Troonswisseling


Deze pagina gaat over de abdicatie van Koningin Beatrix op 30 april 2013
en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 in Amsterdam.
Het laatste nieuws staat steeds onderaan deze pagina!
Foto: RVD/Koos Breukel

Koningin Beatrix kondigt aftreden aan op 28 januari 2013!


Hare Majesteit de Koningin heeft op 28 januari 2013 haar aftreden aangekondigd.


Foto: RVD

In een toespraak zei de Koningin:

"Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren.
Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan.
Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd,
waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak.
Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten
dit jaar uit mijn ambt terug te treden.
Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.

Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van
ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap.
Daarbij was Prins Claus mij vele jaren tot grote steun.

Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken.
Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden
van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk,
waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden.
Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat
de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen.
Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen
aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid.
Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een
eigen invulling geven aan het koningschap.

Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaats maken voor mijn opvolger niet betekent dat ik
afscheid neem van u. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten.
Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin
ik uw koningin mocht zijn."

De abdicatie van de Koningin en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, de huidige Prins van Oranje,
vinden op 30 april 2013 plaats in Amsterdam.

Prins van Oranje wordt Koning Willem-Alexander


Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is vanaf het moment van de abdicatie Koning Willem-Alexander.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is vanaf dat moment Koningin Máxima.
Hun beider aanspreektitel is Majesteit.

Koningin Beatrix wordt na de abdicatie aangeduid als Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden,
Prinses van Oranje-Nassau, etc. Zodra de Prins van Oranje de troon bestijgt is zijn oudste kind,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia, de eerste in lijn en daarmee de troonopvolger.
Zij is vanaf dat moment de Prinses van Oranje (ingevolge artikel 7 Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis).

De titels en namen van de overige leden van de Koninklijke Familie wijzigen niet na de
abdicatie door Koningin Beatrix. Wel verandert op grond van de wet de samenstelling van het Koninklijk Huis
en de lijn van troonopvolging.

Vanaf het moment van abdicatie begint de lijn van troonopvolging bij de kinderen van Zijne Majesteit de Koning:
Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Alexia,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Ariane.
Daarna zijn achtereenvolgens Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn, diens kinderen en tot slot
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet mogelijke troonopvolgers.

Vanaf het moment van abdicatie komen de kinderen van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en prof. mr. Pieter van Vollenhoven niet
langer in aanmerking voor de troon. Ook zijn zij niet langer lid van het Koninklijk Huis.

Hoe spreken we de nieuwe Koning en Koningin aan?


Majesteit is de aanspreektitel van de Koning/Koningin.
Wanneer men over de Koning spreekt is dat Zijne Majesteit de Koning en over de Koningin is het Hare Majesteit de Koningin.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau.

Hare Majesteit Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

N.B. Volledige officiële titels van de Koning: Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
Jonkheer van Amsberg, Graaf van Katzenelnbogen, Graaf van Vianden, Graaf van Diez, Graaf van Spiegelberg,
Graaf van Buren, Graaf van Leerdam, Graaf van Culemborg, Markies van Veere en Vlissingen, Baron van Breda,
Baron van Diest, Baron van Beilstein, Baron van de stad Grave en het Land van Cuyk, Baron van IJsselstein,
Baron van Cranendonk, Baron van Eindhoven, Baron van Liesveld, Erf- en Vrijheer van Ameland, Heer van Borculo,
Heer van Bredevoort, Heer van Lichtenvoorde, Heer van 't Loo, Heer van Geertruidenberg, Heer van Klundert,
Heer van Zevenbergen, Heer van Hoge en Lage Zwaluwe, Heer van Naaldwijk, Heer van Polanen,
Heer van Sint-Maartensdijk, Heer van Soest, Baarn en Ter Eem, Heer van Willemstad, Heer van Steenbergen,
Heer van Montfort, Heer van Sankt Vith, Heer van Bütgenbach, Heer van Dasburg, Erf-Burggraaf van Antwerpen.

Wordt Prinses Máxima Koningin?


Ja, Prinses Máxima wordt als de echtgenote van de Koning aangeduid als Koningin.
Officieel is zij dan Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

Is dat omdat de echtgenotes van onze Koningen Koningin worden?


Ja, dit is historisch gebruik. De echtgenotes van Koning Willem I, II en III waren ook Koningin:
Koningin Wilhelmina, Koningin Anna Paulowna, Koningin Sophie en Koningin Emma.
We hebben hier overigens niet te maken met een staatsrechtelijk vraagstuk, er is geen besluit,
wet of regelgeving voor nodig; het is gewoonte of vast gebruik.
En het is ook in lijn met wat internationaal gangbaar is.

Artikel 8, tweede lid van de Wet lidmaatschap koninklijk huis geeft nu voor de echtgenoot of
echtgenote van de Koning slechts aan dat de titel Prins(es) der Nederlanden bij Koninklijk Besluit
kan worden verleend. Dat geldt ook voor onder meer de echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke opvolger.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima is in deze laatste hoedanigheid de titel Prinses der Nederlanden
verleend.

Over de aanspreektitel van de echtgenote van de Koning is wettelijk verder niets geregeld.
Er bestaat wel een traditie, ook in andere landen, dat vrouwen de titel van hun man mogen gebruiken,
en andersom niet.

Ook bij de totstandkoming van de Wet lidmaatschap koninklijk huis in 2002 is hierover gesproken in
de Tweede Kamer. Minister-president Kok heeft toen aangegeven dat hij in de wet alleen functionele
titels wilde regelen. Er was brede steun in de Tweede Kamer voor deze benadering.

Dit leidt tot de conclusie dat een wettelijke regeling van aanspreektitels noodzakelijk noch wenselijk is.

Heeft Koningin Máxima dezelfde bevoegdheden als haar schoonmoeder?


Nee. De aanduiding Koningin betekent niet dat zij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft
die horen bij het ambt van Koning. Koningin Beatrix is het Staatshoofd en dus staatsrechtelijk Koning.
Prinses Máxima is straks niet het Staatshoofd, maar de echtgenote van het Staatshoofd.

Koningsdag vanaf 2014 op 27 april


Met ingang van 2014 wordt Koningsdag gevierd op 27 april, de verjaardag van de Prins van Oranje
en toekomstige Koning Willem-Alexander.

In 2014 zal de Koninklijke Familie dit vieren in Amstelveen en De Rijp.
Deze gemeenten kunnen gebruik maken van het programma dat al is ontwikkeld voor de geplande viering
van Koninginnedag op 30 april dit jaar, die vanwege de abdicatie en inhuldiging een ander karakter krijgt.

Aangezien 27 april 2014 op een zondag valt, zal Koningsdag in dat jaar op zaterdag 26 april worden gevierd.

Locatie en datum abdicatie en inhuldiging


Het officiële programma van de dag van de abdicatie en de inhuldiging vindt op 30 april 2013 plaats in Amsterdam.

De ondertekening van de Akte van Abdicatie door Hare Majesteit de Koningin vindt plaats
in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Vervolgens vindt de inhuldiging van
Zijne Majesteit de Koning plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

UPDATE: 29 januari:


De ministerraad heeft besloten dat de abdicatie van de Koningin op 30 april 2013 zal
plaatsvinden in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

De inhuldiging van de Koning zal vervolgens plaatsvinden in de Nieuwe Kerk.

Meer informatie over de abdicatie en inhuldiging is te vinden op www.koninklijkhuis.nl.

Is er een lijst van de officiële genodigden voor de inhuldiging?


De lijst van officiële genodigden wordt kort van tevoren bekendgemaakt.

Is de vader van Prinses Máxima ook bij de inhuldiging in De Nieuwe Kerk Amsterdam?


Prinses Máxima heeft de minister-president laten weten dat haar familie niet aanwezig zal
zijn op 30 april 2013.

Woonplaats gezin Koning en Koningin


Na de inhuldiging blijft het gezin van Zijne Majesteit de Koning voorlopig op de Eikenhorst in Wassenaar wonen.

Op een gepast moment verhuist het gezin naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Paleis Huis ten Bosch wordt in de tussenliggende periode gebruikt voor officiële ontvangsten en bijeenkomsten.
Paleis Noordeinde blijft in gebruik als werkpaleis.

Op een nader moment wordt bekend gemaakt wanneer Hare Majesteit de Koningin,
op dat moment Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden,
haar intrek zal nemen op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.

Voorzitterschap Raad van State


Vanaf het moment van de abdicatie van Hare Majesteit de Koningin gaat het voorzitterschap
van de Raad van State van rechtswege over op Zijne Majesteit de Koning.

De Koning is voorzitter van de Raad van State ingevolge artikel 74 van de Grondwet.

De Prins van Oranje heeft sinds zijn meerderjarigheid van rechtswege zitting in de
(afdeling Advisering van de) Raad van State. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden
heeft sinds 1 oktober 2004 zitting in de (afdeling Advisering van de) Raad van State.

Ook Prinses Catharina-Amalia zal vanaf haar 18e verjaardag zitting hebben in de
(afdeling Advisering van de) Raad van State.

Prins van Oranje legt officiële functies neer


Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje legt naar aanleiding van de troonswisseling zijn
officiële functies neer, met in achtneming van de termijn en afhankelijk van de procedures van de
betreffende organisatie.

Hare Majesteit de Koningin en de Prins van Oranje nemen in het komend jaar een beslissing over
voortzetting van hun erefuncties en beschermheer/vrouwschappen in de toekomst.
Hierover volgt te zijner tijd nadere berichtgeving.
Prinses Máxima zal in beginsel haar huidige (ere)functies behouden wanneer zij Koningin wordt.

De Prins heeft de President van het IOC per direct gevraagd hem van zijn verplichtingen als IOC lid in
Nederland te ontheffen. Dit betekent statutair dat zijn ontslag bij de eerst volgende sessie
(Buenos Aires, september 2013) goedgekeurd moet worden en per einde kalenderjaar 2013 ingaat.

Het neerleggen van het voorzitterschap van UNSGAB, de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de
Secretaris-Generaal (SG) van de Verenigde Naties (VN) gebeurt in overleg met de SG van de VN.
Ook het voorzitterschap van de Adviescommissie Water legt de Prins neer.
Dit gebeurt in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu.

Naamswijziging Kabinet der Koningin


De naam van het ‘Kabinet der Koningin’ luidt na de abdicatie ‘Kabinet van de Koning’.

Deze naamswijziging is conform het Besluit van 18 december 2003
houdende bepalingen over het Kabinet van de Koning.

Wie zijn na de abdicatie lid van het Koninklijk Huis?


- De Koning en Koningin en hun kinderen
- Prinses Beatrix
- Prins Constantijn en Prinses Laurentien
- Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Wie zijn geen lid meer van het Koninklijk Huis na abdicatie?


- Prins Maurits, Prins Bernhard en hun echtgenotes
- De kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

Wat is de lijn van troonopvolging na het moment van abdicatie?


- De kinderen van Koning Willem-Alexander
- Prins Constantijn en zijn kinderen
- Prinses MargrietKomt in geval van vroegtijdig overlijden van de Koning zijn echtgenote automatisch op de troon?


Nee. Mocht de Koning onverhoopt vroegtijdig overlijden of niet in staat zijn om zijn ambt uit te voeren,
dan gaat het ambt niet over op Koningin Máxima, maar op de wettige troonopvolger Prinses Catharina-Amalia.
In geval van minderjarigheid van de wettige troonopvolger benoemt de wetgever ingevolgde de Grondwet
een regent. Tot er een regent benoemd is neemt de Raad van State het Koninklijk gezag waar.

En de voogdij?


Zodra het aan de orde is en de vermoedelijke troonopvolger minderjarig is,
regelt de wetgever de voogdij, het ouderlijk gezag en het toezicht (bijvoorbeeld de Raad van Voogdij)
daarop (conform artikel 34 Grondwet).

Woonplaats Constantijn en Laurentien


Prins Constantijn en Prinses Laurentien blijven met hun gezin in Brussel wonen en
zullen hun huidige professionele werkzaamheden op dezelfde wijze voortzetten.

Wordt Prins Constantijn de reservekoning?


Nee. Na de troonswisseling is Prinses Catharina-Amalia de vermoedelijke troonopvolger.
Ten principale wijzigt er overigens niets. Het begrip reservekoning bestaat staatsrechtelijk niet.
Alle leden van het Koninklijk Huis zullen (binnen hun mogelijkheden) op verzoek van de Koning
hem ondersteunen als hoofd van het Koninklijk Huis.

Wat wordt de rol van Prinses Margriet en prof. mr. Van Vollenhoven in de nieuwe situatie?


Er treedt geen verandering op in de werkzaamheden van Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven.
Alle leden van het Koninklijk Huis zullen (binnen hun mogelijkheden) op verzoek van de Koning
hem ondersteunen als hoofd van het Koninklijk Huis.

Kleding bij de inhuldiging


De Koning draagt een rokkostuum (white tie) en de inhuldigingsmantel. Zijn echtgenote draagt lang.

Regalia


De regalia of rijksinsigniën symboliseren de macht en waardigheid van de koning.

De kroon symboliseert de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden.
De kroon verbeeldt ook de waardigheid van het staatshoofd.
Omdat er in Nederland geen kroning maar een inhuldiging is, draagt de koning(in) de kroon
nooit op zijn of haar hoofd.

Naast de kroon bestaan de andere regalia uit:
- de scepter; het symbool voor het gezag van de koning;
- de rijksappel; symbool voor het grondgebied van de koning;
- het rijkszwaard; symbool voor de macht van de koning;
- de rijksstandaard of -banier met het Nederlandse wapen.

Bij een inhuldiging liggen de regalia op de zogeheten credenstafel.
Op de tafel ligt tevens een exemplaar van de Nederlandse Grondwet.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koningin Beatrix volop voorpagina nieuws in alle kranten op 29 januari 2013!


Alle kranten van 29 januari waren geheel gewijd aan het aftreden van Koningin Beatrix.
Zo lagen er in Eindhoven tientallen kranten met Beatrix op de voorpagina, ik heb er zelf 5 gekocht.
Overgins vierde ik op 28 januari 2013 mijn 24ste verjaardag en is mijn verjaardag
uiteindelijk een historische dag geworden.


Foto: website beheerdster Wills


Register dankbetuigingen en felicitaties geopend, 5 februari 2013


Naar aanleiding van de aangekondigde abdicatie van Hare Majesteit de Koningin en de troonopvolging
door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje op 30 april 2013 is
vandaag 5 februari een register voor dankbetuigingen en felicitaties geopend op www.koninklijkhuis.nl.

De Prins van Oranje is vanaf de troonswisseling Koning Willem-Alexander.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is vanaf dat moment Koningin Máxima.

Wie de Koningin wil bedanken of de Prins en Prinses wil feliciteren,
kan een bericht achterlaten in dit register.
Op www.koninklijkhuis.nl wordt een selectie van de ontvangen berichten gepubliceerd.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Samenstelling Nationaal Comité Inhuldiging bekend, 8 februari 2013


De leden van het Nationaal Comité Inhuldiging, dat tot taak heeft bepaalde feestelijkheden rondom
de dag van de inhuldiging te coördineren, zijn door de minister-president benoemd.

Het comité staat onder voorzitterschap van de heer dr. G.J. (Hans) Wijers en bestaat verder uit de volgende leden:
ing. A. Aboutaleb (Ahmed), burgemeester van Rotterdam,

mevrouw M.N. Albertina (Mavis), televisieproducent en mediaconsultant,

de heer J.A. van den Ende (Joop), theaterproducent,

mevrouw drs. A.C. van Es (Andree), wethouder gemeente Amsterdam,

de heer R.P.S. Krajicek (Richard), directeur ABN Tennis Toernooi en
oprichter van de Richard Krajicek Foundation,

dr. R. R.R. van der Vorst (Roland), merkendeskundige en publicist,

de heer B.P. Woldring (Ben), internet-ondernemer.

De leden van het comité zullen vanuit hun expertise invulling gaan geven aan de uitdrukkelijke wens
van het nieuwe Koningspaar om de inhuldiging op 30 april 2013 in alle gezamenlijkheid te vieren.
Alle onderdelen van het Koninkrijk zullen hierbij betrokken worden.
Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en
initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin coördineren en in goede banen leiden.
De abdicatie en inhuldiging zelf maken geen onderdeel uit van de taken van het comité.

Het comité zal op een later moment de activiteiten die worden ondernomen bekend maken.


Standaard en wapen Koning, 18 februari 2013


Zijn Majesteit de Koning voert vanaf de dag van zijn inhuldiging het Koninklijke wapen en
de Koninklijke standaard. Het wapen blijft hetzelfde als het wapen dat door
Hare Majesteit de Koningin wordt gebruikt.

De komende troonswisseling brengt dus - anders dan in het persbericht van 29 januari 2013
(Standaard en wapen Koning) werd vermeld - geen verandering in de vormgeving.

Het Koninklijke wapen, dat gelijk is aan het Rijkswapen, werd sinds de stichting van het
Koninkrijk der Nederlanden maar één keer gewijzigd en wel in 1907.
Op initiatief van Koningin Wilhelmina is toen onder meer het aantal Koninklijke kronen teruggebracht
tot één kroon tot dekking van het schild.
Tevens werd de mogelijkheid geschapen de Koninklijke mantel,
eveneens met de kroon als dekking, toe te voegen.
Het toevoegen van uitwendige versierselen aan het wapenschild blijft overigens facultatief.

De Koningin zal na haar abdicatie weer het wapen voeren, dat in 1938 voor haar
(en haar zusters) als Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en
Prinses van Lippe-Biesterfeld werd vastgesteld.

De Koninklijke standaard wordt gehesen op Paleis Noordeinde in Den Haag en op de Eikenhorst
in Wassenaar wanneer de Koning in het land is. Koningin Wilhelmina stelde deze standaard in 1908 vast.
Deze bleef daarna ongewijzigd gevoerd door Koningin Juliana en Koningin Beatrix.

Op www.koninklijkhuis.nl zijn afbeeldingen van de Koninklijke standaard en het Koninklijke wapen
te vinden in de rubriek encyclopedie/ monarchie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Oranje strik officieel logo inhuldiging, 4 maart 2013


Een grote oranje strik siert alle officiële activiteiten die worden georganiseerd rond de
inhuldiging van Willem-Alexander tot nieuwe koning.
Het Nationaal Comité Inhuldiging presenteerde maandag 4 maart het logo.Het logo geldt als een soort keurmerk voor alle festiviteiten die op 30 april door het hele land
plaatsvinden.

Bron: Blauwbloed.tv


Nieuwe militaire status Koning, 7 maart 2013


Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje doet als aanstaand Staatshoofd afstand van zijn
actieve militaire status.

Voor zijn inhuldiging als Koning der Nederlanden wordt hem op verzoek eervol ontslag verleend.

De Prins van Oranje is nu nog militair in de rang van commandeur bij de Koninklijke Marine en
heeft een overeenkomstige opperofficiersrang bij de andere krijgsmachtdelen.
Als Staatshoofd en lid van de regering kan de Koning echter geen actieve militaire functie meer
vervullen binnen de Krijgsmacht. Zo licht de Prins toe in de Defensiekrant,
waarin hij zijn positie uitlegt aan medewerkers van het ministerie van Defensie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Hieronder uitleg van wat dit nu betekent:

De prins krijgt op 30 april eervol ontslag. Hij mag bij ceremonies wel zijn uniform blijven dragen,
zonder rangonderscheidingstekens. Dat is een historische keuze.
Ook koning Willem I koos ervoor zijn rangonderscheidingstekens niet te dragen,
terwijl hij dat op basis van zijn militaire ervaring wel had kunnen verantwoorden.

Op het uniform van de prins worden de epauletten die de rang aangeven vervangen door
een speciaal ontworpen teken, het Koninklijk Distinctief.
Het wapenbeeld bestaat uit de Rijksappel, het Rijkszwaard en de Scepter, symbolen van de Koninklijke macht.

Willem-Alexander zegt dat hij trots is op defensie en dat hij graag gebruik wil maken van het
recht af en toe in uniform te lopen "om onze sterke band te onderstrepen.
Als koning zal ik mijn waardering voor Defensie onverminderd blijven tonen".

Bron: NOS.nl


Hoofdlijnen programma Troonswisseling, 19 maart 2013


Programma op hoofdlijnen (wijzigingen voorbehouden):

29 april 2013


20.00 - 22.30 uur:


Diner, op uitnodiging van Hare Majesteit de Koningin, met leden van de Koninklijke Familie
en onder andere vorstelijke en buitenlandse missies in het Rijksmuseum.

30 april 2013


10.00 - 10.30 uur:


Abdicatie van Hare Majesteit de Koningin, in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam.
Aanwezig zijn onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad,
de vicepresident van de Raad van State, de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en
leden van de Koninklijke Familie.

De Koningin houdt een korte toespraak. Aansluitend leest de directeur van het Kabinet der Koningin de Akte
van Abdicatie voor, die de Koningin vervolgens bekrachtigt. Tot slot tekenen de getuigen de Akte.

10.30 - 10.50 uur:


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Beatrix der Nederlanden betreden het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam.
Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak waarna het Wilhelmus wordt gespeeld.
Aansluitend betreden Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en Hunne Koninklijke Hoogheden
de Prinsessen Alexia en Ariane eveneens het balkon.

13.30 uur:


Opening Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, voorafgegaan door binnenkomst leden Staten-Generaal
en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad, de Raad van State
van het Koninkrijk en de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

13.50 uur:


Vertrek Prinses Beatrix en overige leden Koninklijke Familie naar De Nieuwe Kerk.

14.00 uur


Vertrek van de Koning en het hoofdcortège naar De Nieuwe Kerk.

14.00 - 15.30 uur


Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk.
Toespraak en eedaflegging door de Koning. Toespraak door de voorzitter van de Verenigde Vergadering
der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. Afleggen Inhuldigingsverklaring door de voorzitter.
Afleggen van eed of belofte door leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de
Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

15.30 uur


Vertrek van de Koning en het gevolg naar het Koninklijk Paleis Amsterdam.

16.30 - 18.00 uur


Receptie voor vorstelijke en buitenlandse missies, leden van de Staten-Generaal en de Staten van de
landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Rijksministerraad, Raad van State van het Koninkrijk,
gouverneurs en premiers van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten, het Corps Diplomatique en
andere autoriteiten in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

19.30 uur


Het Koningslied wordt in aanwezigheid van de Koning en Koningin ten gehore gebracht voorafgaand
aan de vaartocht. Dit gebeurt bij het EYE Filmmuseum via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam.

19.45 uur - 21.00 uur


De Koning en Koningin maken met hun dochters een vaartocht over het IJ.
Zij varen vanaf EYE Film Instituut langs het Oeverpark en de kop van het Java-eiland.
Op verschillende locaties langs de vaarroute krijgen zij een feestelijk programma aangeboden,
waaronder een mini-sail.

21.00 uur


Afsluitend feest. De minister-president is gastheer namens de Rijksministerraad.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Tentoonstelling troonswisseling Koninklijk Huisarchief, 15 maart 2013


Vanaf vrijdag 15 maart 2013 toont de website www.koninklijkhuis.nl een tentoonstelling van
objecten die gerelateerd zijn aan de troonswisseling.

In aanloop naar de troonswisseling op 30 april a.s. verschijnen er met enige regelmaat
beelden aangevuld met een omschrijving van hun historische rol of betekenis.

Het Koninklijk Huisarchief toont met deze tentoonstelling attributen die traditiegetrouw een
rol spelen tijdens de inhuldigingsceremonie. Voorbeelden zijn de koningsmantel en de regalia.
De tentoonstelling begint met foto's van deze regalia (of rijksinsigniën). De kroon, de rijksappel,
de scepter, het rijkszwaard en de rijksstandaard staan symbool voor de soevereiniteit van het Koninkrijk
der Nederlanden en Koninklijke waardigheid en zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met het Koningschap.

Daarnaast zijn er schilderijen, tekeningen en foto's te zien rondom de inhuldigingen van Koning Willem II in 1840,
Koningin Wilhelmina in 1898, Koningin Juliana in 1948 en Koningin Beatrix in 1980. Ook zijn er foto's te zien van
huldeblijken en geschenken die de verschillende staatshoofden hebben ontvangen en van de kleding die de Koningen,
Koninginnen en hun familieleden tijdens de inhuldiging hebben gedragen.

Het oudste beeld van de tentoonstelling betreft een gekleurde prent van de opening van de Staten-Generaal
in Brussel door Koning Willem I op de dag van zijn inhuldiging in 1815. Een van meest recente beelden betreft
een groepsportret van een deel van de Koninklijke Familie op 30 april 1980, de dag van de inhuldiging van Koningin Beatrix.

Deze foto's waren in 2013 naar aanloop van de Troonswisseling rechtenvrij te downloaden van de website www.koninklijkhuis.nl voor nieuwsmedia.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Inhuldigingsportret van Koningin Wilhelmina, 15 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/Ben Grishaaver (Universiteit Leiden)

Dit inhuldigingsportret van Koningin Wilhelmina met de koningsmantel werd geschilderd
door Thérèse Schwartze (1851-1918) in 1898.
De kunstenares gebruikte hiervoor een fotoportret dat H. Kameke op 18 februari 1897 vervaardigde.

Regalia, 15 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/Ben Grishaaver (Universiteit Leiden)

De regalia of rijksinsigniën zijn heraldische tekenen van de rang van de Koning en het
Koninkrijk der Nederlanden: kroon, scepter, rijksappel, rijkszwaard en rijksbanier.
De regalia liggen tijdens de inhuldiging in de Nieuwe Kerk op de zogenaamde credenstafel,
of ze worden meegedragen in de stoet en vastgehouden door twee personen ter weerszijden op het
podium in de Nieuwe Kerk. De regalia die bij de inhuldiging op 30 april aanstaande gebruikt worden,
zijn vervaardigd in 1840. In dat jaar gaf Koning Willem II opdracht nieuwe regalia te maken voor
zijn inhuldiging. Sindsdien zijn ze bij elke inhuldiging gebruikt: in 1849, 1898, 1948 en 1980.

Dit is een gelegenheidscompositie. Op 30 april liggen kroon, scepter en rijksappel op de credenstafel,
naast de Grondwet en -nu voor het eerst- het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Het rijkszwaard en de rijksbanier liggen daar dan niet bij.

De Kroon, 17 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/Ben Grishaaver (Universiteit Leiden)

De kroon symboliseert de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden en
de waardigheid van het staatshoofd. Deze kroon is in 1840 gemaakt naar ontwerp van T.G. Bentvelt (1782-1853)
van de firma A. Bonebakker & Zoon te Amsterdam.
De kosten voor de kroon bedroegen in 1840 ƒ 1400,- .
De kroon is 23,5 cm hoog en op het breedste deel 31 cm in doorsnede.

Scepter, 18 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/Ben Grishaaver (Universiteit Leiden)

De scepter staat symbool voor het gezag.
Dit exemplaar is in 1840 gemaakt van verguld zilver door de Haagse firma H.A. de Meyer & Zoon.
De lengte is 81 cm.

Rijksappel, 19 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/Ben Grishaaver (Universiteit Leiden)

De rijksappel symboliseert het grondgebied van het koninkrijk.
De hoogte van de rijksappel is 24 cm en de doorsnede 15,5 cm.
De Haagse firma H.A. de Meyer & Zoon vervaardigde de rijksappel in 1840 van verguld zilver.
De versiering bestaat uit blauwe en rode steentjes.

Rijkszwaard, 21 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/Ben Grishaaver (Universiteit Leiden)

Het rijkszwaard symboliseert de macht. Het gevest is verguld en versierd met stenen van geslepen glas.
Het zwaard is 1,38 m lang en geleverd door de firma P. Mansvelt & Zoon uit Den Haag.
De greep van het zwaard en de schede zijn bekleed met paars fluweel door de firma Van Meerbeke te Brussel.

Tijdens de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werd het rijkszwaard gedragen door
generaal Karel van der Heijden, voormalig gouverneur van Atjeh.

Rijksbanier, 25 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/Ben Grishaaver (Universiteit Leiden)

Op de rijksbanier (ook wel rijksstandaard of rijksvaandel genoemd) is het rijkswapen -tevens koninklijk wapen-
afgebeeld, met gekroonde leeuwen als schildhouders. De ondergrond is van witte moirézijde, afgezet met
blauwe en goudkleurige franje. De staaf waar de banier aan hangt is 257 cm lang.
Kunstschilder B.J. van Hove (1790-1880) schilderde de rijksbanier in 1840 voor ƒ 300,-.

Koningin Wilhelmina legt de eed op de grondwet af, 26 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Koningin Wilhelmina legt de eed op de grondwet af, tijdens de inhuldigingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam, 6 september 1898. Nicolaas van der Waay (1855-1936), die ook de panelen voor de Gouden Koets
schilderde, voltooide dit schilderij in 1899.

Tekening van de Rijksgebouwendienst van het baldakijn, 27 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Versiering voor de inhuldiging van Koningin Juliana: het baldakijn boven de ingang van het Paleis op de Dam,
gemaakt van blauwe en goudgele velours met goudgalon. Voor-, boven- en zijaanzicht in een technische tekening
van de Rijksgebouwendienst, 1948.

Versiering van de Raadhuisbrug, 28 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Tijdens de intocht en bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina was het centrum van Amsterdam fraai versierd,
naar ontwerp van architect Willem Kromhout (1864-1940). Hier de versiering van de Raadhuisbrug;
daarnaast een tribune en rechts op de achtergrond het Paleis op de Dam, door Kromhout getekend.

Menu diner, 6 september 1898, 29 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Menu van het diner, gehouden in het Paleis op de Dam, na de inhuldiging van Koningin Wilhelmina,
6 september 1898. Zoals gebruikelijk zijn de gerechten in het Frans benoemd.
Links is de tafelmuziek vermeld. Daar konden vaderlandse liederen van Valerius natuurlijk niet bij ontbreken.

Een feestelijk beeld van de Dam, geschilderd door J.A.U. Stierhout, 30 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Een feestelijk beeld van de Dam, het Koninklijk Paleis en de Nieuwe Kerk,
met versieringen ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Juliana, september 1948,
geschilderd door J.A.U. Stierhout (1911-1997).

Rede, uitgesproken door Koningin Juliana, 6 september 1948, 31 maart 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Tekst van de rede, uitgesproken door Koningin Juliana tot de leden van de Staten-Generaal,
bij haar inhuldiging in de Nieuwe Kerk op 6 september 1948.

Toeschouwers op het terras van patisserie Grimm & Co, 1 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief, foto O. Kurkdjian (1851-1903)

Toeschouwers op het terras van patisserie Grimm & Co op de Pasar Besar in Surabaya,
in afwachting van de allegorische optocht tijdens de kroningsfeesten ter gelegenheid van de
inhuldiging van Koningin Wilhelmina, 1898.

Bundel In 't Kroningsjaar, 1898, 2 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werd een groot aantal composities geschreven.
Deze bundel In 't kroningsjaar met zes liederen van Philip Loots op tekst van J.A. Bakker was populair;
er verschenen op zijn minst zeven drukken. Loots (1865-1916) is nu nog het meest bekend als componist van
het lied Hannes loopt op klompen.

Galarok, gedragen door Koning Willem I, 3 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Galarok, gedragen door Koning Willem I bij zijn inhuldiging als
Koning der Nederlanden te Brussel, 21 september 1815.

Drie aquarellen van Tiete van der Laars, 4 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina werd in het Stedelijk Museum in Amsterdam
een expositie van Nederlandse klederdrachten georganiseerd.
Op de tentoonstelling kreeg de Koningin dit exemplaar van de catalogus.
De boekontwerper Tiete van der Laars (1861-1939) schilderde er drie aquarellen in met de dracht
van Staphorst, Volendam en Arnemuiden.

Foto van Samuel B. Bolas, 5 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Fotografie was een belangrijk medium om het nieuws van de inhuldiging van 1898 te verspreiden.
Ook buitenlandse fotografen kwamen hiervoor naar Amsterdam.
Samuel B. Bolas (1860-1932) uit Londen legde vast hoe Koningin Wilhelmina met koningsmantel verscheen
op het balkon van het Paleis op de Dam.
Aan weerszijden staan de zogenaamde koningen van wapenen en de herauten, die de inhuldiging aankondigen.

Exemplaar van de Grondwet gemaakt voor de inhuldiging van Koningin Juliana, 6 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

"Van de inhuldiging des Konings": Hoofdstuk II, Vijfde Afdeling, Artikel 52, 53 en 54 uit de Grondwet
voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dit exemplaar van de Grondwet is gemaakt voor de inhuldiging van
Koningin Juliana, 6 september 1948.
Het is vormgegeven door de bekende boekontwerper Sjoerd H. de Roos (1877-1962) en gebonden in perkament.
Voor de inhuldiging van Koning Willem-Alexander wordt een exemplaar in nieuwe vormgeving vervaardigd.

Ontwerptekening voor het podium, baldakijn en verdere decoraties, 7 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Ontwerptekening voor het podium, baldakijn en verdere decoraties bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina
in de Nieuwe Kerk, 1898. De kunstenaar, A.H. Trautwein (1851-1919),
werkte ook mee aan de decoratie van de Gouden Koets.

Huldeblijk van de Nederlandse bevolking aan Koningin Emma, 8 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Huldeblijk van de Nederlandse bevolking aan Koningin Emma, bij het einde van haar regentschap, 1898.
De gebroeders Grevenstuk ontwierpen een imposante band (66 x 52,5 x 9 cm) met zilveren ornamenten.
De inhoud bestaat uit bladen met handtekeningen en topografische tekeningen.
De band ligt op een manshoge lessenaar van gebeeldhouwd eikenhout.

Rekening van hofborduurwerkers, 9 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Rekening van de hofborduurwerkers J. Verduyn en H. Guichard, onder meer voor levering van
"Honderd stuks leeuwen op best rood fluweel, met best goud rijk geborduurd á ƒ 20,- per stuk",
geleverd in november 1840. Het is niet uitgesloten dat deze leeuwen gebruikt zijn voor de koningsmantel,
door Koning Willem II gedragen bij zijn inhuldiging op 28 november 1840.

Het koninklijk gezin op de dag van de inhuldiging, 6 september 1948, 10 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Het koninklijk gezin op de dag van de inhuldiging van Koningin Juliana, 6 september 1948.
Van links naar rechts: Prinses Irene, Prinses Margriet, de Koningin, Prins Bernhard, Prinses Christina
en Prinses Beatrix. Hoffotograaf Marius Meijboom (1911-1998) maakte dit portret,
dat ook als prentbriefkaart een brede verspreiding kreeg.

Jurken van Prinses Beatrix en Prinses Irene, 11 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Bij de inhuldiging van Koningin Juliana droegen haar dochters jurken van satijn en kant in pastelkleuren.
Ze worden bewaard in het Koninklijk Huisarchief.
De roze was van Prinses Irene, de lichtblauwe van Prinses Beatrix, destijds negen en tien jaar oud.

De Gouden Koets, 12 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

De Gouden Koets, het geschenk van de bevolking van Amsterdam aan Koningin Wilhelmina ter gelegenheid
van haar inhuldiging, werd in 1898 vervaardigd door de Gebroeders Spyker.
De basis van de koets is van hout, dat werd voorzien van verguldsel.
Pas in 1901, bij het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik, werd de koets voor het eerst gebruikt.
Tegenwoordig doet de koets jaarlijks dienst op Prinsjesdag.

Paleis Noordeinde, 1898, 13 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Paleis Noordeinde in Den Haag versierd met baldakijn en hermelijn, portretten van koningen en stadhouders,
wapens en guirlandes ter gelegenheid van de inhuldiging.
Op het balkon links Koningin Wilhelmina en rechts Koningin Emma, 9 september 1898.
Deze foto door A. van der Grient (1858-1941) was van Koningin Emma persoonlijk.

Kroningskalender in boekvorm, 14 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 werd deze Kroningskalender
in boekvorm uitgegeven. Het blad april is toepasselijk versierd met een portretje van Wilhelmina,
randen van bijen en ramshorens en bevat een advertentie en een rijm, dat verwijst naar de
pacifistische stroming die rond 1900 in Nederland bestond.
Johann Georg van Caspel (1870-1928) gaf dit alles vorm in de toen populaire 'Jugendstil'.

Ontwerp voor decoraties in de Nieuwe Kerk, 15 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Een ontwerp voor de decoraties ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina
in de Nieuwe Kerk, 1898. De anonieme tekenaar gaf een feestelijk beeld van de kerk met een baldakijn,
palmengroen en guirlandes, vlaggen, vaandels en wapenborden.

Koningin Juliana spreekt haar rede uit, 16 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/fotograaf onbekend

Koningin Juliana en Prins Bernhard op het podium van de Nieuwe Kerk tijdens de inhuldiging op 6 september 1948.
Omringd door de leden van haar hofhouding spreekt de Koningin haar rede uit.

Titelpagina gedenkboek, 17 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief
In Nederlands-Indië kreeg de troonsbestijging van Koningin Wilhelmina in 1898 veel aandacht.
Er werd in Semarang zelfs een gedenkboek uitgegeven, gedrukt in Javaans schrift:
"Sri Makoeto, ter herdenking van ons Vorstenhuis en de Inhuldiging van
H. M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden". Dit is de titelpagina.

Vuurwerk in Scheveningen, 18 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Na de inhuldiging kwam Koningin Wilhelmina terug in Den Haag, waar ook feest gevierd werd.
Er was onder meer op 13 september 1898 een groot vuurwerk in Scheveningen,
waar de torpedoboten Krakatauen Idjenaan bijdroegen met zoeklichten, stralenbundels en vuurpijlen.
"… een groote verlichting van Bengaalsch vuur te midden van Oranjezonnen"
en tot slot het portret van de Koningin in vuurwerk gaf groot enthousiasme bij de toeschouwers.
Illustratie van Petrus van Geldorp (1872-1939) uit het kinderboek Haantje de Voorste door F.H. van Leent.

Erepoort en feestelijkheden van de Arabische gemeenschap te Surabaya, 6 september 1898, 19 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Erepoort en feestelijkheden van de Arabische gemeenschap te Surabaya op de dag van de inhuldiging
van Koningin Wilhelmina, 6 september 1898. Fotograaf O. Kurkdjian (1851-1903) stuurde een serie foto's,
waaronder deze, naar Koningin Wilhelmina met het verzoek het koninklijk wapen te mogen voeren.
Dat verzoek werd gehonoreerd en zo werd hij hoffotograaf in Surabaya.

Koningin Anna Paulowna bij de inhuldiging van Koning Willem II, 1840, 20 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Koningin Anna Paulowna, zoals zij gekleed was bij de inhuldiging van haar echtgenoot Koning Willem II in 1840.
De japon van zilverlamé, de overmouwen en de hofsleep zijn afgezet met hermelijn.
Linksachter dit portret schilderde Nicaise De Keyser (1813-1887) de neogotische troon van Koning Willem II,
rechts de rijkskroon.

De troon van Koning Willem III, 21 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

De troon van Koning Willem III, onder een imposant baldakijn in de Troonzaal van het Paleis op de Dam.
Voor een artikel in The Strand Magazine van januari 1894 kreeg de fotograaf van de
Engelse firma Gunn & Stuart uit Richmond toestemming in het paleis te fotograferen.
Op deze troon zat ook Koningin Wilhelmina tijdens haar inhuldiging in 1898.

Inhuldiging van Koning Willem III,12 mei 1849, 22 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

De inhuldiging van Koning Willem III in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 12 mei 1849,
zoals vastgelegd in een aquarel door de vermaarde schilder van kerkinterieurs
Johannes Bosboom (1817-1891). De decoratie van de kerk was vrijwel gelijk aan die bij inhuldiging
van Koning Willem II op 12 november 1840.

Brief aan Koningin Wilhelmina van Koningin Victoria, 23 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Brief aan Koningin Wilhelmina, "My dearest niece", van de Engelse Koningin Victoria,
"your very affectionate aunt and sister. Victoria R."geschreven acht dagen voor de inhuldiging te Osborne,
29 augustus 1898. Op de keerzijde staat onder meer "I was just your age when I ascended the throne and
I know all the difficulties and trials which surround a young queen.
But you have such a dear wise friend in your beloved mother...that you can always turn to her for advice."

Vier leden van de Binnenlandse Strijdkrachten bewaken de regalia en grondwet, 24 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief/ANP

Vier gewapende leden van de Binnenlandse Strijdkrachten bewaken de regalia en grondwet op de credenstafel,
die na de inhuldiging van Koningin Juliana op 6 september 1948 nog korte tijd werden tentoongesteld.

Inhuldiging van Koning Willem II, 25 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

De inhuldiging van Koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 28 november 1840.
De koning zit op de troon, met inhuldigingsmantel.
Links en rechts op het podium staan dignitarissen met de rijksbanier,
de ceremoniemeesterstaf en het rijkszwaard.
Koningin Anna Paulowna zit links vooraan, met haar dochter Prinses Sophie,
schoondochter Prinses Sophie van Württemberg en schoonzuster Prinses Louise van Pruisen.
J.J. Eeckhout (1793-1861) voltooide dit schilderij in 1841.

Kroningszang bij de inhuldiging van 1898, 26 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Kroningszang bij de inhuldiging van 1898. Deze compositie schreef Anton Herman Amory (1862-1930)
voor vierstemmig mannenkoor, solisten en orkest of piano. A. Huijbers schreef de tekst:
"...Waai stede uw vlaggen uit en over 't land laat zwieren / De tonen van 't aloude lied ..."-
het is maar de vraag of deze tekst de huidige toets der kritiek zou doorstaan.
De Nederlandse Leeuw op de achtergrond van de titelpagina komt ook voor in het koninklijk wapen.

Koning Willem I, 21 september 1815, 27 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Op 21 september 1815 werd Koning Willem I ingehuldigd op het Koningsplein te Brussel en
woonde hij een Te Deum bij in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele.
Tevoren opende de Koning de vergadering van de Staten-Generaal in het stadhuis.
Daar werd de aangepaste Grondwet aangenomen. Hij droeg bij deze gelegenheid de inhuldigingsmantel,
toen nog met een hoge kraag. Deze prent, een aquatint door J.N. Gibèle (1775-na 1836) naar
J. Paelinck (1781-1839), werd ingekleurd.

Koningin Wilhelmina en Koningin Emma, een dag voor de inhuldiging, op het paleisbalkon, 28 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

Op 5 september 1898, een dag voor de inhuldiging, hielden Koningin Wilhelmina en Koningin Emma
hun intocht in Amsterdam, waarna zij zich op het paleisbalkon vertoonden.
Op de voorgrond een versierde lantaarnpaal en het monument ter herinnering aan de volksgeest van 1830-1831,
bekroond door het beeld de Eendracht, welbekend als Naatje op de Dam.

Wie deze opname maakte, is niet bekend, maar Barend Groote, winkelier in de Kalverstraat,
deed goede zaken met de verkoop van dergelijke foto's van feestelijkheden rond de inhuldiging.

De Nederlandse kroon, scepter en rijksappel, 29 april 2013Foto: Koninklijk Huisarchief

De Nederlandse kroon, scepter en rijksappel, vervaardigd voor de inhuldiging van Koning Willem II in 1840,
kregen ook bij de inhuldiging van Koning Willem III en van Koningin Wilhelmina een plaats op de credenstafel.
Omstreeks 1898 schilderde Pieter de Josselin de Jong (1861-1906) deze regalia met olieverf op doek.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Provinciebezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima (2), 4 april 2013


Na de troonswisseling op 30 april 2013 bezoeken Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en
Hare Majesteit Koningin Máxima in mei en juni alle provincies van Nederland.
Er staan twee provincies per dag op het programma.

De contouren van de programma's in de twaalf provincies zijn inmiddels bekend.
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin te zien
en te ontmoeten. Tussen de middag wordt in een gezamenlijke informele bijeenkomst inhoud gegeven aan verbinden
en ontmoeten tussen de twee provincies en de Koning en Koningin.
Iedere provincie geeft op haar eigen manier invulling aan het programma.
De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

De provinciebezoeken kennen een aantal vaste elementen.
In alle provincies wordt de hoofdstad bezocht.
In de meeste gevallen begint het ochtendbezoek op het provinciehuis van de eerste provincie en
eindigt het middagbezoek op het provinciehuis van de tweede provincie.
Vanwege de ligging van de provinciehoofdsteden wordt hierop in Flevoland, Overijssel en Gelderland
een uitzondering gemaakt. De Commissaris van de Koning begeleidt de Koning en Koningin tijdens het
bezoek in zijn of haar provincie. Gastheer van de bezoeken is de burgemeester van de betreffende gemeente.
In iedere provincie ontmoeten de Koning en Koningin een vertegenwoordiging van de school die zich
op 26 april in die provincie heeft onderscheiden met de meest originele Koningsspelen.

Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst in de buurt
van de provinciegrens. Daar ontmoeten de Koning en Koningin in totaal 100 vertegenwoordigers van
allerlei groeperingen uit de twee provincies, bijvoorbeeld sporters, vrijwilligers, musici, ondernemers
en onderzoekers. De genodigden zijn mensen die om diverse redenen een bijzondere betekenis hebben
voor de provincie. Zij worden door de provincie uitgenodigd.

Voor zover nu bekend, is het schema van de provinciebezoeken met de bijbehorende plaatsen en
locaties als volgt (plaatsen en locaties onder voorbehoud van eventuele programmawijzigingen):

Dinsdag 28 mei: Provincies Groningen en Drenthe:


Ochtend: Groningen, Landgoed Nienoord (gemeente Leek), Havezate Mensinge in Roden
(gemeente Noordenveld, informele bijeenkomst).

Middag: Dwingeloo (Gemeente Westerveld), Beilen (gemeente Midden-Drenthe), Assen (oude provinciehuis).

Donderdag 30 mei: Provincies Gelderland en Utrecht:


Ochtend: De Liemers/Duiven, Arnhem, Oosterbeek, Wageningen. (Informele bijeenkomst op een boot over de Lek).

Middag: Vianen, Vreeswijk (gemeente Nieuwegein), IJsselstein, Utrecht.

Woensdag 12 juni: Provincies Limburg en Noord-Brabant:


Ochtend: Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Venlo,
voormalig luchtmachtbasis De Peel (gemeenten Venray en Gemert-Bakel, informele bijeenkomst).

Middag: Roosendaal, Oisterwijk, 's Hertogenbosch (oude provinciehuis).

Vrijdag 14 juni: Provincies Fryslân en Noord-Holland


Ochtend: Leeuwarden, Akkrum (gemeente Boarnsterhim), Joure (gemeente Skarsterlân),
Elahuizen (gemeente Gaasterlân-Sleat), Stavoren (gemeente Súdwest-Fryslân).
Informele bijeenkomst op een boot van Stavoren naar Enkhuizen.

Middag: Enkhuizen, Hoorn, Zaanstad, Haarlem.

Woensdag 19 juni: Provincies Flevoland en Overijssel


Ochtend: Almere, Lelystad, Emmeloord (gemeente Noordoostpolder),
Ens (gemeente Noordoostpolder, informele bijeenkomst).

Middag: 's Heerenbroek (gemeente Kampen), Zwolle, Goor (gemeente Hof van Twente).

Vrijdag 21 juni: Provincies Zeeland en Zuid-Holland


Ochtend: Middelburg, Goes, Zierikzee (gemeente Schouwen-Duiveland),
Brouwersdam (gemeente Goeree-Overflakkee, informele bijeenkomst).

Middag: Brouwersdam (gemeente Goeree-Overflakkee), Voorne-Putten/Hellevoetsluis, Zoetermeer, Den Haag.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Vlaginstructie troonswisseling, 5 april 2013


De minister-president heeft, met instemming van de ministerraad,
besloten om ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013 een bijzondere vlaginstructie te geven.
De instructie geldt voor alle gebouwen van de rijksoverheid.
Gemeenten, provincies en burgers worden verzocht overeenkomstig te handelen.

De Nederlandse vlag met oranje wimpel wordt op 30 april gevoerd tot zonsondergang,
klokken worden geluid op verschillende momenten tijdens de dag
(na het tekenen van de akte van abdicatie door de Koningin en na de afkondiging
van de inhuldiging van de Koning).

Bron: Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl en RVD, www.koninklijkhuis.nl


Wapenkoningen en wapenherauten, 17 april 2013


Zijne Majesteit de Koning wordt op 30 april 2013 in het hoofdcortège van het
Koninklijk Paleis Amsterdam naar De Nieuwe Kerk traditiegetrouw begeleid door wapenkoningen en wapenherauten.

De herauten en koningen van wapenen vervullen net als de dragers van het
Statuut voor het Koninkrijk en de Nederlandse Grondwet een belangrijke ceremoniële functie bij de inhuldiging.
Het betreft mensen die zich op hun vakgebied en in hun rol sterk hebben onderscheiden en
hun vakgebied voor een breed publiek toegankelijk hebben gemaakt. Om die reden zijn door de Koning gekozen:

- Prof.mr. Jaime Saleh (drager Statuut): Minister van Staat, oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen.

- Mr. Herman Tjeenk Willink (drager Grondwet): Minister van Staat,
voormalig vice-president van de Raad van State.

- Prof.dr. Robbert Dijkgraaf (heraut): oud-president van
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, directeur van het
Institute for Advanced Studyin Princeton.

- Mevrouw Anky van Grunsven (heraut): heeft de meeste deelnames aan Olympische Spelen ooit
op haar naam en de meeste Olympische medailles behaald in de Nederlandse geschiedenis.

- Mevrouw drs. Renée Jones-Bos (heraut): Secretaris-Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken,
zij vertegenwoordigt de kracht en het belang van de publieke dienst.

- Generaal b.d. Peter van Uhm (koning van wapenen): oud-Commandant der Strijdkrachten.

- Dr. André Kuipers (koning van wapenen): ruimtevaarder.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Samenstelling cortèges, 17 april 2013


De stoet die Zijne Majesteit de Koning op 30 april 2013 zal begeleiden van het
Koninklijk Paleis Amsterdam naar De Nieuwe Kerk is samengesteld middels een drietal cortèges.

Het eerste cortège bestaat uit de leden van de Staten-Generaal en leden van de ASC-staten
(Aruba, Sint-Maarten en Curaçao ).
Zij worden gevolgd door het tweede cortège bestaande uit de leden van de Rijksministerraad,
de staatssecretarissen en vertegenwoordigers van de Raad van State.
Het derde cortège, het hoofdcortège, bestaat in chronologische volgorde uit de volgende leden.

Hoornblazers:
- Sergeant-majoor der mariniers R.V. van Balen
- Sergeant-majoor der mariniers T.A.J. Jetten

Herauten van Wapenen:
- Professor dr. R.H. Dijkgraaf (oudste)
- Mevrouw dr. R.V.M. Jones-Bos MA
- Mevrouw T.E.G. van Grunsven

Koningen van Wapenen:
- Generaal van Uhm (oudste)
- Dr. A. Kuipers

Ceremoniemeester van Z.M. de Koning:
Drs. W.N. Cosijn

Leden Hofhouding, twee aan twee:
- Mr. J.W. Leeuwenburg, Algemeen Secretaris
- Mevrouw drs. J.F. Zaaijer, Persoonlijk Adviseur
- Generaal-majoor H. Morsink, Adjudant-generaal
- Drs. J. Baars, Thesaurier
- De Heer E.W. Veen, Kamerheer
- De Heer S.A.M. Klein Schiphorst, Hofmaarschalk
- Mr. E.H.V. Dahmen, Intendant der Koninklijke Paleizen
- Kolonel G.E. Wassenaar, Stalmeester
- Drs. Ph.C.B. Maarschalkerweerd, Directeur Koninklijk Huisarchief
- Drs. E.F. Verwaal, Plaatsvervangend Algemeen Secretaris
- Mevrouw mr. dr. B.G. Tahzib-Lie, Particulier Secretaris
- Drs. J.A. Klarenbeek, Particulier Secretaris

Drager Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (rechts):
Z.E. professor mr. J.M. Saleh

Drager Nederlandse Grondwet (links):
Z.E. mr. H.D. Tjeenk Willink

Drager Rijkszwaard:
Z.E. Generaal T.A. Middendorp, Commandant der Strijdkrachten

Begeleiders Rijkszwaard:
Kapitein der Mariniers J. Abma, Eerste Luitenant der Koninklijke Marechaussee A.E.T. Roelofs

Drager Standaard van het Koninkrijk:
Z.E. Luitenant-generaal der Mariniers A.G. van Ede, Inspecteur Generaal Krijgsmacht

Begeleiders Standaard van het Koninkrijk:
- Kapitein van de Koninklijke Landmacht A. Mulders
- Kapitein van de Koninklijke Luchtmacht b.d. S. Have

Vaandels en Standaarden:

Vaandel Eskader:
Kapitein-Luitenant ter Zee A. van de Sande

Vaandel Garderegiment Grenadiers en Jagers:
Luitenant-kolonel L.A.W. Schreurs

Vaandel Koninklijke Luchtmacht:
Luitenant-kolonel M. Duivesteijn

Standaard Koninklijke Marechaussee:
Luitenant-kolonel F.C.M. Rippens

Standaard Nationale Politie:
Commissaris van Politie S. van Zanten

Grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning:
Z.E. drs. M. Hennis

Z.M. de Koning en H.M. Koningin Máxima

Dragers sleep Koninklijke mantel:
- Luitenant-kolonel P.M.G. Lukken
- Kapitein-luitenant ter Zee S.M. Oost
- Luitenant-kolonel A.J.M. Wertenbroek
- Luitenant-kolonel S.A.R. Riedstra

Grootmeesteres van het Huis van Z.M. de Koning:
H.E. Mevrouw mr. M.L.A. van Loon-Labouchere

Hofdames:
- Mevrouw drs. O.A. Gaarlandt-van Voorst van Beest
- Drs. M.L.A. Barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael

Operationeel Commandanten:
- Z.E. Vice-admiraal M.J.M. Borsboom, Commandant der Zeestrijdkrachten
- Z.E. Luitenant-generaal M.C. de Kruif, Commandant der Landstrijdkrachten
- Z.E. Luitenant-generaal A. Schnitger, Commandant der Luchtstrijdkrachten
- Z.E. Luitenant-generaal J.A.J. Leijtens, Commandant van de Koninklijke Marechaussee
- Mr. G.L. Bouman, Korpschef Nationale Politie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Interview Prins van Oranje en Prinses Máxima, 17 april 2013Foto: RVD/Robin Utrecht

17-4-2013, NOS en RTL, N1 en RTL4, 20.30 uur
Intervieuw met de Prins van Oranje en Prinses Máxima in de aanloop naar de troonswisseling op 30 april 2013.
Het paar werd geïnterviewd door NOS/Nieuwsuur presentator Mariëlle Tweebeeke en RTL Nieuws presentator Rick Nieman.

TWEEBEEKE:
Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis.
Over twee weken bent u Koning en Koningin van Nederland.
Op 28 januari maakte uw moeder bekend dat zij het koningschap aan u overdraagt.
Wij weten het nu dus 2,5 maand. Hoe lang weet u het al?

PRINS VAN ORANJE:
Gelukkig weten wij het al wat langer. En met name ‘gelukkig’, omdat het betekent dat mijn moeder
en wij tweeën een heel goede communicatie onderling hebben en dat we daarmee een heel goede overdracht
mogelijk maken, denk ik, in ieder geval zo goed mogelijk als het gaat.
Als je tussen generaties goed communiceert en ook problemen durft te bespreken en benoemen,
dan werk je toe naar zo’n moment. In ons geval was dat toch al iets meer dan een jaar voordat u het wist..

TWEEBEEKE:
Een jaar?

PRINS VAN ORANJE:
Een jaar, ja. Dat heeft de Koningin ook gezegd in haar toespraak op 28 januari,
dat ze er al langere tijd mee bezig was. We hebben op een gegeven moment besproken,
van: als de situatie rustig is in Nederland, dan kunnen we op 28 januari 2013 aankondigen
dat het op 30 april 2013 gaat gebeuren.

TWEEBEEKE:
Dat is een lange periode. Hoe was het om het zo lang geheim te houden?

PRINSES MÁXIMA:
Wij waren een team met zijn drieën en het ging niet naar buiten. Wij gingen ons leven gewoon doorvoeren.

TWEEBEEKE:
Nooit per ongeluk versproken?

PRINS VAN ORANJE:
Jawel, haha..

PRINSES MÁXIMA:
Moet ik eerlijk toegeven. Alledrie eigenlijk..

PRINS VAN ORANJE:
Alledrie hebben we wel eens per ongeluk fouten gemaakt. Maar alleen als je het weet,
dan herken je de verspreking. Ik kan een heel gek voorbeeld geven.
Natuurlijk spreek je draaiboeken door, ook zo’n draaiboek als rond zo’n dag van de abdicatie en inhuldiging.
En dan wordt ook het avondprogramma besproken en dan zegt iemand in de kamer, van:
ja, maar het hangt natuurlijk heel erg af welke dag het is in het jaar, hoe laat het licht is,
hoe laat het donker wordt, enz. Dus ik ging meteen met mijn ipad kijken: nou, 30 april 2013 gaat de zon zo
en zo laat onder. Toen kreeg ik een schop onder tafel van Máxima, van: zeg nou niet,
we weten toch niet welke dag het is. Dus dat soort kleinigheden.
Maar ja, als je dat niet weet, dan herkennen andere mensen dat niet.

TWEEBEEKE:
Is er op eerdere momenten gesproken over een mogelijke troonswisseling?

PRINS VAN ORANJE:
Nee. Dit was de eerste keer. Dit was de eerste keer dat er concreet met een datum enz. over gesproken is.

TWEEBEEKE:
Als we even teruggaan naar dat moment, dat moment dat u met uw moeder dat besloot,
was het eigenlijk een mededeling van haar of is het in gezamenlijk overleg gebeurd?

PRINS VAN ORANJE:
Zij heeft gezegd: ik ben nu zover dat ik met je wil gaan praten over een termijn waarop ik het ga overdragen.
En toen hebben we twee of drie data samen bekeken, met zijn drieën, en toen is deze datum eruit gerold.

NIEMAN:
U was daar dus steeds bij, bij die gesprekken.
Ook bij dat definitieve gesprek toen er besloten werd: we gaan het op 30 april 2013 doen?

PRINSES MÁXIMA:
Ja. Ik was er altijd bij. Dus ja, we hebben met zijn drieën..
Natuurlijk, de Koningin en mijn man waren leidend daarin, maar u weet dat de
Koningin heeft met alle generositeit tijd aan ons gegeven zodat wij onze drie kinderen
een beetje meer rust kunnen geven en dat wij de tijd kunnen nemen om onze familie echt sterk
op te bouwen en dat vind ik fantastisch van de Koningin.

NIEMAN:
Toen u dat gesprek gehad had, op een gegeven moment was u weer met zijn tweeën –
ik weet niet waar het plaatsvond, of u daarna samen naar huis reed bijvoorbeeld – wat zei u toen tegen elkaar?

PRINS VAN ORANJE:
Dan besef je wel, van: nu, vanaf nu is het ook concreet. Met datum.
Je weet natuurlijk dat het makkelijkste antwoord dat je altijd kunt geven aan mensen:
elke dag komt het dichterbij. Maar nu weet je ook hoeveel dagen dat is.
En dat betekent uiteraard op dat moment nog niet dat het ook plaats gaat hebben,
zowel de aankondiging als de abdicatie en de inhuldiging zelf,
want er kan van alles gebeuren in de tussentijd waardoor het gewoon niet meer opportuun is
om het door te laten gaan. Dus het blijft nog een streefdatum tot het moment dat het
echt aangekondigd werd op 28 januari. Dat was ook een heel raar moment voor mij, want ja,
je weet het op dat moment al meer dan een jaar, en toch, die paar minuten, of zeg,
dat half uurtje voordat de RVD de aankondiging eruit deed dat er een televisie-uitzending
zou zijn om 19.00 uur, op dat moment kan je niet meer terug. Op dat moment is het dus definitief.
Toen was het al lang niet meer alleen maar bij ons drieën bekend uiteraard, maar toch,
tot dat moment had er altijd nog wat kunnen gebeuren waardoor je zegt:
de buitenwereld weet het nog niet, je kan het nu nog terugdraaien.
Vanaf dat moment is het daar buiten, het is daar. En ja, dat is toch een ander gevoel.

NIEMAN:
En wat voor gevoel is dat dan? Dacht u toen: ja eindelijk, ik ga het nu doen,
ik ben er klaar voor? Of dacht u stiekem: pfft, het had voor mij nog wel een jaartje langer mogen duren?

PRINS VAN ORANJE:
Nee hoor, want je merkt toch aan jezelf dat je terughoudend bent met het aannemen van bepaalde uitnodigingen,
dat je geen nieuwe uitdagingen aangaat, ook niet op het gebied van water of zelfs andere dingen waar
je voor uitgenodigd wordt. Je weet gewoon: ik kan het niet afmaken, ik kan het niet waarmaken naar die mensen.
Ondanks dat ik het niet kan zeggen waarom. Dat is dus heel tweeslachtig.
Je kan niet zeggen waarom je iets niet doet, maar je kan het toch niet aannemen.
Dus op een gegeven moment is het wel echt tijd om dan door te gaan.

TWEEBEEKE:
Die avond van 28 januari, 19.00 uur om precies te zijn, Koningin Beatrix maakt het bekend aan
het Nederlandse volk, hoe was die avond? Wat deed u?

PRINSES MÁXIMA:
Wij gingen naar Huis ten Bosch met de drie meisjes en we hebben samen gegeten en samen naar
de uitzending gekeken. Wat wel bijzonder was, het maakt niet uit hoeveel..
hoe voorbereid we allemaal waren op dat moment, we hadden wel gesproken met de kinderen,
toch was dat moment, denk ik, net als voor alle Nederlanders een heel emotioneel moment, hè?

PRINS VAN ORANJE:
Ja, echt emotioneel om het uitgesproken te zien worden.
Je hebt de tekst al zo vaak gelezen en dan zie je het toch voor de eerste keer op televisie.
En toch ook heel emotioneel alle reacties, hoe geraakt mensen waren, en toch aan de ene kant zeggen:
wat jammer dat de Koningin na 33 jaar er mee stopt.
Aan de andere kant gunnen ze haar ook nu wat meer vrije tijd en zeggen: oké, we gaan gewoon door,
ze heeft het fantastisch gedaan voor Nederland, we zijn haar dankbaar.
En de reacties op die eerste avond waren echt fantastisch.

TWEEBEEKE:
Dan op naar 30 april. Ik neem aan dat op die dag al heel veel vast ligt volgens protocol.
Maar waaraan kunnen we nou gaan merken dat u Koning wordt, dat het uw dag is?

PRINS VAN ORANJE:
Op 30 april ligt zoveel vast en de tijd is eigenlijk zo kort, waarin het allemaal moet gebeuren,
dat er heel weinig echt van mijzelf persoonlijk in zal zitten.
De abdicatie is natuurlijk een activiteit waar de Koningin haar handtekening zet en
daadwerkelijk het koningschap neerlegt, daarna het balkon met onze kinderen en daarna de
inhuldiging in de Nieuwe Kerk als gast van de Verenigde Vergadering.
Het avondfeest en de activiteiten van het Nationaal Comité, daar hebben wij wel,
in overleg met het Nationaal Comité, enige invloed op gehad.
Tenminste, zij hebben ons voorgelegd wat hun ideeën waren en we hebben daarmee ingestemd,
omdat we het ontzettend mooi vinden wat ze van plan zijn.
Ze proberen echt jong en oud door het hele land, het hele koninkrijk, inclusief de Caribische delen van
Nederland, erbij te betrekken. Via het Koningslied, via de Koningsspelen, via de dromen,
de wensen die ingeleverd worden. Op allerlei manieren wordt het toch op die manier echt mijn inhuldigingsdag.

TWEEBEEKE:
U kunt uw stempel drukken die dag of het uw eigen kleur geven door de toespraken die u gaat houden.
Heeft u ze al klaar?

PRINS VAN ORANJE:
(Lacht)… Op dit moment van uitzending zijn ze zeker klaar.

TWEEBEEKE:
En is dat echt een heel persoonlijk proces?

PRINS VAN ORANJE:
Dat is een persoonlijk proces, maar uiteraard heb je mensen die je daarbij ondersteunen.
Maar het begin van de toespraak is echt gewoon een vergaarbak van allemaal ideeën die ik er graag
in wil hebben. En dan ga je ze vertalen en netjes achter elkaar zetten en inkorten,
inkorten, inkorten uiteindelijk, want...

TWEEBEEKE:
Zijn er heel wat propjes door de kamer gegaan?

PRINS VAN ORANJE:
Er gaan een heleboel propjes door de kamer. En die gaan dan wel de versnipperaar in,
want anders blijven ze ook maar ergens liggen. En uiteindelijk denk ik dat het een heel mooie speech
geworden is, waar ik met een paar mensen hard aan gewerkt heb,
en wat toch een beginpunt is van het nieuwe koningschap.


Foto: RVD/Robin Utrecht

NIEMAN:
Op 30 april is uw broer Friso er uiteraard niet bij. Wat betekent zijn afwezigheid voor u?

PRINS VAN ORANJE:
We zijn als een heel hecht gezin opgegroeid en we zijn drie broers binnen 2,5 jaar van elkaar.
We hebben veel samen meegemaakt. En dan wil je natuurlijk dat iedereen daar bij is.
En zo’n ongeluk in een gezin, in welk gezin dan ook, is gewoon verschrikkelijk.
Ja, dus ik vind het diep tragisch..
Vanuit staatsrechtelijk perspectief is het gewoon een inhuldiging, wat geen familie-evenement is,
maar vanuit de familie is het natuurlijk een heel moeilijk moment.
Ik moet wel zeggen dat we natuurlijk al meer dan een jaar leven met deze verschrikkelijke situatie,
waarin Friso’s vrouw Mabel en mijn moeder ongelooflijk hun best doen voor mijn broer en
dat ze er echt elke dag mee bezig zijn, het allerbeste voor hem proberen te doen.
Dus ja, ik kan ook niet meer dan ondersteuning voor hen zijn en ook dan, op 30 april,
het zo goed mogelijk laten verlopen, ondanks zijn afwezigheid.

NIEMAN:
Gaat u er nog op enige manier bij stilstaan op 30 april, bij zijn afwezigheid?

PRINS VAN ORANJE:
Nee, want de inhuldiging is echt een staatsrechtelijk evenement.
Het is een staatsaangelegenheid. Uiteraard als familie zullen we er zeker bij stilstaan,
maar niet in het openbaar.

NIEMAN:
Moeilijke vraag om te stellen, misschien nog veel moeilijker om te antwoorden,
maar ik wil het toch, omdat veel mensen op de bank zich dat ook zullen afvragen, aan u vragen.
Hoe is het nu met uw broer op dit moment?

PRINS VAN ORANJE:
Helaas hebben we nog geen nieuwe mededelingen kunnen doen en we zouden mededeling doen zodra er
substantiële veranderingen waren. Dus het is nog steeds hetzelfde, dezelfde situatie.
Maar hij is in de beste handen en Mabel en mijn moeder doen echt alles voor hem om het zo goed mogelijk...

PRINSES MÁXIMA:
Om hem een kans te geven.

PRINS VAN ORANJE:
Om hem een kans te geven. Dus ja, ik kan alleen maar diep respect voor Mabel en mijn moeder uitspreken,
wat zij doen voor mijn broer.

TWEEBEEKE:
Dan gaan we terug naar 30 april. Een historische dag waar de wereld meekijkt. Bent u nerveus?

PRINSES MÁXIMA:
Nog niet.

PRINS VAN ORANJE:
De spanning stijgt natuurlijk naarmate de datum van 30 april nadert, de gezonde spanning, maar...

PRINSES MÁXIMA:
De details en de uitvoering...

PRINS VAN ORANJE:
De details en de uitvoering zijn natuurlijk extreem belangrijk.
Maar de sfeer waarin de voorbereiding gebeurt, de aanpak van het Nationaal Comité,
de aanpak van de stad Amsterdam, van de regering, van de Verenigde Vergadering,
alles gaat zo positief, dat kan bijna niet mis gaan.

TWEEBEEKE:
Gaat u repeteren?

PRINSES MÁXIMA:
Absoluut. En zeker ook met de drie meisjes, dat ze weten waar ze aan toe zijn,
dat iedereen weet waar ze aan toe zijn. Want het is wel...
Niet gecompliceerd, maar we moeten het wel goed doen.

TWEEBEEKE:
Gaat u nog repeteren of heeft u al gerepeteerd?

PRINSES MÁXIMA:
We gaan nog repeteren.

TWEEBEEKE:
In de Nieuwe Kerk?

PRINSES MÁXIMA:
In de Nieuwe Kerk.

PRINS VAN ORANJE:
Ja, de dag ervoor...

PRINSES MÁXIMA:
De dag ervoor.

PRINS VAN ORANJE:
De dag ervoor, als alles helemaal klaar is, dan vindt de repetitie plaats.
Dat moet je ook niet te veel van te voren willen doen.
Uiteraard gaan we wel kijken op de verschillende locaties, kijken wat nog veranderd moet of kan worden,
maar de echte generale repetitie – die hopelijk helemaal fout gaat, zoals de generale fout moet gaan...

PRINSES MÁXIMA:
Daar leer je dan van.

PRINS VAN ORANJE:
Daar leer je dan van en dan kan je daar de puntjes op de i zetten voor de 30ste zelf.

TWEEBEEKE:
Sinds u Prinses bent, heeft u natuurlijk al heel veel grote evenementen meegemaakt,
maar daar ook nare momenten in meegemaakt, zoals de aanslag in Apeldoorn, maar ook ‘de Damschreeuwer’.
Bent u daardoor meer op uw hoede voor dit soort grote gebeurtenissen?

PRINSES MÁXIMA:
Ja, het is wel een goede vraag. Ik denk dat na de schreeuwer en zeker na Koninginnedagaanslag heb ik
één maand gehad waar elke auto die teveel remde, waar ik...
Ik had een soort van natuurlijke, of instinctieve reactie.
Maar niet alleen maar voor jezelf maar ook voor de mensen.
Als je een bezoek gaat brengen ergens in een gemeente, dan is het eerste ding dat door mijn hoofd gaat:
ik hoop dat niemand waagt iets te doen met al die mensen die hier zijn.
Dat ging echt enorm door mijn hoofd in het begin. Maar ja, op een gegeven moment,
de tijd gaat door en je herstelt daarvan.
En ik hoop dat echt de beveiliging die wordt gedaan echt zijn werk zal doen.
En ik moet daar vertrouwen in hebben. En zo sta ik in het leven.

TWEEBEEKE:
Hoe is dat voor u?

PRINS VAN ORANJE:
Nou, na Apeldoorn, moet ik zeggen, liep ik met mijn secretaris van het Verenigde Naties-adviesorgaan
door New York en hij vroeg aan mij: hoe gaat het nou met je? Dat was een maand later.
Ik zeg: nou, ik ben er wel overheen. Totdat zo’n New Yorkse taxi over een putdeksel heen denderde
naast me en ik ongeveer bij hem in de armen sprong. Het neemt wel een tijdje voordat je er overheen bent.
Die geluiden die blijven zo bij je dat je instinctief toch reageert en omkijkt.
Maar nu is dat er wel uit en ik ben ervan overtuigd dat we een prachtige inhuldigingsdag,
troonswisselingdag in Amsterdam tegemoet gaan waar natuurlijk ook mogelijkheden voor tegengeluiden zijn.
En dat moet ook. Daar is helemaal niets mis mee.

TWEEBEEKE:
Dus zo’n spandoek zoals we laatst nog een keer zagen, geen probleem?

PRINS VAN ORANJE:
Dat vind ik absoluut geen probleem. En daar wil ik dit bij zeggen,
dat die arme politieman die dacht dat hij het beste deed, die heeft een foutje gemaakt, denk ik.
Maar we mogen allemaal fouten maken en daar leren we van.

TWEEBEEKE:
Protesteren mag.

PRINS VAN ORANJE:
Protesteren mag altijd.

NIEMAN:
Een heel belangrijke vraag over 30 april: wat doet u aan?

PRINS VAN ORANJE:
Nou, tegen die tijd ben ik geen militair meer - ik heb sinds augustus 1985 gediend tot,
zoals het er nu uitziet, 29 april 2013 - omdat een actief dienend militair geen lid kan zijn van de regering.
Dus in burger.

NIEMAN:
Geen uniform?

PRINS VAN ORANJE:
Geen uniform.

NIEMAN:
En in burger dan wel. Kunt u dat omschrijven, wat u dan aan doet?

PRINS VAN ORANJE:
Rokkostuum.

NIEMAN:
En?

PRINS VAN ORANJE:
En de mantel. Uiteraard.

NIEMAN:
Daar wilde ik heen, naar de hermelijnen mantel. Is die klaar?
Moest hij nog gerestaureerd worden, moest er nog iets aan gebeuren?

PRINS VAN ORANJE:
Er moest wat aan gebeuren in de vorm van, er zitten leeuwen op van zilverdraad,
die waren helemaal donker geworden, die moesten een beetje opgepoetst worden,
maar het is gewoon de oude mantel die weer uit de doos gehaald is en
hij is een beetje bijgepoetst en opgelapt en hij is weer helemaal klaar.

NIEMAN:
Er zit natuurlijk bont in. Er zijn mensen in de Nederlandse samenleving die daar bezwaar tegen maken,
tegen het dragen van bont. Is dat voor u nog een overweging geweest om hem misschien niet om te doen?

PRINS VAN ORANJE:
Het is zo’n traditie om die mantel aan te trekken, en natuurlijk is hij over die 200 jaar
dat hij nu gebruikt is, aangepast, andere vormen, bijgewerkt, enz. Dat begrijp ik ook wel.
Maar ik houd rekening met gevoelens van mensen, absoluut, maar een deel van de traditie is
toch het dragen van die mantel. En je staat nu eenmaal voor continuïteit van een systeem van 200 jaar,
dus daar hoort die mantel bij.

NIEMAN:
Gaat u ons vertellen wat u aan gaat doen?

PRINSES MÁXIMA:
Nee. (Lacht)

NIEMAN:
Nee. Daar was ik al bang voor. Gaat u ons wel vertellen of het bijv. een Nederlands ontwerper
is die het gemaakt heeft?

PRINSES MÁXIMA:
Ook niet.

NIEMAN:
Helemaal niets?

PRINSES MÁXIMA:
(Lachend) Ik ga niets vertellen.

NIEMAN:
Een heel klein tipje van de sluier?

PRINSES MÁXIMA:
Nou, we moeten wel iets houden voor 30 april...

PRINS VAN ORANJE:
Geen sluier...

NIEMAN:
Geen tipje van de sluier...

PRINSES MÁXIMA:
Geen sluier.

PRINS VAN ORANJE:
Ook geen tipje dus.

TWEEBEEKE:
In ieder geval lang.

PRINSES MÁXIMA: Ja.

TWEEBEEKE:
Dat staat vast.

PRINSES MÁXIMA:
Ja, dat staat vast. Absoluut.

TWEEBEEKE:
Zijn de kinderen er de hele dag bij?

PRINSES MÁXIMA:
Ja, de hele dag. Voor de abdicatie van mijn schoonmoeder, voor de inhuldiging en voor het feest ’s avonds.
Dus het is voor hen ook wel bijzonder.

TWEEBEEKE:
Realiseren zij zich wat er die dag gebeurt?

PRINSES MÁXIMA:
Heel goed.

TWEEBEEKE:
Ja?

PRINSES MÁXIMA:
Ja, heel goed.
Amalia beseft het heel goed, dat zij daarna aan de beurt is.

PRINS VAN ORANJE:
Haar eerste vraag was aan mij, van: hoeveel jaar ga jij het doen?
Meer zo van: dan kan ik nu alvast een streep in mijn agenda zetten waar ik...

NIEMAN:
Ze weet het dus precies.

PRINS VAN ORANJE:
Ze weet het precies.

PRINSES MÁXIMA:
Ze weet het heel goed.

TWEEBEEKE:
Wat was uw antwoord?

PRINS VAN ORANJE:
Ik zei: dat zal je wel willen weten.

TWEEBEEKE:
Dat zei u ook tegen haar?

PRINS VAN ORANJE: Ja.

TWEEBEEKE:
Pijnlijker voor 30 april is dat uw vader niet aanwezig zal zijn. Wie heeft dat besloten?

PRINSES MÁXIMA:
Wij hebben gezamenlijk besloten. Het was evident, als mijn vader niet kon komen voor het huwelijk,
dan was heel evident: dit is een staatsrechtelijke viering, dus daar hoort mijn vader echt niet bij.

TWEEBEEKE:
U zegt: gezamenlijk. Moet ik me dan voorstellen dat u tegen uw vader zegt: pap, je begrijpt, blijf maar weg.
Of heeft hij tegen u gezegd: kind, ik kom wel niet.

PRINSES MÁXIMA:
Wij hebben het met mijn familie wel zo besloten: dus niemand komt.

TWEEBEEKE:
Toch was er – we zijn natuurlijk zoveel jaar verder – enige ruimte, leek het, politiek gezien,
dat hij eventueel wel aanwezig zou kunnen zijn, hè? De PvdA-leider Diederik Samsom die in september nog zei:
wat mij betreft zou hij er wel bij kunnen zijn. Heeft u er nog aan gedacht om die ruimte te nemen,
om het toch te proberen?

PRINSES MÁXIMA:
Nou, we hadden min of meer de afspraak gemaakt in 2002 en het voelde wel goed zo.
Dit is een staatsrechtelijk moment waar mijn man Koning wordt en ja, daar hoort mijn vader,
zeker als er issues bij zijn, niet bij. En dat vind ik wel goed om het op zo’n manier te laten.
Hij blijft mijn vader, wij blijven onze privémomenten vieren,
maar staatsrechtelijk speelt het geen rol en zo moet het zijn.

TWEEBEEKE:
U zegt: staatsrechtelijk. Maar ik neem aan, als kind van uw vader, dat daar ook emoties bij komen kijken.
Want ook dit weer, ik snap het verschil met een huwelijk, maar ook dit weer is natuurlijk weer
een heel groot moment.

PRINSES MÁXIMA:
Laat me het zo zeggen, het verschil tussen een huwelijk en dat mijn man Koning wordt,
is emotioneel een totaal andere gelegenheid. Ik zou zeggen: bij een huwelijk, dat is wèl pijnlijk.
Dit moment zou het natuurlijk ontzettend leuk zijn als ze allemaal erbij zouden zijn,
maar het is wel anders emotioneel.

NIEMAN:
Een ander onderwerp. U heeft aangekondigd Koning Willem-Alexander te worden.
Koning Willem IV had ook gekund; heeft u ooit in het verleden zelf wel eens over gespeculeerd.
Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV?

PRINS VAN ORANJE:
Ik heb in het verleden wel eens gezegd dat het voor de hand zou liggen dat het Willem IV zou worden,
maar ik heb nooit gezegd wat het zou worden. En ik heb het eigenlijk ook pas vrij recent voor mezelf besloten.
Allereerst is mijn naam Willem-Alexander. Het is gewoon één naam. Ik heb mijn hele leven, 46 jaar,
doorgebracht als Willem-Alexander en dan met name onder de roepnaam Alexander.
Ik zou het heel raar vinden om dat nu overboord te moeten zetten omdat je een Koning wordt van een land.
Aan de andere kant, je bent geen nummer. Willem IV staat naast Berta 38 in de wei.

NIEMAN:
U zegt het. Ik zou het niet durven zeggen.

PRINS VAN ORANJE:
Maar je bent dan toch Willem. Voor de historici ben je Willem IV.
Maar je wordt niet in de straat aangesproken als: hallo, Willem IV. Dan ben je Willem.
Dus ik zeg: dan maar mijn eigen naam, gewoon Willem-Alexander.

NIEMAN:
Uw grootmoeder werd aangesproken, vroeg erom om aangesproken te worden als ‘mevrouw’.
Uw moeder spreken we aan als “Majesteit” als we haar ontmoeten.
Heeft u al bedacht hoe u graag aangesproken wilt worden straks als u Koning bent?

PRINS VAN ORANJE:
Je hebt protocollen en je hebt wat mensen zelf willen.
En ik weet dat van mijn moeder gezegd wordt dat ze als Majesteit aangesproken moet worden. Dat is...
Helemaal aan het begin van haar koningschap heeft ooit eens iemand aan een adjudant gevraagd:
hoe moeten we de Koningin aanspreken? En die heeft het correcte antwoord gegeven: met “Majesteit”.
En toen is dat idee ontstaan dat de Koningin altijd met “Majesteit” aangesproken moet worden,
in tegenstelling tot haar moeder. Ik zit daar helemaal niet...
Ik ben geen protocol-fetisjist. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen,
omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn. En natuurlijk zijn er in formele omstandigheden formele protocollen,
maar over het algemeen als je met werkbezoeken bezig bent, mensen spreken me op allerlei manieren aan.
Het gaat er mij meer om dat mensen op hun gemak zijn als ik bij ze ben, dat ze zich op hun gemak voelen,
dan dat ze zich over woorden struikelend verder niets meer durven te zeggen.

NIEMAN:
U bent officieel Prinses der Nederlanden. Maar u wordt Koningin.
Zo wordt u straks aangesproken, zo gaan we u noemen. Waarom is dat eigenlijk?

PRINSES MÁXIMA:
Ja, waarom? Het hoort bij de traditie dat als er een Koning is, dan wordt zijn vrouw als Koningin toegesproken.
Maar het is een manier van spreken. Dus het is geen staatsrechtelijke positie, laten we het maar zo zeggen.

NIEMAN:
Ik vraag het ook omdat we hadden Prins Claus, Prins Bernhard, die werden geen Koning.
Maar u wordt wel Koningin.

PRINSES MÁXIMA:
Maar ook een Koningin Emma. Dus ja, dat is..

PRINS VAN ORANJE:
U moet het wel zo zien dat een Koning is een man of een vrouw.
En de Koningin is altijd een vrouw. De staatsrechtelijke Koning dan, zoals die in de Grondwet vernoemd is.
Dus daarmee kan je niet een Koningin Beatrix hebben en daarnaast een Koning Claus hebben.
Dat kan niet. En andersom kan het wel.

NIEMAN:
En u bent niet bang in het buitenland dat er dan misschien verwarring ontstaat omdat u dan met zijn
tweeën aankomt en dat ze dan misschien stiekem denken dat zij het...

PRINS VAN ORANJE:
Ik denk dat de enige waar verwarring is, is in Nederland. In de rest van de wereld is het volstrekt normaal.

TWEEBEEKE:
Zegt de keuze voor deze aanspreektitel, los van het staatsrechtelijke verhaal,
misschien ook iets over gelijkwaardigheid tussen u beiden?
Ziet u het koningschap als een gezamenlijke opdracht, als een soort duobaan?

PRINS VAN ORANJE:
Absoluut niet. En dat wil ik ook ten stelligste tegenspreken.
Ik denk dat juist als je af zou wijken van wat de norm is, dat je dan er aandacht voor vraagt.
En de norm is dat de vrouw van de Koning als “Koningin” aangesproken wordt.
Als je daar dus op een of andere manier aandacht voor gaat vragen om het anders te doen,
dan ga je daar dus de nadruk op leggen. Maar er is maar één Koning in Nederland.
En op dit moment is dat Beatrix. En na 30 april ben ik dat waarschijnlijk, als het allemaal doorgaat.
In ieder geval als die handtekening gezet wordt. Dus nee, er is niet zoiets als een duobaan.
Er is maar één staatshoofd en je hebt staatsrechtelijke verplichtingen. En zo gaat dat. Je wordt ondersteund...

PRINSES MÁXIMA:
Ik zal hem altijd blijven ondersteunen en waar soms als de Koning ergens niet naartoe kan gaan,
kan ik hem vertegenwoordigen ergens, maar nooit zijn plaats nemen.

TWEEBEEKE:
Hecht u er eigenlijk aan, aan die titel “Koningin”?

PRINSES MÁXIMA:
Nee, het is een beetje zoals mijn man. Ik denk dat...
Iedereen roept mij “Máxima”, hoor, dus uiterlijk, Koningin of Prinses, doet er niet toe.
Het is meer wat wij vertegenwoordigen dan de titel zelf.

NIEMAN:
U weet uiteraard al heel lang dat u Koning wordt. Daar hebben we het ook over gehad. Nu is het zover.
Wat voor een Koning wilt u zijn?

PRINS VAN ORANJE:
Ik wil een Koning zijn die allereerst in de traditie staat, voortbouwen op de traditie van mijn voorgangsters,
die staat voor continuïteit in dit land en ook voor stabiliteit in het land.
Maar ook een Koning die in de 21ste eeuw de samenleving kan samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen.

NIEMAN:
Samenbinden, vertegenwoordigen, aanmoedigen. Hoe doe je dat in de praktijk?

PRINS VAN ORANJE:
Door aanwezig te zijn waar jij denkt dat mensen die steun of hulp nodig hebben.
Door mooie en goede evenementen extra aandacht te geven door aanwezigheid.
Door mensen te steunen die de hulp even nodig hebben. Ook in het buitenland Nederland goed vertegenwoordigen.
Op allerlei manieren proberen dat samenbindende element in de samenleving te zijn. Dienend aan de samenleving.

NIEMAN:
Heeft u al qua toon misschien besloten wat voor een Koning u wilt worden?
Wilt u wat afstandelijker zijn, met enige dignitas, zoals dat wel wordt genoemd,
of wilt u misschien wat volkser zijn, wat dichter bij het volk? Heeft u daar een idee over?

PRINS VAN ORANJE:
Ik denk dat dat per situatie anders is. Natuurlijk ben je de Koning, maar je bent ook een mens.
En je hebt ook emoties en gevoelens en soms moet je die ook uiten, anders kan je niet echt jezelf zijn.
Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Als je niet authentiek bent,
dan kan je het ook in zo’n nieuwe functie niet goed volbrengen.

PRINSES MÁXIMA:
Ik denk, hij is geweest zoals hij is geweest tot nu toe. En dat zal ook niet veranderen.
En hij is een persoon die heel dicht bij de mensen is, die houdt van heel veel contact met mensen.
En daar haal jij je inspiratie uit. En dat zal zo blijven zijn.

NIEMAN:
Uw moeder heeft het 33 jaar gedaan. Heeft ze u nog één belangrijk advies meegegeven?

PRINS VAN ORANJE:
Blijf jezelf, houd je koers vast en probeer niet met alle winden populair mee te waaien,
want dat breekt je op. Als je authentiek bent en gewoon jezelf blijft en aantoont waar je voor staat,
dan kan je het lang volhouden op deze manier.

TWEEBEEKE:
U zei net: “ik wil de lijn voortzetten”, zoals uw moeder dat de afgelopen 33 jaar heeft gedaan.
U zei: “maar wel in de 21ste eeuw”. Zegt u daarmee: ik wil het koningschap moderner maken?
Wat moet ik me daarbij voorstellen?

PRINS VAN ORANJE:
Uiteindelijk kan je van een monarchie zeggen: het enige constante is dat het altijd in verandering is,
altijd meebeweegt met de maatschappij. Langzaam, maar het beweegt wel mee met wat de maatschappij wil.
Anders sta je er buiten, dan ben je niet meer relevant.
Je bent een symbool, maar een symbool moet wel relevantie hebben.

TWEEBEEKE:
Wat veranderd is onlangs, is uw rol als Koning straks in de formatie.
Uw moeder had bij de laatste formatie geen rol meer. Wat vindt u daarvan?

PRINS VAN ORANJE:
Ze had wel degelijk een staatsrechtelijke rol van de beëdiging van de ministers.
Dus hoe je daartoe komt, dat is ongeschreven staatsrecht,
dat gaat gewoon op een bepaalde manier door en dat is de wens van het parlement.
En het parlement is het hoogste orgaan in Nederland.

TWEEBEEKE:
Ik vraag het u omdat u eerder in een interview heeft gezegd dat u nogal hecht aan die rol in de formatie.

PRINS VAN ORANJE:
Ja, u verwijst duidelijk naar het interview in 1993 met Van Westerloo,
waar het verschil tussen inhoudelijk en ceremonieel koningschap voorgelegd werd.
En daar heb ik inderdaad gezegd, van: ja, de formatie is een belangrijke functie,
een belangrijke rol voor de Koning. Ik wil het toch wel iets terugbrengen in het tijdgewricht.
Het was tien jaar na de Grondwetsherziening van 1983.
En in die Grondwetsherziening is voor het eerst pas de Koning als lid van de regering genoemd.
Daarvoor bestond dat niet. Dus als ik op dat moment gezegd had, van:
ja, het moet een ceremonieel koningschap zijn waar de Koning dus niet langer lid is van de regering,
dan had ik echt een probleem gehad. Je kan de krantenkoppen ongeveer al voor je zien.
Dus de tijd is wel vooruit, door gegaan en nu 20 jaar later zou ik toch echt willen zeggen
dat ook zonder een formele rol in de formatie je een inhoudelijk koningschap kan hebben.

TWEEBEEKE:
Aan welke inhoudelijke elementen van het koningschap hecht u het meest?

PRINS VAN ORANJE:
Ik denk dat het koningschap op zich inhoudelijk is.
Want zelfs, wat dan soms sarcastisch genoemd wordt “het lintjes knippen” kan heel inhoudelijk zijn.
Want als jij maar goed bepaalt welke lintjes je knipt – en dat staat dan eventjes voor je aanwezigheid
bij bepaalde evenementen; waar kies je om bij te zijn, waar kies je voor om samenbindend te zijn,
om aandacht voor te vragen, om vertegenwoordigend bij te zijn – die keuzes kunnen heel erg inhoud
geven aan waar jij voor staat en wat jij belangrijk vindt voor Nederland.
Dus zelfs het ultieme symbool van het ceremoniële koningschap, het lintjes knippen, kan heel inhoudelijk zijn.

TWEEBEEKE:
Mocht de Tweede Kamer ooit besluiten dat het puur ceremonieel koningschap zou moeten worden,
zou dat dan ook voor u acceptabel zijn?

PRINS VAN ORANJE:
Als het wetgevingsproces democratisch en volgens de regels van de Grondwet gaat, accepteer ik alles.
Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Daar ben ik Koning voor.
En als daar een handtekening van mij onder moet komen, dan komt die er.

TWEEBEEKE:
Nog even naar die laatste formatie, want bij de laatste formatie had uw moeder in ieder geval
een andere rol dan voorheen. En op deze formatie is behoorlijk wat kritiek, hè?
Het zou te snel zijn gegaan, er zouden te weinig partijen bij betrokken zijn geweest.
En, niet onbelangrijk, er zou te weinig zijn gekeken naar draagvlak in de Eerste Kamer.
Denkt u dat het verschil had gemaakt als uw moeder wel haar oorspronkelijke rol had vervuld?

PRINS VAN ORANJE:
Denkt u echt dat ik daar hier een antwoord op ga geven?
Nee, dit lijkt me echt iets wat niet verstandig is om hier een antwoord op te geven.
Ik heb ook wel vaker in interviews gezegd: spreken is zilver, zwijgen is goud.
Dat betekent niet dat ik geen mening heb als persoon.
De Koning kan wel een mening hebben, maar die moet hij ook vaak voor zich houden.
En ik denk dat dat ook een gouden regel is waar ik ook in de komende jaren goed aan vast zal houden,
te beginnen bij u nu.

TWEEBEEKE:
Als we het iets los zouden trekken van die laatste formatie,
kunt u wel iets zeggen over hoe groot u de waarde dan acht van die rol in
die formatie die uw moeder voorheen wel speelde?

PRINS VAN ORANJE:
Het belangrijkste is dat uiteindelijk de Koning een staatsrechtelijke rol heeft bij de beëdiging
en het benoemen van de ministers. En hoe dat tot stand komt, dat zal ook na de vorige formatie wel
weer gaan veranderen. Daar ben ik van overtuigd. In de tijd dat ik Koning ben van dit land zullen
we terugkijken naar dit interview en zeggen, van: ja, toen dachten we dat het allemaal in beton gegoten was.
Dat is het niet. Het gaat meebewegen. En dat is prima.
Zolang het democratische proces maar goed gevolgd wordt en de regels van de Grondwet gehandhaafd blijven.

NIEMAN:
Gaat u wel zoals uw moeder dat ook altijd gedaan heeft, elke week met de minister-president praten?
Bent u dat van zins?

PRINS VAN ORANJE:
Ik ben wel van plan om in ieder geval gewoon door te gaan zoals mijn moeder het gedaan heeft,
te beginnen dus de eerste maandag na 30 april met een gesprek met de minister-president aan te gaan.
Ik weet niet of dat gedurende het hele koningschap zo zal zijn. Dat weet ik niet.
Maar het is wel heel duidelijk dat het van essentieel belang is om de
ministeriële verantwoordelijkheid goed in te vullen, dat het contact tussen de Koning en de minister-president
optimaal moet zijn. Telefonisch, elektronisch, face to face, maakt niet uit.
Je moet elkaar altijd kunnen vinden en honderd procent op elkaar kunnen vertrouwen.
Anders werkt de ministeriële verantwoordelijkheid niet.

TWEEBEEKE:
En helpt het dan dat je generatiegenoten bent?

PRINS VAN ORANJE:
Ja, je hebt allebei je eigen verantwoordelijkheden. En dat is los van de generaties.
Maar het feit dat je generatiegenoten bent, dan heb je soms aan een half woord genoeg.
En dat maakt het wel makkelijker.

NIEMAN:
U heeft allerlei functies, ook internationale. Kunt u straks als Koningin blijven doen wat u nu doet?

PRINSES MÁXIMA:
Ik zal wel proberen dat voort te zetten inderdaad.
Zeker mijn internationale functies wil ik heel graag doorzetten.
Ik doe het niet alleen maar omdat ik het natuurlijk leuk vind,
anders zou ik er niet eens aan beginnen, maar ik vind ook dat het voor Nederland
in de vertegenwoordigende rol wel heel goed is en het geeft me ook heel veel informatie en
ervaring die ik ook hier in Nederland weer kan toepassen. Dus dat vind ik heel fijn.
Daarnaast heb ik ook in Nederland verschillende functies en dat zal ik echt blijven doen.
Het paste al in mijn functie als Prinses. Het zal niet veranderen als Koningin, want mijn situatie..
Na 30 april, zoals wij net over hadden, verandert mijn situatie niet zoveel zoals die van mijn man.

NIEMAN:
Moet je misschien als Koningin ook voorzichtiger zijn met sommige dingen?
Ik noem inclusive finance, daar bent u heel actief in. De financiële wereld heeft de laatste,
pak hem beet, 5 jaar niet in een heel gunstig daglicht gestaan – en dan druk ik me voorzichtig uit.
Moet je met dat soort dingen opletten straks als u Koningin bent? Is dat dan een afweging?

PRINSES MÁXIMA:
Je moet altijd opletten.

NIEMAN:
Maar extra?

PRINSES MÁXIMA:
Ja, misschien wel in de komende jaren. Maar ik heb altijd enorm opgelet en
daarom voel ik dat wel vertrouwen aan mij werd gegeven om echt mijn werk te kunnen doen.
Want ik heb altijd opgelet. En bijv. financial inclusion,
het feit dat de financiële wereld misschien niet in echt goed daglicht komt te staan,
dat neemt niet weg dat bedrijven, kleine, micro- en middengrote bedrijven
nog steeds financiering hebben om te kunnen groeien, om te kunnen investeren
en uiteindelijk om werkgelegenheid te kunnen creëren. Dus het ene neemt het andere niet weg.

NIEMAN:
Hoe belangrijk is het voor u – in het verleden hebben Prins Claus en Prins Bernhard er ook dingen over gezegd
– om uw dingen te kunnen blijven doen?

PRINSES MÁXIMA:
Heel belangrijk. Ja, ik vind het heel belangrijk.
Ja, want het geeft mij echt een inhoudelijke voldoening waar ik heel veel energie uit krijg,
om echt de rest te kunnen doen, zoals een betere moeder te kunnen zijn.

TWEEBEEKE:
Amalia wordt ouder en ook voor haar gaat er natuurlijk wat veranderen na de 30ste.
Heeft u een idee – of doet u dat al – hoe u haar gaat begeleiden in haar nieuwe rol?

PRINS VAN ORANJE:
Ik probeer dan terug te kijken naar de manier waarop mijn ouders mij toen begeleid en behandeld hebben.
In ieder geval ervoor zorgen dat je geen verschil hebt in de familie,
dat je geen verschil maakt tussen de kinderen.
De kinderen zijn gewoon alledrie onze kinderen en we houden van alledrie evenveel.
En er is absoluut intern geen enkel verschil. En ja, toch proberen de formele kant uit te stellen
tot na haar 18de. Na haar 18e verjaardag zal Amalia lid worden van de Raad van State.
Dan krijgt ze ook een inkomen van het rijk. Dan staan daar ook verplichtingen tegenover.
Vanaf dat moment is ze ook troongerechtigd op die leeftijd.
En tot die tijd moet je proberen haar zoveel mogelijk af te schermen.
Dus ook geen officiële activiteiten zelf ondernemen of in ieder geval zo min mogelijk.
Proberen haar echt zoveel mogelijk een jeugd te geven met haar zusjes,
met haar vriendinnen en vriendjes en op een afgeschermde manier proberen haar te laten ontdekken wie ze is.
Als je niet zelf kan ontdekken wie je bent, dan kan je nooit een goede dienende functie in de toekomst hebben.

NIEMAN:
Ander onderwerp. U heeft gedurende de laatste jaren ook regelmatig kritiek te verwerken gekregen,
bijv. over uw vakantiehuis in Mozambique. U moest daar toen afscheid van nemen. Waar ging dat eigenlijk mis?

PRINS VAN ORANJE:
Ja, dat is natuurlijk heel lastig om echt een moment aan te geven.
Want als het echt één moment zou zijn, dan zou het veel makkelijker zijn om te zeggen,
van: dan stop je er mee. Dat is een proces wat zich ontvouwde en waar je dus ook van leert dat
ook als de intenties goed zijn en er misschien in objectieve zin niets mis is, dat het toch niet goed hoeft te
zijn. Dat je een inschattingsfout gemaakt hebt en dat je probeert daar met argumenten tegenin te gaan
omdat je echt gelooft dat je goed ergens mee bezig bent. Maar aan de andere kant mag een vakantiehuis
natuurlijk nooit tussen ons werk en Nederland komen staan. En dat gebeurde.
Ons werk voor Nederland en in Nederland was niet meer relevant op dat moment.
En ik denk dat ik dus de inschattingsfout heb gemaakt op dat moment door te lang proberen
vast te houden aan de positieve kanten van het verhaal en objectief te laten zien dat er niets mis mee was.
Maar goed, wij zijn mensen. Mensen maken fouten. Ik zal ook in de toekomst fouten blijven maken.
Dat is niet erg. Als mensen fouten maken, moet je er van leren en moet je zorgen dat het niet weer gebeurt.
En je omgeving moet ervoor zorgen dat het dan niet helemaal uit de hand loopt.
Daar is een omgeving van mensen ook voor.
Ik denk dat we daar heel veel van geleerd hebben en dat het ook een deel van de vorming is
geweest in onze voorbereiding op het koningschap.

NIEMAN:
Was er in de omgeving niemand die tegen u heeft gezegd op een gegeven moment:
o jongens, let op, dit gaat niet goed. Bent u gewaarschuwd?

PRINSES MÁXIMA:
Ja, in het proces daarvan wel.

TWEEBEEKE:

U heeft nu een vakantiehuis in Griekenland. Heeft u dat voorgelegd aan de minister-president op voorhand?

PRINS VAN ORANJE:
Maar Mozambique hebben we ook op voorhand voorgelegd aan de minister-president.
Ja, u denkt toch niet dat ik na Mozambique...
Ik zeg: een mens mag fouten maken, maar je moet wel leren van je fouten.
(Lacht) Dus het antwoord is: ja, uiteraard.

TWEEBEEKE:
Iets anders. U treedt aan als Koning in een economische crisis. Wat betekent dat voor uw ambt?

PRINS VAN ORANJE:
Nou, dat het heel belangrijk is om die mensen die echt geraakt worden door de crisis proberen te ondersteunen,
proberen een symbool te zijn van hoop misschien naar de toekomst toe,
dat we als Nederland de kracht hebben om ons samen uit deze crisis te werken.
Individueel gaat het niet lukken, maar samen wel, als we samenwerken.
De kracht van Nederland is juist samenwerken, op buurtniveau, op wat voor niveau dan ook.
En weer het vertrouwen krijgen dat er een toekomst is. En daar kan je als Koning een rol in spelen.

TWEEBEEKE:
Handelsmissies, zoals laatst naar Brazilië, gaat u dat intensiveren?

PRINS VAN ORANJE:
Het is in ieder geval wel onze bedoeling om ook het instrument van staatsbezoeken zeker buiten
Europa meer in te gaan zetten voor economische betrekkingen.
Maar uw vraag begon met: we zitten in een crisis. Dat beseffen wij ons heel goed.
En daarom hebben wij ook in overleg met het Nationaal Comité Inhuldiging gevraagd
om eens een keer positieve dromen voor Nederland naar buiten te brengen.
De kans om eens een keer niet alleen maar negatief te zijn.
En het zijn Dromen voor de Koning, en ik neem ze allemaal graag in ontvangst,
maar het zijn natuurlijk dromen voor beleidsmakers, het zijn dromen voor politici,
voor iedereen die eigenlijk zou moeten horen: wat leeft er in de Nederlandse bevolking?
En dit hele project van het Nationaal Comité Inhuldiging geeft dus ook
de kans voor andere mensen om positieve dromen te horen van de Nederlanders en
ik hoop dat daar ook goed gebruik van gemaakt gaat worden.

NIEMAN:
Nog even over die economische crisis. Begrijpt u dat daardoor mensen misschien nog meer zeggen
dan in het verleden: laat het koningshuis ook maar eens inleveren; laat ze bijv. maar eens belasting betalen?

PRINS VAN ORANJE:
Ik begrijp het. Maar ik kan niet anders – nu even een heel formeel antwoord, hè –
dan volgen wat de Kamer ons aan salaris en aan onkostenvergoeding geeft.
Daar is een wet voor, de Wet Financieel Statuut – die is vrij onlangs met algemene stemmen aangenomen
door de Kamer – waarin precies geregeld wordt hoe de monarchie in Nederland gefinancierd wordt.
En dat is waarschijnlijk zo omdat ze dan zeggen: dan kan de Koning niet zelf extra salaris nemen,
want dat houden we op deze manier goed in de gaten. Maar dat gaat dus ook aan de andere kant op:
het is niet aan ons om dat te beslissen. Wij zijn trendvolgers volgens die wet.

NIEMAN:
Maar mensen die zeggen: ja, maar dat koningshuis kost echt heel veel geld, het is hartstikke duur,
en het is op dit moment crisis, dus dat kan allemaal wel een tikkie minder met de uitgaven voor
het koningshuis, wat zegt u tegen die mensen?

PRINS VAN ORANJE:
Ik zeg tegen die mensen dat ik begrip heb voor hun situatie, maar dan vraag ik ook soms, van:
hoeveel denk je dat het dan wel zou moeten zijn? En daar kunnen mensen dan ook geen antwoord op geven.
Want het is heel lastig om te kwantificeren wat een monarchie moet kosten.
Want uiteindelijk wat u ziet, zijn budgetten, maar gerealiseerde kosten,
daar wordt echt wel gekeken dat die omlaag gaan ieder jaar.
En daar zijn we heel sterk mee bezig. Ik begrijp ook dat wij een fantastisch inkomen krijgen,
een fantastische ondersteuning krijgen en daar zijn we ontzettend dankbaar voor.
Daar proberen we ook maximaal voor te leveren.
En ik, nou, wij eigenlijk zijn heel erg dat we tegen alle leden van de hofhouding zeggen:
pas op je kosten, pas op je kosten.

TWEEBEEKE:
Toch nog heel even, want u zegt: ik begin met een formeel antwoord, want het wordt voor ons besloten.
Maar je kunt toch als Koning ook zeggen: ik wil het graag met minder doen?

PRINS VAN ORANJE:
Als je gaat bezuinigen op de kosten van de monarchie betekent dat vrijwel onmiddellijk bezuinigen
op dat wij hier mensen moeten gaan ontslaan. Want uiteindelijk gaat het toch allemaal hoofdzakelijk
naar salarissen van mensen die voor ons werken. Dus dan zullen bepaalde dingen niet meer uitgevoerd
kunnen worden. En dan moet je gewoon mensen gaan ontslaan. Daar wil ik...
Als het nodig is, als het echt noodzakelijk is, dan doe ik dat uiteraard.

TWEEBEEKE:
Dan integratie. Een paar jaar geleden zei u tijdens een interview voor uw 40e verjaardag,
dat u het integratiedebat scherp vond, en u noemde dat “destructief”. Hoe vindt u dat het nu gaat?

PRINS VAN ORANJE:
Ik denk dat het integratiedebat in de afgelopen tien jaar op die manier te benoemen was.
We komen natuurlijk uit een situatie in Nederland waar dingen nooit benoemd mochten worden.
En het is natuurlijk een pendule die één kant op gaat en de andere kant op gaat.
En ik denk ten tijde van dat interview waar u aan refereert, dat we heel erg aan de andere kant zaten,
dat het extreem was. En het wordt steeds realistischer. En ik hoop dat dat in de komende jaren ook realistisch,
benoembaar en ook dat er oplossingen komen uit het debat. Dat zou mijn grote wens zijn.
Want als we het op kunnen lossen, dan is het goed om er een debat over te voeren.

TWEEBEEKE:
Het is in uw functie natuurlijk heel moeilijk om het debat te sturen, als u dat al zou willen.
Toch zagen we dat op momenten wel bij uw moeder, bijv. bij de Kersttoespraak.
Is dat iets wat we ook van u kunnen verwachten?

PRINS VAN ORANJE:
Ik heb nog geen concrete invulling voor mezelf van de Kersttoespraak,
maar het is wel een moment waar je een eigen visie neer kan leggen.
Ik weet dat het heel veel tijd kost om een goede Kersttoespraak in elkaar te draaien, op te stellen.
Mijn moeder heeft daar heel veel energie altijd in gestoken. En ik weet nog niet...
Kijk, natuurlijk ben ik een ander persoon. Uiteraard zal ik ook een Kersttoespraak willen houden,
maar of die in dezelfde vorm gaat en op dezelfde manier vorm krijgt, dat weet ik niet.

TWEEBEEKE:
Misschien in 2013 wel een twitterbericht in plaats van een...

NIEMAN:
(Lacht). Ja, wel heel weinig tekentjes, hè?

PRINS VAN ORANJE:
Als je het in zo weinig tekens kan zeggen, dan ben je geniaal. Dus dat wil ik niet claimen.

TWEEBEEKE:
U gaat er nog op broeden.

PRINS VAN ORANJE:
Ja.

TWEEBEEKE:
Als we het nog even over dat integratiedebat hebben en ook wat u daar eerder over heeft gezegd.
U zei niet alleen dat u het debat destructief of heel scherp vond, u zei toen ook:
we moeten opletten dat we niet alleen aandacht voor allochtonen in de samenleving hebben
maar misschien juist ook wel voor de autochtonen, die zich door die aandacht voor de allochtonen
misschien wat weggedrukt voelen. Hoe ziet u dat nu?

PRINS VAN ORANJE:
Ja, dat is...De basis van het Oranjefonds destijds in 2002 is geweest dat we juist moeten gaan kijken
naar álle Nederlanders. Niet alleen maar concentreren op bepaalde doelgroepen.
En op dat moment zaten er echt mensen, autochtone Nederlanders in de oude wijken in de stad, echt in knel.
En die kregen op dat moment minder aandacht. En ik denk dat we met het Oranjefonds juist een heel mooi
fonds hebben en een heel mooie methode hebben gevonden om tussen generaties,
tussen verschillende groepen op allerlei manieren samenbindend bezig te zijn.
En ik denk dat dat...Dat wordt alleen maar belangrijker. Dat wordt alleen maar belangrijker.
Met name ook tussen de generaties.
Want de generatieverschillen worden steeds groter.
Daar zie je steeds meer spanningen tussen ontstaan. Onbegrip tussen generaties.

TWEEBEEKE:
Dat is misschien meer het probleem van nu, zegt u, dat generatieconflict?

PRINS VAN ORANJE:
Het is een probleem dat misschien wat weinig belicht is in het verleden en waar ook
het Oranjefonds nu heel veel tijd in steekt en energie in steekt om juist die generaties
weer tot elkaar te brengen.

TWEEBEEKE:
Daar voelt u echt een speciale opdracht voor u?

PRINS VAN ORANJE:
Ja.

NIEMAN:
We zijn allemaal Nederlanders, sommigen uit de Randstad, sommigen van het platteland,
u met Argentijns bloed van origine. Gaan we daar nog iets van merken,
het feit dat u in Argentinië geboren bent en opgegroeid, in uw invulling van uw rol als Koningin straks?

PRINSES MÁXIMA:
Hebt u tot nu toe wel iets gemerkt?

NIEMAN:
Ja, sommige dingen wel. De manier waarop u soms op Koninginnedag danste bijvoorbeeld was niet heel Hollands.
Dat kunnen wij niet.

PRINSES MÁXIMA:
(Lachend): Ik word niet hergeboren, hè, op 30 april.
Dus ik zou zeggen: u zult hetzelfde van mij kunnen verwachten als tot nu toe het geval was.
Ik zal niet anders doen dan voorheen. En ja, natuurlijk, ik heb een achtergrond als Argentijnse.
Ik houd van dansen, heb ik gezegd, ik houd van muziek. En dat zal ik wel blijven doen.
Ik zal met name mezelf blijven.

NIEMAN:
Twijfelt u nooit? Het is een ontzettend zware taak die u straks op uw schouders krijgt. Twijfelt u wel eens?

PRINS VAN ORANJE:
Ieder mens moet twijfelen. Als je...
Dat is ook goed, want daardoor creëer je ook weer adrenaline om het nog beter te doen.
Ik denk dat als je de arrogantie hebt en niet twijfelt en ook de arrogantie hebt te denken
dat je geen fouten maakt, dat je dus alles beter weet, nou, dan kan het niet goed gaan.
En dan kan je ook zeker niet gelukkig zijn.

NIEMAN:
Dus gezonde twijfel.

PRINS VAN ORANJE:
Ja.

TWEEBEEKE:
U bent er klaar voor. Vriend en vijand is het erover eens.
Wat betekent dat eigenlijk: er klaar voor zijn?
Wat heeft u zich de afgelopen jaren eigen gemaakt dat u kunt zeggen: ja, ik ben er inderdaad klaar voor?

PRINS VAN ORANJE:
Ik heb een heel goede, lange voorbereidingstijd gehad.
Allereerst natuurlijk de opleiding en de opvoeding van mijn ouders, opleiding op school.
Maar vanaf mijn 18e heb ik me goed voor kunnen bereiden door mijn diensttijd, binnen de Raad van State,
in mijn studententijd, in Nederland met diverse stages bij verschillende ministeries, in het land,
allerlei werkbezoeken, via het Oranjefonds, overal en nergens heb ik in het land kunnen kijken en
mensen kunnen ontmoeten en echt het gevoel dat je het land door en door kent.
En dat geldt ook natuurlijk voor de Caribische delen van het koninkrijk.
En tenslotte heb ik natuurlijk in mijn waterbeheer, nationaal en internationaal,
zelf ook echt iets op kunnen bouwen, waardoor ik nu het gevoel heb: ja, meer dan dit zal het niet zijn.
Ik denk dat ik er nu echt klaar voor ben om het nu over te nemen van mijn moeder.

TWEEBEEKE:
En daarna wordt het niet meer Koninginnedag maar Koningsdag.

PRINS VAN ORANJE:
Ja.

TWEEBEEKE:
Het scheelt een paar dagen. Waarom heeft u die keuze gemaakt?

PRINS VAN ORANJE:
Het was natuurlijk...
Het had zeer voor de hand gelegen om 30 april te houden omdat Amalia ook weer op 7 december jarig is.
Maar ja, dan was het geïnstitutionaliseerd en het mooie van Nederland is toch dat de nationale feestdag
gekoppeld is aan de verjaardag van de persoon die op dat moment het symbool is van eenheid en continuïteit.
Het was volstrekt logisch dat mijn moeder gekozen heeft om 30 april vast te houden omdat haar eigen verjaardag
op 31 januari is, en Koninginnedag is nou eenmaal een dag die buiten gevierd wordt...

TWEEBEEKE:
Maar dat is een heel praktische reden. Want uw moeder deed het ook uit eerbetoon aan haar moeder.

PRINS VAN ORANJE:
Ook.

TWEEBEEKE:
Dat noemde ze in haar toespraak.

PRINS VAN ORANJE:
Ook. Maar ook als praktische reden omdat het gewoon op 31 januari onmogelijk is om zo’n feest,
wat primair buiten gevierd wordt, te vieren, om dat op 31 januari te doen.
Dus 30 april was een fantastische dag om te houden.
Maar als je zelf 3 dagen voor zo’n dag jarig bent, vind ik het heel vreemd
om dan niet je eigen verjaardag te kiezen en te zeggen: nou, wacht nog maar 3 dagen
en dan ga ik het officieel vieren.

NIEMAN:
Wordt Koningsdag heel anders dan Koninginnedag?

PRINS VAN ORANJE:
Er zullen zeker accentverschillen zijn, zeker.
Maar het geestige is dat wel een heleboel mensen er grappen over maken,
maar als je dan vraagt: wat wil je dan veranderen, dan weet niemand het.

NIEMAN:
Koekhappen is eigenlijk toch gewoon heel leuk.

PRINSES MÁXIMA:
Maar we hebben niet zo vaak gekoekhapt...

PRINS VAN ORANJE:
Ik heb twee keer gekoekhapt over de laatste 15 jaar. Eén keer in Deventer, de koekstad.
Daar kan je niet anders dan koekhappen, als je in de koekstad bent.
En het was één keer voor Guinness Book of Records in Scheveningen zoveel mogelijk koekhappen achter elkaar.

PRINSES MÁXIMA:
Ik heb virtueel gekoekhapt.

PRINS VAN ORANJE:
Jij hebt virtueel gekoekhapt in Almere.

PRINSES MÁXIMA:
Maar de essentie, denk ik, is het meest belangrijk: dat wij te gast zijn bij een gemeente in
Nederland en dat wij vieren met ze. Op hun manier van vieren. Dat zal wel echt...

PRINS VAN ORANJE:
Dat blijft zeker.

PRINSES MÁXIMA:
Dat zal wel blijven.

PRINS VAN ORANJE:
Er komt niet een defilé terug of zo, want dat is toch, zoals Máxima zegt,
naar de mensen, naar een stad toegaan of naar een dorp toegaan,
daar het met mensen samen vieren, is toch iets heel anders dan de mensen vragen naar je toe te komen.
Dat is... Dat past niet meer in deze tijd.

TWEEBEEKE:
Gaan we net als op Koninginnedag op Koningsdag straks veel van uw familieleden zien?

PRINSES MÁXIMA EN PRINS VAN ORANJE GEZAMENLIJK:
Ja.

PRINS VAN ORANJE:
We proberen dat wel.

PRINSES MÁXIMA:
Ja, het is dé dag waar echt de familie, niet alleen maar Koninklijk Huis,
maar de familie echt naar buiten treedt.


Foto: RVD/Robin Utrecht

NIEMAN:
Laatste vraag. Stel dat u hier over, laten we zeggen, 33 jaar weer zit,
zolang als uw moeder het gedaan heeft, hoe zou u dan willen dat mensen terugblikken op uw koningschap?

PRINS VAN ORANJE:
Dat is een heel lastige vraag uiteraard. Daarom stelt u hem ook.

NIEMAN:
Ik ben oprecht benieuwd. Wat heeft u in uw hoofd?

PRINS VAN ORANJE:
Nou ja, ik denk dat het van wezenlijk belang is dat je iets doorgeeft aan de volgende generatie
dat in een betere staat is dan je het zelf ontvangen hebt.
Dat zal een heel lastige uitdaging worden, want mijn moeder heeft het heel goed gedaan.
Maar ook in die tijd, in die periode die u zelf noemt, die 33 jaar die voor ons liggen,
zal er veel veranderen in Nederland, zal er veel veranderen in alles in Nederland.
En het belangrijkste is dat de Koning en de monarchie zijn veranderende rol goed oppikt
en nog steeds daar kan zijn als symbool van continuïteit en eenheid en dat symbool op een
goede manier over kan dragen aan de volgende generatie.

NIEMAN:
Mogen wij u dan hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Dank u wel.

TWEEBEEKE:
Heel hartelijk dank.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, JD)

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto´s Akte van Abdicatie van 1948 en 1980, 22 april 2013


Akte van Abdicatie 1948Foto: Nationaal Archief, Den Haag, Kabinet der Koningin Verbaalarchief, 1976-1988,
nummer toegang 2.02.30, inventarisnummer 13999.

Akte van Abdicatie 1948.

Akte van Abdicatie 1980Foto: Nationaal Archief, Den Haag, Kabinet der Koningin Verbaalarchief, 1976-1988,
nummer toegang 2.02.30, inventarisnummer 13999.

Akte van Abdicatie 1980.

Akte van Abdicatie 1980-2Foto: Nationaal Archief, Den Haag, Kabinet der Koningin Verbaalarchief, 1976-1988,
nummer toegang 2.02.30, inventarisnummer 13999.

Akte van Abdicatie 1980-2.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


De Koningin en minister-president ontmoeten elkaar
voor het laatste wekelijkse gesprek, 22 april 2013Foto: RVD/Frank van Beek

Den Haag, 22 april 2013: De Koningin en minister-president ontmoeten elkaar in Paleis Huis ten Bosch
voor het laatste wekelijkse gesprek voor de troonswisseling op 30 april 2013.


Troonzetels Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, 25 april 2013


Tijdens de inhuldiging in De Nieuwe Kerk op 30 april 2013 zullen
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima
plaatsnemen op vergulde armstoelen uit 1901.
De stoelen maken deel uit van een ameublement dat Koningin Wilhelmina destijds
cadeau kreeg ter gelegenheid van haar huwelijk met Prins Hendrik.

Overeenkomstig de Lodewijk XIV-stijl hebben de armstoelen een brede zitting en een rechte rugleuning.
De meubelen werden gemaakt door de firma H.E. Jansen & Zonen te Amsterdam en de bekleding werd
uitgevoerd door eenentwintig Amsterdamse vrouwen en meisjes die het ameublement aan
Koningin Wilhelmina cadeau deden.

Sinds 1902 staan de meubelen in Paleis Het Loo.
De armstoel verwierf in circa 1912 de status van troonzetel toen deze
onderdeel uitmaakte van het staatsieportret van Koningin Wilhelmina.
Voor de inhuldiging van Koning Willem-Alexander zijn de armstoelen opgeknapt.
De oorspronkelijke geborduurde bekleding was niet meer geschikt voor gebruik
en is vervangen door een goudkleurige Italiaanse zijden damast.
Hierop geappliqueerd is het rijkswapen afkomstig van een bestaande stof,
identiek aan de bekleding van de stoelen van Koningin Beatrix en Prins Claus in 1980.

De vier vergulde ceremoniële zetels, waarop Prinses Beatrix en de Prinsessen Catharina-Amalia,
Alexia en Ariane zullen plaatsnemen, zijn afkomstig uit het Koninklijk Paleis Amsterdam.
Ze zijn bekleed met zijden chenille velours met gouddraad.
De armstoelen zijn in 1808 geleverd door Joseph Cuel en gewoonlijk opgesteld in de Troonzaal.

De troonzetels van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn van
7 mei tot en met 16 juni 2013 te bezichtigen in Paleis Het Loo.
Daar zijn onder andere ook de inhuldigingsmantel en de regalia te zien.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Prins van Oranje inspecteert laatste erewacht op de Eikenhorst, 27 april 2013Foto: RVD

De Prins van Oranje heeft vandaag voor de laatste keer op zijn verjaardag de
erewacht van de Koninklijke Luchtmacht geïnspecteerd.
Vanwege de inhuldiging wordt deze traditie dit jaar, na 32 inspecties, afgesloten.
De Prins van Oranje doet als aanstaand Staatshoofd afstand van zijn actieve militaire status.
Als Staatshoofd en lid van de regering kan de Koning echter geen actieve militaire functie
meer vervullen binnen de Krijgsmacht.


Koninklijke Familie, Vorstelijke Missies en
Bijzondere Missies bij troonswisseling, 28 april 2013


Bij de plechtigheden rond de troonswisseling op 30 april zijn de volgende leden van de Koninklijke Familie,
Vorstelijke Missies en Bijzondere Missies aanwezig.

Koninklijke Familie


- De Koningin/Prinses Beatrix
- De Prins van Oranje en Prinses Máxima/De Koning en Koningin
- Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane
- Prinses Mabel
- Prins Constantijn en Prinses Laurentien
- Prinses Irene
- Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven
- Prinses Christina
- Prins Carlos en Prinses Annemarie
- Prinses Margarita en de heer Tjalling ten Cate
- Prins Jaime
- Prinses Carolina en de heer Albert Brenninkmeijer
- Prins Maurits en Prinses Marilène
- Prins Bernhard en Prinses Annette
- Prins Pieter Christiaan en Prinses Anita
- Prins Floris en Prinses Aimée
- Bernardo Guillermo
- Nicolás Guillermo
- Juliana Guillermo

Vorstelijke missies


- Prins Filip en Prinses Mathilde van België
- Kroonprins Salman bin Hamad al Khalifa van Bahrein
- Kroonprins Billah en Prinses Sarah van Brunei
- Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken
- Kroonprins Naruhito en Kroonprinses Masako van Japan
- Prins El Hassan bin Talal en Prinses Sarvath El Hassan van Jordanië
- Erfprins Alois en Erfprinses Sophie van Liechtenstein
- Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg
- Prinses Lalla Salma van Marokko
- Prins Albert II van Monaco
- Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen
- Haitham bin Tareq al Said (Oman)
- Sheikha Moza bint Nasser al Misned (Qatar)
- De Prins en Prinses van Asturias (Spanje)
- Kroonprins Maha Vajiralongkorn (Thailand)
- Prinses Maha Chakri Sirindhorn (Thailand)
- De Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall (Verenigd Koninkrijk)
- Sheikh Hamed bin Zayed al Nahyan (Verenigde Arabische Emiraten)
- Kroonprinses Victoria en Prins Daniel van Zweden

Bijzondere missies


- De heer A. Boudou, vice-president van Argentinië en senator B. Rojkes de Alperovich,
wnd. president van de Senaat.
- De heer D. Johnston, gouverneur-generaal van Canada, en mevrouw Johnston
- Mevrouw R. Süssmuth, voormalig president Bundestag (Duitsland), en de heer Süssmuth
- De heer A. Babacan, wnd. minister-president van Turkije, en mevrouw Babacan
- De heer Suh Sang-Kee, voorzitter van de kamercommissie voor Inlichtingen (Zuid-Korea)
- De heer J. Barroso, president van de Europese Commissie, en mevrouw Barroso
- De heer M. Schulz, president van het Europees Parlement
- De heer H. van Rompuy, president van de Europese Raad, en mevrouw Van Rompuy
- Graaf J.Rogge, president van het IOC, en gravin A. Rogge-Bovyn
- De heer K. Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en mevrouw Annan
- Mevrouw H. Clark, directeur van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Getuigen en gasten bij abdicatie Koningin, 28 april 2013


Hare Majesteit de Koningin bekrachtigt met haar handtekening de Akte van Abdicatie in de Mozeszaal
van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Dat doet zij in aanwezigheid van getuigen en gasten.

Vanaf het moment dat zij de Akte van Abdicatie heeft ondertekend is
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje Koning.
Als eersten van de getuigen ondertekenen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de Akte.
Daarna tekenen de overige getuigen. Dit zijn achtereenvolgens:

- de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal;
- de ministers van het Koninkrijk;
- de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk;
- de leden van de deputaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
- de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;
- de burgemeester van Amsterdam;
- de directeur van het Kabinet van de Koning.

De namen van deze getuigen:
- Mr. G.J. de Graaf, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
- Mevrouw A. van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal;
- Z.E. drs. M. Rutte, Minister-president, Minister van Algemene Zaken;
- Z.E. mr. dr. L.F. Asscher, Vice-Minister-President, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Z.E. drs. F.C.G.M. Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken;
- Z.E. mr. I.W. Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie;
- Z.E. dr. R.H.A. Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
- H.E. mevrouw dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- Z.E. ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, Minister van Financiën;
- H.E. Mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie;
- H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Z.E. H.G.J. Kamp, Minister van Economische Zaken;
- H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
- Z.E. drs. S.A. Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst;
- Z.E. de Heer E.B. Abath, Gevolmachtigd Minister van Aruba;
- Z.E. de Heer R.A.M. Pieters, Gevolmachtigd Minister van Curaçao;
- Z.E. de Heer P.R. Voges, Gevolmachtigd Minister van St. Maarten;
- Mr. J.P.H. Donner, Vice-President Raad van State van het Koninkrijk;
- Z.E. de Heer F.J. Refunjol, Gouverneur van Aruba;
- Drs. P.F.T. Croes, Voorzitter Staten van Aruba;
- Z.E. mr. M.G. Eman, Minister President Aruba;
- Mevrouw mr. A.P. van der Pluijm-Vrede, Wnd Gouverneur van Curaçao;
- Drs. M. Franco, Voorzitter Staten van Curaçao;
- Z.E. drs. D.R. Hodge; Minister President Curaçao;
- Z.E. drs. E.B. Holiday, Gouverneur van St. Maarten;
- Drs. R.E. Samuel, Voorzitter Staten van St. Maarten;
- H.E. mevrouw S. Wescot-Williams, Minister President St. Maarten;
- Mr. E.E. van der Laan, Burgemeester van Amsterdam;
- De Heer J.W. Remkes, Commissaris van de Koningin Noord-Holland;
- Drs. C. Breedveld, Directeur Kabinet der Koningin;

Bij de abdicatie zijn ook enkele leden van de Koninklijke Familie aanwezig als gast. Dit zijn:
- Prinses Catharina-Amalia;
- Prinses Alexia;
- Prinses Ariane;
- Prins Constantijn;
- Prinses Laurentien;
- Prinses Mabel;
- Prinses Margriet;
- Prof. mr Pieter van Vollenhoven;
- Prinses Irene;
- Prinses Christina

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koningin biedt diner aan in Rijksmuseum ter gelegenheid van troonswisseling, 29 april 2013


Hare Majesteit de Koningin biedt maandagavond 29 april in aanwezigheid van
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden een diner aan voor genodigden
in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Het diner vindt plaats aan de vooravond van de abdicatie van de Koningin en de
inhuldiging van Koning Willem-Alexander.

Eveneens aanwezig zijn Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en
prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Constantijn en
Prinses Laurentien der Nederlanden, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel.

Overige genodigden voor het diner zijn de leden van de vorstelijke en bijzondere missies
(zie het RVD persbericht van 28 april 2013), de Rijksministerraad, de gouverneurs,
statenvoorzitters en minister-presidenten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten,
de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de vice-president van de Raad van State,
de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en
de directeur van het Kabinet der Koningin.

Het diner wordt gehouden in de Eregalerij van het Rijksmuseum.
In deze Eregalerij hangen de topstukken van de 17e eeuw, zoals Het Melkmeisje van Johannes Vermeer
en het echtpaar Massa van Frans Hals. De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn is het meest beroemde schilderij
van het Rijksmuseum en hangt aan het einde van de Eregalerij in de Nachtwachtzaal.
Het vernieuwde Rijksmuseum werd op zaterdag 13 april 2013 door de Koningin geopend.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Prins van Oranje en Prinses Máxima ontmoeten
André Rieu en muziekgezelschappen, 29 april 2013Foto: RVD


Toespraak van Hare Majesteit de Koningin, 29 april 2013


Op 29 april 2013 om 20.30 uur werd een toespraak van
Hare Majesteit de Koningin uitgezonden op Nederland 1 en op Radio 1.

De toespraak:
In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon wil ik mij graag tot u richten.
Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land.
In jaren van strijd en opstand tegen vreemde overmacht klonk het Wilhelmus als lied ter bemoediging:
'Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot inden doet'.
Deze onvoorwaardelijke trouw van de Vader des Vaderlands is sindsdien ook waargemaakt
door aldegenen die gestreden hebben voor onze vrijheid.
Tot op de dag van vandaag vormt deze trouw de grondslag van onze vaderlandse geschiedenis verbonden met Oranje.

Sinds 1890 was onze nationale eenheid verweven met vier vrouwelijke dragers van de Kroon.
Na Koningin-regentes Emma, na mijn grootmoeder Wilhelmina - krijgshaftig in oorlogstijd -
en na mijn plichtbewuste moeder Juliana, had ik de opdracht en het voorrecht uw vorstin te zijn.
De verbindende kracht van de vorige generaties is mij daarbij tot inspiratie geweest.
In onze constitutionele monarchie met de grondwet als fundament staat de Koning voor eenheid,
dienstbaar aan een samenleving in beweging.

Bij de inhuldiging zweert de Koning - ten overstaan van de Staten Generaal - de grondwet
te zullen handhaven en de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen.
Tegenover de verantwoordelijkheid van de ministers voor het handelen van de Koning,
heeft de Koning de plicht - binnen de Kroon - zijn handelen met de ministers af te stemmen.
Democratisch tot stand gekomen wetten en besluiten worden door de handtekening van de Koning bekrachtigd.
In het dagelijks leven kan de Koning bijdragen tot respect voor de democratie,
tot stimulering van saamhorigheid in de samenleving en tot integratie en zelfontplooiing
van alle bevolkingsgroepen. Dit vraagt een ongebonden en volledige inzet voor wat zich - vroeg of laat,
groot of klein - aandient als algemeen belang van onze samenleving.
Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap
te dienen kan inhoud geven aan het hedendaags Koningschap.

De vervulling van deze opdracht is gericht op een gemeenschap waarin mensen zich verbonden voelen.
Tijdens deze 33 jaar heb ik tal van landgenoten mogen ontmoeten die zich voor medemensen inzetten,
zich betrokken tonen en hun beste krachten willen geven voor ons land.
In de meest uiteenlopende omstandigheden heb ik gezien wat creatieve inbreng en
volharding teweeg kunnen brengen. Voor de indrukwekkende prestaties in wetenschap, kunst en cultuur
heb ik grote waardering gekregen. Ruimte voor expressie en verkenning van nieuwe wegen zijn voor ons
allen van wezenlijk belang. Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar vanuit verschillende
geloofsovertuiging of levensbeschouwing, heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie.

Onmisbaar bij dit alles was het vertrouwen dat U mij in zo ruime mate heeft gegeven.
Vreugde en nationale trots heb ik met U mogen delen. In zorgen en verdriet heb ik meegeleefd.
Met spontane hartelijkheid en tekens van verbondenheid heeft de bevolking in Nederland en
in de Caribische delen van ons Koninkrijk mij gesterkt.
Ook buiten de landsgrenzen zijn internationale contacten waardevol geweest voor beter begrip over en weer.
Het wel en wee in de wereld raakt ons bestaan. Talrijke banden verbinden ons met bewoners in alle continenten.
Dit dwingt ons open te staan voor andere levenswijzen en culturen.

Het verscheurde Europa droeg lang de littekens uit een verleden van oorlog en geweld.
In de huidige tijd staan vreedzame samenwerking en besef van gezamenlijke belangen vóórop.
Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven, daar waar dit nuttig en nodig is.
Ons eigen belang brengt de verplichting mee bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang en
aan het ruimer perspectief van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld.

Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad mij gesteund te weten door Prins Claus.
Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend.
Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu, ontwikkelingssamenwerking en cultuur heeft
hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving.
Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij
en noden in de wereld. Zo heeft Prins Claus ook ons Huis dichter bij de tijd gebracht.
Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest.

Sinds ik mijn voornemen heb aangekondigd te willen terugtreden,
ben ik getroffen door overweldigende blijken van hartelijk medeleven.
Daarbij werd ook ruim begrip getoond voor de wens mijn taak thans over te dragen aan de Prins van Oranje.
Door intensief werkzaam te zijn op nationaal en internationaal terrein en door zijn brede belangstelling
voor ontwikkelingen van deze tijd is hij in alle opzichten goed voorbereid.
Tijdens de ceremoniële inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal Koning Willem-Alexander
de opdracht aanvaarden die wezenlijk is aan het ambt: te handelen met voorbijzien van eigen voorkeur
en te staan boven partij- en groepsbelangen. Voor deze opdracht zal hij steun vragen en heb vertrouwen
van het Nederlandse volk. Dat zijn innemende Máxima - met haar grote hart en zuiver gevoel voor
menselijke betrekkingen - daarbij een bijzondere rol vervult, wordt door ons allen als een zegen ervaren.

Bij het neerleggen van mijn taak als vorstin vervullen mij allereerst gevoelens van diepe dankbaarheid.
Zonder Uw hartverwarmende en bemoedigende tekenen van genegenheid, zouden de lasten - waarvan zeker
ook sprake is geweest - wel heel zwaar hebben gewogen. Graag wil ik U allen bij dit afscheid laten weten
dat Uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven.
Ook in de toekomst zal Uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn.

Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen,
is het mijn innige wens dat ook het nieuwe Koningspaar zich gedragen zal voelen door Uw liefderijk vertrouwen.
Ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander zich in getrouwe toewijding zal inzetten voor alles
wat een goed Koning verschuldigd is te doen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koningin biedt diner aan in Rijksmuseum ter gelegenheid van troonswisseling, 29 april 2013Foto: RVD/ANP

Amsterdam, de Koningin biedt in aanwezigheid van de Prins van Oranje en
Prinses Máxima een diner aan voor genodigden in het Rijksmuseum.


Foto: RVD/ANP

Amsterdam, de Koningin biedt in aanwezigheid van de Prins van Oranje en
Prinses Máxima een diner aan voor genodigden in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Het diner wordt gehouden in de Eregalerij van het Rijksmuseum.


Koningin ondertekent Akte van Abdicatie, 30 april 2013


Hare Majesteit de Koningin heeft 30 april 2013 kort na tien uur in de Mozeszaal
in het Koninklijk Paleis Amsterdam met haar handtekening de Akte van Abdicatie bekrachtigd.
Met haar handtekening is de abdicatie een feit. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is
nu Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

Tekst Akte van Abdicatie 2013:

Heden, dertig april MMXIII om tien uur in de ochtend, heb ik,

BEATRIX

Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz., in aanwezigheid van mijn oudste zoon,
de Prins van Oranje, en zijn echtgenote, in het Koninklijk Paleis te Amsterdam bijeengeroepen de
voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk,
de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, de leden van de deputaties uit Aruba,
Curaçao en Sint Maarten, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland,
de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het Kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid
met een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op achtentwintig januari jongstleden
meegedeelde voornemen afstand te doen van het koningschap.

Ik verklaar dat ik thans afstand doe van het koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden,
welk koningschap van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en opvolger,

WILLEM-ALEXANDER

Prins van Oranje, overeenkomstig de bepalingen van het Statuut en de Grondwet voor het
Koninkrijk der Nederlanden.

Deze verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en ondertekend door mijn oudste zoon en zijn echtgenote,
alsmede door alle autoriteiten thans door mij bijeengeroepen en hier aanwezig,
zal in het archief van het Kabinet van de Koning worden bewaard, nadat deze van het Grootzegel
van het Koninkrijk is voorzien.

Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal,
aan de Raad van State van het Koninkrijk en aan de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: RVD


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP

De minister-president ondertekent de Akte van Abdicatie.

Prinses Beatrix, Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en
de prinsesjes op het balkon, 30 april 2013Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/ANP

Toespraak van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, 30 april 2013


Leden van de Staten-Generaal,

Vandaag ben ik naar uw Verenigde Vergadering gekomen om als uw Koning te worden beëdigd en ingehuldigd.
Als gekozen volksvertegenwoordigers bent u daartoe hier, in de hoofdstad, bijeen.
Dit symboliseert onze constitutionele verhoudingen.

In de loop van twee eeuwen is het Nederlandse Koningschap onlosmakelijk verbonden geraakt met de
parlementaire democratie. Deze inhuldiging en de eed die ik straks afleg, bevestigen dat verbond,
dat is verankerd in het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet.

Democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in hun overheid.
Een overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt.
Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers.
Burgers die zich medeverantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar.
Alle publieke ambtsdragers, of ze nu gekozen zijn, benoemd of aangewezen,
hebben aan dat vertrouwen hun bijdrage te leveren. Zó wordt de democratie onderhouden.

"In het winnen van wederkerig vertrouwen ligt een voortdurende opgave, in het klein en in het groot."
Dat zei mijn moeder in haar laatste kersttoespraak als Koningin.
Drieëndertig jaar lang heeft zij vertrouwen gegeven en het haar gegeven vertrouwen niet beschaamd.
Dat is de basis van haar gezag. Zij stond voor de waarden die in de Grondwet zijn verankerd en
waaraan zij zich op 30 april 1980 plechtig had verbonden.
Zij gaf daaraan uiting als zij dat nodig vond. Want het feit dat de Koning geen
politieke verantwoordelijkheid heeft, betekent niet dat hij geen eigen verantwoordelijkheid draagt.
Anders zou de eed, die ook ik zo dadelijk in deze Verenigde Vergadering zal afleggen, betekenisloos zijn.

Lieve Moeder,

U was Koningin in het volle bewustzijn van de verantwoordelijkheden die daarmee verbonden zijn.
De plichten van uw ambt was u volkomen toegewijd. Maar u was ook dochter, echtgenote,
hoofd van de familie en moeder. Aan elk van die verantwoordelijkheden wilde u eveneens ten volle recht doen.
Dat leidde soms tot innerlijke spanningen. Maar u wist uw vele plichten bijeen te brengen in een
bezield verband. Op u werd nooit vergeefs een beroep gedaan.
Ook in dagen van persoonlijke droefheid was u op de meest liefdevolle wijze een betrouwbare
steun voor ons allemaal.

Geholpen door mijn vader heeft u als Koningin uw eigen stijl ontwikkeld.
Vluchtige populariteit was niet het kompas waarop u reisde. U hield een stabiele en
zuivere koers aan omdat u wist in een lange traditie te staan. Rustig te midden van de woelige baren.

Ik treed in uw voetsporen. Van mijn ambt heb ik een helder beeld.
'Wat de toekomst brengen moge', weet geen mens.
Maar waarheen het pad ook leidt en hoe ver het ook voert, uw wijsheid en uw warmte draag ik met mij mee.

Ik weet dat ik de gevoelens van velen in Nederland en de Caraïbische delen van ons Koninkrijk
vertolk als ik zeg: dank u voor de vele mooie jaren waarin wij u als onze Koningin mochten hebben!

Iedere Koning geeft een eigen invulling aan het ambt. Hij is een andere persoon, in een andere tijd.
Het Koningschap is niet statisch. Binnen onze staatsrechtelijke regels heeft het zich steeds kunnen
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Die ruimte hebben ministers en Staten-Generaal de Koning
ook geboden.

Tegelijkertijd is het Koningschap een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid.
Het is een directe verbinding met ons staatkundig verleden,
het tapijt van onze geschiedenis waaraan ook wij vandaag gemeenschappelijk verder weven.
In de geschiedenis vinden we de verankering van de waarden die we delen.
Eén van die waarden betreft de dienende rol van de Koning.
De Koning bekleedt zijn ambt ten dienste van de gemeenschap.
Dat diepgewortelde besef werd al in 1581 door de Staten-Generaal vastgelegd in het
Plakkaat van Verlatinghe, de geboorteacte van wat later Nederland is geworden.

Ik treed aan in een periode dat velen in het Koninkrijk zich kwetsbaar en onzeker voelen.
Kwetsbaar in hun werk of in hun gezondheid. Onzeker over hun inkomen of over hun leefomgeving.
Dat kinderen het beter krijgen dan hun ouders, lijkt minder vanzelfsprekend dan vroeger.

Ieder voor zich lijken we weinig greep te hebben op ontwikkelingen die ons leven beïnvloeden.
Onze kracht ligt dan ook niet in afzondering, maar in samenwerking. Als familie. Als vrienden.
Als bewoners van een straat of buurt. Als burgers van ons Koninkrijk.
En als bewoners van deze aarde, die zich geconfronteerd zien met tal van opgaven die alleen in
internationaal verband zijn op te lossen.

Eenheid èn verscheidenheid. Eigenheid èn aanpassingsvermogen.
Besef van de waarde van tradities èn nieuwsgierigheid naar wat de toekomst brengt.
Die kenmerken hebben ons in de loop van onze geschiedenis gemaakt tot wie we zijn.

De drang om grenzen te verkennen en liefst te verleggen, heeft ons vèr gebracht.
Vijf bijzondere landgenoten staan daarvoor symbool. Zij vervullen hier, vandaag, een traditionele rol,
maar zijn tegelijkertijd een levend bewijs van waartoe wij in staat zijn.

Achter hen staan honderdduizenden anderen die zich op hun eigen manier onderscheiden.
Ook hun inzet is onmisbaar. De hoop van ons land schuilt in het samenspel van al die mensen,
met hun talenten, klein en groot. Vindingrijkheid, ijver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht.
Daarmee hebben wij de wereld veel te bieden.

Als Koning wil ik mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze hebben.
Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn,
waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen
en op voet van gelijkwaardigheid méébouwen.

Met trots zal ik het Koninkrijk vertegenwoordigen en helpen nieuwe kansen te ontdekken.
Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt,
ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet.
Zo kan ik als Koning het wederkerig vertrouwen tussen burgers en hun overheid verstevigen,
de democratie onderhouden en het algemeen belang dienen.

Ik aanvaard dit ambt met dankbaarheid. Dankbaar voor de opvoeding die mijn ouders mij hebben gegeven
en voor de ruimte die ik heb gekregen om me op dit ambt voor te bereiden.
Velen hebben mij met raad en daad geholpen; hun allen zeg ik dank.

Achtereenvolgende kabinetten, daarbij gesteund door de Staten-Generaal,
hebben mij de mogelijkheid gegeven een eigen rol te spelen op verschillende werkterreinen.
Daardoor heb ik veel kunnen doen in en voor Nederland.
Dat werk heeft me bewust gemaakt van wat ik in mijn positie kan betekenen.
Het heeft me ook de kans gegeven een grondig inzicht te verwerven in onderwerpen
die fundamenteel zijn voor ons land, zoals een verantwoorde omgang met water.

Nationale en internationale ervaringen hebben mij gevormd tot wie ik ben.
Met vertrouwen durf ik tegen mezelf en tegen de wereld te zeggen:
ik aanvaard dit ambt met overtuiging. Daarbij besef ik hoe intens gelukkig ik ben met de steun van mijn vrouw,
Máxima. Zij is zich bewust van de persoonlijke begrenzing die haar positie soms van haar vraagt.
Zij heeft ons land omarmd en is Nederlandse onder de Nederlanders geworden.
Ten volle is zij bereid haar vele capaciteiten in dienst te stellen van mijn Koningschap en ons
aller Koninkrijk.

Leden van de Staten-Generaal,

Vandaag bevestigen we tegenover elkaar onze wederkerige verantwoordelijkheden en verplichtingen.
Het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet zijn ons gemeenschappelijke fundament.
In goede en in minder goede jaren mogen we daarop verder bouwen in het volle vertrouwen
dat we samen met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet kunnen treden.

Vanuit die overtuiging wil ik me als Koning inzetten met alle krachten die mij gegeven zijn.

Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk
en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al
Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders
en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart
alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen,
zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander beëdigd en ingehuldigd, 30 april 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag 30 april 2013 beëdigd en ingehuldigd
tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

De Koning hield een toespraak en legde de eed af.
Vervolgens hield de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal,
mr. G.J. de Graaf, een toespraak waarna hij de inhuldigingsverklaring aflegde.
Leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van de landen Aruba,
Curaçao en Sint Maarten hebben aansluitend de eed of belofte afgelegd.

Beëdiging Koning Willem-Alexander:

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft tijdens de openbare Verenigde Vergadering van
de Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk te Amsterdam op 30 april 2013 de volgende eed afgelegd:

'Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en
de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn
vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders
en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart
alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen,
zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!'

Vervolgens heeft de voorzitter namens de Staten-Generaal, de Staten van Aruba,
de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten de volgende verklaring uitgesproken:

'Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het
Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet, U als Koning; Wij zweren (beloven)
dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.

Wij zweren (beloven) alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal,
Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen.

Zo waarlijk helpe ons God almachtig! (dat beloven wij!)'

Aansluitend volgde een hoofdelijke beëdiging of bevestiging van de voorzitter en
leden van de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten.

De teksten zijn conform artikel 32 van de grondwet, Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning.
Deze is vastgesteld bij Rijkswet van 27 februari 1992.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP

Koning Willem-Alexander draagt een rokkostuum met de Koningsmantel.
Als decoratie draagt Zijne Majesteit het Ordelint en Plaque (of Borstster) van
"Ridder Grootkruis in de Militaire Willemsorde". Voorts draagt Zijne Majesteit de miniaturen van:

1.Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
2.Ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
3.Inhuldigingsmedaiie 1980
4.Huwelijksmedaiie 2002
5.Ridder in de Johaniter Orde van Nederland
6.Elfstedenkruis
7.Ridder in de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg

Koningin Máxima draagt een robe en cape in de kleur "Royal Blue" met een basis van crêpe waarover
een flinterdunne laag van chiffon. De robe met sleep, en biais, heeft een flinterdunne laag van chiffon,
opengewerkte motieven en is rijkelijk geborduurd. De cape is lengte accentuerend en heeft een
suggestieve mouw-inzet. Door het samenspel van crêpe en chiffon is deze bedekkend maar transparant.
Koningin Máxima draagt het orde lint en ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.
De creatie is van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau.

Koningin Máxima draagt tevens een gouden Tiara door Willem de 3e is geschonken aan Koningin Emma.
Het ontwerp van de tiara is van Oscar Massin gedateerd 1867.
De tiara bestaat uit diamanten oud slijpsel met blauwe saffieren.
De afneembare midden saffier is een erfstuk van Anna Paulowna.


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zwaaien tijdens het uitspreken van een
dankwoord door minister-president Rutte in het Muziekgebouw aan het IJ.


Officiële groepsfoto´s, 30 april 2013Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Groepsfoto van de Koning, Koningin, Prinsesjes, Vorstelijke Missies en Bijzondere Missies.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix, Prinses Alexia, de Prinses van Oranje
en Prinses Ariane in het Koninklijk Paleis Amsterdam.


Officiële staatsiefoto´s nieuw koningspaar, 30 april 2013Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


DVD: De Inhuldinging in beeld, de officiële NOS registratie van de abdicatie en inhuldiging


Onderstaand eigen gemaakte foto's van de DVD: De Inhuldinging in beeld, de officiële NOS registratie van de abdicatie en inhuldiging.
Hofhouding Koning vrijwel ongewijzigd, 1 mei 2013


Koning Willem-Alexander brengt geen wijzigingen aan in de Hofhouding naar aanleiding van de troonswisseling.
De Koning werd in de afgelopen jaren al betrokken bij de samenstelling en inrichting van ‘het Huis’.
Wel vinden in de komende periode enkele reguliere wijzigingen plaats.

Zoals eerder bekend werd, verlaat de huidige ceremoniemeester, de heer W. Cosijn,
komende zomer na zeven jaar de Dienst Koninklijk Huis. Hij is benoemd tot Consul-Generaal in Sydney, Australië.
Hij wordt opgevolgd door de heer A. (Alle) Dorhout.
Alle Dorhout (1966) was hoofd van de politieke afdeling van de permanente vertegenwoordiging van
Nederland bij de Verenigde Naties in New York. Daarvoor werkte hij voor de directies Afrika,
Europa, Veiligheidsbeleid en Europese Integratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hij was werkzaam in Zuid-Soedan en Somalië vanuit de Nederlandse ambassade in Nairobi en
werkte voor een Europese waarnemersmissie in het voormalig Joegoslavië.
Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en vervulde zijn dienstplicht
als reserve-officier bij het Instituut Defensie Leergangen.

De heer J. Klarenbeek, van 2009 tot 2013 particulier secretaris van de Prins van Oranje,
is benoemd tot plaatsvervangend Chef de Poste van de Nederlandse Ambassade in Rome, Italië.

Opperhoutvester en rentmeester de heer J.Kuper gaat deze zomer met pensioen en wordt opgevolgd door
de heer A. (Arno) Willems. Arno Willems (1 maart 1959) studeerde bosbouw in Wageningen en
was daarna achtereenvolgens werkzaam bij de Wageningen Universiteit, Staatsbosbeheer, SNV,
Unie van Bosgroepen en Landschapsbeheer Nederland. Hij werkte verder als interimmanager en
consultant voor diverse organisaties in de sectoren natuur en ontwikkelingssamenwerking.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Prins Maurits benoemd tot adjudant in buitengewone dienst, 1 mei 2013


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit van 1 mei 2013
Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven benoemd
tot zijn adjudant in buitengewone dienst.

De Prins is tevens per 1 mei 2013 bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine.

Als adjudant in buitengewone dienst kan Prins Maurits de Koning bijstaan of
vertegenwoordigen tijdens ceremoniële militaire aangelegenheden.
Op zijn uniform van de Koninklijke Marine zal Prins Maurits het monogram van Koning Willem-Alexander dragen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Krantenartikel Noord Hollands Dagblad over Jan Taminiau, 2 mei 2013


Van mijn oma kreeg ik dit leuke artikel over de ontwerper van de jurken van Koningin Máxima
die hij maakte voor de troonswisseling op 30 april 2013.
Foto: REINIER RVDA


Hofhouding, 3 mei 2013


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking de heer drs. M.W. (Marco) van Walstijn
met ingang van 1 mei 2013 benoemd tot Directeur ICT.

Marco van Walstijn (30 maart 1961) is sinds 1 maart 2012 aan het Hof verbonden als
ad interim Directeur Informatievoorziening. Hij studeerde Biologie in Amsterdam en was
na zijn studie 10 jaar werkzaam in de IT-sector bij ICL en Digital Equipment Corporation.
Vanaf 1994 werkte hij als partner en later managing partner voor Twynstra Gudde op het snijvlak
van organisatieadvies en ICT. Sinds 2001 was hij oprichter en directeur van het adviesbureau YNNO,
gespecialiseerd in nieuwe manieren van werken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Ingehuldigd! Kroon, troon en inhuldigingsmantel op Paleis Het Loo, 10 mei 2013


Paleis Het Loo presenteert in de Audiëntiezaal de unieke objecten die een rol speelden tijdens
de inhuldiging op 30 april jl. Tot en met 16 juni aanstaande kan het publiek de regalia - kroon,
scepter en rijksappel - zien. De inhuldigingsmantel die Koning Willem-Alexander droeg en de troonzetels
van het nieuwe koningspaar hebben eveneens een prominente plek gekregen.
Het rokkostuum van Koning Willem-Alexander èn de japon van Koningin Máxima maken deze eenmalige
bijzondere presentatie compleet.

De regalia (of rijksinsigniën) zijn van symbolische betekenis bij de inhuldiging;
de kroon staat voor de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden,
de rijksappel symboliseert het grondgebied van het Koninkrijk en de scepter de Koninklijke positie.
Samen met de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk worden zij geplaatst op de met rood fluweel
beklede credenstafel. Daarachter komt het Rijkszwaard en het Rijksvaandel te staan.
De regalia dateren uit 1840 en zijn gemaakt voor de inhuldiging van Koning Willem II.
Ze onderstrepen de waardigheid van de Koning en zijn daarom belangrijk bij zijn inhuldiging.

Gezien de te verwachten belangstelling is Paleis Het Loo tijdens de tentoonstelling ‘Ingehuldigd!
van 7 mei t/m 16 juni a.s. een uur langer (10-18 uur) geopend.
Ook wordt de reguliere museumroute in het paleis omgeleid.
Rolstoelgebruikers dienen rekening te houden met een sterk vertraagde doorstroom.

De Nieuwe Kerk in Amsterdam besteedt vanaf 11 mei onder dezelfde titel aandacht aan de inhuldiging.
In deze expositie ligt de nadruk echter op de relatie tussen de Oranjes en de Nieuwe Kerk.

Bron: Paleis Het Loo, http://www.paleishetloo.nl/


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken
provincies Groningen en Drenthe op 28 mei, 14 mei 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken
dinsdagochtend 28 mei de provincie Groningen en dinsdagmiddag de provincie Drenthe.

Het bezoek aan de provincie Groningen is het eerste in de reeks van twaalf bezoeken die de Koning en
Koningin na de troonswisseling op 30 april 2013 aan alle provincies in Nederland brengen.
Er staan twee provincies per dag op het programma.

Uitgangspunt van de bezoeken is dat vele mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin
in hun provincie te zien en te ontmoeten. Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door
een informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens. Daar ontmoeten de Koning en Koningin
in totaal 100 mensen (50 uit elke provincie) die een bijzondere betekenis hebben voor beide provincies,
zoals sporters, musici, vrijwilligers, ondernemers en onderzoekers.
De Commissaris van de Koning in de provincie begeleidt de Koning en Koningin.
Gastheer is de burgemeester van de gemeente die wordt bezocht.

Provincie Groningen


Groningen: ontvangst op het Provinciehuis en rondwandeling over het Martini-kerkhof en de Grote Markt


De Commissaris van de Koning, drs. M.J. van den Berg, begroet de Koning en Koningin bij het
provinciehuis aan het Martinikerkhof. In het provinciehuis is er een korte kennismaking met
onder anderen het College van Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van de Provinciale Staten.

Martinikerkhof: begroeting door de burgemeester van Groningen, dr. J.P. Rehwinkel,
en aanvang stadswandeling vanaf het provinciehuis door een deel van het centrum van Groningen.
Op het Martinikerkhof vinden muziekoptredens plaats, een uitvoering van kindercircus Santelli
en speelt het draaiorgel Pronkjewail (pronkjuweel). De wandeling gaat verder naar de Grote Markt
en het Waagplein.

Grote Markt/stadhuis noordzijde:
•Presentatie van de bouw van het Groninger Forum, nieuw cultuurhuis;
•'Energieke' optredens rond het thema Energy Valley. Energiebedrijven, ondernemers,
kennisinstellingen en overheden in Noord-Nederland werken samen aan de ontwikkeling van een
energieregio in het noorden;
•Muziekoptreden door studenten van het Prins Claus Conservatorium;
•Portrettekenen van de Koning en Koningin door kunstenaars en studenten van Academie Minerva.

Waagplein:
•Presentatie van het project 'Healthy ageing'. Healthy ageing, gezond en actief ouder worden,
is het speerpunt van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en komt terug
in de kerntaken van de organisatie. Het UMCG werkt hiervoor samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG),
hogescholen, overheden en het bedrijfsleven.

Stadhuis Zuidzijde:
•Live-optredens in het kader van de diverse pop- en cultuurfestivals in Groningen: Eurosonic/Noorderslag,
Noorderzon, Noorderlicht en Swinging Groningen;
•Op het balkon van het gemeentehuis tekenen de Koning en Koningin het Gulden Boek der stad Groningen
(gastenboek van de gemeente);
•Aansluitend afscheid van de Koning en Koningin door de burgemeester op de hoek van de
Grote Markt/Gelkingestraat.

Landgoed Nienoord in Leek


Landgoed Leek Nienoord kenmerkt zich door een typisch Groninger borg en tuinen.

De huidige borgen in de provincie Groningen dateren uit de 17e en 18e eeuw en waren buitenplaatsen
voor jonkheren. Van de ruim 130 borgen zijn er in de provincie nog 16 over.
Naast de borg huisvest het landgoed het Museum Nienoord.
Dit rijtuigmuseum heeft de grootste nationale rijtuigcollectie ter wereld www.museumnienoord.nl

Leek: Landgoed Nienoord, Borg en Rijtuigmuseum (gemeente Leek)


Begroeting bij het begin van de oprijlaan van het landgoed door de burgemeester van de gemeente Leek,
de heer B.C. Hoekstra. De Koning en Koningin rijden onder begeleiding van muziek van
Showband Concordia per koets naar de binnenplaats van de borg.
Ontmoeting met vertegenwoordigers van de school met de meest originele Koningsspelen van Groningen.

In de borgtuin een ontmoeting met bewoners uit de wedstrijd Leukste Dorp van Groningen (13 finalisten)
en de genomineerden voor de Kroonappels van het Oranje Fonds.
Aansluitend een bezoek aan de streekproductenmarkt. Korte voetbalwedstrijd tussen de Leekster Eagles
(bekend Gronings zaalvoetbalteam) en Kids United (voetbalteam van kinderen met een beperking).
Demonstratie van modelbootjes in de gracht rond de borg.

Vertrek naar Havezate Mensinge in Roden


Havezate Mensinge ligt bij de grens tussen de provincies Groningen en Drenthe.
Het is een landgoed dat dateert uit 1381 www.mensinge.nl

Provincie Drenthe


Roden: Havezate Mensinge, informele bijeenkomst (gemeente Noordenveld, provincie Drenthe)


In de Havezate worden de provincies Groningen en Drenthe aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst
tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners uit de provincies Groningen en Drenthe.
De Commissaris van de Koning in de provincie Groningen draagt de Koning en Koningin bij
Havezate Mensinge symbolisch over aan de Commissaris van de Koning in de Provincie Drenthe,
de heer J. Tichelaar.

Dwingeloo: bezoek aan de Brink (gemeente Westerveld)


Begroeting van de Koning en Koningin door de burgemeester van de gemeente Westerveld, de heer H. Jager
en muzikaal onthaal door de Koninklijke militaire kapel Johan Willem Friso Kapel.
Op de brink presenteren 12 Drentse gemeenten hun toekomstdromen.
Het Shakespeare Theater uit Diever voert een korte samenvatting uit van het toneelstuk
Midzomernachtdroom van William Shakespeare. Dit theatergezelschap voert jaarlijks in
Diever een openluchtvoorstelling op van een toneelstuk van Shakespeare.
Daarnaast presenteren het Nederlands Instituut voor radioastronomie ASTRON en
het Archeologisch Centrum West-Drenthe zich. Op een deel van de Brink loopt een schaapskudde en
er zijn diverse muziekoptredens.

Beilen: 'Drents kwartiertje' op de Markt


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, de heer J. Broertjes,
op de Markt in het centrum van Beilen. De Koning en Koningin maken een korte wandeling over de
nieuw aangelegde en gerevitaliseerde Markt met van onder meer het Museum voor Knipkunst en
de gym- en turnvereniging FIT-Beilen. Daarnaast zijn de Koning en Koningin aanwezig bij de
in werking stelling van een kunstwerk. Het kunstwerk symboliseert het 'naar binnen halen'
van het water van de naastgelegen Beilervaart.

Assen: afronding bezoek aan de provincie Drenthe


Het bezoek van de Koning en Koningin aan Drenthe wordt afgerond in Assen.
Bij binnenkomst in de TT-stad wordt het gezelschap begeleid door motoren.
Na begroeting door de burgemeester van de gemeente Assen, de heer K.S. Heldoorn is er
een stadswandeling via de Torenlaan en Brink naar de Gouverneurstuin.
Langs de route zijn er diverse optredens. De Koning en Koningin worden in de tuin
toegezongen door de Drentse zanger en componist Daniël Lohues.

De wandeling eindigt in het oude provinciehuis, het huidige Drents museum, met een ontmoeting met
het college van Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van de Provinciale Staten.
Vertrek van de Koning en Koningin via de oude hoofdingang van het provinciehuis, afscheid op de Noordersingel.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken
provincies Gelderland en Utrecht op 30 mei, 14 mei 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken
donderdagochtend 30 mei de provincie Gelderland en donderdagmiddag de provincie Utrecht.

Beide bezoeken maken deel uit van een reeks van twaalf bezoeken die de Koning en Koningin na de
troonswisseling op 30 april 2013 aan alle provincies in Nederland brengen.
Er staan twee provincies per dag op het programma.

Uitgangspunt van de bezoeken is dat vele mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin
in hun provincie te zien en te ontmoeten. Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door een
informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens. Daar ontmoeten de Koning en Koningin in
totaal 100 mensen (50 uit elke provincie) die een bijzondere betekenis hebben voor beide provincies,
zoals sporters, musici, vrijwilligers, ondernemers en onderzoekers.
De Commissaris van de Koning in de provincie begeleidt de Koning en Koningin.
Gastheer is de burgemeester van de gemeente die wordt bezocht.

Provincie Gelderland


De Liemers, locatie Duiven


De Commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje, begroet de Koning en Koningin in de streek de Liemers,
locatie Duiven. Tevens begroeting door de vier burgemeesters van de in de Liemers gelegen gemeenten, Duiven,
de heer H.J. Zomerdijk, Zevenaar, drs. J.A. de Ruiter, Westervoort, mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk en
Rijnwaarden, mr. M. Slinkman. Onthaal van de Koning en Koningin door de Liemerse schutterijen met
onder meer het lopen over de Liemerse vaandels. Begroeting door de 'Koningen en Koninginnen'
van de schutterijen en een demonstratie vaandelzwaaien. Aansluitend onder anderen een bezoek aan
een streekproductenmarkt.

Arnhem: ontvangst op het provinciehuis en rondwandeling over het Marktplein


Aankomst bij het Huis der Provincie met op de binnenplaats een muzikaal onthaal door het
Nederlands Jeugd Orkest ensemble. Ook aanwezig zijn Gelderlanders die zich hadden aangemeld
voor het bijwonen van de inhuldigingsceremonie in de Nieuwe Kerk op 30 april, maar niet geselecteerd zijn,
en deelnemers aan het Model European Parliament Gelderland
(Gelderse scholieren die één week op het provinciehuis vergaderen over Europese zaken).
Aansluitend ontmoeting met leden van de Gedeputeerde Staten en de fractievoorzitters van de Provinciale Staten.

Marktplein:

Ontvangst door de burgemeester van Arnhem, mevrouw P.C. Krikke.
Op het Marktplein zijn er diverse presentaties aan de hand van twee thema's die Arnhem kenmerken:
'verbindingen' en 'voor elk wat wils' met onder anderen:

•Slag om Arnhem;
•Dansgezelschap Introdans;
•Sportcentrum Papendal, activiteit met Olympische sporters;
•Koninklijk tehuis voor oud-militairen Bronbeek;
•Mode Biënnale, presentatie door Arnhemse modeontwerpers;
•Living statues, jaarlijks evenement in Arnhem;
•ROC Rijn IJssel, afdeling Urban Arnhems talent;
•Vitesse;
•Openluchtmuseum Arnhem en Burgers Zoo.

Oosterbeek


Oosterbeek vormt vanwege de bijzondere omliggende natuur samen met Renkum en Wolfheze de oudste
schilderskolonie van Nederland. Kunstenaars die het kenmerkende landschap weergaven verenigden
zich in de Oosterbeekse school, 1840 - 1870.

Oosterbeek: bezoek aan de kunstmarkt in Oosterbeek (gemeente Renkum)


Aankomst op het Raadhuisplein in Oosterbeek met een begroeting door de burgemeester van de gemeente Renkum,
drs. J.P. Gebben. De Koning en Koningin bezoeken aansluitend een kunstmarkt met werken van kunstenaars
van de Oosterbeekse school en hedendaagse kunstenaars.

Wageningen: ontvangst bij Hotel De Wereld


Begroeting bij Hotel de Wereld door de burgemeester van de gemeente Wageningen, de heer G.J.M. van Rumund
en begroeting door onder anderen de kinderen van de winnende school in Gelderland van de Koningsspelen.
Wageningen bestaat dit jaar 750 jaar. Vertrek per koets naar de haven van Wageningen aan de Nederrijn.

Boottocht over de Nederrijn, informele bijeenkomst


In de haven van Wageningen gaat het gezelschap aan boord van de Eureka V waar de provincies Gelderland en
Utrecht aan elkaar worden verbonden door een informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en
circa 100 inwoners uit de provincies Gelderland en Utrecht. De Commissaris van de Koning in de provincie
Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, is ook aanwezig.

Provincie Utrecht


Aankomst bij het Sluis en Stuwencomplex in Amerongen


Aansluitend vertrek van de Koning en Koningin.

Bezoek aan Vianen


Begroeting door de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Vianen, de heer W.G. Groeneweg.
Symbolische start van het bezoek aan Utrecht met zang en dans.
Wandeling door de hoofdstraat van Vianen met een korte stop voor het gemeentehuis.
Aansluitend vertrek van de Koning en Koningin naar Veerpont Vrevia (Vreeswijk-Vianen)
voor een overtocht over de Lek naar Vreeswijk. Begroeting aan de overkant door de burgemeester van Nieuwegein,
drs. F.T.J.M. Backhuijs.

Bezoek aan Vreeswijk (gemeente Nieuwegein)


Aankomst bij de Oude Sluis in Vreeswijk met een begroeting door leerlingen van de Willem Alexanderschool.
Wandeling langs de kade naar 'het Kippenbruggetje'. Tijdens de wandeling is er een schouwspel van de
'stichting museumwerf Vreeswijk' waarin de geschiedenis van Vreeswijk wordt uitgebeeld.
Aansluitend vertrek van de Koning en Koningin.

Bezoek aan Jachthaven Marnemoende


Begroeting door de burgemeester van IJsselstein, drs. P.C. van den Brink. Jachthaven Marnemoende is
een voorbeeld van een voormalig boerenbedrijf dat zich in de loop van de jaren ontwikkeld heeft
tot jachthaven met recreatiemogelijkheden. Naast de jachthaven presenteren nog drie Utrechtse bedrijven zich,
een natuurhoeve, een touwfabriek en een bedrijf in elektrotechniek op basis van de thema's traditie,
transitie en duurzaamheid.

Behalve de bedrijvenpresentaties krijgt de Koning in zijn hoedanigheid van Baron van IJsselstein
volgens een eeuwenoude traditie symbolisch een paard overhandigd dat direct wordt doorgegeven aan
een goed doel. Ook wordt een kort toneelstuk opgevoerd over Willem van Oranje en Anna van Buren die
op 14 mei 1552 in IJsselstein gedineerd zouden hebben.

Utrecht: bezoek aan de wijk Lombok


Begroeting door de burgemeester van Utrecht, mr. A. Wolfsen. Lombok is een
multiculturele wijk in ontwikkeling. De Koning en Koningin wandelen door de Kanaalstraat
die de hoofdader vormt in de wijk. De Kanaalstraat heeft een uitgebreid winkelaanbod van met
name kleine winkeliers. Tijdens de wandeling is er een muzikaal optreden van actieve buurtbewoners.

Utrecht: afronding bezoek aan de provincie Utrecht


Aankomst van de Koning en Koningin op het Domplein voor een korte wandeling via het Pandhof naar Paushuize.
Ter hoogte van de ingang van het Pandhof worden een aantal scholieren van de winnende school van de
Koningsspelen voorgesteld. Afsluiting in Paushuize met de leden van de Gedeputeerde Staten,
de burgemeesters van de 26 gemeenten in Utrecht en de vier Utrechtse dijkgraven.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen
kennismakingsbezoek aan Luxemburg, 16 mei 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op vrijdag 24 mei
een kort kennismakingsbezoek aan Luxemburg (zie RVD-persbericht van 27 maart jl.).
Zij worden daarbij vergezeld door minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans.

Aan het eind van de ochtend worden de Koning en Koningin welkom geheten door de
Groothertog en Groothertogin op het Groothertogelijk Paleis.
Na een lunch ontvangen de Koning en Koningin op het Paleis in audiëntie de voorzitter van het
Luxemburgse Parlement, de heer Laurent Mosar en de minister-president van Luxemburg,
de heer Jean-Claude Juncker. Daarnaast heeft minister Timmermans een ontmoeting met zijn Luxemburgse collega,
vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken Denemarken, 17 mei 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen
25 juni 2013 een eendaags kennismakingsbezoek aan Denemarken.

Het paar bezoekt die dag de hoofdstad Kopenhagen en wordt ontvangen door
Hare Majesteit Koningin Margrethe voor een lunch.
Aansluitend is er een ontmoeting met de Deense minister-president en de voorzitter van het Deense parlement.

Het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima maakt deel uit van een reeks
van kennismakingsbezoeken van het paar aan de omringende landen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Vanaf 11 mei 2013, 100 dagen feest in De Nieuwe Kerk!
Ingehuldigd! De Oranjes en De Nieuwe Kerk, 19 mei 2013


Waar was u op 30 april 2013? Op de dag van de troonswisseling was Amsterdam het centrum van de wereld.
Miljoenen mensen in binnen- en buitenland volgden live de plechtigheid in De Nieuwe Kerk.
Maar waar ligt de oorsprong van deze ceremonie en wat maakt deze traditie zo speciaal?

De tentoonstelling geeft antwoord op deze vragen en laat het verhaal tot leven komen:
alle Koninklijke inhuldigingen tot nu toe en de ontstaansgeschiedenis van het tweehonderd jaar
oude Koninkrijk der Nederlanden. Ook is er een ‘groepsportret’ van de nieuwe koning samen met 149
van de 500 genodigde burgers, gemaakt door Michiel van Nieuwkerk.
Speciaal is de audiovisuele ‘herbeleving’ van de recente inhuldiging van Koning Willem-Alexander.
Even lijkt het alsof u er deze dag zelf bij was.

Ingehuldigd! is, net als de inhuldiging zelf, een zeldzaam evenement.
Het is de viering van een gebeurtenis die tot nu toe gemiddeld eens per dertig jaar voorkomt.
Een generatietentoonstelling, geschikt voor alle leeftijden.

Precies honderd dagen lang staan in de kerk de feestelijke en plechtige inhuldigingen van
zeven generaties Oranjes centraal. Van de koningen Willem I, II en III, de koninginnen Wilhelmina,
Juliana en Beatrix tot en met koning Willem-Alexander.

Nederland is een van de twaalf Europese monarchieën. Sinds 1813 wordt de positie van staatshoofd
vervuld door nazaten van de beroemde stadhouders uit de Tachtigjarige Oorlog.
Al hun officiële inhuldigingen vonden plaats in De Nieuwe Kerk.
Vanaf 11 mei kunnen bezoekers in deze historische omgeving deze inhuldigingen herbeleven.
Wat op 30 april gebeurde, komt in de kerk met alle symboliek en emotie tot leven.

De Nieuwe Kerk werkt voor de tot standkoming van deze tentoonstelling samen met
Nationaal Museum Paleis Het Loo. Uit de collectie van deze tentoonstellingspartner zullen
belangrijke bruiklenen te zien zijn waaronder enkele koninklijke kledingstukken gedragen
tijdens de laatste twee inhuldigingen. Tal van historische objecten uit collecties van onder
meer het Koninklijk Huisarchief, het Rijksmuseum, het Nationaal Archief, het Amsterdam Museum,
en de NOS (actueel beeld) nemen de bezoeker mee in een reis door de tijd.
Zeven generaties staatshoofden vertegenwoordigen immers ook het verhaal van het tweehonderd
jarige Koninkrijk der Nederlanden. Het is dit jubileum dat koningin Beatrix noemde in haar
televisietoespraak op 28 januari. Een feestelijke tentoonstelling op de Dam, in het hart van de
hoofdstad die dit jaar vele jubilea viert.

Het inhuldigingsceremonieel van het Nederlandse staatshoofd volgt in ons land zeer oude en unieke tradities.
De tentoonstelling gaat hierop uitvoerig in. Daarnaast biedt zij een overzicht van de voorgangers
van de nieuwe koning. In drie verhaallijnen komt de geschiedenis tot leven: de historische inhuldigingen,
de ontstaansgeschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden en de relatie met de eerst prinselijke en
later ook koninklijke Oranjes en een audiovisuele ‘herbeleving’ van de inhuldiging van koning Willem-Alexander.
Ook de ontwikkeling van het koningschap en de jongste generatie komen aan bod.
Portretten en films van prinses Catharina-Amalia – nu de Prinses van Oranje – en haar zusjes sluiten
de tentoonstelling eigentijds af.

De tentoonstelling is samengesteld door gastconservator Eelco Elzenga.
Hij was jarenlang conservator en adjunct-directeur van Nationaal Museum Paleis Het Loo en
promoveert dit jaar op de geschiedenis van de inhuldigingen in Nederland.

Ingehuldigd!
Vanaf 11 mei tot en met 18 augustus 2013 dagelijks 10-17 uurOp 19 mei 2013 is de website beheerdster naar de tentoonstelling Ingehuldigd! geweest in de Nieuwe Kerk Amsterdam,
je mocht helaas geen foto´s maken van de historische inhuldigingsjaponnen van Wilhelmina, Juliana en Beatrix,
van andere dingen mocht je wel foto´s maken en dat heeft de beheerdster gedaan.
Hieronder volgen foto´s van de tentoonstelling die de beheerdster zelf heeft gemaakt.


Bron: De Nieuwe Kerk Amsterdam, http://www.nieuwekerk.nl/


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken
provincies Limburg en Noord-Brabant op 12 juni, 22 mei 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken
woensdagochtend 12 juni de provincie Limburg en woensdagmiddag de provincie Noord-Brabant.

Beide bezoeken maken deel uit van een reeks van twaalf bezoeken die de Koning en Koningin na
de troonswisseling op 30 april 2013 aan alle provincies in Nederland brengen.
Er staan twee provincies per dag op het programma.

Uitgangspunt van de bezoeken is dat vele mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin
in hun provincie te zien en te ontmoeten. Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door
een informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens.
Daar ontmoeten de Koning en Koningin in totaal 100 mensen die een bijzondere betekenis
hebben voor beide provincies, zoals sporters, musici, vrijwilligers, ondernemers en onderzoekers.
De Commissaris van de Koning in de provincie begeleidt de Koning en Koningin.
Gastheer is de burgemeester van de gemeente die wordt bezocht.

Provincie Limburg


Maastricht: ontvangst op het Gouvernementsgebouw en vaartocht over de Maas


Begroeting van de Koning en Koningin door de Gouverneur van de provincie Limburg,
de heer drs. Th.J.F.M. Bovens en de burgemeester van Maastricht, de heer O. Hoes, bij het Gouvernementsgebouw.
Wandeling naar het bestuurseiland door een erehaag van de Limburgse schutterijen.
In het Gouvernementsgebouw is er een kort optreden van het mannenkoor Mastreechter Staar.
Ontmoeting met de leden en de secretaris van het College van Gedeputeerde Staten en de
vice-voorzitter van de Provinciale Staten. Aansluitend gaan de Koning en Koningin aan boord voor
een korte vaartocht over de Maas die eindigt bij de rechteroever van de Maas aan de Kesselkade.

Heerlen: bezoek aan culturele manifestatie op het Pancratiusplein


Begroeting door de burgemeester van Heerlen, de heer dr. P.F.G. Depla bij het Pancratiusplein.
Het centrale thema van het bezoek is de Culturele Lente in Heerlen.
Op het plein krijgen de Koning en Koningin een korte openluchtvoorstelling te zien van
Festival Cultura Nova in samenwerking met 500 schoolkinderen, Urban Art en muziek uit Parkstad Limburg.
Festival Cultura Nova wordt jaarlijks in Heerlen gehouden.

Sittard-Geleen: bezoek aan sportpark in kader van Sportzone Limburg


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, de heer G.J.M. Cox bij het
sportpark aan de Eggerweg. Het sportpark maakt deel uit van de Sportzone Limburg die een regionale
functie vervult. Het thema van het bezoek is 'bouwen aan samen bewegen'.
In het atletiekstadion geven schoolkinderen en (top) sporters de Koning en Koningin
demonstraties van breedtesport en topsport. Ook vertegenwoordigers van de school met de
meest originele Koningsspelen zijn hierbij aanwezig.

Venlo: wandeling langs Maasboulevard en bezoek aan 'smaakplein' Oude Markt


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Venlo, de heer A. Scholten bij de Maasboulevard.
Bezoek aan de Oude Markt voor een presentatie van de Regio Venlo als Nederlandse Hoofdstad van de Smaak 2013.
De Koning en Koningin bezoeken een 'kookbattle' waarin 7 jeugdteams uit de 7 gemeenten van de
regio Venlo een eigen 'smaakplein' presenteren met locale producten.
Via een korte wandeling naar de Markt en het bordes van het stadhuis voor een muzikale afsluiting.

Vredepeel: bezoek aan ltg Bestkazerne (voormalige luchtmachtbasis) De Peel, informele bijeenkomst


Op de ltg Bestkazerne worden de provincies Limburg en Noord-Brabant aan elkaar verbonden door een
informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners uit beide provincies.
De Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, prof.dr. W.B.H.J. van de Donk, is hier ook bij aanwezig.

Provincie Noord-Brabant
Roosendaal: wandeling over de markt


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Roosendaal, mr. J.M.L. Niederer, bij de Markt van Roosendaal.
De gemeente kenmerkt zich door transport en logistiek. Na een korte wandeling over de markt kijken de
Koning en Koningin vanaf het bordes van het raadhuis naar een korte voorstelling: Cadans van de stad,
Ritme van Roosendaal. Aansluitend gaan de Koning en Koningin in een rijtuig naar het station.
Van daaruit per Koninklijke trein naar Oisterwijk.

Oisterwijk: wandeling naar centrum en begroeting door Brabantse gilden


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, drs. J.F.M. Janssen, op het station van Oisterwijk.
De gemeente vierde vorig jaar het 800-jarig jubileum. Wandeling vanaf het station via de Stationsstraat
naar het centrum van Oisterwijk, de Lind. Langs de route worden diverse 'herinneringen' aan Oisterwijk-800
getoond. Op de Lind gaan de Koning en Koningin over de vaandels van de Brabantse gilden.
Bij het Raadhuis leggen de leggen de gilden van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden de
eed van trouw af aan de Koning en Koningin. Afscheid bij de H. Johanneskerk.

's Hertogenbosch: afronding van het bezoek aan de provincie Noord-Brabant


Begroeting door de burgemeester van 's Hertogenbosch, mr.dr. A.G.J.M. Rombouts, bij het oude Gouvernement,
nu het Noordbrabants museum. Ontmoeting met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.
Tevens zijn de 67 burgemeesters van alle gemeenten in Brabant aanwezig.
Wandeling via de Verwerstraat en de Kolperstraat naar de Markt.
Op de Markt is een kort gevarieerd programma waarin de provincie zichzelf presenteert door middel van muziek,
dans en creativiteit. Het bezoek van de Koning en Koningin eindigt bij de Markt.

Zelfgemaakte foto van de website beheerdster van Koningin Máxima in Den Bosch op 12 juni 2013:
Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl en http://www.brabant.nl/Subsites/Bezoek-koningspaar-aan-Brabant.aspx


Koning Willem-Alexander beëdigt staatsraden in buitengewone dienst, 29 mei 2013


Zijne Majesteit Willem- Alexander heeft vanochtend op Paleis Noordeinde de heer
mr. F.M. de los Santos Goedgedrag beëdigd tot staatsraad in buitengewone dienst bij de
Afdeling advisering van de Raad van State. Aansluitend zijn de heer mr. H. Bolt en
de heer mr. H.C.P. Venema beëdigd tot staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

In de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak zijn naast leden ook staatsraden en staatsraden
in buitengewone dienst werkzaam. Leden en staatsraden worden bij koninklijk besluit benoemd.
De ministerraad draagt de leden en staatsraden voor, waarbij de Raad zelf een aanbeveling doet.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken
provincies Fryslân en Noord-Holland op 14 juni, 30 mei 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken
vrijdagochtend 14 juni de provincie Fryslân en vrijdagmiddag de provincie Noord-Holland.

Beide bezoeken maken deel uit van een reeks van twaalf bezoeken die de Koning en Koningin na de
troonswisseling op 30 april 2013 aan alle provincies in Nederland brengen.
Er staan twee provincies per dag op het programma.

Uitgangspunt van de bezoeken is dat vele mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin
in hun provincie te zien en te ontmoeten. Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden
door een informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens.
Daar ontmoeten de Koning en Koningin in totaal 100 mensen die een bijzondere betekenis hebben
voor beide provincies, zoals sporters, musici, vrijwilligers, ondernemers en onderzoekers.
De Commissaris van de Koning in de provincie begeleidt de Koning en Koningin.
Gastheer is de burgemeester van de gemeente die wordt bezocht.

Provincie Fryslân


Leeuwarden: ontvangst op het Provinciehuis en rondwandeling over het Hofplein


Begroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân,
de heer J.A. Jorritsma, en de burgemeester van Leeuwarden, de heer F. Crone, bij het provinciehuis.
Ontmoeting met het college van Gedeputeerde Staten, de vice-voorzitter van de Provinciale Staten,
de griffier en de fractievoorzitters. Aansluitend gaan de Koning en Koningin per koets van het
provinciehuis naar het Hofplein. Erehaag door leerlingen van de Máximaschool en de Willem-Alexanderschool.
Op het plein wandeling langs diverse presentaties van 'Leeuwarder thema's', Duurzaamheid, Hofstad,
nominatie voor Culturele Hoofdstad 2018 en Elfstedenstad. Aanbieding van kinderboek 'Spiegelspreuk'.

Akkrum: Slingerapen en Mastklimmen (gemeente Boarnsterhim)


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Boarnsterhim, de heer T. Baas.
De Koning en Koningin wandelen over de Tsjerkebleek met diverse activiteiten in het kader
van de sage van het dorp Manke Meine en Kromme Knilles en de typisch Akkrumse sporten
Slingerapen en Mastklimmen.

Joure: rijtoer per koets (gemeente Skarsterlân)


Ontvangst bij de Heremastate door de burgemeester van de gemeente Skarsterlân, mevrouw M. Looman.
De Koning en Koningin gaan verder per koets (een Landauer met een span Friese paarden).
Rijtoer over de Midstraat met koetsen, ruiters, muziek en sjezen met Friese paarden.

Foto van het Koningspaar speciaal voor mij gemaakt door mijn nichtje en tante in Joure op 14 juni 2013:
Elahuizen (gemeente Gaasterlân-Sleat)


Begroeting door de burgemeester van Gaasterlân-Sleat, de heer W. Hoornstra.
Eresaluut door de schutterij van Sloten. De Koning en Koningin gaan per oldtimer naar het schip De Beatrix,
waarop stichting It Sailhûs watersportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap organiseert.

Stavoren: bezoek aan de haven (gemeente Súdwest-Fryslân)


Begroeting door de burgemeester van Súdwest-Fryslân, de heer H.H. Apotheker.
Eresaluut door de plaatselijke schutterij. Het bezoek aan Stavoren staat in het teken van
visserij/toerisme en het zomercarnaval. Korte wandeling over de Havenweg, kade, naar de MS Friesland.
Op de kade zijn diverse muziekoptredens, in de binnenhaven wordt door de jeugd gezeild.
De Koning en Koningin gaan aan boord van de MS Friesland voor de overtocht naar Noord-Holland.

Vaartocht over het IJsselmeer, informele bijeenkomst


De MS Friesland vaart van Stavoren naar Enkhuizen. Aan boord worden de provincies Fryslân en Noord-Holland aan
elkaar verbonden door een informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners
uit beide provincies. De Commissaris van de Koning in Fryslân en de Commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes, zijn hierbij aanwezig.

Provincie Noord-Holland


Enkhuizen: aankomst met de boot en wandeling door centrum


Begroeting bij de valreep door de burgemeester van de gemeente Enkhuizen, de heer J.G.A. Baas.
De Koning en Koningin wandelen door het oude centrum van de Blauwpoortsbrug naar het eindpunt
in de Schimmelstraat.

Hoorn: wandeling door het centrum en activiteiten op het plein


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Hoorn, de heer G.O. van Veldhuizen, bij de Grote Oost.
De Koning en Koningin wandelen naar de Roode Steen, het centrale plein in Hoorn, en
worden toegezongen door de inwoners van Hoorn. Aansluitend langs het Westfries Museum naar het
eindpunt bij de West.

Zaandam: bezoek aan diverse activiteiten op het Hembrugterrein (gemeente Zaanstad)


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Zaanstad, mevrouw G.H. Faber.
Wandeling over het Hembrugterrein, een voormalige munitiefabriek tussen het Noordzeekanaal en de Zaan.
Het terrein was in gebruik tussen 1897 en 2003 en er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen.
De Koning en Koningin wandelen langs een aantal presentaties zoals creatieve industrie en jeugdactiviteiten.

Haarlem: afronding van het bezoek aan de provincie Noord-Holland


In het provinciehuis van Noord-Holland is er een ontmoeting van de Koning en Koningin met de leden
van Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van Provinciale Staten.
Aansluitend vertrek per bus naar de Grote Markt. Begroeting door de burgemeester van de gemeente Haarlem,
mr. B.B. Schneiders. Korte wandeling naar het bordes van het stadhuis.
De Koning en Koningin worden ter afsluiting van het bezoek toegezongen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken
provincies Flevoland en Overijssel op 19 juni, 7 juni 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken
woensdagochtend 19 juni de provincie Flevoland en woensdagmiddag de provincie Overijssel.

Beide bezoeken maken deel uit van een reeks van twaalf bezoeken die de Koning en Koningin na
de troonswisseling op 30 april 2013 aan alle provincies in Nederland brengen.
Er staan twee provincies per dag op het programma.

Uitgangspunt van de bezoeken is dat vele mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin
in hun provincie te zien en te ontmoeten. Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door
een informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens. Daar ontmoeten de Koning en Koningin in
totaal 100 mensen die een bijzondere betekenis hebben voor beide provincies, zoals sporters, musici,
vrijwilligers, ondernemers en onderzoekers.

De Commissaris van de Koning in de provincie begeleidt de Koning en Koningin.
Gastheer is de burgemeester van de gemeente die wordt bezocht.

Provincie Flevoland


Almere: ontvangst bij de Esplanade met diverse optredens


Begroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland,
de heer L. Verbeek, en de burgemeester van de gemeente Almere, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, bij de Esplanade.
Bij aanvang en het bezoek is er een optreden van het Almeerse Jeugd Symfonie Orkest (AJSO).
Aansluitend bezoeken de Koning en Koningin het paviljoen 'Growing green cities'.
Hier presenteren leerlingen van de MBO opleiding van het Groenhorst College de mogelijkheden van
landbouw in de stad. Aansluitend een demonstratie van een fitnessles voor ouderen op basis van het
thema 'Smart society'. Vanuit hun huiskamer doen de ouderen via een beeldscherm mee.
Kunstschilders met een verstandelijke beperking tonen hun werk. Het bezoek wordt afgesloten
met het 'Almere lied' door sopraan Elise de Koning, het AJSO, en 600 schoolkinderen.

Lelystad: activiteiten op het Stadhuisplein en ontmoeting met provinciaal bestuur


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Lelystad, mevrouw M. Horselenberg.
Via een erehaag met Antilliaanse en Surinaamse trommelaars lopen de Koning en Koningin naar het Stadhuisplein.
Op het plein zijn er diverse activiteiten gebaseerd op het thema 'Ruimte voor talent'.
Zo is er een presentatie van de ruim 100 nationaliteiten in Lelystad, een presentatie van talentvolle sporters,
een optreden van de jeugdband 'My School's Talent' en een uitvoering van het 'Polderlied'
door 200 schoolkinderen. Aansluitend ontmoeten de Koning en Koningin het college van
Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van Provinciale Staten.

Emmeloord: bezoek aan het centrum van Emmeloord met diverse activiteiten (gemeente Noordoostpolder)


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, de heer A. van der Werff, bij de Deel.
In de Beursstraat presenteren alle 10 dorpen uit de Noordoostpolder zich.
Ontmoeting met leerlingen van de school met de meest originele Koningsspelen, PCB De Branding uit Swifterband.
De Koning en Koningin lopen naar het Pastoor Koopmansplein voor activiteiten in het kader van het thema
'Eerlijk Eten', onder meer een streekproductenmarkt, biologische teelt en veredeling van pootgoed voor
de productie in ontwikkelingslanden.

Ens: informele bijeenkomst (gemeente Noordoostpolder)


In de voormalige Nederlands Hervormde kerk van Ens worden de provincies Flevoland en Overijssel
aan elkaar verbonden door een informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners
uit beide provincies. De Commissaris van de Koning in Overijssel, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten,
is hier ook bij aanwezig.

Provincie Overijssel


's Heerenbroek: bijwonen start van dorpsfeest viering 650 jarig bestaan (gemeente Kampen)


Begroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel,
mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, en de burgemeester van de gemeente Kampen, mr.drs. B. Koelewijn
bij het verenigingsgebouw. Het thema van het bezoek aan Overijssel is 'Ontmoet de mensen in Overijssel'.
Hierbij wordt aangesloten bij twee plaatsen waarvan de inwoners op dat moment een bijzonder jubileum
vieren ('s Heerenbroek en Goor). Bij het verenigingsgebouw lopen de Koning en Koningin langs een
aantal festiviteiten.

Tevens wordt het startsein gegeven voor het dorpsfeest ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan
van 's Heerenbroek Dat gebeurt door het onthullen van een kunstwerk, een plattegrond van het dorp.
Het kunstwerk is gemaakt door een van de dorpsbewoners, de heer A. Swiers.

Zwolle: bezoek aan het provinciehuis en opening tentoonstelling over Kroonappels


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Zwolle, drs. H.J. Meijer, bij het provinciehuis.
Korte ontmoeting van de Koning en Koningin met het college van Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter
van Provinciale Staten. Aansluitend wonen de Koning en Koningin de opening bij van een tentoonstelling
over de Kroonappels van het Oranje Fonds in het Bestuurscentrum van het provinciehuis.
Ook ontmoeten zij een aantal vertegenwoordigers van genomineerde projecten voor de Kroonappels.
Het Britten Jeugd Strijkorkest uit Zwolle geeft een kort optreden.
Burgemeester Meijer geeft in zijn functie van voorzitter van de regio IJsselland een korte
inleiding op de IJssellandgemeenten. Tevens is er een korte ontmoeting met de betrokken burgemeesters
en aan aantal inwoners. Het bezoek aan Zwolle wordt afgesloten met een optreden van de Pioniers uit Nijverdal,
winnaar van de popprijs Overijssel 2013.

Hieronder volgen zelfgemaakte foto´s van Paul Waalders van het bezoek van het
Koningspaar aan Zwolle op 19 juni 2013 die ik via de mail van hem toegestuurd kreeg.
Heel hartelijk bedankt voor deze mooie foto´s Paul!
Goor: bijwonen start van de viering van 750 jaar stadsrechten voor Goor (gemeente Hof van Twente)


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Hof van Twente, mevrouw drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel,
bij het Schoolfeestplein. Onthulling van de nieuwe zonneauto van het Solar Team Twente.
Het team bestaat uit studenten van de Universiteit Twente. Welkom van de Koning en Koningin op het plein
met optredens en activiteiten van 1200 kinderen van alle basisscholen uit Goor.
Voortzetting van het bezoek in een feesttent in aanwezigheid van de burgemeesters uit de 14 gemeenten
van de Regio Twente en een aantal inwoners. De Commissaris van de Koning houdt een kort welkomstwoord
en de voorzitter van de Regio Twente, de heer P.E.J. den Oudsten, houdt een korte inleiding namens
de Twentse gemeenten. Daarnaast zijn er ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stadsrechten
voor Goor optredens van onder anderen blokfluitiste Ellen Peters uit Oldenzaal,
finaliste Prinses Christina Concours, de jeugdbigband Big Bang uit Hengelo, zanger Jeroen Ekkerink,
winnaar van songfestival The Voice of Twente voor geestelijk gehandicapten.
Het bezoek aan de provincie Overijssel wordt afgesloten met de symbolische start van de
feestelijke activiteiten in Goor door het zingen van het volkslied
'Goors Victorie' door alle artiesten op het podium.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken
provincies Zeeland en Zuid-Holland op 21 juni, 10 juni 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken
vrijdagochtend 21 juni de provincie Zeeland en vrijdagmiddag de provincie Zuid-Holland.
Met deze provincies wordt de reeks van twaalf bezoeken afgesloten, die de Koning en Koningin,
na de troonswisseling op 30 april 2013, aan alle provincies in Nederland brengen.

Uitgangspunt van de bezoeken is dat vele mensen de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin
in hun provincie te zien en te ontmoeten. Beide provinciebezoeken worden aan elkaar verbonden door
een informele bijeenkomst in de buurt van de provinciegrens. Daar ontmoeten de Koning en Koningin in
totaal 100 mensen die een bijzondere betekenis hebben voor beide provincies, zoals sporters, musici,
vrijwilligers, ondernemers en onderzoekers.

De Commissaris van de Koning in de provincie begeleidt de Koning en Koningin.
Gastheer is de burgemeester van de gemeente die wordt bezocht.

Provincie Zeeland


Middelburg: ontvangst in het Prinsenlogement en bezoek aan Abdijplein en Damplein


Begroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland,
de heer J.M.M. Polman, en de burgemeester van Middelburg, mr. H.M. Bergmann, bij het Prinsenlogement.
Ontmoeting met het college van Gedeputeerde Staten en de plv. voorzitter van Provinciale Staten.
Aansluitend wandelen de Koning en Koningin over het Abdijplein met diverse activiteiten:
ontmoeting met medewerkers van De Manteling, winnaar van de Kroonappel uit de categorie
'Helpende Hand', presentatie van oude Zeeuwse producten in een moderne uitvoering en ondernemend Middelburg.
Verder is er een ontmoeting met leerlingen van de Sint Bavoschool uit Oostburg (gemeente Sluis).
Deze school heeft in Zeeland de Koningsspelen op de meest originele manier gepresenteerd.
Verder is er een opstelling van ringrijders op Zeeuwse paarden.
De wandeling eindigt op het Damplein waar de Zeeuwse bolus wordt geserveerd.

Goes: rondwandeling over de Grote Markt


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Goes, mr. L.J. Verhulst, bij het Stadhuis
aan de Grote Markt en een muzikaal optreden van Fanfareorkest Euphonia.
De Koning en Koningin wandelen langs kraampjes met streekproducten, klederdracht en lokale bedrijven.
Ook is er een demonstratie van het beslaan van paarden door het Ambachtscentrum.
De wandeling wordt afgesloten met een optreden van balletstudio Free.
In het stadhuis is er een korte ontmoeting met onder anderen mensen die uitgeloot waren
voor het bijwonen van de inhuldiging op 30 april.

Zierikzee: rondwandeling door de Oude Haven en het Havenpark (gemeente Schouwen-Duiveland)


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland, de heer G.C.G.M. Rabelink.
De Koning en Koningin wandelen naar de Oude Haven. Langs de route staan historische figuren die het
verleden van Zierikzee en Schouwen-Duiveland verbeelden. In de Oude Haven liggen schepen waarop
activiteiten te zien en te horen zijn, zoals een kort optreden uit de toneelproductie
'Watermensen, de zee geeft en de zee neemt' van de Stichting Rederijkers Zierikzee.
Oversteek van de Oude Haven over het Kraanplein naar het Havenpark.
Op het Havenpark zijn er onder anderen optredens van een kinderkoor en een band.
Scholieren van scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman presenteren DAS, Dynamic Art Sculptures.
Een sculptuur dat beweegt op wind, water en zon. Chefkok Wouter Kik presenteert diverse gerechten
met vis uit de wateren rondom Zeeland. Verder is er een korte ontmoeting met bekende surfers uit
Schouwen Duiveland, Davy Scheffers en Rick Jendrusch, en is er een levend schaakspel van de
lokale schaakvereniging die 100 jaar bestaat. Het bezoek wordt afgesloten met een demonstratie kitesurfen.

Provincie Zuid-Holland


Brouwersdam: bezoek aan strandpaviljoen Natural High, informele bijeenkomst
(gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland)


Begroeting van de Koning en Koningin door de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland,
de heer J. Franssen, op de Brouwersdam. Hier worden de provincies Zeeland en Zuid-Holland aan elkaar
verbonden door een informele bijeenkomst tussen de Koning en Koningin en circa 100 inwoners
uit beide provincies.

Brouwersdam: korte tocht per stoomtram


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, de heer C.A. Kleijwegt.
De Koning en Koningin maken een korte tocht per stoomtram.
Aansluitend rijdt het Koninklijk gezelschap per bus door naar Hellevoetsluis.

Hellevoetsluis: bezoek aan de streek Voorne-Putten


Begroeting op de kade van het Droogdok Jan Blanken door de burgemeesters van de vijf gemeenten op
Voorne-Putten, gemeente Spijkenisse, mevrouw M. Salet; gemeente Brielle,
mevrouw G.W.M. van Viegen; gemeente Bernisse, mevrouw P. J. Bouvy-Koene; gemeente Westvoorne,
de heer P.E. de Jong; gemeente Hellevoetsluis, de heer F.D. van Heijningen.
De Koning en Koningin gaan aan boord van de voormalige mijnenjager AMS 60 MS Bernisse voor
een korte vaartocht naar de Koopvaardijhaven. Langs de route in Haven het Groote Dok staan
inwoners uit de vijf gemeenten. Zowel bij aankomst als het vertrek van de Koning en Koningin worden
er saluutschoten gelost door de Schutterij.

Zoetermeer: bezoek aan de Markt


Begroeting door de burgemeester van de gemeente Zoetermeer, de heer Ch.B. Aptroot, bij het Stadhuisplein.
De Koning en Koningin lopen via het Stadhuisplein naar de Markt waar demonstraties worden gegeven
door vijf grote sportaccommodaties in Zoetermeer, de 'Big Five'. Zo zijn er demonstraties raften
door Dutch Water Dreams en tuben en skiën door SnowWorld. SilverDome laat curling, kunstschaatsen en
shorttrack zien op een kunststof ijsbaan. Ayers Rock demonstreert klimtechnieken op een mobiele klimtoren
en een golfprofessional van Burggolf slaat een geprepareerde bal met een parachute.
Het bezoek wordt afgesloten met een muzikaal optreden van de heer R. van Kooten, musicalster uit Zoetermeer.

Den Haag: afsluiting van het bezoek aan de provincie Zuid-Holland


Begroeting door de burgemeester van Den Haag, de heer J.J. van Aartsen,
bij de kruising Spinozastraat/Groenewegje. Bezoek aan het Midzomergracht festival,
een culinair en muzikaal evenement op de Bierkades en het Groenewegje.
De Koning en Koningin gaan aan boord van 'de Ooievaart' voor een korte vaartocht langs
de terrassen en de muziekoptredens op de pakschuiten.
Vanaf de kruising Wagenstraat/Groenewegje gaan de Koning en Koningin in een oldtimer naar Chinatown
voor een aantal activiteiten in de Wagenstraat. De autorit eindigt op het Spuiplein waar jongeren
samen met het Residentieorkest een muziekstuk uitvoeren. Bij het vertrek van de Koning en Koningin naar
het provinciehuis worden banieren onthuld op de muren van enkele omringende panden,
als opmaat naar de start van de viering van '200 jaar Koninkrijk' op 30 november 2013 in Scheveningen.
Het bezoek aan de provincie Zuid-Holland eindigt met een ontmoeting met het college van
Gedeputeerde Staten en de vice-voorzitter van Provinciale Staten in het provinciehuis.
Hiermee wordt de reeks van de twaalf provinciebezoeken van de Koning en Koningin afgesloten.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koningsmantel en rokkostuum van Koning Willem-Alexander en de
jurk van Koningin Máxima in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, 18 juni 2013


Vanaf 19 juni 2013 zijn de koningsmantel, het rokkostuum van Koning Willem-Alexander en de
jurk van Koningin Máxima samen met de twee troonstoelen opgesteld voor het grote koperen koorhek
in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarmee zijn deze bijzondere objecten terug van weggeweest,
sinds de inhuldiging op 30 april. Zij zijn onderdeel van de tentoonstelling Ingehuldigd!
die nog duurt tot en met 18 augustus 2013.

Het ensemble was tot en met afgelopen zondag te bewonderen in Museum Paleis Het Loo.
Nadat de bruiklenen in Apeldoorn overweldigende publieke belangstelling kregen,
zijn zij nu in de Inhuldigingstentoonstelling in De Nieuwe Kerk nog langer te zien.
Zij vullen daarmee het historische en unieke overzicht van 200 jaar geschiedenis aan.
Ook de inhuldigingsjurken van koningin Beatrix (1980), koningin Juliana (1948), koningin Wilhelmina (1898)
en de uniformen van de koningen Willem I (1815) en Willem II (1840) zijn daar tijdelijk en
bij hoge uitzondering tentoongesteld.

De bijzondere bruiklenen zijn een geste van het Koninklijk Huisarchief en Nationaal Museum Paleis Het Loo.

Foto's Evert Elzinga, De Nieuwe Kerk Amsterdam

Bron: De Nieuwe Kerk Amsterdam, http://www.nieuwekerk.nl/


Nieuwe Persoonlijk Adviseur en Hofdame van de Koning en Koningin, 1 juli 2013


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 juli 2013
ir.drs. O.C. (Olger) van Dijk benoemd tot Persoonlijk Adviseur van
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

De heer Van Dijk studeerde Civiele techniek en Bestuurskunde aan de Universiteit Twente
en werkte tot voor kort als coördinerend beleidsadviseur woningmarkt voor minister Blok.
Daarvoor vervulde hij functies bij de CDA Tweede Kamerfractie, DHV, de Provincie Zuid-Holland,
het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(als politiek assistent van minister Spies).

Per 15 april 2013 is bij Koninklijke Beschikking mevrouw drs. J.M. (Pien) van Karnebeek-Thijssen
benoemd tot Hofdame. Na haar studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam heeft
mevrouw Van Karnebeek verschillende commerciële functies bekleed bij Phillips, Heineken en YESS.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Verhuizing Prinses Beatrix, 3 juli 2013


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden neemt naar verwachting eind 2013 -
begin 2014 haar intrek in Kasteel Drakensteyn dichtbij Lage Vuursche in de gemeente Baarn.

Kasteel Drakensteyn is eigendom van de Prinses. De Prinses zal vanaf dat moment vanwege activiteiten
als lid van het Koninklijk Huis nog regelmatig in Den Haag werken en verblijven.
In een onderdeel van Paleis Noordeinde wordt daarom een ruimte voor haar ingericht.

Op een later moment verhuizen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en
Hare Majesteit Koningin Máxima met hun drie kinderen naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Het Paleis is begin jaren '80 door het Rijk aan het Staatshoofd ter beschikking gesteld.
Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom aangepast.
Naast de woonfunctie heeft het Paleis een representatieve functie.
Het Paleis zal, net zoals nu het geval is, in gebruik blijven voor
officiële ontvangsten en bijeenkomsten.

Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch zijn eigendom van de Staat en
ter beschikking gesteld aan het Staatshoofd. De aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden
aan de Paleizen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst (RGD),
onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De kosten van deze aanpassingen worden op dit moment door de RGD in kaart gebracht.
De uitgaven worden opgevangen binnen de Rijksbegroting.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Akte van Abdicatie terug in Archief, 27 augustus 2013Foto: Nationaal Archief

De Akte van Abdicatie waarmee koningin Beatrix afstand nam van de troon is opgenomen in het Nationaal Archief.
Samen met de drie eerdere Akten van Abdicatie en de grondwet van 1814 behoort deze nieuwe akte
nu tot de topstukken van het archief in Den Haag.

Het document dat o.a. Beatrix en Willem-Alexander op 30 april ondertekenden,
is weer terug in het Nationaal Archief, nadat het werd tentoongesteld in de Nieuwe Kerk.
Het publiek kan de vier akten ook zien op de site van het Archief:
http://www.gahetna.nl/themas/qr/aktes-abdicatie

Voor het eerst heeft het Archief vastgelegd hoe de Akte van Abdicatie is gemaakt,
inclusief de vervaardiging van het grootzegel.

Het document en de opbergcassette werden geproduceerd door Joh. Enschedé.
Dit keer was het ontwerp van Jaap Drupsteen.

Anders dan bij de eerdere akten zijn de letters niet direct op het perkament aangebracht.
De handgeschreven letters zijn gedigitaliseerd en daarna zijn de gekalligrafeerde
letters via zeefdruk overgezet op het perkament. Zo kon, volgens de firma Enschedé,
een nauwkeurigheid worden bereikt die in 1948 en zelfs in 1980 onmogelijk was.

Het Nationaal Archief heeft overigens besloten de Akte van Abdicatie dit jaar
in te sturen voor de verkiezing van het 'Stuk van het Jaar'.
Een landelijke verkiezing, georganiseerd door de belangrijkste archieven in Nederland.

Bron: NOS.nl


Koning en Koningin brengen kennismakingsbezoek aan Spanje, 4 september 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen
woensdag 18 september 2013 een kennismakingsbezoek aan Spanje.
Zij worden daarbij vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.

In Madrid worden de Koning en Koningin op het Palacio de la Zarzuela ontvangen door
Zijne Majesteit Koning Juan Carlos I en Hare Majesteit Koningin Sofia.
Bij de aansluitende lunch zijn ook Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Asturias en
Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Asturias aanwezig.
Vervolgens bezoeken de Koning en Koningin het Congreso de los Diputados, het Huis van Afgevaardigden.
Tot slot spreken zij op het Palacio de la Moncloa met de minister-president, Mariano Rajoy.

De volgende kennismakingsbezoeken zijn aan Noorwegen (2 oktober) en Zweden (14 oktober).

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Persoonlijk Adviseur van de Koning en Koningin, 6 september 2013


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 oktober 2013
drs. J.C. (Jan) Snoek benoemd tot Persoonlijk Adviseur van
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

De heer Snoek studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht
en werkt nu als senior communicatie adviseur bij de Stafafdeling Corporate Affairs van Schiphol Group.
De heer Snoek werkte als communicatie- en tekstadviseur voor minister Schultz van Haegen,
minister Eurlings, minister-president Balkenende, minister Jorritsma en minister Wijers.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning en Koningin bezoeken Caribisch deel van het Koninkrijk, 6 september 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zijn voornemens
van dinsdag 12 november tot en met donderdag 21 november 2013 een bezoek te brengen aan
alle zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het is het eerste bezoek aan de eilanden na de troonswisseling op 30 april 2013.
Het bezoek begint op Sint Maarten, gevolgd door Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Curaçao en Aruba.

Uitgangspunt van het bezoek is dat zoveel mogelijk mensen op de eilanden de gelegenheid krijgen
om de Koning en Koningin te zien en te ontmoeten. Aan de gouverneurs van de landen Aruba,
Curaçao en Sint Maarten is gevraagd om een programma samen te stellen.
Zo ook aan de gezaghebbers van de drie eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius die
samen Caribisch Nederland vormen. De Koning en Koningin worden tijdens hun reis begeleid door
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk.

Het schema van het bezoek is als volgt (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen):

- dinsdag 12 november: aankomst op Sint Maarten

- woensdag 13 november: bezoek aan Sint Maarten

- donderdag 14 november: bezoek aan Saba

- vrijdag 15 november: bezoek aan Sint Eustatius

- zaterdag 16 november: bezoek aan Bonaire

- zondag 17 november: privé

- maandag 18 en dinsdag 19 november: bezoek aan Curaçao

- woensdag 20 en donderdag 21 november: bezoek aan Aruba

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning en Koningin brengen kennismakingsbezoek aan Noorwegen, 25 september 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen
woensdag 2 oktober 2013 een kennismakingsbezoek aan Noorwegen.
Zij worden daarbij vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans.

In Oslo worden de Koning en Koningin op het Koninklijk Paleis ontvangen door
Zijne Majesteit Koning Harald en Hare Majesteit Koningin Sonja.
Vervolgens bezoeken de Koning en Koningin de Storting, het Noorse parlement.
Aansluitend spreken zij met minister-president Jens Stoltenberg.

Tot slot keren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima terug naar het Koninklijk Paleis
voor een lunch met Koning Harald en Koningin Sonja. Ook zijn onder meer Zijne Koninklijke Hoogheid
Kroonprins Haakon en Hare Koninlijke Hoogheid Prinses Astrid hierbij aanwezig.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Regentschap en ouderlijk gezag over de minderjarige Koning, 30 september 2013


Als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt en zij is nog geen achttien jaar,
dan wordt haar moeder, Koningin Máxima, benoemd tot regent van het Koninkrijk.
Mocht Koningin Máxima voordien onverhoopt al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn
benoemd tot regent van het Koninkrijk als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin
wordt voordat zij achttien jaar is. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima
gedurende haar regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.

Dit heeft de regering vandaag per Koninklijke Boodschap voorgelegd aan de Verenigde Vergadering,
evenals een regeling die voorziet in een jaarlijkse uitkering aan de regent.

Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van Koning Willem-Alexander zal bij
zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door Koningin Máxima.
Zij wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht.
Dit college is samengesteld uit twee bij koninklijk besluit aan te wijzen leden en
drie ambtsdragers uit hoofde van hun ambt. Het betreft de vice-president van de Raad van State
(tevens voorzitter van het college), de president van de Algemene Rekenkamer en de
president van de Hoge Raad der Nederlanden.

De drie regelingen over het regentschap en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning
zijn opgesteld naar het voorbeeld van de regelingen uit 1981.
De Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) heeft
positief geadviseerd over de regelingen (advies conform; geen inhoudelijke opmerkingen).

Bron: Rijksoverheid, http://www.rijksoverheid.nl/


Koning en Koningin brengen kennismakingsbezoek aan Zweden, 2 oktober 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen
maandag 14 oktober 2013 een kennismakingsbezoek aan Zweden.
Zij worden daarbij vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.

In Stockholm worden de Koning en Koningin op het Koninklijk Paleis ontvangen door
Zijne Majesteit Koning Carl Gustaf en Hare Majesteit Koningin Silvia.
Na een gesprek met het Koningspaar en H.K.H Kroonprinses Victoria en Z.K.H Prins Daniel en
Z.K.H. Prins Carl Philip vindt aansluitend een lunch plaats op het Paleis.
Vervolgens bezoeken de Koning en Koningin het parlement.
Zij worden ontvangen door de voorzitter van het Zweedse Parlement, Per Westerberg,
en de secretaris-generaal van het Zweedse Parlement, mevrouw Kathrin Flossing.
Tot slot hebben zij een ontmoeting met minister-president Fredrik Reinfeldt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Hofdame benoemd, 16 oktober 2013


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 oktober 2013
mevrouw A.M. (Annemijn) Crince le Roy - van Munster van Heuven benoemd tot Hofdame.

Mevrouw Crince le Roy- van Munster van Heuven studeerde fysiotherapie in Utrecht.
Zij was vervolgens enige jaren werkzaam als fysiotherapeut bij de Koninklijke Marine.
Van 2005 tot en met 2013 was zij lid van de Commissie van Toezicht van de
Penitentiaire Inrichting Noordsingel in Rotterdam. Daarnaast bekleedt zij verschillende
bestuursfuncties onder andere bij de Erasmusstichting Rotterdam, de Vereniging Rotterdamse Fondsen
en de Stichting Schoonoord in Rotterdam.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning en Koningin brengen kennismakingsbezoeken aan
Colombia en Venezuela, 16 oktober 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zijn voornemens
vrijdag 22 november een kort kennismakingsbezoek te brengen aan Colombia en
zaterdag 23 november aan Venezuela.

Zij worden bij beide bezoeken vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.
Minister-president Mike Eman van Aruba, minister-president Ivar Asjes van Curaçao en
minister-president Sarah Wescot-Williams van Sint Maarten zijn uitgenodigd om
de Koning en Koningin bij hun bezoek aan beide landen te vergezellen.

De kennismakingsbezoeken volgen op het bezoek dat de Koning en Koningin van 12 tot en met 21 november
brengen aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. In lijn met de kennismakingsbezoeken aan enkele
landen in Europa, brengen de Koning en Koningin ook een kort bezoek aan de buurlanden in de Caribische regio.

De Koning en Koningin worden in de hoofdstad van Colombia, Bogotá, ontvangen door president Juan Manuel Santos.
In Venezuela worden zij in de hoofdstad Caracas ontvangen door president Nicolás Maduro.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning en Koningin bezoeken Caribisch deel van het Koninkrijk (2), 18 oktober 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezoeken van
dinsdag 12 november tot en met donderdag 21 november 2013 de zes eilanden in het
Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het is het eerste bezoek aan de eilanden na de troonswisseling op 30 april 2013.
Het bezoek begint op Sint Maarten, gevolgd door Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Curaçao en Aruba.
De Koning en Koningin worden tijdens hun reis vergezeld door de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk.

Uitgangspunt van het bezoek is dat zoveel mogelijk mensen op de eilanden de gelegenheid krijgen
om de Koning en Koningin te zien en te ontmoeten. Tijdens de bezoeken aan de landen Aruba,
Curaçao en Sint Maarten zijn de gouverneurs gastvrouw/gastheer.
Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Caribisch Nederland, zijn de gezaghebbers
gastvrouw/gastheer van de Koning en Koningin.

Programma


Dinsdag 12 november Sint Maarten


• Middag: aankomst op Princess Juliana Airport te Sint Maarten (geen persfaciliteiten).

Woensdag 13 november Sint Maarten


• Welkomstceremonie met erewacht op het Clem Labega Plein;
• Gesprek met de gouverneur;
• Begroeting door de voorzitter en de leden van de Staten;
• Gesprek met de minister-president en begroeting door de Raad van ministers;
• Bezoek aan het Milton Peters college (middelbare school);
• Bezoek aan het Raoul Illidge sportcomplex, met o.a. de winnaars van de Koningsspelen;
• Wandeling door de Frontstreet in Philipsburg met aandacht voor monumenten;
• Bijwonen van een feestavond in Festival Village.

Donderdag 14 november Saba


• Officieel ontvangst op J.E. Yrausquin Airport;
• Kort toneelstuk door kinderen bij het vliegveld t.g.v. het 50-jarig bestaan van de luchthaven;
• Bezoek aan de Spring Bay Heritage trail en uitleg over de recent opgegraven oude suikermolens en infrastructuur van suikerplantages;
• Bezoek aan de Organoponics Farm, biologische boerderij en sociale werkplaats (finalist van de kroonappels van het Oranje Fonds);
• Bezoek aan het Juliana Sports Field met aandacht voor historie op Saba en optredens;
• Lunch met de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad;
• Bezoek aan The Bottom met een vlaggenparade van 40 internationale nationaliteiten, woonachtig op Saba;
• Receptie met sociale partners uit negen sectoren (geen persfaciliteiten);
• Bezoek aan een sociaal woningbouwproject (beperkte persfaciliteiten).

Donderdag 14 november Sint Maarten


• Avond: receptie van de gouverneur.

Vrijdag 15 november Sint Eustatius


• Officieel ontvangst op F.D. Roosevelt Airport;
• Bezoek aan de 'science fair' met presentaties door kinderen van vijf scholen;
• Bezoek aan Buzzy Bees, dagopvang voor kinderen;
• Lunch met de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad;
• Bezoek aan Hazels Plantation, stimulering groente- en fruitteelt op Sint Eustatius;
• Bezoek aan Historical Foundation Museum i.k.v. opening tentoonstelling 150 jaar afschaffing slavernij;
• Cultureel festival in het Wilhelminapark.

Zaterdag 16 november Bonaire


• Officieel ontvangst op Flamingo International Airport;
• Bezoek aan het Wilhelminaplein met sportdemonstraties, de start van de 'bebe awa' campagne
(stimuleren het drinken van water door jongeren) en presentaties van activiteiten van diverse stichtingen op Bonaire;
• Bezoek aan de Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie (SVPCN);
• Lunch met de gezaghebber en de rijksvertegenwoordiger;
• Bezoek aan Cocari, dagopvang voor ouderen en ouderenorganisatie in Rincon;
• Bezoek aan jeugdhuis Jong Bonaire voor opening van de fototentoonstelling 'Dare to Share',
jonge fotografen van de BES-eilanden;
• Receptie van de gezaghebber met o.a. ontmoeting met de leden van het bestuurscollege en de eilandsraad.

Zondag 17 november


• Privé

Maandag 18 november Curaçao


• Welkomstceremonie met erewacht op het Gouvernementsplein;
• Gesprek met de waarnemend gouverneur;
• Gesprek met de minister-president en begroeting door de Raad van ministers;
• Begroeting door de voorzitter en de leden van de Staten;
• Bezoek aan het Marnix College (VSBO onderbouw Rio Canario) en de Marnix FO-school (Funderend Onderwijs);
• Wandeling door Otrobanda met aandacht voor restauratie van monumenten;
• Bezoek aan de Techno Future School (pilot project van vrouwenorganisatie SEDA,
gericht op het technisch opleiden van vroegtijdige schoolverlaters);
• Bezoek aan de University of Curaçao;
• Bezoek aan Carmabi (Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation) en opening van de nieuwbouw;
• Bijwonen van een feestavond op het Brionplein.

Dinsdag 19 november Curaçao


Bezoek aan Banda Abou (westelijk deel van Curaçao);

• Bezoek aan de visserspier te Westpunt;
• Bezoek aan het museum Tula in landhuis Knip te Westpunt, uitleg over slavernij op Curaçao;
• Ontmoeting met de bewoners van Banda Abou in Soto met diverse activiteiten;
Bezoek aan Banda Ariba (oostelijk deel van Curaçao);
• Ontmoeting met bewoners van Banda Ariba in de wijk Montagne;
• Bezoek aan de Fortkerk te Fort Amsterdam in Punda met expositie van Curaçaose edelsmeden;
• Receptie van de waarnemend gouverneur.

Woensdag 20 november Aruba


• Welkomstceremonie met erewacht op de L.G. Smith Boulevard;
• Gesprek met de gouverneur;
• Begroeting door de voorzitter en de leden van de Staten;
• Gesprek met de minister-president en begroeting door de Raad van ministers;
• Bijwonen van een jongerendebat over de toekomst van Aruba in San Nicolas;
• Bijwonen van een feestavond bij Bushiribana (ruïnes van goud-smeltoven aan noordkust).

Donderdag 21 november Aruba


• Bijwonen van een sportevenement voor kinderen van alle lagere scholen op Aruba in het stadion Guillermo Trinidad;
• Bijwonen van een 'uitblinkerslunch';
• Bijwonen van het startschot van het project 'Kansen voor jongeren in de Caraïben' (Oranje Fonds);
• Receptie van de gouverneur.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning Willem-Alexander neemt koningspostzegel in ontvangst, 21 oktober 2013


Zijne Majesteit de Koning neemt woensdagmiddag 27 november 2013 het eerste exemplaar
van de nieuwe permanente koningspostzegel in ontvangst.

De nieuwe postzegel wordt overhandigd door Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL
in het Museum voor Communicatie in Den Haag.

PostNL heeft bij het uitgeven van al zijn postzegels een belangrijke plek gereserveerd voor
postzegels van Nederlandse vorsten en andere leden van het Koninklijk Huis.
Bij het aantreden van een nieuw staatshoofd is het gebruikelijk dat PostNL
een nieuwe permanente postzegel uitgeeft.

Het Museum voor Communicatie heeft ter gelegenheid van de nieuwe koningszegel een tentoonstelling
over postzegels ingericht. De tentoonstelling 'XXS Dutch Design' laat het ontwerpproces zien
van bijzondere postzegels van verschillende kunstenaars en ontwerpers.
Daarnaast wordt de totstandkoming van de nieuwe postzegel van Koning Willem-Alexander getoond.
De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met PostNL.

Vanaf 2 januari 2014 is de nieuwe koningspostzegel beschikbaar.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe Chef Militaire Huis, 14 november 2013


Met ingang van 1 januari 2014 wordt brigadegeneraal der Fuseliers drs. J.A. (Hans) van der Louw (55)
benoemd tot de nieuwe Chef van het Militaire Huis tevens adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning.
Bij gelijke datum zal hij worden bevorderd tot generaal-majoor.

Vanaf september 2010 tot heden was de heer Van der Louw commandant van de 43 Gemechaniseerde Brigade
in Havelte. De heer Van der Louw volgt in deze functie generaal-majoor der Cavalerie Henk Morsink
op die per gelijke datum de Koninklijke Landmacht met leeftijdsontslag zal verlaten.
De heer Morsink, die de functie van Chef van het Militaire Huis gedurende vijf jaar heeft vervuld,
is door de Koning vanwege zijn grote verdiensten benoemd tot zijn adjudant-generaal in buitengewone dienst.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 15 november 2013


Kapitein-luitenant ter zee H.W. Zwier is per 1 september 2013 bij Koninklijk Besluit
benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning.
Hij volgt kapitein-luitenant ter zee van administratie S.M. Oost op,
die per 1 november 2013 eervol is ontheven uit haar functie en op diezelfde datum is benoemd
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Kapitein-luitenant ter zee Zwier was tot voor kort werkzaam bij de Defensiestaf.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koningin Máxima zo nodig regentes, 3 december 2013


Koningin Máxima wordt zo nodig regentes van het Koninkrijk.
Dat is op 3 december 2013 tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal besloten.
De leden van Eerste en Tweede Kamer zijn speciaal voor deze gelegenheid in een verenigde vergadering
bij elkaar gekomen in de Ridderzaal en dit is nu officieel vastgelegd in de wet.

Als Prinses Amalia door erfopvolging Koningin wordt en nog geen 18 jaar is, neemt Koningin Máxima
haar taken over. Mocht Koningin Máxima eerder al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn benoemd
tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar
regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.
Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
zal bij zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door Koningin Máxima.
Zij wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht.
Dit college van vijf leden bestaat onder meer uit de vicepresident van de Raad van State
(tevens voorzitter van het college), de president van de Algemene Rekenkamer en de
president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Bron: Rijksoverheid, http://www.rijksoverheid.nl/


Koning Willem-Alexander slaat nieuwe Nederlandse euromunten, 11 december 2013


Zijne Majesteit de Koning verricht woensdagmiddag 22 januari 2014 de ceremoniële muntslag
van de nieuwe Nederlandse euromunten bij de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht.
De staatssecretaris van Financiën, mr. drs. Frans Weekers is hierbij aanwezig.

Sinds 2002 staat Koningin Beatrix op de nationale zijde van de reguliere Nederlandse euromunten.
Deze afbeelding wordt nu vervangen door die van Koning Willem-Alexander.
Het ontwerp van de nieuwe euromunten is gemaakt door de Nederlandse fotograaf Erwin Olaf.

De euromunten worden geproduceerd door de Koninklijke Nederlandse Munt,
de enige producent van het officiële Nederlandse muntgeld.
Nederland brengt van de 8 euromunten 6 munten in circulatie.
Een- en twee eurocenten worden niet meer voor het betalingsverkeer van Nederland geproduceerd.

Op 23 januari 2014 worden de nieuwe Nederlandse euromunten in circulatie gebracht
in het Nederlandse betaalverkeer.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming Persoonlijk Assistent Koning en Koningin, 16 december 2013


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 6 december 2013 met
ingang van 30 april 2013 mevrouw mr. M.E.C.A. (Eveline) van den Bent in zijn hofhouding
benoemd tot Persoonlijk Assistent van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en
Hare Majesteit Koningin Máxima.

Mevrouw Van den Bent (30) studeerde Notarieel Recht in Leiden en werkt sinds 2006 voor de
Dienst van het Koninklijk Huis. Medio 2009 werd zij Persoonlijk Assistent voor privé aangelegenheden
van Prinses Máxima en later ook van de Prins van Oranje.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Kamerheren in Drenthe en Friesland, 16 december 2013


Per 1 januari 2014 worden twee nieuwe Kamerheren van Zijne Majesteit de Koning benoemd.
De heer mr. M.C. (Mas) Boom wordt Kamerheer in de provincie Drenthe.
De heer G.J. (Geert Jan) Douma wordt Kamerheer in Friesland.

De heer Boom (57) is geboren in Meppel. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
Sinds 1984 is hij werkzaam bij Koninklijke Boom uitgevers te Meppel, waarvan hij nu holdingdirecteur is.
De heer Boom is lid van de Raad van Commissarissen van het zorgbedrijf Oranjeborg B.V. te Meppel.
Hij bekleedde ook verscheidene bestuursfuncties van onder andere de brancheorganisaties
Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid Noord Nederland en Jong Management VNO NCW.
De heer Boom volgt de heer G. (Gerrit) Vlieghuis op als Kamerheer in Drenthe.

De Heer Douma (56) is in Sneek geboren. Hij is sinds 1981 werkzaam bij Douma Staal BV te Sneek.
In 1989 werd hij directeur en eigenaar van dit bedrijf. Naast een aantal andere nevenfuncties is
hij voorzitter van de Stichting Ondernemers Súdwest-Fryslân en lid van het bestuur Handel en Industrie Sneek.
De heer Douma volgt mr. R.S. (Rienk) Wegener Sleeswijk op als Kamerheer in Friesland.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Jan Taminiau ontvanger Cultuurfonds Mode Stipendium 2013, 17 december 2013Foto: http://www.jantaminiau.com/

Modevormgever Jan Taminiau ontving op 17 december 2013 het vierde Cultuurfonds Mode Stipendium uit handen
van Spijkers en Spijkers, ontvangers van het Cultuurfonds Mode Stipendium van voorgaande editie.
De uitreiking vond plaats tijdens een besloten ceremonie bij het Andaz Amsterdam Prinsengracht.
Het Cultuurfonds Mode Stipendium ter hoogte van € 50.000 wordt jaarlijks uitgereikt aan getalenteerde,
Nederlandse modeontwerpers die uitmunten in artistieke kwaliteit.

De ontvanger van het Cultuurfonds Mode Stipendium wordt met het geldbedrag in de gelegenheid gesteld
zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. Deze oeuvre-injectie wordt mogelijk gemaakt door
een anonieme mecenas en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Dutch Fashion Foundation biedt
ondersteuning bij de selectie uit modeontwerpers en begeleidt de ontvanger bij de besteding van het bedrag.
Met een geschiedenis van twaalf jaar in het succesvol begeleiden van toptalenten verzekert de inbreng
van de Dutch Fashion Foundation de kwaliteit.

Taminiau toonde zich in zijn dankwoord vereerd het Cultuurfonds Mode Stipendium te mogen ontvangen.
Dankzij het stipendium verwacht Jan Taminiau zijn label verder te kunnen verdiepen.
De financiële ondersteuning zal hij besteden aan het versterken van zijn bedrijf,
zodat hij zichzelf meer toe kan leggen op de verdere ontwikkeling van zijn creatieve visie.

JANTAMINIAU is een van de bekendste modelabels uit Nederland en een van de laatste echte Couture huizen
in ons land. Het universum van Jan Taminiau omhelst zowel de rijke historie van het vergeten vakmanschap
als de zoektocht naar een avantgardische nieuwe vormentaal.
Hij heeft nooit het experiment geschuwd en heeft daar ook met volharding en in al
zijn gelaagdheid door de jaren heen een eigen idioom mee weten te creëren.
Daarnaast heeft deze modevormgever zich ook met een diepe drift als ondernemer
weten te manifesteren op internationale modepodia. Om bovenstaande redenen en vanuit het
respect voor het gemanifesteerde is Jan Taminiau verkozen om de ontvanger
te zijn van de vierde editie van het Cultuurfonds Modestipendium,
waarmee het belang en de culturele waarde van Nederlandse mode nogmaals wordt benadrukt.

Aan het Cultuurfonds Mode Stipendium is behalve een geldbedrag ook een wisseltrofee verbonden.
Het betreft een ketting, ontworpen door Atelier Ted Noten waarvan de productie is gesponsord
door Freedom of Creation.. De ketting wordt van ontvanger op ontvanger doorgegeven.
Hiermee wordt de groei van het modestipendium en van de gemeenschap van ontvangers gesymboliseerd.

Koningin Máxima draagt regelmatig creaties van Taminiau.
Hoogtepunt waren de koningsblauwe japon en cape tijdens de inhuldiging op 30 april 2013.


Foto: http://www.jantaminiau.com/

Bij de vaartocht die avond droeg ze ook een jurk van hem en tijdens Prinsjesdag koos ze
eveneens een ontwerp van de Brabander uit.


Foto: http://www.jantaminiau.com/

Bron: Prins Bernhard Cultuurfonds, http://www.cultuurfonds.nl/


Koning en Koningin brengen kennismakingsbezoek aan Italië, 23 december 2013


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen
donderdag 23 januari 2014 een kennismakingsbezoek aan Italië.
Zij worden daarbij vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.

In Rome worden de Koning en Koningin in het palazzo del Quirinale ontvangen door president Giorgio Napolitano.
Na een lunchbijeenkomst met minister-president Enrico Letta in het palazzo Chigi volgt een ontmoeting
met de voorzitter van de Senaat, Pietro Grasso, in het palazzo Giustiniani.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 3 januari 2014


Luitenant-kolonel J.J.M. Oomens is per 1 januari 2014 bij Koninklijk Besluit benoemd tot
adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Tot voor kort was de heer Oomens werkzaam bij de staf
van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.

Oomens volgt luitenant-kolonel drs. S.A.R. Riedstra op, die per 1 januari 2014 eervol is ontheven
uit zijn functie en op diezelfde datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van
Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Dankfeest Prinses Beatrix, 1 februari 2014


In Ahoy in Rotterdam heeft Prinses Beatrix zaterdagavond 1 februari 2014 een feest aangeboden gekregen
om haar te bedanken voor 33 jaar koningschap. 4000 mensen woonden de nationale dankbetuiging Beatrix,
met hart en ziel bij.

Het programma was samengesteld door Bart Schneeman, de artistiek leider van het Nederlands Blazersensemble.
Hij had uit honderden inzendingen 33 odes gekozen die vanavond werden opgevoerd.
Het getal 33 staat voor de 33 jaar dat Beatrix koningin was.

Het Nederlands Blazersensemble en leden van het Nederlands Dans Theater verzorgden de professionele optredens.


Foto: RVD/Novum


Foto: RVD/ANP


Prinses Beatrix verhuisd naar Kasteel Drakensteyn, 4 februari 2014


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft dinsdag 4 februari 2014
officieel haar intrek genomen in Kasteel Drakensteyn te Lage Vuursche in de gemeente Baarn.

Prinses Beatrix werd rond het middaguur in het gemeentehuis van de gemeente Baarn in het
bijzijn van burgemeester Röell ingeschreven in het bevolkingsregister.
Kasteel Drakensteyn is eigendom van de Prinses. Ze woonde er van 1963 tot 1981,
toen ze met haar gezin verhuisde naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe particulier secretaris van Hare Majesteit Koningin Máxima, 7 februari 2014


Zijne Majesteit de Koning is voornemens om met ingang van 1 maart 2014 mevrouw
mr.drs. G. (Gabriella) Sancisi te benoemen tot particulier secretaris van Hare Majesteit Koningin Máxima.

Mevrouw Sancisi (1973) werkte tot voor kort op de Nederlandse ambassade in Zagreb, Kroatië,
als plaatsvervanger van de ambassadeur. Zij studeerde Nederlands Recht in Leiden en
Italiaanse Taal- en Letterkunde in Leiden en Bologna. In 1997 trad zij in dienst van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en werkte onder meer op het consulaat-generaal in New York,
bij de directie West- en Midden Europa en als particulier secretaris van achtereenvolgens
de staatssecretaris voor Europese Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken.
Zij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Mevrouw Sancisi volgt in deze functie mevrouw mr.dr. B.G. (Bahia) Tahzib-Lie op.
Zij is per 1 maart 2014 benoemd tot speciaal gezant van de minister van Buitenlandse Zaken
voor de Nederlandse kandidatuur van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2017-2018.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe Thesaurier, 14 februari 2014


Zijne Majesteit de Koning is voornemens om met ingang van 15 maart 2014
drs. E.A.J. (Edwin) Brouwers (1965) te benoemen tot zijn Thesaurier.

Na zijn studie Bedrijfseconomie in Rotterdam werkte de heer Brouwers als
accountant bij Coopers & Lybrand en volgde hij de opleiding tot registeraccountant.
In 1998 trad hij in dienst van Rabobank. Hij heeft als interim-manager opdrachten bij
diverse aangesloten banken verricht op het gebied van particuliere,
private banking en bedrijvenrelaties. Naast interimmanager was de Heer Brouwers directeur
bij de Rabobank in het Westland en in Amersfoort. Hij was directeur Marktinnovatie van het
directoraat Bedrijven in het Binnenlandbedrijf van Rabobank Nederland.
De heer Brouwers is getrouwd en heeft 3 kinderen.

De heer Brouwers volgt in deze functie drs. J. (Joop) Baars (1947) op,
die per gelijke datum de functie van financieel raadsman van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden zal vervullen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 3 april 2014


Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.F. van Iddekinge EMSD is bij Koninklijk Besluit
met ingang van 31 maart benoemd tot adjudant van Zijne Majesteit de Koning.
Tot voor kort was zij werkzaam bij het Instituut Defensie Leergangen in Breda
als senior docent/mentor Hogere Defensie Vorming.

Luitenant-kolonel Van Iddekinge volgt luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht P.M.G. Lukken-Castelein
op, die met ingang van 31 maart 2014 eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd
tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Tevens is zij met ingang van
31 maart 2014 benoemd tot militair adviseur van de Speciaal Gezant voor de Nederlandse kandidatuur
van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2017-2018.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Staatsieportretten gepresenteerd, 24 april 2014


Op 24 april 2014 zijn in Paleis Het Loo de drie staatsieportretten onthuld van
Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femmy Otten.
Hieronder ziet u de uiteindelijke staatsieportretten:

Staatsieportret van Koning Willem-Alexander door Femmy Otten:


Foto: RVD/Gert Jan van Rooi, Olieverf op linnen (90 x 80 cm).

Staatsieportret van Koning Willem-Alexander door Iris van Dongen:


Foto: RVD/Gert Jan van Rooi, Tekening van pastel, gouache en geperst houtskool op papier (120 x 85 cm).

Staatsieportret van Koning Willem-Alexander door Rineke Dijkstra:


Foto: RVD/Gert Jan van Rooi, Fotodruk (70 x 55 cm).

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl en http://www.mondriaanfonds.nl/


Facebook Koninklijk Huis, 26 april 2014


De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft op 26 april 2014 de Facebook pagina:
‘Het Koninklijk Huis’ gelanceerd.

Via Facebook: https://www.facebook.com/hetkoninklijk.huis worden regelmatig berichten en
foto's geplaatst over de activiteiten van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in en voor Nederland.
Ook zijn op de pagina video's van het Koninklijk Huis YouTube kanaal te zien en wordt er een
selectie van de informatie van de Koninklijk Huis website gedeeld.
De Facebook pagina wordt bijgehouden door de RVD.

Met Facebook wordt de online informatievoorziening over het Koninklijk Huis verder uitgebreid.
Via het Twitter account @KHtweets zijn sinds de eerste tweet op 25 september 2010 bijna 600 tweets verstuurd.
Vanaf de start van het Koninklijk Huis YouTube kanaal in maart 2010 zijn ruim 270 actuele en
historische video's geüpload.

Ter ere van de lancering van Het Koninklijk Huis op Facebook
zijn de volgende twee foto´s vrijgegeven door de RVD.


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning slaat eerste munt met Koningsdubbelportret, 30 april 2014


Zijne Majesteit de Koning verricht woensdagmiddag 21 mei 2014 de ceremoniële muntslag van
een nieuwe 2 euromunt met Koningsdubbelportret bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht.
De muntslag wordt bijgewoond door staatssecretaris Wiebes van Financiën en muntmeester Brouwer.

In het kader van de troonswisseling is in 2013 het 2 euro Dubbelportret geïntroduceerd en
zijn begin 2014 nieuwe euromunten met het portret van Koning Willem-Alexander in omloop gebracht.
Met de nieuwe 2 euromunt wordt definitief afscheid genomen van de muntontwerpen
met het portret van Koningin Beatrix. Samen met het Dubbelportret en de nieuwe
euromunten completeert het Koningsdubbelportret een bijzondere munttrilogie rondom de troonswisseling.

De 2 euro Koningsdubbelportret 2014 is ontworpen door de Koninklijke Nederlandse Munt,
de enige producent van het officiële Nederlandse muntgeld.
Het ontwerp is, net zoals het eerste Dubbelportret van 2013, van de hand van modelleur Pannos Goutzemisis.
Voor zijn ontwerp heeft hij zich laten inspireren door het Gulden Dubbelportret uit 1980 en
de stijl van munten en penningen uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.
Dit is terug te zien in de keuze van de typografie en in de scherpere lijnen die hij gebruikt heeft in zijn ontwerp.

Vanaf 22 mei 2014 worden de nieuwe Nederlandse euromunten met het Koningsdubbelportret
in circulatie gebracht in het Nederlandse betaalverkeer.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 4 juni 2014


Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee J. de Bruyn is bij Koninklijk Besluit met
ingang van 1 juni 2014 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.
Tot voor kort was hij Commandant van de Brigade Operationele Ondersteuning op
Schiphol en Commandant van de Koningin Máximakazerne.

Luitenant-kolonel de Bruyn volgt Luitenant-kolonel der Koninklijke Marechaussee A.J.M. Wertenbroek LLB
op die met ingang van 26 augustus 2014 eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum
zal worden benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe Algemeen Secretaris, 5 juni 2014


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking per 1 juni 2014 mr. J.W. (Jaap) Leeuwenburg
op de meest eervolle wijze ontheven van zijn functie van Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning.
De heer Leeuwenburg was sinds 1995 werkzaam voor de Dienst van het Koninklijk Huis.

Per gelijke datum is drs E.F. (Eric) Verwaal benoemd tot zijn opvolger.
De heer Verwaal was sinds 2011 werkzaam als plaatsvervangend Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 16 juni 2014
drs. F.L. (Freek) Manche benoemd tot plaatsvervangend Algemeen Secretaris.
De heer Manche (1973) studeerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam.
In 2000 trad hij in dienst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
en vervulde onder meer functies als woordvoerder, beleidsmedewerker en adviseur van de secretaris-generaal.
Tot voor kort was hij hoofd Woordvoering, Speeches en Protocol voor het ministerie van OCW en
momenteel is hij gedetacheerd bij de Europese Commissie.

In de periode 2006-2008 werkte de heer Manche in het bedrijfsleven als adviseur op het gebied van
veiligheids- en crisismanagement. De heer Manche is getrouwd en heeft drie kinderen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Kanselier der Huisorden, 24 juni 2014


Zijne Majesteit de Koning heeft mr. F.W. (Floor) Kist per 1 juli 2014 bij Koninklijke Beschikking
op de meest eervolle wijze ontheven van zijn functie van Kanselier der Huisorden.
De heer Kist vervulde deze functie sinds oktober 1999.

Mr. J.W. (Jaap) Leeuwenburg is per gelijke datum benoemd tot zijn opvolger.
De heer Leeuwenburg was tot 1 juni 2014 Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning neemt hulzen saluutschoten troonswisseling in ontvangst, 3 juli 2014


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 3 juli 2014 in Villa de Eikenhorst in Wassenaar
twee gegraveerde hulzen in ontvangst genomen van de saluutschoten die zijn gelost tijdens de
troonswisseling op 30 april 2013.

Vanaf de Hr. Ms. Evertsen op het IJ zijn 101 saluutschoten afgegeven, uit eerbetoon en om de dag
van inhuldiging aan te kondigen. Het schip voert na de inhuldiging de naam Zr. Ms. Evertsen.
De saluutbatterij (Charlie) van de 11e Afdeling rijdende Artillerie heeft vanaf het
Marine Etablissement Amsterdam eveneens saluutschoten afgegeven,
voorafgaand aan de inhuldigingsceremonie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming Hofhouding, 28 augustus 2014


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 16 juli 2014
drs. M.L.A. Barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael met ingang
van 1 september 2014 benoemd tot Grootmeesteres van Zijn Huis.

Mevrouw Van Zuylen van Nijevelt was sinds 1 januari 2011 Hofdame van Hare Majesteit de Koningin.

Zij volgt hiermee mevrouw mr. M.L.A. van Loon-Labouchere op, die deze functie sinds mei 1984 heeft bekleed.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Groot Erekruis van de Huisorde van Oranje voor
mevrouw Van Loon-Labouchere, 14 november 2014


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 5 november 2014 aan Hare Excellentie
mevrouw mr. M.L.A. van Loon-Labouchere het Groot Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Groot Erekruis is aan mevrouw Van Loon bij bevordering toegekend ter gelegenheid van haar
afscheid als Grootmeesteres van het Huis van Zijne Majesteit de Koning per 1 september 2014.

De versierselen zijn haar op donderdag 13 november 2014 uitgereikt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming Persoonlijk Assistent Prinses Beatrix, 1 december 2014


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 december 2014
mevrouw L.H. (Titia) Haverkamp Begemann in zijn hofhouding benoemd tot persoonlijk assistent
van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

Mevrouw Haverkamp Begemann (1954) begon haar loopbaan als secretaresse bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Sinds 1987 werkte zij als zelfstandig ondernemer op het terrein van
managementondersteuning voor uiteenlopende opdrachtgevers.
Vanaf 2006 was zij werkzaam op het Rudolf Steiner College te Haarlem.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Grootmeester van het Huis van Z.M. de Koning per 1 juli 2015, 6 maart 2015


Zijne Majesteit de Koning heeft het voornemen met ingang van 1 juli 2015
drs. J.Th. Versteeg te benoemen tot Grootmeester van zijn Huis.

Hij volgt in deze functie drs. M. (Marco) Hennis op, die is benoemd tot
Zijner Majesteits Ambassadeur te Wenen.

Drs. J.Th. (Jan) Versteeg werd in 1964 geboren in Tilburg. Na zijn studie
economische geografie aan de Universiteit van Amsterdam trad hij in 1991
in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na plaatsingen onder meer als ambassaderaad te Madrid (2001-2004),
raadadviseur bij het Kabinet van de Minister-President (2004-2009) en
plaatsvervangend chef de poste bij de Permanente Vertegenwoordiging bij
de Noord-Atlantische Raad (PV NAVO) te Brussel (2009-2012), werd
de heer Versteeg in 2012 ambassadeur te Athene.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Wijers, 10 juni 2015


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 21 mei 2015 aan
dr. G.J. Wijers het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Wijers toegekend vanwege de grote verdiensten voor het
Koninklijk Huis gedurende vele jaren, in het bijzonder in zijn rol van
Voorzitter van het Oranje Fonds en Voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging.

De versierselen zijn hem op dinsdag 9 juni 2015 op Paleis Noordeinde uitgereikt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Hennis, 23 juni 2015


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 21 mei 2015 aan
drs. M. Hennis het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend ter gelegenheid van zijn afscheid.

Het Erekruis is aan de heer Hennis toegekend voor zijn verdiensten als
Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning in de periode 2008 tot 2015.

De versierselen zijn hem op maandag 22 juni 2015 uitgereikt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudanten van de Koning, 15 juli 2015


Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst A. Krishnadath EMSD en Luitenant-kolonel van het
Regiment Geneeskundige Troepen H.C. Veenhuijzen zijn bij Koninklijk Besluit met ingang van
13 juli 2015 benoemd tot adjudanten van Zijne Majesteit de Koning.

Tot voor kort was Kapitein-luitenant Krishnadath werkzaam als Stafofficier NAVO Logistiek bij de
Defensiestaf in Den Haag. Zij volgt Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst J.E. Irausquin EMSD op,
die met ingang van 13 juli 2015 eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot
adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel Veenhuijzen was tot voor kort werkzaam bij de Directie Operaties op het ministerie van Defensie in Den Haag.
Hij volgt Luitenant-kolonel van het Regiment Bevoorrading en Transport T.P. Beaufort EMSD op, die met ingang van 13 juli 2015
eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 2 december 2015


Luitenant-kolonel vlieger van de Koninklijke Luchtmacht S.S. Schoemaker EMSD is bij Koninklijk Besluit
met ingang van 1 december 2015 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Tot voor kort was zij
werkzaam als projectofficier op de staf van de Directeur Operaties van het Commando Luchtstrijdkrachten te Breda.

Luitenant-kolonel Schoemaker volgt Luitenant-kolonel vlieger van de Koninklijke Luchtmacht J. Koetsier op, die met ingang
van 1 december 2015 eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot Adjudant in buitengewone
dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming Intendant der Koninklijke Paleizen, 29 april 2016


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking mevrouw Marieke Penninga MBA met ingang van 1 mei 2016
benoemd tot Intendant der Koninklijke Paleizen, Algemeen Beheerder van de Koninklijke Landgoederen ‘De Horsten’ en
Intendant van het Jachtslot “Het Oude Loo”.

Mevrouw Penninga (8 januari 1967) studeerde aan de Hotelschool in Den Haag en volgde een MBA-opleiding in strategisch management.
Zij is onder meer 15 jaar werkzaam geweest bij de Parnassia Groep, een groep zorgbedrijven in de geestelijke gezondheidszorg.
Daar bekleedde zij diverse adviseurs- en management functies, waarvan als laatste de functie van Directeur Vastgoed en Facilitair Bedrijf.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudanten van de Koning, 20 juli 2016


Luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst J.P.G. Verhagen EMSD en Kapitein-luitenant ter zee M. Mos EMSD zijn bij
Koninklijk Besluit met ingang van 18 juli 2016 benoemd tot Adjudanten van Zijne Majesteit de Koning.

Tot voor kort was Luitenant-kolonel Verhagen werkzaam als Stafofficier Cyberoperations bij het Defensie Cybercommando te 's-Gravenhage.
Hij volgt Luitenant-kolonel der Cavalerie T.R. van de Krol EMSD op, die met ingang van 18 juli 2016 eervol is ontheven van deze functie
en per gelijke datum is benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Kapitein-luitenant ter zee Mos was tot voor kort Commandant 860 NH90 Squadron op het Maritiem Vliegkamp De Kooij te Den Helder,
onderdeel van het Defensie Helikopter Commando. Hij volgt Kapitein-luitenant ter zee H.W. Zwier op, die met ingang 18 juli 2016 eervol
is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudanten van de Koning, 16 januari 2017


Luitenant-kolonel der Grenadiers M.G.M. Simons is bij Koninklijk Besluit met ingang van
14 januari 2017 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.

Tot voor kort was Luitenant-kolonel Simons werkzaam als Uitwisselingsofficier bij de Belgische Defensiestaf.
Hij volgt Luitenant-kolonel der Rijdende Artillerie J.J.M. Oomens EMSD op, die met ingang van 14 januari 2017
eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Ceremoniemeester Koning, 7 april 2017


Met ingang van 1 augustus 2017 is de heer drs. S.A. van der Burg (Simon) benoemd tot Ceremoniemeester van Zijne Majesteit de Koning.

Momenteel is Simon van der Burg werkzaam als Consul-Generaal voor Nederland in Ho Chi Minh Stad, Vietnam. Simon van der Burg volgt
de heer drs. A.T.S. Dorhout (Alle) op, die als Ambassadeur in Algemene Dienst terugkeert naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming thesaurier Koning, 31 mei 2017


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 juli 2017 de heer M.B. Prent benoemd tot zijn thesaurier.
De heer Prent volgt in deze functie drs. E.A.J. Brouwers RA op, die ervoor gekozen heeft zijn loopbaan voort te zetten als zelfstandig financieel adviseur.

De heer M.B. (Michiel) Prent werd in 1962 geboren in Hilversum. Na HBO studies bouwkunde en bedrijfseconomie volgde hij een opleiding tot controller aan
de Koninklijke Militaire Academie. In 2009 behaalde hij de graad Master Public Control aan de Erasmus Universiteit.

Na enkele banen in het bedrijfsleven, trad de heer Prent in 1988 in dienst van het ministerie van Defensie waar hij een groot aantal functies bekleedde en
uiteindelijk Directeur Planning en Control werd. In 2013 stapte hij over naar het ministerie van Algemene Zaken om daar Directeur Financieel-Economische Zaken te worden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Persoonlijk Adviseur van de Koning en Koningin, 21 juni 2017


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 augustus 2017 ir. A.T. (Bram) Gille MPA benoemd
tot Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

De heer Gille volgt in deze functie ir.drs. O.C. van Dijk op, die per 15 mei 2017 is teruggekeerd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De heer Gille (1980) studeerde Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studie werkte hij enige jaren als adviseur en projectleider
bij Royal Haskoning. Sinds 2007 vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar hij tot voor kort plaatsvervangend
afdelingshoofd was bij de Directie Maatschappelijke Ondersteuning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Dorhout, 30 juni 2017


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 14 juni 2017 aan de heer drs. A.T.S. Dorhout het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Het Erekruis is aan de heer Dorhout toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Ceremoniemeester van Zijne Majesteit de Koning.

De versierselen zijn hem op donderdag 29 juni 2017 uitgereikt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Erekruis van de Huisorde van Oranje voor de heer Van Walstijn, 24 augustus 2017


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 5 juli 2017 aan drs. M.W. van Walstijn het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Deze onderscheiding is aan de heer Van Walstijn toegekend ter gelegenheid van zijn afscheid als Directeur Informatie- en Communicatietechnologie.

De versierselen zijn hem op woensdag 23 augustus 2017 uitgereikt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Directeur ICT, 13 september 2017


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking de heer drs. E.IJ. (Erik) van de Poel met ingang van 5 september 2017 benoemd tot Directeur ICT.

Erik van de Poel (11 augustus 1968) was sinds 2009 werkzaam als directeur ICT bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Hij studeerde onder andere
Econometrie in Rotterdam en was na zijn studie jarenlang werkzaam in de IT-sector binnen diverse omgevingen. In 1992 trad hij in dienst van HISCOM en werkte
daar als consultant, projectmanager en manager consultancy. Vanaf 2000 werkte hij als senior manager IT Systems & Services bij Applied Biosystems.
Vanaf 2004 was hij werkzaam als CIO en manager IT bij DELA.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Ontslagverlening en benoeming kabinet, 26 oktober 2017


Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 26 oktober 2017, op hun verzoek en op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

- Mr. dr. L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens viceminister-president
- Drs. A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
- Drs. S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie
- Dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Dr. M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën
- Mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff, minister van Defensie
- Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu
- H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
- Drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Drs. E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- Drs. S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Ir. E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën
- S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
- Drs. J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Drs. M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Koning heeft geen ontslag verleend aan drs. M. Rutte, minister-president en minister van Algemene Zaken. De Koning heeft voorts benoemd:

- H.M. de Jonge tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens viceminister-president
- Drs. K.H. Ollongren tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens viceminister-president
- Drs. C.J. Schouten tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens viceminister-president
- Drs. H. Zijlstra tot minister van Buitenlandse Zaken
- Mr. dr. F.B.J. Grapperhaus tot minister van Justitie en Veiligheid
- Mr. drs. I.K. van Engelshoven tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Mr. W.B. Hoekstra tot minister van Financiën
- Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten tot minister van Defensie
- Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga tot minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Ir. E.D. Wiebes tot minister van Economische Zaken en Klimaat
- Drs. W. Koolmees tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- S.A.M. Kaag tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- Drs. S. Dekker tot minister voor Rechtsbescherming
- Drs. A. Slob tot minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Mr. drs. B.J. Bruins tot minister voor Medische Zorg

alsmede:

- M.G.J. Harbers tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
- Drs. R.W. Knops tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Drs. M. Snel tot staatssecretaris van Financiën
- Drs. B. Visser tot staatssecretaris van Defensie
- Drs. S. van Veldhoven-van der Meer tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
- Mr. drs. M.C.G. Keijzer tot staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
- Drs. T. van Ark tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Drs. P. Blokhuis tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe Chef Militaire Huis, 22 november 2017


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 januari 2018 Commandeur Ludger Brummelaar (54)
benoemd tot Chef van het Militaire Huis. Per 27 november 2017 wordt Commandeur Brummelaar bevorderd tot Schout-bij-nacht.

Vanaf mei 2014 tot heden was de heer Brummelaar Directeur Projecten bij de Defensie Materieel Organisatie. De heer Brummelaar volgt in
deze functie generaal-majoor Van der Louw op, die per gelijke datum de Koninklijke Landmacht met leeftijdsontslag zal verlaten.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Adjudant in buitengewone dienst Zijne Majesteit de Koning, 11 januari 2018


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 januari 2018 Generaal T.A. (Tom) Middendorp benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Generaal Middendorp is benoemd vanwege het geheel van zijn verdiensten voor de Nederlandse krijgsmacht.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje voor Hans van Manen, 19 februari 2018


Zijne Majesteit de Koning heeft per Koninklijke Beschikking van 24 januari 2018 de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
van de Huisorde van Oranje verleend aan choreograaf Hans van Manen. Deze eremedaille wordt toegekend aan personen met
uitzonderlijke verdiensten op de terreinen kunst en wetenschap. De versierselen werden op maandagmiddag 19 februari 2018 uitgereikt.

Hans van Manen ontving de onderscheiding vanwege zijn enorme bijdrage aan de kunsten in Nederland en de balletdans in het bijzonder.
Van Manen creëerde gedurende zijn loopbaan meer dan 125 balletten, die door ruim 50 gezelschappen internationaal worden uitgevoerd.
Hij is momenteel vaste choreograaf voor Het Nationale Ballet.

Voor zijn betekenis voor de dans ontving Van Manen diverse nationale en internationale prijzen. In Nederland werd hij benoemd tot Commandeur
in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ontving hij de Erasmusprijs. In Frankrijk werd Van Manen vorig jaar benoemd tot Commandeur des Arts et
des Lettres, de hoogste Franse onderscheiding voor podiumkunsten.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Kamerheren in Overijssel en Flevoland, 19 april 2018


Per 1 juli 2018 worden twee nieuwe Kamerheren van Zijne Majesteit de Koning benoemd.
Mevrouw drs. J.J. (Coby) Zandbergen wordt Kamerheer in de provincie Overijssel.
De heer drs. H. (Harry) Dijksma wordt Kamerheer in Flevoland.

Mevrouw Zandbergen (63) studeerde Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2010 is zij voorzitter van het College van Bestuur bij Cibap,
Vakschool voor Verbeelding, in Zwolle. Daarvoor werkte zij onder meer als Directeur Dienst Communicatie, Marketing & Strategie bij Landstede Groep.
Zij vervult diverse advies-, bestuurs- en toezichthoudende functies in met name de culturele sector en het onderwijs. Zo was zij in 2016 Adviseur
Beoordelingscommissie Raad voor Cultuur BIS, is zij toezichthouder bij de Zwolse Theaters en vice voorzitter van het Academiehuis Grote Kerk Zwolle.
Mevrouw Zandbergen volgt de heer Egbert ten Cate op als Kamerheer in Overijssel.

De heer Dijksma (67) studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was daarna werkzaam in het bankwezen. Van 1999 tot 2010 was
hij gedeputeerde van de provincie Flevoland en lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie in Brussel. In 2017 was de heer Dijksma waarnemend
burgemeester van Elburg. Sinds 2010 is hij adviseur en toezichthouder van diverse publiek-private organisaties zoals Stichting het Flevolandschap en
MKB&Technofonds Flevoland. De heer Dijksma volgt de heer Bart Fokkens op als Kamerheer van Flevoland.

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning bij regionale
gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten, zoals Koningsdag,
Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning
op Paleis Noordeinde.


Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe staatsiefoto’s Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van 5 jaar Koningsschap


Op 30 april 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koningin Beatrix afstand deed van het Koningschap en Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd.
Ter gelegenheid van 5 jaar Koningschap zijn er nieuwe staatsiefoto’s vrijgegeven. De beelden zijn gemaakt door Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De Koning draagt het Ridder-Grootkruis Militaire Willemsorde en Koningin Máxima draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Koning reikt Militaire Willems-Orde uit, 18 juni 2018


Zijne Majesteit de Koning reikt vrijdag 31 augustus op het Binnenhof in Den Haag in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima
en minister-president Rutte de Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter van de Koninklijke Luchtmacht.
Majoor De Ruiter wordt benoemd tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse. De Ruiter ontvangt de hoogste Nederlandse
dapperheidsonderscheiding vanwege zijn te allen tijde beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan,
met een onvoorwaardelijk grote loyaliteit naar zijn collega’s op de grond.

Minister Bijleveld van Defensie heeft majoor De Ruiter voor deze onderscheiding voorgedragen op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde.
Het Kapittel der Militaire Willems-Orde adviseert de minister van Defensie over voordrachten of aanvragen tot decoratie van militairen, burgers of eenheden,
die zich in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebben onderscheiden.

De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Zijne Majesteit de Koning is Grootmeester van de Orde.
De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd.
De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

De laatste individuele Militaire Willems-Orde werd op 4 december 2014 toegekend aan majoor Gijs Tuinman van het wapen der infanterie.
Er zijn heden nog drie Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Enkele nationale en internationale militaire eenheden zijn ook drager van
de Militaire Willems-Orde, waarvan het Korps Commandotroepen op 15 maart 2016 de laatste ontvanger was.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 21 juni 2018


Kapitein-luitenant ter zee van de Koninklijke Marine P.M. Kok EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 18 juni 2018 benoemd
tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor was hij werkzaam als Eerste Officier van multipurposefregat Zr.Ms. Van Amstel.

Kapitein-luitenant ter zee Kok volgt Kapitein-luitenant ter zee Logistieke Dienst A. Krishnadath EMSD op, die met ingang van 18 juni 2018
eervol is ontheven van deze functie en per gelijke datum is benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Kamerheer in Zeeland, 20 december 2018


Per 1 januari 2019 wordt een nieuwe Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning benoemd.
Mevrouw drs. ing. J.W. (Danny) Hollestelle-Van Rooijen wordt Kamerheer in de provincie Zeeland.

Mevrouw Hollestelle (43) studeerde Commerciële Werktuigbouwkunde aan HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en Bedrijfskunde
aan de Nyenrode Business Universiteit. Sinds 2007 is zij directeur-eigenaar van de Koninklijke Hollestelle Groep in Goes, een cluster van
technische bedrijven in materialen, machines en constructies. Mevrouw Hollestelle vervult diverse advies-, bestuurs- en toezichthoudende
functies in met name de technische en economische sector in Zeeland. Zo is zij commissaris van de N.V. Westerscheldetunnel, bestuurslid van
VNO-NCW Zeeland en lid van de Economic Board Zeeland. Mevrouw Hollestelle volgt de heer Jack Asselbergs op als Kamerheer in Zeeland.

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de
Koning bij regionale gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en
ontvangsten, bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs
die hun geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning benoemt nieuwe plaatsvervangend Algemeen Secretaris, 14 januari 2019


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 18 februari 2019 ir. A.T. (Bram) Gille MPA benoemd
tot plaatsvervangend Algemeen Secretaris. De heer Gille volgt in deze functie Drs. F.L. (Freek) Manche op, die per dezelfde datum
plaatsvervangend directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst wordt.

De heer Gille (1980) studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. Na zijn studie werkte hij enige jaren als adviseur en
projectleider bij Royal Haskoning. In 2007 trad hij in dienst bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar hij
diverse functies vervulde. Sinds augustus 2017 is hij werkzaam als Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit de Koning en
Hare Majesteit Koningin Máxima. De heer Gille is getrouwd en heeft twee kinderen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning benoemt nieuwe particulier secretaris van Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven, 24 januari 2019


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 maart 2019 mevrouw E.B. (Elise) de Jong benoemd tot
particulier secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Mevrouw De Jong volgt
in deze functie mevrouw H.G. (Rita) Eerkes op, die per dezelfde datum op de meest eervolle wijze wordt ontheven van haar functie.
Mevrouw Eerkes was sinds 2003 werkzaam bij de Dienst Koninklijk Huis.

Mevrouw De Jong (1960) was jarenlang eigenaar van een secretariaatsbureau, waarna zij in 1998 in dienst trad bij Meander Medisch Centrum
in Amersfoort als (senior) communicatieadviseur. Na tien jaar maakte zij de overstap naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen,
waar zij tot haar vertrek naar de Dienst voor het Koninklijk Huis diverse functies heeft vervuld.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Kamerheer in Gelderland, 12 februari 2019


Per 1 februari 2019 heeft Zijne Majesteit de Koning prof. dr. Daniël Wigboldus benoemd tot Kamerheer in de provincie Gelderland.

De heer Wigboldus studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij ook promoveerde. Sinds 1 mei 2017 is hij voorzitter
van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. In zijn carrière vervulde de heer Wigboldus verschillende functies aan de Radboud Universiteit,
waaronder die van onderwijsdirecteur en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De heer Wigboldus volgt de heer Roelof Jozef de Wijkerslooth
de Weerdesteyn op, die van 2008 tot 2019 de functie van Kamerheer in Gelderland bekleedde.

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning
bij regionale gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote evenementen en ontvangsten,
bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten, staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun
geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning benoemt nieuwe directeur Koninklijke Verzamelingen, 13 maart 2019


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 juli 2019 mevrouw drs. C. (Claudia) Hörster benoemd tot directeur
Koninklijke Verzamelingen. Mevrouw Hörster volgt in deze functie drs. Ph.C.B. (Flip) Maarschalkerweerd op, die per dezelfde datum op de meest
eervolle wijze wordt ontheven van zijn functie in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Mevrouw Hörster (1981) studeerde Cultuurmanagement aan de Bocconi Universiteit in Milaan en Kunstwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Daar werkte zij enige jaren als assistent- en later plaatsvervangend onderwijscoördinator van de opleiding Conservering en Restauratie van Cultureel
Erfgoed. In 2010 begon mevrouw Hörster bij de Dienst van het Koninklijk Huis als conservator bij de Koninklijke Verzamelingen. Sinds januari 2016
vervulde zij de functie van Hoofd Collecties en Presentatie. Sinds juni 2018 neemt zij het directeurschap ad interim waar.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning per 1 augustus 2019, 5 april 2019


Zijne Majesteit de Koning heeft het voornemen met ingang van 1 augustus 2019 drs. C. (Chris) Breedveld te benoemen tot Grootmeester van zijn Huis.
Hij volgt in deze functie drs. J. Th. (Jan) Versteeg op, die is benoemd tot Zijner Majesteits Ambassadeur te Madrid.

De heer Breedveld studeerde algemene economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na functies bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
en het ministerie van Economische Zaken werd hij plaatsvervangend directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Sinds 2012 is de heer Breedveld
directeur van het Kabinet van de Koning, dat met ca. 25 medewerkers de Koning ondersteunt bij de uitoefening van zijn constitutionele taken.

De Grootmeester heeft de leiding over de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH). De taak van DKH is de ondersteuning van de Koning, Koningin Máxima en
Prinses Beatrix en overige leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken bijna 300 medewerkers.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe directeur Kabinet van de Koning, 21 juni 2019


Christoffer Jonker wordt per 1 augustus 2019 benoemd tot directeur van het Kabinet van de Koning.
Hij volgt Chris Breedveld op, die dan aantreedt in zijn functie van Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Mr. C (Christoffer) Jonker begon zijn loopbaan bij de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en werkte vervolgens
in diverse functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is sinds 2017 directeur internationale aangelegenheden
en operaties bij het ministerie van Defensie.

Het Kabinet van de Koning geeft ambtelijke ondersteuning aan het staatshoofd bij diens staatsrechtelijke taken en is de schakel
tussen de Koning en ministers. De minister-president draagt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet van de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning benoemt nieuwe Persoonlijk Adviseur, 12 juli 2019


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 15 augustus 2019 drs. H. (Hassan) Outaklla benoemd
tot Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima.

De heer Outaklla volgt in deze functie ir. A.T. (Bram) Gille MPA op, die per 18 februari 2019 is gestart als
plaatsvervangend Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning.

De heer Outaklla (1983) studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte hij ruim vier jaar als Management Consultant
bij KPMG. Sinds 2011 vervulde hij diverse functies bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar hij tot voor kort als Senior Beleidsadviseur
verantwoordelijk was voor de coördinatie van de politiek-strategische Public Affairs-activiteiten van de AFM.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 22 juli 2019


Luitenant-kolonel drs. L. (Leontien) van den Berg EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 20 juli 2019 benoemd tot Adjudant van
Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor was zij werkzaam als Hoofd Sectie Grote Oefeningen bij de Staf Commando Landstrijdkrachten te Utrecht.

Luitenant-kolonel Van den Berg volgt Luitenant-kolonel H.C. Veenhuijzen op, die met ingang van 20 juli 2019 eervol werd ontheven van deze
functie en per gelijke datum is benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Luitenant-kolonel Veenhuijzen
wordt geplaatst bij 1 (German/Netherlands) Corps in Münster (Duitsland) als Military Assistant to the Chief of Staff.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 25 november 2019


Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.P.A.G. (Margot) Bommer EMSD is bij Koninklijk Besluit met ingang van 25 november 2019
benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor was zij werkzaam als Programmamanager Cougar bij het Logistiek Centrum Woensdrecht.

Luitenant-kolonel Bommer volgt Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht M.F. van Iddekinge EMSD op, die met ingang van 25 november 2019
eervol wordt ontheven van deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Luitenant-kolonel Van Iddekinge wordt Hoofd Sectie Integrale Planning bij de Afdeling Integratie van de Staf Commando Luchtstrijdkrachten.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Erekruis van de Huisorde van Oranje, 3 februari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 20 januari 2020 aan mevrouw L.C. Lieveld het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.

Mevrouw Lieveld is verpleegkundige. De onderscheiding is aan haar toegekend voor haar grote
verdiensten voor leden van de Koninklijke Familie gedurende een aantal decennia.

De versierselen zijn aan haar uitgereikt op maandag 3 februari 2020.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 1 april 2020


Luitenant-kolonel R. (Ronald) Verkuijl MSc is bij Koninklijk Besluit met ingang van 1 april 2020 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning.
Hiervoor was hij werkzaam als woordvoerder van de Koninklijke Landmacht op het ministerie van Defensie.

Luitenant-kolonel Verkuijl volgt Luitenant-kolonel J.P.G. (Marco) Verhagen EMSD op, die met ingang van 1 april 2020 eervol wordt ontheven van
deze functie en per gelijke datum wordt benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. Luitenant-kolonel Verhagen
wordt Plaatsvervangend Commandant van het Command and Control Ondersteuningscommando te Stroe.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning beëdigt commissaris van de Koning Noord-Brabant, 16 september 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft vanmiddag op Paleis Noordeinde mevrouw mr. I.R. (Ina) Adema,
de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, beëdigd.

Mevrouw Adema is lid van de VVD. Zij is op dit moment burgemeester van de gemeente Lelystad.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 12 mei 2021


Kapitein-luitenant ter zee C.F.L. (Caroline) Ghijsen is bij Koninklijk Besluit met
ingang van 10 mei 2021 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Hiervoor
heeft zij verschillende operationele functies vervuld en was recentelijk werkzaam
bij de afdeling Strategie & Advies van het Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder.

Kapitein-luitenant ter zee Ghijsen volgt Kapitein-luitenant ter zee M. (Martin) Mos EMSD op,
die met ingang van 31 augustus 2020 eervol werd ontheven van deze functie en per gelijke
datum is benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Grootkruis van de Huisorde van Oranje voor Hare Majesteit Koningin Máxima, 18 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 6 mei 2021 aan Hare
Majesteit Koningin Máxima het Grootkruis van de Huisorde van Oranje verleend ter
gelegenheid van haar vijftigste verjaardag en als waardering voor haar vele verdiensten
voor het Huis. De versierselen zijn op 17 mei 2021 aan Koningin Máxima uitgereikt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Stalmeester van Zijne Majesteit de Koning, 19 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft het voornemen met ingang van 1 december 2021 Luitenant-kolonel H.C (Hans)
Veenhuijzen te benoemen tot Stalmeester van het Koninklijk Staldepartement. Hij volgt in deze functie
Kolonel G.E. (Bert) Wassenaar op, die na ruim vijfentwintig jaar deze functie neerlegt vanwege pensionering.

Luitenant-kolonel Veenhuijzen was van 2015 tot 2019 Adjudant van Z.M. de Koning. Daarna werd hij Adjudant
in buitengewone dienst en geplaatst als Military Assistant to the Chief of Staff bij 1 (German/Netherlands)
Corps in Münster, Duitsland. Hij zal na de zomer starten met de overname van werkzaamheden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe adjudant van de Koning, 15 juni 2021


Luitenant-kolonel van de Koninklijke Marechaussee Mirjam den Heijer is bij Koninklijk Besluit met
ingang van 14 juni 2021 benoemd tot Adjudant van Zijne Majesteit de Koning. Luitenant-kolonel Den
Heijer (1974) begon haar militaire carrière aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, waarna
zij functies vervulde zowel aan boord van diverse fregatten als aan wal. Na vervolgens een periode
in het bedrijfsleven, kwam zij in dienst van de Koninklijke Marechaussee. Daar was haar meest
recente functie hoofd van het Cluster Defensie en Internationale Samenwerking.

Luitenant-kolonel Den Heijer volgt Luitenant-kolonel J. (Joost) de Bruyn op, die met
ingang van 1 september 2020 eervol werd ontheven van deze functie en per gelijke
datum wordt benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning, 18 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijk Besluit met ingang van 28 april 2021
Luitenant-admiraal R.P. (Rob) Bauer benoemd tot adjudant in buitengewone dienst.

Admiraal Bauer is benoemd vanwege het geheel van zijn verdiensten voor de Nederlandse krijgsmacht.
Als adjudant in buitengewone dienst kan hij bij speciale of ceremoniële gelegenheden worden
opgeroepen om dienst te doen bij het Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Per gelijke datum is Generaal T.A. (Tom) Middeldorp op eervolle
wijze ontheven als adjudant in buitengewone dienst.

Vanwege de geldende coronamaatregelen afgelopen april heeft de ceremoniële
aanzegging op 18 juni 2021 op Paleis Noordeinde plaatsgevonden

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe particulier secretaris van Hare Majesteit Koningin Máxima, 30 augustus 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 september 2021 mevrouw
mr. drs. X. (Xiaoling) Wu benoemd tot Particulier Secretaris van Hare Majesteit Koningin Máxima.

Mevrouw Wu (1974) studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam en Sinologie
aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie heeft zij diverse functies bekleed bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken, onder andere in China, Ethiopië, Nieuw-Zeeland en Den Haag.
Tot voor kort was zij werkzaam als Clustercoördinator Mensenrechten.

Mevrouw Wu volgt in deze functie mevrouw mr. drs. G. (Gabriella) Sancisi op, die is teruggekeerd naar
het ministerie van Buitenlandse Zaken en is aangetreden als Zijner Majesteits Ambassadeur te Bratislava.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Koning ontvangt commissaris van de Koning Limburg ter beëdiging, 18 november 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde de heer E.G.M. (Emile) Roemer
ontvangen. De heer Roemer is met ingang van 1 december 2021 benoemd tot commissaris van de
Koning in de provincie Limburg en heden ten overstaan van de Koning beëdigd.

De heer Roemer was voorheen actief als politiek leider en lid van de Tweede Kamer
voor de SP. Daarna was hij waarnemend burgemeester in Heerlen en Alkmaar.

Bij de ontvangst worden de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Particulier Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Beatrix der Nederlanden, 20 januari 2022


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 maart 2022
kapitein-luitenant ter zee J.C.M. (Hanneke) van der Meulen benoemd tot Particulier
Secretaris van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

Mevrouw Van der Meulen (1962) is in 1982 in dienst getreden bij de Koninklijke Marine.
Na haar opleiding tot beroepsofficier bij het Koninklijk Instituut voor de Marine heeft
zij diverse functies bekleed bij het ministerie van Defensie. Van 2005 tot en met 2010
was zij Adjudant van Hare Majesteit de Koningin. Tot voor kort was zij werkzaam als
Hoofd van de Middelbare Defensie Vorming bij het Instituut Defensie Leergangen.

Mevrouw Van der Meulen volgt in deze functie mevrouw L.H. (Titia) Haverkamp Begemann op, die per
dezelfde datum op de meest eervolle wijze uit haar functie is ontheven vanwege haar pensionering.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Nieuwe Kanselier der Huisorden, 28 februari 2022


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking mr. J.W. (Jaap) Leeuwenburg
per 1 maart 2022 op de meest eervolle wijze ontheven van zijn functie van Kanselier der
Huisorden. De heer Leeuwenburg vervulde deze functie sinds 1 juli 2014.
Kolonel b.d. G.E. (Bert) Wassenaar wordt per gelijke datum benoemd tot zijn opvolger.
De heer Wassenaar was tot 1 december 2021 Stalmeester van Zijne Majesteit de Koning.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Benoeming nieuwe Kamerheer in Zuid-Holland, 1 maart 2022


Zijn Majesteit de Koning heeft per 1 april 2022 mevrouw mr. A.W. (Adri)
Bom-Lemstra benoemd tot zijn nieuwe Kamerheer in de provincie Zuid-Holland.
Zij is de opvolger van Jonkheer J.J. (Jan Jaap) de Graeff.

Mevrouw Bom-Lemstra (59) studeerde bestuursrecht en internationaal privaatrecht aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is sinds 1 mei 2021 Voorzitter van Glastuinbouw
Nederland. Daarvoor was zij zes jaar actief als gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland.
Sinds 2019 vervult zij de (neven)functie van voorzitter Greenports Nederland.

Kamerheren ondersteunen en adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van Koninklijke
bezoeken aan hun regio. Zij vertegenwoordigen de Koning bij regionale gebeurtenissen
zoals een huwelijksjubileum of een begrafenis. Kamerheren worden ook betrokken bij grote
evenementen en ontvangsten, bijvoorbeeld Koningsdag, Prinsjesdag, Nieuwjaarsontvangsten,
staatsbezoeken en streekbezoeken. Zij begeleiden de nieuwe ambassadeurs die hun
geloofsbrieven komen aanbieden aan de Koning op Paleis Noordeinde.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Copyright © 2006-2023 https://koningsfan.nl/


Homepage