Koning Harald V en Koningin Sonja van Noorwegen
Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff

HaraldFoto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff

Harald wordt geboren als derde kind en enige zoon van Koning Olav V en Kroonprinses Märtha op 21 februari 1937.
Harald heeft twee oudere zussen: Prinses Ragnhild (9 juni 1930-16 september 2012) en Prinses Astrid (12 februari 1932).


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff, Koning Harald met zijn zussen in 2012.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff, Koning Harald met zijn zussen en hun partners in 2012.


Foto: Foto: Morten Brun / Det Kongelige Hoff

Prins Harald was de eerste prins die in 567 jaar in Noorwegen werd geboren. Kroonprins Olav en Kroonprinses Märtha hadden ook twee dochters,
Prinses Ragnhild en Prinses Astrid, beiden geboren vóór de prins. Destijds bepaalde de Noorse grondwet van 1814 dat alleen mannelijke erfgenamen
de troon konden erven. Zo garandeerde de geboorte van Prins Harald de lijn van opvolging. De grondwet werd in 1990 gewijzigd en het is nu het oudste
kind, ongeacht geslacht, dat toetreedt tot de troon. In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe wijziging is besloten de vorige regel toe
te passen op alle kinderen die vóór 1990 zijn geboren.

De eerste drie jaar van Prins Harald's leven bracht hij door in de rustige omgeving van Skaugum. Dit kwam echter abrupt tot een
einde op 9 april 1940, toen Duitse troepen Noorwegen binnenvielen. Om te voorkomen dat ze door de bezetter in hechtenis werden
genomen, ontsnapten de koninklijke familie, de regering en de meeste leden van de Noorse Storting per trein uit Oslo.

Toen ze Elverum bereikten, scheidden Kroonprins Olav en zijn familie het bedrijf. Kroonprinses Märtha en de drie kinderen, Prinses Ragnhild,
Prinses Astrid en Prins Harald, vluchtten over de grens naar Zweden in veiligheid. Na enkele maanden in Zweden reisden de Kroonprinses en
haar kinderen over zee naar de Verenigde Staten. Terwijl Koning Haakon en Kroonprins Olav in Londen verbleven, woonde de Kroonprinses met
de kinderen in de buitenwijken van Washington, DC, tot 1945, toen de vrede werd afgekondigd.

Kroonprins Olav keerde op 13 mei 1945 terug naar Noorwegen, waar hij op 7 juni werd vergezeld door Koning Haakon en
de andere leden van de koninklijke familie. De thuiskomst van de koninklijke familie werd gevierd door duizenden
juichende toeschouwers die langs de straten stonden om hen terug te verwelkomen na vijf jaar bezetting.

Studie


Na de bevrijding van de Tweede Werelddoorlog ging Harald naar de Smestad school in Oslo.
Afgezien van de aanwezigheid van een bewaker in de hal, verschilden de schooljaren van de prins weinig van die
van de andere kinderen. Om de prins in staat te stellen aan de eisen van een moderne monarchie te voldoen,
benadrukte zijn opvoeding het belang van nauwe banden met het Noorse volk en de hedendaagse samenleving.
Harald voltooide zijn hoger secundair onderwijs in 1955 aan het Oslo Cathedral School.
Harald ging de Norwegian Cavalry Officers 'Training School en maakte zijn militaire opleiding af aan de Militaire Academie in 1959.
Na het voltooien van zijn verplichte militaire dienst ging Harald naar Oxford voor verdere studie.
Hij studeerde sociale wetenschappen, geschiedenis en economie aan het Balliol College van 1960 tot 1962.

Kroonprins van Noorwegen


Koning Haakon VII stierf op 21 september 1957 en Prins Harald werd kroonprins en woonde voor het eerst de Raad van State bij. Het jaar daarop trad hij
voor het eerst op als regent in afwezigheid van de koning. De kroonprins werkte nauw samen met zijn vader, koning Olav V, en vervulde een toenemend
aantal officiële taken, zoals reizen met handelsdelegaties om de Noorse industrie in het buitenland te promoten.

In 1960 bracht kroonprins Harald zijn eerste officiële staatsbezoek aan het buitenland, naar de
Verenigde Staten in verband met het 50-jarig bestaan van de American-Scandinavian Foundation.

Koning van Noorwegen


Toen Koning Olav in het voorjaar van 1990 ziek werd, werden de functies van Koning als staatshoofd vervuld door de kroonprins-regent.
Overeenkomstig de grondwet trad Kroonprins Harald toe tot de troon toen Koning Olav op 17 januari 1991 overleed. Net als zijn vader
en grootvader voor hem nam koning Harald het motto aan: 'We geven alles voor Noorwegen.' Vier dagen later legde koning Harald een eed
af om de grondwet in de Storting te handhaven. De ceremonie werd ook bijgewoond door Koningin Sonja, wat de eerste keer in 69 jaar
was dat een Noorse koningin aanwezig was in de grote zaal van de Storting.

Volgens hun eigen wensen werden de Koning en Koningin op 23 juni 1991 ingewijd in de kathedraal van Nidaros in Trondheim. De consecratie
van Noorse koningen gaat meer dan 1000 jaar terug in Noorwegen en vond eerder plaats tijdens de kroning van een nieuwe vorst. In 1908
schrapte de Storting het artikel in de Grondwet met betrekking tot kroning. Koning Olav, die zeer geïnteresseerd was in het in stand
houden van tradities, sprak de wens uit om deel te nemen aan een inwijdingsceremonie in de kathedraal van Nidaros, en aldus Gods zegen
te ontvangen voor de uitvoering van zijn koninklijke taken. Koning Harald en Koningin Sonja wilden deze traditie voortzetten en kozen
ervoor om in dezelfde kathedraal een inwijdingsceremonie te houden. Bisschop Finn Wagle zat de ceremonie voor.

In verband met de wijding voerden de Koning en Koningin een 10-daagse rondreis door Zuid-Noorwegen uit. Het volgende jaar
voerde de hele koninklijke familie een 22-daagse rondreis door de vier meest noordelijke provincies van Noorwegen uit.

Sinds de invoering van het parlementarisme in 1884 zijn de officiële taken van de koning voornamelijk ceremonieel geweest als bewaarder
van de koninklijke traditie. De koning staat aan het hoofd van de Raad van State op vrijdag en opent formeel de nieuwe zitting van de
Storting elk jaar in oktober. Geen wet- of wetsbesluiten die door de Raad van State zijn goedgekeurd, zijn geldig totdat ze door de
Koning zijn bekrachtigd en door de premier zijn ondertekend. Hoewel de taal van de grondwet nog steeds stelt dat de uitvoerende macht
bij de koning berust, ligt de werkelijke macht bij de regering.

De Koning speelt een belangrijke rol bij een regeringswisseling. Meestal zal de aftredende premier de koning adviseren over de rol van de nieuwe premier.
De Koning en de Koningin brengen officiële staatsbezoeken aan andere landen en treden op als gastheer voor buitenlandse staatshoofden die Noorwegen bezoeken.
De Koning houdt een officieel publiek in het paleis voor nieuw benoemde ambassadeurs van het buitenland die hun geloofsbrieven leveren.
Koning Harald heeft de rang van generaal bij het leger en de luchtmacht en van admiraal bij de marine. Hij is de hoogste officier van het land.

De dagelijkse activiteiten in het Koninklijk Paleis in Oslo omvatten een officieel publiek en gesprekken met de premier, minister van
Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de strijdkrachten. De koning brengt regelmatig bezoeken aan particuliere en openbare
instellingen tijdens zijn reizen naar verschillende delen van het land.

Elk jaar brengen de koning en koningin gewoonlijk een bezoek aan een provincie in Noorwegen. Hun verblijf duurt 2-3 dagen, gedurende welke
periode zij verschillende gemeenten bezoeken. De koning en koningin gebruiken de Royal Yacht Norge vaak om langs de Noorse kust te reizen.

De Koning ontvangt veel uitnodigingen voor evenementen en herdenkingsactiviteiten in
het hele land en probeert, voor zover zijn programma dit toelaat, aanwezig te zijn.

In de afgelopen jaren is de koning ook betrokken geraakt bij vraagstukken op het gebied van welzijn en voorwaarden voor kinderen. Hij ontvangt regelmatig
brieven van kinderen van wie het dagelijkse leven moeilijk is, en heeft af en toe kinderen en groepen kinderen ontvangen voor gesprekken in het paleis.

Koning Harald is door Koningin Elizabeth in 2001 benoemd tot Ridder in de Orde van de Kousenband van het Verenigd Koninkrijk.

25 jaar Koning van NoorwegenFoto: Det Kongelige Hoff

Op 17 januari 2016 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun 25 jarig regeringsjubileum.


Foto: Det Kongelige Hoff

Ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum zijn er nieuwe staatiefoto's vrijgegeven.


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Torgrim Melhuus / TiTT Melhuus as / NDR / Det Kongelige Hoff

Op 17 januari 2016 waren er ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubileum tal van winteractiviteiten op het Paleizenplein.


Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Op 1 september 2016 werd het 25 jarig regeringsjubileum van Koning Harald afgesloten met een groot tuinfeest.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff

30 jaar Koning van Noorwegen


Vandaag, 17 januari 2021, is het 30 jaar geleden dat Hunne Majesteiten
de Koning en Koningin de Koning en Koningin van Noorwegen werden.


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff

Op 23 juni 2021 is het 30 jaar geleden dat Koning Harald is ingewijd als Koning van Noorwegen.


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff

Hobby's Koning Harald


De koninklijke familie heeft veel plezier in sportieve en recreatieve activiteiten in de buitenlucht. Koning Harald brengt
graag tijd door in de wildernis en is een actieve jager en visser. De koning is diep bezorgd over milieukwesties en was 20 jaar
lang voorzitter van de Noorse afdeling van het Wereld Natuur Fonds (WWF Norge).

De koning en de koninklijke familie hebben de Olympische Spelen vele malen bijgewoond. De Koning en de Koningin waren actief betrokken
bij de Olympische Winterspelen van 1994 in Lillehammer. De koning was erevoorzitter van het Lillehammer Olympic Organising Committee.

De Koning was voorzitter van de adviesraad van de FIS Nordic World Ski Championships in 1982. Tijdens de FIS Nordic World Ski Championships
in Oslo in 2011 was hij als geïnteresseerde toeschouwer aanwezig bij alle evenementen. In januari 2011 ontving de Koning de Sports Gala
Honorary Award van het Noors Olympisch en Paralympisch Comité en de Confederation of Sports tijdens het jaarlijkse Sport Gala in Hamar, en in
2017 kende de Norwegian Skiing Association hem de King Olav Trophy toe voor zijn bijdragen aan het promoten van skiën op internationaal niveau.

De Koning heeft zich meermaals onderscheiden in nationale en internationale zeilwedstrijden. In 1964 droeg hij de Noorse vlag tijdens de
openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen in Tokio. In 1987 wonnen Koning Harald en zijn bemanning de Wereldkampioenschappen met
zijn eentonige jacht, de Fram X, en in 2005 wonnen ze de Europese Kampioenschappen met de Fram XV. De Koning blijft een fervent zeiler
en neemt elk jaar deel aan nationale en internationale regatta's.

SonjaFoto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff

Sonja Haraldsen is geboren op 4 juli 1937 als dochter van Dagny (1898-1994) en Karl August Haraldsen (1889-1959).

Studie


Koningin Sonja groeide op in de wijk Vinderen in Oslo, en voltooide daar haar lager middelbaar onderwijs in 1954.
Sonja behaalde een diploma in kleermakerij en maatwerk op de Oslo Vocational School. Daarna studeerde ze aan het
École Professionelle des Jeunes Filles in Lausanne, Zwitserland en ontving daar een diploma in sociale wetenschappen,
boekhouding en modeontwerp. Sonja keerde hierna terug naar Noorwegen voor verdere studies en behaalde een bachelorsdiploma
(Frans, Engels en Kunstgeschiedenis) van de Universiteit van Oslo.

Maatschappelijke betrokkenheid


Koningin Sonja heeft een sterk gevoel van sociale betrokkenheid. Ze was beschermvrouwe van en heeft een actieve rol gespeeld in tal van
grootschalige fondsenwervingsinitiatieven. Koningin Sonja was lid van de commissie voor de eerste landelijke humanitaire telethon campagne
in 1974, die geld inzamelde voor vluchtelingen. Meer recentelijk, in 2010, was de koningin beschermvrouwe van de telethon campagne van 2010
ter ondersteuning van het werk van de Norwegian Refugee Council om mensen die op de vlucht waren voor oorlog te helpen en te beschermen.
In 2016 waren Sonja en Mette-Marit beide beschermvrouwe van de telethon ter ondersteuning van het Noorse Rode Kruis. Koningin Sonja was
van 1987 tot 1990 vicepresident van het Noorse Rode Kruis. Hare Majesteit ontving de Nansen-medaille van de Hoge Commissaris van de
Verenigde Naties voor vluchtelingen voor haar inspanningen.

De Koningin streeft ernaar haar interesse in sociale kwesties zoveel mogelijk op te volgen door conferenties en belangrijke evenementen bij te
wonen voor organisaties die zich met relevante kwesties bezighouden. Elk jaar voor Kerstmis brengt koningin Sonja bezoeken aan instellingen
voor verschillende sociale groepen zoals kinderen, kwetsbare vrouwen, ouderen, daklozen en drugsverslaafden. De Koningin is ook bezorgd over
de voorwaarden voor allochtone vrouwen in Noorwegen. Ze heeft vele malen vertegenwoordigers van vrouwen met een minderheidsachtergrond ontmoet,
in verband met conferenties, seminars en recepties in het paleis en door bezoeken aan privéwoningen. Koningin Sonja is beschermvrouwe van het
MIRA-centrum voor zwarte, immigranten- en vluchtelingenvrouwen.

De Koningin zet zich sterk in voor scholing en onderwijs. In 2005 nam ze het initiatief om de Queen Sonja’s School Award in te stellen.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Noorse school die excellentie heeft bewezen in haar inspanningen om inclusie en gelijkheid
te bevorderen. De prijs wordt uitgereikt door het Noorse directoraat voor onderwijs en opleiding, dat ook een jury benoemt om de
ontvanger van het jaar te selecteren. De prijs bestaat uit een geldprijs van 250.000 NOK en een gesigneerde prent van de Koningin.

Hobby's Koningin Sonja


De Koningin is met name geïnteresseerd in kunst en cultuur en woont, zoals haar programma toelaat, kunsttentoonstellingen en culturele
evenementen bij, zowel in Noorwegen als in het buitenland. Ze houdt zich ook bezig met monumenten uit het verleden en is beschermheilige
van de Vereniging voor het Behoud van Oude Noorse Monumenten.

De Koningin is zeer geïnteresseerd in beeldende kunst. Werken uit haar privékunstcollectie werden tentoongesteld in het
Henie-Onstad Art Center in Høvikodden, nabij Oslo in 2001 en 2012, en in Scandinavian House in New York in 2005. In 2011
richtte de Koningin in samenwerking met kunstenaars Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl en Ole Larsen de Her Majesty Queen Sonja's
Art Award op. De prijs werd in eerste instantie uitgereikt aan Scandinavische kunstenaars die op papier werken. De eerste
ontvanger was de Finse graficus Tiina Kivinen in 2012. In 2014 werd de prijs een internationale onderscheiding en kreeg de
naam de Queen Sonja Print Award. De eerste internationale ontvanger was de Amerikaanse beeldend kunstenaar Tauba Auerbach in 2016.

De Stichting achter de Queen Sonja Print Award wil interesse wekken en de ontwikkeling van grafische
kunst bevorderen. De prijs wordt momenteel beschouwd als 's werelds grootste prijs voor grafische kunst.

De Koningin is de afgelopen jaren zelf graficus en keramiste geworden en haar werk
is te zien geweest op een aantal tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Een andere grote interesse van de Koningin is muziek. Ze is beschermvrouwe van de Norwegian National Opera and Ballet, het Oslo Philharmonic Orchestra,
het Oslo Chamber Music Festival, de Norwegian Traditional Music and Dance Association, de Norwegian Youth Orchestra Association en het Elverum Music
Festival. Ze is ook actief betrokken bij de Queen Sonja International Music Competition. Deze wedstrijd wordt om het jaar gehouden en trekt uitstekende
operatalenten van over de hele wereld aan. Hare Majesteit volgt de wedstrijd en reikt de prijzen uit aan de winnaars.

In Noorwegen staat de Koningin bekend om haar interesse in natuur, openluchtrecreatie en milieu. Er is nauwelijks een plek in het land die de Koningin
niet heeft bezocht. Verschillende wandelpaden en natuurpaden dragen haar naam en ze is erelid van de Norwegian Trekking Association (DNT). De bezorgdheid
van de Koningin over natuurbehoud en het milieu is de afgelopen jaren zichtbaarder geworden door haar deelname aan schoonmaakacties.

De Koningin is een fervent fotograaf en maakt vaak foto's van haar reizen in Noorwegen. Bij verschillende gelegenheden, in Noorwegen en in het
buitenland, heeft koningin Sonja lezingen en lezingen gegeven over Noorwegen als toeristische bestemming, waar ze haar privéfoto's heeft laten zien.

Gezin


Koning Harald leerde in 1959 Sonja Haraldsen kennen.
Op 19 maart 1968 werd bekend gemaakt dat koning Olav de kroonprins toestemming had gegeven om met Miss Sonja Haraldsen
uit Vinderen in Oslo te trouwen. Het echtpaar kende elkaar negen jaar voordat hun huwelijk werd goedgekeurd.

De beslissing van de Koning was niet alleen een familiekwestie, maar ook een staatszaak die gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomst van de monarchie.
Na overleg met het Presidium of the Storting, de parlementaire leiders en de regering gaf de koning toestemming aan de kroonprins om met een gewone
burger te trouwen. De bruiloft vond plaats op 29 augustus 1968 in de kathedraal van Oslo. De pasgetrouwde kroonprins en kroonprinses werden door
het hele land met veel gejuich ontvangen. De kroonprinses nam haar aandeel in de officiële taken op zich. Koning Harald en koningin Sonja hebben
veel gereisd in binnen- en buitenland, zowel samen als afzonderlijk.

Harald en Sonja hebben samen 2 kinderen:

- Prinses Märtha-Louise (22 september 1971) was gehuwd met Ari Mikael Behn (30 september 1972 - 25 december 2019).
Märtha-Louise en Ari Behn hebben samen drie dochters: Maud Angelica Behn (29 april 2003),
Leah Isadora Behn (8 april 2005) en Emma Tallulah Behn (29 september 2008).
Op 25 december 2019 is Ari Behn overleden. Ari Behn heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

Op 12 mei 2019 heeft Prinses Märtha-Louise bekend gemaakt via haar eigen Instagram account dat ze een
relatie heeft met de Amerikaanse sjamaan Durek Verrett (geboren Derek David Verrett op 17 november 1974).

Prinses Märtha-Louise heeft in overleg met haar familie besloten dat ze de titel van prinses voortaan niet meer in haar zakelijke activiteiten zal gebruiken.
De prinses zal haar titel blijven gebruiken bij het vertegenwoordigen van het Noorse Koninklijk Huis en in een privé-context, maar zal haar naam
(Märtha Louise) gebruiken wanneer ze een winstgevend bedrijf runt.

- Kroonprins Haakon Magnus (20 juli 1973) is gehuwd met Mette-Marit Tjessem Høiby (19 augustus 1973).
Haakon en Mette-Marit hebben drie kinderen: Marius Borg Høiby (13 januari 1997, stiefzoon van Haakon),
Erfprinses Ingrid-Alexandra (21 januari 2004) en Prins Sverre-Magnus (3 december 2005).


Foto: Sven Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix / Det Kongelige Hoff


Nieuwe foto's ter gelegenheid 80ste verjaardag Koning Harald en Koningin Sonja, 17 februari 2017Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Op 4 juli 2017 hebben de kleinkinderen van Koningin Sonja in het park naast het Koninklijk Paleis in Oslo een standbeeld onthuld van hun oma.
Het door Kirstin Kokkin vervaardigde beeld toont Sonja in vrijetijdskleding tijdens een van haar vele bergwandelingen, zittend op een rots en
genietend van de Noorse natuur. Het beeld is ook een geschenk van de Noorse Toerisme Vereniging (DNT) ter ere van Sonja's tachtigste verjaardag.


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

In de voormalige koninklijke stallen op het terrein van het Koninklijk Paleis opende een opgetogen Koningin Sonja op 4 juli 2017 haar verjaardagscadeau:
de Koningin Sonja KunstStal. Aansluitend was er in het paleispark een picknick voor genodigden. Vanaf 5 juli 2017 is het kunstmuseum open voor het publiek.


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Hieronder foto's van Koningin Sonja die uitkiest welke kunst voor de allereerste tentoonstelling gebruikt gaat worden.
Verder is Koningin Sonja in gesprek met één van de conservators van het nieuwe kunstmuseum over de opstelling van de objecten.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Noorse Royals vieren Kerst 2017, 19 december 2017


Op 19 december 2017 zijn er nieuwe kerstfoto's vrijgegeven van de Noorse Koninklijke familie.


Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix / Det Kongelige Hoff


RoyalVisit Groot-Brittannië aan Noorwegen, 1/2 februari 2018


Van 1 februari 2018 t/m 2 februari 2018 hebben Prins William en Hertogin Catherine een officieel bezoek gebracht aan Noorwegen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Kroonprins Haakon viert 45ste verjaardag, 20 juli 2018


Op 20 juli 2018 vierde Kroonprins Haakon zijn 45ste verjaardag. Zijn verjaardag werd gevierd op Mågerø.
Hiervan zijn drie nieuwe foto's vrijgegeven van het privé feestje.


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Noorse Koninklijke Familie bezoekt Spitsbergen, 9 augustus 2018


De Noorse Koninklijke Familie heeft op 9 augustus 2018 een officieel bezoek gebracht aan Spitsbergen.
Gouverneur Kjerstin Askholt ontving het koninklijk bezoek, bestaande uit Koning Harald, Koningin Sonja,
Kroonprins Haakon, Kroonprinses Mette-Marit, Prinses Märtha Louise en alle kleinkinderen. Ze waren in Longyearbyen
vanwege het 25-jarig jubileum van het Universitair Centrum in Svalbard (UNIS). De koninklijke bezoekers kregen een
presentatie voorgeschoteld van de directeur van UNIS, de meest noordelijke instelling voor hoger onderwijs ter wereld.
Onderzoek in het centrum is vooral gericht op arctische kwesties.

Naar aanleiding van het jubileum gaf Koningin Sonja een van haar kunstwerken, genaamd Isgrotte, cadeau aan het Universitair Centrum.
Na het programma op het Universitair Centrum vertrok de Koninklijke Familie naar Svalbard museum, waar ze een rondleiding kregen over
oude jachtmethoden en de geschiedenis van de archipel. Svalbard werd in 1596 ontdekt door de Nederlander Willem Barentsz.
Koning Harald en Koningin Sonja opende het museum in 2006.


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Eva Therese Jenssen/UNIS


Foto: Eva Therese Jenssen/UNIS


Foto: Eva Therese Jenssen/UNIS


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Eva Therese Jenssen/UNIS


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Det kongelige hoff / https://www.instagram.com/detnorskekongehus/


Koning Harald en Koningin Sonja 50 jaar getrouwd, 29 augustus 2018


Op 29 augustus 1968 trouwde Harald met Sonja in de Domkerk van Oslo.
Op 29 augustus 2018 vierden Harald en Sonja hun 50 jarig huwelijk.

Dit werd gevierd met een dankdienst in de Domkerk in Oslo.


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Noorse Royals vieren Kerst 2018, 14 december 2018


Op 14 december 2018 zijn er nieuwe kerstfoto's vrijgegeven van de Noorse Koninklijke familie.


Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Noorse Royals vieren Kerst 2018 met kerkdienst, 25 december 2018


Het koninklijk paar en de Kroonprins-familie waren aanwezig bij de traditionele dienst in de kerk van Holmenkollen op eerste kerstdag.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / Det kongelige hoff


Volksfeest in Holmenkollen, 10 maart 2019


De koninklijke familie was vandaag aanwezig tijdens de traditionele skischans in Holmenkollen.
In de tribune kregen ze bezoeken Koningin Margrethe uit Denemarken - en een Noorse gouden winnaar.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Nationale Feestdag Noorwegen, 17 mei 2019


Op 17 mei 2019 vierde de Noorse Royals de Noorse Nationale Feestdag.


Foto: Marius Gulliksrud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Marius Gulliksrud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Ola Vatn, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Ola Vatn, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Ola Vatn, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Ola Vatn, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Foto: Ola Vatn, NTB scanpix / Det kongelige hoff


Receptie ter einde van de zomertentoonstelling


Koningin Sonja verwelkomde de finissage in het kasteel op 19 augustus 2019. De receptie markeerde het einde van de tentoonstelling van deze zomer,
Queen's Meeting, die in de laatste week is. De gasten kregen een rondleiding door de tentoonstelling.

Onder de gasten waren vertegenwoordigers van de partners achter de tentoonstelling - voornamelijk het Noorse Opera & Ballet, maar ook het Nationaal Museum,
dat een aantal outfits van Koningin Maud beschikbaar heeft gesteld voor de tentoonstelling. In de Great Dining Room staat een tafel voor vijf: Koningin Sonja,
Koningin Maud, Kroonprinses Märtha, Kroonprinses Mette-Marit en Prinses Ingrid Alexandra. Zondag 25 augustus is de allerlaatste gelegenheid om deze
tentoonstelling te zien, die met behulp van kleding en objecten vertelt over verschillende situaties waarin de koninginnen Sonja en Maud zich bevonden.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Internationale Muziekwedstrijd Koningin Sonja


Het is de laatste week van de Internationale muziekwedstrijd Koningin Sonja! Het doel van de wedstrijd is om jonge muzikanten zichtbaar te maken
en de solisten de kans te geven op internationaal niveau te worden beschouwd. Op 19 augustus 2019 was de Koningin aanwezig tijdens de vocale
masterclass in Oscarshall, waar vier van de halve finalisten van dit jaar begeleiding kregen van de veelgeprezen sopraan Sumi Jo.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Opera Aida


Koningin Sonja kreeg op 21 augustus 2019 de prachtige opera "Aida" van Giuseppe Verdi te zien in een zeer speciale setting in het fort Oscarsborg.
De opera met actie uit het oude Egypte is sinds de première in 1871 een publiek succes. Nu trekt het duizenden naar het fort buiten Drøbak.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Bevestiging Prinses Ingrid-Alexandra


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid Alexandra is bevestigd als lid van het Luthers-evangelische geloof in de Palace Chapel in
het Koninklijk Paleis op 31 augustus 2019 om 12.00 uur. De bevestigingsdienst in de Palace Chapel werd geleid door de bisschop van
Oslo, Kari Veiteberg, en de lofzangen van de Noorse bisschoppenconferentie, bisschop Helga Haugland Byfuglien.

Prinses Ingrid-Alexandra heeft haar bevestigingsinstructie ontvangen in de gemeente Asker Church onder leiding van Provost Tor Øystein Våland
en Vicar Karoline Astrup In juni 2019 bezochten Kroonprins Haakon, Kroonprinses Mette-Marit en Prinses Ingrid-Alexandra de Nidaros Cathedral.
Het bezoek maakte deel uit van de voorbereiding van Prinses Ingrid-Alexandra voor haar bevestiging als lid in de Luthers-evangelische geloof.

Het geschenk van Koning Harald en Koningin Sonja aan Prinses Ingrid-Alexandra ter gelegenheid van haar confirmatie op 31 augustus 2019 is een kostuum.
Het kostuum, traditionele Noorse klederdracht, is een gereconstrueerd dameskostuum van Aust-Telemark zoals het werd ontworpen in de periode 1800 - 1850.
Prinses Ingrid-Alexandra zelf heeft sub elementen voor het kostuum gekozen en Koningin Sonja heeft actief deelgenomen aan het project.
Prinses Ingrid-Alexandra heeft het kostuum voor het eerst gebruikt tijdens haar bevestiging op 31 augustus 2019.

Naast de familie, politici en ambassadeurs waren ook de volgende koninklijke gasten aanwezig: Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary en
Prins Christian van Denemarken, Kroonprinses Victoria en Koning Felipe VI van Spanje.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff

Nieuwe Tungestølen toeristencabine geopend


Hare Majesteit Koningin Sonja opende de nieuwe Tungestølen toeristenhut in Luster, acht jaar nadat de storm de hut in dennenbos verbrijzelde.
De Nacht van 2 juli 2011 verwoestte het extreme weer in Dagmar het westelijke deel van het land. Alleen de fundamenten van de 101-jarige toeristenhut
waren de ochtend daarna nog overeind gebleven. Lustre Turlag nam de taak op zich om de traditionele Tungestølen te herbouwen.

Op 6 september 2019 nodigden Luster Turlag en Veitastrond het dorpsteam uit voor een officiële opening. In lichte regen arriveerde de
Koningin op de nieuwe cabinewerf. Tungestølen ligt in een wild landschap met steile bergen waar armen langs de bergwanden hangen.

De nieuwe cabine is aangepast aan de omringende natuur en moet bestand zijn tegen toekomstige stormen. Het is het
Noorse architectenbureau Snøhetta dat de wedstrijd heeft gewonnen om de toeristenlodge te revitaliseren.

De Koningin werd verwelkomd door Ole Schanke Eikum, voorzitter van Luster Turlag, en Asbjørn Nes, leider van het district Veitastrond.
Tijdens de opening hoorden de aanwezigen van initiatiefnemers en partners, en zagen culturele elementen met dans, poëzie lezen en zingen.

Het is niet de eerste keer dat de Koningin Tungestølen bezoekt. Tijdens de opening werden dia's getoond van de briefwisseling van de Koningin in 1988.
Destijds ging de reis van Tungestølen naar Briksdalen, via Austerdalsbreen en Kvitesteinsvarden. Voor de tour begonnen ze aan de 14-uur durende tour die nacht,
waar ze de nacht door brachten in Tungestølen toeristenhut.

De officiële opening werd afgesloten met het lint doorsnijden door de Koningin. De gebruikte schaar was dezelfde die
voormalig gouverneur van de provincie Nikolai Schei gebruikte tijdens de opening van Veitastrongvegen in 1956.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Opening Noors Parlement


Op 2 oktober 2019 las Koning Harald de Troonrede voor en begon daarmee de plechtige opening van de 164e Parlement van Noorwegen.
Koningin Sonja en Kroonprins Haakon waren ook aanwezig tijdens de ceremonie als een van de meest plechtige officiële ceremonies die we in Noorwegen hebben.


Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Tore Meek / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Nobelprijs 2019


Op 10 december 2019 ontving de Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali de Nobelprijs voor de vrede in het stadhuis van Oslo.
Zowel de Koning en Koningin als Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit waren aanwezig tijdens de plechtige ceremonie.

Op 11 oktober van dit jaar heeft het Noorse Nobelcomité zijn besluit bekendgemaakt over de Nobelprijs voor de vrede in 2019:

Het Noorse Nobelcomité heeft besloten dat de Nobelprijs voor de vrede van 2019 naar de premier van Ethiopië, Abiy Ahmed Ali,
gaat voor zijn inspanningen voor vrede en intergouvernementele samenwerking, en vooral voor zijn beslissende initiatief om het
grensconflict met buurland Eritrea op te lossen. De prijs is ook een erkenning voor alle inspanningen die werken aan vrede en
verzoening in Ethiopië en Oost- en Noordoost-Afrika. Vrede in het langdurige grensconflict met buurland Eritrea staat centraal
in de toewijzing. De beginselen van het vredesakkoord zijn opgesteld in nauwe samenwerking met de Eritrese president Isaias Afwerki.


Foto: Berit Roald, Haakon Mosvold Larsen en Terje Pedersen / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald, Haakon Mosvold Larsen en Terje Pedersen / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald, Haakon Mosvold Larsen en Terje Pedersen / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald, Haakon Mosvold Larsen en Terje Pedersen / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald, Haakon Mosvold Larsen en Terje Pedersen / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald, Haakon Mosvold Larsen en Terje Pedersen / Det Kongelige Hoff


Foto: Berit Roald, Haakon Mosvold Larsen en Terje Pedersen / Det Kongelige Hoff


Kerstfotografie in het kasteel


Op 16 december 2019 was het tijd voor de traditionele kerstfotografie in het kasteel.
Het Koninklijk Paar en het Kroonprinselijk Paar kwamen voor de gelegenheid samen in de Red Lounge.

Kinderen van de kleuterschool Fridheim in Oslo hebben het kasteel als peperkoekhuis
gemaakt en de koninklijke familie kon het resultaat op 16 december 2019 bewonderen.


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Het koninklijke paar naar de kerstdienst


Koning Harald en Koningin Sonja en Prinses Märtha-Louise waren aanwezig op 25 december 2019 bij de traditionele
kerstdagdienst in de Holmenkollen-kapel in Oslo. De kapel bevindt zich bij de ingang van de Nordmarka in Oslo,
niet ver van Kongsseteren, waar het Koningspaar Kerstmis doorbrengt.

Het koninklijk paar en de Prinses werden verwelkomd op de trappen van de kerk door de president, pastoor Jan-Erik Heffermehl
en kerkbediende Inger Margrethe Magnus, toen ze vanmorgen bij de kapel aankwamen. Het is een traditie dat het koningspaar op
eerste kerstdag naar de kerk in de Holmenkollen-kapel gaat.

Holmenkollen Chamber Choir initieerde de dienst met het kerstmotief van Eyvind Alnæs vergezeld door cantor, organist Petter Amundsen.

De tekst werd gelezen door Inger Margrethe Magnus. In zijn preek sprak de pastoor over het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes.

De kapel van Holmenkollen werd oorspronkelijk gebouwd in 1903, maar werd in 1992 verwoest door een brand en herbouwd in drakenstijl in 1996.
De kapel is gebouwd in de traditie van de oude staafkerken en is tegenwoordig een monument en een toeristische attractie op de Noordmarkt.

De Kongsseteren was een geschenk aan Koning Haakon en Koningin Maud en werd voltooid in 1910. Het koninklijk
paar viert hier vaak Kerstmis en het is ook de basis van de koninklijke familie tijdens de Holmenkoll-races.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff

Nieuwjaarstoespraak Koning Harald 2019


Zijne Majesteit Koning Harald's Speech Oudejaarsavond 2019.

Oudejaarsavond is een avond vol hoop en verwachting.

We denken na over wat is geweest en kijken vooruit.

Overal in ons land zitten vanavond vijf miljoen mensen met hun zeer unieke leven. Sommigen ontmoeten het nieuwe jaar met vreugde en optimisme,
anderen met gebrek en onrust. Velen van ons gaan het nieuwe jaar van droefheid in hun hart binnen. Maar hoop is van ons allemaal.

Mijn wens vanavond is dat hoop ons allemaal het nieuwe jaar in moet brengen.

We worden enorm getroffen door de dood van Ari Behn deze kerst. Het was hartverwarmend om de sympathie van mensen en de kaarsen op het Paleisplein te ervaren.
Er is troost te vinden in alle goede herinneringen en zorgzame woorden die zijn gezegd over de vader van drie van onze geliefde kleinkinderen.

Soms is het leven te moeilijk om te dragen. Voor sommige individuen helpt niets om de duisternis te verlichten, zelfs hun
liefde voor degenen die het dichtst bij hen staan niet. Sommigen zien geen andere oplossing dan dit leven te verlaten.
Degenen die achterblijven, moeten voortleven - alle armer zonder de persoon van wie ze hielden.

We weten zo weinig over wat er gaat komen. We zijn allemaal kwetsbaar voor deze onzekerheid. Het beste wat we kunnen doen is er voor
elkaar zijn, elkaar zien, vergeet niet om met vriendelijkheid met elkaar te praten. En om elkaar te ondersteunen wanneer dat nodig is.

Mijn gedachten vanavond zijn vooral bij al diegenen die het oude jaar verlaten met een trieste leegte van iemand waar ze blij mee waren.

Dan gaan we een nieuw jaar in. Een jaar waarin wij als natie de mogelijkheid moeten hebben om onze hechte
geschiedenis te herinneren - en ons meer bewust te worden van wie we zijn en van onze gemeenschappelijke basis.

De Noorse samenleving is gebouwd op vertrouwen. We hebben een sociale orde gecreëerd waarin iedereen bijdraagt aan het vermogen van een gemeenschap
die het goede van het land en de mensen zal dienen. Daar delen we zowel lasten als voordelen. Waar we elkaar door verschillende levensfasen voeren.

Samen zorgen we ervoor dat kinderen naar school kunnen gaan. Dat we hulp krijgen als we ziek worden. Dat er voor ouderen wordt gezorgd.

Maar een vertrouwensgemeenschap gaat dieper dan vroeger:

Het gaat erom te vertrouwen dat we elkaar goed willen. Dat we elkaar niet verdenken. We zullen dit goed beschermen.
Omdat het is gebouwd op een fundament van door dieren opgedane ervaringen voor ons land en onze mensen.

Bovenal hadden we vertrouwen nodig - en de mogelijkheid om samen te werken - om Noorwegen als een vrij land na de
Tweede Wereldoorlog weer op te bouwen. De vijf donkere jaren van oorlog hadden ons wantrouwen en achterdocht gecreëerd.

In oktober was ik in Kirkenes om de bevrijding van Oost-Finnmark te markeren, wat het begin van het einde van de oorlog betekende.
In het jaar waarin we nu binnenkomen, moeten we niet vergeten dat het 75 jaar geleden is dat vrede kwam.

Dus welk Noorwegen hebben we gedurende deze 75 jaar zien opgroeien?

We hebben een land gevolgd door een avontuurlijke ontwikkeling van welvaart. Het is gebouwd op natuurlijke hulpbronnen, op onderzoek
en creatieve kracht. Het is gebouwd op wijs leiderschap. Op de erkenning dat mensen scholing, werk, voedsel en huizen moeten hebben
om bij te dragen aan de samenleving en te groeien als mens.

Het is gebouwd door een volk met sterke nesten en een groot uithoudingsvermogen. Met moed, gedrevenheid en creativiteit. Een volk gevormd door
barre natuur en veel weer. En het is gebouwd op onze behoefte om ons erbij te horen, deel uit te maken van iets dat groter is dan onszelf.

We zien vandaag een land dat de afgelopen jaren veel cultureel is veranderd. Waar onze eigen oude verhalen en tradities, de kunst en religie
zijn verweven met andere culturen die nieuwe Noren dragen. En naarmate meer en meer reizende mensen uit de wereld zijn thuisgekomen.

We zien een land dat, ondanks zijn kleine omvang, bijdraagt aan de mondiale arena en een stem heeft waarnaar wordt geluisterd.

We hebben een sterke en prachtige jeugdgeneratie zien groeien - die hun kennis en toewijding wilden gebruiken
om de sociale ontwikkeling en onze gemeenschappelijke toekomst te beïnvloeden.

We zijn minder op elkaar gaan lijken.

Gelukkig hebben we door de jaren heen erkend dat ieder van ons echt een beetje anders is. Als bevolking komen we nu uit alle
hoeken van de wereld en zullen we samenleven in leeftijd en geslacht, cultuur, religie en oriëntatie. Over stad en dorp, politieke
positie en verschillende sociale omstandigheden.

Bovenal wil ik benadrukken wat ons het meest raakt aan onze vele reizen in Noorwegen:

We ervaren een volk dat om zijn medemensen geeft. Die bijdraagt aan de vrijwilliger. Die vechten voor
hun kleine gemeenschappen - en voor anderen om zich goed te voelen.

Deze bijeenkomsten verbergen we als onze liefste verhalen over wie we zijn en waar we van gemaakt zijn.
Omdat we hier de levenskracht ervaren die leeft in individuen wanneer men aan zichzelf went.

We zullen er alles aan doen om deze kracht in elkaar te zien en naar voren te brengen.
Want de som van de levensvatbaarheid van individuen is de levensvatbaarheid van de samenleving.

Dus mijn generatie is op deze opmerkelijke reis geweest door de 75 jaar die zijn verstreken sinds het einde van de oorlog.

Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn: we hebben geluk gehad. En we hebben hard gewerkt.

We moeten nog steeds hard werken om ons land en elkaar te versterken op onze weg vooruit.

We staan vandaag op een fundament van alles wat we samen hebben gebouwd - en dat we moeten beschermen.
Want vrede is fragiel. Vertrouwen is fragiel. En het leven is fragiel. Daar worden we constant aan herinnerd.

Met ontwikkeling komen ook kansen - die wijs of onverstandig kunnen worden gebruikt. Technologie ligt voor ons en staat
voor dilemma's waar we misschien niet klaar voor zijn. Jagen naar winst op korte termijn kan goede keuzes in de weg staan
die het beste van individuen, de samenleving en de planeet dienen.

En het onderzoek toont ons steeds duidelijker aan dat we al lang de rijkdommen van de wereld harder gebruiken dan het kan weerstaan.

We hebben oprechtheid nodig tegenover alle nieuwe kansen die ons worden geboden.

We hebben gemoedsrust nodig voor goede gesprekken over belangrijke kwesties in een tijd van snelle verandering, een moeilijk debatklimaat en wereldwijde onrust.

Tegelijkertijd moeten we worden uitgedaagd door het ongeduld van de jeugd.

We hebben dit allemaal nodig om onszelf en elkaar niet te verliezen. Om niet al het goede te verliezen dat we samen hebben gecreëerd.

De vraag wordt: wat is het beste voor ons mensen en onze gemeenschappelijke toekomst?

Dit raakt ons en houdt ons allemaal bezig. We hebben verschillende antwoorden en kunnen het diep oneens zijn. Maar we moeten gewoon samen
blijven zoeken naar de grote vragen. Rond de keukentafels. In de lunchrooms. Tijdens schooluren. In de politiek. In internationale arena's.
Want alleen samen kunnen we ze oplossen.

We moeten leven met het feit dat we anders zijn.

We moeten onaangename kennis doorstaan.

We moeten erin slagen verder te kijken dan ons eigen kleine deeg.

We moeten ons realiseren dat ons wereldbeeld misschien niet het enige juiste is.

En we moeten worden uitgedaagd - ja, zelfs gewond.

Dit is hoe samen te leven - zowel in kleine als grote gemeenschappen.

Een samenleving met de vrijheid om anders te zijn, moet voortbouwen op de gelijke waarde van alle mensen.

Als een sombere echo van de oorlog weten we wat er gebeurt wanneer samenlevingen zijn gebouwd op een ideologie die mensen verschillende waarden hebben.

Is er één ding dat we als lessen mee moeten nemen als we de vrede vieren die uiteindelijk kwam, is dit:

Dat iedereen zoveel waard is.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend.

Maar als we daarna echt gaan leven, kan transformatie plaatsvinden.

Dan kunnen we ons verzamelen in de hoop op een goed leven voor iedereen.

Ik wil iedereen hier thuis en Noren daarbuiten een Gelukkig nieuwjaar wensen!


Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


Ari Behn overledenFoto: https://www.instagram.com/ari.behn/

Prinses Märtha-Louise van Noorwegen verloofde zich op 13 december 2001 met de Noorse schrijver Ari Behn. Het paar trouwde op 24 mei 2002
in de kathedraal van Nidaros in Trondheim. In 2016 besloot het echtpaar uit elkaar te gaan. Het huwelijk werd in 2017 door echtscheiding ontbonden.

Märtha-Louise en Ari hebben 3 kinderen:
Maud Angelica Behn (29 april 2003)
Leah Isadora Behn (8 april 2005)
Emma Tallulah Behn (29 september 2008)


Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Ari Behn werd zorgvuldig buiten de Koninklijke plichtplegingen gehouden. Al kwam hij wel altijd met zijn vrouw mee bij staatsbanketten
en dergelijke, zoals bij het staatsbezoek van toenmalig Koningin Beatrix in 2010. De toen gekregen onder scheiding als Groot Erekruis
met Plaque in de Kroonorde droeg hij daarna altijd met trots.

Ari Mikael Bjørshol wordt geboren op 30 september 1972 als zoon van Olav Bjørshol en Marianne Rafaela Solberg-Behn in Aarhus, Denemarken.
In Moss groeide Ari op. Zijn beide ouders zijn Waldorfleraren die op de Waldorfschool in Moss hebben gewerkt; zijn vader heeft een diploma
in speciaal onderwijs, terwijl zijn moeder is opgeleid als leraar Waldorf. Zijn ouders huwden in 1973 maar scheidden na negen jaar; beiden
hertrouwde. In 2007 hertrouwde Behn's ouders echter met elkaar.

De originele achternaam van Behn was Bjørshol. In 1996 veranderde hij zijn naam in Ari Behn toen hij de meisjesnaam van zijn grootmoeder aannam.
De naam Behn is van Duitse oorsprong. Hij heeft een jongere broer en zus, Anja Sabrina en Espen, die geen van beiden de naam Behn gebruiken.
In 2009 werd bekend gemaakt dat Behn's de jure grootvader van vaderszijde Bjarne Nikolai Bjørshol niet zijn biologische grootvader was. De vader
van Behn ontmoette zijn biologische vader, Terje Erling Ingebrigtsen (1933-2009), een gepensioneerde automonteur uit Tromsø, voor het eerst, maar
Ingebrigtsen stierf voordat Behn hem kon ontmoeten.

Ari ging naar de Waldorfschool in Moss en werd gedoopt in de christelijke gemeenschap.
Hij heeft een bachelor's degree in geschiedenis en religie aan de Universiteit van Oslo.

Ari Behn heeft drie romans, drie collecties korte verhalen, drie toneelstukken en een boek over zijn bruiloft geschreven. Zijn verzameling korte
verhalen uit 1999 Trist som faen ("Sad as hell") verkocht in ongeveer 100.000 exemplaren en ontving verschillende gunstige recensies. Zijn boeken
zijn vertaald in het Zweeds, Deens, Duits, Hongaars en IJslands en Frans. In het voorjaar van 2011 debuteerde Ari Behn als toneelschrijver met
Treningstimen, geregisseerd door Kim Sørensen en opgevoerd in Rogaland Teater.

Samen met zijn voormalige vrouw, Prinses Märtha-Louise, heeft hij een boek geschreven over hun bruiloft in 2002. Hij heeft ook deelgenomen aan
verschillende creatieve projecten, bijvoorbeeld het ontwerp van porselein voor Magnor Glassverk, en is model geweest voor een kledingketen.

Hij heeft ook verschillende tv-documentaires gemaakt met fotograaf Per Heimly, over hun reizen naar exotische locaties over
de hele wereld en vraagt zich af over serieuze onderwerpen zoals het exploiteren van oliën en productie in Canada, waarvoor
hij in 2011 de prijs voor "Beste tv-entertainment" kreeg.

Van 2013 tot zijn overlijden was hij vooral actief als schilder in een neo-expressionistische traditie.
Ari had een eigen website: https://aribehn.com/

Ari Behn is ook heel open geweest over zijn strijd tegen depressie, zowel voor als na de scheiding met Prinses Märtha-Louise.
In een interview in 2009 zei hij dat hij chronisch depressief en eenzaam was.

In zijn laatste boek Inferno, gepubliceerd in 2018, schreef hij openhartig over zijn depressies.

Op 25 december 2019 is Ari Behn overleden. Ari Behn heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

"Het is met grote droefheid in ons hart dat wij, de naaste familieleden van Ari Behn, moeten aankondigen dat hij op 25 december 2019 zijn eigen
leven heeft genomen. We vragen respect voor onze privacy in de komende periode," informeert de familie van Ari Behn via Geir Håkonsund.

Sinds september 2017 had Ari officieel een relatie met Ebba Rysst Heilmann, zij schreef op 28 december 2019 een lang intiem eerbetoon aan Ari.

"Ik ben altijd bij je, mijn geliefde Ari. En ik weet dat je de rest van mijn leven bij me zult zijn, voor me zorgt en me aanmoedigt. Ik weet dat je
tot het einde voor me hebt gezorgd. Ik ben je eeuwig dankbaar dat je zo dicht bij je bent. Eeuwig dankbaar dat ik voor je kon zorgen en dat ik je hart
elke avond in onze tijd samen kon voelen. Nu heeft je hart vrede gevonden, maar het zal altijd sterk kloppen in mijn lichaam. Gelukkig wist je dat - en
ook hoeveel ik van je hield omdat ik dat je elke dag vertelde. Ik zal alles doen wat ik je heb beloofd, omdat je me in mij hebt laten geloven. Ik kan in
inkt schrijven zodat de tranen stromen. Bedankt aan iedereen die voor me zorgt. Ik ben eeuwig dankbaar voor deze steun."


Foto: https://www.instagram.com/hunsanoe/

De dood van Ari Behn, Noors Koningshuis:

In verband met de dood van Ari Behn hebben Koning Harald en Koningin Sonja de volgende verklaring afgegeven:

Het is met groot verdriet dat de koningin en ik hebben gehoord van de dood van Ari Behn. Ari was jarenlang een belangrijk onderdeel van onze familie en
we zullen veel warme, goede herinneringen aan hem met ons meenemen. We zijn dankbaar dat we de kans hebben gehad hem te kennen. We treuren om onze
kleinkinderen, die hun geliefde vader hebben verloren, en betuigen onze diepste medeleven met zijn ouders en broer en zus, die een dierbare zoon
en broer hebben verloren. We vragen dat respect wordt getoond voor de privacy van Ari's naaste familie in deze moeilijke tijd.

Kroonprins Haakon en Kroonprins Mette-Marit gaven de volgende verklaring af:

Ari was een goede vriend, een zeer geliefd familielid en een fantastische oom met wie we veel van de kostbare momenten van het leven
hebben gedeeld. Het is met groot verdriet dat we van zijn overlijden hebben gehoord. We waren allemaal dol op Ari. Onze gedachten zijn
op dit moment bij Maud, Leah, Emma, Prinses Märtha-Louise en de naaste familie van Ari.

Na zijn dood werd Behn alom geprezen om zijn persoonlijke kwaliteiten en beschreven als een zorgzame, kleurrijke persoonlijkheid.

De uitgever van Ari Behn zei dat Behn een voltooid script achterliet voor een kinderboek dat hij met zijn
oudste dochter Maud Angelica heeft geschreven. Het is niet zeker of het boek zal worden gepubliceerd.

Op 12 mei 2019 heeft Prinses Märtha-Louise bekend gemaakt via haar eigen Instagram account dat ze een relatie
heeft met de Amerikaanse sjamaan Durek Verrett (geboren Derek David Verrett op 17 november 1974).

Prinses Märtha-Louise heeft in overleg met haar familie besloten dat ze de titel van prinses voortaan niet meer in haar zakelijke activiteiten zal gebruiken.
De prinses zal haar titel blijven gebruiken bij het vertegenwoordigen van het Noorse Koninklijk Huis en in een privé-context, maar zal haar naam
(Märtha Louise) gebruiken wanneer ze een winstgevend bedrijf runt.

Op 27 december 2019 schreef zijn moeder op internet, met een foto erbij:
Beste geliefde Mikis, Het was niet de duisternis die je nam, het was het licht dat je ontmoette
Beste geliefde Mikis, De duisternis heeft je nooit meegenomen. HET was het stralende LICHT dat met jou versmolt


Foto: https://www.facebook.com/mariannebehn.no/

Ari Behn's begrafenis


De begrafenisdienst van Ari Mikael Behn werd 3 januari 2020 gehouden in de kathedraal van Oslo.
Bisschop van Oslo, Kari Veiteberg, diende bij de dienst in een kerk vol met familie en vrienden.

De Koning en Koningin, de Kroonprins en Kroonprinses met hun kinderen, en Prinses Astrid mevrouw Ferner behoorden tot
de velen die de dienst bijwoonden met de ouders en broer en zus van Ari Behn, Prinses Märtha Louise en haar dochters
met Ari Behn: Maud Angelica, Leah Isadora en Emma Tallulah.

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Daniel van Zweden en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien van Nederland woonden
ook de begrafenisceremonie bij, evenals de Noorse premier Erna Solberg en andere Noorse functionarissen.

Op verzoek van de familie van Ari Behn stond de kathedraal van Oslo open voor iedereen die de dienst wilde bijwonen.

De ceremonie opende voor 'Ave Maria' van Franz Schubert

Sommige mensen die het dichtst bij Ari Behn stonden, hebben vandaag warme lofzangen afgeleverd. Zijn ouders,
zijn broer en zus en zijn oudste dochter, Maud Angelica, deelden herinneringen aan hun zoon, broer en vader.

De ouders herinnerden hun overleden zoon

Beste, lieve Ari. Mijn lieve Mikis. In een boekinwijding aan mij schreef je: "Aan mijn geliefde mama. Bedankt voor
het leven. Van je zoon Ari Mikael. Het heeft me tegenwoordig diep geraakt - aangeraakt en opgewarmd", zegt zijn moeder.

"Onze allerlaatste gesprekken gingen niet zozeer over het lijden en de pijn. Ze gingen over het licht. Het sterke,
alomtegenwoordige licht. Een licht dat liefde is. Het leven bevindt zich op de kruising van licht en duisternis."

"Je hebt iedereen aangeraakt. Beste Ari, je had de grote gesp. Groter dan het leven. Je hebt zoveel ruimte en nog veel meer.
We zijn allemaal samen geweest, lachte, speelde en filosofeerde met je sinds je klein was", zegt zijn moeder.

"De afgelopen jaren hebben wij met je geleden. Ben je kanshebbers geweest voor veel lijden, shock en verdriet. We waren er voor je.
Soms waren de gesprekken rauw en pijnlijk en probeerden we allemaal op alle mogelijke manieren om je ziel naar de voeding te leiden."

Vader Olav Bjørshol herinnerde zijn geliefde eerstgeboren zoon.
"Het moment dat ik je voor het eerst in mijn armen hield, was niet te beschrijven. Ik was trots en gelukkig, ik was net 20 jaar
en vader geworden en je was heel erg gewenst. Nooit had ik gedroomd van zo'n brute rolverandering als hier en nu."Maud Angelica, verwijzend naar een portret dat ze van haar vader had gemaakt als een kerstcadeau, beschreef de heerlijk enthousiaste steun
die hij haar en haar zussen altijd had geboden bij alles wat ze deden. "Je liet ons eindeloze kracht en vreugde voelen," zei ze.
"Je gaf ons het gevoel dat we alles konden zijn wat we wilden ... Je was altijd zo trots op ons. We waren ook zo trots op je."

Het portret dat ze had getekend, werd op de kist van haar vader geplaatst en werd ook in het uitvaartprogramma geprint.

Maud Angelica sprak ook over verlies en deed een felle oproep aan iedereen die moeilijkheden in hun leven ondervond: "Er is altijd een uitweg.
Zelfs als het niet zo voelt. Er zijn mensen die kunnen en zullen helpen. Vraag om hulp. Vragen toont kracht, geen zwakte.""Ik zou je deze tekening als kerstcadeau geven. Terwijl ik het tekende, dacht ik na over hoeveel ik van je hou en hoe opgewonden ik was
om je reactie te zien", zegt Maud Angelica Behn, terwijl ze bij haar vaders kist staat samen met moeder Prinses Märtha-Louise."Ik heb je twee weken niet gezien en ik mis je nu al zo erg. We wilden echt samen Kerstmis vieren en ik keek er zo naar uit je weer te zien.
Maar nu zal ik nooit meer je gezellige glimlach en je vriendelijke ogen kunnen zien. En ik zal je nooit mijn beste tekening van je tot
nu toe geven. Het breekt mijn hart."

"Ik keek er erg naar uit om je precies deze tekening te geven, meer dan wie dan ook waar ik kerstcadeautjes voor had.
Omdat je altijd het meest enthousiast was over mijn kunst. Meer dan iemand anders die ik ken.""We hadden geen idee dat je zo vroeg in ons leven weg zou gaan. We dachten dat je hier zou zijn en ons door het gangpad van de kerk zouden
volgen als we trouwen, zien wat we met ons leven doen, zien wat voor soort mensen we worden, zien onze verbeteringen in kunst, make-up en
paardrijden, en de grootvader worden van onze toekomstige kinderen", zegt Maud Angelica.

"Maar nee, zo was het niet. We weten dat je heel verdrietig was, maar je zei dat je beter werd. Je moet dingen geheim
hebben gehouden, en probeerde te verbergen hoe erg je er echt in zat omdat je je geen zorgen maakte."

"Het is moeilijk geweest voor ons kinderen. Ik denk vaak dat we er meer voor je hadden moeten zijn, ook al weten we dat we zo niet kunnen denken."

"We zullen je zo missen. Onze lieve, geliefde vader. Je hebt altijd gezegd dat je zo trots op ons was, maar ik hoop dat je weet hoe trots we ook
op je zijn. Je bent zo ongelooflijk getalenteerd, goed en vriendelijk. We zijn trots op je en zijn trots op de persoon die we als vader hebben."

"Toen ik bang was voor monsters onder het bed, zei je dat je me beschermde, en ik dacht dat je sterk genoeg was om ze weg te jagen, en dat ik veilig was
terwijl je daar was. Je liet me altijd zo veilig voelen en gaf zulke mooie knuffels. Je was mijn held, pap. Ik kijk zo naar je op en hou zoveel van je."Maud Angelica leest enkele berichten die hij haar heeft gestuurd.

"Je bent uitstekend in je uitdrukking. Je bent een opkomende geweldige artiest, mijn meisje. Daar bestaat geen twijfel over. Ik hou van je over de hele wereld.
Je bent de beste, meest wijze en meest weerspiegelde 16-jarige die ik ken van mijn geliefde dochter. Open en kritisch genoeg om niet in de val te vallen.
Zo verzamel je steeds meer inzichten en kennis over de wereld."

"Dat wilde je altijd tegen me zeggen. Je zou ook dingen zeggen zoals ik ben een sprankelende diamant.
Wie zegt zulke dingen? Zegt ze ontroerd terwijl ze glimlacht."

"Je gebruikte zulke mooie, grote woorden en gaf ons het gevoel dat we alles konden blijven doen.
Het gaf ons een eindeloze kracht en vreugde die je zo in ons geloofde. Hartelijk dank daarvoor.""Ik ben zo blij dat vader zoveel voor zoveel betekende, zoals hij voor ons doet.
Ik zou zo graag willen dat ik afscheid tegen je kon zeggen of je mijn tekening kon geven."

"Ik wil alleen tegen iedereen zeggen die een psychische aandoening heeft doorgemaakt, dat er altijd een uitweg is.
Hoewel het niet zo voelt. Er zijn mensen die kunnen helpen. Iedereen verdient liefde en vreugde. Het is nooit een zwakte
om hulp te vragen maar kracht. Er zijn zoveel mensen die zo eindeloos blij zijn dat je in hun leven bent en je nodig hebben.
Denk nooit dat het beter is dat je wegloopt, ik kan je beloven dat het zo verkeerd is', zegt Maud Angelica.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix, Det Kongelige Hoff

Muziek tijdens de ceremonie werd verzorgd door Oslo Cathedral organist Kåre Nordstoga en het Oslo Cathedral Choir.
Er waren ook een aantal solo-optredens tijdens de dienst. Sigvart Dagsland speelde 'Alt eg såg' (Everything I Saw)
en de violist Mari Samuelsen speelde Ennio Morricone's 'Gabriel's Hobo'.

Elisabeth Thorsen, Kåre Conradi en Dennis Storhøi lezen bijbelverzen tijdens de ceremonie.

De kist werd uit de kathedraal gedragen naar de stammen van de "Passacaglia in C Minor" van Johann Sebastian Bach.
De ceremonie werd afgesloten met Laura Marie Rueslåtten tijdens het uitvoeren van Jon Håtun's "Arie voor Ari" (Aria voor Ari)
op de klokkengelui van de kathedraal.


Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix, Det Kongelige Hoff


Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix, Det Kongelige Hoff

Ari Behn nam zijn eigen leven op eerste kerstdag. Terwijl het nieuws over zijn dood zich verspreidde, betuigden
veel mensen hun condoleances met kaarsen, bloemen en afscheidsberichten. De beste vrienden en familieleden van
Ari Behn hebben hun dank uitgesproken voor alle warmte en steun die in deze moeilijke tijd is getoond.

Zoals Zijne Majesteit Koning Harald zei in zijn toespraak tot het Noorse volk op oudejaarsavond:

"Het was hartverwarmend om de sympathie van mensen en de kaarsen op het Paleisplein te ervaren. Er is troost te vinden
in alle goede herinneringen en zorgzame woorden die zijn gezegd over de vader van drie van onze geliefde kleinkinderen.

Soms is het leven te moeilijk om te dragen. Voor sommige individuen helpt niets om de duisternis te verlichten, zelfs hun
liefde voor degenen die het dichtst bij hen staan niet. Sommigen zien geen andere oplossing dan dit leven te verlaten.
Degenen die achterblijven, moeten voortleven - alle armer zonder de persoon van wie ze hielden.

We weten zo weinig over wat er gaat komen. We zijn allemaal kwetsbaar voor deze onzekerheid. Het beste wat we kunnen doen is er voor
elkaar zijn, elkaar zien, vergeet niet om met vriendelijkheid met elkaar te praten. En om elkaar te ondersteunen wanneer dat nodig is."

Geestesgezondheidsorganisaties en anderen die mensen helpen in tijden van persoonlijke crisis, zeggen dat ze sinds
de dood van Ari Behn een enorme toename hebben ervaren in het aantal mensen dat iemand zoekt om mee te praten.


Foto: Gunhild Hjermundrund/NRK, Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

De urn van Ari Behn, die zelfmoord pleegde op 25 december 2019, werd begraven op 30 september 2020 in de
Vår Frelsers Gravlund in Oslo, Noorwegen, op wat zijn 48ste verjaardag zou zijn geweest. Alleen de naaste
familieleden waren aanwezig, waaronder zijn Prinses Märtha-Louise en zijn dochters Maud, Leah en Emma Behn.

Eerbetoon van Prinses Märtha-Louise aan Ari Behn


De woorden van Prinses Märtha-Louise tegen Ari Behn.

Beste Ari,

We hadden met Kerstmis samen moeten zijn en vieren. We hadden er allemaal naar uitgekeken.

En we zijn zo oneindig verdrietig en sorry voor het verlies van alleen jij, omdat je de warme, grappige, wijze en goede vader van de
meisjes was die ze zo heel erg missen. We missen de grappige opmerkingen, je fijne gezichtspunten, de poëtische toon, de overvolle
complimenten, de grote liefde die je voor ze had. Maar nu is er een leegte waar je was, omdat niemand je ooit kan vervangen voor onze
mooie meisjes. En het is zo pijnlijk om te denken dat je de aarde zou verlaten. We zijn in diepe verdriet en pijn allemaal samen.

Een onzichtbare ziekte nam je meer en meer over, want dat is wanneer de geestelijke gezondheid faalt. Lange tijd zagen we je geleidelijk
verdwijnen, maar we hielden vast aan de overtuiging dat dit goed zou gaan. Je familie vocht voor je. Ze zijn er dag en nacht voor je geweest.

Je wordt en blijft diep gemist, Ari. En ik ben verdrietig dat je nooit echt hebt begrepen hoe geliefd je was. Ik hoop dat wij die overblijven
goed kunnen zijn in het prijzen van elkaar en het zeggen van de mooie woorden tegen elkaar. Want we hebben dit leven om te delen hoe gelukkig
we voor elkaar zijn en welke prachtige eigenschappen we in elkaar zien. We houden van je, Ari, en gaan verder met je woorden:
elke dag is een feestje en je bent een sieraad.


Foto: https://www.instagram.com/princessmarthalouise

Vriend Prinses Märtha-Louise reageert op overlijden Ari Behn


Durek Verrett, de vriend van Prinses Märtha-Louise, heeft voor het eerst en laatst gereageerd op het overlijden van haar ex-man Ari Behn.
Durek Verrett was niet aanwezig bij de begrafenisdienst. "Uit diep respect voor Märtha en Ari’s kinderen zal ik niets zeggen over het
overlijden van hun vader. Niet nu en ook niet later, behalve dan dat ik vreselijk verdrietig ben om hun verlies", schreef Durek Verret
bij een foto van een waterlelie.


Foto: https://www.instagram.com/shamandurek/

Bedankt voor de warme wensen


De koninklijke familie heeft veel warme wensen ontvangen die de afgelopen kerstvakantie voor comfort hebben gezorgd.
De koninklijke familie wil iedereen in Noorwegen en in het buitenland bedanken die hen attente kerst- en nieuwjaarswensen
heeft gestuurd. De familie bedankt iedereen die zijn deelneming heeft betuigd en medeleven betuigde na de dood van Ari Behn.
De koninklijke familie wenst iedereen het beste voor 2020.


Staatsbezoek aan Jordanië


Hare Majesteiten de Koning en de Koningin werden 2 maart 2020 verwelkomd in Jordanië door Hunne Majesteiten Koning Abdullah II
en Koningin Rania. Het is het eerste staatsbezoek aan het Midden-Oosten voor Koning Harald en Koningin Sonja.

Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Hussein bin Abdullah woonde ook de welkomstceremonie bij, die plaatsvond buiten Al Husseiniya Palace in Amman.

Het bezoek markeert 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Noorwegen en Jordanië, vanaf 2019, en 25 jaar sinds Noorwegen zijn ambassade
in Amman oprichtte. Bovendien is het 20 jaar geleden dat Koning Abdullah en Koningin Rania een staatsbezoek brachten aan Noorwegen.

Minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide en minister van Handel en Industrie Iselin Nybø vergezelden de Koning en de Koningin tijdens het staatsbezoek.

Aan het einde van de welkomstceremonie trokken Koning Abdullah, Koningin Rania, Koning Harald en Koningin Sonja het paleis in voor een officiële uitwisseling
van geschenken en lezingen. Koning Harald was ook aanwezig tijdens de discussies die later werden gehouden tussen de Noorse en Jordaanse delegaties.


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/

Een onderwerp van discussie was de buitengewone vrijgevigheid die Jordanië heeft getoond aan vluchtelingen uit Syrië en andere landen in de regio.
Jordanië heeft ook een grote Palestijnse bevolking. Ter ondersteuning van deze inspanningen biedt Noorwegen humanitaire hulp aan Jordanië, met
speciale aandacht voor educatieve ondersteuning om de vele vluchtelingenkinderen te helpen een opleiding te volgen.


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/

De handel tussen Noorwegen en Jordanië is relatief bescheiden geweest, maar de export van Noorse zeevruchten is de afgelopen jaren toegenomen en
Noorse producenten zien het Midden-Oosten als een belangrijk onderdeel van hun inspanningen om nieuwe markten te betreden. Minister van Handel
en Industrie Iselin Nybø ontving vandaag zo'n 120 gasten tijdens een vismaaltijd waar vertegenwoordigers van Noorse producenten en exporteurs
Jordaanse importeurs, supermarktketens en hoteliers ontmoetten.

De Noorse chef Sebastian Myhre was verantwoordelijk voor het bereiden van de maaltijd en gaf zondag
ook een workshop over Noorse grondstoffen voor Jordaanse culinaire studenten.

Vanmiddag sprak Koningin Sonja tijdens de opening van een zakelijk en handelsseminarie waarin
veelbelovende samenwerkingsgebieden tussen Jordanië en Noorwegen werden onderzocht.

Bedrijven in verband met de productie en distributie van energie zijn goed vertegenwoordigd in de delegatie van Noorwegen.
Ze ontmoetten vertegenwoordigers van Jordanië, omdat het land investeringen in hernieuwbare energie wil stimuleren en vooral
goede vooruitzichten heeft voor de ontwikkeling van zonne-energie.

Voor een andere groep deelnemers lag de focus op kankeronderzoek. De Oslo Cancer Cluster en de King Hussein Cancer Foundation
kwamen bijeen om de samenwerking te bespreken bij klinische studies en behandeling van kanker. Voor toeristen biedt Jordanië
een scala aan prachtige bestemmingen, waaronder de oude stad Petra en andere sites op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Een aantal Noorse touroperators namen deel aan het evenement van vandaag om duurzaam toerisme te bespreken.


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/

Een apart, secundair seminarie ging dieper in op meer vrijheid en participatie in het personeelsbestand voor vrouwen - een onderwerp dat het hart van
Koningin Sonja nauw aan het hart ligt. Ze merkte op dat de participatie van zowel vrouwen als mannen op de werkplek cruciaal is geweest voor de
economische groei en ontwikkeling van de Noorse welvaartsstaat: "De participatie van vrouwen in het beroepsleven heeft een grotere impact op de
Noorse economie dan onze olie- en gasopbrengsten - samen."

Jordanië heeft de afgelopen jaren belangrijke hervormingen doorgevoerd om de participatie van vrouwen te vergroten, salarisgelijkheid aan te
moedigen en discriminatie te bestrijden. "Noorwegen steunt deze initiatieven," zei de Koningin, en hoopte dat Noorwegen extra inspanningen
kan inspireren door zijn eigen ervaringen in het gebied te delen. Jordaanse vrouwen zijn hoog opgeleid, maar blijven vaak thuis na het trouwen.
De autoriteiten in Jordanië willen de participatie van vrouwen in het economische leven vergroten.

"Gendergelijkheid is niet alleen een mensenrecht. Het is ook een slimme economie! Talenten
worden gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Daarom moeten kansen ook gelijk zijn."

Vanavond zijn Koning Harald en Koningin Sonja de gasten van de Jordaanse koning en koningin tijdens een officieel banket in Amman.


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/


Foto: https://www.facebook.com/QueenRania/

Vluchtelingenintegratie en interreligieuze samenwerking waren belangrijke aandachtsgebieden op 3 maart 2020 voor Hunne Majesteiten
de Koning en Koningin. Koning Harald prees de inspanningen van Jordanië om dialoog en samenwerking te bevorderen.

Jordanië biedt onderdak aan een groot aantal vluchtelingen, velen uit Syrië, en heeft toegezegd alle kinderen in het land te voorzien
van educatieve diensten. Ongeveer 134 000 Syrische kinderen gaan naar school in Jordanië. Noorwegen helpt financieel bij deze inspanning
en ondersteunt ook twee projecten die worden beheerd door de Noorse voetbalfederatie (NFF), die tot doel heeft sport te gebruiken om
integratie bij kinderen te bevorderen.

Dertig kilometer ten westen van Amman, in de stad Salt, ligt de meisjesschool Nusaibah bint Ka’ab. Veel scholen in Jordanië worden in dubbele
ploegen gerund, waarbij Jordaanse kinderen 's ochtends naar school gaan en de klaslokalen' s middags weer vollopen - dit keer met kinderen uit
Syrië. Maar op Nusaibah bint Ka’ab wonen de Jordaanse en Syrische kinderen samen op. Het is ook een van de scholen met een voetbalveld gebouwd
in het kader van het NFF-project. Vandaag ontving de school bezoek van Koning Harald en Koningin Sonja.

De Koning en de Koningin leerden over de stappen die Jordanië neemt om de vele Syrische kinderen van de school te integreren en de samenwerking
tussen de Noorse en Jordaanse voetbalfederaties. Voetbal is niet alleen een middel tot integratie - met Syrische en Jordaanse kinderen die samen
spelen en genieten - maar ook een manier om gendergelijkheid te bevorderen. Het idee is om voetbal te gebruiken om de participatie van meisjes
en vrouwen in de samenleving te stimuleren. Toen kwam de voetbalwedstrijd. De Koning en de Koningin keken naar een vriendschappelijke wedstrijd
tussen Noorse en Jordaanse nationale teamspelers, waarbij Syrische en Jordaanse meisjes in beide teams speelden.


Foto: Tom Hansen, Hansenfoto.no

Jordanië en Koning Abdullah II spelen een speciale bewarende rol met betrekking tot heilige christelijke en islamitische locaties in Jeruzalem,
terwijl Jordanië zelf de thuisbasis is van belangrijke heilige plaatsen, waaronder de doopplaats van Jezus. Koning Harald en Koningin Sonja
hebben de plek vandaag bezocht, vergezeld door de Jordaanse Koning en Koningin en Prins Ghazi bin Muhammad.

De locatie nabij de oever van de rivier de Jordaan wordt beschouwd als de plaats waar Johannes de Doper Christus doopte.
Het is natuurlijk de sleutel tot de christelijke traditie van de doop en is al 2000 jaar een belangrijk bedevaartsoord.
Koning Harald zelf werd gedoopt met water uit de rivier de Jordaan in overeenstemming met de traditie voor de Noorse koninklijke familie.


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/


Foto: The Royal Hashemite Court / https://www.facebook.com/pg/RHCJO/

Koning Harald en Koningin Sonja hadden ook de gelegenheid om de Evangelisch-Lutherse kerk in Bethanië te bezoeken. Het is een van
de zeven kerken voor verschillende denominaties gebouwd nadat Zijne Majesteit Koning Abdullah het gebied voor dit doel had gewijd.

Koning Harald en Koningin Sonja kregen een inleiding tot de samenwerking en dialoog tussen christelijke en islamitische leiders
en luisterden terwijl vertegenwoordigers van verschillende religies teksten uit de Bijbel en de Koran lazen.

De kerk is versierd met negen schilderijen van Håkon Gullvåg, en de Noorse kunstenaar zelf was vandaag
aanwezig om zijn werken uit te leggen. Het centrale motief van het altaarstuk is natuurlijk de doopscène.

Het gebied waar de kerken vandaag staan, werd diep getroffen door oorlogvoering tussen Israël en zijn buurlanden. Een erfenis van het conflict
was meer dan 6 500 landmijnen verspreid over het gebied. Norwegian People's Aid heeft geholpen bij mijnopruimingsinspanningen en in 2012 nam
Kroonprins Haakon deel aan de ceremonie waarbij de mijn van Jordanië werd vrijgelaten. De Evangelische Lutherse kerk werd gebouwd in 2013.


Foto: Heiko Junge, NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Vanuit de kerk kan men over de Jordaan kijken en Jericho zien op de Westelijke Jordaanoever en - op een heldere dag - Jeruzalem. Een groot
deel van de bevolking van Jordanië is van Palestijnse afkomst en het Palestijns-Israëlische conflict heeft grote gevolgen voor het land.

Noorwegen en Jordanië zijn beide sterk toegewijd aan multilaterale samenwerking om de vele uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd op te lossen.
Vanmiddag woonde Koning Harald de conclusie bij van het seminarie “Behoud van ruimtes voor dialoog”. Georganiseerd door het Peace Research Institute Oslo
en het Centrum voor Strategische Studies van Jordanië, ging het seminar in op de mogelijke rollen van Noorwegen en Jordanië en mogelijkheden voor samenwerking.

De Koning sprak de deelnemers aan het seminar toe en prees de inspanningen van Jordanië om dialoog en samenwerking te bevorderen.
Hij benadrukte specifiek de acceptatie van Jordanië van een groot aantal vluchtelingen, de oprichting van fora over economische
samenwerking en ontwikkeling en zijn pogingen om oplossingen te vinden voor regionale conflicten.

Vanavond organiseren Koning Harald en Koningin Sonja een Noors-Jordanisch vriendschapsdiner dat vertegenwoordigers
van politieke, administratieve, zakelijke, onderzoeks-, culturele en niet-gouvernementele arena's samenbrengt.

Omgeven door zandstenen rotsen, halverwege tussen de Rode Zee en de Dode Zee, ligt de oude stad Petra. Hare Majesteiten de koning
en de Koningin sloten hun staatsbezoek op 4 maart 2020 aan Jordanië af bij een van de 'nieuwe' zeven wonderen ter wereld.

Verschillende locaties in Jordanië staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, maar Petra is de meest bekende.
UNESCO beschrijft het als "een van de kostbaarste culturele eigenschappen in het cultureel erfgoed van de mens."
Petra is toegankelijk via een kloof in de bergen met een lengte van 1,2 km en op zijn smalste slechts drie of vier meter breed.

De kloof leidt naar Al-Khazneh, "de Schatkist", een 40 meter hoge gevel met kolommen die meer dan 2000 jaar geleden in het zandsteen zijn uitgehouwen.
Al-Khazneh is de eerste glimp van de oude stad daarbuiten. Petra strekt zich uit over een groot gebied en niet alle geheimen zijn onthuld.
In 2016 ontdekten archeologen een grote, voorheen onbekende structuur onder het zand.

De wortels van Petra gaan 9000 jaar terug, maar de gouden eeuw van de stad was van ongeveer 300 v.Chr. Tot 200 n.Chr. In die periode hadden de
Nabateeërs - Arabische bedoeïenen die Petra als handelscentrum vestigden - hier hun hoofdstad. In 106 CE werd Petra onderdeel van het Romeinse
rijk en het koninkrijk van de Nabateeërs werd de Romeinse provincie Petraea in Arabië. Toegang tot water was belangrijk voor het succes van de
woestijnstad. Het gebied is onderhevig aan flitsende overstromingen en archeologen hebben vastgesteld dat de Nabateeërs dammen, reservoirs en
pijpen gebruikten om het water te conserveren, waardoor Petra lange periodes van droogte kon doorstaan. De achteruitgang van de stad begon toen
de handel meer over zee begon te lopen dan de oude woestijnkaravaanroutes. In 363 CE verwoestte een aardbeving veel van Petra en het cruciale
watersysteem, en de inwoners verlieten uiteindelijk de stad.

De meeste van de zeven wonderen van de antieke wereld bestaan niet meer. Maar toen in 2007 een lijst
met 'nieuwe' zeven wonderen ter wereld werd aangekondigd, stond Petra erop. De ranglijst resulteerde
in een grote toename van bezoekers, met bijna een miljoen toeristen die nu jaarlijks Petra bezoeken.

Deze enorme instroom vormt een extra uitdaging voor Petra, ouder dan zijn leeftijd, geologische erosie en andere stressoren.
De Petra National Trust werkt samen met vele lokale en internationale organisaties aan projecten die Petra helpen beschermen en behouden.

De Koning en de Koningin sloten hun staatsbezoek aan Jordanië af in Petra, waar ze ook
Noorse en Jordaanse journalisten ontmoetten tijdens een laatste persconferentie.


Foto: Tom Hansen, Hansenfoto.no


Foto: Guri Ofstad Varpe / Det Kongelige Hoff


Boodschap van Koning Harald, 12 maart 2020


"Ons land bevindt zich in een ernstige situatie die individuen en de samenleving als geheel treft. Het is cruciaal dat we allemaal
deelnemen aan de nationale zoektocht om te voorkomen dat we onszelf of anderen blootstellen aan infectie. Het is daarom belangrijk
dat we allemaal de aanbevelingen en bevelen van de autoriteiten opvolgen.

We moeten ons steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te voorkomen, en ik wil vooral gezondheidswerkers in het hele land
bedanken die momenteel hun best doen om de situatie te verhelpen. We hopen allemaal dat de ontwikkelingen snel zullen keren."
- Zijne Majesteit de Koning


Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix / Det Kongelige Hoff


De Koning en de Koningin bevinden zich in quarantaine, 12 maart 2020


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin zijn vanaf vandaag in quarantaine. Dit is in
overeenstemming met de nieuwe maatregelen van de regering om de verspreiding van de COVID-19 te voorkomen.

Noch de Koning, noch de Koningin hebben symptomen.

Zijne Majesteit de Koning zal morgen de Raad van State voorzitten via videoconferenties,
en Zijne Koninklijke Hoogheid De Kroonprins zal het in het Paleis bijwonen.

Toespraak Koning Harald vanwege het Coronovirus, 15 maart 2020


Toespraak van Zijne Majesteit de Koning voor het Noorse volk in het licht van de situatie met betrekking tot COVID-19, zondag 15 maart 2020.

Beste allemaal,

We bevinden ons allemaal in een situatie die onbekend, beangstigend en surrealistisch aanvoelt. Ons dagelijks leven en
de wereld om ons heen zijn verstoord. En dit is nog maar het begin, want we weten nog niet waar dit toe zal leiden.

De onzekerheid maakt ons kwetsbaar.

De ernst van de situatie maakt ons ongerust.

Door de veranderingen in ons dagelijks leven voelen we ons machteloos.

Noorwegen is samen met de rest van de wereld getroffen.

Onze belangrijkste taak is nu om de dramatische verspreiding te vertragen - door de richtlijnen van de autoriteiten te volgen.

We kunnen dankbaar zijn dat we politieke leiders en overheidsinstanties hebben met de
moed en kennis die nodig zijn om deze situatie eerlijk en realistisch aan te pakken.

Noorwegen staat bekend als een samenleving gebaseerd op vertrouwen. Nu is er een bijzondere behoefte om ons vertrouwen in
elkaar te tonen. Ons vertrouwen is dat wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van infecties te
voorkomen. En ons vertrouwen dat de autoriteiten van ons land constructieve, verstandige beslissingen nemen.

Mijn gedachten en gebeden gaan op dit moment naar jullie allemaal uit.

Aan u allen die ziek zijn of zieke familieleden hebben.

Aan alle zorgverleners in het hele land die dag en nacht onvermoeibaar doorwerken. Aan iedereen die financieel verlies lijdt en bang
is voor de toekomst. Aan iedereen die belangrijke openbare functies handhaaft om in de fundamentele behoeften van ons land te voorzien.

Aan al onze kinderen - die zich in deze periode bijzonder angstig kunnen voelen - en die extra aandacht en zorg nodig hebben.

En voor iedereen die zich alleen voelt omdat we tijdelijk onze verschillende gedeelde arena's voor gemeenschap zijn ontnomen.

Ik zou willen besluiten door iedereen eraan te herinneren dat we allemaal een beetje extra vriendelijkheid
nodig hebben tijdens deze dagen. We zitten hier samen in. En samen komen we door wat komen gaat.


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff

Boodschap Koning Harald vanwege het Coronovirus, 19 maart 2020


"Bedankt dat jullie allemaal doen wat je kunt - zowel in de gemeenschap als thuis - zodat we hier samen doorheen kunnen komen!"


Foto: Det Kongelige Hoff


Boodschap Prinses Märtha-Louise vanwege het Coronovirus, 27 maart 2020


Vandaag verschenen hier de eerste tekenen van de lente in de tuin. Zo mooi deze lentebloemen ontkiemen zoals altijd door dode bladeren.
Wij in ons kleine gezin hebben - en gaan nog steeds door - een moeilijke tijd na Ari's dood. Het moeilijkste dat we hebben meegemaakt.
Sinds Kerstmis en zelfs voordat Covid-19 een feit van de wereld was, bevonden we ons in de donkere golven van verdriet en moest ik voet
aan de grond krijgen in de ouderrol voor drie fragiele, mooie, kwetsbare, fijne kinderen die me nodig hadden 24 / 7. Eerdere ontmoetingen
met de dood waren natuurlijke oorzaken. En hoewel de dood soms te vroeg kwam, en hoewel het verdrietproces pijnlijk was, was het toch vredig.
Verduidelijkt. Het was niet nu en heeft het proces lang en verdrietig gemaakt en het zal natuurlijk tot ver in de toekomst doorgaan. En nu de
wereld die we kennen zijn hoofd heeft omgedraaid en alles onzeker is en elke dag nieuw en met meer fysieke afstand, zie ik hoe kwetsbaar wij
mensen zijn. Maar nog steeds sterk. Omdat het me door deze diepe rouwvallei heeft getroffen, en met de sterke aanwezigheid van het Corona-virus
ook op aarde, dat wij mensen veel kunnen weerstaan. Zoals deze krokussen die vorst trotseren en tegengaan om te bloeien. Velen worstelen elke dag
op het werk om mensenlevens te redden en het beste voor de samenleving te doen. En voor hen ben ik eindeloos dankbaar. Toch ken ik thuis veel
worstelingen, zowel met verdriet om degenen die ze verloren hebben of angst voor degenen van wie ze houden, angst voor wat de toekomst brengt
en worstelen met eenzaamheid of misschien met een onveilige thuisomgeving. Uithouden. Het wordt lente na winter. Een lente waarin de wereld
weer zin heeft, zij het misschien op een nieuwe manier. We komen hier ook doorheen. Geniet van de prachtige lentetekens. U kunt ze allemaal
alleen bewonderen en ons de hoop geven dat de lente spoedig tot volle bloei zal komen.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Paasboodschap van Koning Harald en Koningin Sonja, 3 april 2020


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin zijn in Kongsseteren in Voksenkollen in Oslo.
Hier is een groet voor iedereen van het Koningsfeest ter gelegenheid van Pasen.

"De koning en ik zijn diep en krachtig onder de indruk van al het goede werk dat is gedaan - het belangrijke
en geweldige werk dat tegenwoordig in het hele land is gedaan", zegt Koningin Sonja in deze videobegroeting.

"Ik denk zelfs dat hier iets goeds uitkomt", vervolgde de Koningin. "We moeten veranderen. We moeten vooruit kijken.
En we moeten oplossingen vinden waarvan ik denk dat ze nuttig zullen zijn, zelfs als we ooit uit deze crisis komen."

"Maar we weten dat veel mensen het moeilijk vinden. Zowel economisch als op andere manieren", benadrukte de Koning.
"Er zijn veel ontslagen. Zelfstandigen zijn bang om hun bedrijf te verliezen. Er zijn arbeiders die bang zijn hun baan te
verliezen. En er zijn veel mensen die gewoon bang zijn hun gezondheid te verliezen."

"Ik denk dat dat juist is", stemde de Koningin in. "Maar ik denk ook dat we vertrouwen moeten hebben. We moeten veel vertrouwen
hebben in de autoriteiten en proberen het beste te doen met het advies dat we hebben gekregen om deze crisis zo snel mogelijk te
overwinnen. Ik denk dat we het op een hele leuke manier kunnen doen. We moeten elkaar helpen. We moeten proberen het positieve te
zien in een moeilijke situatie. En ga door met vechthumor. Hiervoor kan putten uit de kracht en het geduld. Maar ik denk dat we zo'n
gezond volk zijn. We kunnen dit goed doen."

"Samen moeten we hiermee omgaan. Als natie en in samenwerking met de rest van de wereld", zei de Koning.

Koning Harald en koningin Sonja brengen Pasen door in Kongsseteren in Voksenkollen
in Oslo en gebruikten deze videomoment om iedereen een vrolijk Pasen te wensen.
"Binnenkort kunnen we elkaar allemaal weer goed knuffelen", zegt Koningin.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Lentebloesems, 10 april 2020


Een groet van Slottsparken waar de lentebloesems in volle gang zijn. Echt goede Pasen!


Foto: Leo, Det kongelige hoff


Foto: Leo, Det kongelige hoff


Foto: Leo, Det kongelige hoff


Foto: Leo, Det kongelige hoff


Foto: Leo, Det kongelige hoff


Foto: Leo, Det kongelige hoff


Foto: Leo, Det kongelige hoff


MiRa centrum, 28 april 2020


Er is veel vraag naar het MiRA-centrum van vrouwen die corona-informatie in meerdere talen nodig hebben. De koningin had op 28 april 2020 een
ontmoeting met Fakhra Salimi voor een videovergadering en hoorde meer over hoe de organisatie heeft gewerkt om de minderheidsvrouwen de laatste
tijd advies, begeleiding en ondersteuning te geven. Sinds maart heeft het MiRA-centrum onder meer een eigen informatietelefoon gemaakt, belangrijke
informatie over het coronavirus, infectiebestrijding en -preventie in veel verschillende talen in verschillende kanalen verspreid en digitale training
gegeven. Koningin Sonja is de beschermvrouwe van het MiRA-centrum, het informatiecentrum voor vrouwen met een minderheidsachtergrond.


Foto: Det kongelige hoff


75 jaar bevrijding Noorwegen, 8 mei -7 juni 2020


Prinses Astrid was in volle gang met haar huiswerk op Pook's Hill buiten Washington,
toen ze als eerste in de VS hoorde dat de Duitsers zich hadden overgegeven.

"Op de achtergrond had ik de radio aan. Plots breekt de uitzending met de boodschap dat "de Duitsers zich hebben overgegeven - Europa is weer vrij".
Ik stormde naar buiten en riep: "Nu de oorlog voorbij is, zijn we vrij, zijn we vrij." Moeder vroeg: "Zei ze iets over Noorwegen?" Ik kon dat niet
beantwoorden omdat ik op was voordat ik het hele bericht hoorde," zegt Prinses Astrid, mevrouw Ferner.

Direct nadat de telefoon ging. Het was van de ambassade die kon bevestigen dat Noorwegen weer een vrij land was geworden.
Later die avond kreeg kroonprinses Märtha een telefoontje van minister van Buitenlandse Zaken Trygve Lie. Zowel premier
Johan Nygaardsvold als hij waren in de Verenigde Staten en zouden de volgende dag terugkeren naar Engeland.

Trygve Lie vroeg of moeder mee zou doen, zodat ze vader zou kunnen ontmoeten voordat ze naar Noorwegen zou reizen. Moeder was een
effectieve vrouw en ze begon onmiddellijk alle dingen op te merken die was van vader en haar en die zou met de verhuiswagen naar Noorwegen gaan.

"Ik herinner me Ragnhild en ik zat bij mama in de auto toen ze wegging. We moesten lijsten opstellen van alles wat verhandeld zou
worden en dat we naar Noorwegen zouden moeten brengen. De lijsten waren lang. Zowel de baas als de hofdame gingen winkelen.
Het was alles, van schoonmakers tot lippenstift," vervolgt de Prinses. Kroonprinses Märtha arriveerde op tijd om Kroonprins Olav te ontmoeten

"Ze moeten elkaar ontmoeten in Edinburgh. Ik denk dat ze anderhalf uur samen waren voordat pa per schip naar huis moest reizen naar Noorwegen.
Ragnhild en ik waren onder de indruk van thuiskomen in Noorwegen, terwijl Harald het allemaal dom vond. Hij ging naar iets onbekends.
We wisten wat we met vrienden moesten doen en zo. Terwijl hij geen idee had wat hij van plan was."

Vanaf 16 mei 1945 stonden de drie kinderen paraat voor de lange reis naar huis naar Noorwegen.

Op 17 mei herinner ik me niet veel. We wachtten om te vertrekken, en elke keer dat de telefoon
ging, "sprongen" we, maar pas op 18 of 19 mei verlieten we Amerika," zegt Prinses Astrid.

Kroonprins Olav zette op 13 mei opnieuw voet op Noorse bodem, als eerste in de koninklijke familie.
Prinses Astrid volgde op 7 juni 1945 met Koning Haakon, haar moeder en haar broer en zus aan land in Oslo.


Foto: De Kongelige Samlinger


Foto: De Kongelige Samlinger


Foto: Det Kongelige Hoff

Koning Harald arriveerde samen met Hare Majesteit de Koningin en Hunne Koninklijke Hoogheden De Kroonprins en Kroonprinses op het Fortplein.

De koning begon zijn toespraak met een verwijzing naar Carl Johan Oftedahl, van Stavanger, die in de winter van 1941 door de Duitsers in het fort
van Akershus werd opgesloten. De nazi's hadden Dr. Oftedahl en verschillende andere Noren veroordeeld tot executie wegens hun rol in de verzetsbeweging.

"Op de laatste avond van zijn leven wilde hij alle Noren een laatste, belangrijke boodschap overbrengen: 'Spreek met onze landgenoten en zeg dat ze
Noorwegen op liefde moeten bouwen.' Deze boodschap klopt nog steeds. 75 jaar zijn verstreken sinds een van de gelukkigste dagen in de geschiedenis
van ons land: we konden ons eindelijk verheugen dat we na vijf slopende oorlogsjaren onze vrijheid hadden herwonnen," zei Koning Harald.

De Koning legde een krans bij het nationale monument dat was opgericht ter herdenking van de oorlogsslachtoffers 1940–45.
Het monument is ontworpen door kunstenaar Gunnar Janson en onthuld in 1970.

In zijn toespraak bedankte Koning Harald iedereen die op zoveel verschillende manieren heeft
geholpen om samen met onze bondgenoten 75 jaar geleden een einde aan de oorlog te maken:

"Jullie zullen, samen met de velen die niet langer bij ons zijn, voor altijd leven in de dankbare collectieve herinnering aan ons land."

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat VE Day in het hele land op grote schaal zou worden
gevierd, maar de herdenkingsactiviteiten werden afgebouwd vanwege de coronaviruspandemie.

"In een tijd waarin onze vrijheid beperkt is, een tijd die velen moeilijkheden bezorgt, moeten we er ook aan denken om elkaar te steunen. Voor de zoveelste
keer worden we eraan herinnerd hoe afhankelijk we zijn van onze kleine en grotere cirkels. We moeten proberen het beste in elkaar naar boven te halen, zodat
ieder van ons op zijn of haar eigen manier kan bijdragen aan de versterking van ons land voor de toekomst. We moeten de woorden van de verzetsstrijder
Carl Johan Oftedahl volgen: we moeten Noorwegen op liefde blijven bouwen," zei de Koning in zijn toespraak.

Premier Erna Solberg sprak ook in verband met de viering van 8 mei van zowel de bevrijding als de Nationale
Veteranendag, terwijl de toespraak namens de soldaten werd gehouden door luitenant Camilla Brevik Hågensen.

"Vandaag voeren we de Noorse vlag door het hele land, net zoals we deze dag 75 jaar geleden deden. Vrede en vrijheid
zijn niet zonder prijs gekomen en we mogen dit belangrijke deel van onze geschiedenis nooit vergeten," zei de premier.


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix, Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix, Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix, Det Kongelige Hoff

Op 13 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Kroonprins Olav na de Tweede Wereldoorlog naar huis kon terugkeren.
Hij verwelkomde een mensenzee toen hij op Honnørbrygga in Oslo landde.

Koning Haakon en kroonprins Olav moesten op 7 juni 1940 het land verlaten. Op 8 mei 1945
gaf Duitsland zich over en uiteindelijk was Noorwegen na vijf jaar bezetting eindelijk vrij.

De regering van Londen had Kroonprins Olav in juni 1944 benoemd tot hoofd van de verdediging, een functie die hij bekleedde tot 15 juli 1945.
Hij nam de leiding van de Noorse strijdkrachten over en werkte samen met de geallieerden. Het was dankzij de post van bevelhebber van de
verdediging dat de Kroonprins op 13 mei, bijna een maand voor de rest van de koninklijke familie, naar huis terugkeerde.

De Kroonprins droeg bijvoorbeeld het Britse gevechtsuniform en ging aan land bij Honnørbrygga in Oslo, waar vele duizenden
waren gearriveerd om hem te verwelkomen. Kroonprins Olav reed in een open auto door de straten van Oslo, omringd
door een grote zee van mensen op weg naar het paleis.

De bekende tegenstander Max Manus zat als lijfwacht voorin. Later vertelde hij ons hoe zenuwslopend de rit was geweest.
Hij en de andere beveiligingsmensen zijn bang dat Duitse sluipschutters zich in de menigte verstoppen.

De maarschalk Broch adviseerde de kroonprins om naar het kasteel te verhuizen, aangezien de koninklijke stad zwaar werd gedragen
en gekenmerkt werd door de jaren van bezetting. Maar kroonprins Olav verhuisde toch en vier dagen later stond hij als enige lid
van de koninklijke familie op het balkon van het paleis toen een vrije Noorse nationale feestdag vierde.
Hij kon ook de rest van de regering verwelkomen toen ze op 31 mei met het Britse schip Andes in Oslo aankwamen.
Op 7 juni keerden ook Koning Haakon, Kroonprinses Märtha en de rest van de familie terug naar Noorwegen.


Foto: Erik Collin, De kongelige samlinger

Op 21 mei was het 75 jaar geleden dat Prinses Astrid en Prinses Ragnhild hun grootvader, Koning Haakon, opnieuw ontmoetten na vijf jaar afwezigheid.

"Het was een oprechte ontmoeting met opa. Hij denkt waarschijnlijk dat we zijn opgegroeid, want we waren
maar kleine meisjes toen we pap en hem in 1940 moesten verlaten," zegt Prinses Astrid, mevrouw Ferner.

De prinsessen reisden per vliegtuig vanuit de Verenigde Staten naar Schotland en vervolgens met de trein naar Londen.

"Terwijl we in Schotland aan het wachten waren, durfden we niets anders te vragen dan een glas water. We hadden
gehoord dat er in het VK nauwelijks voedsel was - dus dan zouden we niet om voedsel vragen," zegt de Prinses.

Prins Harald kwam in het volgende vliegtuig. Op het station van Londen werden de prinsessen opgewacht door de chauffeur van Koning Haakon
en rechtstreeks naar de plaats gereden waar Koning Haakon en Kroonprinses Märtha verbleven. Kroonprins Olav was al naar huis gereisd naar Noorwegen.

Prinses Astrid vertelt dat Prins Harald en Koning Haakon snel de toon vonden.
"De eerste twee dagen spraken ze Engels met elkaar. Harald begreep begrijpelijkerwijs niet wat opa zei. Hij sprak tenslotte ontspannen Deens."

Kroonprinses Märtha en de kinderen woonden bij Koning Haakon in afwachting van alle vijf om op 7 juni 1945 naar huis te reizen naar een vrij Noorwegen.


Foto: A. B. Wilse, De kongelige samlinger

Op 7 juni 2020 is het 75 jaar geleden dat Koning Haakon na de Tweede Wereldoorlog naar huis terugkeerde.
Grote menigten verwelkomden de koning en de kroonprinsfamilie toen ze landden.

Na vijf jaar ballingschap was de hele koninklijke familie eindelijk terug in Noorwegen. Koning Haakon en Kroonprins Olav waren in
Engeland geweest bij de Noorse regering in ballingschap, terwijl kroonprinses Märtha en de kinderen in de Verenigde Staten waren geweest.
HSE Norfolk vertrok op 5 juni 1945 vanuit Edinburgh met Koning Haakon, Kroonprinses Märtha en de kinderen van het kroonprinspaar aan boord.

Op de ochtend van 7 juni kwam het schip langs de Noorse kust en toen het schip de Oslo Fjord binnen voer, voegde kroonprins Olav zich bij hen.
"De ontmoeting met papa is de sterkste herinnering die ik heb van 7 juni 1945," zegt Prinses Astrid, mevrouw Ferner.

"Het was slecht weer - dus we konden geen land zien, maar ik herinner me nog goed de kleine boten die ons aan het einde van de Oslo Fjord ontmoetten.
Het was onze eerste ontmoeting met "Noorwegen". Alle boten waren versierd met bladeren en Noorse vlaggen. Toen we landinwaarts naar Oslo zeilden,
kwamen er steeds meer boten. Uiteindelijk waren er zoveel boten dat we bijna droog konden gaan."

"Opa maakte zich zorgen en vroeg zich af hoe zijn terugkeer zou zijn. Hoe zouden mensen hem verwelkomen? Zijn nee tegen
de Duitsers had veel Noren tijdens de oorlog doen sterven. Hij werd diep geraakt door het warme welkom van alle mensen."

Prinses Astrid herinnert zich het enorme gejuich dat de familie van de koning ontmoette toen ze landden in Honnørbryggen in Oslo. "Het was overweldigend."

"Toen we bij het kasteel kwamen, maakte het een sterke indruk om alle medewerkers van de hofhouding die daar waren geweest toen we vertrokken,
te zien staan in de open ramen van het kasteel om ons te verwelkomen. Ook in de ramen zaten al onze vriendinnen die we in vijf lange jaren
niet hadden gezien. Ze werden naar het kasteel gebracht om ons te ontmoeten, het maakte een sterke indruk," zegt de Prinses.

De datum van terugkeer is niet willekeurig gekozen. Het was vijf jaar geleden dat Koning en Kroonprins
Noorwegen moesten verlaten met de Britse kruiser Devonshire en koers moesten zetten naar Engeland.

"Het was een erg zware dag die dag dat we de beslissing moesten nemen dat we het land moesten verlaten, zei Koning Haakon op het stadhuisplein.
"We werden geconfronteerd met het feit dat we gevangenen zouden worden als we in het land zouden blijven. We zouden gevangenen zijn en geen
vrij Noorwegen vertegenwoordigen. Daarom moesten we onze inspanningen voortzetten voor de vrijheid van Noorwegen buiten het land."

7 juni was ook de datum waarop de Storting de beslissing nam om de unie met Zweden in 1905 te ontbinden - de beslissing
die van Noorwegen een volledig onafhankelijke natie maakte en uiteindelijk Koning Haakon als koning van het land.

"Het feit dat we net terugkwamen op de dag dat het Noorse volk hun vrijheid en onafhankelijkheid herwon, is voor mij een waarschuwing
voor wat er zich achter ons afspeelt, dat we er ook in zullen slagen ons werk en onze inspanningen ten behoeve van het land te doen."

"Laten we nu, in de geest van vreugde, niet vergeten dat we een heel groot en moeilijk werk voor de boeg hebben om te bereiken wat we in dit land willen
creëren, namelijk een vrije en goede samenleving voor alle goede Noren," concludeerde koning Haakon en leidde in een negenvoudig gejuich voor het vaderland.


Foto: John Cyril Redhead, De kongelige samlinger


Nationale Feestdag Noorwegen


In het Koninklijk Paleis begon de viering van 17 mei 2020 op de gebruikelijke manier, met het opheffen van de extra grote versie van Royal Standard
om 8:00 uur tot het luiden van de klokken van het stadhuis van Oslo. De rest van de festiviteiten van de dag waren echter heel anders dan andere
jaren - zowel voor de koninklijke familie als voor alle anderen. Desondanks was het een dag met veel mooie momenten. Om ervoor te zorgen dat de
infectiebeheersingsmaatregelen werden nageleefd, werd het programma van de koninklijke familie voor die dag niet van tevoren aangekondigd,
dus hun activiteiten kwamen voor velen als een verrassing.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luaene, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luaene, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Traditioneel begroeten Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit en hun familie de kinderparade van de gemeente Asker
vanaf de trappen buiten Skaugum Estate vroeg in de ochtend van 17 mei. Maar vandaag liepen ze de met bomen omzoomde oprit
af naar de voorpoort en begroetten vertegenwoordigers van leerlingen, koren en fanfares.

In haar toespraak wees burgemeester van Asker Lene Conradi erop hoeveel van de woorden die typisch werden gebruikt in toespraken van 17 mei
- woorden die de geest van samenwerking, gemeenschap en zorg prijzen - een nieuwe betekenis en relevantie hebben gekregen in de huidige tijd.

De Kroonprins en Kroonprinses en hun familie hadden ook de gelegenheid om de afstuderende klassenpresidenten van Asker, Bleiker, Nesbru en Røyken
middelbare scholen te ontmoeten. De familie gaf de klaspresidenten een speciaal spandoek om de afstuderende klassen te bedanken voor het respecteren
van het advies van de gezondheidsautoriteiten in een situatie die hun traditionele afstudeervieringen volledig heeft veranderd.

Na de bijeenkomst bij de voorpoort van Skaugum Estate, maakten de Kroonprins en Kroonprinses en hun familie een onaangekondigde rit door de gemeente Asker.
Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit reden in de legendarische Buick Roadmaster uit 1939, gevolgd door prinses Ingrid Alexandra in het Lincoln
Continental uit 1966, bekend van koninklijke bruiloften. De rit omvatte bezoeken aan een plaatselijke verpleeg- en verzorgingsinstelling, een
woonzorgcentrum voor de gemeenschap en een woonhuiscoöperatie.


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luaene, Det kongelige hoff

Rond het Paleisplein stonden de spandoeken van 74 Oslo-scholen. De meeste spandoeken waren de avond ervoor naar het
paleis gebracht en werden vervolgens uitgevoerd door leerlingen van de Vålerenga- en Grünerløkka-scholen. Beide
scholen vieren hun 125-jarig jubileum en zouden als eerste marcheren in de kinderparade van 17 mei.

Zijne Majesteit de Koninklijke Garde Noorse Militaire Marching Band, het Noorse Solistenkoor, het Noorse jongenskoor Sølvguttene en
het Noorse Meisjeskoor stonden ook op het Paleisplein toen 13.00 uur naderde. Net voordat de klok het uur sloeg, kwam de koninklijke
familie naar buiten op het Palace Balcony. De koren leidden het volkslied, dat tegelijkertijd door mensen uit het hele land werd gezongen.

Dit jaar konden de schoolkinderen van Oslo niet deelnemen aan de traditionele parade door het Paleisplein en naar de koninklijke familie zwaaien.
Samen met de studentenraadsleiders van de Vålerenga- en Grünerløkka-scholen presenteerde de burgemeester van Oslo, Marianne Borgen, meer dan
3500 tekeningen en andere begroetingen die door schoolkinderen aan de koning en de koningin werden gestuurd.

Zijne Majesteit de Koningswacht voerde muziek en een oefententoonstelling uit voordat
het programma op het Paleisplein eindigde met het zingen van het koninklijke volkslied.


Foto: Lise Åserud, NTB scanpix, Det kongelige hoff


Foto: Øivind Møller Bakken, Det kongelige hoff

De ceremonie werd gevolgd door een onaangekondigde tour door Oslo. Nadat het programma op het Paleisplein was afgelopen, namen de Koning en
de Koningin plaats in de Buick Roadmaster uit 1939. De Kroonprins en Kroonprinses volgden op de voet in de Lincoln Continental van 1966
toen de colonne de hoofdingang van het paleis verliet en de hoofdlaan Karl Johans gate afreed.

De processie in de klassieke cabriolets was voor velen een grote verrassing toen deze zich een weg baant door de stad,
langs een appartementencomplex voor ouderenzorg, een bekwame verpleeginstelling en het Oslo University Hospital Ullevål.

De autorit door Oslo sloot het programma van de koninklijke familie voor die dag af.


Foto: Øivind Møller Bakken, Det kongelige hoff


Foto: Øivind Møller Bakken, Det kongelige hoff


Foto: Øivind Møller Bakken, Det kongelige hoff

Ook Prinses Märtha-Louise vierde de Nationale Feestdag mee: Zo leuk om 17 mei te mogen vieren met jullie fijne meiden. En hoewel
het vandaag in veel opzichten anders en alternatief was, was het een geweldige dag met een hecht gezin. Gefeliciteerd iedereen.


Foto: Prinses Märtha-Louise https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Op audiëntie bij Koningin Sonja


Het Oslo Philharmonic en het Norwegian Opera & Ballet hebben digitaal en buitenshuis een nieuw publiek bereikt.
Deze week, 12 juni 2020 verwelkomde Hare Majesteit de Koningin de organisaties in het publiek.

Op 12 juni 2020 zat regisseur Ingrid Røynesdal van het Oslo Philharmonic in het publiek bij Koningin Sonja op het paleis.

Het is een moeilijke tijd voor verschillende culturele instellingen, met inkomstenderving als gevolg van
sluiting en beperkingen. Velen hebben werknemers moeten ontslaan, maar niet de Oslo Philharmonic.

Vlak na Pasen begon het symfonieorkest met de digitale concertreeks "Intermediate", die nationaal en internationaal een groot publiek heeft bereikt.

Het Oslo Philharmonic is een internationaal erkend symfonisch orkest met meer dan 100 muzikanten en een 100-jarige geschiedenis.
Koningin Sonja was vorig jaar aanwezig tijdens het jubileumconcert van Oslo Philharmonic in de Oslo Concert Hall.

Op 12 juni 2020 waren vertegenwoordigers van de Noorse Opera & Ballet in digitaal publiek bij de Koningin.

Regisseur Geir Bergkastet, balletmanager Ingrid Lorentzen en nieuw ingehuurde operations manager Randi Stene konden
tijdens de corona-situatie praten over grote creativiteit, met dagelijkse mini-concerten met operazangers, online
balletlessen, gestreamde uitvoeringen en dansvoorstellingen buitenshuis.

Twee dagen geleden danste het Nationale Ballet in een spectaculaire omgeving op de top van de Hoven-berg in Stryn, 1000 meter boven de fjord
eronder. Ze hebben verpleeghuizen, gevangenissen en scholen bezocht met dansvoorstellingen sinds de releasedatum van 8 - 44 mei in totaal.
Nu bereiden zangers, dansers en orkestmusici zich voor op de heropening van de Opera en verwelkomen ze het publiek vanaf 15 juni in kleinere groepen.

"Alle drie van harte gefeliciteerd! Het is bewonderenswaardig wat je hebt bereikt en het is heel spannend en leuk om te zien dat het in
een moeilijke situatie mogelijk is om zulke gouden en fijne resultaten te behalen met alle creativiteit die je hebt getoond", zei Sonja.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Zomer groeten, 5 juli 2020


De koninklijke familie wenst iedereen een hele goede zomer!


Foto: Det kongelige hoff


Vakantie Lofoten, 13 augustus 2020


De koninklijke familie heeft een glorieuze en bewogen week achter de rug op de Lofoten met het Koninklijk Schip. "We begonnen in
Å aan het uiteinde van Moskenesoya en eindigden in Raftsundet in Trollfjorden met de hele tijd zon, zegt Hare Majesteit de Koningin.

Het koninklijk paar had de familie van de Kroonprins en Prinses Märtha Louise en de
kinderen uitgenodigd voor een grote familievakantie aan het einde van de zomer.

De afgelopen dagen is "Noorwegen" gevaren in de Lofoten, waar leden van de koninklijke familie beter kennis
hebben gemaakt. Het was tijd voor meer strandtrips en bergwandelingen in de machtige natuur van Nordland.

Svellingsflaket is een beschermd landschapsgebied met beschermde wilde dieren in het binnenste deel
van de Vestfjord in Lødingen en de gemeenten Vågan in het uiterste noorden van de provincie Nordland.

Zowel de Koning als de Koningin hebben deze zomer het koningsschip langs de Noorse kust gebruikt, naast
tijd op Mågerø buiten Tønsberg. De familie van de Kroonprins heeft de zomer doorgebracht in Sørlandet.


Foto: Elin Rønning / Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Koningin Sonja bezoekt de ambachtsschool van Hjerleid, 9 september 2020


Op de ambachtsschool van Hjerleid staat het traditionele ambacht hoog in het vaandel.
Op 9 september 2020 bezocht Hare Majesteit de Koningin smeden, houtsnijders en timmerlieden in Dovre.

Het bezoek begint met een oriëntatie over de school en het handwerkcentrum. Verschillende culturele activiteiten slagen hier"zowel scholen, organisaties
als kleine bedrijven. De Koningin had gelijk over het bedrijf voordat ze een rondleiding kreeg waar ze zowel leraren als studenten ontmoette.

De handwerkschool in Hjerleid is de enige middelbare school van het land met Vg2 in Design en houtbewerking en Vg2 in Smed
met de nadruk op houtsnijden en smeden. Na het afronden van de stage kun je een varkensproef doen als smid of houtsnijder.

De "Handwerkschool voor jongens" van Hjerleid werd opgericht in 1886. In die tijd werden er door het hele land ambachtelijke en handwerkscholen opgericht,
onder andere om na een kwartier de volkskunst te verzorgen, omdat de industrialisatie veel van de traditionele taken van ambachtslieden overnam.

Tegenwoordig is de school goedgekeurd voor maximaal 90 studenten in traditionele ambachtelijke vakken. Om ervoor te zorgen dat deze vakken
worden aangeworven die bescherming verdienen, kan de school studenten uit het hele land en maximaal 30 volwassen studenten opnemen.

In het handwerkcentrum van Dovre ontving de Koningin gezondheid van Steinar Moldal. In 2014 ontving hij samen met
rector Helle Hundevadt de Riksantikvaren herdenkingsprijs. In een grote hal in het gebied kon Koningin Sonja een
blokhut zien dat met veel verschillende houttechnieken wordt opgezet. De blokhut wordt afgehaald en op de plek neergezet.

Hjerleid School and Crafts Centre is een competentiecentrum voor traditionele ambachten en gebouwbescherming. Ze willen
meer gevestigde werkplaatsen in het pand en dat er meer creatieve activiteiten bij Hjerleid worden ondergebracht.


Foto: Simen Sund, Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund, Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund, Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund, Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund, Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund, Det Kongelige Hoff


Kinderen in audiëntie bij de koning


Op 11 september 2020 kwam een groep kinderen naar Zijne Majesteit Koning Harald. Ze kwamen van het Blauwe Kruis Kinderstation
om met de koning te praten over dingen die hen bezighouden en hoe ze het hebben gehad in het coronatijdperk.

Er kwamen vijf kinderen en twee volwassenen van het kinderstation in Kristiansand, en ze haalden kaneelbroodjes en rood sap
uit de keuken van het kasteel. De kinderen vertelden de koning hoe het dagelijks leven was. Ze waren vooral bezorgd dat het
stom is om nu niet zo veel te kunnen persen, en de koning was het er volledig mee eens dat dit een van de moeilijkste is.
De kinderen vertelden de koning hoe het was geweest met de thuisschool en digitaal lesgeven, en hoe anders hun vrije tijd
was geweest. De koning en de kinderen vertelden ook over welke zorgen ze hadden en nog steeds hebben over de corona.

Het Blauwe Kruis Kinderstation is een aanbieding voor gezinnen met kinderen in verschillende levenssituaties. Koning Harald
volgt het werk van het Blauwe Kruis al jaren. In 2008 was de koning de beschermer van de tv-campagne van het Blauwe Kruis
en bezocht in dat verband het Kinderstation in Fredrikstad. Toen het Blauwe Kruis in 2006 100 jaar vierde, was de koning
aanwezig bij de jubileumdienst in de kathedraal van Oslo.

Tegenwoordig bevindt het kinderstation zich in Oslo, Kristiansand, Mandal, Hamar, Fredrikstad, Drammen, Bergen, Trondheim en Askoy.


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


De koning markeerde het einde van het vaarseizoen


Het seizoen van dit jaar voor het Royal Ship is voorbij. Het werd 24 september 2020 gemarkeerd door Zijne Majesteit die van boord ging.
Koning Harald maakte van de gelegenheid gebruik om de bemanning van het schip te bedanken voor een mooi en bewogen seizoen.

Het Royal Norwegian Ship heeft een lang en gevarieerd seizoen achter de rug en is vaak van noord naar zuid langs de Noorse
kust gezien. Door de aanhoudende besmettingssituatie zijn er dit jaar minder officiële reizen met "Noorwegen" geweest, maar
de koninklijke familie heeft desalniettemin de gelegenheid gehad om het schip in de zomer te gebruiken - ook op de Lofoten.

Net voor het einde van het seizoen mochten de Kroonprins en Kroonprinses het schip gebruiken tijdens
de reis van Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins naar zes provincies eerder in september.

Tijdens het ontschepen is een eindinspectie van het Koninklijk Schip opgenomen als onderdeel van het programma. Koning Harald werd
vergezeld door Hare Majesteit de Koningin en Kroonprins Haakon toen hij het einde van het seizoen van dit jaar markeerde. De Koning
maakte van de gelegenheid gebruik om de bemanning te bedanken voor een geweldig seizoen aan boord tijdens de laatste line-up.

Het Koninklijke schip werd in 1947 door het Noorse volk geschonken aan Koning Haakon VII
en is sindsdien op grote schaal gebruikt door zowel Koning Olav als Koning Harald.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Het ouderlijk huis van de Koningin herbouwd


Hare Majesteit de Koningin nam deel aan de viering dat het ouderlijk huis nu op Maihaugen is herbouwd. In de afgelopen jaren is Tuengen
alle 1b gerestaureerd om de verschillende fasen van het leven van de Koningin weer te geven terwijl ze in het huis woonde.

Het was in 2018, op de gouden trouwdag van de Koning en de Koningin op 29 augustus, dat het ouderlijk huis van de Koningin voor het eerst
voor het publiek werd geopend in Maihaugen. Tot de opening in 2018 is de begane grond volledig gerestaureerd en sindsdien is er verder
gewerkt aan de rest van de woning. Nu, met de onlangs gerestaureerde woonkamer in het souterrain, is het gebouw voltooid.

Het huis is een typisch funky huis en maakte deel uit van de functionele ruimte bij Vinderen in Oslo die begin jaren
30 werd uitgebreid. Het huis van de familie Haraldsen was instapklaar in 1935 en werd ontworpen door de architect
Ernst Motzfeldt. De functionele stijl is zowel extern als intern doorgevoerd.

Tijdens de viering op 25 september 2020 in Maihaugsalen, slechts enkele tientallen meters verderop waar het ouderlijk huis van de
Koningin is herbouwd, hield de burgemeester van Lillehammer, Ingunn Trosholmen, een toespraak waarin ze de Koningin tot ereburger
van Lillehammer benoemde. De Koningin ontving ook de sleutel van de Tuengenlaan van Torgeir Korpberget in het Lillehammer-museum.

Koningi Sonja hield een toespraak:

"Beste iedereen,

Heel erg bedankt - zowel voor de vriendelijke woorden als voor deze grote eer. Ik ben diep ontroerd, hier
sta ik vandaag als ereburger van Lillehammer - en als houder van de sleutel van mijn dierbare ouderlijk huis.

Twee huizen op één dag krijgen is zeker niet slecht!

Sinds de Olympische Spelen in 1994 heeft Lillehammer een speciaal plekje in mijn hart gehad - in die zin dat we zo genereus
de prachtige Jorstad kregen als een apart trefpunt hier in de stad. Een huis waar we altijd met veel plezier naar terugkeren.

Een deel van de reden waarom ik me hier zo thuis voel, is waarschijnlijk dat Lillehammer een echte
culturele stad is. Een plek waar oude tradities, kunst en cultuur worden benadrukt en bewaard.

Het maakt me extra trots om ereburger te zijn van juist deze stad die zoveel te bieden heeft.

De omgeving van Lillehammer biedt ook veel. Hier kun je fietsen, skiën en wandelen in de bossen en in de bergen.
De mogelijkheden voor activiteiten zijn legio, en dit alles bij elkaar maakt Lillehammer helemaal uniek!

Dan is het zowel vreemd als ontroerend om te weten dat mijn eigen lieve ouderlijk huis nu is voltooid.

Maar voltooiing ... zal een huis ooit worden voltooid?

Ik hoop dat ik nog steeds aanvullende informatie kan bijdragen - als en wanneer ze in de hersenen verschijnen,
over de locatie van klein en groot, en gebeurtenissen die iets van waarde aan het verhaal kunnen toevoegen.

Het was een vreemde ervaring om het ouderlijk huis van Tuengen Alle naar een totaal andere omgeving te
kunnen verhuizen. Het huis heeft uitzicht - iets waar het huis van lijkt te genieten, en ik ook.

Ik denk dat ik de hele familie bij me heb als ik Jostein en al zijn getalenteerde medewerkers hartelijk bedank voor de manier
waarop jullie deze grote en uitdagende taak hebben aangepakt. Je bent erin geslaagd om een huis uit het functionele tijdperk
te restaureren en de sfeer, zelfs het persoonlijke, in de woonkamers te laten leven!

Alleen de geur van eten uit moeders potten ontbreekt!

Voor het gezin komen goede en bijzondere herinneringen terug, en voor het groeiende gezin wordt het een beeld van hoe de voorouders leefden.

Jostein: je hebt alle reden om trots te zijn, net als ik!

Mijn hoekkamer op de tweede verdieping is de plek waar ik altijd naar binnen kan gaan en helemaal voor mezelf kan
zijn, met mijn eigen gedachten en dromen. En nu heb ik zelfs mijn eigen sleutel van dit huis en kamer. Dus als
iemand daar op vreemde tijden licht ziet, misschien ga ik dan gewoon weer?

Heel erg bedankt allemaal!"

Tijdens de opening in 2018 zei de Koningin het volgende over wat een goed huis eigenlijk is:

"De test van een goed huis is of je ernaar uitkijkt om daar te komen - in de wetenschap dat je alle maskers kunt afdoen,
wees jezelf. Rust in een sfeer van veiligheid en liefde. Ik had zoveel geluk dit te mogen meemaken. En het is gemaakt
door lieve mensen die ik zo gelukkig had dat ik om me heen opgroeide.

Tuengen alle 1b was het huis van Koningin Sonja tijdens haar opvoeding en tot ze 31 jaar oud werd.
De funky villa van Vinderen was een van de weinige plaatsen waar de toenmalige kroonprins Harald en
Sonja Haraldsen elkaar konden ontmoeten in de lange jaren tot de bruiloft eindelijk kon plaatsvinden.

"Het veranderde van een heel gewoon, goed, anoniem huis - tot het onderwerp van ieders aandacht in de vroege jaren 60 - toen we niet langer konden
verbergen dat de kroonprins van het land ook een van de vrienden was die de Tuengen Avenue bezochten, zei de Koningin tijdens opening in 2018.

Na de viering in Maihaugsalen kreeg de Koningin een rondleiding door de pas gerestaureerde
kelderruimte en kreeg ze de kans om de kamer te herbeleven zoals ze was in de jaren 60.


Foto: Geir Olsen / NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Aktuell / NTB / Det Kongelige Hoff


Dronningparken geopend


Dronningparken is normaal gesproken gesloten voor het publiek tussen 1 oktober en 18 mei. Dit jaar is besloten om het de hele herfst open te houden.

Rond Slottsparken wordt gewerkt aan beveiligingswerkzaamheden. Door de werkzaamheden is een deel van de looppaden in en uit het
park voor periodes afgesloten voor publiek. Om het park tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk toegankelijk te houden voor
het publiek, wordt Dronningparken daarom - in eerste instantie tot 1 december - opengehouden.

Dronningparken is het oudste deel van Slottsparken, met een geschiedenis als park die teruggaat tot 1751.

Slottsgartneriet werkt er nu aan om dit deel van Slottsparken opnieuw in te richten als een bijzonder weelderig en
bloemrijk gebied, en om de biologische diversiteit in het park te vergroten. Hier worden planten, insecten, vogels
en ander wild gezien in verband met een interessant en belangrijk deel van de Noorse tuinkunstgeschiedenis.

In de zomer van 2020 heeft Slottsgartneriet twee bedden gemaakt die opnieuw bedden vormen die op ansichtkaarten
uit 1905 zijn afgebeeld. Een daarvan is een bladbed waar de vorm en kleur van de bladeren in het midden staan.
De tweede is een zogenaamd vloerkleed, bedoeld om de nette patronen in fijne vloerkleden na te bootsen.

De originele ansichtkaart is ook buiten in het park gefotografeerd en opgehangen,
zodat alle parkgasten het origineel kunnen zien voor de nieuwe, oude bedden.

Dronningparken was de afgelopen jaren ook het decor voor verschillende evenementen, niet in de laatste plaats in verband met de viering van het
25-jarig jubileum van de Koning en Koningin als koning en koningin, en met de viering van de 80ste verjaardag van de Koning en de Koningin.


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Koningin Sonja Print Award 2020


De Iers-Canadese kunstenaar Ciara Phillips is dit jaar de ontvanger van 's werelds toonaangevende grafische prijs.
Hare Majesteit de Koningin reikte de onderscheiding op 7 oktober 2020 uit in het Koninklijk Paleis.

44 artiesten van over de hele wereld waren dit jaar genomineerd voor de prijs. Curatoren, musea en kunstenaars van over de hele wereld
stonden achter de nominaties, die de breedte van hedendaagse hedendaagse grafiek laten zien. Zowel traditionele methoden als nieuwe
benaderingen met installaties, assemblages en performance zijn vertegenwoordigd onder de genomineerden.

Koningin Sonja ontving vanmorgen Ciara Phillips in audiëntie in het paleis en reikte de prijs uit tijdens een volgende lunch.

"Ik ben erg blij dat de Queen Sonja Print Award 2020 gaat naar een kunstenaar die net zo toegewijd is aan grafiek als aan kunst", zegt de Koningin.
"Het formele en sociale onderzoek van Ciara Phillips op het gebied van grafische
afbeeldingen is zowel gedurfd als onconventioneel - en toch opvallend en esthetisch."

Ciara Phillips ontvangt 400.000 NOK en een verblijf in Atelje Larsen in Helsingborg in Zweden. De Queen Sonja Print Award
wordt beschouwd als 's werelds toonaangevende prijs op het gebied van grafische kunst en wordt om de twee jaar uitgereikt.

"Een unanieme jury is onder de indruk van de kracht van Ciara Phillips 'toewijding aan grafische vormgeving als medium, door de durf van
haar formele en sociale onderzoek naar kunst, en door de volwassenheid en degelijkheid van haar kijk op kunst en productie in het algemeen.
Haar geloof in samenwerking, zoals het zich manifesteert in haar lopende project "Workshop", komt voort uit een reeks politieke en
esthetische kwesties die ze ontwikkelt en naar voren brengt door middel van een gezamenlijk participatieproces."

"Naast haar overduidelijke vaardigheid in grafische en compositie, houdt Phillips zich ook bezig met het ruimtelijke en beweegt
ze zich meesterlijk buiten het conventionele in "muur en frame". Haar werk is doordrongen van een gevoel van verwondering en
vreugde over het onverwachte en collectieve in dit creatieve proces, zonder de ernst ervan te schokken.

Het is ook de jury van mening dat Phillips op een punt in haar carrière staat waarop ze kan profiteren van deze onderscheiding.
Tegelijkertijd verdient ze de onderscheiding door de graphics en de rol van de Stichting daarin te benadrukken."

Ciara Phillips (geboren 1976) woont en werkt in Glasgow, Schotland, en is afgestudeerd aan de Glasgow School of Art (BA)
en Queen's University in Kingston, Canada (MA). Ze was vertegenwoordigd op een aantal tentoonstellingen, zowel in het
VK als internationaal - en in Noorwegen, respectievelijk in Kunsthall Stavanger en Bergen Kunsthall.

Haar lopende kunstproject "Workshop", dat begon in 2010 en nog steeds loopt, werd in 2014 genomineerd
voor een Turner Prize. In 2021 wachten tentoonstellingen in Sligo, Edinburgh en Limerick.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/Det Kongelige Hoff


Gezondheid Koning Harald


25 september 2020:
Zijne Majesteit Koning Harald werd vandaag vroeg in Rikshospitalet opgenomen.
De koning is met ziekteverlof. Kroonprins Haakon zal vandaag het kabinet voorzitten.

De Koning werd vandaag vroeg in Rikshospitalet opgenomen. De reden was een zware ademhaling.
De Koning wordt nu onderzocht. COVID-19 is al uitgesloten.

Zijne Majesteit de Koning is met ziekteverlof tot 4 oktober.
De toestand van de Koning is de hele dag verbeterd. De Koning blijft het weekend in Rikshospitalet.

28 september 2020:
Zijne Majesteit de Koning is ontslagen uit Rikshospitalet.
Het ziekenhuis zet het onderzoek voort en de Koning is nog tot 4 oktober met ziekteverlof.

4 oktober 2020:
Zijne Majesteit de Koning wordt nog onderzocht en het ziekteverlof is verlengd.
Kroonprins Haakon zit de Raad van State in het Koninklijk Paleis voor op 5 oktober 2020.

8 oktober 2020:
Zijne Majesteit de Koning wordt opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Oslo, Rikshospitalet, om een
operatie te ondergaan om een hartklep te vervangen. De operatie vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2020.

In 2005 onderging de koning een openhartklepoperatie. Op dat moment werd de aortaklep vervangen door
een kunstmatige biologische hartklep. Kunstmatige biologische hartkleppen hebben een levensduur van 10
tot 15 jaar en daarom is het niet ongebruikelijk dat de ingreep na verloop van tijd moet worden herhaald.

Recente tests uitgevoerd op de Koning gaven aan dat het nodig was om de kunstmatige biologische
hartklep uit 2005 te vervangen door een nieuwe om de ademhaling van de Koning te verbeteren.

De ingreep is dit keer geen openhartoperatie. De koning is wakker en de ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving via de lies.

De procedure zal worden uitgevoerd door het medische team onder leiding van de arts van de koning, Bjørn Bendz,
hoofd van de Cardiac Intensive Care Unit van het Universitair Ziekenhuis van Oslo, Rikshospitalet.

"Zijne Majesteit de Koning wordt regelmatig gecontroleerd en de tests die we hebben uitgevoerd, geven aan dat deze procedure nodig
is om de ademhaling van de koning te verbeteren. Dit type procedure wordt honderden keren per jaar uitgevoerd in het Oslo University
Hospital, Rikshospitalet, en de Noorse chirurgen zijn buitengewoon ervaren", zegt de arts van de Koning, Bjørn Bendz.

Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Haakon zal zijn bezoek aan Trondheim afleggen zoals gepland om deel te
nemen aan de feestelijke kerkdienst in de kathedraal van Nidaros ter ere van de nieuwe bisschop van de kerk
van Noorwegen. Hare Majesteit de Koningin heeft haar geplande reis naar Trondheim geannuleerd.

De kroonprins-regent vervult de grondwettelijke taken in afwezigheid van Zijne Majesteit de Koning

9 oktober 2020:
Zijne Majesteit de Koning onderging vandaag een hartklepvervanging in het Oslo University
Hospital, Rikshospitalet. De operatie was een succes en de Koning verkeert in goede staat.

De Koning was wakker tijdens de ingreep, die onder plaatselijke verdoving via de lies werd uitgevoerd.

Het betrokken medische team werd geleid door de arts van de koning, Bjørn Bendz, en omvatte afdelingshoofden
Lars Aaberge en Christian Eek van de afdeling Cardiologie van het Universitair Ziekenhuis van Oslo, Rikshospitalet.

Updates over de toestand van de koning zullen regelmatig worden verstrekt.

10 oktober 2020: De toestand van Zijne Majesteit de Koning is goed.
Zijne Majesteit de Koning doet het goed na de tussenkomst van gisteren. De Koning heeft een korte wandeling gehad en de toestand is goed, zegt de
levensarts van de Koning, hoofdarts Bjørn Bendz van de cardiovasculaire en vasculaire kliniek van het Oslo University Hospital, Rikshospitalet.

12 oktober 2020: Zijne Majesteit de Koning wordt ontslagen uit het ziekenhuis
Zijne Majesteit de Koning is vandaag ontslagen uit Rikshospitalet. De Koning is in goede vorm en keert vandaag terug naar huis uit Rikshospitalet,
zegt de levensarts van de koning, hoofdarts Bjørn Bendz van de cardiovasculaire en longkliniek van het Oslo University Hospital, Rikshospitalet.

30 oktober 2020: Zijne Majesteit de Koning is hersteld.
Zijne Majesteit de Koning gaat per 1 november 2020 weer aan het werk.

1 november 2020: Zijne Majesteit de Koning is hersteld. Zijne Majesteit de Koning is per 1 november weer aan het werk.


Tentoonstelling Impulser geopend, 22 oktober 2020


Maihaugen's nieuwe tentoonstelling "Impulser" toont meer dan 1000 culturele schatten uit Noorwegen met
duidelijke sporen van invloed uit de hele wereld. "De impulsen verrijken onze cultuur", zei Koningin Sonja.

"Gudbrandsdalen en Lillehammer liggen in het hart van Noorwegen, maar worden van oudsher gekarakteriseerd als een plek waar
men grotendeels onaangetast is gebleven door invloeden van buitenaf", zei Koningin Sonja en wees er vervolgens op dat de
collectie culturele geschiedenis van Maihaugen een heel ander beeld schetst.

In 1904 werd Maihaugen opgericht als onderdeel van de natievorming. Het museum moest het unieke karakter
van de ambachtslieden in het gebied laten zien, de Noorse wortel en het kenmerkende van Gudbrandsdalen.

"De objecten tonen - met een nieuwe en frisse blik - duidelijke sporen van invloed uit de rest van Europa en andere delen van de wereld."

Een voorbeeld dat de koningin in de toespraak noemde, was het acanthus-motief. Het is afkomstig uit Griekse graven en heeft zich over grote
delen van de wereld verspreid. Het was ook een belangrijke inspiratiebron voor de kenmerkende rozenschildering en houtsnede in Gudbrandsdalen.

"Impulsen zijn geen gevaar voor onze cultuur, integendeel, onze cultuur is gebouwd op Impulsen, - vaak verwerkt in
een aparte uitdrukking. De impulsen verrijken onze cultuur en versterken ons als culturele natie." Koningin Sonja
vervolgde haar toespraak alvorens af te sluiten door de tentoonstelling open te verklaren.

De opening vond plaats in Maihaugsalen, prachtig omlijst met traditionele muziek en volksmuziek - zoals het slaapliedje
Gjendine's bootlied dat Edvard Grieg schreef met impulsen uit de Noorse volksmuziek, en Mozart veranderde in Gudbrandsdalen.

Na de opening kreeg de Koningin een rondleiding door de tentoonstelling. De eerste in de tentoonstelling was curator Kare Hosar
en toonde statige sleeën en 18e-eeuwse volkskunst in Gudbrandsdalen. Meest recent stond afdelingshoofd Helge Sognli met wapens
uit Skottetoget in 1612 en 's werelds oudste revolver, daterend uit 1597. De tentoonstelling bevat ook kostuums, wandtapijten,
speelgoedauto's, muziekinstrumenten, poppentheater en kerkkunst uit de middeleeuwen.

Mensen zijn de grenzen overgestoken en de impulsen zijn via handel en import naar Noorwegen gekomen.

De tentoonstelling beslaat bijna 800 vierkante meter en zal het hele jaar door een nieuw groot aanbod zijn in Maihaugen.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Terje Pedersen / NTB, Det kongelige hoff


Het koningspaar in quarantaine, 19 november 2020


Covid-19 is op 19 november 2020 ontdekt bij een medewerker van het Hof. Zijne Majesteit de Koning bevindt zich in zelfopgelegde
quarantaine. Hare Majesteit de Koningin is in quarantaine als gevolg van nauw contact met de persoon in kwestie.

Het koninklijk paar is asymptomatisch. 14 medewerkers van het Hof zijn ook in quarantaine.

Het Koninklijke Hof heeft routines die in overeenstemming zijn met de regels en aanbevelingen van de autoriteiten met
betrekking tot infectiebeheersing, waaronder de praktijk van afstandsregels, het gebruik van gezichtsmaskers,
intensievere reiniging en handhygiëne, evenals het gebruik van thuiskantoren.

Als gevolg van de quarantaine zal Zijne Majesteit de Koning komende vrijdag de Raad van Ministers leiden
via de telefoon vanuit Bygdo Kongsgard. Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins houdt audiëntie bij de
president van Estland. Het programma van het koningspaar wordt geactualiseerd.


