Koning Filip en Koningin Mathilde van BelgiŽ
Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace

Koning FilipFoto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Filip Leopold Lodewijk Maria wordt geboren op 15 april 1960 als eerste kind van Koning Albert II en Koningin Paola.

Studie


De Koning volgt een klassiek en tweetalig schooltraject in het lager en middelbaar onderwijs in BelgiŽ en vervolgens bij de
Koninklijke Militaire School, een tweetalige instelling van universitair niveau.

Sinds jongs af geboeid door de luchtvaart en de ruimtevaart, kiest hij voor een militaire opleiding bij de luchtmacht waar
hij zijn brevet van jachtpiloot behaalt. Hij sluit zijn militaire opleiding af met het brevet van parachutist en commando.

Hij verlaat vervolgens BelgiŽ en zet zijn academische studies verder in het buitenland. Na een trimester aan de universiteit van Oxford
(Groot-BrittanniŽ) en twee jaar aan de universiteit van Stanford (VSA) behaalt hij het diploma van master in de politieke wetenschappen.

Na zijn terugkeer in BelgiŽ in 1985 verdiept hij zich in de politieke, economische en sociale realiteit van zijn land. Een periode van 8 jaar waarin hij
BelgiŽ en de Belgen leert kennen, met tal van ontmoetingen, bezoeken, conferenties en zendingen die hem inwijden in alle aspecten van de werking van zijn land.

In deze periode breidt hij zijn kennis sterk uit in domeinen die hem persoonlijk interesseren zoals geschiedenis, literatuur en filosofie.
Hij onderneemt veel studiereizen en ontmoet overal ter wereld diverse personaliteiten die zich inzetten als leiders of gewone burgers.
Hij volgt van nabij het Europese integratieproces op.

De Koning (toen Prins Filip) doet verschillende terreinervaringen op in het humanitaire domein.

Het overlijden van Koning Boudewijn in 1993 brengt een kentering teweeg in het leven van de drieŽndertigjarige prins.
Hij wordt de vermoedelijke troonopvolger na de troonsbestijging van zijn vader Koning Albert II.

Vanaf dan neemt zijn publieke rol de bovenhand. Hierbij bestrijkt hij een aantal domeinen die in het verlengde liggen van de grootste uitdagingen van zijn tijd:
de internationale zendingen ten dienste van de Belgische economie en van het imago van BelgiŽ in het buitenland, duurzame ontwikkeling, de dialoog tussen de
gemeenschappen in BelgiŽ, de steun aan zwakkeren in de maatschappij en de aanmoediging van talent. Filip bouwt een sterke dialoog op met politici, met wie hij
onder vier ogen spreekt of samenwerkt tijdens zendingen en activiteiten.

Filip neemt in 1993 het Erevoorzitterschap over van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) over. Hij leidt de volgende twintig jaar niet minder dan 85
economische zendingen. Filip brengt Belgische en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact alsook Belgische ondernemingen onderling. Na zijn troonsbestijging
in 2013 blijft hij erevoorzitter van het Agentschap en vraagt hij aan zijn zus Prinses Astrid hem op de economische zendingen te vertegenwoordigen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de Koning is de duurzame ontwikkeling. Van 1993 tot 2013 is hij erevoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling,
die de economische, sociale, wetenschappelijke en milieucomponenten van het land verenigt en die adviezen uitbrengt aan de federale regering. In dezelfde logica
aanvaardt hij ook het erevoorzitterschap van de Internationale Poolstichting.

Hij steunt ook actief de dialoog tussen de drie gemeenschappen van het land. Met de oprichting van het Prins Filipsfonds in 1998 bevordert hij mee de dialoog
tussen burgers van de verschillende taalgemeenschappen en stimuleert aldus een grotere wederzijdse erkenning en een respect voor ieders eigenheid en cultuur.

De Koning is zich ten volle bewust van de vele vormen van marginalisatie en ontmoet daarom mensen die er het slachtoffer van zijn. Ook hier voelt hij op
het terrein de behoeften aan van mensen getroffen door ziekte, sociale uitsluiting, ongevallen en natuurrampen.

