Kroonprinses Victoria en Prins Daniel van Zweden
Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court of Sweden

VictoriaFoto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Victoria Ingrid Alice Désirée van Zweden wordt geboren op 14 juli 1977 als eerste kind
van Koning Carl XVI Gustaf en Koningin Silvia in het Karolinska Ziekenhuis in de gemeente Solna in de provincie Stockholms län.

Victoria werd gedoopt in de Slottskyrkan op 27 september 1977 en kreeg de namen Victoria Ingrid Alice Désirée.
Haar peetouders zijn: Prinses Beatrix van Nederland, Prinses Desiree, Barones Silfverschiöld,
Koning Harald V van Noorwegen en de heer Ralf Sommerlath.


Foto: The Bernadotte Library / Clas Göran Carlsson / https://www.instagram.com/kungahuset/

Troonopvolging en titel


Toen het in Zweden vanaf 1 januari 1980 mogelijk werd gemaakt dat ook vrouwen staatshoofd konden worden, werd Prinses Victoria Kroonprinses.
Zweden was hiermee het eerste land waarin troonsopvolging altijd aan de eerstgeborene toekwam, onafhankelijk van het geslacht.
Victoria is naast Kroonprinses ook Hertogin van Västergötland en wordt aangesproken met Hare Koninklijke Hoogheid.

De verklaring van Kroonprinses Victoria's meerderjarigheid vond plaats in de hal van de Staat in het Koninklijk Paleis van Stockholm op 14 juli 1995.


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Communiqué over de wijziging van het Zweedse Koninklijk Huis, 7 oktober 2019


Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf heeft besloten tot wijzigingen in Het Koninklijk Huis. Het doel van deze wijzigingen is om vast
te stellen welke leden van de Koninklijke Familie naar verwachting officiële taken uitvoeren die zijn toegewezen aan het staatshoofd of
die verband houden met de functie van het staatshoofd.

Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf heeft besloten dat de kinderen van Hare Koninklijke Hoogheden Prins Carl Philip en Prinses Sofia, en de
kinderen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Madeleine en de heer Christopher O'Neill geen lid meer zullen zijn van het Zweedse Koninklijk Huis.

Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinses Leonore, Prins Nicolas en Prinses Adrienne blijven lid van de koninklijke familie. Ze zullen echter
niet langer genieten van de stijl van Koninklijk Hoogheid en in de toekomst wordt niet verwacht dat ze taken van het staatshoofd uitvoeren.

Prins Alexander (Hertog van Södermanland), Prins Gabriel (Hertog van Dalarna), Prinses Leonore (Hertogin van Gotland),
Prins Nicolas (Hertog van Ĺngermanland) en Prinses Adrienne (Hertogin van Blekinge) behouden hun titels van Prins/Prinses
en Hertog/Hertogin eerder verleend door Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf.

Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf en Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Victoria zijn, samen met Hare Majesteit Koningin Silvia
en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Daniel, de hoogste vertegenwoordigers van Zweden binnen het rijk en tegenover andere staten.
Wanneer H.K.H. Prinses Estelle volwassen is geworden, wordt ook van haar verwacht het land te vertegenwoordigen.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Carl Philip en Prinses Sofia, en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Madeleine zullen hun werk voortzetten
in de non-profit stichtingen en organisaties die zij hebben opgericht of waarbij zij betrokken zijn. Bovendien zullen zij officiële taken
uitvoeren in de mate die door Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf is bepaald.

Het doel van de beslissing van Koning Carl XVI Gustaf is om de missie van het staatshoofd als vertegenwoordiger van Zweden te verduidelijken
en die kring van leden van de koning af te bakenen. Van de familie wordt verwacht dat zij namens het staatshoofd publieke verplichtingen heeft.

De kinderen van Prins Carl Philip en Prinses Sofia en de kinderen van Prinses Madeleine en de heer Christopher O'Neill worden daarbij als meer
particulieren beschouwd. Ze zullen niet de beperkingen hebben wat betreft het aannemen van een baan of het zakendoen dat normaal gesproken wordt
geassocieerd met Koninklijke personen die Zweden vertegenwoordigen. Het betekent ook dat van hen niet kan worden verwacht dat hun kosten van
levensonderhoud in enige mate worden gedekt door subsidies van het Parlement aan Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf.

Het Koninklijk Huis omvat Koning Carl XVI Gustaf en Koningin Silvia evenals degenen die zo dichtbij de troon staan en een zodanige positie hebben
dat ze de titel Hare Koninklijke Hoogheid of Zijne Koninklijke Hoogheid moeten krijgen. Om historische redenen werd de zuster van Koning Carl XVI Gustaf,
H.K.H. Prinses Birgitta, in Het Koninklijk Huis opgenomen.

Het Zweedse Koninklijk Huis bestaat uit:
- ZM. Koning Carl XVI Gustaf (1946)
- H.M. Koningin Silvia (1943)
- H.K.H. Kroonprinses Victoria (1977)
- H.K.H. Prins Daniel (1973)
- H.K.H. Prinses Estelle (2012)
- H.K.H. Prins Oscar (2016)
- H.K.H. Prins Carl Philip (1979)
- H.K.H. Prinses Sofia (1984)
- H.K.H. Prinses Madeleine (1982), gehuwd met Mr Christopher O'Neill (1974)
- H.K.H. Prinses Birgitta (1937)

De Koninklijke Familie bestaat uit Het Koninklijk Huis en de andere kleinkinderen en zussen van de Koning:
- Prins Alexander (2016)
- Prins Gabriel (2017)
- Prinses Leonore (2014)
- Prins Nicolas (2015)
- Prinses Adrienne (2018)
- Prinses Margaret, mevrouw Ambler (1934)
- Prinses Désirée, Barones Silfverschiöld (1938)
- Prinses Christina, mevrouw Magnuson (1943)
- Gravin Marianne Bernadotte van Wisborg (1924), de vrouw van de overleden oom van Koning Carl XVI Gustaf.

De opvolging volgt de volgorde van opvolging en wordt niet beďnvloed door de beslissing van vandaag. Dit betekent dat Prins Alexander, Prins Gabriel,
Prinses Leonore, Prins Nicolas en Prinses Adrienne als afstammelingen van Koning Carl XVI Gustaf nog steeds juridisch recht hebben op de troon en in
die zin een duidelijke band hebben met het staatshoofd, hoewel ze niet langer behoren tot Het Zweedse Koninklijk Huis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / Gerechtelijk protocol betreffende wijzigingen binnen Het Zweedse Koninklijk Huis


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / Beslissingen met betrekking tot wijzigingen binnen Het Zweedse Koninklijk Huis


Foto: Sandra Birgersdotter Ek / The Royal Court of Sweden

Prins Carl Philip en Prinses Sofia over het besluit:
7 oktober 2019 kondigde de Koning de beslissing aan dat onze kinderen niet langer de positie van Koninklijke Hoogheid bekleden. We zien dit als positief
omdat Alexander en Gabriel vrijere keuzes in het leven zullen hebben. Ze behouden hun Prinsen titels en hun hertogdommen, Södermanland en Dalarna, wat we
waarderen en waar we trots op zijn. Onze familie heeft sterke banden met beide landschappen en we blijven ons daar inzetten. We zullen ons blijven richten
op onze doelen die ons na aan het hart liggen en we zullen ons daarvoor blijven inzetten. We zullen ook de koning en kroonprinses - ons toekomstige
staatshoofd - blijven steunen en deelnemen aan de activiteiten van het koningshuis zoals we dat willen.

Prinses Madeleine over het besluit:
7 oktober 2019 kondigde het Hof aan dat Leonore, Nicolas en Adrienne niet langer tot het Koninklijk Huis zouden behoren, maar deel
zouden blijven uitmaken van de Koninklijke Familie. Deze verandering is al lang gepland. Chris en ik vinden het goed dat onze kinderen
nu een grotere kans krijgen om hun eigen leven als privépersonen in de toekomst vorm te geven. We waren vereerd toen mijn ouders Leonore
een koninklijke titel schonken toen ze bij Estelle kwam als het 2e kleinkind van onze Zweedse koninklijke familie. We hebben er altijd in
geloofd onze kinderen de vrijheid te geven om hun toekomst te kiezen, daarom verwelkomen we deze beslissing van harte. Ik zal doorgaan met
mijn koninklijke verantwoordelijkheden door mijn ouders en mijn zus te steunen.

Studie


In 1982-1984 ging Victoria naar de kleuterschool van de Västerledparochie. In 1984 begon ze de lagere school op de Smedlättskola in Bromma.
Middelbare school doorliep ze op de Ĺlstensskolan ook in Bromma. Aansluitend ging Victoria naar het voorgezet onderwijs op het Enskilda Gymnasiet
in Stockholm waar ze een programma Wetenschap en Sociale Studies volgde en studeerde daar af in het voorjaar van 1996.

Haar talenkennis heeft ze in de zomervakantie in de Verenigde Staten en Duitsland verbeterd.

Tijdens het academiejaar 1996-1997 studeerde Victoria Frans in het Centre International d'Etudes Françaises aan de
Universite Catholique de l'Ouest in Angers, Frankrijk. In het najaar van 1997 volgde Victoria een speciaal ontworpen programma
om een algemeen inzicht in de werking van de Rijksdag (het Zweedse parlement) en de Zweedse regering te krijgen.

In het voorjaar van 1998 begon Victoria aan de academische studies Politicologie en Geschiedenis aan de Yale University in de Verenigde Staten.
In combinatie met haar verblijf voltooide Victoria twee periodes van werkervaringsplaatsen bij de Verenigde Naties in New York (juni en september 2002)
evenals een aan de Zweedse ambassade in Washington D.C. in mei 1999. In het najaar van 2000 wijdde Victoria zich aan de studie van conflictoplossing en
internationale vredesoperaties in Uppsala. In het voorjaar van 2001 bestudeerde Victoria het Zweedse voorzitterschap van de EU.

In het najaar van 2001 volgde Victoria een opleiding aan de kantoren van de Zweedse regering. Gedurende deze tijd bezocht ze de 'Zweedse Style' tentoonstelling
in Tokyo en de westkust van de Verenigde Staten in verband met de Nobelprijs voor de Jubilee. In het voorjaar van 2002 voltooide Victoria een opleiding aan de
Swedish International Development Cooperation Agency en bracht tijd door in landen als Oeganda en Ethiopië. In het najaar van 2002 rondde zij een stage bij de
Zweedse Handel Raad in Berlijn en Parijs af.

In 2003 zette Victoria haar opleiding op de Zweedse handel en industrie voort met een studie en werkervaringprogramma in de Zweedse landbouw en bosbouw,
evenals het invullen van een militaire basisopleiding bij de Zweedse Strijdkrachten International Centre. In 2004 studeerde Victoria ook aan de Swedish
National Defence College in Stockholm met vakken gericht op Politicologie, Internationale Betrekkingen en Conflict Resolution. In 2004 nam Vicotria deel
aan een staatsbezoek aan IJsland, en bezocht Saoedi-Arabië en Hongarije met officiële Zweedse delegaties. Zij heeft ook een bezoek gebracht aan de branche
van de VN in Rome, excursies gedaan aan verschillende bedrijven in Zweden en is verder gegaan met haar officiële plichten.

In het voorjaar van 2005 reisde Victoria meerdere keren naar het buitenland, met inbegrip van Australië, ter gelegenheid van de 'Swedish Style' expositie
in Australië en Japan om de World Expo in Aichi bij te wonen. Verder reisde Victoria naar Bangladesh en Sri Lanka om de hulpverlening in deze landen te bestuderen.
In juni 2005 bezocht Victoria Turkije met Thomas Östros, de Zweedse minister van Handel en Industrie, om de betrekkingen tussen Zweden en Turkije te bevorderen.

In de herfst van 2005 heeft Victoria een maand in China doorgebracht, waar zij de werkzaamheden van de Zweedse ambassade volgde en gereisd heeft om inzicht te krijgen
in de Chinese gemeenschap. In 2005 zette Victoria haar studie Sociale Wetenschappen voort. In september 2006 begon Victoria met het diplomatieke programma van het
Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma duurde een academiejaar en omvatte lezingen, seminars en groepswerk. Victoria nam ook deel aan excursies
naar verschillende overheden en instellingen. De training bestond uit twee semesters en eindigde in juni 2007.

Tijdens het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 volgde Victoria een studie politicologie aan de Universiteit van Stockholm. En voerde een nadere studie
van de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Victoria vervolgde haar studie in het Frans. Victoria vervolgde haar opleiding met studies in vrede en conflict
op de Universiteit van Uppsala. Victoria behaalde een Bachelor diploma in vrede en conflict studies in het voorjaar van 2009.

In het najaar van 2009 nam Victoria deel aan verschillende evenementen in het kader van het Zweedse EU-voorzitterschap. Ze nam deel aan de officiële opening
van Stockholm en het Verenigd Koninkrijk. Ver nam Victoria deel aan een informele ministeriële bijeenkomst in Jönköping, aan een informele bijeenkomst met de
ministers van Defensie en met de ministers van volksgezondheid in Göteborg en ze nam deel aan de VN-milieuconferentie op COP15 in Kopenhagen.

Gezondheid


Victoria was 18 toen ze haar ouders begon te ondersteunen in hun werkzaamheden. De druk om dat goed te doen was hoog, omdat ze meer in het publiek verscheen,
werd er in de media ook meer over haar uiterlijk geschreven. Die factoren samen zorgden ervoor dat ze anorexia ontwikkelde. In 1996 was Victoria vel over been.

In 1997 bracht Victoria anorexia in de aandacht, door ervoor uit te komen dat ze aan een eetstoornis leed. Het nieuws werd gebracht door een woordvoerder,
aanleiding waren vele roddels in bladen en kranten. Voorheen was Victoria van plan om aan Uppsala University te gaan studeren. Echter door de enorme aandacht
van de media en het publiek werden de plannen gewijzigd. Victoria verhuisde naar de Verenigde Staten, waar ze professionele hulp kreeg en aan de Yale universiteit
studeerde. Door deze drastische beslissing kon Victoria een anoniem leven leiden terwijl ze hulp en begeleiding kreeg zonder dat ze zich zorgen hoefde te maken
over de media aandacht of dat mensen haar op straat zouden herkennen.

In 2007, op 30 jarige leeftijd heeft Kroonprinses Victoria in een interview onthuld dat bij haar de diagnose prosopagnosie is gesteld,
een zeldzame aandoening waardoor patiënten de namen en gelaatstrekken van anderen niet meer kunnen onthouden. In het interview noemde
ze het een "groot nadeel" in haar hoedanigheid omdat ze het heel moeilijk vindt om namen en gezichten te onthouden. Prosopagnosiepatiënten
compenseren het gebrek door meer aandacht aan andere kenmerken te besteden. Ze concentreren zich bijvoorbeeld meer op het stemgeluid of richten
zich op kleding om mensen te kunnen herkennen.

Kroonprinses Victoria heeft al eerder in haar leven gesproken over haar worsteling met dyslexie,
een leerstoornis waardoor het moeilijk is om te lezen en te schrijven.

Interview


In een interview (deel 1 was op 25 mei 2017 en deel 2 op 1 juni 2017) ter gelegenheid van haar 40ste verjaardag
sprak Victoria openhartig over haar anorexia en over haar gezin.

“Het maakte me zeer angstig,” zegt ze in het interview. “Ik haatte hoe ik eruit zag, wie ik was. Ik, Victoria, bestond niet.
Het voelde alsof alles in mijn leven en om me heen door anderen werd bepaald. Het enige wat ik zelf kon bepalen, was wat ik at.”
Nadat ze aan Yale studeerde en in therapie ging verbeterde haar situatie: “Professionele hulp krijgen is heel belangrijk voor me geweest.
Ik leerde mijn gevoelens onder woorden te brengen, grenzen te stellen en mezelf niet constant tot het uiterste te pushen. Ik moest mezelf
leren accepteren en een balans vinden. Inmiddels gaat het beter met de Kroonprinses, al vertelt ze dat ze het nog weleens moeilijk kan hebben:
“Ik zal nooit helemaal tevreden zijn,” zegt ze. “Dat betekent gelukkig ook dat de wil er is om me te ontwikkelen en altijd mijn best te doen.”

Kroonprinses Victoria vindt het soms moeilijk een goede balans te vinden tussen haar gezin en haar werk als troonopvolger van Zweden.
“Kinderen gaan door verschillende fases en dan moet je er voor ze zijn”, zegt Victoria. Victoria heeft het naar eigen zeggen getroffen met Prins Daniel,
die ze een “begripvolle echtgenoot” noemt. “We proberen dit echt samen te doen. De kinderen hebben twee ouders.” Victoria zegt dat ze “geen binnen mens” is.
“Het buitenleven is belangrijk voor mij. Daar kan ik mijn batterij weer opladen. Ik moet eruit, dat geeft me het gevoel dat ik weer op adem kan komen.”

Interview TT NyhetsbyrĺnFoto: Jonas Ekströmer / TT Nyhetsbyrĺn

Op 22 juni 2017 gaf Kroonprinses Victoria een interview aan TT Nyhetsbyrĺn.
Het interview werd gedaan op een glazen veranda met uitzicht op het privé gedeelte van de tuin achter het paleis.
Van hieruit zie je het grindpad en de zandbak in de speeltuin, waar de tantes van de Kroonprinses - de Haga Princesses - in de kindertijd gespeeld hebben.

- Wat voelde je na het terugkeren naar Haga?
Het was iets heel speciaals voor mij, ik heb niet de gelegenheid gehad om mijn grootouders te ontmoeten, dus toen ik naar Haga verhuisde,
leerde ik veel over wat belangrijk was voor hen, wat belangrijk was voor hun kinderen - het is ongelooflijk. Het lijkt erop dat ik dichter bij hen ben,
en hen zo toch leer kennen.

- Hoe combineer je je activiteiten met de rol van de moeder van een 5-jarig meisje en een eenjarige baby?
Ik heb veel verantwoordelijkheden, maar ik wil een echt goede moeder zijn, echt, ik wil ook een moeder zijn die een rolmodel is, en ik geef toe dat het niet makkelijk
is om te doen. Helaas mis ik veel belangrijke momenten van het leven van mijn kinderen. Aan die mensen die hen zorgvuldig willen volgen om hen te verzorgen en hen zelf
te onderwijzen. Ik kijk naar hen, en record vaak hun kleine overwinningen en ondernemingen.

- De koning heeft ooit de hoop uitgesproken dat je "een moeder en de zorg voor je familie" zo lang mogelijk mag zijn, voordat het tijd is om het over te nemen.
Het is een andere tijd, niet hetzelfde als vroeger, ik ben vaak thuis, ze zijn nog steeds jong, en ik heb ze nog steeds erg nodig. Met leeftijd, wanneer ze opgroeien,
kan het veranderen." Oscar is erg kalm. "Rustig kalm. Hij is kalm en heeft respect voor mensen en houdt van zijn oudere zus. Estelle is heel vrolijk, houdt van mensen,
ze is zelfverzekerd en heeft een geweldig gevoel voor humor en ze is erg zorgzaam.


Foto: Jonas Ekströmer / TT Nyhetsbyrĺn

- Vertel ons over de dag na de terroristische aanval, toen je naar Drottinggatan kwam om de slachtoffers te herdenken.
Ik voelde me erg verdrietig, heel Stockholm, al onze samenleving, viel erin, het was een poging om ons er door heen te slaan,
maar we lieten zien dat we verenigd kunnen zijn, deelnemen aan het universele verdriet.

- Hoe ben je omgegaan met anorexia?
Het was een moeilijke periode, ik was verloren voor een lange tijd, niets bijzonders op die leeftijd, ik ben dankbaar dat ik kreeg hulp,
want het is niet zo makkelijk om eruit te komen als je, je slcht voelt.

- Hoe vind je harmonie binnen jezelf?
Ik ben geen gesloten persoon, ik voel me veel beter als ik op straat ben. Dus voor mij betekent het heel
veel - om uit te gaan, te wandelen of te lopen, met de kinderen te lopen.


Foto: Jonas Ekströmer / TT Nyhetsbyrĺn

- Op een dag zul je op de troon zitten.
Mijn hele leven is voor Zweden. Het lijkt pretentieus, maar ik voel het, het is waar, ik zie mijn ouders en hun onvermoeibare werk en ik merk
met vreugde hoe ze het doen, met een eindeloos belang. Ik hoop dat ik dezelfde vreugde kan ervaren op hun leeftijd.

