Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken
Foto: The Danish Monarchy

FrederikFoto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Frederik André Henrik Christian wordt geboren op 26 mei 1968 als eerste kind van Koningin Margrethe II en Prins Henrik van Denemarken.

Kroonprins Frederik werd gedoopt op 24 juni 1968 in de Holmens Kirke (de marine kerk) in Kopenhagen.

Studie


Frederik kreeg onderwijs aan de Krebs 'Skole in de jaren 1974-1981.
In de periode 1982-1983, zat Fredrik op kostschool op het École des Roches in Normandië, Frankrijk.
In 1986 studeerde kroonprins Frederik af aan het hoger secundair onderwijs van Øregaard Gymnasium,
en in 1995 studeerde hij af aan de Universiteit van Aarhus met een MSc (politicologie).
Van 1992 tot 1993 studeerde Frederik politieke wetenschappen aan de Harvard Universiteit in Amerika.

Kroonprins Frederik nam deel in de Deense VN-missie in New York in 1994 en werd naar de Deense ambassade in Parijs
gestationeerd als eerste secretaris van de Ambassade van oktober 1998 tot oktober 1999.

Militaire Studie


De Kroonprins is voornamelijk opgeleid in het leger, waar hij verschillende basis- en actieve educatieve cursussen heeft gevolgd.
Kroonprins Frederik heeft deelgenomen aan de harde fysieke training van het leger.
In 1986 begon de militaire opleiding van Kroonprins Frederik als een rekruut in het Queen's Life Guard Regiment.
In 1988 werd hij benoemd tot luitenant van de reserve. Na het behalen van die rang werd Frederik pelotonscommandant
in de Koninklijke Deense Hussar Garde Regiment in 1988. In 1989 werd hij benoemd tot eerste luitenant van de reserve.

De Kroonprins voltooide in 1995 de opleiding tot duiker bij het Royal Danish Navy Frogman Corps van de Koninklijke Deense marine.
In 1995 werd Frederik benoemd tot eerste luitenant van de reserve (marine) en hij werd benoemd tot luitenant commandant
van de reserve (marine) in 1997. Ook in 1997 werd de kroonprins aangesteld als kapitein van de reserve (leger),
en in 2000 werd hij benoemd tot kapitein van de reserve (luchtmacht). Tussen 2001-2002 heeft Frederik de bijscholing gevolgd:
Stap II voor leiders bij de Royal Danish Defence College, en in 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van de reserve
(leger en luchtmacht), evenals commandant (marine).

In 2002 en 2003 diende Kroonprins Frederik als stafofficier bij Defensie Commando Denemarken, en hij werd ook universitair
hoofddocent bij het Instituut van de strategie bij de Royal Danish Defence College in 2003.
In april 2004 werd de kroonprins benoemd als commandant, hogere rang in de marine,
luitenant-kolonel in het leger en luitenant-kolonel bij de luchtmacht.
In 2010 werd Frederik aangesteld als commandant van de marine en kolonel in het leger en de luchtmacht.
Kroonprins Frederik blijft actief in de defensie.

Koningin Margrethe heeft op 8 april 2015 haar zoon Kroonprins Frederik benoemd tot schout-bij-nacht bij de marine en generaal-majoor
in het leger en de luchtmacht. De onderscheidingen zijn uitgereikt door Generaal Peter Bartram, de hoogste chef van de Deense Strijdkrachten.

Kroonprins Frederik beschermheer Deens Rode Kruis


Kroonprins Frederik nam in het najaar van 2018 het beschermschap van het Deense Rode Kruis op zich,
nadat Prins Henrik 17 jaar lang beschermheer was van het Deense Rode Kruis.


Foto: Rigmor Mydtskov / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/

Op 12 april 2018 gaf het Deense Hof twee nieuwe portretfoto's vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/

Op 17 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe foto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag nav een interview voor zijn verjaardag.


Foto: Hanne Juul/BILLED-BLADET / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Ralph Heimans / The Danish Monarchy

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe foto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Kasper Eistrup / The Danish Monarchy

MaryFoto: Daniel Stjerne / http://kongehuset.dk/

Mary is geboren op 5 februari 1972 in Hobart, Tasmanië, Australië als Mary Elizabeth Donaldson als dochter van de wiskundige
John Dalgleish Donaldson (5 september 1941) en Henrietta Clark Donaldson (12 mei 1942-20 november 1997).
Haar vader hertrouwde op 5 september 2001 met Susan Elizabeth Horwood.
Kroonprinses Mary heeft twee zussen en een broer: Jane Alison Stephens (26 december 1965),
Patricia Anne Bailey (16 maart 1968) en John Stuart Donaldson (9 juli 1970).

Studie


Kroonprinses Mary volgde onderwijs van 1974- 1975 op de school Clear Lake City Elementary School in Houston, Texas. Terug verhuisd naar Hobart,
ging Mary van 1975-1977 naar de Sandy Bay Infants School. Van 1978 tot 1982 ging zij naar de Waimea Heights Primary School. Kroonprinses Mary ging
van 1983-1986 naar de Taroona High School en vervolgens gedurende de komende twee jaar naar de Hobart Matriculation College. Vanaf 1989 studeerde
Mary aan de universiteit van Tasmanië en studeerde af in 1994 met een diploma Bachelor in Handel en Recht (B Com. LLB). Tussen 1994-1996 behaalde Mary
een Certificaat in Reclame van de The Advertising Federation of Australia (AFA) en een Certificaat Direct Markering van Australian Direct Marketing Association.
Na voltooiing van haar universitaire graad, verhuisde Mary naar Melbourne om een afgestudeerde functie bij het wereldwijde reclamebureau DDB Needham te nemen.
Na afronding van haar graduate programma, bekleedde ze de functie van Account Executive voor cliënt management. Kroonprinses Mary heeft gewerkt bij MOJO Partners
als Account Manager. In 1998 werkte Mary drie maanden als Account Manager bij Rapp Collins Worldwide van Edinburgh. Mary keerde terug naar Australië in het begin van
1999 en nam een positie als Account Director bij het internationale reclamebureau Young and Rubicam in Sydney. Mary werkte later voor een korte tijd met een kleiner
Australisch bedrijf, Love, en zij werd later Sales Director en lid van het Management Team met Belle Property. In de eerste helft van 2002 werkte Mary voor een korte
periode in Parijs waar ze Engelse les gaf op een zakelijke Engelse School. In 2002 verhuisde Mary naar Denemarken en ging ze werken in dienst van
Microsoft Business Solutions als Project Consultant voor business Development, communicatie en marketing.

Militaire Studie


De militaire carrière van Kroonprinses Mary begon in 2008 bij het legeronderdeel Hjemmeværnet (Danish Home Guard). In 2008 doorliep ze de basistraining
voor officier. Daarbij leerde ze schieten en moest ze zien te overleven in het veld. Ze ontwikkelde zich verder als sergeant, luitenant en eerste luitenant.
Ook bezocht de Kroonprinses defensie-eenheden in binnen- en buitenland en deelgenomen aan verschillende Hjemmeværnet oefeningen. In 2015 maakte de Kroonprinses
bijvoorbeeld samen met 500 andere thuistroepen deel uit van de paraatheidsoefening 'Svend Gønge' in Vordingborg en Falster.

De Hjemmeværnet is een speciaal legeronderdeel en steunt het leger, de marine en de luchtmacht bij een groot aantal taken.
De Nationale Reserve werd na de bevrijding in 1945 opgericht door leden van de verzetsbeweging.

In verband met de 70-jarige verjaardag van de Hjemmeværnet (Danish Home Guard) op 31 maart 2019 werd Kroonprinses Mary als kapitein bevorderd
tijdens de jubileumparade in de Nymindegable. Binnenlandse soldaten uit het hele land op 31 maart 2019 waren verzameld aan de zuidkant van
Ringkøbing Fjord in het Nymindegable-kamp. Hier werd het 70-jarig jubileum van de Home Guard gemarkeerd door een grote optocht, waar Koningin Margrethe
en Kroonprinses Mary bij waren. Tijdens de parade werd Kroonprinses Mary door generaal Jens Henning Garly bevorderd tot kapitein van de
Binnenlandse strijdkrachten. Mary voltooide begin maart 2019 een managementcursus in de kazerne van Vordingborg in de Deense regio Seeland.
Kroonprinses Mary en de andere deelnemers werden getraind in het onderricht in het beheer van vrijwillige, operationele overwegingen
en het voorbereiden van opdrachten.

Gekregen prijzen


Op 24 november 2016 ontving Kroonprinses Mary een eredoctoraat van de State University van Geneeskunde en Farmacie in Chisinau
voor haar werk voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Op 10 januari 2017 ontving Kroonprinses Mary de jaarlijkse prijs van het Berlingske Fonds.
Kroonprinses Mary kreeg de prijs van honderdduizend kroon (14.000 euro) voor haar vooraanstaande
werk ten behoeve van sociaal kwetsbare en achtergestelde groepen in de samenleving.


Foto: Ralph Heimans / The Danish Monarchy


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Daniel Stjerne / http://kongehuset.dk/

"Samen met de generaties om de aarde na ons te erven, moeten we beslissen hoe we een duurzame toekomst kunnen creëren voor de planeet
en de mensen die er wonen" zegt Kroonprinses Mary in het tijdschrift IN.

In een interview met het tijdschrift IN dat op 2 mei 2019 wordt gepubliceerd, nodigt Kroonprinses Mary de kledingindustrie uit
om groen en duurzaam te denken, zodat het voor de consument makkelijker wordt om groene keuzes te maken.

Kroonprinses Mary is beschermvrouwe van de Global Fashion Agenda, die haar jaarlijkse top, Copenhagen Fashion Summit, altijd in mei wordt gehouden.


Foto: Franne Voigt / IN / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Franne Voigt / IN / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Franne Voigt / IN / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Kroonprinses Mary kan als regent optreden


Op de Raad van State van 2 oktober 2019 heeft Hare Majesteit Koningin Margrethe goedkeuring gekregen zodat
Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Mary vanaf vandaag als regent kan fungeren.

Tijdens de Raad van State ondertekende Kroonprinses Mary aldus de nodige verklaring over handelen in overeenstemming
met de grondwet in aanwezigheid van Koningin Margrethe, Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Frederik en de regering.

Als waarnemend regent zal Kroonprinses Mary voortaan de taken van Koningin Margrethe als staatshoofd kunnen vervullen als
Koningin Margrethe en Kroonprins Frederik dit niet mogen doen, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland.
Tegenwoordig kunnen de taken van Koningin Margrethe worden afgehandeld door Kroonprins Frederik als regent of door
Prins Joachim en Prinses Benedikte als regenten.


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Kroonprinses Mary beschermvrouwe


Op 30 oktober 2019 maakte het Deense Hof bekend dat Kroonprinses Mary beschermvrouwe wordt van twee grote lhbti-evenementen.
Mary gaat zich inzetten voor de WorldPride en de EuroGames die in 2021 in Kopenhagen en Malmö worden gehouden.

WorldPride vindt in 2021 van 12 tot en met 22 augustus 2021 plaats en bestaat uit onder meer een conferentie over mensenrechten,
feesten en marsen. Van 18 tot en met 21 augustus 2021 worden de EuroGames georganiseerd waaraan atleten in 29 verschillende sporten meedoen.
Mary zal bij verschillende evenementen in Kopenhagen aanwezig zijn.

Gezin


Tijdens de Olympische Spelen van Sydney, in 2000, leerde Frederik de Australische Mary Donaldson kennen.

Op 14 mei 2004 trad Kroonprins Frederik in het huwelijk met Mary Donaldson.


Foto: Polfoto / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/

Frederik en Mary hebben samen 4 kinderen:
- Christian Valdemar Henri John (15 oktober 2005)
- Isabella Henrietta Ingrid Margrethe (21 april 2007)
- Vincent Frederik Minik Alexander (8 januari 2011)
- Josephine Sophia Ivalo Mathilda (8 januari 2011)

Leuke foto's van Prins ChristianFoto: Franne Voigt/http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt/http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt/http://kongehuset.dk/


Foto: H.K.H. Kronprinsessen/http://kongehuset.dk/


Foto: H.K.H. Kronprinsessen/http://kongehuset.dk/


Foto: H.K.H. Kronprinsessen/http://kongehuset.dk/


Foto: H.K.H. Kronprinsessen/http://kongehuset.dk/


Foto: H.K.H. Kronprinsessen/http://kongehuset.dk/


Foto: H.K.H. Kronprinsessen/http://kongehuset.dk/


Foto: H.K.H. Kronprinsessen/http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald/http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald/http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald/http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald/http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt/http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/

Leuke foto's van Prinses IsabellaFoto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/

Het is de 13e verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Isabella en voor de gelegenheid op 21 april 2020
is het een plezier voor Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary om een nieuwe foto van de Prinses te delen.

Bovendien merken Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary op dat Prinses Isabella nu een
tiener is door vier privéfoto's uit het leven van Hare Koninklijke Hoogheid te publiceren.


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Leuke foto's van Prins Vincent en Prinses JosephineFoto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Pernille Rohde, PR FOTO / http://kongehuset.dk/


Foto: Pernille Rohde, PR FOTO / http://kongehuset.dk/


Foto: Pernille Rohde, PR FOTO / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Pernille Rohde, PR FOTO / http://kongehuset.dk/


Foto: Pernille Rohde, PR FOTO / http://kongehuset.dk/


Foto: Pernille Rohde, PR FOTO / http://kongehuset.dk/


Foto: Jens Rosenfeldt / http://kongehuset.dk/


Foto: Jens Rosenfeldt / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/

Leuke foto's van het Kroonprinselijk gezinFoto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Het Kroonprinselijk paar woont zowel in Chancellery House in Fredensborg Palace in Fredensborg en in Frederik VIII’s Palace in Amalienborg Palace.

Hieronder een nieuwe foto vrijgegeven op 8 juni 2016 ter gelegenheid
van de lancering van de officiële Facebookpagina van het Deense Hof.


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Tobias Nicolai, Polfoto / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Vogue Australia / Mario Testino / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kongehuset / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Mario Testino, Vogue Australia / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Op 5 juni 2017 hebben Koningin Margrethe en Prins Henrik hun 50 jarig huwelijk gevierd op Fredensborg Palace.
In het privé-gedeelte van het park hebben Koningin Margrethe en Prins Henrik samen met de familie het standbeeld
"Miss Fredensborg" onthuld, dat is een geschenk van het paar aan elkaar. Het beeld is ontworpen door Prins Henrik.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Van 7 augustus t/m 10 augustus 2017 maakten Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Christian,
Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine een familiereis met het schip Dannebrog.
Van deze reis heeft het Deense Hof verschillende foto's vrijgegeven via hun officiële Facebookpagina.

De eerste dag ging het gezin naar het natuurgebied van Møns Klint, waar het gezin bij de 128 meter hoge kliffen naar de Oostzee kijkt.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

De tweede dag ging het gezin naar Faaborg. Daar bezochten ze het Faaborg Museum. Faaborg was in 1880 een kunstenaarskolonie.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

De derde dag ging het gezin naar Vejle. Van hieruit ging de reis naar het ervaringscentrum Kongens Jelling,
waar het gezin in de geschiedenis van Denemarken neergestreken was. Het gezin leerde veel over Harald Blåtand.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op de vierde dag ging naar Aarhus en Fregatten Jylland in Ebeltoft. Eerst bezocht Kroonprinses Mary samen met Prins Christian,
Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine Aarhus. Later ging het gezin aan boord van een van 's werelds hoogste houten schepen
om de reis voor te zetten naar Fregatten Jylland in Ebeltoft. Sinds het fregat in 1860 is gelanceerd, heeft het als oorlog en barrackship
gediend en is het vandaag de dag een museum.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 27 augustus 2017 werd er via Instagram een leuke foto vrijgegeven van Margrethe en Henrik met hun kleinkinderen en puppys.


Foto: The Danish Monarchy

Op 28 augustus 2017 werd de 18de verjaardag van Prins Nikolai op het koninklijke jacht Dannebrog gevierd.


Foto: The Danish Monarchy

Op 30 oktober 2017 werd door het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven dat te zien is in een boek over Kroonprins Frederik.
Dit boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Kroonprins Frederik in 2018.


Foto: The Danish Monarchy / Franne Voigt

Op 5 november 2017 was Kroonprinses Mary samen met Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en
Prinses Josephine aanwezig bij de Hubertus-jacht in Dyrehaven.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy

Ter gelegenheid van Kerst 2017 zijn de onderstaande leuke foto's vrijgegeven.
Het zijn borduurwerkjes waarin cadeautjes gehangen kunnen worden voor kerst.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

De vader van Kroonprins Frederik is op 13 februari 2018 overleden. Op 20 februari 2018 om 11.00 uur vond de crematoriumdienst van Prins Henrik plaats.


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Kroonprins Frederik viert zijn 50ste verjaardag in 2018 met een Royal Run


Kroonprins Frederik heeft op 26 mei 2017, op zijn 49e verjaardag, de plannen voor zijn vijftigste verjaardag bekendgemaakt.
Kroonprins Frederik ging een paar dagen voordat hij Abraham ziet rennen door heel Denemarken.

Kroonprins Frederik organiseerde een Royal Run in de vijf grootste steden van Denemarken. De sportieve Kroonprins hoopte dat
zo veel mogelijk Denen op 21 mei 2018, vijf dagen voor zijn verjaardag, met hem meerenden. In een video die op
26 mei 2017 door het hof is verspreid, nodigde Kroonprins Frederik iedereen uit met hem mee te lopen.
Op de webstie https://www.royalrun.dk/ konden mensen zich inschrijven voor twee verschillende races, één mijl (1.609 km) en 10 km.

Kroonprins Frederik trapte op 21 mei 2018 af in Aalborg, waar hij één mijl (ruim 1,6 kilometer) rent. Diezelfde afstand legt hij af
in Aarhus, Esbjerg en Odense. De Royal Run sloot af in Kopenhagen om 18.35 uu op 21 mei 2018, waar Kroonprins Frederik tien kilometer ging hardlopen.
De lopers onder leiding van Kroonprins Frederik eindigden in Frederiksberg.


Foto: TV2/https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: TV2/https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Bron: http://kongehuset.dk/

Kroonprins Frederik viert zijn 50ste verjaardagFoto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 24 mei 2018 heeft Kroonprins Frederik samen met zijn vrouw en kinderen, een nieuw portret van zichzelf onthuld van kunstenaar Ralph Heimans.
Dat deed hij in het museum van Frederiksborg Slot.


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix


Foto: Ralph Heimans / The Danish Monarchy

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Op 26 mei 2018 om 12.00 uur verschenen Kroonprins Frederik, Krooprinses Mary, Prins Christian, Prinses Isabella,
Prins Vincent en Prinses Josephine met Koningin Margrethe op het balkon van Paleis Amalienborg.


Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Tariq Mikkel Khan, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Tariq Mikkel Khan, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Kroonprinses Mary heeft, samen met vier fotografen, een aantal zeer speciale momenten van de laatste 25 jaar verzameld voor een nieuw fotoboek
over het leven van Kroonprins Frederik. De publicatie van het boek "H.K.H. Kroonprins Frederik" werd tot de lancering afgelopen zaterdag op zijn
50ste verjaardag geheim gehouden voor de Kroonprins. Het fotoboek bevat foto's van Steen Brogaard, Steen Evald, Marc Høm en Franne Voigt,
die allemaal gefotografeerd hebben voor het Deense Koningshuis. Bovendien heeft de Kroonprinses zelf ook foto's bijgedragen. Het fotoboek, uitgegeven
door Lindhardt en Ringhof, portretteert de kroonprins via de thema's "In Love", "The Official Look", "Leisure - Free Time" en "Special Moments".


Foto: H.K.H. Kronprinsessen Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Franne Voigt / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Gezin Kroonprins Frederik ontving Gråsten Ringrijders Vereniging


Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine ontvingen op 15 juli 2018 de jaarlijkse
parade van de Gråsten Ringrijders Vereniging. De optocht ging zoals ieder jaar langs Gråsten Slot, het zomerverblijf van de Deense royals in de regio Jutland.


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/

Wisseling Wacht bij Gråsten Slot


Op 20 juli 2018 waren Koningin Margrethe, Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary met hun kinderen en Koningin Anne-Marie
aanwezig bij de wisseling van de wacht bij Gråsten Slot.


Foto: The Danish Monarchy / Søren Gülck


Foto: The Danish Monarchy / Søren Gülck

Vakantie foto's Gezin Frederik en Mary


Op 21 juli 2018 deelde het Deense Hof een vakantie foto van Prins Vincent.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Op 25 juli 2018 deelde het Deense Hof twee vakantie foto's van de kinderen van Mary en Frederik.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Vakantiereis met het schip Dannebrog


Op 7 augustus 2018 deelde het Deense Hof een aantal leuke foto's van de vakantiereis van Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary
en hun kinderen met het schip Dannebrog. De reis heeft het gezin naar Aarhus, Samsø, het eiland South Funen en Lolland gebracht.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 7 augustus 2018 bezochten Kroonprinses Mary, Kroonprins Frederik, Prins Christian, Prinses Isabella,
Prins Vincent en Prinses Josephine het Knuthenborg Safaripark, het laatste bezoek van de reis.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprins Frederik / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Bezoek aan de Faeröer eilanden


Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary brengen van 23 augustus 2018 t/m 26 augustus 2018 een bezoek aan de Faeröer eilanden.
Ook hun vier kinderen zijn mee op reis met het koninklijk schip Dannebrog dat de komende dagen als vervoermiddel, ontvangstruimte en hotel zal dienen.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Het kostuum van Kroonprins Frederik werd geschonken door het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het onderscheidende kenmerk is het westen, dat rood is en met verschillende borduurwerken in blauwe tinten met bladeren in verschillende groene tinten.

Het kostuum van Kroonprinses Mary werd geschonken door het Faeröerbestuur en wetgevende macht, toen Kroonprinses Mary op haar eerste bezoek
op de Faeröer was. Het nationale uniform bestaat uit een schort en een sjaal van donkergroene wol met een margrietpatroon. De bijpassende gebreide trui
met sneeuwvlokken is in rood en zwart. Het zilver is speciaal ontworpen voor Kroonprinses Mary.

Het kostuum van Prins Christian is een geschenk van de gemeente Tórshavn en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum wordt gekenmerkt door een rood vest met een oud Faeröers patroon.
De kleuren van de bloemen van het borduurwerk zijn paars en geel met bladeren in verschillende groene tinten.

Het kostuum van Prinses Isabella is een geschenk van de gemeente Sunda en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum bestaat uit een schort, een sjaal en een muts van blauwe wol.

Het kostuum van Prins Vincent is een geschenk van de gemeente Runavík en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum wordt gekenmerkt door een rood vest met een oud Faeröers patroon.
De kleuren van de bloemen van het borduurwerk zijn blauw en geel met bladeren in verschillende groene tinten.

Het kostuum van Prinses Josephine is een geschenk van de gemeente Klaksvík en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum bestaat uit een schort, een sjaal en een muts van blauwe wol.


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: The Danish Monarchy / http://kongehuset.dk/


Foto: Chris Christophersen, Royal Press Photo / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Selfie van Kroonprins Frederik / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus

Het bezoek van Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine
aan de Faeröer eilanden (18 eilanden) eindigde op 26 augustus 2018 met een kerkdienst op het platteland van Sandavágur.


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Van speciale momenten op het koningschip Dannebrog tot de ontmoeting met de schitterende Faeröerse natuur.
Hier zijn een aantal zelfgemaakte foto's van Kroonprinses Mary van de reis van de familie naar de Faeröer.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Nieuwe gezinsfoto Frederik en Mary, 11 oktober 2018


Op 11 oktober 2018 deelde het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto van Frederik en Mary met de Invictus Games vlag.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Hubertus-jacht, 11 oktober 2018


Op 11 oktober 2018 waren Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary samen met Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine
aanwezig bij de Hubertus-jacht in Dyrehaven.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Nieuwe portretfoto's van de kinderen, 4 november 2018


Op 4 november 2018 gaf het Deense Hof deze nieuwe foto's van hun kinderen vrij.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Nieuwe foto van Prinses Josephine, 13 november 2018


Op 13 november 2018 deelde het Deense Hof een een nieuwe foto van Prinses Josephine te paard.
De foto is gemaakt door haar moeder Kroonprinses Mary.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Nieuwe foto van Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary, 15 november 2018


Op 15 november 2018 plaatste het Deense Hof een foto van het kroonprinselijk paar dat net voor aanvang van
het diner voor de 70ste verjaardag van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Familieuitje, 8 december 2018


Op 8 december 2018 was Kroonprinses Mary aanwezig bij het Children's Cross Christmas-concert van het Danish Music Conservatory in de concertzaal van het
Conservatorium in Frederiksberg. Kroonprinses Mary had haar man en kinderen meegenomen en haar vader en stiefmoeder: John Donaldson en Susan Donaldson.


Foto: Hasse Ferrold / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Kerstborrel, 12 december 2018


Op 12 december 2018 hield Koningin Margrethe een kerstborrel op Christiansborg Castle. Naast het personeel van de koninklijke familie bestonden
de gasten dit jaar ook uit verplegend personeel van Prins Henrik en mensen die de goed verzorgde uitvaart dienst van Prins Henrik hebben geregeld.
Bij de kerstborrel waren ook Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary en hun kinderen Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine.


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Kerstgroetjes van het Kroonprinselijk gezin, 21 december 2018


Een vrolijke kerstgroet van de hele Kroonprins-familie.


Foto: http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/

Prins Vincent en Prinses Josephine 8 jaar


Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Vincent en Prinses Josephine op 8 januari 2019, nieuwe foto's van de Prins en de Prinses zijn vrijgegeven.


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy

Kroonprinselijk gezin bezoekt handbalwedstrijd, 27 januari 2019


Op 27 januari 2019 bezochten Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Chistian, Prinses Isabella en
Prins Vincent de laatse wedstrijd Wereldkampioenschap handbal tussen Denemarken en Noorwegen.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Staatsbezoek aan Argentinië


Koningin Margrethe en Kroonprins Frederik waren van 18 tot 20 maart 2019 op staatsbezoek in de Argentijnse Republiek,
samen met een grote Deense zakelijke delegatie. Het staatsbezoek begon in de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires,
op 18 en 19 maart 2019 en eindigde op 20 maart 2019 met een officieel bezoek in het driehoeksgebied van Tandil, Necochea
en Tres Arroyos. In Buenos Aires werden de Koningin en de Kroonprins ontvangen door de president van Argentinië Mauricio Macri.


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: Ritzau Scanpix


Foto: Ritzau Scanpix


Foto: Ritzau Scanpix

Kroonprins Frederik bezocht Fregat


Op 9 april 2019 kwam Kroonprins Frederik terug van een tweedaags bezoek aan het fregat Niels Juel,
die momenteel een Franse vliegdekschipgroep in de Middellandse Zee bewaakt.

Hier ontmoette Kroonprins Frederik de bemanning, die 140 mannen telt, en die bestaat uit mariniers en personeel van de luchtmacht en het leger.
De taak van Niels Juel, samen met Franse, Britse en Amerikaanse schepen, is het verzorgen van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle.
Dat doet de bemanning door maritieme veiligheidstaken op te lossen, waarbij ze onder andere zorgen voor gratis navigatie in risicogebieden
en het luchtruim rondom het vliegdekschip te controleren.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprins Frederik / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Kroonprinses Mary, Prins Vincent en Prinses Josephine openen pandaverblijf


Samen met Prins Vincent en Prinses Josephine opende Kroonprinses Mary op 11 april 2019 het pandaverblijf voor het publiek.
Hier hadden bezoekers voor het eerst de kans om kennis te maken met de twee nieuwe bewoners van de tuin, de panda's Xing Er en Mao Sun,
die naar de 1300 vierkante meter grote fabriek zijn verhuisd. Bij de opening van 11 april 2019 hebben Kroonprinses Mary, Prins Vincent en
Prinses Josephine een rondleiding gekregen door het nieuwe pandaverblijf, die op 10 april 2019 officieel werd ingewijd door Koningin Margrethe.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Verjaardag Koningin Margrethe, 16 april 2019


Op 16 april 2019 vierde Koningin Margrethe haar verjaardag met een balkon scène met het zoon Kroonprins Frederik en zijn gezin.


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy

Prinses Isabella 12 jaar


Ter gelegenheid van Prinses Isabella's verjaardag op 21 april 2019, nieuwe foto's van de Prinses zijn vrijgegeven.


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy

50ste verjaardag Prins Joachim, 4-7 juni 2019


Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Prins Joachim op werd op 4 juni 2019 een verjaardagsconcert plaats
in het Bellevue Theater met opera, kamermuziek en Deense liedjes. Hierna vond een receptie plaats in Sølyst in Klampenborg.


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Prins Joachim op 7 juni 2019 zijn er twee nieuwe foto's vrijgegeven.


Foto: Steen Brogaard / The Danish Monarchy


Foto: Steen Brogaard / The Danish Monarchy

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Prins Joachim op 7 juni 2019 had Koningin Margrethe een verjaardagsdiner georganiseerd op Amalienborg.


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy

Royal Run 2019, 10 juni 2019


Op 9 juni 2019 beantwoorde Kroonprins Frederik vragen over het hardlopen op de officiële Instagram van het Deense Koningshuis.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

We zijn klaar om een geweldige dag te beginnen met de Royal Run in Aarhus, Aalborg en Kopenhagen (op 10 juni 2019). Hoewel ik niet zoals gepland ga rennen,
ga ik een gezinsmijl lopen in Kopenhagen. Mijn vrouw gaat twee rondes hardlopen in Aarhus. En later vandaag zullen onze kinderen hardlopen in Kopenhagen.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen deze dag iets bijzonders te maken. We hopen dat jullie allemaal je doelen
hebben bereikt en tegelijkertijd een goede ervaring hebben gehad. Tot ziens op de Royal Run volgend jaar.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Ontmoeting met Holger Rune, 13 juni 2019


Op zaterdag 8 juni 2019 won de 16-jarige Holger Rune de Franse Open junior met 6-3, 6-7, 6-0.

De overwinning werd vandaag gevierd door Hellerup Idræts Klub en de Deense tennisfederatie met een evenement
waarbij Kroonprins Frederik, Prins-christen en Prinses Isabella aan mee deden. Hier hielpen uwe Koninklijke Hoogheden
om hulde te brengen aan Holger Rune, die na de overwinning is gestegen naar de tweede plaats in de junior wereldranglijst.


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Zomerfoto van Prins Vincent en Prinses Josephine, 5 juli 2019


Leuke dag in de zomer in Denemarken.


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy

Moderne kunst in Frederik VIII’s Palæ, 6 juli 2019


"Op het eerste gezicht lijkt deze kamer misschien een beetje gewelddadig en verwarrend, maar tegelijkertijd voel je je omringd door deze elektrische storm",
zegt H.K.H. Kroonprins Frederik in een video op het officiële Facebook-profiel van Kongehuset. De rest van de week laat de Kroonprins elke dag zijn huis zien,
waar moderne kunst is ingericht in het historische Rococo-paleis. De Kroonprins doet dit in video's op Facebook en tegelijkertijd worden hier foto's
op Instagram geplaatst, waar het mogelijk is om de details en anekdotes achter de werken te bekijken.

Het Kroonprinselijk Paar wordt dagelijks omringd door moderne kunst, waar tien Deense kunstenaars, voorafgaand aan de verhuizing van het paar bijna
negen jaar geleden, de taak hadden een aantal kamers van het huis te decoreren. Eerder dit jaar werd een ander kunstwerk toegevoegd door de Zweedse
fotograaf Miriam Bäckström, die in de vorm van een wandtapijt een moderne interpretatie van een wandtapijt heeft gecreëerd. Het werk wordt ervaren
in samenwerking met het interieur van 1828, een voorbeeld van de Deense empirische stijl, die wordt gekenmerkt door geverfde stucplafonds.
Miriam Bäckström heeft een reeks digitale afbeeldingen geproduceerd die vervolgens zijn getransformeerd in geweven tapijten die nu in het
Frederik VIII’s Palæ hangen. De kamer gebruikt Kroonprinselijk Paar voor representatieve doeleinden.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Wilde dieren gevangen tussen veiligheid en gevaar in het bos zijn het thema van de avontuurlijke muurschildering "Jagen" van kunstenaar
Kathrine Ærtebjerg in de keuken van het Kroonprinselijk Paleis. Ærtebjerg was een van de tien kunstenaars die in hun tijd een aantal kamers
van het rococo-paleis moesten inrichten, die in die tijd van 2004 tot 2010 net een uitgebreide renovatie hadden ondergaan. Kathrine Ærtebjerg
vond onder andere inspiratie in de sprookjesboeken van kinderen. In de loop der jaren heeft het Paleis veel veranderingen ondergaan en veel
bewoners en gasten gehad. In Kerstmis 1825, 20-jarige ontluikende avonturendichter H.C. Andersen in het landhuis dat destijds werd gebruikt
voor een meeracademie voor jonge cadetten. In haar dagboek schreef de dichter onder andere: “Ik heb 2 kamers aan het plein toegevoegd, één om
in te slapen, een andere met de hitte die we 's morgens zullen lezen, het plafond hoog boven mij zodat ik me redelijk kan voorstellen dat ik
in een ridderlijk kasteel zit." zegt Kroonprins Frederik op het Facebook-profiel van het Koninklijk Huis. Ten slotte wordt in deze fotogalerij
de schets van de kunstenaar voor de uiteindelijke muurschildering weergegeven, evenals een afbeelding uit het artistieke proces.


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board

Een schilderij van de hedendaagse geschiedenis met de oorlog in Afghanistan als thema is de bijdrage van de hedendaagse
kunstenaar John Kørner aan de hedendaagse kunstdecoratie in het Frederik VIII’s Palæ. In de video van deze dag op het Facebook-profiel van
Kongehuset, vertelde de kroonprins meer over schilderen, dat in de toekomst bedoeld is als gespreksonderwerp voor toekomstige generaties.
Kørner geschiedenisschilderij is een aanvulling op de grote koninklijke collectie beeldende kunst, die voornamelijk bestaat uit werken uit de
17e en 18e eeuw. Ongeveer 800 schilderijen zijn te vinden op Fredensborg Castle. Waaronder J.E. Het schilderij van Mandelberg in de koepelzaal
met kleurrijke scènes uit de Trojaanse oorlog. De koninklijke kunstcollectie groeide vooral tijdens Christian IV en Frederik VI, die de collectie
uitbreidde met honderden werken. Veel van de kunstwerken zijn in de loop van de tijd overgedragen aan de staat en zijn de kunstcollectie van alle
Denen geworden. In het kasteel van Rosenborg en kasteel Christian VIII in Amalienborg kunt u schilderijen bekijken van Deense koningen, hun
koninginnen en kinderen van bekende Deense en buitenlandse schilders, zoals Karel van Mander, C.G. Pilo, Jens Juel, C.W. Eckersberg,
W.N. Marstrand en Laurits Tuxen.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Dat een kamer meer dan vier muren is, heeft de vergaderruimte van Kroonprins Frederik bewezen. Hier sierde kunstenaar
Eske Kath het plafond met een felgekleurd schilderij van een hemel in de nasleep van een storm.

De plafondschildering is geïnspireerd op de geschilderde plafonds van barokke architectuur, waarvan bekend is dat illusionistische
doemscènes de sfeer in de kamer bepalen. Eske Kath heeft in zijn schilderij een motief gekozen dat anders van kleur is en waarin de
rozet van het paleis uit 1828 is opgenomen. Het schilderij is dus een modern bod op een versierd plafond, omdat er in de koninklijke
kastelen veel eerdere voorbeelden zijn. Een van de bekendste is het grote plafondschilderij van Henrik Krock uit 1723 in de tuinzaal
van kasteel Fredensborg. De foto is een allegorie aan het einde van de Grote Noordse Oorlog, vandaar de naam Fredensborg, en toont de
verzameling van de oude goden in de wolken op de Olympische Spelen.

Het Paleis Frederik VIII in Amalienborg heeft in de loop van de tijd grote veranderingen ondergaan en het plafondschilderij van Eske Kath,
samen met de bijdragen van de andere hedendaagse kunstenaars uit 2010 en 2019, zijn voorbeelden van de nieuwste ontwikkelingen.
In 1828 veranderde het Paleis van rococo-stijl naar de moderne senempire. Toen Kroonprins Frederik (9e) en kroonprinses Ingrid in 1935
hun intrek namen, werd het bestaande clunking house met lederen behang veranderd in een eigentijdse woning voor het toekomstige koninklijke paar.


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board

Op verschillende niveaus zijn de verhalen van de Deense Galathea 3-expeditie en de ontdekkingsreizen van James Cook en Abel Tasman, die hebben
geholpen Australië en het eiland Tasmanië op de wereldkaart te plaatsen, samengevoegd tot de muurschildering van Morten Schelde in het Paleis
Frederik VIII in Amalienborg. Aan boord van het schip Ram hebben Kroonprins Frederik en kunstenaar Morten Schelde de Galathea 3-expeditie bijgewoond.
Het schilderij toont onder andere de machinekamer van hetzelfde schip, dat in 2006 zijn landoversteek begon en het jaar daarop naar huis terugkeerde.
Tegelijkertijd zijn symbolen opgenomen van het huwelijk van het Kroonprinselijk Paar en de reis die de twee samen maakten. De artistieke bijdrage van
Morten Schelde aan het Paleis Frederik VIII in Amalienborg is daarom zowel een eerbetoon aan Kroonprins Frederik als Kroonprinses Mary.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Een spel met vormen en perspectieven staat centraal in de grote muurschildering van kunstenaar Jesper Christiansen in de vergaderzaal van
de kroonprins in het Paleis Frederik VIII, waar een wereldkaart met focus op Denemarken en Tasmanië de muren siert.

Toen Jesper Christiansen het werk maakte, verhuisde hij zijn studio naar de vestibule van het Paleis en maakte hij langzaam de muurschildering,
met alles van CD-covers en kersthartjes tot tekeningen van Amalienborg en de wereldkaart vanuit verschillende perspectieven. De muren vertellen dus
het verhaal van de oorsprong en het dagelijks leven van het Kroonprinselijk Paar in 2010. Voor de muurschildering gebruikte Jesper Christiansen dezelfde
schildertechniek die werd gedaan toen de muurdecoraties van Pompeii werden gemaakt. Hier wordt de bodem eerst geverfd met diepzwarte verf, waarna de
kleuren langzaam opkomen. Het kunstwerk van Christiansen is het laatste van zes geselecteerde werken in het thema van deze week van moderne kunst in
het Paleis van het Kroonprinselijk Paar.


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board

Zomer op Graasten Slot, 16 juli 2019


Zomer op Graasten Slot!


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Vakantiereis met het schip Dannebrog


Ook dit jaar hebben we onze vier kinderen mee op avontuur in Denemarken met het Royal Ship Dannebrog. Op 5 augustus 2019 hebben we met onze
handen geprobeerd om glas te blazen in de werkplaats Backhaus-Brown & Glassmedjen, en daarna bezochten we ook de timmerwerkplaats Egeværk.
We waren ook voorbij het huis van de poolwetenschapper Knud Rasmussen gekomen. Mijn man kon me veel verhalen vertellen over de kinderen.
Het was een mooie dag.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

De stop van 6 augustus 2019 op onze reis met het Royal Ship was in Kongsøre, waar de Frømmanskorpset zich bevindt. Hier volgde ik (Kroonprins Frederik)
mijn opleiding als legerman en had ik het genoegen mijn hele werkplek mijn vroegere werkplek te laten zien. Het was een geweldige ervaring om met het
gezin het terrein op te gaan, objecten te vinden met behulp van kaarten, de obstakels op de hindernisbaan te proberen en eindelijk vrij te spelen in het water.
Een dag om nooit te vergeten.


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

De dag eindigt met een prachtige zonsondergang.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 9 augustus 2019 heeft het koninklijke schip Dannebrog het anker geworpen bij Læsø, waar we het eerste deel van de dag hebben doorgebracht
met het verkennen van het prachtige eiland Kattegat. Eerst gaan we op de Tanghus-route van het eiland, waar fascinerende huizen met zeewier
hingen om Læsø zijn onderscheidende karakter te geven. Onderweg hoorden we over de verschillende zeewierhuizen die ontstonden omdat Læsø geen
stro had voor de daken. Dat is de reden waarom zeegras werd gebruikt, en hier enkele honderden jaren later nog steeds veel van de daken.
Ze doen dit onder andere vanwege het grote zouteffect dat het zeegras had toen het in de zee lag. Later bezochten we Læsø Saltsyderi, waar
de oude traditie van zouten van het eiland wordt gehandhaafd.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danisch Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Læsø was deze keer onze laatste stop met Dannebrog. Nogmaals, het was een groot genoegen voor ons om Denemarken te ervaren vanuit zijn
verschillende en prachtige kanten. Het was een prachtige en leerzame week en tegelijkertijd was het een genoegen om onderweg zoveel warme
en gastvrije mensen te ontmoeten.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Maritiem / Air Systems & Technologies Conference


Kroonprins Frederik was al een tijdje op zee door Ofelia Kaj, toen hij op 3 september 2019 deel nam aan een receptie op het fregat Niels Juel
bij de opening van het Maritiem / Air Systems & Technologies Conference. De komende dagen zal de conferentie nieuwe systemen en technologieën
op het gebied van maritieme navigatie presenteren, maar is niet alleen een tentoonstelling, maar ook een forum voor lezingen en paneldebatten
over antropologische onderwerpen.


Foto: Forsvaret


Foto: Forsvaret


Foto: Forsvaret

Op 5 september 2019 opende Kroonprins Frederik de Technology Conference Maritime / Air Systems & Technologies Conference 2019 samen met minister
van Defensie Trine Bramsen en hoofd van defensie-generaal Bjørn Ingemann Bisseru. Dit jaar organiseert Denemarken de conferentie, die van 4 - 6 september
in het Bella Center in Kopenhagen wordt gehouden. De kroonprins nam met minister van Defensie Trine Bramsen en hoofd van defensie-generaal Bjørn Ingemann
Bisserup deel aan de opening en lancering van een programma met een technologietentoonstelling en paneldebatten over militaire onderwerpen.


Foto: Chris Christophersen, Kongehuset


Foto: Chris Christophersen, Kongehuset


Foto: Chris Christophersen, Kongehuset

Voorbereidingen Olympische Jeugd Winter Olympische Spelen


Deze week (27 september 2019) is Kroonprins Frederik naar Zwitserland geweest om de voorbereidingen te volgen voor de komende
Olympische Jeugd Winter Olympische Spelen, die volgend jaar in Lausanne zullen plaatsvinden.

Zijne Koninklijke Hoogheid zit als IOC lid van de stuurgroep achter het runnen van de Spelen. Tijdens zijn bezoek bezocht de Kroonprins
onder andere verschillende plaatsen waar jongeren van over de hele wereld komen om van alles te doen, van ijshockey tot curling en skiën.
Bovendien nam de Kroonprins deel aan vergaderingen rond de afwikkeling van de derde wintereditie van de Olympische Jeugdspelen.


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset

Kroonprinses Mary nam deel aan de Internationale meidendag van de VN


Kroonprinses nam deel aan een herdenking van de Internationale Meisjesdag van de Verenigde Naties op
vrijdag 11 oktober 2019 op de Gasværksvejens School in Kopenhagen.

De Internationale Meisjesdag van de Verenigde Naties heeft als doel het bewustzijn te vergroten van de problemen die meisjes over de hele
wereld ondervinden vanwege hun geslacht. PlanBørnefonden, ter gelegenheid van de dag, uitgenodigd voor een feest op Gasværksvejens Skole.

Voorafgaand aan het evenement op de school ontving de kroonprinses de 14-jarige Farzana uit Bangladesh in Amalienborg.


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset

Nieuwe foto's Prins Christian, 15 oktober 2019


Op 15 oktober 2019 vierde Prins Christian zijn 14de verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan gaf het Deense Hof een vier nieuwe foto's vrij.


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy

Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België, Groothertog Henri van Luxemburg,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Albert II van Monaco
en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd denkend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan

Jachtseizoen


Van de eerste koningsjacht van het seizoen die plaatsvond op de Gludsted-plantage.


Foto: Kroonprins Frederik / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Hubertus-jacht, 3 november 2019


Op 3 november 2019 was Kroonprinses Mary samen met Prinses Josephine en Prins Christian aanwezig bij de Hubertus-jacht in Dyrehaven.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Werkbezoek aan Rode Kruis


Kroonprins Frederik bracht dinsdag 5 november 2019 een bezoek aan het Rode Kruis in Kopenhagen.
Het bezoek aan de organisatie was een werkbezoek en tijdens een rondleiding door het Rode Kruis werd de
kroonprins geïnformeerd over het diverse werk van de organisatie in binnen- en buitenland.

Kroonprins Frederik nam najaar 2018 de bescherming over na Prins Hendrik, die 17 jaar lang beschermheer was van het Rode Kruis.


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis

Royal Run 2020


Op 19 november 2019 is de inschrijving open gegaan voor de Royal Run 2020. De race van volgend jaar zal plaatsvinden op de 2e Pinksterdag, 1 juni 2020.
De foto toont Zijne Koninklijke Hoogheid in het t-shirt voor de Royal Run van volgend jaar.


Foto: Lars Moller / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Kerstgroeten van de Kroonprinselijke familie, 12 december 2019


Kerstmis nadert en in de koninklijke schuur achter kasteel Christiansborg heeft de Kroonprinselijk Familie de grote kerstboom versierd.

Achter het kasteel van Christiansborg zijn twee gebogen, symmetrische zijvleugels, die dateren uit 1746 en dus de twee vuren van het
hoofdkasteel in 1794 en 1884 overleefden. Sinds de jaren 1700 is één stal uitgerust voor de paarden van het Koninklijk Huis.
Tegenwoordig tellen de bewoners van de stal 11 witte stroperijpaarden die worden gebruikt voor officiële evenementen zoals staatsbezoeken,
nieuwjaarsbehandelingen, recepties voor ambassadeurs, zomerreizen en verjaardagen.

Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine kwamen met
aan loop naar Kerstmis langs de stal en voedden de paarden en versierden de grote kerstboom.

De Royal Stable-Etat met bijbehorende musea is open voor het publiek en bevat, naast het eigenlijke woongebied, een caret museum met
een verzameling historische koninklijke karren en karren die worden gebruikt voor officiële evenementen, evenals karren en karren
alleen voor museumgebruik. Bezoekers kunnen de kerstboom ervaren die de familie heeft verfraaid.
De schuur is elke dag geopend van 13:30 - 16:00 uur, behalve op maandag.


Foto: The Danish Monarchy

Vierde Adventszondag, 22 december 2019


Fijne vierde zondag van de advent.


Foto: Kroonprinses Mary

Kerstkalender 2019Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy

Nieuwjaarsrecepties Denemarken 2020


Op 1 januari 2020 is de orderdag voor de Elephant Order, dat is waarom Koningin Margrethe en de koninklijke familie bij de Nieuwjaars Receptie de olifantenorde
in een gouden ketting draagt. Met zijn wortels uit de 15e eeuw, is de olifantenorde naast de beste Deense Koninklijke Orde van Ridders tegelijkertijd de oudste.
De olifantenorde staat bekend om de onderscheidende geëmailleerde olifant met ingelijste diamanten. Van 1580 tot vandaag hebben in totaal ongeveer 890 mensen
de Elephant Order ontvangen. Tijdens het bewind van Koningin Margrethe werden in totaal 69 ordes voor olifanten toegekend.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Wanneer Hare Majesteit de Koningin en de koninklijke familie, evenals de gasten van de nieuwjaarstafel vanavond gaan zitten in de Riddershal
in het Kasteel van Christian VII, zit het aan een speciaal gedekte tafel. Vanavond worden ze geserveerd in de Order of the Order, die is
versierd met de Elephant Order in chain. Bovendien is er een zilveren bord op de tafel waar het hoofdgerecht wordt geserveerd. Dit gebruik
dateert uit de jaren 1740, toen de eerste zilveren platen werden gekocht. Toen het porselein in de mode kwam, werden de zilveren borden een
paar eeuwen weggestopt. Het was Prins Henrik die de gewoonte opnieuw introduceerde in het Deense koninklijke huis. De glazen op de tafel worden
"Gallaservice nr. 1" genoemd en werden in 1901 in België gekocht. Volgens het Franse gebruik is het zilveren bestek naar boven gericht.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Alles is klaar voor het eerste feest van het jaar in het Koninklijk Huis. In korte tijd organiseert Hare Majesteit de Koningin een nieuwjaarsreceptie
en tafel voor de koninklijke familie, de regering, de voorzitter van het parlement, vertegenwoordigers van officieel Denemarken en het Hof in het
Kasteel van Christian VII in Amalienborg. Een schat aan witte rozen, eucalyptus, zilvergrijze telansia evenals anjers en sneeuwvlokachtige bruidssluiers
sieren het kasteel en herinneren gasten aan de koude wintermaanden. De bloemdecoraties worden op traditionele posters en spiegelplaten geplaatst. Eeuwenlang
wensen het Koningshuis en de Denen elkaar een vreugdevol Nieuwjaar en dus geluk en voorspoed voor het hele koninkrijk. De oorsprong van de nieuwjaarsreceptie
van vandaag en de nieuwjaarstafel zijn verloren, maar al in het midden van de jaren 1600 worden de gebeurtenissen rond de jaarwisseling een oude
gewoonte genoemd en zijn de basiselementen nog steeds hetzelfde.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy

Op 2 januari 2020 hebben Koningin Margrethe, Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary de nieuwjaarswensen overgebracht aan rechters
van het Hooggerechtshof, de Royal Guard en het Guardian Regiment's officierskorps in het Kasteel van Christian VII in Amalienborg.

Eeuwenlang hebben het Koningshuis en de Denen elkaar een vreugdevol Nieuwjaar en dus geluk en voorspoed voor het hele koninkrijk gewenst.
De oorsprong van de nieuwjaarsrecepties en de nieuwjaarstafel vervagen, maar al in het midden van de jaren 1600 worden de gebeurtenissen
rond de jaarwisseling een oude gewoonte genoemd en zijn de basiselementen nog steeds hetzelfde.

De traditie van nieuwjaarsrecepties die zich over meerdere dagen uitstrekt, werd ontwikkeld na de Eerste Wereldoorlog, waar de recepties niet
meer op dezelfde dag op 1 januari konden worden voltooid. Het was te wijten aan gemeenschapsontwikkeling; tot in de 20e eeuw, het aantal
staatsinstellingen, verschillende ministeries zijn opgericht, ontstond een groot aantal nieuwe landen en dus meer diplomatieke vertegenwoordigingen.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy

Hare Majesteit de Koningin en het Kroonprinselijk Paar wensten op 3 januari 2020 een gelukkig nieuwjaar
aan meer dan 1000 gasten tijdens de grote nieuwjaarsbanket op het kasteel van Christiansborg.

Officieren van het Defensie- en Emergency Management Agency, I., II. en III. rang klasse evenals uitgenodigde vertegenwoordigers van grote
nationale organisaties en de koninklijke patronage waren aanwezig. Wanneer nieuwjaarsbanketten worden gehouden in het Koninklijk Huis,
duurt dit drie dagen. Het nieuwjaarsbanket van deze dag, was de laatste van het jaar.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Kroonprinses Mary zend boodschap aan de premier van Australië


Kroonprinses Mary heeft een persoonlijke boodschap aan de premier van Australië gestuurd in verband met de felle bosbranden,
die Kroonprinses Mary voortdurend heeft gevolgd, onder andere via familie en vrienden in Australië.

Uwe excellentie premier,

In deze tijd van grote ontberingen veroorzaakt door de meedogenloze bosbranden, willen mijn man en
ik onze hartelijke wensen overbrengen aan het Australische volk bij het ingaan van een nieuw jaar.

Onze oprechte deelneming aan de families die geliefden hebben verloren en onze diepste sympathie voor de vele families
die hun huizen hebben verloren - hun levensonderhoud. Wanneer de onmiddellijke crisis afneemt en mensen kunnen beginnen
terug te keren van waar ze zijn gevlucht, blijven onze gedachten en zorgen bij de getroffen lokale gemeenschappen, omdat
het ongetwijfeld grote inspanningen en tijd zal kosten voor hen om opnieuw op te bouwen wat verloren is gegaan.

De moed en onverzettelijke inspanningen van de vrijwillige brandweerlieden hebben ons diepste respect en bewondering.

In de verte ben ik trots op mijn Australische afkomst om getuige te zijn van het sterke gemeenschapsgevoel en de
Australische geest van 'nooit opgeven' in het licht van dergelijke verwoesting en tegenspoed.

Hartelijke groeten,

Mary, Kroonprinses van Denemarken

Persbericht: De vier kinderen van het Kroonprinselijk-paar gaan naar school in Zwitserland


Aan het begin van het nieuwe jaar, vanaf 6 januari 2020 zullen Hun Koninklijke Hoogheden Prins Christian, Prinses Isabella,
Prins Vincent en Prinses Josephine beginnen met een periode van 12 weken scholing aan de internationale school Lemania-Verbier in Zwitserland.
Wanneer het schoolverblijf is afgelopen, hervatten alle vier de kinderen hun opleiding in hun huidige klassen op Tranegårdsskolen in Gentofte.

Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Mary zal in de periode voornamelijk bij de kinderen in Zwitserland blijven en Zijn Koninklijke Hoogheid
Kroonprins Frederik zal zich bij de familie voegen wanneer daartoe mogelijkheden in het schema van de Kroonprins ontstaan. Vanwege het schoolverblijf
van de kinderen zal Kroonprinses Mary betrokken zijn bij minder officiële activiteiten in Denemarken.

Met het schoolverblijf wil het kroonprinsenpaar hun kinderen de kans geven op een gedeelde ervaring in een internationale omgeving.

Lene Balleby, communicatie chef

Op 6 januari 2020 begonnen Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine een schoolvakantie van 12 weken
op de internationale school Lemania-Verbier in Zwitserland. In verband met het begin van de schoolperiode in Zwitserland poseerde
de Kroonprinsfamilie voor de fotografen van Deense en buitenlandse media.


Foto: Js/Danapress, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Ida Guldbaek Arentsen, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/

Prins Vincent en Prinses Josephine negen jaar


Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Vincent en Prinses Josephine op 8 januari 2020, nieuwe foto's van de Prins en de Prinses zijn vrijgegeven.


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy

Olympische Jeugd spelen 2020


De derde editie van de Jeugd Olympische Winterspelen vindt van 9 tot en met 22 januari 2020 plaats in Lausanne.

In de komende weken zullen jongeren tussen de 14 en 17 jaar van over de hele wereld deelnemen aan alles, van ijshockey tot curling en skiën, op de Olympische Jeugd
spelen 2020 in en rond de Zwitserse stad Lausanne. De Olympische vlam brandt vannacht, en gedurende de dag. Kroonprins Frederik bezocht verschillende deelnemers van
het Deense team, dat bestaat uit 26 atleten die deelnemen aan vijf sporten. Als lid van het Olympisch Comité is Kroonprins Frederik lid geweest van de stuurgroep
die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de derde wintereditie van de Olympische Jeugdspelen. In dit verband heeft Zijne Koninklijke Hoogheid het gebied waar
de spelen verschillende keren worden gehouden bezocht. Het meest recent in september 2019, toen Kroonprins Frederik, samen met de rest van de stuurgroep, de
verschillende locaties beoordeelde en deelnam aan planningsbijeenkomsten. Kroonprins Frederik heeft onder meer de voorbereidingen gevolgd van het Jeugd Olympisch
Dorp, waar de atleten wonen terwijl ze in Zwitserland zijn. Na de spellen zal het worden omgezet in een college voor studenten. De jeugd spelen werden voor het
eerst in 2010 gehouden en vonden het laatst plaats in 2018 in Buenos Aires, waar Kroonprins Frederik ook aanwezig was in zijn hoedanigheid van lid van het IOC.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

9 januari 2020 werd het Olympische vuur aangestoken tijdens de openingsceremonie van de Jeugd Winter Olympische Spelen in Zwitserland.
Hier was het een groot genoegen om de Deense jeugdatleten aan te moedigen terwijl ze het ijs namen.


Foto: Kroonprins Frederik / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprins Frederik / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprins Frederik / The Danish Monarchy

Als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), was Kroonprins Frederik op 14 januari 2020 aanwezig tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst van de IOC’s Sustainability and Legacy Commission. Tijdens de bijeenkomst evalueerden Zijne Koninklijke Hoogheid en de
andere leden onder andere de laatste vier jaar werk aan groene initiatieven in de sportwereld. Verder bespraken de leden hoe het IOC
sportorganisaties kan helpen om in de toekomst duurzamer te worden. De bijeenkomst vond plaats in het Olympisch Huis in Lausanne,
Zwitserland, het hoofdkantoor van het IOC. Het gebouw werd vorig jaar officieel ingehuldigd en is ontworpen door het Deense
ingenieursbureau 3XN. Vorig jaar werd het nieuwe hoofdkantoor uitgeroepen tot een van 's werelds meest duurzame kantoorgebouwen.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Een spannende halve finale in ijshockey hier voor de Olympische Jeugd Winter Olympische Spelen in Zwitserland op 14 januari 2020.
Ik heb de wedstrijd bekeken in de nieuwe actie 3x3 hockey, waar de teams zijn samengesteld uit verschillende nationaliteiten.
Uitkomst van de wedstrijd: Rode ploeg won bruine ploeg en ging naar de finale. Felicitaties aan hen.


Foto: The Danish Monarchy

Voor de Jeugd Winter Olympische Spelen in Zwitserland heb ik vandaag (15 januari 2020) de finales in de slalom voor teams bekeken.
Ik deed dit onder andere met Virginie Faivre, een voormalige Olympische gouden winnaar en nu voorzitter van Lausanne 2020.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Kort geleden had ik de gelegenheid om Deense ijshockeyjongens te bedanken voor een oprechte en fantastische poging tegen de veel meer ervaren Russen.
Ze vochten het beste dat ze hebben geleerd en ondanks een duidelijke nederlaag met 9-0 kunnen de jongens trots zijn op hun inspanningen hier op de
Olympische Jeugd Winter Spelen in Zwitserland.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Op 21 januari 2020 was het langlaufen op de Jeugd Winter Olympische Spelen in Zwitserland,
en hier heb ik natuurlijk de Deense jeugdloper Hjalmar Michelsen aangemoedigd.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Nieuwe tafelstoelen en nieuwe linnen


Tijdens een evenement op Kasteel Christiansborg presenteerden Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Frederik op 21 februari 2020
een verzameling nieuw ontworpen tafelstoelen. De stoelen zijn een verjaardagscadeau voor Koningin Margrethe en zullen voortaan de traditionele gouden stoelen
bij de officiële evenementen van het Koninklijk Huis aanvullen. De eerste keer dat de nieuwe stoelen worden gebruikt, is de 80ste verjaardag van de Majesteit
in april. In de nieuwe tafelstoel legt het ontwerp speciale nadruk op robuustheid, zodat de stoel langer meegaat dan zijn voorganger. Tegelijkertijd zijn de
stoelen gemaakt in een grijze kleur en met een vorm die het gemakkelijker maakt om ze in het kasteel op te bergen. De nieuwe tafelstoelen zijn ontworpen
door architect Søren Ulrik Petersen en geproduceerd bij het Deense meubeltimmerwerk PP Furniture.


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Op 21 februari 2020 heeft Koningin Margrethe en Kroonprins Frederik een collectie van 400 nieuw ontworpen tafelstoelen gepresenteerd.
De nieuwe stoelen vormen een aanvulling op de traditionele gouden stoelen, die al meer dan 150 jaar een vast onderdeel van het meubilair
van het Koninklijk Huis zijn. De gouden stoel werd geïntroduceerd in verband met de decoratie van het herenhuis van Christian IX in
Amalienborg in 1863. Op dat moment werden zes concertstoelen van verguld hout gekocht. Toen de Royal Representation Hall in het nieuwe
kasteel van Christiansborg door Christian X in gebruik werd genomen, werd besloten dat de oude gouden stoelen in massaproductie in een
lichter formaat moesten worden gemaakt, zodat ze gemakkelijker te hanteren waren voor het hof. In 1929 kocht het hof 1.012 gouden stoelen,
waarvan 212 stoelen in Amalienborg moesten worden geplaatst en de rest in het interieur van het nieuwe kasteel Christiansborg. Ongeveer
65 jaar later bestelden Koningin Margrethe en Prins Henrik 710 Tsjechische beuken in gouden beuk, die wordt gekenmerkt door de vier gedraaide
splinters van de rugleuning van de stoel en de Franse vlecht van de stoelen. The Royal House Workshop heeft in de loop der jaren de oude gouden
stoelen onderhouden, waarbij een aantal na verloop van tijd uit elkaar viel en defect raakte. Vandaag zijn er nog ongeveer 200 stoelen over
van de oorspronkelijke voorraad. Ongeveer 350 stoelen komen uit de jaren 1994 en 1995.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

In de Noord-Ierse stad Banbridge weeft de Ierse linnenfabriek Thomas Ferguson nieuwe linnen doeken voor Hare Majesteit de Koningin.

De nieuwe tafelkleden worden voor het eerst geplaatst ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Koningin Margrethe in april,
en vervolgens zullen de tafelkleden zowel in het dagelijks leven als bij grote evenementen worden gebruikt. Het monogram van
Koningin Margrethe maakt deel uit van het patroon en de tafelkleden gaan naar verwachting een generatie mee.

Op vrijdagochtend 21 februari 2020 werd een verzameling nieuwe tafelstoelen gepresenteerd en
23 februari 2020 wordt de sluier onthuld voor het nieuwe tafelkleed van het Koninklijk Huis.


Foto: Thomas Ferguson Irish Linen


Foto: Thomas Ferguson Irish Linen


Foto: Thomas Ferguson Irish Linen

Een groet uit Zwitserland


24 februari 2020: Een groet uit Zwitserland, waar Grace geniet van het leven in de bergen en de sneeuw.


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy

Royal Run 2020, 3 maart 2020


Wanneer deelnemers aan de Royal Run 2020 de finish passeren, ontvangen ze een opnieuw ontworpen medaille om hun nek. Het uiterlijk van de medaille is
onthuld en hier kreeg Kroonprins Frederik het gepresenteerd. De medaille is niet alleen gemaakt van zink, maar heeft ook een koord geweven van
gerecycled plastic. De Royal Run wordt op 1 juni 2020 gelanceerd in Sønderborg en gaat dan verder in Aalborg en Odense, evenals in Kopenhagen
en Frederiksberg. Daarnaast zal Royal Run weer plaatsvinden in Bornholm, maar zonder koninklijke deelname. Vier dagen voordat de lancering
naar Royal Run 2020 gaat, gaat de kroonprins naar Groenland om de Royal Run in de hoofdstad Nuuk te starten.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Frederik met Save the Children in Jordanië, 6 maart 2020


Het vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië ligt dicht bij de Syrische grens en huisvest ongeveer 76.000 mensen. Ongeveer de helft
van de bewoners is kind en als beschermheer van de Save the Children heeft de kroonprins zojuist kleine en grote kinderen in het
kamp bezocht, die samen met hun families hulp en steun krijgen van het Save the Children.

Tijdens zijn bezoek speelde Kroonprins Frederik zowel voetbal met de kinderen als nam hij deel aan activiteiten met Syrische kleuters.
Bovendien werd de kroonprins geïnformeerd over het werk van Save the Children in het versterken van de geestelijke gezondheid en het
psychosociale welzijn van kinderen en jongeren in humanitaire crises.

Het bezoek vond plaats ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Save the Children Denemarken, en in het bezoek aan
Jordanië waren ook minister van Ontwikkeling Rasmus Prehn en de secretaris-generaal van Red Barn, Johanne Schmidt-Nielsen.


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet


Foto: Ulrik Jantzen, Red Barnet

Het Kroonprinselijk-paar keert terug naar huis, 12 maart 2020


Vanwege de toenemende situatie in Denemarken in verband met de behandeling van de verspreiding van COVID-19, heeft het Kroonprinselijk-paar besloten
dat de familie uit Zwitserland naar huis zal terugkeren. Het Kroonprinselijk-paar vindt het heel natuurlijk om naar huis terug te keren en samen met
het Deense volk te staan in een tijd die veel van iedereen vereist en wanneer er een gedeelde verantwoordelijkheid is om voor elkaar te zorgen.

Op 6 januari 2020 begonnen Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine een schoolverblijf van 12 weken in
Lemania-Verbier in Zwitserland. Het schoolverblijf wordt dus van tevoren afgesneden en alle vier de kinderen zullen hun onderwijs aan
de Tranegårdskolen in Gentofte voortzetten wanneer de openbare instellingen opnieuw in Denemarken worden geopend.

Frederik belt met Rode Kruis, 20 maart 2020


Vandaag heb ik via FaceTime het Rode Kruis bezocht, dat een aanzienlijke bereidheid heeft gecreëerd om Denen te helpen die door corona zijn getroffen.

Ofwel omdat ze vragen hebben of hulp nodig hebben bij het winkelen, het afhalen van pakketten of medicijnen bij de apotheek. Ik heb de vrijwilligers
ontmoet die in een callcenter antwoorden en mensen helpen die vragen hebben over corona. Ik heb ook vrijwilligers ontmoet die helpen in een
helpcentrum om mensen te matchen die anderen willen helpen die hulp nodig hebben.

Als Deen ben ik trots op het grote gemeenschapsgevoel dat vandaag wordt getoond. Meer dan 11.500 hebben zich aangemeld bij het Rode Kruis.
Dus als u hulp nodig heeft en er zelf niet uit kunt komen, is er hulp beschikbaar. Het Rode Kruis helpt, zodat we voor elkaar kunnen blijven
zorgen door thuis te blijven, maar zonder het contact te verliezen. Daarom heb ik het Rode Kruis niet fysiek, maar digitaal bezocht.


Foto: Prins Christian / The Danish Monarchy


Foto: Prins Christian / The Danish Monarchy


Foto: Jacob Dall / Rode Kruis


Foto: Jacob Dall / Rode Kruis


Foto: Jacob Dall / Rode Kruis

Royal Run wordt verplaatst naar de herfst, 25 maart 2020


Vanwege de verspreiding van COVID-19 wordt de Royal Run uitgesteld tot 6 september 2020.

Gezien de prevalentie van COVID-19 / coronavirus en de gevolgen voor de gemeenschap, wordt de Royal Run uitgesteld tot zondag 6 september 2020.
De Royal Run in Nuuk, de hoofdstad van Groenland, wordt verplaatst van 28 mei 2020 naar 30 augustus 2020.

Op dit moment hebben 80.000 mensen zich aangemeld voor de Royal Run in Kopenhagen / Frederiksberg, Zuid-Jutland, Odense, Aalborg,
Bornholm en in Nuuk, en de organisatoren erachter kijken ernaar uit om alle deelnemers, toeschouwers en tv-kijkers op 30 augustus 2020
een goede ervaring te geven in de hoofdstad van Groenland en 6 september 2020 in Denemarken.

Het is nog steeds mogelijk om je in te schrijven in alle steden behalve Sønderborg, die uitverkocht is.

Registratie is op de Royal Run-website, waar u ook antwoorden kunt krijgen op praktische vragen met betrekking tot het uitstel: www.royalrun.dk


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Nieuwe foto's ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Koningin Margrethe, 14 april 2020


Op 14 april 2020 werden drie nieuwe portretten van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Frederik
en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Christian ter gelegenheid van de aanstaande 80ste verjaardag.


Foto: Per Morten Abrahamsen / The Danish Monarchy


Foto: Per Morten Abrahamsen / The Danish Monarchy


Foto: Per Morten Abrahamsen / The Danish Monarchy

Kroonprins Frederik mag weer naar de kapper, 20 april 2020


Ik ben waarschijnlijk niet de enige die vandaag kapper is geweest. Gelukkig is het nu voor kappers
en andere kleinere bedrijven en winkels mogelijk om na een lange sluiting open te blijven.

Ik wil iedereen bedanken voor hun aanpassingsvermogen en voor het helpen draaien van de wielen gedurende een periode die veel van ons allemaal vereist.


Foto: Kroonprins Frederik / The Danish Monarchy


Foto: Kroonprins Frederik / The Danish Monarchy

Het Kroonprinselijk-Paar neemt hun intrek in het Chancellery House, 24 april 2020


Vanaf vrijdag 24 april 2020 zullen de kroonprins en hun vier kinderen hun intrek nemen in het Chancellery House
op Fredensborg Palace, waar Hunne Koninklijke Hoogheden de komende maanden zullen verblijven.

Het Kroonprinselijk-Paar nam het Chancellery House over in de periode rond de bruiloft in mei 2004. Voordien werd het gebouw uit
1731 gerenoveerd na jarenlang de residentie van Koningin Ingrid te zijn geweest. Tot 2010, toen het Frederik VIII Palace in
Amalienborg werd voltooid, was het Chancellery House het hoofdverblijf van het Kroonprinselijk-Paar. Het was daarom ook
in het Chancellery House dat Prins Christian en Prinses Isabella hun eerste jaar doorbrachten.

De afgelopen 10 jaar woonde het Kroonprinselijk Gezin regelmatig voor kortere periodes in Fredensborg,
maar het is al lang de wens van de familie om voor langere tijd in het Chancellery House te blijven.


Herfst op Fredensborg Castle


Op 1 november 2019 deelde het Deense Koningshuis prachtige foto's van de Herfst kleuren in de tuin van Fredensborg Castle.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Winterochtend op Kasteel Marselisborg, 20 januari 2020


20 januari 2020 Winterochtend op Kasteel Marselisborg.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Ochtend in Fredensborg Castle, 25 januari 2020


Ochtend, 25 januari 2020 in Fredensborg Castle.


Foto: Thomas Rahbek, Paleis en Cultuurraad


Foto: Thomas Rahbek, Paleis en Cultuurraad


Foto: Thomas Rahbek, Paleis en Cultuurraad


Foto: Thomas Rahbek, Paleis en Cultuurraad


Foto: Thomas Rahbek, Paleis en Cultuurraad

Lentefoto's Koninklijke Paleizen, 25 april 2020


Magnolia-bloemen en narcissen verspreiden de lentesfeer in de tuinen van Christian IX's Palace
in Amalienborg, Marselisborg Castle in Aarhus en Graasten Castle in Zuid-Jutland.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Hij bloeit ook in de tuin bij kasteel Fredensborg, waar Tilia van Hare Majesteit de Koningin een plekje heeft gevonden onder de lentezon.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

De lente is ook gekomen op het Château de Cayx, waar het bloeit in het Franse wijnkasteel van Hare Majesteit de Koningin.
In de zomer van 1974 kochten de Koningin en Prins Henrik Château de Cayx, gelegen bij de stad Cahors in het zuiden van Frankrijk.
Het historische wijnkasteel is nu al 46 jaar de basis van de koninklijke familie in de geboorteplaats van Prins Hendrik.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Herdenking van de 75ste verjaardag van de bevrijding, 4 mei 2020


Op 4 mei 2020 eerde Hare Majesteit de Koningin samen met premier Mette Frederiksen de Denen die tijdens de bezetting aan Denemarken het leven lieten.
Op 4 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat de boodschap van bevrijding naar het land kwam. De dag na 8.00 uur ging de bevrijding eindelijk in.


Foto: Keld Navntoft, The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, The Danish Monarchy

Het was de avond van de 75ste verjaardag van de aankondiging van de bevrijding van Denemarken, en op Fredensborg Castle en Amalienborg heeft
Hare Majesteit de Koningin kaarsen aangestoken in de ramen. In het Chancellery House stak het Kroonprinselijk-Paar samen met de kinderen ook
kaarsen aan op deze speciale mei-avond. De lichten gaan branden om de Deense bevrijding van de Duitse bezetters in 1945 te markeren.
De aankondiging van de Duitse overgave kwam op de avond van 4 mei, maar trad uiteindelijk in werking de dag na 8:00 uur.


Foto: Kroonprinses Mary, The Danish Monarchy


Foto: Kroonprinses Mary, The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft, The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

De 75e verjaardag van de bevrijding van Denemarken wordt ook gemarkeerd door licht in de ramen van het Kasteel van Schackenborg.


Foto: Prins Joachim, The Danish Monarchy


Foto: Prins Joachim, The Danish Monarchy

Theater thuis, 8 en 9 mei 2020


Morgenavond om 20:00 hebben we gepland om naar het theater te gaan, maar dan op een iets andere manier dan normaal.
Het Koninklijk Theater is een goed initiatief gestart waarbij het mogelijk is om opstellingen vanuit huis te ervaren,
nu theaters voorlopig gesloten moeten blijven. Morgenavond is onder andere de voorstelling Högskolesangbogen online
te zien - een stuk dat we helaas niet samen live konden meemaken.

Nu kijken we ernaar uit om de show vanuit huis op de bank te zien. We hopen dat meer mensen ons willen zien?
De voorstelling is te vinden via de website van het theater: https://kglteater.dk/xtra - Kroonprinselijk-Paar

Een andere en iets meer ontspannen ... nou ja ... een veel meer ontspannen manier om naar het theater te gaan.
Thuis op de bank zitten kan natuurlijk nooit het theaterbezoek vervangen. Maar het is desalniettemin geweldig
dat we in die tijd thuis een theaterervaring kunnen hebben.

We wensen iedereen die net als wij de productie van het Högskolesangbogen van het Het Koninklijk Theater online wil zien, veel plezier.


Foto: The Danish Monarchy

Stuurgroepvergadering in Crown Prince Frederiks Center for Public Management


Op 12 mei 2020 heeft Kroonprins Frederik deelgenomen in de jaarlijkse stuurgroepvergadering in het Crown Prince Frederiks Center for Public Management
aan de universiteit van Aarhus. Het centrum is een internationaal centrum voor het verstrekken van op onderzoek gebaseerde kennis van openbaar management
en werd twee jaar geleden geopend ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Tijdens de videovergadering was een van de belangrijkste punten dat leiderschapsontwikkeling
en leiderschapsevaluatie bijzonder relevant zijn na de COVID-19-crisis.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

De Kroonprinses woonde een bijeenkomst bij met de minister van Ontwikkeling


Op 14 mei 2020 heb ik een ontmoeting gehad met minister van Ontwikkelingssamenwerking Rasmus Prehn, waar we - zoals u op grote afstand kunt
zien - zowel de korte- als de langetermijngevolgen van de Covid19-crisis hebben besproken voor het dagelijks leven van meisjes en vrouwen
over de hele wereld, met betrekking tot onderwijs, geweld en moedersterfte, kindhuwelijken, ongewenste zwangerschappen ... en ik kon doorgaan.

Algehele reproductieve gezondheid en rechten. We spraken ook over onze gedeelde bezorgdheid over het risico dat de tot dusver bereikte
vooruitgang van meisjes en vrouwen verloren gaat. En over het belang van het focussen op hoe de pandemie specifiek meisjes en vrouwen
treft, en hoe we ervoor zorgen dat onze reactie op de crisis precies dat weerspiegelt. - Kroonprinses Mary


Foto: The Danish Monarchy

Weer terug naar school, 19 mei 2020


Gisteren zijn onze twee oudste kinderen naar school gegaan, dus nu zijn we blij dat alle vier de kinderen weer op school zitten.
Ik denk dat ze goed zijn geweest in het omgaan met een heel ander dagelijks leven. Maar ze keren graag terug naar alles wat
ze hebben gemist: het onderwijs, hun leeftijdsgenoten, de leraren, de buurten - kortom, een schoolleven dat de structuur
van het dagelijks leven biedt die kinderen hebben gevonden die ze waarderen. ?

Maar niet alle kinderen ter wereld hebben zoveel geluk. Ik heb gelezen dat UNESCO schat dat schoolsluitingen over de hele wereld,
als gevolg van de Corona-crisis, het onderwijs van meer dan 70 procent van alle studenten in de wereld beïnvloeden. Het heeft een grote
impact op de kinderen van de wereld, vooral meisjes en vooral in ontwikkelingslanden. Als vervolg op mijn ontmoeting met de minister
van Ontwikkeling vorige week, is het duidelijk dat we moeten zorgen voor onderwijs, ook in tijden van crisis. Onderwijs is voor
iedereen de weg naar een betere toekomst. Voor meisjes betekent onderwijs specifiek dat ze een grotere kans hebben om zichzelf
uit de armoede te bevrijden, dat ze later trouwen, dat ze minder en gezondere kinderen hebben, dat ze financiële vrijheid hebben
en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Kroonprinses Mary


Foto: The Danish Monarchy

Royal Run 2020 geannuleerd


Vanwege de verspreiding van coronavirus / COVID-19 wordt Royal Run 2020 geannuleerd. Tegelijkertijd zal
Royal Run 2021 plaatsvinden op 24 mei (Pinkstermaandag) in heel Denemarken en op 17 mei in Nuuk, Groenland.

Vanwege de verspreiding van coronavirus / COVID-19 en de gevolgen hiervan voor de samenleving, werd de editie van Royal Run 2020 voor
het eerst uitgesteld van juni tot september. Maar nu heeft een unanieme stuurgroep besloten dat Royal Run volledig moet worden afgelast.

De Royal Run van het jaar zou de derde editie van het evenement zijn geweest, waar vorig jaar meer dan
80.000 Denen hun hardloopschoenen konden aantrekken. In verband met de annulering zegt Kroonprins Frederik:

"Royal Run is in slechts een paar jaar tijd uitgegroeid tot een dag met feest, kleuren en vooral een fantastische hardloopbeurs door het hele land.
Duizenden mensen hebben hun steun getoond, zowel als deelnemers als toeschouwers - het was een waar nationaal feest. Maar om begin september dit
jaar zoveel mensen bij elkaar te brengen, lijkt niet meer realistisch. Royal Run zal eenvoudigweg niet kunnen worden gehouden in de geest die de
run heeft gekenmerkt - een verzamelpunt voor Denen door alle leeftijden, in het hele koninkrijk.

Ik zal in plaats daarvan, samen met mijn familie, uitkijken naar Pinksteren 2021, wanneer we hopelijk weer kunnen verzamelen voor
een Royal Run zoals we die kennen. Tot die tijd hoop ik dat iedereen de vreugde zal behouden door hardlopen en lichaamsbeweging."

Enkele jaren geleden kwam Kroonprins Frederik op het idee voor Royal Run in verband met zijn 50ste verjaardag. Royal Run is geen klassieke race
die de finishtijd benadrukt. Het is mogelijk om alle afstanden te rennen en te lopen, en er zijn speciale kilometers voor gezinnen die de
kinderwagen langs de route willen duwen. Royal Run wordt georganiseerd door de organisatie "Bevæg dig for livet" in een samenwerking tussen
het Nationaal Olympisch Comité en de Sportfederatie van Denemarken, DGI en de Deense Atletiekfederatie.

Het plan is dat Royal Run 2021 wordt gehouden in dezelfde steden waar de 2020-editie zou plaatsvinden. Van de meer dan
70.000 personen die zich nu hebben aangemeld voor Royal Run 2020 wordt automatisch het startnummer overgedragen naar 2021.
Mocht je in 2021 niet kunnen deelnemen, dan kun je tot 8 september 2020 je geld terugkrijgen.
De inschrijving voor Royal Run 2021 wordt op een later tijdstip geopend. Vind meer informatie op www.royalrun.dk.

FEITEN ROYAL RUN 2021:
- Royal Run wordt op 17 mei gehouden in Nuuk
- Royal Run wordt gehouden in Denemarken op 24 mei (Pinkstermaandag)
- De Deense steden zijn Sønderborg, Aalborg, Odense en Kopenhagen / Frederiksberg
- In Rønne op Bornholm vindt op 24 mei ook de Royal Run plaats, maar zonder koninklijke deelname.

Kroonprins Frederik en Prins Christian bezochten Astralis


Onder de slogan "To the Stars" is het Deense e-sportteam Astralis de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationaal groot winnend team
met geweldige resultaten in het computerspel Counter Strike: Global Offensive. Momenteel is het team de beste ter wereld en op woensdag
20 mei 2020 bezochten Kroonprins Frederik en Prins Christian het team van Astralis tijdens hun trainingsdag in Kopenhagen.

De mentale en fysieke gezondheid is essentieel voor e-sporters wanneer ze een fractie van een seconde helder moeten denken in competities en onder druk
moeten analyseren, communiceren en reageren. Daarom vindt veel van de voorbereiding van het team plaats buiten de computerschermen en in plaats daarvan
met fysieke trainers, sportpsychologen en diëtisten. Tijdens het bezoek van de dag nam Prins Christian deel aan een reeks oefeningen met Astralis-spelers
Peter "dupreeh" Rasmussen en Jakob "JUGi" Hansen. Voorbeelden van oefeningen die de e-sportsatleet kan gebruiken om beter te presteren tijdens het
zitten in wedstrijden die een tot zeven uur kunnen duren, werden hier besproken.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Award van het Kroonprins Frederik Fonds


Op 2 juni 2020 heeft Kroonprins Frederik een beurs van het Kroonprins Frederik Fonds uitgereikt.
De ceremonie vond plaats in Frederik VIII's Palace in Amalienborg.

Het Kroonprins Frederik Fonds is een openbaar geschenk dat Kroonprins Frederik ontving van Deens-Amerikanen voor zijn 25ste verjaardagscadeau
tijdens zijn studie aan de Harvard University in Boston, VS. Het doel van het fonds is om financiële steun te bieden aan studenten in de
sociale wetenschappen voor een jaar studie aan de John F. Kennedy School of Government aan de Harvard University. De stichting kent beurzen
toe voor niet-afgestudeerde studies en een Mid-Career Master.

Dit jaar reikte Kroonprins Frederik aan Huy Cuong Huynh, die politicologie studeert aan de Universiteit van Kopenhagen, een beurs uit.
Hij heeft een bachelordiploma geneeskunde van de Universiteit van Kopenhagen en studeerde eerder in Californië. Huy Cuong Huynh is van
groot belang voor de Deense gezondheidssector en is mede-oprichter en bestuurslid van de Stethoscope, een podcast met 3.000 luisteraars.


Foto: The Danish Monarchy

Kroonprins Frederik op avontuur, 11 juni 2020


Ik ben aan boord gekomen van de Beha-familie Wallenberg, waar we de komende dagen op avontuur gaan naar een aantal Deense kusten in het noorden van Jutland.

Het lijdt geen twijfel dat het water hier thuis ongelooflijk mooi is, vooral in de zomer, en ik kijk ernaar
uit om verhalen en ervaringen over ons mooie zomerse land met mijn familie te delen als ik thuiskom.


Foto: The Danish Monarchy


Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Van 12 t/m 13 september 2015 werd er op het Koninklijke Landhuis Mågerø, op het eiland Tjøme, ten zuiden van Oslo een
Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden door Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / The Royal Court of Norway

Voorste rij van links naar rechts: Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg, Prins Christian van Denemarken,
Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen, Prinses Isabella van Denemarken, Kroonprinses Mary van Denemarken,
Prinses Josephine van Denemarken, Kroonprins Frederik van Denemarken en Prins Vincent van Denemarken.

Achterste rij van links naar rechts: Erfgroothertogin Stephanie Luxemburg, Kroonprinses Victoria van Zweden, Prinses Estelle van Zweden,
Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Sverre Magnus van Noorwegen en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.

Prins Daniel van Zweden kon niet aanwezig zijn vanwege een verkoudheid.

Op 13 juni 2015 werd het huwelijk van Prins Carl Philip met Sofia Hellqvist voltrokken, waar tal van koninklijke gasten bij aanwezig waren.


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Op 29 en 30 mei 2017 was er een zakelijke promotie in Stockholm van campagne "Leefbaar Scandinavië".
Aan deze campagne namen deel: Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prins Carl Philip.
Op 28 mei 2017 was er een gezellige avond tussen de bevriende royals op het jacht Dannebrog.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Royal Court Sweden

Op 16-18 september 2019 bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel samen met premier Lena Hallengren en een Zweedse handelsdelegatie Kopenhagen.
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary zullen gastheer en gastdame zijn voor Kroonprinses Victoria en Prins Daniel.
Het programma omvatte bezoeken aan het de VN-stad, Amager Bakke, Rigshospitalet, Øksnehallen, House of Green en Danish Industry Summit in Kopenhagen.
Het doel van de Zweedse bezoek is het versterken en de betrekkingen van de twee landen te ontwikkelen in de gezondheidssector en de groene overgang.
Tegelijkertijd zal het bezoek zich richten op de 17 werelddoelen van de VN, een agenda die zowel het Deense Kroonprinselijk
als het Zweedse Kroonprinselijk paar in hun werk omvat.


Foto: Frederik Nellemann Linde/The Danish Monarchy


Foto: Frederik Nellemann Linde/The Danish Monarchy


Copyright © 2006-2020 https://koningsfan.nl/


Homepage