De Koning voelt zich ook aangesproken door de vele talenten die BelgiŽ rijk is, van sportlui, artiesten en wetenschappers tot ontdekkingsreizigers en jonge talenten.
Allen worden met belangstelling door de Koning aangemoedigd.

Koning Filip heeft de volgende eredoctoraten:
- Eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven sedert 4 februari 2002
- Eredoctoraat van de universiteit van Wuhan sedert 22 juni 2015

Koning Filip heeft de volgende benoemingen in het leger:
- Generaal (admiraal) van het Belgische leger sedert 21 juli 2013
- Viersterrengeneraal bij de landmacht, opperbevelhebber van het Belgisch leger

MathildeFoto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Mathilde Marie Christine Ghislaine dīUdekem dīAcoz wordt geboren 20 januari 1973 als
dochter van gravin Anna Komorowska en graaf Patrick dīUdekem dīAcoz.
Mathilde is de oudste van 5 kinderen.

Studie


Zij liep lagere school te Bastenaken en voltooide haar humaniora in Brussel. Zij studeerde zowel logopedie als psychologie.
De Koningin oefende tussen 1995 en 1999 het beroep uit van logopediste.

Koningin


De Koningin staat de Koning bij in zijn taken als staatshoofd: tal van bezoeken aan instellingen, contacten met de bevolking, plechtigheden in
binnen- en buitenland, staatsbezoeken, en het imago van BelgiŽ bevorderen, audiŽnties van vertegenwoordigers van diverse groeperingen uit de
samenleving en talrijke terreinbezoeken.

Naast haar activiteiten met de Koning, is de Koningin ook actief rond thema's die haar nauw aan het hart liggen. Zij bezoekt regelmatig sociale
organisaties en verzorgingsinstellingen. Door deze contacten blijft zij op de hoogte van de behoeften en noden van de bevolking, alsook van de
talrijke initiatieven die in ons land genomen worden om anderen te helpen. De Koningin hecht een groot belang aan een nauw contact met de bevolking.

Via het Hulpfonds van de Koningin biedt de Koningin hulp aan burgers die wegens financiŽle problemen niet in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien
en die vaak ten einde raad een beroep doen op haar. Zij neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen die binnen de bevolking leven.
Ze heeft vooral veel aandacht voor kwetsbare mensen. Als Erevoorzitster van het Koningin Mathildefonds, zet de Koningin zich in voor de zwakkeren in onze samenleving.

De Koningin is Erevoorzitster van Child Focus, een stichting die zich inzet tegen verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen. Zij hecht
een fundamenteel belang aan het welzijn van kinderen en engageert zich in de strijd tegen verdwijningen en alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen.

De Koningin is ook begaan met tal van maatschappelijke themaís zoals opvoeding en onderwijs, kinderarmoede, intergenerationele armoede, positie van de
vrouw in onze samenleving, alfabetisering, enz. De Koningin is Erevoorzitster van UNICEF BelgiŽ en de Breast International Group (onderzoek naar borstkanker).
Zij was speciaal gezant van de World Health Organisation Europa in de promotie voor vaccinaties.

Sedert 2014 geniet de Koningin Elisabethwedstrijd de Hoge Bescherming van de Koningin. De Koningin Elisabethwedstrijd werd in 1937
gecreŽerd op initiatief van Hare Majesteit Koningin Elisabeth en de bekende Belgische violist en componist EugŤne Ysaˇe.

De Koningin is lid van de Schwab Foundation Board voor sociaal ondernemerschap. Zij was eveneens speciaal gezant van de Verenigde Naties
voor het Internationale Jaar van het microcrediet 2005 waarbij vooral de focus op financiŽle inclusie en financiŽle geletterdheid lag.
De Koningin neemt ook deel aan het jaarlijkse World Economic Forum in Davos.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk thema voor de Koningin. Ze deed meerdere humanitaire zendingen (overwegend in Afrika),
waarbij de nadruk werd gelegd op kinderrechten, gezondheid, de bestrijding van armoede, onderwijs, goed bestuur, empowerment van de vrouw,
HIV/Aids en weeskinderen (UNICEF/UNAIDS), niet-overdraagbare ziekten, enz.

De Koningin gelooft in levenslang leren, en volgde als Young Global Leader van het World Economic Forum vervolmakingsprogrammaís ĎLeadershipĒ
aan de Harvard Kennedy School en Yale University.

Naast Nederlands en Frans, spreekt de Koningin Engels en Italiaans en ze heeft een goede basiskennis van het Spaans.

Op 25 maart 2015 heeft Koningin Mathilde het erevoorzitterschap van de Koning Boudewijnstichting aanvaard.
In maart 2015 heeft Koningin Mathilde haar Hoge Bescherming aan de Brailleliga in BelgiŽ verleent.

De Koningin heeft een brede belangstelling voor kunst en dans. Ze houdt van moderne en klassieke muziek, speelt zelf piano
en houdt veel van literatuur. Zij houdt van fietsen, tennissen en zwemmen, en geniet van de natuur en van het buitenleven.

Gezin


Op 13 september 1999 werd de verloving van Filip met Mathilde dīUdekem dīAcoz bekend gemaakt.
Op 4 december 1999 vond het huwelijk plaats tussen Filip en Mathilde.

Koningin Mathilde en Koning Filip hebben 4 kinderen:
- Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant (25 oktober 2001)
- Prins GabriŽl (20 augustus 2003)
- Prins Emmanuel (4 oktober 2005)
- Prinses Elťonore (16 april 2008)

De Koning en Koningin Mathilde combineren een familieleven met de protocollaire en officiŽle verplichtingen. Zij voeden persoonlijk hun vier kinderen,
Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Elťonore, op. De kinderen groeien op in een meertalige omgeving en volgen het Nederlandstalig onderwijs.

De vakanties worden besteed aan familie en vrienden. In hun vrije tijd houdt het vorstenpaar ervan om te lezen en sporten te beoefenen.
De Koning gaat geregeld joggen en nam in mei 2013 en 2014 deel aan de 20 kilometer van Brussel.

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: BjÝrn SigurdsÝn/Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stťphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin MŠxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van BelgiŽ en Kroonprins Haakon van Noorwegen.

Koningsschap vanaf 21 juli 2013


Op 3 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand aangekondigd ten gunste van zijn zoon Filip.
Op 21 juli 2013 heeft Koning Albert II zijn troonsafstand ondertekend.
Op 21 juli 2013 heeft Filip de eed als Koning der Belgen afgelegd en is hij vanaf
dat moment de Koning van BelgiŽ. Vanaf 21 juli 2013 is Prinses Mathilde, Koningin Mathilde geworden.
De oudste dochter van Koning Filip en Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth is vanaf nu de eerste in lijn voor troonsopvolging.
Sedert de troonswisseling op 21 juli 2013 draagt Elisabeth de titel van Hertogin van Brabant. Deze titel is voorbehouden aan de vermoedelijke troonopvolger.

Eedaflegging van Z.M. de Koning Filip, 21 juli 2013


Tekst van de grondwettelijke eed


"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven,
's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren."

"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indťpendance nationale et l'intťgritť du territoire".

"Ich schwŲre, die Verfassung und die Gesetze des belgischen Volkes zu beachten,
die Unabhšngigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren."

Toespraak na de eedaflegging


Majesteiten, Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Mevrouw de Voorzitter van de Senaat, Dames en Heren Volksvertegenwoordigers en Senatoren,

Ik heb zonet voor u de grondwettelijke eed afgelegd. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die voortaan op mij rust.
Deze eed is een plechtige belofte die de bijna tweehonderd jaar oude vertrouwensrelatie tussen de Koning en het Belgische volk hernieuwt.

Ik volg hierin zes andere Koningen op, onder wie mijn vader Koning Albert.
Sire, gedurende twintig jaar hebt u deze vertrouwensband onderhouden door een toegankelijke Koning te zijn, met een warm en diep menselijk gelaat.
U was een luisterend en geŽngageerd Staatshoofd. Koningin Paola heeft u hierin gesteund en legde zich bovendien toe op fundamentele zaken als onderwijs en cultuur.

Sereen, waardig en met grote toewijding hebt u het Belgische volk op moeilijke maar ook op gelukkige momenten begeleid, in een tijdperk dat gekenmerkt
wordt door diepgaande veranderingen wereldwijd. Wij zijn u daar dankbaar voor.

Ik besef hoe gelukkig ik ben te mogen rekenen op de constante steun van mijn vrouw Koningin Mathilde.
Lieve Mathilde, sinds vele jaren heb jij je met heel je hart ingezet in talrijke activiteiten.
Je hebt een aangeboren zin voor menselijk contact. Met onze dierbare kinderen beginnen wij vol
vertrouwen aan dit nieuwe hoofdstuk van ons leven en van ons land.

Dames en Heren,

Ik vat mijn koningschap aan met de wil om mij ten dienste te stellen van alle Belgen.
Ik zal hiervoor in volle verstandhouding samenwerken met de regering en overeenkomstig de Grondwet.
De afgelopen jaren heb ik steeds nauwere banden mogen ontwikkelen met veel van mijn medeburgers.
Ik zal deze dialoog nog versterken.

De rijkdom van ons land en van ons institutioneel stelsel bestaat er mede in dat we van onze verscheidenheid een sterkte maken.
Telkens weer vinden we het evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De sterkte van BelgiŽ is precies dat we zin geven aan onze verscheidenheid.

De jongste staatshervorming draagt belangrijke bevoegdheden over aan de deelstaten.
Hierdoor komt de beslissingsmacht dichter bij de burgers te liggen en zullen we de uitdagingen van de toekomst beter aankunnen.
De sterkte van BelgiŽ gaat ook uit van zijn deelstaten. Ik zal constructieve contacten onderhouden met hun vertegenwoordigers.
Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en Gewesten onze burgers en onze ondernemingen ten goede zal komen.

Samen kunnen we de bekwaamheden van elk van ons tot hun recht doen komen. Daarin bestaat ons gemeenschappelijk talent zoals het zich in de loop
van onze geschiedenis heeft ontwikkeld. Het is een ingesteldheid die ons karakter en onze waarden vorm heeft gegeven.
Samen de moeilijkste problemen oplossen. De meest uiteenlopende strekkingen met elkaar verzoenen zonder dat ze aan originaliteit of sterkte moeten inboeten.
Dŗt is ook de essentie van onze vindingrijkheid en onze zin voor maat.

Dames en Heren,

De waarden die ons drijven, hebben generaties mannen en vrouwen vůůr ons bezield. Door hun inzet in de maatschappij en in de politiek hebben
onze voorgangers ons land een hoge graad van welvaart en solidariteit bezorgd. Zij legden de grondslag voor een gezond ondernemingsklimaat
en voor een efficiŽnte sociale zekerheid.

De crisis treft veel van onze landgenoten. Ik wil vandaag iedereen aanmoedigen, mannen en vrouwen, om vol te houden.
Elk van ons bezit een onvermoed potentieel dat tot ontplooiing kan komen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.
Daarnaast beschikken we samen over de nodige middelen om de moeilijkheden te trotseren en aan iedereen de mogelijkheid te geven om vooruit te komen.

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen.
Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan.
Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van BelgiŽ, de talenten en de sterktes die wij bezitten,
wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en Heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap.
Ik zal, in BelgiŽ en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen.

Laten wij samen ons land nieuw enthousiasme geven.

Leve BelgiŽ ! Vive la Belgique ! Es lebe Belgien !

Bron: De Belgische Monarchie, http://www.monarchie.be/


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Belgische Monarchie / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

OfficiŽle fotoīs na de eedaflegging van Koning Filip, 21 juli 2013Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie


Foto: Belgische Monarchie

Staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde, 8 november 2013


Op 8 november 2013 zijn de officiŽle staatieportretten van Koning Filip en Koningin Mathilde
vrijgegeven door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie.


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox


Foto: FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Foto Marie-Jo Lafontaine / Marina Cox

Koninklijk Besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ, 12 november 2015


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

12 NOVEMBER 2015 - Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 85 en 113;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891
dat de titel van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap
in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I;

Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ
via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken;

Overwegende dat het daarenboven wenselijk is dat de Prinsen en Prinsessen van BelgiŽ, die momenteel deze titel voeren, deze behouden;

Overwegende dat het met het oog op de toepassing van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind
en aan de geadopteerde, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
en met het oog op de deelname van leden van de Koninklijke Familie aan het economisch leven, het aangewezen is om zo
veel mogelijk verwarring tussen de familienaam en de titels te vermijden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Buitenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Koning, evenals de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Kroonprins of de Kroonprinses, de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die
hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 2. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen,
geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II, de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ
volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels
die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 3. De Prinsen en Prinsessen, die reeds de titel Prins of Prinses van BelgiŽ voeren krachtens het koninklijk besluit
van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de
mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, behouden deze titel volgend op hun voornaam
en voor zover ze die voeren, hun familienaam en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen.
Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 4. De Prinsen en Prinsessen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold, Joris, Christiaan,
Frederik van Saksen-Coburg en die niet worden beoogd door de artikelen 1 tot 3, voeren na hun voornaam en voor zover ze die voeren,
hun familienaam, de titels die hun krachtens hun ascendentie toekomen.

Art. 5. Het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel
van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn
van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 7. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2015.

FILIP

Van Koningswege:

De Eerste Minister, Ch. MICHEL

De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Dit besluit betekend in gewoon Nederlands het volgende:


Op 12 november 2015 is er een nieuw Koninklijk Besluit in werking getreden omtrent de verlening van de titel Prins of Prinses van BelgiŽ.

Vanaf nu voeren alleen nog de kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn van Koning Filip afstammen, de titel van
Prins of Prinses van BelgiŽ. In de volgende generatie krijgen alleen de kleinkinderen van Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant
de titel Prins of Prinses van BelgiŽ en niet meer die van haar zus Prinses Elťonore en haar broers Prins GabriŽl en Prins Emmanuel.

De kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn afstammen van Koning Albert II, en die ook allemaal de titel voeren van
Prins of Prinses van BelgiŽ, behouden die titel. Dit betekend dat de kleinkinderen van Prinses Astrid en Prins Lorenz de titel
Prins of Prinses van BelgiŽ niet meer toegekend krijgen. Ook de kleinkinderen van Prins Laurent en Prinses Claire krijgen de titel
Prins of Prinses van BelgiŽ niet meer toegekend.


Nieuwe gezinsfotoīs Koning Filip en Koningin Mathilde, 24 december 2014


Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten delen Hunne Majesteiten de Koning
en de Koningin deze familiefoto's met u.

Recente foto's van de Koning en de Koningin en hun vier kinderen,
Prinses Elisabeth, Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Zomerfotosessie BelgiŽ, 11 juli 2015


Koning Filip en Koningin Mathilde zijn samen met
hun kinderen Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore
naar het dierenpark Pairi Daiza gegaan, daar werd
ook de jaarlijkse zomerfotosessie gehouden.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Nationale Feestdag BelgiŽ, 21 juli 2015


Nieuwe gezinsfoto van Filip en Mathilde van de Nationale Feestdag
uitgegeven door het Paleis via hun officiŽle Facebookaccount.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Belgisch Koninklijke Gezin bij Autoloze zondag, 20 september 2015


Het Belgisch Koningspaar en hun kinderen waren aanwezig op de 15de autoloze zondag.
Ze brachten een bezoek aan het Sportfeest in het Jubelpark, dit jaar in het teken
van de Paralympische Spelen Rio 2016.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie


Twee nieuwe foto's van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 4 november 2015


Op 4 november 2015 heeft het Belgische Hof via hun officiŽle Facebookaccount en officiŽle Twitteraccount
twee nieuwe foto's vrijgegeven van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde.
De foto's zijn gemaakt door fotograaf Christian Lambiotte.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 december 2015


Op 18 december 2015 heeft het Belgisch Hof via hun officiŽle Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Op 18 januari 2016 heeft het Belgisch Hof via hun officiŽle Facebookpagina
een nieuwe gezinsfoto gedeeld van Koning Filip en Koningin Mathilde met hun vier kinderen.
Het gezin was op museum bezoek geweest in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.


Foto: Koninklijk Paleis/Michel Burez, Museum voor Schone Kunsten


Nieuwe foto's van Koningin Mathilde, 18 januari 2016


Ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Mathilde deelde het hof twee nieuwe foto's.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe foto van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 8 februari 2016


Ter gelegenheid van de familievakantie van Koning Filip en Koningin Mathilde
is door het Belgische Hof op 8 februari 2016 via hun officiŽle Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe postzegels van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 14 maart 2016


Op 14 maart 2016 zijn door Bpost (de Belgische Post) vier postzegelportretten van de kinderen van
Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde en ťťn postzegelgroepsportret van het hele gezin uitgegeven.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe portretfoto's van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 18 maart 2016


Op de vernieuwde website van het Belgische Hof staan nieuwe portretfoto's van de kinderen van
Koning Filip en Koningin Mathile en twee nieuwe foto's van de vier kinderen samen.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 13 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de Koninklijke Serres van Laken in 2016
is door het Belgische Hof op 13 april 2016 via hun officiŽle Facebookpagina een nieuwe
foto vrijgegeven van Prinses Elisabeth, Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto van Koning Filip en Prinses Elťonore, 15 april 2016


Ter gelegenheid van de opening van de verjaardagen van Koning Filip op 15 april en
Prinses Elťonore op 16 april is er een nieuwe foto vrijgegeven door het Belgische Hof.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe groepsfoto's van Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore, 1 juli 2016


Op 1 juli 2016 spelen de Rode Duivels tegen Wales in de kwartfinales van het Europees Voetbalkampioenschap 2016.
Ter gelegenheid hiervan zijn er twee nieuwe groepsfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
De ene via hun officiŽle Twitteraccount en de andere via hun officiŽle Facebookaccount.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Vakantie foto's van Belgisch Koningspaar, 19 juli 2016


Vakantiebezoek aan het Muziekinstrumentenmuseum en het Belgisch Stripcentrum te Brussel: samen genieten
van een fijne namiddag in onze hoofdstad! Schreef de Belgische Monarchie op Twitter en Facebook.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nationale Feestdag BelgiŽ, 21 juli 2016


Op 21 juli 2016 vierde BelgiŽ zijn Nationale Feestdag.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


De kinderen gaan weer naar school, 1 september 2016Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Kerstconcert 2016, 21 december 2016


Op 21 december 2016 vond het jaarlijkse Kerstconcert plaats in het Koninklijk Paleis te Brussel.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde, 23 december 2016


Op 23 december 2016 is er een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Er staat bij: Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe gezinsfoto's Koningin Mathilde en Koning Filip, 18 januari 2017


Er zijn in januari 2017 nieuwe portretfoto's van de kinderen van Koning Filip en Koningin Mathilde vrijgegeven.
Ook zijn er twee foto's van alleen de kinderen vrijgegeven en is er een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Verder zijn er nog twee foto's vrijgegeven het Koningspaar zelf.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe foto Koningin Mathilde en Prinses Elisabeth, 20 januari 2017


Op 20 janauri 2017 vierde Koningin Mathilde haar verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan gaf het Belgische Hof een nieuwe foto vrij van moeder en dochter.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto Koning Filip, 3 februari 2017


Begin februari 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Viering 80ste verjaardag Koningin Paola, 29 juni 2017


De Stichting Koningin Paola, Missing Children Europe en de Muziekkapel Koningin Elisabeth bieden een
concert aan ter ere van de 80ste verjaardag van H.M. Koningin Paola later dit jaar, op 11 september 2017.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Koninklijk gezin neemt deel aan reddingsoefening, 1 juli 2017


Demonstratie van reddingsoefening aan de kust te Middelkerke. Bedankt aan alle redders voor het harde werk deze zomer!


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Koninklijk gezin bezoekt Mercator Zeilschip, 1 juli 2017


Fijne uitstap aan de kust: Zeilschip Mercator bezocht in Oostende.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Belgische Nationale Feestdag, 21 juli 2017


Op 21 juli 2017 vierde de Belgische Koninklijke Familie de Nationale Feestdag met een Te Deum en een militaire parade.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto Prins GabriŽl, 20 augustus 2017


Op 20 augustus 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins GabriŽl.


Foto: Koninklijk Paleis


Belgische Koningskinderen weer naar school, 1 september 2017


Het Belgische Hof deelde op hun Facebookpagina 4 nieuwe foto's waarop de Belgische Koningskinderen
Elisabeth, GabriŽl, Emmanuel en Elťonore weer voor het eerst naar school werden gebracht.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Open monumentendag BelgiŽ, 10 september 2017


Het gezin van Koning Filip en Koningin Mathilde bezocht Open Monumentendag 2017 van BelgiŽ.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2017


Op 4 oktober 2017 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto's Prinses Elisabeth, 25 oktober 2017


Op 25 oktober 2017 gaf het Belgische Hof nieuwe foto's van Prinses Elisabeth vrij.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe foto van Filip en Mathilde, 28 oktober 2017


Op 28 oktober 2017 gaf het Belgische Hof een nieuwe foto van Koning Filip en Koningin Mathilde vrij
en de volgende dagen drie foto's van hun bezoek aan de Taj Mahal.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koning Filip / Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis

Kerstconcert, 20 december 2017


De Koninklijke familie woonde het traditionele kerstconcert in het Koninklijk Paleis bij.


Foto: Koninklijk Paleis


Nieuwe gzinsfoto van Filip en Mathilde, 23 december 2017


Op 23 december 2017 heeft het Belgische Hof via Twitter, Facebook en Instagram een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven
met de volgende tekst erbij: Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar. Joyeux NoŽl et bonne Annťe.
Frohe Weihnachten und ein glŁckliches Neues Jahr. Merry Christmas and a happy New Year.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte


Nieuwe foto Koningin Mathilde, 20 januari 2018


Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van Koningin Mathilde op 20 januari 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe foto's Koningin Mathilde en Koning Filip met hun kinderen, 12 februari 2018


Op 12 februari 2018 deelde het Belgische Hof foto's van de skivakantie van Koningin Mathilde en Koning Filip en hun kinderen in Valais (Wallis) te Zwitserland.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis

Nieuwe foto Koning Filip, 15 april 2018


Ter gelegenheid van de 58ste verjaardag van Koning Filip op 15 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Nieuwe Prinses Elťonore, 16 april 2018


Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Prinses Elťonore op 16 april 2018 gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: Koninklijk Paleis/Christian Lambiotte

Prinses Elťonore en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 4 mei 2018


Prinses Elťonore en Koningin Mathilde waren op 4 mei 2018 aanwezig bij de Halve finale Koningin Elisabethwedstrijd Zang 2018.


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis


Foto: Koninklijk Paleis

Koning Filip en Koningin Mathilde bij Koningin Elisabethwedstrijd, 10 mei 2018


Op 10 mei 2018 woonden Koning Filip en Koningin Mathilde de Eerste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd Ė Zang 2018 bij.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins GabriŽl bij Koningin Elisabethwedstrijd, 12 mei 2018


Op 12 mei 2018 woonden Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth en Prins GabriŽl de Laatste sessie van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd Ė Zang 2018 bij.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Viering 60 jaar Benelux


Koning Willem-Alexander was op 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux.
Ook Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg woonden de viering bij.


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: https://twitter.com/MonarchieBe


Koning Filip, Prins GabriŽl en Prins Emmanuel bij voetbalwedstrijd, 23 juni 2018


Op 23 juni 2018 waren Koning Filip, Prins GabriŽl en Prins Emmanuel bij de voetbalwedstrijd van BelgiŽ - TunesiŽ.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nieuwe gezinsfotoīs Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege de vakantie, 1 juli 2018


Examens en stress liggen achter de rug. De vakantie mag beginnen. We wensen iedereen een deugddoend verlof!
Het gezin van Koning Filip en Koningin Mathilde bezocht de abdij van Villers in Waals-Brabant.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Nieuwe gezinsfoto Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege WK Voetbal, 6 juli 2018


Op 6 juli 2018 werd door het Belgische Hof een nieuwe gezinsfoto van Koning Filip en Koningin Mathilde
geplaats in supportershouding voor het WK Voetbal duel van BelgiŽ tegen BraziliŽ.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe


Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Elťonore ontvangen Rode Duivels, 15 juli 2018


Op 15 juli 2018 ontvingen Koning Filip, Koningin Mathilde en Prinses Elťonore de Rode Duivels op het Koninklijk Paleis.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Nieuwe foto's Koning Filip en Koningin Mathilde vanwege 5 jaar koningsschap, 18 juli 2018


Zaterdag 21 juli 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koning Filip de eed heeft afgelegd voor de Verenigde Kamers
als zevende Koning der Belgen. Ter gelegenheid van zijn 5 jaar Koningschap delen we nieuwe fotoís met jullie.
De foto's zijn op 18 juli 2018 vrijgegeven door het Koninklijk Paleis van BelgiŽ.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Koning Filip en Koningin Mathilde openen de zomeropenstelling van het Koninklijk Paleis te Brussel, 20 juli 2018


De zomeropening van het Koninklijk Paleis te Brussel loopt dit jaar van 22 juli tot 2 september 2018. Dit jaar is het 25 jaar
geleden dat Koning Boudewijn is overleden. Twee portretten van Koning Boudewijn van de hand van Koning Filip worden tentoongesteld.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nationale Feestdag BelgiŽ, 21 juli 2018


Op 21 juli 2018 vierden Koning Filip, Koningin Mathilde, Prinses Elisabeth, Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore de Nationale Feestdag.
Ook de viering van 5 jaar koningschap.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prins GabriŽl, 20 augustus 2018


Op 20 augustus 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins GabriŽl.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Prinses Elisabeth naar UWC Atlantic College, 28 augustus 2018


Op 28 augustus 2018 vertrok Prinses Elisabeth naar het UWC Atlantic College.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Weer terug naar school, 3 september 2018


Op 3 september 2018 gingen Prins GabriŽl, Prins Emmanuel en Prinses Elťonore weer terug naar school.
Hierbij gaf het Hof een nieuwe foto vrij.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 7 september 2018


Op 7 september 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel.


Foto: Koninklijk Paleis / https://www.monarchie.be/

Herdenkingsdienst 25 jarig overlijden Koning Boudewijn, 8 september 2018


Eucharistieviering tgv de 25ste verjaardag van het overlijden van Koning Boudewijn.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Autoloze zondag, 16 september 2018


Prachtige 18de editie van autolozezondag! Bezoek aan Les Ateliers des Tanneurs, een Art Nouveau complex in het
hartje van Brussel dat ondermeer een ondernemingscentrum en een bio-markt herbergt.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Bezoek aan Oostenrijk, 1 oktober 2018


Bezoek aan Oostenrijk vanwege tentoonstelling Pieter Bruegel de Oude.


Foto: https://www.instagram.com/belgianroyalpalace/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prins Emmanuel, 4 oktober 2018


Op 4 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prins Emmanuel ter gelegenheid van zijn verjaardag.


Foto: Koninklijk Paleis / https://twitter.com/MonarchieBe

Mooie nieuwe foto Koning Filip en Koningin Mathilde, 24 oktober 2018


Tijdens het staatsbezoek aan Portugal is er een hele mooie foto gemaakt van Koning Filip en Koningin Mathilde.
Deze foto is gedeeld door het Belgische Hof op sociale media.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe foto Prinses Elisabeth, 25 oktober 2018


Op 25 oktober 2018 gaf het Belgisch Hof een nieuwe foto vrij van Prinses Elisabeth ter gelegenheid van haar 17de verjaardag.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace

Herdenking Einde Eerste Wereldoorlog


Het was op 10 november 2018 precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op diverse plekken in Europa
is stilgestaan bij deze gebeurtenis. Op 11 november 1918 werd de vierjarige strijd beŽindigd met een wapenstilstand.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Eeuwherdenking van de wapenstilstand van 11 november 1918 werd afgesloten met een bijzondere uitvoering van de Last Post op zondag 11 november 2018.


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/


Foto: https://www.facebook.com/BeMonarchie/

Nieuwe officiŽle foto's Koning Filip en Koningin Mathilde, 15 november 2018


Ter gelegenheid van Koningsdag 15 november 2018 delen we nieuwe officiŽle fotoís.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace

Schilderij Prinses Elisabeth, 20 november 2018


Op 20 november 2018 deelde het Belgische Hof een foto van Koning Filip die een schilderij van zijn dochter Elisabeth toont aan Emmanuel Macron.


Foto: © Koninklijk Paleis/Palais Royal/KŲniglicher Palast/Royal Palace


Zelfgemaakte foto's van Koning Filip en Koningin Mathilde


De website beheerster heeft Koning Filip en Koningin Mathilde een paar keer goed kunnen fotograferen.


Copyright © 2006-2018 https://koningsfan.nl/


Homepage