Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken




Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Frederik



Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Frederik André Henrik Christian wordt geboren op 26 mei 1968 als eerste kind van Koningin Margrethe II en Prins Henrik van Denemarken.

Kroonprins Frederik werd gedoopt op 24 juni 1968 in de Holmens Kirke (de marine kerk) in Kopenhagen.

Studie


Frederik kreeg onderwijs aan de Krebs 'Skole in de jaren 1974-1981.
In de periode 1982-1983, zat Fredrik op kostschool op het École des Roches in Normandië, Frankrijk.
In 1986 studeerde kroonprins Frederik af aan het hoger secundair onderwijs van Øregaard Gymnasium,
en in 1995 studeerde hij af aan de Universiteit van Aarhus met een MSc (politicologie).
Van 1992 tot 1993 studeerde Frederik politieke wetenschappen aan de Harvard Universiteit in Amerika.

Kroonprins Frederik nam deel in de Deense VN-missie in New York in 1994 en werd naar de Deense ambassade in Parijs
gestationeerd als eerste secretaris van de Ambassade van oktober 1998 tot oktober 1999.

Militaire Studie


De Kroonprins is voornamelijk opgeleid in het leger, waar hij verschillende basis- en actieve educatieve cursussen heeft gevolgd.
Kroonprins Frederik heeft deelgenomen aan de harde fysieke training van het leger.
In 1986 begon de militaire opleiding van Kroonprins Frederik als een rekruut in het Queen's Life Guard Regiment.
In 1988 werd hij benoemd tot luitenant van de reserve. Na het behalen van die rang werd Frederik pelotonscommandant
in de Koninklijke Deense Hussar Garde Regiment in 1988. In 1989 werd hij benoemd tot eerste luitenant van de reserve.

De Kroonprins voltooide in 1995 de opleiding tot duiker bij het Royal Danish Navy Frogman Corps van de Koninklijke Deense marine.
In 1995 werd Frederik benoemd tot eerste luitenant van de reserve (marine) en hij werd benoemd tot luitenant commandant
van de reserve (marine) in 1997. Ook in 1997 werd de kroonprins aangesteld als kapitein van de reserve (leger),
en in 2000 werd hij benoemd tot kapitein van de reserve (luchtmacht). Tussen 2001-2002 heeft Frederik de bijscholing gevolgd:
Stap II voor leiders bij de Royal Danish Defence College, en in 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van de reserve
(leger en luchtmacht), evenals commandant (marine).

In 2002 en 2003 diende Kroonprins Frederik als stafofficier bij Defensie Commando Denemarken, en hij werd ook universitair
hoofddocent bij het Instituut van de strategie bij de Royal Danish Defence College in 2003.
In april 2004 werd de kroonprins benoemd als commandant, hogere rang in de marine,
luitenant-kolonel in het leger en luitenant-kolonel bij de luchtmacht.
In 2010 werd Frederik aangesteld als commandant van de marine en kolonel in het leger en de luchtmacht.
Kroonprins Frederik blijft actief in de defensie.

Koningin Margrethe heeft op 8 april 2015 haar zoon Kroonprins Frederik benoemd tot schout-bij-nacht bij de marine en generaal-majoor
in het leger en de luchtmacht. De onderscheidingen zijn uitgereikt door Generaal Peter Bartram, de hoogste chef van de Deense Strijdkrachten.

Kroonprins Frederik beschermheer Deens Rode Kruis


Kroonprins Frederik nam in het najaar van 2018 het beschermschap van het Deense Rode Kruis op zich,
nadat Prins Henrik 17 jaar lang beschermheer was van het Deense Rode Kruis.


Foto: Rigmor Mydtskov / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/

Op 12 april 2018 gaf het Deense Hof twee nieuwe portretfoto's vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/

Op 17 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe foto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag nav een interview voor zijn verjaardag.


Foto: Hanne Juul/BILLED-BLADET / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Ralph Heimans / The Danish Monarchy

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe foto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Kasper Eistrup / The Danish Monarchy

Mary



Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Mary is geboren op 5 februari 1972 in Hobart, Tasmanië, Australië als Mary Elizabeth Donaldson als dochter van de wiskundige
John Dalgleish Donaldson (5 september 1941) en Henrietta Clark Donaldson (12 mei 1942-20 november 1997).
Haar vader hertrouwde op 5 september 2001 met Susan Elizabeth Horwood.
Kroonprinses Mary heeft twee zussen en een broer: Jane Alison Stephens (26 december 1965),
Patricia Anne Bailey,(16 maart 1968) en John Stuart Donaldson (9 juli 1970).

Studie


Kroonprinses Mary volgde onderwijs van 1974- 1975 op de school Clear Lake City Elementary School in Houston, Texas. Terug verhuisd naar Hobart,
ging Mary van 1975-1977 naar de Sandy Bay Infants School. Van 1978 tot 1982 ging zij naar de Waimea Heights Primary School. Kroonprinses Mary ging
van 1983-1986 naar de Taroona High School en vervolgens gedurende de komende twee jaar naar de Hobart Matriculation College. Vanaf 1989 studeerde
Mary aan de universiteit van Tasmanië en studeerde af in 1994 met een diploma Bachelor in Handel en Recht (B Com. LLB). Tussen 1994-1996 behaalde Mary
een Certificaat in Reclame van de The Advertising Federation of Australia (AFA) en een Certificaat Direct Markering van Australian Direct Marketing Association.
Na voltooiing van haar universitaire graad, verhuisde Mary naar Melbourne om een afgestudeerde functie bij het wereldwijde reclamebureau DDB Needham te nemen.
Na afronding van haar graduate programma, bekleedde ze de functie van Account Executive voor cliënt management. Kroonprinses Mary heeft gewerkt bij MOJO Partners
als Account Manager. In 1998 werkte Mary drie maanden als Account Manager bij Rapp Collins Worldwide van Edinburgh. Mary keerde terug naar Australië in het begin van
1999 en nam een positie als Account Director bij het internationale reclamebureau Young and Rubicam in Sydney. Mary werkte later voor een korte tijd met een kleiner
Australisch bedrijf, Love, en zij werd later Sales Director en lid van het Management Team met Belle Property. In de eerste helft van 2002 werkte Mary voor een korte
periode in Parijs waar ze Engelse les gaf op een zakelijke Engelse School. In 2002 verhuisde Mary naar Denemarken en ging ze werken in dienst van
Microsoft Business Solutions als Project Consultant voor business Development, communicatie en marketing.

Militaire Studie


De militaire carrière van Kroonprinses Mary begon in 2008 bij het legeronderdeel Hjemmeværnet (Danish Home Guard). In 2008 doorliep ze de basistraining
voor officier. Daarbij leerde ze schieten en moest ze zien te overleven in het veld. Ze ontwikkelde zich verder als sergeant, luitenant en eerste luitenant.
Ook bezocht de Kroonprinses defensie-eenheden in binnen- en buitenland en deelgenomen aan verschillende Hjemmeværnet oefeningen. In 2015 maakte de Kroonprinses
bijvoorbeeld samen met 500 andere thuistroepen deel uit van de paraatheidsoefening 'Svend Gønge' in Vordingborg en Falster.

De Hjemmeværnet is een speciaal legeronderdeel en steunt het leger, de marine en de luchtmacht bij een groot aantal taken.
De Nationale Reserve werd na de bevrijding in 1945 opgericht door leden van de verzetsbeweging.

In verband met de 70-jarige verjaardag van de Hjemmeværnet (Danish Home Guard) op 31 maart 2019 werd Kroonprinses Mary als kapitein bevorderd
tijdens de jubileumparade in de Nymindegable. Binnenlandse soldaten uit het hele land op 31 maart 2019 waren verzameld aan de zuidkant van
Ringkøbing Fjord in het Nymindegable-kamp. Hier werd het 70-jarig jubileum van de Home Guard gemarkeerd door een grote optocht, waar Koningin Margrethe
en Kroonprinses Mary bij waren. Tijdens de parade werd Kroonprinses Mary door generaal Jens Henning Garly bevorderd tot kapitein van de
Binnenlandse strijdkrachten. Mary voltooide begin maart 2019 een managementcursus in de kazerne van Vordingborg in de Deense regio Seeland.
Kroonprinses Mary en de andere deelnemers werden getraind in het onderricht in het beheer van vrijwillige, operationele overwegingen
en het voorbereiden van opdrachten.

Gekregen prijzen


Op 24 november 2016 ontving Kroonprinses Mary een eredoctoraat van de State University van Geneeskunde en Farmacie in Chisinau
voor haar werk voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Op 10 januari 2017 ontving Kroonprinses Mary de jaarlijkse prijs van het Berlingske Fonds.
Kroonprinses Mary kreeg de prijs van honderdduizend kroon (14.000 euro) voor haar vooraanstaande
werk ten behoeve van sociaal kwetsbare en achtergestelde groepen in de samenleving.


Foto: Ralph Heimans / The Danish Monarchy


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Linda Henriksen, Berlingske / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

"Samen met de generaties om de aarde na ons te erven, moeten we beslissen hoe we een duurzame toekomst kunnen creëren voor de planeet
en de mensen die er wonen" zegt Kroonprinses Mary in het tijdschrift IN.

In een interview met het tijdschrift IN dat op 2 mei 2019 wordt gepubliceerd, nodigt Kroonprinses Mary de kledingindustrie uit
om groen en duurzaam te denken, zodat het voor de consument makkelijker wordt om groene keuzes te maken.

Kroonprinses Mary is beschermvrouwe van de Global Fashion Agenda, die haar jaarlijkse top, Copenhagen Fashion Summit, altijd in mei wordt gehouden.


Foto: Franne Voigt / IN / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Franne Voigt / IN / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Franne Voigt / IN / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Kroonprinses Mary kan als regent optreden


Op de Raad van State van 2 oktober 2019 heeft Hare Majesteit Koningin Margrethe goedkeuring gekregen zodat
Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Mary vanaf vandaag als regent kan fungeren.

Tijdens de Raad van State ondertekende Kroonprinses Mary aldus de nodige verklaring over handelen in overeenstemming
met de grondwet in aanwezigheid van Koningin Margrethe, Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Frederik en de regering.

Als waarnemend regent zal Kroonprinses Mary voortaan de taken van Koningin Margrethe als staatshoofd kunnen vervullen als
Koningin Margrethe en Kroonprins Frederik dit niet mogen doen, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland.
Tegenwoordig kunnen de taken van Koningin Margrethe worden afgehandeld door Kroonprins Frederik als regent of door
Prins Joachim en Prinses Benedikte als regenten.


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Kroonprinses Mary beschermvrouwe


Op 30 oktober 2019 maakte het Deense Hof bekend dat Kroonprinses Mary beschermvrouwe wordt van twee grote lhbti-evenementen.
Mary gaat zich inzetten voor de WorldPride en de EuroGames die in 2021 in Kopenhagen en Malmö worden gehouden.

WorldPride vindt in 2021 van 12 tot en met 22 augustus 2021 plaats en bestaat uit onder meer een conferentie over mensenrechten,
feesten en marsen. Van 18 tot en met 21 augustus 2021 worden de EuroGames georganiseerd waaraan atleten in 29 verschillende sporten meedoen.
Mary zal bij verschillende evenementen in Kopenhagen aanwezig zijn

Gezin


Tijdens de Olympische Spelen van Sydney, in 2000, leerde Frederik de Australische Mary Donaldson kennen.

Op 14 mei 2004 trad Kroonprins Frederik in het huwelijk met Mary Donaldson.


Foto: Polfoto / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/

Frederik en Mary hebben samen 4 kinderen:
- Christian Valdemar Henri John (15 oktober 2005)
- Isabella Henrietta Ingrid Margrethe (21 april 2007)
- Vincent Frederik Minik Alexander (8 januari 2011)
- Josephine Sophia Ivalo Mathilda (8 januari 2011)


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / http://kongehuset.dk/

Persbericht: De vier kinderen van het Kroonprinselijk-paar gaan naar school in Zwitserland, 10 oktober 2019


Hunne koninklijke Hoogheden Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine beginnen aan het begin van het
nieuwe jaar met een schoolvakantie van 12 weken op de Lemania-Verbier International School in Zwitserland. Wanneer het schoolverblijf
is voltooid, zullen alle vier de kinderen doorgaan met hun opleiding in hun huidige klassen op Tranegårdsskolen in Gentofte.

Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Mary zal in de periode voornamelijk bij de kinderen in Zwitserland blijven, en Zijne Koninklijke
Hoogheid Kroonprins Frederik zal bij het gezin zijn wanneer er mogelijkheden voor zijn in het programma van Kroonprins Frederik.
Als gevolg van de scholing van de kinderen zullen de officiële activiteiten van Kroonprinses Mary in Denemarken minder zijn.

Met het schoolverblijf wil het Kroonprinselijk Paar hun kinderen een gemeenschappelijke ervaring in een internationale omgeving bieden.

Lene Balleby, communicatie chef

Leuke foto's van het Kroonprinselijk gezin



Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Evald / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Het Kroonprinselijk paar woont zowel in Chancellery House in Fredensborg Palace in Fredensborg en in Frederik VIII’s Palace in Amalienborg Palace.

Hieronder een nieuwe foto vrijgegeven op 8 juni 2016 ter gelegenheid
van de lancering van de officiële Facebookpagina van het Deense Hof.


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Tobias Nicolai, Polfoto / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Vogue Australia / Mario Testino / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kongehuset / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Mario Testino, Vogue Australia / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Op 5 juni 2017 hebben Koningin Margrethe en Prins Henrik hun 50 jarig huwelijk gevierd op Fredensborg Palace.
In het privé-gedeelte van het park hebben Koningin Margrethe en Prins Henrik samen met de familie het standbeeld
"Miss Fredensborg" onthuld, dat is een geschenk van het paar aan elkaar. Het beeld is ontworpen door Prins Henrik.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Van 7 augustus t/m 10 augustus 2017 maakten Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Christian,
Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine een familiereis met het schip Dannebrog.
Van deze reis heeft het Deense Hof verschillende foto's vrijgegeven via hun officiële Facebookpagina.

De eerste dag ging het gezin naar het natuurgebied van Møns Klint, waar het gezin bij de 128 meter hoge kliffen naar de Oostzee kijkt.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

De tweede dag ging het gezin naar Faaborg. Daar bezochten ze het Faaborg Museum. Faaborg was in 1880 een kunstenaarskolonie.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

De derde dag ging het gezin naar Vejle. Van hieruit ging de reis naar het ervaringscentrum Kongens Jelling,
waar het gezin in de geschiedenis van Denemarken neergestreken was. Het gezin leerde veel over Harald Blåtand.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op de vierde dag ging naar Aarhus en Fregatten Jylland in Ebeltoft. Eerst bezocht Kroonprinses Mary samen met Prins Christian,
Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine Aarhus. Later ging het gezin aan boord van een van 's werelds hoogste houten schepen
om de reis voor te zetten naar Fregatten Jylland in Ebeltoft. Sinds het fregat in 1860 is gelanceerd, heeft het als oorlog en barrackship
gediend en is het vandaag de dag een museum.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 27 augustus 2017 werd er via Instagram een leuke foto vrijgegeven van Margrethe en Henrik met hun kleinkinderen en puppys.


Foto: The Danish Monarchy

Op 28 augustus 2017 werd de 18de verjaardag van Prins Nikolai op het koninklijke jacht Dannebrog gevierd.


Foto: The Danish Monarchy

Op 30 oktober 2017 werd door het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrijgegeven dat te zien is in een boek over Kroonprins Frederik.
Dit boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Kroonprins Frederik in 2018.


Foto: The Danish Monarchy / Franne Voigt

Op 5 november 2017 was Kroonprinses Mary samen met Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en
Prinses Josephine aanwezig bij de Hubertus-jacht in Dyrehaven.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy


Foto: H.K.H. Kronprinsessen / The Danish Monarchy

Ter gelegenheid van Kerst 2017 zijn de onderstaande leuke foto's vrijgegeven.
Het zijn borduurwerkjes waarin cadeautjes gehangen kunnen worden voor kerst.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

De vader van Kroonprins Frederik is op 13 februari 2018 overleden. Op 20 februari 2018 om 11.00 uur vond de crematoriumdienst van Prins Henrik plaats.


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: Keld Navntoft / http://kongehuset.dk/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Kroonprins Frederik viert zijn 50ste verjaardag in 2018 met een Royal Run


Kroonprins Frederik heeft op 26 mei 2017, op zijn 49e verjaardag, de plannen voor zijn vijftigste verjaardag bekendgemaakt.
Kroonprins Frederik ging een paar dagen voordat hij Abraham ziet rennen door heel Denemarken.

Kroonprins Frederik organiseerde een Royal Run in de vijf grootste steden van Denemarken. De sportieve Kroonprins hoopte dat
zo veel mogelijk Denen op 21 mei 2018, vijf dagen voor zijn verjaardag, met hem meerenden. In een video die op
26 mei 2017 door het hof is verspreid, nodigde Kroonprins Frederik iedereen uit met hem mee te lopen.
Op de webstie https://www.royalrun.dk/ konden mensen zich inschrijven voor twee verschillende races, één mijl (1.609 km) en 10 km.

Kroonprins Frederik trapte op 21 mei 2018 af in Aalborg, waar hij één mijl (ruim 1,6 kilometer) rent. Diezelfde afstand legt hij af
in Aarhus, Esbjerg en Odense. De Royal Run sloot af in Kopenhagen om 18.35 uu op 21 mei 2018, waar Kroonprins Frederik tien kilometer ging hardlopen.
De lopers onder leiding van Kroonprins Frederik eindigden in Frederiksberg.


Foto: TV2/https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: TV2/https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Bron: http://kongehuset.dk/

Kroonprins Frederik viert zijn 50ste verjaardag



Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 24 mei 2018 heeft Kroonprins Frederik samen met zijn vrouw en kinderen, een nieuw portret van zichzelf onthuld van kunstenaar Ralph Heimans.
Dat deed hij in het museum van Frederiksborg Slot.


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix


Foto: Ralph Heimans / The Danish Monarchy

Op 26 mei 2018 gaf het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto vrij van Kroonprins Frederik ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.



Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Op 26 mei 2018 om 12.00 uur verschenen Kroonprins Frederik, Krooprinses Mary, Prins Christian, Prinses Isabella,
Prins Vincent en Prinses Josephine met Koningin Margrethe op het balkon van Paleis Amalienborg.


Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Tariq Mikkel Khan, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Tariq Mikkel Khan, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Kroonprinses Mary heeft, samen met vier fotografen, een aantal zeer speciale momenten van de laatste 25 jaar verzameld voor een nieuw fotoboek
over het leven van Kroonprins Frederik. De publicatie van het boek "H.K.H. Kroonprins Frederik" werd tot de lancering afgelopen zaterdag op zijn
50ste verjaardag geheim gehouden voor de Kroonprins. Het fotoboek bevat foto's van Steen Brogaard, Steen Evald, Marc Høm en Franne Voigt,
die allemaal gefotografeerd hebben voor het Deense Koningshuis. Bovendien heeft de Kroonprinses zelf ook foto's bijgedragen. Het fotoboek, uitgegeven
door Lindhardt en Ringhof, portretteert de kroonprins via de thema's "In Love", "The Official Look", "Leisure - Free Time" en "Special Moments".


Foto: H.K.H. Kronprinsessen Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Franne Voigt / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Steen Brogaard / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Gezin Kroonprins Frederik ontving Gråsten Ringrijders Vereniging


Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine ontvingen op 15 juli 2018 de jaarlijkse
parade van de Gråsten Ringrijders Vereniging. De optocht ging zoals ieder jaar langs Gråsten Slot, het zomerverblijf van de Deense royals in de regio Jutland.


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/


Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk/

Wisseling Wacht bij Gråsten Slot


Op 20 juli 2018 waren Koningin Margrethe, Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary met hun kinderen en Koningin Anne-Marie
aanwezig bij de wisseling van de wacht bij Gråsten Slot.


Foto: The Danish Monarchy / Søren Gülck


Foto: The Danish Monarchy / Søren Gülck

Vakantie foto's Gezin Frederik en Mary


Op 21 juli 2018 deelde het Deense Hof een vakantie foto van Prins Vincent.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Op 25 juli 2018 deelde het Deense Hof twee vakantie foto's van de kinderen van Mary en Frederik.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Vakantiereis met het schip Dannebrog


Op 7 augustus 2018 deelde het Deense Hof een aantal leuke foto's van de vakantiereis van Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary
en hun kinderen met het schip Dannebrog. De reis heeft het gezin naar Aarhus, Samsø, het eiland South Funen en Lolland gebracht.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 7 augustus 2018 bezochten Kroonprinses Mary, Kroonprins Frederik, Prins Christian, Prinses Isabella,
Prins Vincent en Prinses Josephine het Knuthenborg Safaripark, het laatste bezoek van de reis.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprins Frederik / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Bezoek aan de Faeröer eilanden


Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary brengen van 23 augustus 2018 t/m 26 augustus 2018 een bezoek aan de Faeröer eilanden.
Ook hun vier kinderen zijn mee op reis met het koninklijk schip Dannebrog dat de komende dagen als vervoermiddel, ontvangstruimte en hotel zal dienen.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Het kostuum van Kroonprins Frederik werd geschonken door het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het onderscheidende kenmerk is het westen, dat rood is en met verschillende borduurwerken in blauwe tinten met bladeren in verschillende groene tinten.

Het kostuum van Kroonprinses Mary werd geschonken door het Faeröerbestuur en wetgevende macht, toen Kroonprinses Mary op haar eerste bezoek
op de Faeröer was. Het nationale uniform bestaat uit een schort en een sjaal van donkergroene wol met een margrietpatroon. De bijpassende gebreide trui
met sneeuwvlokken is in rood en zwart. Het zilver is speciaal ontworpen voor Kroonprinses Mary.

Het kostuum van Prins Christian is een geschenk van de gemeente Tórshavn en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum wordt gekenmerkt door een rood vest met een oud Faeröers patroon.
De kleuren van de bloemen van het borduurwerk zijn paars en geel met bladeren in verschillende groene tinten.

Het kostuum van Prinses Isabella is een geschenk van de gemeente Sunda en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum bestaat uit een schort, een sjaal en een muts van blauwe wol.

Het kostuum van Prins Vincent is een geschenk van de gemeente Runavík en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum wordt gekenmerkt door een rood vest met een oud Faeröers patroon.
De kleuren van de bloemen van het borduurwerk zijn blauw en geel met bladeren in verschillende groene tinten.

Het kostuum van Prinses Josephine is een geschenk van de gemeente Klaksvík en het zilver is een geschenk van het Faeröerbestuur en wetgevende macht.
Het nationale kostuum bestaat uit een schort, een sjaal en een muts van blauwe wol.


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: The Danish Monarchy / http://kongehuset.dk/


Foto: Chris Christophersen, Royal Press Photo / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / http://kongehuset.dk


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Selfie van Kroonprins Frederik / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus

Het bezoek van Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine
aan de Faeröer eilanden (18 eilanden) eindigde op 26 augustus 2018 met een kerkdienst op het platteland van Sandavágur.


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Van speciale momenten op het koningschip Dannebrog tot de ontmoeting met de schitterende Faeröerse natuur.
Hier zijn een aantal zelfgemaakte foto's van Kroonprinses Mary van de reis van de familie naar de Faeröer.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus

Nieuwe gezinsfoto Frederik en Mary, 11 oktober 2018


Op 11 oktober 2018 deelde het Deense Hof een nieuwe gezinsfoto van Frederik en Mary met de Invictus Games vlag.


Foto: https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Hubertus-jacht, 11 oktober 2018


Op 11 oktober 2018 waren Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary samen met Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine
aanwezig bij de Hubertus-jacht in Dyrehaven.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Nieuwe portretfoto's van de kinderen, 4 november 2018


Op 4 november 2018 gaf het Deense Hof deze nieuwe foto's van hun kinderen vrij.


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/


Foto: Franne Voigt / http://kongehuset.dk/

Nieuwe foto van Prinses Josephine, 13 november 2018


Op 13 november 2018 deelde het Deense Hof een een nieuwe foto van Prinses Josephine te paard.
De foto is gemaakt door haar moeder Kroonprinses Mary.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Nieuwe foto van Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary, 15 november 2018


Op 15 november 2018 plaatste het Deense Hof een foto van het kroonprinselijk paar dat net voor aanvang van
het diner voor de 70ste verjaardag van Kroonprins Charles.


Foto: https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Familieuitje, 8 december 2018


Op 8 december 2018 was Kroonprinses Mary aanwezig bij het Children's Cross Christmas-concert van het Danish Music Conservatory in de concertzaal van het
Conservatorium in Frederiksberg. Kroonprinses Mary had haar man en kinderen meegenomen en haar vader en stiefmoeder: John Donaldson en Susan Donaldson.


Foto: Hasse Ferrold / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Kerstborrel, 12 december 2018


Op 12 december 2018 hield Koningin Margrethe een kerstborrel op Christiansborg Castle. Naast het personeel van de koninklijke familie bestonden
de gasten dit jaar ook uit verplegend personeel van Prins Henrik en mensen die de goed verzorgde uitvaart dienst van Prins Henrik hebben geregeld.
Bij de kerstborrel waren ook Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary en hun kinderen Prins Christian, Prinses Isabella, Prins Vincent en Prinses Josephine.


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset


Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Kerstgroetjes van het Kroonprinselijk gezin, 21 december 2018


Een vrolijke kerstgroet van de hele Kroonprins-familie.


Foto: http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/


Foto: http://kongehuset.dk/

Kroonprinselijk gezin bezoekt handbalwedstrijd, 27 januari 2019


Op 27 januari 2019 bezochten Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Prins Chistian, Prinses Isabella en
Prins Vincent de laatse wedstrijd Wereldkampioenschap handbal tussen Denemarken en Noorwegen.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Staatsbezoek aan Argentinië


Koningin Margrethe en Kroonprins Frederik waren van 18 tot 20 maart 2019 op staatsbezoek in de Argentijnse Republiek,
samen met een grote Deense zakelijke delegatie. Het staatsbezoek begon in de hoofdstad van Argentinië, Buenos Aires,
op 18 en 19 maart 2019 en eindigde op 20 maart 2019 met een officieel bezoek in het driehoeksgebied van Tandil, Necochea
en Tres Arroyos. In Buenos Aires werden de Koningin en de Kroonprins ontvangen door de president van Argentinië Mauricio Macri.


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: De Deense ambassade in Argentinië


Foto: Ritzau Scanpix


Foto: Ritzau Scanpix


Foto: Ritzau Scanpix

Kroonprins Frederik bezocht Fregat


Op 9 april 2019 kwam Kroonprins Frederik terug van een tweedaags bezoek aan het fregat Niels Juel,
die momenteel een Franse vliegdekschipgroep in de Middellandse Zee bewaakt.

Hier ontmoette Kroonprins Frederik de bemanning, die 140 mannen telt, en die bestaat uit mariniers en personeel van de luchtmacht en het leger.
De taak van Niels Juel, samen met Franse, Britse en Amerikaanse schepen, is het verzorgen van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle.
Dat doet de bemanning door maritieme veiligheidstaken op te lossen, waarbij ze onder andere zorgen voor gratis navigatie in risicogebieden
en het luchtruim rondom het vliegdekschip te controleren.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprins Frederik / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: Forsvaret / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Kroonprinses Mary, Prins Vincent en Prinses Josephine openen pandaverblijf


Samen met Prins Vincent en Prinses Josephine opende Kroonprinses Mary op 11 april 2019 het pandaverblijf voor het publiek.
Hier hadden bezoekers voor het eerst de kans om kennis te maken met de twee nieuwe bewoners van de tuin, de panda's Xing Er en Mao Sun,
die naar de 1300 vierkante meter grote fabriek zijn verhuisd. Bij de opening van 11 april 2019 hebben Kroonprinses Mary, Prins Vincent en
Prinses Josephine een rondleiding gekregen door het nieuwe pandaverblijf, die op 10 april 2019 officieel werd ingewijd door Koningin Margrethe.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Verjaardag Koningin Margrethe, 16 april 2019


Op 16 april 2019 vierde Koningin Margrethe haar verjaardag met een balkon scène met het zoon Kroonprins Frederik en zijn gezin.


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy


Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix / The Danish Monarchy

50ste verjaardag Prins Joachim, 4-7 juni 2019


Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Prins Joachim op werd op 4 juni 2019 een verjaardagsconcert plaats
in het Bellevue Theater met opera, kamermuziek en Deense liedjes. Hierna vond een receptie plaats in Sølyst in Klampenborg.


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Prins Joachim op 7 juni 2019 zijn er twee nieuwe foto's vrijgegeven.


Foto: Steen Brogaard / The Danish Monarchy


Foto: Steen Brogaard / The Danish Monarchy

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Prins Joachim op 7 juni 2019 had Koningin Margrethe een verjaardagsdiner georganiseerd op Amalienborg.


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy


Foto: Keld Navntoft / The Danish Monarchy

Royal Run 2019, 10 juni 2019


Op 9 juni 2019 beantwoorde Kroonprins Frederik vragen over het hardlopen op de officiële Instagram van het Deense Koningshuis.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

We zijn klaar om een geweldige dag te beginnen met de Royal Run in Aarhus, Aalborg en Kopenhagen (op 10 juni 2019). Hoewel ik niet zoals gepland ga rennen,
ga ik een gezinsmijl lopen in Kopenhagen. Mijn vrouw gaat twee rondes hardlopen in Aarhus. En later vandaag zullen onze kinderen hardlopen in Kopenhagen.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen deze dag iets bijzonders te maken. We hopen dat jullie allemaal je doelen
hebben bereikt en tegelijkertijd een goede ervaring hebben gehad. Tot ziens op de Royal Run volgend jaar.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Ontmoeting met Holger Rune, 13 juni 2019


Op zaterdag 8 juni 2019 won de 16-jarige Holger Rune de Franse Open junior met 6-3, 6-7, 6-0.

De overwinning werd vandaag gevierd door Hellerup Idræts Klub en de Deense tennisfederatie met een evenement
waarbij Kroonprins Frederik, Prins-christen en Prinses Isabella aan mee deden. Hier hielpen uwe Koninklijke Hoogheden
om hulde te brengen aan Holger Rune, die na de overwinning is gestegen naar de tweede plaats in de junior wereldranglijst.


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VIDEO / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Zomerfoto van Prins Vincent en Prinses Josephine, 5 juli 2019


Leuke dag in de zomer in Denemarken.


Foto: Kroonprinses Mary / The Danish Monarchy

Moderne kunst in Frederik VIII’s Palæ, 6 juli 2019


"Op het eerste gezicht lijkt deze kamer misschien een beetje gewelddadig en verwarrend, maar tegelijkertijd voel je je omringd door deze elektrische storm",
zegt H.K.H. Kroonprins Frederik in een video op het officiële Facebook-profiel van Kongehuset. De rest van de week laat de Kroonprins elke dag zijn huis zien,
waar moderne kunst is ingericht in het historische Rococo-paleis. De Kroonprins doet dit in video's op Facebook en tegelijkertijd worden hier foto's
op Instagram geplaatst, waar het mogelijk is om de details en anekdotes achter de werken te bekijken.

Het Kroonprinselijk Paar wordt dagelijks omringd door moderne kunst, waar tien Deense kunstenaars, voorafgaand aan de verhuizing van het paar bijna
negen jaar geleden, de taak hadden een aantal kamers van het huis te decoreren. Eerder dit jaar werd een ander kunstwerk toegevoegd door de Zweedse
fotograaf Miriam Bäckström, die in de vorm van een wandtapijt een moderne interpretatie van een wandtapijt heeft gecreëerd. Het werk wordt ervaren
in samenwerking met het interieur van 1828, een voorbeeld van de Deense empirische stijl, die wordt gekenmerkt door geverfde stucplafonds.
Miriam Bäckström heeft een reeks digitale afbeeldingen geproduceerd die vervolgens zijn getransformeerd in geweven tapijten die nu in het
Frederik VIII’s Palæ hangen. De kamer gebruikt Kroonprinselijk Paar voor representatieve doeleinden.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Wilde dieren gevangen tussen veiligheid en gevaar in het bos zijn het thema van de avontuurlijke muurschildering "Jagen" van kunstenaar
Kathrine Ærtebjerg in de keuken van het Kroonprinselijk Paleis. Ærtebjerg was een van de tien kunstenaars die in hun tijd een aantal kamers
van het rococo-paleis moesten inrichten, die in die tijd van 2004 tot 2010 net een uitgebreide renovatie hadden ondergaan. Kathrine Ærtebjerg
vond onder andere inspiratie in de sprookjesboeken van kinderen. In de loop der jaren heeft het Paleis veel veranderingen ondergaan en veel
bewoners en gasten gehad. In Kerstmis 1825, 20-jarige ontluikende avonturendichter H.C. Andersen in het landhuis dat destijds werd gebruikt
voor een meeracademie voor jonge cadetten. In haar dagboek schreef de dichter onder andere: “Ik heb 2 kamers aan het plein toegevoegd, één om
in te slapen, een andere met de hitte die we 's morgens zullen lezen, het plafond hoog boven mij zodat ik me redelijk kan voorstellen dat ik
in een ridderlijk kasteel zit." zegt Kroonprins Frederik op het Facebook-profiel van het Koninklijk Huis. Ten slotte wordt in deze fotogalerij
de schets van de kunstenaar voor de uiteindelijke muurschildering weergegeven, evenals een afbeelding uit het artistieke proces.


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board

Een schilderij van de hedendaagse geschiedenis met de oorlog in Afghanistan als thema is de bijdrage van de hedendaagse
kunstenaar John Kørner aan de hedendaagse kunstdecoratie in het Frederik VIII’s Palæ. In de video van deze dag op het Facebook-profiel van
Kongehuset, vertelde de kroonprins meer over schilderen, dat in de toekomst bedoeld is als gespreksonderwerp voor toekomstige generaties.
Kørner geschiedenisschilderij is een aanvulling op de grote koninklijke collectie beeldende kunst, die voornamelijk bestaat uit werken uit de
17e en 18e eeuw. Ongeveer 800 schilderijen zijn te vinden op Fredensborg Castle. Waaronder J.E. Het schilderij van Mandelberg in de koepelzaal
met kleurrijke scènes uit de Trojaanse oorlog. De koninklijke kunstcollectie groeide vooral tijdens Christian IV en Frederik VI, die de collectie
uitbreidde met honderden werken. Veel van de kunstwerken zijn in de loop van de tijd overgedragen aan de staat en zijn de kunstcollectie van alle
Denen geworden. In het kasteel van Rosenborg en kasteel Christian VIII in Amalienborg kunt u schilderijen bekijken van Deense koningen, hun
koninginnen en kinderen van bekende Deense en buitenlandse schilders, zoals Karel van Mander, C.G. Pilo, Jens Juel, C.W. Eckersberg,
W.N. Marstrand en Laurits Tuxen.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Dat een kamer meer dan vier muren is, heeft de vergaderruimte van Kroonprins Frederik bewezen. Hier sierde kunstenaar
Eske Kath het plafond met een felgekleurd schilderij van een hemel in de nasleep van een storm.

De plafondschildering is geïnspireerd op de geschilderde plafonds van barokke architectuur, waarvan bekend is dat illusionistische
doemscènes de sfeer in de kamer bepalen. Eske Kath heeft in zijn schilderij een motief gekozen dat anders van kleur is en waarin de
rozet van het paleis uit 1828 is opgenomen. Het schilderij is dus een modern bod op een versierd plafond, omdat er in de koninklijke
kastelen veel eerdere voorbeelden zijn. Een van de bekendste is het grote plafondschilderij van Henrik Krock uit 1723 in de tuinzaal
van kasteel Fredensborg. De foto is een allegorie aan het einde van de Grote Noordse Oorlog, vandaar de naam Fredensborg, en toont de
verzameling van de oude goden in de wolken op de Olympische Spelen.

Het Paleis Frederik VIII in Amalienborg heeft in de loop van de tijd grote veranderingen ondergaan en het plafondschilderij van Eske Kath,
samen met de bijdragen van de andere hedendaagse kunstenaars uit 2010 en 2019, zijn voorbeelden van de nieuwste ontwikkelingen.
In 1828 veranderde het Paleis van rococo-stijl naar de moderne senempire. Toen Kroonprins Frederik (9e) en kroonprinses Ingrid in 1935
hun intrek namen, werd het bestaande clunking house met lederen behang veranderd in een eigentijdse woning voor het toekomstige koninklijke paar.


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board

Op verschillende niveaus zijn de verhalen van de Deense Galathea 3-expeditie en de ontdekkingsreizen van James Cook en Abel Tasman, die hebben
geholpen Australië en het eiland Tasmanië op de wereldkaart te plaatsen, samengevoegd tot de muurschildering van Morten Schelde in het Paleis
Frederik VIII in Amalienborg. Aan boord van het schip Ram hebben Kroonprins Frederik en kunstenaar Morten Schelde de Galathea 3-expeditie bijgewoond.
Het schilderij toont onder andere de machinekamer van hetzelfde schip, dat in 2006 zijn landoversteek begon en het jaar daarop naar huis terugkeerde.
Tegelijkertijd zijn symbolen opgenomen van het huwelijk van het Kroonprinselijk Paar en de reis die de twee samen maakten. De artistieke bijdrage van
Morten Schelde aan het Paleis Frederik VIII in Amalienborg is daarom zowel een eerbetoon aan Kroonprins Frederik als Kroonprinses Mary.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Een spel met vormen en perspectieven staat centraal in de grote muurschildering van kunstenaar Jesper Christiansen in de vergaderzaal van
de kroonprins in het Paleis Frederik VIII, waar een wereldkaart met focus op Denemarken en Tasmanië de muren siert.

Toen Jesper Christiansen het werk maakte, verhuisde hij zijn studio naar de vestibule van het Paleis en maakte hij langzaam de muurschildering,
met alles van CD-covers en kersthartjes tot tekeningen van Amalienborg en de wereldkaart vanuit verschillende perspectieven. De muren vertellen dus
het verhaal van de oorsprong en het dagelijks leven van het Kroonprinselijk Paar in 2010. Voor de muurschildering gebruikte Jesper Christiansen dezelfde
schildertechniek die werd gedaan toen de muurdecoraties van Pompeii werden gemaakt. Hier wordt de bodem eerst geverfd met diepzwarte verf, waarna de
kleuren langzaam opkomen. Het kunstwerk van Christiansen is het laatste van zes geselecteerde werken in het thema van deze week van moderne kunst in
het Paleis van het Kroonprinselijk Paar.


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board


Foto: The Danish Monarchy, Roberto Fortuna, Aristo Book Publishing en de Palace and Culture Board

Zomer op Graasten Slot, 16 juli 2019


Zomer op Graasten Slot!


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Vakantiereis met het schip Dannebrog


Ook dit jaar hebben we onze vier kinderen mee op avontuur in Denemarken met het Royal Ship Dannebrog. Op 5 augustus 2019 hebben we met onze
handen geprobeerd om glas te blazen in de werkplaats Backhaus-Brown & Glassmedjen, en daarna bezochten we ook de timmerwerkplaats Egeværk.
We waren ook voorbij het huis van de poolwetenschapper Knud Rasmussen gekomen. Mijn man kon me veel verhalen vertellen over de kinderen.
Het was een mooie dag.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

De stop van 6 augustus 2019 op onze reis met het Royal Ship was in Kongsøre, waar de Frømmanskorpset zich bevindt. Hier volgde ik (Kroonprins Frederik)
mijn opleiding als legerman en had ik het genoegen mijn hele werkplek mijn vroegere werkplek te laten zien. Het was een geweldige ervaring om met het
gezin het terrein op te gaan, objecten te vinden met behulp van kaarten, de obstakels op de hindernisbaan te proberen en eindelijk vrij te spelen in het water.
Een dag om nooit te vergeten.


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Line Sandberg, FKP / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

De dag eindigt met een prachtige zonsondergang.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Op 9 augustus 2019 heeft het koninklijke schip Dannebrog het anker geworpen bij Læsø, waar we het eerste deel van de dag hebben doorgebracht
met het verkennen van het prachtige eiland Kattegat. Eerst gaan we op de Tanghus-route van het eiland, waar fascinerende huizen met zeewier
hingen om Læsø zijn onderscheidende karakter te geven. Onderweg hoorden we over de verschillende zeewierhuizen die ontstonden omdat Læsø geen
stro had voor de daken. Dat is de reden waarom zeegras werd gebruikt, en hier enkele honderden jaren later nog steeds veel van de daken.
Ze doen dit onder andere vanwege het grote zouteffect dat het zeegras had toen het in de zee lag. Later bezochten we Læsø Saltsyderi, waar
de oude traditie van zouten van het eiland wordt gehandhaafd.


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danisch Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/


Foto: H.K.H. Kroonprinses Mary / https://www.facebook.com/detdanskekongehus/

Læsø was deze keer onze laatste stop met Dannebrog. Nogmaals, het was een groot genoegen voor ons om Denemarken te ervaren vanuit zijn
verschillende en prachtige kanten. Het was een prachtige en leerzame week en tegelijkertijd was het een genoegen om onderweg zoveel warme
en gastvrije mensen te ontmoeten.


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Maritiem / Air Systems & Technologies Conference


Kroonprins Frederik was al een tijdje op zee door Ofelia Kaj, toen hij op 3 september 2019 deel nam aan een receptie op het fregat Niels Juel
bij de opening van het Maritiem / Air Systems & Technologies Conference. De komende dagen zal de conferentie nieuwe systemen en technologieën
op het gebied van maritieme navigatie presenteren, maar is niet alleen een tentoonstelling, maar ook een forum voor lezingen en paneldebatten
over antropologische onderwerpen.


Foto: Forsvaret


Foto: Forsvaret


Foto: Forsvaret

Op 5 september 2019 opende Kroonprins Frederik de Technology Conference Maritime / Air Systems & Technologies Conference 2019 samen met minister
van Defensie Trine Bramsen en hoofd van defensie-generaal Bjørn Ingemann Bisseru. Dit jaar organiseert Denemarken de conferentie, die van 4 - 6 september
in het Bella Center in Kopenhagen wordt gehouden. De kroonprins nam met minister van Defensie Trine Bramsen en hoofd van defensie-generaal Bjørn Ingemann
Bisserup deel aan de opening en lancering van een programma met een technologietentoonstelling en paneldebatten over militaire onderwerpen.


Foto: Chris Christophersen, Kongehuset


Foto: Chris Christophersen, Kongehuset


Foto: Chris Christophersen, Kongehuset

Voorbereidingen Olympische Jeugd Winter Olympische Spelen


Deze week (27 september 2019) is Kroonprins Frederik naar Zwitserland geweest om de voorbereidingen te volgen voor de komende
Olympische Jeugd Winter Olympische Spelen, die volgend jaar in Lausanne zullen plaatsvinden.

Zijne Koninklijke Hoogheid zit als IOC lid van de stuurgroep achter het runnen van de Spelen. Tijdens zijn bezoek bezocht de Kroonprins
onder andere verschillende plaatsen waar jongeren van over de hele wereld komen om van alles te doen, van ijshockey tot curling en skiën.
Bovendien nam de Kroonprins deel aan vergaderingen rond de afwikkeling van de derde wintereditie van de Olympische Jeugdspelen.


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset

Kroonprinses Mary nam deel aan de Internationale meidendag van de VN


Kroonprinses nam deel aan een herdenking van de Internationale Meisjesdag van de Verenigde Naties op
vrijdag 11 oktober 2019 op de Gasværksvejens School in Kopenhagen.

De Internationale Meisjesdag van de Verenigde Naties heeft als doel het bewustzijn te vergroten van de problemen die meisjes over de hele
wereld ondervinden vanwege hun geslacht. PlanBørnefonden, ter gelegenheid van de dag, uitgenodigd voor een feest op Gasværksvejens Skole.

Voorafgaand aan het evenement op de school ontving de kroonprinses de 14-jarige Farzana uit Bangladesh in Amalienborg.


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset


Foto: Kongehuset

Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Groothertog Henri van Luxemburg,
Prins Albert II van Monaco en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd deelend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan

Jachtseizoen


Van de eerste koningsjacht van het seizoen die plaatsvond op de Gludsted-plantage.


Foto: Kroonprins Frederik / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Hubertus-jacht, 3 november 2019


Op 3 november 2019 was Kroonprinses Mary samen met Prinses Josephine en Prins Christian aanwezig bij de Hubertus-jacht in Dyrehaven.


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Kroonprinses Mary / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Werkbezoek aan Rode Kruis


Kroonprins Frederik bracht dinsdag 5 november 2019 een bezoek aan het Rode Kruis in Kopenhagen.
Het bezoek aan de organisatie was een werkbezoek en tijdens een rondleiding door het Rode Kruis werd de
kroonprins geïnformeerd over het diverse werk van de organisatie in binnen- en buitenland.

Kroonprins Frederik nam najaar 2018 de bescherming over na Prins Hendrik, die 17 jaar lang beschermheer was van het Rode Kruis.


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis


Foto: Jakob Dall / Deens Rode Kruis

Royal Run 2020


Op 19 november 2019 is de inschrijving open gegaan voor de Royal Run 2020. De race van volgend jaar zal plaatsvinden op de 2e Pinksterdag, 1 juni 2020.
De foto toont Zijne Koninklijke Hoogheid in het t-shirt voor de Royal Run van volgend jaar.


Foto: Lars Moller / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/

Herfst op Fredensborg Castle


Op 1 november 2019 deelde het Deense Koningshuis prachtige foto's van de Herfst kleuren in de tuin van Fredensborg Castle.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Danish Monarchy

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Van 12 t/m 13 september 2015 werd er op het Koninklijke Landhuis Mågerø, op het eiland Tjøme, ten zuiden van Oslo een
Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden door Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / The Royal Court of Norway

Voorste rij van links naar rechts: Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg, Prins Christian van Denemarken,
Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen, Prinses Isabella van Denemarken, Kroonprinses Mary van Denemarken,
Prinses Josephine van Denemarken, Kroonprins Frederik van Denemarken en Prins Vincent van Denemarken.

Achterste rij van links naar rechts: Erfgroothertogin Stephanie Luxemburg, Kroonprinses Victoria van Zweden, Prinses Estelle van Zweden,
Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Sverre Magnus van Noorwegen en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.

Prins Daniel van Zweden kon niet aanwezig zijn vanwege een verkoudheid.

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Op 29 en 30 mei 2017 was er een zakelijke promotie in Stockholm van campagne "Leefbaar Scandinavië".
Aan deze campagne namen deel: Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prins Carl Philip.
Op 28 mei 2017 was er een gezellige avond tussen de bevriende royals op het jacht Dannebrog.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Royal Court Sweden

Op 16-18 september 2019 bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel samen met premier Lena Hallengren en een Zweedse handelsdelegatie Kopenhagen.
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary zullen gastheer en gastdame zijn voor Kroonprinses Victoria en Prins Daniel.
Het programma omvatte bezoeken aan het de VN-stad, Amager Bakke, Rigshospitalet, Øksnehallen, House of Green en Danish Industry Summit in Kopenhagen.
Het doel van de Zweedse bezoek is het versterken en de betrekkingen van de twee landen te ontwikkelen in de gezondheidssector en de groene overgang.
Tegelijkertijd zal het bezoek zich richten op de 17 werelddoelen van de VN, een agenda die zowel het Deense Kroonprinselijk
als het Zweedse Kroonprinselijk paar in hun werk omvat.


Foto: Frederik Nellemann Linde/The Danish Monarchy


Foto: Frederik Nellemann Linde/The Danish Monarchy


Copyright © 2006-2019 https://koningsfan.nl/


Homepage