Het koninklijk paar keerde terug uit quarantaine, 26 november 2020


Het koningspaar is getest en er is geen covid-19-infectie vastgesteld.

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin zijn uit quarantaine en vanaf vrijdag weer in officiële dienst.

Alle medewerkers van het Paleis die in quarantaine zijn geplaatst, hebben ook negatief getest en zijn op weg terug naar hun werk.


Raad van State, 18 december 2020


Zijne Majesteit de Koning leidde vanaf 13 maart 2020 de Raad van State telefonisch vanuit Kongsseteren terwijl hij
in quarantaine zat na zijn staatsbezoek aan Jordanië. Deze foto's zijn van de periode 13 maart t/m 7 mei 2020.


Foto: Koningin Sonja en Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Koningin Sonja, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Koningin Sonja en Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Advent in de kasteelkapel, 20 december 2020


We willen een adventmoment met jullie delen bij de ingang van wat voor ons allemaal een andere kerst zal zijn.

Samen met bisschop Kari Veiteberg en de kunstenaars Frida Annevik en Vegard Bjorsmo,
sturen we wensen voor een echt vrolijk kerstfeest van de hele koninklijke familie.

Zijne Majesteit de Koning sluit het adventuur af met een kerstgroet voordat "Heerlijk is de aarde" het geheel afrondt:

"Nu naderen we de kerstvakantie, die dit jaar voor velen een beetje anders zal zijn.
Ik hoop dat we extra goed voor elkaar zorgen en de zorg en aandacht tonen die we
allemaal nodig hebben. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen."


Foto: Det kongelige hoff


Foto: Det kongelige hoff


Foto: Det kongelige hoff


Foto: Det kongelige hoff


Foto: Det kongelige hoff


Kerstfoto's Koning Harald, Koningin Sonja, Kroonprins Haakon, Kroonprinses Mette-Marit,
Prinses Ingrid-Alexandra en Prins Sverre-Magnus, 21 december 2020


Op 21 december 2020 zijn de traditionele kerstfoto's van Koning Harald en Koningin Sonja en de familie
van Kroonprins Haakon gepubliceerd. De fotografie vond deze keer plaats in de Kasteelkapel.

Het Koningspaar zal op kerstavond en de eerste kerstdag met kinderen en kleinkinderen in Skaugum zijn.
De Koning en de Koningin wonen tegenwoordig in Bygdo Kongsgard en anders waren ze met Kerstmis in Kongsseteren.
Kroonprins Haakon, Kroonprinses Mette-Marit en de kinderen vieren dit jaar kerst in Skaugum en in Uvdal.

De koninklijke familie legt grote nadruk op het naleven van zowel de nationale als lokale regels voor infectiebeheersing.


Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / Det kongelige hoff


Bezoek voor kerst aan het crisiscentrum van Oslo, 22 december 2020


Hare Majesteit de Koningin en Marianne Borgen, burgemeester van Oslo, waren vandaag op bezoek in het Crisiscentrum van Oslo.
"We zijn hier. Ook als de samenleving sluit, staan we altijd open", zegt de algemeen directeur.

Elke maand ontvangt het Oslo-crisiscentrum tussen de 200 en 250 nieuwe onderzoeken van slachtoffers van geweld.

Ongeveer 25 hiervan worden overgebracht naar het wooncentrum vanwege de ernst van het geweld en de dreiging voor het
slachtoffer. De rest krijgt hulp via de dagopvang van het Oslo Crisis Center of telefonisch advies en begeleiding.

In verband met de kerstvakantie verwachten ze meer vragen, kon algemeen directeur Inger-Lise Walmsness Larsen vertellen.

De helft van degenen die contact opnemen met het crisiscentrum zijn vrouwen met een etnische Noorse achtergrond.
"Anne", een voormalige bewoonster, vertelde de koningin over de goede en professionele hulp die ze kreeg bij een
ontmoeting met het crisiscentrum, die ze had gemist bij een ontmoeting met andere instanties.

Veel mishandelde vrouwen en mannen nemen zelf contact op met het crisiscentrum.

"We zijn blij dat velen ons vinden en zelf om hulp vragen, en dat onze partners, zoals de politie, met vrouwen
komen als ze hulp nodig hebben - vaak na bezorgde berichten van buren", zegt Walmsness Larsen.

Tegenwoordig hebben 28 volwassenen en 12 kinderen bescherming in het centrum.

De Koningin kreeg een kleine rondleiding door het crisiscentrum, waar ze bewoners van een afstand ontmoette.
Koningin Sonja en burgemeester Marianne Borgen werden begeleid door een grote en mooie speelkamer. De kamer was
uitgerust met een klimrek, honderden speelgoed cadeau gedaan en kleurrijke muurschilderingen die verschillende
kunstenaars hebben bijgedragen. In een vergaderruimte zaten kinderen rond een tafel en maakten peperkoek.

Toen de Koningin precies elf jaar geleden het crisiscentrum bezocht, nam ze deel
aan het bakken van peperkoek. Door de coronasituatie werd het dit jaar moeilijk.

Het bezoek eindigde in Bokollektivet - waar de koningin een ontmoeting
had met sectieleider Kristin Mettenes en voormalig bewoonster "Sara".

De woningbouwvereniging is aangesloten bij het Oslo Crisis Center en maakt deel uit van de landelijke huisvestings- en
ondersteuningsdiensten voor jongeren die blootstaan aan gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld. Tegenwoordig wonen
hier vijf jonge vrouwen - acht jonge vrouwen en drie kinderen wonen in externe appartementen.

Het gesprek vond plaats in een grote vergaderruimte. In het midden van de kamer stond een kerstboom met kaarsen en
versieringen. Op een schoolbord hadden de meisjes in veel verschillende talen een groet aan de koningin geschreven.

"Sara" en Kristin Mettenes zeiden dat het vieren van de vakantie belangrijk was voor de meisjes. Te midden van alle ontberingen was
het goed om vast te houden aan enkele tradities. Kerstmis, Pasen, ID en divali worden hier gevierd met traditionele gerechten en
alles wat daarbij hoort. Ze vertelden de Koningin verder over het netwerk dat de meisjes hebben samen, ook nadat ze uit Bokollektivet
zijn verhuisd en waarmee ze samen populaire outdoor trips in samenwerking met de Noorse Tourist Association hebben gemaakt.

"Het buitenleven is goed voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid. Veel van de meisjes zijn nog
nooit buiten een grote stad geweest, dus ze zijn misschien sceptisch over het maken van een cabinereis.
Het is een positieve ervaring voor veel van de betrokken meisjes", zei de sectieleider en voegde eraan toe.

"Bovendien voelen ze zich veilig, omdat niemand ze daar kan vinden, zo ver weg van de grote stad en andere mensen."

Het grootste en oudste crisiscentrum van Noorwegen.
In 2018 bestond het crisiscentrum 40 jaar. Koning Harald was aanwezig bij het jubileumfeest.
Oslo Crisis Center is een stichting die de wettelijke opdrachten van de gemeente Oslo uitvoert.
Als enige crisiscentrum in de gemeente bedient Oslo Crisis Center de hele bevolking van de gemeente Oslo.
Oslo Crisis Center is een gratis, 24-uurs, laagdrempelige hulpdienst voor mishandelde vrouwen en hun kinderen.
In 2019 kregen 296 vrouwen, 14 mannen en 205 kinderen een tijdelijk onderkomen in het Oslo Crisis Center.
In totaal waren er in 2019 2414 nieuwe onderzoeken, 2116 van vrouwen en 298 van mannen.


Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff


Nieuwjaarstoespraak Koning Harald 2020


De toespraak van Zijne Majesteit Koning Harald op oudejaarsavond 2020:

Vanavond wil ik allereerst een groet sturen aan u allen die getroffen zijn door het aardverschuivingsongeval
in Gjerdrum. De vreselijke gebeurtenis maakt diepe indruk op ons allemaal.

Ik sympathiseer met jullie die met verdriet en onzekerheid het nieuwe jaar ingaan. Met jou
die je huis bent kwijtgeraakt en die op dit moment wanhopig bent en geen weg vooruit ziet.

Tegelijkertijd wil ik de autoriteiten, hulpdiensten en het maatschappelijk middenveld prijzen voor de grote
inspanningen die zijn geleverd onder zeer veeleisende omstandigheden. Je hebt nog veel werk voor de boeg.
En weer zien we mensen mobiliseren om medemensen in nood te helpen. Het maakt me zowel trots als ontroerd.

Deze ramp die zoveel mensen heeft getroffen, komt aan het einde van een jaar dat voor ons allemaal moeilijk was.

Daarom stuur ik deze oudejaarsavond ook warme gedachten naar al onze mensen - van Svalbard
tot Lindesnes, van de kustgemeenschappen in het westen tot de grensdorpen in het oosten.
Mijn gedachten zijn bij jullie die in het buitenland werken en studeren. En met iedereen
die zou willen dat je vanavond ergens anders was. Wie mist iemand van wie je houdt.

Aan iedereen die zich alleen voelt op oudejaarsavond: je bent niet de enige met dat gevoel.

Aan allen die moe en rusteloos zijn voor de toekomst: ik begrijp u zo goed.

Het was een jaar van teleurstellingen, afgelastingen en uitstel. Een jaar waarin we veel in de wacht
moesten zetten. Maar dan mogen we hopen dat dit precies is waarom we veel hebben om naar uit te kijken!

We leven samen in een pandemie - maar het heeft ons zo anders getroffen. Voor sommigen was
het het jaar waarin dromen braken, de baan verdween en wat daarvoor pijnlijk was, werd nog
erger. Anderen ervoeren dat het gezin meer eensgezind werd en dat we het kleine leven hier
en nu leerden waarderen. Voor de meeste mensen was het misschien een mix van de meeste dingen.

Ik wil iedereen vanavond bedanken.

Bedankt voor het opgeven van verjaardagen en russetid, huwelijksfeesten, goede knuffels en lieve tradities.

Bedankt voor het zingen vanaf balkons, winkelen voor oude ouders en uit elkaar blijven - in pure zorg.

De Koningin en ik missen net zoveel als andere grootouders die onze kinderen en kleinkinderen knuffelen.
Maar dan hopen we vanuit het hart dat we veel terug krijgen in het nieuwe jaar!

In januari zijn we 30 jaar Koning en Koningin. Gedurende deze tijd hebben reizen door Noorwegen en het ontmoeten
van mensen ons de grootste vreugde gegeven. We hebben deze bijeenkomsten dit jaar erg gemist. Maar in plaats daarvan
hebben we, net als iedereen, contact gehouden met mensen op andere gebieden. We hebben onder meer veel brieven ontvangen.

We kregen enkele van de meest ontroerende op 17 mei. Toen ontvingen we enkele duizenden tekeningen
en groeten van schoolkinderen in de hoofdstad - aangezien ze dit jaar niet met de trein langs het
kasteel konden komen. Een aantal van de kinderen verwoordde precies wat velen van ons voelden:

"Ik mis alles sociaal. Dit was een beetje brutaal", schreef een meisje in de derde klas.
"Ik kan alleen een cake bakken, maar ik heb een vriend nodig die hem kan eten", schreef een ander.
En ik denk dat we het allemaal acht jaar lang met Alva eens kunnen zijn: "Ik kijk ernaar uit dat alles weer normaal wordt."

17 mei was tenslotte voor velen een dag van vreugde in het hele land. Daar hadden we nauwelijks op durven hopen. Juist dit jaar
was er alle reden om iets extra's te vieren, aangezien we de 75ste verjaardag van de bevrijding vierden. En juist op dat moment
werden onze waarden, alles waarop we voortbouwen en samen hebben gecreëerd, het zwaarst op de proef gesteld sinds de oorlog.

We hebben nu laten zien dat we een volksregering hebben die ook in tijden van crisis meedraagt.
Dat is gebouwd op wederzijds vertrouwen tussen de autoriteiten en de mensen - en tussen mensen.

We hebben moed en actie gezien in situaties waarin moeilijke keuzes moesten worden gemaakt.

We hebben in de loop van de tijd het belang ingezien van het met wijsheid en voorzichtigheid
omgaan met onze waarden. Dit heeft ons financiële steun gegeven toen we het echt nodig hadden.

We hebben een indrukwekkende wil, creativiteit en het vermogen om nieuw te denken
ervaren toen hele industrieën bijna van de ene op de andere dag lam lagen.

We hebben laten zien dat we bereid zijn veel van onszelf op te offeren voor het welzijn van de gemeenschap. Voor elkaar.

We bevinden ons in een ernstige situatie - zowel in Noorwegen als in de rest van de wereld. Maar crises dwingen veranderingen af
die zowel goed als noodzakelijk kunnen zijn - zelfs als ze pijnlijk zijn. De geschiedenis heeft ons dit keer op keer laten zien.

Even zagen we blauwe luchten en helder water op enkele van de meest vervuilde plekken op aarde. We dragen
deze foto bij ons. Het geeft hoop, het toont kansen - en het geeft ons ook een verantwoordelijkheid.

Dus, lieve allemaal - waar gaat de volgende weg naartoe?

We moeten waarschijnlijk voorbereid zijn op een nieuw jaar in het licht van onzekerheid en
moeilijkheden, maar ook met reden voor optimisme. De vaccins geven hoop aan de hele wereld.

Tegelijkertijd zullen het nog steeds moeilijke tijden zijn voor grote delen van onze samenleving en het bedrijfsleven.
We zullen nog steeds een ongewoon dagelijks leven hebben. Het is toegestaan om zowel bang, verdrietig als wanhopig te zijn.

We moeten genereus zijn met elkaar - en met onszelf. Voor beide dagen
stemming en moed fluctueren in ons allemaal. Het is volkomen natuurlijk.

Ik denk dat veel mensen het woord "vrijwilliger" aan het einde van het jaar waarschijnlijk
een beetje moe zijn geworden. Vrijwilligerswerk betekent meestal een schipper voor de gemeenschap,
die na gezamenlijke inspanningen kan eindigen met een kopje koffie of een worstje. Maar we zijn
niet gewend om voor ieder van ons deel te nemen aan marathonwerk, met een open einde.

Maar lieverds: juist dit vermogen om samen iets te bereiken heeft ons erdoor geholpen - zowel
nu als in het verleden. Nu moeten we proberen nieuwe krachten naar buiten te brengen waarvan
we misschien niet wisten dat we die hadden - in onszelf en als samenleving.

We moeten voor elkaar zorgen.

Ik heb speciale zorg voor onze kinderen en voor hen die jong zijn. Als het langer wordt tussen wachtposten,
kan veel leed en eenzaamheid onder de radar verdwijnen. Kwetsbare jongeren zijn extra kwetsbaar als ze hun
netwerk verliezen - of degene die ze vaak ziet. De coach, de leraar, de vader van een vriend...

Nu moeten we elkaars "één" zijn. Degene die stopt en kijkt, die een telefoon opneemt en vraagt.
Er zijn nu velen in ons land die het gevoel hebben dat het leven op de een of andere manier van
hen weggaat. Zowel jong als oud denken dat ze het slecht hebben:Voor jongeren is de leegte zonder
sociaal contact volkomen onnatuurlijk. Voor ouderen is elke dag kostbaar.

Terwijl we wachten, terwijl we doorgaan en onze dagen zo goed mogelijk leven, ben ik er zeker
van dat we iets belangrijks zullen leren dat we mee kunnen nemen, zelfs nadat dit voorbij is:

Velen van ons hebben ingezien hoe goed het dagelijks leven werkelijk is. Is dat niet het gebruikelijke dat we het meest missen?

We missen de goede, regelmatige klusjes en activiteiten die we als vanzelfsprekend hebben beschouwd. Om samen te komen
met vrienden, collega's en familie. Om ons te laten raken en enthousiast te worden over gedeelde ervaringen in een
cultuurhuis of op een voetbaltribune. We missen de ruimtes: de babbel bij de koffieautomaat, de willekeurige
ontmoetingen in de winkels. Het is vaak in de ruimtes dat waardevolle ontmoetingen tussen ons plaatsvinden.

We hebben ook nog iets belangrijks geleerd: we tolereren meer dan we denken. Het biedt innerlijke zekerheid en
kracht - zowel als individu als als natie. We zullen hier rekening mee houden wanneer de volgende krachttest komt.

Beste iedereen,
Ik kan niet zeggen dat alles goed komt en dat alles zal zijn zoals voorheen. Een jongen vroeg me in
een brief: "Koning Harald, bent u honderd jaar oud?" Daarop kan ik antwoorden: nee, zo oud ben ik niet.
Maar ik ben in een lang leven bij veel betrokken geweest en ik kan je beloven:

De pandemie waarin we ons nu bevinden, gaat voorbij. We hebben al eerder grote beproevingen doorstaan.
Op een dag zullen we terugkijken en elkaar vragen: hoe hebben we dit in vredesnaam gedaan?

Dan zullen we met onszelf weten dat het ons gelukt is omdat we al het beste hebben
gebruikt - in ieder van ons, in onze samenleving, in onze democratie. We moeten met
onszelf weten dat we erdoorheen zijn gekomen, want we hebben de hoop nooit opgegeven.

Want hoop is een manier van leven. Hoop is wil, hoop is actie.
Hoop is dat we onze ogen richten op iets dat voor ons logisch is - en het volgen.
De hoop zal ons allemaal naar 2021 brengen.

Ik wens ieder van jullie een gelukkig nieuwjaar!


Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / Det kongelige hoff


Op bezoek bij de slachtoffers in Gjerdrum, 3 januari 2021


Hunne Majesteiten de Koning en Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid De kroonprins heeft Gjerdrum op
3 januari 2021 bezocht na de catastrofale aardverschuiving met snelle klei op woensdagochtend.

"Het is een erg emotionele dag voor ons geweest. Ik vind het moeilijk om de juiste
woorden te vinden, want dit is zo vreselijk," zei Koning Harald na het bezoek.

De Koning en Koningin en Kroonprins Haakon ontmoetten evacués en familieleden, evenals gemeentelijke
functionarissen en hulpverleners en reddingswerkers die non-stop hebben gewerkt sinds de instortende klei
talloze huizen wegvaagde in de buurt van het administratieve centrum van Ask in de gemeente Gjerdrum.

Koning Harald en Koningin Sonja vertelden over de tragische verhalen die ze hoorden en prezen de hulpdiensten en vrijwilligers.

"We zijn uitvoerig geïnformeerd over het werk dat wordt verricht door de hulpdiensten. Het is
echt indrukwekkend - de zeer bekwame mensen, het uitstekende teamwerk. Wat we zagen was opmerkelijk.
Deze kleine gemeente met 7000 inwoners heeft een hartelijkheid die ons vandaag diep heeft geraakt.
Vastberadenheid en een gevoel van mededogen doordrongen alles wat we tegenkwamen," zei de Koningin.

Zes dodelijke slachtoffers zijn bevestigd, terwijl vier mensen nog steeds worden vermist.
Tien mensen werden geregistreerd als gewond bij de aardverschuiving van woensdag en werden
vervoerd naar het ziekenhuis of een lokaal spoedeisende behandelingscentrum.

De Koning en de Koningin arriveerden net voor 11.00 uur 's ochtends met de Kroonprins in het cultureel
centrum Gjerdrum. Ze werden ontvangen door burgemeester Anders Ostensen, hoofd van politie Ida Melbo
Oystese en leider van de taskforce Anders Solberg Bru van het Noorse politiedistrict Oost.

De taskforce-leider beschreef de situatie in het getroffen gebied en de reddingsoperatie die nog gaande is. Brandweer- en
reddingspersoneel en politiebemanningen zijn druk op de grond. Helikopters, drones en honden worden ook ingezet bij de zoektocht.

Ook vertegenwoordigers van de gezondheids- en zorgdiensten, de brandweer- en
reddingsdienst en de krijgsmacht gaven informatie over hun activiteiten.

Na de eerste briefing werden Koning Harald, Koningin Sonja en Kroonprins Haakon vergezeld naar een nieuwe
vergaderruimte om door gemeenteambtenaren en vrijwilligersorganisaties te worden geïnformeerd over de
zorg die wordt verleend aan personen die door de ramp zijn getroffen, inclusief familieleden.

"We zijn een gemeente die onder grote druk staat, in een surrealistische situatie", zei burgemeester Anders Ostensen.

"In de vroege uren van woensdagochtend," vervolgde hij, "veranderde deze gemeente van een kleine,
slaperige plaats in het centrum van een van de ergste rampen in Noorwegen van de afgelopen tijd.
We oefenen voor crises en crisismanagement, maar dit ging veel verder dan we konden bevatten."

Volgens het Noorse Water Resources and Energy Directorate (NVE) was de snelle klei-aardverschuiving bij
Ask in Gjerdrum een van de grootste die ooit in Noorwegen zijn opgetekend. Sinds de aardverschuiving van
de Verdal in 1893 is er in het land niet meer een aardverschuiving van deze omvang geweest.

In Gjerdrum werden 31 wooneenheden in minstens negen gebouwen weggevoerd in het
snelle kleipuin. Ook andere infrastructuur werd vernield, waaronder garages.

Zweedse reddingswerkers hebben bijgedragen aan de reddingsoperatie, maar zijn nu teruggekeerd naar Zweden. Tijdens het
bezoek van de Koning, de Koningin en de Kroonprins zetten reddingsploegen hun werk in het aardverschuivingsgebied voort.

Koning Harald, Koningin Sonja en Kroonprins Haakon werden opgewacht door bisschop Atle Sommerfeldt buiten
de Gjerdrumkerk. Na binnenkomst staken ze kaarsen aan voor degenen die door de ramp waren getroffen.

Na het aansteken van de kaars reisden de Koning en de Koningin naar het Olavsgaard Hotel in Hvam, waar ze
evacués en andere mensen ontmoetten die door de glijbaan waren getroffen. De Kroonprins reisde naar het
Clarion Hotel in Gardermoen om daar met mensen in vergelijkbare omstandigheden te praten.

"De mensen die door deze crisis zijn getroffen, bevinden zich midden in een zeer moeilijke situatie", zei
de Kroonprins na een ontmoeting met familieleden en geliefden van mensen van wie de dood is bevestigd of
die nog steeds worden vermist, evenals mensen die hun huis waren kwijtgeraakt of geëvacueerd.

"De verhalen die ze vertellen zijn schokkend en buitengewoon krachtig. Het is pijnlijk om te voelen
wat ze doormaken. Er zijn heel veel mensen die willen helpen" zie Kroonprins Haakon, en prees de
onvermoeibare inzet en vastberadenheid van reddingswerkers, de gemeente en vrijwilligers.


Foto: Lise Åserud, NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Tor Erik Schroder, NTB / Det Kongelige Hoff


De Koning reikte de Fire Soul Prize uit, 9 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning reikte de Noorse Sportprijs uit aan de Geest van het Jaar:
Finn-Magne Simonsen uit Bjerkvik. De presentatie vond plaats tijdens een audiëntie
in het Paleis en was vanavond te zien tijdens het Sportgala op NRK.

Meer dan 400 coaches, winkelstewards en anderen met posities in de sport waren voor de prijs
genomineerd. Hieruit selecteerde de jury elf genomineerden voor de provincie. Finn-Magne Simonsen
(72) was de kandidaat voor het sportdistrict Nordland, en hij koos uiteindelijk de jury. Aangezien
het Sportgala van dit jaar digitaal is, moest de presentatie plaatsvinden vóór de uitzending van
vanavond, en ontmoetten twee zeer sportief geïnteresseerde mannen elkaar in het Paleis.

Tijdens het gala van vanavond bedankte de ijver van dit jaar de clubs die hem hadden genomineerd en alle
fanatiekelingen waarmee hij in Bjerkvik heeft samengewerkt. Zonder hen zouden de faciliteiten niet zijn
gerealiseerd of zouden alle gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. "Ik deel de prijs met jullie," zei
Simonsen, die beloofde hen te blijven stimuleren voor vrijwilligerswerk en andere inspanningen.

Maar in de eerste plaats ging de dank uit naar zijn vrouw Toril, die voor al
het andere zorgde, zodat hij zich kon wijden aan zijn toewijding aan de sport.

Al in de twintig raakte Simonsen betrokken bij sport en vrijwilligerswerk, en na meer dan 50 jaar is hij nog steeds
betrokken in zijn geboortedorp Bjerkvik ten noorden van Narvik. Hij speelde actief voetbal tot hij midden dertig was,
en alle drie zijn kinderen zijn bij verschillende sporten betrokken geweest. Simonsen heeft daar altijd in de rij gestaan.

Hij heeft in het Narvik Stadium gewerkt, was de manager van de Bjerkvik zwemhal en leidde Bjerkvik Idrettsforening.
Hij was ook de algemeen directeur van Mjolner. Hij leidde het huiscomité voor de bouw van de Bjerkvikhallen en is
nu de leider van de Border Crossing Challenge (BCC) - een wielerwedstrijd in Bjerkvik.

Simonsen is als gepensioneerde net zo actief als voorheen. "Nu ben ik betrokken bij BCC, en bij de strandpromenade in
Bjerkvik. De geest van hard werken in Bjerkvik is geweldig, en ik moet veel opscheppen, zegt de vurige ziel van dit jaar.

Het sportgala is dé sportfeestavond en ieders kans om hulde te brengen aan de sporthelden
die ons onvergetelijke momenten bezorgen. Elk jaar worden atleten, teams, coaches en een
gepassioneerd persoon die het jaar ervoor een buitengewone inspanning heeft geleverd, erkend.

Vanaf het allereerste begin in 2002 werd het Sportgala live uitgezonden op tv, maar vanwege covid-19
moest het gala dit jaar digitaal gaan. De pandemie heeft van 2020 een ander sportjaar gemaakt, net als
voor de rest van de wereldgemeenschap. Vurige zielen zijn misschien wel belangrijker dan ooit.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/Det Kongelige Hoff


Vaccinatie van de Koning en de Koningin, 13 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin zijn vandaag, 13 januari 2021 ingeënt tegen het coronavirus.

Het koningspaar krijgt over drie weken het volgende vaccin.


Koning Harald en Koningin Sonja 30 jaar op de Noorse Troon, 17 januari 2021


Vandaag, 17 januari 2021, is het 30 jaar geleden dat Hunne Majesteiten de Koning en Koningin
de Koning en Koningin van Noorwegen werden. Hier is hun groet aan de inwoners van Noorwegen.

"Op 17 januari zijn we 30 jaar koning en koningin van Noorwegen. We zijn zo dankbaar dat we deze jaren met jullie hebben gedeeld.

We hebben Noorwegen en het Noorse volk kunnen volgen door een spannende tijd van ontwikkeling en overgang.

We denken met dank terug aan de honderden reizen en bezoeken die we in de loop van deze jaren door dit prachtige land
hebben gemaakt. We herinneren ons de vele mogelijkheden die we hebben gehad om mensen te ontmoeten - hoog in de bergen,
op de plateaus,langs de kust en in de bossen, steden en dorpen. We zijn samengekomen in alle weersomstandigheden, onder
alle omstandigheden. We hebben gelukkige, vreugdevolle momenten gedeeld - en tijden van verdriet en rouw.

We zijn altijd met veel warmte en gastvrijheid ontvangen wanneer we op bezoek
kwamen - ongeacht de gelegenheid. Dit is iets dat we ten zeerste waarderen.

We hebben een diverse mensen leren kennen die creativiteit, vitaliteit en veerkracht tonen in alles wat
ze doen. Die mogelijkheden zien - en vooral om elkaar geven. In heel Noorwegen komen we mensen tegen die
een blijvende liefde koesteren voor hun geboorteplaats, hun lokale gemeenschappen en hun medemensen.

Dit maakt ons eindeloos blij en trots.

Bedankt dat je ons tot nu toe op onze reis hebt vergezeld!"


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Gezondheid Koning Harald, 28 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning is tot zondag 31 januari 2021 met ziekteverlof wegens pijn in zijn been.
Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Haakon zal op 29 januari 2021 het kabinet voorzitten.

Zijne Majesteit de Koning werd zaterdagochtend 29 januari 2021 voor een operatie opgenomen in Rikshospitalet.
De koning wordt geopereerd aan een geblesseerde pees boven zijn rechterknie.

De Koning is tot 14 februari met ziekteverlof. Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins
Haakon oefent in die periode de constitutionele taken van de koning uit.

30 januari 2021: De operatie van Zijne Majesteit de Koning in Rikshospitalet
was succesvol en de koning verkeert in uitstekende vorm.

12 februrari 2021: Zijne Majesteit de Koning is nog in training na de
operatie aan gescheurde pezen boven de knie twee weken geleden.

Artsen bevelen verdere rehabilitatie aan voordat de koning zijn constitutionele taken hervat.

Het ziekteverlof wordt daarom verlengd tot en met zondag 14 maart. De Koning
verblijft momenteel in Kongsseteren, waar hij fysiotherapie krijgt.

12 maart 2021: Het ziekteverlof van Zijne Majesteit de Koning wordt verlengd.

Het ziekteverlof van Zijne Majesteit de Koning wordt verlengd tot 11 april 2021.

De Koning herstelt goed en gaat na de operatie door met de behandeling en training van gescheurde pezen boven de knie.

10 april 2021: Zijne Majesteit de Koning hervat zijn taken.

Zijne Majesteit de Koning hervat zijn constitutionele taken vanaf maandag 12 april 2021.


Zus Prinses Astrid 89 jaar


Prinses Astrid, mevrouw Ferner wordt op 12 februari 2021 89 jaar.
De Prinses is volop in beweging en heeft in 2020 verschillende officiële opdrachten gehad.

Prinses Astrid, mevrouw Ferner vertegenwoordigt nog steeds Zijne Majesteit de Koning en het Koninklijk Huis.
Ze heeft elk jaar verschillende officiële opdrachten, is voorzitter van de raad van bestuur van Kroonprinses
Märtha's Memorial Fund en heeft twaalf beschermingen die ze opvolgt. Door haar werk heeft Prinses Astrid speciale
nadruk gelegd op de zorg voor de zwakken in de samenleving en op de inclusie van degenen die een beetje anders zijn.

De Prinses houdt van sport en het buitenleven en is samen met Zijne Majesteit een trouwe gast in Holmenkollen en
bij andere grote sportevenementen. Toen prinses Astrid 70 werd, kreeg ze van de overheid een erepensioen.

Prinses Astrid trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner (1927-2015). Het echtpaar kreeg
vijf kinderen en Prinses Astrid heeft zeven kleinkinderen en een achterkleinkind.

De verjaardag wordt privé gevierd.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Koning Harald 84 jaar


Op 21 februari 2021 vierde Koning Harald zijn 84ste verjaardag. Prinses Märtha-Louise markeerde dit met een nieuwe foto.


Foto: Prinses Märtha-Louise / https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Internationale Vrouwendag, 8 maart 2021


Vandaag vieren we vrouwen en het geweldige meesterschap dat we omvatten en
injecteren in alle delen van de wereld en in het leven in het algemeen.

Het is een dag om op te komen voor de rechten van vrouwen en ons aangeboren recht op
gelijkheid op alle gebieden van ons leven dat al generaties lang wordt geschonden.

Voor mij is elke dag een Internationale Vrouwendag waarop ik de genialiteit van vrouwen vier, waar we onze waarde kennen en
lang blijven staan, ons uitspreken en geduldig naar voren leunen voor degenen die het nog niet begrijpen, om bij te praten.

De belangrijkste persoon die me dit doorzettingsvermogen heeft getoond, is mijn moeder, Koningin Sonja, die mijn
hele leven een baken van licht is geweest voor de rechten van de vrouw. Ik heb haar zien worstelen om haar draai
te vinden, vechtend voor haar recht om gewoon een kantoor en een natuurlijke plek aan tafel te hebben in een door
mannen gedomineerde organisatie waar vrouwen geen plaats hadden als kroonprinses, om op te bloeien tot waar ze nu
is; een sterke en onafhankelijke vrouw wiens mening gewaardeerd en gerekend wordt als koningin.

Ze heeft altijd andere vrouwen gezien, voor hen geworteld en opgetild, de organisatie volledig veranderd
samen met mijn vader (ja, we hebben de mannen ook nodig) naar een gendergelijkheidsorganisatie.

Ik ben echt trots op je, mam, dat je de verandering blijft en zo'n sterke vrouw bent, je doelen kent en
het voor iedereen om je heen duidelijk maakt dat vrouwen belangrijk zijn om iedereen voorspoedig te maken.

Ik kies ervoor om uit te dagen om haar nalatenschap voort te zetten. Elke dag en
elke dag. Blijf liefde verspreiden, mijn mooie zusters. Sterk is het nieuwe mooi!


Foto: Prinses Märtha-Louise / https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: Prinses Märtha-Louise / https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Queen Sonja's Honor March, 12 maart 2021


Sinds 5 maart 2021 is een groep hardheads over de berg van Hardanger naar
het paleis gelopen in wat ze Queen Sonja's Honor March hebben genoemd.

Na dagen zonneschijn, maar ook veel wind en sneeuw, zijn de mannen vandaag eindelijk aangekomen bij het Paleis in Oslo.
Het plan was om in een publiek te komen, maar door de corona pandemie was het een goed gesprek met digitale oplossingen.

De mannen hadden als geschenk aan de Koningin onder meer een van de laatste ski's die in de oude
Utne Ski Factory in Hardanger werd geproduceerd, met de namen van alle reisdeelnemers erin gegraveerd.


Foto: Simen Sund / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Grote Skagen-tentoonstelling geopend, 18 maart 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft vandaag de digitale opening gemaakt van een tentoonstelling met Skagen-schilder
Anna Ancher. Tegenwoordig valt het licht van Skagen over het Lillehammer Art Museum.

De tentoonstelling "Anna Ancher - Skagen's binnen- en buitenruimte" is
de grootste Anna Ancher-tentoonstelling ooit buiten Denemarken.

"De schilderijen van Anna Ancher zijn comfortabel om te rusten in zowel het oog als de geest. Maar ze dagen ook uit: als
je de breedte van haar werk en de verschillende versies van hetzelfde motief bestudeert, ontdek je dat ze ons dwingt ons
te concentreren op wat belangrijk is, het onbeduidende weg te pellen", zei Koningin Sonja in haar toespraak.

De Koningin bedankte het museum en alle betrokkenen die onder veeleisende omstandigheden een tentoonstelling hebben gemaakt.

"Het kunstleven lijdt onder de pandemie. En wij - die gewoonlijk voedsel, levensvreugde en
inspiratie vinden door kunstervaringen - verlangen. Daarom brengt deze tentoonstelling in
zowel concrete als abstracte zin licht over. Heel erg bedankt hiervoor", zei ze.

Voorafgaand aan de digitale opening kreeg de Koningin een rondleiding door de tentoonstelling
van curator Cecilie Skeide en kunstenaar Hanne Borchgrevink, die de muren heeft ingekleurd.

Anna Ancher (1859–1935) is een van de belangrijkste kunstenaars van Scandinavië in de periode 1880-1920.
Haar zonnige interieurs en intieme portretten behoren tot de canon van de Scandinavische kunst.

De tentoonstelling bestaat uit bijna 200 schilderijen, veel tekeningen en een uitgebreid
contextueel materiaal met brieven, schetsboeken, foto's en cultuurhistorische objecten.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het National Museum of Art in Kopenhagen
en Skagen's Art Museums, waar hij vorig jaar aan meer dan 250.000 mensen werd getoond.


Werelddag van het Downsyndroom, 21 maart 2021


21 maart is Wereld Downsyndroom Dag en Prinses Märtha-Louise feliciteert haar.
"We vieren dat iedereen even uniek is."

"Beste iedereen! Gefeliciteerd met Werelddag voor het Downsyndroom",
Prinses Märtha-Louise begint de videogroet met - en gaat verder.

"Vandaag vieren we dat ieder van ons volledig uniek is. We vieren dat alle mensen even waardevol zijn. We vieren
dat we allebei aardig en aardig zijn, blij en verdrietig over elkaar. Dat is wat het is om mens te zijn.

Het is voor ons allemaal een bijzonder jaar geweest. Velen hebben zich extra eenzaam
gevoeld zonder de reguliere activiteiten die zoveel betekenen - en met minder menselijk
contact dan normaal. Maar nu hopen we allemaal dat het snel mooiere tijden zal worden.

En vandaag - op Werelddag voor het Downsyndroom - is er sowieso een goede reden om
feest te vieren. We vieren dat iedereen even uniek is. Gelukkige verjaardag allemaal!"


Foto: Simen Løvberg Sund/Det Kongelige Hoff


Paasgroeten van de Koning, 26 maart 2021


Beste iedereen,

Er zijn op dit moment waarschijnlijk geen woorden meer die helpen. Wat we nodig hebben, is het einde zien van de
situatie waarin we ons al meer dan een jaar bevinden. Velen zijn moe en van streek. We missen allemaal het gewone
leven. Toch - en juist daarom - zal ik nu voor Pasen zeggen dat ik aan je denk.

Het Noorse volk heeft gedurende een lange periode een unieke eenheid, vertrouwen en aanpassingsvermogen getoond. Ik ben echt onder de indruk!

Maar jij, nu klaart het op. En misschien hebben we onze eenheid meer dan ooit nodig. We moeten elkaar
vrijgevigheid en vriendelijkheid tonen. We moeten elkaar versterken in de overtuiging dat het einde nabij is.

Ik wil jullie allemaal een zo prettig mogelijke Pasen wensen. Velen van ons zijn teleurgesteld dat we niet bij vrienden
en familie kunnen zijn. Ik hoop nog steeds dat iedereen zal proberen zijn best te doen op basis van de situatie waarin
we ons bevinden. Dat we allemaal vreugde kunnen vinden in kleine dingen die we toch kunnen doen.

Vrolijk Pasen iedereen!


Foto: Simen Løvberg Sund/Det Kongelige Hoff

Gedistribueerde steun voor de 120ste verjaardag van de geboorte van Kroonprinses Märtha, 28 maart 2021


Tegenwoordig ontvangen 95 organisaties, teams en verenigingen in het hele land steun voor
sociale en humanitaire initiatieven van het Herdenkingsfonds van kroonprinses Märtha. Het
gebeurt op de dag 120 jaar nadat Kroonprinses Märtha werd geboren.

"Het is mij een genoegen dat ik elk jaar in verband met mijn moeder, de verjaardag van Kroonprinses Märtha, zoveel
geluk heb dat ik geld mag verdelen voor sociale en humanitaire initiatieven in organisaties en verenigingen uit
heel Noorwegen. Dit jaar is het 120 jaar geleden dat mijn moeder werd geboren, en dat maakt de uitreiking van
dit jaar speciaal voor mij", zegt prinses Astrid, mevrouw Ferner.

Dit jaar zijn 174 aanvragen voor financiële ondersteuning binnengekomen. In het kader van de jaarvergadering van
het Herinneringsfonds zijn onder leiding van de prinses 95 aanvragen gehonoreerd. Er was een totale toewijzing
van 575.000 NOK. De standaard bijdrage is NOK 5.000, maar in sommige gevallen wordt een hoger bedrag toegekend.

De ontvangers zijn zorgverenigingen, verenigingen van gepensioneerden en lokale verenigingen van verschillende
verenigingen en organisaties die zich inzetten voor mensen met diagnoses en allerlei soorten uitdagingen.
Typische maatregelen die worden ondersteund zijn reizen, lezingen en andere evenementen van sociale aard.

Het fonds is op 1 april 1929 opgericht naar aanleiding van het huwelijk tussen Kroonprins Olav en Prinses Märtha.
Na het overlijden van de kroonprinses op 5 april 1954 werd besloten het fonds voort te zetten ter nagedachtenis
aan de zorg van de Kroonprinses voor haar medemensen. Prinses Astrid, mevrouw Ferner heeft het bestuur van het
Herinneringsfonds geleid sinds het overlijden van Kroonprinses Märtha.

Kroonprinses Märtha werd op 28 maart 1901 in Stockholm geboren als een Noorse en Zweedse prinses. Ze was de
tweede oudste dochter van Prins Carl van Zweden en Prinses Ingeborg van Denemarken. In 1929 trouwde ze met
Kroonprins Olav in de kathedraal van Oslo en werd ze de kroonprinses van Noorwegen. De alliantie werd zeer
goed ontvangen en gezien als een symbool dat de wonden na de ontbinding van de unie waren genezen.

Kroonprinses Märtha had een groot werkvermogen en een open, winnend karakter, en ze werd al snel een populaire
en gerespecteerde vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis. Ze had een aantal vertegenwoordigingstaken en na
de dood van Koningin Maud in 1938 werd de kroonprinses de first lady van het land.

Na de aanval van Duitsland op Noorwegen op 9 april 1940 slaagden Kroonprinses Märtha en de drie kinderen van het
kroonprinspaar erin om op uitnodiging van Franklin D. Roosevelt naar de Verenigde Staten te komen. Daar werkte
de Kroonprinses onvermoeibaar voor de Noorse belangen, en haar vriendschap met het presidentiële echtpaar hielp
haar een doorbraak te bezorgen. Ze nam deel aan een breed scala van gebieden, van officiële bezoeken, lezingen
en toespraken tot hulpmissies en vluchtelingenwerk.

De Kroonprinses keerde op 7 juni 1945 terug naar Noorwegen met haar kinderen en Koning Haakon. Ze werd met grote
warmte begroet - haar grote inspanningen tijdens de oorlog hadden haar nog populairder gemaakt onder de mensen
thuis. Door de slechte gezondheid van Koning Haakon namen de kroonprins en kroonprinses verschillende
vertegenwoordigingstaken over. De Kroonprinses nam steeds meer taken op zich en hield zelfs de
nieuwjaarstoespraken in 1946 en 1950. De gezondheid van de Kroonprinses was echter ook niet goed.
Het was een strijd om Kroonprins Olav en de familie toen Kroonprinses Märtha op 5 april 1954 stierf.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Royal Norwegian Information Service, De kongelige samlinger


Reactie Noorse Koninklijke Familie op overlijden Prins Philip, 9 april 2021


De koninklijke familie heeft het nieuws dat Zijne Koninklijke Hoogheid de
Hertog van Edinburgh is heengegaan met groot verdriet ontvangen.

"Onze gedachten zijn bij Koningin Elizabeth en de rest van haar familie. We betuigen
ook onze condoleances aan het Britse volk ”, zei Zijne MajePaasgroeten van de koningsteit Koning Harald.

Zijne Majesteit heeft besloten dat er vandaag en op de dag van de begrafenis
een vlag halfstok zal worden gehesen vanaf het balkon van het Paleis.


Jongeren geven hoop voor de toekomst, 23 april 2021


"Ik hoop en geloof dat de ervaringen van het afgelopen jaar het bewustzijn van het zorgen voor de
natuur en onze planeet zullen vergroten", zei Zijne Majesteit de Koning in zijn digitale groet aan
de nationale bijeenkomst van de Noorse Vereniging voor Natuurbehoud vanmiddag.

Vanwege de pandemie verloopt de landelijke bijeenkomst van de Vereniging voor Natuurbehoud digitaal.
De vereniging werd opgericht in 1914 en is de oudste natuur- en milieubeschermingsorganisatie
van Noorwegen met meer dan 100 provinciale en lokale teams in het hele land.

Koning Harald is jarenlang de hoge beschermheer van de Nature Conservation Association geweest.

"Voor de natuur zorgen is voor onszelf zorgen en voor degenen die na ons komen. U van de Nature
Conservation Association weet dit als geen ander. Gelukkig zijn tegenwoordig veel jongeren
betrokken bij natuurbehoud. Het geeft me hoop voor de toekomst", zei de Koning in zijn groet
aan de afgevaardigden van de Nationale Vergadering die de toespraak online volgden.

"Het geeft ook reden tot optimisme - namens de natuur - te weten dat de Nature Conservation
Association meer dan 30.000 leden heeft, verspreid over het hele land."

De leden van de Norwegian Society for Nature Conservation werken met een breed scala aan vraagstukken op het
gebied van milieu en natuurbehoud, maar vooral op het gebied van natuurbehoud, klimaat, energie en transport.

De organisatie is betrokken geweest bij de strijd voor veel van de wetten
die tegenwoordig cruciaal zijn voor de bescherming van de natuur.

Het klassieke natuurbeheer met behoud van natuurgebieden en soorten is nog steeds een kerngebied
voor de organisatie, maar het werk met klimaat, energie en transport is steeds omvangrijker
geworden en vormt nu een centraal onderdeel van het werk van de Vereniging Natuurbeheer.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


De Koning gaat aan boord, 6 mei 2021


Het zomerseizoen van dit jaar is officieel begonnen voor de bemanning en officieren op het Koninklijk
Schip "Norge", wanneer Zijne Majesteit de Koning aan boord gaat van het schip. Dit is vanmiddag gebeurd.

Koning Harald ging met de geachte Kroonprins aan boord om te inspecteren of het schip klaar is voor gebruik.

De traditie van koninklijke inscheping gaat terug tot 1948, toen koning Haakon VII "Norge" als geschenk
ontving van het Noorse volk. Het schip was voor de 75ste verjaardag van de Koning en de wens om
Koning Haakon te bedanken voor zijn inspanningen in de strijd tegen de Duitse bezettingstroepen.

De Koning en Kroonprins werden ontvangen door de kapitein, commandant Geir Vidar
Thorkildsen, toen ze aan boord gingen van Filipstadkaia in de haven van Oslo.

De afgelopen weken is er aan boord hectisch gewerkt om het Koninklijke Schip klaar te maken voor het seizoen
van dit jaar. Touwen zijn vervangen, de vloer is gepoetst, er wordt geverfd, gepatcht en geschuurd zodat het
schip zich van zijn beste kant kan laten zien. De machinekamer zelf straalt als het schip gekeurd moet worden.

Vanwege de aanhoudende pandemie is het zeilprogramma voor dit jaar nog niet klaar,
maar het Koninklijke Schip zal in de zomer langs de Noorse kust varen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet


Tekeningen in Slottsparken, 12 mei 2021


Afgelopen 17 mei 2020 ontvingen de Koning en de Koningin meer dan 4.000 tekeningen van kinderen in Oslo. We
naderen nu een nieuwe nationale feestdag en een selectie van de tekeningen wordt tentoongesteld in Slottsparken.

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin keken door de tekeningen
die nu langs de "Broadway" door het park te zien zijn.

Het was de burgemeester van Oslo, Marianne Borgen, die voor 17 mei vorig jaar het initiatief
voor de tekeningen nam, en dinsdag was ze aanwezig bij de kleine tentoonstelling in
Slottsparken. Acht zilveren jongens zetten de toon met "We are a nation we are with".

Het is een traditie dat de scholen van Oslo op 17 mei met de trein over de Slottsplassen
gaan, waar de koninklijke familie de ontvangst ontvangt vanaf het kasteelbalkon. Toen dat
niet mogelijk was, nodigde de burgemeester de kinderen uit om tekeningen in te sturen naar
de koninklijke familie en te vertellen over hun mooiste herinneringen op 17 mei.


Foto: Simen Sund / Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund / Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund / Det Kongelige Hoff


Foto: Simen Sund / Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Osmundsen / Det Kongelige Hoff


Het verhaal van de A-1, 16 mei 2021


Op 17 mei 2021 gaat de pas gerenoveerde Buicken A-1 weer op tournee. De iconische auto heeft een technische
en esthetische boost gekregen sinds de rit door de straten van Oslo op Nationale Feestdag vorig jaar.

De roadmaster uit 1939 heeft een nieuwe mooie overkapping gekregen. Hij glanst
wat extra in de lak en de auto heeft een nieuwe koppeling en nieuwe banden.

Waar nodig is een upgrade belangrijk geweest, maar zonder overmatig te herstellen. De
oude lederen stoelen zijn bewaard gebleven, maar de naden zijn opgehaald en opnieuw
genaaid in de originele gaten. Daarnaast zijn de schokbrekers gerestaureerd.

De Buick Roadmaster Series 81C was oorspronkelijk een geschenk van General Motors aan Kroonprins
Olav en Kroonprinses Märtha. Ze kregen het tijdens een lange reis naar de Verenigde Staten in 1939.

De auto zou al snel een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de koninklijke familie blijken te zijn.

Bij hun thuiskomst op 7 juni 1945 zaten Koning Haakon en Kroonprinses Märtha in de auto. De straten
van de hoofdstad waren vol vlaggen en juichende menigten op de rit van Honnorbryggen naar het paleis.

Achtervolgden Kroonprins Olav en de kinderen in een vergelijkbare auto, C-1473, een model uit 1938, dat toebehoorde
aan de familie Nagell-Erichsen. Dezelfde auto werd gebruikt toen Kroonprins Olav tijdens de bevrijdingsdagen in mei
1945 door de straten van Oslo reed, met Max Manus als gewapende bewaker voorin. A-1 keerde begin juni terug.

De eerbiedwaardige auto werd gebruikt door Koning Olav in verband met de ondertekening
in de Nidaros-kathedraal in Trondheim in 1958 - en door de Koning en de Koningin in verband
met de ondertekening in 1991. Hij werd ook gebruikt op de officiële dag van Kroonprins Haakon
in juli van hetzelfde jaar en tijdens de opnames van "Max Manus" in 2008.

Vanaf de 18e verjaardag van de Kroonprins zou het bijna 29 jaar duren voordat de auto weer in een officiële
context zou worden gebruikt door de koninklijke familie. Het kreeg de nodige veiligheids- en technische
beoordeling en bereidde zich voor op de ritten in Asker en Oslo op 17 mei 2020.


Foto: Liv Anette Luane, Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det Kongelige Hoff


Noorse Nationale Feestdag!, 17 mei 2021


Om 11.30 uur kwam de koninklijke familie naar buiten op het Paleisbalkon en om 12.00 uur
klonk het Noorse volkslied over het Paleisplein. Dit was een van de vele hoogtepunten van
vandaag voordat de festiviteiten aan boord van het Royal Yacht werden afgesloten.

De viering van de Dag van de Grondwet in 2021 was weer anders dan de meeste andere jaren. Desalniettemin werden
veel van de gebruikelijke tradities van die tijd in stand gehouden - in een iets andere vorm. Dit jaar werden de
plannen voor het programma van de koninklijke familie van tevoren aangekondigd, waarbij sommige details werden
achtergehouden om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor infectiebeheersing werden nageleefd.

Traditioneel begroeten de kroonprins en kroonprinses en hun familie de kinderparade van de
gemeente Asker vanaf de trappen buiten Skaugum Estate op 17 mei. Vandaag liepen ze echter over
de met bomen omzoomde oprijlaan naar de voorpoort om vertegenwoordigers van de gemeentelijke scholen
te begroeten, evenals leden van de plaatselijke koren, fanfares en verkenningstroepen.

'We missen je in Skaugum,' zei Kroonprins Haakon. De familie genoot van de gelegenheid
om met iedereen te praten die de regen had getrotseerd om daar te zijn.

"Gelukkig voor ons zijn de beperkingen van onze vrijheid slechts beperkt in de tijd", zei burgemeester van
Asker Lene Conradi. In haar opmerkingen prees ze ook de inspanningen van jongeren om zich tijdens de pandemie
aan de regels voor infectiebeheersing te houden. Vertegenwoordigers van de eindexamenklassen van de middelbare
scholen van Asker waren vandaag onder degenen die de kroonprins en familie in Skaugum ontmoetten.

Na de bijeenkomst bij de voorpoort maakten de kroonprins en kroonprinses en hun familie een ritje rond Asker.
De route was niet vooraf aangekondigd en hun bezoeken aan het woonzorgcentrum Gullhella, het condominiumcomplex
Korpåsen en de school in Blakstad kwamen als een grote verrassing voor de bewoners.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Terje Pedersen, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff

Om 11.30 uur kwam de koninklijke familie naar buiten op het paleisbalkon. Ze werden opgewacht
door een fanfare van Zijne Majesteit de Garde van de Koning, die zich voor het paleis bevond.
De spandoeken van drie scholen werden naar buiten gebracht door vertegenwoordigers van de
leerlingen: de eerste Ruselokka-school, die dit jaar 150 wordt, dan de Bestum-school, die haar
honderdjarig bestaan viert, en ten slotte door Ellingsrudåsen, die 50 wordt. Dit zijn de scholen
die de leiding zouden hebben gehad over de kinderparade was dit een normaal jaar geweest. Vandaag
vertegenwoordigden ze alle scholen van Oslo tijdens de viering op het Paleisplein.


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff

Om 12.00 uur werd het Noorse volkslied gezongen. Het Norwegian Girls' Choir leidde de zang
samen met het Bislett Boy's Choir, het Boltelokka Girls' Choir en de Military Marching Band
van His Majesty The King's Royal Guard. De viering voor het paleis omvatte toespraken, een
presentatie van enkele reflecties van jongeren, een boorexpositie en zang- en dansvoorstellingen.

De koninklijke familie keek naar de viering vanaf het balkon van het paleis
en zong mee terwijl mensen in heel Noorwegen het volkslied zongen.

Net als vorig jaar maakten het Koninklijk Paar en de Kroonprins en Kroonprinses ook dit jaar een ritje
in de districten van Oslo na het evenement op Slottsplassen. De details van de route werden geheim
gehouden, om te voorkomen dat velen dicht bij elkaar zouden komen. Oorspronkelijk was het plan om
open oldtimers te gebruiken, met de klassieke A1 op de voorgrond, maar de weergoden wilden het anders.
Ondanks de regen waren er veel blije mensen langs de routes.

De colonnes met de Koning en Koningin en de Kroonprins en Kroonprinses namen afzonderlijke routes en bezochten
de districten Årvoll, Okern, Toyen, Grünerlokka en Sagene voordat ze bij het Stadhuisplein aankwamen.
Onderweg verblijdden de marcherende bands van de plaatselijke school de toeschouwers met hun muziek.


Foto: Hege Hognestad / Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det kongelige hoff

Voor veel van degenen die direct langs de kust wonen, is een bootprocessie een natuurlijk onderdeel
van de viering van de Dag van de Grondwet. Vandaag werd de processie in de binnenste fjord van Oslo
begeleid door het Royal Yacht Norge. De koninklijke familie sloot het officiële programma van de dag
af aan boord van de Norge, zwaaiend naar de talloze boten en mensen die op hun balkons, naar de kades
of in hun boten kwamen om te genieten van de processie langs de fjord.


Foto: Prinses Ma¨rtha-Louise


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Foto: Koningin Sonja / Det Kongelige Hoff


Hulde aan de Handicap Association, 5 juni 2021


Prinses Astrid, mevrouw Ferner benadrukte de onvermoeibare inspanningen van de Norwegian
Handicap Association om de situatie van gehandicapten te verbeteren in haar begroeting
van het 90-jarig jubileum van de vereniging vandaag.

"Meer gelijke behandeling zou niet het geval zijn geweest zonder de Noorse Vereniging voor Gehandicapten.
Dappere vrouwen en mannen hebben decennialang gewerkt en gevochten voor hun medemensen. De Handicap
Association is de sterke en duidelijke stem die sprak. U heeft een duidelijke visie op het creëren
van een samenleving waarin gehandicapten dezelfde kansen hebben als anderen om te leven in
overeenstemming met hun eigen wensen, mogelijkheden en interesses, en om volledig bij te
dragen en deel te nemen", zei Prinses Astrid, mevrouw Ferner in haar toespraak.

In het begin van de 20e eeuw hadden mensen met een handicap weinig rechten. Maar in de jaren twintig
ontstond in Noorwegen een netwerk van teams en verenigingen. De meesten waren religieus en wilden graag
liefdadigheidswerk doen - zelfs voor gehandicapten. Dit was ook de oorsprong van de Norwegian Handicap
Association, die werd opgericht tijdens een constituerende bestuursvergadering in januari 1931.

In de naoorlogse periode nam het aantal gehandicapten in Noorwegen toe. Dit was deels te wijten
aan een groot aantal oorlogsslachtoffers, deels aan de grote poliomyelitis-epidemieën van de
jaren veertig en vijftig en de diagnose hersenverlamming vanaf 1950. Vanaf 1960 nam het aantal
ongevallen toe in het verkeer, op het werk, bij sportactiviteiten en thuis.

Welzijnsregelingen, behandelings- en rehabilitatiediensten ontstonden. In de jaren vijftig
ontstonden de Noorse socialezekerheidsstelsels. Tegelijkertijd veranderde de kijk op het
vermogen van gehandicapten om te werken en begon het werk aan beroepsrevalidatie.

Door de toename van het aantal gehandicapten groeide de Norwegian Handicap Association. De landelijke
bijeenkomst in 1974 wordt een van de belangrijkste in de geschiedenis van de vereniging genoemd. Hier
veranderde de organisatie haar naam van Norges Vanførelag in Norges Handikapforbund en veranderde haar
profiel van een organisatie voor gehandicapten in een organisatie voor gehandicapten.

"Door het leven van individuen te promoten en te verbeteren, heb je Noorwegen ook ten
goede veranderd. Zodat iedereen als hele mens kan worden gezien en een waardig en goed
leven kan leiden. Daarvoor moet u hartelijk dank zeggen", zei Prinses Astrid, mevrouw Ferner.


Foto: Det kongelige hoff


De Koningin opent het trappenhuis in Hardanger, 5 juni 2021


Kråkestien met zijn 949 treden aan het begin van Dronningstien sor werd
vandaag officieel geopend. 'Eindelijk,' zei Hare Majesteit Koningin Sonja.

De opening had eigenlijk een jaar geleden moeten zijn, maar de coronapandemie maakte een
einde aan het evenement. Vandaag was de opening aan de voet van Kråkestien op Lofthus in
de gemeente Ullensvang - bij licht bewolkt weer en met 30 aanwezige gasten.

Een flink eind de trap op stonden Ullensvang Skulemusikklag en Maria Digranes
die vermaakten met corpsmuziek en prachtig lied - "Å, Vestland, Vestland"

De Koningin sneed een lange tak van een appelboom om de opening van Kråkestien
en het poortgebouw op Stuaset te markeren. Burgemeester Roald Aga Haug en Harald
Alvavoll van Munketreppenes vener spraken tijdens de opening.

"Kråkestien was voor ons een stapel stenen - onmogelijk om te lopen", zei de Koningin
en bedankte de betrokken ouderlingen en sherpa's dat het pad nu werkelijkheid is geworden.

"Een bezoek van 39 jaar geleden heeft zijn sporen achtergelaten. Als we gelijk hebben, ben ik waarschijnlijk
minstens 37 keer in Ullensvang geweest - sinds mijn eerste bezoek in 1982", zei ze en vervolgde.

"Ullensvang staat voor mij synoniem voor het buitenleven. Hier is de natuur het meest genereus.
En de natuur heeft mij en mijn entourage meer en meer geboeid - zoals we in het Ullensvang-gebied
bekend zijn geworden. Maar niet alleen de natuur fascineert, ook de mensen die hier wonen. Ik ben onder
de indruk van de wil om in actie te komen en de eenheid om het dorp te ontwikkelen en te verzorgen."

Na een kwartier moeten meer mensen het panorama kunnen ervaren dat de Koningin
op haar reizen had gezien. De weg werd vrijgemaakt en in juni 2013 kon Koningin
Sonja "het panoramische pad van koningin Sonja" openen.

De reis gaat tot een hoogte van 1100 meter, met uitzicht op de Sorfjord en over naar Folgefonna en met de passage
van enkele duizenden fruitbomen op weg naar beneden naar de fjord. In 2020 liepen 40.000 mensen de Queen's Trail.

In 2018 opende koningin Sonja een hangbrug over de rivier de Opo in het
verlengde van Dronningstien. Rookbrug verbindt twee wandelroutes.


Het koninklijk paar kijkt er naar uit dat de pandemie voorbij is, 10 juni 2021


Op verzoek van de koning en de koningin hebben de staatsbestuurders vandaag een briefing
gehouden over hoe de pandemie de verschillende delen van Noorwegen heeft getroffen, en
niet in de laatste plaats hoe ermee is omgegaan in de afzonderlijke provincies.

"De zomer komt eraan en we hebben een jaar en vier maanden pandemie in Noorwegen achter ons gelaten. Nu
denk ik dat we allemaal blij zijn dat het einde nabij is", zei Zijne Majesteit de Koning toen hij namens
de koningin en hijzelf de tien staatsbestuurders van het land en de gouverneur van Spitsbergen verwelkomde
op een digitale bijeenkomst over de bestrijding van de pandemie in de provincies en op Spitsbergen.

"De beperkingen die door de pandemie zijn opgelegd, hebben er onder andere toe geleid dat de Koningin
en ik veel minder van u hebben gezien dan we normaal doen. Hoewel we hebben gelezen en gevolgd wat er
in ons land gebeurt, is het iets heel anders om van dichtbij mee te maken, met eigen ogen te zien en
met mensen te praten waar ze wonen, zoals we dat meestal doen. We missen dit", zei koning Harald en
voegde eraan toe: "Daarom zijn we erg blij met deze kans om een kleine reis door het hele land te maken,
vertegenwoordigd door jou. We zijn verheugd om iets te horen over hoe het met jullie allemaal gaat: over
waar mensen zich zorgen over maken, over vreugden en zorgen, over hoe jullie de infectiesituatie hebben
aangepakt, over hoe de pandemie jullie land heeft getroffen."

Na de introductie van de Koning sprak de staatsadministrateur in Oslo en Viken,
Valgerd Svarstad Haugland, en bedankte de Koning en de Koningin voor het geven
van de gelegenheid aan de staatsadministrateurs en de gouverneur om te vertellen
over de ervaringen in hun respectieve graafschappen en op Spitsbergen. Elk individu
kreeg vervolgens de kans om hun ervaringen te delen uit de tijd dat Noorwegen
in maart 2020 door de pandemie werd getroffen.

De staatsbestuurders prezen zowel de bevolking als de gemeenten en zeiden dat alle gemeenten van het
land hard hebben gewerkt om de pandemie het hoofd te bieden, gezondheids- en zorgdiensten te garanderen
tijdens grote uitbraken die zich in het hele land hebben voorgedaan, welzijnsdiensten te garanderen en
de paraatheid te versterken. Zelfs de kleinste gemeenten zijn erin geslaagd de veeleisende taken op te
lossen en de gemeenten werden beschreven als verantwoordelijk, professioneel, robuust en flexibel.

De staatsbestuurders benadrukten dat vooral de toeristenindustrie zwaar getroffen is. Bovendien zijn heel veel
gemeenten in het land afhankelijk van internationale arbeidskrachten; in de industrie, in de olie-industrie en
in de landbouw en visserij, en verschillende staatsbestuurders vertelden hoe hiermee omgegaan werd.

De staatsbestuurders maakten zich vooral zorgen over de gevolgen van de pandemie voor kinderen en
jongeren. Er zijn veel kwetsbare kinderen en jongeren in het hele land die het tijdens de pandemie
moeilijk hebben gehad, en verschillende staatsbestuurders zijn deze uitdaging aangegaan.

Eenheid en vertrouwen werden benadrukt als de sleutel tot een goed beheer van de pandemie.
Meerdere spraken over hoe de samenwerking tussen de gemeenten is versterkt en ook werd een
sterke eenheid en samenwerking tussen buren, kleuterscholen en scholen, hulporganisaties en
gemeenten beschreven. Er werd ook een solide samenwerking beschreven tussen rijk, provinciaal
en gemeentelijk niveau, evenals tussen gezondheidsfondsen en gemeentelijke gezondheidsdiensten.

De rijksbestuurders benadrukten ook dat digitale communicatie een noodzaak en verrijking is geweest.
Ook werd erop gewezen dat hoewel de fysieke afstand tussen mensen tijdens de pandemie groot was, veel
mensen ervaren dat ze nog nooit zo dicht bij elkaar zijn geweest als nu.

"Het was indrukwekkend om te horen hoe je deze periode hebt doorgewerkt, met al zijn bijzondere en compleet
nieuwe uitdagingen die niemand van ons eerder had geoefend. We kijken nu met veel plezier uit naar de zomer.
De Koning en ik beginnen stilaan het normale leven weer op te pakken, als we volgende week met het Koninklijk
Schip naar Vestland County reizen. Dan gaan we met eigen ogen en oren ervaren hoe mensen zich voelen in
Hyllestad, Flåm en Floro. Er zullen minder mensen zijn dan we gewend zijn, maar we zijn blij dat we weer
wat kunnen rondreizen", zei Koningin Sonja aan het einde van de bijeenkomst.


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Het koninklijk paar maakte indruk in Flam, 15 juni 2021


Deze week bezoeken het Koninklijk Paar en het Koninklijk Noors Schip drie gemeenten in
West-Noorwegen. De eerste stop van de reis was het dorp Flåm, diep in de Aurlandsfjord.

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken deze vroege zomer de gemeenten
Aurland, Hyllestad en Kinn om te horen hoe lokale gemeenschappen en bedrijven zijn
getroffen door de pandemie. Bij typisch westers weer, waarbij zon, wind en regen elkaar
afwisselden, kwamen het Koninklijk Paar en het Koninklijk Noors Schip aan op de pier in Flam.

Op de pier in Flam werden de Koning en de Koningin ontvangen door burgemeester Trygve Skjerdal. Normaal
gesproken zou de pier hier in het dorp dagelijks ongeveer 4.000 toeristen ontvangen van zowel cruiseschepen
als reizigers met de Flåm-lijn, maar het afgelopen jaar waren rustige dagen in Aurland.

"Het is een lange marathon geweest, zonder dat we weten wanneer het zal eindigen, en het heeft waarschijnlijk veel
mensen geconsumeerd. En dan hebben velen zich moeten aanpassen. En dat is ze gelukt", zei de Koning na het bezoek.

Het koninklijk paar werd geïnformeerd over de situatie in de toeristische gemeente Aurland. Burgemeester Trygve
Skjerdal liep voorop, en vertelde over een gemeente die grote uitdagingen had toen alle buitenlandse toeristen
afwezig waren vanwege de pandemie. Zowel Aud Melas, oprichter en eigenaar van Flamsbrygga, Sivert Bakk, operations
manager bij Flamsbanen / Flamvikling AS, en Tone Ronning Vike en Bjorn Vike die toerisme en hotels runnen in
het boerderijhotel 29 | 2 Aurland, en Erling Oppheim - algemeen directeur van Naeroyfjorden Verdsarvpark,
georiënteerd. Ze vertelden hoe ze de tijd tijdens de pandemie hebben ervaren, en hoe ze zich hebben moeten
aanpassen en opnieuw moeten denken. De oriëntatie vond plaats bij toeristenhotel Fretheim.

Tegen het einde van het bezoek aan Flam waren de Koning en de Koningin in de brouwerij van Aegir.
Daar werden ze ontvangen door ondernemer en algemeen directeur Evan E. Lewis. Lewis, oorspronkelijk
afkomstig uit New York, kon het verhaal vertellen over hoe dit bedrijf zich in het kleine dorp heeft
weten te vestigen en is uitgegroeid tot een populaire leverancier in grote delen van het land.

"Het is indrukwekkend hoe creatief mensen zijn in een moeilijke situatie. En gezien de omstandigheden
waarin we het afgelopen jaar hebben geleefd, zijn ze nog in staat om nieuw en toekomstgericht te denken.
Dat is heel goed" zei de Koningin voordat de reis met het Royal Ship verder ging, door het
werelderfgoedfjord Nroyfjorden, in de richting van Hyllestad.


Het koninklijk paar in Hyllestad, 16 juni 2021


Zijne Majesteit en Hare Majesteit bezochten scheepswerven die getroffen zijn door corona-uitbraken
en spraken met een jonge terugkeerder naar een van de kleine, idyllische stadjes in Hyllestad - op
de tweede dag van de reis van de Koning en de Koningin in West-Noorwegen.

Hyllestad is prachtig gelegen aan de ingang van de beroemde Sognefjord. Het koninklijk paar ging
vanochtend aan land op de kade bij de scheepswerf Havyard Leirvik in de gemeente Hyllestad.

Burgemeester Kjell Eide ontving de gasten en gaf een korte presentatie
in de werf samen met directeur Karsten Sævik op Havyard Leirvik.

Ze hadden een gesprek over de Hyllestad-gemeenschap met betrekking tot zaken, herstructurering, nieuwe kansen
voor de scheepsbouwindustrie en andere industrieën, evenals de situatie tijdens de pandemie in de gemeente.

Havyard Leirvik bouwt geavanceerde schepen en elektrische veerboten en is het grootste bedrijf in de
gemeente. Afgelopen najaar werd de ruim 100 jaar oude scheepswerf gesloten na een grote corona-uitbarsting.
In de gemeente met 1.500 inwoners en werfmedewerkers zijn na de uitbraak 700 mensen in quarantaine geplaatst.

Het koninklijk paar bezocht Havyard Leirvik tijdens een reis in Sogn og Fjordane in 2002. Er
was ook een reünie met Kvernsteinsparken die het koninklijk paar tijdens dezelfde reis bezocht.

Kvernsteinsparken in Hyllestad is een openluchtmuseum in de grootste steengroeven uit
de Vikingtijd en de Middeleeuwen in Noord-Europa. Millstone was iets wat iedereen in
die tijd moest hebben. Zonder molenstenen - geen meel en geen voedsel. In heel
Noorwegen, Zweden en Denemarken werden bij honderdduizenden molenstenen verkocht.

Koningin Sonja opende in 2002 Kvernsteinsparken. Vandaag opende de Koningin een nieuw cultureel parcours,
met dezelfde handmolen als 19 jaar geleden. Leerlingen uit Hyllestad ungdomsskule vertelden over een
schoolproject waarbij ze Kvernsteinsparken wekelijks 2,5 uur bezoeken om meer te weten te komen over
de geschiedenis van Hyllestad en oude ambachten - zoals het smeden en malen van graan.

Tanja Kvellestad Akse (23) verhuisde midden in haar studie naar Hyllestad. Ze is de moeder van Conrad (1,5), en
haar vriend heeft een baan in Hyllestad. Vandaag vertelde ze de Koning en Koningin over de wens om naar huis te
verhuizen en over de bachelor in het speciaal onderwijs van Tromso, die ze thuis in Hyllestad heeft afgerond.

Hyllestad is een kleine gemeenschap en worstelt met hetzelfde als veel andere kleine nederzettingen en
kleinere gemeenten - emigratie. De bevolking in de gemeente is sinds 1950 afgenomen. Jongeren trekken
naar steden en grotere steden - en slechts enkelen keren na hun studie terug. Tanja Akse had een gesprek
met de Koning en Koningin en de burgemeester over wat er nodig is om de ontwikkeling af te remmen.

Het koninklijk paar en het Koninklijk Noors Schip verlieten vanmiddag de kade. Floro is
de volgende en laatste stop op de driedaagse reis naar het Koninklijk Paar - de eerste
officiële reis naar Noorwegen sinds de coronapandemie volledig plaatsvond.

Het koninklijk paar wil graag weten hoe lokale gemeenschappen en mensen zijn omgegaan
met de aanhoudende pandemie en wat voor soort ervaringen ze hebben gehad.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Rondreis afronden in Floro, 17 juni 2021


Kleine boten volgen Kongeskipet Norge naar de kade in Floro - waar het koninklijk paar van boord
ging en het cultuurhuis Floro bezocht voor gesprekken over hoe mensen het hadden tijdens de pandemie.

Dit is de laatste dag van de driedaagse reis in West-Noorwegen.

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin hebben de wens gehad om de lokale gemeenschappen en mensen
op de juiste manier te laten omgaan met de aanhoudende pandemie en wat voor soort ervaringen ze hebben gehad.

Corpsmuzikanten van Floro Hornmusikk en Floroskulen brassband speelden in de regen
toen de Koning en Koningin de loopplank op Kongeskipet afgingen en aan land gingen
op Fugleskjaerkaia in Floro - de meest westelijke stad van Noorwegen.

In cultuurhuis Floro wachten culturele elementen van het vrouwenkoor Fryd en het mannenkoor Gammen.
Het koninklijk paar kreeg een fragment te zien uit Kinnaspelet - dat 35 jaar onafgebroken werd
gespeeld voordat de pandemie in maart 2020 het land trof. Vrijwilliger Gustav Johan Nydal kon
zien dat ze het afgelopen jaar hadden gebruikt om kostuum en rekwisieten een upgrade te geven.

De gemeente Kinn heeft relatief weinig last van de coronapandemie. Terwijl het bedrijfsleven het
afgelopen jaar goede resultaten wist te laten zien, vertelden de jongeren over een moeilijke tijd
met een pandemie en sluiting. Hakon Skram Heggen, burgemeester van de Jeugdgemeenteraad, zei dat
veel jongeren hun betrokkenheid bij de politiek en de lokale gemeenschap hadden verloren.

De auto met de koning en koningin maakte een omweg terug naar het Kongeskipet
Norge zodat de Koning en Koningin meer van de stad konden zien.

Onderweg waren er honderden kinderen - gekleed volgens de omstandigheden en met Noorse vlaggen.


Foto: Guri Varpe, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Foto: Koningin Sonja, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelege hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Foto: Guri Varpe, Det kongelige hoff


Foto: Guri Varpe, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Bewakers geëerd, 18 juni 2021


Vanmorgen hield Zijne Majesteit de Koning een audiëntie in het Koninklijk Paleis ter gelegenheid
van de uitreiking van dit jaar de wacht van Garden en de eer van Brigadier Leif Schanche.

Het hoofd van de wacht, luitenant-kolonel Trond Robert Forbregd, reikte in
aanwezigheid van de Koning de onderscheidingen uit aan de bewakers.

De leidende soldaat Unnar Logi Hauksson uit Sogndal ontving het horloge van Garden om,
door zijn service en gedrag in het algemeen, een goed voorbeeld te zijn voor zijn collega's.

In zijn werk als materieelsoldaat in de 5th Guard Company heeft Hauksson blijk gegeven van
een buitengewoon goede houding en verworven vaardigheden in de dienst die een hoog niveau
handhaven. De redenering stelt dat Hauksson onbevreesd lijkt en moed en zorg heeft getoond
door eisen te stellen aan zichzelf, zijn medesoldaten en zijn commandant. Het belangrijkste
kenmerk van Hauksson is dat hij in zijn eentje de verantwoordelijkheid heeft genomen voor
werktaken die veel verder gaan dan wat van een dienstplichtige wordt verwacht, ongeacht
wanneer op de dag een behoefte is ontstaan.

Hauksson neemt geen genoegen met het noodzakelijke minimum te doen en zoekt actief naar
mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen, evenals routines en taken in de rol
van materiële soldaat. Hierdoor heeft hij veel verantwoordelijkheid en vertrouwen
gekregen, waar de bewaker voorbeeldig gebruik van heeft gemaakt.

Leading Private Haukson komt oorspronkelijk uit IJsland, maar groeide op op Moi. Nu woont hij in Sogndal.

De bewaker overhandigde de eer van Brigadier Leif Schanche,
een sabel, aan Sergeant 1st Class Asbjorn Holmen Gronbech uit Oslo.

Tijdens zijn tijd bij de 2e Garde Compagnie heeft Gronbech zich ontpopt als een zeer professioneel bekwame
sergeant, met een voorbeeldige houding en gedrag. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de eenheid
in de afdeling en motiveerde zowel dienstplichtigen als medewerkers in een tijd die werd gekenmerkt door
beperkingen als gevolg van de pandemie, stelt de rechtvaardiging. Sergeant Gronbech wordt voortdurend
positief opgemerkt door zijn professionele houding en zijn initiatief ten behoeve van de afdeling en
de bewakers. De dienstplichtigen benadrukken Gronbech vooral vanwege zijn sociale karakter, en vanwege
het feit dat hij iedereen met zorg en respect tegemoet treedt.

Normaal gesproken worden de onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse keuring van de Koning door Zijne
Majesteit de Koningsgarde, maar door de coronapandemie is ook de keuring dit jaar tot nader order uitgesteld.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Inwijding als Koning en Koningin 30 jaar geleden, 23 juni 2021


Op 23 juni 2021 is het 30 jaar geleden dat Koning Harald is ingewijd als Koning van Noorwegen.


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Prinses Märtha Louise eert spierziekte, 27 juni 2021


"Je hebt Noorwegen ten goede helpen veranderen door je indrukwekkende werk - dat zoveel betekent voor zoveel
mensen", zei Prinses Märtha-Louise tijdens het 40-jarig jubileum van de Vereniging voor Spierziekten (FFM).

"Ook al was er dit jaar geen fysieke nationale bijeenkomst, ik ben blij dat je nog steeds digitaal kunt vergaderen,
met deelnemers uit heel Noorwegen. Als er iets is dat we hebben geleerd sinds afgelopen winter, dan zijn het wel
online meetings. En dan kijken we er enorm naar uit dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten! We moeten elkaar
een goede knuffel geven na deze vreemde tijd", vervolgde de Prinses die de hoge beschermheilige van FFM is.

FFM is opgericht in 1981 en de vereniging organiseert mensen met neuromusculaire aandoeningen en hun families door
het hele land. Neuromusculaire ziekten omvatten een aantal zeldzame ziekten in de overgang tussen zenuw en spier,
en in het spierstelsel zelf. FFM baseert haar activiteiten op een centraal doel van volledige participatie en
gelijkheid voor iedereen. Het doel van FFM is een inclusieve samenleving op alle gebieden, waar iedereen - ook
gehandicapten - op basis van zijn eigen randvoorwaarden de kans krijgt op volwaardige participatie en
gelijkwaardigheid. Dit betekent ook een strijd tegen alle vormen van discriminatie van gehandicapten.

"Gedurende 40 jaar heb je bij FFM gewerkt aan het verbeteren van het dagelijks leven en leven van spierpatiënten
en hun families in heel Noorwegen; gewerkt voor gelijkheid en meer rechten voor hun leden. Hun visie van een open
samenleving die inclusief en voor iedereen toegankelijk is, en waar iedereen op zijn eigen voorwaarden actief kan
participeren, is zowel belangrijk als veeleisend. En daarvoor heb je een organisatie nodig met een duidelijke stem
die zich uitspreekt - zoals jij bij FFM. Elke dag werk je aan het verbeteren van het leven van individuen - en
dus ook van ons allemaal. Je hebt geholpen Noorwegen ten goede te veranderen door je indrukwekkende werk - dat
zoveel betekent voor zoveel mensen", zei Prinses Märtha-Louise.

De groet van de Prinses is verstuurd tijdens de digitale landelijke bijeenkomst van FFM.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/Det Kongelige Hoff


Zomer in Oscarshall, 28 juni 2021


Op zaterdag 3 juli opent in Oscarshall het zomerseizoen 2021. Het lustkasteel is woensdag t/m 29 augustus
open voor rondleidingen - daarnaast maken deze zomer parkwandelingen deel uit van het aanbod.

Het plezierkasteel Oscarshall bevindt zich in de richting van Frognerkilen op Bygdoy in Oslo. Het werd
gebouwd in opdracht van Koning Oscar I en Koningin Joséphine en werd voltooid in 1852. Tegenwoordig
wordt het kasteel beheerd door Zijne Majesteit de Koning, maar behoort het toe aan de Noorse staat.

Een aantal Noorse hedendaagse kunstenaars kregen de opdracht tijdens de bouw van Oscarshall, en vandaag
verschijnt het plezierkasteel als een monument voor de Noorse kunst en kunstindustrie uit het midden van
de 19e eeuw. De faciliteit - met zijn hoofdgebouw, andere gebouwen en het omliggende park - wordt beschouwd
als het neogotische meesterwerk in Noorwegen en is een van de belangrijkste nationale romantische monumenten
van het land. In 1881 opende Koning Oscar II het kasteel als museum voor het publiek.

Het park rondom Oscarshall is voor iedereen toegankelijk tijdens de openingstijden van het
plezierkasteel. Je hebt geen kaartje nodig om van de tuin te genieten. Vanwege de pandemie
is het café gesloten, maar neem gerust je eigen eten mee voor een gezellige lunch in de tuin.

De Koninklijke Collecties organiseren deze zomer verschillende parkwandelingen: 23 juni,
7 juli, 4 augustus en 11 augustus. Er zijn tuinmannen bij Slottsgartneriet die deze reizen
begeleiden en tickets zijn verkrijgbaar via Ticketmaster. Oscarshall is geopend van woensdag
t/m zondag tot 29 augustus, alleen enkele dagen gesloten vanwege verschillende evenementen.


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Trofeeën uitgedeeld aan zeilers, 5 juli 2021


Prinses Astrid, mevrouw Ferner deelde zaterdagmiddag prijzen uit aan de winnaars van Grundig Hanko Race Week 2021.

De traditionele regatta op Hanko buiten Fredrikstad werd voor het eerst georganiseerd in 1882.
De Prinses werd bij aankomst op Hanko Yacht Club ontvangen door de voorzitter van het bestuur
van KNS, Nils Klippenberg, voorzitter van het organisatiecomité Marit Grundseth en regattamanager
Trine Tjom. Minister Nikolai Astrup was ook aanwezig bij de prijsuitreiking.

In totaal waren 48 boten geregistreerd voor de regatta van dit jaar, een samenwerking tussen de Royal
Norwegian Sailing Association, Fredrikstad Sailing Association, Hanko Yacht Club en Grundig. De zeilers
strijden sinds donderdag en het kampioenschap eindigde op zaterdagmiddag voordat de prijsuitreiking plaatsvond.

De regatta's zijn gehouden in de wateren van Hanko en er waren
wedstrijden in de klassen 8 mr, Melges24, J70, IOD en Drake.

Grundig Hanko Race Week is een regatta voor kielboten, voor uitgenodigde klassen. De regatta
heeft het overgenomen van wat vroeger de Cup Sailings op Hanko en de Hanko Regatta's heette.
Hoewel er al bijna 140 jaar regatta's worden gehouden in het gebied rond Hanko, was dat ook zo.

De bekerraces als een jaarlijkse regatta op Hanko begonnen in 1959 toen Herman F Whiton King Olav's
Cup opzette in de klasse voor zes kampioenen. Later zijn er verschillende trofeeën opgesteld in
verschillende klassen. In klassen met een langere geschiedenis op Hanko worden nog steeds de
originele trofeeën en andere wandelprijzen uitgereikt. Er zijn minimaal zeven deelnemende boten
nodig om een klasse te starten en om de trofee uit te reiken. Het zal daarom van jaar tot jaar
enigszins verschillen welke klassen deelnemen. Een uitzondering wordt gemaakt voor 8 mr, dat
hoeft maar vijf te zijn. King Olav's Cup werd later overgeheveld naar de klasse van 5,5 meter
en wordt nog steeds rondgezeild op Hanko als de klasse genoeg deelnemende boten heeft om te starten.


Foto: Simen Sund, Det Kongelige Hoff


Innige deelneming, 17 juli 2021


De volgende condoleances zijn verzonden door Zijne Majesteit
Koning Harald aan Zijne Majesteit Koning Filipvan België.

Zijne Majesteit Koning Filip
Het Koninklijk Paleis van Brussel

Uwe Majesteit,

Ik was bedroefd toen ik hoorde van de ernstige overstromingen in de oostelijke delen van België
die zo'n wijdverbreide vernietiging en het verlies van zoveel levens hebben veroorzaakt.

Namens mijzelf en de bevolking van Noorwegen betuig ik u mijn oprechte deelneming en vraag u mijn
medeleven te betuigen aan de nabestaanden of anderszins getroffen door deze verschrikkelijke natuurramp.

Harald R


Innige deelneming, 17 juli 2021


Condoleances Bericht van Zijne Majesteit Koning Harald aan de
Bondspresident van Duitsland, de heer Frank-Walter Steinmeier.

Frank-Walter Steinmeier
President van de Bondsrepubliek Duitsland
Kabinet van de federale president
Berlijn

Excellentie,

Met droefheid hoorde ik over de ernstige overstromingen in de deelstaten Nordrhein-Westfalen en
Rheinland-Pfalz, die zo'n wijdverbreide verwoesting en het verlies van zoveel levens hebben veroorzaakt.

Namens mijzelf en de bevolking van Noorwegen betuig ik u mijn oprechte deelneming en vraag u mijn
medeleven te betuigen aan de nabestaanden of anderszins getroffen door deze verschrikkelijke natuurramp.

Harald R.


Herdenkingsdiensten voor 22 juli, 22 juli 2021


Tien jaar geleden - 22 juli 2011 - werd Noorwegen getroffen door de ergste terroristische
aanslagen sinds de Tweede Wereldoorlog. De dag wordt vandaag herdacht met verschillende
evenementen, en de eerste vond plaats buiten het Regeringskwartier om 09.00 uur.

Bij de bom in de regeringswijk en bij de aanval op Utøya kwamen 77 mensen om het leven, van wie
velen erg jong. Voor degenen die het overleefden, voor familie, vrienden en collega's, waren en
zijn de lasten groot. Tegenwoordig herdenkt Noorwegen degenen die zijn omgekomen en gewond, en
richt het zich op de haat en het extremisme die deze acties hebben veroorzaakt.

De regeringswijk werd het eerst getroffen toen een bom buiten het hoogbouwblok ontplofte. Acht mensen
werden gedood en tien werden met levensbedreigende of ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

Tor Inge Kristoffersen, plaatsvervangend leider van de Landelijke Steungroep op 22 juli, heette welkom en
was de eerste spreker tijdens de viering. Hij werd gevolgd door de leider van de steungroep, Lisbeth
Kristine Røyneland en Merete Stamneshagen, die het gedicht "Til en sonn" lazen.

"Tijd heelt niet alle wonden, ook al verwacht de samenleving het", benadrukte Røyneland. Ze stelde de vraag:
"Wat zouden de doden van ons denken? De vraag hoe wij als samenleving zijn omgegaan met de krachten die de
bloedbaden hebben veroorzaakt", stond ook centraal in de toespraak van AUF-leider Astrid Hoem.

"Een verdeling in "wij en zij" resulteerde in haat en moord", zei Hoem, "en we hebben deze haat niet gestopt.
De moordenaar was een van ons. Het levensbedreigende racisme en rechts-extremisme leven nog steeds. Niet alle
haatwoorden leiden tot terreur, maar alle terreur begint met haatwoorden. Het is te laat om te zeggen wanneer
haat het leven heeft gekost. We moeten zeggen dat we racisme niet accepteren, geen haat accepteren. Want als
we dat doen, kunnen we misschien de belofte van "nooit meer 22 juli" waarmaken."

Erna Solberg benadrukte in haar toespraak ook het belang van de strijd tegen haat. "Opruiing en
bedreigingen zijn volstrekt onaanvaardbaar en kunnen niet onbetwist blijven", aldus de premier.
"De belangrijkste paraatheid die we in ieder van ons moeten inbouwen voor empathie en tolerantie."

Iedereen stond op toen de namen van de 77 doden werden voorgelezen. Eerst de
acht van het regeringskwartier, dan de 69 die op Utøya zijn vermoord.

Bij het dodenmonument werden vier kransen gelegd. De Minister-President, Kroonprins Haakon en
Kroonprinses Mette-Marit, Astrid Hoem en Lisbeth Røyneland bonden elk hun kransen voordat een
minuut stilte werd vervangen door Magnus Aannestad Oseth die "To the Youth" op Trompet uitvoerde.

Tor Inge Kristoffersen rondde de ceremonie af voordat Marthe Wang het muzikaal afrondde.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin waren aanwezig tijdens de herdenkingsdienst in de kathedraal
van Oslo, waar zovelen samenkwamen om bloemen te leggen in de dagen na de terroristische aanslagen.

De ceremonie werd geopend door president Olav Fykse Tveit, en de bisschop van Oslo, Kari Veiteberg,
hield de preek van vandaag. Jens Stoltenberg, die op 22 juli 2011 premier was, sprak:

"De terreur trof de onschuldigen, maar was niet blind", zei Stoltenberg. Het doel was AUF en de PvdA.
Ze werden vermoord vanwege hun mening. Maar het was de bedoeling om ons land met geweld te veranderen.
Daarom was er ook een aanval op heel Noorwegen. Vrijheid van meningsuiting betekent dat er haatdragende
uitingen naar voren komen. Het antwoord is niet om de vrijheid van meningsuiting te beperken, maar om
die te gebruiken. We moeten ons uitspreken tegen haat en extremisme", benadrukte Stoltenberg.

Imam SenaidKobilica introduceerde het aansteken van acht kaarsen: "We komen hier samen met verschillende overtuigingen
en wereldbeelden. We zijn allemaal eerst mens, en dan moslim, christen, boeddhist, sikh of anderszins. Nu zijn we hier
samen. Om te herdenken en kaarsen aan te steken in solidariteit met de slachtoffers en alle betrokkenen."

Elke kaars werd aangestoken door vertegenwoordigers van verschillende
religies, voor AUF en de National Support Group:

We steken kaarsen aan voor hoop
Voor gelijkheid en diversiteit
voor eenheid
Voor iedereen die zijn stem verheft tegen extremisme en haat
Voor gerechtigheid en vrijheid
Voor durf
Voor iedereen die iemand mist
Voor ons om nooit te vergeten

De dienst eindigde om 12.00 uur. Toen luidden de kerkklokken in de kathedraal
van Oslo en in kerken in het hele land. Ze bellen steeds vijf minuten.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Terug op Utøya, 22 juli 2021


Vanmiddag zijn veel overlevenden teruggekeerd naar Utøya, samen met overlevenden en anderen die getroffen
zijn. Het was een waardige herdenking van het bloedbad dat hier op 22 juli 2011 plaatsvond.

Hunne Koninklijke Hoogheden De Kroonprins, Kroonprinses en Prinses Ingrid-Alexandra waren tijdens
deze belangrijke viering aanwezig op de plaats van het bloedbad. Ze kregen bloemen in hun handen
toen ze op Utøya aankwamen, en samen met vertegenwoordigers van overlevenden, overlevenden, de Labour
Party en AUF liepen ze over het eiland naar het monument "Lysningen", waar de bloemen werden gelegd.

Het was een rustige en waardige viering op deze prachtige plek, bij de cirkel waar alle namen
van de doden zijn uitgestanst. De locatie is zorgvuldig gekozen - hier is niemand vermoord.

Een minuut stilte begon de herdenkingsdienst in "Bakken", waar Kroonprins Haakon de eerste spreker was.

"Wij die niet hier waren, zullen nooit volledig kunnen begrijpen hoe het was om de 72 minuten
durende aanval te ervaren, zei de kroonprins. Niemand van ons kan zichzelf in de angst
plaatsen die iedereen die hier was wist. Het enige wat we kunnen doen is luisteren en
de pijn in ons opnemen die nog steeds leeft in iedereen die de aanval heeft meegemaakt."

Verschillende overlevende en overlevenden waren vandaag aanwezig, en sommigen namen ook het podium. Merete
Stamneshagen deed dat en verloor haar 18-jarige dochter. Erik Kursetgjerde, die op de verschrikkelijke dag
op Utøya was, en Gunnar Saebo, die zijn zoon verloor en het gedicht "Stilte achteraf" uitvoerde, deden dat.

"Velen hebben zich eenzaam en ontmoedigd gevoeld", zei Kroonprins Haakon in zijn toespraak. "Velen van jullie
hebben eenzaamheid gevoeld in verdriet. Dat je hebt ervaren dat je de strijd tegen de extreemrechtse krachten
alleen moet voeren. Het is niet moeilijk te begrijpen dat het onredelijk aanvoelt. En zo hoort het niet te zijn."

AUF-leider Astrid Hoem en PvdA-leider Jonas Gahr Støre waren de laatste sprekers tijdens de ceremonie.
Beiden benadrukten de noodzaak om over terrorisme te spreken - en de waarheid te vertellen - en licht
te werpen op de politieke dimensie van de aanslagen. De haat is niet verdwenen. De waarheid is dat
rechts-extremistische houdingen en uitspraken in Noorwegen en in de wereld zijn versterkt, benadrukte
Gahr Støre. Uiterlijk deze week werd het gedenkteken voor Benjamin Hermansen, die stierf als slachtoffer
van racistisch geweld, geschonden. Nooit vergeten, nooit zwijgen, beloofde Jonas Gahr Støre.

De terroristische aanslagen waren een bewuste aanslag. De terrorist wilde AUF, de PvdA en de regering
treffen. En hij wilde enkele van onze gemeenschappelijke basiswaarden vernietigen, zei kroonprins
Haakon in zijn toespraak: Noorse democratie. Onze vrijheid van meningsuiting. Onze vrije, op vertrouwen
gebaseerde samenleving waar ruimte is voor iedereen en waar iedereen zich veilig kan voelen.

De ceremonie op Utøya eindigde op de kade. De namen van iedereen die die dag op Utøya en in het regeringskwartier
omkwamen, werden daar voorgelezen. Een minuut stilte volgde op de lezing en bloemenkransen op de pier, voordat
Magnus Aannestad Oseths "Til ungdommen" op de trompet uitvoerde. Na de solo legden velen hun eigen rozen op de pier.

Op de Tyrifjord lag een groot aantal kleine boten die waren uitgevaren en beschermend
rond het eiland lagen. Tien jaar geleden werden velen gered door de lokale bevolking
die met hun boten naar buiten gingen en jongeren in veiligheid brachten.

De herinneringen aan het bloedbad leven op Utøya. Hier is de "Lysningen" en is een apart leercentrum
gecreëerd. Maar AUF heeft het eiland ook teruggenomen als zomerkamp en politieke werkplaats.

"U hebt van het zinloze iets zinvols gemaakt", zei Kroonprins Haakon in zijn toespraak. "Want niet alleen
de zomerkampen zijn er weer. U bent er ook in geslaagd een internationaal gerenommeerd centrum voor
democratieopbouw en kennis op te richten - tegen haat, vreemdelingenhaat en samenzweringstheorieën.
Door op een zorgzame manier te repareren en te bouwen, heb je de behoefte om te herinneren en te
herinneren in evenwicht gebracht met het verlangen naar nieuw leven hier op Utøya. De nieuwe Utøya."

Voorafgaand aan de viering op Utøya werd een herdenkingsdienst gehouden in de Hole-kerk.
Kroonprins Haakon was aanwezig tijdens de dienst, die werd geleid door provoost Kristin
Moen Saxegaard en bisschop Jan Otto Myrseth. Minister van Lokaal Bestuur en Modernisering
Nikolai Astrup begroette de regering en AUF werd vertegenwoordigd door Nora Prøch Meier.

Vandaag zijn er herdenkingsdiensten gehouden in kerken in heel Noorwegen. De jongeren op Utøya
kwamen uit alle delen van het land en werden vooral herdacht in de kerken waar ze woonden.


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Nationale herdenkingsdienst in Oslo Spektrum, 22 juli 2021


Zijne Majesteit Koning Harald sprak donderdagavond tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Spektrum. "Ik hoop dat we
elkaar kunnen helpen om de lessen van 22 juli elke dag te beleven, in alles wat we zijn en doen", zei de koning.

"Tegelijkertijd moeten we erkennen dat we als samenleving lang niet genoeg hebben gedaan om te zien, te helpen,
de last samen te dragen - en om de duistere krachten tegen te gaan. Dit is waar ik spijt van heb."

Koning Harald was vanavond de hoofdspreker, tijdens een evenement met een aantal muzikale bijdragen en toespraken, en waar
speelfilms met overlevenden, overlevenden en helpers inzicht gaven in de ervaringen van degenen die die dag het hardst
werden getroffen. Bij de herdenking waren zowel de koning en de koningin als de familie van de Kroonprins aanwezig.

Premier Erna Solberg was vanavond de eerste spreker op het podium. "Vandaag herdenken we de 77 die
hier nog hadden moeten zijn. Wat het land rijker had moeten maken. Verlicht de dagen. We bedanken
degenen die hebben geholpen levens te redden, zowel in Oslo als op Utøya", zei de premier.

"Het is tien jaar geleden dat Noorwegen verduisterd werd. Schok, verdriet en woede raken ons allemaal. Schokkend
dat dit hier bij ons kan gebeuren. Verdriet over gedode en verwoeste levens. Boos op de krachten erachter."

Zo opende koning Harald vanavond zijn toespraak.

"Van noord naar zuid leven ouders die voor altijd een tienerkind in hun hart willen hebben. Broers en zussen die altijd
een broertje of zusje te weinig willen. Mensen die een moeder of vader, een vriend, een vriend of een collega missen."

Maar het licht is sterker dan de duisternis", zei de koning. "Het wordt duidelijk als je
ziet welke onvoorstelbare kracht in ieder van ons schuilt: "Als ik kijk naar een aantal
van degenen die deze dag hebben overleefd, vraag ik me af waar ze van gemaakt zijn. Velen
van hen zetten zich, samen met jongeren in heel ons land, in om van Noorwegen een goede plek
te maken om te wonen voor iedereen. Ze laten ons zien dat licht sterker is dan duisternis."

Door middel van deze Memorial Day is de noodzaak benadrukt om van de aanvallen
te leren en haatzaaiende uitlatingen, racisme en extremisme te bestrijden.

"Als natie hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om nieuwe generaties in te wijden
in de lessen van 22 juli", zei koning Harald. "We zijn dit verplicht aan alle doden, de familieleden,
de getroffenen - en aan onszelf. Zowel om betere mensen te worden, om een wijzer volk te worden,
en om een nog beter Noorwegen te creëren voor degenen die na ons komen."

"Ons land is erop gebouwd dat alle mensen even waardevol zijn. Het is gebouwd op vrijheid van meningsuiting.
Het is gebaseerd op het feit dat we meningsverschillen tolereren en compromissen zoeken. Ons fundament is
na 22 juli 2011 niet veranderd. Dit alles kenmerkt nog steeds ons Noorwegen."

"De dure les van 22 juli moet onder meer zijn: Dat we moeten opkomen voor gelijkheid en mensenrechten. Dat we respect
moeten hebben voor het feit dat we anders zijn. Dat we moeten vechten voor waar we in geloven - met vreedzame middelen."

Na de toespraak van de koning werden de namen voorgelezen van de 77 slachtoffers van de
terroristische aanslagen die dag door vertegenwoordigers van een nieuwe generatie AUF-jongeren.

Anders kunnen zijn en het oneens zijn zonder toevlucht te nemen tot geweld of ophitsing,
vormt de kern van een democratie. De organisatie De Samenwerkingsraad voor Religieuze en
Filosofische Samenlevingen herbergt vertegenwoordigers van een aantal verschillende religies
en religieuze gemeenschappen - zowel geloof als twijfel. Secretaris-generaal van de Raad
Ingrid Rosendorf Joys sprak met Rima Iraki over tolerantie en onenigheid.

De oude premier van de Labour Party, Gro Harlem Brundtland, bracht vanavond ook een bezoek aan Oslo Spektrum.

"Haat kan geweld veroorzaken. Intolerantie kan dodelijk zijn. We moeten hier elke dag tegen
opgewassen zijn, zoals de AUF nu eist, zei Brundtland. - Er mag geen stilte vallen over wat
er op 22 juli is gebeurd en over alle haat die op sociale media wordt verspreid.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


De koningin opende een nieuwe Ruseløkka-school, 16 augustus 2021


Veel kinderen en jongeren gaan na de zomervakantie weer naar school. Leerlingen en personeel van de 150e verjaardag
van de Ruseløkka-school in het centrum van Oslo werden opgewacht door een gloednieuwe schoolfaciliteit.

"Ik ben er absoluut zeker van dat ze allemaal goed profiteren van het aanbod dat
in dit gebouw wordt gevonden", zei Hare Majesteit Koningin Sonja in een spontane
toespraak voordat ze de officiële band van een podium op het schoolplein sneed.

De band werd gehouden door twee van de studenten op de school. Lukas Lorang Amundsen
droeg een jurk die het modebeeld uit 1871 vertegenwoordigde, en Maya Syed droeg een
jurk voor 2021 - om de 150-jarige geschiedenis van de school te markeren.

"Ik wens je het allerbeste voor de komende 150 jaar. En dan denk ik dat ze een aantal geweldige leraren
hebben. Ze hebben een goede leerschool. Ze hebben allemaal de kans om heel goed te worden. Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd met de sportschool! En veel succes", vervolgde de koningin.

Op een zonnig en rumoerig schoolplein midden in het bedrijfsgebouw stonden ruim 500 leerlingen, docenten en genodigden.

Het was een groots feest op het schoolplein met een lied van het Noors Meisjeskoor, dans
en zang van de leerlingen en toespraken van directrice Merete Hansen, burgemeester Marianne
Borgen, wethouder voor opvoeding en kennis Inga Marte Thorkildsen, directeur onderwijs Marte
Gerhardsen en wethouder voor industrie en eigendom Viktoria Marie Evensen.

Koningin Sonja werd rondgeleid in de nieuwe school door de tiendeklassers Shawn Luke San Jose Baluyot en Christine
Karin Wendel. De entourage bestond uit de directeur, burgemeester en directeur van het onderwijsbureau. De leerlingen
van de school zijn actief betrokken geweest bij de keuze van alles, van kunst aan de muur, speeltoestellen en design.

De nieuwe school heeft zonnecellen op de gevel en op een scherm in de aula kan iedereen op elk moment
volgen hoeveel de school verbruikt. De nieuwe Ruseløkka-school heeft hoge milieuambities en is een zogenaamde
zero-emission school. Ruseløkka school heeft iets minder dan 700 leerlingen van de 1e tot de 10e klas.

Met dank aan oorlogsveteranen en tijdgetuigen, 19 augustus 2021


Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins bedankte oorlogsveteranen en hedendaagse
getuigen voor hun inspanningen voor Noorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
"Namens de koninklijke familie en het hele Noorse volk wil ik u bedanken."

De Kroonprins woonde samen met Zijne Majesteit de Koning en Prinses Astrid, mevrouw Ferner,
de Bevrijdingslunch van de regering bij ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding.

Veteranen en hedendaagse getuigen uit de Tweede Wereldoorlog
werden uitgenodigd voor een lunch in het operagebouw van Oslo.

Vanmorgen werden de koninklijke familie en alle gasten welkom geheten door premier Erna Solberg.
Het muziekkorps van de Staf van de Staf speelde tijdens de aankomst van de gasten in het Opera House.

De lunch zou vorig jaar zijn gehouden in verband met de 75e verjaardag van de bevrijding van
Noorwegen van de Duitse bezettingsmacht, maar werd uitgesteld vanwege de corona-epidemie.

De 170 gasten kregen een driegangenlunch geserveerd die bestond uit skagenbeslag met kuit van kuit,
ovengebakken lysing met knolgroentepuree, rode wijnsaus en duchesse-aardappelen. Als toetje werd er
een cake met bessenmousse geserveerd met verse Noorse bessen.

"Waar we hier vandaag voor bijeen zijn, gaat in de eerste plaats over twee dingen: Het belangrijkste is
om u te bedanken. Namens de koninklijke familie en het hele Noorse volk zou ik willen zeggen: bedankt
voor alles wat je hebt gegeven, voor alles wat je hebt opgeofferd - zodat we in een vrij land kunnen
leven", zei Kroonprins Haakon in zijn toespraak tijdens de bevrijdingslunch van de regering.

"De tweede is om u - en onszelf - een belofte te doen dat wij die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt,
de verhalen erover verder zullen vertellen. Niet alleen als kennis van het verleden, maar als een levende
waardediscussie over wat deze verhalen vandaag voor ons betekenen - zodat we nooit zullen vergeten waar
duizenden mensen in ons land voor hebben geleden en hun leven voor hebben opgeofferd", vervolgde hij.

Ook premier Erna Solberg sprak tijdens de maaltijd. Dichter Per Vollestad las het oorlogszeemansgedicht
voor op muziek van het Staf Muziekkorps van de Staf, dat partijdig werd.

Tegenstander August Rathke, 95, sprak namens de oorlogsveteranen en hedendaagse getuigen.
Rathke, die tijdens de maaltijd aan de tafel van de kroonprins zat, maakte deel uit van Kompani
Linge en de actiegroep Saborg. Hij is het enige lid van het bedrijf dat nog in leven is.

Na de toespraak van Rathke voerde operazanger Eli Kristin Hansveen het legendarische 'We'll meet again' uit. Het lied
wordt geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog en gaat over soldaten die gaan vechten - en over hun families en
vriendinnen. Het terugblikthema, dat "we ontmoeten elkaar weer", was geschikt om vertrouwen te scheppen in de
toekomst in een situatie waarin veel soldaten niet levend uit de oorlog zouden terugkeren en daardoor hun dierbaren
niet meer zouden zien. De tekst zou dus ook kunnen worden opgevat als een belofte dat men elkaar weer zou ontmoeten.

In de foyer van de Opera werden de gasten op verschillende tafels met
infectiebeheersingsafstand geplaatst. Koning Harald zat tussen tijdgenoot Edith Notowicz (91)
uit Trondheim en oorlogsmatroos Oskar Anton Taumer Anderson (100) uit Tjøme buiten Tønsberg.

Edith Notowicz werd naar het concentratiekamp Auschwitz gestuurd en was een van de weinigen die het overleefde.
Anderson zeilde als matroos op MT Glitre toen het schip op 23 februari 1943 werd getorpedeerd door een Duitse
onderzeeër op weg van Liverpool naar New York. Volgens het War Sailors Register werden 34 van de
bemanningsleden aan boord gered, terwijl drie stierven tijdens het torpederen.

Aan de koningstafel zat ook oorlogsmatroos Edvard Trevland (103) uit Sem buiten Tønsberg.

Kroonprins Haakon zat tussen oorlogsmatroos Torger Torgersen (98) uit Solum in Grenland en minister
van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide. Torgersen zeilde de hele oorlog en was aan boord van MT
Zuid-Amerika toen het schip op weg over de Atlantische Oceaan van Halifax naar Manchester op 6 april
1944 werd geraakt door Duitse torpedo's. De hele bemanning van 42 werd gered.

De Australische oorlogszeiler John A Gundersen (95) die nu in Bekkestua in Bærum woont, oorlogszeiler
Trygve Haavald Laheim (99) uit Kvalsund buiten Hammerfest en de man uit Oslo Otto Johan Borchgrevink,
die op Grini's schoot zat, zat ook aan dezelfde tafel als de kroonprins.

Prinses Astrid, mevrouw Ferner zat tussen minister Frank Bakke-Jensen en
commandant Monrad August Mosberg (103) van Sandøya buiten Tvedestrand.

Mosberg diende aan boord van KNM Svenner tijdens D-Day - de invasie van Normandië op 6 juni 1944.
"Svenner" werd midscheeps geraakt door twee Duitse torpedo's en brak in tweeën en zonk vrijwel
onmiddellijk. Van de bemanning van 230 mannen kwamen er 34 om het leven - 32 Noren en twee
Britten. Mosberg was adjudant van koning Olav - zowel als kroonprins en als koning.

In februari van dit jaar werd Mosberg geridderd door het Franse
Legioen van Eer voor zijn inzet aan boord van KNM Svenner in 1944.

Aan Prinses Astrid, de tafel van mevrouw Ferne, zat ook de hedendaagse getuige Maria "Mitzi" Gabrielsen (86).
Ze heeft een achtergrondverhaal dat zijn weerga niet kent in de Europese oorlogsgeschiedenis.

Gabrielsen had haar jeugd in een Wenen waar de joden niet welkom waren. De vader was een Jood en een kleermaker.
De moeder, die van Duitse afkomst was, werd verliefd op een SS'er en meldde haar man bij de SS zodat hij naar
Auschwitz werd gestuurd. Later meldde ze haar eigen kinderen bij de Gestapo.

Maria Gabrielsen was tien jaar oud toen zij en haar broers en zussen naar het concentratiekamp
Theresienstadt werden gestuurd. Van de 15.000 kinderen die naar dit kamp werden gestuurd,
overleefden er slechts 132. Onder hen waren Maria Gabrielsen en haar zes broers en zussen.

De lunch eindigde met het zingen van "Yes, we love", begeleid door het muziekkorps
van de strijdkrachten en het kinderkoor van de Noorse Opera & Ballet.


Het fonds van de Noorse informatiedienst 200 jaar, 20 augustus 2021


Generaties lang hebben fondsen uit het fonds van de Noorse Informatiedienst bijgedragen aan
onderwijs en informatie in Noorwegen. Koningin Sonja was aanwezig op het jubileumfeest van
een van de grootste grondbezitters van het land in de pastorie Vestre Aker.
Het fonds bezit pastorieën, bossen en commercieel vastgoed in heel Noorwegen.

Het fonds van de Noorse Informatiedienst nodigde uit voor een viering in de gezellige
pastoriewerf in Blindern in Oslo met entertainment door zanger Solveig Slettahjell en
uitvoering van werken in opdracht over pastorieën door muzikant Geirr Lystrup. Komiek
Robert Stoltenberg trad op als conciërge Narvestad en als priester.

Anne Lindmo leidde de feestvertoning en vertelde over haar eigen opvoeding op een pastorie op Toten.

Midden op het erf bij de pastorie plantte de Koningin de boom Dronningeika - als viering van de dag.

Het fonds van de Noorse Informatiedienst werd in 1814 opgericht door de mannen van Eidsvoll en opgericht in 1821.

Rendementen uit eigendom en verkoop van pastorieën zouden bijdragen aan onderwijs en
verlichting in Noorwegen. Een van de belangrijkste redenen voor de oprichting van OVF
was het verkrijgen van de nodige bijdragen aan de nieuw opgerichte Universiteit van Oslo.

Tegenwoordig is het fonds een van de grootste grondbezitters in het land en zal het als vermogensbeheerder
waarde creëren voor de Kerk van Noorwegen. Het fonds werkt zowel aan de verkoop van pastorieën als aan het
zoeken naar andere bestemmingen van pastorieën met een bijzonder grote cultuurhistorische waarde.

Sinds 2015 hebben priesters niet langer de plicht om van pastorieën te leven, en veel pastorieën zijn tegenwoordig
gevuld met andere inhoud. Vestre Aker pastorie wordt nu een buurthuis met café en bloemenwinkel.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Concert met Noorse solisten, 20 augustus 2021


Hare Majesteit de Koningin deelde bloemen en een diploma uit aan de solisten na het concert van vanavond in de
Opera in Bjorvika. Het concert werd georganiseerd door de Koningin Sonja International Music Competition.

In felle concurrentie met 501 zangers uit 63 landen heeft een internationale jury vier van de 40 Noorse
solisten geselecteerd die waren uitgenodigd om deel te nemen aan de editie van dit jaar van de Queen
Sonja International Music Competition. Het viertal heeft daarmee een schitterende positie verworven
in de competitie met een internationale topzangeressen. Drie van hen - Hedvig Haugerud, Lydia Hoen
Tjore en Bror Magnus Todenes - traden vanavond op met het Opera Orkest onder leiding van Rune Bergmann.

Na het concert kwam koningin Sonja samen met operations manager Randi Stene het podium op om het drietal te feliciteren.

Oorspronkelijk zou de finale van het muziekconcours van dit jaar vandaag plaatsvinden, maar
vanwege de pandemie is de finale uitgesteld naar 20 november 2021. De finale vindt plaats in
de Griegzaal in Bergen, terwijl de halve finale op het programma staat voor 24 oktober in Oslo.

Deze week zijn de introductierondes van de competitie ontspoord, digitaal uitgevoerd,
met livestreaming van de optredens van de zangers vanuit acht verschillende tijdzones.

Inmiddels is duidelijk dat sopraan Lydia Hoen Tjore als één van de twaalf zangeressen door is naar de halve finales.

De Queen Sonja International Music Competition werd voor het eerst gehouden in 1988, toen als een wedstrijd
voor pianisten. Het doel was om in Noorwegen een internationale muziekarena te creëren die jonge musici zichtbaar
zou kunnen maken, en om Noorse solisten de kans te geven op internationaal niveau te worden beschouwd.

In verband met de 100ste geboortedag van Kirsten Flagstad in 1995, werd besloten dat het concours dat jaar zou worden
gereserveerd voor zangers. Het was zeer succesvol, en sindsdien is dit een zangwedstrijd. De deelnemers aan het concours
zijn voornamelijk pas afgestudeerde zangers aan het begin van een carrière in opera en klassieke muziek. De maximale
leeftijdsgrens is 32 jaar. Voor elke competitie komen aanmeldingen van zangers over de hele wereld binnen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


De Koning markeerde het einde van het vaarseizoen, 23 augustus 2021


Vanmiddag liet Zijne Majesteit de Koning het Koninklijke Schip Norge van boord. Het
ontschorsen geeft aan dat het seizoen voor het Koninklijk Schip voor dit jaar voorbij is.

Koning Harald maakte van de gelegenheid gebruik om de bemanning van het schip te bedanken voor een
mooi en veelbewogen seizoen. Ook Hare Majesteit de Koningin was bij het ontschorsen aanwezig.

Het Norge Schip heeft een lang en gevarieerd seizoen achter de rug en is vaak van
noord naar zuid langs de Noorse kust gezien. Het koninklijk paar gebruikte het
Koninklijk Schip tijdens het officiële bezoek aan Flam, Hyllestad en Floro in juni.

Door de aanhoudende besmettingssituatie zijn er dit jaar ook minder officiële reizen met "Norge" geweest,
maar de koninklijke familie heeft het schip desondanks in de zomer langs de hele Noorse kust ingezet.

Het koninklijke schip Norge werd door het Noorse volk geschonken aan Koning Haakon VII
na een landelijke inzamelingsactie in 1947. Het schip is eigendom van Zijne Majesteit
de Koning, maar wordt beheerd door de marine. Als de koning aan boord is van K/S Norge
wappert de koningsvlag boven op de achterstevenmast van het schip.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


De Koning onthulde het veteranenmonument, 27 augustus 2021


Vanmorgen heeft Zijne Majesteit de Koning het Nationale Veteranenmonument
onthuld en de "eeuwige vlam" gestuurd naar het fort Akershus in Oslo.

Kroonprins Haakon was ook aanwezig bij de ceremonie.

Het monument is opgericht ter ere van personeel dat Noorwegen heeft gediend bij internationale operaties of heeft
deelgenomen aan andere internationale diensten in bijzonder risicovolle gebieden na de Tweede Wereldoorlog.

Het monument bestaat uit een stenen monument waar de versregel "ook wij wanneer nodig" van "Ja, we
houden van" is gegraveerd, een bronzen plaquette met de namen van degenen die hun leven hebben verloren
bij internationale operaties, en de "eeuwige vlam" vorm van een fakkel bovenop de bronzen plaquette.

Het was in 2019 dat de regering besloot dat er een nationaal monument moet worden opgericht bij het
fort Akershus ter ere van personeel dat namens Noorwegen heeft deelgenomen aan internationale operaties.

De Koning en Kroonprins werden ontvangen door Storting President Tone Wilhelmsen Troen, Premier
Erna Solberg en Chef Defensie Eirik Kristoffersen. Minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen
Soreide en minister van Defensie Frank Bakke Jensen waren ook aanwezig bij de onthulling.

Na de onthulling was er een medailleceremonie.

Koning Harald reikte het Oorlogskruis met een zwaard uit aan majoor Knut Andreas Flydal, die de
medaille ontving voor het op een bijzonder prominente manier uitblinken door tijdens een incident
in Syrië in 2017 de strijd aan te gaan in de internationale coalitie tegen ISIL.

De moed en het leiderschap van Flydal waren bepalend voor de goede manier waarop hij en de afdeling
de opdracht en het incident hebben opgelost, zo staat verder in de basisverklaring vermeld.

Het veteranenmonument bevindt zich aan de zuidkant van Festningsplassen bij fort Akershus en bestaat
ook uit een 100 meter lange natuurstenen bank gevormd uit de nationale rotslarviciet van Noorwegen.
De bank omringt een bosje lindebomen dat sinds de jaren negentig deel uitmaakt van het plein.

De afgeschermde ruimte onder de boom is nu een plek voor herkenning en reflectie.

Aan de binnenkant van de natuurstenen bank staat een gegraveerde naam van alle
internationale operaties waaraan Noorwegen sinds 1945 heeft bijgedragen.

De operaties zijn gelokaliseerd in relatie tot de richtingen van de lucht. Operaties in
Afrika aan de zuidkant, operaties in Europa aan de noordkant, operaties in het Midden-Oosten
en Azië aan de oostkant en operaties in Amerika aan de westkant van het bos.

De bank symboliseert de omvang en reikwijdte van de bijdrage
van Noorwegen aan internationale operaties over de hele wereld.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Het veterinaire gebouw is geopend op Campus As, 1 september 2021


Het nieuwe gebouw huisvest het Veterinary College en het Veterinary Institute - belangrijke
instellingen voor diergezondheid, visgezondheid en sociale zekerheid in Noorwegen. Hare
Majesteit de Koningin was vandaag aanwezig bij de opening.

Toen ze naar de campus kwam, omringd door eerbiedwaardige stenen gebouwen en weelderige parken en groene
gebieden, werd koningin Sonja verwelkomd door onder meer kinderen van de Akebakke-kleuterschool.

De nieuwste toevoeging aan de gebouwencollectie op Campus As - het Veterinair Gebouw - is een modern
en geavanceerd gebouw voor onderzoek, onderwijs en innovatie in de diergeneeskunde.

Het veterinaire gebouw is 63.000 vierkante meter groot, verdeeld in acht aaneengesloten gebouwen met 2.400 kamers.

Hier vindt u onder andere laboratoria, dierenziekenhuizen, aquaria en andere speciale ruimtes samen met de nieuwste
diergeneeskundige apparatuur voor onderzoek, diagnostiek, behandeling van dieren en de bestrijding van infectie.

De koningin kreeg een rondleiding door het gebouw waarin de twee instellingen zijn gehuisvest.

Koningin Sonja nam deel aan het hart van het Veterinair Instituut - aan het laboratorium
voor moleculaire biologie. Hier leerde ze over de voorbereiding op noodsituaties om dieren,
vissen en mensen te beschermen tegen ernstige gezondheidsbedreigingen. De pandemie heeft ons
laten zien hoe belangrijk het werk met diagnostiek voor paraatheid bij noodsituaties is.

Het veterinaire gebouw op Ås herbergt ook de Veterinary College - een van de zeven faculteiten van de NMBU en de enige
onderwijsinstelling van Noorwegen op het gebied van diergeneeskunde. De koningin kreeg een grondige rondleiding door
de kamer waar toekomstige dierenartsen, veterinair verpleegkundigen en onderzoekers in de diergeneeskunde worden opgeleid.

De koningin kreeg enkele van de mooie faciliteiten te zien die de kamers hebben gebouwd.
Een hond kreeg behandeling in een revalidatiebad. En de tocht eindigde in de paardengang
waar het dravende paard Grand Velocity zat terwijl hij rende op een loopband.

De officiële opening vond plaats op het grasveld voor het Veterinair Gebouw met entertainment door
een verenigd koor van de NMBU en sleuteloverdracht en toespraken door niet minder dan drie
ministers - Minister van Onderzoek en Hoger Onderwijs Henrik Asheim, Minister van Landbouw en
Voedselvoorziening Olaug Vervik Bollestad en minister van Visserij en Zeevruchten Odd Emil Ingebrigtsen.

Tijdens de opening spraken ook CEO Harald V. Nikolaisen in Statsbygg, NMBU-rector Curt
Rice, CEO Jorun Jarp van het Veterinary Institute en KORO-directeur Svein Bjorkas.


De Koning bezocht Valerenga, 6 september 2021


Kinder- en jeugdsporten leveren een belangrijke inspanning om op te nemen. "Er is plaats voor iedereen.
Dat is prima", zei Zijne Majesteit de Koning vanmiddag tijdens het bezoek aan Valerenga Football.

Voor kinderen en jongeren moet sport een arena zijn voor spel en plezier. "Hier hoef je niet zo heel goed
te zijn. Het belangrijkste is om plezier te hebben met klasgenoten en clubgenoten", zei koning Harald.

De koning werd verwelkomd door kinderen uit Valle Hovin Idrettsbarnehage, jonge spelers in
Valerenga-tenues en Gatelaget toen hij aankwam op het thuisveld van Valerenga in Valle Hovin.

In de herenkleedkamer bij het stadion ontmoette koning Harald vertegenwoordigers uit het brede en topvoetbal.

"In een team spelen is als het hebben van een extra familie, zei Elida Naess Saethre die
op Valerenga's Girls 14 speelt. Samen met teamgenoot Tara Singer-Djahromi en coach Tom
Tverasen vertelden ze over jeugdvoetbal tijdens de pandemie en de eenheid van het team.

De koning leerde hoe Valerenga en sport werken aan inclusie en gemeenschap voor alle
kinderen en jongeren. Sigrid Heien Hansen van het A-team dames en Christian Dahle
Borchgrevink van het A-team heren vertelden over het leven als professional in Valerenga.

De koning hoorde ook meer over Valerenga's maatschappelijke betrokkenheid en sociale projecten.

Valerenga werkt onder meer aan het creëren van kansen voor jongeren die zijn gestopt met werken
en studeren - via Jobbsjansen onder auspiciën van de stichting Vålerenga Football Society.

General manager Jannicke Aas in Valerenga Samfunn vertelde samen met Clement Sebazungu over het project. Hij is
een van de 500 jongeren die het programma hebben doorlopen om de kans op een baan of opleiding te vergroten.

Na het kleedkamergesprek wachtte een programma op het veld waar het elite league-team van Valerenga Football
en Valerenga Football Women hun thuiswedstrijden spelen. Jongens 19 en meisjes 19 en 14 trainden op het veld.

Op de tribune stonden ouders, jonge spelers en het Street Team
die meezongen tijdens het optreden van "Valerenga Church".

Aan het einde van het bezoek kreeg koning Harald een Vålerenga-kostuum met "HaraldR" en kostuumnummer V als geschenk.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


De Koningin hield toezicht op de uitreiking van culturele prijzen, 9 september 2021


Hare Majesteit de Koningin was vanavond aanwezig bij de uitreiking van Anders Jahre's Cultuurprijs in de
Universiteitshal in Oslo. Door de pandemie werd de prijs vorig jaar niet uitgereikt, dus de prijswinnaars
van vorig jaar ontvingen hun prijs samen met de prijswinnaars van dit jaar.

De cultuurprijzen voor 2020 zijn uitgereikt aan operazangeres Lise Davidsen, koordirigent Grete Pedersen
en het Norwegian Soloist Choir. Artiesten die zich voornamelijk op het gebied van zingen bezighouden in
binnen- en buitenland. De jury heeft benadrukt dat de artistieke activiteiten van de prijswinnaars ons
hele zanglandschap verheffen en inspireren. De cultuurprijs ging dit jaar naar beeldhouwster Elena
Engelsen en beeldend kunstenaar Hakon Gullvag. Het jaarlijkse prijzenbedrag is anderhalf miljoen kronen.

Koningin Sonja werd ontvangen door de burgemeester van Oslo, Marianne Borgen, voorzitter van het bestuur van Stichting
Anders Jahre Svein Aaser en voorzitter van de prijscommissie, Ase Kleveland. De ceremonie begon met een troef uitgevoerd
door Trond Sagbaken. Voorzitter Svein Aaser ging vervolgens naar het podium om de koningin, de prijswinnaars en andere
gasten welkom te heten bij de prijsuitreiking. Het is traditie dat de koninklijke familie vertegenwoordigd is bij de
uitreiking van de cultuurprijs van Anders Jahre. Achter de prijs zit de Anders Jahre Humanitarian Foundation, die in
1966 werd opgericht door middel van twee cadeaubonnen aan wijlen reder Anders Jahre. De stichting heeft tot doel
maatregelen van humanitaire, culturele en sociale aard in Noorwegen te ondersteunen, met bijzondere nadruk op
bedrijven in Sandefjord en het voormalige Vestfold-district in het algemeen.

De stichting kent sinds 1990 de Anders Jahres Cultuurprijs toe en de prijs zal een ereprijs zijn voor Noorse of
buitenlandse personen of instellingen die een uitstekende bijdrage hebben geleverd, voornamelijk aan het Noorse
culturele leven. Anders Jahre richtte in 1953 ook het fonds van Anders Jahre op voor de vooruitgang van de
wetenschap. Het fonds ondersteunt medisch en juridisch onderzoek, voornamelijk aan de Universiteit van Oslo,
en onderzoek op het gebied van chemie en scheepsbouw, voornamelijk aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap
en Technologie in Trondheim. Het fonds heeft voor de genoemde doeleinden meer dan 250 miljoen NOK verdeeld.

Daarna begonnen ze met het uitreiken van de cultuurprijs voor 2020. Operazangeres Lise Davidsen ontving de prijs
voor buitengewone inspanningen in de operakunst. Ze komt uit Stokke in Vestfold en is opgeleid aan de muziekafdeling
van Sandefjord Videregaende Skole, de Grieg Academy in Bergen en de Royal Danish Academy of Music in Kopenhagen.
Lise Davidsen was ook lid van het Norwegian Solists' Choir en wordt ingehuurd door internationaal gerenommeerde
operahuizen. Ze werd fantastisch ontvangen en won een aantal prijzen, waaronder de Queen Sonja International Music
Competition in 2015 en de Sibelius Award in 2020. In 2019 maakte Lise Davidsen haar debuut in The Metropolitan in
New York, waar ze vijf keer meer rollen. In het voorjaar van 2020 had ze een veelgeprezen debuut in Covent Garden.
Onlangs werd ze door de Bayerische Staatsoper genomineerd voor Zangeres van het Jaar 2021.

Dirigent Grete Pedersen ontving de prijs voor uitmuntende inzet als artistiek leider en dirigent.
Ze heeft 30 jaar lang het Norwegian Soloist Choir geleid en ontwikkeld. Zowel het koor als Grete
Pedersen hebben een aantal muziekprijzen ontvangen. Pedersen is een innovatieve en vastberaden leider
geweest, en ze heeft het Noorse Solistenkoor naar een internationaal niveau getild, met innovatieve
koormuziek en uitvoeringen van grote klassieke koorwerken. Ze is opgeleid als kerkmusicus en in koordirectie
aan de Norwegian Academy of Music, waar ze momenteel docent koordirectie is. Ze begon en leidde het Norwegian
Chamber Choir van 1984 tot 2014 en is gastdirigent van vele Europese radiokoren en orkesten. Ze deelt de prijs
met het Norwegian Soloist Choir. Het koor ontving de prijs voor buitengewone inspanningen in de koorkunst.
Het Noorse Solistenkoor bestaat uit 26 professionele zangers. Het koor heeft meerdere prijzen gewonnen en
is een van Europa's toonaangevende kamerkoren en vierde vorig jaar haar 70-jarig jubileum.

Voordat de prijzen voor 2021 werden uitgereikt, was er een muzikale feature van Maria Angelica Carlsen op viool
en Frida Fredrikke Waaler Waervagen op cello. Ze speelden Johan S.Bach's Inventio. De winnaars van Anders Jahre's
Cultuurprijs 2021 werden uitgereikt door Helene Uri en Svein Olav Hoff. Beeldhouwer Elena Engelsen ontving de
prijs voor excellente beeldhouwkunst. Ze studeerde af aan de Norwegian School of Arts and Crafts in Oslo en
maakte in haar jeugd deel uit van een internationale beeldhouwgemeenschap in Amsterdam. Ze werkt zowel in
klei/brons als met verschillende steensoorten. De engel werkt binnen een figuratieve uitdrukking en haar
hoofdmotief is licht gestileerde, vaak buitenaardse dieren. Engelsen is ook een buitengewoon bekwame
vakman met een voortreffelijke materiaalbehandeling in zijn steenwerkers. Ze heeft een aantal openbare
onderscheidingen door het hele land en wordt aangekocht door openbare en particuliere collecties.

Beeldend kunstenaar Hakon Gulvag ontving de prijs voor excellente beeldende kunst. Hij is opgeleid aan de
Academie voor Schone Kunsten in Trondheim en drukt zich uit in een expressieve, figuratieve vormentaal.
Hij heeft een grote en gevarieerde productie. Een gemene deler van Gullvags kunst is dat de werken een verhaal
vertellen. Hij heeft studio's in Trondheim en in Oslo, maar ook in andere landen, waaronder China en Italië.

Alle laureaten hielden korte dankwoorden en tussen de toespraken was er een muzikaal element met
Karin Bremnes en Steinar Ofsdal met ensemble. Tot slot zong Lise Davidsen "Ved Rondane" samen
met het Solistenkoor. Tijdens de mars zong de Solitskoret "Bruremarsj fran Valsoyfjord".


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Onderscheidingen Stichting Prinses Märtha Louise, 22 september 2021


Vandaag wordt Prinses Märtha-Louise 50 jaar en ter gelegenheid van de verjaardag van de Prinses
werd dit jaar de toewijzing van middelen uit het Prinses Märtha Louise Fonds bekend gemaakt.

14 aanvragers krijgen dit jaar steun van het Fonds voor maatregelen
in Noorwegen ten behoeve van kinderen met een handicap.

Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag
Autismeforeningen i Norge, Ostfold Lokallag
Hommelvik Idrettslag, Fotballavdelingen v/ Hommelvik Guts
NAAF Sor-Varanger lokallag
Norsk forening for nevrofibromatose, Ungdomsgruppa
PROFFENE
Torshovkorpset
FBF Sunnmore
NRF Naeroy og Vikna Revmatikerforening
ADHD Norge, avd. Buskerud
KFUK-KFUM Forandringshuset Norge
Kongsberg Idrettsforening
Paraklatringen i Bodo Klatreklubb
Gjersetdalen Villmarksomrade

Het fonds is opgericht toen de Prinses bijna een jaar oud was, op 15 september 1972.
Volgend jaar viert Prinses Märtha-Louise's Stichting haar 50-jarig jubileum.

Toewijzingen uit het fonds gaan naar maatregelen onder auspiciën van organisaties en instellingen
en komen ten goede aan zoveel mogelijk kinderen. Maatregelen die de zelfactiviteit van de kinderen
stimuleren, krijgen voorrang. De doelgroep zijn kinderen met een handicap onder de 16 jaar.


Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff


Winnaar schoolprijs gekozen, 30 september 2021


De schoolprijs van Koningin Sonja 2021 gaat naar de middelbare school Sandnessjoen in Nordland.
Dat bleek donderdag tijdens een audiëntie bij de jury in het Paleis. Tijdens de audiëntie prees
Hare Majesteit de Koningin de inspanningen van de leerkrachten tijdens de pandemie.

"Proficiat aan de middelbare school Sandnessjoen. Ik kijk ernaar uit om de prijs later dit jaar aan de
school uit te reiken. Voor de prijs waren dit jaar 19 scholen uit het hele land genomineerd. Het laat
zien dat er veel positieve dingen gaande zijn op de school van vandaag", zegt de Koningin.
De prijs wordt dit jaar op 2 december 2021 uitgereikt.

Tijdens de audiëntie informeerde minister Guri Melby de koningin over hoe de
scholen zijn omgegaan met de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt.

"Ik ben onder de indruk van hoe leraren in het hele land zijn omgegaan met een veeleisende en acute verandering
waartoe de pandemie heeft geleid. Het was mooi om te zien hoeveel moeite de docenten hebben gedaan voor de
leerlingen en niet in de laatste plaats de vele creatieve oplossingen die in korte tijd zijn gerealiseerd.
Alles om de opvolging van elke individuele leerling zo goed mogelijk te laten verlopen", zegt Koningin Sonja.

Inga Bostad, die de juryvoorzitter is van de Koningin Sonja's schoolprijs voor gelijkheid en inclusie, informeerde over
de unanieme keuze van de jury voor de middelbare school Sandnessjoen als winnaar van de schoolprijs van dit jaar.

"Sandnessjoen upper secondary school is een terechte winnaar. De school blinkt uit door haar langdurige werk
met inclusie en een goede leeromgeving, waar ze de individuele leerling zien en tot het uiterste gaan om te
zorgen dat de leerlingen een gemeenschap en een veilige school hebben", aldus de juryleider.

Het rijksbestuur had dit jaar 19 scholen voorgedragen voor de schoolprijs. In haar werk om een winnaar te
nomineren, benadrukt de jury dat de school een positieve drijvende kracht is in de lokale gemeenschap en
samenwerkt met lokale bedrijven om leerlingplaatsen voor hun beroepsstudenten te verzekeren.

Sandessjoen hoger secundair heeft 450 studenten en 110 docenten en is gelegen aan de kust van Helgeland
in Nordland. Veel van de studenten wonen in slaapzalen en de school organiseert verschillende
avondactiviteiten voor alle studenten op de school. De school heeft grote verantwoordelijkheid
genomen voor inclusie en integratie in de samenleving, en richt zich op Noorse taalonderwijs als
inclusie. De visie van de school is "kwaliteit met oog voor het individu".

De schoolprijs van Koningin Sonja wordt dit jaar voor de 15e keer uitgereikt.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Vereerd de lokale historici, 1 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning was vanmiddag aanwezig bij de viering van het 100-jarig bestaan
van het Nationale Team voor Lokale Geschiedenis. Lokale geschiedenis is overal in het land
aanwezig en meer dan 70.000 mensen zijn aangesloten bij Noorse geschiedenisteams.

Oorspronkelijk zou het jubileum vorig jaar gevierd worden, maar vanwege de pandemie moest de
viering worden uitgesteld. De burgemeester van Oslo, Marianne Borgen, ontving de lokale historici
en zij was het die Koning Harald verwelkomde op de receptie in het stadhuis van Oslo.

De leider van het nationale team, Gunnar Hojem, hield een toespraak aan het begin
van de receptie, voordat algemeen secretaris Tor Anders Bekken Martinsen informeerde
over de activiteiten van het nationale team en het lokale historische werk dat elke dag
plaatsvindt in de meer dan 400 geschiedenisteams die we in Noorwegen hebben.

Koning Harald kreeg de kans om meer te horen over het lokale geschiedeniswerk
in gesprek met vier van de aanwezigen bij de receptie.

Het nationale team voor lokale geschiedenis is de belangrijkste organisatie voor de geschiedenisteams,
de grootste culturele beschermingsbeweging van het land, en werd opgericht op 6 juli 1920. De achtergrond
was professionele sloop in de Historische Vereniging over de lokale plaats in de geschiedenis.

De voorstanders benadrukten dat de archieven vol geschiedenis zijn: sinds de 17dee eeuw worden kadasters
bijgehouden, hebben we douanelijsten, kerkboeken en tal van andere openbare en particuliere archieven die
in totaal een breed beeld van de lokale geschiedenis van Noorwegen zouden kunnen geven.

In het begin van de 20ste eeuw begon het grote werk van het maken van dorpsboeken, waarin boerderij- en
familiegeschiedenis een prominente plaats inneemt. Een van de belangrijkste drijfveren achter de oprichting
van het nationale team was het stimuleren van de productie van dorpsboeken.

De oprichting van lokale en regionale geschiedenisteams begon voor de eeuwwisseling. De historische vereniging
van Bergen uit 1894 en de historische vereniging van Trondhjem uit 1897 behoren tot de oudste.

De oprichting van teams verliep in de eerste helft van de 20ste eeuw relatief gelijkmatig, maar kwam
in de jaren zeventig in een stroomversnelling. In de beginfase waren het vaak "geleerde mannen" die
erachter zaten, zoals Abraham Berge in Agder en Eivind Berggrav in Romerike. Maar vanaf de jaren zestig
werden de teams in grotere mate opgericht door vrouwen en mannen uit alle lagen van de bevolking.

Een van de theorieën over de grote belangstelling voor dit onderwerp is dat de publieke debatten rond de
gemeentelijke fusies in de jaren zestig en het EG-referendum in 1973 de wijken op de kaart hebben gezet
en hebben geleid tot een grotere betrokkenheid bij de lokale geschiedenis.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Dronningparken gaat dicht, 1 oktober 2021


Het is winter en vandaag, 1 oktober, sluit Dronningparken voor het seizoen.
Die opent hij tot het voorjaar, om precies te zijn 18 mei.

Dronningparken is open voor publiek tijdens het zomerseizoen, van 18 mei tot 1 oktober.

Delen van het gebied die tegenwoordig Dronningparken vormen, hebben een geschiedenis als park
die teruggaat tot 1751. In die tijd maakte dit gebied deel uit van de Sommerro-lus die
burgemeester Christian Henrik Støedt ontwikkelde tot een klein rococo-paar. Hij had
sierlijke en symmetrische bedden aangelegd, omlijst door fruitbomen, sierbloemperken
en een nuttige tuin. Elles had lusvormige velden, weiden en verschillende vijvers.

In 1778 werd de lus ondertekend door Bernt Anker, een bekende man in de bourgeoisie van Christiania. Hij behield
de rococotuin, maar ontwikkelde de omgeving tot een meer natuurachtig park, met bomen en een boomgaard.

Lindealleen, dat uitkomt op de huidige Henrik Ibsens-poort, stamt uit de tijd van Bernt Anker. Nu, meer
dan 200 jaar later, staat hij als een herinnering aan het oude Christiania en het park zoals hij was.

Slottsgartneriet werkt eraan om van dit deel van Slottsparken een bijzonder weelderig en bloemrijk gebied
te maken en de biologische diversiteit in het park te vergroten. Hier werden planten, insecten en vogels
gezien in verband met een belangrijk deel van de Noorse tuinkunstgeschiedenis.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Wereldbeker worstelen thuis, 9 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning volgde deze week de beste worstelaars van Noorwegen in actie tijdens
de Wereldkampioenschappen worstelen. 800 atleten uit meer dan 100 landen namen deel.

Koning Harald was woensdag aanwezig tijdens de kwalificatie voor vrouwen in het nieuwe Jordal Amfitheater in Oslo.

Het was een spannende en gelijkopgaande wedstrijd voor de Noorse hoopvolle Grace Bullen,
maar ze verloor de kwalificatiewedstrijd van regerend wereldkampioen Linda Morais uit Canada.

Grace Bullen kon via zogenaamde herkwalificatie de bronzen finale in de 59 kilo-klasse veiligstellen, maar daarna
moest Morais de finale halen. De Canadees verloor in de achtste finales van de Indiase Sarita Mor en daarmee was
het WK voor de thuisploeg voorbij. Bilyana Dudova uit Bulgarije won uiteindelijk goud in de klasse.

Ook op zaterdag was Koning Harald op zijn plaats in het nieuwe Jordal Amfitheater om de
Noorse atleten aan te moedigen. Dit keer waren het de Noorse heren die de mat op gingen.
Er waren enkele spannende rondes met maar liefst vier Noorse atleten om de beurt.

Voor Stig-André Berge, die al bijna 20 jaar een belangrijke worstelaar voor Noorwegen is, eindigde de WK-droom
in de ronde van 16 tegen de Oekraïense Lenur Temirov. Dit was het laatste kampioenschap van Berge en na zijn
wedstrijd begroette hij de koning voordat hij symbolisch zijn worsteltrui op de mat liet liggen.

De laatste keer dat Noorwegen de wereldkampioenschappen worstelen organiseerde, was in 1985. Jon Ronningen
won goud en werd de eerste wereldkampioen worstelen van Noorwegen. Dit keer was het helaas voor geen van
de Noorse atleten de finale, maar er zijn er die zondag nog in de strijd om het brons zijn.

In 2013 was de Koning aanwezig toen de Noorse worstelfederatie haar 100-jarig jubileum
vierde in het stadhuis van Oslo. Koning Harald trainde twee jaar worstelen op de War School.


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Foto: Det kongelige hoff / Simen Sund


Koning Harald opende de Storting, 11 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning leidde vandaag de opening van de 166e Storting door de troonrede voor te lezen.
Koningin Sonja en Kroonprins Haakon waren ook aanwezig tijdens de plechtige ceremonie.

Het is de 31ste keer dat Koning Harald de troonrede voorleest voor de Nationale Vergadering,
en de opening van vandaag van de Storting is de 57ste keer dat de Koning aanwezig is.

De troonrede is het plan van de regering voor de politiek in de nabije toekomst.
Hij wordt opgesteld door de regering, maar wordt voorgelezen door de koning.

Omdat er na de verkiezingen van dit najaar een nieuwe meerderheid
in de Storting is, was de troonrede dit jaar korter dan normaal.

De plechtige opening is een van de belangrijkste grondwettelijke
taken van de koning, vastgelegd in artikel 74 van de Grondwet:

"Zodra de Storting zich heeft gevormd, zal de koning of de persoon naar wie hij heeft verwezen de onderhandelingen
openen met een toespraak over de staat van het koninkrijk en de onderwerpen waarop hij de Storting in het bijzonder
onder de aandacht wil brengen.Er mag op dit moment geen discussie plaatsvinden met de Koning."

Uit de paragraaf blijkt duidelijk dat het Storting de zaken niet kan afhandelen zolang de Koning
in het Stortinggebouw blijft, iets wat samenhangt met het principe van machtsverdeling.

Na de troonrede las minister Odd Emil Ingebrigtsen de boodschap voor "over de staat van het koninkrijk".

Het koninklijk paar kwam vanuit het paleis in een open auto naar de Storting. Langs de Karl
Johans gate paradeerden soldaten van alle takken van defensie voor de Koning en de Koningin.

In de Storting werden de Koning en Koningin en de Kroonprins ontvangen door een
deputatie onder leiding van Storting-vertegenwoordiger Bjornar Selnes Skjaeran.

De deputatie bestond uit zeven parlementaire vertegenwoordigers van de provincie Nordland.
Naast Skjaeran bestond de deputatie uit de parlementaire vertegenwoordigers Siv Mossleth,
Bard Ludvig Thorheim, Mona Nilsen, Dagfinn Henrik Olsen, Wilfred Nordlund en Oystein Mathisen.

De Storting kwam op 9 oktober bijeen en tijdens de constituerende vergadering werd Eva
Kristin Hansen verkozen tot nieuwe voorzitter van de Storting. Svein Harberg, Nils T.
Bjorke, Morten Wold, Sverre Myrli en Ingrid Fiskaa werden gekozen tot vice-presidenten.


Foto: Peter Mydske/Stortinget


Foto: Peter Mydske/Stortinget


De koninklijke familie betuigt hun medeleven, 14 oktober 2021


In een brief aan de burgemeester van Kongsberg doet de Koning namens het Koninklijk Huis het volgende bericht:

We zijn geschokt door de tragische gebeurtenissen in Kongsberg gisteravond.

We leven mee met de nabestaanden en gewonden in het verdriet en de wanhoop. En we denken aan alle getroffenen
in Kongsberg die hebben ervaren dat hun veilige lokale omgeving plotseling een gevaarlijke plek werd.

Het schudt ons allemaal door elkaar als er vreselijke dingen gebeuren bij ons in de buurt,
wanneer je het het minst verwacht, midden in het dagelijks leven op de open straat.

Noorwegen is een klein land. Wanneer Kongsberg nu net zo hard wordt
getroffen als de samenleving, staat de rest van de natie achter je.

We sturen warme gedachten naar iedereen die nu een moeilijke tijd
doormaakt en iedereen die veeleisende werktaken voor de boeg heeft.

Het is onze hoop dat de veiligheid wordt hersteld, zodat de angst niet verankerd raakt.


Nieuwe regering aangesteld, 14 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag een nieuwe regering benoemd en Jonas Gahr Store de nieuwe premier van Noorwegen.

De koning heeft een belangrijke constitutionele rol bij regeringswisselingen. Formeel was het Koning Harald die Store
opdracht gaf een nieuwe regering te vormen, toen voormalig premier Erna Solberg deze week dinsdag haar ontslag indiende.

De vertrekkende regering fungeerde als een ministerie van zaken
met beperkte bevoegdheden totdat de nieuwe regering aantrad.

Gedurende de dag zijn er twee ministers gehouden in het paleis.

De regering van Solberg is vandaag om 10.00 uur aangekomen bij haar laatste kabinetsvergadering met Koning Harald
en Kroonprins Haakon. Tijdens de kabinetsvergadering zijn met ingang van vandaag vanaf 12.00 uur een nieuwe premier
en nieuwe bewindslieden benoemd. Dit was de laatste ambtshandeling van de regering Solberg met de Koning in de Raad.

Vandaag even voor 12.00 uur kwam de nieuwe regering naar het Paleis voor haar eerste minister. Tijdens
deze kabinetsvergadering werden de verschillende ministeries formeel verdeeld onder de bewindslieden.
Verder werd een aantal staatssecretarissen door de Koning in de Raad benoemd.

De nieuwe regering kwam op Slottsplassen na de minister om mensen en de pers te ontmoeten.


Kankeronderzoekers onderscheiden met prijs, 18 oktober 2021


Bjarne Bogen en Bjorn Tore Gjertsen hebben vandaag de kankeronderzoeksprijs van
Koning Olav V voor 2020 en 2021 in ontvangst mogen nemen. Zijne Majesteit de
Koning was verantwoordelijk voor de plechtige uitreiking.

Professor Bjarne Bogen ontving de prijs voor 2020 voor zijn uitstekende werk dat onder
meer heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een wereldwijd toonaangevend kankervaccin.

Bjarne Bogen is een professor aan de Universiteit van Oslo
en hoofdarts van het Universitair Ziekenhuis van Oslo.

Bjorn Tore Gjertsen, hoofdarts van het Haukeland University Hospital en professor aan de Universiteit van
Bergen, ontving de Cancer Research Award 2021 voor zijn toonaangevende onderzoek naar agressieve bloedkanker.

Koning Harald reikte de prijzen uit tijdens een ceremonie in de aula van de universiteit in Oslo.

De ceremonie begon met een sterke oproep van Anniken Golf Rokseth. Op 23-jarige leeftijd kreeg ze de
diagnose kanker en ze heeft het drie keer overwonnen. Ze bedankte de onderzoekers in de kamer voor
haar leven - en voor Live: drie maanden geleden werden zij en haar man de ouders van een dochtertje.

Kunstenaar en muzikant Ingrid Bjornov creëerde humor voor reflectie vanaf de vleugel - ook zij is
dankbaar voor het baanbrekende kankeronderzoek en voor het feit dat ze kankervrij is.

De prijswinnaars spraken elk een dankwoord aan het einde van het evenement.

De King Olav V Cancer Research Foundation is in 1992 opgericht door de Noorse Kankervereniging ter
nagedachtenis aan koning Olav V. De Stichting kent elk jaar een prijs van 1.000.000 Noorse Kronen
toe aan een kankeronderzoeker - of een groep kankeronderzoekers - die heeft bijgedragen aan het
promoten van kwaliteit en reikwijdte van kankeronderzoek.


De Koning bezocht Kautokeino, 19 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning was aanwezig toen het belangrijke en symbolische document
Lappekodisillen 'thuis' kwam in het Sami-archief in Kautokeino, 270 jaar na de
ondertekening van het grensverdrag tussen Noorwegen en Zweden.

Het Laps codicil is de naam van een toevoeging aan het grensverdrag van 1751
tussen Denemarken-Noorwegen en Zweden, waar toen ook Finland onder viel.

Dit speciale verdrag beschermt de rechten van Sami en bepaalt de verplichtingen van de staten - en
wordt door velen de "Sami Magna Carta" genoemd. De Magna Carta of "The Great Document" werd in 1215
ondertekend door de koning van Engeland en was een keerpunt voor de mensenrechten.

Koning Harald werd verwelkomd met joik en bloemen van Olav Amund Eira en Ellen Inger Gaup. Hij
arriveerde vanmiddag bij het Sami-wetenschapsgebouw Diehtosiida voor de presentatieceremonie.

Staatssecretaris Gry Haugsbakken van het Ministerie van Cultuur hield de symbolische presentatie
aan de Sami-parlementsvoorzitter Aili Keskitalo, die namens de Sami in ontvangst nam.

Het document is tot nu toe opgeslagen in de tijdschriften van het Nationaal Archief in Oslo. Het
Sami-archief aan het Sami University College in Kautokeino is het nieuwe thuis voor Lappekodisillen.

Lavre en Hilda Länsman zongen het lied Jodi tijdens de ceremonie. Er waren toespraken van de Sami
parlementsvoorzitter, staatssecretaris en nationaal archivaris Inga Bolstad - naast de historicus
Steinar Pedersen die een lezing hield over de betekenis van het Lapse codicil.

De grensovereenkomst van 1751 legde de grenzen in de noordelijke gebieden vast. De werkzaamheden begonnen
in 1738 en er werden grondige inspecties van de gebieden gemaakt en er werden veel kaarten getekend. De
grens uit 1751 tussen Noorwegen en Zweden geldt nog steeds en is Europa's langste grens tussen twee landen.

De Sami leefden in de gebieden die verdeeld waren tussen Denemarken-Noorwegen en Zweden (toen
ook Finland). Een van de twee toevoegingen aan het grensakkoord, of zogenaamde codicils, ging
over de Sami. In die tijd werden de Sami Lapps genoemd, vandaar de naam Lappekodisillen.

In het Lapse codicil staat hoe Noorwegen en Zweden het door de Sami bewoonde gebied tussen hen moeten
verdelen. Dit speciale gedeelte bevat bepalingen over staatsburgerschap, belastingen en de rendieren
die Sami's recht hebben om rendieren de grens over te dragen. In paragraaf 10 staat onder meer:
"Aangezien de Lappen het land van beide koninkrijken nodig hebben, zou het volgens de oude gewoonte
herfst en lente moeten zijn om met hun rendierkuddes de grens over te steken naar het andere koninkrijk."

Het Laps codicil wordt nog steeds gebruikt in de discussie over de rechten van de Sami.


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Koning Harald opende het negende Sami-parlement, 20 oktober 2021


"Ik verwelkom het Sami-parlement voor een verantwoordelijke daad en wens dat het de Sami-bevolking
en ons vaderland ten goede komt", zei Zijne Majesteit de Koning vandaag in de openingstoespraak.

De geachte Kroonprins was ook aanwezig bij de plechtige opening van het Sami-parlement in Karasjok.

Het Sami-parlement is het gekozen parlement voor het Sami-volk in Noorwegen.
Een kwart van het vierde jaar - tegelijkertijd met de Storting-verkiezingen - zullen
39 vertegenwoordigers van 7 kiesdistricten in het Sami-parlement worden gekozen.

Koning Harald zei dat het een extra genoegen was om bijeen te komen ter gelegenheid van
de opening van het negende Sami-parlement - na de door de pandemie gestelde grenzen.

"Voor de Sami hebben gesloten landsgrenzen het moeilijk gemaakt om samen te komen in zaken van
gemeenschappelijk belang. Velen hebben ook naaste familieleden en vrienden die ze niet mogen
ontmoeten. Gelukkig beginnen we nu terug te keren naar meer normale tijden", zei de Koning.

Koning Harald wees er ook op dat de klimaatverandering het
Noordpoolgebied en de inheemse volkeren bijzonder hard treft.

De Koning bracht hulde aan jonge Sami-muzikanten en artiesten voor
het benadrukken van de diversiteit van de Sami-cultuur en -taal.

"Als natie moeten we luisteren naar de verhalen die duiken en zo inzicht krijgen in hoe het
wordt ervaren om tegenwoordig als jonge Sami op te groeien. Het zijn rolmodellen waar zowel
het Sami-parlement als wij als land trots op mogen zijn", zei hij in de toespraak.

De Koning vroeg God om het werk van het Sami-parlement te zegenen, voordat
hij uiteindelijk het negende Sami-parlement voor geopend verklaarde.

De toespraak werd gevolgd door toespraken van het Noorse parlement door de eerste vice-president
Svein Harberg, van het Sami-parlement in Zweden door plenaire leider Daniel Holst en van het
Sami-parlement in Finland door de Sami-parlementsvoorzitter Tuomas Aslak Juuso.

De ceremonie eindigde met Sámi soga lávlla - het lied
van het Sami-volk, uitgevoerd door het koor Sámi Jienat.

Het eerste Sami-parlement werd op 9 oktober 1989 door Koning Olav geopend.


Foto: Maret Inger A. Anti/Sametinget


Foto: Jan Harald Thomassen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark


Foto: Vaino Rensberg/Sametinget


Foto: Árvu / Sametinget


Foto: Vaino Rensberg/Sametinget


Het koninklijk paar opende nieuwe MUNCH, 22 oktober 2021


"Ik denk dat ik - namens iedereen - kan zeggen dat we hier enorm naar hebben uitgekeken! Eindelijk kunnen
we samenkomen en binnenkort zullen we de grote deuren van een nieuwe attractie betreden - niet alleen in
onze hoofdstad, maar in Noorwegen en in de wereld", zei Zijne Majesteit de Koning.

De opening van MUNCH is een groot evenement voor alle kunstliefhebbers.

"Edvard Munch is mede-eigendom, zei Koning Harald in zijn openingstoespraak - over
de hele wereld leven mensen die een relatie hebben met de kunst van Munch."

"Hij is van ons allemaal. In de ontmoeting met zijn baanbrekende kunst herkennen we onszelf;
onze eigen lichte en donkere kanten. Gepeld voor het onnodige, gaat hij naar de kern van het
menselijk leven: liefde en angst. Vreugde en melancholie. Leven en dood."

De ceremonie vond plaats buiten het museum, op het plein van Edvard Munch, en zowel de Koning en de
Koningin als de Kroonprins en Kroonprinses waren aanwezig. Koning Harald hield de openingstoespraak,
maar gaf vooral onze kunstminnende koningin de eer om het koord door te knippen.

Het knippen van de snaren veroorzaakte een geluid dat de uitvoering van een
opdrachtwerk van de componist Koka Nikoladze begon. Ten slotte luidden de
stadsklokken en scheepshoorns uit de fjord om het nieuwe museum te verwelkomen.

Na de openingsceremonie kreeg de koninklijke familie een rondleiding door het nieuwe
museum. MUNCH's directeur Stein Olav Henrichsen toonde een aantal van de tentoonstellingen
in de museumhuizen. Veel van Edvard Munch' beroemde werken, zoals "Scream" (in
verschillende versies) en "Madonna" hebben prominente plaatsingen gekregen.

Het nieuwe museum in Bjorvika viert de opening met een straatfeest en biedt zowel buiten
als binnen ervaringen voor het publiek. Het feest duurt tot 23.00 uur vanavond, met muzikale
elementen uit twee buitenscènes, digitaal artwork en verrassingen. Zowel vanavond als de
komende twee dagen is een groot aantal vrijkaarten uitgedeeld aan de museumzalen.

Dertien verdiepingen. Elf tentoonstellingszalen met verschillende ingangen naar het leven
en werk van Edvard Munch. Permanente tentoonstelling van 200 Munch-werken, naast wisselende
tentoonstellingen, hedendaagse kunst en andere modernisten in dialoog met Munch. Een aparte,
speciaal gebouwde hal op twee verdiepingen die een geheel nieuw kader vormt rond de
monumentale werken, de grootste schilderijen die Edvard Munch maakte.

Nieuw MUNCH nodigt uit tot geweldige kunstervaringen in een uniek gebouw. Het gebouw met de
karakteristieke gesp heeft veel tentoonstellingsruimtes met grote variatie in afmeting en
plafondhoogte zodat elke tentoonstelling op de best mogelijke manier wordt gepresenteerd.

Het was Edvard Munch zelf die de basis legde voor de grote collectie die
MUNCH bezit. Hij schonk zijn overgebleven werken en een groot aantal
bezittingen aan de stad Oslo, die ze overnam toen hij stierf in 1944.

Tegenwoordig bestaat de collectie van het museum uit meer dan 26.000 kunstwerken van Edvard Munch.
Er zijn bijna 1.200 schilderijen, meer dan 7.000 tekeningen, meer dan 18.000 grafische tijdschriften
en 14 sculpturen. Daarnaast beheert het museum de originele foto's, drukplaten en lithografische
stenen van Munch, vele duizenden teksten en brieven, evenals bijna 10.000 persoonlijke bezittingen.
De erfenis van Edvard Munch is een van 's werelds grootste collecties van één kunstenaar.

Het Munch Museum werd geopend op Toyen, dicht bij de Botanische Tuin in Oslo, honderd jaar na
de geboorte van Munch. Koning Olav was verantwoordelijk voor de officiële opening, 29 mei 1963.

De belangstelling voor Munch groeide en het duurde niet lang voordat het pand te klein begon
te worden. Rond de millenniumwisseling werd een voorstel gedaan om het museum te verhuizen en
werden verschillende alternatieve locaties overwogen. Op 28 mei 2013 besloot de meerderheid in
de gemeenteraad van Oslo om het nieuwe Munch Museum aan Bjorvika toe te voegen.

De eerste steen voor het nieuwe museum werd iets meer dan vijf jaar geleden,
14 oktober 2016, gelegd door kroonprinses Mette-Marit. Alle objecten komen uit
plaatsen die op verschillende manieren verbonden zijn met het leven van Edvard Munch.

Nu wacht een nieuw leven in veel ruimere kamers - dit keer met de Opera als naaste buur.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


De Universiteit van Bergen bestaat 75 jaar, 25 oktober 2021


Zijne Majesteit de Koning was vandaag aanwezig bij de viering van het 75-jarig bestaan van de Universiteit
van Bergen. Het is precies 75 jaar geleden dat Koning Haakon VII de basis legde voor de universiteit.

Koning Harald werd bij aankomst in het universiteitsgebouw ontvangen door rector
Margareth Hagen. Er was een groot feest voor de andere universiteit van Noorwegen.

Drie studentenkoren hadden hun krachten gebundeld en voerden "Bruremarsj fra Lodingen" uit voordat de
directeur iedereen verwelkomde. Minister van Onderzoek en Hoger Onderwijs Ola Borten Moe sprak namens
de regering en premier Jonas Gahr Store stuurde een digitale groet. Het jubileum ontving ook de groeten
van "zijn collega's": de Universiteit van Oslo, de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie,
de Universiteit van Tromso, de Noorse School voor Management en het University College van West-Noorwegen.

Leif Ove Andsnes voerde "Kjempeviseslatten" uit voordat de nieuw gekozen burgemeester
van Bergen, Rune Bakervik, en Thomas Helland-Hansen, de leider van het studentenparlement,
het podium betreden. Auteur Erlend O. Nodtvedt voerde "Ode to the University of Bergen"
uit voordat het feestoptreden door Eva Weel Skram werd afgesloten met "Selma's song".

De universiteit heeft ter gelegenheid van het jubileum drie kostbare schatten gevonden, die
te zien zijn in een zeldzame tentoonstelling die de koning van dichterbij mocht bekijken.

De eerste kaart met alleen Noorwegen is een van de schatten. Het is een deel van de kaart van de
Nederlandse cartograaf Johannes Blaeus uit de 17e eeuw en toont Zuid-Noorwegen in 1662. Koning
Harald kreeg een kopie van de kaart cadeau ter nagedachtenis aan het bezoek van vandaag.

Het Aga-document uit 1293 is het oudste middeleeuwse document in de collecties van de
Universiteit van Bergen. Hier wordt vermeld dat Gulatingsmannen Sigurd in Aga en drie
anderen aankondigen dat er een schikking is bereikt tussen de boeren op Indre en Ytre
Bleie over gemeenschappelijke hekken, havencorridors, wegen en armoedebestrijding.

Het werk "Civitates Orbis Terrarum" - The Cities of the World - werd meer dan 400 jaar geleden
gepubliceerd. Het boek bevat 546 vogelvluchtperspectieven van steden van over de hele
wereld - inclusief Bergen. Dit is de eerste afbeelding van het westelijke dorp dat bestaat.

Het was Koning Haakon, de grootvader van Koning Harald, die de eerste steen legde
voor de Universiteit van Bergen, en het gebeurde vandaag 75 jaar geleden. Hij sprak
tijdens het galadiner en noemde het grote evenement een nationale mijlpaal.

"Een mijlpaal, niet alleen voor de geschiedenis van Bergen en
West-Noorwegen, maar voor heel Noorwegen", zei koning Haakon.

De geschiedenis van de Universiteit van Bergen gaat terug tot het Bergen Museum, dat in
1825 werd opgericht. De nieuwe universiteit was gebaseerd op drie faculteiten: de
wiskundig-natuurwetenschappen, de historisch-filosofische en de medische.

Voordat de Universiteit van Bergen werd opgericht, was er maar één universiteit in
Noorwegen, namelijk de Universiteit van Oslo. Tegenwoordig studeren bijna 19.500
studenten aan de Universiteit van Bergen en zijn er 4.000 medewerkers.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Reconstructie park bij Oscarshall, 27 oktober 2021


Dit najaar zijn de tuinarcheologen op hun beurt in de inrichting rond het lustkasteel Oscarshall
geweest. Het zou volgende zomer een bloemrijker en romantischer park kunnen betekenen.

Oscarshall is een van de belangrijkste nationale romantische gedenktekens van het land.
Maar de faciliteit is meer dan het gebouw met zijn interieurs en kunstwerken. Het
omliggende park is een essentieel onderdeel van de uitstraling van de plek.

Bij de restauratie van het lustkasteel in 2005-2009 is zowel het gebouw zelf als
het interieur grotendeels teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De wens was
om hetzelfde te doen met het park, maar de middelen waren niet genoeg.

Zo bleef het park tussen het kasteelgebouw en de zee een soort hybride tussen de oorspronkelijke
faciliteit en overblijfselen van de formele uitdrukking die het park in 1930 kreeg. Terwijl de
faciliteit uit de jaren 1930 symmetrie, hoofdas en getrimde vegetatie als ideaal had, faciliteit
werd gekenmerkt door asymmetrie en ronde vormen op voetpaden en bedden. De sierheesters mochten
vrij groeien en de gehele plantengroei zag er weelderiger en zachter uit.

De geschiedenis van de faciliteit is zeer goed gedocumenteerd door Bjorn Anders Fredriksen en
Annegreth Dietze-Shirdewahn van de Norwegian University of Life Sciences, NMBU. Dit was het
uitgangspunt voor het archeologisch onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Koninklijk Hof.

Het doel was om het voetpad te vinden dat voorheen in een gebogen lijn van het Smoking
Pavilion en de trap naar de bovenste fontein liep. De archeologen wilden ook sporen
vinden van de oorspronkelijke ruimte rond de fontein bij het Rookpaviljoen. Toen het
in de jaren 1850 werd gebouwd, had het een heel andere vorm dan nu.

De resultaten van de enquetes waren zeer goed. Het oorspronkelijke voetpad werd in zijn geheel
teruggevonden met rijen stevige stoepranden in de buitenranden. Bij het Roken Paviljoen
verscheen de oorspronkelijke vorm van het plein, met duidelijke overblijfselen van het
donkergrijze grind dat oorspronkelijk vanaf de strandrand bij de zee was gehaald.

In het voorjaar wordt gestart met het terugbrengen van de oorspronkelijke voorziening. Het oudste voetpad
vanaf de trap bij het Cavaliergebouw krijgt zijn breedte terug, de ruimte rond de fontein bij het
Rookpaviljoen en het voetpad tot aan het centrale trappenhuis van de faciliteit wordt opnieuw aangelegd.

Slottsgartneriet is ook van plan om de vegetatie-expressie in de hele faciliteit opnieuw te creëren.
Plantenlijsten uit het archief van Stockholm Castle vertellen over een aantal interessante planten
die in Oscarshall zijn gebruikt. Geholpen door de expertise van de NMBU beginnen de tuinders nu met
de gedetailleerde planning van de groene en bloeiende uitstraling van het park.

Oscarshall wordt beheerd als een beschermd gebied en de plannen voor de
restauratie van het park zijn goedgekeurd door de National Heritage Board.


Foto: Koningin Sonja / Det kongelige hoff


Foto: Koningin Sonja / Det kongelige hoff


Foto: Koningin Sonja / Det kongelige hoff


Foto: Koningin Sonja / Det kongelige hoff


Foto: Koningin Sonja / Det kongelige hoff


Het Storting-diner: Traditie en verandering, 28 oktober 2021


Vanavond komen de parlementaire vertegenwoordigers voor de 103e keer samen in het Paleis voor een parlementair
diner. In 2020 moest het diner vanwege de pandemie worden afgelast. Nu wordt de traditie voortgezet.

Het Storting-diner werd opgericht als een permanente traditie door Koning Haakon uit 1906, maar heeft zijn
wortels helemaal terug naar de tijd van de vakbond. Het diner wordt sindsdien elk jaar gehouden - alleen met
uitzondering van de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen groot onderhoud het onmogelijk maakte en in
2020, toen de coronapandemie een einde maakte aan de bijeenkomst.

Het eerste diner in de tijd van koning Haakon vond plaats op 4 mei 1906. Het werd gehouden in de Grote
Banketzaal, waar vier lange tafels een hoefijzer vormden. Op het hoofdhof sprak en zei de Koning onder meer:

"Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om de wens uit te drukken dat de belangrijkste
mannen van het volk te allen tijde met tevredenheid de gasten van de koning kunnen zijn, en dat
het Noorse koninklijke paar hetzelfde genoegen moet hebben om bij de mannen van de Storting
te zijn, zoals mijn vrouw en ik me vanavond voelen".

Zelfs vandaag spreekt de Koning tijdens het diner, en de president van de Storting
antwoordt - zoals de president van de Storting Thorne Koning Haakon antwoordde in 1906.

Het Storting-diner is een traditioneel evenement, maar enkele veranderingen weerspiegelen de
ontwikkeling in de samenleving in het algemeen: de vergadering die koning Haakon in 1906 sprak,
omvatte slechts drie vrouwen. Het was Koningin Maud, de kapitein van het hooggerechtshof en de
Hofdame van de Koningin. Het bedrijf bestond trouwens uit 129 man...

Vrouwen met rijkdom hadden een beperkt stemrecht en kwamen in 1907 in aanmerking voor verkiezing in de Storting.
Anna Rogstad werd in 1909 tot plaatsvervangend vertegenwoordiger gekozen en ontmoette als eerste vrouw elkaar in
de Storting in 1911. Het algemeen kiesrecht voor vrouwen werd in 1913 aangenomen, maar het was pas in 1921 dat
Noorwegen zijn eerste permanente vrouwelijke parlementaire vertegenwoordiger kreeg. Karen Platou werd toen
gekozen als de laatste vertegenwoordiger van Kristiania.

Aan het Storting-diner in 1922 nam Karen Platou als eerste vrouwelijke vertegenwoordiger deel. Op de tafel
stond ze met burgerlijke staat vermeld, als juffrouw Karen Platou. Alle andere vertegenwoordigers worden
Sthm genoemd. , de afkorting van de tijd voor Stortingsmann. Het is onduidelijk of dit een uiting van
beleefdheid jegens een dame was, of dat het kwam omdat de term 'vertegenwoordiger' niet was uitgevonden
in het licht van dit nieuwe, moderne fenomeen - de Storting-vrouw.

Hoewel er in 1922 nog slechts vier vrouwen aanwezig waren, tonen de vertegenwoordigers een grotere breedte
qua professionele achtergrond. In het boekje "Lijst van vertegenwoordigers en afgevaardigden, Stortinget 1922",
er zijn zowel kerkzangers als magazijnmedewerkers, boer, vlaggenjunk, flotatievoorzitter, loden gewichten,
regimentshoornblazer - en zelfs een huisvrouwenschoolbeheerder in het depot ...

Het menu was niet langer alleen in het Frans. Er was wat Noorse tekst ingevoerd, zodat de
gasten die geen Frans spraken ook konden zien welke gerechten er stonden te wachten.

De eerste jaren werd het Storting-diner in de winter gehouden. Tegenwoordig wordt het diner meestal in oktober
geregeld, kort nadat het Storting is bijeengeroepen na de zomervakantie. Al in 1908 werd het diner verplaatst
van de Festival Hall naar de Great Dining Room, maar nog steeds met slechts 120-130 gasten.

Gaandeweg is de gastenlijst uitgebreid en bevat tegenwoordig vertegenwoordigers van het Noorse publiek
in bredere zin. Tot 225 mensen nemen tegenwoordig ruimte in rond de tafels, die niet meer in hoefijzers
zijn opgesteld, maar in de vorm van een hoofdtafel met vijf of zes uitsteeksels.

De tafels zijn versierd door de bloemendecorateurs van het hof, vaak met bloemen uit de eigen tuin van het paleis,
en met zilveren voorwerpen die in hun tijd geschenken waren aan Koning Haakon en Koningin Maud tijdens hun eerste
bezoek aan Noorwegen. Livier in livrei serveert vier gerechten die door de chef-koks in de keuken van het kasteel
worden bereid. Het menu is bij voorkeur voedsel gemaakt van Noorse ingrediënten, en sommige zijn mogelijk
geproduceerd in Bygdo Kongsgard, in Slottsparken of de kas van Slottsgartneriet.

Het ritme en de kern van het Storting-diner is ongewijzigd en herkenbaar. Dit is de fysieke ontmoeting
tussen de koning en de gekozen volksvertegenwoordigers op koninklijke gronden. De hoogtepunten zijn
zoals bij het eerste diner in 1906: de toespraak van de koning en de zwarte toespraak van de president
van de Storting, gevolgd door het volkslied en het koninklijke volkslied.

Veel is als voorheen, maar vandaag is meer dan 40 procent van de vertegenwoordigers vrouw en in 2018 waren
voor het eerst zowel de president van de Storting, de rechter van het Hooggerechtshof als de premier vrouw.

En je schenkt geen sigaren meer na je maaltijd...


50 jaar arbeidsimmigratie, 29 oktober 2021


Vandaag was Zijne Majesteit Koning Harald aanwezig in het stadhuis van Oslo tijdens een viering
dat het 50 jaar geleden is dat de eerste arbeidsimmigranten uit Pakistan naar Noorwegen kwamen.

Samen met onder meer burgemeester Marianne Borgen van Oslo en wethouder Raymond Johansen was de Koning
aanwezig tijdens de viering in het stadhuis. Vanaf het podium kreeg het publiek een rijk programma
voorgeschoteld dat de verschillende manieren belichtte waarop arbeidsimmigratie heeft bijgedragen
aan de Noorse samenleving, zowel cultureel, culinair als in de samenleving in het algemeen.

In zijn toespraak koos gemeenteraadslid Raymond Johansen ervoor om Koning Harald
te citeren uit de toespraak die de koning in 2016 in Slottsparken hield.

"Noren geloven in God, Allah, de Almachtige en niets.
Noren als Grieg en Kygo, Hellbillies en Kari Bremnes.
Met andere woorden: Noorwegen ben jij.
Noorwegen zijn wij."

Naast toespraken van zowel de gemeenteraadsleider, de burgemeester van Oslo en de Pakistaanse ambassadeur
in Noorwegen, trad de Spellemann Prize-winnende kunstenaar Temur, afkomstig uit Grünerlokka in Oslo, op.

De bijeenkomst in het stadhuis van Oslo is het begin van de viering van dit weekend, die op
zaterdag doorgaat, waar het jubileumcomité de inwoners van Oslo uitnodigt voor een
volksfestival in Radhusplassen met verschillende culturele elementen.


De Koning bij de bekerfinale, 31 oktober 2021


Zijne Majesteit Koning Harald was vandaag aanwezig in Stadion Ullevaal tijdens de bekerfinale
voor vrouwen in het voetbal. De finale werd gespeeld tussen Valerenga en Sandviken.

Het was een gelijkopgaande wedstrijd met veel kansen voor beide teams, maar het waren
de vrouwen uit Oslo die het beste van start gingen. Na een schot van Marie Dolvik
Markussen en een vrije trap van Dejana Stefanovic stond Valerenga bij rust met 0-2 voor.

Sandviken jaagde in de tweede helft op de gelijkmaker en na amper vijf minuten spelen schoot Marit
Bratberg Lund een vrije trap binnen. Maar het zou het laatste doelpunt van de dag zijn bij Ulleval
en na een strafschop van Sandviken vier minuten voor tijd eindigde het resultaat 1-2 voor Valerenga.

Koning Harald feliciteerde de winnaars en reikte trofeeën uit aan beide teams samen met voorzitter van de
Noorse voetbalbond Terje Svendsen en minister van Cultuur en Gendergelijkheid Anette Trettebergstuen.


Diner voor deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen, 2 november 2021


"Je creëert trots en gemeenschap, en je bent geweldige rolmodellen", zei Zijne
Majesteit de Koning toen hij vanavond sprak met Noorse atleten, coaches en
leiders die deelnamen aan de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio.

Het koninklijk paar nodigde de deelnemers voor het eerst uit voor een diner in het Paleis, aangezien niemand
van de koninklijke familie aanwezig kon zijn tijdens de Olympische en Paralympische Spelen deze zomer.

"Hier hebben we lang naar uitgekeken. Sterker nog, sinds we eindelijk op adem konden komen
na in totaal 28 verschrikkelijk spannende sportdagen - en -nachten deze zomer", zei de
Koning en voegde er gekscherend aan toe: "Het was eigenlijk een verrekking".

Er waren 129 in de Grote Eetkamer, waaronder Uwe Majesteiten de Koning en Koningin,
Uwe Koninklijke Hoogheden de Kroonprins en Kroonprinses, en Prinses Märtha Louise.

In totaal waren er 67 Olympische en koppelatleten.

"En dan is het belangrijk om te onthouden dat alleen al het kunnen deelnemen aan de spelen in
Tokio - medaille of niet - een bijna onbegrijpelijke prestatie is, en je weet er alles van",
zei de Koning na een samenvatting van de medaillevangst.

Vier weken lang verzamelden de Noorse atleten vier keer goud, twee keer zilver en twee keer brons
tijdens de Olympische Spelen, en twee keer goud en twee keer brons tijdens de Paralympische Spelen.
In zijn toespraak zei de Koning dat Noorwegen altijd een wintersportland is geweest, maar dat we ons
nu kunnen verheugen over totaal andere sporten - Noorwegen is een zomersportland geworden.

"En dat komt door jou. Jullie hier vanavond zijn enkele van 's werelds beste atleten. Samen met
coaches, teamleiders en goede supporters creëer je magische momenten voor een heel volk. Momenten
die we ons herinneren, waar we over praten - door meerdere generaties heen."

De wachtmuziek speelde terwijl de gasten arriveerden voor het diner.

Nadat Koning Harald de gasten had verwelkomd, werden zalm en carpaccio van eland als
voorgerecht geserveerd, heilbot als hoofdgerecht en appeldessert als laatste gerecht.

Ten slotte betrad artiest Aurora Aksnes het podium in de Great Dining Room
en zong drie nummers - met Fredrik Svabo op gitaar.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Ontvangst van de president van Duitsland, 4 november 2021


Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, en Zijne Koninklijke Hoogheid de
Kroonprins ontvingen vandaag de President van Duitsland, Zijne Excellentie
de heer Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender in het Paleis.

De federale president is op een tweedaags officieel bezoek aan Noorwegen. Na de inleidende audiëntie
nodigde het Koninklijk Paar het Presidentiële Paar uit voor de lunch, waar ook Storting President
Eva Kristin Hansen en Minister van Petroleum en Energie Marte Mjos Persen onder de gasten waren.

Als aperitief werden rivierkreeften geserveerd, terwijl het hoofdgerecht bestond uit tarbot met wortel, pompoen,
bleekselderij en aardappelen met rodewijnsap. Als toetje kregen de gasten mul met drop en witte chocolade.

De kroonprins was vanmorgen aan boord van het Duitse marineschip FGS Berlin. Het schip ligt in Oslo in
verband met het bezoek van president Steinmeier. Kroonprins Haakon een rondleiding door het Duitse
bevoorradingsschip onder begeleiding van het presidentiële echtpaar en chef Defensie Eirik Kristoffersen.

Er werd ook een briefing gegeven over de Duits-Noorse defensiesamenwerking. 60 Noorse vrouwen en mannen uit
alle takken van defensie dienen in Duitsland. Noorwegen draagt sinds het voorjaar van 2017 bij aan de
NAVO-operatie Enhanced Forward Presence. De operatie wordt geleid door Duitsland en Noorwegen heeft
een gemechaniseerd bedrijf bijgedragen dat maximaal 200 mannen en vrouwen uit het leger telde. Ook
de Duitse en Noorse duikbootwapens kennen al jaren een hechte en goede samenwerking.

Frank-Walter Steinmeier is sinds 2017 de Duitse president. Daarvoor was hij zowel minister van Buitenlandse
Zaken als vice-kanselier. Morgen zal hij samen met premier Jonas Gahr Støre Utøya bezoeken. Later op de dag
nemen de president en de premier deel aan een paneldiscussie in de universiteitshal in Oslo over democratie,
de noodzaak om jongeren bij de politiek te betrekken en de dreiging van extremisme en haatzaaiende uitlatingen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Staatsbezoek aan Noorwegen, 9-11 november 2021


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten op uitnodiging van Koning
Harald V een staatsbezoek aan het Koninkrijk Noorwegen. Het bezoek vond plaats
van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 november 2021 in Oslo en Trondheim.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen, die dezelfde normen en waarden
delen en samen werken aan oplossingen voor grote internationale uitdagingen. Tijdens het bezoek stonden bilaterale
en internationale samenwerking, klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid centraal.

Nederland en Noorwegen hechten aan een goed werkende rechtstaat waarin mensenrechten een prominente plek
hebben en waar het belang van een open markteconomie centraal staat. Als gelijkgezinde partners treden
Nederland en Noorwegen ook vaak internationaal samen op binnen de VN, de WTO en de NAVO. Om de welvaart
te kunnen behouden voor toekomstige generaties werken beide landen aan innovatieve, inclusieve en
duurzame oplossingen: het beheren van de Noordzee, het waarborgen van voedselzekerheid en het
ontwikkelen van nieuwe technologieën met schone en duurzame energiebronnen.

Dinsdag 9 november 2021, Oslo:

De eerste dag van het staatsbezoek aan Noorwegen begon in Oslo met een welkomstceremonie op het Koninklijk Paleis.

Op het Koninklijk Paleis werd het Koninklijk Paar ontvangen door
Koning Harald V en Koningin Sonja met een welkomstceremonie.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: Liv Anette Luane - Det kongelige hoff

Aansluitend legde Koning Willem-Alexander een krans bij het Nationale Monument in Fort Akershus
in Oslo, ter herdenking van alle gevallen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: Det kongelige hoff

Het Koninklijk Paar bracht een bezoek aan het Stortinget, het parlement van Noorwegen.
Tijdens het bezoek spraken zij met de voorzitter van het Storting.


Foto: RVD


Foto: RVD

In The Fram Museum, gewijd aan poolexpedities, vond een bijeenkomst plaats waarbij
onder meer Noorse jongeren en Nederlandse (onderzoeks-)studenten het woord namen
over de impact van klimaatverandering op het leven in het Arctisch gebied.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

's Avonds bood Koning Harald in het Koninklijk Paleis een staatsbanket
aan waar beide staatshoofden een toespraak hielden.


Foto: RVD

Toespraak van Zijne Majesteit Koning Harald tijdens het galadiner in het Koninklijk
Paleis van Oslo ter ere van het staatsbezoek van Nederland 9-11 november 2021.

Uwe Majesteiten,
ministers,
excellenties,
Dames en heren,

De Koningin en ik zijn erg blij om Uwe Majesteiten terug te verwelkomen in Noorwegen en in het Koninklijk
Paleis. Acht jaar geleden hadden we het genoegen u te ontvangen voor een vriendschapsbezoek net na uw
troonsbestijging. Dat bezoek onderstreepte de nauwe betrekkingen tussen onze monarchieën en onze families.

Deze keer zijn Uwe Majesteiten op staatsbezoek gekomen. Dit benadrukt de sterke banden tussen onze twee landen.

We zijn onder de indruk van de manier waarop u, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, uw eigen rol
als Majesteiten heeft gedefinieerd. Het was geen gemakkelijke taak om de opvolgers te zijn van een geliefde
Koningin, mijn dierbare vriendin Prinses Beatrix. Je hebt een echt moderne monarchie gevormd op basis van
wie je bent - met warmte en wijsheid, gevoel voor humor en een diepe toewijding aan je land en je volk.

Ik ben dankbaar dat de banden tussen onze monarchieën nog steeds sterk zijn - door
de hechte vriendschap tussen Uwe Majesteiten, Kroonprins Haakon en Kroonprinses
Mette-Marit. En ook tussen uw familieleden en Prinses Märtha-Louise.

Ik wens u het allerbeste terwijl u uw dienst aan uw land voortzet.

Uwe Majesteiten,
De Noors-Nederlandse betrekkingen gaan vele eeuwen terug. In het begin draaiden onze relaties vooral om handel.

Maar onze samenwerking is tegenwoordig gebaseerd op veel meer dan economische belangen. Het is gebaseerd op
gedeelde waarden en wederzijds begrip. Noorwegen en Nederland zijn hechte partners in de vele multilaterale
fora waar we allebei aan deelnemen, zoals de VN, de NAVO, de OVSE en de Raad van Europa.

Wij zijn partners in de Europese Economische Ruimte. We zijn al lang bondgenoten op het gebied van defensie
en veiligheid. Noorwegen hecht veel waarde aan de nauwe samenwerking met Nederland op al deze gebieden.

Onze landen zijn beide maritieme naties. Al honderden jaren voorzien de oceanen ons van voedsel, werkgelegenheid
en toegang tot goederen. Vandaag werken we samen om de uitstoot van de scheepvaart te verminderen. In Trondheim
zie je baanbrekend onderzoek dat bijdraagt aan de groene transitie – zowel op zee als op het land.

Ook op het gebied van cultuur en sport hebben onze landen veel gemeen. De Nederlandse
DJ Tiësto heeft een grote aanhang in Noorwegen en Kygo is populair in Nederland.

Al vele jaren hebben we genoten van harde concurrentie in het schaatsen - een sport die
al tientallen jaren door Nederlanders wordt gedomineerd. En volgende week staan ??Nederland
en Noorwegen tegenover elkaar in een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd.

Toen ze in september voor het laatst streden, dachten veel Nederlandse supporters
dat de Noorse fans Nederland aan het scanderen waren. In feite scandeerden ze
Haaland - de spits van het Noorse team. Dus voor alle duidelijkheid: ik wens de
Nederlanders veel succes volgende week in de wedstrijd – maar niet te veel geluk.

Uwe Majesteiten,
We leven in een complexe wereld en mensen moeten respect tonen voor elkaars verschillen. Het is
essentieel dat we leren hoe we onze verschillen openlijk kunnen uiten in discussies, met woorden,
niet met geweld. Ik weet dat Uwe Majesteiten in dit opzicht indrukwekkend werk doen. U hebt
verschillende keren met twistende partijen om de tafel gezeten – en alleen maar geluisterd.

Je geeft mensen de kans om hun diepste zorgen en angsten te delen. Proberen om elkaars standpunten te
begrijpen is de sleutel. Respect voor elkaars verschillen is de basis voor vreedzaam samenleven. Maar
het vereist hard werken – en doorzettingsvermogen – zoals je ongetwijfeld hebt ervaren.

Uwe Majesteiten,
Als open, moderne democratieën delen we kernwaarden en interesses.
Bij deze wil ik u nogmaals van harte welkom heten.

Het is een groot genoegen voor de Koningin en ik u allen te vragen om samen met ons een toost uit
te brengen op Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, op het Nederlandse volk
en op de hechte en vriendschappelijke betrekkingen tussen onze beide landen.


Foto: RVD

Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Noorwegen:

Majesteit,

Dank U wel voor Uw hartelijke woorden. De Koningin en ik genieten er intens van bij U en bij
Koningin Sonja te gast te zijn. Dank U wel voor de gastvrijheid die we opnieuw ervaren! Wij
hebben zoveel dierbare herinneringen aan Noorwegen en aan onze gezamenlijke ontdekkingstochten
met U, niet alleen hier rond Oslo, maar ook verder noordwaarts. Takk for sist!

Wij hebben de schoonheid van dit land door Uw ogen leren kennen. Er is niets te vergelijken met de
spectaculaire woestheid van de Noorse kust. Een magnifiek en immens beeldhouwwerk van Moeder Natuur.
Zo heel verschillend van de door mensenhanden gemaakte Nederlandse polders.

Met Prins Haakon en Prinses Mette-Marit verkenden we het hoge Noorden. Onvergetelijke dagen.
Mijn vrouw en ik denken regelmatig terug aan onze gezamenlijke tocht naar de Lyngen Alpen.
En aan het intrigerende motto dat we daar op een bord aantroffen:

'Relax
Don't rush
We're going nowhere
We're already here'

Noorwegen is een land om tot rust te komen. Maar het is meer
dan dat. Méér dan een groen recept tegen spanning en stress.

Er zit enorm veel gedrevenheid en kracht in Noorwegen. Ik moet denken aan de naam
van het schip van poolreiziger Fridtjof Nansen dat wij vanmiddag hebben gezien:
'Fram'. 'Voorwaarts!' Dat is een mooi symbool voor dit land en zijn bewoners.

In veel opzichten is Noorwegen een natie van pioniers. OK, niet de eersten op de Noordpool. Maar
dat werd op de Zuidpool goedgemaakt! Het eerste land dat elektrische straatverlichting introduceerde.
Een wegbereider op het gebied van gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Een voortrekker in sociale
zekerheid. Het eerste land dat een minister aanstelde voor milieuzaken. En een van de eerste landen
die de scheiding der machten in de grondwet vastlegde, meer dan twee eeuwen geleden.

Er is een grote verwantschap tussen Noorwegen en Nederland. Na een wat ruwe start in
de Vikingtijd, hebben we een bloeiende en innige relatie opgebouwd. Nederlanders die
hier komen wonen en werken integreren moeiteloos. Wij kijken op dezelfde manier tegen
de wereld aan. Mensenrechten, democratie, vrijheid. Het zijn woorden die vaak achteloos worden
gebruikt. Maar voor U en ons zijn het wezenlijke waarden. De basis onder een gelukkig leven.

Wij kijken met bewondering naar de inspanningen van Uw land om de internationale rechtsorde te versterken
en een rechtvaardiger wereld dichterbij te brengen. Hoe moet ik Noorwegen omschrijven? Bruggenbouwer?
Vredesmakelaar? Mondiale mediator? Alle drie zijn op U van toepassing! Al generaties lang.

Hoe uitzichtloos de nacht ook lijkt, uit het Noorden schijnt licht dat helpt om oplossingen
te vinden. Het woord 'Oslo' heeft over de hele wereld een aangename klank. U bewijst dat
ook landen met een kleine bevolking een grote impact kunnen hebben.

Wij steunen U van harte en trekken graag samen met U op. In de Verenigde Naties,
in de WTO en ook in Europees verband. Ik weet het: U bent geen lid van de Europese
Unie. Maar gelukkig wel een prominent en dierbaar lid van de Europese familie.

Ook binnen de NAVO werken wij fantastisch samen. Voor Nederlandse mariniers zijn de wintertrainingen in
Noorwegen een jaarlijks avontuur waaraan de herinneringen een leven lang worden gekoesterd. Voor wie de
Hollandse kwakkelwinters gewend is, zijn de Noorse sneeuw en kou een 'mind-blowing experience'.

Tegelijkertijd zien wij Nederlanders - net als U - dat het poolgebied waarvan wij zoveel houden onder
druk staat. De gevolgen van klimaatverandering zijn bij uitstek voelbaar in het hoge Noorden.

Dit is in de eerste plaats bedreigend voor de mensen die er leven. Maar het is een alarmbel voor ons allemaal.
De arctische gebieden zijn kostbaar natuurlijk erfgoed waarmee de hele wereld zich verbonden voelt.

Noorwegen was een van de eerste landen die opriepen tot klimaatactie en behoort tot de hartstochtelijkste
pleitbezorgers van wereldwijde klimaatafspraken. Daarbij vindt U ons aan Uw zijde.

Als een van de grootste producenten van olie en gas, heeft Uw land een belangrijke rol in de huidige
energievoorziening. Ook wij Nederlanders komen mede dankzij Noors gas warm de winter door.

Tegelijkertijd voelen wij als 'Northsea neighbours' een sterke verantwoordelijkheid om de
omschakeling naar een duurzamer energiegebruik in de wereld mogelijk te helpen maken. Donderdag
ontmoeten wij in Trondheim Noren en Nederlanders die hier gezamenlijk aan werken. Dan gaat het
onder meer om offshore wind en waterstof. Wij kijken daarnaar uit.

We hopen van harte dat Kroonprins Haakon ons naar Trondheim zal vergezellen. Wij kennen zijn liefde
voor de oceanen en zijn inzet voor economische ontwikkeling met respect voor het leven in en rond de zee.

Ook zijn we blij tijdens ons bezoek de stemmen van de Sami te horen,
die zo'n bijzondere plek innemen in de Noorse samenleving.

Majesteit, Noren hebben de naam dat ze eerder kunnen skiën dan lopen. Vorige maand lazen wij
dat in het ijs op berg Digervarden een bijna gave set ski's is gevonden uit de Vikingtijd.

Dertienhonderd jaar wintersportervaring, daar kan niemand tegenop!

Ik wil graag een saluut brengen aan het land dat strak bovenaan staat in de medaillespiegel van de
Olympische Winterspelen allertijden. Het land dat de elementen trotseert en altijd voorwaarts gaat!

Mag ik U vragen het glas te heffen.

Op de meesters van de winter.
Op de vriendschap tussen het Noorwegen en Nederland.
En op Uw beider gezondheid, Majesteiten!


Foto: RVD

Woensdag 10 november 2021, Oslo:

Woensdagochtend vond in de Deichman bibliotheek een seminar plaats
waarbij mensenrechten en vrijheid van meningsuiting centraal stonden.

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en het Koninklijk Paar van Noorwegen waren bij een
seminar over mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Het seminar vond plaats in de Deichman
Bjørvika Bibliotheek, die dit jaar de prijs voor beste openbare bibliotheek ter wereld won. Er
werd gesproken over het bestrijden van online aanzetten tot haat. Organisaties die werken met
jongeren en de gevolgen van online aanzetten tot haat deelden hun ervaringen.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Het Koninklijk Paar sprak met minister-president Jonas Gahr Støre van Noorwegen. Aansluitend hield de Koning
een korte toespraak tijdens een lunch met de regering van Noorwegen: "Noren staan niet bekend om hun grootspraak
of pretentie. Gelijkheid is een passie in dit land. Ieders inbreng en knowhow is welkom. Als Noren hun mond
opendoen dan doe je er goed aan om te luisteren, want de kans dat je iets zinnigs hoort is groot."


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Woensdagmiddag ontving het Koninklijk Paar de Nederlandse gemeenschap
in Noorwegen op het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Rotterdam.


Foto: RVD


Foto: RVD

Aansluitend waren het Koninklijk Paar en Kroonprinses Mette-Marit aanwezig bij de
conferentie over defensiesamenwerking tussen Nederland en Noorwegen. De conferentie
vond plaats op het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Rotterdam.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Contraprestatie: concert van celliste Harriet Krijgh en staande receptie in het Munchmuseum

De contraprestatie bestaat uit een concert van celliste Harriet Krijgh, met een aansluitende staande
receptie. Krijgh (1991) is een van meest veelbelovende jonge cellisten. Ze sleepte meerdere
internationale prijzen in de wacht en trad op met vele internationaal vermaarde orkesten.
De contraprestatie vindt plaats in de Festsal van het nieuwe gebouw van het Munchmuseum.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Donderdag 11 november 2021, Trondheim

Donderdagochtend kwam het Koninklijk Paar aan in Trondheim. Er vond een bezoek aan Powerhouse plaats.

Het Powerhouse kantorenpand is het meest noordelijke 'energiepositieve' gebouw ter wereld. Powerhouse
werkt momenteel aan de ontwikkeling van een ‘mini-grid’ voor de energievoorziening van de omliggende wijk.


Foto: RVD


Foto: RVD

Rondleiding Norwegian Centre voor Plankton Technology laboratorium:
Het Norwegian Centre for Plankton Technology doet onder meer onderzoek naar en de
commerciële kweek van plankton en zeewier voor (dieren)voedingsdoeleinden. Aan de hand
van een drietal laboratoriumopstellingen kreeg het gezelschap uitleg over het werk.


Foto: RVD


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken Maritime Robotics. Zij kregen hier een demonstratie
van enkele autonome onderzoeksvaartuigen. Maritime Robotics maakt maritieme onderzoeksapparatuur,
bijvoorbeeld voor onderzoek naar zee- en bodemleven en het inspecteren van windmolens op zee. Studenten
en onderzoekers van de lokale universiteit vertellen over maritieme ontwikkelingen. Holland Circular
Hotspot en het daarop geïnspireerde Nordic Circular Hotspot ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Op de officiële Koninklijke residentie in Trondheim vond een lunch plaats, aangeboden door Kroonprins Haakon
en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen. De burgemeester van Trondheim hield tijdens de lunch een toespraak.


Foto: RVD

Bezoek aan Technische Universiteit van Trondheim:
De Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) is de technische universiteit van Trondheim.
Enkele studenten demonstreerden onderzoeksprojecten op het gebied van energietransitie en aansluitend
was er een paneldiscussie met vertegenwoordigers van het Noorse en Nederlandse bedrijfsleven.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het staatsbezoek aan Noorwegen wordt afgesloten met een bezoek aan de Nidaros Kathedraal
in Trondheim. De kathedraal is in de 11de eeuw gebouwd ter nagedachtenis aan Koning
Olav II en is de plek waar Noorse vorsten worden ingezegend.

In de kathedraal is een speciaal altaar van de Sami-gemeenschap. De Sami zijn een van
oorsprong nomadisch volk die in het Arctisch gebied woonden. Na een korte rondleiding
door de kerk luisterde het Koninklijk gezelschap naar een optreden van Sami-zangers.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

"De afgelopen dagen hebben we enorm genoten van de gedrevenheid van het Noorse volk
en de schoonheid van Uw land. Tusen takk (duizendmaal dank) voor de warme ontvangst.
We blijven onze banden koesteren." – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Geopend kunsthuis in Trondheim, 19 november 2021


Hare Majesteit de Koningin was vanmorgen verantwoordelijk voor
de officiële opening van het cultuurhuis KjopmannsgataUng Kunst.

De tentoonstellingen in het nieuwe cultuurhuis in Trondheim zullen speciale aandacht hebben voor de kerkerkunsten.

Achter KjopmannsgataUng Kunst staat beeldend kunstenaar Kjell Erik Killi-Olsen.

"Je droom is uitgekomen. Het levenswerk waar jullie zoveel jaren aan hebben gewerkt is afgerond",
zei Koningin Sonja in haar toespraak tijdens de ceremonie in het nieuwe cultuurhuis.

Ze benadrukte ook dat het niet vaak is dat we een volledig nieuwe kunstarena in Noorwegen
kunnen openen - maar benadrukte dat we momenteel in een positieve golf zitten met het
nieuwe Munch Museum in Oslo en het Nationaal Museum dat in de zomer wordt geopend.

"Tussen deze monumentale panden hebben we hier in Trondheim een geheel
nieuw kunsthuis - KjopmannsgataUng Kunst", vervolgde de Koningin.

Het kunsthuis verbindt het oude met het nieuwe - een gebouw uit het einde van de 17e eeuw is
verbonden met een nieuw gebouw. Tijdens de werkzaamheden is veel nadruk gelegd op het verzorgen
van het oude gedeelte en tegelijkertijd iets geheel nieuws toe te voegen aan het gebied en de stad.

In verband met het bouwproces zijn verschillende interessante archeologische vondsten
gedaan die nieuwe kennis hebben opgeleverd over de middeleeuwse stad Trondheim.

"Ik hoop dat dat een levend gebouw wordt. Bovendien moet het inclusief, provocerend, verliefd en vervloekt
zijn. Het moet een centrum zijn dat tanden kan laten zien", zegt kunstenaar Kjell Erik Killi-Olsen.

De openingstentoonstelling "It's Just a Phase" strekt zich uit over meerdere zalen en omvat een
breed scala aan kunstenaars. Een periode van meer dan honderd jaar scheidt de oudste - Hannah
Ryggen - en de jongste - Elizabeth Ravn. De tentoonstelling toont verschillende vormen van
expressie, materialen en vormentaal - van fotografie, video en schilderkunst tot Hannah
Ryggen's geweven textiel en Isa Genzken's iconische Nefertiti sculpturen.

In 2018 opende de tentoonstelling Kjell Erik Killi-Olsen: sculpturen in Dronning Sonja KunstStall. Het
was voor het eerst dat een tentoonstelling in KunstStallen aan één en dezelfde kunstenaar werd gewijd.


Sonja bij skigeschiedenisavond in het Skimuseum, 26 november 2021


Hare Majesteit de Koningin was donderdagavond aanwezig op de skigeschiedenisavond in het
Skimuseum in Oslo. Auteur Thor Gotaas gaf een lezing over de broers Marius en Stein
Eriksen, en hun betekenis voor het Noorse skiën en alpine sporten.

Bij aankomst in het museum werd Koningin Sonja ontvangen door secretaris-generaal
Erik Eide van de Skivereniging en de leider van het Skimuseum, Aslaug Midtdal.

Eind jaren veertig en vijftig zetten de twee broers Noorwegen op de alpineskikaart. Marius Eriksen
won het onofficiële Noorse kampioenschap slalom in 1947 en 1948, en hij nam in 1952 thuis met zijn
broer deel aan de Olympische Winterspelen. Marius deed het niet zo goed op de Olympische Spelen als
zijn broer Stein Eriksen, die Olympisch goud behaalde op de reuzenslalom op huis. Stein Eriksen won
ook drie gouden medailles tijdens de Wereldbeker alpineskiën in 1954.

Stein Eriksen was de eerste alpinist buiten de Alpen die goud won op de Olympische Spelen. De broers
Eriksen kwamen uit een sportfamilie. Hun vader Emil Marius Eriksen was een actieve turner die deelnam
aan de Olympische Zomerspelen in Stockholm in 1912, waar hij een bronzen medaille won. Hun moeder
Birgit "Bitten" Eriksen was de initiatiefnemer van "Damenes Skiklubb", dat in 1933 werd opgericht.

Folklorist en auteur Thor Gotaas heeft een aantal boeken geschreven over het Noorse skiën en zijn boek
over de familie van de gebroeders Eriksen is eerder dit jaar verschenen. Het boek onthult de diepe sporen
die Eriksens heeft achtergelaten in de Noorse skigeschiedenis. Een familie die naar beneden skiede,
bindingen en gebreide truien uitvond. De zogenaamde Marius-sweater is vernoemd naar Marius Eriksen.

De familie Eriksen stond in de 20e eeuw tientallen jaren synoniem voor het Noorse alpineskiën. Ze waren
elk op hun eigen manier pioniers in een skibranche die tegenwoordig een populaire sport is geworden. Na
de lezing had de auteur een boeiend gesprek met Martine Eriksen - dochter van Marius Eriksen.


Bezoek aan het Defensiemuseum, 29 november 2021


Vanmiddag bezochten Zijne Majesteit de Koning en Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins het fort van Akershus
en een tentoonstelling ter gelegenheid van 30 jaar geleden dat koning Harald koning van Noorwegen werd.

De tentoonstelling "Koning Harald V - zijn erfenis en daad" is opgebouwd rond verschillende thema's.
Het historisch erfgoed toont de verwantschap van de koning met verschillende andere Europese
koningshuizen. Vanuit Europa worden de lijnen getrokken van Koning Haakon VII en Koningin Maud en
de erfenis die ze achterlieten nadat ze in 1905 als koninklijk paar naar Noorwegen kwamen.

Het laatste deel van de tentoonstelling gaat over de akte van de koning van 1991 tot vandaag - belicht
door de volgende drie thema's: Staatshoofd; Koning van het volk; Opperbevelhebber.

Koning Harald en kroonprins Haakon werden welkom geheten in het Defensiemuseum door Commandant der
Strijdkrachten Eirik Kristoffersen, brigades en commandant Arne Opperud bij fort Akershus en
museumdirecteur Erling Kjærnes. Universitair hoofddocent Knut Arstad informeerde over de tentoonstelling.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Voor de 15e keer schoolprijzen uitgedeeld, 2 december 2021


Hare Majesteit de Koningin heeft vandaag de schoolprijs van Koningin
Sonja uitgereikt aan de middelbare school Sandnessjoen in Nordland.

Het is de 15e keer dat de schoolprijs wordt uitgereikt en
koningin Sonja is bij alle uitreikingen aanwezig geweest.

"De middelbare school van Sandessjoen blinkt uit met haar langetermijnwerk met inclusie en een goede leeromgeving,
en is een goed rolmodel voor hoe een school een duidelijke en relevante drijvende kracht kan zijn in de lokale
omgeving", aldus de rechtvaardiging van de jury voor de toekenning de schoolprijs van dit jaar.

Koningin Sonja werd ontvangen door de directeur van de school Arne Tommervold en de leider van de
studentenraad Ida Olsen-Dahlen, en studenten van de school stonden aan weerszijden van de ingang
om de koningin welkom te heten in Sandnessjoen en de school.

Voorafgaand aan de eigenlijke prijsuitreiking kregen de koningin, minister Bjornar Skjæran en juryleider
Inga Bostad een rondleiding door de school. De koningin bezocht de klas YSK-Marine waar ze sprak met de
leerlingen Sander K. Kristiansen en Mathilde Solfjeld. Ze leren over aquacultuur en de aquacultuurindustrie
in de klas YSK-Marine en hebben een deel van de schooltijd in de praktijk.

Ook bezocht de koningin 15 studenten die ambulanceopleidingen volgen en die nu voor de kerst in de
praktijk gaan. Ze demonstreerden wat ze doen als het naar een patiënt met pijn op de borst moet.

De school werkt nauw samen met lokale bedrijven om leerlingplaatsen voor haar beroepsstudenten
te verzekeren. De jury van de schoolprijs benadrukt dat het helpt om schooluitval tegen te gaan
en ervoor te zorgen dat meer mensen slagen en geschoolde arbeidskrachten worden.

De koningin en de entourage kregen ook een presentatie over de schoolomgeving en deelname aan het MOT-programma.
Elke ochtend worden de zo'n 450 leerlingen van de school op de trappen verwelkomd door milieuwerker Ken Pettersen.

De prijsuitreiking vond plaats in de Stamneshallen, die naast de school ligt. De prijs
zelf bestaat uit 250.000 kronen en een prent, gemaakt door de koningin zelf. Dit jaar
zijn 19 scholen uit het hele land genomineerd voor de Koningin Sonja Schoolprijs.

De koningin hield een toespraak waarin ze de school en de leerlingen
prees en het belang van de beroepsvakken benadrukte.

"De prijswinnaar van dit jaar is een waardige winnaar", zo luidt de redenering van de jury en wijst op
een aantal gebieden waar de middelbare school Sandnessjøen uitblinkt: Goede en uitgebreide samenwerking
met de basisschool bij de overgang van de onderbouw; Ondersteuning voor leerlingen en studenten die niet
eerder alle vakken hebben behaald; Systematische samenwerking met de woning; Strategieën voor studenten
met een hoog leerpotentieel; Echte studentenparticipatie; Studentenvertegenwoordiging.

"Veiligheid en welzijn zijn van fundamenteel belang voor het runnen van een goede
school en de middelbare school van Sandnessjøen heeft een grote verantwoordelijkheid
genomen voor inclusie en integratie in de samenleving", vervolgt de jury.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Begrafenis Kim Friele, 6 december 2021


Koningin Sonja en Kroonprinses Mette-Marit waren vandaag aanwezig toen de pionier en
auteur Karen-Christine (Kim) Friele werd begraven vanuit de kathedraal van Oslo.

Kim Friele stierf maandag 22 november op 86-jarige leeftijd.

De volgende dag was duidelijk dat ze vereerd zou worden met een begrafenis op kosten van de staat.

Kim Friele was de eerste Noorse vrouw die als lesbienne in het openbaar verscheen. Het werk van
Friele leverde een sterke bijdrage aan het strafwetboek dat homoseksuele handelingen strafbaar stelt
die in 1972 werd ingetrokken, en homoseksualiteit werd afgeschaft als psychiatrische diagnose in 1978.

Ze wijdde haar leven aan de strijd voor de rechten van homo's.

"Er zijn twee banken in Noorwegen die vragen naar de naam van Kim Friele. De eerste is de bank
buiten het Nationaal Theater in Oslo, waar ze begin jaren 60 een aantal jaren zat en op zoek
ging naar gelijkgestemden. De andere bank werd afgelopen mei onthuld op Vagsallmenningen in Bergen.
Het is een bank die bestaat uit drie brede banken, die open zijn, iedereen uitnodigen om daar te
gaan zitten, zeiden emeritus hoogleraar en vriend Halvor Moxnes, die de herdenkingsrede voorlas.

"Deze banken symboliseren hoe Kim Friele de afgelopen 60 jaar heeft bijgedragen aan het veranderen
van de samenleving waarin we leven. Nu kunnen de meeste homo's veilig leven binnen de diversiteit
die onze samenleving is geworden, zei hij en eindigde de herdenkingsrede met deze woorden:

In liefde vragen we om vrede voor haar, maar niet om vrede voor de
nagedachtenis van haar. Het moet ons blijven uitdagen: , zei Halvor Moxnes.

Minister-president Jonas Gahr Store sprak namens de regering. Daarnaast was er
een toespraak van de leider van FRI, Inge Alexander Gjestvang, en woorden van
herinnering door Else Hendel, de kleindochter van Friele's vrouw Wenche Lowzow.

Frida Ånnevik voerde Alf Proysen en Alf Cranner's "Oh, the one who was a paardenbloem" uit voor
de 600 mensen die aanwezig waren in de kathedraal van Oslo. Daarnaast droeg het Oslo fagotkoor
met een koor bij. Siri Sunde en Bjarte Hjelmeland lezen voor uit de Bijbel.

De bisschop van Oslo, Kari Veiteberg, leidde de ceremonie en vertelde over
Kim Friele's leven en levenslange inspanningen voor de rechten van homo's.

"Homoseksualiteit is liefde. Velen ervoeren het als een moedige toespraak in 1973.
Het was nodig dat het werd gezegd en herhaald, en Kim verbond met dit antwoord aan een
menselijke ervaring die iedereen kan maken. Dus als je in je eigen leven hebt ervaren
wat liefde is, weet je dat het niet gevaarlijk is", zei Veiteberg in zijn toespraak.

Friele ontving tijdens haar leven een aantal prijzen en onderscheidingen.
In 2000 werd ze ook benoemd tot ridder van de 1e klasse van de Koninklijke
Noorse Orde van St. Olav voor haar werk voor de zaak van de homo's.


Nobel Peace Prize 2021, 10 december 2021


Journalisten Maria Ressa en Dmitry Muratov ontvingen vandaag de Nobelprijs voor de Vrede voor hun
inspanningen om de vrijheid van meningsuiting in respectievelijk de Filippijnen en Rusland te
waarborgen. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de
Kroonprins waren aanwezig tijdens de prijsuitreiking in het stadhuis van Oslo.

Voorzitter van het Noorse Nobelcomité, Berit Reiss-Andersen, lichtte het
besluit van het comité toe om de prijs aan de mede-ontvangers toe te kennen.

"Vrije, onafhankelijke en op feiten gebaseerde journalistiek is de eerste verdedigingslinie voor democratie
en vrijheid van meningsuiting en informatie. De rol van de media is om agressie en machtsmisbruik aan de
kaak te stellen – en zo bij te dragen aan de vrede", zegt mevrouw Reiss-Andersen.

"Journalisten over de hele wereld werken elke dag onvermoeibaar aan deze inspanning",
voegde ze eraan toe en merkte op dat de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar is
toegekend aan twee uitstekende vertegenwoordigers van de media.

In 2012 was Maria Ressa mede-oprichter van Rappler, een nieuwswebsite voor onderzoeksjournalistiek
die ze nog steeds leidt. Ze onderscheidde zich als een uitgesproken criticus van hoe sociale media
worden gebruikt om nepnieuws te verspreiden en het publieke debat te manipuleren.

Maria Ressa is "een onverschrokken verdediger van de vrijheid van meningsuiting", zei de
voorzitter van het Noorse Nobelcomité bij het beschrijven van de Filipijns-Amerikaanse
journalist, die samen met de Russische redacteur Dmitry Muratov de prijs ontving.

Berit Reiss-Andersen zei dat Muratov zich heeft onderscheiden als een van de belangrijkste verdedigers
van de vrijheid van meningsuiting in Rusland. Hij was mede-oprichter van Novaya Gazeta, een van de meest
onafhankelijke kranten van Rusland die momenteel actief is, en hij is sinds 1995 hoofdredacteur.

De winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede gaven dit jaar twee krachtige laureatencolleges over
vrijheid van meningsuiting. Dmitry Muratov vroeg het hele publiek om een minuut stilte te houden
ter ere van alle journalisten die hun leven hebben opgeofferd. Hij besloot zijn lezing met te zeggen:

"Ik wil dat journalisten oud worden."

Vanwege infectiebeheersingsmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie, werden de
Nobelprijsuitreikingsceremonies 2020 op een digitaal platform uitgevoerd.

Uitvoerend directeur David Beasley van het VN Wereldvoedselprogramma (WFP)
ontving de prijs uit handen van Lisa Peletti Clark van het International
Peace Bureau in Rome, waar het hoofdkantoor van het WFP is gevestigd.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking in het stadhuis van Oslo kregen de drie prijswinnaars een audiëntie
in het Koninklijk Paleis. Dit maakt deel uit van het vaste programma voor Nobelprijswinnaars voor de Vrede.

's Avonds woonde Kroonprins Haakon het banket bij dat in het Grand Hotel in
Oslo werd gehouden ter ere van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Kerstfoto's, 22 december 2021


De koninklijke familie kwam deze week bij elkaar voor de traditionele kerstfoto's.
Dit jaar zijn de foto's gemaakt op de Bygdo Royal Farm.

Hunne Majesteiten Koning Harald en Koningin Sonja brengen kerst door op Bygdo Royal Farm en zullen kerstavond
vieren met Hunne Koninklijke Hoogheden de Kroonprins en Kroonprinses en hun familie op Skaugum Estate.

De Kroonprins en Kroonprinses en hun familie zullen in de middag
van kerstavond de kerstdienst in Asker Church bijwonen.


Foto: Lise Åserud, NTB, Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB, Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB, Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB, Det Kongelige Hoff


Kerstwensen van de Koning, 23 december 2021Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff

Zijne Majesteit Koning Harald stuurt deze groet aan iedereen terwijl de kerstvakantie begint:

Aan alle mensen van Noorwegen

Kerst is dit jaar weer niet helemaal zoals we hadden verwacht. Veel mensen beginnen de vakantie
teleurgesteld, ze missen hun familie en maken zich grote zorgen over wat komen gaat.

Het is mijn vurige hoop voor jullie allemaal dat deze kerstperiode
niettemin een tijd van warmte en zorg zal zijn.

Het is belangrijk om alle dingen in gedachten te houden die ieder van ons kan doen:
Pak de telefoon en bel iemand die iets van je wil horen.
Stuur een bericht naar iemand die het nodig heeft.
Maak een wandeling met iemand om wie je geeft.

Ieder van ons heeft het vermogen om het leven een beetje mooier te maken voor de mensen om ons heen.

Mijn familie en ik wensen jullie allemaal een heel gelukkig kerstfeest!


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


De Konings nieuwjaarstoespraak 2021, 31 december 2021Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff

De toespraak van Zijne Majesteit Koning Harald op oudejaarsavond 2021:

Wat hebben wij mensen nodig om goed samen te leven?

Deze vraag heeft oneindig veel antwoorden. Maar ik denk dat één ding belangrijker
is dan veel andere: het vermogen om je in te leven in het leven van anderen.

Ik denk dat het cruciaal is dat we de tijd en moeite nemen om echt te luisteren naar de ervaringen
van andere mensen - met een verlangen om te begrijpen. Als we ons laten aanraken, heeft dat invloed
op de manier waarop we denken en handelen. Zowel in onze hechte relaties als in grote gemeenschappen.

We gaan een nieuw jaar tegemoet - met zowel hoop als onrust. Helaas was het einde van dit jaar niet zoals velen van ons
hadden gewild en gehoopt. Teleurstelling en onzekerheid kenmerken het dagelijks leven van veel mensen. Gelegenheden waar
we naar uit hadden gekeken, moesten opnieuw worden doorgezet. Dat geldt ook voor ons in het Koninklijk Huis.

In 2022 moeten velen van ons misschien terugkeren naar de kwaliteitsmomenten met mensen die iets voor ons betekenen.
Op de goede gesprekken. Misschien moeten we de openheid en gastvrijheid in onszelf herontdekken. Versterk oude
vriendschappen en smeed nieuwe. Haal de mooiste kopjes tevoorschijn en nodig elkaar uit!

Als we lange tijd afgesneden zijn van het sociale leven, doet dat iets met ons. Het is niet alleen uitgaan en de
wereld en de mensen weer omarmen. Zoals de meeste dingen, vereist dit ook enige oefening. Ik hoop dat we elkaar
in het nieuwe jaar kunnen ontmoeten. En ik hoop dat we elkaar nieuwe moed kunnen geven.

Deze zomer hebben we aangegeven dat het tien jaar geleden was dat de terroristische aanslagen in de regeringswijk
en op Utoya plaatsvonden. Er zijn nieuwe verhalen verteld, er zijn meerdere pagina's aan het licht gekomen. Dat
hebben we nodig om een vollediger beeld te krijgen. En om samen verder te gaan - hopelijk een beetje wijzer.

Om dit alles in je op te nemen, moet je in staat zijn om met ons allemaal mee te leven. Zo ook de pandemie.
Omdat we zo verschillend zijn geraakt, ieder op onze eigen manier - zowel in ons land als elders in de wereld.

Vanavond wil ik onze gezondheidsdienst hartelijk bedanken: bedankt voor het essentiële werk dat u dag in,
dag uit voor ons doet in deze lange, zware race. We zijn allemaal diep onder de indruk van hun inzet!

We mogen hopen dat we als wereldgemeenschap gaandeweg iets leren: Over hoe afhankelijk we van elkaar zijn.
En dat wat er aan de andere kant van de aarde gebeurt, is ook voor ons hier in Noorwegen van groot belang.
Ik hoop dat dit besef ons meer solidair zal maken met onze medemensen. En ik hoop dat onze gedeelde
ervaring de samenwerking tussen ons zal versterken bij uitdagingen die ons allemaal aangaan.

Vanavond stuur ik een speciale groet aan alle Noren die elders in de wereld werken, zowel op het land als op zee.
Jullie die er elke dag aan worden herinnerd dat we allemaal met elkaar verweven zijn door verschillende nationaliteiten.
En die dagelijks de waarde van internationale samenwerking ervaren. Er zijn waarschijnlijk velen van jullie die buiten
werken - maar ook veel te veel hier thuis - die vanavond een aantal van hun dierbaren missen.

Door met respect naar elkaar te luisteren en oprecht te willen
begrijpen, kunnen we samen een nog betere samenleving creëren.

In oktober was ik in Kautokeino tijdens een ceremonie waar een historische schat van grote waarde voor het
Sami-volk werd teruggegeven aan de Sami, waar het thuishoort. Het was een herinnering aan het belang van
cultuur, taal en geschiedenis voor de identiteit van een volk. Het deed me ook denken aan iets dat me
altijd opvalt in gesprekken met inheemse volkeren - of het nu in Noorwegen, Canada, Australië of de
Amazone is: inheemse volkeren zijn al duizenden jaren afhankelijk van de interactie met de natuur en
alle levende wezens om te overleven. Ze beschikken over waardevolle kennis die voor ons allemaal
belangrijk is. Grote samenlevingen en inheemse volkeren over de hele wereld hebben er baat bij
naar elkaar te luisteren en samen te werken om te waarborgen wat een gemeenschappelijk doel moet zijn:
de hulpbronnen van de aarde zodanig beheren dat de generaties na ons een goed leven kunnen leiden.

Zowel als individuen, als natie en als wereldgemeenschap hebben we bescherming nodig die een schok kan
weerstaan, zowel van binnenuit als van buitenaf. Wat we in ons hebben, kan niemand ons afnemen. Het
is het enige dat voor altijd van ons is. Daarom is het zo belangrijk om ons bewust te zijn van waar
we onze tijd en aandacht aan besteden, wat we binnenkrijgen uit voeding op alle niveaus.

Elke dag worden we allemaal geconfronteerd met keuzes die iets met ons doen. Het is als de oude mythe van de
Cherokee-indianen: een grootvader vertelde zijn kleinkinderen over de strijd die voortdurend in hem wordt
gestreden. Het is een gevecht tussen twee wolven. Tussen goede en kwade krachten. De kleinkinderen vroegen:
Wie van de wolven wint? En de grootvader antwoordde: Degene die ik kies om te voeden.

Een deel van wat ons innerlijke kracht geeft, is te vinden in ons cultureel erfgoed, waar we ook vandaan komen.
De erfenis die we met ons meedragen uit literatuur, liedjes en verhalen, brengt oude wijsheid over die goed kan
zijn als het gaat om: Verhalen over mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten als wij. Verhalen over de
eeuwige dilemma's waar we altijd mee te maken hebben gehad. Ik geloof ook dat alles wat ons herinnert aan wat
wij mensen gemeen hebben, ons sterker maakt. Alsof we allemaal gezien moeten worden door iemand met een
liefdevolle blik. En dat we allemaal afhankelijk zijn van de vriendelijkheid en goodwill van anderen.

Een van de meest waardevolle pijlers voor zowel individuen als de samenleving is vrijwilligerswerk. 2022 is het jaar van
het vrijwilligerswerk. Deze goede kracht in de Noorse samenleving heeft geleden onder de pandemie. De meest kansarmen
zijn daarom helaas bijzonder hard getroffen: drugsverslaafden, geesteszieken, ouderen, kinderen en jongeren.

Tegelijkertijd hebben we inspirerende voorbeelden gezien van mensen die een groot verschil hebben gemaakt:
de vader die een reisgezelschap begon met buurkinderen die een pauze van huis nodig hadden. De Afghaanse
jongeren die in de lokale gemeenschap zijn gaan winkelen voor ouderen. De volwassen dame die nacht na
nacht aandachtig luisterde naar eenzame jonge mensen aan de hulplijn.

In 2022 kunnen we allemaal helpen om vrijwilligerswerk een echte boost te geven. Ik zou iedereen willen aanmoedigen
om iets te vinden dat bij je past - klein of groot. De mogelijkheden zijn eindeloos. Iedereen heeft iets of iemand
nodig, en iedereen heeft iets bij te dragen. Op deze manier creëren we sterke gemeenschappen, wat onze beste
bescherming is in moeilijke tijden. Het is een geschenk dat we onszelf en elkaar geven.

Vanavond wil ik tegen jullie allemaal zeggen, of je nu verdriet en verlangen
voelt, rusteloosheid en uitputting, of vreugde en verwachting:

Ik hoop dat we het nieuwe jaar in kunnen gaan met tijd en energie voor wat ons sterkt:
Door met interesse en empathie naar elkaar te luisteren.
Door vriendschappen en goede gesprekken terug te vinden.
Door te geloven dat ieder van ons iets voor andere mensen kan betekenen.

Gelukkig nieuwjaar!


Bedankt voor alle kerstgroeten, 14 januari 2022


Uit binnen- en buitenland heeft het Koninklijk Huis veel kerst- en
nieuwjaarswensen mogen ontvangen, die zij zeer op prijs stellen.

De koninklijke familie wil jullie bedanken voor alle leuke brieven, kerstkaarten
en e-mails die van heinde en verre zijn verstuurd. Namens de hele koninklijke
familie stuurt Zijne Majesteit de Koning zijn beste wensen voor 2022.


De koninklijke familie kijkt uit naar de Olympische Spelen, 18 januari 2022


Dit jaar zal de koninklijke familie de Olympische Winterspelen volgen en
de Noorse atleten aanmoedigen voor het tv-scherm. De koninklijke familie
zal, net als grote delen van Noorwegen, de spelen met veel ijver volgen.

De Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Peking zullen niet plaatsvinden met een
internationaal publiek, en de zeer strikte reis- en infectiecontroleregels tijdens de Olympische
Spelen hebben een bezoek aan de Spelen moeilijk gemaakt. Hierdoor zal er helaas geen aanwezigheid
zijn van de koninklijke familie tijdens de Olympische of Paralympische Spelen in Peking 2022.

De koninklijke familie wenst de Noorse atleten en ondersteunend personeel veel succes in Peking.


Nieuwe foto's van Prinses Ingrid-Alexandra, 18 januari 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid-Alexandra viert op vrijdag 21 januari 2022 haar 18de verjaardag.
De Prinses heeft nu een persoonlijk kantoor in het Koninklijk Paleis, waar deze foto's zijn gemaakt.

Prinses Ingrid-Alexandra gaat steeds meer ambtelijke taken vervullen voor het
Koninklijk Huis, maar richt zich de komende jaren op het volgen van een opleiding.


Foto: Ida Bjørvik / Det Kongelige Hoff


Foto: Ida Bjørvik / Det Kongelige Hoff


Prinses Ingrid-Alexandra bezocht de Storting, de regering en het Hooggerechtshof, 20 januari 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid-Alexandra bezocht vandaag de Storting, de regering en
het Hooggerechtshof. De Prinses viert morgen haar 18dee verjaardag en zal meerderjarig worden.

De bezoeken waren gericht op de scheiding der machten op het hoogste regeringsniveau
in drie onafhankelijke takken (wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk).

Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Haakon bracht een soortgelijk bezoek
aan de drie regeringsmachten in verband met zijn 18e verjaardag in 1991.

De Storting:

De voorzitter van het Storting (Noorse parlement), Masud Gharahkhani, heette de Prinses welkom toen
ze vanmorgen bij het gebouw van de nationale vergadering aankwam. De voorzitter van de Storting gaf
uitleg over de gang van zaken in de Storting en vertelde over de geschiedenis van het gebouw.

Op het kantoor van de president van de Storting ontmoette de Prinses de eerste vice-president van de
Storting, Svein Harberg, en het jongste lid van Storting, Maren Grøthe. De heer Harberg beschreef het
werk van de verschillende commissies, terwijl mevrouw Grøthe vertelde hoe het is om parlementslid te zijn.


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Peter Mydske / Stortinget


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Het Hooggerechtshof:

Na een bezoek aan de Storting werd Prinses Ingrid-Alexandra ontvangen door opperrechter
van het Hooggerechtshof Toril Marie Øie en secretaris-generaal Bente Johanne Kraugerud.
Voordat ze een rondleiding kreeg door het gebouw van het Hooggerechtshof, ontmoette de
Prinses vier rechters van het Hooggerechtshof. De Prinses kreeg de kans om twee van de
kamers te zien terwijl mevrouw Øie sprak over de structuur van het Noorse rechtssysteem.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

De Prinses kreeg ook de kans om op de koningsstoel te zitten, net zoals haar vader Kroonprins
Haakon deed toen hij in 1991 het Hooggerechtshof bezocht toen hij meerderjarig werd.


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff


Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

De overheid:

Premier Jonas Gahr Støre en regeringssecretaris Anne Nafstad Lyftingsmo verwelkomden de Prinses
vanmiddag op het kabinet van de premier. De prinses en de premier hadden vervolgens een privégesprek
op kantoor - zoals Kroonprins Haakon had toen hij toenmalig premier Gro Harlem Brundtland bezocht.

Na hun gesprek nam premier Støre Prinses Ingrid-Alexandra mee naar een vergaderruimte
waar ze minister van Justitie en Openbare Veiligheid Emilie Enger Mehl en een aantal
medewerkers van het kabinet van de premier ontmoette. De premier lichtte het werk
van het Bureau toe, terwijl mevrouw Mehl sprak over haar activiteiten als minister.


Prinses Ingrid-Alexandra observeerde de Raad van State, 21 januari 2022


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid Alexandra is vandaag 18 jaar geworden en was
uitgenodigd om de vergadering van de Raad van State, onder leiding van Zijne Majesteit de
Koning, bij te wonen om meer te weten te komen over de wijze waarop de Raad wordt geleid.

Volgens artikel 35 van de Noorse grondwet heeft de troonopvolger het recht om zitting te nemen in de Raad
van State, zij het zonder stem of verantwoordelijkheid. De Prinses was daarom alleen als waarnemer aanwezig.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins was zoals gewoonlijk aanwezig. De Koning en de Kroonprins
gingen de raadszaal van het Koninklijk Paleis binnen en begroetten, zoals gebruikelijk, de leden van
de regering voordat de vergadering begon. De Prinses vergezelde haar grootvader en vader de kamer in.

Premier Jonas Gahr Støre en de andere leden van de regering die aanwezig waren op de Raad van State
van vandaag maakten van de gelegenheid gebruik om de Prinses te feliciteren met haar 18e verjaardag.


Noorse functionarissen feliciteerde Prinses Ingrid-Alexandra met haar 18de verjaardag, 21 januari 2022


Ter gelegenheid van haar 18de verjaardag vandaag ontving Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid-Alexandra
felicitaties van de Noorse functionarissen in de Kleine Balzaal van het Koninklijk Paleis.

President van de Storting (Noorse parlement) Masud Gharahkhani en eerste vice-president Svein Harberg waren de eersten om haar te feliciteren.

Ook de andere twee takken van de overheid feliciteerden haar. De uitvoerende macht werd vertegenwoordigd
door premier Jonas Gahr Støre, minister van Financiën Trygve Slagsvold Vedum en secretaris van de regering
Anne Nafstad Lyftingsmo van de regering, en de rechterlijke macht door opperrechter van het Hooggerechtshof
Toril Marie Øie en rechter van het Hooggerechtshof Jens Edvin A. Skoghøy.

Vervolgens kwamen felicitaties van de Sámediggi (Sami-parlement), de kantoren van de provinciegouverneurs,
het corps diplomatique, de Noorse strijdkrachten, de kerk van Noorwegen, de Raad voor religieuze en
levensbeschouwelijke gemeenschappen in Noorwegen,en de Noorse Vereniging van Lokale en Regionale Overheden.

Burgemeester van Oslo Marianne Borgen sloot de line-up van weldoeners af.

De ouders van de prinses, Hunne Koninklijke Hoogheden Kroonprins Haakon
en Kroonprinses Mette-Marit, waren ook aanwezig in de Kleine Balzaal.

Vandaag om 12.00 uur, terwijl Prinses Ingrid-Alexandra de felicitaties ontving
in het Koninklijk Paleis, werden militaire saluutschoten afgevuurd vanuit forten
en schepen van de strijdkrachten ter gelegenheid van haar 18de verjaardag.

Gisteren kwamen een aantal ambassadeurs naar het Koninklijk Paleis om het officiële felicitatieregister
te tekenen dat beschikbaar is gesteld in verband met de 18de verjaardag van Prinses Ingrid-Alexandra.

Meer dan 70 landen hebben ambassades gevestigd in Oslo. Het is gebruikelijk dat de ambassadeur van elk land
of een andere vertegenwoordiger van de ambassade het Koninklijk Paleis bezoekt om de felicitatieregisters te
ondertekenen die gedenkwaardige gelegenheden met betrekking tot de koninklijke familie markeren.


Prinses Ingrid-Alexandra is benoemd in de Orde van St. Olav, 21 januari 2022


Zijne Majesteit de Koning heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid-Alexandra
tot Grootkruis in de Koninklijke Noorse Orde van St. Olav benoemd.

Zijne Majesteit de Koning heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Ingrid-Alexandra ook de Huisorder van Harald V (portretspeld) toegekend.

De decoraties werden vandaag, 21 januari 2022, tijdens een
besloten ceremonie in het Koninklijk Paleis overhandigd.


Foto: Øivind Möller Bakken / Det Kongelige Hoff


Foto: Øivind Möller Bakken / Det Kongelige Hoff


Foto: Øivind Möller Bakken / Det Kongelige Hoff

De Orde van St. Olav:
De Koninklijke Noorse Orde van St. Olav werd in 1847 gesticht door Koning Oscar I.
Het wordt toegekend als "een beloning voor bewezen diensten aan Noorwegen en de
mensheid". Zijne Majesteit Koning Harald is de Grootmeester van de Orde.

De Orde van St. Olav ontleent zijn naam aan de heilig verklaarde Koning
van Noorwegen, Olav de Heilige. Het is verdeeld in vijf klassen:
- Grootkruis
- Grootofficier
- Commandant
- Officier
- Ridder

Met uitzondering van buitenlandse royalty's en staatshoofden, wordt de Orde van St. Olav alleen
toegekend aan Noorse onderdanen. De Kraag van de Orde kan ook door de Koning worden verleend aan
houders van het Grootkruis. Het Grootkruis met de kraag vertegenwoordigt de hoogste klasse van de orde.

Het Insignia van de Orde is een wit geëmailleerd Maltezer kruis gemaakt van goud. In het
midden is een karmozijnrood medaillon omgeven door een blauw-witte ring. Op de voorzijde
van het medaillon staat de Noorse leeuw in goud en op de achterzijde staat het motto van
Koning Oscar I "Ret og Sanhed", wat "rechtvaardigheid en waarheid" betekent. In de vier
hoeken tussen de armen van het kruis is een gotische O van goud met daarboven een kroon.
Het kruis op het insigne van de commandant en officier draagt een gouden koningskroon.

Wanneer een klasse van de Orde van St. Olav voor militaire dienst wordt verleend, wordt dit op het insigne
aangegeven door twee blauw geëmailleerde zwaarden, gekruist en geplaatst onder de koningskroon op het kruis.

Het Insigne van de Orde is bevestigd aan een karmozijnrood lint met blauwe en tweesnijdende witte randen.

Het Ridderkruis wordt op de linkerborst gedragen en het Commandeurskruis hangt aan een
lint om de nek. Het Grootkruis is bevestigd aan een brede sjerp die van de rechterschouder
naar de linkerkant wordt gedragen. Vrouwen dragen het Ridderkruis en het Commandeurskruis
op de linkerborst, bevestigd aan een strik gemaakt van het lint van het Ridderkruis.

Het Insigne van de Orde wordt teruggegeven aan de Raad van
de Orde in geval van promotie of overlijden van de ontvanger.


Nieuwe officiële foto's van Prinses Ingrid-Alexandra, 21 januari 2022


Ter gelegenheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid-Alexandra's
18de verjaardag worden twee nieuwe officiële foto's vrijgegeven.


Foto: Kimm Saatvedt / Det Kongelige Hoff

Drie generaties: Zijne Majesteit Koning Harald, Zijne Koninklijke Hoogheid
Kroonprins Haakon en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid-Alexandra.


Foto: Kimm Saatvedt / Det Kongelige Hoff

De familie verzamelde ter gelegenheid van de 18dee verjaardag van Prinses Ingrid-Alexandra:
Zittend vooraan van links: Koningin Sonja, Koning Harald, Prinses Ingrid-Alexandra en Marit Tjessem.
Staande voorste rij: Prins Sverre Magnus, Kroonprinses Mette-Marit, Kroonprins Haakon en Marius Borg Høiby.


Het Gloger Festival bestaat 20 jaar, 26 janauri 2022


Hare Majesteit Koningin Sonja was gisteravond aanwezig bij het openingsconcert van het Gloger
Festival in de Kongsbergkerk - met de Notre Dame-organist Olivier Latry op het orgelbalkon.

Het openingsconcert van het klassieke muziekfestival stond geheel in
het teken van het Gloger-orgel, waarnaar de festivals vernoemd zijn.

Het historische barokke orgel uit 1765 dankt zijn naam aan de man die het maakte,
de Duitse orgelbouwer Gottfried Heinrich Gloger, die jarenlang in Noorwegen werkte.

Als eerste op het repertoire stond de zesstemmige fuga Ricercare
van Johann Sebastian Bach uit het grote werk Musikalisches Opfer.

De Franse organist en componist Olivier Latry voerde verschillende werken van Bach uit, maar ook
klanken van nieuwere componisten als Thierry Eschaich en Bert Matter en zijn eigen improvisaties.

Voor het laatste deel van het concert voerde de auteur Lars Saabye Christensen een
proloog voor 200 toeschouwers over de tijd waarin we nu zijn en al het moois dat
voor ons ligt van ontmoetingen met mensen en cultuur als de pandemie voorbij is.

Dit jaar viert het Gloger Festival zijn 20ste verjaardag en werd in 2001
opgericht door cantor in de Kongsberg-kerk, Reidar Hauge. Omdat het
festival vorig jaar niet doorging, is de viering verplaatst naar dit jaar.

Het programma gaat morgen verder met een jubileumconcert en
eindigt op zondag met een festivaldienst in de Kongsbergkerk.


Foto: Liv Anette Luane / Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det Kongelige Hoff


Foto: Liv Anette Luane / Det Kongelige Hoff


De koning is met ziekteverlof, 28 januari 2022


Zijne Majesteit de Koning heeft verkoudheidsverschijnselen en is de komende dagen met ziekteverlof.

Alle noodzakelijke onderzoeken en tests zullen worden uitgevoerd.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins-regent leidt het huidige kabinet bij afwezigheid
van de Koning. De Kroonprins heeft geen symptomen en heeft negatief getest op corona.


Kunsttentoonstelling geopend in Tønsberg, 29 janauri 2022


Bjørn Ransve is een van onze meest gerenommeerde levende kunstenaars. Vanmiddag opende Hare Majesteit
de Koningin de Ransve-tentoonstelling "State of the Art" in het Haugar Art Museum in Tønsberg.

De tentoonstelling bestaat uit de grafische werken van de kunstenaar gedurende zes decennia.
De kunstwerken, die twee verdiepingen beslaan, vormen een retrospectieve presentatie
van Bjørn Ransve's diverse grafische productie van de jaren zestig tot heden.

Bjørn Ransve onderscheidt zich als een hedendaagse kunstenaar die zijn publiek keer
op keer verrast door artistieke expressie tussen de tentoonstellingen te veranderen.

"Je kunst staat als een pijler door een hele generatie Noorse beeldende kunst. En je bent
een inspiratie geweest voor talloze jonge kunstenaars in ons land. We hebben allemaal een
goede reden om u daarvoor te bedanken", zei Koningin Sonja in haar openingstoespraak.

"Zoals je weet heb ik een speciaal hart voor graphics. Deze kunstvorm die zoveel
eindeloze mogelijkheden biedt. En dat door zijn toegankelijkheid voor veel jongeren
een deur naar de kunstwereld is geweest", vervolgde de Koningin en ging door.

"De graphics zijn democratisch en maken het voor meer mensen mogelijk om hun eigen originele
kunstwerken te verwerven. Je productie in deze diverse kunstvorm is gewoon indrukwekkend."

Koningin Sonja verklaarde vervolgens de tentoonstelling voor geopend door het touwtje door te knippen.

Bjørn Ransve is afgestudeerd aan de Norwegian School of Crafts and Design en de Norwegian
Academy of Fine Arts. Tijdens zijn studie behoorde Ransve tot een kunstenaarsgemeenschap
die werd gekenmerkt door neofiguratieve romantici - in tegenstelling tot de dominante
abstracte schilderkunst van die tijd en de formalistische tendensen van het laatmodernisme.

Ransve staat bekend om zijn onderscheidend vermogen op een groot aantal verschillende
motieven. Dit wordt niet in de laatste plaats duidelijk wanneer de werkselectie zich
beperkt tot de grafische productie - zoals in de tentoonstelling in Haugar Art Museum.

Bjørn Ransve maakt deel uit van de traditie na Munch waar Noorse kunstenaars op hoog
internationaal niveau met grafiek hebben gewerkt. "State of the Art" is de meest
uitgebreide presentatie van Bjørn Ransve's grafische werken die tot nu toe is getoond.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


De koning ontving in plechtige audiëntie drie nieuwe ambassadeurs, 10 februari 2022


Zijne Majesteit Koning Harald ontving vandaag drie nieuwe
ambassadeurs in een plechtige audiëntie in het Paleis.

De ambassadeurs van Bosnië-Herzegovina: Bakir Sadovic, Australië: Kerin Ann Ayyalaraju en Rwanda: Diane
Gashumba hebben hun geloofsbrieven aan koning Harald overhandigd, en zo kunnen de drie optreden als
ambassadeurs van hun land in Noorwegen. De credential is de brief die de ambassadeur en de opdracht voorstelt.

Het is een zeer plechtige gelegenheid. De ambassadeur wordt opgehaald met een van de auto's
van het Hof. Ze rijden langzaam omhoog voor het kasteel waar soldaten van Zijne Majesteit de
Koningsgarde staan. Garden blaast fanfare als de ambassadeur bij het paleis arriveert.


Prinses Astrid wordt 90 jaar, 12 februari 2022


Prinses Astrid, mevrouw Ferner wordt vandaag 90.

Prinses Astrid, mevrouw Ferner vertegenwoordigt nog steeds Zijne Majesteit de Koning
en het Koninklijk Huis. Ze heeft elk jaar verschillende officiële opdrachten, is voorzitter
van het bestuur van het Memorial Fund van Kroonprinses Märtha en heeft twaalf beschermingen
die ze opvolgt. Door haar werk heeft Prinses Astrid speciale nadruk gelegd op de zorg voor
de zwakkeren in de samenleving en op de inclusie van degenen die een beetje anders zijn.

De Prinses houdt van sporten en buitenleven en is samen met Zijne Majesteit een trouwe gast op Holmenkollen
en bij andere grote sportevenementen. Toen prinses Astrid 70 werd, kreeg ze van de overheid een erepensioen.

Prinses Astrid trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner (1927 -2015). Het echtpaar kreeg
vijf kinderen en Prinses Astrid heeft zeven kleinkinderen en één achterkleinkind.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/Det Kongelige Hoff


Viering van de 18de verjaardag van Prinses Ingrid-Alexandra, 15 februari 2022


De officiële dag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid Alexandra wordt gevierd op 16 en 17 juni 2022.

Op 16 juni 2022 houdt de regering een feest ter ere van Prinses Ingrid-Alexandra.
Op 17 juni 2022 organiseren Koning Harald en Koningin Sonja een galadiner op het
Paleis in Oslo ter ere van de achttiende verjaardag van Prinses Ingrid-Alexandra.

De Prinses werd op 21 januari 2022 18 jaar. Het geplande galadiner in het Paleis
en de regeringsviering van de meerderjarigheid werden in december definitief
uitgesteld vanwege de besmettingssituatie en de coronaire beperkingen.


Première van "Margrete de Eerste", 16 februari 2022


"Margrete de Eerste" is de film over de Koningin die de Scandinavische landen verenigde.
Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid de Kroonprinses waren vanavond
aanwezig bij de feestpremière van de nieuwe film in de bioscoop Colosseum in Oslo.

Koningin Margrethe de Eerste was een groot politiek talent die met hart en hoofd
regeerde, zowel in moeilijke tijden als in de stormen van haar eigen leven.

Bij aankomst op de feestpremière werden koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit verwelkomd
door bestuursvoorzitter Tone Wilhelmsen Trøen en algemeen secretaris Espen Stedje van de Nordic
Association. De Koningin en de Kroonprinses begroetten ook programmaproducent Christin Berg in
Nordisk Film Kino, de Deense regisseur Charlotte Sieling en vier producenten.

"Dit is de eerste keer dat een grote film van dit kaliber is opgedragen aan Koningin Margrete
de Eerste, en het is de hoogste tijd. Het leven en de daad van het leven van Margretes de eerste
is een onlosmakelijk onderdeel van onze gemeenschappelijke, Scandinavische geschiedenis", zegt
secretaris-generaal Espen Stedje van de Nordic Association in een persbericht - en gaat verder.

"Koningin Margrete was een rolmodel, een voorvechter van vrouwenrechten en een koningin
tegen alle verwachtingen in. We kunnen nog veel leren van Margrete de eerste", ook nu nog.

"Margrete de Eerste" gaat over de sterke koningin Margrete (Trine Dyrholm) die het land
regeerde toen Zweden, Noorwegen en Denemarken verenigd waren onder de Kalmar Unie.

Het is het jaar 1402. Margrete heeft bereikt wat nog nooit iemand is gelukt. Ze heeft Denemarken,
Noorwegen en Zweden verenigd in een op vrede gerichte unie, die ze alleen beheert via haar jonge,
geadopteerde zoon, Erik (Morten Hee Andersen). Jakob Oftebro heeft de rol van de man uit Graudenz.

Margrete de Eerste was een van de eersten in de wereldgeschiedenis die haar positie gebruikte om de waardigheid
van vrouwen hoog te houden. Margrete introduceerde 'vrouwenvrede' - een belangrijk onderdeel van haar politieke
denken. Vrouwen werden beschermd en moesten zowel binnen als buiten het huwelijk in vrijheid leven.

Koningin Margrete de Eerste groeide op in het middeleeuwse Oslo, bij kasteel
Akershus, en is tot nu toe de laatste vrouwelijke regent in Noorwegen.


Koning Harald viert 85ste verjaardag, 21 februari 2022


Gefeliciteerd! Vandaag wordt koning Harald 85 jaar.


Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff


Sportfeest in Holmenkollen, 5 maart 2022


Het traditionele Holmenkollen Ski Festival viert dit jaar zijn 130e verjaardag en met een stralende zon en
blauwe luchten was het een geweldig sportfeest. Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins was aanwezig tijdens
de drie mijl bij de vrouwen en de winnares Therese Johaug werd geroemd om haar fantastische sportcarrière.

Op de dag elf jaar nadat ze voor het eerst wereldkampioen werd, ook in Holmenkollen,
won Therese Johaug haar voorlaatste skirace in haar lange carrière. De Finse Krista
Pärmäkoski werd tweede en de Zweedse Jonna Sundling werd derde.

Zowel de Kroonprins als het publiek in Kollen feliciteerden en bedankten de
Noorse sportster. Na vier Olympisch goud en veertien WK-gouden zal Johaug
over een week zijn carrière beëindigen aan het einde van het WK in Falun.

Het sportfeest in Kollen was ook een viering van solidariteit met
Oekraïne, en veel toeschouwers hadden Oekraïense vlaggen en kleuren.

Kroonprins Haakon begroette de Oekraïense ambassadeur in Noorwegen, Viacheslav
Yatsiuk, samen met minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt. Ook ontmoette
hij Oekraïense jongeren die vanwege de oorlog niet naar hun ouders terugkeerden.

"Het is hun jaar dit jaar. Je bent een belangrijk onderdeel van Noorwegen en sport", zei Kroonprins
Haakon toen hij vrijwilligers ontmoette tijdens het Holmenkollen Ski Festival dit jaar.

De Kroonprins ontmoette vrijwilligers die het hele weekend - en sommigen de hele week - hebben
gewerkt, zodat beoefenaars, het publiek en andere vrijwilligers een goede ervaring in Kollen
zullen hebben. Ze vertelden over hun taken: verkeer regelen en parkeren, besprenkelen zodat
mensen niet uitglijden en het ijs raken, ervoor zorgen dat races op een goede manier en volgens
de regels worden verreden - en kinderevenementen. Dit jaar is schminken de grootste taak.

2022 is het jaar van het vrijwilligerswerk. Elk jaar worden
er vijf miljoen manuren ingestoken - alleen al in skiën.

De koninklijke familie mocht de Noorse overwinning beleven, zowel op de vijf mijl
bij de mannen, in de gecombineerde als in de skischans op de Holmenkollsøndagen.

's Avonds was er een finalerace voor de vrouwen in de Raw Air-competitie in het
springen in Holmenkollen. Kroonprins Haakon deelde na de overwinning in het
algemeen prijzen en de winnende trofee uit aan de Sloveense Nika Kriznar.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


De koning van Jordanië in audiëntie, 14 maart 2022


Zijne Majesteit Koning Abdullah II van Jordanië is op een tweedaags officieel
bezoek aan Noorwegen. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen
vanmiddag de koning van Jordanië in een audiëntie in het Paleis.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins was ook aanwezig tijdens de audiëntie.

Na de audiëntie nodigde het Koninklijk Paar hun Jordaanse gast uit voor een
lunch, waaraan ook Hare Koninklijke Hoogheid de Kroonprinses deelnam.

Tijdens het bezoek ontmoette koning Abdullah zowel president van
de Storting Masud Gharahkhani als premier Jonas Gahr Støre.

Noorwegen en Jordanië werken op veel gebieden nauw samen. De Russische
invasie en oorlog in Oekraïne markeerden de politieke gesprekken die
koning Abdullah heeft gevoerd met Noorse politici tijdens het bezoek.

"Jordanië is multilateraal een belangrijke partner voor Noorwegen. De gastvrijheid
van Jordanië aan Syriërs en andere vluchtelingen is een belangrijke bijdrage aan
de regionale stabiliteit. Jordanië speelt een belangrijke rol in het streven naar
een door onderhandelingen tot stand gekomen tweestatenoplossing tussen Israël en
Palestina", zei premier Jonas Gahr Støre na zijn ontmoeting met de Koning van Jordanië.

Tijdens zijn verblijf in Oslo nam koning Abdullah deel aan een bijeenkomst
over buitenlands beleid die was georganiseerd door het Noorse Instituut voor
Buitenlands Beleid (NUPI) en het Instituut voor Vredesonderzoek (PRIO).

Koning Harald en koningin Sonja waren in maart 2020 op staatsbezoek aan Jordanië. Het bezoek was
het eerste aan het Midden-Oosten en markeerde 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen onze twee
landen. In 2000 waren koning Abdullah en koningin Rania op staatsbezoek aan Oslo.

De kroonprins en kroonprinses waren in 2014 op officieel bezoek aan Jordanië.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Gefeliciteerd met de Vrouwendag, 16 maart 2022


16 maart is het Vrouwendag. Het Kven-volk is een van de oorspronkelijke
volkeren op het noordelijk halfrond en wordt erkend als een van de vijf
nationale minderheden in Noorwegen. Onnee Kväänikansan päiväle!

Nationale minderheden zijn groepen met langdurige banden met het land. Wanneer de
Kven-nederzetting in Noorwegen begon, is niet bekend, maar wordt vermeld in
schriftelijke bronnen uit de 16e eeuw. De traditionele Kven-nederzettingen zijn
te vinden in grote delen van Finnmark, Troms en noordelijke delen van Nordland.

Tegenwoordig wonen Kvens overal in Noorwegen, en Kvenfolkets Day wordt gemarkeerd met
verschillende activiteiten in lokale groepen in het hele land. De dag is gekozen ter
nagedachtenis aan de eerste organisatie van de Kvens door de oprichting van het eerste
lokale team Ruijan kväänit - Pyssyjokilaiset Norske kvener - Børselv in 1984.

De Kven-vlag werd in 2017 aangenomen tijdens de nationale bestuursvergadering van de Noorse
Kvens-vereniging en wordt ook gebruikt in Zweden en Finland. De vlag is ontworpen door Bengt
Johansson-Kyrö en het motief is een zonnebloem, een "aurinkonkukka". Deze bloem is gevonden
op oudere voorwerpen in Kven-gebieden, wordt nog steeds gebruikt in Kven-handwerk.

Naast de Kven People's Day wordt jaarlijks op 26 april ook de Kven Language
Day gevierd. De datum is gekozen omdat de Kven-taal op deze dag in 2005
officieel werd erkend als regionale en minderheidstaal in Noorwegen.

Kven is een van de oorspronkelijke talen in de Noord-Calotte
en deelt zijn oorsprong met Finse en Sami-talen.

In december 2018 bezocht Zijne Koninklijke Hoogheid de kroonprins Haakon
Bærtua-kleuterschool in Lakselv. Daar hadden ze onlangs een Kven-afdeling opgericht
en samen met het Kven Instituut maakte de kleuterschool deel uit van het Kven-taalnest.
Dit project maakte gebruik van taalrolmodellen uit de lokale gemeenschap en hielp
bij het ontwikkelen en behouden van de Kven-taal over generaties heen.

De kroonprins ontmoette kinderen, ouders, werknemers en andere bronnen die hun
ervaringen deelden. Kven is een bedreigde taal, maar het project heeft bijgedragen
aan een nieuwe interesse in de Kven-taal en -cultuur in Porsanger.


Velen kregen financiële steun, 18 maart 2022


Prinses Astrid, mevrouw Ferner zat gisteren de jaarvergadering van het
Memorial Fund van Kroonprinses Märtha in het Koninklijk Paleis voor.

Na de bijeenkomst werd duidelijk dat een aantal organisaties, teams en verenigingen
in het hele land steun hadden gekregen voor sociale en humanitaire initiatieven
uit het Memorial Fund van Kroonprinses Märtha. De jaarvergadering vindt plaats
in verband met de verjaardag van Kroonprinses Märtha op 28 maart.

"Het is mij een genoegen dat ik elk jaar in verband met de verjaardag
van mijn moeder, Kroonprinses Märtha, zoveel geluk heb dat ik geld mag
verdelen voor sociale en humanitaire initiatieven in organisaties en
verenigingen uit heel Noorwegen", zei Prinses Astrid, Mevrouw Ferner.

Dit jaar zijn er 211 aanvragen voor financiële steun uit het Memorial Fund ontvangen.
Onder leiding van de Prinses besloot de jaarvergadering 130 aanvragen in te willigen.
Een totaal van 745.000 NOK werd gegeven. De bijdragen varieerden van NOK 5.000 tot NOK 30.000.

De ontvangers zijn verenigingen voor de gezondheidszorg, verenigingen van gepensioneerden
en lokale verenigingen van verschillende verenigingen en organisaties die zich inzetten
voor mensen met verschillende soorten diagnoses en uitdagingen. Typische maatregelen
die worden ondersteund zijn reizen, lezingen en andere evenementen van sociale aard.

Het fonds is opgericht op 1 april 1929 in verband met het huwelijk tussen Kroonprins Olav
en Prinses Märtha van Zweden. Na het overlijden van de kroonprinses op 5 april 1954 werd
besloten het werk van het fonds voort te zetten ter nagedachtenis van de zorg van de
kroonprinses voor haar medemensen. Het is Zijne Majesteit de Koning die het bestuur
van het Herdenkingsfonds benoemt. Prinses Astrid, mevrouw Ferner, leidt het bestuur
van het Memorial Fund sinds de borgtocht van Kroonprinses Märtha in 1954.

Na de jaarvergadering hield koning Harald de lunch
voor het stichtingsbestuur in het Koninklijk Paleis.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Aankomstcentrum voor vluchtelingen bezocht, 18 maart 2022


"Overal in het land komen mensen uit eigen vrije wil opdagen, en dat hebben we nu nodig. Ik ben
erg onder de indruk van de inspanningen die in de omgeving worden geleverd", zei Koning Harald
toen hij en Lroonprins Haakon vanmiddag een briefing ontvingen over het belangrijke werk dat nu
in heel Noorwegen wordt gedaan om vluchtelingen uit de oorlog in Oekraïne.

De Koning en Kroonprins bezochten de noodopvang van de UDI voor Oekraïense
vluchtelingen in Scandic Hotell Helsfyr in Oslo, een van de vele hotels in
het land die nu nuttig zijn als noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen.

Tijdens het bezoek vertelden UDI-directeur Frode Forfang, sectieleider Vivian Ellingsen
Gotaas en directeur van Reception and return Borghild Fløtre hoe de UDI werkt aan het
creëren van opvangplekken en hoe ze samenwerken met andere actoren.

Burgemeester van Oslo Marianne Borgen, operationeel crisismanager voor gezondheid in de
gemeente Oslo Stine Wågsås en leider van de gemeentelijke gezondheidsdiensten van Helsfyr
Stine Eugenie Hansen informeerden over het aanbod en de behoeften in de gemeente.

Veel mensen ontvluchten nu Oekraïne. Oekraïense staatsburgers die in Noorwegen om bescherming
vragen, krijgen tijdelijke collectieve bescherming. Dit betekent dat de UDI de behoefte aan
bescherming niet individueel moet beoordelen, maar Oekraïners die de oorlog in Oekraïne
ontvluchten, en de familieleden hun bescherming als groep moet geven.

In Helsfyr ontvingen de koning en de kroonprins sterke verhalen
van enkele mensen die hun thuisland zijn ontvlucht.

"Het maakte indruk. Ze waren erg aangeslagen door de situatie", zei de koning na een
gesprek met verschillende familieleden die naar het inkomenscentrum zijn gekomen.

Tijdens het bezoek kregen de koning en de kroonprins te zien hoe het hotel zich heeft
aangepast aan de huidige situatie. Een aantal vergaderzalen en gemeenschappelijke
ruimtes zijn omgebouwd tot onder meer een gezondheidspost, speelkamer en kleedkamer.
In de speelkamer kunnen kinderen onder andere tekenen, spelen en tafeltennissen.
Raudekrossen is een van de aanwezige organisaties met vrijwilligers bij de receptie.

Bij vertrek verzamelden veel van de meer dan 600 vluchtelingen die op de eerste hulp
waren gekooid zich en zongen het Oekraïense volkslied voor de koning en kroonprins.


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Biatlon in Holmenkollen, 19 maart 2022


Zijne Majesteit Koning Harald was dit weekend aanwezig tijdens de Wereldbeker biatlon
in het zonnige Holmenkollen. Daar reikte hij ook de Holmenkoll-medaille uit aan vier
Noorse atleten die ons jarenlang geweldige sportmomenten hebben bezorgd.

Op zaterdag stonden 10 km jachtstart voor vrouwen en 12,5 km jachtstart voor mannen op het
programma. Bij de vrouwen kwam Tiril Eckhoff over de finish en zwaaide met de Noorse vlag
naar de overwinning. Daar ontving ze teamgenoot Marit Olsbu Røiseland, die tweede werd en
daarmee de wereldbeker overall won. De Slovaakse Paulina Fialkova pakte de derde plaats.

Na een spannende finish bij de heren was het eindelijk de Duitser Erik Lesser die won.
Sturla Holm Lægreid behaalde de derde plaats achter de Fransman Quentin Fillon Maillet.

Traditiegetrouw begroette de koning de winnaars op de Koninklijke Tribune.

Koning Harald reikte ook de Holmenkoll-medaille uit tijdens de WK-race. Dit jaar ging
de Holmenkoll-medaille naar vier atleten in drie disciplines, die ons jarenlang geweldige
sportmomenten hebben bezorgd: biatleten Tiril Eckhoff en Marte Olsbu Røiseland, langlaufer
Johannes Høsflot Klæbo en gecombineerde atleet Jørgen Graabak.

Op de Royal Tribune ontving biatleet Johannes Thingnes Bø
ook de Holmenkoll-medaille, die hij vorig jaar ontving.

De Holmenkoll-medaille wordt sinds 1895 uitgereikt en wordt toegekend aan atleten die in
de loop van de tijd uitstekende resultaten hebben behaald in de Scandinavische branches,
zowel nationaal als internationaal. Resultaten in Holmenkollen worden in aanmerking genomen.
Om in aanmerking te komen moet de sporter zich naast zijn resultaten ook hebben onderscheiden
door goed sportief gedrag en goede persoonlijke kwaliteiten. Ook mensen die op andere manieren
een extra betekenis voor het skiën hebben gehad, kunnen de medaille krijgen.

Zondag stond het podium op voor een gezamenlijke start in Holmenkollen en de laatste
WK-race van het seizoen. De Franse Justine Braisaz-Bouchet won de gezamenlijke start
van 12,5 km bij de dames. De Duitse Franziska Preuss eindigde op de tweede plaats,
terwijl wereldbekerwinnaar Marte Olsbu Røiseland op de derde plaats eindigde.

Bij de mannen stond er dubbel Noors in de eerste twee plaatsen op het podium in de
gezamenlijke start van 15 km. Sivert Guttorm Bakken pakte zijn allereerste World
Cup-overwinning voor het thuispubliek in een volle Holmenkollen. Sturla Holm Lægreid
volgde net achter op de tweede plaats. De Fransman Émilien Jacquelin werd derde.


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


De koningin ontmoette Oekraïense vluchtelingen, 1 april 2022


Hare Majesteit Koningin Sonja ontmoette vandaag vluchtelingen uit
Oekraïne bij hulporganisatie Caritas. - Het maakte een sterke indruk.

De koningin ontmoette vrouwen en kinderen die hun huizen moesten ontvluchten.
Ze deelden hun verhalen en vertelden ook hoe ze zich nu voelen in Noorwegen.

"Ze zijn erg blij dat ze veilig zijn. Een ding is om veilig te zijn - een ander ding
is om een huis te hebben. Dat huis is er niet. Het is alleen voor nu. Zelfs als je
je best doet", vertelde de Koningin na het bezoek aan de pers - en voegde eraan toe.

"Iedereen hoopt en wenst dat deze wrede oorlog snel zal eindigen - op de een of andere manier."

"Het maakte veel indruk om diegenen te ontmoeten die deze wreedheid hebben meegemaakt in
de oorlog in Oekraïne, zei koningin Sonja die zelf de oorlog van dichtbij heeft meegemaakt."

"Ik ben zelf vrij oud, dus ik heb de oorlog ook meegemaakt. Ik hoor het
vliegtuigalarm en jij gaat naar de kelder. Er tikt iets terug. En het doet
veel pijn voor deze mensen om dit de hele tijd over zich heen te hebben."

De koningin werd ook geïnformeerd over het werk dat Caritas doet
in Oekraïne en over vluchtelingen die naar Noorwegen komen.

Caritas Noorwegen is de hulporganisatie van de Katholieke Kerk
en zet zich in om het dagelijks leven van mensen in Noorwegen en
in landen in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren.

"Ik ben erg onder de indruk van deze organisatie - wat ze doen en hoe ze werken
in zowel Oekraïne als hier in Noorwegen", zei de koningin na het bezoek.

In Oekraïne zorgen meer dan 3.500 Caritas-medewerkers en -vrijwilligers voor voedsel,
water en hygiëneproducten, en kinderen worden op de best mogelijke manier beschermd
en verzorgd. Ze zorgen ook voor onderdak en vervoer.

Al in de eerste maand van de oorlog heeft Caritas meer dan 350.000 mensen in Oekraïne geholpen
en hebben tienduizenden vluchtelingen hulp gekregen in de ontvangende landen Polen, Moldavië,
Roemenië, Slowakije en Hongarije, zegt secretaris-generaal Martha Rubiano Skretteberg.


De koningin opende een Noordse kunsttentoonstelling, 21 april 2022


Op donderdag opende Hare Majesteit de Koningin de Noords-Sami-kunsttentoonstelling in het Noordse
paviljoen tijdens de grote viering van moderne kunst in Italië - de Biënnale van Venetië.

Er zijn drie Sami-kunstenaars uit Noorwegen, Zweden en Finland die zijn
geselecteerd om hun kunst te tonen in de tentoonstelling "The Sámi Pavilion".

Dit jaar is het de eerste keer dat Sami-artiesten de Scandinavische regionale
samenwerking vertegenwoordigen in het Scandinavische paviljoen, via drie
Sami-artiesten van de Finse, Noorse en Zweedse zijde van Sápmi.

De geselecteerde kunstenaars - de Finse Pauliina Feodoroff, de Noorse Máret Ánne Sara en de
Zweedse Anders Sunna - hebben een achtergrond van rendierherdersfamilies en hebben een sterk
politiek activisme in hun werk. De kunstenaars problematiseren vragen over zelfbeschikking,
identiteit, klimaatverandering, ontbossing en het recht op land en water.

De tentoonstelling "The Sámi Pavilion" toont de bijdrage van inheemse volkeren aan de hedendaagse
kunst en het belang van artistieke vrijheid van meningsuiting, diversiteit en uniciteit.

Na een rondleiding door het paviljoen, waar de kunstenaars en curatoren
hun werk presenteerden, opende koningin Sonja de tentoonstelling.

In haar toespraak benadrukte de koningin het belang van kunst en cultuur in een tijd
waarin vrijheid en democratie in Europa worden aangevallen op een manier die we sinds
de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gezien. De koningin maakte van de gelegenheid gebruik
om haar steun te betuigen aan het Oekraïense volk in de strijd tegen de Russische invasie.

De koningin benadrukte ook de vreugde van het openen van de tentoonstelling
van dit jaar en het vieren van de hedendaagse kunst van Sami.

"Het werk van de kunstenaars toont thema's waar inheemse volkeren over de hele wereld
mee te maken hebben, zoals klimaatverandering, ontbossing en de strijd om hun eigen
identiteit te behouden, zei de koningin in haar openingstoespraak.

De koningin bezocht ook het Deense, Canadese en Britse kunstpaviljoen en vanavond zal
ze een receptie bijwonen die is uitgenodigd door de voorzitters van het Sami-parlement
in Noorwegen, Zweden en Finland, en het Norwegian Office for Contemporary Art (OCA).

De Kunstbiënnale van Venetië is een van 's werelds belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor
hedendaagse kunst. De biënnale begon in 1895 en is 's werelds oudste kunstbiënnale. Het wordt
tegenwoordig erkend als een van de meest prestigieuze culturele instellingen in Italië en wereldwijd.

De Scandinavische landen hebben sinds 1962 een permanent paviljoen in Venetië. Het Scandinavische
paviljoen, ontworpen door de Noorse architect Sverre Fehn, viert dit jaar zijn 60ste verjaardag.

De tentoonstellingen in het Scandinavische paviljoen zijn een gezamenlijk project
van het Moderna Museet in Zweden, Kiasma in Finland en het Noorse OCA. De instellingen
produceren om de beurt de tentoonstellingen in het Scandinavische paviljoen.

In de hoofdtentoonstelling van dit jaar op de Biënnale van Venetië, genaamd
"The Milk of Dreams", zijn drie Noorse kunstenaars vertegenwoordigd. De kunstenaars
Liv Bugge, Sandra Mujinga en Aage Gaup (1943 - 2021) zijn gekozen om hier hun
kunstwerken te tonen, samen met de Zweeds-Sami Britta Marakatt-Labba.

Vrijdag kreeg de koningin een rondleiding door de hoofdtentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling
ontmoette de koningin drie van de vier kunstenaars, evenals Eva Skals Johnskareng, dochter van
de vrouw van Aage Gaup, die allemaal een oriëntatie gaven op de kunstwerken die ze exposeren.

Tijdens het bezoek vond een receptie plaats onder auspiciën van het Rijksmuseum en het
ministerie van Buitenlandse Zaken, waaraan ook de koningin deelnam. De receptie was
bedoeld om mensen bewust te maken van de opening van het nieuwe Nasjonalmuseet in juni 2022.

Door samenwerking met andere grote musea zal het Nationaal Museum
Noorse kunst de wereld in brengen en wereldkunst naar Noorwegen.


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Monica Watterud / Det Kongelige Hoff


Foto: Monica Watterud / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


Foto: Guri Varpe / Det Kongelige Hoff


De koning bij een solidariteitsconcert voor Oekraïne, 23 april 2022


Zijne Majesteit de Koning was vrijdagavond aanwezig bij een solidariteits- en
steunconcert voor Oekraïne in de Oslo Concert Hall. Het ballet "Giselle" werd
uitgevoerd door dansers van het Kiev Grand Ballet.

Een bomvolle concertzaal toonde zich solidair met het Oekraïense volk tijdens de balletvoorstelling.

De dansers van het Nationale Ballet in Kiev waren op Europese tournee toen
de oorlog uitbrak in Oekraïne. Een aantal van de mannelijke dansers moest
terugkeren naar hun thuisland om te vechten, terwijl de rest van het ballet ervoor
koos om in Noorwegen te blijven om de tour af te ronden als een solidariteitstour.

Oorspronkelijk stond "Swan Lake" op het programma, maar als gevolg van de oorlog
in zijn thuisland heeft het Kyiv Grand Ballet ervoor gekozen om "Swan Lake" te
vervangen door het ballet "Giselle" met muziek van de Franse componist Adolphe Adam.

De Oekraïense ambassade in Oslo en de Oslo Concert Hall waren gastheer van de voorstelling.

Voordat de balletvoorstelling begon, waren er toespraken van concertgebouwdirecteur
Jørgen Roll, Storting-president Masud Gharahkhani, de burgemeester van Oslo, Marianne
Borgen en Storting-vertegenwoordiger Guri Melbye. De Oekraïense ambassadeur Viacheslav
Yatsiuk las een groet voor van de Oekraïense First Lady Olena Zelenska.

Een persbericht van Alexander Stoyanov, leider van het Kyiv Grand Ballet, stelt: "Net als de
hele beschaafde wereld, inclusief alle creatieve ensembles en culturele figuren, zijn leden
van The Kyiv Grand Ballet verbijsterd door de misdaden tegen de menselijkheid en de
oorlogsmisdaden van de agressorstaat, die werden onthuld in de bevrijde gebieden rond Kiev."

Het Kiev Ballet heeft besloten de uitvoering van het ballet 'Het Zwanenmeer' en andere
werken van Russische componisten tijdelijk stop te zetten totdat de oorlog voorbij is.

"We erkennen de bijdrage van Tsjaikovski aan de wereldgeschiedenis van de kunst, maar we
vinden het juist om een standpunt in te nemen door de uitvoering van zijn werken op te
schorten. Het is heel moeilijk voor al onze dansers om Russische muziek te spelen,
terwijl onze landgenoten sterven aan Russische kogels", zegt Stoyanov.

Het ballet "Giselle" wordt beschreven als een prachtig verhaal
over een verloren liefde die sterker blijkt te zijn dan de dood.

De voorstelling gaat over het boerenmeisje Giselle dat sterft van hartzeer nadat ze
ontdekt dat haar minnaar verloofd is met iemand anders. Giselle roept een groep viliser,
bovennatuurlijke vrouwen die mannen dood dansen, terug uit het graf. Ze wijzen haar
vriend op de dood, maar Giselle's grote liefde bevrijdt hem uit hun greep.

Sinds de première in de Opera van Parijs in 1841 is "Giselle" een klassieker
geworden die over de hele wereld wordt gedanst. De rol van Giselle wordt
beschouwd als een van de meest veeleisende rollen voor een ballerina.

Hoofddansers bij de Nationale Opera van Oekraïne - Alexander Stoyanov en Kateryna Kukhar - dansten
de hoofdrollen tijdens het solidariteits- en steunconcert in de Oslo Concert Hall.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Conservatiecentrum geopend in Elverum, 28 april 2022


Hare Majesteit de Koningin was vanmiddag aanwezig bij de officiële opening van het Anno
Conservation Centre in Elverum. Onder toezicht van de koningin werd een bruidskroon uit
Innset in Nord-Østerdal overgedragen van conservering naar het museummagazine.

"Als objecten konden spreken, zou het niet het geluid van het oor zijn om vandaag hier in
Elverum te komen. De objecten die hier hun plek hebben gevonden in dit nieuwe prachtige
culturele gebouw in de diepe bossen van Hedmark, hebben ver in de tijd gereisd. Ze vertellen
over het leven van mensen van generatie op generatie. Over het leven van alledag en feesten,
over rustige dagen en dramatische dagen - zowel in ons land als in de geschiedenis van
individuen", zei Koningin Sonja in haar toespraak tijdens de openingsceremonie.

De bruidskroon werd ooit aan het Glomdal Museum gegeven samen met een borstdoek en kettingen van
veelkleurige parels aan een touwtje. Het gebruik van bruidskronen is geworteld in de traditionele
klederdracht in de North Eastern Valley en het gebruik ervan duurde tot de jaren 1880. De kroon
zelf bestond meestal uit zilver, de versiering bestond uit bladeren in zilver, glaskralen, zijden
linten en andere linten genaaid met zilveren kant. Linten om de kroon op zijn plaats te houden
werden onder de kin gebonden. De bruidsversiering werd vaak aangevuld met bloemenkransen van wat
ze Neurenbergrozen noemden. In musea in de Noordoost-vallei zijn verschillende bruidskronen
bewaard gebleven. De kransen met bloemen waren gemaakt van kleurrijke stof en papier.

De bloemenkinderen Lina Bjørnstad (9) en Kåre Bjørnstad (7) waren de eersten die de koningin
verwelkomden in het Anno Conservation Centre en Elverum, samen met staatsbestuurder Knut
Storberget, burgemeester Lillian Skjærsvik en assistent-politiechef Arne Hammersmark.

Voordat de officiële entourage het tijdschrift betrad om deel te nemen aan de
openingsceremonie, kreeg de koningin de bruidskroon, evenals het schilderij
"Bombing of the Camp" van Kai Fjell en een bosarbeidersbroek uit Innbygda in Trysil.
Alle voorwerpen zoals ingevoerd in de ceremoniële handelingen bij de opening.

De stoel die de koningin tijdens het bezoek gebruikte, is historisch. Voor de gelegenheid
werden ze vanuit Domkirkeodden in Hamar naar Elverum gebracht. En de stoelen worden sinds
1949 gebruikt tijdens koninklijke bezoeken. De stoelen zijn oorspronkelijk gemaakt voor
zuivelfabriek Hedmark, die de stoelen sindsdien cadeau heeft gedaan aan Domkirkeodden. De stoel van de koning, de stoel van de koningin, de stoel van de kroonprins en de stoel
van de kroonprinses. Koningin Sonja gebruikte de stoel van de koningin op 20 juni 1991 voor
het eerst tijdens de ondertekeningsreis in 1991 en vóór het bezoek van vandaag was de stoel
niet meer gebruikt sinds het bezoek van de koning en de koningin aan Hamar 2017.

In haar toespraak benadrukte koningin Sonja het goede nieuws dat het culturele erfgoed
van onze inheemse bevolking en twee van de vijf nationale minderheden van Noorwegen zal
worden bewaard in het Anno Conservation Centre. - Via het Trysil Engerdal Museum en het
Glomdalsmuseet is Anno verantwoordelijk voor het culturele erfgoed en de geschiedenis van
zowel de Zuid-Samiërs als de Roma. Dit gebouw is ook een belangrijke impuls voor het Finse
culturele erfgoed van bossen, aangezien het Norwegian Forest Finnish Museum hier zijn
kunstvoorwerpencollectie zal hebben, vervolgde de koningin. "Anno Conservation Centre zal
niets minder zijn dan een nationale vuurtoren binnen zijn vakgebied," voegde ze eraan toe.
Het bezoek eindigde met een lunch in Petershagan kro waar de koningin twee
geschenken kreeg - een "hossoband" gemaakt door textielregistrar Helga Møller
Berg en het boek "Klean okkar" over het kostuumgebruik in Østerdalen.


Foto: Simen Sund / Det Kongelige Hoff


Koninklijke autobijeenkomst in het paleis, 5 mei 2022


Dit voorjaar zijn iconische oldtimers uit de garage van het Koninklijk Huis te zien
in de tentoonstelling "The King's Cars". Op zaterdag 14 mei krijgen ze gezelschap
van de vluchtauto uit 1940 en nog eens 15 auto's die in particulier bezit zijn.

"The King's Cars" zijn in hun laatste twee weken in Dronning Sonja KunstStall. De tentoonstelling
toont hoogtepunten uit de parkeergarage van het Koninklijk Huis tot 1913. Zondag 15 mei 2022 is de
laatste dag van de tentoonstelling en op zaterdag 14 mei 2022 van 11.00 tot 15.00 uur
sluiten de Koninklijke Collecties af met een grote autobijeenkomst.

Koning Haakon kocht zijn eerste twee auto's in het najaar van 1913. Sindsdien heeft het
Koninklijk Huis een groot aantal voertuigen gekocht en verkocht. Als gevolg hiervan zijn
veel van de auto's die vandaag in dienst zijn geweest van de monarchie in particuliere handen.

Op zaterdag 14 mei keert een aantal van deze auto's terug naar het Kasteel. De eigenaren van
vandaag stellen de auto's in Stallgården op een rij en zijn aanwezig om vragen van het publiek
te beantwoorden. De chauffeurs van het kasteel vullen ook een aantal auto's van het Koninklijk
Huis aan - voertuigen die niet in de tentoonstelling in de KunstStallen pasten.

Verschillende zeer beroemde auto's komen naar de koninklijke autobijeenkomst.
Een van de meest opwindende, zal de zogenaamde "Escape-auto" zijn:

Toen Noorwegen in de ochtend van 9 april 1940 werd aangevallen, vluchtte de koninklijke
familie naar Hamar en Elverum. Er werd besloten dat kroonprinses Märtha, Prins Harald
en Prinsessen Ragnhild en Astrid naar Zweden zouden rijden in een Buick 1937 modelbord C-1.

De koning en kroonprins gebruikten Lincoln A-1 uit 1931 en Lincoln A-2 uit 1934 tijdens de
campagne door Noorwegen. Tijdens de ontsnapping werden beide auto's in het wit gecamoufleerd
om zo min mogelijk aandacht te trekken. Tijdens zijn verblijf in Nybergsund werd de A-1
beschadigd door een steenslag als gevolg van een bombardement.

De twee auto's werden uiteindelijk vervangen door discretere voertuigen en de A-1 en A-2 werden naar
het kasteel van Stockholm gereden, waar ze tot het einde van de oorlog in veiligheid stonden.

Het Koninklijk Huis verkocht de Lincoln A-1 in 1959. Tegenwoordig staat hij bij een particuliere
verzamelaar buiten Bergen en draagt hij nog steeds de sporen na het bombardement van april 1940.
Op zaterdag 14 mei 2022 zal hij te zien zijn in Stallgården.

Kroonprinses Märtha's Volvo 652 uit 1930 wordt weer een blij weerzien. De auto
was een geschenk aan de kroonprinses uit een kring van dames in Göteborg, en
was geregistreerd op C-1 - een nummer dat toebehoorde aan Skaugum.

Hij werd later opnieuw geregistreerd op de C-108 en verkocht door het
Koninklijk Huis in mei 1939. Tegenwoordig is de auto eigendom van een
Volvo-dealer en heeft hij het C-108-registratienummer teruggekregen.

Deze auto stond oorspronkelijk op naam van kroonprins Olav met het registratienummer C-2.
Maar toen hij, net als koning Olav, in januari 1960 van Skaugum naar het paleis verhuisde,
werd de auto opnieuw geregistreerd op A-2. Het werd in 1982 "gedegradeerd" tot A-3 om plaats
te maken voor een nieuwe Cadillac die op de A-2 werd geregistreerd.

In 1994 werd de auto geschonken aan Vesterheim, een Noors-Amerikaans museum en cultureel
erfgoedcentrum in Decorah, Iowa. In de afgelopen tijd is de auto gerepareerd en
teruggebracht naar Noorwegen door de nieuwe eigenaar, American Car Club of Norway.

Op zaterdag 14 mei 2022 worden in totaal zo'n 20 auto's naar Stallgården verwacht.
Samen met de auto's in de tentoonstelling omspannen ze van 1913 tot meer recente tijden.
Er zijn voertuigen van Minerva, Cadillac, Volvo, Buick en Peugeot. Ze hebben de koninklijke
familie vervoerd voor officiële opdrachten en privé-boodschappen en maken deel uit van de
geschiedenis van het Koninklijk Huis. Sommige zijn Noorse geschiedenis.

Toegang tot de auto's, zowel in de tentoonstelling als op het stalterrein, is
verkrijgbaar via een gewoon ticket voor de tentoonstelling "De auto's van de koning"
via Ticketmaster of in Dronning Sonja KunstStall. De voertuigen zijn beschikbaar
voor het publiek in Stallgården tussen 11.00 en 15.00 uur.


Foto: Anders Beer Wilse / De kongelige samlinger


Restauratie van The White Salon, 6 mei 2022


Toen het kasteel in 1849 voltooid was, was de White Lounge de audiëntieruimte van de
koningin. De kamer in wit en goud was de duurste van het kasteel - in verhouding tot
zijn grootte. In 2021 is de prachtige kamer gerestaureerd.

Het koninklijk hof beheert grote culturele waarden in de vorm van interieurs
en parken die als beschermd moeten worden behandeld. In samenwerking met Statsbygg,
dat verantwoordelijk is voor de gebouwen zelf, wordt er continu onderhoud gepleegd
aan de historische panden. Soms betekent het herstel terug naar hoe iets er
oorspronkelijk uitzag of in een bepaald historisch tijdperk. In 2021 is de Witte
Salon gerestaureerd en teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1849.

Al deze projecten starten in het historisch archief van het Paleis. Samen
met de National Heritage Board hebben Hoffet's eigen curatoren, kunsthistorici
en andere geschoolde arbeidersde originele beschrijvingen en tekeningen van
kasteelarchitect Hans Ditlev Franciscus von Linstow van The White Salon bekeken.

Dit was oorspronkelijk de audiëntiezaal van de koningin en qua afmetingen
de duurste zaal van het kasteel. De salon is waarschijnlijk de eerste
representatieruimte in Noorwegen die was ingericht in de nieuwe stijl
(later historisme genoemd) die toen volledig in Europa was doorgedrongen.

Koning Oscar I had een grote invloed op de inrichting van het kasteel, en het is redelijk
om aan te nemen dat koningin Joséphine ook haar invloed uitoefende - niet in de laatste
plaats in het eigen appartement van de koningin. Het meubilair en de inrichting zijn in
neo-rococo, een stijl die werd ervaren als "vrouwelijk en intiem" en dus geschikt voor
een koninginnenkamer. Het was in deze kamer dat de koningin haar officiële bezoekers zou
ontvangen, en het is verleidelijk om aan te nemen dat het een persoonlijk tintje had.

De restauratie van de salon begon met het schoonmaken, consolideren en conserveren van de
plafonds. Verder zijn de wandpanelen teruggestuurd en met lijnolie geschilderd in de
veronderstelde originele glanzend witte kleur. Het meeste verguldsel is teruggebracht
in zijn oorspronkelijke vorm, bescheidener dan het interieur de laatste tijd is verschenen.

Ook de stoelen werden gerestaureerd, zowel beschilderde als vergulde vlakken.
Ze werden door Hoffet's eigen stoffeerder gestoffeerd met in Engeland geweven
zijdestof en stoffering en stoffering werden waar mogelijk bewaard.

Vaste consoletafels werden teruggebracht met de originele oppervlaktebehandeling met vergulding in
bladgoud en de eikenhouten vloer werd opgewaardeerd en verschijnt nu met een gouden diepte.

Het werk aan het raamtextiel was ook een nauwgezet werk dat begon met Linstows oorspronkelijke
beschrijving van hoe hij ze voor ogen had: "The Window Curtain of White Silk with Ornate
Lambrequin of Light Blue and White Silk, Blue and White Cords." Met dit als uitgangspunt
zijn materialen, patronen en kleuren bepaald. Een zijden stof vergelijkbaar met de stoelen
voor de lambrequin (gordijnjas) werd geproduceerd, witte zijden sjaals werden geïntroduceerd
en possement (kwasten, touwtjes en franjes) werden gemaakt in de stijl uit de jaren 1840.

Vandaag verschijnt The White Salon weer als glanzend wit. Linstow schreef: "Met wit en goud
kan men de hoogste pracht bereiken die architectuur weet te produceren. Het maakt een
bijzonder plechtige indruk die niet te beschrijven is, maar die men ervaren moet hebben."

De salon was klaar voor het staatsbezoek vanuit Nederland in november 2021, toen het onder
meer werd gebruikt voor cadeau-uitwisseling. Het was ook hier dat de officiële foto's van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid Alexandra werden genomen ter gelegenheid van haar
18de verjaardag. Het was extra leuk dat de prinses een van de pas gerestaureerde stoelen
mocht gebruiken toen ze op haar officiële dag als waarnemer in het kabinet aanwezig was.

Deze zomer kan het publiek De Witte Salon zien als onderdeel van de rondleidingen
tijdens het Open Kasteel onder auspiciën van de Koninklijke Collecties.


Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff


Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff


Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff


De koningin benoemd tot ere-ambachtsman, 6 mei 2022


Hare Majesteit de Koningin is door de Oslo Crafts and Industry Association benoemd tot
Honorary Craftsman. De koningin is de eerste die deze eer in ontvangst mag nemen en de
uitreiking van het diploma vond vanmiddag plaats tijdens een audiëntie in het Koninklijk Paleis.

"De koningin is gedurende haar hele tijd betrokken geweest en heeft veel goed werk gestoken
in de bescherming en vernieuwing van ons gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Door haar keuze
voor geschoolde vakmensen, kleding, sieraden en haar interesse in kunst heeft de Koningin haar
licht laten schijnen op vakbekwaamheid, kwaliteit, goed vakmanschap en hergebruik van materialen
en gebouwen. Een focus die beroepsopleiding, werving, duurzaamheid en de status van goed
vakmanschap en traditie bevordert. Het is een genoegen voor mij om de ere-ambachtsman van
de koningin te benoemen - als de eerste in zijn soort", zei voorzitter Bjørn-Gunnar Eliasen
van de Oslo Crafts and Industry Association toen hij de eer aan de koningin overhandigde.

De Oslo Crafts and Industry Association (OHIF) is de oudste bedrijfsorganisatie van Noorwegen.
Sinds 1838 zet de vereniging zich in om de kwaliteit van de beroepsopleiding te waarborgen, de
vakbekwaamheid van de ambachtslieden te bevorderen en hun positie in de samenleving te versterken.

"Dit met het onder de aandacht brengen van de beroepsvakken ligt mij mijn hele
leven na aan het hart", zei koningin Sonja toen ze bedankte voor de benoeming.

Na het voltooien van de middelbare school in Ris in Oslo in 1954, volgde koningin Sonja
een opleiding in het naaien van jurken en kostuums aan de Oslo Vocational School. Daarna
reisde ze naar Zwitserland en studeerde af aan de L'Ecole Professionelle de jeunes Filles
in Lausanne. Het onderwijs omvatte onder meer modetekenen.

Meest recentelijk bij de uitreiking van de Koningin Sonja's Schoolprijs aan
de middelbare school Sandnessjøen in december vorig jaar, benadrukte de
koningin het belang van de beroepsvakken in de samenleving.

Het is het bestuur van de Oslo Crafts and Industry Association die de koningin heeft
voorgedragen om Honorary Craftsman voor 2022 te worden. De benoeming van Honorary
Craftsman is ingesteld om een persoon te eren die heeft uitgeblonken in hun vakgebied,
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de samenleving in het algemeen en / of
ambachten in het bijzonder. Dit uit hoofde van zijn werk en/of zijn persoonlijke inzet.

De Oslo Crafts and Industry Association is van mening dat "Good Crafts" een aantal
gemeenschappelijke kenmerken heeft die in alle beroepen en buiten het vakmanschap
kunnen worden herkend en herkend. Deze omvatten inzet en integriteit in de praktijk,
een verlangen om nuttig werk te doen ten behoeve van de samenleving en het individu,
en een hoge ethische en morele standaard.

Na benoeming wordt de ere-ambachtsvrouw "verheven" om deel uit te maken van de ambachtsklasse.


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff


Bevrijdings- en Veteranendag, 8 mei 2022


Vanmiddag feliciteerde Zijne Majesteit de Koning drie soldaten die waren onderscheiden met de
strijdmedaille van de strijdkrachten. De kroonprins van Høgvørde nam ook deel aan de viering
van de Noorse Bevrijdingsdag en de Nationale Veteranendag in het fort Akershus.

De viering van Bevrijdings- en Veteranendag is de eerste open viering van de dag na
twee jaar pandemie. Onmiddellijk nadat de koning en kroonprins waren gearriveerd,
vlogen vier van de F-35 gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht over het fortgebied.

Ze woonden het eerste couplet van het lied "Yes, we love" bij en kroonprins
Haakon legde een krans bij het monument voor de slachtoffers van de oorlog
van 1940-45, vaak eenvoudigweg het Nationaal Monument genoemd.

Voorafgaand aan de ceremonie van de kranslegging inspecteerde
de kroonprins de ereafdeling van de strijdkrachten.

"We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de strijd voor een vrij Noorwegen",
zei premier Jonas Gahr Støre in zijn toespraak tijdens de viering.

"Degenen die vochten in de campagne in Noorwegen in 1940, van Drøbaksundet tot de slag
bij Narvik. De oorlogszeelieden die gedurende de hele oorlog bevoorrading kregen en de
geallieerde overwinning mogelijk maakten. Allen betrokken bij verzetsstrijd en houdingsstrijd.
Geallieerde soldaten, niet in de laatste plaats uit wat we kenden als de Sovjet-Unie, waar
zowel Oekraïners als Russen waren, hebben bijgedragen aan de bevrijding van Noorwegen.
Velen deden mee, vaak met gevaar voor eigen leven. Iedereen verdient een grote dank", zei Støre.

De premier wees in zijn toespraak ook op de Russische
oorlog in Oekraïne - dat er weer oorlog is in Europa.

"Noorwegen veroordeelt de aanval met klem. Wij veroordelen de aanvallen op
burgers. Alle vernietiging. Ze hebben allemaal lijden veroorzaakt", zei Støre.

Hij verklaarde ook dat de vertegenwoordiger van Storting, Masud Gharahkhani
en minister van Buitenlandse Zaken Anniken Huitfeldt in de Oekraïense
hoofdstad Kiev waren om de Noorse ambassade op Bevrijdingsdag te heropenen.

In 2010 besloot de regering een jubileum in te voeren om de erkenning van de
inzet van militaire veteranen te versterken. De verjaardag was vastgesteld op
8 mei - de dag van de bevrijding - en de eerste gong werd in 2011 gevierd.

Ongeveer 100.000 Noorse vrouwen en mannen hebben gediend
in internationale operaties in meer dan 40 landen.

Majoor Linda Bertheussen, die dienst doet in het Telemark-bataljon, hield de toespraak van
de soldaat, voordat minister van Defensie Bjørn Arild Gram, Commandant der Strijdkrachten
Eirik Kristoffersen en Commandant der Strijdkrachten Sergeant-majoor, Sergeant-majoor Rune
Wenneberg, het podium naderden om medailles uit te delen aan drie soldaten voor hun inzet.

Lars William Lilleby ontving de inspanningsmedaille van de strijdkrachten met een rozet, terwijl
Sigve Nærø Innselset en Stian Woll de inspanningsmedaille van de strijdkrachten ontvingen.

De inspanningsmedaille van de repository werd in 1992 opgericht en wordt door de
Commandant der Strijdkrachten uitgereikt aan personeel dat buitengewone moed en
moed heeft getoond bij gevaarlijke operaties en gevechtsoperaties. Voor bijzonder
verdienstelijke inspanningen wordt de medaille met een rozet uitgereikt.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Het koninklijke schip klaar voor de reizen van deze zomer, 9 mei 2022


Zijne Majesteit de Koning ging vanmiddag aan boord van het Royal Norwegian Ship.
Het seizoen van dit jaar is dus officieel begonnen voor bemanning en officieren.

Het is een traditie voor de koning om elk jaar begin mei aan boord te gaan.

Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins waren ook aanwezig.

Het koninklijk paar en kroonprins Haakon gingen aan boord van Kongesjaluppen in Frognerkilen
in Oslo en werden ontvangen door de kapitein, commandant Geir Vidar Thorkildsen.

De afgelopen weken is de bemanning druk bezig geweest om het Royal Ship van zijn beste kant
te laten zien. Kroonprins Haakon inspecteerde het schip om te zien of het klaar was voor gebruik.

De traditie van koninklijke inscheping gaat terug tot 1948, toen koning Haakon VII "Noorwegen" als
geschenk ontving van het Noorse volk ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de koning.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund, Det kongelige hoff

Olympische Spelen diner, 12 mei 2022


"Het hoogtepunt was in lijn - en het is moeilijk om er een paar te markeren. We waren getuige
van extreme prestaties en een geweldige teamgeest. Vooral de teamgeest maakt me zowel blij
als ontroerd", zei Zijne Majesteit de Koning toen hij vanavond sprak met de Noorse atleten
van de Olympische en Paralympische Spelen in Peking tijdens een diner in het Paleis.

In februari en maart van dit jaar namen 96 Noorse atleten deel aan de Olympische Winterspelen
en Paralympische Winterspelen in Peking. Noorwegen won medailles in alle oefeningen waaraan
we deelnamen en de atleten gingen naar huis met in totaal 37 medailles.

De Winterspelen in Peking werden gehouden zonder internationaal publiek, als gevolg van strikte
reis- en infectiecontroleregels tijdens de coronapandemie. Daarom nodigden de Koning en Koningin
vanavond deelnemers, trainers en huurders uit voor een diner in het Paleis.

"Aangezien we geen spelers konden volgen vanaf de tribunes in Beijing, willen we
graag spelers uitnodigen bij ons thuis in de stad. Maar we hopen dat het de laatste
gong zal zijn! Het is in iedergeval leuk om spelers op bezoek te hebben, maar het
is nog leuker om spelers als publiek te volgen - of het nu in Noorwegen is of
elders in de wereld, zei de koning toen hij sprak tijdens het diner."

Medebeperking, quarantaine, infectie en ziekte maakten de kampioenschappen
dit jaar extra veeleisend voor een aantal van de atleten.

"Ik kan me niet eens voorstellen hoeveel al deze extra belasting van spelers zou vergen,
bovenop het moeten voorbereiden van spelers voor de wedstrijden zelf met de beste ter wereld.
Het moet ook een inferieure aangelegenheid zijn om te strijden zonder gejuich van het publiek.
Maar ze moesten weten dat ze nadrukkelijk in de duizenden huiskamers stonden te juichen. Dat
kan de koningin tenminste voor mij bevestigen", zei de koning.

Er zaten 144 aan tafel in de Grote Eetkamer, waaronder de Koning, de Koningin,
Kroonprins en Kroonprinses, Prinses Märtha Louise en Prinses Astrid.

In totaal waren 86 Olympische en para-atleten aanwezig.

Het muziekkorps van de Staf van de Staf speelde mee terwijl de gasten kwamen eten.
Nadat de koning de gasten had ontvangen, werden als voorgerecht asperges en gemarmerde
zalm geserveerd, eendenborst als hoofdgerecht en pruimen-karameltaart met ijs als toetje.

Ten slotte betrad artiest Dagny het podium in de Great Dining Room en zong drie nummers.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Welkom terug in Dronningparken, 16 mei 2022


Op 18 mei 2022 gaat Dronningparken weer open. We zijn bijzonder verheugd dat we de
gerestaureerde formele tuin buiten de zuidvleugel van het kasteel kunnen laten zien.

De faciliteit is vorig jaar voor het seizoen opgeleverd, maar is nu
aangevuld met eigentijdse banken en een mooie pot vormt een blikvanger.

Aan de zuidvleugel van het Koninklijk Paleis lag in de periode rond 1920
een sierlijke tuin met symmetrisch aangelegde grindpaden, gesnoeide struiken
en keurige bloemperken op een rij. Deze voorziening stond in schril contrast
met het romantische landschapspark rond het kasteel in het algemeen.

De tuinmode was in het begin van de 20e eeuw veranderd. De landschapsstijl die in de
19de eeuw de tuinkunst domineerde, werd verlaten ten gunste van een nieuwe, formele
stijl met verwijzingen naar tuinen uit de barok en renaissance. Geometrisch vormgegeven
parterretuinen en gesnoeide heesters verschenen weer in parken en tuinen.

Slottsgartneriet is begonnen met een werk om verschillende tijdperken in de lange
geschiedenis van het park zichtbaar te maken. In 2021 werd de formele faciliteit
in de Søndre-vleugel opnieuw ingericht, zodat bezoekers van het park langs de
bloemenkwartieren konden lopen zoals ze 100 jaar geleden waren.

Voor de opening van Dronningparken dit jaar is de faciliteit aangevuld met kopieën van de
originele, wit geschilderde banken, gemaakt in de eigen timmerwerkplaats van het Paleis.

Formalhagen heeft ook een mooie vroomheidsbeurs ontvangen van een pot gemaakt door de
kunstkeramist Gunhild Rudjord. De faciliteit die opnieuw is gemaakt, stamt uit de
jaren 1920 - en het is precies deze kunsthistorische periode, en vooral de art
nouveau-stad Ålesund, die de kunstenaar heeft geïnspireerd om de pot te versieren.

Gunhild Rudjord komt oorspronkelijk uit Trondheim, maar
woont en werkt bij Tommerup Keramiske Værksted in Denemarken.

Dronningparken is het oudste deel van Slottsparken, met een geschiedenis die teruggaat van 18 mei tot 1 oktober - geopend van 07.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds.

Dagelijks bezoeken duizenden mensen Slottsparken. Hier zijn we heel blij mee! We zijn ook blij dat
je helpt om de parkfaciliteiten te onderhouden door voorzichtig te zijn in het gebruik ervan.

We herinneren je eraan dat het niet is toegestaan om in het park te grillen en dat honden
altijd aan de lijn moeten worden gehouden. We vragen ook dat u die in het park jogt, zich
aan de grindpaden houdt en dat iedereen aandacht besteedt aan de bloemen en bomen in het park.


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff


Nationale Feestdag Noorwegen, 17 mei 2022


Eindelijk kon heel Noorwegen 17 mei weer op de traditionele manier vieren. Dit gold ook voor de
koninklijke familie, die maar liefst 130 Oslo-scholen kon begroeten vanaf het paleisbalkon.

Na twee jaar zonder kindertrein en veel van de andere gezellige tradities die de viering van
de nationale feestdag vullen, was het dit jaar extra fijn om de kindertrein te mogen begroeten.

Het waren de scholen Høybråten en Slemdal die dit jaar de grote eer hadden om als eerste
in de trein te mogen rijden. Het zijn vaak scholen die vieren dat ze de trein mogen leiden,
en zowel Høybråten als Slemdal zullen in 2022 100 jaar oud zijn.

Toen het begin van de kindertrein op Slottsplassen arriveerde, klonken zowel
"The King's Song" als "Yes, we love" voordat de kinderen stroomden over het plein.
Dit jaar deden een recordaantal van 130 scholen mee, en naar schatting 60.000 kinderen.

De familie van de kroonprins begon de viering in Asker, waar ze vanaf
08.15 uur de kindertrein buiten Skaugum ontvingen. Voor het eerst dit
jaar zitten ook de basisscholen uit Røyken en Hurum in de trein.

Het waren koning Haakon en koningin Maud die de gewoonte innamen om de kinderstoet
in Oslo te begroeten vanaf het paleisbalkon. De traditie werd opgericht in 1906
en is sindsdien in stand gehouden. De enige uitzonderingen waren in 1910, toen
de vader van koningin Maud, de Engelse koning Edward, werd begraven, in de
oorlogsjaren 1940-1944 en tijdens de coronapandemie 2020-2021.

Al meer dan 100 jaar ontvangt de koninklijke familie de kindertrein in Oslo vanaf het
paleisbalkon. Dit werd in 1906 door koning Haakon als traditie ingesteld. Vandaag de dag
zijn 17 mei en de kinderprocessie bijna synoniemen, maar dit is niet altijd het geval geweest.

De allereerste viering van 17 mei moet al in 1815 in Trondheim hebben plaatsgevonden, een jaar nadat
de grondwet werd opgesteld en aangenomen door de Riksforsamlingen in Eidsvoll. In 1836 vierde de
Storting voor het eerst 17 mei, en dit wordt beschouwd als de instelling van de nationale feestdag.

Carl Johan, die van 1818 tot 1844 koning van Noorwegen en Zweden was, zag de viering
van 17 mei - en daarmee de onafhankelijke Noorse grondwet - als een revolutionaire daad en
een provocatie tegen Zweden. Hij verbood de viering van de Dag van de Grondwet al in 1828.

Het bereikte een hoogtepunt op 17 mei 1829, toen de Zweedse gouverneur Baltzar
Bogislaus von Platen zowel cavalerie als infanterie inzette tegen burgers en
studenten die 17 mei wilden vieren op Stortorget in Oslo. Er werden geen schoten
gelost, maar verschillende raakten gewond in wat bekend zou worden als "Torgslaget".

De reacties op "Torgslaget" waren sterk en gedwongen verandering. Het was niet mogelijk om
de viering van de Grondwet te stoppen, en vanaf 1833 vierde de Storting officieel de dag.

De opvolger van Carl Johan, koning Oscar I, had een heel andere benadering dan zijn voorganger.
Tijdens de viering van 17 mei in Kristiania in 1845 begroetten leden van de koninklijke familie
de "vlaggentrein" vanuit het paleis waar ze woonden toen ze Kristiania bezochten. Koning Oscar I
zou ook de eerste koning zijn die vanaf het paleisbalkon zou begroeten, niet op 17 mei, maar op
26 juli 1849, toen het nieuwe kasteel in Kristiania eindelijk voltooid was.

In het verleden was het gebruikelijk om feestdagen te vieren met burgertreinen of vlaggentreinen,
waarbij de gelegenheid werd gevierd door een trein te nemen met vlaggen, muziek en koor.

In 1869 kreeg schoolhoofd Peter Qvam het idee voor de eerste Noorse kindertrein
en organiseerde hij treinen met leerlingen van zijn school. De dichter Bjørnstjerne
Bjørnson was een vriend van het schoolbestuur en beiden pleitten er gretig voor
om kindertreinen te regelen om de nationale feestdag te vieren.

Het jaar daarop, in 1870, waren er kindertreinen met kinderen van verschillende
scholen, en de treinging voor het eerst naar het kasteel. Het lied van de
koning werd gezongen voor het balkon van het kasteel.

De eerste kindertrein bestond uit alleen jongens, ongeveer 1200 in totaal, de meesten van de school
van Qvam in Christiania. Pas in 1889 mochten de meisjes ook met de trein. Dit waren leerlingen van
de school van mevrouw Ragna Nielsen. De Møllergata-school kwam in 1902 voor het eerst uit met een
eigen band. En in 1905 namen de Rode Russen voor het eerst deel aan de trein van 17 mei.

Het waren koning Haakon en koningin Maud die in 1906 de gewoonte invoerden om de kindertrein
in Oslo te begroeten vanaf het paleisbalkon. De gewoonte is sindsdien altijd gehandhaafd.
De enige uitzonderingen waren in 1910 toen de vader van koningin Maud, de Engelse koning
Edward, werd begraven, de oorlogsjaren 1940-1944. In 2020 heeft de infectiebestrijding als
gevolg van de coronapandemie de kindertreinen (tijdelijk) stopgezet.

Op 17 mei 1945 was kroonprins Olav teruggekeerd van zijn oorlogsverblijf in
Londen. Hij was op zijn plaats op het paleisbalkon en begroette 202.000
schoolkinderen die na vijf jaar bezetting op 1 mei 17 mei vierden.

Prinses Ingrid Alexandra is de 5de generatie die deze traditie aangaat.


Foto: Lise Åserud, NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Sara Svanemyr / Det Kongelige Hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det Kongelige Hoff


Foto: Sara Svanemyr / Det Kongelige Hoff


Foto: Annika Byrde, NTB / Det Kongelige Hoff


Koningin viert Norsk Bremuseum, 23 mei 2022


Gisteren was de koningin aanwezig bij de viering van het 30-jarig jubileum van het
Norsk Bremuseumaan de voet van de Jostedalsbreen-gletsjer in Fjærland.

Het Norsk Bremuseum verspreidt kennis over gletsjers en klimaat - en het is prachtig
gelegen in de Fjærlandsfjord, met de Jostedalsbreen-gletsjer op de achtergrond.

De Jostedalsbreen-gletsjer is 474 vierkante kilometer groot
en daarmee de grootste gletsjer op het Europese vasteland.

De vijfjarige Knut Mundal overhandigde de koningin bloemen toen ze naar het jubileumfeest
kwam in het Norwegian Norsk Bremuseum - een museum dat de koningin officieel op 31 mei 1991
opende. Het jaar daarvoor legde de koningin - als kroonprinses - de basis steen voor het museum.

Buiten op het grasveld van het museum werd poëzie voorgelezen, groeten aan het jubileum
en prachtige liederen door het kinder- en jeugdkoor in Fjærland en het kamerkoor van Fjærland.

Oorspronkelijk had het jubileum vorig jaar moeten worden gevierd, maar
door de pandemie moest de markering worden uitgesteld tot dit jaar.

De voormalige directeur van het Poolinstituut, geoloog en glacioloog (ijsonderzoeker)
Olav Orheim, hield een praatje over de geschiedenis van het gletsjermuseum - vanaf het
idee van een gletsjermuseum werd bedacht, tot vandaag.

Orheim was - net als de koningin - 31 jaar geleden aanwezig bij de opening. Olav Orheim
groeide op in Fjærland en maakte als tienjarige zijn eerste reis op de Jostedalsbreen-gletsjer.
Als 18-jarige was hij octrooigemachtigde op de gletsjer - een berggids met een focus op bergsport
en veiligheid - voor de Norwegian Tourist Association. Olav Orheim heeft onderzoek gedaan naar
ijs en klimaat en heeft een aantal wetenschappelijke expedities naar poolgebieden geleid.

Het jubileumfeest werd afgesloten met een galadiner in het Fjærland Fjordstove Hotel.

Het Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe Centre for Climate Knowledge is een particuliere stichting
opgericht door het Norwegian Polar Institute, het Norwegian Water Resources and Energy
Directorate, de University of Oslo, de University of Bergen, de University College of
Western Norway, de Norwegian Tourist Association en de International Glaciological Society.

De kroonprins sprak tijdens het 25-jarig bestaan van het museum.

"Het is indrukwekkend dat een kleine stad zich internationaal zo sterk weet
te onderscheiden, dankzij de prachtige natuur, gedegen kennis, een levendige
onderzoeksomgeving, boeiende communicatie en de wereldberoemde architectuur
van Sverre Fehn", zei de kroonprins in zijn toespraak 2016.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det Kongelige Hoff


70 jaar festivals, 25 mei 2022


De editie van het Bergen Festival is dit jaar de 70e op rij. Hare Majesteit
de Koningin was vandaag aanwezig bij de openingsceremonie.

Traditiegetrouw werd het Bergen Festival geopend met een openlucht openingsceremonie in
Torgallmenningen in Bergen. Het toneel was klaar voor artistieke elementen, toespraken
en openbare zang van "Nystemten" en "Ja, vi Love".

Pianist Leif Ove Andsnes was de spreker tijdens de openingsceremonie. Op het
podium stonden onder meer artist-in-residence Kronos Quartet, dirigent Edward
Gardner, Bergen Philharmonic Youth Orchestra, Edvard Grieg Youth Choir, dansers
van På tå hev en het Nationale Ballet, evenals celliste Amalie Stalheim.

Tijdens de ceremonie hoorden de aanwezigen een sterke versie van Nordahl Griegs
"Til ungdommen" uitgevoerd door het jeugdkoor van Edvard Grieg.

Premier Jonas Gahr Støre en burgemeester van Bergen Rune Bakervik spraken.

"De cultuur kan voor ieder van ons geweldige ervaringen opleveren. Maar het kan ons ook als
samenleving verenigen, in kleine en grote gemeenschappen. Over leeftijd, nationaliteit,
geslacht en interesses heen. Dit alles regelt het Bergen Festival, zei premier Jonas Gahl
Støre vanaf het podium en benadrukte de rol van het festival als bruggenbouwer tussen volk
en land, sinds de oprichting 70 jaar geleden en tot vandaag."

Voor de openingsceremonie in Torgallmenningen hoorde koningin Sonja vrolijke corpsmuziek bij Olav V
onder auspiciën van de Norwegian Music Corps Association Hordaland. Knarvik skulekorps, Kløvheim
skulekorps en Skodvin skulekorps speelden "E'spenstig", "Amavolovolo" en "Ro, ro relte".

Vanavond is de Koningin aanwezig bij de feestelijke opening in de Griegzaal. In de Grieg Hall vindt
de wereldpremière plaats van de symfonische versie van Taylor Mac's uitvoering "A 24-decade history
of popular music", samen met het Bergen Philharmonic Orchestra (BFO). De voorstelling is een
opdracht van het Bergen Festival en Pomegranate Arts en bevat nieuwe arrangementen van
Amerikaanse klassiekers, van ballads uit de burgeroorlog via cowboylegendes tot disco.

In 2020 werd Taylor Mac's jarenlange inzet op en naast het
podium bekroond met de International Ibsen Prize.

Het 70e festival vindt dit jaar plaats in Bergen van 25 mei t/m 8 juni 2022.
Het thema van het festival dit jaar is "essentie".

Het Bergen Festival heeft zich gevestigd als centrum voor de Noord-Europese kunstscene,
bekend om premières, nieuwe producties in muziek, opera, theater, dans en een grote
diversiteit op het programma. Dit is het 34e bezoek van de koningin aan het festival.


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Festival Exhibition in Bergen Kunsthal, 26 mei 2022


Hare Majesteit Koningin Sonja bezocht vandaag de opening van de Festival Exhibition in Bergen
Kunsthal. Beeldend kunstenaar en filmregisseur Lene Berg is dit jaar festivalexposant.

De festivaltentoonstelling is onderdeel van het programma tijdens het Bergen Festival.

Op de trap buiten Bergen Art Gallery verwelkomde de directeur van Bergen Art
Gallery Axel Wieder en introduceerde de festivalexposant van dit jaar.

Lene Berg studeerde filmregie aan het Dramatiska Institutet in Stockholm en regisseerde
vier speelfilms, naast een groot aantal kunstvideowerken en korte films.

In de Festivaltentoonstelling presenteert Berg een omvangrijk nieuw project getiteld From Father,
dat gebaseerd is op de nalatenschap van haar vader Arnljot Berg. Arnljot Berg was filmregisseur
en auteur. Op basis van zijn complexe relatie tot het leven en werk van haar vader, zet de
kunstenaar in het project zijn interesse in herinneringen voort en onderzoekt zij hun
verstrengeling met bredere sociaal-politieke kwesties op persoonlijk niveau.

Lene Berg was negen jaar oud toen haar vader in 1975 in Parijs werd gearresteerd en gevangengezet
voor de moord op zijn vrouw en Lene's stiefmoeder. De dramatische jeugdherinnering is het
uitgangspunt voor de tentoonstelling, die zich via dossier- en geluidswerk, gecombineerd
met scenografische elementen, ontvouwt in de tentoonstellingszalen van de kunstgalerie.

De koningin werd rondgeleid door festivalexposant Lene Berg, directeur van
Bergen Art Gallery Axel Wieder en bestuursvoorzitter Julie Andersland. De koningin
ontmoette ook Damla Kilickiran, een Zweedse kunstenaar die in Noorwegen woont en
ook exposeert in de Bergen Kunsthall. De opening werd afgesloten met een lunch.

De festivaltentoonstelling is een van de belangrijkste tentoonstellingen van hedendaagse
kunst in Noorwegen. De kunstenaar wordt gekozen door de curatoriële staf van Bergen
Kunsthall en is sinds 1953 elk jaar te zien in de Bergen Kunsthall.

De tentoonstelling is onderdeel van het Bergen Festival, dat dit jaar voor de 70ste
keer wordt gehouden. Van 25 mei t/m 8 juni 2022 kan het publiek in een aantal arena's
een breed scala aan muziek, kunst en andere evenementen beleven.


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Het koninklijk paar bezocht Utøya, 3 juni 2022


Het was een sterke ontmoeting toen het koninklijk paar Utøya voor het eerst bezocht na de
terreur op 22 juli 2011. De koning en de koningin werden rondgeleid over het eiland door
AUF-leider Astrid Hoem, Lisbeth Røyneland, leider van de National Support Group na de 22
juli incident en Jørgen Watne Frydnes, algemeen directeur op Utøya.

"22 juli heeft ons bewust gemaakt van hoe kostbaar onze waarden zijn. Dat we
elke dag moeten werken om ze te behouden, uit te breiden en beter te maken",
zei Zijne Majesteit Koning Harald tijdens het bezoek.

Na de oversteek naar het eiland met MS Thorbjørn ging de reis voor de koning en koningin
omhoog naar Hegnhuset. In het nieuw gebouwde gebouw zijn delen van de oude aula op Utøya
bewaard gebleven. Het gebouw wordt tegenwoordig ondersteund door 69 pilaren, die de 69
mensen symboliseren die op Utøya zijn omgekomen, terwijl de buitenkant van het gebouw
wordt omheind door bijna 500 pilaren die de overlevenden symboliseren. Er zijn 13
mensen omgekomen in Kafébygget, dat in Hegnhuset is gebouwd.

Binnen in Hegnhuset zagen de koning en koningin de muur met sms-berichten die het verhaal
vertellen van wat er op 22 juli gebeurde, gebaseerd op de communicatie die van en naar
Utøya werd gestuurd tussen degenen die op het eiland waren en hun dierbaren. Dit is een
ongefilterde en brute hervertelling van de gang van zaken in de woorden van de aanwezigen.

Toen gingen de koning en koningin, AUF-leider en leider van de steungroep in het cafégebouw
zitten, en Hoem en Røyneland konden hun verhalen van de verschrikkelijke dag delen.

Na het bezoek aan Hegnhuset liepen de koning en de koningin naar de herdenkingsplaats Lysningen.
Tussen bomen en vergeet-mij-nietjes hebben ze een prachtig monument op Utøya gecreëerd waar de
namen en leeftijden van iedereen die op 22 juli is overleden, zijn uitgestanst in een metalen
ring die tussen de bomen hangt. Het koninklijk paar hoorde de algemeen directeur van Utøya,
Jørgen Watne Frydnes, praten over het werk van het creëren van de herdenkingsplaats en hoe
ze met alle overlevenden hebben samengewerkt om een herdenkingsplaats op te zetten die voor
iedereen verenigend kan zijn. De koningin legde een bos bloemen bij het monument.

Als extra teken hebben ze op Utøya de traditie dat elke keer dat een van degenen die 22,7
verloren een verjaardag zou vieren, er bloemen naast de naam van de persoon in de ring
worden geplaatst. Op deze dag zou Didrik Aamodt Olsen jarig zijn en met de hulp van
Jørgen Watne Frydnes plaatste het Koninklijk Paar, samen met de AUF-leider en de
leider van de nationale steungroep, rode rozen op Dideriks naam.

"Het maakt een grote indruk om hier te zijn. Het is zo mooi om te zien hoeveel
werk hier is verzet. Gedachten aan de toekomst. Het is zo veelbelovend en goed.
Het brengt een beetje conditioner op de wond aan", zei de koningin.

Tijdens het bezoek ontmoetten de Koning en Koningin ook een groep studenten. Het waren
leerlingen van de 10e klas die met hun klas op bezoek waren en konden vertellen hoe het
was om naar Utøya te komen en deel te nemen aan het leeraanbod op het eiland. Elk jaar ontvangt
Utøya duizenden scholieren, confirmanten en toegewijde jongeren van vrijwilligersorganisaties,
jeugdraden, vrijetijdsclubs en sportteams in een workshop democratie.

Hier leren ze zowel over de terroristische aanslagen van 22 juli 2011 als hoe ze kunnen
werken aan de bevordering van democratische waarden. Door jonge mensen te verwelkomen,
is Utøya een actief eiland met veel leven gedurende grote delen van het jaar.

"Het eiland bestaat. Niet zoals het was, maar hij kon niet vernietigen
wat hier was. AUF is erg goed geweest", zei de koning.


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Foto: Simen Sund / Det kongelige hoff


Zomer openstelling Koninklijk Paleis Oslo, 9 juni 2022


Met veel plezier wensen we het publiek deze zomer terug naar het Open Kasteel.
Tegelijkertijd opent de tentoonstelling "Open Doors" in Koningin Sonja KunstStall
met werken uit de eigen kunstcollectie van Hare Majesteit de Koningin.

Na twee pandemische gesloten seizoenen gaat het Koninklijk Paleis van
25 juni tot 17 augustus 2022 weer open voor het publiek met rondleidingen.

Acht zomerweken lang kan het publiek weer een bezoek brengen aan het Koninklijk Paleis.
De rondleidingen gaan door veel van de mooiste en belangrijkste kamers van het kasteel,
zoals de regeringshal, de White Lounge, de Bird Room, de Castle Chapel en de Great Banquet Hall.

"Het kasteel in gebruik" zal het thema zijn van de rondleidingen van dit jaar. De nadruk zal worden
gelegd op het gebruik van de verschillende kamers, zowel in verband met de officiële werkzaamheden
van het Koninklijk Huis als bij speciale gelegenheden, zoals de viering van de 18dee verjaardag van
Prinses Ingrid Alexandra. Dit jaar is het ook 150 jaar geleden dat koning Haakon VII werd geboren,
en het biedt een geweldige kans om de lange lijnen in de geschiedenis te trekken.

Van 23 juni tot half november kan het publiek de tentoonstelling "Open deuren" beleven
in de Dronning Sonja KunstStall. Meer dan 100 werken van 50 kunstenaars uit de eigen
kunstcollectie van Hare Majesteit de Koningin worden hier getoond.

Koningin Sonja verzamelt al sinds haar tienerjaren kunst en handwerk, wat ze omschrijft als een
essentieel en onmisbaar onderdeel van het leven. Veel van de werken zijn dagelijks een belangrijk
onderdeel van het interieur van de koninklijke landgoederen. Nu verhuist een grote selectie werken
van hun oorspronkelijke locaties om deel uit te maken van deze tentoonstelling, en wordt het
publiek uitgenodigd voor een gevarieerde en zeer persoonlijke verzameling kunst en kunstnijverheid.

Vandaag omvat de collectie van de koningin ongeveer 1.600 werken. Het is verzameld over
een periode van meer dan 65 jaar en bevat voornamelijk hedendaagse kunst. Werken van
vrouwelijke kunstenaars vormen ongeveer de helft van de collectie. De meeste kunstenaars
zijn Scandinavisch, hoewel er ook enkele internationale elementen zijn.
De tentoonstelling is samengesteld door Sune Nordgren.

Het kasteelpark is elke dag de klok rond open voor het publiek. In de zomer is Dronningparken
ook open - van zeven uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. Dit jaar zijn we bijzonder verheugd
om de gerestaureerde formele tuin buiten de zuidvleugel van het kasteel te kunnen tonen. Het was
klaar voor de zomer van 2020, maar is dit jaar nog mooier geworden met nieuwe banken in de
originele stijl - gemaakt door de eigen meubelmakers van het Paleis.

Het Oscarshall Palace kan dit seizoen helaas geen bezoekers ontvangen. Dit komt
door uitgebreide opgravingen in het omliggende park, waar het park zal worden
teruggebracht naar de oorspronkelijke faciliteit uit 1852. We kijken ernaar uit
om Oscarshall en het nieuwe historische park in 2023 te tonen.


Kroonprinses Mary neemt deel aan bedrijfspromotie in Noorwegen, 10 juni 2022


Kroonprinses Mary heeft op 10 juni 2022 een bezoek gebracht aan Noorwegen
om het voortouw te nemen in een Deense zakelijke promotie.

Het eerste evenement van vandaag was de opening van de zakelijke conferentie "De groene, duurzame
en klimaatveilige steden van de toekomst" in het stadhuis van Oslo, waaraan Kroonprinses Mary
deelnam samen met kroonprins Haakon van Noorwegen en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.

De conferentie werd ook bijgewoond door minister van Handel en Industrie Simon
Kollerup en de Noorse minister van Handel en Industrie Jan Christian Vestre.

In het stadhuis kregen Kroonprinses Mary en het Noorse Kroonprinspaar de kans
om vertegenwoordigers van een aantal bedrijven te begroeten, waaronder de Deense
ontwerpstudio Vandkunsten, die verschillende projecten heeft voltooid in de Noorse
steden Stavanger, Hamar en Oslo. Het nieuwste project van de ontwerpstudio is een
innovatief wooncomplex met 300 appartementen aan het water in de wijk Bjørvika in Oslo.

Hare Koninklijke Hoogheid hield een openingstoespraak op de conferentie, waarin de centrale
rol van steden bij het behalen van de klimaatdoelstellingen van de VN centraal stond.

Later op de dag namen Kroonprinses Mary samen met onder meer de Noorse minister van
Volksgezondheid en Zorgdiensten Ingvild Kjerkol, minister van Handel en Industrie Simon Kollerup
en rector van de Universiteit van Oslo Svein Stølen deel aan de zakelijke conferentie "Het robuuste
zorgstelsel van de toekomst in Noorwegen en Denemarken" in de wetenschapsstad van Oslo.

Kroonprinses Mary hield een toespraak en opende de conferentie, waaraan
Deense en Noorse professionals, bedrijven en studenten deelnamen.

De conferentie vond plaats in het innovatiedistrict Oslo Science City, dat aan de rand van Oslo in de
toekomst 30.000 studenten, 10.000 ziekenhuismedewerkers en meer dan 30 startende bedrijven huisvest.

Tijdens de conferentie ontmoette Kroonprinses Mary een aantal Deense bedrijven die zich
bezighouden met de uitdagingen van de toekomst voor de gezondheidszorg in Scandinavië.

's Avonds woonde de Kroonprinses Mary samen met Koningin Sonja van Noorwegen,
Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit een officieel diner bij ter
gelegenheid van de opening van het New National Museum in Oslo.

Het museum is het grootste kunstmuseum van Scandinavië en bevat een
grote collectie Noorse en internationale kunst, architectuur en design.

Voorafgaand aan het diner waren Kroonprinses Mary, Koningin Sonja en Kroonprins Haakon
en Kroonprinses Mette-Marit op een kleine rondleiding, waarbij de koninklijke gasten
onder meer een aantal jurken van Koningin Sonja en Koningin Maud zagen.

De Noorse premier Jonas Gahr Støre en directeur van het
Nationaal Museum Karin Hindsbo woonden ook het diner bij.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


De koningin opende het nieuwe Nationaal Museum, 11 juni 2022


"Vandaag krijgen we allemaal een nieuw huis, en kunst een nieuw huis. Een gebouw waar dromen
konden ontstaan op hetzelfde moment dat de kroonprinses en ik zes jaar geleden de eerste steen
legden", zei Hare Majesteit de Koningin toen ze vandaag het nieuwe Nationaal Museum opende.

De openingsceremonie vond plaats in de Museumsplassen voor het museum, en Zijne Majesteit
de Koning en Hunne Koninklijke Hoogheden Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit
waren ook aanwezig om de opening van het grootste kunstmuseum van Scandinavië te markeren.

"In het fysieke ligt de kracht van ontmoeten. Zowel met kunst, met onszelf als
met elkaar. In deze kamers moeten mensen elkaar ontmoeten. Vreemden moeten elkaar
in de ogen kijken en voelen: je hebt het gezien. Ik heb gezien. En samen erkennen:
we zijn niet alleen", zei koningin Sonja in haar openingsspeech.

Samen met museumdirecteur Karin Hindsbo was de koningin verantwoordelijk
voor het touwknippen en verklaarde het Nationaal Museum open.

Het nieuwe Rijksmuseum brengt oudere en moderne kunst, architectuur, design, ambachten
en hedendaagse kunst samen onder één dak. Het museum is ontworpen door architect Klaus
Schuwerk van architectenbureau Kleihues + Schuwerk en Statsbygg is de opdrachtgever.
Het gebouw is centraal gelegen en zichtbaar in het stadsbeeld en de collectie geeft
een holistisch perspectief op onze nationale kunst- en cultuurgeschiedenis.

Premier Jonas Gahr Støre sprak ook tijdens de openingsceremonie. Iman Meskini was de presentator
en Marja Mortensson en Beharie zorgden samen met strijkers voor muzikale elementen.

Op 11 juni opende ook het Nationaal Museum zijn deuren voor het publiek. Met
het nieuwe Nationaal Museum krijgt de hele Noorse collectie kunst, architectuur
en design een gemeenschappelijk huis. Zo'n 6.500 werken uit de collectie van
oudere, moderne en hedendaagse kunst, architectuur, ambacht en design worden
getoond in een collectiepresentatie die 86 kamers en twee verdiepingen beslaat.
Hier wordt kunst getoond van de oudheid tot heden. Boven in het museum bevindt
zich Lyshallen, bekleed met marmerglas en 's avonds van binnenuit verlicht.

De openingstentoonstelling I call it art toont werken van 150 hedendaagse kunstenaars
die in Noorwegen werken, kunstenaars die vóór hun toelating tot de tentoonstelling niet
waren aangekocht voor de collecties van het museum.

Het nieuwe Nationaal Museum is een voortzetting van de National Gallery, die in 1837 door
de Storting als het eerste openbare kunstmuseum van Noorwegen werd opgericht. Later werd
het samen met het Museum of Art Industry, het Museum of Architecture en het Museum of
Contemporary Art samengevoegd in het Nationaal Museum voor Kunst, Architectuur en Design.

De koningin en de kroonprinses namen samen deel aan de eerste steenceremonie voor het
nieuwe Nationaal Museum in 2016. Samen legden ze de eerste stenen kist - een kist met
een kleurenafdruk van het Noorse nationale wapen, tekeningen van het gebouw, bouwdocumenten,
een jaarset postzegels, de uitnodiging en gastenlijst voor de eerste steenlegging.

Gisteren waren de koningin en de kroonprins en kroonprinses aanwezig tijdens een officieel
openingsdiner voor genodigden. Voorafgaand aan het diner kregen de gasten een korte
rondleiding door enkele tentoonstellingszalen van het Nationaal Museum.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Prinses Ingrid Alexandra ontvangt galadiner van de Noorse regering, 16 juni 2022


De viering van de gezagsdag van de prinses op 21 januari 2022 is vanwege de
pandemie uitgesteld tot vandaag en morgen. Het galadiner van vanavond in de
hoofdbibliotheek van Oslo was het verjaardagscadeau van de Noorse regering.

Het Torshov-korps zorgde voor een goede stemming toen alle gasten bij Anne-Cath aankwamen.
Westerse lichte ruimte buiten de bibliotheek. Het muziekkorps is waarschijnlijk 's werelds
oudste en grootste in zijn soort - een speciaal korps voor kinderen en jongeren met speciale
behoeften, complexe leerproblemen of een andere ontwikkelingsstoornis.

Eindelijk arriveerde prinses Ingrid Alexandra met de koning en de koningin en de rest
van de familie van de kroonprins. Minister-president Jonas Gahr Støre, minister van
Staat Trygve Slagsvold Vedum en burgemeester Marianne Borgen in Oslo heetten hen welkom.

Buiten de ingang werd prinses Ingrid Alexandra voorgesteld aan een groep van 25 jonge
vertegenwoordigers uit alle provincies van het land - allemaal speciaal uitgenodigd en
betrokken bij alles, van sport, cultureel leven, gemeenschapsleven tot politiek en
organisatorisch leven. Maria Gunilla Påve Wilks (22) uit Snåsa en Håvard Bergseng Rødsand (18)
uit Bø in Vesterålen begroetten de prinses en wensten haar het beste en gefeliciteerd.

Jonge kunstenaars en kunstenaars drukten hun stempel op de viering. Op weg
naar het bibliotheekgebouw zongen de jongste meisjes van het Norwegian Girls'
Choir een prachtig lied voor de koninklijke familie en de gastheren. Op weg naar
het galadiner op de 5de verdieping, vermaakte de kunstenaar Amanda Delara Nikman,
bekend als Delara, "Nu zijn wij het" en actrice Ina Svenningdal lazen de tekst
"Hi, Eindelijk hallo", geschreven door Dag Tynes, voor, die als volgt begint:

Hé, eindelijk hé.
Eindelijk zijn we samen. Eindelijk zijn wij het.
Eindelijk kunnen we jou vieren, onze eigen prinses.
Eindelijk mogen we even met jullie delen, met gasten uit het hele land.

Deel een moment met degenen die ver hebben gereisd, en wij die kort hebben gereisd.
Zij die aan het water wonen en zij die in de bergen wonen.
Degenen die in een stapelbed liggen en degenen die in een bloemenweide liggen.

Een verzameling mensen en verschillende verhalen,
mooi op elkaar gestapeld in een plank hier bij Deichman

De laatste muzikale verrassing voor het diner was het nummer
"No.4-Lite og stort", uitgevoerd door Det Norske Jentekor.

"Gelukkige verjaardag! Hier hebben we naar uitgekeken! We vieren zowel een gewone
verjaardag als een historische dag voor de natie", zei premier Jonas Gahr Støre
in zijn toespraak tot prinses Ingrid Alexandra tijdens het galadiner.

"Dubbel geboren als de eerste vrouwelijke troonopvolger in de geschiedenis van het
koninkrijk. U bent nu 18 jaar en meerderjarig. Het is historisch", vervolgde de premier.

Støre wees erop dat het een turbulente tijd was om volwassen te worden,
maar dat de prinses de drager is van een waardevolle erfenis.

"In turbulente tijden heeft de natie een koningshuis leren kennen dat net heeft
geweten hoe het is om zijn tijd in te gaan. Het heeft zijn rol begrepen - als
verenigend en inclusief ... En met blijvende waarden gecombineerd met deze fijne,
blijvende het vermogen om zichzelf te vernieuwen en bij de tijd te blijven", zei Støre.

Hij gaf de prinses een advies: om betekenis te geven aan het ongewone - zoals
op een dag koningin van Noorwegen te worden - door het gewone af te schermen.

"Wees wie je bent. Ken uw land. De mensen die hier wonen. De levens die we leven. De dromen die
we hebben. De angst die we kunnen voelen. Zo creëer je de banden die koninklijke huizen en de
mensen samenbinden - in nieuwe generaties", zei Støre in zijn felicitatietoespraak.

Na het voorgerecht hield prinses Ingrid Alexandra zelf een toespraak waarin ze alle gasten
bedankte en iedereen die had meegeholpen om de avond tot een belevenis te maken voor alle
aanwezigen. Dank ging ook uit naar de minister-president, de president van de Storting en
de rechter van het Hooggerechtshof die de prinses de dag voor haar 18de verjaardag in
januari 2022 hadden ontvangen en rondgeleid toen ze de drie mogendheden bezocht.

"De bezoeken waren er echt een herinnering aan hoe gelukkig we zijn hier
in Noorwegen. Een herinnering aan onze democratie en het veilige
bestuurssysteem dat we hebben. Wat wij Noren gedurende een lange periode hebben
opgebouwd en dat we elke dag blijven ontwikkelen en beschermen", zei de Prinses.

Prinses Ingrid Alexandra zei ook dat ze zich erg gelukkig
voelde om op te groeien in een land waar we elkaar vertrouwen.

Tijdens het galadiner zaten er meer dan 200 aan tafel - en gasten uit alle
geledingen van de samenleving met verschillende interesses en levensvisies.

Prinses Ingrid Alexandra zat aan de tafel van Zijne Majesteit de Koning - samen met president
van de Storting Masud Gharahkhani, premier Jonas Gahr Støre, oprichter Karen Dolva in No
Isolation, voormalig premier Gro Harlem Brundtland, paralympist Jesper Saltvik Pedersen
en kunstenaar Marie Ulven Ringheim, bekend onder de artiestennaam Girl in Red.

Tijdens het diner droegen kunstenaar Eva Weel Skram, auteur Lars Saabye Christensen,
het wandeltheater in Akershus en kunstenaar Hkeem ook bij met artistieke elementen.

De viering van Prinses Ingrid Alexandra gaat morgen verder. Zijne Majesteit de
Koning en Hare Majesteit de Koningin nodigen uit voor een galadiner in het
paleis, en de gastenlijst bevat vertegenwoordigers van officieel Noorwegen,
koninklijke gasten uit Europa, evenals familie en vrienden.


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff


Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff


Nieuwe foto's van prinses Ingrid Alexandra, 17 juni 2022


Er zijn nieuwe foto's gemaakt van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Ingrid Alexandra ter ere van de viering van haar 18e verjaardag.

De foto's zijn genomen in de Upper Vestibule van het Koninklijk Paleis.

De Prinses draagt een tiara met diamanten en parels die is doorgegeven door
prinses Ingeborg van Zweden, die de grootmoeder was van Zijne Majesteit
de Koning en de betovergrootmoeder van prinses Ingrid Alexandra.

Vanavond draagt ze de tiara van haar betovergrootmoeder
tijdens het galadiner in het Koninklijk Paleis.

Prinses Ingrid Alexandra draagt het Grootkruis in de Orde van Sint Olav en de huisorde van Zijne
Majesteit Harald V (portretbroche), die haar op 21 januari 2022 op haar 18de verjaardag door de
koning werden verleend. Dit is de eerste keer dat de Prinses de versieringen draagt. Ze draagt
ook miniaturen van de Orde van Sint-Olav, de Centenary Medal van het Koninklijk Huis van
Noorwegen en de Jubileummedaille 1991 – 2016 van Zijne Majesteit Koning Harald V.

Tijdens het galadiner ter ere van haar 18e verjaardag draagt Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Ingrid Alexandra een tiara die is doorgegeven door Prinses
Ingeborg van Zweden. Prinses Ingeborg was de grootmoeder van Zijne Majesteit
de Koning en is dus de betovergrootmoeder van Prinses Ingrid Alexandra.

Prinses Ingeborg kreeg de diamanten en pareltiara meer dan 120 jaar geleden cadeau van haar
echtgenoot, Prins Carl van Zweden. "Het betekent heel veel voor mij dat de tiara nu aan
Prinses Ingrid Alexandra is gegeven", zei Hare Hoogheid Prinses Astrid mevrouw Ferner.

"Het is een prachtige tiara gemaakt van in elkaar grijpende diamanten cirkels gezet in platina.
De diamant- en parelelementen in knoopstijl zijn latere toevoegingen. Grootvader kocht de tiara
voor oma toen ze in 1900 de Parijse Expositie bijwoonden", legt Prinses Astrid uit.

De echtgenoot van Prinses Ingeborg, Prins Carl, was zich ervan bewust dat zijn vrouw verschillende
tiara's had die zwaar waren om te dragen. Op de tentoonstelling in Parijs zag de prins de tiara
tentoongesteld door de juwelier Boucheron, en kocht hem. "Opa kocht dit voor mijn oma omdat het
lichter was om te dragen bij belangrijke gelegenheden", zegt Prinses Astrid.

Toen Prinses Ingeborg stierf, erfde Hare Hoogheid Prinses Ragnhild mevrouw Lorentzen de tiara.
De kinderen van prinses Ragnhild gaven de tiara aan prinses Ingrid Alexandra als cadeau op haar
18de verjaardag. "Prinses Ragnhild wilde dat Ingrid Alexandra oma's tiara kreeg", zei Prinses Astrid.

Prinses Ingeborg, de betovergrootmoeder van Prinses Ingrid Alexandra, liet haar drie
dochters vaak sieraden van haar lenen. Op foto's van de uitgebreide tournee van Kroonprins
Olav en Kroonprinses Märtha in 1939, is kroonprinses Märtha te zien met de tiara van haar
moeder tijdens een galadiner in het Waldorf Astoria in New York. "Grootmoeder liet moeder
haar tiara lenen toen moeder en vader naar de VS reisden", zei Prinses Astrid.

"Grootmoeder heeft haar hele leven de tiara vaak gebruikt. De laatste keer dat ze het droeg was
tijdens de viering van zijn 21ste verjaardag van mijn broer in 1958", besloot Prinses Astrid.


Foto: Det kongelige hoff


Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff


Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff


Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff


Galadiner 18de verjaardag Prinses Ingrid Alexandra, 17 juni 2022


Familie en Royals uit heel Europa zijn verzameld in het Koninklijk Paleis om de 18de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Ingrid Alexandra te vieren. Voor het eten werden nieuwe foto's gemaakt.
Er zijn drie groepsfoto's gemaakt.


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Lise Åserud, NTB / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Gasten van verschillende koninklijke huizen in Europa, vertegenwoordigers van de Noorse regering
en organisaties, en familie en vrienden verzamelden zich vrijdag in het Koninklijk Paleis
om de 18de verjaardag van prinses Ingrid Alexandra te vieren, die op 21 januari 2022 was.

Oorspronkelijk gepland voor eerder dit jaar, werd de viering uitgesteld tot deze week
vanwege de pandemie. Donderdag werd de prinses door de regering gevierd in de
Deichman-bibliotheek in de wijk Bjørvika in Oslo, terwijl het galadiner op vrijdag
in het Koninklijk Paleis werd georganiseerd door Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

Het thema van het decor van de avond was "A Midsummer Night's Dream", en de gasten werden
begroet met kaarslicht en bloemen toen ze aankwamen bij de hoofdingang van het Koninklijk Paleis.

De tafels in de feestzaal van het Koninklijk Paleis waren gedekt voor 199 gasten en het menu voor
de avond bestond uit worteltartaar, asperges en sint-jakobsschelpen, heilbot en Noorse aardbeien.

Koningin Sonja heette de gasten welkom in het Koninklijk
Paleis en gaf prinses Ingrid Alexandra advies.

"Je hebt alles wat je nodig hebt om verstandige keuzes te maken en een leven te
creëren dat lonend zal zijn voor jou, voor je dierbaren en voor degenen voor wie
je ooit koningin zult zijn", zei de koningin tegen haar kleindochter."

"Ik hoop dat je altijd een eigen ruimte zult hebben waar je je helemaal
vrij voelt, waar je aanvulling, rust en inspiratie zult vinden - zoals ik
mijn hele leven heb gevonden, zowel in de natuur, vooral in de bergen, als
in de kunst. Iedereen heeft zo'n ruimte nodig."

Op de dag van haar verjaardag in januari was prinses Ingrid Alexandra waarnemer
bij een vergadering van de Raad van State onder leiding van koning Harald,
een gebeurtenis die de koning in zijn toespraak noemde.

"Je kwam voor het eerst bij me in de Raad van State – gelukkig zonder veto, want je weet
nooit wat een jonge vrouw met sterke opvattingen als jij zou kunnen opwekken!" zei koning
Harald, lachend vanuit de zaal. "Het was zowel gezellig als een beetje druk aan het hoofd
van de tafel in de Raadszaal toen jij en je vader links en rechts van mij plaats namen."

Hij voegde eraan toe: "Die vrijdag in januari kon ik echt de kracht en zekerheid voelen
die voortkomt uit de wetenschap dat nieuwe generaties in de coulissen wachten.
Desalniettemin zul je me waarschijnlijk nog een tijdje moeten verdragen! En ik hoop
dat ik je kan blijven helpen, mijn lieve Ingrid, als je je ergens zorgen over maakt."

Hunne Koninklijke Hoogheden Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit hielden
een zeer persoonlijke en ontroerende toespraak voor hun dochter. Ze hadden ook een
boodschap voor alle jonge mensen van Noorwegen – met speciale aandacht voor degenen
die, zoals Prinses Ingrid Alexandra, in 2004 werden geboren.

"Vergeet niet dat je voor elkaar moet zorgen en in jezelf moet geloven wanneer
je het Noorwegen van morgen creëert", zei de kroonprinses. "Je hebt de kans
en de verantwoordelijkheid om de samenleving te creëren waarin je wilt leven.
En wees gerust, zowel Haakon als ik zullen je aanmoedigen."

Hierna hield Prinses Ingrid Alexandra een toespraak:

"Uwe Majesteiten
Uwe Koninklijke Hoogheden
President van de Storting
Opperrechter van het Hooggerechtshof
Beste familie en vrienden
Dames en heren,

Om te beginnen wil ik de premier en de rest van de regering nogmaals bedanken voor het fantastische
evenement gisteravond in de Deichman-bibliotheek. Een mooier cadeau had ik niet kunnen krijgen.

Ook wil ik mijn oma en opa bedanken voor het geven van dit mooie feest.

En ik wil jullie allemaal bedanken die vanuit heel Europa en de Verenigde Staten zijn gereisd om
hier vandaag te zijn. Ik waardeer het echt dat je de tijd hebt genomen om naar Noorwegen te komen
voor deze viering. De afgelopen jaren hebben we elkaar niet veel kunnen zien, dus ik heb er echt
naar uitgekeken om jullie allemaal hier vandaag te hebben.

Mamma en Pappa, bedankt voor alles wat je me hebt gegeven.

Mamma,
We kunnen over van alles en nog wat praten. Het maakt me blij
dat we samen op de bank kunnen liggen en series kunnen kijken.
Ik waardeer alles wat je voor me doet.

Pappa,
Bedankt dat je ons hebt meegenomen op skiën en surfen en andere geweldige activiteiten.
Je helpt altijd om dingen op te lossen en blijft kalm als de rest van ons dat niet is.
Ik ben enorm dankbaar voor je hulp en steun, en ik weet dat je er altijd voor me zult zijn.
Ik hou heel veel van jullie allebei.

Beste Marius en Magnus.
Jij bent mijn vangnet. Ik weet dat ik altijd naar je toe kan komen als me iets dwarszit.

Marius,
Bedankt voor alles wat ik van je heb geleerd en dat je met me over
alles kunt praten. Bedankt dat je er altijd bent om me te beschermen.

Magnus, je bent altijd aardig voor me als ik het nodig heb. Bedankt voor
de knuffels die je me meestal geeft als ik een extra zware dag heb gehad.

Ik ben zo trots dat jullie allebei mijn broers zijn.

Liefste opa, ik heb het altijd zo leuk als ik bij je ben. Bedankt voor de avonden op het Royal
Yacht, waar we samen zitten en naar sport en cowboyfilms kijken. En vooral bedankt dat je altijd
een goede grap klaar hebt staan als de stemming een beetje somber wordt.

Liefste oma Sonja, bedankt dat je ons hebt meegenomen op zoveel interessante reizen
en avonturen. Vooral voor alle buitenwandelingen en voor de verhalen en slaapliedjes
die Maud en ik sowieso voor altijd zullen onthouden.

En liefste Oma Marit, bedankt voor alle leuke dingen die je ons hebt verteld. Bedankt om altijd
voor ons kinderen te zorgen, en voor al onze gezellige avonden met zitten en kletsen.

Mijn lieve tantes en ooms en neven,
Al sinds ik een klein meisje was, heb je me een veilig
gevoel gegeven. Ik ben u daar zeer dankbaar voor.

En tot slot wil ik al mijn vrienden bedanken.
Bedankt dat je het altijd zo leuk maakt om samen te zijn en dat je me altijd opvrolijkt.

Het maakt me erg trots om jullie allemaal mijn familie en mijn vrienden te noemen.
Jullie betekenen allemaal de wereld voor mij.

Een van de beste dingen van Noorwegen is onze democratie.
Dat we vrij zijn om te geloven in wat we willen.
Dat we vrij zijn om te zeggen wat we willen.
Dat we vrij zijn om te houden van wie we willen.

Ik heb zoveel geluk dat ik in Noorwegen ben opgegroeid. Ik heb onze prachtige natuur mogen
ervaren, surfen bij Unstad, warme zomerdagen langs de zuidkust en besneeuwde bergen in Røldal.

En niet in de laatste plaats, ik heb zoveel geweldige mensen mogen
ontmoeten die in verschillende delen van ons land wonen.

We hebben het geluk in een land te leven dat voortdurend in ontwikkeling is.
Waar we vertrouwen hebben in elkaar en in onze autoriteiten.
In Noorwegen zetten we ons in om klimaatverandering tegen te gaan.
We zetten in op diversiteit.
We zijn toegewijd aan de vrijheid van meningsuiting.

En het belangrijkste is dat we vastbesloten zijn om door te gaan met
het vinden van betere oplossingen dan de oplossingen die we al hebben.

We hebben allemaal onze plek in deze samenleving.
We zijn anders, we hebben verschillende taken gekregen
en we weten hoe we verschillende dingen moeten doen.

Samen vormen we het Noorwegen waar we zo van houden. Dank je."

Andere sprekers tijdens de avond waren onder meer de grootmoeder van de prinses, Marit
Tjessem, en de voorzitter van de Storting, Masud Gharahkhani. De heer Gharahkhani besloot
zijn toespraak door de prinses te feliciteren met haar speciale dag en namens de Storting
en het Noorse volk warme wensen voor haar toekomst uit te spreken.

Het diner eindigde met het Noorse verjaardagslied, Hurra for deg, geleid door
de musicalartiest Metteson, die iedereen in de zaal aan het zingen kreeg.

Later op de avond dansten de gasten een polonaise en genoten van diverse andere muzikale optredens.


Koninklijke poolheld geëerd met tentoonstelling, 22 juni 2022


In aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins, Zijne Prinselijke
Hoogheid Prins Albert II van Monaco opende vanmiddag de tentoonstelling "Sailing
the Sea of Science" op het poolschip "Gjøa" in het Framm Museum in Oslo. De
tentoonstelling markeert 100 jaar geleden dat Prins Albert I overleed.

De prins was een succesvolle ontdekkingsreiziger en leider van een groot aantal wetenschappelijke
expedities - niet in de laatste plaats naar Spitsbergen in de periode 1898-1907.

De tentoonstelling in het Framm Museum toont de expedities van prins Albert en de vroege Noren naar
Spitsbergen. De Monegaskische monarch van vandaag is de achterkleinzoon van Prins Albert I.

"De expedities naar Spitsbergen waren op zich belangrijk, maar kunnen ook gezien
worden als geboortesteun voor de Noorse wetenschappelijke studies van Spitsbergen.
Toen de Noorse regering geen geld ter beschikking stelde voor de verkenning van
Spitsbergen, nam Prins Albert I een afdeling op met Noorse onderzoekers onder leiding
van Gunnar Isachsen, bekend van zijn deelname aan de Andre Fram-reis. Hanna Resvoll-Holmsen,
een van de eerste vrouwelijke onderzoekers van Noorwegen in de poolgebieden, nam deel
aan deze expedities", zei directeur Geir Kløver van het Framm Museum.

De prinselijke familie is op officieel bezoek aan Noorwegen. Ze bezoeken Svalbard
en de gebieden waar prins Albert I later deze week zijn expedities had.

Vanmiddag hielden hunne Majesteiten de Koning en de Koningin een privélunch in Bygdø Kongsgård
voor Prins Albert, Prinses Charlène, Kroonprins Jacques en Prinses Gabriella. Tijdens de besloten
lunch waren ook Kroonprinses Mette-Marit, Kroonprins Haakon en Prinses Märtha Louise aanwezig.

De Noorse deelname aan de expedities van Albert Ice leidde tot jaarlijks Noors
onderzoek en een aanwezigheid op Svalbard, wat onder meer bijdroeg aan de Noorse
soevereiniteit over Svalbard via het Svalbard-verdrag. Deze inspanning op Spitsbergen
leidde ook tot de oprichting van een staatsinstelling die zich toelegt op onderzoek
in de poolgebieden, dat later het Noorse poolinstituut werd.

Nakomelingen van twee van de Noren die deelnamen aan de expedities van de
prins op Spitsbergen, waren aanwezig bij de opening en ontmoetten zowel
kroonprins Haakon als de Monegaskische prins en prinses.

Hare Prinselijke Hoogheid Prinses Charlène en de twee kinderen van het
echtpaar, kroonprins Jacques en prinses Gabriella, waren eveneens
aanwezig bij de opening van de tentoonstelling in het Fram Museum.

Prins Albert wijdde een groot deel van zijn leven aan de studie van meren en zeeën. Op 22-jarige
leeftijd begon hij een carrière in de relatief nieuwe wetenschap van oceanografie, en hij begreep
het belang van de relatie tussen levende wezens en hun omgeving en ontwikkelde een verscheidenheid
aan technieken en instrumenten voor meting en verkenning. Prins Albert was ook de "drijvende
kracht en architect" van de oceanografische wetenschap, die hij hielp creëren. Zijn inspanningen
op Spitsbergen werden geëerd met de naamgeving van Albert Is land op Spitsbergen.

"Mijn betovergrootvader wilde dat Monaco een oceanografisch instituut zou hebben met een
duidelijk doel: de zeegebieden promoten, liefhebben en beschermen. Vandaag zien we hoe
relevant, toekomstgericht en betekenisvol die visie was", zei prins Albert II al eerder.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Vandaag gaan de deuren van de kunstcollectie van de koningin open, 23 juni 2022


Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid de Kroonprinses waren gisteravond aanwezig
bij de opening van de tentoonstelling "Open Doors" in Koningin Sonja KunstStall. De tentoonstelling
bestaat uit 100 werken van 50 kunstenaars uit de eigen kunstcollectie van koningin Sonja.

"Dit is een prachtige dag voor mij", zei de koningin die al
sinds haar tienerjaren kunst en handwerk verzamelt.

"Het is vreemd vreemd om je eigen leven op de muren te zien, want dat is het ook.
Wanneer je begint met het verzamelen van kunst als je 15 jaar oud bent en nu een
bepaalde leeftijd bereikt, wordt dat op de foto's getoond."

Koningin Sonja bedankte curator Sune Nordgren voor de goede samenwerking. Hij
heeft ruime ervaring in de kunstwereld en was eerder directeur van het Nationaal
Museum, IASPIS en BALTIC. In deze tentoonstelling heeft Sune Nordgren vrij een
selectie kunnen maken - en dat uit een collectie van zo'n 1600 werken.

Veel van de werken zijn dagelijks een belangrijk onderdeel van het interieur van
de koninklijke landgoederen. Nu worden ze van hun oorspronkelijke locaties verwijderd.

"Je hebt niet alles van de muren afgebroken, maar wel heel veel. Het ziet er niet altijd
overal even mooi uit", zei de koningin, kijkend naar de curator en lachend vanuit het publiek.

100 gasten, waaronder kunstenaars die werken in de tentoonstelling hebben,
keken naar de opening van de tentoonstelling. Ze bedankte vooral de kunstenaars
voor wat de ontmoetingen met hen en de kunst voor haar hebben betekend.

"Hoe zou het leven zijn zonder kunst? Het was voor de meesten van ons erg arm
en erg leeg geweest. Veel dank aan iedereen die hier vandaag is. Je verrijkt het
leven van veel mensen, dus heel erg bedankt", zei ze.

Vanaf vandaag, donderdag 23 juni 2022 om 11.00 uur en tot half november 2022, wordt het
publiek uitgenodigd voor een gevarieerde en zeer persoonlijke verzameling kunstnijverheid.

De kunstcollectie van de Koningin is verzameld over een periode van meer
dan 65 jaar en bevat voornamelijk hedendaagse kunst. Werken van vrouwelijke
kunstenaars vormen ongeveer de helft van de collectie. De meeste kunstenaars
zijn Scandinavisch, maar er zijn ook internationale elementen.

De koningin werd onlangs door de Oslo Crafts and Industry Association benoemd tot
Honorary Craftsman en heeft gedurende een lang leven beroepsvakken en goede
ambachtelijke tradities gepromoot. Dat zie je ook terug in haar collectie.

Curator Sune Nordgren omschrijft de tentoonstelling als een eerbetoon
aan een uiterst persoonlijke collectie en een gepassioneerd verzamelaar.

"De sterke liefde voor de natuur van koningin Sonja wordt keer op keer weerspiegeld
in de collectie. Verblijven in de steeds veranderende natuur is inspiratie, maar ook
een drijfveer. Verschillende kunstwerken verbeelden de nabijheid van een natuur die
zowel mythologisch als mysterieus is", legt Nordgren uit.

De tentoonstelling werd geopend door Solveig Øvstebø, directeur van het Astrup Fearnley
Museum, en een trio bestaande uit contrabassist Håkon Huldt-Nystrøm, violist Konstantin
Ellingsberg Helmers en trompettist Oscar Andreas Haug vermaakten tijdens de opening met jazz.

"Ik vind de titel van deze tentoonstelling zo toepasselijk - "Open deuren". Het weerspiegelt
niet alleen de open deur naar de collectie van koningin Sonja, maar ook hoe de koningin door
een lang leven en met publieke toewijding, steun en respect voor het hele veld deuren heeft
geopend naar de wereld van de kunst - voor iedereen. En zo ertoe bijgedragen dat kunst een
rol ging spelen in het leven van meer mensen. Deze tentoonstelling is een viering van kunst,
een viering van jullie kunstenaars, maar ook een viering van deze unieke toewijding", zei
Øvstebø, voordat ze de tentoonstelling voor geopend verklaarde.

"We hebben een verrassing", maakte koningin Sonja helemaal aan het einde bekend.

De deuren gingen open en de gasten werden uitgenodigd in een extra paviljoen dat in het
kader van de tentoonstelling is ingericht. Koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit
kwamen als eersten het paviljoen binnen, vergezeld van curator Sune Nordgren en
kunstadviseur Karianne Ryen Eriksen van het Koninklijk Hof.


Foto: Det Kongelige Hoff


Foto: De kongelige samlinger


Schietpartij in het centrum van Oslo, 25 juni 2022


Mijn familie en ik zijn geschokt door de schietpartij van gisteravond in het centrum
van Oslo, waarbij twee mensen zijn omgekomen en nog veel meer gewond zijn geraakt.
We delen het verdriet van de families en anderen die geliefden hebben verloren of zijn
getroffen, en sturen warme gedachten aan iedereen die nu angst, angst en verdriet ervaart.

We moeten samen staan om onze waarden te verdedigen: vrijheid, diversiteit en wederzijds
respect. We moeten blijven opkomen voor het recht van alle mensen om zich veilig te voelen.

Het is nu een tijd om extra aan elkaar te denken.

Harald R


Bloemen gelegd in London Pub, 25 juni 2022


De kroonprins, de kroonprinses en Prins Sverre Magnus behoorden tot de
vele mensen die hebben bijgedragen aan een zee van kleurrijke bloemen
en regenboogvlaggen buiten de Londense pub in Oslo op zaterdag.

De Oslo Pride Parade, een grote viering van het recht om lief te hebben wie men wil,
stond gepland voor zaterdag 25 juni. Een schietpartij buiten de London Pub veranderde
het in plaats daarvan in een dag van rouw. Twee mensen werden gedood en 21 gewond
bij de schietpartij, die vooral de LGBTQ-gemeenschap trof.

Premier Jonas Gahr Støre, verschillende ministers, de burgemeester van Oslo, Marianne Borgen en de
burgemeester van Oslo, Raymond Johansen, legden allemaal bloemen bij de plaats van de schietpartij.

Zijne Majesteit Koning Harald gaf eerder op de dag een verklaring af over de schietpartij.

"Mijn familie en ik zijn geschokt door de schietpartij van gisteravond in het centrum
van Oslo, waarbij twee mensen werden gedood en nog veel meer gewond raakten. We delen
het verdriet van de families en anderen die dierbaren hebben verloren of getroffen zijn,
en sturen warme gedachten naar iedereen die nu angst, bezorgdheid en verdriet ervaart.

We moeten samen staan om onze waarden te verdedigen: vrijheid, diversiteit en wederzijds
respect. We moeten blijven opkomen voor het recht van alle mensen om zich veilig te voelen.

Het is nu een tijd om extra aan elkaar te denken."

Er werd besloten de Pride Parade uit te stellen. Veel Noren kozen ervoor
om de gelegenheid op andere manieren te vieren, waaronder een onofficiële
parade van de wijk Grønland in Oslo naar de London Pub.

"De komende dagen moeten we extra goed voor elkaar zorgen", zei kroonprins
Haakon na het leggen van de bloemen. "Focus speciale aandacht op onze
vrienden in de gemeenschap die het meest direct werd getroffen."

Hij voegde eraan toe: “Het is belangrijk om te beschermen wie we zijn. Noorwegen is een
land waar we mogen liefhebben en zijn met wie we maar willen. Dat is wat we vandaag
hadden gepland om te vieren. Dit is niet wat we voor ogen hadden. Opkomen voor die
rechten en die waarden is van vitaal belang. Ze kunnen niet als vanzelfsprekend
worden beschouwd – we moeten ervoor vechten, en dat is wat we vandaag doen."


Rouwdienst in de kathedraal van Oslo, 26 juni 2022


Na de schietpartij in het centrum van Oslo op zaterdagavond, werd vandaag
een rouwdienst gehouden in de kathedraal van Oslo. Hare Koninklijke
Hoogheid Kroonprinses Mette-Marit was bij de dienst aanwezig.

Tijdens de rouwdienst werd gebeden voor alle getroffenen, familieleden
en gewonden na de tragedie en voor alle sneetjes die in angst leefden.

Op zaterdag zou in Oslo de grote Pride Parade worden gelanceerd. In plaats
daarvan werd het weekend gekenmerkt door de schietpartij in het centrum
van Oslo, waarbij twee mensen werden gedood en 21 gewond raakten, wat vooral
de queer-omgeving beïnvloedde die was bijeengekomen om trots te vieren.

De rouwdienst werd begonnen met "Sørgemarsj" van Edvard Grieg voordat de kathedraal
van Oslo de hymne "Someone must watch in the world night" uitvoerde.

"We zijn verzameld in verdriet en wanhoop, woede en machteloosheid. Er zijn veel
aanwijzingen dat de queer-omgeving het doel was. Deze omgeving wordt in ieder
geval hard getroffen. De diversiteit waar velen in ons land voor hebben gestreden,
werd aangevallen. Het was een sombere nacht", zei provoost Anne-May Grasaas, die
de openingstoespraak hield. De domprosten vestigde de aandacht op het contrast
met de regenboogmis die vrijdag in de kathedraal werd gevierd.

"We vierden dat we nu de vrijheid hebben om te houden van degenen die we willen."

De dienst werd geleid door de president van de Kerk van Noorwegen, Olav Fykse Tveit.

In zijn preek las hij voor uit 1 Korintiërs en wees
erop dat verdriet veel verschillende uitingen kan hebben.

"Kogels kunnen het leven van liefde niet nemen. Ze kunnen ernstige schade aanrichten en mensen
doden. We hebben het eerder gezien, en we hebben het nu weer gezien. Maar liefde houdt nooit op.
En nu is het onze taak om te laten zien dat het waar is", zei hij, voordat het kathedraalkoor
van Oslo de hymne "Gods liefde is als het strand en als gras" uitvoerde.

President van de Storting Masud Gharahkhani, premier Jonas Gahr Støre
en leider van Fri Inge Alexander Gjestvang spraken tijdens de rouwdienst.

"De schietpartij in de nachtelijke uren maakte een einde aan de Pride Parade.
Maar dat hield de strijd en de inspanningen om discriminatie, vooroordelen en
haat tegen te gaan niet tegen. De hele dag was onze stad vol mensen die zich wilden
uitspreken. Over verdriet en woede. Maar ook over steun en solidariteit. Over de wil
om door te vechten voor het recht van ieder mens op een vrij leven, een veilig leven.
De misdaad herinnert ons hieraan. Deze strijd is nog niet voorbij. Het is niet ongevaarlijk.
Maar we zullen het winnen. Samen, zei premier Jonas Gahr Støre in zijn toespraak.

Tijdens de dienst werden kaarsen aangestoken voor de doden, gewonden, familieleden en getroffenen.

Zijne Majesteit Koning Harald sprak zaterdag over de schietpartij in het centrum van Oslo.

"Mijn familie en ik zijn geschokt door de schietpartij die nacht plaatsvond
in het centrum van Oslo, waarbij twee mensen werden gedood en velen gewond raakten.
We leven mee met alle familieleden en getroffenen en sturen warme gedachten naar
iedereen die nu bang, rusteloos en verdrietig is. We moeten staan samen om onze
waarden te verdedigen: Vrijheid, diversiteit en respect voor elkaar. We moeten blijven
opkomen voor alle mensen om zich veilig te voelen. Nu moeten we goed voor elkaar zorgen."

Op zaterdagmiddag bezochten de Kroonprins en Kroonprinses en Prins Sverre Magnus
de plaats van de misdaad in het centrum van Oslo en droegen bij aan de zee
van kleurrijke bloemen en regenboogvlaggen buiten de London Pub.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff


Koningin Elizabeth overleden, 8 september 2022


Reactie van Koning Harald en de rest van de Noorse Koninklijke Familie:

De koninklijke familie is diep bedroefd door het bericht
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

"Onze gedachten zijn bij Zijne Majesteit de Koning en de leden van de koninklijke familie
bij het verlies van koningin Elizabeth. Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar
leven aan de dienst van het Gemenebest, het Britse volk volgen in goede en slechte tijden,
in tijden van geluk en verdriet. We betuigen ook onze condoleances aan het Britse volk."

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat morgen en op de dag van de
begrafenis de vlag halfstok zal hangen vanaf het balkon van het paleis.

Condoleances van Zijne Majesteit Koning Harald aan Zijne Majesteit Koning Charles III.

"Uwe Majesteit Koning Charles III,

Mijn familie en ik zijn diep bedroefd om het nieuws te ontvangen
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

Onze gedachten en gebeden zijn bij Uwe Majesteit en de leden van de koninklijke familie.

Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar leven aan de dienst van het Gemenebest,
het Britse volk volgen in goede en slechte tijden, in tijden van geluk en verdriet. We
betuigen ons diepste medeleven aan het Britse volk met het verlies van hun geliefde koningin.

Persoonlijk rouw ik om het verlies van een dierbaar familielid en vertrouweling.

Mijn familie en ik wensen Uwe Majesteit en uw familie alle
kracht en troost toe in deze tijd van verdriet.

Harald R".


Foto: The Royal Court

Het portret van Koningin Elizabeth II is het beeld van een heel tijdperk van bijna 100 jaar.
Gedurende haar lange leven waren er sterke banden tussen de Britse monarch en haar Noorse familieleden.
Koningin Elizabeth en koning Harald waren een drieling. De relatie gaat terug naar hun gemeenschappelijke
overgrootouders, koning Edvard Vll en koningin Alexandra - die de ouders van koningin Maud waren.
Koningin Elizabeth bracht drie officiële staatsbezoeken en een aantal privéreizen naar Noorwegen.
Het portret van de koningin is opgenomen als onderdeel van The Royal Collections.

Hieronder: Koningin Elizabeth II met koningin Maud in Appleton House in Engeland, 1929.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen
in 1955. Geflankeerd door Koning Haakon in Rådhuskaia.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen in
1981. Vergezeld door Koning Olav door de straten van Stavanger.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op een onofficieel bezoek aan
Noorwegen in 1969. Hier op het Royal Ship samen met Prinses Anne.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II


Foto: De kongelige samlinger

Noorwegen en Elizabeth:
Koningin Elizabeth en koning Harald waren achterneef en nicht. Ze deelden dezelfde overgrootouders,
Koning Edward VII en Koningin Alexandra, die de vader en moeder waren van de Noorse Koningin Maud.

Koningin Elizabeth is het enige staatshoofd dat drie staatsbezoeken aan Noorwegen
heeft gebracht. Tijdens haar lange regeerperiode bracht de koningin een staatsbezoek
aan Koning Haakon VII, Koning Olav V en Zijne Majesteit Koning Harald.

Leden van de Noorse koninklijke familie hebben het Verenigd Koninkrijk bezocht
in verband met vele officiële gelegenheden, en hebben ook vaak hun Britse
familieleden bezocht tijdens privéreizen naar Engeland en Schotland.

Toen was Prinses Elizabeth nog maar een kind toen ze Koning Haakon en Koningin Maud voor het eerst ontmoette.
De Noorse Koning en Koningin reisden regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk terwijl Koningin Maud nog
leefde,en Koning Haakon bleef na haar dood nauw contact onderhouden met zijn Britse familie.

Toen Noorwegen in 1940 door Duitsland werd bezet, werden Koning Haakon en Kroonprins
Olav gedwongen het land te ontvluchten en in ballingschap in Londen te leven. Dit
bracht de twee takken van de familie nog dichter bij elkaar.

Voordat hij de Koning van Noorwegen werd, stond Koning Haakon bekend als Prins Carl van Denemarken.
De naam Charles is de Engelse versie van de naam Carl, en Koningin Elizabeth verwees altijd naar
Koning Haakon als "oom Charles". Er wordt gezegd dat "oom Charles" de favoriete oom van de Koningin
was en dat ze in 1948 haar eerste kind, Prins Charles, naar Koning Haakon noemde.

Nadat Koningin Elizabeth op 25-jarige leeftijd de troon besteeg, was Noorwegen het eerste
land buiten het Gemenebest waaraan ze een staatsbezoek bracht. Vele jaren later herinnerde
ze zich haar aankomst op het Royal Yacht Britannia in een toespraak tot koning Harald:

"In 1955, tijdens mijn eerste bezoek buiten het Gemenebest, zeilden Prins Philip en ik
de Oslo-fjord in Britannia op om deel te nemen aan de viering van het gouden jubileum
van de onafhankelijkheid van Noorwegen. Het was midzomer, een betoverende tijd in Noorwegen,
en ik herinner me de vreugdevuren langs de kustlijn toen we aankwamen en het enthousiaste
welkom dat we ontvingen als gasten van uw grootvader, Koning Haakon."

Als gevolg van zijn vele jeugdbezoeken en de tijd die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland
doorbracht, ontwikkelde Koning Olav een hechte band met Koningin Elizabeth en de Britse koninklijke
familie. Hij bezocht hen regelmatig en voegde zich elk jaar in november op Remembrance Day bij zijn
Britse familie om leden van de strijdkrachten te eren die stierven tijdens hun werk.

Een van de eerste staatsbezoeken van Koning Olav buiten de Scandinavische landen was aan het Verenigd
Koninkrijk, waar koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh hem in Schotland verwelkomden.

Nadat Koning Olav in 1991 stierf, hebben Koning Harald en Koningin Sonja de hechte relatie
voortgezet, zowel officieel als privé. De Koning en Koningin hebben jaarlijks een bezoek
gebracht aan het Verenigd Koninkrijk en de Britse koninklijke familie.

Koningin Elizabeth en Koning Harald hebben geholpen om de banden uit het verleden naar de
toekomst te dragen. Van hun respectieve grootouders, Koning George V en Koningin Maud,
tot hun achterkleinkinderen en kleinkinderen, Prins George en Prinses Ingrid Alexandra.


Drie generatie foto'sFoto: Lasse Berre/Det Kongelige Hoff


Foto: Morten Brun/Det Kongelige Hoff


Foto: Morten Brun/Det Kongelige Hoff


Foto: Julia Marie Naglestad, Det kongelige hoff


Foto: Jørgen Gomnæs / Det Kongelige Hoff


Foto: Torgrim Melhuus / TiTT Melhuus as / NDR / Det Kongelige Hoff


Foto: Kimm Saatvedt / Det Kongelige Hoff


Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie staatshoofden.


Foto: Bjørn Sigurdsøn / Det Kongelige Hoff


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff


In inkijk in het leven van Prinses Märtha-Louise door wat zij deelt op Instagram


Op 12 mei 2019 maakte Prinses Märtha-Louise bekend dat ze een relatie heeft met Derek David Verrett.

Als je je tweelingvlam ontmoet, weet je. Ik heb het geluk gehad de mijne te hebben ontmoet. Durek Verrett heeft mijn leven veranderd, zoals hij
met zo veel doet. Hij heeft me doen beseffen dat hier op deze planeet werkelijk onvoorwaardelijke liefde bestaat. Hij omhelst mij zonder twijfel
of angst. Hij maakt me meer dan wie dan ook aan het lachen, heeft de diepste wijsheid om te delen en alle stukjes daartussenin van de diversiteit
van zijn wezen. Ik voel me zo gelukkig en gezegend dat hij mijn vriend is. Dank je mijn liefste, dat je me zo gul in je familie hebt opgenomen.
Ik hou van je van deze eeuwigheid tot de volgende. En voor degenen onder u die de behoefte voelen om kritiek te leveren: houd uw paarden vast.
Het is niet aan jou om voor mij te kiezen of om me te beoordelen. Ik kies mijn man niet om een van jullie te bevredigen, of de normen of dozen
die je in je gedachten hebt gekozen om in te zitten. Ik gedijt daar niet, en ik besta niet in jouw illusie over mij. Ik kies uit liefde.
En dat is het. Sjamaan Durek is slechts een man met wie ik graag mijn tijd doorbreng en mij vervult. Dus bedankt voor het respecteren
van mijn acties en mijn partnerkeuze. Alles wat ik op dit moment weet is dat we van elkaar houden en ik ben super blij.
Een fijne, liefdevolle zondag en moederdag (voor de VS).


Foto: Daryl Henderson / https://www.instagram.com/princessmarthalouise/

Op 8 april 2020 schreef Prinses Märtha-Louise op haar Instagram.

Gelukkige 15e verjaardag, mijn geweldige Leah. Je bent een geweldige jonge vrouw met zoveel talenten; je bent grappig, aardig, mooi en sierlijk met
een slim hoofd op je schouders. Je bent absoluut de meest georganiseerde persoon in de familie - waarvoor ik eeuwig dankbaar ben - en je hebt het
geschenk van kunst van je vader die zich uitdrukt door prachtige make-up IG-berichten. En hoewel deze dag op meer dan één manier bitterzoet is, maak
je er het beste van en blijf je trouw aan je emoties. Je blijft me elke dag inspireren, schat. Ik ben zo trots op je. Ik hou van je met heel mijn hart.


Foto: Prinses Märtha-Louise, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: Prinses Märtha-Louise, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: Prinses Märtha-Louise, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: Prinses Märtha-Louise, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/

Op 29 april 2020 schreef Prinses Märtha-Louise op haar Instagram.

Gelukkige verjaardag mijn lieve Maud. Je bent zo'n oude ziel met zoveel diepe wijsheid. Een bron van vreugde en creativiteit, diepte en gelach.
Je bent diep filosofisch en ik hou van de manier waarop je de wereld waarneemt, voor iedereen om je heen zorgt en ze diepgaand ziet. Zelfs in
je donkerste uur liet je de wereld zien hoe je over anderen denkt door je wijsheid te delen in je toespraak tijdens de begrafenis van je vader.
Je talent voor tekenen en schilderen (wat je zeker niet van mij hebt) overschrijdt je jaren. Ik ben zo trots op je mijn lieveling en
ik hou van je tot de maan en daarbuiten.


Foto: Prinses Märtha-Louise, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: Prinses Märtha-Louise, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: Prinses Märtha-Louise, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/

Op 5 juni 2020 deelt Prinses Märtha-Louise een bijzondere booschap op haar Instagram.

De vriendin van Durek Verrett zijn, heeft me een spoedcursus gegeven over hoe blanke suprematie speelt en de manier waarop
ik bewust en onbewust heb gedacht en gehandeld tegen zwarte mensen. Hoe ik mijn rechten als vanzelfsprekend heb beschouwd - ik
heb nooit goed gekeken naar wat racisme werkelijk is, omdat het voor mij prettig was dat het systeem aanwezig was. Ik ben er niet
trots op, maar ik realiseer me dat ik moet groeien om dit diepgewortelde systeem te begrijpen om deel uit te kunnen maken van de
ontmanteling ervan. Ik, als blanke, moet groeien, mezelf opleiden en beter worden en van racisme naar antiracisme gaan.

Racisme is niet alleen het voor de hand liggende (wat ik dacht dat het was), van het openlijk discrimineren,
mishandelen en doden van zwarte mensen, wat gemakkelijk en duidelijk is om een standpunt in te nemen. Het zit
in de details (waarvan ik geen idee had dat ze nog bestonden). Het is in de manier waarop mensen Durek uit de
weg gaan. Hoe vrienden aannemen dat hij over alles liegt. Dat hij slecht is omdat hij aardig is. De woorden
mompelden zachtjes, waardoor het hem volkomen duidelijk werd dat hij geen natuurlijke plaats aan tafel heeft.
Mensen op hoge plaatsen zeiden: 'Hoe durf je te denken dat ik je hand zou aanraken?' toen hij zijn hand uitstak
om welterusten te zeggen (pre Covid-19). Mensen die denken dat ze niet racistisch zijn, maar niemand kennen met
een andere huidskleur dan die van hen, behalve de mensen die voor hen werken. Hoe wordt aangenomen dat Durek geen
goed persoon is die echt van me houdt, maar me heeft gemanipuleerd om van hem te houden en me blijft manipuleren in
onze relatie. Hoe hij mij financieel zal uitbuiten. De pers presenteert hem als een leugenaar, omdat hij gewelddadig
is en een bedreiging vormt voor mijn familie en mijzelf, waarbij hij nauwgezet het verhaal van zijn X deelt zonder de
feiten te controleren, omdat het het geloofssysteem dat al over hem bestaat, ondersteunt. DAT IS RACISME! We hebben
allebei doodsbedreigingen ontvangen omdat we samen zijn en we hebben wekelijks te horen gekregen dat we onze mensen
en families beschamen omdat ze voor elkaar hebben gekozen.

De realiteit is dat ik het geweldig vind hoe hij als vrouw ruimte voor me heeft, naar mijn wijsheid luistert en voor mij en
mijn meisjes opduikt. Ik hou ervan hoe hij zijn wijsheid met de wereld deelt, hoe hij inspireert, verandering creëert.

Ik hou ervan hoe hij zijn wijsheid met de wereld deelt, hoe hij inspireert, verandering creëert en ook groeit binnen onze relatie.
Hij maakt deel uit van mijn volk omdat hij gedeeltelijk Noors is. Ik ben een deel van hem. Tot nu toe heb ik niet gesproken over
het racisme dat ik tegen mijn vriend heb gezien. En ik zie nu dat dit een deel van het probleem is. Ik heb geen actie ondernomen
zoals ik had moeten doen, maar dit stopt vandaag. Ik weet dat sjamaan Durek en ikzelf de actie van verandering in onszelf zullen
ondernemen en zullen inspireren voor verandering in anderen als dat nodig is op deze planeet. Hij helpt me om de patronen in mij
te laten schijnen, zodat ik kan uitgroeien tot de echte vrouw die ik ben, niet stil en zelfgenoegzaam, maar sterk en helder - de
transformatie die we allemaal in onszelf en anderen moeten zien om nu te veranderen . Door deel uit te maken van de familie van Durek,
zie ik hen en zie ik hem, zie ik jou - laat ik de VS vooruitgaan als één. Wij zijn de menselijke familie - één menselijk ras. Ik zal
niet meer stil zijn. Ik zal leren en uitgroeien tot een sterke bondgenoot. #blacklivesmatter.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/

Voor het eerst sinds haar toespraak op de uitvaart van Ari Behn begin dit jaar heeft Maud Angelica in het openbaar over haar vader gesproken.
Terugkijkend op haar speech is ze blij dat ze 'm gehouden heeft, vertelde ze 16 juni 2020 tegen het Noorse persbureau NTB.

"Ik vond het zo belangrijk om die toespraak te houden. Het betekende zo veel voor me dat ik iets waardevols en
moois kon halen uit alle vreselijke dingen. En ik voelde dat ik die toespraak wel kon gebruiken", zei Maud.

Maud Angelica vertelde ook dat ze na de zelfgekozen dood van haar vader hulp heeft gekregen van een psycholoog en
heeft deelgenomen aan een zorggroep. Het viel haar soms wat zwaar, maar wijze woorden van haar moeder sleepten
haar erdoorheen. "Mam zei dat het een beetje lijkt op in- en uitademen. Soms moet je erover nadenken, en soms niet."

Maud Angelica was 16 juni 2020 samen met haar moeder en twee zusjes, Leah Isadora en Emma Tallulah, bij de presentatie van een
tentoonstelling met Ari Behns werken. In de kunstgalerie in Moss ondertekende ze de tekening die ze van haar vader heeft gemaakt.
Deze tekening stond tijdens de afscheidsdienst op de witte kist en was afgebeeld op de liturgie.

Op 27 juni 2020 schreef Marianne Behn, de moeder van Ari Behn het volgende over haar kleindochter Maud:
Ik ben zo trots op mijn kleindochter Maud .. die al kunstenaar en humanitair is
De inkomsten van de afdrukken van de tekeningen die u hier ziet, gaan naar de organisatie: LEVE


Foto: Marianne Behn / https://www.instagram.com/mariannebehn/


Foto: Marianne Behn / https://www.instagram.com/mariannebehn/


Foto: Marianne Behn / https://www.instagram.com/mariannebehn/


Foto: Marianne Behn / https://www.instagram.com/mariannebehn/


Foto: Marianne Behn / https://www.instagram.com/mariannebehn/


Foto: Marianne Behn / https://www.instagram.com/mariannebehn/

Mijn geweldige en getalenteerde Leah Isadora kreeg 29 augustus 2020 haar bevestiging. Je zag er zo mooi uit in je nieuwe "bunad". Ik ben zo trots
op je, mijn liefste. Je durft je dromen te volgen en je intuïtie te volgen, je artistieke touch die via @leahhhbeauty aan het licht komt, heb je
geërfd van je vader, grootouders en overgrootouders aan beide kanten. Ik hou ervan hoe liefdevol en waar je bent met je emoties, ik hou van je
humor en je brutaliteit, ik hou van alles aan je. Je vader zou zo trots op je zijn geweest en zei dat je de meest getalenteerde jonge vrouw ter
wereld bent die aan een reis van grote roem en succes begint. Je bent gemaakt om je esthetische talent met de wereld te delen. En met jou erin,
is de wereld net iets mooier. Gefeliciteerd met je bevestiging, schat. Ik hou van je met heel mijn hart.


Foto: STRONG INTERIOR / Lena en Carina Scheele Carlsen, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: STRONG INTERIOR / Lena en Carina Scheele Carlsen, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: STRONG INTERIOR / Lena en Carina Scheele Carlsen, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: STRONG INTERIOR / Lena en Carina Scheele Carlsen, https://www.instagram.com/iam_marthalouise/

Märtha-Louise op 22 september 2020: Ik hou van verrassingen. En de beste verrassing ooit was dat je opdaagde voor mijn verjaardag, Shaman Durek,
na 6 lange maanden gescheiden te zijn geweest. Het was zo uitdagend en toch geweldig om te zien hoe we, zelfs als we elkaar niet zagen, onze
verbinding en begrip voor elkaar hebben verdiept. Een van de belangrijkste dingen die deze coronaperiode me heeft laten zien, is dat wij mensen
taaier zijn dan we denken en alles kunnen overwinnen, maar het is beter als we onze dierbaren dichtbij hebben.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/

Märtha-Louise op 29 september 2020: Mijn lieve Emma, GELUKKIGE VERJAARDAG! Je hebt een diep contact met paarden gehad vanaf het moment dat je werd
geboren en de paarden stonden voor ons raam in een rij om je te begroeten. Ik hou van de manier waarop je de wereld onbevreesd, direct en sterk
begroet met je verstand, groot gevoel voor humor en nooit bang om je mening te uiten. We delen de passie voor paarden en ik zie graag dat het
contact zich verdiept naarmate je vaardigheden met hen toenemen. Ik ben zo trots dat ik je moeder ben, mijn liefste. Ik hou van je.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise/

Leah Isadora op 30 september 2020: Gefeliciteerd papa! 9 maanden geleden stierf mijn vader door zelfmoord. Dit was en
zal altijd de zwaarste tragedie zijn die ik en mijn familie hebben moeten doorstaan. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen.
Ik mis hem zo erg en ik wou dat de dingen anders waren. Ik ben hier nooit echt open over geweest op sociale media, omdat ik
bang was en het delen van mijn gevoelens angstaanjagend leek. Door zoiets door te maken, voelde ik zoveel emoties. Zoveel
gedachten die ik nooit zal kunnen uitleggen. Ik voelde me zo gebroken van binnen en liep rond met het gevoel dat het allemaal
een droom was en dit was niet echt of het gebeurde niet. Maar het deed. En ik zal mijn vader nooit vergeten. Hij was een geweldig
mens met zoveel goede bedoelingen en wilde altijd dat iedereen het naar zijn zin had. Ik hield zoveel van hem. Dit alles doormaken
heeft me veranderd. Het heeft me een heel ander perspectief in het leven gegeven, en als je van iemand houdt, vertel het hem dan.
Je weet nooit wanneer je ze kwijtraakt. Soms, als ik gelukkig ben en ik betrap mezelf erop dat ik plezier heb, stop ik en denk na.
Verdien ik dit? Mag ik me zo voelen? En natuurlijk ben ik dat. Iedereen verdient het om gelukkig te zijn. Maar je weet nooit wat
iemand doormaakt en iedereen vecht zijn eigen strijd. Denk eraan om altijd aardig te zijn. Dit maakte me niet sterker of moediger,
het deed me beseffen hoe sterk ik al was. Ik mis je zo erg pap. Ik hou van je en een gelukkige verjaardag!


Foto: https://www.instagram.com/leahhhbeauty


Foto: https://www.instagram.com/leahhhbeauty

Op 15 oktober 2020 schreef Durek Verret: Met de liefde van mijn leven zijn, een machtige wijze vrouw die
alle kanten van mij accepteert, maakt het voor mij mogelijk om mij te zijn met onvoorwaardelijke liefde en
steun. Ze ziet mij zoals ik haar zie met pure acceptatie in een relatie die transparant is en vol gelach,
spirituele groei en diepe soulvolle liefde. Deze transparante relatie stelt me in staat om te verschijnen,
aanwezig te zijn en ruimte te houden voor haar om te stralen zonder onzeker of bang te zijn om een machtige man
te zijn die van alle manieren van leven op aarde houdt. Ik vind het heerlijk om hier in Noorwegen te zijn,
aangezien ik deels Noors ben, en ik hou van de mensen en de natuur hier. Ik hou van familie; Maud, Leah, Emma,
onze hond Xavanna en al onze goede vrienden hier en vooral mijn nieuw verworven gezin. Het leven is mooi als je
samen bent met degenen van wie je houdt. Ik voel me het beste dat ik in lange tijd heb gevoeld. Dank u God.


Foto: https://www.instagram.com/shamandurek/

Op 25 oktober 2020 schreef Maud Angelica op haar Instagram:
Op dit account concentreer ik me meestal meer op mijn kunst dan op wie ik in het echte leven ben.
Maar voor iedereen die niet weet wie ik ben, wil ik mezelf eindelijk voorstellen! Mijn naam is Maud Angelica Behn!
Mijn vader is Ari Behn en mijn moeder is Prinses Märtha-Louise. Gisteren won ik de prijs van de dapperste vrouw van
dit jaar in Noorwegen! Ik won het omdat ik in januari een openbare toespraak hield op de begrafenis van mijn vader
(aangezien hij een beroemde auteur / kunstenaar is in Noorwegen, was het openbaar) waar ik afscheid van hem nam en hem
eerde, maar ook sprak over psychische aandoeningen en mensen vroeg om hulp te zoeken. Sinds mijn vader zelfmoord pleegde,
had ik een speciaal perspectief. Aangezien ik deel uitmaak van de koninklijke familie, wilde ik die kans en positie gebruiken
voor iets goeds! En haal ook wat waarde uit het verdriet dat ik en mijn familie hebben meegemaakt en help enkele andere mensen!
Hopelijk zodat iemand daarbuiten de realiteit kan vermijden die ik en mijn familie moesten ervaren! Of voel je minder alleen als
ze helaas al hetzelfde moeten meemaken. Ik kan echt niet beschrijven of uitdrukken hoeveel dit voor mij betekent! En hoeveel ik
alle lof, liefde en steun waardeer! Ik ben zo dankbaar dat ik iets heb kunnen bereiken en mensen kan helpen! Ik ben gewoon
overweldigd en sprakeloos! Bedankt iedereen voor alles en ik hou van jullie allemaal!


Foto: Durek Verret / https://www.instagram.com/3_eyed_cat/


Foto: Durek Verret / https://www.instagram.com/3_eyed_cat/

Op 12 november 2020 schreef Durek Verret: Familie, we bevinden ons op een punt in onze evolutie waarop we de overgang naar de
mainstream zijn begonnen. Het oversteken van deze brug vereist veel moed en veel kracht, want als we oversteken, zullen mensen
onze opvattingen en onze ideeën over de spirituele wereld uitdagen, omdat ze zich op hun gemak voelen en zich veilig voelen
in de wereld zoals die nu is. De matrix wil angst, gebrek, onenigheid, conflict en afscheiding, en het heeft een efficiënt
controlesysteem gecreëerd om deze energieën te genereren en te onttrekken aan de mensen die het tot slaaf maakt. De matrix
is er om je te laten vergeten dat je een kwantumschepper bent. Hoe? Door je in de overlevingsmodus te laten werken en je een
slaaf van het systeem te maken. Een systeem dat zichzelf in stand houdt door je levenskracht te verstikken en je dom te maken
door je op te pompen met suiker, cafeïne, je te verdoven met fluoride, je lichaam te vergiftigen met pillen, je bewustzijn te
programmeren met angst, leugens en roddels over beroemdheden, en je te meppen zo ver weg dat je niet langer merkt dat de dingen
onevenwichtig en niet op één lijn zijn - een beetje zoals onze planeet nu.

Wanneer dit gebeurt, word je meer bezig met het volgen van de kudde en het zijn zoals iedereen in plaats van voor jezelf te denken.
Vergeet het proberen om je beste leven te leiden als kwantumschepper. Wanneer we het risico lopen in de mainstream te stappen,
moeten we ons ervan bewust zijn dat mensen misschien niet begrijpen wie we zijn en wat onze boodschap is. Ze vinden ons misschien
een beetje vreemd of raar, maar we moeten sterk blijven in het licht van verandering en het confronteren met liefde, waardigheid
en kracht in wie we zijn, en erkennen dat we een nieuw pad inslaan. Dit is hoe we verandering laten plaatsvinden.

Ik ben Vanity Fair zo dankbaar dat ze het sjamanisme in de mainstream heeft gebracht en voor mij en Prinses Märtha om onze liefde
met de wereld te delen. Bedankt iedereen die dit proces en onze ontwerpen heeft gesteund voor de kleding die we droegen. Niet alle
dingen die in het Vanity Fair-verhaal zijn gedrukt, waren precies zoals ik ze zei, maar we moeten begrijpen dat bij het oversteken
van deze bruggen de dingen een beetje loskomen van elkaar naarmate we nieuwe gronden voor het spirituele, wellness- en biohacking-
gemeenschappen om ruimte in de wereld te hebben als functionele, preventieve en innovatieve mogelijkheden voor onze wereldwijde evolutie.

Durek Verrett heeft al een paar keer op het punt gestaan om de Noorse Prinses Märtha-Louise ten huwelijk te vragen,
dat vertelt hij in een interview aan Vanity Fair. De ring heeft hij al laten maken en Koning Harald en Koningin
Sonja weten van zijn voornemen, maar het juiste moment heeft zich nog niet voorgedaan.

Durek bekent in het interview dat hij en Märtha-Louise graag willen trouwen. Hij heeft het koningspaar in
2019 tijdens Kerstmis om toestemming gevraagd, vlak voordat de zelfmoord van Märtha-Louise's eerste echtgenoot
Ari Behn bekend werd. Volgens Durek hebben ze ja gezegd 'nadat ze hem naar zijn carrièremogelijkheden hadden
gevraagd.' De coronacrisis frustreerde het voornemen verder. Uit het vraaggesprek met Durek en Märtha-Louise
wordt duidelijk dat Koning Harald en Koningin Sonja nog steeds worstelen met het aanvaarden van Durek.

Op 13 november 2020 schreef Märtha-Louise: Dit heeft lang gewacht. We deden dit interview voor Vanity Fair in de zomer van 2019.
Nou, de eerste, bedoel ik. We hebben er, om eerlijk te zijn, veel gehad. Omdat naarmate het verhaal vertraagde, er constant nieuwe
thema's binnenkwamen. En zo is het stuk in de loop van de tijd geëvolueerd. Met ons. Het hoofd- en eerste interview vond plaats voor
COVID-19, voor fysieke afstand nemen, voor onze lange periode van zes maanden, vóór mijn ontwaken tegen racisme (ik leer altijd en
blijf in die rol groeien); en de wereld was een totaal andere plek. En wij ook. Soms duurt het deze momenten om de groei en de genomen
stappen te erkennen. We zijn geëvolueerd. Er zijn dingen die ik in dit artikel zeg die ik vandaag nooit zou zeggen. Dingen die me doen
ineenkrimpen vanuit het perspectief dat ik de wereld zie anno november 2020. Maar toch is het belangrijk om te eren wie ik toen was.
Het is belangrijk om te eren wie ik nu ben, en dat we allemaal ons best doen op het moment dat we ons bevinden. Door op het pad te zijn,
gaan we het leven waarderen. Met jou op pad zijn Durek maakt het leven vol avonturen en intense kleuren. Evoluerend, beweegt ons naar
nieuwe dimensies. Ik ben blij dat ik je heb gekozen om mee te evolueren. Op die manier is het leuker. Heel erg bedankt aan Vanity Fair
voor het delen van ons verhaal, voor het gebruiken van tijd en moeite gedurende een lange periode om onze liefde vast te leggen en met
ons naar nieuwe dimensies te gaan, zowel met de film gemaakt door Gillian Laub als het artikel geproduceerd door Emily Jane Fox.
Geweldige foto's gemaakt door Tierney Gearon en make-up en haar door Dritan Vushaj. Mooie jurken van Tina Steffenakk Hermansen en
sieraden van Gemstory, bedankt aan het geweldige team van sjamaan Durek. Ik ben zo dankbaar dat jullie dit allemaal hebben laten
gebeuren. Liefde is altijd het antwoord. Dank je.

Op 17 november 2020 schreef Prinses Märtha-Louise op haar Instagram voor de verjaardag van Durek:
"Ik hou van de manier waarop je iedereen ziet die je tegenkomt met ogen die dwars door je heen kijken en ver
voorbij het zichtbare. Ik hou van de manier waarop je ruimte vasthoudt voor mij, mijn dochters, je familie,
iedereen van wie je houdt, naast ruimte voor de mensheid, elke vrouw, man en kind, door barrières in ons en
om ons heen te doorbreken. Je bent een prachtige ziel zo vol liefde, vreugde, geluk, wijsheid, gelach, opwindende
creativiteit, uithoudingsvermogen, passie, inzichten en groei. Met al mijn liefde, gelukkige verjaardag, mijn lief!"


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

Op 27 november 2020 schreef Prinses Märtha-Louise op haar Instagram: Maud, mijn oudste dochter ontving de BRAVEST Woman of
The Year Award 2020 van Tara Magazine voor haar levensreddende toespraak op de begrafenis van haar vader in januari van dit jaar.
Ze schonk het prijzengeld 25.000 Noorse Kronen aan de organisatie LEVE voor hun focus op mensen die zijn achtergelaten na zelfmoord
en voor zelfmoordpreventie. Onnodig te zeggen dat ik een heel trotse moeder ben. Maud is altijd een persoon geweest die actie onderneemt,
er voor anderen is en hoe dan ook van mensen houdt, dus ik ben zo blij om dit mooie interview met haar te delen in Tara Magazine.
Bedankt Lisbeth Skoelv dat je Maud op zo'n diepgaande en waarheidsgetrouwe manier hebt neergezet, zodat ze haar woorden en
opmerkingen kan herkennen als ze ze leest. Heel belangrijk in deze kwetsbare tijden. Bedankt Svein Finneide voor mooie foto's
zoals altijd. En natuurlijk bedankt dat je ons er prachtig uit hebt laten zien met je magische make-up art.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

Onze mooie Maud maakt deel uit van de campagne van Helse Vest RHF om over suïcidale gedachten te praten.
We WETEN dat het levens kan redden. Durf te praten over suïcidale gedachten. Health West zegt het zo: Dit
is het moment om de vriend waar je je zorgen over maakt te bellen - of om te praten over de gedachten waar
je om vraagt. We moeten praten over suïcidale gedachten, dringt er bij Maud Angelica Behn op aan. Voor meer
informatie over suïcidale gedachten kun je advies en hulp krijgen, https://helse-vest.no/

Op 25 december 2020 schreef Leah Isadora: Prettige kerstdagen en fijne feestdagen!

Hallo! Ik wilde hier komen en iedereen prettige kerstdagen wensen en als je geen kerst viert, fijne feestdagen!
Ik wilde zeggen: vandaag een jaar geleden heeft mijn vader zelfmoord gepleegd en het is echt een van de moeilijkste
jaren van mijn leven geweest. Maar als je alleen bent en / of je eenzaam voelt, wil ik dat je weet dat je niet alleen bent!
Ik weet dat mijn woorden misschien niets kunnen, maar als het tenminste één persoon kan helpen, is het de moeite waard. In
deze moeilijke tijden zijn mentale en fysieke gezondheid zo belangrijk! En als je het moeilijk hebt; misschien ben je alleen,
voel je je uitgeput, depressief, voel je je gebroken, ga je door een verlies of probeer je gewoon vol te houden, ik wil zeggen
dat het goed komt. Ik weet dat het misschien onmogelijk lijkt, maar ik beloof je dat het beter zal worden. Je gaat het redden.
Elke dag groei je en heb je de keuze om beter te worden. Het is oké om je somber te voelen, maar je moet opstaan en onthouden
wie je bent, wie je wilt zijn! En ik kan niet vanuit jouw perspectief spreken, maar ik heb aan de andere kant gestaan. En ik
kan je vertellen dat het echt pijn doet. Ik weet dat er iemand is die om JOU geeft en wie je bent. En als je wilt praten,
neem dan contact op met iemand. Ik weet dat ik liever naar uw problemen luister dan naar uw begrafenis.


Foto: Leah Isadora / https://www.instagram.com/leahhhbeauty/

Op 25 december 2020 schreef Märtha-Louise:
Ik wilde jullie allemaal een vrolijk kerstfeest wensen. Dit jaar was een heel ander vakantieseizoen omdat Ari,
de geliefde vader van mijn drie meisjes, er niet meer is. Vorig jaar koos hij ervoor om dit leven op deze dag te
verlaten. We hebben vandaag zijn leven gevierd, we hebben gehuild om zijn verlies en hoeveel we hem missen. Het is een
dag geweest van liefhebben wat er ook is. Het leven raakt ons allemaal. We kunnen er niet omheen. We moeten eraan voldoen.
Ik neem contact op met jullie die door de feestdagen heen worstelen. Weet dat je geliefd bent. Weet dat je nodig bent.
Weet dat je de hulp waard bent die je kunt krijgen. Vraag om hulp. Geef aan hoe het met je gaat. Je bent geliefd.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

Op 28 december 2020 schreef Märtha-Louise:
Deze feestdagen waren een beetje anders dan voorgaande jaren, maar we zijn er ook in geslaagd om de vakantiegeest te vangen. Een
van de belangrijkste dingen die we hebben ontdekt als een gezin in rouw nadat Ari, de vader van mijn geweldige kinderen een jaar
geleden op eerste kerstdag zelfmoord pleegde, was het verwelkomen van liefde, geluk, plezier en spelletjes naast het verdriet wat
je niet kunt vermijden in de rouw. Als verdrietig zijn en zich verdiepen in het verdriet en de rouw is uitademen, is het geluk,
de liefde, het omarmen van de kerstgeest enzovoort, het inademen. Zoals we allemaal weten, gaan we dood als we alleen maar
uitademen. Als we alleen maar inademen, gaan we ook dood. Dus we hebben deze balans van de twee nodig en om jezelf een pauze
te laten nemen vanhet verdriet, van de rouw, de tranen en de duisternis, zonder schaamte of een slecht geweten is echt belangrijk.
Sta jezelf toe om geluk te voelen, plezier te hebben, te genieten, te lachen, verbinding te maken en lief te hebben in moeilijke
tijden. Rouwen is mentaal en fysiek vermoeiend en we hebben allemaal pauzes nodig zonder schaamte of een slecht geweten om ons
vat weer te vullen. Dus wees alsjeblieft aardig voor jezelf en zie jezelf vanuit het perspectief van liefde en omhels je geheel.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

Op 6 april 2021 werd bekend dat Märtha-Louise wil gaan verhuizen naar Amerika als het wat beter gaat met de pandemie
om samen te gaan wonen met haar vriend Durek Verrett, ook haar drie dochters gaan dan mee verhuizen.

Op 7 april 2021 kun je op TV 2 Sumo in Noorwegen de drie delinge serie "Märtha" kijken.
Märtha Louise heeft veel rollen. Ze is een prinses, ondernemer en internationale beroemdheid, tegelijkertijd
is ze moeder en vriendin van de controversiële Amerikaanse sjamaan Durek Verrett. In de documentairereeks
"Märtha" laten we Märtha Louise en haar drie dochters een zeer veeleisend jaar doorbrengen, en leren we hoe
het voelt om de ogen van het hele koninkrijk erop gericht te hebben.

Uniek inzicht in de wereld van "Märtha"! "Deze serie is een kans om mijn leven op een andere
en nieuwe manier te laten zien", zegt Märtha over de serie in een persbericht.


Foto: TV2 Sumo


Foto: TV2 Sumo


Foto: TV2 Sumo


Foto: TV2 Sumo


Foto: TV2 Sumo

Op 8 april 2021 vierde Leah Isadora haar 16de verjaardag.

Happy Sweet 16 mijn geweldige, aanhankelijke, liefdevolle, grappige, een beetje eigenwijze, mooie, leuke, feministische
(in de beste vorm), brutale, modieuze dochter die me elke dag licht, liefde en gelach geeft. Ik hou van je voorbij het
begrijpelijke, voorbij logica en voorbij mijn eigen beperkingen. Je bent de beste en ik ben hier voor je bij alles wat
je hebt bereikt en zult bereiken. Ik hou van je als je faalt en als je slaagt, want dat alles maakt jou jou! Ik ben zo
blij en trots om je te zien ontplooien tot je volledige potentieel. Jij rockt, schat!!


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

Op 29 april 2021 vierde Maud haar 18de verjaardag.

Gelukkige verjaardag aan onze enige echte Maud. Je bent een stralend licht in deze wereld,
je ziet iedereen om je heen, bewust, nieuwsgierig, filosofisch, diep, grappig, creatief, een
beetje eigenzinnig en nerdy en vooral dapper. Je hebt al veel mensenlevens gered door je woorden
en wijsheid. Opkomen in je kwetsbaarheid en nieuwe wegen durven betreden met betrekking tot
zelfmoordpreventie en geestelijke gezondheid, komt niet lichtvaardig, maar je levert met gratie
en waardigheid. Ik ben zo zo trots op alles wat je tot nu toe hebt bereikt en alles wat je in de
toekomst zult doen. Wees trouw aan jou, mijn liefste. Jij rockt! Jij schijnt! Wees gewoon
jij. Je bent meer dan genoeg en de keren dat je daaraan twijfelt, zijn we hier allemaal
om je eraan te herinneren. We staan achter je. Ik hou enorm van je.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

Vandaag, 10 september, is het Suïcidepreventiedag! Mijn vader pleegde zelfmoord ongeveer anderhalf jaar geleden.
En mijn hart gaat uit naar andere mensen die worstelen een mislukking of een last! Je gevoelens zijn geldig,
hoe klein of groot ook, en je verdient de wereld en geluk en liefde! Je zult je niet voor altijd zo voelen
en dingen kunnen veranderen! Dingen kunnen beter! Er is hulp voor je! Er zijn goede zorgzame mensen, je moet
ze gewoon vinden! Mijn hart gaat naar je uit en ik wens je het allerbeste! Er is altijd hoop! Praat met
iemand en krijg de hulp die je nodig hebt!Zelfmoord is nooit een optie. De origami-kraanvogel symboliseert
hoop in een moeilijke situatie. Dus ik hoop dat deze kranen je hoop kunnen geven.


Foto: Andrea Gjestvang / Maud Angelica Behn


Foto: Maud Angelica Behn

12 september 2021:

Is het mogelijk om nog trotser te zijn op jou die je debuut maakt als dichter en
illustrator in je nieuwe boek Threads of Tears bij Juritzen Forlag, Maud Angelica?

Op 20 oktober 2021 gaat de lancering van start. Oh, wat kijken we er naar uit om dit prachtige,
delicate boek vol hoop aan de wereld te laten zien! Je hebt zo hard en veel gewerkt. Gefeliciteerd!!


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

22 september 2021: Mijn moeder is vandaag 50 geworden. Ik zal het haar persoonlijk zeggen in plaats
van het hier allemaal op te schrijven. Maar hoe dan ook, ze betekent de wereld voor mij, ze heeft
alles voor ons gedaan en ik kan niet beschrijven hoeveel ze voor mij betekent! Ze is de beste
moeder ter wereld! Ik hou meer van je dan van wat dan ook, gelukkige verjaardag mama!


Foto: Maud Angelica Behn

29 september 2021, verjaardag Emma: Mijn lieve mooie, mooie meisje. Gefeliciteerd met je 13e verjaardag!
Eindelijk een tiener! Je bent een van de grappigste, coolste en meest dierenliefhebbers die ik ken die
een hart heeft voor iedereen om je heen. Je hebt de moed en veel explosieve kracht in je en hebt altijd
een trefzekere opmerking op de loer. Het komt van pas bij de ups en downs van het leven. Je bent gewoon
een zonnestraal die iedereen om je heen bereikt. Bedankt voor alle geweldige ervaringen die we hebben
met de paarden. Ik hou van de manier waarop je naar ze kijkt en ze respecteert. Het is leuk om te zien
hoe jullie samenwerken en wanneer jullie dat tot nu toe samen doen. Houd van je.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

10 oktober 2021: Waarom blijven we een wereld creëren die gebaseerd is op angst? We zien de jonge generatie opgroeien
met angsten, depressies en andere geestelijke gezondheidsproblemen die vele malen groter zijn dan voorgaande generaties.
Het zelfmoordcijfer gaat omhoog. Stress is een normaal verschijnsel in de samenleving en de lijst gaat maar door. Waarom
blijven we dit soort samenleving creëren als we zeker weten dat angst ervoor zorgt dat we ons terugtrekken? Angst zorgt
ervoor dat we in een vecht-, vlucht- of bevriezingsreactie gaan, die ons niet doen gedijen. Het veroorzaakt stress op
onze systemen die in ruil daarvoor ziekten veroorzaken. Dus waarom laten we angst regeren?

Wat ons echter doet gedijen, is liefde. Met liefde komt vertrouwen en respect, het vermogen om een andere
persoon te ien en het geeft ons een veilig gevoel. Wanneer we vertrouwen, ons veilig, gerespecteerd en
gezien voelen voor wie we werkelijk zijn, durven we ons open te stellen. We durven kwetsbaar te zijn.
We durven creatief te zijn. We durven onze grootsheid te tonen. We durven authentiek te zijn. We durven
er voor elkaar te zijn zoals we zijn, want in deze veilige ruimte zijn er geen oordelen, straffen of berispingen.
Dat is waar we bloeien en bloeien. Dus waarom creëren we in plaats daarvan geen wereld vanuit liefde?

Onthoud op deze Wereld Geestelijke Gezondheidsdag dat we de wereld kunnen creëren waarvan we dromen.
Het kan veranderen. De eerste stap is dat je begint lief te hebben, jezelf te respecteren en jezelf
te zien voor wie je werkelijk bent. Dus je maakt een veilige ruimte voor jou om authentiek, liefdevol,
accepterend, kwetsbaar te zijn en daardoor kracht te krijgen om dezelfde wereld om je heen te creëren.

Ik zeg niet dat het gemakkelijk is. En ik zeg niet dat het leven een dans op rozen is. We hebben allemaal
onze portie uitdagingen. Het leven is niet voor nieuwelingen, er is moed, doorzettingsvermogen, kracht,
soms al onze wilskracht (en een beetje meer) voor nodig om het hoofd boven water te houden. Maar je bent
hier. Er is hoop. Vraag om hulp. Het kan je redden. Durf jezelf te zien door de ogen van liefde.


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

25 december 2021: Ik wens jullie allemaal een prachtig, vredig en vreugdevol kerstfeest. Onthoud
dat je waardevol bent en liefde waard. Wie je ook bent en wat je ook voelt, je doet ertoe.

En Kerstmis duurt tot Pasen...


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise


Foto: https://www.instagram.com/iam_marthalouise

21 januari 2022: Felicitaties aan Prinses Ingrid-Alexandra van tante Märtha-Louise
Gefeliciteerd met je dag, jij mooie jonge vrouw. Je bent dapper, grappig, wijs,
reflectief, kwetsbaar en raar. Ik ben zo blij dat we het als gezin zo goed samen
doen. Dat we samen kunnen lachen en huilen - en bespreken wat het ook mag zijn.
Ik hou zoveel van je. We kijken er naar uit om je in de toekomst groots te vieren!


Foto: Ida Bjørvik / Det Kongelige Hoff


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise

Op 8 maart deelt Prinses Märtha-Lousie een familiefoto voor Happy International Women's Day.


Foto: Prinses Märtha-Louise

8 april 2022: Gefeliciteerd met de dag, mijn mooie meisje !!
Je bent een van de meest fantastische mensen die ik ken. Je bent warm, open, onbevreesd,
betrokken, wijs, voorvechter van vrouwenrechten, hebt een goed zakelijk hoofd en flair,
bent toegewijd en gefocust, hebt een enorme passie voor wat je doet en voor het klimaat,
bent een goede vriend en gesprekspartner en weet wat je wilt naast een flinke dosis humor.
Dit zijn goede eigenschappen om mee op pad te nemen.

Ik ben zo oneindig trots op de weg die je hebt gelopen door alle diepe dalen en
over alle heuveltoppen. Ik ben zo blij dat ik met je mee mag, en ik kijk erg uit
naar het vervolg. 17 jaar wordt gevierd met vreugde, hoop en veel liefde.

Gefeliciteerd, mijn meisje!


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise

Op 7 april 2022 laat Leah weten dat ze model is geworden voor Team Models.
Op 9 juni 2022 wint Leah de Schoonheidsprofiel van het jaar 2022.

"Heel erg bedankt aan iedereen die steunt wat ik doe en net zoveel van make-up houdt als ik!
Ik ben nog steeds in shock over hoe ver het afgelopen jaar me heeft gebracht, maar ook hoe
ver dit kleine Instagram-account dat ik in 2018 heb gemaakt, me kansen en ervaringen heeft
gegeven waar ik altijd van heb gedroomd! Bedankt en ik hou van je!" - Leah Isadora Behn

29 april 2022: Gefeliciteerd met de dag, jij mooie ziel. Voor mij ben je nog steeds dapper, aardig,
mooi, humoristisch, een beetje nerdy, onderzoekend, goed, creatief, doelgericht, empathisch en
's werelds beste Maud. Ik ben zo dankbaar dat ik al die jaren je moeder heb mogen zijn. Het is
een taak die ik met grote ernst en enorme vreugde op me neem. Hou van je mijn vriend.


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise

17 mei 2022: Fijne Dag van de Grondwet!


Foto: Prinses Märtha-Louise


Foto: Prinses Märtha-Louise

Hare Hoogheid Prinses Märtha Louise en Dhr. Durek Verrett
maakten op 7 juni 2022 hun verloving bekend.

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin feliciteren Prinses Märtha-Louise
en Durek Verrett van harte en wensen het paar het allerbeste voor hun toekomst samen.

De Kroonprins en Kroonprinses en hun familie feliciteren hen van harte
en wensen de hele familie de beste wensen voor een gelukkige toekomst.

7 juni 2022: Ik ben zo blij om aan te kondigen dat ik verloofd ben met Shaman Durek,
degene die mijn hart doet overslaan, degene die me ziet en erkent vanuit mijn hoogste
potentieel, die me aan het lachen maakt en met wie ik kwetsbaar kan zijn. Liefde overstijgt
en laat ons groeien. En ik ben zo blij om verder te groeien met deze mooie man. Bedankt aan
al mijn vrienden en familie die standvastig aan onze zijde hebben gestaan en speciale dank
aan Hege Christin Fossum et co voor je vrijgevigheid en het maken van onze dag echt speciaal.


Foto: Babak Golkar / Prinses Märtha-Louise


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage