbezoek aan de Republiek Korea, 24-28 maart 2019


Van 24 maart 2019 t/m 28 maart 2019 brachten Koning Filip en Koningin Mathilde een staatsbezoek aan de Republiek Korea.

Op 25 maart 2019: Warme ontvangst bij aankomst in Seoul, het startsein van een 4daags staatsbezoek aan Zuid-Korea.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Bezoek aan het prachtige Korea Furniture Museum te Seoul met als afsluiter een Koreaanse thee ceremonie.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Op 26 maart 2019: Herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument van Korea en een bezoek aan het Belgisch Monument
inclusief deelname van veteranen in aanwezigheid van Z.E. Kyeong-doo Jeong, minister van Landsverdediging.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Verwelkoming in Cheongwadae (het “Blauwe Huis”, de officiële residentie en werkplaats van het staatshoofd) door
Z.E de president Moon Jae-in en zijn echtgenote Mevrouw Kim Jung-sook.


Foto: Belgische Monarchie / https://twitter.com/monarchiebe

Bezoek aan de Korea University of Arts (K’ARTS) – School of Music. Met demonstraties in de masterclasses en als afsluiter een concert door de studenten.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Bezoek aan het stadhuis en in ontvangstname van het ereburgerschap door de heer Park Won-soon, burgemeester van Seoul.
Een Belgisch-Koreaans symposium: ‘Improving Quality of Life Through Smart Cities’ illustreert de nauwe relatie tussen beide steden.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

De eerste dag van het officiële staatsbezoek werd afgesloten met het staatsbanket aangeboden door het Presidentieel koppel, met als orgelpunt
een prachtige show met een aantal Koreaanse culturele topacts! Morgen starten we een economische agenda, een ontmoeting met jongeren over de
concrete uitvoering van de SDGs en een gesprek met voormalige secretaris-generaal van de VN, de heer Ban Ki-Moon.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Op 27 maart 2019: Boeiend gesprek met dhr. Ban Ki-moon over duurzame ontwikkeling en de SDG’s ikv de opening van de seminarie
‘Innovative solutions for circular economy, sustainable mobility and climate change’. En ontmoeting met de studenten van de
Universiteit van Gent op de Global Campus te Songdo Incheon.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Kennismaking met Root Impact, een non profit organisatie die sociale ondernemers en changemakers ondersteunt en begeleidt.
Ontmoeting met sociale ondernemers gevolgd door een gesprek over de maatschappelijke impact van hun activiteiten.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Bezoek aan UNICEF Korea voor een ontmoeting met koreaanse jongeren over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling met speciale aandacht
voor de klimaatverandering. Gesprek over hoe zij hun toekomst zien en op welke manier zij willen bijdragen aan het behalen van de SDG’s.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Taekwondo-demonstratie en uitnodiging tot het uitvoeren van een Taekwondo beweging op het hoofdkantoor van de Kukkiwon World Taekwondo Federation.
Deze zelfverdedigingssport is een integraal onderdeel van de Koreaanse cultuur en identiteit. Kukkiwon is de thuisbasis van de World Taekwondo Academy,
waar het officiële bestuurslichaam van taekwondo werd opgericht door de Zuid-Koreaanse regering.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Een Belgisch concert ter ere van de president en zijn echtgenote sluit de tweede officiële dag van dit staatsbezoek af.
Het concert wordt uitgevoerd door drie voormalige laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd.


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Op 28 maart 2019: Onze laatste dag in Korea start met een bezoek aan het Jeon Jin Sang Medical Center. Dit medisch centrum werd in
1975 opgericht door de Belgische dokter Marie-Helene Brasseur en verstrekt medische en palliatieve zorgen aan de lokale bevolking.


Foto: Frederic Andrieu / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Frederic Andrieu / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Frederic Andrieu / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Officiële opening van het Belgian Life Festival, georganiseerd door VLAM, Fevia en Flanders Invenstment and Trade. Het festival brengt Belgische
voedsel- en diamantbedrijven samen ter promotie van de Belgische cultuur en gastronomie. Een muziekaal optreden van het duo gevormd door
Frederik Sioen en de violoniste Kang Echae is een mooie afsluiter om de Belgisch-Koreaanse betrekkingen in de verf te zetten.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

We eindigen het staatsbezoek aan de Republiek Korea met een investment lunch met Koreaanse en Belgische investeerders,
en een thematische lunch over mentale gezondheid in de Jingwansa Temple.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Dank aan de overheden en de bevolking van de Republiek Korea voor de warme ontvangst en het uitstekende verloop van dit staatsbezoek!


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2019


Ter gelegenheid van de 59ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe Prinses Eléonore, 16 april 2019


Ter gelegenheid van de 11de verjaardag van Prinses Eléonore op 16 april 2019 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Koning Filip en Prinses Elisabeth bezoeken brandweer, 26 april 2019


Zijne Majesteit de Koning en Prinses Elisabeth bezochten op 26 april 2019 het opleidingscentrum van de Brusselse brandweer.
Spectaculaire demonstraties in het opleidingscentrum van de Brusselse brandweer. Demonstraties maken deel uit van de voortgezette vorming
van de brandweer en illustreert de veelzijdigheid van dit bijzondere en heldhaftige beroep. Na de demonstraties ontmoetten ze leerlingen en opleiders.


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Koningin Mathilde en Prinses Eléonore bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 30 april 2019


Tweede sessie van de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 30 april 2019.


Foto: Belgische Monarchie / https://twitter.com/MonarchieBe


Staatsbegrafenis Groothertog Jean, 4 mei 2019


Op 4 mei 2019 vond de Staatsbegrafenis van Groothertog Jean plaats. Daar waren ook Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth bij.
Groothertog Jean was de vader van Groothertog Henri en was op 25 januari 1921 en is overleden in het bijzijn van zijn familie op 23 april 2019.

Groothertog Jean behoorde tot de laatste veteranen van de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Hij nam als luitenant en
verbindingsofficier van de Irish Guards deel aan de geallieerde landingen in juni 1944 in Normandië; daarna trok hij met de Britten op naar Brussel.
Na een kort uitstapje om deel te nemen aan de bevrijding van Luxemburg-stad voegde hij zich bij zijn in Nederland gelegerde regiment, dat strijd
leverde bij Elst en Nijmegen. De Irish Guards rukten uiteindelijk op naar Duitsland, waarna Jean afzwaaide. Van Nederland ontving hij onder meer
het Oorlogsherinneringskruis.

In verband met het overlijden van Groothertog Jean gaf het Luxemburgse Hof een reeks familiefoto's van Groothertog Jean vrij.


Foto: Cour grand-ducale


Foto: Cour grand-ducale / Jochen Herling


Foto: Cour grand-ducale / Collection privées


Foto: Cour grand-ducale / Raymond Reuter


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale


Foto: © Collections de la Cour grand-ducale

Hieronder de foto's die vrij zijn gegeven door het Luxemburgse Hof van de staatsbegrafenis van Groothertog Jean.


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Guy Wolff / Luxemburger Wort / Cour Grand-Ducale


Foto: © Claude Piscitelli / Cour Grand-Ducale


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: © Samuel Kirszenbaum / Cour Grand-Ducale


Foto: © Sophie Margue / Cour Grand-Ducale


Foto: © Samuel Kirszenbaum / Cour Grand-Ducale


Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 20 mei 2019


Eerste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 20 mei 2019.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Koning Filip en Prins Emmanuel bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 21 mei 2019


Tweede sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 21 mei 2019.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Koningin Mathilde en Prinses Eléonore bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 22 mei 2019


Derde sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 vond plaats op 22 mei 2019.


Foto: Derek Prager / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Koningin Mathilde en Prins Gabriël bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 26 mei 2019


Proficiat aan de eerste laureate Stella Chen en aan alle kandidaten voor deze prachtige editie van de Koningin Elisabethwedstrijd - Viool 2019!


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Koningin Mathilde en Koning Filip bezoeken Koningin Elisabethwedstrijd, 6 juni 2019


Slotconcert van de Koningin Elisabethwedstrijd – Viool 2019 in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.


Foto: Belgische Monarchie / https://twitter.com/MonarchieBe

Koningin Mathilde en Prins Emmanuel doen mee met BXL TOUR, 16 juni 2019


Fietstocht van 40 km door de straten van Brussel tijdens de BXL TOUR.
De fiets en alle ‘zachte’ transportmiddelen dragen bij tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth, 25-27 juni 2019


Aankomst in Kenia voor een driedaagse UNICEF-zending als Erevoorzitter van UNICEF België. Deze missie maakt het mogelijk het werk
van Unicef ter plaatse te bezoeken en aan te moedigen en zo bij te dragen aan de bescherming van de kinderrechten. Vandaag staat een
bezoek aan het vluchtelingenkamp van Kakuma op de agenda, dit kamp ligt in het noorden van Kenia, vlak bij de grens met Zuid-Soedan en telt
meer dan 180.000 vluchtelingen. Aan boord van de vlucht naar het kamp reizen er noodhulpartikelen en schoolmaterialen mee ter ondersteuning.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Bezoek aan het Furaha & Early Childhood Development Centrum, waar het programma van spel en kunsttherapie helpt om trauma's te identificeren
en psychosociale ondersteuning te bieden aan jonge kinderen, waarvan sommigen helemaal op hun eentje, zonder familie, het kamp hebben vervoegd.
UNICEF heeft bijgedragen aan de bouw van de enige dorpsschool in Kalobeye 3 en de werving, financiering en opleiding van leerkrachten.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Dag twee van deze UNICEF-missie start met een bezoek aan het AMREF Dagoretti Child Protection and Development Centre. Dit centrum is gericht op
het opvangen, beschermen en ondersteunen van niet-begeleide kinderen en jongeren die zich in kwetsbare of risicovolle situaties bevinden. Het doel
is om deze kinderen opnieuw te integreren in een school, familie en gemeenschap. Het centrum biedt een veilige plaats aan waar deze kinderen en
adolescenten niet alleen voedsel en medische zorgen krijgen, maar ook psychologische ondersteuning. Het centrum begeleidt de jongeren ook in het
ontdekken en ontwikkelen van hun vaardigheden.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / Belga / https://twitter.com/MonarchieBe

Acakoro Football Academy, ondersteund door UNICEF, richt zich op de integrale ontwikkeling van het kind door het beoefenen van sport.
De meest kwetsbare kinderen ontvangen ook ondersteuning in hun educatieve ontwikkeling. Acakoro ondersteunt in totaal meer dan 150 kinderen,
waaronder vier jongensteams en twee meisjesteams. Tijdens dit bezoek worden ook enkele truitjes van de Rode Duivels aan de kinderen overhandigd.


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belga / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Bezoek aan de Il Bisil lagere school in een Maasai-gemeenschap in de Kajiado County. De school is een beschermende
omgeving waar men de leerlingen psychologische ondersteuning, preventie en seksuele opvoeding aanbiedt.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://twitter.com/MonarchieBe

Gesprek met een Maasai familie over de moeilijkheden die jonge meisjes kunnen ervaren door bepaalde gebruiken in
de Maasai cultuur, zoals vroegtijdige zwangerschappen, huwelijken en genitale verminking.


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: UNICEF/Frank Dejongh / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Aan het einde van de ontmoeting met de Maasai ontving de Koningin de naam 'Namayiana' (blessed one) en de Prinses die van 'Nasieku' (de eerstgeborene).


Foto: Belga / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Belga / https://twitter.com/MonarchieBe


Diamenten bruiloft Koning Albert en Koningin Paola, 12 juli 2019


Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft hebben Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola
hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samengebracht.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Opening tentoonstelling Koninklijk Paleis, 18 juli 2019


Inhuldiging van de zomertentoonstellingen ‘Wetenschap en cultuur in het Paleis’ in het Koninklijk Paleis te Brussel.
Open voor het publiek vanaf 23 juli tot en met 25 augustus 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Achter de schermen Nationale Feestdag, 20 juli 2019


Een blik achter de schermen tijdens de voorbereidingen van de toespraak ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Concert ter ere van de Nationale Feestdag, 20 juli 2019


Concert Preludium tot de Nationale Feestdag in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


De Nationale Feestdag, 21 juli 2019


Te Deum in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. Een fijne Nationale Feestdag gewenst!


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga

Militair en burgerlijk defilé voor het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace

Feest in het Warandepark.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga

Bedankt aan allen voor deze mooie Nationale Feestdag. We wensen jullie een fijne vakantie toe!


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Belga


Nieuwe foto Prins Gabriël, 20 augustus 2019


Op 20 augustus 2019 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Gabriël.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen


Het jubileumjaar 75 jaar vrijheid is officieel ingeluid door Z.M. Koning Willem-Alexander op 31 augustus 2019. Met het luiden van een historische belboei
werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland waren aanwezig in het zonnige Terneuzen.
Speciale gasten waren de veteranen uit de landen die ons land in 1944 en 1945 hebben bevrijd. In historische voertuigen werden ze naar het podium aan de
Westerschelde gereden waar ze persoonlijk werden ontvangen door Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima én Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde
van België. Daarvoor werd in een theaterprogramma uitgebreid stil gestaan bij 75 jaar vrijheid en de Slag om de Schelde. Minister-president Rutte en
gouverneur-generaal Payette van Canada hielden een toespraak.

Op het Vrijheidsplein aan de Schelde waren optredens van onder meer Maan, Roel van Velzen en de band van de Noorse marine. Er was een vlootparade en historische
vliegtuigen vlogen over tijdens het programma. Er was ook grote belangstelling voor de Vrijheidsboulevard. In containers werd het verhaal van de Slag van de Schelde
en de bevrijding van Zuid-Nederland in woord en beeld uitgebeeld.

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven.
Met een reeks festiviteiten worden de niet vanzelfsprekende waarden als vrijheid, recht, democratie en internationale samenwerking onderstreept.
Leden van het Koninklijk Huis en leden van het kabinet zullen diverse van deze evenementen bijwonen.


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Nieuw schooljaar 2019/2020, 2 september 2019


Fijne eerste schooldag aan alle kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten!


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Merci voor de muziek, 4 september 2019


Neem een kijkje achter de schermen van de opnames van het nieuwe één programma Merci voor de muziek tijdens hun ontvangst in het Paleis.
Het programma zet mensen muzikaal in de bloemetjes. Muziek als verbindend element in de samenleving is ook waar het om draait binnen het project Music Connects
van het Koningin Mathildefonds. Sedert 2016 werkt het Fonds rond het thema muziek als universele taal dat de sociale grenzen overstijgt en bijdraagt tot het
aanknopen van relaties tussen kinderen en jongeren. Merci voor de muziek wordt uitgezonden elke donderdagavond op Eén.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace

Nieuw schooljaar 2019/2020, 5 september 2019


Ook in Wales is het nieuwe schooljaar begonnen. Succes aan alle leerlingen die net het nieuw schooljaar hebben aangevat!


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Herdenking 75 jaar bevrijding Antwerpen, 8 september 2019


Herdenkingsplechtigheid in het Antwerpse Stadspark naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Antwerpen.


Foto: Provincie Antwerpen / https://twitter.com/MonarchieBe


Global Summit for Vaccination, 12 september 2019


Global Summit for Vaccination onderlijnt het belang van vaccinaties en heeft als doel brede steun te mobiliseren voor vaccinaties.
De top werd georganiseerd door de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het brengt 400 deelnemers uit de hele
wereld samen, onder wie besluitvormers, ministers van gezondheid, vertegenwoordigers van VN-organisaties, niet-gouvernementele organisaties,
ondernemingen, de civiele maatschappij en academici.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace


Session Lead zomeruniversiteit, 12 september 2019


Bezoek aan de vijfde editie van de Session Lead zomeruniversiteit. Dit forum biedt jongeren een vorming aan rond maatschappelijke thema’s om hun
rol in de samenleving te versterken. De jongeren luisteren naar getuigenissen van geëngageerde Belgen die geďnspireerd zijn door christelijke waarden.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Adrien Petit


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Adrien Petit


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/Königlicher Palast/Royal Palace / Adrien Petit


Autoloze zondag, 22 september 2019


Met de fiets door Brussel tijdens autoloze zondag op 22 september 2019.


Foto: © Koninklijk Paleis / Frédéric Andrieu


Foto: © Koninklijk Paleis / Frédéric Andrieu


Foto: © Koninklijk Paleis / Frédéric Andrieu


Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2019


Op 4 oktober 2019 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe

Nieuwe postzegel van Prinses Elisabeth, 14 oktober 2019


bpost geeft ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Elisabeth (25 oktober) een officiële postzegel uit.
De foto werd genomen door de Koning in de tuin van het Kasteel van Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: © Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie


Foto: © Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Filip en Mathilde brengen staatsbezoek aan Luxemburg, 15 oktober 2019 tot 17 oktober 2019


Op uitnodiging van Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa brengen Hunne Majesteiten Koning Filip
en Koningin Mathilde een Staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg van dinsdag 15 oktober t/m donderdag 17 oktober 2019.
Dit in aanwezigheid van de Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de Minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten.

Als onderdeel van het officiële staatsbezoek dat op 15 oktober 2019 begint, kwamen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen
aan op het station van Luxemburg. Het Koninklijk Belgisch Koppel werd verwelkomd door de Groothertog.


Foto: SIP / Charles Caratini


Foto: SIP / Charles Caratini


Foto: SIP / Charles Caratini

Hunne Majesteiten de Koning en Koningin van de Belgen en de Groothertog arriveerden in het Groothertogelijk Paleis.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard

Het Koninklijk Belgisch Koppel bracht een bezoek aan de Groothertogin die op 10 oktober 2019 is geopereerd aan een knieblessure.
De operatie is heel goed verlopen. Tijdens haar herstel van enkele weken zal de Groothertogin blijven samenwerken met haar teams.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Hare Majesteiten de Koning en de Koningin van de Belgen en Zijne Hoogheid de Groothertog maakten een wandeling langs de Corniche Road
met Marc Angel, voorzitter van het VVV-kantoor van Luxemburg als gids.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Hare Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen en Zijne Hoogheid de Groothertog gingen
naar het stadhuis van Luxemburg om de academische zitting bij te wonen.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen hebben deelgenomen aan een galadiner gegeven ter ere van hen door het Groothertogelijk Paar.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Het Koninklijk Belgisch Koppel bracht op 15 oktober 2019 na haar knieoperatie een bezoek aan Groothertogin Maria Teresa.
Vind hieronder de complete serie foto's die voor de gelegenheid zijn gemaakt.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Bezoek aan de Grand-Duc Jean kazerne in het Diekirch Militaire Centrum waar het Belgische leger als geprivilegieerde
partner samenwerkt met de Luxemburgse defensie.


Foto: © Koninklijk Paleis


Foto: © Koninklijk Paleis


Foto: © Koninklijk Paleis


Foto: © Koninklijk Paleis

Bezoek aan de BelvalNews site (Esch-sur-Alzette), een uitzonderlijk reconversieproject van staalsite naar universiteitscampus.
Nadien volgt een bezoek aan het opleidingscentrum van Universiteit Luxemburg met een inleiding tot nieuwe leer- en onderwijsmethoden.


Foto: © Koninklijk Paleis


Foto: © Koninklijk Paleis


Foto: © Koninklijk Paleis


Foto: © Koninklijk Paleis

Toespraak ter gelegenheid van de lunch aangeboden door de Luxemburgse overheid.


Foto: © Koninklijk Paleis

Belgium Space Symposium in de abdij van Neumünster en ontmoeting met verschillende partners van Belgisch-Luxemburgse audiovisuele coproducties.


Foto: © Koninklijk Paleis


Foto: © Koninklijk Paleis

Galaconcert ter ere van Hunne Koninklijke Hoogheden Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa.


Foto: © Koninklijk Paleis

Op de laatste dag van het Staatsbezoek aan Luxemburg worden de circulaire economie en eco-construction in de kijker gezet.
Duo's van Belgische en Luxemburgse ondernemers, pioniers van duurzaam bouwen, presenteren hun bouwprojecten.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Bezoek aan de openluchttentoonstelling op de plaats waar het Akkoord van Schengen in 1985 ondertekend werd. Dit akkoord was de eerste
stap in de totstandbrenging van de Schengenzone. Het Akkoord staat het vrije verkeer van personen tussen verschillende Europese landen toe.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Na een boottocht op de Moezel wordt het Viti-vinicole wijninstituut in Remich bezocht. Lokale wijnboeren praten er over hun belangrijkste uitdagingen.


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli


Foto: BelgiumMFA en Stefanie Simonelli

Het staatsbezoek eindigde met de vertrekceremonie die plaatsvond voor het Groothertogelijk Paleis.
De Groothertog nam afscheid van Koning Filip en Koningin Mathilde van de België en markeert daarmee het einde van het staatsbezoek.


Foto: Cour grand-ducale / Sophie Margue

Op het station van Luxemburg, werden Koning Filip en Koningin Mathilde vergezeld door Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie.
Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie namen afscheid van Koning Filip en Koningin Mathilde voordat zij vertrokken in
de koninklijke trein weer terug naar België.


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard


Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Groothertog Henri van Luxemburg,
Prins Albert II van Monaco en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd deelend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan


Nieuwe foto's van Prinses Elisabeth voor haar 18de verjaardag, 23 oktober 2019


Prinses Elisabeth viert haar 18e verjaardag op 25 oktober 2019. Voor deze gelegenheid delen we enkele nieuwe foto's.


Foto: © Michel Gronemberger Photographe / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Michel Gronemberger Photographe / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Michel Gronemberger Photographe / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Michel Gronemberger Photographe / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Michel Gronemberger Photographe / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Slotconcert van het één programma Merci voor de muziek, 24 oktober 2019


Slotconcert van het één programma Merci voor de muziek. Muziek als verbindend element in de samenleving is ook waar het om draait
binnen het project Music Connects van het Koningin Mathildefonds. Het concert kan u vanavond bekijken in de laatste aflevering op één.


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant, viert haar 18e verjaardag, 25 oktober 2019


Viering ter gelegenheid van de 18e verjaardag van Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant. De Koninklijke Familie, de autoriteiten van het land
en jongeren die in 2001 net als de Prinses werden geboren, zijn uitgenodigd in het Koninklijk Paleis om dit unieke evenement te vieren. Naast
toespraken van de Koning en de Prinses zullen een aantal jongeren spreken. Verder op het programma: een prestigieus duo van violisten, Lorenzo Gatto
en Sylvia Huang, een dansvoorstelling door de Koninklijke Balletschool Antwerpen en een muzikaal optreden van Blanche om de ceremonie af te sluiten.


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth


Lieve Elisabeth,

Vandaag word je achttien – en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren.

Toen ik achttien werd, hielden twee vragen mij bezig: Wie ben ik eigenlijk? En: Wat kan ik van mijn leven maken?
Ik weet dat diezelfde vragen ook bij jou spelen, zoals ook bij jouw leeftijdgenoten. Want dat is nu eenmaal eigen aan de jeugd,
dat je je weg zoekt en het verschil wilt maken.

De jeugd is, telkens weer, een nieuwe bron van energie voor de samenleving. Jouw generatie in het bijzonder heeft een scherp inzicht in de
maatschappelijke vraagstukken, de klimaat- en milieukwesties waar we vóór staan. Jullie streven naar een rechtvaardiger, billijker en meer
solidaire maatschappij. Jullie zijn doordrongen van het feit dat onze natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn. Jullie beseffen maar
al te goed, dat we anders zullen moeten gaan leven. Dat maakt jullie kritisch maar ook vindingrijk en creatief.

Zoals alle jongeren verlang je naar vrijheid. Vrij zijn – op je eigen benen staan en ook je verantwoordelijkheid opnemen. Je openstellen voor de
ander, voor het onverwachte, voor het onbekende. Het is geloven in jezelf. Maar ook: je beperkingen aanvaarden en je fouten erkennen. Vrij zijn,
dat is je eigen leven omarmen en richting geven.

Lieve Elisabeth,

Je moeder en ik zijn heel blij dat je onze dochter bent. We zijn trots op jou, op hoe je in het leven staat. Wees niet bang voluit voor het leven
te gaan, de uitdagingen met beide handen aan te pakken. Het zijn even zoveel kansen om jezelf en de anderen beter te leren kennen. Je hebt zoveel
uitstraling, zoveel kwaliteiten – ik weet zeker dat je de mensen rondom jou veel geluk zult brengen.

België put zijn rijkdom en kracht uit zijn diversiteit en zijn menselijk kapitaal.

De monarchie is in de eerste plaats een menselijke instelling. Ze staat ten dienste van de mensen, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Dat is de
ware betekenis van de uitdrukking: "Koning der Belgen". De monarchie heeft als taak het beste in eenieder naar boven te laten komen. Elke Koning of
Koningin vult die taak in volgens zijn of haar eigen persoonlijkheid.

De Leopoldsorde die ik je zo meteen zal overhandigen is een nationale orde die door onze voorvader Leopold I in het leven is geroepen.
Die onderscheiding maakt daarom ook deel uit van onze familiegeschiedenis. Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie.
Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen.

Gelukkige verjaardag, mijn lieve Elisabeth. Sla je vleugels uit. Wees gelukkig. Ik wens het je, wij allen samen, wensen het je van ganser harte toe.

Toespraak van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag


Sire, Majesteit,
Geachte genodigden,
Mesdames et Messieurs,

Ik ben blij om hier samen met u mijn achttiende verjaardag te vieren. Dit bijzonder moment zal ik me altijd blijven herinneren.

De afgelopen achttien jaar heb ik veel verrijkende momenten gekend. Die hebben mij gemaakt tot wie ik vandaag ben. Achttien worden is een
overgang naar meer volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen en alle kansen die me zijn geboden. En hierbij
voel ik alleen maar dankbaarheid.

Allereerst is er mijn familie. Zij is er altijd geweest om me te steunen en aan te moedigen. Samen vormen we een sterk team – en dan denk ik
natuurlijk ook aan mijn broers en zus, Gabriël, Emmanuel en Eléonore. Dank je, mama, voor je beschikbaarheid en je luisterend oor. Dank aan jou,
papa, voor je vertrouwen. Ik weet dat ik altijd op jou zal kunnen rekenen.

Ik wil ook mijn leerkrachten bedanken. Het is fijn om u hier vandaag weer te zien. Jullie kennis en aanstekelijk
enthousiasme hebben mijn kijk op de wereld verbreed en de weg geopend naar kunst, muziek en sport.

Ik ben ook gelukkig dat het Prinses Elisabethziekenhuis, waarmee ik een speciale band heb, hier vandaag aanwezig is, met enkele patiënten.

Dank ook aan jullie, die dit jaar, zoals ik, hun achttiende verjaardag vieren – voor de mooie boodschappen die jullie hier hebben gebracht en voor
alle andere getuigenissen die ik heb gekregen. Ze geven blijk van een erg heldere kijk op de zaken en stralen ook heel wat wijsheid uit. Ik deel
jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden. Ik geloof in
de toekomst – omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet. Ik deel met jullie dezelfde hoop en dezelfde wil om het verschil te maken.

Achttien jaar… Een stap die ik met veel optimisme zet. Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen:
proberen de wereld beter te begrijpen – en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven.

Het land kan op mij rekenen.

Familiefoto’s ter gelegenheid van de 18de verjaardag van Prinses Elisabeth


Familiefoto’s ter gelegenheid van de 18de verjaardag van Prinses Elisabeth werden op 26 oktober 2019 door het Belgische Hof vrijgegeven.


Foto: © Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


Foto: © Bas Bogaerts / Koninklijk Paleis, Brussel/Palais Royal, Bruxelles/Königlicher Palast, Brüssel/Royal Palace, Brussels


WapensFoto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van koning Filip van 2013 tot 2019, waarna dit vervangen werd door een nieuwe versie.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van Koning Filip vanaf 2019.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen van Koning Filip en Koningin Mathilde samen.


Foto: Mimich / Wikipedia / Wapen van Koningin Mathilde.

Koning Filip heeft enkele wijzigingen aangebracht in het wapen van de Belgische koninklijke familie. Zijne Majesteit introduceerde
ook een wapenschild voor zijn vader Koning Albert II, en Prinses Elisabeth heeft nu haar eigen wapenschild.

Voor het eerst in meer dan 100 jaar heeft een Belgische vorst het wapenschild van het Koninklijk Huis veranderd. Koning Philip heeft
een nieuw koninklijk besluit ondertekend waarin de wijzigingen in het wapenschild van de koning en koningin van de Belgen worden bevestigd.
De nieuwe wet introduceert ook een wapenschild dat zal worden gebruikt door de voormalige heersende koning en koningin en een wapenschild
voor de eerste in lijn met de troon, de hertog of hertogin van Brabant.

Sinds zijn aantreden accepteert Koning Filip alle Belgische burgers, ongeacht of ze Frans, Nederlands of Duits spreken - de drie officiële talen van België.

Koning Filip is de eerste regerende Belgische vorst die zijn kersttoespraak en andere officiële adressen opneemt, niet alleen in het Frans en het Nederlands,
maar ook in het Duits. In de wijzigingen die Zijne Majesteit aan het wapenschild aanbracht, heeft de koning ook het Duitstalige deel van België opgenomen.
Het motto van het wapenschild van het koninklijk huis is nu "L’union fait la forçe. Eendracht maakt macht. Einigkeit macht stark."
Wat zich vertaalt als 'kracht ligt in eenheid'.

Een andere wijziging aan het wapenschild is de herinvoering van het schild van de Duitse staat Saksen, waar de wortels van het Belgische koninklijk huis liggen.
Na de Eerste Wereldoorlog verwijderde Koning Albert I van de Belgen het schild van het officiële wapenschild en veranderde de naam van de familie van
"Von Saksen-Coburg und Gotha" in "de Belgique" (van België). Nu meer dan 100 jaar later heeft Koning Filip besloten om het schild te gebruiken dat de
oorsprong van de Belgische dynastie weerspiegelt. Een laatste belangrijke verandering is dat elk wapenschild van het Koninklijk Huis nu zijn eigen
vrouwelijke versie heeft. Dit zal belangrijk zijn als zijn dochter, Prinses Elisabeth de eerste regerende Koningin van de Belgen wordt.

De laatste keer dat het wapenschild van het Koninklijk Huis belangrijke veranderingen onderging, was in 1910. Zijne Majesteit de Koning verklaarde
in het koninklijk besluit dat het nu tijd was om de wijzigingen aan te brengen. Hij verklaarde: "Na onze opvolging naar de troon, is het gepast
om de regels aan te passen aan de historische en juridische evoluties die zich hebben voorgedaan sinds het koninklijk besluit van 17 juni 1910."

Het koninklijk besluit van 19 juli 2019 introduceert ook een wapenschild voor de voormalige heersende Koning en Koningin. In dit geval zullen de
vader en moeder van Koning Filip, Koning Albert en Koningin Paola, het nieuwe wapenschild kunnen gebruiken. Vóór dit koninklijk besluit gebruikten
ze hetzelfde als hun zoon.

Prinses Elisabeth, de Hertogin van Brabant, heeft ook haar eigen wapenschild ontvangen. De versie van het wapenschild voor de Hertog of Hertogin van Brabant,
de eerste in de rij voor de troon, heeft een paar belangrijke verschillen dan het wapenschild van de heersende vorst. Het wapenschild van Prinses Elisabeth
heeft geen Orde van Leopold eromheen, heeft geen gouden helm en heeft een andere leeuw.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prinses Elisabeth.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Koning Albert II en Koningin Paola.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prins Gabriël en Prins Emmanuel.


Foto: Sodacan / Wikipedia / Wapen Prinses Eléonore.

Zelfgemaakte foto's van Koning Filip en Koningin Mathilde


De website beheerster heeft Koning Filip en Koningin Mathilde een paar keer goed kunnen fotograferen.


Copyright © 2006-2019 https://koningsfan.nl/


Homepage