Prins Carl Philip en Prinses Sofia van Zweden
Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden

Carl PhilipFoto: Prinses Sofia / The Royal Court Sweden

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carl Philip Edmund Bertil van Zweden wordt geboren op 13 mei 1979 als tweede kind van
Koning Carl XVI Gustaf en Koningin Silvia in het Koninklijk Paleis (Kungliga Slottet) in Stockholm.

Na zijn geboorte was de pasgeboren prins getuige van: Voorzitter van de Riksdag
Henry Allard, premier Ola Ullsten, maarschalk van het rijk Gunnar Lagergren en
First Lady van het hof gravin Alice Trolle-Wachtmeister.

Carl Philip werd gedoopt in de Slottskyrkan op 31 augustus 1979 door aartsbisschop Olof Sundby
en kreeg de namen Carl Philip Edmund Bertil. De peetouders van Prins Carl Philip zijn: Prins
Bertil, Koningin Margrethe II van Denemarken, Prinses Birgitta en Prins Leopold van Beieren.


Foto: The Bernadotte Library / Clas Göran Carlsson / https://www.instagram.com/kungahuset/

De Prins werd geboren in het Koninklijk Paleis in Gamla Stan in Stockholm, waar de
Koning en de Koningin destijds woonden. In 1981 verhuisden de Koning en de Koningin,
de Kroonprinses en Prins Carl Philip naar het Drottningholm Palace op Ekerö.

Troonopvolging en titel


Toen Prins Carl Philip werd geboren, had Zweden nog steeds een agnatische opvolgingsvolgorde,
wat betekent dat alleen mannen de troon konden erven, en daarom werd hij geboren als Zweedse
Kroonprins, ook al had hij een oudere zus. Wetgeving over volledige cognatische opvolging werd
geïntroduceerd in 1980, wat betekent dat het oudste kind de troon erft, en Prinses Victoria
daardoor Kroonprinses van Zweden werd, terwijl Kroonprins Carl Philip Prins Carl Philip werd.

Bij zijn geboorte besloot de Koning Prins Carl Philip de titel Hertog van Värmland te verlenen.

Prins Carl Philip is vierde in de lijn voor de Zweedse troonopvolging
na Kroonprinses Victoria, Prinses Estelle en Prins Oscar.

Prins Carl Philip werd op 13 mei 1997 meerderjarig. Tijdens een ceremonie in de eetzaal van Koningin
Lovisa Ulrika in het Koninklijk Paleis werd de Prins gefeliciteerd door de voorzitter van de Riksdag
en de regering. De Koning verleende vervolgens het insigne van de Orde van de Serafijnen aan de Prins.


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Communiqué over de wijziging van het Zweedse Koninklijk Huis, 7 oktober 2019


Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf heeft besloten tot wijzigingen in Het Koninklijk Huis. Het doel van deze wijzigingen is om vast
te stellen welke leden van de Koninklijke Familie naar verwachting officiële taken uitvoeren die zijn toegewezen aan het staatshoofd of
die verband houden met de functie van het staatshoofd.

Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf heeft besloten dat de kinderen van Hare Koninklijke Hoogheden Prins Carl Philip en Prinses Sofia, en de
kinderen van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Madeleine en de heer Christopher O'Neill geen lid meer zullen zijn van het Zweedse Koninklijk Huis.

Prins Alexander, Prins Gabriel, Prinses Leonore, Prins Nicolas en Prinses Adrienne blijven lid van de koninklijke familie. Ze zullen echter
niet langer genieten van de stijl van Koninklijk Hoogheid en in de toekomst wordt niet verwacht dat ze taken van het staatshoofd uitvoeren.

Prins Alexander (Hertog van Södermanland), Prins Gabriel (Hertog van Dalarna), Prinses Leonore (Hertogin van Gotland),
Prins Nicolas (Hertog van Ångermanland) en Prinses Adrienne (Hertogin van Blekinge) behouden hun titels van Prins/Prinses
en Hertog/Hertogin eerder verleend door Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf.

Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf en Hare Koninklijke Hoogheid Kroonprinses Victoria zijn, samen met Hare Majesteit Koningin Silvia
en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Daniel, de hoogste vertegenwoordigers van Zweden binnen het rijk en tegenover andere staten.
Wanneer H.K.H. Prinses Estelle volwassen is geworden, wordt ook van haar verwacht het land te vertegenwoordigen.

Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Carl Philip en Prinses Sofia, en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Madeleine zullen hun werk voortzetten
in de non-profit stichtingen en organisaties die zij hebben opgericht of waarbij zij betrokken zijn. Bovendien zullen zij officiële taken
uitvoeren in de mate die door Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf is bepaald.

Het doel van de beslissing van Koning Carl XVI Gustaf is om de missie van het staatshoofd als vertegenwoordiger van Zweden te verduidelijken
en die kring van leden van de koning af te bakenen. Van de familie wordt verwacht dat zij namens het staatshoofd publieke verplichtingen heeft.

De kinderen van Prins Carl Philip en Prinses Sofia en de kinderen van Prinses Madeleine en de heer Christopher O'Neill worden daarbij als meer
particulieren beschouwd. Ze zullen niet de beperkingen hebben wat betreft het aannemen van een baan of het zakendoen dat normaal gesproken wordt
geassocieerd met Koninklijke personen die Zweden vertegenwoordigen. Het betekent ook dat van hen niet kan worden verwacht dat hun kosten van
levensonderhoud in enige mate worden gedekt door subsidies van het Parlement aan Zijne Majesteit Koning Carl XVI Gustaf.

Het Koninklijk Huis omvat Koning Carl XVI Gustaf en Koningin Silvia evenals degenen die zo dichtbij de troon staan en een zodanige positie hebben
dat ze de titel Hare Koninklijke Hoogheid of Zijne Koninklijke Hoogheid moeten krijgen. Om historische redenen werd de zuster van Koning Carl XVI Gustaf,
H.K.H. Prinses Birgitta, in Het Koninklijk Huis opgenomen.

Het Zweedse Koninklijk Huis bestaat uit:
- ZM. Koning Carl XVI Gustaf (1946)
- H.M. Koningin Silvia (1943)
- H.K.H. Kroonprinses Victoria (1977)
- H.K.H. Prins Daniel (1973)
- H.K.H. Prinses Estelle (2012)
- H.K.H. Prins Oscar (2016)
- H.K.H. Prins Carl Philip (1979)
- H.K.H. Prinses Sofia (1984)
- H.K.H. Prinses Madeleine (1982), gehuwd met Mr Christopher O'Neill (1974)
- H.K.H. Prinses Birgitta (1937)

De Koninklijke Familie bestaat uit Het Koninklijk Huis en de andere kleinkinderen en zussen van de Koning:
- Prins Alexander (2016)
- Prins Gabriel (2017)
- Prins Julian (2021)
- Prinses Leonore (2014)
- Prins Nicolas (2015)
- Prinses Adrienne (2018)
- Prinses Margaret, mevrouw Ambler (1934)
- Prinses Désirée, Barones Silfverschiöld (1938)
- Prinses Christina, mevrouw Magnuson (1943)
- Gravin Marianne Bernadotte van Wisborg (1924), de vrouw van de overleden oom van Koning Carl XVI Gustaf.

De opvolging volgt de volgorde van opvolging en wordt niet beïnvloed door de beslissing van vandaag. Dit
betekent dat Prins Alexander, Prins Gabriel, Prins Julian, Prinses Leonore, Prins Nicolas en Prinses Adrienne
als afstammelingen van Koning Carl XVI Gustaf nog steeds juridisch recht hebben op de troon en in die zin een
duidelijke band hebben met het staatshoofd, hoewel ze niet langer behoren tot Het Zweedse Koninklijk Huis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / Gerechtelijk protocol betreffende wijzigingen binnen Het Zweedse Koninklijk Huis


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / Beslissingen met betrekking tot wijzigingen binnen Het Zweedse Koninklijk Huis

Prins Carl Philip en Prinses Sofia over het besluit:
7 oktober 2019 kondigde de Koning de beslissing aan dat onze kinderen niet langer de positie van Koninklijke Hoogheid bekleden. We zien dit als positief
omdat Alexander en Gabriel vrijere keuzes in het leven zullen hebben. Ze behouden hun Prinsen titels en hun hertogdommen, Södermanland en Dalarna, wat we
waarderen en waar we trots op zijn. Onze familie heeft sterke banden met beide landschappen en we blijven ons daar inzetten. We zullen ons blijven richten
op onze doelen die ons na aan het hart liggen en we zullen ons daarvoor blijven inzetten. We zullen ook de koning en kroonprinses - ons toekomstige
staatshoofd - blijven steunen en deelnemen aan de activiteiten van het koningshuis zoals we dat willen.


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Prinses Madeleine over het besluit:
7 oktober 2019 kondigde het Hof aan dat Leonore, Nicolas en Adrienne niet langer tot het Koninklijk Huis zouden behoren, maar deel
zouden blijven uitmaken van de Koninklijke Familie. Deze verandering is al lang gepland. Chris en ik vinden het goed dat onze kinderen
nu een grotere kans krijgen om hun eigen leven als privépersonen in de toekomst vorm te geven. We waren vereerd toen mijn ouders Leonore
een koninklijke titel schonken toen ze bij Estelle kwam als het 2e kleinkind van onze Zweedse koninklijke familie. We hebben er altijd in
geloofd onze kinderen de vrijheid te geven om hun toekomst te kiezen, daarom verwelkomen we deze beslissing van harte. Ik zal doorgaan met
mijn koninklijke verantwoordelijkheden door mijn ouders en mijn zus te steunen.

Studie


In 1984 begon Prins Carl Philip de kleuterschool in Västerled Parish.

In het najaar van 1986 begon de Prins met de eerste klas op de Smedslätt School in Bromma.
Hij vervolgde zijn lagere school aan de Ålsten School en begon zijn middelbare schoolopleiding
aan de Enskilda Upper Secondary School in Stockholm in de herfst van 1992.

In de zomer van 1994 werd Prins Carl Philip bevestigd in de
abdij van Vadstena na bevestigingsstudies in Medevi Brunn.

In de herfst van 1994 begon de Prins te studeren aan de privéschool
van Kent in Connecticut, VS, waar hij twee jaar doorbracht.

De Prins studeerde de wetenschappelijke bovenbouw aan de Lundsberg
School in Värmland. Hij studeerde af in het voorjaar van 1999.

Tussen 2004 en 2006 voltooide de Prins twee jaar fulltime studies in grafisch ontwerp aan de
Forsberg School in Stockholm voor grafisch ontwerpers, ontwerpers en artdirectors in opleiding.

In 2006 vervolgde de Prins zijn ontwerpstudie in de Verenigde Staten,
waaronder een stage bij de National Geographic Society in Washington DC.

Na zijn studie exposeerde de prins samen met fotograaf Mattias Klum fotografisch
werk in de tentoonstelling A Glimpse of Paradise, die te zien was in het
Gustavianum Museum in Uppsala en Waldemarsudde in Stockholm.

In het voorjaar van 2007 vervolgde de Prins zijn studie aan de Rhode Island School of Design in de VS.

In het najaar van 2007 begon de Prins met zijn studie aan de Swedish Defence University in Stockholm.
Hij zette zijn militaire opleiding het volgende voorjaar voort terwijl hij bedrijfskunde studeerde.

Prins Carl Philip studeerde in het najaar van 2008 land- en bosbouw en deed werkervaring
op onder meer ophet landgoed Stenhammar. Van 2009 tot 2012 volgde de Prins een opleiding
tot landbouwkundige aan de Zweedse universiteit voor landbouwwetenschappen in Alnarp,
Skåne. De Prins behaalde in januari 2012 zijn masterdiploma.

Militaire dienst


Na het voltooien van zijn middelbare studies vervulde Prins Carl Philip zijn militaire
dienst bij het Vaxholm Amphibious Regiment, waar hij een opleiding tot stuurman volgde.

In 2001 en 2002 voltooide de Prins zijn officiersopleiding bij de Zweedse marine.

Tijdens zijn opleiding nam hij deel aan een reis met de mijnenlegger HMS Carlskrona. Prins
Carl Philip studeerde in december 2002 af als tweede luitenant. In de zomer van 2004 voltooide
de Prins zijn opleiding tot luitenant bij de reservetroepen. In december 2007 bereikte hij de
rang van kapitein. In 2014 werd de Prins gepromoveerd tot de rang van majoor.

Prins Carl Philip dient op het hoofdkwartier van de strijdkrachten


Sinds half mei 2020 is Prins Carl Philip, reserveofficier met een majoorsgraad, werkzaam op het hoofdkwartier van de strijdkrachten.

De Prins bevindt zich in het Operational Command's Command Center, dat de operationele operaties
en inspanningen voor alle strijdkrachten aanstuurt en coördineert. Vanuit het commandocentrum
ondersteunen en coördineren de strijdkrachten de gemeenschap ook met de covid-19 pandemie.

De dienst wordt uitgevoerd op initiatief van de Prins. Prins Carl Philip stelde zich ter beschikking aan de Zweedse
strijdkrachten na het bezoek aan het interim-management dat de Prins eerder dit voorjaar namens Koning Carl Gustaf had gemaakt.

Eigen ontwerp bureau: Bernadotte & Kylberg


In 2012 heeft Carl Philip samen met Oscar Kylberg ontwerpbureau: Bernadotte & Kylberg opgericht, waar hij nog steeds werkt als hij
geen officiële koninklijke taken hoeft te verrichten. Bernadotte & Kylberg is een globaal ontwerp bureau met een grote passie voor
Zweeds design. Met haar Zweedse erfgoed, Bernadotte & Kylberg ontwerpt zowel industriële als grafische producten met de eindgebruiker in focus.
Met een ontwerp filosofie van uniek en tijdloos design en dat jaren meegaat. Bernadotte & Kylberg schept de beste voorwaarden om relevante en
persoonlijke producten te ontwerpen. Sinds de oprichting van Bernadotte & Kylberg in 2012, heeft het ontwerp duo al voor vele bekende merken,
zowel nationaal als internationaal spullen ontworpen.

Zie ook de website: Bernadotte & Kylberg

Hobby's


Prins Carl Philip doet sinds 2013 mee aan autoraces.

In de winter houdt de Prins van skiën en heeft hij deelgenomen aan de Vasaloppet-marathonrace,
het Skejtvasan-evenement en de Stafettvasan-estafette-skirace.

De Prins brengt graag tijd door in de natuur. Hij is een fervent
jager sinds zijn jeugd en neemt jaarlijks deel aan de jacht.

In zijn vrije tijd bezoeken de Prins en zijn gezin graag hun vakantiehuis in Södermanland. Een deel van
de zomer wordt traditioneel doorgebracht met de rest van de koninklijke familie in Solliden op Öland.


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Prinses Sofia / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Thron Ullberg / The Royal Court Sweden


Foto: Prinses Sofia / The Royal Court Sweden

SofiaFoto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Prinses Sofia werd geboren op 6 december 1984 in het Danderyd-ziekenhuis.
Ze is het middelste kind van Erik Hellqvist en Marie Hellqvist-Rotman.
De Prinses heeft twee zussen: Lina Hellqvist en Sara Hellqvist.

Prinses Sofia werd op 26 mei 1985 gedoopt in de Tibble-kerk in Täby.
Ze groeide op in Älvdalen in de provincie Dalarna.

Studie


Prinses Sofia bezocht de Älvdalen Montessorischool en de Älvdalschool. Ze studeerde het hoger
secundair kunstprogramma aan het Vansbro Education Centre, met als specialisatie muziek.

Tijdens de zomers werkte de prinses in winkels en fabrieken, en als serveerster. Tijdens haar
tienerjaren en als jongvolwassene deed ze vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika, Senegal en Ghana.

In 2005 verhuisde de Prinses naar New York, waar ze boekhouding en bedrijfsontwikkeling
studeerde aan het New York Institute of English and Business. In de Verenigde Staten
studeerde de Prinses ook yoga en kwalificeerde zich als yoga-instructeur.

Na terugkeer in Zweden volgde de Prinses onafhankelijke cursussen aan de Universiteit van
Stockholm over mondiale ethiek, kinder- en jeugdstudies, het VN-Verdrag inzake de Rechten
van het Kind in theorie en de Zweedse praktijk, en gender en internationale betrekkingen.

In 2010 richtten Prinses Sofia en Frida Vesterberg Project Playground op.

Prinses Sofia helpt in het Sophiehemmet ziekenhuis tijdens de Corona pandemie


Prinses Sofia heeft in april 2020 een korte medische opleiding genoten aan de
Sophiahemmet Universiteit om het verzorgend personeel van Sophiahemmet te ontlasten.
Sinds 16 april 2020 is de Prinses op een afdeling in het ziekenhuis
geplaatst om te helpen met eenvoudigere zorgtaken, schoonmaken en meer.

Prinses Sofia volgde de intensieve training samen met ontslagen medewerkers
van luchtvaartmaatschappij SAS, die zich nu versterkt op werkplekken waar
de behoefte groot is. De Prinses is erevoorzitter van Sophiahemmet.

Op 16 april 2020 plaatse Prinses Sofia op hun Instagram:

Vorige week heb ik een medische opleiding gevolgd met specialisatie
in gezondheid, zorg en verpleging bij Sophiahemmet.

In het kader van de "spoedeisende hulpverlening" ben ik nu geplaatst op een van de
zorgafdelingen van het ziekenhuis, waar ik, samen met andere nieuw opgeleide collega's, het
zorgpersoneel ondersteun en ontlast bij diverse taken, waaronder patiëntenzorg en schoonmaak.

Sophiahemmet heeft op haar beurt haar middelen ter beschikking gesteld aan de regio Stockholm. Ongeveer
40 medewerkers zijn uitgeleend om te werken op de intensive care van de noodhospitalen. Daarnaast
ontlastSophiahemmet de noodziekenhuizen door operaties te ondersteunen, voornamelijk bij kanker.

Ik ben eerder betrokken geweest bij de operaties van Sophiahemmet. Om te
kunnen helpen in deze moeilijke tijd geeft enorm veel voldoening. Bedankt!


Foto: Sophiahemmet


Foto: Sophiahemmet

Project Playground


In 2010 richtte Sofia de organisatie Project Playground op samen met Frida Vesterberg.
Project Playground is een non-profit organisatie die kwetsbare kinderen en jongeren in gebieden en townships
buiten Kaapstad, Zuid-Afrika helpt, voornamelijk in Langa, de oudste township in het gebied.

Sofia is van 2010 t/m april 2015 secretaris-generaal (voorzitter) geweest van Project Playground.
Sinds april 2015 is Sofia erevoorzitter van Project Playground.
Prins Carl Philip was bestuurslid van Project Playground van 2010 tot 2015.
Sinds 2015 is Prins Carl Philip erelid van Project Playground.

Hobby's


Gezondheid en beweging zijn belangrijk voor Prinses Sofia. De Prinses houdt van wintersport en skiën.
Ze heeft het Tjejvasan-langlaufevenement voor dames en de Staffettvasan-estafetteskiwedstrijd voltooid.

De prinselijke familie brengt hun vrije tijd graag door in hun vakantiehuis in Södermanland.
Prinses Sofia geniet ook van privébezoeken aan Dalarna, waar ze opgroeide. Een deel van de zomer
wordt traditioneel doorgebracht met de rest van de koninklijke familie in Solliden op Öland.


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Thron Ullberg / The Royal Court Sweden

Huwelijk


Op 27 juni 2014 is bekend gemaakt door het Zweedse Hof dat Prins Carl Philip officieel verloofd is met Sofia Hellqvist.


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden

Op 17 mei 2015 zijn Prins Carl Philip en Sofia Hellqvist in ondertrouw gegaan in de
Royal Chapel (Slottskyrkan) van The Royal Palace of Stockholm (Kungliga Slottet).

Op 17 mei 2015 heeft het Zweedse Hof het volgende bekend gemaakt: Zijne Majesteit de Koning heeft besloten dat
mevrouw Sofia Hellqvist, na haar huwelijk met Prins Carl Philip, lid zal worden van de Koninklijke Familie en
de titel van Prinses Sofia, Hertogin van Värmland zal ontvangen en wordt aangesproken met Hare Koninklijke Hoogheid.

Het huwelijk vond plaats op 13 juni 2015 in de Royal Chapel (Slottskyrkan) van The Royal Palace of Stockholm (Kungliga Slottet).
Prinses Estelle was één van de vier bruidsmeisjes op het huwelijk van Carl Philip en Sofia.


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Ekströmer / The Royal Court Sweden


Foto: Pontus Lundahl / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Montgomery / The Royal Court Sweden


Foto: Anders Wiklund / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

"Soms komt iedereen tot een doorslaggevende keuze; een keuze die de toekomst bepaalt en gaat over wie
je bent en vooral wie je wilt zijn. En vaak is er moed voor nodig. Moed om niet het gemakkelijke pad te
kiezen omdat het gemakkelijk is, maar de moed om op het moeilijke pad te blijven omdat het goed is."

Vandaag, 13 juni 2015, vieren we os vijfjarig huwelijksfeest.


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Erika Gerdemark / Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Trouwjurk Sofia


De trouwjurk, in drie kleuren wit, werd gemaakt door de Zweedse ontwerper Ida Sjöstedt. De jurk is gemaakt van zijde crêpe bedekt met Italiaanse zijde organza.
Couture kant gemaakt door José María Ruiz werd toegepast op de jurk, en de sleep werd met de hand gesneden en vervolgens met de hand gestikt in de studio van
Ida Sjöstedt in Stockholm. De sluier in dunne bruids tule werd ook met de hand geborduurd met pure katoen kant.

Van 18 oktober 2016 t/m 23 april 2017 was op het Kungliga Slottet de tentoonstelling: Royal Wedding Dresses 1976-2015 te zien.
Voor deze tentoonstelling zijn er prachtige foto's vrijgegeven van de details van de bruidsjurk van Prinses Sofia.


Foto: Lisa Raihle Rehbäck / The Royal Court Sweden


Foto: Lisa Raihle Rehbäck / The Royal Court Sweden

Op 17 oktober 2016 hebben Prinses Sofia, Koningin Silvia en Kroonprinses Victoria de tentoonstelling: Royal Wedding Dresses 1976-2015 geopend.


Foto: H. Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: H. Garlöv / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip en Prinses Sofia wonen sinds 26 mei 2017 in Villa Solbacken op Djurgården in Stockholm.
Het huis werd in 1930 op het eiland gebouwd en was lang eigendom van Prins Bertil. Prins Bertil woonde er met Prinses Lilian.
Prins Carl Philip erfde de villa in 1997. Prinses Lilian bleef er echter wonen tot haar dood in 2013.
Er moest veel aan de villa worden vertimmerd vandaar dat in april 2016 tot 26 mei 2017 Villa Solbacken werd gerenoveerd.

Kinderen


Prins Carl Philip en Prinses Sofia hebben samen drie kinderen:
- Prins Alexander Erik Hubertus Bertil (19 april 2016)
- Prins Gabriel Carl Walther (31 augustus 2017)
- Prins Julian Herbert Folke (26 maart 2021)

Prins Alexander heeft de titel: Prins en Hertog van Södermanland en is vijfde in de lijn voor de Zweedse troonopvolging.
Op 9 september 2016 is Prins Alexander gedoopt in de Royal Chapel (Slottskyrkan) van Drottningholm Palace (Drottningholms Slott).


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Prins Gabriel heeft de titel: Prins en Hertog van Dalarna en is zesde in de lijn voor de Zweedse troonopvolging.
Op 1 december 2017 is Prins Gabriel gedoopt in de Royal Chapel (Slottskyrkan) van Drottningholm Palace (Drottningholms Slott).


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

Prins Julian heeft de titel: Prins en Hertog van Halland en is zevende in de lijn voor de Zweedse troonopvolging.
Op 14 augustus 2021 is Prins Julian gedoopt in de Royal Chapel (Slottskyrkan) van Drottningholm Palace (Drottningholms Slott).


Foto: The Royal Court Sweden

Leuke foto's Prins AlexanderFoto: Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden


Foto: Kate Gabor / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Josefine Persson / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden

19 april 2021: Vandaag vieren we onze charmante, nieuwsgierige en ondeugende 5-jarige.


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / The Royal Court Sweden


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / The Royal Court Sweden

Vandaag wordt onze sprankelende en geweldige Alexander 6 jaar!


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / The Royal Court Sweden

Leuke foto's Prins GabrielFoto: Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden


Foto: Prinses Sofia / The Royal Court Sweden


Foto: Prinses Sofia / The Royal Court Sweden


Foto: Prinses Sofia en Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden

Vandaag vieren we onze geweldige Gabriel 4 jaar!


Foto: Prinses Sofia en Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden

Leuke foto's Prins JulianFoto: Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden

Het leven heeft me niet één maar vier prachtige prinsen gegeven.
Hartelijk dank van ons voor alle hartelijke felicitaties in verband met Julians geboorte.


Foto: Prinses Sofia / The Royal Court Sweden


Foto: Prinses Sofia / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden

Onze lieve Julian 1 jaar vandaag!


Foto: Prinses Sofia en Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden


Foto: Prinses Sofia en Prins Carl Philip / The Royal Court Sweden

Leuke foto's van het gezinFoto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Erika Gerdemark / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden

In verband met zijn doop ontving Prins Alexander, de hertog van Södermanland, een symbolisch geschenk van het district Södermanland
in de vorm van een uitkijkpunt en een ladder naar een barbecueplek in Gisejön in het natuurreservaat Nynä.
Op 23 augustus 2018 opende Prins Alexander samen met zijn ouders zijn doopcadeau van het Hertogdom van Södermanland.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/kungahuset

Op 22 september 2018 was Prins Alexander aanwezig om zijn papa Prins Carl Philip aan te moedigen bij zijn autosportwedstrijd.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 11 november 2018 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een mooie foto van Prins Carl Philip en zijn twee zoontjes Prins Alexander en Prins Gabriel.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 27 november 2018 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia een mooie foto
van Prins Carl Philip en Sofia.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 9 december 2018 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia een mooie foto van
Prinses Sofia en haar zoon met de volgende tekst: Gelukkige tweede adventszondag!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 17 december 2018 ontvingen Prins Carl Philip en Prins Alexander de kerstbomen op Koninklijk Paleis.
Sinds de jaren zestig hebben studenten van de masteropleiding aan de Zweedse universiteit voor landbouwwetenschappen (SLU)
een aantal kerstbomen overhandigd aan het Koninklijk Paleis. Koningsparren worden ze genoemd sinds deze traditie,
oorspronkelijke heetten ze Nordmannsparren.


Foto: https://www.instagram.com/kungahuset / Pelle T Nilsson


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/ / Pelle T Nilsson


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Op 24 december 2018 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een kerstkaart met kerstwens van het gezin van Prins Carl Philip en Prinses Sofia:
We wensen jullie allemaal een hele fijne kerst toe!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 3 februari 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een foto van Prins Carl Philip met zijn twee zoontjes Prins Alexander en Prins Gabriel in de sneeuw.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 21 februari 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een foto van Prins Carl Philip met zijn zoontje Prins Alexander.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Prins Carl Philip had het op 3 maart 2019 zwaar tijdens de Vasalopp, de traditionele skitocht van 90 kilometer tussen de Zweedse stadjes Salen en Mora.


Foto: Henrik Hansson/Vasaloppet / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Nisse Schmidt/Vasaloppet / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Erik Hellqvist / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Erik Hellqvist / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 11 april 2019 vierden Prins Carl Philip en Prinses Sofia de Sweden - America Foundation 100 jaar.
Hier samen met de voorzitter Mariana Burenstam Linder. Bedankt voor een leuke avond!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 11 april 2019 waren Prins Carl Philip en Prinses Sofia bij de prachtige uitvoering
The Wave's van Mattias en Iris Alexandrov Klum met het Royal Philharmonic.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 22 april 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een foto van het paar met de volgende tekst: Ik hoop dat je een leuke Pasen hebt gehad!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 14 mei 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een foto van Prins Carl Philip met de volgende tekst: Ik wil je bedanken voor alle warme felicitaties die ik
gisteren heb ontvangen in verband met mijn 40e verjaardag.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 26 mei 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een foto van Prinses Sofia en haar twee zoontjes met de volgende tekst: Moederdag!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 1 juli 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en
Prinses Sofia een nieuwe gezinsfoto met de volgende tekst: We wensen je een hele fijne zomer!


Foto: Josefine Persson / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 19 september 2019 kregen we een rondleiding door het huis Villa San Michele van Axel Munthe. Wat een ongelooflijk mooie plek!
Veel dank aan Kristina Kappelin en Villa San Michele voor deze ervaring.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Iets waar we nooit teveel van kunnen krijgen is de mensheid. Groot als klein. Een kleine handeling die iedereen kan doen,
is glimlachen naar iemand die het niet verwacht. Het kan een grotere impact hebben dan je zou verwachten!

Ik (Carl Philip) ben beschermheer van de non-profit organisatie Operation Smile, die kinderen met lip, kaak en gehemelte opereert.
De operatie kan van vitaal belang zijn om voeding te krijgen, maar ook om uitsluiting te bestrijden.
4 oktober 2019 op worldsmileday kunt u dit eenvoudig doen door kinderen toegang te geven tot chirurgie via @operationsmilesverige


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 7 oktober 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip
en Prinses Sofia een nieuwe gezinsfoto ter gelegenheid van de veranderingen in Het Zweedse Koninklijk Huis.


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 10 oktober 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip
en Prinses Sofia een nieuwe foto van het paar voor de campagne Nee tegen haat!
Haat is overal, in alle lagen van het leven, alle beroepen, genderidentiteiten en leeftijden. We weten dat en dat is nu genoeg!
Het doel is dat we onder een gemeenschappelijk symbool en actief gebruik van het symbool laten zien dat we afstand nemen van haat
en alles wat het betekent. Dat zoveel mogelijk mensen nee zeggen. Wegkijken is iets dat we allemaal kunnen doen.
En we beginnen NU! Gebruik #nojtillnäthat en lees meer op www.nejtillnathat.se


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 10 november 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia een foto voor vadersdag.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 5 december 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia
een foto van een herdenkingsconcert voor Tim "Avicii" Bergling. Bedankt @timberglingfoundation voor een onvergetelijke avond.

Tim Bergling Foundation zal pleiten voor de erkenning van zelfmoord als een wereldwijd noodgeval in de gezondheid en het verwijderen
van het stigma dat is gekoppeld aan de discussie over geestelijke gezondheidsproblemen. De stichting zal ook kwesties ondersteunen
waarvoor Tim een passie had, zoals klimaatverandering, behoud van bedreigde diersoorten en wereldwijde honger.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 22 december 2019 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia een kerstfoto van het gezin.
Daarbij stond het volgende: Wij wensen u een prachtige en fijne kerst van ons!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 1 maart 2020 deelde het Zweedse Hof een foto van het gezin van Prins Carl Philip en Prinses Sofia en
Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia met de volgende tekst: Sportvakantie groeten uit Jämtland.


Foto: The Royal Court Sweden

Op 17 maart 2020 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia een foto van de handen van de kinderen
met de volgende tekst: Het is een nieuwe en vreemde situatie en velen worden op de een of andere manier getroffen. We denken aan jullie allemaal!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 11 april 2020 stuurde de Zweedse Koninklijke Familie een digitale paasgroet naar buiten ivm het coronavirus.


Foto: The Royal Court Sweden

Op 11 april 2020 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en
Prinses Sofia een nieuwe familiefoto van het gezin met de volgende tekst: Vrolijk Pasen van ons!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 26 juni 2020 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia het volgende:
We wensen je een fijne zomer! Omdat velen dit jaar thuis blijven en Zweden van dichtbij ontdekken, zullen we hier op Instagram
enkele van onze lievelingsplekken delen waar we deze zomer zijn. Dit is om te laten zien dat ons prachtige land fantastische
kansen heeft voor een leuke, prachtige en actieve activiteit.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 2 juli 2020 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia het volgende:
Hier komt onze eerste lievelingsplek. Een plek waar iets te beleven is voor het hele gezin.
Bergs Gård ligt naast de prachtige kust van Sörmland, net buiten Trosa. In een charmante en landelijke omgeving.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 8 juli 2020 deelde het Zweedse Hof op de officiële Instagrampagina van Prins Carl Philip en Prinses Sofia het volgende:
In verband met de doop van Alexander ontving hij als Hertog van Södermanland een symbolisch doopgeschenk in de vorm
van een aan toegankelijkheid aangepast uitkijkpunt in het natuurreservaat Nynäs. We raden deze plek ten zeerste aan!
We komen hier voor een picknick op de rotsen bij het mooie Gisesjön, zwemmen en wandelen.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

17 juli 2020: Met het Victoria-concert in het geheugen delen we onze volgende aardbeienplek: Borgholms Slottsruin.
Hier voel je de vleugels van de geschiedenis en is het een spannend avontuur voor groot en klein.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

24 juli 2020: Op de volgende lievelingsplek brengen we veel tijd door. De tuin van Solliden biedt zoveel
moois en bezienswaardig - en plezier! Op dit moment een tentoonstelling van de Koning is al die jaren in Solliden.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

2 augustus 2020: Blå Jungfrun is een eiland in Kalmarsund en onze volgende lievelingsplek. Hier vindt u alles van gladde kliffen,
kiezelstranden, weelderige loofbossen, grotten en een fantastisch uitzicht op 86 meter boven zeeniveau. Een echt avontuur.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

16 augustus 2020: Weg goed, maar thuis is het ook heel goed. Tijdens de zomer hebben we enkele van onze lievelingsplekken
in Zweden gedeeld. We hopen dat de foto's ons hebben geïnspireerd om iets nieuws te ontdekken. We eindigen met een foto
van een heel mooie plaats waar we elke dag toegang toe hebben - Royal Djurgården!


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 27 augustus 2020 bracht Prins Gabriel, Hertog van Dalarna, een bezoek aan het natuurreservaat Säterdalen om zijn doopgeschenk in te luiden.
Prins Carl Philip en Prinses Sofia waren ook aanwezig bij het bezoek. Het geschenk bestond uit het rustgebied van Prins Gabriël in het
natuurreservaat van Säterdalen en de skiroute van Prins Gabriel voor kinderen in het natuurreservaat Koppangen in Orsa. Vanwege de heersende
pandemie vond de inhuldiging plaats in een kleine groep. Het pad dat naar de rustruimte leidt, is aangepast voor toegankelijkheid. Langs het
pad is er een vogeldorp met kleurrijke vogelnesten. Tijdens het bezoek schilderde Prins Gabriel samen met zijn ouders een nestkast.
De picknickplaats van Prins Gabriel, en deze winter ook de skipistes van Prins Gabriel, zijn nu voor iedereen toegankelijk.


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Kajsa Kilström / Provinciaal bestuur van de provincie Dalarna


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 13 december 2020, de derde zondag van Advent en Lucia Dag, sturen Prins Carl Philip, Prinses Sofia,
Prins Alexander en Prins Gabriël een adventgroet vanuit hun huis aan de Koninklijke Djurgården in Stockholm.

"Fijne derde advent en gelukkige Lucia van ons!
We willen ook onze hartelijke dank uitspreken voor alle mooie felicitaties aan ons groeiende gezin."


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Op 24 december 2020 plaatsten Prins Carl Philip en Prinses Sofia het volgende op hun Instagram:
Vrolijk kerstfeest met warmte van ons!


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 25 juni 2021 plaatsen Prinses Sofia en Prins Carl Philip een
foto op Instagram met dat ze iedereen een fijne midzomer wensen!


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 11 juli 2021 plaatsen Prinses Sofia en Prins Carl Philip
een foto met: Een zomerse groet van ons gezin.


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/

Familiefoto's Zweedse Koninklijke FamilieFoto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden, De Koninklijke familie van Zweden op Solliden Palace, juli 2014


Foto: Anna-Lena Ahlström / The Royal Court Sweden, De Koninklijke familie van Zweden op Solliden Palace, juli 2016


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Ekströmer / The Royal Court Sweden, De Koninklijke familie van Zweden op Solliden Palace, juli 2017

Op 18 december 2018 werd de 75ste verjaardag van Koningin Silvia gevierd in het Oscar Theater.
Vertegenwoordigers van de Stichtingen waaraan Koningin Silvia verbonden is, waren aanwezig.
Er waren optredens van Kiralina, Philip Jalmelid en Tuva B Larsen uit de musical "As in the sky", Aminah Al Fakir, Carola en
studenten van de muziekschool Lilla Akademien. Het programma werd gefilmd en zal op 22 december 2018 op de Zweedse tv worden uitgezonden.
Na het programma in het Oscars Theater was er een receptie waar genodigden de gelegenheid kregen om hun felicitaties aan de koningin te uiten.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

23 juli 2021: Weer samen op Öland! Een langverwachte reünie voor de Koning. De familie, die zich na lange
tijd op verschillende plekken nu weer kan verzamelen op het "eiland van de zon en de wind".
Iedereen een fijne zomer toegewenst. De foto uit Solliden is gemaakt in de maand juli 2021.


Foto: Jonas Ekströmer / The Royal Court Sweden, De Koninklijke familie van Zweden op Solliden Palace, juli 2021


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

De 73ste verjaardag van Koning Carl Gustaf werd gevierd in het Koninklijk Paleis, 30 april 2019


Op 30 april 2019 werd Koning Carl Gustaf traditioneel gefeliciteerd door de Zweedse strijdkrachten en het publiek op de
binnenplaats van het Koninklijk Paleis. Kinderen uit het publiek kregen de kans om bloemen aan de koning te overhandigen.


Foto: Mattias Hellström/SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Pelle T Nilsson/SPA / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Prins Carl Philip / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Prins Carl Philip / https://www.instagram.com/prinsparet/

Nationale Feestdag Zweden 2019


Op 6 juni 2019 vierde de Zweedse Koninklijke Familie de Zweedse Nationale Feestdag.

De Nationale Feestdag begon met de ontvangst van Prins Carl Philip en Prinses Sofia in het Koninklijk Paleis ter gelegenheid van de nationale feestdag.
Het paar nodigde de bezoekers van het kasteel uit om langs de poorten van de Zuidelijke Kluis te lopen.
Op de nationale feestdag was er gratis toegang tot het Koninklijk Paleis.


Foto: The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

De Nationale Feestdag eindigde met vieringen in Skansen en de receptie en tapto in het Koninklijk Paleis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Nationale Feestdag 2020


Vóór de nationale feestdag van Zweden werden de Hertogin van Västergötland, de Hertogin van Östergötland
en de Hertog van Skåne gefotografeerd in traditionele kostuums van hun respectievelijke hertogdommen.

De Hertogin van Västergötland - Kroonprinses Victoria - droeg haar Vadsbo-kostuum.

De Hertogin van Östergötland - Prinses Estelle - droeg haar nieuwe zomerkostuum uit de parochie Skedevi.

De Hertog van Skåne - Prins Oscar - droeg een kostuum uit de wijk Ingelstad.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Op 6 juni 2020 was de Nationale Feestdag van Zweden. Vanwege de COVID-19-pandemie waren de nationale feestvieringen dit jaar beperkt.
De koninklijke familie markeerde de dag echter op de gebruikelijke manier en vierde Zweden en de Zweedse vlag.

Om 08:00 uur werden de vlaggen gehesen bij Stenhammar Palace, Haga Slott en Villa Solbacken.
Tegelijkertijd werd een lijst gepubliceerd van de mensen aan wie Koning Carl Gustaf heeft besloten deze nationale dag medailles toe te kennen.

Om 10.00 uur verwelkomde Kroonprinses Victoria online bezoekers voor een digitale rondleiding door de kamers van het Koninklijk Paleis.

Elk jaar op de nationale feestdag van Zweden bezoekt een groot aantal bezoekers meestal het Koninklijk Paleis, waar uitgebreide
openingstijden en verschillende activiteiten zijn. Dit jaar is het Koninklijk Paleis gesloten voor bezoekers. Kroonprinses Victoria
besloot daarom samen met museumdocent Per Sjödahl digitale rondleidingen te geven in geselecteerde kamers van het Koninklijk Paleis.

De rondleidingen werden elk uur tussen 10:00 en 14:00 uur uitgezonden en zijn nu te bekijken op deze site via de pagina: "Koninklijke Toespraken".

Om 12.00 uur schoten de Zweedse strijdkrachten saluutschoten af vanuit de Zweedse saluutstations.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Op de nationale feestdag in Zweden keerden Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia tijdelijk terug naar Stockholm vanuit het Stenhammar Palace.
In het Koninklijk Paleis hield de koning's avonds een toespraak die werd uitgezonden als onderdeel van de uitzending van SVT's Nationale Dag.
De toespraak werd gehouden zonder publiek.

Hieronder de toespraak van Koning Carl Gustaf:

"Beste nationale feestvierders,

Vandaag markeren we voor Zweden - maar in ons land is het dit voorjaar meer dan normaal gemarkeerd op een halve balk.

Het is voor velen een moeilijke tijd geweest. Duizenden hebben naaste familieleden en vrienden verloren. Anderen hebben hun
levensonderhoud verloren. Dopen, bruiloften en begrafenissen - belangrijke ceremonies in het leven - zijn geannuleerd. En de
toekomst kan onzeker aanvoelen. Niet in het minst voor die studenten die nu hun eerste stappen in de volwassenheid gaan zetten.

Velen hebben in verschillende delen van de samenleving bewonderenswaardige en heroïsche
inspanningen geleverd. Niemand zei dat niemand het was vergeten. Heel erg bedankt allemaal!

Nu moet het blijven bestaan. Zweden is in veel opzichten een rijk land. Maar onze grootste
troef is de bereidheid om elkaar te helpen. We moeten die middelen nu blijven mobiliseren.

Ik heb veel nationale dagen gevierd. Maar nooit zo als dit.

Dit is de tijd van zes juni, de Koningin en ik gaan meestal ergens in het land op bezoek en verzamelen zich dan in Skansen en juichen voor Zweden.
Zelf ben ik er altijd geweest met mijn gezin en heb ik spandoeken uitgedeeld aan verschillende verenigingen - net zo leuk en plechtig elke keer!

En tegen het einde van de dag komen we hier in Logården samen met een groot aantal vertegenwoordigers van het officiële
Zweden om te luisteren naar het "Grote Taptoe van het Zweedse leger"; een mooi en sfeervol einde op Nationale Feestdag.

Maar, zoals ik al zei: dit jaar is niet zoals ieder ander jaar. Onze viering staat in de schaduw van de aanhoudende pandemie, met de nodige beperkingen.

Dat geldt ook voor de zomer die nu voor de deur staat. We moeten overwegen om het zo verstandig mogelijk te gebruiken, met oordeel en verantwoordelijkheid.

Een ding dat nog steeds vergelijkbaar is, is de Zweedse natuur. Het is net zo toegankelijk en mooi als altijd en
een rijke bron van kracht en comfort. Ik hoop dat iedereen deze zomer de kans krijgt om deze rijkdom te ervaren.

Beste nationale feestvierders.
Vandaag heffen we onze vlag naar de top.
We vieren ons land - ons thuis op aarde.
De traditie blijft behouden.

Ik denk dat dat een belangrijk en goed symbool is voor Zweden: het Zweden dat bij elkaar blijft en blijft bestaan - zelfs als het moeilijk is.

Daarmee wens ik jou en de jouwe een gelukkig einde van deze iets andere nationale dag."

Een populaire en traditionele tv-uitzending tijdens de avond op de nationale feestdag in Zweden is
de uitvoering van de Grote Taptoe van het Zweedse leger vanuit Logården in het Koninklijk Paleis.

De Taptoe werd dit jaar uitgevoerd in Logården, in aanwezigheid van Koning Carl Gustaf, Koningin Silvia en de
voorzitter van de Riksdag en de premier. De Taptoe sluit traditioneel de uitzending van SVT's Nationale Dag af.

Nationale feestdag van Zweden:

De oprichter van Skansen, Artur Hazelius, opende op 6 juni 1893 de nationale feestdag van Zweden,
maar pas meer dan twintig jaar later verspreidde de traditie zich over het hele land.

Groothandelaar Nils Ljunggren stelde voor om in 1915 een vlagdag te houden. Het jaar daarop werd de Zweedse Vlaggendag herdacht in het
Olympisch Stadion van Stockholm en op meer dan honderd andere locaties in Zweden. Het was bij deze gelegenheid in het Olympisch Stadion
van Stockholm dat 'Sweden's Flag', gecomponeerd door Hugo Alfvén met woorden van K. G. Ossiannilsson, voor het eerst werd opgevoerd.

De traditie van de monarch die normen aan verenigingen presenteerde, begon in 1918 en is sindsdien bijna elk jaar voortgezet.
Koning Carl XVI Gustaf nam voor het eerst deel aan de vieringen in het Olympisch Stadion van Stockholm in 1949.

In 1963 werd het feest verplaatst naar Skansen. De Zweedse Vlaggendag werd in 1983 officieel de nationale feestdag van Zweden
en 6 juni is een feestdag sinds 2005. De datum is gekozen omdat Gustav Vasa op deze datum in 1523 door een parlement in
Strängnäs tot koning van Zweden werd gekozen en het regeringsinstrument werd op deze datum ondertekend in 1809.

Prins Carl Philip en Prinses Sofia plaatsten op hun Instagram een foto met de volgende tekst: Gelukkige Nationale Feestdag van ons.


Foto: The Royal Court Sweden / Prinsparet

Prinses Madeleine plaatste op haar Instagram een foto met de volgende tekst: We wensen iedereen een fijne nationale dag!


Foto: The Royal Court Sweden / Princess Madeleine of Sweden

Prinses Madeleine plaatste op haar Facebook een foto met de volgende tekst: We wensen iedereen een fijne nationale dag!


Foto: The Royal Court Sweden / Princess Madeleine of Sweden

Kroonprinses Victoria 43 jaar


Op 14 juli 2020 vierde Kroonprinses Victoria haar 43ste verjaardag. De Kroonprinses vierde haar verjaardag in Solliden op Öland.
Vanwege de covid-19 pandemie en de huidige beperkingen op openbare bijeenkomsten, is de
traditionele viering van de verjaardag van de Kroonprinses dit jaar geannuleerd.

Vandaag vuurden de strijdkrachten traditioneel een saluut naar de Kroonprinses. Behalve dat het een algemene
vlagdag is, is de verjaardag van de opvolger ook een van de saluutdagen van de strijdkrachten.

Er werden daarom saluutschoten van 21 schoten afgevuurd 12.00 uur vanaf de vaste saluutstations op Skeppsholmen in Stockholm, Kungshall
in Karlskrona, Skansen Lejonet in Göteborg, Kusthöjden in Härnösand en vanaf een bewegende saluutbatterij in Kvarnängen in Boden.


Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten


Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten


Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten


Foto: Sollidens Slott


Foto: Sollidens Slott


Foto: Sollidens Slott

Tijdens de verjaardagsavond woonde Kroonprinses Victoria samen met Prins Daniel, Prinses Estelle, Prins Carl Philip en Prinses Sofia
het Victoria-concert op televisie bij. Het concert van dit jaar, dat zonder publiek werd opgenomen, vond plaats in de Audience Hall
in de kasteelruïne van Borgholm. Tijdens het concert werd vervolgens muziek uitgevoerd door hofzangeres Ann Sofie von Otter en Petra Marklund,
Sigrid, The Mamas, Linnéa Henriksson en Oscar Stembridge. Het orkest op het podium bestond uit de familie Augusti onder leiding van Stefan Sporsén.


Foto: Sollidens Slott


Foto: Sollidens Slott


Foto: Sollidens Slott


Foto: Sollidens Slott

Sinds 1979 wordt een Zweedse atleet geprezen in verband met de verjaardag van de Kroonprinses. De winnaar van de Victoria Prijs
was dit jaar de polsstokhoogspringer Armand Duplantis, die tijdens het concert zijn diploma uit handen van de Kroonprinses ontving.
De Zweeds-Amerikaanse atleet Armand Duplantis heeft dubbele wereldrecords in polsstokhoogspringen.

In verband met het concert werd een gebruikelijke geldinzamelingsactie gehouden voor het Radiohjälpens Crown Princess Victoria's fund.
Het fonds van Kroonprinses Victoria ondersteunt verenigingen voor kinderen met een handicap of chronische ziekte in Zweden.
Het geld dat wordt ingezameld gaat onder meer naar kampactiviteiten, reizen, excursies en diverse sporten.

Nationale feestdag 2021


Op zondag 6 juni 2021 werden de Zweedse nationale feestdag en de Zweedse Vlagdag gevierd.
Vanwege de pandemie waren ook de vieringen van de Nationale Feestdag 2021 beperkt. Overdag
hield de Koning een televisietoespraak vanuit het Koninklijk Paleis. De Kroonprinses
en Prins Daniel woonden de nationale feestdag bij in Skansen in Stockholm.


Foto: Linda Broström / The Royal Court of Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court of Sweden

Om 8.00 uur werd de vlag gehesen bij het Koninklijk Paleis en op vele andere plaatsen in Zweden.

Tegelijkertijd werd bekend aan welke personen de koning op deze nationale
feestdag had besloten om koninklijke onderscheidingen toe te kennen.

Ook dit jaar hield de Koning, in aanwezigheid van de Koningin,
een televisietoespraak vanuit Logården onder het Koninklijk Paleis.

"Beste nationale feestvierders,

Welkom in het Koninklijk Paleis in Stockholm!

Ook dit jaar is de Zweedse nationale feestdag anders.

In plaats van traditioneel in Skansen te zijn met veel mensen bij elkaar, zijn de koningin en ik hier bij het kasteel.
En als het muziekkorps van het leger iets later vanavond "The Swedish Army's big tapto" speelt - ja, dan zijn we maar
met een paar mensen hier in Logården. Maar hopelijk zijn jullie des te meer die bij ons zijn via tv-uitzending!

Als ik hier sta, voelt het natuurlijk om terug te denken aan de nationale feestdag van
vorig jaar. Het was een lichte regenachtige vroege zomeravond hier in Stockholm.

Op dat moment wist niemand hoe lang de pandemie haar greep op Zweden zou houden.

Hoeveel meer zouden er op verschillende manieren worden beïnvloed.
Hoe hard zou de gezondheidszorg worden beproefd.
En hoe lang zouden we allemaal moeten volhouden en volharden.

Sinds die avond is er een heel jaar verstreken. Een jaar dat er
voor verschillende mensen in ons land anders heeft uitgezien.

Ik denk in het bijzonder aan degenen die familieleden hebben verloren tijdens de pandemie.
Op iedereen die hard heeft gewerkt onder veeleisende omstandigheden.
En aan al diegenen die ziek of werkloos zijn geworden en nu worstelen om terug te komen.

Zweden is nog steeds niet helemaal door deze beproeving heen. We hebben
allemaal een grote verantwoordelijkheid om verstandig te blijven handelen.

Maar uiteindelijk zijn we nu bij wat hopelijk het einde is van een moeilijke tijd voor ons land.

In heel Zweden worden nu elke dag duizenden gevaccineerd, in gezondheidscentra, in tentoonstellingshallen
en in kerken. Op veel plaatsen neemt de verspreiding van infecties af. Meer van degenen die ziek
worden, overleven. Minder mensen hebben intensieve zorg nodig.

We hebben een punt bereikt waarop we vooruit kunnen kijken, naar een nieuw tijdperk, naar een Zweden na de pandemie.

Vandaag, op Nationale feestdag, hebben we weer onze blauwgele vlag gehesen. Het belangrijkste symbool van ons land.

Het kan voor ieder van ons verschillende betekenissen hebben. Voor mij persoonlijk staat
de vlag voor traditie en gemeenschap - maar ook voor optimisme en vertrouwen in de toekomst.

Nu zijn we met velen die uitkijken naar de stralende Zweedse zomer en dat we elkaar binnenkort
weer zoals gewoonlijk kunnen ontmoeten. We verlangen ernaar om samen te zijn - op de werkvloer
en in het verenigingsleven, op straat en op pleinen en in verschillende gebedshuizen.

En als het gebeurt, als we onze geïsoleerde bubbels verlaten, dan hoop ik dat we dat doen
met dankbaarheid voor de gemaakte opofferingen
met hernieuwde krachten
en met een vast geloof in de toekomst van Zweden!"

Prinses Sofia wenst iedereen een Fijne Nationale Dag!


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia

De kinderen van Prinses Madeleine vieren ook de Nationale Feestdag: Fijne nationale feestdag voor het beste Zweden!


Foto: Prinses Madeleine van Zweden

De Kroonprinses en Prins Daniel woonden 's avonds de viering van de nationale feestdag in Skansen bij.
Tijdens de viering, die ook op SVT werd uitgezonden, werkte de Kroonprinses mee aan het uitdelen van
vlaggen aan verschillende verenigingen. De kroonprinses eindigde met een viervoudig leven voor Zweden.

De viering van de Nationale Feestdag eindigde met de uitvoering van de grote tapto van het Zweedse leger in Logården
in aanwezigheid van de Koning en de Koningin, het Kroonprinsespaar, het sprekerspaar en het premier-paar.

Kroonprinses Victoria viert haar 44ste verjaardag


Op 14 juli 2021 viert Kroonprinses Victoria haar 44ste verjaardag.
Kroonprinses Victoria viert haar verjaardag in Solliden op Öland.

De traditionele viering met publiek om felicitaties in ontvangst te nemen op
Op woensdag 14 juli 2021 werd Kroonprinses Victoria 44 jaar. De verjaardag werd gevierd in Solliden op Öland.

Ook dit jaar ging de openbare viering van Kroonprinses Victoria in Solliden niet door.
Vóór de verjaardag was Victoria Dag op Öland georganiseerd met onder meer verschillende
aan de pandemie aangepaste sporttoernooien, waarbij geld werd ingezameld voor het
"Crown Princess Victoria Fund" van Radio Aid.

Op haar verjaardag vuurden de strijdkrachten traditioneel een saluut naar
de Kroonprinses. De verjaardag van de kroonprinses is niet alleen een algemene
vlagdag, maar ook een van de begroetingsdagen van de strijdkrachten.

Er werden daarom om 12.00 uur saluutschoten van 21 schoten afgevuurd vanuit de vaste saluutstations
op Skeppsholmen in Stockholm, Kungshall in Karlskrona, Skansen Lejonet in Göteborg, Kusthöjden
in Härnösand en vanuit een bewegende saluutbatterij bij Kvarnängen in Boden.

Tijdens de avond ging de familie van Victoria in een door paarden getrokken processie van het
kasteel van Solliden naar de kasteelruïne van Borgholm voor het Victoria-concert van dit jaar.

Ook aanwezig van de koninklijke familie op de binnenplaats van het kasteel waren de
Koning, Koningin, Prins Carl Philip, Prinses Madeleine en de heer Christopher O'Neill.

Tijdens het concert, waar Yvette Hermundstad een conferentie was, traden de artiesten Sabina Ddumba,
Benjamin Ingrosso, Smith en Tell, Sofia Jannok, Moonica Mac en Björn Dixgård en Daniel Haglund
van Mando Diao op. De man van vanavond was de familie Augusti onder leiding van Stefan Sporén.

Sinds 1979 wordt een Zweedse atleet geprezen in verband met de verjaardag van de Kroonprinses. De
winnaar van de Victoriaprijs dit jaar was de schaatser Nils van der Poel, die tijdens het concert
zijn diploma van de Kroonprinses in ontvangst mocht nemen. Van der Poel won in de loop van het
jaar WK-goud op de 5.000 en 10.000 meter en vestigde een wereldrecord op de 10.000 meter afstand.

In verband met het concert werd een gebruikelijke inzamelingsactie
gehouden voor het Crown Princess Victoria Fund van Radio Aid.

Het fonds van Kroonprinses Victoria ondersteunt verenigingen voor kinderen met
een handicap of chronische ziekte in Zweden. Het ingezamelde geld gaat onder
meer naar kampactiviteiten, reizen, excursies en diverse sporten.


Foto: Sollidens slott


Foto: Sollidens slott


Foto: Sollidens slott

Prins Julian gedoopt


Op zaterdag 14 augustus 2021 werd Prins Julian, hertog van Halland, gedoopt in de Royal Chapel van Drottningholm.

Julian is gedoopt door de Kapelaan van de Koning: bisschop Johan Dalman en de Pastoor van het
Zweedse Hof: Michael Bjerkhagen. Tijdens de doopdienst werden Psalmen 289 ("Gods liefde is als
het strand en het gras") en 201 ("Zomerhymne") gezongen. In verband met de doop ging ook "Little
beautiful you" van Charlotte Runevret en Anders Neglin in première. De peters en meters van Prins
Julian zijn: Johan Andersson, Stina Andersson, Jacob Högfeldt, Patrick Sommerlath en Frida Vesterberg.

Na de doopdienst verzorgde het Koninklijk Paar een besloten lunch voor de Koninklijke
Familie, de familie Hellqvist en de peters en meters van Prins Julian.


Foto met toestemming: Royalduo / Jannemieke


Foto met toestemming: Royalduo / Jannemieke


Foto met toestemming: Royalduo / Jannemieke


Foto met toestemming: Royalduo / Jannemieke


Foto met toestemming: Royalduo / Jannemieke


Foto met toestemming: Royalduo / Jannemieke


Foto met toestemming: Royalduo / Jannemieke


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Op de trappen naar Drottningholm Slott, bovenste rij van links: Miss Sara Hellqvist,
mevrouw Britt Rotman, mevrouw Lina Hellqvist, de heer Mattias Wikström, de heer
Christopher O'Neill, Prinses Madeleine, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria.

Middelste rij van links: mevrouw Marie Hellqvist, de heer Erik Hellqvist, Prinses Sofia met
Prins Julian, Prins Carl Philip, Koningin Silvia, Koning Carl XVI Gustaf en Prinses Estelle.

Voorste rij van links: Prinses Leonore, Prins Alexander,
Prins Gabriel, Prins Oscar, Prins Nicolas en Prinses Adrienne.

Prins Carl Philip en Prinses Sofia op 15 augustus 2021 op hun Instagram:
Gisteren is onze geliefde Julian gedoopt. Bedankt voor alle beste wensen!


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia Instagram / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden


Foto: Elisabeth Toll / The Royal Court Sweden

De 76ste verjaardag van de Koning werd gevierd in het Koninklijk Paleis


Op zaterdag 30 april 2022 werd de Koning traditiegetrouw op zijn verjaardag begroet
door de strijdkrachten en het grote publiek in de buitenhof van het Koninklijk Paleis.

Velen hadden zich op de Buitenplaats verzameld om de koning te feliciteren
met zijn 76ste verjaardag. De ceremonie begon met het muziekkorps van
de marine dat een muziekprogramma voor het publiek uitvoerde.

Toen kwam de Koning uit de westelijke ingang van het Koninklijk Paleis en ging
naar de hoge garde om het in ontvangst te nemen. De Koning ging toen, samen met Prins
Carl Philip, in de hoge bewakingsvleugel van de Hoge Garde voor de ontvangst van de
commandant. Ondertussen voerde het Army Music Corps een figuratief muziekprogramma uit.

De verjaardag van de koning is een officiële saluutdag en om 12.00 uur
werd er vanuit Skeppsholmen een saluutschot van 21 schoten gelost.

Om 12.20 uur kwam de koning beleefd uit de hoge bewakingsvleugel van de
Hoge Garde, terwijl de aanhoudende hoge garde met het drakenmuziekkorps
van de Life Guards voorop het Buitenhof binnenreed.

Daarna wordt de Koning een viervoudig leven gebracht
door de opperbevelhebber, gevolgd door het koningslied.

Kinderen uit het publiek kregen daarna de kans om bloemen aan de Koning achter te laten.
Na de bloemenoverdracht speelden de drie muziekkorpsen samen Marcia Carolus Rex. De
vertrekkende hoge garde marcheerde toen naar buiten en de ceremonie eindigde.

Toen de ceremonie voorbij was, gingen de Koning en Prins Carl Philip samen met de
andere aanwezige leden van de koning het kasteel weer in. De familie ontvangt de
felicitaties van het publiek vanuit een raam in de Zalen van de Orde.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Nationale feestdag 2022


Op maandag 6 juni 2022 werden de Zweedse nationale feestdag en de Zweedse Vlagdag gevierd.


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden


Foto: Linda Broström / The Royal Court Sweden

Het koninklijk paar bezocht Olofström
De Koning en Koningin begonnen de nationale feestdag in Olofström, in Blekinge,
dat dit jaar 50 jaar gemeente is. Bij Volvo Cars kregen de Koning en Koningin
informatie over de autofabriek, waar zo'n 2.500 mensen werken aan de productie
van onderdelen voor auto's, die vervolgens worden doorgestuurd naar de autofabriek
van Volvo in Torslanda en naar andere autofabrieken in België, China en de VS.

Daarna nam het Koninklijk Paar deel aan de nationale feestdag in het Holje-park.
Bij de viering overhandigde de koning traditiegetrouw spandoeken aan lokale
verenigingen en organisaties. Daarna hield de koning een plechtige toespraak:

"Beste nationale feestvierders!
Beste inwoners van Olofström!

Bedankt voor het warme welkom dat de koningin en ik hier vandaag hebben ontvangen.

We herinneren ons de laatste keer dat we hier waren, 2013, en
hoe goed we toen werden ontvangen. Een dierbaar weerzien dus!

Ik wil beginnen met even later de mensen van Olofström
te feliciteren met het feit dat u 50 jaar gemeente bent.

Sinds de koningin en ik hier voor het laatst waren, is Olofström ook uitgeroepen tot Buitengemeente
van het Jaar! En niet één keer, maar in de afgelopen twee jaar. Onder andere voor het actieve werk
van de gemeente om de toegang van kinderen en jongeren tot het buitenleven te versterken.

Het is echt iets om trots op te zijn!

Hopelijk kan het ook nog meer mensen aantrekken om de natuurlijke schat van Blekinge te ontdekken
die hier bestaat, met bossen, moerassen en meren - en goede mogelijkheden voor sportvissen.

Hoewel Olofström wordt gekenmerkt door zijn eigen lokale geschiedenis,
maakt het ook duidelijk deel uit van een veel grotere wereld.

De auteur Harry Martinson is een van de vele grote schrijvers die uit dit
gebied kwamen en het in zijn gedichten en romans heeft geportretteerd. In 1974
had ik de eer hem en Eyvind Johnson de Nobelprijs voor Literatuur uit te reiken.

Na een moeilijke en slechte opvoeding als parochiekind,
vertrok Harry Martinson als zeeman op de wereldzeeën.

Tegenwoordig komen hier mensen uit dezelfde oceaan, naar Olofström. Sommigen om een
nieuw leven op te bouwen. Sommigen zoeken tijdelijke bescherming voor zichzelf en
hun kinderen. Bijvoorbeeld van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Anderen
komen hier als toeristen, om de natuur te ervaren en te vissen.

Ook via de industrie is de grote wereld aanwezig. Voordat we hier naar Holje park kwamen, hadden de
koningin en ik de gelegenheid om Volvo Cars te bezoeken. Daar werd heel duidelijk dat de
industrieën in en rond Olofström in hoge mate schakels zijn in wereldwijde waardeketens.

Je hebt vast wel eens gehoord van het vlindereffect: het idee dat de spanwijdte van een vlinder in
de Amazone een orkaan aan de andere kant van de wereld kan veroorzaken. Puur theoretisch, dat wel.

Maar als een microscopisch klein virus de productie van halfgeleiders in
Azië stopt - nou, dan is het effect niet theoretisch. Maar tot in de hoogste
graad concreet. Met gevolgen ook voor Zweden en de Zweedse industrie.

Beste nationale feestvierders!

De wereld is een deel van Zweden en Zweden een deel van de wereld.
Dit betekent dat we worden beïnvloed door wat er in onze wereld
gebeurt. Maar het schept ook fantastische kansen voor ons land!

Zweden kan enorm veel bijdragen in de vorm van kennis, technologische innovaties
en duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen van de wereld.

Daarnaast hebben we een kracht, ja misschien een superkracht, in iets
dat vrij uniek is voor ons land: ons goed ontwikkelde verenigingsleven,
dat leidt tot zoveel positiefs voor de hele samenleving:
Gemeenschap en inclusie.
Een zinvolle vrije tijd.
De mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen en je als mens te ontwikkelen.

Daarom was het met veel plezier dat ik zojuist de Zweedse vlag moest
overhandigen aan zeven lokale verenigingen. (Waaronder maar liefst drie
scoutskorpsen - wat natuurlijk erg leuk is voor een oude scout als ik!)

Beste nationale feestvierders!

Zweden is een land met een rijke geschiedenis - en een veelbelovende toekomst. Laten
we profiteren van beide, met gemeenschappelijke krachten. En laten we ons land, ons
thuis in de wereld, vandaag vieren op de nationale feestdag van Zweden!

Een viervoudig leven voor Zweden - dat leven!

Hoera! Hoera! Hoera! Hoera!"


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Opening Koninklijk Paleis
's Ochtends verwelkomde het Kroonprinsespaar bezoekers in het Koninklijk Paleis,
dat tijdens de nationale feestdag gratis toegankelijk was. Overdag had het publiek
ook de mogelijkheid om Logården (Koninklijke Paleistuin) en de Bernadotte
Bibliotheek te bezoeken, die normaal gesproken gesloten is voor bezoekers.

In de Buitenplaats woonde prins Carl Philip het reliëf van de hoge garde bij
met de bereden hoge garde uit de Life Guards, waar het Dragon Music Corps
van de Life Guards ook een figuratief muziekprogramma uitvoerde.

Welkomstwoord van de Kroonprinses voor het open Koninklijk Paleis:

"Een warm welkom, allemaal, in het Koninklijk Paleis!

Wat leuk dat zovelen van jullie hier naar het kasteel zijn
gekomen, vandaag op de nationale feestdag van Zweden!

Open kastelen zijn een traditie waar mijn familie en ik veel waarde aan hechten.

Zoveel van onze Zweedse geschiedenis en ons fantastische culturele erfgoed is
verzameld in de koninklijke kastelen. Ik ben erg blij dat we het beschikbaar
kunnen stellen - en dat we u vandaag in nog meer zalen en kamers kunnen
uitnodigen dan we gewoonlijk de mogelijkheid hebben.

We hopen dat jullie allemaal, zowel kinderen als
volwassenen, een geweldige dag zullen hebben.

Met deze woorden openen we nu de poorten van het Koninklijk
Paleis en heten we jullie allemaal van harte welkom!"


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Officiële viering in Skansen
's Avonds ging de koninklijke familie in processie van het Koninklijk Paleis naar Skansen.

Op de Sollidenscenen deelde de Koning spandoeken en vlaggen uit aan verenigingen
en organisaties. Daarna hield de Koning een plechtige toespraak:

"Beste nationale feestvierders,

Wat als er een teken was. Een teken van onze cohesie en gemeenschap.
Onze vrijheid en onafhankelijkheid. Onze geschiedenis en onze toekomst.

Wat als er een teken was van de waarden die ons dierbaar zijn:
democratie. Gelijkwaardigheid. Fundamentele vrijheden en rechten.

En wat als dit teken iedereen in ons land zou kunnen verenigen en verenigen.
Ongeacht leeftijd, achtergrond, functie of politieke overtuiging.

Beste nationale feestvierders!

Er is zo'n teken! En vandaag zien we het overal - hier bij Skansen,
in het hele land en op verschillende plaatsen in de wereld:

Onze Zweedse vlag, de blauwgele kruisvlag. Het is het teken
van Zweden, het symbool van ons gemeenschappelijk huis.

Je zou denken dat het ouderwets is om een vlag te hijsen. En dat kan waar zijn.

Maar waar de vlag voor staat is zeer actueel: onze democratie. Onze
zelfbeschikking. De vrijheid om onze eigen toekomst vorm te geven.

Dit alles wordt extra duidelijk in het licht van wat er nu in onze wereld
gebeurt. Elke dag krijgen we nieuwe foto's en getuigenissen van de oorlog
in Oekraïne - en van andere oorlogen en conflicten. Ze herinneren ons eraan
dat vrede en vrijheid nooit als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd.

Morgen wordt de Zweedse marine 500 jaar. Het is een van de drie takken van defensie
die ons land vandaag de dag beschermen. Aan de kust en op zee, op het land en in de lucht.

Iedereen die de uniformen van de strijdkrachten draagt, werknemers, dienstplichtigen
en vrijwilligers, ja, ikzelf, draagt een Zweedse vlag op de linkerarm. Ik durf te
zeggen dat we het allemaal met trots doen. Als onderdeel van een grotere gemeenschap.

Op dezelfde manier kunnen we ons allemaal verheugen wanneer onze getalenteerde
atleten de Zweedse vlag hoog houden in sportarena's over de hele wereld.

Wanneer Zweedse culturele makers in film, muziek en literatuur naam maken in het buitenland.

Of wanneer Zweedse innovaties bijdragen aan het aangaan van de grote
mondiale uitdagingen op het gebied van milieu, gezondheid en welzijn.

Ja, er is veel waar we trots op kunnen zijn met ons land. En we
hebben veel te vieren, vandaag op de nationale feestdag van Zweden!

Mijn betovergrootvader, koning Oskar II, introduceerde de gewoonte om de vlag boven
het Koninklijk Paleis te hijsen. Het zwaait daar nog steeds, anderhalve eeuw later.

En ik wil eindigen met een paar regels uit een van de vele gedichten van Koning Oskar te citeren:

"Hef de vlag, geëerd door de wereld, hijs het naar de top!”

Ik denk dat die oproep vandaag nog steeds geldt.

En met die woorden wil ik jullie allemaal een hele fijne nationale feestdag wensen!"


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Nationale feestdag receptie in het Koninklijk Paleis
Later op de avond nodigde het Koninklijk Paar vertegenwoordigers van de Riksdag, de regering,
officieel Zweden en delen van het corps diplomatique uit voor een receptie in het Koninklijk Paleis.
De nationale feestdag werd afgesloten met een tapto door het muziekkorps van het leger in Logården.


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Werk van Prins Carl Philip


Prins Carl Philip voert namens de Koning jaarlijks een aantal officiële opdrachten uit. De Prins heeft
een bijzonder nauwe band met Värmland, het hertogdom dat hem bij zijn geboorte door de Koning werd
toegewezen, en bezoekt het graafschap vaak – zowel in officiële als persoonlijke hoedanigheid.

Prins Carl Philip neemt ook elk jaar deel aan grote staatsceremonies, zoals Nationale
Feestdagen en Veteranendag, en aan grote vieringen binnen het koninklijk hof.

Naast zijn officiële programma is Prins Carl Philip ook betrokken bij het werk
van The Prince Couple's Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met
vraagstukken op het gebied van dyslexie en online haat.

Sinds 2012 runt de Prins een ontwerpbureau waarin hij
fulltime bezig is als hij geen koninklijke taken vervult.

Prins Carl Philip is een reserveofficier in het Zweedse amfibische korps en heeft de rang van majoor.

Prins Carl Philip is een lid van de Kerk van Zweden.

Prins Carl Philip is al lang geïnteresseerd in kunst en design. Hij
is ook enthousiast over motorsport en concurreert in de autosport.

Prince Carl Philip and Princess Sofia's Foundation:
Prince Carl Philip and Princess Sofia's Foundation is opgericht ter gelegenheid
van het huwelijk van Prins Carl Philip en Sofia Hellqvist. De Stichting richt
zich op vraagstukken die te maken hebben met een veiliger dagelijks online leven
voor jongeren en meer respect voor en begrip voor mensen met dyslexie.

Design en kunst:
Prins Carl Philip heeft een diepe interesse in kunst, design en industrieel
design en is bestuurslid van de Vrienden van het Nationaal Museum. Sinds 2012
runt de Prins samen met een zakenpartner ook een ontwerpbureau.

Sport en autosport:
De Prins heeft een grote interesse in sport en zijn jaarlijkse programma omvat het
bijwonen van het Swedish Sports Gala en de Rally van Zweden. De Prins reikt ook elk
jaar de Prins Carl Philip Racing Cup uit aan veelbelovende jonge kartingdeelnemers.

Gastronomie:
Prins Carl Philip heeft ook een sterke toewijding aan de Zweedse keuken. De Prins is beschermheer van
de Zweedse Bocuse d'Or Academie en de Chef van het Jaar award, waarvoor de Prins lid is van de jury.

Officiële taken van Prinses Sofia


Prinses Sofia voert elk jaar officiële taken uit namens de Koning. Als hertogin van Värmland deelt
Prinses Sofia de nauwe relatie van Prins Carl Philip met het hertogdom en bezoekt ze Värmland regelmatig.

De Prinses neemt samen met de rest van de koninklijke familie ook elk jaar
deel aan de viering van de nationale feestdag van Zweden, de verjaardagen van
de Koning en de Kroonprinses, de Nobel-festiviteiten en andere evenementen.

Prinses Sofia nam een aantal jaren geleden het stokje over van Prinses Christina,
mevrouw Magnuson als erevoorzitter van Sophiahemmet, en is veel met de organisatie
bezig. De prinses is ook betrokken bij het werk van Prince Carl Philip and Princess
Sofia's Foundation, die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van dyslexie
en een veiliger dagelijks online leven voor kinderen en jongeren.

Prinses Sofia is ook actief als erevoorzitter van de vzw Project Playground, die zij mede oprichtte.

Prinses Sofia is lid van de kerk van Zweden.

Prinses Sofia is al lang geïnteresseerd in vraagstukken die te maken hebben met de omstandigheden
van kinderen en jongeren. Deze inzet komt tot uiting in het werk van Prince Carl Philip and
Princess Sofia's Foundation, waarin de Prinses een actieve rol speelt. De Prinses heeft ook
een interesse ontwikkeld voor medische en sociale zorgkwesties.

Sophiahemmet:
Prinses Sofia is sinds 2016 erevoorzitter van vzw Sophiahemmet en zet zich sterk
in voor het werk van het ziekenhuis en haar hogeschool. Tijdens de pandemie in 2020
werkte de Prinses parttime als vrijwilliger in het ziekenhuis, dat al jaren koninklijke
banden heeft. Sophiahemmet werd gebouwd door Koning Oskar II en Koningin Sofia.
Overeenkomstig zijn statuten wijst de Koning zijn erevoorzitter aan.

Prince Carl Philip and Princess Sofia's Foundation:
Prince Carl Philip and Princess Sofia's Foundation is opgericht ter gelegenheid van
het huwelijk van Prins Carl Philip en Sofia Hellqvist. De Prinses besteedt veel van
haar tijd aan de stichting, die zich richt op vraagstukken rondom een veiliger dagelijks
online leven voor jongeren en meer respect voor en begrip voor mensen met dyslexie.

Op 12 februari 2019 hebben Prins Carl Philip en Prinses Sofia hun handboek "Handboek voor
internetouders" gelanceerd. Het handboek moet het gesprek over het online leven tussen
kinderen / jongeren en volwassenen vergemakkelijken. Zie ook: https://www.natforaldrar.se/

Project Playground:
Prinses Sofia is mede-oprichter van Project Playground. De non-profitorganisatie is actief in
Zuid-Afrika en Zweden en werkt aan het verbeteren van kansen voor kinderen en jongeren door
middel van georganiseerde fysieke activiteit, sport en sociale activiteiten met een focus
op het individu. De Prinses is actief als erevoorzitter van Project Playground.

Foto's officiële takenFoto: H. Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Op 15 juni 2018 was de uitreiking van de Polar Music Prize 2018.


Foto: Annika Berglund, Polar Music Prize / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Nobelprijs 2018


Op 10 december 2018 vond de uitreiking van de Nobelprijs plaats in aanwezigheid van de Koninklijke Familie.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Prins Carl Philip en Prinses Sofia schrijven handboek voor internetgebruik


Op 12 februari 2019 hebben Prins Carl Philip en Prinses Sofia hun handboek "Handboek voor internetouders" gelanceerd.
Zie ook: https://www.natforaldrar.se/

Het handboek moet het gesprek over het online leven tussen kinderen / jongeren en volwassenen vergemakkelijken.
Het boek wordt deze week verstuurd naar alle huishoudens in Zweden met kinderen die dit jaar 10 worden en een samenwerking is tussen onze stichting en Bris.
In het boek vertellen kinderen en tieners hun eigen verhalen en gedachten over wat er online gebeurt, samen met tips en advies van experts en adviseurs.
Leer je wat kinderen online doen en waarom ze het geweldig vinden. Maar ook de dingen die niet zo geweldig zijn, dingen die moeilijk kunnen zijn -
en hoe u als ouder kunt helpen. Omdat één ding heel duidelijk is: kinderen willen dat hun ouders aanwezig zijn. Ook online.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Parlementsdiner 2019


Op 14 maart 2019 gaven Koning Carl Gustaf en Koningin Siliva een diner voor parlement en de regering.

Na elke parlementsverkiezing nodigen de Koning en de Koningin het parlement en de regering uit voor een diner met afwisseling,
concert, in het Koninklijk Paleis. De avond begon met divertissement in de Rikssalen, een kamer die in 1717 werd gecreëerd door de
kasteelbouwer Nicodemus Tessin d.y. als de belangrijkste ceremonieruimte van het kasteel. De zaal werd echter voor het eerst gebruikt in 1755.
De laatste tijd werd de zaal gebruikt als een feestzaal op het 50e en 70-jarig jubileum van de koning, op de officiële feestdag Kroonprinses Victoria,
evenals op het huwelijksdiner van Kroonprinses Victoria en Prins Daniel.

Het Divertissement begon met de genodigden die samen de Kungssången zongen. Daarna werd Undressed God, een lyrische suite uit 1940, uitgevoerd door
Lars Erik Larsson met tekst van Hjalmar Gullberg, uitgevoerd door het symfonie-theater van de Little Academy, het Kamerkoor Stockholm, het Lovö kerkkoor,
het vocaal ensemble Castle Church en Castle Choir. Solisten waren zanger Hillevi Martinpelto en zanger Karl-Magnus Fredriksson. Helgi Reynisson gereciteerd.
Hovtrumpetare Olle Hermansen met ensemble uit het muziekjaar van het leger speelde ook.
Het programma werd samengesteld door de hoforganist Mary Ljungqvist Hén namens, en in overleg met, Koning Carl Gustaf.

Na het concert ging het Koninklijk Paar, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip en Prinses Sofia
naar de Pelarsalen op de Bernadotte-verdieping waar ze de 432 gasten van de avond ontvingen en begroetten.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Prins Carl Philip bezocht de Life Guard


Op 15 april 2019 bezocht Prins Carl Philip het Livgardet in Kungsängen buiten Stockholm.
Bij aankomst werd de prins ontvangen door het hoofd van de Life Guard, kolonel Laura Swaan Wrede en
ontving vervolgens informatie over de organisatie en activiteiten van de reddingswerkers.

Tijdens het bezoek kreeg de Prins een rookgranaat voor testschotten met granaatgeweer M / 86. Na een demonstratie van de granaatwerper,
kon de Prins zelf, met de hulp van een soldaat, een doelwit meten in het veld dat de granaatwerper zou ontmoeten.

De Prins ontmoette ook de manager en de operatoren van het bedrijf voor persoonlijke bescherming. Ze bestaan uit speciaal geselecteerde,
getrainde en uitgeruste soldaten die zijn gerekruteerd uit de Zweedse strijdkrachten en andere organisaties. Ze worden opgeleid om hun
belangrijkste taak te kunnen vervullen - om het leven, de gezondheid en de integriteit van belangrijke mensen te beschermen.

Personeel van Swedint gaf de Prins een overzicht van zijn activiteiten. Swedint heeft tot taak individuele multinationale personeelstrainingen
voor militair, civiel en politiepersoneel te plannen, implementeren, evalueren en ontwikkelen. De Prins moest verschillende simulators proberen
en in scherpe situaties optreden tijdens internationale inspanningen.

Life Guards (Livgardetlänk) is een van de grootste militaire bondgenootschappen van het leger (Försvarsmakten) met veel verschillende
verantwoordelijkheidsgebieden - van ceremoniële activiteiten en veiligheidsdiensten tot het voorbereiden van personeel op internationale inspanningen.

In totaal werken meer dan 1.300 mensen bij de Life Guard. Het meest zichtbaar zijn de blauwgeklede soldaten in het levensbataljon die de
koninklijke kastelen bewaken en de parade-eenheden van de strijdkrachten vormen. De Life Guard ontwikkelt ook de capaciteiten van de
strijdkrachten op het gebied van de militaire politie en is verantwoordelijk voor verschillende groepen voor thuisbescherming, evenals
voor interventiehonden voor defensiemuziek en defensie.

De Life Guard is ook een van de oudste regimenten ter wereld en telt zijn oorsprong in de 16e eeuw, toen deze tijdens de
bevrijdingsoorlog 1521-1523 een deel van zijn oorsprong heeft in de lijfwacht van Gustav Vasa.


Foto: Petter Persson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Petter Persson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Petter Persson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Petter Persson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Grand Prix de Monaco


26-27 mei 2019 vond de Grand Prix de Monaco plaats. De Grand Prix de Monaco is gewonnen door de Britse coureur Lewis Hamilton,
gevolgd door Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Aan de startlijn vond een eerbetoon plaats voor Niki Lauda die de
Grand Prix van Monaco won in 1975 en 1976. Tijdens dit weekend, Prins Albert en Prinses Charlène hebben bestuurders ontmoet,
Rode Kruisvrijwilligers en toeschouwers met beperkte mobiliteit die een speciaal platform hebben.
Kroonprins Jacques en Prinses Gabriella waren ook van de partij, evenals Koning Carl Gustaf en Prins Carl Philip.


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication


Foto: Eric Mathon / Palais princier, Mickael Alesi / Direction de la communication

Koning Carl Gustaf en Prins Carl Philip nemen deel aan de Nationale Veteranen ceremonie


Op 29 mei 2019 woonden Koning Carl Gustaf en Prins Carl Philip de nationale veteranenceremonie bij op Koninklijk Djurgården in Stockholm.

Bij aankomst bij de ceremonie werden de Koning en Prins ontvangen door opperbevelhebber Micael Bydén en het hoofd van het
managementpersoneel, adjunct-chef Jonas Haggren. Toen de koning en de prins hun plaatsen innamen, werd een vlucht van JAS Gripen uitgevoerd.
Spreker Andreas Norlén en premier Stefan Löfven spraken toen. Tijdens de ceremonie werden er kransen toegevoegd aan het nationale veteranenmonument.

Al meer dan 60 jaar heeft Zweden met personeel, civiel en militair, bijgedragen aan VN-inspanningen in een groot deel van de wereld.
Op 29 mei op de veteranendag worden alle veteranen van Zweden geëerd. De Veteranendag werd in 2010 door de overheid ingesteld en staat
vanaf 2012 in de staat van ceremoniële status. Vanaf 2018 is de veteranendag ook een algemene vlagdag.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Uitreiking Polar Music Prize 2019


Op 11 juni 2019 deelde Koning Carl Gustaf de Polar Music Prize 2019 uit aan Grandmaster Flash,
Anne-Sophie Mutter en play4change, opgericht door Whitney Kroenke en Mark Johnson.

De Polar Prize is een internationale muziekprijs die in 1989 werd opgericht door Stig "Stikkan" Anderson.

Tijdens de ceremonie waren Koning Carl Gustaf, Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel,
Prins Carl Philip en Prinses Sofia aanwezig bij de ceremonie.


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/


Foto: Annika Berglund/Polar Music Prize / https://www.instagram.com/kungahuset/

Koning Carl Gustaf en Prins Carl Philip bezoeken Stenhammard-dag


Op 12 juni 2019 hebben Koning Carl Gustaf en Prins Carl Philip de Stenhammard-dag bijgewoond.

Samen met zo'n 100 genodigden werd een seminar over landbouw gehouden, met aandacht voor onder meer extreme weersomstandigheden, grasland en ruwvoer.
In de namiddag werden de deelnemers uitgenodigd voor een excursie naar het wetland op Lida Farm. De dag werd geregeld door Sveriges lantbruksuniversitet
en Stenhammar's vrachtbeheer. Stenhammar is een vracht die bosbouw en landbouw uitvoert en die de koning heeft.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prinses Sofia wandelt mee met laatse landschapswandeling van Kroonprinses Victoria


De vijfentwintigste en laatste wandeling van Kroonprinses Victoria door het Zweedse landschap vond plaats op 12 juni 2019 in Dalarna.
Kroonprinses Victoria kreeg gezelschap van haar schoonzus Prinses Sofia. Prins Gabriel, het zoontje van Prinses Sofia is Hertog van Dalarna.


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden


Foto: Raphael Stecksén / The Royal Court Sweden

Staatsbezoek van Korea aan Zweden


Van 14-15 juni 2019 brachten de president van Korea Moon Jae-in en zijn echtgenote Kim Jung-sook een staatsbezoek aan Zweden.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Koningin Silvia en de first lady mevrouw Kim Jung-sook bezochten Prins Eugens Waldemarsudde voor een rondleiding.


Foto: Yanan Li, Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Koning Carl Gustaf en de president bezochten Norrsken Foundation.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

In de namiddag waren de koning en de koningin, de president en minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström aanwezig bij de onthulling
van een gedenkteken in Djurgården voor Zweedse veteranen die dienden in het Rode Kruis-ziekenhuis in Korea tijdens de Koreaanse oorlog.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

President Moon Jae-in en zijn vrouw Kim Jung-sook organiseerden een concert in de Musikaliska voor de Koning en Koningin en familie.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De Koning, Koningin, Kroonprinses Victoria, Prins Carl Philip en Prinses Sofia zwaaiden de Koreaanse president en zijn vrouw uit.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip opent een reddingsstation op zee


Op 14 augustus 2019 opende Prins Carl Philip het nieuwe reddingsstation van de Stockholmse Marine Rescue Society in Hammarbyslussen op Södermalm.
De dag voor de opening kreeg Prins Carl Philip zelf de gelegenheid om samen met vertegenwoordigers van SSRS de reddingactie op zee uit te oefenen.
De Sea Rescue Society (SSRS) is een landelijke organisatie die bestaat uit 2.200 vrijwillige zee redders die bereid zijn om het hele jaar door
de klok rond te bewegen. Op 13 augustus 2019 kreeg de Prins de gelegenheid om redders uit de Stockholm Sea Rescue Society te ontmoeten en hen te
vergezellen in Lilla Värtan buiten het centrum van Stockholm. De reddingsboten Rebecka af Odd Fellow, Pantamera en de reddingsboot van waterscooters
Björn Sjökvist werden gebruikt toen de redders op open water demonstreerden hoe ze werken in nood op zee. De prins nam vervolgens zelf deel aan de oefeningen.
Het nieuwe stationsgebouw dat de Prins op 14 augustus 2019 heeft geopend zweeft en zal dienen als een verzamelplaats voor de redders van het bedrijf.
In samenhang met de opening in de Hammarbyslussen hield de Prins een toespraak waarin hij zei: “Gisteren had ik de gelegenheid om een dag mee te gaan aan
boord van Rescue Rebecka van Odd Fellow. En ik was diep onder de indruk van de vaardigheden en toewijding die de bemanning heeft getest.
De Zweedse Sea Rescue Society is een organisatie die echt het verschil maakt." Na de opening kreeg de Prins een rondleiding door het nieuwe reddingsstation.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip bezocht militaire oefeningen in de Archipel


Op 29 augustus 2019 bezocht Prins Carl Philip de militaire oefening Archipel Endeavour 19. De oefening is een samenwerking
tussen het Amphibian Regiment en het US Marine Corps en wordt uitgevoerd in Berga en de gebieden rond Korsö en Utö.

De Archipelago Endeavour-oefening wordt voor het tweede jaar op rij in Zweden uitgevoerd. In totaal doen 115 soldaten en officieren uit de Verenigde Staten
en 180 uit Zweden mee. Het doel is om verdediging in de archipel te oefenen en ervaringen uit te wisselen. De oefening duurt in totaal drie weken.

Overdag moest de Prins verschillende delen van de oefening bezoeken. Hij bezocht onder andere een verkenningsgroep,
marine-gevechtseenheden en volgde toen de strijdmacht een begeleidende zaak uitvoerde.

De scherenkust van Stockholm (de Archipel) is een archipel van ongeveer 24.000 eilanden, een van de grootste van de Oostzee.
De eilandjes liggen voor de kust van de regio's Södermanland en Uppland.


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Prinses Sofia bezocht het Sophiahemmet


Op 2 september 2019 bezocht Prinses Sofia het Sophiahemmet University College en het Sophiahemmet (dat is een privé ziekenhuis).

Het bezoek begon toen Prinses Sofia aanwezig was bij het begin van een intensieve training gericht op pas aangekomen artsen, verpleegkundigen
en verloskundigen uit landen buiten de EU en EER. Het doel van de intensieve opleiding is om de tijd voor nieuwkomers te verkorten om zich te
identificeren en sneller de arbeidsmarkt te betreden.

Het programma biedt studenten kennis van onder andere de Zweedse wetgeving en medische ethiek. De training duurt drie maanden en omvat auscultatie en oefening.
Het bezoek van Prinses Sofia eindigde bij de oudere receptie van het Sophiahemmet, waar de Prinses informatie ontving over de zaak daar.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De nieuwe parlementaire zitting geopend door de Koning


Op 10 september 2019 opende de Koning de parlementaire bijeenkomst 2019/2020. Het nieuwe parlementaire jaar is daarmee begonnen.

In de ochtend begon de familie van de koning de dag met het bijwonen van de parlementaire dienst in de belangrijkste kerk van Stockholm.
Op de trappen van de kerk verwelkomden ze parlementsvoorzitter Andreas Norlén, griffier Hans Ulfvebrand en kathedraalkapelaan Kristina Ljunggren.
Muziek werd uitgevoerd door St Jacobs Chamber Choir onder leiding van Kathedraalkwartier Gary Graden. Muziek werd ook uitgevoerd door
kathedraalorganist Mattias Wager en het muziekkoor van de marine

De leden van de koninklijke familie gingen traditioneel met paard en wagen naar het parlementsgebouw. Op de trap werden Koning Carl Gustaf,
Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip en Prinses Sofia verwelkomd door parlementsvoorzitter Andreas Norlén.
Buiten het parlementsgebouw reden de Grenadiers van de Life Guards terwijl de Army Band speelde. De landschappen die dit jaar werden gekozen
om programma's, muziek en decoratie te karakteriseren tijdens de openingsceremonie waren Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Dalarna en Gästrikland.
In het parlementsgebouw begroette de familie van de koning premier Stefan Löfven en de vice-voorzitters. Toen luisterden de gasten naar de kleine
gamingploeg van Vikarby die in het grote trappenhuis speelde. De ceremonie in de kamer begon met de parlementsleden en de andere gasten die
gezamenlijk de Kungssången zongen. Hofzangeres Anna Larsson zong vervolgens nog een aantal liederen. De voorzitter verzocht de koning vervolgens
om de nationale vergadering voor geopend te verklaren. In zijn toespraak tot de parlementsleden zei de koning onder andere: "De toekomst van Zweden
wordt niet alleen gevormd in deze kamer, maar evenzeer voor de ontwikkeling in onze wereld. Maar de beslissingen die hier worden genomen, hebben
invloed op iedereen in ons land. Niet zelden voor de komende generaties. Het zijn draden in de stof die onze toekomst vormen."


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip reikte subsidies uit voor onderzoek naar premature baby's


Op 24 oktober 2019 kende Prins Carl Philip subsidies toe voor onderzoek naar premature baby's.
De subsidies komen uit het Little Child's Fund, waarvan de Prins beschermheer van is.

Elk jaar worden er meer dan 10.000 kinderen geboren in Zweden die geavanceerde postnatale zorg
nodig hebben om te overleven en niet te lijden aan levenslange handicaps.

Het Little Child's Fund is een non-profit organisatie opgericht in 2008. Het doel en het doel van het Fonds is om geld in te
zamelen voor pasgeboren onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe methoden voor diagnostiek en behandeling in neonatale zorg te
ondersteunen en de kennis van het publiek over gezondheid en ziekte bij het "kleine kind" te vergroten.

Tijdens de ceremonie in de Zweedse medische vereniging in Stockholm, verleende de Prins subsidies aan
onderzoekers voor onderzoek naar ziekten bij ernstig zieke pasgeboren kinderen.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De koninklijke familie tijdens een rondetafelbijeenkomst over AI en de veiligheid van kinderen online


Op 20 november 2019 woonden het Koningspaar, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prinses Sofia online een rondetafelbijeenkomst
bij over AI en de veiligheid van kinderen. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Global Child Forum en de World Childhood Foundation
in het Koninklijk Paleis. Gedurende de dag gaven experts lezingen en spraken over hoe kunstmatige intelligentie seksueel misbruik tegen
kinderen kan helpen bestrijden.

Op het terrein in de Bernadotte-bibliotheek in het Koninklijk Paleis waren ongeveer 40 Zweedse en internationale experts uit het bedrijfsleven,
de academische wereld, wetshandhavingsinstanties en kinderbeschermingsorganisaties. Gedurende de dag werden lezingen gehouden afgewisseld met
rondetafelgesprekken om te bespreken hoe de veiligheid van kinderen op internet kan toenemen.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De koninklijke familie bij uitreiking Nobelprijzen


Op 10 december 2019 reikte Koning Carl Gustaf traditioneel de Nobelprijs uit. Bij de plechtige ceremonie in het concertgebouw van
Stockholm waren ook Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinses Sofia en Prinses Madeleine aanwezig.

In aanwezigheid van ongeveer 1500 gasten in de Concertzaal ontvingen de 14 prijswinnaars dit jaar na de ceremonie hun medailles
en diploma's uit de hand van de koning. De Zweedse koning mocht traditiegetrouw de Nobelprijzen voor Economie, Geneeskunde,
Natuurkunde, Scheikunde en Literatuur uitreiken. De muziek tijdens de ceremonie was het Koninklijk Philharmonisch orkest olv
dirigent David Björkman. Solist bij de prijsuitreiking was de sopraan Sofie Asplund. Het was met name stukken van het Engels
componist Edward Elgar, de Franse componist Charles Gounod en Jean Sibelius. Na de ceremonie in het Concertgebouw gaan de
Nobel-festiviteiten verder met het Nobelbanket in het stadhuis van Stockholm.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Op 11 december 2019 gaf Koning Carl Gustaf een traditioneel diner voor de Nobelprijswinnaars.
Voorafgaand aan het diner organiseerde de koninklijke familie respectievelijk een privéreceptie voor de prijswinnaars.
Daarna vond het diner plaats in de galerij van Karl XI. Andere gasten vertegenwoordigen de Riksdag, de overheid,
het diplomatieke korps, academies, onderzoek en wetenschap, de Nobel Foundation en anderen.


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Alexander Mahmoud/Nobel Media / https://www.facebook.com/Kungahuset/

Prins Carl Philip en Prinses Sofia werken vanuit huis, 26 maart 2020


Net als iedereen proberen we het werk dat we kunnen van uit thuis te doen. We stellen geplande bezoeken uit en houden vergaderingen digitaal.
Zo houden we ons op de hoogte van de sectoren waarin we betrokken zijn, zoals de sectoren gezondheidszorg, voeding en non-profit en meer.
Veel aandacht gaat uit naar het updaten en opzetten van nieuwe strategische plannen met onze medewerkers in hun eigen respectievelijke
activiteiten als resultaat van Covid-19. BernadotteKylberg, Project Playground, Nej till Näthat en Dyslexialand.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Prins Carl Philip bracht een digitaal bezoek aan het veldhospitaal in Göteborg


Op 30 maart 2020 kreeg Prins Carl Philip een videolink om het veldhospitaal te zien dat
de Zweedse strijdkrachten in Göteborg bouwen in samenwerking met de regio Västra Götaland.

Tijdens het digitale bezoek kreeg de Prins informatie over hoe het Defence Medical Center, de Home Guard, de regio Västra Götaland
en het Sahlgrenska University Hospital samenwerkten om het veldhospitaal Iva Kronan zo snel mogelijk te voltooien.

Prins Carl Philip kreeg ook via de webcam een rondleiding door de zalen en tenten van de veldhospitaals en kreeg
toen ook de gelegenheid om te bedanken voor de grote inspanningen die nu door geïnteresseerden zijn geleverd.

Het veldhospitaal, met ongeveer 20 intensive care-plaatsen en ongeveer 40 zorgplaatsen, wordt opgezet door de Zweedse
strijdkrachten en wordt vervolgens bemand door ziekenhuispersoneel van het Sahlgrenska University Hospital.
Het voorgemonteerde veldhospitaal zal bestaan uit 25 tenten.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden / https://www.instagram.com/prinsparet/

Carl Philip bezoekt hoofdkwartier van de Defense Forces, 8 april 2020


Op weg naar het hoofdkwartier van de Defense Forces om deel te nemen aan de analyse en beoordeling van de situatie
door de Defense Force met Covid - 19. En om inzicht te krijgen in hoe zij de samenleving op dit moment ondersteunen.

Voor zover mogelijk werk ik, zoals vele anderen, vanuit huis. Dit bezoek kon helaas niet telefonisch / digitaal plaatsvinden.
Ik ben echter blij dat het nog steeds mogelijk was - natuurlijk op basis van de huidige aanbevelingen.


Foto: https://www.instagram.com/prinsparet/

Prins Carl Philip dient op het hoofdkwartier van de strijdkrachten


Sinds half mei 2020 is Prins Carl Philip, reserveofficier met een majoorsgraad, werkzaam op het hoofdkwartier van de strijdkrachten.

De Prins bevindt zich in het Operational Command's Command Center, dat de operationele operaties
en inspanningen voor alle strijdkrachten aanstuurt en coördineert. Vanuit het commandocentrum
ondersteunen en coördineren de strijdkrachten de gemeenschap ook met de covid-19 pandemie.

De dienst wordt uitgevoerd op initiatief van de Prins. Prins Carl Philip stelde zich ter beschikking aan de Zweedse
strijdkrachten na het bezoek aan het interim-management dat de Prins eerder dit voorjaar namens Koning Carl Gustaf had gemaakt.


Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

De Wereldmilieudag staat in het teken van Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip


Vrijdag 5 juni 2020 is het Wereldmilieudag. Vóór de dag bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip Norra Djurgården in Stockholm.

Het thema van dit jaar is biodiversiteit en voor de Wereldmilieudag bezochten Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip Norra Djurgården.
Tijdens het bezoek informeerde Koninklijk Djurgården's administratie (KDF) over de rijke fauna die bestaat in Djurgården.
KDF sprak ook over hun rol bij het koesteren en behouden van de unieke natuurlijke gebieden en biodiversiteit die te vinden zijn in Norra Djurgården.

Kroonprinses Victoria en Prins Carl Philip hebben een diepe toewijding aan het milieu. Kroonprinses Victoria maakt deel uit van de
alumnigroep voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, Agenda 2030 en Prins Carl Philip is een van de beschermheren van de IUCN.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Prinses Sofia woonde de digitale diploma-uitreiking van Sophiahemmet


Op 11 juni 2020 woonde Prinses Sofia het digitale examen van Sophiahemmet bij om op te letten en de pas afgestudeerde studenten te feliciteren.

In normale gevallen vindt de diploma-uitreiking van het Sophiahemmet University College plaats in de Blue Hall in
het stadhuis van Stockholm. Vanwege de covid-19-pandemie werd de diploma-uitreiking dit jaar digitaal uitgevoerd.

Prinses Sofia hield een toespraak:

Beste Sophia zusters en verpleegkundigen,

Ik ben zo blij om aanwezig te zijn op je afstudeerdag!

Deze dag markeert het einde van je opleiding en het begin van iets nieuws. Het is een dag waarop ik hoop dat jij en je dierbaren trots en gelukkig
zijn. En zoals ik hoop dat je het goed viert - hoewel het in iets andere vormen kan worden gedaan. Wat ik kan begrijpen, kan verdrietig zijn.

Aan de andere kant hoop ik dat we je zullen zien bij de volgende afstudeerbijeenkomst in de Blauwe Zaal, waar je van harte welkom bent.

Sophiahemmet heeft een lange en trotse traditie. Als je het achterlaat, doe je het goed uitgerust, met een gedegen opleiding
en veel waardevolle ervaring. Daar profiteert u van. En het komt vooral uw patiënten ten goede, net als uw collega's.

De afgelopen maanden zijn voor velen zwaar geweest, niet in de laatste plaats in de gezondheidszorg. Alle krachten zijn nodig
geweest, en ik weet dat verscheidene van jullie zijn binnengekomen en ondersteund hebben in verschillende delen van de gezondheidszorg.
Ik kreeg zelf de kans om binnen te komen en bij Sophiahemmet te werken en dat nog steeds te doen. In feite samen met sommigen van jullie.

Als erevoorzitter van de Sophiahemmet heb ik ook de gelegenheid gehad om verschillende
bedrijfsonderdelen te bezoeken. En het heeft echt waardevolle inzichten opgeleverd.

Maar om op deze manier de zorg van binnenuit te zien, patiënten zelf te ontmoeten en veilige, goed opgeleide
verpleegkundigen 'in actie' te zien; zelden ben ik zo onder de indruk. Het was een absoluut buitengewone
ervaring, waar ik helemaal niet klaar mee ben. Dit najaar wachten nieuwe uitdagingen waar we allemaal nodig zijn.

Beste Sophia-zusters en gespecialiseerde verpleegsters, de toekomst wacht op u! Ik weet dat je er
naar verlangt en het nodig hebt. En nu wil ik alleen maar gefeliciteerd en veel geluk wensen.


Foto: Sophiahemmet


Foto: Sophiahemmet

Werkzaamheden Koning Carl Gustaf, Koningin Silvia en de rest van de familie, 1 september 2020


Koning Carl Gustaf en Koningin Siliva zijn nu teruggekeerd naar het Koninklijk Paleis - de officiële residentie van het staatshoofd.
In het voorjaar en de zomer heeft het Koninklijk Paar met digitale technologie voorkeuren gegeven en bijeenkomsten en toespraken gehouden.
Ook dit najaar zullen de Koning en Koningin via digitale tools in contact blijven met verschillende delen van de samenleving.

Tegelijkertijd is het staatshoofd van plan om opnieuw voorrang te geven aan het Koninklijk Paleis, in vormen die speciaal
zijn aangepast aan de heersende pandemie. Alle activiteiten voor de koning, de koningin en de rest van de koninklijke
familie zijn nog gepland met het oog op de covid-19 pandemie en de huidige aanbevelingen.


Foto: The Royal Court Sweden

Koninklijke bezoeken aan alle provincies in Zweden vanwege de aanhoudende pandemie, 4 september 2020


Vanwege de spanningen die heel Zweden doormaakt als gevolg van de aanhoudende covid-19-pandemie,
bezoeken leden van de koninklijke familie, op initiatief van de Koning, de 21 provincies van Zweden.

Met de bezoeken wil de Koning de participatie van de getroffenen tonen en aandacht vragen voor lokale
inspanningen in verschillende sectoren van de samenleving en vertrouwen wekken en geloof in de toekomst.

De bezoeken zullen plaatsvinden in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021. De Koning heeft besloten dat de bezoeken
zullen worden verdeeld over de Koning en Koningin, Kroonprinses Victoria en Prins Daniel en Prins Carl Philip en Prinses Sofia.
Tijdens de bezoeken ontmoeten leden van de koninklijke familie de bestuurders en vertegenwoordigers van gezondheid en zorg.
Andere regionale kwesties met betrekking tot cultuur en het bedrijfsleven zal ook worden gemarkeerd.

Alle bezoeken worden uitgevoerd in vormen die zijn aangepast aan de aanhoudende pandemie
en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Zweedse Public Health Agency.

Informatie over de programma's wordt gepubliceerd op www.kungahuset.se/press dichter bij elk bezoek.

De koninklijke familie neemt deel aan de partnerdag van het Global Child Forum, 23 september 2020


Op 23 september 2020 namen Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia, Kroonprinses Victoria
en Prinses Sofia deel aan een bijeenkomst met het Global Child Forum en hun partners.

Het Global Child Forum is in 2009 geïnitieerd door de koninklijke familie en is een onafhankelijk platform dat
toonaangevende belanghebbenden uit de wereld samenbrengt voor een diepgaande dialoog en meer kennis over kinderrechten.
De partnerdag van dit jaar werd bijgewoond door de Koning, Koningin, Kroonprinses (via link) en Prinses Sofia.

De Koning begon de bijeenkomst van woensdag met een welkomstwoord:

"Het was in maart vorig jaar dat we onze laatste vergadering van de Partner Advisory Board hielden. Sindsdien is er veel
veranderd. De Covid-19-pandemie heeft ons allemaal getroffen - maar niet in de laatste plaats de kinderen van de wereld.

Het coronavirus en de gevolgen daarvan hebben een zware impact op hun veiligheid en welzijn. Daarom voelt het bijzonder
belangrijk dat we deze bijeenkomst vandaag kunnen houden. Zodat het Global Child Forum samen met u zijn belangrijke werk
kan voortzetten voor de bescherming en ondersteuning van kinderrechten door alle geledingen van de samenleving."

De partnerdag werd afgesloten met een toespraak van de Koningin:

"Uwe Majesteit,
Koninklijke Hoogheden,
Excellenties,
Dames en heren,

Het is tijd om de bijeenkomst van vandaag te beëindigen. Maar voordat we afscheid nemen, wil ik tot slot nog een paar woorden zeggen.

Zijne Majesteit en ik willen allereerst iedereen bedanken die vandaag heeft deelgenomen. We hechten veel waarde aan uw
deelname en ik ben zo blij dat we elkaar hier vandaag hebben kunnen ontmoeten, ondanks de bijzondere omstandigheden.

Ik neem veel mee van deze bijeenkomst. Maar waar ik vooral aan denk, is het enorme belang van partnerschap.

Als het coronavirus ons iets heeft geleerd, is het dat onze wereld van vandaag volledig met elkaar verbonden is:
Een virus in Wuhan zou een kind in Ethiopië kunnen dwingen de school te verlaten.
Een onvolledige bestelling van een verkoper in Zweden kan een kind in Bangladesh dwingen om te werken.
En bedrijven die zich niets aantrekken van hun impact op het milieu, riskeren de toekomst van een hele generatie kinderen en jongeren.

Maar - en dit staat absoluut centraal - het tegenovergestelde is ook waar:
Een gezinsvriendelijk fabrieksbeleid kan een kind een veiligere opvoeding geven.
De campagne van een autofabrikant voor verkeersveiligheid kan het leven van een kind redden.
En het leerlingprogramma van een bedrijf kan jongeren de kans geven om aan hun eigen toekomst te bouwen.

De Dalai Lama heeft gezegd: "Net zoals een kleine rots ringen op het water creëert, kunnen de acties van individuen verstrekkende gevolgen hebben."

Ik zou willen toevoegen: partnerschappen kunnen ook verstrekkende gevolgen hebben.

Vandaag hoorden we Jenny Lindén Urnes praten over de samenwerking van de Lindén Group met het Global Child Forum - een
partnerschap dat heeft geresulteerd in een uitgebreid werkboek, een raamwerk voor het werk van bedrijven met
kinderrechten. Ik weet zeker dat veel bedrijven er veel baat bij hebben.

Ja, het is een rots die ringen op het water kan vormen.

Het Global Child Forum is ook een partnerschap aangegaan met de World Benchmarking Alliance en zal met
hen samenwerken om bedrijven beter te beïnvloeden om prioriteit te geven aan werk voor kinderrechten.

Dit is ook een steen die ringen op het water creëert.

Dit najaar organiseert het Global Child Forum vier digitale Action Labs rond verschillende
thema's, met presentaties van een aantal goede bedrijfsinitiatieven. Nog vier stenen.

En onze ontmoeting hier vandaag - onze uitwisseling van ideeën - is een andere rots, die hopelijk ook ringen op het water kan creëren.

Beste Partners. Uw werk en uw samenwerkingen maken een verschil voor kinderen over de hele wereld.
Bedankt voor je inzet - en nogmaals bedankt dat je vandaag bij ons bent!


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

Prinses Sofia was aanwezig bij het 10-jarig jubileum van Reach for Change


Op 1 oktober 2020 nam Prinses Sofia deel aan het digitale evenement The Moment of Change van Reach for Change.

Prinses Sofia nam deel aan het digitale evenement The Moment of Change dat de organisatie
Reach for Change organiseerde ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan.

Tijdens het evenement hield Prinses Sofia een toespraak:

"Dames en heren,

We hebben allemaal momenten in ons leven die ons definiëren. Momenten waarop we kunnen kiezen om tegen onrecht
te protesteren, vriendelijk te handelen, iets nieuws te leren, ons hart te openen of een fout recht te zetten.

Deze momenten vormen niet alleen wie we worden, maar ze vormen ook de wereld die we willen zien. Samen kunnen
deze momenten aan elkaar rijgen om bewegingen op te bouwen en uiteindelijk verandering teweeg te brengen.

En vandaag hebben we verandering nodig:

385 miljoen kinderen over de hele wereld leven nog steeds in extreme armoede. De ongelijkheid
neemt toe. En bij elke crisis en elk conflict zijn kinderen het kwetsbaarst.

Ik geloof dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te handelen om het soort toekomst te creëren waarin onze
kinderen en jongeren kunnen gedijen, niet alleen om te overleven. We moeten de momenten grijpen die het leven ons biedt.

Voor mij kwam dat moment toen ik naar Ghana reisde en vrijwilligerswerk deed bij een kinderweeshuis:

Ik stelde mezelf de vraag waarom we alleen delen van het kind behandelden, voedsel, water en onderdak
gaven - terwijl we naar het hele kind moesten kijken: hun mentale welzijn, hun vermogen om te spelen,
hun gezin - als ze geluk hadden genoeg om er een te hebben, en hun gemeenschap.

In 2010 begonnen mijn mede-oprichter Frida Vesterberg en ik een holistische gemeenschap en kindercentrum in een township buiten Kaapstad, Zuid-Afrika.

Tegenwoordig biedt onze organisatie Project Playground een veilige plek - een thuis weg van huis - aan meer dan 1000 Zuid-Afrikaanse
kinderen en jongeren in de townships van Langa en Gugulethu en aan kansarme kinderen en jongeren hier in Zweden.

Door deel uit te maken van Project Playground, krijgen kinderen zelfrespect, vastberadenheid en
vertrouwen in de toekomst. Beetje bij beetje en kind voor kind weten we dat we een verschil maken.

Maar je kunt niet in je eentje een beweging opbouwen. Je hebt ondersteuning nodig. Je hebt niet alleen iemand nodig die in je gelooft,
maar je hebt ook concrete tools, advies, vaardigheden en een netwerk nodig om duurzame organisaties en doelgerichte bedrijven op te bouwen.

Daarom ben ik erg blij om hier vandaag te zijn en de 10de verjaardag van Reach for Change te vieren. Dit is voor ons een kans om alle Change
Leaders en sociale ondernemers in hun netwerk te eren. Maar het is ook een kans voor ons om te erkennen dat er meer moet worden gedaan.

Ik wens Reach for Change en zijn gemeenschap veel succes met hun belangrijke werk!

Dank je."

Datum voor de koninklijke bezoeken aan alle provincies in Zweden


Vanwege de aanhoudende covid-19-pandemie bezoeken leden van de koninklijke familie, op initiatief van de Koning, de 21 provincies van Zweden.
Met de bezoeken wil de Koning participatie tonen bij de getroffenen en aandacht
vragen voor lokale initiatieven in verschillende sectoren van de samenleving.

De eerste negen bezoeken vinden plaats in het najaar van 2020.

- Op maandag 12 oktober 2020 brengen Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia een bezoek aan de provincie Stockholm.
- Op donderdag 15 oktober 2020 brengt Kroonprinses Victoria een bezoek aan de provincie Västmanland.
- Op donderdag 22 oktober 2020 brengen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een bezoek aan de provincie Södermanland.
- Op woensdag 28 oktober 2020 brengen Prins Carl Philip en Prinses Sofia een bezoek aan de provincie Värmland.
- Op donderdag 5 november 2020 brengen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een bezoek aan de provincie Örebro - uitgesteld tot 2021.
- Op woensdag 11 november 2020 brengen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een bezoek aan de provincie Uppsala - uitgesteld tot 2021.
- Op donderdag 19 november 2020 brengen Prins Carl Philip en Prinses Sofia een bezoek aan de provincie Dalarna - uitgesteld tot 2021.
- Op woensdag 25 november 2020 brengen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een bezoek aan de provincie Östergötland - uitgesteld tot 2021.
- Op vrijdag 4 december 2020 brengen Kroonprinses Victoria en Prins Daniel een bezoek aan de provincie Gävleborg - uitgesteld tot 2021.

Alle bezoeken worden uitgevoerd in vormen die zijn aangepast aan de aanhoudende pandemie en in overeenstemming met de aanbevelingen
van de Zweedse Public Health Agency. Een beperkt aantal vertegenwoordigers van de media is uitgenodigd om de bezoeken bij te wonen.
De data voor de geplande bezoeken kunnen veranderen in verband met de huidige situatie en de huidige aanbevelingen.

Prins Carl Philip en Prinses Sofia bezoeken de provincie Värmland, 28 oktober 2020


Op 28 oktober 2020 brachten Prins Carl Philip en Prinses Sofia, hertog en hertogin van Värmland, een bezoek
aan de provincie Värmland om de aandacht te vestigen op de bedrijven in verband met de covid-19 pandemie.

"Wat een dag hadden we vandaag in Värmland!

Vanmorgen hoorden we over de voortgang van de pandemie en de indrukwekkende veranderingen die zijn aangebracht
in het Centraal Ziekenhuis in Karlstad. De IVA-verpleegkundige Mia raakte met haar sterke verhalen over hoe ze
nooit stopten met het constant stoppen en medeleven tonen jegens alle patiënten - zelfs als het de moeilijkste was.

Het initiatief "Outstanding singles", waar moeders en hun kinderen gemeenschap
en steun vinden in tijden van isolement, was ook sterk en opbeurend.

De reis ging vervolgens verder naar het inspirerende "Innovation Park" waar we oa. ontmoette jonge ondernemers
die een digitaal platform hebben ontwikkeld om eenzaamheid onder studenten te voorkomen. Een project in de tijd!

Tijdens de lunch konden we zien dat Värmland culinaire ervaringen blijft bieden.
"Kulinarika" is een prachtige plek met uitstekend eten - echt van boer tot bord!

We sloten de dag af in Västanå Theater met zijn unieke omgeving, creaties en ongelooflijke uitvoeringen.

Iedereen die we bezochten, is op de een of andere manier door de pandemie getroffen. En het is nog niet voorbij,
nu moeten we kracht verzamelen om verdere verspreiding en de gevolgen die we op alle niveaus zien, tegen te gaan."

Gastheren tijdens het bezoek waren gouverneur Georg Andrén en mevrouw Maria Andrén.

Prins Carl Philip en Prinses Sofia begonnen de dag met het ontvangen van informatie over de gevolgen van de covid-19-pandemie voor de
gezondheidszorg in de provincie. De stafchef Tanja Ekegren van het districtsbestuur en de infectiebeheersingsarts van Region Värmland
Ingemar Hallén rapporteerden hoe verschillende delen van de samenleving zijn veranderd in hun werk om de pandemie te bestrijden.

Daarna bezochten Prins Carl Philip en Prinses Sofia het Centraal Ziekenhuis in Karlstad, waar het regionale management
en het medisch personeel informeerden over hoe ze tijdens de pandemie werkten en hoe de voorbereiding eruit zag.

Later op de ochtend bezochten Prins Carl Philip en Prinses Sofia Vikenkyrkan, waar deelnemers aan het project
Outstanding singles vertelden over het project. Het initiatief Outstanding single is een ontmoetingsplaats voor
alleenstaande ouders en hun kinderen waar ze de kans krijgen om kinderen en ouders in dezelfde situatie te ontmoeten.
De bijeenkomsten hebben tijdens de pandemie voor veel alleenstaande ouders een bijzonder belangrijke functie gehad.

Op Karlstad Innovation Park hadden de Prins Carl Philip en Prinses Sofia
de gelegenheid om de bedrijven Zimify en Ineq Solutions te ontmoeten.

Tijdens het bezoek kregen de Prins en Prinses informatie over Zimify, een digitaal platform gericht
op leerlingen om uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen, en Ineq Solutions, dat vertelde over Buhobox,
een digitale tool die preventief werken met de gezondheid van leerlingen op scholen zal bevorderen.

In Västra Amtervik bezochten Prins Carl Philip en Prinses Sofia de voedsel- en wijngaard Kulinarika. Tijdens een rondleiding
door de boerderij kregen de Prins en Prinses informatie over de gevolgen van de pandemie voor het bedrijf en met welke
uitdagingen ze te maken hebben gehad. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Sunne namen deel aan het bezoek.

In de namiddag bezochten Carl Philip en Sofia Berättarladan in Rottneros, waar vertegenwoordigers van Västana
Teater vertelden over de activiteiten en hoe ze de uitdagingen van het afgelopen jaar hebben aangepakt.

Aan het einde van het bezoek aan de provincie Värmland speelde Västana Teater
de voorstelling "O, children of late times" in Loftet in Berättarladan.


Foto: Prinses Sofia / https://www.instagram.com/prinsparet/

Koningin Silvia en Prinses Sofia namen deel aan het Global Child Forum Action Lab, 18 november 2020


Op 18 november 2020 namen Koningin Silvia en Prinses Sofia deel aan een digitale ontmoeting met het Global Child Forum.

De bijeenkomst van vandaag was het vierde en laatste "Action Lab" dat in het najaar door het Global Child Forum werd georganiseerd.

Het thema van de discussies van vandaag was hoe kinderrechten, wanneer ze online zijn,
beschermd kunnen worden, terwijl er nieuwe en innovatieve digitale diensten kunnen ontstaan.

Prinses Sofia opende het forum en zei in haar toespraak:


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

"Majesteiten,
Dames en heren,

Het is mij een genoegen om dit laatste Action Lab in de Action Lab-serie van Global
Child Forum te introduceren - "Data Mining in the Sandbox: Children's Safety Online".

Kinderen en internet hebben een complexe relatie.

Enerzijds biedt internet kinderen en jongeren zoveel dat positief is: toegang tot
onderwijskansen, kanalen om zich te uiten, een kans om contact te maken met anderen.

Aan de andere kant, zoals we allemaal weten, brengt het leven online veel risico's met zich mee.

Om dit in perspectief te plaatsen: 81 procent van de kinderen in de wereld is nu online aanwezig - voordat ze 2 jaar oud worden!

En dit is precies hoe kinderen hun leven beginnen in de digitale wereld. Maar het gaat door.

In de VS bijvoorbeeld heeft 95 procent van de tieners een smartphone (of heeft toegang tot)
een smartphone en 45 procent van die tieners is gemiddeld negen uur per dag online.

Dit vertegenwoordigt een enorme online voetafdruk.

Bovendien groeit de populariteit van online diensten en apps die gericht zijn op
jongeren. En we kunnen alleen maar aannemen dat deze services zullen toenemen.

Dit roept vragen op over hoe we online ruimtes voor kinderen ontwerpen. Want hoe meer tijd kinderen
online doorbrengen, hoe meer van hun informatie wordt opgeslagen, verzameld en gedeeld.

Deze praktijk van gegevensverzameling heeft verstrekkende gevolgen voor de grondrechten van kinderen. En bedrijven hebben
een enorme verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun praktijken en beleid de privacy van kinderen niet schenden.

Er zijn al bepalingen die proberen te reguleren hoe onlineaanbieders op kinderen reclame kunnen maken. Een websitebeheerder
kan bijvoorbeeld niet van een kind verlangen dat hij persoonlijke informatie vrijgeeft om deel te nemen aan een online game.

Maar we hebben deze maatregelen nodig om te worden gehandhaafd en voor bedrijven om te begrijpen hoe ze verantwoord zaken
kunnen doen. De generatie die het internet heeft gebouwd, kon opgroeien zonder een digitaal record van elke aankoop en elke
digitale interactie en elke digitale babystap die ze ooit hebben gezet. Hun verleden en privacy waren van hen.

Maar de generatie van vandaag, en degenen die nog komen, zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun onontkoombare online identiteit.

Hoe bedrijven en de huidige regelgeving op deze verschuiving reageren, is een van de fundamentele vragen van onze tijd.

Dank je."

Koningin Silvia sloot de bijeenkomst af met een samenvatting van de vier "Action Labs" van de herfst en zei onder meer:


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court Sweden

"Dames en heren,
Beste vrienden van Global Child Forum,

Het is mij een genoegen om de Action Lab-serie van Global Child Forum af te sluiten.

Zoals Zijne Majesteit zei toen hij acht weken geleden het eerste ActionLab opende: als we niet midden in een
wereldwijde pandemie hadden gezeten, hadden we u welkom geheten op het Global Child Forum in het Koninklijk Paleis.

Maar hoewel onze omstandigheden zijn veranderd, is onze missie dat niet. En deze Action Labs zijn een bewijs van dat feit.

Het was echt bemoedigend om de overweldigende opkomst voor deze vier Action Labs te zien. Ik weet dat u,
net als wij, standvastig blijft in uw verlangen om het leven van kinderen te verbeteren. En we delen
allemaal de overtuiging dat het bedrijfsleven een aanjager van verandering is en kan zijn.

De afgelopen vier Action Labs hebben verschillende onderwerpen behandeld - van de risico's van klimaatverandering
voor de gezondheid van kinderen tot het benutten van de kracht van de jonge generatie die veranderingen veroorzaakt.
En het Action Lab-onderwerp van vandaag - kinderen online beschermen - ligt mij bijzonder na aan het hart.

Gedurende de serie hebben we verschillende stemmen gehoord - van Dr. David Boyd, de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten
en het milieu, tot de 16-jarige Lauren Wright, een klimaatactivist uit Canada. We hebben ook het genoegen gehad om te horen van
academici, onderzoekers, juristen en natuurlijk het bedrijfsleven. Wat deze gevarieerde showcase van sprekers illustreert, is dat
alle delen van de samenleving nodig zijn om de rechten van kinderen te respecteren en te ondersteunen.

Als ik terugkijk op deze reeks Action Labs, realiseer ik me dat alle uitdagingen die we hebben besproken, uitdagingen zijn die er
niet waren toen ik een kind was. Er waren ongetwijfeld problemen die van invloed waren op het leven van kinderen, waarvan er vele
vandaag de dag nog steeds bestaan - maar de kwesties die we tijdens deze serie hebben besproken - die van klimaatverandering,
empowerment van jongeren, datamining - waren er toen nog niet aan gedacht.

Dus wat betekent dit voor onze toekomst? En die van onze jongste generatie?

Naar mijn mening betekent dit dat wij, als samenleving, moeten blijven innoveren, veranderen
en "moedig denken"; altijd met het belang van kinderen voorop in ons denken.

Als wereldwijde gemeenschap moeten we ervoor zorgen dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving; dat
ze de kans hebben om naar school te gaan en te leren; dat ze de vaardigheden en instrumenten verwerven die
ze nodig hebben om deel te nemen aan hun lokale economie; en dat hun rechten altijd worden beschermd.

Om een duurzame toekomst te realiseren, moeten we vandaag de behoeften van kinderen en jongeren dienen en in hun toekomst investeren.

En nu is mijn uitdaging voor jou deze:

Vraag uzelf af: welke invloed heeft mijn bedrijf, mijn product of mijn service op het leven van kinderen?

En: wat kan ik doen om het leven van kinderen vooruit te helpen, hun welzijn te waarborgen
en een rechtvaardige samenleving te creëren waarin ze kunnen groeien en bloeien?

Dit zijn vragen met een veelvoud aan antwoorden. En Global Child Forum is er om u te
ondersteunen. Het enige verkeerde antwoord is om de vraag helemaal niet te stellen.

Beste vrienden van Global Child Forum: Bedankt voor alles wat je doet - en alles wat je gaat doen - bij
het ondersteunen van het leven en de toekomst van kinderen en jongeren over de hele wereld.

Dank je."

Prins Carl Philip en Prinses zijn positief getest op covid-19, 26 november 2020


Op 25 november 2020 werden prins Carl Philip en Prinses Sofia in quarantaine geplaatst nadat ze
ziekteverschijnselen vertoonden en vervolgens werd vastgesteld dat ze besmet waren met covid-19.

De Prins en Prinses vertonen mildere griepsymptomen, maar voelen zich goed onder de gegeven omstandigheden.
Direct na de ziekte werden de prins en prinses thuis met hun kinderen in quarantaine geplaatst.

Het opsporen van infecties wordt geïnitieerd onder toezicht van de levensarts van de koninklijke familie.

Donderdag worden zowel de Koning en de Koningin als de Kroonprinses en Prins Daniel, die deel uitmaken van de infectieopsporing, getest.

Update 8 december 2020: Prins Carl Philip en Prinses Sofia zijn hersteld van hun besmetting met het
coronavirus, bevestigde een woordvoerder van het hof aan Zweedse media. "Ze zijn allebei weer gezond."

Het Koningspaar en Kroonprinses Victoria en Prins Daniel zijn infectievrij, 26 november 2020


Zowel de Koning en Koningin als de Kroonprinses en Prins Daniel zijn negatief getest op covid-19.

Op 20 november 2020 woonden de Koning en de Koningin, Kroonprinses Victoria en Prins Daniel en
Prins Carl Philip en Prinses Sofia een besloten begrafenis bij. Voorafgaand aan de begrafenis
werd de koninklijke familie getest op covid-19. Alle testresultaten waren negatief.

Na de uitslag op 25 november 2020 zijn de Koning, Koningin, Victoria en Daniel
nu opnieuw getest en is bevestigd dat ze allemaal negatief testen.

Prinses Sofia prees de alledaagse held, 17 december 2020


Op 17 december 2020 nam Prinses Sofia deel aan het Swedish Heroes Gala. Tijdens het najaar was de Prinses lid van de jury en
nam ze deel aan de selectie van de zes alledaagse helden die werden geprezen tijdens het gala, dat dit jaar digitaal was.

Uit 9.000 nominaties koos de jury zes alledaagse helden om hulde te brengen tijdens het gala: de badmeester van het jaar, de burger
van het jaar, de zorgheld van het jaar, de jeugdheld van het jaar, de gepassioneerde van het jaar en de milieuheld van het jaar.

In het najaar nam Prinses Sofia deel aan het jurywerk om de zes alledaagse helden te selecteren.

Op het gala van vanavond, dat dit jaar digitaal werd georganiseerd, nam de Prinses deel met een groet aan Emma Schols,
die werd uitgeroepen tot Lifeguard of the Year en met een groet aan alle Zweedse gezondheidsmedewerkers.

"Mijn definitie van een held is een persoon die zijn medemensen ziet en
handelt wanneer iemand hulp nodig heeft", zei Prinses Sofia onder meer.

In 2007 startte Aftonblandet het initiatief Swedish Heroes. Elk jaar worden alledaagse helden genomineerd - mensen die blijk hebben
gegeven van moed, burgerlijke moed en medeleven. Uit deze genomineerden selecteert een bekende jury een aantal helden in verschillende
categorieën, die iets extra's hebben gedaan voor iemand anders, en deze helden worden gehuldigd op het Swedish Heroes Gala.

In 2013 nam Prins Daniel deel aan het Swedish Heroes Gala en reikte de prijs
uit aan Martha Ehlin, oprichter van de organisatie MOD - More Organ Donation.

In 2016 nam Prinses Sofia deel aan het Zweedse heldengala en reikte de
prijs uit aan Pär Johansson, oprichter van het Glada Hudik Theater.


Foto: Victor Ericsson / The Royal Court of Sweden

Prins Carl Philip en Prins Daniel op het sportgala


Op maandag 18 januari 2021 namen Prins Carl Philip en Prins Daniel deel aan het Sportgala.

Vanwege de pandemie namen de Prinsen digitaal deel aan het gala van maandagavond op de Zweedse televisie.

Prins Daniel begon met het uitreiken van de prijs aan Sporter van het Jaar. De prijs beloont
een persoon, organisatie of initiatief die er op een inclusieve en toegankelijke manier in
geslaagd is kinderen en jongeren in Zweden in beweging te krijgen.

Winnaar van de prijs dit jaar was "Bara Vanlig", dat looptraining
organiseert voor kinderen en jongeren met functionele variatie.

Toespraak van Prins Daniel:

"Dames en heren,

Het is maandagavond in januari.

Normaal gesproken zou deze avond niet zomaar een sportgala zijn. Maar ook
een trainingsavond voor vele duizenden kinderen en jongeren.

In normale gevallen zouden sporthallen in Zweden gevuld zijn met het geluid van rennende voeten,
stuiterende ballen en het geroep van de coaches: "Goed!", "Kom op!", "Jij repareert dit!"
Het zou gehoopt worden onder basketbalringen, boven latten en trampolines.

Nieuwe obstakels zouden worden overwonnen. Angsten worden overwonnen. Eigenwaarde en gemeenschap worden sterker opgebouwd.

Maar vanavond is het niet zo. Vanavond staan ijsbanen, zwembaden, gymzalen
en maneges leeg en stil, wachtend tot de pandemie is verdwenen.

Dat is het, nu. Maar op een gegeven moment - hopelijk binnenkort - zal dat veranderen. En dan is het tijd om op te schuiven.

We moeten natuurlijk onze kinderen en jongeren steunen om weer naar hun activiteiten te gaan.
Maar laten we tegelijkertijd ook de kans grijpen om het ambitieniveau te verhogen. Laten we alle
kinderen en jongeren de kans geven om een actief leven te leiden - en dan bedoel ik echt iedereen.

We weten vandaag dat kinderen en jongeren met functionele variaties minder dan anderen
deelnemen aan georganiseerde sporten. Dat ze vaak bang zijn om zich niet welkom te voelen.
En dat hun sportmogelijkheden er in verschillende delen van het land heel anders uitzien.

Hier hebben we een flinke klus te klaren. En gelukkig zijn er veel rolmodellen om
te volgen: fantastische individuen en verenigingen, die opkomen voor de gezondheid
van kinderen. En dat creëert bewegingsmogelijkheden waar anderen obstakels zien.

Dit zijn de rolmodellen die Generation Pep en de Zweedse sportbond onder
de aandacht willen brengen met de Sporter van het jaar-prijs.

Dames en heren, we hebben een winnaar. En de motivatie is:

De winnaars van dit jaar hebben natuurlijke ontmoetingsplaatsen gecreëerd met een
focus op gemeenschap en het plezier van beweging, waar je precies kunt zijn wie je
bent. Met passie en een brandende toewijding veranderen de laureaten van dit jaar
het dagelijks leven waar dat het meest nodig is."

De prijs Sporter van het Jaar 2021 wordt toegekend aan Bara Vanlig!

Tijdens de avond kreeg het tv-publiek de gelegenheid om de winnaar van
de Jerringprijs voor de sportprestatie van 2020 telefonisch te nomineren.

Aan het einde van het gala presenteerde Prins Carl Philip de winnaar
live vanaf de werkkamer van Prins Bertil in het Koninklijk Paleis.

De gekozen winnaar van dit jaar was polsstokhoogspringer Armand Duplantis, die 211.757 stemmen van het tv-publiek verzamelde.

Toespraak Prins Carl Philip:

"Dames en heren, Sports Sweden!

Het is altijd een grote eer om de Radiosporten's Jerring-prijs te ontvangen.

Maar juist vanavond voelt het belangrijker dan ooit.

Zweden en de Zweedse sport hebben net een moeilijk jaar achter de rug - een jaar dat anders is dan al het andere.

De uitdagingen waren groot. We hebben geleerd om nieuw te denken en anders te denken.

Evenementen en toernooien zijn afgelast.

Seizoenen zijn ingekort en gecomprimeerd.

En jullie atleten hebben mogen sporten zonder publiek - het publiek dat meestal zoveel energie en liefde geeft.

Om onder die omstandigheden toch hun beste niveau te bereiken, dat is een sportieve prestatie op zich.

Er is veel vastgesteld. Andere dingen zijn veranderd. En heel, heel veel in Sports Sweden hebben zich opgesteld.

Aan iedereen die nieuw en anders heeft gedacht: een groot compliment. Bedankt
dat je de sportbeweging gaande hebt gehouden. Ten slotte. En op alle niveaus.

Veel atleten zijn van mening dat de Jerring-prijs voor de sportprestatie van dit jaar de beste is die je kunt krijgen.

Wie het wint, voegt zich bij een grote schare legendes, allemaal genomineerd door de belangrijkste jury: het publiek.

En daarom is het ook een grote eer om mee te mogen doen aan de uitreiking van de winnaar.

En nu aan jou, Bengt, en een grote felicitatie aan de winnaar van de Jerringprijs 2020!

Prinses Sofia op bezoek bij eetstoornis kliniek in het Sophiahemmet


Op 28 januari 2021 schreef Prinses Sofia op hun Instagram:

"In juni 2019 bezocht ik voor het eerst de Mandometer Kliniek in
Sophiahemmet. De kliniek behandelt mensen met eetstoornissen.

Sinds mijn eerste bezoek ben ik benieuwd geweest naar meer, vooral in een tijd
waarin huisverbod en isolatie een effect kunnen hebben op het behandelingsproces.

Vandaag had ik de gelegenheid om de poliklinische en intramurale zorg van de
kliniek opnieuw te bezoeken. Dank aan alle patiënten die hun verhalen deelden!

Twee belangrijke berichten die ik bij mij kreeg, zijn dat je kunt herstellen van je
eetstoornis en dat eetstoornissen aan de buitenkant niet zichtbaar hoeven te zijn."


Foto: Pia Hultkrantz / Sophiahemmet

Prinses Sofia bij de digitale afstudeerceremonie van Sophiahemmet University


Op vrijdag 5 februari 2021 nam Prinses Sofia deel aan het digitale examen van Sophiahemmet
University, om de aandacht te trekken en de pas afgestudeerde studenten te feliciteren.

De diploma-uitreiking van de Sophiahemmet-universiteit vindt meestal plaats in de Blauwe Zaal in het
stadhuis van Stockholm. Vanwege de covid-19 pandemie vond de diploma-uitreiking digitaal plaats.

Sophiahemmet werd ingehuldigd in 1889 en is een van de oudste privéziekenhuizen van Zweden.
Het ziekenhuis is vernoemd naar Koningin Sofia, die samen met haar echtgenoot Koning Oscar II
het ziekenhuis liet bouwen in Valhallavägen aan de Koninklijke Djurgarden.

Sophiahemmet University vindt zijn oorsprong in de verpleegschool die Koningin Sofia in 1883 begon.

Sinds 2016 is Prinses Sofia erevoorzitter van Sophiahemmet, een vereniging zonder winstoogmerk.
De Prinses volgde toen Prinses Christina op, mevrouw Magnuson, die sinds 1972 erevoorzitter was.

Sinds april 2020 doet Prinses Sofia vrijwilligerswerk in het Sophiahemmet Ziekenhuis.

De toespraak van Prinses Sofia:

"Beste Sophia verpleegkundigen en verloskundigen,

Als het een gewoon jaar was geweest, met normale omstandigheden, hadden we
elkaar vandaag ontmoet in de Blauwe Zaal in het stadhuis van Stockholm.

Velen van jullie zouden waarschijnlijk het prachtige, traditionele kostuum hebben
gedragen - een zwarte jurk met een witte hoed - waaruit blijkt dat je Sophia-zusters bent.

De witte stof in de hoed symboliseert het licht in het leven, het zwarte lint symboliseert
de ernst van het leven en het kant staat voor de vreugde in het leven.

Misschien symboliseert het uw toekomstige beroep in de gezondheidszorg?

Het licht in het leven symboliseert misschien de belangrijke inspanning die u
doet en de kans op vertrouwen en zekerheid die u zoveel mensen zult geven.

De ernst van het leven symboliseert de tragedie en het verdriet en soms de frustratie waarmee u te maken krijgt.

En dan de vreugde van het leven - wat waarschijnlijk een van de redenen is waarom je jaren
van je leven aan deze specifieke opleiding hebt besteed. Om u van dienst en behulpzaam te
zijn, bij te kunnen dragen en onderdeel te zijn van de belangrijkste maatschappelijke functies.

Zelf heb ik een klein deel van die aansluiting gevoeld door mijn, in
april, eenjarige vrijwilligerswerk als assistente bij Sophiahemmet.

Tijdens je professionele leven ontmoet je mensen in alle levensfasen. U zult in situaties van diep verdriet en
grootste vreugde verkeren. Je ontmoet mensen die zowel sterk als kwetsbaar zijn - soms beide tegelijk.

Met de diploma-uitreiking van vandaag maak je een einde aan een lange en soms veeleisende opleiding. Zeker in de
onzekere tijd waarin we ons nu bevinden. Maar met het in je bagage ben je goed uitgerust voor de toekomst. En
als Sophia-zus maak je nu deel uit van een grote familie van gerenommeerde verpleegsters en verloskundigen.

Dus, lieve Sophia-verpleegkundigen en verloskundigen: voel de trots in jezelf. En veel succes!"


Foto: Pia Hultkrantz / Sophiahemmet

Veilger internet


Op 9 februari 2021 vieren we Safer Internet Day! Het thema van dit jaar is "Samen voor een beter internet".

Haat en pesten online is een groot maatschappelijk probleem dat ons allemaal op verschillende manieren treft.
Jongeren zijn bijzonder kwetsbaar en voor velen zijn de gevolgen ernstig en blijvend. Niet zelden ontstaat er
veel leed in de vorm van een psychische aandoening, wat op zijn beurt kan leiden tot concentratieproblemen,
slechtere schoolresultaten en uitsluiting op zowel korte als lange termijn. Op het gebied van veiliger online
leven hebben we een aantal initiatieven ontplooid. Ze zijn primair gericht op het verbeteren van gesprekken
over het verbonden leven tussen kinderen en volwassenen, maar ook op het voorlichten van mensen over het probleem
van cyberhaat. Onze investeringen zijn ook gericht op het bieden van concrete en laagdrempelige oplossingen.

- Het netwerk detectives worden gezocht:
Online kan iedereen altijd en overal alles schrijven. Door de mogelijkheid om artikelen, posts,
video's en afbeeldingen te delen, bestaat het risico dat onwaarheden zich zeer snel en naar zeer
velen verspreiden. Daarom is het aan de lezer om na te denken of wat er staat ook echt waar is.
Door niet te delen waarvan u vermoedt dat het niet waar is, verkleint u eenvoudig het risico
op het verspreiden van valse informatie.

- De basisregel:
Als iets te goed, raar, onredelijk of zelfs schandalig klinkt om waar te zijn, is dat vaak het geval.

- Controleer de bron:
Staat er iets over waar de post vandaan komt? Is het een bekende Zweedse of buitenlandse
nieuwssite, of is het een blog waar persoonlijke meningen worden gepubliceerd?

- Google afbeelding:
Komen de afbeeldingen overeen met wat u leest? Als de afbeelding meerdere keren verschijnt,
is de kans groot dat de afbeelding niets te maken heeft met het artikel / de post.

- Het materiaal:
Waar heb je het materiaal gevonden? Zijn er meer mensen die hetzelfde schrijven? Als het om
serieus nieuws gaat, zijn er vaak meerdere onafhankelijke partijen die van hetzelfde getuigen.

- Tenminste houdbaar tot:
Wanneer wordt het materiaal geschreven? Als het lang geleden is, is de informatie
mogelijk oud en niet langer geldig. Controleer altijd de publicatiedatum.

- Wat is illegaal online?
Precies weten welke wetten online van toepassing zijn, is niet zo eenvoudig.
Een goede vuistregel is echter dat wat illegaal is naast het netwerk ook online is.

Hier zijn voorbeelden van wat online als crimineel kan worden beschouwd:
- Ernstige leugens over iemand verzinnen en deze online verspreiden, kan laster zijn.
- Het herhaaldelijk online plaatsen van denigrerende opmerkingen over iemand kan vervelend zijn.
- Naaktfoto's sturen naar iemand die er niet om heeft gevraagd, kan seksuele intimidatie zijn.
- Iemand plagen om naaktfoto's te sturen, ook al wil de persoon dat niet, kan seksueel intimiderend zijn.
- Foto's maken van iemand onder de douche kan aanstootgevend zijn, zelfs als je de foto niet online plaatst.
- Het bombarderen van een persoon die geen contact wil met berichten of sms-berichten kan vervelend zijn.
- Het schrijven van denigrerende opmerkingen over iemands huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid kan provocerend zijn.

-Advies voor volwassenen:

Bent u ouder van kinderen met uw eigen smartphone? Of voor kinderen die graag naar de pad kijken? Bent u een
volwassene die met kinderen en jongeren werkt? Bent u een grootvader, tante of heeft u gewoon het voorrecht
kinderen bij u in de buurt te hebben? Dan denken wij dat u er baat bij heeft om verder te lezen.

Uit onderzoek van de Universiteit van Göteborg blijkt dat maar liefst 70 procent van de huidige kinderen
en jongeren met volwassenen over het online leven wil praten. De meeste mensen geven het echter op als
ze het gevoel hebben dat volwassenen geen kennis en begrip hebben van sociale media.

Mocht je moeite hebben het gesprek met de kinderen aan te gaan, dan
hebben we tips en advies voor ouders op ons onderwijsportaal: Lajka

Slimme tips vind je ook in het Handboek voor online ouders dat we samen met BRIS hebben ontwikkeld: https://www.natforaldrar.se/

Digitale bijeenkomst over de effecten van de pandemie op de horeca


Op woensdag 17 februari 2021 woonde Prins Carl Philip een digitale bijeenkomst bij met vertegenwoordigers
uit de restaurantindustrie om informatie te krijgen over hoe de pandemie de industrie blijft beïnvloeden.

De bijeenkomst werd bijgewoond door chef-koks Stefan Eriksson, Klas Lindberg, Malin Söderström,
Peter J Skogström en Andreas Stenberg, CEO van Chef of the Year. Samen informeerden ze de Prins
over hoe hun respectieve activiteiten werden beïnvloed door de aanhoudende pandemie.


Foto: The Royal Court Sweden

Digitale bijeenkomst over de effecten van pandemieën op groene industrieën


Op woensdag 24 februari 2021 nam Prins Carl Philip deel aan een digitale bijeenkomst met de organisatie Hushallningssällskapet
die informeerde over de gevolgen van de pandemie voor de landbouw en andere groene industrieën in Zweden.

Hushallningssällskapet runt natuurbeheer middelbare scholen, experimentele boerderijen met biologische
landbouw, onderzoeksprogramma's en projecten voor beter voedsel. Met 800 medewerkers en 30.000 leden
werkt het bedrijf volgens de visie van een platteland met een groeiend bedrijfsleven.

Tijdens de bijeenkomst hebben vertegenwoordigers uit de samenleving geïnformeerd over de economische
situatie van boeren, de situatie vóór het oogstjaar 2021, lopende digitaliseringsprojecten en over
hoe natuurbeheer middelbare scholen werken met afstandsonderwijs.

Een van de deelnemers aan de bijeenkomst was Lars Berggren, een boer uit Blekinge met 200
melkkoeien, die ook vertelde over hoe de pandemie het dagelijkse leven van boeren beïnvloedde.

De slachtoffers van de pandemie werden geëerd in de kasteelkerk van Drottningholm


Vandaag, donderdag 11 maart 2021, is het een jaar geleden dat het eerste overlijden met betrekking
tot covid-19 plaatsvond in Zweden. Ter gelegenheid van het jubileum kwamen de Koning, Koningin,
Prins Carl Philip, Prinses Sofia, Prinses Christina en consul-generaal Tord Magnuson vandaag samen
in de kasteelkerk van Drottningholm om de slachtoffers van de pandemie te eren tijdens een televisiedienst.

De dienst, die werd uitgevoerd op initiatief van de Koning, werd gehouden op de verjaardag
van het eerste gerapporteerde overlijden met betrekking tot covid-19 in Zweden.

De Chief Preacher, bisschop Johan Dalman, leidde de dienst en werd
bijgestaan door Michael Bjerkhagen, pastoor van de Royal Court Parish.

Tijdens de dienst las de koning verzen voor uit Psalm 139. Prins Carl Philip
en Prinses Christina namen ook deel door een gebed voor te lezen.


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden

Digitale bijeenkomst over de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren online


Op woensdag 17 maart 2021 namen de Koningin, Prins Carl Philip en Prinses Sofia deel
aan een videovergadering met de Zweedse mediaraad. Tijdens de bijeenkomst werd het
nieuwe onderzoeksoverzicht Exposed on the Internet gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst spraken vertegenwoordigers van de Zweedse Mediaraad en een van de verantwoordelijke
onderzoekers, Sofia Berne, over het onderzoeksoverzicht "Exposed on the Internet", dat een algemeen beeld
geeft van internationaal en Zweeds onderzoek naar cyberpesten. Het overzicht richt zich op mechanismen die
bijdragen aan online agressie, hoe cyberpesten eruit ziet, welke risico- en beschermingsfactoren er zijn,
welke gevolgen cyberpesten heeft en hoe effectief kan worden opgetreden tegen cyberpesten.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Prins Carl Philip en Prinses Sofia Stichting,
die zich onder meer inzetten voor een veiliger online leven van alledag.

De Koningin en Prinses Sofia in een ontmoeting met kinderrechtenorganisaties


Op donderdag 18 maart 2021 namen de Koningin en Prinses Sofia deel aan een vervolgbijeenkomst met kinderrechtenorganisaties.

De bijeenkomst, die werd geïnitieerd door de Koningin, werd bijgewoond door zowel internationale als
Zweedse organisaties en autoriteiten. Deze maken deel uit van het netwerk dat is gevormd naar aanleiding
van het 20-jarig bestaan van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind in 2009.

Het netwerk kwam voor het laatst bijeen tijdens een virtuele conferentie in april 2020 vanwege de covid-19-pandemie.

De Koningin opende de vervolgbijeenkomst door te zeggen:

"Beste vrienden van kinderrechten, van harte welkom op de virtuele ontmoeting van vandaag.

Ik ben blij om weer veel bekende gezichten te zien, zij het op het scherm, maar daar zijn we aan gewend geraakt.

Een jaar lang heeft de pandemie de wereld in haar greep gehouden. Toen deze groep voor het laatst bijeenkwam, in april
vorig jaar, hebben velen van u hun bezorgdheid geuit over de toegenomen kwetsbaarheid van kinderen na covid-19.

Vandaag hoop ik dat je wilt delen wat je het afgelopen jaar werkelijk hebt zien gebeuren. Hoe is de situatie van de kinderen
beïnvloed? Zijn de vroege angsten uitgekomen? Hebben we andere effecten gehad dan wat toen had kunnen worden voorspeld?
Ik hoop ook te horen dat er inspanningen worden gedaan om de negatieve effecten van de pandemie te verzachten.

U en de organisaties die u vertegenwoordigt, doen een buitengewoon belangrijke taak om ervoor te zorgen
dat de rechten van kinderen worden gerespecteerd. Op dit moment, wanneer de situatie van de kinderen
overschaduwd dreigt te worden door andere grote problemen, bent u meer dan ooit nodig.

Ik wil u nogmaals van harte welkom heten en laat nu het woord aan Malin Dahlberg
Markstedt van de St. Luke's Association om ons door de bijeenkomst te leiden."

De vergadering werd voorgezeten door Malin Dahlberg Markstedt van de vereniging St. Luke.

Tijdens de bijeenkomst deelden de deelnemers hun ervaringen en inzichten
over de gevolgen van de pandemie voor kinderen en jongeren.

Isolement, financiële onrust en meer tijd zonder toezicht op internet werden door de deelnemers naar
voren gebracht als risicofactoren voor geweld en seksueel misbruik, evenals voor mentale en fysieke
gezondheidsproblemen. Dit geldt niet in de laatste plaats in gevallen waarin scholen en andere
sociale contexten niet langer beschikbaar zijn - iets dat op zichzelf heeft geleid tot een
merkbaar grotere behoefte aan ondersteuning en hulp van non-profitactoren.

Alle deelnemers deelden de mening dat de risico's het grootst zijn voor
de kinderen die al in sociale of economische kwetsbaarheid leven.

De bijeenkomst eindigde met het feit dat de koningin de deelnemers bedankte
voor hun waardevolle bijdragen aan de bijeenkomst en het werk dat ze doen:

"Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie waardevolle bijdragen tijdens de bijeenkomst van vandaag.

U heeft belangrijke inzichten gedeeld over de gevolgen van pandemieën voor kinderen, zowel op korte als
lange termijn. Ik hoop dat dit algemene beeld ons allemaal een beetje wijzer heeft gemaakt.

Ondanks de grote behoeften en moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd, brengt u ook energie, ideeën
en de wil over om voor de kinderen te vechten, zowel tijdens als na de pandemie. Het geeft me hoop.

Hartelijk dank voor uw onvermoeibare werk in deze bijzondere tijd.
En bedankt dat je de bijeenkomst van vandaag wilt bijwonen."

De Koning startte een digitale workshop over schade aan Zweedse bossen


Op donderdag 25 maart 2021 nam de Koning deel aan de digitale workshop van de Royal Swedish Forest and Agricultural
Academy over de financiële gevolgen van schade aan het Zweedse bos. Prins Carl Philip woonde ook de workshop bij.

Het doel van de workshop was om te onderzoeken of er behoefte is aan betere gegevens en methoden om de
kosten van verschillende vormen van schade aan het bos, bijvoorbeeld door insectenplagen, te kunnen
berekenen. Met behulp van dergelijke informatie kan de individuele boseigenaar een betere basis krijgen
voor zijn beslissingen, bijvoorbeeld over investeringen of welke maatregelen prioriteit krijgen.

Tijdens de workshop werkten de deelnemers in groepen om algemene patronen in de bosschade te zien.

In zijn inleidende toespraak zei de Koning:

"Dames en heren,

Het bos is een centrale hulpbron voor ons land en een drager van veel
verschillende waarden; ecologisch, economisch, historisch en sociaal.

Wanneer het bos wordt beschadigd - door stormen, insecten of andere aanvallen - dan slaat het
hard toe: in de eerste plaats tegen de persoon die het bos bezit en het beheert voor toekomstige
generaties. Maar op de lange termijn ook tegen onze samenleving als geheel.

Eerder deze winter was ik zelf een kap op Stenhammar aan het inspecteren, wat we moesten doen na een
aanval van sparrenbastkever. Helaas is dit een ervaring die nu door veel Zweedse boseigenaren wordt
gedeeld - en met de huidige klimaatverandering zullen we er waarschijnlijk nog meer worden.

Om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te bieden, moeten we zoveel mogelijk kennis
opdoen met de best beschikbare methoden. Dat is ook het onderwerp van deze bijeenkomst.

Samen met Prins Carl Philip, die vandaag ook deelneemt, wil ik de commissie bosschade van KSLA
bedanken voor uw werk aan deze kwesties, wat zoveel betekent voor de toekomst van de Zweedse bossen.

Nu kijk ik ernaar uit om de workshop van vandaag te volgen.

Bedankt!"

Prins Carl Philip opende een veteranententoonstelling


Op dinsdag 30 maart 2021 huldigde Prins Carl Philip de digitale tentoonstelling "Baskisch blauw - in gedurfde ernst" in.
De inhuldiging werd ook digitaal gehouden en de Prins nam deel met een vooraf opgenomen toespraak.

In de tentoonstelling vertellen 16 veteranen over hun gedachten en ervaringen tijdens de vier VN-missies in Suez,
Congo, Bosnië en Mali. De tentoonstelling geeft inzicht in de realiteit van zowel veteranen als familieleden.

In de inaugurele rede zei Prins Carl Philip:

"Beste bezoekers,

Sinds de oprichting van de VN meer dan 75 jaar geleden heeft Zweden deelgenomen
aan een groot aantal VN-inspanningen in verschillende delen van de wereld.

Sinds onze toetreding tot de EU hebben we ook bijgedragen aan alle inspanningen
van de EU. En later ook bij vredesoperaties onder leiding van de NAVO.

Zweden is opgestaan als land. Daar mogen we trots op zijn.

Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat dit allemaal niet mogelijk zou zijn geweest zonder de moed
en toewijding die heel veel mensen hebben getoond. Ofwel als vrijwilliger of in het kader van hun beroep.

Tot op heden hebben meer dan 100.000 Zweedse mannen en vrouwen, zowel militair als burger, deelgenomen aan
de internationale inspanningen van Zweden. En dat hebben ze gedaan met soms heel grote persoonlijke offers.

Ze hebben ertoe bijgedragen dat meer mensen in veiligheid kunnen leven. Dat
meer landen zich in een vreedzame en democratische richting hebben ontwikkeld.

Er is dus echt alle reden om hulde te brengen aan deze veteranen.
En om te luisteren naar wat ze te zeggen hebben.

Daarom verwelkom ik als beschermheer van de Zweedse Veteranenvereniging deze
digitale tentoonstelling over de ervaringen van Zweden met de VN-dienst.

Het toont voorbeelden van de breedte die de internationale inspanningen van ons land door de
jaren heen heeft gekenmerkt. Maar het stelt ons ook in staat om Zweedse veteranen en hun
familieleden te ontmoeten en deel te nemen aan hun persoonlijke ervaringen en ervaringen.

Hun verhalen bevatten zowel trots als zorgen, vreugde en verdriet - en
ze vormen een belangrijk onderdeel van de Zweedse geschiedenis.

Ik hoop dat deze tentoonstelling zal bijdragen aan meer kennis en begrip van het belang van internationale betrokkenheid.
En misschien ook meer mensen inspireren tot hun eigen inspanningen, ten behoeve van vrede en veiligheid."

De tentoonstelling is tot stand gekomen door het Legermuseum in samenwerking met onder
meer de Zweedse Veteranenvereniging, waarvan Prins Carl Philip beschermheer is.

Digitale ontmoeting met de gouverneurs van Zweden


Op dinsdag 20 april 2021 hielden de Koning, Koningin, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel
en Prins Carl Philip een digitale ontmoeting met alle gouverneurs van Zweden.

De ontmoeting was een vervolg op de ontmoetingen die plaatsvonden tussen de Koning en
de Koningin, Kroonprinses Victoria en Prins Daniel en alle gouverneurs in 2020.

Tijdens deze bijeenkomst begon de gouverneur van de provincie Västmanland, Minoo Akhtarzand, met een algemeen overzicht
van de huidige situatie in de provincies tijdens de aanhoudende covid-19 pandemie. Daarna bracht elke gouverneur verslag
uit over de situatie in elke provincie. Ze meldden onder meer dat sinds de meest recente bijeenkomst in december 2020 de
verspreiding van infectie dramatisch is toegenomen door het hele land en dat de gemuteerde virusvarianten zich in alle
provincies verspreiden. De vaccinatiewerkzaamheden in de regio's vorderen onder de omstandigheden goed.

Alle gouverneurs woonden de bijeenkomst bij:
Helena Morgonsköld, provincie Blekinge
Ylva Thörn, provincie Dalarna
Anders Flanking, provincie Gotland
Per Bill, provincie Gävleborg
Brittis Benzler, provincie Halland
Marita Ljung, provincie Jämtland
Helena Jonsson, provincie Jönköping
Peter Sandwall, provincie Kalmar
Maria Arnholm, provincie Kronoberg
Lotta Finstorp, provincie Norrbotten
Anneli Hulthén, provincie Skåne
Sven-Erik Österberg, Provincie Stockholm
Beatrice Ask, Provincie Södermanland
Göran Enander, provincie Uppsala
Georg Andrén, provincie Värmland
Helene Hellmark Knutsson, provincie Västerbotten
Berit Högman, provincie Västernorrland
Minoo Akhtarzand, provincie Västmanland
Anders Danielsson, provincie Västra Götaland
Maria Larsson, provincie Örebro
Carl Fredrik Graf, provincie Östergötland

Na het initiatief van de Koning dat alle provincies bezocht zouden worden door leden van de koninklijke familie,
bezochten de Koning en Koningin in de herfst van 2020 de provincie Stockholm, Kroonprinses Victoria bezocht de
provincie Västmanland, Victoria en Daniel provincie Södermanland en Prins Carl Philip en Prinses Sofia bezochten
provincie Värmland. De overige 17 bezoeken zijn uitgesteld vanwege de huidige ontwikkeling van de covid-19 pandemie.


Foto: The Royal Court Sweden

De Koningin en Prinses Sofia in een ontmoeting met de kinderombudsman


Op donderdag 22 april 2021 woonden Koningin Silvia en Prinses
Sofia een ontmoeting bij met de kinderombudsman Elisabeth Dahlin.

Tijdens de bijeenkomst hebben de Kinderombudsman en haar personeel geïnformeerd over het
jaarverslag over covid-19 en kinderrechten dat de autoriteit onlangs heeft gepubliceerd.

Als onderdeel van de toewijzing van de Kinderombudsman moet de autoriteit elk jaar uiterlijk
op 1 april 2021 een rapport indienen over de kwesties met betrekking tot kinderen en jongeren
waarvan de Ombudsman meent dat de regering hiervan op de hoogte moet zijn.

In het jaarverslag 2021 van de Kinderombudsman staan kinderrechten in een maatschappelijke crisis centraal.

De bijeenkomst van vandaag was een vervolg op wat de koningin bijeenkwam tot 18 maart 2021, toen de grote
kinderrechtenorganisaties informeerden over de situatie van kinderen en jongeren tijdens de pandemie.


Foto: The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip in een bestuursvergadering van de vrienden van het Nationaal Museum


Op donderdag 20 mei 2021 was Prins Carl Philip aanwezig bij de bestuursvergadering van de Vrienden
van het Nationaal Museum. De prins werd eerder deze maand gekozen tot lid van het bestuur.

De vereniging Vrienden van het Nationaal Museum is in 1911 opgericht door de toenmalige
Kroonprins Gustav (VI) Adolf met als doel het Nationaal Museum te ondersteunen.

Tegenwoordig werkt de vereniging aan het verspreiden van kennis over en het vergroten van
de belangstelling voor het Nationaal Museum en zijn collecties. Vrienden van het Nationaal
Museum kopen ook kunstvoorwerpen die als cadeau aan het Nationaal Museum worden overhandigd.
Ook draagt de vereniging bij aan de eigen aankoop van kunstvoorwerpen door het museum.

De Vrienden van de Nationale Museumvereniging is een van de grootste museumvriendenverenigingen van het land.


Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum en The Royal Court Sweden

Videovergadering over burgerbescherming, 27 mei 2021


Op donderdag 27 mei 2021 namen de Koning, de Kroonprinses, Prins Daniel en Prins Carl Philip deel aan een
videovergadering met Barbro Holmberg, speciaal onderzoeker in het onderzoek naar de civiele bescherming.

Tijdens de bijeenkomst informeerde Barbro Holmberg over het onderzoek dat tot taak had het analyseren en voorstellen
van een structuur voor de verantwoordelijkheid, het beheer en de coördinatie van de civiele bescherming op centraal,
regionaal en lokaal niveau. Het onderzoek diende zijn voorstel op 1 maart 2021 in bij de regering.

De Koning en Prins Carl Philip vierden Veteranendag, 29 mei 2021


Op zaterdag 29 mei 2021 woonden de Koning en Prins Carl Philip de viering van Veteranendag bij.

Veteranendag en burgers die hebben deelgenomen aan vredeshandhavings- en
humanitaire operaties over de hele wereld worden geëerd op Veteranendag.

De Koning begon de dag met het leggen van een krans bij het Nationaal Veteranenmonument bij de Koninklijke
Djurgården in Stockholm. De Koning reikte vervolgens de volgende medailles uit aan acht veteranen:

Medaille van verdienste in zilver
Medaille voor de gewonden in de strijd
Medal of Merit in zilver (zonder zwaard)

De ceremonie op de Koninklijke Djurgården vond plaats in aanwezigheid van onder meer de voorzitter van de
Riksdag, de minister van Defensie, de opperbevelhebber en de voorzitter van de Zweedse Veteranenvereniging.

's Middags zette Prins Carl Philip de viering van Veteranendag voort door een bezoek
te brengen aan Berga, waar onder meer het drakenmuziekkorps van de Life Guards, het
muziekkorps van het leger, Jill Johnson en veldartiesten entertainment aanboden.

Vanwege de heersende pandemie werd de ceremonie dit jaar live uitgezonden op het YouTube-kanaal
van de Zweedse strijdkrachten. De ceremonie is ook achteraf te zien.

Prinses Sofia sprak tijdens de digitale diploma-uitreiking van de Sophiahemmet Universiteit, 11 juni 2021


Vrijdag 11 juni 2021 nam Prinses Sofia met een digitale groet deel aan het examen van de Sophiahemmet
Universiteit, om de aandacht te trekken en de pas afgestudeerde studenten te feliciteren.

In normale gevallen vindt de diploma-uitreiking van de Sophiahemmet Universiteit
plaats in de Blauwe Zaal in het stadhuis van Stockholm. Vanwege de covid-19 pandemie
vond de diploma-uitreiking dit jaar net als vorig jaar digitaal plaats.

De toespraak van Prinses Sofia:

"Beste Sophia zusters, gespecialiseerde verpleegkundigen, Silvia zusters en Silvia verpleegsters!!

Ik ben zo blij om deel uit te maken van je grote afstudeerdag,
dankzij je drive en verantwoordelijkheidsgevoel ben je nu bij je
afstuderen. Een langverwacht doel en tegelijkertijd een startpunt.

Nu stap je in iets nieuws. In een professioneel leven waar andere mensen je nodig hebben, je zullen vertrouwen,
je zullen herinneren - misschien hun hele leven. Het is een groot en fijn vertrouwen om te dragen.

Het afgelopen jaar heeft een dieper inzicht gegeven in het werk van de gezondheidszorg, hoe kwetsbaar
onze samenleving is zonder jou, je zorgt niet alleen voor een individu, je zorgt voor een land.

Tijdens mijn jaren als erevoorzitter van Sophiahemmet, een vzw, ben ik vaak onder
de indruk geweest van de professionaliteit en betrokkenheid die er bestaat onder
al jullie studenten en medewerkers van de Sophiahemmet University.

Ik ben er trots op ambassadeur te zijn van dit belangrijke werk. En ik hoop dat je je minstens
zo trots voelt, en goed uitgerust voor de toekomst, als je nu je diploma's in ontvangst neemt.

Nu ga je erop uit en maak je nog vele jaren het verschil voor mensen. Het is groot,
belangrijk en eervol. Gefeliciteerd met het behalen van je diploma en veel succes verder!"

Koninklijke bezoeken aan alle provincies in Zweden vanwege de covid-19-pandemie worden hervat


30 juni 2021: In augustus 2021 hervat de koninklijke familie hun bezoeken aan alle provincies van Zweden.
Het koninklijk paar begint hun bezoeken aan de provincies met een bezoek aan Kalmar län.

In het najaar van 2020 begonnen leden van de koninklijke familie op initiatief van de Koning aan reizen naar de
21 provincies van Zweden. Als gevolg van de tweede golf van de pandemie werden slechts vier provincies bezocht.

Met de bezoeken wil de Koning participatie tonen bij de getroffenen en lokale initiatieven
in verschillende sectoren van de samenleving onder de aandacht brengen.

De bezoeken aan de provincies van Zweden zal in het najaar van 2021 als volgt worden uitgevoerd:

Augustus 2021:
Op vrijdag 20 augustus 2021 brengt het Koninklijk Paar met een bezoek aan de provincie Kalmar.
Op dinsdag 24 augustus 2021 brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan de provincie Västernorrland.
Op woensdag 25 augustus 2021 brengen Victoria en Daniel een bezoek aan de provincie Västra Götaland.

September 2021:
Op donderdag 2 september 2021 brengen Victoria en Daniel een bezoek aan de provincie Västerbotten.
Op maandag 13 september 2021 brengt Prins Carl Philip een bezoek aan de provincie Blekinge.
Op woensdag 22 september 2021 brengen Victoria en Daniel een bezoek aan de provincie Gävleborg.
Op donderdag 23 september 2021 brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan de provincie Uppsala.
Op maandag 27 september 2021 brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan de provincie Norrbotten.

Oktober 2021:
Op woensdag 6 oktober 2021 brengen Victoria en Daniel een bezoek aan de provincie Örebro.
Op donderdag 7 oktober 2021 brengt Prins Carl Philip een bezoek aan de provincie Gotland.
Op dinsdag 12 oktober 2021 brengt Prins Carl Philip een bezoek aan de provincie Östergötland.
Op donderdag 14 oktober 2021 brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan de provincie Jönköping.
Op vrijdag 15 oktober 2021 brengen Victoria en Daniel een bezoek aan de provincie Kronobergs.
Op woensdag 20 oktober 2021 brengen Victoria en Daniel een bezoek aan de provincie Skåne.
Op donderdag 28 oktober 2021 brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan de provincie Halland.

November 2021:
Op donderdag 11 november 2021 brengen Victoria en Daniel een bezoek aan de provincie Dalarna.
Op maandag 29 november 2021 brengt het Koninklijk Paar een bezoek aan de provincie Jämtland.

Alle bezoeken worden uitgevoerd in vormen die zijn aangepast aan de aanhoudende pandemie
en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Zweedse volksgezondheidsinstantie.
Bij de bezoeken wordt een beperkt aantal mediavertegenwoordigers uitgenodigd.

Data voor de geplande bezoeken kunnen wijzigen in verband met de huidige situatie en de huidige aanbevelingen.

In het najaar van 2020 begon het koninklijk paar hun bezoeken aan de provincies met
een bezoek aan de provincie Stockholm op maandag 12 oktober 2020. Daarna bezocht
Kroonprinses Victoria op donderdag 15 oktober 20210 de provincie Västmanland, Victoria
en Daniel bezochten de provincie Södermanland op donderdag 22 oktober 2021 en de Prins
Carl Philip en Prinses Sofia bezochten de provincie Värmland op woensdag 28 oktober 2020.

Prins Carl Philip prees jonge karttalenten


Op 28-29 augustus 2021 was Prins Carl Philip aanwezig op het GTR Motorpark in Eskilstuna om deel te
nemen aan de kartwedstrijden en de Prins Carl Philips Racing Cup uit te reiken aan de winnaars.

De Prince Carl Philips Racing Cup is in 2013 opgericht op initiatief van de
Prins en heeft als doel jonge karttalenten te helpen in hun racecarrière.

Nieuw voor dit jaar was de wedstrijdvorm voor de klassen Rotax Max Senior en Rotax Max DD2 die werd beslist
als een miniserie waarbij kwalificaties en alle zes finales punten opleverden. De winnaars van dit jaar waren
Mathilda Olsson die won in Rotax Max Senior en Max Lindén die won in Rotax Max DD2.

Prins Carl Philip bezocht Blekinge


Op maandag 13 september 2021 bracht Prins Carl Philip een bezoek aan de provincie Blekinge
om aandacht te vragen voor de inspanningen in verband met de covid-19-pandemie.

Het bezoek van de Prins aan het graafschap vond plaats in Karlskrona en de
waarnemend gouverneur Helena Morgonsköld was gastheer van het bezoek.

Prins Carl Philip en de waarnemend gouverneur begonnen de dag in de gebouwen van de provinciale
bestuursraad, waar de prins informatie ontving over hoe de provincie werd getroffen door de
pandemie en hoe de samenwerking in de provincie rond het beheer van de pandemie werkte.

Infectiecontrole-arts Bengt Wittesjö vertelde vervolgens over de infectiebeschermingssituatie in de
provincie. Verpleegkundige Cecilia Mathisson en assistent-verpleegkundige Evelina Rosell deelden
hun ervaringen met de zorg voor patiënten met covid-19. Ook vertelden ze over de samenhang die
in de zorg ontstaat, hoe iedereen elkaar helpt en ondersteunt.

Na de eerste gesprekken bij het provinciebestuur bracht Prinsen een bezoek aan BTH waar rector Mats Wiberg
werd ontvangen en begon met te vertellen hoe de universiteit werkte tijdens de pandemie. Docenten en
studenten vertelden vervolgens over hun ervaringen en hoe de pandemie hen beïnvloedde.

Na de lunch, die werd genomen in de residentie in Karlskrona, bezocht de prins Antonio's restaurant waar
restaurantmanager Fredrik Larsson en chef-kok Monika Erixon vertelden over de uitdagingen en aanpassingen
die in het restaurant waren gemaakt als gevolg van de covid-19-pandemie.

Van Antonio's restaurant liep de prins naar The Pot - een plek voor vergaderingen en "coworking" werkplekken.
De prins en de waarnemend gouverneur ontmoetten business developer Daniella Bergström die vertelde over The
Pot en het bedrijf Umbrella Production en de uitdagingen die ze hadden tijdens de pandemie.

Daarna bezocht de Prins Kvinnojouren Karlskrona, waar operations manager Ann-Katrin Stenlycke en
voorzitter Kerstin Arnesson vertelden over de activiteiten van de vrouwenopvang en hoe deze werd
beïnvloed door de pandemie en de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd.

De Prins beëindigde zijn bezoek aan de provincie Blekinge in het Marine Museum. Het Marine Museum is onderdeel
van de Swedish Maritime and Transport History Museums en museumdirecteur Mats Persson informeerde over hoe de
autoriteit en het museum werden getroffen door de pandemie, de effecten die de pandemie had op de operatie en
welke maatregelen werden genomen voor het personeel en de ontmoeting met bezoekers.

Museumdocent Veronika Vesterblom vertelde hoe het pedagogisch werk is beïnvloed
en hoe de digitale activiteiten van het museum zich hebben ontwikkeld.

Tot slot informeerde curator Lina Mårtensson over hoe het werk van de
collectie-eenheid is beïnvloed en ontwikkeld tijdens de pandemie.

Prins Carl Philip ter voorbereiding op de Bocuse d'Or


Op woensdag 15 september 2021 nam Prins Carl Philip deel aan de proeverij van het wedstrijdmenu
voor de Bocuse d'Or WC 2021 die plaatsvindt in Lyon van 26-27 september 2021.

24 landen strijden in de Bocuse d'Or in Lyon en Zweden wordt vertegenwoordigd door
Sebastian Gibrand. Het team bestaat ook uit de teamcoach Jonas Dahlbom, commis / assistent
Jakob Persson en Henrik Norström, de Zweedse president in het Zweedse initiatief.

De wedstrijd van dit jaar is de belangrijkste grondstof in de vatpresentatie Fjäderbladsbog (Blade of Beef).
De veerbladboog moet worden geserveerd met drie vegetarische garnituren, waarvan er één stoofpot moet zijn.

Het bordthema is een driegangenmenu (voor-, hoofd- en nagerecht) op basis van tomaat. Het
hoofdgerecht moet ook garnalen bevatten. Alle drie de gerechten worden als één geheel aan
de jury gepresenteerd in een take-away box die elk team zelf maakt. De twee wedstrijdgerechten
worden bereid en gepresenteerd aan een jury van vijf uur en 35 minuten.

Achter het Zweedse initiatief staan Gastronomy Sweden en de Swedish Bocuse d'Or Academy.

Bocuse d'Or is 's werelds meest prestigieuze kookwedstrijd voor chef-koks. De wedstrijd werd in 1987
gestart door sterrenchef Paul Bocuse. Elke twee jaar wordt de wedstrijd gehouden in Lyon, Frankrijk.

L'Académie Suédoise de Bocuse d'Or werd in 1990 opgericht door Sven-Gunnar Svensson om
te zorgen voor en verantwoordelijk te zijn voor de Zweedse deelname aan Bocuse d'Or.
De Zweedse Bocuse d'Or Academie is onderdeel van Gastronomie Zweden.

Prins Carl Philip groette Chef van het Jaar


Op donderdag 16 september 2021 vond de Chef of the Year competitie plaats in de Annex in Stockholm.
De chef van het jaar 2021 en Zweeds kampioen in de professionele keuken was Gustav Leonhardt.

Prins Carl Philip, die dit jaar niet aanwezig kon zijn bij de wedstrijd,
stuurde een groet aan de acht deelnemende chef-koks van dit jaar.

"Finalisten! Het was een eer om je reis te volgen vanaf een ingezonden recept tot je hier in de finale bent.

Ik weet dat er ongelooflijk veel werk schuilgaat achter wat u vandaag hebt gepresenteerd.
Uren en uren zwoegen, zowel in de keuken als daarbuiten. Niet in het minst tijdens het jaar
dat we doormaakten met een pandemie, waarbij de horeca extra hard werd getroffen.

Sinds enkele jaren heb ik het voorrecht om Chef van het Jaar van zeer nabij te volgen, ook als jurylid. Gedurende al
die jaren heb ik de absolute culinaire elite van Zweden gezien in creativiteit, creativiteit en oprecht voedselvreugde.

Helaas kon ik vandaag niet meedoen. Daarom geef ik nu het woord aan juryvoorzitter Tommy Myllymäki, die de
gouden zuivelmedaille van de Gastronomische Academie zal uitreiken aan degene die Chef van het Jaar 2021 wordt.

Veel succes allemaal!"

De acht concurrerende chef-koks, Anders Isaksson, Christian Siberg, Gustav Leonhardt,
Luqaz Ottosson, Henric Herbertsson, Martin Karlsson, Louise Johansson en William Brittsjö
begonnen de wedstrijddag met het koken van een heet hoofdgerecht met gele uien als hoofdingrediënt.

Als tweede taak maakten de finalisten een optioneel gerecht op een grondstoffenmand met als
hoofdingrediënten peulvruchten en sint-jakobsschelpen. Het gerecht, dat zowel warm als koud
geserveerd kan worden, bevat zowel gedroogde als verse peulvruchten.

Als laatste wedstrijdopdracht maakten de finalisten een hoofdgerecht van everzwijncurry waarbij
de curry in zijn geheel zou worden geroosterd en gevuld of gevuld. Bij het serveren mocht alleen
vlees en saus op het bord, waar de saus verplicht was en alleen op het bord geserveerd kon worden.
Aan de rechtbank kregen de finalisten afzonderlijk een optionele accessoire geserveerd. Het
accessoire zou cantharel bevatten, die visueel of qua smaak zou verschijnen.

Tijdens de wedstrijd werden de finalisten ook beoordeeld op hoe ze hun keuken hadden georganiseerd,
verspilling van grondstoffen tot een minimum beperkten, communiceerden met hun commis (assistent)
en dat de gespecificeerde tijd en wedstrijdtaak werd gevolgd.

De gouden medaille van de Academie voor Gastronomie ging naar Gustav Leonhardt van restaurant Agrikultur.

Prins Carl Philip bij de uitreiking van de beurs in The Thinking Hand


Op woensdag 22 september 2021 reikte Prins Carl Philip beurzen uit in de tekenwedstrijd
The Thinking Hand in het Antiekmuseum van Gustav III in het Koninklijk Paleis.

The Thinking Hand - The King's studiebeurswedstrijd voor jonge kunstenaars is een terugkerende
tekenwedstrijd en tentoonstelling voor jonge kunstenaars die werken met visueel ontwerp in kunst,
architectuur, mode, design, illustratie, game-ontwikkeling of andere gerelateerde gebieden.

Tijdens de ceremonie in het Oudhedenmuseum van Gustav III
werden de ontvangers van de beurs van dit jaar bekendgemaakt:

Hannah Clarkson in wiens "beelden de wereld van de beelden van de chirurg en de anatomie zijn verweven met de
verkennende artistieke blik. Hier openen de lagen van het lichaam zich als een landschap en leggen suggestief
bloot wat zichtbaar is voor het oog en laten ons het ondoorgrondelijke ervan voelen poëtische diepgang."

Hanna Holmgren als "met het textielambacht als uitgangspunt creëert Hanna Holmgren in meerdere lagen; de grootsheid
van de natuur en de beslissende component van het individuele detail voor het geheel. De waarneming van licht en
beweging vormt een dynamische wereld waar de blik en lichaam mogen omgaan met de grote vragen van het leven."

Titus Boguslaw als met "expressieve gezichten op de grens tussen adolescentie en volwassenheid, naamloze archetypen
vastgelegd in gelijktijdige aanwezigheid en afwezigheid. Titus Boguslaw vormt karakter door de intuïtieve lijnen
van de koolstof in scheve groeikenmerken en roept herinneringen op die met de tijd dreigen te vervagen."

De beursontvangers werden beloond met 100.000 Zweedse Kronen uit een studiebeursfonds dat ter
gelegenheid van de 70ste verjaardag van de koning door Elisabeth en Gustaf Douglas was opgericht.

Prins Carl Philip maakt deel uit van de jury die de beursontvangers heeft benoemd.

De genomineerde kunstenaars van dit jaar en hun werken werden van 22 april - 22 juni
2021 gepresenteerd in een digitale galerij op de website van het Koninklijk Paleis.


Foto: Sar Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sar Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sar Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sar Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip bezocht de provincie Gotland


Op donderdag 7 oktober 2021 bracht Prins Carl Philip een bezoek aan de provincie Gotland
om aandacht te vragen voor de inspanningen in verband met de covid-19-pandemie.

Het bezoek van de Prins vond plaats in Visby met gouverneur Anders Flanking als gastheer.

Prins Carl Philip begon het bezoek aan de residentie van de gouverneur, waar vertegenwoordigers van de
County Administrative Board van de provincie Gotland vertelden hoe de provincie werd getroffen door
de covid-19-pandemie, hoe de situatie er vandaag uitziet en de weg vooruit.

Daarna bezocht Prins Carl Philip het Visby Hospital om het personeel te ontmoeten
en een rondleiding te krijgen door de infectieafdeling en de eerste hulp.

Tijdens de lunch, die plaatsvond in restaurant Bror-san in het centrum van Visby, ontmoette de Prins
de restaurateur die de gelegenheid had om te vertellen hoe de pandemie hem en de restaurantindustrie
op het eiland had getroffen. De lunch werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van de regio
Gotland, het bedrijfsleven, de horeca en het bestuur van de provincie.

De middag begon met een bezoek aan Wisby gymnasium. Daar sprak de Prins met medewerkers en
studenten van de school over lessen die ze tijdens de pandemie hadden geleerd. De Prins kreeg
ook een monument voor de coronapandemie te zien, gemaakt door studenten met een kunstenaar.

Het bezoek werd afgesloten met een ontmoeting met een aantal leerlingen
van de Prins die hun a-tractoren buiten de school lieten zien.

De Prins bezocht vervolgens het bedrijf Segerberg Media samen met vertegenwoordigers van de regio Gotland om te
praten over de gevolgen van de pandemie voor het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en het volwassenenonderwijs.

Tijdens de pandemie heeft Segerberg Media films, toespraken, diensten en meer voor klanten geproduceerd.

De Prins had ook de gelegenheid om een van de middeleeuwse ruïnes van de stad, Drotten,
te bezoeken voor een korte rondleiding met vertegenwoordigers van de regio Gotland.

Ten slotte keerde de Prins terug naar de residentie van de gouverneur om vertegenwoordigers
van de Middeleeuwse Week, Länsteatern op Gotland, het Zweedse Gotland en de regio Gotland te
ontmoeten, die vertelden hoe de pandemie het culturele leven heeft beïnvloed.

De Prins kreeg onder meer informatie over hoe Middeleeuwse Week 2020 volledig digitaal was
ingericht, en dit jaar met zowel digitale onderdelen als evenementen op locatie in Visby.

Prins Carl Philip bezocht de provincie Östergötland


Op dinsdag 12 oktober 2021 bezocht Prins Carl Philip de provincie Östergötland om
de aandacht te vestigen op de inspanningen in verband met de covid-19-pandemie.

Het bezoek van de Prins vond plaats in Linköping en Norrköping en gouverneur Carl
Fredrik Graf en zijn vrouw Anette Graf waren gastheer en gastvoruw van het bezoek.

Prins Carl Philip begon de dag op Kasteel Linköping, waar de gouverneur samen met vertegenwoordigers
van onder meer het lokale bedrijfsleven vertelde over de gevolgen van de pandemie voor de activiteiten
in de provincie. Het bezoek aan het kasteel eindigde met de Nationale Vereniging van Gepensioneerden
die vertelde hoe de pandemie de situatie van de ouderen beïnvloedde.

Daarna bezocht prins Carl Philip de City Mission in Linköping. Ter plaatse kreeg de prins informatie over
de steun die de organisatie heeft gegeven aan de behoeftigen in Linköping tijdens de pandemie. De City
Mission zei onder meer dat ze meer telefoontjes hebben gekregen over geweld tijdens de pandemie en daarom
een noodtelefoon en een supportchat hebben geopend die de klok rond open is. Vertegenwoordigers van de
kerk van Zweden die over hun activiteiten spraken waren ook aanwezig in het gesprek.

Na de lunch bezocht Prins Carl Philip het Universitair Ziekenhuis in Linköping. In het ziekenhuis
had de Prins de gelegenheid om IVA te bezoeken en daar met het verplegend personeel te praten.

Prins Carl Philip ging toen naar Norrköping. Hier begon het bezoek aan het Visualisatiecentrum, een ontmoetingsplaats
voor onderzoek, bedrijfsleven, publiek en scholen die feiten, kennis en ervaringen willen communiceren.

De Prins ontving onder meer een presentatie van het bedrijf Interspectral, dat interactief en
educatief materiaal heeft gemaakt over Sars Cov-2. In het materiaal maakt de gebruiker in vier
verschillende stadia kennis met zowel het virusdeeltje als de effecten ervan bij een geïnfecteerde
patiënt. Het trainingsmateriaal is gebruikt door klanten in onder meer Singapore, Canada en Europa.

De Prins kreeg ook een presentatie over het bedrijf Voysys,
dat technologie heeft gemaakt voor virtuele doktersbezoeken.

De Prins beëindigde het bezoek aan het stadsmuseum van Norrköping, waar hij informatie kreeg over
hoe de cultuur in de stad de pandemie heeft aangepakt. Ten slotte kreeg de Prins een rondleiding
door de lopende tentoonstelling Aides and Resistance - Nazisme in Norrköping toen en nu.

Prins Carl Philip herstelde de luchtvloot van Uppland


Op donderdag 14 oktober 2021 bezocht Prins Carl Philip namens de Koning het
garnizoen van Uppsala om de luchtvloot van Uppland, F 16, te herstellen.

In 2003 werd de luchtvloot van Uppland ontbonden. Vorig jaar besloot de Riksdag dat de vloot weer zou worden opgericht.
Bij de ceremonie van vandaag werd de staf van de huidige Air Combat School verdeeld tussen de school en de nieuwe vloot.

Tijdens de ceremonie op de luchthaven van Arna, waar ook premier Peter Hultqvist
en de opperbevelhebber aanwezig waren, zei Prins Carl Philip in zijn toespraak:

"De minister van Defensie,
De opperbevelhebber,
de gouverneur,
officieren en soldaten,

Vandaag zijn we op klassieke grond.

In het defensiebesluit van 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog,
werd besloten dat er zeven nieuwe luchtvloten zouden worden opgericht.

Een daarvan was de luchtvloot van Uppland, die hier op 1 juli 1943 op Arna was opgesteld.

Het jaar daarop begonnen de luchtvaartactiviteiten met het in Zweden gemaakte jacht- en verkenningsvliegtuig J 22.

Mijn betovergrootvader, koning Gustav V, overhandigde de vloot op 17 september 1944 het eerste vaandel.

Tot 2003 opereerde hier de luchtvloot, als bescherming voor de Mälardalen-vallei en de hoofdstad.

Nadat de F16 was uitgefaseerd, bleven de gevechts- en basismiddelen
binnen de organisatie van de Air Combat School behouden.

Dit groeide ook en omvatte de bewaking van het hele luchtterritorium van het land.

Sindsdien heeft de luchtmachtbasis hier in Ärna het mogelijk gemaakt om tijdelijk luchtgevechtstroepen te baseren.

Het belang van het garnizoen voor de luchtmacht werd versterkt door de vestiging van de luchtmacht hier in 2019.

Door de heroprichting van de luchtvloot van F16 Uppland worden belangrijke voorwaarden gecreëerd voor meer operaties
in de toekomst en om zowel gevechtsvliegtuigen als andere soorten vliegtuigen permanent op Arna te kunnen baseren.

Ik wens officieren, burgers en militairen van F16 veel succes
met uw aanstaande taken bij de luchtmacht en de krijgsmacht.

Tijdens de missie van Zijne Majesteit de Koning verklaar ik
hierbij de luchtvloot van Uppland opnieuw in gebruik genomen."

De Prins beëindigde zijn toespraak door, op bevel van de koning, de luchtvloot van Uppland heropend te verklaren.

Prins Carl Philip op testdag voor de winnaars van de Prins Carl Philips Racing Cup


Op dinsdag 19 oktober 2021 heeft Prins Carl Philip deelgenomen aan de testdag voor de winnaars
van de Prins Carl Philips Racing Cup. De testdag vond plaats in Gellerasen in Karlskoga.

De Prins Carl Philips Racing Cup 2021 werd op 28-29 augustus beslist tijdens de kartwedstrijden op GTR
Motorpark in Eskilstuna. Het doel van de wedstrijd is om jonge karttalenten te helpen in hun racecarrière.

De winnaars van de Prins Carl Philips Racing Cup in de klassen Rotax Max Senior en Rotax Max DD2, evenals
de tweeën en drieën in elke klasse, kregen de kans om vandaag deel te nemen aan de testrit in Gellerasen.

Prins Carl Philip was aanwezig die zijn eigen ervaringen in baanracen deelde en meedeed aan de testritten.

Overdag mochten de prijswinnaars een proefrit maken in de Porsche 718 GT4 Clubsport / Porsche 911 Approved Cup.

Prins Carl Philip deelt subsidies uit voor onderzoek naar premature baby's


Op donderdag 28 oktober 2021 deelde Prins Carl Philip beurzen uit van het Lilla barnets fond,
waarvan de Prins de beschermheer van is, voor onderzoek naar premature baby's.

Elk jaar worden in Zweden meer dan 10.000 kinderen geboren die na de geboorte geavanceerde
zorg nodig hebben om te overleven en niet te lijden aan levenslange handicaps.

Lilla barnets fond is een non-profitorganisatie opgericht in 2008. Het doel en doel
van het fonds is om geld in te zamelen voor neonataal onderzoek, de ontwikkeling van
nieuwe methoden voor diagnose en behandeling in de neonatale zorg te ondersteunen en
het publiek bewust te maken van gezondheid en ziekte in de "klein kind".

Tijdens de ceremonie, die werd gehouden in de Swedish Medical Association in Stockholm, deelde de
Prins beurzen uit aan onderzoekers voor onderzoek naar ziekten bij ernstig zieke pasgeborenen.

Ontvangers van de onderzoeksbeurs 2021:

Wibeke Jonas, Hanna Danielsson, Anna Gudmundsdottir, Alexander Rakow en Tomas Wester.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De Prins en Prinses woonden een betoging tegen cyberhaat bij


Op maandag 1 november 2021 namen Prins Carl Philip en Prinses Sofia deel aan het evenement
nejtillnatthat 2.0 van de Prince Couple's Foundation bij Fotografiska in Stockholm.

De Prince Couple's Foundation had vertegenwoordigers van politie, autoriteiten, bedrijven,
social media platforms en kinderen en jongeren uitgenodigd om samen te bespreken hoe
jongeren in Zweden kunnen worden toegerust voor de digitale wereld.

Prinses Sofia gaf een toespraak:

"Geachte gasten,

Een warm welkom bij Fotografiska en de inhuldiging van de digitale installatie nejtillnethat.

Het maakt me zo blij om jullie allemaal hier vandaag te zien - dat we op deze manier samen kunnen
komen om nee te zeggen tegen online haat en om een veiliger online leven te creëren.

Toen Prins Carl Philip en ik onze stichting oprichtten, deden we dat vanuit een visie:
dat alle kinderen en jongeren de kans moeten krijgen om zichzelf te zijn.

In veel opzichten is het web daarvoor een hulpmiddel.

Maar vandaag zijn we hier omdat we ervoor moeten zorgen dat onze kinderen en jongeren een
kader om zich heen hebben om zich online veilig te kunnen voelen. En dat wij volwassenen
inzicht en kennis hebben over waar onze kinderen aan kunnen worden blootgesteld.

Want wie zou zijn kind onbeheerd vrijlaten in een park waar iedereen kan komen en alles kan
gebeuren? En waar de nieuwsgierigheid of verlatenheid van uw kind hen op smalle paden kan leiden?

Net zoals internet veiligheid kan creëren en kinderen en jongeren in
staat kan stellen zichzelf te zijn, kan internet ook onzekerheid creëren.

Niet in de laatste plaats in de vorm van online overtredingen - iets dat tegenwoordig
helaas voor veel te veel kinderen en jongeren deel uitmaakt van het dagelijks leven.

De Internet Foundation meldt dat maar liefst drie op de tien
kinderen van 11 tot 19 jaar te maken hebben gehad met cyberhaat.

Vaak in de vorm van beledigende, intimiderende of bedreigende berichten. We willen
er zijn voor de kinderen als ze worden blootgesteld of iemand anders ontmaskeren.

Want via internet kunnen bedreigingen en haat zich over een lange periode wijd verspreiden.
Bovendien is de mobiele telefoon vaak de klok rond en overal bij het kind. De nethaters kunnen
bij het bed van de baby gaan staan als hij in slaap valt - en er weer zijn als hij wakker wordt.

We moeten samen optreden om de veiligheid van kinderen en jongeren en
uiteindelijk hun vermogen om zichzelf te zijn, te versterken.

Vandaag hebben we zo'n kans, waar we samen kunnen optreden om een veiliger
online dagelijks leven voor kinderen en jongeren te creëren. Het is daarom
mijn wens dat we vandaag luisteren en handelen met hart en brein.

We willen dat deze ruimte een veilige plek is met hoge plafonds
en waar we verschillende perspectieven verwelkomen."

Voor de dag had de Stichting ook een digitale installatie gemaakt bij Fotografiska met oefeningen,
tips, oplossingen en tools voor hoe iedereen kan werken aan een internet zonder haat en pesten.

Gedurende de dag namen de Prins en Prinses deel aan rondetafelgesprekken waarin
de genodigden verschillende kwesties bespraken rond haat en pesten tegen kinderen
en jongeren online en hoe de online aanwezigheid van jongeren te beveiligen.

Staatsbezoek uit Spanje


's Middags 23 november 2021 ontvingen Koning Felipe en Koningin Letizia in de
residentie van de Ambassade van Spanje in Zweden een vertegenwoordiging van
de Spaanse gemeenschap die in het Scandinavische land woont.


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

Op 24-25 november 2021 brachten koning Felipe VI en koningin Letizia van Spanje op
uitnodiging van Zijne Majesteit de Koning een tweedaags staatsbezoek aan Zweden.

Het Spaanse koningspaar werd vergezeld door onder meer minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Het doel van het bezoek is om de goede betrekkingen tussen de landen verder te versterken.
Het bezoek heeft ook tot doel samenwerkingen te stimuleren in het herstel van de
covid-19-pandemie, met een focus op innovatieve en duurzame oplossingen.

Het laatste staatsbezoek tussen de landen vond plaats in 1983 toen het koninklijk paar Spanje bezocht.

Tijdens de plechtige welkomstceremonie op de Binnenplaats inspecteerden de koningen een erewacht
van de Life Guards en werden de volksliederen gespeeld. Op de binnenplaats waren ook de presidenten,
de premier en de premier aanwezig om de Spaanse gasten te begroeten.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

In de eetzaal van Lovisa Ulrika in het Koninklijk Paleis hebben de koning van Zweden en de koning
van Spanje een persverklaring afgelegd in verband met de start van het staatsbezoek vanuit Spanje.

Toespraak Koning Felipe:

"Goedemorgen!
Dames en heren,

Allereerst kijken de koningin en ik erg uit naar dit bezoek aan het Koninkrijk
Zweden - eigenlijk al geruime tijd - en we zijn erg blij om hier eindelijk te zijn.

En natuurlijk zijn we Hunne Majesteiten, Koning Carl Gustav en Koningin Silvia, de hele koninklijke familie,
de Zweedse autoriteiten en de inwoners van Stockholm erg dankbaar voor hun warme en hartelijke welkom.

Het is bijna winter en desalniettemin heeft Stockholm ons verwelkomd met prachtig weer,
we zijn ons bewust van het specifieke politieke moment in het Zweedse leven en we
waarderen nog meer de inspanning om dit bezoek vol te houden.

Ons bezoek aan Zweden biedt ons natuurlijk een uitgelezen kans om een nieuwe impuls te geven
aan onze bilaterale betrekkingen, bijna vier decennia sinds het laatste staatsbezoek van
Hunne Majesteiten aan Spanje. We nemen daarom de fakkel over en hopen dat ons bezoek zal
dienen om onze vriendschap tussen Spanje en Zweden nog verder te verdiepen.

Het programma van ons bezoek heeft een uitstekende wetenschappelijke, innovatieve en
zakelijke inhoud en weerspiegelt ons gemeenschappelijke streven naar een economie
gebaseerd op kennis, wetenschap en innovatie, en naar een samenleving die zich inzet
voor een meer rechtvaardige en duurzame vooruitgang. We zullen ook taal en cultuur promoten
als middel om wederzijds begrip en oprechte interesse tussen onze volkeren te vergroten.

Hartelijk dank, Majesteit voor uw persoonlijke betrokkenheid en voor u beiden en
voor dit geweldige welkom dat we in Stockholm en Zweden hebben ontvangen. Dank u."

Toespraak van Koning Carl Gustaf:

"Uwe Majesteiten,
vertegenwoordigers van de media,
Dames en heren,

De Koningin en ik zijn vereerd de koning en koningin van Spanje in Zweden te mogen verwelkomen.

Het is momenteel een drukke tijd in ons land, met de vorming van een nieuwe
regering, maar hier op het Koninklijk Paleis is het "business as usual".

We hebben uitgekeken naar het bezoek van Hunne Majesteiten, dat de langdurige en
goede betrekkingen tussen onze twee landen zal bevestigen en bevorderen.

Spanje en Zweden delen belangen, waarden en prioriteiten op veel gebieden, niet in de laatste plaats
als het gaat om het belang van democratie, gendergelijkheid en open, vrije en duurzame handel.

Onze landen werken nauw samen in de Europese Unie en zetten sterk in op multilaterale samenwerking.
In 2023 zullen Zweden en Spanje via onze voorzitterschappen een belangrijke rol spelen in de EU.

Dit bezoek vindt plaats in een tijd waarin onze samenlevingen langzaam weer opengaan na een
moeilijke periode door Covid-19. Het zijn uitdagende tijden geweest, op individueel,
maatschappelijk en mondiaal niveau. De koningin en ik willen onze oprechte deelneming
betuigen aan de slachtoffers, hun families en dierbaren die hebben geleden in Spanje.

De pandemie heeft ons bewust gemaakt van hoe kwetsbaar onze samenlevingen zijn. En hoewel we
blijven leven met de pandemie en de gevolgen ervan, is het duidelijk geworden dat we moeten
samenwerken om in de toekomst nieuwe uitdagingen en andere opkomende crises aan te pakken.
Denk aan het extreme weer van dit jaar, niet in de laatste plaats aan de hittegolven die
Spanje deze zomer troffen. Dergelijke incidenten en de alarmerende klimaatrapporten
benadrukken de noodzaak om onze samenlevingen opnieuw op te bouwen en veerkrachtiger
te worden. Daarvoor hebben we nieuwe innovatieve duurzame oplossingen nodig.

Er zit veel potentie in de nauwere samenwerking tussen Spanje en Zweden op het gebied van
duurzaamheid, digitalisering en innovatie. Zweedse bedrijven willen graag bijdragen aan de
wederopbouw van onze economieën. Daarom ben ik blij om zo'n interesse te zien van Spaanse
bedrijven die hunne Majesteiten bij dit bezoek voegen. Het vergroot de mogelijkheden voor nog
meer vruchtbare uitwisselingen tussen bedrijven, overheden en organisaties in onze beide landen.

Dit staatsbezoek is een waardevolle kans om de vriendschap en samenwerking tussen Spanje en Zweden
verder te versterken. Hare Majesteit en ik kijken ernaar uit om er het beste van te maken."

Het staatsbezoek aan Spanje werd in de middag voortgezet met een bezoek aan het Nobelmuseum in de
oude binnenstad. Daar kreeg het koninklijk paar een speciale tentoonstelling te zien over de
kunstenaar Santiago Ramón y Cajal, Nobelprijswinnaar in de geneeskunde in 1906.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Casa de S.M. el Rey

De koninginnen bezochten vervolgens een seminar in het Karolinska Institutet
in Solna. Het seminar ging over vragen over handicaps en zeldzame diagnoses.


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

Vervolgens bezocht Koning Felipe het parlement (Riksdag) van Zweden, waar hij een ontmoeting
had met de voorzitter, Andreas Norlén, en de plaatsvervangend algemeen secretaris van de
Riksdag, Ingvar Mattson, op het parlementaire hoofdkantoor.

In de Riksdag zijn er in totaal 349 leden die acht verschillende partijen vertegenwoordigen.
Hoewel de Kamer het hart van de Riksdag is, wordt een groot deel van het werk gedaan door
de politieke partijen en de specifieke commissies. Halverwege de middag had Zijne Majesteit
de Koning een ontmoeting met de premier, Stefan Löfven, in het kabinet van de premier.


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met het geven van een galadiner door de Koning
en de Koningin in het Koninklijk Paleis voor het Spaanse koningspaar en de Spaanse delegatie. Ook
het kroonprinsespaar en het prinspaar woonden het diner bij. Het diner vond plaats in aangepast
kleiner formaat in de grote balzaal van het kasteel, de Witte Zee.

Het tafelzilver is afkomstig van het Braziliaanse zilverwerk.
Op tafel lag ook het Union-linnen, geweven in Frankrijk rond 1890.

De visschotel werd in de tweede helft van de 19e eeuw geserveerd op borden in opdracht van Koningin Josefina.
Het vleesgerecht werd geserveerd op borden van een servies gemaakt voor de Groothertogin van Baden, moeder
van koningin Victoria, in de jaren 1850. De tafelglazen zijn een geschenk van de Riksdag en de overheid
aan de Koning en Koningin in verband met het huwelijk van 1976.

De koning bracht de koningin van Spanje aan tafel.
De koningin werd door de koning van Spanje aan tafel gebracht.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

Toespraak Koning Carl Gustaf:

"Uwe Majesteiten,
Uwe Koninklijke Hoogheden,
ministers,
excellenties,
Dames en heren,

Het is een grote eer voor Hare Majesteit de Koningin
en mij om Uwe Majesteiten welkom te heten in Zweden.

Mijn familie en ik hebben warme herinneringen aan uw officiële bezoek aan Stockholm
als kroonprinspaar in 2005, evenals aan uw aanwezigheid bij de bruiloft van het
kroonprinsespaar in 2010. We zijn allemaal verheugd u weer te mogen verwelkomen.

Laat ik eerst zeggen wat een groot genoegen het is om elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten en mensen
bij elkaar te kunnen brengen, zoals we dat vanavond doen. Dit staatsbezoek stond aanvankelijk gepland voor
september vorig jaar. We hebben echter allebei afgesproken om het uit te stellen vanwege
de COVID-19-pandemie, die een enorme druk heeft gelegd op onze samenlevingen.

Nu, onder aangepaste omstandigheden, biedt dit staatsbezoek een waardevolle gelegenheid
om de band tussen onze twee landen opnieuw te bevestigen en te vieren.

Hare Majesteit de Koningin en ik hadden het genoegen in 1983 een staatsbezoek
aan Spanje te brengen en hebben sindsdien verschillende keren uw prachtige
land bezocht. Ik herinner me vooral een bezoek aan de Royal Technology Mission,
waar we enkele opmerkelijke voorbeelden van Spaanse techniek te zien kregen.

Dit is het tweede Spaanse staatsbezoek dat we hebben gekregen. De laatste keer was in 1979
toen uw ouders Zijne Majesteit Koning Juan Carlos en Hare Majesteit Koningin Sofia ons
bezochten, en we hebben er erg naar uitgekeken u te verwelkomen.

Al in 1651 stuurde koningin Kristina de eerste Zweedse gezant naar Madrid om open handel
tussen onze naties te vergemakkelijken. Vandaag, meer dan 350 jaar later, hebben Spanje
en Zweden nauwe banden op veel verschillende gebieden. Behalve handel is er ook samenwerking
op het gebied van wetenschap, onderwijs en cultuur. De interacties tussen onze naties zijn
veelvoudig en frequent. Op politiek niveau, maar ook tussen onze volkeren.

Spanje is de eerste toeristische bestemming voor Zweden en maar liefst 100.000 Zweden hebben
Spanje permanent of tijdens het wintergedeelte van het jaar tot hun thuisbasis gemaakt.
Bovendien is Spaans de meest populaire derde taal onder Zweedse leerlingen.

Tegelijkertijd is het zeer de moeite waard om te zien dat veel Spaanse studenten
hebben besloten om hun hoger onderwijs aan Zweedse universiteiten voort te zetten.

De band tussen onze twee landen wordt ook weerspiegeld in de geschiedenis van onze families:

Majesteit: In 1927 reisde mijn overgrootvader Gustaf V naar Spanje
en bezocht hij uw overgrootvader, koning Alfonso XIII.

Het jaar daarop bezocht Koning Alfonso Stockholm, waar hij een prachtige villa verwierf
in Koninklijk Park Djurgarden, voorheen het huis van koning Gustaf V's jongere broer,
Prins Carl. De villa heeft sindsdien gediend als residentie van de Spaanse ambassadeur.

Koning Alfonso bracht ook een prachtig geschenk mee: een groot, saffraankleurig tapijt met een rozenpatroon.
Het is geplaatst in de grote woonkamer van Paleis Drottningholm, waar de koningin en ik wonen. Met zijn
sterke en mooie kleuren herinnert het me elke dag aan onze langdurige vriendschap.

Koning Gustaf V had ook nog een jongere broer, prins Eugen, die een begenadigd schilder was.
Op weg naar de troonsbestijging van koning Alfonso in 1902 reisde de prins voor het eerst
door Andalusië samen met de Zweedse schilder Anders Zorn. De Spaanse motieven van Zorn
behoren tegenwoordig tot de meest bekende in de Zweedse kunstgeschiedenis. De Spaanse
schilder Joaquín Sorolla was een vriend en collega van Zorn, en in november 1991, bijna
precies 30 jaar geleden, hebben uw moeder, Hare Majesteit Koningin Sofia van Spanje en
Koningin Silvia samen de tentoonstelling "Zorn en Sorolla - van twee zeeën" ingehuldigd
in Nationalmuseum, het Zweedse museum voor kunst en design.

Majesteit: Op dit moment staan onze naties en economieën voor een periode van herstel van de pandemie.
Afgelopen zomer was er in veel delen van Europa extreem weer, ook in Spanje en Zweden. Deze evenementen
benadrukken de noodzaak om over te stappen naar duurzamere en veerkrachtigere samenlevingen.

Dit stelt ons voor uitdagingen, maar ook voor kansen voor innovatie en ontwikkeling.
De nauwe banden tussen onze naties en mensen vormen de basis voor samenwerking en
solidariteit, en voor het oplossen van problemen – samen.

Tijdens dit belangrijke bezoek zullen we aandacht besteden aan enkele gebieden waar onze landen al
succesvol samenwerken en uitwisselen, en waar een groot potentieel is om zich verder te ontwikkelen.

Uwe Majesteiten, uw bezoek hier toont de hechte band tussen onze landen.
Het legt ook de basis voor verdere samenwerking en vooruitgang.

Nogmaals, het is mij een groot genoegen u van harte welkom te heten in Zweden
en bij het diner van vanavond in het Koninklijk Paleis in Stockholm.

Aan Uwe Majesteiten,
op de voortdurende vriendschap tussen onze twee Huizen,
en tot het geluk en de voorspoed van het volk van Spanje,
Ik stel nu een toast voor!"

Toespraak van Koning Felipe:

"Ik wil allereerst onze oprechte dank betuigen aan Uwe Majesteit en Koningin Silvia, aan de koninklijke
familie en aan alle aanwezigen hier, voor hun hartelijke welkom op ons staatsbezoek aan het Koninkrijk
Zweden. Na verschillende vertragingen vanwege de pandemie, is het een genot om hier in Stockholm te zijn
en deze grootse avond met u te delen. We vervullen eindelijk onze lange wens om Zweden te bezoeken.

Vandaag hopen de koningin en ik van harte dat deze reis zal dienen als een uitdrukking van de
bijzondere vriendschap die onze twee landen, geografisch ver weg, in het noorden en het zuiden van
Europa, nog dichter bij elkaar brengt, maar verenigd door dezelfde waarden en permanente principes.

Spanje en Zweden delen inderdaad de fundamentele democratische principes en waarden die aan de basis
liggen van het huidige Europa. We zijn allebei trots op onze instellingen die gebaseerd zijn op de
rechtsstaat en op onze inclusieve samenlevingen, waar mensenrechten worden beschermd en gelijke en
eerlijke kansen worden geboden aan iedereen, ondanks sociale, economische of genderverschillen.

Dit gedeelde begrip is ook de basis van onze gezamenlijke acties op internationaal niveau. In deze
moeilijke tijden hebben we allebei opnieuw bevestigd dat we ons inzetten om het multilateralisme te
versterken; omdat we geloven dat dit de belangrijkste manier is om effectieve en duurzame oplossingen
te vinden voor de wereldwijde uitdagingen waarmee we momenteel allemaal worden geconfronteerd. Vooral
bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming en de strijd tegen klimaatverandering; of tegen
toekomstige pandemieën, zoals de Covid-19, die we nog steeds niet helemaal hebben verslagen. Spanje
en Zweden stellen hun vertrouwen in internationale organisaties als het meest geschikte kader om
het hoofd te bieden aan dringende en veelzijdige uitdagingen die internationale samenwerking en
solidariteit vereisen om haalbare en succesvolle oplossingen te vinden.

We zijn allebei sterke pleitbezorgers van wereldvrede. We hebben onze krachten gebundeld
en het Stockholm-initiatief gelanceerd, met als doel nucleaire ontwapening te bevorderen
en het Non-proliferatieverdrag (NPV), dat in 2022 op zijn volgende evaluatieconferentie
staat, te versterken. Onze inzet om samen te werken in de internationale sfeer is vooral
duidelijk in Europa, ons continent, in een bijzonder complexe tijd, waar we veel twijfels
zien ontstaan en een nieuwe sfeer van wantrouwen op de loer liggen.

Bij de EU zitten Spanje en Zweden niet alleen zij aan zij in de Raad, maar werken ze ook samen aan
een sterk, democratisch, welvarend en rechtvaardig Europa. We hebben echter ook een Europa nodig
dat dichter bij zijn burgers staat, een Europa dat niemand achterlaat en oog heeft voor de meest
kwetsbaren. Een Europa dat solidariteit hoog in het vaandel heeft staan.

Onze beide landen delen ook de visie van een open economie en vrije en eerlijke handel,
in een mondiale marktdie steeds competitiever wordt. Onze wereldwijde bedrijven, waarvan
vele wereldleiders in hun respectievelijke vakgebieden, lopen voorop op het gebied van
kennis en geavanceerde technologieën in tal van sectoren. Dit zou ons moeten uitnodigen
om synergieën te zoeken en manieren te vinden om samen te werken, vooral in derde markten.

We zijn het ook eens geworden over de noodzaak om alle mechanismen en instrumenten in te voeren om
een snel herstel van onze economische groei te garanderen in de nasleep van de pandemie. We weten
dat dit iets is dat we alleen goed kunnen bereiken door hard in te zetten op wetenschappelijk
onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit zijn drie essentiële ingrediënten om
het concurrentievermogen op mondiaal niveau te behouden; maar vooral om ons in een nieuwe fase
te brengen van een slimmere, schonere en meer inclusieve Europese economie die als voorbeeld en
bewijs kan dienen van onze wil om onze belangen te harmoniseren met die van de rest van de wereld.

Majesteiten, ik zou tot slot willen verwijzen naar de menselijke banden die decennialang de ruggengraat
van onze bilaterale betrekkingen waren, zelfs boven de politieke en economische.

Toerisme is een van de krachtigste instrumenten om wederzijdse kennis en toenadering tussen mensen te
bevorderen. In het geval van onze twee landen vormt het al tientallen jaren de kern van een ongekende
intensiteit van uitwisselingen die we in de geschiedenis hebben gezien. Volgend jaar is het 65 jaar
geleden dat de eerste chartervlucht van Zweedse toeristen naar de Canarische Eilanden werd georganiseerd
in 1957, een mijlpaal die de weg zou openen voor vele miljoenen Zweedse burgers die sindsdien Spanje
hebben bezocht. Ik kan geen betere gelegenheid bedenken om het Zweedse volk te bedanken voor het
vertrouwen en de genegenheid die ze in Spanje hebben gesteld, en om de hoop uit te spreken dat mijn land in
de toekomst de eerste keuze zal blijven voor Zweden wanneer ze naar het buitenland reizen voor hun vakantie.

De belangstelling van de Zweedse bevolking voor ons land is echter niet beperkt
tot onze mooie steden, monumenten, musea, stranden en landschappen, of ons eten
en onze wijn. Het breidt zich steeds meer uit tot onze taal. We zijn trots en
vereerd te weten dat het aantal studenten Spaans in Zweden de afgelopen jaren
gestaag is gegroeid en dat het tegenwoordig de meest bestudeerde optionele
vreemde taal in uw onderwijssysteem is.

Ik hoop echt dat deze interesse zal blijven groeien, want het zal zich zeker vertalen
in een nog sterker en rijker fundament van onze relaties op alle gebieden.

Terwijl ik onze vreugde en dankbaarheid benadruk dat we hier vanavond, en in Zweden, zijn,
sta me toe, uit oprechte en diepe waardering, een toost uit te brengen. Dames en heren:
aan Hunne Majesteiten Koning Carl Gustaf en Koningin Silvia, aan het Zweedse volk, en
aan vriendschap en samenwerking tussen onze twee landen."

De tweede dag van het staatsbezoek van Spanje aan Zweden begon toen de koningen
een zakelijke bijeenkomst bijwoonden in het Grand Hotel. De bijeenkomst werd
bijgewoond door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit elk land.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De twee staatshoofden gingen vervolgens naar het Operaterras, waar een groot zakelijk seminar plaatsvond.


Foto: Casa de S.M. el Rey

In de ochtend bezochten de koninginnen van Spanje en Zweden de Bernadotte Bibliotheek in het
Koninklijk Paleis. Daar woonden ze een seminar bij over taal, literatuur en vertalen als brug
tussen culturen. Het seminar werd georganiseerd door het Swedish Institute en Instituto Cervantes.

De Bernadotte Bibliotheek herbergt meer dan honderdduizend boeken van dekoningen
en koninginnen van de familie Bernadotte. De bibliotheekzaal werd voltooid
in 1796 en werd oorspronkelijk gebouwd als de Zweedse Nationale Bibliotheek.

Tijdens het bezoek aan de bibliotheek maakten de koninginnen
ook kennis met enkele Spaanse werken in de bibliotheek.


Foto: Casa de S.M. el Rey

De koning van Spanje en Zweden hebben vandaag een bezoek gebracht aan het
Koninklijk Instituut voor Technologie. Tijdens het programma kwamen slim
transport, digitalisering en een duurzaam herstel na de pandemie aan bod.


Foto: Casa de S.M. el Rey

De stad Stockholm bood traditioneel lunch aan in het stadhuis van Stockholm. Daar werden de Zweedse
koninklijke familie en het Spaanse koningspaar ontvangen door Cecilia Brinck, voorzitter van de
gemeenteraad, en Anna König Jerlmyr, minister van Financiën. De lunch werd genuttigd in de Gouden Zaal.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

's Middags ging het programma verder in de Koninklijke Zweedse Academie voor
Ingenieurswetenschappen met als thema duurzame energie bij klimaatverandering.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

's Avonds nodigde het Spaanse koningspaar hun Zweedse gastheren uit voor een receptie
in de Spaanse residentie in Kungl Djurgarden. De residentie van de ambassade, "Byström's
villa", was voorheen de thuisbasis van Prins Carl, Hertog van Västergötland.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Het staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van Spanje eindigde op de luchthaven
van Arlanda. Tijdens de afscheidsceremonie inspecteerden de koningen een erewacht van de luchtmacht,
waarna de volksliederen van Spanje en Zweden werden gespeeld door het muziekkorps van het leger.
Het koninklijk paar nam vervolgens afscheid van hun Spaanse gasten.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip reikt de Young Artisans uit


Op dinsdag 30 november 2021 reikte Prins Carl Philip de beurs Young Artisans uit,
die dit jaar ging naar de glasblazer en beeldhouwer Rasmus Nossbring.

De beursuitreiking vond plaats in het Nationaal Museum in Stockholm,
waar Rasmus Nossbring de beurs ontving van Prins Carl Philip.

De Young Artisans Scholarship wordt sinds 2001 toegekend door het Julins Brengt Fond.
Het doel is om veelbelovende beoefenaars die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben
bereikt en die hun hoofdactiviteit in Zweden hebben, te belonen. De beurs bedraagt
100.000 Zweedse Kronen en wordt om de twee jaar toegekend.

Bengt Julins fond achter de beurs maakt deel uit van de vereniging Vrienden van
het Nationaal Museum, waar Prins Carl Philip sinds mei 2021 bestuurslid is.

De Vereniging Vrienden van de Nationale Museumvereniging werd in 1911 opgericht door
de toenmalige kroonprins Gustav (VI) Adolf met als doel het Nationaal Museum te steunen.

Tegenwoordig werkt de vereniging aan het verspreiden van kennis over en het vergroten van
de belangstelling voor het Nationaal Museum en zijn collecties. Vrienden van het Nationaal
Museum kopen ook kunstvoorwerpen die als cadeau aan het Nationaal Museum worden overhandigd.
Ook draagt de vereniging bij aan de eigen aankoop van kunstvoorwerpen door het museum.

Koninklijk Djurgarden in de sneeuw


Aangestoken kaarsen en een sprankelend witte deken van sneeuw verlichten nu de Koninklijke Djurgarden.

Sinds 1286 is Djurgarden koninklijk land dat zowel voor voordeel als plezier wordt gebruikt.
In de tijd van John III werd het land gebruikt voor de jacht. Koningin Kristina ging vaak
naar Djurgarden om ballet en vuurwerk te kijken. Kasteel Rosendal werd in het park gebouwd
door Karl XIV Johan om te worden gebruikt als een plezierkasteel om in de zomer van te genieten.

De blauwe poort bij Djurgården werd gebouwd in 1848 en betaald door Oskar I. Het
verving toen een van de verschillende houten poorten die deel uitmaakten van het
hek dat sinds het einde van de 17de eeuw het koninklijke jachtgebied omsloot.

Tegenwoordig staat de poort het hele jaar door wijd open en verwelkomt
bezoekers in een van de meest bezochte recreatiegebieden van Zweden.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De Prins en Prinses bij een optreden over de 100-jarige democratie van Zweden


Op maandag 10 januari 2022 woonden de Prins en Prinses namens de
Koning de Riksdag-voorstelling "Vier democratie - 100 jaar" bij.

De Riksdag organiseerde de voorstelling "Vier democratie - 100 jaar" om de aandacht te vestigen op het
feit dat het honderd jaar geleden is dat de eerste vrouwen hun plaats in het Zweedse parlement innamen.

De voorstelling is aangepast op basis van de huidige aanbevelingen
voor infectiebeheersing en is te zien via de Zweedse televisie.

Prins Carl Philip herstelde het regiment van Västernorrland


Op zondag 16 januari 2022 bracht Prins Carl Philip een bezoek aan Solleftea om,
op bevel van de koning, het regiment I 21 van Västernorrland te herstellen.

Het herstel van het regiment van Västernorrland door de strijdkrachten vindt plaats namens de
regering op basis van het besluit van de Riksdag. Het regiment zal operaties uitvoeren in
Solleftea, evenals in Östersund, waar het plaatsvindt via het jachtkorps van Jämtland.

Tijdens de ceremonie van vandaag, die ook werd bijgewoond door de
minister van Defensie en de opperbevelhebber, zei Prins Carl Philip:

"De minister van Defensie,
De opperbevelhebber,
gouverneurs,
officieren, burgers en soldaten,
Dames en heren!

We zijn hier vandaag voor het herstel van het regiment van Västernorrland met het jachtkorps van Jämtland.

Het is niet de eerste keer dat deze twee eenheden onder bevel staan van één en hetzelfde regiment.

Vandaag, 375 jaar geleden, op 16 januari 1646, een jaar na de vrede in Brömsebro, waar Jämtland
en Härjedalen Zweedse landschappen waren geworden, werd een nieuw regiment opgericht.

Het lichaam bestond uit soldaten uit Ångermanland, Medelpad en Jämtland.

Vandaag herrijst het regiment. En hier zullen ze nu opnieuw lokaal gerekruteerde
infanteriesoldaten opleiden, van wie velen tot deze provincies behoren.

Dit is belangrijk voor de regio - en voor Zweden!

Een lokale verankering met een sterke wil om te verdedigen is de basis
voor de groei en paraatheid van de strijdkrachten in Nedre-Norland.

Ik ben blij dat ik vandaag de kans heb om deze ceremonie uit te voeren.

Ik ben ervan overtuigd dat het regiment van Västernorrland, met aanhoudende krachtige steun
van de gemeenten, zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van Solleftea en Östersund.

En ik wil mijn warmste wensen van voorspoed overbrengen aan jullie
allemaal die nu het regiment zullen organiseren en opzetten.

In opdracht van Zijne Majesteit de Koning verklaar ik hierbij het regiment
van Västernorrland met het jachtkorps van Jämtland, I 21, hersteld!"

Vanwege de huidige covid-beperkingen vond de ceremonie buiten plaats.


Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten


Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten


Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Prins Carl Philip reikte de prijs uit op het Sportgala


Op maandag 17 januari nam Prins Carl Philip deel aan het
Sportgala om de Jerringprijs van Radiosporten uit te reiken.

Prins Carl Philip begon zijn presentatie op het Sportgala met een toespraak:

"Dames en heren,
Sport Zweden!

Sporten kan magisch zijn. Dat weten jullie allemaal die hier vanavond zijn. En jullie
allemaal die thuis kijken en luisteren. Denk maar aan alle vreugde, energie en vechtlust
die we vanavond weer hebben gezien, door alle genomineerden en alle prestaties.

Maar voor mij is magie niet alleen de grote competities, maar ook wanneer atleten
en publiek elkaar ontmoeten. Dan kunnen sporters energie krijgen en steun voelen
van het publiek. En waar het publiek zich betrokken en betrokken kan voelen. Ik
denk dat velen van jullie dat herkennen, van een grote competitie of wedstrijd.

Iedereen die daar op de tribune staat of zit, samen, om je atleten en je prestaties
te volgen. Iedereen die juicht als het goed gaat. En wie rouwt met jou als dat
niet zo is. De kracht van die ondersteuning - het is magisch.

Vorig jaar kon het publiek eindelijk terugkeren naar de Zweedse sportarena's. Zoals we hadden verlangd!
Maar nu zitten we helaas weer in een situatie waarin het aantal beperkt moet worden vanwege de pandemie.

Maar, beste atleten: wij in het publiek, we blijven je volgen,
juichen je toe en laten ons inspireren door jou en je inspanningen.

En dat is precies waarom het voor mij een grote eer is om hier vanavond te zijn om het
publiek, de publieksprijs, uit te reiken voor de sportieve prestatie van dit jaar.

De winnaar van Radiosporten's Jerringprijs 2021 is het nationale springteam!"

Daarna maakte Prins Carl Philip de winnaars bekend van de Jerring Prize voor de sportprestatie van
2021 die naar het nationale springteam in de paardensport ging. Tijdens de Olympische Spelen van deze
zomer in Tokio behaalde het team het eerste Zweedse Olympische goud in springen in bijna 100 jaar.

Op het gala werd ook de Peper van het Jaar-award uitgereikt door de organisatie Generation Pep, opgericht
door het kroonprinsespaar. De prijs wordt uitgereikt aan een acteur die er op een inclusieve en
toegankelijke manier in is geslaagd om kinderen en jongeren in Zweden in beweging te krijgen.

Op het sportgala presenteerde Carolina Klüft, operationeel manager van Generation Pep, de
winnaar van dit jaar, die het samenwerkingsinitiatief Activity Prevention van de gemeente
Ängelholm werd. Het doel van het initiatief is om een duurzaam en langetermijnmodel te creëren
voor de gezondheid van kinderen en jongeren in verschillende delen van de lokale gemeenschap.

De koninklijke familie in een bijeenkomst over de Olympische en Paralympische Spelen 2022


Op woensdag 19 januari 2022 hebben het Koninklijk Paar, het Kroonprinsespaar en Prins Carl Philip
deelgenomen aan een digitale bijeenkomst met het Zweeds Olympisch Comité (SOK) en Parasport Zweden.

Tijdens de bijeenkomst informeerden vertegenwoordigers van SOK en Parasport Zweden over de
Olympische Winterspelen (4-20 februari) en de Paralympics (4-13 maart) van dit jaar. De twee
wedstrijden worden georganiseerd in Peking en tijdens de bijeenkomst ontving de koninklijke
familie informatie over de voorbereidingen en verwachtingen van de Zweedse troepen en over
de aan de pandemie aangepaste beperkingen die gepaard gaan met de competities van dit jaar.

Digitale ontmoeting met de gouverneurs van Zweden


Op woensdag 9 februari 2022 hielden de Koning, Koningin, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel
en Prins Carl Philip een digitale ontmoeting met alle gouverneurs van Zweden.

De digitale ontmoeting met de gouverneurs was de vijfde in
zijn soort sinds het uitbreken van de covid-19-pandemie.

Tijdens deze bijeenkomst begon de gouverneur van de provincie Stockholm, Sven-Erik Österberg,
met een algemeen overzicht van de huidige situatie met betrekking tot de pandemie in de
provincie Zweden. Daarna bracht elke gouverneur verslag uit over de situatie in elke provincie.

Alle gouverneurs woonden de vergadering bij:
- Ulrika Messing, provincie Blekinge
- Camilla Fagerberg Littorin, (vik.) provincie Dalarna
- Anders Flanking, provincie Gotland
- Per Bill, provincie Gävleborg
- Brittis Benzler, provincie Halland
- Marita Ljung, provincie Jämtland
- Helena Jonsson, provincie Jönköping
- Peter Sandwall, provincie Kalmar
- Maria Arnold, provincie Kronoberg
- Lotta Finstorp, provincie Norrbotten
- Anneli Hulthén, provincie Skåne
- Sven-Erik Österberg, provincie Stockholm
- Beatrice Ask, provincie Södermanland
- Göran Enander, provincie Uppsala
- Georg Andrén, provincie Värmland
- Helene Hellmark Knutsson, provincie Västerbotten
- Berit Högman, provincie Västernorrland
- Ulrica Gradin, (vik.) provincie Västmanlands
- Lisbeth Schultze, (vik.) provincie Västra Götalands
- Maria Larsson, provincie Örebro
- Carl Fredrik Graf, provincie Östergötland

Vanwege de covid-19-pandemie hebben leden van de koninklijke familie in 2020
en 2021 de provincies van Zweden bezocht. De resterende plaatsen om te
bezoeken zijn Jämtland, dat gepland staat voor het voorjaar van 2022.

Met de bezoeken wil de Koning participatie tonen bij de getroffenen en lokale initiatieven
in verschillende sectoren van de samenleving onder de aandacht brengen.


Foto: The Royal Court Sweden

De Prins en Prinses hebben Avicii Experience ingehuldigd, 24 februari 2022


Op donderdag 24 februari 2022 hebben Prins Carl Philip en Prinses
Sofia het interactieve museum Avicii Experience ingehuldigd.

Avicii Experience bevindt zich op Sergels torg in Stockholm en is een interactief museum
waar bezoekers de kunstenaar Avicii en de persoon Tim Bergling van dichterbij kunnen bekijken.

De tentoonstelling bevat memorabilia, nooit eerder vertoonde foto's
en video's, evenals gepubliceerde en ongepubliceerde muziek.

Bij de inhuldiging hield de Prinses een toespraak waarin ze onder meer zei:

"Hallo iedereen,

Het is een eer om hier te zijn bij de inauguratie van Avicii Experience.

Ik ga eigenlijk alleen Avicii zelf citeren. Dit is een deel van zijn lied "The night":

"Mijn vader zei: "Op een dag zul je deze wereld achter je
laten, dus leef een leven dat je je zult herinneren"

Mijn vader vertelde het me toen ik nog een kind was
"Dit zijn de nachten die nooit sterven"

Mijn vader vertelde me dat wanneer donderwolken naar beneden komen, een vuur
aansteken dat ze niet kunnen blussen. Carve uw naam in die stralende sterren.

Hij zei: "Ga ver buiten de kusten"
Verlaat dit leven van jou niet.
Ik zal je naar huis leiden, waar je ook bent"

Klas, dat is precies wat je hier voor je zoon hebt gedaan. Dank je.

Prins Carl Philip sprak op het 100-jarig jubileum van Vasaloppet, 4 maart 2022


Op 4 maart 2022 sprak Prins Carl Philip op het traditionele feest van Vasaloppet in de Mora-kerk.

De Vasaloppet is geïnspireerd op het stuk waar Gustav Eriksson Vasa (later Koning
Gustav Vasa) in 1521 vluchtte voor de Deense koningssoldaten. De eerste gearrangeerde
Vasaloppet werd gehouden in 1922 en ging toen, zoals nu, tussen Sälen en Mora.

Sinds het premièrejaar 1922 zijn er elk jaar ceremoniële toespraken gehouden
in verband met Vasaloppets traditionele feest in de Mora-kerk. Dit jaar
hield Prins Carl Philip de keynote-rede, waarin hij onder meer zei:

"De Vasaloppet is een symbool van Zweden en onze geschiedenis. Het is een
fantastisch volksfeest. En juist dit jaar een ontzettend alerte honderdjarige!"

Prins Carl Philip heeft zelf verschillende keren op de Vasaloppet gereden:

Open baan 2004
Skejtvasan 2012
De estafettevaas (samen met Prinses Sofia) in 2013 en 2014
Vasaloppet 2019

Prins Carl Philip ter voorbereiding op Bocuse d'Or Europe, 14 maart 2022


Op maandag 14 maart 2022 nam Prins Carl Philip deel aan de proeverij van
het wedstrijdmenu voorafgaand aan de Bocuse d'Or Europe-wedstrijd,
die plaatsvindt in Boedapest van 23-24 maart 2022.

In de Bocuse d'Or Europe in Boedapest strijden 20 Europese topkoks om de top
tien plaatsen in de grote finale, die in januari 2023 in Lyon plaatsvindt.

Zweden wordt vertegenwoordigd door Jimmi Eriksson. Het team omvat ook de teamcoach Martin Brag,
commis / assistent Thilda Mårtensson en Tommy Myllymäki, de voorzitter van Bocuse d'Or Zweden.

Bocuse d'Or European is een kwalificatiewedstrijd voor de World Cup of Chefs, Bocuse d'Or,
's werelds meest prestigieuze kookwedstrijd voor chefs. De wedstrijd werd in 1987 gestart
door sterrenchef Paul Bocuse. Elke twee jaar wordt de wedstrijd gehouden in Lyon, Frankrijk.

L'Académie Suédoise de Bocuse d'Or werd in 1990 opgericht door Sven-Gunnar Svensson om te
zorgen voor en verantwoordelijk te zijn voor de Zweedse deelname aan Bocuse d'Or. De Zweedse
Bocuse d'Or Academie is onderdeel van Gastronomie Zweden.

De Prins en Prinses in overleg over vluchtelingenopvang, 22 maart 2022


Op dinsdag 22 maart 2022 bezochten Prins Carl Philip en Prinses Sofia Nynäshamn om te praten
met autoriteiten en vrijwilligers die werken aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De Prins en Prinses begonnen het bezoek in Nynäshamn door te praten met vertegenwoordigers
van de gemeente Nynäshamn. Ze zeiden dat er elke dag 200-300 Oekraïense vluchtelingen
in Nynäshamn aankomen via veerboten vanuit Polen. Veel vluchtelingen blijven reizen,
maar de gemeente is namens de Zweedse Migratiedienst verantwoordelijk voor de coördinatie
van de opvang van degenen die ervoor kiezen om in de gemeente te blijven. Hierbij gaat
het bijvoorbeeld om het openstellen van zogenaamde evacuatiewoningen en het meewerken
aan vraagstukken op het gebied van crisisondersteuning, vaccinatie en andere
zorgvragen. De gemeente zet zich ook in om nieuw aangekomen kinderen en jongeren
uit Oekraïne op te kunnen vangen in de scholen van de gemeente.

Na de bijeenkomst in het gemeentehuis bezochten de prins en prinses de
ferryterminal van Nynäshamn om te praten met medewerkers van onder meer
de Swedish Migration Board, de havens van Stockholm, de politie en enkele
vrijwilligers die ter plaatse waren om de vluchtelingen op te vangen.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De koninklijke familie in een bijeenkomst over kinderbescherming in Oekraïne, 25 maart 2022


Op 25 maart 2022 woonden de Koning, Koningin, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prinses
Sofia een bijeenkomst bij met hulporganisaties die werkzaam zijn in Oekraïne of de buurlanden.

Het doel van de bijeenkomst, die werd gehouden op initiatief van de Koning en de Koningin,
was om door de uitwisseling van ervaringen en samenwerking bij te dragen aan de Zweedse
hulpverlening aan Oekraïne om de veiligheid en bescherming van kinderen te versterken.

De bijeenkomst vond plaats in de Bernadotte Bibliotheek van het Koninklijk
Paleis, waar vertegenwoordigers van 22 organisaties waren uitgenodigd, evenals
de Kinderombudsman, de Directeur-Generaal van de Directie Migratie en de
Ambassadeur Mensenhandel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het koninklijk paar begon de ontmoeting met een paar
welkomstwoorden waarbij de Koningin onder meer zei:

De toespraak van de Koning:

"Dames en heren,

Welkom in het Koninklijk Paleis en de Bernadotte Bibliotheek.

Europa bevindt zich in een moeilijke situatie, waar veel mensen
enorm onder lijden. Niet in de laatste plaats de kinderen.

We zijn allemaal diep geraakt door wat er nu in Oekraïne gebeurt.

Jullie die hier vandaag zijn, leveren buitengewoon belangrijke inspanningen
om te helpen. Daarom hebben de koningin en ik u gevraagd om vandaag naar het
kasteel te komen, om u te bedanken en aan te moedigen.

Soortgelijke initiatieven zijn al eerder genomen, zowel in verband met de
vluchtelingengolf in 2015 als tijdens de pandemie. Het was zowel de moeite waard
als constructief. En ik hoop dat de bijeenkomst van vandaag dat ook zal zijn.

Daarmee laat ik het woord aan de Koningin."

Toespraak van de Koningin:

"Dames en heren,

Nutsvoorzieningen.
Nutsvoorzieningen.
Nutsvoorzieningen.
En nu.

Bijna elke seconde wordt een kind in Oekraïne een vluchteling, volgens berekeningen van Unicef.

Elk van deze kinderen loopt het risico lichamelijk en geestelijk te
worden geschaad door de ontberingen van oorlog en vluchten. Maar ze
lopen ook het risico op andere manieren te worden geschaad.

Overal zijn kwetsbare kinderen, geredde kinderen, eenzame kinderen - er is
ook geweld, seksueel misbruik en mensenhandel. Daders maken misbruik van chaos.
Dit is het geval geweest in alle oorlogen en conflicten. Zo is het ook nu.

Jij, en de bedrijven die je vertegenwoordigt, behoren tot degenen die het beste begrijpen en het verschil kunnen maken in situaties als deze.

Ik hoop dat de bijeenkomst van vandaag u de gelegenheid biedt om ervaringen uit
te wisselen, te inventariseren welke behoeften er zijn en wellicht ook om nieuwe
samenwerkingen te vinden. Alles om de kinderen nog beter te kunnen beschermen.

Helaas is het nodig.
Nutsvoorzieningen.
Nutsvoorzieningen.
Nutsvoorzieningen.
En nu.

De Koning en ik zijn erg dankbaar dat u de tijd neemt om hier
vandaag te komen en we kijken ernaar uit van u te horen. Bedankt."

De uitgenodigde organisaties spraken over hun activiteiten in Oekraïne en de buurlanden
en hoe de behoeften er ter plaatse uitzien. Bijzondere nadruk werd gelegd op de kwetsbare
situatie van kinderen - zowel in het door oorlog verscheurde Oekraïne, tijdens de vlucht
in of uit het land en op de grond in de landen van aankomst.

Soortgelijke bijeenkomsten voor de uitwisseling van ervaringen en samenwerking tussen
kinderrechtenorganisaties zijn eerder gehouden in 2016 in verband met de
vluchtelingencrisis en in 2019 en 2020 vanwege de covid-19 pandemie.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Prinses Sofia bij de diploma-uitreiking van Sophiahemmet, 25 maart 2022


Op 25 maart 2022 woonde Prinses Sofia de diploma-uitreiking van
Sophiahemmet bij in de Blauwe Zaal van het stadhuis van Stockholm.

Tijdens de diploma-uitreiking werden de afstuderende en afstuderende
studenten van de Sophiahemmet Universiteit opgemerkt in aanwezigheid
van genodigden, het personeel van de universiteit, familie en vrienden.

Prinses Sofia kende beurzen toe van de Stichting Prinses Christina voor
leerlingen van de Sophiahemmet Verpleegschool aan Sophia-zusters die
bijzonder uitstekende studieprestaties lieten zien.

In haar toespraak tot de afgestudeerden zei Prinses Sofia:

"Beste zusters Sophia, verloskundigen, gespecialiseerde
verpleegkundigen, zusters Silvia enSilvia verpleegsters!

Eindelijk komen we hier weer samen, in de Blauwe Zaal, voor jullie grote afstudeerfeest. Ik ben erg blij om hier bij jou te zijn vandaag.

Als je een paar jaar terugkijkt, en nu ook naar de huidige
situatie in Oekraïne en de buurlanden, is één ding duidelijk:

Als al het andere uit elkaar lijkt te vallen, blijft de medische staf
stabiel. De hele wereld ziet dat je beroep meer is dan een baan.

Ik begrijp dat de jaren die zijn verstreken voor velen een zware last zijn geweest.
Het studentenleven dat je misschien voor je neus hebt gezien, is van de ene op de
andere dag verdwenen en je moest overstappen op afstandsonderwijs.

Ik ben onder de indruk van de snelle verandering die je hebt gemaakt, en van het
verantwoordelijkheidsgevoel en de gedrevenheid die je tot aan de finish hebben gebracht.

Tijdens mijn zes jaar als erevoorzitter van Sophiahemmet, een vzw, heb ik het
voorrecht gehad velen van u te ontmoeten, zowel studenten als medewerkers.

Ik heb veel respect voor de kennis, competentie en nederigheid waar u
voor staat. En dat breng je over aan de mensen voor wie je zorgt.

Jullie hebben allemaal de tijd gehad om je kennis in te zetten in de zorg en jouw invloed
staat centraal om te blijven werken aan goede gezondheid, zorg en verpleging.

Deel uitmaken van jou en de belangrijke tradities van Sophiahemmet
geeft een gevoel van gemeenschap - dat we allemaal deel uitmaken
van iets groters. En dat we samen het verschil maken.

En nu zul je nog vele jaren het verschil blijven maken voor mensen, in alle levensfasen.

Ik wens jullie allemaal veel geluk in de toekomst!"

Tijdens de diploma-uitreiking waren Tilde Schweitzer (trombone), Emmalisa
Hallander (zang), August Eriksson (contrabas), Jonas Bäckman (drums), Petter
Carlson Welden (orgel, vleugel, althoorn), Jakob Gudmundsson (trompet) en studenten
van BASE23 Sthlm Dansacademie nam deel onder leiding van dansleider Eva Johnson.

Kunstgalerie en industrieel museum
De middag begon met een bezoek van de kroonprinses aan de Norrtälje Art
Gallery en het Pythagoras Industrial Museum. Het museum bood ook de
gelegenheid voor een gesprek over het bedrijfsleven in de stad Norrtälje.

Prins Carl Philip bezocht Eksjö garnizoen, 4 april 2022


Op 4 april 2022 bezocht Prins Carl Philip Göta het Engineer Regiment (Ing 2) en het
munitie- en ontmijningscentrum van de Zweedse strijdkrachten (Swedec) in Eksjö.

Tijdens het bezoek nam de Prins deel aan lezingen en demonstraties
over zowel de specialistische competentie van Ing 2 in gekwalificeerd
veldwerk, als de operaties van Swedec als competentiecentrum voor nationale
en internationale taken op het gebied van munitie en mijnopruiming.

De Prins mocht verschillende voertuigtypes uitproberen, lieren, bestrating met
een brugtrolley en training in het zoeken naar mijnen. De demonstraties omvatten
veldwerkduiken, voertuigzoektochten met honden en EOD-stralen.

Het bezoek van de Prins aan het garnizoen Eksjö stond al lang
op de planning, maar was vanwege de pandemie uitgesteld.

"Ik ben diep onder de indruk van de kennis van officieren en soldaten. - Prins Carl Philip"


Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten


Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

Vertegenwoordigingsdiner in het Koninklijk Paleis, 7 april 2022


Voor het representatiediner van de avond nodigde het koninklijk paar mensen uit heel
Zweden uit die lokaal, regionaal en nationaal een belangrijke bijdrage hebben geleverd.

De Koning en Koningin, het kroonprinsespaar en de prins en kroonprinses verwelkomden
de gasten in de Witte Zee. Onder de gasten waren vertegenwoordigers van het corps
diplomatique, de Riksdag, de overheid, autoriteiten, wetenschap, sport, bedrijfsleven,
cultuur en mensen die het Koninklijk Huis op reis ontmoette.

Het diner werd vervolgens geserveerd in de galerij van Karel XI.

Het porselein bij het diner van vanavond was een geschenk van de Riksdag en
de regering aan de Koning op zijn 50ste verjaardag in 1996. Het servies is
van Hackman-Rörstrand Gustafsberg en ontworpen door Karin Björquist.

Het Glasservies is van Kosta, ontworpen door Sigurd Persson. De glazen zijn in 1976 door
de Rijksdag en de overheid als huwelijksgeschenk aan de Koning en Koningin gegeven.

Het tafelzilver behoort tot het Braziliaanse servies. De naam van het servies komt van
het feit dat het vroeger toebehoorde aan de Braziliaanse keizerlijke familie. Na de dood van
Keizerin Amalia in 1873 werd het geërfd door haar zus, weduwe Koningin Josefina van Zweden.

Het tafellinnen komt uit Ierland en werd in 1959 cadeau gedaan aan Gustaf VI Adolf.
Het patroon bestaat uit bladornamenten rond de randen van het tafelkleed.

Ongeveer een of twee keer per jaar nodigt het koninklijk paar continu uit voor
representatieve diners in het Koninklijk Paleis. Vanwege de pandemie was het
representatiediner van vanavond de eerste sinds 2019.

De gasten zijn vertegenwoordigers van het corps diplomatique, de
Riksdag, de overheid, autoriteiten, wetenschap, sport, bedrijfsleven,
cultuur en mensen die het Koninklijk Huis op reis heeft ontmoet.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip bij oefening Home Guard, 8 april 2022


Op vrijdag 8 april 2022 bezocht Prins Carl Philip een oefening van
een militaire eenheid in Strängnäs met de 223e Home Guard Company.

De Prins kreeg een presentatie over de huidige situatie van de Home Guard, de behandeling
van aanvragen bij de Home Guard en de organisatie van trainingsgroepen en eenheden. Daarna
volgden bezoeken aan opleiding in pistool en machinegeweer, veldkeuken, schietbaan voor
pantserwagens, evenals managementopleidingen op peloton- en groepscommandoniveau.


Foto: Julia Larsson/Försvarsmakten


Foto: Julia Larsson/Försvarsmakten

Bijeenkomst in het Koninklijk Paleis voor het Zweedse EU-voorzitterschap 2023, 25 april 2022


Op 25 april 2022 gaven het Koninklijk Paar, het Kroonprinsespaar en Prins
Carl Philip op het Koninklijk Paleis voorrang aan EU-minister Hans Dahlgren,
EU-directeur Eva Sjögren en secretaris-generaal Jens Granlund.

Tijdens de bijeenkomst werd de koninklijke familie geïnformeerd over het
aanstaande voorzitterschap van de EU van Zweden in de eerste helft van 2023.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Orthodoxe paasviering in de kasteelkerk voor Oekraïense vluchtelingen, 25 april 2022


Na een besluit van de Koning werd gisteren de kasteelkerk van het Koninklijk Paleis geopend
voor Oekraïense vluchtelingen die de gelegenheid kregen om het orthodoxe Pasen te vieren.

Meer dan 400 Oekraïners woonden de dienst bij, die begon met de verwelkoming van
Prinses Sofia en pastoor Michael Bjerkhagen. Daarna leidde de Oekraïens-orthodoxe
priester Cyril Hovorun de dienst, die in het Kerkslavisch werd gezongen.

Michael Bjerkhagen besloot met het lezen van Psalm 31, een bijbeltekst die sinds het uitbreken
van de oorlog dagelijks wordt gelezen in Oekraïne en in kerken over de hele wereld.
De gemeente zong vervolgens samen het vredesgebed Tebje Pajom (Geef ons vrede).

Na de dienst werden de deelnemers getrakteerd op de Oekraïense
paastaart pascha en kregen de kinderen paaseieren.

Er was ook het Rode Kruis ter plaatse, dat ondersteuningsoproepen aanbood.

Prinses Beatrice en Edo, Carl Philip en Sofia op de bres voor dyslexie, 27 april 2022


De World Dyslexia Assembly begint binnenkort hier in het Koninklijk Paleis.
Prinsparet Stiftelse in samenwerking met Made by Dyslexia nodigt acteurs uit de
hele samenleving uit om te werken aan een meer inclusieve samenleving voor dyslectici.

Een speciaal woord van dank aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrice, een lange
tijd activist voor dyslectische geesten, en aan haar man Edoardo voor zijn komst.

Op 27 april 2022 namen de Koningin, Prins Carl Philip, Prinses Sofia, Prinses Beatrice en Edoardo
Mapelli Mozzi deel aan de World Dyslexia Assembly Sweden. Het doel van het internationale symposium
was het vergroten van de kennis over en het nuanceren van het beeld van dyslexie.

De World Dyslexia Assembly werd georganiseerd door de Prinsparets stiftelse in samenwerking
met de Britse organisatie Made By Dyslexia, waarvan Prinses Beatrice ambassadeur is.

Overdag kwamen internationale en nationale actoren uit de onderwijssector, het bedrijfsleven
en de onderzoekswereld bijeen. Van de Zweedse regering nam de minister van Onderwijs deel.

Prins Carl Philip opende het symposium met een toespraak:

"Uwe Majesteit,
Uwe Koninklijke Hoogheden,
Minister,
Dames en heren,

Welkom in Stockholm en het Koninklijk Paleis. Ik ben verheugd
u te mogen verwelkomen op de eerste World Dyslexia Assembly.

Zoals velen van jullie weten, heb ik zelf dyslexie. Ik ken enkele van de uitdagingen
waarmee kinderen en jongeren met dyslexie worden geconfronteerd.

Maar dit is het ding:

Hoewel ik wat moeite heb gehad, heb ik het geluk gehad om goede
hulp te krijgen. Kennis en begrip ontvangen. Opgenomen worden.

Helaas hebben niet alle kinderen met dyslexie dat geluk.

Daarom hebben Prinses Sofia en ik onze stichting opgericht, met de visie dat alle kinderen
en jongeren de kans moeten krijgen om zichzelf te zijn. Wij willen ons steentje bijdragen
aan een inclusieve samenleving; een samenleving die de uniciteit van elk individu ondersteunt.

Nog niet zo lang geleden werden mensen met dyslexie vaak als dom beschouwd. Of lui. Of allebei.
Tegenwoordig weten we beter. We weten dat dyslexie zoveel meer is dan moeite hebben met lezen
of schrijven. Die dyslexie kan ook worden geassocieerd met kwaliteiten als creativiteit, het
vermogen om patronen te zien en een sterk probleemoplossend vermogen.

Vaardigheden die op veel gebieden zeer waardevol zijn.

En toch: nog steeds worden kinderen en jongeren met dyslexie geconfronteerd met onwetendheid
en vooroordelen. Te veel van hen zijn afhankelijk van het vermogen van hun ouders om hun
behoeften te bepleiten en door complexe ondersteuningssystemen te navigeren.

Een paar jaar geleden bezochten prinses Sofia en ik Londen om de Global Summit van
Made By Dyslexia bij te wonen. Op de top ontdekten we de gedeelde ambitie van onze
en Made By Dyslexia om ervoor te zorgen dat kinderen met dyslexie niet afhankelijk
zijn van "geluk", maar eerder kennis en begrip krijgen.

Onze gedeelde ambitie is waarom we hier vandaag samen zijn.

Nogmaals, ik ben verheugd u te mogen verwelkomen op The First World Dyslexia Assembly.
Dit is de eerste stop op een wereldtournee van partners met een gezamenlijke missie:
dyslectisch denken versterken op elke school en op elke werkplek.

Vandaag is een startpunt voor nieuwe gesprekken, nieuwe samenwerkingen en nieuwe
oplossingen om elk kind en elke jongere te ondersteunen om zichzelf te zijn.

Ik ben bijzonder vereerd Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Beatrice, in Zweden te
mogen verwelkomen. Beste Prinses Beatrice, uw toewijding aan onze gezamenlijke zaak
is bewonderenswaardig, en uw aanwezigheid hier vandaag laat echt zien dat er geen
nationale grenzen zijn aan grote initiatieven voor een betere toekomst.

Ik ben ook zeer vereerd om de Zweedse minister van Scholen, Lina Axelsson Kihlblom,
hier vandaag te mogen verwelkomen, samen met vele andere interessante gasten.

Dames en heren: jullie zijn de changemakers. Jij bent het die een toekomst
zal aansturen en creëren die de uniciteit van elk individu ondersteunt.

Samen met Prinses Sofia wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie
aanwezigheid hier vandaag. En we kijken uit naar interessante discussies.

Nogmaals een warm welkom!

Daarmee nodig ik Kim Waller, secretaris-generaal van de Stichting Prinspaar, uit op het podium."

Daarna ging de dag verder met vier paneldiscussies met als koppen:

- Dyslectisch denken op de werkplek versterken
- Dyslectisch denken versterken in het onderwijs
- Dyslectisch denken bij jongeren versterken
- Je dyslectische denken versterken


Foto: Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Foto: Jonas Borg/Prinsparets stiftelse


Foto: Jonas Borg/Prinsparets stiftelse


Foto: Jonas Borg/Prinsparets stiftelse

Het koninklijk paar gaf een Zweeds diner om aandacht
te vragen voor Zweedse inspanningen, 29 april 2022


Op vrijdag 29 april 2022 gaf het Koninklijk Paar een Zweeds diner in het
Koninklijk Paleis om aandacht te vragen voor mensen die lokaal, regionaal
of nationaal een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan Zweden.

Het Zweedse diner is een vorm van representatiediner dat in 2013 werd
geïntroduceerd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Koning.

Genodigden voor het Sweden Dinner van vandaag waren vertegenwoordigers van het culturele
leven, het bedrijfsleven, de gezondheids- en medische zorg, het onderwijs, de sport en
het verenigingsleven uit de 21 Zweedse provincies, evenals de gouverneurs van het land.

De circa 180 gasten werden ontvangen en begroet door het Koninklijk
Paar en Prins Carl Philip en Prinses Sofia in de eetzaal van Lovisa
Ulrika op de Bernadotte verdieping van het Koninklijk Paleis.

Terwijl de gasten vervolgens naar boven gingen naar de feestverdieping,
het Guards Quintet van het muziekkorps van het leger onder leiding van
Kristian Möller in het trappenhuis Oost. De gasten konden onder meer
luisteren naar muziek van Johan Helmich Roman en Emmy Lindström.

Toen het Koninklijk Paar en Prins Carl Philip en Prinses Sofia de eetzaal van Lovisa Ulrika
binnenkwamen om de gasten te begroeten, speelde hoftrompettist Olle Hermansen een fanfare.

De servetten werden in 1990 in Zwitserland geweven bij de weverij
Scheitling & Borner. Het patroon bestaat uit een prachtig
bladornament dat het monogram van de Koning en Koningin omringt.

Het servies bestond uit geschenken van de Riksdag en de overheid voor de 50ste verjaardag
van de koning. Het porselein is afkomstig van Hackman-Rörstrand Gustafsberg met een ontwerp
van Karin Björquist. De glazen die deel uitmaken van het 70-jarig jubileumgeschenk zijn
afkomstig van de glasfabriek van Skruf. Ze zijn ontworpen door Carina Seth Andersson.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Carl Philip bezocht de beroepskampioenschappen in Växjö


Op 10 mei 2022 bezocht Prins Carl Philip de Beroepskampioenschappen waar jongeren
verschillende beroepselementen kunnen ontdekken die interesse kunnen wekken voor
een beroepsopleiding. Overdag worden er ook wedstrijden georganiseerd waarbij
jongeren strijden om de Zweedse kampioenschapstitel in een aantal beroepen. De
besten gaan naar het Zweedse professionele nationale team en strijden internationaal.

Gedurende de dag had Prins Carl Philip de gelegenheid om te praten met jongeren
en leden van het professionele nationale team die vertelden over hun deelname
aan de Beroepskampioenschappen. Er waren iets meer dan 50 verschillende beroepen
ter plaatse vertegenwoordigd, zoals schilders, houtbewerkers, tegelzetters,
IT-technici, webontwikkelaars, automatiseringstechnici, lassers, kappers,
koks, assistent-verpleegkundigen en autospuiters.

De beroepskampioenschappen werden dit jaar gehouden in het
Epic Innovation & Technology Centre en Arenastaden in Växjö.

Prins Carl Philip reikte diploma's uit aan ecologische gemeenten, 16 mei 2022


Prins Carl Philip was maandag 16 mei 2022 aanwezig bij de uitreiking van
diploma's aan de gemeenten die de landelijke doelstelling van 60 procent
inkoop van biologische voeding in 2030 al hebben gehaald.

Bij de ceremonie, die was georganiseerd door Ekomatcentrum, ontvingen de gemeenten Örebro,
Malmö, Lund, Borlänge, Vellinge, Södertälje, Trosa en Orust diploma's van Prins Carl Philip.

Minister van Plattelandszaken Anna-Caren Sätherberg reikte diploma's uit aan de Ekomatsligan.

Staatsbezoek uit Finland, 17-18 mei 2022


Op 17 mei 2022 begon een tweedaags staatsbezoek vanuit Finland. President Sauli
Niinistö heeft samen met mevrouw Jenni Haukio een bezoek gebracht aan Zweden op
uitnodiging van de koning. De president werd vergezeld door een delegatie van
vertegenwoordigers van de regering en het bedrijfsleven.

Eerst een aantal foto's uit het Archief:

President van Finland Relander in Logården in het Koninklijk Paleis 19-21 juni 1925. President
Relander, kroonprins Gustaf Adolf, Gustaf V en helemaal naar rechts Prins Wilhelm in een gewaad.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Aankomst van de Finse president Relander met Vasaslupen naar Logårdstrappan
door Skeppsbron in verband met het staatsbezoek 19-21 juni 1925. President
Relander, Gustaf V, kroonprins Gustaf Adolf en prins Wilhelm.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

President Relander en Koningin Victoria in Drottningholm
in verband met het staatsbezoek 19-21 juni 1925.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Gustaf V en Koningin Victoria worden ontvangen door president Relander bij aankomst in Helsinki
tijdens het staatsbezoek aan Finland 21-24 augustus 1925. Prins Wilhelm uiterst rechts.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Gustaf V en president Relander in een processie in Helsinki
tijdens het staatsbezoek aan Finland 21-24 augustus 1925.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Gustav V en de president van Finland Pehr Evind Svinhufvud
tijdens het staatsbezoek aan Finland in 1936.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Prins Gustaf Adolf bezocht Finland in maart 1942 om veldmaarschalk
Mannerheim de Orde van het Zwaard te geven.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Koningin Louise, president van Finland Juho Kusti Paasikivi, Gustav VI Adolf
en mevrouw Alli Paasikivi tijdens hun staatsbezoek aan Finland 24-26 mei 1952.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Directeur-generaal Gustaf Mannerheim met Gustaf V in een
processie tijdens een staatsbezoek aan Zweden in 1919.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Het eerste staatsbezoek van de koning aan Finland op 19-21 november 1974.
Hier met de Finse president Urho Kekkonen.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

Het koninklijk paar, prinses Lilian en president Martti Ahtisaari met
mevrouw Eeva tijdens een staatsbezoek aan Zweden in april 1994.


Foto: Foto uit het beeldarchief van de Bernadotte Bibliotheek

De koning en president Sauli Niinistö tijdens een staatsbezoek aan Zweden, april 2012.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Het doel van het staatsbezoek was om de goede betrekkingen tussen Zweden en Finland
te bevestigen en om de uitgebreide samenwerkingen die gaande zijn en die verder
ontwikkeld kunnen worden in de verf te zetten. Dat geldt onder meer voor
crisisparaatheid en civiele bescherming, de samenwerking tussen onze krijgsmacht en
tussen bedrijven die werken aan innovatie en groene conversie. De cultuur en de
heropstart na de pandemie werden ook opgemerkt in verband met het bezoek.

Het bezoek duurde twee dagen en vond plaats in Stockholm en omgeving.


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden

Receptie in Hovstallet
Het koninklijk paar ontving het presidentiële paar traditiegetrouw in de Stallen
van de koning. Het koninklijk paar en het presidentiële paar reisden vervolgens
in een processie van Hovstallet naar het Koninklijk Paleis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Welkomstceremonie in het Koninklijk Paleis
Het Finse staatsbezoek begon eerder vandaag met een traditionele processie door de straten
van Stockholm. Op de binnenplaats van het kasteel inspecteerden de Koning en de president
een grenadier-compagnie van de Life Guards en werden de volksliederen gespeeld.

Op de binnenplaats waren ook vertegenwoordigers van de Riksdag en de
overheid aanwezig om de Finse gasten te verwelkomen. In de Victoria Salon
werd het Finse presidentiële paar vervolgens in Zweden verwelkomd door
Kroonprinses Victoria, Prins Daniel, Prins Carl Philip en Prinses Sofia.

Persverklaringen
In de eetzaal van Lovisa Ulrika legden de Koning en president Niinistö persverklaringen af.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Bernadotte Bibliotheek en de Riksdag
Na afloop kregen de koningin en mevrouw Haukio een rondleiding door
de Bernadotte Bibliotheek in het Koninklijk Paleis. Samen met de Koning
bezochten ze vervolgens de Riksdag waar president Niinistö een toespraak hield.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Prins Eugens Waldemarsudde
's Middags ging het Finse staatsbezoek verder met een bezoek van de Koningin
en mevrouw Haukio aan prins Eugene Waldemarsudde. Daar zagen ze de
tentoonstelling "Licht over zee en land - Önningeby kolonie op Åland".

Kulturhuset
In Kulturhuset woonden het koninklijk paar en het presidentiële paar het evenement
"Verleden, heden en toekomst: hoe de Zweeds-Finse culturele samenwerking verder te
ontwikkelen?" bij. Ter plaatse spraken vertegenwoordigers van de culturele industrie
over de culturele banden tussen Finland en Zweden en de toekomstvisies.

Galadiner in het Koninklijk Paleis
Vanavond gaven de Koning en Koningin een galadiner voor het Finse presidentiële
paar. Het diner werd geserveerd in de galerij van Karel XI in de feestzaal van het
Koninklijk Paleis. Uitnodigende gasten waren de Finse delegatie, vertegenwoordigers
van officieel Zweden, Zweden met speciale banden met Finland en meer.

De Koning kreeg het tafelkleed cadeau van de Riksdag en de regering toen
hij 20 jaar regeerde. De stof is geweven in vollinnen bij de weverij van
Klässbol door wever Hans Thomsson. Het patroon is ontworpen door Karin
Björqvist. In het midden staat het monogram van het koninklijk paar.

Het voorgerecht en het dessertbord zijn een geschenk aan de Koning op zijn
50ste verjaardag in 1996 van de Rijksdag en de overheid. Het visbord is van
Koningin Josefina geweest en is uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het
vleesbord is van de Groothertogin Louise van Baden en stamt uit de jaren 1850.

Tijdens het diner hield de koning een toespraak.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Henrik Garlöv / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court Sweden

Instituut voor Finland
De tweede dag van het staatsbezoek begon met de deelname van de Koning en president Niinistö
aan een gesprek in het Finse Instituut samen met het Zweedse en Finse bedrijfsleven.

Het thema van het gesprek was het werk van de landen om de veerkracht en
innovatiesamenwerking te versterken en de groene transitie te versnellen.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Marinebasis Berga
Op de marinebasis van Berga kregen de Koning, president Niinistö en
Prins Carl Philip een demonstratie van de schepen en uitrusting van het
amfibische regiment en de vierde marinevloot. Dit werd gevolgd door een
evaluatie van de Zweeds-Finse defensiesamenwerking en gesprekken met
deskundigen op het gebied van veiligheids- en defensiebeleid.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

De Zweedse Academie
Eerder vandaag bezochten de Koningin en mevrouw Haukio de Zweedse Academie,
waar Mats Malm, permanent secretaris van de Zweedse Academie, sprak over het
werk van de academie met woordenboeken, beurzen, de Nobelprijs voor Literatuur en de
publicatie van boeken. Ook kregen ze een tentoonstelling van archiefobjecten te zien.

Het Noordse Museum
In het Nordic Museum bezochten de koningin en mevrouw Haukio een
activiteitencentrum voor Oekraïense kinderen dat wordt gerund in
samenwerking met de non-profitorganisatie Beredskapslyftet.

Het centrum is medio april geopend en heeft als doel kinderen die Oekraïne
zijn ontvlucht een veilige omgeving te bieden met routines en gezelligheid.

Lunch in het stadhuis
De stad Stockholm bood traditioneel lunch aan in het stadhuis van Stockholm.
De Zweedse koninklijke familie en het Finse presidentiële paar werden ontvangen
door Cecilia Brinck, voorzitter van de gemeenteraad, en Anna König Jerlmyr,
wethouder van Financiën. De lunch werd genuttigd in de Gouden Zaal.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Het Zweedse bureau voor civiele onvoorziene gebeurtenissen
's Middags brachten het Koninklijk Paar en mevrouw Haukio een bezoek aan de Swedish
Civil Contingencies Agency, MSB. Op de autoriteit werd de Zweeds-Finse samenwerking
op het gebied van crisisparaatheid en civiele bescherming gepresenteerd.

Receptie ontvangst en afscheid
Aan het einde van het Finse staatsbezoek nodigde het presidentiële paar hun Zweedse
gastheren uit voor een receptie in de residentie van de Ambassade van Finland.

Later op de avond kwamen de koninklijke familie en het presidentiële
paar bijeen om afscheid te nemen in het Koninklijk Paleis.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden

Veteranendag 2022


Op zondag 29 mei 2022 nam Prins Carl Philip deel aan de viering van Veteranendag 2022.
Tijdens een ceremonie legde de prins een krans bij het Veteranenmonument en overhandigde
hij het personeel dat de medaille van de Zweedse strijdkrachten ontving voor gewonden
in de strijd, en de Medal of Merit van de Zweedse strijdkrachten.

De ceremonie vond plaats bij het Veteranenmonument Restar in verband met het Maritiem
Historisch Museum in Stockholm. Er werden toespraken gehouden door de voorzitter van
de Riksdag, de minister-president, de opperbevelhebber en de korpschef.

Tijdens de ceremonie was er ook een koor, muzikale optredens van het muziekkorps en veldartiesten van het leger, evenals een viaduct van de Jas 39 Gripen in Missing-man-formatie.

In Zweden is Veteranendag op 29 mei sinds 2018 een algemene vlagdag. De dag wordt gevierd op
de Internationale Dag van de Vredessoldaten van de VN en is bedoeld om personeel te eren dat
deelneemt of heeft deelgenomen aan internationale militaire of civiele operaties.

De viering van Veteranendag als algemene vlaggendag betekent dat de Zweedse veteranen
herhaaldelijk worden opgemerkt en zichtbaar gemaakt voor het grote publiek.

De dag is bedoeld om de kennis van de bevolking over de inspanningen van de veteranen
te vergroten en om eraan te herinneren dat militaire en civiele veteranen en hun
inspanningen voor vrede en veiligheid van bijzonder belang zijn voor Zweden als natie.


Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten


Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten


Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

De Koning en Prins Carl Philip bij de viering van de marine 500 jaar, 7 juni 2022


Op 7 juni 2022 waren de Koning en Prins Carl Philip aanwezig bij de onthulling van een gedenksteen
op Skeppsholmen in Stockholm ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum van de marine.

Bij aankomst in Skeppsholmen werden de Koning en de Prins ontvangen
door vice-admiraal Ewa Skoog Haslum, commandant van de marine.

De deelnemers gingen in processie naar het paradeterrein terwijl een
parademars werd gespeeld. Daarna werd het Koningslied gezongen en voerde
de Koning een inspectie uit bij de vlagwacht, de erewacht en het muziekkorps.

De ceremonie ging verder met de onthulling van de gedenksteen door de koning en een saluut werd
afgevuurd vanaf het schip HMS Kullen. Buiten Skeppsholmen aan de beek van Stockholm werd
tegelijkertijd een zeeparade gehouden met tien schepen uit verschillende tijdperken.

De herdenkingsdienst eindigde met Korum, een militaire dienst.

De koning en prins Carl Philip op Stenhammardagen


Op woensdag 8 juni 2022 namen de Koning en Prins Carl Philip deel aan
Stenhammar Day, georganiseerd door de Swedish University of Agricultural
Sciences en de landgoedadministratie van Stenhammar. Het thema van dit
jaar was Grazende dieren in een duurzaam voedselsysteem.

Stenhammar Day verzamelde ongeveer honderd speciaal uitgenodigde gasten voor een
seminar en een aansluitende excursie naar Stenhammar net buiten Flen.

De dag begon met de ontvangst van Stenhammar door de Koning.

Tijdens de ochtend werd een seminar gehouden waar vertegenwoordigers van onder
meer de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen, SLU, spraken over
grazende dieren, natuurlijke weiden en biologische diversiteit.

Anna Jamieson van de Association of Natural Grazing in Zweden sprak
over obstakels en mogelijkheden voor meer natuurlijke begrazing.

's Middags konden de deelnemers een wandeling volgen in de directe omgeving
van Stenhammar waar ze informatie kregen over grote weilanden, rationele
begrazing in de natuur en de voor- en nadelen van buitenteelt in de winter.

Prins Carl Philip bezocht het garnizoen van Halmstad


Op donderdag 9 juni 2022 bezocht Prins Carl Philip het garnizoen van Halmstad.
Overdag bezocht de Prins het Air Defense Regiment, de Swedish Armed Forces
Technical School en de Halmstad Military Academy.

De Prins werd ontvangen door het hoofd van het Air Defense Regiment (Lv 6),
kolonel Mikael Beck, het hoofd van de technische scholen van de Zweedse
strijdkrachten (FMTS), kolonel Anders von Sydow, en door het hoofd van
de Halmstad Militaire Academie (MHS). -H), kolonel Fredrik Zetterberg.

Het bezoek aan het garnizoen begon bij het Air Defense Regiment met een demonstratie
van robotsysteem 98 en nieuwe luchtverdedigingssystemen103 (internationaal bekend
als het Patriot System), evenals gesprekken met soldaten en officieren.

Daarna bezocht de prins de technische school van de Zweedse strijdkrachten en nam deel
aan de activiteiten, evenals gesprekken met studenten, dienstplichtigen en docenten.

Ten slotte bezocht de Prins de Militaire Academie van Halmstad en kreeg hij
onder meer een presentatie van het opleidingssysteem voor reserveofficieren.


Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten


Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten


Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten


Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten


Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.
Hierbij waren ook Prins Carl Philip en Prinses Sofia aanwezig.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Op 29 en 30 mei 2017 is er een zakelijke promotie in Stockholm van campagne "Leefbaar Scandinavië".
Aan deze campagne nemen deel: Kroonprins Frederik, Kroonprinses Mary, Kroonprinses Victoria, Prins Daniel en Prins Carl Philip.
Op 28 mei 2017 was er een gezellige avond tussen de bevriende royals op het jacht Dannebrog.


Foto: The Danish Monarchy

Lijst van functies van Prins Carl Philip en Prinses Sofia


Fucnties van Prins Carl Philip:


- The Swedish National Dyslexia Association
- The Swedish Rural Economy and Agricultural Societies
- The International Union for Conservation of Nature (IUCN)
- The Royal Swedish Motorboat Club
- The Royal Swedish Yacht Club
- The Lilla Barnets Fond children's fund
- Byamossarna Nature Reserve
- Operation Smile
- The Sigvard and Marianne Bernadotte Research Foundation for Children's Eye Care
- The Sigvard and Marianne Bernadotte Arts Fund
- Rally Sweden
- The Peace Berets of Sweden
- The Volvo Ocean Race
- Chef of the Year

Fucnties van Prinses Sofia:


Prinses Sofia is een van de oprichters van de non-profitorganisatie Project Playground. De organisatie werkt in Zuid-Afrika en Zweden om de levenskansen
van kinderen en jongeren te verbeteren door middel van georganiseerde activiteiten, sport en sociale activiteiten met een focus op het individu.
Vandaag speelt Prinses Sofia een actieve rol als de erevoorzitter van Project Playground.

Op 1 januari 2016 werd Prinses Sofia de nieuwe erevoorzitter van Sophiahemmet.
Prinses Sofia volgde Prinses Christina op, mevrouw Magnuson, die sinds 1972 erevoorzitter was.

Koninklijke begraafplaats versierd voor Allerheiligen


Vooruitlopend op Allerheiligen, 2 november 2019, zijn de graven op de Koninklijke Begraafplaats in Hagaparken
versierd met grenen, kransen en sparren. Kaarsen branden bij de Koninklijke Grafstenen.
Allerheiligen is een feestdag die sinds de middeleeuwen deel uitmaakte van het Zweedse kerkjaar.

De koninklijke begraafplaats op het eiland Karlsborg in Brunnsviken in Haga werd gebouwd op initiatief de grootmoeder
van Koning Carl XVI Gustaf, Kroonprinses Margareta (1882-1920). De Kroonprinses, die in Engeland werd geboren en grote
belangstelling had voor tuinkunst, wilde expliciet in de natuur worden begraven in plaats van de Riddarholmskyrkan.

Sinds de jaren 1920 hebben daarom, op enkele uitzonderingen na, alle leden van de koninklijke familie hun laatste rustruimte in het Haga-park.

De koninklijke begraafplaats is open voor het publiek tijdens de zomermaanden op donderdag.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden
Koning Gustaf VI Adolf (1882-1973) rust bij Kroonprinses Margareta (1882-1920) en Koningin Louise (1889-1965).


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden
Het kruis achter het graf van Prins Gustaf Adolf en Prinses Sibylla werd ontworpen door architect Ferdinand Boberg.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden
Prins Gustaf Adolf (1906-1947) en Prinses Sibyllas (1908-1972) graf met uitzicht op Brunnsviken.


Kerstbomen Kungliga Slottet


Fijne eerste advent! Op 1 december 2019 werden de kerstbomen verlicht in Logården in het Koninklijk Paleis en lichten op in de duisternis van december.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court Sweden


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage