Kroonprins Charles en Hertogin Camilla
Foto: Mario Testino / The British Monarchy

Kroonprins CharlesFoto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, wordt geboren op Buckingham Palace op 14 november 1948 als eerste kind van Prins Philip en Koningin Elizabeth II.

Prins Charles is op 15 december 1948 gedoopt in de Music Room van Buckingham Palace.

Prinses Anne, nu The Princess Royal, werd geboren op 15 augustus 1950, en de kinderen hadden twee nannies, Helen Lightbody en Mabel Anderson.

Toen Prins Charles acht maanden oud was verhuisden Koningin Elizabeth en Prins Philip naar Clarence House.

Kort na Pasen 1952 verhuisde Koningin Elizabeth en haar familie terug naar Buckingham Palace.

De koningin wees een gouvernante aan, Catherine Peebles, kort voor de vijfde verjaardag van de Prins.

Het leven tijdens de vakantie op het Schotse landgoed Balmoral, en het landgoed Norfolk in Sandringham,
gaf Prins Charles de mogelijkheid om een liefde voor het platteland en de natuurlijke omgeving te ontwikkelen.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Prins Charles is op 15 december 1948 gedoopt in de Music Room van Buckingham Palace.


Foto: Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Prins Andrew, nu The Duke of York, werd geboren op 19 februari 1960, en Prins Edward, nu The Earl of Wessex, werd geboren op 10 maart 1964.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Troonopvolger


Koning George VI stierf op 6 februari 1952 en zijn oudste dochter, Prinses Elizabeth, werd koningin. De driejarige Prins Charles
was nu erfgenaam van de troon. De nieuwe status van de Prins maakte hem de hertog van Cornwall. Hij kreeg ook automatisch de Schotse titels
Duke of Rothesay, Earl of Carrick and Baron van Renfrew, Lord of the Isles en Prince and Great Steward of Scotland.

Op 2 juni 1953 woont Prins Charles de kroning van zijn moeder bij in Westminster Abbey. Hij zat tussen de koningin-moeder en Prinses Margaret
en stond later bij Koningin Elizabeth, The Duke of Edinburgh en andere leden van de koninklijke familie op het balkon van Buckingham Palace.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel de Prins van Wales op 26 juli 1958, op de leeftijd van 9 jaar en de titel werd officieel
bekrachtigd in een ceremonie door Koningin Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Op 20 april 2018 heeft het Gemenebest besloten dat Kroonprins Charles zijn moeder Elizabeth op als hoofd van het Gemenebest.
Het is niet duidelijk of hij de rol meteen overneemt, of pas na Elizabeths overlijden.
Hoewel Elizabeth de functie overnam van haar vader, George IV, is die niet erfelijk. Het is dus geen automatisme dat Kroonprins Charles het Gemenebest gaat leiden.
Koningin Elizabeth wil graag dat na haar overlijden haar zoon Charles die positie krijgt.

Royal Marriages Act 1772


De wet werd ingesteld door George III die woedend was dat twee van zijn broers een niet gepast huwelijk waren aangegaan. Deze regels gelden voor de
afstammelingen van Koning George II, mannelijk en vrouwelijk, anders dan de kwestie van prinsessen die getrouwd waren of daarna zou trouwen "in buitenlandse families".

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

- Voor een huwelijk is toestemming van de koning of koningin nodig.
Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.

- Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koning of koningin om toestemming te vragen.
Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

The Act of Settlement


De 'Act of Settlement of 1701' was bedoeld om de protestantse opvolging van de troon veilig te stellen en de garanties
te versterken voor het waarborgen van een parlementair regeringssysteem.

De wet versterkte ook de Bill of Rights (1689), die eerder de erfopvolging voor de erfgenamen van Mary 11 had vastgesteld.

Mary's vader, James II was in 1688 uit Engeland gevlucht tijdens evenementen die beschreven werden als de 'Glorious Revolution'.
James rooms-katholieke sympathieën en geloof in het goddelijke recht van de Kroon, resulteerden in ontevreden parlementariërs die de
troon aanboden aan zijn oudste protestante dochter, Mary. Ze accepteerde het op voorwaarde dat ze samen kon regeren met haar Nederlandse
echtgenoot, Willem van Oranje, die William III werd.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein door het Parlement regeert, maar dat de opvolging van de troon door het parlement
kan worden gereguleerd, en dat een soeverein zijn titel kan verliezen door middel van wanbestuur. De 'Act of Settlement' bevestigde dat
het aan het Parlement was om de titel van de troon te bepalen. Het Parlement bepaalde onder de Bill of Rights en the Act of Settlement
ook verschillende voorwaarden waaraan de soeverein moet voldoen.

Hoewel de Bill of Rights de erfopvolging had vastgesteld bij de erfgenamen van Mary II, Anne en William III, hadden geen van de dochters van
James II erfgenamen die nog in leven waren, waardoor onzekerheid ontstond over de toekomst van de opvolging. Mary was in 1694 op 32-jarige leeftijd
aan de pokken gestorven en in 1700 stierf William. Anne's enige overlevende kind (van de 17 kinderen), de hertog van Gloucester, stierf datzelfde jaar
op de leeftijd van 11. Zonder een bevestigde erfgenaam werd het besluit genomen door het Parlement om ervoor te zorgen dat de opvolging van toekomstige
soevereinen binnen het protestantse geloof bleef.

Volgens de wet van 1701 ging de opvolging van de troon naar Prinses Sophia, Keurvorstin van Hannover (de kleindochter van James I) en haar protestante erfgenamen.
Sophia stierf echter vóór Koningin Anne, daarom ging de successie over op haar zoon George, keurvorst van Hannover, die in 1714 Koning George I werd. De handeling
werd later uitgebreid naar Schotland als gevolg van het Treaty of Union dat werd uitgewerkt in de Acts of Union of 1707.

De wet bepaalde ook de voorwaarden waaronder de Kroon kon worden gehouden. Geen rooms-katholiek, noch iemand die met een rooms-katholiek getrouwd was,
kon de kroon houden. De soeverein moest nu zweren om de Church of England te behouden (en na 1707 The Church of Scotland).
De Anglicaanse Kerk stond het niet toe dat een gescheiden persoon hertrouwde zolang zijn of haar voormalige partner nog leefde.

De 'Act of Settlement' ging niet alleen in op de dynastieke en religieuze aspecten van de opvolging, het beperkte ook de bevoegdheden en privileges van de Kroon.

Volgens de wet moest de soevereine parlementaire toestemming worden gegeven om oorlog te voeren of het land te verlaten, en rechters moesten
hun ambt bekleden bij goed gedrag en niet bij koninklijk genoegen - waarmee zij rechterlijke onafhankelijkheid bewerkstelligden.

The Succession to the Crown Act (2013)


Door The Succession to the Crown Act is The Royal Marriages Act ingetrokken en de The Act of Settlement aangepast.

In een schriftelijke verklaring van het Parlement heeft de vicepremier, Nick Clegg, aangekondigd dat de wet
Succession to the Crown Act van kracht is geworden op 26 maart 2015.

Op de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) gehouden in Perth, Australië in oktober 2011, hebben de regeringsleiders van de 16 landen
die Koningin Elizabeth 11 als staatshoofd hebben, aangekondigd dat ze voorstander zijn om de bepaling van het mannelijk erfopvolgingsrecht af te schaffen.
Dit werd bekend als de Perth-overeenkomst. In het Verenigd Koninkrijk ging de wet door het parlement en kreeg Royal Assent op 25 april 2013. Daarna moesten
de andere 16 landen nog een goedkeuring geven. Er zijn drie bepalingen van deze wet: eerstgeboren opvolging, intrekking van de Royal Marriages Act 1772 en
het verbod op het huwelijk met een katholiek.

Opvolging van de Britse troon, evenals die van de 16 gebieden, zal nu vallen bij het oudste kind, ongeacht geslacht. Nu hebben vrouwen ook recht op de troonsopvolging.
Broers gingen voor zussen ook al waren de zussen ouder. Deze wijziging is alleen van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011.

Koninklijke toestemming voor het huwelijk: The Royal Marriages Act 1772 vereiste dat alle nazaten van Koning George II (andere dan die van prinsessen die
met andere koninklijke families waren getrouwd) toestemming van de soeverein kregen voordat ze trouwen. In de toekomst zal deze vereiste alleen van
toepassing zijn op de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging.

Verbod op huwelijk met katholieken. Eerder verloren degenen die een katholiek huwden hun plaats in de lijn van opvolging. Vooruit gaan,
dit is niet langer het geval. Ondanks deze verandering vereist Act of Settlement nog steeds dat de monarch niet katholiek is.
De Anglicaanse Kerk staat het nu toe dat een gescheiden persoon hertrouwt terwijl zijn of haar vorige partner nog in leven is.

De wet weerspiegelt de nadruk van dit kabinet over de gelijkheid door het verwijderen van eeuwen van discriminatie op zowel religieuze als grond van geslacht.
De wet voorziet in successierechten die geschikt zijn voor de 21ste eeuw en voor een moderne constitutionele monarchie.

De troonopvolging van Engeland (Groot-Brittannië) per 23 april 2018 is als volgt:

1. The Prince of Wales, Prins Charles
2. The Duke of Cambridge, Prins William
3. Prins George van Cambridge
4. Prinses Charlotte van Cambridge
5. Prins Louis van Cambridge
6. The Duke of Sussex, Prins Harry
7. The Duke of York
8. Prinses Beatrice of York
9. Prinses Eugenie of York
10. The Earl of Wessex, Prins Edward
11. Viscount Severn
12. The Lady Louise Mountbatten-Windsor
13. The Princess Royal, Prinses Anne
14. Mr. Peter Phillips
15. Miss Savannah Phillips
16. Miss Isla Phillips
17. Mrs. Zara Tindall

Regency Act


De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

- bij het bestijgen van de troon de koning of koningin jonger is dan 18
- de koning of koningin niet in staat is om te regeren door ziekte

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

- ouder zijn dan 21 jaar
- een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
- in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement
- de eed aflegt als regent

Bronnen: Wikipedia, Britse Hof zelf en de overheid van Groot-Brittannië.

Titels Prins Charles


Zijne Koninklijke Hoogheid:


Koning George VI had octrooi verleend onder het Grootzegel van het Koninkrijk op 22 oktober 1948, waarbij hij verklaarde dat kinderen van het
huwelijk van HKH Prinses Elizabeth, Hertogin van Edinburgh en HKH Prins Philip, hertog van Edinburgh, "te allen tijde" moesten hebben vast te
houden en te genieten van de stijl, de titel of attribuut van Koninklijke Hoogheid en de titulaire waardigheid van prins of prinses voorafgegaan
aan hun respectieve christelijke namen in aanvulling op eventuele andere benamingen en titels en eer, die hierna kunnen behoren tot hen".
De aankondiging werd gedaan op 9 november 1948, vijf dagen voordat Prins Charles werd geboren. Volgens regels afgekondigd door Koning George V
op 17 juli 1917, was de koninklijke stijl en titel beperkt tot de kinderen van de Koning (in) en de kinderen van de zonen van de Koning (in),
die kinderen van de toenmalige Prinses Elizabeth zouden hebben uitgesloten.

In 1996 wijzigde Koningin Elizabeth 11 deze regel:
De Koningin is verheugd met het octrooi onder het Groot Zegel van het Koninkrijk van 21 augustus 1996, om te verklaren dat een voormalige vrouw
(anders dan een weduwe tot zij zal hertrouwen) van een zoon van een Koning (in) van deze rijken, van een zoon van een zoon van een Koning (in)
en van de oudste levende zoon van de oudste zoon van de Prins van Wales is niet gerechtigd om de stijl, titel of eigenschap van Koninklijke Hoogheid
te houden en ervan te genieten.

Op 31 december 2012 kwam er een uitbreiding van de titel Zijne Koninklijke Hoogheid en Hare Koninklijke Hoogheid:
De Koningin is blij met octrooi onder het Grootzegel van het Koninkrijk van 31 december 2012 om te verklaren dat alle kinderen van de oudste zoon
van de Prins van Wales de stijl, titel en het attribuut van Koninklijke Hoogheid zouden moeten hebben en ervan moeten genieten met de titulaire
waardigheid van prins of prinses vooraf aan hun christelijke naam of met dergelijke andere eretitels.

The Prince of Wales:


De Prins van Wales is een titel gecreëerd voor de mannelijke erfgenaam van de Britse troon. Er is geen automatische opvolging van deze titel,
maar deze wordt normaal gesproken doorgegeven wanneer de bestaande Prins van Wales tot de troon toetreedt. De titel wordt samengevoegd in de
Kroon en wordt alleen vernieuwd door het genoegen van de Koning (in).

Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel Prins van Wales op 26 juli 1958 en de titel werd officieel bekrachtigd in een ceremonie door Koningin
Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle. De prins kan zijn afkomst via de Tudors naar de oorspronkelijke inheemse Prinsen van Wales volgen, hoewel
het gebruik van de titel voor de Erfgenaam van de Engelse Troon begon met Edward II, die werd Prince of Wales benoemd door zijn vader Edward I in 1301.

Duke of Cornwall:


Prins Charles werd automatisch Hertog van Cornwall toen Koningin Elizabeth op 6 februari 1952 het nieuwe staatshoofd werd.
Het hertogdom Cornwall - de oudste en een van de grootste landgoederen in Engeland - bestaat al meer dan 650 jaar en biedt een inkomen
voor de mannelijke erfgenaam van de troon.

Duke of Rothesay:


Wanneer de Prins van Wales in Schotland is, staat hij bekend onder de titel van de Schotse peerage, die in 1398 voor het eerst werd verleend door
Robert III, de koning van Schotland, aan zijn zoon David. Een handeling van het Schotse parlement in 1469 bevestigde zijn beperking tot de erfgenaam
van de troon van Schotland. Sinds de 1603 Unie van de Kronen is de titel naast het Hertogdom van Cornwall afgedaald, en de Prins werd Hertog van Rothesay
ten tijde van toen zijn moeder Elizabeth het nieuwe staatshoofd werd.

Earl of Carrick and Baron of Renfrew:


Andere titels van de Schotse peerage geërfd door de erfgenaam tot de troon onder de 1469 Act.

Earl of Chester:


The Earldom is gemaakt door William The Conqueror, met de bedoeling dat de graaf alle oorlogachtige activiteiten van de Welsh in het oog houdt.
Het keerde terug naar de Kroon in 1237 en werd doorgegeven aan de toekomst Edward 1. Hij verleende het Earldom aan zijn zoon, Edward II, en
sindsdien is het graafschap van Chester naar elke Prins van Wales gegaan.

Lord of The Isles:


Deze oude titel, die werd gehouden door degenen die de Western Isles als vazallen van de koning van Schotland regeerden, werd in 1540 door
James V van Schotland aan de kroon geannexeerd om aan zijn erfgenamen te worden overgedragen.

Prince and Great Steward of Scotland:


Het erfelijke kantoor van Great (of High) Steward dateert uit de 12e eeuw. De 1469 Act bevestigde dat de titel zou moeten gaan naar
"de eerstgeboren prins van de koning van Schotland voor altijd".

Studie


Op 10 mei 1955 kondigde Buckingham Palace aan dat Prins Charles naar school zou gaan, in plaats van een privéleraar te hebben in het Paleis zoals
eerdere erfgenamen van de troon. Prins Charles heeft 18 maanden privéles gehad op het Paleis van zijn gouvernante Catherine Peebles. Prins Charles
ging naar de onafhankelijke dagschool Hill House School voor meisjes en jongens in de leeftijd van 3 tot 18 jaar vanaf 28 januari 1957.

Op 14 augustus 1957 kondigde Buckingham Palace aan dat Prins Charles naar Cheam, de voorbereidende school in Headley, nabij Newbury, Berks zou gaan.
Op 23 september 1957 begint Prins Charles aan Cheam School in Berkshire tot 1 april 1962. Gedurende vijf jaar bij Cheam speelde Charles cricket voor
de First Eleven, deed mee aan voetbalspellen en rugbywedstrijden op school en nam deel aan amateurdrama's.
Hij werd benoemd tot hoofdjongen in zijn laatste jaar.

Prins Charles leerde ijs schaatsen op de Richmond Ice Rink en ontving een certificaat van verdienste in maart 1962.

Buckingham Palace kondigde op 23 januari 1962 aan dat The Prince of Wales naar Gordonstoun zou gaan, de openbare school aan de oevers
van de Moray Firth in Schotland. Op 1 mei 1962 ging Prins Charles naar Gordonstoun School.

De vader van Charles, de Hertog van Edinburgh, was een van de eerste leerlingen geweest toen de school in 1934 werd geopend door Dr. Kurt Hahn.
Dr. Hahn had een regime ontwikkeld dat gebaseerd was op het geloof in een egalitaire samenleving, met stevige principes van menselijk gedrag:
de sterke moet hoffelijk zijn voor de zwakken en service aan anderen is belangrijker dan zelfbediening.

In november 1965, toen hij een leerling was aan de Gordonstoun School, speelde Prins Charles de hoofdrol in het toneelstuk Shakespeare's Macbeth.

Van februari tot juli 1966 heeft Prins Charles doorgebracht in Timbertop, een afgelegen bijgebouw van Geelong Church of England Grammar School in Melbourne,
Australië. Tijdens zijn deelname aan Timbertop nam Chrales deel aan een schoolreisje naar Papoea-Nieuw-Guinea onder leiding van zijn geschiedenisleraar
Michael Persse. Na het zien van voorbeelden van de volkskunst van het Papoea-volk, uitte de Prins zijn bezorgdheid in een essay dat tradities gingen
uitsterven, een thema dat hij later in zijn leven opnam.

Toen de Prins terugkeerde naar Gordonstoun voor zijn laatste jaar, werd hij schoolvoogd of hoofdjongen
en kreeg hij na jarenlang samenleven zijn eigen studeerkamer.

In maart 1967 speelde Charles de Pirate King in een schoolproductie van Gilbert en Sullivan's Pirates of Penzance.

Charles deed examen in GCE O Levels Engels taal, Engels literatuur, Latijn, Frans en geschiedenis - en later wiskunde.
Hij behaalde zijn A Levels in juli 1967, kreeg een B in de geschiedenis en een C in het Frans, en kreeg ook een onderscheiding
in een optioneel speciaal artikel uit de geschiedenis.

Prins Charles ging naar de universiteit in plaats van rechtstreeks naar de strijdkrachten en in de herfst van 1967
arriveerde hij aan het Trinity College in Cambridge.

Op 8 oktober 1967 begon Prins Charles op het Trinity College (Cambridge) met de studie archeologie en de fysieke en sociale antropologie. In maart en april
1968 bracht de Prins van Wales tijd door met het bestuderen van archeologische vindplaatsen in Frankrijk en het deelnemen aan opgravingen in Jersey.

Op 8 april 1968 werd aangekondigd dat Prins Charles had besloten om vanaf het volgende academische jaar vanaf oktober
van archeologie en antropologie naar geschiedenis over te schakelen.

In zijn eerste examen in Cambridge, waarvan de resultaten op 14 juni 1968 werden gepubliceerd, kreeg de Prins een 2: 1 in het eerste
deel van de examens archeologie en antropologie.

In april 1969 verliet de Prins van Wales Cambridge om een termijn door te brengen aan het University College of Wales in Aberystwyth,
waar hij Welsh en de geschiedenis van het Prinsdom studeerde. Prins Charles verliet de University College of Wales in juni 1969,
een week voor zijn Investituur als Prince of Wales door Koningin Elizabeth in Caernarfon op 1 juli 1969.

Als onderdeel van de sociale kant van het universitaire leven trad Prins Charles toe tot Trinity's dramagroep, de Dryden Society, in november 1968
en verscheen in twee van de jaarlijkse revues van de Society. In de revue van 1970, Quiet Flows the Don, speelde Charles een sportcommentator,
een antiekexpert en een weersvoorspeller en speelde in een andere rol die van een kerkvader in de productie van Joe Orton's zwarte komedie Erpingham Camp.

Op 10 maart 1970 vloog Prins Charles van Heathrow Airport naar Nieuw-Zeeland, Australië en Japan om deze te bezoeken en keerde terug op 15 april
voor de start van zijn laatste termijn bij Trinity. Andere koninklijke opdrachten gedurende het laatste jaar van de Prins in Cambridge waren het
bijwonen de State Opening of Parliament, formeel geïntroduceerd in de House of Lords en het bijwonen van zijn eerste Privy Council.

Op 12 mei 1970 hief Prins Charles in het openbaar enkele van zijn zorgen op over het milieu en de instandhouding die de komende decennia centraal
zouden blijven staan in zijn denken. In zijn debuut tijdens een debat in Cambridge Union, sprak hij met de motie: "Dit huis gelooft dat technologische
vooruitgang de individualiteit van de mens bedreigt en zijn meester wordt". De prins maakte duidelijk dat hij niet formeel voor of tegen de motie was.
"Ik zit in een enigszins moeilijke positie," zei hij. Hij uitte zijn bezorgdheid over de mate waarin mensen een schepsel van technologie zijn geworden
en over de vervuiling die het gevolg zou kunnen zijn, en suggereerde dat er soms behoefte was aan het doel van nieuwe ontwikkelingen om in twijfel te
worden getrokken.

Op 23 juni 1970 ontving de Prins van Wales - de eerste Erfgenaam van de Troon die ooit een diploma behaalde - een 2: 2.
Op 2 augustus 1975 keerde Zijne Koninklijke Hoogheid, die een helikopter van de Royal Air Force bestuurde, terug naar Cambridge om zijn MA te ontvangen.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Militaire carrière


Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Charles begon zijn loopbaan bij de strijdkrachten in maart 1971, toen hij vier maanden lang
een verbintenis aanging met de RAF in Cranwell, Lincolnshire. De Prins had zijn privé vliegbrevet al behaald en vloog op 8 maart
naar Cranwell in een tweemotorig Basset of The Queen's Flight om een voortgezette opleiding te beginnen om zich te kwalificeren als jukpiloot.
Flight Lieutenant De Prince of Wales ontving zijn RAF-vleugels op RAF Cranwell op 20 augustus 1971.

Op 15 september 1971 sloot Prins Charles zich aan bij het Royal Naval College, Dartmouth, in het kader van de afgestudeerde ingang regeling,
als waarnemend sub-luitenant. De Hertog van Edinburgh en zijn oudoom Lord Mountbatten waren beiden in Dartmouth geweest. Bijna twee maanden
later vloog Prins Charles in een troep-dragende RAF Britannia om zich bij de torpedojager HMS Norfolk in Gibraltar aan te sluiten. Terwijl hij
trainde voor zijn bridgewachtcertificaat, woonde Prins Charles een eendaagse cursus bij om te ontsnappen aan een onderzeeër bij HMS Dolphin, Gosport.
Dit omvatte een oefening waarbij hij werd vrijgelaten uit een kamer 100 voet onder het oppervlak van een watertank. In februari 1972 woonde Prins Charles
een eendaagse cursus bij in de onderzeeër HMS Churchill. Tijdens de volgende twee en een half jaar, woonde de Prins een cursus van vier maanden in
Portsmouth bij en diende op nog vier schepen.

Een 1974 Pacific-reis op het fregat HMS Jupiter omvatte oproepen naar Singapore, Nieuw-Zeeland, Tonga, West-Samoa, Honolulu,
San Francisco, Acapulco en Bermuda. Op 1 mei 1973 werd de Prins van Wales gepromoveerd tot waarnemend luitenant.

Op 2 september 1974 trad Prins Charles toe tot het Royal Naval Air Station Yeovilton voor helikoptervliegtraining voordat hij werd toegewezen aan
845 Naval Air Squadron als piloot aan boord van de commando-carrier HMS Hermes. Na een luitenantscursus aan het Royal Naval College, Greenwich,
kreeg de prins het bevel over zijn eigen schip; de mijnenjager HMS Bronington, voor de laatste tien maanden van zijn actieve dienst in de Royal Navy
eindigend op 15 december 1976. In januari 1977 werd hij gepromoveerd tot de rang van commandant voordat hij zijn actieve Royal Naval-dienst later
dat jaar beëindigde.

Op zijn 40e verjaardag in 1988 werd Prins Charles opnieuw gepromoveerd tot kapitein bij de Royal Navy en Group Captain bij de RAF. Op 14 november 1998
kondigde het Ministerie van Defensie aan dat de Prins van Wales was gepromoveerd tot een '2-sterren'-rang in alle drie de diensten (admiraal van de
achtervolging, generaal-majoor en luchtmaarschalk) om samen te vallen met zijn 50ste verjaardag. Prins Charles werd opnieuw gepromoveerd in alle drie
de Services op zijn 54ste verjaardag in 2002 en werd viceadmiraal bij de Royal Navy, Air Marshal bij de RAF en luitenant-generaal bij het leger.
In 2006 werd Prins Charles gepromoveerd tot admiraal bij de Koninklijke Marine, generaal bij het leger en luchtmaarschalk bij de Royal Air Force.

De eerste Colonelcy-in-Chief van de prins was van The Royal Regiment of Wales, waaraan hij op 1 juli 1969 werd benoemd - de dag van zijn Investiture
als Prince of Wales in Caernarfon Castle. Op 1 maart 1975 werd de Prins van Wales kolonel van de Welsh Guards, sinds die tijd heeft hij deelgenomen
aan de jaarlijkse Trooping the Color-ceremonie op Horse Guards Parade, die de officiële verjaardag van Hare Majesteit de Koningin markeerde.
Elk jaar draagt de prins het ceremoniële uniform van kolonel van de Welsh Guards.

Toen hij op 11 juni 1977 benoemd werd tot kolonel-in-chief van het Parachutistenregiment, een paar maanden voordat hij 30 jaar oud was, heeft Charles
gevraagd om deel te mogen nemen aan de parachute training. De prins vond dat hij niet "in de ogen kon kijken" of het beroemde baret- en vleugelsembleem
van het parachute-regime kon dragen, tenzij hij de cursus had gedaan. Later zei hij: "Ik voelde dat ik vanaf het front moest leiden, of op zijn minst
in staat zou zijn om sommige dingen te doen die men van anderen verwacht voor het land".

Door de jaren heen heeft Prins Charles sindsdien banden gesloten met twintig Army Regiments and Formations, evenals connecties met twee Naval formaties,
deze links zijn met organisaties van zowel de Britse strijdkrachten als een aantal Commonwealth-landen. Prins Charles is ook Honorary Air Commodore van
R.A.F. Valley, in Noord-Wales. Bovendien heeft Prins Charles senior militaire rangen in alle drie de diensten van de U.K, Canadese en Nieuw-Zeelandse
strijdkrachten.

Op 16 juni 2012 werd de Prins van Wales benoemd tot veldmaarschalk, admiraal van de vloot en maarschalk van de R.A.F. in de drie Britse strijdkrachten.
Meer recent, in mei 2015 werd Zijne Koninklijke Hoogheid Commodore-in-Chief van de Canadese Fleet Atlantic en in augustus 2015 werd er een gelijkwaardige
positie in de Nieuw-Zeelandse strijdkrachten nagelaten aan die van de Prins in het Britse leger.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Clarence House

Hobby's Kroonprins Charles


Kroonprins Charles die als kind piano leerde spelen, zong in het koor van Gordonstoun School, die hij van 1962 tot 1967 bijwoonde,
en nam deel aan verschillende openbare uitvoeringen. Op 1 maart 1964 speelde de prins tijdens een schoolconcert van religieuze muziek
in de kathedraal van St Giles, Edinburgh, de trompet in het Gordonstoun-orkest.

Tijdens zijn verblijf in Timbertop, de afgelegen landelijke vestiging van Geelong Church of England Grammar School in Melbourne
sloot Charles zich aan bij een brasstrio. Van februari tot juli 1966 bezocht Charles Timbertop.

In maart 1967 speelde Charles de Pirate King in een schoolproductie van Gilbert en Sullivan's Pirates of Penzance.

Kroonprins Charles speelde de cello tijdens een ander Gordonstoun-concert in St Giles's, en tijdens een
liefdadigheidsconcert met het Elgin-orkest in het stadhuis van Elgin op 29 maart 1967.

Terwijl Kroonprins Charles student was in Cambridge, speelde hij de cello in een symfonie-concert van het Trinity College Orchestra op 4 december 1967.

In juni 1978 The Prince of Wales zong met de Bach Choir, waarvan hij voorzitter is, in een uitvoering van Händels Coronation Anthems
in St George's Chapel, Windsor Castle, onder leiding van Sir David Willcocks. De Prins, bespeelde de basgitaar, voegde zich opnieuw bij het koor
voor een uitvoering van de mis van Bach in B Minor in de Royal Albert Hall, Londen, op 21 maart 1985, ter gelegenheid van het
300-jarig jubileum van de geboorte van Bach.

Kroonprins Charles is beschermheer van meer dan 70 kunstorganisaties, waaronder: de Royal College of Music; de Koninklijke Opera;
de Royal Shakespeare Company; de Royal Television Society; het Philharmonia-orkest en koor; Welsh National Opera;
het Royal Welsh College of Music and Drama; Het Koninklijk Conservatorium van Schotland en The Royal Academy Trust.

Kroonprins Charles is zich zeer bewust van het potentieel van de kunsten om kansen te creëren en levens te veranderen. Hij richtte een
liefdadigheidsinstelling, Children and the Arts, op, specifiek om de toegang tot de kunsten te verbeteren voor jongeren die anders misschien
niet de kans zouden krijgen. Hij richtte ook The Prince's Foundation School of Traditional Arts op, om de principes en technieken van de
traditionele kunsten van 's werelds grote beschavingen te onderwijzen, en in 2000 richtte hij The Royal Drawing School op om de standaard en het
profiel van tekenen door middel van lesgeven en oefenen te verhogen.

Prins Charles is een fervent aquarellist en schildert wanneer zijn schema dit toelaat. De interesse van Charles begon in de jaren 70 en 80 toen
hij werd geïnspireerd door Robert Waddell, die zijn kunstmeester was in Gordonstoun in Schotland. Na verloop van tijd, ontmoette Charles vooraanstaande
kunstenaars zoals Edward Seago, met wie hij waterverftechniek besproken en ontving verdere lessen van John Ward, Bryan Orgel en Derek Hill.
De koninklijke familie heeft een traditie van tekenen en schilderen en het werk van de Prins van Wales kwam voor het eerst in de openbaarheid
op een tentoonstelling in 1977 in Windsor Castle, met andere Koninklijke kunstenaars waaronder Koningin Victoria, de Hertog van Edinburgh
en de Hertog van York. De Prins schildert in de open lucht en maakt het schilderij in één keer af. Zijn favoriete locaties zijn
The Queen's landgoed in Balmoral in Schotland en Sandringham House in Norfolk, Engeland. Soms schildert de Prins tijdens zijn skivakantie,
en tijdens reizen overzee wanneer mogelijk. Het copyright van de aquarellen van Kroonprins Charles behoort toe aan A. G. Carrick Ltd,
een trading arm van The Prince's Charities Foundation. De naam gebruikt twee van de vier christelijke namen van de prins - Arthur en George - en
een van zijn titels, de graaf van Carrick. In de loop der jaren heeft Charles ingestemd met tentoonstellingen van zijn aquarellen en van lithografieën
die van hen zijn gemaakt, met dien verstande dat elk inkomen dat zij genereren naar de Prins van Wales's Charitable Foundation gaat.
Geld van de verkoop van de litho's gaat ook naar de Stichting maar de schilderijen zelf zijn nooit te koop.
Charles is geïnteresseerd in het verzamelen van kunst en geeft af en toe opdrachten voor schilderijen en sculpturen.
In de jaren tachtig begon Charles jonge Britse kunstenaars uit te nodigen om hem te vergezellen op officiële buitenlandse reizen en
hun indrukken vast te leggen, een traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt.
In 2017 werd aangekondigd dat The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall gezamenlijke Patrons of Watercolor World zullen worden, een
initiatief dat digitale toegang tot duizenden aquarelschilderijen mogelijk zal maken.

Prins Charles kreeg interesse in skiën op de leeftijd van 14 jaar. Later kwam daar ook bij waterskiën, surfen, zeilen, windsurfen en duiken.
Ook speelde Prins Charles geregeld polo en deed hij aan Paardren jockey. Tot november 2005 heeft de prins geld ingezameld voor het goede doel
door polo te spelen. Hij besloot zich terug te trekken uit het spel nadat hij het meer dan 40 jaar had gespeeld.

Prins Charles geniet van tuinieren, vooral in zijn biologische tuin op Highgrove. Wanneer Charles in Birkhall, hun thuis in Schotland, verblijft
samen met Hertogin Camilla genieten ze van vissen, wandelen en langlaufen op het platteland en beiden hebben een passie voor tuinieren en schilderen.

Prins Charles is een auteur. Hij schreef The Old Man of Lochnagar, gebaseerd op verhalen die hij zijn jongere broers vertelde die opgroeiden.
Hij heeft ook boeken geschreven over de natuurlijke wereld en het milieu, waaronder 'Harmony' en 'Climate Change', een Ladybird Expert Book.

In 1975 werd Prins Charles lid van de Magic Circle, een vereniging van toneelgoochelaars die in 1905 in Londen werd opgericht, nadat hij zijn
auditie met een "beker en ballen" -truc had doorstaan.

De Prins houdt Burford Brown en Maran kippen in zijn tuin in Highgrove House in Gloucestershire.

Eerste huwelijk met Diana Frances SpencerFoto: Mario Testino

The Honourable Diana Frances Spencer werd geboren op 1 juli 1961 als dochter van Burggraaf John Spencer (24 januari 1924 – 29 maart 1992) en
Frances Ruth Burke Roche (20 januari 1936 – 3 juni 2004, dochter van Maurice Burke Roche, 4th Baron Fermoy) op Park House op Sandringham Estate in Norfolk.


Foto: The British Monarchy

De vader van Diana was Viscount Althorp / Burggraaf Althorp en was stalmeester van Koning George VI van 1950 tot 1952 en
van Koningin Elizabeth II van 1952 tot 1954. Op 9 juni 1975 werd Burggraaf Althorp de nieuwe 8th Earl Spencer / 8ste Graaf Spencer.
Op 1 juni 1954 huwt John Spencer met Frances Ruth Burke Roche. In 1967 gaan John en Frances uit elkaar en in 1969 is het huwelijk ontbonden.
Op 14 juli 1976 huwt John Spencer met Raine, Countess of Dartmouth (echte naam: Raine McCorquodale (enig kind van romanschrijfster Barbara Cartland).
Frances Ruth Burke Roche hertrouwde op 2 mei 1969 met Peter Shand Kydd en scheidde van hem in 1990.

De Spencers waren bloedverwanten van Koning Henry VII en de hertogen van Marlborough, Devonshire en Abercorn.
Ook stamden ze af van president Franklin D. Roosevelt. Vanaf 1486 was John Spencer schapenhandelaar op Althorp House in Northamptonshire.
John werd in 1519 door koning Henry VIII geridderd en werd Sir John Spencer en verwierven zo een familiewapen. Het was 239 jaar na zijn dood
dat een afstammeling van Sir John Spencer, ook John Spencer genaamd, kreeg op 3 april 1761 door Koning George III, de titel Baron Spencer van Althorp
en Viscount Spencer en kreeg op 1 november 1765 de titel Viscount Althorp en Earl Spencer.
De volgende eeuwen bekleedden de Spencers verschillende staats-en hof functies. De Spencers hebben verschillende functies
bekleed aan het Britse Hof als hofdame of opperstalmeester. Ook de familie van Diana’s moeder had connecties met het Britse Hof.
Diana’s grootvader Maurice Fermoy, 4th Baron Fermoy, kreeg door zijn vriendschap met Koning George VI het Park House in Norfolk toegewezen.
Meer recent was Diana's grootmoeder, Lady Fermoy, een goede vriend en hofdame van Koningin Elizabeth The Queen Mother. Diana's vader diende
als opperstalmeester aan zowel Koning George VI als Koningin Elizabeth II.

Af en toe kwamen de Prinsen Andrew en Edward een middagje spelen, maar dat was echt niet elke dag. De kinderen Spencer zagen er tegenop als ze
werden uitgenodigd in de winterresidentie van Koningin Elizabeth II. De kinderen Spencer zagen hun ouders één uur in de morgen en rond thee tijd.

De scheiding van de ouders van Diana was erg pijnlijk voor haar en haar broertje Charles en ook voor haar oudere zussen. De kinderen gingen
bij hun vader in Park House wonen. Telkens waren er nieuwe kindermeisjes, wat de kinderen geen goed gevoel gaf. De kinderen Spencer waren
fel tegen het huwelijk van hun vader met Raine en daarom waren de kinderen niet aanwezig op de bruiloft.

In 1975 verhuisde de familie naar de Spencer-stoel in Althorp (een statig huis uit 1508) in Northamptonshire, in de
Engelse Midlands toen de 7de graaf Spencer was overleden, haar Diana’s grootvader. Diana kreeg de titel Lady Diana.

In 1978 leed Graaf Spencer aan een hersenbloeding die hem in coma achterliet en hem bijna zijn leven kostte.
In de maanden die volgden, kreeg Raine het recht om zijn leven te redden omdat ze haar man de hele dag en elke dag
beter in het ziekenhuis verpleegde. Ze ging ook tot het uiterste met betrekking tot het kopen van een niet-getest medicijn
uit het buitenland. Indertijd werd echter gezegd dat Raine de kinderen verhinderde hun vader te zien terwijl hij herstelde.
Na de lange ziekte van John Spencer ging Raine Althorp opnieuw inrichten en dit zorgde voor argwaan bij de Spencer-kinderen.
Op 29 maart 1992 overleed Lord John Spencer plotseling aan een hartaanval op 68-jarige leeftijd.
Direct na zijn dood werd Raine uit Althorp getrapt door de huidige Graaf Charles Spencer.

Net na het stranden van het huwelijk met Kroonprins Charles kwam Diana weer in contact met Raine en nodigde haar uit voor het diner.
Sinds dat moment verzoenden de twee vrouwen zich en werden ze vertrouwelingen. Raine stierf na een kort ziekbed op 21 oktober 2016.

Diana begon haar schooltijd op de Riddlesworth Hall in Diss, Norfolk, en ging vervolgens in 1974 op kostschool op West-Heath, in de buurt van Sevenoaks, Kent.
Op school liet ze een bepaald talent zien voor muziek (als een volwaardige pianist), dans- en huishoudelijke wetenschap, en kreeg de school de prijs voor
het meisje dat de school en haar schoolgenoten maximaal hielp. Ze verliet West Heath in 1977 en ging naar school in het Institut Alpin Videmanette in Rougemont,
Zwitserland, dat ze verliet na de paasperiode van 1978.

Voor de 18de verjaardag van Diana kreeg ze van haar ouders een appartement met drie slaapkamers in een herenhuis aan de Coleherne Court 60 in Londen in 1979.
Ze woonde hier samen met drie vriendinnen. Voor een tijdje zorgde ze voor het kind van een Amerikaans koppel en werkte ze als kleuterschoolleidster aan de
Young England School in Pimlico. Ze leerde de kinderen schilderen, tekenen en dansen en deed mee met de spelletjes die daar gespeeld werden. Ook haalde ze
haar rijbewijs. Diana leidde in Londen een rustig leventje. Diana rookte niet en dronk geen alcohol. Ze hield van lezen, televisie kijken, bezoeken van
vrienden en uit eten gaan in bescheiden restaurants. De weekends bracht ze door bij haar vader op Althorp. Diana had geen volle weekagenda en dat vond haar
zus Sarah niks. Diana moest bij haar zus Sarah gaan schoonmaken, wat ze ook deed. Diana en haar vriendinnen haalden in hun woonbuurt vaak kattenkwaad uit.

Als buren op Sandringham tot 1975, hadden de families van Prins Charles en Diana elkaar al vele jaren ontmoet. Lady Diana en Prins Charles ontmoeten elkaar weer toen
Charles werd uitgenodigd om een weekend in Althorp in november 1977 bij te wonen, Prins Charles ging toen met haar zus Sarah. De relatie van Charles en Sarah ging snel uit,
maar toch werden Sarah en Diana bij Charles uitgenodigd. In de zomer van 1979 kreeg Diana onverwacht een uitnodiging voor een Koninklijk feest op Sandringham ter
gelegenheid van een jachtweekend in februari 1989. In juli 1980 werd Diana uitgenodigd voor een weekend bij commandeur Robert de Pas, een vriend van Prins Philip. Tijdens
dit weekend reed Diana naar het nabij gelegen Cowdray Park om Prins Charles te zien poloën. Na de wedstrijd was er een barbecue bij Robert de Pass waarbij Charles en Diana
de hele avond met elkaar spraken. Ze raakte een gevoelige snaar toen ze het had over Lord Mountbatten, plots had Charles aandacht voor haar. Vanaf dit moment begon de
“romance” tussen Charles en Diana. Prins Charles belde Diana elke dag om haar te vragen of zij hem gezelschap wilde houden bij een wandeling of barbecue.

Tijdens een vis-uitje werden Charles en Diana opgemerkt door een royaltyjournalist. Vanaf dit moment had Diana geen privé leven meer.
Verslaggevers hielden haar dag en nacht in de gaten bij haar appartement. Diana vroeg hulp aan Buckingham Palace maar die lieten haar stikken.
Tijdens de afspraakjes met Charles was Camilla vaak aanwezig. Camilla scheen over alles op de hoogte te zijn. Diana begon te twijfelen.
Toch geloofde Diana écht dat Charles verliefd op haar was. Tijdens de afspraakjes noemde Diana, Prins Charles, Sir. Charles noemde haar bij haar voornaam Diana.

Prins Charles vroeg Diana op 6 februari 1981 officieel ten huwelijk.
Op 24 februari 1981 wordt officieel de verloving van Lady Diana Spencer met Kroonprins Charles bekend gemaakt.
Charles zei toen tegen de pers: “Wat verliefd zijn dan ook mag betekenen.”


Foto: The British Monarchy

Het huwelijk van Diana en Prins Charles vond plaats op 29 juli 1981 in St. Paul's Cathedral in Londen. De trouwjurk was ontworpen door David en Elizabeth Emanuel.


Foto: The British Monarchy


Foto: https://www.facebook.com/royallifemagazine/

Prinses Diana en Kroonprins Charles krijgen samen twee kinderen:
- Prins William Arthur Philip Louis (21 juni 1982) is gehuwd op 29 april 2011 met Catherine Elizabeth Middleton.
- Henry (Harry) Charles Albert David (15 september 1984) is gehuwd op 19 mei 2018 met Rachel Meghan Markle.


Foto: The British Monarchy / Geboorte Prins William


Foto: The British Monarchy / Geboorte Prins Harry


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Daily Mail

Prinses Diana vond dat haar zoons open moesten zijn over hun gevoelens. Ze nam ze mee naar liefdadigheidsinstellingen en gaf ze liefde en warmte.
Charles Spencer beschreef William als een verlegen, intelligente en beheerste jongeman. William voelde zich verantwoordelijk en rustig voor zijn leeftijd.
Harry was ondeugend. Prinses Diana vond dat haar zoons een normaal mogelijk leven moesten hebben en nam ze mee naar de bioscoop, naar hamburgertenten
en ging met ze naar pretparken. Tegenover zijn zoons was Kroonprins Charles liefdevol.

Hoewel Prinses Diana beroemd was voor haar stijl en nauw verbonden was met de modewereld, de patronen en het verhogen van het profiel van de
jongere Britse ontwerpers, was ze het best bekend om haar liefdadigheidswerk. Tijdens haar huwelijk was Prinses Diana voorzitter of beschermheer
van meer dan 100 goede doelen. Prinses Diana deed veel werk ten behoeve van daklozen en ook voor mensen met een handicap, kinderen en mensen met
HIV / Aids bekend te maken. Prinses Diana opende haar post zelf en schreef persoonlijke bedankkaartjes aan mensen terug.

Na het huwelijk gingen Prins Charles en Prinses Diana wonen op Highgrove House, Tetbury, Gloucestershire met een appartement op Kensington Palace in Londen.
Maar het huwelijk was geen succes, Charles bleef zijn vroegere geliefde Camilla Parker-Bowles ontmoeten en Diana begon ook buitenechtelijke relaties.
Diana kreeg boulimia en een postnatale depressie na de geboorte van Prins William.

In juni 1992 kwam de biografie Diana: Her True Story in Her Own Words uit van Andrew David Morton. In het geheim heeft Prinses Diana met hem
samengewerkt om deze biografie tot stand te krijgen. Hiermee werd de oorlog tussen Charles en Diana openlijk verklaard via de pers.

Op 9 december 1992 werd bekend dat de Prins en Prinses van Wales van plan zijn om te scheiden. Prinses Diana ging wonen en werken in Kensington Palace en Prins Charles
ging werken op St James's Palace en bleef op Highgrove wonen. Zowel Prins Charles als Prinses Diana gingen verbouwen. Niets mocht meer herinnerd worden aan hun tijd samen.
Paul Burrel verhuisde met Diana mee naar Kensington Palace als haar persoonlijke butler.

In 1993 lekte een telefoongesprek van Charles met Camilla uit waarin Charles gezegd zou hebben dat hij de tampon van Camilla wilde zijn.

In het voorjaar van 1993 bood Graaf Charles Spencer een tuinhuis aan op het landgoed Althorp. Echter kwam hij op dit
besluit terug omdat Diana nu een publiek figuur was. Een hele tijd was de relatie tussen broer en zus slecht.

In 1993 werd Diana uitgeput door de kritiek van binnen en buiten het paleis. Ook werd ze gek van alle fotografen.
Op 3 december 1993 kondigde Diana een tijdelijke terug trekking uit het openbare leven aan. Na een aantal maanden kwam ze weer terug.

In november 1995 gaf Prinses Diana een televisie interview waarin ze sprak over haar ongelukkigheid in haar persoonlijke leven en de druk van haar publieke rol.
In dit interview zei Diana de beroemde zin: “Het huwelijk bestond uit drie personen en daarom was het iets te vol”. In het interview gaf Diana toe dat zij een
aantal jaren een relatie had met James Hewitt tijdens haar huwelijk met Prins Charles, toen duidelijk werd dat Charles de relatie met Camilla niet wilde verbreken.
De relatie met James Hewitt liep stuk omdat hij naar de pers ging om zijn verhaal te doen van hun affaire.

Na dit interview schreef Koningin Elizabeth aan Charles en Camilla dat ze liever had dat ze zo snel mogelijk gingen scheiden en dat de ruzie
niet via de pers moest gaan. Deze tussenkomst zorgde ervoor dat de onderhandelingen tussen de advocaten van beide partijen begon.

Op 28 februari 1996 had Diana ingestemd met een onbetwiste scheiding. Diana zal betrokken blijven bij alle beslissingen die betrekking hebben op haar kinderen.
Volgens de voorwaarden van de scheiding zag Diana haar zoons om de week in het weekend als de schoolvakanties dat toelieten. Diana haalde haar zoons dan altijd zelf
op uit hun scholen. Ze wilde dat de politie bescherming werd ingetrokken want ze wilde vrij zijn. Maar ze besefte niet dat ze de moeder was van de troonopvolger
en een makkelijk doelwit was voor terroristen en agressieve fotografen. Diana zal op Kensington Palace blijven wonen en haar kantoor zal zijn op St. James’s Palace.
Op 15 juli 1996 werd Prins Charles een scheiding van tafel en bed verleend. Op 28 augustus 1996 kwam de definitieve schikking van de rechter.

De definitieve scheiding schonk Diana veel vrijheid, om eindelijk zichzelf te kunnen zijn. Na haar echtscheiding kondigde Prinses Diana haar ontslag aan van
meer dan 100 liefdadigheidsorganisaties en deed afstand van afspraken met militaire eenheden. Prinses Diana bleef nog verbonden aan zes liefdadigheidsinstellingen:
Centrepoint, English National Ballet, Great Ormond Street Hospital, The Leprosy Mission, National AIDS Trust, and the Royal Marsden Hospital. Zij vervolgde haar
werk met de Britse Rode Kruis Anti-Personnel Land Mines Campaign, maar werd niet meer als beschermvrouw vermeld.


Foto: Mario Testino

Van de zomer van 1995 t/m juni 1997 had Prinses Diana een relatie met Hasnat Ahmad Khan, een Britse Pakistaanse hart- en longchirurg.
In maart 2008 heeft Hasnat Khan bekend gemaakt in een schriftelijke verklaring dat Diana en hij het hadden over trouwen. Omdat Hasnat
de media aandacht in Groot-Brittannië niet aankon overwoog hij om Diana mee te nemen naar Pakistan.
Prinses Diana kon het niet aan om naar Pakistan te verhuizen.

In juli 1997 zou op Highgrove een feest gegeven worden voor de 50ste verjaardag van Camilla. Diana besloot om niet heen te gaan. Diana ging in op een oude
uitnodiging van Mohamed Fayed (27 januari 1929) en zijn tweede vrouw en kinderen, om vakantie te komen vieren. Mohamed Fayed was van 1985 tot 2010 eigenaar
van het Britse warenhuis Harrods en was tot 2013 de eigenaar van de Engelse voetbalclub Fulham Football Club. Mohamed Fayed is sinds 1979 eigenaar van
Ritz Hotel in Parijs. Emad El-Din Mohamed Abdel Mena'em Fayed, beter bekend als Dodi Fayed (15 april 1955), de oudste zoon van Mohamed en zijn eerste vrouw,
voegde zich enkele dagen later bij het gezelschap. In 1986 trouwde Dodi Fayed met model Suzanne Gregard, maar het paar scheidde na acht maanden huwelijk.
Toen Dodi in contact kwam met Diana was hij net verloofd met model Kelly Fisher. Dodi Fayed was een student aan het Collège Saint Marc, Institut Le Rosey
in Zwitserland en rondde zijn opleiding af op de Militaire Academie van Sandhurst. Na het voltooien van zijn opleiding, diende hij als attaché bij de
Verenigde Arabische Emiraten ambassade in Londen. Daarna ging hij werken als filmproducent. Eigenlijk was Dodi een man met veel verdriet, hierdoor vonden Dodi en
Diana elkaar. Dus zijn verloving werd afgebroken en Dodi ging verder met Diana. Dodi overspoelde Diana met cadeautjes en daar voelde Diana zich niet prettig bij.

Mohamed Fayed begon enige tijd "Al-Fayed" te gebruiken in plaats van "Fayed". Sommigen gaan ervan uit dat Fayed's toevoeging van "Al-" aan zijn naam een
aristocratische oorsprong impliceert, zoals "de" in het Frans of "von" in het Duits, hoewel Al- niet dezelfde sociale connotaties heeft in het Arabisch.

Op 21 augustus 1997 gingen Dodi Fayed en Diana aanboort van Jonikal, het jacht van Mohamed Fayed, om vakantie te houden. De vakantie werd in Parijs afgesloten
in het Ritz Hotel in Parijs. In het hotel had Diana haar laatste gesprek met haar zoontjes William en Harry. Dodi en Diana waren van plan om naar het appartement
van Dodi aan de Champs-Élysées. Van te voren zouden ze uit eten gaan bij restaurant Le Benoit vlakbij Centre Pompidou. Op 30 augustus 1997 om 19.00 uur maakten
Dodi en Diana een rit naar Dodi’s appartement. Doordat er teveel paparazzi was besloten ze niet in het restaurant te eten maar terug te keren naar het Ritz Hotel.
Intussen werd Henri Paul gebeld om hen na het diner weg te brengen naar het appartement van Dodi. Op die avond had Henri Paul al drie uur geen dienst meer.
De fotografen werden steeds ongeduldiger en luidruchtiger.

Op 31 augustus 1997 om 00.20 uur scheurde de Mercedes S280 met Henri Paul, Dodi Fayed, Prinses Diana en Trevor Rees-Jones weg vanaf de dienstingang aan
de achterzijde van het hotel. Ze werden achterna gezeten door de paparazzi. Henri Paul reed met een snelheid van 160 kilometer per uur. Henri Paul reed
door een rood stoplicht bij de Place de la Concorde en reed in volle vaart richting het aquaduct van Place de l’Alma. Om 00. 54 reed de Mercedes met 135
tot 150 kilometer per uur de vaag verlichte tunnel in. Henri Paul verloor de macht over het stuur. De Mercedes botste frontaal op een onbeschermde
betonnen pilaar die de rijbanen scheidde, tolde rond en kwam met de neus in de verkeerde richting tot stilstand. Dodi Fayed en Henri Paul waren op slag dood.
Trevor Rees-Jones, die een gordel droeg, had kritieke verwondingen en kwam twee weken later bij bewustzijn. Diana zat bekneld in de ruimte tussen de voorstoelen
en achterbank en was dodelijk verwond en bewusteloos.

De fotografen waren er als eerste bij en maakte foto’s van het ongeluk. Hierna kwam er medische hulp.

De medische hulpdiensten hadden een uur nodig om de toestand van Diana stabiel te krijgen en haar uit het wrak te halen voordat ze naar het Hôpital de la Salpêtrière.
Bij aankomst in het Hôpital de la Salpêtrière was het al te laat. Diana had zware verwondingen aan haar hoofd en borst opgelopen en hoewel de artsen alles
in het werk stelden, wisten ze dat het al te laat was.

Om 03.00 uur (Engelse tijd) op 31 augustus 1997 werd Prinses Diana doodverklaard. In de avond van 31 augustus 1997 landde het lichaam van Prinses Diana
aan op luchtmachtbasis Northolt. Prins Charles en haar zussen hadden haar lichaam terug gebracht naar Londen. Prinses Diana lag opgebaard in de Chapel Royal
in St. James's Palace tot de nacht voor de begrafenis. Dodi Fayed werd meteen begraven op de begraafplaats Brookwood in Woking.

Er ontstond plotseling een massale rouw van de hele Britse bevolking, iedereen ging bloemen leggen bij haar huis. De reactie van de Koninklijke Familie op de dood
van Diana veroorzaakte veel verbazing en protest. Koningin Elizabeth II verbleef namelijk in haar vakantieverblijf Balmoral Castle. Haar besluit om niet onmiddellijk
naar Londen terug te keren of het publiek toe te spreken werd door velen bekritiseerd. Door sommigen werd het vreemde optreden van de Koninklijke Familie opgevat als
een tekort aan medeleven: het niet halfstok hangen van de vlag bij Buckingham Palace werd door veel kranten met woedende koppen afgekeurd. "Waar is onze Koningin?
Waar is haar vlag?" kopte The Sun. De koninklijke familie was verward over de openlijke rouw van duizenden mensen en wist niet goed om te gaan met deze gebeurtenissen.
De koninklijke familie wilde de rouw graag privé houden. Nadat de koningin was teruggekeerd naar Londen sprak ze via de televisie tot het volk.

Prinses Diana kreeg 6 september 1997 een staatsbegrafenis in Westminster Abbey. De grafkist was bedekt met de Koninklijke vlag en er zaten drie bloemstukken
op met een kaart met de tekst Mummy erop. In Westminster Abbey waren alleen familieleden en persoonlijke vrienden van de Prinses aanwezig. Op de dag van de
begrafenis begeleidde Prins Charles zijn twee zonen, tussen 15 en 12 jaar, toen ze achter de kist liepen van The Mall naar Westminster Abbey. Met hen mee
liepen The Duke of Edinburgh en de broer van Prinses Diana, Graaf Charles Spencer.

De laatste woorden van Charles Spencer (de broer van Diana) aan zijn lieve zus Diana tijdens de dienst van Diana in Westminster Abbey:
" Wij danken God voor de kleine zegeningen die hij ons heeft gegeven in deze moeilijke week, dat Hij Diana op haar mooist en stralendst heeft genomen,
op een moment dat ze plezier had in haar persoonlijke leven. Boven alles zijn wij dankbaar voor het leven van een vrouw, dat ik tot mijn trots mijn zusje
mag noemen, de unieke, gecompliceerde, buitengewone en onvervangbare Diana wier schoonheid, zowel innerlijk als uiterlijk, nooit uit onze geest zal verdwijnen."

Na de dienst is de kist naar haar voorouderlijke huis in Northamptonshire gebracht, waar zij is begraven op een eiland dat Round Oval heet, in het meer op het landgoed
Althrop. De hele wereld leefde op 6 september 1997 mee met de Britse Prinsen William en Harry en de familie van Diana om de dood van hun Prinses van de Harten te verwerken.

De kleren, brieven en andere papieren zijn verbrand, versnipperd of ingepakt en naar Althorp gebracht. De meubels van Diana zijn overgebracht naar St. James’s Palace
voor William en Harry of naar de Royal Collection op Windsor Castle. Uit angst voor souvenirjagers is alles uit Kensington Palace verwijderd. De brieven en kaarten
die Diana van het gewone volk kreeg zijn gearchiveerd. Om alles af te sluiten werd Diana’s naambordje van Kensington Palace verwijderd.

Na de dood van Diana ontstond de liefdadigheidsorganisatie Diana Memorial Fund, deze werd in 2013 opgeheven.

Het technisch onderzoeksteam Operation Paget bevestigde dat Henri Paul, Dodi en Diana geen veiligheidsgordel droegen op het moment van het ongeluk.
Een post-mortem verslag wees uit dat Diana, die niet meer bij was gekomen, waarschijnlijk 20 minuten na het ongeluk was overleden.

De butler Paul Burrel kreeg officieel ontslag na 21 jaar in dienst te zijn voor het Koninklijk Huis. Paul Burrel werd later beschuldigd dat hij persoonlijke
eigendommen van Diana had meegenomen, maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken na persoonlijk ingrijpen van Koningin Elizabeth II. In november 1997 is de
Royal Victorian Medal aan Paul Burrel uitgereikt voor zijn diensten aan de Koninklijke Familie. Paul Burrel heeft in 2003 zijn autobiografie gepubliceerd,
A Royal Duty, die zijn werk als butler van Prinses Diana en zijn hechte vriendschap met haar beschreef. Dit boek was een Londense en New York Times nummer
1 bestseller en verkocht meer dan 3 miljoen exemplaren wereldwijd. Zijn volgende book: The Way We Were – Remembering Diana, was ook een bestseller over de hele wereld.
Sinds 2001 heeft Paul Burrell een bloemenzaak in Farndon, Cheshire en in zijn vrije tijd verft hij aquarellen.

In 2003 dook er een brief van Diana op die 10 maanden voor haar dood was geschreven aan haar butler Paul Burrel, waarin ze schreef vermoedens
te hebben dat haar ex-man haar zou willen laten vermoorden door een auto-ongeluk te beramen. Het is vreemd dat Paul Burrell in 2003 pas met de
brief naar buiten kwam en het bestaan ervan niet eerder aan de Franse onderzoekers heeft meegedeeld. Deze brief is ook in zijn boek A Royal Duty te zien.
Doordat deze brief opdook onstonden er weer allemaal complottheorieën.

John Stevens, voormalig hoofd van de Metropolitan Police Service, leidde tussen 2004 en 2006 een onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Prinses Diana.
Op 14 december 2006, publiceerde het onderzoek haar vindingen in het rapport van Operation Paget. Uit het onderzoek is gebleken dat Henri Paul dronken was en
zelfs zo dronken dat hij drie keer zoveel alcohol in zijn bloed had als wettelijk was toegestaan. Hij had tevens een mengeling aan medicijnen ingenomen, waarvan
antidepressivum en de ander ter behandeling van alcoholisme. Als Henri Paul nuchter was geweest was de kans op een ongeluk heel klein. John Stevens voegde hieraan
toe dat Paul vrij was geweest, toen hij plotseling van Dodi terug moest komen die eiste dat hij reed. Hij zou niet, concludeerde het onderzoek, verwacht hebben te
moeten rijden toen hij begon met drinken die avond. Een onderzoek in zijn flat toonde geen bewijs voor iemand met een zware alcoholverslaving. Het onderzoek van
Lord Justice Scott Baker kwam op 7 april 2008 met de volgende conclusie: Diana en Dodi zijn om het leven gekomen als gevolg het niet dragen van een veiligheidsgordel
en van grove nalatigheid van Henri Paul en de paparazzi.


Foto: Mario Testino


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Mario Testino


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Tweede huwelijk met Camilla Rosemary ShandFoto: Mario Testino / The British Monarchy

Camilla Rosemary Shand wordt geboren in het King’s College Hospital London op 17 juli 1947 als dochter van Legerofficier Majoor Bruce Middleton Hope Shand
en The Honourable Rosalind Maud Shand- Cubitt (was de dochter van Roland Cubitt, 3rd Baron Ashcombe, en was een lid van de Britse aristocratie).

Camilla's grootouders waren Roland Cubitt, 3e Baron Ashcombe en Sonia Keppel. Sonia Keppel was de dochter van The Honorable George Keppel
(zoon van William Keppel, 7e graaf van Albemarle) en Alice Keppel - Edmonstone, dochter van Sir William Edmonstone, 4e Baronet). Alice Keppel,
de grootmoeder van Camilla, was de minnares van Koning Edward VII, de overgrootvader van Prins Charles, van 1898 tot de dood van Koning Edward in 1910.

Camilla is samen met Diana, Prinses van Wales en Sarah, Hertogin van York, een afstammeling van Koning Charles II van Engeland door één van zijn
buitenechtelijke kinderen, Charles Lennox, 1e Hertog van Richmond, zoon van Charles II en zijn minnares Louise de Kérouaille, Hertogin van Portsmouth.
Daarnaast is Camilla de achter-achter-achter-kleindochter van Sir Allan MacNab, die premier van de provincie van Canada vóór de Confederatie in 1867 was.

Camilla volgde onderwijs op de Dumbrells School, in Sussex en volgde daarna onderwijs aan de Queen's Gate School in South Kensington.
Hierna ging Camilla naar de Mon Fertile School in Zwitserland en studeerde ze aan het Institut Britannique in Parijs.

Op een evenement van een wederzijdse goede vriend werden Prins Charles en Camilla Shand aan elkaar voorgesteld in 1971.
Ze werden nauwe vrienden en begonnen elkaar steeds meer te zien. De relatie werd steeds inniger.

Omdat Charles volgens verschillende uitspraken niet met Camilla mocht trouwen werd hun verhouding beëindigd in 1973. Zo zou Lord Mountbatten er voor
gezorgd hebben dat de relatie werd beëindigd zodat zijn kleindochter Amanda Knatchbull met Prins Charles kon trouwen. Zo zouden Koningin Elizabeth en
Prins Philip bezwaren hebben tegen een huwelijk. De meerderheid van de koninklijke biografen vertellen dat al zouden Charles en Camilla gaan trouwen
de nicht van Prins Charles, Patricia Mountbatten grote bezwaren had tegen het huwelijk: ze vond Camilla ongeschikt voor de toekomstige koning.

Op 4 juli 1973 is Camilla getrouwd met Brigadier Andrew Parker Bowles.
Camilla en Andrew Parker Bowles hebben samen twee kinderen: Thomas Henry (1975) en Laura Rose (1979).
Het paar scheidde in 1995.

In augustus 1979 werd Lord Mountbatten vermoord door de IRA. Charles was verdrietig en Camilla kon hem troost bieden. Lord Mountbatten is Louis Mountbatten
en een zoon van Prins Louis van Battenberg en Victoria Maria van Hessen-Darmstadt. Louis was de broer van Alice van Battenberg, die in het Griekse vorstenhuis
trouwde en de moeder was van Prins Philip, echtgenoot van Koningin Elisabeth II. Op 17 juli 1917 besloot Koning George V om de namen van de leden van het
Britse koningshuis te ontdoen van Duitse titels. Het Britse koningshuis heette voortaan Windsor en niet meer Saksen Coburg en Gotha. Als gevolg daarvan
veranderden ook andere familieleden (zoals Victoria en Louis van Battenberg) hun namen en titels. Zij gaven hun Duitse titels op en stonden voortaan bekend
onder de achternaam Mountbatten. Tijdens deze periode begonnen de geruchten onder familie, vrienden en buren te circuleren dat ze hun intieme relatie hadden
hersteld. Een bron dicht bij Camilla bevestigde dat ze in 1980 inderdaad een geheime relatie hadden. Andrew Parker Bowles gaf toestemming voor de deze relatie
tijdens hun huwelijk. Hij zag ook andere vrouwen. Andrew Parker Bowles en Camilla scheidden in 1995.

In de Engelse pers kreeg Camilla de schuld van het mislukken van het sprookjeshuwelijk van Charles en Diana.
Diana raakte op den duur verzoend met de gedachte dat Camilla ooit de vrouw van Charles zou worden.

Toen Diana op 31 augustus 1997 overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk met haar vriend Dodi Al-Fayed in een Parijse Tunnel,
moest Camilla zich maanden lang schuilhouden.
Na Diana´s dood werden Camilla en Charles steeds vaker samen gezien, maar de Anglicaanse kerk en Koningin Elizabeth
verzetten zich echter lange tijd tegen een eventueel huwelijk. In 2000 had Camilla een ontmoeting met Koningin Elizabeth II.
Camilla trok in bij Charles in Clarence House, maar bij officiële gelegenheden zat ze nooit naast hem.

Op 10 februari 2005 maakte Clarence House de verloving bekend van de Prins van Wales en Camilla Shand.
Op 9 april 2005 huwden Prins Charles en Camilla in de Guildhall in Windsor met een burgerlijke ceremonie
met daarna een gebedsdienst in St George's Kapel, Windsor Castle.
Met haar huwelijk heeft Camilla de volgende titel gekregen: Hertogin van Cornwall.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House

Op 9 april 2012 heeft Koningin Elizabeth II Hertogin Camilla opgenomen in de Orde van Victoria.
Camilla heeft de hoogste rang in de ridderorde gekregen: Dame Grand Cross.
De Koninklijke onderscheiding werd in 1896 in het leven geroepen door Koningin Victoria
om mensen te eren die haar persoonlijke diensten hebben bewezen.
Koningin Elizabeth bepaalt zelf wie hem krijgt. De onderscheiding wordt vaak toegekend aan familie
van de Britse Monarch of aan personeel dat lange tijd de Koninklijke familie diende.

Hobby's Hertogin Camilla


Hertogin Camilla bezoekt regelmatig concerten en theater samen met Kroonprins Charles.
Wanneer Camilla in Birkhall, hun thuis in Schotland, verblijft samen met Kroonprins Cahrles genieten ze van vissen, wandelen en langlaufen op het platteland
en beiden hebben een passie voor tuinieren en schilderen.

Hertogin Camilla bezit twee Jack Russell-terriërs, Beth en Bluebell, beiden reddingspuppies van Battersea Dogs en Cats Home in Londen.

Vier generatie foto


Voor de 90ste verjaardag heeft Royal Mail op 20 april 2016 een nieuwe postzegel uitgebracht
met vier generaties Britse Royals: Elizabeth, Charles, William en George.
De postzegels zijn onderdeel van een foto waar de vier familieleden met elkaar poseren.
De foto is gemaakt in de zomer van 2015 in de White Drawing Room op Buckingham Palace.


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail


Foto: Ranald Mackechnie / Royal Mail


Generatie foto


Op 8 december 2016 was er op Buckingham Palace een diplomatieke receptie.


Foto: Press Association


Nieuwe foto van moeder Elizabeth en zoon Charles, 17 december 2016


Op 17 december 2016 is er een nieuwe foto vrijgegeven van Koningin Elizabeth
en Prins Charles. De foto is gemaakt op Windsor Castle.


Foto: Nick Knight / The British Monarchy


Nieuwe foto's van Hertogin Camilla, 17 juli 2017


Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Hertogin Camilla zijn er twee nieuwe foto's vrijgegeven.


Foto: Mario Testino / The British Monarchy


Foto: Mario Testino / The British Monarchy


Kroonprins Charles op Highgrove, 25 augustus 2017


The Royal Gardens at Highgrove heeft een officiële Facebookpagina waarop deze zomer leuke foto's werden gedeeld van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Kroonprins Charles maakt aquarelschilderijen, 15 november 2017


Highgrove is een kunstwerk op zich, met elk deel van de tuin als een schilderij, gemaakt met verschillende kleuren, texturen en licht.

Een interessant feit dat je misschien niet kent van Kroonprins Charles is dat hij zelf een enthousiast kunstenaar is
en graag mooie, natuurlijke scènes in aquarel vastlegt, vaak geïnspireerd door zijn omgeving.

Als je het landgoed Highgrove hebt bezocht, heb je misschien een deel van het kunstwerken van Charles in de
Ante Room opgemerkt, waar de muren zijn versierd met zijn originele aquarelschilderijen.


Foto: Kroonprins Charles aan het schilderen / https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Foto: Eén van de aquarelschilderijen van Kroonprins Charles / https://www.facebook.com/HighgroveShop/


Nieuwe foto Kroonprins Charles en Hertogin Camilla, 18 december 2017


Op 18 december 2017 heeft Clarence House een nieuwe foto vrijgegeven van Kroonprins Charles en Hertogin Camilla ter gelegenheid van de feestdagen.
De foto werd gemaakt door Hugo Burnand in de Orchard Room op Highgrove op 15 juli 2017 tijdens het privéfeest voor de 70ste verjaardag van Hertogin Camilla.


Foto: Hugo Burnand / The British Monarchy


Commonwealth Day, 12 maart 2018


Op 12 maart 2018 was de gehele Koninklijke Familie aanwezig op Commonwealth Day.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Trooping the Colour, 9 juni 2018


Op 9 juni 2018 vierde Trooping the Colour. De militaire parade is de officiële viering van de verjaardag van Koningin Elizabeth, die eind april 92 jaar werd.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe foto Kroonprins Charles en Hertogin Camilla, 22 juni 2018


Op 22 juni 2018 bezochten Kroonprins Charles en Hertogin Camilla de stad Salisbury in Groot-Brittannië.
Tijdens het bezoek is een leuke foto gemaakt.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe foto Kroonprins Charles, 12 juli 2018


Op 12 juli 2018 bezocht Kroonprins Charles Kew Gardens om het pas gerestaureerde Temperate House en Great Pagoda.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Nieuwe foto Hertogin Camilla, 17 juli 2018


Op 17 juli 2018 gaf Clarence House een nieuwe foto van Hertogin Camilla vrij ter gelegenheid van haar verjaardag.


Foto: https://twitter.com/clarencehouse


Hertogin Camilla bezoekt Osborne House, 24 juli 2018


Op 24 juli 2018 reisde Hertogin Camilla naar het Isle of Wight om Osborne House te bezoeken met de beschermvrouwe van het huis, Dame Judi Dench.
Osborne werd gebouwd tussen 1845 en 1851 om Koningin Victoria en Prins Albert een privé-woning te bieden.
Dame Judi speelde Koningin Victoria in de film Victoria en Abdul die in het Huis werd gefilmd.
Hertogin Camilla en Dame Judi genoten eerst van een ijsje met dit hete weer, voordat ze de pas gerenoveerde Zwitserse cottage, tuinen en het hoofdgebouw verkenden.
Het bezoek omvatte een rit in een rijtuig en een kans om het privéstrand van Koningin Victoria te zien dat nu voor het publiek is geopend.


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/osbornehouse/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Nieuwe foto's Kroonprins Charles voor British GQ, 6 september 2018


Op 6 september 2018 plaatste Clarence House op Instagram een nieuwe foto van Kroonprins Charles.
De foto is gemaakt door Matthew Brookes, op zijn Instagram deze en nog een andere nieuwe foto van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.instagram.com/matthewbrookesphoto/


Foto: https://www.instagram.com/matthewbrookesphoto/


Nieuwe foto Kroonprins Charles, 17 oktober 2018


Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag in november heeft The Prince of Wales mee gewerkt aan een interview voor het Country Life-magazine.
Het nummer ligt in de winkels op 14 november, de verjaardag van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Nieuwe foto Kroonprins Charles, 1 november 2018


Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag in november heeft The Prince of Wales mee gewerkt aan een interview reportage voor Vanity Fair Londen.


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Foto: The Royal Family / https://www.alexilubomirski.com/


Nieuwe postzegels Kroonprins Charles, 10 november 2018


Nieuwe postzegels zijn vrijgegeven om de 70ste verjaardag van The Prince of Wales te markeren.
De selectie van zes zegels omvat een nieuw portret van The Prince of Wales met zijn zonen The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/


Foto: The Royal Family / https://www.instagram.com/royalmailofficial/

Herdenking Einde Eerste Wereldoorlog


In de week van Herdenking, sluiten de Koningin en leden van de Koninklijke Familie zich aan bij de natie in het herdenken en eren
van de mannen en vrouwen die zich hebben opgeofferd in dienst van ons land. Op de tweede zondag van november herdenken de Koningin
en leden van de koninklijke familie diegenen die zijn gestorven in wereldoorlogen en andere conflicten.

Het was op 10 november 2018 precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op diverse plekken in Europa
is stilgestaan bij deze gebeurtenis. Op 11 november 1918 werd de vierjarige strijd beëindigd met een wapenstilstand.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Nieuwe foto's Kroonprins Charles, 13 november 2018


Deze uitgave van Country Life is 13 november 2018 uitgebracht met gasthoofdredacteur The Prince of Wales om zijn 70e verjaardag te vieren.
Het tijdschrift bevat bijdragen van The Duchess of Cornwall en The Duke of Cambridge.


Foto: John Paul / Country Life Picture Library


Foto: John Paul / Country Life Picture Library


Foto: Tim Graham / Getty Images


Nieuwe familiefoto's Kroonprins Charles, 13 november 2018


Op 13 november 2018 in de avond werden er twee nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson in de tuin van Clarence House.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuwe oude foto Kroonprins Charles, 14 november 2018


Op 14 november 2018 feliciteerde Prins William zijn vader met onderstaande foto met de volgende tekst erbij op sociale media:
"Zijn niet-aflatende inzet voor landelijke kwesties en het platteland is een grote inspiratie voor mij geweest en
iets dat ik graag wil navolgen en mijn kinderen leren." - The Duke of Cambridge


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Nieuwe foto Kroonprins Charles, 14 november 2018


Op 14 november 2018 plaats Clarence House onderstaande nieuwe foto met de volgende tekst op Twitter/Instagram:
Bedankt voor al je verjaardagswensen voor The Prince of Wales.


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Verjaardagsfeest Kroonprins Charles, 14 november 2018


Op 14 november 2018 in de avond vond er een privé verjaardagsfeest plaats voor de 70ste verjaardag van Kroonprins Charles.
De toespraak die werd uitgesproken door Koningin Elizabeth en Kroonprins Charles werd vrijgegeven met daarbij wat oude kiekjes van Charles als kind en van nu.
Later op de avond werd er nog een foto vrijgegeven van de jarige en zijn vrouw Camilla in feestkledij.

"Het is een voorrecht voor elke moeder om een toast uit te kunnen brengen op haar zoon op zijn 70e verjaardag," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Het betekent dat je lang genoeg hebt geleefd om je kind te zien opgroeien. Het is eerder zoiets als een analogie gebruiken waarvan
ik zeker ben dat die een gunst zal vinden - een boom planten en in staat zijn deze te zien groeien," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Mijn moeder zag me natuurlijk 70 worden, en ze hoorde dat 70 precies de leeftijd was waarop het aantal kaarsen op je taart
eindelijk de hoeveelheid adem die je hebt om ze uit te blazen overtreft, " zei The Prince of Wales.

"Gedurende zijn 70 jaar hebben Philip en ik Charles een kampioen van natuurbehoud en kunst zien worden, een grote charitatieve leider - een
toegewijde en gerespecteerde erfgenaam van de troon om zich te vergelijken met die in de geschiedenis - en een geweldige vader," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Vooral, ondersteund door zijn vrouw Camilla, is hij zijn eigen man, gepassioneerd en creatief," zei Hare Majesteit.

"Dus deze toast is een gelukkige verjaardag toewensen aan mijn zoon, in alle opzichten een hertogdom origineel," zei Hare Majesteit.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

"Voor jou Charles, voor de Prins van Wales," zei Hare Majesteit.

The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall in Clarence House op onderstaande foto voordat ze vertrekken naar het verjaardagsfeest in Buckingham Palace.
De foto is gemaakt door Chris Jackson van Getty Images.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuwe foto's Kroonprins Charles, 18 november 2018


Op 18 november 2018 verscheen The Sunday Times Magazine met exclusieve foto's van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/


Nieuw schilderij Kroonprins Charles, 20 november 2018


De Australische kunstenaar Ralph Heimans schilderde een portret van Kroonprins Charles, die op 20 november 2018
werd onthuld in het Australia House ter ere van de 70ste verjaardag van Kroonprins Charles.


Foto: Ralph Heimans / The Royal Family / Clarence House


Foto: Ralph Heimans / https://www.facebook.com/Ralph-Heimans-Artist-202253836475412/


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Kinderen helpen Hertogin Camilla met kerstboom, 6 december 2018


Kinderen die worden ondersteund door Helen & Douglas House en Roald Dahl's Marvelous Children's Charity bezochten op 6 december 2018
Clarence House om de kerstboom te helpen versieren met The Duchess of Cornwall.

Na de lunch werden de kinderen uitgenodigd om rendieren Dancer en Blitzen te ontmoeten als een speciale verrassing!

The Duchess of Cornwall is beschermvrouwe van beide liefdadigheidsinstellingen, die zorg dragen voor kinderen
met levensbeperkende omstandigheden en ondersteuning bieden aan hun families.

Dit is het 13e jaar dat de hertogin kinderen heeft uitgenodigd om de boom bij Clarence House te versieren.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Nieuw foto Kroonprins Charles en Hertogin Camilla, 14 december 2018


Hier is de officiële kerstkaart van dit jaar van The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall.
De foto werd deze zomer genomen door Hugo Burnand in de tuin van Clarence House.


Foto: Hugo Burnand / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hier is een nadere blik op de foto die op de kerstkaart van The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall staat.


Foto: Hugo Burnand / https://twitter.com/ClarenceHouse


Kerstdienst in Sandringham, Norfolk 2018


Op 25 december 2018 woonden Koningin Elizabeth en de rest van de Koninklijke Familie de
kerstochtenddienst in de St.Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk bij.
Bij de foto's die erna werden verspreid stond de volgende tekst: Wishing everyone a very Merry Christmas!


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Associaton / https://www.royal.uk/


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


De beste wensen voor 2019 van Kroonprins Charles en Hertogin Camilla


Onderstaande foto en tekst plaatste Clarence House op 1 januari 2019.
Een heel gelukkig nieuwjaar voor al onze volgers.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Kroonprins Charles en Hertogin Camilla in Schotland, 11 januari 2019


Op 11 januari 2019 bezochten de Hertog en Hertogin van Rothesay (zoals de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall in Schotland bekend zijn)
de Fife Arms in Braemar, Aberdeenshire, om de heropening van de herberg te markeren. The Fife Arms dateert uit 1856 en ligt in het dorp Braemar, de
thuisbasis van de Highland Games. De nieuwe herberg combineert Schots erfgoed, vakmanschap en cultuur. Een van de kamers is ingericht met kunstwerken van
Gideon Summerfield, afgestudeerd aan de Royal Drawing School. De hertog en hertogin bezoeken vaak lokale gemeenschappen wanneer ze in Birkhall,
hun Schotse huis, verblijven.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Kroonprins Charles en Hertogin Camilla delen foto's van de bloeiende tuin, 25 februari 2019


De lucht boven Clarence House is op 25 februari 2019 schitterend blauw en de bloesem- en magnoliabomen staan in bloei. Lente is in de lucht!


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: https://www.instagram.com/clarencehouse/


Een receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het officieel bekrachtigen
van de titel The Prince of Wales voor Prins Charles, 5 maart 2019


Op 5 maart 2019 woonden The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall een receptie bij in Buckingham Palace, gastvrouw was
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de investuur of The Prince of Wales.

De Hertog en Hertogin van Cambridge, de Hertog en Hertogin van Sussex en The Princess Royal, samen met premier Theresa May,
waren onder de gasten om de vijftigjarige dienst van de Prins van Wales te eren aan Wales, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.
Welsh band Stereophonics, die in hun vroege dagen werden gesteund door The Prince's Trust, waren ook aanwezig, evenals Games of Thrones-acteur Owen Teale.

De speciale receptie bood ook de gelegenheid om een scala van Welsh goede doelen, organisaties en bedrijven ondersteund door de Prins te vieren,
met vertegenwoordigers aanwezig van Prince's Trust Cymru, Llangollen International Musical Eisteddfod en het BBC National Orchestra & Chorus of Wales.

Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel de Prins van Wales op 26 juli 1958, op de leeftijd van 9 jaar en de titel werd officieel
bekrachtigd in een ceremonie door Koningin Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle.
De inhuldiging Regalia gedragen door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1969 was te zien, met inbegrip van de Inhuldiging Coronet,
Sword, Ring en Rod, evenals de Letter Patent voor de creatie van Charles, Hertog van Cornwall als The Prince of Wales in 1958.

De receptie begon met een muzikale uitvoering in de Ballroom door studenten van het Royal Welsh College of Music and Drama, waarvan Kroonprins Charles
beschermheer van is. De uitvoering omvatte een nieuw stuk geschreven voor de verjaardag door Welsh componist Paul Mealor, geïnspireerd door de legende
van Lady of Llyn y Fan, een bergmeer in de buurt van het huis van de prins in Wales, Llwynywermod in Carmerthenshire.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Sprekend over Zijne Koninklijke Hoogheid de aartsbisschop van Canterbury, The Most Rev Justin Welby:
We hebben gezien hoe de eer om die titel te krijgen rijkelijk is terugbetaald - in de liefde van de Prins van Wales voor het land wiens naam hij draagt,
en in het diepe respect dat hij altijd heeft getoond voor het land, voor de taal en het meeste allemaal natuurlijk voor de mensen.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Kroonprins Charles deelt foto van zichzelf tussen de sneeuwklokjes en krokussen, 9 maart 2019


Het is officieel - de lente is aangebroken!

De Prince of Wales tussen de sneeuwklokjes en krokussen van dit jaar in de Highgrove Gardens.

The Royal Gardens van Highgrove zijn jaarlijks geopend voor rondleidingen, van april tot oktober.
Meer informatie: https://www.highgrovegardens.com/


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Commonwealth Day Service in Westminster Abbey, 11 maart 2019


Op CommonWealth Day voegden de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex zich bij Koningin Elizabeth,
Kroonprins Charles en Hertogin Camilla en The Duke of Tork voor de Commonwealth Day Service bij de Westminster Abbey.

Georganiseerd door The Royal Commonwealth Society is de Commonwealth Service de grootste jaarlijkse interreligieuze bijeenkomst in het VK.
Er waren uitvoeringen van artiesten zoals Clean Bandit en Alfie Boe. Een reflectie over het beschermen van het milieu voor toekomstige generaties
werd gegeven door Lewis Pugh, een uithoudingszwemmer, oceaanadvocaat en de VN-patroonheilige van de oceanen.

Commonwealth Day heeft dit jaar een speciale betekenis, aangezien 2019 het 70-jarig bestaan van het moderne Gemenebest symboliseert.
Het Gemenebest vertegenwoordigt een wereldwijd netwerk van 53 landen en bijna 2,4 miljard mensen, een derde van de wereldbevolking,
van wie 60 procent jonger is dan 30 jaar.

Elk jaar neemt het Gemenebest een thema aan waarop de Dienst is gebaseerd. Het thema 'A Connected Commonwealth' van 2019 verwijst
naar de samenwerking tussen de familie van naties, die samenwerken in vriendschap en goede wil.


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Koningin Letizia en Kroonprins Charles openen tentoonstelling, 13 maart 2019


Koningin Letizia reisde op 13 maart 2019 naar Londen om samen met Prins van Wales, de eerste Britse tentoonstelling van de Spaanse schilder,
Joaquín Sorolla y Bastida, te inaugureren, in meer dan een eeuw, bestaande uit meer dan 60 werken die de hele carrière van de kunstenaar bestrijken.


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Copyright © 2006-2019 https://koningsfan.nl/


Homepage