Koninklijk NieuwsHier staat al het belangrijke nieuws en de belangrijkste nieuwsfoto's van ons Koningshuis
en de andere Buitenlandse Vorstenhuizen. Kom regelmatig naar deze pagina voor het nieuws!Update website, 21 december 2023


Beste fans,

In het kort gezegd is het gesprek met uwv op 19 april 2023 voor het eerst echt goed geweest.
UWV ziet dat na 8,5 jaar solliciteren met 175 afwijzingen voor banen dat het niet lukt en dat
de regels van de Wajong met Werkvermogen niet meer passen in deze huidige tijd. Dit betekent
dat ik niet meer hoef te solliciteren. En dat ik mag doorgaan met het vrijwilligerswerk wat
ik al doe. Dat ik met vrijwilligerswerk in de ouderenzorg al iets terug doe voor mijn uitkering.
Eerst was werk zoeken de eerste plaats, daarna kwam het vrijwilligerswerk pas. Dit is voor mij
een hele fijne opluchting dat ik me nu kan bezighouden met vrijwilligerswerk en mijn hobby's
en dat ik dus weer mijn site kan oppakken die sinds juli 2022 stil ligt: https://koningsfan.nl/

De uitgebrachte rapporten van de afgelopen jaren over
slechthorendheid zijn te vinden op de pagina "Contact".

Nu kan ik het pas echt allemaal achter me laten en vanaf het nieuwe jaar anders de wereld in kijken.
En deze twee weken Kerstvakantie, 22 december 2023 t/m 8 januari 2024 weer starten met mijn website.
Hartelijk dank voor al uw geduld, helaas moest mijn gezondheid voorgaan de laatste maanden.
Pas eind december 2023 begint alles af te zakken van wat ik al die jaren heb meegemaakt.

De site wordt in gedeeltes bijgewerkt. Ik ga het per Koningshuis nu steeds doen en dat
komt dan online. En dan uiteindelijk is alles weer bijgewerkt. Dank voor uw geduld.

Ik wil u allen Prettige Kerstdagen en een goed 2024 toewensen!

Vriendelijke groeten,

Willemijn, website beheerster Koningsfan


Prinses Iman van Jordanië is verloofd, 6 juli 2022


Het Royal Hashemite Court is verheugd de verloving van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Iman bint Abdullah II aan de heer Jameel Alexander Thermiotis dinsdag aan
te kondigen, in aanwezigheid van Hunne Majesteiten Koning Abdullah II en Koningin
Rania Al Abdullah, evenals Hunne Koninklijke Hoogheden Kroonprins Al Hussein bin
Abdullah II, prins Hashem bin Abdullah II en prinses Salma bint Abdullah II,
naast leden van de familie van de heer Thermiotis. Het Koninklijk Hasjemitisch Hof
feliciteert Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Iman bint Abdullah II en de heer
Thermiotis bij deze gelegenheid en wenst hen een leven lang geluk.

Gefeliciteerd mijn liefste Iman; je glimlach is altijd een geschenk van liefde geweest dat ik heb
gekoesterd sinds de dag dat je werd geboren. Ik wens jou en Jameel een leven vol liefde en gelach!


Foto: Royal Hashemite Court

Hartelijke felicitaties aan mijn lieve zus Iman en aan haar verloofde
Jameel met hun verloving. Ik wens jullie een leven lang geluk samen.


Foto: Royal Hashemite Court / Kroonprins Hussein


Verklaring Prinses Haya na uitspraken gerechtshof, 24 maart 2022:


"Ik hoop oprecht dat de vandaag gepubliceerde vonnissen deze juridische procedure afronden.

Terwijl we getuige zijn van de verwoestende wreedheden die plaatsvinden in Oekraïne en
op zoveel andere plaatsen in de wereld, zijn mijn hart, geest en gebeden bij de mannen,
vrouwen en kinderen die op ondenkbare manieren lijden. Deze verklaring mag de aandacht
niet afleiden van de menselijke tragedies die zich met het uur voltrekken.

Ik heb mijn stem tijdens deze procedure helemaal niet in het openbaar gebruikt
uit respect voor het Hof en om mijn gezin te beschermen, maar ik voel dat ik het
einde moet markeren van deze lange periode van rechtszaken en mijn oprechte dank
moet overbrengen aan degenen die ons de hele tijd hebben gesteund.

Ik wil al zo lang mijn diepe dankbaarheid uitspreken aan Zijne Majesteit Koning
Abdullah II, mijn dierbare broer. Je hebt er tijdens onze beproeving voor gezorgd
dat je nicht, Jalila en neef, Zayed en ik altijd de beschermende armen van het
Hasjemitische Koninkrijk Jordanië om ons heen hier in Engeland voelden, en dat we
ons constant bewust bleven van je standvastige liefde en steun - ondanks de complexe
uitdagingen die onze hachelijke situatie veroorzaakte. Ik ben ook eeuwig dankbaar voor
de steun van mijn broer, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Ali, en mijn hele Jordaanse familie.

Jalila en Zayed vinden het heerlijk om met me te praten over Jordanië - de eervolle, sterke
mensen en de trotse geschiedenis. Het koeren van de duiven bij zonsopgang terwijl Amman baadt
in zacht licht. De wetenschap dat elke voetstap die men zet, is op aarde waarop profeten hebben
gelopen, en allerlei soorten beschavingen omarmd in een land dat zo oud is als de tijd. De smaak
van kardemom in bedoeïenenkoffie, de tradities, de schoonheid van onze woestijnen en olijfgaarden,
en de deken van groene bossen en wilde bloemen in de lente. Maar vooral de vriendelijke, oprechte
harten van het Jordaanse volk. We aanbidden en missen Jordanië en het Jordaanse volk, en je
voortdurende liefde en steun was en zal altijd een baken van licht blijven.

De afgelopen jaren waren een angstaanjagende reis en toch hebben het heiligdom, de bescherming
en het buitengewone medeleven dat we in Engeland hebben ervaren, ons geloof in de blijvende
kracht van zowel menselijkheid als gerechtigheid versterkt.

Ik wil met heel mijn hart de Family Division van het High Court of Justice van Engeland en Wales
en het CAFCASS-team bedanken, die de kinderen en mij met zoveel zorg en gevoeligheid hebben
ondersteund. Ze hebben ons hoop gegeven op een toekomst van waardigheid, vrij van angst - er gaat
geen dag voorbij in mijn leven dat ik niet dankbaar ben voor elke vrijheid die mijn kinderen en
ik hebben en elk moment dat we samen worden gegeven.

In de Royal Courts of Justice is er een familie van hardwerkende mensen: de stenografen,
notulisten, de rechtbankbeveiliging en griffiers, die met de kleinste, zachte gebaren,
of een bemoedigende glimlach en een vrolijk 'Goedemorgen!' maakten mijn dagen voelen
veilig en draaglijk. Ik waardeer hun vrijgevigheid ten zeerste.

Ik ben diep nederig geweest, door deze lange en intense ervaring van de Britse justitie,
om met uiterste helderheid de waarden en fundamenten te zien die dit prachtige land hebben gebouwd.

Het was een van de grote eer van mijn leven om deel uit te maken van de
begindagen van het verhaal van de VAE en om Dubai al zoveel jaren mijn thuis
en land van mijn kinderen te noemen. De liefde en het respect die zoveel mensen
uit alle lagen van de bevolking ons betoonden, was hartverwarmend; we zullen je nooit
vergeten. We zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen die we zullen koesteren
en levend houden in ons hart. Je blijft voor altijd in onze gebeden.

Ik zal onze kinderen blijven opvoeden met respect voor de waarden, culturen en tradities
van hun beide landen van herkomst, en met trots op hun erfgoed. Ze zullen altijd hun roots
eren en proberen op elke mogelijke manier een positieve bijdrage te leveren aan deze wereld
als goed opgeleide, eerlijke en vriendelijke koninklijke kinderen.

Ik wil barones Fiona Shackleton bedanken voor haar buitengewone hart. Fiona heeft
drie lange, zware jaren gewerkt om ons dag en nacht te beschermen. Ze is er nooit
voor terugdeinzen om me te vertellen wanneer ik het bij het verkeerde eind had,
noch om me te steunen als ik diep moest graven. Bedankt, Fiona, dat je me kracht
hebt gegeven in de donkerste uren, dat je me hebt gedragen als ik me te moe voelde
om door te gaan, en dat je nooit een kans hebt gemist om me aan het lachen te maken.

Door deze reis heb ik me dichter bij mijn eigen moeder gevoeld, die ik jong verloor,
dan ooit tevoren. Ik weet dat als mijn moeder vandaag nog leefde, ze dankbaar zou zijn,
net als ik, en ze zou zeggen dat geen enkele vrouw harder heeft gevochten voor een
andere vrouw dan Fiona Shackleton voor mij heeft gevochten. Fiona's gratie, haar moed
en haar enorme hart zullen de rest van mijn leven een leidend voorbeeld voor mij zijn.
Ik ben echt gezegend en vereerd door alles wat Fiona voor mij heeft gedaan en nog steeds
doet. Bedankt om mijn kinderen en mij veilig en samen te houden.

Barones Shackleton, het geweldige team van Payne Hicks Beach, en Counsel hebben zoveel
rechtsgebieden in de vele facetten van deze zaak bewandeld. Ze hebben dit gedaan met
de grootst mogelijke integriteit, waardigheid en vasthoudendheid. Ik zal nooit vergeten
hoe ieder van jullie zich zorgen maakte over onze zaak in jullie pogingen om ons te
beschermen. De uren, energie en pure menselijke vastberadenheid die je toonde waren
volledig inspirerend. Ik weet dat je je eigen leven drie jaar hebt opgeschort om het
onze te beschermen. Ik zal je nooit genoeg kunnen bedanken.

Moeilijke tijden brengen de dapperste harten naar voren; Dr. William Marczak's genialiteit,
nauwkeurigheid en fatsoen zullen nooit worden vergeten. Er zijn anderen, die ik niet kan
noemen, die ook ongelooflijke moed en integriteit hebben getoond in alles wat ze hebben
gedaan, en die nooit aarzelen om ons te beschermen ondanks de aanzienlijke risico's
waaraan ze zijn blootgesteld. Aan u allen betuig ik mijn oprechte dank.

Er zijn geen woorden, helemaal geen woorden, om de liefde, het respect, de bewondering en
de trots te beschrijven die ik heb voor de twee dapperste zielen van allemaal, Jalila en
Zayed. Ze hebben elke ontberingen en uitdaging met waardigheid, geloof en een hernieuwd
besluit aangegaan om vriendelijkere en nederige mensen te zijn, vastbesloten om lief te
hebben, te dienen en bij te dragen aan een betere wereld.

Jalila, Zayed en ik zijn geen pionnen om te verdelen. Zoals mijn vader, Zijne Majesteit
Koning Hussein Bin Talal, zou hebben gewenst, zullen we de trotse traditie van vrede van onze
familie blijven eren, mensen samenbrengen en bruggen bouwen in het Midden-Oosten en naar het Westen.

De kinderen en ik zullen ons onwankelbare geloof in goedheid, vriendelijkheid en
menselijkheid hoog in het vaandel dragen. Die waarden zullen we altijd trouw blijven."

Van 2004 tot 2019 was Prinses Haya getrouwd met Zijne Hoogheid Sheikh Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, vice-president en premier van de VAE en heerser van Dubai. Ze hebbem twee
kinderen, een dochter, Al-Jalila (2 december 2007), en een zoon, Zayed, (7 januari 2012).


Nieuwe gezinsfoto Koning Abdullah en Koningin Rania, 15 december 2021


Mogen de draden van geluk, hoop en een goede gezondheid samen uw nieuwe jaar weven.


Foto: Queen Rania


Aankondiging van het aanstaande huwelijk van Zijne Keizerlijke Hoogheid
Groothertog George van Rusland met Rebecca Virginia Bettarini, 20 januari 2021


Hare Keizerlijke Hoogheid De Groothertogin van Rusland, Hoofd van het Russische Keizerlijke Huis, is verheugd het
huwelijk aan te kondigen van haar zoon en erfgenaam, Zijne Keizerlijke Hoogheid Groothertog George van Rusland,
met Rebecca Virginia Bettarini, de dochter van Zijne Excellentie Ambassadeur Roberto Bettarini en Carla Bettarini.

Rebecca Virginia Bettarini, werd op 12 juli 2020 in het orthodoxe geloof ontvangen. Na haar bekering
in de Ss. Peter en Paul Kathedraal in Sint-Petersburg, nam ze de naam Victoria Romanovna aan.

In 2020 kregen Groothertog George van Rusland en Victoria Romanovna Bettarini toestemming om
te trouwen van het hoofd van het keizerlijke huis van Rusland, de groothertogin Maria van Rusland,
evenals de zegen van de vader van de bruid, zijne excellentie ambassadeur Roberto Bettarini.

De bruiloft zal naar verwachting plaatsvinden in het najaar van 2021. Nadere details
over de datum en tijd van de bruiloft zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Na haar huwelijk zal Victoria Romanovna de dynastieke achternaam Romanoff
gebruiken met de titel van Prinses en het predicaat van Doorluchtige Hoogheid.


Foto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House


Foto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House

Wie is George?


Groothertog George Mikhailovich van Rusland is een nazaat van de Romanov-familie, die 300 jaar
lang regeerden over Rusland. Aan de dynastie kwam in 1918 op bloeddorstige wijze een einde.

George Mikhailovich wordt geboren op 13 maart 1981 als zoon van Maria Vladimirovna
van Rusland en Prins Franz Wilhelm van Pruisen in Madrid, Spanje.

De doop van Groothertog George vond plaats op 6 mei 1981 op de feestdag van de heilige martelaar en
overwinningsdrager George, die plaatsvond in de aanwezigheid van de wonderbaarlijke Koersk-icoon van
de moeder van God in de orthodoxe kerk van Ss. Andrew en Demetrius in Madrid, werden bijgewoond door
Koning Juan-Carlos Ien Koningin Sofía van Spanje, en door Koning Simeon II en Koningin Margarita
van Bulgarije. Zijn peetvader was Koning Constantijn II van Griekenland.

Sinds 21 april 1992 is George de Erfgenaam van Rusland, nadat zijn
moeder Maria Vladimirovna hoofd van het Huis Romanov is geworden.

De vroege kinderjaren van George werden doorgebracht in Saint-Briac-sur-Mer, Frankrijk, en vervolgens in Parijs.
Later, tot 1999, woonde de erfgenaam, samen met zijn moeder, voornamelijk in Madrid, en volgde onderwijs aan
het Runneymede College in Madrid, D'Overbroeck’s College in Oxford en op het St. Benet's Hall, Oxford.

Vanaf zijn vroege jeugd werd de groothertog opgeleid in de geest van het orthodoxe
geloof en in het volle besef van zijn plichten jegens zijn vaderland.

George bezocht Rusland voor het eerst in april 1992, toen de hele keizerlijke familie de begrafenis van
Groothertog Vladimir Kirillovich bijwoonde. Sindsdien is hij vaak in Rusland geweest en heeft hij altijd
een levendige interesse getoond in alle aspecten van het leven van de mensen. De oude orthodoxe kerken
van Rusland, en wat hij beschouwt als hun unieke gebedsvolle sfeer, hebben een onuitwisbare indruk gemaakt
op de groothertog. Hij heeft ook speciale belangstelling en veel plezier bij het bezoeken van militaire
bases en bij het ontmoeten en praten met soldaten, matrozen en officieren van het Russische leger en de marine.

De Groothertog houdt van sport en is een uitstekende scherpschutter.
Naast Russisch spreekt de Groothertog Engels, Frans en Spaans.

Op 9 april 1997, tijdens een bedevaart van de keizerlijke familie naar het Heilige Land, legden de erfgenaam
Groothertog George van Rusland, volgens de Russische grondwetten, zijn dynastieke eed af naar het vaderland
en zijn moeder. De ceremonie vond plaats in Jeruzalem, in de Troonzaal van de residentie van de Patriarch,
waar de eed van Groothertog George werd waargenomen door de getrouwe bewaker van de zuiverheid van de
orthodoxie, Patriarch Diodoros van Jeruzalem. De Patriarch gaf zijn zegen aan de groothertog en sprak
zijn gebeden uit dat de groothertog het orthodoxe geloof zal verdedigen, Rusland en haar volk zal
dienen en onschendbaar de wetten van de Russische keizerlijke dynastie zal handhaven.

Na zijn studies aan de universiteit van Oxford te hebben afgerond en de processen te willen
bestuderen die bepalend waren voor de toekomstige koers van Europa, begon Groothertog George
bij het Europees Parlement te werken en stapte vervolgens over naar de functie van assistent
van de vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Transport en Energie,
Loyola de Palacio, in Brussel. Later bleef hij werken voor de Europese Commissie in Luxemburg,
bij de Europese Commissie voor Atoomenergie en Veiligheid. Gedurende deze jaren bezocht
de Groothertog Rusland verschillende keren voor zaken.

In 2006 bracht hij zijn eerste officiële bezoek aan Rusland. Hij kwam naar Rusland op verzoek van zijn moeder,
het hoofd van het Russische keizerlijke huis, Groothertogin Maria van Rusland, om Zijne Heiligheid, Patriarch
Alexei II van Moskou en heel Rusland, te feliciteren met de 45e verjaardag van zijn wijding tot het episcopaat.
Tijdens dat bezoek ontmoette de groothertog ook de eerste vicevoorzitters van de Doema, Oleg Morozov en Liubov
Sliskaia, evenals de voorzitters van verschillende Doema-commissies en andere Doema-afgevaardigden.

Tijdens een ander bezoek aan Rusland in november 2008 accepteerde de Groothertog een bod van het
management van MMC Norilsk Nickel en in december 2008 nam de groothertog de functie van speciaal
adviseur van de directeur van het bedrijf op zich. In deze nieuwe functie vertegenwoordigde Zijne
Keizerlijke Hoogheid in de Europese Unie de belangen van een van Ruslands grootste bedrijven.

Na uitgebreide ervaring te hebben opgedaan in het bevorderen van de rechten en belangen van Russische
bedrijven en industrieën in de Europese Unie, en na het aflopen van zijn contract met Norilsk Nickel,
richtte de Tsesarevich zijn eigen bureau voor overheidsrelaties op, "Romanoff en Partners", in Brussel.
Het bureau behartigde de belangen van Russische en Oost-Europese bedrijven in de Europese Unie.

Groothertog George van Rusland is er volledig van overtuigd dat er voor hem geen belemmering is om een
verscheidenheid aan beroepen en zakelijke activiteiten te verkennen. "Mijn voorvader, Peter de Grote",
verklaarde hij, "heeft aan toekomstige generaties van het keizerlijke huis een prachtig voorbeeld van
respect voor werk nagelaten. Hij minachtte geen enkele vorm van werk, en hij was in alles geïnteresseerd.
Men kan en moet doen waar men goed in is en waar anderen baat bij hebben, zonder spijt of stigmatisering.
Lid zijn van het keizerlijk huis verleent geen privileges. Het legt veeleer grote verantwoordelijkheden
op - dat noch uw voorouders, noch uw nakomelingen zich ooit voor u zouden moeten schamen, en dat de goede
naam van de dynastie nooit mag worden aangetast." Naast zijn zakelijke ondernemingen vervult Groothertog
George van Rusland natuurlijk zijn taken als erfgenaam van het hoofd van het Russische keizerlijke huis.

Groothertog George bezoekt regelmatig (hetzij met zijn moeder of alleen) de Russische Federatie en andere landen
die ooit deel uitmaakten van het voormalige Russische rijk, en werkt aan het versterken van de vriendschap
tussen de volkeren van deze landen en om bij te dragen aan een reeks liefdadigheids- en culturele projecten.

In 2013 - de 400ste verjaardag van het Huis van Romanoff - richtte de groothertog in Londen de Russian
Imperial Foundation op. De Stichting zamelt fondsen in om urgente sociale problemen op te lossen, medisch
onderzoek te financieren, te reageren op natuurrampen en milieuprojecten in Rusland en elders te ondersteunen.

Op 7 mei 2014 ondertekende groothertog George documenten waarmee de Imperial Foundation for Cancer Research
werd opgericht om de opleiding en training van jonge onderzoekers te ondersteunen, financiering te verstrekken
aan gevestigde onderzoekers en het werk van kankeronderzoeksinstituten te ondersteunen.

In april 2015 maakte Groothertog George een bedevaart naar de berg Athos, en in mei van dat jaar
vertegenwoordigde hij het keizerlijke huis van Rusland bij de evenementen in Berlijn ter gelegenheid
van de 70ste verjaardag van de geallieerde overwinning in de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 2017 brengt de groothertog het grootste deel van zijn tijd door in Rusland, hij woont in Moskou.
Hij werkt aan het bevorderen van de sociale en culturele doelen van zijn stichting, neemt deel aan
verschillende liefdadigheids- en educatieve projecten en is voorzitter van de raad van bestuur van
FoodBank Rus' (Rus is de oude naam voor 'Rusland').

Op 14 november 2019, de feestdag van de Heilige Martelaren, Artsen en Onhuurlingen Ss. Cosmas en Damian,
een minibus met de erfgenaam van het hoofd van het keizerlijke huis van Rusland, Groothertog George van
Rusland en verschillende anderen, sloegen over de Sinopskaya-dijk in St. Petersburg. Het feest van de
heiligen Cosmas en Damianus van Klein-Azië (14 november) is nu een van de speciale dagen waarop de
wonderbaarlijke redding van leden van het Huis van Romanoff uit doodsgevaar wordt herdacht.

Andere speciale herdenkingsdagen zijn:

- Feest van de Eerwaarde George van de berg Maleon (4/17 april) (ter herdenking van de wonderbaarlijke
redding van het leven van keizer Alexander II tijdens de eerste aanslag op zijn leven);

- Feest van de Heilige Profeet Hosea en de Hieromartyr Andreas van Kreta (17/30 oktober)
(ter herdenking van de wonderbaarlijke redding van keizer Alexander III en zijn familie
bij de ontsporing van de keizerlijke trein in Borki, nabij Charkov, in 1888);

- Feest van de Hieromartyr Hypatius, bisschop van Gangra (31 maart/13 april) (de redding van de toekomstige
keizer-in-ballingschap Kirill Vladimirovich tijdens het zinken van het slagschip Petropavlovsk in 1904);

- Driekoningen (06/19 januari) (ter herdenking van het wonderbaarlijke voortbestaan
van de Heilige Koninklijke Passiedrager, keizer Nicholas II, toen hij per ongeluk
gewond raakte tijdens een kanonsaluut op de Ss. Peter en Paul Fortress in 1905).

Over zijn visie op de rol van het Keizerlijke Huis in de moderne wereld, heeft zijn keizerlijke hoogheid gezegd:
"Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is het behoud van de continuïteit in onze geschiedenis. In vergelijking
met deze missie is zelfs onze rol in de overheid aanzienlijk belangrijker."

"Onze voorouders hebben nooit naar macht gezocht, zelfs niet ten tijde van de oprichting van de dynastie.
Toen afgezanten van de Assemblee van het Land in 1613 naar Mikhail Fedorovich kwamen om aan te kondigen
dat hij de troonopvolger was, was hij al bij de gedachte vervuld van angst en weigerde het lange tijd."

"Macht is een plicht - een zeer zware plicht. Als het van ons wordt verlangd, zullen we onze plicht doen zonder aarzeling.
We zijn bereid te reageren op een oproep van het Russische volk, als ze ooit de monarchie willen herstellen. Maar we zoeken
geen macht en doen er ook geen aanspraak op - noch op enige vorm van politieke rechten of eigenschappen."

"Een levende band onderhouden met het moderne Rusland en met zijn duizendjarige geschiedenis,
dat is onze plicht en ons eeuwige recht, ongeacht welke regeringsvorm aan de macht is."

Wie is Rebecca Virginia Bettarini?


Rebecca Virginia Bettarini - Victoria Romanovna, na haar bekering tot Russisch orthodoxie - werd
geboren in Rome op 18 mei 1982, de enige dochter van ambassadeur Roberto Bettarini, een
carrièrediplomaat, en zijn vrouw, Carla Virginia Bettarini- Cacciatore.

Rebecca Virginia Bettarini bracht haar eerste vijf jaar bij haar ouders door in Parijs en woonde daarna
een jaar in Venetië, voordat het gezin naar Bagdad verhuisde, waar ze in 1988 naar de lagere school ging.

Ze keerde in augustus 1991 met haar moeder terug naar Rome toen het Iraakse leger Koeweit binnenviel.
Haar vader was op dat moment de zaakgelastigde bij de Italiaanse ambassade en bleef tot januari 1992 in
Bagdad om te helpen bij de evacuatie van Italiaanse staatsburgers en om de Italiaanse ambassade te sluiten.

Van 1991 tot 1993 ging ze naar scholen in Rome. In juni 1993, na de benoeming van haar vader tot Italiaanse
consul-generaal in Venezuela met jurisdictie over het Caribisch gebied, verhuisde het gezin voor vier jaar
naar Caracas. Daar woonde Rebecca Virginia het Agustin Codazzi Tweetalig Instituut bij.

Geïnspireerd door het voorbeeld van haar moeder, die een non-profit stichting oprichtte "Un pesebre para
Canaima" (Een kerststal voor Canaima), ontwikkelde Rebecca Virginia Bettarini een diepe en blijvende
interesse in liefdadigheidsactiviteiten. Deze stichting zorgde voor educatief materiaal en faciliteiten
voor de inheemse Yanomami-bevolking, afkomstig uit het Amazonegebied in het zuiden van Venezuela.

Er werd geld ingezameld voor liefdadigheidsevenementen en van toegangsprijzen voor het bekijken
van de prachtige en levensgrote kerststal van zo'n 70 vierkante meter die de familie Bettarini
traditioneel heeft gebouwd en tentoongesteld, zowel in Italië als in het buitenland.

In 1996 verhuisde het gezin naar Brussel, België, waar ze de Europese School
bezocht, met instructie in het Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

Tijdens haar jaren in Brussel speelde ze een aantal rollen in verschillende producties van
het theatergezelschap "Il Cerchio Magico". De opbrengst van deze producties ondersteunde de
liefdadigheidsactiviteiten van de VAI Foundation (Italian Volunteers Assistance), waarvan haar
moeder, Carla Virginia Bettarini, een actief en toonaangevend lid was. De VAI Foundation
ondersteunt Italiaanse patiënten die een levertransplantatie ondergaan in België, en hun families.

Na het behalen van haar Europese diploma in 2000 keerde Rebecca Virginia Bettarini terug naar Rome
om politicologie te studeren, met de nadruk op internationale en Europese studies, aan de Luiss Guido
Carli Universiteit. Ze studeerde cum laude af in november 2004, na het schrijven van een proefschrift
getiteld "Handel in landbouwproducten en de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)".

Na haar afstuderen behaalde ze een masterdiploma, met de nadruk op Europees recht, internationaal recht met een
specialisatie in het recht van gewapende conflicten, en wetten betreffende de Wereldhandelsorganisatie en
internationale handelsgeschillen in de DBS (Dispute Settlement Body) van de Wereldhandelsorganisatie.

Tijdens deze jaren in Rome diende Rebecca Virginia Bettarini als vrijwilliger van de Soevereine Militaire Orde van Malta,
en deelde elke zaterdagochtend voedsel en basisbenodigdheden uit aan mensen in nood. Ze werd ook een actief lid van de
Association of Italian Historic Houses (Associazione Dimore Storiche Italiane, of ADSI), die internationale evenementen
organiseert om het historische erfgoed van Italië te promoten en te behouden door samen te werken met andere Europese
historische en conserveringsverenigingen die aan hetzelfde doel zijn toegewijd.

Ze behaalde ook een masterdiploma in ceremonieel en internationaal protocol.

In maart 2005 werd Rebecca Virginia Bettarini ingehuurd door Finmeccanica, een Italiaanse defensie-aannemer,
waar ze aanvankelijk het evenementenbeheer voor de internationale vliegshow van Farnborough in Engeland
verzorgde en officiële regeringsdelegaties naar de vliegshow organiseerde en ontving.

In december 2005 stapte ze over naar de afdeling institutionele relaties van het bedrijf, waar ze verantwoordelijk
was voor het analyseren van geschillen in de luchtvaartsector die aan de Wereldhandelsorganisatie werden voorgelegd,
in het bijzonder gevallen onder DS316 (Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft) en DS353 (de formele klacht
ingediend in 2006 door de Europese Unie wegens vermeende Amerikaanse overheidssubsidies aan Boeing).

Ze deed ook onderzoek en stelde een gedetailleerde analyse op van de effecten van veranderingen
in het Europese beleid op de defensieonderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van het bedrijf.

In 2010 stapte ze over naar het Finmeccanica-kantoor in Brussel, waar ze
werd geaccrediteerd als lobbyist bij de instellingen van de Europese Unie.

Ze droeg bij aan een analyse van de evolutie van de Europese programma's Galileo, Copernicus, aardobservatie
en navigatiesysteem, en nam deel aan verschillende werkgroepen, waaronder de ASD (Aerospace and Defence
Industry Association), de Kangaroo Group, de stuurgroep en andere lobbygroepen die belast zijn met het
onderhandelen over de prioriteit van bedrijven in de lucht- en ruimtevaartsector van Europese instellingen.

Ze hield zich ook bezig met de openbaar gereguleerde diensten van het Galileo-programma, evenals met het Space
Situational Awareness-project, en nam deel aan vergaderingen voor het opstellen van de internationale gedragscode
voor het gebruik van de ruimte, en nam deel aan onderhandelingen over de kwestie van ruimteverontreiniging (ruimtepuin).

Rebecca Virginia Bettarini werkte als impactanalist bij de onderhandelingen over de overeenkomsten
tussen TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership) en TAFT (Transatlantic Free Trade).

Ze reisde in 2009 voor het eerst naar Rusland en bezocht St. Petersburg met haar vader. Gedurende 10 jaar heeft
ze Groothertog George van Rusland constant ondersteund bij zijn vele culturele en liefdadigheidsactiviteiten.

Haar vader, ambassadeur Roberto Bettarini, bood aanzienlijke steun voor de bouw van de orthodoxe kerk van St. Catherine
in Rome. Voor zijn hulp aan de Russisch-orthodoxe kerk en zijn inspanningen om de betrekkingen tussen Rusland en Italië
te ontwikkelen en te versterken, benoemde het hoofd van het keizerlijke huis van Rusland, Groothertogin Maria van
Rusland, hem tot ridder in de keizerlijke orde van Sint-Anna, Eerste Klasse, een onderscheiding die het lidmaatschap
van de historische erfelijke adel van het Russische rijk met zich meebracht.

In 2017 verliet Rebecca Virginia Bettarini Finmeccanica om directeur te worden van de Russian Imperial
Foundation, die werd opgericht door Groothertog George van Rusland en die het beschermheerschap geniet
van het hoofd van het keizerlijke huis van Rusland, Groothertogin Maria van Rusland.

Eveneens in 2017 richtte ze Carré op, een advies- en managementbedrijf dat voornamelijk met Europese klanten werkt.

Sinds 2019 woont Rebecca Virginia Bettarini in Moskou, waar ze de activiteiten van de Imperial
Foundation en het gezelschap Carré leidt en de Russische taal en cultuur bestudeert.

Ze spreekt vloeiend Frans, Engels, Spaans, Italiaans en Portugees en is steeds bedrevener geworden in het Russisch.

Ze houdt van paardrijden en het schrijven van fictie die zich afspeelt in landen waar ze heeft gewoond.
Haar debuutroman, Beauty Queen, een internationale thriller speelt zich af in Venezuela en zal in 2021
worden uitgegeven door de Britse uitgeverij Europe Books en in het Engels worden verspreid.

In 2019 begon ze de leer van het orthodoxe geloof te bestuderen onder leiding van Zijne Eminentie, aartsbisschop Kyrill
van San Francisco en West-Amerika, tweede plaatsvervanger van de president van de synode van de Russisch-orthodoxe kerk
buiten Rusland (Patriarchaat van Moskou). Op 12 juli 2020, het Feest van de Heilige Apostelen Peter en Paul volgens de
Juliaanse kalender die wordt gebruikt door de orthodoxe kerk, in de Ss. Peter en Paul Kathedraal in Sint-Petersburg,
en in aanwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Varsonofy van Sint-Petersburg en Ladoga, en de Groothertog George
van Rusland, werd Rebecca Virginia Bettarini ter ere van de orthodoxe kerk ontvangen met de naam Victoria Romanovna,
van de heilige martelaar Victoria van Rome, en ter nagedachtenis aan zowel de keizerin-in-ballingschap Victoria
Feodorovna (die een belangrijke bijdrage leverde aan de traditie van Russische liefdadigheid en filantropie) als
de voorouder van het keizerlijke huis van Romanoff, de gouverneur (voyevoda ) Roman Yurievich.

In 2020, voor haar liefdadigheidswerk in Rusland en haar hulp aan humanitaire inspanningen tussen Rusland en Europa,
het hoofd van het keizerlijke huis van Rusland, Groothertogin Maria van Rusland, maakte van Rebecca Virginia Bettarini
een dame van de Keizerlijke Orde van de Heilige Grote Martelaar Anastasia de Alleviatrix van Captives.

Bovendien kende Prins Charles of Bourbon-Two Sicilies, Duke of Castro, als erkenning voor haar
liefdadigheidsactiviteit, haar de Heilige Militaire Constantijnse Orde van St. George toe.

Nog wat meer foto's van het verloofde paarFoto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House


Foto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House


Foto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House


Foto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House


Foto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House


Foto: Dimitri Revenko, DNphotography / Russian Imperial House

De verlovingsdienst van George van Rusland en zijn aanstaande bruid, Victoria Romanovna
Bettarini, vond plaats in het Ipatiev-klooster in de stad Kostroma, 24 januari 2021


In de ochtend van 24 januari 2021 woonden de Groothertog en zijn verloofde de goddelijke liturgie bij in de kathedraal
van de Heilige Driekoningen-St. Anastasia in Kostroma, waar ze de heilige communie ontving en de grote en heilige icoon
van het Huis van Romanoff vereerde - de Feodorovskaya wonderbaarlijke icoon van de Moeder God.

Daarna begaf het paar zich naar het Ipatiev-klooster van de Heilige Drie-eenheid, waar de verlovingsdienst
plaatsvond, onder leiding van Zijne Eminentie Metropoliet Ferapont en andere geestelijken van het bisdom
Kostroma. Onder degenen die de dienst bijwoonden, waren regeringsfunctionarissen van de regio Kostroma.

Namens de gouverneur van de regio Kostroma, S. K. Sitnikov, de stafchef van de administratie van de
regio Kostroma, M.B. Smirnov, begroette Groothertog George en zijn verloofde Victoria Romanovna formeel.

Later diezelfde dag bezochten Groothertog George en Victoria Romanovna, vergezeld van aartspriester Dimitri Sazonov,
de bouwplaats van de nieuwe kerk in het Tweede Stadsziekenhuis van Kostroma en het Maritiem Centrum voor Kinderen.


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House

De huwelijksdatum van Groothertog George en Rebecca Virginia Bettarini is bekend gemaakt


De kanselarij van het hoofd van het Russische keizerlijke huis, Groothertogin Maria van Rusland heeft de eer en het
genoegen om aan te kondigen dat het huwelijk van haar zoon en erfgenaam, Groothertog George van Rusland en zijn
verloofde, Miss Victoria Romanovna (Rebecca Virginia) Bettarini, plaats vindt op 1 oktober 2021 in Sint-Petersburg.

Alexander N. Zakatov, Directeur Kanselarij van Hare Keizerlijke Hoogheid, 5 maart 2021


Foto: Vlada Krassilnikova / Russian Imperial House


Foto: Vlada Krassilnikova / Russian Imperial House


Foto: Vlada Krassilnikova / Russian Imperial House


Foto: Vlada Krassilnikova / Russian Imperial House

Monogram van Groothertog George en Rebecca Virginia Bettarini is bekend gemaakt


Op 16 april 2021 maakte het Russische Hof het monogram bekend van Groothertog George en Rebecca Virginia Bettarini.


Foto: Lodovico Colli di Felizzano / Russian Imperial House


Foto: Lodovico Colli di Felizzano / Russian Imperial House


Foto: Lodovico Colli di Felizzano / Russian Imperial House

Groothertog George van Rusland ontvangt corona vaccinatie, 29 april 2021


Ik heb vandaag mijn eerste vaccin tegen het coronavirus gekregen! De verantwoordelijkheid
van iedereen is een garantie voor onze gemeenschappelijke veiligheid.


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House

Groothertog George van Rusland en Rebecca Virginia Bettarini vieren Pasen, 2 mei 2021


Gelukkig Pasen!


Foto: Russian Imperial House

Groothertog George van Rusland en Rebecca Virginia Bettarini laten trouwringen van Fabergé maken, 14 mei 2021


Rebecca Victoria en ik zijn blij om aan te kondigen dat onze trouwringen door Fabergé
zullen worden gedaan en in Rusland zullen worden gedaan! Meer dan een eeuw later wilden
we de banden tussen het huis van Romanov en het huis van Fabergé vernieuwen.


Foto: Russian Imperial House

Romanov huwelijksringen:

We zijn verheugd om trouwringen te maken voor de aanstaande bruiloft tussen Groothertog George van Rusland
en zijn aanstaande bruid Victoria Romanovna Bettarini. Dit is de eerste keer dat Fabergé trouwringen maakt
voor leden van de Romanov-familie sinds vóór de Russische revolutie. Het evenement in oktober 2021 werd
door tv-presentator Ksenia Sobchak al de ‘bruiloft van de eeuw’ in Rusland genoemd.

De trouwringen worden voor het paar ontworpen in opdracht van Sarah Fabergé, onze Director of Special Projects
en achterkleindochter van Peter Carl Fabergé. Sarah is ook een van de oprichters van de Fabergé Heritage Council,
opgericht in 2007 om het verenigde Fabergé-merk te begeleiden in zijn streven naar uitmuntendheid en exclusiviteit
en om advies en begeleiding te geven over Peter Carl Fabergé en zijn nalatenschap.

"Namens Fabergé sturen we groothertog George Mikhailovich Romanov en Victoria Romanova Bettarini onze hartelijke
felicitaties met hun verloving. We zijn verheugd dat, in ware Romanov-traditie, het gelukkige paar Fabergé heeft
aangesteld om hun trouwringen te maken. Ik ben vereerd om toezicht te houden op deze commissie, in nauwe
samenwerking met een veelgeprezen Russische juwelier en werkmeester, om de symbolen van dit huwelijk tot
leven te brengen. De cirkel is echt rond."- Sarah Fabergé, achterkleindochter van Peter Carl Fabergé.

De trouwringen worden uitgewisseld tijdens deze Romanov-bruiloft in de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg.

Groothertog George's betovergrootouders Groothertog en Groothertogin Vladimir waren enkele van Fabergé's belangrijkste
klanten binnen de Romanov-familie vanaf de jaren 1880. De samenwerking tussen Fabergé, Groothertog George en zijn
verloofde herstelt de beroemde relatie tussen het huis van Romanov en de legendarische Fabergé.

Groothertog George van Rusland is de zoon van Groothertogin Maria Vladimirovna van Rusland, hoofd van het
Huis Romanov. Victoria Romanovna Bettarini is de dochter van ambassadeur Roberto Bettarini van Rome.

Door hun trouwringen bij Fabergé te bestellen, blazen de groothertog George en zijn
verloofde Victoria Romanovna Bettarini een oude familietraditie nieuw leven in door
de relatie tussen Fabergé en het huis van Romanov te herstellen.

Groothertog George van Rusland en Rebecca Virginia Bettarini
maken bekend welke wijn wordt gedronken op hun huwelijk, 18 mei 2021


Boerl & Kroff als partner van onze bruiloft. Dank u!


Foto: Russian Imperial House

Huwelijk Groothertog George van Rusland en Rebecca Virginia Bettarini, 24 september 2021 en 1 oktober 2021


Op 9 maart 2021 onthulde het keizerlijk huis dat de bruid een tiara zal dragen die is ontworpen door
het huis van Chaumet in Frankrijk. De tiara is gemaakt in juli 2020 en zal voor het eerst gedragen worden
op de bruiloft. In het verleden behoorde de Russische keizerlijke familie tot de belangrijkste klanten van
Chaumet. Groothertog George's betovergrootmoeder Groothertogin Maria Pavlovna de Oude (1847-1920), de vrouw
van Groothertog Vladimir, een broer van tsaar Alexander III, begon in 1899 de relatie met Chaumet en tot 1914
kocht ze daar regelmatig sieraden bij Chaumet. Rebecca Bettarini – Victoria Romanovna – koos op 4 maart 2021
haar tiara persoonlijk uit op de stoel van Chaumet in de Rue Vendome in Parijs. Ze koos een tiara, gemaakt van
wit goud en meer dan 438 briljante diamanten van verschillende groottes, met een ovaal geslepen diamant van meer
dan 5 karaat en een peervormige diamant van meer dan 2 karaat. De tiara is een moderne interpretatie van de oude
Russische "kokoshnik"-vorm die traditioneel in Rusland wordt gedragen, maar het is een moderne versie ervan.

Het echtpaar is op 5 augustus 2021 in ondertrouw gegaan bij het huwelijksbureau van het district Khamovniki, Moskou.

Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 24 september 2021 om 14.00 uur in het huwelijksbureau van het
district Khamovniki, Moskou. De ouders van de bruid en hun hond Zhong waren onder de aanwezigen.

De ijsblauwe trouwjurk van Rebecca, nu Prinses Victoria Romanoff, is ontworpen door de Italiaanse ontwerpster Chiara
Boni. Het gouddraadborduurwerk is geïnspireerd op de traditionele folkloristische ontwerpen van Chochloma. De kleur
is gekozen omdat het de kleur is van de Russische Keizerlijke Orde van Sint Andreas de Eerste Geroepen.

Na het burgerlijk huwelijk reisde het paar van Moskou naar St. Petersburg.


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House

Het religieuze huwelijk van Groothertog George van Rusland en zijn verloofde, Miss Victoria Romanovna (Rebecca
Virginia) Bettarini, vond plaats op 1 oktober 2021 in de middag in de Izaäkkathedraal in St. Petersburg, Rusland.

De trouwjurk sober, verfijnd en elegant en is ontworpen door Reem Acra en is gemaakt van Italiaanse Mikado-zijde.
Het heeft een zes meter lange trein. De cape met panelen is gemaakt door Elina Samarina voor Sergio Marcone Moskou.
De sluier is geborduurd met de Russische tweekoppige adelaar in traditionele Torzhok-stijl.

Na de bruiloft poseerden de bruid en bruidegom op de trappen van de kathedraal, voordat ze onder luid
gejuich wegreden in een auto. Ondertussen bleven de meeste gasten in de kathedraal en amuseerden zich
met praten en foto's maken van elkaar. Het pasgetrouwde stel ging naar de kathedraal van St. Peter en
St. Paul in Sint-Petersburg. De bruid legde daar haar bruidsboeket op de Romanov-graven, wat een
emotioneel moment was voor het paar, en ze bezochten ook het graf van Peter de Grote van Rusland.

Ongeveer 1500 gasten woonden de huwelijksceremonie bij van Groothertog George van Rusland en Hare Doorluchtige
Hoogheid Prinses Victoria Romanovna Romanov, waaronder Kroonprins Leka en Kroonprinses Elia van de Albanezen,
Prinses Léa van België, Stéphane Bern, Xavier Bettel de premier van Luxemburg, Cyrille Boulay, Ex-Koning
Simeon II en ex-Koningin Margarita van Bulgarije, Kroonprins Boris van Bulgarije en Prinses Miriam van Bulgarije.


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House

Lieve vrienden! Het is een gekke 24 uur geweest. Nu al een evenement en veel vrienden, gasten, neven
en nichten om te verwelkomen! Vanavond hadden we spannende momenten - net als in mijn boeken - toen
journalisten het dak van hotel beklommen om foto's van ons te maken! Ik vermoed dat ze Zhong zochten!
Met dank aan de politie die heeft ingegrepen. En dit is een foto van vanmorgen toen ik voor het eerst
de tiara van Chaumet droeg -samen met Zhong natuurlijk!- voordat ik naar de kerk ging.


Foto: Rebecca Victoria Romanoff


Foto: Rebecca Victoria Romanoff

Onze eerste selfie als man en vrouw.


Foto: Rebecca Victoria Romanoff

Groothertog George van Rusland en Rebecca Victoria vieren Kerst, 24 december 2021


Familiereünie voor dit katholieke kerstdiner in Madrid.


Foto: Rebecca Victoria Romanoff


Foto: Rebecca Victoria Romanoff


Foto: Rebecca Victoria Romanoff


Rebecca Victoria van Rusland is zwanger van eerste kindje, 21 mei 2022


Groothertog George en zijn echtgenote, Prinses Victoria, zijn zeer verheugd aan
te kondigen dat Prinses Victoria in de herfst van dit jaar 2022 een baby verwacht.

De Groothertogin Maria, hoofd van het keizerlijke huis van Rusland,
heeft dit nieuws met grote vreugde en dankbaarheid jegens God ontvangen.

De prinses verkeert in uitstekende gezondheid en is op dit moment niet van plan lopende
activiteiten te annuleren of uit te stellen, hoewel ze haar acceptatie van nieuwe
activiteiten naarmate de herfst nadert wellicht zal beperken.


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Foto: Russian Imperial House


Kroonprinses Elia van Albanië bevallen van dochtertje


De Albanese koninklijke familie is verheugd de geboorte aan te kondigen van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Geraldine, die op 22 oktober 2020 om 09.30 uur werd geboren in de "Queen Geraldine Maternity Hospital"
in Tirana als dochter van Kroonprins Leka van de Albanezen en Kroonprinses Elia.

Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Elia en haar kind maken het allebei goed.

We danken het medische team:

Artsen
- Dr. Merita Alushani - Operator
- Dr. Maksim Gjoni - Eerste assistent
- Dr.Gerta Semini - Tweede assistent
- Dr.Zef Delia - Anesthesist
- Dr. Lorenc Buzo - Anesthesist
- Dr. Shahe Berisha - Neonatoloog

Verloskundigen:
- Dhurata Boka
- Rudina Tafaj
- Rabije Allaraj
- Majlinda Pasha
- Mimoza Vogli
- Aferdita Dizdari

Op 30 oktober 2020 gaven Kroonprins Leka II en Kroonprinses Elia foto's vrij van het gelukkige gezinnetje.

Dat haar gezichtje nog niet te zien is heeft een reden. Volgens het Albanese bijgeloof brengt het tonen van
een baby voor deze veertig dagen oud is, ongeluk. Aan die volkswijsheid moesten Leka en Elia zich ook houden,
zo vertelde Leka zaterdag aan het ANP. "Anders zou er een storm van kritiek losbarsten."

Beste vrienden, wij danken u hartelijk voor uw felicitaties ter gelegenheid van de geboorte van
onze dochter Geraldine. Ouderschap is een zegen,waarvan we godzijdank genieten van elk moment!

De verjaardag van onze Prinses was bijzonder gunstig, aangezien het 18 jaar geleden was dat haar grootmoeder
van vaderskant, Koningin Geraldine, stierf. Voor ons beiden was het een begroeting uit de engelenwereld!

Wij als ouders wensen de kleine Prinses Geraldine van ganser harte: gezond opgroeien, een hart vol liefde hebben,
het leven liefhebben en waarderen! We zouden willen dat het leven ons kleintje zal strelen met tederheid en zoetheid!


Foto: Blerta Celibashi en Elvis Gorica / Albanian Royal Court


Foto: Blerta Celibashi en Elvis Gorica / Albanian Royal Court


Foto: Blerta Celibashi en Elvis Gorica / Albanian Royal Court


Foto: Blerta Celibashi en Elvis Gorica / Albanian Royal Court

Op 23 december 2020 gaven Kroonprins Leka II en Kroonprinses Elia foto's vrij van hun gelukkige gezinnetje.
Nu zijn het foto's met het gezichtje van Prinses Geraldine. De volgende boodschap stond erbij.

Beste lieve vrienden,
Onze familie wenst u prettige kerstdagen! Moge je altijd gezegend zijn! Met veel opwinding dit jaar vindt deze
warme vakantie ons gevuld met onze kleine engel! Dit jaar bracht ons het mooiste cadeau in het leven. We wensen
ieder van jullie, ondanks deze uitdagende tijden, je dromen te realiseren en geluk en harmonie te vinden!
Vanuit ons hart,
Van ons alle drie.

Bedankt Blerina Kllokoqi Rugova voor de prachtige jurk van ons kleintje!


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court

Op 31 december 2020 gaven Kroonprins Leka II en Kroonprinses Elia nog vier nieuwe foto's vrij met het volgende bericht:
Beste lieve vrienden, we wensen jullie uit de grond van ons hart een gelukkig nieuwjaar!
Vrede, harmonie en zegeningen voor uw gezin! 2021 is het jaar waarin we elkaar zonder angst
vinden en het leven vieren met vrienden en familie, het waarderen en het nooit als vanzelfsprekend
beschouwen! God zegene alle doktoren die al deze moeilijke tijden in de dienst hebben opgeofferd
met een ongeëvenaarde menselijkheid en toewijding! We dragen deze vakantie op aan al diegenen die
vanavond niet dichtbij familie en geliefden kunnen zijn! Zegeningen altijd!


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court

Op 3 januari 2021 plaatste Kroonprins Leka een schattige nieuwe foto van hem en
zijn dochter met de tekst: Een aanrader voor 2021, knuffelen met baby Geraldine.


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court

Op 14 februari 2021 deelde Kroonprinses Elia een aantal mooie foto's in haar Instagram Story.


Foto: Crown Princess Elia


Foto: Crown Princess Elia

Kroonprinses Elia heeft een interview gegeven aan revistawho.com, daarin zijn ook een aantal
foto's in opgenomen. Kroonprinses Elia deelde de afgelopen dagen drie foto's van het interview.


Foto: Armand Habazaj / revistawho.com / Crown Princess Elia


Foto: Armand Habazaj / revistawho.com / Crown Princess Elia


Foto: Armand Habazaj / revistawho.com / Crown Princess Elia


Foto: David Niviere / Albanian Royal Court

Op 26 maart 2021 deelde Kroonprinses Elia een nieuwe foto van Kroonprins Leka en Prinses Geraldine.


Foto: Crown Princess Elia

Op 1 april 2021 deelde Kroonprinses Elia een nieuwe foto van haar met haar dochter Prinses Geraldine.


Foto: Crown Princess Elia

Op 7 april 2021 deelde Kroonprinses Elia een nieuwe foto van Kroonprins Leka en Prinses Geraldine.


Foto: Crown Princess Elia

Op 14 mei 2021 deelde Kroonprinses Elia een nieuwe foto van haar moeder met Prinses Geraldine.


Foto: Crown Princess Elia

Op 1 juni 2021 deelde Kroonprinses Elia een nieuwe foto van haar met Prinses Geraldine.


Foto: Crown Princess Elia

Op 1 juli 2021 ontmoette Prinses Geraldine adjunct-staatssecretaris voor Europese en Euraziatische zaken,
ambassadeur Philip T. Reeker, samen met de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, mevrouw Yuri Kim.


Foto: Crown Princess Elia

22 oktober 2021: Zoals vandaag een jaar geleden hadden we de belangrijkste ontmoeting in het leven, die
ontmoeting die als geen ander wordt verwacht! Toen ik haar voor het eerst in mijn armen nam, leek het
alsof God bij ons was! Vandaag is onze kleine 1 jaar geworden en ik zie haar en huil als ik eraan denk
hoe snel dit eerste jaar, het mooiste en meest intense van mijn leven, voorbij is! Ik ben al een jaar
een andere vrouw, gezegend door God die mij de babymoeder van Geraldine heeft gemaakt! Ik heb een jaar
lang een hart vol liefde gehad, zozeer zelfs dat ik alle baby's van de wereld wil omarmen. Baby's zijn
het bewijs dat de hemel bestaat en ons op aarde is gegeven!Er zijn geen woorden om mijn wensen voor jou
pluizige engel uit te drukken, maar waar ik het meest voor bid is om gezond op te groeien, met een wit hart
en omringd door liefde! Moge het leven genereus zijn met jou, mijn lieve kleine! De honing van mijn hart!


Foto: Crown Princess Elia / Franc Zhurda


Foto: Crown Princess Elia / Franc Zhurda

Ik wil graag wat foto's van gisteren met jullie delen, die versierd zijn met jullie eindeloze wensen.
Dank je uit de grond van mijn hart. Geraldine en ik werden verliefd op dit kunstwerk van Pastelitos
Cake Boutique. De taart was zo mooi dat we niet konden wachten, poeh toen we het probeerden was het
zo lekker dat er geen kruimels meer over waren. We hebben dit gebak aan de bruidstaart toevertrouwd
en het lijkt mij dat deze traditie lang zal voortduren tussen hen en onze meest speciale dagen.


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Princess Elia / Blerta Celibashi

Beste vrienden, vandaag hebben we de eerste verjaardag van onze dochter gevierd. Ik voel
me gezegend dat onze kleine prinses de afgelopen twaalf maanden zo snel is opgegroeid en
ik zou geen trotsere vader kunnen zijn. We hebben een heerlijke familielunch gehad en
ik voel me gezegend door alle felicitaties die we hebben ontvangen, bedankt!


Foto: Crown Prince Leka / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka / Blerta Celibashi

24 december 2021: Beste christelijke gelovigen, wij wensen u een vrolijk kerstfeest!
Net zoals Jezus van Nazareth werd geboren en de wereld voor altijd veranderde, zo wens
ik dat elke dag uit je hart wordt geboren en alleen goedheid ontspringt, de voetafdruk
van God die ons leven voor altijd verandert. De poolster is voor Hem alleen
liefdesvrienden, dus heb onvoorwaardelijk lief. God is de liefde in ons. - Elia

Leka: Vrolijk kerstfeest lieve vrienden, moge dit seizoen vol licht en gelach zijn voor jou en je familie.


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi

31 december 2021: Gelukkig nieuwjaar 2022! We wensen jullie allemaal een goed en voorspoedig jaar toe,
lieve vrienden! Vrede en liefde in jullie families, hartelijke knuffels van mij, Elia & Geraldine.


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi

1 februari 2022: Onthulling standbeeld Koningin Geraldine


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia / Blerta Celibashi

Op 22 mei 2022 delen Elia en Leka deze leuke vakantiefoto's.


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia


Foto: Crown Prince Leka and Crown Princess Elia


Joegoslavië/Servië


Op 25 juli 2020 schreef Prinses Danica het volgende met de onderstaande foto:
Geschiedenis en cultuur, traditie en familie, liefde en opvolging.
Tussen 25 en 26 juli 1817 werd onze grote voorvader, Petar Petrovic Karadjordje, vermoord. Vanaf de
jaren dertig rust zijn stoffelijk overschot in de Sint-Joriskerk in Oplenac, het familiemausoleum.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

Wat is ons West-Servië mooi! Op 1 augustus 2020 waren we verheugd om de Cat's Stone te bezoeken ter gelegenheid van de viering van de glorie
van de tempel van St. Stephen de Hoge, een tempel gewijd aan alle helden die het vaderland met hun leven verdedigden in de bloedige veldslagen
die daar plaatsvonden. Met grote emotie staken we kaarsen aan en bogen voor de schaduwen van onze beroemde krijgers. Terwijl Soko Grad en
het kloostercomplex gewijd aan de heilige bisschop Nikolaj Velimirovic een speciale indruk op ons achterlieten.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

12 augustus 2020: Ontdek de charmes van Herzegovina en het zeer speciale Tvrdos-klooster.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

20 augustus 2020: Op deze dag, precies drie jaar geleden, hebben we onze liefde officieel gemaakt met een burgerlijk huwelijk.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

Het Museum van Herzegovina in Trebinje heeft een indrukwekkende collectie schilderijen, sculpturen en archeologische
opgravingen. Stefan's en mijn aandacht werden getrokken door een schilderij waarvan we erg veel houden. "Circusspelers
van Rex, olieverf op doek, 1995" door Cile Marinkovic, een werk dat in de verre 1995 aan het museum werd geschonken.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

Ridder Koning Alexander I, de vereniger, zoals het hoort.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

Familie is een pijler van liefde, respect en steun.


Foto: Luka Sarac / https://www.instagram.com/danamaar/

Opening tentoonstelling. Herinnering en eerbetoon aan Koningin Marija Karadjordjevic en schilder Paja Jovanovic.


Foto: jelena jovanov photographer / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: jelena jovanov photographer / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: jelena jovanov photographer / https://www.instagram.com/danamaar/

We bezochten Vrnjacka Banja, de parel van het Servische toerisme en de koningin van de kuuroorden. Bij elke stap zagen we de
sporen die onze voorouders aan hun nakomelingen hebben nagelaten en wat we willen is dat onze generatie zulke sporen achterlaat.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

We bezochten een van de mooiste Servische kloosters - Zica - de grote betekenis die de oprichters, Saint Sava en Stefan Prvovencani,
gaven aan het Zica-klooster als het centrum van een onafhankelijke Servische kerk, de kroningsplaats van toekomstige koningen en de
kathedraal van het Servische volk. De klokken van het Zice-klooster kondigden de geboorte van onze Stefan aan, waar we enorm trots op zijn.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

De damesvoetbalclub "Koningin Maria", die onder mijn bescherming staat, vierde zijn beschermheilige, Saint Haritina, in het
"Vrnjacko Vrelo"-gebouw in Novo Selo, Servië. De ongelooflijke energie van de meisjes en de toewijding van de gastheren herinneren
ons aan de prachtige traditionele waarden van onze mensen, gepresenteerd door middel van sport en in een competitieve geest. Deze waarden
zijn een voorbeeld voor jonge voetballers, en koningin Maria van Servië is door haar leven en nalatenschap een gids op hun weg naar succes.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

25 december 2020: Voor al onze vrienden en familie die vandaag vieren, wensen wij u prettige kerstdagen!


Foto: Dragan Milovanovic / https://www.instagram.com/danamaar/

27 december 2020: Moederdag in Servië staat bekend als "Materice" en wordt vandaag gevierd, minder dan twee
weken voor Kerstmis. Kinderen 'binden hun moeder' als symbool van een onbreekbare band van liefde en respect.
Een zeer mooie traditie die moet worden gekoesterd, niet alleen in Servië, maar over de hele wereld.


Foto: Prins Philip / https://www.instagram.com/danamaar/

31 december 2020: Wij wensen u een Gelukkig Nieuwjaar! Goede gezondheid, vrede, welvaart en heel veel liefde!


Foto: Luka Sarac / https://www.instagram.com/danamaar/

3 januari 2021: Vaderdag in Servië staat bekend als "Oci" en wordt vandaag gevierd, op de zondag voor orthodoxe kerst. Kinderen
'binden hun vaders' als symbool van een onbreekbare band van liefde en respect.Een traditie die moet worden gekoesterd.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

Op 25 februari 2021 vierde Prins Stefan alweer zijn derde verjaardag!

Vreugde in de familiekring "We vierden Stefans derde verjaardag, onze mooiste dag van het jaar"


Foto: Dragan Milovanovic / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

1 mei 2021: In afwachting van Pasen.


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

2 mei 2021: Christus is opgestaan!


Foto: Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

31 december 2021: Gelukkig Nieuwjaar 2022!


Foto: Dusko Despotovic / Prinses Danica / https://www.instagram.com/danamaar/

25 februari 2022: Prins Stefan is vier jaar!


Foto: Bosko Karanovic / https://www.facebook.com/princfilipk


Foto: Prinses Danica

Prins Peter doet troonsafstand op 27 april 2022


Op 27 april 2022 deed Prins Peter afstand van zijn titel van Erfprins - voor zichzelf en zijn
nakomelingen - ten gunste van zijn jongere broer Philip. De ceremonie vond plaats in Sevilla
in Casa de Pilatos in aanwezigheid van zijn moeder prinses Maria da Gloria, zijn stiefvader
hertog Ignacio, zijn broer Philip, zijn schoonzus Prinses Danica, zijn halfzus gravin Sol,
Ljubodrag Grujic, lid van de Kroonraad, de Kanselier van de Orden en de Heraut van het Huis van
Karadordevic, en Nikola Stankovic, Stafchef van de Kroonprins. Zijn vader, Kroonprins Alexander,
woonde het evenement niet bij. Zijn vader was ontevreden over de troonsafstand van Peter.

Verklaring Kroonprins Alexander:

Met betrekking tot de meest actuele gebeurtenissen in de opvolgingslijn van de koninklijke
familie van Servië en de terugtrekking van prins Peter uit de functie van erfprins, heeft
Kroonprins Alexander, als hoofd van de koninklijke familie, de volgende verklaring afgegeven:

"Met betrekking tot de terugtrekking van mijn oudste zoon prins Peter uit de lijn van
opvolging, wens ik hem het allerbeste voor de toekomst, een goede gezondheid en geluk.
Ik waardeer zijn eerlijkheid over de moeilijke beslissing die hij heeft genomen.

Dit probleem werd me snel gebracht, terwijl ik in het buitenland ben, vanwege eerdere
verplichtingen. Helaas is zo'n cruciale en belangrijke procedure niet goed gevolgd, in
overeenstemming met de traditie en regels van het Koninklijk Huis, en het Family Rulebook,
dat is geschreven in de tijd van het Koninkrijk, en dat alle leden van het Koninklijk Huis
moeten volgen. Deze gebeurtenis en procedure vond niet plaats in het Koninklijk Paleis, in
Servië, met mijn aanwezigheid en gezag als het hoofd van de koninklijke familie, met de
zegen van onze Heilige Kerk en met deelname van de Kroonraad aan het proces, maar in een
vreemd land , zonder een goede reden om zo'n belangrijke zaak buiten ons vaderland te doen.

De koninklijke familie van Servië zal de mensen blijven dienen met toewijding, eerlijkheid
en loyaliteit, wat de plicht en plicht voor ons is: , aldus kroonprins Alexander.

Prins Philip en Prinse Danica nieuw troonopvolgingspaar per 27 april 2022


Op 27 april 2022 deed zijn oudere broer prins Peter afstand van de titel van erfelijke
prins - voor zichzelf en zijn nakomelingen. Philip werd Erfprins van Servië en Joegoslavië,
erfgenaam van zijn vader Alexander. De ceremonie vond plaats in Casa de Pilatos in Sevilla,
Spanje, in aanwezigheid van zijn moeder prinses Maria da Gloria, zijn stiefvader hertog Ignacio,
zijn vrouw Danica, zijn halfzus gravin Sol, Ljubodrag Grujic, een lid van de Kroonraad, Kanselier
van de Orden en de Heraut van het Huis van Karadordevic en Nikola Stankovic, stafchef van de
kroonprins. Zijn vader, kroonprins Alexander, woonde het evenement niet bij. De kroonprins
was ontevreden over de troonsafstand van Peter. Een kleinzoon van koning Alexander I
van Joegoslavië, prins Michael, steunde de daad van abdicatie.

Op 5 mei 2022 woonden Philip en zijn vrouw de mis bij in de kathedraal van Saint-Louis
des Invalides in Parijs ter ere van Napoleon I en soldaten van de Grande Armée die voor
Frankrijk stierven, op uitnodiging van zijn neef Jean-Christophe, prins Napoléon, een
afstammeling van Napoleon en zijn vrouw prinses Olympia. Daarna zijn ze naar het
Mileseva-klooster in het zuidwesten van Servië en Pljevlja, Montenegro gereisd,
waar ze de heilige liturgie in Mileševa bijwoonden onder leiding van patriarch
Porfirije en metropoliet Joanikije II van Montenegro en de kust.

In de eerste week van juni 2022 reisden Philip en zijn familie naar Kosovo, waar ze Gazimestan,
het Gracanica-klooster, Prizren (Kerk van de Heilige Verlosser en het klooster van de Heilige
Aartsengelen), Pristina (Sint-Nicolaaskerk) en het Visoki Decani-klooster bezochten. Tijdens
zijn bezoeken opende hij Vidovdanske svecanosti (Het hoogfeest van Vidovdan) in Gracanica en
Spasovdanski dani in Prizren. Bovendien gaf prins Philip een kopie van het abdicatieformulier
van Prins Peter aan de bibliotheek van het Visoki Decani-klooster.

"Op uitnodiging van mijn oudere broer prins Peter waren we eind april aanwezig en waren
getuige van zijn troonsafstand in Sevilla, Spanje. Lange tijd heeft mijn broer Prins
Peter over die daad nagedacht - troonsafstand betekent afstand doen van het recht op
rentmeesterschap in de dynastie, dat wil zeggen aan de familie Karadjordjevic. De
troonsafstand is automatisch, wat betekent dat Prins Peter bij zijn geboorte zijn
soevereine recht opgeeft om Karadjordjevic te leiden, en dat recht gaat automatisch over
op de volgende in de lijn van erfenis en zijn nakomelingen. In ons gezin, als de tweede zoon
en volgend op het eerstgeboorterecht, is de volgende in de rij voor vererving mijn kindertijd.

Met respect voor de beslissing van mijn oudere broer, neem ik de plicht en verantwoordelijkheid
over die door de titel van kroonprins wordt geïmpliceerd, ik aanvaard alle plichten en
verplichtingen die op die manier op mij zijn gekomen en ik ben me bewust van het grootste
deel dat mij is aangedaan . Ik wens mijn broer het grootste geluk in het leven en ik zal
zijn verlangen naar persoonlijk en privéleven respecteren en verdedigen. Hij blijft voor
altijd een prins en zal altijd welkom zijn. Zijn slachtoffer is het nieuwe testament van
Karadjordjevic na moeilijke tijden voor het Huis.

Tot op dit moment heb ik mezelf niet aangekondigd, omdat ik na de daad van troonsafstand
van mijn broer prins Peter dagen in stilte en bezinning wilde doorbrengen en begrip wilde
bereiken in de familie en onder de gelovigen. Ik dank mijn broers en familieleden, takken
van Prins Tomislav en Prins Andrej voor het aangegeven vertrouwen en de steun.

Binnen de nieuwe taken van de kroonprins zal ik de eenheid van de broeders bewaren.
Ik zal Karadjordjevic verzamelen en vechten om de dynastie te bevrijden van mentale
ketenen. Aan mijn vader, kroonprins Alexander, betuig ik als hoofd van het Koninklijk
Huis de liefde en het respect van mijn zoon, evenals de belofte dat ik zal blijven
werken aan het verbeteren van de reputatie van de dynastie. Ik dank mijn geweldige
moeder, prinses Maria da Gloria, voor de opoffering en liefde die ze ons, haar zonen,
geeft. Met mijn gezin, mijn vrouw prinses Danica en mijn zoon prins Stefan, zal ik in
Belgrado blijven wonen, zoals we tot nu toe hebben gewoond, exclusief van mijn werk.

Ik verbind mij ertoe om te leven en te vechten voor het geluk en de vooruitgang
van Servië en al degenen die de Karadjordjevic-dynastie respecteren.

Erfprins Filip Karadjordjevic, Gegeven in Belgrado, 11 mei 2022."


Foto: Prins Philip


Foto: Prins Philip


Foto: Prins Philip


Foto: Prins Philip


Roemenië


Prins Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills maakte op 1 juni 2020 via Facebook bekend dat zijn vrouw Prinses
Alina-Maria de Roumanie Medforth-Mills in verwachting is van hun eerste kindje dat verwacht wordt in november 2020.


Foto: https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: https://www.facebook.com/nicolaealromaniei

Ons wonder!


Foto: Cristian Sultana / https://www.instagram.com/nicolaealromaniei/


Foto: Cristian Sultana / https://www.instagram.com/nicolaealromaniei/

We vieren het leven, de natuur, in een dromerig lavendelveld.


Foto: Cristian Sultana / https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: Cristian Sultana / https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: Cristian Sultana / https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: Cristian Sultana / https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/

Geweldige dagen doorgebracht in Transsylvanië om verborgen dorpen te ontdekken en mooie mensen
om dingen te laten gebeuren. Deze zomer gaat het erom mijn land beter te leren kennen.


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/nicolaealromaniei/


Foto: https://www.instagram.com/nicolaealromaniei/


Foto: https://www.instagram.com/nicolaealromaniei/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/

Op 8 november 2020 kwam er een officieel persbericht van Prins Nicholas van Roemenië:
Het doet me veel genoegen de geboorte van mijn dochter, Maria-Alexandra, op 7 november 2020 aan te kondigen.
Mijn vrouw Alina-Maria beviel om 20.05 uur van Maria-Alexandra in het Polizu-ziekenhuis in Boekarest.
Alina-Maria en onze dochter maken het allebei goed en zijn gezond.

Dit is een heel bijzonder moment voor ons gezin en we zijn dankbaar voor de steun en gedeelde
opwinding van Roemenen, maar vooral voor de inzet van de medische staf in deze uitdagende tijden.


Foto: https://www.facebook.com/nicolaealromaniei

Het Roemeense Hof stuurde het volgende bericht de werld in:
Prinses Elena van Roemenië hoorde met vreugde over de geboorte van haar tweede kleindochter, Maria-Alexandra, de
dochter van haar zoon, Nicholas Medforth-Mills, en zijn vrouw, Alina en wenst haar veel geluk, wijsheid en gezondheid!


Foto: https://twitter.com/casamsregelui / De kinderen van Prinses Elena in 1989.

We hebben het plezier om jullie voor te stellen aan onze dochter Maria-Alexandra!


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/alinaderoumanie


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/alinaderoumanie


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/alinaderoumanie

Op 1 januari 2021 plaatste Prins Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills:
Gelukkig Nieuwjaar! op sociale media en een nieuwe gezinsfoto.


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei

Op 23 januari 2021 is Maria-Alexandra gedoopt in de nieuwe patriarchale kathedraal van het orthodoxe klooster in Curtea de Arges.
De peetouders zijn Prins Mihai van Ghyka, Prins van Moldavië en zijn vrouw Prinses Emanuela van Ghyka, Prinses van Moldavië.
Zij zijn het familielid van het Prinselijk Huis van Ghyka, de adellijke familie van Moldavië.


Foto: https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.facebook.com/nicolaealromaniei


Foto: David Nivière / https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/


Foto: David Nivière / https://www.instagram.com/alinamariaderoumanie/

Op 2 mei 2021 delen Nicholas en Alina-Maria nieuwe gezinsfoto's voor Pasen.


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Nicolae al Romaniei

Op 2 september 2021 delen Nicholas en Alina-Maria drie nieuwe foto's.


Foto: Nicolae al Romaniei / David Nivière


Foto: Nicolae al Romaniei / David Nivière


Foto: Nicolae al Romaniei / David Nivière

7 november 2021: Een jaar geleden veranderde ons leven. Mijn vrouw, Alina-Maria de Roumanie, en ik
ontvingen het mooiste geschenk van God, onze dochter! Gefeliciteerd met je verjaardag Maria-Alexandra!


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Alina Maria de Roumanie


Foto: Alina Maria de Roumanie


Foto: Alina Maria de Roumanie


Foto: Alina Maria de Roumanie


Foto: Alina Maria de Roumanie

5 december 2021: PERSBERICHT

Op de vooravond van Sinterklaas, de patroonheilige van de kinderen, zijn we verheugd
dat onze familie opnieuw gezegend zal worden. Mijn vrouw en ik zijn erg blij om aan
te kondigen dat we in het voorjaar van 2022 een baby verwachten. Na Maria-Alexandra
danken we God dat hij ons de vreugde van nog een kind heeft gegeven. Niets zonder God!


Foto: Nicolae al Romaniei


Foto: Felicia Simion / Nicolae al Romaniei

21 december 2021: Minivakantie op een sprookjesachtige plek.


Foto: Alina Maria de Roumanie


Foto: Alina Maria de Roumanie


Foto: Alina Maria de Roumanie

22 december 2021: De wintervakanties staan in het teken van familie, vreugde, geschenken,
spanning en lekker eten. Samen met het versieren van de kerstboom, is het versieren van
de kersttafel een oude traditie van de koninklijke familie, die elk jaar heilig wordt
gerespecteerd. Met alle dierbaren rond de tafel vol lekkers staan we stil bij de realisaties
van het afgelopen jaar en kijken we uit naar het komende jaar. Het is dat speciale moment
waarop we ons verheugen dat we samen zijn. En omdat de feestgerechten vergezeld moeten gaan
van een op maat gemaakt decor, ontdekten we dit jaar bijzondere dingen bij Simona's Luxury
at Home. Moge de vreugde van de voorbereidingen voor de Heilige Feestdagen in uw ziel zijn!


Foto: Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei

23 december 2021: Wij wensen u een gezegend kerstfeest met uw gezin en een bijzonder nieuwjaar!


Foto: Felicia Simion / Alina Maria de Roumanie


Foto: Felicia Simion / Alina Maria de Roumanie


Foto: Felicia Simion / Alina Maria de Roumanie


Foto: Felicia Simion / Alina Maria de Roumanie

31 december 2021: Op oudejaarsavond komen vrienden en familie weer samen rond de tafel om samen, vol hoop en vreugde,
oud en nieuw te vieren. Voor een voorspoedig jaar zegt de douane dat op oudejaarsavond de tafel rijk moet zijn en de
glazen vol. Ook het decor moet bijzonder zijn, volgens dit feestelijke moment. En deze keer vonden we bij Simona's
de meest spectaculaire decoraties voor de nieuwjaarstafel. Wij wensen u een 2022 vol vreugde en prestaties!


Foto: Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei

2 maart 2022: Een lieve familiefoto.


Foto: Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei

15 april 2022: Officiële geboorte aankondiging
Het geeft me grote vreugde om de geboorte van mijn zoon, Michael, Mihai, aan te kondigen op
15 april 2022 om 02:05 uur. De achterkleinzoon van koning Michael werd geboren in
het Polizu-ziekenhuis in Boekarest. Mijn vrouw, Alina-Maria en onze zoon zijn kerngezond.

Michael werd geboren vóór de opstanding van Christus en de historische dag van de terugkeer
van mijn grootvader, koning Michael met Pasen, 30 jaar geleden, na 45 jaar ballingschap.

Vandaag is ons hele gezin vol vreugde tijdens deze speciale momenten.
We bedanken iedereen die bij ons is met hun liefde en enthousiasme.

Onze dank en waardering voor de medische staf die betrokken was bij de geboorte van onze zoon.


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière/ Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière/ Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei

Op 18 juni 2022 is Michael gedoopt in de Coronation Cathedral
in Alba Lulia. Zijn peetouders zijn Liviu en Simona Popescu.


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Foto: David Nivière / Alina Maria de Roumanie en Nicolae al Romaniei


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage