Kroonprins Charles en Hertogin Camilla
Foto: Chris Jackson/Getty / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Kroonprins CharlesFoto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, wordt geboren op Buckingham Palace op 14 november 1948 als eerste kind van Prins Philip en Koningin Elizabeth II.

Prins Charles is op 15 december 1948 gedoopt in de Music Room van Buckingham Palace.

Prinses Anne, nu The Princess Royal, werd geboren op 15 augustus 1950, en de kinderen hadden twee nannies, Helen Lightbody en Mabel Anderson.

Toen Prins Charles acht maanden oud was verhuisden Koningin Elizabeth en Prins Philip naar Clarence House.

Kort na Pasen 1952 verhuisde Koningin Elizabeth en haar familie terug naar Buckingham Palace.

De koningin wees een gouvernante aan, Catherine Peebles, kort voor de vijfde verjaardag van de Prins.

Het leven tijdens de vakantie op het Schotse landgoed Balmoral, en het landgoed Norfolk in Sandringham,
gaf Prins Charles de mogelijkheid om een liefde voor het platteland en de natuurlijke omgeving te ontwikkelen.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Prins Charles is op 15 december 1948 gedoopt in de Music Room van Buckingham Palace.


Foto: Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Prins Andrew, nu The Duke of York, werd geboren op 19 februari 1960, en Prins Edward, nu The Earl of Wessex, werd geboren op 10 maart 1964.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Troonopvolger


Koning George VI stierf op 6 februari 1952 en zijn oudste dochter, Prinses Elizabeth, werd koningin. De driejarige Prins Charles
was nu erfgenaam van de troon. De nieuwe status van de Prins maakte hem de hertog van Cornwall. Hij kreeg ook automatisch de Schotse titels
Duke of Rothesay, Earl of Carrick and Baron van Renfrew, Lord of the Isles en Prince and Great Steward of Scotland.

Op 2 juni 1953 woont Prins Charles de kroning van zijn moeder bij in Westminster Abbey. Hij zat tussen de koningin-moeder en Prinses Margaret
en stond later bij Koningin Elizabeth, The Duke of Edinburgh en andere leden van de koninklijke familie op het balkon van Buckingham Palace.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Kroonprins Charles wordt Prince of Wales


Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel de Prins van Wales op 26 juli 1958, op de leeftijd van 9 jaar en de titel werd officieel
bekrachtigd in een ceremonie door Koningin Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Op 20 april 2018 heeft het Gemenebest besloten dat Kroonprins Charles zijn moeder Elizabeth op als hoofd van het Gemenebest.
Het is niet duidelijk of hij de rol meteen overneemt, of pas na Elizabeths overlijden.
Hoewel Elizabeth de functie overnam van haar vader, George IV, is die niet erfelijk. Het is dus geen automatisme dat Kroonprins Charles het Gemenebest gaat leiden.
Koningin Elizabeth wil graag dat na haar overlijden haar zoon Charles die positie krijgt.

Dit onderstaande portret van The Prince of Wales is uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van His Royal Highness's Investiture.
De foto is genomen door Chris Jackson in Llwynywermod, het huis van The Prince en The Duchess in Wales.


Foto: Chris Jackson/Getty / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Wapenschild Kroonprins Charles


Het wapenschild van de Prins van Wales heeft lange historische banden met de heraldiek van zijn voorouders. Het belangrijkste
schild is de Royal Arms of the United Kingdom. Het is in deze vorm gebruikt sinds het bewind van Koningin Victoria.

In het eerste en vierde kwart van het schild zijn de drie gouden leeuwen op een rood veld van de Sovereigns of England.
Het tweede kwart van het schild bevat rode leeuw van Schotland ongebreideld op goud. In de derde is de gouden harp van Ierland op een blauw veld.
In het eerste en vierde kwart van het schild zijn de drie gouden leeuwen op een rood veld van de Sovereigns of England.
Het tweede kwart van het schild bevat rode leeuw van Schotland ongebreideld op goud. In de derde is de gouden harp van Ierland op een blauw veld.

Dit schild wordt bekroond door de kroon van de erfgenaam. In de heraldiek wordt dit op dezelfde manier afgebeeld als
de kroon van de soeverein, behalve dat het één boog heeft in plaats van twee.

Rondom het geheel bevindt zich de blauwe kromme ribbelband van de meest nobele orde van de kousenband, die in gouden letters het
motto draagt: 'Honi soit qui mal y pense' wat 'schande voor hem die er kwaad over denkt' in het oud Frans betekent.

Bovenop het schild staat de koninklijke wapenrug, een gouden leeuw bekroond met de kroon van de Prins en een wit etiket om zijn nek, op een grotere kroon.
Dit zit op zijn beurt op het koninklijke helm aan beide zijden waarvan de gouden en hermelijnmantel van de koninklijke familie stroomt.

Aan beide kanten, staande op gouden krullen, zijn de koninklijke aanhangers, de leeuw en de Eenhoorn; beide hebben een wit label om hun nek om opnieuw
de oudste zoon van de Soeverein te betekenen. Onder hen in het midden staat het wapenwapen van het hertogdom Cornwall met daarboven zijn kroon.

Links is de insigne van de Prins van Wales, de drie struisvogelveren omringd door een gouden kroon, en rechts de koninklijke insigne
van de Rode Draak van Wales. Rond zijn nek is er ook een wit label, om het te onderscheiden van dat van de Soeverein.
Onder de prestatie is een boekrol met het motto van De Prins van Wales 'Ich dien', wat betekent 'Ik dien'.


Foto: College of Arms / Wikipedia

Royal Marriages Act 1772


De wet werd ingesteld door George III die woedend was dat twee van zijn broers een niet gepast huwelijk waren aangegaan. Deze regels gelden voor de
afstammelingen van Koning George II, mannelijk en vrouwelijk, anders dan de kwestie van prinsessen die getrouwd waren of daarna zou trouwen "in buitenlandse families".

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

- Voor een huwelijk is toestemming van de koning of koningin nodig.
Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.

- Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koning of koningin om toestemming te vragen.
Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

The Act of Settlement


De 'Act of Settlement of 1701' was bedoeld om de protestantse opvolging van de troon veilig te stellen en de garanties
te versterken voor het waarborgen van een parlementair regeringssysteem.

De wet versterkte ook de Bill of Rights (1689), die eerder de erfopvolging voor de erfgenamen van Mary II had vastgesteld.

Mary's vader, James II was in 1688 uit Engeland gevlucht tijdens evenementen die beschreven werden als de 'Glorious Revolution'.
James rooms-katholieke sympathieën en geloof in het goddelijke recht van de Kroon, resulteerden in ontevreden parlementariërs die de
troon aanboden aan zijn oudste protestante dochter, Mary. Ze accepteerde het op voorwaarde dat ze samen kon regeren met haar Nederlandse
echtgenoot, Willem van Oranje, die William III werd.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein door het Parlement regeert, maar dat de opvolging van de troon door het parlement
kan worden gereguleerd, en dat een soeverein zijn titel kan verliezen door middel van wanbestuur. De 'Act of Settlement' bevestigde dat
het aan het Parlement was om de titel van de troon te bepalen. Het Parlement bepaalde onder de Bill of Rights en the Act of Settlement
ook verschillende voorwaarden waaraan de soeverein moet voldoen.

Hoewel de Bill of Rights de erfopvolging had vastgesteld bij de erfgenamen van Mary II, Anne en William III, hadden geen van de dochters van
James II erfgenamen die nog in leven waren, waardoor onzekerheid ontstond over de toekomst van de opvolging. Mary was in 1694 op 32-jarige leeftijd
aan de pokken gestorven en in 1700 stierf William. Anne's enige overlevende kind (van de 17 kinderen), de hertog van Gloucester, stierf datzelfde jaar
op de leeftijd van 11. Zonder een bevestigde erfgenaam werd het besluit genomen door het Parlement om ervoor te zorgen dat de opvolging van toekomstige
soevereinen binnen het protestantse geloof bleef.

Volgens de wet van 1701 ging de opvolging van de troon naar Prinses Sophia, Keurvorstin van Hannover (de kleindochter van James I) en haar protestante erfgenamen.
Sophia stierf echter vóór Koningin Anne, daarom ging de successie over op haar zoon George, keurvorst van Hannover, die in 1714 Koning George I werd. De handeling
werd later uitgebreid naar Schotland als gevolg van het Treaty of Union dat werd uitgewerkt in de Acts of Union of 1707.

De wet bepaalde ook de voorwaarden waaronder de Kroon kon worden gehouden. Geen rooms-katholiek, noch iemand die met een rooms-katholiek getrouwd was,
kon de kroon houden. De soeverein moest nu zweren om de Church of England te behouden (en na 1707 The Church of Scotland).
De Anglicaanse Kerk stond het niet toe dat een gescheiden persoon hertrouwde zolang zijn of haar voormalige partner nog leefde.

De 'Act of Settlement' ging niet alleen in op de dynastieke en religieuze aspecten van de opvolging, het beperkte ook de bevoegdheden en privileges van de Kroon.

Volgens de wet moest de soevereine parlementaire toestemming worden gegeven om oorlog te voeren of het land te verlaten, en rechters moesten
hun ambt bekleden bij goed gedrag en niet bij koninklijk genoegen - waarmee zij rechterlijke onafhankelijkheid bewerkstelligden.

The Succession to the Crown Act (2013)


Door The Succession to the Crown Act is The Royal Marriages Act ingetrokken en de The Act of Settlement aangepast.

In een schriftelijke verklaring van het Parlement heeft de vicepremier, Nick Clegg, aangekondigd dat de wet
Succession to the Crown Act van kracht is geworden op 26 maart 2015.

Op de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) gehouden in Perth, Australië in oktober 2011, hebben de regeringsleiders van de 16 landen
die Koningin Elizabeth 11 als staatshoofd hebben, aangekondigd dat ze voorstander zijn om de bepaling van het mannelijk erfopvolgingsrecht af te schaffen.
Dit werd bekend als de Perth-overeenkomst. In het Verenigd Koninkrijk ging de wet door het parlement en kreeg Royal Assent op 25 april 2013. Daarna moesten
de andere 16 landen nog een goedkeuring geven. Er zijn drie bepalingen van deze wet: eerstgeboren opvolging, intrekking van de Royal Marriages Act 1772 en
het verbod op het huwelijk met een katholiek.

Opvolging van de Britse troon, evenals die van de 16 gebieden, zal nu vallen bij het oudste kind, ongeacht geslacht. Nu hebben vrouwen ook recht op de troonsopvolging.
Broers gingen voor zussen ook al waren de zussen ouder. Deze wijziging is alleen van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011.

Koninklijke toestemming voor het huwelijk: The Royal Marriages Act 1772 vereiste dat alle nazaten van Koning George II (andere dan die van prinsessen die
met andere koninklijke families waren getrouwd) toestemming van de soeverein kregen voordat ze trouwen. In de toekomst zal deze vereiste alleen van
toepassing zijn op de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging.

Verbod op huwelijk met katholieken. Eerder verloren degenen die een katholiek huwden hun plaats in de lijn van opvolging. Vooruit gaan,
dit is niet langer het geval. Ondanks deze verandering vereist Act of Settlement nog steeds dat de monarch niet katholiek is.
De Anglicaanse Kerk staat het nu toe dat een gescheiden persoon hertrouwt terwijl zijn of haar vorige partner nog in leven is.

De wet weerspiegelt de nadruk van dit kabinet over de gelijkheid door het verwijderen van eeuwen van discriminatie op zowel religieuze als grond van geslacht.
De wet voorziet in successierechten die geschikt zijn voor de 21ste eeuw en voor een moderne constitutionele monarchie.

De troonopvolging per 6 mei 2019 is als volgt:
1. The Prince of Wales, Prins Charles
2. The Duke of Cambridge, Prins William
3. Prins George van Cambridge
4. Prinses Charlotte van Cambridge
5. Prins Louis van Cambridge
6. The Duke of Sussex, Prins Harry
7. Master Archie Mountbatten-Windsor
8. The Duke of York
9. Prinses Beatrice of York
10. Prinses Eugenie of York
11. The Earl of Wessex, Prins Edward
12. Viscount Severn
13. The Lady Louise Mountbatten-Windsor
14. The Princess Royal, Prinses Anne
15. Mr. Peter Phillips
16. Miss Savannah Phillips
17. Miss Isla Phillips
18. Mrs. Zara Tindall

Regency Act


De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

- bij het bestijgen van de troon de koning of koningin jonger is dan 18
- de koning of koningin niet in staat is om te regeren door ziekte

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

- ouder zijn dan 21 jaar
- een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
- in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement
- de eed aflegt als regent

Bronnen: Wikipedia, Britse Hof zelf en de overheid van Groot-Brittannië.

Titels Prins Charles


Zijne Koninklijke Hoogheid:


Koning George VI had octrooi verleend onder het Grootzegel van het Koninkrijk op 22 oktober 1948, waarbij hij verklaarde dat kinderen van het
huwelijk van HKH Prinses Elizabeth, Hertogin van Edinburgh en HKH Prins Philip, hertog van Edinburgh, "te allen tijde" moesten hebben vast te
houden en te genieten van de stijl, de titel of attribuut van Koninklijke Hoogheid en de titulaire waardigheid van prins of prinses voorafgegaan
aan hun respectieve christelijke namen in aanvulling op eventuele andere benamingen en titels en eer, die hierna kunnen behoren tot hen".
De aankondiging werd gedaan op 9 november 1948, vijf dagen voordat Prins Charles werd geboren. Volgens regels afgekondigd door Koning George V
op 17 juli 1917, was de koninklijke stijl en titel beperkt tot de kinderen van de Koning (in) en de kinderen van de zonen van de Koning (in),
die kinderen van de toenmalige Prinses Elizabeth zouden hebben uitgesloten.

In 1996 wijzigde Koningin Elizabeth 11 deze regel:
De Koningin is verheugd met het octrooi onder het Groot Zegel van het Koninkrijk van 21 augustus 1996, om te verklaren dat een voormalige vrouw
(anders dan een weduwe tot zij zal hertrouwen) van een zoon van een Koning (in) van deze rijken, van een zoon van een zoon van een Koning (in)
en van de oudste levende zoon van de oudste zoon van de Prins van Wales is niet gerechtigd om de stijl, titel of eigenschap van Koninklijke Hoogheid
te houden en ervan te genieten.

Op 31 december 2012 kwam er een uitbreiding van de titel Zijne Koninklijke Hoogheid en Hare Koninklijke Hoogheid:
De Koningin is blij met octrooi onder het Grootzegel van het Koninkrijk van 31 december 2012 om te verklaren dat alle kinderen van de oudste zoon
van de Prins van Wales de stijl, titel en het attribuut van Koninklijke Hoogheid zouden moeten hebben en ervan moeten genieten met de titulaire
waardigheid van prins of prinses vooraf aan hun christelijke naam of met dergelijke andere eretitels.

The Prince of Wales:


De Prins van Wales is een titel gecreëerd voor de mannelijke erfgenaam van de Britse troon. Er is geen automatische opvolging van deze titel,
maar deze wordt normaal gesproken doorgegeven wanneer de bestaande Prins van Wales tot de troon toetreedt. De titel wordt samengevoegd in de
Kroon en wordt alleen vernieuwd door het genoegen van de Koning (in).

Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel Prins van Wales op 26 juli 1958 en de titel werd officieel bekrachtigd in een ceremonie door Koningin
Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle. De prins kan zijn afkomst via de Tudors naar de oorspronkelijke inheemse Prinsen van Wales volgen, hoewel
het gebruik van de titel voor de Erfgenaam van de Engelse Troon begon met Edward II, die werd Prince of Wales benoemd door zijn vader Edward I in 1301.

Duke of Cornwall:


Prins Charles werd automatisch Hertog van Cornwall toen Koningin Elizabeth op 6 februari 1952 het nieuwe staatshoofd werd.
Het hertogdom Cornwall - de oudste en een van de grootste landgoederen in Engeland - bestaat al meer dan 650 jaar en biedt een inkomen
voor de mannelijke erfgenaam van de troon.

Duke of Rothesay:


Wanneer de Prins van Wales in Schotland is, staat hij bekend onder de titel van de Schotse peerage, die in 1398 voor het eerst werd verleend door
Robert III, de koning van Schotland, aan zijn zoon David. Een handeling van het Schotse parlement in 1469 bevestigde zijn beperking tot de erfgenaam
van de troon van Schotland. Sinds de 1603 Unie van de Kronen is de titel naast het Hertogdom van Cornwall afgedaald, en de Prins werd Hertog van Rothesay
ten tijde van toen zijn moeder Elizabeth het nieuwe staatshoofd werd.

Earl of Carrick and Baron of Renfrew:


Andere titels van de Schotse peerage geërfd door de erfgenaam tot de troon onder de 1469 Act.

Earl of Chester:


The Earldom is gemaakt door William The Conqueror, met de bedoeling dat de graaf alle oorlogachtige activiteiten van de Welsh in het oog houdt.
Het keerde terug naar de Kroon in 1237 en werd doorgegeven aan de toekomst Edward 1. Hij verleende het Earldom aan zijn zoon, Edward II, en
sindsdien is het graafschap van Chester naar elke Prins van Wales gegaan.

Lord of The Isles:


Deze oude titel, die werd gehouden door degenen die de Western Isles als vazallen van de koning van Schotland regeerden, werd in 1540 door
James V van Schotland aan de kroon geannexeerd om aan zijn erfgenamen te worden overgedragen.

Prince and Great Steward of Scotland:


Het erfelijke kantoor van Great (of High) Steward dateert uit de 12e eeuw. De 1469 Act bevestigde dat de titel zou moeten gaan naar
"de eerstgeboren prins van de koning van Schotland voor altijd".

Studie


Op 10 mei 1955 kondigde Buckingham Palace aan dat Prins Charles naar school zou gaan, in plaats van een privéleraar te hebben in het Paleis zoals
eerdere erfgenamen van de troon. Prins Charles heeft 18 maanden privéles gehad op het Paleis van zijn gouvernante Catherine Peebles. Prins Charles
ging naar de onafhankelijke dagschool Hill House School voor meisjes en jongens in de leeftijd van 3 tot 18 jaar vanaf 28 januari 1957.

Op 14 augustus 1957 kondigde Buckingham Palace aan dat Prins Charles naar Cheam, de voorbereidende school in Headley, nabij Newbury, Berks zou gaan.
Op 23 september 1957 begint Prins Charles aan Cheam School in Berkshire tot 1 april 1962. Gedurende vijf jaar bij Cheam speelde Charles cricket voor
de First Eleven, deed mee aan voetbalspellen en rugbywedstrijden op school en nam deel aan amateurdrama's.
Hij werd benoemd tot hoofdjongen in zijn laatste jaar.

Prins Charles leerde ijs schaatsen op de Richmond Ice Rink en ontving een certificaat van verdienste in maart 1962.

Buckingham Palace kondigde op 23 januari 1962 aan dat The Prince of Wales naar Gordonstoun zou gaan, de openbare school aan de oevers
van de Moray Firth in Schotland. Op 1 mei 1962 ging Prins Charles naar Gordonstoun School.

De vader van Charles, de Hertog van Edinburgh, was een van de eerste leerlingen geweest toen de school in 1934 werd geopend door Dr. Kurt Hahn.
Dr. Hahn had een regime ontwikkeld dat gebaseerd was op het geloof in een egalitaire samenleving, met stevige principes van menselijk gedrag:
de sterke moet hoffelijk zijn voor de zwakken en service aan anderen is belangrijker dan zelfbediening.

In november 1965, toen hij een leerling was aan de Gordonstoun School, speelde Prins Charles de hoofdrol in het toneelstuk Shakespeare's Macbeth.

Van februari tot juli 1966 heeft Prins Charles doorgebracht in Timbertop, een afgelegen bijgebouw van Geelong Church of England Grammar School in Melbourne,
Australië. Tijdens zijn deelname aan Timbertop nam Chrales deel aan een schoolreisje naar Papoea-Nieuw-Guinea onder leiding van zijn geschiedenisleraar
Michael Persse. Na het zien van voorbeelden van de volkskunst van het Papoea-volk, uitte de Prins zijn bezorgdheid in een essay dat tradities gingen
uitsterven, een thema dat hij later in zijn leven opnam.

Toen de Prins terugkeerde naar Gordonstoun voor zijn laatste jaar, werd hij schoolvoogd of hoofdjongen
en kreeg hij na jarenlang samenleven zijn eigen studeerkamer.

In maart 1967 speelde Charles de Pirate King in een schoolproductie van Gilbert en Sullivan's Pirates of Penzance.

Charles deed examen in GCE O Levels Engels taal, Engels literatuur, Latijn, Frans en geschiedenis - en later wiskunde.
Hij behaalde zijn A Levels in juli 1967, kreeg een B in de geschiedenis en een C in het Frans, en kreeg ook een onderscheiding
in een optioneel speciaal artikel uit de geschiedenis.

Prins Charles ging naar de universiteit in plaats van rechtstreeks naar de strijdkrachten en in de herfst van 1967
arriveerde hij aan het Trinity College in Cambridge.

Op 8 oktober 1967 begon Prins Charles op het Trinity College (Cambridge) met de studie archeologie en de fysieke en sociale antropologie. In maart en april
1968 bracht de Prins van Wales tijd door met het bestuderen van archeologische vindplaatsen in Frankrijk en het deelnemen aan opgravingen in Jersey.

Op 8 april 1968 werd aangekondigd dat Prins Charles had besloten om vanaf het volgende academische jaar vanaf oktober
van archeologie en antropologie naar geschiedenis over te schakelen.

In zijn eerste examen in Cambridge, waarvan de resultaten op 14 juni 1968 werden gepubliceerd, kreeg de Prins een 2: 1 in het eerste
deel van de examens archeologie en antropologie.

In april 1969 verliet de Prins van Wales Cambridge om een termijn door te brengen aan het University College of Wales in Aberystwyth,
waar hij Welsh en de geschiedenis van het Prinsdom studeerde. Prins Charles verliet de University College of Wales in juni 1969,
een week voor zijn Investituur als Prince of Wales door Koningin Elizabeth in Caernarfon op 1 juli 1969.

Als onderdeel van de sociale kant van het universitaire leven trad Prins Charles toe tot Trinity's dramagroep, de Dryden Society, in november 1968
en verscheen in twee van de jaarlijkse revues van de Society. In de revue van 1970, Quiet Flows the Don, speelde Charles een sportcommentator,
een antiekexpert en een weersvoorspeller en speelde in een andere rol die van een kerkvader in de productie van Joe Orton's zwarte komedie Erpingham Camp.

Op 10 maart 1970 vloog Prins Charles van Heathrow Airport naar Nieuw-Zeeland, Australië en Japan om deze te bezoeken en keerde terug op 15 april
voor de start van zijn laatste termijn bij Trinity. Andere koninklijke opdrachten gedurende het laatste jaar van de Prins in Cambridge waren het
bijwonen de State Opening of Parliament, formeel geïntroduceerd in de House of Lords en het bijwonen van zijn eerste Privy Council.

Op 12 mei 1970 hief Prins Charles in het openbaar enkele van zijn zorgen op over het milieu en de instandhouding die de komende decennia centraal
zouden blijven staan in zijn denken. In zijn debuut tijdens een debat in Cambridge Union, sprak hij met de motie: "Dit huis gelooft dat technologische
vooruitgang de individualiteit van de mens bedreigt en zijn meester wordt". De prins maakte duidelijk dat hij niet formeel voor of tegen de motie was.
"Ik zit in een enigszins moeilijke positie," zei hij. Hij uitte zijn bezorgdheid over de mate waarin mensen een schepsel van technologie zijn geworden
en over de vervuiling die het gevolg zou kunnen zijn, en suggereerde dat er soms behoefte was aan het doel van nieuwe ontwikkelingen om in twijfel te
worden getrokken.

Op 23 juni 1970 ontving de Prins van Wales - de eerste Erfgenaam van de Troon die ooit een diploma behaalde - een 2: 2.
Op 2 augustus 1975 keerde Zijne Koninklijke Hoogheid, die een helikopter van de Royal Air Force bestuurde, terug naar Cambridge om zijn MA te ontvangen.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Militaire carrière


Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Charles begon zijn loopbaan bij de strijdkrachten in maart 1971, toen hij vier maanden lang
een verbintenis aanging met de RAF in Cranwell, Lincolnshire. De Prins had zijn privé vliegbrevet al behaald en vloog op 8 maart
naar Cranwell in een tweemotorig Basset of The Queen's Flight om een voortgezette opleiding te beginnen om zich te kwalificeren als jukpiloot.
Flight Lieutenant De Prince of Wales ontving zijn RAF-vleugels op RAF Cranwell op 20 augustus 1971.

Op 15 september 1971 sloot Prins Charles zich aan bij het Royal Naval College, Dartmouth, in het kader van de afgestudeerde ingang regeling,
als waarnemend sub-luitenant. De Hertog van Edinburgh en zijn oudoom Lord Mountbatten waren beiden in Dartmouth geweest. Bijna twee maanden
later vloog Prins Charles in een troep-dragende RAF Britannia om zich bij de torpedojager HMS Norfolk in Gibraltar aan te sluiten. Terwijl hij
trainde voor zijn bridgewachtcertificaat, woonde Prins Charles een eendaagse cursus bij om te ontsnappen aan een onderzeeër bij HMS Dolphin, Gosport.
Dit omvatte een oefening waarbij hij werd vrijgelaten uit een kamer 100 voet onder het oppervlak van een watertank. In februari 1972 woonde Prins Charles
een eendaagse cursus bij in de onderzeeër HMS Churchill. Tijdens de volgende twee en een half jaar, woonde de Prins een cursus van vier maanden in
Portsmouth bij en diende op nog vier schepen.

Een 1974 Pacific-reis op het fregat HMS Jupiter omvatte oproepen naar Singapore, Nieuw-Zeeland, Tonga, West-Samoa, Honolulu,
San Francisco, Acapulco en Bermuda. Op 1 mei 1973 werd de Prins van Wales gepromoveerd tot waarnemend luitenant.

Op 2 september 1974 trad Prins Charles toe tot het Royal Naval Air Station Yeovilton voor helikoptervliegtraining voordat hij werd toegewezen aan
845 Naval Air Squadron als piloot aan boord van de commando-carrier HMS Hermes. Na een luitenantscursus aan het Royal Naval College, Greenwich,
kreeg de prins het bevel over zijn eigen schip; de mijnenjager HMS Bronington, voor de laatste tien maanden van zijn actieve dienst in de Royal Navy
eindigend op 15 december 1976. In januari 1977 werd hij gepromoveerd tot de rang van commandant voordat hij zijn actieve Royal Naval-dienst later
dat jaar beëindigde.

Op zijn 40e verjaardag in 1988 werd Prins Charles opnieuw gepromoveerd tot kapitein bij de Royal Navy en Group Captain bij de RAF. Op 14 november 1998
kondigde het Ministerie van Defensie aan dat de Prins van Wales was gepromoveerd tot een '2-sterren'-rang in alle drie de diensten (admiraal van de
achtervolging, generaal-majoor en luchtmaarschalk) om samen te vallen met zijn 50ste verjaardag. Prins Charles werd opnieuw gepromoveerd in alle drie
de Services op zijn 54ste verjaardag in 2002 en werd viceadmiraal bij de Royal Navy, Air Marshal bij de RAF en luitenant-generaal bij het leger.
In 2006 werd Prins Charles gepromoveerd tot admiraal bij de Koninklijke Marine, generaal bij het leger en luchtmaarschalk bij de Royal Air Force.

De eerste Colonelcy-in-Chief van de prins was van The Royal Regiment of Wales, waaraan hij op 1 juli 1969 werd benoemd - de dag van zijn Investiture
als Prince of Wales in Caernarfon Castle. Op 1 maart 1975 werd de Prins van Wales kolonel van de Welsh Guards, sinds die tijd heeft hij deelgenomen
aan de jaarlijkse Trooping the Color-ceremonie op Horse Guards Parade, die de officiële verjaardag van Hare Majesteit de Koningin markeerde.
Elk jaar draagt de prins het ceremoniële uniform van kolonel van de Welsh Guards.

Toen hij op 11 juni 1977 benoemd werd tot kolonel-in-chief van het Parachutistenregiment, een paar maanden voordat hij 30 jaar oud was, heeft Charles
gevraagd om deel te mogen nemen aan de parachute training. De prins vond dat hij niet "in de ogen kon kijken" of het beroemde baret- en vleugelsembleem
van het parachute-regime kon dragen, tenzij hij de cursus had gedaan. Later zei hij: "Ik voelde dat ik vanaf het front moest leiden, of op zijn minst
in staat zou zijn om sommige dingen te doen die men van anderen verwacht voor het land".

Door de jaren heen heeft Prins Charles sindsdien banden gesloten met twintig Army Regiments and Formations, evenals connecties met twee Naval formaties,
deze links zijn met organisaties van zowel de Britse strijdkrachten als een aantal Commonwealth-landen. Prins Charles is ook Honorary Air Commodore van
R.A.F. Valley, in Noord-Wales. Bovendien heeft Prins Charles senior militaire rangen in alle drie de diensten van de U.K, Canadese en Nieuw-Zeelandse
strijdkrachten.

Op 16 juni 2012 werd de Prins van Wales benoemd tot veldmaarschalk, admiraal van de vloot en maarschalk van de R.A.F. in de drie Britse strijdkrachten.
Meer recent, in mei 2015 werd Zijne Koninklijke Hoogheid Commodore-in-Chief van de Canadese Fleet Atlantic en in augustus 2015 werd er een gelijkwaardige
positie in de Nieuw-Zeelandse strijdkrachten nagelaten aan die van de Prins in het Britse leger.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Clarence House

Hobby's Kroonprins Charles


Kroonprins Charles die als kind piano leerde spelen, zong in het koor van Gordonstoun School, die hij van 1962 tot 1967 bijwoonde,
en nam deel aan verschillende openbare uitvoeringen. Op 1 maart 1964 speelde de prins tijdens een schoolconcert van religieuze muziek
in de kathedraal van St Giles, Edinburgh, de trompet in het Gordonstoun-orkest.

Tijdens zijn verblijf in Timbertop, de afgelegen landelijke vestiging van Geelong Church of England Grammar School in Melbourne
sloot Charles zich aan bij een brasstrio. Van februari tot juli 1966 bezocht Charles Timbertop.

In maart 1967 speelde Charles de Pirate King in een schoolproductie van Gilbert en Sullivan's Pirates of Penzance.

Kroonprins Charles speelde de cello tijdens een ander Gordonstoun-concert in St Giles's, en tijdens een
liefdadigheidsconcert met het Elgin-orkest in het stadhuis van Elgin op 29 maart 1967.

Terwijl Kroonprins Charles student was in Cambridge, speelde hij de cello in een symfonie-concert van het Trinity College Orchestra op 4 december 1967.

In juni 1978 The Prince of Wales zong met de Bach Choir, waarvan hij voorzitter is, in een uitvoering van Händels Coronation Anthems
in St George's Chapel, Windsor Castle, onder leiding van Sir David Willcocks. De Prins, bespeelde de basgitaar, voegde zich opnieuw bij het koor
voor een uitvoering van de mis van Bach in B Minor in de Royal Albert Hall, Londen, op 21 maart 1985, ter gelegenheid van het
300-jarig jubileum van de geboorte van Bach.

Kroonprins Charles is beschermheer van meer dan 70 kunstorganisaties, waaronder: de Royal College of Music; de Koninklijke Opera;
de Royal Shakespeare Company; de Royal Television Society; het Philharmonia-orkest en koor; Welsh National Opera;
het Royal Welsh College of Music and Drama; Het Koninklijk Conservatorium van Schotland en The Royal Academy Trust.

Kroonprins Charles is zich zeer bewust van het potentieel van de kunsten om kansen te creëren en levens te veranderen. Hij richtte een
liefdadigheidsinstelling, Children and the Arts, op, specifiek om de toegang tot de kunsten te verbeteren voor jongeren die anders misschien
niet de kans zouden krijgen. Hij richtte ook The Prince's Foundation School of Traditional Arts op, om de principes en technieken van de
traditionele kunsten van 's werelds grote beschavingen te onderwijzen, en in 2000 richtte hij The Royal Drawing School op om de standaard en het
profiel van tekenen door middel van lesgeven en oefenen te verhogen.

Prins Charles is een fervent aquarellist en schildert wanneer zijn schema dit toelaat. De interesse van Charles begon in de jaren 70 en 80 toen
hij werd geïnspireerd door Robert Waddell, die zijn kunstmeester was in Gordonstoun in Schotland. Na verloop van tijd, ontmoette Charles vooraanstaande
kunstenaars zoals Edward Seago, met wie hij waterverftechniek besproken en ontving verdere lessen van John Ward, Bryan Orgel en Derek Hill.
De koninklijke familie heeft een traditie van tekenen en schilderen en het werk van de Prins van Wales kwam voor het eerst in de openbaarheid
op een tentoonstelling in 1977 in Windsor Castle, met andere Koninklijke kunstenaars waaronder Koningin Victoria, de Hertog van Edinburgh
en de Hertog van York. De Prins schildert in de open lucht en maakt het schilderij in één keer af. Zijn favoriete locaties zijn
The Queen's landgoed in Balmoral in Schotland en Sandringham House in Norfolk, Engeland. Soms schildert de Prins tijdens zijn skivakantie,
en tijdens reizen overzee wanneer mogelijk. Het copyright van de aquarellen van Kroonprins Charles behoort toe aan A. G. Carrick Ltd,
een trading arm van The Prince's Charities Foundation. De naam gebruikt twee van de vier christelijke namen van de prins - Arthur en George - en
een van zijn titels, de graaf van Carrick. In de loop der jaren heeft Charles ingestemd met tentoonstellingen van zijn aquarellen en van lithografieën
die van hen zijn gemaakt, met dien verstande dat elk inkomen dat zij genereren naar de Prins van Wales's Charitable Foundation gaat.
Geld van de verkoop van de litho's gaat ook naar de Stichting maar de schilderijen zelf zijn nooit te koop.
Charles is geïnteresseerd in het verzamelen van kunst en geeft af en toe opdrachten voor schilderijen en sculpturen.
In de jaren tachtig begon Charles jonge Britse kunstenaars uit te nodigen om hem te vergezellen op officiële buitenlandse reizen en
hun indrukken vast te leggen, een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt.
In 2017 werd aangekondigd dat The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall gezamenlijke Patrons of Watercolor World zullen worden, een
initiatief dat digitale toegang tot duizenden aquarelschilderijen mogelijk zal maken.

Prins Charles kreeg interesse in skiën op de leeftijd van 14 jaar. Later kwam daar ook bij waterskiën, surfen, zeilen, windsurfen en duiken.
Ook speelde Prins Charles geregeld polo en deed hij aan Paardren jockey. Tot november 2005 heeft de prins geld ingezameld voor het goede doel
door polo te spelen. Hij besloot zich terug te trekken uit het spel nadat hij het meer dan 40 jaar had gespeeld.

Prins Charles geniet van tuinieren, vooral in zijn biologische tuin op Highgrove. Wanneer Charles in Birkhall, hun thuis in Schotland, verblijft
samen met Hertogin Camilla genieten ze van vissen, wandelen en langlaufen op het platteland en beiden hebben een passie voor tuinieren en schilderen.

Prins Charles is een auteur. Hij schreef The Old Man of Lochnagar, gebaseerd op verhalen die hij zijn jongere broers vertelde die opgroeiden.
Hij heeft ook boeken geschreven over de natuurlijke wereld en het milieu, waaronder 'Harmony' en 'Climate Change', een Ladybird Expert Book.

In 1975 werd Prins Charles lid van de Magic Circle, een vereniging van toneelgoochelaars die in 1905 in Londen werd opgericht, nadat hij zijn
auditie met een "beker en ballen" -truc had doorstaan.

De Prins houdt Burford Brown en Maran kippen in zijn tuin in Highgrove House in Gloucestershire.

Eerste huwelijk met Diana Frances SpencerFoto: Mario Testino

The Honourable Diana Frances Spencer werd geboren op 1 juli 1961 als dochter van Burggraaf John Spencer (24 januari 1924 – 29 maart 1992) en
Frances Ruth Burke Roche (20 januari 1936 – 3 juni 2004, dochter van Maurice Burke Roche, 4th Baron Fermoy) op Park House op Sandringham Estate in Norfolk.


Foto: The British Monarchy

De vader van Diana was Viscount Althorp / Burggraaf Althorp en was stalmeester van Koning George VI van 1950 tot 1952 en
van Koningin Elizabeth II van 1952 tot 1954. Op 9 juni 1975 werd Burggraaf Althorp de nieuwe 8th Earl Spencer / 8ste Graaf Spencer.
Op 1 juni 1954 huwt John Spencer met Frances Ruth Burke Roche. In 1967 gaan John en Frances uit elkaar en in 1969 is het huwelijk ontbonden.
Op 14 juli 1976 huwt John Spencer met Raine, Countess of Dartmouth (echte naam: Raine McCorquodale (enig kind van romanschrijfster Barbara Cartland).
Frances Ruth Burke Roche hertrouwde op 2 mei 1969 met Peter Shand Kydd en scheidde van hem in 1990.

De Spencers waren bloedverwanten van Koning Henry VII en de hertogen van Marlborough, Devonshire en Abercorn.
Ook stamden ze af van president Franklin D. Roosevelt. Vanaf 1486 was John Spencer schapenhandelaar op Althorp House in Northamptonshire.
John werd in 1519 door koning Henry VIII geridderd en werd Sir John Spencer en verwierven zo een familiewapen. Het was 239 jaar na zijn dood
dat een afstammeling van Sir John Spencer, ook John Spencer genaamd, kreeg op 3 april 1761 door Koning George III, de titel Baron Spencer van Althorp
en Viscount Spencer en kreeg op 1 november 1765 de titel Viscount Althorp en Earl Spencer.
De volgende eeuwen bekleedden de Spencers verschillende staats-en hof functies. De Spencers hebben verschillende functies
bekleed aan het Britse Hof als hofdame of opperstalmeester. Ook de familie van Diana’s moeder had connecties met het Britse Hof.
Diana’s grootvader Maurice Fermoy, 4th Baron Fermoy, kreeg door zijn vriendschap met Koning George VI het Park House in Norfolk toegewezen.
Meer recent was Diana's grootmoeder, Lady Fermoy, een goede vriend en hofdame van Koningin Elizabeth The Queen Mother. Diana's vader diende
als opperstalmeester aan zowel Koning George VI als Koningin Elizabeth II.

Af en toe kwamen de Prinsen Andrew en Edward een middagje spelen, maar dat was echt niet elke dag. De kinderen Spencer zagen er tegenop als ze
werden uitgenodigd in de winterresidentie van Koningin Elizabeth II. De kinderen Spencer zagen hun ouders één uur in de morgen en rond thee tijd.

De scheiding van de ouders van Diana was erg pijnlijk voor haar en haar broertje Charles en ook voor haar oudere zussen. De kinderen gingen
bij hun vader in Park House wonen. Telkens waren er nieuwe kindermeisjes, wat de kinderen geen goed gevoel gaf. De kinderen Spencer waren
fel tegen het huwelijk van hun vader met Raine en daarom waren de kinderen niet aanwezig op de bruiloft.

In 1975 verhuisde de familie naar de Spencer-stoel in Althorp (een statig huis uit 1508) in Northamptonshire, in de
Engelse Midlands toen de 7de graaf Spencer was overleden, haar Diana’s grootvader. Diana kreeg de titel Lady Diana.

In 1978 leed Graaf Spencer aan een hersenbloeding die hem in coma achterliet en hem bijna zijn leven kostte.
In de maanden die volgden, kreeg Raine het recht om zijn leven te redden omdat ze haar man de hele dag en elke dag
beter in het ziekenhuis verpleegde. Ze ging ook tot het uiterste met betrekking tot het kopen van een niet-getest medicijn
uit het buitenland. Indertijd werd echter gezegd dat Raine de kinderen verhinderde hun vader te zien terwijl hij herstelde.
Na de lange ziekte van John Spencer ging Raine Althorp opnieuw inrichten en dit zorgde voor argwaan bij de Spencer-kinderen.
Op 29 maart 1992 overleed Lord John Spencer plotseling aan een hartaanval op 68-jarige leeftijd.
Direct na zijn dood werd Raine uit Althorp getrapt door de huidige Graaf Charles Spencer.

Net na het stranden van het huwelijk met Kroonprins Charles kwam Diana weer in contact met Raine en nodigde haar uit voor het diner.
Sinds dat moment verzoenden de twee vrouwen zich en werden ze vertrouwelingen. Raine stierf na een kort ziekbed op 21 oktober 2016.

Diana begon haar schooltijd op de Riddlesworth Hall in Diss, Norfolk, en ging vervolgens in 1974 op kostschool op West-Heath, in de buurt van Sevenoaks, Kent.
Op school liet ze een bepaald talent zien voor muziek (als een volwaardige pianist), dans- en huishoudelijke wetenschap, en kreeg de school de prijs voor
het meisje dat de school en haar schoolgenoten maximaal hielp. Ze verliet West Heath in 1977 en ging naar school in het Institut Alpin Videmanette in Rougemont,
Zwitserland, dat ze verliet na de paasperiode van 1978.

Voor de 18de verjaardag van Diana kreeg ze van haar ouders een appartement met drie slaapkamers in een herenhuis aan de Coleherne Court 60 in Londen in 1979.
Ze woonde hier samen met drie vriendinnen. Voor een tijdje zorgde ze voor het kind van een Amerikaans koppel en werkte ze als kleuterschoolleidster aan de
Young England School in Pimlico. Ze leerde de kinderen schilderen, tekenen en dansen en deed mee met de spelletjes die daar gespeeld werden. Ook haalde ze
haar rijbewijs. Diana leidde in Londen een rustig leventje. Diana rookte niet en dronk geen alcohol. Ze hield van lezen, televisie kijken, bezoeken van
vrienden en uit eten gaan in bescheiden restaurants. De weekends bracht ze door bij haar vader op Althorp. Diana had geen volle weekagenda en dat vond haar
zus Sarah niks. Diana moest bij haar zus Sarah gaan schoonmaken, wat ze ook deed. Diana en haar vriendinnen haalden in hun woonbuurt vaak kattenkwaad uit.

Als buren op Sandringham tot 1975, hadden de families van Prins Charles en Diana elkaar al vele jaren ontmoet. Lady Diana en Prins Charles ontmoeten elkaar weer toen
Charles werd uitgenodigd om een weekend in Althorp in november 1977 bij te wonen, Prins Charles ging toen met haar zus Sarah. De relatie van Charles en Sarah ging snel uit,
maar toch werden Sarah en Diana bij Charles uitgenodigd. In de zomer van 1979 kreeg Diana onverwacht een uitnodiging voor een Koninklijk feest op Sandringham ter
gelegenheid van een jachtweekend in februari 1989. In juli 1980 werd Diana uitgenodigd voor een weekend bij commandeur Robert de Pas, een vriend van Prins Philip. Tijdens
dit weekend reed Diana naar het nabij gelegen Cowdray Park om Prins Charles te zien poloën. Na de wedstrijd was er een barbecue bij Robert de Pass waarbij Charles en Diana
de hele avond met elkaar spraken. Ze raakte een gevoelige snaar toen ze het had over Lord Mountbatten, plots had Charles aandacht voor haar. Vanaf dit moment begon de
“romance” tussen Charles en Diana. Prins Charles belde Diana elke dag om haar te vragen of zij hem gezelschap wilde houden bij een wandeling of barbecue.

Tijdens een vis-uitje werden Charles en Diana opgemerkt door een royaltyjournalist. Vanaf dit moment had Diana geen privé leven meer.
Verslaggevers hielden haar dag en nacht in de gaten bij haar appartement. Diana vroeg hulp aan Buckingham Palace maar die lieten haar stikken.
Tijdens de afspraakjes met Charles was Camilla vaak aanwezig. Camilla scheen over alles op de hoogte te zijn. Diana begon te twijfelen.
Toch geloofde Diana écht dat Charles verliefd op haar was. Tijdens de afspraakjes noemde Diana, Prins Charles, Sir. Charles noemde haar bij haar voornaam Diana.

Prins Charles vroeg Diana op 6 februari 1981 officieel ten huwelijk.
Op 24 februari 1981 wordt officieel de verloving van Lady Diana Spencer met Kroonprins Charles bekend gemaakt.
Charles zei toen tegen de pers: “Wat verliefd zijn dan ook mag betekenen.”


Foto: The British Monarchy

Het huwelijk van Diana en Prins Charles vond plaats op 29 juli 1981 in St. Paul's Cathedral in Londen. De trouwjurk was ontworpen door David en Elizabeth Emanuel.


Foto: The British Monarchy


Foto: https://www.facebook.com/royallifemagazine/

Prinses Diana en Kroonprins Charles krijgen samen twee kinderen:
- Prins William Arthur Philip Louis (21 juni 1982) is gehuwd op 29 april 2011 met Catherine Elizabeth Middleton.
- Henry (Harry) Charles Albert David (15 september 1984) is gehuwd op 19 mei 2018 met Rachel Meghan Markle.


Foto: The British Monarchy / Geboorte Prins William


Foto: The British Monarchy / Geboorte Prins Harry


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Daily Mail

Prinses Diana vond dat haar zoons open moesten zijn over hun gevoelens. Ze nam ze mee naar liefdadigheidsinstellingen en gaf ze liefde en warmte.
Charles Spencer beschreef William als een verlegen, intelligente en beheerste jongeman. William voelde zich verantwoordelijk en rustig voor zijn leeftijd.
Harry was ondeugend. Prinses Diana vond dat haar zoons een normaal mogelijk leven moesten hebben en nam ze mee naar de bioscoop, naar hamburgertenten
en ging met ze naar pretparken. Tegenover zijn zoons was Kroonprins Charles liefdevol.

Hoewel Prinses Diana beroemd was voor haar stijl en nauw verbonden was met de modewereld, de patronen en het verhogen van het profiel van de
jongere Britse ontwerpers, was ze het best bekend om haar liefdadigheidswerk. Tijdens haar huwelijk was Prinses Diana voorzitter of beschermheer
van meer dan 100 goede doelen. Prinses Diana deed veel werk ten behoeve van daklozen en ook voor mensen met een handicap, kinderen en mensen met
HIV / Aids bekend te maken. Prinses Diana opende haar post zelf en schreef persoonlijke bedankkaartjes aan mensen terug.

Na het huwelijk gingen Prins Charles en Prinses Diana wonen op Highgrove House, Tetbury, Gloucestershire met een appartement op Kensington Palace in Londen.
Maar het huwelijk was geen succes, Charles bleef zijn vroegere geliefde Camilla Parker-Bowles ontmoeten en Diana begon ook buitenechtelijke relaties.
Diana kreeg boulimia en een postnatale depressie na de geboorte van Prins William.

In juni 1992 kwam de biografie Diana: Her True Story in Her Own Words uit van Andrew David Morton. In het geheim heeft Prinses Diana met hem
samengewerkt om deze biografie tot stand te krijgen. Hiermee werd de oorlog tussen Charles en Diana openlijk verklaard via de pers.

Op 9 december 1992 werd bekend dat de Prins en Prinses van Wales van plan zijn om te scheiden. Prinses Diana ging wonen en werken in Kensington Palace en Prins Charles
ging werken op St James's Palace en bleef op Highgrove wonen. Zowel Prins Charles als Prinses Diana gingen verbouwen. Niets mocht meer herinnerd worden aan hun tijd samen.
Paul Burrel verhuisde met Diana mee naar Kensington Palace als haar persoonlijke butler.

In 1993 lekte een telefoongesprek van Charles met Camilla uit waarin Charles gezegd zou hebben dat hij de tampon van Camilla wilde zijn.

In het voorjaar van 1993 bood Graaf Charles Spencer een tuinhuis aan op het landgoed Althorp. Echter kwam hij op dit
besluit terug omdat Diana nu een publiek figuur was. Een hele tijd was de relatie tussen broer en zus slecht.

In 1993 werd Diana uitgeput door de kritiek van binnen en buiten het paleis. Ook werd ze gek van alle fotografen.
Op 3 december 1993 kondigde Diana een tijdelijke terug trekking uit het openbare leven aan. Na een aantal maanden kwam ze weer terug.

In november 1995 gaf Prinses Diana een televisie interview waarin ze sprak over haar ongelukkigheid in haar persoonlijke leven en de druk van haar publieke rol.
In dit interview zei Diana de beroemde zin: “Het huwelijk bestond uit drie personen en daarom was het iets te vol”. In het interview gaf Diana toe dat zij een
aantal jaren een relatie had met James Hewitt tijdens haar huwelijk met Prins Charles, toen duidelijk werd dat Charles de relatie met Camilla niet wilde verbreken.
De relatie met James Hewitt liep stuk omdat hij naar de pers ging om zijn verhaal te doen van hun affaire.

Na dit interview schreef Koningin Elizabeth aan Charles en Camilla dat ze liever had dat ze zo snel mogelijk gingen scheiden en dat de ruzie
niet via de pers moest gaan. Deze tussenkomst zorgde ervoor dat de onderhandelingen tussen de advocaten van beide partijen begon.

Op 28 februari 1996 had Diana ingestemd met een onbetwiste scheiding. Diana zal betrokken blijven bij alle beslissingen die betrekking hebben op haar kinderen.
Volgens de voorwaarden van de scheiding zag Diana haar zoons om de week in het weekend als de schoolvakanties dat toelieten. Diana haalde haar zoons dan altijd zelf
op uit hun scholen. Ze wilde dat de politie bescherming werd ingetrokken want ze wilde vrij zijn. Maar ze besefte niet dat ze de moeder was van de troonopvolger
en een makkelijk doelwit was voor terroristen en agressieve fotografen. Diana zal op Kensington Palace blijven wonen en haar kantoor zal zijn op St. James’s Palace.
Op 15 juli 1996 werd Prins Charles een scheiding van tafel en bed verleend. Op 28 augustus 1996 kwam de definitieve schikking van de rechter.

De definitieve scheiding schonk Diana veel vrijheid, om eindelijk zichzelf te kunnen zijn. Na haar echtscheiding kondigde Prinses Diana haar ontslag aan van
meer dan 100 liefdadigheidsorganisaties en deed afstand van afspraken met militaire eenheden. Prinses Diana bleef nog verbonden aan zes liefdadigheidsinstellingen:
Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital, The Leprosy Mission, National AIDS Trust, and the Royal Marsden Hospital. Zij vervolgde haar
werk met de Britse Rode Kruis Anti-Personnel Land Mines Campaign, maar werd niet meer als beschermvrouw vermeld.


Foto: Mario Testino

Van de zomer van 1995 t/m juni 1997 had Prinses Diana een relatie met Hasnat Ahmad Khan, een Britse Pakistaanse hart- en longchirurg.
In maart 2008 heeft Hasnat Khan bekend gemaakt in een schriftelijke verklaring dat Diana en hij het hadden over trouwen. Omdat Hasnat
de media aandacht in Groot-Brittannië niet aankon overwoog hij om Diana mee te nemen naar Pakistan.
Prinses Diana kon het niet aan om naar Pakistan te verhuizen.

In juli 1997 zou op Highgrove een feest gegeven worden voor de 50ste verjaardag van Camilla. Diana besloot om niet heen te gaan. Diana ging in op een oude
uitnodiging van Mohamed Fayed (27 januari 1929) en zijn tweede vrouw en kinderen, om vakantie te komen vieren. Mohamed Fayed was van 1985 tot 2010 eigenaar
van het Britse warenhuis Harrods en was tot 2013 de eigenaar van de Engelse voetbalclub Fulham Football Club. Mohamed Fayed is sinds 1979 eigenaar van
Ritz Hotel in Parijs. Emad El-Din Mohamed Abdel Mena'em Fayed, beter bekend als Dodi Fayed (15 april 1955), de oudste zoon van Mohamed en zijn eerste vrouw,
voegde zich enkele dagen later bij het gezelschap. In 1986 trouwde Dodi Fayed met model Suzanne Gregard, maar het paar scheidde na acht maanden huwelijk.
Toen Dodi in contact kwam met Diana was hij net verloofd met model Kelly Fisher. Dodi Fayed was een student aan het Collège Saint Marc, Institut Le Rosey
in Zwitserland en rondde zijn opleiding af op de Militaire Academie van Sandhurst. Na het voltooien van zijn opleiding, diende hij als attaché bij de
Verenigde Arabische Emiraten ambassade in Londen. Daarna ging hij werken als filmproducent. Eigenlijk was Dodi een man met veel verdriet, hierdoor vonden Dodi en
Diana elkaar. Dus zijn verloving werd afgebroken en Dodi ging verder met Diana. Dodi overspoelde Diana met cadeautjes en daar voelde Diana zich niet prettig bij.

Mohamed Fayed begon enige tijd "Al-Fayed" te gebruiken in plaats van "Fayed". Sommigen gaan ervan uit dat Fayed's toevoeging van "Al-" aan zijn naam een
aristocratische oorsprong impliceert, zoals "de" in het Frans of "von" in het Duits, hoewel Al- niet dezelfde sociale connotaties heeft in het Arabisch.

Op 21 augustus 1997 gingen Dodi Fayed en Diana aanboort van Jonikal, het jacht van Mohamed Fayed, om vakantie te houden. De vakantie werd in Parijs afgesloten
in het Ritz Hotel in Parijs. In het hotel had Diana haar laatste gesprek met haar zoontjes William en Harry. Dodi en Diana waren van plan om naar het appartement
van Dodi aan de Champs-Élysées. Van te voren zouden ze uit eten gaan bij restaurant Le Benoit vlakbij Centre Pompidou. Op 30 augustus 1997 om 19.00 uur maakten
Dodi en Diana een rit naar Dodi’s appartement. Doordat er teveel paparazzi was besloten ze niet in het restaurant te eten maar terug te keren naar het Ritz Hotel.
Intussen werd Henri Paul gebeld om hen na het diner weg te brengen naar het appartement van Dodi. Op die avond had Henri Paul al drie uur geen dienst meer.
De fotografen werden steeds ongeduldiger en luidruchtiger.

Op 31 augustus 1997 om 00.20 uur scheurde de Mercedes S280 met Henri Paul, Dodi Fayed, Prinses Diana en Trevor Rees-Jones weg vanaf de dienstingang aan
de achterzijde van het hotel. Ze werden achterna gezeten door de paparazzi. Henri Paul reed met een snelheid van 160 kilometer per uur. Henri Paul reed
door een rood stoplicht bij de Place de la Concorde en reed in volle vaart richting het aquaduct van Place de l’Alma. Om 00. 54 reed de Mercedes met 135
tot 150 kilometer per uur de vaag verlichte tunnel in. Henri Paul verloor de macht over het stuur. De Mercedes botste frontaal op een onbeschermde
betonnen pilaar die de rijbanen scheidde, tolde rond en kwam met de neus in de verkeerde richting tot stilstand. Dodi Fayed en Henri Paul waren op slag dood.
Trevor Rees-Jones, die een gordel droeg, had kritieke verwondingen en kwam twee weken later bij bewustzijn. Diana zat bekneld in de ruimte tussen de voorstoelen
en achterbank en was dodelijk verwond en bewusteloos.

De fotografen waren er als eerste bij en maakte foto’s van het ongeluk. Hierna kwam er medische hulp.

De medische hulpdiensten hadden een uur nodig om de toestand van Diana stabiel te krijgen en haar uit het wrak te halen voordat ze naar het Hôpital de la Salpêtrière.
Bij aankomst in het Hôpital de la Salpêtrière was het al te laat. Diana had zware verwondingen aan haar hoofd en borst opgelopen en hoewel de artsen alles
in het werk stelden, wisten ze dat het al te laat was.

Om 03.00 uur (Engelse tijd) op 31 augustus 1997 werd Prinses Diana doodverklaard. In de avond van 31 augustus 1997 landde het lichaam van Prinses Diana
aan op luchtmachtbasis Northolt. Prins Charles en haar zussen hadden haar lichaam terug gebracht naar Londen. Prinses Diana lag opgebaard in de Chapel Royal
in St. James's Palace tot de nacht voor de begrafenis. Dodi Fayed werd meteen begraven op de begraafplaats Brookwood in Woking.

Er ontstond plotseling een massale rouw van de hele Britse bevolking, iedereen ging bloemen leggen bij haar huis. De reactie van de Koninklijke Familie op de dood
van Diana veroorzaakte veel verbazing en protest. Koningin Elizabeth II verbleef namelijk in haar vakantieverblijf Balmoral Castle. Haar besluit om niet onmiddellijk
naar Londen terug te keren of het publiek toe te spreken werd door velen bekritiseerd. Door sommigen werd het vreemde optreden van de Koninklijke Familie opgevat als
een tekort aan medeleven: het niet halfstok hangen van de vlag bij Buckingham Palace werd door veel kranten met woedende koppen afgekeurd. "Waar is onze Koningin?
Waar is haar vlag?" kopte The Sun. De koninklijke familie was verward over de openlijke rouw van duizenden mensen en wist niet goed om te gaan met deze gebeurtenissen.
De koninklijke familie wilde de rouw graag privé houden. Nadat de koningin was teruggekeerd naar Londen sprak ze via de televisie tot het volk.

Prinses Diana kreeg 6 september 1997 een staatsbegrafenis in Westminster Abbey. De grafkist was bedekt met de Koninklijke vlag en er zaten drie bloemstukken
op met een kaart met de tekst Mummy erop. In Westminster Abbey waren alleen familieleden en persoonlijke vrienden van de Prinses aanwezig. Op de dag van de
begrafenis begeleidde Prins Charles zijn twee zonen, tussen 15 en 12 jaar, toen ze achter de kist liepen van The Mall naar Westminster Abbey. Met hen mee
liepen The Duke of Edinburgh en de broer van Prinses Diana, Graaf Charles Spencer.

De laatste woorden van Charles Spencer (de broer van Diana) aan zijn lieve zus Diana tijdens de dienst van Diana in Westminster Abbey:
" Wij danken God voor de kleine zegeningen die hij ons heeft gegeven in deze moeilijke week, dat Hij Diana op haar mooist en stralendst heeft genomen,
op een moment dat ze plezier had in haar persoonlijke leven. Boven alles zijn wij dankbaar voor het leven van een vrouw, dat ik tot mijn trots mijn zusje
mag noemen, de unieke, gecompliceerde, buitengewone en onvervangbare Diana wier schoonheid, zowel innerlijk als uiterlijk, nooit uit onze geest zal verdwijnen."

Na de dienst is de kist naar haar voorouderlijke huis in Northamptonshire gebracht, waar zij is begraven op een eiland dat Round Oval heet, in het meer op het landgoed
Althrop. De hele wereld leefde op 6 september 1997 mee met de Britse Prinsen William en Harry en de familie van Diana om de dood van hun Prinses van de Harten te verwerken.

De kleren, brieven en andere papieren zijn verbrand, versnipperd of ingepakt en naar Althorp gebracht. De meubels van Diana zijn overgebracht naar St. James’s Palace
voor William en Harry of naar de Royal Collection op Windsor Castle. Uit angst voor souvenirjagers is alles uit Kensington Palace verwijderd. De brieven en kaarten
die Diana van het gewone volk kreeg zijn gearchiveerd. Om alles af te sluiten werd Diana’s naambordje van Kensington Palace verwijderd.

Na de dood van Diana ontstond de liefdadigheidsorganisatie Diana Memorial Fund, deze werd in 2013 opgeheven.

Het technisch onderzoeksteam Operation Paget bevestigde dat Henri Paul, Dodi en Diana geen veiligheidsgordel droegen op het moment van het ongeluk.
Een post-mortem verslag wees uit dat Diana, die niet meer bij was gekomen, waarschijnlijk 20 minuten na het ongeluk was overleden.

De butler Paul Burrel kreeg officieel ontslag na 21 jaar in dienst te zijn voor het Koninklijk Huis. Paul Burrel werd later beschuldigd dat hij persoonlijke
eigendommen van Diana had meegenomen, maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken na persoonlijk ingrijpen van Koningin Elizabeth II. In november 1997 is de
Royal Victorian Medal aan Paul Burrel uitgereikt voor zijn diensten aan de Koninklijke Familie. Paul Burrel heeft in 2003 zijn autobiografie gepubliceerd,
A Royal Duty, die zijn werk als butler van Prinses Diana en zijn hechte vriendschap met haar beschreef. Dit boek was een Londense en New York Times nummer
1 bestseller en verkocht meer dan 3 miljoen exemplaren wereldwijd. Zijn volgende book: The Way We Were – Remembering Diana, was ook een bestseller over de hele wereld.
Sinds 2001 heeft Paul Burrell een bloemenzaak in Farndon, Cheshire en in zijn vrije tijd verft hij aquarellen.

In 2003 dook er een brief van Diana op die 10 maanden voor haar dood was geschreven aan haar butler Paul Burrel, waarin ze schreef vermoedens
te hebben dat haar ex-man haar zou willen laten vermoorden door een auto-ongeluk te beramen. Het is vreemd dat Paul Burrell in 2003 pas met de
brief naar buiten kwam en het bestaan ervan niet eerder aan de Franse onderzoekers heeft meegedeeld. Deze brief is ook in zijn boek A Royal Duty te zien.
Doordat deze brief opdook onstonden er weer allemaal complottheorieën.

John Stevens, voormalig hoofd van de Metropolitan Police Service, leidde tussen 2004 en 2006 een onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Prinses Diana.
Op 14 december 2006, publiceerde het onderzoek haar vindingen in het rapport van Operation Paget. Uit het onderzoek is gebleken dat Henri Paul dronken was en
zelfs zo dronken dat hij drie keer zoveel alcohol in zijn bloed had als wettelijk was toegestaan. Hij had tevens een mengeling aan medicijnen ingenomen, waarvan
antidepressivum en de ander ter behandeling van alcoholisme. Als Henri Paul nuchter was geweest was de kans op een ongeluk heel klein. John Stevens voegde hieraan
toe dat Paul vrij was geweest, toen hij plotseling van Dodi terug moest komen die eiste dat hij reed. Hij zou niet, concludeerde het onderzoek, verwacht hebben te
moeten rijden toen hij begon met drinken die avond. Een onderzoek in zijn flat toonde geen bewijs voor iemand met een zware alcoholverslaving. Het onderzoek van
Lord Justice Scott Baker kwam op 7 april 2008 met de volgende conclusie: Diana en Dodi zijn om het leven gekomen als gevolg het niet dragen van een veiligheidsgordel
en van grove nalatigheid van Henri Paul en de paparazzi.


Foto: Mario Testino


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Mario Testino


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Hugo Burnand / The British Monarchy / https://www.royal.uk/


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Wapenschild Prinses DianaFoto: College of Arms / Wikipedia

Tweede huwelijk met Camilla Rosemary ShandFoto: Clarence House

Camilla Rosemary Shand wordt geboren in het King’s College Hospital London op 17 juli 1947 als dochter van Legerofficier Majoor Bruce Middleton Hope Shand
en The Honourable Rosalind Maud Shand- Cubitt (was de dochter van Roland Cubitt, 3rd Baron Ashcombe, en was een lid van de Britse aristocratie).

Camilla's grootouders waren Roland Cubitt, 3e Baron Ashcombe en Sonia Keppel. Sonia Keppel was de dochter van The Honorable George Keppel
(zoon van William Keppel, 7e graaf van Albemarle) en Alice Keppel - Edmonstone, dochter van Sir William Edmonstone, 4e Baronet). Alice Keppel,
de grootmoeder van Camilla, was de minnares van Koning Edward VII, de overgrootvader van Prins Charles, van 1898 tot de dood van Koning Edward in 1910.

Camilla is samen met Diana, Prinses van Wales en Sarah, Hertogin van York, een afstammeling van Koning Charles II van Engeland door één van zijn
buitenechtelijke kinderen, Charles Lennox, 1e Hertog van Richmond, zoon van Charles II en zijn minnares Louise de Kérouaille, Hertogin van Portsmouth.
Daarnaast is Camilla de achter-achter-achter-kleindochter van Sir Allan MacNab, die premier van de provincie van Canada vóór de Confederatie in 1867 was.

Camilla volgde onderwijs op de Dumbrells School, in Sussex en volgde daarna onderwijs aan de Queen's Gate School in South Kensington.
Hierna ging Camilla naar de Mon Fertile School in Zwitserland en studeerde ze aan het Institut Britannique in Parijs.

Op een evenement van een wederzijdse goede vriend werden Prins Charles en Camilla Shand aan elkaar voorgesteld in 1971.
Ze werden nauwe vrienden en begonnen elkaar steeds meer te zien. De relatie werd steeds inniger.

Omdat Charles volgens verschillende uitspraken niet met Camilla mocht trouwen werd hun verhouding beëindigd in 1973. Zo zou Lord Mountbatten er voor
gezorgd hebben dat de relatie werd beëindigd zodat zijn kleindochter Amanda Knatchbull met Prins Charles kon trouwen. Zo zouden Koningin Elizabeth en
Prins Philip bezwaren hebben tegen een huwelijk. De meerderheid van de koninklijke biografen vertellen dat al zouden Charles en Camilla gaan trouwen
de nicht van Prins Charles, Patricia Mountbatten grote bezwaren had tegen het huwelijk: ze vond Camilla ongeschikt voor de toekomstige koning.

Op 4 juli 1973 is Camilla getrouwd met Brigadier Andrew Parker Bowles.
Camilla en Andrew Parker Bowles hebben samen twee kinderen: Thomas Henry (1975) en Laura Rose (1979).
Het paar scheidde in 1995.

In augustus 1979 werd Lord Mountbatten vermoord door de IRA. Charles was verdrietig en Camilla kon hem troost bieden. Lord Mountbatten is Louis Mountbatten
en een zoon van Prins Louis van Battenberg en Victoria Maria van Hessen-Darmstadt. Louis was de broer van Alice van Battenberg, die in het Griekse vorstenhuis
trouwde en de moeder was van Prins Philip, echtgenoot van Koningin Elisabeth II. Op 17 juli 1917 besloot Koning George V om de namen van de leden van het
Britse koningshuis te ontdoen van Duitse titels. Het Britse koningshuis heette voortaan Windsor en niet meer Saksen Coburg en Gotha. Als gevolg daarvan
veranderden ook andere familieleden (zoals Victoria en Louis van Battenberg) hun namen en titels. Zij gaven hun Duitse titels op en stonden voortaan bekend
onder de achternaam Mountbatten. Tijdens deze periode begonnen de geruchten onder familie, vrienden en buren te circuleren dat ze hun intieme relatie hadden
hersteld. Een bron dicht bij Camilla bevestigde dat ze in 1980 inderdaad een geheime relatie hadden. Andrew Parker Bowles gaf toestemming voor de deze relatie
tijdens hun huwelijk. Hij zag ook andere vrouwen. Andrew Parker Bowles en Camilla scheidden in 1995.

In de Engelse pers kreeg Camilla de schuld van het mislukken van het sprookjeshuwelijk van Charles en Diana.
Diana raakte op den duur verzoend met de gedachte dat Camilla ooit de vrouw van Charles zou worden.

Toen Diana op 31 augustus 1997 overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk met haar vriend Dodi Al-Fayed in een Parijse Tunnel,
moest Camilla zich maanden lang schuilhouden.
Na Diana´s dood werden Camilla en Charles steeds vaker samen gezien, maar de Anglicaanse kerk en Koningin Elizabeth
verzetten zich echter lange tijd tegen een eventueel huwelijk. In 2000 had Camilla een ontmoeting met Koningin Elizabeth II.
Camilla trok in bij Charles in Clarence House, maar bij officiële gelegenheden zat ze nooit naast hem.

Op 10 februari 2005 maakte Clarence House de verloving bekend van de Prins van Wales en Camilla Shand.
Op 9 april 2005 huwden Prins Charles en Camilla in de Guildhall in Windsor met een burgerlijke ceremonie
met daarna een gebedsdienst in St George's Kapel, Windsor Castle.
Met haar huwelijk heeft Camilla de volgende titel gekregen: Hertogin van Cornwall.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House

Op 9 april 2012 heeft Koningin Elizabeth II Hertogin Camilla opgenomen in de Royal Victorian Order.
Camilla heeft de hoogste rang in de ridderorde gekregen: Dame Grand Cross.
De Royal Victorian Order werd op 21 april 1896 in het leven geroepen door Koningin Victoria
om mensen te eren die haar persoonlijke diensten hebben bewezen.
Koningin Elizabeth bepaalt zelf wie hem krijgt. De onderscheiding wordt vaak toegekend aan familie
van de Britse Monarch of aan personeel dat lange tijd de Koninklijke familie diende.

Hobby's Hertogin Camilla


Hertogin Camilla bezoekt regelmatig concerten en theater samen met Kroonprins Charles.
Wanneer Camilla in Birkhall, hun thuis in Schotland, verblijft samen met Kroonprins Cahrles genieten ze van vissen, wandelen en langlaufen op het platteland
en beiden hebben een passie voor tuinieren en schilderen.

Hertogin Camilla bezit twee Jack Russell-terriërs, Beth en Bluebell, beiden reddingspuppies van Battersea Dogs en Cats Home in Londen.

Wapenschild Hertogin Camilla


Op 17 juli 2005 kondigde Clarence House het nieuwe Wapenschild aan voor Hare Koninklijke Hoogheid De Hertogin van Cornwall.

De kuif bevat zowel het wapen van haar man, De Prins van Wales, en haar vader, majoor Bruce Shand. Aan de linkerkant van het centrale
schild staat de Royal Lion Supporter van De Prins van Wales terwijl aan de rechterkant een everzwijn is genomen van majoor Shand's kuif.

Zoals met alle wapenschilden van de koninklijke familie, keurde Hare Majesteit de Koningin de unieke kuif goed.
De heer Peter Gwynn-Jones was de Garter Principal King of Arms, de senior Herald en op dat moment verantwoordelijk voor alle zaken van Royal Heraldry.
Hij zei: "Het was een groot genoegen om te werken aan de voorbereiding van het wapenschild van de hertogin en om ervoor te zorgen dat de identiteit van haar
eigen familie duidelijk wordt weergegeven in deze nieuwe vorm." De hertogin, de prins en de koningin hadden allemaal een grote belangstelling
voor de ontwikkeling van het wapen.

Het schild in het wapen is in het midden verdeeld in twee. Links (de dexter in heraldiek genoemd vanwege de manier waarop het schild werd gedragen) zijn
de wapens van de Prins van Wales, die de koninklijke wapens tonen, met twee symbolische toevoegingen die het wapen van De Prins van Wales anders maken
dan die van de koningin.

Ten eerste is er een wit label met drie punten en ten tweede is er een klein schild, of inescutcheon, met de armen van het prinsdom van Wales dat wordt
bedekt door de enkelboogige Coronet van een erfgenaam. Dit is dezelfde enkele gebogen Coronet die wordt gebruikt om het schild van de hertogin te overwinnen
en wordt gebruikt omdat zij als echtgenote van de erfgenaam recht heeft op het koninklijk bevel van koning Karel II van 9 februari 1661.

De Hertogin van Cornwall's wapenschild werd op 17 juli 2005 aangekondigd ter gelegenheid van de 58e verjaardag van Her Royal Highness.
Volgens het college van wapens worden wapenschilden niet alleen aan de royals toegekend. Elke persoon, rechtspersoon of gevestigde
instelling kan een aanvraag indienen bij het College of Arms, Londen (indien men in Engeland, Wales of Noord-Ierland is gevestigd) of
bij het Hof van de Heer Lyon, Edinburgh (indien men in Schotland woont).


Foto: College of Arms / Wikipedia


Kroonprins Charles bij inhuldiging Koning Willem-Alexander op 30 april 2013Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto's Kroonprins Charles


Op 12 september 1985 zijn er twee foto's gemaakt door Jane Bown van Kroonprins Charles.
Deze twee foto's zijn sinds oktober 2017 toegevoegd in The Royal Collection Trust.


Foto: The Jane Bown Estate / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: The Jane Bown Estate / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Vier generatie foto


Voor de 90ste verjaardag heeft Royal Mail op 20 april 2016 een nieuwe postzegel uitgebracht
met vier generaties Britse Royals: Elizabeth, Charles, William en George.
De postzegels zijn onderdeel van een foto waar de vier familieleden met elkaar poseren.
De foto is gemaakt in de zomer van 2015 in de White Drawing Room op Buckingham Palace.


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail


Generatie foto


Op 8 december 2016 was er op Buckingham Palace een diplomatieke receptie.


Foto: Press Association


Nieuwe foto van moeder Elizabeth en zoon Charles, 17 december 2016


Op 17 december 2016 is er een nieuwe foto vrijgegeven van Koningin Elizabeth
en Prins Charles. De foto is gemaakt op Windsor Castle.


Foto: Nick Knight / The British Monarchy


Nieuwe foto's van Hertogin Camilla, 17 juli 2017


Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Hertogin Camilla zijn er twee nieuwe foto's vrijgegeven.


Foto: Mario Testino / The British Monarchy


Foto: Mario Testino / The British Monarchy


Kroonprins Charles op Highgrove, 25 augustus 2017


The Royal Gardens at Highgrove heeft een officiële Facebookpagina waarop deze zomer leuke foto's werden gedeeld van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Kroonprins Charles maakt aquarelschilderijen, 15 november 2017


Highgrove is een kunstwerk op zich, met elk deel van de tuin als een schilderij, gemaakt met verschillende kleuren, texturen en licht.

Een interessant feit dat je misschien niet kent van Kroonprins Charles is dat hij zelf een enthousiast kunstenaar is
en graag mooie, natuurlijke scènes in aquarel vastlegt, vaak geïnspireerd door zijn omgeving.

Als je het landgoed Highgrove hebt bezocht, heb je misschien een deel van het kunstwerken van Charles in de
Ante Room opgemerkt, waar de muren zijn versierd met zijn originele aquarelschilderijen.


Foto: Kroonprins Charles aan het schilderen / https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: Eén van de aquarelschilderijen van Kroonprins Charles / https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Nieuwe foto Kroonprins Charles en Hertogin Camilla, 18 december 2017


Op 18 december 2017 heeft Clarence House een nieuwe foto vrijgegeven van Kroonprins Charles en Hertogin Camilla ter gelegenheid van de feestdagen.
De foto werd gemaakt door Hugo Burnand in de Orchard Room op Highgrove op 15 juli 2017 tijdens het privéfeest voor de 70ste verjaardag van Hertogin Camilla.


Foto: Hugo Burnand / The British Monarchy


Commonwealth Day, 12 maart 2018


Op 12 maart 2018 was de gehele Koninklijke Familie aanwezig op Commonwealth Day.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Trooping the Colour, 9 juni 2018


Op 9 juni 2018 vierde Trooping the Colour. De militaire parade is de officiële viering van de verjaardag van Koningin Elizabeth, die eind april 92 jaar werd.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe foto Kroonprins Charles en Hertogin Camilla, 22 juni 2018


Op 22 juni 2018 bezochten Kroonprins Charles en Hertogin Camilla de stad Salisbury in Groot-Brittannië.
Tijdens het bezoek is een leuke foto gemaakt.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe foto Kroonprins Charles, 12 juli 2018


Op 12 juli 2018 bezocht Kroonprins Charles Kew Gardens om het pas gerestaureerde Temperate House en Great Pagoda.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Nieuwe foto Hertogin Camilla, 17 juli 2018


Op 17 juli 2018 gaf Clarence House een nieuwe foto van Hertogin Camilla vrij ter gelegenheid van haar verjaardag.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Hertogin Camilla bezoekt Osborne House, 24 juli 2018


Op 24 juli 2018 reisde Hertogin Camilla naar het Isle of Wight om Osborne House te bezoeken met de beschermvrouwe van het huis, Dame Judi Dench.
Osborne werd gebouwd tussen 1845 en 1851 om Koningin Victoria en Prins Albert een privé-woning te bieden.
Dame Judi speelde Koningin Victoria in de film Victoria en Abdul die in het Huis werd gefilmd.
Hertogin Camilla en Dame Judi genoten eerst van een ijsje met dit hete weer, voordat ze de pas gerenoveerde Zwitserse cottage, tuinen en het hoofdgebouw verkenden.
Het bezoek omvatte een rit in een rijtuig en een kans om het privéstrand van Koningin Victoria te zien dat nu voor het publiek is geopend.


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe foto's Kroonprins Charles voor British GQ, 6 september 2018


Op 6 september 2018 plaatste Clarence House op Instagram een nieuwe foto van Kroonprins Charles.
De foto is gemaakt door Matthew Brookes, op zijn Instagram deze en nog een andere nieuwe foto van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.instagram.com/matthewbrookesphoto/


Foto: https://www.instagram.com/matthewbrookesphoto/


Nieuwe foto Kroonprins Charles, 17 oktober 2018


Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag in november heeft The Prince of Wales mee gewerkt aan een interview voor het Country Life-magazine.
Het nummer ligt in de winkels op 14 november, de verjaardag van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Nieuwe foto's Kroonprins Charles, 1 november 2018


Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag in november heeft The Prince of Wales mee gewerkt aan een interview reportage voor Vanity Fair Londen.


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family /Clarence House / https://www.alexilubomirski.com/


Nieuwe postzegels Kroonprins Charles, 10 november 2018


Nieuwe postzegels zijn vrijgegeven om de 70ste verjaardag van The Prince of Wales te markeren.
De selectie van zes zegels omvat een nieuw portret van The Prince of Wales met zijn zonen The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/

Herdenking Einde Eerste Wereldoorlog


In de week van Herdenking, sluiten de Koningin en leden van de Koninklijke Familie zich aan bij de natie in het herdenken en eren
van de mannen en vrouwen die zich hebben opgeofferd in dienst van ons land. Op de tweede zondag van november herdenken de Koningin
en leden van de koninklijke familie diegenen die zijn gestorven in wereldoorlogen en andere conflicten.

Het was op 10 november 2018 precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op diverse plekken in Europa
is stilgestaan bij deze gebeurtenis. Op 11 november 1918 werd de vierjarige strijd beëindigd met een wapenstilstand.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Nieuwe foto's Kroonprins Charles, 13 november 2018


Deze uitgave van Country Life is 13 november 2018 uitgebracht met gasthoofdredacteur The Prince of Wales om zijn 70e verjaardag te vieren.
Het tijdschrift bevat bijdragen van The Duchess of Cornwall en The Duke of Cambridge.


Foto: John Paul / Country Life Picture Library


Foto: John Paul / Country Life Picture Library


Foto: Tim Graham / Getty Images


Nieuwe familiefoto's Kroonprins Charles, 13 november 2018


Op 13 november 2018 in de avond werden er twee nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson in de tuin van Clarence House.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 23 april 2019, ter ere van de 1ste verjaardag van Prins Louis gaf Clarence House nog een
foto vrij van zijn familie die ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag is gemaakt.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuwe oude foto Kroonprins Charles, 14 november 2018


Op 14 november 2018 feliciteerde Prins William zijn vader met onderstaande foto met de volgende tekst erbij op sociale media:
"Zijn niet-aflatende inzet voor landelijke kwesties en het platteland is een grote inspiratie voor mij geweest en
iets dat ik graag wil navolgen en mijn kinderen leren." - The Duke of Cambridge


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Nieuwe foto Kroonprins Charles, 14 november 2018


Op 14 november 2018 plaats Clarence House onderstaande nieuwe foto met de volgende tekst op Twitter/Instagram:
Bedankt voor al je verjaardagswensen voor The Prince of Wales.


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Verjaardagsfeest Kroonprins Charles, 14 november 2018


Op 14 november 2018 in de avond vond er een privé verjaardagsfeest plaats voor de 70ste verjaardag van Kroonprins Charles.
De toespraak die werd uitgesproken door Koningin Elizabeth en Kroonprins Charles werd vrijgegeven met daarbij wat oude kiekjes van Charles als kind en van nu.
Later op de avond werd er nog een foto vrijgegeven van de jarige en zijn vrouw Camilla in feestkledij.

"Het is een voorrecht voor elke moeder om een toast uit te kunnen brengen op haar zoon op zijn 70e verjaardag," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Het betekent dat je lang genoeg hebt geleefd om je kind te zien opgroeien. Het is eerder zoiets als een analogie gebruiken waarvan
ik zeker ben dat die een gunst zal vinden - een boom planten en in staat zijn deze te zien groeien," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Mijn moeder zag me natuurlijk 70 worden, en ze hoorde dat 70 precies de leeftijd was waarop het aantal kaarsen op je taart
eindelijk de hoeveelheid adem die je hebt om ze uit te blazen overtreft, " zei The Prince of Wales.

"Gedurende zijn 70 jaar hebben Philip en ik Charles een kampioen van natuurbehoud en kunst zien worden, een grote charitatieve leider - een
toegewijde en gerespecteerde erfgenaam van de troon om zich te vergelijken met die in de geschiedenis - en een geweldige vader," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Vooral, ondersteund door zijn vrouw Camilla, is hij zijn eigen man, gepassioneerd en creatief," zei Hare Majesteit.

"Dus deze toast is een gelukkige verjaardag toewensen aan mijn zoon, in alle opzichten een hertogdom origineel," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Voor jou Charles, voor de Prins van Wales," zei Hare Majesteit.

The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall in Clarence House op onderstaande foto voordat ze vertrekken naar het verjaardagsfeest in Buckingham Palace.
De foto is gemaakt door Chris Jackson van Getty Images.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuwe foto's Kroonprins Charles, 18 november 2018


Op 18 november 2018 verscheen The Sunday Times Magazine met exclusieve foto's van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Nieuw schilderij Kroonprins Charles, 20 november 2018


De Australische kunstenaar Ralph Heimans schilderde een portret van Kroonprins Charles, die op 20 november 2018
werd onthuld in het Australia House ter ere van de 70ste verjaardag van Kroonprins Charles.


Foto: Ralph Heimans / The Royal Family / Clarence House


Foto: Ralph Heimans / https://www.facebook.com/Ralph-Heimans-Artist-202253836475412/


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Kinderen helpen Hertogin Camilla met kerstboom, 6 december 2018


Kinderen die worden ondersteund door Helen & Douglas House en Roald Dahl's Marvelous Children's Charity bezochten op 6 december 2018
Clarence House om de kerstboom te helpen versieren met The Duchess of Cornwall.

Na de lunch werden de kinderen uitgenodigd om rendieren Dancer en Blitzen te ontmoeten als een speciale verrassing!

The Duchess of Cornwall is beschermvrouwe van beide liefdadigheidsinstellingen, die zorg dragen voor kinderen
met levensbeperkende omstandigheden en ondersteuning bieden aan hun families.

Dit is het 13e jaar dat de hertogin kinderen heeft uitgenodigd om de boom bij Clarence House te versieren.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuw foto Kroonprins Charles en Hertogin Camilla, 14 december 2018


Hier is de officiële kerstkaart van dit jaar van The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall.
De foto werd deze zomer genomen door Hugo Burnand in de tuin van Clarence House.


Foto: Hugo Burnand / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hier is een nadere blik op de foto die op de kerstkaart van The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall staat.


Foto: Hugo Burnand / https://twitter.com/ClarenceHouse


Kerstdienst in Sandringham, Norfolk 2018


Op 25 december 2018 woonden Koningin Elizabeth en de rest van de Koninklijke Familie de
kerstochtenddienst in de St.Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk bij.
Bij de foto's die erna werden verspreid stond de volgende tekst: Wishing everyone a very Merry Christmas!


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Associaton / https://www.royal.uk/


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


De beste wensen voor 2019 van Kroonprins Charles en Hertogin Camilla


Onderstaande foto en tekst plaatste Clarence House op 1 januari 2019.
Een heel gelukkig nieuwjaar voor al onze volgers.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Kroonprins Charles en Hertogin Camilla in Schotland, 11 januari 2019


Op 11 januari 2019 bezochten de Hertog en Hertogin van Rothesay (zoals de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall in Schotland bekend zijn)
de Fife Arms in Braemar, Aberdeenshire, om de heropening van de herberg te markeren. The Fife Arms dateert uit 1856 en ligt in het dorp Braemar, de
thuisbasis van de Highland Games. De nieuwe herberg combineert Schots erfgoed, vakmanschap en cultuur. Een van de kamers is ingericht met kunstwerken van
Gideon Summerfield, afgestudeerd aan de Royal Drawing School. De hertog en hertogin bezoeken vaak lokale gemeenschappen wanneer ze in Birkhall,
hun Schotse huis, verblijven.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Kroonprins Charles en Hertogin Camilla delen foto's van de bloeiende tuin, 25 februari 2019


De lucht boven Clarence House is op 25 februari 2019 schitterend blauw en de bloesem- en magnoliabomen staan in bloei. Lente is in de lucht!


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Een receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het officieel bekrachtigen
van de titel The Prince of Wales voor Prins Charles, 5 maart 2019


Op 5 maart 2019 woonden The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall een receptie bij in Buckingham Palace, gastvrouw was
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de investuur of The Prince of Wales.

De Hertog en Hertogin van Cambridge, de Hertog en Hertogin van Sussex en The Princess Royal, samen met premier Theresa May,
waren onder de gasten om de vijftigjarige dienst van de Prins van Wales te eren aan Wales, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.
Welsh band Stereophonics, die in hun vroege dagen werden gesteund door The Prince's Trust, waren ook aanwezig, evenals Games of Thrones-acteur Owen Teale.

De speciale receptie bood ook de gelegenheid om een scala van Welsh goede doelen, organisaties en bedrijven ondersteund door de Prins te vieren,
met vertegenwoordigers aanwezig van Prince's Trust Cymru, Llangollen International Musical Eisteddfod en het BBC National Orchestra & Chorus of Wales.

Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel de Prins van Wales op 26 juli 1958, op de leeftijd van 9 jaar en de titel werd officieel
bekrachtigd in een ceremonie door Koningin Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle.
De inhuldiging Regalia gedragen door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1969 was te zien, met inbegrip van de Inhuldiging Coronet,
Sword, Ring en Rod, evenals de Letter Patent voor de creatie van Charles, Hertog van Cornwall als The Prince of Wales in 1958.

De receptie begon met een muzikale uitvoering in de Ballroom door studenten van het Royal Welsh College of Music and Drama, waarvan Kroonprins Charles
beschermheer van is. De uitvoering omvatte een nieuw stuk geschreven voor de verjaardag door Welsh componist Paul Mealor, geïnspireerd door de legende
van Lady of Llyn y Fan, een bergmeer in de buurt van het huis van de prins in Wales, Llwynywermod in Carmerthenshire.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Sprekend over Zijne Koninklijke Hoogheid de aartsbisschop van Canterbury, The Most Rev Justin Welby:
We hebben gezien hoe de eer om die titel te krijgen rijkelijk is terugbetaald - in de liefde van de Prins van Wales voor het land wiens naam hij draagt,
en in het diepe respect dat hij altijd heeft getoond voor het land, voor de taal en het meeste allemaal natuurlijk voor de mensen.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Kroonprins Charles deelt foto van zichzelf tussen de sneeuwklokjes en krokussen, 9 maart 2019


Het is officieel - de lente is aangebroken!

De Prince of Wales tussen de sneeuwklokjes en krokussen van dit jaar in de Highgrove Gardens.

The Royal Gardens van Highgrove zijn jaarlijks geopend voor rondleidingen, van april tot oktober.
Meer informatie: https://www.highgrovegardens.com/


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Commonwealth Day Service in Westminster Abbey, 11 maart 2019


Op CommonWealth Day voegden de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex zich bij Koningin Elizabeth,
Kroonprins Charles en Hertogin Camilla en The Duke of Tork voor de Commonwealth Day Service bij de Westminster Abbey.

Georganiseerd door The Royal Commonwealth Society is de Commonwealth Service de grootste jaarlijkse interreligieuze bijeenkomst in het VK.
Er waren uitvoeringen van artiesten zoals Clean Bandit en Alfie Boe. Een reflectie over het beschermen van het milieu voor toekomstige generaties
werd gegeven door Lewis Pugh, een uithoudingszwemmer, oceaanadvocaat en de VN-patroonheilige van de oceanen.

Commonwealth Day heeft dit jaar een speciale betekenis, aangezien 2019 het 70-jarig bestaan van het moderne Gemenebest symboliseert.
Het Gemenebest vertegenwoordigt een wereldwijd netwerk van 53 landen en bijna 2,4 miljard mensen, een derde van de wereldbevolking,
van wie 60 procent jonger is dan 30 jaar.

Elk jaar neemt het Gemenebest een thema aan waarop de Dienst is gebaseerd. Het thema 'A Connected Commonwealth' van 2019 verwijst
naar de samenwerking tussen de familie van naties, die samenwerken in vriendschap en goede wil.


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Koningin Letizia en Kroonprins Charles openen tentoonstelling, 13 maart 2019


Koningin Letizia reisde op 13 maart 2019 naar Londen om samen met Prins van Wales, de eerste Britse tentoonstelling van de Spaanse schilder,
Joaquín Sorolla y Bastida, te inaugureren, in meer dan een eeuw, bestaande uit meer dan 60 werken die de hele carrière van de kunstenaar bestrijken.


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


De Prins van Wales en de hertogin van Cornwall bezoeken St. Lucia, Barbados, St. Vincent en de Grenadines,
St. Kitts en Nevis, Grenada, Cuba en The Cayman Islands, 17-29 maart 2019


Het bezoek van Kroonprins Charles en Hertogin Camilla aan St. Lucia, Barbados, St. Vincent en de Grenadines, St. Kitts en Nevis
en Grenada zullen de relatie van de monarchie met deze Commonwealth-rijken vieren. Verder zullen, op verzoek van de Britse regering,
Kroonprins Charles en Hertogin Camilla ook een bezoek brengen aan Cuba om de groeiende bilaterale relatie met het Verenigd Koninkrijk
te benadrukken en enkele culturele banden tussen de twee landen te laten zien. Verder zullen Charles en Camilla ook het British Overseas
Territory of The Cayman Islands bezoeken om zijn plaats binnen de Britse familie te vieren.
De tour duurt van 17 maart - 29 maart 2019.

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken St.Lucia.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken Barbados.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken St. Vincent and The Grenadines.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken St. Kitts and Nevis.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken Carenage.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken Grenada.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken Cuba.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins van Wales en Hertogin Camilla verlaten de residentie van de Britse ambassadeur in een MG TD uit 1953.
Hunne Koninklijke Hoogheden bezoeken een Brits klassiek evenement voor auto's en motorfietsen in Havana.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

In John Lennon Square ontmoeten in Havana, De Prins van Wales en Hertogin Camilla eigenaren van
Britse klassieke auto's en motorfietsen en groeten de lokale bewoners.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Britse muziek is populair in Cuba en John Lennon Square in Havana heeft een standbeeld van de Beatles-muzikant.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins van Wales bezoekt de biologische boerderij Finca Marta tijdens het bezoek aan Cuba. Tijdens een rondleiding door eigenaar Fernando Funes Monzote
hoort De Prins van Wales hoe de boerderij biologische principes probeert te promoten in Cuba. Zijne Koninklijke Hoogheid gelooft gepassioneerd in de
voordelen van biologische landbouw. 34 jaar geleden heeft De Prins van Wales de Duchy Home Farm omgezet in een volledig biologisch landbouwsysteem.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Op het iconische Grand Theatre Alicia Alonso in Havana bekijken De Prins of Wales en Hertogin Camilla voorstellingen met Cubaanse dans.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De Prins van Wales en Hertogin Camilla zijn in een paladar, onderdeel van de steeds populairdere selectie van privérestaurants in Cuba.
Hunne Koninklijke Hoogheden proberen een aantal Cubaanse gerechten, waaronder moro y cristianos, rijst gemaakt met zwarte bonen, en lokale kazen.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

In het National Equestrian Centre bekijkt Hertogin Camilla een trainingssessie en ontmoet paarden en hun ruiters.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Kroonprins Charles en Hertogin Camilla bezoeken de Cayman Islands.

De Prins van Wales heeft een bijeenkomst in het Government House met de premier en de gouverneur van de Cayman Islands.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins van Wales kniptte een lint door om het nieuwe zwembad in Cayman Brac te openen, dat zal worden gebruikt
door de plaatselijke scholen voor training en wedstrijden, en door leden van het publiek.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De Prins van Wales bezoekt Little Cayman, waar hij deelnam aan een klas van leerlingen van het jaar 6 van de
Cayman International School voor 'Reefs Go Live' - een live link naar een duikteam op het nabijgelegen rif.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De Prins van Wales bezocht Little Cayman, waar hij hoorde van het werk dat Reef Research onderneemt om oplossingen
te vinden voor de achteruitgaande gezondheid van de oceanen. Reefs Go Live is ontwikkeld door Reef Research en maakt
gebruik van virtuele live-ervaringen om studenten en het publiek te verbinden met real-time koraalrifactiviteiten.
Wetenschappers gebruiken high-tech maskers en streamingapparatuur om live lessen onder water te geven.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Hertogin van Cornwall bezocht Jasmine Villa Hospice, het eerste hospice in zijn soort op de Cayman-eilanden, dat gratis compassionate
zorg biedt aan iedereen op de Cayman-eilanden die leven met slopende of levensbeperkende ziekten.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Tijdens het bezoek aan de Cayman-eilanden bezocht Hertogin Camilla CICC13, die alle vormen van huiselijk geweld elimineert.
Het centrum, dat alle Cayman-eilanden bedient, is de enige organisatie die noodopvang en ondersteunende diensten biedt voor slachtoffers van mishandeling.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

'S Avonds waren hune Koninklijke Hoogheden aanwezig bij een cultureel feest in Pedro St.James voordat ze vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Kroonprins Charles, Prins William en Prins Harry aanwezig bij wereldpremière "Our Planet", 5 april 2019


De Prins of Wales, The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex bezochten op 5 april 2019 de Global Premiere van "Our Planet" - een
nieuwe natuurreeks op Netflix verteld door Sir David Attenborough. Hunne Koninklijke Hoogheden hebben de première bijgewoond om de dreiging van
de klimaatverandering en de noodzaak voor alle generaties om samen te werken om onze natuurlijke omgeving te behouden, te benadrukken.
Aangekomen bij het Natural History Museum in Londen, ontmoetten De Prins of Wales, The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex de gasten bij
een receptie voordat ze zich in de grote zaal van het museum verzamelden om de eerste aflevering van de serie te bekijken. 'Our Planet' zal de meest
waardevolle soorten en kwetsbare habitats van de planeet laten zien en geweldige uitzichten op aarde onthullen op manieren die nog nooit eerder zijn gezien.

De Prince of Wales is al bijna 51 jaar een leider in het milieu en woonde de première bij in zijn hoedanigheid van president van WWF UK.
De prins van Wales hield een toespraak tijdens de première en vertelde gasten:
"Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zullen niet alleen toekomstige generaties schade toebrengen, ze beginnen ons al (en tragisch genoeg,
op de armste en meest kwetsbare groepen) te verwoesten en we hebben geen andere keus dan de verandering te zijn die we nodig hebben , want er is niemand
anders. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, in alle culturen en talen, de natuurlijke wereld en onze plaats daarin begrijpen. Wij zijn de natuur
zelf. "Onze planeet" zal een cruciaal onderdeel van dat proces zijn en ik hoop en bid dat het een blijvende vastberadenheid zal koesteren om de aarde
te koesteren en te beschermen, "ons" enige thuis ".


Foto: Royal Communications / PA https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins Harry en Hertogin Meghan reisden in 2017 af naar Botswana om Dr. Mike Chase van Elephants Without Borders bij te staan bij het uitrusten
van een olifant met een satellietkraag. Ongeveer 100 olifanten worden elke dag gepocheerd / gedood voor hun ivoren slagtanden.
Met behulp van satelliettechnologie kunnen natuurbeschermers hun kritieke migratiepatronen volgen en hen en de lokale gemeenschappen
beschermen tegen menselijke natuurconflicten. De afgebeelde olifant was slechts 10 minuten verdoofd voordat hij op en terug was met zijn kudde.
Door zijn bewegingen te volgen, konden natuurbeschermers hem en andere olifanten beter beschermen en een betere bescherming garanderen
voor deze prachtige wezens die voorwaarts gaan.


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Kroonprins Charles en Hertogin Camilla heropenen Hillsborough Castle, 5 april 2019


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall arriveerden op 9 april 2019 bij Hillsborough Castle in
Noord-Ierland om het kasteel te heropenen na een uitgebreid renovatieproject van 5 jaar.
Hunne Koninklijke Hoogheden onthulden een plaquette om het kasteel officieel te openen!

Er was een ontmoeting met de stagiairs en mentoren van The Princes Found die betrokken zijn bij het project.
"Ik wil de studenten van harte feliciteren met hun harde werk en prestaties" dit zei De Prins van Wales in een toespraak.
Het zomerhuis in de ommuurde tuin is gebouwd door jonge ambachtslieden van het Traditional Building Skills-programma,
geleverd door The Princes Found & QESTcraft.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

In het nieuwe Clore Learning Center ontmoet de Hertogin van Cornwall schoolkinderen en bewoners van een woonzorgcentrum in Lisburn, waar ze
deelnemen aan ambachtelijke activiteiten. Het centrum zal worden gebruikt als een creatieve en educatieve ruimte voor scholen en de gemeenschap.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins of Wales wandelde door tuinen van Hillsborough Castle, waaronder bossen, waterwegen en valleien, met Gardens Manager, Clare.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Meer dan 700 aannemers en vakmensen zijn betrokken geweest bij de renovatie van Hillsborough Castle met
20 verschillende vakmensen die alleen aan de State Rooms werken. De Prins en de Hertogin ontmoetten de lokale
portretschilder Gareth Reid en onthulden het nieuwe portret van De Prins van Wales, dat in opdracht van
Historic Royal Palaces werd gemaakt en wordt opgehangen in Hillsborough Castle.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Hillsborough Castle and Gardens / https://twitter.com/HillsCastle

Felicitaties aan iedereen die betrokken is bij het renovatieproject van Hillsborough Castle, dank u voor een heerlijk bezoek!


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


De hertog van Rothesay voert activiteiten uit in Macduff en Banff, 29 april 2019


Om de dag te beginnen op 29 april 2019, bezocht The Duke of Rothesay, zoals The Prince of Wales in Schotland bekend is, de onlangs gerenoveerde
1st Macduff Scout Hut. Bij zijn aankomst werd Zijne Koninklijke Hoogheid begroet door een erewacht, gevormd door de verkenners, welpen en bevers.
De 1e Macduff Scout Hut is een van de oudste nog bestaande gebouwen in Macduff en is voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder een kerk,
voordat hij aan de Scouts werd geschonken. Het hele jaar door gebruiken de Scout-groepen de hut om scoutingvaardigheden te leren, te koken op
gasfornuizen en kampfornuizen, en hun beloningen na te jagen. Dit omvat het leren van tenten en het zorgen voor apparatuur en spelletjesnachten.
Tijdens het bezoek ontmoette The Duke een aantal leden, die deelnamen aan kunstactiviteiten.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Vervolgens bezocht The Duke of Rothesay Vanilla Ink, een school voor zilversmeden en juwelen, die zich met name richt op het werken met
geïsoleerde en kwetsbare jonge mensen om vaardigheden te ontwikkelen, vertrouwen en zelfrespect op te bouwen met hun 'Make in Metal'-programma.
The Duke of Rothesay toerde door een werkplaats, waar mensen zilverwerk maakten en foto's van de ontwikkeling van het gebouw zagen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association /

Om de dag te eindigen, toerde The Duke of Rothesay door het Banff Museum en bekeek ze hun verzameling Banff Silverware, die voorbeelden bevat van
veel van de bekende Banff Silversmiths. De collectie omvatte een theepot gemaakt in het begin van de 17e eeuw, waarvan wordt gezegd dat het een
van de oudste overlevende zilveren theepotten in Schotland is.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Hertog van Rothesay opent officieel The Granary Lodge in The Castle of Mey, 1 mei 2019


Op 1 mei 2019, The Duke of Rothesay, zoals The Prince of Wales in Schotland bekend is, opende officieel The Granary Lodge,
een nieuwe bed and breakfast op het terrein van The Castle of Mey in Caithness.

The Prince's Foundation, waarvan Charles voorzitter van is, heeft gewerkt aan het creëren van The Granary Lodge, een ontwikkeling
met tien slaapkamers die uitkijkt over de Noordzee tot Orkney, die op 6 mei voor de eerste gasten open zal staan.

Het kasteel van Mey was het eigendom van Koningin Elizabeth, The Queen Mother van 1952 tot 1996, toen Koningin Elizabeth II het op royale wijze
schonk met een schenking aan het Queen Elizabeth Castle of Mey Trust, waarvan de Hertog van Rothesay voorzitter van is. The Queen-MOther begon met
het renoveren en restaureren van zowel het kasteel als de tuinen en parken, die zich uitstrekten tot ongeveer 30 hectare. Hierna bracht ze drie
weken door in augustus in het kasteel en keerde ze elk jaar ongeveer 10 dagen terug in oktober.

Robert Lovie, directeur van de outreach voor The Prince's Foundation, zei: "We zijn verheugd dat The Prince of Wales visie voor The Granary Lodge
is gerealiseerd en ik hoop dat de ontwikkeling betekent dat meer mensen de Noordelijke Hooglanden van Schotland zullen bezoeken om zijn unieke aanbod
voor toeristen te ervaren. Ons team heeft de afgelopen maanden veel hard werk verricht en is tevreden met het resultaat, waarvan we hopen dat het mensen
zal aanmoedigen langer door te brengen in de prachtige Caithness, een gebied zo dicht bij het hart van The Prince of Wales".


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: The Royal Collection Trust / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Hertog van Rothesay voert opdrachten uit in Glasgow en ziet traditionele vaardigheden in actie bij Dumfries House, 2 mei 2019


De Hertog van Rothesay, zoals de Prins van Wales bekend is toen hij in Schotland was, voerde op 2 mei 2019 opdrachten uit in Glasgow
en bezocht Dumfries House om de resultaten te zien van een Prince's Foundation trainingsprogramma.

Om de dag te beginnen, bezocht The Duke de live-build van een openluchtklaslokaal ondernomen door stagiairs in het Traditional Building
Skills-programma van The Prince's Foundation, gebouwd op de Education Farm van het Dumfries House-landgoed. Dezelfde groep rondde een
zomerhuis af in de ommuurde tuin van het Hillsborough Castle in Noord-Ierland, dat vorige maand werd heropend. Het Traditional Building
Skills Program biedt korte cursussen en workshops onderbroken door live trainingen op drie erfgoedlocaties verspreid over het Verenigd Koninkrijk.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Dumfries House / Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Hertog van Rothesay nam deel aan het bezoek van YouTuber Joe Sugg, die de Hertog vorig jaar ontmoette tijdens een bezoek aan de YouTube-ruimte.
Joe Sugg, of Thatcher Joe zoals hij bekend is op zijn YouTube-kanaal, was eerder opgeleid als een rietenker en had de kans om jonge studenten te
ontmoeten die het vak leerden kennen als onderdeel van hun tijd bij The Prince's Foundation.


Foto: Dumfries House / Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Hierna bezocht de Hertog het Royal Conservatoire of Scotland (RCS), een nationale instelling die undergraduate en postdoctorale studies verzorgde voor
meer dan 1200 studenten in muziek, drama, modern ballet, productie en film. RCS-afgestudeerde en acteur Sam Heughan vervoegde de Hertog tijdens zijn bezoek.
Met meer dan 600 openbare optredens per jaar zijn ze ook de drukste podiumlocatie van Schotland. In samenwerking met de Prince's Foundation, waarvan
de Hertog voorzitter van is, leveren de RCS snaren en balletprogramma's in Dumfries House voor kinderen in East Ayrshire.


Foto: Royal Conservatoire / Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/

Om de dag af te sluiten, heeft The Duke of Rothesay, Beschermheer van Macmillan Cancer Support, het Macmillan Information and Support Program
bezocht in Glasgow Life, Mitchell Library. Glasgow Life is een liefdadigheidsinstelling die namens de gemeenteraad van Glasgow culturele,
sportieve en leeractiviteiten levert. Deze omvatten kunst en muziekdiensten, sport, evenementen en festivals, bibliotheken,
gemeenschapsontwikkeling en leerprogramma's.


Foto: Macmillan Cancer Support / Clarence House / https://twitter.com/macmillancancer


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall bezoeken Duitsland, 7-10 mei 2019


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall zijn op 7 mei 2019 in Berlijn aangekomen voor de RoyalVisitGermany.
Hunne Koninklijke Hoogheden zullen ook de steden Leipzig en München bezoeken tijdens de vierdaagse tour.

De Prins en de Hertogin namen deel aan een ontmoeting met de Bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel,
voordat zij werden verwelkomd in Bellevue Palace door Frank-Walter Steinmeier, president van Duitsland.
Hunne Koninklijke Hoogheden brachten vervolgens hulde aan geallieerde troepen die voorzieningen naar Duitsland
vlogen tijdens de Berlijnse blokkade die de Sovjet-Unie in 1948 oplegde aan het Berlijnse luchtbruggedenkteken.
De Prins van Wales legde een herdenkingskrans neer voordat hij mensen van Defensie ontmoette die de landen
vertegenwoordigde die betrokken waren bij de Berlijnse luchtbrug.


Foto: F. Trang - British Embassy Berlin / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: F. Trang - British Embassy Berlin / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: F. Trang - British Embassy Berlin / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall staan voor de beroemde Brandenburger Tor in Berlijn tijdens het bezoek aan Duitsland.


Foto: F. Trang - British Embassy Berlin / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: F. Trang - British Embassy Berlin / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: F. Trang - British Embassy Berlin / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Het bezoek aan Duitsland ging 8 mei 2019 door in de stad Leipzig, waar de Prins en de Hertogin werden verwelkomd door
de massa's lokale bewoners en bezoekers buiten het oude stadhuis. De Prins tekende het Gouden Boek van Leipzig en bezocht
twee kerken: de St. Thomas's Church en de St. Nicholas Church, de oudste en grootste kerk in de stad. St Nicholas Church staat
bekend als een belangrijke locatie in de gebeurtenissen van de "Peaceful Revolution", de gebeurtenissen die leidden tot de verdeling
van Duitsland in 1989 en de Duitse eenwording een jaar later. Tienduizenden mensen marcheerden vredig vanuit de kerk door het centrum van de stad.
De Prins van Wales legde een witte roos bij de herdenkingskolom ter herdenking van de vreedzame revolutie.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins van Wales ontmoet lokale schoolkinderen tijdens een rondleiding door de prachtige Wörlitz-tuinen - een van de grootste landschapstuinen
in Duitsland. De tuinen maken deel uit van een beschermd biosfeerreservaat en bieden onderdak aan veel verschillende soorten.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins en de Hertogin brachten op 9 mei 2019 een laatste ochtend door in Berlijn en bezochten de International Rescue Committee op de Impact Hub.
IRC europe assisteert bij de integratie van nieuw aangekomen vluchtelingen in Duitsland. Het IRC werkt nauw samen met Jobs4Refugees die coaching
bieden aan vluchtelingen en werkgevers om uitdagingen te overwinnen, zoals taalbarrières of het niet erkennen van internationale kwalificaties.
De Prins van Wales bezocht ook de Barenboim-Said Akademie, die muzieklessen biedt aan getalenteerde jonge mensen, voornamelijk uit het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. De intensieve cursus, afgeleverd in het Engels, richt zich op humaniora en musicologie. De Prins bekeek een optreden
van studenten en ontmoette studenten van wie het Engels is verbeterd door British Council training.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall zijn op 9 mei 2019 doorgereisd naar München.
Wat een fantastisch welkom in München voor Hunne Koninklijke Hoogheden!
Bedankt aan iedereen die naar buiten kwam om hallo te zeggen.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins bezocht het oude Siemens Palais en bekijkt een stadsmodel van het gebouw.
Siemens werd opgericht in 1847 en richt zich op elektrificatie, automatisering en digitalisering,
met presentaties in meer dan 200 landen en regio's. De Prins toerde ook door het Atrium van het nieuwe hoofdkwartier
van Siemens om te horen over de principes van het bedrijf en het Siemens Golden Book te ondertekenen.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall komen aan voor een banket in de residentie van
München met Dr. Markus Söder, minister-president van Beieren, en mevrouw Karin Baumüller-Söder.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 10 mei 2019 zijn de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall nog in de ochtend in München.
"Ons bezoek aan Duitsland deze week was een gelegenheid om de talloze verbindingen tussen onze twee landen en de talloze
partnerschappen tussen onze mensen te vieren, die het grootste verschil maken voor onze economieën en onze samenlevingen.
"Deze banden zijn natuurlijk niet alleen tussen onze hoofdsteden, maar bestaan uit onderwerpen uit alle hoeken van onze landen."


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall sloten in de middag het bezoek aan Duitsland af op Herrmannsdorfer Organic Farm.
De Prins toerde door de boerderij, bezocht de nieuwe bijenkorven en proefde honing, en De Hertogin vergezelde
kinderen van de kleuterschool van de boerderij voor een krakeling makende workshop! De boerderij is 100% biologisch
en verkoopt zijn producten lokaal en in het centrum van München.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


De Prins of Wales en Hertogin van organiseert een Garden Party, 15 mei 2019


Op 15 mei 2019 was The Prince of Wales samen met The Duchess of Cornwall en The Princess Royal
de organisator van de eerste Garden Party in Buckingham Palace, namens Koningin Elizabeth.

Leden van de koninklijke familie spraken met mensen in de tuinen van het paleis - van wie velen
werden uitgenodigd als dank voor de dienst in hun gemeenschap.
De komende weken vinden er nog drie Garden Parties plaats in Buckingham Palace.

Tuinfeesten zijn gehouden sinds de jaren 1869 en op foto nummer acht toont dit schilderij koningin Victoria in een open rijtuig getrokken door paarden.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Hertogin van Cornwall bezoekt East Sussex, 16 mei 2019


De Hertogin van Cornwall voerde op 16 mei 2019 opdrachten uit in East Sussex.

Hare Koninklijke Hoogheid bezocht eerst The Charleston Trust om de gerestaureerde schuren en nieuwe galerijen te openen, na voltooiing
van het Charleston Centenary Project. Tijdens het bezoek bekeek Hertogin Camilla Vanessa Bell en Duncan Grant's 'Famous Women Dinner Service',
een set van 50 borden die beroemde vrouwen uit de geschiedenis voorstelden.

Vervolgens bezocht Hertogin Camilla Jamie's Farm in Lewes om het 10-jarig jubileum van het goede doel te vieren. Jamie's Farm helpt jonge
mensen om thuis en in de gemeenschap te bloeien door middel van een woonprogramma, ontworpen om kansen te bieden voor het bereiken van
echte banen op de boerderij.

De Hertogin sloot zich vervolgens aan bij de Women of the Year Lunch East Sussex, die bestaat uit 250 vrouwen die werken in
een vrijwillige of professionele rol in East Sussex. De hertogin is sinds 2011 Honorair Patron van de Lunch.

Tot slot bezocht The Duchess of Cornwall Ridgeview Wine Estate, een familiebedrijf voor mousserende wijn, dat onlangs de
'Internationale wijnmaker van het jaar' won en geschiedenis schreef als een primeur voor Engelse wijn.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Hertogin van Cornwall en Prins of Wales bezoeken Ierland, 20-21 mei 2019


Op 20 mei 2019 zijn Hunne Koninklijke Hoogheden aangekomen in Ierland voor een tweedaags bezoek.

Om te beginnen werden de Prins en de Hertogin begroet door de President van Ireland en zijn vrouw in Glencree Peace and Reconciliation Centre.
Het doel van het centrum is om gewelddadige conflicten te transformeren met duurzame vreedzame methoden door te werken met voormalige strijders,
gemeenschapsleiders, slachtoffers / overlevenden, politici, geloofsgroepen, jonge mensen en vrouwen.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Na het ontmoeten van het personeel ontmoette The Prince of Wales de deelnemers aan een oude dialoogsessie, terwijl Hare Koninklijke Hoogheid
deelnemers van het Women's Leadership Program ontmoette. Alvorens te vertrekken, ontmoetten De Prins en de Hertogin studenten van drie scholen,
die de toekomst van de Brits-Ierse betrekkingen hadden besproken, en Zijne Koninklijke Hoogheid onthulde een granieten gravure van het gedicht
'De oude kazerne in Glencree'.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Vervolgens voegden Hunne Koninklijke Hoogheden zich bij een receptie in Powerscourt House and Gardens. Powerscourt House is vandaag de thuisbasis
van het beste van het Ierse design in geschenken, kleding en meubels. Het Avoca Terrace Café biedt Ierse ambachtelijke, vers bereide gerechten.
Na het planten van een boom, kregen de prins en de hertogin een overzicht van de geschiedenis van de tuin en hoorden enkele korte welkomswoorden.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Later in de middag bracht de Prins een bezoek aan de 'Cool Planet' Climate Experience, een Ierse liefdadigheidsinstelling op een missie om de
inwoners van Ierland te motiveren om klimaatactie te ondernemen. Tijdens de tentoonstelling ontmoette de Prins kinderen, die zich bezighielden
met een 'niet-plastic waterbal'-experiment', en lokale klimaatactie-vrijwilligers, die in Ierland milieumaatregelen hebben genomen.
De Prins zag ook een omgebouwde klassieke elektrische auto en hoorde over de technologie die ervoor werd gebruikt.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Ondertussen bezocht The Duchess of Cornwall de Bray Women's Refuge, die in 1978 werd geopend en een veilige crisisaccommodatie op korte termijn
biedt voor vrouwen en hun kinderen die huiselijk geweld ervaren. In de wooneenheid ontmoette Hare Koninklijke Hoogheid ook personeelsleden en
cliënten, die momenteel in de opvang wonen, en hoorde van het dagelijkse werk dat daar werd uitgevoerd. Andere diensten die Bray Women's Refuge
aanbiedt zijn een 24-uurs hulplijn, een drop-in-service, begeleiding van de rechtbank en hulpverlening en programma's voor kinderopvang.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

'S Avonds arriveerden Hunne Koninklijke Hoogheden in de residentie van de ambassadeur in Glencairn om zich bij een receptie en diner te voegen.
Na het tekenen van het bezoekersboek ontmoetten de leden van het bedrijf hun verzamelde gasten en hoorden een korte muzikale uitvoering.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

Op 21 mei 2019 begint dag twee van het bezoek aan Ierland.

Eerste stop voor The Prince of Wales is de prachtige Kilmacurragh Botanic Gardens. Head Gardener, Seamus O'Brien, geeft
The Prince of Wales een wandeltocht door de Kilmacurragh-tuinen, inclusief een weide met wilde bloemen.
Er zijn plannen om het Kilmacurragh-huis, dat werd gebouwd in 1697, te herstellen en sindsdien in verval is geraakt.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

De Hertogin van Cornwall bezocht de oudste molen van Ierland in Avoca Village, Wicklow in de middag.
Hare Koninklijke Hoogheid wordt getoond hoe Avoca Ireland hun handgeweven dekens maakt.
De molen bij Avoca Ireland begon als een co-operative in 1723 - de lokale boeren konden hun graan te malen,
en spinnen en weven hun wol voor kleding voor de lokale mijnwerkers.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

De Prins of Wales bezoekt het grootste nationale park van Ierland, Wicklow Mountains.
In het Bovenmeer hoort Zijne Koninklijke Hoogheid over het behoud en het educatieve werk van het park.
Meeting Rowan - Dublin and Wicklow Mountain Rescue nieuw aangeworven zoek- en reddingshond.
De Prins van Wales bezocht vervolgens de Monastic Site van Glendalough.
De meeste gebouwen die vandaag in deze vroeg-christelijke monastieke nederzetting bestaan dateren uit de 10e-12e eeuw.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Hertogin van Cornwall en Prins of Wales bezoeken Noord-Ierland, 21-22 mei 2019


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall bezoeken Noord-Ierland van 21 tot 22 mei 2019.

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall zijn aangekomen in Noord-Ierland voor twee dagen van werkbezoeken!
De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall begonnen hun bezoek aan Castle Coole, County Fermanagh, waar ze
de Annual Garden Party van de Secretary of State bezochten. Gasten waren onder meer leden van de lokale gemeenschap
en vertegenwoordigers van de provincieraden uit zowel Noord-Ierland als Ierland.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

De volgende stop voor Hunne Koninklijke Hoogheden was naar Lisnaskea voor een gemeenschapsfeest met een Big Lunch.
The Big Lunch gaat over het bij elkaar brengen van mensen om voedsel en vriendschap te delen en nieuwe verbindingen te leggen.
De Hertogin is beschermvrouwe van The Big Lunch sinds 2013. De Prins en de Hertogin voegden zich vervolgens bij een groep wandelaars
die door Noord-Ierland wandelden om de voordelen van Big Lunches te benadrukken.


Foto: Press Association / https://twitter.com/clarencehouse

De Hertogin ontmoette gemeenschapsleden die ambachtelijke activiteiten verrichtten.
De Hertogin sloot zich aan bij een vrouwengroep bij het maken van uitnodigingen voor toekomstige Big Lunches.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

De Prins ontmoette Lough Erne Heritage die het unieke scheepsbouwerfgoed van Fermanagh promoot.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall onthullen een cake met Lisnaskea-thema!


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

De Prins ontmoette ook boeren uit County Fermanagh die hebben deelgenomen aan het Farm Sheffield Program van The Prince's Countrylandsidefund.
In totaal namen 19 boerderijen in County Fermanagh deel aan het programma, dat gezinsbedrijven ondersteunt met gratis training en advies
voor bedrijfsvaardigheden.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

Om de laatste dag 22 mei 2019 van Hunne Koninklijke Hoogheden in Noord-Ierland te beginnen, bezocht de Prins van Wales de Synagoge van Belfast.
Tijdens het bezoek kreeg de Prins enkele artefacten met betrekking tot de Joodse geschiedenis in Belfast te zien en ontmoette hij de Belfast
Jewish Community Council. Hierop volgend werd Zijne Koninklijke Hoogheid geïntroduceerd aan deelnemers aan het Instituut voor Conflict
Research-programma's voor het ontwerpen en maken van vensters. Na het bekijken van de nieuw geïnstalleerde vensters, nam de Prins plaats
voor een poëzie-recital en korte uitvoering van een speciaal in opdracht gemaakt muziekstuk, 'Oh Belfast'.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

Ondertussen bezocht de Hertogin van Cornwall het Belfast Welcome Centre, dat sinds 1997 diensten en ondersteuning biedt aan kwetsbare vrouwen in Belfast.
Het centrum beheert crisisaccommodatie voor vrouwen, een daklozenopvang, een straathoekwerk en gezondheidsdiensten. In 2017 ontving het de Queen's Award
for Voluntary Service. Tijdens het bezoek trad Hare Koninklijke Hoogheid toe tot lokale vrouwen die huismisbruik hebben ervaren tijdens het werken aan
ambachtelijke projecten. De hertogin ontmoette ook vrijwilligers, supporters en servicegebruikers in de social enterprise-winkel.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

Vervolgens bezochten Hunne Koninklijke Hoogheden samen de Belfast Bank Buildings. In augustus vorig jaar leden Belfast en veel van zijn handelaars
de gevolgen van een verwoestende brand in het historische centrum van de Bankgebouwen. De Prins en de Hertogin ontmoetten voor het eerst vertegenwoordigers
van de gemeenteraad van Belfast, die zich bezighielden met de onmiddellijke nasleep van de brand, evenals de politie en brandweer van Noord-Ierland.
Hunne Koninklijke Hoogheden hadden ook ontmoetingen met vertegenwoordigers van lokale bedrijven die getroffen waren.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

Hierna waren de Prins en de Hertogin aanwezig bij de receptie van Spirit of Belfast in het Grand Central Hotel om de mensen te vieren die betrokken
zijn bij het succes van de toeristische en ambachtelijke voedingssector. Belfast ontving de Food Destination Award bij de International Travel and
Tourism Awards in november 2018. Bij de receptie ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden lokale producenten en vertegenwoordigers van de groeiende
toeristische sector in Belfast, handelaren die getroffen werden door de brand en degenen die betrokken waren bij de regeneratie van Belfast.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse

De Prins van Wales bezocht vervolgens Finnebrogue, een leverancier van worsten, spek en wild. Bij zijn aankomst hoorde de Prins over de milieuaanpak
van de productie van Finnebrogue. Het bedrijf werkt er hard aan om alle plastic voor eenmalig gebruik te vervangen en gebruikt nu innovatieve kartonnen
trays. Het bedrijf produceerde met name de eerste - en momenteel enige - in massa geproduceerde bacon zonder nitraten, de kankerverwekkende chemicaliën
die traditioneel worden gebruikt om vlees te genezen. Een ander merk van Finnebrogue, Good Little Sausages, gebruikt hun winst om
liefdadigheidsinstellingen in Malawi te financieren. Tijdens het bezoek had Zijne Koninklijke Hoogheid de gelegenheid om het nitraatvrije spek en
Good Little Sausages te proeven. Voorafgaand aan het vertrek, onthulde de Prins een gedenkplaat.


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov

Op St. Patrick's Grammar School ontmoette de Prins jongeren in het Prince's Trust Achieve-programma. Nadat hij zich bij een kookles had aangesloten,
ontmoette Zijne Koninklijke Hoogheid andere leerlingen die net klaar waren met het programma om te horen wat hun ervaringen waren. The Prince's Trust,
waarvan Zijne Koninklijke Hoogheid voorzitter van is, heeft meer dan 8.400 jongeren in de hele provincie geholpen. In de kathedraal ontmoette de Prins
de katholieke en anglicaanse aartsbisschoppen en ondernam een rondleiding.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov

De Prins sloot zich toen aan bij een spel van twee helften in Palace Demense, Armagh. De game, die bestaat uit de helft rugby en de andere van het
Gaelic football, is gericht op het ontwikkelen van betere relaties tussen verschillende gemeenschappen door middel van sport en het aanmoedigen van
jongeren om samen te komen en deel te nemen aan een sport die niet traditioneel in hun gemeenschap wordt gespeeld. Tijdens het bezoek ontmoette
de Prins het huidige team van Captain of the Ireland Rugby, Rory Best O.B.E.


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov

Om de dag te eindigen, bezocht de Prins van Wales Brownlow House, waar Zijne Koninklijke Hoogheid een uitvoering van leidingen hoorde en deelnemers
van het lokale festival ontmoette. De Prins ontmoette ook vertegenwoordigers van de Oranje Orde en de Koninklijke Zwarte Instelling.


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


Foto: https://twitter.com/NIOgov


75 jaar herding van D-Day landingen, 5-6 juni 2019


Wat waren de landingen van D-Day?


De landingen van D-Day waren een enorme militaire operatie met 7.000 schepen en landingsvaartuigen, 156.000 man en 10.000 voertuigen die
de Duitse strijdkrachten in Normandië op 6 juni 1944 aanvielen. De landingen, die uiteindelijk de levens van ongeveer 10.000 geallieerde en
Duitse mannen kostte, markeerde het begin van de bevrijding van de nazi's bezette Noordwest-Europa - Parijs is minder dan drie maanden later bevrijd.

De invasiestranden en de getijdenklok gebruikt ter voorbereiding op D-Day in Southwick House, Portsmouth.


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

Brieven tussen Koning George VI en Churchill


Zowel Koning George VI als Winston Churchill wilden de landingen van de D-Day uit eerste hand observeren aan boord van een van de Royal Navy-schepen.
Er was echter bezorgdheid dat een toevallige bom, torpedo of de mijnen de schepen waarop ze zich bevonden, kon raken, waardoor één of beide werden gedood.


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

Hier boven worden Koning George VI en Churchill gezien met leden van het kabinet van de premier.

Zich bewust van deze mogelijkheid besloot Koning George VI met tegenzin dat hij in Groot-Brittannië moest blijven en schreef hij de
premier om hetzelfde te doen. Na een volgende brief gaf Winston Churchill schoorvoetend afstand van de wensen van de koning en stemde
ermee in niet naar de stranden van Normandië te gaan.

Binnen twee weken waren beiden het Kanaal overgestoken om de landingsplaatsen te inspecteren. Churchill arriveerde op 12 juni en werd
opgewacht door generaal Bernard Montgomery, bevelhebber van grondmachten. De koning arriveerde op 16 juni, opnieuw ontmoet door Montgomery
die uitlegde hoe de strijd vorderde.

31 mei 1944: George VI schrijft aan Churchill en legt uit dat "ik tot de conclusie ben gekomen dat het niet goed zou zijn voor jou of
ik om te zijn waar we op D-dag zouden zijn ... We moeten allebei de liefde kennen om daar te zijn. Maar in alle ernst, zou ik u willen
vragen uw plan te heroverwegen".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

2 juni 1944: George VI schrijft aan Churchill, die nog steeds vastberaden leek om te gaan, hem vragend "om de hele vraag opnieuw te overwegen
en je persoonlijke wensen, die ik heel goed begrijp, niet te laten afwijken van je eigen hoge standaard van plicht tegenover de staat".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

3 juni 1944: Churchill gaf plaats aan de wensen van de koning en stemde ermee in om in Groot-Brittannië te blijven, en schreef:
"Omdat Uwe Majesteit mij de eer geeft om zo bezorgd te zijn over mijn persoonlijke veiligheid bij deze gelegenheid,
ik moet naar de wensen van de majesteit luisteren en inderdaad bevelen uitstellen".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Koning George VI bezocht troepen op de Normandische strandhoofdjes op 16 juni 1944 en stak het Kanaal over op HMS Arethusa (hieronder afgebeeld).

De koning werd opgewacht door generaal Bernard Montgomery, commandant-generaal van de grondtroepen, die uitlegde hoe de strijd vorderde.


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De koning schreef later aan generaal Eisenhower over zijn "intense bewondering voor allen die zo'n groot project hebben gepland en georganiseerd,
en voor de dappere en succesvolle uitvoering ervan in al zijn gevarieerde fasen door iedereen die zich nu bezighoudt met deze grote strijd".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De speech van Koning George VI op D-Day


Vier jaar geleden stonden onze natie en ons rijk alleen tegenover een overweldigende vijand, met onze rug tegen de muur. Getest als nooit
tevoren in onze geschiedenis, in Gods voorzienigheid hebben we die test overleefd; de geest van het volk, resoluut, toegewijd, verbrand als
een heldere vlam, zeker verlicht door die onzichtbare vuren die niets kan blussen.

Nu moet opnieuw een ultieme test worden geconfronteerd. Deze keer is de uitdaging niet om te vechten om te overleven, maar om te vechten
om de uiteindelijke overwinning te behalen voor het goede doel. Nogmaals, wat van ons gevraagd wordt, is meer dan moed en uithoudingsvermogen;
we hebben een herleving van de geest nodig, een nieuw, onoverwinnelijk besluit. Na bijna vijf jaar van zwoegen en lijden, moeten we die kruiperige
impuls vernieuwen waarop we de oorlog zijn ingegaan en het donkerste uur hebben bereikt. Wij en onze bondgenoten zijn er zeker van dat onze strijd
tegen het kwaad is en tegen een wereld waarin goedheid en eer de basis kunnen zijn van het leven van mannen in elk land.

Opdat we waardig gematched kunnen worden met deze nieuwe dagvaarding van het noodlot, verlang ik plechtig om mijn volk tot gebed en toewijding te roepen.
We zijn niet onachtzaam over onze eigen tekortkomingen, heden en verleden. We zullen niet vragen dat God onze wil doet, maar dat we in staat worden gesteld
om de wil van God te doen: en we durven te geloven dat God onze natie en rijk heeft gebruikt als een instrument om zijn hoge doel te vervullen.

Ik hoop dat er tijdens de huidige crisis van de bevrijding van Europa serieus, ononderbroken en wijdverspreid gebed wordt aangeboden. Wij die in dit land
blijven, kunnen het meest effectief ingaan in het lijden van het onderworpen Europa door gebed, waardoor we de vastberadenheid van onze zeelui, soldaten
en vliegeniers kunnen versterken, die eropuit gaan om de gevangenen vrij te maken.

De koningin voegt zich bij mij om je deze boodschap te sturen. Ze begrijpt de angsten en zorgen van onze vrouwen op dit moment goed en ze weet dat velen
van hen, net als zijzelf, nieuwe kracht en troost zullen vinden in zo'n wachten op God. Ze is van mening dat veel vrouwen op deze manier blij zullen
zijn om waakzaam te blijven bij hun mannen terwijl ze de schepen manoeuvreren, de stranden bestormen en de lucht vullen.

Op dit historische moment is zeker niet één van ons te druk, te jong of te oud om een rol te spelen in een landelijke, mogelijk een wereldwijde wake van gebed,
zoals de grote kruistocht uiteenzet. Als uit elke plaats van aanbidding, van huis en fabriek, van mannen en vrouwen van alle leeftijden en vele rassen en
beroepen, onze voorbeden opstaan, dan, alstublieft God, zowel nu als in een toekomst die niet afgelegen is, mogen de voorspellingen van een oude psalm vervuld
worden: "De Heer zal zijn volk kracht geven: de Heer zal zijn volk de zegen van vrede geven."

5 juni 2019


Op 5 juni 2019 hebben Koningin Elizabeth en de Prins van Wales een National Commemorative Event bijgewoond ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
van de D-Day Landings. Het evenement vond plaats op Southsea Common in Portsmouth, waar een groot deel van de landmacht naar Normandië vertrok.

De herdenkingen betrokken toespraken van staatshoofden van wie de landen bij de campagne betrokken waren, evenals verhalen van veteranen en muzikale
uitvoeringen. De koningin hield een toespraak en bedankte iedereen die had deelgenomen aan de landingen toen de herdenking ten einde liepen.


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily

De toespraak van de koningin de tijdens herdenking van het 75-jaar van D-Day


Excellenties, dames en heren,

Toen ik de herdenking van de 60ste verjaardag van de D-Day-landing bijwoonde, dachten sommigen dat het misschien de laatste keer was dat dit gebeurde.
Maar de generatie in oorlogstijd - mijn generatie - is veerkrachtig en het doet me deugd om vandaag in Portsmouth bij u te zijn.

75 jaar geleden verlieten honderdduizenden jonge soldaten, zeelieden en vliegeniers deze kusten voor vrijheid. In een uitzending naar de natie in die
tijd zei mijn vader, koning George VI: "... wat van ons wordt gevraagd, is meer dan moed en uithoudingsvermogen; we hebben een herleving van de geest nodig,
een nieuwe, onoverwinnelijke oplossing ... "Dat is precies wat die dappere mannen naar de strijd brachten, omdat het lot van de wereld afhing van hun succes.

Velen van hen zouden nooit terugkeren, en de heldenmoed, moed en opoffering van hen die hun leven verloren hebben, zullen nooit vergeten worden.
Het is met nederigheid en plezier, namens het hele land - inderdaad de hele vrije wereld - dat ik u allemaal zeg, dank u.

6 juni 2019, Prins van Wales en Hertogin van Cornwall


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall hebben vandaag, 75 jaar na de landing op D-Day, herdenkingsevenementen in Normandië bijgewoond.

Hunne Koninklijke Hoogheden voegden zich bij de premier en de D-Day-veteranen bij een dienst in de kathedraal van Bayeux ter herdenking
om geallieerde troepen te herdenken die op de stranden landden op 6 juni 1944.

De gemeente hoorde een lezing van D-Day veteraan Kenneth Hay. Hay, die voorleest uit Cyril Crain's gedicht Normandië, zei: "Kom en herdenk
een herinnering aan mannen die vochten en stierven. "Ze hebben hun leven gegeven in Normandië, onthouden ze met trots".
Crain was ook een Normandische soldaat en landde op Juno Beach in juni 1944, vier dagen voor zijn 21ste verjaardag. Hij stierf in 2014, leeftijd 91.

Ook in de Kathedraal van Bayeux waren Labour-leider Jeremy Corbyn, minister van Defensie Penny Mordaunt, Schotse eerste minister Nicola Sturgeon
en schaduwsecretaris voor Buitenlandse Zaken Emily Thornberry, evenals senior staf van het leger, de marine en de Royal Air Force.


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hunne Koninklijke Hoogheden volgden toen een Herdenking Service op de Commonwealth War Graves Cemetery in Bayeux en de Prins van Wales
legde de eerste krans bij het Cross of Sacrifice ter herdenking van al diegenen die vochten en stierven in de D-Day-landingen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hierna ontmoetten de Prins en de Hertogin D-Day veteranen en namen deel aan een receptie.

De Hertogin van Cornwall ontmoette leden van de Queen's Own Rifles of Canada, waarvan Hare Koninklijke Hoogheid sinds 2011
kolonel-opperhoofd is en de Prins van Wales mensen ontmoette die betrokken waren bij de Normandy Memorial Trust.

Zijne Koninklijke Hoogheid is koninklijk beschermheer van de Normandy Memorial Trust, die ernaar streeft meer dan 20.000 mannen
en vrouwen te herdenken die hun leven hebben verloren op D-Day of in de weken die volgden.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Voorafgaand aan het vertrek ontmoet de Prins van Wales de jonge Britse kunstenaar Gideon Summerfield, die een aantal portretten
van D-Day-veteranen heeft gemaakt. Gideon is afgestudeerd aan RoyalDrawing, waarvan de Prins beschermheer van is.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 7 juni 1944 werd Bayeux de eerste Europese bevrijdde stad in de Slag om Normandië. De stad werd bevrijd door de 50e Northumbrian Division
die was geland op Gold Beach. De mannen van de 50e Northumbrian worden herinnerd op een plaat tegenover de stadskathedraal.

De begraafplaats van Bayeux is de grootste begraafplaats van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk en bevat de begrafenissen
die zijn binnengebracht vanuit de omliggende wijken en ziekenhuizen. De begraafplaats, die werd voltooid in 1952, bevat 4.144 Commonwealth-graven
waarvan er 338 niet geïdentificeerd zijn en 504 afkomstig zijn van andere nationaliteiten (voornamelijk Duitsers). Het Bayeux Memorial staat
tegenover de begraafplaats en draagt de namen van meer dan 1800 Commonwealth-soldaten die tijdens de landing in Normandië zijn omgekomen en naar
de Seine zijn gegaan en geen bekend graf hebben.

6 juni 2019, Prins William


De hertog van Cambridge woonde een herdenkingsdienst bij in het National Memorial Arboretum en sloot zich aan bij D-Day veteranen
en leden van het publiek bij een dienst op het Heldenplein voor het leggen van een krans bij het Normandy Campaign Memorial.


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

6 juni 2019, Prins Harry


Op 6 juni 2019 bezocht de Hertog van Sussex het Royal Hospital Chelsea voor de Founder's Day Parade, een jaarlijks
evenement ter ere van de oprichting van het veteranenziekenhuis in 1681 door Koning Charles II.

De Founder's Day Parade is een dag om 'The Chelsea Gepensioneerden' te vieren, de naam voor die veteranen die daar wonen,
en een belangrijke herinnering aan de grote schuld die we allemaal verschuldigd zijn die hun land hebben gediend. Meer dan
300 jaar na de oprichting blijft Royal Hospital Chelsea uitzonderlijke zorg bieden aan soldaten die met pensioen zijn.

Het bezoek van vandaag valt ook samen met het 75-jarig jubileum van D-Day. Het was vooral aangrijpend voor de Hertog, die tien jaar
in het Britse leger diende om zes veteranen van de landing in Normandië die in het ziekenhuis woonden, te bezoeken en te eren.

In zijn toespraak vandaag deelde Zijne Koninklijke Hoogheid deze woorden met de Chelsea Gepensioneerden:

"Ik voel me vereerd vandaag weer in het Royal Hospital te zijn als uw controlerende officier, nogmaals op deze 75ste verjaardag van D-Day.

Niet alleen is het vandaag een prominente historische gebeurtenis, het is ook een speciale dag in de
Royal Hospital-kalender - het samenbrengen van families, oude vrienden en de kans om nieuwe te maken.

Zowel uw oprichter King Charles II als Sir Christopher Wren zelf zouden blij zijn te weten dat de instelling die meer dan 325 jaar geleden haar
deuren opende aan de eerste gepensioneerden, haar oorspronkelijke doel om buitengewone zorg aan soldaten met pensioen te geven, nog steeds vervult.

Ze zouden ook geamuseerd zijn om te horen over de late nacht cricket in de gangen! Veel minder de serenade van Colin, waarvan mij is verteld dat
het Royal Variety-standaard is, maar laten we aannemen dat ze je gesynchroniseerde buggyboor nog niet hebben gezien!

Nu sta ik hier voor je om niet alleen de ongelooflijke bijdrage te erkennen die je hebt gedaan aan deze natie,
maar ook om te erkennen dat jij, mijn vrienden, zijn ook serieus leuk om in de buurt te zijn!

Je zult altijd opvallen in je scharlaken jassen en witte handschoenen, maar voor mij, of ik je nu zie bij Westminster Abbey,
de Chelsea Flower Show, Twickenham Stadium of de kroeg, merk ik dat je altijd glimlacht.

Onderschat nooit de vreugde die je brengt aan iedereen die je tegenkomt. Je vertegenwoordigt iets heel bijzonders,
je bent speciaal en de maatschappij zal dat altijd herkennen. Dat is een belangrijk onderdeel van je nalatenschap.

Hier zie ik een gemeenschap die het belang van teamwork blijft waarderen, dat met name de militaire dienstbaarheid je kan leren.

Het is een community die zich richt op het ondersteunen van elkaar met vriendelijkheid, respect en mededogen, maar
ook reiken aan het dienen van de bredere gemeenschap.

Ik heb net de ziekenboeg bezocht en gezien de uitstekende faciliteiten en zorg die wordt verleend aan die gepensioneerden die
hier vandaag niet op de parade kunnen zijn. Ongetwijfeld kijken ze vanuit de ramen toe en juichen ze jullie allemaal toe.

Ik denk dat we allemaal ongelooflijk trots en dankbaar moeten zijn, wetende dat 46 van jullie hier in de Tweede Wereldoorlog
hebben gevochten; velen van jullie in andere conflicten, waaronder Korea, Malaya, Borneo en dat de 'jongeren' onder jullie met
trots de Noord-Ierse, Zuid-Atlantische en Eerste Golfoorlog-medailles dragen.

Op deze 75e verjaardag van D-Day kan ik comfortabel voor iedereen spreken als ik zeg dat we
vereerd zijn om aanwezig te zijn in de aanwezigheid van zes veteranen uit Normandië.

Voor allen die vandaag op parade zijn, kan ik alleen maar zeggen dat je een voortdurende herinnering
bent aan de grote schuld die we degenen verschuldigd zijn die deze natie hebben gediend.

Je belichaamt het passende huis dat hen te wachten staat in de vrede en rust van het Royal Hospital, als ze het willen.

Maar meer algemeen, waar je ook bent, je aanwezigheid is een symbool van de offers die door alle veteranen zijn
gebracht om de vrijheden en democratie te ondersteunen die we vandaag zo diep waarderen.

Dames en heren, mag ik diegenen vragen die in staat zijn om alsjeblieft te staan als erkenning van onze veteranen.
We staan samen en herinneren ons degenen die hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid.

En voor u hier vandaag, die ons zo enorm en met zoveel eer heeft gediend, feliciteer ik u met de slimheid van uw opkomst en de standvastigheid
van uw houding. Ik dank je dat je me hier vandaag hebt uitgenodigd en ik wens je alle gezondheid en geluk die je zo rijkelijk verdient".

De Hertog en Hertogin van Sussex zijn er trots op de dienende en voormalige leden van de strijdkrachten te ondersteunen.

Positieve gemeenschappen en het Royal Hospital Chelsea-zorgmodel zijn van cruciaal belang om veteranen,
zowel jong als oud, te helpen een positieve geestelijke gezondheid en welzijn te behouden.


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

6 juni 2019, Nederland


Op 6 juni 2019, is het 75 jaar geleden dat de invasie in Normandië begon. D-Day wordt ook door Nederland herdacht. Niet alleen omdat we onze bevrijding
aan de geallieerden te danken hebben maar ook omdat Nederland zelf een kleine rol speelde bij de invasie. Duizenden militairen, voertuigen, schepen en
vliegtuigen zetten op 6 juni 1944 de bevrijding van Europa in gang. De kleine maar niet onverdienstelijke Nederlandse bijdrage aan D-day zelf bestaat uit
een aantal schepen en vliegtuigen. Later komt de Prinses Irene Brigade in actie. Dertien Nederlandse motortorpedoboten beschermen tijdens de invasie
geallieerde landingsschepen. Daarnaast ondersteunen een twintigtal koopvaardijschepen, waaronder tien sleepboten, de invasie. De sleepboten slepen niet
alleen oorlogsmaterieel maar doen ook mee aan reddingsoperaties. Twee kanonneerboten varen in konvooi naar Frankrijk en vechten mee. De Nederlandse
kanonneerboot Hr. Ms. Flores is zo actief dat ze tegen de avond al haar munitie verschoten heeft. De Flores schakelt de bemanning van drie bunkers bij
Arromanches uit. Ook de kanonneerboot Soemba weet van wanten. Door hun uitstekende inzet tijdens D-Day geven de Engelsen de schepen de bijnaam
'The Terrible Twins'. De verouderde kruiser Sumatra wordt tot zinken gebracht om als golfbreker een kunstmatige haven bij Arromanches te beschermen.
Ook de Nederlandse luchtmacht wordt ingezet op D-day. Op de avond van de 5e juni worden twaalf bemanningen van het Nederlandse 320e squadron gebriefd.
Onder commando van de RAF voeren ze op 6 juni met B-25 Mitchell bommenwerpers vanuit Engeland luchtoperaties uit in Frankrijk. Het squadron lijdt
verhoudingsgewijs forse verliezen: 25 man sneuvelen en acht bommenwerpers keren niet terug. Twee maanden na de invasie, in augustus 1944, landt de
Prinses Irene Brigade in het Franse Arromanches. De Brigade is opgericht op 11 januari 1941 in Engeland en bestaat uit Nederlandse militairen en
Engelandvaarders. In totaal zijn ruim 1300 Nederlandse grondmilitairen onder het commando van Dwight D. Eisenhower, de ‘Supreme Allied Commander,’
ingezet om Europa te bevrijden.


Trooping the Colour, 8 juni 2019


Op 1 juni 2019 deelt het Britse Hof twee nieuwe foto's van The Duke of York als kolonel van de The Grenadier Guards zijn uitgebracht voor de
Queen's Birthday Parade, Trooping the Colour, waar militaire gardes een eerbetoon aan de koning(in) geven door middel van vlagvertoon en een
defilé aan Koningin Elziabeth. De foto's, genomen door Alex Bramall in Windsor Castle, tonen The Duke of York in de Full Dress Tunic of the
Grenadier Guards op het paard Darby, die hij zal rijden op zowel de Review van The Colonel als Trooping the Colour.


Foto: Alex Bramall / https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: Alex Bramall / https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

De Hertogin van Cambridge neemt de Salute op de Beating Retreat van de Household Division - een spectaculair avondprogramma
met muziek en militaire precisieoefeningen, waaronder paarden, kanonnen en vuurwerk. Beating Retreat is een militair concert
met een marcherend optreden, elk jaar uitgevoerd op de woensdag- en donderdagavond voorafgaand aan de Queen's Birthday Parade,
oftewel "Trooping The Colour" zoals het vaak wordt genoemd.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge, kolonel van de Irish Guards - arriveert op 8 juni 2019 bij Trooping the Colour, The Queen's Birthday Parade.
Aangekomen naast The Duke of Cambridge is zijn vader The Prince of Wales, kolonel van de Welsh Guards, The Duke of York,
kolonel van de Grenadier Guards, en The Princess Royal, kolonel van de Blues en Royals Household Cavalry.

Trooping the Color is al meer dan 260 jaar de officiële verjaardag van de Britse soeverein.

Meer dan 1400 paraderende soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten komen elk jaar samen in juni in een grote weergave
van militaire precisie, horsemanship en fanfare om de officiële verjaardag van de Koningin te markeren.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cornwall, de Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex reizen langs de Mall
naar Trooping the Colour, The Queen's Birthday Parade.

Regimentsvlaggen van de British Army werden in het verleden beschreven als 'Kleuren' omdat ze de uniforme kleuren en insignes
vertoonden die door de soldaten van verschillende eenheden werden gedragen. De naam 'Kleur' wordt nog steeds gebruikt.

De belangrijkste rol van de kleuren van een regiment was om een verzamelpunt op het slagveld te bieden. Dit was belangrijk omdat, zonder moderne
communicatie, het te gemakkelijk was voor troepen om gedesoriënteerd te raken en te worden gescheiden van hun eenheid tijdens een conflict.

Als Troepen zouden weten hoe de kleuren van hun regiment eruit zagen, was het nodig ze regelmatig weer te geven. De manier waarop dit gebeurde
was dat jonge officieren tussen de rijen troepen marcheerden die waren opgericht in lijnen met de kleuren hoog gehouden. Dit is de oorsprong van
het woord 'trooping'. Dus, wat vandaag een geweldige traditie is, begon het leven als een vitale en praktische parade ontworpen om eenheid te helpen
herkennen voordat een gevecht begon.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


25 jaar tuinrondleidingen in Highgrove Gardens


Dit jaar viert Highgrove Gardens van dat het al 25 jaar tuinrondleidingen geeft.
Om de verjaardag te vieren, zullen we de komende dagen feiten en foto's uit de geschiedenis van Highgrove delen.


Foto: Chris Jackson / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins van Wales verhuisde in 1980 naar Highgrove en de Prins wilde dat de tuin en de boerderij op organische principes werden uitgevoerd.

De Rose Pergola werd in 1998 in lokale Cotswold-steen gebouwd. De eiken balken zijn gedrapeerd met rozen, blauweregen, clematis en kamperfoelie.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

In haar 25-jarig jubileum bieden The Royal Gardens nog steeds vreugde aan iedereen.

"Een van mijn grote vreugden is om het plezier te zien dat de tuin kan brengen bij veel van de bezoekers en dat
iedereen een deel ervan lijkt te vinden dat speciaal voor hen is." - HRH De Prins van Wales.

The Terrace was een van de eerste tuinen van Highgrove en werd ontworpen door de Prins van Wales en Lady Salisbury. Het bevat planten
gekozen en geplant door de Prins. De paviljoens met peperkorrels, geplaatst op de twee hoeken van het terras, zijn ook ontworpen door de Prins.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

Toen de Prins van Wales voor het eerst naar Highgrove verhuisde, was de Thyme Walk erg schaars. De Gouden Yews zijn nu geknipt
in geometrische vormen en het pad is bedekt met een tapijt van Thyme oorspronkelijk geplant door de Prins van Wales.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/

Bij Highgrove Gardens wordt aan alle dieren in het wild gedacht - wist u dat er een wilgenroos in elke waterpartij is geplaatst
om een gemakkelijke uitgang te bieden in het geval dat dieren erin vallen?


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse

Wist je wat het geld is van Highgrove Garden-tours en is de Highgrove Shop gegeven aan het Charitable Fund van The Prince of Wales, dat beurzen
verstrekt voor kleine en middelgrote goede doelen? Goede doelen die door het Fonds worden ondersteund, zijn BIGKIDCharity & StreetwiseOpera.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse

Als beschermheer van Garden Organic uk, kweekt de Prins van Wales erfgoedrassen van groenten en fruit bij Highgrove Gardens.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse

Dit jaar markeert Highgrove Gardens 25 jaar na opening voor het publiek.

Het huis dateert uit tussen 1796 en 1798 en is gebouwd in een Georgisch neoklassiek ontwerp op de locatie van een oudere woning.
Toen de Prins van Wales in 1980 het landgoed Highgrove kocht, had het weinig meer dan een verwaarloosde moestuin, een dicht begroeid kreupelhout,
een paar weiden en enkele holle eiken. De Prins was onvermurwbaar dat het zou worden omgezet in een volledig organische tuin en boerderij.
Sindsdien hebben de tuinen een aantal veranderingen ondergaan om een reeks zeer individuele 'buitenkamers' te creëren, die de tuinideeën en
biologische principes van The Prince belichamen en een rijke verscheidenheid aan flora en fauna tentoonstellen.

Van oudsher heeft het publiek genoten van het bezoeken van de tuinen, die nu bijna 40.000 bezoekers per jaar verwelkomen.

In de afgelopen 25 jaar is er meer dan £ 7 miljoen opgehaald voor The Charitable Fund van The Prince of Wales via tuinrondleidingen,
evenementen, winkels en catering bij Highgrove. Het Fonds werd in 1979 opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid en heeft tot doel
levens te veranderen en duurzame gemeenschappen op te bouwen. Het ondersteunt initiatieven zoals projecten voor natuurbehoud,
gezondheid, milieu, erfgoed en jeugdtraining.

25 feiten over Highgrove Gardens:

1. Bijna 40.000 bezoekers bezoeken jaarlijks de Highgrove-tuinen

2. De Highgrove Gardens beslaan 15 hectare in totaal - allemaal biologisch.

3. Het geld dat is opgehaald bij de Garden-tours en de Highgrove-winkel wordt gegeven aan het Charitable Fund van The Prince of Wales,
dat beurzen verstrekt aan kleine en middelgrote goede doelen. Recente voorbeelden zijn One25 Charity dat kwetsbare vrouwen helpt,
en Streetwise Opera - een liefdadigheidsinstelling voor uitvoerende kunsten voor mensen die dakloos zijn of zijn geweest.

4. De Prins heeft topiary in de tuin opgenomen. Het wordt in de herfstmaanden eenmaal in het jaar geknipt.

5. Er zijn twee fonteinen in de tuin die het hele jaar door open, stromend water bieden.

6. In elke waterpartij wordt een wilgenhelling geplaatst om een gemakkelijke uitgang te bieden voor het geval dat dieren in het wild vallen.

7. De Prins is beschermheer van de Delphinium Society, waarvan er veel te zien zijn bij Highgrove - de tot nu toe grootste Delphinium is 9 '10'.

8. Alle snijbloemen die worden gebruikt in Highgrove House worden geteeld in de tuinen van Highgrove. In de zomer worden knoopsgatbloemen
(vooral geparfumeerde roze) geknipt voor gebruik door de Prins gedurende de week voor zijn activiteiten.

9. Highgrove House, The Orchard Room en de kantoren worden verwarmd met behulp van een houtpellet biomassakachel.

10. Tussen de 2.500 - 3.000 asperges worden jaarlijks uit de Highgrove-bedden geplukt.

11. The Carpet Garden was oorspronkelijk een Show Garden op de Chelsea Flower Show in 2011 en won een Silver Gilt Award.
Het is ontworpen op verzoek van Zijne Koninklijke Hoogheid rond twee Turkse tapijten die te vinden zijn in Highgrove House.

12. De waterpartij in de buurt van de Stumpery is gemaakt van Hereford-zandsteen en Spaans holle kalksteen.
Het bevat vier clamshells uit de Stille Oceaan uit de tuin van Edward VII, Sandringham.

13. Als beschermheer van Garden Organic kweekt de Prins erfgoedvariëteiten van groenten en fruit, zoals de 'Broad Ripple Yellow Currant'
tomaat, de 'Doug Bray of Grimsby' erwt, de 'Red Elephant' wortel, en de 'Lady Finger' en 'Hunt's Duke of Gloucester 'appels.

14. 200 kippen zwerven door het landgoed onder een gemengd palet van fruitbomen. Van deze kippen worden jaarlijks ongeveer
4.200 eieren verzameld. De eieren worden gebruikt in het restaurant Orchard Room en worden verkocht in de Highgrove Shop.

15. Highgrove heeft een Reed Bed afvalwaterfiltratiesysteem dat sinds 1990 in bedrijf is en het afval beheert van The Orchard Room en Highgrove House.
Het is een natuurlijk zwaartekracht filtersysteem met weinig vermogen. Het afval loopt in een met schors gevulde put, filtert door rietbedden, dan
door wilgenbedden en uiteindelijk in een put en uit in een vijver met schoon water dat wordt bezichtigd door dieren in het wild.

16. De Wild Flower Meadow op Highgrove wordt genoteerd als de eerste van 60 Coronation Meadows in een project geïnitieerd door
Zijne Koninklijke Hoogheid in 2012 ter herdenking van de 60e kroningsjubileum van Hare Majesteit; er zijn meer dan 72 soorten planten
in de wei waardoor het een zeer soortenrijke weide is.

17. De India Gate werd omgedoopt tot Shand Gate ter ere van Hare Koninklijke Hoogheid's broer Mark Shand die in 2014 stierf.
Mark Shand richtte The Elephant Family op waarvan Hunne Koninklijke Hoogheden gezamelijk voorzitter van zijn. Er zijn twee
topiary olifanten bij de poort genaamd Tara en Belinda.

18. Hare Majesteit de Koningin gaf drie zilveren berken aan Zijne Koninklijke Hoogheid die in het Arboretum op Highgrove zijn.
19. In de tuin is een klein gebouw genaamd The Sanctuary. Het werd gebouwd om het Millennium te markeren en is gemaakt van cob bricks
(gemaakt van Highgrove klei, scherp zand, kalksteen, gehakt gerst stro gemaakt door de tuinmannen), kalk rendering, lokale steen en eik.

20. De Egyptische poorten van de moestuin zijn oorspronkelijk gesneden door architecturale studenten en de hiërogliefen op hen zeggen
dat de bloemen in de tuin een weerspiegeling zijn van de sterren aan de hemel.

21. Ter ere van dat de Prins van Wales al 25 jaar het hertogdom Cornwall landgoed runt van 1969 - 1994,
het hertogdom Cornwall presenteerde de Prins van Wales met 66 Red Twigged Limes die zijn geplant in een laan.

22. De Temple of Worthies in de Stumpery toont een bronzen reliëf van Koningin Elizabeth, de Koningin-moeder die haar hoed met
viltstoeltjes draagt. Het Stumpery-gebied in de tuin, ontworpen in 1996 door Julian en Isabel Bannerman, omvat eiken- en
kastanjestompen van Cowdray Park, Derbyshire, Sandringham en Broadlands.

23. The Tree House werd in 1988 gebouwd voor Prins William die zes jaar oud was en Prins Harry die toen vier jaar oud was.

24. Het Main Lawn bij Highgrove komt overeen met zes kilometer voetgangersmaaien.

25. 40.000 sneeuwklokjes werden geplant op Highgrove om 40 jaar The Prince's Trust te vieren. Ze waren een privé geschenk aan Zijne Koninklijke Hoogheid.


Receptie ter ere van Elephant Family


Op 13 juni 2019 organiseren de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall een receptie voor de Elephant Family-maskerade Animal Ball.

De tuinen van Clarence House zijn overgenomen door prachtige olifantensculpturen van levensgroot formaat!

Hunne Koninklijke Hoogheden zijn gezamelijk voorzitter van Elephant Family, een liefdadigheidsinstelling die werkt om de bedreigde
Aziatische olifant te redden van uitsterven. Bij de receptie ontmoeten de Prins en de Hertogin Sabyasachi Mukherjee, de ontwerper
van de dierenmaskers van Hunne Koninklijke Hoogheden.


Foto: Chris Jackson / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


500 woorden finale 2019


Op 14 juni 2019 was de Hertogin van Cornwall aanwezig bij de live uitzending van de finale van de
500 Words creative writing-wedstrijd van BBC Radio 2 in Windsor Castle.

Gelanceerd in 2011 nodigt 500 Words kinderen van 13 jaar en jonger uit het Verenigd Koninkrijk uit om een origineel verhaal te schrijven met
niet meer dan 500 woorden. Dit is het vijfde jaar dat de Hertogin 500 woorden heeft gesteund. Hare Koninklijke Hoogheid organiseerde de finale
van de competitie in 2015 in het St. James's Palace en is sindsdien eredoctor voor de competitie. De competitie ontving dit jaar bijna 113.000
inzendingen. De zes winnende inzendingen werden live voorgelezen door bekende lezers, waaronder Michael Sheen, Sandi Toksvig en Konnie Huq.

De Hertogin van Cornwall is een fervent lezer en heeft een passie voor geletterdheid. Hare Koninklijke Hoogheid is beschermheer van
een aantal literaire liefdadigheidsinstellingen, waaronder de National Literacy Trust, BookTrust, Beanstalk en First Story.

Na de prijsuitreiking, die ook liveoptredens van Tom Walker, Busted en Matilda van The Royal Shakespeare Company omvatte,
ontmoette de Hertogin wedstrijdwinnaars, finalisten en hun families bij een receptie.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Garter Day 2019


In 1348 stichtte de Engelse koning Edward III de Orde van de Kousenband, een ridderorde gewijd aan Sint Joris, de schutspatroon van Engeland en geïnspireerd
op de verhalen over Koning Arthur en de ridderlijkheid van de Ridders van de Ronde Tafel. Aan het hoofd van de orde staat de regerende Engelse koning of
koningin. De orde telt 24 knight companions, waaronder de prins van Wales. Buitenlandse vorsten kunnen als extra knight of extra lady in de orde worden
opgenomen. Tussen de orde en ons vorstenhuis bestaat een heel bijzondere band: sinds 1613 zijn op één na alle stadhouders, koningen en koninginnen in de
prestigieuze Engelse ridderorde opgenomen.

De Orde van de Kousenband kent een eigen ordegewaad, bestaande uit een mantel van donkerblauw fluweel en een hoge hoed met struisvogelveren. Daarnaast dragen
de ridders een kousenband van blauwe zijde met het motto van de orde, Honi soit qui mal y pense, en een borstster. Bij bijzondere gelegenheden dragen zij een
grote gouden keten waaraan de George hangt, een voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. In andere gevallen wordt aan een blauw heuplint een ovaal
gouden medaillon met een voorstelling van Sint Joris en de draak gedragen. Dit medaillon wordt lesser George genoemd. Tijdens de diensten in de kapel van
St. George dragen de ridders de fluwelen mantel over een jacquet of uniform. Vrouwen dragen de kousenband om de linkerarm, onder een lange rok is de kousenband
namelijk niet zichtbaar. Mannen dragen de kousenband aan het Britse hof onder een kniebroek onder de linkerknie.

De ridders bezitten in de kapel van de orde een stall of zetel. Op de achterwand van deze stall is een geëmailleerde plaat met een tekst en
een heraldisch devies aangebracht. Daarboven is hun achievement aangebracht. Dat zijn een zwaard en een helm met kroon (in het geval van een koning)
of een kunstig in hout uitgesneden heraldisch symbool. Deze helmtekens zijn op de site van de houtsnijder van het Britse hof te zien. Boven de stall
zijn de vaandels van de ridders te zien.

De mannen dragen de letters 'K.G.' (Knight of the Garter) achter hun naam. Vrouwen zijn 'L.G.' (Lady of the Garter).
Beiden hebben protocollaire voorrechten in het Verenigd Koninkrijk.

Het symbool bij uitstek voor de Orde van de Kousenband is de blauwfluwelen kousenband, met het devies Honi soit qui mal y pense
(Schande over hem die er kwaad van denkt).

Elk jaar in juni lopen de leden, ridders en de officieren (waaronder geestelijken) van de Orde in een plechtige processie, gekleed in hun
donkerblauwe en donkerrode mantels, met keten en bepluimde hoed, van Windsor Castle naar Saint George's Chapel. Op deze dag vinden in Windsor
Castle ook de installatie van nieuwe ridders in de Orde plaats.

Op 17 juni 2019 is Koning Willem-Alexander geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.
Ook Koning Felipe VI van Spanje is op 17 juni 2019 geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.


Foto: Hollandse Hoogte / Steve Parsons / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Royal Ascot


Op 18 juni 2019 vond de eerste dag van Royal Ascot plaats. De eerste dag van Royal Ascot waren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ook aanwezig.
Ascot Racecourse is in 1711 opgericht door Koningin Anne en kent sindsdien nauwe betrokkenheid van de opeenvolgende Britse staatshoofden.
De aandacht van de pers gaat echter meer uit naar de kleding (met name de hoeden) dan naar de races. Het is dan ook een echt society-evenement.
Bepaalde gedeeltes van het terrein zijn alleen toegankelijk voor mensen die zich aan een strikte dresscode houden. Hoeden zijn verplicht, net
zoals een pak voor de mannen. Vrouwen mogen geen blote schouders tonen en zijn verplicht een hoed te dragen. Net als op prinsjesdag zijn op Ascot
de meest vreemde en aparte creaties te zien. Veel van de bezoekers weten niets van paardenraces maar zijn er puur voor het sociale aspect en het
drinken van alcoholische versnaperingen. Dit zorgt ervoor dat er een tweedeling ontstaat tussen de paardenracefans en de bezoekers die voor het
sociale aspect komen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Kroonprins Charles brengt bezoek aan set James Bond


De Prins van Wales tourde op 20 juni 2019 naar de James Bond in Pinewood Studios in Buckinghamshire, de bakermat van de 25e Bond-film.
De Prins heeft een aantal van de auto's getoond die Daniel Craig in de film gebruikte die 007 speelt, en 'M's kantoor bezocht met acteur
Ralph Fiennes en regisseur Cary Joji Fukunaga. De Prins kon naast actrice Naomie Harris en Lashana Lynch een scène bekijken die op schermen werd gefilmd.
De Prins ontmoette ook leerlingen van de BFI die aan de film werken. De BFI Film Academy leidt 52 academies door heel Groot-Brittannië en geeft jongeren
de kans om meer te weten te komen over het maken van films. De Prins is 40 jaar beschermheer van de BFI geweest en laatstelijk bezocht hij het
instituutcentrum op de Southbank in Londen.


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Hertogin Camilla brengt bezoek aan Aberdeen


Op 25 juni 2019 bezocht The Duchess of Rothesay, zoals The Duchess of Cornwall bekend is in Schotland, HorseBackUK
HorseBackUK, is waar men mentale en fysieke revalidatie levert, voornamelijk aan het leger, via horsemanship en buitenactiviteiten.
Tijdens een rondleiding leerde Hertogin Camilla hoe HorseBackUK speciaal getrainde paarden gebruikt voor therapeutisch werk, om
leiderschapsvaardigheden aan te leren en om zelfrespect op te bouwen. In de afgelopen negen jaar heeft HorseBack UK meer dan
vijfhonderd veteranen geholpen.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

Kroonprins Charles brengt bezoek aan Castlebank Park en Horticultural Centre


28 juni 2019 bezocht The Duke of Rothesay het Castlebank Park en Horticultural Centre in Lanark, Schotland.
Charles ontmoette Matthew, die in de tuin werkte tijdens een plaatsing van twee weken bij de PrincesTrust.
Het centrum is een landelijk centrum voor onderwijs, training, vrijwilligerswerk en genieten van het buitenleven.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Kroonprins Charles en Koningin Elizabeth bij 20ste verjaardag opening Schots parlement


Op 29 juni 2019 vergezelt The Duke of Rothesay, Koningin Elizabeth naar een ceremonie ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van het Schotse parlement.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Wales Week 2019, 1-5 juli 2019


1 juli 2019:
Om de jaarlijkse week van Hunne Koninklijke Hoogheden in Wales te beginnen, woonde The Prince of Wales een dienst van toewijding bij
in zijn rol van kolonel in Chief, 1st The Queen's Dragoon Guards, als onderdeel van het 60-jarig jubileum van het Regiment.
Tijdens de dienst was het Regimental Memorial gewijd aan kameraden binnen het Regiment. Kroonprins Charles legde een krans tijdens de dienst.
De Prins van Wales is sinds 2003 kolonel van de koningin van de koningin Dragoon Guards.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins bezocht vervolgens het callcenter van The Prince's Trust in Nantgarw, waar Zijne Koninklijke Hoogheid degenen ontmoette die
meer dan 72.000 jonge mensen helpen die telefonisch contact opnemen met het goede doel, vaak voor het eerst. Connect Assist, die in
2017 samenwerkte met The Trust, heeft een aantal hulplijnadviseurs in dienst die zelf een Prince's Trust-programma hebben voltooid.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Om de dag af te sluiten, bezocht Zijne Koninklijke Hoogheid Ty'n y Coed Forest om te horen van het werk van houthakkers en om de
Prince of Wales Trophy uit te reiken aan de winnaar van de British Horse Loggers Woodland Management Award. De Britse paardenloggers,
waarvan Charles beschermheer van is, hebben als doel het aanmeten van paarden te promoten als een levensvatbare en duurzame optie in
de moderne bosbouw, met de voordelen voor zowel bossen als paarden.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

2 juli 2019:
Om de tweede dag van de week van Hunne Koninklijke Hoogheden in Wales te beginnen, bezocht Charles het politiebureau van South Wales ter
ere van hun 50e verjaardag. Tijdens het bezoek ontmoette Zijne Koninklijke Hoogheid officieren van verschillende eenheden en leidde hij
een herbestemming van de herdenkingstuinen, die een reeks muren bevat waarop de namen van alle collega's staan die zijn gestorven sinds
de vorming van de strijdmacht.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

In het Royal Glamorgan Hospital lanceerde Charles het Royal College of Nursing Prince of Wales Nursing Cadet Scheme. Geïnspireerd door het idee
van Zijne Koninklijke Hoogheid om kadetten te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven en te helpen op gebieden zoals gezondheidszorg, biedt de
regeling een blended leermogelijkheid voor jeugdleden van 16-25 jaar, die begeleid leren combineert met klinisch observatieplaatsing, evenals
jeugdactiviteiten in het veld.

Ondertussen bezocht de Hertogin van Cornwall, als beschermvrouwe van Royal Voluntary Service, de Dolau Bran Lunch Club om het 40-jarig jubileum
van de club te vieren en ontmoet vrijwilligers en leden van de lokale gemeenschap, die gebruik maken van de diensten van de lunchclub.
Royal Voluntary Service is een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Groot-Brittannië met meer dan 20.000 vrijwilligers die elke
maand duizenden mensen ondersteunen in ziekenhuizen, thuis en in de gemeenschap.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

'S Avonds organiseerden Hunne Koninklijke Hoogheden een avond van muziek en drama in hun thuis in Wales, Llwynwermod, met uitvoeringen van Wynne Evans,
studenten en muzikanten van het Royal Welsh College of Music and Drama, waarvan Charles beschermheer van is, en Alis Huws, de nieuw benoemde
Official Harpist van The Prince of Wales. Alis is de zesde persoon die de rol op zich neemt sinds Charles de functie in 2000 hervatte.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

3 juli 2019:
Op 3 juli 2019 hebben The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall hun activiteiten in Wales voortgezet door het 50-jarig jubileum van de status
van Swansea in Victoria Park te vieren. De status van de stad werd in 1969 verleend aan Swansea om de Investiture van The Prince of Wales te markeren.
Tijdens het bezoek ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden gasten uit de hele stad, evenals vertegenwoordigers van liefdadigheidsinstellingen en patronages
van Hunne Koninklijke Hoogheden die in Swansea en in Wales werkten.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Na de viering ging The Prince naar de Morriston Tabernacle Chapel, die Zijne Koninklijke Hoogheid precies 50 jaar geleden bezocht tijdens
een tournee door Wales na zijn Investiture. Er wordt gedacht dat de kapel de grootste en hoogste kapel van Wales is, met zijn spits op 160 ft.
In een toespraak tot de verzamelde gemeente zei de prins:

"Ik ontdek tot mijn verbazing dat het me is gelukt om precies op dezelfde dag van de maand samen te vallen als 50 jaar geleden toen ik kwam.
Ik weet van sommigen van jullie niet, maar ik vind het heel moeilijk om te weten waar die 50 jaar zijn gebleven en of iemand van jullie hier
op dat moment was. Een of twee van jullie zijn er misschien geweest. Dus voor mij, misschien kun je je voorstellen, de vreugde van het moment
om deze opmerkelijke en beroemde kapel binnen te lopen en dit geweldige koor te horen zingen dat die speciale hymne enorm bewoog en verschillende
tranen in mijn ogen bracht".

Ondertussen keek The Duchess in The Lyric Theatre naar een performance van The Carmarthen en District Youth Opera (CDYO), waarvan
Hare Koninklijke Hoogheid beschermvrouwe van is. Het goede doel viert dit jaar vier decennia muzikale producties. Na de voorstelling
ontmoette The Duchess leden van de cast en vrijwilligers die de productie hielpen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hare Koninklijke Hoogheid bezocht vervolgens Carmarthen Market, die onlangs door Slow Food Cymru is uitgeroepen tot de beste markt in Wales.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Aan het einde van de dag bezocht The Prince of Wales The National Botanic Garden of Wales in zijn rol als beschermheer. De tuin werd officieel geopend
in mei 2000 en was daarmee de eerste botanische tuin die in het nieuwe millennium werd aangelegd. Zijne Koninklijke Hoogheid ontmoette personeel en
vrijwilligers en leerde meer over de National Seed Bank of Wales, die als doel heeft de inheemse Welshe planten te behouden die bijna uitsterven.

4 juli 2019:
Om hun vierde dag in Wales te beginnen, bezochten de Prins van Wales en de hertogin van Cornwall The Winding House om de volledig gerestaureerde
Victoriaanse wikkelmotor te zien die de liften aandreef die arbeiders naar de mijnen hieronder brachten. The Winding House werd eind 2008 geopend
en werd opgevat als een cultureel project om de gemeenschap van New Tredegar te ondersteunen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hierna bezochten Hunne Koninklijke Hoogheden de White Rose Primary School en hoorden een optreden van het schoolkoor dat deelnam aan het
Aloud in the Classroom-project, dat zelfvertrouwen, zelfvertrouwen aanmoedigt en een gevoel van gemeenschap helpt ontwikkelen. De Prins
ontmoette ook leerlingen die deelnamen aan wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), terwijl The Duchess het eigen
radiostation van de school bezocht.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins van Wales bezocht vervolgens het Llanover Estate, waar Zijne Koninklijke Hoogheid de historische tuin rondtrok en Llanover Village
bezocht om leden van de lokale gemeenschap te ontmoeten. Dit omvatte de Lady Llanover Society, die het leven en de prestaties van de
prominente patroon van Welshe kunst, traditie en taal belicht.

Ondertussen bezocht de Hertogin het nieuwe centrum van Maggie in Cardiff. Het centrum is ontwikkeld om de kankerzorg en ondersteuning die al
wordt aangeboden in het Velindre Cancer Center te verbeteren en om samen te werken met het bestaande centrum van Maggie in Swansea. Eenmaal
gevestigd, wordt Maggie's in het Chris McGuigan-gebouw naar verwachting tot 20.000 bezoeken per jaar ontvangen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De hertogin van Cornwall heeft ook New Pathways bezocht, een liefdadigheidsinstelling die hulp biedt bij verkrachting en seksueel misbruik.
In de loop der jaren is New Pathways gegroeid en gediversifieerd en ze bieden nu een scala aan advies-, belangenbehartigings- en
ondersteuningsdiensten voor vrouwen, mannen, kinderen en jongeren. De hertogin zei tegen het personeel:

"Bedankt aan iedereen bij New Pathways en alle SARC-centra in het hele land. Ik heb er veel bezocht, dus ik weet welk geweldig werk
je doet voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Ik weet niet waar ze zonder jou zouden zijn".


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Aan het einde van de dag bezocht The Prince of Wales Maescoed Farm om Hayley Hanson te ontmoeten, die duurzame schuimzakken en -artikelen maakt
en heeft geprofiteerd van het Farm Resilience Program van The Prince's Countryside Fund, waarvan zijne Koninklijke Hoogheid beschermheer is.
Het programma is bedoeld om familiebedrijven die traditioneel moeilijk te bereiken zijn, te helpen hun zelfvertrouwen, efficiëntie en veerkracht
te verbeteren.

5 juli 2019:
Op de laatste dag van de week van Hunne Koninklijke Hoogheden in Wales bezocht The Prince, de thuisbasis van de gevierde Welshe
oorlogsdichter Hedd Wyn, die werd gedood op de eerste dag van de Slag om Passendale. In 2017 woonde Zijne Koninklijke Hoogheid herdenkingen
bij ter gelegenheid van het eeuwfeest van De Slag om Passendale in België, waarin hij een vers las van Robert Williams Parry ter ere van Hedd Wyn.

Hierna bezocht Zijne Koninklijke Hoogheid Dolgellau Mart om boeren te ontmoeten die deelnemen aan het Farm Resilience Program van The Prince's
Countryside Fund. The Mart maakt deel uit van het aanstaande driejarige project van The Prince's Countryside Fund, dat onderzoek zal doen naar het
belang van marts zoals Dolgellau voor lokale boeren en de lokale gemeenschap.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

In Mallwyd Church luisterde The Prince of Wales naar een traditionele Welsh Plygain-koordienst. Plygain is een traditionele lofdienst waarbij
leden van de gemeente om de beurt kerstliederen zingen en niet vergezeld gaan van instrumenten. Na de dienst had Zijne Koninklijke Hoogheid
de gelegenheid om enkele zangers te ontmoeten.

Aan het einde van de dag ontmoette de Prins of Wales leden van de lokale gemeenschap en ondernemers in het marktstadje Machnylleth.
De stad was de zetel van het Welshe parlement van Owain Glyndwr in 1404 en wordt de "oude hoofdstad van Wales" genoemd.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Bedankt aan iedereen die deze week The Prince and The Duchess in Wales heeft verwelkomd! Het was geweldig om zoveel mensen te ontmoeten.


Foto: Chris Jackson/Getty / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Ebony Horse Club Receptie


Op 9 juli 2019 heeft de Hertogin van Cornwall een receptie bijgewoond voor de Ebony Horse Club in de tuin van Clarence House. Tijdens de receptie
ontmoette Hare Koninklijke Hoogheid Splash, een negen jaar oude cob die al drie jaar bij het goede doel is, en jonge mensen die momenteel deelnemen
aan programma's van de club. Dit jaar heeft Ebony Horse Club jonge ruiters geholpen meer dan 1700 ritten te voltooien. Bij de receptie waren ook
een aantal Ebony alumni en supporters, waaronder romanschrijver en scenarist Lord Julian Fellowes. Camilla is sinds 2009 voorzitter van Ebony Horse Club.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


De Prins van Wales onderneemt activiteiten in West Sussex, 10 juli 2019


De Prins van Wales begon een dag in West Sussex met een bezoek aan het London Training Centre van L3Harris Technologies,
dat een pilootopleidingssite en een vluchtsimulator biedt. Tijdens het bezoek ontmoette His Royal Highness productieleerlingen
en ingenieurs, evenals cadetten die deelnamen aan The Prince's Trust Flying Scholarship.
De Prins ging ook een vluchtsimulator in en bereikte met succes een virtuele start en landing op Glasgow Airport.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

Voordat hij vertrok, onthulde Zijne Koninklijke Hoogheid een plaquette en zei:
"Ik ben vol bewondering voor het opmerkelijke en technische teamwerk dat nodig is om al deze geavanceerde apparatuur te produceren.
Het is een opmerkelijk voorbeeld van mensen uit de hele wereld die samenkomen om hun hersenkracht en vindingrijkheid te bundelen".


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins van Wales bezocht later de Millennium Seed Bank op Wakehurst Place, die eigendom is van en wordt beheerd door Kew Gardens,
waarvan His Royal Highness beschermheer van is. De Prins bezocht de tentoonstelling 'State of the World's Plants' en de Seed Bank,
waar zijne Koninklijke Hoogheid hoorde over het onderzoek dat werd uitgevoerd door Kew Science. De Millennium Seed Bank (MSB), die
in 2000 door The Prince of Wales werd geopend, is nu de grootste en meest diverse genetische bron van wilde plantensoorten ter wereld - het
resultaat van de bijdrage van een wereldwijd netwerk dat in meer dan 95 landen werkt.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

Om de dag te beëindigen, bezocht The Prince Wakehurst Coronation Meadow.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


De Prins van Wales bezoekt GCHQ Cheltenham, 12 juli 2019


Op 12 juli 2019 bezocht de Prins van Wales in zijn rol als beschermheer van de inlichtingendiensten het hoofdkantoor van GCHQ in Cheltenham.
Het bezoek kwam als onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van het Agentschap en markeerde 100 jaar van de organisatie die zich
inzet om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden.

In 2011 werd Zijne Koninklijke Hoogheid de eerste Koninklijke Beschermheer van alle drie de belangrijkste inlichtingendiensten (M15, SIS en GCHQ).
De Prins blijft zeer geïnteresseerd in het werk van elk van de agentschappen en heeft regelmatig ontmoetingen met hoge vertegenwoordigers.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Tijdens het bezoek ontmoette Zijne Koninklijke Hoogheid gemeenschapsgroepen die met het bureau werken en bezocht het GCHQ Museum om een
reeks historische artefacten te bekijken. Deze omvatten inlichtingenrapporten en het Royal Codebook.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Terwijl op het hoofdkantoor, hield de Prins een toespraak voor het personeel waarin hij zei:

"Sinds 2011 is het een van de grootste privileges in mijn leven om de beschermheilige van de drie inlichtingendiensten te zijn,
in welke hoedanigheid ik heb willen opkomen voor het opmerkelijke werk dat je doet en de essentiële rol die je speelt namens dit land".


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Elk jaar reikt His Royal Highness de Intelligence Agencies awards uit, officieel bekend als ‘The Prince of Wales’s Intelligence Community Awards’.
De prijzen waren het idee van The Prince, als een manier om degenen te eren wiens vitale werk nooit publiekelijk kon worden gevierd.

Voordat hij vertrok, opende Zijne Koninklijke Hoogheid de GCHQ Centenary Garden en bekeek een flypast van de Red Arrows.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Devon and Cornwall Week 2019, 15-17 juli 2019


15 juli 2019:
Hunne Koninklijke Hoogheden begonnen hun driedaagse tour van Devon en Cornwall met een bezoek aan de haven van Mevagissey,
waar ze werden begroet door de havenmeester en lokale vissers, evenals door een zeeslankgroep. Mevagissey is de op een na
snelst groeiende haven in Cornwall en is uniek in het groeiend aantal jongere vissers die zich bij de handel aansluiten en
nieuwe en multi-generaties gezinnen in de industrie ondersteunen.

Tijdens het bezoek ontmoetten de Prins en de Hertogin van Cornwall leden van de plaatselijke kustwacht en
RNLI en spraken met leden van de Mevagissey Feast Week en het plaatselijke museum.

Hunne Koninklijke Hoogheden lieten ook zien hoe ze netten konden repareren door Rod Ingram, 73, een lokale visser,
voordat ze door de straten van het dorp liepen om bezoekers en leden van de lokale gemeenschap te ontmoeten.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Zijne Koninklijke Hoogheid, die president van de National Trust is, reisde vervolgens naar Boscastle om het 60-jarig bestaan van Cornwall
te markeren als een Area of Outstanding Natural Beauty. Hier zag de Prins een hedgedemonstratie als onderdeel van het Kerdroya-project
van AONB om een landschapslabyrint met Cornish-heggen te bouwen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Ondertussen woonde Hare Koninklijke Hoogheid een Big Lunch-viering bij in het Eden Project, waar Camilla een tiende verjaardagstaart
sneed om het decennium van het initiatief te vieren. The Big Lunch is het grootste outreach-project van Eden. Sinds 2009 heeft
The Big Lunch mensen in juni samengebracht met hun buren voor een paar uur gemeenschap, vriendschap en plezier. Hare Koninklijke Hoogheid
is sinds 2013 beschermheer van The Big Lunch.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

16 juli 2019:
Hunne Koninklijke Hoogheden begonnen hun tweede dag in Devon en Cornwall met een bezoek aan de Ginsters-bakkerij in Tavistock om
de 50ste verjaardag van het bedrijf te vieren. Geoffrey Ginster begon zijn eigen pasteitjes te bakken in 1968, beginnend met slechts
24 pasteitjes per dag. Het bedrijf produceert nu elke week gemiddeld drie miljoen hartige gebakjes, waaronder pasteitjes, plakjes en worstenbroodjes.

Na het ontmoeten van gasten, werknemers en lokale bedrijven die helpen bij het leveren van de ingrediënten, werd de Hertogin van Cornwall door Toby Hill,
een bakker bij Ginsters, getoond hoe hij een traditionele Cornish-pastei kon maken.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hunne Koninklijke Hoogheden brachten ook een bezoek aan Tavistock om de recente restauratie van de stad in zijn historische gebouwen
te vieren en het plaatselijke Community Festival of Food and Crafts bij te wonen. Het festival brengt ambachtelijke producenten samen
en viert het werk van organisaties uit de vrijwillige en non-profitsector.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Die avond woonden de Prins en de Hertogin een receptie bij om het 50-jarig jubileum van het koninklijk voorzitterschap van het
hertogdom Cornwall Prince's Council te vieren. Gedurende zijn vijftig jaar rentmeesterschap is de Prins actief betrokken geweest
bij het leiden van het hertogdom. De filosofie van zijne Koninklijke Hoogheid is het koesteren en verbeteren van het landgoed om
het in een sterkere toestand aan de volgende generatie door te geven. Bij de receptie ontmoetten hun Koninklijke Hoogheden voormalige
en huidige huurders van het hertogdom Cornwall, evenals stafleden van het hertogdom en leden van Prince's Council uit het zuidwesten.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

17 juli 2019:
De Prins en Hertogin van Cornwall beëindigden hun driedaagse tour van Devon en Cornwall met bezoeken in Cullompten, Sidmouth en Simonsbath.

Zijne Koninklijke Hoogheid begon de dag met een bezoek aan het hoofdkantoor van Gregory Distribution Ltd om het eeuwfeest van het bedrijf te vieren.
De Prins ontmoette al lang bestaande werknemers, lokale klanten en boeren van het hertogdom Cornwall die het bedrijf gebruiken om hun producten te vervoeren.

Zijne Koninklijke Hoogheid bracht ook een bezoek aan het nieuwe erfgoedcentrum van het bedrijf om historische voertuigen te bekijken
en meer te weten te komen over de oprichting en geschiedenis van de organisatie.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Hertogin van Cornwall, die haar 72e verjaardag vierde op de laatste dag van het bezoek van Hunne Koninklijke Hoogheden aan Devon en Cornwall,
bezocht The Donkey Sanctuary om het 50-jarig jubileum van het goede doel te vieren. Het Donkey Sanctuary werd opgericht door Dr. Elisabeth Svendsen
in 1969 en beheert nu 10 heiligdommen in het Verenigd Koninkrijk en Europa, met zorg voor meer dan 6000 ezels en muildieren.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hare Koninklijke Hoogheid heeft een langdurige interesse in dierenwelzijn en was in staat om vrijwilligers, personeel, supporters en een
aantal ingezeten ezels te ontmoeten. De hertogin ontmoette ook servicegebruikers die profiteerden van het Donkey Facilitated Learning-programma
van de liefdadigheidsinstelling, speciaal ontworpen voor kinderen en volwassenen met als doel het ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden,
waaronder het beheren van emoties, empathie en zelfrespect.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

Voordat ze vertrok, onthulde Hare Koninklijke Hoogheid een plaquette ter gelegenheid van 50 jaar werk van Donkey Sanctuary.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hunne Koninklijke Hoogheden eindigden de dag met het bijwonen van een viering van de 70ste verjaardag van de
National Parks and Access to the Countryside Act bij een Big Picnic in Exmoor National Park.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


The Royal Welsh Show 2019, 22 juli 2019


The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall woonden op 22 juli 2019 de 100e Royal Welsh Show in Llanelwedd, Powys bij.

Bij aankomst op de show ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden Koning Goodwill en Koningin Mpumi, de koning en koningin van de Zulus.
Dit jaar is 140 jaar geleden sinds de strijd om Rorke's Drift in de Anglo-Zulu Oorlog van 1879.

Leden van Rhayader en Dictrict Male Voice Choir zongen een vertolking van ‘Men Of Harlech’, die de beroemde scènes weergaf in
de film Zulu met Sir Michael Caine uit 1964, waarin de Anglo Zulu War werd verbeeld.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins tourde vervolgens op het festivalterrein waar Zijne Koninklijke Hoogheid sprak met boeren, agrarische leiders,
fokkers en vertegenwoordigers van het Prinselijk Plattelandsfonds.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Hertogin werd vergezeld door Koningin Mpumi om vertegenwoordigers van het plaatselijke vrouweninstituut, Merched y Wawr en Wales Young Farmers te ontmoeten.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Voor vertrek bezoekt de Hertogin de Food Hall en ontmoet stalhouders die producten tonen die in Wales worden geteeld, ontwikkeld, verpakt of geproduceerd.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Sandringham Flower Show, 24 juli 2019


The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall hebben op 24 juli 2019 de Sandringham Flower Show bezocht.
De winst van elke show wordt gedoneerd aan lokale goede doelen en sinds 1977 heeft het Showcomité ongeveer £ 780.000 besteed aan goede doelen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuwe foto Hertogin Camilla, 17 juli 2019


Op 17 juli 2019 gaf Clarence House een nieuwe foto van Hertogin Camilla vrij ter gelegenheid van haar verjaardag.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


De Prins van Wales bezoekt Caithness, Scotland, 29 juli 2019


Op 29 juli 2019 was The Duke of Rothesay (zoals The Prince of Wales bekend is wanneer hij in Schotland is) in Caithness.
Charles opende voor het eerst officieel het Beatrice Offshore Windfarm, het grootste windmolenpark van Schotland, 13 km
voor de kust van Caithness. De 84 turbines van het windpark zullen voldoende energie opwekken om 450.000 huizen van stroom
te voorzien en is de grootste bron van Schotland voor duurzame energie.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Hertog toerde vervolgens door Wolfburn Whisky, de meest noordelijke whiskystokerij op het Schotse vasteland, oorspronkelijk geopend in 1821.
Meester-distilleerder Iain Kerr legde aan Charles uit hoe de ambachtslieden in de distilleerderij traditionele methoden gebruiken om fijne spirit te produceren.


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


De Prins van Wales bezoekt Mey Highland and Cultural Games, 3 augustus 2019


De hertog van Rothesay woonde op 3 augustus 2019 de Mey Highland Cultural Games bij.

Voor het eerst gehouden in het dorp Mey voor de 70e verjaardag van de Koningin-moeder, vieren de Spelen de
gastvrijheid, cultuur en talenten van de mensen van de Noordelijke Hooglanden.
The Duke of Rothesay, Chieftain of the Mey Games, beoordeelt de finale van de Tug of War-competitie.
Felicitaties aan de Tug of War-winnaars!!


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto uit de oude doos, 4 augustus 2019


Om haar 60e verjaardag te vieren, werd deze foto in 1960 genomen in Clarence House, met een Prins Andrew van 6 maanden op haar knie.
En naast haar staande een Prins Charles en Prinses Anne.


Foto: Clarence House en The British Monarchy / https://twitter.com/TheDukeOfYork


De Prins van Wales bezoekt Ballater Highland Games, 8 augustus 2019


De Hertog van Rothesay woonde op 8 augustus 2019 de Ballater Highland Games in Schotland bij en bekeek traditionele
evenementen, waaronder piping en gewicht gooien, en ontmoette het plaatselijke Ballater Tug-of-war team.

Na aankomst bij de Spelen, hees de Hertog van Rothesay de Highland Games-standaard, waarmee het evenement officieel werd geopend.
De spellen worden sinds 1864 in Ballater gehouden en trekken atleten van over de hele wereld aan.

De dag ervoor bezocht de Hertog bedrijven en ontmoette inwoners in Beauly, Inverness. In Campbell's of Beauly, een familiebedrijf dat sinds 1858
in hetzelfde pand in de stad actief is, opende de Hertog de nieuwe kleermakerij en ontmoette personeel, waaronder kleermakers en naaisters.

Campbell's of Beauly ondersteunt het trainingsinitiatief Future Textiles van Prince's Foundation, dat training biedt in traditionele vaardigheden,
zoals naaien, weven en snijden. Het programma heeft tot doel jongeren aan te moedigen om een carrière in de Schotse textielindustrie te overwegen.
De Hertog bezocht ook andere lokale winkels in de stad, waaronder een antiekwinkel en een deli en kruidenier.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Clarence House / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Prachtig borduurwerk gemaakt van Hertogin Camilla, 21 augustus 2019


De Koninklijke School of Handwerken's Borduurstudio heeft dit verbazingwekkende portret van Hertogin Camilla gemaakt voorafgaand aan
het bezoek van Hertogin Camilla volgende maand. De Hertogin zal op 5 september in Hampton Court Palace de nieuwe tentoonstelling
'Faces & Figures in Stitch' van The Royal School of Needlework lanceren.

Bekijk de foto's om het verbazingwekkende stikproces en het voltooide borduurwerk te zien.


Foto: The Royal School of Needlework / https://royal-needlework.org.uk/


Foto: The Royal School of Needlework / https://royal-needlework.org.uk/


Foto: The Royal School of Needlework / https://royal-needlework.org.uk/


Foto's uit de oude doos van de Prins of Wales, 23 augustus 2019


De koninklijke familie verzamelt zich rond de twee jaar oude Prins Charles terwijl hij op een standbeeld speelt tijdens
de jaarlijkse zomervakantie naar Balmoral, Schotland, op een foto gemaakt op deze dag in 1951.
Afgebeeld zijn Koning George VI, Prinses Elizabeth, Prins Philip, Prinses Margaret en Koningin Elizabeth.
De tweede afbeelding toont Prins Charles en zijn zus Prinses Anne met een harige vriendin, de hond.


Foto: Press Association / Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Charles bezoekt 150e Glenisla Highland Games in Angus, 28 augustus 2019


De Hertog van Rothesay, zoals The Prince of Wales bekend staat als hij in Schotland is, woonde onlangs de 150e Glenisla Highland Games in Angus bij.
De spellen zijn georganiseerd door de Glenisla Highland and Friendly Society en hebben als doel de taal, muziek, games en kleding van de Highlands
of Scotland te behouden. Het evenement levert een traditioneel programma, inclusief piping, Highland Dancing, zware atletiek en touwtrekken.
Tijdens het bezoek van keek de Hertog naar de openingsparade onder leiding van de Dundee City Pipe Band en ontmoette commissieleden, deelnemers en toeschouwers.


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Camilla bezoekt Victory Services Club, 5 september 2019


De Hertogin van Cornwall heeft op 5 september 2019 de Victory Services Club bezocht om de onlangs gerenoveerde eetgelegenheden,
keukens en lounge-vergaderruimte te bezichtigen. Opgericht in 1907 om ‘espirit de corps’ te promoten onder gepensioneerde leden
van de strijdkrachten, heeft de club nu meer dan 64.000 leden. De Hertogin is sinds 2012 beschermvrouwe. Ook in de Club heeft de
hertogin een feestelijke theedans bijgewoond ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de British Dance Council. De British Dance
Council heeft als doel de fysieke, mentale en sociale voordelen van stijldansen te promoten. Tijdens de receptie ontmoette de Hertogin
gasten, waaronder dansers van verschillende leeftijden en ervaringen, evenals voormalig Strictly Come Dancing-jurylid Len Goodman.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Camilla bezoekt The Royal School of Needlework, 5 september 2019


In haar rol als beschermvrouwe bezocht Hertogin Camilla op 5 september 2019 The Royal School of Needlework in Hampton Court Palace.
The Royal School of Needlework, opgericht in 1872, maakt op maat gemaakte opdrachten voor de toekomst en restaureert historisch textiel en erfstukken.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De RSN Embroidery Studio creëerde het op maat gemaakte kant op de trouwjurk van de Hertogin van Cambridge en de Coronation Robe van Koningin Elizabeth.


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The Royal Family / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The Royal Family / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Hertogin bekijkt een met de hand genaaid portret van zichzelf, dat zal worden getoond in de nieuwe tentoonstelling 'Gezichten en figuren in steek'.
Het borduurwerk is gemaakt met behulp van de historische Blackwork-techniek en is gebaseerd op een foto van de Hertogin tijdens haar eerste bezoek
aan The Royal School of Needlework in 2017.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Hertogin ontmoet de RSN-borduursters, die het portret van de Hertogin hebben gemaakt, en andere studenten die in de studio werken.
De tentoonstelling 'Faces & Figures in Stitch' toont meer dan 100 borduurwerken van sleutelfiguren in de geschiedenis, waaronder
William Shakespeare, Nelson Mandela en David Bowie.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Koningin Elizabeth, Charles en Camilla wonen de Braemar-bijeenkomst bij, 7 september 2019


Op 7 september 2019 woonden Koningin Elizabeth en de Hertog en Hertogin van Rothesay (zoals de Prins van Wales en de
Hertogin van Cornwall bekend zijn wanneer in Schotland) de Braemar-bijeenkomst bij. De jaarlijkse highland games hebben
Koninklijke opkomsten genoten sinds de Victoriaanse tijd. Hoewel er de afgelopen negenhonderd jaar bijeenkomsten in Braemar
zijn geweest, wordt het evenement sinds 1832 in zijn huidige vorm gehouden. Koningin Elizabeth is Chieftan van de Braemar-bijeenkomst.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Hertogin Camilla en Prins van Wales in Dumfries en Galloway, 11 september 2019


Op 11 september 2019 voerden de Hertog en Hertogin van Rothesay opdrachten uit in Dumfries en Galloway. In de Bladnoch-distilleerderij toerde
de Hertog door het productiegebied en proefde Hunne Koninklijke Hoogheden wat whisky, voordat ze officieel het nieuwe bezoekerscentrum opende.
De Hertog en Hertogin woonden later de tentoonstelling 'Garlieston Secret War' bij, die het verhaal vertelt van de belangrijke rol van de kuststad
bij de voorbereiding van D-Day in 1944. Om de dag te beëindigen, bezocht de hertogin Moat Brae House and Gardens, waarvan wordt gedacht dat dit de
inspiratie was voor 'Peter Pan' van JM Barrie.


Foto: Clarence House / PA / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / PA / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / PA / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / PA / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / PA / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / PA / https://twitter.com/ClarenceHouse


Prinses Beatrix en de Prins van Wales aanwezig bij Airborne Luchtlandingen en Herdenking in Ede


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is zaterdag 21 september aanwezig bij de Airborne Luchtlandingen
en Herdenking in het kader van 75 jaar Vrijheid. Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Wales woont de herdenking ook bij.

Op 18 september 1944 landden ruim 2.000 geallieerde parachutisten op de Ginkelse Heide als onderdeel van Operatie Market Garden.
Market Garden was bedoeld om de bruggen over de Nederlandse rivieren over te nemen (Market) en de troepen van het Tweede Britse
Leger te laten doorstoten (Garden). Meer dan 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse troepen namen deel aan deze grootste luchtlandingsoperatie
in de geschiedenis. De operatie mislukte en het zou tot de lente van 1945 duren voordat de geallieerden de Rijn over gingen.

Prinses Beatrix en De Prins van Wales wonen de herdenkingsbijeenkomst op de Ginkelse Heide bij en leggen beiden een krans bij het
Airborne monument op de Heide. Daarnaast ontmoeten Prinses Beatrix en De Prins van Wales enkele Market Gardenveteranen. Voor en na
de herdenkingsbijeenkomst eren honderden parachutisten hun voorgangers door middel van luchtlandingen.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Gemeente Ede / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

De Prins van Wales arriveert in de St. Eusebius-kerk, die zwaar werd beschadigd tijdens de Slag om Arnhem.
Er is gezegd dat tijdens de strijd de kerkklokken in de toren begonnen te spelen, alsof het een laatste muzikaal afscheid gaf.
De Prins van Wales onthult een plaquette in de St. Eusebiuskerk ter ere van de voltooiing van de recente torenrestauratiewerken.
Een tentoonstelling van kunst over de Slag om Arnhem, die is geproduceerd door meer dan 400 lokale kinderen in het basis- en
voortgezet onderwijs, is te zien in de kerk.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

In Driel woont de Prins van Wales een dienst bij voor de 1e Poolse onafhankelijke parachutistenbrigade.
Op deze dag in 1944 landden 1000 Poolse parachutisten onder bevel van generaal Sosabowski in Driel om geallieerde troepen te ondersteunen.
Bij de herdenkingen van vandaag in Driel legt de Prins van Wales een krans ter ere van degenen die vochten tijdens Operatie Market Garden.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse

In de rol van de Prins van Wales als kolonel in-chief van het Army Air Corps bezoekt de Prins Oosterbeek en ontmoet hij leden van het korps.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Copyright © 2006-2019 https://koningsfan.nl/


Homepage