Prins Harry en Hertogin Meghan:
The Duke and Duchess of Sussex
Foto: Alexi Lubomirski / The Duke and Duchess of Sussex

HarryFoto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prins Henry (Harry) Charles Albert David van Sussex wordt geboren om 16.20 uur op 15 september 1984
in het Sint Maryīs Hospital, Paddington, London als tweede kind van Koning Charles III en Prinses Diana.

Prinses Diana is overleden op 31 augustus 1997 aan de gevolgen van een auto-ongeluk met haar vriend Dodi Al-Fayed in een Parijse Tunnel.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy / Geboorte Prins Harry


Foto: The British Monarchy

Prins Harry is op 21 december 1984 gedoopt in de St Georgeís Kapel op Windsor Castle.


Foto: The British Monarchy


Foto: https://www.facebook.com/royallifemagazine/


Foto: The British Monarchy


Foto: Jayne Fincher / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Troonopvolging en titel


Prins Harry is vijfde in de lijn voor troonsopvolging na zijn broer Prins William,
zijn neefje Prins George, zijn nichtje Prinses Charlotte en zijn neefje Prins Louis.

Ter gelegenheid van zijn huwelijk met Meghan Markle, verleende Koningin Elizabeth een Hertogdom aan Prins Harry van Wales.
Hij ontving de titels Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Sussex, Earl of Dumbarton en Baron Kilkeel.

Prins Harry's officiŽle titel is Zijne Koninklijke Hoogheid De Hertog van Sussex.
Meghan Markle's officiŽle titel na het huwelijk met Prins Harry is Hare Koninklijke Hoogheid De Hertogin van Sussex.

Royal Marriages Act 1772


De wet werd ingesteld door George III die woedend was dat twee van zijn broers een niet gepast huwelijk waren aangegaan. Deze regels gelden voor de
afstammelingen van Koning George II, mannelijk en vrouwelijk, anders dan de kwestie van prinsessen die getrouwd waren of daarna zou trouwen "in buitenlandse families".

In de Royal Marriages Act waren de volgende zaken vastgelegd:

- Voor een huwelijk is toestemming van de koning of koningin nodig.
Deze toestemming wordt vastgelegd in de Privy Council.

- Leden van de Britse koninklijke familie ouder dan 25 jaar zijn niet verplicht om de koning of koningin om toestemming te vragen.
Zij kunnen een jaar nadat ze de Privy Council hebben verwittigd van het voornemen om te trouwen, huwen. Dan mag het Britse parlement echter niet tegen zijn.

The Act of Settlement


De 'Act of Settlement of 1701' was bedoeld om de protestantse opvolging van de troon veilig te stellen en de garanties
te versterken voor het waarborgen van een parlementair regeringssysteem.

De wet versterkte ook de Bill of Rights (1689), die eerder de erfopvolging voor de erfgenamen van Mary II had vastgesteld.

Mary's vader, James II was in 1688 uit Engeland gevlucht tijdens evenementen die beschreven werden als de 'Glorious Revolution'.
James rooms-katholieke sympathieŽn en geloof in het goddelijke recht van de Kroon, resulteerden in ontevreden parlementariŽrs die de
troon aanboden aan zijn oudste protestante dochter, Mary. Ze accepteerde het op voorwaarde dat ze samen kon regeren met haar Nederlandse
echtgenoot, Willem van Oranje, die William III werd.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein door het Parlement regeert, maar dat de opvolging van de troon door het parlement
kan worden gereguleerd, en dat een soeverein zijn titel kan verliezen door middel van wanbestuur. De 'Act of Settlement' bevestigde dat
het aan het Parlement was om de titel van de troon te bepalen. Het Parlement bepaalde onder de Bill of Rights en the Act of Settlement
ook verschillende voorwaarden waaraan de soeverein moet voldoen.

Hoewel de Bill of Rights de erfopvolging had vastgesteld bij de erfgenamen van Mary II, Anne en William III, hadden geen van de dochters van
James II erfgenamen die nog in leven waren, waardoor onzekerheid ontstond over de toekomst van de opvolging. Mary was in 1694 op 32-jarige leeftijd
aan de pokken gestorven en in 1700 stierf William. Anne's enige overlevende kind (van de 17 kinderen), de hertog van Gloucester, stierf datzelfde jaar
op de leeftijd van 11. Zonder een bevestigde erfgenaam werd het besluit genomen door het Parlement om ervoor te zorgen dat de opvolging van toekomstige
soevereinen binnen het protestantse geloof bleef.

Volgens de wet van 1701 ging de opvolging van de troon naar Prinses Sophia, Keurvorstin van Hannover (de kleindochter van James I) en haar protestante erfgenamen.
Sophia stierf echter vůůr Koningin Anne, daarom ging de successie over op haar zoon George, keurvorst van Hannover, die in 1714 Koning George I werd. De handeling
werd later uitgebreid naar Schotland als gevolg van het Treaty of Union dat werd uitgewerkt in de Acts of Union of 1707.

De wet bepaalde ook de voorwaarden waaronder de Kroon kon worden gehouden. Geen rooms-katholiek, noch iemand die met een rooms-katholiek getrouwd was,
kon de kroon houden. De soeverein moest nu zweren om de Church of England te behouden (en na 1707 The Church of Scotland).
De Anglicaanse Kerk stond het niet toe dat een gescheiden persoon hertrouwde zolang zijn of haar voormalige partner nog leefde.

De 'Act of Settlement' ging niet alleen in op de dynastieke en religieuze aspecten van de opvolging, het beperkte ook de bevoegdheden en privileges van de Kroon.

Volgens de wet moest de soevereine parlementaire toestemming worden gegeven om oorlog te voeren of het land te verlaten, en rechters moesten
hun ambt bekleden bij goed gedrag en niet bij koninklijk genoegen - waarmee zij rechterlijke onafhankelijkheid bewerkstelligden.

The Succession to the Crown Act (2013)


Door The Succession to the Crown Act is The Royal Marriages Act ingetrokken en de The Act of Settlement aangepast.

In een schriftelijke verklaring van het Parlement heeft de vicepremier, Nick Clegg, aangekondigd dat de wet
Succession to the Crown Act van kracht is geworden op 26 maart 2015.

Op de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) gehouden in Perth, AustraliŽ in oktober 2011, hebben de regeringsleiders van de 16 landen
die Koningin Elizabeth 11 als staatshoofd hebben, aangekondigd dat ze voorstander zijn om de bepaling van het mannelijk erfopvolgingsrecht af te schaffen.
Dit werd bekend als de Perth-overeenkomst. In het Verenigd Koninkrijk ging de wet door het parlement en kreeg Royal Assent op 25 april 2013. Daarna moesten
de andere 16 landen nog een goedkeuring geven. Er zijn drie bepalingen van deze wet: eerstgeboren opvolging, intrekking van de Royal Marriages Act 1772 en
het verbod op het huwelijk met een katholiek.

Opvolging van de Britse troon, evenals die van de 16 gebieden, zal nu vallen bij het oudste kind, ongeacht geslacht. Nu hebben vrouwen ook recht op de troonsopvolging.
Broers gingen voor zussen ook al waren de zussen ouder. Deze wijziging is alleen van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011.

Koninklijke toestemming voor het huwelijk: The Royal Marriages Act 1772 vereiste dat alle nazaten van Koning George II (andere dan die van prinsessen die
met andere koninklijke families waren getrouwd) toestemming van de soeverein kregen voordat ze trouwen. In de toekomst zal deze vereiste alleen van
toepassing zijn op de eerste zes personen in de lijn van troonopvolging.

Verbod op huwelijk met katholieken. Eerder verloren degenen die een katholiek huwden hun plaats in de lijn van opvolging. Vooruit gaan,
dit is niet langer het geval. Ondanks deze verandering vereist Act of Settlement nog steeds dat de monarch niet katholiek is.
De Anglicaanse Kerk staat het nu toe dat een gescheiden persoon hertrouwt terwijl zijn of haar vorige partner nog in leven is.

De wet weerspiegelt de nadruk van dit kabinet over de gelijkheid door het verwijderen van eeuwen van discriminatie op zowel religieuze als grond van geslacht.
De wet voorziet in successierechten die geschikt zijn voor de 21ste eeuw en voor een moderne constitutionele monarchie.

Opvolging


De opvolging van de troon wordt niet alleen geregeld door afstamming, maar ook door
parlementaire statuten. De volgorde van opvolging is de volgorde van de leden van
de koninklijke familie in de volgorde waarin ze in de rij staan voor de troon.

De basis voor de opvolging werd bepaald in de constitutionele ontwikkelingen van de zeventiende
eeuw, die culmineerden in de Bill of Rights (1689) en de Act of Settlement (1701).

Toen James II in 1688 het land ontvluchtte, oordeelde het parlement dat hij 'afstand had gedaan van
de regering' en dat de troon vacant was. De troon werd toen aangeboden, niet aan de jonge zoon van
James, maar aan zijn dochter Mary en haar echtgenoot Willem van Oranje, als gezamenlijke heersers.

Daarom werd niet alleen vastgesteld dat de soeverein via het parlement regeert, maar dat de troonopvolging
door het parlement kan worden geregeld en dat een soeverein door wanbestuur van zijn/haar titel kan worden
beroofd. De Act of Settlement bevestigde dat het aan het Parlement was om de titel op de troon te bepalen.

De wet bepaalde dat alleen protestantse afstammelingen van Prinses Sophia - de keurvorstin
van Hannover en kleindochter van James I - in aanmerking komen om op te volgen. Latere
wetten hebben dit bevestigd. Het Parlement heeft op grond van de Bill of Rights en de Act
of Settlement ook verschillende voorwaarden vastgesteld waaraan de Sovereign moet voldoen.
Een rooms-katholiek is uitdrukkelijk uitgesloten van troonopvolging.

De Soeverein moet bovendien in gemeenschap zijn met de Kerk van Engeland en moet
zweren de gevestigde Kerk van Engeland en de gevestigde Kerk van Schotland te
behouden. De Soeverein moet ook beloven de protestantse opvolging te handhaven.

De Succession to the Crown Act (2013) wijzigde de bepalingen van de Bill of Rights en de Act of
Settlement om een einde te maken aan het systeem van mannelijke eerstgeboorterecht, op grond
waarvan een jongere zoon een oudste dochter in de lijn van opvolging kan verdringen. De wet is
van toepassing op degenen die zijn geboren na 28 oktober 2011. De wet heeft ook een einde gemaakt
aan de bepalingen waardoor degenen die met rooms-katholieken trouwen, worden uitgesloten van de
lijn van erfopvolging. De wijzigingen zijn in maart 2015 in alle zestien Realms van kracht geworden.

De troonopvolging per 8 september 2022 is als volgt:
1. De Prins van Wales
2. Prins George van Wales
3. Prinses Charlotte van Wales
4. Prins Louis van Wales
5. De Hertog van Sussex
6. Master Archie Mountbatten-Windsor
7. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor
8. The Duke of York
9. Prinses Beatrice, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi
10. Miss Sienna Mapelli Mozzi
11. Prinses Eugenie, Mrs. Jack Brooksbank
12. Master August Brooksbank
13. The Earl of Wessex
14. Viscount Severn
15. The Lady Louise Mountbatten-Windsor
16. The Princess Royal
17. Mr. Peter Phillips
18. Miss Savannah Phillips
19. Miss Isla Phillips
20. Mrs. Michael Tindall
21. Miss Mia Tindall
22. Miss Lena Tindall
23. Master Lucas Tindall

Regency Act


De Regency Act regelt het aanstellen van een regent in het geval dat nodig is. Een regent wordt aangesteld als:

- bij het bestijgen van de troon de koning of koningin jonger is dan 18
- de koning of koningin niet in staat is om te regeren door ziekte

De regent moet aan de volgende bepalingen voldoen:

- ouder zijn dan 21 jaar
- een Brits onderdaan zijn en wonen in het Verenigd Koninkrijk
- in de lijn van troonopvolging staan en de troon mogen bestijgen volgens de Act of Settlement
- de eed aflegt als regent

Raadgevers van de Staat:


In het geval dat de Koningin haar officiŽle taken als soeverein tijdelijk niet kan uitoefenen
vanwege ziekte of afwezigheid in het buitenland, worden twee of meer Raadgevers van de Staat
door Letters Patent aangesteld om in de plaats van Hare Majesteit op te treden.

Volgens de wet omvatten Raadgevers van Staat de echtgenoot van de Soeverein en
de volgende vier personen in de lijn van erfopvolging die ouder zijn dan 21.

Raadgevers van de Staat zijn gemachtigd om de meeste officiŽle taken van de
Soeverein uit te voeren, bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen van de
Privy Council, het ondertekenen van routinedocumenten en het ontvangen van de
geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn echter
een aantal fundamentele constitutionele functies die niet mogen worden gedelegeerd:

- Gemenebest zaken
- De ontbinding van het Parlement, behalve op uitdrukkelijke instructie van Hare Majesteit
- Het creŽren van gelijken
- Benoeming van een minister-president

De functie van Raadgever van de Staat was in 1937 voorzien in de regentschapswet. Vůůr 1937 werden
regentschapswetten opgesteld en alleen in noodzaak aangenomen. Als zodanig waren er sinds 1728
negen afzonderlijke regentschapswetten om verschillende eventualiteiten te dekken. Kort nadat
George VI in 1936 de troon besteeg, werd een nieuwe regentschapswet aangenomen die een regel voor
alle toekomstige regeringen bood. Het was in die tijd dat het nieuwe kantoor van Raadgever van de
Staat werd opgericht om korte afwezigheden te dekken waar een regentschap niet nodig zou zijn.

Raadslieden van de Staat worden benoemd uit de vier volgende
volwassenen (mits zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt).

De huidige Raadgever van de Staat anno 2022 zijn Koningin Gemalin Camilla, De Prins van Wales,
de Hertog van Sussex, de Hertog van York, Prinses Beatrice, de Graaf van Wessex en The Princess Royal.

Bronnen: Wikipedia, Britse Hof zelf en de overheid van Groot-BrittanniŽ.

Wapenschild


Op zijn 18e verjaardag, 15 September 2002, werd Prins Harry zijn eigen persoonlijke wapen verleend, bestaande uit de armen van de Soeverein in recht
van het Verenigd Koninkrijk met een label voor verschil. Aangezien hij het kleinkind is van de soeverein, geeft het wapen van Harry een label van vijf punten weer.
De escallops (zeeschelpen) verwijzen naar zijn moeder Diana, Prinses van Wales, wiens Spencer-wapen drie Escallops Argent omvat.


Foto: College of Arms / Wikipedia

Studie


Prins Harry volgde onderwijs aan de Mrs Mynors Nursery School in West-London vanaf zijn derde jaar. In september 1989 ging Prins Harry naar de Wetherby School,
ook in West-Londen. In 1992 ging Harry naar de Ludgrove School in Berkshire. Prins Harry ging vanaf september 1998 naar het Eton College waar hij zijn GCSE's en
A Levels volgde. Tijdens zijn verblijf bij Eton was Harry House Captain of Games en vertegenwoordigde hij de school op rugby, cricket en polo en was hij lid van
de Combined Cadet Force. Hij verliet Eton in 2003 met resultaten van A Level die hem kwalificeerden om zijn ambitie te vervullen om zich bij het leger aan te sluiten.
Maar voordat hij dit deed, bracht Prins Harry een jaar door met reizen naar AustraliŽ, ArgentiniŽ en Afrika, waar hij een documentaire maakte over de benarde
situatie van wezen in Lesotho.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Militaire carriŤre


Prins Harry begon zijn militaire carriŤre als officier kadet aan de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst in mei 2005 en
na het succesvol afronden van zijn opleiding, werd hij aangesteld als tweede luitenant in de Household Cavalry (Blues and Royals).


Foto: The British Monarchy

Prins Harry diende vervolgens tien jaar bij de Britse strijdkrachten, waar hij twee operationele rondreizen door Afghanistan uitvoerde,
de eerste tussen 2007 en 2008 als Forward Air Controller. Kort na zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk werd Prins Harry gepromoveerd
tot de rang van luitenant bij The Household Cavalry.

Prins Harry begon in 2009 te trainen als een Army Air Corps Piloot. Na de voltooiing van zijn Army Pilot's Course werd hij geselecteerd om
te trainen als een Apache Pilot en begon hij de 18 maanden durende Apache-training, waarin hij de prijs kreeg voor beste Co -pilootschutter.
In februari 2012 werd hij een volledig operationele Apache Attack Helikopter Piloot. Eind 2012 ondernam hij zijn tweede reis naar Afghanistan,
dit keer als een Apache Piloot, die begin 2013 terugkeerde. In juli 2013 kwalificeerde hij zich als Apache Aircraft Commander.

Begin 2014 voltooide Prins Harry zijn gehechtheid aan het Army Air Corps en werd overgeplaatst naar een Staff Officer-rol in het HQ London District, waar hij hielp
bij het organiseren van de inaugurele Invictus Games in Londen - een internationaal aangepast sportevenement voor gewonde, gewonde en zieke militairen en vrouwen.

In maart 2015 kondigde Kensington Palace aan dat Prins Harry na een bevredigende militaire carriŤre de strijdkrachten met de rang van kapitein zou verlaten.
Tijdens zijn laatste weken bracht hij tijd door bij de Australische Defensiemacht, verbonden aan verschillende eenheden in Darwin, Perth en Sydney, om een
waardering te krijgen voor de binnenlandse operationele omgeving en capaciteiten van het Australische leger.

Toen hij in juni 2015 de operationele dienst verliet, zei Prins Harry: "De ervaringen die ik de afgelopen tien jaar heb gehad,
blijven de rest van mijn leven bij me. Daar zal ik altijd enorm dankbaar voor zijn."

Prins Harry blijft nauw verbonden met de strijdkrachten door zijn rol als beschermheer van de Invictus Games Foundation.
Prins Harry is gepassioneerd over het bevorderen van het welzijn van degenen die dienen of die hun land hebben gediend in de strijdkrachten.


Foto: Vorsten / Robin Utrecht

Prins Harry, The Duke of Sussex, kapitein-generaal Royal Marines, bezocht op 14 februari 2019 Exercise Clockwork
om de 50e verjaardag van de operatie in Bardufoss, Noorwegen te vieren.

Clockwork is de traditionele naam van de jaarlijkse winteroefening, gevestigd in een van 's werelds meest veeleisende omgevingen
200 mijlen binnen de poolcirkel - die sinds 1969 meer dan 16.000 Royal Marines en Royal Navy-matrozen en -vliegers heeft opgeleid.

Prins Harry ontmoette militair personeel dat op de basis woonde en trainde, een deel van de training die bij Clockwork
werd uitgevoerd, en ontmoette deskundige vliegtuigbemanningen en ingenieurs.


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Kensington Palace / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 20 februari 2019 bezocht Prins Harry, The Duke of Sussex, kapitein-generaal Royal Marines, de Royal Marines.
De Royal Marines - de Britse elite amfibische strijdmacht - verpersoonlijken moed, onbaatzuchtigheid en positiviteit in het gezicht van elke uitdaging.

Op 20 februari 2019, The Duke of Sussex, kapitein-generaal Royal Marines, presenteerde rekruten met hun felbegeerde Green Berets,
symbolisch het markeren van de voltooiing van hun commando-opleiding, na ontvangst van de groet van rekruten die hun laatste Commando-test
hebben voltooid, een 30-mijl mars die begint aan de noordkant van Dartmoor en eindigt in de buurt van Plymouth. Prins Harry ontmoette ťťn
van de supporters van de Royal Marines: Knocker, die zich in 1945 inschreef en sinds 1969 recruten en commando's ondersteunde.

Prins Harry bezocht ook de 42ste Commando op hun basis in Bickleigh om Royal Marines te ontmoeten die bij de eenheid dienen,
de gespecialiseerde teams te ontmoeten, en is getuige van een Joint Personnel Recovery-demonstratie waarin Royal Marines van
een Merlin-helikopter afstapt en de redding van een F35-piloot simuleert uit de nieuwe HMS Queen Elizabeth-vliegtuigendrager.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prins Harry bekleedde drie militaire ere-functies:
- Royal Navy Small Ships and Diving - Commodore-in-Chief van 8 augustus 2006 t/m 19 februari 2021
- Royal Air Force Honington - Honorary Air Commandant van 3 oktober 2008 t/m 19 februari 2021
- Royal Marines - Captain General van 19 december 2017 t/m 19 februari 2021

Vrijwilligerswerk Zuid-Afrika


In de maanden juli, augustus en september van 2015 heeft Prins Harry vrijwilligerswerk gedaan met experts in Zuid-Afrika.
Tijdens dit bezoek in Zuid-Afrika werkte Prins Harry samen met rangers die de eerste zijn om te reageren op stroperij aanvallen op olifanten en neushoorns.
Prins Harry heeft ook samen met enkele van de toonaangevende dierenartsen ter wereld gewerkt, die zich bezig houden om dieren te redden die barbaarse
aanvallen hebben overleefd, waaronder de verwijdering van hun tanden en horens.

Prins Harry heeft een selectie van zijn eigen persoonlijke foto's vrijgegen die tijdens zijn zomerbezoek in Zuid-Afrika zijn gemaakt.


Foto: © Prince Harry


Foto: © Prince Harry


Foto: © Prince Harry


Foto: © Prince Harry

Ridderorde


Op 4 juni 2015 is Prins Harry geridderd als Ridder Commandant van de Koninklijke Orde van Victoria (Knight Commander of the Royal Victorian Order)
door Her Majesty The Queen Elizabeth II in een privť ceremonie op Buckingham Palace. De Koninklijke Orde van Victoria wordt gegeven door de koningin
aan mensen die haar of de monarchie hebben gediend op een persoonlijke manier. Dit kunnen de ambtenaren van de Royal Household, familieleden of wellicht
Britse ambassadeurs zijn, die hebben geholpen bij het organiseren van een staatsbezoek aan een bepaald land. De Orde werd in april 1896 opgericht door
Koningin Victoria als een manier van het belonen van persoonlijke service aan haar, op haar eigen initiatief in plaats van bij ministeriŽle aanbeveling.
De Orde was, en is, geheel binnen persoonlijk cadeau van de Vorst (in).

Sentebale


In 2006 heeft Prins Harry samen met Prins Seeiso van Lesotho (de jongere broer van Koning Letsie III) Sentebale opgericht, een liefdadigheidsinstelling
voor weeskinderen, die wees zijn geworden als gevolg van HIV en AIDS in Lesotho. Sentebale betekend "vergeet-mij-nietĒ, het is gekozen als aandenken
voor hun overleden moeders maar ook om te zorgen dat de kinderen van Lesotho niet worden vergeten.
Voor meer informatie over Sentebale bezoek dan de volgende website: http://sentebale.org/

The Invictus Games


De Invictus Games, opgericht door Prins Harry in 2014, is een internationaal adaptief sportevenement voor gewonden, geblesseerde en zieke militairen
en vrouwen, zowel dienend als veteraan. De Invictus Games maken gebruik van de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen
en een breder begrip en respect te genereren voor al diegenen die hun land dienen. De eerste Invictus Games werden gehouden in Londen in september 2014,
gevolgd door Orlando, Florida in mei 2016. Daarna werden de Invictus Games gehouden in Toronto in september 2017, gevolgd door Sydney in oktober 2018.

De Hertog van Sussex, kondigde aan dat de vijfde Spelen - die van 9-16 mei 2020 zouden gehouden worden in Den Haag, Nederland
geen doorgang kunnen vinden vanwege het coronavirus. Invictus Games The Hague 2020 hebben plaats gevonden van 16-22 april 2022.

De hertog van Sussex, beschermheer van de Invictus Games Foundation, heeft aangekondigd dat de
zesde Spelen - die in juni 2023 worden gehouden - zullen plaatsvinden in DŁsseldorf, Duitsland.
Vanwege de Covid-19-pandemie heeft de Invictus Games Foundation in 2020 aangekondigd dat de
Invictus Games Den Haag en DŁsseldorf beide een jaar zullen worden uitgesteld om aan de
lockdown-richtlijnen te voldoen. De Invictus Games DŁsseldorf vinden nu plaats in 2023.
De Invictus Games DŁsseldorf zullen nu plaatsvinden tussen 9 en 16 september 2023.

De games zijn vernoemd naar het Latijnse woord voor onoverwonnen en helpen het herstel van veteranen te versnellen,
een community op te bouwen en de wereld te laten zien dat ze ongelooflijke dingen kunnen doen.

Invictus Games naar Den Haag


Op 4 juni 2018 kondigde de Hertog van Sussex aan dat de vijfde editie van de Invictus Games, in mei 2020, gehouden zal worden in Den Haag.

De Hertog van Sussex en beschermheer van de Invictus Games Foundation:
"Ik ben blij aan te kondigen dat Den Haag de uitdaging aanneemt om de vijfde Invictus Games in 2020 te organiseren. De stad zal een motivatie
zijn voor honderden militairen die de Invictus Games gebruiken als inspiratie voor hun herstel van fysieke en mentale verwondingen. Nederland heeft
de Invictus Games vanaf het begin gesteund en ik weet dat iedereen de Spelen en de veteranen en militairen die hun land gediend hebben zullen ondersteunen.
We hebben in Londen, Orlando en Toronto gezien hoe inspirerend het organiseren van de Games kan zijn. Ik weet zeker dat dit een ongelofelijke ervaring gaat
zijn voor iedereen in Den Haag die de "Invictus Games spirit" zal omarmen."

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De Invictus Games gebruikt de kracht van sport
om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

'Invictus' staat voor 'onoverwonnen'. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal
gewonde militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Aan de Invictus Games, die van 9 tot 16 mei 2020 in Den Haag worden gehouden, doen 500 deelnemers mee, uit 19 verschillende landen.
Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten. Alle deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de organisatie, twee vrienden
of familieleden die hebben geholpen tijdens het revalidatieproces meenemen naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht gevonden om door
te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, maar altijd mede dankzij de kracht van sport.

Prinses Margriet is benoemd tot erevoorzitter van het Comitť van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020. De Invictus Games, een
internationaal sportevenement voor lichamelijk en psychisch gewonde militairen, worden in 2020 in het Zuiderpark in Den Haag gehouden.
De officiŽle kick-off bijeenkomst van dit evenement vond op 9 mei 2019 plaats in aanwezigheid van de Prinses en de Hertog van Sussex.
De Invictus Games worden in Den Haag gehouden van 9 tot 16 mei 2020.

Tijdens de lancering van 9 mei 2019 zei de Hertog van Sussex:
"Onze mentale fitheid is de sleutel, want zonder dat slagen we niet efficiŽnt; maar daarmee worden je fysieke prestaties
en potentieel exponentieel verbeterd en we hebben dit keer op keer gezien.

Op dit moment trainen duizenden hoopvolle concurrenten over de hele wereld hard, zetten de uren in en streven ernaar om hun land opnieuw te
vertegenwoordigen tijdens de Spelen van volgend jaar. 19 landen zullen hier vertegenwoordigd zijn, schouder aan schouder staan en de wereld
laten zien wat teamwork, vriendschap en loyaliteit echt betekent.

In deze uitdagende tijden zijn deze waarden belangrijker dan ooit.

Het is je veerkracht, je vastberadenheid en je moed die menigten trekken in hun duizenden. Laat hen zich meer geÔnspireerd,
ontroerd en trots voelen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Je hebt al bewezen - alles is mogelijk.

Maak deze spelen helemaal van jou. We hebben om een reden voor je gekozen. En het was niet alleen omdat ik de kleur oranje leuk vind!
Bedankt allemaal voor het bewaken van de Invictus Spirit en tot in 2020". - De Hertog van Sussex


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Den Haag/Londen Ė De Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, zijn opnieuw
uitgesteld. Het evenement dat plaats zou vinden van 29 mei tot 5 juni 2021 wordt verplaatst naar het
voorjaar van 2022. Dit is door de Invictus Games Foundation en het Nederlandse organisatiecomitť
besloten, in goed overleg met de teams, partners en belanghebbenden. Belangrijkste reden is dat de
doelstelling van de Games, het bespoedigen van het beoogde herstelproces van alle deelnemers, met
de huidige Corona-maatregelen en de bijbehorende onzekerheid nu niet te realiseren is.

Een gezamenlijke verklaring van de organisatoren luidt:
"Wij zijn Invictus: van de mensen die de Spelen organiseren en koesteren, de deelnemers die niet aflatende
veerkracht en toewijding tonen in voorbereiding op de Spelen, tot de families en het netwerk van supporters
die deze mannen en vrouwen op weg naar de Games steunen. Voor zo velen over de hele wereld, inclusief de
Invictus-gemeenschap, heeft COVID-19 onze verwachtingen, hoop en plannen veranderd. Maar onze niet-aflatende
missie is er een die bestaat uit veerkracht en gemeenschapszin Ė en deze missie zal krachtig en dus voelbaar
blijven tussen nu en het voorjaar van 2022, het moment dat iedereen weer fysiek bij elkaar komt in Den Haag.
Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om dit jaar toch op een veilige manier verbonden te blijven,
met als doel de geest van Invictus het komende jaar in Nederland op een indrukwekkende manier tot leven te
brengen. We verheugen ons om hierover binnenkort meer bekend te maken."

Getekend door:
- De Hertog van Sussex, beschermheer van de Invictus Games Foundation
- Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020
- Sir Keith Mills, voorzitter van de Invictus Games Foundation

De Invictus Games. Het internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde
militairen vond van 16 tot en met 22 april 2022 plaats in het Zuiderpark in Den Haag.

De toespraak van onze beschermheer de hertog van Sussex tijdens
de openingsceremonie van de Invictus Games Den Haag 2020:

"Hallo allemaal en welkom in Den Haag!

God, ik heb jullie allemaal gemist! En mensen over de hele wereld hebben gemist...dit...
De grenzeloze nederigheid, compassie en vriendschap die...INVICTUS is.

Ik wil de mensen van Nederland persoonlijk bedanken voor het verwelkomen
van ons allemaal met zo'n warme Nederlandse gastvrijheid.

Dank aan de Nederlandse regering, het Ministerie van Defensie en het Nederlandse
koningshuis voor de steun om dit allemaal mogelijk te maken na twee jaar wachten.

De wereld moest herinnerd worden aan de kracht van de menselijke
geest, het vermogen om te genezen en de kracht van veerkracht,
die ons in staat stelt te herstellen en sterker terug te komen.

En we doen het hier, op dit moment, in Den Haag, aan de oevers van Global Justice and Peace,
en het zou niet passender kunnen zijn voor de boodschap die we voor de wereld hebben.

Jouw verhalen inspireren mensen om in zichzelf te geloven.

Uw acties bewijzen dat het onmogelijke in feite mogelijk is.

En uw voortdurende dienstbaarheid moedigt anderen aan
om terug te geven en op hun eigen manier te dienen.

Met wat je ook draagt, met wat je ook mag belasten, het is hier bij de
Invictus Games dat je je realiseert dat het toch geen gewicht was - het
was de springplank die je naar het volgende niveau stuwde. Om de beste
versie van jezelf te zijn. De versie van jezelf die je hebt gemist, die
je echtgenoten hebben gemist, die je ouders en je kinderen hebben gemist.

Nou...Welkom terug!

Je bent terug.

Je maakt deel uit van de Invictus-familie en
we respecteren en groeten je niet alleen...

We zien je.

Zoek niet verder dan onze vertegenwoordiging van Team OekraÔne. Je moed bij het
kiezen om te komen, en om hier vanavond te zijn, kan niet worden overschat.

Je vertelde me gisteren waarom je, ondanks alle verwachtingen, besloot om je bij ons
aan te sluiten. U zei: U bent op dit wereldtoneel gekomen, niet alleen om uw kracht
te tonen, maar om uw waarheid te vertellen - de waarheid over wat er in uw land gebeurt.

Je weet dat we naast je staan. De wereld is verenigd met jou. En toch
verdien je meer. Ik hoop dat dit evenement kansen creŽert voor hoe wij
als wereldwijde gemeenschap beter voor u kunnen verschijnen.

Dus vanavond vertrouw ik erop dat jullie allemaal zien wat ik zie - het hart van de krijger dat
sterk klopt - want om de rolmodellen te zijn die ieder van jullie is, is kracht en moed nodig.

Als ik met mijn zoon Archie praat over wat hij later wil worden, is het soms astronaut.
Andere dagen is het een pilot. Een helikopterpiloot natuurlijk. Of Quasi..van Octonauts..

Maar wat ik hem eraan herinner, is dat wat je ook wilt worden
als je groot bent, je karakter het belangrijkst is.

En niets zou zijn moeder en mij trotser maken dan te zien
dat hij het karakter heeft van wat we voor ons zien: JIJ.

Jullie als gemeenschap hebben immense uitdagingen overwonnen,
en samen genees en onderricht je de wereld terwijl je gaat.

En jullie als individuen zijn mensen van inhoud, van veerkracht,
van kracht en van hart. Jij hebt het hart van Invictus.

Jullie collectieve verhalen zullen verweven worden in de geschiedenisboeken,
en daarvoor danken wij jullie. Wij danken u voor het in ons cementeren van
de onwrikbare wetenschap dat u met moed alles kunt overwinnen.

Dus, INVICTUS, ben je er klaar voor?

Ik zei ben je klaar?!

Daar is het!

Kom maar op met de spelletjes! Veel plezier!

Sluit ons af, verwelkom de Kaiser Chiefs alstublieft terug."


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe

Slotceremonie toespraak van de Hertog van Sussex:

"Wauw, wat een weken! Je bent alleen maar gegaan en hebt het opnieuw gedaan!

Heb je plezier gehad?

Ik zei, heb je plezier gehad?!

Als je doel was om je land trots te maken, dan heb je het gedaan.

Als je doel was om je gezin gelukkig te maken, dan heb je het bereikt.

Als je doel een medaille, een PB was, of gewoon de
race uit te rijden, dan heb je het verpletterd.

En als je doel was om sterker te vertrekken
dan toen je aankwam - nou, laten we het horen?

KLOPT. JE HEBT HET GEDAAN.

Zoals ik tegen velen van jullie heb gezegd, je kunt trainen
voor de sport, maar je kunt niet trainen voor de sfeer!

Jullie hebben ALLEMAAL JOUW berg beklommen.

Ik zou niet trotser kunnen zijn op jullie allemaal.

Wij, je vrienden en familie, zouden niet trotser kunnen zijn op wie je bent en wat je
vertegenwoordigt, vooral gezien wat er voor nodig is om hier te komen. Mindset is alles.

Een KRACHTIGE quote doet deze week de ronde, en terecht.
'De wond is de plek waar het licht je binnenkomt.'

Denk daar even over na. Alleen al het besef dat je hebt van je wond, van je verwonding,
van je ziekte, is een kans voor posttraumatische groei... en mijn god, je groeit.

De openheid en eerlijkheid van je gevoelens en ervaringen, van wat je is overkomen
in plaats van wat er met je aan de hand is, geeft begrip en genezing.

Uit interviews die Invictus deze week in het park deed, en zoals sommigen van jullie
persoonlijk met mij hebben gedeeld, zouden velen van het leven zijn beroofd als deze
games er niet waren geweest. Je hebt de keuze gemaakt om hier te zijn, bij ons te
blijven, met ons mee te groeien, en ik kan niet uitleggen hoeveel het voor mij
betekent - en hoeveel jullie allemaal voor ons betekenen. Dit is een blauwdruk
van wat de rest van de wereld vandaag nodig heeft. DE KRACHT VAN VEERKRACHT.
DE KRACHT VAN GENEZING. DE KRACHT VAN HERSTEL. Dus als of wanneer u zich alleen voelt,
weet dan dat u niet alleen bent. Deze gemeenschap is met jou. We zijn allemaal bij je.

Voor vrienden en familie, we zouden hier letterlijk niet zijn zonder jou.
Wij danken u voor het delen en het dragen van het gewicht van onze wonden.

Uit kwetsbaarheid komt kracht, en samen definiŽren we allemaal de Invictus-generatie.

In of uit uniform, we staan op tegen onrecht

Wij beantwoorden de roep om hulp.

Wij verdedigen degenen die verdedigd moeten worden.

Dienstbaarheid en opoffering zitten in ons bloed, en vergeet het nooit.

Vorige week zei ik dat jullie collectieve verhalen in de geschiedenisboeken
zouden worden geschreven. Nou, de inkt is nog niet droog, en we hebben zeker
een aantal geweldige verhalen samen geschreven.

Mijn vraag aan jullie is om de herinnering en het gevoel van de afgelopen week in een fles
te stoppen. Neem het mee als je weggaat. Weet dat het er altijd is als je het nodig hebt.

Volgend jaar gaan we naar Duitsland, en we zullen de Invictus-geest NOG WEER los laten.

En dan heeft The Invictus Games Foundation, met toestemming en op uitnodiging
van de First Nations, Vancouver en Whistler geselecteerd om in 2025 onze
allereerste Hybride Winterspelen in Canada te organiseren!

Dus, als je vanuit huis kijkt, ontdek dan dat krijgershart dat
in je klopt, want we zullen je de komende jaren nodig hebben!

Aan u allen hier vanavond, ik ben vereerd dat ik naast u heb gediend.

Dank u voor uw service.

We zien je in DŁsseldorf!"


Foto met toestemming van: © Albert Nieboer / Royal Press Europe

Invictus Games naar DŁsseldorf


Op 6 september 2022 startte Invictus Games DŁsseldorf 2023 One Year To Go met Prins Harry
en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex, brigadegeneraal Alfred Marstaller, hoofd van
Invictus Games DŁsseldorf 2023 Project Team, Dr. Stephan Keller, Burgemeester van de stad
DŁsseldorf, Siemtje MŲller, staatssecretaris bij het Ministerie van Defensie en
luitenant-generaal Markus Laubenthal, plaatsvervangend Chef Defensie.

'S Middags arriveerden de Hertog en Hertogin van Sussex op het marktplein in DŁsseldorf, waar
ze het motto van de Spelen onthulden, 'A home for respect' naast twee voormalige concurrenten,
Steffi Schenke, haar hulphond "Loki" en Lorraine Grosse-Fintrop . Daarna namen ze deel aan een
receptie in het stadhuis, waar ze het Gouden Boek van de stad DŁsseldorf voor vooraanstaande
bezoekers ondertekenden. Daarna gingen ze samen met potentiŽle concurrenten, vrijwilligers
en vrienden en familieleden op een boottocht over de Rijn naar de Merkur Spiel-Arena.

"In de kern gaat Invictus over het ontmoeten van onze militaire mannen en vrouwen met
het respect dat ze verdienen. Het gaat niet alleen om het samenstellen van een platform,
maar ook om een thuis Ė een veilige en ondersteunende plek om de wereld te laten zien wie
ze zijn en wat er in hun hart leeft", aldus Prins Harry, de Hertog van Sussex.

Later op de dag vond daar een persconferentie plaats van Invictus Games DŁsseldorf 2023 met
onder meer de volgende sprekers: Dr. Stephan Keller, burgemeester van DŁsseldorf, Siemtje MŲller,
staatssecretaris bij het ministerie van Defensie, luitenant-generaal Markus Laubenthal,
plaatsvervangend hoofd van het ministerie van Defensie en Prins Harry, de Hertog van Sussex.

Tijdens de Invictus Games DŁsseldorf 2023 van 9 tot 16 september 2023 komen ongeveer
500 gewonde, gewonde en zieke soldaten uit 21 landen en ongeveer 1.000 familie en vrienden
samen in DŁsseldorf voor een speciaal sportevenement: ze zullen strijden in tien verschillende
sporten in een vriendschappelijke sportwedstrijd. Ze delen allemaal een soortgelijk lot:
ze hebben blijvende beperkingen opgelopen door verwondingen tijdens uitzending en dienst
of door fysieke en mentale ziekten en vechten zich een weg terug naar het leven.

Het motto 'A home for respect' moet van DŁsseldorf naar heel Duitsland en de grote
Invictus-gemeenschap worden gedragen. Burgers krijgen nieuwe perspectieven op de
maatschappelijke rol en het belang van mensen in de krijgsmacht.

"DŁsseldorf leeft respect. In een van de grootste deelstaten staat DŁsseldorf als staatshoofdstad eensgezind
achter de stelling: commitment verdient respect - voor iedereen die in uniform dient. Met onze uitstekende
infrastructuur en de Merkur Spiel-Arena is DŁsseldorf goed uitgerust om meer dan 500 atleten en hun
families een unieke ervaring te bieden", zegt Dr. Stephan Keller, burgemeester van de stad DŁsseldorf.

"Er wordt veel gepraat over de Bundeswehr, maar soldaten worden vaak niet gezien als
onderdeel van de samenleving, als individuen. Het gaat over mensen die midden in de
samenleving staan, hun land dienen, de vrede bewaren, anderen beschermen en opkomen
voor onze democratie. We willen onze soldaten de aandacht geven die ze verdienen",
zegt Siemtje MŲller, staatssecretaris bij de federale minister van Defensie.


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023


Foto: © Invictus Games Dusseldorf 2023

Depressie


Op 17 april 2017 is er een openhartig interview met Prins Harry geplaats in de krant The Daily Telegraph. Prins Harry heeft in dit openhartige interview met
de Britse krant Daily Telegraph gezegd dat hij meer dan tien jaar na de dood van zijn moeder Prinses Diana, enige jaren onder behandeling is geweest bij een psycholoog.
Volgens Harry was hij lang depressief en verkeerde hij meermalen op het randje van een mentale ineenstorting. Naar eigen zeggen heeft hij "te lang zijn kop in het zand
gestoken en zijn emoties proberen uit te schakelen na de dood van zijn moeder". Pas toen hij eind twintig was, kwamen de onverwerkte emoties volgens hem naar boven.
Harry zegt te zijn aangemoedigd om hulp te zoeken door zijn broer, Prins William. "Ik kan gerust zeggen dat het verliezen van mijn moeder op mijn twaalfde, en het mijzelf
afsluiten van al mijn emoties in de afgelopen twintig jaar, een enorm effect op mij heeft gehad. Niet alleen op mijn persoonlijke leven, maar ook op mijn werk, maar nu
sinds de afgelopen 2 jaar gaat het weer goed met mij", zegt hij tegen de krant. Prins Harry, Prins William en Hertogin Catherine hebben begin 2017 samen een
liefdadigheidsorganisatie voor mensen met psychische problemen opgericht: Heads Together campagne.

Het Britse hof Heeft 21 april 2017 een online video gedeeld waarin Prins William, Prins Harry en Hertogin Catherine spreken over geestelijke gezondheid.
De film is opgenomen in het kader van de campagne Heads Together, die het stigma rond geestelijke gezondheid weg moet nemen. De drie royals praten
over het overlijden van Prinses Diana en de eerste dagen na de geboorte van Prins George.
Prins William en Prins Harry vertellen in de video over de hechte band die zij hebben. 'We zijn op een unieke manier verbonden door wat we hebben meegemaakt.
Maar zelfs Harry en ik hebben door de jaren heen niet genoeg gesproken over onze moeder.' vertelt Prins William.
Prins Harry heeft het verdriet om het overlijden van zijn moeder jarenlang weggestopt. 'Ik dacht altijd: Wat is het nut van praten over het verleden?
Wat is het nut van het bespreken van iets wat je alleen maar verdrietig maakt? Het verandert niets. Het brengt haar niet terug.'
Hertogin Catherine vertelt dat voor haar het krijgen van haar eerste kind een moment was dat haar leven veranderde. 'Ik herinner mij de eerste dagen met kleine George.
Je hebt geen idee wat je echt aan het doen bent. Het maakt niet uit hoeveel boeken je leest, niets kan je erop voorbereiden.'

Heads Together is een initiatief voor geestelijke gezondheid onder leiding van de Hertog en Hertogin van Cambridge en
de Hertog en Hertogin Sussex, dat een campagne combineert om stigma aan te pakken en het gesprek over geestelijke gezondheid
te veranderen met fondsenwerving voor een reeks innovatieve nieuwe mentale gezondheidszorg.

In april 2020 lanceerde Harry een nieuw initiatief genaamd HeadFIT, een platform dat is ontworpen om mentale ondersteuning
te bieden aan leden van de strijdkrachten. Het initiatief is wederzijds ontwikkeld door de Heads Together-campagne van de
Royal Foundation, het Ministerie van Defensie en King's College London: https://headfit.org/


Foto: Vorsten / Robin Utrecht

15 september 2020, The Royal Family: Ik wens de Hertog van Sussex een hele fijne verjaardag!
Clarence House: Ik wens de Hertog van Sussex vandaag een heel fijne verjaardag
Kensington Palace: Ik wens Prins Harry vandaag een heel fijne verjaardag!


Foto: The British Monarchy


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: Kensington Palace

Prins Harry werkt samen met Oprah


We zijn verheugd om aan te kondigen dat The Duke of Sussex en Oprah Winfrey partners,
co-creators en uitvoerende producenten zijn in hun aankomende serie reeks over geestelijke
gezondheid die in 2020 op Apple wordt gelanceerd. Het paar heeft de serie al enkele maanden
ontwikkeld en kijkt er naar uit om zo'n belangrijk project op dit wereldwijde platform te delen.

De dynamische meerdelige documentaire serie zal zich concentreren op zowel psychische aandoeningen als geestelijke
gezondheid, moet kijkers inspireren om eerlijk met elkaar in gesprek te gaan als zij problemen hebben.

Deze toewijding bouwt voort op het langdurige werk van The Duke of Sussex over kwesties en initiatieven met
betrekking tot geestelijke gezondheid, waar hij openhartige persoonlijke ervaringen heeft gedeeld en pleit voor
degenen die in stilte lijden, hen in staat te stellen om de hulp en ondersteuning te krijgen die ze verdienen.

The Duke of Sussex heeft vele jaren samengewerkt met gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk en jonge mensen
in het Gemenebest om het stigma rond geestesziekten te doorbreken en het gesprek over geestelijke gezondheid
te verbreden om verandering te versnellen voor een meer compassievolle, verbonden en positieve samenleving.

Citaat van The Duke of Sussex: "Ik geloof echt dat een goede geestelijke gezondheid, mentale fitheid,
de sleutel is tot krachtig leiderschap, productieve gemeenschappen en een doelgericht zelf. Het is een
enorme verantwoordelijkheid om dit goed te krijgen, omdat we je de feiten, de wetenschap en het bewustzijn
van een onderwerp brengen dat zo relevant is in deze tijden. Onze hoop is dat deze serie positief, verhelderend
en inclusief zal zijn - het delen van mondiale verhalen over een onvergelijkelijke menselijke geest die
terugvecht vanaf de donkerste plaatsen, en de mogelijkheid voor ons om onszelf en de mensen om ons heen
beter te begrijpen. Ik ben ongelooflijk trots om samen met Oprah aan deze vitale serie te werken".

Archewell 10 mei 2021: Prins Harry en Oprah Winfrey stellen premiŤredatum in voor 'The Me You Can't See'

Prins Harry, de Hertog van Sussex en Oprah Winfrey's langverwachte meerdelige documentaireserie The
Me You Can't See - met verhelderende verhalen die de sluier oplichten over de huidige toestand van onze
geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn - zal vanaf 21 mei 2021 te zien zijn op Apple TV plus.

Als co-makers en uitvoerend producenten van The Me You Can't See begeleiden Prins Harry en
Oprah Winfrey krachtige en eerlijke discussies over geestelijke gezondheid en emotioneel
welzijn, terwijl ze openhartig zijn over hun eigen ervaringen en worstelingen. Met bekende
gasten naast een breed scala aan mensen van over de hele wereld die leven met de uitdagingen
van geestelijke gezondheidsproblemen en hun emotionele welzijn aanpakken, overstijgt deze serie
cultuur, leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status om een zeer verkeerd begrepen onderwerp
te destigmatiseren en hoop geven aan kijkers die ontdekken dat ze niet alleen zijn.

"We worden in verschillende levens geboren, opgegroeid in verschillende omgevingen en worden daardoor blootgesteld aan
verschillende ervaringen. Maar onze gedeelde ervaring is dat we allemaal mensen zijn", zei Prins Harry in de aankondiging.
"De meesten van ons dragen een of andere vorm van onopgelost trauma, verlies of verdriet met zich mee, dat aanvoelt - en is
- heel persoonlijk. Toch heeft het afgelopen jaar ons laten zien dat we dit allemaal samen doen, en ik hoop dat deze serie
zal laten zien dat er kracht zit in kwetsbaarheid, verbinding in empathie en kracht in eerlijkheid."

Om licht te werpen op verschillende trajecten naar behandeling, werkten de producenten samen met 14 hoog
geaccrediteerde en gerespecteerde experts en organisaties van over de hele wereld, waaronder de Californische
chirurg-generaal Dr. Nadine Burke Harris, medeoprichter van Sangath en hoogleraar Global Health aan Harvard Medical
School Dr. Vikram Patel, evenals Chief Executive van de Mental Health Foundation of New Zealand Shaun Robinson.

"Nu meer dan ooit is er een onmiddellijke behoefte om de schaamte rond geestelijke gezondheid te vervangen door wijsheid,
mededogen en eerlijkheid", zei Oprah Winfrey. "Onze serie is bedoeld om dat wereldwijde gesprek op gang te brengen."

Naast Prins Harry en Oprah Winfrey is The Me You Can't See ook uitvoerend geproduceerd door Terry Wood
en Catherine Cyr van Harpo Productions, samen met Jon Kamen, Dave Sirulnick en Alex Browne van RadicalMedia
als showrunner. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door voor een Emmy Award en Spirit Award
genomineerde Dawn Porter (Gideons Army, John Lewis: Good Trouble) - en Academy Award en viervoudig BAFTA
Award-winnende Asif Kapadia (Amy). De serie is geproduceerd door Jen Isaacson en Nell Constantinopel.

The Me You Can't See komt op Apple TV Plus. Apple TV Plus biedt een gratis proefperiode van zeven dagen
en is beschikbaar in de Apple TV-app in meer dan 100 landen en regio's en op meer dan een miljard schermen.


Foto: Apple


Foto: Apple

17 mei 2021: De officiŽle trailer voor The Me You Can't See, van mede-makers en uitvoerende producenten
Prins Harry, de Hertog van Sussex en Oprah Winfrey, debuteerde vanmorgen - en biedt een kijkje in de
diverse verhalen over geestelijke gezondheid en emotionele gezondheid dat wordt belicht in de nieuwe
documentaireserie, die aanstaande vrijdag 21 mei 2021 in premiŤre gaat op Apple TV plus.

In The Me You Can't See bundelen Prins Harry en Oprah Winfrey hun krachten om eerlijke discussies over
geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn te leiden, terwijl ze openhartig zijn over hun persoonlijke
reizen en worstelingen. De docuserie bevat spraakmakende gasten en gewone mensen, waaronder zangeres,
songwriter en actrice Lady Gaga, de Syrische vluchtelinge Fawzi, DeMar DeRozan van de San Antonio Spurs
van de NBA, auteur en adviseur Ambar en vele anderen die hun levensverhalen delen met de uitdagingen van
psychische problemen en het aanpakken van hun emotionele welzijn. The Me You Can't See heeft tot doel een zeer
verkeerd begrepen onderwerp te destigmatiseren en hoop te geven aan kijkers die ontdekken dat ze niet alleen zijn.

The Me You Can't See zal beschikbaar zijn op Apple TV +, die een gratis proefperiode van zeven dagen biedt. Apple
TV plus is beschikbaar in de Apple TV-app in meer dan 100 landen en regio's, op meer dan een miljard schermen.

21 mei 2021: Prins Harry en Oprah Winfrey's langverwachte The Me You Can't See, een documentaireserie die
al meer dan twee jaar in de maak is, wordt nu gestreamd op Apple TV+... en het kon niet op een kritieker
moment komen. Zoals Prins Harry, de Hertog van Sussex, in de trailer zegt: "De resultaten van dit jaar
zullen decennialang voelbaar zijn - voor kinderen, gezinnen, echtgenoten, echtgenotes, iedereen."

In The Me You Can't See begeleiden Prins Harry en Oprah Winfrey eerlijke discussies over geestelijke gezondheid met
spraakmakende gasten zoals zangeres, songwriter en actrice Lady Gaga, maar ook gewone mensen, waaronder een Syrische
vluchteling, een eerste generatie student, een militaire veteraan en meer. De serie bevat verhelderende verhalen van
over de hele wereld, waardoor je de kans krijgt om waarheid, begrip en hernieuwde hoop voor de toekomst te zoeken.

Om licht te werpen op verschillende trajecten naar behandeling, werkten de producenten samen met een
adviesraad van 14 geaccrediteerde en gerespecteerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg
en organisaties van over de hele wereld, waaronder de Californische chirurg-generaal Dr. Nadine Burke
Harris, medeoprichter van Sangath en hoogleraar Global Health aan de Harvard Medical School Dr. Vikram
Patel, evenals Chief Executive van de Mental Health Foundation of New Zealand Shaun Robinson.

Prins Harry en de filmmakers hopen dat de serie mensen die worstelen met geestelijke gezondheid, of
op weg naar genezing, eraan herinnert dat ze niet alleen zijn. Samen met de adviesraad hebben Prins
Harry en Oprah Winfrey ook een leeslijst met tot nadenken stemmende artikelen samengesteld om eerlijke
gesprekken over geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn te begeleiden. Als jij of iemand die je
kent hulp nodig heeft, kun je iemand vinden om mee te praten in jouw land en taal door een bezoek te
brengen aan de wereldwijde gids voor geestelijke gezondheidszorg van The Me You Can't See.

Zoals Prins Harry in de serie zegt: "Het nemen van die beslissing om hulp te ontvangen is geen
teken van zwakte. In de wereld van vandaag - meer dan ooit - is het een teken van kracht."

26 mei 2021: Wanneer we de verhalen van anderen horen, stelt het ons in staat om onze eigen verhalen
te delen. En The Me You Can't See, de nieuwe veelgeprezen, meerdelige documentaireserie van Prins Harry
en Oprah Winfrey, doet precies dat: mensen over de hele wereld inspireren om hun verhalen te delen en
openlijk te praten over kwesties van geestelijke gezondheid en emotioneel welzijn.

Vandaag hebben co-creators en uitvoerende producenten Prince Harry en Oprah Winfrey, samen met
Apple TV Plus, aangekondigd dat ze een stadhuis zullen hosten, The Me You Can't See: A Path
Forward, om dat wereldwijde gesprek aanstaande vrijdag voort te zetten, 28 mei 2021.

In The Me You Can't See: A Path Forward komen Prins Harry en Oprah Winfrey samen met deelnemers en experts uit de
serie voor een tot nadenken stemmende, uitgebreide discussie om voort te bouwen op hun eerste gesprekken over
geestelijke gezondheid en welzijn. De onderwerpen gaan dieper in op hun eigen verhalen uit de serie, de experts
delen hun begeleiding en samen beginnen ze de kritische vraag te beantwoorden: waar gaan we heen vanaf hier?

In het inzichtelijke en uitgebreide stadhuis zijn leden van The Me You Can't See Advisory Board te zien,
evenals deelnemers aan de serie, waaronder Glenn Close; Zak Williams, een pleitbezorger en spreker van
de geestelijke gezondheid; en Ambar Martinez, een auteur en OnTrack NY peer counsellor.

Je kunt The Me You Can't See: A Path Forward bekijken wanneer het
op vrijdag 28 mei 2021 gratis in premiŤre gaat op Apple TV Plus.


Foto: Apple


Foto: Apple

28 mei 2021: Onze geestelijke gezondheid: een gemeenschapsdiscussie met Prins Harry en Oprah

We bewegen ons allemaal door de wereld met emoties die ons leven en onze perspectieven vormgeven.
We ervaren allemaal trauma, verdriet, pijn, vreugde, geluk - en alles daartussenin - op onze eigen manier.

We hebben allemaal mentale gezondheid, net zoals we allemaal fysieke gezondheid hebben.

De nieuwe documentaireserie van prins Harry en Oprah Winfrey, The Me You Canít See, heeft voor velen een
ruimte gecreŽerd om hun persoonlijke reizen op het gebied van geestelijke gezondheid te delen en heeft
geleid tot een open, wereldwijd gesprek. Mensen hebben dapper gesproken en met elke nieuwe stem zien
we de schaamte en het stigma stukje bij beetje verdwijnen. Dit is slechts het begin.

Dus, waar gaan we heen vanaf hier? Prins Harry en Oprah Winfrey organiseerden een speciaal
gemeentehuis, The Me You Can't See: A Path Forward, met seriedeelnemers en deskundige adviseurs
om daarop te reflecteren en erop te reageren. Deze tot nadenken stemmende discussie behandelt het
belang van open zijn over onze geestelijke gezondheid, zorgen voor degenen die lijden in onze
gemeenschappen, effectievere, geÔndividualiseerde systemen bouwen en ervoor zorgen dat iedereen,
ongeacht zijn situatie - toegang heeft tot hoogwaardige ondersteuning en zorg. We willen hier een
verzameling citaten delen die de oppervlakte van de gedeelde wijsheid raken. Je kunt het volledige
gesprek met het gemeentehuis, The Me You Can't See: A Path Forward, nu bekijken op Apple TV Plus.

We hopen dat het horen van de perspectieven van de experts u kan helpen bij uw persoonlijke reis
van begrip en genezing - in dienst van het opbouwen van meer medelevende gemeenschappen.


Foto: Archewell


Foto: Archewell


Foto: Archewell


Foto: Archewell


Foto: Archewell


Foto: Archewell


Foto: Archewell

In de documentaireserie 'The Me You Can't See' heeft Prins Harry gesproken over het volgende:

"Ik was bereid om te drinken, ik was bereid om drugs te gebruiken, ik was bereid om dingen te doen waardoor
ik minder zou voelen. Ik dronk waarschijnlijk de hoeveelheid voor een week op een vrijdag- of zaterdagavond.
Ik dronk niet omdat ik ervan genoot, maar omdat ik iets probeerde te maskeren."

Prins Harry zei dat zijn psychische problemen gevolgen hadden voor het uitvoeren van zijn koninklijke taken. "Zelfs
voor ik het huis uit ging baadde ik al in het zweet en ging mijn hart tekeer. Ik ging in een vecht-of-vluchtmodus.
Daarnaast had ik angst- en paniekaanvallen en was de tijd van mijn 28ste tot mijn 32ste een nachtmerrrie.
De Koninklijke familie wilde de psychische problemen problemen van Prins Harry niet erkennen.

Prins Harry benadrukt het belang van therapie. Prins Harry zegt in de documentaire dat hij zelf vier jaar geleden in
therapie ging op aandringen van Meghan. In de documentaire is te zien hoe Prins Harry een EMDR-behandeling ondergaat.

Prins Harry over de suÔcidale gedachten van Meghan: "Meghan besloot met mij de zelfmoordgedachten
en de praktische aspecten van hoe ze een einde aan haar leven zou maken met mij te delen. Het engste
voor haar was haar heldere gedachten. Ze was het niet 'kwijtgeraakt'. Ze was niet gek. Ze nam geen
zelfmedicatie, of het nu via pillen of alcohol was. Ze was absoluut nuchter. Ze was volkomen gezond.
Maar in de stilte van de nacht maakten deze gedachten haar wakker. Ik schaam me enigszins voor de
manier waarop ik ermee omging. Het ding dat haar ervan weerhield om het door te zien, was hoe oneerlijk
het voor mij zou zijn na alles wat er met mijn moeder was gebeurd en om nu in een positie te worden
gebracht waarin ik een andere vrouw in mijn leven zou verliezen, met een baby in haar, onze baby."

De Koninklijke familie wilde de psychische problemen problemen van Hertogin Meghan niet erkennen.
Hierbij speelde de lastercampagne van de Britse tabloids tegen zijn vrouw Meghan ook een grote rol.

Harry drukt zijn innerlijke gevoelens uit door zijn moeder, Prinses Diana, te bedanken voor het helpen
bereiken van waar hij nu is en bedankt zijn vrouw voor het geven van een gevoel van doel, terwijl ze
een nieuw leven smeden als een gezin van vier met zijn mooie kleine jongen en klein meisje onderweg.

"Ik kreeg een foto van haar in zijn kinderkamer, en het was een van de eerste woorden die
hij zei - afgezien van 'mama', 'papa', het was toen 'oma'. Oma Diana. Het is het liefste,
maar op tegelijkertijd maakt het me erg verdrietig omdat ze hier zou moeten zijn." - Harry.

"Als je iets hebt meegemaakt, betekent dat niet dat je kinderen of
alle anderen hetzelfde moeten doormaken als jij" - Prins Harry

Prins Harry praat ook over zijn verhuizing naar de Verenigde Staten en heeft er geen spijt van!
"Het was echt eng om deze stap te zetten, zoals bij elke mogelijke gelegenheid de krachten die ons tegenwerkten
probeerden het onmogelijk te maken. Had ik verwacht dat ik ons zo snel in deze situatie zou bevinden? Nee. Ik
denk dat we het heel goed hebben gedaan. Ik heb geen spijt, het is ongelooflijk triest, maar ik heb helemaal
geen spijt, want nu ben ik op een plek waar ik het gevoel heb dat ik vier jaar geleden had moeten zijn. Ik heb
de afgelopen vier jaar meer over mezelf geleerd dan in de 32 jaar daarvoor. Dat heb ik aan mijn vrouw te danken."

De website beheerster heeft een IPhone en heeft de serie op Apple TV plus op haar telefoon bekeken.
Het is een hele goede en leerzame tv serie over een onderwerp die nog te veel een taboe is.
Hieronder volgen zelfgemaakte foto's van de serie die de website beheerster heeft gekeken.

Foto's van vader en broersFoto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales, Prins William en Prins Harry


Foto: Mario Testino / De Prins van Wales, Prins William en Prins Harry

Nieuwe postzegels zijn vrijgegeven op 10 november 2018 om de 70ste verjaardag van The Prince of Wales te markeren.
De selectie van zes zegels omvat een nieuw portret van The Prince of Wales
met zijn zonen The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Foto van Harry ter gelegenheid van zijn verjaardag


Ik wens een zeer gelukkige verjaardag aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Harry, de Hertog van Sussex!
Een verjaardagsbericht van de Hertogin van Sussex op 15 september 2019:
"Ik word elke dag weer geÔnspireerd door je hulp aan de doelen waar je zo veel om geeft. Je bent de beste echtgenoot
en de meest geweldige vader voor onze zoon. Wij houden van jou. Gelukkigste verjaardag!"


Foto: Kleurenfoto's: © Press Association en Zwart-wit foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

MeghanFoto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Rachel Meghan Markle wordt op 4 augustus 1981 geboren in Los Angeles, CaliforniŽ in de Verenigde Staten als dochter van Thomas Markle en Doria Ragland.

Studie


Meghan ging naar de Hollywood Little Red Schoolhouse van de leeftijd 2-11 en begon haar voortgezet onderwijs aan de Immaculate Heart High School in 1992.
Meghan ging verder met een dubbele major in Theater en Internationale Betrekkingen aan de Northwestern University in Evanston, Illinois, waar ze afstudeerde
in 2003 met een duale graad. Tijdens haar universitaire studie liep Meghan stage bij de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires, ArgentiniŽ, waar ze Spaans
leerde spreken. Ze studeerde ook Frans voor zes jaar.

Acteren


Na de universiteit werkte Meghan als actrice, optredend in film en televisie. Ze speelde vooral de rol van Rachel Zane in de reeks Suits gedurende zeven
seizoenen en voltooide meer dan 100 afleveringen. Terwijl ze aan Suits werkte, verhuisde Meghan naar Toronto, Canada, waar de show werd gefilmd; ze voelt
zich erg verbonden met Canada, omdat het een tweede thuis voor haar werd.

Naast haar succesvolle carriŤre als actrice, schreef en bewerkte Meghan een lifestyle website genaamd The Tig die ze gebruikte als een platform om
sociale kwesties zoals gendergelijkheid te bespreken, naast artikelen over reizen, eten en mode.


Foto: The British Monarchy / https://www.royal.uk/

Eerdere huwelijk


Meghan had tussen 2004 en 2013 een relatie met acteur en producer Trevor Engelson, met wie ze van 2011 tot 2013 was getrouwd.

Liefdadigheidswerk


Van jongs af aan had Meghan een scherp bewustzijn van sociale kwesties en nam zij actief deel aan liefdadigheidswerk.
Op 11-jarige leeftijd voerde ze met succes campagne voor een bedrijf om hun televisieadvertentie te veranderen die seksistische
taal had gebruikt om afwasmiddel te verkopen. Meghan bood zich ook aan als vrijwilliger in een soepkeuken in Skid Row, Los Angeles
vanaf de leeftijd van 13-17. Ze bleef zich aanmelden als vrijwilliger in de soepkeuken, toen ze tot haar 22e zou terugkeren naar Los Angeles.

Deze vroege ervaringen hebben haar levenslange inzet voor doelen zoals sociale rechtvaardigheid en empowerment van vrouwen gestalte gegeven.

Tijdens het filmen in Toronto bood Meghan zich actief aan als vrijwilliger in een Canadese soepkeuken van 2011-2013.
Ze vestigde ook het programma op haar werk om ervoor te zorgen dat overgebleven maaltijden van de set werden gedoneerd aan daklozenopvang.

Meghan raakte in 2014 betrokken bij de organisatie One Young World toen haar werd gevraagd raadgever te worden voor het goede doel.
One Young World is een wereldwijd forum dat jonge leiders bijeenbrengt om oplossingen te ontwikkelen voor enkele van 's werelds meest urgente kwesties.
Ze woonde panels bij voor One Young World in Dublin, Ierland en Ottawa, Canada.

In 2015 werd Meghan de VN Women's Advocate voor Women's Political Participation and Leadership. In deze rol hield ze een toespraak over het belang van
gendergelijkheid op Internationale Vrouwendag voor VN-vrouwen in New York City. Voorafgaand aan haar benoeming tot deze rol bracht Meghan tijd door op het
kantoor van de VN in New York om het dagelijkse werk van de organisatie te begrijpen voordat ze een leermissie naar Rwanda begon.
Tijdens deze reis ontmoette Meghan vrouwelijke parlementaristische leiders in Kigali en bezocht ze het vluchtelingenkamp van Gihembe,
waar vrouwen werkten aan leiderschap en empowerment op basisniveau.


Foto: The British Monarchy / https://www.royal.uk/

Naast haar rol bij UN Women en One Young World, werd Meghan in 2016 een Global Ambassador voor World Vision. Als onderdeel van haar werk met het
goede doel bezocht Meghan het land Rwanda voor een campagne over schoon water het voor jonge kinderen mogelijk maakt om hun opleiding voort te zetten.

In 2017 ondernam Hare Koninklijke Hoogheid een tweede leermissie bij de organisatie toen ze India bezocht met World Vision om het gebrek aan toegang van meisjes
tot onderwijs beter onder de aandacht te brengen. In de sloppenwijken van Mumbai was de Hertogin getuige van het werk van de Myna Mahila Foundation die vrouwen
in staat stelt toegang te krijgen tot producten voor menstruatiehygiŽne en werkgelegenheid. Getroffen door haar ervaring schreef ze een op-ed voor Time Magazine
over de stigmatisering van het beheer van de menstruatie en de lange termijnbelemmering van het onderwijs voor meisjes.


Foto: The British Monarchy / https://www.royal.uk/

De Hertogin gelooft sterk in het gebruik van kunst om mensen met verschillende achtergronden en gemeenschappen bij elkaar te brengen.
Terwijl ze tien jaar voor de televisie werkte, volgde ze een theateropleiding. De Hertogin werd in januari 2019 aangekondigd als
beschermvrouwe van het Nationaal Theater. Hare Majesteit de Koningin vervulde de rol eerder 45 jaar.

Als universitair afgestudeerde is de Hertogin een groot voorstander van toegankelijk onderwijs voor iedereen. Ze wil ervoor zorgen dat
onderwijskansen beschikbaar zijn voor alle mensen, ongeacht geslacht of sociaaleconomische achtergrond. Sinds ze beschermvrouwe is geworden
van de Association of Commonwealth Universities, heeft de Hertogin studenten, academici en personeel van bij de ACU aangesloten universiteiten
in het Gemenebest ontmoet om meer te weten te komen over het essentiŽle werk dat ze doen om mondiale uitdagingen aan te pakken. Dit omvat de
aankondiging van nieuwe Gender Grants voor universiteiten die lid zijn van de ACU in de Stille Oceaan en Zuid-Afrika om nieuwe leerinitiatieven
te financieren die gericht zijn op het versterken van vrouwelijk universitair personeel en het bevorderen van gendergelijkheid. Onlangs ontmoette
de Hertogin een groep Commonwealth- en Chevening-geleerden uit 11 verschillende landen om te horen over hun toewijding om de wereldwijde
uitdagingen aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd, voordat ze allemaal de Commonwealth Observance Service bijwoonden.

De Hertogin heeft een lange staat van dienst in het werken in de ruimte van de empowerment van vrouwen, zowel in haar lokale gemeenschap als
in het buitenland. Ze was betrokken bij verschillende andere projecten in deze sector, waaronder een project op de universiteit dat prom
dresses verzorgde voor jonge vrouwen in kansarme gebieden. In de afgelopen jaren is de Hertogin naar India en Rwanda gereisd om aan
projecten te werken om vrouwen in uitdagende of gemarginaliseerde situaties te mobiliseren om hun volledige potentieel te zien.

De Hertogin was er trots op beschermvrouwe te worden van Smart Works, dat langdurig werkloze en kwetsbare vrouwen helpt het vertrouwen
te herwinnen dat ze nodig hebben om te slagen bij sollicitatiegesprekken, weer aan het werk te gaan en hun leven te veranderen. De Hertogin
heeft regelmatig privťbezoeken gebracht aan Smart Works en heeft met veel vrouwen samengewerkt die hebben geprofiteerd van de steun van het
goede doel, door hen te helpen bij het coachen en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

De Hertogin heeft het verband tussen dieren en het welzijn van de gemeenschap al lang begrepen en heeft verschillende opvangcentra
voor dieren in Los Angeles ondersteund. De Hertogin was er trots op in januari 2019 te worden aangekondigd als beschermvrouwe van Mayhew.

Mayhew is een liefdadigheidsinstelling voor dierenwelzijn die zich inzet voor het verbeteren van het leven van honden,
katten en mensen in gemeenschappen, zowel in Londen als internationaal, en zoekt naar innovatieve manieren om het aantal
dieren in nood te verminderen door proactieve gemeenschaps- en educatieve initiatieven en preventieve veterinaire zorg.

Ik wens de Hertogin van Sussex een heel gelukkige verjaardag op 4 augustus 2019.
"Gelukkige Verjaardag aan mijn fantastische vrouw. Bedankt voor het meedoen aan dit avontuur!- Love, H".


Foto: Press Association / Doug Peters / https://www.instagram.com/sussexroyal/

4 augustus 2020, Kensington Palace: Ik wens een zeer gelukkige verjaardag aan de Hertogin van Sussex vandaag!
Clarence House: Gelukkige verjaardag voor de Hertogin van Sussex!
The Royal Family: Ik wens de Hertogin van Sussex een heel fijne verjaardag!


Foto: Kensington Palace


Foto: Press Association / Clarence House


Foto: The British Monarchy

Wapenschild


Hertogin Meghan heeft voortaan haar eigen wapenschild. Kensington Palace onthulde op 25 mei 2018 het wapenschild van de Hertogin van Sussex.

Meghan was volgens Kensington Palace nauw betrokken bij het ontwerp en leverde zelf ideeŽn aan voor de uitwerking. Het wapenschild, dat door Koningin Elizabeth
persoonlijk is goedgekeurd, is een creatie van het Britse College of Arms en zit vol verwijzingen naar Meghan's Californische roots.

De blauwe achtergrond van het schild is een verwijzing naar de Stille Oceaan voor de kust van CaliforniŽ. De twee gouden stralen staan symbool
voor de zonnige thuisstaat van de hertogin. De drie veren vertegenwoordigen communicatie en de kracht van woorden.

In het gras onder het wapenschild bloeien naast goudkleurige klaprozen, de staatsbloem van CaliforniŽ, ook meloenboompjes. Deze groeien bij Kensington Palace.

Het wapenschild wordt aan beide kanten ondersteund. De zangvogel aan de rechterkant staat voor Meghan Markle, die haar vleugels uitslaat.
De open snavel symboliseert samen met de veren de kracht van communicatie.

De linkerkant van het wapenschild draagt de symboliek van haar nieuwe land, inclusief de leeuw die symbool staat voor haar man.


Foto: College of Arms / https://twitter.com/kensingtonRoyal

Een verklaring van de communicatiesecretaris van Prins Harry, 8 november 2016


Prins Harry is zich van jongs af aan zeer bewust geweest van de warmte die door leden van het publiek aan hem is
gegeven. Hij heeft het geluk dat zoveel mensen hem steunen en weet wat een gelukkig en bevoorrecht leven hij leidt.

Hij is zich er ook van bewust dat er grote nieuwsgierigheid is naar zijn privťleven. Hij heeft zich
hier nooit op zijn gemak bij gevoeld, maar hij heeft geprobeerd een dikke huid te ontwikkelen over de
mate van mediabelangstelling die ermee gepaard gaat. Hij heeft zelden formele actie ondernomen bij de
zeer regelmatige publicatie van fictieve verhalen die over hem worden geschreven en hij heeft hard gewerkt
om een professionele relatie met de media op te bouwen, gericht op zijn werk en de kwesties waar hij om geeft.

Maar de afgelopen week is een grens overschreden. Zijn vriendin, Meghan Markle, is het slachtoffer van een golf van
misbruik en intimidatie. Een deel hiervan is zeer openbaar gemaakt - de laster op de voorpagina van een landelijke
krant; de raciale ondertonen van commentaarstukken; en het regelrechte seksisme en racisme van trollen op sociale
media en commentaren op webartikelen. Een deel ervan is voor het publiek verborgen gehouden - de nachtelijke
juridische strijd om lasterlijke verhalen uit de krant te houden; haar moeder moet langs fotografen worstelen
om bij haar voordeur te komen; de pogingen van verslaggevers en fotografen om haar huis illegaal binnen te
komen en de daaropvolgende oproepen aan de politie; de substantiŽle steekpenningen die haar ex-vriend door
papieren biedt; het bombardement van bijna elke vriend, collega en geliefde in haar leven.

Prins Harry maakt zich zorgen over de veiligheid van mevrouw Markle en is diep teleurgesteld dat hij haar niet heeft kunnen
beschermen. Het is niet juist dat mevrouw Markle na een paar maanden in een relatie met hem aan zo'n storm wordt blootgesteld.
Hij weet dat commentatoren zullen zeggen dat dit 'de prijs is die ze moet betalen' en dat 'dit hoort allemaal bij het spel'.
Hij is het daar absoluut niet mee eens. Dit is geen spel - het is haar leven en dat van hem.

Hij heeft gevraagd om deze verklaring af te geven in de hoop dat degenen in de pers die dit
verhaal hebben bestuurd, kunnen pauzeren en nadenken voordat er verdere schade wordt aangericht.
Hij weet dat het ongebruikelijk is om een dergelijke verklaring af te geven, maar hoopt dat eerlijke
mensen zullen begrijpen waarom hij het nodig heeft gevonden om in het openbaar te spreken.

Gezin


Op 8 november 2016 wordt door Kensington Palace bekend gemaakt dat Prins Harry sinds juni 2016 een relatie
heeft met actrice Meghan Markle. Door een wederzijdse vriendin zijn Prins Harry en Meghan aan elkaar
voorgesteld tijdens een blind date. Na de eerste date werden er direct nieuwe afspraken gemaakt.
Het tweetal leerde elkaar na hun ontmoeting goed kennen tijdens een vijfdaagse vakantie in Botswana.
Op 27 november 2017 is de verloving tussen Prins Harry en Meghan Markle officieel bekend gemaakt.
Prins Harry en Meghan verloofden zich begin november 2017 in Londen.


Foto: The British Monarchy: https://www.royal.uk

Twee diamanten uit de collectie van Prinses Diana heeft Prins Harry laten verwerken in de verlovingsring van Meghan.
Het juweel bestaat uit drie stenen, waarvan de middelste diamant uit Botswana komt. Het sieraad is een ontwerp van Prins Harry zelf.

Op 21 december 2017 gaf Kensington Palace drie officiŽle verlovingsfoto's vrij via Instagram, Twitter en Facebook. Het volgende stond erbij:
Prins Harry en mevrouw Meghan Markle hebben ervoor gekozen om drie officiŽle foto's vrij te geven om hun verloving te vieren.
De foto's zijn eerder deze week gemaakt door fotograaf Alexi Lubomirski in Frogmore House, Windsor.
Prins Harry en mevrouw Markle zijn geraakt door alle berichten van felicitaties die ze hebben ontvangen en hopen dat iedereen net zo geniet van deze foto's als zij.


Foto: Alexi Lubomirski / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Alexi Lubomirski / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Alexi Lubomirski / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Buckingham Palace heeft op 11 mei 2018 foto's van het Instrument van Toestemming gedeeld, het handgeschreven document dat de toestemming van
Hare Majesteit de Koningin voor het Huwelijk van Prins Harry en Mevr. Meghan Markle registreert.

Het instemmingsinstrument wordt opgesteld door het Crown Office en wordt, in het geval van het huwelijk van Prins Harry, met de hand geschreven
en op perkament belicht door een van een panel van scrivener-artiesten die worden vastgehouden door het Crown Office.
Vellum wordt alleen gebruikt voor belangrijke overheidsdocumenten.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Het ontwerp links van de tekst bevat een rode draak, het heraldische symbool van Wales, samen met de bloemenemblemen van het VK - de roos,
de distel en de klaver. Het bevat ook Prince Harry's Label, inclusief drie kleine rode escallops van de Spencer-familie Arms.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Het ontwerp rechts van de tekst bevat ook de roos, omdat dit ook de nationale bloem van de Verenigde Staten is. Aan elke kant van de roos
staan twee gouden klaprozen - dit is de staatsbloem van CaliforniŽ, waar Mevr. Markle werd geboren. Tussen de bloemen staat de Welsh prei,
samen met Prince Harry's Label. Onder het etiket zijn olijftakken, overgenomen van het Grote Zegel van de Verenigde Staten.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Aan de linkerkant, onder de twee hoofdontwerpen, bevindt zich de kroon van Prins Harry. Rechtsonder in het document staat het Commonwealth-symbool.

Het Toestemmingsinstrument is verzegeld met het Grote Zegel van het Rijk, dat aan de voet van het document is bevestigd door geweven koorden
die zijn verzegeld in het Grote Zegel zelf. De handtekening van de koningin, "Elizabeth R", is te zien in de rechterbovenhoek van het document,
dat na de bruiloft aan Prins Harry en mevrouw Markle wordt gepresenteerd.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Hare Majesteit heeft formeel haar toestemming gegeven voor het huwelijk van Prins Harry met Mevr. Meghan Markle in overeenstemming met de
2013 Succession to the Crown Act door haar verklaring af te leggen tijden de bijeenkomst van de Privy Council 14 maart 2018.

Prins Harry en Prins William begroeten op de avond van 18 mei 2018 de toeschouwers rond Windsor Castle.


Foto: The British Monarchy: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op 19 mei 2018 om 12.00 uur (Engelse tijd) vond het huwelijk plaats tussen Prins Harry en Meghan Markle in St. George's Chapel, Windsor Castle.
De dienst werd geleid door de The Dean of Windsor, The Rt Revd. David Conner en The Most Revd. en Rt Hon. Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury
en de Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry. Prins Harry, heeft zijn broer Prins William gevraagd heeft om zijn getuige te zijn.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily


Foto: The British Monarchy / Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Kensington Palace / Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Na de dienst in St. George's Chapel, Windsor Castle reisden de Hertog en Hertogin van Sussex in de Ascot Landau-rijtuig door Windsor.
Het rijtuig is een van de vijf Ascot Landaus in de Royal Mews. Het rijtuig is een van de vijf Ascot Landaus in de Royal Mews.
Ascot landauers worden gebruikt voor de optocht van de Koningin tijdens The Royal Meeting op Ascot en ook voor andere bezoeken van een officieel karakter.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal

Prins Harry en Meghan Markle hadden de volgende bruidsmeisjes en bruidsjonkers gekozen:
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Charlotte van Cambridge (3 jaar oud, dochter van Prins William en Hertogin Catherine),
Miss Florence van Cutsem (3 jaar, peetdochter van Prins Harry, dochter van mevrouw Alice van Cutsem en majoor Nicholas van Cutsem),
Miss Remi Litt (6 jaar oud, peetdochter van Meghen Markle, dochter van Mevrouw Benita Litt en Meneer Darren Litt),
Miss Rylan Litt (7 jaar oud, peetdochter van Meghen Markle, dochter van Mevrouw Benita Litt en Meneer Darren Litt),
Miss Ivy Mulroney (4 jaar oud, dochter van Mevrouw Jessica Mulroney en Mener Benedict Mulroney),
Miss Zalie Warren (2 jaar oud, peetdochter van Prins Harry, dochter van Mevrouw Zoe Warren en Meneer Jake Warren)
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins George van Cambridge (4 jaar, zoon van Prins William en Hertogin Catherine),
Master Jasper Dyer (6 jaar oud, peetzoon van Prins Harry, zoon van Mevrouw Amanda Dyer en Meneer Mark Dyer M.V.O.),
Master Brian Mulroney (7 jaar oud, zoon van Mevrouw Jessica Mulroney and Meneer Benedict Mulroney),
Master John Mulroney (7 jaar oud, zoon van Mevrouw Jessica Mulroney and Meneer Benedict Mulroney).

Ter gelegenheid van zijn huwelijk met Meghan Markle, verleende Koningin Elizabeth een Hertogdom aan Prins Harry van Wales.
Hij ontving de titels Hertog van Sussex, Earl of Dumbarton en Baron Kilkeel.
Sinds hun huwelijk wordt het stel: Hertog en Hertogin van Sussex genoemd.

Prins Harry en Hertogin Meghan hebben Cleave and Company gekozen om hun trouwringen te maken.
Hertogin Meghan's ring is vervaardigd uit een stuk van Welsh goud, geschonken door Koningin Elizabeth.
De ring van Prins Harry is een platina-band met een getextureerde afwerking.
Beide ringen zijn vervaardigd in de Cleave-werkplaats.

De trouwjurk van Meghan Markle is ontworpen door de veelgeprezen Britse ontwerper Clare Waight Keller.
Mevrouw Waight Keller werd in 2017 de eerste vrouwelijke artistiek directeur bij het historische Franse modehuis Givenchy.

Nadat ze begin 2018 mevrouw Waight Keller had ontmoet, koos Hertogin Meghan ervoor om met haar samen te werken vanwege haar tijdloze en elegante
esthetiek, onberispelijke maatwerk en ontspannen houding. Hertogin Meghan wilde ook het succes benadrukken van een toonaangevend Brits talent
dat nu het creatieve hoofd is van drie wereldwijd invloedrijke modehuizen - Pringle of Scotland, Chloť en nu Givenchy.

Hertogin Meghan en mevrouw Waight Keller werkten nauw samen aan het ontwerp. De jurk belichaamt een tijdloze, minimale elegantie die verwijst naar
de codes van het iconische House of Givenchy en het vakmanschap van zijn wereldberoemde Parijse couture-atelier, opgericht in 1952, laat zien.

Trouw aan het erfgoed van het huis, worden de pure lijnen van de jurk bereikt met zes zorgvuldig geplaatste naden. De focus van
de jurk is de grafische open bateau-halslijn die de schouders sierlijk omlijst en de slanke voorgevormde taille benadrukt. De
lijnen van de jurk lopen door naar achteren, waar de trein in zachte ronde plooien stroomt, opgevangen door een onderrok van
driedubbele zijden organza. De slanke driekwartmouwen voegen een vleugje verfijnde moderniteit toe.

Na uitgebreid onderzoek door mevrouw Waight Keller in stoffenfabrieken in heel Europa, werd een exclusieve dubbelzijdige zijden cady
ontwikkeld. Perfect voor de vereiste ronde sculpturale look, de zijden cady heeft een zachte matte glans terwijl het hechtingsproces
en de zuiver witte kleur gekozen door Hertogin Meghan en mevrouw Waight Keller een frisse moderniteit aan de jurk geven.

Hertogin Meghan sprak de wens uit om alle 53 landen van het Gemenebest bij haar te hebben tijdens haar reis door de ceremonie. Mevrouw Waight Keller
ontwierp een sluier die de kenmerkende flora van elk Gemenebest-land vertegenwoordigt, verenigd in ťťn spectaculaire bloemensamenstelling.

De Commonwealth-familie van naties - waarvan Hare Majesteit de Koningin het Hoofd is - zal een centraal onderdeel worden
van het officiŽle werk van Prins Harry en Hertogin Meghan na de benoeming van Prins Harry als Commonwealth Youth Ambassador.
Hertogin Meghan wilde haar dank uitspreken voor de mogelijkheid om het werk van de Commonwealth te steunen door verwijzingen
naar haar leden op te nemen in het ontwerp van haar trouwjurk.

Er werd veel tijd besteed aan het onderzoeken van de flora van elk Gemenebest-land en
mevrouw Waight Keller heeft veel zorg besteed om ervoor te zorgen dat elke bloem uniek is.

De sluier is vijf meter lang en gemaakt van zijden tule met een rand van handgeborduurde bloemen in zijden draden en organza.

Elke bloem werd plat bewerkt, in drie dimensies om een uniek en delicaat ontwerp te creŽren. De arbeiders brachten honderden
uren door met het nauwgezet naaien en wassen van hun handen om de dertig minuten om de tule en de draden gaaf te houden.

Naast de flora van het Gemenebest heeft Hertogin Meghan ook twee persoonlijke favorieten geselecteerd:

Wintersweet (Chimonanthus praecox), die groeit op het terrein van Kensington Palace voor Nottingham Cottage, en de
California Poppy (Eschscholzia californica) de staatsbloem uit de geboorteplaats van Hertogin Meghan, CaliforniŽ.

Symmetrisch geplaatst helemaal vooraan in de sluier, worden tarwe-gewassen subtiel
geborduurd en passen in de flora, om liefde en naastenliefde te symboliseren.

Hieronder vindt u een selectie van flora die kenmerkend is voor elke lidstaat van het Gemenebest:

Afrika:
- Botswana - Ear of Sorghum en Catís Claw (Uncaria tomentosa)
- Kameroen - Red Stinkwood (Prunus africana)
- Gambia - White Variety Orchid
- Ghana - Caladium (Caladium)
- Kenia - de tropische orchidee
- Lesotho - Spiral Aloe (Aloe polyphylla)
- Malawi - Lotus (Nymphea lotus)
- Mauritius - Trochetia Boutoniana
- Mozambique - Maroon Bell Bean (Markhamia zanzibarica)
- NamibiŽ - Welwitschia (Welwitschia mirabilis)
- Nigeria - Gele trompet (Costus spectabilis)
- Rwanda - Torch Lily (Kniphofia uvaria)
- Seychellen - Tropicbird-orchidee (Angraecum eburnum)
- Sierra Leone - Scadoxus (Scadoxus cinnabarinus)
- Zuid-Afrika - Protea (Protea cynaroides)
- Swaziland - Fire Heath (Erica cerinthoides)
- Oeganda - Desert rose (Adenium obesum)
- Verenigde Republiek Tanzania - Afrikaans violet (Saintpaulia)
- Zambia - Bougainvillea (Bougainvillea)

AziŽ:
- Bangladesh - White Water Lily (Sada shapla)
- Brunei Darussalam - Simpor (Dillenia suffruticosa)
- India - Indische lotus (Nelumbo nucifers gaertn)
- MaleisiŽ - Bunga Raya Hibiscus (Hibiscus rosa sinensis)
- Pakistan - Jasmijn (Jasminum officinale)
- Singapore - Vanda missen Joaquim Orchid (Miss Joaquim)
- Sri Lanka - Blauwe waterlelie (Nymphaea nouchali)

Commonwealth Caribbean:
- Antigua en Barbuda - Agave (Agave karatto)
- Bahama's - Gele vlier (Tecoma stans)
- Barbados - De trots van Barbados (Caesalpinia pulcherrima)
- Belize - The Black Orchid (Encyclia cochleata)
- Canada - Bosbes (Cornus canadensis)
- Dominica - Carib Wood (Sabinea carinalis)
- Grenada - Bougainvillea (Nyctaginaceae)
- Guyana - Victoria Regia Water Lily (Victoria amazonica)
- Jamaica - Lignum Vitae (Guiacum officinale)
- Saint Lucia - De roos en de margriet
- St. Kitts en Nevis - Poinciana (Delonix regia)
- St. Vincent & de Grenadines - Soufriere Tree (Spachea perforatais)
- Trinidad & Tobago - Chaconia (Warszewiczia coccinea)

Europa:
- Cyprus - Cyprus Cyclamen (Cyclamen Cyprus)
- Malta - Maltese centaury (Cheirolophus crassifolius

Groot-BrittanniŽ:
- Engeland - Rose
- Wales - Narcis (Narcissus)
- Noord-Ierland - Vlasbloem
- Schotland - Thistle

OceaniŽ:
- AustraliŽ - Gouden acacia's (Acacia pycnantha)
- Fiji - Tagimaucia (Medinilla waterhousei)
- Kiribati - Bidens Kiribatiensis
- Nauru - Calophyllum
- Nieuw-Zeeland - Kowhai (Sophora microphylla)
- Papua - Sepik Blue Orchid (Dendrobium lasianthera)
- Samoa - Teuila (Alpinia purpurata)
- Salomonseilanden - Hibiscus (Hibiscus)
- Tonga - Heilala (Garcinia sessilis)
- Tuvalu - Plumeria (Plumeria frangipans)
- Vanuatu - Anthurium (Anthurium)


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De sluier wordt op zijn plaats gehouden door Queen Mary's diamanten bandeautiara, uitgeleend aan Hertogin Meghan
door Koningin Elizabeth. De diamanten bandeau is Engels en werd gemaakt in 1932, met de middelste broche uit 1893.

De bandeau, die is gemaakt van diamanten en platina, is gevormd als een flexibele band van elf secties, doorboord met geÔnterlinieerde ovalen
en pavť gezet met grote en kleine briljante diamanten. Het centrum is bezet met een afneembare broche van tien schitterende diamanten.

De diamanten bandeau is gemaakt voor Queen Mary en speciaal ontworpen om de middelste broche te huisvesten. Deze broche
werd in 1893 door de County of Lincoln cadeau gedaan aan de toenmalige Prinses Mary bij haar huwelijk met Prins George,
hertog van York. De bandeau en de broche werden in 1953 door Koningin Mary aan Koningin Elizabeth nagelaten.
De bruid draagt oorbellen en een armband gemaakt door Cartier.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De trouwschoenen zijn gebaseerd op een Givenchy verfijnd spitse couture-ontwerp gemaakt van een zijden hertogin-satijn.

De trouwoutfit van Prins Harry was het uniform van de Household Cavalry (de 'Blues and Royals'), gemaakt door kleermakers van Dege & Skinner op Savile Row.
Speciaal is dit uniform gemaakt voor zijn huwelijk. Dit is een identiek uniform dat enkele jaren eerder door Duge & Skinner voor Prins Harry is gemaakt.
Koningin Elizabeth gaf haar toestemming aan Prins Harry om in dit uniform te trouwen. De single-breasted blauwe dokin jas van het uniform heeft vlechtwerk
van Regimental patroon op de opstaande kraag en mouwen. Het is gerangschikt naar Major met grote gouden geborduurde kronen op de epauletten. De broek,
officieel 'overalls' genoemd, is gemaakt van een barathea met blauwe en zwarte wol en wordt vastgemaakt door een leren riem en gesp onder de laars.

De bruidstaart van het stel is gemaakt door Claire Ptak, bevat vlierbloesemsiroop gemaakt in Koningin Elizebeth's woning in Sandringham
van de eigen vlierbloesems van het landgoed, evenals een lichte biscuitcake, uniek samengesteld voor het paar. Een vulling gemaakt van Amalfi
lemon curd en vlierbloesem buttercream bindt alle elementen samen. De taart is versierd met Zwitserse meringue buttercream en 150 verse bloemen,
voornamelijk Britse en in het seizoen, inclusief pioenrozen en rozen.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De Prins van Wales geeft een privť-avondreceptie in Frogmore House voor Prins Harry en Hertogin Meghan, en hun naaste vrienden en familie.
Het paar reisde van Windsor Castle naar Frogmore House in een zilverblauwe Jaguar E-Type Concept Zero.
Dit voertuig werd oorspronkelijk geproduceerd in 1968 en is sindsdien omgebouwd tot elektrische stroom.

Hertogin Meghan's avondjurk is ontworpen door Stella McCartney en is een op maat gemaakte lelie-witte jurk met hoge hals, gemaakt van zijde-crÍpe.
Hertogin Meghan draagt schoenen van Aquazurra gemaakt in zijdeachtig satijn, met nude mesh, met zolen die in babyblauw zijn geverfd.


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Op 21 mei 2018 gaf Kensington Palace drie officiŽle huwelijksfoto's vrij via Instagram, Twitter en Facebook.
Deze foto's zijn gemaakt door fotograaf Alexi Lubomirski in Windsor Castle, na de koninklijke rijtour door Windsor.


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Alexi Lubomirski / The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prins Harry selecteerde gisteren verschillende bloemen uit hun privťtuin in Kensington Palace
om toe te voegen aan het op maat gemaakte bruidsboeket, ontworpen door bloemist Philippa Craddock.

De lentebloei omvat Forget-Me-Nots, Diana, de favoriete bloem van Diana, Prinses van Wales. Het echtpaar heeft ze speciaal gekozen
om te worden opgenomen in het boeket van Hertogin Meghan om de herinnering aan wijlen Prinses Diana op deze speciale dag te eren.

Het boeket van de bruid is een klein ontwerp, samengetrokken in een zachte, etherische, ontspannen stijl
met delicate bloemen, waaronder ook geurende zoete erwten, lelietje-van-dalen, astilbe, jasmijn en astrantia
en takjes mirte, allemaal gebonden met een natuurlijk geverfde, ruw zijdelint.

De mirte-takjes zijn afkomstig van stengels geplant in Osborne House op het Isle of Wight, door Koningin Victoria in
1845, en van een plant die is geteeld uit de mirte die wordt gebruikt in Koningin Elizabeth's bruidsboeket uit 1947.

De traditie van het dragen van mirte begon nadat Koningin Victoria een ruikertje met mirte kreeg van de grootmoeder van Prins Albert
tijdens een bezoek aan Gotha in Duitsland. In hetzelfde jaar kochten Koningin Victoria en Prins Albert Osborne House als een
familie-uitje en een takje uit het bosje werd geplant tegen de terrasmuren, waar het vandaag de dag nog steeds gedijt.

De mirte werd voor het eerst gedragen door de oudste dochter van Koningin Victoria, Prinses Victoria, toen ze in 1858 trouwde.

Een traditie uit de twintigste eeuw is gegroeid dat het boeket van de bruid wordt geplaatst op het graf van de onbekende soldaat,
in de abdij van Westminster. Dit werd voor het eerst gedaan door de toekomstige koningin Elizabeth, vůůr haar huwelijk met
Koning George VI in 1923, ter ere van haar broer, die in de Eerste Wereldoorlog was overleden.

Prins Harry en Hertogin Catherien hebben Cleave and Company gekozen om hun trouwringen te maken.
De ring van Hertogin Meghan is gemaakt van een stuk Welsh Gold, geschonken door Hare Majesteit de Koningin.
De ring van Prins Harry is een platina band met een getextureerde afwerking. Beide ringen zijn gemaakt in de werkplaats van Cleave.

De Hertogin van Sussex heeft het boeket dat ze droeg tijdens haar huwelijksceremonie in St.Georgeís Chapel,
Windsor Castle, naar Westminster Abbey gestuurd om te rusten op het graf van de onbekende soldaat.

Dit is een traditie die Koningin Elizabeth, de Koningin Moeder, is begonnen bij haar huwelijk met Koning George VI
ter nagedachtenis aan haar broer Fergus, die in 1915 tijdens de Slag om Loos tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gedood.


Foto: Westminster Abbey / https://www.westminster-abbey.org/

Van 26 oktober 2018 t/m 6 januari 2019 is in Windsor Castle de bruidskleding van Prins Harry en Hertogin Meghan te zien.
Extra weken zijn toegevoegd aan de speciale tentoonstelling 'A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex' in Windsor Castle.
De bruidskleding van Prins Harry en Hertogin Meghan is extra te zien van 19 januari 2019 tot 17 februari 2019 in Windsor Castle.
Van 14 juni 2019 t/m 6 oktober 2019 is in Palace of Holyroodhouse de bruidskleding van Prins Harry en Hertogin Meghan te zien.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Nieuwe foto van de Hertog en Hertogin van Sussex, 14 december 2018


De Hertog en Hertogin van Sussex zijn verheugd om een nieuwe foto van hun huwelijksreceptie in Frogmore House van 19 mei 2018 te delen.
De foto, die op de kerstkaart van 2018 van de Hertog en Hertogin staat, is gemaakt door fotograaf Chris Allerton.


Foto: Chris Allerton / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Eerste huwelijksdag Hertog en Hertogin van Sussex, 19 mei 2019


Op 19 mei 2019 markeert het eenjarig jubileum van de bruiloft van The Duke and Duchess of Sussex.
We hopen dat je het leuk vindt om dit moment opnieuw te beleven en wat foto's achter de schermen van deze speciale dag te zien.


Foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/ en https://www.instagram.com/chrisallertonphoto/

Twee jarige verloving Hertog en Hertogin van Sussex, 27 november 2019


Op deze dag, twee jaar geleden:

27 november 2017 kondigden Prins Harry en Meghan Markle het nieuws van hun verloving aan, later Hun Koninklijke Hoogheden De Hertog
en Hertogin van Sussex! Ze hebben sindsdien hun trouwdag gevierd en verwelkomden hun zoon, Archie, in de wereld.


Foto: PA © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Een boodschap van The Hubb Community Kitchen, met wie Meghan samen een kookboek heeft geschreven. The Hubb
Community Kitchen is een groep vrouwen die samengekomen zijn om te koken en de lokale gemeenschap te helpen.
Op 19 mei 2021 plaatste The Hubb Community Kitchen de volgende boodschap op hun Instagram:
"Gelukkige huwelijksverjaardag aan de Hertog en Hertogin van Sussex van ons allemaal in de
Hubb Community-keuken. Moge de liefde die jullie voor elkaar hebben met elk voorbijgaand
jaar blijven groeien. We wensen u eindeloos veel geluk vandaag en voor altijd."

Nieuwe foto van de Hertog en Hertogin van Sussex, 16 oktober 2020


Op 16 oktober 2020 werd er een nieuwe foto vrijgegeven van Prins Harry en Hertogin Meghan ivm de samenwerking met TIME Magazine.


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex

Kinderen


Prins Harry en Hertogin Meghan hebben samen 2 kinderen:
- Archie Harrison Mountbatten-Windsor (6 mei 2019)
- Lilibet Diana (Lili) Mountbatten-Windsor (4 juni 2021).

In een opiniestuk in de New York Times: "The Losses We Share" van 25 november 2020 maakte Hertogin Meghan
bekend dat zij in juli 2020 een miskraam heeft gehad. In het opiniestuk beschrijft ze het verlies en gaat
ze ook verder in op het jaar 2020, dat volgens haar pijn en verlies heeft gebracht.


Foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://www.royal.uk/archie-harrison-mountbatten-windsor


Foto: Chris Allerton © SussexRoyal / https://twitter.com/RoyalFamily

Op 12 mei 2019, Moederdag schreef Sussex Royal het volgende met een hele schattige foto erbij:
Hulde aan alle moeders van vandaag - verleden, heden, moeders-to-be, en die overleden zijn, maar voor altijd herinnerd.
Wij eren en vieren elk en ieder van u. Vandaag is moederdag in de Verenigde Staten, Canada, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland,
Zuid-Afrika, Kenia, Japan en verschillende landen in Europa. Dit is de eerste moederdag voor de Hertogin van Sussex.

Citaat uit "lands" door Nayyirah Waheed:
mijn
moeder
was
mijn eerste land;
de eerste plaats waar ik ooit heb geleefd.


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © Crown Copyright

Op 16 juni 2019, Vaderdag schreef Sussex Royal het volgende met een hele schattige foto erbij:
Gelukkige vaderdag! En ik wens een heel speciale eerste Vaderdag aan de Hertog van Sussex!


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Archie is op 6 juli 2019 gedoopt in de Private Chapel in Windsor Castle door de Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby.
De peetouders, in overeenstemming met hun wensen, blijven privť.


Foto: © SussexRoyal / Chris Allerton

Deze officiŽle foto is genomen in de Green Drawing Room in Windsor Castle.
Zittend (L-R): The Duchess of Cornwall, The Duke of Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, The Duchess of Sussex, The Duchess of Cambridge.
Staand (L-R): The Prince of Wales, mevrouw Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, The Duke of Cambridge.
Lady Jane Fellowes en Lady Sarah McCorquodale zijn de zussen van Prinses Diana.

Deze tweede foto van The Duke and Duchess of Sussex en Archie werd genomen in de Rozentuin in Windsor Castle op Archieís doopdag.


Foto: © SussexRoyal / Chris Allerton

Hun zoon, Archie, werd gedoopt in de handgemaakte replica van de koninklijke doopjurk die de afgelopen 11 jaar door koninklijke baby's werd gedragen.
De originele Royal Christening Robe, gemaakt van fijn Honiton kant bekleed met wit satijn, werd in opdracht van Koningin Victoria in 1841 en voor het
eerst gedragen door haar oudste dochter. Het werd vervolgens gedragen voor generaties van koninklijke doopfeesten, waaronder Koningin Elizabeth, haar
kinderen en haar kleinkinderen tot 2004, toen Koningin Elizabeth deze handgemaakte replica in gebruik nam, om de fragiele historische outfit te behouden
en de traditie voort te zetten.


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily

Op 14 november 2019 deelde Sussex Royal ter ere van de verjaardag van de Prins van Wales een nieuwe foto van
De Prins van Wales, Prins Harry en Archie na afloop van de doop van Archie Harrison.

Gelukkige verjaardag aan Zijne Koninklijke Hoogheid De Prins van Wales - Mijnheer, Pa, Opa!


Foto: © SussexRoyal / Chris Allerton


Foto: https://twitter.com/queenscomtrust


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 31 december 2019 plaatste Sussex Royal een jaar video overzicht met daarin een nieuwe foto van Prins Harry met zoontje Archie.
Bij het jaaroverzicht stond de volgende tekst: "Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig nieuwjaar en bedank je voor je voortdurende
steun! We hebben graag zoveel van jullie over de hele wereld ontmoet en kunnen niet wachten om volgend jaar nog veel meer van jullie
te ontmoeten. We hopen dat 2020 jullie allemaal gezondheid en blijvend geluk brengt."- De Hertog en Hertogin van Sussex


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 22 maart 2020 plaatste Sussex Royal een bericht voor Moederdag:
Het maakt niet uit hoe je je moeder noemt, deze Moederdag in het VK, we eren de moeders over
de hele wereld die elke dag zoveel doen, en nu meer dan ooit. Dank je!


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 6 mei 2020: "Duck! Rabbit!" met Meghan, The Duchess of Sussex (en Harry, The Duke of Sussex achter de camera),
voorgelezen aan hun zoon Archie voor zijn 1ste verjaardag. Gefeliciteerd, Archie!

Bedankt Hertogin Meghan om ons te helpen dringende fondsen te werven voor onze aantrekkingskracht op coronavirus door
"Duck! Rabbit" van Amy KR Foundation te lezen, geÔllustreerd door Tom Lichtenheld (gepubliceerd door Chronicle Kids).

Terwijl de wereld worstelt met de coronaviruspandemie, worden de levens van kinderen op zijn kop gezet. Door te doneren
aan Save with Stories, kunt u de meest kwetsbare gezinnen in het VK en de rest van de wereld steunen door te helpen bij
het verstrekken van leerpakketten, supermarktvouchers, essentiŽle huishoudelijke artikelen en virusbescherming.
Doneer vandaag nog door onze website te bezoeken https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/coronavirus-information-advice/save-with-stories
Het Save the Children Fund is een liefdadigheidsinstelling geregistreerd in Engeland en Wales (213890) en Schotland (SC039570).

Op 23 december 2020: De Hertog en Hertogin van Sussex hebben deze lieve kerstkaart naar hun goede doelen gestuurd, deze
kerstkaart werd gedeeld via The Mayhew waarvan Meghan beschermvrouwe van is. Op de website van Mayhew staat het volgende:
"Dit jaar hebben we als gezin donaties gedaan aan verschillende goede doelen met jou in gedachten. Van een lokale
Californische organisatie die gezinnen helpt om uit dakloosheid te komen, tot twee van onze Britse patronaten: een
die het welzijn van dieren en gemeenschappen ondersteunt, en de andere, een herdenkingsfonds voor een dierbare vriend
die helpt kinderen op te voeden en armoede te bestrijden in Oeganda, we hebben hun werk namens ons allemaal geŽerd."

Een woordvoerder van de Hertog en Hertogin van Sussex: "De originele foto van het gezin is eerder deze maand bij hen
thuis gemaakt door Doria Ragland. De kleine kerstboom, inclusief de zelfgemaakte ornamenten en andere versieringen,
werd geselecteerd door Archie en de boom zal na de vakantie opnieuw worden geplant."


Foto: The Mayhew

Op 14 februari 2021 werd bekend gemaakt dat de Hertog en Hertogin van Sussex een baby verwachten.

Een woordvoerder van het stel zei: "We kunnen bevestigen dat Archie een grote broer wordt.
De Hertog en Hertogin van Sussex zijn dolgelukkig dat ze hun tweede kind verwachten."

Na de aankondiging zei een woordvoerder van Buckingham Palace: "Hare Majesteit Koningin Elizabeth,
de Hertog van Edinburgh, Prins van Wales en de hele familie zijn verheugd en wensen hen het beste."
De Koninklijke familie kreeg dit kort van te voren te horen voor de aankondiging openbaar werd gemaakt.


Foto: Misan Harriman for The Duke and Duchess of Sussex

Op 14 februari 2021 reageerde ook de fotograaf Misan Harriman op zijn twitter account met de foto en de volgende tekst:
"Meg, ik was daar op je bruiloft om getuige te zijn van het begin van dit liefdesverhaal, en mijn vriend, ik voel
me vereerd om het vast te leggen. Felicitaties aan de hertog en hertogin van Sussex met dit vreugdevolle nieuws!"

Invictus Games Foundation op 14 februari 2021: "Onze Invictus-familie groeit,
we zijn heel blij met het nieuws dat de Hertog en Hertogin een baby verwachten!

All On The Board op 14 februari 2021: Gefeliciteerd Meghan en Harry met de aankondiging van baby nummer 2!


Foto: https://twitter.com/allontheboard

Op 7 maart 2021 in het interview met Oprah Winfrey vertellen Harry en Meghan dat Meghan
zwanger is van een meisje en dat het kindje in de zomer van 2021 wordt verwacht.

Op 8 maart 2021 kreeg fotograaf Misan Harriman toestemming om een tweede foto van Harry en Meghan's
zwangerschapshoot te delen. Hierbij schreef hij de volgende tekst: "Wat een geweldig nieuws om te
vieren op Internationale Vrouwendag! Gefeliciteerd mijn vrienden, en welkom bij de girldad club H."


Foto: Misan Harriman for The Duke and Duchess of Sussex

Een woordvoerder van Prins Harry zegt dat Prins Harry op 14 maart 2021 voor Moederdag in het Verenigd Koninkrijk bloemen
heeft laten leggen bij het graf van Prinses Diana op het landgoed van de familie Spencer in Althorp, Northamptonshire.

Doe met ons mee aan de pleitbezorging voor vaccingelijkheid op de verjaardag van Archie, 6 mei 2021

We zijn de afgelopen twee jaar diep geraakt door de warmte en steun voor ons gezin ter ere van Archie's verjaardag.
Velen van u doneren namens hem aan liefdadigheidsinstellingen en markeren de gelegenheid door iets terug te doen of
een dienstbetoon te doen - allemaal met de goedheid van uw hart. U zamelt geld in voor degenen die het het meest
nodig hebben, en blijft dit organisch en belangeloos doen. We blijven ongelooflijk dankbaar.

Dit jaar blijft onze wereld op weg naar herstel van COVID-19. Toch worstelen nog te veel gezinnen met
de gevolgen van deze pandemie. Hoewel sommige plaatsen op het punt staan te genezen, blijven in zoveel
delen van de wereld gemeenschappen lijden. Op dit moment is ongeveer 80 procent van de bijna een miljard
COVID-19-vaccinatieschoten die zijn gegeven, toegediend in rijkere landen. Hoewel we misschien het gevoel
hebben dat normaliteit om de hoek ligt, herinneren we ons eraan dat in een groot deel van de wereld, en
vooral in ontwikkelingslanden, de distributie van vaccins nog niet effectief is begonnen.

We zullen pas echt kunnen herstellen als iedereen, overal, gelijkelijk toegang heeft tot het vaccin.
En met die intentie nodigen we je uit om bij te dragen wat je kunt - als je de middelen hebt om dat
te doen - om vaccins te brengen naar gezinnen in de meest kwetsbare plaatsen ter wereld.

Voor een donatie van slechts 5 dollar, kunt u de kosten van een dosis voor iemand in nood dekken. En
omdat we bij een aantal organisaties passende ondersteuning hebben gekregen, wordt die 5 dollar die u
schenkt automatisch 20 dollar, - waarmee de kosten van vier doses worden gedekt. Elke dollar telt - het
helpt niet alleen levens te redden, maar het helpt ook gezinnen en gemeenschappen te redden.

We kunnen geen meer resonerende manier bedenken om de verjaardag van onze zoon te eren. Als we
allemaal komen opdagen, met mededogen voor degenen die we allebei kennen en niet kennen, kunnen
we een grote impact hebben. Zelfs een kleine bijdrage kan een rimpeleffect hebben.

Samen kunnen we elkaar opbouwen, beschermen en voor elkaar zorgen.

Bedankt voor het vieren met ons,

Harry en Meghan

Bij dit bericht werd er ook een leuke nieuwe foto van Archie gedeeld door Harry en Meghan.
Om zijn privacy te waarborgen is hij niet herkenbaar in beeld gebracht.


Foto: Archewell/Duke and Duchess of Sussex

Op 6 juni 2021 werd het volgende bekend gemaakt op de Archewell website:

"Het is met grote vreugde dat Prins Harry en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex,
hun dochter, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, welkom heten in de wereld. Lili
werd geboren op vrijdag 4 juni 2021 om 11.40 uur in de vertrouwde zorg van de artsen
en het personeel van het Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara, CA.

Ze woog 7 lbs 11 oz. Dat is in Nederland: 3486 gram.
Zowel moeder als kind zijn gezond en wel, en beginnen thuis te wennen.

Lili is vernoemd naar haar overgrootmoeder, Hare Majesteit de Koningin, wiens familienaam Lilibet is.
Haar middelste naam, Diana, werd gekozen ter ere van haar geliefde overleden grootmoeder, The Princess of Wales.

Dit is het tweede kind voor het paar, dat ook een twee jaar oude zoon heeft, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. De
Hertog en Hertogin danken u voor uw warme wensen en gebeden terwijl ze genieten van deze speciale tijd als gezin."

Een boodschap van dank van de Hertog en Hertogin van Sussex:
"Op 4 juni 2021 werden we gezegend met de komst van onze dochter, Lili. Ze is meer dan we ons ooit hadden kunnen
voorstellen, en we blijven dankbaar voor de liefde en gebeden die we van over de hele wereld hebben gevoeld.
Bedankt voor je voortdurende vriendelijkheid en steun tijdens deze zeer speciale tijd voor onze familie."


Foto: Archewell website


Foto: Archewell website

Een boodschap van Koningin Elizabeth na de geboorte van Lili:
"Proficiat aan de Hertog en Hertogin van Sussex met de geboorte van Lilibet Diana! De Koningin, de Prins
van Wales en de Hertogin van Cornwall en de Hertog en Hertogin van Cambridge zijn verheugd met het nieuws.
Lilibet is het 11e achterkleinkind van Hare Majesteit."

Een boodschap van de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall na de geboorte van Lili.
"Proficiat aan Harry, Meghan en Archie met de komst van baby Lilibet Diana."

Een boodschap van de Hertog en Hertogin van Cambridge na de geboorte van Lili:
"We zijn allemaal heel blij met het blije nieuws van de komst van baby Lili.
Proficiat aan Harry, Meghan en Archie."

Een boodschap van Prinses Eugenie en haar man Jack:
"Gefeliciteerd lieve neeef... We konden niet gelukkiger zijn voor jullie allemaal."


Foto: Instagram Story Prinses Eugenie

Een boodschap van Misan Harriman, de fotograaf van de aankondiging van de zwangerschap van Lili.
"Lilibet is gearriveerd! Proficiat aan mijn dappere vriendin en haar lieve familie!"

Een boodschap van The Hubb Community Kitchen, met wie Meghan samen een kookboek heeft geschreven. The Hubb
Community Kitchen is een groep vrouwen die samengekomen zijn om te koken en de lokale gemeenschap te helpen.
"Felicitaties aan de Hertog en Hertogin van Sussex met de geboorte van hun dochter.
We zijn zo blij voor jullie allemaal en wensen jullie een leven vol vreugde en geluk."


Foto: © Crown Copyright

23 december 2021: Harry en Meghan delen kerstkaart met foto van hun gezin.

Dit jaar, 2021, verwelkomden we onze dochter, Lilibet, op de wereld. Archie heeft een 'mama' en een 'papa'
van ons gemaakt, en Lili heeft een gezin van ons gemaakt. Terwijl we uitkijken naar 2022, hebben we donaties
gedaan op uw namens verschillende organisaties die gezinnen eren en beschermen- van degenen die uit
Afghanistan worden verplaatst tot Amerikaanse gezinnen die betaald ouderschapsverlof nodig hebben:

Team Rubicon
Welcome.US
Human First Coalition
Humanity Crew
Paid Leave for All
PL+US (Paid Leave for the US)
Marshall Plan For Moms

Wij wensen je fijne feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar, van onze familie aan de jouwe.

Zoals altijd,

Harry, Meghan
Archie en Lili


Foto: Alexi Lubomirski / The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Alexi Lubomirski / The Duke and Duchess of Sussex

De fotograaf Alexi Lubomirski over het maken van de gezinsfoto van
Harry en Meghan op zijn officiŽle Facebookpagina en Instagram:

Hunne Koninklijke Hoogheden Hertog en Hertogin van Sussex, Archie en Lilibet.

Dit is een van die zeldzame en bijzondere projecten waar je het geluk mee hebt om deel uit te maken.

Het was een heerlijke eer om het verhaal van deze familie, die ik eerst als verloofd stel
heb gefotografeerd, daarna op de dag van hun huwelijk, als getrouwd stel te kunnen vervolgen
en nu hun liefde te zien manifesteren in twee prachtige kinderen, voort te zetten.

Iedereen die mijn All Love Series heeft gezien, weet dat een van de grootste vreugden die ik van
fotografie krijg, is wanneer ik in staat ben om "liefde" in een of andere vorm te fotograferen.

Voldoende vertrouwd worden door je onderwerpen, zich openstellen en hun connectie laten documenteren
en vertalen in een beeld, is een van de grootste gaven die een fotograaf kan hebben.

Deze dag met de Hertog en Hertogin van Sussex was zo'n vreugdevolle ervaring en
ik voel me buitengewoon bevoorrecht dat ik ben uitgenodigd om deze vast te leggen.


Foto: Alexi Lubomirski / The Duke and Duchess of Sussex

Op 7 juni 2022 deelde fotograaf Misan Harriman onderstaande tekst en foto's van Lilibet:
Het was zo'n voorrecht om de 1e verjaardag van Lilibet te vieren
met mijn familie en de hare! Vreugde en schminken rondom.


Foto: Misan Harriman / The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Misan Harriman / The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Misan Harriman / The Duke and Duchess of Sussex

Sinds november 2017 t/m begin april 2019 woonden Prins Harry en Hertogin Meghan in Nottingham Cottage bij Kensington Palace.
Sinds april 2019 t/m begin december 2019 woonden Prins Harry en Hertogin Meghan in Frogmore Cottage op het landgoed Windsor.
Hun officiŽle residentie is Frogmore Cottage, maar zoals aangekondigd in januari 2020, zullen de Hertog en Hertogin het grootste
deel van de tijd in Noord-Amerika doorbrengen na hun besluit om terug te treden als senior leden van de koninklijke familie.
Prins Harry en Hertogin Meghan hebben de verbouwing van Frogmore Cottage volledig terugbetaald, 7 september 2020.
De huurovereenkomst werd verlengd tot maart 2022. In februari 2022 werd aangekondigd dat Prins
Harry van plan was de huurovereenkomst voor het huisje te verlengen, waardoor hij in het VK
kon blijven wonen. In mei 2022 werd gemeld dat Harry's huur van het pand was verlengd.

Miskraam


In een opiniestuk in de New York Times: "The Losses We Share" van 25 november 2020 maakte Hertogin Meghan
bekend dat zij in juli 2020 een miskraam heeft gehad. In het opiniestuk beschrijft ze het verlies en gaat
ze ook verder in op het jaar 2020, dat volgens haar pijn en verlies heeft gebracht.

Door Meghan, de Hertogin van Sussex
De schrijfster is een moeder, feministe en pleitbezorger.

Het was een ochtend in juli die net zo normaal begon als elke andere dag: ontbijt klaarmaken. Voer de honden. Vitamines innemen. Zoek die
ontbrekende sok. Pak de rogue krijt dat onder de tafel rolde. Gooi mijn haar in een paardenstaart voordat ik mijn zoon uit zijn wieg haal.

Nadat ik zijn luier had verschoond, voelde ik een scherpe kramp. Ik viel op de grond met hem in mijn armen en neuriede een slaapliedje
om ons allebei kalm te houden. Het vrolijke deuntje stond in schril contrast met mijn gevoel dat er iets niet klopte.

Ik wist, terwijl ik mijn eerstgeboren kind vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.

Uren later lag ik in een ziekenhuisbed en hield de hand van mijn man vast. Ik voelde de klamheid
van zijn handpalm en kuste zijn knokkels, nat van onze tranen. Toen ik naar de koude witte muren
staarde, waren mijn ogen glazig. Ik probeerde me voor te stellen hoe we zouden genezen.

Ik herinnerde me vorig jaar een moment waarop Harry en ik een lange tour in Zuid-Afrika aan het afronden waren. Ik was
uitgeput. Ik gaf ons zoontje borstvoeding en ik probeerde een dapper gezicht in de publieke belangstelling te houden.

"Gaat alles goed?" vroeg een journalist mij. Ik antwoordde hem eerlijk, niet wetende dat wat ik zei zou resoneren met zoveel nieuwe
moeders en ouderen, en iedereen die op zijn eigen manier in stilte had geleden. Mijn reactie leek mensen toestemming te geven om hun
waarheid te spreken. Maar het was niet eerlijk reageren dat me het meest heeft geholpen, het was de vraag zelf.

"Bedankt voor het vragen," zei ik. "Niet veel mensen hebben gevraagd of het goed met me gaat."

Terwijl ik in een ziekenhuisbed zat en het hart van mijn man zag breken terwijl hij probeerde de verbrijzelde stukjes van
mij vast te houden, realiseerde ik me dat de enige manier om te beginnen met genezen is door eerst te vragen: "Gaat het?"

Zijn we? Dit jaar heeft zo velen van ons op onze breekpunten gebracht. Verlies en pijn hebben ons allemaal geplaagd
in 2020, op momenten die zowel beladen als slopend waren. We hebben alle verhalen gehoord: een vrouw begint haar dag,
net zo normaal als elke andere, maar krijgt dan een telefoontje dat ze haar bejaarde moeder heeft verloren aan Covid-19.
Een man wordt wakker met een goed gevoel, misschien een beetje traag, maar niets bijzonders. Hij test positief op het
coronavirus en binnen enkele weken is hij - net als honderdduizenden anderen - overleden.

Een jonge vrouw genaamd Breonna Taylor gaat slapen, net zoals ze elke avond eerder heeft gedaan, maar ze leeft de ochtend
niet meer omdat een politie-inval vreselijk misloopt. George Floyd verlaat een supermarkt, niet wetende dat hij zijn laatste
adem uitblijft onder het gewicht van iemands knie, en roept op zijn laatste momenten om zijn moeder. Vreedzame protesten
worden gewelddadig. Gezondheid verschuift snel naar ziekte. Op plaatsen waar eens gemeenschap was, is er nu verdeeldheid.

Bovendien lijkt het erop dat we het niet langer eens zijn over wat waar is. We vechten niet alleen om onze mening over feiten;
we zijn gepolariseerd over de vraag of het feit in feite een feit is. We zijn het er niet over eens of wetenschap echt is. We
zijn het er niet over eens of een verkiezing is gewonnen of verloren. We zijn het oneens over de waarde van een compromis.

Door die polarisatie, in combinatie met het sociale isolement dat nodig
is om deze pandemie te bestrijden, voelen we ons meer alleen dan ooit.

Toen ik eind tiener was, zat ik achter in een taxi die door de drukte van Manhattan snelde. Ik keek uit het raam en zag
een vrouw aan haar telefoon in een vloed van tranen. Ze stond op het trottoir en beleefde een privť-moment heel openbaar.
Destijds was de stad nieuw voor mij en ik vroeg de chauffeur of we moesten stoppen om te zien of de vrouw hulp nodig had.

Hij legde uit dat New Yorkers hun persoonlijke leven in openbare ruimtes leven. "We houden van in de stad,
we huilen op straat, onze emoties en verhalen daar zodat iedereen het kan zien," herinner ik me dat hij me
vertelde. "Maak je geen zorgen, iemand in die hoek zal haar vragen of het goed met haar gaat."

Nu, al die jaren later, in afzondering en opgesloten, rouwend om het verlies van een kind, het verlies van het gedeelde geloof van mijn
land in wat waar is, denk ik aan die vrouw in New York. Wat als niemand stopte? Wat als niemand haar zag lijden? Wat als niemand hielp?

Ik wou dat ik terug kon gaan en mijn taxichauffeur kon vragen om te stoppen. Ik realiseer me dat dit het gevaar is van een leven in
silo's - waar verdrietige, beangstigende of heilige momenten allemaal alleen worden beleefd. Niemand stopt om te vragen: "Gaat het?"

Het verliezen van een kind betekent het dragen van een bijna ondraaglijk verdriet, dat door velen wordt ervaren,
maar waarover weinigen spreken. In de pijn van ons verlies ontdekten mijn man en ik dat in een kamer met 100 vrouwen
10 tot 20 van hen een miskraam zullen hebben gehad. Maar ondanks de duizelingwekkende gemeenschappelijkheid van deze pijn,
blijft het gesprek taboe, doorzeefd van (ongegronde) schaamte en bestendigt het een cyclus van eenzame rouw.

Sommigen hebben dapper hun verhalen gedeeld; ze hebben de deur geopend, wetende dat wanneer ťťn persoon de waarheid spreekt,
dit ons allemaal een vergunning geeft om hetzelfde te doen. We hebben geleerd dat wanneer mensen vragen hoe het met ons gaat,
en wanneer ze echt naar het antwoord luisteren, met een open hart en geest, de last van verdriet vaak lichter wordt - voor
ons allemaal. Door uitgenodigd te worden om onze pijn te delen, zetten we samen de eerste stappen naar genezing.

Dus deze Thanksgiving, terwijl we plannen voor een vakantie als nooit tevoren - velen van ons gescheiden van onze geliefden, alleen,
ziek, bang, verdeeld en misschien worstelen om iets, wat dan ook, te vinden om dankbaar voor te zijn - laten we ons ertoe verbinden
anderen te vragen , "Gaat alles goed?" Hoezeer we het ook oneens zijn, hoe fysiek afstand we ook mogen zijn, de waarheid is dat we
meer dan ooit met elkaar verbonden zijn vanwege alles wat we dit jaar individueel en collectief hebben doorstaan.

We passen ons aan aan een nieuw normaal waar gezichten worden verborgen door maskers, maar het dwingt ons om elkaar in de
ogen te kijken - soms gevuld met warmte, soms met tranen. Voor het eerst sinds lange tijd zien we elkaar als mens echt.

Zijn we oke?

We zullen zijn.

Bron: https://www.nytimes.com/2020/11/25/opinion/meghan-markle-miscarriage.html


Andere foto's van familie aangelegenhedenFoto: Hugo Burnand / The British Monarchy / https://www.royal.uk/


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 13 november 2018 in de avond werden er twee nieuwe familiefoto's vrijgegeven van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson in de tuin van Clarence House.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 18 november 2018 verscheen The Sunday Times Magazine met exclusieve foto's van Kroonprins Charles voor zijn 70ste verjaardag.
De foto's zijn gemaakt door Chris Jackson. Hierin verscheen ook een nieuwe foto van Kroonprins Charles met zijn zonen.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://www.instagram.com/thestmagazine/

Op 23 april 2019, ter ere van de 1ste verjaardag van Prins Louis gaf Clarence House nog een
foto vrij van zijn familie die ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag is gemaakt.


Foto: Chris Jackson / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 25 december 2018 woonden Koningin Elizabeth en de rest van de Koninklijke Familie de
kerstochtenddienst in de St.Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk bij.
Bij de foto's die erna werden verspreid stond de volgende tekst: Wishing everyone a very Merry Christmas!


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Press Associaton / https://www.royal.uk/


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Associaton / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Een receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het officieel bekrachtigen
van de titel The Prince of Wales voor Prins Charles, 5 maart 2019


Op 5 maart 2019 woonden The Prince of Wales en The Duchess of Cornwall een receptie bij in Buckingham Palace, gastvrouw was
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de investuur of The Prince of Wales.

De Hertog en Hertogin van Cambridge, de Hertog en Hertogin van Sussex en The Princess Royal, samen met premier Theresa May,
waren onder de gasten om de vijftigjarige dienst van de Prins van Wales te eren aan Wales, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.
Welsh band Stereophonics, die in hun vroege dagen werden gesteund door The Prince's Trust, waren ook aanwezig, evenals Games of Thrones-acteur Owen Teale.

De speciale receptie bood ook de gelegenheid om een scala van Welsh goede doelen, organisaties en bedrijven ondersteund door de Prins te vieren,
met vertegenwoordigers aanwezig van Prince's Trust Cymru, Llangollen International Musical Eisteddfod en het BBC National Orchestra & Chorus of Wales.

Koningin Elizabeth gaf Prins Charles de titel de Prins van Wales op 26 juli 1958, op de leeftijd van 9 jaar en de titel werd officieel
bekrachtigd in een ceremonie door Koningin Elizabeth op 1 juli 1969 in Caernarfon Castle.
De inhuldiging Regalia gedragen door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1969 was te zien, met inbegrip van de Inhuldiging Coronet,
Sword, Ring en Rod, evenals de Letter Patent voor de creatie van Charles, Hertog van Cornwall als The Prince of Wales in 1958.

De receptie begon met een muzikale uitvoering in de Ballroom door studenten van het Royal Welsh College of Music and Drama, waarvan Kroonprins Charles
beschermheer van is. De uitvoering omvatte een nieuw stuk geschreven voor de verjaardag door Welsh componist Paul Mealor, geÔnspireerd door de legende
van Lady of Llyn y Fan, een bergmeer in de buurt van het huis van de prins in Wales, Llwynywermod in Carmerthenshire.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy en Kensington Palace / https://twitter.com/RoyalFamily / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Sprekend over Zijne Koninklijke Hoogheid de aartsbisschop van Canterbury, The Most Rev Justin Welby:
We hebben gezien hoe de eer om die titel te krijgen rijkelijk is terugbetaald - in de liefde van de Prins van Wales voor het land wiens naam hij draagt,
en in het diepe respect dat hij altijd heeft getoond voor het land, voor de taal en het meeste allemaal natuurlijk voor de mensen.


Foto: The British Monarchy / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Aankondiging van het overlijden van The Duke of Edinburgh, 9 april 2021


Met diepe droefheid heeft Hare Majesteit de Koningin het overlijden aangekondigd van haar
geliefde echtgenoot, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Zijne Koninklijke Hoogheid is vanmorgen vredig overleden in Windsor Castle.

De koninklijke familie rouwt samen met mensen over de hele wereld om zijn verlies.

Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan op www.royal.uk


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Tijdens de coronaviruspandemie, en in het licht van het huidige overheidsadvies en richtlijnen voor sociale afstand,
worden aangepaste begrafenis- en ceremoniŽle regelingen voor Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Edinburgh
overwogen door Hare Majesteit de Koningin. Details zullen te zijner tijd worden bevestigd.

In overeenstemming met het volksgezondheidsadvies wordt leden van het publiek gevraagd om de huidige regeringsrichtlijnen
te blijven volgen, zich niet in menigten te verzamelen en geen koninklijke residenties te bezoeken om hun respect te betuigen.

Gedurende deze tijd vraagt de koninklijke familie dat leden van het publiek overwegen een donatie te doen
aan een goed doel in plaats van bloemenhulde achter te laten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh.

Op de website https://www.royal.uk/ is een online condoleanceregister
beschikbaar voor degenen die berichten willen achterlaten.

Vlaggen van de Unie hangen halfstok in alle koninklijke woningen die de vlag van de Unie voeren.
De Royal Standard blijft wapperen op Windsor Castle, waar de Koningin verblijft.

Begrafenis van de Hertog van Edinburgh


De begrafenis van de Hertog van Edinburgh vindt plaats op zaterdag 17 april 2021 om 15.00 uur in
St. Georgeís Chapel, Windsor. De uitvaartdienst begint om drie uur met een nationale minuutstilte.
De dienst wordt voorafgegaan door een ceremoniŽle processie op het terrein van Windsor Castle.

De plannen voor de begrafenis zijn in overeenstemming met de persoonlijke wensen van
de Hertog van Edinburgh, en de gelegenheid zal het leven van de Hertog en zijn meer
dan 70 jaar dienst aan de Koningin, het VK en het Gemenebest erkennen en vieren.

Het zal een ceremoniŽle koninklijke begrafenis zijn, hetzelfde als voor Koningin Elizabeth de koningin-moeder,
in plaats van een staatsbegrafenis - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten. De plannen zijn
goedgekeurd door de Koningin en weerspiegelen passend overheidsadvies.

Overzicht


De kist van de Hertog van Edinburgh, bedekt met de persoonlijke standaard van Zijne Koninklijke Hoogheid en gekleed met een
bloemenkrans, zal aanvankelijk rusten in de privťkapel in Windsor Castle, waar hij zal blijven tot de dag van de begrafenis.

Op zaterdag 17 april 2021 zal de kist van The Duke of Edinburgh worden verplaatst door een Bearer Party, gevonden
door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards. In de Quadrangle bij Windsor Castle zullen representatieve
detachementen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De kist van Zijne Koninklijke Hoogheid zal worden vervoerd in een speciaal gebouwde Land Rover - waar de Hertog bij
het ontwerp van betrokken was - geflankeerd door militaire Pall Dragers, in een kleine ceremoniŽle processie van de
Staatsingang naar St George's Chapel, voor de begrafenisdienst. Leden van de koninklijke familie en The Duke of
Edinburgh's Household lopen achter de kist van de Quadrangle, Chapel Hill af en het Horseshoe Cloister binnen.
De uitvaartdienst begint om 15.00 uur met een nationale minuutstilte.

De uitvaartdienst wordt bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin en leden van de koninklijke familie. De kist,
gedragen door een Bearer Party, gevonden door de Royal Marines, zal bovenaan de West Steps of St Georgeís Chapel
worden ontvangen door de Dean of Windsor en de aartsbisschop van Canterbury. De marinekap en het zwaard van de
Hertog van Edinburgh zullen voorafgaand aan de dienst op de kist worden geplaatst en de insignes van Zijne
Koninklijke Hoogheid zullen op het altaar van de kapel worden gelegd. Aan het einde van de dienst zal
Zijne Koninklijke Hoogheid worden begraven in de Royal Vault in St George's Chapel.

Openbare rouw


De Koningin heeft de aanbeveling van de premier goedgekeurd dat er een periode van nationale
rouw zal zijn die begint op vrijdag 9 april 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021, de dag
van de begrafenis. Dit betekent dat vlaggen van de Unie halfstok worden gehangen op koninklijke
woningen, overheidsgebouwen, vestigingen van de strijdkrachten en Britse posten in het buitenland.

De Royal Standard blijft op volle mast vliegen.

Daarnaast is het de wens van de Koningin dat de koninklijke familie vanaf vrijdag 9 april 2021
twee weken Royal Mourning in acht neemt, t/m 23 april 2021. Koninklijke rouw zal worden waargenomen
door leden van de koninklijke familie en hun huishoudens, samen met troepen die zich inzetten voor
ceremoniŽle plichten. Gedurende deze periode zullen de leden van de koninklijke familie opdrachten
blijven aangaan die zijn afgestemd op de omstandigheden. Waar nodig worden rouwbanden gedragen.

Details van de ceremonie


Voorafgaand aan de begrafenis zal de kist, vergezeld door de Dean of Windsor en de Lord
Chamberlain, worden verplaatst naar de State Entrance van Windsor Castle door een Bearer
Party die is gevonden door The Queenís Company, 1st Battalion Grenadier Guards.

De Dean en de Lord Chamberlain zullen dan hun weg banen naar St. George's Chapel.

De Constable en de gouverneur van Windsor Castle zullen aanwezig
zijn bij de ingang van de staat voor het vertrek van de Coffin.

Op het gras in de Quadrangle zullen representatieve afdelingen worden geplaatst die zijn ontleend aan de militaire speciale
relaties van Zijne Koninklijke Hoogheid. De Quadrangle zal ook worden bekleed door de Household Cavalry en The Foot Guards.

De optocht stapt af van State Entree op 14.45 uur.

De Band of the Grenadier Guards, waarvan de hertog van Edinburgh 42 jaar kolonel was, zal de processie leiden.

Ze zullen worden gevolgd door de partij van de generaal-majoor en vervolgens de dienstchefs, die
de nauwe relatie van Zijne Koninklijke Hoogheid met alle gebieden van Defensie weerspiegelen.

De Coffin, gedragen op de Land Rover, zal worden geflankeerd door Pall Dragers die afkomstig zijn uit de
Special Relationships van Zijne Koninklijke Hoogheid - de Royal Marines, Regiments, Corps en Air Stations.

De Prins van Wales en leden van de koninklijke familie zullen te voet deelnemen aan de processie, direct
achter The Duke of Edinburgh's Coffin, samen met personeel van His Royal Highness's Household.

Om 14.40 uur zal de kist tevoorschijn komen bij de ingang van de State Entrance en iedereen in de processie en in
de quadrangle zal complimenten geven. De Bearer Party plaatst de Coffin op de Land Rover en trekt zich terug.

Om 14.45 uur verlaat de processie de ingang van de State Entrance voor de westelijke trappen van de St. George's Chapel.
De route van de processie, die wordt omzoomd door vertegenwoordigers van de Royal Navy, Royal Marines, The Highlanders,
4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force, is als volgt:

- State Entrance, Windsor Castle
- Engine Court
- Chapel Hill
- Parade Ground
- Horseshoe Cloister

Minute Guns worden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanaf
de East Lawn bij Windsor Castle gedurende de processie. De avondklok zal luiden.

Om 14.53 uur arriveert de Land Rover aan de voet van de West Steps of St. Georgeís Chapel.

Een erewacht en een band van The Rifles zullen de Coffin met het volkslied ontvangen wanneer de Coffin
het Horseshoe Cloister binnengaat en eindigt wanneer de Land Rover tot stilstand komt bij de West Steps.

In het Horseshoe Cloister zullen de Commonwealth Defence Advisers
uit Canada, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en Trinidad en Tobago zijn.

De westelijke trappen van de St. George's Chapel worden omzoomd
door een Dismounted Detachment of the Household Cavalry.

Een Royal Navy Piping Party van 1 Chief Petty Officer en 5 Ratings zal
aanwezig zijn aan de zuidkant van de West Steps of St. George's Chapel.

De Piping Party zal de 'Still' blazen zodra de Land Rover stationair staat aan de voet van de West Steps.

The Bearer Party zal de Coffin optillen en de West Steps opgaan en stoppen bij de tweede landing.
De Piping Party zal de 'Zijde' blazen. De Coffin zal pauzeren voor de Nationale Minuut Stilte om 15.00 uur.

Op de top van de West Steps zal de Dean of Windsor, samen met de aartsbisschop van Canterbury, de Coffin ontvangen.

Allen die hebben deelgenomen aan de processie zullen de St. George's Chapel niet betreden, behalve
de leden van de koninklijke familie en de kabinetschef van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Als de deuren van de St. George's Chapel sluiten, zal de Royal Navy Piping Party de 'Carry On' blazen.

De Land Rover, Service Chiefs, Realm Defense Advisers, Body Guards, Military Knights of Windsor, samen
met vertegenwoordigers van Special Relationships zullen tijdens de uitvaartdienst in stilte uiteenvallen.

De uitvaartdienst begint zodra de kist de St. George's Chapel binnengaat
en in processie naar de Catafalque in het Quire wordt gedragen.

De 'insignes' van de hertog van Edinburgh - de medailles en onderscheidingen die Zijne Koninklijke
Hoogheid zijn toegekend door het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest - samen met het
stokje van zijn veldmaarschalk en Royal Air Force Wings, samen met insignes van Denemarken en
Griekenland, wordt voorgepositioneerd op kussens op het altaar in de St. George's Chapel.

Nadere details over de uitvaartdienst en de volgorde van dienstverlening zullen te zijner tijd worden vrijgegeven.

De Begrafenis ceremonie

Op 17 april 2021 vond de begrafenis van Prins Philip plaats:

De begrafenis van de Hertog van Edinburgh was een "ceremoniŽle koninklijke begrafenis" zijn, dezelfde als die van Koningin
Elizabeth de koningin-moeder. Het was geen "staatsbegrafenis" - iets dat over het algemeen is voorbehouden aan vorsten.

De decaan van Windsor leidde de uitvaartdienst en de aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit.

Vanwege de volksgezondheidsrichtlijnen waren sommige elementen van het begrafenisplan gewijzigd,
hoewel de dag nog steeds erg in overeenstemming was met de wensen van Zijne Koninklijke Hoogheid.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv en radio zodat mensen over de hele wereld konden deelnemen aan de rouw om de Hertog.

Lopende volgorde:

Op zaterdag 17 april 2021 om 14.40 uur kwam de kist uit de State Entrance van Windsor Castle in de Quadrangle,
gevolgd door de leden van de koninklijke familie die in de processie liepen. Allen in de Quadrangle gaven
de kist een Royal Salute voordat de kist op de Land Rover werd geplaatst.

De Koningin vertrok van de Sovereign's Entrance in de State Bentley.

De processie bewoog zich richting St. George's Chapel, door Engine Court, Chapel Hill Parade Ground en het
Horseshoe Cloister binnen, en kwam aan bij de West Steps. De processieroute werd omzoomd door vertegenwoordigers
van de Royal Navy, de Royal Marines, de Highlanders en 4th Battalion Royal Regiment of Scotland en de Royal Air Force.

Minute Guns werden afgevuurd door The King's Troop Royal Horse Artillery vanuit de East Lawn
van Windsor Castle voor de duur van de processie. De Curfew Tower Bell luidde ook.

De leden van de koninklijke familie die te voet achter de kist volgden waren:
- The Princess Royal en The Prince of Wales
- De Graaf van Wessex en Forfar en de Hertog van York
- De Hertog van Sussex, Mr. Peter Phillips en De Hertog van Cambridge
- Vice-admiraal Sir Tim Laurence en de Graaf van Snowdon

Het volkslied speelde toen de kist arriveerde bij Horseshoe Cloister, waar het werd opgewacht door
vertegenwoordigers van het Gemenebest en een gedemonteerd detachement van de Household Cavalry.

The Bearer Party droeg de kist de westelijke trappen van de kapel op voordat ze om 15.00 uur pauzeerde voor een
nationale minuutstilte. De decaan van Windsor en de aartsbisschop van Canterbury ontvingen vervolgens de kist.

Toen de deuren van de St.George's Chapel sloten, gaf de Royal Navy Piping Party de 'Carry On'

Leden van de koninklijke familie:

De volgende leden van de koninklijke familie wonen de uitvaartdienst in de kapel bij:

- De Hertogin van Cornwall
- De Gravin van Wessex en Forfar
- Burggraaf Severn
- De Lady Louise Mountbatten-Windsor
- De Hertogin van Cambridge
- Meneer en mevrouw Mike Tindall
- Prinses Beatrice, mevrouw Edoardo Mapelli Mozzi
- De heer Edoardo Mapelli Mozzi
- Prinses Eugenie, mevrouw Jack Brooksbank
- Meneer Jack Brooksbank
- The Lady Sarah en de heer Daniel Chatto
- De Hertog van Gloucester
- De Hertog van Kent
- Prinses Alexandra, the Hon. Lady Ogilvy
- The Hereditary Prince of Baden
- The Landgrave of Hesss
- The Prince of Hohenlohe-Langenburg
- De Gravin Mountbatten van Birma

De aanwezigen droegen mondkapjes voor de dienst en leden van de
koninklijke familie dragen een dagjurk of ochtendjas met medailles.

Tijdens de dienst zong een klein koor van vier muziekstukken gekozen door The Duke of Edinburgh. Het koor bevond zich in
de Nave, weg van de zittende gemeente, en in overeenstemming met de volksgezondheidsrichtlijnen was er geen samenzang.

De uitvaartdienst werd geleid door de decaan van Windsor en duurde ongeveer 50 minuten.

Aan het einde van de dienst werd de kist van de Hertog van Edinburgh in de Royal Vault neergelaten.
De aartsbisschop van Canterbury sprak de zegen uit en het volkslied werd gezongen door het koor.

Hare Majesteit de Koningin, leden van de koninklijke familie en de familie van de
Hertog van Edinburgh verlieten vervolgens de kapel via de Galilea Porch.

De Orde van de dienst is te bekijken op de pagina: "Buitenlandse Vorstenhuizen".

Prins Harry brengt eerbetoon van Prins PhilipFoto: Archewell

Met grote droefheid hebben we vernomen van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.
Ieder van ons bij de Invictus Games Foundation betuigt onze diepste condoleances aan Hare Majesteit de Koningin,
de koninklijke familie en aan onze beschermheer, de Hertog van Sussex, de kleinzoon van de Hertog.


Foto: https://www.instagram.com/weareinvictusgames/

De Prins van Wales geeft een eerbetoon aan de Hertog van Edinburgh, namens Koninklijke Familie


Op 10 april 2021 sprak de Prins van Wales de pers toe met de volgende woorden over Prins Philip:

Ik wilde in het bijzonder zeggen dat mijn vader, naar ik veronderstel de afgelopen 70 jaar, de meest opmerkelijke,
toegewijde dienst heeft bewezen aan The Queen, aan mijn familie en aan het land, maar ook aan het hele Gemenebest.

Zoals u zich kunt voorstellen, missen mijn familie en ik mijn vader enorm. Hij was een zeer geliefde en gewaardeerde
figuur en afgezien van al het andere, kan ik me voorstellen, zou hij zo diep geraakt zijn door het aantal andere
mensen hier en elders in de wereld en het Gemenebest, die volgens mij ook ons verlies en onze leed.

Mijn lieve papa was een heel bijzonder persoon waarvan ik denk dat het vooral verbaasd zou zijn geweest over
de reactie en de ontroerende dingen die over hem zijn gezegd en vanuit dat oogpunt zijn wij, mijn familie, daar
enorm dankbaar voor. Het zal ons steunen in dit specifieke verlies en in deze bijzonder droevige tijd. Dank u.

Een verklaring van The Princess Royal na de dood van The Duke of Edinburgh


Op 11 april 2021 gaf The Princess Royal een verklaring vrij over het overlijden van haar vader.

Je weet dat het gaat gebeuren, maar je bent er nooit echt klaar voor. Mijn vader is mijn leraar geweest, mijn
supporter en mijn criticus, maar het is vooral zijn voorbeeld van een goed geleefd leven en vrije dienstverlening,
gezien dat wat ik het liefst wilde navolgen. Zijn vermogen om elke persoon als een individu op zichzelf te behandelen
met zijn eigen vaardigheden, komt door alle organisaties waarbij hij betrokken was.

Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om gevraagd te zijn in zijn voetsporen te treden
en het was een genoegen hem in contact te hebben gehouden met hun activiteiten. Ik weet hoeveel
hij voor hen betekende, in het VK, in het Gemenebest en in de rest van de wereld.

Ik zou willen benadrukken hoeveel waardering de familie heeft voor de berichten en herinneringen van zoveel mensen
wier leven hij ook raakte. We zullen hem missen, maar hij laat een erfenis na die ons allemaal kan inspireren.

In liefdevolle herinnering: Zijne Koninklijke Hoogheid De Hertog van
Edinburgh, 1921-2021, Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex


Op 12 april 2021 gaf Prins Harry een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

"Mijn grootvader was een man van dienstbaarheid, eer en veel humor. Hij was authentiek
zichzelf, met een serieus scherpe humor, en kon de aandacht van elke kamer vasthouden
vanwege zijn charme - en ook omdat je nooit wist wat hij daarna zou zeggen.

Hij zal worden herinnerd als de langst regerende gemaal van de Monarch, een gedecoreerde militair, een Prins
en een Hertog. Maar voor mij, zoals velen van jullie die een geliefde of grootouder hebben verloren door de pijn
van het afgelopen jaar, was hij mijn opa: meester van de barbecue, legende van geklets en brutaal tot het einde.

Hij is een rots voor Hare Majesteit de Koningin geweest met een ongeŽvenaarde toewijding, aan
haar zijde gedurende 73 jaar huwelijk, en terwijl ik verder zou kunnen gaan, weet ik dat hij
op dit moment tegen ons allemaal zou zeggen, bier in de hand:'ga ermee door!'

Dus wat dat betreft, opa, bedankt voor je service, je toewijding aan oma en dat je altijd jezelf bent. U zult
zeer gemist worden, maar altijd herinnerd worden - door de natie en de wereld. Meghan, Archie en ik (evenals
je toekomstige achterkleindochter) zullen altijd een speciaal plekje voor je in ons hart hebben."

'Per Mare, Per Terram'


Foto: Archewell website / https://archewell.com/


Foto: Archewell website / https://archewell.com/

Een bericht van de Hertog van Cambridge na de dood van de Hertog van Edinburgh


Op 12 april 2021 gaf Prins William een verklaring vrij over het overlijden van zijn opa.

De eeuw van mijn grootvaders leven werd bepaald door dienstbaarheid - aan
zijn land en het Gemenebest, aan zijn vrouw en koningin, en aan ons gezin.

Ik heb het geluk dat ik niet alleen zijn voorbeeld heb gehad om mij te leiden, maar ook zijn blijvende aanwezigheid
tot ver in mijn eigen volwassen leven - zowel in goede tijden als in de moeilijkste dagen. Ik zal altijd dankbaar
zijn dat mijn vrouw zoveel jaren de tijd heeft gehad om mijn grootvader te leren kennen en voor de vriendelijkheid
die hij haar heeft betoond. Ik zal de speciale herinneringen die mijn kinderen altijd zullen hebben aan hun
overgrootvader die ze in zijn koets komt ophalen nooit als vanzelfsprekend beschouwen en zelf zijn
aanstekelijke gevoel voor avontuur en zijn ondeugende gevoel voor humor zien!

Mijn grootvader was een buitengewone man en maakte deel uit van een buitengewone generatie.
Catherine en ik zullen blijven doen wat hij had gewild en zullen de Koningin de komende jaren
steunen. Ik zal mijn opa missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we aan de slag gingen.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Een verklaring van Prinses Eugenie na het overlijden van Prins Philip


Liefste opa,

We missen je allemaal.

Je zou zo ontroerd zijn door alle eerbetonen die de afgelopen dagen met mij zijn gedeeld.

Mensen herinneren zich dat ze naast je zaten tijdens een diner, of ťťn keer je hand schudden, die zich
herinneren dat je terloops hallo zei, of herinneren hoeveel hun DofE-onderscheiding voor hen betekende.

Ik herinner me dat ik leerde koken, schilderen en lezen. Ik herinner me dat ik om je grappen lachte en
vroeg naar je spectaculaire leven en dienst bij de marine. Ik herinner me dat ik de worsten verbrandde
en dat je naar binnen dook om de dag te redden. Ik herinner me je handen en je lach en je favoriete bier.

Ik zal u herinneren in uw kinderen, uw kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Bedankt voor je toewijding en liefde voor ons allemaal en vooral voor oma, voor wie we voor je zullen zorgen.

Met al mijn liefde
Eugenie


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/


Foto: Prinses Eugenie / https://www.instagram.com/princesseugenie/

Britse Koninklijke familie deelt herinneringen aan Philip


Op 14 april 2021, hebben leden van de Britse Koninklijke Familie nog niet eerder vrijgegeven foto's
gedeeld van de Hertog van Edinburgh, waarin ze hem herinneren als vader, grootvader en overgrootvader.


Foto: Clarence House

De Koningin en de Hertog van Edinburgh, omringd door zeven van hun achterkleinkinderen in Balmoral Castle in 2018.


Foto: Photograph taken by The Duchess of Cambridge / Kensington Palace

Deze familiefoto is gemaakt in Balmoral in 2015.


Foto: Kensington Palace


Foto: The Duke of Sussex via The British Monarchy

Een bericht van The Earl of Wessex over de erfenis van zijn vader, The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 deelde de The Earl of Wessex een mooi eerbetoon aan zijn vader Prins Philip.

Het is echt opbeurend geweest om slechts enkele van de prachtige herinneringen te lezen die u hebt gedeeld
over uw ervaringen met de Duke of Edinburgh's Award en, in sommige gevallen, de ontmoeting met mijn vader.
Ik denk dat ik misschien ooit heb gezegd dat hij een man was die elkaar ooit heeft ontmoet, nooit is vergeten.

Hij had het unieke vermogen om in opmerkelijk korte tijd een blijvende indruk te maken. Ik heb, net als mijn hele familie,
een leven lang blijvende indrukken, inspiratie, gedeelde passies en liefde. Hij mag deze wereld hebben verlaten, maar zijn
geest en ethos leven voort door zijn onderscheiding, door elk aangeraakt, getransformeerd, geÔnspireerd leven; toen, nu
en in de toekomst. Ik dank u allen voor uw hulp bij het creŽren van zo'n buitengewoon eerbetoon.


Foto: The British Monarchy

Leden van de koninklijke familie bekijken openbare condoleances voor The Duke of Edinburgh


Op 15 april 2021 bekijken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall en de Graaf en Gravin van Wessex
en hun dochter Lady Louise de enorme bloemenzee aan condoleanceberichten voor de Hertog van Edinburgh.

In Marlborough House Gardens bekeken de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall een selectie bloemen
en condoleances die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan The Duke of Edinburgh.

De Graaf en Gravin van Wessex en Lady Louise bekeken een selectie van berichten en bloemen
die door leden van het publiek waren achtergelaten ter nagedachtenis aan de Hertog van Edinburgh
in Windsor Castle, evenals eerbetonen van organisaties waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid was aangesloten.

Tijdens deze periode van National Mourning zijn bloemen en condoleanceberichten van buiten
Buckingham Palace en binnen The Royal Parks verplaatst naar de privťtuinen van Marlborough House.
Bloemen en condoleances uit het hele Windsor Estate zijn binnen het Castle-district verplaatst.

Leden van het publiek kunnen overwegen om een donatie te doen aan een goed doel
van hun keuze, of een bericht achterlaten in het online condoleanceregister.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: Clarence House


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Mike Tindall deelt een eerbetoon


Het is een heel trieste week geweest, maar het heeft ons de tijd gegeven om na te denken
over geweldige herinneringen en verhalen, zowel persoonlijk als gedeeld. Een toegewijde
familieman die we voor altijd zullen missen, maar waar we altijd van zullen houden.


Foto: The Duchess of Cambridge / Mike Tindall

Koningin Elizabeth deelt onbekende foto van Prins Philip en haar


De Koningin wil deze privťfoto delen, gemaakt met The Duke of Edinburgh op de top van de Coyles of Muick, Schotland in 2003.


Foto: De Gravin van Wessex / The British Monarchy

Een gedicht van de Poet Laureate, Simon Armitage, ter gelegenheid van het overlijden van The Duke of Edinburgh


Het weer in het raam vanmorgen
is sneeuw, ongebruikelijke enkelvoudige vlokken,
een langzame laatste rilling van de winter. Bij zo'n gelegenheid
veronderstellen om ťťn man te prijzen, is door te pijpen
voor een hele generatie - die bemanning wiens overleving
was altijd het spul van een klein wonder,
die aan land kwamen in oranjekrat coracles,
vochten ingenieuze oorlogen, overwonnen triomfen op zee
met vlammende lokboten en zijwaarts getrapte torpedo's.

Echtgenoten aan het werk, ze ontrolden hun plannen
over biljarttafels en motorkappen,
gehergroepeerd bij het ontbijt. Wat hun geheimen waren
was iedereen gissen en niemands zaken.
Overgrootvaders vanaf hun geboorte, na verloop van tijd werden ze
zowel binnenkern als buitenbehuizing
in een familiestuk van nestelende poppen.
Als bewijs van de vroege mens staan hun schoenafdrukken
in de verharde aarde van rozenperken en borders.

Het waren zonen van een dierenriem die niet synchroon liep
met het zonnejaar, maar draaiden hun gedachten
tot de grote wetenschap en zware vragen van de dag.
Om hun handen in rust te bestuderen, moesten ze kaarten uitbeelden
met hachured valleien en indigostromen, schema's
van oude campagnes en verkenningsmissies.
Laatste van de grote vaderlijke magiŽrs
ze behielden hun beste trucs voor de grote finale:
Onsterfelijkheid weerleggen en volledig verdwijnen.

De grote eiken in het bos beginnen te stemmen
en komende luchten zullen hun eerbetoon brengen.
Maar voor nu, de koude sluitingsmomenten van april
parachute langzaam naar huis, dus halverwege de middag
sneeuw wordt herschikt als zaadkoppen en distels.

Door Simon Armitage, de Poet Laureate

De Begrafenis dienst, 17 april 2021


De insignes van Prins Philip zullen voor de uitvaartdienst bij het altaar in de St. George's Chapel worden gelegd.


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy


Foto: The British Monarchy

Op deze dag van de begrafenis van ZKH Prins Philip, Hertog van Edinburgh, worden de vlaggen
van het Groothertogelijk Paleis en Berg Castle neergelaten als laatste eerbetoon.


Foto: © Maison du Grand-Duc

Vandaag wordt de Hertog van Edinburgh naar zijn laatste rustplaats gebracht.
De hertog bezocht Zweden verschillende keren. Samen met Koningin Elizabeth bracht hij een staatsbezoek aan zowel
Koning Gustaf VI Adolf en Koningin Louise - die de tante van de hertog was - en aan de huidige koning en koningin.
Als laatste groet heeft de koninklijke familie bloemenkransen gestuurd naar de uitvaartdienst van vandaag in Windsor,
die vanwege de pandemie in een kleine kring wordt gehouden. In Stockholm gaat de grote bel van Riddarholmskyrkan
tussen 12.00 en 13.00 uur ter ere van de hertog van Edinburgh, die een ridder was van de Royal Seraphim Order.


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library


Foto: Het beeldarchief van Bernadotte Library

Vandaag om 16.00 uur Deense tijd wordt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog
van Edinburgh begraven in St. George's Chapel bij Windsor Castle. Bij die gelegenheid wordt
bij Amalienborg een halve vlag gehesen. De prins, die meer dan 73 jaar getrouwd was met Hare
Majesteit Koningin Elizabeth II, werd geboren als prins van Griekenland en Denemarken. Bij de
begrafenis worden de Deense en Griekse decoraties van prins Philips in de kerk geplaatst, samen
met de decoraties van de prins uit Groot-BrittanniŽ en de landen van het Gemenebest.

Prins Philip, Hertog van Edinburgh, werd op 16 november 1947 onderscheiden met de Orde van de Olifant. Als Ridder in
de Orde van de Olifant liet Prins Philip zijn wapen ophangen in de Ridderkapel in de kasteelkerk van Frederiksborg.
Prins Philip werd geboren als Prins van Griekenland en Denemarken en droeg tot 1947 het Griekse koninklijke wapen.
In de periode 1947-1949 droeg Prins Philip het hier afgebeelde wapen. Het is het Griekse koninklijke wapen met
linksboven een schild met het wapen van zijn overgrootmoeder aan moederszijde, Prinses Alice, dochter van
Koningin Victoria. Het schild van Prins Philips wordt vastgehouden door twee schildhouders. Links Hercules
van het Griekse koninklijke wapen en rechts een leeuw afgeleid van het wapen van prins Philips 'grootvader,
prins Louis van Battenberg, later Mountbatten. Deze leeuw heeft een zogenaamde scheepskroon om zijn nek
gekregen als verwijzing naar de carriŤre van prins Philips bij de Britse marine.

Het schild wordt bekroond met een speciale kroon en daarboven is een koninklijke helm geplaatst. Aan de helm hangt
een helmdoek in goud en hermelijn. Bovendien worden dit helmdoek en de koninklijke helm alleen gebruikt door de
Britse monarch en door de troonopvolger. Op de helm zit een zogenaamd helmmerk, dat bestaat uit zwart-witte
struisvogelveren. Het helmbord is ook geÔnspireerd op het wapen van Mountbatten. Over het schild is de Orde
van de Slang te zien met het motto van de orde HONI SOIT QUI MAL Y PENSE (Schande voor degenen die er slecht
over denken). Prins Philip leidde de verkiezingsslogan "God is mijn hulp". In 1949 ontving Prins Philip een
nieuw wapen, waarbij het schild wapenschilden bevatte voor Denemarken, Griekenland, Mountbatten en Edinburgh.
De andere elementen van het wapen bleven ongewijzigd. Zoals de traditie is voor Ridders van de Orde van de
Olifant, werd het originele ridderschild in de kapel bij die gelegenheid niet veranderd.


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©


Foto: Nationalhistorisk Museum Frederiksborg ©

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat een vlag halfstok zal worden gehesen vanaf
het balkon van het paleis voor de begrafenis van Prins Philip, Hertog van Edinburgh.


Foto: Det kongelige hoff

Hieronder volgen zelfgemaakte foto's van de televisie uitzending van de begrafenis plechtigheid van Prins Philip:

In liefdevolle herinnering aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh (1921-2021).


Foto: The British Monarchy

Ontvangen Rouwpost nav het overlijden van Prins Philip


Op 1 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van de Graaf en Gravin van Wessex en Forfar voor het
overlijden van zijn vader Prins Philip op 9 april 2021. De Graaf van Wessex (Prins Edward) is het
vierde kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip. Dit is de allereerste kaart van hun.

Op 13 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van Prinses Anne voor het overlijden van haar vader Prins Philip.
Prinses Anne is het tweede kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip en de enige dochter.
De postbode bracht deze kaart van prinses Anne op Hemelvaartsdag. De postbode was de dag ervoor niet gekomen.Op 18 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van de Prins van Wales voor het overlijden van zijn
vader Prins Philip. De Prins van Wales is het eerste kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip.

Op 22 mei 2021 ontving ik de Condoleance kaart van Prins William en Hertogin
Catherine voor het overlijden van zijn opa Prins Philip en overgrootvader Prins
Philip. Prins William is Koningin Elizabeth's en Prins Philip's derde kleinkind.

Op 8 juni 2021 ontving ik de Condoleance brief van The Duke of York voor het overlijden van zijn vader Prins Philip.
The Duke of York (Prins Andrew) is het derde kind van Koningin Elizabeth en Prins Philip.25 juli 2021: Terug thuis na mijn vakantie uit Zwitserland vond ik dit mooie maar droevige
bedankkaartje van Koningin Elizabeth voor het overlijden van haar man Prins Philip.Koningin Elizabeth viert 95ste verjaardag, 21 april 2021


Op 21 april 2021 is het 95ste verjaardag van de Koningin.
Hare Majesteit werd geboren op 21 april 1926 in Bruton Street 17 in Londen, het eerste kind van
de Hertog en Hertogin van York, later Koning George VI en Koningin Elizabeth-de Koningin Moeder.

Dit jaar verblijft de Koningin in Windsor Castle tijdens een periode
van Koninklijke Rouw na de dood van de Hertog van Edinburgh.


Foto: The British Monarchy

In de loop van de dag gaf Buckingham Palace een korte verklaring vrij van de Koningin:

"Ik heb vandaag, ter gelegenheid van mijn 95ste verjaardag, veel goede wensen ontvangen. Die stel ik zeer op prijs.

Hoewel we als familie in een periode van grote droefheid verkeren, was het voor ons allemaal een troost om het
eerbetoon aan mijn man te zien en te horen, vanuit het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de rest van de wereld.

Mijn familie en ik willen iedereen bedanken voor de steun en vriendelijkheid die ons de
afgelopen dagen is getoond. We zijndiep geraakt en worden er nog steeds aan herinnerd dat
Philip gedurende zijn leven zo'n buitengewone impact heeft gehad op talloze mensen."


Foto: The British Monarchy

Koninklijke familie brengt hulde aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Philip, Hertog van Edinburgh in nieuwe BBC One-film, 22 september 2021


Voor het eerst op televisie bieden meer dan een dozijn leden van de koninklijke familie
hun persoonlijke gedachten en reflecties terwijl ze een historisch eerbetoon brengen aan
het buitengewone leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

Alle kinderen van de Koningin en de Hertog, samen met hun volwassen kleinkinderen
en andere leden van de koninklijke familie, hebben ermee ingestemd om deel te nemen
aan dit unieke portret van de langst dienende gemaal in de koninklijke geschiedenis.

Oorspronkelijk ontworpen ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Prins Philip, bevat deze
historische documentaire interviews die zowel voor als na de dood van de Hertog in april 2021
zijn gefilmd. De documentairemakers zijn in Buckingham Palace geweest om het vaste personeel
van de Hertog te ontmoeten en om zijn studeerkamer, privťkantoor en bibliotheek vast te leggen,
precies zoals ze waren tijdens zijn zeven decennia in het hart van het koninklijke leven.

Er zijn aangrijpende herinneringen, veel humor en tal van frisse inzichten
in het karakter en de erfenis van deze koninklijke pionier.

Met speciale toegang tot de privť-cine-filmcollectie van de Koningin, is deze film een ongeŽvenaard portret
van een man met een unieke plaats in de koninklijke geschiedenis - door degenen die hem het beste kenden.

Prins Philip: The Royal Family Remembers wordt uitgezonden op woensdag 22 september 2021 om 21.00 uur op BBC One.

Prince Philip: The Royal Family Remembers (1x60) is gemaakt in opdracht van Patrick Holland,
Director of Factual, Arts and Classical Music, en Claire Sillery, Head of Commissioning,
Documentaries. De BBC Commissioning Editor is Simon Young.

Het is gemaakt door Oxford Films. De schrijver en coproducent is Robert Hardman en de uitvoerend
producent is Nicolas Kent. Het is geregisseerd en geproduceerd door Matt Hill en Faye Hamilton.

In de documentaire Prince Philip: The Royal Family Remembers heeft de Britse koninklijke familie
herinneringen opgehaald aan de in april overleden prins Philip. De echtgenoot van Koningin Elizabeth
werd door zijn familie vooral herinnerd als een man die een geweldige steun voor de Koningin was.

Naast zijn kinderen Charles, Anne en Edward was Prins Andrew voor de camera getrokken om over Philip te vertellen.
Daarnaast sprak ook de echtgenoot van Prinses Anne en de echtgenote van de Prins van Wales, Camilla.

Philip werd onder meer door Prins William omschreven als "glaseerlijk en recht voor z'n raap".
Ook Prins Harry zag zijn opa op die manier: "Hij was wie hij was, ongeacht met wie hij sprak."
Ook Philips liefde voor barbecueŽn, vliegen en de natuur kwam ter sprake.

Wat misschien het meest in het oog springt, was Philips liefde voor Elizabeth en zijn dienstbaarheid
aan haar en het koninkrijk. "Zijn grootste prestatie was de koningin ondersteunen", meent Prinses Anne.
William was daar diep van onder de indruk" "Hij gaf een zeer succesvolle militaire carriŤre op om de
Koningin te dienen." "Ze waren altijd zo schattig met z'n tweeŽn", zegt Harry over zijn grootouders.
"Ze zetten allebei hun leven in het teken van dienstbaarheid. Dat zorgde voor een geweldige band tussen
hen. Ik mis zijn humor, maar ik mis hem vooral voor mijn oma omdat zij zo sterk dankzij hem was."

Dankdienst voor Prins Philip in Westminster Abbey, 23 december 2021


Buckingham Palace heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2022 in Westminster Abbey een dankdienst
zal plaatsvinden voor het leven van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh.

De Hertog van Edinburgh, die in april van dit jaar stierf, had een lange relatie met Westminster Abbey.
Op 20 november 1947 trouwde hij hier met prinses Elizabeth (ze werd koningin in 1952), en ze vierden
jubilea, waaronder hun zilveren, gouden en diamanten bruiloft met diensten in de abdij.

In 1956 stelde hij de Duke of Edinburgh's Award in, waarvan de 60ste verjaardag werd gevierd tijdens
een speciale dienst in november 2016. Hij was ook voorzitter en voorzitter van de Westminster Abbey
Trust, opgericht in 1973, om fondsen te werven voor de restauratie van de buitenkant van de abdij.

Jarenlang woonde Zijne Koninklijke Hoogheid de jaarlijkse Opening of the Field of Remembrance bij.
Elk jaar georganiseerd door The Poppy Factory, ziet het Field of Remembrance duizenden klaprozen
op houten kruisen en gedenktekens, die elk een militair of dienstvrouw vertegenwoordigen die is
omgekomen in een conflict, geplant op het terrein van de abdij.

Hij woonde in de loop der jaren ook tal van andere diensten en evenementen bij in de abdij.

Nadere details zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Bron: https://www.westminster-abbey.org/abbey-news/duke-of-edinburgh-memorial-service-at-the-abbey

De Kersttoespraak van Koningin Elizabeth, 25 december 2021
Hoewel het voor velen een tijd van groot geluk en vrolijkheid is, kan Kerstmis moeilijk
zijn voor degenen die dierbaren hebben verloren. Vooral dit jaar begrijp ik waarom.

Maar voor mij, in de maanden sinds de dood van mijn geliefde Philip, heb ik veel troost geput
uit de warmte en genegenheid van de vele eerbetonen aan zijn leven en werk - uit het hele land,
het Gemenebest en de wereld. Zijn gevoel voor dienstbaarheid, intellectuele nieuwsgierigheid en
vermogen om plezier uit elke situatie te persen - waren allemaal onstuitbaar. Die ondeugende,
onderzoekende twinkeling was aan het eind net zo helder als toen ik hem voor het eerst zag.

Maar het leven bestaat natuurlijk zowel uit afscheid nemen als uit eerste ontmoetingen; en hoezeer
ik en mijn familie hem ook missen, ik weet dat hij zou willen dat we van Kerstmis zouden genieten.

We voelden zijn aanwezigheid toen we ons, net als miljoenen over de hele wereld, klaarmaakten voor Kerstmis.
Hoewel Covid opnieuw betekent dat we het niet helemaal kunnen vieren zoals we hadden gewild, kunnen we nog
steeds genieten van de vele gelukkige tradities. Of het nu het zingen van kerstliederen is (zolang het deuntje
maar bekend is); de boom versieren; cadeautjes geven en ontvangen; of het kijken naar een favoriete film
waarvan we het einde al kennen, het is geen verrassing dat gezinnen hun kerstroutines zo vaak koesteren.
We zien dat onze eigen kinderen en hun families de rollen, tradities en waarden omarmen die zo veel voor
ons betekenen, omdat deze van generatie op generatie worden doorgegeven, en soms worden bijgewerkt voor
veranderende tijden. Ik zie het in mijn eigen familie en het is een bron van groot geluk.

Prins Philip was zich altijd bewust van dit gevoel van het doorgeven van het stokje. Daarom creŽerde hij
The Duke of Edinburgh's Award, die jonge mensen in het Gemenebest en daarbuiten de kans biedt op verkenning
en avontuur. Het blijft een verbazingwekkend succes, geworteld in zijn geloof in de toekomst.

Hij was ook een vroege voorvechter van het serieus nemen van ons rentmeesterschap van het
milieu; en ik ben onbeschrijflijk trots dat zijn pionierswerk is overgenomen en uitvergroot
door onze oudste zoon Charles en zijn oudste zoon William - bewonderenswaardig gesteund door
Camilla en Catherine - meest recentelijk op de COP-top over klimaatverandering in Glasgow.

Komende zomer kijken we uit naar de Commonwealth Games. Het stokje reist momenteel over de hele lengte
en breedte van het Gemenebest, op weg naar Birmingham, een baken van hoop op zijn reis. Het zal een
kans zijn om de prestaties van atleten en het samenkomen van gelijkgestemde landen te vieren.

En februari, over slechts zes weken, zal het begin zijn van mijn platina jubileumjaar, waarvan ik hoop
dat het een gelegenheid zal zijn voor mensen overal om te genieten van een gevoel van saamhorigheid;
een kans om te bedanken voor de enorme veranderingen van de afgelopen zeventig jaar - sociaal,
wetenschappelijk en cultureel - en ook om met vertrouwen vooruit te kijken.

Ik weet zeker dat iemand vandaag ergens zal opmerken dat Kerstmis een tijd is voor kinderen. Het is
een boeiende waarheid, maar slechts de helft van het verhaal. Misschien is het juister om te zeggen
dat Kerstmis kan spreken tot het kind in ons allemaal. Volwassenen, wanneer ze gebukt gaan onder
zorgen, zien soms de vreugde niet in eenvoudige dingen, waar kinderen dat niet zien.

En voor mij en mijn familie, zelfs met een bekende lach die dit jaar ontbreekt, zal er vreugde zijn in Kerstmis,
omdat we de kans hebben om herinneringen op te halen en het wonder van de feestdagen opnieuw te zien door de ogen
van onze jonge kinderen, van wie we waren verheugd om er dit jaar nog vier te verwelkomen.

Ze leren ons allemaal een les - net als het kerstverhaal - dat er bij de geboorte
van een kind een nieuwe dageraad aanbreekt met eindeloze mogelijkheden.

Het is deze eenvoud van het kerstverhaal dat het zo universeel aantrekkelijk maakt: eenvoudige gebeurtenissen
die het startpunt vormden van het leven van Jezus - een man wiens leringen van generatie op generatie zijn
doorgegeven en de basis van mijn geloof zijn geweest. Zijn geboorte markeerde een nieuw begin. Zoals het
kerstlied zegt: "De hoop en angsten van alle jaren worden vanavond in u vervuld".

Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst.

Dankdienst voor het leven van de Hertog van Edinburgh, 29 maart 2022


Leden van de koninklijke familie en vertegenwoordigers van de vele liefdadigheidsinstellingen
en belangengroepen van Zijne Koninklijke Hoogheid kwamen bijeen in Westminster Abbey om het
leven en werk van deze buitengewone publieke figuur te vieren.

De dienst bedankte voor de toewijding van Zijne Koninklijke Hoogheid aan zijn familie,
aan de natie en aan het Gemenebest als zowel gemaal van Koningin als een werkend lid
van de koninklijke familie in zijn eigen recht. Het evenement erkende ook het belang
van de erfenis van de Hertog bij het creŽren van kansen voor jonge mensen, het
bevorderen van milieubeheer en -behoud en het ondersteunen van de strijdkrachten.

De dienst bracht in het bijzonder hulde aan de bijdrage van de Hertog van Edinburgh aan het
openbare leven en aan de standvastige steun aan de meer dan 700 liefdadigheidsorganisaties
waarmee Zijne Koninklijke Hoogheid zijn hele leven was verbonden.

De Duke of Edinburgh's Award, opgericht door Zijne Koninklijke Hoogheid in 1956, speelt een
prominente rol in de Service, met een eerbetoon gegeven door Doyin Sonibare, een Gold Award-houder.

"In 1956, toen de Hertog van Edinburgh de prijs in het leven riep, had hij een
visie om een programma te creŽren dat de ontwikkeling van jonge mensen over de
hele wereld zou ondersteunen. Vandaag heb je geleerd hoe zijn nalatenschap mij
heeft beÔnvloed en hoe het toekomstige generaties zal blijven beÔnvloeden."

Naast de koninklijke familie, leden van buitenlandse koninklijke families en de familie en
vrienden van de hertog van Edinburgh, bestond de congregatie uit meer dan 500 vertegenwoordigers
van de patronaten en liefdadigheidsinstellingen van de hertog van Edinburgh, als afspiegeling
van de brede waaier aan doelen en liefdadigheidsbelangen die door Zijne Koninklijke Hoogheid
werden verdedigd, en als eerbetoon aan degenen die zijn werk voortzetten.

Andere gasten bij de dienst waren vertegenwoordigers van de Britse regering, de
strijdkrachten en de gedelegeerde administraties, rijkshoge commissarissen,
vertegenwoordigers van overzeese gebiedsdelen, vertegenwoordigers van de
Koningin en de Hertog van Edinburgh, vertegenwoordigers van de regimentsaffiliaties
van de Hertog in het VK en de Gemenebest, evenals de geestelijkheid en andere religies.

Als erkenning voor de langdurige relatie van de Hertog van Edinburgh met de strijdkrachten,
zorgde de Band of the Royal Marines voor muziek voor en na de dienst. De Westminster Abbey
en de Chapel Royal Choirs zorgden voor muziek tijdens de dienst.Koningin Elizabeth overleden


Een verklaring van Buckingham Palace, 8 september 2022


Na verdere evaluatie vanmorgen maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid
van Hare Majesteit en hebben ze aanbevolen om onder medisch toezicht te blijven.

De Koningin blijft comfortabel en in Balmoral.

Aankondiging van het overlijden van de Koningin, 8 september 2022


De volgende aankondiging is uitgegeven door Royal Communications:

De Koningin stierf vanmiddag vredig in Balmoral.

De Koning en de Koningin Gemalin blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen.


Foto: The Jane Bown Estate / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Reacties van andere Vorstenhuizen


Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin MŠxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Met diep respect en grote affectie gedenken wij Koningin Elizabeth II. Standvastig en wijs stelde
zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd
Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet. Intens dankbaar zijn wij voor
de hechte vriendschap waaraan Koningin Elizabeth zoín onvergetelijke bijdrage heeft geleverd."
- Koning Willem-Alexander, Koningin MŠxima en Prinses Beatrix


Foto: RVD


Foto: RVD

Reactie van Koningin Margrethe II van Denemarken:

"Zijne Majesteit Koning Charles III

Diep ontroerd door het droevige nieuws van het overlijden van je geliefde
moeder, stuur ik jou en Camilla mijn warmste gedachten en gebeden.

Je moeder was erg belangrijk voor mij en mijn familie. Ze was een torenhoge figuur onder de
Europese vorsten en een grote inspiratie voor ons allemaal. We zullen haar vreselijk missen.

Haar 70 jaar regeerperiode en dienstbaarheid aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk, de rijken
en het Gemenebest zijn een ongekende en opmerkelijke prestatie. We zullen haar belangrijke bijdragen
aan hun ontwikkeling en welvaart altijd herinneren. Tijdens haar lange leven zijn de wereld en jullie
natie drastisch veranderd. Gedurende haar regeerperiode in moeilijke en positieve tijden heeft ze een
cruciale rol gespeeld als een verbindende figuur die zeer gerespecteerd en zeer geliefd is.

Denemarken en ik zijn dankbaar voor haar voortdurende inspanningen om de hechte en warme betrekkingen
die altijd tussen onze twee naties hebben bestaan verder te versterken. God zegene jullie beiden en
schenk jullie kracht en hoop in je toekomstige leven en plichten." - Koningin Margrethe


Foto: Kongehuset ©

Hare Majesteit de Koningin heeft besloten dat vandaag - ter gelegenheid van het overlijden van
koningin Elizabeth - de vlaggen halfstok zullen hangen vanaf de vier Paleizen van Amalienborg.


Foto: Kongehuset ©

Koningin Elizabeth 1926 Ė 2022
Ter nagedachtenis aan de bezoeken van koningin Elizabeth aan Denemarken in 1957 en 1979
vanuit The Royal Photographs Collection, de Queen's Reference Library - een onderdeel
van The Royal Danish Collection met Rosenborg Castle, The Amalienborg Museum en Koldinghus.


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Koning Frederik IX. / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Bertil LindstrŲm / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus


Foto: Elfelt / The Royal Photographs Collection, HM The Queenís Reference Library
part of The Royal Danish Collection with Rosenborg Castle, Amalienborg Museum and Koldinghus

Reactie van Koning Filip en Koningin Mathilde op het overlijden van Koningin Elizabeth II:

"Wij zijn diep verslagen door het nieuws over het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Ze was een buitengewone persoonlijkheid. We bewaren voor altijd dierbare
herinneringen aan deze grote Dame die tijdens haar hele koningschap blijk gaf van waardigheid,
moed en toewijding. Elke van onze ontmoetingen staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Het
Verenigd Koninkrijk verliest een bijzondere Vorstin die een diepe stempel heeft gedrukt op de
geschiedenis. We willen onze oprechte deelneming betuigen aan de Koninklijke Familie en aan het
Britse volk. Rust in vrede, Majesteit, aan de zijde van uw geliefde echtgenoot."


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium


Foto: © Koninklijk Paleis, Belgie/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Reactie van Koning Harald en de rest van de Noorse Koninklijke Familie:

De koninklijke familie is diep bedroefd door het bericht
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

"Onze gedachten zijn bij Zijne Majesteit de Koning en de leden van de koninklijke familie
bij het verlies van koningin Elizabeth. Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar
leven aan de dienst van het Gemenebest, het Britse volk volgen in goede en slechte tijden,
in tijden van geluk en verdriet. We betuigen ook onze condoleances aan het Britse volk."

Zijne Majesteit Koning Harald heeft besloten dat morgen en op de dag van de
begrafenis de vlag halfstok zal hangen vanaf het balkon van het paleis.

Condoleances van Zijne Majesteit Koning Harald aan Zijne Majesteit Koning Charles III.

"Uwe Majesteit Koning Charles III,

Mijn familie en ik zijn diep bedroefd om het nieuws te ontvangen
dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is overleden.

Onze gedachten en gebeden zijn bij Uwe Majesteit en de leden van de koninklijke familie.

Bijna een eeuw lang wijdde Hare Majesteit haar leven aan de dienst van het Gemenebest,
het Britse volk volgen in goede en slechte tijden, in tijden van geluk en verdriet. We
betuigen ons diepste medeleven aan het Britse volk met het verlies van hun geliefde koningin.

Persoonlijk rouw ik om het verlies van een dierbaar familielid en vertrouweling.

Mijn familie en ik wensen Uwe Majesteit en uw familie alle
kracht en troost toe in deze tijd van verdriet.

Harald R".


Foto: The Royal Court

Het portret van Koningin Elizabeth II is het beeld van een heel tijdperk van bijna 100 jaar.
Gedurende haar lange leven waren er sterke banden tussen de Britse monarch en haar Noorse familieleden.
Koningin Elizabeth en koning Harald waren een drieling. De relatie gaat terug naar hun gemeenschappelijke
overgrootouders, koning Edvard Vll en koningin Alexandra - die de ouders van koningin Maud waren.
Koningin Elizabeth bracht drie officiŽle staatsbezoeken en een aantal privťreizen naar Noorwegen.
Het portret van de koningin is opgenomen als onderdeel van The Royal Collections.

Hieronder: Koningin Elizabeth II met koningin Maud in Appleton House in Engeland, 1929.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen
in 1955. Geflankeerd door Koning Haakon in RŚdhuskaia.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op staatsbezoek aan Noorwegen in
1981. Vergezeld door Koning Olav door de straten van Stavanger.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II op een onofficieel bezoek aan
Noorwegen in 1969. Hier op het Royal Ship samen met Prinses Anne.


Foto: De kongelige samlinger

Hieronder: Koningin Elizabeth II


Foto: De kongelige samlinger

Ter gelegenheid van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II heeft
Zijne Majesteit de Koning van Zweden de volgende verklaring afgegeven:

"Mijn familie en ik zijn diep bedroefd bij het vernemen van het overlijden
van mijn dierbare familielid Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

De koningin diende haar landen en het Gemenebest met buitengewone toewijding en plicht.

Ze is constant aanwezig geweest, niet alleen in de Britse samenleving, maar ook internationaal.

Ze is mijn familie altijd dierbaar geweest en een waardevolle schakel in onze gedeelde familiegeschiedenis.

We bieden onze oprechte deelneming aan aan de familie van Hare Majesteit en haar volkeren."

Na het overlijden van koningin Elizabeth II heeft de koning van Zweden vandaag condoleances
gestuurd aan de koning van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland.

"De Koningin en ik hebben met diepe spijt en droefheid kennis genomen van het
overlijden van de geliefde moeder van Uwe Majesteit, Koningin Elizabeth II.

Hare Wijlen Majesteit was een inspiratie voor de wereld in haar buitengewone
toewijding en plicht jegens haar landen en het Gemenebest.

De Engels-Zweedse banden en de vriendschap tussen onze volkeren zijn eeuwenoud.

Namens de bevolking van Zweden betuig ik mijn oprechte deelneming aan Uwe Majesteiten
en de koninklijke familie, evenals aan de bevolking van het Verenigd Koninkrijk."

Zijne Majesteit de Koning heeft bevolen dat de koninklijke vlag van het Koninklijk Paleis op
9 september 2022 halfstok zal hangen, na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.


Foto: The Royal Court of Sweden

Reactie van de Koning en Koningin van Bhutan op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"In een ongelooflijke regeerperiode van 70 jaar heeft Hare Majesteit Koningin Elizabeth II generaties
mensen over de hele wereld geÔnspireerd. Door haar onvermoeibare en onbaatzuchtige dienst aan haar
volk, zal Hare Majesteit altijd herinnerd worden voor de wijsheid, gratie, waardigheid en kracht
die ze verpersoonlijkte. Het overlijden van koningin Elizabeth II markeert het einde van een
tijdperk en we betuigen onze condoleances aan Zijne Majesteit de Koning, de Koningin Gemalin,
leden van de koninklijke familie en de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest."
- Hunne Majesteiten De Koning en Koningin van Bhutan.

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Gyaltsuen hebben op 9 september 2022
duizend Boterlampen aangeboden in Samtse voor Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, die gisteren is overleden.

Speciale marme moenlam (gebeden om licht aan te bieden) werden uitgevoerd voor de ceremonie,
die werd bijgewoond door de premier, regeringsfunctionarissen en duizenden mensen van Samtse.
Thongdrol (gigantische appliquť-afbeeldingen) van Guru Rinpoche en Zhabdrung werden ontvouwd
voor de ceremonie, om de belangrijke gelegenheid te heiligen.

Zijne Majesteit de Vierde Druk Gyalpo en leden van de koninklijke familie werden vergezeld
door regeringsfunctionarissen en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in Thimphu om
duizend Boterlampen en gebeden op te dragen in de Grand Kuenrey van Tashichhodzong.

De nationale vlag hing vandaag halfstok als teken van respect voor de overleden koningin. Op koninklijk
bevel werden speciale gebeden verricht in alle belangrijke dzongs, tempels en kloosters in Bhutan.

Bhutan en het Verenigd Koninkrijk delen warme en vriendschappelijke
betrekkingen die teruggaan tot de tijd van de Eerste Druk Gyalpo.

Hunne Majesteiten zijn op een Royal Tour of the South met Hunne Koninklijke
Hoogheden Gyalsey Jigme Namgyel en Gyalsey Ugyen Wangchuck.


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koningin Jetsun Pema


Foto: Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

De Persdienst van Hare Majesteit Margaretha is bevoegd de volgende verklaring af te leggen:

"Hare Majesteit Margareta van RoemeniŽ en Prins-gemaal Radu, samen met de hele koninklijke familie,
vernamen met enorme pijn het nieuws van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland.

De Britse soeverein is vanavond overleden in Balmoral Castle in Schotland.

Koningin Elizabeth II en koning Mihai I, beide afstammelingen van koningin Victoria, waren
hun hele leven met elkaar verbonden door genegenheid, bewondering en vriendschap.

Hare Majesteit Margareta de Bewaarder van de Kroon had in koningin Elizabeth II, gedurende
haar hele leven, ongeŽvenaarde steun, een toonbeeld van koninklijk leiderschap en moed,
een lichtend baken. Koningin Elizabeth was altijd aanwezig in het leven van de Roemeense
koninklijke familie en onderhield een ononderbroken familieband.

Na de verdwijning van Koning Mihai en de Hertog van Edinburgh was Koningin Elizabeth II voor Hare Majesteit
Margareta een fundamenteel referentiepunt, een morele, intellectuele, emotionele en institutionele steun.

Alle generaties van de Roemeense en Britse koninklijke families waren hecht, maar voor de huidige
generatie blijven Koningin Elizabeth II en Prins Philip spirituele rolmodellen en diepe inspiratiebronnen.

Hare Majesteit Margaretha Hoeder van de Kroon stuurde een brief aan Zijne Majesteit Koning Charles III."

Reactie van Reza Pahlavi op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Mijn familie en ik sluiten ons aan bij het Britse volk en de internationale gemeenschap
bij het rouwen om de dood van Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II.

Tijdens haar regeerperiode als 's werelds langst dienende monarch diende ze als een eervolle en nobele
kracht voor zowel gerechtigheid als vooruitgang en voor continuÔteit en eenheid voor haar natie. Ze zal
worden herinnerd hiervoor en met blijvend respect voor haar dienst aan het Verenigd Koninkrijk en haar volk.

We betuigen onze condoleances aan de koninklijke familie, het Britse volk en aan iedereen over de hele
wereld die naar haar keek als het symbool van wijsheid, kracht en genade die ze was en zal blijven.

Reza Pahlavi"

Reactie van Erfprins Philip en Prinses Danica van ServiŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De Koningin is overleden. Ze was een symbool van stabiliteit en wijsheid in de turbulente decennia
van haar regering, en markeerde de 20e en 21e eeuw als de langst regerende monarch, maar ook de
beroemdste monarch ter wereld. Ik zal haar vriendelijkheid en ongelooflijk opgewekte geest herinneren."

Reactie van Kroonprins Leka II van AlbaniŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II, rust vandaag in vrede na meer dan 70 jaar in
exclusieve dienst aan de staat, het Britse volk en de 14 Gemenebestlanden over de hele
wereld die haar kenden als hun soeverein. Het levende bewijs van de belichaming van nationale
soevereiniteit in zijn meest verenigende aspect, Elizabeth II vertegenwoordigt de tijdloze
boodschap van de continuÔteit van de staat, van de Kroon, standvastig met toewijding en zelfbewustzijn
in het licht van uitdaging en onzekerheid. Door bloed, hoewel van ver, verbonden met Koningin Geraldine,
zal ze een mentor blijven voor iedereen die ernaar streeft het nationale belang te dienen, waar hij ook
is, en de grootsheid van de staat die de bescherming en het schild van de samenleving is.

Ik begeleid dit eerbetoon graag met de foto van het intieme moment waarop de Koningin
in 1983 de grote Albanese Moeder Teresa met de Order of Merit versierde.

Moge God hem in zijn genade aanvaarden en zijn Britse Majesteit, Koning Charles III, zegenen."

Reactie van Groothertog George op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Mijn vrouw Victoria en ik zijn diep bedroefd door het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. Ze was een torenhoge figuur wiens onbaatzuchtige plichtsbesef niet alleen diep
inspirerend was voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest, maar voor de
hele wereld. Hare Majesteit was een kracht van standvastigheid en kalmte in haar rijk in goede
en slechte tijden, en zij was het echt die het Gemenebest heeft opgebouwd tot wat het is geworden.

Koning Charles en de hele koninklijke familie zijn erg in onze
gedachten en gebeden in deze tijd van groot verdriet en overgang.

George, Groothertog van Rusland."

Hoofd van het keizerlijk huis van Rusland betuigde haar medeleven aan Koning Charles III:
Hoofd van het Russische keizerlijke huis, de Groothertogin Maria van Rusland, haar zoon en erfgenaam,
de Tsesarevich en Groothertog George van Rusland, en zijn echtgenote, Prinses Victoria Romanovna,
rouwen om het overlijden van Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ
en Noord-Ierland. Ze bidden voor de rust van haar ziel en betuigen hun diepste medeleven aan Koning
Charles III, de koninklijke familie en de volkeren van Groot-BrittanniŽ, Canada, AustraliŽ,
Nieuw-Zeeland en alle gebieden waarin wijlen de koningin staatshoofd was.

"Majesteit, beste neef Charles,

Ik schrijf u om mijn oprechte deelneming aan u en uw hele familie
te betuigen bij het overlijden van Hare Majesteit uw moeder.

Mijn gedachten en gebeden zijn bij jullie allemaal.

Je Moeder gaf Haar hart en ziel aan Haar volk tot Haar laatste ademtocht. Ze stuurde het
staatsschip met een stevige maar moederlijke hand van de 20ste tot de 21ste eeuw de moderne
tijd in - en toch slaagde ze er door dit te doen ook in om zoveel geschiedenis en
traditie uit eerdere eeuwen vast te houden en haar mensen die er trots op zijn,
tot grote vreugde en bewondering van de buitenwereld.

Op een persoonlijke noot, als kleindochter van Prinses Victoria Melita van Groot-BrittanniŽ
('Ducky' binnen de familie), vond ik het geweldig om naar Oxford te zijn gegaan en de
gelegenheid te hebben gehad om persoonlijk getuige te zijn van de liefde en de bewondering
van het Britse volk naar hun koningin. Ik heb je moeder nog niet zo lang geleden verteld
dat ik me altijd met grote dankbaarheid en genegenheid zal herinneren hoe gastvrij en
bemoedigend ze voor me was toen ik in Engeland aankwam.

Moge de Heer u leiden en helpen bij het uitvoeren van de
zware verantwoordelijkheden die Hij u heeft toevertrouwd.

Met mijn hernieuwde oprechte condoleances, waarin mijn zoon George en schoondochter
Victoria zich aansluiten, bid ik dat het licht van de prachtige glimlach van uw
moeder ons zal blijven verwarmen en verrijken.

Eeuwige herinnering aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Uw aanhankelijke nicht, Maria."

Reactie Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills, Nicolae al Romaniei
van RoemeniŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De langstzittende Britse monarch, koningin Elizabeth II, is overleden. Gedurende haar 70-jarige
regering heeft ze veel politieke en sociale beproevingen doorgemaakt, maar ze werd altijd
geleid door geloof en liefde voor het land. God ruste haar ziel in vrede!"

Diep bedroefd door het nieuws dat koningin van het Verenigd Koninkrijk en de andere Commonwealth-rijken
Elizabeth II vandaag zijn overleden, heeft Kroonprins Alexander van SeviŽ de volgende condoleanceverklaring afgegeven:

"Het is met grote droefheid en verdriet dat ik het nieuws heb ontvangen over het overlijden van mijn
dierbare meter, Koningin Elizabeth II. Ik stuur mijn gebeden samen met die van mijn vrouw, kroonprinses
Katherine en mijn familie, tot Almachtige God om haar eeuwige vrede te schenken in zijn Koninkrijk,
en mijn diepste medeleven aan mijn dierbare neven, Zijne Majesteit Koning Charles III, en alle andere
leden van de Koninklijke familie van het Verenigd Koninkrijk. Ik deel hun verdriet op dit moeilijke moment.

Ik zal altijd met veel plezier terugdenken aan haar grote geest, wijsheid en moed. Het is
bekend hoe belangrijk peetmoeders en peetvaders zijn voor ons ServiŽrs, dat is een bijzondere,
heilige band, en daarom is dit zo moeilijk en moeilijk voor mij. Haar toewijding om haar land
en de mensen te dienen, was een helder voorbeeld van de rol van een monarch in de wereld van vandaag.
Ze zal diep worden gemist door haar mensen en alle personen in de wereld die het genoegen hebben
gehad om deze geweldige vrouw, een rolmodel en een inspiratiebron te kennen."

Overlijden van Koningin Elizabeth II - condoleancebericht van Groothertog Henri aan Koning Charles III:

"Uwe Majesteit,

De Groothertogin en ik waren diep ontroerd en bedroefd bij het vernemen
van het overlijden van Uw dierbare moeder, Hare Majesteit de Koningin.

De Koningin speelde een aanzienlijke rol bij het vormgeven van de geschiedenis van het
Verenigd Koninkrijk als de langst dienende monarch van het Verenigd Koninkrijk. We hadden
diepe bewondering voor Haar morele kracht en vastberadenheid. Ze was een voorbeeldige
monarch, het meest geliefd en gerespecteerd door mensen over de hele wereld.

Luxemburg is nooit de buitengewone steun vergeten die het Verenigd Koninkrijk heeft gegeven aan
Groothertogin Charlotte en haar zoon, mijn vader Jean, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hun veilige
haven in Londen hielp het voortbestaan van mijn land in die donkere tijden te behouden.

We zijn dankbaar voor de hechte banden van onze families en het buitengewone
en unieke voorbeeld van dienstbaarheid van Hare Majesteit aan ons land.

Het Luxemburgse volk sluit zich bij ons aan om u en de koninklijke familie, evenals het volk van
het Verenigd Koninkrijk, onze oprechte condoleances en oprechte deelneming te betuigen". - Henri

Een dag na het overlijden van koningin Elizabeth II beval Groothertog Henri de
vlaggen halfstok boven het Groothertogelijk Paleis en het kasteel van Berg tot
zondag middernacht. 's Middags bracht de Groothertog een bezoek aan de Britse
ambassade in Luxemburg om een bericht in het condoleanceregister op te nemen.


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc


Foto: © Maison du Grand-Duc

De premier, Justin Trudeau, heeft vandaag de volgende verklaring afgegeven
over het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II:

"Met het zwaarste hart hebben we kennis genomen van het overlijden van de
langst regerende soeverein van Canada, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Voor de meeste Canadezen hebben we geen andere soeverein gekend. Koningin Elizabeth II was een
constante aanwezigheid in ons leven. Keer op keer markeerde Hare Majesteit de moderne geschiedenis
van Canada. In de loop van 70 jaar en drieŽntwintig Royal Tours, zag koningin Elizabeth II dit
land van kust tot kust tot kust en was daar voor onze grote, historische mijlpalen.

Ze zou verkondigen 'het was goed om thuis te zijn' wanneer ze terugkeerde naar haar geliefde Canada.
Ze was hier inderdaad thuis en de Canadezen hielden nooit op haar genegenheid te beantwoorden.

Hare Majesteit zwoer haar leven te wijden aan de dienst van het Gemenebest en zijn
mensen. Namens alle Canadezen dank ik koningin Elizabeth II voor het nakomen van
deze gelofte en voor een leven lang dienstbetoon.

Hare Majesteits heerschappij omvatte zoveel decennia - een periode waarin we tot
onze recht kwamen als een zelfverzekerd, divers en toekomstgericht land. Het is
haar wijsheid, medeleven en warmte die we altijd zullen onthouden en koesteren.

Vandaag is er niet alleen een pagina omgeslagen, maar is er ook een einde gekomen aan een
hoofdstuk in onze gedeelde geschiedenis. Ik weet dat Hare Majesteits dienst aan Canada en
Canadezen voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land zal blijven.
De komende dagen zullen een periode van rouw zijn voor de Canadezen, zoals het zal zijn voor
alle burgers van het Gemenebest, die zal eindigen met een nationale rouwdag waarop een
herdenkingsdienst zal worden gehouden om het overlijden van onze Soeverein te markeren.

Namens de regering van Canada betuig ik onze oprechte deelneming aan
de leden van de koninklijke familie in deze moeilijkste tijd."

Reactie van Prins Vittorio Emanuele van Savoye, Prins van Napels op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Namens mijn hele huis richt ik mijn gedachten op de nagedachtenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Elizabeth II was voor iedereen een prachtig voorbeeld van plichtsbetrachting,
moedig altruÔsme en buitengewone zelfverloochening voor haar volk en haar familie.

Op dit ernstige uur wil ik de Britse koninklijke familie het medeleven betuigen
van mijn hele huis en op een bijzondere manier aan Zijne Majesteit Koning Charles
mijn liefdevolle nabijheid uitdrukken, ervan overtuigd dat het grote voorbeeld van
Zijn Moeder een bron zal blijven van liefde voor hem. inspiratie voor de toekomst ".

Reactie van Kroonprins Al Hussein van JordaniŽ op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Vandaag hebben we een uitzonderlijke en buitengewone leider verloren. Hare Majesteit
Koningin Elizabeth II was tijdens haar regeerperiode een goede vriend van JordaniŽ. Onze
innige deelneming aan de koninklijke familie en aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk."


Foto: Kroonprins Hussein van JordaniŽ

Reactie Prins Nikolaos van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:


Foto: Prins Nikolaos van Griekenland

Reactie Kroonprins Pavlos van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Koningin Elizabeth II was een opmerkelijk persoon, een soeverein die het goede voorbeeld gaf,
die voor altijd zal worden bewonderd om haar ethische leiderschap en toewijding aan haar natie
en het gemenebest. Hare Majesteit was de opperbevelhebber van de Royal Scots Dragoon Guards,
ik ben er trots op in haar regiment te hebben gediend en zal voor altijd dankbaar zijn. Ik
ben ook zo erg dankbaar voor de vriendelijkheid die Hare Majesteit aan mijn ouders en familie
heeft gegeven in tijden van nood. Laten we nu dankbaar zijn voor haar leven en uitkijken
naar de toekomst. God zegene koningin Elizabeth II ziel; Lang leve Koning Charles III."

Reactie Kroonprinses Marie Chantal van Griekenland op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Een droevige dag vandaag bij het vernemen dat Hare Majesteit de Koningin is overleden.
Moge ze rusten in vrede en ik weet zeker dat de hemel een speciaal plekje voor haar
heeft. Ze leerde ons plicht, eer, liefde en vooral moed. Ze regeerde onberispelijk
en was zo geliefd. Bedankt voor je service en voor het tonen van zoveel
vriendelijkheid en liefde aan mijn schoonouders tijdens hun donkerste dagen."


Foto: Kroonprinses Marie Chantal van Griekenland

Reactie Prins Ali Bin Al Hussein op het overlijden van Koningin Elizabeth:
"Onze oprechte deelneming aan onze vrienden in Groot-BrittanniŽ en de koninklijke familie,
moge ze rusten in vrede. Ze was niet alleen een uitstekend staatshoofd, maar koningin Elizabeth
II symboliseerde wat een monarchie inhoudt, een leven van dienstbaarheid en nederigheid leiden."

Reactie voormalig lakei van Koningin Elizabeth II en butler van Prinses Diana, Paul Burrell:

"11 jaar lang was je mijn inspirerende gids die me veel leerde over het leven. Ik had zoveel
geluk om je nederige en gehoorzame dienaar te zijn. God spoed Uwe Majesteit om herenigd te worden
met uw geliefde echtgenoot, ouders en zus. Je onbaatzuchtige plicht is gedaan....rust nu in vrede."

Reactie van Minister-president van Nieuw-Zeeland. Leider van de Nieuw-Zeelandse Labour Party, Jacinda Ardern:

"Met grote droefheid wordt Nieuw-Zeeland wakker met het nieuws
van het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Ik weet dat ik namens alle Nieuw-Zeelanders spreek bij het betuigen van ons diepste
medeleven aan de leden van de koninklijke familie en condoleances aan Koning Charles III
namens de regering en de Nieuw-Zeelanders in deze tijd van enorm verlies.

De laatste dagen van het leven van de Koningin laten op zoveel manieren
zien wie ze was. Werken tot het einde, namens de mensen van wie ze hield.

En daarom ben ik er zeker van dat we het bericht van haar overlijden zullen hebben
ontvangen met zowel emoties van diepe droefheid, maar ook diepe dankbaarheid voor
een leven dat volkomen en volledig was gewijd aan de dienst aan anderen.

De Koningin is al 70 jaar zo'n constante in ons leven, de langst dienende monarch in de Britse geschiedenis.

Tijdens haar regeerperiode is ze noties van dienstbaarheid, liefdadigheid en consistentie gaan definiŽren.
Haar toewijding aan haar rol en aan ons allemaal is zonder twijfel en onwrikbaar geweest.

Ze heeft ook blijk gegeven van moed, mededogen en humor. Een
sterke herinnering die ik aan haar zal hebben, is haar lach.

Ze was buitengewoon.

Om het overlijden van de Koningin van Nieuw-Zeeland en de rijkslanden te eren, gaan we
een periode van officiŽle rouw in. De vlaggen zullen halfstok worden gehangen. De
voorbereidingen beginnen voor een staatsherdenking die zal worden gehouden na de
officiŽle begrafenis in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl we wachten op details van
deze regelingen, verwachten we dat deze ongeveer 10 dagen in het VK zal worden gehouden.

Ik weet dat velen op dit moment hun gedachten willen delen. Er zullen condoleanceboeken worden
geplaatst in de foyer van de Bijenkorf, de Nationale Bibliotheek en de kathedraal van Wellington.
Ik verwacht dat in heel Nieuw-Zeeland lokale regelingen zullen worden getroffen.

Dit is een tijd van diep verdriet. Jong of oud, er is geen twijfel dat er
vandaag een hoofdstuk wordt afgesloten. En daarmee delen we onze dank voor
een ongelooflijke vrouw, die we gelukkig mochten noemen onze Koningin."

Reactie van actrice Jane Seymour (geboren als Joyce Penelope Wilhelmina
Frankenberg) op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"De wereld heeft een geweldige vrouw en een geweldige soeverein verloren. De impact
van koningin Elizabeth als leider en humanitaire heeft zoveel generaties over de hele
wereld beÔnvloed. Haar onbaatzuchtigheid en plichtsbesef zullen nooit worden weerspiegeld.
Ik had het voorrecht om een aantal keer aan koningin Elizabeth te worden voorgesteld, maar
het meest trotse moment was het ontvangen van mijn OBE-eer in het paleis en het gesprek
dat we op dat moment deelden. Ik ben diep en diep bedroefd door haar verlies."

Reactie van zangeres Cťline Dion op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Hare Majesteit Koningin Elizabeth II was zo'n gracieuze, elegante vrouw van buitengewone
vriendelijkheid. Ze wijdde haar leven aan de openbare dienst en hielp onvermoeibaar anderen
in nood. Ze was echt een inspiratie van kracht en waardigheid voor zo velen, en haar verlies
zal diep gevoeld worden over de hele wereld... we zullen haar allemaal missen. Mijn oprechte
deelneming aan de koninklijke familie en aan iedereen die haar liefhad en koesterde. Cťline"

Reactie Prins Albert II van Monaco op het overlijden van Koningin Elizabeth:

Aan Zijne Majesteit Koning Charles III Buckingham Palace Londen

"Uwe Majesteit,

Met diepe droefheid hebben Mijn Familie en ik kennis genomen van het overlijden
van uw geliefde moeder, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Staat u mij toe u, de leden van de koninklijke familie en de mensen van het
Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest, mijn oprechte en oprechte condoleances
over te brengen voor uw verlies in deze tijd van groot verdriet.

Hare Majesteits niet aflatende inzet en plichtsbetrachting tijdens Haar regeerperiode is altijd buitengewoon
inspirerend geweest; Het zal lang worden herinnerd en bewonderd. Ze vertegenwoordigde echt de eenheid en
waardigheid van het Verenigd Koninkrijk gedurende de laatste zeven decennia.

Mijn familie en de mensen van Monaco sluiten zich bij mij aan bij het sturen
van onze oprechte gedachten en gebeden." - Albert, Prins van Monaco


Foto: © Eric Mathon / Palais princier

Als teken van respect voor de Britse autoriteiten zal de prinselijke vlag halfstok hangen tot de
begrafenis van koningin Elizabeth II op 19 september 2022. Dezelfde regelingen zullen worden
getroffen voor de vlaggen van de regering, het aartsbisdom, de National Raad en het gemeentehuis.


Foto: © Axel Bastello / Palais princier

Reactie Prinses CharlŤne van Monaco op het overlijden van Koningin Elizabeth:

"Ik ben diep bedroefd door het nieuws van het overlijden van Hare Majesteit
Koningin Elizabeth II, een werkelijk geweldige dame wier toewijding en service
over de hele wereld werd erkend tijdens de 70 jaar van haar regeerperiode.

Vandaag zijn mijn gedachten bij haar familie, haar kinderen,
haar kleinkinderen, haar achterkleinkinderen en het Britse volk."


Foto: Prinses CharlŤne van Monaco

Felipe en Letizia gingen naar de residentie van de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk
in Spanje om het condoleanceregister te ondertekenen ter gelegenheid van het overlijden
van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland.

Zijne Majesteit Koning Felipe heeft in een telegram aan Koning Charels zijn condoleances
namens de regering en het Spaanse volk betuigd met de dood van Koningin Elizabeth II:

"Zij is ongetwijfeld getuige geweest van, geschreven en gevormd door veel van de meest relevante
hoofdstukken in de geschiedenis van onze wereld in de afgelopen zeven decennia. Haar plichtsbesef,
toewijding en een leven gewijd aan het dienen van de mensen van het Verenigd Koninkrijk en
Noord-Ierland waren een voorbeeld voor ons allemaal en zullen een sterke en waardevolle erfenis
blijven voor toekomstige generaties. Je bent in onze harten en gedachten."

Evenzo wilde Felipe de institutionele handeling van de V eeuw van de aankomst in Sevilla van de
expeditie van de eerste ronde de wereld beginnen, die ook de dag ervoor plaatsvond in het Real
AlcŠzar van Sevilla, met een paar woorden van herinnering aan Hare Majesteit Elizabeth II:
"Het is op dit moment niet gemakkelijk om ons diepe gevoel, zowel persoonlijk als familiaal
en institutioneel, van verlies tijdens zijn afwezigheid en van enorm respect voor zijn figuur
en carriŤre trouw over te brengen." Hij voegde er ook aan toe dat ze herinnerd zal worden als
"een van de beste koninginnen aller tijden vanwege haar waardigheid, plichtsbesef, moed en
toewijding aan haar volk altijd en te allen tijde."


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey


Foto: © Casa de S.M. el Rey

Prinses Elisabeth tekent het rouwregister op de residentie
van de Britse ambassadeur, ter ere van Koningin Elizabeth II.


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation


Foto: Belgian Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

1966: Koningin Elizabeth II, Prins Philip, Hertog van Edinburgh, en Koningin Fabiola in
de Koninklijke trein tussen Brussel en Brugge. De foto werd genomen door Koning Boudewijn.


Foto: © Koninklijk Paleis, BelgiŽ/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1966: Koningin Fabiola en Koningin Elizabeth II in Laken.


Foto: © Koninklijk Paleis, BelgiŽ/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

1994: Koning Albert II, Koningin Paola samen met Koningin Elizabeth II
en Prins Philip, Hertog van Edinburgh, in Buckingham Palace.


Foto: © Koninklijk Paleis, BelgiŽ/Palais Royal, Belgique/KŲniglicher Palast, Belgien/Royal Palace, Belgium

Noorwegen en Elizabeth:
Koningin Elizabeth en koning Harald waren achterneef en nicht. Ze deelden dezelfde overgrootouders,
Koning Edward VII en Koningin Alexandra, die de vader en moeder waren van de Noorse Koningin Maud.

Koningin Elizabeth is het enige staatshoofd dat drie staatsbezoeken aan Noorwegen
heeft gebracht. Tijdens haar lange regeerperiode bracht de koningin een staatsbezoek
aan Koning Haakon VII, Koning Olav V en Zijne Majesteit Koning Harald.

Leden van de Noorse koninklijke familie hebben het Verenigd Koninkrijk bezocht
in verband met vele officiŽle gelegenheden, en hebben ook vaak hun Britse
familieleden bezocht tijdens privťreizen naar Engeland en Schotland.

Toen was Prinses Elizabeth nog maar een kind toen ze Koning Haakon en Koningin Maud voor het eerst ontmoette.
De Noorse Koning en Koningin reisden regelmatig naar het Verenigd Koninkrijk terwijl Koningin Maud nog
leefde,en Koning Haakon bleef na haar dood nauw contact onderhouden met zijn Britse familie.

Toen Noorwegen in 1940 door Duitsland werd bezet, werden Koning Haakon en Kroonprins
Olav gedwongen het land te ontvluchten en in ballingschap in Londen te leven. Dit
bracht de twee takken van de familie nog dichter bij elkaar.

Voordat hij de Koning van Noorwegen werd, stond Koning Haakon bekend als Prins Carl van Denemarken.
De naam Charles is de Engelse versie van de naam Carl, en Koningin Elizabeth verwees altijd naar
Koning Haakon als "oom Charles". Er wordt gezegd dat "oom Charles" de favoriete oom van de Koningin
was en dat ze in 1948 haar eerste kind, Prins Charles, naar Koning Haakon noemde.

Nadat Koningin Elizabeth op 25-jarige leeftijd de troon besteeg, was Noorwegen het eerste
land buiten het Gemenebest waaraan ze een staatsbezoek bracht. Vele jaren later herinnerde
ze zich haar aankomst op het Royal Yacht Britannia in een toespraak tot koning Harald:

"In 1955, tijdens mijn eerste bezoek buiten het Gemenebest, zeilden Prins Philip en ik
de Oslo-fjord in Britannia op om deel te nemen aan de viering van het gouden jubileum
van de onafhankelijkheid van Noorwegen. Het was midzomer, een betoverende tijd in Noorwegen,
en ik herinner me de vreugdevuren langs de kustlijn toen we aankwamen en het enthousiaste
welkom dat we ontvingen als gasten van uw grootvader, Koning Haakon."

Als gevolg van zijn vele jeugdbezoeken en de tijd die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland
doorbracht, ontwikkelde Koning Olav een hechte band met Koningin Elizabeth en de Britse koninklijke
familie. Hij bezocht hen regelmatig en voegde zich elk jaar in november op Remembrance Day bij zijn
Britse familie om leden van de strijdkrachten te eren die stierven tijdens hun werk.

Een van de eerste staatsbezoeken van Koning Olav buiten de Scandinavische landen was aan het Verenigd
Koninkrijk, waar koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh hem in Schotland verwelkomden.

Nadat Koning Olav in 1991 stierf, hebben Koning Harald en Koningin Sonja de hechte relatie
voortgezet, zowel officieel als privť. De Koning en Koningin hebben jaarlijks een bezoek
gebracht aan het Verenigd Koninkrijk en de Britse koninklijke familie.

Koningin Elizabeth en Koning Harald hebben geholpen om de banden uit het verleden naar de
toekomst te dragen. Van hun respectieve grootouders, Koning George V en Koningin Maud,
tot hun achterkleinkinderen en kleinkinderen, Prins George en Prinses Ingrid Alexandra.

Denemarken en Elizabeth:
Als de toenmalige Prinses Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Ierland,
Hertogin van Edinburgh, kreeg de overleden Koningin in november 1947 de insignes van de Orde van
de Olifant; dat wil zeggen, Prinses Elizabeth ontving de insignes van de orde (de olifant en de
borstster) zonder geridderd te zijn. In 1958, toen Frederik IX (in verband met de 18e verjaardag
van de toenmalige Deense troonopvolger) bij koninklijk rescript instelde dat zowel vrouwen als
mannen vanaf dat moment toegang moesten hebben tot het ontvangen van de Orde van de Olifant,
werd het toen met terugwerkende kracht bepaald dat de benoeming van Koningin Elizabeth tot Ridder
in de Orde van de Olifant moet worden geteld vanaf 16 november 1947 - dezelfde dag waarop haar
echtgenoot, Prins Philip, hertog van Edinburgh, Ridder in de Orde van de Olifant werd.

Wanneer de Orde van de Olifant na de begrafenis van Koningin Elizabeth wordt teruggegeven aan het
Kapittel van de Royal Orders of Chivalry, zal het dus bijna 75 jaar in actieve dienst zijn geweest.

In de Kapel van de Koninklijke Orden van Ridderschap bij Paleis Frederiksborg werd het koninklijke
wapen van de Prinses (later de Koningin) opgehangen. De kwartieren van het wapen stellen respectievelijk
Engeland (de drie leeuwen), Schotland (de rechtopstaande leeuw binnen een rand van lelies) en Ierland
(de harp) voor. Over het wapen en de steunen zijn zogenaamde labels met twee kruisen en een roos
aangebracht, wat aangeeft dat deze versie van het Britse koninklijke wapen van Prinses Elizabeth is.
De tekst-dragende kousenband die het wapen omringt, bevat het motto van de hoogste Engelse ridderorde,
The Most Noble Order of the Garter, "Honi soit qui mal y pense" - "Shame on him who thinks this evil".

De leeuw en de eenhoorn die het wapen ondersteunen, vertegenwoordigen respectievelijk Engeland en Schotland.
Het wapen wordt bekroond met de speciale kronen van rang voor de zonen en dochters van de Britse monarch.


Foto: Det Nationalhistoriske Museum ©

Zweden en Elizabeth:
De Koning (via zijn beide ouders) en Koningin Elizabeth zijn achterkleinkinderen
van Koningin Victoria, waardoor ze familie van elkaar zijn.

Tijdens het bewind van de Koningin bracht ze twee staatsbezoeken aan Zweden, in 1956 en 1983.
Na haar troonsbestijging werd de Koning in 1975 naar Groot-BrittanniŽ uitgenodigd om staatsbezoeken
te brengen aan Edinburgh en Londen. In de loop der jaren hebben de twee staatshoofden en hun
respectievelijke families tijd doorgebracht bij zowel officiŽle als meer privť-gelegenheden.

Koningin Elizabeth II werd op 26 mei 1953 door koning Gustaf VI Adolf benoemd tot lid van de
Koninklijke Orde van de Serafijnen. Op 23 mei 1975 ontving de koningin de ketting van de Orde
van de Serafijnen. Koningin Elizabeth hield de Orde van de Serafijnen voor 69 jaar - langer
dan wie dan ook - en was het 722e lid van de Orde sinds de oprichting in 1748.

Op de dag van de staatsbegrafenis van Koningin Elizabeth II in Groot-BrittanniŽ hebben de Kroonprinses
en Prins Daniel vandaag een bezoek gebracht aan de Church of England en de residentie van de Britse
ambassadeur in Stockholm om kaarsen aan te steken en hun condoleances te schrijven.


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden


Foto: Sara Friberg / The Royal Court of Sweden

Op 19 september 2022 vond het ringen van serafijnen plaats in de Riddarholmskyrkan
voor Koningin Elizabeth II, die lid was van de Royal Order of Seraphim.

Voor de dag van de begrafenis had de koning ook besloten dat de vlaggen
van de koninklijke kastelen maandag halfstok zouden hangen.

Koningin Elizabeth II werd benoemd tot lid van de Royal Orde van de Serafijnen door Koning Gustaf
VI Adolf op 26 mei 1953. De Koningin werd op 23 mei 1975 door de Koning onderscheiden met de ketting
van de Orde van de Serafijnen. Koningin Elizabeth is een van de langste houders van de Orde van
de Serafijnen, 69 jaar, en was het 722e lid van de Orde sinds het oprichtingsjaar 1748.

Het rinkelen van serafijnen werd traditioneel uitgevoerd op dezelfde dag als de
begrafenis van het lid en duurde een uur. Tijdens het rinkelen van de serafijnen
werd het serafijnenschild van Koningin Elizabeth II in het koor geplaatst.


Foto: Henrik GarlŲv / The Royal Court of Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court of Sweden


Foto: Jonas Borg / The Royal Court of Sweden


Foto: Lisa Raihle Rehbšck / The Royal Court of Sweden

Monaco en Koning Charles III:
Aan Zijne Majesteit Koning Charles III Buckingham Palace Londen

Uwe Majesteit,

Het is een waar genoegen u onze hartelijke gelukwensen
aan te bieden ter gelegenheid van uw troonsbestijging.

De Prinses en ik wensen u veel succes bij het leiden van de mensen van het
Verenigd Koninkrijk en de vele grote naties van het Gemenebest. Ik ben ervan
overtuigd dat onder uw bewind vrede en stabiliteit zullen blijven bloeien.

Ik kijk er naar uit om het belangrijke werk dat je in je leven hebt bereikt de komende jaren
verder te zien bloeien. Met name het grote gewicht dat u hecht aan duurzaamheid, de strijd
tegen klimaatverandering en problemen met het behoud van de oceaan, waarvan ik weet dat we
ze allebei van het grootste belang vinden voor de toekomst van onze planeet.

Namens de burgers van het Vorstendom Monaco is het mij een eer om
onze beste wensen voor een goede gezondheid en voorspoed te delen.

- Prins Albert II van Monaco


Foto: © G. Lukomski / Archives Palais princier

Verklaring van Koning Charles III na het overlijden van de Koningin, 8 september 2022


De dood van mijn geliefde moeder, Hare Majesteit de Koningin, is een
moment van het grootste verdriet voor mij en alle leden van mijn familie.

We rouwen diep om het overlijden van een geliefde Soeverein en een zeer geliefde
Moeder. Ik weet dat haar verlies diep gevoeld zal worden in het hele land, de
rijken en het Gemenebest, en door talloze mensen over de hele wereld.

Tijdens deze periode van rouw en verandering zullen mijn familie en ik worden getroost en gesteund door
onze kennis van het respect en de diepe genegenheid waarmee de koningin zo algemeen werd gewaardeerd.

Rouw- en condoleanceregelingen in de koninklijke residenties, 9 september 2022


Koninklijke rouw:

Na het overlijden van Hare Majesteit de Koningin wenst Zijne Majesteit de Koning dat er een
periode van koninklijke rouw in acht wordt genomen vanaf nu tot zeven dagen na de begrafenis
van de Koningin. De datum van de begrafenis zal te zijner tijd worden bevestigd.

Koninklijke rouw zal worden waargenomen door leden van de koninklijke familie, personeel
van het koninklijk huis en vertegenwoordigers van het koninklijk huis met officiŽle taken,
samen met troepen die zich inzetten voor ceremoniŽle taken.

Vlaggen bij koninklijke residenties:

De vlaggen van koninklijke residenties waren gisteren, donderdag 8 september 2022, halfstok en
zullen halfstok blijven tot 08.00 uur op de ochtend na de laatste dag van de koninklijke rouw.

De halfstok van vlaggen bij koninklijke residenties is niet van toepassing op de Royal Standard en de Royal
Standard in Schotland wanneer de Koning in residentie is, omdat ze altijd bij volle mast worden gevlogen.

Richtlijnen voor vlaggen bij andere openbare gebouwen zijn
uitgegeven door het ministerie van Cultuur, Media en Sport.

Koninklijke saluutschoten:

Royal Salutes zullen vandaag om 13:00 uur BST in Londen worden afgevuurd in Hyde Park door
The King's Troop Royal Horse Artillery en in de Tower of London door de Honorable Artillery
Company. Voor elk jaar van het leven van de koningin wordt er ťťn schot afgevuurd.

Sluiting van de Koninklijke Residenties:

Koninklijke Residenties zullen sluiten tot na de begrafenis van de Koningin. Dit omvat The Queen's
Gallery en de Royal Mews in Buckingham Palace, en The Queen's Gallery in Edinburgh. Balmoral Castle en
Sandringham House, de privťlandgoederen van de koningin, zullen ook voor deze periode sluiten. Bovendien
zal Hillsborough Castle, de officiŽle residentie van de Soeverein in Noord-Ierland, worden gesloten.

Bloemenhulde bij de koninklijke residenties:

Na het overlijden van Hare Majesteit de Koningin wordt het volgende advies gegeven aan
leden van het publiek die bloemenhulde willen achterlaten bij de koninklijke residenties:

- In Buckingham Palace zullen leden van het publiek worden begeleid om bloemenhulde te brengen op
speciale locaties in The Green Park of Hyde Park. Bloemen die buiten de poorten van Buckingham
Palace worden achtergelaten, worden verplaatst naar The Green Park Floral Tribute Garden van
The Royal Parks. Verdere richtlijnen zullen worden uitgegeven door The Royal Parks.

- Bij Windsor Castle kunnen bloemstukken worden achtergelaten bij Cambridge Gate op de Long Walk.
Deze bloemen worden elke avond naar het kasteel gebracht en op het gras van Castle Chapter aan de
zuidkant van St George's Chapel en Cambridge Drive geplaatst.

- Op het Sandringham Estate worden leden van het publiek aangemoedigd
om bloemstukken achter te laten bij de Norwich Gates.

- Bij Balmoral Castle kunnen bloemstukken worden achtergelaten bij de hoofdingang.

- In het Palace of Holyroodhouse worden leden van het publiek aangemoedigd
om bloemstukken te leggen in de Physic Garden, naast de Abbey Strand-poort.

- Bij Hillsborough Castle kunnen bloemstukken worden
gelegd op het Castle Forecourt, voor de hoofdpoorten.

Informatie over bloemstukken bij andere openbare gebouwen
en locaties wordt verstrekt door het Cabinet Office.

Condoleanceboeken in de koninklijke residenties:

Er zijn geen fysieke condoleanceregisters in de koninklijke residenties.

Een online condoleanceregister voor degenen die berichten willen achterlaten, is
beschikbaar op de Royal website: https://www.royal.uk/send-message-condolence

De Koning en de Koningin Gemalin komen aan bij Buckingham Palace, 9 september 2022


Na de dood van Hare Majesteit de Koningin reisden Zijne Majesteit de Koning en
de Koningin Gemalin naar Londen na een nacht in Balmoral te hebben doorgebracht.

Hunne Majesteiten hadden de kans om de bloemenhulde buiten
het paleis te bekijken en leden van de menigte te ontmoeten.

De Koning ontving ook in audiŽntie de minister-president, de Rt. Hon. Liz Truss MP.


Foto: Instagram Buckingham Palace


Foto: Instagram Buckingham Palace

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning tot de natie en het Gemenebest, 9 september 2022


Ik spreek vandaag tot u met gevoelens van diepe droefheid. Haar hele leven was Hare Majesteit de
Koningin Ė mijn geliefde moeder Ė een inspiratie en voorbeeld voor mij en mijn hele familie, en
we zijn haar de meest oprechte schuld verschuldigd die een familie aan hun moeder kan hebben;
voor haar liefde, genegenheid, leiding, begrip en voorbeeld. Het leven van Koningin Elizabeth
was een goed geleefd leven; een belofte met het lot gehouden en ze is het meest gerouwd in haar
overlijden. Die belofte van levenslange dienstbaarheid hernieuw ik jullie vandaag allemaal.

Naast het persoonlijke verdriet dat mijn hele familie voelt, delen we ook met zo velen van jullie
in het Verenigd Koninkrijk, in alle landen waar de koningin staatshoofd was, in het Gemenebest en
over de hele wereld, een diep gevoel van dankbaarheid voor de meer dan zeventig jaar waarin mijn
moeder, als koningin, de mensen van zoveel landen heeft gediend. In 1947, op haar eenentwintigste
verjaardag, beloofde ze in een uitzending van Kaapstad aan het Gemenebest haar leven, of het nu kort
of lang was, te wijden aan de dienst van haar volkeren. Dat was meer dan een belofte: het was een
diepgaand persoonlijk engagement dat haar hele leven kenmerkte. Ze heeft offers gebracht voor haar
plicht. Haar toewijding en toewijding als Soeverein heeft nooit afgezien, in tijden van verandering
en vooruitgang, in tijden van vreugde en viering, en in tijden van verdriet en verlies. In haar leven
van dienstbaarheid zagen we die blijvende liefde voor traditie, samen met die onverschrokken omhelzing
van vooruitgang, die ons groot maken als naties. De genegenheid, bewondering en respect die ze inspireerde
werden het kenmerk van haar regering. En zoals elk lid van mijn familie kan getuigen, combineerde ze deze
kwaliteiten met warmte, humor en een feilloos vermogen om altijd het beste in mensen te zien. Ik breng
hulde aan de nagedachtenis van mijn moeder en ik eer haar leven van dienst. Ik weet dat haar dood zo velen
van jullie grote droefheid brengt en ik deel dat gevoel van verlies, mateloos, met jullie allemaal.

De rol en de plichten van de monarchie blijven ook bestaan, evenals de bijzondere relatie en
verantwoordelijkheid van de soeverein jegens de Kerk van Engeland - de kerk waarin mijn eigen
geloof zo diep geworteld is. In dat geloof, en de waarden die het inspireert, ben ik opgevoed
om een gevoel van plicht jegens anderen te koesteren en om de kostbare tradities, vrijheden en
verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en ons systeem van parlementaire regering
met het grootste respect te koesteren. Zoals de koningin zelf deed met zo'n onwankelbare toewijding,
beloof ik mezelf nu ook plechtig, gedurende de resterende tijd die God mij schenkt, om de grondwettelijke
principes in het hart van onze natie hoog te houden. En waar u ook woont in het Verenigd Koninkrijk, of
in de rijken en gebieden over de hele wereld, en wat uw achtergrond of overtuigingen ook mogen zijn,
ik zal proberen u met loyaliteit, respect en liefde te dienen, zoals ik mijn hele leven heb gedaan.

Mijn leven zal natuurlijk veranderen als ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden op me
neem. Het zal voor mij niet langer mogelijk zijn om zoveel van mijn tijd en energie
te besteden aan de goede doelen en zaken waar ik zo veel om geef. Maar ik weet dat
dit belangrijke werk zal doorgaan in de vertrouwde handen van anderen.

Dit is ook een tijd van verandering voor mijn gezin. Ik reken op de liefdevolle hulp van mijn lieve
vrouw, Camilla. Als erkenning voor haar eigen loyale openbare dienst sinds ons huwelijk zeventien
jaar geleden, wordt ze mijn Koningin Gemalin. Ik weet dat ze aan de eisen van haar nieuwe rol de
standvastige plichtsbetrachting zal brengen waarop ik zo ben gaan vertrouwen. Als mijn erfgenaam
neemt William nu de Schotse titels op zich die zoveel voor mij hebben betekend. Hij volgt mij op als
Hertog van Cornwall en neemt de verantwoordelijkheden voor het hertogdom Cornwall op zich, die ik al
meer dan vijf decennia op me heb genomen. Vandaag ben ik er trots op hem Prins van Wales, Tywysog
Cymru, te hebben gecreŽerd, het land wiens titel ik zo enorm bevoorrecht heb mogen dragen gedurende
een groot deel van mijn leven en plicht. Met Catherine naast hem zal onze nieuwe Prins en Prinses
van Wales, ik weet het, onze nationale gesprekken blijven inspireren en leiden, en helpen om de
marginalen naar het middelpunt te brengen waar essentiŽle hulp kan worden gegeven. Ik wil ook
mijn liefde uiten voor Harry en Meghan terwijl ze hun leven in het buitenland blijven opbouwen.

Over iets meer dan een week zullen we samenkomen als een natie, als een Gemenebest en zelfs
een wereldwijde gemeenschap, om mijn geliefde moeder te rusten te leggen. Laten we in ons
verdriet gedenken en kracht putten uit het licht van haar voorbeeld. Namens mijn hele familie
kan ik alleen maar de meest oprechte en oprechte dank uitspreken voor jullie condoleances en
steun. Ze betekenen meer voor mij dan ik ooit kan uitdrukken. En tegen mijn lieve mama, nu je
aan je laatste grote reis begint om je bij mijn lieve overleden papa te voegen, wil ik gewoon dit
zeggen: dank je. Dank u voor uw liefde en toewijding aan onze familie en aan de familie van naties
die u al die jaren zo ijverig hebt gediend. Mogen "vluchten van engelen u zingen tot uw rust".Een verklaring van Edoardo Mapelli Mozzi, 9 september 2022


"Ongelooflijk moeilijk te verwerken de afgelopen 24 uur. Wat een ongelooflijke
vrouw en een buitengewoon stempel heeft ze op de hele wereld achtergelaten.
Zij was de rots waarop het moderne Groot-BrittanniŽ is gebouwd.

We hebben veel geluk dat onze kleintjes deze zomer geweldige tijd met haar
hebben kunnen doorbrengen. Rust in vrede Majesteit. We zullen je zo missen."


Foto: Benjamin Wheeler / Edoardo Mapelli Mozzi

De Toetredingsraad en de belangrijkste proclamatie van Koning Charles III, 10 september 2022


Zijne Majesteit de Koning werd formeel uitgeroepen als Koning Charles III op
10 september 2022 tijdens de Toetredingsraad, gehouden in het St. James's Palace.

Deze historische ceremonie, die voor het eerst werd gefilmd, begon met een bijeenkomst
van de Privy Council. De Koningin Gemalin en de Prins van Wales waren aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst riep de Privy Council Zijne Majesteit officieel uit tot Koning Charles III.

Overwegende dat het de Almachtige God heeft behaagd om onze overleden Soevereine Lady Koningin
Elizabeth, de Tweede van Gezegende en glorieuze herinnering, tot Zijn Genade te roepen, door
wiens overlijden de Kroon van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland
uitsluitend en terecht is toegekomen aan Prins Charles Philip Arthur George: Wij, daarom, de
Lords Spiritual and Temporal of this Realm en leden van het House of Commons, samen met andere
leden van Hare Majesteits Privy Council en vertegenwoordigers van de Realms and Territories,
Aldermen and Citizens of London, en anderen, publiceer en verkondig nu hierbij met ťťn stem en
instemming van tong en hart dat Prins Charles Philip Arthur George nu, door de dood van onze
overleden Soeverein van Gelukkige Herinnering, onze enige wettige en rechtmatige Liege Lord
Charles de Derde is geworden, door de Genade Gods van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en van zijn andere rijken en gebieden, koning, hoofd
van het Gemenebest, verdediger van het geloof, aan wie wij erken alle geloof en
gehoorzaamheid met nederige genegenheid; God smeken door wie koningen en koninginnen
regeren om Zijne Majesteit te zegenen met lange en gelukkige jaren om over ons te regeren.

Gegeven in St. James's Palace deze tiende september in
het jaar van Onze Lieve Heer tweeduizend tweeŽntwintig.

GOD SAVE THE KING

De Koning was aanwezig bij het tweede deel van de ceremonie,
waar hij zijn eerste Privy Council-vergadering hield.

Zijne Majesteit legde een persoonlijke verklaring af en las en ondertekende
een eed om de veiligheid van de kerk in Schotland te handhaven.

Verklaring van Zijne Majesteit de Koning:

"Mijne heren, dames en heren.

Het is mijn meest droevige plicht u het overlijden van mijn geliefde moeder, de koningin, aan te kondigen.

Ik weet hoe diep jij, de hele natie - en ik denk dat ik de hele wereld mag zeggen - met mij meeleeft
in het onherstelbare verlies dat we allemaal hebben geleden. Het is de grootste troost voor mij te
weten van het medeleven dat zo velen hebben betuigd aan mijn zuster en broers en dat zo'n
overweldigende genegenheid en steun moet worden betuigd aan onze hele familie bij ons verlies.

Aan ons allemaal als familie, wat betreft dit koninkrijk en de bredere familie van naties waarvan het
deel uitmaakt, gaf mijn moeder een voorbeeld van levenslange liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid.

Het bewind van mijn moeder was ongeŽvenaard in duur, toewijding en
toewijding. Zelfs als we rouwen, danken we voor dit zeer trouwe leven.

Ik ben me ten zeerste bewust van deze grote erfenis en van de plichten en zware verantwoordelijkheden
van de soevereiniteit die nu op mij zijn overgegaan. Bij het opnemen van deze verantwoordelijkheden
zal ik ernaar streven het inspirerende voorbeeld te volgen dat ik heb gekregen bij het handhaven van
de constitutionele regering en zal ik streven naar vrede, harmonie en welvaart van de volkeren van
deze eilanden en van de rijken en gebieden van het Gemenebest over de hele wereld.

Bij dit doel weet ik dat ik zal worden gesteund door de genegenheid en loyaliteit van de volkeren wier
soeverein ik ben geroepen, en dat ik bij de uitvoering van deze taken zal worden geleid door de raad van
hun gekozen parlementen. In dit alles ben ik diep bemoedigd door de constante steun van mijn geliefde vrouw.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn bereidheid en intentie te bevestigen om de
traditie voort te zetten van het afstaan van de erfelijke inkomsten, inclusief het
Kroondomein, aan Mijn Regering ten behoeve van iedereen, in ruil voor de Soevereine
Subsidie, die Mijn officiŽle taken als staatshoofd ondersteunt en hoofd van de natie.

En bij het uitvoeren van de zware taak die mij is opgelegd en waaraan ik nu opdraag
wat mij nog rest van mijn leven, bid ik om de leiding en hulp van de Almachtige God."

Na de Toetredingsraad werd de hoofdproclamatie gedaan vanaf
het balkon met uitzicht op Friary Court in St James's Palace.

De proclamatie werd voorgelezen door Garter King of Arms, vergezeld
van de Earl Marshal, andere Officers of Arms en de Serjeants at Arms.


Foto: Instagram Buckingham Palace


Foto: Instagram Buckingham Palace

De eed van Zijne Majesteit de Koning met betrekking tot de
veiligheid van de Church of Scotland, 10 september 2022


Ik begrijp dat de wet vereist dat ik bij Mijn toetreding tot de Kroon de
eed afleg en onderteken met betrekking tot de veiligheid van de Kerk van
Schotland. Ik ben klaar om dat te doen bij deze eerste gelegenheid.

Ik, Charles de Derde, bij de gratie Gods van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en van Mijn andere Realms en gebieden, koning,
verdediger van het geloof,beloof en zweer trouw dat ik de regeling van de ware
protestantse religie onschendbaar zal handhaven en behouden, zoals vastgesteld door
de wetten die in Schotland zijn gemaakt ter vervolging van de claim van recht en in
het bijzonder door een wet met de titel "Een wet voor het veiligstellen van de
protestantse religie en presbyteriaanse kerkelijke regering" en door de wetten aangenomen
in het parlement van beide koninkrijken voor de vereniging van de twee koninkrijken, samen
met de regering, aanbidding, discipline, rechten en voorrechten van de Church of Scotland.

Dus help me God.

Regelingen voor de begrafenis van Hare Majesteit de Koningin, 10 september 2022


De staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin zal plaatsvinden op maandag 19 september 2022
om 11.00 uur BST in Westminster Abbey. Voorafgaand aan de staatsbegrafenis ligt de Koningin vier
dagen lang in Westminster Hall, zodat het publiek hun respect kan betuigen.

De kist van de Koningin staat momenteel in de balzaal van Balmoral Castle. Hare Majesteits kist
zal morgen, zondag 11 september, over de weg naar Edinburgh reizen om aan te komen bij het
Palace of Holyroodhouse, waar het tot maandagmiddag 12 september in de Troonzaal zal rusten.

Op de middag van maandag 12 september zal een processie worden gevormd op het voorplein
van het Palace of Holyroodhouse om de kist naar St Giles' Cathedral in Edinburgh te
vervoeren. De koning en leden van de koninklijke familie zullen deelnemen aan de processie
en een dienst bijwonen in de St. Giles' Cathedral om de kist in ontvangst te nemen.

De kist van Hare Majesteit zal dan rusten in St Giles' Cathedral, bewaakt door Vigils van The
Royal Company of Archers, om de mensen van Schotland in staat te stellen hun respect te betuigen.

In de middag van dinsdag 13 september zal de kist van de koningin vanuit Schotland per
Royal Air Force-vliegtuig vanaf Edinburgh Airport reizen en later die avond aankomen
op RAF Northolt. De kist wordt op de reis vergezeld door The Princess Royal.

De kist van de Koningin zal dan over de weg naar Buckingham Palace worden vervoerd, om te rusten
in de Bow Room. Op woensdagmiddag 14 september zal de kist in processie worden gedragen op een
kanonwagen van The King's Troop Royal Horse Artillery van Buckingham Palace naar het Palace of
Westminster, waar de Koningin in de Westminster Hall zal liggen tot de ochtend van de staatsbegrafenis.

De processie zal reizen via Queen's Gardens, The Mall, Horse Guards en Horse Guards Arch,
Whitehall, Parliament Street, Parliament Square en New Palace Yard. Nadat de kist is aangekomen
in Westminster Hall, zal de aartsbisschop van Canterbury een korte dienst leiden, bijgestaan
door de zeer eerwaarde dr. David Hoyle, decaan van Westminster, en bijgewoond door de Koning
en leden van de koninklijke familie, waarna de staatsligging zal beginnen.

Tijdens de staatsligging krijgen leden van het publiek de gelegenheid om Westminster Hall te
bezoeken om hun respect te betuigen aan de Koningin. Op de ochtend van maandag 19 september 2022
eindigt de staatsligging en wordt de kist in processie van het Palace of Westminster naar
Westminster Abbey gebracht, waar de staatsbegrafenis zal plaatsvinden.

Na de staatsbegrafenis zal de kist in processie reizen van Westminster Abbey naar
Wellington Arch. Van Wellington Arch zal de kist naar Windsor reizen en eenmaal daar
zal de State Hearse in processie reizen naar St. George's Chapel, Windsor Castle via de
Long Walk. Er zal dan een Committal Service plaatsvinden in de St. George's Chapel.

De koninklijke familie bekijkt de bloemstukken voor Koningin Elizabeth, 10 september 2022


In Windsor en Balmoral hebben leden van de koninklijke familie veel van de
bloemstukken bekeken die zijn achtergelaten ter nagedachtenis aan de Koningin.


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Kirsty O'Connor, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace

Een update over het programma van Zijne Majesteit de Koning, 10 september 2022


De komende dagen zal Zijne Majesteit de Koning de koninklijke familie, de natie, de
Realms en het Gemenebest blijven leiden bij het rouwen van Hare Majesteit de Koningin.

Morgenochtend, op zondag 11 september 2022, ontmoet de Koning de secretaris-generaal
van het Gemenebest in Buckingham Palace. De Koning zal dan Realm High Commissioners
en hun echtgenoten ontvangen in de Bow Room van Buckingham Palace.

Op maandag 12 september 2022 reizen de Koning en de Koningin Gemalin naar Westminster Hall
waar beide Houses of Parliament elkaar zullen ontmoeten om hun condoleances te betuigen
bij het overlijden van de Koningin. De Koning zal zijn antwoord geven.

De Koning en de Koningin Gemalin reizen vervolgens per vliegtuig naar Edinburgh. Hunne Majesteiten
zullen eerst naar het Palace of Holyroodhouse reizen. Daar zal de Koning de erewacht inspecteren.
Daarna volgt de Ceremony of the Keys op het voorplein van het Palace of Holyroodhouse.

De Koning zal dan een dienst van gebed en bezinning bijwonen voor het leven van Hare
Majesteit de Koningin in St Giles' Cathedral, voordat hij terugkeert naar Holyrood.

In het Paleis zal de Koning een audiŽntie hebben bij de eerste minister,
gevolgd door een audiŽntie bij de voorzitter van het Schotse parlement.

De Koning en de Koningin Gemalin zullen dan het Schotse parlement bijwonen om een
motie van medeleven in ontvangst te nemen. De koning zal zijn antwoord geven.

Die avond zal Zijne Majesteit de Koning een wake houden met
leden van de koninklijke familie in de St. Giles' Cathedral.

De volgende ochtend, op dinsdag 13 september 2022, reizen de Koning en de Koningin Gemalin per
vliegtuig naar Belfast en vervolgens naar Hillsborough Castle. Daar zullen ze een tentoonstelling
bekijken over de lange samenwerking van Hare Majesteit de Koningin met Noord-Ierland.

De Koning zal dan de staatssecretaris voor Noord-Ierland en de partijleiders ontmoeten en een
condoleancebericht ontvangen onder leiding van de voorzitter van de Noord-Ierse Assemblee.

De Koning zal zijn antwoord geven.

Na een korte receptie in Hillsborough, reizen de Koning en de Koningin Gemalin naar St Anne's Cathedral
voor een gebeds- en bezinningsdienst. Voor de dienst zal Zijne Majesteit leiders ontmoeten van alle grote
religies in Noord-Ierland. De Koning en Koningin Gemalin zullen dan vanuit Belfast vertrekken naar Londen.

Op woensdag 14 september 2022 leidt de Koning de stoet achter de kanonwagen met de
kist van Hare Majesteit naar Westminster Hall, waar de Lying in State zal beginnen.

Op vrijdag 16 september 2022 zullen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin
Gemalin Wales bezoeken. Nadere details over dit bezoek volgen te zijner tijd.

Een verklaring van de Prins van Wales, Prins William, 10 september 2022


"Donderdag verloor de wereld een buitengewone leider wiens toewijding aan het
land, de Realms en het Gemenebest absoluut was. Er zal de komende dagen
zoveel worden gezegd over de betekenis van haar historische regering.

Ik heb echter een oma verloren. En hoewel ik om haar verlies zal rouwen, voel ik
me ook ongelooflijk dankbaar. Ik heb tot in mijn vijfde decennium het voordeel
gehad van de wijsheid en geruststelling van de koningin. Mijn vrouw heeft twintig
jaar haar begeleiding en steun gehad. Mijn drie kinderen moeten vakanties met
haar doorbrengen en herinneringen creŽren die hun hele leven meegaan.

Ze was aan mijn zijde op mijn gelukkigste momenten. En ze was aan mijn zijde tijdens de
droevigste dagen van mijn leven. Ik wist dat deze dag zou komen, maar het zal enige tijd
duren voordat de realiteit van het leven zonder oma echt zal aanvoelen.

Ik dank haar voor de vriendelijkheid die ze mijn familie en mij heeft getoond. En ik dank haar
namens mijn generatie voor het geven van een voorbeeld van dienstbaarheid en waardigheid in het
openbare leven dat van een andere leeftijd was, maar altijd relevant voor ons allemaal.

Mijn grootmoeder zei ooit dat verdriet de prijs was die we voor liefde betalen.
Al het verdriet dat we de komende weken zullen voelen, zal een bewijs zijn van de
liefde die we voelden voor onze buitengewone koningin. Ik zal haar nagedachtenis
eren door mijn vader, de Koning, op elke mogelijke manier te steunen."

De kist van Hare Majesteit de Koningin verlaat Balmoral Castle, 11 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin heeft Balmoral Castle verlaten.

Vergezeld door The Princess Royal en Sir Tim Laurence reist de stoet naar het Palace of Holyroodhouse.

De krans op de kist bevat Dhalia's, Sweet Peas, Phlox, White Heather en Pine Fir van het Balmoral Estate.

Bij aankomst in het Palace of Holyroodhouse werd de kist opgewacht door de Hertog van York,
de Graaf en Gravin van Wessex, The Princess Royal en vice-admiraal Sir Tim Laurence.

De kist zal tot maandagmiddag 12 september 2022 in de Troonzaal van het Palace of Holyroodhouse rusten.

Op maandag 12 september 2022 zal een processie worden gevormd op het voorplein van het
Palace of Holyroodhouse om de kist naar St Giles' Cathedral in Edinburgh te vervoeren.
De Koning en leden van de koninklijke familie nemen deel aan de processie en wonen
een dienst bij in de St. Giles' Cathedral om de kist in ontvangst te nemen.

De kist van Hare Majesteit zal dan rusten in St Giles' Cathedral, bewaakt door Vigils van The Royal
Company of Archers, om de mensen van Schotland in staat te stellen hun respect te betuigen.


Foto: Owen Humphreys, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace


Foto: Alkis Konstantinidis, PA en vrijgegeven door Buckingham Palace

Parlement presenteert toespraken aan Zijne Majesteit Koning Charles III, 12 september 2022


De voorzitters van beide Houses of Parliament hebben maandag 12 september 2022 in Westminster Hall
toespraken gehouden tot Zijne Majesteit Koning Charles III, vergezeld van de koningin-gemalin.

De Sprekers brachten namens elk House condoleances over, waarop de Koning reageerde.

Verklaring van de voorzitter van het House of Commons, The Rt Hon. Sir Lindsay Hoyle:

"Voor ons allemaal is de koningin een constante aanwezigheid in ons leven geweest - zo vertrouwd
als een lid van de familie, maar toch iemand die een kalme en stabiele invloed op ons land heeft
uitgeoefend. De meesten van ons hebben nooit een tijd gekend dat ze er niet was. Haar dood is niet
alleen een tragedie voor de koninklijke familie, maar een verschrikkelijk verlies voor ons allemaal.

Tijdens haar 70 jaar op de troon - en zelfs daarvoor, als tiener, geruststellend en betrokken bij
kinderen en gezinnen die door de Tweede Wereldoorlog werden verstoord, heeft ze ons leven een gevoel
van evenwicht gegeven. Terwijl haar regering werd gekenmerkt door dramatische veranderingen in de wereld,
heeft Hare Majesteit haar niet-aflatende toewijding aan het VK, de Britse overzeese gebiedsdelen en het
Gemenebest van Naties behouden - en haar zachtaardige autoriteit en gezond verstand zijn overal gevoeld.

Ze heeft veel over de wereld gereisd, de koninklijke familie gemoderniseerd en wordt gecrediteerd
met het uitvinden van de koninklijke 'walkabout', waardoor ze tijdens haar bezoeken mensen uit
alle lagen van de bevolking kon ontmoeten. Als staatshoofd heeft ze tijdens haar regeerperiode
15 premiers van advies en het voordeel van een lange ervaring voorzien - en heeft ze meer dan
een kwart van alle Amerikaanse presidenten in de geschiedenis van de VS ontmoet.

De koningin is betrokken geweest bij alles wat belangrijk voor ons is en wat ons
maakt tot wie we zijn - van staatsaangelegenheden tot koninklijke bruiloften, en
vooral met Kerstmis, met haar wijze woorden en reflectieve jaarlijkse boodschap.

Ze is een moeder, grootmoeder en overgrootmoeder geweest - maar
ze is onze koningin geweest, en we zullen haar mateloos missen."

De toespraak van de spreker tot de koning namens het House of Commons:

"Uwe Majesteit,

Laat me u, en Hare Majesteit, de Koningin Gemalin, ons welkom heten bij deze plechtige gelegenheid.

Leden van beide Houses of Parliament komen hier samen om ons diep medeleven te betuigen met het
verlies dat we allemaal hebben geleden bij de dood van onze Soevereine Lady, Koningin Elizabeth.

We hebben gezien dat dit een verlies is dat over de hele wereld wordt gevoeld. Het is
een verlies voor het Verenigd Koninkrijk, de overzeese gebieden, de kroon afhankelijkheden
en de vele landen waarover ze regeerde. Het is een verlies voor het hele Gemenebest,
waar ze zoveel voor heeft gedaan. Het is een verlies voor ons allemaal.

Maar we weten vooral dat het een verlies is voor u, majesteit, en voor de koninklijke familie.

Kranten staan vol met foto's van Hare Majesteit sinds het nieuws bekend werd.
Het meest ontroerend waren die glimpen van het gezinsleven die meestal aan
het zicht van het publiek werden onttrokken.

Hoe diep ons verdriet ook is, we weten dat het uwe dieper is, en we
bieden u en de hele koninklijke familie ons oprechte medeleven aan.

We weten dat er niets is dat we kunnen zeggen ter ere van onze overleden koningin - uw
moeder - dat u niet al zult weten. Kamerleden hebben de afgelopen dagen gesproken over hun
ontmoetingen met koningin Elizabeth. Ze hebben gesproken over haar plichtsbesef, haar wijsheid,
haar vriendelijkheid en haar humor. Hoe ze de levens van honderdduizenden van hun kiezers
heeft geraakt tijdens haar bezoeken aan elk deel van het land. Hun woorden waren oprecht.

Ze zat in deze historische zaal, zoals U nu zit, bij vele gelegenheden. Sommige van die
gelegenheden waren om mijlpalen in haar eigen regering te vieren. De toespraken om haar
zilveren, gouden en diamanten jubileum te vieren hadden een rode draad: dat onze
constitutionele monarchie een symbool is van stabiliteit in een steeds veranderende wereld.

Zoals Spreker Boothroyd zei, "de wijsheid en genade van koningin Elizabeth, (...) toonden voor
iedereen de waarde van een constitutionele monarchie in het veiligstellen van de vrijheden van
onze burgers en de fundamentele eenheid van dit koninkrijk en het Gemenebest."

Bij andere gelegenheden was wijlen onze koningin hier om historische momenten te vieren, zoals de
vijftigste verjaardag van de Tweede Wereldoorlog, een oorlog waarin zij zelf in de strijdkrachten
diende. En in 1988 vierden we de driehonderdste verjaardag van de revoluties van 1688 tot 1689.

Het is misschien heel Brits om revoluties te vieren door een toespraak tot Hare Majesteit te houden.
Maar die revoluties hebben geleid tot onze grondwettelijke vrijheden en hebben de basis gelegd voor
een stabiele monarchie die de vrijheid beschermt. In Uw eerste toespraak tot de natie erkende U dat
Uw leven zou veranderen als gevolg van uw nieuwe verantwoordelijkheden. U beloofde Uzelf om de
grondwettelijke principes in het hart van onze natie hoog te houden.

Dit zijn zware verantwoordelijkheden. Zoals de naamgenoot van de overleden koningin, de vroegere
koningin Elizabeth, in haar laatste toespraak tot parlementariŽrs zei: "Koning zijn en een kroon
dragen, is heerlijker voor hen die hem zien, dan aangenaam voor hen die hem dragen".

We weten dat u het grootste respect hebt voor de kostbare tradities, vrijheden en
verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en ons systeem van parlementaire regering.

We weten dat U de verantwoordelijkheden die op U rusten, zult dragen met de
standvastigheid en waardigheid die Hare Majesteit heeft getoond. Toen het House
gisteren na de Toetredingsraad bijeenkwam, was mijn eerste, symbolische, daad de eed
af te leggen om trouw te zijn en trouw te zijn aan Uwe Majesteit, Koning Charles.

En dus is het mijn plicht om onze nederige toespraak tot U, onze nieuwe
Koning, te houden om zowel ons verdriet te uiten over het verlies van
onze Soevereine Lady als ons vertrouwen in de toekomst, in Uw Regering:

Meest genadige soeverein,
Wij, de meest plichtsgetrouwe en loyale onderdanen van Uwe Majesteit, het House of Commmons
van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland in het parlement, betuigen
de diepe sympathie van dit Huis voor het grote verdriet dat Uwe Majesteit heeft geleden door
de dood van wijlen de Koningin, de moeder van Uwe Majesteit; betuigen aan de hele koninklijke
familie de diepe sympathie van dit Huis in hun verdriet, dat wordt gedeeld door al haar leden;
verzeker Uwe Majesteit dat de niet aflatende toewijding van Hare Majesteit gedurende een
regeerperiode van meer dan zeventig jaar aan de dienst van ons grote land en zijn volk,
en aan de dienst van de landen en volkeren van de rest van het bredere Gemenebest, altijd
in genegenheid zal worden gehouden en dankbare herinnering; en betuig aan Uwe Majesteit
onze loyaliteit aan U en onze overtuiging dat U ernaar zult streven de vrijheden te
handhaven en het geluk van de mensen in al Uw Realms nu en in de komende jaren te bevorderen.

Verklaring van de Lord Speaker, The Rt Hon. Lord McFall van Alcluith:

"Na de dood van de koningin, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II,
zijn de natie en het hele Gemenebest verenigd in diepe rouw.

Al 70 jaar is ze een loyale en standvastige aanwezigheid
in het nationale leven van het Verenigd Koninkrijk.

Haar integriteit, unieke staat van dienst, diep gevoel van geloof en
toewijding aan haar rol hebben ervoor gezorgd dat ze zal worden beschouwd
als een uitstekend voorbeeld van een constitutionele monarch.

Haar vitale relatie met onze Kamer, waar de drie elementen van het Parlement
samenkomen tijdens de Staatsopening, zorgt ervoor dat ze voor altijd zal
worden herinnerd en gekoesterd door het House of Lords.

Vandaag gaan mijn gedachten, en inderdaad die van het hele Huis, uit naar Zijne Majesteit de Koning
en naar de leden van de koninklijke familie, voor wie dit gevoel van verlies groot zal zijn.

Vandaag reflecteert de natie op de service die koningin Elizabeth II
aan de kroon en haar volk heeft gegeven, en dankt ze voor haar leven.

Leden willen er misschien van op de hoogte zijn dat informatie over regelingen voor
het House binnenkort door Black Rod en de autoriteiten van het Huis zal worden verstrekt.

In dierbare herinnering aan een koningin gewijd aan Haar natie en Haar volk,

Lord McFall van Alcluith, Lord Speaker".

De toespraak van de Lord Speaker tot de koning namens het House of Lords:

"Majesteit, ik heet u en Hare Majesteit de Koningin Gemalin
vandaag welkom in het Parlement, bij deze plechtige gelegenheid.

Hare Majesteit, onze dierbare koningin, en uw geliefde en zeer gemiste moeder, kwamen hier
vele malen naar Westminster Hall om de felicitaties van haar loyale onderdanen in de twee
Houses of Parliament te ontvangen en om met hen historische monumenten en haar lange leven
van toegewijde publieke dienst. Ze was zowel een Leider van, als een dienaar van, Haar volk.
Haar nederigheid en integriteit dwongen het respect af en spraken tot de verbeelding van
volkeren en naties over de hele wereld. De vreugdevolle, niet aflatende en geruststellende
aanwezigheid van Hare Majesteit door de jaren heen maakte het moeilijk te bedenken dat haar
lange en inspirerende heerschappij van diepe en ongeŽvenaarde toewijding ooit zou eindigen.
Wij, en de natie, sloten onze ogen voor deze onvermijdelijkheid.

Maar het is voorbij, slechts een paar maanden nadat we het historische platina-jubileum van
Hare Majesteit hebben gevierd. En zoals U zo ontroerend zei, Majesteit, in Uw toespraak tot
de natie, voelen we nu allemaal een "gevoel van onmetelijk verlies".

Niettemin blijven de kwaliteiten die Hare Majesteit met zo'n standvastigheid
belichaamde, om u, Majesteit, uw familie en al uw onderdanen te inspireren.
We herinneren ons haar inzet. Haar vriendelijkheid. Haar humor. Haar moed en
Haar standvastigheid. En het diepe geloof dat het anker in haar leven was.

Uwe Majesteit, dit is een historische ruimte, de muren zijn meer dan 900
jaar geleden gebouwd door William Rufus, het prachtige dak met hamerbalken
dat 300 jaar later in opdracht van Richard II is gemaakt.

Sinds de middeleeuwen heeft een groot deel van ons nationale verhaal zich
binnen deze muren afgespeeld, van openbare bijeenkomsten tot kroningsbanketten,
tot de eeuwen waarin deze zaal het hart van ons rechtssysteem was.

Maar deze oude hal is een leefruimte, en net als onze grote natie blijft het evolueren.
In 2012 kwam Hare Majesteit naar Westminster Hall om haar diamanten jubileum te vieren,
en we zagen de onthulling van het prachtige herdenkingsraam, in opdracht van leden van
beide Houses of Parliament, dat nu de noordmuur van deze historische ruimte siert.

En nu, tien jaar lang, heeft het licht van dat raam schoonheid toegevoegd aan de grijze
stenen van deze plek, ze in kleur badend en honderdduizenden bezoekers van het Palace
of Westminster herinnerd aan het toegewijde leven van dienst van Hare Majesteit.

Net als het licht dat door dit gedenkraam schijnt, zullen de magnifieke prestaties van Hare
Majesteit voortleven door ons leven en ons nationale discours permanent te verlichten en te
verrijken. Majesteit, ook al rouwen we om het verlies van onze dierbare koningin, wij en
toekomstige generaties zullen kracht putten uit Haar lichtend voorbeeld.

Majesteit, namens alle leden van het House of Lords beloof ik u mijn loyaliteit en wens u, en Hare
Majesteit de Koningin Consort, het beste in het leven van dienst waaraan u zich hebt toegewijd. We
zijn trots en nederig om u als onze koning te verwelkomen, en we kijken ernaar uit u in de komende
jaren bij vele gelegenheden in het Parlement en in deze zaal te mogen verwelkomen.

Tot slot, Uwe Majesteit, heeft het House of Lords mij de opdracht gegeven
om de volgende nederige toespraak te houden, die hun Lordships op
10 september 2022 zijn overeengekomen. Ik zal nu de toespraak voorlezen:

Meest genadige soeverein,

Wij, Uwe Majesteits meest plichtsgetrouwe en loyale onderdanen, de Lords Spiritual and Temporal
in Parliament verzameld, verzoeken u om Uwe Majesteit het diepe medeleven over te brengen dat
door dit Huis wordt gevoeld in het verdriet dat Uwe Majesteit heeft geleden door de dood van
onze overleden geliefde koningin, Uwe Majesteits Moeder, gezegende en glorieuze herinnering;

Om de hele koninklijke familie de diepe sympathie van dit House
te betuigen in hun verdriet, dat wordt gedeeld door al haar leden;

Om Uwe Majesteit te verzekeren dat het voorbeeld van onbaatzuchtige openbare dienst dat
onze overleden Soeverein tijdens Haar 70-jarige regering heeft getoond, Haar onvermoeibare
inspanningen voor het welzijn van Haar volkeren en Haar standvastigheid in tegenspoed ooit
in eerbiedige, liefdevolle en dankbare herinnering zal worden bewaard;

En om Uwe Majesteit onze loyaliteit aan de Koninklijke Persoon van Uwe Majesteit uit te drukken, en onze
vaste overtuiging dat, onder de zegen van de Goddelijke Voorzienigheid, Uwe Majesteit, tijdens Uw
Regering, het geluk zal bevorderen en de vrijheden van al Uw volkeren in al Uw Realms zal beschermen."


Foto: © UK Parliament/JessicaTaylor


Foto: © UK Parliament/Photography by Roger Harris


Foto: © UK Parliament/JessicaTaylor


Foto: © UK Parliament/Photography by Roger Harris

Zijne Majesteit de Koning's antwoord op condoleances in Westminster Hall:

"Mijne heren en leden van het House of Commons:
Ik ben zeer dankbaar voor de condoleances van het House of Lords en het House
of Commons, die zo ontroerend omvatten wat onze overleden soeverein, mijn geliefde
moeder de koningin, voor ons allemaal betekende. Zoals Shakespeare zegt over de
vroegere Koningin Elizabeth, was ze "een patroon voor alle levende prinsen".

Terwijl ik hier vandaag voor u sta, kan ik niet anders dan het gewicht van de geschiedenis voelen die
ons omringt en die ons herinnert aan de essentiŽle parlementaire tradities waaraan de leden van beide
Kamers zich wijden, met zo'n persoonlijke inzet voor de verbetering van ons allemaal.

Het Parlement is het levende en ademende instrument van onze democratie. Dat uw
tradities oud zijn, zien we in de bouw van deze grote zaal en de herinneringen aan
middeleeuwse voorgangers van het Bureau waartoe ik ben geroepen. En de tastbare
connecties met mijn lieve overleden moeder die we overal om ons heen zien; van de Fontein
in New Palace Yard die het zilveren jubileum van de overleden koningin herdenkt tot de
zonnewijzer in Old Palace Yard voor het gouden jubileum, het prachtige glas-in-loodraam
voor mij voor het diamanten jubileum en, zo aangrijpend en nog niet officieel onthuld,
uw meest genereuze geschenk aan Hare Majesteit ter gelegenheid van het ongekende
Platina Jubileum dat we slechts drie maanden geleden met zo'n blij hart vierden.

De grote klok van de Big Ben Ė een van de krachtigste symbolen van onze natie over de hele wereld
en gehuisvest in de Elizabeth Tower, ook genoemd naar het diamanten jubileum van mijn moeder
Ė markeert woensdag de overgang van wijlen de Koningin van Buckingham Palace naar dit parlement.

Mijne heren en leden van het House of Commons:

We komen vandaag samen ter nagedachtenis aan de opmerkelijke omvang van de toegewijde dienst van de
Koningin aan haar naties en volkeren. Terwijl ze nog heel jong was, beloofde Hare Majesteit zichzelf
om haar land en haar volk te dienen en de kostbare principes van de constitutionele regering te
handhaven die in het hart van onze natie liggen. Deze gelofte hield ze met onovertroffen toewijding.

Ze gaf een voorbeeld van onbaatzuchtige plicht die ik,
met Gods hulp en uw raad, vastbesloten ben trouw te volgen."

Verklaring van Prins Harry, de Hertog van Sussex:, 12 september 2022


In liefdevolle herinnering aan
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II (1926-2022)

Bij het vieren van het leven van mijn grootmoeder, Hare Majesteit de Koningin - en bij het rouwen om haar
verlies - worden we allemaal herinnerd aan het leidende kompas dat ze voor zovelen was in haar toewijding
aan dienstbaarheid en plicht. Ze werd wereldwijd bewonderd en gerespecteerd. Haar onwankelbare gratie en
waardigheid bleven haar hele leven waar en nu haar eeuwige erfenis. Laten we de woorden herhalen die ze
sprak na het overlijden van haar echtgenoot, Prins Philip, woorden die ons nu allemaal troost kunnen
bieden: "Het leven bestaat natuurlijk uit zowel de laatste scheidingen als de eerste ontmoetingen."

Oma, hoewel dit laatste afscheid ons grote droefheid brengt, ben ik voor altijd dankbaar voor al onze eerste
ontmoetingen - van mijn vroegste jeugdherinneringen met jou tot de eerste keer dat ik je ontmoette als mijn
opperbevelhebber, tot het eerste moment dat je mijn lieve vrouw ontmoette en je geliefde achterkleinkinderen
omhelsde. Ik koester deze momenten die ik met jullie heb gedeeld, en de vele andere speciale momenten
daartussenin. Je wordt nu al erg gemist, niet alleen door ons, maar door de hele wereld. En wat de
eerste ontmoetingen betreft, eren we nu mijn vader in zijn nieuwe rol als Koning Charles III.

Bedankt voor je inzet.
Bedankt voor je gedegen advies.
Bedankt voor je aanstekelijke lach.

Ook wij glimlachen, wetende dat jij en opa nu herenigd zijn, en beiden samen in vrede.

De kist van Hare Majesteit de Koningin keert terug naar Londen, 12 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin zal morgen, dinsdag 13 september 2022,
vertrekken vanuit St Giles' Cathedral naar Buckingham Palace.

Na te zijn gereisd vanuit de kathedraal van St. Giles, zal de kist van Hare Majesteit in de vroege avond
vertrekken in een Royal Air Force-vliegtuig vanaf Edinburgh Airport en aankomen in RAF Northolt.

De Princess Royal, vergezeld door vice-admiraal Sir Tim Laurence, reist met de kist mee op zijn reis.

Op Edinburgh Airport wordt The Coffin door een Royal Air Force Bearer Party naar het vliegtuig gebracht en
wordt er een erewacht gevonden door The Royal Regiment of Scotland. Er zal een koninklijke groet zijn als
de kist arriveert. Op het platform zal ook de Band of the Royal Regiment of Scotland aanwezig zijn.

Als het vliegtuig vertrekt, zal de erewacht een laatste koninklijke
groet brengen. De band speelt ťťn couplet van het volkslied.

Bij RAF Northolt worden de Bearer Party en Guard of Honor gevormd door The Queen's Color Squadron
(63 Squadron RAF Regiment). De Partij aan toonder zal de kist naar de lijkwagen brengen.

De erewacht zal wapens aanbieden bij aankomst van de kist en in die positie
blijven totdat de staatslijkwagen het vliegveld heeft verlaten.

De lijkwagen zal de kist vervolgens naar Buckingham Palace brengen. Het traject zal zijn:

- A40
- Eastbourne Terrace
- Lancaster Gate
- Bayswater Road
- Marble Arch
- Park Lane
- Hyde Park Corner
- Constitution Hill
- Centre Gate Centre Arch van Buckingham Palace

De kist van de koningin zal 's nachts rusten in de Bow Room van Buckingham Palace.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Schotland, 12 september 2022


In het Palace of Holyroodhouse werden Hunne Majesteiten verwelkomd
door een erewacht, gevormd door het Royal Regiment of Scotland.

Traditiegetrouw vond bij aankomst in Edinburgh de 'Ceremonie van de Sleutels' plaats.

De Koning werd verwelkomd in het 'oude en erfelijke koninkrijk Schotland' van Zijne Majesteit
door de Lord Provost, voordat hij symbolisch de sleutels van de stad Edinburgh ontving.

De Koning, met The Princess Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex en Sir Tim Laurence
liepen vervolgens achter de kist van Hare Majesteit de Koningin terwijl deze naar de kathedraal
van St. Giles ging voor een dankdienst voor het leven van de Koningin.

De Koningin Gemalin en de Gravin van Wessex reisden met de auto.

In het Palace of Holyroodhouse ontving de Koning vervolgens de eerste minister
van Schotland, gevolgd door de voorzittende ambtenaar van het Schotse parlement.

Hunne Majesteiten reisden vervolgens naar het Schotse parlement
om een motie van medeleven in ontvangst te nemen.

Bij aankomst ontmoetten de Koning en de Koningin Gemalin de eerste minister en leider van de Scottish
National Party; Leider van de Schotse Conservatieve en Unionistische Partij; Leider van de Schotse
Labour Party; Leider van de Schotse Groenen; en de leider van de Schotse liberaal-democraten.


Foto: Instagram Buckingham Palace

In de Chamber hoorden Hunne Majesteiten de motie van medeleven aan en de Koning antwoordde:

"Voorzittend ambtenaar, eerste minister, partijleiders en leden van het Schotse parlement:

Ik weet dat het Schotse parlement en de bevolking van Schotland een diep gevoel van verdriet
met me delen bij de dood van mijn geliefde moeder. Door alle jaren van haar regeerperiode
heeft de koningin, zoals zoveel generaties van onze familie voor haar, in de heuvels van
dit land en in de harten van zijn mensen een toevluchtsoord en een thuis gevonden.

Mijn moeder voelde, net als ik, de grootste bewondering voor het Schotse volk, voor hun geweldige
prestaties en hun ontembare geest. En het was de grootste troost voor haar om op haar beurt de
ware genegenheid te kennen waarin ze werd gehouden. De kennis van die diepe en blijvende band moet
voor ons een troost zijn als we rouwen om het einde van een leven van onvergelijkbare dienstbaarheid.

Als ik de woorden van de grote Robert Burns mag parafraseren, mijn lieve moeder was:

De vriend van de mens, de vriend van de waarheid;
De vriend van de leeftijd en gids van de jeugd:
Er zijn maar weinig harten zoals de hare, met deugd warm'd,
Weinig koppen met kennis zo geÔnformeerd:

Hoewel ze nog erg jong was, beloofde de koningin zichzelf om haar land en haar volk te dienen en de
principes van de constitutionele regering te handhaven. Nu we met dankbaarheid een zeer getrouwe belofte
markeren, ben ik vastbesloten om, met Gods hulp en met de uwe, dat inspirerende voorbeeld te volgen.

De titel van Hertog van Rothesay, en de andere Schotse titels die ik zo lang heb
mogen dragen, geef ik nu door aan mijn oudste zoon, William, wie ik ken, zal net
zo trots zijn als ik geweest ben om de symbolen van dit oude koninkrijk te dragen.

Ik neem mijn nieuwe taken op met dankbaarheid voor alles wat Schotland me heeft gegeven,
met de vastberadenheid om altijd het welzijn van ons land en zijn mensen na te streven, en
met het volste vertrouwen in uw goede wil en goede raad terwijl we die taak samen voortzetten."

Processie van de kist van Hare Majesteit van het Palace of Holyroodhouse naar de kathedraal van St. Giles, 12 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin is in processie van het Palace of
Holyroodhouse naar St. Giles' Cathedral gebracht, waar hij 24 uur zal rusten.

De kist was gedrapeerd met de Royal Standard in Schotland
en gekleed met een krans van bloemen. De krans bestond uit:

- Witte trosrozen
- Witte Fressia's
- Witte Knoopchrysanten
- Gedroogde witte heide (van Balmoral)
- Spray Eryngium (distel)
- Gebladerte
- Rozemarijn
- Hebe
- Pittosporum

De lijkwagen werd geflankeerd door de Bearer Party van het Royal Regiment of Scotland en
een Escort Party van de The King's Body Guard for Scotland (Royal Company of Archers).

De Koning, The Princess Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex en vice-admiraal Sir Tim
Laurence volgden de kist te voet. De Koningin Gemalin en de Gravin van Wessex reisden met de auto.

Terwijl de kist in processie naar de kathedraal van St. Giles bewoog,
werden er minieme kanonnen afgevuurd vanaf Edinburgh Castle.

In de St. Giles' Cathedral was er toen een dienst van
dank voor het leven van Hare Majesteit de Koningin.

De congregatie omvatte vrienden en familie van de koningin; vertegenwoordigers van alle
strijdkrachten en de patronaten van Hare Majesteit in Schotland; Burgervereniging van
Schotland; Leiders van de Schotse politiek; voorzitters van Schotse instellingen voor hoger
onderwijs; Kunst en sport Openbare lichamen; vertegenwoordigers van het Schotse rechtssysteem;
vertegenwoordigers van een brede selectie van geloofsgroepen en jeugdorganisaties.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Noord-Ierland, 13 september 2022


De Koning en de Koningin Gemalin hebben Noord-Ierland bezocht als onderdeel
van het programma van bezoeken van Hunne Majesteiten aan de regio's.

Hunne Majesteiten werden verwelkomd door de Lord Lieutenant voor de County Borough
of Belfast, de Secretary of State voor Noord-Ierland en de Chief Executive van Belfast
City Airport, voordat ze naar Hillsborough Castle reisden voor een aantal opdrachten.

Zijne Majesteit hield een privť audiŽntie bij de staatssecretaris van Noord-Ierland en ontmoette
vertegenwoordigers van politieke partijen. Hunne Majesteiten ontvingen ook een condoleancebericht van
de voorzitter van de Noord-Ierse Assemblee namens het volk van Noord-Ierland en de Koning antwoordde:

"Mijn Lords, dames en heren,

Namens mijn hele familie kan ik u alleen maar van harte bedanken voor uw condoleances.
Ik ben hier vandaag in een tijd van groot persoonlijk verdriet, nu we de dood herdenken van mijn
geliefde moeder, na een leven dat zeer trouw is toegewijd aan de plicht waartoe ze was geroepen.

Het is passend dat we elkaar ontmoeten in Hillsborough, dat mijn moeder zo
goed kende, en in wiens prachtige rozentuin ze altijd zoveel plezier had.

In de jaren sinds ze aan haar lange leven in openbare dienst begon, zag mijn moeder Noord-Ierland
belangrijke en historische veranderingen doormaken. Al die jaren hield ze nooit op te bidden voor
de beste tijden voor deze plek en voor zijn mensen, wiens verhalen ze kende, wiens verdriet onze
familie had gevoeld, en voor wie ze een grote genegenheid en respect had.

Mijn moeder voelde diep, ik weet het, de betekenis van de rol die ze zelf speelde
bij het samenbrengen van degenen die de geschiedenis had gescheiden, en bij het
uitstrekken van een hand om genezing van lang gekoesterde pijn mogelijk te maken.

Helemaal aan het begin van haar leven van dienst heeft de koningin een belofte gedaan om zich te wijden
aan haar land en haar volk en de principes van de constitutionele regering te handhaven. Deze belofte
hield ze met standvastig geloof. Nu, met dat lichtend voorbeeld voor me, en met Gods hulp, neem ik mijn
nieuwe taken op me, vastbesloten om het welzijn van alle inwoners van Noord-Ierland te zoeken.

Tijdens de jaren van mijn moeders regering was het een voorrecht om te getuigen van zo'n toegewijd leven.
Moge het ons allemaal gegund worden om de taken die voor ons liggen zo goed te vervullen."

Tijdens een receptie in Hillsborough Castle ontmoetten de Koning en
de Koningin Gemalin mensen uit een breed scala van Noord-Ierland.

Later op de middag woonden Hunne Majesteiten een dienst van bezinning bij voor
het leven van Hare Majesteit de Koningin Elizabeth II, in de St. Anne's
Cathedral, voordat ze leden van het publiek ontmoetten op Writers' Square.

Een verklaring van The Princess Royal, 13 september 2022


"Ik had het geluk om de laatste 24 uur van het leven van mijn liefste moeder te delen. Het was een
eer en een voorrecht om haar te vergezellen op haar laatste reizen. Getuige zijn van de liefde
en het respect die zo velen op deze reizen hebben getoond, was zowel nederig als opbeurend.

We zullen allemaal unieke herinneringen delen. Ik bedank iedereen die ons gevoel van verlies deelt.

We zijn er misschien aan herinnerd hoeveel van haar aanwezigheid en bijdrage aan onze nationale identiteit
we als vanzelfsprekend beschouwden. Ik ben ook zo dankbaar voor de steun en het begrip dat aan mijn dierbare
broer Charles wordt geboden, aangezien hij de extra verantwoordelijkheden van de vorst aanvaardt.

Aan mijn moeder, de Koningin, bedankt."

Kist met koningin Elizabeth aangekomen bij Buckingham Palace, 13 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin is aangekomen in Buckingham
Palace, waar hij een nacht zal rusten in de Bow Room.

Morgen zal de kist in processie worden gedragen op een kanonwagen van The King's
Troop Royal Horse Artillery naar het Palace of Westminster, waar de Koningin tot
de ochtend van de staatsbegrafenis in Westminster Hall zal liggen.


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ

De kist met het lichaam van Koningin Elizabeth naar Westminster Hall, 14 september 2022


De kist van Hare Majesteit de Koningin, gedragen op een kanonwagen van The King's Troop Royal Horse
Artillery, vertrok uit Buckingham Palace en reisde door de Mall naar het Palace of Westminster.

Zijne Majesteit de koning, The Prinses Royal, de Hertog van York, de Graaf van Wessex,
de Prins van Wales, de Hertog van Sussex, de heer Peter Phillips, de Graaf van Snowdon,
de Hertog van Gloucester en Vice-admiraal Sir Tim Laurence liepen achter de kist.

De kist van Hare Majesteit was gedrapeerd met de koninklijke standaard, met de
keizerlijke staatskroon op een fluwelen kussen en een bloemenkrans, waaronder:

- Witte rozen
- Spray Witte Rozen
- Witte Dahlia's
- Een selectie van gebladerte (inclusief dennen uit de tuinen van Balmoral
en pittosporum, lavendel en rozemarijn uit de tuinen van Windsor)

De Bearer Party werd opgericht door The Queen's Company 1st Battalion Grenadier Guards.
De tien dragers waren dienstknechten van de koningin, zowel dienend als voormalig.

Minute Guns werden afgevuurd vanuit Hyde Park door The King's Troop Royal Horse
Artillery terwijl de kist in processie naar het Palace of Westminster bewoog.


De Big Ben luidde met tussenpozen van ťťn minuut terwijl de
kist in processie naar het paleis van Westminster beweegt.

Nadat de kist was aangekomen in Westminster Hall, hield de aartsbisschop van Canterbury een korte
dienst, bijgestaan door de zeer eerwaarde dr. David Hoyle, decaan van Westminster, en bijgewoond
door de Koning en leden van de koninklijke familie, waarna de Lying-in-State begon.

Tijdens de Lying-in-State krijgen leden van het publiek de gelegenheid om Westminster Hall te
bezoeken om hun respect te betuigen aan de koningin. Op de ochtend van maandag 19 september 2022
eindigt de staatsligging en wordt de kist in processie van het Palace of Westminster naar
Westminster Abbey gebracht, waar de staatsbegrafenis zal plaatsvinden.Leden van de koninklijke familie ontmoeten leden van het
publiek in het hele Verenigd Koninkrijk, 15 september 2022


Leden van de koninklijke familie ontmoeten leden van het publiek in het hele Verenigd Koninkrijk.

De Prins en Prinses van Wales waren vandaag in Sandringham, de Graaf
en Gravin van Wessex in Manchester en The Princess Royal in Glasgow.

In Norfolk spraken de Prins en Prinses van Wales met het publiek en bekeken
ze enkele van de vele bloemenhuldes die bij Norwich Gates waren achtergelaten.

De Graaf en Gravin van Wessex bezochten het stadscentrum van Manchester, waar ze leden
van het publiek ontmoetten op St. Ann's Square en hen bedankten voor hun goede wensen.

Hunne Koninklijke Hoogheden maakten van de gelegenheid gebruik om bloemstukken
te bekijken die ter ere van Hare Majesteit de Koningin zijn achtergelaten.

De Graaf en Gravin bezochten ook de centrale bibliotheek van Manchester, waar ze het
openbare condoleanceregister voor Hare Majesteit de Koningin bekeken en ondertekenden.

Het condoleanceboek is tot en met dinsdag 20 september 2022 voor bezoekers beschikbaar in de
Manchester Central Library van 9.00-18.00 uur. Er is ook een online condoleanceregister beschikbaar.

De Graaf en Gravin bezochten vervolgens de kathedraal van Manchester, waar
ze een kaars aanstaken ter nagedachtenis aan Hare Majesteit de Koningin.

Ondertussen was The Princess Royal in Glasgow waar ze vertegenwoordigers van The Queen's Scottish Patronages
ontmoette. De prinses maakte ook van de gelegenheid gebruik om het aanwezige publiek te ontmoeten.


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ


Foto met toestemming van: © Ken Stone / royalfan en inwoner van Groot-BrittanniŽ

De Staatsbegrafenis en Committal Service voor Hare Majesteit de Koningin, 15 september 2022


Zijne Majesteit de Koning en de koninklijke familie willen hun oprechte dankbaarheid sturen voor
de condoleances die ze van over de hele wereld hebben ontvangen. De koninklijke familie is diep
ontroerd door de wereldwijde reactie en genegenheid die getoond wordt voor de koningin terwijl
mensen zich bij hen aansluiten bij het rouwen om het verlies van Hare Majesteit.

De staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin zal plaatsvinden op maandag 19 september 2022 om 11.00
uur BST in Westminster Abbey. Een plechtige dienst in St George's Chapel, Windsor, zal later op dezelfde dag
om 16.00 uur plaatsvinden. Momenteel ligt de Koningin in staat in Westminster Hall in het Palace of
Westminster, gistermiddag, woensdag 14 september 2022, in processie vanuit Buckingham Palace aangekomen.

Elementen van de staatsbegrafenis en de bijbehorende ceremoniŽle regelingen zullen hulde
brengen aan het buitengewone bewind van de koningin en het opmerkelijke leven van de
dienst van Hare Majesteit als staatshoofd, natie en Gemenebest.

Momenteel wordt er door de lijfwachten van de koning een wake gehouden bij
de kist van Hare Majesteit in het Palace of Westminster. Elke wacht duurt
zes uur, waarbij personen binnen die horloges de wake 20 minuten houden.

De kist is gedrapeerd met de koninklijke standaard, waarop de staatsinstrumenten,
de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter liggen, waar ze zullen blijven
voor de duur van de staatsbegrafenis en de Committal Service.

Morgenavond, vrijdag 16 september 2022, om 19.30 uur wordt er een wake rond de kist gehouden
door de Koning, The Princess Royal, de Hertog van York en de Graaf van Wessex.

Op de ochtend van de staatsbegrafenis eindigt de staatsligging om
06.30 uur als de laatste leden van het publiek worden toegelaten.

Om 10.44 uur zal de kist in processie worden gedragen op de State Gun Carriage van de Royal
Navy van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey voor de staatsbegrafenis.

Onmiddellijk na de kist zullen de koning, leden van de koninklijke
familie en leden van de Hofhouding van de Koning verschijnen.

De processie zal om 10.52 uur aankomen bij de West Gate van Westminster Abbey, waar de Bearer Party
de kist van de State Gun Carriage zal tillen en naar de Abbey zal dragen voor de State Funeral Service.

De staatsbegrafenis zal worden bijgewoond door staatshoofden en vertegenwoordigers van de buitenlandse
regering, waaronder buitenlandse koninklijke families, gouverneurs-generaal en minister-presidenten
van het rijk. Andere vertegenwoordigers van de Realms en het Gemenebest, de Orden van Ridderlijkheid,
waaronder ontvangers van het Victoria Cross en George Cross, de regering, het parlement, de
gedecentraliseerde parlementen en assemblees, de kerk en de patronaten van Hare Majesteit
zullen de congregatie vormen, samen met andere publieke vertegenwoordigers.

Bijna 200 mensen die eerder dit jaar werden erkend tijdens de Queen's Birthday Honours, zullen ook lid
worden van de congregatie, inclusief degenen die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan de reactie
op de Covid-19-pandemie, en die vrijwilligerswerk hebben gedaan in hun lokale gemeenschappen.

De staatsbegrafenis zal worden geleid door de decaan van Westminster. Tijdens de dienst
zullen de minister-president en de secretaris-generaal van het Gemenebest Lessen voorlezen.
De aartsbisschop van York, de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, de moderator van de
Algemene Vergadering van de Church of Scotland en de Free Churches-moderator zullen gebeden
zeggen. De preek zal worden gehouden door de aartsbisschop van Canterbury, die ook de lof
zal uitspreken. De decaan van Westminster zal dan de zegen uitspreken.

Tegen het einde van de dienst, om ongeveer 11.55 uur, zal de Last Post klinken, gevolgd
door een stilte van twee minuten in de abdij en in het hele Verenigd Koninkrijk. Met het
volkslied wordt de Staatsbegrafenis omstreeks 12.00 uur afgesloten.

Na de dienst zal de kist van Hare Majesteit door de abdij worden gedragen en terugkeren
naar de State Gun Carriage voor de processie naar Wellington Arch, Hyde Park Corner, waar
ze om 13.00 uur aankomen. De Koning en leden van de koninklijke familie zullen opnieuw de
kist van de koningin in processie volgen. De processie zal detachementen van de strijdkrachten
van het Gemenebest omvatten. Minute Guns worden in Hyde Park afgevuurd door The King's
Troop, Royal Horse Artillery en de Big Ben zal tolgelden gedurende de hele processie.

Bij Wellington Arch zal de kist worden overgebracht naar de lijkwagen om naar Windsor te reizen. Als de
State Hearse Wellington Arch verlaat, zal de parade een koninklijke groet brengen en het volkslied worden
gespeeld. Zijne Majesteit de Koning en leden van de koninklijke familie zullen dan vertrekken naar Windsor.

Wanneer de kist Windsor bereikt, zal de lijkwagen langzamer gaan om zich aan te sluiten bij een processie
die wordt gevormd op Albert Road om via de Long Walk naar St George's Chapel, Windsor te reizen voor de
Committal Service. Leden van de koninklijke familie zullen deelnemen aan de processie in de Quadrangle
in Windsor Castle. Minute Guns zullen worden afgevuurd op de East Lawn, Windsor Castle door The King's
Troop, Royal Horse Artillery, en Sebastopol Bell en de Curfew Tower Bell zullen worden geluid.

De processie stopt onderaan de westelijke trappen van de St. George's Chapel, waar
een erewacht, gevonden door de 1st Battalion Grenadier Guards, zal worden opgesteld.
De kist van de Koningin zal in processie in de kapel worden gedragen.

De Committal Service begint om 16.00 uur, en naast Zijne Majesteit de Koning en leden
van de koninklijke familie, zal de congregatie bestaan uit voormalige en huidige leden
van de Koningin's Hofhouding, inclusief uit de particuliere landgoederen. Ook aanwezig
zijn de gouverneurs-generaal en de minister-presidenten van het rijk.

De dienst zal worden geleid door de decaan van Windsor, met gebeden van de rector
van Sandringham, de minister van Crathie Kirk en de Kapelaan van Windsor Great
Park. Het koor van de St George's Chapel zingt tijdens de dienst.

Voorafgaand aan de laatste hymne worden de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter verwijderd van
de kist van Hare Majesteit de koningin en op het altaar geplaatst. Aan het einde van de laatste hymne
zal de koning de kleur van het kamp van de koningin van de grenadierwachten op de kist van Hare Majesteit
plaatsen. Tegelijkertijd zal de Lord Chamberlain zijn toverstaf "breken" en op de kist plaatsen.

Terwijl de kist van de Koningin in de Royal Vault wordt neergelaten, zal de decaan van Windsor een psalm
zeggen en de lofbetuiging voordat Garter King of Arms de stijlen en titels van Hare Majesteit uitspreekt.

The Sovereign's Piper zal een Lament spelen en de aartsbisschop van Canterbury zal
de zegen uitspreken. Na afloop van de dienst wordt het volkslied gezongen.

Later die avond zal er een privťbegrafenis plaatsvinden in de King
George VI Memorial Chapel, geleid door de decaan van Windsor.

De Koningin wordt samen met de Hertog van Edinburgh begraven.

De Koning en de Koningin Gemalin bezoeken Wales, 16 september 2022


De Koning en de Koningin Gemalin waren vandaag in Wales als onderdeel
van het programma van bezoeken van Hunne Majesteiten door de regio's.

Hunne Majesteiten werden begroet door de Lord Lieutenant of South Glamorgan en de Vice
Lord Lieutenant of South Glamorgan in de Landaff Cathedral in Cardiff, waar ze een dienst
van gebed en bezinning voor het leven van Hare Majesteit de Koningin bijwoonden.

De dienst werd geleid door de decaan en de aartsbisschop van Wales gaf het adres.
De eerste minister van Wales hield een lezing en de bisschop van Llandaff en
leiders van de interreligieuzen leidden de gebeden.

Na de dienst ontmoetten de Koning en de Koningin Gemalin schoolkinderen en
leden van de lokale gemeenschap die zich hadden verzameld op Llandaff Green.
Hunne Majesteiten bedankten hen voor hun goede wensen en condoleances.

Op de Senedd werden het Welshe parlement, de Koning en de Koningin Gemalin begroet door The
Llywydd en de eerste minister, die vervolgens de leiders van oppositiepartijen presenteerden.

In de Siambr, de debatkamer, ontvingen de koning en de Koningin
Gemalin een motie van medeleven van de eerste minister.

Het antwoord van Zijne Majesteit de Koning op het condoleancebericht op de Senedd:

"Voorzittend ambtenaar, Eerste Minister, Leden van de Senedd

Hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden.

Ik ben zeer dankbaar voor de condoleances die zo ontroerend hulde brengen
aan onze overleden soeverein, mijn geliefde moeder de koningin.

Ik weet dat de Sended en de mensen van Wales mijn verdriet delen.

Gedurende alle jaren van haar regeerperiode had het land Wales niet dichter
bij mijn moeders hart kunnen zijn. Wales had een speciaal plekje in haar hart.

Ik weet dat ze enorm trots was op je vele grote prestaties - ook
al voelde ze diep met je mee in tijden van verdriet.

Het moet zeker als het grootste voorrecht worden beschouwd om tot een land te behoren dat een dergelijke
toewijding zou kunnen inspireren. Ik ben vastbesloten om dat onbaatzuchtige voorbeeld te eren, in de geest
van de woorden waarmee ik altijd heb geprobeerd mijn eigen leven te leiden: Ich Dien, I Serve. Gwasanaetaf.

Het was een voorrecht om zo lang Prins van Wales te zijn. Nu zal mijn zoon,
William, de titel dragen. Hij heeft een diepe liefde voor Wales.

Ik neem mijn nieuwe taken op met grote dankbaarheid voor het voorrecht te hebben mogen
dienen als Prins van Wales. Die oude titel, die dateert uit de tijd van die grote Welshe
heersers, zoals Llywelyn ap Gruffudd, wiens nagedachtenis nog steeds terecht wordt geŽerd,
geef ik nu door aan mijn zoon, William, wiens liefde voor deze uithoek van de aarde alleen
maar groter is geworden door de jaren die hij hier zelf heeft doorgebracht.

Dames en heren, net als mijn geliefde moeder voor mij, weet
ik dat we allemaal een liefde delen voor dit speciale land.

Nadat ik de Senedd sinds de oprichting regelmatig heb bezocht en vandaag uw oprechte woorden heb
gehoord, weet ik dat we allemaal de diepste toewijding delen aan het welzijn van de mensen in dit
land en dat we allemaal zullen blijven samenwerken om dat doel te bereiken."

Na afloop van de sessie hadden Hunne Majesteiten de gelegenheid
om Senedd-leden en leden van het Jeugdparlement te ontmoeten.

Vervolgens dirigeerde de Koning audiŽnties in Cardiff Castle, waar hij de
First Minister of Wales en de Presiding Officer (Llywydd) ontving.

De Koning en de Koningin Gemalin woonden vervolgens een receptie bij voor lokale liefdadigheidsinstellingen
in Cardiff Castle, bijgewoond door vertegenwoordigers van Royal Patronages en leden van geloofsgemeenschappen.

Hunne Majesteiten sloten hun tijd in Cardiff af met het ontmoeten van het publiek op het kasteelterrein.

De opmerkingen van de Koning aan de geloofsleiders, 16 september 2022


"Mijn heer aartsbisschop, decaan, dames en heren. Ik ben erg dankbaar dat ik jullie allemaal
heb mogen ontmoeten, zo kort na mijn toetreding, in wat onvermijdelijk de droevigste
omstandigheden zijn voor mij en mijn familie. Ik ben meer geraakt door uw vriendelijke
condoleancewoorden dan ik ooit kan zeggen. Ze betekenen heel veel voor me.

Ik wilde vandaag ook, in het bijzijn van u allen, mijn vastberadenheid bevestigen om mijn
verantwoordelijkheden als Soeverein van alle gemeenschappen in dit land en het Gemenebest
uit te voeren op een manier die de wereld weerspiegelt waarin we nu leven.

Ik ben een toegewijde anglicaanse christen en bij mijn kroning zal ik een eed afleggen
met betrekking tot de vestiging van de Kerk van Engeland. Bij mijn toetreding heb ik
al plechtig Ė zoals elke Soeverein in de afgelopen 300 jaar Ė een eed afgelegd die
belooft het protestantse geloof in Schotland te handhaven en te behouden.

Ik heb Groot-BrittanniŽ altijd gezien als een 'gemeenschap van gemeenschappen'. Dat heeft
me doen begrijpen dat de Soeverein een extra plicht heeft - minder formeel erkend, maar niet
minder ijverig van dienst. Het is de plicht om de diversiteit van ons land te beschermen, onder
meer door de ruimte voor het geloof zelf en de praktijk ervan te beschermen door middel van de
religies, culturen, tradities en overtuigingen waarnaar ons hart en onze geest ons als individuen
leiden. Deze diversiteit is niet alleen verankerd in de wetten van ons land, het wordt opgelegd
door mijn eigen geloof. Als lid van de Church of England hebben mijn christelijke overtuigingen
liefde in hun hart. Door mijn diepste overtuigingen, daarom Ė evenals door mijn positie als
Soeverein Ė ben ik verplicht om respect te hebben voor degenen die andere spirituele paden
volgen, evenals degenen die hun leven willen leiden in overeenstemming met seculiere idealen.

De overtuigingen die floreren in en bijdragen aan onze rijk diverse samenleving verschillen. Zij,
en onze samenleving, kunnen alleen gedijen door een duidelijke collectieve toewijding aan die
essentiŽle principes van gewetensvrijheid, vrijgevigheid van geest en zorg voor anderen die
voor mij de essentie van onze natie zijn. Als koning ben ik vastbesloten om die principes in
alle gemeenschappen en voor alle overtuigingen met heel mijn hart te behouden en te promoten.

Deze overtuiging was de basis van alles wat mijn geliefde moeder deed voor ons land,
gedurende haar jaren als onze koningin. Het is de basis geweest van mijn eigen werk
als Prins van Wales. Het zal de basis blijven van al mijn werk als Koning."

Een verklaring van de Graaf van Wessex en Forfar, 16 september 2022


"Als gezin zijn we opgegroeid met het leren om onze ouders, vooral onze geliefde mama, te delen met
de natie, haar Realms en het Gemenebest. Hoewel het heerlijk was om tijd te hebben besteed aan het
privť afscheid nemen in Balmoral, het is nu tijd om anderen de gelegenheid te geven afscheid te nemen.

We zijn overweldigd door de stroom van emoties die ons heeft overspoeld en het enorme aantal mensen
dat hun best heeft gedaan om hun eigen liefde, bewondering en respect te uiten voor zo'n zeer
speciale en unieke persoon die er altijd voor ons was. En nu zijn we er voor haar, verenigd
in verdriet. Bedankt voor je steun, je hebt geen idee hoeveel het betekent.

Het overlijden van de koningin heeft een onvoorstelbare leegte achtergelaten in ons hele leven. Sophie en
ik hebben enorm genoten van het zien van onze James en Louise die genoten van de plaatsen en activiteiten
waar hun grootouders zo van hielden. Gezien het feit dat mijn moeder ons zoveel tijd met haar liet
doorbrengen, denk ik dat ze het ook leuk vond om die passies te zien opbloeien. Die tijden samen,
die gelukkige herinneringen, zijn nu enorm kostbaar geworden voor ieder van ons.

Moge God Hare Majesteit zegenen en moge haar herinnering lang gekoesterd worden, zelfs nu het stokje dat ze
de afgelopen 70 jaar heeft gedragen, nu overgaat op de volgende generatie en op mijn broer, Charles.

Lang leve de Koning."

De Prins en Prinses van Wales bezoeken legertrainingscentrum Pirbright, 16 september 2022


De Prins en Prinses van Wales hebben Army Training Centre Pirbright bezocht om troepen van het Gemenebest te
ontmoeten die in het VK zijn ingezet om deel te nemen aan de staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin.

Soldaten uit Canada, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland hebben zich
verzameld bij Pirbright om hun rol in de ceremonie te oefenen.

Hunne Koninklijke Hoogheden ontmoetten hoge vertegenwoordigers van de defensiestaf en
militairen uit elk land om hen te bedanken voor de rol die ze spelen bij de staatsbegrafenis.

Van de contingenten die Hunne Koninklijke Hoogheden vandaag ontmoeten,
had Hare Majesteit de Koningin de volgende betrokkenheid:

Royal Australian Navy (RAN): De eerste campagnemedaille met de beeltenis van Hare Majesteit
de Koningin werd in 1953 uitgereikt op de Koreaanse Oorlogsmedaille. HMAS Vengeance begeleidde
het Royal Yacht door Australische wateren tijdens het eerste bezoek van Hare Majesteit de
Koningin in 1954. In 1986 eerde Hare Majesteit de Koningin de 75stee verjaardag van de
RAN door haar nationale gedenkteken in Canberra in te wijden.

Royal Regiment of Australian Artillery: Hare Majesteit
de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-chief.

Royal Australian Army Ordinance Corps: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953
benoemd tot kolonel-in-Chief. Hare Majesteit koos het ontwerp voor een Sovereign's
Banner voor het Corps als onderdeel van haar zilveren jubileum in 1977.

Royal Australian Engineers: Hare Majesteit de Koningin nam de rol van kolonel-in-Chief
op zich in 1953. Het korps kreeg een soevereine vlag tijdens het zilveren jubileum van
Hare Majesteit de Koningin in 1977. Een blijvende traditie was dat het korps Hare
Majesteit de Koningin altijd een dozijn rozen schonk tijdens haar bezoeken aan AustraliŽ.

Royal Australian Infantry: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-chief.

Royal Australian Air Force Reserve: Hare Majesteit de Koningin was Air Commodore-in-Chief.

48th Highlanders of Canada: een van de eerste regimenten die een band had met Hare Majesteit
de Koningin, de toenmalige Prinses Elizabeth, werd in 1947 benoemd tot opperbevelhebber.

Canadian Armed Forces Legal Branch: in 2021 werd een Royal Banner
toegekend ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Branch.

Governor General's Foot Guard: Hare Majesteit de Koningin werd in 1988 opperbevelhebber.

Rťgiment de la ChaudiŤre: Prinses Elizabeth werd in 1947 opperbevelhebber. Hare
Majesteit ontving het regiment tijdens een receptie in Buckingham Palace in 2006.

Corps of Royal New Zealand Engineers: Hare Majesteit de Koningin werd in 1953 benoemd tot kolonel-in-Chief.

Royal New Zealand Armoured Corps: Hare Majesteit de Koningin werd in 1964 benoemd tot kapitein-generaal.

De kinderen van de Koningin houden een wake in Westminster Hall, 16 september 2022


De Koning, The Princess Royal, de Hertog van York en de Graaf van Wessex hielden
een wake naast de kist van Hare Majesteit de Koningin in Westminster Hall.

De Koning bedankt hulpverleners, 17 september 2022


De Koning bedankte vanmorgen hulpverleners voor hun steun in
aanloop naar de Staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

Zijne Majesteit werd op het hoofdkwartier van Lambeth begroet door de hoofdcommissaris van politie,
de adjunct-commissaris, de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Londen.

De koning werd naar de speciale operatiekamer van de Metropolitan Police gebracht, waar hij plaatsvervangend
adjunct-commissaris Jane Connors en commandant Karen Findlay ontmoette, die de politieoperaties rond
Londen leiden voor en tijdens de staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

De Koning had ook de gelegenheid om het personeel van andere hulpdiensten te ontmoeten
en te bedanken, waaronder de London Fire Brigade, London Ambulance Service en Army.

De activiteiten van de Koning en de Koninklijke familie op zaterdag 17 september 2022, 17 september 2022


In Buckingham Palace hield Zijne Majesteit de Koning audiŽntie bij de Stafchefs van Defensie:

- Eerste Sea Lord - Admiraal Sir Ben Key
- Chef van de luchtmacht - Air Chief Marshal Sir Mike Wigston
- Chef van de Generale Staf Ė Generaal Sir Patrick Sanders
- Chef van de Defensiestaf - Admiraal Sir Tony Radakin
- Vice-chef Defensiestaf - Generaal-majoor Gwyn Jenkins
- Commandant van het Strategisch Commando van het Verenigd Koninkrijk - generaal Sir James Hockenhull

Zijne Majesteit bezocht vervolgens de Special Operations Room van de Metropolitan Police in Lambeth en
bedankte hulpverleners voor hun steun voorafgaand aan de staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin.

De Koning werd later vergezeld door de Prins van Wales om degenen te bezoeken die in de
rij stonden om Hare Majesteit de Koningin in staat te zien liggen in Westminster Hall.

De koning ontving vervolgens de gouverneurs-generaal van de Realms voor een receptie
en lunch in Buckingham Palace. Zijne Majesteit werd vergezeld door de Koningin Gemalin,
De Prins en Prinses van Wales, De Graaf en Gravin van Wessex, De Prinses Royal,
De Hertog en Hertogin van Gloucester, De Hertog van Kent en Prinses Alexandra.

Later ontving de Koning de premiers van de Realm, waaronder:

- De Hoogedelachtbare Justin Trudeau
- De Hon. Anthony Albanese MP
- De Hon. Philip Davis KC, MP
- De Hon. Andrew Holness
- De Hoogedelachtbare Jacinda Ardern M.P.

Een verklaring van Prinses Beatrice en Prinses Eugenie, 17 september 2022


"Onze liefste oma,

We hebben niet veel onder woorden kunnen brengen sinds je ons allemaal verliet.

Er zijn tranen en gelach, stiltes en geklets, knuffels en eenzaamheid, en een
collectief verlies voor jou, onze geliefde koningin en onze geliefde oma.

Wij, zoals velen, dachten dat je hier voor altijd zou zijn. En we missen je allemaal verschrikkelijk.

Je was onze matriarch, onze gids, onze liefdevolle hand op onze rug die ons door deze wereld leidde.
Je hebt ons zoveel geleerd en we zullen die lessen en herinneringen voor altijd koesteren.

Voor nu lieve oma, willen we je alleen maar bedanken. Bedankt dat je ons aan het lachen
hebt gemaakt, voor het opnemen van ons, voor het plukken van heide en frambozen, voor
marcherende soldaten, voor onze thee, voor troost, voor vreugde. Jij, die jij bent, zult
nooit weten welke impact je hebt gehad op onze familie en zoveel mensen over de hele wereld.

De wereld rouwt om je en de eerbetoon zou je echt doen glimlachen.
Ze zijn maar al te waar voor de opmerkelijke leider die je bent.

We zijn zo blij dat je weer bij opa bent. Dag lieve oma, het was de eer van ons leven
om jullie kleindochters te zijn geweest en we zijn zo ontzettend trots op jullie.

We weten dat dierbare oom Charles, de koning, uw voorbeeld zal blijven
geven, aangezien ook hij zijn leven heeft gewijd aan dienstbaarheid.

God bescherme de Koning.

Met onze liefde,

Beatrice and EugenieDe kleinkinderen van de Koningin houden een wake in Westminster Hall, 17 september 2022


De kleinkinderen van de Koningin, de Prins van Wales, de Hertog van Sussex, Prinses Beatrice, Prinses
Eugenie, Viscount Severn, Lady Louise Mountbatten-Windsor, de heer Peter Phillips en mevrouw Zara
Tindall hielden een wake naast de kist van Hare Majesteit de Koningin in Westminster Hall.

Een verklaring van de Hertog van York, 18 september 2022


Beste mama, moeder, majesteit, drie in ťťn.

Majesteit, het was een eer en een voorrecht om u te dienen.

Moeder van de natie, uw toewijding en persoonlijke service aan onze natie is
uniek en bijzonder; uw mensen tonen hun liefde en respect op zoveel
verschillende manieren en ik weet dat u ernaar streeft hun respect te eren.

Mama, je liefde voor een zoon, je medeleven, je zorg, je vertrouwen zal ik voor altijd koesteren.
Ik heb je kennis en wijsheid oneindig gevonden, zonder grens of insluiting. Ik zal je inzichten,
adviezen en humor missen. Terwijl ons boek met ervaringen sluit, wordt er een ander geopend,
en ik zal je voor altijd dicht bij mijn hart houden met mijn diepste liefde en dankbaarheid,
en ik zal graag het volgende betreden met jou als mijn gids.

God bescherme de Koning.

Een bericht van Zijne Majesteit de Koning, 18 september 2022


In de afgelopen tien dagen zijn mijn vrouw en ik zo diep geraakt door de vele condoleances
en steun die we van dit land en van over de hele wereld hebben ontvangen.

In Londen, Edinburgh, Hillsborough en Cardiff werden we buitengewoon ontroerd
door iedereen die de moeite nam om te komen en hun respect te betuigen aan de
levenslange dienst van mijn dierbare moeder, de overleden Koningin.

Terwijl we ons allemaal voorbereiden om afscheid te nemen, wilde ik gewoon van deze
gelegenheid gebruik maken om al die talloze mensen te bedanken die zo'n steun en
troost zijn geweest voor mijn familie en mezelf in deze tijd van verdriet.

Een nieuwe foto van Koningin Elizabeth is vrijgegeven vanwege de Staatsbegrafenis, 18 september 2022


Voorafgaand aan de staatsbegrafenis van Hare Majesteit de Koningin is een nieuwe foto vrijgegeven.

De foto is gemaakt ter gelegenheid van Her Majesty's Platinum
Jubilee - de eerste Britse monarch die deze mijlpaal bereikt.

Morgen zullen miljoenen bij elkaar komen om haar opmerkelijke leven te herdenken.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II / Ranald Mackechnie, Camera Press

De staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin, 19 september 2022


De staatsbegrafenis voor Hare Majesteit de Koningin vond plaats op 19 september 2022
om 11.00 uur in Westminster Abbey. De uitvaartdienst en de bijbehorende ceremoniŽle
regelingen brachten hulde aan het buitengewone bewind van de Koningin en het
opmerkelijke leven van Hare Majesteit als staatshoofd, natie en Gemenebest.

De begrafenis werd live uitgezonden op tv, radio en het YouTube-kanaal van de koninklijke familie
om mensen over de hele wereld in staat te stellen deel te nemen aan de rouw om de Koningin.

Processie van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey:

De kist van de Koningin lag sinds woensdagavond 14 september 2022 opgebaard.
Om 06.30 uur op de ochtend van maandag 19 september 2022 eindigde de staatsligging.

Om 10.44 uur werd de kist in processie gedragen op de State Gun Carriage van de Royal
Navy van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey voor de staatsbegrafenis.

Direct na de kist volgden de Koning, leden van de koninklijke
familie en leden van de Hofhouding van de Koning.

Op verzoek van de Koning bevatte de krans op de kist gebladerte van rozemarijn, Engelse eik en mirte
(gesneden van een plant gekweekt uit mirte in het bruidsboeket van de Koningin) en bloemen, in de
kleuren goud, roze en diep bordeaux, met witte accenten, gesneden uit de tuinen van Royal Residences.

De staatsbegrafenisdienst:

De staatsbegrafenis werd geleid door de decaan van Westminster en de
preek en de lof werden uitgesproken door de aartsbisschop van Canterbury.

Tijdens de dienst lazen de premier en de secretaris-generaal van het Gemenebest Lessen voor.
De aartsbisschop van York, de kardinaal-aartsbisschop van Westminster, de moderator van de
Algemene Vergadering van de Church of Scotland en de moderator van de Free Churches zeiden gebeden.
Ter gelegenheid van het einde van de dienst klonk de Last Post, gevolgd door twee minuten stilte
in de abdij en in het hele Verenigd Koninkrijk. Met het volkslied kwam er een einde aan de dienst.

De staatsbegrafenis werd bijgewoond door staatshoofden en vertegenwoordigers van de overzeese
regering, waaronder buitenlandse koninklijke families, gouverneurs-generaal en minister-presidenten
van de Realm. Andere vertegenwoordigers van de Realms en het Gemenebest, de Orden van Ridderlijkheid,
waaronder ontvangers van het Victoria Cross en George Cross, de regering, het parlement,
gedeconcentreerde parlementen en vergaderingen, de kerk en de patronaten van Hare Majesteit
vormden de congregatie, samen met andere publieke vertegenwoordigers.

Bijna 200 mensen die eerder dit jaar werden erkend tijdens de Queen's Birthday Honours, sloten zich
ook aan bij de congregatie, inclusief degenen die buitengewone bijdragen hebben geleverd aan de
reactie op de Covid-19-pandemie, en die vrijwilligerswerk hebben gedaan in hun lokale gemeenschappen.

De processie van Westminster Abbey naar Wellington Arch:

Aan het einde van de dienst werd de kist van Hare Majesteit
naar Welington Arch gebracht, via The Mall op de State Gun Carriage.

De State Gun Carriage, die sinds de begrafenis van Sir Winston Churchill in 1965 niet meer in de straten
van Londen te zien was, werd getrokken door 98 matrozen van de Royal Navy, en nog eens 40 marcheerden
achter hen als rem. De Koning en leden van de koninklijke familie volgden opnieuw de kist van de Koningin
in processie. De processie omvat detachementen van de strijdkrachten van het Gemenebest, evenals
detachementen van de Britse strijdkrachten die een speciale relatie met de Koningin hadden.

De King's Guard bracht een koninklijke groet toen de kist het Queen Victoria Memorial passeerde.

Zodra de kist Wellington Arch bereikte, werd hij in de staatslijkwagen geplaatst. De parade
bracht een koninklijke groet en het volkslied klonk toen de lijkwagen zijn reis naar Windsor begon.

Processie van Albert Hall, Windsor naar St. George's Chapel:

Toen de kist Windsor bereikte, sloot de staatslijkwagen zich aan bij een processie die was
gevormd op Albert Road en reisde via de Long Walk naar St. George's Chapel. Leden van de
koninklijke familie sloten zich aan bij de processie in de Quadrangle bij Windsor Castle.
Minute Guns werden afgevuurd op de East Lawn, Windsor Castle door The King's Troop, Royal
Horse Artillery en Sebastopol Bell en de Curfew Tower Bell luidde tijdens de processie.

Hare Majesteits viel Pony, Emma en haar corgi's, Muick en Sandy, waren aanwezig toen de processie passeerde.

De processie stopte onderaan de westelijke trappen van de St. George's Chapel,
waar een erewacht, gevonden door de 1st Battalion Grenadier Guards, was
opgesteld. De kist van de Koningin werd in processie naar de kapel gedragen.

The Committal Service:

De Committal Service begon om 16.00 uur, en naast Zijne Majesteit de Koning en leden van
de koninklijke familie, bestond de congregatie uit voormalige en huidige leden van de
Hofhouding van de Koningin, inclusief uit de particuliere landgoederen. Ook aanwezig
waren de gouverneurs-generaal en de minister-presidenten van de Realm.

De lezing gegeven door de deken van Windsor, Openbaring 21, verzen 1-7, werd ook
voorgelezen bij de begrafenissen van de grootouders van de Koningin, Koning George V
in 1936 en Koningin Mary in 1953, en Hare Majesteits vader, Koning George VI in 1952.

De dienst werd geleid door de decaan van Windsor, met gebeden van de rector van
Sandringham, de minister van Crathie Kirk en de Kapelaan van Windsor Great
Park. Het koor van de St. George's Chapel zong tijdens de dienst.

Veel van de muziek van de Committal Service is gecomponeerd door Sir William Harris, die
tussen 1933 en 1961 als organist in de St. George's Chapel heeft gediend, gedurende een
groot deel van de jeugd van de Koningin. De jonge Prinses Elizabeth bezocht vaak de orgelloft
om Sir William te zien spelen, en er wordt aangenomen dat hij haar piano leerde spelen.

Voorafgaand aan de laatste hymne werden de keizerlijke staatskroon, de bol en de scepter verwijderd
van de kist van Hare Majesteit de koningin en op het altaar geplaatst. Aan het einde van de laatste
hymne plaatste de Koning The Queen's Company Camp Color of the Grenadier Guards op de kist van Hare
Majesteit. Tegelijkertijd "brak" Lord Chamberlain zijn toverstaf en legde deze op de kist.

Toen de kist van de Koningin in de Royal Vault werd neergelaten, sprak de decaan van Windsor
een psalm en de lofzang uit voordat Garter King of Arms de stijlen en titels van Hare
Majesteit uitsprak. The Sovereign's Piper speelde een klaagzang en de aartsbisschop van
Canterbury sprak de zegen uit. Aan het einde van de dienst werd het volkslied gezongen.

Later die avond vond een privťbegrafenis plaats in de King
George VI Memorial Chapel, geleid door de decaan van Windsor.

De Koningin werd samen met de Hertog van Edinburgh begraven in de King George VI Memorial Chapel.

Mijn onderstaande foto's van de begrafenis van Koningin Elizabeth:

Kortsluiting van elektriciteit in een zwarte meterkast waarvoor Enexis moet komen. Vandaar kon ik de
uitvaart van Elizabeth niet thuis bekijken. Met spoed op de fiets naar het werk van mijn vader, waar
ik vanaf de dienst in Westminster Abbey tot aan het einde van de dienst in Sint George's Chapel heb
kunnen mogen kijken. Ik kwam net op tijd aan voordat de dienst in Westminster Abbey begon. Dit is door de
werkmannen met de verbouwing van de keuken gebeurd. Op 16, 19, 20 en 21 september 2022 waren er werkmannen
voor de keuken. Op 27 september 2022 en 30 september 2022 waren er werkmannen voor de keuken. Op 6 oktober 2022
en 7 oktober 2022 is de keuken geplaatst. Op 20 oktober 2022 is er een werkman geweest. Op 27 oktober 2022 is
de deur voor tussen de keuken en bijkeuken geplaatst. Op 28 oktober 2022 zijn er nog werkmannen voor electra
en schilderwerk. In november 2022 wordt de bijkeuken geplaatst. Daarna komt er nog ergens in november of
december 2022 bokmerk voor de keuken en bijkeuken en maken de werkmannen alles verder in orde.

Op de terugweg naar huis van mijn vaders werk op 19 september 2022, in het parkje
dichtbij ons huis was een regenboog te zien, van de ene kant naar de andere kant.

Een nieuwe foto van Koningin Elizabeth is vrijgegeven na de Staatsbegrafenis, 19 september 2022


Na de staatsbegrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth
is er een nieuwe foto van Koningin Elizabeth vrijgegeven.

'May flights of Angels sing thee to thy rest.'
In liefdevolle herinnering aan Hare Majesteit de Koningin.
1926 - 2022


Foto: Lichfield / Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De Prins en Prinses van Wales bezochten Windsor, 22 september 2022


"Bedankt aan iedereen die zo onvermoeibaar heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat iedereen die
Windsor de afgelopen twee weken heeft bezocht een veilige en positieve ervaring heeft gehad.

Het was een genoegen om vandaag slechts een klein aantal medewerkers en vrijwilligers te
ontmoeten. We zijn je enorm dankbaar voor al je inspanningen."- William en Catherine

The Princess Royal bedankt leden van de strijdkrachten die betrokken zijn
bij de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth, 22 september 2022


The Princess Royal heeft als Commodore-in-Chief Portsmouth een bezoek gebracht aan de
marinebasis van Portsmouth om het personeel van de Royal Navy te ontmoeten dat heeft
deelgenomen aan de begrafenisstoet van Hare Majesteit Koningin Elizabeth.

Later bezocht Hare Koninklijke Hoogheid, in haar rol als kolonel-in-chief van zowel
het Royal Logistic Corps als het Royal Corps of Signals, de St Omer-kazerne, Aldershot.

De Prinses ontmoette personeel uit het hele korps dat een centrale rol speelde bij het leveren van
logistieke ondersteuning tijdens de begrafenis van Hare Majesteit en andere ceremoniŽle taken.

De Graaf van Wessex bezoekt Estland en Duitsland, 23 september 2022


De Graaf van Wessex bezocht deze week Britse troepen die in Estland en Duitsland
waren ingezet om hun dienst te erkennen en hen te bedanken voor hun inzet voor
Hare Majesteit Koningin Elizabeth gedurende haar hele leven.

Het bezoek is een eerbetoon aan een langdurige verbintenis om troepen te bezoeken die in het
buitenland zijn ingezet in de rol van Zijne Koninklijke Hoogheid als Royal Colonel of 2nd
Battalion The Rifles en Royal Honorary Colonel of the Royal Wessex Yeomanry.

Op donderdag bezocht Zijne Koninklijke Hoogheid 2RIFLES in Camp Tapa, Estland,
om de vitale steun van het bataljon aan Britse militaire operaties te erkennen.

Op de Britse ambassade in Tallinn bekeek de graaf eerbetonen aan Hare Majesteit Koningin
Elizabeth en bedankte het ambassadepersoneel dat de rouwregelingen vanuit Estland steunde.
Zijne Koninklijke Hoogheid ondertekende ook het condoleanceregister van de ambassade.

Vrijdag bezocht de Graaf de troepen van Royal Wessex Yeomanry die waren ingezet in de kazerne
van NormandiŽ in Paderborn, Duitsland. Zijne Koninklijke Hoogheid bedankte hen voor hun
voortdurende dienst in het buitenland en inzet voor de koning als hoofd van de strijdkrachten.

De Graaf is de Royal Honorary Colonel van de Royal Wessex Yeomanry, het Britse pantserreserveregiment

In het stadhuis van Paderborn ontmoette Zijne Koninklijke Hoogheid lokale bewoners en
bekeken ze eerbetonen aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth van de Paderborn-gemeenschap.

De Graaf bekeek ook items die verband hielden met de officiŽle bezoeken van Hare Majesteit
Koningin Elizabeth aan de stad in 1965, 1977 en 1987, en ondertekende het Gouden Boek van
de stad zoals Hare Majesteit en de Hertog van Edinburgh in 1977 deden.

Foto laatste rustplaats Koningin Elizabeth vrijgegeven, 24 september 2022


Op 24 september 2022 is een foto vrijgegeven van de grootboeksteen die nu is geÔnstalleerd
in de King George VI Memorial Chapel, na de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Elizabeth.

De King George VI Memorial Chapel bevindt zich binnen de muren van St George's Chapel, Windsor.


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Eerste foto van Koning Charles, 24 september 2022


De Rode Doos van Zijne Majesteit Koning Charles III.

De rode doos bevat documenten van ministers van de regering in het VK en de
Realms en van vertegenwoordigers van het Gemenebest en daarbuiten. De documenten
worden vanuit het kabinet van de kabinetschef naar de Koning gestuurd, waar hij
zich ook bevindt, in een afgesloten rode verzenddoos.

Hare Majesteit Koningin Elizabeth ontving rode dozen, die werden gemaakt
bij haar kroning in 1953, bijna elke dag van haar regering, inclusief
weekends en feestdagen, maar met uitzondering van eerste kerstdag.


Foto: Buckingham Palace

Einde periode van rouw Britse Koninklijke Familie na overlijden Koningin Elizabeth, 27 september 2022


De periode van koninklijke rouw na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth is nu voorbij.

De sociale media accounts en de officiŽle website van het Britse Koningshuis https://www.royal.uk/
zullen het werk van Koning Charles III, de Koningin Gemalin en andere leden van de koninklijke
familie blijven weerspiegelen, evenals het leven en werk van Koningin Elizabeth II.

Monogram van Koning Charles III, 27 september 2022


Het monogram van Zijne Majesteit Koning Charles III is onthuld.

Het logo is het monogram van de Soeverein, bestaande uit de initialen van de naam van
de vorst, Charles, en titel, Rex - Latijn voor Koning, naast een afbeelding van de kroon.

Het monogram is het persoonlijke eigendom van de Koning en werd door Zijne Majesteit
gekozen uit een reeks ontwerpen die door het College of Arms zijn opgesteld.


Foto: Buckingham Palace

Een Schotse versie van het monogram is voorzien van de
Scottish Crown, goedgekeurd door Lord Lyon King of Arms.


Foto: Buckingham Palace

Het monogram van de Koning zal verschijnen op overheidsgebouwen, staatsdocumenten en op sommige brievenbussen.
Het wordt gebruikt door overheidsdiensten en door het Koninklijk Huis voor het frankeren van post.

De beslissing om het monogram te vervangen zal naar goeddunken van
individuele organisaties zijn en het proces zal geleidelijk verlopen.

Het College of Arms, dat het monogram heeft ontworpen, werd opgericht in 1484 en is verantwoordelijk
voor het maken en bijhouden van officiŽle registers van wapenschilden en stambomen. De herauten die
deel uitmaken van het College zijn leden van het Koninklijk Huis en handelen onder het gezag van de Kroon.

Invictus Games: In liefdevolle herinnering aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, 19 september 2022


Vandaag eren we het overlijden van Hare Majesteit de Koningin terwijl ze te ruste wordt
gelegd. Haar plicht en dienstbaarheid zijn al lang een voorbeeld voor de wereld en de
internationale Invictus-gemeenschap is diep bedroefd door het nieuws.

Als opperbevelhebber van de strijdkrachten was Hare Majesteit de Koningin al lang een voorstander
van de Invictus Games, opgericht door haar kleinzoon Prins Harry, de Hertog van Sussex.

Op de Invictus Games London 2014 zond Hare Majesteit "de mannen en vrouwen van de
strijdkrachten die grote tegenspoed hebben overwonnen om alleen maar deel te nemen
aan deze Spelen", hun oprechte felicitaties en voegde eraan toe dat "het succes van deze
Spelen niet kan worden afgemeten aan gewonnen medailles, maar door het hernieuwde gevoel
van doelgerichtheid en het vertrouwen in je capaciteiten dat je hebt opgedaan."

Velen zullen zich ook herinneren dat Hare Majesteit zich later bij de Hertog van
Sussex voegde in een videoboodschap aan president Obama en voormalig First Lady
Michelle Obama, ter gelegenheid van de Invictus Games Orlando 2016 ter ondersteuning
van internationaal gewonde, verwonde en ziek Servicepersoneel en veteranen.

We hebben veel opmerkingen en berichten ontvangen van leden
van de Invictus-community, die hieronder worden gedeeld:

Van brigadegeneraal Alfred Marstaller, projectleider voor de Invictus Games DŁsseldorf 2023:
"Plicht, toewijding en dienstbaarheid markeerden het leven van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.
Een leven dat ons grootste respect opeist en zo de waarden belichaamt waar we voor willen staan.
De Invictus Games DŁsseldorf 2023 rouwen om het overlijden van Hare Majesteit Koningin
Elizabeth II. We betuigen ons diepste medeleven aan de koninklijke familie, de mensen
van het Gemenebest en de mensen over de hele wereld en rouwen om haar verlies."

Van leden van Team Australia: "Dit trieste nieuws en collectief verdriet wordt over de
hele wereld gevoeld met het overlijden van Hare Majesteit, de Koningin. Ze was echt een
magnifieke en inspirerende koningin, leider, dochter, echtgenote, moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder. Woorden kunnen geen recht doen aan haar heerschappij of uitzonderlijke leven,
en ook niet om uit te drukken hoeveel ze zal worden gemist, maar weet alsjeblieft dat we
delen in het verdriet dat jullie allemaal voelen en ook oprecht rouwen om haar verlies."

Van Michael Hartung, van Invictus Australia, "We zijn allemaal zeer bedroefd door het overlijden van
Koningin Elizabeth II en betuigen ons diepste medeleven aan haar familie in deze moeilijke tijd. Wat
een ongelooflijk leven van onbaatzuchtige dienstbaarheid en blijvende toewijding. Ze is een inspiratie
geweest voor miljoenen mensen over de hele wereld. Mag ze rusten in vrede".

Kolonel Pasquale Barriera, teammanager ItaliŽ: "Alle leden van de Italiaanse Invictus-gemeenschap
en ik waren diep bedroefd door het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II. Haar
plichtsbesef en dienstbaarheid aan de natie is een buitengewoon voorbeeld voor de wereld als geheel.
Haar vastberadenheid en vasthoudendheid, een inspiratie voor de hele Invictus Games-gemeenschap.
Juist binnen deze gemeenschap bood de hertog van Sussex herhaaldelijk zijn steun en aandacht aan de
Italiaanse veteranen. Onder hen zullen de vastberadenheid en de ontembare geest van wijlen koningin
voortleven. Ik ben ervan overtuigd dat ze een inspiratie zal blijven voor al diegenen die worstelen
met moeilijkheden in het leven en in zichzelf de vereiste kracht en vastberadenheid kunnen vinden
om obstakels te overwinnen. Namens het Italiaanse team wil ik mijn oprechte gevoelens van medeleven
betuigen aan de Koning, de Prins van Wales, de Hertog van Sussex, de koninklijke familie en het Britse volk.

Van Team Nederland, COLRNLMC Stefan Nommensen en Edwin de Wolf zeiden: "We waren erg bedroefd om het
overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II te vernemen. We weten dat haar verlies diep gevoeld
zal worden in het hele land en in het bijzonder de Invictus Games Foundation, die de koninklijke familie
zo goed kent. Namens de medewerkers van Team NL willen wij onze gedachten, medeleven en oprechte deelneming
betuigen. Onze harten gaan uit naar Hare Majesteit de Koningin, de koninklijke familie en vrienden in deze
moeilijke tijd, evenals de IGF, militairen en vrouwen waarvan we weten dat ze dit verlies intens zullen
voelen. Ze belichaamde de geest van de Britse strijdkrachten, die meer dan 70 jaar met onderscheiding en
strengheid regeerde. We zullen haar en iedereen die het dichtst bij haar staat eren."

Van leden van Team Nieuw-Zeeland: "We willen onze condoleances overbrengen aan jullie allemaal,
en zeker aan onze beschermheilige en zijn familie. "Kua hinga te totara I te Waonui a Tane"
De totara-boom is gevallen in het grote bos van Tane. Het whakatauki (maori-spreekwoord)
spreekt over het verlies van een van onze grote inheemse bomen die sterven, in deze situatie
beeldt het het verlies uit van iemand die zeer hoog in het vaandel staat."

Van Team RoemeniŽ: "We staan naast het Britse volk en de koninklijke familie op deze moeilijke momenten,
waarin Hare Majesteit Koningin Elizabeth II van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland is overgegaan naar de
eeuwige. Onze condoleances aan de Britse koninklijke familie! God ruste haar ziel in vrede!"

Van Team OekraÔne, "De Invictus-gemeenschap in OekraÔne is verdrietig en bedroefd na het
overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, aangezien de omvang van Hare
Majesteits persoonlijkheid miljoenen, zo niet miljarden zielen op aarde raakte."

Onze collectieve gedachten zijn op dit moment bij de familie van Hare Majesteit.

Ontvangen Rouwpost nav het overlijden van Koningin Elizabeth II


Op 28 oktober 2022 ontving ik de condoleancekaart van de Graaf en Gravin van Wessex
en Forfar voor het overlijden van zijn moeder Koningin Elizabeth II. De Graaf van
Wessex (Prins Edward) is het vierde kind van Koningin Elizabeth II en Prins Philip.

Op 1 november 2022 ontving ik de condoleancekaart van Prinses Anne voor het
overlijden van koningin Elizabeth II. Prinses Anne, The Princess Royal, is
het tweede kind en enige dochter van Prins Philip en Koningin Elizabeth II.

Over de Lay in Waiting:

Dame Elizabeth Shan Josephine Legge-Bourke- Bailey (10 september 1943) is de dochter van Wilfred Bailey,
3de Baron Glanusk en Margaret Eldrydd Shoubridge, dochter van generaal-majoor Herbert Shoubridge.

Glanusk stierf in januari 1948, 56 jaar oud, en omdat hij geen zoon had, werd
hij in zijn adelstand opgevolgd door een volle neef, David Russell Bailey.

Glanusk liet zijn voorouderlijk huis en landgoed van Glanusk Park na aan zijn dochter,
Dame Elizabeth Shan Legge-Bourke DCVO, die in 1998 Lord Lieutenant of Powys werd.

Koningin Elizabeth heeft met genoegen op 17 juli 2018 mevrouw Tia C Jones benoemd tot Her Majesty's Lord-Lieutenant
voor Powys om Dame Shan Legge-Bourke DVCO op te volgen wanneer ze op 10 september 2018 met pensioen gaat.

In 1964 trouwde ze met kapitein William Legge-Bourke (1939-2009; zoon van majoor Sir Harry
Legge-Bourke, een conservatief parlementslid voor het eiland Ely), en ze hebben drie kinderen:
- Tiggy Pettifer- Legge-Bourke (1 april 1965), nanny van prinsen William en Harry.
- Zara Victoria Gordon-Lennox Legge-Bourke (1966)
- Kapitein Harry Russell Legge-Bourke (geboren 1972)

Benoemd tot luitenant van de Koninklijke Orde van Victoria (LVO) in 1988, in de 2015 New Year Honours
Legge-Bourke werd gepromoveerd tot Dame Commander van de Koninklijke Orde van Victoria (DCVO).Op 26 november 2022 ontving ik de condoleancekaart van de Prins en Prinses van Wales voor
het overlijden van Koningin Elizabeth II. De Prins en Prinses van Wales zijn de voormalige
Hertog en Hertogin van Cambridge, William en Catherine. Prins William, de Prins van Wales,
is het eerste kind van Koning Charles III en de kleinzoon van Koningin Elizabeth II.


Herdenkingen Prinses Diana


Op 1 juli 2007 hebben haar zonen William en Harry een concert geven ter nagedachtenis aan hun moeder
omdat zij op 31 augustus 2007 alweer 10 jaar geleden was overleden bij een auto-ongeluk.

In juni 2017 is Diana. Haar eigen verhaal van Andrew Morton opnieuw verschenen. Dit is een volledig herziene uitgave met een voorwoord van Susan Smit.
Toen Diana. Haar eigen verhaal in 1992 verscheen, had het een enorme impact op de publieke opinie over het Britse koningshuis. De New York Times Best Seller
groeide in korte tijd uit tot een klassieker; niet alleen vanwege de vele onthullingen, maar vooral ook omdat Diana zich persoonlijk had verbonden aan het boek.
Ze was daarmee het eerste lid van het Britse koningshuis dat zich zo open en eerlijk uitliet: over haar ongelukkige huwelijk, haar relatie met koningin Elizabeth,
haar uitzonderlijke leven in het huis Windsor, haar hoop, haar angsten en haar dromen. Voor zijn onthullende en wereldschokkende geautoriseerde biografie over Diana
werkte biograaf Andrew Morton, in het geheim, samen met de prinses. Hij heeft, met de kennis van nu Ė 25 jaar na verschijnen van het boek en twintig jaar na
Dianaís tragische dood Ė de geheime interviews met de prinses nogmaals onderzocht. Hij kwam tot schokkende nieuwe inzichten. In deze volledig herziene editie
van Mortons opmerkelijke biografie, kijkt hij opnieuw naar Dianaís nalatenschap en haar relevantie voor de huidige koninklijke familie.

Op 24 juni 2017 is in Groot-BrittanniŽ de documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy uitgezonden op ITV. In de documentaire blikken William en Harry
aan de hand van fotoboeken van hun moeder terug op haar leven. Op 31 augustus 2017 is het twintig jaar geleden dat Prinses Diana overleed na het fatale auto-ongeluk
in Parijs. In Nederland wordt de documentaire uitgezonden op RTL 4 op 27 augustus 2017 om 20.00 uur.

Op 23 juni 2017 hebben Prins William en Prins Harry drie privť foto's vrijgegeven van hun als kinderen samen met hun moeder.
De kiekjes zijn te zien in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry

Op 24 juni 2017 hebben Prins William en Prins Harry twee privť foto's vrijgegeven van hun als kinderen samen met hun moeder.
De kiekjes zijn te zien in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry


Foto: The Duke of Cambridge and Prince Harry

25 juli 2017 heeft RTL een persbericht uitgegeven over wanneer deze documentaire in Nederland op tv is: 27 augustus 2017 om 20.00 uur op RTL 4.
Daarbij heeft RTL aantal foto's vrijgegeven die in de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life and Legacy te zien zijn.


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Tim Graham/Getty Images


Foto: Jayne Fincher


Foto: Jayne Fincher


Foto: Julian Parker/UK Press via Getty Images


Foto: ITV


Foto: ITV

Dionne Stax, presentatrice van het NOS Journaal maakte een serie over Prinses Diana: Lady Di & Dionne.
Lady Di & Dionne is 5 weken lang te zien vanaf 1 augustus 2017 om 21.10 uur op NPO 2.
Dinsdag 1 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 1: Miss Diana Spencer.
Dinsdag 8 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 2: Princess of Wales.
Dinsdag 15 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 3: Mum.
Dinsdag 22 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 4: Lady Di.
Dinsdag 29 augustus 2017 om 21.10 uur: aflevering 5: Saint Diana.


Foto: Anwar Hussein


Foto: Anwar Hussein

National Geographic zendt 27 en 31 augustus 2017 de documentaire Diana: In Her Own Words uit. In de intieme documentaire vertelt Prinses Diana haar eigen,
persoonlijke verhaal. De tv-documentaire is een combinatie van archiefbeelden, fotoís en unieke geluidsopnamen die nog niet eerder zijn uitgezonden,
meldt National Geographic. Diana: In Her Own Words is 27 augustus 2017 om 22.30 uur en 31 augustus 2017 om 21.00 uur te zien op National Geographic.
Diana: In Her Own Words is op 23 augustus 2017 ook te zien op SBS6 om 20.30 uur.

Op SBS6 op 31 augustus 2017 wordt de documentaire Diana: de peopleís princess om 20.30 uur uitgezonden. Diana: de peopleís princess geeft een beeld van de
bijzondere week in 1997, waarin ĎThe Princess of Walesí overleed en haar begrafenis plaatsvond. In deze documentaire komen haar zoons voor het eerst aan het
woord over de tragische gebeurtenis. Prins William en Prins Harry delen daarnaast hun persoonlijke herinneringen aan hun moeders overlijden. Ze vertellen hoe
het hele land in rouw was, hoe zij de begrafenis hebben ervaren en over de rol die zij hierin hebben gespeeld. Daarnaast praten zij ook over de herinneringen
aan hun moeder in de betere tijden en over de opdringerige pers die altijd aanwezig was in hun leven. De interviews zijn zeer intiem en worden als historisch
beschouwd, vooral ook omdat de prinsen eerder lieten weten dat ze het nooit meer over deze week zouden hebben. De andere interviews in deze documentaire zijn
met oud-premier Tony Blair, journalist en voorlichter Alastair Campbell, broer Earl Spencer en goede vrienden en familieleden van de overleden prinses.

Op 30 augustus 2017 wordt om 20.30 uur op NPO 1 de documentaire (AVROTROS): Diana: zeven dagen die de wereld schokten uitgezonden. Prinses Diana werd op 31 augustus 1997
om drie uur ís ochtends doodverklaard na een tragisch en controversieel auto-ongeluk. Het collectief verdriet was ongekend. Sportevenementen werden afgelast, duizenden
mensen reisden af naar Londen om hun steun te betuigen en er ontstond een tapijt van bloemen buiten bij Kensington Palace. Diana: zeven dagen die de wereld schokten laat
zien wat de praktische en emotionele gevolgen zijn van de week tussen haar overlijden en haar begrafenis. Daarnaast laat de documentaire zien hoe de dood van Diana de
toekomst van de Britse monarchie heeft beÔnvloed. Deze documentaire laat de ingewikkelde voorbereidingen en onderhandelingen zien voorafgaand aan de begrafenis van prinses
Diana in Westminster Abbey. En dat terwijl het Koninklijk huis en haar adviseurs ondertussen met alle macht probeerden de prinsen William en Harry te beschermen.
In Diana: zeven dagen die de wereld schokten wordt er voor het eerst gesproken met de belangrijkste betrokkenen, waaronder Dianaís staf, topadviseurs van Downing Street,
journalisten en experts.

Van 22 juli tot 1 oktober 2017 is op de jaarlijkse zomeropenstelling van Buckingham Palace een speciale kamer ingericht ter nagedachtenis aan de eerste
vrouw van Prins Charles en de moeder van William en Harry; Prinses Diana. Zoons William en Harry selecteerden de meeste objecten om een beeld te geven
van de toewijding van hun moeder en hun persoonlijke herinneringen aan haar. Centraal in de expositie staat haar bureau, met daarop onder meer privťfotoís
van haar familie en vrienden, schrijfgerei en briefpapier. Ook zijn haar balletschoenen, typemachine en cassettebandjes met muziek van Diana Ross,
Elton John en George Michael te zien.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op 30 augustus 2017 hebben Prins William en Prins Harry een privť foto vrijgegeven van hun als kinderen samen met hun moeder.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Op 30 augustus 2017 hebben Prins William, Prins Harry en Hertogin Catherine een bezoek gebracht aan The Sunken Garden in het Kensington Palace,
die van de lente tot de zomer van 2017 tijdelijk getransformeerd is tot een speciale White Garden. The White Garden is geÔnspireerd op het leven,
het imago en de stijl van Prinses Diana. In The White Garden bevinden zich witte rozen, billowy grassen, Nemesia, Groot akkerscherm,
Gaura Belleza White en de Cosmos Cupcakes White.


Foto: Hoofd Tuinman Sean Harkin en Prins Harry / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Prins Harry, Hertogin Catherine, hoofd tuinman Sean Harkin en
Tuinen en Landschapsbeheerder Graham Dillamore / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Hertogin Catherine en Tuinen en Landschapsbeheerder Graham Dillamore / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Prins Harry, Hertogin Catherine ontmoetten de oprichters, huidige en voormalige patiŽnten van de
Osteopathic Center for Children / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William, Prins Harry, Hertogin Catherine, Historische Koninklijke Paleizen voorzitter Rupert Gavin
en Historische Koninklijke Paleizen directeur John Barnes buiten The White Garden / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins Harry ontmoet het publiek buiten de Golden Gates van Kensington Palace / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/


Foto: Prins William en Prins Harry leggen bloemen buiten de Golden Gates van Kensington Palace / https://www.facebook.com/kensingtonpalace/

Standbeeld Prinses Diana


Op 28 januari 2017 heeft het Britse Hof het volgende persbericht naar buiten gebracht:

Op verzoek van haar zonen, de Hertog van Cambridge en Prins Harry, zal een standbeeld van
Diana, Prinses van Wales, worden opgericht op het terrein van Kensington Palace.

De prinsen hebben een commissie bijeengeroepen om opdracht te geven en privť geld in te zamelen voor de oprichting van het
standbeeld. Deze commissie adviseert over de selectie van de beeldhouwer en werkt samen met Historic Royal Palaces aan de
installatie van het beeld in de openbare tuinen van Kensington Palace.

De Hertog van Cambridge en Prins Harry zeiden:

"Het is twintig jaar geleden dat onze moeder is overleden en de tijd is rijp om haar positieve
impact in het VK en de rest van de wereld te erkennen met een permanent standbeeld."

"Onze moeder heeft zoveel levens aangeraakt. We hopen dat het standbeeld iedereen die
Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over haar leven en haar nalatenschap."

Hoewel het beeldhouwen binnenkort zal beginnen, is het momenteel niet mogelijk om te adviseren
wanneer het zal worden onthuld. Gehoopt wordt dat dit voor eind 2017 zal gebeuren.

Verdere aankondigingen over de beeldhouwer en het ontwerp van het beeld zullen te zijner tijd worden gedaan.

Op 10 december 2017 hebben Prins William en Prins Harry in een verklaring laten weten dat ze de kunstenaar Ian Rank-Broadley
hebben gekozen om een beeld te maken van hun moeder, wijlen Prinses Diana. De oplevering werd aanvankelijk verwacht in 2019.

In de verklaring laten de twee broers verder weten geroerd te zijn door de herinneringen
aan hun moeder die zovele mensen in de afgelopen maanden met hen hebben gedeeld.

Op 28 augustus 2020 hebben Prins William en Prins Harry in een verklaring laten weten:

"Het standbeeld dat Prins William en Prins Harry hebben laten maken om hun moeder, Diana, Prinses van Wales,
te herdenken, zal volgend jaar worden geÔnstalleerd op wat haar 60ste verjaardag zou zijn geweest.

Het beeld kreeg de opdracht om de 20ste verjaardag van haar overlijden te markeren
en haar positieve impact in het VK en de rest van de wereld te erkennen.

Het beeld zal op 1 juli 2021 worden geÔnstalleerd in de Sunken Garden van Kensington Palace, ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Prinses.
De prinsen hopen dat het standbeeld iedereen die Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over het leven van hun moeder en haar nalatenschap."

Op 25 juni 2021 hebben Prins William en Prins Harry in een verklaring laten weten:
Standbeeld van Diana, Prinses van Wales, Kensington Palace, Donderdag 1 juli 2021

Prins William en Prins Harry zullen een klein evenement bijwonen ter gelegenheid van
de onthulling van een standbeeld dat ze op donderdag 1 juli hebben besteld voor hun
moeder, Diana, Prinses van Wales, in de Sunken Garden in Kensington Palace.

Naast naaste familie van Diana, Princess of Wales, zullen ook leden van de standbeeldcommissie,
de beeldhouwer Ian Rank-Broadley en tuinontwerper Pip Morrison aanwezig zijn.

Verdere details over het standbeeld en de tuin zullen op 1 juli 2021 worden verstrekt.

Paul Burrell geeft nieuwe foto van Diana, Prinses van Wales vrij, 30 juni 2021


1 juli zou de 60ste verjaardag van Prinses Diana zijn geweest. Ik vraag me af hoe ze het zou
hebben besteed. Het antwoord ligt ongetwijfeld bij haar zonen en kleinkinderen. Plezier, gelach,
ondeugendheid, een enorme verjaardagstaart en gelei met ijs zouden aan de orde van de dag zijn
geweest. Gelukkige verjaardag mijn vriendin en bedankt voor alle jaren die we hebben gedeeld
en voor het geven van zo'n opleiding in het leven. Je zal nooit vergeten worden.


Foto: Paul Burrell / https://www.instagram.com/officialpaulburrell/

Graaf Charles Spencer herdenkt zijn zus Diana, Prinses van Wales, 1 juli 2021


Vandaag is de 60e verjaardag van Diana, Prinses van Wales. 1 juli 1961 was een uitzonderlijk
warme Engelse zomerdag, herinnerden Diana's ouders zich altijd. Ze werd geboren in Park House,
op het Queen's Sandringham Estate in Norfolk. Park House is te zien op de achtergrond van deze
familiefoto gemaakt door Diana's vader, de 8e graaf Spencer.


Foto: Althorp House / Charles, 9de Graaf Spencer

Nieuw ontwerp voor de Sunken Garden in Kensington Palace, 1 juli 2021


Voorafgaand aan de onthulling van het standbeeld van Diana, prinses van Wales vandaag in Kensington Palace,
zijn details vrijgegeven van de onlangs opnieuw ontworpen Sunken Garden waarin het standbeeld zal staan.

The Sunken Garden wordt de permanente thuisbasis van het standbeeld en was een van de
favoriete locaties van de Prinses. De lay-out en het beplantingsplan zijn ontworpen door
Pip Morrison en gemaakt door het Gardens and Estates-team van Historic Royal Palaces (HRP),
onder leiding van plaatsvervangend hoofd van tuinen en landgoederen, Graham Dillamore.

Het nieuwe ontwerp voor de tuin door Pip Morrison behoudt de historische structuren binnen een vereenvoudigde
lay-out van diepere bloemborders en een genereuzer gazon rond het zwembad om een rustiger en meer reflecterende
omgeving voor het standbeeld te creŽren. Het plantontwerp bevat een aantal van de favoriete bloemen van de
Prinses, waaronder vergeet-mij-nietjes, evenals vele andere lente- en zomerbloeiers in verschillende pasteltinten.

Het werk aan de tuin begon in oktober 2019 en sindsdien hebben vijf tuinmannen - onder leiding van plaatsvervangend
hoofd van tuinen en landgoederen bij historische koninklijke paleizen, Graham Dillamore - in totaal 1.000 uur
besteed aan het planten. Er zijn meer dan 4.000 individuele bloemen geplant, waaronder:

- meer dan 200 rozen, van vijf variŽteiten, waaronder Ballerina en Blush Noisette
- 100 vergeet-mij-nietjes
- 300 tulpen, van drie variŽteiten, waaronder White Triumphator en China Pink
- meer dan 500 lavendelplanten
- meer dan 100 dahlia's
- 50 zoete erwten

Er is ook meer dan 400 meter fijne, korte graszoden gelegd.

Pip Morrison, die de nieuwe lay-out van de tuin ontwierp, zei: "Dit was een heel bijzonder project om aan te
werken, aangezien de Sunken Garden een favoriete plek was van Diana, prinses van Wales. We hebben zorgvuldig
gewerkt om ervoor te zorgen dat de nieuwe lay-out en het nieuwe beplantingsplan het standbeeld complimenteren
en een rustgevende plek bieden voor mensen die Kensington Palace bezoeken om de Prinses te gedenken."

Graham Dillamore, plaatsvervangend hoofd van tuinen en landgoederen bij historische
koninklijke paleizen, zei: "Terwijl ze in residentie was in Kensington Palace, bewonderde
Diana, Princess of Wales regelmatig de veranderende bloemendisplays in de Sunken Garden
en stopte ze altijd om met mij te praten en de andere tuinmannen die ervoor zorgden.

Meer dan drie decennia later ben ik vereerd deel uit te maken van het team dat de tuin voorbereidde voor
de installatie van dit standbeeld. We hebben een aantal van de favoriete bloemen van de prinses in het
ontwerp verwerkt en ik hoop dat bezoekers van het paleis en de tuinen zullen genieten van de rustige
omgeving en een moment zullen nemen om na te denken over het leven en de erfenis van de Prinses."

The Sunken Garden werd in 1908 aangelegd op instigatie van Koning Edward VII, in een gebied
van de paleistuinen dat voorheen werd ingenomen door potschuren en kassen. De lay-out van de
tuin is geÔnspireerd op de 17e-eeuwse vijvertuin in Hollandse stijl van Hampton Court Palace.

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het overlijden van Diana, Prinses van Wales in 2017, werd de
tuin tijdelijk omgedoopt tot 'The White Garden' en beplant met bloemen in witte en zachte pastelkleuren,
geÔnspireerd op items uit de garderobe van de prinses die toen te zien waren in het paleis.

Ontworpen om te worden bekeken vanaf de Cradle Walk, de tuin en het standbeeld van Diana,
Prinses van Wales is gratis te bekijken tijdens de openingstijden van de Historic Royal Palaces.


Foto: © Historic Royal Palaces


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace


Foto: © Historic Royal Palaces


Foto: © Historic Royal Palaces

Onthulling van het standbeeld van Diana, Prinses van Wales, 1 juli 2021


Vandaag hebben Prins William en Prins Harry een standbeeld van hun moeder, Diana, Prinses van Wales,
onthuld in de Sunken Garden in Kensington Palace op wat haar 60e verjaardag zou zijn geweest.

Het beeld werd in 2017 in opdracht van de broers gemaakt om hun moeder te herdenken en de twintigste
verjaardag van haar dood te markeren. Prins William en Prins Harry wilden dat het standbeeld haar
positieve impact in het VK en de rest van de wereld zou erkennen en toekomstige generaties zou
helpen de betekenis van haar plaats in de geschiedenis te begrijpen.

De onthulling vond plaats tijdens een klein familie-evenement dat werd bijgewoond door de broer en zussen van de
Prinses: Graaf Spencer, Lady Sarah McCorquodale en Lady Jane Fellowes, naast het standbeeldcomitť, de beeldhouwer
Ian Rank-Broadley, tuinontwerper Pip Morrison en voorzitter van Historic Royal Palaces, Rupert Gavin.

Het beeld wil de warmte, elegantie en energie van Diana, Prinses van Wales, weerspiegelen, naast haar
werk en de impact die ze op zoveel mensen had. De figuur van Diana, Prinses van Wales, wordt omringd
door drie kinderen die de universaliteit en generatie-impact van het werk van de prinses vertegenwoordigen.
Het portret en de kledingstijl waren gebaseerd op de laatste periode van haar leven toen ze vertrouwen
kreeg in haar rol als ambassadeur voor humanitaire doelen en haar karakter en medeleven wil overbrengen.

Onder het beeld is een sokkel gegraveerd met de naam van de prinses en de datum van de onthulling.
Voor het beeld is een straatsteen gegraveerd met een uittreksel naar het gedicht 'The Measure of A
Man' dat op het programma van de herdenkingsdienst voor de Prinses in 2007 stond:

"Dit zijn de eenheden om de waarde te meten.
Van deze vrouw als vrouw ongeacht haar geboorte.
Niet wat was haar standplaats?
Maar had ze een hart?
Hoe speelde ze haar door God gegeven rol?Ē

Het bronzen beeld is gebeeldhouwd door Ian Rank-Broadley en is 1,25x levensgroot. Het werd gegoten
door Castle Fine Arts Foundry in het traditionele "verloren-was"-proces met een patina van blauwgroen
over zwart. Het gietwerk is hol en wordt ondersteund door een roestvrijstalen armatuur.

Prins William en Prins Harry brachten samen een statement naar buiten:

"Vandaag, op wat de 60ste verjaardag van onze moeder zou zijn geweest, herinneren we
ons haar liefde, kracht en karakter - kwaliteiten die haar tot een kracht voor het
goede maakten over de hele wereld, die talloze levens ten goede veranderden.

Elke dag wensen we dat ze nog bij ons was, en we hopen dat dit beeld voor
altijd zal worden gezien als een symbool van haar leven en haar nalatenschap.

Dank aan Ian Rank-Broadley, Pip Morrison en hun teams voor hun uitstekende werk, aan de vrienden en donateurs die
dit mogelijk hebben gemaakt, en aan iedereen over de hele wereld die de herinnering aan onze moeder levend houden.

Prins William en Prins Harry."

De beeldhouwer, Ian Rank-Broadley zei:

"Diana, Prinses van Wales was een icoon die de levens van mensen over de hele wereld raakte, dus het was
een voorrecht om samen met prins William en prins Harry te werken aan dit standbeeld dat haar leven herdenkt.

We wilden haar warmte en menselijkheid vastleggen en tegelijkertijd de impact laten zien
die ze over generaties heen had. Ik hoop dat mensen het standbeeld en de Sunken Garden
met plezier zullen bezoeken, en een moment zullen nemen om de prinses te gedenken."

Het beeld staat in de Sunken Garden van Kensington Palace, een van de favoriete locaties van de Prinses. De Prinsen
hopen dat het standbeeld iedereen die Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over het leven van hun
moeder en haar nalatenschap. Het werk aan de tuin begon in oktober 2019 en sindsdien hebben vijf tuinders in totaal
1000 uur aan de beplanting besteed. Er zijn meer dan 4.000 individuele bloemen geplant, waaronder:

- meer dan 200 rozen, van vijf variŽteiten, waaronder Ballerina en Blush Noisette
- 100 vergeet-mij-nietjes
- 300 tulpen, van drie variŽteiten, waaronder White Triumphator en China Pink
- meer dan 500 lavendelplanten
- meer dan 100 dahlia's
- 50 zoete erwten

Er is ook meer dan 400 m fijne, korte graszoden gelegd.

The Sunken Garden werd in 1908 aangelegd op instigatie van Koning Edward VII, in een gebied
van de paleistuinen dat voorheen werd ingenomen door potschuren en kassen. De lay-out van de
tuin is geÔnspireerd op de 17e-eeuwse vijvertuin in Hollandse stijl van Hampton Court Palace.

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het overlijden van Diana, Prinses van Wales in 2017, werd de
tuin tijdelijk omgedoopt tot 'The White Garden' en beplant met bloemen in witte en zachte pastelkleuren,
geÔnspireerd op items uit de garderobe van de Prinses die toen te zien waren in het paleis.

Het nieuwe ontwerp voor de tuin door Pip Morrison behoudt de historische structuren binnen een
vereenvoudigde lay-out van diepere bloemborders en een genereuzer gazon rond de centrale vijver
om een rustiger en meer reflecterende omgeving voor het standbeeld te creŽren. Het plantontwerp
bevat een aantal van de favoriete bloemen van de prinses, waaronder vergeet-mij-nietjes,
evenals vele andere lente- en zomerbloeiers in verschillende pasteltinten.

De tuin en het standbeeld van Diana, Prinses van Wales is ingericht om te worden gezien van de Cradle Walk,
een gewelfde prieel van lindebomen en zal gratis te bekijken tijdens de openingstijden van het paleis.

Ga voor meer informatie over het bezoeken van de tuin en het standbeeld
naar: www.hrp.org.uk/kensington-palace/whats-on/the-sunken-garden.


Foto: Dominic Lipinski, © The British Monarchy, © Kensington Palace


Foto: © Kensington Palace

BBC publiceert het rapport van Lord Dyson en erkent fouten rond interview Prinses Diana


De BBC heeft op 20 mei 2021 het onafhankelijke onderzoek van Rt Hon Lord Dyson gepubliceerd
naar de omstandigheden rond het Panorama-interview uit 1995 met Diana, Princess of Wales.

De raad van bestuur van de BBC benoemde Lord Dyson om het onderzoek te leiden op
18 november 2020. Lord Dyson onderzocht documenten en gegevens uit die tijd en
interviewde een breed scala aan mensen die betrokken waren bij het maken van het programma.

Lord Dyson zegt: "Het rapport toont naar mijn mening aan dat dit het grondige en eerlijke onderzoek
is dat ik wilde doen. Alle sleutelfiguren gaven een uitgebreid getuigenis en ik ben dankbaar voor hun
medewerking. Het stelde mijn onderzoek in staat feiten vast te stellen op basis van bewijsmateriaal
en voor mij om de gedetailleerde conclusies te trekken die vandaag zijn uiteengezet."

BBC-directeur-generaal Tim Davie zegt: "Ik wil Lord Dyson bedanken. Zijn rapport over de omstandigheden rond het
interview van 1995 is zowel grondig als uitgebreid. De BBC accepteert de bevindingen van Lord Dyson volledig.

Hoewel in het rapport staat dat Diana, Prinses van Wales, enthousiast was over het idee van een interview
met de BBC, is het duidelijk dat het proces voor het verkrijgen van het interview ver achterbleef bij wat
het publiek mag verwachten. Het spijt ons zeer. Lord Dyson heeft duidelijke tekortkomingen vastgesteld.

Hoewel de BBC van vandaag aanzienlijk betere processen en procedures heeft, hadden de bestaande procedures
moeten voorkomen dat het interview op deze manier werd beveiligd. De BBC had meer moeite moeten doen om uit
te zoeken wat er destijds gebeurde en transparanter te zijn over wat ze wist.

Hoewel de BBC de klok na een kwart eeuw niet terug kan draaien, kunnen we ons wel
volledig en onvoorwaardelijk verontschuldigen. De BBC biedt dat vandaag aan."

BBC-voorzitter Richard Sharp zegt: "De BBC Board verwelkomt de publicatie van het rapport van
Lord Dyson, dat het zonder voorbehoud aanvaardt. Er waren onaanvaardbare mislukkingen. We putten
geen troost uit het feit dat deze historisch zijn. De BBC moet de hoogst mogelijke normen handhaven.
Ik wil Lord Dyson bedanken voor de grondigheid en toewijding van zijn werk."

De BBC schrijft vandaag naar een aantal personen die betrokken zijn bij of gelinkt zijn aan deze gebeurtenissen
om zich rechtstreeks te verontschuldigen. We erkennen dat het veel te lang heeft geduurd om tot de waarheid te komen.

Het Panorama-interview uit 1995 ontving destijds een aantal prijzen. We geloven niet dat het acceptabel
is om deze onderscheidingen te behouden vanwege de manier waarop het interview is verkregen.

Diana's BBC-interview:
- Het interview werd uitgezonden op BBC One op 20 november 1995, en werd door meer dan 20 miljoen mensen bekeken

- In die tijd leefde Prinses Diana gescheiden van Prins Charles
en het jaar daarop werd de scheiding officieel uitgesproken.

- Ze vertelde Martin Bashir op beroemde wijze dat er "drie van ons"
in het huwelijk zaten, verwijzend naar Camilla Parker Bowles.

Martin Bashir handelde op een "bedrieglijke" manier en vervalste
documenten om het interview te verkrijgen, aldus het onderzoek.

En het eigen interne onderzoek van de BBC in 1996 naar wat er
gebeurde, was "jammerlijk ineffectief", voegde het eraan toe.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen in het rapport van Lord Dyson?

- Martin Bashir gaf opdracht tot valse bankafschriften en liet ze aan Earl Charles Spencer zien.

- Martin Bashir produceerde en liet de bankafschriften aan Earl Charles Spencer
zien die informatie bevatten die waarschijnlijk was verzonnen door de heer Bashir.
Uit de informatie zou blijken dat personeel van de Britse koninklijke familie tegen
betaling informatie over Prinses Diana lekte naar veiligheidsdiensten en de tabloids.

- Martin Bashir handelde om Earl Charles Spencer te misleiden en hem ertoe te
brengen een afspraak te maken voor Martin Bashir om Prinses Diana te ontmoeten.

- Door op deze manier toegang te krijgen tot Prinses Diana, kon hij
haar overhalen om in te stemmen met het geven van het interview.

- Martin Bashir gedroeg zich zoals hierboven beschreven en handelde bedrieglijk
in een ernstige schending van de richtlijnen voor producenten van de BBC.

- En naarmate de belangstelling van de media voor het interview toenam, verdoezelde de BBC
wat ze had geleerd over hoe Bashir het interview binnenhaalde. Lord Dyson zei dat dit "niet
voldeed aan de hoge normen van integriteit en transparantie die het kenmerk zijn".

- Een brief uit 1995 van Prinses Diana - gepubliceerd als bewijs - zei dat ze "geen spijt" had van de kwestie.

Het was de eerste keer dat een Prinses zo openlijk over het leven in de koninklijke familie sprak - kijkers
zagen haar praten over haar ongelukkige huwelijk met Prins Charles, hun affaires en haar boulimia.

Maar sindsdien heeft Diana's broer, Earl Spencer, vraagtekens gezet bij de tactiek van
Martin Bashir om het interview te krijgen. Het onderzoek naar de totstandkoming van het
interview werd ingesteld na jarenlang aandringen van de broer van Diana, Charles Spencer.

Graaf Charles Spencer vertelde BBC Panorama: "Nou, de ironie is dat ik Martin Bashir op 31 augustus 1995
ontmoette - want precies twee jaar later stierf ze, en ik trek wel een grens tussen de twee gebeurtenissen."

"Het is vrij duidelijk uit de introductie waar ik op 19 september 1995 bij zat - iedereen zou onbetrouwbaar worden
gemaakt. En ik denk dat Diana het vertrouwen in echte sleutelfiguren heeft verloren. Dit is een jong meisje van
midden dertig dat deze buitengewoon turbulente en moeilijke tijd in de openbaarheid heeft meegemaakt - ze wist
niet wie ze moest vertrouwen. En toen ze twee jaar later stierf, had ze geen enkele vorm van echte bescherming."

Patrick Jephson - Diana's voormalige privťsecretaris - zei dat het interview "de resterende banden met
Buckingham Palace heeft vernietigd". Hij zei dat Diana verloor na het interview "de koninklijke
ondersteuningsstructuur die haar zo vele jaren had geleid en beschermd" die "maakte haar onvermijdelijk
kwetsbaar voor mensen die niet het beste met haar voor hadden, of die niet goed voor haar konden zorgen".

Volgens het onderzoek had Martin Bashir later gelogen en de BBC-managers verteld dat
hij de nepdocumenten aan niemand had laten zien. Zijn gedrag wordt door de onderzoekers
daarom "ongelooflijk, onbetrouwbaar en in sommige gevallen oneerlijk" genoemd.

Martin Bashir heeft in een verklaring excuses aangeboden voor het vervalsen van informatie,
maar in de verklaring schrijft hij nog altijd "immens trots" te zijn op het interview.

In een verklaring naar aanleiding van het rapport zei Martin Bashir: "Dit is de tweede keer dat ik
vrijwillig volledig heb meegewerkt aan een onderzoek naar gebeurtenissen meer dan 25 jaar geleden.
Ik heb toen mijn excuses aangeboden, en dat doe ik nu weer, voor het feit dat ik heb gevraagd om
bankafschriften te bespotten. Het was stom om te doen en ik betreur het ten zeerste. Maar ik sta
absoluut achter het bewijs dat ik een kwart eeuw geleden heb gegeven, en opnieuw meer recentelijk."

Martin Bashir schreef in de verklaring ook: "De bankafschriften hadden geen enkele invloed
op de persoonlijke keuze van Prinses Diana om aan het interview deel te nemen. Bewijs dat
in haar eigen handschrift aan het onderzoek is overhandigd, bevestigt dit ondubbelzinnig,
en ander overtuigend bewijs dat aan Lord Dyson is overgelegd, bevestigt het."

Voor het eerst is de notitie van Prinses Diana die ze schreef nadat het
interview was uitgezonden, gepubliceerd als onderdeel van het onderzoek.

"Martin Bashir heeft me geen documenten laten zien en ook geen informatie gegeven waarvan ik voorheen niet op de hoogte
was. Ik heb zonder onnodige druk ingestemd met het interview op Panorama en heb geen spijt van de kwestie" - Diana

Naast Martin Bashir bekritiseert het rapport ook de BBC over hoe
zij omging met de beweringen over de tactiek van Martin Bashir.

In 1996 voerde de BBC haar eigen onderzoek uit dat Bashir, Panorama en BBC News vrijsprak van wangedrag.

Lord Dyson zei dat het onderzoek - geleid door de toenmalige directeur van nieuws
en de toekomstige directeur-generaal, Lord Hall - "jammerlijk ondoeltreffend" was.

De huidige directeur-generaal van de BBC, Tim Davie, zei:
"De BBC had meer moeite moeten doen om tot op de bodem uit te zoeken
wat er destijds gebeurde en transparanter moeten zijn over wat ze wist.

Ook vertelde Lord Birt - die ten tijde van het interview BBC-directeur-generaal was - dankzij
het onderzoek "we weten nu dat de BBC een malafide verslaggever op Panorama heeft gehuisvest".

Hij zei dat het een "schokkende smet was op de voortdurende inzet van de BBC voor eerlijke journalistiek" en dat
het een kwestie was van "de grootste spijt" dat het 25 jaar had geduurd voordat de waarheid aan het licht kwam.

Martin Bashir is een van de bekendste journalisten in het VK. Martin Bashir's carriŤre begon als
BBC-nieuwscorrespondent van 1987 tot 1992. Daarna trad hij toe tot het onderzoeksprogramma Panorama
van het bedrijf en werkte hij ook aan shows, waaronder Songs of Praise en Public Eye. In 1998 stapte
hij over naar ITV. In 2004 verhuisde Martin Bashir naar New York, waar hij werkte voor ABC News,
en later MSNBC als politiek commentator, waar hij tot 2013 werkte. Martin Bashir keerde terug naar
het Verenigd Koninkrijk en werd in 2016 benoemd tot correspondent Religieuze Zaken van de BBC.
Op 14 mei 2021 verliet hij de BBC, daarbij verwijzend naar aanhoudende gezondheidsproblemen.

In de avond van 20 mei 2021 gaven Prins William en Prins Harry beiden een verklaring uit over het Lord Dyson rapport.

Een verklaring van de Hertog van Cambridge over het Dyson rapport


"Ik wil Lord Dyson en zijn team bedanken voor het rapport.

Het is welkom dat de BBC de bevindingen van Lord Dyson, die buitengewoon
zorgwekkend zijn, volledig accepteert - dat BBC-medewerkers:

- loog en gebruikte nepdocumenten om het interview met mijn moeder te krijgen;
- maakte lugubere en valse beweringen over de koninklijke familie die op haar angsten speelde en paranoia aanwakkerde;
- blijk gegeven van jammerlijke onbekwaamheid bij het onderzoeken van klachten en zorgen over het programma;
- en waren ontwijkend in hun berichtgeving aan de media en verdoezelden wat ze wisten van hun interne onderzoek.

Ik ben van mening dat de bedrieglijke manier waarop het interview werd verkregen, een substantiŽle
invloed had op wat mijn moeder zei. Het interview heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat
de relatie van mijn ouders verslechterd is en heeft sindsdien talloze anderen gekwetst.

Het is onbeschrijfelijk verdrietig te weten dat de mislukkingen van de BBC aanzienlijk hebben
bijgedragen aan haar angst, paranoia en isolement die ik me herinner van die laatste jaren bij haar.

Maar wat me het meest bedroeft, is dat als de BBC de klachten en zorgen die voor het eerst in 1995 waren geuit, goed
had onderzocht, mijn moeder zou hebben geweten dat ze was misleid. Ze werd niet alleen gefaald door een malafide
verslaggever, maar ook door leiders bij de BBC die de andere kant op keken in plaats van de lastige vragen te stellen.

Ik ben er vast van overtuigd dat dit Panorama-programma geen legitimiteit heeft en nooit meer mag worden uitgezonden.
Het vestigde in feite een vals verhaal dat al meer dan een kwart eeuw gecommercialiseerd is door de BBC en anderen.

Dit vaststaande verhaal moet nu worden aangepakt door de BBC en iedereen
die heeft geschreven of van plan is te schrijven over deze gebeurtenissen.

In een tijdperk van nepnieuws zijn publieke omroepen en vrije pers nog nooit zo belangrijk
geweest. Deze tekortkomingen, vastgesteld door onderzoeksjournalisten, hebben niet alleen
mijn moeder en mijn gezin teleurgesteld; ze lieten het publiek ook in de steek."

Een verklaring van de Hertog van Sussex


In een reactie op de uitkomst van het onderzoek van Lord Dyson zegt Prins Harry:

"Onze moeder was een ongelooflijke vrouw die haar leven aan dienstbaarheid wijdde.
Ze was veerkrachtig, dapper en ongetwijfeld eerlijk. Het rimpeleffect van een
cultuur van uitbuiting en onethische praktijken kostte haar uiteindelijk het leven.

Aan degenen die een of andere vorm van verantwoording hebben afgelegd, bedankt voor het bezitten
ervan. Dat is de eerste stap naar gerechtigheid en waarheid. Maar wat me diep zorgen baart,
is dat praktijken als deze - en erger nog - tegenwoordig nog steeds wijdverspreid zijn.
Toen, en nu, is het groter dan een stopcontact, een netwerk of een publicatie.

Onze moeder heeft hierdoor haar leven verloren en er is niets veranderd. Door haar
nalatenschap te beschermen, beschermen we iedereen en handhaven we de waardigheid
waarmee ze haar leven leidde. Laten we onthouden wie ze was en waar ze voor stond."

Werk t/m eind maart 2020


Prins Harry en Hertogin Meghan vertegenwoordigen de Britse Monarchie.
Prins Harry zet zich in voor het taboe rond Psychische problemen en voor de Invictus Games.

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De Games gebruikt de kracht van sport om herstel
te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

Prins Harry is van mening dat elk kind de kans moet krijgen om zijn potentieel te ontplooien, ongeacht zijn achtergrond of situatie.
Via een programma van openbare en privťbezoeken ondersteunt hij regelmatig projecten die kinderen uit kansarme milieus in staat
stellen hun vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen.

Prins Harry is een enthousiaste sportman en ziet het potentieel om sport te gebruiken bij de betrokkenheid en opleiding van kinderen en jongeren.
Samen met zijn broer, The Duke of Cambridge en schoonzus, The Duchess of Cambridge, heeft hij met zijn Foundation gewerkt aan een model dat de
beschikbaarheid en kwaliteit van sportcoaching in scholen en gemeenschappen verbetert. Het programma "Coach Core" helpt jongeren opleiden als
professionele sportcoaches terwijl ze nog in opleiding zijn. Het is ook bedoeld om de kwaliteit en beschikbaarheid van sportcoaching en mentoring
in scholen in de binnenstad te verbeteren en tegelijkertijd werkgelegenheid te scheppen in een tijd waarin veel jonge mensen geconfronteerd worden
met langdurige werkloosheid.

Aankondiging: Hofhouding voor de Hertog en Hertogin van Sussex, 14 maart 2019

De Koningin heeft ingestemd met de oprichting van een nieuwe Hofhouding voor de Hertog en
Hertogin van Sussex, na hun huwelijk in mei vorig jaar. De Hofhouding, dat zal worden opgericht
met de steun van de Koningin en de Prins van Wales, zal in het voorjaar worden opgericht.

De Hertog van Sussex heeft momenteel zijn eigen privťkantoor, dat de Hertogin ondersteunt sinds de
verloving van Hunne Koninklijke Hoogheden in november 2017. Deze lang geplande verhuizing zal ervoor
zorgen dat er permanente ondersteuningsregelingen zijn voor het werk van de Hertog en Hertogin terwijl
ze hun gezin stichten en verhuizen naar hun officiŽle residentie in Frogmore Cottage.

De Koningin heeft toestemming gegeven aan de Hertog en Hertogin van Sussex om hun Household Office
te vestigen in Buckingham Palace. Hunne Koninklijke Hoogheden zullen nieuwe communicatiemedewerkers
benoemen, die deel zullen uitmaken van het communicatieteam van Buckingham Palace en zullen rapporteren
aan de communicatiesecretaris van de Koningin, Donal McCabe. Kensington Palace zal Hunne Koninklijke
Hoogheden blijven steunen totdat dat team op zijn plaats is.

Jason Knauf is aangesteld als senior adviseur van de Hertog en Hertogin van Cambridge. Zijn verantwoordelijkheden
omvatten het adviseren van Hunne Koninklijke Hoogheden over hun liefdadigheidsinitiatieven - inclusief werk op het
gebied van het milieu, geestelijke gezondheid en vroege kinderjaren - en het ondersteunen van een herziening
van de liefdadigheidsstructuren die aan hun werk ten grondslag liggen.

Christian Jones is aangesteld als communicatiesecretaris van The Duke and Duchess of Cambridge.

Sara Latham is aangesteld als hoofd van de communicatie voor de Hertog en Hertogin van Sussex, en rapporteert
rechtstreeks aan de communicatiesecretaris van de Koningin. Sara komt over van Freuds, waar ze toezicht hield
op wereldwijde bedrijfsaccounts met een bijzondere nadruk op leidinggevend denken en doelgerichte campagnes.

Commonwealth Day, 12 maart 2018


Op 12 maart 2018 was de gehele Koninklijke Familie aanwezig op Commonwealth Day.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Commonwealth Heads of Government Meeting


Op 18 april 2018 bezochten Prins Harry en Meghan the Commonwealth Youth Forum.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Eerste activiteit als getrouwd paar


Op 22 mei 2018 woonden de Hertog en Hertogin van Sussex de 70e geboortedatum van de Prins van Wales bij.
Het evenement viert de patronages, liefdadigheidsinstellingen en militaire voorkeuren die de prins steunt,
evenals het personeel van de hulpdiensten.


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: The British Monarchy / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Trooping the Colour 2018


Op 9 juni 2018 werd Trooping the Colour gevierd. De militaire parade is de officiŽle viering van de verjaardag van Koningin Elizabeth, die eind april 92 jaar werd.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Meghan met Koningin Elizabeth op pad


Op 14 juni 2018 waren Hertogin Meghan en Koningin Elizabeth samen op pad in het graafschap Cheshire.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal/


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal/

Royal Ascot


Op 19 juni 2018 vond Royal Ascot plaats.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily

Viering van 100 jaar Royal Air Force, 10 juli 2018Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

WellChild AwardsFoto: https://twitter.com/kensingtonroyal

De Hertog en Hertogin van Sussex namen op 4 september 2018 deel aan de WellChild Awards en vierden de inspirerende kwaliteiten van de ernstig zieke
kinderen en jongeren in Groot-BrittanniŽ, samen met degenen die net dat beetje extra doen om een verschil te maken in hun leven.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Bezoek aan Hertogdom Sussex


De Hertogin en Hertog van Sussex bezochten op 3 oktober 2018 hun hertogdom Sussex.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Royaltour 2018: AustraliŽ, Fiji, het Koninkrijk Tonga en Nieuw-Zeeland


Van 16 oktober 2018 t/m 31 oktober 2018 brachten Prins Harry en Hertogin Meghan een officieel bezoek aan AustraliŽ, Fiji, het Koninkrijk Tonga en Nieuw-Zeeland.


Foto: https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/

TarongaZoo, opgericht in 1916, is het oudste zoŲlogische park van AustraliŽ - hun inzet voor natuurwetenschappelijk onderzoek heeft zijn hoogtepunt bereikt
in de ontwikkeling van het Taronga-instituut voor wetenschap en leren - en is 15 oktober 2018 geopend door de Hertog en Hertogin van Sussex.


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

De Hertog van Sussex introduceerde de Hertogin bij de 98-jarige Daphne Dunne, die hij in 2015 ontmoette, en opnieuw bij
zijn laatste bezoek aan AustraliŽ in 2017.


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: The Duke of Sussex / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Lancering kookbook "Together" van Hertogin Meghan


Op 20 september 2018 is het kookboek "Together" van Hertogin Meghan officieel gelanceerd.
Betrokkenen kwamen naar Kensington Palace voor een feestelijke lunch waarbij gerechten uit het boek geserveerd werden.
Onaangekondigd had de Hertogin van Sussex haar moeder Doria Ragland meegenomen.

De Hertogin opende de middag, die buiten plaatsvond in een royale partytent, met een dankwoord aan de vrouwen die recepten delen in het boek.
Meghan vertelt dat zij zich na haar verhuizing naar Londen thuis voelde bij de dames in de Hubb Community Kitchen.

Na de grote, verwoestende brand in de Grenfell Tower kwamen de vrouwen in de keuken van het Al-Manaar Muslim Cultural Heritage Centre samen om daar te koken.
In de gemeenschappelijke keuken ontstond saamhorigheid en verbondenheid, waarbij de vrouwen met zeer verschillende achtergronden hun ervaringen deelden en
elkaar steunden. Deze gemeenschap van vrouwen werd bekend als de Hubb Community Kitchen - Hubb betekent 'liefde' in het Arabisch. De vrouwen van de
Hubb Community Kitchen beschrijven het als een plaats van lekker eten, liefde, steun en vriendschap. De Hertogin van Sussex bezocht de keuken voor het
eerst in januari 2018 en bleef regelmatig privť bezoekjes brengen. Bij een van haar bezoeken vroeg Meghan hoe vaak de keuken open was. Het antwoord "twee dagen
in de week" beviel haar niet. "Waarom niet zeven dagen?" Daar was echter geen geld voor. "We kunnen een kookboek maken", was daarop haar reactie.
Een geweldig idee was geboren. Na negen maanden werk is het boek vanaf 20 september 2018 te koop.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 22 november 2018 bezocht Hertogin Meghan, de Hertogin van Sussex de Hubb Community Kitchen om te zien hoe de opbrengst van:
"Together: Our Community Cookbook" een verschil maakt.

Dankzij de opbrengst van Together is de keuken gerenoveerd met de inbreng van vrouwen, om de vrolijke geest van de Hubb Community Kitchen
te vangen en een veilige en professionele ruimte te bieden om de gemeenschap samen te brengen in voedsel. De vrouwen kunnen nu zeven dagen
per week gebruikmaken van de keuken en zijn goed opgeleid om kwalificaties op het gebied van voedselveiligheid te behalen en kunnen hun eigen
projecten starten, waardoor anderen in hun gemeenschap baat hebben bij de keuken.

Tijdens haar bezoek hielp Hertogin Meghan mee met het bereiden van 300 gekookte maaltijden voor de lokale gemeenschap, en hoorde ze over
enkele van de nieuwe outreach-projecten in de door de vrouwen opgestarte keuken. Projecten omvatten een groep die een veilige ruimte biedt
voor vrouwen die getroffen zijn door huiselijk geweld, een regeling om voedzame, vers bereide maaltijden voor vrouwen op kraamafdelingen te leveren,
en een project dat gezonde traktaties voor kinderen creŽert.

De vrouwen hebben een langetermijnvisie voor de Hubb Community Kitchen en nog veel meer ideeŽn voor hoe anderen in hun gemeenschap hiervan kunnen profiteren.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 14 juni 2019 maakte The Royal Foundation bekend dat het boek Together. Our Community Kitchen tot nu toe meer dan
550.000 pond (625.000 euro) heeft opgeleverd. Wereldwijd gingen er al meer dan 130.000 exemplaren over de toonbank.

Uitgelicht: The Hubb Community Kitchen, 5 december 2019:

Het was slechts een jaar geleden dat de Hertogin van Sussex een speciaal bezoek bracht aan de vrouwen van The Hubb Community Kitchen
om maaltijden te helpen bereiden voor mensen in nood. De band tussen de hertogin en deze vrouwen begon een jaar eerder, toen ze hen
steunde bij de creatie van 'Together', een kookboek voor goede doelen dat de kracht van koken viert om gemeenschappen samen te brengen.

Het kookboek toont recepten van vrouwen wier gemeenschap werd getroffen door de 2017 Grenfell Tower-brand in Londen. Hun ongelooflijke
verhalen en persoonlijke recepten werden geplaatst in "Together" en kwam op de New York Times Bestseller List en The Sunday Times Booklist.

Vandaag blijven de vrouwen in de Hubb Community Kitchen een positieve impact hebben op hun gemeenschap, in het Verenigd Koninkrijk en over
de hele wereld. Of het nu een veilige plek is voor vrouwen en kinderen om te komen voor een warme maaltijd, lokale scholen ondersteunen,
gratis lunches serveren aan senioren, samenwerken met het Rode Kruis voor lunches voor vluchtelingen, of daklozen voeden - de Hubb helpt
en geneest hun steun en onderhoud.

Dank u, dames, voor het leiderschap en de inspiratie die uw koken en liefde voor de gemeenschap voor iedereen om u heen met zich meebrengt.
We blijven zo trots op het goede werk dat je blijft doen en kunnen niet wachten om te zien wat 2020 brengt!


Foto: PA / Hubb Kitchen / Jenny Zarin / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Hubb Kitchen / Jenny Zarin / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Hubb Kitchen / Jenny Zarin / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 10 januari 2020 plaatste Sussex Royal het volgende: Eerder deze week keerden de Hertog en Hertogin van Sussex terug om de vrouwen
van The Hubb Community Kitchen en 'Together, Our Community Cookbook' te bezoeken. Deze vrouwen kwamen samen in de nasleep van de tragedie
van Grenfell om maaltijden te bereiden voor hun families en buren die van het vuur waren verdreven. Met fondsen uit het succesvolle kookboek
hebben ze nu hun gemeenschapszin met zoveel meer kunnen delen. De Hubb blijft samenwerken met lokale organisaties om hoop op te bouwen, comfort
te brengen en niet alleen een warme maaltijd te bieden, maar ook een gevoel van saamhorigheid.

De Hertog en Hertogin waren zo blij om opnieuw contact te maken met de vrouwen en te horen over
de projecten die ze blijven ontwikkelen om mensen in hun gemeenschap en daarbuiten te helpen.


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

27 oktober 2021:

De Hertogin van Sussex prees de 'ongelooflijke' prestaties van de vrouwen die
de Hubb-gemeenschapskeuken in West-Londen hebben gecreŽerd na de brand in Grenfell.

In een telefoontje van haar huis in CaliforniŽ op 27 oktober 2021, praatte Meghan met vrouwen die verzameld waren
voor een feestelijke lunch in het Al-Manaar-centrum in het noorden van Kensington, niet ver van de toren.

In haar oproep zei ze: "We hebben Hubb samen opgericht en ik denk dat ik het meest trots ben op wat jullie
allemaal hebben kunnen doen, niet alleen wat we hebben gecreŽerd om direct na de brand in een onmiddellijke
behoefte te voorzien. Als je teruggaat naar waar het allemaal begon, had je gewoon geen plek om te koken en
mensen vergeten dat het daar op neerkwam, de middelen nodig hebben om te doen wat je zo goed doet - zoals we
allemaal weten omdat we het kunnen proeven. Maar ook om het samen te doen en hoe... het kookboek heeft
uiteindelijk de impact gehad die we wilden, omdat het genoeg opbracht om je alle hulp in de keuken te geven
die je nodig had. Maar buiten dat, wat je er als groep en individueel van hebt gemaakt, is ongelooflijk, je
bent gewoon doorgegaan met het zorgen voor iedereen in de gemeenschap. Als je bedenkt hoeveel duizenden mensen
zijn getroffen door je recepten en door je liefde en wat je hebt gedaan om voor eerstelijnswerkers en gezinnen
te zorgen tijdens Covid en kinderen en naschoolse groepen en vrouwen in het ziekenhuis en nieuwe moeders..."

Een van de Hubb-vrijwilligers, Chťrine Mallah, vertelde de Evening Standard: "Het was heerlijk om ons
werk te laten vieren door Meghan. We waren erg blij om te horen van de hertogin. Het was gewoon
ongelooflijk. Het moedigt ons echt aan om door te gaan met wat we hebben gedaan en het geeft ons een
behoorlijk trots gevoel op het werk dat we hebben gedaan en de projecten die we hebben uitgevoerd.

Het is echt indrukwekkend om de steun van Meghan te hebben. Voor ons is het gewoon ons
normale leven. Het is enorm voor ons. De volgende dagen van ons leven zijn precies hetzelfde,
maar we weten dat iemand die zo beroemd is als Meghan ons steunt. Het is echt heerlijk."

Een andere vrijwilliger Oxana Sinitsyna voegde toe: "Om te horen wat Meghan
zegt over Hubb Kitchen, geeft het ons het gevoel dat we het juiste doen."

Herdenking Einde Eerste Wereldoorlog


In de week van Herdenking, sluiten de Koningin en leden van de Koninklijke Familie zich aan bij de natie in het herdenken en eren
van de mannen en vrouwen die zich hebben opgeofferd in dienst van ons land. Op de tweede zondag van november herdenken de Koningin
en leden van de koninklijke familie diegenen die zijn gestorven in wereldoorlogen en andere conflicten.

Het was op 10 november 2018 precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op diverse plekken in Europa
is stilgestaan bij deze gebeurtenis. Op 11 november 1918 werd de vierjarige strijd beŽindigd met een wapenstilstand.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Meghan brengt verrassingsbezoek aan British Fashion Awards


Op 10 december 2018 bracht Hertogin Meghan een verrassingsbezoek aan de British Fashion Awards, waar ze aan ontwerpster
Clare Waight Keller de British Womenswear Designer of the Year award kwam uitreiken. Waight Keller is hoofdontwerpster
van modehuis Givenchy en was verantwoordelijk voor het design van Meghans bruidsjurk.
Hertogin Meghan kwam in een zwarte jurk op het podium en hield vaak haar zwangere buik vast.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Meghan brengt bezoek aan Brinsworth House


Op 18 december 2018 breacht Hertogin Meghan een bezoek aan woonzorgcentrum Brinsworth House van The Royal Variety Charity,
om zich bij de bewoners en het personeel te voegen terwijl ze genoten van een feestelijke thema-ochtend.

The Royal Variety Charity, waarvan Koningin Elizabeth beschermvrouwe van is, staat mensen bij die professioneel hebben gewerkt
in de entertainmentindustrie en hulp en bijstand nodig hebben als gevolg van ouderdom, slechte gezondheid of moeilijke tijden.
Hertogin Meghan bezocht in november 2018 de Royal Variety Performance met Prins Harry. Het opgehaalde geld ging naar Brinsworth House.


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Meghan brengt bezoek aan Smart Works


Op 10 januari 2019 bezocht Hertogin Meghan Smart Works in Londen. De liefdadigheid helpt langdurig werklozen en kwetsbare vrouwen de vaardigheden,
het vertrouwen en de hulpmiddelen terug te winnen om te slagen bij sollicitatiegesprekken, terugkeer naar werk en hun leven te veranderen.
Het bezoek volgt op de aankondiging van vandaag dat Hertogin Meghan beschermvrouwe is geworden van vier organisaties, waaronder Smart Works


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Meghan en Harry bezoeken Birkenhead


Prins Harry en Hertogin Meghan bezochten het stadje Birkenhead, Merseyside, waar ze een aantal lokale
organisaties ontmoetten die groepen binnen de gemeenschap ondersteunen en bekrachtigen.

Hun Koninklijke Hoogheden bezochten eerst het Hamilton Square om een nieuw beeldhouwwerk te bekijken dat in november
werd opgericht ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de dood van Wilfred Owen.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins Harry en Hertogin Meghan bezochten daarna Number 7, een Feeding Birkenhead burger supermarkt en gemeenschapscafť,
om het nieuwe pand officieel te openen. Feeding Birkenhead is een coalitie van kerken, voedselbanken, gemeenschapsgroepen en
andere organisaties die samenwerken om de honger in Birkenhead te verkleinen. De supermarkt stelt lokale families om hun wekelijkse
boodschappen te kopen tegen een gereduceerde prijs, en geeft advies en belangenbehartiging over voordelen, op zoek naar werk, schuld,
budgettering, en koken.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hierna bezochten Prins Harry en Hertogin Meghan Tomorrow's Women Wirral, een organisatie die vrouwen in kwetsbare omstandigheden ondersteunt.
In eerste instantie in 2011 opgericht om vrouwen te ondersteunen bij hun vrijlating uit de gevangenis, is Tomorrow's Women Wirral sindsdien
uitgebreid en biedt nu een uitgebreid scala aan trainingen en workshops voor meer dan 6000 lokale vrouwen, inclusief steungroepen rond
geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk geweld en verslaving.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Het laatste bezoek van Prins Harry en Hertogin Meghan in Birkenhead was naar de Hive Wirral Youth Zone.
Gemaakt door de liefdadigheidsinstelling OnSide Youth Zones, die 21-eeuwse jeugdfaciliteiten in het VK ontwikkelt,
biedt de Hive een veilige omgeving waar jonge mensen kunnen komen en genieten, hun belangrijkste vaardigheden opbouwen
en hun ambities en zelfvertrouwen vergroten.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Meghan bezoekt dierenliefdadigheid The Mayhew


De hertogin van Sussex bezocht de liefdadigheidsorganisatie The Mayhew vanmiddag, tijdens haar eerste bezoek als beschermvrouwe.

Terwijl Meghan daar was, ontmoette ze personeel en dieren om meer te weten te komen over het werk van het goede doel in het verbeteren
van het leven van katten, honden en gemeenschappen in Londen en internationaal. Het werk van Mayhew reikt nu verder dan herhuisvesting van dieren - de
liefdadigheidsinstelling biedt toevluchtsoorden voor eigenaren van huizen in crisis, ondersteunt de daklozengemeenschap en agenten van de gemeenschap
van Mayhew bieden diensten zoals castratie en chippen tegen lage kosten. Mayhew, dat 130 jaar geleden werd opgericht, heeft tot doel het dierenwelzijn
te bevorderen door een breed scala aan community-based veterinaire, zorg- en onderwijsdiensten te leveren in het Verenigd Koninkrijk en het buitenland.

De hertogin ontmoette voormalig Mayhew bewoner Maggie (voorheen bekend als Truffel), met haar nieuwe eigenaar Emma.
De Jack Russell-puppy werd in oktober vorig jaar gered van een verdachte puppy-boerderij.

De liefdadigheidsinstelling werkt in Afghanistan, GeorgiŽ, Rusland en India om het leven van zwerfdieren, huisdieren en hun eigenaren te verbeteren.
Het werk van Mayhew International bestrijkt een breed spectrum en omvat training om de veterinaire normen te helpen verbeteren.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Harry en Meghan bezoeken premiŤre ter ondersteuning van Sentebale, 16 januari 2019


De Hertog en Hertogin van Sussex ontmoeten de cast van TOTEM - Cirque du Soleil tijdens de premiŤre van deze avond ter ondersteuning van Sentebale.
De premiŤre is voor bewustwording en fondsenwerving voor het werk van Sentebale ter ondersteuning van kwetsbare kinderen
en jongeren die zijn getroffen door hiv in zuidelijk Afrika.


Foto: https://www.facebook.com/SentebaleOfficial/


Foto: https://www.facebook.com/SentebaleOfficial/


Foto: https://www.facebook.com/SentebaleOfficial/

Meghan bezoekt het National Theatre, 30 januari 2019


Op 30 januari 2019 bezocht Hertogin Meghan het National Theatre om meer te weten te komen over hun werk met
kunst- en gemeenschapsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk met behulp van theater als een kracht voor verandering.

Koningin Elizabeth gaf haar beschermschap door aan Hertogin Meghan, na meer dan 40 jaar beschermvrouwe te zijn geweest.

Het National Theatre streeft ernaar een zo breed mogelijk publiek te bereiken en zo inclusief, divers en nationaal mogelijk te zijn
met een breed scala aan producties die in Londen spelen, op tournee door het Verenigd Koninkrijk, op Broadway en over de hele wereld.

Tijdens het bezoek, zag Meghan een lijn lopen van Pericles van Shakespeare en ontmoette leerlingen. Het leerlingschema van The Theatre
is in 2011 van start gegaan, waarin naast de praktische training ook het studeren voor formele kwalificaties wordt gecombineerd.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Meghan bezoekt Association of Commonwealth Universities meeting, 31 januari 2019


Hertogin Meghan bezocht op 30 januari 2019 City University London, om studenten en academici
uit het netwerk van de Association of Commonwealth Universities te ontmoeten.

Hertogin Meghan is beschermvrouwe van de internationale organisatie geworden - die helpt verschillende universiteiten samen
te brengen vanuit de hele wereld om kennis te bevorderen, begrip te bevorderen, meningen te verbreiden en levens te verbeteren.

Koningin Elizabeth gaf haar beschermschap door aan Hertogin Meghan, na meer 33 jaar beschermvrouwe te zijn geweest.

Als een academicus, Hertogin Meghan is een sterk voorstander van toegankelijk onderwijs voor iedereen.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Hertogin Meghan en Prins Harry bezoeken Bristol, 1 februari 2019


Prins Harry en Hertogin Meghan bezochten Bristol om leden van het publiek te ontmoeten, meer te leren over de rijke
culturele geschiedenis van de stad en organisaties te bezoeken die gemeenschappen in nood ondersteunen.

Voorafgaand aan hun bezoek aan Bristol Old Vic maakten Meghan en Harry van de gelegenheid gebruik om leden van het publiek buiten te ontmoeten.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

In de Old Vic - gebouwd in 1766 als een plaats waar de inwoners van Bristol samen konden komen, kregen Harry en Meghan een rondleiding door
de onlangs gerenoveerde faciliteit om meer te weten te komen over de unieke geschiedenis van het theater en de banden met de lokale gemeenschap.
Ook namen ze deel aan een workshop met lokale schoolkinderen, onderdeel van het outreach-programma van Old Vic.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Harry en Meghan bezochten One25, die gespecialiseerd is in het helpen van vrouwen om zich te bevrijden van straat sekswerk,
verslaving en andere levensbeheersende zaken. One25 biedt vrouwen praktische en emotionele steun; van basisbehoeften
(zoals een warme douche, gratis kleding of een voedzame lunch) tot deskundig advies en crisiszorg van een maatschappelijk werker
of een bezoekende professional.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Het laatste bezoek van Harry en Meghan in Bristol was aan Empire Fighting Chance, dat als doel heeft om de impact van
deprivatie op het leven van jongeren te bestrijden door middel van boksen. Empire Fighting Chance werkt op elk moment
met ongeveer 200 kinderen van 9 tot 18 jaar en voert programma's uit die discipline, zelfbeheersing en respect bijbrengen,
terwijl ze zelfvertrouwen, levensvaardigheden ontwikkelen en zowel fysieke als mentale gezondheid en conditie verbeteren.


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Hertogin Meghan en Prins Harry bezoeken gala-voorstelling The Wider Earth, 12 februari 2019


Op 12 februari 2019 waren The Duke and Duchess of Sussex aanwezig bij de gala-uitvoering van The Wider Earth ter ondersteuning van de
Queen's Commonwealth Trust en de officiŽle liefdadigheidsinstelling Queen's Commonwealth Canopy van de productie.

The Duke is President van de QCT, die zijn netwerk, platform en ervaring gebruikt, samen met de gezamenlijke inbreng van gelijkgestemde
stichtingen en supporters, om jonge leiders in staat te stellen hun dromen en verwachtingen voor de toekomst te realiseren.

Na de ontmoeting met de makers Nicholas Pain en David Morton van The Wider Earth, haalden Harry en Meghan hun kaartjes op bij Wider Earth-pop
Sue the Tortoise, en na de voorstelling ontmoetten ze kinderen van Urbanwise, die mensen verbinden met hun lokale omgeving en hands-on outdoor-leerkansen
aanbieden aan scholen en gezinnen.

The Wider Earth is een toneelstuk over het verhaal van de jonge Charles Darwin in het nieuwe theater in de Jerwood Gallery in het Natural History Museum.
Het beschikt over een cast van zeven, speciaal ontworpen poppenspel, een originele score en filmische animaties.


Foto: https://www.facebook.com/TheWiderEarth/


Foto: https://www.facebook.com/TheWiderEarth/


Foto: https://www.facebook.com/TheWiderEarth/


Foto: https://www.facebook.com/TheWiderEarth/

Prins Harry bezoekt Streatham Youth Centre, 19 februari 2019


73% van de armste gezinnen in het Verenigd Koninkrijk kan het zich tijdens de schoolvakanties niet altijd veroorloven
om hun kinderen te voeden, wat naar schatting 3 miljoen kinderen treft.

Prins Harry was op 19 februari 2019 in het Streatham Youth centrum en nam deel aan een Streetgamesuk 'Fit and Fed'-sessie.
Fit and Fed is een nationale campagne om kinderen en jongeren gratis toegang te bieden tot activiteitenessies en een
voedzame lunch tijdens schoolvakanties. In 2018 leverden Fit en Fed-projecten sessies op 321 locaties, ondersteunde
15.511 kinderen en jongeren en diende een totaal van 146.260 maaltijden en snacks.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prins Harry en Hertogin Meghan bezoeken Marokko, 23 februari 2019 - 25 februari 2019


Prins Harry en Hertogin Meghan bezochten van 23 februari t/m 25 februari 2019 Marokko.
Het bezoek van de Hertog en Hertogin is op verzoek van de regering van Hare Majesteit.


Foto: https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: British Embassy in Morocco / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: British Embassy in Morocco / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Meisjes bij het Boarding House EFA Morocco in het Atlasgebergte wachten op de komst van de Hertog en Hertogin van Sussex op 24 februari 2019.
Het pension stelt meisjes uit plattelandsgebieden in staat dichter bij hun school te wonen, zodat ze hun opleiding kunnen voortzetten.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin komen aan bij EFA Morocco's Boarding House.70% van de vrouwen en meisjes in Marokko zijn analfabeet.
Velen hebben beperkte toegang tot de middelbare school of geen middel om vervoer naar school te bieden.
EFA Morocco is een veilige plek voor meisjes om te houden van en te studeren tijdens de week.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Ongeveer 200 meisjes wonen in EFA Morocco Boarding Houses - en er wordt momenteel een zesde gebouwd om meer meisjes toegang te geven tot onderwijs.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin kwamen het klaslokaal binnen en praten met meisjes die studeren voor examens. EFA Morocco heeft meisjes uit de armste dorpen en
de meest afgelegen gebieden van Marokko de kans gegeven hun potentieel te bereiken en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Marokko.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin bezochten hierna de Lycťe Collegial Le Grand Atlas, de school naast de EFA Morocco-internaten - waar studenten hun Engels oefenden.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin spraken met leerkrachten van Lycťe Collegial Le Grand Atlas over studeren, in ťťn van de slaapzalen van de meisjes.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin keken hoe studenten spelen in een voetbalwedstrijd in het Lycťe Collegial Le Grand Atlas en ontmoetten daarna een aantal spelers.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

"Het is met groot genoegen dat ik u namens Hare Majesteit een eerbetoon geef.
Ik wil u feliciteren met al het werk dat u heeft gedaan om de gelijkheid van mannen en vrouwen te verbeteren. "

The Duke of Sussex presenteert Michael McHugo met zijn MBE op het originele dak van EFA Morocco.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Ontmoetingen met degenen die hebben bijgedragen aan het succes van EFA Morocco, inclusief huismoeders,
die de hele week voor ongeveer 40 meisjes in elk internaat zorgen.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin van Sussex worden begroet door de kinderen van Thomas Reilly, de Britse ambassadeur, voor een receptie in de residentie.
Hun Koninklijke Hoogheden ontmoetten gasten uit verschillende sectoren van de Marokkaanse samenleving, die helpen het moderne Marokko vorm te geven.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog ontmoette militaire vertegenwoordigers, waaronder iemand van The Morocan Royal Gendarmerie, die aanwezig was op RMA Sandhurst.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertogin van Sussex sprak met gasten, waaronder een groep jonge vrouwelijke ondernemers bij de receptie in de residentie van de ambassadeur.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin van Sussex arriveren 25 februari 2019 in de Royal Equestrian Club.
Het centrum in Rabat biedt paardenbehandeling voor kinderen met een handicap en mensen met psychische problemen.
Hune Koninklijke Hoogheden ontmoetten kinderen en jongeren die gebruik maakten van de faciliteiten en zagen de voordelen die paardentherapie op hen heeft.


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertog en Hertogin namen deel aan een kookdemonstratie met chef-kok Moha, een van de leidende chef-koks van Marokko,
en ontmoetten er kinderen die traditionele Marokkaanse gerechten gebruikten.

Veel van de kinderen hebben een kansarme achtergrond en maken deel uit van een programma om de restaurantindustrie open te stellen voor jonge mensen.
Kinderen maakten ook Marokkaanse pannenkoeken van Cherine Mallah van 'Together: Our Community Cookbook' - het liefdadigheids kookboek, ondersteund
door de Hertogin, dat de kracht van koken viert om gemeenschappen bij elkaar te brengen.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Het derde bezoek van de Hertog en Hertogin van Sussex in Rabat was aan de prachtige Andalusische tuinen.

De Hertog en Hertogin ontmoetten lokale ambachtslieden en zagen enkele van hun handgemaakte producten.
Hun Koninklijke Hoogheden ontmoetten ook enkele van de jonge sociale ondernemers in Marokko. Hun Koninklijke Hoogheden hebben meer gehoord
over hun nieuwste projecten en de transformerende impact die ze hebben gehad op de lokale gemeenschap. Veel van de jonge sociale ondernemers
hier vandaag de dag werken aan het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het ondersteunen van kwetsbare gemeenschappen.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Voor de audiŽntie presenteerden de Hertog en Hertogin van Sussex brieven van Hare Majesteit de Koningin aan de Koning.


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De hertog van Sussex begroet de zussen van de Koning van Marokko, Prinses Lalla Hasna en Prinses Lalla Meryem in de Koninklijke Residentie.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De laatste activiteit van de Hertog en Hertogin van Sussex aan Marokko is een audiŽntie bij met Koning Mohammed VI van Marokko in de Koninklijke Residentie.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Kroonprins van Marokko, Prins Moulay Hassan, wenst Hunne Koninklijke Hoogheden vaarwel.


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Prins Harry bezoekt nieuwe centrum van de Scar Free Foundation, 4 maart 2019


De Hertog van Sussex bezocht het nieuwe centrum van de Scar Free Foundation in het Queen Elizabeth Hospital - dat ondersteuning biedt
voor op maat gemaakte psychologische interventies om veteranen en hun gezinnen te helpen zich aan te passen aan het leven met een veranderd
uiterlijk, zoals fysiek litteken of verlies van ledematen.

Meer dan 6000 leden van de Britse strijdkrachten zijn zwaar verwond of hebben littekens gekregen in recente conflicten.

De nieuwe studie UNITS van het centrum van Scar Free Foundation (het begrijpen van behoeften en interventies voor de behandeling van littekens)
zal meer dan 200 veteranen betrekken van recente operaties in Irak en Afghanistan, en heeft tot doel de psychologische behoeften van militair
personeel te verbeteren en aan te pakken, beÔnvloed door uiterlijke veranderingen door conflictwonden.


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins Harry spreekt op WE Day, 6 maart 2019


Op 6 maart 2019 sprak The Duke of Sussex - vergezeld van The Duchess of Sussex - op WEDay in Londen. WE Movement is een wereldwijd
initiatief om jongeren aan te moedigen deel te nemen aan positieve sociale verandering. Prins Harry sprak als President van The Commonwealth Trust.

De Hertog sprak over de uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering. "Klimaatverandering is een humanitaire
kwestie, geen politieke en ťťn waarin we veel te langzaam zijn geweest om wakker te worden met de problemen en te handelen tegen de schadelijke gevolgen
die onze manier van leven heeft op de wereld."

"Verander je gedachten en verander de wereld
Durf de grootste generatie aller tijden te zijn
Ik ben met je, we zijn met je!"


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertogin van Sussex neemt deel aan een paneldiscussie op internationale Vrouwendag, 8 maart 2019


De Hertogin van Sussex nam deel aan een paneldiscussie, bijeengeroepen door The Commonwealth Trust, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2019.

Het evenement, georganiseerd door Kings College London, bracht een speciaal panel van denkleiders en activisten
bij elkaar om een aantal kwesties te bespreken die vrouwen vandaag aangaan.

Naast Hertogin Meghan was Annie Lennox OBE, oprichter van The Circle, een organisatie ter ondersteuning en empowerment
van het leven van vrouwen over de hele wereld; Adwoa Aboah, oprichter van Gurls Talk, een open gemeenschap waar jonge
meisjes kunnen praten over de zaken die hen aangaan; Julia Gillard, voormalig premier van AustraliŽ en voorzitter van het
Global Institute for Women's Leadership aan King's College London.

Ook op het paneel was Chrisann Jarrett, oprichter van Let Us Learn; en Angeline Murimirwa, uitvoerend directeur van de
Campaign for Female Education (CAMFED) in Afrika en medeoprichter van CAMA, een pan-Afrikaans netwerk van jonge vrouwelijke
leiders en Anne McElvoy, hoofdredacteur van The Economist, was voorzitter.

Om samen te vallen met de paneldiscussie van 8 maart 2019, is aangekondigd dat Hertogin Meghan vice-voorzitter wordt van The Commonwealth Trust.
Als vice-voorzitter benadrukt de Hertogin van Sussex de partnerschappen van QCT met jonge mensen in het Gemenebest,
met speciale aandacht voor werk ter ondersteuning van vrouwen en meisjes.

The Queen's Commonwealth Trust - waarvan Koningin Elizabeth beschermvrouw van is en The Duke of Sussex is
voorzitter - bestaat om jonge leiders over de hele wereld te verdedigen, te financieren en te verbinden.

"Als er dingen verkeerd zijn en er een gebrek aan rechtvaardigheid is en er is een ongelijkheid, dan moet iemand iets zeggen, en waarom ik niet?"

Voor een publiek van studenten, opinieleiders en jonge leiders, was de discussie van 8 maart 2019 gericht op het belang van Internationale Vrouwendag,
en de schijnwerper die het kan brengen op obstakels die nog steeds invloed hebben op vrouwelijke empowerment over de hele wereld, inclusief toegang
tot onderwijs en beperkingen binnen de werkgelegenheid. Het panel behandelde ook de positieve kansen die ontstaan wanneer vrouwen een grotere toegang
en gelijke kansen krijgen, of dat nu in het VK is of elders in de wereld.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

De Hertogin en Hertog van Sussex bezoeken Canada House, 11 maart 2019


De hertog en hertogin van Sussex markeren CommonwealthbDay door de diverse gemeenschap van Canadezen te vieren die in het Verenigd Koninkrijk wonen.
Bedankt aan de jonge Canadezen voor het delen van de Canadese lekkernij maple taffy met The Duke en Duchess of Sussex!
De Hertog en Hertogin ontmoeten jonge Canadezen die werkzaam zijn in de mode, de kunst, het bedrijfsleven en de academische wereld.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

Commonwealth Day Service in Westminster Abbey, 11 maart 2019


Op CommonWealth Day voegden de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex zich bij Koningin Elizabeth,
Kroonprins Charles en Hertogin Camilla en The Duke of Tork voor de Commonwealth Day Service bij de Westminster Abbey.

Georganiseerd door The Royal Commonwealth Society is de Commonwealth Service de grootste jaarlijkse interreligieuze bijeenkomst in het VK.
Er waren uitvoeringen van artiesten zoals Clean Bandit en Alfie Boe. Een reflectie over het beschermen van het milieu voor toekomstige generaties
werd gegeven door Lewis Pugh, een uithoudingszwemmer, oceaanadvocaat en de VN-patroonheilige van de oceanen.

Commonwealth Day heeft dit jaar een speciale betekenis, aangezien 2019 het 70-jarig bestaan van het moderne Gemenebest symboliseert.
Het Gemenebest vertegenwoordigt een wereldwijd netwerk van 53 landen en bijna 2,4 miljard mensen, een derde van de wereldbevolking,
van wie 60 procent jonger is dan 30 jaar.

Elk jaar neemt het Gemenebest een thema aan waarop de Dienst is gebaseerd. Het thema 'A Connected Commonwealth' van 2019 verwijst
naar de samenwerking tussen de familie van naties, die samenwerken in vriendschap en goede wil.


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey


Foto: Westminster Abbey / https://twitter.com/wabbey

Prins Harry plant boom, 20 maart 2019


Op 20 maart 2019 vergezelde The Duke of Sussex, Prins Harry studenten van St. Vincent's katholieke basisschool in Acton
voor een boomplantproject ter ondersteuning van het Commonwealth Canopy-initiatief van Koningin Elizabeth, met The Woodland Trust.

De gratis boomplantactie van het QCC benadrukt het belang van bomen en bossen en de impact die ze hebben op het milieu.
De boom die Prins Harry op 20 maart 2019 heeft geplant, maakt deel uit van de nieuwe 'Forest School' van de school.

Het Commonwealth Canopy project van Koningin Elizabeth werd gelanceerd in 2015 toen een beroep werd gedaan op alle 53 Commonwealth-landen
om gebieden van inheems bos bij te dragen om voor altijd te worden bewaard om de diensttijd van Koningin Elizabeth voor het Gemenebest te markeren.


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal


Foto: Kensington Palace / https://twitter.com/kensingtonroyal

Prins Harry en Hertogin Meghan hebben eigen Instagram account, 2 april 2019


Sinds 2 april 2019 hebben Harry en Meghan een eigen account op Instagram: https://www.instagram.com/sussexroyal/
Op Twitter worden de activiteiten en nieuwtjes van de Hertog en Hertogin van Sussex voortaan onder de paraplu van The Royal Family gebracht.
Het account van Kensington Palace op Instagram en Twitter wordt nu alleen gebruikt voor nieuwtjes rondom de Cambridges.


Foto: Royal Communications / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry bezoekt YMCA in Londen, 3 april 2019


Op 3 april 2019 ontmoette The Duke of Sussex families, kinderen en jonge volwassenen in YMCA in South Ealing als een voortzetting van
zijn toegewijde werk in de ruimte voor geestelijke gezondheidszorg. "Er blijft enorme vooruitgang geboekt bij het vernietigen van het
stigma rond de geestelijke gezondheid, maar laten we doorgaan met het normaliseren van het gesprek. Laten we elkaar eraan blijven herinneren
dat het goed is om niet in orde te zijn en naar elkaar te luisteren. Immers, hoe we denken bepaalt hoe we handelen, hoe we ons voelen en hoe
we onszelf en de mensen om ons heen behandelen. "- De Hertog van Sussex.

Er is moed, kracht en eerlijkheid voor nodig, maar praten over je geestelijke gezondheidsproblemen is vaak de sleutel om ermee om te gaan.
Net als lichaamsbeweging, waarvan we allemaal weten dat het goed voor ons is; we moeten net zoveel zorgen voor onze geest als voor ons lichaam.
1 op de 4 mensen zal op enig moment in hun leven een probleem met de geestelijke gezondheid ervaren. Het is een deel van ons allemaal. Heb een
onbeschaamd gesprek over hoe je je voelt, gemachtigd bent om je verhaal te delen en je zult zien dat je niet alleen bent.
Ga voor meer informatie naar https://www.headstogether.org.uk/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry bezoekt Big Curry-lunch, 4 april 2019


De Hertog van Sussex bezocht op 4 april 2019 de Big Curry-lunch van Lord Mayor in Londen - het jaarlijkse evenement werpt geld op voor Soldiers Charity
om diegenen te ondersteunen die in Irak en Afghanistan hebben gediend. De Hertog ontmoette hier militairen en vrouwen en hun families, die werden gesteund
door Soldiers Charity. Het evenement heeft sinds 2008 meer dan £ 1,9 miljoen opgehaald om soldaten en veteranen te ondersteunen die in Irak en
Afghanistan hebben gediend. De Hertog van Sussex diende gedurende 10 jaar in het Britse leger en zet zich in voor het bevorderen van het welzijn
van leden van de strijdkrachten en veteranen. De Hertog kent de blijvende gevolgen die militaire dienst kan hebben, als soldaten herstellen van PTS
na de strijd of worstelen om terug te komen in de gewoonten van het burgerleven. De Hertog richtte in 2014 de Invictus Games op, die de kracht van
sport gebruikt om het herstel te stimuleren en rehabilitatie te ondersteunen voor onze gewonde of zieke militairen en vrouwen.


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Kroonprins Charles, Prins William en Prins Harry aanwezig bij wereldpremiŤre "Our Planet", 5 april 2019


De Prins of Wales, The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex bezochten op 5 april 2019 de Global Premiere van "Our Planet" - een
nieuwe natuurreeks op Netflix verteld door Sir David Attenborough. Hunne Koninklijke Hoogheden hebben de premiŤre bijgewoond om de dreiging van
de klimaatverandering en de noodzaak voor alle generaties om samen te werken om onze natuurlijke omgeving te behouden, te benadrukken.
Aangekomen bij het Natural History Museum in Londen, ontmoetten De Prins of Wales, The Duke of Cambridge en The Duke of Sussex de gasten bij
een receptie voordat ze zich in de grote zaal van het museum verzamelden om de eerste aflevering van de serie te bekijken. 'Our Planet' zal de meest
waardevolle soorten en kwetsbare habitats van de planeet laten zien en geweldige uitzichten op aarde onthullen op manieren die nog nooit eerder zijn gezien.

De Prince of Wales is al bijna 51 jaar een leider in het milieu en woonde de premiŤre bij in zijn hoedanigheid van president van WWF UK.
De prins van Wales hield een toespraak tijdens de premiŤre en vertelde gasten:
"Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zullen niet alleen toekomstige generaties schade toebrengen, ze beginnen ons al (en tragisch genoeg,
op de armste en meest kwetsbare groepen) te verwoesten en we hebben geen andere keus dan de verandering te zijn die we nodig hebben , want er is niemand
anders. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, in alle culturen en talen, de natuurlijke wereld en onze plaats daarin begrijpen. Wij zijn de natuur
zelf. "Onze planeet" zal een cruciaal onderdeel van dat proces zijn en ik hoop en bid dat het een blijvende vastberadenheid zal koesteren om de aarde
te koesteren en te beschermen, "ons" enige thuis ".


Foto: Royal Communications / PA https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins Harry en Hertogin Meghan reisden in 2017 af naar Botswana om Dr. Mike Chase van Elephants Without Borders bij te staan bij het uitrusten
van een olifant met een satellietkraag. Ongeveer 100 olifanten worden elke dag gepocheerd / gedood voor hun ivoren slagtanden.
Met behulp van satelliettechnologie kunnen natuurbeschermers hun kritieke migratiepatronen volgen en hen en de lokale gemeenschappen
beschermen tegen menselijke natuurconflicten. De afgebeelde olifant was slechts 10 minuten verdoofd voordat hij op en terug was met zijn kudde.
Door zijn bewegingen te volgen, konden natuurbeschermers hem en andere olifanten beter beschermen en een betere bescherming garanderen
voor deze prachtige wezens die voorwaarts gaan.


Foto: Royal Communications / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry bezoekt OnSide Youth Zone


Op 11 april 2019 bezocht The Duke of Sussex een OnSide Youth Zone in Dagenham, als een voortzetting van zijn jarenlange
werk in het ondersteunen van jonge mensen en de overtuiging dat sport kan veranderen en soms zelfs levens kan redden.

OnSideyz creŽert ultramoderne 'Jeugdzones' voor kansarme gemeenschappen om kinderen en volwassenen van 8 tot 19 jaar
(en tot 25 jaar met een handicap) een veilige en inspirerende plek te bieden voor mentorschap, ondersteuning en begeleiding.

Het hebben van een gemeenschapscentrum zoals OnSideyz creŽert een veilige ruimte, een netwerk van ondersteuning en een gevoel
van verbondenheid voor duizenden jonge mensen, om hen te helpen omgaan met problemen die ze tegenkomen, zoals mescriminaliteit,
huiselijk geweld en tienerzwangerschappen.

Deelname aan jeugdzones blijkt de criminaliteit en asociaal gedrag met de helft of meer te verminderen.


Foto: OnSide Youth Zones / https://www.instagram.com/onsideyz/


Foto: OnSide Youth Zones / https://www.instagram.com/onsideyz/


Foto: OnSide Youth Zones / https://www.instagram.com/onsideyz/


Foto: OnSide Youth Zones / https://www.instagram.com/onsideyz/


Foto: OnSide Youth Zones / https://www.instagram.com/onsideyz/

Hertogin Catherine en Prins Harry aanwezig bij ANZAC Day, 25 april 2019


Op ANZAC Day eren leden van de Britse Koninklijke Familie de leden van het Australische en Nieuw-Zeelandse Legerkorps (ANZAC)
die dienden en stierven in alle oorlogen, conflicten en vredeshandhavingsoperaties.

ANZAC Day is een moment om het Australische en Nieuw-Zeelandse legercorps die tijdens de landing zijn gestorven
te erkennen en om de offers van mannen en vrouwen in alle oorlogen te eren.

De dag herdenkt de verjaardag van de ANZAC-aanlandingen in Gallipoli in 1915, deze foto toont het ANZAC-strand in Gallipoli in dat jaar:


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De dag is gemarkeerd in Londen sinds King George V een dienst bij de Westminster Abbey bijwoonde en meer
dan tweeduizend Australische en Nieuw-Zeelandse troepen door de straten marcheerden.
Sindsdien is Anzac Day een belangrijk moment geworden om het Australische en Nieuw-Zeelandse legercorps die tijdens
de landing zijn gestorven te erkennen en om de offers van mannen en vrouwen in alle oorlogen te eren.

De hertog van Cambridge woonde de Anzac Day Civil Service bij het Auckland Museum met de Nieuw Zeelandse Premier Jacinda Ardern.
De hertog van Cambridge bezoekt op 25 april 2019 en 26 april 2019 op verzoek van de premier van Nieuw-Zeeland namens Koningin Elizabeth Nieuw-Zeeland.

De Hertogin van Cambridge, woonde met de Hertog van Sussex en de Hertog van Gloucester, in Westminster Abbey de Anzac-Day herdenking bij.


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: PA / Kensington Palace / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex lanceren Shout, 10 mei 2019


De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex hebben de lancering aangekondigd
van Shout, een nieuwe sms-hulplijn die mensen in crisis ondersteunt.

Shout werkt 24/7 en verbindt mensen in nood met opgeleide vrijwilligers die hulp bieden op een moment dat dit het hardst nodig is;
hen in staat stellen om van een crisismoment naar een kalme staat over te gaan en een plan te vormen voor de volgende stappen om steun
op langere termijn te vinden. Aangezien sms'en privť en stil is, opent het een geheel nieuwe manier om hulp te vinden. Het biedt onmiddellijke
ondersteuning - u kunt op elk moment een gesprek voeren - op school, thuis, in de bus, overal. Deze dienst is voor iedereen, maar voor jongere mensen,
vooral, het berichten sturen is een vertrouwde en bekende vorm van communicatie, en het gebruik van tekst in plaats van apps maakt het eenvoudig en
toegankelijk voor iedereen met een telefoon.

Shout wordt mogelijk gemaakt door een team van vrijwilligers die de kern van de service vormen. Ze zijn getraind om een veilige ruimte
te creŽren voor mensen die geestelijke gezondheidsproblemen ervaren. Het programma is uniek met de training en vrijwilligerswerk allemaal
online gedaan, onder toezicht van gekwalificeerde clinici. Werken op afstand, vrijwilligers maken deel uit van een ondersteunende en verbonden
online gemeenschap van 1.000, met de ambitie om die gemeenschap te stimuleren tot 4.000 tegen het einde van het jaar.

In een video lanceerde The Duke of Cambridge een oproep voor mensen om zich aan te melden als vrijwilligers. Aanvragers moeten ouder zijn dan 18 jaar,
toegang hebben tot een computer en een beveiligde internetverbinding en zich kunnen verbinden tot een initiŽle opleiding van 25 uur en zich voortdurend
moeten inzetten om twee tot vier uur per week vrijwilligerswerk te doen.

De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex hebben gezegd: "We zijn ongelooflijk enthousiast om deze service te lanceren,
wetende dat deze het potentieel heeft om elke dag duizenden kwetsbare mensen te bereiken. De afgelopen maanden is Shout stilletjes aan het werk gegaan
achter de schermen. We hebben allemaal kunnen zien dat de service van dichtbij werkt en zijn zo enthousiast over de toekomst.

"De kern van deze service zal een ongelooflijke nationale vrijwilligersgemeenschap zijn, een gemeenschap die moet groeien om ons in staat te stellen
meer mensen in een crisis te ondersteunen. We hopen dat nog veel meer van jullie ons zullen vergezellen en deel zullen uitmaken van iets heel speciaals".

Victoria Hornby, Chief Executive Officer, Mental Health Innovations, zei: "De campagne Heads Together benadrukte het verlangen naar meer openheid
rond geestelijke gezondheid. We weten dat hulpmiddelen nodig zijn om gesprekken te hebben over geestelijke gezondheid en om mensen in tijden van
crisis te ondersteunen. Bij Shout gebruiken we technologie om een veilige plek te bieden aan iedereen die het nodig heeft om gesprekken te voeren,
waar ze ook zijn en wanneer ze iemand nodig hebben om mee te praten. We willen het ook gemakkelijker maken voor mensen om vrijwilligerswerk te doen,
om ervoor te zorgen dat deze service kan blijven groeien en diegenen kan bereiken die het nodig hebben. Door gesprekken met onze liefdadigheidspartners
is de sector het erover eens dat de vraag naar hulp en advies toeneemt naarmate de urgente crisis in geestelijke gezondheid in het VK voortduurt. Het
succes van Crisis Text Line in de VS spreekt voor zich en we hopen dat dit net zo gunstig zal zijn voor de sector geestelijke gezondheidszorg in het VK".

De lancering van Shout in het VK is het resultaat van de toezegging van Hunne Koninklijke Hoogheden tijdens hun Heads Together-campagne om gesprekken
over geestelijke gezondheid te ondersteunen. Shout werd onderzocht en ontwikkeld binnen de The Royal Foundation, de liefdadigheidsinstelling van
De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex, die gesprekken met Crisis Text Line in de VS op gang bracht om dit beproefde
model naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Dit is het grootste initiatief van The Royal Foundation tot nu toe en heeft geleid tot de oprichting
van Mental Health Innovations (MHI) in oktober 2017 met een subsidie van £ 3 miljoen. MHI is de eerste liefdadigheidsinstelling die zich toelegt op
digitale innovatie om de geestelijke gezondheid te ondersteunen en zal opkomende technologie voor de sector ontwikkelen.

Lorraine Heggessey, CEO van The Royal Foundation zei: "Ons unieke model en de invloed van Hunne Koninklijke Hoogheden hebben ons in staat gesteld
om deze innovatieve oplossing te ontwikkelen om een van de grootste uitdagingen van vandaag aan te gaan - het toenemende aantal mensen dat geestelijke
ondersteuning nodig heeft. De pilootstadia hebben de enorme behoefte aan deze service en de potentiŽle impact die deze kan hebben aangetoond. We wensen
alle vrijwilligers en iedereen in het Shout-team veel succes bij het bouwen van dit baanbrekende project".

Crisis Text Line is sinds augustus 2013 actief in de VS en heeft sinds de start meer dan 100 miljoen berichten verwerkt.
Het is oprichter en CEO Nancy Lublin die nu ook in het bestuur van Shout Crisis Text Line in het Verenigd Koninkrijk zit.

Nancy Lublin, oprichter en CEO Crisis Text Line, zei: "We zijn trots op het werk dat Crisis Text Line hebben gedaan en onze Crisis Counselors
hebben gedaan in de Verenigde Staten gedaan om de pijn van Amerikanen te verzachten. Als andere wereldleiders de leiding van de Hertog en Hertogin
van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex zullen volgen, kunnen we samen deze epidemie van emotionele crisis beŽindigen".

MHI heeft zich ertoe verbonden de ondersteuning van Shout te verlenen aan een breed scala van liefdadigheidsinstellingen op het gebied van
geestelijke gezondheid om de capaciteit en efficiŽntie van de sector te vergroten. Shout heeft het afgelopen jaar samengewerkt met
liefdadigheidspartners en heeft al in het eerste jaar al meer dan 60.000 gesprekken ondersteund. De eerste liefdadigheidsinstelling om samen
te werken met Shout om de service aan haar gebruikers te leveren, was The Mix, de toonaangevende Britse ondersteuningsdienst voor jongeren.

Professor The Lord Darzi van Denham, directeur van het Institute of Global Health Innovation aan het Imperial College in Londen, zei:
"Er is een groeiende Britse geestelijke gezondheidscrisis, met een stijgende vraag die de capaciteit van traditionele hulpbronnen overstijgt.
Tegelijkertijd opent de snelle groei van digitale innovaties op het gebied van gezondheid een groot aantal nieuwe mogelijkheden om te reageren.
De spannende samenwerking tussen het Institute of Global Health Innovation en Mental Health Innovations biedt een unieke kans om trends te
identificeren en de kracht van deze digitale hulpmiddelen te benutten om de levering van deze kritieke services vorm te geven".

BBC Children in Need is een van de belangrijkste founding-donors geweest als onderdeel van A Million & Me, een nieuw £ 10m driejarig
programma dat zich richt op de mentale gezondheid van kinderen. We zijn ook dankbaar voor de steun van The Mohn Westlake Foundation.

Ga naar www.giveusashout.org voor informatie over Shout en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry bezoekt Oxford, 14 mei 2019


De Hertog van Sussex heeft op 14 mei 2019 diverse bezoeken in Oxford gebracht om het positieve werk in het gebied te
benadrukken om de behoeften van kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen.

Het eerste bezoek van de Hertog was om kinderen te ontmoeten in Oxford's Children's Hospital, dat is gevestigd op de John Radcliffe ziekenhuissite.
De hertog sprak met personeel en leraren over hoe zij kinderen helpen om hun studie voort te zetten tijdens hun behandeling.

De Hertog bezocht vervolgens OXSRAD Disability Sports and Leisure Centre, een faciliteit geopend door zijn moeder, Diana Princess of Wales, in 1989.
Dit centrum ondersteunt mensen met een handicap door middel van sport en lichaamsbeweging - een gebied waar de hertog bijzonder gepassioneerd over is.

De Hertog opende vervolgens officieel het pas gerenoveerde Barton Neighborhood Centre om het werk te zien van Thrive Teams, een liefdadigheidsinstelling
die zich richt op het ontwikkelen van jonge leiders in achtergestelde gebieden. De Hertog hoorde hoe deze jonge mensen positieve veranderingen in hun
gemeenschap hebben aangebracht en grote successen hebben geboekt in de werkgelegenheid en bijscholing.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Koningin Elizabeth organiseert een Garden Party, 29 mei 2019


Op 29 mei 2019 organiseerde Koningin Elizabeth een Garden Party in Buckingham Palace.
Garden Parties zijn sinds de jaren 1860 tijdens Koningin Victoria's regeerperiode een Koninklijke Traditie.
Verschillende leden van de koninklijke familie woonden de garden party bij waaronder The Duke of Sussex,
Prinses Beatrice, Prinses Eugenie, The Duke and Duchess of Gloucester, The Duke of Kent, Prins and Prinses Michael of Kent.

De koningin organiseert tuinfeesten als een manier om de positieve impact te vieren die mensen hebben op hun gemeenschap.
8.000 mensen woonden het evenement op 29 mei 2019 bij en ongeveer 30.000 mensen zullen dit jaar een Garden Party bijwonen,
die plaatsvindt in Buckingham Palace en Palace of Holyroodhouse.


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De Hertog van Sussex aanwezig bij de openingswedstrijd van de Cricket World Cup, 30 mei 2019


"De allereerste Cricket World Cup vond plaats in 1975 in Engeland en ik ben zeer verheugd dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw gastheer
zal zijn voor dit prachtige wereldwijde sportevenement met tien ongelooflijke teams die, dankzij de Britse culturele diversiteit,
het gevoel zullen hebben dat ze concurreren voor een thuispubliek elke keer dat ze het veld betreden".

Op 30 mei 2019 was de Hertog van Sussex aanwezig bij de openingswedstrijd van de Cricket World Cup met Engeland en Zuid-Afrika.

De ICC Cricket World Cup, die plaatsvindt van 30 mei tot 14 juli, wordt georganiseerd door Engeland en Wales en beschikt
over 's werelds top tien teams, waarvan er negen afkomstig zijn uit het Gemenebest.

Van meer dan een miljoen mensen wordt verwacht dat ze wedstrijden en WK-activeringen bijwonen in Engeland en Wales, met nog eens 1,5 miljard wereldwijd.
Voordat de wedstrijd begon, ontmoette de Hertog kinderen die betrokken waren bij programma's voor jeugdbetrokkenheid rond het toernooi,
waaronder vlaggendragers, volksliedkinderen en studenten van een plaatselijke school die bij de openingssequenties betrokken zullen zijn.


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

75 jaar herdenking van D-Day landingen, 5-6 juni 2019


Wat waren de landingen van D-Day?


De landingen van D-Day waren een enorme militaire operatie met 7.000 schepen en landingsvaartuigen, 156.000 man en 10.000 voertuigen die
de Duitse strijdkrachten in NormandiŽ op 6 juni 1944 aanvielen. De landingen, die uiteindelijk de levens van ongeveer 10.000 geallieerde en
Duitse mannen kostte, markeerde het begin van de bevrijding van de nazi's bezette Noordwest-Europa - Parijs is minder dan drie maanden later bevrijd.

De invasiestranden en de getijdenklok gebruikt ter voorbereiding op D-Day in Southwick House, Portsmouth.


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

Brieven tussen Koning George VI en Churchill


Zowel Koning George VI als Winston Churchill wilden de landingen van de D-Day uit eerste hand observeren aan boord van een van de Royal Navy-schepen.
Er was echter bezorgdheid dat een toevallige bom, torpedo of de mijnen de schepen waarop ze zich bevonden, kon raken, waardoor ťťn of beide werden gedood.


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

Hier boven worden Koning George VI en Churchill gezien met leden van het kabinet van de premier.

Zich bewust van deze mogelijkheid besloot Koning George VI met tegenzin dat hij in Groot-BrittanniŽ moest blijven en schreef hij de
premier om hetzelfde te doen. Na een volgende brief gaf Winston Churchill schoorvoetend afstand van de wensen van de koning en stemde
ermee in niet naar de stranden van NormandiŽ te gaan.

Binnen twee weken waren beiden het Kanaal overgestoken om de landingsplaatsen te inspecteren. Churchill arriveerde op 12 juni en werd
opgewacht door generaal Bernard Montgomery, bevelhebber van grondmachten. De koning arriveerde op 16 juni, opnieuw ontmoet door Montgomery
die uitlegde hoe de strijd vorderde.

31 mei 1944: George VI schrijft aan Churchill en legt uit dat "ik tot de conclusie ben gekomen dat het niet goed zou zijn voor jou of
ik om te zijn waar we op D-dag zouden zijn ... We moeten allebei de liefde kennen om daar te zijn. Maar in alle ernst, zou ik u willen
vragen uw plan te heroverwegen".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

2 juni 1944: George VI schrijft aan Churchill, die nog steeds vastberaden leek om te gaan, hem vragend "om de hele vraag opnieuw te overwegen
en je persoonlijke wensen, die ik heel goed begrijp, niet te laten afwijken van je eigen hoge standaard van plicht tegenover de staat".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

3 juni 1944: Churchill gaf plaats aan de wensen van de koning en stemde ermee in om in Groot-BrittanniŽ te blijven, en schreef:
"Omdat Uwe Majesteit mij de eer geeft om zo bezorgd te zijn over mijn persoonlijke veiligheid bij deze gelegenheid,
ik moet naar de wensen van de majesteit luisteren en inderdaad bevelen uitstellen".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Koning George VI bezocht troepen op de Normandische strandhoofdjes op 16 juni 1944 en stak het Kanaal over op HMS Arethusa (hieronder afgebeeld).

De koning werd opgewacht door generaal Bernard Montgomery, commandant-generaal van de grondtroepen, die uitlegde hoe de strijd vorderde.


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De koning schreef later aan generaal Eisenhower over zijn "intense bewondering voor allen die zo'n groot project hebben gepland en georganiseerd,
en voor de dappere en succesvolle uitvoering ervan in al zijn gevarieerde fasen door iedereen die zich nu bezighoudt met deze grote strijd".


Foto: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

De speech van Koning George VI op D-Day


Vier jaar geleden stonden onze natie en ons rijk alleen tegenover een overweldigende vijand, met onze rug tegen de muur. Getest als nooit
tevoren in onze geschiedenis, in Gods voorzienigheid hebben we die test overleefd; de geest van het volk, resoluut, toegewijd, verbrand als
een heldere vlam, zeker verlicht door die onzichtbare vuren die niets kan blussen.

Nu moet opnieuw een ultieme test worden geconfronteerd. Deze keer is de uitdaging niet om te vechten om te overleven, maar om te vechten
om de uiteindelijke overwinning te behalen voor het goede doel. Nogmaals, wat van ons gevraagd wordt, is meer dan moed en uithoudingsvermogen;
we hebben een herleving van de geest nodig, een nieuw, onoverwinnelijk besluit. Na bijna vijf jaar van zwoegen en lijden, moeten we die kruiperige
impuls vernieuwen waarop we de oorlog zijn ingegaan en het donkerste uur hebben bereikt. Wij en onze bondgenoten zijn er zeker van dat onze strijd
tegen het kwaad is en tegen een wereld waarin goedheid en eer de basis kunnen zijn van het leven van mannen in elk land.

Opdat we waardig gematched kunnen worden met deze nieuwe dagvaarding van het noodlot, verlang ik plechtig om mijn volk tot gebed en toewijding te roepen.
We zijn niet onachtzaam over onze eigen tekortkomingen, heden en verleden. We zullen niet vragen dat God onze wil doet, maar dat we in staat worden gesteld
om de wil van God te doen: en we durven te geloven dat God onze natie en rijk heeft gebruikt als een instrument om zijn hoge doel te vervullen.

Ik hoop dat er tijdens de huidige crisis van de bevrijding van Europa serieus, ononderbroken en wijdverspreid gebed wordt aangeboden. Wij die in dit land
blijven, kunnen het meest effectief ingaan in het lijden van het onderworpen Europa door gebed, waardoor we de vastberadenheid van onze zeelui, soldaten
en vliegeniers kunnen versterken, die eropuit gaan om de gevangenen vrij te maken.

De koningin voegt zich bij mij om je deze boodschap te sturen. Ze begrijpt de angsten en zorgen van onze vrouwen op dit moment goed en ze weet dat velen
van hen, net als zijzelf, nieuwe kracht en troost zullen vinden in zo'n wachten op God. Ze is van mening dat veel vrouwen op deze manier blij zullen
zijn om waakzaam te blijven bij hun mannen terwijl ze de schepen manoeuvreren, de stranden bestormen en de lucht vullen.

Op dit historische moment is zeker niet ťťn van ons te druk, te jong of te oud om een rol te spelen in een landelijke, mogelijk een wereldwijde wake van gebed,
zoals de grote kruistocht uiteenzet. Als uit elke plaats van aanbidding, van huis en fabriek, van mannen en vrouwen van alle leeftijden en vele rassen en
beroepen, onze voorbeden opstaan, dan, alstublieft God, zowel nu als in een toekomst die niet afgelegen is, mogen de voorspellingen van een oude psalm vervuld
worden: "De Heer zal zijn volk kracht geven: de Heer zal zijn volk de zegen van vrede geven."

5 juni 2019


Op 5 juni 2019 hebben Koningin Elizabeth en de Prins van Wales een National Commemorative Event bijgewoond ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum
van de D-Day Landings. Het evenement vond plaats op Southsea Common in Portsmouth, waar een groot deel van de landmacht naar NormandiŽ vertrok.

De herdenkingen betrokken toespraken van staatshoofden van wie de landen bij de campagne betrokken waren, evenals verhalen van veteranen en muzikale
uitvoeringen. De koningin hield een toespraak en bedankte iedereen die had deelgenomen aan de landingen toen de herdenking ten einde liepen.


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily

De toespraak van de koningin de tijdens herdenking van het 75-jaar van D-Day


Excellenties, dames en heren,

Toen ik de herdenking van de 60ste verjaardag van de D-Day-landing bijwoonde, dachten sommigen dat het misschien de laatste keer was dat dit gebeurde.
Maar de generatie in oorlogstijd - mijn generatie - is veerkrachtig en het doet me deugd om vandaag in Portsmouth bij u te zijn.

75 jaar geleden verlieten honderdduizenden jonge soldaten, zeelieden en vliegeniers deze kusten voor vrijheid. In een uitzending naar de natie in die
tijd zei mijn vader, koning George VI: "... wat van ons wordt gevraagd, is meer dan moed en uithoudingsvermogen; we hebben een herleving van de geest nodig,
een nieuwe, onoverwinnelijke oplossing ... "Dat is precies wat die dappere mannen naar de strijd brachten, omdat het lot van de wereld afhing van hun succes.

Velen van hen zouden nooit terugkeren, en de heldenmoed, moed en opoffering van hen die hun leven verloren hebben, zullen nooit vergeten worden.
Het is met nederigheid en plezier, namens het hele land - inderdaad de hele vrije wereld - dat ik u allemaal zeg, dank u.

6 juni 2019, Prins van Wales en Hertogin van Cornwall


De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall hebben vandaag, 75 jaar na de landing op D-Day, herdenkingsevenementen in NormandiŽ bijgewoond.

Hunne Koninklijke Hoogheden voegden zich bij de premier en de D-Day-veteranen bij een dienst in de kathedraal van Bayeux ter herdenking
om geallieerde troepen te herdenken die op de stranden landden op 6 juni 1944.

De gemeente hoorde een lezing van D-Day veteraan Kenneth Hay. Hay, die voorleest uit Cyril Crain's gedicht NormandiŽ, zei: "Kom en herdenk
een herinnering aan mannen die vochten en stierven. "Ze hebben hun leven gegeven in NormandiŽ, onthouden ze met trots".
Crain was ook een Normandische soldaat en landde op Juno Beach in juni 1944, vier dagen voor zijn 21ste verjaardag. Hij stierf in 2014, leeftijd 91.

Ook in de Kathedraal van Bayeux waren Labour-leider Jeremy Corbyn, minister van Defensie Penny Mordaunt, Schotse eerste minister Nicola Sturgeon
en schaduwsecretaris voor Buitenlandse Zaken Emily Thornberry, evenals senior staf van het leger, de marine en de Royal Air Force.


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / The Royal Family / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hunne Koninklijke Hoogheden volgden toen een Herdenking Service op de Commonwealth War Graves Cemetery in Bayeux en de Prins van Wales
legde de eerste krans bij het Cross of Sacrifice ter herdenking van al diegenen die vochten en stierven in de D-Day-landingen.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Hierna ontmoetten de Prins en de Hertogin D-Day veteranen en namen deel aan een receptie.

De Hertogin van Cornwall ontmoette leden van de Queen's Own Rifles of Canada, waarvan Hare Koninklijke Hoogheid sinds 2011
kolonel-opperhoofd is en de Prins van Wales mensen ontmoette die betrokken waren bij de Normandy Memorial Trust.

Zijne Koninklijke Hoogheid is koninklijk beschermheer van de Normandy Memorial Trust, die ernaar streeft meer dan 20.000 mannen
en vrouwen te herdenken die hun leven hebben verloren op D-Day of in de weken die volgden.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Voorafgaand aan het vertrek ontmoet de Prins van Wales de jonge Britse kunstenaar Gideon Summerfield, die een aantal portretten
van D-Day-veteranen heeft gemaakt. Gideon is afgestudeerd aan RoyalDrawing, waarvan de Prins beschermheer van is.


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Clarence House / https://twitter.com/ClarenceHouse

Op 7 juni 1944 werd Bayeux de eerste Europese bevrijdde stad in de Slag om NormandiŽ. De stad werd bevrijd door de 50e Northumbrian Division
die was geland op Gold Beach. De mannen van de 50e Northumbrian worden herinnerd op een plaat tegenover de stadskathedraal.

De begraafplaats van Bayeux is de grootste begraafplaats van het Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk en bevat de begrafenissen
die zijn binnengebracht vanuit de omliggende wijken en ziekenhuizen. De begraafplaats, die werd voltooid in 1952, bevat 4.144 Commonwealth-graven
waarvan er 338 niet geÔdentificeerd zijn en 504 afkomstig zijn van andere nationaliteiten (voornamelijk Duitsers). Het Bayeux Memorial staat
tegenover de begraafplaats en draagt de namen van meer dan 1800 Commonwealth-soldaten die tijdens de landing in NormandiŽ zijn omgekomen en naar
de Seine zijn gegaan en geen bekend graf hebben.

6 juni 2019, Prins William


De hertog van Cambridge woonde een herdenkingsdienst bij in het National Memorial Arboretum en sloot zich aan bij D-Day veteranen
en leden van het publiek bij een dienst op het Heldenplein voor het leggen van een krans bij het Normandy Campaign Memorial.


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association / Kensington Palace / https://twitter.com/KensingtonRoyal

6 juni 2019, Prins Harry


Op 6 juni 2019 bezocht de Hertog van Sussex het Royal Hospital Chelsea voor de Founder's Day Parade, een jaarlijks
evenement ter ere van de oprichting van het veteranenziekenhuis in 1681 door Koning Charles II.

De Founder's Day Parade is een dag om 'The Chelsea Gepensioneerden' te vieren, de naam voor die veteranen die daar wonen,
en een belangrijke herinnering aan de grote schuld die we allemaal verschuldigd zijn die hun land hebben gediend. Meer dan
300 jaar na de oprichting blijft Royal Hospital Chelsea uitzonderlijke zorg bieden aan soldaten die met pensioen zijn.

Het bezoek van vandaag valt ook samen met het 75-jarig jubileum van D-Day. Het was vooral aangrijpend voor de Hertog, die tien jaar
in het Britse leger diende om zes veteranen van de landing in NormandiŽ die in het ziekenhuis woonden, te bezoeken en te eren.

In zijn toespraak vandaag deelde Zijne Koninklijke Hoogheid deze woorden met de Chelsea Gepensioneerden:

"Ik voel me vereerd vandaag weer in het Royal Hospital te zijn als uw controlerende officier, nogmaals op deze 75ste verjaardag van D-Day.

Niet alleen is het vandaag een prominente historische gebeurtenis, het is ook een speciale dag in de
Royal Hospital-kalender - het samenbrengen van families, oude vrienden en de kans om nieuwe te maken.

Zowel uw oprichter King Charles II als Sir Christopher Wren zelf zouden blij zijn te weten dat de instelling die meer dan 325 jaar geleden haar
deuren opende aan de eerste gepensioneerden, haar oorspronkelijke doel om buitengewone zorg aan soldaten met pensioen te geven, nog steeds vervult.

Ze zouden ook geamuseerd zijn om te horen over de late nacht cricket in de gangen! Veel minder de serenade van Colin, waarvan mij is verteld dat
het Royal Variety-standaard is, maar laten we aannemen dat ze je gesynchroniseerde buggyboor nog niet hebben gezien!

Nu sta ik hier voor je om niet alleen de ongelooflijke bijdrage te erkennen die je hebt gedaan aan deze natie,
maar ook om te erkennen dat jij, mijn vrienden, zijn ook serieus leuk om in de buurt te zijn!

Je zult altijd opvallen in je scharlaken jassen en witte handschoenen, maar voor mij, of ik je nu zie bij Westminster Abbey,
de Chelsea Flower Show, Twickenham Stadium of de kroeg, merk ik dat je altijd glimlacht.

Onderschat nooit de vreugde die je brengt aan iedereen die je tegenkomt. Je vertegenwoordigt iets heel bijzonders,
je bent speciaal en de maatschappij zal dat altijd herkennen. Dat is een belangrijk onderdeel van je nalatenschap.

Hier zie ik een gemeenschap die het belang van teamwork blijft waarderen, dat met name de militaire dienstbaarheid je kan leren.

Het is een community die zich richt op het ondersteunen van elkaar met vriendelijkheid, respect en mededogen, maar
ook reiken aan het dienen van de bredere gemeenschap.

Ik heb net de ziekenboeg bezocht en gezien de uitstekende faciliteiten en zorg die wordt verleend aan die gepensioneerden die
hier vandaag niet op de parade kunnen zijn. Ongetwijfeld kijken ze vanuit de ramen toe en juichen ze jullie allemaal toe.

Ik denk dat we allemaal ongelooflijk trots en dankbaar moeten zijn, wetende dat 46 van jullie hier in de Tweede Wereldoorlog
hebben gevochten; velen van jullie in andere conflicten, waaronder Korea, Malaya, Borneo en dat de 'jongeren' onder jullie met
trots de Noord-Ierse, Zuid-Atlantische en Eerste Golfoorlog-medailles dragen.

Op deze 75e verjaardag van D-Day kan ik comfortabel voor iedereen spreken als ik zeg dat we
vereerd zijn om aanwezig te zijn in de aanwezigheid van zes veteranen uit NormandiŽ.

Voor allen die vandaag op parade zijn, kan ik alleen maar zeggen dat je een voortdurende herinnering
bent aan de grote schuld die we degenen verschuldigd zijn die deze natie hebben gediend.

Je belichaamt het passende huis dat hen te wachten staat in de vrede en rust van het Royal Hospital, als ze het willen.

Maar meer algemeen, waar je ook bent, je aanwezigheid is een symbool van de offers die door alle veteranen zijn
gebracht om de vrijheden en democratie te ondersteunen die we vandaag zo diep waarderen.

Dames en heren, mag ik diegenen vragen die in staat zijn om alsjeblieft te staan als erkenning van onze veteranen.
We staan samen en herinneren ons degenen die hun leven hebben opgeofferd voor onze vrijheid.

En voor u hier vandaag, die ons zo enorm en met zoveel eer heeft gediend, feliciteer ik u met de slimheid van uw opkomst en de standvastigheid
van uw houding. Ik dank je dat je me hier vandaag hebt uitgenodigd en ik wens je alle gezondheid en geluk die je zo rijkelijk verdient".

De Hertog en Hertogin van Sussex zijn er trots op de dienende en voormalige leden van de strijdkrachten te ondersteunen.

Positieve gemeenschappen en het Royal Hospital Chelsea-zorgmodel zijn van cruciaal belang om veteranen,
zowel jong als oud, te helpen een positieve geestelijke gezondheid en welzijn te behouden.


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

6 juni 2019, Nederland


Op 6 juni 2019, is het 75 jaar geleden dat de invasie in NormandiŽ begon. D-Day wordt ook door Nederland herdacht. Niet alleen omdat we onze bevrijding
aan de geallieerden te danken hebben maar ook omdat Nederland zelf een kleine rol speelde bij de invasie. Duizenden militairen, voertuigen, schepen en
vliegtuigen zetten op 6 juni 1944 de bevrijding van Europa in gang. De kleine maar niet onverdienstelijke Nederlandse bijdrage aan D-day zelf bestaat uit
een aantal schepen en vliegtuigen. Later komt de Prinses Irene Brigade in actie. Dertien Nederlandse motortorpedoboten beschermen tijdens de invasie
geallieerde landingsschepen. Daarnaast ondersteunen een twintigtal koopvaardijschepen, waaronder tien sleepboten, de invasie. De sleepboten slepen niet
alleen oorlogsmaterieel maar doen ook mee aan reddingsoperaties. Twee kanonneerboten varen in konvooi naar Frankrijk en vechten mee. De Nederlandse
kanonneerboot Hr. Ms. Flores is zo actief dat ze tegen de avond al haar munitie verschoten heeft. De Flores schakelt de bemanning van drie bunkers bij
Arromanches uit. Ook de kanonneerboot Soemba weet van wanten. Door hun uitstekende inzet tijdens D-Day geven de Engelsen de schepen de bijnaam
'The Terrible Twins'. De verouderde kruiser Sumatra wordt tot zinken gebracht om als golfbreker een kunstmatige haven bij Arromanches te beschermen.
Ook de Nederlandse luchtmacht wordt ingezet op D-day. Op de avond van de 5e juni worden twaalf bemanningen van het Nederlandse 320e squadron gebriefd.
Onder commando van de RAF voeren ze op 6 juni met B-25 Mitchell bommenwerpers vanuit Engeland luchtoperaties uit in Frankrijk. Het squadron lijdt
verhoudingsgewijs forse verliezen: 25 man sneuvelen en acht bommenwerpers keren niet terug. Twee maanden na de invasie, in augustus 1944, landt de
Prinses Irene Brigade in het Franse Arromanches. De Brigade is opgericht op 11 januari 1941 in Engeland en bestaat uit Nederlandse militairen en
Engelandvaarders. In totaal zijn ruim 1300 Nederlandse grondmilitairen onder het commando van Dwight D. Eisenhower, de ĎSupreme Allied Commander,í
ingezet om Europa te bevrijden.

Trooping the Colour, 8 juni 2019


Op 1 juni 2019 deelt het Britse Hof twee nieuwe foto's van The Duke of York als kolonel van de The Grenadier Guards zijn uitgebracht voor de
Queen's Birthday Parade, Trooping the Colour, waar militaire gardes een eerbetoon aan de koning(in) geven door middel van vlagvertoon en een
defilť aan Koningin Elziabeth. De foto's, genomen door Alex Bramall in Windsor Castle, tonen The Duke of York in de Full Dress Tunic of the
Grenadier Guards op het paard Darby, die hij zal rijden op zowel de Review van The Colonel als Trooping the Colour.


Foto: Alex Bramall / https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: Alex Bramall / https://twitter.com/thedukeofyork


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess


Foto: https://twitter.com/sarahtheduchess

De Hertogin van Cambridge neemt de Salute op de Beating Retreat van de Household Division - een spectaculair avondprogramma
met muziek en militaire precisieoefeningen, waaronder paarden, kanonnen en vuurwerk. Beating Retreat is een militair concert
met een marcherend optreden, elk jaar uitgevoerd op de woensdag- en donderdagavond voorafgaand aan de Queen's Birthday Parade,
oftewel "Trooping The Colour" zoals het vaak wordt genoemd.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertog van Cambridge, kolonel van de Irish Guards - arriveert op 8 juni 2019 bij Trooping the Colour, The Queen's Birthday Parade.
Aangekomen naast The Duke of Cambridge is zijn vader The Prince of Wales, kolonel van de Welsh Guards, The Duke of York,
kolonel van de Grenadier Guards, en The Princess Royal, kolonel van de Blues en Royals Household Cavalry.

Trooping the Color is al meer dan 260 jaar de officiŽle verjaardag van de Britse soeverein.

Meer dan 1400 paraderende soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten komen elk jaar samen in juni in een grote weergave
van militaire precisie, horsemanship en fanfare om de officiŽle verjaardag van de Koningin te markeren.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

De Hertogin van Cornwall, de Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex reizen langs de Mall
naar Trooping the Colour, The Queen's Birthday Parade.

Regimentsvlaggen van de British Army werden in het verleden beschreven als 'Kleuren' omdat ze de uniforme kleuren en insignes
vertoonden die door de soldaten van verschillende eenheden werden gedragen. De naam 'Kleur' wordt nog steeds gebruikt.

De belangrijkste rol van de kleuren van een regiment was om een verzamelpunt op het slagveld te bieden. Dit was belangrijk omdat, zonder moderne
communicatie, het te gemakkelijk was voor troepen om gedesoriŽnteerd te raken en te worden gescheiden van hun eenheid tijdens een conflict.

Als Troepen zouden weten hoe de kleuren van hun regiment eruit zagen, was het nodig ze regelmatig weer te geven. De manier waarop dit gebeurde
was dat jonge officieren tussen de rijen troepen marcheerden die waren opgericht in lijnen met de kleuren hoog gehouden. Dit is de oorsprong van
het woord 'trooping'. Dus, wat vandaag een geweldige traditie is, begon het leven als een vitale en praktische parade ontworpen om eenheid te helpen
herkennen voordat een gevecht begon.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://twitter.com/TheDukeOfYork


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily

Prins Harry aanwezig bij de lancering van Made by Sport in het Black Prince Trust community-centrum in Lambeth


Op 12 juni 2019 was de Hertog van Sussex aanwezig bij de lancering van Made by Sport, een nieuwe campagne die de kracht
van sport bepleit om de levens van jongeren te veranderen.

Naast de Britse bokslegen Anthony Joshua en Nicola Adams ontmoette de Hertog van Sussex een aantal coaches van sportgemeenschappen
uit heel Groot-BrittanniŽ die een waardevolle rol spelen bij het inspireren van toekomstige generaties en die jongeren de focus,
vaardigheden en ondersteuning geven die ze nodig hebben.

Made by Sport brengt meer dan 60 organisaties samen die al actief zijn in de sportsector en streeft ernaar duizenden jongeren in de
meest achtergestelde gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk te bereiken via scholen, clubs en organisaties.

Vanmiddag sprak The Duke met jongeren over waarom sport voor hen belangrijk is en hoe het verandert en soms zelfs redt. Een van deze
was de 15-jarige Dantaye, die uitlegde hoe betrokken raken bij boksen zijn leven veranderde, hem weg hield van de invloed van mescriminaliteit
en hem hielp om zich op zijn toekomst te concentreren.

Door zijn werk aan sport voor sociaal welzijn in de afgelopen 10 jaar, heeft de Hertog uit de eerste hand gezien hoe sport de mentale fitheid
van mensen positief kan beÔnvloeden en de rol die het kan spelen in het helpen veranderen van het leven van jonge mensen.
Ze doel geven, een veilige ruimte met gemeenschap, kernwaarden en vertrouwen om uit te blinken in het leven.
De Hertog gelooft sterk dat de investering van tijd en middelen in jeugdprogramma's (specifiek met sport) essentieel
is om te helpen geld te besparen, levens te redden en sterkere gemeenschappen te creŽren.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry en Meghan bezoeken Major League Baseball games


Op 29 juni 2019 namen The Duke and Duchess of Sussex deel aan de eerste van een reeks van twee games van de
Major League Baseball LondonSeries, ter ondersteuning van We Are Invictus Games.

De langverwachte wedstrijd van vanavond tussen de Yankees en RedSox vond plaats in het London Stadium, Olympic Park.

De We Are Invictus Games, waarvan His Royal Highness Founding voorzitter van is, is geselecteerd als liefdadigheidspartner voor de MLB 2019-serie.
De Invictus Games Foundation is de internationale liefdadigheidsinstelling die toezicht houdt op de ontwikkeling van de Invictus Games, een
internationaal adaptief multisportevenement waaraan gewond, gewond of ziek gewapend dienstpersoneel en veteranen deelnemen. Het viert de kracht
van sport in herstel en hoe het kan helpen, fysiek of psychologisch, die lijden aan blessures of ziekte.

Het woord Ďinvictusí betekent Ďniet overwonnení - het belichaamt de vechtlust van de concurrenten.

Als onderdeel van de samenwerking heeft de Invictus Games Foundation een team dat deelneemt aan Softball60 in Londen, de sociale softbalserie
die is gebouwd voor de stad en bedoeld is om de sport aan een nieuw publiek voor te stellen en aan te tonen dat het een inclusieve sport is.

Op deze ArmedForcesDay was het evenement van vanavond ook een kans voor hun Koninklijke Hoogheden om een licht te schijnen op
de mannen en vrouwen hier in het VK en over de hele wereld die zoveel hebben opgeofferd voor hun land.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry Diana Awards


Op 2 juli 2019 woonde The Duke of Sussex de eerste National Youth Mentoring Summit bij, georganiseerd door Diana Award.
De Diana Award, gecreŽerd in 1999, is een voortzetting van de erfenis van prinses Diana en haar overtuiging dat jonge
mensen de macht hebben om de wereld ten goede te veranderen.

Jongeren deelden hun ervaringen als mentees en legden uit waarom het voor hen zo belangrijk is dat bedrijven, organisaties en
leiders mentoring ondersteunen. Twee van deze waren invloedrijke jonge leiders Deborah en Dorcas Kabongo, die in 2015 de Diana
Award wonnen voor hun werk bij het aanpakken van belangrijke kwesties in de kern van de bendecultuur, gericht op de rol van vrouwen
en meisjes in bende-gerelateerd geweld en criminaliteit. Ze hebben een echte impact op hun lokale gemeenschap en laten degenen die
misschien het gevoel hebben lid te worden van een bende hun enige optie zijn dat er alternatieven in het leven zijn.

"Sinds de uitreiking van de Diana Award bijna 20 jaar geleden heeft het goede doel 48.000 onbaatzuchtige jonge mensen van over de hele
wereld erkend voor hun sociale actie en humanitaire werk. Het heeft opgeleid meer dan 28.000 jongeren op te staan tegen pesten op hun
scholen en gemeenschappen door Anti-Pesten Ambassador training en ondersteund meer dan 1.000 kwetsbare jongeren in het Verenigd Koninkrijk
door de invoering van een positief rolmodel in hun leven door middel van hun Mentoring Program. ďIk ben vandaag getroffen door een paar dingen,
waarvan de meeste de kracht van het onzichtbare rolmodel is. De persoon die hier vandaag misschien zit en zich niet realiseert dat iemand tegen
hem opkijkt, dat je voor die persoon hen inspireert om vriendelijker, beter, groter, succesvoller en impactiever te zijn."- The Duke of Sussex

Dankzij organisaties als The Diana Award wordt de impact die jongeren kunnen hebben gehoord en erkend.


Foto: Carmel King/The Diana Award / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Carmel King/The Diana Award / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Carmel King/The Diana Award / https://www.instagram.com/sussexroyal/

William en Harry King Power Royal Charity Polo Day


De Hertog van Cambridge en De Hertog van Sussex namen op 10 juli 2019 deel aan de King Power Royal Charity Polo Day
voor de Khun Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Polo Trophy.

De liefdadigheidswedstrijd leverde vitale fondsen en bewustzijn op voor liefdadigheidsinstellingen ondersteund door Hunne Koninklijke Hoogheden.
Deze organisaties waren onder meer African Parks, The Invictus Games Foundation en The Queenís Commonwealth Trust. Andere goede doelen die tijdens
het evenement zijn gemarkeerd: The English Schools Swimming Association, Fields in Trust, Henry van Straubenzee Memorial Fund,
The Household Cavalry Operational Casualties Fund, Irish Guards Appeal, Map Action, Mountain Rescue England and Wales, Rhino Conservation Botswana,
The Royal Marsden, RFU Injured Players Foundation, The Passage and the Welsh Rugby Charitable Trust.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry ontmoet Youth Ministers


Op 11 juli 2019 ontmoette de Hertog van Sussex jeugdministers van het Gemenebest om manieren te bespreken waarop regeringen
een hogere prioriteit kunnen geven aan mondiale kwesties, variŽrend van klimaatverandering tot het scheppen van banen,
geestelijk welzijn, onderwijs en vrede en veiligheid - die allemaal zijn bepalende kwesties voor de jongere generatie.

Als een familie van 53 landen vertegenwoordigt het Gemenebest bijna 2,4 miljard mensen, waarvan 60% jonger dan 30 jaar.
De hertog gelooft diep in de mogelijkheid om het talent, de energie en het intellect van jonge mensen in het Gemenebest te
gebruiken als een overweldigende kracht ten goede.

Als Commonwealth Youth Ambassador heeft Harry zijn inzichten en ervaringen gedeeld van de vele jonge mensen die hij heeft
ontmoet vanuit het hele netwerk van naties, tijdens zijn eerste jaar in deze functie.

Citaat van The Duke: "Het is aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat de stemmen van jonge mensen worden gehoord en hun
belangen worden beschermd, maar het zijn de mensen die de macht hebben om het beleid voor jonge mensen vorm te geven
- jullie allemaal- dat moet hen op het hoogste niveau verdedigen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Hertogin Catherine en Hertogin Meghan bezoeken Wimbledon


Op 13 juli 2019 vergezelde The Duchess of Sussex, The Duchess of Cambridge, beschermvrouwe van de
All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) naar de Ladies' Singles finale op Wimledon.

Hunne Koninklijke Hoogheden keken toe naar de set van Serena Williams vs Simona Halep in Centeron Centre Court - zittend in de Royal Box
naast The Duke of Kent - president van de AELTC, voormalig nummer ťťn van de wereld Martina Navratilova en drievoudig grand slam-winnaar Virginia Wade.

Felicitaties aan iedereen die heeft deelgenomen en heeft meegeholpen om dit iconische sportevenement te maken.


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Mike Hewitt - Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Goed gedaan Serena Williams en Simona Halep met een fantastische wedstrijd, en gefeliciteerd Simona met je eerste Wimbledon-titel!

Voor de wedstrijd ontmoette The Duchess of Cambridge junior spelers Kamilla Bartone, Oksana Selekhmeteva, Polina Kudermetova
en Giulia Morlet in de All England Lawn Tennis and Croquet Club.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Prins Harry en Hertogin Meghan bezoeken The Lion King


Op 14 juli 2019 woonden The Duke and Duchess of Sussex de Europese premiŤre van The Lion King Europese in Londen in het Odeon Theatre bij.

Om de release van de film te vieren, kondigde The Walt Disney Company Protect The Pride aan, een wereldwijde conserveringscampagne ter ondersteuning
van inspanningen om de snel afnemende leeuwenpopulatie in Afrika te beschermen. Als onderdeel van hun inzet voor dit doel heeft Disney ook een donatie
gedaan aan het aanstaande milieu- en gemeenschapsinitiatief van The Duke of Sussex, dat dit najaar formeel wordt aangekondigd.

De Hertog en Hertogin zijn toegewijd aan het bevorderen van inspanningen voor natuurbehoud in Afrika en de rest van de wereld,
en werken samen met gemeenschappen om een duurzame toekomst voor de planeet te verzekeren.

Vanavond hadden Hunne Koninklijke Hoogheden het genoegen om de cast en het creatieve team achter de film te ontmoeten,
evenals supporters van African Parks Network, waarvan de Hertog beschermheer van is.


Foto: Press Association / Getty images - Chris Jackson / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Getty images - Chris Jackson / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Getty images - Chris Jackson / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Getty images - Chris Jackson / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Getty images - Chris Jackson / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Getty images - Chris Jackson / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Getty images - Chris Jackson / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry ontmoet Dr. Jane Goodall


Op 23 juli 2019 ontmoette The Duke of Sussex jonge mensen die baanbrekend werk deden in hun gemeenschap als
onderdeel van de bijeenkomst van Roots & Shoots Global Leadership van Dr. Jane Goodall.

Begonnen in 1991 door de wereldberoemde etholoog en primatoloog Dr. Jane Goodall, met slechts 12 middelbare scholieren in Tanzania,
brengt Roots & Shoots jonge mensen van over de hele wereld samen die projecten in hun gemeenschappen leiden om de wereld een betere
plek voor mensen te maken, dieren en het milieu. Vandaag heeft RootsAndShoots meer dan 150.000 groepen in meer dan 50 landen - de
collectieve macht van deze jonge mensen is onbeperkt.

Zijne Koninklijke Hoogheid gelooft dat mensen centraal staan in behoud en duurzaamheid en dat we om te slagen een inclusieve, op de
gemeenschap gerichte aanpak nodig hebben. In zijn rol als president van The Queen's Commonwealth Trust en Commonwealth Youth Ambassador
heeft The Duke jonge mensen van over de hele wereld ontmoet die vooroplopen met creatieve duurzaamheidsoplossingen en -campagnes - het is
dankzij de creativiteit van de geest van jongeren dat we het tij kunnen keren en onze planeet kunnen bewaren voor toekomstige generaties.

Na het luisteren naar presentaties over bedreigde diersoorten, het verminderen van plastic afval en het omarmen van het wild,
had de hertog de kans om alle jonge mensen te bedanken voor hun inspanningen en het verschil dat ze elke dag maken.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry bezoekt Sheffield Childrenís Hospital


De Hertog van Sussex bracht op 25 juli 2019 een speciaal bezoek aan Sheffield om werknemers, academici en studenten hun steentje
bij te dragen om hun gemeenschap te helpen. In het Sheffield Children's Hospital ondersteunde The Duke de opening van een nieuwe
vleugel die de beschikbare middelen voor patiŽnten en hun families uitbreidt. Dit was een bijzonder betekenisvol bezoek, zowel
publiek als persoonlijk, toen The Duke het bezoekersboek tekende dat zijn moeder, Diana Princess of Wales, in 1989 tekende.

Op Sheffield Hallam University vierde The Duke het ongelooflijke onderwijs- en onderzoekspersoneel en zag uit de eerste hand hun Virtual
Reality-revalidatieproject. Hij ontmoette ook jeugdactivisten en academici die samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN
om nieuwe technologie te ontwikkelen om te helpen bij hulpverlening tijdens crises over de hele wereld.

Vandaag was een goed voorbeeld van hoeveel mensen onvermoeibaar achter de schermen werken om deze wereld
beter te maken voor anderen. We hebben allemaal de mogelijkheid om elke dag iets impacts te doen.

"De natuur heeft je zorg nodig.
Dieren hebben uw aandacht nodig.
Mensen hebben jouw licht nodig.
De wereld heeft je liefde nodig ...
Hoe kun je het verschil maken in de wereld?
Help ťťn persoon tegelijk."
Matshona Dhliwayo


Foto: Press Association / Empics - Doug Peters / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Empics - Doug Peters / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Empics - Doug Peters / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Empics - Doug Peters / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Empics - Doug Peters / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Hertogin Meghan is gasthoofdredacteur September editie British Vogue, 25 juli 2019


We zijn trots om aan te kondigen dat Hare Koninklijke Hoogheid, The Duchess of Sussex de gasteditor is voor het septembernummer van British Vogue.
De afgelopen zeven maanden heeft The Duchess de inhoud samengesteld met de hoofdredacteur van British Vogue, Edward Enninful, om een kwestie
te creŽren die de kracht van het collectief belicht. Ze hebben het probleem genoemd: "Forces for Change".

Voor de cover koos The Duchess een gevarieerde selectie vrouwen uit alle lagen van het leven, elke drijvende impact en de lat hoger
leggen voor gelijkheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid en open mindedness. De zestiende ruimte op de cover, een spiegel, was inbegrepen,
zodat wanneer u het probleem in uw handen houdt, je ziet jezelf als onderdeel van dit collectief.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat je in het nummer zult vinden: een exclusief interview tussen The Duchess en de voormalige
First Lady van de Verenigde Staten Michelle Obama, een openhartig gesprek tussen The Duke of Sussex en Dr Jane Goodall, inspirerende
artikelen geschreven door Brenť Brown , Jameela Jamil en vele anderen. Evenzo zul je grassroots-organisaties en ongelooflijke pioniers
vinden die onvermoeibaar achter de schermen werken om de wereld ten goede te veranderen.

"Gastredactie van het septembernummer van British Vogue was de moeite waard, leerzaam en inspirerend. Om diep in dit proces te duiken,
en zoveel maanden achter de schermen te werken, ben ik blij dat ik nu kan delen wat we hebben gecreŽerd. Onze grote dank gaat uit naar
alle vrienden die me hierbij hebben gesteund en hun tijd en energie hebben gestoken om op deze pagina's en op de omslag te helpen.
Bedankt voor het zeggen van "Ja!" - en Edward, bedankt voor deze geweldige kans."- De Hertogin van Sussex


Foto: © Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Eerder deze zomer ontmoette The Duke of Sussex de wereldberoemde etholoog Dr. Jane Goodall voor een intiem gesprek over milieu, activisme
en de wereld zoals zij die zien. Deze speciale sit-down werd aangevraagd door de Hertogin van Sussex, die Dr. Goodall al lang heeft bewonderd
en haar wilde laten zien in het septembernummer van British Vogue, dat door haar is bewerkt.

De Hertog van Sussex en Dr. Goodall spraken openhartig over veel onderwerpen, waaronder de effecten van onbewuste vooringenomenheid en de
noodzaak voor mensen om te erkennen dat je opvoeding en omgeving ervoor kunnen zorgen dat je bevooroordeeld bent zonder het te beseffen.
De Hertog beschreef dat "(wanneer) je alle lagen begint af te pellen, al het aangeleerde gedrag, het aangeleerde gedrag, het ervaren gedrag,
je begint dat allemaal weg te pellen - en aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen."

Via RootsandShoots het wereldwijde jeugddienstprogramma van Jane Goodall opgericht in 1991, heeft ze een wereldwijde jeugdgemeenschap
gecreŽerd en aangemoedigd om de kracht van hun individuele kracht te erkennen - dat je elke dag dat je leeft een verschil kunt maken.


Foto: © SussexRoyal / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Spotlight op: Smart Works
We zijn er trots op dit najaar een heel bijzonder initiatief voor SmartWorks Charity te ondersteunen!

Na rustige bezoeken aan Smartworks in het afgelopen jaar, werd de hertogin ontroerd door het impactvolle werk dat wordt
gedaan door deze non-profit organisatie die vrouwen helpt bij het personeelsbestand en hen voorziet van zowel de vaardigheden
als de kleding die ze nodig hebben om zich klaar te maken voor het werk.

Tijdens haar bezoeken merkte ze op dat hoewel de donaties overvloedig waren, ze ook met name een combinatie waren van niet-overeenkomende
items en kleuren die niet altijd de juiste stilistische keuzes of maten waren die niet noodzakelijkerwijs 'geschikt' waren voor de taak:
vrouw voelt zich zelfverzekerd en geÔnspireerd terwijl ze haar sollicitatiegesprek binnenliep.

Als gevolg hiervan zal The Duchess dit najaar van start gaan met het ondersteunen van een collectief om de vrouwen van Smart Works uit
te rusten met de belangrijkste essentiŽle werkkleding die ze nodig hebben bij het betreden van de werkplek. Dit initiatief wordt ondersteund
door vier genereuze merken die de visie delen om de vrouwen van Smart Works in staat te stellen te kijken en zich 100 procent te voelen
terwijl ze zich dapper wagen in wat vaak een ontmoedigende omgeving kan zijn voor degenen die de arbeidsmarkt verlaten hebben.
zoals The Duchess in een stuk schrijft voor de Britse Vogue van deze maand. Ze zullen het 1: 1-model volgen waarbij een item uit de gekochte
collectie een item is dat wordt gedeeld met een vrouw van Smart Works, omdat "dit ons niet alleen in staat stelt deel uit te maken van elkaars
verhaal; het herinnert ons eraan dat we er samen in zitten.


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry bezoekt Rugby Football League Heren Challenge Cup Finale


Op 24 augustus 2019 was de Hertog van Sussex aanwezig bij de 118e Rugby Football League Heren Challenge Cup Finale in Wembley Stadium.

Van de Hertog van Sussex: "Goed gedaan voor iedereen die in de hitte van vandaag speelde! Verbazingwekkende prestaties van beide winnende teams,
commisaties naar St.Helens en Ierland. Of je nu League of Union steunt, of beide, het is een geweldige dag voor rugby geweest! Gefeliciteerd Warrington
en gefeliciteerd Engeland. Warrington-fans, je was uitzonderlijk! Veilige reis naar huis voor iedereen."

Als beschermheer van de RFL en RFU, rollen die hij actief omarmt, is de Hertog de meest historische competitie van Rugby League nauwlettend
in de gaten blijven houden en was hij verheugd om deze traditie bij te wonen die al 118 jaar wordt gevierd.

De Challenge Cup, een toernooi dat zich uitstrekt over rolstoel, vrouwelijke en mannelijke deelnemers (en amateur-, semi-professionele en
professionele clubs heeft) maakt het het enige knock-outtoernooi in zijn soort met teams uit alle sportniveaus.

Goed gedaan voor iedereen die heeft meegedaan en heeft bijgedragen aan de RFL Challenge Cup van dit jaar! De competitie is een geweldig voorbeeld
van inclusiviteit, sportiviteit en gemeenschap, en de mogelijkheid voor spelers en clubs met verschillende achtergronden om samen te werken
en te spelen in de geest van sport.


Foto: Press Association / Rugby Football League / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Rugby Football League / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Rugby Football League / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Rugby Football League / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Rugby Football League / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / Rugby Football League / https://www.instagram.com/sussexroyal/

The Duke of Sussex lanceert een nieuw duurzaam reisinitiatief


Zijne Koninklijke Hoogheid heeft ĎTravalystí gelanceerd, een nieuw partnerschap dat reisorganisaties samenbrengt
om oplossingen te bedenken om reizen ethischer en duurzamer te maken.

Zijne Koninklijke Hoogheid sprak over zijn eigen ervaringen rond de wereld en hoe ze hem hebben geÔnspireerd om het initiatief te nemen:
"Door de jaren heen heb ik het voorrecht gehad om over de hele wereld te werken als vertegenwoordiger van mijn grootmoeder, de koningin, in
het Gemenebest en daarbuiten. Deze rol heeft me een uniek perspectief gegeven op de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, en een
gelegenheid om een breed scala aan gemeenschappen te ontmoeten - om hen te horen hun problemen beschrijven, evenals hun ideeŽn voor oplossingen."

In samenwerking met bedrijven, consumenten en gemeenschappen zal het partnerschap in eerste instantie oplossingen verkennen en promoten die helpen
bij het stimuleren van duurzame werkwijzen en consumentenkeuzes op gebieden zoals; ondersteuning van de lokale bevolking, bescherming van dieren in
het wild, aanpak van klimaatverandering en milieuschade en verlichting van overtoerisme.

De Hertog van Sussex gebruikte een heel specifiek voorbeeld van het effect dat toerisme heeft op gemeenschappen:
"Er is een moment dat opvalt in mijn geheugen van een reis die ik maakte in 2012 terwijl ik mijn grootmoeder vertegenwoordigde in het Caribisch gebied.
Terwijl ik naar de boot liep om een herplantingsproject voor koraalriffen te observeren, kwam een zevenjarige naar me toe, trok mijn shirt uit en met
zoveel overtuiging zei hij: "Vanwege jouw land sterft het koraalrif van mijn land."

Deze jongen had, ondanks zijn leeftijd, een krachtige waarheid aangeraakt. Hij begreep al dat de milieuschade aan het
rif werd veroorzaakt door de acties van mensen buiten zijn land. En hij was absoluut perfect."

Tijdens de lancering in Amsterdam op 3 september 2019 sprak de Hertog over het belang van het betrekken van de mensen die de reisbranche besturen en
het beter begrijpen dan wie ook: "Een ding dat ik heb geleerd ... keer op keer is dat vaak de beste oplossing van binnenuit komt - van
de leden van de lokale gemeenschap die er elke dag wonen en ademen."

Het initiatief is bedoeld om een nieuwe manier van reizen te effenen zodat iedereen de wereld kan verkennen op een manier
die ervoor zorgt dat culturen, plaatsen en dieren in het wild nog vele generaties ongeschonden zijn en beveiligd.

Ga naar https://www.travalyst.org/ voor meer informatie over het nieuwe initiatief.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto:© SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Ter ere van het leven en werk van fotograaf Peter Lindbergh.


Ter ere van het leven en werk van fotograaf Peter Lindbergh.

Zijn werk wordt wereldwijd vereerd voor het vastleggen van de essentie van een onderwerp en het promoten van gezonde
schoonheidsidealen, het vermijden van photoshopping en het prefereren van natuurlijke schoonheid met minimale make-up.

De Hertogin van Sussex had in het verleden met Peter samengewerkt en koos hem persoonlijk om de 15 vrouwen op de cover te schieten voor het
septembernummer van British Vogue, dat ze redigeerde. Ze heeft geen andere fotograaf overwogen om dit zinvolle project tot leven te brengen.

"Forces for Change" was een van de gepubliceerde projecten van de gewaardeerde fotograaf. Hij zal diep worden gemist.


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/therealpeterlindbergh/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

5 jaar Invictus Games


Vandaag markeert het 5-jarig bestaan van de InvictusGames! Deze spelen hebben het mogelijk gemaakt voor duizenden gewonden
en gewonde militairen mannen en vrouwen om de kracht van sport te gebruiken om zichzelf en de mensen om hen heen te rehabiliteren,
terwijl ze mensen over de hele wereld inspireerden.

"Bedankt aan iedereen die een rol heeft gespeeld in de Invictus-beweging, van jou, de concurrenten en je families, tot de duizenden vrijwilligers
en supporters - jullie hebben allemaal de Invictus-geest bewaakt en tegelijkertijd een breder begrip en respect gecreŽerd voor degenen die dienen
hun land thuis of in het buitenland. Bedankt voor de inspiratie, bedankt voor het lachen en bedankt voor de herinneringen! Ik ben zo trots op alles
wat we samen hebben bereikt. Eenmaal geserveerd altijd serveren!" - De Hertog van Sussex

De We Are Invictus Games werd opgericht door de Hertog van Sussex in 2014 nadat hij de kracht van sport in herstel zag tijdens een bezoek aan de
warrior-spellen in Colorado Springs, VS. De hertog was zo ontroerd door wat hij zag, hij voelde zich geÔnspireerd om dit concept wereldwijd uit te
breiden. Sindsdien organiseert deze non-profit organisatie games in Londen, Orlando, Toronto en Sydney en de games van volgend jaar worden
in mei 2020 in Den Haag gehouden.

Tijdens een evenement ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum sprak Zijne Koninklijke Hoogheid over de vele levens die zijn veranderd
en hoe het initiatief heeft bijgedragen aan de verandering van de manier waarop mensen geestelijke gezondheid benaderen.


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/

De volgende dag hielp Zijne Koninklijke Hoogheid geld in te zamelen voor de Invictus Games Foundation op de jaarlijkse BGC Charity Day.


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/


Foto: The Invictus Games Foundation / https://www.facebook.com/InvictusGamesFoundation/

Hertogin van Sussex lanceert de Smart Set Capsule Collection voor Smart Works


De Hertogin van Sussex heeft op 12 september 2019 de Smart Works-capsulecollectie gelanceerd ter ondersteuning van Smart Works,
waarvan Hare Koninklijke Hoogheid beschermvrouwe van is.

Opgericht in september 2013, bestaat Smart Works om werkloze vrouwen te helpen het vertrouwen te herwinnen dat ze nodig hebben om te
slagen in sollicitatiegesprekken, weer aan het werk te gaan en hun leven te transformeren. De helft van de klanten van Smart Works komt
uit een etnische minderheid, langdurig werkloos en is niet succesvol geweest met een groot aantal sollicitaties. Dankzij de steun van het
goede doel krijgt 64% een baan na hun bezoek aan Smart Works. Naast het aanbieden van complete outfits van hoogwaardige kleding voor
sollicitatiegesprekken, hebben begunstigden ook toegang tot ťťn-op-ťťn sollicitatietraining en de mogelijkheid om deel te nemen aan Smart Works Network,
elke maand bijeengekomen om hun professionele en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

De Hertogin werd in januari van dit jaar beschermvrouwe van Smart Works en steunt het impactvolle werk dat wordt gedaan om vrouwen aan het werk te helpen.
Hare Koninklijke Hoogheid merkte tijdens haar talrijke bezoeken op dat donaties aan Smart Works er in overvloed waren, maar niet altijd de juiste keuzes
of maten waren. Als gevolg hiervan wilde Hare Koninklijke Hoogheid samenwerken aan deze capsulecollectie met Smart Works en ervoor zorgen dat haar klanten
zijn uitgerust met zowel de vaardigheden als de kleding die ze nodig hebben om zich klaar te maken voor het werk.

De collectie is tot stand gekomen in samenwerking met vooraanstaande Britse modeontwerpers en retailmerken en bevat benodigdheden voor werkkleding
om de klanten van Smart Works te voorzien van de essentiŽle benodigdheden die zij nodig hebben bij het bijwonen van sollicitaties en het betreden van
de werkplek - waaronder een shirt, broek, blazer, jurk en tas.

Voor elk item dat is gekocht tijdens de verkoop van de collectie, die minimaal twee weken zal duren, wordt er een gedoneerd aan Smart Works -
waardoor klanten andere vrouwen kunnen helpen empowerment en ondersteunen en een rol kunnen spelen in hun succesverhaal.

ďSinds ik naar het VK ben verhuisd, was het voor mij erg belangrijk om gemeenschappen en organisaties ter plaatse te ontmoeten die zinvol werk deden
en probeer te doen wat ik kan om hen te helpen hun impact te vergroten. Het was pas afgelopen september dat we het ĎTogetherí kookboek lanceerden met
de vrouwen van de Hubb Kitchen in Grenfell. Vandaag, een jaar later, ben ik verheugd om de lancering te vieren van een ander initiatief van vrouwen die
vrouwen ondersteunen, en gemeenschappen die samenwerken voor het grotere goed.

Bedankt aan de vier merken die zijn samengekomen bij het ondersteunen van Smart Works bij dit speciale project - doel boven winst en gemeenschap boven
concurrentie. Door verschillende bedrijven bijeen te roepen in plaats van ťťn, hebben we aangetoond hoe we gezamenlijk kunnen werken om elkaar te
versterken - een andere laag in dit gemeenschappelijke succesverhaal, waar ik zo trots op ben om deel vanuit te maken"- De Hertogin van Sussex


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal - The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: © SussexRoyal - The Royal Family / https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Op 13 november 2019 plaatste Sussex Royal het volgende bericht:
Felicitaties aan Smart Works Charity die op 12 november 2019 hun 200ste klant heeft gekleed met items van The SmartSet!
In september werd deze twee weken durende campagne gelanceerd en vanwege JOU en je inzet om iets terug te geven aan de community,
werden er meer dan 10.000 items gekocht. Met behulp van het 1: 1-model heeft uw bijdrage een directe impact gehad op Smart Works
en de vrouwen die zich terug mobiliseren in het personeelsbestand.

Voor elk item dat je hebt gekocht, is er ťťn geschonken! Je hebt dit laten gebeuren en we zijn zo blij je te zien opgaan en deel
te zijn aan het succesverhaal van een andere vrouw. Je actieve vrijgevigheid geeft de vrouwen van Smart Works de tools en zelfvertrouwen
die ze verdienen, vergezeld van de waardevolle voorbereiding, begeleiding en mentorschap die Smart Works biedt.

Bedankt voor uw steun en goed gedaan om deel uit te maken van dit succesverhaal!

De SmartSet-capsulecollectie van essentiŽle werkkleding werd samengesteld door de Hertogin van Sussex
met toonaangevende Britse kledingmerken John Lewis, Misha Nonoo, Marks & Spencer en Jigsaw.

Bedankt aan iedereen die een rol heeft gespeeld in dit speciale project! Hierboven een foto van klanten van de Hertogin en Smart Works
bij het maken van de campagne, en een foto van Smart Works-vrouwen die nu in stijl zijn aangemaakt tijdens hun sollicitatiegesprekken!


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Jenny Zarins / https://www.instagram.com/sussexroyal/

De Hertog bezoekt Lealands High School


Op 12 september 2019 heeft de Hertog van Sussex de Lealands High School in Luton bezocht om het Rugby Football Union (RFU) All Schools-programma in actie te zien.

RFU All Schools heeft als doel het aantal middelbare staatsscholen te vergroten die rugby union spelen. Lealands High School is de 750e school die zich aanmeldt
voor de regeling! Zijne Koninklijke Hoogheid zag scholen deelnemen aan vaardigheidssessies en rugbywedstrijden met gemengde toetsen spelen en sprak met studenten
en coaches over hoe het RFU All Schools-programma bijdraagt aan het verhogen van het activiteitenniveau van studenten en het verbeteren van gedrag en aanwezigheid.

De Hertog werd beschermheer van RFU All Schools in 2013 en werd beschermheer van de Rugby Football Union in 2017, als opvolger van Hare Majesteit de Koningin.
Tijdens zijn tussenjaar trainde de Hertog als RFU Assistant Development Officer en gaf hij rugby les aan jongeren in clubs en scholen in het hele land.
Zie hier twee foto's van de Hertog waarin hij rugby coaching geeft aan kinderen tussen 5 en 6 jaar oud op de Greenfield Primary School in 2004.


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: The Royal Family / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De Hertog en Hertogin van Sussex brengen een officieel bezoek aan Zuid-Afrika


"In slechts een paar weken zal ons gezin zijn eerste officiŽle tournee maken naar Afrika, een regio van de wereld die
de afgelopen twee decennia voor mij een tweede thuis is geweest. Ons team heeft geholpen een zinvol programma te maken
dat we zo graag met u willen delen. Persoonlijk kan ik niet wachten om mijn vrouw en zoon aan Zuid-Afrika voor te stellen!
We zullen jullie allemaal heel snel zien. "- De Hertog van Sussex. Voor de officiŽle tournee zal de familie samen
Zuid-Afrika bezoeken en de Hertog zal bezoeken brengen aan Malawi, Angola en Botswana.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 6 september 2019 zijn we verheugd om details te kunnen aankondigen voor de aanstaande tour van de Hertog en Hertogin van Sussex naar Afrika!

In slechts twee weken begint Hunne Koninklijke Hoogheden aan deze officiŽle tournee, gericht op gemeenschap, leiderschap van de basis,
de rechten van vrouwen en meisjes, geestelijke gezondheid, HIV / AIDS en het milieu.

Dit programma is al vele maanden in de maak, en de Hertog en Hertogin willen hun energie concentreren op het geweldige werk dat in Zuid-Afrika wordt gedaan.

Van het ontmoeten van aartsbisschop Desmond Tutu tot het deelnemen aan ĎWaves for Changeí op Monwabisi Beach, het Zuid-Afrikaanse programma zal
educatief en inspirerend zijn. De Hertog is vooral trots om de erfenis van zijn moeder voort te zetten met haar werk in Angola, terwijl hij zich
weer bij Halo Trust aansluit in een poging de wereld van landmijnen te bevrijden. De Hertog zal ook naar Malawi reizen, waar hij het partnerschap
van het Britse leger met Afrikaanse parken zal inchecken en ter plaatse zal werken aan het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

De Hertog is bijzonder trots om een spannend nieuw initiatief te kunnen leveren, een drie landenpartnerschap van Queen's Commonwealth Canopy dat hij
heeft ontworpen en geraadpleegd met regeringen in NamibiŽ, Botswana en Angola om bos- en natuurgebieden rond de Okavango-delta te beschermen.

De Hertogin zal samenwerken met lokale organisaties om de gezondheid en het onderwijs, het ondernemerschap en leiderschap van vrouwen en meisjes te bevorderen.

Met zo'n gestructureerde cultuur en geschiedenis, zijn Hunne Koninklijke Hoogheden dankbaar voor de mogelijkheid om contact te maken met
mensen in het Zuid-Afrika en geÔnspireerd te raken door het werk dat wordt gedaan en te leren hoe ze beter kunnen worden ondersteund.

Als president en vice-president van The Queens Commonwealth Trust en de rol van de Hertog als Commonwealth Youth Ambassador, kunnen de Hertog en
Hertogin niet wachten om jonge leiders te ontmoeten die verandering mobiliseren en bijdragen aan de schoonheid van deze Commonwealth-landen.
"We zien ernaar uit om je snel te zien!"

Na maanden van planning zijn Hunne Koninklijke Hoogheden, de Hertog en Hertogin van Sussex op 23 september 2019 in Zuid-Afrika aangekomen voor
hun officiŽle koninklijke tour door Zuid-Afrika - gericht op gemeenschap, grassroots leiderschap, vrouwen- en meisjesrechten, geestelijke gezondheid,
hiv / aids en het milieu. Hun tour door Zuid-Afrika duurt t/m 2 oktober 2019. Prins Harry maakt tijdens de tour trips naar Botswana, Angola en Malawi.

Hun eerste stop was bij het ongelooflijke Justice Desk-project dat werkt om vrouwen en kinderen veiliger te maken in Nyanga. Het is een kwestie van vitaal
belang in Zuid-Afrika en over de hele wereld, Harry en Meghan wilden uit de eerste hand leren over de problemen waarmee mensen worden geconfronteerd
en het werk dat ter plaatse wordt gedaan.

Een van de workshops die Hunne Koninklijke Hoogheden zagen was het Mbokodo-project dat zelfverdedigingslessen en workshops voor vrouwelijke empowerment
biedt aan jonge meisjes die grote trauma's overwinnen. Het krachtige motto van dit project is "wathint 'abafazi wathint' imbokodo" wat betekent
"je slaat een vrouw; je slaat een rots".

ďEn even op een persoonlijke noot, mag ik even zeggen dat terwijl ik hier ben met mijn man als lid van de koninklijke familie, ik wil dat je weet
dat ik voor mij hier ben als moeder, als echtgenote, als een vrouw, als een gekleurde vrouw en als je zus.Ē- De Hertogin van Sussex

The Justice Desk Project wordt ondersteund door de Queens Commonwealth Trust en werkt met gemeenschapsleiders in Nyanga, met de vaste overtuiging
dat als je de mindset van een gemeenschap kunt veranderen, je de mindset van een land kunt veranderen.


Foto: PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

De tweede helft van dag ťťn voor SussexRoyalTour bracht hun koninklijke hoogtepunten naar het District Six Museum
en het Homecoming Centre die hun lokale gemeenschap in Kaapstad opnieuw opbouwen.

De Hertog en Hertogin hadden een blik uit de eerste hand en begrip van hoeveel van deze diverse gemeenschap werd vernietigd,
met mensen die tijdens het apartheidstijdperk gedwongen werden verplaatst.

In het thuiskomstcentrum werden de hertog en hertogin getrakteerd op voedsel bereid door lokale vrouwen dat de geweldige verscheidenheid
aan recepten liet zien - en het belang van koken om gemeenschappen samen te brengen - een onderwerp waar de Hertogin veel waarde aan hecht
(net als samen, het kookboek uit de vrouwen van The Hubb Community Kitchen die de Hertogin vorig jaar ondersteunde).

Hunne Koninklijke Hoogheden hebben een geweldige eerste dag in Zuid-Afrika gehad en zijn ongelooflijk dankbaar
voor het geweldige welkom dat ze hebben ontvangen. Dank je!


Foto: SussexRoyal / Omid Scobie / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Omid Scobie / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Omid Scobie / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Omid Scobie / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Omid Scobie / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Omid Scobie / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

De tweede dag van SussexRoyalTour is aangebroken op 24 september 2019 en de Hertog en Hertogin hebben zich bij jonge Zuid-Afrikanen en
WavesForChange gevoegd om zich te concentreren op geestelijke gezondheid en deel te nemen aan Ďsurftherapieí.

Honderden jonge mensen uit de townships van Kaapstad komen elke week samen op het strand van Monwabisi om te surfen, maar delen ook
verhalen met mentoren en praten over de dagelijkse uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Hunne Koninklijke Hoogheden konden horen hoe de sessies vertrouwen opbouwen, zelfvertrouwen en erbij horen, en ze mochten ook meedoen
toen kinderen deelnamen aan Ďpower handí, wat hen leert hoe ze kalm kunnen blijven nadenken over sterke punten.

Op het strand ontmoetten de hertog en hertogin The Lunch Box Fund - een van de goede doelen die ze voordroegen om te profiteren van
donaties na de geboorte van hun zoon, Archie. Bijna 30.000 maaltijden worden elke dag verzorgd door het goede doel in Zuid-Afrika,
inclusief voor drie Waves For Change-projecten.

En voordat ze vertrokken, sloten de Hertog en Hertogin zich aan bij het Commonwealth Litter Program (CLiP) - dat
de surfers leerde over de impact van plastic afval op de oceaan.


Foto: photos EMPICS / PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos EMPICS / PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos EMPICS / PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos EMPICS / PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos EMPICS / PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos EMPICS / PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Gelukkige Erfgoeddag Zuid-Afrika!
Vandaag vieren we de grote diversiteit aan culturen, overtuigingen en tradities die deel uitmaken van de regenboognatie.

Bo Kaap straten vol met kleur en muziek, terwijl Hunne Koninklijke Hoogheden werden verwelkomd in een van de meest levendige wijken in Kaapstad.

In het gebied is de spanning tussen gemeenschappen de afgelopen jaren toegenomen, maar dagen zoals vandaag laten zien hoe geloof, tradities, eten
en muziek mensen samenbrengen en de dingen vieren die ons allemaal verenigen.

De Hertog en Hertogin zijn zo blij dat ze op 24 september 2019 zijn uitgenodigd voor de festiviteiten in Bo Kaap en werden
overweldigd door het geweldige welkom.


Foto: photos PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: photos PA images / SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Meer afbeeldingen van Heritage Day in Bo Kaap. Als onderdeel van hun bezoek bezochten Hunne Koninklijke Hoogheden de Auwal-moskee - de eerste en oudste moskee in Zuid-Afrika.

Als een symbool van de vrijheid van voormalige slaven om te aanbidden, organiseert de moskee evenementen met islamitische,
christelijke en joodse jonge leiders, en moedigt vriendschap en begrip aan tussen de verschillende gemeenschappen in Zuid-Afrika.

De Hertog en Hertogin kregen ook het eerste bekende manuscript van de Qu'ran in Afrika te zien, opgesteld door Tuan Guru
uit het geheugen, terwijl hij gevangen zat op Robbeneiland.

Erfgoeddag vierde de grote diversiteit aan culturen, overtuigingen en tradities die deel uitmaken van de regenboognatie.
Bo Kaap straten vol kleur en muziek, terwijl Hunne Koninklijke Hoogheden werden verwelkomd in een van de meest levendige buurten in Kaapstad.
In het gebied is de spanning tussen gemeenschappen de afgelopen jaren toegenomen, maar dagen zoals vandaag laten zien hoe geloof, tradities,
eten en muziek mensen samenbrengen en de dingen vieren die ons allemaal verenigen.


Foto: Shutterstock / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Shutterstock / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Shutterstock / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Arch meets Archie! Op 25 september 2019 in de morgen waren de Hertog en Hertogin vereerd om hun zoon Archie
aan aartsbisschop Desmond Tutu en zijn dochter Thandeka voor te stellen.

De aartsbisschop, een wereldwijd gerespecteerde figuur in de anti-apartheidsbeweging, is een van 's werelds
grote kampioenen van gelijkheid en heeft zijn leven onvermoeibaar gevochten tegen onrecht.

Hun Koninklijke Hoogheden hebben zich aangesloten bij aartsbisschop Desmond Tutu en Thandeka om meer te leren over het werk van
The Tutu en Leah Legacy Foundation, en zien uit de eerste hand hoe ze zich richten op het wereldwijde bewustzijn van de kritieke
kwesties die de wereld aangaan.


Foto: Reuters / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation / https://twitter.com/TutuLegacy


Foto: Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation / https://twitter.com/TutuLegacy


Foto: Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation / https://twitter.com/TutuLegacy

ĎBedankt aartsbisschop Tutu voor je ongelooflijk warme gastvrijheid, Archie vond het leuk je te ontmoeten!í - De Hertog en Hertogin van Sussex


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

'S Middags reisde de Hertog van Sussex naar Botswana en woonde de Hertogin een vrouwelijk oprichtersevenement bij op de Woodstock Exchange.

Dames die lanceren! Vanmiddag heeft de Hertogin van Sussex in het Woodstock-district van Kaapstad zich aangesloten bij inspirerende vrouwelijke
ondernemers die hun passie voor ideeŽn, technologie en een positieve sociale impact deelden. Alle vrouwen deelden verbazingwekkende verhalen over
hoe ze in het bedrijfsleven zijn begonnen, de reis die ze hebben gemaakt - successen en worstelingen - maar ook hun ambities voor de toekomst.
Vrouwelijke empowerment en het verdedigen van de rechten van vrouwen is een belangrijk aandachtspunt voor de Hertogin. Door kleine acties te ondernemen,
kunnen we een groot verschil maken. Bedankt aan de inspirerende vrouwen die de Hertogin vandaag heeft ontmoet, die dit voorbeeld elke dag geven door hun
toewijding en vastberadenheid.


Foto: PA images / Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Vanmiddag is de hertogin in Zuid-Afrika ongelooflijke vrouwen blijven ontmoeten uit Kaapstad.
mothers2mothers doet geweldig werk om vrouwen met hiv op te leiden en in dienst te nemen als eerstelijnsgezondheidswerkers.
Alle vrouwen die de Hertogin vandaag heeft ontmoet, zijn van Khayelitsha en Lesotho, en de rol die ze spelen als 'mentor-moeders'
is een levensader voor gezinnen in hun gemeenschap. Voordat ze vertrok, schonk de Hertogin twee grote zakken met geliefde maar
ontgroeide kleding van Archie en de kinderen van haar vrienden. "Het is zo belangrijk dat we kunnen delen wat er voor onze familie
heeft gewerkt en weten dat we dit allemaal samen doen. Dus we wilden iets delen vanuit ons huis met elk van jullie, " zei ze.


Foto: uk in south africa / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Meer speciale momenten uit Kaapstad, waar de Hertog en Hertogin elkaar als gemeenschap omarmen. Hier zijn nog enkele van onze
favoriete afbeeldingen van het bezoek van de Hertogin aan mothers2mothers.


Foto: PA images / EMPICS / uk in south africa / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / EMPICS / uk in south africa / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / EMPICS / uk in south africa / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / EMPICS / uk in south africa / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / EMPICS / uk in south africa / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Van Zuid-Afrika naar Botswana! Wat een welkom op 26 september 2019! De Hertog van Sussex heeft de volgende etappe van RoyalTourAfrica afgetrapt
door bomen te planten in Chobe National Park met 200 schoolkinderen van lokale basisscholen. De Hertog plantte een baobab, die ernstig wordt bedreigd
in Afrika, die 1000 jaar zal leven! Elk kind groeide hun jonge boompje uit zaad in een missie om het Chobe Forest Reserve te herstellen. Ze werden
allemaal gekweekt in gerecyclede melkblikken uit het olifantenweeshuis, met behulp van bemeste grond uit de mest van de wezen!

Het park herbergt een enorme olifantenpopulatie - meer dan 17.000 - samen met enkele van 's werelds meest diverse en levendige ecosystemen. De mensen,
dieren in het wild en het hele gebied vertrouwen op de Chobe-rivier om te overleven, maar veel soorten en inheemse bomen zijn helaas nu uitgestorven.
Er is een kritieke behoefte om het bos te beveiligen, zodat dieren in het wild toegang hebben tot de rivier.

De Hertog werd verwelkomd door zijn goede vriend Dr. Mike Chase, oprichter van Elephant Without Borders, die zijn leven heeft gewijd aan het
ondersteunen van de mensen en olifanten van Botswana. ĎAls je voor de natuur zorgt, zal het voor je zorgení - de Hertog van Sussex

De Hertog zal de tour binnenkort voortzetten met stops in Angola en Malawi gericht op gemeenschap, HIV / AIDS en milieu.


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 26 september 2019 had Prins Harry, de Hertog van Sussex een volle en impactvolle dag in Botswana.

Als mede-oprichter van Sentebale bezocht de Hertog Kasane Health Post, Botswana, om zijn steun te tonen aan jonge mensen die getroffen
zijn door HIV en het belangrijke werk dat gedaan wordt om het stigma uit te roeien en de gemeenschap in het algemeen te ondersteunen.

Hij bracht ook de middag door met Elephant Without Borders om de inspanningen op het gebied van natuurbehoud te blijven ondersteunen.
Beide organisaties staan dicht bij het hart van de hertog, hebben jarenlang aan natuurbehoud gewerkt en Sentebale opgericht meer dan 13 jaar geleden.

Zoals gedeeld op het Sentebale-account:
In Kasane leeft 1 op de 5 mensen tussen de 15 en 49 jaar met hiv. Het gebied, een doorvoerpunt tussen vier landen, wordt getroffen
door een hoog hiv-besmettingspercentage waarbij transactionele seks en werkloosheid risicovol gedrag veroorzaken.

Sentebale breidde het werk in Botswana uit in 2016, er zijn in het hele land meer dan 47 clubs opgericht voor jonge mensen die in het reine
komen met HIV en maandelijks meer dan 1.250 jongeren bereiken. Bovendien heeft het team 15 weken kamp gehouden, bijgewoond door 1115 kampeerders.


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

"Als een internationaal verbod op mijnen kan worden gewaarborgd, betekent dit, ver vooruit kijkend, dat de
wereld misschien een veiligere plek is voor de kleinkinderen van deze generatie." Prinses Diana, 1997

Op 27 september 2019 in Angola zal de Hertog van Sussex de stappen van zijn moeder herhalen om de erfenis van haar werk te
zien en hoe haar band met deze gemeenschap ertoe heeft bijgedragen dat de eliminatie van landmijnen een realiteit was.

In 1997 bezocht Diana, Princess of Wales Huambo om wereldwijde aandacht te vragen voor de crisis van landmijnen en de mensen wier leven werd vernietigd.
Twee decennia later is het gebied getransformeerd van verlaten en onbewoonbaar naar levendig en levendig, met hogescholen, scholen en kleine bedrijven.

De Hertog is nederig om een plaats en een gemeenschap te bezoeken die zo speciaal was voor zijn moeder, en om haar onvermoeibare missie te erkennen
als een pleitbezorger voor iedereen die volgens haar haar stem het meest nodig had, zelfs als de kwestie niet universeel populair was.

Het bezoek van Prinses Diana hielp de loop van de geschiedenis te veranderen en leidde direct tot het Verdrag tegen anti-persoonlijke landmijnen,
ook bekend als het Verdrag van Ottawa. Vandaag de dag heeft Angola met de steun van The Halo Trust nu een duidelijk doel onder het Verdrag om tegen
2025 geen bekende mijnen meer te hebben. Ondanks de grote vooruitgang leven 60 miljoen mensen wereldwijd nog steeds in angst voor landmijnen.

Tijdens zijn bezoek vandaag, zal de Hertog door de straat lopen die ooit het mijnenveld was waar zijn moeder beroemd was afgebeeld.


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

In de voetsporen van zijn moeder, Prinses Diana, bezocht de Hertog van Sussex vanmorgen 27 september 2019 een ontmijningssite in
Dirico, Angola, om het bewustzijn te vergroten van het gevaar en de prevalentie van landmijnen die nog steeds bestaat.

De Hertog voegde zich bij The Halo Trust in hun werk om het gebied te helpen vrijmaken voor veilige toegang voor de lokale gemeenschap.


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

De Hertog nam ook de tijd om het Luengue-Luiana National Park te verwelkomen als het nieuwste lid van de Queen's Commonwealth Canopy - de
campagne van Hare Majesteit om bossen te beschermen en miljoenen bomen over de hele wereld te planten. Deze bossen in Angola zullen een oude
olifantenmigratieroute helpen beschermen en hopelijk de dieren terug naar de regio aanmoedigen.

Angola, ooit de thuisbasis van meer dan 200.000 olifanten vůůr de burgeroorlog van het land, heeft nu het potentieel om olifanten het grootste
thuisaanbod in Afrika te bieden. Veilige doorgangen of Ďolifantengangení moeten worden gecreŽerd zodat ze op natuurlijke wijze kunnen terugkeren,
zonder gevaar voor de gemeenschappen of de landen zelf.

De Hertog is betrokken geweest bij queenscanopy-projecten in het Verenigd Koninkrijk, het Caribisch gebied, Nieuw-Zeeland, AustraliŽ, Botswana
en Tonga, en is ervan overtuigd dat het beschermen en planten van bomen van vitaal belang is om het ecosysteem van de aarde te beschermen.

"Het is ongelooflijk emotioneel om in de voetsporen van mijn moeder te treden ... Als ze 20 jaar geleden niet had gedaan wat ze deed, zou dit
nog steeds een mijnenveld zijn. Het is geweldig om dit als een bloeiende gemeenschap te zien. Ē- De Hertog van Sussex

Hierboven enkele woorden van de Hertog van Sussex, toen hij deze dag openhartig sprak over zijn ervaringen over het bezoek van zijn moeder aan Angola in 1997.
Hij kon uit de eerste hand meer zien van de erfenis die ze op de wereld had achtergelaten. Prinses Diana bracht wereldwijde aandacht voor het probleem
van landmijnen en hielp de toekomst voor deze gemeenschap in Huambo te veranderen, en nog veel meer vinden het leuk.

Deze dag, 22 jaar later, was de Hertog in staat om hetzelfde pad te bewandelen, maar nu in plaats van tussen mijnen te lopen,
was hij in staat om te wandelen tussen een levendige gemeenschap met scholen, hogescholen en kleine bedrijven.


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily

Na een erewacht in het presidentiŽle paleis had de Hertog van Sussex op 28 september 2019 een audiŽntie bij zijne excellentie Jo„o LourenÁo,
president van Angola. Na het audiŽntie ontving de Hertog een briefing van First Lady Ana Dias LourenÁos over het werk van Born Free to Shine,
een project onder leiding van de First Lady, dat zich richt op het voorkomen van HIV / AIDS-overdracht van moeders op baby's.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

"We staan samen in deze situatie"

De Hertogin van Sussex heeft een lint gebonden op de plek waar de 19-jarige student Uyinene Mrwetyana vorige maand in Kaapstad werd vermoord,
om haar respect te betuigen en solidariteit te tonen met degenen die een standpunt hebben ingenomen tegen gendergerelateerd geweld en femicide.
De afgelopen maand in Kaapstad braken protesten door de straten uit in verontwaardiging over GBV in Zuid-Afrika.

De Hertog en Hertogin hadden gevolgd wat er van ver was gebeurd en wilden allebei graag meer leren toen ze in Zuid-Afrika aankwamen.
De Hertogin sprak deze week met de moeder van Uyinene om hun condoleances te betuigen.

Het bezoeken van de plek van deze tragische dood en het kunnen erkennen van Uyinene en alle vrouwen en meisjes die door GBV zijn getroffen
(met name in Zuid-Afrika, maar ook over de hele wereld) was persoonlijk belangrijk voor de Hertogin.

De dood van Uyinene heeft mensen in heel Zuid-Afrika gemobiliseerd in de strijd tegen gendergerelateerd geweld en wordt gezien als een cruciaal
punt in de toekomst van de rechten van vrouwen in Zuid-Afrika. De Hertogin heeft de afgelopen twee dagen privťbezoeken en vergaderingen afgelegd
om haar begrip van de huidige situatie te verdiepen en te blijven pleiten voor de rechten van vrouwen en meisjes.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

"Op donderdag hebben we een gedachtegang bijeengeroepen - een groep vrouwen, variŽrend van een legendarische anti-apartheid activist, vrouwelijke
parlementariŽrs, professoren, opvoeders en beleidsmakers om de rechten van vrouwen in Zuid-Afrika te bespreken. In de aanloop naar deze tour woog het zwaar
op mijn hart om de talloze schendingen tegen vrouwen te zien, en ik wilde mijn tijd op de grond doorbrengen met het leren van de situatie bij de hand.

Een van de gasten, Sophia Williams-De Bruyn, was pas 18 jaar oud toen ze in 1956 20.000 vrouwen naar de Uniegebouwen in Pretoria leidde om te protesteren
tegen de wetten van de apartheidspas. Ze is de laatste levende leider van de mars en vandaag een symbool van degenen die vechten voor fundamentele
mensenrechten - voor haar is het eenvoudig - ze vecht voor wat goed is.

Kwesties van genderongelijkheid beÔnvloeden vrouwen overal ter wereld, ongeacht ras, kleur, geloof of sociaal-economische achtergrond. In de afgelopen
week heb ik vrouwen ontmoet uit alle lagen van de bevolking - religieuze leiders zoals de eerste vrouwelijke rabbijn in Kaapstad, leiders in de achterban
in Nyanga bij Mbokodo, gemeenschapsactivisten, parlementsleden en nog veel meer.

Toen ik bij deze voorwaartse denkers ging zitten, was het overduidelijk - het is niet genoeg om eenvoudig op een betere toekomst te hopen; de enige weg
vooruit is 'hoop in actie'. Ik wil de komende dagen graag in Zuid-Afrika doorbrengen met het leren, luisteren en absorberen van de veerkracht en het
optimisme dat ik hier heb gevoeld."- Hare Koninklijke Hoogheid, De Hertogin van Sussex


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Van Angola naar Malawi! Kijkend over de prachtige en levengevende Cuito en Kavango rivieren gisteravond terwijl de Hertog van Sussex over
Angola vliegt op RoyalVisitAfrica. Dit verbluffende beeld toont twee van de rivieren die over 6000 vierkante mijl stromen, van de Angolese
hooglanden en de Namibische Caprivi-strook tot de Okavango-delta van Botswana. Het is de thuisbasis van enkele van 's werelds meest diverse
en levendige ecosystemen. Terwijl de meeste rivieren naar de zee gaan, eindigt de Okavango-delta in het zand van de Kalahari-woestijn.
De overstroming geeft leven aan dit steeds veranderende landschap en is een essentiŽle waterbron voor meer dan een miljoen mensen.
Wanneer het overstroomt, zwelt de delta bijna drie keer zo groot op en brengt een aantal van de meest verbluffende displays in het dierenrijk naar voren.
Na het droge seizoen of een lange migratie over de savanne te hebben overleefd, explodeert het leven, met grote kuddes Afrikaanse olifanten, zebra's,
nijlpaarden en buffels die komen drinken, spelen, spetteren en baden in het heldere water. Tijdens het droge seizoen wordt aangenomen dat ongeveer een
kwart miljoen zoogdieren in en rond de delta samenkomen. De waterbron ondersteunt het leven van meer dan 500 soorten vogels, 24 die ernstig bedreigd zijn,
en de 130.000 olifantenpopulatie van Botswana - de grootste ter wereld.

De Hertog van Sussex zal zijn tour in Malawi binnenkort voortzetten voordat hij terugkeert naar Zuid-Afrika om zich weer bij zijn vrouw en zoon te voegen.


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: NASA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Getty Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 29 september 2019 is de Hertogin van Sussex verbonden via Skype met Nalikule College, Lilongwe, om zich bij de Hertog en een geweldige groep
vrouwen aan te sluiten die naar school zijn gegaan via de hulp Campaign for Female Education en zijn 20-jarige alumninetwerk CAMA.

Deze CAMA-vrouwen maken deel uit van een groot netwerk in Afrika, dat alleen al in Malawi 140.000 leden en 17.500 leden heeft. Deze positieve
vrouwelijke rolmodellen, leiders en ondernemers, proberen hun gemeenschappen uit de armoede te halen. Geld dat door CAMA wordt verdeeld, gaat
rechtstreeks naar elk van hun alumni, die vervolgens hun eigen middelen gebruiken om nog eens drie kinderen te ondersteunen om naar school te gaan.

Samen met de steun van de Queens Commonwealth Trust, veranderen CAMA en Campaign for Female Education het leven van veel jonge meisjes via onderwijs
en empowerment. Als president en vice-president van de Queens Commonwealth Trust geloven zowel de Hertog en de Hertogin in de kracht van onderwijs
om jonge meisjes in staat te stellen en de samenleving als geheel te veranderen.


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Vanmiddag had de Hertog van Sussex een privť-audiŽntie met professor Arthur Peter Mutharika, president van de Republiek Malawi in State House.
Tot slot vanavond heeft de Hertog deelgenomen aan een receptie georganiseerd door Holly Tett, de Britse Hoge Commissaris in Malawi.
De Hertog ontmoette daar mensen uit alle lagen van het leven in Malawi, waaronder vertegenwoordigers uit de sectoren onderwijs,
natuurbehoud en liefdadigheidsinstellingen.


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: PA / https://twitter.com/RoyalFamily

Naast lokale parkwachters in Liwonde National Park heeft de Hertog van Sussex op 30 september 2019 een krans gelegd bij het monument van
Guardsman Matthew Talbot. Guardsman Talbot, die net 22 was, verloor eerder dit jaar zijn leven tijdens een gezamenlijke anti-stroperingsmissie
met het Britse leger, de Malawische regering en Afrikaanse parken.

De Counter-stroperij-operatie is een voortdurend partnerschap dat lokale organisaties zoals African Parks Network vereist om
wilde dieren te monitoren en te beschermen tegen stropers, zodat gemeenschappen kunnen profiteren van toerisme. Deze patrouilles
van African Park Rangers kunnen tussen 10 uur en 8 dagen duren.

Guardsmen Talbot was ongelooflijk trots op zijn rol in het tegengaan van deze dreiging en had tot nu toe een grote rol gespeeld in de
vooruitgang en het succes. De hertog legde de krans namens de Talbot-familie en zei dat hij het een eer vond om dit te kunnen doen,
omdat hij bij deze inspanningen nauw met parkwachters heeft samengewerkt en elk van hen als helden viert.

Vaak weg van het publieke oog, zijn veel mensen bereid om zichzelf in gevaar te brengen, in een poging om dieren in het wild tegen stropers te beschermen.
De gezamenlijke missies, met steun van de lokale gemeenschap, zijn opgezet door de Hertog en hebben bewezen stropersactiviteit te verminderen.


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

We zijn verheugd aan te kondigen dat de Hertog Sussex op 30 september 2019 het NatGeo Instagram-account aan het bewerken is!
Deze foto van een Boabab-boom is gemaakt door de Hertog in Liwonde National Park, Malawi (waar hij net twee nieuwe
Queens Commonwealth Canopy-initiatieven heeft onthuld) en als onderdeel van de campagne 'Looking Up' in samenwerking met NatGeo.

U kunt vandaag meedoen door uw eigen afbeeldingen van de bomen in uw lokale gemeenschap te delen met behulp van de hashtag #LookingUp

Zoals de hertog deelde: "Looking Up" is een nieuw social media-initiatief om het bewustzijn te vergroten van de vitale rol die bomen spelen
in het ecosysteem van de aarde, en een kans voor ons allemaal om even de tijd te nemen om de schoonheid van onze omgeving te waarderen en om
je eigen mening te delen, door omhoog te kijken!"

We nodigen je uit om te volgen NatGeo en om foto's die je van bomen maakt te delen in je lokale gemeenschap met behulp van de hashtag #LookingUp,
zodat we allemaal het belang kunnen vieren van de rol die we spelen als een gemeenschap in het beschermen van de natuur.

Aan het einde van de dag deelt de Hertog een selectie van de mooiste foto's van over de hele wereld op @SussexRoyal Instagram-verhalen.

De passie van de hertog voor bomen en bossen als de eenvoudige oplossing van de natuur voor de milieuproblemen waarmee we worden geconfronteerd,
is geÔnspireerd door de jarenlange werkzaamheden die hij heeft verricht namens zijn grootmoeder, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II en
The Queens Commonwealth Canopy.

De Queens Canopy werd gelanceerd in 2015, toen Commonwealth-landen werden uitgenodigd om bossen en nationale parken in te planten of bomen
te planten om te bewaren in naam van de koningin. Nu nemen bijna 50 landen deel en hebben ze al inheems bos gewijd voor behoud, of hebben
ze zich ertoe verbonden miljoenen nieuwe bomen te planten om de klimaatverandering te bestrijden.


Foto: The Duke of Sussex / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: African Parks Network / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Terwijl de Hertogin van Sussex op 30 september 2019 in Johannesburg was, bezocht ze Victoria Yards, die de kracht van de gemeenschap viert en
lokale ambachtslieden en "makers" samenbrengt om elkaar op holistisch niveau weer op te bouwen, te ondersteunen en van elkaar te leren.

Het was een uitzonderlijke middag waar de Hertogin de kans kreeg om contact te maken met de kinderen en oprichters van het fenomenale programma
voor de ontwikkeling van kinderen Timboektoe in The Valley. Ze werd ook getroffen door de lokale denimontwerper die het gelijknamige merk Tshepo
oprichtte, die deze info over het logo voor zijn lijn deelde: "De kruin op mijn jeans vertegenwoordigt de drie dames die me hebben grootgebracht.
Geniet ervan deze kroon te dragen." Wat een mooi en ontroerend gevoel!

Kunstenaars, ambachtslieden, beeldhouwers, metaalbewerkers en timmerlieden maken allemaal deel uit van het weefsel van Victoria Yards, maar het maakt
ook gebruik van de kracht van het DICE-programma dat verschillende andere lokale organisaties ondersteunt in hun werk met gemarginaliseerde jongeren
en vrouwen. Deze omvatten: 94 Colors (gerund door de gidsen van de hertogin voor de dag, Hector en Sibusiso), CDP (een ontwikkelingsprogramma voor
jonge werkloze en gemarginaliseerde vrouwen die training biedt om creatieve ondernemingen te starten), Enke (herbouwt het vertrouwen en zelfvertrouwen
van werkloze jongeren door training en praktische ervaring), 26'10 South (een architectenbureau dat een lokaal jeugdcentrum ontwerpt) en ReimagiNation
(werkt samen met lokale middelbare scholieren om een sociale en creatieve ondernemende mentaliteit te creŽren).


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Terwijl op Victoria Yards vanmiddag in Johannesburg, de Hertogin van Sussex de gelegenheid had om meer te leren over het belang van,
en hoe een Ďwelzijnseconomieí mogelijk te maken dankzij mede-directeur van het Maker's Valley Partnership, Simon Sizwe.

Simon ontving een volledige studiebeurs om deel te nemen aan het Young African Leaders Initiative-programma geÔnitieerd door president Obama,
en hij legde uit dat door te investeren in het algemene welzijn van een gemeenschap en haar mensen, en je te concentreren op die economie,
je iedereen kunt verrijken voor een betere kwaliteit van leven.

Ze ontmoette ook de eigenaren van Sobae Frozen, een ondernemend duo dat hun kleine bedrijf creŽerde als een oplossing
voor voedselverspilling en veganistische sorbet maakte van ongebruikt fruit van Victoria Yards.

Aan het einde van haar bezoek werd de Hertogin ontroerd door de originele poŽzie van Belita Andre, de winnaar van de Poetry Grandslam.
In haar lezing zei ze: "The Makerís Valley is een sociale en zakelijke hub, een golf tussen mijn uithoek van de wereld en die van jou.
Aandringen dat voorbij de ankers van overleven. Hoe zorg je ervoor dat iedereen aan de kust komt, een oceaan van sterren passeert, niet
omdat onze slapeloze nachten gelijk zijn maar omdat onze dromen dat zijn.


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op 1 oktober 2019 ging de Hertogin van Sussex terug naar school! Deelnemen aan studenten en docenten aan de Universiteit van Johannesburg was de Hertogin
in staat om een nieuwe reeks genderbeurzen van de Association of Commonwealth Universities aan te kondigen, waarvan ze beschermvrouw van is.

Ze was ook in staat om vier nieuwe beurzen aan te kondigen om studenten te helpen studeren in verschillende Gemenebestlanden,
wat intercultureel begrip mogelijk maakt en een gelegenheid biedt om hun educatieve studies in het buitenland te verdiepen.

Een van de ontvangers van deze subsidies deelde zijn verhaal over het opgroeien op landbouwgrond in Kenia, waar hij zijn opleiding betaalde
om groenten te verhandelen om scholingskosten te dekken (bloemkoolbladeren om precies te zijn!) Hij doet nu een onderzoek naar kankerverwekkende
stoffen in zijn land, het verband met kanker - zijn werk helpt om praktijken te veranderen en levens te redden.

De Hertogin was zo ontroerd door het werk dat in de hele onderwijssector werd gedaan en om met dergelijke
gelijkgestemde denkers te praten over het belang van toegang tot onderwijs en de intern benodigde ondersteuning.

Toen de rondetafeldiscussie vanmorgen verschoof naar de uitdagingen in deze sector en hoe ontmoedigend het allemaal kan lijken, zei de
Hertogin: "Soms kan de toegang tot onderwijs zo groot lijken, vraag je je af waar je moet beginnen?" Dus je begint met ťťn student of
ťťn school, je begint gewoon. En dat is het moment waarop we verandering zien." Ze ging verder door te verwijzen naar een citaat van
Martin Luther King Jr: "Zet de eerste stap ... je hoeft niet de hele trap te zien, neem gewoon de eerste stap."
Sinds The ACU Gender Grants werden gelanceerd in 2016, hebben 28 universiteiten in 17 landen geprofiteerd met een minimum van
600 begunstigden die deelnemen aan workshops die worden ondersteund door de subsidie.


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA Images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

De Hertogin van Sussex, die op 1 oktober 2019 haar bezoek aan Johannesburg voortzette, heeft het goede doel act!onaid South Africa
bezocht om met mensen te praten die onvermoeibaar werken om jonge meisjes in Zuid-Afrika te beschermen.

De Hertogin wilde haar tijd hier te gebruiken om haar te helpen beter inzicht in de problematiek van gendergerelateerd geweld,
en meer informatie over wat er wordt gedaan om deze crisis aan te pakken. act!onaid South Africa werkt met een aantal projecten
die specifiek jonge vrouwen helpen, waaronder de Teddy Bear Clinic, die essentiŽle ondersteuning biedt aan kinderen en gezinnen
die getroffen zijn door huiselijk en seksueel misbruik, en Sonke Gender Justice, een non-profit organisatie in heel Afrika.

De Hertogin besprak het belang van het proberen een generatiecyclus te doorbreken en jonge meisjes in staat te stellen, en samen te werken
met jongens en jonge mannen om hun bewustzijn te vergroten, zodat ze een deel van de oplossing kunnen zijn in plaats van het probleem.

Na de ontmoeting op 1 oktober 2019 reisde de Hertogin privť om een aantal jonge meisjes te ontmoeten die worden ondersteund door Action Aid
en de Teddy Bear Clinic. Deze meisjes zijn uit situaties van misbruik en degradatie gekomen en hebben hun gevoel van eigenwaarde, doel en
vertrouwen in de geest van zusterschap en gemeenschap in The Girls Club gevonden. De hertogin beschreef ze als rolmodellen voor iedereen.
Voor de privacy en bescherming van deze jonge vrouwen worden geen foto's van dit bezoek gedeeld.


Foto: SussexRoyal / Getty / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Getty / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Getty / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal / Getty / PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © High Commission / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Op de laatste dag, 2 oktober 2019, van hun tournee door Afrika bezochten de Hertog en Hertogin Tembisa.
In Tembisa, Johannesburg, zijn de Hertog en Hertogin vandaag op bezoek geweest om jonge ondernemers te ontmoeten op de YES-hub - een bijenkorf
voor creativiteit en sociaal ondernemerschap. Hun bezoek was een geweldige rondleiding door de vindingrijkheid en kansen - bedrijven zien die
varieerden van voedsel tot essentiŽle sanitaire producten voor lokale vrouwen.

Tijdens hun bezoek konden ze eten proeven van ĎChef Mishí - een lokale masterchef-winnaar - die hij op de plek maakt als onderdeel van zijn
cateringbedrijf en cafť. Ze voegden zich vervolgens bij de leden van de JA-gemeenschap om deel te nemen aan trainingen en tests die hen
zullen helpen vaardigheden te verwerven en werk te vinden.

Bij de derde stop, toonde ondernemer Moss de Hertog en Hertogin de biologische producten die hij in de township
met aquaponics kweekt - leveren aan lokale restaurants.

En ten slotte ontmoetten de Hertog en Hertogin de vrouwen achter de verbazingwekkende Blossom Care Solutions - die elke maand 80.000 maandverbanden
maken voor vrouwen in hun gemeenschap. Ze zijn 100% composteerbaar en bieden een essentieel goedkoop product voor vrouwen en meisjes.

De Hertogin voert hier al lang campagne over en schreef in 2017 in het tijdschrift Time: "In gemeenschappen over de hele wereld wordt het potentieel
van jonge meisjes verspild omdat we te verlegen zijn om over het meest natuurlijke ding ter wereld te praten. Daarop zeg ik: we moeten het gesprek
op gang brengen, beleidsmaatregelen rondom de menstruele gezondheidsinitiatieven mobiliseren, organisaties ondersteunen die het onderwijs van meisjes
van de grond af aan bevorderen, en binnen onze eigen huizen moeten we boven onze puriteinse verlegenheid uitstijgen als het gaat om praten over menstruatie."


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

In haar laatste speech van Royal Visit South Africa had de Hertogin Sussex een belangrijke boodschap voor jonge mensen over de hele wereld:

ďIk herinner me dat ik een jong meisje was dat tv keek en zag wat er in de wereld gebeurde en eerlijk gezegd vaak wanhoop voelde.
Wanneer je constant negativiteit ziet en hoort, kan dit overweldigend zijn; je kunt je machteloos en verloren voelen, je kunt je anders,
verward voelen of alsof je er gewoon niet thuis hoort.

En ik weet zeker dat er een jong meisje of een jongen naar kijkt en precies hetzelfde denkt.

Dus dit is voor jou.

In een wereld die zo agressief, confronterend en gevaarlijk kan lijken, moet je weten dat je de macht hebt om het te veranderen.

Want of je nu hier in Zuid-Afrika bent, thuis in het VK, de VS of over de hele wereld, je hebt eigenlijk de macht in je om dingen te veranderen,
en dat begint met hoe je contact maakt met anderen. Ik heb geleerd van de mensen die ik hier heb ontmoet, dat of het nu gaat om de maatschappelijke
verwachtingen van mannelijkheid of vrouwelijkheid, of hoe we ons verdelen door ras of geloof of klasse of status - iedereen heeft waarde en iedereen
verdient het om gehoord en gerespecteerd te worden. En als je je leven op die manier leeft, zal je generatie elkaar gaan waarderen op manieren die de
rest van ons nog niet heeft kunnen doen."

Terwijl ze aan het einde van Royal Visit South Africa naderen, hebben de Hertog en Hertogin tijd kunnen doorbrengen met
GraÁa Machel - de politicus, humanitaire en internationale pleitbezorger voor vrouwen- en kinderrechten.

Hunne Koninklijke Hoogheden waren verheugd om GraÁa en haar familie te ontmoeten en te praten over
hun gedeelde passie voor hun werk op het gebied van gelijkheid en mensenrechten.

GraÁa, die getrouwd was met de voormalige Zuid-Afrikaanse president en anti-apartheid campagnevoerder Nelson Mandela, werd door
Hare Majesteit de Koningin geŽerd als Britse dame voor haar bijdragen en diensten aan de bescherming van de mensenrechten.


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

De Koninklijke Tour naar Zuid-Afrika is ten einde, maar de Hertog en Hertogin hebben de gelegenheid gehad om terug te blikken
op 10 ongelooflijke dagen door Zuid-Afrika, Botswana, Angola en Malawi. Bedankt voor het volgen!

De reis van Hunne Koninklijke Hoogheden bracht hen 25.000 kilometer door Zuidelijk Afrika, waar ze onderweg worden begroet door
zoveel geweldige mensen. Ze waren getuige van het geweldige partnerschap tussen het VK en Afrika, ontmoetten lokale gemeenschapsgroepen,
leiders en jongeren en ouderen, die allemaal kennis en inspiratie gaven.

Op hun laatste dag van de tour zei de Hertogin: "Weet alsjeblieft dat jullie ons zoveel inspiratie, zoveel hoop hebben
gegeven - en bovenal, jullie hebben ons vreugde gegeven."

Tijdens hun tour onthulden de Hertog en Hertogin drie nieuwe Queens Commonwealth Canopy-projecten voor de bescherming van bossen en het
planten van bomen. Ze werkten samen met de Britse regering om een investering van £ 8 miljoen aan technologie en vaardigheden in de regio
aan te kondigen. De Hertog reisde naar Angola om zich te concentreren op de voortdurende missie om de wereld van landmijnen te bevrijden,
een uitbreiding van het werk dat werd gepionierd door zijn moeder, Diana, Princess of Wales.

De Hertogin kondigde gendersubsidies aan van de Association of Commonwealth Universities om de toegang tot hoger onderwijs voor vrouwen te verbeteren,
evenals vier beurzen voor studenten die in het Gemenebest studeren. Tijdens deze reis konden ze deelnemen aan een belangrijk en essentieel gesprek
over de rechten van vrouwen en meisjes - niet geÔsoleerd in Zuid-Afrika, maar ook wereldwijd.

Tijdens dit bezoek werden de Hertog en Hertogin getroffen door de geest en vrijgevigheid van elke gemeenschap die ze bezochten.

Sprekend met jonge ondernemers in Tembisa, een township in Johannesburg, zei de Hertog: "Terwijl ik mijn eigen zoon opvoed, wil ik zeker weten dat
wat ik hier heb geleerd - de waarde van de natuurlijke wereld, de waarde van gemeenschap en vriendschap - is iets dat ik hem kan doorgeven."

Bedankt aan iedereen die van verre heeft gesteund, en aan degenen die het hebben gevolgd!

William, Harry, Catherine en Meghan in campagnefilm voor psychische gezondheid


Elke geest is belangrijk!

Public Health England heeft in samenwerking met de NHS Every Mind Matters gelanceerd om mensen te helpen eenvoudige stappen te nemen
om voor hun mentale gezondheid te zorgen, hun mentale welzijn te verbeteren en anderen te ondersteunen.

De Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex hebben Every Mind Matters ondersteund
met deze speciale film die laat zien hoe we allemaal voor onze geestelijke gezondheid kunnen zorgen.

Meer dan een kwart (27 procent) van de mensen die tekenen van slechte geestelijke gezondheid ervaren, wachtten ten minste zes
maanden voordat ze actie ondernamen om hun geestelijke gezondheid te beheren, en driekwart (74 procent) van degenen die zo lang
wachtten, wenste dat ze dit eerder hadden gedaan.

Hoewel dit een natuurlijke reactie op de uitdagingen van het leven kan zijn, kunnen ze ernstiger worden
als mensen geen actie ondernemen - en velen wachten te lang.

Every Mind Matters toont mensen de eenvoudige stappen die ze kunnen nemen om beter voorbereid te zijn op de ups en downs van het leven.
Het nieuwe platform stelt mensen in staat om een gepersonaliseerd actieplan op te stellen dat een reeks zelfzorgacties aanbeveelt om met
stress om te gaan, de stemming te stimuleren, de slaap te verbeteren en het gevoel te hebben in controle te zijn.

Elke persoon is belangrijk. Elke geest is belangrijk.

Ga naar www.everymindmatters.co.uk/ voor meer informatie.

Op 10 oktober 2019 heeft de Hertog van Sussex samen met zanger Ed Sheeran een video online gezet om mensen aan te moedigen om over
hun geestelijke gezondheid te praten. Ga naar het @sussexroyal op Instagram om de volledige video te bekijken.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Op 10 oktober 2019, op Werelddag voor geestelijke gezondheid, keerde The Duke of Sussex terug naar St Ann's, Nottingham, om zich te herenigen
met leden van twee gemeenschapsinitiatieven die hij al jaren steunt - EPIC Partners mentoring bij Nottingham Academy en Community Recording Studio (CRS).
Bij Nottingham Academy, sprak de Hertog met een aantal van de jeugd dat hij ontmoette op eerdere bezoeken die nu mentor jongere studenten om ervoor
te zorgen dat ze hun geestelijke gezondheid beheren, zowel op school als thuis.

De Hertog nam deel aan de schoolvergadering, waar ze spraken over het omgaan met stress op elk niveau en
hij deelde zijn eigen gedachten over het belang van een goede geestelijke gezondheid.

Er was ook een leuk bezoek met een therapiehond die studenten ondersteunt die zich terughoudend voelen om te
lezen en hen in staat stelt meer zelfvertrouwen op te bouwen.

Het bezoek eindigde in de Community Recording Studio (CRS) in St Ann's, een jeugdorganisatie die video- en muziekvaardigheden onderwijst en een
creatieve uitlaatklep voor zelfexpressie mogelijk maakt. De leden creŽerden onlangs een Hip Hopera getiteld ĎMentalí - een musical die psychische
aandoeningen verkent door middel van drama, gesproken woord en lied.

Kortom een heel speciale dag om de gemeenschap te vieren en te zien hoe we allemaal een rol kunnen spelen bij
het ondersteunen van elkaars welzijn en geestelijke gezondheid.


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry en Meghan bij WellChild Awards


Op 15 oktober 2019 woonden de Hertog en Hertogin van Sussex de jaarlijkse WellChild Awards bij in Londen.

WellChild wil ervoor zorgen dat elk kind en elke jonge persoon met ernstige gezondheidsbehoeften de beste kans heeft om te gedijen
met de ondersteuning en medische zorg die nodig is in het comfort van hun eigen huis. De Hertog van Sussex werd beschermheer van
WellChild in 2007, en vorig jaar woonden zowel de Hertog als de Hertogin de prijzen bij om de kinderen en families te eren die WellChild steunt.

De Hertog, die meer dan tien jaar geleden voor het eerst naar deze prijzen kwam, deelde in zijn opmerkingen vanavond: "Vorig jaar toen mijn vrouw en
ik hier waren, wisten we dat we ons eerste kind verwachtten. Niemand anders wist dat op dat moment, maar wij wel en ik herinner me...",
onderbrak Harry zijn zin omdat hij volschoot en het publiek als reactie begon te klappen. "Ik herinner me nog dat ik hard in Meghans hand kneep
terwijl we allebei dachten aan hoe het zou zijn om straks ouders te zijn", herpakte hij zich. "En vooral, hoe het zou zijn om alles eraan te doen
om ons kind te helpen met uitdagingen en als hij ooit ziek zou worden. En nu we hier als ouders zijn en ik met jullie praat, raakt het me op
een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden tot ik zelf een kind had."


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry woont workshop geestelijke gezondheid bij, 18 oktober 2019


Op 18 oktober 2019 in de middag woonde de Hertog van Sussex een workshop geestelijke gezondheid bij in Lambeth Palace, georganiseerd door de
aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Dit evenement richtte zich op hoe kerk- en gemeenschapsorganisaties jongeren kunnen aanmoedigen om
een open gesprek te voeren over hun geestelijke gezondheid, en hoe hun geloof en gemeenschap daarin een sleutelrol kunnen spelen.

De Hertog en Hertogin van Sussex hebben een nauwe persoonlijke relatie met de aartsbisschop van Canterbury,
die hun huwelijk leidde en ook toezicht hield op de doop van hun zoon.

De Hertog was verheugd om deze speciale conferentie bij te wonen om zijn steun te verlenen aan de aartsbisschop en te wijzen op
het belangrijke werk dat wordt gedaan om geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken, met name voor de jongere generatie.

We kunnen allemaal samenkomen, ongeacht achtergrond, ras of religieuze overtuiging, om elkaar als gemeenschap
te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we onze geestelijke gezondheid voorop stellen.

Bekijk voor meer informatie over dit evenement: https://www.churchofengland.org/faith-action/supporting-good-mental-health


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA images / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry en Meghan wonen rondetafelgesprek over gendergelijkheid en inclusie, 25 oktober 2019


Op 25 oktober 2019 bij Windsor Castle: de Hertog en Hertogin van Sussex hebben met jonge leiders deelgenomen aan een rondetafelgesprek
over gendergelijkheid en inclusie. De Hertog is voorzitter van The Queen's Commonwealth Trust en de Hertogin is vice-voorzitter.

Impactvolle jonge leiders van over de hele wereld, waaronder Zuid-Afrika, Irak en Malawi, leidden een discussie over hoe zinvolle
verandering te stimuleren en vrouwen te empoweren. De rondetafel werd georganiseerd door Queens Commonwealth Trust en One Young World,
beide goede doelen ondersteunen en verbinden jonge leiders om verandering teweeg te brengen.

De Hertogin van Sussex is al lang een voorstander van One Young World en trad eerst toe als
raadgever op de top van 2014 in Dublin en in Ottawa in 2016.

Eerder deze week woonde de Hertog van Sussex de 10de jaarlijkse One Young World Openingsceremonie bij in de Royal Albert Hall,
waar 2.000 jonge leiders uit 190 landen bijeenkwamen.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

Na het bijwonen van de 10e jaarlijkse One Young World openingsceremonie op dinsdag, werd de Hertogin van Sussex vandaag
vergezeld door de Hertog van Sussex voor een rondetafelgesprek over gendergelijkheid met OYW en Queen's Commonwealth Trust jonge leiders.

De afgelopen dagen werden deze jonge leiders ambassadeurs van One Young World met de bedoeling terug te keren naar
hun gemeenschappen en bestaande initiatieven voort te zetten om de wereld ten goede te helpen veranderen.

Dit jaar werkte OYW samen met de Queens Commonwealth Trust, waarvan de Hertog en Hertogin respectievelijk voorzitter
en vice-voorzitter zijn, om beurzen te verstrekken aan jonge leiders die een positieve sociale impact in het Gemenebest hebben.

Dit was de meest opwindende samenwerking tussen twee groepen waar de Hertogin gepassioneerd over is en al enige tijd mee samenwerkt.

Ga voor meer informatie en hoogtepunten van de week en hoe u deze ongelooflijke leiders en
hun initiatieven kunt ondersteunen: https://www.instagram.com/OneYoungWorld/


Foto: © SussexRoyal / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry presenteert het Invictus Games UK, 29 oktober 2019


Met trots presenteren wij uw 2020 Invictus Games UK-team!
Felicitaties aan iedereen die is geselecteerd om hun land te vertegenwoordigen op de Invictus Games
van volgend jaar - we zien je in Den Haag in 2020!

Op 29 oktober 2019 was de Hertog van Sussex, oprichter van de We Are Invictus Games, aanwezig bij de aankondiging
van het VK voor de wedstrijden van volgend jaar in Den Haag.

Prins Harry creŽerde de Invictus Games om de kracht van sportrevalidatie te vieren (zowel fysiek als mentaal) en
om een bredere waardering te genereren voor degenen die hun land dienen. Deelname aan de spelen speelt een belangrijke rol in het
hersteltraject van gewonde, gewonde en zieke militairen en vrouwen. Het geneest niet alleen het individu, het heelt het hele gezin.
De afgelopen jaren zijn de verhalen van vastberadenheid en doorzettingsvermogen die uit elke Invictus-game naar voren komen ronduit inspirerend.


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Happy Halloween van Prins Harry en Hertogin Meghan, 31 oktober 2019


Fijne Halloween!
"Ik wens jullie allemaal een veilig en leuk Halloween van onze familie (en onze kleine pompoen) voor de jouwe!" - Hunne Koninklijke Hoogheden
Deze tijd vorig jaar woonden de Hertog en Hertogin een speciale effecten workshop tijdens hun koninklijke reis in Nieuw-Zeeland bij!


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Hertogin Meghan bezoekt Luminary Bakery, 1 november 2019


Eerder deze week bezocht de Hertogin van Sussex de vrouwen van LuminaryBakery toen ze de opening van hun nieuwe locatie vierden.
Het was een speciaal moment om de geest van Luminary te erkennen en hun opmerkelijke bedrijfsmodel dat haar armen opent voor vrouwen
uit kwetsbare omstandigheden (of het nu gaat om misbruik, armoede, mensenhandel, marginalisering) en hen de baanvaardigheden en het
vertrouwen geeft om te slagen.

Na eerder dit jaar met Luminary Bakery op hun vlaggenschiplocatie te zijn gaan zitten en na dat inspirerende bezoek ervoor te kiezen om
ze als ForcesForChange te laten verschijnen in het septembernummer van British Vogue, was Hare Koninklijke Hoogheid trots om uitgenodigd
te worden voor de lancering van hun tweede bakkerij. Deze toevoeging zal de organisatie in staat stellen om diensten, ondersteuning en
mentoring te bieden voor vier keer het aantal vrouwen.

Luminary Bakery - een duurzame basisorganisatie in het hart van Londen - is een prachtig voorbeeld van
gemeenschap en het verheffen van mensen tijdens ontberingen voor het grotere goed.

Als je in de buurt bent, bezoek en steun dan de vrouwen van Luminary Bakery om te genieten van hun
heerlijke gebakken producten en het impactvolle werk dat ze doen te zien.


Foto: Telegraph / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Telegraph / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Telegraph / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Telegraph / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Telegraph / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry bezoekt Japan, 2 november 2019


De Duke of Sussex is aangekomen in Japan voorafgaand aan de Rugby World Cup 2019 Finale van 2 november 2019. De eerste stop is een bezoek
aan het nieuwe Para Arena trainingscentrum, een volledig toegankelijke locatie om de lokale gemeenschap gelijke kansen te bieden.

De Hertog ontmoette lokale Paralympische hoopvol toen ze deelnamen aan trainingssessies, waaronder rolstoelrugby, boccia en powerlifting.
Dit was vooral zinvol voor Zijne Koninklijke Hoogheid, die vijf jaar geleden We Are Invictus Games oprichtte - die de kracht van sport
gebruikt om herstel te stimuleren en revalidatie van gewonde veteranen met lichamelijk of geestelijk letsel te ondersteunen.

Japan is het eerste land dat ooit twee Paralympische Spelen organiseerde! Volgend jaar verwelkomt Tokyo meer dan
4.000 atleten uit de hele wereld, wat een enorme kans biedt om diversiteit te vieren en te promoten.

Bedankt voor het warme welkom en veel succes met alle training en voorbereiding! We kijken ernaar uit om jullie volgend jaar
te zien concurreren in de Tokyo 2020 Paralympische Spelen!


Foto: SussexRoyal/PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: SussexRoyal/PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Gefeliciteerd Zuid-Afrika! Rugby Wereldbeker kampioenen 2019!
"Vanavond was niet de nacht van Engeland, maar de hele natie is ongelooflijk trots op wat England Rugby de afgelopen maanden heeft bereikt.
Houd je hoofd hoog jongens, je hebt uitstekend werk verricht en we hadden niet meer van je kunnen vragen.

Voor heel Zuid-Afrika - rugby verenigt ons allemaal op meer manieren dan we ons kunnen voorstellen, en vanavond twijfel
ik er niet aan dat het jullie allemaal zal verenigen. Na het bezoek van vorige maand, kan ik niet denken aan een natie die het meer verdient.
Goed gedaan en geniet ervan!"- De Hertog van Sussex

Harry en Meghan bij koffieochtend, 6 november 2019


Op 6 november 2019 verrasten de Hertog en Hertogin hun buren in Windsor op een koffieochtend voor militaire families in een buurthuis
in het hart van de woonwijk van het leger. Elk jaar tijdens de maand november pauzeren we om iedereen te herinneren en te eren die hun
land hier in het Verenigd Koninkrijk, in het Gemenebest en over de hele wereld heeft gediend. Hunne Koninklijke Hoogheden wilden ook steun
tonen aan de families van servicepersoneel die momenteel in het buitenland worden ingezet.

In de aanloop naar Remembrance Sunday zullen de Hertog en Hertogin van Sussex met Hare Majesteit De Koningin en andere leden van de Koninklijke
Familie deelnemen aan verschillende herdenkingsevenementen, waaronder het Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall en de Cenotaph.

Tijdens het bezoek ontmoetten Hunne Koninklijke Hoogheden jonge gezinnen die hun ervaringen deelden als ouders en als koppels die vaak maandenlang
gescheiden zijn van hun geliefden. Een herinnering dat een leven in dienst niet alleen de persoon in het uniform beschrijft, maar het hele gezin.


Foto: © SussexRoyal / MOD / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / MOD / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / MOD / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / MOD / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / MOD / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / MOD / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry en Meghan bij Remembrance Westminster Abbey, 7 november 2019


De Hertog en Hertogin van Sussex voegden zich op 7 november 2019 bij honderden veteranen en hun families op het 91ste
herdenkingsveld in de abdij van Westminster om hen te eren en te herinneren die hun leven verloren in dienst van hun land.

Hunne Koninklijke Hoogheden hebben elk een Herdenkingskruis geplant, met respect voor degenen die in onze strijdkrachten hebben gediend.
Ze werden vervolgens vereerd om tijd door te brengen met veteranen en familieleden uit alle delen van de strijdkrachten - van degenen
die in eerdere campagnes hebben gediend tot meer recente conflicten.

Dit is de zevende keer dat de Hertog het Field of Remembrance heeft bezocht - nadat hij The Duke of Edinburgh al enkele jaren vergezelde.
De Hertogin van Sussex was dankbaar dat ze zich op deze belangrijke dag bij haar man kon voegen en degenen die hebben gediend
persoonlijk kon herkennen.


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © SussexRoyal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry promoot HIV Testen, 8 november 2019


Vanmorgen bundelde de Hertog Sussex zijn krachten met Gareth Thomas en The Terrence Higgins Trust om het bewustzijn
te vergroten voor de National HIV Testing Week, die plaats vond van 16 tot 22 november 2019.

De Hertog is al lang een voorstander van hiv-bewustzijn en van het uitroeien van het stigma rond het virus - een uitbreiding van de
erfenis van zijn moeder. Niet genoeg mensen weten dat dankzij het werk van zovelen door de jaren heen, HIV niet langer een doodvonnis
is dat testen snel en gemakkelijk is. Vandaag deelde de Hertog de grootheid om iemand als Gareth Thomas, een van onze meest legendarische
Welsh rugbyspelers, te laten zien dat je hiv-positief kunt zijn en een gezond, sterk en bevredigend leven kunt leiden. Gareth is een uitstekend
rolmodel voor iedereen die in angst leeft en een geweldig voorbeeld van zowel fysieke als mentale kracht.

Naar schatting 1 op 14 mensen in het VK die met hiv leven, hebben nog steeds geen diagnose. Laat u testen en neem de controle
over uw leven en uw gezondheid - zelfs als u niet het gevoel hebt dat u een risico loopt, helpt het krijgen van een test het
stigma te doorbreken en te normaliseren voor anderen.

Ga naar voor meer informatie over hoe u zich kunt laten testen of de Nationale HIV-testweek Terrence Higgins Trust


Foto: PA/EMPICS / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA/EMPICS / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA/EMPICS / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry en Meghan bij Festival of Remembrance, 9 november 2019


Op 9 november 2019 vergezelden de Hertog en Hertogin van Sussex Hare Majesteit de Koningin en leden van Koninklijke Familie naar het jaarlijkse
Royal British Legion Festival of Remembrance. Dit speciale evenement, dat sinds 1923 elk jaar op in de Royal Albert Hall plaatsvindt, herdenkt
al diegenen die hun leven hebben verloren in conflicten.

Dit jaar markeerde het 75-jarig jubileum van een aantal cruciale veldslagen van 1944, met een bijzondere nadruk op de samenwerking en
vriendschap van de Britse, Commonwealth en geallieerde legers die tegen hen vochten. Een uniek eerbetoon werd gegeven aan de betrokkenen uit
het verleden en heden, met als hoogtepunt een speciale parade van enkele van de laatste overlevende veteranen die in 1944 vochten en dienden.

Hunne Koninklijke Hoogheden, die vorig jaar hun eerste Festival of Remembrance samen bijwoonden, waren vereerd om opnieuw hulde
te brengen aan alle oorlogsslachtoffers en te herinneren aan degenen die het ultieme offer voor hun land hebben gebracht.


Foto: PA / Royal British Legion / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Royal British Legion / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Royal British Legion / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry en Meghan bij Remembrance Sunday, 10 november 2019


Op 10 november 2019 voegden de Hertog en Hertogin van Sussex zich bij Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke Familie
bij de National Service of Remembrance at the Cenotaph om de mannen en vrouwen te herdenken en te eren die hun leven hebben verloren in conflict.

Zoals gedeeld tijdens het Festival of Remembrance van gisteravond, belichaamt dit citaat het offer van degenen die dienen:
"Wanneer je naar huis gaat, vertel hen over ons en zeg, voor jouw morgen hebben we ons vandaag gegeven."


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Harry bij OnSide Awards, 17 november 2019


De Hertog van Sussex heeft op 17 november 2019 deelgenomen aan de inaugurele OnSide Awards in de Royal Albert Hall en heeft
zich bij 2500 jongeren, vrijwilligers en medewerkers van OnSideYZ gevoegd. Deze onderscheidingen vieren de jonge mensen die
hun uiterste best hebben gedaan voor hun gemeenschap, van wie velen de meest uitdagende omstandigheden hebben overwonnen.

Met 13 jeugdzones in het Verenigd Koninkrijk en meer dan 50.000 leden maakt OnSide een ongelooflijke impact in enkele van de meest
achtergestelde gemeenschappen. Tijdens bezoeken aan OnSide Youth Zones eerder dit jaar, hebben de Hertog en Hertogin de kans gehad
om de impact van deze faciliteiten te zien - lokale jeugd een veilige ruimte bieden waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren, duurzame
vriendschappen kunnen ontwikkelen en deel kunnen uitmaken van een gedeelde en ondersteunende gemeenschap.


Foto: PA / OnSide / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / OnSide / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / OnSide / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / OnSide / https://www.instagram.com/sussexroyal/

In de schijnwerpers: Endeavour Fund, 9 december 2019


Deze dag kijken we terug op het geweldige werk van het Endeavour Fund, een organisatie die is opgericht door de Hertog van Sussex
om de Armed Forces-gemeenschap te ondersteunen. Prins Harry werd gemotiveerd door de ambities van gewonde en ziek (WIS) servicepersoneel
en veteranen in het Verenigd Koninkrijk, die sport en avontuurlijke activiteiten wilden gebruiken als onderdeel van hun herstel.
En wat ze kiezen om op zich te nemen is buitengewoon!

Deze mannen en vrouwen breken wereldwijde records en stellen doelen voor mensen over de hele wereld - niet-gehandicapten en gehandicapten, waaronder:
De eerste geamputeerde die de ijskap van Groenland passeerde zonder ondersteuning, de eerste drievoudige geamputeerde die zich kwalificeerde als
reddingsduiker, de snelste niet-ondersteunde roeitijd over de Atlantische Oceaan en nog veel meer.

De inspanningen die ze ondernemen zijn inspirerend, maar hebben ook een enorme impact op hun fysieke,
emotionele en sociale herstel, evenals een blijvend effect op het gezin en de gemeenschap om hen heen.

Sinds de lancering in 2012 heeft het Endeavour Fund bijna 6.000 WIS ondersteund bij uitdagingen op het gebied van sport en avontuur.

Zoals de Hertog zei: "De magie van het Endeavour Fund is dat het degenen met levensveranderende verwondingen in hun bloei, waarvan velen
zich verslagen voelden, in staat stelt de kracht van sport te gebruiken om een nieuw doel te vinden. Het hernieuwde zelfvertrouwen dat we
zien in iedereen die meedoet, en hoe dit hun leven en het leven van de mensen om hen heen transformeert, is overweldigend. Verder gebruikt
elke man of vrouw die deelneemt hun streven als een kans om geld in te zamelen voor een andere militair of vrouw die dezelfde steun nodig
heeft als zij ooit deden. Het is een krachtig en betekenisvol proces waar ik zo trots op ben om er deel van uit te maken."

Alleen al in 2019 werden 17 beurzen ingediend voor bijna duizend WIS en meer dan 200 familie en vrienden. 198 kwalificaties werden
behaald en meer dan 80 zijn terug in het personeel gevoel voldaan en met een nieuw gevoel van doel.


Foto: Endeavour Fund / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Endeavour Fund / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Endeavour Fund / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Endeavour Fund / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Endeavour Fund / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Endeavour Fund / https://www.instagram.com/sussexroyal/

In de schijnwerpers: Mayhew, 11 december 2019


Omdat we blijven nadenken over enkele van de organisaties die worden ondersteund door de Hertog en Hertogin van Sussex, wilden we meer
delen over The Mayhew, een liefdadigheidsinstelling voor dierenwelzijn waarvan de Hertogin eerder dit jaar beschermvrouwe van werd.

Mayhew gelooft in de kracht van gemeenschap en de speciale band tussen mens en dier. Daarom is hun programmering niet alleen gericht op
het redden van dieren, maar kiest ze voor een meer holistische benadering van het leven van huisdieren en mensen. Hun TheraPaws-honden
en -vrijwilligers bezoeken nu niet alleen verzorgingstehuizen en ziekenhuizen, maar ook psychiatrische instellingen en jeugdgroepen - waardoor
de voordelen van door dieren ondersteunde therapie worden uitgebreid naar veelgevraagde gebieden. Ze werken ook samen met de dakloze gemeenschap
om te helpen met behandelingen en controles voor hun huisdieren, zodat de meest kwetsbaren erop kunnen vertrouwen dat hun huisdier aan hun zijde blijft.

Dit jaar heeft Mayhew zijn gespecialiseerde werk in het buitenland voortgezet door meer dan 30.000 honden tegen hondsdolheid en andere ziekten
te vaccineren en de lokale bevolking in staat te stellen het welzijn van dieren op een humane en duurzame manier te verbeteren. De Hertogin is
ook trots dat ze kansen voor vrouwen creŽren, met het vrouwelijke led-dierenartsteam in Kabul dat tot nu toe dit jaar 2500 honden neutraliseerde.

Als een oude eigenaar van reddingshonden is de Hertogin van Sussex er trots op Mayhew's
beschermvoruwe te zijn en juicht ze hen toe voor het essentiŽle werk dat ze elke dag doen.

Ga naar The Mayhew voor meer informatie, want Mayhew blijft hun zeer belangrijke bijdrage
aan de gemeenschap voor ons allemaal en de huisdieren die we dierbaar zijn.


Foto: PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Kerstkaart Harry en Meghan aan The Queen's Commonwealth Trust, 23 december 2019


Gewoon de liefste kerstkaart delen van onze president en vice-president, de Hertog en Hertogin van Sussex. Heel fijne kerst iedereen!


Foto: https://twitter.com/queenscomtrust

Bosbranden AustraliŽ, 4 januari 2020


Onze gedachten en gebeden zijn bij degenen in heel AustraliŽ die nog steeds geconfronteerd worden met de verwoestende branden die al maanden aan het woeden zijn.

Van gebieden waarmee we persoonlijk verbonden zijn, zoals de gemeenschappen en mensen die we in 2018 in New South Wales hebben bezocht,
tot de branden in CaliforniŽ en delen van Afrika, we worden getroffen door de steeds overlappende aanwezigheid van deze milieurampen,
inclusief natuurlijk de vernietiging van de Amazone die doorgaat.

Deze wereldwijde milieucrisis is nu beschreven als Ecocide. Het is gemakkelijk om je hulpeloos te voelen, maar er is altijd een manier om te helpen.

Als u wilt weten hoe u uw steun kunt verlenen, raadpleegt u de onderstaande links voor meer informatie.

https://fundraise.redcross.org.au/drr
https://www.rfs.nsw.gov.au/about-us/fundraising
https://www.cfa.vic.gov.au/about/supporting-cfa


Foto: NSW Rural Fire Service, Dale Appleton, Jay Elai


Foto: NSW Rural Fire Service, Dale Appleton, Jay Elai


Foto: NSW Rural Fire Service, Dale Appleton, Jay Elai

De Hertog en Hertogin van Sussex bezoeken Canada House, 7 januari 2020


Op 7 januari 2020 bezochten de Hertog en Hertogin van Sussex Canada House in Londen om de hoge commissaris
Janice Charette en het personeel te bedanken voor de warme gastvrijheid tijdens hun recente verblijf in Canada.

De Hertog en Hertogin hebben een sterke band met Canada. Het is een land dat de Hertog van Sussex door de jaren heen vele
malen heeft bezocht en het was ook de thuisbasis van de Hertogin voor zeven jaar voordat ze lid werd van de koninklijke familie.

De Hertog en Hertogin bekeken ook een speciale tentoonstelling in de Canada Gallery van de inheemse Canadese kunstenaar Skawennati.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily

De Hertogin van Sussex brengt twee bezoeken aan organisaties in Vancouver, 15 januari 2020


De Hertogin van Sussex bezocht Downtown Eastside Womenís Centre om problemen met vrouwen in de gemeenschap te bespreken.
Het centrum biedt ondersteuning aan vrouwen, kinderen en senioren en biedt een schuilplaats tegen armoede en geweld.
Basisbehoeften zijn ook aanwezig, waaronder warme maaltijden, gratis kleding, toiletartikelen, beveiligde douches, telefoons en computers.


Foto: https://www.facebook.com/DowntownEastsideWomensCentre/

Ook bezocht de Hertogin van Sussex Justice for Girls om klimaatrechtvaardigheid voor meisjes en de rechten van inheemse volkeren te bespreken.
Justice for Girls is een Canadese non-profitorganisatie en geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die gelijkheid, vrijheid van geweld en
de gezondheid en het welzijn van tienermeisjes die in armoede leven bevordert.


Foto: https://twitter.com/JFG_Canada


Foto: https://twitter.com/JFG_Canada

De Hertog van Sussex organiseert The Rugby League World Cup Draw live vanuit Buckingham Palace, 16 januari 2020


De hertog van Sussex heeft op 16 januari 2020 de Rugby League World Cup 2021 loting georganiseerd voor
de toernooien voor mannen, vrouwen en rolstoelgebruikers op Buckingham Palace.

Voor de loting ontmoette de Hertog lokale schoolkinderen die deelnamen aan een wedstrijd Rugby League in de tuinen van Buckingham Palace.

Voor de loting werd de Hertog van Sussex vergezeld in de Troonzaal door Dame Katherine Grainger en Jason Robinson OBE

Het WK rugby vindt plaats van 23 oktober 2021 tot en met 27 november 2021 in verschillende steden in Engeland.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy


Foto: https://twitter.com/RLWC2021

Introductie van de Rugby League World Cup 2021 Mental Fitness Charter - een nieuw initiatief van de RFL dat het
belang van een goede mentale fitheid verdedigt en een duurzame erfenis creŽert waar de sport trots op kan zijn.

De Hertog werd in december 2016 aangekondigd tot beschermheer van de Rugby Football League, nadat het hem was gegeven door
Koningin Elizabeth. Hij is er trots op de Rugby League en de stappen die zijn gezet om de sport te verbeteren te ondersteunen!

De initiatiefaankondiging komt vooruit op de live RLWC2021 Wereldbekerwedstrijd loting met de Hertog van Sussex,
naast vertegenwoordigers van alle 21 betrokken landen, in Buckingham Palace.

Door "het laatste fluitsignaal van de laatste wedstrijd" van RLWC2021, verbindt het handvest zich ertoe:

- Train elke speler, teamofficier, wedstrijdofficier, teamgenoot en vrijwilliger om te
zorgen voor hun eigen mentale fitheid en de mentale fitheid van de mensen om hen heen.

- Ondersteuning van toernooispelers om hun ervaringen mee naar huis te nemen en
mentale fitheidsbewustzijn te ontwikkelen in hun eigen Rugby League-gemeenschappen.

- Geef mentale fitnessworkshops aan 8.000 jonge Rugby League-spelers en hun ouders.

- Train coaches in de basis om mentale fitnessworkshops te blijven geven en een duurzaam toernooi-erfgoed achter te laten.

Dit komt op een cruciaal moment voor zowel sport als mentale gezondheidsbewustzijn, waarbij zelfmoord de meest
voorkomende doodsoorzaak is voor mannen van 20-49 jaar hier in het VK. Aangezien 93 procent van de 42.000
Rugby League-spelers en 70 procent van de toeschouwers mannelijk zijn, is het handvest voor mentale fitheid van
enorm belang om zowel spelers als publiek te informeren over de voordelen van het verzorgen van het mentale welzijn.

Na de verklaringen van 18 januari 2020 van Hare Majesteit en Buckingham Palace, zijn de Rugby Football League verheugd om
op 19 januari 2020 te bevestigen dat de Hertog van Sussex als beschermheer zal doorgaan. Ralph Rimmer, de RFL Chief Executive,
zei: "We hebben 18 januari 2020 een bericht ontvangen van het paleis waarin wordt uitgelegd dat de Hertog met zijn
beschermheerschappen zal blijven werken - zoals bevestigd in de verklaringen van Hare Majesteit en Buckingham Palace.

Tiende verjaardag Walking With The Wounded, 20 januari 2020


Ik wens een zeer gelukkige 10e verjaardag voor het goede doel van Walking With The Wounded (WWTW), het personeel en
iedereen die het afgelopen decennium heeft bijgedragen aan het ondersteunen van gewonde Britse militairen en vrouwen!

De Hertog van Sussex, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de impact van WWTW, heeft uit de eerste hand de veerkracht
en sterkte kunnen zien van die mannen en vrouwen die gewond zijn geraakt in dienst van hun land.

De Hertog heeft in de loop van de jaren hard gewerkt om het bewustzijn te vergroten, waaronder een expeditie naar de Noordpool in 2011,
trekking over de Zuidpool met 12 gewonde militairen uit het VK, de VS en het Gemenebest in 2013 en zich bij gewonde veteranen voegde
voor hun ongelooflijke 1000-mijl wandeling van Groot-BrittanniŽ in 2015!

Support The Walk, opgericht in 2010, heeft wegen gecreŽerd voor kwetsbare veteranen om weer in de samenleving te integreren en
hun onafhankelijkheid te behouden - gericht op degenen die voor de moeilijkste uitdagingen staan sinds ze het leger hebben verlaten.

Hulp bieden via programma's aan diegenen die fysiek, mentaal of sociaal benadeeld zijn door hun dienstverlening en hen helpen
door middel van nieuwe duurzame carriŤres. De uitkomst van het opmerkelijke werk van de afgelopen 10 jaar? Duurzame werkgelegenheid
en onafhankelijkheid voor duizenden veteranen en hun families.

Ga naar https://walkingwiththewounded.org.uk/ voor meer informatie over hoe u WWTW kunt ondersteunen.


Foto: WWTW / PA


Foto: WWTW / PA


Foto: WWTW / PA


Foto: WWTW / PA


Foto: WWTW / PA


Foto: WWTW / PA

UK-Africa Investment Summit, 20 januari 2020


Op 20 januari 2020 ontmoette de Hertog van Sussex op de UK-Africa Investment Summit, georganiseerd door de Britse regering,
leiders uit Malawi, Mozambique en Marokko over investeringen in duurzame energie, banen, toerisme en milieukwesties.

De Hertog is al meer dan tien jaar betrokken bij verschillende oorzaken in Afrika en heeft bijgedragen aan het initiŽren van een
aantal belangrijke projecten in de regio rond natuurbehoud en toerisme, de dreiging van landmijnen en de epedemie van HIV / AIDS.

Tijdens hun recente bezoek aan Zuid-Afrika afgelopen september hebben de Hertog en Hertogin
projectteams ontmoet die werkgelegenheidswerk, ondernemerschap, onderwijs en gezondheid aanmoedigen.

Door hun rol als voorzitter en vice-voorzitter van The Queen's Commonwealth Trust hebben de Hertog en Hertog gewerkt aan de ondersteuning
van een groeiend netwerk van jonge change-makers in het Gemenebest en zullen dit blijven doen, vooral in de aanloop naar CHOGM 2020.

De liefde van de hertog van Sussex voor Afrika is bekend - hij bezocht het continent voor het eerst op dertien jarige leeftijd en meer
dan twee decennia later, de mensen, cultuur, dieren in het wild en veerkrachtige gemeenschappen blijven hem elke dag inspireren en motiveren.


Foto: PA


Foto: PA


Foto: PA

Hertogin Meghan bezoekt Mayhew, 22 januari 2020


Eerder deze maand kwam de Hertogin van Sussex langs om de geweldige mensen in Mayhew te zien
om te horen over de ongelooflijke vooruitgang die tijdens de feestelijke periode is geboekt.

De Hertogin van Sussex is sinds januari 2019 de trotse beschermvrouwe van Mayhew en begrijpt al lang het verband tussen
dierenwelzijn en welzijn van de gemeenschap en juicht de mensen in Mayhew toe voor het essentiŽle werk dat ze elke dag doen.

Van katten en honden die een nieuw thuis hebben gevonden tot dierenwelzijnszaken die in de gemeenschap worden
behandeld - The Mayhew gelooft in de kracht van saamhorigheid en de speciale band tussen mens en dier.


Foto: SussexRoyal


Foto: SussexRoyal

Internationale Dag van het Onderwijs, 24 januari 2020


Op 24 januari 2020, op Internationale dag van het onderwijs, benadrukken we het belang van toegang tot onderwijs voor iedereen. De Hertogin van Sussex
heeft zich hierop gefocust voordat ze lid werd van de koninklijke familie en nu als beschermvrouwe van de Association of Commonwealth Universities.

In nauwe samenwerking met CAMA erkennen zowel de Hertog als de Hertogin het voordeel zowel persoonlijk als voor de samenleving als een jong meisje toegang heeft
tot onderwijs. Tijdens hun recente reis naar Zuid-Afrika steunde de Hertog de initiatieven van Campaign for Female Education ter plaatse in Malawi.

In de loop der jaren heeft de Hertogin gewerkt in ontwikkelingsgemeenschappen, zoals in Rwanda en India, om de belemmeringen te vinden
voor het vermogen van meisjes om naar school te gaan en bovendien om op school te blijven. Deze kunnen bestaan uit gebrek aan toegang
tot schoon water, stigma rondom MHM, cultureel taboe en nog veel meer redenen ....

Als voorzitter en vice-voorzitter van The Queens Commonwealth Trust bedanken de Hertog en Hertogin iedereen die werkt om iedereen toegang te geven tot onderwijs.


Foto: World Vision / PA / Myna Mahila Foundation / SussexRoyal


Foto: World Vision / PA / Myna Mahila Foundation / SussexRoyal


Foto: World Vision / PA / Myna Mahila Foundation / SussexRoyal


Foto: World Vision / PA / Myna Mahila Foundation / SussexRoyal


Foto: World Vision / PA / Myna Mahila Foundation / SussexRoyal


Foto: World Vision / PA / Myna Mahila Foundation / SussexRoyal

Forces For Change Vogue, 13 februari 2020


Eerder op 13 februari 2020 deelde Edward Enninful de hoofdredacteur van British Vogue: "ForcesForChange, met gasthoofdredacteur de Hertogin van Sussex,
was ons snelst verkopende nummer in de geschiedenis van British Vogue (uitverkocht in 10 dagen) en de bestverkochte editie van het afgelopen
decennium. Ik kan niet wachten om te zien wat 2020 in petto heeft ... "

Een verrassingsmoment met de Hertogin - voor een intieme blik achter de schermen bij het maken van de ForcesForChange-uitgave van september 2019.
Een achter de schermen video die Sussex Royal vrij gaf is geplaatst op de pagina: "Koninklijke Filmpjes".


Foto: https://www.instagram.com/edward_enninful/

Prins Harry in Schotland, 26 februari 2020


Op 26 februari 2020 bevindt de Hertog van Sussex zich in Schotland - een van 's werelds snelstgroeiende toeristische bestemmingen - om
te horen wat ze doen om duurzaamheid voorop te stellen in vakanties die het milieu beschermen en de lokale gemeenschappen ondersteunen.

Het aantal toeristen wereldwijd neemt snel toe, en op basis van een toenemende wens van reizigers, werkt het internationale partnerschap van de
Hertog, Travalyst, eraan om te zorgen dat de industrie gemeenschappen beter kan ondersteunen die geconfronteerd worden met toenemende uitdagingen
van overbevolking, vervuiling en de klimaatsituatie. Ondersteuning van deze gemeenschappen betekent het behoud van deze bestemmingen voor iedereen.

Door gebruik te maken van de kracht van reizen, die wereldwijd goed is voor 1 op de 10 banen, jaarlijks bijna $ 9 biljoen genereert en centraal
staat in het verbinden van mensen en cultuur, kan toerisme het voortouw nemen bij het ondersteunen van gemeenschappen en het beschermen van het milieu.

Op een top in Edinburgh zullen vertegenwoordigers van de Schotse toerisme- en reissector zich aansluiten
bij evenementpartners VisitScotland en EICC om het laatste werk te helpen testen en ontwikkelen.

Oprichtende partners Bookingcom, Skyscanner, Trip, TripAdvisor en Visa werken samen met de Hertog, ondersteund door
de consumentenvraag, om reizen en toerisme wereldwijd te transformeren, zodat elke vakantieganger, elke reis die hij boekt,
een positieve kan hebben impact op de bestemmingen die ze bezoeken.


Foto: Visit Scotland / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Visit Scotland / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Visit Scotland / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Visit Scotland / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Visit Scotland / PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

In Schotland hebben de Hertog van Sussex en Travalyst vandaag een top georganiseerd om hun volgende fase van werk te lanceren,
waarbij gemeenschappen op de eerste plaats komen, met een missie om een duurzamere toeristische sector te creŽren.

"We zijn een coalitie van partners met een gezamenlijk doel om de toekomst van toerisme en reizen voor iedereen te transformeren - om
mensen toegang te geven tot betere informatie en te verzekeren dat de toekomstige ontwikkeling van toerisme een positieve ondersteuning
biedt voor de bestemmingen waarop de industrie vertrouwt, en dat hun gemeenschappen afhangen van. Wij geloven dat reizen een goede zaak is.
Het is het hart van menselijke ervaringen, van culturele connecties en van nieuwe vriendschappen." - De Hertog van Sussex

Travalyst werkt aan een toekomst waarin mensen vakanties en reizen kunnen maken die sociale, ecologische en economische voordelen bieden voor de
ingebouwde gemeenschappen en bestemmingen. Er is een toenemende behoefte aan dit soort reizen - en we willen ze werkelijkheid maken voor iedereen.

Op de top van vandaag in Edinburgh hebben vertegenwoordigers van de Schotse toerismesector gesproken over de noodzaak om
duurzame praktijken in de toeleveringsketen aan te moedigen en te stimuleren, op een manier die voldoet aan de behoeften
van consumenten die meer duidelijkheid willen over hoe ze duurzamere opties kunnen kiezen.


Foto: PA / Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / Sussex Royal / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Hertogin Meghan bezoekt National Theatre, 5 maart 2020


Op 5 maart 2020 bezocht de Hertogin van Sussex, de koninklijke beschermvrouwe van het National Theatre, de Immersive Storytelling Studio
in Londen, waar opkomende technologie zoals Virtual Reality wordt gebruikt om nieuwe vormen van emotionele verhalen te ontwikkelen.

Onlangs hebben de Hertog en Hertogin van Sussex ook Stanford University bezocht, waar een deel van hun leertraject een
virtual reality-presentatie omvatte waarmee de gebruiker het leven kan ervaren vanuit het gezichtspunt van een ander.

Het doel van deze methode van virtual reality is om ons in staat te stellen als mensen beter
met elkaar in contact te komen en zich in te leven, ongeacht ras, leeftijd of nationaliteit.

De Hertogin is hier afgebeeld met Nubiya Brandon en haar hologram, te zien in de tentoonstelling
'All Kinds of Limbo' van de National, die momenteel wordt gepresenteerd in het Tate Modern.


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry opent The Silverstone Experience, 6 maart 2020


Op 6 maart 2020 racete de Hertog van Sussex naar Silverstone, de thuisbasis van de Britse Grand Prix, om de The Silverstone Experience
te openen, een gloednieuw meeslepend museum dat het verhaal vertelt over het verleden, het heden en de toekomst van het Britse autoracen.

Samen met zesvoudig Formule 1 Wereldkampioen Lewis Hamilton MBE, toerde de Hertog van Sussex en Lewis door The Silverstone Experience, waar ze
de verschillende componenten van het museum bekeken, vrijwilligers ontmoetten en met de volgende generatie ingenieurs en coureurs praatten.

Het museum brengt het uitgebreide erfgoed van Silverstone en de Britse autosport tot leven en viert het circuit en de positie van het land
in het hart van de wereldwijde motorsportindustrie. Het toont de rijke geschiedenis van de sport, belicht verbazingwekkende verhalen van
velen die deel hebben uitgemaakt van wat Silverstone zo speciaal maakt - waarvan we hopen dat het toekomstige generaties zal inspireren.


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: PA / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Prins Harry en Hertogin Meghan zijn aanwezig bij het Mountbatten Festival of Music, 7 maart 2020


Op 7 maart 2020 woonden de Hertog en Hertogin van Sussex het jaarlijkse Mountbatten Festival of Music bij in de Royal Albert Hall - het
75-jarig jubileum van het einde van de Tweede Wereldoorlog en het 80-jarig jubileum van de vorming van de Britse commando's.

De Hertog, die Captain General Royal Marines is, sloot zich aan bij veteranen en diende leden, muzikanten van wereldklasse, componisten
en dirigenten van de Massed Bands of Hare Majesteit Royal Marines om te helpen fondsen te werven namens de Royal Marines Charity.


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Hertogin Meghan bezocht Robert Clack school in Dagenham, 8 maart 2020


Een voorproefje van het bezoek van de Hertogin van Sussex ter ere van Internationale Vrouwendag aan de Robert Clack-school in Dagenham.


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/

50 jaar geleden wonnen vrouwen in Groot-BrittanniŽ het recht op gelijke beloning. Dat monumentale moment begon met een moedige en
inspirerende groep vrouwen in een fabriek in Dagenham, Engeland. In 1968 liepen de naaimachines van de Ford Motor Company in staking
met een loonregeling die hen minder bekwaam verklaarde dan mannen.

Onder grote druk bleven ze standvastig en twee jaar later werd het Britse parlement gedwongen om
de Equal Pay Act aan te nemen en sindsdien werkende vrouwen te beschermen en te ondersteunen.

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag bezocht de Hertogin van Sussex Dagenham om Geraldine Dear, een van de stakers,
te ontmoeten en tijd door te brengen met studenten aan de Robert Clack Upper School om de volgende generatie vrouwelijke rolmodellen
van de stad te ontmoeten en met jonge vrouwen te praten en mannen over de vrouwen die hen inspireren.

"In Dagenham zijn is ongelooflijk diepgaand. Omdat zoals je kunt zien met Geraldine en de andere vrouwen die de kracht hadden
om echt op te komen voor iets waarvan ze wisten dat het gedaan moest worden. Dit is het beste voorbeeld van hoe klein je je ook
voelt, hoe laag je je misschien voelt op de ladder of de totempaal, ongeacht welke kleur je hebt, ongeacht welk geslacht je bent,
je een stem hebt, en je hebt zeker het recht om te spreken voor wat goed is." - De Hertogin van Sussex

Een levenslange pleitbezorger en campagnevoerder voor gendergelijkheid, de hertogin sloot zich aan bij een
speciale vergadering om dit opmerkelijke lokale verhaal te vieren en de sociale, economische, culturele en
politieke prestaties van alle vrouwen over de hele wereld te erkennen.


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: © The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Commonwealth Day 2020, 9 maart 2020


De Koningin werd op 9 maart 2020 vergezeld door leden van de koninklijke familie voor de jaarlijkse Commonwealth Day Service in Westminster Abbey.
De jaarlijkse dienst is een viering van de 54 lidstaten: hun verschillen, hun gemeenschappelijke grond, wat ze samen hebben bereikt
en wat ze in de toekomst hopen te bereiken.

De Koningin is hoofd van het Gemenebest sinds ze toetrad tot de troon in 1952, maar beloofde
haar leven ten dienste van de burgers van het Gemenebest, jaren voordat ze koningin werd.

De organisatie is veel verder gegroeid dan het oorspronkelijke lidmaatschap van acht landen in 1949.

De dienst - altijd gehouden in de prachtige omgeving van Westminster Abbey - bestaat uit traditionele hymnes en lezingen
naast nationale zang- en dansvoorstellingen en modernere acts. Vaak komen artiesten en sprekers uit landen van het Gemenebest
of zijn ze in het Verenigd Koninkrijk opgegroeid met het erfgoed van het Gemenebest.

Zwaargewicht kampioen Anthony Joshua sprak over de gelukkige mix van culturen die het Gemenebest kan vertegenwoordigen.

Hare Majesteit - die aanwezig was in haar rol als Hoofd van het Gemenebest - werd vergezeld door andere leden van de Koninklijke Familie.

De Koningin wordt in haar werk ondersteund door werkende leden van de koninklijke familie die vaak naar de verste uithoeken
van het Gemenebest reizen om projecten in actie te zien. Naties werken voortdurend samen aan een grote verscheidenheid aan
projecten, van gendergelijkheid tot het milieu, de scheepvaart tot vermijdbare blindheid.

De Koningin's 2020 Commonwealth Day Message benadrukte het idee om de vele verschillen van de Commonwealth-landen als voordeel te gebruiken:

Bij gelegenheden van het Gemenebest is het altijd inspirerend om te worden herinnerd aan de diversiteit van de mensen en landen die deel uitmaken
van onze wereldwijde familie. We zijn bewust gemaakt van de vele associaties en invloeden die samenkomen via de Commonwealth-verbinding, waardoor
we ons een gemeenschappelijke toekomst kunnen voorstellen en kunnen realiseren.

Dit is met name opvallend wanneer we mensen uit grote en kleine landen zien verzamelen voor de Commonwealth Games, voor vergaderingen van
Commonwealth-regeringen en op Commonwealth Day. Een dergelijke mix van tradities dient ons sterker te maken, individueel en collectief,
door de ingrediŽnten te leveren die nodig zijn voor sociale, politieke en economische veerkracht.

Gedurende mijn hele leven heb ik de gelegenheid gehad om te zien en te horen hoe lidmaatschap van de Commonwealth-familie zoveel
betekent voor mensen die in alle delen van de wereld wonen, vaak op plaatsen die vrij afgelegen zijn. Dankzij de vooruitgang op het
gebied van technologie en moderne media zijn nu veel meer mensen getuige en geniet - met opmerkelijke directheid - van deze ervaring
van de Commonwealth-connectie, op gebieden zoals onderwijs, medicijnen en natuurbehoud.

Met het oog op de toekomst betekent deze connectiviteit dat we ons er ook, misschien als nooit tevoren, van bewust zijn dat onze keuzes en acties
overal waar we wonen van invloed zijn op het welzijn van mensen en gemeenschappen die ver weg wonen en in zeer verschillende omstandigheden. Voor
velen wekt dit bewustzijn de wens om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet met meer zorg te gebruiken, en het is bemoedigend om te zien hoe de
landen van het Gemenebest nieuwe manieren blijven ontwikkelen om samen te werken om welvaart te bereiken en tegelijkertijd onze planeet te beschermen.

Als leden van deze zeer speciale gemeenschap hoop ik op deze Gemenebestdag dat de mensen en landen van het Gemenebest geÔnspireerd zullen worden
door alles wat we delen, en met nieuwe vastberadenheid verder gaan om de invloed van het Gemenebest in onze wereld ten goede te vergroten.

ELIZABETH R


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/KensingtonRoyal


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association en Kensington Royal / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Deze dag woonden de Hertog en Hertogin van Sussex op Commonwealth Day de jaarlijkse Commonwealth Service
bij Westminster Abbey bij, naast Hare Majesteit de Koningin en leden van de Koninklijke Familie.

Het Gemenebest is een wereldwijd netwerk van 54 landen, die samenwerken in de richting van gedeelde economische, ecologische, sociale en
democratische doelen, en de Service probeert vandaag de aandacht te vestigen op de enorme gemeenschap die elke geografische regio, religie
en cultuur omspant en diversiteit onder de bevolking van 2,4 miljard mensen, waarvan 60 procent jonger dan 30 jaar oud is.

Als voorzitter en vice-voorzitter van de Queens Commonwealth Trust zijn de Hertog en Hertogin van Sussex gepassioneerde
pleitbezorgers van het Gemenebest, dat al vele jaren nauw samenwerkt met de volgende generatie leiders van het Gemenebest.

Het thema van het Gemenebest voor 2020 is ĎLeveren van een gemeenschappelijke toekomst: verbinden, innoveren, transformerení,
met de nadruk op jeugd, milieu, handel, bestuur en ICT (informatie- en communicatietechnologie) en innovatie.

Van werken aan het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en het behouden van de planeet voor de komende generaties,
tot het verdedigen van eerlijke handel en het in staat stellen van de jeugd van vandaag om de gemeenschappen van morgen te transformeren,
de Service viert de voortdurende toewijding van het Gemenebest aan het leveren van een vreedzaam, welvarende en duurzamere toekomst voor iedereen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/sussexroyal/

Na meer dan 70 jaar van zijn bestaan is het Gemenebest een opmerkelijke organisatie
die vandaag de dag nog steeds een belangrijke motor voor verandering in de wereld is.

Tijdens haar bewind heeft de koningin elk land in het Gemenebest bezocht (met uitzondering van Kameroen, dat in 1995 toetrad en Rwanda,
dat in 2009 toetrad) en veel herhaalbezoeken afgelegd. Een derde van de totale overzeese bezoeken van de Koningin zijn naar Gemenebestlanden.


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/

The Queenís Commonwealth Trust, 10 maart 2020


Het delen van een outtake van het filmen vorige week voor Queens CommonWealth Trust (QCT) terwijl
de Hertog en Hertogin van Sussex jonge leiders ontmoetten in hun rol als president en vice-president.


Foto: The Duke and Duchess of Sussex / Chris Allerton / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Crossfire for QCT / https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: Crossfire for QCT / https://www.instagram.com/Queens_CommonWealth_Trust/


Foto: Crossfire for QCT / https://www.instagram.com/Queens_CommonWealth_Trust/


Foto: Crossfire for QCT / https://www.instagram.com/Queens_CommonWealth_Trust/


Foto: Crossfire for QCT / https://www.instagram.com/Queens_CommonWealth_Trust/


Foto: Crossfire for QCT / https://www.instagram.com/Queens_CommonWealth_Trust/


Foto: Crossfire for QCT / https://www.instagram.com/Queens_CommonWealth_Trust/

Een bericht van Royal Sussex ivm het Coronavirus, 18 maart 2020


Dit zijn onzekere tijden. En nu hebben we elkaar meer dan ooit nodig. We hebben elkaar nodig voor waarheid,
voor ondersteuning en om ons minder alleen te voelen in een tijd die eerlijk gezegd behoorlijk eng kan zijn.

Er zijn zo veel mensen over de hele wereld die nu steun nodig hebben, die onvermoeibaar werken om achter de schermen, aan de
frontlinie of thuis op deze crisis te reageren. Onze bereidheid als volk om op te treden in het licht van wat we allemaal
ervaren met COVID-19 is ontzagwekkend. Dit moment is een waar testament voor de menselijke geest.

We spreken vaak van mededogen. Ons hele leven wordt op de een of andere manier hierdoor beÔnvloed, en verenigt ons allemaal wereldwijd.
Hoe we elkaar en onze gemeenschappen met empathie en vriendelijkheid benaderen, is op dit moment onbetwistbaar belangrijk.

Dit zal de komende weken ons uitgangspunt zijn.

We zullen informatie en bronnen delen om ons allemaal door de onzekerheid te helpen navigeren: van het plaatsen van nauwkeurige informatie en
feiten van vertrouwde experts tot het leren over maatregelen die we kunnen nemen om onszelf en onze gezinnen gezond te houden, tot samenwerking
met organisaties die onze mentale ondersteuning kunnen bieden en emotioneel welzijn.

Daarnaast zullen we ons concentreren op de inspirerende verhalen over hoe velen van jullie
over de hele wereld op grote en kleine manieren verbinding maken om ons allemaal op te tillen.

We zitten hier allemaal samen in en als wereldwijde gemeenschap kunnen we elkaar ondersteunen
door dit proces - en een digitale buurt bouwen die voor iedereen veilig voelt.

We kijken ernaar uit om de komende dagen en weken meer te delen.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Een bericht van Hare Majesteit de Koningin, 19 maart 2020


Nu Philip en ik vandaag in Windsor aankomen, weten we dat veel individuen en gezinnen in het
Verenigd Koninkrijk en over de hele wereld een periode van grote bezorgdheid en onzekerheid ingaan.

We krijgen allemaal het advies om onze normale routines en regelmatige levenspatronen te veranderen voor het
welzijn van de gemeenschappen waarin we leven en, in het bijzonder, om de meest kwetsbaren daarin te beschermen.

In tijden als deze wordt ik eraan herinnerd dat de geschiedenis van ons land is gevormd door mensen en gemeenschappen die samenkomen
om als ťťn samen te werken, waarbij we onze gezamenlijke inspanningen concentreren met een focus op het gemeenschappelijke doel.

We zijn enorm dankbaar voor de expertise en inzet van onze wetenschappers, artsen en hulpdiensten en openbare diensten; maar nu, meer dan ooit
in ons recente verleden, hebben we allemaal een uiterst belangrijke rol als individu te spelen - vandaag en de komende dagen, weken en maanden.

Velen van ons zullen nieuwe manieren moeten vinden om met elkaar in contact te blijven en ervoor te zorgen dat dierbaren veilig zijn.
Ik weet zeker dat we die uitdaging aankunnen. U kunt er zeker van zijn dat mijn familie en ik klaar staan om onze rol te spelen.

ELIZABETH R


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: The Royal Family / https://twitter.com/RoyalFamily

Een bericht van Royal Sussex ivm het Coronavirus, 20 maart 2020


Nu alles aan de gang is, is er veel te overzien. Velen van ons voelen zich misschien in de war. Of alleen, of angstig of bang ... en
afgezonderd voelen sommigen van ons zich misschien gewoon verveeld, of dat je niet weet wat je met jezelf moet doen zonder je normale
routine. Het is volkomen normaal om een van deze dingen te voelen.

Ons emotionele welzijn wordt elke dag op de proef gesteld, of we het ons nu realiseren of niet, maar ons leven is meestal gevuld met afleiding.
Nu met constant veranderende COVID-dekking, passen we ons allemaal aan aan deze nieuwe norm en de gevoelens die daarbij horen.

Maar hier is het goede (want nu moeten we goede dingen horen, toch?): Ja, er is isolatie en fysieke afstand, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.

Er zijn bronnen die ons tijdens dit hele proces kunnen helpen, en manieren waarop JIJ een van die bronnen kunt worden.
Crisis Text Line, Shout UK, Kids Help Phone Official en CTL Ireland zijn organisaties die meer dan ooit nieuwe vrijwilligers
nodig hebben en een open deur voor je hebben om de ondersteuning te krijgen die je nodig hebt.

- Als je thuis bent en je verveelt, kun je digitaal trainen om counsellor te worden en iemand
te HELPEN die je steun echt nodig heeft! Wat een geweldige manier om deze tijd te gebruiken.

- Als je je alleen, overweldigd, depressief of angstig voelt, kun je een van deze lijnen sms'en en erover praten.

- Als je een gewelddadige relatie hebt en je bevindt je nu in een isolement met je dader,
dan staan deze counselors voor je klaar. Je hoeft niet in stilte te lijden.

En voor degenen onder u die zich niet op hun gemak voelen met sms'en met een vreemde, neem contact op met uw vrienden, familie en collega's.
Telefoongesprekken en videoconferenties zijn zo'n geweldige manier om je meer verbonden te voelen - vraag of ze in orde zijn, vertel hoe je
je (eigenlijk) voelt en gebruik deze tijd om echt naar het antwoord te luisteren.

Als er iemand is die u kent en u zich zorgen maakt, is uw tekst misschien het ding dat hun leven redt.


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Een bericht van Royal Sussex ivm het Coronavirus, 24 maart 2020


Over de hele wereld is de reactie van mensen uit alle lagen van de bevolking om hun gemeenschappen te beschermen en erop te letten,
inspirerend geweest. Niemand meer dan de dappere en toegewijde gezondheidswerkers aan de frontlinie, die hun eigen welzijn riskeren
om voor de zieken te zorgen en COVID-19 te bestrijden. Waar ter wereld je ook bent, we zijn allemaal ontzettend dankbaar.

Voor ons allemaal is de beste manier om gezondheidswerkers te ondersteunen, ervoor te zorgen dat we hun werk niet moeilijker
maken door deze ziekte verder te verspreiden. Waar je ook bent, de WHO heeft enkele richtlijnen gedeeld die kunnen helpen.
Je hebt deze misschien eerder gezien of gehoord, maar ze zijn vandaag de dag net zo belangrijk.
Voor meer informatie kijk op: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Disneynatureís Elephant film verteld door Hertogin Meghan, 26 maart 2020


Disney publiceerde de volgende foto met de volgende tekst op Instagram:

Disneynatureís Elephant, een originele film verteld door Meghan, de Hertogin van Sussex, begint op 3 april 2020 te streamen, alleen op DisneyPlus.
De samenwerking met Disney heeft ze overigens aan haar man te danken. Hertogin Meghan werd door Prins Harry tijdens de premiŤre van The Lion King
naar voren geschoven als geÔntereseerde. De film die Hertogin Meghan inspreekt gaat over een Afrikaanse olifant die samen met haar zoontje een
bijzondere reis maakt. De twee olifanten maken samen met hun soortgenoten een reis door de Kalahari-woestijn in Afrika.

In ruil voor het inspreken van de film over olifanten gaat er een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders.
De organisatie zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild.


Foto: https://www.instagram.com/disney/

Bon Jovi ĎUnbrokení met The Invictus Games Choir, 27 maart 2020


Opgenomen in de Abbey Road Studio's ter ondersteuning van de Invictus Games
luister naar de nieuwe single hier: https://bonjovi.lnk.to/Unbroken-InvictusGamesChoir

Vrijdag 27 maart 2020 - Bon Jovi brengt vandaag een opmerkelijke versie van ĎUnbrokení uit
met het Invictus Games Choir ter ondersteuning van de Invictus Games Foundation.

De speciale versie van de Bon Jovi-track, vorige maand opnieuw opgenomen in Abbey Road Studios, is nu beschikbaar om te kopen en te streamen.
Alle opbrengsten gaan naar de Invictus Games Foundation, waarvan de Hertog van Sussex beschermheer is, ter ondersteuning van het herstel en
wederopbouw van internationale gewonde, gewonde of zieke militairen.

In de video voor ĎUnbrokení, die vandaag dag kan worden bekeken, spelen Jon Bon Jovi, het koor en de Hertog van Sussex de hoofdrol,
die vorige maand de opnamesessie in Abbey Road Studios ondergingen. Het koor en Jon namen de single samen op in slechts 2 dagen,
en in de video worden Jon en de 12 koorleden samen gerepeteerd en gezongen als een glorieuze groep.

Het buitengewone project begon afgelopen zomer toen Jon Bon Jovi onze beschermheer, de Hertog van Sussex, voor het eerst benaderde met het idee om
het nummer samen met het koor opnieuw op te nemen, waarbij alle opbrengsten ten goede kwamen aan het echte leven via de Invictus Games Foundation.

Beide ouders van Jon Bon Jovi zaten in het US Marine Corps, en dus voelde hij zich dichtbij genoeg om de verteller te zijn voor degenen
die hebben gediend. Met hulp van het Invictus Games Choir is het verhaal nu door middel van zang tot leven gebracht. ĎUnbrokení is
oorspronkelijk vorig jaar gemaakt als een meeslepend volkslied om de duizenden veteranen die leven met een posttraumatische stressstoornis
in de schijnwerpers te zetten. De originele track staat op het aankomende album Bon Jovi 2020.

Het nummer werd opgenomen in Studio 2 in Abbey Road Studios, beroemd gemaakt door The Beatles, die daar het grootste deel van hun hitalbums opnamen.

Het bezoek bracht in februari de aandacht van de wereld voor de beroemde opnamestudio's toen Jon, de
Hertog van Sussex en twee koorleden de iconische albumhoes van de Beatles Abbey Road op het zebrapad nabootsten.

Het begin van de videoclip legt een gesprek vast tussen de Hertog van Sussex en Jon tijdens het bezoek van de Hertog om het koor vorige maand
te ontmoeten in Abbey Road Studios. De hertog van Sussex zegt: "Met militaire mensen is er een manier om op een positieve manier over de
littekens van oorlog te kunnen praten. Sommigen lijden aan posttraumatische stress, sommigen lijden aan depressie, angst, maar ze zijn er
sterker voor. Dat zijn het soort ambassadeurs en rolmodellen die we nodig hebben."

Jon voegt toe: "Wel, ik dank je voor wat je hebt gedaan om daar een licht op te werpen. Het is eigenlijk wat je doet. Ik raakte zojuist geÔnspireerd
om er een liedje van te schrijven ... Het is ontroerend, hun verlangen om te dienen en wat ze gaven, en wat ze halen uit zingen."

Andy, koorlid en oprichter van Invictus Games, zegt: "Zingen was een sensatie en ik houd me eraan vast, want sommige van die woorden zijn erg relevant
voor mij over het gerinkel in je oren en ... willen schreeuwen. Nadat ik was opgeblazen, lag ik daar midden in de nacht te denken "Dit heeft mijn leven
veranderd ... geen benen, handblessures ... wat ga ik nu doen?" En wie had gedacht dat ik zou zingen om te worden opgeblazen omhoog. Dus dit nummer
ging voor mij heel diep op verschillende plaatsen."

Caroline, een ander lid van het koor, vertelt hoe ze zich verhoudt tot het lied: "Voor mij gaat dit lied
over het feit dat ik moeite heb gehad, maar ik ben niet gebroken. Ik ben er nog steeds en ben ongebroken."

Het Invictus Games Choir, dat wordt beheerd en geleverd door Help for Heroes, bestaat uit gewonden, geblesseerde en zieke veteranen en bedienend personeel
van alle afdelingen en verschillende rangen van de Britse strijdkrachten, die samenkomen en de kracht van muziek gebruiken om helpen bij hun herstel.


Foto: https://invictusgamesfoundation.org/


Foto: https://invictusgamesfoundation.org/


Foto: https://www.bonjovi.com/


Foto: https://www.bonjovi.com/


Foto: https://www.bonjovi.com/

Een laatste bericht als senior royals, 30 maart 2020


Zoals we allemaal kunnen voelen, lijkt de wereld op dit moment buitengewoon kwetsbaar. Toch zijn we ervan overtuigd dat elk mens het
potentieel en de mogelijkheid heeft om een verschil te maken - zoals nu overal ter wereld te zien is, in onze families, onze gemeenschappen
en die in de frontlinie - samen kunnen we elkaar optillen om de vervulling van die belofte te realiseren.

Het belangrijkste op dit moment is de gezondheid en het welzijn van iedereen over de hele wereld en het
vinden van oplossingen voor de vele problemen die zich hebben voorgedaan als gevolg van deze pandemie.

Aangezien we allemaal de rol vinden die we moeten spelen in deze wereldwijde verschuiving en verandering
van gewoonten, concentreren we ons op dit nieuwe hoofdstuk om te begrijpen hoe we het beste kunnen bijdragen.

Hoewel u ons hier misschien niet ziet, gaat het werk door.

Bedankt aan deze community - voor de steun, de inspiratie en de gedeelde toewijding aan het goede in de wereld.
We kijken ernaar uit om binnenkort weer contact met u op te nemen. Je bent geweldig geweest!

Zorg tot die tijd goed voor jezelf en voor elkaar.

Harry en Meghan


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Toespraak van Koningin Elizabeth over het Coronavirus aan het VK en het Gemenebest, 5 april 2020Foto: The British Monarchy / https://twitter.com/RoyalFamily

Ik spreek tot u in een tijd die naar ik weet een steeds uitdagender wordt. Een tijd van ontwrichting in het leven van ons land: een ontwrichting
die bij sommigen verdriet heeft veroorzaakt, bij velen financiŽle moeilijkheden en enorme veranderingen in het dagelijkse leven van ons allemaal.

Ik wil iedereen in de frontlinie van de NHS bedanken, evenals zorgverleners en degenen die essentiŽle rollen vervullen, die hun dagelijkse taken
buiten het huis onbaatzuchtig voortzetten om ons allemaal te steunen. Ik weet zeker dat de natie zich bij mij zal voegen om u te verzekeren dat
wat u doet gewaardeerd wordt en dat elk uur van uw harde werk ons dichter bij een terugkeer naar meer normale tijden brengt.

Ik wil ook degenen onder u bedanken die thuis blijven en zo de kwetsbaren helpen beschermen en veel gezinnen de pijn besparen die al is gevoeld door degenen
die dierbaren hebben verloren. Samen pakken we deze ziekte aan en ik wil u verzekeren dat als we eensgezind en vastberaden blijven, we die zullen overwinnen.

Ik hoop dat iedereen de komende jaren trots kan zijn op de manier waarop ze op deze uitdaging hebben gereageerd. En degenen die na ons komen, zullen zeggen
dat de Britten van deze generatie net zo sterk waren als alle anderen. Dat de kenmerken van zelfdiscipline, van rustige, goedgehumeurde vastberadenheid en
van medegevoel nog steeds dit land kenmerken. De trots op wie we zijn, maakt geen deel uit van ons verleden, het bepaalt ons heden en onze toekomst.

De momenten waarop het Verenigd Koninkrijk is samengekomen om zijn zorg te prijzen en essentiŽle werknemers zullen worden
herinnerd als een uitdrukking van onze nationale geest; en het symbool zal de door kinderen getekende regenbogen zijn.

In het hele Gemenebest en over de hele wereld hebben we hartverwarmende verhalen gezien van mensen die samenkomen om anderen te helpen, of het nu
gaat om het bezorgen van voedselpakketten en medicijnen, het controleren van buren of het omzetten van bedrijven om de hulpverlening te helpen.

En hoewel zelfisolatie soms moeilijk kan zijn, ontdekken veel mensen van alle geloofsovertuigingen, en van geen
enkele, dat het een gelegenheid biedt om te vertragen, te pauzeren en te reflecteren, in gebed of meditatie.

Het doet me denken aan de allereerste uitzending die ik in 1940 maakte, geholpen door mijn zus. Wij, als kinderen, spraken vanaf hier in Windsor met
kinderen die uit hun huis waren geŽvacueerd en voor hun eigen veiligheid waren weggestuurd. Tegenwoordig zullen velen opnieuw een pijnlijk gevoel van
scheiding van hun dierbaren voelen. Maar nu, net als toen, weten we diep van binnen dat dit het juiste is om te doen.

Hoewel we eerder met uitdagingen te maken hebben gehad, is deze anders. Deze keer sluiten we ons aan bij alle naties over de
hele wereld in een gezamenlijke inspanning, gebruikmakend van de grote vooruitgang van de wetenschap en ons instinctieve
mededogen om te genezen. We zullen slagen - en dat succes zal aan ieder van ons toebehoren.

We moeten troosten dat, hoewel we misschien nog meer te verduren hebben, betere dagen zullen terugkeren:
we zullen weer bij onze vrienden zijn; we zullen weer bij onze familie zijn; we zullen elkaar weer ontmoeten.

Maar voor nu stuur ik jullie allemaal mijn dank en hartelijke groeten.Een toespraak van Hare Majesteit de Koningin op de 75ste verjaardag van VE Day, 8 mei 2020
Ik spreek u vandaag op hetzelfde uur als mijn vader, precies 75 jaar geleden. Zijn boodschap was toen een eerbetoon aan de mannen
en vrouwen in binnen- en buitenland die zoveel hadden opgeofferd in navolging van wat hij terecht een 'grote bevrijding' noemde.

De oorlog was een totale oorlog geweest; het had iedereen getroffen en niemand was immuun voor de impact ervan. Of het nu
de mannen en vrouwen zijn die zijn geroepen om te dienen; families van elkaar gescheiden; of mensen vroegen om nieuwe rollen
en vaardigheden op zich te nemen om de oorlogsinspanning te ondersteunen, ze hadden allemaal een rol te spelen. In het begin
leken de vooruitzichten somber, het einde ver weg, de uitkomst onzeker. Maar we bleven geloven dat de oorzaak juist was - en
dit geloof, zoals mijn vader in zijn uitzending opmerkte, heeft ons doorgezet.

Nooit opgeven, nooit wanhopen - dat was de boodschap van VE Day. Ik herinner me levendig de jubelende scŤnes die mijn zus en ik met
onze ouders en Winston Churchill vanaf het balkon van Buckingham Palace nog zagen. Het gevoel van vreugde bij de menigte die zich
buiten en in het hele land verzamelde, was diep, hoewel we wisten dat er nog meer opoffering zou zijn terwijl we de overwinning in
Europa vierden. Het duurde tot augustus voordat de gevechten in het Verre Oosten ophielden en de oorlog eindelijk eindigde.

Veel mensen hebben hun leven gegeven in dat vreselijke conflict. Ze vochten zodat we in vrede konden leven, in
binnen- en buitenland. Ze stierven zodat we als vrije mensen konden leven in een wereld van vrije naties.
Ze riskeerden iedereen zodat onze families en buurten veilig konden zijn. We moeten en zullen ze onthouden.

Terwijl ik nu nadenk over de woorden van mijn vader en de vreugdevolle vieringen, die sommigen van ons uit de eerste hand hebben
meegemaakt, ben ik dankbaar voor de kracht en moed die het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en al onze bondgenoten hebben getoond.

De oorlogstijdgeneratie wist dat de beste manier om degenen die niet terugkwamen uit de oorlog te eren, ervoor te zorgen
dat het niet opnieuw zou gebeuren. Het grootste eerbetoon aan hun offer is dat landen die ooit gezworen vijanden waren,
nu vrienden zijn en zij aan zij werken voor de vrede, gezondheid en welvaart van ons allemaal.

Vandaag lijkt het misschien moeilijk dat we dit speciale jubileum niet kunnen markeren zoals we zouden willen. In plaats daarvan
herinneren we ons van onze huizen en onze drempels. Maar onze straten zijn niet leeg; ze zijn gevuld met de liefde en de zorg die
we voor elkaar hebben. En als ik vandaag naar ons land kijk en zie wat we bereid zijn te doen om elkaar te beschermen en te steunen,
zeg ik met trots dat we nog steeds een natie zijn die dappere soldaten, matrozen en piloten zouden erkennen en bewonderen.

Ik stuur jullie allemaal mijn allerbeste groeten.


Verklaring van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Harry over alle media berichten in de Britse Tabloids, 1 oktober 2019


Als koppel geloven we in mediavrijheid en objectieve, waarheidsgetrouwe rapportage. We beschouwen het als een hoeksteen van
de democratie en in de huidige staat van de wereld - op elk niveau - hebben we nooit meer verantwoordelijke media nodig gehad.

Helaas is mijn vrouw een van de laatste slachtoffers geworden van een Britse roddelpers die campagnes voert tegen personen zonder
rekening te houden met de gevolgen - een meedogenloze campagne die het afgelopen jaar is geŽscaleerd, tijdens haar zwangerschap
en tijdens het opvoeden van onze pasgeboren zoon.

Er zijn menselijke kosten verbonden aan deze meedogenloze propaganda, met name wanneer het bewust vals en kwaadaardig is, en hoewel we ons dapper blijven
gedragen - zoals zovelen van jullie kunnen vertellen - kan ik niet beginnen te beschrijven hoe pijnlijk het is geweest. Omdat in het digitale tijdperk van
vandaag persfabrieken over de hele wereld als waarheid worden gebruikt. De dekking van ťťn dag is niet langer het chippapier van morgen.

Tot nu toe zijn we niet in staat geweest om de voortdurende verkeerde voorstelling van zaken te corrigeren - iets dat deze
geselecteerde media kennen en daarom dagelijks en soms elk uur misbruiken.

Het is om deze reden dat we juridische stappen ondernemen, een proces dat al vele maanden in de maak is. De positieve berichtgeving van de afgelopen
week uit dezelfde publicaties onthult de dubbele normen van dit specifieke perspakket dat haar de afgelopen negen maanden bijna dagelijks heeft belasterd;
ze zijn in staat geweest om leugen na leugen op haar kosten te creŽren, simpelweg omdat ze niet zichtbaar was tijdens haar zwangerschapsverlof. Ze is
dezelfde vrouw die ze een jaar geleden was op onze trouwdag, net zoals ze dezelfde vrouw is die je tijdens deze Afrika-tour hebt gezien.

Voor deze geselecteerde media is dit een game die we vanaf het begin niet wilden spelen. Ik ben te lang een stille getuige geweest van haar privť-lijden.
Zich terugtrekken en niets doen zou in strijd zijn met alles waar we in geloven.

Deze specifieke juridische actie hangt af van ťťn incident in een lang en verontrustend gedragspatroon door Britse roddelmedia. De inhoud van een
privťbrief is op een opzettelijk destructieve manier onrechtmatig gepubliceerd om u, de lezer, te manipuleren en de verdeeldheid van de betreffende
mediagroep te bevorderen. Naast hun onwettige publicatie van dit privťdocument, hebben ze je doelbewust misleid door strategisch bepaalde alinea's,
specifieke zinnen en zelfs enkele woorden weg te laten om de leugens te maskeren die ze al meer dan een jaar hebben bestendigd.

Er komt een moment dat het enige wat je moet doen is om op te staan tegen dit gedrag, omdat het mensen vernietigt en levens vernietigt.
Simpel gezegd, het is pesten, dat mensen bang maakt en tot zwijgen brengt. We weten allemaal dat dit op geen enkel niveau acceptabel is.
We zullen en kunnen niet geloven in een wereld waar hier geen verantwoordelijkheid voor is.

Hoewel deze actie misschien niet de veilige is, is het wel de juiste. Omdat mijn diepste angst is dat de
geschiedenis zich herhaalt. Ik heb gezien wat er gebeurt als iemand van wie ik hou zo vercommercialiseerd
wordt dat ze niet langer als een echt persoon worden behandeld of gezien. Ik verloor mijn moeder en nu
zie ik hoe mijn vrouw het slachtoffer wordt van dezelfde machtige krachten.

Wij danken u, het publiek, voor uw voortdurende steun. Het wordt enorm
gewaardeerd. Hoewel het misschien niet zo lijkt, hebben we het echt nodig.

Hare Koninklijke Hoogheid, de Hertogin van Sussex, heeft een claim ingediend tegen geassocieerde kranten over
het misbruik van privťinformatie, inbreuk op auteursrechten en schending van de Data Protection Act 2018.

De procedures in de Chancery Division van de High Court hebben betrekking op de onwettige publicatie van een privťbrief.

Een wettelijke woordvoerder van Schillings die de Hertogin van Sussex vertegenwoordigt, zei:

"We hebben op zondag een gerechtelijke procedure gestart tegen de Mail on Sunday en het moederbedrijf Associated Newspapers,
over de opdringerige en onwettige publicatie van een privťbrief geschreven door de Hertogin van Sussex, die deel uitmaakt van
een campagne van deze mediagroep om valse en opzettelijke denigrerende verhalen over haar en haar man. Gezien de weigering van
geassocieerde kranten om dit probleem naar tevredenheid op te lossen, hebben we procedures aangespannen om deze inbreuk op de
privacy, schending van het auteursrecht en de bovengenoemde media-agenda recht te zetten."

De zaak wordt particulier gefinancierd door de Hertog en Hertogin van Sussex. In afwachting van een uitspraak van
de rechtbank wordt de opbrengst van eventuele schadevergoeding geschonken aan een goed doel tegen pesten.

Bron: https://sussexofficial.uk/

UPDATE: 11 februari 2021:
Meghan, de Hertogin van Sussex, heeft de privacyclaim van haar langdurige rechtszaak van het Hooggerechtshof
gewonnen tegen Associated Newspapers, de uitgever van The Mail on Sunday en MailOnline vanwege hun
publicatie van een 'persoonlijke en privť'-handgeschreven brief aan haar vader, Thomas Markle gewonnen.

In de uitspraak oordeelde de rechter Justice Warby dat de publicatie van Meghans brief
aan haar vader "kennelijk buitensporig en dus onwettig" was, haar privacy is geschonden.

Verklaring van de Hertogin van Sussex:

"Na twee lange jaren van procederen, ben ik de rechtbanken dankbaar dat ze Associated Newspapers en The Mail on Sunday
ter verantwoording hebben geroepen voor hun illegale en onmenselijke praktijken. Deze tactieken (en die van hun
zusterpublicaties MailOnline en de Daily Mail) zijn niet nieuw; in feite zijn ze al veel te lang bezig zonder
consequenties. Voor deze verkooppunten is het een spel. Voor mij en zoveel anderen is het het echte leven,
echte relaties en heel echt verdriet. De schade die ze hebben aangericht en blijven doen, gaat diep.

De wereld heeft betrouwbaar, op feiten gecontroleerd nieuws van hoge kwaliteit nodig. Wat The Mail on Sunday
en zijn partnerpublicaties doen, is het tegenovergestelde. We verliezen allemaal wanneer verkeerde informatie
meer verkoopt dan waarheid, wanneer morele uitbuiting meer verkoopt dan fatsoen, en wanneer bedrijven hun
bedrijfsmodel creŽren om te profiteren van de pijn van mensen. Maar voor vandaag, met deze uitgebreide
overwinning op zowel privacy als copyright, hebben we allemaal gewonnen. We weten nu, en hopen dat het
een juridisch precedent schept, dat u iemands privacy niet kunt gebruiken en deze in een privacyzaak
kunt exploiteren, zoals de beklaagde de afgelopen twee jaar schaamteloos heeft gedaan.

Ik deel deze overwinning met jullie allemaal - omdat we allemaal
gerechtigheid en waarheid verdienen, en we verdienen allemaal beter.

Ik wil in het bijzonder mijn man, moeder en juridisch team bedanken, en
vooral Jenny Afia voor haar niet-aflatende steun tijdens dit proces."

UPDATE: 2 maart 2021:

Een rechter van het Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de Mail on Sunday 90 procent van de kosten (1,87 miljoen dollar)
moet betalen die de hertogin van Sussex heeft gemaakt voor het verzoek tot summiere uitspraak in haar juridische strijd.
De uitgeverij ANL van The Mail had gehoopt slechts 75 procent te betalen.

Lord Justice Warby zei dat het percentage een ruwe berekening was van de
gemaakte kosten "voor zaken waarin ze slaagde" in de zaak.

Nadat ze hun gronden hadden uiteengezet, heeft de Mail on Sunday geen toestemming gekregen om in beroep
te gaan tegen het vonnis van vorige maand. De uitgever van The Mail - die is veroordeeld om in eerste
instantie 450.000 pond (627.000 dollar) aan Meghan's juridische kosten te betalen in de komende
14 dagen - kan nog steeds een aanvraag indienen bij het Hof van Beroep.

De advocaten van Meghan vroegen Mail on Sunday om een verontschuldiging te publiceren "op een pagina niet later dan pagina 4"
en "in een lettertype en grootte" niet kleiner dan het originele verhaal over haar brief aan Thomas Markle.

Wat Mail Online betreft, heeft Meghan gevraagd dat de mededeling dat zij een juridische zaak heeft, op de homepage van de
nieuwswebsite wordt geplaatst "voor een periode van niet minder dan 6 maanden, samen met een hyperlink naar het arrest".

Advocaten van de Hertogin hadden eerder het Hooggerechtshof gevraagd om The Mail On Sunday te bevelen
alle exemplaren van de handgeschreven brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle te overhandigen.

UPDATE: 5 maart 2021:

The Mail On Sunday moet een voorpagina-verklaring publiceren over de overwinning van de
Hertogin van Sussex in haar auteursrechtclaim tegen de krant vanwege de publicatie van
een brief aan haar vervreemde vader, heeft het Hooggerechtshof geoordeeld.


Foto: Chris Ship ITV

UPDATE: 22 maart 2021:
De excuses van The Mail on Sunday aan de Hertogin van Sussex voor het publiceren van de privťbrief die ze aan haar
vader heeft gestuurd, staat in de wacht om de krant de tijd te geven om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Associated Newspapers Ltd, dat de Mail on Sunday en Mail Online publiceert, heeft tot 6 april de tijd gekregen van de rechter
om toestemming te vragen aan het Hof van Beroep om in beroep te gaan tegen het verontschuldigingsbevel van de rechter.

Er is een nieuwe hoorzitting gepland om te beslissen hoe hoog het bedrag van de schadevergoeding
moet zijn dat de krant aan Meghan moet betalen. Ook zal het dan de auteursrechtenclaim beoordelen
en wat voor bedrag Meghan dan mag krijgen voor het inbreuk maken op haar auteursrecht.

UPDATE: 5 mei 2021:

Meghan heeft ook de auteurskwestie in haar rechtszaak tegen Mail on Sunday gewonnen.

Volgens Associated Newspapers Limited (uitgever van Mail on Sunday) schreef voormalig communicatiemedewerker
van het Britse koningshuis Jason Knauf mee aan de brief. Daarom zou het hof mede-eigenaar van de brief zijn
en kon het auteursrecht niet worden geschonden. De advocaten van Knauf hebben deze beweringen ontkend en
daarmee heeft de Hertogin van Sussex haar zaak tegen de krant volledig gewonnen.

Woensdag erkende de heer Mill dat Meghan "ter ondersteuning een concept van de brief
met Harry en de heer Knauf had gedeeld", aangezien dit een zeer pijnlijk proces was
dat ze met haar hadden meegemaakt". Zijn advocaten zeiden dat hij geen enkel deel van
de brief had opgesteld en "nooit het auteursrecht op hun inhoud zou hebben laten gelden".

UPDATE: 9-12 november 2021:

De uitgever van de krant, Associated Newspapers Limited (ANL), ging op 9 november 2021 in beroep tegen
de beslissing van een rechter van het Hooggerechtshof dat de publicatie van de brief "onwettig" was.

Sms'jes en e-mails die Meghan in 2018 stuurde naar haar toenmalige perschef Jason Knauf zijn openbaar
gemaakt door hof van beroep openbaar gemaakt. Het bericht gaat ook in detail over hoe Meghan van plan
is haar brief te sturen en haar motivatie om dat te doen. Jason Knauf: Ze vroeg me om de tekst van de
brief te herzien en zei:"Uiteraard is alles wat ik heb opgesteld met dien verstande dat het zou kunnen
worden gelekt, dus ik ben nauwgezet geweest in mijn woordkeuze, maar laat het me alsjeblieft weten als
iets voor jou opvalt als een verplichting". Dit suggereert dat Meghan vermoedde dat haar vader de brief
aan de media zou onthullen. Volgens Knauf, destijds hoofd communicatie bij Kensington Palace, had
Meghan hem gevraagd of ze haar vader in haar brief "papa" moest noemen omdat "in het ongelukkige
geval dat het zou lekken, het hem diep zou raken". De brief van Knauf, vrijgegeven door het hof
van beroep, luidt als volgt: "Ze (Meghan) zei dat ze zich 'fantastisch' voelde nadat ze het had
geschreven en voegde eraan toe: 'En als hij het lekt, dan is dat op zijn geweten (sic), maar de
wereld zal tenminste de waarheid kennen. Woorden die ik nooit in het openbaar zou kunnen uiten'."

In zijn verklaring zei de heer Knauf dat de Hertogin "het vertrouwen had verloren dat de
privacy van haar communicatie met haar vader door hem zou worden gerespecteerd" als gevolg
van zijn "toenemende samenwerking met verslaggevers en fotografen". Knauf zei ook dat de Hertogin
hem had verteld dat ze de brief schreef "deels om de Hertog in staat te stellen zijn familie te
laten zien dat het paar maatregelen ondernam om te voorkomen dat Markle doorgaat met de media".

Hij voegde eraan toe: "Over de specifieke kwestie van de brief gaf de hertogin in berichten
aan mij aan dat ze erkende dat het mogelijk was dat de heer Markle de brief openbaar zou maken.

"Ze wilde een brief schrijven in plaats van een e-mail of sms - andere opties die ze had
overwogen en besproken met senior personeel van het koninklijk huis - omdat een brief
niet kon worden doorgestuurd of geknipt en geplakt om slechts een klein deel te delen.

"Als onderdeel van een reeks berichten op 24 augustus 2018 legde ze uit dat ze goed had nagedacht
over hoe ze kon voorkomen dat de brief gedeeltelijk of op een misleidende manier zou uitlekken.

"In het geval dat het werd uitgelekt, wilde ze dat het volledige verhaal zoals uiteengezet in de brief
begrepen en gedeeld zou worden. Ze zei dat ze 'gezwoegd had over elk detail dat gemanipuleerd kon worden'."

Ze vertelt meneer Knauf dat ze Prins Harry wil beschermen tegen "constant uitschelden" van de koninklijke familie
door hen te laten zien dat ze in ieder geval haar vader heeft geschreven om te proberen hem te stoppen met de pers
te praten. Ze schreef: "Zelfs na een week met zijn vader en het eindeloos uitleggen van de situatie, lijkt zijn
familie de context te vergeten, en terug te keren naar 'kan ze niet gewoon naar hem toe gaan en dit stoppen? Ze
begrijpen het fundamenteel niet, dus door H te schrijven, kan hij in ieder geval tegen zijn familie zeggen: 'ze
heeft hem een brief geschreven en hij doet het nog steeds'.Door deze vorm van actie te ondernemen, bescherm ik
mijn man tegen dit constante uitschelden en hoewel het onwaarschijnlijk is, zal het mijn vader misschien even
pauzeren." Ze suggereert ook een handgeschreven brief "die de deur niet opent voor een gesprek".

Meghan diende haar eigen reactie in bij de rechtbank: "Ik had niet gedacht dat mijn vader de brief
zou verkopen of lekken, vooral omdat het hem niet in een goed daglicht zou stellen... Het leek
ongelooflijk onwaarschijnlijk dat hij de inhoud zou onthullen omdat ze onsmakelijke waarheden
bevatten". De Hertogin van Sussex zei: "Voor alle duidelijkheid, ik wilde niet dat er iets van
werd gepubliceerd en ik wilde ervoor zorgen dat het risico dat het zou worden gemanipuleerd of
misleidend bewerkt, tot een minimum zou worden beperkt, mocht het misbruikt worden."

Ze voegde eraan toe: "Het is juist dat, zoals ik al zei in mijn teksten aan de heer
Knauf, de situatie aanzienlijke druk uitoefende op mijn man, zowel extern als door
zijn familie, en ik had sterk het gevoel dat ik er iets aan moest doen.

"Ik voelde dat, zelfs als mijn poging om te voorkomen dat mijn vader met de media praatte zou mislukken, mijn man
in ieder geval tegen zijn familie zou kunnen zeggen dat ik er alles aan had gedaan om het te stoppen", zei ze.

De Hertogin zei ook dat de brief "de enige haalbare optie" was om met haar vader te
communiceren, wat niet het geval zou zijn geweest vůůr de "media-inbraak" in hun relatie.

Sprekend op de New York Times Deal Book online top op 9 november 2021, zei Meghan: "In termen
van het beroep heb ik de zaak gewonnen, en deze kwestie was, eerlijk gezegd, aan de gang
toen ik helemaal geen kinderen had... Ik heb nu twee kinderen, zoals u weet.
"Dus het is een moeizaam proces, maar nogmaals, ik ben het die opkomt voor wat juist is, wat volgens mij over de
hele linie belangrijk is, of het nu in dit geval is of in de andere dingen waar we het vandaag over hebben gehad.

"Op een gegeven moment, hoe moeilijk het ook is, weet je het verschil tussen
goed en kwaad, moet je opkomen voor wat goed is en dat is wat ik doe."

Ze schreef in haar bewijsmateriaal: "Pas toen mijn vader kritiek begon te uiten op de
koninklijke familie... uitten hooggeplaatste leden van de familie en hun adviseurs
hun bezorgdheid over de openbare aanvallen en uitten ze hun wens om ze te stoppen."

De rechtbank hoorde ook dat de heer Knauf informatie verstrekte aan auteurs van Harry en Meghan's biografie
Finding Freedom van schrijvers Omid Scobie en Carolyn Durand, wat ertoe leidde dat Meghan zich verontschuldigde
voor het misleiden van de rechtbank over het feit of hij informatie had gegeven. In zijn getuigenverklaring zei
de heer Knauf dat het boek "op routinebasis werd besproken", dat "meermaals rechtstreeks met de Hertogin
persoonlijk en via e-mail werd besproken". Nieuwe teksten en e-mails laten zien dat de heer Knauf in een
e-mail aan Meghan in december 2018 zei dat hij "bijna twee uur" had doorgebracht met de auteurs van de biografie.

Meghan heeft toegegeven dat Jason Knauf, de voormalige perschef van de Sussexes, gesprekken met de auteurs van het
boek heeft gevoerd en dat zij hem heeft verteld wat hij moest zeggen. De Hertogin biedt in haar verklaring haar
excuses aan dat ze eerder in de rechtbank heeft verklaard dat zij en Harry niet hadden meegewerkt aan Finding
Freedom, maar dat deed ze naar eigen zeggen niet expres omdat ze zich het niet kon herinneren.

Tijdens de beroepszaak blijkt door de verklaring van Meghan en haar voormalig perschef Jason Knauf dat de
rechter destijds niet alle feiten kende. De uitgeverij heeft altijd volgehouden dat de hertogin haar recht
op privacy heeft verspeeld door haar staf en vrienden gesprekken te laten voeren met de schrijvers van Finding
Freedom. Iets wat Meghan en Harry altijd hebben ontkend, maar dus Ė volgens de hertogin Ė zijn vergeten.

UPDATE: 2 december 2021: Meghan wint in hoger beroep Mail on Sunday

De Hertogin van Sussex heeft de laatste fase gewonnen in haar juridische strijd
tegen de uitgever van de Mail on Sunday over een brief die ze naar haar vader stuurde.

Het hof van beroep verwierp de poging van Associated Newspapers
Limited om een proces te krijgen in de privacy- en copyrightzaak.

Associated Newspapers Limited zei teleurgesteld te zijn en overweegt
een hoger beroep bij het Hooggerechtshof in te stellen.

Een rechter had Meghan eerder in het gelijk gesteld nadat
uittreksels uit de brief in de krant waren verschenen.

Het hof van beroep aanvaardde Meghan's argument dat de brief aan Thomas Markle in augustus 2018, drie maanden
na haar huwelijk met prins Harry, "diep persoonlijk" was. In hun beslissing zeiden de drie rechters dat de
inhoud van de brief "persoonlijk, privť en geen zaken van legitiem openbaar belang" was.

De rechters zeiden in het hoger beroep dat het moeilijk was om te zien welk bewijs tijdens een
proces de situatie zou hebben veranderd. Ze voegden eraan toe: "De rechter had terecht besloten
dat, hoewel het misschien proportioneel was om een heel klein deel van de brief voor dat doel
te publiceren, het niet nodig was om de helft van de inhoud van de brief te publiceren."

Meghan heeft een belangrijke overwinning behaald in deze rechtszaalstrijd om haar privacy te beschermen.

Meghan heeft een lijn in het zand getrokken. Zelfs als haar leven van algemeen
belang is, heeft ze laten zien dat het haar geen publiek eigendom maakt.

Donderdag 2 december 2021: Verklaring van Meghan, De Hertogin van Sussex

"Dit is een overwinning, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die ooit bang is geweest om
op te komen voor wat juist is. Hoewel deze overwinning een precedent is, is het belangrijkste
dat we nu collectief dapper genoeg zijn om een tabloid-industrie opnieuw vorm te geven die
mensen conditioneert om wreed te zijn en te profiteren van de leugens en pijn die ze creŽren.

Vanaf de eerste dag heb ik deze rechtszaak behandeld als een belangrijke maatstaf voor goed versus
kwaad. De beklaagde heeft het behandeld als een spel zonder regels. Hoe langer ze het uithielden,
hoe meer ze feiten konden verdraaien en het publiek konden manipuleren (zelfs tijdens het hoger
beroep zelf), waardoor een rechttoe rechtaan zaak buitengewoon ingewikkeld werd om meer krantenkoppen
te genereren en meer kranten te verkopen, een model dat chaos boven waarheid beloont. In de bijna drie
jaar sinds dit begon, ben ik geduldig geweest tegenover bedrog, intimidatie en berekende aanvallen.

Vandaag hebben de rechtbanken in mijn voordeel geoordeeld - opnieuw bevestigend dat The Mail on Sunday, eigendom
van Lord Jonathan Rothermere, de wet heeft overtreden. De rechtbanken hebben de beklaagde ter verantwoording
geroepen en ik hoop dat we allemaal hetzelfde gaan doen. Want hoe ver verwijderd het ook lijkt van uw persoonlijke
leven, dat is het niet. Morgen zou jij het kunnen zijn. Deze schadelijke praktijken gebeuren niet ťťn keer in
een blauwe maan - ze zijn een dagelijkse mislukking die ons verdeelt, en we verdienen allemaal beter."Misan Harriman: Krachtige woorden van de BBC:
Meghan heeft een belangrijke overwinning behaald in deze rechtszaalstrijd om haar
privacy te beschermen. Ze heeft een lijn in het zand getrokken. Zelfs als haar leven
van algemeen belang is, heeft ze laten zien dat het haar geen publiek eigendom maakt.


Foto: Misan Harriman / The Duke and Duchess of Sussex

UPDATE: 26 december 2021: Mail on Sunday drukt verklaring
op de voorpagina af over Meghan's auteursrechtoverwinning

The Mail on Sunday heeft op Tweede Kerstdag, 26 december 2021, een verklaring op de voorpagina geplaatst waarin
wordt erkend dat de Hertogin van Sussex haar auteursrechtclaim tegen de uitgever van de krant heeft gewonnen.

Een verklaring onderaan de Mail on Sunday's voorpagina zegt: "De Hertogin van Sussex wint
haar rechtszaak wegens inbreuk op het auteursrecht tegen Associated Newspapers voor
artikelen gepubliceerd in The Mail on Sunday en gepost op Mail Online - Zie pagina 3".

Op pagina drie staat onder het kopje "De Hertogin van Sussex":

"Na een hoorzitting op 19-20 januari 2021 en een verdere hoorzitting op 5 mei 2021 heeft de rechtbank
uitspraak gedaan voor The Duchess of Sussex op haar vordering wegens inbreuk op het auteursrecht.

De rechtbank oordeelde dat Associated Newspapers inbreuk maakte op haar auteursrecht door uittreksels
van haar handgeschreven brief aan haar vader te publiceren in The Mail on Sunday en in Mail Online.

Er zijn financiŽle oplossingen overeengekomen."


Foto: Mail on Sunday / Omid Scobie

UPDATE: 5 januari 2022: Meghan krijgt 1 pond van Mail on Sunday voor privacy schending

Meghan zal slechts 1 pond schadevergoeding ontvangen van de uitgever van The Mail on Sunday
nadat de krant haar privacy had geschonden toen de krant een brief aan haar vader publiceerde.

De woordvoerder van de Hertogin van Sussex zei dat de uitgever ook een apart "aanzienlijk" bedrag
zal betalen voor inbreuk op het auteursrecht, dat aan een goed doel zal worden geschonken.

Een aantal details van het geld dat de Hertogin zal ontvangen, kwam naar voren, toen een
schriftelijk bevel, dat werd uitgevaardigd door rechters in hoger beroep en een samenvatting
geeft van de uitkomst van de rechtszaken van het Hof van Beroep, openbaar werd gemaakt.

The Mail on Sunday moet de 1 pond betalen voor inbreuk op de privacy en de "vertrouwelijke
som" voor inbreuk op het auteursrecht tegen 7 januari 2022, aldus het bevel.

En de krant moet op dezelfde datum 300.000 pond van de gerechtskosten van de Hertogin betalen.
Ook draait de krant op voor een aanzienlijk deel van de juridische kosten die door Meghan zijn gemaakt.

Harry en Meghan besluiten om terug te treden als senior leden van de koninklijke familie, 8 januari 2020


Op 8 januari 2020 komt er een onverwacht persbericht op het officiŽle Instagram account van Prins Harry en Hertogin Meghan:
Prins Harry en Meghan besluiten om terug te treden als senior leden van de koninklijke familie.

"Na vele maanden nadenken en interne discussies hebben we ervoor gekozen om dit jaar een transitie te maken om een progressieve nieuwe rol binnen deze
instelling te vervullen. We zijn van plan een stap terug te doen als 'senior' leden van de Koninklijke Familie en werken eraan om financieel onafhankelijk
te worden, terwijl we Hare Majesteit De Koningin volledig blijven ondersteunen. Met uw aanmoediging, vooral in de afgelopen jaren, voelen wij ons bereid
deze aanpassing aan te brengen. We zijn nu van plan om een evenwicht te vinden tussen onze tijd tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika en blijven
onze plicht jegens Koningin Elizabeth, het Gemenebest en onze goede doelen nakomen. Deze geografische balans stelt ons in staat om onze zoon op te voeden
met een waardering voor de koninklijke traditie waarin hij werd geboren, terwijl onze familie ook de ruimte krijgt om zich te concentreren op het volgende
hoofdstuk, inclusief de lancering van onze nieuwe liefdadigheidsinstelling. We kijken ernaar uit om te zijner tijd alle details van deze opwindende volgende
stap te delen, terwijl we blijven samenwerken met Hare Majesteit De Koningin, De Prins van Wales, De Hertog van Cambridge en alle relevante partijen.
Tot die tijd, accepteer alstublieft onze diepste dank voor uw voortdurende steun." - De Hertog en Hertogin van Sussex

Voor meer informatie, bezoek: https://sussexroyal.com/


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Onderstaande informatie komt allemaal van https://sussexroyal.com/

Gemeenschappen


Gemeenschappen in alle vormen - van mensen, regio's, etniciteit, geslacht en verschillende sociaal-economische groepen - hebben
de macht om verandering te bewerkstelligen, vooringenomenheid te bestrijden en gedeelde waarden te bevorderen.

De Hertog en Hertogin van Sussex erkennen de unieke perspectieven waardoor verschillende gemeenschappen de wereld bekijken.
En hoewel dit een tijd is van ongekende uitdagingen en polarisatie, hebben onze gemeenschappen de mogelijkheid om oplossingen
te leveren die een betere toekomst voor iedereen zullen bouwen.

Door lokale en wereldwijde gemeenschapsactie kan progressieve verandering veel sneller dan ooit worden bereikt. In 2020 zijn de Hertog en Hertogin van Sussex
van plan hun charitatieve entiteit vorm te geven om aan deze dringende behoeften te voldoen. Na een aantal funderingsmodellen zorgvuldig te hebben overwogen
en het ongelooflijke werk van veel bekende en minder bekende stichtingen te hebben onderzocht, werken de Hertog en Hertogin actief aan iets anders - een
liefdadigheidsinstelling die niet alleen helpt deze inspanningen aan te vullen, maar ook de oplossingen verbeteren die de wereld het meest nodig heeft.
Ze kijken ernaar uit om te zijner tijd meer met u te delen.

Hunne Koninklijke Hoogheden ondersteunen vele belangrijke goede doelen, zowel samen als onafhankelijk. Ze zullen deze goede doelen blijven prioriteren,
naast de afzonderlijke goede doelen die deel uitmaken van hun trotse plicht tegenover de Monarchie. Het bereik van gemeenschappen ondersteund door de
Hertog van Sussex omvat groepen die het milieu en maatschappelijk welzijn bevorderen. Terwijl de Hertogin van Susssex, Prins Harry op deze gebieden steunt,
zal de Hertogin van Sussex aandacht blijven besteden aan empowerment van vrouwen en gendergelijkheid, zoals ze dat al jaren doet.

De Hertog en Hertogin van Sussex zijn vereerd om deze gemeenschappen en anderen te ondersteunen die groepen en individuen in staat stellen te profiteren
van een gezonde natuurlijke omgeving, sterke sociale ondersteuningssystemen, toegang tot menselijke basisbehoeften en een geest van tolerantie en veerkracht.
Het is door deze verbinding dat wij, als mensen, niet alleen kunnen overleven - maar ook kunnen gedijen.

De Hertog van Sussex


Welzijn van het milieu


De oproep om ons milieu te beschermen is nu dringender dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. Wat ongeveer 40 jaar geleden subtiele veranderingen
in seizoensgebonden gebeurtenissen waren, zijn nu jaarrond rampen geworden met een enorme menselijke kost. Van branden en vervuiling tot overstromingen en
orkanen, er is een onevenwicht in ons klimaat dat gepaard gaat met wanhopige kosten. Gesteund door overweldigend wetenschappelijk bewijs, verwarmen onze aarde
en zeeŽn en blijven de temperaturen stijgen. Onze natuurlijke hulpbronnen en kritieke ecosystemen worden geconfronteerd met ongekende, en in sommige gevallen,
permanente vernietiging. Zoals we allemaal nu weten, bevindt onze planeet zich in een crisis. Naar schatting zal onze planeet tegen het jaar 2050 9,8 miljard
inwoners moeten hebben - een aantal dat een onvoorstelbare druk op ons enige huis zal veroorzaken. De Hertog van Sussex gelooft dat we de uitdagingen kunnen
aangaan door samen te werken om echt duurzame gemeenschappen op te bouwen - gemeenschappen die niet alleen in staat zijn de onmiddellijke crises waarmee we
worden geconfronteerd te overwinnen, maar ook toekomstige crises te voorkomen.

Bescherming van de ecosystemen van Afrika

De Hertog van Sussex heeft de afgelopen 22 jaar een bezoek aan het continent van Afrika gebracht, waar hij zijn tijd heeft gewijd aan het leren
van onderzoekers, gidsen en dierenartsen die experts op hun vakgebied zijn. Ze hebben zijn begrip gevormd voor de milieu-uitdagingen waarmee we
worden geconfronteerd. Na het voltooien van zijn 10 jaar militaire dienst in het leger in 2015, wijdde de Hertog drie maanden aan het verbreden
van zijn kennis binnen de natuurbeschermingssector door te werken in NamibiŽ, Tanzania, Zuid-Afrika en Botswana. Zijn werk varieerde van
milieueducatieprogramma's tot anti-stroperijpatrouilles met rangers in het Kruger National Park in Zuid-Afrika. Al deze ervaringen hebben zijn
levenslange toewijding gestimuleerd aan degenen die deze wereldwijde activa beschermen. De Hertog is vooral gepassioneerd door eerstelijns
beschermingsprojecten die zowel natuur- als lokale gemeenschappen ondersteunen, waar de symbiotische relatie zeer gunstig is gebleken. In 2017 werd
hij voorzitter van African Parks, een non-profit organisatie die directe verantwoordelijkheid op zich neemt voor het herstel en het langetermijnbeheer
van beschermde gebieden, in samenwerking met overheden en lokale gemeenschappen.

Regeneratie van de gezondheid van onze planeet

De gezondheid van onze planeet is direct verbonden met onze gezondheid. Wanneer onze aarde aan ziekte lijdt, doen wij dat ook.
De Hertog van Sussex ondersteunt milieu-inspanningen over de hele wereld, van strandopruimingen, het planten van bomen over de hele wereld,
het beschermen van bossen door The Queen's Commonwealth Canopy en het ondersteunen van inspanningen voor het behoud van de basis.
De Hertogin van Sussex heeft zich bij veel van deze initiatieven met trots bij haar echtgenoot gevoegd.

De Toerismeindustie herfiniŽren

Bij het zoeken naar een oplossing voor de oorzaak van de meest urgente problemen van natuurbehoud, noemde de Hertog de toeristische
sector als perfect geplaatst om het moderne toerisme te heroriŽnteren als een die de lokale gemeenschap omarmt en contact maakt met
mensen en hun land. Na drie jaar onderzoek en ontwikkeling werd Travalyst opgericht.

Travalyst is een gewaagd nieuw wereldwijd initiatief onder leiding van de Hertog van Sussex en mede opgericht door Booking.com, Skyscanner, Trip.com,
Tripadvisor en Visa, met de ambitie om de impact van reizen voorgoed te veranderen. Travalyst hoopt de drijvende kracht te zijn die een nieuwe manier
effent om gemeenschappen te bezoeken, iedereen te helpen onze wereld te verkennen op een manier die zowel mensen als plaatsen beschermt, en een
positieve toekomst verzekert voor bestemmingen en lokale gemeenschappen voor toekomstige generaties. Deze sector is misschien een van de grootste bedreigingen,
maar kan een van de grootste kansen zijn om veel van de problemen in de wereld te genezen. De toeristische sector genereert bijna negen biljoen dollar, creŽert
wereldwijd een op de 10 banen en zal alleen al in 2019 ongeveer 1,5 miljard internationale reizen hebben verzorgd. Projecties tonen een snelle toename van het
aantal mensen dat de komende 30 jaar wil reizen. Vanwege de onvermijdelijkheid van deze groei wil Travalyst deze projectie positief maken. De Hertog van Sussex
houdt sinds juli 2019 interne vergaderingen waar hij met trots het gedetailleerde concept en een video voor consumentenbewustzijn voor dit gedurfde initiatief
heeft gedeeld. Hij kijkt ernaar uit om binnenkort meer met u te delen, aangezien hij en de Travalyst-partners echt geloven dat dit initiatief kan helpen
een meer verbonden wereld voor ons allemaal te creŽren.

Maatschappelijk welzijn


Door jarenlange gesprekken met mensen die worstelen met geestelijke gezondheidsproblemen en herstellen van een trauma, heeft de Hertog van Sussex gezien
hoe veel gemakkelijker het is voor mensen om te genezen en te groeien wanneer ze worden omringd door een ondersteunende en verbonden gemeenschap. Wanneer
individuen worden geconfronteerd met acceptatie in plaats van stigma, liefde in plaats van oordeel en inclusie in plaats van isolatie, kunnen ze zich
volledig ontwikkelen, ongeacht hun ervaring.

Ondersteunende geestelijke wellnes

Te vaak voorkomt het stigma dat verbonden is aan geestelijke gezondheid dat mensen die moeite hebben de steun te zoeken die ze nodig hebben.
De Hertog van Sussex gelooft dat het beheer van geestelijk welzijn en geestelijke fitheid het antwoord is op de meeste van onze problemen.
Van de strijdkrachtengemeenschap tot gemarginaliseerde jongeren, tot het uitspreken van zijn eigen ervaringen, Prins Harry is een boegbeeld
geworden van de beweging voor geestelijke gezondheid. Na anderhalf jaar van ontwikkeling, zal de Hertog een speciale serie geestelijke gezondheid
op AppleTV + lanceren die hij samen met Oprah Winfrey heeft gemaakt en geproduceerd. Het doel van de serie onderzoekt de stigmatisering van geestelijke
gezondheid en streeft ernaar mensen van alle achtergronden uit te rusten met de juiste informatie en hulpmiddelen om te gedijen. Zijn toewijding aan
mentaal welzijn is een onderstroom van veel van zijn werk sinds 2011 en omvat de Heads Together-campagne die hij en de Hertog en Hertogin van Cambridge
in 2017 hebben geleid. Deze campagne begon een positiever en productiever gesprek over mentaal welzijn binnen de Verenigd Koninkrijk en hielp vitale
fondsen in te zamelen voor acht goede doelen voor geestelijke gezondheidszorg.

Bestrijding van de HIV-crisis

De Hertog is al sinds jonge leeftijd een gepassioneerd voorstander van de strijd tegen hiv / aids en wil doen wat hij kan om de erfenis van zijn moeder te dragen.
Na het voltooien van zijn opleiding in 2003, bezocht hij het Koninkrijk Lesotho gedurende negen weken en ontmoette hij kinderen die wees waren geworden door de
aids-pandemie. De Hertog en zijn vriend, Prins Seeiso van Lesotho, richtten samen Sentebale op om langdurige steun te bieden aan gemeenschapsorganisaties die
werken met kinderen en jongeren die getroffen zijn door HIV / AIDS. De naam 'Sentebale', wat 'vergeet me niet' betekent in Sesotho, weerspiegelt de
vastberadenheid van de organisatie om ervoor te zorgen dat het lot van deze kinderen niet wordt vergeten. Bovendien beschouwen deze twee prinsen Sentebale
als een gedenkteken voor het liefdadigheidswerk van hun eigen moeders.

Onlangs heeft de Hertog Gareth Thomas ondersteund, een voormalige Welsh International Rugby-speler, die in november 2019 sprak over HIV-positief.
De impact van Gareth's moed is over de hele wereld gegroeid, en zijn eerlijkheid en kracht hebben dit virus helpen de-stigmatiseren en bijgevolg
duizenden levens te redden. Samen met Terrence Higgins Trust geloven Gareth en de Hertog van Sussex dat iedereen hun hiv-status moet kennen door
zich te laten testen, wat het proces normaliseert en de angst voor degenen die risico lopen zal wegnemen.

Krijgsmacht

Gedurende de 10 jaar dat de Hertog in de strijdkrachten diende, inclusief twee plichtstochten in Afghanistan, was hij getuige van de ongelooflijke
inspanningen die dienstleden zouden leveren om gemeenschappen en elkaar veilig te houden. Hij zag ook hoe veel gemeenschappen over de hele wereld
het begrip en de waardering misten voor de offers die ze brengen terwijl ze hun land dienen.

Sinds zijn reizen door Afghanistan heeft hij de steun benadrukt die verwonde, gewonde en zieke servicepersoneel en veteranen hebben door het revalidatieproces
nodig. De Hertog heeft ook gewerkt om een bredere publieke aandacht te vestigen op enkele van de potentiŽle uitdagingen waarmee servicepersoneel kan worden
geconfronteerd bij de overgang naar het burgerleven, evenals de enorme bijdrage die zij leveren aan de samenleving.

Tijdens en na zijn dienst heeft de Hertog van Sussex uit de eerste hand gezien dat blessures - ondanks de beperkingen die ze kunnen
opleggen - iemands moed, ambitie of gevoel voor avontuur niet beteugelen. Hij heeft geprobeerd zinvolle fysieke activiteit te promoten
als een weg naar genezing, omdat hij voortdurend verbaasd en geÔnspireerd is door de capaciteiten van deze individuen.

Het Endeavour Fund, dat The Duke in 2012 heeft opgericht, biedt verwonde, gewonde en zieke servicepersoneel kansen om sport en exploratie op
te nemen in hun herstelproces. Het Fonds ondersteunt activiteiten - variŽrend van triatlons tot adaptief surfen, tot het beklimmen van
certificatiecursussen en het verbreken van wereldrecords - waardoor serviceleden hun fysieke en mentale fitheid opnieuw kunnen opbouwen,
het vertrouwen kunnen winnen dat verloren kan gaan, en om opnieuw contact te maken met geliefden en de gemeenschap meer.

Toen ze leden van de Britse strijdkrachten zagen strijden in de Warrior Games in Colorado 2013, werd de Hertog van Sussex geÔnspireerd om de Invictus Games
te maken en te lanceren. Een internationaal sportevenement voor verwonde, gewonde en zieke leden van de dienst, zowel dienend als veteraan, evenals hun
families en een wereldwijd publiek. De spellen maken gebruik van de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en een breder
begrip en respect te genereren voor iedereen die hun land dagelijks dient. De eerste Invictus Games werden gehouden in 2014 in het Olympisch Park in Londen,
gevolgd door Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018). De Hertog van Sussex, kondigde aan dat de vijfde Spelen - die van 9-16 mei 2020 zouden gehouden
worden in Den Haag, Nederland geen doorgang kunnen vinden vanwege het coronavirus. De organisatoren onderzoeken nu alle opties om de Invictus Games opnieuw in te
plannen in de periode van mei of juni 2021, dit is afhankelijk van de belangrijkste beschikbare faciliteiten en middelen. De Hertog van Sussex kondigde op
15 januari 2020 aan dat de zesde Invictus Games 2022 zullen worden gehouden in DŁsseldorf, Duitsland.

De Hertog speelt een actieve rol bij het plannen en promoten van de spellen, waardoor de veerkracht en moed van degenen
die het uniform dragen, evenals hun families en vrienden die hun offer en succes hebben gedeeld, beter zichtbaar zijn geworden.

In 2014 begon de Hertog van Sussex vrijwilligerswerk te doen in de Londense afdeling Personeelsherstel, die verwonde, gewonde en zieke leden ondersteunt bij
hun genezingsproces. Gedurende hun tijd bij personeelsherstelcentra ontvangen serviceleden uitgebreide fysieke en mentale gezondheidsondersteuning, waaronder
medische zorg, vaardigheidstrainingen, gepersonaliseerde herstelplannen en gemeenschapsactiviteiten. De Hertog is zeer toegewijd aan het pleiten voor deze
leden van de dienst en vereerd om de kans te hebben om een rol te spelen in hun herstel.

Sport voor sociale ontwikkeling

Het is bekend dat deelname aan sport, lichamelijke gezondheid aanmoedigt, essentiŽle levensvaardigheden onderwijst, gemeenschap opbouwt - en gewoon mensen
vreugde brengt. De Hertog blijft initiatieven voor 'sport voor ontwikkeling' ondersteunen, omdat hij uit de eerste hand het effect heeft gezien op
gemarginaliseerde jongeren, veteranen, gehandicapten en vrijwel elke man of vrouw die op zoek is naar een evenwicht in hun eigen mentale fitheid.
Voor de Hertog van Sussex is dit allemaal met elkaar verbonden.

Temidden van het enthousiasme van de Olympische en Paralympische Spelen van 2012 richtte de Hertog van Sussex, samen met de Hertog en Hertogin van Cambridge,
Coach Core op. Dit nationale programma biedt atletische training, mentoring en coaching voor jongvolwassenen in binnenstedelijke scholen.

De Hertog van Sussex is een pleitbezorger van Made by Sport, de grootste campagne ooit om fondsen te werven ter ondersteuning van sportactiviteiten vanuit
de basis in het Verenigd Koninkrijk. Zoals de Hertog al zei bij de lancering begin 2020: "Made by Sport gaat over het bieden van een kans aan jonge mensen
in het hele land om deel uit te maken van iets. Iets wat ze misschien niet thuis of in hun eigen gemeenschap krijgen, maar op het moment dat ze door de
deuren van een sportclub of een sportschool lopen, maken ze deel uit van een team ... met doel."

De Hertogin van Sussex


Empowerment van vrouwen en meisjes


Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex zet zich diep in voor het bevorderen van gendergelijkheid, het versterken van vrouwen en meisjes en het
werken binnen de gemeenschap op basisniveau om vrouwen aan te moedigen hun inherente waarde te erkennen. Dit is belangrijk voor haar sinds de leeftijd
van 11 toen ze getuige was van een seksistische televisiereclame en campagne voerde om de commercial te veranderen. Vanwege haar vastberadenheid om te
vechten voor wat goed was, veranderde de fabrikant de nationale commercial. De Hertogin van Sussex spreekt van dit moment als de katalysator voor
haar begrip dat een kleine stem een zeer grote impact kan hebben.

Grassroots vrouwelijke werkgelegenheid

Het werken met vrouwen om hun persoonlijke gevoel van waarde en empowerment te versterken is al lang belangrijk voor de Hertogin van Sussex.
Voordat ze lid werd van de Koninklijke Familie, werkte de Hertogin samen met organisaties die de rol van vrouwen in de samenleving willen vergroten.
Met UN Women reisde de hertogin naar Rwanda om vrouwelijke leiders te ontmoeten op parlementair en basisniveau, onder meer in de regering en in het
vluchtelingenkamp Gihembe. Later ondersteunde ze de organisatie bij hun eerste aankondiging van de openbare dienst, en als VN-pleitbezorger van
vrouwen voor politieke participatie en leiderschap van vrouwen, gaf een inspirerende toespraak over gendergelijkheid op Internationale Vrouwendag 2015.
Voordat de Hertogin ook lid werd van de Koninklijke Familie, zoals de mensenrechtengroep, World Vision, om de rechten van jonge vrouwen en meisjes te bevorderen.

In haar anderhalf jaar als lid van de Koninklijke Familie heeft de Hertogin in haar nieuwe thuisland in het Verenigd Koninkrijk snel relaties opgebouwd met
grassroots-organisaties en biedt ze steun aan vrouwen in haar gemeenschap. Begin 2018 bezocht de hertogin een kleine keuken in het Al Manaar Heritage Centre
dat toegang bood aan degenen in de Grenfell-gemeenschap om maaltijden te koken voor hun families in de nasleep van het verwoestende vuur dat zowel levens als
huizen verwoestte. Met veel rustige bezoeken in de loop van het jaar werkte de hertogin samen met de vrouwen om hun multiculturele recepten te markeren in een
kookboek waarmee de keuken zeven dagen per week beschikbaar kon zijn in plaats van twee. "Together, Our Community Cookbook", werd in september 2018 gepubliceerd
door Penguin Random House en werd een bestseller op de Sunday Times Booklist en de New York Times Bestseller List. De opbrengst van dit succesvolle project,
waarvan de Hertogin het voorwoord heeft geschreven, heeft elk van de vrouwen ook in staat gesteld hun eigen projecten binnen de gemeenschap te leiden, het
vooruit te betalen en hun succes te delen met anderen in nood.

In dezelfde geest werd de Hertogin beschemvrouwe van Smartworks, een organisatie die vrouwen helpt bij het mobiliseren van moeilijke tijden en
op de arbeidsmarkt. Deze kleine non-profitorganisatie rust vrouwen de kleding en sollicitatietraining uit die ze nodig hebben om uit te blinken
in hun sollicitatiegesprekken en stelt hen in staat terug te keren voor verdere ondersteuning zodra ze een baan hebben gevonden. Tijdens een van
haar bezoeken merkte de Hertogim een gebrek aan essentiŽle kledingkasten op en werkte achter de schermen om vier kledingretailers bijeen te roepen
om de The SmartSet-capsulecollectie voor Smartworks-klanten te creŽren. Deze speciale editiecollectie die september 2019 lanceerde, maakte gebruik
van het 1: 1-model dat volgens The Duchess essentieel was voor de consument om actief deel te nemen aan het succesverhaal van elke Smartworks-vrouw.
Voor elk gekocht item werd hetzelfde item geschonken aan een vrouw bij Smartworks. Het succes van de uitverkochte collectie heeft de organisatie voorzien
van voldoende essentiŽle benodigdheden om hun klanten een volledig jaar te kleden.

In 2019 werkte de Hertogin ook samen met Edward Enninful, hoofdredacteur van British Vogue om samen te werken als gasteditor voor het immens populaire
septembernummer. Hun gedeelde visie op het creŽren van een kwestie van impact, getiteld Forces for Change (FFC), werd de snelst verkopende editie in de
104-jarige geschiedenis van Vogue en de best verkopende editie van het afgelopen decennium. Deze editie van British Vogue bevatte 15 vrouwen op de cover,
persoonlijk geselecteerd door de hertogin en de heer Enninful, elke voorvechter van verandering in hun lokale gemeenschappen en op wereldwijde schaal,
evenals een spiegel voor de lezer om zichzelf te zien als een kracht voor verandering. In deze speciale editie konden lezers doelbewust artikelen vinden
over inspiratie, inclusiviteit, vrouwelijke empowerment en mode. Zoals Enninful zei, heeft Forces for Change bewezen niet zomaar een moment te zijn,
maar eerder 'een beweging' en heeft het voortaan een FFC-pagina gewijd aan elk maandnummer van British Vogue.

Meisjes Onderwijs

Meer dan 130 miljoen meisjes wereldwijd gaan niet naar school, onder meer door kinderarbeid, vroegtijdig huwelijk, gezondheid, kosten, culturele stigmatisering
of genderongelijkheid. De Hertogin van Sussex begon met organisaties samen te werken om meisjes in ontwikkelingslanden te helpen toegang te krijgen tot onderwijs
voordat ze lid werden van de koninklijke familie. In 2016 reisde de Hertogin naar Rwanda als Global Ambassador voor World Vision, waar ze werkte aan een
gemeenschapsproject waarmee jonge meisjes op school konden blijven. Tijdens dit bezoek zei de Hertogin: "Ik denk dat er een misvatting bestaat dat toegang tot
schoon water alleen maar schoon drinkwater is; wat het natuurlijk is. Maar het is zoveel meer dan dat. Toegang tot schoon water in een gemeenschap houdt jonge
meisjes op school, omdat ze niet elke dag uren wandelen om water voor hun gezinnen te vinden. ĒTijdens deze reis werd de hertogin getroffen door een ander
element dat jonge meisjes hinderde om hun educatie - de stigmatisering rond het beheer van de menstruele gezondheid (MHM).

Het was om deze reden dat de hertogin in 2017 naar India reisde om deze essentiŽle kwestie verder te verkennen. Ze werkte nauw samen met de
Myna Mahila Foundation, een basisorganisatie opgericht door Suhani Jalota die het stigma rond de menstruatie bestrijdt en vrouwen in sloppenwijken
in staat stelt betaalbare sanitaire producten te produceren die ze kunnen verkopen, waardoor hun dochters op school kunnen blijven, terwijl tegelijkertijd
microfinanciering wordt gecreŽerd. Zoals de Hertogin van Sussex in een Op-Ed beschreef, schreef ze voor Time magazine: "Wanneer we meisjes die hongerig zijn
naar onderwijs in staat stellen, cultiveren we vrouwen die aangemoedigd worden om verandering te bewerkstelligen binnen hun gemeenschappen en wereldwijd."
Nu als lid van de koninklijke familie en vice-president van The Queens Commonwealth Trust, maakt Myna Mahila nu deel uit van de QCT om hen te ondersteunen
in hun voortdurende groei en ondersteuning voor MHM en meisjeseducatie.

Aanmoediging van jonge vrouwen om hun potentieel te voldoen

Het pleiten voor het zelfvertrouwen van jonge vrouwen en tienermeisjes en het aanmoedigen van jonge vrouwen om hun volledige potentieel te bereiken is
altijd belangrijk geweest voor de Hertogin van Sussex. In 2014 was de Hertogin counselor voor One Young World, een impactforum voor jonge leiders over
de hele wereld, waardoor ze een platform hebben om grote veranderingen voor de toekomst te maken. Ze bleef werken voor de organisatie op hun wereldwijde
top in Ottawa in 2016, en opnieuw, maar dan als lid van de koninklijke familie, in 2019 in Londen.

Voordat de Hertogin van Sussex lid werd van de koninklijke familie, in 2015, sloot zij zich ook aan bij Dove's campagne voor zelfrespect voor de
internationale dag van het meisje, ter ondersteuning van de programmering voor opvoeders en scholen om het zelfvertrouwen bij jonge vrouwen en
tienermeisjes te bevorderen. Met de invloed van de digitale gemeenschap en sociale media was de Hertogin zich bewust van de gevoeligheid van
jonge vrouwen online en wilde ze hen voorzien van de tools die ze nodig hadden om hun eigenwaarde te kennen.

Het dienen van de Monarchie


Hare Majesteit, Koningin Elizabeth II is soeverein en werd in 1953 tot staatshoofd gekroond. Hare Majesteit dient als een symbool van eenheid en nationale trots.
De Hertog en Hertogin van Sussex geloven diep in de rol van de monarchie, en hun toewijding aan Hare Majesteit De Koningin is onwrikbaar. Hun rollen zullen hun
plichtsbesef en trouw aan het staatshoofd en haar nalatenschap in de wereld blijven weerspiegelen, terwijl zij overgaan naar het nieuwe werkmodel. Terwijl ze lid
worden van de Koninklijke Familie, met financiŽle onafhankelijkheid, is hun toewijding aan het staatshoofd resoluut en willen ze de vlag blijven voeren voor
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, zoals gevraagd.

De Britse Koninklijke Familie heeft banden met duizenden liefdadigheidsinstellingen, openbare instellingen, militaire verenigingen en
beroepsorganisaties gesmeed om het essentiŽle werk dat zij voor hun gemeenschappen doen te benadrukken. Deze inspanningen helpen de
organisaties en hun bijdragen aan de samenleving te herkennen en ondersteunen.

Als leden van de koninklijke familie ondersteunen de Hertog en Hertogin van Sussex Hare Majesteit Koningin Elizabeth II door haar
inspanningen voort te zetten om speciale aandacht te vestigen op deze groepen als beschermheer/beschermvrouwe van meerdere organisaties.

De geschiedenis van het beschermheerschap/beschermvrouwschap is een fascinerend historisch inzicht in de Britse koninklijke familie en de rol die zij blijven
spelen in het Verenigd Koninkrijk. Al meer dan drie eeuwen houden leden van de Britse koninklijke familie beschermheerschap/beschermvrouwschap om de oorzaken
te bevorderen en een licht te werpen op belangrijke interessegebieden voor de natie. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog toen leden van het publiek naar de
koninklijke familie keken voor een gevoel van hoop en patriottisme dat de koninklijke familie hun rol als beschermheerschap/beschermvrouwschap verder op grotere
schaal omarmde. Ze deden dit door grassroots clubs en organisaties te eren, evenals grotere instellingen die de structuur van de natie weerspiegelden.

Het is om deze reden dat beschermheerschap/beschermvrouwschap een breed spectrum van oorzaken dekken, een symbool van nationale trots dat toen zo nodig
was en tot op heden is overgedragen. Hoewel er een onderscheid is tussen beschermheerschap/beschermvrouwschap en het gemeenschapswerk, werken de Hertog
en Hertogin individueel kampioen, is er soms overlapping op basis van hun interesses. Tegenwoordig hebben de Hertog en Hertogin van Sussex hun
beschermheerschap/beschermvrouwschap gekozen om liefdadigheidsorganisaties te ondersteunen die voor hen belangrijke doelen vertegenwoordigen
en die de erfenis van Hare Majesteit de Koningin eren.

Sinds de aankondiging van hun verloving in november 2017 hebben de Hertog en Hertogin van Sussex honderden officiŽle bezoeken in
het Verenigd Koninkrijk gebracht, naast opmerkelijke buitenlandse reizen ter ondersteuning van het Gemenebest en daarbuiten.

Functies Prins Harry


Prins Harry is Beschermheer of Voorzitter van een aantal organisaties, hieronder opgesomd:

- African Parks (vanaf december 2017)

- Dolen Cymru (vanaf 28 maart 2007)

- Henry van Straubenzee Memorial Fund (vanaf 8 janauri 2009)

- Invictus Games Foundation (opgericht door Prins Harry in 2014)

- MapAction (van 28 maart 2007 t/m 2019)

- The London Marathon Charitable Trust (van 2011 t/m 19 februari 2021).

- Rhino Conservation Botswana (vanaf 2017)

- Royal Air Force Base Honington (3 oktober 2008 t/m 19 februari 2021)

- The Royal Marines (19 december 2017 t/m 19 februari 2021)

- The Rugby Football League (beschermheer van 6 juli 2017 t/m 19 februari 2021).

- Rugby Football Union (vice voorzitter vanaf 6 februari 2010, voorzitter vanaf december 2016 t/m 19 februari 2021).

- The Rugby Football Union All Schools Programme (vice voorzitter vanaf
6 februari 2010, voorzitter vanaf december 2016 t/m 19 februari 2021).

- The Rugby Football Union Injured Players Foundation (vice voorzitter
vanaf 6 februari 2010, voorzitter vanaf december 2016 t/m 19 februari 2021)

- Sentebale (is een liefdadigheidsinstellingopgericht door Prins Harry en Prins Seeiso in 2006)

- Silverstone Heritage Experience (vanaf 29 juni 2016)

- The Royal Navy's Small Ships and Diving Operations (8 augustus 2006 t/m 19 februari 2021)

- Wellchild (vanaf 28 maart 2007)

- Commonwealth Youth Ambassador (van april 2018 t/m maart 2020)

- The Queen's Commonwealth Trust (voorzitter van april 2018 t/m 19 februari 2021)


Foto: Invictus Games Foundation


Foto: Vorsten / Robin Utrecht


Foto: Vorsten / Robin Utrecht


Foto: https://www.facebook.com/SentebaleOfficial/

Functies Hertogin Meghan


De Hertogin van Sussex is Beschermvrouwe van een aantal organisaties, hieronder opgesomd:

- The Association of Commonwealth Universities (van 10 januari 2019 t/m 19 februari 2021)

- Mayhew (vanaf 10 januari 2019)

- The Royal National Theatre (van 10 januari 2019 t/m 19 februari 2021)

- Smart Works (vanaf 10 januari 2019)

- The Queen's Commonwealth Trust (vice-voorzitter van maart 2019 t/m 19 februari 2021)

Het versterken van Gemenebest


Het Gemenebest is een wereldwijde familie van 53 landen, verbonden door gedeelde geschiedenis en
traditie, die werken aan een toekomst van vrede, democratie en mensenrechten voor iedereen.

Hare Majesteit, de koningin, werd hoofd van het Gemenebest in 1952. Op 21-jarige leeftijd, tijdens een toespraak in Kaapstad, Zuid-Afrika, zwoer ze haar
leven te wijden aan de dienst van deze coalitie van naties. Weinig wereldwijde entiteiten hebben een groter belang in die toekomst. Burgers van het
Gemenebest vormen een derde van de wereldbevolking, met 60 procent jonger dan 30 jaar.

De collectieve kracht, passie en het perspectief van deze opkomende generatie bieden een unieke kans om vandaag,
en in de komende decennia, positieve verandering teweeg te brengen - zowel op basisniveau als op mondiaal niveau.

De Hertog en Hertogin van Sussex zijn vereerd om dit potentieel te helpen vervullen door hun rol als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van
The Queen's Commonwealth Trust. De Hertog van Sussex kreeg in 2017 ook de rol van Commonwealth Youth Ambassador van Hare Majesteit De Koningin.

Tijdens hun reizen over het Gemenebest ontmoeten de Hertog en Hertogin jonge leiders
om hun inzichten te horen en hun visie op duurzame verandering voort te stuwen.

Financiering


Waarom kiezen de Hertog en Hertogin van Sussex voor dit nieuwe werkmodel?
De Hertog en Hertogin van Sussex zijn trots op hun werk en zetten zich in om hun liefdadigheidsinspanningen voort te zetten en nieuwe te doen.
Bovendien waarderen ze het vermogen om een professioneel inkomen te verdienen, wat ze in de huidige structuur niet mogen doen. Om deze reden hebben
ze de keuze gemaakt om lid te worden van de Koninklijke Familie met financiŽle onafhankelijkheid. Hunne Koninklijke Hoogheden denken dat deze nieuwe
aanpak hen in staat zal stellen hun taken voor Hare Majesteit De Koningin te blijven uitvoeren, terwijl ze de toekomstige financiŽle autonomie hebben
om extern te werken. Hoewel de bijdrage van The Sovereign Grant slechts vijf procent van de kosten voor de Hertog en Hertogin dekt en specifiek wordt
gebruikt voor hun officiŽle kantoorkosten, geven Hunne Koninklijke Hoogheden er de voorkeur aan deze financiŽle band vrij te geven.

Wat is de Sovereign Grant?
De Sovereign Grant is het jaarlijkse financieringsmechanisme van de monarchie dat het werk van de koninklijke familie ter ondersteuning van Koningin Elizabeth
omvat, inclusief uitgaven voor het onderhouden van officiŽle residenties en werkruimten. In deze ruil geeft Koningin Elizabeth de inkomsten van het Crown Estate
over en in ruil daarvoor wordt een deel van deze publieke middelen aan de Sovereign / Koningin Elizabeth toegekend voor officiŽle uitgaven.

"De Sovereign Grant Act 2011 is op 1 april 2012 in werking getreden. Deze stelt de enige subsidie ter ondersteuning van de officiŽle activiteiten van de
vorst vast, waardoor Koningin Elizabeth haar taken als staatshoofd kan vervullen. Het voldoet aan de centrale personeelskosten en lopende kosten van het
officiŽle huishouden van Hare Majesteit - zoals officiŽle recepties, investeringen, tuinfeesten enzovoort. Het dekt ook het onderhoud van de koninklijke
paleizen in Engeland en de reiskosten voor het uitvoeren van koninklijke opdrachten zoals het openen van gebouwen en andere koninklijke bezoeken."

Meer info is te lezen op: https://www.gov.uk/government/publications/sovereign-grant-act-2011-guidance/sovereign-grant-act-2011-guidance

Hebben andere leden van de koninklijke familie een titel en verdienen ze een inkomen?
Ja, er is een precedent voor deze structuur en is van toepassing op andere huidige leden van de koninklijke familie
die de vorst ondersteunen en ook een voltijdbaan hebben buiten hun toewijding aan de vorst.

Zullen de Hertog en Hertogin van Sussex de banden met de monarchie verbreken door financieel onafhankelijk te worden?
Als werkende leden van de koninklijke familie blijven de Hertog en Hertogin van Sussex toegewijd aan het maximaliseren van de erfenis van Hare Majesteit,
zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het Gemenebest. Ze zullen dit met trots blijven doen door hun beschermheerschap/beschermvrouwschap te steunen en
werken voor de monarchie uit te voeren in het VK of in het buitenland, zoals gevraagd.

Hebben de Hertog en Hertogin van Sussex als leden van de koninklijke familie overheidsfinanciering en belastingvoordelen genoten?
Vijf procent van de financiering voor hun officiŽle kantoor werd verstrekt via de Sovereign Grant vanaf 2019 (meer informatie over Sovereign Grant hieronder).
Overheidsfinanciering is nooit gebruikt, noch zou het ooit worden gebruikt voor particuliere uitgaven door de Hertog en Hertogin van Sussex, die ook geen
belastingprivileges ontvangen.

Hoe is het Kantoor van de Hertog en Hertogin van Sussex tot nu toe gefinancierd?
Sinds de oprichting van het Kantoor van de Hertog en Hertogin van Sussex is 95 procent van de ontvangen financiering voor hun Office-uitgaven afkomstig
van inkomsten toegewezen door de Prins Wales, gegenereerd via het hertogdom Cornwall. Deze bepaling bestaat al sinds Prins William en Prins Harry voor
het eerst hun kantoren vestigden ter ondersteuning van Koningin Elizabeth en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Prins van Wales.

Waar komt de andere vijf procent vandaan?
Zoals hierboven beschreven, wordt de resterende vijf procent van de financiering voor het kantoor van de Hertog en Hertogin van Sussex, die de kosten dekken
in verband met het in dienst hebben van leden van hun officiŽle ambt, ontvangen via de Sovereign Grant. In de loop van 2020 hebben de Hertog en Hertogin
van Sussex de keuze gemaakt om terug te treden als senior leden van de koninklijke familie en niet langer financiering te ontvangen via de Sovereign Grant,
waardoor ze leden van de koninklijke familie worden met financiŽle onafhankelijkheid. Deze gefaseerde aanpak zal tijd kosten om over te schakelen in overleg
met andere senior leden van de Koninklijke Familie, maar Hunne Koninklijke Hoogheden zijn hoopvol dat deze verandering in het beste belang voor iedereen is
en kijken uit naar het uitvoeren van hun plichten jegens de vorst en hun liefdadigheidswerk met financiŽle autonomie.

Hoe werd de officiŽle residentie van The Duke and Duchess of Sussex (Frogmore Cottage) gefinancierd?
De renovatie van Frogmore Cottage, het monumentale gebouw in Windsor Home Park, werd gefinancierd door Hare Majesteit de Koningin via de Sovereign Grant,
wat de verantwoordelijkheid van de Monarchie weerspiegelt om het onderhoud van gebouwen met historische betekenis te behouden. Uitgaven in verband met
armaturen, meubels en fittingen in de officiŽle residentie - die eigendom is van Hare Majesteit de Koningin - werden privť gefinancierd door de Hertog
en Hertogin. Zoals vermeld op de officiŽle website van de Britse regering: "De bezette Koninklijke Paleizen worden in vertrouwen voor de natie gehouden
door Koningin Elizabeth als soeverein. Hun onderhoud en instandhouding is een van de uitgaven die de overheid heeft gedaan in ruil voor de overgave
door de Soeverein van de erfelijke inkomsten van de Kroon (voornamelijk de winst van de Crown Estate). Met de Sovereign Grant kan het Koninklijk Huis
zijn eigen prioriteiten stellen en zo economieŽn genereren. De bezette Koninklijke Paleizen zijn: Buckingham Palace, St James's Palace, de woon- en
kantoorruimtes van Kensington Palace, de Royal Mews en Royal Paddocks in Hampton Court, Windsor Castle en gebouwen in de Home and Great Parks in Windsor."

Waarom verhuisden de Hertog en Hertogin naar Windsor als hun officiŽle residentie?
De Hertog en Hertogin van Sussex kozen om verschillende redenen voor Windsor. Hun vorige woonplaats Nottingham Cottage op het terrein van Kensington Palace
kon hun groeiende gezin niet huisvesten. De optie van Appartement 1 in Kensington Palace kostte naar schatting meer dan £ 4 miljoen voor verplichte renovaties
inclusief de verwijdering van asbest. Deze woning zou pas in het vierde kwartaal van 2020 voor hen beschikbaar zijn. Als gevolg hiervan bood Hare Majesteit
De Koningin de Hertog en Hertogin het gebruik van Frogmore Cottage aan, dat reeds een verplichte renovatie onderging en beschikbaar zou zijn om te verhuizen
net voor de geboorte van hun zoon. De verbouwingskosten kwamen overeen met 50 procent van het oorspronkelijk voorgestelde onroerend goed voor hun voorgestelde
officiŽle verblijfplaats in Kensington Palace. Om deze redenen kozen de Hertog en Hertogin van Sussex Frogmore Cottage als hun officiŽle residentie.

Blijven de Hertog en Hertogin, gezien hun overgang naar leden van de Koninklijke Familie
met financiŽle onafhankelijkheid, hun verblijf in Frogmore Cottage behouden?

Frogmore Cottage blijft eigendom van Hare Majesteit de Koningin. De Hertog en Hertogin van Sussex zullen Frogmore Cottage blijven
gebruiken - met toestemming van Hare Majesteit De Koningin - als hun officiŽle verblijfplaats terwijl ze de Monarchie blijven steunen,
en zodat hun familie altijd een plek heeft om het hun thuis te noemen in het Verenigd Koninkrijk.

Breidt hun toekomstige financiŽle autonomie zich uit tot dekking van de reiskosten?
Alle reisarrangementen die door de Hertog en Hertogin in hun privťtijd zijn ondernomen, zijn altijd privť betaald en zullen nog steeds worden
betaald door Britse belastingbetalers. Met hun overgang om lid te worden van de Koninklijke Familie met financiŽle onafhankelijkheid zal dit het
geval blijven. Waar mogelijk en tenzij anders geadviseerd om veiligheidsredenen, worden hun logistieke regelingen uitgevoerd via commerciŽle
luchtvaartmaatschappijen, lokale treinen en zuinige voertuigen, zij het voor officiŽle of persoonlijke reizen.

Waarom voeren ze officiŽle overzeese bezoeken uit en wie betaalt er voor?
De Hertog en Hertogin voeren met trots officiŽle overzeese bezoeken uit ter ondersteuning van Hare Majesteit De Koningin op verzoek van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest, zoals het geval is voor alle leden van de Koninklijke Familie. De lengte en locatie van
deze reizen worden bepaald door de FCO en de Royal Visits Committee. Alle officiŽle buitenlandse bezoeken dienen ter ondersteuning van de
doelstellingen van Hare Majesteit en worden betaald door The Sovereign Grant en, indien van toepassing, bijdragen van het gastland.

Breidt hun toekomstige financiŽle autonomie zich uit tot dekking van de kosten van beveiliging?
De levering van gewapende veiligheid door de Metropolitan Police wordt opgedragen door het Home Office, een ministeriŽle afdeling van de regering van
Hare Majesteit, verantwoordelijk voor veiligheid en orde en orde. Zoals vermeld op gov.uk: "Er zijn geen uitsplitsing van beveiligingskosten beschikbaar,
omdat openbaarmaking van dergelijke informatie de integriteit van deze regelingen in gevaar zou kunnen brengen en de veiligheid van de beschermde personen
zou kunnen aantasten. Het is al lang een beleid om geen commentaar te geven op de beschermende beveiligingsregelingen en de bijbehorende kosten voor
leden van de koninklijke familie of hun woningen."

Media


Bedankt voor het bezoeken van Sussex Royal voor meer informatie over het werk van de Hertog en Hertogin van Sussex. Na hun besluit om hun werkmodel in 2020
aan te passen, is het passend om hun media beleid aan te passen aan hun nieuwe rollen. Hun oprechte hoop is dat deze verandering in het media beleid de
toegang zal verbeteren en de Hertog en Hertogin de mogelijkheid zal geven om informatie vrijer te delen met leden van het publiek. In het volgende gedeelte
wordt het nieuwe mediarelaties beleid van Hunne Koninklijke Hoogheden de Hertog en Hertogin van Sussex uitgelegd.

Hoe zullen de Hertog en Hertogin van Sussex in de toekomst omgaan met mediarelaties?
In het voorjaar van 2020 zullen de Hertog en Hertogin van Sussex een herziene media-aanpak hanteren om een gevarieerde en open toegang tot hun werk
te garanderen. Deze aanpassing zal een gefaseerde aanpak zijn wanneer zij zich vestigen in de nieuwe normaliteit van hun bijgewerkte rollen.
Deze bijgewerkte aanpak is gericht op:

- Werk samen met grassroots mediaorganisaties en jonge, opkomende journalisten;
- Nodig gespecialiseerde media uit om specifieke evenementen / opdrachten te geven betere
toegang tot hun oorzaakgestuurde activiteiten, waardoor het nieuwsbereik wordt uitgebreid;
- Toegang bieden tot geloofwaardige media die gericht zijn op objectief nieuws rapportage voor belangrijke momenten en gebeurtenissen;
- Blijf informatie rechtstreeks delen met een breder publiek via hun officiŽle communicatiekanalen;
- Niet langer deelnemen aan het Royal Rota-systeem.

Wat is het 'Royal Rota' systeem?
De Royal Rota werd meer dan 40 jaar geleden opgericht als een manier om Britse print- en uitzendmedia
exclusief toegang te geven tot de officiŽle agenda van leden van de Koninklijke Familie.

Onder dit systeem biedt de rota of pool deze Britse mediavertegenwoordigers de mogelijkheid om exclusief een evenement te dekken, met dien verstande dat zij
feitelijk verkregen materiaal zullen delen met andere leden van hun sector die daarom verzoeken. Het huidige systeem dateert van vůůr de dramatische transformatie
van nieuwsrapportage in het digitale tijdperk. De kerngroep van Britse verkooppunten met Royal Rota-toegang blijft de belangrijkste nieuwsbron waardoor wereldwijde
mediaorganisaties inhoud ontvangen over de officiŽle opdrachten van leden van de Koninklijke Familie. Deze Britse media zijn: The Daily Express, The Daily Mail,
The Daily Mirror, The Evening Standard, The Telegraph, The Times, The Sun.

Waarom hebben de Hertog en Hertogin van Sussex ervoor gekozen om nu hun mediabeleid te wijzigen?
De Hertog en Hertogin hebben ervoor gekozen om hun mediabeleid te herzien om zowel hun aanstaande verandering als leden van de
Koninklijke Familie met financiŽle onafhankelijkheid weer te geven, als hun wens om de toegang tot hun werk te hervormen en te verbreden.

Hoe verhoudt dit nieuwe mediabeleid zich tot de Britse Royal Correspondents?
De Koninklijke Correspondenten van Groot-BrittanniŽ worden internationaal beschouwd als geloofwaardige bronnen van zowel het werk van leden van
The Royal Family als van hun privťleven. Deze misvatting drijft dekking die vaak door andere verkooppunten over de hele wereld wordt gedragen,
wat frequente verkeerde rapportage versterkt. Helaas zijn verhalen die mogelijk nauwkeurig zijn ingediend door Royal Correspondents, ook,
vaak bewerkt of herschreven door media-redactionele teams om valse indrukken te presenteren.

Wat is het standpunt van de Hertog en Hertogin van Sussex over media in het algemeen?
De Hertog en Hertogin geloven in een vrije, sterke en open media-industrie, die nauwkeurigheid hooghoudt en inclusiviteit, diversiteit en
tolerantie bevordert. Zowel de Hertog als Hertogin hebben samengewerkt met mediaorganisaties, waaronder: Time Magazine, National Geographic,
The Daily Telegraph, British Vogue en verschillende anderen. Hunne Koninklijke Hoogheden erkennen dat hun rol als leden van de Koninklijke Familie
interessant is, en ze verwelkomen nauwkeurige en eerlijke media-rapportage en worden indien nodig ter verantwoording geroepen. Evenzo waarderen ze,
net als elk ander lid van de samenleving, privacy als individu en als gezin.

Blijven ze een platform voor sociale media hebben?
Ja, de Hertog en Hertogin van Sussex blijven een platform voor sociale media hebben. Ze kijken ernaar uit hun gebruik van sociale
media voort te zetten en zijn van mening dat hun bijgewerkte mediabenadering hen in staat zal stellen meer rechtstreeks met u te delen.

Historisch, gezien verwacht het begrip met de Royal Rota dat als Hunne Koninklijke Hoogheden een foto zouden vrijgeven die nog nooit is gezien,
ze zouden het beeld aan The Rota moeten geven (waarvan vier van de zeven Britse roddelbladen) gelijktijdig of voorafgaand aan hun eigen release.
Met deze formule kunnen deze geselecteerde publicaties profiteren door deze afbeeldingen op hun websites / voorpagina's te publiceren.
Elke inbreuk op dit begrip leidt tot gevolgen voor de lange termijn.

De huidige structuur maakt het een uitdaging voor de Hertog en Hertogin van Sussex om persoonlijke momenten in hun leven
rechtstreeks te delen met het publiek (bijvoorbeeld via sociale media), zonder eerst door het filter van de Royal Rota te gaan.

Wordt deze beleidswijziging overgenomen door andere leden van de Koninklijke Familie?
De hierboven beschreven wijzigingen zijn van toepassing op de Hertog en Hertogin van Sussex en hun zoon, Archie.
Ze spreken niet namens de andere leden van de Koninklijke Familie met betrekking tot hun beleid inzake mediarelaties.

Verklaring over discussies met de Hertog en Hertogin van Sussex vanuit Buckingham Palace, 8 januari 2020


De gesprekken met de Hertog en Hertogin van Sussex zijn in een vroeg stadium. We begrijpen hun wens om
een andere aanpak te kiezen, maar dit zijn gecompliceerde problemen die tijd kosten om door te werken.

Een verklaring van Hare Majesteit De Koningin, 13 januari 2020


Vandaag had mijn familie zeer constructieve discussies over de toekomst van mijn kleinzoon en zijn familie.

Mijn familie en ik staan volledig achter de wens van Harry en Meghan om een nieuw leven als jong gezin te creŽren. Hoewel we
liever hadden gezien dat ze voltijds werkende leden van de koninklijke familie bleven, respecteren en begrijpen we hun wens om
een onafhankelijker leven als gezin te leiden en tegelijkertijd een gewaardeerd onderdeel van mijn gezin te blijven.

Harry en Meghan hebben duidelijk gemaakt dat ze in hun nieuwe leven niet afhankelijk willen zijn van openbare middelen.

Daarom is afgesproken dat er een overgangsperiode zal zijn waarin de Sussexen tijd doorbrengen in Canada en het VK.

Dit zijn complexe zaken die mijn gezin moet oplossen, en er is nog wat werk aan de winkel,
maar ik heb gevraagd om in de komende dagen definitieve beslissingen te nemen.


Foto: https://www.royal.uk/

Een verklaring van Hare Majesteit De Koningin, 18 januari 2020


Na vele maanden van gesprekken en meer recente discussies, ben ik blij dat we samen een
constructieve en ondersteunende weg hebben gevonden voor mijn kleinzoon en zijn gezin.

Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde leden van mijn familie zijn.

Ik erken de aanvallen die ze hebben ervaren als gevolg van intense kritische onderzoeken
van de afgelopen twee jaar en steun hun wens voor een onafhankelijker leven.

Ik wil hen bedanken voor al hun toegewijde werk in dit land, het Gemenebest en daarbuiten,
en ben bijzonder trots op hoe Meghan is zo snel deel geworden is van de familie.

Het is de hoop van mijn hele familie dat de overeenkomst van vandaag
hen in staat stelt een gelukkig en vredig nieuw leven op te bouwen.


Foto: https://www.royal.uk/

Een verklaring van Buckingham Palace, 18 januari 2020


De Hertog en Hertogin van Sussex zijn Hare Majesteit en de Koninklijke Familie dankbaar
voor hun voortdurende steun bij het begin van het volgende hoofdstuk van hun leven.

Zoals overeengekomen in deze nieuwe regeling, ze begrijpen dat ze afstand moeten doen van hun koninklijke plichten,
inclusief officiŽle militaire benoemingen. Ze zullen niet langer publieke middelen ontvangen voor koninklijke taken.

Met de zegen van de Koningin zullen de Sussexen hun particuliere beschermheerschappen en verenigingen blijven behouden.
Hoewel ze niet langer formeel de Koningin kunnen vertegenwoordigen, de Sussexen hebben duidelijk gemaakt dat alles wat
ze doen de waarden van Hare Majesteit zal blijven handhaven.

De Sussexen zullen hun HRH-titels niet gebruiken omdat ze niet langer werkende leden van de koninklijke familie zijn.

De Hertog en Hertogin van Sussex hebben hun wens gedeeld om Sovereign Grant-uitgaven terug
te betalen voor de renovatie van Frogmore Cottage, dat hun Britse familiehuis zal blijven.

Buckingham Palace geeft geen commentaar op de details van beveiligingsregelingen. Er zijn gevestigde
onafhankelijke processen om de behoefte aan door de overheid gefinancierde beveiliging te bepalen.

Dit nieuwe model wordt van kracht in het voorjaar van 2020.


Foto: https://www.royal.uk/

Toespraak Prins Harry over een stap terug te doen binnen de koninklijke familie, 19 januari 2020


Op 19 januari 2020 gaf Prins Harry een toespraak voor een diner voor supporters van Sentebale in Londen.

"Goede avond iedereen,
En bedankt dat jullie hier zijn voor Sentable.
Een liefdadigheidsinstelling van mijzelf en Prins Seeiso , opgericht in 2006 om onze moeders te eren".

"Voordat ik begin, moet ik zeggen dat ik me alleen maar kan voorstellen wat je de afgelopen weken misschien hebt gehoord of misschien gelezen," begon Harry.
ďDus ik wil dat je de waarheid van mij hoort - zoveel als ik kan delen, niet als een prins of een hertog, maar als Harry, dezelfde persoon die velen
van jullie de afgelopen 35 jaar hebben zien opgroeien, maar nu met een duidelijker perspectief."

"Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis en een plek waar ik van hou. Dat zal nooit veranderen. Ik ben opgegroeid en voelde me gesteund door zovelen
van jullie, en ik zag hoe je Meghan met open armen verwelkomde, terwijl je de liefde en het geluk zag waar ik mijn hele leven op had gehoopt.
Eindelijk werd de tweede zoon van Diana gespannen, hoera!"

"Meghan heeft dezelfde waarden heeft als mij, ik heb iemand heeft gezocht met dezelfde waarden. We steunen Groot-BrittanniŽ." "Toen Meghan en ik eenmaal
getrouwd waren, waren we opgewonden, we waren hoopvol en we waren hier om te dienen. Daarom vind ik het zeer bedroevend dat het zover is gekomen."

"De beslissing die ik voor mijn vrouw en ik heb genomen om een stap terug te doen, heb ik niet lichtvaardig genomen. Het waren zoveel maanden praten
na zoveel jaren van uitdagingen. En ik weet dat ik het niet altijd goed heb gedaan, maar voor zover dit gaat, was er echt geen andere optie.
Wat ik duidelijk wil maken is, we lopen niet weg en we lopen zeker niet van je weg."

"Onze hoop was dat we de koningin konden blijven dienen, de Commonwealth en mijn militaire benoemingen, zonder daarvoor betaald te worden.
Helaas was dat niet mogelijk." "Ik heb dit geaccepteerd wetende dat het niet verandert wie ik ben of hoe toegewijd ik ben, maar ik hoop dat
het je helpt te begrijpen wat het was geworden, dat ik mijn familie zou terugtrekken van alles wat ik ooit heb geweten om een stap te zetten
vooruit naar wat ik hoop dat een vrediger leven kan zijn."

"Ik ben geboren in dit land en het is een eer om het land te dienen en de koningin. Toen ik mijn moeder 23 jaar gelden verloor hebben jullie mij opgevangen.
Jullie zorgden lang voor mij. Maar de pers is een sterkte kracht. Ik hoop dat we in de toekomst elkaar zo kunnen steunen dat we samen sterker staan.
Want dit is veel groter dan alleen onze situatie."

"Het is ons een voorrecht geweest om u te dienen en we zullen een dienstbaar leven blijven leiden. In dat opzicht verandert er dus niets."
"Ik zal altijd respect blijven houden voor mijn grootmoeder en ik ben ontzettend dankbaar tegenover haar en de rest van de familie
voor hun steun aan mij en Meghan in de laatste maanden."

"Ik zal dezelfde man blijven die zijn land dierbaar is en zijn leven wijdt aan het ondersteunen van de doelen, liefdadigheidsinstellingen en militaire
gemeenschappen die zo belangrijk voor me zijn. Samen heb je me een opleiding over het leven gegeven, en deze rol heeft me meer geleerd over wat goed en
recht is dan ik ooit had kunnen voorstellen. We nemen een sprong in het diepe, dus bedankt dat je me de moed hebt gegeven om deze volgende stap te zetten."

Daarna begon hij de toespraak over de liefdadigheidsinstelling Sentebale.

Overgangsdetails voorjaar 2020


We zijn verheugd om nu met u een update te kunnen delen over veel van de details die zijn overeengekomen tijdens een vergadering van de Koninklijke Familie
in januari 2020, waarin de nieuwe functies van de Hertog en Hertogin van Sussex worden beschreven, die van kracht worden in het voorjaar van 2020. We hadden
gehoopt deze gegevens eerder met u te mogen delen (om eventuele verwarring en daaropvolgende verkeerde meldingen te verminderen), maar de onderstaande feiten
zouden moeten helpen enige duidelijkheid te verschaffen over deze overgang en de stappen voor de toekomst.

ZOALS OVEREENGEKOMEN EN UITGEVOERD IN JANUARI 2020:

- Er is overeengekomen dat het begin van de herziene rol van de Hertog en Hertogin van Sussex
in het voorjaar van 2020 van kracht zal worden en een evaluatie van 12 maanden zal ondergaan.

- De koninklijke familie respecteert en begrijpt de wens van de Hertog en Hertogin van Sussex om een meer onafhankelijk
leven als gezin te leiden, door de vermeende rechtvaardiging van 'publiek belang' voor media-indringing in hun leven te
verwijderen. Ze blijven een gewaardeerd onderdeel van de familie van Hare Majesteit.

- De Hertog en Hertogin van Sussex worden particulier gefinancierde leden van de koninklijke familie met toestemming
om hun eigen inkomen te verdienen en de mogelijkheid om hun eigen particuliere belangen na te streven.

- De voorkeur van de Hertog en Hertogin van Sussex was om Hare Majesteit De Koningin te blijven vertegenwoordigen
en ondersteunen, zij het in een beperktere hoedanigheid, zonder gebruik te maken van de Sovereign Grant.

- Hoewel er een precedent is voor andere leden van de koninklijke familie om werk buiten de instelling te
zoeken, is er voor de Hertog en Hertogin van Sussex een evaluatieperiode van 12 maanden ingesteld.

- Volgens de overeenkomst begrijpen de Hertog en Hertogin van Sussex dat zij verplicht zijn afstand te
doen van de koninklijke taken en geen representatieve taken te vervullen namens Hare Majesteit de Koningin.

- Zoals afgesproken en vastgelegd in januari 2020, behouden de Hertog en Hertogin van Sussex hun "HRH" -voorvoegsel, waardoor ze formeel bekend blijven
staan als Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Sussex en Hare Koninklijke Hoogheid de Hertogin van Sussex. De Hertog en Hertogin van Sussex zullen
hun HRH-titels niet langer actief gebruiken, aangezien ze vanaf het voorjaar van 2020 niet langer in de familie werken.

- Als kleinzoon van Hare Majesteit en tweede zoon van The Prince of Wales, Prince Harry, de Hertog van Sussex
blijft zesde in lijn voor de Britse troon en de lijn van troonsopvolging is ongewijzigd.

- Er werd overeengekomen dat de Hertog en Hertogin niet langer in staat zullen zijn om 'officiŽle taken' voor de Koningin uit te voeren of het Gemenebest
te vertegenwoordigen, maar ze zullen echter wel hun patronages mogen behouden (inclusief degenen die zijn geclassificeerd als Ďkoninklijke patronageí).

- Er is overeengekomen dat de Hertog en Hertogin van Sussex effectieve beveiliging zullen blijven vereisen om hen en hun zoon te beschermen.
Dit is gebaseerd op het publieke profiel van de Hertog op grond van zijn geboorte in de Koninklijke Familie, zijn militaire dienst, het eigen
onafhankelijke profiel van de Hertogin en het gedeelde dreigings- en risiconiveau dat specifiek de afgelopen jaren is gedocumenteerd. Er kunnen
geen verdere details worden gedeeld, omdat dit om veiligheidsredenen vertrouwelijke informatie is.

- Wat het leger betreft, behoudt de Hertog van Sussex de rang van majoor en de ere-rangen van luitenant-commandant en squadronleider. Tijdens deze periode
van 12 maanden zullen de officiŽle militaire benoemingen van de hertog niet worden gebruikt omdat ze in het bezit zijn van de Soeverein. Er worden geen
nieuwe afspraken gemaakt om deze rollen te vervullen voordat de 12 maanden durende evaluatie van de nieuwe regelingen is voltooid.

- Hoewel volgens de overeenkomst, de Hertog geen officiŽle taken in verband met deze rollen zal uitvoeren, gezien zijn toewijding aan de militaire gemeenschap
en tien jaar dienst zal hij natuurlijk zijn niet aflatende steun aan de militaire gemeenschap in een niet-officiŽle hoedanigheid voortzetten. Als oprichter van
de Invictus Games zal de Hertog trots de militaire gemeenschap over de hele wereld blijven ondersteunen via de Invictus Games Foundation en The Endeavour Fund.

- Op basis van de wens van de Hertog en Hertogin van Sussex om een beperkte rol als leden van de koninklijke familie te hebben, werd in januari 2020 besloten
dat hun institutionele kantoor moest worden gesloten, gezien het primaire financieringsmechanisme voor dit officiŽle kantoor in Buckingham Palace is van
The Prince of Wales. De Hertog en Hertogin hebben dit nieuws in januari persoonlijk met hun team gedeeld zodra ze de beslissing wisten en nauw met hun
personeel hebben samengewerkt om een soepele overgang voor elk van hen te garanderen.

- De afgelopen anderhalve maand zijn de Hertog en Hertogin actief betrokken gebleven bij dit proces, dat begrijpelijk droevig is geweest
voor de Hertog en Hertogin en hun loyale personeel, gezien de nabijheid van Hunne Koninklijke Hoogheden en hun toegewijde team.

- Aangezien de Hertog en Hertogin niet langer als fulltime werkende leden van de koninklijke familie worden beschouwd, werd overeengekomen
dat het gebruik van het woord ĎRoyalí zou moeten worden herzien, aangezien het betrekking heeft op organisaties die in dit nieuwe verband
met hen zijn geassocieerd. Meer details hierover hieronder.

AANVULLENDE DETAILS:

- Zoals begin januari 2020 op deze website wordt gedeeld, zijn de Hertog en Hertogin van Sussex niet van plan een Ďstichtingí te starten, maar zijn ze eerder
van plan een nieuwe manier te ontwikkelen om verandering te bewerkstelligen en de inspanningen van zoveel uitstekende stichtingen wereldwijd aan te vullen.

- De oprichting van deze non-profit entiteit zal naast hun oorzaak gestuurde werk waar ze zich nog steeds diep voor inzetten. Hoewel de Hertog en Hertogin
gericht zijn op plannen om een nieuwe non-profit organisatie op te richten, gezien de specifieke Britse overheidsregels rond het gebruik van het woord
'Royal', is daarom overeengekomen dat hun non-profit organisatie de naam niet zal gebruiken ĎSussex Royalí of een andere versie van ĎRoyalí.

- Om de bovengenoemde reden waren de handelsmerkaanvragen die waren ingediend als beschermende maatregelen en die dezelfde standaard
handelsmerkverzoeken weerspiegelden zoals gedaan voor The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge, zijn verwijderd.

- Hoewel er geen rechtsmacht bestaat door The Monarchy of Cabinet Office over het gebruik van het woord ĎRoyalí in het buitenland,
de Hertog en Hertogin van Sussex zijn niet van plan om ĎSussex Royalí of een herhaling van het woord ĎRoyalí op enig grondgebied
(in het VK of anderszins) te gebruiken wanneer de overgang in het voorjaar van 2020 plaatsvindt.

- Terwijl de Hertog en Hertogin van Sussex hun non-profit organisatie blijven ontwikkelen en plannen maken voor hun toekomst,
hopen we dat u deze site gebruikt als bron voor feitelijke informatie. In het voorjaar van 2020 worden hun digitale kanalen
vernieuwd terwijl ze de volgende spannende fase aan je voorstellen.

De Hertog en Hertogin van Sussex wachten vol spanning op de gelegenheid om meer met u te delen en stellen uw steun zeer op prijs!

De Hertog en Hertogin van Sussex zullen formeel aftreden als senior Royals op 31 maart 2020.

Vanaf 1 april 2020 hebben Prins Harry en Hertogin Meghan geen kantoor meer in Buckingham Palace.
De Hertog en Hertogin zullen dan worden vertegenwoordigd via hun Britse non-profit organisatie.

Het echtpaar keerde terug naar het VK voor een afscheidsbezoek van 28 februari 2020 tot 9 maart 2020.

Hun kantoor kondigde bezoeken aan voor het paar tijdens de Endeavour Fund Awards op 5 maart 2020, het Mountbatten Music-festival in de Royal Albert Hall
op 7 maart 2020 en de Commonwealth Day-dienst in Westminster Abbey op 9 maart 2020.

Prins Harry ging ook naar een Invictus Games Choir-evenement op 28 februari 2020 en hij opent de Silverstone-ervaring
met Lewis Hamilton op 6 maart 2020. Meghan was aanwezig op International Womens Day 2020 op 8 maart 2020.

Een laatste bericht als senior royals, 30 maart 2020


Zoals we allemaal kunnen voelen, lijkt de wereld op dit moment buitengewoon kwetsbaar. Toch zijn we ervan overtuigd dat elk mens het
potentieel en de mogelijkheid heeft om een verschil te maken - zoals nu overal ter wereld te zien is, in onze families, onze gemeenschappen
en die in de frontlinie - samen kunnen we elkaar optillen om de vervulling van die belofte te realiseren.

Het belangrijkste op dit moment is de gezondheid en het welzijn van iedereen over de hele wereld en het
vinden van oplossingen voor de vele problemen die zich hebben voorgedaan als gevolg van deze pandemie.

Aangezien we allemaal de rol vinden die we moeten spelen in deze wereldwijde verschuiving en verandering
van gewoonten, concentreren we ons op dit nieuwe hoofdstuk om te begrijpen hoe we het beste kunnen bijdragen.

Hoewel u ons hier misschien niet ziet, gaat het werk door.

Bedankt aan deze community - voor de steun, de inspiratie en de gedeelde toewijding aan het goede in de wereld.
We kijken ernaar uit om binnenkort weer contact met u op te nemen. Je bent geweldig geweest!

Zorg tot die tijd goed voor jezelf en voor elkaar.

Harry en Meghan


Foto: https://www.instagram.com/sussexroyal/

The Royal Foundation en Sussex Royal Foundation en MWX Foundation


The Royal Foundation is in september 2009 opgericht om Prins William en Prins Harry in staat te stellen hun liefdadigheidsambities waar te maken.
The Foundation of Prince William and Prince Harry: 29 september 2009 Ė 12 juli 2012.
The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and Prince Harry: 12 juli 2012 - 11 juni 2018.
The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex: 11 juni 2018 Ė 6 september 2019.
The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge: 6 september 2019- 8 september 2022
The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales: 8 september 2022 - heden

In juni 2019 maakte The Royal Foundation bekend dat: De Hertog en Hertogin van Sussex hun eigen nieuwe liefdadigheidsstichting zullen oprichten.
Beide paren zullen in de toekomst blijven samenwerken aan projecten, waaronder het programma Heads Together voor geestelijke gezondheid.

Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex werd op 1 juli 2019 opgericht. Sussex Royal The Foundation of the
Duke and Duchess of Sussex heeft officieel een nieuwe naam! Volgens het papierwerk dat op 5 augustus 2020 is ingediend bij
Companies House, is Sussex Royal officieel gewijzigd in de nieuwe naam "MWX Foundation". Sussex Royal The Foundation of the
Duke and Duchess of Sussex: 1 juli 2019 Ė 5 augustus 2020. Markle Windsor Foundation: 5 augustus 2020 - 5 augustus 2020.
Naam gewijzigd in MWX Foundation tijdens ontbinding, 5 augustus 2020.

In april 2020 bevestigde Harry en Meghan dat hun nieuwe niet-koninklijke stichting 'Archewell' zou heten.
Archewell werd geregistreerd in de Verenigde Staten en de website werd gelanceerd in oktober 2020.
Archewell wordt op geen enkele manier geassocieerd met of onderschreven door de Britse koninklijke familie.

Liefdadigheidsorganisatie Archewell, 6 april 2020


Op 6 april 2020 is bekend geworden dat Harry en Meghan van start zullen gaan met de nieuwe liefdadigheidsorganisatie naam Archewell.

De nieuwe naam Archewell is een verwijzing naar hun zoontje Archie, maar eveneens naar het woord 'arche' dat 'bron van actie' betekent in het Grieks.

"Voordat we SussexRoyal bedachten, speelden we al met het idee om iets met het woord 'arche' te doen.
Uiteindelijk werd dit ook de inspiratie voor de naam van onze zoon Archie," aldus Harry en Meghan.

Vanwege het coronavirus is er geen officiŽle lancering van Archewell. "Onze aandacht en steun gaat nu alleen maar uit naar mogelijkheden
om het Covid-19 virus te bestrijden. Daarom kijken wij ernaar uit om Archewell op een ander, gepaster tijdstip te presenteren."

Op 20 oktober 2020 lanceerden Harry en Meghan de website van hun Liefdadigheidsorganisatie Archewell: https://archewell.com/

De Biografie van Prins Harry en Hertogin Meghan op de officiŽle website van de Britse Monarchie


Sinds juli 2020 is de biografie van Prins Harry en Hertogin Meghan bijgewerkt op de officiŽle website van de Britse Monarchie.
Alles staat er gewoon nog. Wel is het volgende toegevoegd:

Bij About The Duke of Sussex:
Zoals aangekondigd in januari 2020, hebben de Hertog en Hertogin van Sussex een stap terug gedaan als senior leden van The Royal Family.
Ze balanceren hun tijd tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika en blijven hun plicht jegens de Koningin, het Gemenebest
en hun beschermheerschappen nakomen. Frogmore Cottage in het VK blijft hun ouderlijk huis.

Bij Biography:
Hun officiŽle residentie is Frogmore Cottage, maar zoals aangekondigd in januari 2020, zullen de Hertog en Hertogin het grootste
deel van de tijd in Noord-Amerika doorbrengen na hun besluit om terug te treden als senior leden van de koninklijke familie.

Bij Supporting The Queen:
Na de aankondiging dat de Hertog en Hertogin een stap terug zal doen als senior leden van The Royal Family, zullen hun rollen hun
plichtsbesef en trouw aan The Monarch en haar nalatenschap in de wereld blijven weerspiegelen, terwijl ze overstappen op het nieuwe werkmodel.
De Hertog hecht veel belang aan zijn rol in de openbare dienst van de koninklijke familie aan het VK en rond het Gemenebest. Hij is geÔnspireerd
door het voorbeeld van plicht en leiderschap van zijn grootmoeder, de Koningin en zijn vader, de Prins van Wales.

Bij About The Duchess of Sussex:
Zoals aangekondigd in januari 2020, hebben de Hertog en Hertogin van Sussex een stap terug gedaan als senior leden van The Royal Family.
Ze balanceren hun tijd tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika en blijven hun plicht jegens de Koningin, het Gemenebest
en hun beschermheerschappen nakomen. Frogmore Cottage in het VK blijft hun ouderlijk huis.

De Hertogin zal een aantal goede doelen en organisaties blijven steunen die de kwesties weerspiegelen waarmee
ze al lang in verband wordt gebracht, waaronder kunst, toegang tot onderwijs, steun voor vrouwen en dierenwelzijn.

Prins Harry en Hertogin Meghan hebben de verbouwing van Frogmore Cottage volledig terugbetaald


Op 7 september 2020 maakte een woordvoerder van de Hertog en Hertogin van Sussex het volgende bekend aan de media:
Prins Harry heeft officieel de 2,4 miljoen pond renovatiekosten terugbetaald die zijn besteed aan het ombouwen van Frogmore Cottage tot een gezinswoning.

De woordvoerder van de Sussexes zei: "Deze bijdrage, zoals oorspronkelijk aangeboden door Prins Harry, heeft de noodzakelijke renovatiekosten van
Frogmore Cottage, een eigendom van Hare Majesteit de Koningin, volledig gedekt en zal de Britse residentie van de Hertog en zijn familie blijven."

Buckingham Palace bevestigt ook dat het bedrag onlangs volledig is terugbetaald aan de Sovereign Grant, de door de Britse
regering en belastingbetaler gesteunde portemonnee die de koninklijke familie en hun professionele inspanningen financiert.

"Er was nooit een verwachting of verzoek van de koninklijke familie of de Crown Estate om dit terug te betalen, maar ze vonden het
belangrijk om dit te doen en daarom hebben ze proactief aangeboden om terug te betalen zodra de verhuizing werd aangekondigd."

De 2,4 miljoen pond uitgaven die in 2018 zijn uitgegeven, dekten de structurele renovaties die nodig waren om de monumentale Frogmore Cottage van
Windsor Estate terug te veranderen in een leefbare gezinswoning, nadat het eerder enkele decennia geleden was omgebouwd tot personeelsappartementen.
Alle interieurvernieuwingen, inclusief apparaten en decoratieve elementen, werden al privť door het paar gedekt.

De terugbetaling van Prins Harry betekent dat de Sussexen nu volledig financieel onafhankelijk zijn.

Uit het financiŽle jaaroverzicht van Clarence House voor 2020-2021 blijkt dat het privť-inkomen van
de Prins van Wales - uit het landgoed van het hertogdom Cornwall - 4,5 miljoen pond betaalde voor
het runnen van de huishoudens van de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van
Sussex. Volgens een woordvoerder van Clarence House ging het bedrag naar Harry en Meghan om hen te
helpen met de overgang naar hun nieuwe leven. De financiŽle steun is in de zomer van 2020 gestopt.

De huurovereenkomst werd verlengd tot maart 2022. In februari 2022 werd aangekondigd dat
Prins Harry van plan was de huurovereenkomst voor het huisje te verlengen, waardoor hij in
het VK kon blijven wonen. In mei 2022 werd gemeld dat Harry's huur van het pand was verlengd.

Buckingham Palace-verklaring over de Hertog en Hertogin van Sussex, 19 februari 2021


De Hertog en Hertogin van Sussex hebben tegenover Hare Majesteit de Koningin bevestigd
dat ze niet zullen terugkeren als werkende leden van de Koninklijke Familie.

Na gesprekken met de Hertog heeft de Koningin schriftelijk bevestigd dat het niet mogelijk is om door te gaan met het
werk van The Royal Family, de verantwoordelijkheden en plichten voort te zetten die horen bij een leven in openbare
dienst. De ere militaire benoemingen en koninklijke patronaten van de Hertog en Hertogin zullen daarom worden
teruggegeven aan Hare Majesteit, voordat ze worden herverdeeld onder werkende leden van de koninklijke familie.

Hoewel ze allemaal bedroefd zijn door hun beslissing, blijven de Hertog en Hertogin geliefde leden van de familie.

Uitleg:

Na het besluit van de Hertog en Hertogin van Sussex vorig jaar af te treden als werkende
leden van de koninklijke familie, werd een herziening van 12 maanden overeengekomen.

Een beslissing is nu genomen na gesprekken tussen de Hertog van Sussex en leden van de koninklijke familie.

De militaire, Commonwealth en liefdadigheidsverenigingen die zullen terugkeren naar de Koningin zijn:

The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving.

The Queen's Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League,
The Royal National Theatre en The Association of Commonwealth Universities.


Foto: The British Monarchy

Naar aanleiding van de verklaring van 19 februari 2021 van Buckingham Palace, zegt een woordvoerder van de Sussexes:


"Zoals blijkt uit hun werk in het afgelopen jaar, blijven de Hertog en Hertogin van Sussex toegewijd
aan hun plicht en service aan het VK en de rest van de wereld, en hebben ze hun voortdurende steun
aangeboden aan de organisaties die ze hebben vertegenwoordigd, ongeacht hun officiŽle rol.
We kunnen allemaal een leven van dienstbaarheid leiden. Service is universeel."

Berichten van de militaire, Commonwealth en liefdadigheidsverenigingen van Harry en Meghan na hun definitieve beslissing


Rugby Football Union:

Na gesprekken met de Hertog heeft de Koningin schriftelijk bevestigd dat het niet mogelijk is om door te gaan met het werk
van The Royal Family, de verantwoordelijkheden en plichten voort te zetten die bij een leven van openbare dienst horen.

De ere militaire benoemingen en koninklijke patronaten van de hertog en hertogin zullen daarom worden teruggegeven
aan Hare Majesteit, voordat ze worden herverdeeld onder werkende leden van de koninklijke familie. Hoewel ze
allemaal bedroefd zijn door hun beslissing, blijven de hertog en hertogin geliefde leden van de familie.

Koninklijke patronaten omvatten die van beschermheer van de Rugby Football Union. De Hertog van Sussex werd
vice-voorzitter op 6 februari 2010, toen Engeland tegen Wales speelde in de openingswedstrijd van de Six Nations.
In december 2016 nam hij het over als voorzitter, Hare Majesteit de Koningin was 64 jaar lang Patron van de Unie.

Hij was voorzitter van de Rugby World Cup 2015 en beschermheer van het All Schools-programma van
de RFU, dat openbare middelbare scholen kennis laat maken met rugby union. Als jonge man kwalificeerde
hij zich als rugbycoach en werkte hij samen met de Rugby Development Officers van de RFU.

Bill Sweeney, Chief Executive van de RFU, zei: "We willen Prins Harry bedanken voor zijn tijd en toewijding aan de Rugby
Football Union, zowel in zijn functie als Patron en Vice Patron. De RFU heeft zijn bijdrage aan het promoten en ondersteunen
van het spel enorm gewaardeerd. We kijken ernaar uit om de Hertog en Hertogin van Sussex ooit in Twickenham te verwelkomen."


Foto: Rugby Football Union

Rugby Football League: "De Rugby Football League bedankt de Hertog van Sussex voor zijn tijd,
zorg en toewijding bij het ondersteunen van Rugby League op alle niveaus in de afgelopen
jaren - van het spel voor de kinderen tot de Challenge Cup, de Engelse teams en RLWC2021.


Foto: Rugby Football League

Een verklaring over het beschermvrouwschap van Meghan van het National Theatre
volgend op de verklaring van 19 februari 2021 van Buckingham Palace.


Foto: National Theatre

Een verklaring van The Queen's Commonwealth Trust naar aanleiding van de verklaring van 19 februari 2021 van Buckingham Palace.
We willen de Hertog en Hertogin van Sussex bedanken voor hun steun en toewijding aan Team The Queen's Commonwealth Trust:


Foto: The Queen's Commonwealth Trust

Smart Works Charity: "We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat de Hertogin van Sussex
beschermvrouwe van Smart Works zal blijven. We zijn dankbaar voor alles wat ze heeft gedaan
ter ondersteuning van onze klanten en kijken ernaar uit om in de toekomst samen te werken."


Foto: Smart Works Charity

Mayhew: "We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat de Hertogin van Sussex onze beschermvrouwe
zal blijven. We willen de Hertogin bedanken voor al haar steun en kijken ernaar uit om
ons werk voort te zetten met haar hulp aan honden, katten en gemeenschappen in nood.


Foto: Mayhew

WellChild: "We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat de Hertog van Sussex zal doorgaan als beschermheer van WellChild.
Hij is altijd een groot voorstander van ons geweest en heeft een belangrijk verschil gemaakt in het werk dat we kunnen
doen voor gezinnen in het hele VK. We kijken ernaar uit om in de toekomst met hem samen te werken.


Foto: WellChild

Invictus Games Foundation: "Onze verklaring over de Hertog van Sussex
die blijft als beschermheer van de Invictus Games Foundation:


Foto: Invictus Games Foundation

James Gorden interviewde Prins Harry in een dubbeldekkerbus door Los Angeles, 25 februari 2021


Nu de Hertog en Hertogin van Sussex gevestigd zijn in Zuid-CaliforniŽ, vond James Corden het tijd om zijn
vriend Prins Harry de bezienswaardigheden te laten zien. Van thee in een bus met open dak tot een bezoek
aan het "Fresh Prince of Bel Air" -huis, Prins Harry krijgt de tour waar hij nooit van had gedroomd.
Speciale dank aan Spartan voor het leveren van een ongelooflijke Spartan Race Obstacle Course om te rennen.

Aan James vertelde Prins Harry over het vertrek als senior royals:

"Het was meer een stap terug dan een vertrek. We weten allemaal hoe de Britse pers kan zijn, en het
vernietigde mijn geestelijke gezondheid. Ik had zoiets van 'Dit is giftig'. Dus ik deed wat elke
echtgenoot en elke vader zou doen, en dat is zoiets als, ik moet haal mijn familie hier weg.

Maar we liepen nooit weg. En wat mij betreft, welke beslissingen er ook aan die kant worden genomen, ik loop nooit weg.
Ik zal altijd bijdragen. Mijn leven is een openbare dienst, dus waar ter wereld ik ook ben, het zal hetzelfde zijn."

Over de tv serie The Crown zegt Harry:

"Ze doen niet alsof ze nieuws zijn. Het is fictief, maar het is losjes gebaseerd op de waarheid. Natuurlijk
is het niet helemaal juist ... maar het geeft je een idee van wat die levensstijl - de druk om plicht en
dienstbaarheid boven familie en al het andere te stellen - wat daaruit kan voortkomen. Ik voel me veel
meer op mijn gemak bij The Crown dan dat ik de verhalen zie die over mijn familie, mijn vrouw of mijzelf
zijn geschreven. Omdat het het verschil is tussen fictie, neem het zoals je wilt, maar dit wordt als
feit gerapporteerd omdat je zogenaamd nieuws bent. Daar heb ik echt een probleem mee."


Foto: Screenshot An Afternoon with Prince Harry and James Corden


Foto: Screenshot An Afternoon with Prince Harry and James Corden


Foto: Screenshot An Afternoon with Prince Harry and James Corden


Foto: Screenshot An Afternoon with Prince Harry and James Corden

Buckingham Palace-verklaring na artikel in The Times van voormalige medewerkers van Harry en Meghan, 3 maart 2021


The Times publiceerde dinsdagavond 3 maart 2021 een artikel waarin oud-paleismedewerkers verklaren dat Jason Knauf toenmalige
communicatiehoofd van Meghan en Harry een klacht heeft ingediend bij de secretaris bij Simon Case, de toenmalige privťsecretaris
van de Hertog van Cambridge en vervolgens ging praten met Samantha Carruthers, die het hoofd HR was van Clarence House. De
klacht had betrekking op twee persoonlijke assistenten en een derde personeelslid wiens vertrouwen zij zou hebben ondermijnd.
Bronnen van de krant melden in het stuk dat de Hertogin meerdere keren mensen aan het huilen heeft gemaakt. Meneer Knauf zou
toen een ontmoeting hebben gehad met Prins Harry, die hem "smeekte de klacht niet voort te zetten" - de woordvoerder van de
Sussexen heeft echter ontkend dat een dergelijke ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Meghan schijnt vaak om 5.00 uur email en smsjes te versturen en heeft een grote gedrevenheid om taken uit te voeren.

The Times vermelde ook het volgende in het artikel: Op 7 maart 2018 ontving Meghan een
officieel huwelijksgeschenk van Kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-ArabiŽ. Meghan
droeg deze oorbellen in oktober 2018 op een officieel bezoek aan Fiji bij een staatsbezoek daar.

Jason Knauf was van februari 2015 t/m maart 2019 Communicatiesecretaris van
de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex.
Jason Knauf is sinds maart 2019 Senior adviseur van de Hertog en Hertogin van Cambridge.
Verder is hij sinds september 2019 algemeen directeur van The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge.

Uitleg over de officiŽle schenken op de website van de Britse Monarchie: "OfficiŽle geschenken zijn niet het privť-eigendom
van het lid van de koninklijke familie dat ze ontvangt, maar worden in plaats daarvan ontvangen in een officiŽle hoedanigheid
in het kader van officiŽle taken ter ondersteuning van en namens de Koningin. Als zodanig zijn leden van de koninklijke
familie verantwoordelijk voordergelijke geschenken namens de Koningin (in het recht van de Kroon)."

In die tijd hield het toenmalige communicatiehoofd toezicht op de media van zowel de Hertog en Hertogin van
Cambridge als de Hertog en Hertogin van Sussex voordat de echtparen hun huishoudens en kantoren opsplitsten.

Werken voor twee van de meest besproken stellen ter wereld was niet gemakkelijk en de media-eisen
waren enorm tijdens evenementen zoals de koninklijke bruiloft van Harry en Meghan, de publieke
breuk in Meghan's relatie met haar vader en het nieuws over haar zwangerschap.

Buckingham Palace zei in een verklaring:

"We maken ons duidelijk grote zorgen over de aantijgingen in The Times naar aanleiding
van beweringen van voormalige medewerkers van de Hertog en Hertogin van Sussex.

Dienovereenkomstig zal ons HR-team de omstandigheden onderzoeken die in het artikel worden beschreven.
Leden van het destijds betrokken personeel, inclusief degenen die het huishouden hebben verlaten,
zullen worden uitgenodigd om deel te nemen om te zien of er lessen kunnen worden geleerd.

The Royal Household voert al een aantal jaren een beleid voor waardigheid
op het werk en tolereert geen pesterijen of intimidatie op de werkplek."


Foto: The British Monarchy

De woordvoerder van de Hertogin van Sussex zegt:

"Laten we dit gewoon noemen wat het is: een berekende lastercampagne op basis van misleidende en schadelijke
verkeerde informatie. We zijn teleurgesteld dat deze lasterlijke uitbeelding van de Hertogin van Sussex door
een media-outlet geloofwaardig wordt gemaakt. Het is geen toeval dat verdraaide, een aantal jaar oude
beschuldigingen die erop gericht zijn de hertogin te ondermijnen, aan de Britse media worden geÔnformeerd
kort voordat zij en de hertog openlijk en eerlijk over hun ervaringen van de afgelopen jaren zullen spreken.

"De Hertogin is verdrietig over deze nieuwe aanval, vooral omdat zij zelf het doelwit van pestgedrag
is geweest en ze zich erop toelegt om mensen te steunen die pijn en trauma hebben meegemaakt. Ze is
vastbesloten om haar werk voort te zetten om over de hele wereld meer medeleven te creŽren en zal
ernaar blijven streven om een voorbeeld te zijn voor wat goed is en wat iets goeds doen betekent."

14 maart 2021: Hertogin Meghan vecht terug tegen beschuldigingen van pesten. Het kantoor van de
Hertogin van Sussex heeft naar Buckingham Palace geschreven om inzage in alle documenten, e-mails
of sms-berichten met betrekking tot de klacht over pesten tegen haar, met haar te delen.

15 maart 2021: Een woordvoerder van Buckingham Palace: "Onze toezegging om de omstandigheden rond beschuldigingen
van voormalige staf van de Hertog en Hertogin van Sussex te onderzoeken, wordt voortgezet, maar we zullen er geen
openbaar commentaar op geven." Buckingham Palace heeft een extern advocatenkantoor ingehuurd om beweringen te
onderzoeken dat de Hertogin van Sussex, voormalige en huidige personeelsleden pestte.
De resultaten zullen waarschijnlijk pas in 2022 worden vrijgegeven.

20 juni 2022: Uitkomst onderzoek naar vermeende pesterijen Meghan niet gedeeld:
Het onderzoek dat een onafhankelijke partij deed naar vermeende pesterijen van Meghan
in het Britse paleis is afgerond, meldt The Sunday Times. Als gevolg hiervan zouden
bepaalde "beleidslijnen en procedures" bij personeelszaken worden verbeterd, melden
bronnen aan de krant. Het is echter niet duidelijk wat de precieze uitkomst van het
onderzoek is, aangezien dit wegens privacyredenen niet wordt gedeeld.

Of de Hertogin van Sussex inderdaad medewerkers heeft gepest, is dus niet duidelijk. Volgens
de krant zal de uitkomst 'niet in het openbaar worden gedeeld' om de betrokkenen te beschermen
en de, toch al enigszins moeizame, relatie tussen Harry en Meghan en het paleis in stand
te houden. Dit maakt dat sommige deelnemers nogal teleurgesteld zijn omdat zij het gevoel
hebben dat het onderzoek op deze manier 'in de doofpot' wordt gestopt.

Oprah With Meghan And Harry: A CBS Primetime Special, 8 maart 2021


CBS kondigde op 16 februari 2021 de special Oprah With Meghan And Harry: A CBS Primetime Special aan, met Oprah Winfrey
terwijl ze gaat zitten met Prins Harry en Hertogin Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex, voor een intiem gesprek voor
een exclusieve primetime special op zondag 7 maart om 20:00 uur, ET / PT, alleen op CBS (gevolgd door wereldwijde distributie).

Ophra Winfrey praat eerst met Meghan, de hertogin van Sussex. Het gesprek gaat over haar huwelijk en intrede in de koninklijke
familie, over het moederschap en haar filantropisch werk, tot hoe ze omgaat met het leven onder intense publieke druk.

Later krijgen de twee het gezelschap van Prins Harry. Ze hebben het dan over hun verhuizing
naar de Verenigde Staten en de hoop en dromen die ze koesteren voor hun groeiende gezin.

CBS maakte op 4 maart 2021 bekend dat heel veel landen het Oprah-interview
met Harry en Meghan hebben gekocht. Het wordt wereldwijd uitgezonden.

Zondag 7 maart 2021:
- Canada - Wereldwijde tv - 20.00 uur
- VS - CBS om 20.00 uur ET / PT en 19.00 uur CT.

Maandag 8 maart 2021:
- AustraliŽ - Netwerk 10 om 20.30 uur
- BelgiŽ - VRT (Een) om 21.20 uur
- KroatiŽ - RTL 8 om 19.30 uur
- Denemarken - TV3 en Viafree om 21.00 uur
- Duitsland - RTL om 14.00 uur
- Duitsland - VOX om 22.15 uur
- IJsland - Siminn om 20.00 uur
- Ierland - RTE 2 om 21.30 uur
-IsraŽl - ja Docu om 21.30 uur
- Noorwegen - TV3 en Viafree om 21.30 uur
- Sub-Sahara Afrika - M-Net om 19.30 uur
-Zweden - TV3 en Viafree om 21.00 uur
-VK - ITV om 21.00 uur
- Griekenland - ANT1
- Oostenrijk - ORF 1
- Frankrijk - TMC
- IJsland - Sjůnvarp SŪmans
- Ierland - RT…2
- Israel - yesDocu
- Polen - TVN24

Dinsdag 9 maart 2021:
- ItaliŽ - Sky Italia-TV 8 om 21.30 uur
- Nieuw-Zeeland - Discovery NZ / Three om 19.30 uur
- Nederland - NET5 om 20.30 uur

Donderdag 11 maart 2021:
- BraziliŽ - GNT

Vrijdag 12 maart 2021:
-Chili - TVN

Vrijddag 12 maart 2021:
VS - CBS om om 20.00 uur ET / PT en 19.00 uur CT.

Zaterdag 13 maart 2021:
- Zwitserland - SRF1 om 22.25 uur
- Spanje - Antena 3

Zondag 14 maart 2021:
- Spanje - laSexta

In aanloop naar de uitzending van het interview zijn er drie foto's vrijgegeven van het interview.


Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese/CBS


Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese/CBS


Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese/CBS


Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese/CBS

Het Interview van Oprah met Harry en Meghan:

Koningin Elizabeth is altijd aardig geweest en warm tegen Meghan. Meghan voelde zich welkom.
Prins Harry verklaart tijdens het gesprek meermaals erg veel respect te hebben voor Elizabeth.
Catherine is een goed persoon, maar het verhaal van dat Meghan haar aan het huilen maakte klopt
niet, het is andersom. Meghan zegt dat ze het ware incident nooit naar buiten wilde brengen.
Ze meldt dat Catherine achteraf haar excuses heeft aangeboden en haar bloemen en een briefje
heeft gestuurd. Meghan zegt uit respect voor haar schoonzus geen verdere details te willen delen.
"Als je van haar houdt, hoef je me niet te haten," zei ze. Iedereen in de monarchie wist dat het
verhaal dat in de Britse tabloid niet klopte, maar ze gingen het niet corrigeren naar de pers.
Als je trouwt in de familie moet je alles inleveren. Veel werd bepaald door anderen wat Meghan
moest doen. Meghan vond zich zelf achteraf wel naief om zich niet te verdiepen in de gebruiken
van het Koningshuis en de regels die daarbij hoorden. Er waren heel veel roddels van de Britse tabloids
en er zat ook heel veel racisme in. Meghan voelde zich niet beschermd door de familie. Ze kreeg psychische
problemen en wilde hulp, maar mocht geen hulp want dat was niet goed voor de monarchie. Ook toen Meghan
zwanger was van Archie waren ze bezorgd over de huidskleur van het kindje, deze gesprekken vonden plaats
met Harry en niet met Meghan. Ook de kinderen van Harry en Meghan mochten geen titel krijgen als Charles
koning werd en er werd ook geen bescherming aangeboden aan Meghan en haar kinderen.

Meghan en Harry verwachten een meisje in de zomer van 2021. En het blijft bij twee kinderen zei het paar.

Harry en Meghan wilden hulp om het racisme tegen Meghan. Ze wilden de kost verdienen en af en toe een
taak uitvoeren als royals, een idee net als andere koningshuizen dat deden. Harry vertelde zijn oma over
de plannen en Koningin Elizabeth wist dus van wat ze wilden doen. Het kwam dus niet als een verrassing
wat de media ervan maakte. Harry is vooral teleurgesteld in het gebrek aan steun dat hij kreeg van zijn
vader toen Meghan en hij het moeilijk hadden en te maken kregen met racisme. Ook verwijt hij zijn vader
niet meer begrip voor de situatie te hebben gehad na wat Charles heeft meegemaakt tijdens zijn huwelijk
met Diana. Toen Harry een stap terug deed beantwoorde Charles zijn telefoontjes niet meer. Charles en
Harry's band is nu wat slechter. Harry zei dat de twee eraan werken om hun band te herstellen.

Harry zal altijd zielsveel van zijn broer William houden. William en Harry bewandelen nu een ander pad. William
en Harry hebben contact op afstand, maar tijd heelt alle wonden. Harry heeft een goede band met Koningin Elizabeth.

Harry zegt dat de Koninklijke familie bang is dat de tabloids zich tegen hun keren. Er is een onzichtbaar contract
tussen de familie en de pers, die elkaar nodig hebben. Het is controle door angst al generaties lang. De gewoonte
is om altijd te zeggen tegen de pers: "geen commentaar". Dingen die niet klopten werden dus niet rechtgezet. Ze
wilden niet weg. Ze hebben er alles aangedaan om het te laten slagen. En het op een nette manier afgehandeld op papier.

In een apart uitgebracht stuk uit het interview dat vrijgegeven is op CBS This Morning vertelt
Meghan dat de tabloids haar vader opzochten om dingen over haar te schrijven. Haar vader zwichtte
voor het geld en werkte dus met de Britse tabloids samen. Meghan voelde toen ze dit had ontdekt
bedrogen. Meghan kent haar zus eigenlijk niet, ze hebben elkaar maar zelden gezien.

Harry zal er altijd voor zijn familie zijn. Sociale media speelden ook een belangrijke rol in het
racisme tegen Meghan, dat zorgde er ook voor dat ze een stap terug moesten en wilden doen.

Samenvatting van het interview:

Meghan en Harry waren heel serieus over waar zij tegenaan liepen. Ze kregen geen steun over de Britse tabloids en
het racisme. Je zag dat er dingen zijn gebeurd achter de schermen van het paleis die heel schokkend voor Meghan en
Harry waren zoals dat Meghan geen psychische hulp mocht en dat er een gesprek plaats vond over de huidskleur van Archie.
Je zag het dat beiden echt wilden werken voor de monarchie, maar dat de leugens van de tabloids te extreem werden. Helaas
hebben ze geen begrip en steun gekregen vanuit de monarchie over de Britse tabloids en konden ze niet anders dan een stap
terug doen. Meghan was een goede stem voor het Gemenebest, een Gemenebest dat notabene voor 70 procent uit kleurlingen
bestaat. Helaas heerst er in het Britse hof een gesloten cultuur en is het Britse Hof niet met zijn tijd meegegaan.

Bron: Eigen stuk tekst website beheerster na het zien van interview Harry en Meghan op de Belgische tv zender Een.

Op 9 maart 2021 gaf de vader van Meghan een interview waarin hij het volgende zei:

"Ik heb mijn excuses aangeboden voor dit ding, wat er is gebeurd, minstens 100 keer of zo. Het komt erop neer dat ik nog
nooit iets van Meghan en Harry heb gehoord." Hij werd meegezogen door de pers. "Ik wou dat ik niet alles had gedaan. Maar
hier is de andere kant van deze medaille. Niemand heeft de tijd genomen om een lid van onze familie te beschermen. We werden
elke dag aangevallen door de pers." De vader van Meghan gaf ook toe dat hij de brief van Meghan aan haar vader aan de pers
heeft gegeven. De vader van Meghan benadrukte dat hij nog steeds om zijn dochter geeft en heel veel van zijn dochter houdt,
en zei: "Waar het op neerkomt is dat ze me niet heeft verloren. Ik zou er altijd voor haar zijn geweest. Ik ben er nu voor
haar als ze me wil." "En dat mensen vragen wat de huidskleur van de baby is...Ik hoop en denk dat dat gewoon een domme vraag
is", vervolgt hij. "Het kan dat iemand gewoon een domme vraag stelde." Volgens Thomas zou dat wel onderzocht moeten worden.

De ware reden waarom 'Archie' geen prins is geworden, 9 maart 2021


Naar aanleiding van vele vragen die aan de stichting Adel in Nederland worden gesteld over hoe het toch
zit met de prinselijke en adellijke titels bij het Engelse Koningshuis volgt hier een korte uiteenzetting.

Er is al veel gezegd over het interview dat de Hertog en Hertogin van Sussex hebben gegeven aan Oprah Winfrey
en het is aan iedereen zelf om hier een mening over te vormen. Eťn uitspraak van de Hertogin van Sussex klopt
echter niet: "They didnít want him to be a prince . . . which would be different from protocol." Feit is dat
Archie onder de bestaande regeling, die in 1917 is ingevoerd, op dit moment ook geen prins zou worden.

In 1917 paste Koning George V 'by Letters Patent under the Great Seal of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland' de regeling m.b.t. de titel prins/prinses voor zijn familie
aan: alleen de zoons en dochters van de regerende Koning zouden de titel prins/prinses
krijgen, net als de kinderen van deze zoons en ťťn achterkleinzoon, nl. de oudste kleinzoon
van de troonopvolger, de Prins van Wales. Alle andere achterkleinkinderen in de mannelijke
lijn zouden de hoffelijkheidstitel 'Lord/Lady' krijgen.

Volgens deze regeling hebben de kinderen van Koningin Elizabeth dus de titel prins/prinses (Charles,
Anne, Andrew en Edward). Net als de kinderen van haar zoons (William, Harry, Beatrice en Eugenie),
maar bij het huwelijk van Edward is in afwijking hierop besloten om de kinderen van Edward niet de
titel prins/prinses te geven. De oudste zoon van William (George) is volgens deze regeling ook prins.

In 2012 heeft Koningin Elizabeth besloten dat in aanvulling hierop niet alleen deze oudste achterkleinzoon
George, maar ook de andere kinderen van William (Charlotte en Louis) de titel prins/prinses zouden krijgen.

Volgens de bestaande regeling uit 1917 wordt Archie pas prins op het moment dat zijn grootvader Charles Koning is geworden,
omdat hij op dat moment wťl een kleinzoon in de mannelijke lijn is Ė en dat is hij op dit moment dus niet. Het is hierbij
wel de vraag ůf dit gaat gebeuren, omdat het erop lijkt dat men het aantal prinsen in de familie beperkt wil houden.

Welke titel heeft Archie nu wel?:
Volgens de hiervoor genoemde regeling uit 1917 en een aanvullende regeling over de familienaam uit 1960
is hij nu Lord Archie Mountbatten-Windsor. Zijn vader, Prins Harry, kreeg bij zijn huwelijk echter de
erfelijke adellijke titels hertog van Sussex, graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. Als oudste zoon en
opvolger van zijn vader mag hij, tot aan het overlijden van zijn vader, de tweede (lagere) titel van
zijn vader gebruiken en kan hij dus als graaf van Dumbarton/Lord Dumbarton door het leven gaan.
Volgens dit gebruik mag een eventuele zoon van Archie zich in de toekomst Lord Kilkeel noemen.

De titel hertog bij leden van de Engelse koninklijk familie:
In 1917 besloot Koning George V om het aantal toekomstige prinsen in zijn familie te beperken. Dit zie je ook bij andere
vorstelijke families terug. Zo hadden in het Keizerrijk Rusland alleen de kinderen en kleinkinderen van de Tsaar recht
op de titel grootvorst/grootvorstin en waren de andere mannelijke nakomelingen 'slechts' prins/prinses van Rusland. In
de recente geschiedenis zijn in Nederland ook wijzigingen doorgevoerd en zo zijn de kinderen van Prins Constantijn en
wijlen Prins Friso niet automatisch prins/prinses, maar graaf/gravin Van Oranje-Nassau van Amsberg.

In het Verenigd Koninkrijk is het al lang het gebruik om jongere zoons van een Koning/Koningin de erfelijke
adellijke titel hertog te geven. Deze hertogstitel wordt alleen geŽrfd door de oudste zoon en de andere kinderen
dragen de hoffelijkheidstitel Lord/Lady. De kinderen van deze laatsten hebben geen enkele titel meer en zijn
gewoon meneer/mevrouw. Zolang iemand prins/prinses is, wordt hij/zij nog steeds als Koninklijke Hoogheid
aangesproken. In Engeland wordt een hertog aangesproken als 'duke' door zijn standgenoten en als Your Grace
(Uwe Genade) door alle anderen. Alle andere leden van de Engelse adel worden door hun standgenoten aangesproken
als Lord/Lady X en door alle anderen als My Lord/My Lady of Your Lordship/Your Ladyship.

Hertog van York:
Andrew kreeg bij zijn huwelijk de titels hertog van York, graaf van Inverness en baron Killyleagh.
Zijn dochters zijn Prinses van York, omdat zij de kleindochters zijn van de Koningin. Aangezien
Andrew geen zoons heeft, keren zijn titels na zijn overlijden terug naar de Kroon en kunnen deze
in de toekomst aan iemand anders verleend worden.

Graaf van Wessex:
Prins Edward kreeg bij zijn huwelijk de titels graaf van Wessex en burggraaf Severn. In 2019 werd daar nog de titel graaf
van Forfar aan toegevoegd. In afwijking van de traditie dat de oudste zoon de titel hertog van Edinburgh erft, is afgesproken
dat Prins Edward als jongste zoon na het overlijden van zijn vader deze titel erft. De oudste zoon van Prins Edward mag de
tweede, lagere titel van burggraaf Severn gebruiken en zijn dochter draagt de hoffelijkheidstitel Lady.

Naast deze hertogtitels zijn er nog meer in de familie: Prins Charles is hertog van Cornwall en Rothesay,
Prins William is hertog van Cambridge en twee neven van Koningin Elizabeth zijn hertog van Kent en Gloucester.
Deze hertogtitels gaan altijd vergezeld van meerdere lagere adellijke titels.

Bron: John TŲpfer, directeur Stichting Adel in Nederland / https://www.adelinnederland.nl/

Mind reageert op de Hertogin van Sussex, het interview van Meghan en Harry met Oprah, 8 en 9 maart 2021


Mind op maandag 8 maart 2021:
"We waren teleurgesteld en bezorgd over de opmerkingen van Piers Morgan over het niet geloven van Meghan's
ervaringen met suÔcidale gedachten vandaag. Het is van vitaal belang dat wanneer mensen hulp zoeken of
hun ervaringen met een slechte geestelijke gezondheid delen, ze met waardigheid, respect en empathie
worden behandeld. Hierover zijn we momenteel in gesprek met ITV.

Als u of iemand die u kent zich beÔnvloed voelt door de discussies die vandaag hebben plaatsgevonden,
neem dan contact op voor ondersteuning via de wegwijzers in de onderstaande thread."

Op 9 maart 2021:
De Britse presentator Piers Morgan is per direct opgestapt bij het programma Good Morning Britain van ITV.
41.000 mensen dienden een klacht in bij de Britse mediawaakhond Ofcom over de opmerkingen van Piers Morgan.
Ofcom is daarom een onderzoek gestart. Meghan een officiŽle klacht had ingediend bij ITV.

Op 12 maart 2021:
De Britse mediawaakhond Ofcom heeft bevestigd dat Meghan, een officiŽle klacht heeft ingediend tegen Piers Morgan.
Een woordvoerder bevestigde tegenover de BBC dat een klacht van de Hertogin van Sussex ontvangen is.

Mind op Twitter op 8 maart 2021:
We juichen Meghan Markle toe omdat ze zich uitsprak over haar ervaringen met suÔcidale gedachten.
We weten dat openstaan op deze manier erg moeilijk kan zijn, maar wanneer spraakmakende mensen over
deze ervaringen praten, helpt het om het stigma rond psychische problemen te doorbreken.

We weten dat racisme een groot deel uitmaakt van dit gesprek en raciaal trauma
kan een reŽle impact hebben op de geestelijke gezondheid van mensen.

Mind op hun website op 8 maart 2021:
Op maandag 8 maart 2021 zond ITV een interview uit tussen Prins Harry en Meghan Markle en Oprah Winfrey.
Tijdens het interview zei de hertogin van Sussex Meghan Markle dat de manier waarop ze werd behandeld
door de koninklijke instelling en het racisme dat ze ervoer, ervoor zorgden dat ze suÔcidaal werd,
en dat ze werd ontmoedigd om hulp te zoeken voor haar geestelijke gezondheid.

Paul Farmer, Chief Executive of Mind zei:

"In de afgelopen jaren hebben we bemoedigende en significante verbeteringen gezien in de houding
ten opzichte van degenen onder ons met psychische problemen. Hoewel we grote vooruitgang hebben
geboekt, kunnen we het ons nu niet veroorloven het momentum te verliezen; er moet nog veel
gebeuren om ervoor te zorgen dat niemand alleen met een psychisch probleem wordt geconfronteerd.

Bij Mind hebben we ontdekt dat beroemdheden en spraakmakende individuen in het openbaar over hun eigen
psychische problemen spreken, dit anderen kan inspireren om hetzelfde te doen. Het delen van persoonlijke
ervaringen met een slechte geestelijke gezondheid kan overweldigend zijn, dus het is belangrijk dat wanneer
mensen zich openstellen over hun geestelijke gezondheid, ze begrip en steun krijgen.

Uit ons onderzoek bleek dat 25 procent van de mensen zei dat het horen van een beroemdheid openlijk
over hun eigen geestelijke gezondheid hen had geÔnspireerd om hulp te zoeken of steun voor zichzelf
te krijgen. Op hun beurt zei meer dan een op de drie van de ondervraagden dat het zien van verhalen
over geestelijke gezondheid van beroemdheden hen ertoe had aangezet om een gesprek met een vriend of
geliefde over geestelijke gezondheid te beginnen, wat aantoont hoe de kracht van beroemdheden een echte
kracht kan zijn voor verandering in hoe we allen denken en handelen over geestelijke gezondheidsproblemen.

We erkennen het belang van het delen van haar ervaringen op het gebied van geestelijke gezondheid
door de Hertogin van Sussex. Te vaak zorgen gevoelens van schaamte en isolement ervoor dat mensen
met psychische problemen de hulp en ondersteuning missen die ze nodig hebben en verdienen. Ondanks
positieve veranderingen weten we dat wanneer mensen zich uitspreken, zelfs vandaag de dag nog te veel
mensen worden gediscrimineerd op verschillende gebieden van hun leven - op de werkplek, door familie en
vrienden, het onderwijs en vanuit de gezondheidsdienst. Positieve verbeteringen in de houding van mensen
ten opzichte van geestelijke gezondheid zijn iets om te vieren, maar we hebben allemaal nog een rol te
spelen om stigma en discriminatie op het gebied van geestelijke gezondheid te verminderen."


Foto: MindCharity / https://www.mind.org.uk/

Buckingham Palace-verklaring na interview Oprah met Harry en Meghan, 9 maart 2021


De volgende verklaring is afgegeven door Buckingham Palace namens Hare Majesteit de Koningin:

"De hele familie is bedroefd om te horen hoe uitdagend de afgelopen jaren zijn geweest voor Harry en Meghan.

De problemen die aan de orde kwamen, vooral die van ras, zijn zorgwekkend. Hoewel sommige herinneringen
kunnen variŽren, worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privť door de familie worden besproken.

Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde familieleden zijn."


Foto: The British Monarchy

Privť-detective doet boekje open over zijn werkwijze om informatie over Meghan te verkrijgen, 19 maart 2021


De Amerikaanse privťdetective Daniel 'Danno' Portley-Hanks heeft BBC News verteld dat hij door The Sun krant is betaald
om persoonlijke informatie te verkrijgen over de Hertogin van Sussex in de vroege dagen van haar relatie met Prins Harry.

Hanks wist ondermeer Meghans burgerservicenummer, telefoonnummer en adres te achterhalen, evenals gegevens over haar
familieleden, over haar ex-man en een ex-vriend. En hoewel The Sun erop gestaan zou hebben dat dit op legale wijze gebeurde,
knepen ze volgens de detective een oogje toe wanneer dat niet het geval was. In de VS hebben bevoegde privťdetectives volledige
toegang tot databases met persoonlijke informatie om bepaalde toegestane redenen, zoals gerechtelijke rapporten. Maar toegang
tot dit extra detailniveau voor journalistieke doeleinden is onwettig en helaas is dit bij Meghan wel gebeurd.

De BBC heeft de documenten in handen gekregen die Hanks destijds aan The Sun overhandigde. "Het was niet
heel moeilijk om hier achter te komen, in principe was vrijwel alles legaal te vinden met uitzondering
van de burgerservicenummers. Als je die gegevens eenmaal hebt, dan heb je goud in handen," aldus Hanks.

Hanks werkte 40 jaar als privť-detective en richtte zich vooral op het vergaren van informatie over beroemde
mensen als Michael Jackson en Jeffrey Epstein. De heer Hanks, die nu met pensioen is, zei dat het kijken naar
Harry en Meghan's interview met Oprah hem had aangezet om de waarheid te vertellen. "Ik wil mijn geweten
zuiveren. Ik heb ontzettend veel spijt van wat ik destijds heb gedaan en ben beschikbaar indien hun advocaten
mij willen spreken. Ze kunnen alle informatie krijgen die ze willen. Ik wou dat dit nooit gebeurd was."

Harry en Meghan hebben via hun woordvoerder gereageerd op de bekentenis. "De Hertog en Hertogin van Sussex
vinden dit een belangrijk moment om de media-industrie en de gemeenschap in het algemeen goed onder de loep
te nemen. Nu bekend is geworden wat er zich heeft afgespeeld de afgelopen jaren, en nog steeds gaande is, moet
daar iets aan gedaan worden. Het zorgt voor grote schade binnen families. Ze zijn dankbaar voor de mensen die
werkzaam zijn in de journalistiek en hun waarde wel weten te behouden, iets wat momenteel hard nodig is."

Bron: BBC News

Diversiteitsonderzoek aan de gang bij Buckingham Palace, 21 maart 2021


Buckingham Palace herziet het diversiteitsbeleid in alle Koninklijke Hofhoudingen.

Het werk is gericht op het verbeteren van de diversiteit bij Buckingham Palace, Clarence House en Kensington Palace.

Buckingham Palace is op zoek naar onafhankelijke opvattingen en zoekt naar nieuwe manieren
om alle kwesties van diversiteit binnen de koninklijke huishoudens te benaderen.

Een koninklijke bron zei: "Dit is een kwestie die in de koninklijke huishoudens zeer serieus wordt genomen.
We hebben het beleid, de procedures en programma's ingevoerd, maar we hebben niet de vooruitgang gezien
die we zouden willen en accepteren dat er nog meer moet worden gedaan, we kunnen altijd verbeteren.
Daarom zijn we niet bang om naar nieuwe manieren te kijken om het te benaderen. Het werk om dit
te doen is al een tijdje aan de gang en komt met de volledige steun van de familie. We luisteren
en leren om dit goed te krijgen. Het zal plaatsvinden in samenwerking met mensen met een
minderheidsachtergrond, mensen met een handicap en de LGBTQI plus gemeenschap."

Het werk begon voordat de Hertog en Hertogin van Sussex beschuldigingen van racisme binnen de koninklijke familie maakten.
Er wordt echter aangenomen dat hun opmerkingen als onderdeel van het proces zullen worden meegenomen.

Aartsbisschop zegt dat hij Harry en Meghan niet eerder trouwde, 31 maart 2021


De aartsbisschop van Canterbury heeft bevestigd dat hij Prins Harry en
Meghan Markle niet drie dagen voor hun huwelijk op 19 mei 2018 trouwde.

"De wettige bruiloft was op zaterdag", zei de aartsbisschop in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica,
verwijzend naar zaterdag 19 mei 2018, toen Harry en Meghan trouwden in de St George's Chapel in Windsor.

"Ik heb de huwelijksakte ondertekend, wat een wettelijk document is," legde Welby uit,"en
ik zou een ernstig misdrijf hebben begaan als ik het ondertekende wetende dat het vals was."

De aartsbisschop, de oudste geestelijke van de Engelse Kerk, erkende wel dat hij Harry en Meghan vůůr de bruiloft
had ontmoet, maar zei dat die ontmoeting "vertrouwelijk" zou blijven, ongeacht "met wie ik spreek". Hij voegde
eraan toe: "Ik had voor de bruiloft een aantal privť- en pastorale ontmoetingen met de Hertog en Hertogin."

Over wat ze bespraken, zei Welby: "De wettige bruiloft was op zaterdag.
Maar ik zal niet zeggen wat er op andere bijeenkomsten is gebeurd."

- Een repetitie van het jawoord tussen de Aartbisschop, Harry en Meghan zou voor
Meghan zou kunnen voelen als een privť huwelijksceremonie. Dat is heel normaal.
Het legale huwelijk en het ondertekenen van de akte gebeurden in het openbaar,
maar de echte uitwisseling van de geloften gebeurde privť tussen hen drie.

Jason Knauf zal eind december 2021 aftreden als Chief Executive van The Royal Foundation
na zeven jaar samenwerking met de Hertog en Hertogin van Cambridge, 12 mei 2021


Jason Knauf zal eind december 2021 aftreden als Chief Executive van The Royal
Foundation na zeven jaar samenwerking met de Hertog en Hertogin van Cambridge.

Nadat hij in februari 2015 voor het eerst in dienst trad als communicatiesecretaris bij Kensington Palace, leidde Jason
een evaluatie van de rol en structuur van de Foundation vanaf maart 2019 voordat hij CEO werd in september van dat jaar.

In zijn tijd als Chief Executive heeft Jason toezicht gehouden op de ontwikkeling en lancering van het meest ambitieuze
programma van de Foundation tot nu toe - The Earthshot Prize - en op de voortdurende ontwikkeling van het baanbrekende
werk van de Hertogin op het gebied van de vroege kinderjaren. Hij heeft bijgedragen aan het sturen van de reactie van
de Stichting op COVID-19 door een responsfonds op te richten waarin in augustus 2020 1,8 miljoen pond werd toegekend
aan goede doelen ter ondersteuning van eerstelijnswerkers en de geestelijke gezondheidsbehoeften van het land.

Begin 2021 begon The Royal Foundation aan een nieuwe strategie, gebouwd rond haar sterke punten op het
gebied van onderzoek, partnerschappen en het leveren van impact. Deze aanpak zal de Stichting helpen
om te reageren op nieuwe uitdagingen waar ze het best geplaatst is om een verschil te maken, terwijl
ze de wereldwijde ambitie voor het filantropische werk van de Hertog en Hertogin blijft versterken.

Het proces voor het werven van een nieuwe Chief Executive zal in de komende weken beginnen en de opvolger
van Jason zal te zijner tijd worden aangekondigd. Jason blijft tot eind 2021 in functie voordat een
geplande internationale verhuizing zijn beslissing om af te treden noodzakelijk maakte.

Voorzitter van The Royal Foundation, Lord Hague, zei: "De Royal Foundation heeft aanzienlijk geprofiteerd van het leiderschap
van Jason in de afgelopen twee jaar. In samenwerking met de Hertog en Hertogin en de rest van het Foundation-team heeft hij
invloed uitgeoefend op de kwesties waar Hunne Koninklijke Hoogheden het meest om geven, terwijl hij de organisatie door de
COVID-19-pandemie heen stuurde en ervoor zorgde dat de steun de meest getroffen personen bereikt. Ik heb enorm genoten van
de samenwerking met Jason en wens hem het beste in de toekomst. Nu de zoektocht naar een nieuwe Chief Executive
kijk ik ernaar uit om voort te bouwen op het inspirerende werk dat de afgelopen jaren is verricht."

Jason Knauf zei: "Werken met de Hertog en Hertogin van Cambridge is een voorrecht van mijn carriŤre geweest. Ik zal altijd
dankbaar zijn voor de kans die ik heb gehad om hun leiderschap in het VK en internationaal te ondersteunen. De komende
maanden zullen de drukste tijd in de geschiedenis van de Foundation zijn met de eerste prijzen voor de Earthshot-prijs
en meer vooruitgang in ons werk voor jonge kinderen. We hebben veel te maken met ons geweldige team en al onze partners."

"Jason maakt sinds 2015 een integraal onderdeel uit van ons team. We zijn enorm dankbaar voor zijn harde
werk en toewijding, zowel bij The Royal Foundation als voorheen als onze communicatiesecretaris. Sinds hij
de functie van Chief Executive heeft overgenomen, heeft Jason gezorgd voor positieve veranderingen, waardoor
onze visie voor ons liefdadigheidswerk en de doelen die voor ons het belangrijkst zijn, werkelijkheid wordt.
We zijn verdrietig om hem te zien vertrekken, maar wensen hem het allerbeste in zijn toekomstige carriŤre.
We kijken ernaar uit om binnenkort met het zoeken naar personeel te beginnen en later dit jaar een nieuwe
Chief Executive te verwelkomen." - De Hertog en Hertogin van Cambridge

- Of het vertek van Jason Knauf te maken heeft met de onthulling van hem en oud-paleismedewerkers
in The Times in maart 2021 over pestgedrag door Meghan tegenover medewerkers is niet bekend.

6 januari 2022: Jason Knauf is teruggetreden als CEO van The Royal Foundation. Het voormalige
lid van het team van de Hertog en Hertogin van Cambridge reflecteerde op zijn tijd bij
Prins William en Hertogin Catherine in een bericht dat op zijn LinkedIn werd gedeeld.

"Als een nieuw jaar begint, sluit er voor mij een hoofdstuk af. Na zeven jaar voor de Hertog
en Hertogin van Cambridge in Kensington Palace en The Royal Foundation te hebben gewerkt,
verhuis ik naar India om samen met mijn man een diplomatieke functie te vervullen.

Het was het voorrecht van mijn carriŤre om te dienen als communicatiesecretaris en vervolgens
als CEO van de Foundation. We hebben krachtige platforms gebouwd zoals Heads Together, The
Earthshot Prize en het Center for Early Childhood. Ik heb naar 36 landen gereisd en naar
alle uithoeken van het VK en ik heb onderweg geweldige nieuwe vrienden gemaakt.

Ik ben zo trots om het unieke, optimistische leiderschap van de Hertog en Hertogin te steunen in een periode
waarin we te maken hebben gehad met een pandemie, de klimaatcrisis, een seismische verschuiving in onze houding
ten opzichte van geestelijke gezondheid en nog veel meer. Ik ben al onze partners en supporters dankbaar die
hebben geloofd in ons vermogen om buitengewone dingen te bereiken door samen te werken.

Iedereen een gelukkig en succesvol 2022 toegewenst."

The Guardian: Buckingham Palace had racistisch personeelsbeleid, 2 juni 2021


Het Britse koningshuis heeft tot eind jaren 60 een racistisch personeelsbeleid gevoerd.

De hovelingen van de Koningin verbood "gekleurde immigranten of buitenlanders" tot ten minste het einde
van de jaren zestig in administratieve functies in het koninklijk huis te dienen, volgens nieuw ontdekte
documenten die het debat over de Britse koninklijke familie en het ras opnieuw zullen doen oplaaien.

De documenten werpen ook licht op hoe Buckingham Palace onderhandelde over controversiŽle
clausules - die tot op de dag van vandaag van kracht blijven - die de Koningin en haar
huishouden vrijstellen van wetten die discriminatie op grond van ras en geslacht voorkomen.

De papieren werden ontdekt in het Nationaal Archief als onderdeel van het lopende onderzoek van de Guardian
naar het gebruik door de koninklijke familie van een geheimzinnige parlementaire procedure, bekend als de
toestemming van de Koningin, om in het geheim de inhoud van Britse wetten te beÔnvloeden.

Ze onthullen hoe de financieel directeur van de koningin in 1968 de ambtenaren informeerde dat "het in
feite niet de gewoonte was om gekleurde immigranten of buitenlanders te benoemen tot administratieve
functies in de koninklijke huishouding, hoewel ze wel als huisbedienden mochten werken.

Het is niet duidelijk wanneer dit beleid is afgelopen. Buckingham Palace weigerde vragen
te beantwoorden over het verbod en wanneer het werd ingetrokken. Uit de gegevens blijkt dat
mensen uit etnische minderheden in de jaren negentig in dienst waren. Het voegde eraan toe dat
het vůůr dat decennium geen gegevens bijhield over de raciale achtergronden van werknemers.

In de jaren zestig probeerden ministers van de regering wetten in te voeren die het illegaal
zouden maken om te weigeren iemand in dienst te nemen op grond van ras of etniciteit.

De Koningin is al meer dan vier decennia persoonlijk vrijgesteld van die gelijkheidswetten. De vrijstelling
heeft het onmogelijk gemaakt voor vrouwen of mensen uit etnische minderheden die voor haar huishouden werken
om een klacht in te dienen bij de rechtbanken als ze menen dat ze zijn gediscrimineerd.

In een verklaring betwistte Buckingham Palace niet dat de Koningin was vrijgesteld van de wetten,
en voegde eraan toe dat het een apart proces had voor het behandelen van klachten met betrekking
tot discriminatie. Op de vraag waaruit dit proces bestaat, reageerde het paleis niet.

De vrijstelling van de wet werd van kracht in de jaren zeventig, toen politici een reeks wetten
op het gebied van rassen- en seksuele gelijkheid implementeerden om discriminatie uit te bannen.

De officiŽle documenten onthullen hoe regeringsfunctionarissen in de jaren zeventig coŲrdineerden
met de adviseurs van Elizabeth Windsor over de formulering van de wetten.

De documenten zullen waarschijnlijk de aandacht opnieuw vestigen op de
historische en huidige relatie van de koninklijke familie met ras.

Een groot deel van de familiegeschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het Britse rijk, dat mensen over de hele
wereld onderwierp. Sommige leden van de koninklijke familie zijn ook bekritiseerd vanwege hun racistische opmerkingen.

In maart 2021 zei de Hertogin van Sussex, het eerste lid van de familie van gemengd ras,
dat ze zelfmoordgedachten had gehad tijdens haar verblijf in de koninklijke familie, en
beweerde dat een familielid bezorgdheid had geuit over de huidskleur van haar kind.

De aantijging dwong haar zwager, Prins William, om te verklaren
dat de koninklijke familie "helemaal niet" racistisch was.

Sommige van de documenten die door de Guardian zijn ontdekt, hebben betrekking op het gebruik van de
toestemming van de Koningin, een obscuur parlementair mechanisme waarmee de vorst het parlement
toestemming geeft om te debatteren over wetten die haar en haar privťbelangen raken.

Buckingham Palace zegt dat het proces slechts een formaliteit is, ondanks overtuigend
bewijs dat de Koningin herhaaldelijk de macht heeft gebruikt om in het geheim te
lobbyen bij ministers om wetgeving aan te passen die ze niet leuk vindt.

De nieuw ontdekte documenten onthullen hoe de toestemmingsprocedure van de Koningin werd gebruikt
om in het geheim de totstandkoming van de ontwerpwetgeving inzake rassenrelaties te beÔnvloeden.

In 1968 leken de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, James Callaghan, en ambtenaren van het
ministerie van Binnenlandse Zaken te hebben geloofd dat ze de toestemming van de Koningin niet
mochten vragen aan het parlement om over het wetsvoorstel rassenrelaties te debatteren totdat haar
adviseurs ervan overtuigd waren dat het niet tegen haar kon worden afgedwongen in de rechtbanken.

Destijds wilde Callaghan de Britse rassendiscriminatiewetten uitbreiden, die alleen discriminatie op
openbare plaatsen verbood, zodat ze ook racisme op het werk of bij diensten zoals huisvesting voorkomen.

Een belangrijk voorstel van het wetsvoorstel was de Race Relations Board, die zou optreden
als ombudsman voor klachten over discriminatie en rechtszaken zou kunnen aanspannen tegen
personen of bedrijven die racistische praktijken in stand houden.

In februari 1968 vatte een ambtenaar van Binnenlandse Zaken, TG Weiler, de voortgang van
de besprekingen samen met Lord Tryon, de bewaarder van de beurs, die verantwoordelijk was
voor het beheer van de financiŽn van de Koningin, en andere hovelingen.

Tryon, zo schreef hij, had hen laten weten dat Buckingham Palace bereid was zich aan de voorgestelde wet
te houden, maar alleen als het soortgelijke vrijstellingen zou genieten als de diplomatieke dienst, die
sollicitanten zou kunnen weigeren die minder dan vijf jaar in het VK woonden.

Volgens Weiler beschouwde Tryon het personeel in het huishouden van de Koningin als een van de volgende drie soorten
rollen: "A, hogere functies, die niet werden ingevuld door advertenties of door een openlijk benoemingssysteem en
die vermoedelijk zouden worden aanvaard als buiten de reikwijdte van het wetsvoorstel; B, administratieve en andere
ambten, waarvoor het in feite niet de gewoonte was om gekleurde immigranten of buitenlanders aan te stellen; en C,
gewone binnenlandse functies waarvoor kleurlingen vrijelijk in aanmerking kwamen, maar die hoe dan ook zouden vallen
onder de voorgestelde algemene vrijstelling voor huishoudelijk werk."

"Ze waren vooral bezorgd", schreef Weiler, "dat als de voorgestelde wetgeving van toepassing zou zijn op het
huishouden van de koningin, het voor het eerst wettelijk mogelijk zou zijn om het huishouden te bekritiseren.
Veel mensen doen dat al, maar dat moet geaccepteerd worden en staat op een andere basis dan een wettelijke bepaling."

In maart was Buckingham Palace tevreden met de voorgestelde wet. Een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse
Zaken merkte op dat de hovelingen "het erover eens waren dat de staatssecretaris nu de toestemming van de Koningin
zou vragen om haar belang ter beschikking van het parlement te stellen met het oog op het wetsvoorstel."

De formulering van de documenten is zeer belangrijk, omdat het suggereert dat Callaghan en
het ministerie van Binnenlandse Zaken dachten dat het misschien niet mogelijk zou zijn om de
toestemming van de Koningin te verkrijgen voor het parlement om te debatteren over de
rassengelijkheidswet, tenzij de vorst verzekerd was van haar vrijstelling.

Als gevolg van deze vrijstelling zou de Race Relations Board, die de taak kreeg om
rassendiscriminatie te onderzoeken,klachten van het personeel van de koningin naar
de minister van Binnenlandse Zaken sturen in plaats van naar de rechtbanken.

In de jaren zeventig voerde de regering drie wetten in om raciale en seksuele discriminatie op de werkplek
tegen te gaan. Klagers waren in het algemeen bevoegd om hun zaak rechtstreeks voor de rechtbank te brengen.

Maar het personeel van de koninklijke huishouding werd specifiek verhinderd om dit
te doen, hoewel de bewoordingen van het verbod voldoende vaag waren dat het publiek
misschien niet besefte dat het personeel van de vorst was vrijgesteld.

Een ambtenaar merkte op dat de vrijstelling in de Sex Discrimination Act van 1975 "aanvaardbaar
was geweest voor het paleis, grotendeels omdat het niet expliciet personen die door Hare Majesteit
in haar persoonlijke hoedanigheid in dienst waren voor een speciale uitzondering" werd uitgesloten,
terwijl ze toch uit het toepassingsgebied werden verwijderd.

De vrijstelling werd uitgebreid tot op de dag van vandaag toen de Equality Act in 2010 de Race Relations
Act van 1976, de Sex Discrimination Act van 1975 en de Equal Pay Act van 1970 verving. Critici wijzen er
al jaren regelmatig op dat het koningshuis weinig zwarte, Aziatische of allochtone mensen in dienst had.

In 1990 meldde de journalist Andrew Morton in de Sunday Times dat "nooit een zwart gezicht de uitvoerende
echelons van koninklijke dienst heeft gesierd - het huishouden en de ambtenaren" en "zelfs onder
administratief en huishoudelijk personeel is er slechts een handvol rekruten uit etnische minderheden."

Het jaar daarop publiceerde de koninklijke onderzoeker Philip Hall een boek, Royal Fortune,
waarin hij een bron citeerde die dicht bij de koningin stond en die bevestigde dat er geen
niet-blanke hovelingen in de hoogste rangen van het paleis waren.

In 1997 gaf het paleis aan The Independent toe dat het geen officieel aanbevolen beleid
voerde om het personeelsbestand te controleren om gelijke kansen te garanderen.

Een woordvoerder van Buckingham Palace zei: "Het koninklijk huis en de soeverein
voldoen aan de bepalingen van de Equality Act, in principe en in de praktijk. Dit
wordt weerspiegeld in het beleid, de procedures en praktijken op het gebied van
diversiteit, inclusie en waardigheid op het werk binnen de koninklijke huishouding."

"Alle klachten die op grond van de wet worden ingediend, volgen een formeel proces dat een middel biedt om elke
klacht te horen en te verhelpen." Het paleis reageerde niet op de vraag of de vorst onderworpen was aan deze wet.

Bron: The Guardian

FinanciŽle jaaroverzicht Brits Koninghuis 2020-2021, 24 juni 2021


Inkomsten uit het hertogdom Cornwall financieren de particuliere en officiŽle uitgaven van de
Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall en worden belast voor zover ze niet worden gebruikt
om officiŽle uitgaven te dekken. De Prins van Wales voldoet uit deze inkomsten ook aan de officiŽle
uitgaven van de Hertog en Hertogin van Cambridge en, tot 31 maart 2020, aan de Hertog en Hertogin
van Sussex. De rekeningen voor het hertogdom Cornwall worden jaarlijks aan beide Houses of
Parliament gepresenteerd, exemplaren hiervan zijn online beschikbaar op www.duchyofcornwall.org

De inkomsten als aanvulling op de Sovereign Grant bedroegen 9,4 miljoen pond (2019-20: 20,2 miljoen pond),
een daling van 10,8 miljoen pond (53 procent). Naast de verlaging van de inkomsten uit kosten voor facility
management (7,5 miljoen pond) daalden de doorbelastingen en andere inkomsten met 3,4 miljoen pond, voornamelijk
vanwege de afwezigheid van evenementen in de bezette koninklijke paleizen en minder onderhoudswerkzaamheden aan
het vastgoed voor The Royal Collection Trust. Deze vermindering werd gedeeltelijk gecompenseerd door de ontvangst
van 2,4 miljoen pond van de hertog en hertogin van Sussex om de Sovereign Grant terug te betalen voor uitgaven die
zijn gedaan voor de renovatie van Frogmore Cottage, waarvan het grootste deel wordt erkend als inkomsten in 2020-21.

De financiŽle uitdagingen die de sluiting van de bezette koninklijke paleizen voor bezoekers en gasten met zich
meebrengt, zijn aangepakt door middel van een verscheidenheid aan maatregelen, waaronder werving en bevriezing
van de salarissen, en kostenbesparingen door een vermindering van activiteiten en evenementen. Als gevolg van
deze maatregelen en de terugbetaling van de uitgaven voor Frogmore Cottage door de Hertog en Hertogin van Sussex,
is het Koninklijk Huis in staat geweest om de impact van een inkomensvermindering van 10,8 miljoen pond ter
aanvulling van de Sovereign Grant te compenseren en een 3,7 miljoen pond te behalen verhoging van de Core
Sovereign Grant Reserve op 31 maart 2021. De Core Sovereign Grant Reserve zal worden gebruikt om het Queen's
Program en de programma's van andere leden van de koninklijke familie de komende twee jaar te ondersteunen
wanneer het inkomen naar verwachting lager zal zijn dan vůůr Covid 19 pandemische niveaus.

Frogmore Cottage:

Frogmore Cottage was de officiŽle residentie van de Hertog en Hertogin van Sussex tot 31 maart 2020,
toen ze zich terugtrokken uit het uitvoeren van officiŽle taken. Vanaf 1 april 2020 werd Frogmore
Cottage de particuliere Britse residentie van de hertog en hertogin van Sussex, onderworpen aan een
jaarlijkse licentie om te bezetten. Naast de commerciŽle huur die in de eerste vijf maanden van 2020-21
werd betaald, werd in september 2020 een forfaitair bedrag van 2,4 miljoen pond ontvangen van de Hertog en
Hertogin van Sussex om de Sovereign Grant terug te betalen voor uitgaven voor de renovatie van Frogmore
Cottage. Niet alle betalingen die in 2020-2021 zijn ontvangen, worden echter binnen dit boekjaar als
inkomsten erkend, omdat ze zijn verrekend met de huurbetalingen die verschuldigd zijn voor 2021-2022.

Van de in 2020-2021 ontvangen contante betalingen is het equivalent van 12 maanden huuropbrengsten verantwoord
in de Inkomsten- en Uitgavenrekening 2020-2021, in overeenstemming met de daarmee samenhangende prestatieverplichting
tot het ter beschikking stellen van woonruimte. Dit is opgenomen onder Huuropbrengsten onroerend goed.

De licentie is met nog een jaar verlengd tot 31 maart 2022. Op 31 maart 2021 wordt het
equivalent van de huur die op grond van de licentie verschuldigd is voor het jaar tot
31 maart 2022 in de balans opgenomen als uitgestelde inkomsten onder kortlopende schulden,
en zal worden vrijgegeven op de Inkomsten- en Uitgavenrekening in het jaar 2021-2022 wanneer het
is verdiend en aan de gerelateerde prestatieverplichting om huisvesting te bieden is voldaan.

Het saldo van de in 2020-21 ontvangen contante betalingen wordt als inkomen verantwoord in 2020-2021, op basis
van het feit dat een gebruiksvergunning niet verder gaat dan 31 maart 2022 en er zijn dus geen afdwingbare
verplichtingen per 31 maart 2021. Dit is opgenomen binnen Opladen voor functies en overige inkomsten.

Personeel:

Het werkgelegenheidsbeleid en de praktijken van het Koninklijk Huis zijn ontwikkeld ter ondersteuning
van het bereiken van haar doelstellingen. Ze ondersteunen de doelstellingen van het huishouden om een
uitstekende werkplek te creŽren, trots op het werk, een gevoel van teamwerk, inclusiviteit, vertrouwen
en samenwerking, een focus op progressieve verandering en continue verbetering, en een betrokken en
flexibel personeelsbestand afkomstig uit een brede dwarsdoorsnede van de samenleving.

De ervaring van het werken voor het Koninklijk Huis is verwoord in zes descriptoren of
attributen: "A Shared and Unique Purpose", "A Sense of Guardianship", "Pride in
Performance", "Pushing things forward", "A Diverse Household" and "A Place to Grow".

Werknemers worden aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en om voortdurend te groeien en
vooruitgang te boeken in hun loopbaan. Stages worden aangemoedigd en ondersteund. Talent wordt erkend
en projectwerk en afdelingsoverschrijdende projecten, zoals het Buckingham Palace Reservicing-programma,
hebben kansen gecreŽerd om nieuwe vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen. Focusgroepen, 'teamruimtes'
op het intranet van het huishouden, overlegsessies voor medewerkers en tweejaarlijkse en kleinere, snellere
pulse-enquÍtes moedigen ook innovatie en het inbrengen van ideeŽn aan. Van managers wordt verwacht dat ze
feedback van hun teams vragen en hen betrekken bij de besluitvorming. Er ontwikkelt zich een cultuur
van inclusiviteit, feedback en erkenning, met informele en formele erkenningsregelingen, naast meer
interactieve communicatie die mogelijk wordt gemaakt door het intranet.

Naast managementondersteuning wordt erkend dat sociale activiteiten en welzijnsprogramma's een sleutelrol spelen
bij het creŽren van een gezond en betrokken personeelsbestand. Counseling en ondersteuning worden geboden via het
al lang bestaande programma voor werknemersbijstand van het huishouden en het personeel is opgeleid om
eerstehulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg te zijn, en biedt ook de wettelijke eerste hulp vereist
door de gezondheids- en veiligheidswetgeving. Managers zijn getraind om hun teams te ondersteunen, te begeleiden
en te coachen en hun bijdrage te monitoren, door de voortgang van hun team te evalueren door het gebruik van een
online Performance Management-systeem. Diversiteit en inclusie worden gewaardeerd, alle benoemingen en promoties
zijn op verdienste, met actieve aandacht voor sollicitanten met een handicap, en ondersteuning van werknemers die
gehandicapt raken om hun ontwikkeling enloopbaanontwikkeling gaat door. Gezinsvriendelijk beleid, inclusief
verbeterd betaald zwangerschaps-, ouderschaps- en gedeeld ouderschapsverlof, evenals volledig flexibel werken
mogelijk gemaakt door digitale werkplektechnologieŽn, ondersteunen het evenwicht tussen werk en privťleven en
flexibelere werkregelingen, die hebben gezorgd voor voortdurende prestaties en vooruitgang die is geboekt
tijdens het gedwongen werken op afstand gedurende de hele periode van de Covid-19-pandemie.

Begin 2020 bekrachtigde de LCC een verschuiving in de in 2017-2018 overeengekomen diversiteitsstrategie naar een
strategie die het belang van inclusie actief benadrukt. Ondanks de beperkingen van de Covid-19-pandemie, zijn
er het afgelopen jaar activiteiten geweest die gericht waren op het vergroten van het begrip van inclusie en
het creŽren van kansen voor medewerkers om hun mening te delen. Als onderdeel van Internationale Vrouwendag
werden medewerkers aangemoedigd om gendergelijkheid en inclusie te beloven. Op het intranet zijn artikelen
van medewerkers gepubliceerd over onderwerpen als Lockdown-ervaringen, Pride, Ramadan en Black History Month.
The Household erkende Nationale Inclusieweek, waarbij elke dag een ander thema centraal stond. In 2021 zal de
activiteit het bewustzijn blijven vergroten. Een luisteroefening zal de werknemerservaring onderzoeken, samen
met verbeteringen van het wervings- en selectieproces. Er zullen herziene diversiteitsdoelstellingen worden
voorgesteld en het actieplan Diversiteit en Inclusie zal worden verbeterd. De rol van leiderschap bij het opbouwen
van een inclusieve cultuur is van cruciaal belang, waarbij leiders zich vooral richten op het zetten van de toon,
het leveren van zichtbare pleidooien voor inclusie en het zorgen voor vertegenwoordiging van divers talent.

Uit cijfers over de afkomst van het personeel blijkt dat 8,5 procent van de medewerkers uit een
etnische minderheid komt, tegen zo'n 13 procent van het Verenigd Koninkrijk in het algemeen.

"Het is niet zo dat we in deze periode geen vooruitgang hebben geboekt met initiatieven op het gebied
van diversiteit en inclusie, het is gewoon zo dat de resultaten niet zijn zoals we willen", zegt een
bron binnen Buckingham Palace tegen persbureau PA Media. Volgens de bron zijn de diversiteitscijfers
openbaar gemaakt, zodat men zich in de toekomst niet meer ergens achter kan verschuilen.
"De koningin en haar familie juichen de diversiteit van onze natie en het Gemenebest toe,
dus ons personeelsbestand moet een weerspiegeling zijn van de gemeenschappen die we dienen."

Uit het financiŽle jaaroverzicht van Clarence House voor 2020-2021 blijkt dat het privť-inkomen van de Prins
van Wales - uit het landgoed van het hertogdom Cornwall - 4,5 miljoen pond betaalde voor het runnen van de
huishoudens van de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex.

Volgens een woordvoerder van Clarence House ging het bedrag naar Harry en Meghan om hen te helpen met de overgang
naar hun nieuwe leven. De financiŽle steun is in de zomer van 2020 gestopt, zegt de woordvoerder tegen tv-zender ITV.

De Sussexes-woordvoerder: "Je haalt twee verschillende tijdlijnen door elkaar en het is onjuist om te suggereren dat
er een tegenstrijdigheid is. De opmerkingen van de Hertog tijdens het Oprah-interview hadden betrekking op het eerste
kwartaal van de fiscale rapportageperiode in het VK, die jaarlijks in april begint. Dit is dezelfde datum waarop het
'overgangsjaar' van de Sandringham-overeenkomst begon en is in lijn met de tijdlijn waarnaar Clarence House verwijst."

Onderzoek Bot Sentinel: haatcampagne twitter accounts tegen Harry en Meghan, 26 oktober 2021


Het onderstaande onderzoek is uitgevoerd door het platform Bot Sentinel.

Sinds Harry en Meghan, hertog en hertogin van Sussex, in januari 2020 hun vertrek uit het koninklijke
leven aankondigden, is er een toename van desinformatie en gerichte intimidatie tegen het paar op
sociale mediaplatforms, met name tegen de hertogin. In oktober 2021 startte Bot Sentinel Inc. een
onderzoek naar de negatieve Twitter-activiteit gericht op Harry en Meghan, Hertog en Hertogin van Sussex.

We wilden bepalen:

- Als de activiteit voornamelijk organisch was of als geautomatiseerde accounts, accounts die
zich voordeden als iemand anders, of giftige trollen een deel of de meeste haat aanwakkerden.
- Hoeveel van deze activiteit is afkomstig van anti-Meghan en Harry voor ťťn doel.
- Als deze accounts hun activiteiten coŲrdineerden.

Uit ons onderzoek bleek dat een relatief klein aantal anti-Meghan- en Harry-accounts voor ťťn doel de meeste
haatdragende inhoud op Twitter heeft gemaakt en verspreid. De primaire accounts hadden echter hulp waardoor
hun inhoud opnieuw kon worden verpakt en gedeeld door accounts met een aanzienlijke aanhang. We hebben
waargenomen dat de primaire accounts hun activiteiten coŲrdineerden en verschillende technieken gebruikten
om detectie te voorkomen. Kortom, het grootste deel van de anti-Meghan en Harry-activiteit was niet organisch.

Ons onderzoek begon met het analyseren van 114.000 tweets met hashtags en trefwoorden die verband houden
met Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex. We gebruikten interne tools om tweets te categoriseren
op basis van sentiment en herhaling. We hebben tweets handmatig onderzocht op gewijzigde foto's, bedrieglijk
bewerkte video's en andere inhoud die onze interne tools niet automatisch of nauwkeurig konden analyseren.

Dankzij onze analyse konden we 55 single-purpose accounts isoleren die we identificeerden als de primaire haataccounts
en 28 secundaire haataccounts die voornamelijk de primaire accounts versterkten. Gecombineerd met de hulp van hun
187.631 volgers, waren deze accounts verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de originele en afgeleide
haatinhoud gericht op Harry en Meghan, Hertog en Hertogin van Sussex op Twitter. Met behulp van interne en
externe analysetools schatten we een gecombineerd uniek potentieel bereik van 17.000.000 gebruikers.

We gebruikten connecties met vrienden/volgers, retweets en vermeldingen om accounts te
identificeren die deel uitmaakten van hetzelfde haatnetwerk. Uit ons onderzoek bleek dat
deze accounts schaamteloos coŲrdineerden op het platform en dat ten minste ťťn account
openlijk mensen rekruteerde om deel te nemen aan hun haat-initiatief op Twitter.

We hebben vastgesteld dat Twitter eerder 40 procent van de primaire accounts had opgeschort en dat deze
accounts tactieken gebruikten om opschorting te voorkomen. Sommigen zetten "parodie" in hun profielen,
hoewel het geen parodie-account was. Anderen zouden racistische codetaal gebruiken over Meghan, de
Hertogin van Sussex, om ontdekking te voorkomen. We hebben ook waargenomen dat verschillende accounts
hun profielen vergrendelen of volledig deactiveren om hun accounts te behouden.

De accounts die we in de gaten hielden, beperkten hun haat niet tot Twitter. Ze
tweeten vaak links naar privťblogs, Instagram-accounts en YouTube-kanalen die
voornamelijk gericht waren op Harry en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex.

We gebruikten Twitter-accounts zonder vrienden of volgers tijdens ons onderzoek, en na het
bekijken van twee haataccounts, begon het algoritme van Twitter talloze haataccounts te
suggereren. Bij meerdere gelegenheden heeft Twitter aanbevolen deze haataccounts te volgen.

Wij zijn van mening dat de accounts in dit rapport de Twitter-regels overtreden met betrekking
tot platformmanipulatie en spam, misbruik/intimidatie en het publiceren van privť-informatie.

Een Twitter-woordvoerder vertelde nadat het onderzoek naar buiten kwam dat ze "actief de informatie en
accounts waarnaar in dit rapport wordt verwezen onderzoeken - we zullen actie ondernemen tegen accounts
die de Twitter-regels schenden. Meerdere van de accounts die in het rapport staan al zijn gesloten."

Bot Sentinel is een door crowdfunding gefinancierde website en browserplug-in die in 2018 is gemaakt om de
activiteit van Twitter-accounts te analyseren en de accounts te identificeren die de servicevoorwaarden van
het platform schenden. Het evalueert een account en kent het een score toe op basis van de waarschijnlijkheid
dat het account wordt beheerd door een bot of door iemand die zich bezighoudt met gerichte intimidatie, trollen
of ander gedrag dat is verboden door de regels van Twitter. Eerdere analyses door Bot Sentinel omvatten de rechtse
campagne om de resultaten van de Amerikaanse verkiezingen van 2020 in diskrediet te brengen, accounts achter
COVID-19-desinformatie en online misbruik jegens Britse voetballers nadat het team verloor in de Euro 2020-finale.

Christopher Bouzy, CEO van Bot Sentinel, vertelde BuzzFeed News dat deze anti-Meghan
Twitter-campagne anders is dan alles wat hij en zijn team ooit eerder hebben gezien.

Christopher Bouzy benadrukte dat de negatieve Twitter-activiteit niet wordt gevoed door
geautomatiseerde botaccounts, maar door echte accounts die door mensen worden beheerd.

"Deze campagne is afkomstig van mensen die weten hoe ze de algoritmen moeten manipuleren, Twitter kunnen
manipuleren, onder de pet blijven om detectie en schorsing te voorkomen", zei hij. "Dit niveau van
complexiteit komt van mensen die weten hoe ze dit moeten doen, die worden betaald om dit te doen."

Bouzy zei dat de gebruikers die zich richten op Meghan en Harry "op een slimmere manier te werk gaan dan we
normaal zien". Hij zei dat hun hatelijke tweets worden vermengd met tweets die de servicevoorwaarden van
Twitter niet schenden, waardoor Bot Sentinel deze accounts moeilijker automatisch kan detecteren.

Bouzy vertelde BuzzFeed News dat het voor deze anti-Sussex-accounts voor ťťn doel gemakkelijker
is om ook detectie te vermijden, omdat ze hun negatieve inhoud over Harry en Meghan die de
servicevoorwaarden schenden koppelen aan positieve opmerkingen over andere leden van de
koninklijke familie, met name Harry's broer en schoonzus, de Hertog en Hertogin van Cambridge.

Een van de belangrijkste accounts in de lijst, @duchofnarsussex (inmiddels door Twitter opgeschort
omdat het de richtlijnen van Twitter schend), heeft openlijk personen gerekruteerd om zich aan te
sluiten bij een anti-Meghan-en-Harry "inlichtingenbureau" om "een einde te maken aan het Huis van
Monte-Shite-SO" (de Sussexen wonen in Montecito, CaliforniŽ ). De persoon achter het account, die
weigerde zijn naam op te geven, vertelde BuzzFeed News dat het "voor de lol" is gemaakt en dat
"deze dingen letterlijk worden genomen en dat het niets meer is dan grappen."

"Deze primaire en secundaire accounts duwen (haat en desinformatie) naar buiten, en dan wordt het
overgenomen door organische haat," zei Bouzy. "Je hebt de leiders, dan de secundaire accounts en
dan een extern netwerk dat ook een bepaald verhaal versterkt en pusht."

Bouzy zei dat hoewel hij vůůr dit rapport op de hoogte was van de campagne tegen Meghan, de aanleiding
voor het onderzoek kwam nadat hij een positieve tweet over de Sussexen had gedeeld die ertoe leidde dat
hij persoonlijk haatdragende berichten ontving van anti-Meghan-accounts.

Toen Bouzy tweette dat Bot Sentinel een onderzoek zou starten naar anti-Sussex-accounts
op Twitter, werd hij het doelwit van een volwaardige intimidatiecampagne die hij of zijn
team nooit eerder had meegemaakt, vertelde hij aan BuzzFeed News.

Hoewel elk onderzoek van het bedrijf haat-tweets en soms zelfs doodsbedreigingen oplevert,
zei hij, was de gerichte intimidatie van anti-Meghan-accounts "anders" en "persoonlijk".

Bouzy zei dat accounts zijn tijdlijn spamden en hem massaal op Twitter rapporteerden (hun volgers
aanmoedigden om dit ook te doen), terwijl ze valse beschuldigingen over hem en Bot Sentinel deelde
in een poging om preventief de bevindingen van het rapport in diskrediet te brengen.

BuzzFeed News heeft maandag een verzoek om commentaar ingediend bij Twitter over de accounts
die in dit rapport worden geÔdentificeerd. Dinsdagochtend waren 4 van de 83 accounts opgeschort
en 6 hadden hun accounts privť gemaakt, een tactiek die volgens Bouzy vaak wordt gebruikt door
misbruikende accounts om te voorkomen dat andere gebruikers hun tweets rapporteren.

"Dit is een spel dat ze met Twitter spelen en ze weten precies wat ze doen," zei Bouzy.

The Princes And The Press, 22 november 2021


De BBC-media-editor Amol Rajan vertelt het definitieve verhaal van een van de
meest dramatische periodes in de koninklijke geschiedenis sinds een generatie.

Dit is een tweedelige serie voor BBC Two, waarin de jaren worden gedocumenteerd waarin de
jongere royals, de Hertog en Hertogin van Cambridge en de Hertog en Hertogin van Sussex,
heel verschillende koersen hebben uitgestippeld in hun relatie met de media.

In meer dan 80 uur aan interviews, verspreid over meerdere maanden, ontmoet Amol de journalisten
die verslag deden van het verhaal, en merkten dat ze er deel van gingen uitmaken.

De film biedt context voor de relatie van de prinsen met de media en onderzoekt enkele van de illegale
activiteiten van sommige kranten in de late jaren 1990 en vroege jaren 2000, waaronder 'hacking' en 'blagging',
en hoe deze technieken werden gebruikt om leden van de koninklijke familie en hun medewerkers aan te vallen.

Dit omvatte claims van privťdetective Gavin Burrows, die zei dat hij nu spijt had van zijn betrokkenheid
bij het achtervolgen van krantenverhalen over Prins Harry en zijn ex-vriendin, Chelsy Davy.

"Zoals een paar redacteuren me hebben uitgelegd, was Harry in feite de nieuwe Diana geworden",
zegt Burrow, die getuige is in gerechtelijke procedures tegen nieuwsorganisaties.
Zijn beweringen moeten nog voor de rechtbank worden getest en worden sterk betwist.

Documentaire The Princes and the Press stond stil bij hoe Harry en William met de pers omgingen na de dood
van hun moeder Diana in 1997. Voorafgaand aan de documentaire werd al gezegd dat de royals niet blij waren
met de productie. Ze hadden hem graag vooraf willen zien, maar de BBC weigerde dat. Uiteindelijk hebben ze
via het statement dat in de aflevering te zien was, toch gereageerd.

Buckingham Palace, Clarence House en Kensington Palace hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven:

"Een vrije, verantwoordelijke en open pers is van vitaal belang voor een gezonde democratie.
Het zijn echter te vaak overdreven en ongegronde beweringen van niet nader genoemde bronnen die als feiten
worden gepresenteerd en het is teleurstellend als iemand, inclusief de BBC, hen geloofwaardigheid geeft."

Prins Harry naar rechter om Britse beveiliging af te dwingen, 16 januari 2022


Prins Harry eist een rechterlijke toetsing van een weigering van het ministerie van Binnenlandse
Zaken om hem persoonlijk te laten betalen voor politiebescherming wanneer hij in het VK is.

De in de VS gevestigde hertog van Sussex zegt dat zijn privť-beveiligingsteam niet voldoende jurisdictie
heeft in het buitenland. De Amerikaanse beveiligingsdienst van Harry en Meghan krijgt echter geen toegang
tot bepaalde Britse documenten die de veiligheid van de familie zouden moeten waarborgen.

Prins Harry verloor zijn koninklijke beveiligers toen hij en Hertogin Meghan
in 2020 afscheid namen van een officiŽle rol binnen het Britse koningshuis.

Prins Harry zegt dat hij zijn thuisland wil bezoeken met zijn gezin, maar moet hun veiligheid "verzekeren".

Het verzoek om rechterlijke toetsing - een beroep bij het Hooggerechtshof tegen de beslissing van een
openbaar lichaam of overheidsdepartement - volgt op een veiligheidsincident in Londen in juli 2021 toen
de auto van de Hertog werd achtervolgd door fotografen toen hij een liefdadigheidsevenement verliet.

Een wettelijke vertegenwoordiger van Prins Harry zei dat de juridische claim in september werd ingediend
"om de besluitvorming achter de beveiligingsprocedures aan te vechten, in de hoop dat dit opnieuw kan
worden geŽvalueerd voor de voor de hand liggende en noodzakelijke bescherming die vereist is".

Prins Harry wil de politiebescherming persoonlijk financieren,
"niet om de belastingbetaler op te leggen", zeiden ze.

Volledige verklaring van de juridische woordvoerder van Prins Harry:

"Prins Harry erfde een veiligheidsrisico bij de geboorte, voor het leven. Hij
blijft de zesde in lijn voor de troonopvolging, heeft twee keer in de strijd
gediend in Afghanistan en de afgelopen jaren is zijn familie onderworpen aan
goed gedocumenteerde neonazistische en extremistische bedreigingen. Hoewel zijn
rol binnen de instelling is veranderd, is zijn profiel als lid van de koninklijke
familie niet veranderd. Evenmin is de bedreiging voor hem en zijn familie.

De Hertog en Hertogin van Sussex financieren persoonlijk een particulier beveiligingsteam voor
hun gezin, maar die beveiliging kan de noodzakelijke politiebescherming in het VK niet nabootsen.
Zonder dergelijke bescherming kunnen Prins Harry en zijn familie niet terugkeren naar zijn vaderland.

De Hertog bood voor het eerst aan persoonlijk te betalen voor Britse politiebescherming voor
zichzelf en zijn gezin in januari 2020 in Sandringham. Dat aanbod werd afgewezen. Hij blijft
bereid de kosten van veiligheid te dekken, om de Britse belastingbetaler niet op te dringen.
Zoals algemeen bekend, krijgen anderen die een openbaar ambt hebben verlaten en een inherent
dreigingsrisico lopen, gratis politiebescherming. Het doel voor Prins Harry was simpel: de
veiligheid van hemzelf en zijn gezin verzekeren terwijl hij in het VK is, zodat zijn kinderen
zijn thuisland kunnen leren kennen. Tijdens zijn laatste bezoek aan het VK in juli 2021 - om
een standbeeld te onthullen ter ere van zijn overleden moeder - kwam zijn veiligheid in gevaar
door het ontbreken van politiebescherming, terwijl hij een liefdadigheidsevenement verliet.

Nadat ook een andere onderhandelingspoging was afgewezen, verzocht hij in september 2021 om rechterlijke
toetsing om de besluitvorming achter de beveiligingsprocedures aan te vechten, in de hoop dat deze opnieuw
zou kunnen worden beoordeeld voor de voor de hand liggende en noodzakelijke bescherming die vereist is.

Het VK zal altijd het huis van Prins Harry zijn en een land waar hij wil dat zijn vrouw en kinderen veilig
zijn. Met het gebrek aan politiebescherming komt er een te groot persoonlijk risico. Prins Harry hoopt dat
zijn petitie - na bijna twee jaar pleidooien voor veiligheid in het VK - deze situatie zal oplossen.

Het is te wijten aan een lek in een Britse tabloid, met heimelijke timing, dat we het nodig
vinden om een verklaring vrij te geven waarin de feiten op een rijtje worden gezet."

Een regeringswoordvoerder zei: "Het beschermende beveiligingssysteem van de Britse
regering is rigoureus en proportioneel. Het is ons al lang bestaande beleid om geen
gedetailleerde informatie over deze regelingen te verstrekken. Dit zou hun integriteit
in gevaar kunnen brengen en de veiligheid van individuen kunnen aantasten. Het zou ook
niet gepast zijn om commentaar te geven op de details van een juridische procedure."

In februari 2022 diende Harry een aanklacht wegens smaad in bij het Hooggerechtshof tegen
Associated Newspapers Limited voor een artikel in Mail on Sunday waarin werd beweerd dat hij
probeerde zijn juridische strijd tegen de Binnenlandse Zaken om zijn politiebescherming geheim
te houden voor het publiek door een vertrouwelijkheidsbevel over de zaak te vragen. Zijn
advocaten beweerden dat het artikel vraagtekens zette bij "zijn bereidheid om te betalen voor
politiebescherming" en vroegen om het verhaal te verwijderen, waarbij ze schadevergoeding eisten
vanwege een "razernij van vijandige opmerkingen" die "aanzienlijk leed en pijn" hadden veroorzaakt.

24 maart 2022: Het juridische team van Prins Harry in de rechtszaak tegen het Britse
ministerie van Binnenlandse Zaken is berispt door de rechter van het Hooggerechtshof.

Donderdag werd bekend dat een deel van de documenten die worden behandeld in de rechtszaak
niet openbaar wordt gemaakt. Een rechter van het hooggerechtshof in Londen stemde daarmee
in op verzoek van beide partijen. Het juridische team van de prins had het embargo op die
uitspraak echter gebroken door een kopie daarvan door te spelen aan iemand die geen
advocaat is. De rechter noemde het lekken van die informatie "compleet onacceptabel".
Shaheed Fatima, de advocaat die Prins Harry bijstaat, nam verantwoordelijkheid voor
het lek en stelde dat ze beter had moeten nadenken voordat ze de mails stuurde.

Het lek was overigens niet het enige waar de rechter kritisch over was. Het juridische team van
Harry kreeg ook commentaar op het feit dat het ďirrelevant bewijsĒ had aangeleverd in de zaak.

Onderzoek Bot Sentinel: GecoŲrdineerde targeting van haatcampagnes
Harry en Meghan, Hertog en Hertogin van Sussex, 18 januari 2022


Op 20 oktober 2021 hebben we een van de drie rapporten uitgebracht over single-purpose haataccounts
gericht op Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex. Het eerste rapport schetste hoe minder
dan honderd single-purpose haataccounts verantwoordelijk waren voor ongeveer 70 procent van de
originele en afgeleide met haat gevulde inhoud gericht op Harry en Meghan op Twitter.

Op 1 november 2021 hebben we ons tweede rapport uitgebracht om te laten zien hoe single-purpose haataccounts
strategisch gericht waren op en interactie hadden met specifieke journalisten en koninklijke commentatoren
om hun samenzweringstheorieŽn te versterken en hun bekendheid te vergroten. We concludeerden dat negen van
de tien prominente Twitter-accounts die voornamelijk betrekking hebben op de koninklijke familie, in feite
interactie hadden gehad met ten minste ťťn van de 84 haataccounts die we in de gaten hielden. Bij minstens
ťťn gelegenheid konden we een samenzweringstheorie die door een enkelvoudig haataccount wordt gedeeld, koppelen
aan een bekroonde journalist en auteur, die de samenzweringstheorie vervolgens op Twitter en tv uitbreidde.

Dit derde en laatste rapport laat zien hoe haataccounts voor ťťn doel op verschillende platforms samenwerken,
Twitter gebruiken om desinformatie te verspreiden, inkomsten te genereren met hun haat en samenzweringstheorieŽn
op YouTube verspreiden. We zullen illustreren hoe haataccounts voor ťťn doel gerichte intimidatie en
gecoŲrdineerde haatcampagnes hebben veranderd in een lucratieve onderneming met winstoogmerk.

Er zijn drie bekende haataccounts Yankee Wally, Murky Meg en According2taz
zijn het meest actief om haat over Meghan te verspreiden.

In 2018 was Yankee Wally mede-oprichter van een particuliere MeWe-groep die zich voornamelijk
richtte op Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex. Samantha Markle, de halfzus van
Meghan Markle, was ook lid van de groep en raakte bevriend met Yankee Wally. Leden van de
MeWe-groep zouden onwaarheden over Harry en Meghan verzinnen en strategieŽn bedenken om
samenzweringstheorieŽn en desinformatie op andere sociale-mediaplatforms te verspreiden.

De groep bestond voornamelijk uit blanke vrouwen van middelbare leeftijd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
Staten en AustraliŽ. Leden van de groep gebruikten denigrerende termen bij het verwijzen naar Meghan Markle en
haar zwarte supporters. Verschillende leden van de groep maakten vaak minachtende memes om buiten de groep te
delen op Twitter en Instagram. De groep zou de katalysator zijn van een gecoŲrdineerde en aanhoudende
lastercampagne gericht op Harry en Meghan, en verspreid over meerdere sociale-mediaplatforms.

In 2019 begonnen Yankee Wally, Murky Meg en According2taz met het maken van YouTube-video's van lage
kwaliteit, gericht op Harry en Meghan. Het trio maakte met haat gevulde en meestal onnauwkeurige video's
om geld te verdienen met complottheorieŽn over Harry en Meghan. De drie YouTube-kanalen hadden samen
meer dan 70 miljoen views en naar schatting 494.730 dollar aan totale YouTube-inkomsten.

Ze beperkten de coŲrdinatie niet tot de MeWe-groep. Het trio gebruikte ook een privť WhatsApp-groepschat om
strategieŽn te bedenken en te bespreken die ze zouden gebruiken op Twitter en andere sociale-mediaplatforms.

De populariteit van het trio groeide onder anti-Meghan haataccounts. In ťťn geval gebruikte
Murky Meg haar populariteit om een samenzweringstheorie die ze hielp te vervaardigen, te
versterken, wat op zijn beurt een koninklijke expert uiteindelijk op tv herhaalde. Twitter
heeft uiteindelijk Murky Meg geverifieerd, waardoor ze aanzienlijk meer legitimiteit kreeg.

Yankee Wally prees haar publieke relatie met Samantha Markle en haar populariteit bij anti-Meghan
haataccounts om te corresponderen met journalisten en koninklijke experts. Yankee Wally leidde ook
pogingen om gesprekken op Twitter te manipuleren. In een YouTube-video gaf Yankee Wally een tutorial
over het maken van valse Twitter-accounts. In een andere YouTube-video demonstreerde ze hoe je een VPN
(Virtual Private Network) gebruikt om het te laten lijken dat het gebruikers uit een ander land waren.

Yankee Wally pochte over het gebruik van meerdere Twitter-accounts en het manipuleren van gesprekken op Twitter.
In ťťn geval deelde ze per ongeluk haar zoekgeschiedenis in een YouTube-video waarin ze liet zien dat ze op zoek
was naar een dienst om massaal nep-Twitter-accounts te kopen. Tijdens dezelfde video deelde ze ook per ongeluk
de e-mailbevestiging van haar bestelling. Het is ten strengste verboden om meerdere accounts te gebruiken om
gesprekken op Twitter te manipuleren en Twitter heeft meer dan 19 accounts van Yankee Wally opgeschort.

Yankee Wally, alias @GiftedWelsh alias @ShylocksSister is op sociale media openhartig over haar
vroegere leven als bordeelmevrouw. Yankee Wally is ook openhartig over haar aanvaringen met de wet.

Na herhaalde klachten en rapporten van Twitter-gebruikers heeft Twitter in
september 2021 ook het geverifieerde account van Murky Meg opgeschort. Murky
Meg was het tweede haataccount van het trio dat door Twitter werd opgeschort.

According 2taz's Twitter-account is nog steeds actief, hoewel het rapportagesysteem van Twitter heeft
erkend dat ze de regels meerdere keren heeft geschonden, onder meer voor misbruik en intimidatie.

Platformmanipulatie eindigde niet met Twitter. Yankee Wally liet haar YouTube-kijkers
zien hoe ze negatieve boekrecensies op Amazon bovenaan kunnen weergeven. Ze gaf ook toe
dat ze een negatieve boekrecensie over het boek van Meghan Markle had achtergelaten zonder
het boek daadwerkelijk te lezen. Yankee Wally instrueerde haar kijkers zelfs om een VPN
(Virtual Private Network) te gebruiken, zodat ze de Archewell.com-website konden misbruiken.

Yankee Wally is slechts ťťn voorbeeld van veel haataccounts voor ťťn doel, en er zijn
tientallen andere, waaronder YouTube-kanalen, die de regels van beide platforms
schenden. Yankee Wally is niet de uitzondering op de regel; zij is de regel.

In 2019 tekende het trio een petitie waarin ze de Brighton & Hove Council verzochten het gebruik
van de titels "Duke of Sussex" en "Duchess of Sussex" door Harry en Meghan af te wijzen. Ze beweerden
dat dergelijke titels volledig ondemocratisch waren en symbolisch voor de onderdrukking van het grote
publiek door de rijke elite. De petitie kreeg minder dan 4000 handtekeningen en het is mislukt. De
petitie is een van de vele voorbeelden van devrouwen die samenwerken tegen Harry en Meghan.

Nadat we ons eerste rapport hadden gepubliceerd, schortte Twitter aanvankelijk 11 enkelvoudige haataccounts op.
In de weken daarna schorste Twitter nog eens 13 accounts. Twitter stelde ook vast dat andere haataccounts voor ťťn
doel hun regels overtreden tegen misbruik en intimidatie, maar Twitter heeft de accounts niet permanent opgeschort.

De enkelvoudige haataccounts die Twitter permanent opschortte, creŽerden nieuwe accounts en zetten hun
misbruik en intimidatie voort. De beperkte handhaving van de regels door Twitter leek de meest giftige
haataccounts aan te moedigen. Bij meer dan ťťn gelegenheid bespotten eerder opgeschorte haataccounts
openlijk Twitter en schepten op over "altijd terugkomen" nadat ze permanent waren opgeschort.

Op basis van de gegevens en het uitgebreide bewijs dat we hebben verzameld, heeft ons onderzoek een
aanhoudende gecoŲrdineerde campagne aan het licht gebracht om Harry en Meghan te belasteren en hun
merk te bezoedelen. De campagne omvat verschillende sociale mediaplatforms op meerdere continenten,
en de belangrijkste deelnemers zijn overwegend blanke vrouwen tussen de 38 en 65 jaar.

Racisme en inkomsten uit YouTube-advertenties zijn de belangrijkste drijfveren van de kerngroep.
Subgroepen worden voornamelijk gedreven door hun haat tegen Meghan Markle en nemen hun aanwijzingen
van de kerngroep over. De bizarre en onzinnige samenzweringstheorieŽn die zij geloven, doen denken
aan QAnon, maar de haat en vitriool die ze verspreiden zou hen classificeren als een haatgroep.

Het YouTube-beleid inzake intimidatie en cyberpesten verbiedt accounts die volledig zijn gericht op het
kwaadwillig beledigen van een identificeerbare persoon. YouTube verbiedt ook extreme beledigingen om
individuen te ontmenselijken op basis van hun intrinsieke eigenschappen. Elk van de kanalen die in dit
rapport worden vermeld, is in strijd met het YouTube-beleid inzake intimidatie en cyberpesten.

Vier van de meest actieve haataccounts voor ťťn doel hebben waarschuwingen van Twitter
ontvangen voor misbruik en intimidatie, maar de accounts blijven actief. Twitter heeft
erkend dat deze accounts anderen beledigen en zich bezighouden met gerichte intimidatie,
en zelfs na de waarschuwingen gaan ze door met misbruik en gerichte intimidatie.

Terwijl we dit rapport aan het samenstellen waren, besloten Yankee Wally en andere enkelvoudige
haataccounts dat ze hun haatgroep naar GETTR zouden brengen voor het geval Twitter massaal
accounts zou gaan opschorten. Yankee Wally instrueerde haar kijkers om een GETTR-account aan
te maken in een YouTube-community post, en ze publiceerde ook een video over het installeren
en gebruiken van de GETTR-app. Vergelijkbaar met wat we op andere sociale-mediaplatforms vonden,
plaatsten haataccounts voor ťťn doel op GETTR beledigende en lasterlijke inhoud over Harry en Meghan.

Conclusie:

We hebben kunnen vaststellen dat Meghan Markle het doelwit is van een voortdurende
haat- en desinformatiecampagne, georganiseerd door een groep overwegend blanke
vrouwen. De groep fabriceerde en verspreidde valse verhalen en veranderde foto's
van Meghan Markle op Twitter en andere sociale-mediaplatforms.

Groepsleden hadden meerdere Twitter-accounts en gebruikten de accounts om gesprekken op Twitter te
manipuleren en journalisten te targeten die gunstige artikelen over Harry en Meghan schreven. Ze
coŲrdineerden hun aanvallen en probeerden iedereen in diskrediet te brengen die volgens hen hun
verhaal over het paar tegensprak. Haataccounts hadden vaak contact met en sloten zich aan bij
koninklijke commentatoren die geneigd waren hen te helpen hun valse verhalen te versterken.

De anti-Meghan-groep is bedreven in het ontwijken van schorsingen, en ze bespotten Twitter openlijk over
hun terugkeer kort nadat ze een account hadden verloren. Hun pure vermogen om de beveiligingsmaatregelen
van Twitter te omzeilen en nieuwe haataccounts te gebruiken, maakt het een uitdaging om de
verkeerde/desinformatie en gerichte intimidatie van de groep te verminderen.

Hun vermogen om onwaarheden naar buiten te brengen en te verspreiden is alleen
geŽvenaard door hun vermogen om YouTube te gebruiken om geld te verdienen met de
samenzweringstheorieŽn en onwaarheden die ze op sociale-mediaplatforms uitbraken.
Ze hebben geen reden om te stoppen, en integendeel, YouTube stimuleert hen om door te gaan
met het produceren van hun haatvolle inhoud die de cyclus van intimidatie en haat aanwakkert.

Het is zorgwekkend dat een haatgroep met weinig technische expertise gemakkelijk meer dan drie jaar
conversaties op Twitter zou kunnen manipuleren en de valse verhalen die ze verzonnen hadden in de
reguliere media zou kunnen duwen, wat vrijwel door niemand werd betwist. De haatgroep verborg zijn
activiteiten niet en opereerde in het volle zicht en bleef opereren terwijl journalisten en
onderzoekers die activiteiten volgden nadat we ons eerste rapport hadden gepubliceerd.

We geloven dat verschillende haataccounts een geloofwaardige bedreiging vormen voor Harry en Meghan.
Yankee Wally heeft Meghan Markle expliciet bedreigd, en ze heeft een strafblad en een geschiedenis
van geweld. Yankee Wally heeft meer dan 42 duizend YouTube-abonnees, van wie velen in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten wonen. Zelfs als Yankee Wally zelf geen gevolg geeft aan haar
dreigementen, creŽert haar opruiende retoriek een gevaarlijke omgeving die iemand anders heel goed
zou kunnen aanmoedigen om een aanval op Meghan Markle en/of leden van haar familie uit te voeren.

Tenzij Twitter haataccounts voor ťťn doel verbiedt die expliciet zijn gemaakt om specifieke individuen te
targeten en proactiever wordt bij het opschorten van hun nieuwe accounts, zullen deze haatgroepen helaas
blijven gedijen op Twitter en het platform gebruiken als een verzamelplaats om hun haat te verspreiden. Als
YouTube niet stopt met het genereren van inkomsten met problematische kanalen en de video's ronduit verbiedt,
is er geen reden voor de kerngroep om te stoppen met het verzinnen en verspreiden van valse verhalen.

Bovendien zouden we, zonder nieuw beleid om haataccounts voor ťťn doel en problematische YouTube-kanalen
aan te pakken, heel goed een escalatie van opruiende retoriek kunnen zien die tot geweld zal leiden, zoals
we hebben gezien bij QAnon, White Supremacists en andere soortgelijke haatgroepen.

Als Twitter en YouTube alleen hun huidige regels en beleid met betrekking tot misbruik,
intimidatie en haatdragende inhoud zouden handhaven, zou dat een aanzienlijke
verbetering zijn ten opzichte van wat we momenteel op beide platforms zien.
- Het hele rapport is te downloaden via: https://botsentinel.com/newsroom/reports


Werk van Harry en Meghan sinds hun besluit om terug te treden als senior leden van de koninklijke familie


Harry en Meghan bezoeken Homeboy Industries, 24 juni 2020


Bedankt aan Harry en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex, voor het bezoeken van en het staan in verwantschap met onze
cafť- en bakkerijteams gisteren! Onze medewerkers waren verheugd om met hen samen te werken bij het bereiden van voedsel
en leerden meer over ons onlangs gelanceerde FeedHOPE-programma, dat onze programmadeelnemers inzet om maaltijden te
verstrekken aan voedselonzekere senioren en jongeren in Los Angeles na de COVID19-pandemie.

Homeboy Industries staat al 32 jaar als een baken van hoop in Los Angeles om mannen en vrouwen te moedigen die hun leven willen
veranderen na betrokkenheid van de bende en opsluiting. Elk jaar bieden we ondersteuning aan bijna 9.000 individuen door middel
van jobtraining en gratis diensten zoals tatoeage verwijderen, geestelijke gezondheidszorg, GED-lessen, juridische diensten en meer.
Bovenal bieden we onze klanten ruimte om te genezen van intergenerationele geweldscycli in een gemeenschap van radicaal mededogen.

Als je wilt helpen om moedige mannen en vrouwen en hun families een tweede kans te geven, bezoek dan https://homeboyindustries.org/


Foto: The Duke and Duchess of Sussex


Foto: The Duke and Duchess of Sussex


Foto: The Duke and Duchess of Sussex

Prins Harry schrijft opiniestuk voor Fast Company, 8 augustus 2020


Prins Harry schreef een opiniestuk voor Fast Company:

"Iets meer dan vier weken geleden begonnen mijn vrouw en ik zakelijke leiders, hoofden van grote bedrijven en
chief marketing officers te bellen bij merken en organisaties die we allemaal in ons dagelijks leven gebruiken.

Onze boodschap was duidelijk: het digitale landschap is onwel en bedrijven zoals het uwe hebben de kans om uw
rol bij het financieren en ondersteunen van online platforms die hebben bijgedragen aan, gestimuleerd en de
voorwaarden gecreŽerd voor een haatcrisis, een gezondheidscrisis en een crisis van de waarheid.

We deden dit op hetzelfde moment als de lancering van een campagne voor burgerrechten en raciale gerechtigheid genaamd
Stop Hate For Profit, die tot doel had het online beleid rond haatzaaiende uitlatingen - in dit geval het beleid op Facebook - te
veranderen door bedrijven aan te sporen die regelmatig digitale advertenties kopen op het platform om hun advertentie-uitgaven
voor de maand juli in te houden. Eind vorige maand stuurde de campagne (geleid door gerespecteerde organisaties zoals de
Anti-Defamation League, Color of Change en de NAACP) een bericht van 7 miljard dollar via ingehouden advertentiedollars.

Sommigen vragen zich misschien af waarom een veranderingscampagne gericht zou zijn op online adverteren. Velen van ons houden van
en genieten van sociale media. Het is een schijnbaar gratis hulpmiddel voor het maken van verbinding, delen en organiseren. Maar het
is niet echt gratis; de kosten zijn hoog. Elke keer dat u klikt, leren ze meer over u. Onze informatie, privťgegevens en onbekende
gewoonten worden verhandeld voor advertentieruimte en dollars. De prijs die we allemaal betalen, is veel hoger dan het lijkt. Waar
we normaal gesproken de consument zijn die een product koopt, zijn wij in deze steeds veranderende digitale wereld het product.

Terwijl bedrijven in juli hun eigen beslissingen namen over wat ze moesten doen, vonden we het nodig om ons deel te zeggen over de
opkomst van een ongecontroleerde en verdeeldheid zaaiende aandachtseconomie. We zijn altijd van mening geweest dat individuen en
gemeenschappen gedijen als de kaders om hen heen zijn opgebouwd uit mededogen, vertrouwen en welzijn. Helaas staat deze overtuiging
op gespannen voet met veel van wat mensen op sociale media ervaren.

Uit gesprekken met experts op dit gebied, zijn we van mening dat we de architectuur van onze online gemeenschap moeten hervormen op een
manier die meer wordt gedefinieerd door mededogen dan door haat; door de waarheid in plaats van verkeerde informatie; door gelijkheid en
inclusiviteit in plaats van onrechtvaardigheid en angst zaaien; door vrije, in plaats van bewapende spraak. Bij deze verbouwing moeten
brancheleiders uit alle gebieden betrokken zijn die een streep in het zand trekken tegen onaanvaardbare online praktijken, en actieve
deelnemers zijn aan het proces van het vaststellen van nieuwe standaarden voor onze online wereld. Bedrijven die online advertenties kopen,
moeten ook erkennen dat onze digitale wereld een impact heeft op de fysieke wereld - op onze collectieve gezondheid, op onze democratieŽn,
op de manier waarop we denken en met elkaar omgaan, op hoe we informatie verwerken en vertrouwen. Want als we vatbaar zijn voor de dwingende
krachten in digitale ruimtes, dan moeten we ons afvragen: wat betekent dit voor onze kinderen? Als vader baart dit mij vooral zorgen.

In de jaren zeventig was er een baanbrekende studie naar de maatschappelijke effecten van blootstelling aan lood en kinderen. Het onderzoek
vond een duidelijk verband tussen loodaccumulatie bij kinderen en hun mentale ontwikkeling. Er is tegenwoordig geen discussie over de gevaren
van lood, maar destijds stuitte de ontwikkeling op sterke weerstand van marktleiders (lood werd wijdverbreid gebruikt in producten zoals gas,
huisverf en waterleidingen). Uiteindelijk werden ingrijpende gezondheids- en milieuhervormingen doorgevoerd om dit te veranderen. We wisten dat
iets schadelijk was voor de gezondheid van onze kinderen, dus hebben we de nodige veranderingen aangebracht om ze veilig te houden, gezond en wel.

Onderzoekers met wie ik heb gesproken, bestuderen hoe sociale media mensen beÔnvloeden, vooral jonge mensen,
en ik denk dat het boek met gegevens waarop we ooit zullen terugkijken ongelooflijk verontrustend zal zijn.

Over de hele wereld staan we om vele redenen op een keerpunt - een punt dat de potentie heeft om te transformeren. Op alle gebieden van het
leven moet een wederopbouw van medelevende, betrouwbare gemeenschappen de kern vormen van waar we heen gaan. En deze benadering moet zich
uitstrekken tot de digitale gemeenschap, waar miljarden van ons dagelijks aan deelnemen. Maar het mag niet bestraffend zijn. Als we het
juiste doen, als we veilige ruimtes creŽren, zowel online als offline, wint iedereen. Zelfs de platforms zelf.

Meghan en ik hoorden soortgelijke argumenten van menselijke technologieleiders met wie we eerder dit jaar op Stanford University bijeenkwamen,
door internetrechtsexperts, door neurowetenschappers en vooral door jonge mensen die zijn opgegroeid in een volledig verbonden wereld.

We hebben de kans om het beter te doen en de digitale wereld opnieuw vorm te geven, om naar het verleden te kijken en het te gebruiken om de
toekomst te informeren. We moeten kritisch kijken naar de laatste twee decennia, waar de vooruitgang in technologie en media veel van de
verouderde vangrails is ontgroeid die er ooit voor zorgden dat ze op de juiste manier werden ontworpen en gebruikt. Het mag niet als toeval
worden beschouwd dat de opkomst van sociale media gepaard ging met een toenemende verdeeldheid onder ons wereldwijd. De eigen algoritmen en
aanbevelingsinstrumenten van sociale media kunnen mensen naar radicalisme en extremisme drijven die ze anders misschien niet zouden zijn ingeslagen.

Er zijn momenteel miljarden mensen - midden in een wereldwijde pandemie die honderdduizenden levens heeft gekost - die vertrouwen op algoritmisch
gestuurde informatiebronnen om oordelen te vellen over feit versus fictie, over waarheid versus leugens. Men zou kunnen stellen dat toegang tot
nauwkeurige informatie nu belangrijker is dan enig ander moment in de moderne geschiedenis. En toch lijken juist de plaatsen waar desinformatie
zich verspreidt, hun armen in de lucht te gooien als ze gevraagd worden om verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen te vinden.

We hebben allemaal een betere online ervaring nodig. We hebben gesproken met leiders van de beweging voor raciale rechtvaardigheid, experts in
humane technologie en voorstanders van geestelijke gezondheid. En de collectieve mening is overduidelijk: we hebben niet de luxe van tijd.

We hebben zinvolle digitale hervormingen nodig, en hoewel de rol van beleidsmakers en regelgevers belangrijk is, kunnen we niet wachten tot ze de volgende
stappen zetten. Dit is een moment voor bedrijven over de hele wereld - bedrijven met bedrijfs- en advertentiemodellen die rechtstreeks aan digitale
platforms zijn gekoppeld - om na te denken over hoe ze hervormingen kunnen bewerkstelligen om de verbetering van iedereen te verzekeren.

Onlangs werd gemeld dat de uitgaven aan digitale advertenties voor het eerst de advertentie-uitgaven in traditionele media zullen
overschaduwen. Bedenk wat dit betekent. De normen en praktijken waarop adverteerders zich baseren bij het plaatsen van hun commercials
op televisie, zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op de online ruimte - misschien wel de grootste omroep ter wereld. En voor de eerste
keer in de geschiedenis begint de advertentie die in deze relatief wetteloze ruimte wordt uitgegeven, de meer traditionele ruimtes te
overschaduwen. Geen enkele fabrikant plaatst waarschijnlijk zijn tv-soapadvertentie naast dit soort toxiciteit, maar vanwege de aard
van de digitale wereld kan die advertentie worden ingeklemd tussen opruiende propaganda.

Het is dus van grote waarde als adverteerders aan tafel zitten met advocacy-leiders, met beleidsleiders, met leiders uit het maatschappelijk
middenveld, op zoek naar oplossingen die de digitale gemeenschap versterken en tegelijkertijd het vrije en open karakter ervan beschermen.

Voor bedrijven die online advertenties kopen, is het ťťn ding om haat en racisme, blank nationalisme en antisemitisme, gevaarlijke desinformatie
en een gevestigde online cultuur die geweld en onverdraagzaamheid promoot, ondubbelzinnig te verwerpen. Het is iets anders voor hen om hun macht
te gebruiken, ook via hun reclamedollars, om verandering te eisen van juist die plaatsen die een veilige haven en een voertuig voor verspreiding
van haat en verdeeldheid bieden. We hopen dat deze aanpak onder marktleiders werkelijkheid wordt. Ten eerste heeft de industriegroep GARM - de
Global Alliance for Responsible Media - zich gecommitteerd aan het evalueren van normen en definities rond online aanzetten tot haat.

Maar dit is pas het begin. En we hopen dat dit het begin is van een beweging waarin wij, als mensen, gemeenschap en verbinding,
tolerantie en empathie, en vreugde en vriendelijkheid boven alles plaatsen. Dankzij het internet zijn we met elkaar verbonden.
We zijn nu aangesloten op een enorm zenuwstelsel dat, ja, ons goede weerspiegelt, maar al te vaak ook ons slechte vergroot en
voedt. We kunnen en moeten deze platforms aanmoedigen om zichzelf op een meer verantwoordelijke en medelevende manier opnieuw te
ontwerpen. De wereld zal het voelen, en we zullen er allemaal van profiteren."

Bron: https://www.fastcompany.com/90537682/prince-harry-social-media-is-dividing-us-together-we-can-redesign-it

Prins Harry en Hertogin Meghan helpen de organisatie Baby2Baby, 21 augustus 2020


"Baby2Baby was er trots op een drive-through-distributie te organiseren bij Knox Elementary in Zuid-LA, aangezien leerlingen
in het hele land deze week terugkeren naar afstandsonderwijs. Bedankt aan de Hertog en Hertogin van Sussex voor hun deelname
aan ons team om ons te helpen schoolbenodigdheden, kleding, hygiŽneproducten, voedsel en meer te verdelen onder kinderen
die deze basisbenodigdheden meer dan ooit nodig hebben tijdens dit ongekende schoolseizoen."

Baby2Baby voorziet kinderen in armoede van 0-12 jaar van luiers, kleding en alle basisbenodigdheden die elk kind verdient. In de
afgelopen 9 jaar heeft Baby2Baby meer dan 100 miljoen artikelen uitgedeeld aan kinderen in opvangcentra voor daklozen, programma's
voor huiselijk geweld, pleegzorg, ziekenhuizen en achtergestelde scholen, evenals aan kinderen die alles zijn kwijtgeraakt na een ramp.


Foto: Christian Monterrosa voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Christian Monterrosa voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Christian Monterrosa voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Christian Monterrosa voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Christian Monterrosa voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Christian Monterrosa voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Christian Monterrosa voor The Duke and Duchess of Sussex

Hertogin Meghan in gesprek met Gloria Steinem, 26 augustus 2020Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex

Meghan, de Hertogin van Sussex: Mijn gesprek met Gloria Steinem

"Als je niet stemt, bestaat je niet."
Deze woorden van Gloria Steinem zijn me bijgebleven sinds ze ze voor het eerst sprak tijdens dit gesprek.

Tijdens onze vriendschap hebben we gesproken over onze gedeelde overtuigingen over de rechten
van vrouwen, de behoefte aan vertegenwoordiging en het zeer tijdige gesprek over stemmen.

Ik ben er vast van overtuigd dat we stemmen om degenen te eren die voor ons kwamen en om degenen die na ons
kwamen te beschermen. Mevrouw Steinem, mijn vriendin Gloria, is een van de vrouwen die ik eer als ik stem.

Ik hoop dat je net zoveel geniet van ons gesprek als ik en dat je hierdoor kunt nadenken over wie je inspireert
om te stemmen terwijl we de komende verkiezingen naderen. Je stem is belangrijk. Gebruik het alsjeblieft.

Gloria Steinem: Welkom thuis. Ik ben zo blij dat je thuis bent!

Meghan, de Hertogin van Sussex: Ik ook. Om zoveel redenen. We hebben de afgelopen weken veel gepraat. Ik blijf maar denken,
mijn god - ik heb zo lang tegen je opgekeken! Het is heerlijk om gewoon in je gezelschap te zijn, zoveel te leren en je
geÔnspireerd te voelen om thuis te zijn. Maar ook om mensen te helpen herinneren waarom het zo belangrijk is om te stemmen.

Gloria: Echt, we zijn bij al onze recente verkiezingen gered door vrouwen van kleur vanwege een gewetensstemming en medeleven. Het hart van
de Democratische partij zijn eigenlijk zwarte vrouwen geweest, en nu is er een potentiŽle vice-president die zwart is en dat is opwindend.

Meghan: Ik ben zo opgewonden om dat soort representatie te zien. Weet je, voor mij moet je, omdat ik biraciaal ben, opgroeide, of het nu een pop
was of een persoon op kantoor, iemand moet zien die in een bepaalde hoedanigheid op jou lijkt. Zoals velen van ons geloven, kun je alleen zijn
wat je kunt zien. En als dat niet het geval is, hoe kun je dan streven naar iets groters dan wat je in je eigen wereld ziet? Ik denk dat we
nu misschien op een andere manier beginnen door te breken. Voel je je hoopvol?

Gloria: Oh ja, ik voel me hoopvol. We hebben nog steeds een bijvoeglijk naamwoord nodig, als je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn
'doktoren' en 'vrouwelijke artsen' en 'zwarte vrouwelijke artsen' en 'Spaanse artsen'Ö het zelfstandig naamwoord blijft meestal
beperkt tot de heersende groep. Maar daar komen we wel aan voorbij.

Meghan: Je weet dat het zo interessant is. Ik las dit boek genaamd Algorithms of Oppression van Safiya Noble en het vertelt hoe de
digitale ruimte ons denken over ras echt vormgeeft. Het is bijvoorbeeld niet zo lang geleden dat wanneer je in een zoekmachine begon
te typen 'waarom zijn blanke vrouwen ...', deze automatisch zou worden gevuld met woorden als 'zo mooi' of 'heel mooi'. En dan wanneer
je zou 'waarom zijn zwarte vrouwen ...' typen, het zou automatisch worden ingevuld met woorden als 'zo boos' of 'zo luid'. Je krijgt te
zien hoe onze geest wordt gevormd door iets dat zo veel groters is dan wat we eigenlijk voelen of daarbuiten.

Gloria: Dat is vreselijk, nietwaar? In zekere zin heeft het computertijdperk het duidelijk gemaakt door het op een rijtje te zetten, zodat we het
gemakkelijker kunnen bestrijden. ... Ik vraag me af of de COVID-19-ramp - wat een absoluut lijden en een zeer ongelijk lijden is, moet ik zeggen,
ons iets leert omdat het ras, geslacht of nationaliteit niet erkent. Het ziet mensen als mensen. En misschien beginnen we dat ook te zien.

Meghan: Bovendien geeft het iedereen gewoon dit moment van reset; om opnieuw te evalueren wat er werkelijk toe doet. Ik denk dat
het vaak is vergeten hoe vrouwen jou en zoveel anderen leuk vinden voordat je voor ons vocht om gewoon te zijn waar we nu zijn.

Gloria: Als u niet stemt, bestaat u niet. Het is de enige plek waar we allemaal gelijk zijn: in het stemhokje. We moeten niet alleen stemmen,
maar we moeten ook vechten om te stemmen. Weet u wat mij het meest zorgen baart, zijn jonge mensen van wie ik begrijp dat ze het minst geneigd
zijn om te stemmen. En ik kan het gevoel begrijpen dat ze niet denken dat ze een impact hebben. Toch is het belangrijker dat ze meer stemmen
dan wie dan ook, omdat ze nog lang na mij zullen leven. En ze zullen de gevolgen ondervinden. Dus ik hoop dat ieder van ons naar onze
buren gaat, zelfs als het online is, en vraagt: 'Stem je?'

Weet je, ik ben bang dat we een geval krijgen van 'zou moeten' - het 'wat moet ik doen?' In tegenstelling tot 'ik ga alles doen wat ik kan.'
We zouden onszelf moeten afvragen: 'Met wie praat ik elke dag? Zijn ze geregistreerd of niet?' Wat het ook is dat naast ons staat,
kunnen we doen. Als we dat allemaal doen, dan denk ik dat het wel goed komt.

Meghan: Ik maakte me echt zorgen over de onderdrukking van kiezers. We kunnen al de verschillende uitdagingen zien waarmee we worden geconfronteerd.
Ik kreeg de kans om met Stacey Abrams hierover te praten om te proberen een beter begrip te krijgen van wat je moet doen, bijvoorbeeld als je een
kleurling bent en je in de rij staat, mogelijk urenlang, en gedurende die tijd probeert iemand je te intimideren om je te vertellen dat je uit de
pas moet lopen omdat je misschien onder toezicht staat of een aantal intimidatietactieken die zo eng zijn.

En dan denk je: ĎWeet je, het is het niet waard.í Je besluit uit de pas te lopen en je stemrecht op te geven. Dat is al erg genoeg, maar dan
is er een rimpeleffect, want degene die achter in de rij staat, zegt: ĎWat ze hen ook hebben aangedaan ... ik wil niet dat mij dat overkomt.í
Dat is, denk ik, zo beangstigend. Maar ik vraag me af hoe we dat omzeilen en hoe we ervoor zorgen dat mensen zich sterker voelen.

Gloria: Alleen mensen die je horen zeggen, zullen hen helpen er beter op voorbereid te zijn. Ik herinner me dat ik in Florida in rijen stond
die acht uur lang waren en dat was een vorm van kiezersonderdrukking. Ik stemde niet. Ik was er om aan te moedigen. Want als je jonge kinderen
hebt, hoe ga je dat dan doen? Maar het resultaat van dat besef was dat mensen bij de volgende stemmogelijkheid zeiden: 'Ik neem je kinderen mee.
Ik breng je naar de stembus. We zullen de peilingen dichter bij uw buurt brengen.' Het is echt stap voor stap.

Meghan: En als vrouwen zijn er zoveel dingen die ons op dit moment beÔnvloeden. Je draagt de fakkel al zo lang.

Gloria: Ik wil alleen zeggen dat bewegingen familie zijn. Ik mag elke dag van mijn
leven doen waar ik van hou en om geef. Hoe geweldig is dat? Nou ja, bijna elke dag.


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex

Meghan: Vandaag is een geweldige dag.

Gloria: Ja, vandaag is een geweldige dag! Ik krijg je te zien.

Meghan: Je bent zo lief. Ik ben erg dankbaar dat ik deel uitmaak van je gezin, want het voelt goed als je het juiste doet.
Toen we onlangs lunchten en spraken over het 19e amendement, herinner ik me dat je zei: 'Natuurlijk is het een erkenning,
maar het is alleen het recht om op blanke vrouwen te stemmen.'

Gloria: Ja, ik denk dat we daar een beetje mis zijn met onze viering. We blijven zeggen dat vrouwen in 1920 stemrecht
hebben verkregen, wat waar is, het was het begin. Maar Indiaanse vrouwen kwamen later, Aziatisch-Amerikaanse vrouwen
kwamen later, Afro-Amerikaanse vrouwen kwamen pas echt het meest met de Voting Rights Act in 1965.

Meghan: Ik las onlangs iets en het deed me denken aan The Equal Rights Amendment en ik ben benieuwd naar uw mening
over hoe we dat over de lijn kunnen krijgen. Omdat het in 1970 was dat u in het Congres ervoor pleitte, toch?

Gloria: Mm-hmm, ja dat klopt.

Meghan: Dus er was een inheemse Alaska genaamd Elizabeth Peratrovich die vocht voor en zorgde voor de goedkeuring van de
Antidiscriminatiewet van 1945, en ze zei: 'Je vragen om mij gelijke rechten te geven houdt in dat ze van jou zijn om te geven.
In plaats daarvan moet ik eisen dat je stopt met proberen me de rechten te ontzeggen die alle mensen verdienen.'

Gloria: Ja, ik denk dat dat heel goed is, want we zijn geen smekelingen, toch? En in feite waren er op het land waar we zijn, voordat
Europeanen kwamen opdagen, Indiaanse culturen waarin vrouwen gelijk waren, waarin grootmoeders de Chief kozen. Het was een systeem van
evenwicht en onze grondwet is daarop gebaseerd, wat we niet mogen vergeten. En het ging over een cirkelvormig idee van consensus,
consensuscirkels die omhoog gingen in plaats van hiŽrarchie, wat de bron is van de verbonden niet-gerangschikt.

Gloria verwijst naar de armbanden die ze Meghan heeft gegeven met het motto 'Linked not Ranked'.

Meghan: Ik vind dit geweldig.

Gloria: Nou, weet je eigenlijk, 'we zijn gelinkt, niet gerangschikt' is de kortste manier die ik ooit heb gevonden om te zeggen wat ons doel is.

Meghan: Het betekent alles voor mij op elk niveau; we zijn niet gerangschikt.

Gloria: En ik dank u dat u begrijpt dat rang minder belangrijk is dan verbonden zijn. Dat is een groot ding.

Meghan: Je hebt The Glorias met mij gedeeld, de geavanceerde vertoning van (de film over je leven geregisseerd door Julie Taymor). Het is gewoon
zo'n fantastische manier om de breedte van je leven tot nu toe te zien en alles wat je hebt bereikt, maar ook om te begrijpen waar je vandaan komt
en hoe je een feministe bent geworden. Toen ik ouder werd, heb ik kunnen begrijpen dat het niet wederzijds exclusief is om een feministe en
vrouwelijk te zijn. En om dat te bezitten en je vrouwelijkheid en je identificatie als vrouw te benutten in alle verschillende lagen.

Gloria: Nou, je kunt een feministe zijn en mannelijk en een man.

Meghan: Net als mijn man! Ik vind het geweldig dat toen hij net binnenkwam hij zei: 'Je weet dat
ik ook een feministe ben, toch Gloria?! Ik vind het erg belangrijk dat je dat weet.'

Gloria: Dat was geweldig.

Meghan: Maar dat heb je nodig. En ik kijk naar onze zoon en wat een mooi voorbeeld dat hij krijgt om op te groeien
met een vader die het zo prettig vindt om dat te bezitten als onderdeel van zijn eigen zelfidentificatie. Dat het
geen schande is om iemand te zijn die opkomt voor fundamentele mensenrechten voor iedereen, dus ook voor vrouwen.

Gloria: En ook dat hij een zorgzame vader is. Want dan zal je zoon opgroeien in de wetenschap dat het okť is om liefdevol en zorgzaam te zijn.

Meghan: Goed gezegd. Ik weet dat het veel voor hem zal betekenen als ik dat deel.

Gloria, ik had geen betere dag kunnen wensen. Dit is zo belangrijk. De komende twee maanden zijn zo
belangrijk. Ik wil je bedanken - we willen je allemaal bedanken - voor je wijsheid en inspiratie.

https://www.yahoo.com/lifestyle/meghan-the-duchess-of-sussex-my-conversation-with-gloria-steinem-151902708.html

Prins Harry en Hertogin Meghan tuinieren met kinderen, 1 september 2020


De kinderen van onze Preschool Learning Center kregen een geweldige verrassing toen de Hertog en Hertogin van Sussex op 31 augustus 2020 op bezoek kwamen!

Behalve dat ze de kinderen hielpen bij het herplanten van de tuin van het Preschool Learning Centre, brachten ze tijd met hen door, deelden ze
hun waardering voor de natuur en hielpen ze het belang van gezond eten bij te brengen. We waarderen hun tijd en zorg voor onze studenten enorm.

Al meer dan 100 jaar biedt Assistance League LA voorzieningen voor vroegtijdig onderwijs aan kinderen in nood.
Onze nationaal erkende kleuterschool geeft les aan 40 studenten uit LA-gezinnen met een laag inkomen.


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex

Teenager Therapy, 10 oktober 2020


We zijn 5 vrienden met heel verschillende achtergronden met een liefde voor het helpen van anderen. We hebben
deze podcast gemaakt met een oprechte passie om anderen te helpen. We zijn echter redelijk gemiddeld, dus
verwacht geen geweldige talenten. Gael, Isaac, Thomas, Mark en Kayla.

Ter ere van de Werelddag voor geestelijke gezondheid gingen de Hertog en Hertogin van Sussex met ons zitten voor
een gesprek over prioriteit geven aan geestelijke gezondheid, het wegnemen van het stigma rond het probleem
en hoe we allemaal kunnen bijdragen aan een gezondere wereld: fysiek, mentaal, emotioneel, holistisch.

"De Hertog en Hertogin leerden over Teenager Therapy van een New York Times-profiel van de gastheren en -show
een paar maanden geleden. Ze luisterden naar een paar afleveringen en waren zo onder de indruk van de show en
de gratie en eerlijkheid van de jonge gastheren. Ze wisten meteen dat ze hun belangrijke werk wilden steunen."

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe vereerd we zijn om u dit belangrijke gesprek te mogen brengen. We hopen dat je
ervan geniet en iets vindt dat je in je leven kunt toepassen. Zorg goed voor jezelf, je verdient het om bemind te worden.
Deze aflevering wordt gepresenteerd door Headspace. Meer info op de website: https://teenagertherapypodcast.com/
De aflevering kun je beluisteren via de pagina: "Koninklijke Filmpjes" en via Spotify en Apple.


Foto: Teenager Therapy


Foto: Teenager Therapy

De Hertog en Hertogin van Sussex houden speciale editie van TIME100-gesprekken
over de stand van onze gedeelde digitale ervaring, 16 oktober 2020


Op 20 oktober 2020 zullen Prins Harry en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex, een speciaal
samengestelde editie van TIME100 Talks hosten, TIME's reeks virtuele gesprekken die buitengewone
leiders uit elk veld samenbrengt om oplossingen onder de aandacht te brengen en actie aan te moedigen.

Gepresenteerd in samenwerking met P&G en met als thema 'Engineering a Better World', weerspiegelt de speciale aflevering van
TIME100 Talks een fundamenteel element van de non-profitorganisatie Archewell van de Hertog en Hertogin: het bouwen van online
gemeenschappen die meer compassievol, veilig en betrouwbaar zijn. De aflevering bevat gesprekken met een reeks gasten, waaronder
Reddit mede-oprichter en oprichter van 776 Alexis Ohanian, Rappler CEO en uitvoerend redacteur Maria Ressa, Center for Humane
Technology president en mede-oprichter Tristan Harris, activist en oprichter van The Loveland Foundation Rachel Cargle, auteur
en mededirecteur van het UCLA Center for Critical Internet Inquiry Safiya U. Noble, desinformatieonderzoeker Renťe DiResta,
Somewhere Good-oprichter Naj Austin, en de gastheren van Teenager Therapy.

Naast het ontwikkelen van het thema, de gasten en de onderwerpen voor deze speciale editie van TIME100 Talks, zullen
de Hertog en Hertogin openings- en slotopmerkingen maken, gesprekken leiden en het creŽren van veilige, betrouwbare en
medelevende online communities bespreken met TIME hoofdredacteur en CEO Edward Felsenthal tijdens de show.

"Sinds de lancering in april heeft TIME100 Talks zich gericht op oplossingen en visies op een betere toekomst door middel van gesprekken met
buitengewone leiders van over de hele wereld", aldus TIME-hoofdredacteur en CEO Edward Felsenthal. "Deze speciale aflevering markeert onze
eerste samenwerking en we zijn verheugd om samen te werken met de Hertog en Hertogin van Sussex om deze urgente kwesties te onderzoeken."

"De Hertog en Hertogin van Sussex, beiden TIME100-alumni, behoren tot de meest invloedrijke stemmen ter wereld", zegt Dan Macsai,
TIME-hoofdredacteur en hoofdredacteur van de TIME100. "We kijken ernaar uit om met hen samen te werken om essentiŽle stemmen te
verheffen en echte oplossingen voor enkele van de meest urgente problemen van onze tijd te belichten."

TIME100 Talks, die voortbouwt op het succes van TIME's live-evenementuitbreidingen van de TIME100, waaronder
de TIME100 Summit 2019, TIME100 Health Summit en TIME100 Next, heeft meer dan 100 opmerkelijke gasten bijeengeroepen,
waaronder VN-secretaris-generaal Antůnio Guterres, advocaat Rev. Bernice A. King, immunoloog Dr.Anthony Fauci, UNHCR
Special Envoy Angelina Jolie, muzikanten John Legend en Elton John, voorzitter van het huis Nancy Pelosi en de Dalai Lama,
en vele anderen, en genereerde meer dan 50 miljoen videoweergaven op de platforms van TIME sinds de lancering in april.

Ga voor meer informatie en om u te registreren om deze editie van TIME100 Talks op 20 oktober 2020
om 13:00 ET op Time.com en op het social-mediaplatform van TIME te bekijken naar: time.com/time100-talks/
Na registratie ontvang je een e-mail met de link om de livestream te bekijken.


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex

Remembrance Sunday, 8 november 2020


De Hertog en Hertogin van Sussex markeren Remembrance Sunday met een privťbezoek aan Los Angeles National Cemetery.

Op de begraafplaats legden de Hertog en Hertogin van Sussex zelfgeplukte bloemen op graven van twee Britse soldaten.
Prins Harry legde een krans ter ere van alle oorlogshelden bij een obelisk op de begraafplaats met een plaquette
met de woorden "Ter nagedachtenis aan de mannen die hun leven boden uit eerbied voor hun land."
Harry's bericht op de krans luidde: "Aan allen die hebben gediend en dienen. Dank je."

Prins Harry sprak over het belang van Remembrance Day in een speciale aflevering van
de militaire podcast Declassified, die eerder op 8 november 2020 werd uitgebracht.

"Dodenherdenking is voor mij een moment van respect en hoop", zei hij. "Respect voor degenen die ons zijn voorgegaan
en hoop op een veiligere wereld. De handeling van herinneren, van herinnering, is een diepe eer. Het is hoe we de
nalatenschappen van hele generaties behouden en onze dankbaarheid tonen voor de offers die ze hebben gebracht
om ons in staat te stellen het leven te leiden dat we vandaag de dag leven."


Foto: Lee Morgan voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Lee Morgan voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Lee Morgan voor The Duke and Duchess of Sussex


Foto: Lee Morgan voor The Duke and Duchess of Sussex

Harry blij met 'mentale fitness' voor Britse militairen, 9 december 2020


Prins Harry prijst een nieuw verplicht initiatief voor mentale fitheidstraining in het Britse leger.

"Dit is een geweldige stap voorwaarts voor het Britse leger en bevordert de wereldwijde leiding van onze strijdkrachten",
"Er mag geen verschil zijn tussen hoe we onze fysieke fitheid en mentale fitheid zien - en training zal zowel onze militairen
als onze vrouwen helpen om uit te blinken, maar ook om het beste voorbereid te zijn op wat ze kunnen tegenkomen, in elke situatie.

"In de loop der jaren was het een eer om samen met de dienstchefs en het ministerie van Defensie te werken aan projecten zoals HeadFIT,
en ik ben verheugd om zo'n belangrijke stap te zien om het potentieel en de veerkracht van ons leger te beschermen en te versterken.

"In het bijzonder bedankt Johnny Mercer en de teams van mensen die onvermoeibaar werken om onze troepen en de gezondheid
en het welzijn van hun families te beschermen en te ondersteunen. Mentale fitheid zal een dagelijkse praktijk worden
die door ons allemaal wordt aangenomen als een middel om potentieel in elk aspect van ons leven te ontsluiten."

Harry en Meghan bij het Spotify Stream On-evenement, 22 februari 2021


Op 22 februari 2021 waren Harry en Meghan digitaal aanwezig bij het Spotify Stream On-evenement.

Harry en Meghan deelde een inkijkje in hun productiebedrijf Archewell Audio, dat podcasts maakt die exclusief
bij Spotify verschijnen. "We willen podcasts gebruiken om krachtige gesprekken aan te wakkeren" zei Meghan.

Bovendien willen ze met hun podcasts stemmen een podium geven die anders niet of amper gehoord worden. "En het
belangrijkste vinden we het creŽren van een gemeenschap, een veilige haven waar je je eigen kwetsbare verhalen
kan delen", voegde Prins Harry toe. Na afloop van hun praatje complimenteerde Meghan Prins Harry om zijn stem.
"Hij heeft echt een goede podcast-stem", zei ze vrolijk.


Foto: Spotify Youtube

De website van Archewell organisatie is officieel gelanceerd, 31 december 2020


Op 31 december 2020 is de website van Archewell officieel gelanceerd met informatie over hun nieuwe projecten.
Als je op de website komt begint de website eerst met een brief voor het jaar 2021.

Een brief voor 2021


Ik ben de zoon van mijn moeder.
En ik ben de moeder van onze zoon.
Samen brengen we je Archewell.

Wij geloven in het beste van de mensheid.
Omdat we het beste van de mensheid hebben gezien.
We hebben medeleven en vriendelijkheid ervaren,
Zowel van onze moeders als van vreemden.

In het aangezicht van angst, strijd en pijn,
Dit kan gemakkelijk uit het oog worden verloren.
Samen kunnen we moed, genezing en verbinding kiezen.
Samen kunnen we ervoor kiezen om compassie in actie te brengen.

We nodigen je uit om met ons mee te doen.
Terwijl we werken aan een betere wereld,
Eťn daad van mededogen tegelijk.

Harry en Meghan


Foto: https://archewell.com/


Foto: https://archewell.com/


Foto: https://archewell.com/

Over Archewell


Archewell is de organisatie opgericht door de Hertog en Hertogin van Sussex en omvat momenteel:

- Archewell Foundation
- Archewell Audio
- Archewell Productions

Bij Archewell ontketenen we de kracht van mededogen om systemische culturele verandering te stimuleren.

We doen dit door middel van ons non-profit werk binnen Archewell Foundation,
naast creatieve activaties via de zakelijke verticals van audio en productie.

Archewell Foundation


Archewell Foundation is een impact-gedreven non-profit opgericht door de Hertog en Hertogin van Sussex. Ons belangrijkste
doel is om gemeenschappen te verheffen en te verenigen - lokaal en wereldwijd, online en offline - met ťťn daad van
mededogen tegelijk. Wij geloven dat compassie de bepalende culturele kracht is van de 21e eeuw, en door het werk van
onze organisatie ondersteunen we een groeiende gemeenschap van partnerorganisaties die systemische culturele verandering
aanwakkert. Bij Archewell Foundation luisteren we naar mensen en hun gemeenschappen, helpen ze hun verhalen te vertellen,
zetten we echte actie achter onze woorden en brengen we een nieuwe generatie leiderschap onder de aandacht.

Enkele van onze projecten en partnerschappen zijn:

- Center for Compassion and Altruism Research and Education (CCARE):
James R. Doty, MD is de oprichter en directeur van het Center for Compassion and Altruism Research and Education
(CCARE) bij Stanford Medicine. Dr. Doty is een wereldberoemde expert op het gebied van de neurowetenschap van
compassie. Archewell Foundation ondersteunt de missie van het Centrum voor baanbrekend onderzoek en onderwijs over
technieken voor het ontwikkelen van mededogen en het bevorderen van altruÔsme binnen individuen en de samenleving.

- Center for Humane Technology:
Onder leiding van voormalig Google Design Ethicist Tristan Harris, zet het Center for Humane Technology zich
in om onze digitale infrastructuur radicaal opnieuw vorm te geven. Het afgelopen jaar heeft Archewell Foundation
actief samengewerkt met Tristan en zijn team om de voorwaarden te creŽren voor veiligere, meer compassievolle
online gemeenschappen. Nu we steeds meer het directe verband begrijpen tussen technologie en het effect ervan
op ieder van ons - online en offline - zal Archewell Foundation prioriteit blijven geven aan dit kritieke werk.

- The Loveland Foundation:
Archewell Foundation ondersteunt het werk van The Loveland Foundation, een groeiende organisatie die zich richt op het
verstrekken van betaalbare en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg aan zwarte vrouwen en meisjes. Met een robuust
netwerk van partnerschappen voor geestelijke gezondheid in het hele land, haalt Loveland's Therapy Fund financiŽle
barriŤres weg voor hoogwaardige diensten en middelen. Samen zullen The Loveland Foundation en Archewell Foundation
hun gezamenlijke aanpak van het ondersteunen van gemarginaliseerde gemeenschappen voortzetten.

- UCLA Center for Critical Internet Inquiry:
Archewell Foundation richt het Archewell Foundation Fund op voor het UCLA Center for Critical Internet
Inquiry, onder de gedeelde leiding van gerenommeerde onderzoekers, professoren en auteurs Dr. Safiya Noble
en Dr. Sarah T. Roberts. Het fonds ondersteunt de doelstellingen en de algemene missie van C2i2: technologie
opnieuw vormgeven, raciale en economische rechtvaardigheid in de technologiesector verdedigen en de
democratie versterken door middel van cultuurvorming en overheidsbeleid.

- World Central Kitchen:
Archewell Foundation en chef-kok Josť Andrťs' World Central Kitchen hebben onlangs een gezamenlijk filantropisch
partnerschap aangekondigd ten behoeve van het genezen van gezinnen en het versterken van lokale gemeenschappen
over de hele wereld. Als anker voor het partnerschap zal Archewell Foundation de financiŽle toezegging verstrekken
aan World Central Kitchen om vier Community Relief Centers te bouwen in regio's die onevenredig worden getroffen
door honger, te beginnen in het Gemenebest-land Dominica en Puerto Rico. Deze centra zullen fungeren als keukens
voor noodhulpdiensten in tijden van hoge nood of rampen, en als knooppunten voor voedseldistributie, scholen,
klinieken of veilige gemeenschapsbijeenkomsten tijdens tijden zonder rampen.

Op 22 februari 2021 hebben Harry en Meghan een donatie gedaan aan Genesis Women's Shelter dat Veiligheid,
onderdak en ondersteuning geeft voor vrouwen en kinderen die huiselijk geweld hebben meegemaakt.


Foto: Genesis Women's Shelter / https://www.instagram.com/genesiswomensshelter/

Archewell Foundation steunt sinds 12 maart 2021 de volgende organisaties:

- Color Of Change:
Colour of Change, verenigd achter een strijdmacht van meer dan 7 miljoen leden, is de grootste online
organisatie voor raciale rechtvaardigheid in de VS. Hun missie is gericht op het omzetten van momenten
van onrecht in bewegingen voor verandering, door mensen te mobiliseren om een meer menselijke en minder
vijandige wereld te creŽren voor Zwarte mensen in Amerika. Vorig jaar steunden de Hertog en Hertogin een
coalitie-inspanning om online haatzaaiende uitlatingen in toom te houden die Colour of Change hielp leiden.

- Mind:
Als liefdadigheidsleider in Engeland en Wales is Mind van mening dat niemand alleen met een
psychisch gezondheidsprobleem moet worden geconfronteerd. Het liefdadigheidswerk van Mind
op het gebied van geestelijke gezondheid is gericht op bewustmaking van het publiek, pleiten
op de hoogste overheidsniveaus, mensen helpen toegang te krijgen tot de juiste informatie en
bronnen en ondersteuning bieden via de regionale netwerkknooppunten.

- The Presspad Charitable Foundation
PressPad, gevestigd in het VK, werkt aan het verlagen van de financiŽle drempel voor jonge mensen die journalist
willen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat redactiekamers vaak niet de demografische en economische diversiteit
weerspiegelen van de gemeenschappen die ze bestrijken, wat een kwestie is die de kern raakt van wat PressPad doet.
Hun liefdadigheidsinstelling biedt beurzen, subsidies, opleiding en ondersteuning als aanvulling op hun zustermodel
voor sociale ondernemingen, dat mentorschap, netwerken en huisvesting koppelt om jongeren met verschillende
achtergronden te helpen toegang te krijgen tot de journalistieke industrie.


Foto: PressPad

- URL Media:
Archewell Foundation gelooft in de kracht van verhalen, in de kracht van hoe we verhalen vertellen
en in de kracht van wie de vertellers zijn. Het zet zich ook in voor het ondersteunen van diverse,
innovatieve en betrouwbare media. URL Media is een onlangs gelanceerd multi-platform netwerk van
Black and Brown media-organisaties dat een diverse mix van cultuur, formaat, geografie en publiek
vertegenwoordigt. URL (wat staat voor Uplift, Respect en Love) is gericht op de missie dat
gemeenschapsmediaorganisaties - die hun publiek rechtstreeks dienen en weerspiegelen - samen
een netwerk kunnen creŽren om samen te gedijen en te groeien.

Archewell Audio


Archewell Audio is het nieuw gevormde, audio-eerste productiebedrijf dat is opgericht door de Hertog en Hertgoin van Sussex.
Archewell Audio zal programma's produceren die het publiek over de hele wereld verheffen en entertainen. Onder een exclusieve
samenwerking zal Archewell Audio zich aansluiten bij Spotify en hun wereldwijde bereik - 144 miljoen Premium-abonnees en 320
miljoen maandelijkse actieve gebruikers over de hele wereld - om verschillende perspectieven en stemmen onder de aandacht
te brengen. Als onderdeel van het partnerschap zullen The Duke and Duchess podcasts en shows produceren die een gemeenschap
opbouwen door middel van gedeelde ervaringen, krachtige verhalen en universele waarden.


Foto: Spotify


Foto: Spotify

Archewell Productions


Archewell Productions is gemaakt door de Hertog en Hertogin van Sussex om programmering te produceren die informeert, verheft
en inspireert. Door zijn creatieve samenwerking met Netflix, 's werelds toonaangevende streaming entertainment-service
met meer dan 195 miljoen leden - zal Archewell Productions de kracht van het vertellen van verhalen gebruiken om onze
gedeelde menselijkheid en plicht jegens de waarheid te omarmen met een medelevende lens.

Internationale Vrouwendag, 8 maart 2021


Harry en Meghan markeren Internationale Vrouwendag met een oproep tot actie voor mensen om daden van mededogen
te 'ontketenen' (en een kans om die van jezelf te delen) via hun Archewell Foundation-website op 1 maart 2021.

Voorgestelde handelingen van mededogen zijn onder meer het ondersteunen van MomsRising, het sponsoren van een meisje via
MynaMahila, het doneren aan het Covid-19-hulpfonds van YWCAUSA, vrijwilligerswerk om virtueel les te geven via LAWorksNow,
het geven aan een plaatselijke kraamafdeling van een ziekenhuis en het ondersteunen van militaire echtgenoten / gezinnen.

Archewell heeft ook een draagbare lijst met goede daden opgesteld om 'met vrienden te delen,
in je koelkast te hangen en elke dag, de hele maand door mededogen' te inspireren.


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/

Internationale Vrouwendag The Hubb Community Kitchen en Luminary Bakery, 8 maart 2021


Luminary heeft een heel speciale bestelling verzonden voor Internationale Vrouwendag! We hadden het
genoegen de ongelooflijke vrouwen van The Hubb Community Kitchen te verrassen met een attent en
smakelijk geschenk van Meghan, de Hertogin van Sussex - een kampioen van onze beide organisaties.

Vandaag en de hele maand maart moedigt Archewell Foundation, opgericht door de Hertog en Hertogin
van Sussex, mensen aan om mededogen en erkenning te tonen voor vrouwen in hun leven en gemeenschappen.

Bezoek https://archewell.com/ voor meer ideeŽn over hoe u zich bij Archewell Foundation kunt
aansluiten om deze maand een vloedgolf van echte daden van mededogen voor vrouwen te ontketenen.


Foto: Luminary Bakery / https://www.instagram.com/luminarybakery/

Internationale Vrouwendag Robert Clack School, 8 maart en 11 maart 2021


Vorig jaar hadden we het geluk een heel speciale gast te mogen verwelkomen: de Hertogin van Sussex.
Dit jaar om Internationale Vrouwendag te vieren, horen we van enkele van onze echt inspirerende
alumni. Het is zo belangrijk voor ons dat al onze leerlingen streven naar een mooie toekomst


Foto: Robert Clack School / https://twitter.com/RClackOfficial

We hadden deze week een heel speciale bezorging. Het was heerlijk om deze brief en advies met de
studenten te delen en te herinneren aan onze viering van Internationale Vrouwendag vorig jaar.


Foto: Robert Clack School / https://twitter.com/RClackOfficial

Prins Harry heeft het voorwoord voor het boek Hospital by the Hill geschreven, 20 maart 2021


Hospital by the Hill, geschreven door de Britse auteur Chris Connaughton en geÔllustreerd door Fay Troote,
vertelt het verhaal van een kind wiens moeder in het ziekenhuis werkte tijdens de coronacrisis en is overleden.
Het boek wordt uitgebracht ter gelegenheid van de Britse nationale reflectiedag en is gratis voor alle kinderen
of jongeren in het land die zijn getroffen door het verlies van dierbaren door COVID-19.

Hospital by the Hill wordt geleid door de oprichters van Simon Says, de liefdadigheidsinstelling voor kindersterfte.
Het boek promoot de diensten die worden aangeboden door drie liefdadigheidsinstellingen die
kinderen helpen om te gaan met verlies, Simon Says, Child Bereavement UK en Winstonís Wish.

Het ontroerende thema van het boek - dat kinderen van alle rangen en standen aanspreekt die onlangs een geliefde
hebben verloren - is een van de redenen waarom Prins Harry ervoor koos om het project persoonlijk te steunen.

Prins Harry's voorwoord:

"Als je dit boek leest, komt dat omdat je je ouder of een geliefde bent kwijtgeraakt, en hoewel ik wou dat
ik je nu kon omhelzen, ik hoop dat dit verhaal je troost kan bieden door te weten dat je niet de enige bent.

Toen ik een jonge jongen was, verloor ik mijn moeder. Destijds wilde ik het niet geloven of accepteren,
en het liet een enorm gat in me achter. Ik weet hoe je je voelt, en ik wil je verzekeren dat dat gat na
verloop van tijd gevuld zal worden met zoveel liefde en steun. We gaan allemaal op een andere manier
met verlies om, maar als een ouder naar de hemel gaat, mij werd hun geest verteld, hun liefde.

Nu, ik heb ze nooit ontmoet, maar ik weet dat deze persoon speciaal voor je was, en ze waren
ongelooflijk aardig, zorgzaam en liefdevol vanwege waar zij voor kozen om te gaan werken.
Anderen helpen is een van de belangrijkste taken die iemand ooit kan doen.

Je voelt je misschien alleen, je voelt je misschien verdrietig, je voelt je misschien boos,
je voelt je misschien slecht. Dit gevoel gaat voorbij. En ik zal je een belofte doen - je
zult je beter en sterker voelen als je klaar bent om te praten over hoe je je voelt.

Ik hoop dat dit boek je eraan herinnert hoe speciaal je ouder of geliefde was. En hoe speciaal jij ook bent."


Foto: https://www.hospitalbythehill.com/

Prins Harry, de hertog van Sussex treedt toe tot BetterUp als Chief Impact Officer, 23 maart 2021


BetterUp maakte op 23 maart 2021 bekend dat Prins Harry bij hun werkzaam is. BetterUp
is een organisatie die gespecialiseerd is in coaching en geestelijke gezondheid.

We zijn vereerd Prins Harry, de hertog van Sussex, te verwelkomen als de eerste Chief Impact Officer van BetterUp.

Lees meer over hoe hij zal werken om het belang van focus op preventieve
mentale fitheid en menselijk potentieel wereldwijd te verdedigen.


Foto: Matt Sayles voor The Duke and Duchess of Sussex

Maak kennis met onze Chief Impact Officer
Van Alexi Robichaux, CEO van BetterUp

Iedereen wil een zinvol leven leiden. Maar er zijn vaak barriŤres - zowel extern als intern - die ons vermogen om dat alleen
te doen kunnen beperken. Daarom zijn we met BetterUp begonnen. We wilden een positieve impact hebben op de wereld door
miljoenen mensen in staat te stellen hun leven met meer duidelijkheid, doelgerichtheid en passie te leiden.

We bevinden ons op een once-in-a-lifetime kruispunt van kansen als samenleving. We hebben de economische, technologische en
wetenschappelijke middelen om het menselijk potentieel op schaal positief te beÔnvloeden. Maar om dit te bereiken, moeten we
de manier waarop we denken over menselijke bloei (het potentieel dat we allemaal hebben), topprestaties en mentale fitheid
'herformuleren'. Het zijn geen afzonderlijke bezigheden. Ze maken deel uit van een onderling verbonden groeireis.

Om deze kans te benutten, is het met veel plezier en enthousiasme dat we onze eerste Chief Impact Officer
verwelkomen: Prins Harry, de hertog van Sussex. We krijgen energie van zijn model van inspiratie en impact
door actie. Als een echte wereldburger heeft hij zijn levenswerk gewijd aan het onder de aandacht brengen
van de uiteenlopende behoeften van mensen overal en pleiten voor initiatieven op het gebied van geestelijke
gezondheid: vanaf de oprichting van de Invictus Games, een platform voor servicepersoneel om sport te gebruiken
als onderdeel van hun psychologische en fysieke rehabilitatie, tot de lancering van Sentebale, dat de geestelijke
gezondheid en het welzijn ondersteunt van door hiv getroffen jongeren in Lesotho en Botswana.

Als lid van het managementteam van BetterUp zal Prins Harry het werk dat hij al jaren doet,
voortzetten, terwijl hij onze gemeenschap opleidt en inspireert en het belang verdedigt van
aandacht voor preventieve mentale fitheid en menselijk potentieel wereldwijd.

Ik zou kunnen doorgaan, maar ik denk dat hij het zelf beter kan zeggen.

Waarom ik me bij BetterUp aansluit
Van Prins Harry, de Hertog van Sussex, Chief Impact Officer van BetterUp

Allereerst ben ik erg opgewonden om lid te worden van het BetterUp-team en de community! Bedankt dat je me hebt ontvangen.

Ik ben er vast van overtuigd dat het focussen op en prioriteit geven aan onze mentale fitheid
potentieel en kansen ontsluit waarvan we nooit wisten dat we die in ons hadden. Zoals de Royal
Marine Commandos zeggen: 'Het is een gemoedstoestand.' We hebben het allemaal in ons.

Afgestemd zijn op je geest en een ondersteunende structuur om je heen hebben,
zijn van cruciaal belang om je eigen versie van topprestaties te vinden.

Wat ik in mijn eigen leven heb geleerd, is de kracht van het omzetten van pijn in een doel.

Tijdens mijn decennium in het leger heb ik geleerd dat we niet alleen fysieke veerkracht moeten opbouwen, maar
ook mentale veerkracht. En in de jaren daarna is mijn begrip van wat veerkracht betekent - en hoe we het kunnen
opbouwen - gevormd door de duizenden mensen en experts die ik heb mogen ontmoeten en waarvan ik heb geleerd.

Toen ik Alexi voor het eerst ontmoette, herkenden we meteen een gedeelde passie om anderen te helpen hun volledige
potentieel te realiseren. Naarmate onze gesprekken vorderden, werd het nog duidelijker dat we een soortgelijke
filosofie hebben over geestelijke gezondheid: dat we proactief voor onze geest moeten zorgen.

Naast deze gedeelde filosofie, was wat mij opviel aan BetterUp dat de missie van het bedrijf om het potentieel
van mensen overal te ontsluiten innovatie, impact en integriteit vereist. Hun team levert dat werk al jaren.
Ik was ook onder de indruk van de schaal en de kans op impact - het vermogen om het leven van miljoenen mensen
ten goede te veranderen door een combinatie van menselijke connectie, toonaangevende technologie en gedragswetenschap.

Persoonlijk vond ik het werken met een BetterUp-coach van onschatbare waarde. Ik werd gekoppeld aan een werkelijk
geweldige coach die me gedegen advies en een frisse blik heeft gegeven. En omdat we geloven in het versterken van
onze eigen mentale fitheid, heeft ons hele Archewell-team ook toegang tot BetterUp coaching.

Als de eerste Chief Impact Officer van BetterUp is het mijn doel om kritische dialogen over geestelijke gezondheid op gang te
brengen, ondersteunende en medelevende gemeenschappen op te bouwen en een omgeving te creŽren voor eerlijke en kwetsbare
gesprekken. En ik hoop dat ik mensen kan helpen hun innerlijke kracht, veerkracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

In deze nieuwe rol zal ik me concentreren op vier belangrijke gebieden:

- Stimuleren van belangenbehartiging en bewustzijn voor mentale fitheid. We kunnen en zullen het wereldwijde gesprek over onze
geestelijke gezondheid naar een hoger niveau tillen. Wat we doen, is mensen toerusten om te gedijen. Of je nu op het hoogste
niveau presteert, naar het volgende niveau wilt, of gewoon aan de slag wilt, het draait allemaal om het hebben van de
gespecialiseerde middelen, voorbereiding en menselijke connectie om je te ondersteunen - wat de uitdaging ook is.

- De sociale missie en impact van BetterUp begeleiden om de wetenschap van topprestaties
en menselijk potentieel in handen te brengen van mensen over de hele wereld.

- De visie van het platform, de community en de ledenervaring van BetterUp beÔnvloeden. Ik ben verheugd om te helpen
vorm te geven aan hun toch al uitgebreide bibliotheek met inhoud en bronnen over mentale fitheid en om nieuwe verhalen
en stemmen te delen. Om te beginnen heb ik BetterUp uitgenodigd om samen te werken met 'Peak State: Mental Fitness',
een platform dat ik heb helpen opzetten en dat praktische online tools biedt om onze mentale fitheid te verbeteren.

- Uitbreiding van BetterUp's wereldwijde gemeenschap van thought leadership,
coaches, klanten en leden door middel van outreach en strategische planning.

Zelfoptimalisatie gaat niet over het repareren van iets dat kapot is. Het gaat erom de beste versie
van onszelf te worden, met alles wat het leven ons te bieden heeft - iemand die klaar is voor de
volgende uitdaging en tegenslagen kan opvangen met moed, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.

Dit is wat BetterUp mogelijk maakt, en ik kijk ernaar uit om met u op deze reis te zijn.

Word lid van de community om toegang te krijgen tot inzichten, advies en tools om uw ware potentieel te bereiken, en
wees de eerste die leert over nieuwe inhoud en programma's over mentale fitheid en veerkracht die ik ga ontwikkelen.

Eigen pagina op BetterUp: Prins Harry, de Hertog van Sussex, Chief Impact Officer

Prins Harry, de Hertog van Sussex is een humanitaire, militaire veteraan,
pleitbezorger voor geestelijke gezondheid en milieuactivist.

Als mede-oprichter van Archewell richt hij zich op het stimuleren van systemische verandering in
alle gemeenschappen door middel van non-profit werk en creatieve activaties. De missie in Archewell,
die momenteel Archewell Foundation, Archewell Productions en Archewell Audio omvat - is verenigd
achter de diepgewortelde overtuiging dat mededogen de bepalende culturele kracht van de 21e eeuw is.

Prins Harry heeft zijn levenswerk gewijd aan het bevorderen van doelen waar hij gepassioneerd over is. Hij is de
oprichter van The Invictus Games, een platform voor gewonde, geblesseerde en zieke militairpersoneel om sport te
gebruiken als onderdeel van hun revalidatie, evenals Travalyst, een non-profitorganisatie die bestaat uit verschillende
van de grootste online reisbureaus ter wereld. Daarnaast was hij medeoprichter van Sentebale met zijn goede vriend
Prins Seeiso van Lesotho, ter nagedachtenis aan het liefdadigheidswerk van hun moeders in de strijd tegen de
hiv-crisis, en is hij voorzitter van African Parks, een niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de
bescherming van de Afrikaanse ecosystemen in partnerschap met lokale gemeenschappen en regeringen.

Prins Harry sluit zich aan bij Aspen Institute Commission on Information Disorder, 24 maart 2021


Op 24 maart 2021 maakte Aspen Institute bekend dat Prins Harry ťťn van de commissieleden is van de onderzoekscommissie
"Aspen Institute Commission on Information Disorder" naar desinformatie in Amerika op het internet en in de media.
Het is een zes maanden durend onderzoek naar de strijd tegen de urgente uitdaging van Amerika op het gebied van
verkeerde informatie en desinformatie, samen met hooggeplaatste regerings-, maatschappelijke en technologie-experts.

Washington, DC, 24 maart 2021 - Te midden van toenemende uitdagingen voor waarheid, journalistiek en democratie,
organiseert het Aspen Institute een intensieve commissie van zes maanden waarin experts en vitale perspectieven
uit de overheid, de media, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector samenkomen om aanbevelingen
te doen over hoe het land kan reageren op deze hedendaagse geloofscrisis bij belangrijke instellingen. Ontwikkeld
en gehost door het Aspen Digital-programma, zal de "Commissie voor informatiestoornissen" gezamenlijk worden
voorgezeten door drie vooraanstaande publieke figuren, elk met unieke perspectieven op de urgente uitdaging
van de samenleving op het gebied van verkeerde informatie en desinformatie: de beroemde journalist Katie Couric;
cybersecurity-expert Chris Krebs, de oprichter en directeur van DHS's Cybersecurity and Infrastructure Security
Agency (CISA); en raciale equity-leider Rashad Robinson, de president van Color Of Change.

De drie covoorzitters zullen worden vergezeld door 15 commissarissen uit het hele politieke spectrum, waaronder de leider
van de nationale veiligheid Sue Gordon, de voormalige belangrijkste adjunct-directeur van de nationale inlichtingendienst;
gekozen functionarissen Aaron Ford, de procureur-generaal van Nevada, en voormalig congreslid van Texas Will Hurd;
bedreiging van onderzoekers en academici Yasmin Green van Jigsaw, Herb Lin van Stanford University en Kate Starbird
van de University of Washington; technologie-denkers Safiya Umoja Noble van het UCLA Center for Critical Internet Inquiry,
Deb Roy van het MIT Center for Constructive Communication and Cortico, en Alex Stamos van de Stanford Internet Observatory;
leiders uit het maatschappelijk middenveld en media Jameel Jaffer van het Knight First Amendment Institute van Columbia
University, Garry Kasparov van Renew Democracy Initiative en Amanda Zamora van The 19th; evenals filantropische leiders
Marla Blow, aankomend president van de Skoll Foundation, Prins Harry, de Hertog van Sussex, mede-oprichter van Archewell,
en Kathryn Murdoch, mede-oprichter en president van Quadrivium.

"In het medialandschap van vandaag worden consumenten geconfronteerd met een constant spervuur van inhoud die hun gevestigde
standpunten versterkt. Aangedreven door algoritmen en gedeelde ideologieŽn, krijgen mensen vaak bevestiging in plaats van
informatie, waarbij feiten worden gemanipuleerd, zo niet volledig genegeerd,"zegt Couric. "Dit 'waarheidsverval' is een
enorme bedreiging, niet alleen voor goed geÔnformeerde kiezers, maar ook voor de democratie zelf. Nu commentaar de
berichtgeving steeds meer vervangt, is de polarisatie verdiept en is het vertrouwen in de media afgenomen. Het is van
cruciaal belang dat we erachter komen hoe onze branche een deel van de oplossing kan zijn, en ik hoop dat perspectief
te brengen als covoorzitter van de Aspen Commission on Information Disorder."

Door haar werk zal de Commissie worstelen met de impact en het probleem van mis- en desinformatie in alle aspecten van
de moderne samenleving, van de verkiezingen van 2020 en de veiligheid van vaccins tot het aanhoudende risico voor
gemeenschappen van kleur, tot bedreigingen van staats- en niet-statelijke acteurs. De inspanning kwam voort uit een
behoefte die werd geÔdentificeerd door de Aspen Cybersecurity Group, het publiek-private forum van het instituut
over technologische bedreigingen. Gordon, Green, Hurd, Krebs, Lin en Stamos zullen de Cyber Group in de Commissie
vertegenwoordigen. De Commissie wordt volledig gefinancierd door Craig Newmark Philanthropies, de donerende
organisatie van de oprichter van craigslist, die ook lid is van de Cyber Group.

Vanaf april 2021 komt de Commissie de komende zes maanden regelmatig bijeen. Het zal ook gastheer zijn van een reeks
briefings van een reeks experts om de omvang van het probleem te begrijpen en de hiaten te identificeren die bestaan
in het vermogen van de overheid, de technologieplatforms en het maatschappelijk middenveld om aan te pakken wat First
Draft mede-oprichter Claire Wardle heeft. 'informatiestoornis' genoemd. Deze briefings zullen de geschiedenis, de
opkomst en de huidige dreiging van desinformatie behandelen; de kruising van desinformatie en gemarginaliseerde
gemeenschappen; de uitdaging van burgerschapsvorming en alfabetisering; de maatschappelijke afname van vertrouwen
in instellingen; het eerste amendement en de effecten van artikel 230; en de groeiende uitdaging van mis- en
desinformatiecampagnes tegen de particuliere industrie en bedrijven; onder andere kernonderwerpen. De briefings
van deskundigen zullen worden opgenomen en voor het publiek beschikbaar worden gesteld via de website van de
Commissie, samen met het leesmateriaal dat aan de commissarissen wordt verstrekt.

Daarnaast zal de Commissie een technologieadviescomitť oprichten om de
leden tijdens hun beraadslagingen deskundig advies en raadpleging te geven.

"De informatiecrisis is een kwestie van raciale rechtvaardigheid en het aanpakken ervan vereist niet alleen een
goed begrip van hoe het de gemarginaliseerde gemeenschappen beÔnvloedt, maar ook een toewijding aan systemische
verandering en het herschrijven van de regels die onze gemeenschappen veel te lang schade hebben berokkend", zegt
Robinson. "Desinformatieen de verspreiding van online haatgroepen schaadt niet alleen zwarte mensen en gekleurde
gemeenschappen, zoals we hebben gezien bij de verkiezingen van 2020, COVID-19, en de strijd voor veiligheid en
gerechtigheid in gemeenschappen in het hele land - hetheeft ook invloed op onze democratie en bedreigt iedereen.
We hebben bedrijven, overheden en regelgevende instanties nodig om burgerrechten op alle grote technologieplatforms
te beschermen en het digitale landschap veiliger te maken voor alle gemeenschappen."

Ongeveer 60 dagen na haar oprichtingsvergadering zal de Commissie een tussentijds rapport publiceren
waarin het probleem van informatiestoornissen wordt onderzocht en geschetst, en waarin prioriteit wordt
gegeven aan de meest kritieke en urgente kwesties die moeten worden aangepakt. Vervolgens neemt het deel
aan een reeks werkgroepen en gestructureerde gesprekken om te bepalen:

- De meest effectieve beleidsoplossingen en belanghebbenden om de meest schadelijke
dreigingen met desinformatie op de korte termijn aan te pakken.

- De wettige en ethische middelen waarmee de federale overheid op feiten gebaseerde
informatie kan promoten om de gevaarlijkste desinformatiecampagnes tegen te gaan.

- Hoe de overheid, de particuliere industrie en het maatschappelijk middenveld op korte termijn kunnen
samenwerken om ondervertegenwoordigde groepen te helpen beschermen en ontevreden bevolkingsgroepen
te betrekken die het vertrouwen in de op feiten gebaseerde realiteit hebben verloren.

- De meer fundamentele uitdagingen voor de langere termijn die een
diepere maatschappelijke betrokkenheid vereisen om aan te pakken.

"Deze informatiecrisis ondermijnt het vertrouwen in onze democratische instellingen en treft het fundament
van de samenleving. Zowel statelijke als niet-statelijke actoren drijven wiggen in wat anders normale
meningsverschillen zijn en creŽren destabiliserende kloven in het publieke vertrouwen. Het zal een
veelzijdige benadering van de hele samenleving vereisen om zowel de toevoer van giftige informatie
te verstoren, als de factoren die de vraag naar verkeerde en desinformatie aandrijven, te begrijpen
en aan te pakken," zegt Krebs. ďIedereen heeft een rol te spelen, van gekozen functionarissen en
maatschappelijke leiders tot academische onderzoekers en bedrijfsleiders. Onze medevoorzitters en
commissarissen brengen een diversiteit aan standpunten naar voren, gecombineerd met een niet-aflatende
toewijding aan de waarheid en het vinden van tastbare oplossingen om de verspreiding van desinformatie
op een zinvolle en rechtvaardige manier te helpen stoppen."

Aan het einde van haar werkzaamheden in het najaar zal de Commissie een reeks bruikbare oplossingen publiceren
voor de urgente problemen die zij eerder heeft vastgesteld, evenals een reeks aanbevelingen voor de langere termijn.

Degenen die meer willen weten over de Commissie voor informatiestoornissen,
worden uitgenodigd om de website: AspenInfoCommission.org te bezoeken.

Aspen Digital stelt beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en het publiek in staat
verantwoordelijke beheerders van technologie en media te zijn in dienst van een geÔnformeerde,
rechtvaardige en rechtvaardige wereld. Als programma van het Aspen Institute laten we een licht
schijnen op urgente mondiale problemen op het gebied van cyberveiligheid, het informatie-ecosysteem,
opkomende technologie, de pijplijn van talent uit de industrie, technologie- en communicatiebeleid
en stedelijke innovatie. Vervolgens zetten we ideeŽn om in daden en ontwikkelen we menselijke
oplossingen voor deze digitale uitdagingen.

Het Aspen Institute is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich inzet voor een vrije, rechtvaardige en
rechtvaardige samenleving. Het instituut, opgericht in 1949, stimuleert verandering door middel van dialoog,
leiderschap en actie om de belangrijkste uitdagingen waarmee de Verenigde Staten en de wereld worden
geconfronteerd, op te lossen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Washington, DC, heeft een campus in Aspen,
Colorado en een internationaal netwerk van partners. Bezoek voor meer informatie www.aspeninstitute.org.

Prins Harry, de Hertog van Sussex, is een humanitaire, militaire veteraan, pleitbezorger voor geestelijke gezondheid
en milieuactivist. Als medeoprichter van Archewell richt hij zich op het vergroten van het bewustzijn rond de
grondoorzaken van enkele van de meest urgente uitdagingen ter wereld, ook in de online wereld, en is hij even
toegewijd aan het nastreven van gezamenlijke en inhoudelijke oplossingen om deze aan te pakken. De missie bij
Archewell - die momenteel Archewells Foundation, Productions en Audio omvat - is verenigd achter de
diepgewortelde overtuiging dat compassie de bepalende culturele kracht van de 21e eeuw is.

Archewell website bevat meer informatie, 31 maart 2021


Op 31 maart 2021 is de website van Archewell weer veranderd. Er is een knop stories en een knop nieuws toegevoegd.


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/


Foto: Screenshot https://archewell.com/

Nieuwe Netflix-serie ter dekking van de Invictus Games Foundation
en de reis naar de Invictus Games Den Haag 2020, 6 april 2021


Heart of Invictus is de werktitel voor een nieuwe docu-serie van Oscar-winnende documentarians
Orlando van Einsiedel en Joanna Natasegara, die de menselijke verhalen en de veerkrachtige geest
zullen onthullen achter de Invictus Games.

Londen (6 april 2021) - De Invictus Games Foundation zal deel uitmaken van de eerste Netflix-serie van
Archewell Productions. Heart of Invictus, van het Oscar-winnende team van regisseur Orlando von Einsiedel
en producer Joanna Natasegara (The White Helmets, Virunga, Evelyn), zal een groep buitengewone concurrenten
van over de hele wereld volgen, alle serviceleden die het leven hebben geleden. verwondingen of ziektes
veranderen op weg naar de Invictus Games Den Haag 2020, die nu in 2022 zullen plaatsvinden.

De serie met meerdere afleveringen sluit zich aan bij de deelnemers terwijl ze trainen en onthult gaandeweg
krachtige verhalen over veerkracht en hoop. De serie zal ook de organisatoren volgen terwijl ze zich
voorbereiden op de Spelen, uitgesteld tot volgend voorjaar, en terwijl ze samenwerken met het team
van elk land om hun concurrenten het komende jaar te ondersteunen.

"Sinds de allereerste Invictus Games in 2014 wisten we dat elke concurrent op zijn eigen uitzonderlijke
manier zou bijdragen aan een mozaÔek van veerkracht, vastberadenheid en vastberadenheid. Deze serie geeft
gemeenschappen over de hele wereld een kijkje in de ontroerende en opbeurende verhalen van deze concurrenten
op hun weg naar Nederland volgend jaar. Als de eerste serie van Archewell Productions met Netflix, in
samenwerking met de Invictus Games Foundation, kon ik niet opgewondener zijn over de reis die voor ons
ligt, of trotser zijn op de Invictus-community voor het continu inspireren van wereldwijde genezing,
menselijk potentieel en voortdurende service", aldus Prins Harry, de Hertog van Sussex, medeoprichter
van Archewell Productions en beschermheer van The Invictus Games Foundation.

Dominic Reid, Chief Executive van de Invictus Games Foundation, zei: "We zijn erg enthousiast over de mogelijkheid om de
wereldwijde schijnwerpers van Netflix te laten zien op de mannen en vrouwen waarmee we samenwerken, om ervoor te zorgen
dat nog meer mensen kunnen worden geÔnspireerd door hun vastberadenheid en standvastigheid bij het werken aan hun herstel.
Dit partnerschap zal ook aanzienlijke financiering opleveren voor het goede doel. We zijn onze Founding Patron enorm dankbaar
voor zijn voortdurende inspanningen om de militaire gemeenschap te ondersteunen en voor het realiseren van dit partnerschap."

"De Hertog en Hertogin van Sussex en het Archewell Productions-team bouwen aan een ambitieuze lei
die de waarden en doelen weerspiegelt die ze dierbaar zijn. Vanaf het moment dat ik ze ontmoette,
was het duidelijk dat de Invictus Games een heel speciale plaats in hun hart innemen, en ik zou niet
blijer kunnen zijn dat hun eerste serie voor Netflix dat voor de wereld zal laten zien op een manier
die nog nooit eerder is vertoond", zei Ted Sarandos, Co-CEO en Chief Content Officer, Netflix.

Deze serie is de eerste serie van Archewell Productions met Netflix en deze samenwerking met de Invictus Games Foundation
sluit aan bij het doel van Archewell Productions om programmering te produceren die informeert, verheft en inspireert.
De Hertog van Sussex zal voor de camera verschijnen en als uitvoerend producent van de serie dienen.

De Invictus Games Foundation fungeert als uitvoerend producent en dit project zal de organisatie aanzienlijk
financieren en hun werk ondersteunen om hun gemeenschap te blijven betrekken en versterken in de aanloop naar
de Invictus Games The Hague 2020. Als onderdeel van die inspanning, hun wereldwijde gemeenschap krijgt toegang
tot ondersteuning buiten de Spelen, inclusief virtuele sportactiviteiten om hun herstel en voorbereiding te
ondersteunen. De serie volgt de Invictus-deelnemers die toegang hebben tot deze training, Invictus Endeavors
en andere kansen die worden geboden via hun wereldwijde platform, We Are Invictus.

Een generatie meisjesleiders verheffen, 8 april 2021


Meghan, de Hertogin van Sussex, belegde een rondetafelgesprek met Girls Inc. en het National Women's Law Center
om adolescente meisjes een platform te bieden om te praten over de vele uitdagingen waarmee hun generatie op dit
moment wordt geconfronteerd - een moment waarop hun stemmen en hun acties, zijn nog nooit zo dringend nodig geweest.
De Hertogin gelooft dat de stemmen van meisjes kunnen en moeten worden gehoord, en via Archewell richt ze zich erop
om hen de platforms, tools en forums te bieden om een pad voorwaarts te bepalen en impact te blijven maken.

Aangesloten op een virtueel forum door Stephanie J. Hull en Fatima Goss Graves, de respectievelijke
leiders van Girls Inc. en National Women's Law Center, hoorde de Hertogin van een machtige en
gepassioneerde groep van 13- tot 18-jarigen, voornamelijk meisjes van kleur - die deel uitmaken
van Girls. Inc filialen in heel Amerika. Als jonge activisten hebben deze meisjes al een impact
op het gebied van onderwijs, sociale rechtvaardigheid en gezondheid en welzijn in hun eigen scholen
en gemeenschappen. Met de ambitie om medische professionals, senatoren en presidenten te worden,
hadden de meiden die aanwezig waren een sterke en scherpe kijk op kwesties die tegenwoordig van
cruciaal belang zijn voor meisjes. De groep sprak over alledaagse strijd tijdens COVID-19, inclusief
identiteitsverlies en isolatie, en grotere kwesties van geestelijke gezondheid, raciale vooroordelen
en onrechtvaardigheid, en meer. Op de vraag welke hulpmiddelen meisjes nodig hebben om het komende
jaar te gedijen, kwam een rode draad naar voren: erkenning, steun, empathie en middelen.

Als onderdeel van de rondetafel, dacht The Duchess na over de impact van baanbrekende vrouwen door
de geschiedenis heen wier verhalen ons ertoe kunnen bewegen het moment te ontmoeten - en vroeg de
meisjes om te delen welke vrouwelijke figuren, vroeger of nu, hen aanmoedigen om onrecht aan te vechten.
Hun antwoorden waren onder meer de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Fannie Lou Hamer, evenals Kala Bagai,
een van de eerste Zuid-Aziatische vrouwen die aan het begin van de 20e eeuw naar de Verenigde Staten
emigreerde, die bij velen in haar Californische gemeenschap bekend stond als "Moeder India".

Temidden van de pandemie heeft de Hertogin contact gehad met gemeenschappen van meisjes- en
dienstorganisaties voor meisjes, waarbij ze luisterde naar en direct leerde van een nieuwe
generatie leiders. Tijdens Women's History Month nam ze deel aan een virtuele mentorsessie
met een tienermeisje van LA Works en de "I Have a Dream" Foundation, en tijdens Black History
Month sloot ze zich aan bij een zinvolle dialoog met diverse jonge dichters van de organisatie
Get Litó Words Ignite dat was gericht op het creŽren van verandering door de kracht van woorden.
Bovendien stuurde de Hertogin in maart een belangrijk bericht naar de studenten van de Robert Clack
School in Dagenham, Engeland - die ze bezocht voor Internationale Vrouwendag 2020 - over hoe ze de weg
kunnen blijven banen voor een meer compassievolle toekomst door de gemeenschap te omarmen. Het afgelopen
jaar heeft ze gesprekken gevoerd met vrouwen en meisjes, gesproken met gendericonen en nieuwe leiders, en
samengewerkt met belangrijke organisaties die pleiten voor een rechtvaardiger en rechtvaardiger toekomst.

Dit werk zal worden voortgezet als onderdeel van de toewijding van Archewell Foundation om medelevende gemeenschappen
op te bouwen die vrouwen en meisjes verheffen, en dient als een weerspiegeling van de langdurige reputatie van
pleitbezorging door The Duchess, die opkomt voor gelijkheid sinds ze zelf een jong meisje was.

Prins Harry en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex, aangekondigd als campagnevoorzitters
voor 'VAX LIVE: The Concert to Reunite the World' van Global Citizen, 27 april 2021


Als campagnevoorzitters van Global Citizenís VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, Prins Harry en Meghan,
de Hertog en Hertogin van Sussex helpen bij het leiden van een wereldwijde inspanning om het COVID-19-vaccin
eerlijk te verspreiden onder iedereen, overal, en zullen tijdens de wereldwijde uitzending en streaming-special
van 8 mei 2021 een belangrijke boodschap overbrengen voor de gelijkheid van vaccins.

In hun werk als campagnevoorzitters hebben de Hertog en Hertogin ook een gecoŲrdineerde actie
geleid in de particuliere sector om cruciale fondsen te werven voor COVAX - een programma voor
het delen van vaccins dat mede wordt geleid door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

"In het afgelopen jaar heeft onze wereld pijn, verlies en strijd ervaren - samen. Nu moeten we herstellen en
genezen - samen. We kunnen niemand achterlaten", zeiden de Hertog en Hertogin in de aankondiging. "We zullen
er allemaal baat bij hebben, we zullen allemaal veiliger zijn, als iedereen, overal gelijkelijk toegang heeft
tot het vaccin. We moeten streven naar een rechtvaardige distributie van vaccins en daarbij het vertrouwen in
onze gemeenschappelijke menselijkheid herstellen. Deze missie kan niet kritischer of belangrijker zijn."

Tijdens het programma zal VAX LIVE filantropen en bedrijven oproepen om genoeg "dollars voor doses" te
doneren om meer dan 27 miljoen eerstelijnsgezondheidswerkers te helpen vaccineren. Global Citizen zal
regeringen ook smeken om in totaal 19 miljard dollar toe te zeggen om tegen het einde van 2021 1,8
miljard COVID-19-vaccindoses plus tests en behandelingen te krijgen in de armste landen ter wereld.

Als reactie op de inspanningen van VAX LIVE tot dusver hebben Cisco, Analog Devices Foundation, The Coca-Cola
Foundation en een Zwitserse stichting die liever anoniem blijft, toezeggingen aangekondigd van in totaal 11,5
miljoen dollar om de aankoop van naar schatting 2,3 miljoen vaccindoses voor gezondheidswerkers te financieren.

Als onderdeel van de campagne kondigde Spanje de donatie aan van naar schatting 7,5 miljoen vaccindoses zodra 50
procent van de Spaanse bevolking is gevaccineerd. Frankrijk kondigde aan dat het is begonnen met het delen van doses
voor gezondheidswerkers in heel Afrika, met een eerste donatie van 100.000 deze maand en minstens 500.000 in juni 2021.

VAX LIVE, gehost door Selena Gomez, zal optredens bevatten van president Joe Biden, First Lady Jill Biden, vicepresident
Kamala Harris, president Emmanuel Macron van Frankrijk, premier Justin Trudeau van Canada en premier Andrej Plenkovic
van KroatiŽ evenals optredens van Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin en H.E.R.

De speciale uitzending wordt uitgezonden op ABC, ABC News Live, CBS, iHeartMedia en op het Global Citizen-kanaal
op YouTube, om 20.00 uur. ET / 19.00 uur CT en op FOX om 23.00 uur. ET. Internationaal wordt VAX LIVE uitgezonden
op Globo in BraziliŽ, Caracol in Colombia, SABC in Zuid-Afrika en MultiChoice in heel Afrika.

Meghan, de Hertogin van Sussex, kondigt haar debuutboek voor kinderen aan, 'The Bench', 4 mei 2021


Meghan, de Hertogin van Sussex, heeft haar eerste kinderboek geschreven, The Bench (dat op 8 juni 2021 uitkomt), over de
speciale band tussen vader en zoon - gezien door de ogen van een moeder. GeÔnspireerd door haar eigen man en zoon, legt
het debuut van de Hertogin van Sussex op ontroerende wijze de evoluerende en groeiende relatie tussen vaders en zonen vast
en herinnert het ons aan de vele manieren waarop liefde vorm kan krijgen en uitgedrukt kan worden in een modern gezin.

The Bench roept een diep gevoel van warmte, verbinding en mededogen op en geeft lezers een
kijkje in gedeelde en duurzame momenten tussen een diverse groep vaders en zonen - momenten
van vrede en reflectie, vertrouwen en geloof, ontdekking en leren, en blijvend comfort.

In combinatie met de woorden van de Hertogin breidt illustrator Christian Robinson zijn kenmerkende
stijl uit, door voor het eerst in aquarel te werken, om vreugde en zachtheid aan de pagina's te
brengen en de schoonheid van de liefde van een vader door de ogen van een moeder te weerspiegelen.

"The Bench begon als een gedicht dat ik voor mijn man schreef op Vaderdag, de maand nadat Archie was geboren,"
zei de Hertogin in een verklaring. "Dat gedicht werd dit verhaal. Christian gelaagd in prachtige en etherische
aquarelillustraties die de warmte, vreugde en comfort van de relatie tussen vaders en zonen uit alle lagen van
de bevolking weergeven; deze voorstelling was bijzonder belangrijk voor mij, en Christian en ik hebben nauw
samengewerkt om deze speciale band door een inclusieve lens weer te geven. Ik hoop dat The Bench net zo goed
resoneert met elk gezin, ongeacht de samenstelling, als met het mijne."

The Bench wordt uitgegeven door Random House Children's Books in de VS. De titel zal gelijktijdig worden
gepubliceerd door Tundra Books, een afdruk van Penguin Random House Canada, en Puffin, een afdruk van
Penguin Random House Children's UK in het VK, Ierland, AustraliŽ, Nieuw-Zeeland, India en Zuid-Afrika.


Foto: Meghan, The Duchess of Sussex / Archewell

The Bench is een prentenboek voor kinderen uit 2021, geschreven door Meghan, hertogin van Sussex. Het werd op
8 juni 2021 gepubliceerd door Random House Children's Books. Meghan heeft ook het audioboek van het verhaal verteld.
Het boek is geÔllustreerd door Christian Robinson; het bevat de eerste illustraties van Robinson in aquarel.

27 oktober 2021: We zijn helemaal in de wolken om Meghan, de
Hertogin van Sussex, te verwelkomen in Brightly Storytime!

Stem nu af op een lezing van haar boek The Bench, dat de zich ontwikkelende en groeiende relatie
tussen vader en zoon vastlegt en ons herinnert aan de vele manieren waarop liefde vorm kan krijgen
en tot uitdrukking kan komen in een modern gezin. Te zien via deze link: https://youtu.be/4a2c0Kr1A-Y

Ook beschikbaar als een Engelstalig audioboek, met het Spaanstalige audioboek op 9 november 2021.


Foto: Brightly / https://www.instagram.com/readbrightly/

De hertog en hertogin van Sussex roepen op tot wereldwijde vaccinatiegraad
tijdens de wereldwijde uitzending van 'VAX LIVE', 9 mei 2021


Als campagnevoorzitters van Global Citizenís VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, Prins Harry en Meghan,
de Hertog en Hertogin van Sussex, gaven ze elk een gepassioneerde oproep tot vaccingelijkheid tijdens de
wereldwijde uitzending en streaming-special van gisteravond. Prins Harry zei: "Deze pandemie zal niet
eindigen tenzij we collectief optreden met een ongekende toewijding aan onze gedeelde menselijkheid."

Prins Harry, die zijn opmerkingen hield voor een publiek van gevaccineerde eerstelijnsgezondheidswerkers
en essentiŽle werkers, noemde de bijeenkomst "een viering van ieder van jullie hier" en de
"miljoenen helden in de frontlinie over de hele wereld".

Maar hij voegde eraan toe dat dit ook een moment is om een wereldwijde verbintenis aan te gaan voor gelijkheid in
vaccins door te zeggen: "Het vaccin moet overal en aan iedereen worden verspreid. We kunnen niet rusten of echt
herstellen totdat er een eerlijke verdeling is naar alle uithoeken van de wereld. Niemand van ons zou zich op
zijn gemak moeten voelen bij de gedachte dat het goed met ons gaat als zoveel anderen lijden. In werkelijkheid,
en vooral met deze pandemie, lijden we allemaal." Vervolgens gebruikte hij het VAX LIVE-podium om solidair te
zijn met de miljoenen families in heel India die vechten tegen een verwoestende tweede golf.

Naast het bestrijden van een virale pandemie, merkte Prins Harry op dat we een digitale pandemie
bestrijden, door verkeerde informatie en desinformatie over vaccins, uitvergroot door sociale
media en delen van traditionele media, 'een collectieve bedreiging voor de mensheid' te noemen.
Hij vervolgde: "Ik geloof dat verkeerde informatie een wereldwijde humanitaire crisis is."

In haar segment tijdens de uitzending en streaming-special erkende de Hertogin de onevenredige tol die de pandemie
van vrouwen heeft gehad. "Vrouwen - en vooral vrouwen van kleur - hebben gezien dat een generatie van economisch
gewin is weggevaagd. Sinds het begin van de pandemie hebben bijna vijf en een half miljoen vrouwen werk verloren
in de VS, en naar verwachting zullen 47 miljoen meer vrouwen over de hele wereld in extreme armoede vervallen."

Ze vervolgde: "Maar als we samenwerken om vaccins naar elk land en continent te brengen, erop
aandringen dat vaccins eerlijk worden verdeeld en redelijk geprijsd, en ervoor zorgen dat regeringen
over de hele wereld hun aanvullende vaccins doneren aan landen in nood, dan kunnen we beginnen met de
volledige wederopbouw. Niet alleen om ons te herstellen naar waar we eerder waren, maar om verder te
gaan ... en snel de omstandigheden, kansen en mobiliteit voor vrouwen overal te verbeteren."

De Hertog en Hertogin zijn verheugd binnenkort een dochter te mogen verwelkomen, en deze vreugdevolle tijd heeft
hun vastberadenheid alleen maar gesterkt. "Als we aan haar denken", zei de Hertogin, "denken we aan alle jonge
vrouwen en meisjes over de hele wereld die de mogelijkheid - en steun - moeten krijgen om ons vooruit te leiden."

Tot slot keek de Hertogin vooruit: "We willen ervoor zorgen dat we sterker herstellen
als we herstellen. Dat terwijl we herbouwen, we samen opnieuw opbouwen."

Global Citizen's VAX LIVE: The Concert to Reunite the World mobiliseerde 302 miljoen dollar aan
financiering en meer dan 26 miljoen COVID-19-vaccins om eerlijke toegang tot vaccins te bieden
aan 's werelds meest gemarginaliseerde gemeenschappen en gezondheidswerkers in nood. De Hertog
en Hertogin riepen burgers op om publiekelijk te doneren aan COVAX, en op het moment van schrijven
heeft hun initiatief 535.000 dollar gemobiliseerd, waarmee 107.000 COVID-19-doses kunnen worden gekocht.

Het is nog niet te laat om een verschil te maken: voor een donatie van slechts 5 dollar, kunt u de kosten van
een vaccin voor iemand in nood dekken. En omdat de Hertog en Hertogin en Global Citizen in staat waren om
passende ondersteuning te krijgen van een aantal organisaties, als u 5 dollar geeft op of voor 16 mei 2021,
wordt uw 5 dollar automatisch omgezet in 20 dollar - waarmee de kosten van vier doses worden gedekt.


Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen


Foto: Vax Live

De Hertog en Hertogin van Sussex erkennen het werk van Harvest Home op Moederdag, 9 mei 2021


Ter ere van Moederdag erkennen Prins Harry en Meghan, de Hertog en Hertogin van Sussex, het werk van Harvest Home,
een in Los Angeles gevestigde organisatie die aanstaande moeders die dakloos zijn, verheft. Harvest Home biedt deze
vrouwen een gastvrije en comfortabele huisvesting en doet er alles aan om programma's te bieden die hen helpen hun
moedertocht op een sterkere voet te beginnen, wat hun families de komende generaties ten goede komt.

Op een dag waarop we het moederschap vieren en erover nadenken, worden we ook herinnerd aan de reis
naar het moederschap. Zwangerschap kan voor elke moeder een kwetsbare tijd zijn, maar het kan vooral
moeilijk zijn voor zwangere vrouwen met een kleur en voor vrouwen uit kwetsbare gemeenschappen met
onvoldoende middelen. Alleen al in Los Angeles ervaren 5.000 vrouwen elk jaar op een bepaald moment
tijdens hun zwangerschap dakloosheid, en ze worden vaak weggestuurd uit opvangcentra, buiten hun schuld.

Via Archewell Foundation is het de missie van de Hertog en Hertogin om compassie in actie te tonen,
ondersteunende en verbonden gemeenschappen op te wekken en een rechtvaardiger en rechtvaardiger
toekomst op te bouwen. Hun doel is ervoor te zorgen dat ouders, van elke samenstelling en met alle
rangen en standen, de steun krijgen die ze nodig hebben om gezinnen groot te brengen. Met deze missie
in gedachten vervullen Archewell Foundation, samen met Procter en Gamble, het online verlanglijstje van
Harvest Home voor de vrouwen die ze dienen, inclusief luiers voor een jaar en schoonmaakbenodigdheden
om de schappen in de eerste faciliteit van Harvest Home te vullen, evenals hun nieuwe huis in aanbouw.

Van ons allemaal bij Team Archewell, Happy Mother's Day. Mogen we allemaal de aanstaande moeders erkennen en
steunen, evenals alle moeders, in ons leven en in onze gemeenschappen in het komende jaar, elke dag opnieuw.

Archewell Foundation en Procter en Gamble bundelen hun krachten om
meer medelevende gemeenschappen op te bouwen, 11 mei 2021


Archewell Foundation gelooft dat we met gemeenschap en door medelevende dienstverlening aan anderen systemische
culturele verandering kunnen ontketenen. Om dit te doen en om meer compassievolle gemeenschappen op te bouwen,
kondigde Archewell Foundation vandaag een meerjarig wereldwijd partnerschap aan met Procter en Gamble.

Gebaseerd op gedeelde waarden, zal het partnerschap zich richten op gendergelijkheid, meer inclusieve
online ruimtes en veerkracht en impact door middel van sport. Het zal voortbouwen op gezamenlijke ambities,
het meest recentelijk aangetoond door onze samenwerking ter ondersteuning van Global Citizen's VAX LIVE: The
Concert to Reunite the World, een evenement dat wereldwijd vertrouwen in vaccins wekte en meer dan 300 miljoen
dollar mobiliseerde in het streven naar meer wereldwijde toegang tot Covid19-vaccins.

Geslachtsgelijkheid:

Via Archewell Foundation hebben de Hertog en Hertogin van Sussex een missie om een meer rechtvaardige
en rechtvaardige toekomst voor vrouwen en meisjes op te bouwen. In dit partnerschap zullen Archewell
Foundation en P&G een prioriteit geven aan gendergelijkheid.

Voortbouwend op het werk van Archewell Foundation met organisaties zoals Girls Inc. en National Women's
Law Center, zal het partnerschap de stem van adolescente meisjes verheffen om ervoor te zorgen dat hun
standpunt en doorleefde ervaring wordt gehoord aan de tafels waar beslissingen worden genomen.

Voortbouwend op de samenwerking van P&G met Promundo, zullen we samen het belang onderstrepen van
het betrekken van mannen en jongens bij het streven naar gendergelijkheid in de hele samenleving
en gedeelde zorg thuis aanmoedigen, zodat iedereen in het gezin kan gedijen.

We zullen er ook voor zorgen dat ouders van elke make-up en alle lagen van de bevolking de steun krijgen
die ze nodig hebben. Net dit weekend sloot P&G zich aan bij de Archewell Foundation om op Moederdag
Harvest Home te ondersteunen, een daklozenopvang speciaal voor aanstaande moeders.

Door deze stroom van werk erkennen beide organisaties dat wanneer we
meisjes en vrouwen verheffen, gemeenschappen gedijen en iedereen wint.

Meelevende en inclusieve online ruimtes:

De Hertog en Hertogin van Sussex en P&G hebben elk gepleit voor meer beleefdheid, transparantie en
verantwoording van onze gedeelde online ruimte, inclusief hun medewerking aan de speciaal samengestelde
editie van TIME 100 Talks, met als thema 'Engineering a Better World' in Oktober 2020. Nu ondernemen
Archewell Foundation en P&G een gezamenlijke inspanning ter ondersteuning van het bouwen van een
betere online omgeving die positieve, medelevende en creatieve ruimtes ontsluit.

Veerkracht en impact door sport:

Archewell Foundation en P&G geloven in de transformerende kracht van sport en in de atleten die de veerkracht
en moed tonen die nodig zijn om een droom te verwezenlijken. Voortbouwend op het langdurige werk van de Hertog
van Sussex om de kracht van sport te demonstreren bij het herstel van gewonde, geblesseerde en zieke
servicemedewerkers en veteranen over de hele wereld - als maker en oprichter van de Invictus Games en
meer - en als onderdeel van P&G's sponsoring van Paralympische atleten, dit partnerschap zal het
platform van Parasport gebruiken om de zichtbaarheid en inclusiviteit te vergroten.

Gebaseerd op gedeelde waarden, is dit partnerschap gericht op meer doen (en beter doen, samen) voor
gemeenschappen, voor gelijkheid en voor ons wereldwijde collectieve welzijn - een daad van mededogen tegelijk.

Archewell Foundation en World Central Kitchen kondigen plannen aan om
een gemeenschapshulpcentrum in India te bouwen, 19 mei 2021


Als onderdeel van ons voortdurende filantropische partnerschap kondigen Archewell Foundation
en World Central Kitchen vandaag plannen aan om ons volgende Community Relief Centre in India
te bouwen, dat te maken heeft met een verwoestende tweede golf van COVID-19.

Op dit moment zijn er gevallen van COVID-19 in het hele land van India. Op dinsdag bedroeg het totale
aantal virusgevallen in India meer dan 25 miljoen, met 260.000 nieuwe gevallen en 4.329 sterfgevallen
gemeld in de afgelopen 24 uur. Honderdduizenden levens zijn verloren gegaan, miljoenen zijn besmet
en er is wijdverbreide bezorgdheid dat de crisis nog erger is dan gemeld.

Ter ondersteuning van India richten Archewell Foundation en World Central Kitchen
zich op de langetermijnbehoeften van lokale gemeenschappen. Lees verder.

Archewell Foundation en World Central Kitchen zullen ons nieuwste gemeenschapshulpcentrum in Mumbai, India,
oprichten, waar ook Myna Mahila is gevestigd, een Indiase organisatie die zich richt op de gezondheid van
vrouwen en werkgelegenheid en die de Hertogin van Sussex al lang ondersteunt.

De locatie in Mumbai zal de derde zijn in een reeks van vier Community Relief Centres die onze
organisaties hebben willen ontwikkelen in regio's van de wereld die onevenredig zijn getroffen
door natuurrampen. (De bouw van een opvangcentrum in het Gemenebest van Dominica is al voltooid;
de ontwikkeling van een opvangcentrum in Puerto Rico is aan de gang.)

Het doel van deze centra is om verlichting en veerkracht (evenals genezing en kracht) te bieden aan de
gemeenschappen waa