- Wat zijn je plannen na je 40ste verjaardag?
Aaa ... Het stroomt snel genoeg, ik voel me niet als een 40-jarige, maar Prinses Lillian zei altijd dat je bent wie je voelt,
in dat geval heeft ze gelijk, omdat ik me niet voel dat ik 40 ben. Op dit moment ben ik klaar om mijn zomervakantie te beginnen!


Foto: Jonas Ekströmer / TT Nyhetsbyrĺn

Foto's van Kroonprinses VictoriaFoto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Charles Hammarsten / The Royal Court Sweden


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden

Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van Kroonprinses Victoria op 14 juli 2017,
zijn er op 2 juni 2017 vijf nieuwe foto's vrijgegeven door het Zweedse Hof.


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden

Op 14 juli 2017 zijn de volgende foto's vrijgegeven van de feestelijkheden van de 40ste verjaardag van Kroonprinses Victoria.


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/PrincessMadeleineOfSweden/


Foto: Prins Daniel / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: The Royal Court Sweden / Thron Ullberg / venskhistoria.se/portratt-pa-kronprinsessan-till-gripsholms-slott/


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

DanielFoto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Olof Daniel Westling is geboren op 15 september 1973 als zoon van Olle Gunnar en Ewa Kristina Westling in Örebro University Hospital
in de gemeente Örebro in de provincie Örebro län. Prins Daniel heeft een oudere zus, Anna Westling Söderström.
Prins Daniel werd gedoopt in de Almby Church in januari 1974.

Studie


Prins Daniel ging naar de Raboskolan en Perslundaskolan in Ockelbo.
Daniel doorliep de middelbare school op de Hammargymnasiet in Sandviken en behaalde daar zijn middelbare schooldiploma in 1991.
Prins Daniel bracht verschillende zomers door in de ouderenzorg in Ockelbo. Na zijn middelbare school te hebben afgerond, werkte
Daniel opnieuw in de ouderenzorg in Ockelbo in afwachting van zijn militaire dienst. Hij voerde zijn militaire dienst uit bij I14 in Gävle.
Toen hij zijn militaire dienstplicht had volbracht, werkte Prins Daniel iets meer dan een jaar op een school en recreatiecentrum voor
kinderen met speciale behoeften. Prins Daniel verhuisde in 1994 naar Stockholm om te studeren aan de Lillsved Sports Folk High School.
Hij bestudeerde hier het programma voor de jeugdrecreatie van 1994-1996, met de nadruk op sport. Prins Daniel werkte voor een fitnessbedrijf
terwijl hij studeerde aan de volkscollege. Na het voltooien van zijn opleiding begon hij fulltime voor het fitnessbedrijf te werken.
Terwijl Prins Daniel bij het trainingsbedrijf werkte, was hij een leraar in opleiding voor personal trainers en krachttrainingsinstructeurs.

In het voorjaar van 2011 studeerde Prins Daniel fysiologie, lichamelijke activiteit en gezondheid aan het Karolinska Institutet.
Prins Daniel vervolgde zijn studie in de fysiologie in het najaar van 2011. Hij studeerde groei en lichamelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren
in relatie tot fysieke activiteit en ziekte. In de herfst van 2011 voltooide hij zijn studie aan het Karolinska Institutet met een 7,5.
In het voorjaar van 2013 heeft Daniel zijn studie vervolgt met cursussen geriatrie en pathologie met een 7,5.

Niertransplantatie


Op 27 mei 2009 heeft Daniel Westling in het Karolinska University Hospital een niertransplantatie ondergaan.
De reden is een aangeboren, maar niet erfelijke ziekte, die een verminderde nierfunctie veroorzaakt.
De behoefte aan een niertransplantatie was al lang bekend. De operatie werd uitgevoerd zoals gepland zonder complicaties.
De nier werd geschonken door Olle Gunnar Westling, de vader van Daniel. Wel moet Prins Daniel de rest van zijn leven medicatie slikken.

Eigen bedrijf


Prins Daniel begon zijn eigen bedrijf in 1997 en werkte als een consultant in de fitness-industrie.
Vervolgens ging hij samen met een collega zijn eigen sportschool, Master Training, runnen.
Master Training is uitgebreid en heeft nu twee sportscholen in het centrum van Stockholm.

In 2006 startte hij het bedrijf Balance, een sportschool met een nieuw concept, ook gelegen in het centrum van Stockholm.
Het bedrijf heeft nu ongeveer 100 werknemers. Samen hebben de sportscholen ongeveer 5.000 leden.

Op 22 augustus 2018 is via financieel dagblad Dagens Industri bekend gemaakt dat Prins Daniel en zijn compagnons zijn kleine keten
van luxe sportscholen verkocht hebben aan de concurrent. De sportscholen van Daniel, die zich richten op het hogere segment van de markt,
draaien al enige tijd met verlies, bevestigde de CEO, Anders Svensson. Prins Daniel bemoeit zich sinds zijn huwelijk met Kroonprinses Victoria
in 2010 niet meer met de dagelijkse gang van zaken van Balance, zoals zijn sportschoolketen met drie vestigingen heet. Maar hij is wel
mede-eigenaar gebleven. Het was bij Balance dat hij destijds Victoria ontmoette, en waar hun relatie is ontstaan. Balance had moeite het hoofd
boven water te houden en maakte vorig jaar een verlies van ruim drie ton. Met de overname door concurrent Slats is er meer armslag, aldus Dagens Industri.
De hoofdvestiging gaat door onder de andere naam en de twee andere sportscholen kunnen verder onder de naam van Slats.

Bij de sportschool Master Training is Prins Daniel “slaappartner”, twee goede vrienden van hem runnen de sportschool.

Foto's van Prins DanielFoto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Felix Odell / The Royal Court Sweden


Foto: Felix Odell / The Royal Court Sweden


Foto: Felix Odell / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Huwelijk


Daniel Westling en Kroonprinses Victoria leerden elkaar kennen in 2001.
Op 24 februari 2009 is bekend gemaakt door het Zweedse Hof dat Kroonprinses Victoria officieel verloofd is met Daniel Westling.


Foto: Alexis Daflos / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / https://www.paulhansenphotojournalism.com/

Op 30 mei 2010 zijn Kroonprinses Victoria en de heer Daniel Westling in ondertrouw gegaan in de
Royal Chapel (Slottskyrkan) van The Royal Palace of Stockholm (Kungliga Slottet).

Op 30 mei 2010 heeft het Zweedse Hof het volgende bekend gemaakt:
Zijne Majesteit de Koning heeft besloten dat heer Daniel Westling na zijn huwelijk met Kroonprinses Victoria, lid zal worden van de
Koninklijke Familie en de titel van Prins Daniel, Hertog van Västergötland zal ontvangen en wordt aangesproken met Zijne Koninklijke Hoogheid.

Het huwelijk vond plaats op 19 juni 2010 in de Storkyrkan (de Kathedraal van Stockholm) in Stockholm. Prins Daniel heeft met zijn huwelijk
de titel Hertog van Västergötland gekregen. De Prinses van Oranje, Erfprinses Ingrid-Alexandra van Noorwegen en Erfprins Christian van Denemarken
waren drie van de 10 bruidskinderen op het huwelijk van Victoria en Daniel.


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Jonas Borg / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Jonas Borg / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Jonas Borg / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Alexis Daflos / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Ekströmer / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Mikael Jansson / The Royal Court Sweden


Foto: Wills Vendrig


Foto: Wills Vendrig


Foto: Wills Vendrig


Foto: The Royal Court Sweden

Trouwjurk Victoria


Kroonprinses Victoria's trouwjurk is gemaakt van pearl-wit dubbelzijdig hertogin zijde satijn met een 4,6 meter lange sleep, ontworpen en geproduceerd door Pär Engsheden.
De jurk heeft korte mouwen en een bleek-out kraag, die de ronde hals volgt. Het heeft een v-vormige rug met bedekte knoppen. De sjerp in de taille wordt dichtgeknoopt
aan de achterkant. De sleep is afgezet met een rand, bevestigd aan de taille, en heeft dezelfde vorm als de sluier. De sleep is bijna vijf meter lang.
Kroonprinses Victoria's schoenen werden gemaakt in dezelfde stof als haar jurk. Kroonprinses Victoria droeg Koningin Sofia's kanten sluier,
dezelfde sluier die werd gedragen door Kroonprinses Victoria's moeder, Koningin Silvia, bij haar huwelijk met Koning Carl Gustaf in 1976.

Van 18 oktober 2016 t/m 23 april 2017 was op het Kungliga Slottet de tentoonstelling: Royal Wedding Dresses 1976-2015 te zien.
Voor deze tentoonstelling zijn er prachtige foto's vrijgegeven van de details van de bruidsjurk van Kroonprinses Victoria.


Foto: Sanna Argus Tirén / The Royal Court Sweden


Foto: Sanna Argus Tirén / The Royal Court Sweden


Foto: Sanna Argus Tirén / The Royal Court Sweden


Foto: Sanna Argus Tirén / The Royal Court Sweden


Foto: Sanna Argus Tirén / The Royal Court Sweden

Op 17 oktober 2016 hebben Kroonprinses Victoria, Prinses Sofia en Koningin Silvia de tentoonstelling: Royal Wedding Dresses 1976-2015 geopend.


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: Paul Hansen / Vĺrt Bröllop, Victoria och Daniel (2010)


Foto: H. Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: H. Garlöv / The Royal Court Sweden

Kinderen


Kroonprinses Victoria en Prins Daniel hebben 2 kinderen:
- Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Estelle Silvia Ewa Mary (23 februari 2012)
- Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Oscar Carl Olof (2 maart 2016)


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Instagram @alfonsaxia


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Roland Thunholm / Royal Court of Sweden


Foto: Jonas Ekströmer, TT/The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / Royal Court of Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: https://www.instagram.com/princess_madeleine_of_sweden/


Foto: https://www.facebook.com/Sollidensslott/


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Tiina Björkbacka / Royal Court of Sweden


Foto: Tiina Björkbacka / Royal Court of Sweden


Foto: Tiina Björkbacka / Royal Court of Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Op 12 maart 2019 werd op het Paleizenplein de naamdag van Kroonprinses Victoria gevierd.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden

Vroeg in de ochtend van 6 juni 2019 gaf het Zweedse Hof drie nieuwe foto's vrij van Prinses Estelle en Prins Oscar ter gelegenheid van de Nationale Feestdag.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden

Prinses Estelle en Prins Oscar bezochten op 19 december 2019 de Katarina-kerk met Kroonprinses Victoria en Prins Daniel voorafgaand aan de kerstvakantie.
In Katarina Church, op Södermalm in Stockholm, kregen Prinses Estelle en Prins Oscar de kerststal van de kerk te zien.
Tijdens het bezoek vertelde Eerwaarde Are Norrhava van Katarina Parish hen het bijbelverhaal over de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court of Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court of Sweden

Op 7 februari 2020 gaf het Zweedse Hof een nieuwe familiefoto van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel vrij en ook een nieuwe portretfoto van Prinses Estelle.


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court of Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court of Sweden

Op 23 februari 2020 gaf het Zweedse Hof nieuwe foto's van de jarige Prinses Estelle vrij.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Op 2 maart 2020 gaf het Zweedse Hof nieuwe foto's van de jarige Prins Oscar vrij.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Op 17 maart 2020 gaf het Zweedse Hof een nieuwe familiefoto van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel vrij.


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court of Sweden

Op 22 maart 2020 is het Wereld Waterdag! In tijden van besmetting (Coronavirus) worden
we allemaal aangemoedigd om onze handen regelmatig met water en zeep te wassen.

In Zweden hebben de meeste mensen goede toegang tot zeep en schoon water in de kraan.

Maar over de hele wereld hebben 785 miljoen mensen geen toegang tot schoon water. Evenmin kunnen 3 miljard mensen hun handen wassen met water en zeep.

Vandaag op Wereldwaterdag willen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel daarom het werk benadrukken
dat Water Aid Zweden doet in de armste gemeenschappen ter wereld om dit te veranderen.


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden

Op 11 april 2020 stuurde de Zweedse Koninklijke Familie een digitale paasgroet naar buiten ivm het coronavirus.


Foto: The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel presenteerden op 2 mei 2020 een nieuw familielid: Rio.
Rio is een cavapoo-hond. Hij woont nu al een week op Haga Slott.


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Kroonprinses Victoria / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prinses Estelle en Prins Oscar wonen op Haga Slott (Haga Palace) in de gemeente Solna in de provincie Stockholms län.


Foto: Hĺkan Lind / The Royal Court Sweden


Foto: Klas Sjöberg / The Royal Court Sweden


Foto: Klas Sjöberg / The Royal Court Sweden


Foto: Klas Sjöberg / The Royal Court Sweden


Foto: Klas Sjöberg / The Royal Court Sweden


Foto: Klas Sjöberg / The Royal Court Sweden


Foto: Klas Sjöberg / The Royal Court Sweden

Nieuwe officiële portretten voor het 10-jarig huwelijksfeest van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel


Voorafgaand aan het 10-jarig huwelijksfeest van Kroonprinses Victoria met Prins Daniel heeft fotograaf Elisabeth Toll Kroonprinses Victoria
en Prins Daniel gefotografeerd voor nieuwe officiële portretten. De opnames vonden plaats in het paviljoen van Gustav III in Haga.

Het paviljoen van Gustav III in Haga is een van de belangrijkste voorbeelden van Zweden van de Bedustavische stijl.

De architect Olof Tempelman ontwierp het paviljoen in 1787 en het paviljoen is ontworpen door Louis Masreliéz in een Pompeiaanse geest.
Masreliéz had enkele jaren in Italië gestudeerd en was goed bekend met de Romeinse oudheid. De zalen van het huis van Gustav III in Haga
tonen de uitzonderlijk hoge kwaliteit die de Gustaviaanse interieurkunst onderscheidde. De verschillende kamers zijn niet alleen zeer
goed bewaard gebleven, maar veel van de originele meubels van het paviljoen hebben nog steeds hun plaats in het paviljoen. Zelfs in
internationaal perspectief behoort Gustav III's paviljoen in Haga tot een van de belangrijkste voorbeelden van Europees neoclassicisme.

Aan het begin van de 19e eeuw werd een Queen's Pavilion opgericht op een steenworp afstand van het paviljoen,
tegenwoordig beter bekend als Haga Slott, de residentie van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel.

De Galaportretten zijn gemaakt in de Mirror Lounge (Spegelsalongen). De foto's in burgerkleding zijn gemaakt in de eetzaal van het paviljoen.

Op 15 juni 2020 werden acht nieuwe officiële portretten voor het 10-jarig huwelijksfeest van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel vrijgegeven.


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden

Op 18 juni 2020 werd er een officieel portret voor het 10-jarig huwelijksfeest van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel vrijgegeven.


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden

RoyalVisit Groot-Brittannië aan Zweden, 30/31 januari 2018


Van 30 januari 2018 t/m 31 januari 2018 hebben Prins William en Hertogin Catherine een officieel bezoek gebracht aan Zweden.
Kroonprinses Victoria en Prins Daniel ontvingen Prins William en Hertogin Catherine thuis op Haga Slott.


Foto: Raphael Stecksén / Royal Court of Sweden


Foto: Raphael Stecksén / Royal Court of Sweden


Foto: Raphael Stecksén / Royal Court of Sweden

Prinses Estelle, Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf bezoeken Nationaal Museum Zweden, 12 oktober 2018


Eerder deze week kregen Koning Carl Gustaf, Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle de gelegenheid om het Nationaal Museum te bezoeken.
Op 13 oktober 2018 heropende de koning het museum, dat sinds 2013 was gesloten voor renovatie.

In het Nationaal Museum zijn er enkele duizenden objecten, waarvan er vele afkomstig zijn uit de collecties van de voormalige koning.
De oudste werken zijn terug te voeren tot de tijd van Gustav Vasa in de 16e eeuw.

Tegen het midden van de 18e eeuw bereikten de koninklijke kunstcollecties wereldklasse, dankzij Koningin Lovisa Ulrika en Carl Gustaf Tessin.
De ambities groeiden verder met Koning Gustav III.

Toen Gustav III stierf, besliste de Wachter dat de koninklijke collectie in openbaar bezit zou worden overgedragen en een Koninklijk Museum zou vormen.
In 1794 werd het museum geopend in de noordelijke vleugel Logĺrds in het Koninklijk Paleis in Stockholm. In 1866 was de bouw van het huidige Nationale Museum
klaar en werden de collecties daarheen verplaatst.

Het onlangs gerenoveerde Nationale Museum heeft grotere tentoonstellingsruimtes, waardoor het museum twee keer zoveel bezoekers kan ontvangen als voorheen.
De eerder overdekte ramen zijn geopend en laten nu verlichting en uitzicht op de stad los.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Prinses Estelle en Kroonprinses Victoria bezoeken The Treasury (Skattkammaren)
in Kungliga Slottet, The Royal Palace of Stockholm, 8 januari 2019


Op 8 januari 2019 bezochten Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle The Treasury (Skattkammaren) in Kungliga Slottet, The Royal Palace of Stockholm.
Ze kregen een persoonlijke rondleiding door de schatkamer van The Royal Palace of Stockholm en Prinses Estelle maakte kennis met de Zweedse regalia
en de verschillende kronen in de kostbare verzameling.

In de donkere keldergewelven van het Koninklijk Paleis worden de belangrijkste symbolen - de Regalia - in bewaring gehouden.
Bekijk fascinerende en exclusieve kunst, doordrenkt van spannende geschiedenis.
De regalia zijn de symbolische objecten die de Koning of Koningin op kroningsdag door de aartsbisschop worden gepresenteerd.

De oudste bewaard gebleven objecten zijn twee staatszwaarden van Gustav Vasa die worden tentoongesteld in het binnenreservaat van de Schatkamer.
De oudste bewaarde kroon is van Erik XIV. Verschillende kronen van de prinsen en prinsessen zijn ook te zien evenals het zilveren doopvont uit 1696,
dat nog steeds wordt gebruikt bij koninklijke doopfeesten. De meest recente kroning van het land was Oskar II's in 1873. Toen hij stierf in 1907,
zag zijn zoon en erfgenaam van de troon Gustaf V af van een kroningsceremonie.

Het is deze verzameling onschatbare objecten die tegenwoordig nog steeds wordt beschouwd als regalia van de koning. Dit betekent dat sommigen
van hen tegenwoordig worden gebruikt bij ceremoniële gelegenheden zoals kroningen, doopfeesten, bruiloften en begrafenissen.
Sinds 1970 wordt de Regalia nu permanent tentoongesteld in de Schatkamer van The Royal Palace of Stockholm.

Alle leden van de koninklijke familie hebben een toegewezen kroon. Tijdens het bezoek bekeek Prinses Estelle de Karl (X) Gustav's kroon uit 1650
die dienst doet als kroon voor Kroonprinses Victoria. Prinses Estelle zag ook de kroon die zij zelf kreeg, de kroon van Prins Oskar (II) uit 1844.
Er zijn ook andere belangrijke items in de Schatkamer, zoals de doopvont van Karl XI uit het begin van de 18e eeuw.
Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle zijn beiden in deze zilveren doopvont gedoopt.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle krijgen uitleg van Muziekleraar Per Sjödahl uit Stĺthĺllarämbetet bij de Karl (X) Gustav's kroon.
De kroon, die soms de troonvolgerkroon wordt genoemd, is de kroon die dienst doet voor Kroonprinses Victoria.
Ook is te zien de torenspits van Koningin Gunilla Bielke en de nationale appel uit 1584 en de zalingshoorn van Koning Karl IX uit 1606.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Prinses Estelle kijkt naar de kroon van Prinses Hedvig Elisabet Charlotte uit 1778, links en de kroon van Prins Fredrik Adolf uit 1771 aan de rechterkant.
Prinses Hedvig Elisabet Charlotte's kroon is de kroon van Prinses Madeleine, Prins Nicolas en Prinses Adrienne.
De kroon van Prins Fredrik Adolf is de kroon van Prins Alexander.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle bekijken de zilveren doopvont die gemaakt is door de Franse zilversmid François Cousinet tussen 1696 en 1707.
De kasteelarchitect Nicodemus Tessin d.y. heeft naar alle waarschijnlijkheid het ontwerp uitgevoerd in samenwerking met de Franse beeldhouwer Bernard Fouquet.
Het doopvont is in zilver van Sumatra dat in de Sala zilvermijn is verwerkt.


Prinses Estelle, Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf bezoeken Bernadotte-bibliotheek, 21 januari 2019


Op 21 januari 2019 bezochten Prinses Estelle, Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de Bernadotte-bibliotheek.

De bibliotheek, gelegen in het Koninklijk Paleis, bevat meer dan honderdduizend boeken die behoorde tot de Bernadotte-dynastie koningen en koninginnen.
De bibliotheekkamer werd voltooid in 1796 en werd oorspronkelijk gebouwd als een Zweedse Nationale Bibliotheek.
Toen Nicodemus Tessin de Jongere na de kasteelbrand in 1697, de opdracht kreeg om een nieuw kasteel te tekenen, werd ook een bibliotheek opgenomen.
Het plan van Tessin werd echter niet geďmplementeerd zonder dat er later tekeningen van een architect binnenkwamen, Carl Johan Cronstedts.

De bibliotheek had een lange bouwtijd. Aan het begin van de 18e eeuw was het plan om de bibliotheek in wit en goud te schilderen, maar toen het
aan het eind van de 18e eeuw klaar was, waren stijl en smaak veranderd en gaf men de voorkeur aan de ongeverfde eik.

Wegens de plichtleveringen van boeken, groeiden de collecties snel, terwijl het karakter van de bibliotheek veranderde van een privé koninklijke bibliotheek
naar een Zweedse nationale bibliotheek. Het pand in het kasteel werd daarom al snel te klein. Daarom zijn de boekencollecties in 1877 verplaatst naar de
nieuwe nationale bibliotheek in Humlegĺrden, die echter de naam "De Koninklijke Bibliotheek" heeft behouden.

Aan het begin van de 20e eeuw werden de particuliere koninklijke boekencollecties opnieuw verzameld in de bibliotheekvleugel van het kasteel.
In de jaren vijftig werden de boeken gereorganiseerd en werd er een duidelijker idee gegeven van wat er in de verschillende koninklijke boekencollecties zat.

De collecties bestaan tegenwoordig uit boeken van Koning Karl XIV Johan en Koningin Desideria tot aan boeken van Koning Gustaf VI Adolf en Koningin Louise.
De meest uitgebreide collectie in de Bernadotte-bibliotheek is de fotocollectie met ongeveer 800.000 foto's.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Hier bekijken Koning Carl Gustaf, Kroonprinses Victoria en prinses Estelle een kaart van het stadsplattegrond van Florence uit 1818.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Hier toont Koning Carl Gustaf een album met foto's uit zijn jeugd.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prinses Estelle in de Bernadotte-bibliotheek.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De kasteelbibliothecaris Arvid Jakobsson gaf de rondleiding in de Bernadotte-bibliotheek.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle kijken naar de foto's van Koningin Victoria (1862-1930) uit Egypte.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prinses Estelle met albums met delen van privéfoto's van Koningin Victoria (1862-1930).


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De collecties in de Bernadotte-bibliotheek bestaan tegenwoordig uit boeken van Koning Karl XIV Johan en Koningin Desideria
tot aan Gustaf VI Adolf en Koningin Louise.


Foto: Bernadotte Library archieven / The Royal Court Sweden

Koningin Victoria in de vroege jaren 1890 in Egypte.


Foto: Bernadotte Library archieven / The Royal Court Sweden

Koning Gustaf VI Adolf in Helsingborg 1962.


Foto: Bernadotte Library archieven / The Royal Court Sweden

De toenmalige kroonprins Carl Gustaf bezocht Karlskrona in 1962.


Prinses Estelle maakte kennis met het orgel van Storkyrkan, 18 februari 2020


Op 17 februari 2020 bezochten Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle de Storkyrkan in de oude binnenstad (Gamla Stan) van Stockholm.
Het doel van het bezoek was om Prinses Estelle vertrouwd te maken met het kerkorgel.

De Stockholm Cathedral Assembly heeft prinses Estelle een aantal keren uitgenodigd naar de Storkyrkan zodat de Prinses de kathedraal van Stockholm leert kennen.
Tijdens het bezoek van 17 februari 2020 werden Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle in de kerk verwelkomd door de kathedraal Kapelaan Ulf Lindgren.

Toen werden bezoekers verwelkomd op de orgelstand door kathedraalorganist Mattias Wager,
die liet zien en demonstreren hoe het grote instrument werkt en kan klinken.

Prinses Estelle mocht de 3500 pijpen van het orgel verkennen en alles zien, van de kleinste pijp van 1 centimeter tot de grootste, die meer
dan 5 meter lang is. Binnen het orgel konden Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle de mechanica zien die de drie verdiepingen van het orgel
met elkaar verbindt en ook zien hoe de prachtige Gustaviaanse gevel er van binnen uitziet.

Uiteindelijk mocht Prinses Estelle proberen het orgel te bespelen met zijn toetsenborden voor zowel handen als voeten.

De Storkyrkan (Grote Kerk), of St.Nicolai-kerk, is sinds 1942 de kathedraal van het bisdom van Stockholm.

De kerk bevindt zich naast het Koninklijk Paleis in de oude binnenstad en maakt deel uit van de kathedraalvergadering van Stockholm.
De Storkyrkan is vanaf 1300 gebruikt voor zowel koninklijke kroningen als huwelijksceremonies. Het eerste gebouw op de plek werd
ingehuldigd in de 13e eeuw en werd volgens de traditie gebouwd in 1264 dankzij geschenken van Birger Jarl.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Alpine World Ski Championships, 8-10 februari 2019


Van 8 februari t/m 10 februari 2019 waren de Alpine World Ski Championships in Ĺre, Zweden.
Kroonprins Haakon, Kroonprinses Mette-Marit, Kroonprinses Victoria en Prins Daniel zijn hierbij aanwezig.

Op 8 februari 2019 plaatste Kroonprinses Mette-Marit twee foto's van het gezelschap dat aan het skiën is.


Foto: https://www.instagram.com/crownprincessmm/


Foto: https://www.instagram.com/crownprincessmm/

Op 8 februari 2019 waren Kroonprins Haakon, Kroonprinses Mette-Marit, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel,
Prinses Estelle en Prins Oscar aanwezig bij de Ladies' Alpine Combined Downhill.


Foto: Dana Press / NTB scanpix / https://www.facebook.com/Kongehuset/


Foto: Anders Wiklund / TT / NTB scanpix / https://www.facebook.com/Kongehuset/

Op 9 februari 2019 waren Kroonprins Haakon, Kroonprinses Mette-Marit, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prinses Estelle, Prins Oscar,
Prinses Ingrid-Alexandra, Prins Sverre-Magnus, Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia aanwezig alpine combinatie van de dames en de afdaling voor heren.


Foto: Pelle T Nilsson / SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Pelle T Nilsson / SPA / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Pelle T Nilsson / SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Prinses Estelle, Kroonprinses Victoria en Prins Oscar bezoeken The Royal Collections, 20 februari 2019


Op 20 februari 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle informatie over The Royal Collections.
Prins Oscar was ook aanwezig bij het bezoek.

The Royal Collections is verantwoordelijk voor de elf koninklijke paleismeubels en de koninklijke herinrichtingscollecties,
zoals meubels, ornamenten, tapijten, gordijnen en vliesbehang. Het merendeel, ongeveer 80 procent, van de objecten wordt gebruikt
voor ceremonies, representaties en recepties en een groot deel wordt getoond aan het publiek op de kastelen die open zijn voor bezoekers.
De objecten worden ook uitgedeeld voor onderzoek en tentoonstellingen in Zweden en daarbuiten.

De missie van The Royal Collections omvat catalogiseren, inventariseren en het onderhoud van alle objecten en collecties.
Het wordt gedaan door een 30-tal werknemers met verschillende vaardigheden, zoals curatoren, bibliothecarissen, fotografen, textiel-, meubel- en
metaalconservatoren, goudmakers, timmermannen, muurdecorateurs en naaisters.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Curator Alexander Holm toont historische beelden van The Royal Collections aan Prinses Estelle.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prinses Estelle was met behulp van een vergrootglas op zoek naar details in oude archiefbeelden.
T.v. foto van een mahoniehouten bureau uit 1825, het meesterwerk van timmerman Johan Söderström.
Oorspronkelijk gelegen in de groene salon van Koningin Desideria in het Koninklijk Paleis.

Samen met curator Alexander Holm werd de jubileumruimte van Carl XVI Gustaf bezocht op de Bernadotte-verdieping in het Koninklijk Paleis.
Daar zag Prinses Estelle met behulp van oude foto's welke verschillende functies de kamer in de loop der jaren had.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

In 1998, toen de koning zijn 25 jarig jubiluem op de troon vierde, werd de kamer ingericht in een moderne stijl die het hedendaagse leven weerspiegeld.

Prinses Estelle mocht ook Oskar II's schrijfzaal onderzoeken, waar het interieur uit de late 19e eeuw stamt.
De ruimte wordt behouden met de technologische innovaties van de tijd zoals telefoon en elektrisch licht.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prinses Estelle en curator Alexander Holm kijken naar een tafel in oosterse stijl die oorspronkelijk in
Oskar II's oosterse kamer in het kasteel van Stockholm was geplaatst.

De jubileumzaal van Carl XVI Gustaf, de schrijfkamer van Oskar II en meer koninklijke kamers en objecten kunnen elke dag van 10.00-16.00 uur
worden bezocht in het Koninklijk Paleis in Stockholm, met voorbehoud voor sluitingen in verband met officiële verplichtingen van de Koning.

Wereldkampioenschap biatlon, 17 maaart 2019


Op 17 maart 2019 waren Victoria, Daniel, Estelle en Oscar in Östersund om de Zweedse rijders op te vrolijken
tijdens de massale starts tijdens de laatste dag van het biatlon Wereldkampioenschap.

Biathlon Wereldkampioenschappen worden elk jaar gehouden, met uitzondering van de Olympische Winterspelen.
In 2019 werd Östersund gehost en dit is de vijfde keer dat Zweden het WK organiseert sinds de oprichting in 1985.

Tijdens het bezoek werden Victoria, Daniel, Estelle en Oscar vergezeld door de Zweedse biathlon federatie voorzitter Sofia Domeij,
die vertelde over de wedstrijden en het evenement. Samen volgden ze de finale van de massastart van de dames en heren.


Foto: Pelle T Nilsson/SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Kroonprinses Victoria, Koningin Silvia en Prinses Estelle bezoeken dierentuin in Wenen, 7 april 2019


Als onderdeel van een privéverblijf in Wenen bezocht de Zweedse koninklijke familie op 7 april 2019 in de ochtend de Tiergarten Schönbrunn.
Tijdens een rondleiding door de dierentuin, werden Koningin Silvia van Zweden, Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle de dierlijke
hoogtepunten van de dierentuin getoond: van panda's tot leeuwen tot olifanten. De kleine Prinses Estelle bleek een groot dierenvriend en had
veel vragen over de viervoetige vrienden. Ten slotte hebben de eregasten de twee giraffe vrouwtjes Fleur en Sofie samen gevoerd en veel lol gehad.

Ze had gehoord van de schoonheid van de dierentuin in Wenen, daarom wilde Koningin Silvia graag een bezoek brengen aan de Tiergarten.
Natuurlijk was het verhaal van 's werelds oudste dierentuin ook van groot belang. Een kleine verfrissing werd genomen in de keizerlijke
ambiance van de Kaiserpavillon. In prachtig lenteweer is de Tiergarten Schönbrunn vandaag de dag zeer goed bezocht. Veel bezoekers waren
verbaasd toen het Zweedse koningshuis naast hen door de dierentuin liep. Voor een korte tijd waren de dieren niet langer de meest opwindende
van het bezoek aan de Tiergarten.


Foto: Daniel Zupanc Fotografie / https://www.zoovienna.at/

De 73ste verjaardag van Koning Carl Gustaf werd gevierd in het Koninklijk Paleis, 30 april 2019


Op 30 april 2019 werd Koning Carl Gustaf traditioneel gefeliciteerd door de Zweedse strijdkrachten en het publiek op de
binnenplaats van het Koninklijk Paleis. Kinderen uit het publiek kregen de kans om bloemen aan de koning te overhandigen.


Foto: Mattias Hellström/SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Pelle T Nilsson/SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Prins Carl Philip / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Prins Carl Philip / https://www.instagram.com/prinsparet/

Koningin Silvia bezoekt Haga met koninklijke gasten


Op 16 mei 2019 bezochten Koningin Silvia, Koningin Sofia van Spanje en Prinses Takamado van Japan het paviljoen van Gustav III in Haga Park.
Het bezoek eindigde bij Kroonprinses Victoria die hen uitnodigde voor de lunch in Haga Slott.

Koningin Sofia van Spanje en Prinses Tamakado van Japan bezoeken Stockholm voor Dementia Forum X dat op 15 mei 2019 in het Koninklijk Paleis
werd georganiseerd. Op 16 mei 2019 toonde Koningin Silvia Gustav III's paviljoen in het Haga Park voor de koninklijke gasten.

Het paviljoen is gedecoreerd in de pompeuze geest en behoort tot de hoogtepunten van de Zweedse kunstgeschiedenis en is een van de belangrijkste
werken uit de late 18e eeuw. Het paviljoen werd gebouwd door architect Olof Tempelman met gedetailleerde instructies van de toegeweide Koning Gustav III.
Een van de grote kunstenaars, Louis Masreliez, werd aangenomen voor het interieurontwerp, dat een trendsetter werd in de interieurkunst van die tijd.

Het paviljoen maakte deel uit van Gustav III's grote visioenen voor het Haga Park, maar velen kwamen nooit verder dan de tekentafel. Gustav III
gebruikte het zomerkasteel voor een paar jaar. Het was vanuit het paviljoen dat de Koning in maart 1792 naar de fatale maskerade bal in de Opera ging.

Na het bezoek aan het paviljoen, organiseerde Kroonprins Victoria een lunch in Haga Slott.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Nationale Feestdag Zweden 2019


Op 6 juni 2019 vierde de Zweedse Koninklijke Familie de Zweedse Nationale Feestdag.

Het Kroonprinselijk Paar vierde de Nationale Dag in Hagaparken in Solna tijdens de middag, waar de
Koninklijke Opera, Stĺthĺllarämbetet en Solna-stad een groot nationaal feest organiseerde in het groen.

Solisten van de Koninklijke Opera, de Koninklijke Hofkapel, het koor van de Koninklijke Opera en dansers van het
Koninklijk Ballet speelden samples uit ballet- en operarepertoire en Zweedse vroege zomermuziek met zang. Het kinderkoor
van Solna Kulturskola verscheen samen met de Koninklijke Kapel van het Koninklijk Paleis.


Foto: Pelle T Nilsson/SPA / The Royal Court Sweden


Foto: Pelle T Nilsson/SPA / The Royal Court Sweden


Foto: Pelle T Nilsson/SPA / The Royal Court Sweden

De Nationale Feestdag eindigde met vieringen in Skansen en de receptie en tapto in het Koninklijk Paleis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria viert haar 42ste verjaardag, 14 juli 2019


Koning Carl Gustaf, Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prinses Estelle
en Prins Oscar waren aanwezig bij de verjaardagsviering op Sollidens Slott.

Buiten het kasteel van Solliden ontving de Kroonprinses verjaardagswensen van het publiek, met liedjes en met cadeaus.
'S Avonds reed de koninklijke familie in een paardenstoet van het kasteel van Solliden naar het volksfeest op het sportterrein van
Borgholm waar Benjamin Ingrosso, Arja Saijonmaa, Rickard Söderberg, Lina Hedlund, Kaliffa en Isaac & The Soul Company deelnamen.


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Pernilla Klintberg / Sollidens Slott


Foto: Christopher O’Neill / The Royal Court Sweden


Foto: Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto: Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto: Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto: Albert Nieboer, Royal Press Europe


Foto: Albert Nieboer, Royal Press Europe

Kroonprinses Victoria en Prinses Estelle nemen deel aan Hĺll Sverige Rent-dagen, 21 september 2019


Op 21 september 2019 is het Hĺll Sverige Rent-dagen! Om dit op te markeren, heeft Kroonprinses Victoria, samen met Prinses Estelle,
voor een dag afval opgehaald op, onder andere, Royal Djurgĺrden in Stockholm en in het Hagapark in Solna.
Hĺll Sverige Rent-dagen is onderdeel van World Cleanup Day, waar in 2018 13 miljoen mensen uit 144 landen bijeenkwamen.


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prins Oscar nemen dennen in ontvangst, 18 december 2019


Op 18 december 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prins Oscar de kerstbomen voor het Koninklijk Paleis.

Sinds de jaren 1960 hebben studenten van het jachtmasterprogramma van de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen (SLU)
een aantal kerstbomen overgedragen aan het Koninklijk Paleis. De Kungsgranen heeft zijn naam te danken aan deze traditie,
het werd vanaf het begin de Noorse spar genoemd.


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Een kerkbezoek voor Kerstmis, 19 december 2019


Prinses Estelle en Prins Oscar bezochten op 19 december 2019 de Katarina-kerk met Kroonprinses Victoria en Prins Daniel voorafgaand aan de kerstvakantie.
In Katarina Church, op Södermalm in Stockholm, kregen Prinses Estelle en Prins Oscar de kerststal van de kerk te zien.
Tijdens het bezoek vertelde Eerwaarde Are Norrhava van Katarina Parish hen het bijbelverhaal over de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court of Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court of Sweden

Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prinses Estelle, Prins Oscar bezoeken politiebureau Norrmalm, 24 december 2019


Op dinsdag 24 december 2019, op kerstavondmiddag, bezochtenKroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prinses Estelle,
Prins Oscar het politiebureau Norrmalm in Stockholm om kerst te wensen.

In verband met de bijeenkomst van de politieagenten die op de middag en avond van kerstavond zouden werken, maakten
Kroonprinses Victoria en Prins Daniel van de gelegenheid gebruik namens de koninklijke familie te bedanken voor het
werk dat door het personeel van de politie werd verricht op alle uren van de dag en elke dag van het jaar.

Prinses Estelle en prins Oscar boden vervolgens aan de politie peperkoek uit voor de werksessie op kerstavond.

Hartelijk dank aan het leger, politie, brandweer, zee- en bergredders, kustwachten, douanebeambten, bewakers,
stewards, gezondheids- en zorgpersoneel, personeel van het openbaar vervoer en iedereen die tijdens Kerstmis werkt!


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Nationale Feestdag 2020


Vóór de nationale feestdag van Zweden werden de Hertogin van Västergötland, de Hertogin van Östergötland
en de Hertog van Skĺne gefotografeerd in traditionele kostuums van hun respectievelijke hertogdommen.

De Hertogin van Västergötland - Kroonprinses Victoria - droeg haar Vadsbo-kostuum.

De Hertogin van Östergötland - Prinses Estelle - droeg haar nieuwe zomerkostuum uit de parochie Skedevi.

De Hertog van Skĺne - Prins Oscar - droeg een kostuum uit de wijk Ingelstad.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Op 6 juni 2020 was de Nationale Feestdag van Zweden. Vanwege de COVID-19-pandemie waren de nationale feestvieringen dit jaar beperkt.
De koninklijke familie markeerde de dag echter op de gebruikelijke manier en vierde Zweden en de Zweedse vlag.

Om 08:00 uur werden de vlaggen gehesen bij Stenhammar Palace, Haga Slott en Villa Solbacken.
Tegelijkertijd werd een lijst gepubliceerd van de mensen aan wie Koning Carl Gustaf heeft besloten deze nationale dag medailles toe te kennen.

Om 10.00 uur verwelkomde Kroonprinses Victoria online bezoekers voor een digitale rondleiding door de kamers van het Koninklijk Paleis.

Elk jaar op de nationale feestdag van Zweden bezoekt een groot aantal bezoekers meestal het Koninklijk Paleis, waar uitgebreide
openingstijden en verschillende activiteiten zijn. Dit jaar is het Koninklijk Paleis gesloten voor bezoekers. Kroonprinses Victoria
besloot daarom samen met museumdocent Per Sjödahl digitale rondleidingen te geven in geselecteerde kamers van het Koninklijk Paleis.

De rondleidingen werden elk uur tussen 10:00 en 14:00 uur uitgezonden en zijn nu te bekijken op deze site via de pagina: "Koninklijke Toespraken".

Om 12.00 uur schoten de Zweedse strijdkrachten saluutschoten af vanuit de Zweedse saluutstations.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Op de nationale feestdag in Zweden keerden Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia tijdelijk terug naar Stockholm vanuit het Stenhammar Palace.
In het Koninklijk Paleis hield de koning's avonds een toespraak die werd uitgezonden als onderdeel van de uitzending van SVT's Nationale Dag.
De toespraak werd gehouden zonder publiek.

Hieronder de toespraak van Koning Carl Gustaf:

"Beste nationale feestvierders,

Vandaag markeren we voor Zweden - maar in ons land is het dit voorjaar meer dan normaal gemarkeerd op een halve balk.

Het is voor velen een moeilijke tijd geweest. Duizenden hebben naaste familieleden en vrienden verloren. Anderen hebben hun
levensonderhoud verloren. Dopen, bruiloften en begrafenissen - belangrijke ceremonies in het leven - zijn geannuleerd. En de
toekomst kan onzeker aanvoelen. Niet in het minst voor die studenten die nu hun eerste stappen in de volwassenheid gaan zetten.

Velen hebben in verschillende delen van de samenleving bewonderenswaardige en heroďsche
inspanningen geleverd. Niemand zei dat niemand het was vergeten. Heel erg bedankt allemaal!

Nu moet het blijven bestaan. Zweden is in veel opzichten een rijk land. Maar onze grootste
troef is de bereidheid om elkaar te helpen. We moeten die middelen nu blijven mobiliseren.

Ik heb veel nationale dagen gevierd. Maar nooit zo als dit.

Dit is de tijd van zes juni, de Koningin en ik gaan meestal ergens in het land op bezoek en verzamelen zich dan in Skansen en juichen voor Zweden.
Zelf ben ik er altijd geweest met mijn gezin en heb ik spandoeken uitgedeeld aan verschillende verenigingen - net zo leuk en plechtig elke keer!

En tegen het einde van de dag komen we hier in Logĺrden samen met een groot aantal vertegenwoordigers van het officiële
Zweden om te luisteren naar het "Grote Taptoe van het Zweedse leger"; een mooi en sfeervol einde op Nationale Feestdag.

Maar, zoals ik al zei: dit jaar is niet zoals ieder ander jaar. Onze viering staat in de schaduw van de aanhoudende pandemie, met de nodige beperkingen.

Dat geldt ook voor de zomer die nu voor de deur staat. We moeten overwegen om het zo verstandig mogelijk te gebruiken, met oordeel en verantwoordelijkheid.

Een ding dat nog steeds vergelijkbaar is, is de Zweedse natuur. Het is net zo toegankelijk en mooi als altijd en
een rijke bron van kracht en comfort. Ik hoop dat iedereen deze zomer de kans krijgt om deze rijkdom te ervaren.

Beste nationale feestvierders.
Vandaag heffen we onze vlag naar de top.
We vieren ons land - ons thuis op aarde.
De traditie blijft behouden.

Ik denk dat dat een belangrijk en goed symbool is voor Zweden: het Zweden dat bij elkaar blijft en blijft bestaan - zelfs als het moeilijk is.

Daarmee wens ik jou en de jouwe een gelukkig einde van deze iets andere nationale dag."

Een populaire en traditionele tv-uitzending tijdens de avond op de nationale feestdag in Zweden is
de uitvoering van de Grote Taptoe van het Zweedse leger vanuit Logĺrden in het Koninklijk Paleis.

De Taptoe werd dit jaar uitgevoerd in Logĺrden, in aanwezigheid van Koning Carl Gustaf, Koningin Silvia en de
voorzitter van de Riksdag en de premier. De Taptoe sluit traditioneel de uitzending van SVT's Nationale Dag af.

Nationale feestdag van Zweden:

De oprichter van Skansen, Artur Hazelius, opende op 6 juni 1893 de nationale feestdag van Zweden,
maar pas meer dan twintig jaar later verspreidde de traditie zich over het hele land.

Groothandelaar Nils Ljunggren stelde voor om in 1915 een vlagdag te houden. Het jaar daarop werd de Zweedse Vlaggendag herdacht in het
Olympisch Stadion van Stockholm en op meer dan honderd andere locaties in Zweden. Het was bij deze gelegenheid in het Olympisch Stadion
van Stockholm dat 'Sweden's Flag', gecomponeerd door Hugo Alfvén met woorden van K. G. Ossiannilsson, voor het eerst werd opgevoerd.

De traditie van de monarch die normen aan verenigingen presenteerde, begon in 1918 en is sindsdien bijna elk jaar voortgezet.
Koning Carl XVI Gustaf nam voor het eerst deel aan de vieringen in het Olympisch Stadion van Stockholm in 1949.

In 1963 werd het feest verplaatst naar Skansen. De Zweedse Vlaggendag werd in 1983 officieel de nationale feestdag van Zweden
en 6 juni is een feestdag sinds 2005. De datum is gekozen omdat Gustav Vasa op deze datum in 1523 door een parlement in
Strängnäs tot koning van Zweden werd gekozen en het regeringsinstrument werd op deze datum ondertekend in 1809.

Prins Carl Philip en Prinses Sofia plaatsten op hun Instagram een foto met de volgende tekst: Gelukkige Nationale Feestdag van ons.


Foto: The Royal Court Sweden / Prinsparet

Prinses Madeleine plaatste op haar Instagram een foto met de volgende tekst: We wensen iedereen een fijne nationale dag!


Foto: The Royal Court Sweden / Princess Madeleine of Sweden

Prinses Madeleine plaatste op haar Facebook een foto met de volgende tekst: We wensen iedereen een fijne nationale dag!


Foto: The Royal Court Sweden / Princess Madeleine of Sweden


Kroonprinses Victoria peetmoeder van...


Kroonprinses Victoria is de peetmoeder van Erfprins Constantine-Alexios van Griekenland, Kroonprinses Catharina-Amalia van Nederland,
Erfprinses Ingrid-Alexandra van Noorwegen, Erfprins Christian van Denemarken, Prinses Eléonore van België,
Prinses Leonore van Zweden en Prins Alexander van Zweden.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ingrid Alexandra is bevestigd als lid van het Luthers-evangelische geloof in de Palace Chapel in
het Koninklijk Paleis op 31 augustus 2019 om 12.00 uur. De bevestigingsdienst in de Palace Chapel werd geleid door de bisschop van
Oslo, Kari Veiteberg, en de lofzangen van de Noorse bisschoppenconferentie, bisschop Helga Haugland Byfuglien. Naast de familie, politici
en ambassadeurs waren ook de volgende koninklijke gasten aanwezig: Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary en Prins Christian van Denemarken,
Kroonprinses Victoria en Koning Felipe VI van Spanje.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det Kongelige Hoff

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjřrn Sigurdsřn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 13 juni 2015 werd het huwelijk van Prins Carl Philip met Sofia Hellqvist voltrokken, waar tal van koninklijke gasten bij aanwezig waren.


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden

Van 12 t/m 13 september 2015 werd er op het Koninklijke Landhuis Mĺgerř, op het eiland Tjřme, ten zuiden van Oslo een
Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden door Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.


Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / The Royal Court of Norway

Voorste rij van links naar rechts: Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg, Prins Christian van Denemarken,
Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen, Prinses Isabella van Denemarken, Kroonprinses Mary van Denemarken,
Prinses Josephine van Denemarken, Kroonprins Frederik van Denemarken en Prins Vincent van Denemarken.

Achterste rij van links naar rechts: Erfgroothertogin Stephanie Luxemburg, Kroonprinses Victoria van Zweden, Prinses Estelle van Zweden,
Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Sverre Magnus van Noorwegen en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.

Prins Daniel van Zweden kon niet aanwezig zijn vanwege een verkoudheid.

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Op 29 en 30 mei 2017 was er een zakelijke promotie in Stockholm van campagne "Leefbaar Scandinavië".
Aan deze campagne namen deel: Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prins Carl Philip.
Op 28 mei 2017 was er een gezellige avond tussen de bevriende royals op het jacht Dannebrog. En op 29 mei 2017 openden Kroonprins Frederik,
Kroonprinses Mary, Kroonprinses Victoria en Prins Daniel gezamenlijk de campagne "Leefbaar Scandinavië" in de München brouwerij in Stockholm.


Foto: The Danish Monarchy


Foto: The Royal Court Sweden

Op 16-18 september 2019 brachten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel samen met premier Lena Hallengren en een Zweedse handelsdelegatie Kopenhagen.
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary zullen gastheer en gastdame zijn voor Kroonprinses Victoria en Prins Daniel.
Het programma omvatte bezoeken aan het de VN-stad, Amager Bakke, Rigshospitalet, Řksnehallen, House of Green en Danish Industry Summit in Kopenhagen.
Het doel van de Zweedse bezoek is het versterken en de betrekkingen van de twee landen te ontwikkelen in de gezondheidssector en de groene overgang.
Tegelijkertijd zal het bezoek zich richten op de 17 werelddoelen van de VN, een agenda die zowel het Deense Kroonprinselijk
als het Zweedse Kroonprinselijk paar in hun werk omvat.


Foto: Frederik Nellemann Linde/The Danish Monarchy


Foto: Frederik Nellemann Linde/The Danish Monarchy

Familiefoto's Zweedse Koninklijke FamilieFoto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden, De Koninklijke familie van Zweden op Solliden Palace, juli 2014


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden, De Koninklijke familie van Zweden op Solliden Palace, juli 2016


Foto: Jonas Ekströmer / The Royal Court Sweden, De Koninklijke familie van Zweden op Solliden Palace, juli 2017


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden

Op 18 december 2018 werd de 75ste verjaardag van Koningin Silvia gevierd in het Oscar Theater.
Vertegenwoordigers van de Stichtingen waaraan Koningin Silvia verbonden is, waren aanwezig.
Er waren optredens van Kiralina, Philip Jalmelid en Tuva B Larsen uit de musical "As in the sky", Aminah Al Fakir, Carola en
studenten van de muziekschool Lilla Akademien. Het programma werd gefilmd en zal op 22 december 2018 op de Zweedse tv worden uitgezonden.
Na het programma in het Oscars Theater was er een receptie waar genodigden de gelegenheid kregen om hun felicitaties aan de koningin te uiten.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Staatiefoto'sFoto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Brigitte Grenfeldt / The Royal Court Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden

Op 5 februari 2018 gaf het Zweedse Hof twee nieuwe staatiefoto's vrij. De foto's zijn gemaakt in december 2017 voor de uitreiking
van de Nobelprijzen. De foto's zijn vrijgegeven ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Bernadottes op de Zweedse troon.


Foto: Thron Ullberg / The Royal Court Sweden


Foto: Thron Ullberg / The Royal Court Sweden

Op 7 oktober 2019 gaf het Zweedse Hof twee nieuwe staatiefoto's vrij ter gelegenheid van veranderingen in het Zweedse Koninklijk Huis.


Foto: Sandra Birgersdotter Ek / The Royal Court of Sweden


Foto: Sandra Birgersdotter Ek / The Royal Court of Sweden

Werk


Victoria en Daniel vertegenwoordigen Zweden bij officiële openingen, officiële bezoeken en staatsbezoeken, officiële werkbezoeken en officiële diners.
Victoria is altijd aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijzen. Victoria is soms regent van Zweden als Koning Carl XVI Gustaf niet in het land aanwezig
is door een buitenlandse reis. Kroonprinses Victoria voert ook haar eigen officiële plichten en bezoeken uit.

Kroonprinses Victoria is vooral betrokken bij kwesties in verband met crisis- en conflictbeheersing, hulpverlening en internationale vredeshandhavingsactiviteiten.
Kroonprinses Victoria is zeer betrokken bij kwesties met betrekking tot kinderen en jongeren.

Crown Princess Victoria's Fund werd opgericht in 1997 en streeft ernaar kinderen en jongeren met een handicap en / of chronische ziekten
in hun vrije tijd actief te laten zijn. De stichting wordt beheerd door Radiohjälpen.

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel hebben een stichting opgericht ter gelegenheid van hun huwelijk in 2010. De focus van de stichting ligt op het bestrijden
van uitsluiting en het bevorderen van een goede gezondheid van kinderen en jongeren in Zweden. De ambitie van de stichting is dat alle kinderen de kans moeten
krijgen om zich te ontwikkelen tot sterke, veilige individuen met een positieve kijk, ongeacht hun omstandigheden.

De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dhr. Ban Ki-Moon, heeft Kroonprinses Victoria op 19 januari 2016 benoemd tot lid van de Groep van Pleitbezorgers
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 (Sustainable Development Goals Advocacy Group 2030).

Prins Daniel heeft een sterke focus op gezondheidsvraagstukken, van zijn inzet voor orgaandonatie tot initiatieven zoals Prins Daniel's Race- en Sportdag,
die elk jaar worden georganiseerd om meer jonge mensen aan te moedigen om aan lichaamsbeweging te doen en belangstelling te hebben voor sport.

Prins Daniel is erevoorzitter van het bestuur van de Swedish Heart-Lung Foundation en heeft zijn naam gegeven aan Prince Daniel's Grant for Promising Young Researchers.
De subsidie wordt toegekend voor baanbrekend Zweeds cardiopulmonaal onderzoek dat voor patiënten van groot belang wordt geacht.

Prins Daniel zet zich in voor ondernemerschap en werkt aan het bevorderen van ondernemerschap onder jongeren.
De Prins bezoekt het Zweedse Young Enterprise Championship elk jaar en is lid van het nationale bestuur van Young Enterprise.
Het Prince Daniel's Fellowship-project en het ondernemersprogramma werden gelanceerd in januari 2013. Samen met ondernemers en
bedrijfsleiders bezoekt Prins Daniel middelbare scholen, universiteiten en hogescholen in heel Zweden om jongeren te inspireren
om zich te gaan bezighouden met ondernemerschap. Het project is een langdurig partnerschap tussen Prins Daniel en de
Koninklijke Zweedse Academie voor Ingenieurswetenschappen.

Generation Pep is een non-profit organisatie op initiatief van de Zweedse Kroonprinses Victoria en Prins Daniel
met de visie dat alle kinderen en jongeren in Zweden het vermogen en de wens hebben om een actief en gezond leven te leiden.
Daarom werkt Generation Pep aan het verspreiden van kennis en het betrekken van zowel mensen als organisaties bij een gezamenlijke inspanning
om het voor kinderen en jongeren gemakkelijker te maken om een gezond leven te leiden. Om een kans te hebben om te slagen met deze lange termijn
visie, wil Generation Pep de hele gemeenschap betrekken bij het werk - van lokale enthousiastelingen tot politici en beleidsmakers.

Lijst van functies van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel


Beschermvrouw fucnties van Kroonprinses Victoria:


- Nordens Ark
- Karolinska Hospital: The Tobias Foundation
- The Child Diabetes Foundation
- The Stockholm Water Foundation: The Stockholm Junior Water Prize
- The Astrid Lindgren Children's Hospital Foundation
- The Swedish Brain Foundation
- Sveriges Television AB: Crown Princess Victoria's Fund
- The Friends of the Nordic Museum and Skansen
- The American-Scandinavian Foundation
- The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities
- Stockholmsbriggen AB: The Brig Tre Kronor af Stockholm
- The Swedish Women's Voluntary Defence Organisation
- Västergötland Archaeological Association
- Uppsala University: Allmänna Sĺngen
- Haga Boat Club
- The Swedish Chamber of Commerce in Germany
- Stockholm City Mission
- The Swedish Outdoor Association: Skogsmulle and I Ur & Skur children's nature activities
- Rare Diseases Sweden

Erelid fucnties van Kroonprinses Victoria:


- The Royal Swedish Yacht Club
- Västergötland Local Heritage Federation
- The International Paralympic Committee (IPC)
- The Friends of Drottningholm Theatre
- The Swedish Beekeepers' Association
- The Swedish Defence University: The SEDU Association
- The Royal Swedish Academy of Music
- The Friends of the Bernadotte Museum
- The Royal Swedish Academy of Arts
- The Central Association for the Promotion of Sports in Sweden
- The King Karl XIV Johan Society
- The Central Committee of Crown Princess Margareta's Veteran Reserve Foundation

Fucnties van Prins Daniel:


- A Swedish Classic
- The Healthy Generation foundation
- The Swedish Heart-Lung Foundation
- The International Society of Nephrology
- MOD – More Organ Donation

Kroonprinses Victoria verwelkomde de 7-jarige Emilia in het Kungliga Slottet


Op 13 februari 2020 verwelkomde Kroonprinses Victoria de 7-jarige Emilia uit Skĺne in het Koninklijk Paleis, Kungliga Slottet. Via de
liefdadigheidsorganisatie My Special Day had Emilia, die aan een hersentumor leed, de wens uitgesproken Kroonprinses Victoria te ontmoeten.

Op 13 februari 2020 ontving het Koninklijk Paleis een speciale bezoeker: de 7-jarige Emilia uit Trelleborg was naar Stockholm gereisd om
samen met haar ouders en zus Maja de kroonprinses te ontmoeten. Emilia heeft een hersentumor gehad en via de liefdadigheidsorganisatie
My Special Day is haar wens om de kroonprinses te ontmoeten vervuld.

In het appartement van Prinses Sibylla nodigde Kroonprinses Victoria Emilia en haar familie uit om te drinken en iets lekkers te eten
en beantwoordde veel vragen van Emilia en haar zus. Toen het uurlange bezoek ten einde liep, was Kroonprinses Victoria in staat de door
paarden geďnteresseerde Emilia te verrassen met een rit door de hoofdstad met paard en wagen van de Koninklijke Stallen.

Min Stora Dag is een landelijke organisatie die samenwerkt met alle ziekenhuizen en andere zorgverleners in Zweden om ernstig zieke kinderen
en kinderen met diagnoses ervaringen te laten beleven en te onthouden. Prinses Madeleine is beschermvrouwe van Min Stora Dag (My Special Day).


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Foto's Koninklijke takenFoto: Jonas Ekströmer / The Royal Court Sweden


Foto: H. Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 31 mei 2018 was er een Representatief diner in het Koninklijk Paleis te Stockholm.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 15 juni 2018 was de uitreiking van de Polar Music Prize 2018.


Foto: Annika Berglund, Polar Music Prize / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria ontvangt Solliden Prijs


Op 5 juli 2018 reikte Koning Carl Gustaf de Solliden Prijs uit aan Kroonprinses Victoria op Solliden Slott,
het zomerverblijf van de koninklijke familie dat gevestigd is op het eiland Öland in de Oostzee.
De Zweedse kroonprinses Victoria is uitgeroepen tot Ölander van het jaar en kreeg de prijs omdat ze volgens de
jury haar liefde voor Öland altijd uitspreekt en vanwege haar betrokkenheid bij het landschap en de bevolking.
De Ölander van het jaar wordt jaarlijks gekozen door de krant Barometern en de staatsomroep Sveriges Radio.


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/

Prins Daniels race, Pep-Dag, 16 september 2018


Op 16 september 2018 vond Prins Daniel's race 2018 plaats dat was georganiseerd door Generation Pep.
Hierbij keken Kroonprinses Victoria en Prins Oscar toe. Prins Daniel zat in de organisatie.
Prinses Estelle liep de Prins Daniel race mee.


Foto: https://www.facebook.com/generationpep/


Foto: https://www.facebook.com/generationpep/


Foto: https://www.instagram.com/jonagranath/ via https://www.instagram.com/gen.pep/

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezoeken Fritidsbanken


Op 8 november 2018 bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel Fritidsbanken in Upplands Väsby.
Fritidsbanken zijn als een bibliotheek van sport- en vrijetijdsgadgets waar je gratis materiaal kunt lenen.
De eerste Fritidsbank opende in 2013 in Värmland en tegenwoordig zijn er bijna 100 plaatsen in Zweden.
Daar kregen ze een presentatie en een rondleiding door het bedrijf. Het bezoek werd afgesloten met een kickbike-rit
samen met studenten van de Engelse school.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/

Nobelprijs 2018


Op 10 december 2018 vond de uitreiking van de Nobelprijs plaats in aanwezigheid van de Koninklijke Familie.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezoeken Stora Enso


Op 29 januari 2019 bezochten Kroonprinses Victoria en prins Daniel het innovatiecentrum van Stora Enso in Stockholm.
Stora Enso is actief in de bosbouw en produceert hernieuwbare producten uit het bos.

Tijdens het bezoek ontving het paar informatie over de activiteiten van Stora Enso met extra aandacht
voor het werk van het bedrijf op het gebied van innovatie en duurzaamheid.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Prins Daniel bezoekt school Tärnsjö


Op 31 januari 2019 bezocht Prins Daniel de school Tärnsjö in de gemeente Heby.
De school liet zien hoe ze meer beweging introduceerden in schooltijd voor de studenten. Naast verschillende
activiteiten heeft de school ook kantoorfietsen in de klas voor verhoogde concentratie.

In het werk van het introduceren van meer fysieke activiteit, heeft de school inspiratie gehaald uit de organisatie
Generation Pep, waarvan Prins Daniel en Kroonprinses Victoria initiatiefnemers zijn.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Prins Daniel bezoekt onderwijsproject in India


Op 13 februari 2019 en 14 februari 2019 bezocht Prins Daniel India om deel te nemen aan het Zweedse project
"Swedish Industry for Quality Education in India".

Het bezoek begon in New Delhi. Tijdens de ochtend van 13 februari 2019 ontmoette de Prins het personeel van de ambassade
om meer informatie te krijgen over het werk van de missie. Toen maakte de Prins een korte rondleiding door de Indiase hoofdstad.


Foto: Johan Tegel / The Royal Court Sweden

Tijdens een daarop volgende lunchreceptie ontmoette Prins Daniel vertegenwoordigers van Zweedse bedrijven die actief zijn in India,
incubators, maatschappelijke organisaties en het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.


Foto: Johan Tegel / The Royal Court Sweden

Op 14 februari 2019 reisde Prins Daniel naar het Kamrup-district Assam in het noordoosten van India.
Ter plaatse bezocht de Prins het project "Swedish Industry for Quality Education in India" dat tot doel
heeft het onderwijs voor 30.000 kinderen in Assam te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd door Pratham Zweden
en is een samenwerking tussen 10 Zweedse bedrijven in India en de Stockholm School of Economics.

Het bezoek van de Prins vond plaats samen met vertegenwoordigers van de Zweedse bedrijven die op dit moment India bezoeken om het project te volgen.
Tijdens de ochtend van 14 februari 2019 werden studenten, leerkrachten en ouders bezocht op de Sathdola Primary School in Hajo.
Hierna gingen de Prins en de delegatie naar de Dampur Primary School.


Foto: Johan Tegel / The Royal Court Sweden


Foto: Johan Tegel / The Royal Court Sweden


Foto: Johan Tegel / The Royal Court Sweden

Het project van Pratham verzorgt ook het leren in studiekringen voor studenten na schooltijd.
De Prins bezocht één van z'n groep in het dorp Baro Chupa bij Hajo.


Foto: Johan Tegel / The Royal Court Sweden


Foto: Johan Tegel / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria bezoekt Google


Op 7 maart 2019 bezocht Kroonprinses Victoria het Google-kantoor in Zweden in Stockholm.
Tijdens het bezoek ontving Kroonprinses Victoria informatie over de activiteiten van Google in Zweden en een rondleiding door het kantoor.

Het bezoek begon met een presentatie van het bedrijf en hoe Google gebruik maakt van van AI (kunstmatige intelligentie).
Eva Fors, hoofd van Google Cloud in Zweden, vertelde hoe Google werkt aan het ontwikkelen en laten groeien van Zweedse bedrijven
met behulp van digitalisering. Vandaag telt Google Zweden 185 engineers die zich richten op real-time communicatie, RTC.
Rikard Herlitz, technisch manager, sprak over WebRTC - een open interface voor web-programmering die Google gebruikt voor zijn diensten.
Ten slotte ontving Kroonprinses Victoria een presentatie over hoe Google kan worden gebruikt om slimme producten thuis te ontwikkelen.

Google werd in 1998 opgericht en was aanvankelijk uitsluitend een zoekservice voor internet, maar werkt tegenwoordig ook met
online adverteren, cloudservices en software- en hardwareproducten. Google is beschikbaar voor gebruikers in 190 landen.

Het bedrijf heeft 85.000 werknemers over de hele wereld en heeft sinds 2004 kantoren in Zweden, waar tegenwoordig meer dan 200 werknemers werken.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria werd verwelkomd door Google's Zweedse chef Anna Wikland en Sara Övreby, hoofd van het sociaal beleid.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Andrea Lewis Akerman, communicatie manager bij Google in Zweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria, Anna Wikland en Maria Palmqvist in Google Sound Lab waar nieuwe producten worden geëvalueerd.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Rikard Herlitz in de hardware lab voor audio-producten.

Parlementsdiner 2019


Op 14 maart 2019 gaven Koning Carl Gustaf en Koningin Siliva een diner voor parlement en de regering.

Na elke parlementsverkiezing nodigen de Koning en de Koningin het parlement en de regering uit voor een diner met afwisseling,
concert, in het Koninklijk Paleis. De avond begon met divertissement in de Rikssalen, een kamer die in 1717 werd gecreëerd door de
kasteelbouwer Nicodemus Tessin d.y. als de belangrijkste ceremonieruimte van het kasteel. De zaal werd echter voor het eerst gebruikt in 1755.
De laatste tijd werd de zaal gebruikt als een feestzaal op het 50e en 70-jarig jubileum van de koning, op de officiële feestdag Kroonprinses Victoria,
evenals op het huwelijksdiner van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel.

Het Divertissement begon met de genodigden die samen de Kungssĺngen zongen. Daarna werd Undressed God, een lyrische suite uit 1940, uitgevoerd door
Lars Erik Larsson met tekst van Hjalmar Gullberg, uitgevoerd door het symfonie-theater van de Little Academy, het Kamerkoor Stockholm, het Lovö kerkkoor,
het vocaal ensemble Castle Church en Castle Choir. Solisten waren zanger Hillevi Martinpelto en zanger Karl-Magnus Fredriksson. Helgi Reynisson gereciteerd.
Hovtrumpetare Olle Hermansen met ensemble uit het muziekjaar van het leger speelde ook.
Het programma werd samengesteld door de hoforganist Mary Ljungqvist Hén namens, en in overleg met, Koning Carl Gustaf.

Na het concert ging het Koninklijk Paar, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip en Prinses Sofia
naar de Pelarsalen op de Bernadotte-verdieping waar ze de 432 gasten van de avond ontvingen en begroetten.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Kroonprinses Victoria vestigd de aandacht op Wereldwaterdag, 22 maart 2019


Op 22 maart 2019 erkende Kroonprinses Victoria de Wereldwaterdag door een bezoek te brengen aan de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie
van Zweden: Henriksdal. Samen met de zuiveringsinstallatie in Bromma wordt afvalwater van iets meer dan een miljoen mensen in Stockholm schoongemaakt.

Kroonprinses Victoria en Stockholm's Milieu- en Klimaatburgersraad Katarina Luhr hebben samen een rondleiding gekregen door de rioolwaterzuiveringsinstallatie
die het afvalwater op mechanische, chemische en biologische wijze reinigt voordat het in de Oostzee wordt geloosd.

Op dit moment wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie gemoderniseerd met membraantechnologie die tweemaal zoveel water kan
zuiveren als tegenwoordig, stikstofemissies kan verminderen en het water aanzienlijk schoner kan maken.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Vandaag de dag missen 844 miljoen mensen schoon water. Als er geen water in de directe omgeving is, is het bijna altijd de verantwoordelijkheid van
de vrouw om het water naar het gezin te brengen, wat betekent dat vrouwen geen tijd hebben om te werken en meisjes niet naar school kunnen.

Om hier aandacht aan te schenken, probeerden Kroonprinses Victoria en Stockholm's Milieu en Klimaat Burger Raad, Katarina Luhr samen met
Wateraid Zweden potten te vullen en te vervoeren met 20 liter water. Tijdens de meer dan een kilometer lange weg vertelde Cecilia Chatterjee-Martinsen,
secretaris-generaal van Wateraid Zweden, over de watersituatie in de wereld.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezoeken Mind, 1 april 2019


Op 1 april 2019 zijn Kroonprinses Victoria en Prins Daniel op bezoek geweest bij Mind, die zich inzetten om geestesziekten te voorkomen.
Elk jaar sterven 1500 mensen aan zelfmoord, 100.000 voeren zelfmoordpogingen uit en 500.000 hebben zelfmoordgedachten in Zweden.
Met de hulp van 450 vrijwilligers ontvangt Mind oproepen en biedt het ondersteuning aan mensen die zelfmoordgedachten hebben, ouderen die
zich geestelijk ziek voelen of ouders die zich zorgen maken over hun kinderen. In 2018 ontvingen Mind's gidsen meer dan 30.000 oproepen.
Mind werkt ook aan het verspreiden van kennis en het vormen van meningen over psychische aandoeningen.
Mind is een van de projecten die door de Crown Princess Couple Foundation wordt ondersteund en toegekend.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezoeken "The Good Talents", 2 april 2019


Op 2 april 2019 bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel het project "The Good Talents",
dat jongeren onderwijs en workshops over leiderschap en ondernemerschap aanbiedt.

Het concept begon in 2012 door Sandra Kinnaman Nordström en Gayathri Rathinavelu omdat ze de behoefte zagen om jonge
mensen te versterken en hen tools te geven om positieve veranderingsprocessen in hun leven en in de samenleving aan te sturen.
Sinds de start hebben ongeveer 240 jongeren deelgenomen aan het éénjarig programma "The Good Talents", bestaande uit weekendcursussen,
een ideeënwedstrijd en een mentorprogramma. Tijdens het bezoek, de kroonprinses en prins Daniel ontmoeten en te praten met een aantal
jonge mensen die hebben deelgenomen aan het programma. "The Good Talents" is een van de projecten die door de Crown Princess Couple Foundation
wordt ondersteund en toegekend.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Kroonprinses Victoria bezocht de trainingsgroep "Gewoon


Op 4 juni 2019 bezocht Kroonprinses Victoria de trainingsgroep "Gewoon", die is gericht op mensen met een variatie in cognitieve functies.

De groep werd opgericht door Niclas Wennerlund 2016 toen hij ervoer dat er geen vorm van training voor zijn dochter was met cognitieve functievariatie.
Vandaag de dag is de runner-groep op tien locaties in Zweden en het doel is om in 2021 landelijk te zijn.

De basis van de trainingsgroep is bewegingsplezier, gemeenschap, participatie, zelfbeschikking en een professionele aanpak.

Kroonprinses Victoria bezocht de groep die in Hellasgĺrden in Nacka trainde. Tijdens de training deed Kroonprinses Victoria mee met een gezamenlijke warming-up.
Daarna liep Kroonprinses Victoria met de deelnemers iets meer dan drie kilometer lang door het bos. De training eindigde met gezamenlijke koffie en een gesprek.

Alle vrijwilligers die zich als leider hebben gevormd, moeten de "Gewoon" methode leren via een digitaal onderwijs met daaropvolgende workshops.
Het doel is om meer inzicht te krijgen in mensen met functionele variaties en om de sterke punten en kansen te zien, niet de verschillen.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Uitreiking Polar Music Prize 2019


Op 11 juni 2019 deelde Koning Carl Gustaf de Polar Music Prize 2019 uit aan Grandmaster Flash,
Anne-Sophie Mutter en play4change, opgericht door Whitney Kroenke en Mark Johnson.

De Polar Prize is een internationale muziekprijs die in 1989 werd opgericht door Stig "Stikkan" Anderson.

Tijdens de ceremonie waren Koning Carl Gustaf, Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel,
Prins Carl Philip en Prinses Sofia aanwezig bij de ceremonie.


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/

Staatsbezoek van Korea aan Zweden


Van 14-15 juni 2019 brachten de president van Korea Moon Jae-in en zijn echtgenote Kim Jung-sook een staatsbezoek aan Zweden.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Koningin Silvia en de first lady mevrouw Kim Jung-sook bezochten Prins Eugens Waldemarsudde voor een rondleiding.


Foto: Yanan Li, Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Koning Carl Gustaf en de president bezochten Norrsken Foundation.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

In de namiddag waren de koning en de koningin, de president en minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström aanwezig bij de onthulling
van een gedenkteken in Djurgĺrden voor Zweedse veteranen die dienden in het Rode Kruis-ziekenhuis in Korea tijdens de Koreaanse oorlog.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

President Moon Jae-in en zijn vrouw Kim Jung-sook organiseerden een concert in de Musikaliska voor de Koning en Koningin en familie.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De Koning, Koningin, Kroonprinses Victoria, Prins Carl Philip en Prinses Sofia zwaaiden de Koreaanse president en zijn vrouw uit.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Victoria deelt Stockholm Junior Water Prize uit


Op 27 augustus 2019 deelde Kroonprinses Victoria de Stockholm Junior Water Prize in 2019 uit aan Macinley Butson
uit Australië tijdens een ceremonie in Berns in Stockholm.

De Stockholm Junior Water Prize (SJWP) is een internationale wetenschapsprijs voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Deelnemers uit
ongeveer 30 landen namen deel aan de wedstrijd, die wordt georganiseerd in verband met de jaarlijkse World Water Week in Stockholm.

Winnaar van dit jaar was Macinley Butson uit Australië, die een nieuwe ultraviolette sticker creëerde die UV-stralen meet bij het zuiveren van water
met behulp van zonne-energie. Kroonprinses Victoria heeft ook het Diploma of Excellence uitgereikt, dat dit jaar werd toegekend aan Diana Virgovicova
uit het Verenigd Koninkrijk voor haar ontdekking van een nieuwe fotokatalysator die kan worden gebruikt bij watervervuiling.


Foto: Jonas Borg/World Water Week


Foto: Jonas Borg/World Water Week


Foto: Jonas Borg/World Water Week

Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria op World Water Week


Op 28 augustus 2019 woonde Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria de World Water Week in Stockholm bij.

Tijdens de World Water Week komen experts, besluitvormers en innovators uit de hele wereld samen in Stockholm om waterproblemen te bespreken.
De conferentie wordt sinds 1991 jaarlijks gehouden en heeft meer dan 3300 deelnemers uit 130 landen.

Op woensdagochtend woonden de Koning en Kroonprinses een symposium bij over het thema "Finding the flow". Daar gaven zes onderzoekers en experts
een lezing over hoe menselijk ingrijpen in natuurlijke wateren het afgelopen millennium snel is toegenomen en hoe dit de toekomst beďnvloedt.
De eerste spreker op het podium was Jackie King, ontvanger van de "Stockholm Water Prize 2019". Ten slotte kwamen alle spreker samen in een
paneldiscussie. Na het symposium bezochten de Koning en Kroonprinses drie van de stands van de conferentietentoonstelling gericht op India,
Nederland en de Stockholm Junior Water Prize. Op woensdagavond woonden de Koning en de Koningin het banket en de prijsuitreiking van de
World Water Week bij in het stadhuis van Stockholm. Na de toespraak van de Koning, deelde de koning de "Stockholm Water Prize 2019" uit die
naar Dr. Jackie King ging. Ze ontving de prijs voor het vergroten van het wetenschappelijk inzicht in waterstromen en het verstrekken van
besluitvormers met methoden en hulpmiddelen voor het beheer van riviersystemen.


Foto: Jonas Borg/World Water Week


Foto: Jonas Borg/World Water Week


Foto: Jonas Borg/World Water Week


Foto: Jonas Borg/World Water Week


Foto: Jonas Borg/World Water Week

Prins Daniel bezocht de startup-generator Antler


Op 3 september 2019 bezocht Prins Daniel de startup-generator Antler, die ondernemers ondersteunt die bedrijven willen starten.
Antler is opgericht in 2017 en biedt een generatorprogramma voor ondernemers die financiële ondersteuning willen, hulp bij het
vinden van mede-oprichters, contacten en het ontwikkelen van een bedrijfsconcept. Het programma duurt zes maanden en uiteindelijk
worden een aantal teams geselecteerd waarin Antler gelooft. Deze teams krijgen een investering van Antler aangeboden in ruil voor
ongeveer een tiende van de aandelen in het bedrijf.

Antler is momenteel gevestigd in Amsterdam, Londen, Oslo, Stockholm, Singapore, Sydney, New York en Nairobi. Vanaf het begin zijn
450 ondernemers toegetreden tot het generatorprogramma van Antler en zijn in totaal 44 bedrijven gestart met steun van Antler.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Daniel en Kroonprinses Victoria bezochten Electrolux


Op 4 september 2019 bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel Electrolux, dat dit jaar zijn 100 jarig bestaan viert.
Electrolux werd opgericht in 1919 toen Elektromekaniska AB fuseerde met AB Lux. Vandaag is het bedrijf een van 's werelds
grootste fabrikanten van apparaten en viert dit jaar zijn 100 jarig bestaan.

Tijdens het bezoek kreeg het paar een rondleiding waarbij ze informatie kregen over de geschiedenis van het bedrijf, oude en nieuwe producten bekeken
en meer te weten kregen over hoe de Electrolux-markt er vandaag uitziet. Extra aandacht ging uit naar het werk van Electrolux op het gebied van
duurzaamheid en hun werk om het voor consumenten gemakkelijker te maken om duurzaam te handelen in het dagelijks leven.

In samenhang met het 100-jarig jubileum heeft Electrolux vier nieuwe duurzaamheidsdoelen ontwikkeld die in lijn zijn met de wereldwijde duurzaamheidsdoelen
van de VN. Tegen 2030 streeft Electrolux naar: maak van duurzaam eten een eerste keuze, zorg ervoor dat kleding twee keer zo lang meegaat met half zoveel
milieubelasting, houd uw huizen vrij van schadelijke allergenen en verontreinigingen en Electrolux-activiteiten circulair en klimaatneutraal maken.

Over Electrolux:
Electrolux heeft meer dan 55.000 werknemers over de hele wereld
Electrolux heeft een omzet van 124 miljard Zweedse Kronen
Electrolux verkoopt jaarlijks meer dan 60 miljoen producten


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Daniels race, Pep-Dag


Op 8 september 2019 nam Prins Daniel deel aan de Pep Dag met de Prins Daniel race, die werd gehouden in het Haga Park, Stockholm.
De race van Prins Daniel en Pep Dag worden sinds 2013 georganiseerd in het Haga Park (voorheen Sports Day). Het doel is om meer jonge
mensen in beweging te krijgen en zich tot sport aangetrokken te voelen. Dit jaar waren er verschillende organisaties en verenigingen
om proefactiviteiten aan te bieden.

De dag begon met Prins Daniel, samen met Carolina Klüft, die iedereen verwelkomde. Kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf waren
toen welkom om deel te nemen aan de race van Prins Daniel. 'S middags beklom Prins Daniel Hagaberget samen met kinderen, ouders en
leiders van "Een gezonde generatie". De organisatie, waarvan de Prins beschermheer van is, werkt om meer mensen samen te bewegen.


Foto: SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset


Foto: SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset


Foto: SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset


Foto: SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset

De nieuwe parlementaire zitting geopend door de Koning


Op 10 september 2019 opende de Koning de parlementaire bijeenkomst 2019/2020. Het nieuwe parlementaire jaar is daarmee begonnen.

In de ochtend begon de familie van de koning de dag met het bijwonen van de parlementaire dienst in de belangrijkste kerk van Stockholm.
Op de trappen van de kerk verwelkomden ze parlementsvoorzitter Andreas Norlén, griffier Hans Ulfvebrand en kathedraalkapelaan Kristina Ljunggren.
Muziek werd uitgevoerd door St Jacobs Chamber Choir onder leiding van Kathedraalkwartier Gary Graden. Muziek werd ook uitgevoerd door
kathedraalorganist Mattias Wager en het muziekkoor van de marine

De leden van de koninklijke familie gingen traditioneel met paard en wagen naar het parlementsgebouw. Op de trap werden Koning Carl Gustaf,
Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip en Prinses Sofia verwelkomd door parlementsvoorzitter Andreas Norlén.
Buiten het parlementsgebouw reden de Grenadiers van de Life Guards terwijl de Army Band speelde. De landschappen die dit jaar werden gekozen
om programma's, muziek en decoratie te karakteriseren tijdens de openingsceremonie waren Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Dalarna en Gästrikland.
In het parlementsgebouw begroette de familie van de koning premier Stefan Löfven en de vice-voorzitters. Toen luisterden de gasten naar de kleine
gamingploeg van Vikarby die in het grote trappenhuis speelde. De ceremonie in de kamer begon met de parlementsleden en de andere gasten die
gezamenlijk de Kungssĺngen zongen. Hofzangeres Anna Larsson zong vervolgens nog een aantal liederen. De voorzitter verzocht de koning vervolgens
om de nationale vergadering voor geopend te verklaren. In zijn toespraak tot de parlementsleden zei de koning onder andere: "De toekomst van Zweden
wordt niet alleen gevormd in deze kamer, maar evenzeer voor de ontwikkeling in onze wereld. Maar de beslissingen die hier worden genomen, hebben
invloed op iedereen in ons land. Niet zelden voor de komende generaties. Het zijn draden in de stof die onze toekomst vormen."


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Victoria bezoekt Karolinska Universitair Ziekenhuis in Solna vanwege Rosa Bandet-campagne


Op 1 oktober 2019 begint de Rosa Bandet-campagne van de Cancer Foundation. Voor het elfde jaar op rij is de
kroonprinses de beschermvrouwe van de campagne die in oktober loopt.

Als de officiële beschermvrouwe van de campagne, bezocht de Kroonprinses het Karolinska Universitair Ziekenhuis in Solna op 6 september 2019.
Tijdens het bezoek moest de Kroonprinses het pad van een kankerpatiënt in de gezondheidszorg volgen via een fictief verhaal.

In het pathologielaboratorium zag de Kroonprinses hoe voor weefsel wordt gezorgd, deels voor gezondheidszorg en deels voor onderzoek. De Kroonprinses
ontving ook informatie over de nieuwste ontwikkelingen in celtherapie en telomerase-onderzoek, een onderzoeksgebied dat in de Nobelprijs 2009 werd vertoond.

Om het bezoek af te sluiten, zag de kroonprinses hoe immuuncellen type NK-cellen kunnen worden gebruikt bij de behandeling van kanker.

Elk jaar ontvangen meer dan 60.000 mensen in Zweden een kankerbericht. Hiervan wordt bijna 8.000 gediagnosticeerd met borstkanker,
de meest voorkomende kankerziekte bij vrouwen. Vandaag hebben 8 op de 10 last van borstkanker.

De Rosa Bandet-campagne loopt in oktober en is bedoeld om borstkanker te bestrijden door onderzoek naar kanker te financieren, kennis over
de ziekte te verspreiden en de publieke opinie te vergroten. De campagne wordt sinds 2003 jaarlijks uitgevoerd en voor het elfde jaar op rij
is de Kroonprinses de beschermvrouwe van de campagne.

Ontwerper van het jaar door Rosa Bandet is de parfummaker en ondernemer Ben Gorham.


Foto: Micael Engström/Cancerfonden


Foto: Micael Engström/Cancerfonden


Foto: Micael Engström/Cancerfonden


Foto: Micael Engström/Cancerfonden

Victoria opent een tentoonstelling over het Noordpoolgebied in het Noordse museum


Op 9 oktober 2019 opende Kroonprinses Victoria de tentoonstelling Arctic - terwijl het ijs smelt in het Nordic Museum in Stockholm.

De kroonprinses ontving vóór de opening een rondleiding door de tentoonstelling die het dagelijks leven voor mensen in het Noordpoolgebied weergeeft.
De tentoonstelling wordt geďnterpreteerd en belichaamd door het kunstenaarsduo Museea en door objecten, foto's, films en stemmen kunnen
bezoekers de geschiedenis en de toekomst van ijs ontmoeten.

Tijdens de opening hield de kroonprinses een toespraak waarin ze zei:
"Nieuw ontdekken, de complexe contexten begrijpen, het grote in het kleine zien; die wil heeft ons altijd vooruit gebracht.
Net als in de tijd van Nansen en Nordenskiöld. Daarom ben ik blij dat het Nordic Museum ervoor kiest om deze tentoonstelling te doen.
Ik hoop dat het de interesse en nieuwsgierigheid van velen zal wekken."


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Daniel bezocht de jeugdgroep van de politie in Norrmalm


Op 17 oktober 2019 vergezelde Prins Daniel de Stockholm Police Youth Group tijdens een
van hun avond- en nachtsessies in Norrmalm en in andere delen van centraal Stockholm.

Tijdens de avond- en nachtsessie ontmoette Prins Daniel verschillende organisaties die werken voor de jongeren van de
stad, waaronder Vasastans, Maria Ungdomlänk, Ungdomsjourenlänk en het beveiligingskantoor op het plein van Sergel.

Prins Daniel: "Ik ben dankbaar voor de gelegenheid om enkele van de goede krachten te ontmoeten die werken om van de stad een veilige
plek te maken voor onze jongeren. Politieagenten, "veldspelers", bewakers, personeel in de gezondheidszorg en anderen doen geweldig en
belangrijk werk in omgevingen die vaak rommelig en veeleisend zijn. Hun inspanningen betekenen veel om ernstige sociale problemen zoals
criminaliteit en uitsluiting te voorkomen."

Later die avond woonde de prins het politiewerk bij in gebieden waar jeugdcriminaliteit bestaat
om informatie en kennis te krijgen over de politie-inspanningen die worden geleverd.


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België, Groothertog Henri van Luxemburg,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Albert II van Monaco
en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd denkend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan

Prins Daniel en Kroonprinses Victoria op officeel bezoek in Bosnië en Herzegovina


Op 6-7 november 2019 brachten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een tweedaags bezoek aan Bosnië en Herzegovina.
Tijdens het bezoek werd de Zweedse regering vertegenwoordigd door minister Isabella Lövin.

Bij aankomst in het presidentiële paleis in Sarajevo werden Prins Daniel en Kroonprinses Victoria en de staatsraad verwelkomd door
de populair gekozen presidentiële raad, die bestaat uit drie vertegenwoordigers van de volksgroepen in het land: Bosniërs, Bosnische
Kroaten en Bosnische Serviërs. Prins Daniel en Kroonprinses Victoria en de Raad van State namen vervolgens deel aan een vergadering
met de presidentiële raad.

Huidige vertegenwoordigers zijn Zeljko Komsic, Sefik Dzaferovic en Milorad Dodik. Het voorzitterschap wisselt om de acht maanden tussen
de drie vertegenwoordigers en politieke beslissingen kunnen alleen bij consensus worden genomen. De huidige voorzitter is Zeljko Komsic.

6 november 2019 namen het paar en het kabinet deel aan een conferentie in het parlement van Sarajevo, gericht op slimme steden,
milieuoplossingen, luchtkwaliteit en hernieuwbare energie. De conferentie werd georganiseerd door UNDP, het Ontwikkelingsprogramma
van de Verenigde Naties en de Zweedse regering en er waren 300 mensen uit de private en publieke sector.

Tegenwoordig behoort Bosnië en Herzegovina volgens de Wereldgezondheidsorganisatie tot de armste landen van de luchtkwaliteit in
Europa en staat het in de top drie als het gaat om de dood in verband met luchtvervuiling.

Samen met UNDP heeft Zweden deelgenomen aan en verschillende verschillende projecten in het land gefinancierd om steden milieuvriendelijker te maken.

Kroonprinses Victoria begon de conferentie met een toespraak waarin ze zei:
"We moeten de uitdagingen die voor ons liggen niet onderschatten. Maar we moeten onszelf ook niet onderschatten,
en ons vermogen om de problemen waarmee we worden geconfronteerd op te lossen."
"Het is mijn oprechte wens dat jullie allemaal deze kans aangrijpen om te leren en te delen, en om de basis te leggen
voor nieuwe ideeën en allianties. Ik geloof echt dat dit de enige manier is om onze uitdagingen aan te gaan - en samen te doen."

Het paar bezocht vervolgens het Zweedse IT-bedrijf System Verifications kantoor. Systeemverificatie is een Zweeds IT-bedrijf dat
gespecialiseerd is in kwaliteitsbewaking en -analyse met een focus op innovatie, efficiëntie en veiligheid.

De ouders van de oprichter Hamdija Jusufagic kwamen in de jaren zeventig uit Bosnië en Herzegovina naar Zweden en Jusufagics was
zelf een Zweedse VN-soldaat in Bosnië en Herzegovina. Vandaag heeft hij een filiaal in Sarajevo geopend om terug te geven aan het
vaderland van zijn ouders.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Het paar ontmoette vervolgens kinderen van Robokids, een lokaal project waar kinderen van 7-10 jaar oud uit verschillende regio's in het
land elkaar kunnen ontmoeten en meer kunnen leren over samen programmeren. RoboKids wordt ondersteund door de organisatie KULT (Institute
for Youth Development), een organisatie die Zweden financieel steunt. Tijdens het bezoek kreeg het paar de kans om een workshop bij te wonen
waar de kinderen leerden hoe ze robots moesten bouwen.

Na een lunch in de residentie kregen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een rondleiding door het oude centrum van Sarajevo.
Tijdens de wandeling bezochten ze een Servisch-orthodoxe kerk, een moskee, een synagoge en een katholieke kathedraal.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

In het Kosevo Park namen het paar en het kabinet deel aan het planten van een kersenboom. De aanplant symboliseert de start van de
ontwikkeling van een nieuwe milieustrategie, met steun van Zweden. Het werk wordt geleid door het Stockholm Enviroment Institute
(SEI) - een internationale organisatie zonder winstoogmerk die uitdagingen op het gebied van milieu en ontwikkeling aangaat.

Bij de ceremonie waren vertegenwoordigers aanwezig die aan de strategie werkten, drie van de milieuministers van het land
en de burgemeester van het district Brcko in het noordelijke deel van het land.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Het paar en de Raad van State bezochten vervolgens het meubelmuseum Zanat in de stad Konjic. Het bedrijf werd opgericht in 1927 en
produceert houten meubels met een unieke traditionele houtsnijtechnologie, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Zanat
geeft prioriteit aan ecologische duurzaamheid en investeert in het bereiken van internationaal. Het bedrijf is een samenwerking
gestart met verschillende internationale architecten en ontwerpers.

Na het bezoek aan Zanat kregen het paar en het kabinet zicht op de bunker gebouwd door Josip Broz Tito in Konjic. Tito was regeringsleider
vanaf 1945 en president vanaf 1953 in de Joegoslavische Socialistische Federatie tot zijn dood in 1980. De bunker werd gebouwd om nucleaire
wapens te weerstaan en was geheim gedurende de tijd van Tito.

Terug in Sarajevo bezochten het paar en de regering de tentoonstelling Srebrenica in galerie 11/07/95. De tentoonstelling geeft een beeld
van wat de bevolking van het land doormaakte tijdens de oorlog en gaat nog steeds door, omdat velen er nog steeds missen sinds de oorlog.

De directeur en oprichter van het museum, de heer Tarik Samarah, gaf een rondleiding door de permanente tentoonstelling
en vertelde hoe deze tot stand kwam.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

6 november 2019 eindigde met dat het paar een diner bijwoonde samen met vertegenwoordigers van verschillende organisaties
die werken aan innovatie, ondernemerschap en het creëren van kansen voor jongeren om in Bosnië Herzegovina te blijven.

De tweede dag van het paar in Bosnië Herzegovina begon met een bezoek aan het War Childhood Museum in Sarajevo. Door middel van
getuigenissen en objecten beschrijft het museum de ervaringen van kinderen over de oorlog van 1993-1995. Oprichter Jasminko Halilovic
was zelf een kind tijdens het beleg van Sarajevo en in 2018 wees de Raad van Europa het museum aan als het beste Europese museum van het jaar.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Het paar en het kabinet brachten vervolgens een bezoek aan de Sarajevo Music Academy, waar Sarajevo Vocantine's premier Edin Forto sprak over
hoe, met behulp van een succesvol Zweeds project - en in samenwerking met het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP - openbare gebouwen energie-efficiënter
kunnen worden gemaakt. De school is een van de gebouwen die in het project worden gerenoveerd.

Edin Forto schetste ook andere initiatieven om de stad milieuvriendelijker te maken. Het is onder meer de bedoeling om elektrische bussen
te kopen, nieuwe doelstellingen voor kooldioxide-uitstoot te introduceren en te investeren in afvalverbranding in plaats van afvalverwijdering.

In de concertzaal van de school mochten het paar en het kabinet luisteren naar een concert met de studenten van de school.

Het bezoek aan Bosnië en Herzegovina werd voortgezet in Trebevic, waar de burgemeester van Sarajevo, Abdullah Skak en de
burgemeester van Oost-Sarajevo, Nenad Vukovic het paar en het kabinet ontvingen.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De door Zweden gefinancierde organisatie Centre for Promotion of Civil Society (CPCD) organiseerde een workshop met 20 jongeren
van 15-18 jaar om aandacht te schenken aan milieukwesties. Het paar en het kabinet ontmoetten de jongeren samen met de burgemeesters
en spraken over milieukwesties, gericht op recycling en het plukken van afval in de natuur.

De delegatie bezocht vervolgens de oude Olympische spoel, een van de populairste toeristenbestemmingen van Sarajevo. De baan werd gebruikt
bij de Olympische Spelen van Sarajevo in 1984, maar werd tijdens de oorlog vernietigd en is nu bedekt met graffiti.
Bij de spoel vertelde Ervina Puskar van de Mine Action Group (MAG) in Bosnië en Herzegovina over het werk van de organisatie in het land.
Mijnen uit de oorlog zijn nog steeds op Trebevic en vormen een probleem voor de inwoners. Zweden draagt gedurende een periode van vijf
jaar 20 miljoen SEK bij aan het werk van MAG. Jonas Zachrisson, Zweeds hoofd van de school die mijnopruimingshonden opleidt, vertelde
over zijn werk en de delegatie moest een van de honden ontmoeten.

In het Nationaal Museum van Bosnië en Herzegovina ontvingen het paar en het kabinet onder andere "De Sarajevo Haggadah", een uniek joods
schrift uit rond 1350. Het script is handgeschreven op licht kalfsleer en verlicht in koper en goud en begint met illustraties van
belangrijke scčnes uit de Bijbel vanaf de schepping tot de dood van Mozes. Sinds 2017 is het schrijven opgenomen in de lijst van
wereldherinneringen van UNESCO.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De reis naar Bosnië en Herzegovina eindigde in het Sarajevo Tunnel Museum, waar het paar en het kabinet informatie ontvingen
over het beleg van Sarajevo en wat de Zweedse VN-troepen tussen 1992-1996 hebben bijgedragen.

Tijdens het beleg van Sarajevo in 1992-1995 werd een 800 meter lange tunnel gebouwd onder de luchthaven, waar onder andere voedsel
en andere benodigdheden werden vervoerd. In het Sarajevo Tunnel Museum liep het paar een beetje door de tunnel en zag een tentoonstelling
over oorlogstijd. Na het bezoek vertelde Patrik Rydell van de Zweedse strijdkrachten over de inspanningen van de Zweedse troepen tijdens de oorlog.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel ontvangen politiechef Linda Staaf


Op 15 november 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel voorrang aan politiechef Linda Staaf
van de inlichtingendienst van de nationale afdeling van de nationale politie.

Linda Staaf is plaatsvervangend commandant van het speciale evenement "Rim Frost" van de nationale politie.

Ter plaatse informeerde politiechef Staaf over het speciale evenement dat tot doel heeft schietpartijen en ontploffingen in
criminele omgevingen te verminderen, mensen in criminele netwerken te arresteren en te vervolgen, wapenbeslag te vergroten
en de openbare veiligheid te vergroten.


Foto: The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezocht de politie van Fryshuset en Malmö


Op 18 november 2019 brachten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel in Malmö door om de activiteiten van de Fryshuset in Möllevĺngen te bezoeken.
Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezochten ook de politie voor informatie over de inspanningen van de politie in de stad.

In Möllevĺngen in Malmö voert Fryshuset onder meer preventieve en remediërende activiteiten uit tegen bendecriminaliteit.
Operaties worden uitgevoerd in heel Skĺne. Tijdens het bezoek ontmoette het paar een voormalige criminele man die deelneemt
aan de passuszaak van het Fryshuset, Passus. Tijdens de ontmoeting kreeg de man, die onder een beschermde identiteit leeft,
de gelegenheid om diep over zijn leven te praten. De man was ook in staat om het paar te vertellen hoe zijn cliëntcoach van
Fryshuset hem hielp de criminele wereld te verlaten om een nieuw leven met zijn gezin op te bouwen.

Fryshuset bevordert empowerment en sociale inclusie van jongeren, vooral voor degenen die risico lopen of die al worden geconfronteerd met
uitsluiting. We willen jonge mensen in staat stellen, hun ontwikkeling ondersteunen en ervoor zorgen dat hun stem gehoord en rekening gehouden
wordt met kwesties die hen aangaan. We ondersteunen werelden die samenkomen, met de jeugddialoog centraal. Wij geloven dat dit nodig is om
een positief effect te hebben bij het opbouwen van meer rechtvaardige en duurzame samenlevingen.

Bij een latere lunch samen met vertegenwoordigers van de andere operaties en partners van Fryshuset, konden Kroonprinses Victoria en Prins Daniel
vertellen dat The Swedish Crown Princess Couple's Foundation, samen met een aantal andere stichtingen en particuliere financiers, heeft
besloten de operaties van Fryshuset in Malmö te ondersteunen met een aanvullende financiële subsidie.

Tijdens de middag had het paar ook de mogelijkheid om politieagenten te bezoeken die in het noordelijke lokale
politiegebied van de politie van Malmö dienden. Sinds vorige week werkt de politie binnen het aangekondigde nationale
speciale evenement "Rimfrost" tegen ernstige georganiseerde misdaad.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De koninklijke familie tijdens een rondetafelbijeenkomst over AI en de veiligheid van kinderen online


Op 20 november 2019 woonden het Koningspaar, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prinses Sofia online een rondetafelbijeenkomst
bij over AI en de veiligheid van kinderen. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Global Child Forum en de World Childhood Foundation
in het Koninklijk Paleis. Gedurende de dag gaven experts lezingen en spraken over hoe kunstmatige intelligentie seksueel misbruik tegen
kinderen kan helpen bestrijden.

Op het terrein in de Bernadotte-bibliotheek in het Koninklijk Paleis waren ongeveer 40 Zweedse en internationale experts uit het bedrijfsleven,
de academische wereld, wetshandhavingsinstanties en kinderbeschermingsorganisaties. Gedurende de dag werden lezingen gehouden afgewisseld met
rondetafelgesprekken om te bespreken hoe de veiligheid van kinderen op internet kan toenemen.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel ontvangen Amir Rostami


Op 26 november 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel Amir Rostami, doctor in de sociologie.
Amir Rostami is een onderzoeker in de criminologie aan de Universiteit van Stockholm en aan het
Institute for Futures Studies, en werkte eerder als politieagent.

Tijdens het gesprek heeft Amir Rostami het paar geďnformeerd over zijn onderzoek, dat zich met name richt op
georganiseerde misdaad, bendecriminaliteit en extremisme.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De koninklijke familie bij uitreiking Nobelprijzen


Op 10 december 2019 reikte Koning Carl Gustaf traditioneel de Nobelprijs uit. Bij de plechtige ceremonie in het concertgebouw van
Stockholm waren ook Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinses Sofia en Prinses Madeleine aanwezig.

In aanwezigheid van ongeveer 1500 gasten in de Concertzaal ontvingen de 14 prijswinnaars dit jaar na de ceremonie hun medailles
en diploma's uit de hand van de koning. De Zweedse koning mocht traditiegetrouw de Nobelprijzen voor Economie, Geneeskunde,
Natuurkunde, Scheikunde en Literatuur uitreiken. De muziek tijdens de ceremonie was het Koninklijk Philharmonisch orkest olv
dirigent David Björkman. Solist bij de prijsuitreiking was de sopraan Sofie Asplund. Het was met name stukken van het Engels
componist Edward Elgar, de Franse componist Charles Gounod en Jean Sibelius. Na de ceremonie in het Concertgebouw gaan de
Nobel-festiviteiten verder met het Nobelbanket in het stadhuis van Stockholm.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 11 december 2019 gaf Koning Carl Gustaf een traditioneel diner voor de Nobelprijswinnaars.
Voorafgaand aan het diner organiseerde de koninklijke familie respectievelijk een privéreceptie voor de prijswinnaars.
Daarna vond het diner plaats in de galerij van Karl XI. Andere gasten vertegenwoordigen de Riksdag, de overheid,
het diplomatieke korps, academies, onderzoek en wetenschap, de Nobel Foundation en anderen.


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezoeken RFSL


Op 15 januari 2020 bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel RFSL om diepgaande informatie te krijgen over de organisatie
en haar activiteiten voor LGBTQ-mensen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questionin), in het Nederlands ook wel lhbt.

RSFL, de Zweedse Federatie voor de rechten van homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, queera's en interseksuelen, is een non-profit organisatie
opgericht in 1950. Het doel van RFSL is om dezelfde rechten, kansen en plichten toe te passen op LGBTQ-mensen als op alle anderen in de samenleving.
De Zweedse Federatie werkt lokaal, nationaal en internationaal met 7.000 leden en 36 afdelingen verspreid over Zweden.

Tijdens het bezoek ontvingen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een presentatie van het bedrijf en diepgaande informatie
over het werk van RSFL. Kroonprinses Victoria en Prins Daniel leerden onder meer over het werk van de integratie van jonge
transgenders in de sport en hoe de ondersteuning voor ouderen en LGBTQ-mensen eruit ziet.

RFSL voert verschillende activiteiten en projecten uit en heeft bijvoorbeeld een receptie voor ondersteuning, een training- en certificeringsbedrijf,
het bedrijf Newcomers (een ondersteuningsgroep en ontmoetingsplaats voor nieuwkomers in Zweden) en een eenheid die specifiek werkt met hiv en gezondheid.

Door het internationale werk van RFSL werkt de organisatie samen met LGBTQ-organisaties in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Indonesië.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria bij 75ste bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau


Op maandag 27 januari 2020 werd de Internationale Herdenkingsdag van de slachtoffers van de Holocaust gehouden. Op dezelfde dag
was Kroonprinses Victoria aanwezig in Polen bij de herdenking van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau.

Negen overlevenden uit Zweden namen deel aan de Memorial. Het officiële Zweden werd vertegenwoordigd
door Kroonprinses Victoria, de voorzitter van het parlement en de premier.

Auschwitz-Birkenau was een nazi-concentratie- en vernietigingskamp, gelegen op een grondgebied
bezet door Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en vandaag gelegen in het huidige Polen.

Auschwitz-Birkenau was de grootste van de nazi-concentratie- en vernietigingskampen. In totaal werden ongeveer 1,3 miljoen mensen gedeporteerd
naar Auschwitz, waarvan 1,1 miljoen joden. Ongeveer een miljoen Joden werden vermoord in het kamp, evenals iets meer dan 200.000 andere gevangenen.


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue

Prins Daniel bezocht de politie van Malmö


In de nacht tussen 29 januari 2020 en 30 januari 2020 begeleidde Prins Daniel een werksessie met de politie van Malmö.

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezochten in november 2019 de politie in Malmö voor informatie over het nieuw
gelanceerde nationale speciale incident Rimfrost tegen ernstige georganiseerde misdaad.

Het bezoek van de nacht was een vervolg waarin Malmö politiechef Mattias Sigfridsson aanvankelijk op de hoogte was van de situatie binnen "Operatie Rimfrost".
Daarna kreeg de prins de gelegenheid om enkele van de politieagenten te volgen en te ontmoeten die gedurende de nacht dienden.


Foto: Chalid Raja / Politie Autoriteiten


Foto: Chalid Raja / Politie Autoriteiten


Foto: Chalid Raja / Politie Autoriteiten


Foto: Chalid Raja / Politie Autoriteiten


Foto: Chalid Raja / Politie Autoriteiten


Foto: Chalid Raja / Politie Autoriteiten

Prins Daniel en Kroonprinses Victoria bezochten de stadsmissie van Stockholm


Op 6 februari 2020 brachten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een bezoek aan de stadsmissie van Stockholm
en haar activiteiten met baantraining voor mensen die de arbeidsmarkt willen benaderen.

De stadsmissie van Stockholm heeft verschillende activiteiten als een sociale onderneming met als doel
mensen aan het werk te krijgen. In 2019 trainden 667 mensen in de Stockholm City Mission

Tijdens het bezoek aan het centrale magazijn in Sätra ontmoette het paar verschillende mensen die
werken als coach bij het sorteren van inkomende geschenken die in tweedehands winkels te koop blijven.

Het bezoek eindigde in de supermarkt Matmission, waar mensen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om voedsel te kopen tegen goedkope prijzen
en tegelijkertijd helpen om voedselverspilling in de samenleving te verminderen. De winkel biedt ook de mogelijkheid voor mensen om te sporten.


Foto: Anna Ek/Stadsmissionen


Foto: Anna Ek/Stadsmissionen


Foto: Anna Ek/Stadsmissionen


Foto: Anna Ek/Stadsmissionen

Prins Daniel en Kroonprinses Victoria bezochten krisinformation.se


Op 16 maart 2020 brachten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een bezoek aan de Zweedse dienst voor civiele bescherming
en paraatheid (MSB) in Solna. Het doel van het bezoek was om informatie over de werkzaamheden van de Autoriteit en andere
belanghebbenden die zich bezighouden met het oog op de verspreiding van het nieuwe coronavirus te krijgen.

Tijdens het bezoek ontmoetten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel de redactie van krisinformation.se, de website die bevestigde
informatie van de overheid en andere functionarissen doorgeeft in verband met een crisis of een ernstige gebeurtenis.
Krisinformation.se is te vinden op internet, in een app en op sociale media.

Het paar was ook aanwezig toen de MSB een nationale samenwerkingsconferentie voorzat met ongeveer 80 autoriteiten en andere actoren, die allemaal
telefonisch aanwezig waren. Het doel van de terugkerende samenwerkingsconferenties is ervoor te zorgen dat de communicatie over het coronavirus
wordt gecoördineerd. De Volksgezondheidsautoriteit, de Nationale Gezondheidsraad, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, provincies, SOS Alarm
en anderen namen deel aan de conferentie.

Tijdens het bezoek aan de MSB ontmoette het paar ook de paraatheidsfunctionaris van de MSB, "TiB",
voor informatie over hoe deze functie operationeel werkt met het beheer van het coronavirus.


Foto: Marcus Ĺrskog / Zweeds agentschap voor sociale bescherming en onvoorziene gebeurtenissen


Foto: Marcus Ĺrskog / Zweeds agentschap voor sociale bescherming en onvoorziene gebeurtenissen


Prins Daniel en Kroonprinses Victoria nemen contact op met organisaties en bedrijven


Op 23 maart 2020 bleven Kroonprinses Victoria en Prins Daniel contact opnemen met organisaties
en bedrijven die door de corona-crisis zijn getroffen vanuit Haga Slott.

Zowel de private, publieke als non-profitsector worden getroffen door de corona-crisis. In heel Zweden werken mensen dag en nacht om zieken
te verzorgen en de verspreiding van infecties te verminderen. Veel mensen zijn bezorgd over de toekomst, vermengd met zorgen voor dierbaren.

Vorige week begonnen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een groot aantal Zweedse organisaties en bedrijven rond te bellen om zich over de
situatie te informeren. Tijdens de telefoon- en videogesprekken, die deze dag doorgingen, feliciteerden Kroonprinses Victoria en Prins Daniel
tegelijkertijd hun groeten met alle medewerkers en leden die door de corona-crisis zijn getroffen - en die bijdragen met belangrijke inspanningen
om de gevolgen ervan te verzachten.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Prins Daniel en Kroonprinses Victoria bezochten de Regionale Special Healthcare Management


Op 25 maart 2020 bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel de Regional Special Health Management (RSSL) in de regio Stockholm.

Regional Special Health Management, RSSL, coördineert en stuurt samen met Smittskydd Stockholm het hele
gezondheidszorgsysteem in een poging de verspreiding van het coronavirus en covid-19 te beperken.

Een groot aantal mensen werkt aan het beheer en de aanpassing van het gezondheidszorgsysteem om te kunnen omgaan
met degenen die zijn getroffen door de ziekte covid-19 en anderen die dringende medische zorg nodig hebben.

Tijdens het bezoek ontmoette het paar onder andere vertegenwoordigers van het management van
de regio, mensen van het personeel die met covid-19 werken en artsen voor infectiecontrole.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Kroonprinses Victoria doet vrijwilligerswerk bij de Stockholm City Mission


Op maandag 30 maart 2020 bezocht Kroonprinses Victoria de stadsmissie van Stockholm op Mariatorget
om voedselboxen te maken voor mensen in dakloosheid en kwetsbaarheid.

Elke weekdag verdeelt de ontmoetingsplaats St Paul van de Stockholm City Mission voedselboxen aan mensen in dakloosheid of
financiële kwetsbaarheid. Veel vrijwilligers van de Stadsmissie zijn ouder en lopen zelf gevaar en kunnen het bedrijf daarom
momenteel niet helpen. Kroonprinses Victoria ging daarom naar de stadsmissie om te helpen. De voedseldozen worden ter plaatse
uitgedeeld of afgeleverd bij mensen die vanwege covid-19 niet meer naar St. Paul kunnen komen.

"Ik voel me net als zoveel anderen in de gemeenschap dat ik iets wil doen en dan voelt het goed om hier vandaag bij je te zijn.
Het is belangrijk dat wij die de mogelijkheid hebben, proberen bij te dragen en te helpen op de manieren die we kunnen.
We kunnen samen een verschil maken", vertelde Kroonprinses Victoria aan het personeel van St Paul.

Kroonprinses Victoria is sinds 2010 beschermvrouwe van de Stockholm City Mission.


Foto: Anna Z Ek/Stockholms Stadsmission


Foto: Anna Z Ek/Stockholms Stadsmission


Foto: Anna Z Ek/Stockholms Stadsmission

Victoria en Daniel woonden een digitaal seminar bij over het Pep-rapport van dit jaar


Op 7 april 2020 woonden Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een digitaal seminar bij over het Pep-rapport van dit jaar, georganiseerd door Generation Pep.

Op 31 maart 2020 publiceerde het Pep-rapport in 2020 een van de meest uitgebreide recensies over de gezondheid van kinderen
en jongeren in Zweden. Het rapport laat zien dat slechts 14 procent van de kinderen en adolescenten die in het onderzoek zijn
opgenomen, beweegt in de mate die ze nodig hebben, en eet genoeg van waar het lichaam zich goed bij voelt.

In het onderzoek beantwoordden meer dan 9.000 kinderen en adolescenten van 4-17 jaar vragen over hoe ze bewegen en bewegen, wat ze eten en
hoe factoren rond de kinderen verband houden met hun leefgewoonten. Achter de studie staat Generation Pep en de studie wordt uitgevoerd met
steun van de Heart Lung Foundation. Het SOM-instituut van de Universiteit van Göteborg heeft de enquęte uitgevoerd. Bij de werkzaamheden aan
het rapport hebben ook een aantal onderzoekers en experts deelgenomen aan een adviesgroep.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Victoria en Daniel in digitale ontmoeting met het Nationaal Agentschap voor Onderwijs


Op 15 april 2020 namen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel deel aan een digitale bijeenkomst met het Zweedse Nationale Agentschap
voor Onderwijs om informatie te krijgen over hoe de scholen werken met afstandsonderwijs in verband met de covid 19 pandemie.

Directeur-generaal Peter Fredriksson en stafchef Katarina Tiväng presenteerden hoe het Nationaal Agentschap voor Onderwijs schoolleiders en leraren ondersteunt
met de aanbeveling aan middelbare scholen, universiteiten, hogescholen en volwassenenonderwijs om afstandsonderwijs te geven in plaats van het schoolgebouw.

Het doel van de aanbeveling is om de verspreiding van de ziekte covid-19 in de samenleving te vertragen.

Ondanks de grote verandering bleek dat de meeste scholen van mening zijn dat het bedrijf niettemin een hoge of eerder hoge kwaliteit handhaaft.


Foto: The Royal Court Sweden

Victoria en Daniel hielden digitale ontmoetingen met het Zweedse Instituut en professor Lars Trägĺrdh


Op 16 april 2020 hielden Kroonprinses Victoria en Prins Daniel digitale ontmoetingen met het Zweedse instituut
en professor Lars Trägĺrdh om up-to-date informatie te krijgen over de covid-19 pandemie.

De dag begon met een digitale ontmoeting met het Zweedse Instituut (SI) over onder meer het Zweedse
imago in het buitenland en hoe SI haar activiteiten onder de huidige omstandigheden verandert.
Aanwezigen waren algemeen directeur Madeleine Sjöstedt, evenals ambtenaren Sofia Bard en Emma Jansson.

Het Zweedse instituut werkt eraan om de belangstelling te vergroten en het vertrouwen in Zweden in het buitenland te versterken.
Een van de belangrijkste opdrachten van SI is het volgen en analyseren van hoe Zweden in het buitenland wordt ervaren. De opdracht
omvat ook het onderzoeken van het Zweedse imago in verschillende delen van de wereld.

'S Middags hield het echtpaar vervolgens een digitale ontmoeting met professor Lars Trägĺrdh, die onderzoek doet naar vertrouwen.
Onder de huidige omstandigheden, toen het dagelijks leven voor veel mensen verandert, schetste Trägĺrdh hoe het vertrouwen en het
vertrouwen in gemeenschapsinstellingen op verschillende manieren worden beďnvloed, evenals het buitenwereldbeeld van de manier
waarop Zweden omgaat met de covid-19 pandemie.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Kroonprinses Victoria en Prins Daniel videobellen met Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit


Op 6 mei 2020 hielden Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een videovergadering met Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.
Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit hadden eerder gepland om deze week een officieel bezoek aan Zweden te brengen,
maar het bezoek is uitgesteld vanwege de covid-19 pandemie.

Toen het geplande bezoek uit Noorwegen werd uitgesteld, ontmoetten Victoria, Daniel, Haakon en
Mette-Marit elkaar via een videoverbinding vanuit hun respectievelijke huizen in Zweden en Noorwegen.

"We kijken er erg naar uit om u in Zweden te bezoeken. Ik weet dat er veel belangstelling was van het Noorse bedrijfsleven
voor het bezoek, dus we kijken ernaar uit om waar mogelijk te komen," zei Kroonprins Haakon bij de opening van de bijeenkomst.

Op basis van de vele gesprekken en digitale bezoeken die Victoria, Daniel, Haakon en Mette-Marit de afgelopen maanden
in verschillende delen van de Noorse en Zweedse samenleving heeft gehouden, kregen zij tijdens de bijeenkomst de
gelegenheid om elkaar te informeren over de ontwikkelingen in beide landen.

Kroonprinses Victoria wees erop dat dergelijke crises samen doorgaan.

"In deze moeilijke tijd moeten we mensen in risicogroepen en met name andere kwetsbare situaties zien en erover nadenken," zei Kroonprinses Victoria.

Prins Daniel sprak ook over de contacten die Victoria en Daniel hadden met Zweedse bedrijven
en merkte op dat Zweedse ondernemers zich grote zorgen maken over de gevolgen van de pandemie.

Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit spraken ook over de grote verandering die heeft plaatsgevonden,
aangezien Zweden en Noren niet langer tussen de twee landen kunnen reizen, wat we gewend zijn te doen. Kroonprinses Victoria en Kroonprins Haakon
spraken hun sterke hoop uit dat de broeders en zusters in de nabije toekomst elkaar weer over de grens kunnen ontmoeten.

Kroonprinses Victoria en Prins Daniel sloten het gesprek af door Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit zo snel mogelijk in Zweden te verwelkomen.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Maren Kvikshaug/Det Kongelige Hoff


Foto: Maren Kvikshaug/Det Kongelige Hoff


Kroonprinses Victoria en Prins Daniel bezoeken digitaal scholen


Op 12 mei 2020 hebben Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een digitaal schoolbezoek gebracht aan de middelbare school
van St. Erik's Gymnasium / Nationaal Gymnasium voor gehandicapten in Stockholm om deel te nemen aan het op afstand lesgeven
en onderwijs op afstand van de school. Tijdens het digitale bezoek spraken Kroonprinses Victoria en Prins Daniel met studenten
van de bloemistenopleiding op de middelbare school van St. Erik's Gymnasium / Nationaal Gymnasium voor gehandicapten.
Het paar ontmoette ook de directeurs en leraren.


Foto: St. Erik's Gymnasium / Nationaal Gymnasium voor gehandicapten


Foto: St. Erik's Gymnasium / Nationaal Gymnasium voor gehandicapten


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Kroonprinses Victoria, Prinses Estelle, Prins Oscar vieren wereld bijendag


Op 20 mei 2020 was het Internationale Bijendag. Om meer te weten te komen over het belang van bijen voor
de biodiversiteit, nam Kroonprinses Victoria, Prinses Estelle en Prins Oscar mee naar de bijenkorven in Haga.

In 2010 ontvingen Victoria en Daniel bijenkorven in luisterpresentaties van de Zweedse imkersfederatie om in het Hagaparken te kunnen plaatsen.
De bijenkorfgemeenschappen zijn sindsdien gegroeid van twee naar vier en in elke bijenkorf kunnen rond midzomer wel 60.000 bijen leven.

Met de hulp van imkers Lotta Fabricius Kristiansen, die verantwoordelijk is voor de bijenkorven bij Haga, konden Prinses Estelle
en Prins Oscar een van de bijenkorvenkoningin vinden. Er staan ook een paar honderd drones in de kasten. De rest zijn werkbijen.
Prinses Estelle en Prins Oscar leerden ook meer over de verschillende soorten bijen die er zijn en waarom ze belangrijk zijn
voor onze biodiversiteit. Mensen vertrouwen op bestuivers, zoals bijen en hop, om uiteindelijk voedsel op tafel te krijgen.

Rond midzomer wordt de eerste honing geoogst uit de kasten bij Haga. Tijdens een normaal jaar
produceren de vier bijengemeenschappen gewoonlijk een oogst van tussen de 80 en 100 kg honing.

De honing wordt vervolgens verkocht in de Kasteel Shops en de opbrengst gaat naar The Swedish Crown Princess Couple's Foundation
die werkt aan een goede gezondheid en een versterkte gemeenschap onder kinderen en jongeren in Zweden.
Kroonprinses Victoria is sinds 2002 erelid van de Zweedse imkersvereniging.


Foto: Jonas Ekströmer/TT / The Royal Court Sweden


Foto: Pelle T Nilsson/SPA / The Royal Court Sweden


Kroonprinses Victoria en Prins Daniel hielden een digitale ontmoeting met Vinnova


Op 28 mei 2020 hielden Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een digitale bijeenkomst met
vertegenwoordigers van het innovatiebureau Verket för innovationsystem (Vinnova).

Tijdens de bijeenkomst ontvingen Victoria en Daniel informatie over hoe Vinnova werkt
tijdens de covid-19 pandemie en hoe de innovatiekracht van Zweden eruit ziet.

Directeur-generaal Darja Isaksson informeerde ook over welke initiatieven de Autoriteit tot dusver tijdens de pandemie
heeft genomen en hoe investeringen die nu plaatsvinden de voorwaarden voor een duurzame transitie kunnen scheppen.

Over het werk voor innovatiesystemen:
- Vinnova is een overheidsinstantie onder het ministerie van Handel en Industrie en de nationale contactautoriteit voor het
EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, evenals de deskundige autoriteit van de regering op het gebied van innovatiebeleid.
- Bij Vinnova werken meer dan 200 werknemers en het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, met vestigingen in Brussel, Silicon Valley en Tel Aviv.
- Vinnova stimuleert samenwerkingen waar kennis en vaardigheden vanuit verschillende invalshoeken elkaar ontmoeten en waar organisaties van elkaar leren.
- Jaarlijks investeert Vinnova ongeveer SEK 3 miljard in onderzoek en innovatie.


Foto: The Royal Court Sweden


Kroonprinses Victoria woont een digitale ontmoeting met Sustainable Ocean Business and the 2030 Agenda


Op 2 juni 2020 woonde Kroonprinses Victoria de Digital High Level Sustainable Ocean Business van de VN en de Agenda 2030 bij.
De bijeenkomst op hoog niveau was een vervolg op de World Ocean Conference, georganiseerd door Zweden en Fiji 2017 bij de VN in New York.
Tijdens de bijeenkomst op hoog niveau wordt het UN Global Compact-rapport "Ocean Stewardship 2030". Het rapport beschrijft een nieuw
actieplan en criteria voor de manier waarop visbedrijven moeten werken om de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen van de VN te
bereiken en om duurzame zeeën te garanderen.


Foto: The Royal Court Sweden


De Wereldmilieudag staat in het teken van Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip


Vrijdag 5 juni 2020 is het Wereldmilieudag. Vóór de dag bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip Norra Djurgĺrden in Stockholm.

Het thema van dit jaar is biodiversiteit en voor de Wereldmilieudag bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip Norra Djurgĺrden.
Tijdens het bezoek informeerde Koninklijk Djurgĺrden's administratie (KDF) over de rijke fauna die bestaat in Djurgĺrden.
KDF sprak ook over hun rol bij het koesteren en behouden van de unieke natuurlijke gebieden en biodiversiteit die te vinden zijn in Norra Djurgĺrden.

Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip hebben een diepe toewijding aan het milieu. Kroonprinses Victoria maakt deel uit van de
alumnigroep voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, Agenda 2030 en Prins Carl Philip is een van de beschermheren van de IUCN.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Prins Daniel in digitale rondetafel over ondernemerschap


Op 8 juni 2020 nam Prins Daniel deel aan een digitale rondetafel met de winnaars van de SM in de
UF-business en de winnaar van de Svenska Dagbladet-prijs voor de zakelijke prestatie van het jaar.

Eerder dit jaar nam Prins Daniel van de SM deel aan de UF-business, die dit jaar digitaal plaatsvond.

Samen met de deelname van de Prins aan de distributie, beloofde de Prins een rondetafel met de winnaars van de prijs
van de UF Company of the Year en de Swedish Business of the Year, om jong ondernemend en ondernemerschap te bespreken.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Prins Daniel en Kroonprinses Victoria in digitale ontmoeting met Business Sweden


Op 8 juni 2020 woonde het echtpaar een digitale vervolgbijeenkomst bij met Business Sweden. Tijdens de bijeenkomst ontving het paar informatie
over de impact van de covid-19 pandemie in de huidige situatie, de genomen maatregelen en hoe Zweedse bedrijven de pandemie aanpakken.

Directeur Ylva Berg begon met het verstrekken van uitgebreide informatie en een samenvatting sinds de
bijeenkomst van 14 april over hoe Business Sweden blijft werken ter gelegenheid van de covid-19 pandemie.

Hoofdeconoom Lena Sellgren vertelde het paar toen diepgaand over de effecten van de pandemie op de wereldeconomie en
de Zweedse export, en deelde de resultaten van de enquęte over hoe Zweedse bedrijven omgaan met de covid-19 pandemie.

Vice-CEO Fredrik Fexe sprak over kritische succesfactoren voor Zweedse bedrijven, met bijzondere aandacht voor Azië en China.

Ter afsluiting van de bijeenkomst sprak Klas Ericson, Senior Investment Advisor Manufacturing,
over de effecten van de covid-19 pandemie op Zweedse bedrijven in buitenlandse handen.


Foto: The Royal Court Sweden


Prins Daniel en Kroonprinses Victoria ontmoette de Läxhjälpen Foundation


Op 16 juni 2020 hebben Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een vervolgbijeenkomst gehouden met de
Läxhjelp Foundation, die wordt ondersteund door The Swedish Crown Princess Couple's Foundation.

Op 16 januari 2014 waren Kroonprinses Victoria en Prins Daniel op bezoek bij de Läxhelp Foundation.
In die tijd ontmoetten Victoria en Daniel Modou Bojang en Diana Mamendi, twee studenten die deelnamen aan huiswerkbegeleiding.

Woensdagmiddag nodigde het echtpaar Modou en Diana uit voor een reünie in Haga Park. Ter plaatse bespraken de twee
oud-studenten hoe hun respectieve leven sinds 2014 is geëvolueerd en schetsten het belang van huiswerkbegeleiding voor hen.
Henrik Szabo, secretaris-generaal van de Zweedse Stichting voor Medische Hulp, nam ook deel aan de discussie.

De bijeenkomst werd buiten gehouden in Hagaparken.

Läxhjelp Foundation is een stichting zonder winstoogmerk die, met financiering van het bedrijfsleven, gratis, resultaatgerichte
huiswerkhulp biedt in sociaal-economisch kwetsbare gebieden. De visie van de stichting is een samenleving waarin kinderen
opgroeien met de voorwaarden om met school om te gaan, zich te ontwikkelen en hun volledige potentieel te bereiken.


Foto: Margareta Thorgren / The Royal Court Sweden


Prins Daniel en Kroonprinses Victoria brengen bezoeken aan de regio Stockholm


Op 24 juni 2020 en 25 juni 2020 brachten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel vier bezoeken aan de regio Stockholm
in verband met de covid-19 pandemie. Met de bezoeken wilde het echtpaar licht werpen op bedrijven en organisaties
die als gevolg van de pandemie veranderden, en mede waardering tonen voor de zorg.

Bezoek aan Zweedse verpakkingstechnologie AB

Woensdagochtend 24 juni 2020 bezocht het echtpaar de Zweedse verpakkingstechnologie AB in Järfälla.
In verband met de verspreiding van de covid-19-pandemie naar Zweden, heeft het bedrijf een deel van de productie overgeschakeld om beschermende
schorten met lange mouwen te kunnen produceren, evenals beschermend vizier en schuimplastic strips voor anderen die vizieren vervaardigen.
In het voorjaar leverde het bedrijf grote hoeveelheden beschermende kleding aan gemeenten en regio's in het land.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Bezoeken aan Karolinska University Hospital en St. Göran's Hospital

Woensdagmiddag 24 juni 2020 hebben Kroonprinses Victoria en Prins Daniel ook twee ziekenhuisbezoeken afgelegd.
In het Karolinska Universitair Ziekenhuis werd het echtpaar verwelkomd door negen medewerkers die met covid-19-patiënten werkten op de intensive
care-afdeling en het ECMO-centrum van het ziekenhuis. In ECMO-centra krijgen patiënten zuurstof door middel van kunstmatige longen.
In het ziekenhuis van Capio St. Göran ontmoette het echtpaar andere medewerkers van de intensive care-afdeling. Medewerkers die gewoonlijk
op de orthopedische afdeling werken, spraken ook over hoe ze hun operaties veranderden om vandaag covid-19-patiënten te ontvangen.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Bezoek aan Fryshuset

Vanwege de covid-19-pandemie zijn dit jaar veel zomerbanen geschrapt. Daarom bezocht het echtpaar op
25 juni 2020 het Fryshuset in Stockholm, waar het initiatief "Preparedness Lift: Summer" wordt geďmplementeerd.

Het initiatief geeft 1000 jongeren de kans om een zomerjob te doen, nuttige kennis en contacten op te doen en inzicht te krijgen in het
bedrijfsleven. "Emergency Preparedness: Summer" vindt plaats namens de stad Stockholm in samenwerking tussen Fryshuset en Novare.
Het werk vindt plaats op het Fryshuset-terrein in Hammarby Sjöstad, Husby en Skärholmen en vindt plaats in drie rondes van juni tot augustus.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Beschermvrouwe van Rosa Bandet (Pink Ribbon)-campagne


Sinds 2008 is Kroonprinses Victoria de officiële beschermvrouwe van de Rosa Bandet-campagne.


Foto: Karl Gabor, Cancerfonden


Foto: Karl Gabor, Cancerfonden


Foto: Karl Gabor, Cancerfonden


Foto: Andrea Björsell, Cancerfonden


Foto: Andrea Björsell, Cancerfonden


Foto: Andrea Björsell, Cancerfonden


Foto: Andrea Björsell, Cancerfonden


Foto: Andrea Björsell, Cancerfonden


Foto: Andrea Björsell, Cancerfonden


Foto: Ea Czyz, Cancerfonden


Foto: Ea Czyz, Cancerfonden


Foto: Ea Czyz, Cancerfonden


Foto: Micael Engström/Cancerfonden

De wandelingen van Kroonprinses Victoria door het landschap van Zweden


Op 9 september 2017 begon Kroonprinses Victoria met haar wandelingen door het Zweedse landschap.
De wandelingen die door de 25 landschappen van het land gingen, werden op 12 juni 2019 voltooid.

Met de wandelingen wilde Kroonprinses Victoria verschillende delen van Zweden ervaren in verschillende seizoenen en
de schat laten zien die de Zweedse natuur is voor iedereen die hier woont en werkt.

Op 9 september 2017 maakten Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een landschapswandeling door het Hertogdom Västergötland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 6 oktober 2017 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Västerbotten.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 26 oktober 2017 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Östergötland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 17 november 2017 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Värmland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 13 april 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Blekinge.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 20 april 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Närke.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 25 april 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Lappland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 4 mei 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Gotland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 9 mei 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Öland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 24 mei 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Bohuslän.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 25 mei 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Smĺland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 12 juni 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Skĺne.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 31 augustus 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Dalsland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 12 september 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Uppland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 3 oktober 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Ĺngermanland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 22 oktober 2018 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Hälsingland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 20 maart 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Norrbotten.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 29 maart 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Härjedalen.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 12 april 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Halland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 26 april 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Västmanland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 17 mei 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Jämtland.


Foto: Jonatan Palm / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 22 mei 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Södermanland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 29 mei 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Medelpad.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Op 7 juni 2019 maaktte Kroonprinses Victoria een landschapswandeling door het Hertogdom Gästrikland.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

De vijfentwintigste en laatste wandeling van Kroonprinses Victoria door het Zweedse landschap vond plaats op 12 juni 2019 in Dalarna.
Kroonprinses Victoria kreeg gezelschap van haar schoonzus Prinses Sofia. Prins Gabriel, het zoontje van Prinses Sofia is Hertog van Dalarna.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Ik hoop dat mijn landschapswandelingen meer mensen kan inspireren om de schatten te ontdekken die de gevarieerde natuur van Zweden
biedt - alle schoonheid die zo vaak voor de deur staat", Kroonprinses Victoria.

Kroonprinses Victoria bezoekt de strijdkrachten


Op 9 januari 2019 bezocht Kroonprinses Victoria Livgardet in Kungsängen.

Er werd ter plaatse informatie verstrekt over het Livgardet - een van de grootste militaire banden van het leger -
en de vele verschillende verantwoordelijkheidsdomeinen.

Kroonprinses Victoria ontving onder andere een presentatie van het 13e veiligheidsbataljon, wiens werk het is om beveiligingsbedreigende
activiteiten te ontdekken, te bestrijden en bestrijding van veiligheidsbedreigende activiteiten, zowel nationaal als internationaal.

De dag aan het Livgardet werd afgesloten met de test van Robot 57 op de simulatorafdeling door Kroonprinses Victoria.

Het bezoek is een van de reguliere bezoeken van Kroonprinses Victoria aan de strijdkrachten.


Foto: Astrid Emilia Amtén/Försvarsmakten / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Astrid Emilia Amtén/Försvarsmakten / https://www.instagram.com/kungahuset/

Op 23 januari 2019 bezocht Kroonprinses Victoria het legerjagersbataljon en de wintereenheid van de strijdkrachten,
die beide deel uitmaken van het regiment van Norrbotten 19.

De wintereenheid heeft onder andere tot taak Zweedse organisaties op te leiden om in het winterklimaat te werken met kou, wind en sneeuw.
Het onderwijs wordt gegeven in Boden en Arvidsjaur en trekt ook buitenlandse strijdkrachten aan.

Tijdens het bezoek ontmoette de Kroonprinses soldaten die basisopleiding bij het Army Hunters Battalion ondergaan, een overzicht van de taken
en activiteiten van het bataljon. In het sneeuwlandschap kreeg de kroonprinses een voorbeeld van een observatieplaats en een winterbivak.
De kroonprinses had ook de mogelijkheid om met sneeuwschoenen te gaan en scooters te besturen die deel uitmaken van de uitrusting van het jachtbataljon.


Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/

In maart 2019 bezocht Kroonprinses Victoria delen van het Zweedse speciale verbandsysteem binnen de defensiemacht.
De Kroonprinses nam deel aan de oefeningsactiviteiten, ontving informatie over de functie van de speciale verenigingen en sprak met werknemers.

Speciale verbindingen hebben een hoge beschikbaarheid met speciaal geselecteerd personeel met een grote operationele ervaring. Ze kunnen werken
in omgevingen die fysiek, mentaal en politiek meer risicovol zijn dan normaal kan worden aanvaard voor normale verbanden. De speciale verbanden
kunnen ook verschijnen in ontoegankelijke gebieden met hoge klimatologische en medische dreigingen.


Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Op 27 mei 209 bezocht Kroonprinses Victoria de internationale vluchtoefening Arctic Challenge Exercise 2019 op Norrbotten's vloot F21.

Gedurende de periode van 22 mei 2019 tot 4 juni 2019 zullen Zweden, Finland en Noorwegen een internationale vluchtoefening organiseren,
waarbij Zweden een oefenleider is en verantwoordelijk is voor de oefening. De oefening, Arctic Challenge Exercise 2019, ACE 19, wordt
voor de vierde keer uitgevoerd. Ongeveer 4.000 mensen uit negen landen, evenals de NAVO en ongeveer 140 vliegtuigen nemen deel aan de oefening.
Tijdens de oefening zullen tegelijkertijd meer dan 100 vliegtuigen in de lucht zijn.

Bij aankomst in Kallax werd Kroonprinses Vicoria ontvangen door kolonel Izes, hoofd van de vliegtuigvloot van Norrbotten, F21, en ontving
vervolgens informatie over de oefening. Overdag bezocht Kroonprinses Victoria verschillende vluchtdivisies van de deelnemende landen.

Arctic Challenge Exercise 2019, wordt uitgevoerd in het kader van de noordse samenwerking en de grensoverschrijdende overeenkomst die bestaat
tussen de landen. De oefening is een verdere ontwikkeling van de vliegoefeningen van vorige jaren en zal om de twee jaar worden uitgevoerd.

In totaal nemen negen landen en de NAVO deel aan ruimtevaart- en / of grondverbindingen. Dit jaar nemen ongeveer 120 gevechtseenheden uit acht
verschillende landen deel met in totaal ongeveer 140 deelnemende vliegtuigen. Er zijn hooguit ongeveer 100 jagers gepland om tegelijkertijd de
lucht in te gaan en zo'n 25 jagers zijn Jas 39 Gripen. Ongeveer 4.000 mensen nemen deel aan de oefening.

Het doel van ACE19 is dat piloten uit verschillende landen in grote samengestelde vliegtuigtroepen kennis maken met verschillende soorten vliegtuigen.
Voor de Zweedse federaties betekent dit dat het operationele effect van Zweden toeneemt door samen te werken met anderen in Zweden en het aangrenzende gebied.


Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten / https://www.instagram.com/kungahuset/

Op 15 november 2019 bezocht Kroonprinses Victoria het Amfibieënregiment (Amf 1) in Berga in de archipel van Stockholm.

Het amfibische regiment maakt deel uit van de strijdkrachten en dient als de link tussen marine- en strijdkrachten.
Kroonprinses Victoria bezocht het terrein en nam deel aan enkele van de activiteiten van het regiment.

In het Vanheim-traditiehuis bezocht Kroonprinses Victoria de kapel van het regiment, waar bidprentjes staan van degenen
die in de dienst omkwamen. Ter plaatse stak de kroonprinses een kaars aan om hun inspanningen te eren.


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/

In Berga leidt het amfibie-regiment duikers op wiens taak het is onder andere om voorwerpen, verkenning te herstellen, mijnen te ruimen
en munitie in water en op het land te vernietigen. De Kroonprinses kreeg informatie over het programma en een demonstratie van de
aanvalduikers en aanvalduikers lieten zien hoe ze werken in de verzorging van de gewonden.

Het bezoek werd afgesloten met een aanval oefening. Tijdens de oefening werd het slagschip 90 HSM van het regiment gebruikt.


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Koninklijke Garde bij Het Koninklijk Paleis


7 februari 2020: De afgelopen weken stonden zeelieden van de marine buiten het Koninklijk Paleis van Stockholm.

De Koninklijke Garde is verantwoordelijk voor de bescherming van de koninklijke familie en de officiële
residentie van het staatshoofd en is een belangrijk onderdeel van de militaire paraatheid in Stockholm.

De Koninklijke Garde zijn sinds 1523 in het Koninklijk Paleis en bestonden voornamelijk uit lijfwachten.
Sinds de jaren 1960 is de hoogbeveiligde dienst echter een zaak voor de gehele strijdkrachten.

De Koninklijke Garde bevindt zich ook in Drottningholm Palace.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf ontvangen ministers


Op 21 januari 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de premier, vice-premier en ministers op het paleis.


Foto: Ingemar Lindewall / The Royal Court Sweden

Op 8 april 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de ministers op het paleis.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 3 juni 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de ministers op het paleis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Op 4 juni 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf De Raad Buitenlandse Zaken.
De Raad Buitenlandse Zaken is een overlegorgaan tussen de Riksdag en de regering waar de koning voorzitter is.
Kroonprinses Victoria woont ook vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken bij.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Op 28 augustus 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf De Raad Buitenlandse Zaken.
De Raad Buitenlandse Zaken is een overlegorgaan tussen de Riksdag en de regering waar de koning voorzitter is.
Kroonprinses Victoria woont ook vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken bij.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Tijdens een vergadering in het Koninklijk Paleis op 29 augustus 2019 werden Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria geďnformeerd door Mats Löfving,
hoofd van de Nationale Operatie-afdeling (NOA) en Stefan Hector, hoofd van de operationele eenheid bij NOA, over hoe de politie en andere relevante
autoriteiten werken om te voorkomen en bestrijden van explosies en schietpartijen. Na de vergadering zei Koning Carl Gustaf: "De bezorgdheid die deze
daden in het publiek uiten, wordt gedeeld door mij en mijn familie. We willen onze deelname aan de getroffenen uiten en tegelijkertijd onze steun
betuigen aan de politie en andere autoriteiten bij hun voortdurende werkzaamheden".


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 16 september 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de ministers op het paleis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Op 4 november 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de ministers op het paleis.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 16 december 2019 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de Commissie Buitenlandse Zaken op het paleis.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 9 januari 2020 ontving Kroonprinses Victoria in het Koninklijk Paleis mevrouw Birgitta Resvik. Birgitta Resvik is een zelfstandige ondernemer
met een brede achtergrond op het gebied van klimaat, energie en milieu en is ook lid van de Koninklijke Academy of Engineering, IVA.
Tijdens de vergadering van bespraken Kroonprinses Victoria en Birgitta Resvik klimaat- en energiekwesties in zowel Zweden als het buitenland.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 2 maart 2020 ontvingen Kroonprinses Victoria en Koning Carl Gustaf de ministers op het paleis.


Foto: Sanna Argus Tirén / The Royal Court Sweden

Op 2 maart 2020 ontving Kroonprinses Victoria Radiation Safety Authority. Tijdens de presentatie gaven de directeur-generaal van de
Radiation Safety Authority, Nina Cromnier, afdelingshoofd Michael Knochenhauer en Jan Johansson, overheidsspecialist op het gebied
van stralingsbescherming, informatie over de situatie in de kerncentrale van Fukushima in Japan na de aardbeving en tsunami in 2011.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Op 6 maart 2020 ontving Prins Daniel Pernilla Baralt en Annika Bränning van UNICEF Zweden. Tijdens de presentatie presenteerde Unicef hoe zij werken om
prioriteiten, behoeften en rechten van kinderen te prioriteren, te vervullen en te respecteren. Bijzondere aandacht ging naar de ongelijke gezondheid
en hoe Unicef en Generation Pep kunnen samenwerken om betere kansen te creëren voor kinderen om een actief en gezond leven te leiden.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Op 16 maart 2020 ontvingen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel vertegenwoordigers van de Zweedse gemeenten en regio's (SKR)
als gevolg van de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Kroonprinses Victoria en Prins Daniel kregen informatie over het werk
dat de leden van SKR doen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beheersen en te beperken.
SKR vertegenwoordigt alle gemeenten en regio's van Zweden (voormalige districtsraden).


Foto: The Royal Court Sweden


Koninklijke begraafplaats versierd voor Allerheiligen


Vooruitlopend op Allerheiligen, 2 november 2019, zijn de graven op de Koninklijke Begraafplaats in Hagaparken
versierd met grenen, kransen en sparren. Kaarsen branden bij de Koninklijke Grafstenen.
Allerheiligen is een feestdag die sinds de middeleeuwen deel uitmaakte van het Zweedse kerkjaar.

De koninklijke begraafplaats op het eiland Karlsborg in Brunnsviken in Haga werd gebouwd op initiatief de grootmoeder
van Koning Carl XVI Gustaf, Kroonprinses Margareta (1882-1920). De Kroonprinses, die in Engeland werd geboren en grote
belangstelling had voor tuinkunst, wilde expliciet in de natuur worden begraven in plaats van de Riddarholmskyrkan.

Sinds de jaren 1920 hebben daarom, op enkele uitzonderingen na, alle leden van de koninklijke familie hun laatste rustruimte in het Haga-park.

De koninklijke begraafplaats is open voor het publiek tijdens de zomermaanden op donderdag.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden
Koning Gustaf VI Adolf (1882-1973) rust bij Kroonprinses Margareta (1882-1920) en Koningin Louise (1889-1965).


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden
Het kruis achter het graf van Prins Gustaf Adolf en Prinses Sibylla werd ontworpen door architect Ferdinand Boberg.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden
Prins Gustaf Adolf (1906-1947) en Prinses Sibyllas (1908-1972) graf met uitzicht op Brunnsviken.


Kerstbomen Kungliga Slottet


Fijne eerste advent! Op 1 december 2019 werden de kerstbomen verlicht in Logĺrden in het Koninklijk Paleis en lichten op in de duisternis van december.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Copyright © 2006-2020 https://koningsfan.nl/


Homepage