Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
Foto: RVDWillem-AlexanderFoto: RVD/Martijn Beekman

Willem-Alexander Claus George Ferdinand is op 27 april 1967 als eerste kind van
Prinses Beatrix en Prins Claus geboren in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht.

Bij zijn geboorte kreeg Koning Willem-Alexander de titels Prins der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau en het predicaat Jonkheer van Amsberg.
Op 2 september 1967 werd hij in Den Haag gedoopt.
De doopgetuigen en peetouders waren Prins Bernhard, Koningin Margrethe van Denemarken,
Ferdinand von Bismarck, oud-minister-president dr. Jelle Zijlstra en mevrouw Smith-Roell.


Foto: RVD / Z.K.H. Prins Claus


Foto: RVD / Max Koot


Foto: RVD

Zijn vroege jeugd bracht Koning Willem-Alexander door op Kasteel Drakensteyn in de Lage Vuursche.
Koning Willem-Alexander heeft twee broers, Prins Friso (1968-2013) en Prins Constantijn (1969).
In 1981 verhuisde het gezin van Kasteel Drakensteyn naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn.


Foto: Prins Claus/RVD


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met kinderen in de tuin van Kasteel Drakensteyn, 1974, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Prinses Beatrix met haar zonen, 1975, Davis/RVD/Nationaal Archief


Foto: Alle kleinkinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard, Dam/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD/ANP, In 1978 was Koning Willem-Alexander met zijn ouders, Prinses Beatrix en Prins Claus, broers en
neef Carlos (zoon van Prinses Irene) op vakantie in het Ierse dorp Sneem.

Zijn middelbare school startte hij op het Baarns Lyceum en vervolgde hij na de verhuizing
in 1981 op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.
Hij sloot zijn middelbare schoolopleiding af op het United World College of the Atlantic
in Llantwit Major in Wales. Daar haalde hij in 1985 zijn Internationaal Baccalaureaat.

De Koning vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine van augustus 1985 tot januari 1987.
Hij volgde een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder,
en diende vervolgens aan boord van de fregatten Hr Ms Tromp en Hr Ms Abraham Crijnssen.
In 1988 voer hij nog mee als wachtofficier aan boord van de Hr Ms Van Kinsbergen voor een herhalingsoefening.

Na zijn dienstplicht schreef de Koning zich in 1987 in aan de Rijksuniversiteit Leiden bij de Faculteit der Letteren voor de studierichting geschiedenis.
De studie droeg bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling voor de Koning met vakken als algemene en vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis,
staatskunde, staatsrecht, recht van de Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensenrechten en economie. In 1993 slaagde de Koning voor zijn doctoraalexamen geschiedenis.
Hij sloot zijn studie af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk (onder president De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandostructuur
van de NAVO te treden. Tijdens zijn studie was de Koning lid van de Leidse Studentenvereniging Minerva.


Foto: RVD

Na zijn afstuderen in 1993 behaalde Koning Willem-Alexander zijn groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht.
In 1994 volgde hij bij het Instituut Defensie Leergangen vakken uit de hogere vorming van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

Na zijn studie en loopbaan bij de krijgsmacht volgde de Koning een introductieprogramma en ging hij zich intensief bezighouden met de Nederlandse samenleving.
Hij verdiepte zich in het Nederlandse staatsbestel en rechtssysteem en oriënteerde zich bij de verschillende overheden. Daarvoor bezocht hij ministeries,
Hoge Colleges van Staat en ook Europese instellingen. De introductieperiode werd afgerond met een uitvoerig oriëntatieprogramma bij het bedrijfsleven, en
een 'Advanced Development Programme' bij Kellogg's, Northwestern University, in de Verenigde Staten.

Dit jaar (2019) was de zomerfotosessie weer bij Paleis Huis ten Bosch. Vanaf 1981, toen Koningin Beatrix met haar gezin naar Paleis Huis ten Bosch verhuisde,
heeft een aantal fotosessies in de tuin plaatsgevonden. Deze foto uit 1982 is gemaakt naast de vijver in de achtertuin van het Paleis. Koningin Beatrix en
de Prinsen Claus, Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn drinken ondertussen een kop thee.


Foto: RVD / Reginald Davis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met hun drie zonen in 1998, Capital Photos/RVD/Nationaal Archief

Luchtvaart


De Koning heeft grote interesse in de luchtvaart. In 1985 behaalde hij het brevet Privévlieger tweede klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3.
Gedurende zijn studententijd haalde hij zijn theoretisch B1/B2. Een en ander stelde hem in staat om enige tijd in Kenia als vrijwilliger te
vliegen voor de medische hulporganisatie African Medical Research & Education Foundation (AMREF) en de Kenya Wildlife Service.

In 1989 behaalde Koning Willem-Alexander de aantekening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen.
Ook beschikt hij over het groot militair vliegbrevet, dat hem in 1994 door Prins Bernhard werd uitgereikt. Sinds 2001 is hij in het bezit van het
Airline Transport Pilot License (ATPL). Om zijn vlieguren bij te houden vliegt hij als gastvlieger bij KLM Cityhopper en daarvoor bij Martinair.
Dit deed de Koning tot 16 mei 2017 zowel op het Regeringsvliegtuig PH-KBX alsook op een Fokker 70 uit de reguliere vloot zijn.
Koning Willem-Alexander moet per jaar 150 vlieguren maken.

De Koning heeft zich medio mei 2017 om laten scholen naar de B737 en dit brevet in juni 2017 behaald. Door het behalen
van dit brevet kan hij zijn gastvliegerschap bij KLM voortzetten. Het besluit tot omscholen is reeds genomen voordat de
aanbestedingsprocedure voor de vervanging van het regeringsvliegtuig PH-KBX van start ging en staat hier los van. Eind
november 2018 heeft Koning Willem-Alexander zijn gastvliegerschap bij KLM weer voortgezet met het vliegen van een Boeing 737.

KLM Cityhopper, de huidige uitvoerder van regeringsvluchten, heeft aangekondigd eind 2017 te stoppen met het vliegen met de Fokker 70 (FK70).
Als gevolg daarvan is de personele capaciteit (vliegers, grondcrew etc.) niet voldoende om na medio 2017 het regeringsvliegtuig te blijven
bemannen en onderhouden. In een brief aan de Kamer op 4 april 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt, dat het
kabinet heeft gekozen voor een Boeing 737 Business Jet als nieuw regeringsvliegtuig. Vliegtuigbouwer Boeing heeft het nieuwe regeringstoestel
met de naam PH-GOV op 14 juli 2019 overgedragen aan Nederland.

Het regeringsvliegtuig is van de regering en wordt ook weer hoofdzakelijk gebruikt door leden van het kabinet en hun delegaties.

In een exclusief interview met De Telegraaf van 17 mei 2017 spreekt Koning Willem-Alexander vrijuit over zijn gastvliegerschap, waarbij hij
twee keer per maand passagiers vervoert die geen idee hebben dat de Koning in de cockpit zit. "Ik vind vliegen gewoon fantastisch."

"Voor mij is het belangrijkst dat ik een hobby heb waar ik me volledig op moet concentreren. Je hebt een vliegtuig, passagiers en een bemanning.
Daar draag je verantwoordelijkheid voor. Je kan je problemen van de grond niet meenemen naar boven. Je kan je even volledig los schakelen en
ergens anders op concentreren. Dat is voor mij de grootste ontspanning van het vliegen." Koning Willem-Alexander vliegt altijd met een vast clubje.

Tijdens zo'n vlucht wordt ook onderling gesproken over het leven. "Ja, het is sowieso heel goed om iemands alertheid te testen als je over het leven praat.
Want dan weet je of iemand zorgen heeft. Daar worden we eigenlijk ook op getraind. Huwelijken, overlijden en huizen zijn de drie punten waar je mee kan
testen of iemand stress heeft thuis of niet." Het contact met de passagiers is sinds 11 september zo goed als verdwenen.
"Voor 11 september stond de deur van de cockpit gewoon open. En kwamen er regelmatig mensen een kijkje nemen. En dan vonden mensen het leuk of verbazingwekkend
dat ik daar zat. Na 11 september is de cockpitdeur dicht en is er veel minder contact tussen de cabine en de cockpit. Maar ja, sommige mensen herkennen mijn stem
bij het omroepen tijdens de vlucht." Koning Willem-Alexander hoeft tijdens een vlucht zijn naam niet te noemen. "Het voordeel is dat ik altijd kan zeggen dat ik
námens captain en bemanning de passagiers van harte welkom heet. Dan hoef ik mijn eigen naam niet te noemen. Maar de meeste mensen luisteren toch niet..."

Tijdens de vluchten van Koning Willem-Alexander is geen opschudding geweest. "Nee, niet dat ik weet. Ook als we vanuit het bemanningscentrum
in KLM-uniform met pet door Schiphol heen lopen, zijn er heel weinig mensen die je herkennen."


Foto: KLM Royal Dutch Airlines/Natascha Libbert


Foto: KLM Royal Dutch Airlines/Natascha Libbert


Foto: KLM Royal Dutch Airlines/Natascha Libbert

De aanloop naar het Koningschap


Koning Willem-Alexander heeft, voordat hij op 30 april 2013 zijn moeder opvolgde, een aantal specifieke functies bekleed en op verschillende terreinen
werkzaamheden verricht, waaruit betrokkenheid bleek bij de Nederlandse samenleving. Zijn werkzaamheden droegen ook bij aan de voorbereiding op het
Koningschap. Een aantal gebieden heeft daarbij altijd zijn speciale interesse gehad, zoals waterbeheer, infrastructuur en ICT, sport en defensie.

Waterbeheer, infrastructuur en ICT


Van 1997 tot zijn inhuldiging heeft de Koning zich bezig gehouden met waterbeheer, zowel in Nederland als daarbuiten.

In Nederland werd hij eerst lid en in 2000 voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer, die in 2004 werd opgevolgd door de Adviescommissie Water (AcW).
Deze onafhankelijke commissie van deskundigen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de voor waterbeheer verantwoordelijke bewindspersoon. De adviezen
gaan over de uitvoerbaarheid van het waterbeleid en de financiële en maatschappelijke consequenties daarvan. Van bijzonder belang in dit verband is het
deltaprogramma, dat Nederland veilig moet houden, mede met het oog op de gevolgen van klimaatverandering.

Ook internationaal was Koning Willem-Alexander actief op het gebied van het waterbeheer. In 1998 werd hij beschermheer van het
Global Water Partnership. In 2000 was hij voorzitter van het tweede Wereld Water Forum (in Den Haag). In 2006 werd hij vervolgens
door toenmalig VN secretaris-generaal Kofi Annan gevraagd om de Japanse oud-premier Hashimoto op te volgen als voorzitter van zijn
Adviesraad voor Water en Sanitatie (United Nations Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation; UNSGAB).

UNSGAB dient de secretaris-generaal van onafhankelijk advies en vraagt wereldwijd aandacht voor praktische maatregelen voor het behalen
van de Millenniumdoelen op het gebied van water en sanitatie. De VN heeft zich ten doel gesteld om in 2015 het aantal mensen dat geen
duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitatie te halveren. UNSGAB geeft in dit kader bijzondere aandacht aan praktische
maatregelen op het gebied van integraal waterbeheer, financiering en monitoren van voortgang. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de
sanitatieproblematiek en aan watergerelateerde rampen. Als voorzitter van UNSGAB bezocht de Koning talloze landen, organisaties en
internationale bijeenkomsten om aandacht te vragen voor deze problematiek en voor de visie van UNSGAB. In 2012 heeft de secretaris-generaal
besloten om het mandaat van UNSGAB te verlengen tot 2015 wanneer de wereldgemeenschap zal besluiten over de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Het waterbeheer is zowel nationaal en internationaal sterk verweven met andere sectoren. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om
ruimtelijke ordening en infrastructuur, landbouw en (duurzame) energie. Ook deze thema's konden, in hun onderlinge samenhang,
daarom rekenen op de bijzondere en actieve belangstelling van Koning Willem-Alexander.

Tot slot heeft de Koning belangstelling voor innovatie en ICT. Als lid van de Raad van Advies van ECP.nl
(platform voor de informatiesamenleving) bracht hij voordat hij Koning werd regelmatig werkbezoeken die hem
in contact brachten met nieuwe digitale toepassingen in diverse sociale en economische sectoren.

Sport


Sport is een grote passie van Koning Willem-Alexander. Naast zijn eigen actieve sportbeoefening was hij lange tijd ook professioneel begaan
met sport in binnen- en buitenland. Zo was hij van 1995 tot 1998 beschermheer van NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité/ Nederlandse Sport Federatie).
Voordat hij Koning werd was hij van 1998 tot 2013 lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Koning legde in 2013 zijn IOC lidmaatschap
neer in verband met de troonswisseling. In september 2013 werd hij in Buenos Aires benoemd tot erelid van het IOC. Bij zijn benoeming tot erelid
ontving de Koning uit handen van toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge de Olympische orde in goud.

Als lid van het IOC bezocht Koning Willem-Alexander, toen nog de Prins van Oranje, de jaarlijkse vergaderingen van het Comité en alle
Olympische Spelen. Bij sommige wedstrijden fungeerde hij als waarnemer. Binnen het IOC had hij zitting in verschillende commissies,
achtereenvolgens: Olympische Solidariteit (1999-2003), de Nominatie Commissie (2000) en de hervormingscommissie IOC 2000 (2002),
Evaluatiecommissie voor de 21e Winterspelen (2003). Coördinatiecommissie Vancouver 2010 (als voorzitter van de werkgroep Marketing
en Communicatie) en tenslotte van 2010 tot 2013 de Marketing Commissie van het IOC.

Defensie


Koning Willem-Alexander heeft een bijzondere band met de Nederlandse krijgsmacht. Naast de rang van Commandeur van de Koninklijke Marine Reserve,
bezat hij tot de troonswisseling ook de rangen van Reserve Brigadegeneraal der Infanterie van de Koninklijke Landmacht en Reserve Commodore van de
Koninklijke Luchtmacht. Voor de troonswisseling is hem op verzoek eervol ontslag verleend, waardoor hij tegenwoordig geen actieve militaire status
meer heeft. Als Staatshoofd en lid van de regering kan de Koning immers geen actieve militaire functie vervullen binnen de krijgsmacht.
Van 1990 tot zijn inhuldiging in 2013 was de Koning ook adjudant in buitengewone dienst van Koningin Beatrix.

De Koning houdt als eervol ontslagen (en dus oud-)militair het recht om een uniform te dragen bij militaire en andere passende gelegenheden.
Zijn tenue is gebaseerd op dat van de vlag- en opperofficieren maar zonder rangonderscheidingstekens. Op de plaats van galon of epaulet
draagt hij dan een Koninklijk distinctief, een wapenbeeld opgemaakt met de Rijksappel, het Rijkszwaard en de Scepter.

De Koning bezocht jaarlijks eenheden en staven van alle krijgsmachtdelen en bracht ook regelmatig bezoeken aan oefeningen en missies
in het buitenland. Zo bezocht hij viermaal de Nederlandse eenheden in Afghanistan. Ook voer hij mee op Hr Ms Evertsen en Hr.Ms Rotterdam
als deel van de anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië. In 2015 bezocht hij de Nederlandse troepen in Mali.

Koning Willem-Alexander was tot de troonswisseling beschermheer van de Nederlandse Veteranendag
en neemt ook als Koning jaarlijks het veteranendefilé af in Den Haag.

Raad van State


Sinds zijn achttiende verjaardag had de Koning als Prins van Oranje zitting in de Raad van State. Zo vaak als zijn agenda het toeliet woonde
hij de wekelijkse vergaderingen bij. Sinds de abdicatie op 30 april 2013 is de Koning van rechtswege voorzitter van de Raad van State.

Bestuursfuncties


Daarnaast vervulde de Koning in de jaren voorafgaand aan de troonswisseling als Prins van Oranje een aantal bestuursfuncties.
Zo was hij lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (1998-2010) en de Raad van Toezicht van het
Kröller-Müller Museum (1999-2010). De Koning was als Prins ook voorzitter van de Stichting Historische Verzamelingen
van het Huis Oranje-Nassau (2002-2013) en vertegenwoordigde de Familie bij de Raad van Beheer voor het Kroondomein (2002-2013).

Ontvangsten


Om de betrokkenheid van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de samenleving te verbreden en te verdiepen worden al jaren tijdens
regelmatige informele diners op de Eikenhorst relevante maatschappelijke thema's besproken met generatiegenoten uit verschillende maatschappelijke
sectoren. Dit zullen zij blijven doen. Ook ontvangt het paar regelmatig een selectie van Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een
bijzondere prestatie en daarvoor een prijs of onderscheiding hebben gekregen, voor de zogenaamde uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde.

Beschermheerschappen en nevenfuncties


De Koning heeft in de aanloop naar het Koningschap tevens jarenlang tal van beschermheerschappen
gehad en erefuncties vervuld in verschillende geledingen van de samenleving.

Foto's van Koning Willem-AlexanderFoto: RVD / Picture Report


Foto: RVD / Picture Report


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Robin Utrecht Fotografie


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander op 27 april 2017, zijn er op 26 april 2017 vijf nieuwe foto's vrijgegeven door de RVD.


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek

Voor de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander werd op vrijdagavond 28 april 2017 rond 21.45 uur een gigapixel-foto gemaakt voor het
Koninklijk Paleis Amsterdam. Dit is een groepsfoto van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen met hun dinergasten en al het aanwezige
publiek op de Dam ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Koning.


Foto: RVD/Rafaël Redczus van Berkel

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander op 27 april 2017, zijn er op 29 april 2017 van het
privé feest van Koning Willem-Alexander op het Koninklijk Staldepartement twee nieuwe foto's vrijgegeven door de RVD.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Erwin Olaf

Op 6 februari 2020 zijn vier nieuwe portretfoto's van Koning Willem-Alexander vrijgegeven.
De foto’s zijn in januari 2020 gemaakt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Koning is Erecommandeur van de Johanniter Orde


Zijne Majesteit de Koning ontving maandag 20 juni 2016 op Paleis Noordeinde een delegatie van de Johanniter Orde in Nederland.
De vertegenwoordigers van de Johanniter Orde spraken met de Koning over enkele recente sociale initiatieven van de Orde.
Tijdens de ontvangst kreeg hij het Erecommandeurskruis en een kleine baton uitgereikt. Deze versierselen horen bij het
Erecommandeurschap van de Johanniter Orde, dat hij in 2013 heeft aanvaard.

Koning is Ridder in de Orde van de Kouseband


De Koning is tijdens het staatsbezoek van het Koninklijk Paar aan het Verenigd Koninkrijk op
23 en 24 oktober 2018 door Koningin Elizabeth II tot ridder in deze Orde van de Kousenband benoemd.

De Orde van de Kousenband is in 1338 door Koning Edward III opgericht en daarmee de oudste en hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk.
Koningin Elizabeth staat aan het hoofd van de orde. Naast leden van de Britse Koninklijke Familie telt de orde vierentwintig ridders en dames,
die door Koningin Elizabeth zijn benoemd vanwege hun bijzondere verdienste voor het algemeen belang. Daarnaast maken enkele buitenlandse
staatshoofden deel uit van de orde: de Supernumerary Knights and Ladies.

Op 17 juni 2019 is Koning Willem-Alexander geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.


Foto: Hollandse Hoogte / Steve Parsons / https://twitter.com/RoyalFamily

MáximaFoto: RVD/Z.M. de Koning

Koningin Máxima wordt op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in Buenos Aires (Argentinië).
Zij is de dochter van de Jorge Horacio Zorreguieta (28 januari 1928 - 8 augustus 2017) en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta (8 september 1944).
Koningin Máxima heeft twee broers: Martín (1972), Juan (1982) en een zus: Inés (1984- 6 juni 2018). Uit het eerste huwelijk van haar vader met Marta
López Gil (1935) heeft Koningin Máxima drie halfzusters: María (1956), Ángeles (1958) en Dolores (1965). Koningin Máxima is opgegroeid in Buenos Aires.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima behaalt in 1988 haar baccalaureaat aan de Northlands School.

In 1995 studeert ze af in de studierichting Economie aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (Universidad Católica Argentina).

Tijdens haar studie werkt zij van 1989 tot 1990 bij Mercado Abierto S.A., waar zij onderzoek doet naar op de financiële markt gerichte software.

Van 1992 tot 1995 werkt ze op de verkoopafdeling van Boston Securities S.A. in Buenos Aires. Daarnaast geeft zij
Engelse les aan kinderen en volwassenen en les in wiskunde aan middelbare scholieren en eerstejaars studenten.


Foto: RVD

Van juli 1996 tot maart 1998 is zij werkzaam bij HSBC James Capel Inc. in New York als Vice-President Latijns-Amerikaanse Institutionele Verkoop.
Daarna werkt ze tot augustus 1999 bij Dresdner Kleinwort Benson. Ze is daar Vice-President bij de afdeling Opkomende Markten.

Aansluitend werkt zij tot mei 2000 bij de Deutsche Bank in New York als Vice-President Institutionele Verkoop.
Vervolgens is ze tot april 2001 werkzaam in Brussel bij het EU-kantoor van de Deutsche Bank.

Inclusieve financiering voor ontwikkeling


Koningin Máxima zet zich niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland al jarenlang in voor het vergroten
van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden.

Verenigde Naties


Koningin Máxima is in 2009 benoemd tot Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering
voor ontwikkeling (Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development- afgekort UNSGSA).

Zij adviseert in deze functie de secretaris-generaal van de VN en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen - met
inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven - toegankelijk te maken. In veel landen is het voor mensen
of kleine ondernemingen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te
sluiten. De UNSGSA bepleit dat toegang tot financiële dienstverlening van cruciaal belang is voor het creëren en versnellen van een
duurzame economische groei, het scheppen van werkgelegenheid en het stimuleren van sociale ontwikkeling en zelfontplooiing van mensen.

G20


Sinds 2011 is Koningin Máxima erevoorzitter van het mondiale samenwerkingsverband voor inclusieve financiering (het 'Global Partnership for
Financial Inclusion' - afgekort GPFI) van de G20. In deze functie versterkt zij vooral de synergie tussen de VN en de G20 op het gebied van
universele toegang tot financiële diensten en zet zij haar jarenlange ervaring in om inclusieve financiering wereldwijd te bevorderen.

Voorafgaand aan haar huidige VN en G20-functies maakte Koningin Máxima toen nog als Prinses deel uit van de VN-adviesgroep voor het Internationale
Jaar van het Microkrediet 2005. Van 2006 tot 2009 was ze werkzaam binnen de VN-adviesgroep voor inclusieve financiële sectoren. In 2008 presenteerde
ze de aanbevelingen van de adviesgroep aan de VN-secretaris-generaal. De kernboodschappen fungeerden als richtsnoer voor wetgevers, toezichthouders,
ontwikkelingspartners en de private sector. In 2010 tot slot was Koningin Máxima erevoorzitter van de data werkgroep voor MKB-financiering van de G20.

Diversiteit en Integratie


Als Prinses was Koningin Máxima van 2003 tot 2005 lid van de Commissie Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden.
De commissie ondersteunde de dertig grootste gemeenten bij hun poging om vrouwen van etnische minderheden meer te betrekken
bij de samenleving. Voorzitter was oud-Tweede Kamerlid P. Rosenmöller.

Van 2005 tot 2012 was zij vervolgens lid van het Curatorium van de Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Koningin Máxima blijft ook in de toekomst aandacht schenken aan deze thema's, niet in de laatste plaats vanwege haar samenbindende rol.

Koningin Máxima deelt typisch Argentijnse lekkernij recept


Hare Majesteit Koningin Máxima vierde op 17 mei 2020 haar 49ste verjaardag.

"In deze tijd vier ik mijn verjaardag thuis met een typisch Argentijnse lekkernij: Alfajores van dulce de leche.
Ik ben met Alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes! Ik bak ze volgens mijn moeders recept,
dat ik graag met jullie deel. Zodat je ze ook zelf thuis kunt bakken!" - Máxima

Ingrediënten koekjes:
- 300 gr maizena
- 200 gr bloem
- 200 gr roomboter (op kamertemperatuur)
- 150 gr suiker
- 4 eidooiers
- 1 theelepel baking soda (natriumbicarbonaat)
- 2 afgestreken theelepels bakpoeder
- het merg uit een klein vanillestokje of een snufje vanille poeder
- de geraspte schil van 1 citroen
- 1 theelepel cognac

Ingrediënten vulling:
- dulce de leche (kant en klaar of zelf maken met gecondenseerde melk en suiker)
- geraspte kokos

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter in een kom. Voeg de eidooiers en de cognac toe en kneed
met de hand tot een stevig deeg. Vorm een bal en leg die ongeveer een uur te rusten. Soms lijkt het alsof het deeg niet aan elkaar kleeft, voeg
dan 2 lepels citroensap toe! Rol het deeg uit tot een lap van 5 mm tot 7 mm en steek rondjes deeg uit (met een glas) van ongeveer 4 cm diameter.
Leg dan de rondjes op een met bakpapier beklede bakplaat op zo’n 2 cm afstand van elkaar. Bak de koekjes 10-12 minuten op 160 graden. De koekjes
moeten een klein beetje verkleuren, niet te veel anders worden ze te droog en breken ze. Als de koekjes klaar zijn, uit de oven halen en laten
afkoelen. Plak steeds twee koekjes met een laag dulce de leche op elkaar. Spreid de dulce de leche goed uit tot aan de rand. Die randen rol je
vervolgens door de geraspte kokos. De Alfajores de dulce de leche zijn klaar: genieten maar!


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Foto's van Koningin MáximaFoto: RVD/Picture Report


Foto: RVD/Picture Report


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Royal Images / Frank van Beek


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD / Frank van Beek


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf

Op 6 februari 2020 zijn twee nieuwe portretfoto's van Koningin Máxima vrijgegeven.
De foto's zijn in januari 2020 gemaakt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Hare Majesteit Koningin Máxima viert op 17 mei 2021 haar 50ste verjaardag. Ter gelegenheid
van haar verjaardag zijn drie nieuwe foto's gepubliceerd. De foto's zijn begin deze maand
gemaakt door Koning Willem-Alexander in de tuin van Paleis Huis ten Bosch.


Foto: RVD/Z.M. de Koning


Foto: RVD/Z.M. de Koning


Foto: RVD/Z.M. de Koning

Grootkruis van de Huisorde van Oranje voor Hare Majesteit Koningin Máxima, 18 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 6 mei 2021 aan Hare
Majesteit Koningin Máxima het Grootkruis van de Huisorde van Oranje verleend ter
gelegenheid van haar vijftigste verjaardag en als waardering voor haar vele verdiensten
voor het Huis. De versierselen zijn op 17 mei 2021 aan Koningin Máxima uitgereikt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Huwelijk


Op 30 maart 2001 maakten Prinses Beatrix, destijds Koningin, en Prins Claus de verloving van de
Prins van Oranje met Máxima Zorreguieta bekend. Op 3 juli 2001 aanvaardden de Eerste en Tweede Kamer
de toestemmingswet voor het huwelijk, die door de regering was ingediend.


Foto: RVD/Graciela Rossetto


Foto: RVD/Picture Report

Op 7 januari 2002 zijn de Prins van Oranje en Máxima Zorreguieta te 's-Gravenhage in ondertrouw gegaan.

De burgemeester van Amsterdam, mr. M.J. Cohen, voltrok op 2 februari 2002 het burgerlijk huwelijk
in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De kerkelijke inzegening vond aansluitend plaats in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam door dominee C.A. ter Linden en pater R. Braun.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

De trouwjurk van Koningin Máxima was gemaakt van ivoorkleurige mikado-zijde met lange mouwen
en een bénitier hals. De jurk was nauw aansluitend met vanaf de taille een licht uitlopende
rok en een vijf meter lange sleep. Weerszijden van de jurk waren ingezet met geborduurde kant.
De lange sluier van zijden tule met stippeltjes is met de hand versierd met motieven van bloemen
en ranken van kant. De trouwjurk werd ontworpen en vervaardigd door Valentino Couture te Rome.


Foto: Jeroen van de Meyde / Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

Koning Willem-Alexander (toen nog de Prins van Oranje) droeg het Groot Tenue (tenue 1) van de Koninklijke Marine in de rang van Kapitein ter Zee.
Willem-Alexander droeg daarbij zijn onderscheidingen: Ordelint en ster, Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw,
Ster, Ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau - Officierskruis en Inhuldigingsmedaille 1980.

Het bruidsboeket was een langwerpig boeket van witte rozen, gardeniabloemen, lelietjes der dalen en twee soorten groen.
Het boeket werd gemaakt door Jane Nienhuys en Elisabeth Thierry de Bye-Dolleman, bloemistes van Paleis Soestdijk.

De verlovingsring was een platina ring, bezet met een ovaal geslepen oranje diamant, aan weerszijden bezet met
emerald geslepen diamanten, ingesloten tussen twee banden die zijn bezet met briljant geslepen diamanten.

De trouwringen van het bruidspaar zijn handgemaakt van platina, 2,5 millimeter breed en halfrond.
De trouwringen zijn na de inzegening aangeboden door Juan Zorreguieta, broer van Máxima.

De bruidsjonkers droegen een kort jasje en een broek van rood fluweel, wit overhemd van katoenen poplin, witte maillot en zwarte lakschoentjes.
Over het jasje werd een sjerp van rode taft zijde gedragen. De strooimeisjes droegen jurkjes van rood fluweel met een sjerp van rode taft zijde,
een witte maillot en zwarte lakschoentjes. De bruidsmeisjes droegen een rok van rode satin duchesse en een blouse van rode velours met satin duchesse.
Schoenen van een bijpassende kleur bij het rode satijn. Bruidsmeisjes en strooimeisjes droegen bloemenkransjes in de kleur bordeaux rood.

Het huwelijksmonogram is ontworpen door de Prins van Oranje en Máxima en vormgegeven door Hans Kruit. Het stond op de omslag van de Orde van Dienst.

Onderstaand eigen gemaakte foto's van de DVD: Een sprookjespaar in beeld, officiële NOS registratie.

Gezin


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gingen na hun huwelijk eerst wonen op het Noordeinde 66 in Den Haag.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters woonden van het voorjaar van 2003 tot begin 2019 in de Eikenhorst.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters hebben op 13 januari 2019 officieel hun intrek genomen in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Op 14 januari 2019 hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich in geschreven bij gemeente Den Haag.
Samen met hun dochters zijn ze nu officieel inwoners van Den Haag.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvingen donderdagmiddag 20 juni 2019 staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
op Paleis Huis ten Bosch. Op 13 januari 2019 nam het Koninklijk gezin officieel hun intrek in Paleis Huis ten Bosch. Daarna vonden nog enige afrondende
werkzaamheden plaats. De ontvangst van de staatssecretaris markeert dat het paleis vanaf de zomer van 2019 weer zijn representatieve functie voor
ontvangsten en officiële gelegenheden kan vervullen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben drie dochters:
- Prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (7 december 2003), de huidige Prinses van Oranje
- Prinses Alexia Juliana Marcela Laurentien (26 juni 2005)
- Prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines (10 april 2007)
Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD /Robin Utrecht Fotografie


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Marcel Vogel


Foto: RVD/Marcel Vogel


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/ANP, Koen van Weel


Foto: RVD/ANP, Remko de Waal


Foto: RVD/ANP, Koen van Weel


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Gezinsfoto´s Prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag


Op 31 januari 2018 gaf de RVD drie nieuwe familiefoto's vrij van Prinses Beatrix vanwege haar 80ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Fotosessie in Lech 2018


Op 26 februari 2018 vond in Lech de winterfotosessie plaats.


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP

Gezinsfoto´s Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van 5 jaar Koningsschap


Op 30 april 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koningin Beatrix afstand deed van het Koningschap en Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd.
Ter gelegenheid van 5 jaar Koningschap zijn er nieuwe gezinsfoto’s vrijgegeven. De beelden zijn gemaakt door Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis Amsterdam.


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf

Fotosessie zomer 2018


Op 13 juli 2018 vond bij de Eikenhorst in Wassenaar een fotosessie plaats met Koning Willem-Alexander,
Koningin Máxima, De Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane.


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer

Nieuwe gezinsfoto Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als Kerstgroet 2018


Op 21 december 2018 deelde de RVD een nieuwe gezinsfoto van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met kerst- en nieuwjaarsgroet.
Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2019
Merry Christmas and a healthy and prosperous new year
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo
Folle lok en seine yn it nije jier
Un pasku yen di bendishon i un próspero aña nobo

– Willem-Alexander en Máxima


Foto: RVD/Erwin Olaf

Fotosessie in Lech 2019


Op 25 februari 2019 vond in Lech de winterfotosessie plaats.


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk

Bezoek aan wedstrijd Oranje Leeuwinnen


Koning Willem-Alexander en twee van zijn dochters, de Prinsessen Amalia en Ariane, juichen de Oranje Leeuwinnen toe
vanaf de tribune in Lyon. Het team behaalde de tweede plaats op het WK voetbal op 7 juli 2019.


Foto: RVD


Foto: KNVB

Prinses Ariane verlaat Basisschool


De docenten van de Bloemcampschool zwaaien de leerlingen van groep 8 uit met een afscheidslied. Prinses Ariane neemt als laatste dochter afscheid van de school.


Foto: Z.M. De Koning

Fotosessie zomer 2019


De zomerfotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch met Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima
en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vond plaats op 19 juli 2019.


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Nieuwe foto ter gelegenheid van de zestiende verjaardag van de Prinses van Oranje


De Prinses van Oranje vierde op 7 december 2019 haar zestiende verjaardag.


Foto: RVD/Z.M. de Koning

Nieuwe gezinsfoto Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als Kerstgroet 2019


Op 24 december 2019 deelde de RVD een nieuwe gezinsfoto van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met kerst- en nieuwjaarsgroet.
Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2020.
Merry Christmas and a healthy and prosperous new year.
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Folle lok en seine yn it nije jier.
Un pasku yen di bendishon i un próspero aña nobo.

(Sevilla 2019 - 20 jaar later – 20 years later)

– WA en Máxima


Foto: RVD

Fotosessie Lech 2020


Tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech op dinsdagochtend 25 februari 2020 poseerden Koning Willem-Alexander,
Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane voor de media. Ook Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien
en hun kinderen Gravin Eloise, Graaf Claus-Casimir en Gravin Leonore waren hierbij aanwezig.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningsdag 2020: Koningsdag thuis


Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd ivm het coronavirus. Ook door het Koninklijk Gezin.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Songfestival: Europe Shine a Light


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters zitten zaterdagavond 16 mei 2020 klaar voor het
alternatieve songfestivalprogramma Eurovision: Europe Shine a Light, vanwege het coronavirus. Op sociale media
plaatste de RVD kort voor aanvang van de show een foto met daarin een boodschap voor heel Europa.

"Europe is going through a very rough time. Let’s keep our eyes and ears open for each other. Together, we stand strong. Europe,
shine a light and keep the music alive!" – King Willem-Alexander and Queen Máxima. #eurovision #shinealight #songfestival


Foto: RVD

Fotosessie zomer 2020


Op 17 juli 2020 vond in de tuin van Paleis Huis ten Bosch weer de jaarlijkse fotosessie plaats met
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, De Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane.


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD / Wesley de Wit

Nieuwe portretfoto's van de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane


Op 25 augustus 2020 zijn door de RVD nieuwe portretfoto's van de Prinsessen Amalia, Alexia en
Ariane vrijgegeven. De foto's zijn in juli gemaakt in Paleis Noordeinde door Martijn Beekman.


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Wereld dierendag Luna, Nala en Skipper


Op 4 oktober 2020 is het Dierendag! Dit zijn Luna, Nala en Skipper, de honden van
Koning Willem-Alexander en zijn gezin, tijdens een wandeling op de Horsten.


Foto: RVD

Nieuwe gezinsfoto Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als Kerstgroet 2020


Op 24 december 2020 werd een nieuwe gezinsfoto van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vrijgegen met kerst- en nieuwjaarsgroet.
De kerstkaart van het Koninklijk Gezin:
Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2021.
Merry Christmas and a healthy and prosperous new year.
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Noflike krystdagen en folle lok en seine yn it nije jier.
Un pasku yen di bendishon i un próspero aña nobo.

– WA en Máxima


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk

Nieuwe foto Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op het ijs


Op 14 februari 2021: "Ruim 20 jaar later, zelfde plek. Genieten op het ijs!" - WA


Foto: RVD

50 dagen Méér Muziek in de Klas


Koningin Máxima kreeg op 26 maart 2021 een delegatie van Stichting Méér Muziek in de Klas
op bezoek. Vijf kidsreporters zijn samen met ambassadeur Buddy Vedder en presentatrice en
zangeres Fenna Ramos op Paleis Huis ten Bosch om haar op de hoogte te stellen van hun plan:
heel Nederland oproepen om zich extra in te zetten voor muziekonderwijs, ter ere van haar
vijftigste verjaardag. Koningin Máxima zet alvast het eerste kaarsje!

Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. De stichting zet zich in voor kwalitatief
en structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland.

Zie voor meer informatie: https://50dagen.meermuziekindeklas.nl/

Koningsdag 2021 in Eindhoven, 27 april 2021


Het Koninklijk gezin vertrekt vanaf Paleis Huis ten Bosch naar de High Tech Campus Eindhoven voor Koningsdag 2021.


Foto: RVD

Prinses Catharina-Amalia geslaagd voor eindexamen vwo, 10 juni 2021


"Ik ben net gebeld met het nieuws dat ik geslaagd ben! Ik wil alle andere geslaagden feliciteren
en andere leerlingen heel veel succes wensen met eventuele herkansingen en het tweede tijdvak." - A

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia der Nederlanden is donderdag 10 juni 2021
cum laude geslaagd voor haar eindexamen vwo aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet.


Foto: RVD


Foto: RVD

Zomerfotosessie 2021, 16 juli 2021


Vrijdagochtend 16 juli 2021 vond bij Paleis Huis ten Bosch de zomerfotosessie plaats met
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane.


Foto: RVD/Mischa Schoemaker


Foto: RVD/Mischa Schoemaker


Foto: RVD/Mischa Schoemaker

Prinses Alexia vertrekt naar het United World College of the Atlantic in Wales, 30 augustus 2021


Prinses Alexia vertrekt naar het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit
Major in Wales. Zij zal daar de komende twee jaar opgaan voor haar Internationaal Baccalaureaat. Prinses
Alexia rondde afgelopen schooljaar de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag af.


Foto: RVD/Koning Willem-Alexander

Koninklijk Paar bij Formula 1 Dutch Grand Prix, 5 september 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima waren dit
weekend aanwezig bij de Formula 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort.

De Grand Prix is een internationaal autosportevenement dat plaatsvindt op Circuit Zandvoort.
Dit circuit kent een lange geschiedenis en was tussen 1952 en 1985 met tussenpozen de locatie
van de Grand Prix Formule 1 van Nederland. Met de Dutch Grand Prix keert de Formule 1 na 36
jaar terug in Zandvoort. Voorafgaand aan de race ontmoette het Koninklijk Paar, Prinses
Amalia en Prinses Ariane zondagmiddag 5 september 2021 autocoureur Max Verstappen.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Claudia de Breij schrijft boek voor achttiende verjaardag Prinses van Oranje, 27 september 2021


Ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia, de Prinses
van Oranje, op 7 december 2021 heeft schrijver, cabaretier en zangeres Claudia de Breij een persoonlijk boek
geschreven op basis van ontmoetingen met de Prinses. Het boek is bedoeld om de lezers kennis te laten maken met
de beoogd troonopvolger. Het boek 'Amalia' wordt uitgegeven door Uitgeverij Pluim en verschijnt half november 2021.

Voor het boek heeft Claudia de Breij in de zomer van 2021 enkele gesprekken gevoerd met de Prinses van Oranje over
onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het Koningschap en haar toekomstige rol nu voor haar
betekenen. De Prinses heeft Claudia de Breij onder andere meegenomen naar het Koninklijk Staldepartement om over
haar passie voor paarden en de paardensport te vertellen. Het boek vormt een weerslag van de gesprekken en een
indruk van de auteur. Ook bevat het boek beeldmateriaal uit het privé-archief van de Prinses.

'Amalia' verschijnt in lijn van traditie van eerder verschenen boeken over de beoogd troonopvolgers
ter gelegenheid vanhun achttiende verjaardag. Zo publiceerde Renate Rubinstein in 1985 het boek
'Alexander' en Hella Haasse in 1955 'Portret van Prinses Beatrix'.

Claudia de Breij (1975) maakt theater, muziek en boeken. Van haar hand verschenen onder meer 'Neem een geit'
en 'Lang leve ons'. Ze won in 2010 de Poelifinario met haar cabaretprogramma 'Hete vrede' en is sinds 2015
drager van de Louis Davidsring, een Nederlandse onderscheiding op het gebied van kleinkunst. Dit najaar
staat ze met haar voorstelling 'Hier ben ik' in Koninklijk Theater Carré.


Foto: RVD/H.K.H. de Prinses van Oranje


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Vandaag, 16 november 2021 verschijnt het boek 'Amalia'. Claudia de Breij schreef dit boek ter gelegenheid
van de achttiende verjaardag van Prinses Amalia op 7 december 2021. Tijdens een videogesprek blikken de
Prinses en de schrijfster terug op hun samenwerking en bespreken en tonen het eindresultaat.

Claudia de Breij schreef het boek 'Amalia' op basis van ontmoetingen met de Prinses. Het boek vormt een weerslag
van deze gesprekken en een indruk van de auteur. Ook bevat het boek foto’s uit het privé-archief van Prinses Amalia.

'Amalia' verschijnt in lijn van traditie van eerder verschenen boeken over de beoogd troonopvolgers
ter gelegenheid van hun achttiende verjaardag. Zo publiceerde Renate Rubinstein
in 1985 het boek 'Alexander' en Hella Haasse in 1955 'Portret van Prinses Beatrix'.

Gelijktijdig met het verschijnen van het boek 'Amalia' gaf de RVD een aantal foto's
uit het privé-archief van de Prinses van Oranje vrij die tevens in het boek staan.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Dierendag: Mambo, 4 oktober 2021


Vandaag is het Dierendag! Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het Koninklijk gezin!


Foto: RVD/Koning Willem-Alexander

De Prinses van Oranje viert haar 18de verjaardag, 7 december 2021


Prinses Amalia viert op 7 december 2021 haar 18de verjaardag. Ter gelegenheid van haar verjaardag
zijn nieuwe foto's gepubliceerd. De foto's zijn dit najaar gemaakt in Paleis Huis ten Bosch.

Vandaag is Prinses Amalia achttien jaar geworden! Zij heeft 'van rechtswege' vanaf vandaag
zitting in de Raad van State. Op 8 december 2021 wordt de Prinses van Oranje binnengeleid
in de Raad van State door de voorzitter, Koning Willem-Alexander.


Foto: RVD – Frank Ruiter


Foto: RVD – Frank Ruiter


Foto: RVD – Frank Ruiter


Foto: RVD – Frank Ruiter


Foto: RVD – Frank Ruiter


Foto: RVD – Frank Ruiter

De feestdagen zijn in aantocht, 11 december 2021


De feestdagen zijn in aantocht: even weer samen thuis.


Foto: RVD

De Prinses van Oranje bedankt iedereen voor felicitaties, 23 december 2021


"De afgelopen weken ben ik overspoeld met felicitaties en verjaardagskaarten. Dit
heeft mij enorm blij gemaakt. Graag wil ik iedereen hiervoor bedanken!" – CA


Foto: RVD

Het Koninklijk Gezin wenst u fijne feestdagen, 24 december 2021


De kerstkaart van het Koninklijk gezin:
"Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2022.
Merry Christmas and a healthy and prosperous new year.
Feliz Navidad y un próspero Ano Nuevo.
Noflike krystdagen en folle lok en seine yn it nije jier.
Un pasku yen di bendishon i un próspero ana nobo." – WA en Máxima


Foto: RVD - Jeroen van der Meyde


Foto: RVD - Jeroen van der Meyde

Kerstboom van Het Koninklijk Gzein, 24 december 2021


Kerst is een tijd van tradities. Bij het Koninklijk gezin is het traditie dat op
kerstavond de kerstboom wordt opgetuigd en de kaarsjes worden aangestoken. De
Koning steekt een kaarsje aan in de boom van het gezin op Paleis Huis ten Bosch.


Foto: RVD

Koningin Máxima op Blue Monday, 17 januari 2022


"Bewegen is goed voor je fysieke maar ook voor je mentale gezondheid, zeker als dat buiten
kan. Vandaag, op Blue Monday, maak ik een flinke wandeling. Jij ook?" – Koningin Máxima.


Foto: RVD – H.M. Koningin Máxima


Foto: RVD – H.M. Koningin Máxima

Fotosessie zomer 2022, 24 juni 2022


Op vrijdag 24 juni 2022 vond de fotosessie plaats met Koning Willem-Alexander,
Koningin Máxima, de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane.

Fotosessies met het koninklijk gezin zullen vanaf nu in beginsel plaatsvinden op momenten
dat alle gezinsleden aanwezig kunnen zijn. Dit betekent dat fotosessies niet meer automatisch
direct voorafgaand aan vakanties van het Koninklijk Paar plaatsvinden. In plaats daarvan
wordt gestreefd naar twee fotosessies met aansluitend een persgesprek per jaar.


Foto: © RVD - Patrick van Emst


Foto: © RVD - Patrick van Emst


Foto: © RVD - Patrick van Emst


Foto: © RVD - Patrick van Emst

Foto's KersttoesprakenFoto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Arenda Oomen


Foto: RVD/Arenda Oomen


Foto: RVD/Arenda Oomen


Foto: RVD/Paul Tolenaar


Foto: RVD/Paul Tolenaar


Foto: RVD/Paul Tolenaar


Foto: RVD/Paul Tolenaar


Foto: RVD - Robin Utrecht


Foto: RVD - Robin Utrecht


Foto: RVD - Robin Utrecht

Koninklijk gezin verhuisd naar Paleis Huis ten Bosch


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters hebben zondag 13 januari 2019 hun intrek genomen in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh

De huismeester hijst de Koninklijke standaard op het dak van Paleis Huis ten Bosch.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters wonen vanaf nu in het paleis.


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvingen donderdagmiddag 20 juni 2019 staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
op Paleis Huis ten Bosch. Op 13 januari 2019 nam het Koninklijk gezin officieel hun intrek in Paleis Huis ten Bosch. Daarna vonden nog enige afrondende
werkzaamheden plaats. De ontvangst van de staatssecretaris markeert dat het paleis vanaf de zomer van 2019 weer zijn representatieve functie voor
ontvangsten en officiële gelegenheden kan vervullen. Op 3 juli 2019 zijn media ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Sinds deze zomer (2019) vervult dit
Rijksmonument weer zijn representatieve functie voor ontvangsten en officiële gelegenheden. De RVD gaf op 3 juli 2019 ook een aantal foto's vrij.


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Balzaal


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Blauwe Salon


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Chinese Zaal


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / DNA Salon


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Japanse Zaal


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Vestibule


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Witte Eetzaal


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 13 juni 2015 werd het huwelijk van Prins Carl Philip met Sofia Hellqvist voltrokken, waar tal van koninklijke gasten bij aanwezig waren.


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Koningsschap vanaf 30 april 2013


Op 30 april 2013 heeft Beatrix de abdicatie ondertekend en is vanaf 30 april 2013 haar
oudste zoon Koning Willem-Alexander geworden. Vanaf 30 apil 2013 is Prinses Máxima, Koningin Máxima geworden.
De oudste dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, Prinses Catharina-Amalia, is nu de Prinses van Oranje.

Koninginnedag wordt Koningsdag. Sinds 2014 wordt Koningsdag gevierd op 27 april, de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Sinds 30 april 2013 is Paleis Noordeinde het werkpaleis van Koning Willem-Alexander.


Foto: RVD/ANP

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Prinsesjes op het balkon van Koninklijk Paleis Amsterdam.


Foto: RVD/ANP

Koning Willem-Alexander legt de eed af in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP

Prinses Beatrix met de Prinsesjes in de Nieuwe Kerk.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix, Prinses Alexia,
de Prinses van Oranje en Prinses Ariane in het Koninklijk Paleis Amsterdam.


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel

Onderstaand eigen gemaakte foto's van de DVD: De Inhuldinging in beeld, de officiële NOS registratie van de abdicatie en inhuldiging.Positie van het staatshoofd


Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn.
Dit wil zeggen dat de ministers verantwoording moeten afleggen aan het parlement over het beleid van de regering.
De ministers zijn ook politiek verantwoordelijk voor de uitspraken en het handelen van de Koning.

De positie van de Koning komt onder meer tot uiting in het ondertekenen van wetten en besluiten die mede worden ondertekend door een minister.
Aan het slot van de kabinetsformatie ondertekent de Koning de besluiten tot benoeming van de ministers en beëdigt hij de ministers.
Daarnaast is de Koning voorzitter van de Raad van State en spreekt hij jaarlijks de Troonrede uit.

De Koning is staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden dat naast Nederland bestaat uit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend


Naast de formele taken als Staatshoofd zet de Koning zich in voor de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden.
De Koning heeft daarbij een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol.

De Koning verbindt mensen en groepen en steunt het werk van mensen en organisaties die een samenbindende rol in onze samenleving hebben.
Hij is daarbij onpartijdig. Zo draagt hij bij aan stabiliteit in de samenleving en aan de continuïteit en vooruitgang van het land.
Hij geeft uitdrukking aan de nationale gevoelens die onder burgers leven bij vreugdevolle en treurige gebeurtenissen.

Daarnaast vertegenwoordigt hij het Koninkrijk der Nederlanden in binnen- en buitenland. De Koning legt bijvoorbeeld
werkbezoeken in provincies en gemeenten af, bezoekt de eilanden in de Antillen en brengt jaarlijks enkele staatsbezoeken
aan het buitenland en ontvangt staatshoofden en regeringsleiders die een bezoek aan Nederland brengen.

De Koning is regelmatig aanwezig bij congressen, (openings)bijeenkomsten, vieringen, herdenkingsplechtigheden en andere officiële evenementen.
Zo schenkt de Koning aandacht aan goede initiatieven in de maatschappij en steunt ontwikkelingen en activiteiten die daarbij van waarde zijn.

Voorzitter van de Raad van State


De Koning is volgens de Grondwet voorzitter van de Raad van State. Dit is een louter ceremoniële
en symbolische functie. De dagelijkse leiding ligt in handen van de vice-president.

De Raad van State heeft twee hoofdtaken: wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak.

Enerzijds adviseert de Afdeling advisering van de Raad van State regering en parlement over wetgeving. Anderzijds is de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bepaalde rechtsgebieden (ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken)
hoogste bestuursrechter van het land. De Koning is voorzitter van de instelling, maar niet inhoudelijk betrokken.

Koningin Máxima heeft zitting in de Raad van State. Dat betekent dat zij mag deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering,
maar hierin geen stemrecht heeft. Zij is uiteraard niet betrokken bij de rechtsprekende taak van de Raad van State.

Troonrede


Op Prinsjesdag maakt de regering in de Troonrede haar plannen voor het komende jaar bekend.

In artikel 65 van de Grondwet staat over de Troonrede:

"Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een
verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven".

De Grondwet stelt geen eisen aan de volgorde, lengte en inhoud van de Troonrede. Die kunnen dus per jaar verschillen.

Tussen 1815 en 1903 sprak de Koning(in) de Troonrede uit in de vergaderzaal van de
Tweede Kamer. Vanaf 1904 is gekozen voor de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag.

Ondertekening wetten en Koninklijke Besluiten


Volgens de Grondwet moeten alle wetsontwerpen om in werking te kunnen treden na goedkeuring van het parlement
ondertekend worden door de Koning en de verantwoordelijke minister. Dit laatste heet contraseign.

Iedere werkdag gaat er een pakket van deze officiële documenten voor ondertekening naar de Koning. Ieder stuk is door het
Kabinet van de Koning voorzien van een notitie, waarin verwezen wordt naar inhoud, belang en ontstaansgeschiedenis van het document.

De minister neemt door zijn handtekening te zetten, de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid voor het besluit.
Pas nadat zij allebei het wetsontwerp hebben ondertekend, krijgt het de status van wet. Ook onder Koninklijke Besluiten
moeten beide handtekeningen staan. Het tekenen van documenten door iemand anders namens de Koning is niet mogelijk.

Jaarlijks ondertekent de Koning zo'n vijfhonderd wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur en zo'n
drieduizend Koninklijke Besluiten. Al deze stukken moeten persoonlijk door de Koning worden getekend.

Hoe ondertekent de Koning wetten en Koninklijke Besluiten als hij in het buitenland is?


Artikel 47 uit de Grondwet bepaalt dat alle wetten en Koninklijke Besluiten door de Koning en door 1 of meer ministers ondertekend worden.
Het Kabinet van de Koning legt deze stukken dagelijks aan de Koning voor en informeert hem over de inhoud ervan.

De Koning heeft in ons staatsbestel geen plaatsvervanger. Stukken kunnen dan ook niet namens hem worden getekend.
Ook als de Koning in het buitenland verblijft, worden dringende stukken ter ondertekening aan hem voorgelegd.

- Spoedstukken kunnen door het Kabinet van de Koning elektronisch aan de Koning worden voorgelegd.
- De Koning tekent het stuk ter plaatse elektronisch met een 'echte' handtekening op zijn tablet.
- De Koning stuurt het stuk vervolgens elektronisch terug naar het Kabinet van de Koning.
- Met de print van het stuk met daarop de elektronisch geplaatste handtekening kan de (wetgevings-)procedure voortgezet worden.
- Bij terugkeer in Nederland ondertekent de Koning het origineel, onder behoud van de tekendatum. Hierin verandert niets.

Deze procedure is gekozen met instemming van de minister van Veiligheid &Justitie.

Kabinetsformatie


Na de Tweede Kamerverkiezingen wordt de formatie van een nieuw kabinet gestart. Tijdens de kabinetsformatie wordt de basis gelegd
voor de vorming van een nieuw kabinet en het te voeren beleid. De Tweede Kamer voert de regie in het proces om een nieuw kabinet
te formeren. De Koning wordt als staatshoofd en lid van de regering regelmatig geïnformeerd over het verloop van de formatie.
Als de formatie is afgerond ontvangt de Koning de formateur.

Na het formatieproces benadert de formateur de kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen voor het nieuwe kabinet.
Zodra alle posten zijn ingevuld, kan het nieuwe kabinet beëdigd worden. Op grond van de artikelen 43 en 46 van de Grondwet
benoemt en beëdigt de Koning de nieuwe ministers en staatssecretarissen. Vervolgens leggen de nieuwe bewindspersonen, zoals
artikel 49 van de Grondwet bepaalt, ten overstaan van de Koning een in de wet voorgeschreven eed of belofte en verklaring af.

De beëdiging start met het tekenen van de Koninklijke Besluiten door de Koning. In deze besluiten is het ontslag en benoeming
van de ministers en staatssecretarissen vastgelegd. Alle besluiten worden ook door de minister-president gecontrasigneerd.
Met deze handtekening op het Koninklijk Besluit komt de ministeriële verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Ministers die een
staatssecretaris krijgen toegewezen contrasigneren de benoeming van de staatssecretaris ook bij Koninklijk Besluit.

De officiële beëdiging gebeurt door het afleggen van een eed of verklaring en belofte ten overstaan van de Koning.
De directeur van het Kabinet van de Koning leest de tekst van de eed of verklaring en belofte voor.

- Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

- Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

- Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

- Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.

De ministers en staatssecretarissen antwoorden met : “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” of “Dat verklaar en beloof ik!”.
Het staatsrechtelijk moment van de overgang naar een volgend kabinet vindt plaats wanneer alle ministers beëdigd zijn.

De volgorde van afleggen van de eed of belofte en verklaring is gerelateerd aan de instellingsdatum van dat departement.
Ministers die ook minister-president of viceminister-president zijn, staan op de eerste plaatsen in de protocollaire volgorde.

De ministers die doorgaan in het nieuwe kabinet, hoeven niet nogmaals de eed of verklaring en belofte af te leggen, maar zijn wel aanwezig.

Na afloop van de beëdiging poseert de nieuwe regering voor een officiële foto op het bordes van het paleis.
De regering bestaat uit de Koning en de ministers van het nieuwe kabinet.

De beëdiging van een nieuw kabinet vindt in de regel plaats in de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch. Het paleis wordt momenteel
gerenoveerd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. De beëdiging vindt daarom plaats op Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de Koning.


Foto: RVD/Valerie Kuypers

Lijst van functies van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Functies van Koning Willem-Alexander:


- Voorzitter van de Raad van State
- Bestuurder van de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau
- Bestuurder van de Stichting Kroongoederen
- Bestuurder van de Stichting Koninklijke Geschenken

Erefuncties van Koning Willem-Alexander:


- Beschermheer van het Oranjefonds (Koningin Máxima is beschermvrouwe)
- Protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
- Regent van de Stichting Praemium Erasmianum
- Beschermheer van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
- Beschermheer van de Koninklijke Vereniging Ridders der Militaire Willemsorde
- Beschermheer van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
- Beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap
- Beschermheer van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel ('de Maatschappij')
- Beschermheer van de Nederlandse Adelsvereniging
- Beschermheer van de Oorlogsgravenstichting
- Beschermheer van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie
- Beschermheer van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (museum)
- Erelid van het Internationaal Olympisch Comité

Functies en nevenfuncties van Koningin Máxima:


- Zitting in de Raad van State
- Erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken
- Lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering
- Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling
- Erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion'
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau
- Voorzitter bestuur Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau
- Erevoorzitter Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas

Erefuncties van Koningin Máxima:


- Beschermvrouwe van het Oranje Fonds (Koning Willem-Alexander is beschermheer)
- Erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting
- Beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
- Beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
- Beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel
- Beschermvrouwe Stichting Koninklijk Concertgebouworkest
- Beschermvrouwe van Scouting Nederland

Koningin Máxima zo nodig regentes, 3 december 2013


Koningin Máxima wordt zo nodig regentes van het Koninkrijk.
Dat is op 3 december 2013 tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal besloten.
De leden van Eerste en Tweede Kamer zijn speciaal voor deze gelegenheid in een verenigde vergadering
bij elkaar gekomen in de Ridderzaal en dit is nu officieel vastgelegd in de wet.

Als De Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt en nog geen 18 jaar is, neemt Koningin Máxima
haar taken over. Mocht Koningin Máxima eerder al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn benoemd
tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap
onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.
Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
zal bij zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door Koningin Máxima.
Zij wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht.
Dit college van vijf leden bestaat onder meer uit de vicepresident van de Raad van State
(tevens voorzitter van het college), de president van de Algemene Rekenkamer en de
president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Bron: Rijksoverheid, http://www.rijksoverheid.nl/


Nieuwe staatsiefoto’s Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van 5 jaar Koningsschap


Op 30 april 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koningin Beatrix afstand deed van het Koningschap en Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd.
Ter gelegenheid van 5 jaar Koningschap zijn er nieuwe staatsiefoto’s vrijgegeven. De beelden zijn gemaakt door Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De Koning draagt het Ridder-Grootkruis Militaire Willemsorde en Koningin Máxima draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Viering 60 jaar Benelux


Koning Willem-Alexander was op 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux.
Ook Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg woonden de viering bij.


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten van 23 oktober 2018 t/m 24 oktober 2018 een staatsbezoek aan het
Verenigd Koninkrijk op uitnodiging van Koningin Elizabeth II.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily

Het staatsbezoek begon op dinsdagochtend met een ontmoeting op de Nederlandse residentie door de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall.
Daarna volgt een ceremonie op Horse Guards Parade, waar de Koning en Koningin welkom worden geheten door Koningin Elizabeth II.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Na een lunch op Buckingham Palace bekeken de Koning en Koningin een speciale expositie in de Picture Gallery, bestaande uit items uit de
Koninklijke Collectie die gerelateerd zijn aan Nederland. Aansluitend legden zij een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey.
Een korte rondleiding door de Abbey leidde hen onder andere langs de graven van de Nederlandse Koning-stadhouder Willem III en zijn Britse echtgenote
Koningin Maria II.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Aansluitend hield de Koning een toespraak in het Britse Parlement en sprak het Koninklijk Paar kort met enkele parlementariërs.
Daarna ontmoette ze de Prins van Wales en Hertogin van Cornwall voor thee op Clarence House.
Vervolgens spraken ze met de leider van de oppositie, Jeremy Corbyn.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse

De eerste dag van het staatsbezoek werd afgesloten met een staatsbanket op Buckingham Palace.
Het is zover: Koningin Máxima droeg bij het staatsbanket de Stuart diamant. Dit kostbare juweel werd in 1972 voor het laatst gedragen door Juliana.
De diamant was ooit een geschenk van de Britse Koning en Nederlandse stadhouder Willem III aan zijn echtgenote koningin Mary II.
Na haar dood kwam de kostbare steen, ondanks tegenstribbelen van Mary's zus en opvolgster Anne, in Oranje-bezit.
De Stuart-diamant is een van de meest waardevolle en zeldzaamste objecten in de koninklijke verzamelingen, en nog steeds eigendom
van dezelfde familie omdat Prins Willem V in 1784 bepaalde dat de Stuart en andere diamanten voor eeuwig toebehoren aan het hoofd van het Oranjehuis.
Bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 kwam de edelsteen van bijna 40 karaats terecht in het speciaal voor die gelegenheid gemaakte diadeem,
waarin nog veel meer 'huisdiamanten' een al of niet demontabele plek vonden. Wilhelmina's dochter koningin Juliana had er wel schik in om het enorme
diadeem in volle glorie uit de kluis te laten halen, en te tonen, zoals bij haar tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De tweede dag van het staatsbezoek begon met aandacht voor de economische samenwerking en de leidende positie van beide landen op het gebied van innovatie.
Na een ontbijt bij de Lord Mayor of the City of London, de heer Charles Bowman, bekeken de Koning en Koningin enkele voorbeelden van commerciële oplossingen
die Nederlandse en Britse bedrijven en kennisinstellingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Kunstmatige intelligentie, duurzame productie, moderne
mobiliteit en de uitdagingen van vergrijzing staan daarbij centraal. Minister Blok en de Britse staatssecretaris voor Investeringen van het ministerie van
Internationale Handel, Graham Stuart, hielden beiden een toespraak. Ook de Graaf en Gravin van Wessex waren bij het ontbijt en de bilaterale bijeenkomst over
innovatie aanwezig.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/ via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Aansluitend is er aandacht voor de nauwe samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van vrede en veiligheid.
Ter ere van het 45-jarig bestaan van de Nederlands-Britse militaire eenheid UK/NL Amphibious Force geven beide Marinierskorpsen een
gezamenlijke demonstratie op de Theems. Het Koninklijk Paar sprak vervolgens, samen met de Hertog van Kent en de Graaf en Gravin van Wessex,
op het Nederlandse patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland met veteranen en militairen over de invulling van de samenwerking.


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Bij een bezoek aan de Zuid-Londense wijk Brixton ligt de nadruk op gedeelde maatschappelijke uitdagingen als integratie, veiligheid en het
samenleven van diverse groepen mensen in een wijk. Pop Brixton ondersteunt lokale werkgelegenheid, training en ondernemerschap door ruimte
te bieden aan startende bedrijven en sociale projecten. De bedrijven investeren allen minstens een uur per week om met hun kennis en
vaardigheden lokale activiteiten te ondersteunen. Door samen te werken met scholen, liefdadigheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties
ontstaat brede betrokkenheid onder de lokale gemeenschap. Het Koninklijk Paar bezocht POP Brixton samen met de Graaf en Gravin van Wessex.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

In de middag ontving premier Theresa May de Koning en Koningin voor een lunch in haar ambtswoning op Downing Street 10.
Het staatsbezoek eindigde met het afscheid van Koningin Elizabeth II op Buckingham Palace.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily

Koning bezocht bergtraining mariniers in Schotland


Zijne Majesteit de Koning heeft 1 en 2 november 2018 een bezoek gebracht aan mariniers op oefening in de Schotse Hooglanden.
Het Korps Mariniers traint jaarlijks in bergachtige en arctische gebieden om wereldwijd operaties en trainingen te kunnen uitvoeren.

Tweehonderd mariniers krijgen vijf weken training in het overleven, opereren en verplaatsen onder zware klimatologische omstandigheden in bergachtig gebied.
In theorie en praktijk leren ze navigeren en het kiezen van veilige routes en overnachtingsplekken. Het oefenen van verscheidene klim- en stijgtechnieken
is onderdeel van de training.

Het bezoek van de Koning startte met een rondleiding over het basiskamp. Tijdens de rondgang sprak hij met logistiek en ondersteunend personeel.
Aansluitend sloot hij aan bij een verkenningseenheid die zich te voet verplaatsten naar het overnachtingskamp in het trainingsgebied. In het kamp
volgde de Koning verschillende lessen en nam deel aan een briefing voor de nachtelijke oefening. Na een korte nachtrust, volgde een gezamenlijk
ontbijt en nam hij deel aan de oefening. Na de oefening in Schotse Hooglanden keerde de Koning terug naar het basiskamp waarmee het bezoek werd afgesloten.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Koning en Koningin bezoeken Bremen


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op 6 maart 2019 een werkbezoek aan de Vrije Hanzestad Bremen.
Zij werden bij hun bezoek aan de Duitse deelstaat vergezeld door minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Minister Kaag leidt gelijktijdig een economische missie op de terreinen ruimtevaart en windenergie op zee.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen.
Doel van het bezoek aan Bremen is de kansen voor economische samenwerking, ook in internationaal verband, te vergroten. De terreinen ruimtevaart,
windenergie en pool- en marienonderzoek bieden hiertoe goede mogelijkheden. In en rond Bremen zijn veel bedrijven en kennisinstellingen gevestigd
met toonaangevende posities in elk van deze sectoren.

Alle foto's komen van de Facebookpagina van Het Koninklijk Huis: https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden woensdagochtend op het vliegveld van Bremen ontvangen door president van de senaat
en burgemeester Carsten Sieling en zijn echtgenote Alexia Sieling. Het Koningspaar bezoekt vervolgens Airbus Defence & Space en praatte
daar met Nederlandse en Duitse organisaties die samenwerken op het gebied van ruimtevaart. Zij zoeken met gegevens van satellieten,
zoals foto’s, oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatverandering. Die kennis is weer goed voor de economieën in beide landen.


Foto: RVD / Het Koningspaar krijgt een toelichting bij de Columbus module van de voormalig Duitse astronaut Thomas Reiter.


Foto: RVD / Het Koningspaar krijgt uitleg over de Orion Service Module. Dit is een onderdeel van het ruimtevaartuig Orion, de opvolger van SpaceShuttle.


Foto: RVD / Groepsfoto met Nederlandse en Duitse organisaties die samenwerken op het gebied van ruimtevaart.

Aansluitend vond op het Rathaus een gesprek plaats met burgemeester Sieling en zijn echtgenote, gevolgd door
een lunch met toespraken van de burgemeester en de Koning.


Foto: Nederlandse Ambassade / Het Koningspaar spreekt met burgemeester Carsten Sieling en zijn echtgenote Alexia Sieling.


Foto: RVD / Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tekenen het Gouden Boek van de Vrije Hanzestad Bremen in het stadhuis.


Foto: Nederlandse Ambassade / Tijdens de lunch in de Kaminzimmer houdt de Koning een toespraak.

Na de lunch wandelde het Koninklijk Paar over de Marktplatz langs het standbeeld van de Bremer Stadsmuzikanten, de dieren uit het
sprookje van de gebroeders Grimm. Op het plein staat ook het standbeeld van ‘Der Roland’, beschermer van de Hanzestad en symbool
voor de vrijheid van Bremen. Samen met het vijftiende-eeuwse gotische Rathaus is Der Roland sinds 2004 UNESCO-werelderfgoed.


Foto: Nederlandse Ambassade


Foto: RVD

In de Handelskammer bekeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima daarna een historisch document uit 1705, waarin afspraken zijn
vastgelegd met de koopvaardij uit landen en steden die destijds de Nederlandse wateren aandeden. Vanwege de gunstige ligging aan het
water is de Hanzestad Bremen van oudsher een belangrijk logistiek handelsknooppunt. De Nederlandse verbondenheid met Bremen gaat al 1200 jaar terug.

In de middag bezocht het Koninklijk Paar het Fraunhofer Institut fur Windenergiesysteme (IWES) in Bremerhaven, waar ongeveer honderdvijftig
Nederlandse en Duitse partners samenkomen op het congres “Market Place: Offshore Wind in the Netherlands and Germany”. Duitse en Nederlandse
bedrijven lopen voorop in de ontwikkeling van wind op zee tot een kostenefficiënte technologie ten behoeve van de Europese energietransitie.
De Noordzee speelt daarbij een belangrijke rol. IWES is een van de grootste testinstallaties voor rotorbladen (windmolenwieken) ter wereld.
Het Koninklijk Paar kreeg uitleg over deze testinstallatie en gaat in gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.


Foto: Nederlandse Ambassade


Foto: Nederlandse Ambassade / Groepsfoto met de leden van de economische missie Wind op Zee.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima sloten hun werkbezoek af in het Alfred Wegener Instituut (AWI). Zij spraken daar met
Nederlandse en Duitse pool- en marienonderzoekers van het Nederlands Polair Programma, het Koninklijk Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee (NIOZ), het Duitse AWI en het MARUM-instituut over veranderingen in de poolgebieden en de wereldwijde directe of
indirecte gevolgen daarvan, zoals veranderingen in biodiversiteit en mogelijke politieke instabiliteit. Aan bod komen onder meer de
gevolgen van klimaatverandering op ecosystemen, de effecten van smeltende ijskappen, de aanpak van microplastics en overbevissing,
maar ook de mogelijkheden die de betere toegankelijkheid van het Noordpoolgebied kan bieden.


Foto: RVD / Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima nemen afscheid van Bremen.

Koning helpt mee tijdens NLdoet in Soest, 15 maart 2019


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 15 maart 2019 deelgenomen aan NLdoet. Dit is de grootste landelijke vrijwilligersactie die
jaarlijks georganiseerd wordt door het Oranje Fonds. De Koning hielp mee met het inrichten van een sprookjestuin voor kleine kinderen bij
kinderboerderij De Veenweide in Soest.

Tijdens NLdoet, dat dit jaar op 15 en 16 maart 2019 plaats vond, zetten honderdduizenden Nederlanders zich belangeloos in voor anderen.
In heel het land werden ruim 8.000 activiteiten georganiseerd waarbij iedereen kon aansluiten. Op deze manier konden mensen op een
laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk en ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen.

Kinderboerderij De Veenweide in Soest is meer dan een gewone kinderboerderij. Het is een plek waar mensen terecht kunnen die om wat voor
reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo wordt er dagbesteding voor mensen met een beperking of dementie aangeboden en is er
dierenverzorging met gebarentaal voor dove kinderen. Ook kunnen ouders met een taalachterstand een taalstage volgen en zo de Nederlandse taal leren.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor hoeft te staan.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg


Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg


Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg

Koning bezoekt Luchtverdedigingscommando en internationale oefening JPOW


Zijne Majesteit de Koning heeft 22 maart 2019 een werkbezoek gebracht aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC)
van de Nederlandse Krijgsmacht in Vredepeel. Daarbij bezocht de Koning Joint Project Optic Windmill (JPOW), de grootste lucht- en
raketverdedigingsoefening van Europa.

Het DGLC beschermt vanaf de grond vitale objecten, gebieden en eenheden van Nederland en de NAVO tegen aanvallen uit de lucht.
Het gaat dan om onder meer vliegtuigen, helikopters, raketten en kruisvluchtwapens. Tijdens het bezoek sprak de Koning met
militairen van het commando over de laatste ontwikkelingen en intensieve samenwerking met Duitsland.

Aansluitend bezocht de Koning oefening JPOW. De Koning sprak met Nederlandse en buitenlandse luchtverdedigers die met de tweejaarlijkse oefening
inzetten op een effectievere en efficiëntere luchtverdediging. Tijdens de lucht- en raketverdedigingsoefening wordt getraind op tactisch en
operationeel niveau in een virtuele gevechtsruimte. Hierdoor is het mogelijk innovatieve technologieën te testen, concepten door te ontwikkelen
en te trainen in een genetwerkte omgeving, ook vanaf andere locaties in de wereld. Dit gebeurt met ondersteuning vanuit de NAVO commandostructuur
en met kennisinstituten zoals TNO.

JPOW begon in 1996 als een experiment van de voormalige Groep Geleide Wapens (GGW) van de Koninklijke Luchtmacht. De aanleiding voor de
oefening waren de ervaringen bij de inzet van het Patriot-luchtverdedigingssysteem tijdens het Golfconflict in 1991.


Foto: Mediacentrum Defensie


Foto: Mediacentrum Defensie


Foto: Mediacentrum Defensie


Foto: Mediacentrum Defensie

Koning bezoekt burgerinitiatieven en coöperaties op Terschelling en Ameland


Zijne Majesteit de Koning heeft 27 maart 2019 op Terschelling en Ameland een werkbezoek gebracht aan zes
burgerinitiatieven en coöperaties die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Op Terschelling bezocht Koning Willem-Alexander Reddingstation Paal 8 van de KNRM dat volledig wordt bemand door vrijwilligers.
Het station won dit jaar een internationale prijs, de IMRF-award, vanwege twee reddingsacties onder extreem barre omstandigheden.
De Koning kreeg een rondleiding over het terrein en bekeek de open reddingboot ‘Frans Hogewind’. Aansluitend sprak hij met vrijwilligers
en vertegenwoordigers van twee andere maritieme organisaties die op Terschelling actief zijn, De Buul en Stichting Museumreddingboot Terschelling.
De Buul, opgericht in 1587, is het oudste zeemanscollege in Nederland en gericht op sociale zekerheid van zeevarenden. Stichting Museumreddingboot
Terschelling is in 2003 opgericht om voormalige reddingboten aan te kopen en te restaureren.


Foto: Z.M. de Koning

Vervolgens bezocht de Koning de Wierschuur in Oosterend. In de Wierschuur, tegenwoordig in gebruik als kampeerboerderij, sprak hij met
vrijwilligers van ‘De Buren van Oosterend’ en Stichting Natuurlijk Oosterend. Elk dorp van Oost-Terschelling heeft een eigen bestuur
onder de naam ‘De Buren’ dat probeert problemen in het dorp op te lossen. Zakelijke kwesties worden behandeld tijdens de vergadering
‘Mantsjebier’ en andere problemen tijdens het ‘Burebier’. De Stichting Natuurlijk Oosterend Terschelling houdt zich bezig met het behoud
van het unieke karakter van Oosterend en richt zich daarbij op duurzaamheid, kleinschaligheid en natuur.


Foto: RVD


Foto: RVD

Op de Tigerstelling werd Koning Willem-Alexander rondgeleid en sprak hij met initiatiefnemers en vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud Terschelling.
Deze stichting is in 2014 opgericht om de bunkers van de Tigerstelling, een deel van het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, te herstellen. Zo’n zestig
vrijwilligers van 8 tot 80 jaar, werken wekelijks aan het verder uitgraven van de bunkers, herstelwerk aan gebouwen en het geven van rondleidingen.
Vier bunkers hebben inmiddels een museale functie.


Foto: RVD


Foto: RVD

Op Ameland bezocht Koning Willem-Alexander Zonnepark Ameland. De 23.000 panelen op dit park produceren op jaarbasis genoeg elektriciteit
voor alle Amelander huishoudens. Het zonnepark is een initiatief van de Amelander Energie Coöperatie AEC, energiebedrijf Eneco en de gemeente Ameland.

In Hollum werd vervolgens een bezoek gebracht aan een juttersschuur van één van de leden van Juttervereniging Ameland. De vereniging telt zo’n 300 leden
en is in 1991 opgericht. Sinds jaar en dag zijn de jutters op het eiland betrokken bij het schoonhouden van het Amelandse strand. In de jutterschuur
bekeek de Koning enkele vondsten en sprak hij met diverse betrokkenen over de recente ervaringen na het overboord slaan van de containers van het schip
MSC Zoë. In de nasleep van dit incident mobiliseerden de jutters mensen en materieel en werkten zij intensief samen met de gemeente en de hulpdiensten.


Foto: RVD


Foto: RVD

Tenslotte bezocht Koning Willem-Alexander de coöperatieve vereniging Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren. Deze coöperatie is ongeveer 70 jaar
geleden ontstaan uit een samenwerking van agrarische bedrijven die zich met hun nevenactiviteiten richten op toerisme. De huidige coöperatie
telt 108 leden en beheert een gebied van 45 hectare met een breed aanbod aan accommodaties. Klein Vaarwater heeft de ambitie om binnen tien
jaar energieneutraal te zijn. Momenteel werkt Klein Vaarwater samen met andere partijen aan een warmtenet, dat in de toekomst een belangrijke
rol kan spelen bij de verduurzaming van het hele eiland.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Nederlands Fotomuseum Rotterdam


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft 2 april 2019 een werkbezoek gebracht aan het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Tijdens het bezoek stond de volledige
breedte van het werk van het Fotomuseum centraal; van tentoonstellingsruimte en digitaliseringsatelier tot platform voor kennisontwikkeling en debat op het
gebied van fotografie. Speciale aandacht was er voor het restauratieatelier. De restauratoren van het museum hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan ruim
42.000 kleurendia’s van fotograaf Ed van der Elsken. Het resultaat is vanaf 25 mei te zien tijdens de tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken.

Koningin Máxima bezocht eerst de expositieruimtes, waar directeur Birgit Donker onder andere een rondleiding gaf over de tentoonstelling Shadows van
Alfredo Jaar en vertelde hoe het museum met bezoekers op zaal in gesprek gaat over fotografie. Ook kreeg Koningin Máxima uitleg bij de tentoonstelling
De collectie belicht door..., waar het museum hedendaagse fotografen uitnodigt om als gastcurator een keuze te maken uit werken uit de bestaande collectie.
De collectie van het Nederlands Fotomuseum bestaat uit circa 5,5 miljoen beelden, waarvan het oudste dateert uit 1842. De collectie bevat documentaire- en
experimentele beelden, als ook historische- en hedendaagse fotografie.

In het restauratieatelier vertelden de restauratoren vervolgens over hun werkzaamheden. De technieken die in het Fotomuseum worden ontwikkeld, zoals het op
grote schaal verwijderen van schimmels van dia’s, worden veelal overgenomen in het buitenland. Ook in het digitaliseren van de collectie loopt het museum
voorop. Na een uitleg daarover in het Digitale Atelier bezocht Koningin Máxima het depot, dat onder andere complete archieven van fotografen Ed van der
Elsken en Cas Oorthuys omvat.

Afsluitend sprak Koningin Máxima met medewerkers, partners uit het onderwijs en fotografen over de maatschappelijke en culturele rol van het Nederlands
Fotomuseum. Samen met scholen in de buurt wil het museum de visuele geletterdheid vergroten en jong en oud onderwijzen in ‘kijken’. Zo heeft het Nederlands
Fotomuseum nauwe banden met de naastgelegen Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, de mbo/hbo-opleiding fotografie.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning brengt werkbezoek aan de Mijnendienst en Duikgroep van de Koninklijke Marine


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 14 mei 2019 een werkbezoek gebracht aan de Mijnendienst
en de Defensie Duikgroep van de Koninklijke Marine.

De Koning kreeg bij de Mijnendienst een presentatie over de Nederlandse en Europese strategische belangen van een vrije doorgang
op zee. Vervolgens sprak de Koning met deskundigen over mijnendreiging en hoe de marine deze nu en in de toekomst aanpakt.

Tijdens de rondleiding door het Duikbedrijf demonstreerden specialisten diverse middelen en moderne zoekmethodes om mijnen te vinden
en te ruimen. Daarnaast liet een duiker in een onderwatertank zien hoe onderhoud en reparaties aan marineschepen worden verricht middels
onderwaterlassen. Ook nam de Koning een kijkje in duiksimulator ‘Medusa’. Duikers gebruiken deze simulator als test- en trainingsruimte.
Het Duikmedisch centrum benut de Medusa als hyperbare behandelruimte. In deze behandelruimte is de druk groter dan de luchtdruk op zeeniveau,
waardoor duikers bijvoorbeeld kunnen worden behandeld aan duikerziekten, terwijl ze 100% zuurstof inademen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het duikvaartuig Nautilus. Het duikvaartuig beschikt over een decompressietank voor meerdere personen.
Na de rondleiding op het schip sprak de Koning met duikers en bemanningsleden.


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie

Koning bij Iftar-ontmoeting in buurthuis Mandelaplein in Den Haag


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagavond 16 mei 2019 een Iftar-ontmoeting bijgewoond voor buurtbewoners van de wijk Transvaal
in buurthuis Mandelaplein in Den Haag. De Iftar is de maaltijd die tijdens de ramadan direct na zonsondergang door moslims genuttigd
wordt om het vasten te breken. Eens per jaar organiseert buurthuis Mandelaplein een ontmoetingsavond rondom de Iftar-maaltijd voor
bewoners van de wijk, vrijwilligers en andere betrokkenen. Zij kunnen kennis maken met hun buren, geïnspireerd raken om samen met
anderen deel te nemen aan activiteiten of om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Tijdens de maaltijd in aanwezigheid van de Koning zijn traditiegetrouw onder andere melk en dadels en harira soep geserveerd.
De Koning sprak met buurtbewoners over hun wijk en de betekenis die het buurthuis voor hen heeft. Enkele jongeren gaven tijdens
de ontmoetingsavond een presentatie. Twee van hen doen mee aan het meidenproject van het buurthuis, dat zich samen met scholen
in de buurt richt op mentale weerbaarheid van meisjes. De jongerenwerkers van het Mandelaplein houden zich bezig met talentontwikkeling,
preventie en maatschappelijke ondersteuning. Drie jongens toonden korte filmpjes die ze hebben gemaakt tijdens het filmproject van het
buurthuis, onder andere over de wijkagent en het opruimen van de buurt na Oud en Nieuw.

Buurthuis Mandelaplein is een wijkgerichte en innovatieve welzijnsorganisatie in Transvaal. Al 46 jaar brengt het buurthuis onder het motto
"Trots op Transvaal" de buurtbewoners met verschillende achtergronden samen. Met diverse activiteiten zorgen zij gezamenlijk voor een veilige
en prettig leefbare buurt en de ontwikkeling van haar bewoners. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende groepen wijkbewoners, andere
professionele organisaties en bijna honderd eigen vrijwilligers. Verschillende partners geven bijvoorbeeld taallessen en een buurtsportcoach
helpt vrouwen om duurzaam aan sport te doen. Daarnaast is er een weekendschool voor kinderen, zijn er kooklessen voor jongeren, bingo en een
sociaal restaurant voor ouderen en kapperslessen speciaal voor vrouwen. Ook worden feestdagen als burendag, Kerst en het Hindoestaanse festival
Holi in het buurthuis gevierd.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning en Koningin bezoeken Mecklenburg–Voor-Pommeren en Brandenburg


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezochten van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019
de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Zij werden bij het bezoek vergezeld door ministers Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij leiden achtereenvolgens missies gericht
op scheepsbouwindustrie en de creatieve industrie. Minister Ank Bijleveld van Defensie is aanwezig bij een bijeenkomst over de Duits-Nederlandse
samenwerking bij internationale missies.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen.
In beide deelstaten zijn landbouw, toerisme en cultuur belangrijke economische sectoren en een waardevolle factor in de vitaliteit en toekomst van
landelijke gebieden. In de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn ongeveer 300 bedrijven actief in de maritieme industrie. Ook op het gebied van
kustbescherming liggen kansen om samen te werken. In Brandenburg zet de creatieve industrie met innovatieve technologieën in op de toekomst van deze
sector in de deelstaat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werden maandagochtend ontvangen bij de Staatskanselarij van Mecklenburg-Voor-Pommeren
door minister-president Manuela Schwesig en haar echtgenoot Stefan Schwesig.


Foto: RVD

Na het kennismakingsgesprek vertrokken zij naar de Orangerie van Schloss Schwerin, waar een lunch werd aangeboden door de minister-president.
Koning Willem-Alexander en de minister-president hielden hier een toespraak. Vervolgens brachten zij een bezoek aan de Landtag, het deelstaatparlement.


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: RVD


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: RVD

Aansluitend bezoxhten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Het IOW maakt deel
uit van de Leibniz-Gemeinschaft, een netwerk van Duitse onderzoeksinstellingen. Tijdens het bezoek vonden workshops plaats in samenwerking met
Nederlandse partners, onder andere de Universiteit van Utrecht en Deltares over verschillende aspecten van kustbescherming. Centraal in het
onderzoeksprogramma van het IOW staat de vervuiling van de kust door macro- en microplastics bij de Oostzee. Het project “PlasticSchool” is
een onderwijsprogramma waaraan vele middelbare scholen uit Duitsland deelnemen. Tijdens het bezoek ondertekenden het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Forschungszentrum Jülich (PtJ) en het
eerdergenoemde IOW een intentieverklaring voor meer Duits-Nederlandse samenwerking ter versterking van een klimaatbestendig kustbeschermingsbeleid.


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: RVD


Foto: RVD

Maandagavond 20 mei 2019 vond in het Kurhaus in Warnemünde een handelsdiner plaats met de deelnemers aan de
maritieme handelsmissie en andere programmaonderdelen als kustbescherming en landbouw.


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagmorgen 21 mei 2019 bezocht het Koninklijk Paar MV Werften in Rostock, waar cruiseschepen worden gebouwd. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima kregen een rondleiding over het 850.000 m2 grote terrein waarbij er aandacht is voor het vakmanschap binnen het bedrijf
en de opleiding van jongeren die een leer-werktraject volgen.

Bij het bezoek aan de Nederlandse bedrijvenmissie bij MV Werften, is het Koninklijk Paar ook aanwezig bij een maritiem symposium en geeft
de Koning het startsein voor het matchmaking event, waar Nederlandse en Duitse bedrijven uit de scheeps-en jachtbouwsector aan deelnemen.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagmiddag bezocht het Koninklijk Paar een veldstenen schuur “Die Scheune” van Duitsland in het dorp Bollewick’, exemplarisch voor landelijke regio’s
als het gaat om ontwikkeling en demografie. In de tot cultureel- en marktcentrum omgebouwde koeienschuur vindt een bijeenkomst plaats over de uitdagingen
van krimpregio’s op het platteland. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken met de ereburgemeester van Bollewick en initiatiefnemers van
diverse projecten op het gebied van zorg, sociale participatie en werk en opleiding op het platteland.


Foto: RVD


Foto: RVD

Na een lunch ontmoette het Koninklijk Paar minister-president Dietmar Woidke van Brandenburg bij een bezoek aan een akkerbouwbedrijf in Nauen.
Bij dit door vader en dochter geleid bedrijf, gaat het om bedrijfsopvolging en duurzame ontwikkeling en innovatie in de landbouw. Op het
bedrijf ontmoeten de Koning en Koningin de minister voor Plattelandsontwikkeling, Milieu en Landbouw van Brandenburg. Daarnaast vinden er
gesprekken plaats tussen jonge agrarische ondernemers uit Nederland, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg over de toekomst van de landbouw.
Zij spraken over thema’s als innovatie, verduurzaming, bedrijfsopvolging en bedrijfsvitaliteit.


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagmiddag werd ook een bezoek gebracht aan de Henning von Tresckow Kazerne in Potsdam. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten,
in aanwezigheid van minister Bijleveld van Defensie en haar Duitse collega Von der Leyen, het Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK).
Nederland en Duitsland zijn bij de meeste internationale missies gezamenlijk actief in het inzetgebied als logisch gevolg van een langdurige
militaire samenwerking en vergaande integratie van militaire eenheden tussen beide landen. Tijdens het bezoek werd onder andere gesproken over
de multinationale gevechtseenheid die gestationeerd is in Rukla en tijdens het staatsbezoek aan Litouwen in juni 2018 is bezocht.

Ook wordt stilgestaan bij de manier waarop militairen, maar ook familieleden worden voorbereid op een uitzending. Tijdens een live
videogesprek met een missiegebied wordt gesproken over de ervaringen van de Duits-Nederlandse militaire samenwerking in het land.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagavond vond in samenwerking met het Literaturbüro Brandenburg een themadiner plaats in de Historische Saftfabrik Werder.
De Duitse schrijver Lutz Seiler en de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa gingen in gesprek met moderator Luzia Braun over het veranderende platteland.


Foto: RVD


Foto: RVD

Woensdagmorgen 22 mei werd het Koninklijk Paar ontvangen door minister-president Dietmar Woidke bij de Staatskanselarij van Brandenburg.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Wissenschaftspark Albert Einstein, waar zij in de historische ‘Grosser Refraktor’
uit 1899 kennismaken met het Duitse GeoForschungsinisititut (GFZ), het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) en Nederlandse kennisinstellingen
en bedrijven die onderzoek verrichten op het gebied van energietransitie. Er wordt onder meer gesproken over geothermie, ondergrondse energieopslag
en de ecologische, economische en sociale gevolgen van klimaatverandering. Door de Vrije Universiteit en het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung
wordt een intentieverklaring ondertekend voor verdere versterking van wetenschappelijke samenwerking.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Aansluitend vond een bezoek plaats aan de Media Tech Hub Potsdam op het terrein van Studio Babelsberg in Potsdam. Hier bevindt zich een netwerk
van bedrijven, instellingen en start-ups gericht op mediatechnologie, virtual reality en digitale technieken. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima krijgen een korte rondleiding op het terrein van studio Babelsberg en ontmoeten de deelnemers aan de missie gericht op de
creatieve industrie. Zij krijgen een presentatie over de geschiedenis van de studio’s en ontwikkelingen op het gebied van mediatechnologie
en bekijken de Volucapstudio waarin 3D filmopnamen worden gemaakt.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het programma in Brandenbrug eindigt op woensdagmiddag 22 mei 2019 in Schloss Sanssouci in Potsdam, onderdeel van Unesco Werelderfgoed,
waar door de minister-president een lunch wordt aangeboden aan het Koninklijk Paar. Tijdens de lunch houden Koning Willem-Alexander
en de minister-president een toespraak.


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner

Koning en minister Van Nieuwenhuizen brengen werkbezoek in kader van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmorgen 28 mei 2019 samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat
een werkbezoek gebracht in het kader van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit programma is erop gericht om
in stedelijke en landelijke gebieden de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te kunnen vangen.

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Om het hoofd te bieden aan deze veranderingen,
staat in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen
gebieden klimaatbestendig en waterrobuust kunnen inrichten. Door de overheid is geld vrijgemaakt om alle gemeenten te ondersteunen bij het
uitvoeren van zogeheten stresstesten die in beeld brengen wat de zwakke plekken zijn in het geval van extreme weersomstandigheden.

Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen brachten een bezoek aan de gemeente Arnhem waar inwoners de afgelopen jaren meerdere
keren te maken kregen met wateroverlast door afstromend regenwater. Daarnaast zijn er gebieden in de stad waar door inwoners zogenoemde
hittestress wordt ervaren. In multifunctioneel centrum De Wetering werd uitleg gegeven over specifieke klimaatadaptie in de stad.
Daarnaast spraken de Koning en minister met vertegenwoordigers van het burgerplatform Arnhem Klimaatbestendig (AKB). Dit platform heeft als
doel om bewoners, bedrijven en instellingen bewust te maken van de klimaatopgaven en hen te stimuleren zelf actie te ondernemen. Vervolgens
werd een toelichting gegeven op het project Groot onderhoud Geitenkamp, waarbij tijdens het onderhoud aan de riolering direct aandacht wordt
besteed aan de aanpak van wateroverlast.

Tijdens een wandeling in de wijk werd ingegaan op alerts klimaatadaptiemaatregelen en de manier waarop het leven plaatsvindt. De Koning en minister
woonden in de Reestraat is een stortbui-simulatie bij om te zien wat het effect is van alle werkzaamheden. In deze straat kunnen andere soorten
bestrating hebben op het wegstromen van water. Inwoners uit Arnhem kunnen aan de hand van deze 'proefstraat' zelf kiezen welke bestrating zij
in hun straat willen hebben.


Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Studio 38c

Aansluitend werd in de wijk Spijkerkwartier een toelichting gegeven op hittestress in de stad en welke initiatieven inwoners zelf nemen om dit te
verminderen. Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen spraken met buurtbewoners over hun ervaringen. Tenslotte werd een afsluitend
gesprek gevoerd in ‘Thialf’, een voormalig zwembad en schaatsbaan waar nu een sociale ontmoetingsplek en speelplaats is gecreëerd. Tijdens dit
gesprek werd met deskundigen verder gesproken over de uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie en de rolverdeling tussen overheden en particulieren.


Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Studio 38c

Het bezoek met minister Van Nieuwenhuizen is het negende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan de Betuwe


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe in de provincie Gelderland.
Belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de regio staan daarbij centraal, met name op het gebied van vakonderwijs, arbeidsmigratie, jeugd en duurzaamheid.
De Koning en Koningin bezoeken de plaatsen Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

De Betuwe staat dankzij de vruchtbare grond bekend om de fruitteelt en de boomgaarden. Daarnaast heeft de regio een gunstige geografische ligging,
waardoor wegen, water en spoor hier samenkomen in een logistieke hotspot. De bloeiende economie in de Betuwe heeft ook een keerzijde: ondernemers
hebben moeite om voldoende en geschoolde werknemers te vinden. Daarom komen deze steeds vaker uit andere Europese landen, met name uit Oost-Europa.
Om in de toekomst gemakkelijker geschoold personeel te vinden, werken ondernemers ook samen met onderwijsinstellingen aan gerichte opleidingen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima starten het streekbezoek in Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, waar zij bij het gemeentehuis welkom
worden geheten door de commissaris van de Koning, de heer J.C.G.M. Berends. Aansluitend bezoekt het Koninklijk Paar Tree Centre Opheusden (TCO)
en laanboomkwekerij Volentis. TCO is een overkoepelende handelsvereniging van 150 laanboomkwekers die zich gezamenlijk inzetten voor handel,
kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten. Familiebedrijf Volentis is één van deze kwekerijen. Tijdens een rondgang door
de laanboomkwekerij krijgen de Koning en Koningin uitleg over innovaties op het gebied van enten, telen, rooien en bestrijden van boomziekten
en spreken zij onder meer met studenten van VMBO Helicon.


Foto: RVD

De Logistieke Hotspot Rivierenland in Tiel staat op de vijfde plaats van de ranglijst van beste logistieke hotspots in Nederland. Het Koninklijk Paar
bezoekt op Bedrijvenpark Medel Transportbedrijf Vonk. Vonk is een familiebedrijf dat ooit is begonnen als vervoerder van fruit, maar zich heeft
ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa. De Koning en Koningin horen tijdens een rondleiding
hoe het bedrijf moderniseert en verduurzaamt door efficiënte overslag en het recyclen van producten. Vervolgens spreekt het Koninklijk Paar met
medewerkers, vertegenwoordigers van de Logistieke Hotspot Rivierenland en leerlingen van opleidingsinstituut ROC Rivor over ondernemen, innovatie,
onderwijs en samenwerking.


Foto: RVD


Foto: RVD

De eerste peren hangen al aan de bomen als Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vervolgens in Geldermalsen in de gemeente West Betuwe
de proeftuin van Koninklijke FruitMasters aandoen. Deze fruitcoöperatie met ruim vierhonderd aangesloten fruittelers zorgt voor de verkoop
van het fruit in binnen- en buitenland. In de proeftuin krijgt het Koninklijk Paar uitleg over initiatieven op het gebied van circulaire
fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen. In het nabijgelegen sorteer- en pakstation wordt
dieper ingegaan op de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal.


Foto: RVD

Afsluitend bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het stadhuis van Culemborg. Jongeren zijn hier gespreksthema én gesprekspartner.
Tijdens een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg wordt stilgestaan bij jeugdproblematiek in Nederlandse
steden en bij de op maat gemaakte aanpak waarmee Culemborg zijn jeugd weer op weg helpt. De jongeren spreken over hun reïntegratie, valkuilen
en successen. Het streekbezoek eindigt op de Markt met een optreden van leerlingen van de twee plaatselijke middelbare scholen.


Foto: RVD


Foto: RVD

Staatsbezoek aan Ierland


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op uitnodiging van president
Michael D. Higgins een staatsbezoek aan Ierland. Het bezoek vond plaats van 12 tot en met 14 juni 2019.

Het staatsbezoek begint op 12 juni 2019 in Dublin waar president Higgins en zijn echtgenote Sabina Higgins
het Koninklijk Paar ontvangen bij Áras an Uachtaráin, de ambtswoning van de president.


Foto: RVD

Na de welkomstceremonie vindt een gesprek plaats. In de tuin planten de Koning en Koningin volgens Ierse traditie een boom en luiden zij de vredesbel.


Foto: RVD

Vervolgens legt het Koninklijk Paar in de Garden of Remembrance in het centrum van Dublin een krans ter nagedachtenis aan
de mannen en vrouwen die omkwamen bij de strijd om de Ierse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.


Foto: RVD

Die middag staan IT en Tech centraal bij een bezoek aan Dogpatch Labs, een start-up hub gevestigd in het hart van Dublin’s ‘Silicon Docks’.
De bijnaam verwijst naar Silicon Valley en werd aangenomen vanwege de concentratie van Europese hoofdkantoren van IT/Tech multinationals en
startups in het gebied. Nederland en Ierland weten elkaar te vinden als het gaat om technologische vernieuwing en startups en
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken daarover met Ierse en Nederlandse startups. Bij het bezoek aan Dogpatch Labs wordt onder
meer ingegaan op de uitdaging om high tech talent aan te trekken, het belang van diversiteit in het personeelsaanbod en het investeren in de
codeerkennis en –vaardigheden van jongeren. Ook zijn technologische innovaties op het gebied van retail en stadsontwikkeling onderwerp van gesprek.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar beide staatshoofden een toespraak houden.


Foto: Embassy of the Netherlands in Ireland

De tweede dag van het staatsbezoek begon op 13 juni 2019 met een ontvangst door de Lord Mayor van Dublin.
In het Mansion House tekende het Koninklijk Paar het gastenboek van de stad. De burgemeester en de Koning houden een korte toespraak.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan Trinity College Dublin en de Bibliotheek van de universiteit. Er volgt een rondleiding door de
Long Room waarbij wordt stilgestaan bij de Ierse Proclamatie voor onafhankelijkheid uit 1916 en de Brian Boru Harp, het nationale symbool van Ierland.
Specifieke aandacht gaat verder uit naar de historische Nederlandse Fagel-collectie. Deze werken zijn sinds 1802 onderdeel van de bibliotheekcollectie
van Trinity. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Trinity College Dublin werken samen aan de ontsluiting van de Fagel collectie.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

De ontvangst voor Nederlanders die in Ierland wonen en werken vond plaats in King’s Inns. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima begroeten de gasten en spreken met hen over hun werk en leven in Ierland.

Die middag ontving minister-president Leo Varadkar het Koninklijk Paar voor een gesprek in de Government Buildings.
Na het gesprek vond de ondertekening plaats van een herzien verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking
tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting.

In de National Botanic Gardens vindt een presentatie plaats over Nederlands-Ierse samenwerking op het gebied van
kennisinnovatie en verduurzaming in de landbouw. Deze samenwerking is er op gericht om uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid gezamenlijk aan te gaan, waarbij door Ierland met veel belangstelling naar initiatieven in Nederland gekeken wordt.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima boden in de avond aan Ierse autoriteiten en gasten een contraprestatie aan.
Het Nederlands Dans Theater (NDT) danst moderne balletten in het Bord Gáis Energy Theatre, waarna een receptie plaatsvindt.

De Koning en Koningin reizen de derde dag, 14 juni 2019 van het staatsbezoek naar Cork. Na aankomst op het vliegveld werden
zij welkom geheten door de burgemeester van de stad in het stadhuis.


Foto: RVD

Vervolgens vaart het gezelschap van Cork naar Cobh, waarbij het Koninklijk Paar uitleg krijgt over recente en
toekomstige havenontwikkeling en –uitbreiding, inclusief de ontwikkeling van de nieuwe diepzeeterminal.


Foto: RVD

Aangekomen in Cobh sluit de delegatie aan bij de Nederlandse bedrijven van de economische missie en hun Ierse counterparts uit de sector
maritieme infrastructuur en havenontwikkeling. Het Koninklijk Paar ging in gesprek met de bedrijven waarbij haveninfrastructuur en
digitalisering van havendiensten centraal staan en de ontwikkeling van diepzeeterminal Ringaskiddy. Daarnaast is er aandacht voor de
samenwerking tussen Nederlandse en Ierse havens. In aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werd verdere samenwerking
tussen Nederlandse en Ierse partners bekrachtigd door een ondertekeningsceremonie tussen verschillende partijen.


Foto: RVD


Foto: RVD

Het staatsbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan Camden Fort Meagher in Crosshaven. Bij dit bezoek staan de vele vrijwilligersinitiatieven centraal.
Ierlands landelijke gebieden kennen een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een groot verenigingsleven. Het Koningspaar sprak tijdens een rondgang
door het fort met verschillende vrijwilligersorganisaties uit de regio die op verschillende terreinen werken aan sociaal-maatschappelijke cohesie.
Het paar werd ontvangen door vrijwilligers van Rescue Camden, de organisatie die het fort, dat ooit dienst deed om Cork te verdedigen tegen de
protestantse Willem III van Oranje, in ere heeft hersteld.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Garter Day 2019


In 1348 stichtte de Engelse koning Edward III de Orde van de Kousenband, een ridderorde gewijd aan Sint Joris, de schutspatroon van Engeland en geïnspireerd
op de verhalen over Koning Arthur en de ridderlijkheid van de Ridders van de Ronde Tafel. Aan het hoofd van de orde staat de regerende Engelse koning of
koningin. De orde telt 24 knight companions, waaronder de prins van Wales. Buitenlandse vorsten kunnen als extra knight of extra lady in de orde worden
opgenomen. Tussen de orde en ons vorstenhuis bestaat een heel bijzondere band: sinds 1613 zijn op één na alle stadhouders, koningen en koninginnen in de
prestigieuze Engelse ridderorde opgenomen.

De Orde van de Kousenband kent een eigen ordegewaad, bestaande uit een mantel van donkerblauw fluweel en een hoge hoed met struisvogelveren. Daarnaast dragen
de ridders een kousenband van blauwe zijde met het motto van de orde, Honi soit qui mal y pense, en een borstster. Bij bijzondere gelegenheden dragen zij een
grote gouden keten waaraan de George hangt, een voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. In andere gevallen wordt aan een blauw heuplint een ovaal
gouden medaillon met een voorstelling van Sint Joris en de draak gedragen. Dit medaillon wordt lesser George genoemd. Tijdens de diensten in de kapel van
St. George dragen de ridders de fluwelen mantel over een jacquet of uniform. Vrouwen dragen de kousenband om de linkerarm, onder een lange rok is de kousenband
namelijk niet zichtbaar. Mannen dragen de kousenband aan het Britse hof onder een kniebroek onder de linkerknie.

De ridders bezitten in de kapel van de orde een stall of zetel. Op de achterwand van deze stall is een geëmailleerde plaat met een tekst en
een heraldisch devies aangebracht. Daarboven is hun achievement aangebracht. Dat zijn een zwaard en een helm met kroon (in het geval van een koning)
of een kunstig in hout uitgesneden heraldisch symbool. Deze helmtekens zijn op de site van de houtsnijder van het Britse hof te zien. Boven de stall
zijn de vaandels van de ridders te zien.

De mannen dragen de letters 'K.G.' (Knight of the Garter) achter hun naam. Vrouwen zijn 'L.G.' (Lady of the Garter).
Beiden hebben protocollaire voorrechten in het Verenigd Koninkrijk.

Het symbool bij uitstek voor de Orde van de Kousenband is de blauwfluwelen kousenband, met het devies Honi soit qui mal y pense
(Schande over hem die er kwaad van denkt).

Elk jaar in juni lopen de leden, ridders en de officieren (waaronder geestelijken) van de Orde in een plechtige processie, gekleed in hun
donkerblauwe en donkerrode mantels, met keten en bepluimde hoed, van Windsor Castle naar Saint George's Chapel. Op deze dag vinden in Windsor
Castle ook de installatie van nieuwe ridders in de Orde plaats.

Op 17 juni 2019 is Koning Willem-Alexander geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.
Ook Koning Felipe VI van Spanje is op 17 juni 2019 geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.


Foto: Hollandse Hoogte / Steve Parsons / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey

Royal Ascot


Op 18 juni 2019 vond de eerste dag van Royal Ascot plaats. De eerste dag van Royal Ascot waren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ook aanwezig.
Ascot Racecourse is in 1711 opgericht door Koningin Anne en kent sindsdien nauwe betrokkenheid van de opeenvolgende Britse staatshoofden.
De aandacht van de pers gaat echter meer uit naar de kleding (met name de hoeden) dan naar de races. Het is dan ook een echt society-evenement.
Bepaalde gedeeltes van het terrein zijn alleen toegankelijk voor mensen die zich aan een strikte dresscode houden. Hoeden zijn verplicht, net
zoals een pak voor de mannen. Vrouwen mogen geen blote schouders tonen en zijn verplicht een hoed te dragen. Net als op prinsjesdag zijn op Ascot
de meest vreemde en aparte creaties te zien. Veel van de bezoekers weten niets van paardenraces maar zijn er puur voor het sociale aspect en het
drinken van alcoholische versnaperingen. Dit zorgt ervoor dat er een tweedeling ontstaat tussen de paardenracefans en de bezoekers die voor het
sociale aspect komen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Koning opent vernieuwd Museum De Lakenhal in Leiden


Zijne Majesteit de Koning opende op 19 juni 2019 het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Na een restauratie en uitbreiding van twee jaar
heeft het museum nu een moderne vleugel die ruimte biedt aan tijdelijke tentoonstellingen. De vaste collectie beeldende kunst, geschiedenis
en kunstnijverheid van de stad Leiden vanaf de zestiende eeuw tot nu, is vanaf de opening permanent te zien.

De geschiedenis van Leiden wordt in het vernieuwde museum De Lakenhal in zeven presentaties belicht. Zo zijn er verhalen over De Bakermat
van de Gouden Eeuw, Leiden Universiteitsstad, Het Beleg en Ontzet van Leiden en Zeven Eeuwen Leids Laken. Sinds 1874 is het museum gevestigd
in de monumentale Laecken Halle uit 1641. Voorheen was dit een keurhal voor de kenmerkende Leidse wollen lakense stoffen die wereldwijd
verhandeld werden. Tijdens een rondleiding door het museum krijgt de Koning het Nieuw Leids Laken te zien, dat door vijf hedendaagse
ontwerpers en kunstenaars is vormgegeven.

Ook is er aandacht voor Lucas van Leyden’s ‘Laatste Oordeel’ (ca.1526-1527), dat naast werk van Rembrandt en zijn tijdgenoten een van de
hoogtepunten uit de museumcollectie is. Behalve historische kunst zijn in Museum De Lakenhal ook moderne werken te zien van onder meer
Marlene Dumas, Erwin Olaf, Atelier Van Lieshout en modeontwerper Edwin Oudshoorn. Het museum heeft daarnaast educatieve programma’s voor
jeugd en volwassenen. De Koning bezocht tijdens de heropening het nieuwe educatieatelier, waar een schoolklas op dat moment een programma volgde.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen


Het jubileumjaar 75 jaar vrijheid is officieel ingeluid door Z.M. Koning Willem-Alexander op 31 augustus 2019. Met het luiden van een historische belboei
werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland waren aanwezig in het zonnige Terneuzen.
Speciale gasten waren de veteranen uit de landen die ons land in 1944 en 1945 hebben bevrijd. In historische voertuigen werden ze naar het podium aan de
Westerschelde gereden waar ze persoonlijk werden ontvangen door Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima én Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde
van België. Daarvoor werd in een theaterprogramma uitgebreid stil gestaan bij 75 jaar vrijheid en de Slag om de Schelde. Minister-president Rutte en
gouverneur-generaal Payette van Canada hielden een toespraak.

Op het Vrijheidsplein aan de Schelde waren optredens van onder meer Maan, Roel van Velzen en de band van de Noorse marine. Er was een vlootparade en historische
vliegtuigen vlogen over tijdens het programma. Er was ook grote belangstelling voor de Vrijheidsboulevard. In containers werd het verhaal van de Slag van de Schelde
en de bevrijding van Zuid-Nederland in woord en beeld uitgebeeld.

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven.
Met een reeks festiviteiten worden de niet vanzelfsprekende waarden als vrijheid, recht, democratie en internationale samenwerking onderstreept.
Leden van het Koninklijk Huis en leden van het kabinet zullen diverse van deze evenementen bijwonen.


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei

Koningin Máxima bij viering 40 jaar De Kindertelefoon


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagochtend 5 september 2019 aanwezig bij de viering van veertig jaar De Kindertelefoon in Utrecht.

De Kindertelefoon begon in 1979 als een lokaal initiatief van Amsterdamse ouders. Vandaag werken er meer dan vijfhonderd opgeleide vrijwilligers
op zeven locaties in Nederland. De Kindertelefoon biedt kinderen tot achttien jaar de mogelijkheid om laagdrempelig hun verhaal te doen. Dit kan
gaan over verliefdheid, verwaarlozing en alles daar tussen. Dagelijks worden gemiddeld duizend gesprekken via de telefoon of chat met kinderen gevoerd.
Ook heeft De Kindertelefoon een forum waar kinderen op een veilige plek elkaar kunnen helpen. Tot slot is De Kindertelefoon een spreekbuis voor kinderen
en een kennispartner voor maatschappelijke partijen.

Tijdens haar bezoek kreeg Koningin Máxima een rondleiding door het gebouw. Zij bezocht onder meer de belkamer en spreekt met jongeren, vrijwilligers
en trainers over het werk van De Kindertelefoon. Het bezoek van Koningin Máxima vormt ook de start van de campagne "Met De Kindertelefoon kun je al
40 jaar over ALLES praten." Deze campagne is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van De Kindertelefoon bij ouders en leerkrachten.
Door middel van podcasts, waarin mensen die in de afgelopen veertig jaar belden of chatten met De Kindertelefoon, wordt teruggeblikt op wat
De Kindertelefoon voor een kind kan betekenen.


Foto: De Kindertelefoon


Foto: De Kindertelefoon


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: De Kindertelefoon


Foto: De Kindertelefoon


Foto: De Kindertelefoon

Koning Willem-Alexander opent Nationaal Monument Oranjehotel


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende vrijdagmiddag 6 september 2019 het Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag.
Staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was daarbij aanwezig.

Het herinneringscentrum is gevestigd in het gerestaureerde cellencomplex van de Scheveningse gevangenis waarin ruim 25.000 Nederlanders tijdens
de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten. In de oorlog kreeg het complex al de naam ‘Oranjehotel’, als eerbetoon aan de vele opgesloten verzetsmensen.
De cellen werden na de oorlog weer in gebruik genomen door de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Om die reden was het gebouw alleen toegankelijk
tijdens de jaarlijkse herdenking.

Tijdens zijn bezoek ging Koning Willem-Alexander in gesprek met enkele oud-gevangenen van het Oranjehotel. Daarnaast bekeek hij de vaste tentoonstelling en Cel 601.
Deze dodencel werd direct na de oorlog in authentieke staat bewaard en vormt het hart van het herinneringscentrum. Nationaal Monument Oranjehotel is mede tot stand
gekomen met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse evenementen bij.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima aanwezig bij 35-jarig bestaan Alzheimer Nederland


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 10 september 2019 een bezoek aan het Alzheimer Trefpunt De Til in Giessenburg.
Alzheimer Nederland viert dit jaar haar 35-jarig bestaan.

In Nederland hebben circa 280.000 mensen dementie. Alzheimer Nederland komt op voor de belangen van mensen met dementie en hun omgeving,
financiert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. De organisatie heeft 48 regionale afdelingen verspreid over heel het land.
Zij organiseren onder meer Alzheimer Cafés of Trefpunten waar mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals samenkomen om te praten
over het leven met dementie. Inmiddels zijn er 246 van deze ontmoetingsplekken.

Tijdens het bezoek van Koningin Máxima reikte directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, Gerjoke Wilmink, het eerste gouden vergeet-me-nietje uit
aan een gouden vrijwilliger van Alzheimer Nederland. Aansluitend sprak Koningin Máxima met patiënten en mantelzorgers.

De bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt in Giessenburg is de start van de evenementen die de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland
organiseren in het kader van Wereld Alzheimer Dag op 21 september. Thema van dit jaar is ‘Samen Bewegen’.


Foto: Alzheimer Nederland – Janita Sassen


Foto: Alzheimer Nederland – Janita Sassen


Foto: Alzheimer Nederland – Janita Sassen

Koningin Máxima bij workshop F€mpower Your Growth Program


Hare Majesteit Koningin Máxima woonde op 11 september 2019 bij de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO) in Den Haag een workshop bij van het
F€mpower Your Growth Program. Dit programma van FEM.NL en The Next Women, richt zich op het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap en de
verbetering van toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers. Koningin Máxima is aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor
ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Het F€mpower groeiprogramma is een pilot. Vrouwelijke ondernemers volgen vijf modules die gericht zijn op het verbeteren van toegang tot financiering,
het opbouwen van relevante netwerken, en het vergroten van ondernemersvaardigheden. Er zijn 29 deelnemers die op basis van de omzet van hun bedrijf,
tussen de 750.000 en 1.000.000 euro, en hun groei ambities zijn geselecteerd. Ook vertegenwoordigers van banken volgen een aantal modules; financiële
coaching, mentoring en een training over vooroordelen. Dit doen zij samen met de ondernemers om zo beter inzicht te krijgen in de kansen op financiering
en de zaken die dat belemmeren. Volgens onderzoek van de Financial Alliance for Women uit 2018 blijkt dat wereldwijd 68% van de vrouwelijke ondernemers
niet tevreden is over de toegang tot financiële producten en diensten die hen kunnen helpen om hun ambities te realiseren. Koningin Máxima woont een sessie
bij over ‘Take aways and learning’s’ voor ondernemers en bankiers. Het F€mpower programma loopt van juni tot en met september 2019.

FEM.NL is een samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING, Rabobank, Better Future, FMO en The Next Women om de financiële sector beter toegankelijk te maken
voor vrouwelijke ondernemers. The Next Women is een netwerk van vrouwelijke ondernemers en investeerders. Better Future begeleidt organisaties bij het
bereiken van hun maatschappelijke doelstelling door verbinding te maken met de samenleving. Het doel is om zowel de sociale impact te vergroten als het
zakelijk resultaat te bevorderen.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap te stimuleren.
Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen,
met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven om de kansen op economische ontwikkeling te verbeteren.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning bezoekt coöperatie Herenboeren Wilhelminapark


Zijne Majesteit de Koning bracht op 11 september 2019 een werkbezoek aan de coöperatie Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel.
Op een Herenboerderij produceren de leden samen duurzaam voedsel in een kleinschalig gemengd boerenbedrijf.

Herenboeren Wilhelminapark teelt onder meer tientallen soorten groenten en fruit en houdt kippen, varkens en runderen. Een boer is aangesteld
voor de dagelijkse werkzaamheden. De leden van de coöperatie hebben eenmalig geïnvesteerd in de oprichting van het boerenbedrijf en delen vervolgens
de kosten, circa 11 euro per afnemende mond per week. Zij ontvangen dan wekelijks ongeveer 60 procent van hun voeding; groenten, fruit, aardappelen,
eieren en desgewenst vlees(waren).

Een aantal initiatiefnemers van de Herenboerderij in Boxtel hebben de stichting Herenboeren Nederland opgericht om het initiatief te verspreiden.
Er zijn inmiddels in Nederland op ongeveer 20 locaties initiatieven gestart.

De Koning sprak tijdens zijn werkbezoek met betrokkenen en bestuursleden van een aantal Herenboerderijen over het managen van het bedrijf,
de wisselwerking tussen de leden en de boer en de sociale cohesie. Tijdens een rondgang op de boerderij bekijkt de Koning de teelt en de
uitleverplaats waar de Herenboeren tweemaal per week hun producten afhalen.

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het
behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgeving en bestrijken verschillende onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn,
leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten veelal vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en eigen behoefte aan verbetering met oog
voor de lange termijn. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. De Koning bezocht in 2018 Hilvarenbeek,
Amsterdam, Kloosterburen en Wageningen en in 2019 Lieshout en Lierop en Ameland.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op 18 september 2019 een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe.
Tijdens het streekbezoek werd aandacht gegeven aan initiatieven van bewoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun stad of dorp te behouden.
Bij deze initiatieven staat een verbindende aanpak centraal. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel.

Verbinding is van groot belang in Zuidwest-Drenthe. Veel bewoners zetten zich in voor een aantrekkelijke leefomgeving. Naast een flink aantal dorpen
heeft de regio twee stedelijke kernen: Hoogeveen en het historische Meppel. Samen vormen zij de economische motor van de regio. Zuidwest-Drenthe kenmerkt
zich ook door hoogwaardige technologie van onder andere GKN Fokker en ASTRON en vele kleine ondernemingen. Daarnaast speelt de natuur een belangrijke rol
in deze streek. De streek ligt in het hart van drie nationale parken: Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de Drentsche Aa.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werden bij aankomst in Hoogeveen welkom geheten door de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma.
Vervolgens sprak het Koninklijk Paar met oprichters en deelnemers van de initiatieven 'De Smederijen' en 'Jong Hoogeveen'. Bij de Smederijen smeden
bewoners samen plannen om de leefbaarheid in hun eigen buurt te verbeteren. Jong Hoogeveen heeft als doel kinderen gezond, veilig, schuldenvrij en
succesvol te laten opgroeien zodat zij hun weg in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen vinden.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

De Koning en Koningin Máxima vervolgden hun bezoek aan Hoogeveen bij GKN Fokker. GKN Fokker is één van de grootste werkgevers in de
Het bedrijf ontwikkelt vliegtuigonderdelen van composiet voor onder andere het gevechtsvliegtuig, de F-35. Composiet zorgt voor lichtere
en duurzamere vliegtuigen en minder CO2-uitstoot. Het Koninklijk Paar krijgt een rondleiding en uitleg over de stealth technologie waardoor
vliegtuigen niet zichtbaar zijn op radarbeelden.


Foto: RVD

Op het Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West-Europa, kregen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima uitleg van vrijwilligers
van Natuurmonumenten over natuurbehoud en het in stand houden van de biodiversiteit in het gebied. Aan de rand van dit natuurgebied staat een grote
radiotelescoop die wordt onderhouden door vrijwilligers.


Foto: RVD


Foto: RVD

Na een korte uitleg over de telescoop bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Het instituut behoort
tot de top drie instituten in de wereld op het gebied van radiosterrenkunde. ASTRON investeert in het inspireren en opleiden van een nieuwe generatie data- en
software specialisten. De Koning en Koningin Máxima krijgen onder meer een toelichting over de werving van nieuwe werknemers.


Foto: RVD

In gemeente De Wolden ging het Koninklijk Paar in gesprek met bewoners van het dorp Veeningen over 'Initiatiefrijk De Wolden'. In dit subsidieprogramma
sluit de gemeente aan bij initiatieven uit de samenleving zelf. Ideeën van bewoners hebben zo meer kans om werkelijkheid te worden. Dit versterkt het
'wij-gevoel' in het dorp en het leidt tot meer woonplezier. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten in Veeningen het bewonersinitiatief
' het Groene Hart' en spreken met bewoners over hoe de initiatieven tot stand zijn gekomen, waar de vrijwilligers tegenaan lopen en hoe het dorp jonge
gezinnen weet aan te trekken. Ook bekijken zij speelplekken voor kinderen die gerealiseerd zijn in het dorp dankzij 'het Groene Hart'.


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar eindigde het streekbezoek in Meppel. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten een bezoek aan de opgeknapte wijk Haveltermade.
In deze jaren ’50 wijk is de sociale woningbouw en de openbare ruimte in samenspraak met de bewoners verbeterd.


Foto: RVD

De Koning en Koningin Máxima spraken in een buurthuis onder meer met een ouder echtpaar dat ruim vijftig jaar in de wijk woont,
een wijkagent en deelnemers van het project 'internationaal eetcafé' over de transformatie die Haveltermade heeft meegemaakt.


Foto: RVD

Daarna vertrok het Koninklijk Paar naar de binnenstad van Meppel. Hier vond een ontmoeting plaats met Meppelers die op eigen wijze een
bijdrage leveren aan het bruisend houden van het centrum. Het bezoek aan Zuidwest Drenthe werd afgesloten in de Grote Kerk.


Foto: RVD

Koning, Koningin en minister-president bij 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte namen deel aan
74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) die van 24 september tot en met vrijdag 27 september 2019 in
New York wordt gehouden. De Koning leidt de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden en hield 24 september 2019 een
toespraak tijdens het algemeen debat (general debate) van de AVVN. In 2015 sprak de Koning de VN ook toe tijdens de 70e Algemene Vergadering.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: UN Photo/Ariana Lindquist


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander bezoekt Burendag in Utrecht


Zijne Majesteit de Koning heeft 28 september 2019 in Utrecht de veertiende Burendag bezocht.
Koning Willem-Alexander was in Geuzenwijk, waar een Burendag is georganiseerd voor alle buurtbewoners. De Koning ging met de initiatiefnemer
en met bewoners in gesprek over hun wijk en de betekenis van Burendag voor hun wijk. Daarnaast bezocht hij op het centrale plein in de wijk
verschillende activiteiten voor en door buurtbewoners, waaronder een creatent waar kinderen konden tekenen en schilderen.

In 2018 is in de Utrechtse wijk voor het eerst een Burendag georganiseerd om bewoners met elkaar kennis te laten maken, onder meer door samen te eten.

Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd en is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts.
Burendag staat in het teken van het vieren en bevorderen van contact tussen buren. Jaarlijks doen ruim 1 miljoen mensen mee aan Burendag.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranjefonds


Foto: Oranjefonds


Foto: Oranjefonds

Koning Willem-Alexander opent Brainport Industries Campus in Eindhoven


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende donderdagochtend 3 oktober 2019 Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.
Deze campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector.

Toeleveranciers, specialistische bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen werken hier op verschillende manieren samen om innovatie
in de maakindustrie te stimuleren. De campus is bovendien bedoeld om (internationale) bezoekers te tonen wat de regio op het gebied van
high tech te bieden heeft.

Brainport Industries Campus wil de Fabriek van de Toekomst creëren. Uiteindelijk zullen vijf fabrieken ontstaan op een terrein van 200 hectare.
De eerste fabriek, die nu geopend wordt door Koning Willem-Alexander, kent onder meer zeven innovatieprogramma's op het gebied van 'flexible manufacturing',
high tech software, 3D-metaalprinten en logistiek (AML). Daarnaast huisvest BIC een volwaardige MBO-opleiding voor de industrie van het Summa College.

Koning Willem-Alexander kreeg een rondleiding door de campus en spreekt met medewerkers van Klein Metaal Werken Eindhoven (KMWE) en Fieldlab Flex Manufacturing
over het belang van samenwerking en de rol die BIC hierin speelt. Met MBO-studenten van het Summa College spreekt de Koning vervolgens over het lesprogramma
dat is toegespitst op de high tech maakindustrie. Na de openingshandeling heeft de Koning nog een ontmoeting met bij BIC betrokken bestuurders en
vertegenwoordigers van bedrijven.


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: RVD

Koningin Máxima bezoekt MIND


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagmiddag 3 oktober 2019 een bezoek aan MIND in Amersfoort. MIND is een organisatie
die zich inzet voor een psychisch gezonde samenleving en voor ondersteuning, begrip en goede zorg bij psychische problemen.

Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen, zelf of bij een naaste.
MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken krijgen ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip.

Koningin Máxima ging in het Huis voor de Gezondheid in gesprek met ervaringsdeskundigen over onder meer het inzetten van hun kennis
en ervaring voor anderen en over de gevolgen van schaamte en stigma op de werkvloer. Ook sprak Koningin Máxima met jongeren die zijn
verbonden aan de MIND Young Academy, een onderwijsprogramma voor het bespreekbaar maken van psychische problemen. Deze jongeren die
zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen dragen bij aan de openheid rond psychische klachten door gastlessen op scholen
te verzorgen en vlogs te delen.


Foto: MIND, Robin Utrecht


Foto: MIND, Robin Utrecht

Koning en minister Van Engelshoven brengen werkbezoek aan Pabo Hogeschool van Amsterdam


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmorgen 8 oktober samen met minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende en de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam. Het bezoek stond
in het teken van Samen Opleiden en de aanpak van de gemeente Amsterdam om het lerarentekort terug te dringen.

Het terugdringen van het lerarentekort is prioriteit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een van de manieren
om meer leraren op te leiden is het stimuleren van zijinstromers. Zijinstromers maken vanuit een andere sector de overstap naar het onderwijs.
In maximaal twee jaar kunnen zij hun lesbevoegdheid halen. Daarnaast moedigt het ministerie de samenwerking tussen hogescholen en schoolbesturen
aan om studenten op te leiden.

Vanuit de aanpak ‘Samen Opleiden’ werken de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en verschillende schoolbesturen van basisscholen in de omgeving samen.
De Hogeschool van Amsterdam kent een lange traditie van samen opleiden met het werkveld. Zo sluit de opleiding beter aan op de praktijk. Alle studenten
doen praktijkervaring op binnen zogenoemde ‘opleidingsscholen’ en worden begeleid en beoordeeld door collega’s uit het werkveld. Startende leraren worden
ook na hun afstuderen begeleid door de school en de hogeschool.

Het bezoek begon op OBS Aldoende. Koning Willem-Alexander en minister Van Engelshoven kregen uitleg over Samen Opleiden en spraken onder meer met
een zijinstromer en begeleiders vanuit de Hogeschool van Amsterdam over hoe het gezamenlijk opleiden uitpakt in de praktijk. Aansluitend brachten
de Koning en de minister een bezoek aan groep 3 van de basisschool. Deze klas krijgt les van een zijinstromer.

Op de Hogeschool van Amsterdam werd het bezoek voortgezet. Deze hogeschool biedt diverse opleidingstrajecten aan voor het behalen van een lesbevoegdheid
zoals de Universitaire Pabo, de mogelijkheid tot studeren in deeltijd, en ze biedt scholing aan voor zijinstromers. Een groep studenten sprak met de
Koning en de minister over hun ervaringen binnen de verschillende soorten lerarenopleidingen en over de begeleiding die zij kregen vanuit de Hogeschool
van Amsterdam en hun opleidingsscholen. Tot slot gingen Koning en minister in gesprek met experts uit heel het land over de uitdagingen bij het werven
van nieuwe leraren. In het gesprek kwam onder meer de spanning tussen het willen opleiden van meer leraren versus het behouden van kwaliteit aan bod.

Het bezoek met minister Van Engelshoven is het twaalfde in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets

Koning Willem-Alexander en Koning Felipe openen tentoonstelling Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Koning Felipe van Spanje openden donderdagmiddag 10 oktober 2019 in het Rijksmuseum in Amsterdam de tentoonstelling
Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters. Eerder deze dag ontving Koning Willem-Alexander Koning Felipe voor een lunch op Paleis Huis ten Bosch.

Het museum presenteert ruim 60 meesterwerken uit de 17de eeuw, waaronder van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera.
De werken worden in paren getoond, zodat verrassende overeenkomsten te zien zijn van tijdgenoten die elkaar niet hebben gekend. De schilderkunst
stond in de 17de eeuw in beide landen in hoog aanzien. Thema’s waren met name religie en realisme.

De zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door oorlog en politieke spanningen tussen Nederland en Spanje. Toch maken beide landen een periode van artistieke
bloei door met de opkomst van Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669) en Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). De tentoonstelling markeert
het 200-jarig jubileum van het Museo Nacional del Prado in Madrid en het Jaar van Rembrandt 2019.


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

Koning aanwezig bij 40-jarig jubileum VluchtelingenWerk Nederland


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was donderdagmiddag 10 oktober 2019 in Zaandam aanwezig bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum van VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk zet zich in voor de bescherming van mensen die hun land moesten verlaten
vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. De organisatie biedt aan hen de noodzakelijke juridische en
maatschappelijke veiligheid door hen te begeleiden vanaf het moment van aankomst in Nederland tot en met de integratie in de samenleving.

Vluchtelingen en vrijwilligers van VluchtelingenWerk staan in het middelpunt tijdens de jubileumbijeenkomst. Er wordt terug- en vooruitgeblikt
met directeur Abdeluheb Choho en historicus en columnist James Kennedy. Daarnaast vertellen vluchtelingen van toen en nu over hun ervaringen
rond hun opvang in Nederland. Ook worden de VluchtelingenWerk Awards uitgereikt voor het creëren van draagvlak in de samenleving.
Afsluitend spreekt Koning Willem-Alexander met medewerkers, vrijwilligers en vluchtelingen.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie met bijna 15.000 vrijwilligers, 65.000 donateurs en vele samenwerkingspartners.


Foto: VluchtelingenWerk Nederland


Foto: VluchtelingenWerk Nederland


Foto: VluchtelingenWerk Nederland


Foto: VluchtelingenWerk Nederland

Koning en Koningin brengen Staatsbezoek aan India


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Ram Nath Kovind een staatsbezoek aan
de Republiek India. Het bezoek vindt plaats van 14 t/m 18 oktober 2019. Het Koninklijk Paar bezoekt de steden New Delhi, Mumbai en de staat Kerala.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen. De samenwerking tussen India en Nederland en de Europese Unie
is van strategisch belang, ook vanwege de opkomst van India als Aziatische grootmacht en India’s rol in de regio. Tijdens het staatsbezoek is
er onder meer aandacht voor watertechnologie en maritieme ontwikkelingen, gezondheid, duurzame landbouw, sociale initiatieven en cultureel erfgoed.
De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Keijzer
van Economische Zaken en Klimaat leiden gelijktijdig een brede handelsmissie naar India om het potentieel voor economische samenwerking te benutten.


Foto: RVD / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/

Maandag 14 oktober – New Delhi:
Het staatsbezoek begint in New Delhi, waar president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind het Koninklijk Paar ontvangen in het presidentieel paleis
(Rashtrapati Bhavan). Na de welkomstceremonie worden bloemen gestrooid bij het Raj Ghat-monument, de gedenkplek die is opgedragen aan Mahatma Gandhi.

Vervolgens heeft het Koninklijk Paar een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van India.
Aansluitend vindt een gesprek plaats met minister-president Narendra Modi.


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

In de middag wordt een bezoek gebracht aan de Barapullah Drain. Dit bezoek staat in het teken van de Nederlands-Indiase samenwerking op het vlak van
watertechnologie en waterzuivering. Nederlandse en Indiase young professionals geven hier uitleg over hoe de grootstedelijke waterproblematiek in
India kan worden aangepakt.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Bij het Barapullah-waterafvoerstelsel spreekt het Koninklijk Paar met jonge professionals uit de Nederlandse en Indiase watersector
over innovaties in het zuiveren van water. Het bezoek vormt ook het startschot voor de volgende fase in de samenwerking van het schoonmaken
van het waterafvoerstelsel. Er worden waterzuiverende planten in een stellage van Nederlandse makelij geplaatst. Deze samenwerking is gericht
op het oplossen van de waterproblemen in India, waaronder vervuild water


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Na het bezoek vindt een audiëntie plaats met vice-president Venkaiah Naidu. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten
met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar president Kovind en Koning Willem-Alexander een toespraak houden.
Koning Willem-Alexander houdt een toespraak: “De liefde voor India heb ik van jongs af aan meegekregen van mijn vader en moeder,
die voor dit land een warme plek in hun hart hadden. Die fascinatie is meer dan begrijpelijk! India is overweldigend: een sterrenstelsel
aan volken, culturen, talen en levensbeschouwingen.”


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Dinsdag 15 oktober – New Delhi:
Dinsdag bezoekt het Koninklijk Paar de 25ste editie van de India Tech Summit. Nederland is dit jaar partner van deze technologie- en innovatiebeurs
waaraan zo’n 150 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden deelnemen die met India samenwerken op het gebied van water, voedsel en gezondheid.

Tijdens deze summit houden minister-president Modi en Koning Willem-Alexander een toespraak. Na de opening volgt een rondleiding
in de Experience Zone waar demonstraties worden gegeven. Het Koninklijk Paar gaat hierbij in gesprek met ondernemers.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

In de middag wordt een bezoek gebracht aan een publieke school waar aandacht is voor het project ‘Go-Girls-Go’. Dit project richt zich op het
ondersteunen van meisjes bij het afronden van hun middelbare school en instroom in het beroepsonderwijs. Het project, waar ook jongens bij
worden betrokken, draagt bij aan het bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen, en de zelfredzaamheid van vrouwen in de maatschappij.
Daarnaast is er tijdens het bezoek aan de school aandacht voor de waarde die Indiase scholieren hechten aan de Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Bij het historische Mausoleum van Safdarjung ontmoet het Koninklijk Paar Indiërs die na het afronden van een studie
in Nederland naar India zijn teruggekeerd. Er wordt gesproken over het toepassen van Nederlandse kennis in India.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Woensdag 16 oktober - Mumbai:
De derde dag van het staatsbezoek is in Mumbai. Het Koninklijk Paar brengt hier een bezoek aan Tiny Miracles. Deze organisatie richt zich op het
creëren van duurzame werkgelegenheid en het verlenen van sociale dienstverlening aan de medewerkers, zoals gezondheidszorg en onderwijs.
Tiny Miracles heeft als doel om gemeenschappen in arme buurten van Mumbai te helpen uit de armoede te komen en zelfvoorzienend te worden.
Het Koninklijk Paar krijgt een rondleiding door een werkplaats waar producten van Nederlandse ontwerpers worden gemaakt door Indiase vrouwen.
Ook bezoekt het Paar het schooltje naast de werkplaats waar kinderen van werknemers les krijgen.


Foto: RVD & Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD & Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD & Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

In de middag bezoekt het Koninklijk Paar het NFIA High-Level Discussion, waar toonaangevende Indiase bedrijven en investeerders spreken
over hun huidige en toekomstige investeringen in Nederland. Vervolgens bezoeken zij het Indo-Dutch Port Forum. Dit forum staat in het teken
van de samenwerking tussen Nederlandse en Indiase havens, (haven)bedrijven en havenontwikkeling.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Aansluitend is het Koninklijk Paar bij de opening van de tentoonstelling ‘Indo-Nederlandse interacties in de tijd van Rembrandt’ in
het Chhatrapati Shivaji Museum. De tentoonstelling bestaat onder andere uit een aantal miniaturen en gravures van Rembrandt,
uitgeleend door het Rijksmuseum, aangevuld met kunstwerken van het Chhatrapati Shivaji Museum.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

’s Avonds vindt de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap plaats. De dag wordt afgesloten met een kort bezoek aan de Gateway of India,
die speciaal voor deze gelegenheid wordt uitgelicht met een Nederlands tafereel.

Donderdag 17 oktober – de staat Kerala:
Na een ontmoeting met de gouverneur van Maharashtra in de ochtend in Mumbai, vervolgen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het staatsbezoek
in de staat Kerala. Zij bezoeken daar in de middag Mattancherry Palace, ook wel het Dutch Palace genoemd, in de stad Kochi. Tijdens het bezoek wordt
de relatie tussen Kerala en Nederland in het verleden, heden en de toekomst belicht door erfgoedspecialisten uit India en Nederland. Aansluitend
krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding door het museum en wonen zij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst bij tussen het
Nationaal Archief Nederland en dat van Kerala.

Na het bezoek aan het Mattancherry Palace wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf Nedspice dat gericht is op duurzame landbouw.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen hier een rondetafelgesprek bij van Nederlandse en Indiase bedrijven, kennisinstellingen
en overheid over het bereiken van de SDG’s van de Verenigde Naties, zoals ‘Zero Hunger’, ‘Good Health & Well-being’ en ‘Clean Water & Sanitation’.Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

De dag wordt afgesloten met een diner met de autoriteiten van de staat Kerala.

Vrijdag 18 oktober – de staat Kerala:

Op de laatste dag van het staatsbezoek aan India maakt het Koninklijk Paar een rondvaart op de wateren bij Alleppey. Het gebied werd in 2018
getroffen door overstromingen met veel menselijk leed tot gevolg. Tijdens de boottocht wordt gesproken over hoe toekomstige overstromingen
kunnen worden voorkomen en hoe Nederlandse kennis daarbij kan helpen. Het gebied bestaat uit vele polders omringd door dijken. Deze polders liggen
vaak een meter onder zeeniveau, in dat opzicht lijkt het gebied veel op Nederland. Tijdens de boottocht wordt ook gesproken over duurzame landbouw.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

"Vijf dagen zijn te kort: India fascineert een leven lang. Weet dat wij ons altijd met Uw land verbonden
blijven voelen en de bijzondere band koesteren! (heel veel dank!)" – WA en Máxima

Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België, Groothertog Henri van Luxemburg,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Albert II van Monaco
en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd denkend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan

President van Polen brengt officieel bezoek aan Nederland


President Andrzej Duda van de Republiek Polen bracht op dinsdag 29 oktober 2019 en woensdag 30 oktober 2019 een officieel bezoek aan Nederland.
Hij werd hierbij vergezeld door zijn echtgenote, Agata Kornhauser-Duda. Op dinsdag 29 oktober 2019 woonde de president samen met Zijne Majesteit
de Koning de viering van 75 jaar bevrijding Breda bij. Op woensdag 30 oktober 2019 ontving minister-president Rutte president Duda.

Dinsdagochtend 29 oktober 2019 ontving de Koning president Duda op Paleis Noordeinde. Na de inspectie van de erewacht vond een audiëntie
en een lunch plaats waar ook Hare Majesteit Koningin Máxima bij aanwezig was. De Koning en de president hielden tijdens de lunch een toespraak.
Vervolgens vertrokken de Koning en de president gezamenlijk naar Breda om daar de viering van 75 jaar bevrijding van Breda bij te wonen.

Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Een dag later ontving
generaal Maczek hiervoor uit handen van burgemeester Van Slobbe voor zijn hele divisie het Bredase ereburgerschap. In Breda herinneren verschillende
monumenten aan de bevrijding door de Polen. Breda staat de hele maand oktober stil bij de verbintenis met haar bevrijders.

Het bezoek startte op het Pools Militair Ereveld. Hier liggen 160 Polen begraven die tijdens de bevrijding van Breda zijn gesneuveld. Ook generaal
Maczek, die in 1994 overleed, ligt hier begraven. De Koning en president Duda legden allebei een krans op het ereveld. Aansluitend gingen zij bij
scholengemeenschap De Rooi Pannen in gesprek met leerlingen van diverse onderwijsinstellingen over hun kijk op vrede en vrijheid en welke bijdragen
zij daar zelf aan kunnen leveren. Tot slot bekeken Koning Willem-Alexander en president Duda op de Grote Markt de vrijheidstocht met veteranen
en historische voertuigen.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan Nationale ombudsman


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 30 oktober 2019 een werkbezoek gebracht aan de Nationale ombudsman in Den Haag.
De Nationale ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig instituut dat mensen op weg helpt bij problemen met en klachten over de overheid.
De organisatie geeft advies, biedt hulp bij het vinden van de juiste aanspreekpartner en verricht onderzoek. Daarnaast moedigt de ombudsman
overheidsinstanties aan om de belangen van de burger altijd centraal te stellen in hun werk en dienstverlening.

De huidige Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en zijn team vertelden Koning Willem-Alexander over verschillende aspecten van hun werk.
Medewerkers gaven onder meer uitleg over de diversiteit aan vragen die zij in behandeling nemen en het onderzoek dat ze uitvoeren op eigen
initiatief. Ook was er aandacht voor de thema’s armoede en digitalisering, twee prioriteiten van de Nationale ombudsman.

Afsluitend was er een bijeenkomst met de ombudsmannen van het Koninkrijk. De ombudsmannen van Nederland, Curaçao en Sint Maarten spraken met de
Koning over de ontwikkelingen in hun landen, de relatie tussen burger en overheid en de rol van hun instituut bij problemen tussen burgers en
de overheid. Daarnaast werd met de kwartiermaker van Aruba gesproken over de vergevorderde plannen voor het instellen van een ombudsman op Aruba.

De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en de Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
De ombudsman wordt voor een periode van zes jaar benoemd door de Tweede Kamer.


Foto: Nationale ombudsman / Kick Smeets / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationale ombudsman / Kick Smeets / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima brengt werkbezoek in het kader van neurowetenschappen en de GGZ


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagochtend 31 oktober 2019 een werkbezoek aan het Imaging Center en de
afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc in Amsterdam.
Het werkbezoek stond in het teken van de neurowetenschappen en de geestelijke gezondheidszorg.

Het bezoek begon in het Amsterdam UMC Imaging Center. In het Imaging Center komen klinische zorg, onderzoek en het ontwikkelen en bereiden
van medicijnen samen in één gebouw. Hierdoor is het mogelijk sneller een diagnose te stellen en te kijken welke behandeling het beste is
voor de patiënt. Het centrum beschikt naast echo’s en röntgenapparatuur ook over MRI’s, CT’s, PET-scanners, optische apparatuur en vier
cyclotrons, ofwel deeltjesversnellers. Deze scanapparatuur helpt bij het opsporen van ziektes. Tijdens een rondleiding door het Imaging
Center kreeg Koningin Máxima uitleg over de inzet van onder meer de MRI’s en PET-scanners bij de diagnose en behandeling van Alzheimer en MS.

Aansluitend bekeek Koningin Máxima diverse demonstraties van hersenonderzoek in het ‘Translationeel Hersenlaboratorium’. Translationeel onderzoek
brengt innovaties uit het lab dicht bij de patiënt. Onderzoeksbevindingen worden snel van het lab naar de zorg vertaald en omgekeerd worden wensen
uit de zorg opgepakt in het laboratorium. In het MeMolab kreeg Koningin Máxima uitleg over de inzet van virtual reality bij de behandeling van
bijvoorbeeld rookverslaving. Tot slot ging zij in gesprek met diverse experts over de vraag hoe onderzoek tot vernieuwing leidt in de
neurowetenschappen en geestelijke gezondheidszorg.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima bij lancering Borski Fund voor vrouwelijke ondernemers


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdag 31 oktober 2019 in Museum Van Loon in Amsterdam aanwezig bij de lancering van het Borski Fund.
Dit nieuwe investeringsfonds richt zich op het versterken van financieringsmogelijkheden voor vrouwelijke ondernemers met groeiambities.
Koningin Máxima was aanwezig in haar functies van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Het Borski Fund is een initiatief van Laura Rooseboom, algemeen directeur van StartGreen Capital en Simone Brummelhuis, oprichter van
The Next Women, een netwerk van vrouwelijke investeerders en ondernemers. Sinds 2008 is slechts 5,7% van alle investeringen gegaan naar
ondernemingen die door vrouwen zijn opgericht (bron: TechLeap.NL, 2019). Deze beperkte toegang tot financiering belemmert de groeimogelijkheden.
Het Borski Fund gaat zich daarom specifiek richten op financiering voor het opschalen van bedrijven van vrouwelijke ondernemers. Het gaat om
ondernemingen die in de eerste fase van hun ontwikkeling zitten. Het fonds start met 21 miljoen euro en heeft de ambitie om verder te groeien
naar 40 miljoen euro.

Op 11 september 2019 woonde Koningin Máxima een deel van het F€mpower Your Growth Program van The Next Women en FEM.NL bij. Het programma richt
zich op stimulering van vrouwelijk ondernemerschap en de verbetering van toegang tot financiering.

Het Borski Fund is ontstaan uit een samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot Bankiers,
StartGreen Capital, The Next Women en ondernemende investeerders. De naam is ontleend aan Johanna Borski (1764-1846),
de eerste vrouw die aandelen kocht in De Nederlandsche Bank.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Johanna Borski (1764-1846) was de eerste vrouw die aandelen kocht in De Nederlandsche Bank.
Portret van Johanna Jacoba van de Velde ‘de weduwe Borski’, olie op doek, ca. 1844, Museum Van Loon, Amsterdam / ©Jan Willem Pieneman


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima aanwezig bij uitreiking Prix de Rome


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagmiddag 31 oktober 2019 aanwezig bij de uitreiking van de Prix de Rome 2019
in het Stedelijk Museum Amsterdam. Vijf beeldend kunstenaars zijn genomineerd voor deze prijs.

De Prix de Rome is de oudste prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde
kunstenaars te signaleren en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. De winnende kunstenaar
ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome.

Kunstenaars Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven, Rory Pilgrim en het duo Sander Breure & Witte van Hulzen zijn genomineerd voor de
Prix de Rome 2019. De jury selecteerde hen uit 108 kunstenaars die waren voorgedragen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap reikt de prijs uit.

Sinds januari 2013 is de organisatie en financiering van de Prix de Rome in handen van het Mondriaan Fonds.
In een periode van vier jaar vinden steeds twee edities beeldende kunst en één editie architectuur plaats.

De tentoonstelling met werk van de genomineerde kunstenaars is van 19 oktober 2019 tot en met 22 maart 2020
te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning bezoekt F-35 en MQ9 op vliegbasis Leeuwarden


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 6 november 2019 een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Leeuwarden. Het programma stond in het teken
van een bezoek aan het nieuwe jachtvliegtuig F-35A Lightning II en de komst van het op afstand bestuurbare, onbemande vliegtuig MQ-9 Reaper.

Het nieuwe, ultramoderne materieel is een belangrijke voorwaarde voor de krijgsmacht om te kunnen inspelen op continue veranderingen in de
mondiale veiligheidssituatie. Koning Willem-Alexander liet zich hierover bijpraten door de Commandant Luchtstrijdkrachten en commandant
vliegbasis Leeuwarden.De inzet van de nieuwe F-35 en de MQ-9 zijn belangrijke onderdelen voor de zogeheten 'Vijfde Generatie Luchtmacht'.
Het nieuwe ultramoderne materieel is met name gericht op verzamelen en delen van informatie. Voor de komst van het materieel zijn
infrastructuur en beveiliging op het vliegveld aangepast. Daarnaast is er een nieuw kantoor- en lesgebouw voor het personeel van de F-35 en de MQ-9.

Na het volgen van de veiligheidsprocedures, bekeek de Koning het kantoor- en lesgebouw van de F-35 vliegers. Vliegers maken voor hun training op
de F-35 veelvuldig gebruik van simulators. Ook bezocht de Koning in de hangaar het eerste F-35 toestel dat sinds 31 oktober op vliegbasis
Leeuwarden is gestationeerd. De komende periode verwacht de vliegbasis meer F-35-toestellen.

Het eerste MQ-9 vliegtuig wordt verwacht in 2020. De MQ-9 vliegtuigen worden gevlogen door een vlieger en een sensoroperator.
Personeel wordt nu alvast geschoold en maakt kennis met het systeem. De Koning werd hierover uitgebreid geïnformeerd in de PED-Cel
(processing, exploitation and dissemination). In deze ruimte worden analyses gemaakt op basis van data van onbemande vliegtuigen.
Tot slot sprak de Koning met personeel van de vliegbasis over de veranderende werkzaamheden als gevolg van de aanschaf van de F-35 en de MQ-9.


Foto: Ministerie van Defensie / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van Defensie / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van Defensie / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning en minister Slob brengen werkbezoek aan Accent Praktijkonderwijs


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 november 2019 samen met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media een werkbezoek gebracht aan CVO Accent Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel. Het bezoek stond in het teken
van successen, ontwikkelingen en uitdagingen in het praktijkonderwijs.

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die gebaat zijn bij leren door praktijkervaring.
Ongeveer 30.000 leerlingen volgen praktijkonderwijs op 175 scholen in Nederland. Het onderwijs op deze pro-scholen is gebaseerd op de thema's wonen,
werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen in maximaal zes jaar door kleinschalig onderwijs, een op
maat gemaakt programma en persoonlijke begeleiding voor te bereiden op de maatschappij. De leerlingen kunnen vanuit het praktijkonderwijs doorstromen
naar het vmbo, mbo of de arbeidsmarkt.

Praktijkonderwijs is de enige schoolsoort in het voortgezet onderwijs zonder eindexamen en zonder diploma. CVO Accent geeft leerlingen al wel diploma’s.
Minister Slob gaat in de wet vastleggen dat voortaan alle leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgen, zodat ze kunnen laten zien wat
ze kunnen en ze de erkenning krijgen die ze verdienen.

Minister Slob ontving Koning Willem-Alexander in Capelle aan den IJssel bij CVO Accent Praktijkonderwijs. Accent beoogt 'levensecht onderwijs'
te bieden: de school heeft een eigen leerwerkplaats, waar leerlingen het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen. Ook werkt de school
samen met diverse welzijnsinstellingen uit de omgeving. De school beschikt sinds 2016 over het predicaat 'excellente school'.

Bij aanvang van het bezoek spraken Koning Willem-Alexander en minister Slob met leraren, ouders en leerlingen over het belang van pro-scholen
en het maatwerk dat de leraren bieden, om de leerlingen geschoold aan de maatschappij te laten deelnemen. Ook de overgang van basis- naar
praktijkonderwijs en de doorstroom naar vervolgopleidingen kwamen ter sprake. De Koning en de minister kregen daarnaast uitleg van leerlingen
zelf over hun lesstof en over wat zij belangrijk vinden om te leren. Ze gaven een demonstratie van hun kunnen bij het opleidingsrestaurant en
in de wasstraat van de school.

Afsluitend gingen Koning Willem-Alexander en minister Slob met leraren en andere experts in gesprek over het stimuleren van de samenwerking
tussen onderwijsinstellingen, om zo de doorstroom naar het vmbo en mbo en de uitstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren en het uitvalrisico
van leerlingen tegen te gaan. In het gesprek kwamen eveneens het lerarentekort en het imago van het praktijkonderwijs aan de orde.

Het bezoek met minister Slob is het dertiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt
bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in
gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van OCW / Freek van den Bergh / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van OCW / Freek van den Bergh / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning opent vernieuwd herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught


Zijne Majesteit de Koning opent woensdagmiddag 27 november 2019 het vernieuwde herinneringscentrum van Nationaal Monument Kamp Vught.
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is eveneens aanwezig. Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog
een concentratiekamp van de Duitse bezetter. Sinds 1990 is het als Nationaal Monument opengesteld voor het publiek.

"Konzentrationslager Herzogenbusch', zoals Kamp Vught officieel heette, werd in 1942 gebouwd, omdat de SS de toenemende stroom aan gevangenen
in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork niet meer aankon. In het concentratiekamp werden tussen januari 1943 en september 1944 ongeveer 32.000 mensen
opgesloten, onder wie joden, politieke gevangenen, verzetsstrijders, Jehova’s getuigen en gijzelaars. Naast Nederlanders, zaten er in kamp Vught
ook meer dan duizend Belgen, Fransen, Duitsers en mensen met een andere nationaliteit gevangen. Velen van hen werden vervolgens op transport gezet
naar concentratiekampen in Duitsland en vernietigingskampen in bezet Polen.

Nationaal Monument Kamp Vught heeft nu het museum verbouwd en de tentoonstelling vernieuwd. Onder het motto ‘Succesvol verder: met elkaar
verantwoordelijk voor een moedige samenleving’ wil het herinneringscentrum bezoekers bewustmaken van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid
in de huidige samenleving. De tentoonstelling maakt inzichtelijk dat keuzes van individuele mensen ook nu nog kunnen leiden tot onderdrukking en
uitsluiting of juist tot vrijheid en dialoog. Koning Willem-Alexander opent symbolisch het vernieuwde herinneringscentrum, waarbij aandacht wordt
geschonken aan de geschiedenis van Kamp Vught en het educatieve programma van het Nationaal Monument. Vervolgens krijgt de Koning een rondleiding
door de nieuwe tentoonstelling en gaat hij in gesprek met oud-gevangenen. Afsluitend spreekt hij met vrijwilligers en andere betrokkenen.

Het Nationaal Monument werd op 18 april 1990 geopend door Koningin Beatrix. Prins Bernhard was in 2002 aanwezig bij de
ingebruikname van het nieuwe herinneringscentrum en het heringerichte terrein van Nationaal Monument Kamp Vught.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima bezoekt Pakistan voor toegang tot financiële diensten


Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van maandag 25 tot en met woensdag 27 november 2019 Pakistan in haar functie van speciale pleitbezorger
van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Zij bespreekt de voortgang van
toegang tot financiële diensten om de economische positie van de inwoners van het land te verbeteren.

Koningin Máxima bezoekt Pakistan op uitnodiging van de regering. Het is een vervolg op het VN bezoek van februari 2016. Inmiddels heeft
21 procent van de volwassenen in Pakistan een bankrekening, in 2014 was dit 13 procent (Global Findex). Ondanks deze toename hebben nog
altijd 99 miljoen Pakistani geen toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen of
digitale betaalmethoden. Dit beperkt hen in hun kansen op ontwikkeling. Het gaat met name om mensen in armoedesituaties, vrouwen, kleine
bedrijven en mensen in afgelegen landbouwgebieden.

Koningin Máxima richt zich onder meer op het belang van financiële diensten voor vrouwen. Slechts 7 procent van hen heeft een bankrekening.
Dataverzameling op basis van geslacht is nodig om inzicht te krijgen in hun specifieke behoeften wat betreft toegang en gebruik. Een andere
manier om meer mensen te laten aansluiten is het digitaliseren van overheidsbetalingen zoals sociale uitkeringen. Daarnaast biedt 'fintech'
grote mogelijkheden voor eenvoudig bankieren, bijvoorbeeld via een mobiele telefoon. Om dit veilig en efficiënt te kunnen doen is ook aanpassing
van regelgeving nodig voor waarborging van onder meer privacy.

Koningin Máxima heeft in Islamabad gesprekken met onder meer internationale ontwikkelingspartners, vertegenwoordigers uit de fintech sector,
gouverneur Reza Baqir van de State Bank of Pakistan, Abdul Hafeez Shaikh, adviseur financiën van de minister-president en Usman Mubin,
voorzitter van de Nationale Database en Registratie Autoriteit (NADRA). Ook zijn er gesprekken voorzien met president Arif Alvi en
minister-president Imran Khan.

Koningin Máxima is verder aanwezig bij de lancering van de 'Micropayments Gateway'. Dit is een initiatief van de centrale bank om de kosten
van kleine betalingen te verminderen om het digitale betalingsverkeer te stimuleren, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties.
Daarnaast brengt zij een veldbezoek aan een project dat is ontwikkeld binnen het CEO Partnership for Economic Inclusion (CEOP). Het CEOP is
een informeel samenwerkingsverband van tien internationale bedrijven uit verschillende sectoren om de toegang tot financiële diensten te
verbeteren en het marktpotentieel te vergroten. Zij kwamen in januari 2018 op uitnodiging van Koningin Máxima voor het eerst bijeen tijdens
het World Economic Forum in Davos. In Lahore bezoekt Koningin Máxima enkele projecten die gericht zijn op digitale financiële diensten die
onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de VN wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen,
met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische
en sociale ontwikkeling te vergroten.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning brengt werkbezoek aan Stichting Fietsmaatjes


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 28 november 2019 een werkbezoek gebracht aan Stichting Fietsmaatjes in Warmond.
Deze stichting maakt het mogelijk dat mensen die door een beperking niet meer zelfstandig kunnen fietsen samen met een vrijwilliger
fietstochten kunnen maken op een duofiets. Stichting Fietsmaatjes neemt deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma.

In Nederland zijn 18 lokale Fietsmaatjes-organisaties die ervoor zorgen dat 888 gasten en 678 vrijwilligers samen kunnen fietsen.
Op de duofietsen zijn het afgelopen jaar ruim 9000 ritten gemaakt. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, komen ze meer in
beweging en krijgen ze meer sociale contacten.

De Koning ontmoette de initiatiefnemers van de Stichting Fietsmaatjes en sprak met hen over het ontstaan van Fietsmaatjes, de ambities
voor de toekomst en de uitdagingen voor de organisatie. Aansluitend sprak hij met een aantal gasten en vrijwilligers over wat Fietsmaatjes
voor hen betekent en wat het hen heeft gebracht. Na een uitleg over de duofiets heeft de Koning samen met een gast van Fietsmaatjes een
stukje gefietst op het eiland Koudenhoorn in Warmond.

Het doel van het Oranje Fonds Groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit van organisaties met een sociale doelstelling en
van het maatschappelijk effect van het initiatief. Hiervoor krijgen de deelnemers workshops, trainingen en bijeenkomsten aangeboden.
Zo wordt hun kennis en expertise vergroot en hun netwerk uitgebreid.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranje Fonds/Bart Homburg / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 3 december 2019 een werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.
Het werkbezoek stond in het teken van de samenwerking tussen zorg en onderzoek in het centrum.

Koningin Máxima werd door bestuursvoorzitter Diana Monissen bijgepraat over de ontwikkelingen van het Prinses Máxima Centrum sinds de opening in juni 2018.
Op de dagbehandeling sprak Koningin Máxima met ouders, kinderen en zorgprofessionals. Vervolgens sloot zij aan bij het Tumor Board overleg. In dit overleg
bespreken artsen en onderzoekers patiënten en nemen zij beslissingen over hun behandelingen. Doordat artsen en onderzoekers samen aan dit overleg deelnemen
is op hetzelfde moment alle wetenschappelijke kennis en kunde beschikbaar. Zo kunnen behandelingen verbeterd worden. Ook bezocht Koningin Máxima het
auditorium dat onder meer gebruikt wordt voor scholing aan zorgprofessionals in Nederland en het buitenland. Tot slot sprak Koningin Máxima onder meer
met vertegenwoordigers van de kinderadviesraad, de Cliëntenraad en zorgprofessionals en onderzoekers.

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte op kinderleeftijd. Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Eén op de
vier kinderen met kanker overlijdt. Het Prinses Máxima Centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van
leven. Door de integratie van zorg en onderzoek maken meer kinderen met kanker kans op genezing met minder nadelige effecten op latere leeftijd.


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning bezoekt organisaties voor openbaar en publiek vervoer Groningen en Drenthe


Zijne Majesteit de Koning heeft 3 december 2019 een werkbezoek gebracht aan het OV-Bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe in Assen.
Het werkbezoek vond plaats ter voorbereiding op de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2020.
Naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving representeren, worden ook specifiek vertegenwoordigers uit het openbaar vervoer uitgenodigd.

Koning Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden over de samenwerking met vervoerders om het openbaar vervoer en
het publiek vervoer te organiseren. Tijdens een rondleiding kreeg de Koning onder andere uitleg over hoe dynamische reisinformatie als open data wordt
ingezet om de dienstverlening te verbeteren. Ook ging de Koning in gesprek over de ontwikkeling van een app voor alle Groningse en Drentse reizigers,
waarmee zij zelf een reis kunnen plannen, boeken en betalen. De Koning sprak daarnaast met medewerkers van beide organisaties over duurzaam openbaar
vervoer tijdens een rit met een waterstofbus door het centrum van Assen. Vanaf december 2019 is het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe
bijna geheel emissievrij. Er worden verschillende typen volledig elektrische bussen ingezet en er rijden streekbussen op waterstof. Afsluitend
sprak Koning Willem-Alexander met reizigers over de beleving van het openbaar vervoer en het publiek vervoer en over wat zij merken van de
samenwerking tussen vervoerders en overheden.

Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, beheert en organiseert het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. Samen met vervoerders,
wegbeheerders, provincies en het Rijk werkt het OV-bureau aan goede aansluitingen op andere typen openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardige
op- en overstappunten en de bereikbaarheid van nieuwe voorzieningen. Publiek Vervoer Groningen Drenthe organiseert het publiek vervoer voor
doelgroepen zoals leerlingen, mensen die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen en medewerkers van sociale werkplaatsen.
In deze samenwerkingsorganisatie werken alle gemeenten uit beide provincies aan onder andere hubs waar reizigers kunnen overstappen van het
ene naar het andere vervoermiddel, buurtbussen en buurttaxi’s.

De twee OV-organisaties werken nauw met elkaar samen aan een compleet vervoersnetwerk waarbij reizigers
gebruik kunnen maken van de bus, de trein en de hubs.


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning brengt werkbezoek aan Radiohuis van NPO


Zijne Majesteit de Koning bracht dinsdagochtend 17 december 2019 een werkbezoek aan het Radiohuis van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
in Hilversum. Het bezoek staat in het teken van het medium radio, dat dit jaar in Nederland honderd jaar bestaat.

NPO Audio is verantwoordelijk voor de radiozenders en podcasts van de publieke omroep, bestaande uit NPO Radio 1 (nieuws en actualiteiten),
NPO Radio 2 (infotainment voor de hele familie), NPO 3FM (alternatieve popmuziek), NPO Radio 4 (klassieke muziek), NPO Radio 5 (gericht op ouderen)
en NPO FunX (urban muziek). De zes radiozenders van de Nederlandse Publieke Omroep hebben samen een luistertijdaandeel van ongeveer dertig procent.
Dit jaar zijn vijf van de zes NPO radiozenders onder een dak gebracht in het Radiohuis op het Media Park in Hilversum om een efficiëntere
samenwerking mogelijk te maken.

Tijdens zijn bezoek sprak Koning Willem-Alexander met NPO-bestuurders en radiomakers over het belang en de taak van publieke radio.
Daarnaast was er aandacht voor de geschiedenis en vooral de toekomst van dit medium. Ontwikkelingen en innovaties op het gebied van
audio en podcast worden vervolgens getoond als Koning Willem-Alexander een kijkje neemt bij de vijf radiostudio’s. Hij ontmoette de
mensen die in en rond de studio’s aan het werk zijn. Afsluitend was de Koning te gast in de uitzending "Aan de Slag" op NPO Radio 2,
waarin hij terugblikt op zijn bezoek aan NPO Audio.


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Kersttoespraak van de Koning, 25 december 2019Foto: RVD/Arenda Oomen

Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze
zich verbonden voelen met Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden.

Onze Nederlandse taal, onze democratie,

de gelijkheid van iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid,

samen stand houden tegen het water,

de feestdagen die we samen vieren,

de gezelligheid...

En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle
Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.

Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid,
ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent.

Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend.

Maar ook jonge mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.

Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven.
Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan
bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.

Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.

Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de
tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te
schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.

Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht
hoe goed ons land is georganiseerd. Nederland is nog altijd een van de meest succesvolle landen van de wereld. Achter dat succes staan mensen
zoals U en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken.

Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers.

Ambtenaren en rechters.

Boeren, bouwers en biologen.

Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht.
Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.

En toch...

In deze dagen van het jaar, nu het Kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen.
'Doe ik het wel goed?' 'Maak ik de juiste keuzes?' 'Ben ik wel echt gelukkig?'

Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.

Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.

In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten
het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de
buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.

Maar niemand is perfect.

Gelukkig maar.

Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is okee.

Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.

Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen.
Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn.

Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen.
Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: 'het is goed'.

Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het
mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.


Foto: RVD/Arenda Oomen


Foto: RVD/Arenda Oomen

Koning Willem-Alexander opent jubileumjaar 125 jaar Zadkine Vakschool Schoonhoven, 14 januari 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende op dinsdagochtend 14 januari 2020 het jubileumjaar van Zadkine Vakschool Schoonhoven.
Dit jaar bestaat Vakschool Schoonhoven 125 jaar.

Zadkine Vakschool Schoonhoven is de enige school in Nederland die studenten opleidt tot goud- of zilversmid, juwelier of uurwerktechnicus. Zo helpt de school met
het in stand houden van het cultureel erfgoed van het goud- en zilverambacht in Schoonhoven en in Nederland. Inmiddels 125 jaar na de oprichting steunt Vakschool
Schoonhoven nog steeds op de pijlers creativiteit, vakmanschap, ondernemerschap en innovatie. Tijdens hun opleiding ontdekken studenten de kracht van hun ambacht en
werken zij aan hun eigen creaties. Vakschool Schoonhoven biedt ook bijscholing aan professionals die al werkzaam zijn in het goud- en zilverambacht.

Tijdens een rondleiding kreeg Koning Willem-Alexander uitleg in diverse vaklokalen over de vier opleidingen.
Aansluitend sprak de Koning met studenten, docenten en bedrijfsleven over hun ervaringen met Vakschool Schoonhoven.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima aanwezig bij start viering 100 jaar welpen van Scouting Nederland, 15 januari 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima was woensdagmiddag 15 januari 2020 in Noordwijkerhout aanwezig bij de start van de viering van 100 jaar welpen
van Scouting Nederland. Welpen zijn bij Scouting de kinderen tussen zeven en elf jaar. Koningin Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland.

Bijna alle duizend Scoutinggroepen in Nederland hebben een welpengroep. Het is de grootste leeftijdscategorie binnen Scouting.
Het honderdjarig bestaan van de welpen in Nederland wordt gevierd met activiteiten in het hele land. De aftrap vindt plaats met
‘Tijd voor taart’. Onder dit motto bakken de welpen taart of cupcakes die zij later aanbieden aan de burgemeester of wethouders
van hun gemeente. Zo laten zij de gemeenten zien dat Scouting ook in hun regio actief is.

Koningin Máxima is tijdens haar werkbezoek aanwezig bij de start van het jubileumjaar. Ze ging in gesprek met leden van het projectteam
‘100 jaar welpen’ en wordt geïnformeerd over de feestelijkheden die in 2020 gepland staan. Daarnaast wordt stilgestaan bij de grote rol
die vrijwilligers spelen bij de organisatie van de verschillende evenementen die Scouting jaarlijks organiseert. Vervolgens hielp
Koningin Máxima de welpen met het bakken en versieren van de cupcakes. De kinderen vertelden over hun ervaringen bij Scouting en over
de activiteiten in het jubileumjaar waarnaar zij het meest uitkijken.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning met staatssecretaris Blokhuis op werkbezoek bij dak- en thuislozenopvang in Weert, 21 januari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 januari 2020 samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
in Weert een werkbezoek gebracht in het kader van opvang voor dak- en thuislozen en dagbesteding. Bij het Zelfregiecentrum en in kleinschalige
opvanghuizen wordt in de wijk maatwerk geleverd, waarbij de behoeften van dak- en thuislozen centraal staan.

Het Zelfregiecentrum (ZRC) is opgezet om dak- en thuislozen op een laagdrempelige manier te helpen. Zij kunnen hier zeven dagen per week terecht voor een
praatje, hulp, of om toegang te krijgen tot de opvang. In Weert is geen centrale opvang meer, dak- of thuislozen worden gespreid over de gemeente opgevangen
in een woning met een bed voor de nacht. Met deze kleinschalige opvanghuizen kan per persoon goed worden bekeken wat iemand nodig heeft. Samen met een
professional wordt zo gewerkt aan regie over het eigen leven. Deze nieuwe aanpak beoogt het kabinet landelijk door te voeren, waarbij dak- en thuislozen
zo snel mogelijk weer een eigen woonruimte hebben, met begeleiding.

Bij het ZRC spraken de Koning en de staatssecretaris met lokale betrokkenen over hoe de regio Venlo/Weert tot deze vorm van opvang is gekomen en wat de
uitdagingen zijn om dit goed te organiseren. Vervolgens bezochten zij in de loods van het centrum onder andere de fietsenwerkplaats en kledingwinkel.
Daar spraken zij met medewerkers over de dagelijkse gang van zaken in het ZRC.

Aansluitend bezochten Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Blokhuis een van de opvanghuizen in de wijk.
Zij spraken met de beheerder en (ex-)bewoners over hoe dakloosheid kan ontstaan, wat nodig is om dak- en thuislozen
goed te helpen en hoe zij deze nieuwe vorm van opvang in de praktijk ervaren.

Afsluitend spraken de Koning en de staatssecretaris in Theater de Huiskamer, voorheen de centrale opvang in Weert, met onder meer een
opvangorganisatie, een woningcorporatie, gemeentelijke vertegenwoordigers en een wetenschapper over de landelijke opgave die er ligt om
het aantal dak- en thuislozen fors te verminderen. De krapte op de woningmarkt kwam hierbij ook aan bod.

Het bezoek met staatssecretaris Blokhuis is het zestiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de
praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koningin Máxima bij World Economic Forum in Davos, 23 januari 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht van maandagavond 20 tot en met donderdag 23 januari 2020 het World Economic Forum (WEF)
in Davos dat dit jaar 50 jaar bestaat. Zij doet dit in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Het programma in Davos bestond uit het bijwonen van een aantal plenaire sessies. Daarnaast voerde Koningin Máxima bilaterale gesprekken
met regeringsvertegenwoordigers van diverse landen en functionarissen van centrale banken uit onder meer Ethiopië, Ghana, Italië, Nigeria
en Pakistan en spreekt zij met vertegenwoordigers van fintech organisaties en het bedrijfsleven over de stand van zaken van verbetering
van toegang tot financiële diensten. Wereldwijd hebben nog altijd 1,7 miljard mensen geen toegang tot basale financiële diensten als een
bank- of spaarrekening, verzekering, lening, pensioen of digitale betaalmethoden. Dit belemmert hen in hun economische ontwikkeling.

Koningin Máxima woonde maandagavond het 2020 TIME 100 Davos Dinner bij. Aan de hand van het thema Next-Generation World: Shaping the Future
bespraken deelnemers hoe hun activiteiten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie volwassenen.

Dinsdag 21 januari 2020 hield Koningin Máxima een korte openingstoespraak bij de lunchbijeenkomst Smallholder Finance as Asset Class van het
International Trade Initiative (IDH). Woensdagochtend 22 januari 2020 opende Koningin Máxima de workshop Financial Inclusion Beyond the Individual:
The Role of MSMEs. Digitale financiële diensten spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingsmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf.

Daarnaast had zij woensdag een overleg met het CEO Partnership for Economic Inclusion. Dit informele samenwerkingsverband van tien internationale
bedrijven werkt aan projecten die financiële diensten voor hun klanten beter toegankelijk maken en daarnaast ook het marktpotentieel vergroten.
De CEO’s van Ant Financial, AXA, Bharti Airtel, Mastercard, PayPal, PepsiCo, Rabobank, Santander Bank, Telenor en Unilever kwamen in januari 2018
op uitnodiging van Koningin Máxima voor het eerst bijeen tijdens het WEF.

Donderdagochtend 23 januari nam Koningin Máxima deel aan een sessie van het Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping
the Future of Financial and Monetary Systems waar zij sinds 2016 lid van is. Ook is zij bij een werklunch van de Washington Post en Foreign Policy.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en
hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Het gaat in het bijzonder om lage inkomensgroepen,
vrouwen, kleine- en middelgrote bedrijven en kleine landbouwbedrijven.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning, Koningin en minister-president naar herdenking Auschwitz, 27 januari 2020


Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en minister-president Rutte waren maandag 27 januari 2020 in Polen aanwezig
bij de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz-Birkenau staat bekend als grootste concentratie- en vernietigingskamp van Nazi-Duitsland. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Sovjetleger.
Naar aanleiding van een resolutie van de Verenigde Naties is deze datum in 2005 uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Veel oud-gevangenen en Holocaust-overlevenden zijn bij de jaarlijkse herdenking aanwezig. Tijdens de ceremonie worden
ook de andere slachtoffers van de naziperiode herdacht. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau organiseert de herdenking.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

Wereldforum ter gelegenheid van de Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust te Jeruzalem op 23 januari 2020.


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel

Koning brengt met staatssecretaris Broekers-Knol werkbezoek aan haven van Hoek van Holland, 11 februari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 11 februari 2020 samen met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid in Hoek van Holland een werkbezoek
gebracht in het kader van de maritieme grensbewaking. Die grenscontrole wordt uitgevoerd door de brigade Zuid-Holland van de Koninklijke Marechaussee.

De brigade Zuid-Holland bestaat uit ruim 200 medewerkers. Zij zijn onder meer actief op Rotterdam-The Hague Airport en in de zeehavens.
De maritieme grensbewaking vindt voornamelijk plaats in Hoek van Holland en Europoort. In Hoek Van Holland gaan veel reizigers en transporteurs
met de ferry naar het Verenigd Koninkrijk. Het werk bestaat onder meer uit paspoortcontroles. Maar de Koninklijke Marechaussee let op ook op signalen
van identiteitsfraude of mensensmokkel.

Met name de problematiek van inklimmers speelt een rol in de maritieme grensbewaking. Sinds een piek in het aantal inklimmers in 2016 is de gezamenlijke
aanpak geïntensiveerd. De Koninklijke Marechaussee kreeg extra capaciteit en honden. Daarnaast zijn er operationele afspraken gemaakt om met alle
betrokkenen beter samen te werken, zodat bijvoorbeeld illegaal binnengekomen personen vaker direct uitgezet kunnen worden. Ook de transportsector
heeft zich ingezet om inklimmen te voorkomen.

In 2019 werden door de Koninklijke Marechaussee ongeveer 900 inklimmers aangetroffen. Deze migranten proberen illegaal en met levensgevaarlijke risico’s
de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee komen benarde en mensonterende situaties tegen: mensen
die soms in luchtdichte en kleine ruimtes achterin trailers zitten. Daarnaast zorgt inklimmen voor economische schade: vrachtwagens worden vernield en
ladingen kunnen worden afgekeurd doordat de containers geopend zijn.

Tijdens het werkbezoek van de Koning en de staatssecretaris kwamen verschillende aspecten van de maritieme grensbewaking in de haven van Hoek van Holland
aan de orde: paspoortcontroles, samenwerking in de migratieketen, schade voor vervoerders, informatie-uitwisseling met andere landen en wat het werk met
de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee doet. Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Broekers-Knol spraken onder meer met medewerkers van de
Koninklijke Marechaussee die belast zijn met de grensbewaking, en met vertegenwoordigers van de Stena Line, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
het Openbaar Ministerie Rotterdam en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Zij bezochten ook een controlepost op het terrein van de haven om te zien welke
middelen en innovaties worden ingezet om inklimmers op te sporen, zoals honden en een camerasysteem. Ook kregen zij inzicht in het onderzoek naar
mensensmokkel dat verband houdt met de problematiek van inklimmers. Het opsporingswerk daarachter is complex en gebeurt onder leiding van het OM.

Het bezoek met staatssecretaris Broekers-Knol is het zeventiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Koning bezoekt burgerinitiatieven in de gemeente Tilburg, 11 februari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 11 februari 2020 een werkbezoek gebracht aan de gemeente Tilburg. Bij het bezoek stonden verschillende
initiatieven uit de stad centraal. In Tilburg krijgen inwoners de kans om individueel, als buurt of met partners een gemeentelijke taak aan te
pakken en dingen te doen zoals zij denken dat goed is voor de inwoners en de energie in de stad.

De Koning begon het werkbezoek bij de Piushaven. Hier werken omwonenden, ondernemers , schippers en de gemeente samen aan het beheer van de haven.
De Koning ging in gesprek met de betrokkenen over de ontwikkeling van de Piushaven, over de samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers
en over de uitdagingen van het project. Hierna volgde een rondleiding waarbij Koning Willem-Alexander sprak met de havenmeester, de oprichters van
een zeilschool en met een jonge buurtbewoner die vanuit zijn bootje plastic en ander afval uit de haven haalt.Vervolgens bezocht de Koning het Spoorpark,
een 7,5 hectare groot stadspark dat door Tilburgers tot stand is gekomen. Van idee tot de uitvoering en het beheer zijn de inwoners aan zet en faciliteert
de gemeente alleen waar nodig. Tijdens een rondleiding kreeg de Koning uitleg over het ontstaan van het park en bezocht hij onder andere de stadscamping,
het sportterrein en het watersysteem dat regenwater uit de stad en het park kan opvangen en daarnaast 25 bronnen en een ondiepe speelbeek omvat.
Het watersysteem, ‘Levend Water in de stad’, is in 2013 opgenomen in het Droomboek met toekomstdromen van Nederlanders dat ter gelegenheid van de
inhuldiging van de Koning is gepubliceerd. Afsluitend ging de Koning in gesprek over de rol van de gemeente bij initiatieven van inwoners en hoe deze
rol in de loop der jaren is veranderd.


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs

Koning met staatssecretaris Keijzer op werkbezoek bij detailhandel in binnenstad Beverwijk, 13 februari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 13 februari 2020 samen met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
in Beverwijk een werkbezoek gebracht in het kader van de detailhandel in binnensteden. Die sector staat – vooral in middelgrote steden – voor
de grote uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor consumenten die vaker online winkelen of naar een grote stad gaan om te winkelen.

Net als veel andere Nederlandse binnensteden kampte Beverwijk met aanzienlijke leegstand in het stadshart. Om het tij te keren heeft de gemeente
in 2015 een visie voor het centrum ontwikkeld. Het centrum is anders ingericht, winkels zijn dichter bij elkaar geplaatst en een marketingstrategie
is ontwikkeld. Daarbij zijn alle stakeholders en belanghebbenden betrokken: ondernemers, pandeigenaren, bewoners en bezoekers. Inmiddels is de
leegstand meer dan gehalveerd en zijn dertig nieuwe winkels geopend. De aanpak van Beverwijk kan een inspiratie zijn voor andere Nederlandse
steden die te maken hebben met leegstand in het stadscentrum.

De gemeente Beverwijk heeft zich als een van de eerste gemeenten in februari 2015 aangesloten bij de RetailDeal. Dit is een samenwerking tussen
brancheorganisaties, vastgoedorganisaties en overheden die geïnitieerd werd door het ministerie van Economische Zaken. Doel was om de detailhandel
en winkelgebieden te ondersteunen om vitaal te blijven bij veranderende consumentenvoorkeuren en technologische ontwikkelingen.

In het centrum van Beverwijk spraken de Koning en staatssecretaris Keijzer over de aanpak van de gemeente in het winkelcentrum De Beverhof.
Vervolgens wandelden ze door de centrale winkelstraat, waar ze drie lokale ondernemers bezochten met ieder een eigen strategie: kookwinkel Tegel,
Patisserie Leek, en Reindersfood Fashion. De Koning en de staatssecretaris spraken met hen over welke uitdagingen de ondernemers ervaren, hoe ze
dat vertalen in hun bedrijfskeuzes, de verbinding van offline en online en de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen.

Aansluitend hadden de Koning en staatssecretaris Keijzer een rondetafelgesprek over ‘het versterken van binnensteden en ondernemerschap in de detailhandel’.
Ondernemers, vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van overheden, onderwijsinstellingen en brancheorganisatie InRetail bespraken daar hoe ze lokale
ondernemers samen kunnen ondersteunen om ook over tien jaar nog succesvol te kunnen ondernemen in een bruisende binnenstad.

Het bezoek met staatssecretaris Keijzer is het achttiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Staatsbezoek Indonesië, 10 maart t/m 12 maart 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Joko Widodo een
staatsbezoek aan de Republiek Indonesië. Het bezoek vond oorspronkelijk plaats van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
Het Koninklijk Paar bezoekt de steden Jakarta en Yogyakarta op Java en het eiland Sumatra.

Op 10 maart 2020 om 21.08, Nederlandse tijd werd het volgende bekend:

Vanwege het bootongeluk dat maandag 9 maart 2020 plaatsvond op de rivier in het Sebangau National Park op het eiland
Kalimantan is het programma van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Indonesië aangepast.
Bij het ongeluk vielen zeven dodelijke slachtoffers en raakten meerdere mensen gewond.

Het bezoek aan Kalimantan dat op donderdag 12 maart 2020 stond gepland, komt uit respect voor de nabestaanden in zijn geheel te vervallen. Het programma
van het staatsbezoek zoals dat op vrijdag 13 maart 2020 stond gepland op het eiland Sumatra wordt zo veel mogelijk op donderdag 12 maart 2020 gevolgd.
Het staatsbezoek aan Indonesië eindigt door deze aanpassing een dag eerder, op donderdag 12 maart 2020.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden op 9 maart 2020 met een bloemenkrans en bloemen
ontvangen op het vliegveld van Jakarta voor het staatsbezoek aan de Republiek Indonesië.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdag 10 maart 2020, Jakarta

Het staatsbezoek begint in Jakarta met een kranslegging op het Indonesisch ereveld Kalibata ter nagedachtenis aan
de slachtoffers van oorlogen en in het bijzonder de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945 – 1949).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden vervolgens welkom geheten door president Joko Widodo en zijn echtgenote bij het
presidentieel paleis. Aansluitend inspecteert de Koning de erewacht en worden de volksliederen van Nederland en Indonesië gespeeld.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima planten een boom in de tuin van het presidentieel paleis in Bogor.


Foto: RVD

Na de audiëntie volgt een breder delegatie-overleg. Aansluitend biedt president Widodo een staatslunch aan, voorafgegaan door
een gezamenlijke persverklaring. De Koning geeft vervolgens een verklaring, voordat het programma zou worden aangepast.

Meneer de President,

Voor mijn vrouw en mij is het een groot voorrecht Uw gast te mogen zijn. Wij hebben elkaar in de afgelopen jaren al goed leren kennen. Dit Staatsbezoek
is voor ons de bevestiging van de warme band die tussen ons is gegroeid. Wij kijken ernaar uit de band met U en Uw land nóg hechter te maken.

Wij zijn diep bedroefd door het tragische bootongeluk, gisteren, op de Sebangau rivier.
Onze gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers en de gewonden.

Meneer de President, op 17 augustus 2020 is het 75 jaar geleden dat Indonesië met de Proklamasi zijn plek claimde tussen de
onafhankelijke en vrije staten. De Nederlandse regering heeft dit gegeven 15 jaar geleden uitdrukkelijk aanvaard in politieke
en morele zin. Wij feliciteren de bevolking van Indonesië van harte met de viering van 75 jaar onafhankelijkheid.

Wij verheugen ons op de komende dagen. Ons bezoek heeft een prachtig, toekomstgericht programma. Tegelijkertijd is het goed dat wij onze
geschiedenis onder ogen blijven zien. Het verleden kan niet worden uitgewist en moet door iedere generatie opnieuw worden onderkend.

In de jaren direct na de Proklamasi volgde een pijnlijke scheiding die aan velen het leven heeft gekost. Voor geweldsontsporingen van
Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses
overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven.

Het is hoopvol en bemoedigend dat landen die ooit tegenover elkaar stonden, naar elkaar toe konden groeien en een nieuwe relatie konden
ontwikkelen gebaseerd op respect, vertrouwen en vriendschap. De verbindingen tussen ons worden steeds veelzijdiger en krachtiger.
Dit doet mij intens plezier. En ik weet dat dit gevoel in Nederland breed wordt gedeeld.

Zoveel mensen in Nederland voelen een diepe verwantschap met Indonesië! Wij zijn dankbaar dat een groeiend aantal jonge Indonesiërs ook
interesse toont voor ons land. We zien het aan de studenten die naar ons land komen om te studeren. We zien het vooral aan de hechte
samenwerking in de wetenschap, de economie, het waterbeheer en de bescherming van natuur en klimaat. De komende dagen zullen we
verschillende voorbeelden daarvan bezoeken. Mijn vrouw en ik verheugen ons daarop! Vanuit haar werk voor de Verenigde Naties heeft
mijn vrouw Uw land herhaaldelijk bezocht en ook die samenwerking is zeer hecht en vruchtbaar.

Meneer de president, wij hebben Indonesië nodig. Indonesië is lid van de G20 en een voortrekker binnen de ASEAN. Het is een positieve
kracht op het gebied van veiligheid en stabiliteit in Zuidoost-Azië. Het is nu lid van de VN-Veiligheidsraad en de Mensenrechtenraad.

Als de op twee na grootste democratie ter wereld en één van de grote economieën van Azië, heeft U
een toonaangevende rol, onder andere bij de gezamenlijke inzet voor de internationale rechtsorde.

Indonesië heeft een lange traditie van religieuze tolerantie en kan een constructieve rol spelen. Het is belangrijk om samen te blijven
werken aan vrede, recht en bescherming van minderheden, op basis van respect voor soevereiniteit en territoriale integriteit.

Wij trekken heel graag samen met U op!

Indonesië is een land met een oude ziel en een jong hart. Het koestert zijn rijke culturele erfgoed en is tegelijkertijd
bezig de toekomst te veroveren. Die combinatie van oud en nieuw maakt Uw land zo eindeloos fascinerend.

Mijn vrouw en kijken ernaar uit dit land nog beter te leren kennen.

Vier dagen zijn véél te kort, maar wij gaan ons best doen om zoveel mogelijk mensen te zien en te spreken.

Wij danken alle Indonesiërs die bijdragen aan ons bezoek; allen die bereid zijn hun deur voor
ons te openen en hun verhaal met ons te delen. Wij voelen ons hier bijzonder welkom. Dank U wel!


Foto: RVD

In de middag leggen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een krans op het Nederlands ereveld Menteng Pulo. Dit ereveld telt bijna
4.300 graven van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog om het leven zijn gekomen.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens bezoekt het Koninklijk Paar chocoladefabriek Pipiltin Cocoa. Dit bedrijf werkt samen met boeren uit diverse streken van Indonesië.
De boeren leren hoe zij op duurzame wijze cacao kunnen produceren. Pipiltin Cocoa maakt chocolade met het idee dat chocolade beter smaakt als
het van goede herkomst is. Zo zet het bedrijf zich in voor het behoud van het kwetsbare regenwoud en levensonderhoud voor lokale boeren.

Er reizen 112 Nederlandse bedrijven mee met het #staatsbezoek aan Indonesië, met een economische missie op het
gebied van landbouw, gezondheid, maritieme industrie en kustbescherming, circulaire economie en watertechnologie.

In de avond ontmoeten de Koning en Koningin de deelnemers van de economische missie en zijn zij aanwezig bij de ondertekening van diverse
samenwerkingsovereenkomsten tussen Indonesische en Nederlandse bedrijven. De Koning houdt een toespraak. Ook bekijken zij demonstraties
van Nederlandse bedrijven, zoals een VR-bril waarmee studentchirurgen kunnen meekijken met chirurgen zonder dat zij zelf in de
operatieruimte aanwezig hoeven te zijn.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bekijken in het Erasmus Huis de fototentoonstelling ‘Innovation’, onderdeel van een wedstrijd
voor jonge Indonesische fotografen. Het Erasmus Huis bestaat dit jaar 50 jaar. Dit cultureel centrum, gelegen naast de Nederlandse ambassade
in Jakarta, is een ontmoetingsplaats voor Nederlandse en Indonesische kunstenaars, dansers, acteurs, musici en hun publiek.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Aansluitend vindt in het Erasmus Huis de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap (ONG) plaats. Het Koninklijk Paar
ontmoet in Indonesië wonende Nederlanders. De ONG is een vast onderdeel tijdens staatsbezoeken aan het buitenland.


Foto: RVD

Woensdag 11 maart 2020 – Yogyakarta

Woensdag start het Koninklijk Paar met een gesprek over de kansen en uitdagingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens vertrekt de delegatie naar Yogyakarta waar zij worden ontvangen door de sultan van Yogyakarta in zijn paleis, de Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat.


Foto: RVD


Foto: RVD

Na een lunch op het paleis brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan de ‘connected Kampoeng’,
een wijk waar bewoners dankzij de komst van internet gezamenlijk hun leef- en woonomstandigheden hebben kunnen verbeteren.

Het project heeft ervoor gezorgd dat bewoners en ondernemers in de wijk toegang hebben tot allerlei economische en sociale activiteiten. Zo kunnen
ondernemers en kunstenaars bijvoorbeeld via het internet hun producten op een veel grotere markt kwijt, waardoor hun inkomens zijn toegenomen.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar bezoekt de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta. Het bezoek staat in het teken van wetenschappelijke samenwerking
tussen Indonesië en Nederland. Het Paar spreekt o.a. met studenten over de Innovative Academy, dat gericht is op creatieve samenwerking
bij de oprichting van digitale startups. Ook worden de conclusies uit drie seminars over de thema’s medisch, juridisch onderwijs en
biodiversiteit van Indonesische en Nederlandse wetenschappers gepresenteerd.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken het tempelcomplex van Prambanan, het grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië.
Hier spreken zij met verschillende religieuze leiders over wat zij doen om religieuze tolerantie in Indonesië te bevorderen.
Vervolgens bekijkt het Koninklijk Paar een deel van een traditionele Ramayana-voorstelling en een optreden met moderne lokale Indonesische muziek.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Donderdag 12 maart 2020 – Sumatra

De laatste dag van het staatsbezoek aan Indonesië is op het eiland Sumatra. Het Koninklijk Paar wordt met de Tortor Sombah-dans ontvangen op het vliegveld.
Zij krijgen een traditionele Ulos-sjaal omgehangen. Volgens oude Batak-verhalen zijn er drie bronnen die warmte geven aan de mens: de zon, het vuur en de Ulos.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen met uitzicht over het Tobameer uitleg over het ontstaan en de historie ervan.
Het meer is het grootste vulkanisch kratermeer ter wereld en het grootste meer in Indonesië. Het Tobameer is genomineerd voor de
UNESCO-werelderfgoedlijst. Indonesië stimuleert de komst van duurzaam- en ecotoerisme rondom het meer.

Het Koninklijk Paar bezoekt Siambat Dalam, een traditioneel Batak dorp. Zij spreken met bewoners over hoe zij aankijken
tegen de komst van toerisme en wat dit betekent voor hun dorp. Het bezoek staat in het teken van duurzaam toerisme.

Het Batak dorp dat het Koninklijk Paar bezoekt heeft een traditionele opbouw, met huizen in twee rijen naar elkaar gericht en daartussen een binnenplaats.
Traditioneel gezien zijn de huizen aan de ene kant woonhuizen, deze worden door de Batak gezien als vrouwelijk. Daartegenover staan huizen die dienen
als opslag en waar wordt gewerkt, deze worden gezien als mannelijk. De huizen zijn versierd met kenmerken van de geslachten.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Bij het DEL Institute for Technology spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met deskundigen over de duurzame ontwikkeling van het Tobameer.
Het instituut zet zich in voor de bestrijding van overbevissing en het lozen van afvalwater in het Tobameer. Het Koninklijk Paar bekijkt demonstraties
van studenten over het onderzoek dat zij doen. Zoals onderzoeken naar de kwaliteit van water in het Tobameer en de productie van duurzaam visvoer.


Foto: RVD


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar vaart naar het eiland Samosir, midden in het Tobameer. Op het eiland bezoeken zij Silima Lombu Eco Village. Het
dorp is opgezet om de lokale gemeenschap de mogelijkheden van duurzaam toerisme en kleinschalige biologische landbouw te laten zien.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

"Indonesië is een land met een oude ziel en een jong hart. Die combinatie maakt Uw land zo eindeloos fascinerend. Wij danken allen die hun deur
voor ons hebben geopend en hun verhaal met ons hebben gedeeld. Wij voelen ons hier bijzonder welkom." – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de activiteiten van de leden van het Koninklijk Huis?


Zijn alle evenementen afgelast waar leden van het Koninklijk Huis bij betrokken zijn?

In Nederland geldt een aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Dit heeft gevolgen voor een aantal bijeenkomsten
waar leden van het Koninklijk Huis bij aanwezig zouden zijn. Van de volgende evenementen is bevestigd dat deze geen doorgang kunnen vinden:

- 13 maart 2020: Opening Bibliotheek Neude door Prinses Laurentien
- 17 maart 2020: Aanwezigheid Prinses Beatrix bij eeuwfeest Anglo-Netherlands Society
- 18 maart 2020: Ontvangst gemeenten voor pact schuldenzorgvrij Nederland door Koningin Máxima
- 20 maart 2020: Opening tentoonstelling Koninklijk Blauw door Prinses Beatrix
- 23 maart 2020: Opening tiende editie Week van het Geld door Koningin Máxima
- 26 maart 2020: Bijwonen landelijke docentendag Handelsonderwijs door Koningin Máxima
- 2 april 2020: Opening voedselbos in Apenheul door Prinses Margriet
- 3 april 2020: Opening expositie ‘Kind van de Vrijheid’ door Prinses Margriet
- 6 april 2020: Koningsdagconcert in Maastricht
- 8 april 2020: Eerste lustrum Stichting Buurtgezinnen.nl door Koningin Máxima
- 15 april 2020: Opening tentoonstelling 'BESMET!' door Koning Willem-Alexander
- 15 april 2020: 80 verjaardag Koningin Margrethe van Denemarken
- 16 april 2020: Heropening Maritiem Instituut Willem Barentsz door Prinses Margriet
- 27 april 2020: Koningsdag
- 2-4 juni 2020: Staatsbezoek aan Duitsland

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningsdag Maastricht, Koningsdagconcert en andere evenementen afgelast, 16 maart 2020


De gemeente Maastricht heeft besloten om de viering van Koningsdag 2020 geen doorgang te laten vinden. Vanwege de aangekondigde maatregelen van het
kabinet om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is er onvoldoende tijd en capaciteit om het evenement goed voor te bereiden.
Ook het Koningsdagconcert dat was gepland voor 6 april zal niet doorgaan.

Op www.koninklijkhuis.nl worden deze en andere actuele wijzigingen in de publieke agenda van de leden van het Koninklijk Huis n.a.v. de eerder
genoemde maatregelen bijgehouden. Zie daarvoor: 'Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de activiteiten van de leden van het Koninklijk Huis?'

Voor meer informatie over de afgelasting van de Koningsdagviering verwijzen wij u naar het persbericht van gemeente Maastricht.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Bericht van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. coronavirus COVID-19, 16 maart 2020


"Artsen en verpleegkundigen werken met volle inzet om corona het hoofd te bieden. Wij denken aan alle patiënten en zorgverleners en allen in ons
Koninkrijk die nu onder hoogspanning staan. Ondernemers en ZZP'ers die zich zorgen maken om hun bedrijf, leerkrachten die zoeken naar alternatieve
lesmethoden, bestuurders die doen wat nodig is. Geweldig dat zoveel mensen solidair zijn, al was het maar door ouderen een extra teken van leven
te geven. Dank U wel!" - Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: RVD


Foto: RVD

Koninklijk gezin betracht social distancing, 17 maart 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en hun kinderen betrachten social distancing
in verband met het coronavirus COVID-19 naar aanleiding van hun recente wintersportverblijf in Lech, Oostenrijk.

In de gemeente Lech, gelegen in de deelstaat Voralberg, zijn vijf bevestigde coronabesmettingen, waarvan de bron niet direct duidelijk is.
RIVM adviseert in dit soort gevallen gedurende twee weken nieuwe contacten te vermijden en bestaande contacten te beperken.

Hiermee wordt bedoeld dat iemand die niet ziek is zoveel mogelijk thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon zelf niet besmet is. In het
geval van het coronavirus duurt die periode maximaal twee weken. Er is bij het Koninklijk gezin overigens geen sprake van gezondheidsklachten.

Deze preventieve maatregel duurt tot en met zaterdag 21 maart 2020. Dat betekent dat geplande werkbezoeken in het kader van het coronavirus niet doorgaan.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning in verband met het coronavirus, 20 maart 2020


Binnen enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons
allemaal, in Nederland, in de Caribische delen van het Koninkrijk en in de hele wereld.

Het meest getroffen zijn de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. Wij leven intens mee met de
nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle corona-patiënten, thuis of in een ziekenhuis.

Wij denken aan U in deze moeilijke tijd.

De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp Uw verdriet als U Uw geliefde,
Uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt U maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven.


Foto: Zelfgemaakte foto in de Tentoonstelling Besmet! Tentoonstelling over emidemieen vroeger en nu in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.

Mensen leveren uitzonderlijke prestaties. Dat geldt natuurlijk voor onze artsen en verpleegkundigen. Terecht krijgt U veel
waardering uit de hele samenleving. Wij zijn trots op onze zorgprofessionals en op de hele medische sector. Duizenden voormalig
zorgverleners en andere vrijwilligers melden zich spontaan om bij te springen. Fantastisch.

Wij mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD’s en op alle andere instellingen en experts die ons op basis
van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons
vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed
mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven.

We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mensen in de logistiek, de
supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken.

U ‘draagt’ ons door deze moeilijke tijd heen.

Zonder U gaat het simpelweg niet. Heel veel dank.

Ons hart gaat ook uit naar iedereen die zich zorgen maakt over de continuïteit van zijn bedrijf. Of je nu exporteur bent of ZZP’er,
deze situatie komt snoeihard aan. Het is verschrikkelijk om je eigen onderneming waar je jarenlang zoveel tijd en liefde in hebt
gestoken, in gevaar te zien komen. Dat geldt ook voor mensen in de cultuursector die hun mooie projecten nu niet kunnen verwezenlijken.

Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn. Maar
dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk.

Ook voor ouders! Opeens zit je thuis met het hele gezin. Gedwongen moeten thuiswerken, nauwelijks
mogelijkheden hebben om er op uit te gaan omdat bijna alles waarop je je verheugde is afgelast...

Dat vraagt nogal wat van ons allemaal.

Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt je verhaal
kwijt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan samen even de zorgen vergeten.

In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die
daarbij horen. Je werkomgeving. De sportclub, de koffieochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst.

Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.

Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is
iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan.

Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.

Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen, de telefoon
of de post. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen.

Buurtgenoten die klaarstaan voor het woonzorgcentrum in de wijk. Mensen die zich als vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. Studenten die zich
als kinderoppas aanbieden bij ouders met vitale beroepen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los.

Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender worden.

U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen. Alertheid,
solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren.

2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere
manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.

Koning bezoekt GGD Hart voor Brabant in Tilburg


Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 24 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan de GGD Hart voor Brabant in Tilburg.
Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) op uitnodiging van Theo Weterings,
burgemeester van Tilburg en voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de gemeente Tilburg werd op
27 februari 2020 de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd. In afstemming met de burgemeester en de GGD
zijn maatregelen getroffen om het bezoek te kunnen laten plaatsvinden.

In een eerste gesprek met onder meer de directeur van GGD Hart voor Brabant, Karin van Esch, en enkele medisch deskundigen werd
gesproken over de verschillende fasen in de aanpak van de uitbraak van een infectieziekte, waar nog geen vaccin tegen beschikbaar is.
De Koning kreeg een toelichting op de procedures die het Klant Contact Centrum (KCC) van de GGD en de artsen en verpleegkundigen moeten
volgen. Ook werd het belang geschetst van goede data en informatie en de relatie met het RIVM.

Aansluitend bezocht Koning Willem-Alexander het callcenter van het KCC, waar hij sprak met medewerkers en kort
kon meeluisteren met de gesprekken die zij voeren met bellers die uiteenlopende vragen hebben over het coronavirus.

Tot slot ging de Koning in gesprek over de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de provincie in
de bestrijding van corona. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van de GGD, de brandweer en enkele nauw betrokken bestuurders.

Als gemeentelijke gezondheidsdiensten bewaken de GGD’s de publieke gezondheid en voeren zij de taken uit die de overheid op zich
neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen. Onderdeel daarvan is de bestrijding van infectieziekten.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt 24/7 BZ contactcenter bij ministerie van Buitenlandse Zaken


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 26 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken
in Den Haag in het kader van hun wereldwijde activiteiten voor crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek in het ‘24/7 BZ contactcenter’ waar hij met medewerkers sprak. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in
de week bezig om gestrande Nederlanders in het buitenland te helpen bij hun terugreis als zij dit zelf niet kunnen. Ook staan zij Nederlanders
in het buitenland bij die op andere manieren door het coronavirus problemen ondervinden. Afgelopen maandag lanceerde minister Blok het meldpunt
www.bijzonderebijstandbuitenland.nl waarin het ministerie, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse partners in de
reiswereld de krachten bundelen om Nederlanders die vastzitten in het buitenland terug te halen. Ook zet het ministerie zich in voor het verkrijgen
van landingsrechten voor extra commerciële vluchten. De Koning sprak met enkele medewerkers over hun ervaringen van de laatste tijd en luisterde mee
met een gesprek. De reguliere taken van het 24/7 BZ contactcenter zijn het geven van informatie over onder meer paspoorten, reisadvies en legalisaties.

Na het bezoek aan het contactcentrum sprak de Koning met een aantal medewerkers van landenteams over complexe aan corona gerelateerde
zaken waar zij zich nu mee bezighouden. Tot slot nam de Koning deel aan een videoconferentie met de ‘chef des postes’ en enkele medewerkers
van Nederlandse ambassades in Rome en Peking over de problematiek waar zij nu mee geconfronteerd worden.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt kwekerij in Honselersdijk


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag 27 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan kwekerij Zuidbaak in Honselersdijk.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De vraag naar producten uit de
sierteeltsector is sinds de uitbraak van het virus bijna helemaal weggevallen.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door de kwekerij waar onder andere violen en primula’s worden gekweekt. Eigenaar Walter Zuiderwijk heeft
tijdens de rondleiding uitleg gegeven over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de productie van de kwekerij en voor het personeel. Vervolgens
ging Koningin Máxima in gesprek met een aantal bloemen- en perkplantenkwekers en brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland over de gevolgen van de
corona-uitbraak voor de Nederlandse tuinders, hun werknemers en hun omgeving en over mogelijke maatregelen voor de middellange en lange termijn.

De Nederlandse sierteeltsector is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De aanloop naar Pasen en Moederdag is normaal
gesproken de drukste tijd van het jaar voor de sector, maar de wereldwijde vraag naar Nederlandse bloemen en planten is bijna stilgevallen.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.
In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Isala Ziekenhuis in Zwolle


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 27 maart 2020 een bezoek gebracht aan het Isala Ziekenhuis
in Zwolle in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

De Koning sprak tijdens zijn bezoek onder meer met artsen, medewerkers van het crisis coördinatieteam en leden van de Raad van Bestuur,
waaronder voorzitter Rob Dillmann, over de manier waarop het regioziekenhuis omgaat met de crisissituatie. Om goed voorbereid te zijn
op de verwachte piek in de toestroom van nieuwe corona-patiënten, heeft Isala onder andere maatregelen tegen infecties aangescherpt,
de Eerste Hartlonghulp en de Spoedeisende Hulp samengebracht en planbare, niet-acute zorg afgeschaald. Een triagetent is alvast uit
voorzorg buiten het ziekenhuis opgesteld om corona-patiënten tijdens die verwachte piek vroegtijdig van andere patiënten te scheiden,
waardoor het besmettingsrisico wordt verkleind.

Tijdens het bezoek van de Koning kwam ook de samenwerking in de regio en met Brabantse ziekenhuizen aan bod. Naast Zwolle heeft de
ziekenhuisorganisatie nog vier locaties in Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Door centraal beheer worden schaarse middelen zoals
mondkapjes naar behoefte uitgegeven in de regio. Om overname-verzoeken van patiënten uit Brabant te stroomlijnen, is Isala zogenoemd
Buddy-ziekenhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Ook werd de Koning geïnformeerd over de speciale aandacht die Isala besteedt aan psychosociale bijstand voor patiënten, familieleden, artsen
en medewerkers. De Koning sprak met verpleegkundigen over de grote impact van het isoleren van de verpleegafdeling op patiënten en familieleden.
Ook de persoonlijke effecten van de hoge werkdruk op het zorgpersoneel en het verzorgen van ernstig zieke patiënten kwamen aan bod.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt vrijwilligers Rode Kruis Nederland


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 31 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan vrijwilligers van het
Rode Kruis in Loenen, Gelderland. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Koningin Máxima ging tijdens een rondleiding in gesprek met vrijwilligers die zich sinds de corona-uitbraak inzetten voor ouderen en
kwetsbare mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben. Ook sprak Koningin Máxima met mensen die beschermingsmiddelen en medische
hulpmiddelen inzamelen, met Rode Kruisvrijwilligers die zorginstellingen helpen bij onder meer de opvang van patiënten en zorg
ondersteunende taken en met vrijwilligers die actief zijn als centralist in de zorgmeldkamer.

Afsluitend sprak Koningin Máxima met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over onder andere de inzet van vrijwilligers tijdens de corona-epidemie,
het netwerk van burgervrijwilligers Ready2Help en de opvang voor mensen die nu niet bij hun reguliere opvanglocatie terechtkunnen.

Het Rode Kruis helpt mensen tijdens noodsituaties. Vanaf het begin van de uitbraak geeft het Rode Kruis voorlichting over het
coronavirus en biedt het ondersteuning aan GGD’s en ziekenhuizen. Ook heeft de organisatie een hulplijn geopend voor kwetsbare
ouderen en zetten tienduizenden vrijwilligers zich in om anderen te helpen.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en Koningin bezoeken RIVM in Bilthoven


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben vrijdagochtend 3 april 2020 een werkbezoek gebracht aan het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken tijdens hun bezoek met Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding
van het RIVM, over onder meer de coördinerende rol van het RIVM bij de bestrijding van de coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding
van het virus te kunnen controleren en kwetsbare groepen te beschermen. Tijdens het werkbezoek kwam ook de werkwijze van het Outbreak Management
Team aan bod en de totstandkoming van operationele richtlijnen en adviezen aan zorgprofessionals.

De Koning en Koningin Máxima bezochten de afdeling Modellering van Infectieziekten, waar met de meest actuele feiten en cijfers de verspreiding
van het coronavirus in kaart wordt gebracht. Afsluitend gingen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in gesprek met de medewerkers van het
laboratorium waar op COVID-19 wordt getest en waar onderzoek en diagnostiek plaatsvindt.

Het RIVM richt zich op de volksgezondheid en een veilige en gezonde leefomgeving. Dit gebeurt door wetenschappelijk onderzoek en door het verzamelen
en toepassen van kennis. Het instituut heeft een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s.
Iedere dag publiceert het RIVM actuele cijfers over de situatie van het coronavirus in Nederland. Door gegevens te verzamelen en te analyseren wordt
in kaart gebracht hoe de verspreiding van het coronavirus verloopt en of de getroffen maatregelen effect hebben.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor coördinatie coronacrisis


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 3 april 2020 een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag vanwege de rol in de crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek bij de directie Publieke Gezondheid die verantwoordelijk is voor de crisisorganisatie bij de uitbraak van
infectieziekten en rampen. Sinds de eerste uitbraak van het coronavirus in Wuhan, China, in december 2019 is de directie hiermee bezig. Begin februari
is opgeschaald naar interdepartementale samenwerking onder de paraplu van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
De Koning sprak met medewerkers van het crisisteam over hun ervaringen.

Vervolgens bezocht de Koning de directie Curatieve Zorg waar hij sprak met leden van het team dat continu werkt aan de opschaling van de intensive care
capaciteit en de inkoop van beademingsapparatuur. Ook sprak hij met medewerkers die contacten onderhouden met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten
Spreiding (LCPS) in Rotterdam. De directie Langdurige Zorg gaf inzicht in het programma voor kwetsbare personen. Dit programma richt zich op het waarborgen
van voldoende zorgcapaciteit voor de groep meest kwetsbare mensen en het verkleinen van de risico’s voor mensen met een zwakke gezondheid. Voorbeelden
hiervan zijn het waarborgen van capaciteit in de zorg en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven om mensen met elkaar in contact brengen.
Bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie werd de Koning geïnformeerd over het beschikbaar houden van geneesmiddelen in deze crisissituatie.

De Koning nam verder deel aan de dagelijkse videoconferentie tussen het VWS crisisteam Caribisch Nederland en de teams op Bonaire en Sint Eustatius.
De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de uitvoering van zorg op Bonaire,
Saba en Sint Eustatius. Ook ondersteunt de directie de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij hun aanpak van de coronacrisis.

Het werkbezoek werd afgesloten met een kort gesprek met de bewindspersonen van het ministerie van VWS en de leden van de bestuursraad.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Jeroen Bosch Ziekenhuis


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 7 april 2020 een werkbezoek gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch.
Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) en richtte zich tevens op de zorg voor niet-coronapatiënten.

Noord-Brabant werd in Nederland als eerste provincie getroffen door het coronavirus. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was hierom één van de eerste
ziekenhuizen dat te maken kreeg met coronapatiënten. In de afgelopen weken kwam in het ziekenhuis de niet-acute, reguliere zorg nagenoeg tot
stilstand om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen. Acute en oncologische zorg werd wel altijd geboden. Het aantal patiënten met
corona in het JBZ is inmiddels een aantal dagen achtereen stabiel, zodat de zorg voor patiënten zonder corona stapsgewijs weer wordt uitgebreid.

Koning Willem-Alexander sprak tijdens zijn bezoek over de huidige situatie in het JBZ. Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur, lichtte
toe welke manieren het ziekenhuis heeft bedacht om zo veel mogelijk patiënten van de juiste zorg te voorzien en tegelijkertijd de werkdruk van het
personeel te verlagen. De Koning sprak met medewerkers van het JBZ over de impact van het coronavirus op het ziekenhuis. De organisatorische maatregelen,
de toestroom van coronapatiënten en de gevolgen voor de reguliere zorg kwamen daarbij aan bod. Daarnaast ging Koning Willem-Alexander in gesprek met
zorgverleners over de veranderingen in hun werk door de pandemie en over de effecten die de huidige situatie heeft op hen persoonlijk. Naderhand bezocht
de Koning verschillende poliklinische afdelingen, waar hij patiënten ontmoette voor wie de zorg nu weer wordt opgepakt.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het buddy-ziekenhuis van het Isala Ziekenhuis in Zwolle, waaraan de Koning 27 maart jl. een werkbezoek bracht.
Deze en andere ziekenhuizen werken samen om de opvang van coronapatiënten te stroomlijnen. Het JBZ is in juni 2011 door de Prins van Oranje geopend.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt transportbedrijf in Nieuw-Vennep


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 8 april 2020 een werkbezoek gebracht aan transportbedrijf Pieter Smit in Nieuw-Vennep. Het bezoek
vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de transport- en logistieksector.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door het transportbedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoer en de op- en afbouw van podia en decors voor
concerten, theaters, sport en evenementen in heel Europa. Tijdens de rondleiding ging Koningin Máxima in gesprek met de eigenaar, chauffeurs en
planners van de logistieke dienstverlener over de gevolgen van de corona-uitbraak voor het bedrijf en voor het personeel. Ook sprak zij met hen
over de mogelijke maatregelen om de kosten zoveel mogelijk te beperken nu alle evenementen zijn afgelast.

Daarnaast sprak Koningin Máxima met vertegenwoordigers van een aantal transportbedrijven en met brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN)
over de gevolgen van de coronacrisis voor de transportsector en over de impact van het wegvallen van werk voor zowel de ondernemers als de mensen die bij
hen in dienst zijn. In dit afsluitende gesprek kwamen ook de maatregelen om bedrijven te ondersteunen en de werkgelegenheid te behouden aan bod.

Door de coronacrisis staan veel voertuigen in de transportbranche stil. Naast de toegezegde overheidssteun werkt de sector transport en logistiek aan
praktische oplossingen om bedrijven te ondersteunen en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Zo is er een mobiliteitscentrum opgezet om
transportbedrijven met overcapaciteit te koppelen aan transporteurs die juist een tekort aan chauffeurs of vrachtwagens hebben.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt horecagelegenheden in Amsterdam


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 8 april 2020 een werkbezoek gebracht aan een hotel en een horecagelegenheid in Amsterdam.
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) was de gastheer van twee gesprekken waarin vertegenwoordigers van hotel- en restaurantketens en kleinere
horecaondernemers Koningin Máxima informeerden over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) voor hun bedrijven.

Bij Hotel V Nesplein sprak Koningin Máxima met de vice-president operaties van hotelketen Accor Nederland, de managing director van McDonald’s
Nederland, de managing partner van Hotel V en de CEO van HMSHost International, een organisatie die voorziet in horecaconcepten op stations,
vliegvelden en winkelcentra. Onder leiding van KHN voorzitter Robèr Willemsen en algemeen directeur Dirk Beljaarts, werd gesproken over de
impact van de coronacrisis op deze horecaketens en de gevolgen voor de werknemers en gasten. Ook werd ingegaan op maatregelen voor zowel de
korte als langere termijn om de omzet zo goed mogelijk op gang te houden.

Het gesprek met horecaondernemers uit het midden- en kleinbedrijf vond plaats in een gesloten pub aan het Rokin. Koningin Máxima sprak
daar over de problemen waarmee cafés, restaurants en andere horecagelegenheden van individuele eigenaren geconfronteerd worden. In hun
geval is vaak sprake van het volledig wegvallen van de inkomsten terwijl alle vaste lasten doorlopen. Koninklijke Horeca Nederland verwacht
dat na het opheffen van de coronamaatregelen juist de kleinere gelegenheden hun vaste clientèle snel terugkrijgen, terwijl de hotelketens
meer afhankelijk zijn van de vraag van (buitenlandse) toeristen, evenementen en pakketreizen.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en Koningin brengen Paasgroet aan iedereen, 9 april 2020


“Vlak voor Pasen - het feest van hoop - wensen wij U goede dagen. Houd vol, wees voorzichtig en blijf zo veel mogelijk thuis.
Met geduld, solidariteit, doorzettingsvermogen en vertrouwen in de toekomst komen wij hier samen doorheen. Dank aan iedereen
die zich hier met hart en ziel voor inzet!” – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: RVD

Koning brengt werkbezoek aan basisschool De Fontein


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 15 april 2020 een werkbezoek gebracht aan basisschool De Fontein in Wateringse Veld in Den Haag.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en richtte zich op de gevolgen in het basisonderwijs.

Basisschool De Fontein heeft net als alle andere scholen in Nederland het onderwijsprogramma moeten aanpassen vanwege de maatregelen
omtrent het coronavirus. Leerkrachten hebben in korte tijd onderwijs op afstand opgezet, zodat lessen online kunnen plaatsvinden en de
leerlingen zo min mogelijk achterstand oplopen. Op De Fontein verzorgt een deel van de leraren het onderwijs vanuit huis, een ander deel
vanuit school. De leraren hebben dagelijks contact met alle leerlingen. De school vangt tevens leerlingen op van ouders met een vitaal beroep.
In totaal heeft de school circa duizend leerlingen en zeventig leerkrachten.

Tijdens het werkbezoek ging Koning Willem-Alexander met enkele leerkrachten in gesprek over de effecten van de coronamaatregelen op het onderwijs.
De leraren vertelden over hun ervaringen met online lessen, de aanpassingen in het lespakket, de leerlingbegeleiding en de extra druk die er op
hun werk is komen te liggen. Daarnaast hoorde de Koning van leerlingen van ouders met vitale beroepen hoe het is om in deze tijd zonder klasgenoten
naar school te gaan. Ook volgde hij een online les van meester Niels. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander via een videoverbinding met een gezin
over hun ervaringen met onderwijs op afstand en de impact van de huidige situatie op leerlingen en hun ouders.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt producent van beademingssystemen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 16 april 2020 een werkbezoek gebracht aan technologiebedrijf Demcon in Enschede.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Demcon heeft een beademingssysteem ontwikkeld,
getest en geproduceerd dat geschikt is voor de beademing van patiënten op de intensive care.

Koningin Máxima ging in gesprek met de ontwikkelaars van de beademingssystemen en de medewerkers die aan de productie van de
apparatuur werken. Tijdens een rondleiding kreeg Koningin Máxima uitleg over de beademingstechnologie die Demcon heeft ontwikkeld,
over de klinische testen van het systeem en de nieuwe productielijnen. Ook sprak Koningin Máxima met vertegenwoordigers van
toeleveranciers van componenten, van andere bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het systeem en van de landelijke
expertgroep voor beademingsapparatuur. In dit afsluitende gesprek zijn onder meer de stappen gedeeld die zijn gezet om in korte tijd
een compleet systeem te kunnen ontwikkelen, testen en produceren en kwam de training van productiemedewerkers aan bod.

Demcon richt zich op het inzetten van technologische kennis voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het bedrijf produceerde al losse
beademingsmodules en werkt hiernaast aan medische oplossingen, systemen om de veiligheid te bewaken en aan duurzame innovaties voor water en energie.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in het Erasmus MC


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 17 april een werkbezoek gebracht aan het
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC in Rotterdam.

Om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijk te spreiden over heel Nederland, heeft het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gevraagd een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
(LCPS) op te richten. De opdracht van het LCPS is het creëren van een landelijk dekkend systeem, waarmee patiënten worden verdeeld over de
beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Hiervoor is inzicht nodig in de meest actuele informatie over beschikbare bedden en transportcapaciteit.

In het LCPS komen experts op het gebied van acute zorg, logistiek, ICT, statistiek en crisismanagement bij elkaar.
Het centrum werkt nauw samen met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), ziekenhuizen en alle andere zorgpartners.
Het ministerie van Defensie biedt advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek met een gesprek over de spreiding van patiënten. Hij sprak onder meer met prof. Ernst Kuipers,
voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Bas Leerink, die de dagelijkse leiding heeft over het LCPS, en vertegenwoordigers van
Defensie en het ROAZ. Daarna bezocht de Koning de control room van het LCPS. Hier wordt op basis van actuele capaciteitsinformatie 24 uur
per dag gewerkt aan de coördinatie van bovenregionale patiëntenspreiding.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het weer opstarten en continueren van planbare niet-corona gerelateerde zorg.
Koning Willem-Alexander sprak hierover met Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Intensivisten en Zorgverzekeraars Nederland.

De NZa heeft op verzoek van het ministerie van VWS de regie over het gecoördineerd opstarten van planbare zorg op zich genomen.
De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars. Doel is onder meer het op korte termijn
verkrijgen van inzicht in het aantal patiënten dat in afwachting is van reguliere ziekenhuiszorg. Op basis van dit inzicht
en de urgentie van de zorgvraag, kan de zorg gecoördineerd weer worden opgestart.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt UWV


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 april 2020 een werkbezoek gebracht aan UWV in Amsterdam.

UWV draagt zorg voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de Wajong, WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling van kracht voor werkgevers: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Sinds maandag 6 april kunnen werkgevers bij UWV een aanvraag doen. De regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te
komen in de loonkosten. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Medewerkers van UWV hebben in drie weken het proces dat nodig is voor de uitvoering van de nieuwe regeling ingericht. Normaal gesproken is
daar ongeveer een jaar voor nodig. Inmiddels hebben ruim 100.000 bedrijven een aanvraag gedaan. In totaal is op dit moment 1,5 miljard euro
uitgekeerd aan 81.000 bedrijven die samen goed zijn voor ruim 1,3 miljoen banen.

De Koning sprak tijdens zijn bezoek met medewerkers van UWV die hem uitlegden hoe het was om het uitvoeringsproces voor de NOW in te richten,
terwijl de regeling nog in de maak was. Ook kreeg Koning Willem-Alexander toelichting van medewerkers van het Klant Contact Centrum, waar zij
dagelijks honderden (telefonische) vragen van werkgevers beantwoorden.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmorgen 23 april 2020 een werkbezoek gebracht aan
woonzorglocatie Lindendael in Hoorn, onderdeel van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek bij de communicatie-unit die de organisatie heeft ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners op een
veilige manier in contact kunnen blijven met hun familie. Daarna sprak hij met het beleidsteam van Omring dat zich specifiek bezighoudt met
de coronacrisis. Tijdens het gesprek met onder andere Jolanda Buwalda, voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, kwam aan de orde welke
maatregelen de organisatie heeft moeten treffen en wat dit betekent voor de medewerkers, de cliënten en bezoek.

In een tweede gesprek met onder meer een verpleegkundige, een arts en een teamcoach voor dagbesteding, werd dieper
ingegaan op de impact van alle coronamaatregelen voor de bewoners en de medewerkers van woonzorglocatie Lindendael.

Vervolgens sprak de Koning met medewerkers van thuiszorgteams en de wijkverpleging van Omring over hun ervaringen.
Hierbij werd ook ingegaan op de impact van alle maatregelen voor mensen met dementie en zorg op afstand.

In het laatste gesprek kwam de specialistische Covid-19-afdeling van Omring in het Dijklander Ziekenhuis aan de orde.
Deze afdeling wordt normaliter gebruikt als herstelafdeling, maar is nu speciaal ingericht voor mensen met corona die
zijn ontslagen uit het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.

Het bezoek van Koning Willem-Alexander eindigde met een bezoek aan de binnentuin van Lindendael waar
een muzikaal optreden plaatsvond en bewoners en medewerkers de Koning op afstand konden begroeten.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningsdag 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinses van Oranje,
Prinses Alexia en Prinses Ariane vieren Koningsdag maandag 27 april 2020 thuis op Paleis Huis ten Bosch. Zij zullen vanuit
daar op het platform www.koningsdagthuis.nl aanwezig zijn.

De Koning zal rond 10.00 uur een korte boodschap uitspreken. Gedurende de dag worden beelden gedeeld van de viering van Koningsdag door het
Koninklijk gezin middels televisie, de Nederlandse beeldbanken, berichten op de socialmediakanalen van het Koninklijk Huis en dus ook het
platform www.koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sluit de Koning Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de Nationale Toost.

Vanwege de coronacrisis kon de viering in Maastricht dit jaar geen doorgang vinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningsdag 2020: Koningsdag thuis


Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd. Ook door het Koninklijk Gezin. Kort na 10.00 uur spreekt de Koning een korte boodschap uit via o.a. NPO1.
Volg vandaag de #Koningsdagthuis van de Koninklijke Familie via de Koninklijk Huis socialmediakanalen en http://koningsdagthuis.nl.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningsdag 2020: Boodschap van de Koning vanuit Paleis Huis ten Bosch op Koningsdag 2020
Heel hartelijk welkom op deze Koningsdag thuis.

Veel dank aan het Koninklijke Concertgebouw Orkest, voor het initiatief om met het Wilhelmus deze online dag te openen. Hoe bijzonder is het dat
het gelukt is om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen en zo de basis te leggen voor velen, om door het hele land mee te kunnen zingen.

Koningsdag thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek, omdat ik hoop dat het de aller,
allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er daarom het allerbeste van te maken.
Zodat u later zich altijd zult herinneren, hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.

Dat kan onder andere, door via Koningsdagthuis.nl uw activiteiten te uploaden en in beeld te laten brengen. Ik wil al diegenen die de website
in korte tijd hebben neergezet, heel hartelijk bedanken. Zonder uw werk zou deze Koningsdag thuis veel minder het ‘wij’ gevoel hebben gehad.

Natuurlijk zouden we met de familie veel liever in Maastricht zijn geweest. Daar is maandenlang door vele enthousiastelingen keihard gewerkt aan
een heel bijzonder programma en ook hen wil ik danken voor de grote inspanning die al geleverd was, voordat het trieste maar onvermijdelijke bericht
kwam, dat dit jaar niet door zou gaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en ‘leef Maastricht’ zit al in ons hart gesloten.

Zoals elk jaar verheugde ik mij intens op beelden van grachten, pleinen, straten en kermissen, grote massa’s mensen op de benen in dorpen,
steden en de hagelwitte stranden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Nederlanders helemaal uit hun dak. Uitbundig feestvierend.
Een van die dagen dat, ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’, even niet opgaat voor anders zo nuchtere Nederlanders.

Maar, het heeft niet zo mogen zijn. Ik kan mij heel goed voorstellen dat velen van u gehoopt hadden op meer bewegingsvrijheid na morgen.
Ook hier in huis was de telleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen. Hou dus vol, ook na deze Koningsdag.

We doen het voor ons zelf, maar ook ter bescherming van de zwakkeren in de samenleving. En om de zorgprofessionals, na vele weken
van uiterste inspanning, wat rust te gunnen. Rust die ze verdienen om bij te komen, en om zich klaar te maken voor de aankomende
topprestaties die geleverd moeten worden om de uitgestelde medische zorg weer in te halen en ook onverhoopt voor het moment dat het
virus weer de kop opsteekt en de ziekenhuizen weer volstromen met COVID-19-patiënten.

Vandaag zijn onze gedachten ook bij al die professionals die zich inzetten tegen corona en geen tijd hebben voor Koningsdag.
Dank voor uw gigantische toewijding en doorzettingsvermogen.

In maart toonden wij ons respect voor de zorgprofessionals door op het balkon of op straat voor hen te klappen.
Nu kunnen we ons respect tonen door vol te houden. Doe het voor jezelf en doe het voor hen.

En nu is het tijd voor feest. Koningsdag thuis. Hopelijk een onvergetelijke dag. Geniet ervan. Op afstand, maar samen. En, blijf gezond.Koningsdag 2020: Koningspaar en hun dochters vieren Koningsdag thuis


Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane openen een digitale kleedjesmarkt.
Neem een kijkje op de vrijmarkt: https://www.marktplaats.nl/m/kikavrijmarkt/


Foto: RVD

Een videobellende tour door Nederland! Het Koninklijk Gezin en andere leden van de Koninklijke Familie bellen mee met verschillende
digitale groepen en workshops en spreken met de mensen die hieraan deelnemen. Zo videobelt het Koninklijk Paar met zorgmedewerkers
van het Maastricht UMC+ terwijl zij tijdens hun pauze een tompouce eten met de burgemeester van Gemeente Maastricht.

De Koning videobelt mee met een workshop van Anna Yilmax van Heel Holland Bakt en een vragensessie van Diederik Jekel.
Koningin Máxima videobelt mee met een pianoworkshop van Jeroen van der Boom. Prinses Amalia videobelt mee met een vraaggesprek
voor paardenliefhebbersmet Anky van Grunsven. Prinses Alexia en Koningin Máxima videobellen met een vlogworkshop van Enzo Knol.

Prins Constantijn en Prinses Laurentien sluiten aan bij een kennisquiz over de ruimte(vaart) met André Kuipers. Prins Maurits
en Prinses Marilène videobellen met Patrick Stoof en creatievelingen die versieringen hebben geknutseld voor Koningsdag.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander ontvangt van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) online het boek Vertel het de Koning.
Kinderen van alle leeftijden hebben tekeningen en brieven voor de verjaardag van de Koning ingestuurd. Er staan meer dan 1500
tekeningen en brieven in. De Koning videobelt met de voorzitter van de KBOV en een van de kinderen die een bijdrage heeft
geleverd aan het boek. Zij is net als de Koning ook vandaag jarig.

Al deze felicitaties zijn gebundeld in dit digitale boek: https://vertelhetdekoning.nl/


Foto: RVD

Om 16.00 uur was op NPO 1 de Nationale Toost live te zien. De Koninklijke Familie brengt een toost uit op zijn familie maar ook voor de rest van Nederland.

Koning Willem-Alexander heeft zojuist een toost uitgebracht op zijn familie, "maar ook op de Nederlanders die het land op
dit bizarre moment draaiend houden." Hij noemde onder meer de boeren, zorgmedewerkers, schoonmakers en vakkenvullers.
Koning Willem-Alexander werd gefeliciteerd door zijn familie. Zo bracht ook Prinses Beatrix een toost uit op haar zoon.


Foto: RVD

Nationale Herdenking op de Dam, 4 mei 2020


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Minister-president Rutte zijn bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.
Dit jaar is er, in verband met de uitbraak van het coronavirus, geen publiek aanwezig en is de Dam leeg.
Tijdens de herdenkingsceremonie legde het Koninklijk Paar een krans bij het Nationaal Monument en hield de Koning een toespraak:Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat U, dat jij, deze Nationale Herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan.

In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog
heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid.

Toen wérd de keuze voor ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie zonder
genade die vele miljoenen mensen de dood in joeg. Hoe voelde de ultieme onvrijheid?

Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het was hier in Amsterdam, in de Westerkerk, bijna zes jaar geleden. Een kleine
man met heldere ogen - fier rechtop met zijn 93 jaar - vertelde ons het verhaal van zijn reis naar Sobibor, in juni 1943.

Zijn naam was Jules Schelvis. Daar stond hij, breekbaar maar ongebroken, in een volle, muisstille kerk. Hij sprak over het vervoer met 62
mensen in één veewagon. Over de ton op de kale vloer. Over de regen die door de kieren spatte. Over de honger, de uitputting, de smerigheid.

“Je ging er uitzien als een schooier”, zei hij. En je hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had gevonden. Hij vertelde over de horloges die
bij aankomst door soldaten van polsen werden gerukt. Over hoe hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit zag hij haar terug.

“Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot
werden behandeld?” Zijn vraag bleef hangen tussen de pilaren van de kerk. Ik heb er geen antwoord op. Nog steeds niet.

Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er aan de reis voorafging. Na een razzia werd hij samen met zijn vrouw
en vele honderden anderen weggevoerd naar station Muiderpoort. Ik hoor nog zijn woorden: “Honderden omstanders hebben
zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams, onder strenge bewaking, voorbij reden.”

Dwars door deze stad. Dwars door dit land. Voor de ogen van landgenoten. Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer een stapje verder.
Niet meer naar het zwembad mogen.
Niet meer mogen meespelen in een orkest.
Niet meer mogen fietsen.
Niet meer mogen studeren.
Op straat worden gezet.
Worden opgepakt en weggevoerd.

Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje: ‘Voor Joden verboden’. Zeker: er waren veel mensen die zich verzetten. Mannen en
vrouwen die in actie kwamen, die tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen.

Ik denk ook aan alle burgers en militairen die vochten voor onze vrijheid.
Aan de jonge soldaten die in de meidagen sneuvelden aan de Grebbelinie.
De militairen die ons Koninkrijk dienden in Nederlands-Indië en dat met de dood bekochten.
De verzetsstrijders die werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen.
De militairen die niet terugkeerden van vredesmissies of daarbij ernstig gewond raakten.
Werkelijke helden die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en onze waarden.

Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al
was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.

Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is:
niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije,
democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.

Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als vrij mens weer iets van het leven te maken. Veel meer dan dat. “Ik heb vertrouwen
in de mensheid gehouden”, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het ook. Wij kunnen het, wij doen het samen. In vrijheid.Koningin Máxima bezoekt AFPRO Filters voor productie van medische mondmaskers


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 12 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan AFPRO Filters in Alkmaar. Het bedrijf is gespecialiseerd
in hoogwaardige producten voor luchtfiltratie. Vanwege het coronavirus COVID-19 hebben AFPRO Filters, Koninklijke Auping en Koninklijke DSM
medio april een consortium opgericht. Het doel is om wekelijks circa één miljoen medische mondmaskers met FFP2 classificatie te produceren
voor professionals in de gezondheidszorg. De eerste maskers werden op 28 april aangeboden aan minister Van Rijn.

Koningin Máxima begon haar werkbezoek met een rondleiding door de productiefaciliteit. Daar kreeg zij uitleg over de grondstoffen voor de mondmaskers,
de speciale machines die zijn aangeschaft voor de productie en de kwaliteitstest. Vanwege haar reguliere activiteiten heeft AFPRO een eigen
onderzoekslaboratorium. Daarnaast is TNO nauw betrokken bij de kwaliteitscontrole. Auping produceert sinds medio april handmatig en hoopt deze
week de machinale productie op te kunnen pakken. De wekelijkse productie van het consortium voorziet in ca. 25% van de huidige behoefte.

Na de rondleiding had Koningin Máxima twee rondetafelgesprekken. Het eerste gesprek ging over de productie- en het kwaliteitsproces.
Dit vond plaats met vertegenwoordigers van het consortium die hun krachten hebben gebundeld: AFPRO vanwege de kennis van luchtfiltersystemen,
Auping vanwege de productiecapaciteit en ervaring met het confectioneren van stoffen en materialen in verschillende lagen, DSM vanwege de
specialistische materialenkennis, het wereldwijde netwerk en de algehele coördinatie van het consortium. Ook TNO nam deel aan het gesprek.

Bij het tweede gesprek vertelde de vertegenwoordiging van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) over haar rol in de
gezamenlijke inkoop van onder meer medische mondmaskers en de distributie. Het LCH valt onder de regie van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) speelt een rol in het
stimuleren van de productie en inkoop van medische hulpmiddelen. Een vertegenwoordiger van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar
ging in op het gebruik van de medische mondmaskers door zorgprofessionals en het aanschafproces van beschermingsmiddelen.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.
In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Territoriaal Operatiecentrum in Amersfoort voor rol in crisiscoördinatie COVID-19


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdag 13 mei 2020 op de Bernhardkazerne in Amersfoort een werkbezoek gebracht
aan het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) van de Koninklijke Landmacht. Het TOC coördineert nationale militaire (crisis)operaties
op Nederlands grondgebied en civiel-militaire samenwerking. Vanwege het coronavirus COVID-19 verleent het TOC momenteel militaire
bijstand en steunverlening aan diverse civiele projecten.

Het TOC is sinds begin dit jaar operationeel en mede opgericht vanwege wereldwijde dreigingen die steeds vaker complex, divers en onvoorspelbaar zijn.
Nederland heeft een strategische functie als doorvoerland waar NAVO bondgenoten in toenemende mate een beroep op doen. Het TOC heeft als kerntaken het
ondersteunen van NAVO bondgenoten bij grootschalige doorvoeroperaties in Nederland, het bewaken en beveiligen van Nederlands grondgebied en het
intensiveren van de civiel-militaire samenwerking. De ondersteuning die het ministerie van Defensie al jarenlang biedt aan civiele projecten
als het bewaken van objecten of het blussen van grote branden wordt nu vanuit het TOC gecoördineerd. Vanwege de coronacrisis verleent het
TOC momenteel primair ondersteuning aan verschillende civiele organisaties op diverse terreinen.

Aan het begin van het werkbezoek kreeg de Koning een ‘Commanders Update Brief’ (CUB) van kolonel Piet Hagenaars, commandant van het TOC, in aanwezigheid
van de commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. Hierin werd een overzicht gegeven van de activiteiten van de afgelopen 24 uur en
een vooruitblik geschetst. Aansluitend nam de Koning deel aan drie gesprekken. Het eerste gesprek met medewerkers van het TOC ging over de manier waarop
het Territoriaal Operatiecentrum ondersteuning biedt aan diverse operaties. Het tweede gesprek ging over de ondersteuning bij diverse planningsprocessen
en het opbouwen van een zorghotel. In het derde gesprek spraken zorgverleners en medische planners van defensie over hun ervaringen vanwege hun inzet bij
verschillende medische- en zorginstellingen. Wanneer de situatie het weer toelaat en de medische inzet afgebouwd wordt, gaat het TOC zich weer richten op
zijn kerntaken. Indien de situatie wijzigt, kan het TOC weer worden opgeschaald.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt sportgebied Genneper Parken in Eindhoven


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 13 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan sportgebied Genneper Parken in Eindhoven.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

De Koning ging tijdens een rondleiding door het sportgebied in gesprek met sporters, trainers en vrijwilligers over het hervatten van de
trainingen en over de mogelijkheden om verantwoord samen te sporten en de coronamaatregelen na te leven. Aansluitend ging Koning
Willem-Alexander in gesprek met de voorzitters en coronacoördinatoren van een aantal binnen- en buitensportverenigingen. In dit
rondetafelgesprek kwamen onder meer de protocollen en richtlijnen om samen veilig te kunnen sporten aan bod. Ook sprak de Koning
met de vertegenwoordigers van de verenigingen over de uitdagingen van de anderhalve-meter-sportsamenleving, het stap voor stap
opstarten van activiteiten, gevolgen voor de lange termijn en de maatregelen om sportverenigingen te ondersteunen.

Ook sportverenigingen zijn geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en kantines en
kleedkamers zijn gesloten. Kinderen en jongeren kunnen sinds 29 april onder begeleiding weer buiten trainen. Vanaf 11 mei mag ook iedereen
ouder dan 18 jaar weer buiten sporten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Wedstrijden en toernooien zijn nog niet toegestaan.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt woonvoorziening voor gehandicapten in Den Haag


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 14 mei 2020 een bezoek gebracht aan woonzorglocatie Drentheplantsoen
voor licht-verstandelijk gehandicapten van stichting Middin in Den Haag. Zij hoorde er hoe de organisatie zorg en
ondersteuning biedt met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.

Middin biedt met circa 3.300 medewerkers ondersteuning en zorg in Zuid-Holland op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis
aan zo’n 5.700 cliënten met een verstandelijke beperking. Drentheplantsoen in Den Haag bestaat uit 25 appartementen in vijf flatgebouwen.
Er wonen 41 cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. Zij krijgen op afspraak ondersteuning. In een van de flats overnachten de
begeleiders van de slaapdienst. In deze flat is ook het trefpunt gevestigd. Dat is er voor alle cliënten uit deze vijf flatgebouwen, maar
ook voor cliënten uit de buurt en voor wijkbewoners.

Koningin Máxima ging in gesprek met familieleden en met leden van de cliëntenraad over hoe het contact met de cliënten
momenteel plaatsvindt en wat dat voor hen betekent. In een tweede gesprek ging een aantal begeleiders van de bewoners
dieper in op de impact van de coronamaatregelen voor de bewoners en de medewerkers van deze locatie.

Tot slot sprak de Koningin met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Middin en leden van de Middin-brede stuurgroep COVID-19.
Zij vormen tezamen het crisisteam dat de afgelopen weken beslissingen nam over maatregelen en aanpassingen om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan en de bewoners en begeleiders zo veel mogelijk te beschermen. Op elke locatie van Middin wordt maatwerk
geleverd, gezien de grote diversiteit aan woonvormen en zorgvraag van de cliënten.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Songfestival: Europe Shine a Light


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters zitten zaterdagavond 16 mei 2020 klaar voor het
alternatieve songfestivalprogramma Eurovision: Europe Shine a Light, vanwege het coronavirus. Op sociale media
plaatste de RVD kort voor aanvang van de show een foto met daarin een boodschap voor heel Europa.

"Europe is going through a very rough time. Let’s keep our eyes and ears open for each other. Together, we stand strong. Europe,
shine a light and keep the music alive!" – King Willem-Alexander and Queen Máxima. #eurovision #shinealight #songfestival


Foto: RVD

Verjaardag Koningin Máxima


Hare Majesteit Koningin Máxima vierde op 17 mei 2020 haar 49ste verjaardag.

“In deze tijd vier ik mijn verjaardag thuis met een typisch Argentijnse lekkernij: Alfajores van dulce de leche.
Ik ben met Alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes! Ik bak ze volgens mijn moeders recept,
dat ik graag met jullie deel. Zodat je ze ook zelf thuis kunt bakken!” - Máxima

Ingrediënten koekjes:
- 300 gr maizena
- 200 gr bloem
- 200 gr roomboter (op kamertemperatuur)
- 150 gr suiker
- 4 eidooiers
- 1 theelepel baking soda (natriumbicarbonaat)
- 2 afgestreken theelepels bakpoeder
- het merg uit een klein vanillestokje of een snufje vanille poeder
- de geraspte schil van 1 citroen
- 1 theelepel cognac

Ingrediënten vulling:
- dulce de leche (kant en klaar of zelf maken met gecondenseerde melk en suiker)
- geraspte kokos

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter in een kom. Voeg de eidooiers en de cognac toe en kneed
met de hand tot een stevig deeg. Vorm een bal en leg die ongeveer een uur te rusten. Soms lijkt het alsof het deeg niet aan elkaar kleeft, voeg
dan 2 lepels citroensap toe! Rol het deeg uit tot een lap van 5 mm tot 7 mm en steek rondjes deeg uit (met een glas) van ongeveer 4 cm diameter.
Leg dan de rondjes op een met bakpapier beklede bakplaat op zo’n 2 cm afstand van elkaar. Bak de koekjes 10-12 minuten op 160 graden. De koekjes
moeten een klein beetje verkleuren, niet te veel anders worden ze te droog en breken ze. Als de koekjes klaar zijn, uit de oven halen en laten
afkoelen. Plak steeds twee koekjes met een laag dulce de leche op elkaar. Spreid de dulce de leche goed uit tot aan de rand. Die randen rol je
vervolgens door de geraspte kokos. De Alfajores de dulce de leche zijn klaar: genieten maar!


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima bezoekt Voedselbank Delft


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 19 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan het distributiecentrum
van de Voedselbank Delft. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Koningin Máxima ging in gesprek met vrijwilligers van de voedselbank over het uitzoeken, inpakken en verdelen van de voedselpakketten en hoe dit met
inachtneming van de coronamaatregelen door kan blijven gaan. Aansluitend sprak Koningin Máxima met bestuursleden van de Voedselbank Delft en wethouder
Schrederhof van de gemeente Delft over de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselhulp. In dit gesprek kwamen onder meer de verwachtingen voor de
komende periode, het huidige aanbod van eten en drinken en de uitdagingen voor het logistieke proces en voor de uitgifte van voedsel aan bod.

De Stichting Voedselbank Delft wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede door wekelijks voedselpakketten uit te delen
aan mensen die (tijdelijk) in financiële nood zitten. De producten kunnen in de reguliere handel veelal niet meer worden verkocht
en dit voorkomt het weggooien van goed bruikbaar voedsel. Het klantenbestand van de voedselbank is door de coronacrisis gegroeid
en veel oudere vrijwilligers moeten thuisblijven omdat ze extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Bij het distributiecentrum
en bij de uitdeelpunten zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt revalidatiecentrum Adelante


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 19 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan revalidatiecentrum
Adelante in Hoensbroek. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

In maart opende Adelante een afdeling gericht op coronapatiënten die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben of op de
intensive care (IC) hebben gelegen. Deze patiënten komen uit diverse Limburgse ziekenhuizen. Door hun opname bij Adelante worden de
IC’s in de regionale ziekenhuizen ontlast en kunnen patiënten direct gaan revalideren. Een team van verpleegkundigen, artsen,
fysiotherapeuten en psychologen helpt de patiënten bij hun lichamelijke en geestelijke herstel.

Het werkbezoek begon met een toelichting op de revalidatiezorg van coronapatiënten, vervolgens sprak de Koning met behandelaars en een patiënt
die inmiddels is ontslagen van de geïsoleerde corona-afdeling. Aansluitend bracht de Koning een kort bezoek aan patiënten die in dagbehandeling
zijn en patiënten die in de sporthal bezig waren met fysiotherapie. Daarna ging Koning Willem-Alexander in gesprek met diverse experts over de
inrichting van de nazorg voor coronapatiënten. De verwachting is dat de komende maanden de behoefte aan nazorg zal toenemen nu steeds meer
patiënten de IC of het ziekenhuis verlaten. Tot slot sprak de Koning een voormalig coronapatiënt en zijn partner.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt in Limburg ondernemers met contactberoepen


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 19 mei 2020 in Stein een werkbezoek gebracht aan ondernemers
met contactberoepen. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

De Koning bezocht in winkelcentrum Stein een kapper, opticien, nagelstudio en fysiotherapeut. De ondernemers hebben contactberoepen en
zijn – na een periode van gedwongen sluiting - per 11 mei begonnen aan een herstart van hun bedrijf gedurende de coronacrisis. De Koning
sprak met hen onder meer over de periode dat de onderneming gesloten was, de financiële gevolgen, onzekerheden over de toekomst en het
omgaan met de nieuwe protocollen sinds de herstart. Zo werken mensen met een contactberoep op afspraak en moeten zij vooraf aan klanten
vragen of ze geen coronaklachten hebben. Mondkapjes zijn niet verplicht, waar mogelijk moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden.

Op 23 maart besloot de regering om ondernemers met contactberoepen voor de uiterlijke verzorging te sluiten en
andere contactberoepen, zoals fysiotherapeuten, alleen te laten doorgaan op indicatie van een arts. Sinds 11 mei
mogen deze beroepen, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, weer uitgeoefend worden.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Bericht van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. Suikerfeest in de coronavirustijd, 22 mei 2020


“Nu de vastenmaand Ramadan ten einde loopt, wensen wij iedereen die zich voorbereidt op de afsluiting daarvan een
gelukkig Suikerfeest toe. Ook al kunt U niet samenzijn met allen die U lief zijn, toch hopen wij dat het ook dit
jaar voor U een feest zal zijn van bezieling en verbinding.” – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.


Foto: RVD

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan LUMC in het kader van onderzoek naar vaccins en antivirale middelen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 20 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan de afdeling
Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het bezoek vond plaats in het
kader van het wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt.

Het LUMC doet onderzoek naar zowel vaccins als antivirale geneesmiddelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Zo testen onderzoekers van de afdeling Medische Microbiologie in het laboratorium of potentiële vaccins beschermende immuniteit
tegen het virus opwekken. In het SCORE-project (Swift Coronavirus Therapeutics Response) worden bestaande geneesmiddelen op hun
werking tegen COVID-19 onderzocht en worden nieuwe virusremmers ontwikkeld om patiënten met COVID-19 te kunnen behandelen.
Het LUMC werkt in deze onderzoeksprojecten samen met diverse nationale en internationale kennispartners en bedrijven.

Koningin Máxima bezocht het onderzoeksgebouw van het LUMC en sprak daar met medewerkers van de afdeling Medische Microbiologie.
Virologen en analisten gaven uitleg over hun werkzaamheden in het laboratorium bij het ontwikkelen en testen van vaccins en
antivirale middelen. Daarnaast werd in een demonstratie met behulp van een elektronenmicroscoop zichtbaar gemaakt welke schade
het virus in geïnfecteerde cellen aanricht. Deze informatie biedt inzicht in de vermenigvuldiging van het virus en helpt bij de
ontwikkeling van virusremmers. Afsluitend vond een rondetafelgesprek plaats met experts van verschillende Nederlandse universiteiten
en andere betrokken organisaties over de huidige stand van zaken in het onderzoek naar vaccins en antivirale middelen in Nederland.
Het belang van samenwerking tussen de verschillende kennisinstellingen werd daarbij benadrukt.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning aanwezig bij Memorial Day in Margraten


Zijne Majesteit de Koning was zondagmiddag 24 mei 2020 ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Nederland aanwezig bij
Memorial Day op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten. De Koning legde tijdens de herdenking de eerste krans.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus COVID-19 was de herdenking dit jaar in aangepaste verkorte vorm gehouden, zonder publiek.

Tijdens Memorial Day herdenken de Verenigde Staten jaarlijks op de laatste maandag in mei al hun omgekomen militairen.
De herdenkingsbijeenkomst in Margraten vindt traditiegetrouw plaats op de zondag ervoor. De Amerikaanse Begraafplaats
Margraten werd op 10 november 1944 in gebruik genomen door het Amerikaanse leger. Het in september 1944 door de Amerikanen
bevrijdde grondgebied werd destijds door de Nederlandse regering permanent ter beschikking gesteld als begraafplaats.

Tijdens de herdenking hielden ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland Pete Hoekstra en gouverneur van Limburg Theo Bovens een korte toespraak.
Ook minister Bijleveld van Defensie is bij de herdenkingsplechtigheid aanwezig. Na de ceremonie spreekt de Koning met de hoofdopzichter van de
American Battle Monuments Commission in Margraten en met een Nederlands gezin dat een graf van een Amerikaanse soldaat heeft geadopteerd.
Zij onderhouden contact met de Amerikaanse nabestaanden van de omgekomen soldaat en leggen regelmatig bloemen op het graf.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan OLVG in het kader van het digitale ziekenhuis


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 26 mei 2020 een werkbezoek gebracht in het kader van de digitale
transformatie die de ziekenhuiszorg ondergaat in tijden van corona. Het bezoek vond plaats in OLVG in Amsterdam.

Door de uitbraak van COVID-19 heeft OLVG ingezet op verdere digitalisering van de
zorg om patiënten en hun naasten zo goed mogelijk op afstand te kunnen ondersteunen.

Een van de initiatieven van OLVG is De Corona Check die samen met Luscii is ontwikkeld, oorspronkelijk voor niet-coronagerelateerde zorg.

Met De Corona Check app is het mogelijk dagelijks gezondheidsgegevens door te geven via een smartphone of tablet. De app vraagt naar symptomen en biedt
online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Deze klachten worden door een medisch team beoordeeld.
Als het nodig is, wordt door een zorgverlener uit dit team binnen 24 uur telefonisch contact opgenomen. Inmiddels is De Corona Check samen met
partnerziekenhuizen en regionale huisartsen landelijk uitgerold. Meer dan 160.000 mensen maken gebruik van deze digitale ondersteuning.

Koningin Máxima sprak in het medisch regiecentrum met medewerkers van het medische team. Artsen en verpleegkundigen uit het team gaven uitleg
over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Ook mensen die gebruik hebben gemaakt van de app waren aanwezig om hun ervaringen te delen. Medische en
technische experts uit het projectteam gingen in op hoe de dienst in een korte tijd samen met partnerziekenhuizen en huisartsen landelijk is opgeschaald.
Ook werd toegelicht welke plannen er zijn om de app verder uit te breiden, ook voor reguliere, niet-coronagerelateerde zorg.

Koningin Máxima kreeg tenslotte een demonstratie van de ‘DigiPoli’ cardiologie. Patiënten kunnen via de Luscii DigiPoli app
zelf hartklachten bijhouden en vragen stellen. Wanneer nodig, is er via de app direct verbinding met het medisch team in OLVG
en kan een afspraak worden gemaakt voor vervolgonderzoek op de poli. Hiermee worden artsen, verpleegkundigen en patiënten van
het OLVG Hartcentrum digitaal ondersteund bij de opstart van de reguliere, non-COVID-zorg.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Overschild en Siddeburen voor gesprekken met gedupeerden aardgaswinning en impact coronacrisis


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 27 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen in de
gemeente Midden-Groningen. Beide dorpen zijn zwaar getroffen door de bevingen als gevolg van de gaswinning. Vanwege
de coronacrisis (COVID-19) worden de gedupeerden van de aardgaswinning geconfronteerd met aanvullende problematiek.

De Koning startte zijn bezoek in Overschild in dorpshuis De Pompel. Daar nam hij deel aan een rondetafelgesprek met enkele inwoners uit het dorp
en burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen. De aanwezigen vertelden over hun ervaringen met de bevingen en de invloed daarvan
op hun dagelijks leven. Na het gesprek bezocht de Koning tijdens een rondwandeling de dorpskern. Deze wordt grotendeels gesloopt vanwege de
aardbevingsschade. Er komt duurzame nieuwbouw voor in de plaats. De wandeling leidde ook langs woningen en panden die worden versterkt en
verduurzaamd. Het herinrichtingsplan voor de dorpskern is in overleg met de inwoners van Overschild tot stand gekomen.

Vervolgens bezocht de Koning het nabij gelegen dorp Siddeburen. Onlangs is daar in de voormalige Protestantse kerk een aardbevingsbestendig en duurzaam
multifunctioneel centrum (MFC) in gebruik genomen. Het MFC huisvest onder meer een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapiepraktijk, kantoorruimte voor
zorgorganisaties, een bibliotheek en een algemene ruimte waar de dorpsverenigingen, clubs en dorpsbewoners gebruik van kunnen maken. Bij aankomst kreeg de
Koning een rondleiding door het centrum. Aansluitend sprak hij met de gebruikers van het MFC, vertegenwoordigers van enkele verenigingen,
vrijwilligersorganisaties en dorpsbewoners over hun ervaringen met de aardbevingsproblematiek. Ook kwam de impact van de maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan ter tafel. Veel van de activiteiten in het MFC richten zich op verbinden en samenwerken. De medewerkers vertelden over
hoe zij deze hebben aangepast om toch zoveel mogelijk van de activiteiten op een verantwoorde manier door te kunnen laten gaan.

Het bezoek van de Koning is een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van door
bevingen getroffen gebieden centraal stonden. Deze bezoeken vonden plaats op 16 mei 2019 in Appingedam, 21 september 2017 op het Universiteitsterrein
Zernike in Groningen, 14 september 2016 in Leermens, 18 juni 2015 in Uithuizermeeden, 15 mei 2014 in Middelstum, 4 april 2013 in Dorkwerd.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Texel vanwege impact coronacrisis op toerisme Waddeneilanden


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 28 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan Texel. Het bezoek richtte zich op de
gevolgen van de coronacrisis voor de seizoensgebonden horeca en de toerismebranche op Texel en de andere Waddeneilanden.

Koningin Máxima begon haar bezoek op de veerboot naar Texel met een gesprek over de financiële en logistieke gevolgen van de coronacrisis
voor de zogenaamde Waddenveren. Na aankomst op het eiland bezocht zij strandpaviljoen Paal 15. Daar vond een rondetafelgesprek plaats met
burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel, burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog, tevens voorzitter van het samenwerkingsverband
De Wadden, de directeur van de VVV, een vertegenwoordiger van de huisartsen op het eiland en de manager van het Texels Ondernemers Platform.
De economie op de Waddeneilanden is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit het toerisme. Het gesprek ging over wat er nodig
is voor de vormgeving van de zogenaamde anderhalvemetersamenleving.

Aansluitend ging Koningin Máxima naar Den Burg. In hotel De Lindeboom sprak zij met enkele ondernemers over de impact van de
coronamaatregelen op hun bedrijf en hun verwachtingen voor de toekomst. Aan tafel zaten onder anderen de eigenaren van het
strandpaviljoen, een supermarkt, souvenirwinkel, groepsaccommodatie en een winkel voor strand- en kampeerspullen.

Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap zet Koningin Máxima zich in voor duurzame groei van het MKB. Het Comité heeft
onder meer tot taak om bij te dragen aan versterking van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod
van menselijk kapitaal. In dat kader ging ze in een gesprek met de leiding van de Texel Academy, een student en een begeleider over dit
jonge opleidingsinstituut voor horecapersoneel. De Texel Academy is een initiatief van het Texels Ondernemers Platform om personeelstekorten
in de horeca op te vangen en de kwaliteit van het personeel te verbeteren. Normaal gesproken komen wekelijks docenten van het Noord-Holland
en Friesland College naar de academie om les te geven. Leerlingen van de vaste wal verblijven gedurende het opleidingsjaar grotendeels op een
speciale campus op het eiland. De academie biedt een erkend diploma en baangarantie en wordt gefinancierd door horecaondernemers die zich
daarnaast als leerbedrijf aanbieden. Inmiddels is er ook een academie op Ameland gevestigd.

Koningin Máxima sloot het bezoek aan Texel af met een korte rondwandeling door het centrum van Den Burg.

Door gesprekken en werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van iedereen in de bestrijding van de pandemie.
In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt station Utrecht Centraal en NS


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 29 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan station Utrecht Centraal en NS.
Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op het openbaar vervoer.

De Koning ging in gesprek met onder andere chauffeurs, machinisten en sociale veiligheidsmedewerkers van verschillende organisaties voor tram-, bus- en
treinvervoer. De medewerkers vertelden over de voorbereidingen op de start van de reguliere dienstregeling en over de uitdagingen van de coronamaatregelen
voor hun werkzaamheden. Ook sprak Koning Willem-Alexander met bestuurders en directieleden van NS en de stationsmanager van Utrecht Centraal over de
gevolgen van de coronacrisis voor de dienstregeling, de reizigersaantallen, het bereikbaar houden van Nederland in coronatijd en voor de voorzieningen op
de stations. Tot slot sprak de Koning met vertegenwoordigers van organisaties voor openbaar vervoer, overheid, bedrijfsleven, reizigersorganisaties en van
het hoger onderwijs. In dit rondetafelgesprek zijn onder meer de opgaven voor het openbaar vervoer voor de komende periode besproken en kwamen het huidige
en toekomstige reizigersgedrag en het aanpassen van de OV-sector aan de nieuwe werkelijkheid aan bod.

NS neemt maatregelen in de treinen en op de stations om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanaf 2 juni kunnen
reizigers weer grotendeels van de reguliere dienstregeling gebruik maken, maar alleen voor noodzakelijke reizen. Om verantwoord
reizen mogelijk te maken is in de treinen ongeveer 50% van de stoelen beschikbaar.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt crisisorganisatie gemeente Apeldoorn


Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 2 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan de gemeente Apeldoorn.
Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de corona-uitbraak op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er veel extra werk op gemeenten afgekomen, zoals de uitvoering van het noodpakket voor
zelfstandig ondernemers, het extra beroep op de bijstand en het opvangen van vragen van onder meer burgers, sportverenigingen,
cultuurinstellingen en bedrijven over de uitwerking van de maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus.
Tegelijkertijd hebben gemeenten hun werkwijze moeten aanpassen; veel gaat digitaal en fysiek contact is tot een minimum beperkt.

Na een korte toelichting op de crisisorganisatie van de gemeente, bezocht de Koning diverse onderdelen hiervan. Medewerkers van het Klant Contact Centrum
lichtten toe hoe zij de reguliere dienstverlening richting de inwoners in deze tijd vorm hebben gegeven. Aansluitend ging Koning Willem-Alexander in gesprek
met enkele leden van het multidisciplinaire team Acute Bevolkingszorg. Centraal in dit gesprek stond hoe bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang en de
zorg voor dak- en thuislozen zo veel en zo goed mogelijk doorgang heeft gevonden. Vervolgens sprak de Koning met enkele vertegenwoordigers van de
gemeenteraad over hoe de lokale besluitvorming verloopt nu fysiek vergaderen niet mogelijk is. Daarna kwam de ondersteuning voor lokale en regionale
bedrijven aan bod. Tot slot sprak Koning Willem-Alexander met een medewerker en een horecaondernemer over de inrichting van de terrassen en de
buitenruimte in de binnenstad om aan de anderhalvemetersamenleving te voldoen.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt heropend Kunstmuseum


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 2 juni 2020 Kunstmuseum Den Haag bezocht, dat is heropend na een
sluiting van elf weken vanwege de coronapandemie. Culturele instellingen mogen per 1 juni onder voorwaarden weer open.

Koningin Máxima sprak tijdens haar bezoek met medewerkers van het museum, waaronder conservatoren en medewerkers die zich bezig hebben gehouden
met de invoering van de coronamaatregelen. Aan bod kwam onder meer wat de gevolgen zijn op ieders terrein binnen de museumwereld door de verplichte
eerdere sluiting en het niet kunnen presenteren van bruiklenen als ook het niet kunnen uitlenen van eigen werk. Daarnaast spraken zij over de invoering
van de huidige richtlijnen voor musea. Dit zijn het maximeren van het aantal bezoekers, verplicht vooraf reserveren en het instellen van vaste looproutes.
Een algemene richtlijn voor bezoekers is om vooral lokaal uit te gaan, daarom bezocht Koningin Máxima een museum in eigen stad.

Na haar gesprekken bezocht Koningin Máxima de tentoonstellingen ‘Koninklijk Blauw – Het mooiste Delfts aardewerk van Willem en Mary’ en
‘Breitner vs Israels -Vrienden en rivalen’. De expositie van schilderijen van George Hendrik Breitner en Isaac Israels gaat over de
rivaliteit tussen de schilders en vrienden en hun ontwikkelingen in de schilderkunst. Thema’s zijn het militaire leven, het stadsleven
in Amsterdam en de portretkunst, waarbij de individuele uiting van emoties centraal staat.

De tentoonstelling over Koninklijk Blauw laat iconisch aardewerk uit Delft zien en richt zich op de periode 1689-1702, waarin stadhouder Willem III en
Mary II Stuart veel Delfts Blauw lieten vervaardigen. Zij werden pleitbezorgers van deze kunstvorm. Onder andere zijn de onlangs door het museum verworven
zeldzame bloemenpiramides (vazen) van ca. 1.60 meter hoog te zien. Prinses Beatrix zou de tentoonstelling in maart hebben geopend.

De oorspronkelijke inrichting van Koninklijk Blauw kwam stil te liggen vanwege de coronapandemie en heeft er voor gezorgd dat topstukken uit het
buitenland niet in bruikleen gegeven konden worden. Op de tentoonstelling is plaats vrijgehouden voor objecten die nog niet zijn gearriveerd.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar bezoekt eerste voorstelling na heropening Het Nationale Theater


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben woensdagavond 3 juni 2020 de eerste voorstellingsavond na
heropening bezocht van Het Nationale Theater in Theater aan het Spui in Den Haag. Theaters in Nederland kunnen vanaf 1 juni hun deuren
weer openen voor maximaal dertig bezoekers, na een sluiting van elf weken vanwege de coronapandemie.

Het Koninklijk Paar zag twee voorstellingen uit de nieuwe reeks ‘Het Nationale Theater speelt altijd’, die speciaal is ontwikkeld voor de
heropening met inachtneming van de geldende maatregelen voor theaters. Romana Vrede speelde met ‘Liefdesverklaring’ een ode aan het publiek.
Rick Paul van Mulligen vertolkte ‘U bent mijn moeder’, een tekst van Joop Admiraal uit 1981 op basis van gesprekken die hij met zijn
dementerende moeder in het verzorgingshuis voerde. Alle twaalf voorstellingen uit ‘Het Nationale Theater speelt altijd’ zijn geïnspireerd
op de huidige tijd en bevatten teksten vol hoop, troost en afleiding. Uitgangspunt is de ontmoeting met het publiek. Voor de voorstellingen
is kort gerepeteerd en ze worden noodgedwongen uitgevoerd zonder uitgebreide decors en techniek. Na de zomer worden sommige stukken doorontwikkeld
tot volwaardige voorstellingen, om zo met een flexibele reeks korte en lange stukken door de coronapandemie heen te kunnen spelen.

Het Koninklijk Paar deed nadien met de andere theaterbezoekers mee aan een kort nagesprek met de acteurs en regisseurs. Het publiek werd gevraagd
naar hun ervaring met deze eerste theateravond en de Koning sprak zijn steun en waardering uit voor iedereen werkzaam in de theatersector. Na afloop
sprak het Koninklijk Paar ook met de beide acteurs, regisseurs Noël Fischer en Eric de Vroedt en directeur van Het Nationale Theater Cees Debets over
de artistieke en financiële gevolgen van de coronapandemie voor de theatersector, hoe zij omgaan met de geldende maatregelen en hoe zij vooruitkijken
naar de toekomst. In lijn met de algemene richtlijnen om vooral lokaal uit te gaan, bezocht het Koninklijk Paar een voorstelling in eigen stad.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima ontmoet vitale sectoren in Nijmegen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 4 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan een supermarkt en een
afvalbedrijf in Nijmegen. Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op vitale sectoren.

Vitale beroepen en sectoren zijn door de Rijksoverheid aangemerkte cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de uitbraak van
COVID-19. Terwijl sommige sectoren op de voorgrond staan, opereren andere vitale beroepen meer op de achtergrond, zoals supermarktmedewerkers,
afvalbeheerders en schoonmakers. Deze sectoren hebben sinds de afkondiging van de maatregelen in maart acuut moeten experimenteren met manieren om in
hun werk verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Andere bedrijven hebben van deze kennis kunnen profiteren. Vaak hebben vitale sectoren in de
afgelopen maanden te maken gehad met een verhoogde vraag naar hun diensten en dus met een hogere werkdruk. Het ziekteverzuim was desondanks laag.

Koningin Máxima bezocht in Nijmegen-Fenikshof supermarkt Jumbo om van vakkenvullers, kassamedewerkers en medewerkers van de versafdeling te
horen hoe zij hun werk de afgelopen tijd hebben ervaren. Tijdens een rondgang door de winkel hoorde zij welke wijzigingen men in alle Nederlandse
supermarkten sinds half maart heeft doorgevoerd om de voedselvoorziening en de gezondheid van personeel en klanten te kunnen waarborgen. Daarnaast
vertelden medewerkers over hamsterwoede, nieuwe druktepieken en veranderde werkzaamheden.

Vervolgens bezocht Koningin Máxima afvalbedrijf Dar in Nijmegen. Een rondleiding over de milieustraat gaf inzicht in het afvalbeheer
en het integraal beheer van de openbare ruimte. Medewerkers van de afvalinzameling, reiniging en het groenbeheer vertelden over hun
omgang met de verhoogde volumes aan afval van particulieren, de werkdruk, de lange wachtrijen voor de milieustraat en de extra
hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld. Afsluitend sprak Koningin Máxima met Dar en andere vitale beroepsgroepen
zoals de bedrijfsschoonmaak en de pakketbezorgers over aanpassingen in hun werk tijdens de coronapandemie.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek aan Nederland Isoleert in kader van energietransitie


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 9 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Nederland Isoleert in Amersfoort om zich te laten
informeren over de effecten van de coronacrisis (COVID-19) op de energietransitie. Het bedrijf richt zich op het isoleren van
bestaande woningen en gebouwen en is onderdeel van energiebedrijf Essent. Naast energielevering en verduurzaming van gebouwen,
houdt Essent zich bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

De Koning sprak met een klantadviseur van Nederland Isoleert over de impact van de pandemie op de aanvraag van offertes en de uitvoering van
werkzaamheden. Vandaag publiceert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een rapport waaruit blijkt dat de coronacrisis leidt tot
vertraging van de verduurzaming van woningen. In de loods van het bedrijf kreeg de Koning een demonstratie te zien van spouwmuurisolatie en
een toelichting op diverse andere isolatiemogelijkheden voor woningen.

Aansluitend nam de Koning deel aan twee rondetafelgesprekken over de gevolgen van de coronacrisis op de voortgang van de energietransitie,
de bevordering van duurzaamheid en het klimaat. De gesprekken werden geleid door de directeur van de NVDE, Olof van der Gaag. Het eerste
gesprek stond in het teken van de effecten op investeringen voor isolatie van de eigen woning, het zelf opwekken van energie en het
aardgasvrij maken van woningen. Ook werd inzicht gegeven in de stand van zaken van grootschalige projecten voor het opwekken van
duurzame energie. Bijvoorbeeld windmolenparken en geothermie. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van energiebedrijf Vattenfall,
WoonDuurzaam, een startup voor het aardgasvrij maken van huizen, Vereniging Eigen Huis en de Radboud Universiteit.

In het tweede rondetafelgesprek werd vooruit gekeken naar de kansen en oplossingen voor een ‘groen herstel’ van de energiemarkt na de pandemie.
De Koning sprak met vertegenwoordigers van Essent, Natuur & Milieu, TenneT en het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft over mogelijkheden
voor het stimuleren van de vraag en het hervatten van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse klimaatbeleid.
Daarnaast kwamen thema’s als het bevorderen van financiële zekerheid van investeringen en het opschalen van samenwerkingsverbanden aan de
orde. Ook gaf de directeur van de NVDE een toelichting op hun onderzoeksrapport.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Parnassia Groep Den Haag


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 10 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan een locatie van geestelijke gezondheidszorginstelling (GGZ)
Parnassia Groep in Den Haag. Het bezoek ging over de (mogelijke) gevolgen van de coronapandemie op de geestelijke gezondheidszorg,
waarbij er aandacht was voor zowel de huidige problemen als de kansen en nieuwe ontwikkelingen.

Koningin Máxima sprak eerst met mensen met psychische problemen over de impact van de coronapandemie op henzelf en hun behandeling. Hoe maak je
een afweging tussen zorg op afstand of het risico op besmetting met het coronavirus? Ernstige psychiatrische patiënten hebben vaak lichamelijke
klachten en vormen naast ouderen een zeer kwetsbare doelgroep. Leden van de Cliëntenraad van Parnassia Groep vertelden over de mogelijkheden
tot (beeld)bellen, online behandelingen en huisbezoeken. Ook kreeg Koningin Máxima een toelichting op de online behandeling Super Brains.
Deze app helpt mensen met ADHD de regie over hun leven te houden.

Vervolgens ging Koningin Máxima in gesprek met zorgverleners over toekomstperspectieven in de psychiatrie met als uitgangspunt zorg op maat en op afstand.
Zo is netwerkpsychiatrie een vorm van zorg waarbij professionele zorg wordt aangevuld met steun vanuit het sociale netwerk van de patiënt om stabiliteit
te creëren. Ontwerpers, filosofen, experts en ervaringsdeskundigen werken daarnaast in de beweging ‘redesigning psychiatry’ samen aan manieren om de
mentale weerbaarheid van burgers en patiënten te vergroten, als middel om ergere psychische problemen te voorkomen. Ook kwam het Medisch contactcentrum
aan bod, dat 24/7 contact met patiënten en naasten wil houden om direct inhoudelijke zorg te kunnen bieden.

Parnassia Groep is een grote GGZ-instelling in Nederland en biedt basishulp en specialistische hulp voor alle psychische en psychiatrische problemen.
In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet
van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt vrijwilligersorganisatie House of Hope


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 11 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan vrijwilligersorganisatie House of Hope in Rotterdam.
De organisatie helpt kwetsbare bewoners van Rotterdam-Zuid bij maatschappelijke, financiële en praktische problemen. House of Hope is één
van de deelnemers van het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds.

Koningin Máxima ontmoette de oprichters en bestuursleden van House of Hope en sprak met hen over het ontstaan van de organisatie, de aanpak van het
verbinden van wijkbewoners en de plannen voor de komende jaren. Ook zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor het werk in de wijk, voor de
ondersteuning van mensen met hulpvragen en voor het contact met zowel wijkbewoners als vrijwilligers gedeeld. Koningin Máxima ging vervolgens met
medewerkers en vrijwilligers van House of Hope in gesprek over de activiteiten die zij organiseren, over het verbinden en versterken van mensen en
over het inzetten van de talenten van de bewoners voor de wijk. Aansluitend sprak Koningin Máxima met een aantal deelnemers over wat de gesprekken,
spreekuren en andere activiteiten van House of Hope voor hen betekenen en over hoe hun persoonlijke situatie is verbeterd.

Het vierjarige programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds ondersteunt sociale projecten
die mensen stap voor stap uit de armoede helpen. Door trainingen, workshops en coaching kunnen de deelnemende
initiatieven ervaringen delen, zich verder ontwikkelen en meer mensen bereiken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Tijdens het werkbezoek zijn de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten gevolgd.


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Buitengewoon Opsporingsambtenaren in Leiden


Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 15 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Buitengewone Opsporingsambtenaren
(BOA’s) van team Handhaving gemeente Leiden, en politiemensen met wie de BOA’s nauw samenwerken.

De BOA’s zijn in dienst van de gemeentelijk overheid en richten zich op leefbaarheid. Zij werken aan een schone, bereikbare, leefbare en veilige stad.
Ze controleren of mensen zich aan de regels houden en handhaven indien nodig op overtredingen. Naast het reguliere werk houden zij zich sinds de
uitbraak van COVID-19 ook intensief bezig met het handhaven van de coronamaatregelen, zoals het toezicht op het afstand houden, terrasvergunningen
en crowd management in de binnenstad. In de gemeente Leiden werken ongeveer vijftig BOA’s. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
communicatie met inwoners en ondernemers en een betere samenwerking met politie.

Tijdens het bezoek kreeg Koning Willem-Alexander in het nieuwe stadskantoor uitleg in de werkruimten van de BOA’s en sprak hij met het team
Handhaving over de impact van de coronamaatregelen op de dagelijkse werkzaamheden. Aansluitend volgde een korte stadswandeling waarbij
verschillende dienstdoende BOA’s ter plaatse uitleg gaven over hun ervaringen in de praktijk.

Ook was er een gesprek met de samenwerkingspartners van het team Handhaving, waaronder politie, vergunningverleners en ondernemers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie
en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij ondertekening MuziekAkkoord Hoeksche Waard


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 16 juni 2020 de ondertekening bijgewoond van het MuziekAkkoord Hoeksche Waard,
het lokale samenwerkingsconvenant voor muziekonderwijs op de basisschool. Het akkoord is een onderdeel van het programma Méér Muziek
in de Klas Lokaal van de stichting Méér Muziek in de Klas, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is.

De bijeenkomst vond plaats bij Alcazar Events in Puttershoek.

In het akkoord is afgesproken hoe het muziekonderwijs de komende jaren in Hoeksche Waard wordt vormgegeven. Het zijn afspraken
tussen partijen in de gemeente, waaronder schoolbesturen, muziekschool en muziekverenigingen en culturele instellingen, pabo’s
en Codarts Rotterdam. De afspraken moeten leiden tot structureel muziekonderwijs voor 7500 basisschoolleerlingen in Hoeksche Waard.

De ondertekening vond plaats tijdens een muzikale bijeenkomst, gepresenteerd door Buddy Vedder, ambassadeur van Méér Muziek in de Klas.
Door middel van een videoverbinding waren, naast een aantal betrokkenen in de zaal, ook andere partijen en schoolkinderen aanwezig.
De muziekschool, muziekvereniging, de gemeente en provincie deelden ervaringen over het belang van muziekonderwijs. Basisschoolleerlingen
maakten muziek, zowel ter plaatse als op afstand. Na afloop van de ondertekening van het MuziekAkkoord sprak Koningin Máxima onder meer
het bestuur van (muziek-)scholen over de samenwerking en de voortgang van muziekonderwijs in de provincie Zuid-Holland.

De Stichting Méér Muziek in de Klas is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op
basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder
werden er MuziekAkkoorden getekend in onder andere de provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe en in diverse regio’s en
gemeenten zoals de Liemers, Zutphen en omstreken en de stad Groningen.

Tijdens het bezoek zijn de geldende algemene richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt evenementenlocatie De Kuip


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmorgen 17 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan De Kuip
in Rotterdam in het kader van de impact van de coronapandemie op de evenementenbranche.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen evenementenlocaties niet of nauwelijks worden geëxploiteerd. Ook in De Kuip liggen de reguliere
activiteiten al sinds de uitbraak stil. Naast een voetbalstadion is De Kuip ook een evenementenlocatie met zeventien zalen
waar allerlei activiteiten, zoals congressen en concerten kunnen plaatsvinden.

Koning Willem-Alexander sprak bij aanvang van het bezoek met algemeen directeur Jan van Merwijk en financieel directeur Carl Berg over de
impact van de coronamaatregelen op de exploitatie van het stadion als voetbal-en evenementenlocatie. Ook werd ingegaan op de ontwikkelingen
rondom het nieuw te bouwen stadion en de Alliantie van Evenementenbouwers: een brede samenwerking tussen de totale sector van sport, cultuur
en entertainment gericht op het behoud van publieksevenementen in Nederland.

Aansluitend kreeg hij een rondleiding waarbij diverse onderdelen van de locatie werden bezocht en medewerkers vertelden over hoe zij de coronaperiode
ervaren. In de brasserie vond een ontmoeting plaats met de chef-kok en horecamedewerkers en op het veld sprak de Koning met medewerkers van de veldploeg
en de technische dienst. Bij de Feyenoord Campus werd door een docent en een leerling uitleg gegeven over de impact van de sluiting van het Feyenoord
Leercentrum en in het Feyenoord museum werd stilgestaan bij de geleidelijk opstart van het museum. De rondleiding eindigde in de kleedkamer, waar met
aanvoerder Steven Berghuis gesproken werd over de impact van de corona-uitbraak op het voetbal en op de spelers zelf. Ook werd door
Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingegaan op het Deltaplan Betaald Voetbal.

Het bezoek eindigde in het bijbehorende Maasgebouw met een gesprek over alle werkvelden die getroffen zijn door het wegvallen van evenementen.
Koning Willem-Alexander sprak onder andere met medewerkers die zich bezighouden met events, hospitality, merchandising en security.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning Willem-Alexander bezoekt Borger voor impact coronacrisis op cultuur- en vrijetijdssector in provincie Drenthe


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 24 juni 2020 in Borger, gemeente Borger-Odoorn, een werkbezoek gebracht aan het
Hunebedcentrum en Cultuurpodium Vanslag. Hij liet zich informeren over de effecten van de coronacrisis (COVID-19)
op de cultuur- en vrijetijdssector in de provincie Drenthe.

De Koning startte in het Hunebedcentrum waar hij deelnam aan een rondetafelgesprek met de commissaris van de Koning, de gedeputeerde
van onder andere de vrijetijdseconomie, de burgemeester van Borger-Odoorn en vertegenwoordigers uit de recreatie- en vrijetijdssector
in Drenthe. Er werd gesproken over de effecten van de pandemie op onder meer hotels, campings en vakantieparken, dagattracties als
Wildlands Adventure Zoo en evenementen als de TT in Assen. Ook werd vooruitgekeken naar de zomerperiode. Door de versoepeling van
de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de sectoren weer in beperkte mate toegankelijk. De gesprekspartners
vertelden wat zij doen om bezoekers verantwoord en veilig te kunnen ontvangen. Dit is van invloed op onder meer hun bedrijfsvoering,
logistiek en personeelsmanagement. Tot slot kreeg de Koning een korte rondleiding door het Hunebedcentrum en de omliggende tuin.

Het tweede rondetafelgesprek vond plaats bij Cultuurpodium Vanslag, gehuisvest in de voormalige dorpskerk van Borger. Het cultuurpodium
heeft een regionale functie en wordt gerund door vrijwilligers. De Koning sprak met de gedeputeerde van onder meer cultuur en
vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector over de gevolgen van de coronacrisis voor musea, podia, theatergezelschappen,
en het cultuuronderwijs in Drenthe. Zo kan het Shakespeare Theater Diever geen openluchtvoorstelling geven. Ook het jaarlijkse
FestiValderAa gaat niet door. Het Drents museum moest de opening van de tentoonstelling over de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo
uitstellen tot het najaar van 2021. Voorafgaand aan het gesprek was er een kort optreden van de Drentse singer-songwriter Hannah Mae.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning Willem-Alexander bezoekt industrie regio Eindhoven


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 25 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Nedschroef in Helmond en DAF Trucks in Eindhoven.
Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronapandemie op de industrie, in het bijzonder de automotive industrie.

Het werkbezoek startte bij Nedschroef, dat bevestigingsmiddelen, machines en gereedschappen voor onder andere de automotive industrie
ontwikkelt en produceert. Tijdens een rondleiding door de fabriek kreeg Koning Willem-Alexander toelichting op de maatregelen die zijn
genomen om de productie ook tijdens de coronacrisis door te kunnen laten gaan. Vervolgens sprak de Koning met een aantal medewerkers
over hun rol bij het opstellen en uitvoeren van de maatregelen en over de gevolgen daarvan voor het personeel.

Aansluitend bezocht de Koning DAF Trucks, waar hij uitleg kreeg over de impact van de crisis en de heropstart van het productieproces.
Koning Willem-Alexander ging met enkele medewerkers van DAF Trucks in gesprek over de aanpassingen in de productie en wat die voor
hen betekenen en maakte een rondgang langs de productiefaciliteiten.

De Koning nam deel aan een rondetafelgesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor de automotive sector in brede zin. De deelnemers
spraken over productielocaties die veelal abrupt hebben moeten sluiten en inmiddels weer op aangepaste wijze zijn opgestart. Ook ging
het gesprek over de ontwikkelingen in de markt en de mondiale keten. Tot slot werd gesproken over de toekomst van de sector met het
oog op internationale ontwikkelingen en uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Apeldoorn en Woerden in kader van tekort technisch personeel


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 25 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan technisch installatiebedrijf
Hamer in Apeldoorn en de technische onderwijsfaciliteit TechnoHUB in Woerden. Bij beide bezoeken ging het over het
belang van goed opgeleid technisch personeel voor de toekomst van het MKB. Bedrijven hebben gekwalificeerde medewerkers
nodig voor hun continuïteit en groei. Het vakonderwijs wil opleidingen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de vraag van
ondernemers. Samenwerking tussen publieke en private organisaties is hierbij essentieel. Ook werd tijdens de bezoeken gesproken
over de impact van de coronacrisis op het MKB. De werkbezoeken vonden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Koningin Máxima begon haar bezoek aan familiebedrijf Hamer met een rondleiding. In de provincie Gelderland kampen veel technische
bedrijven met een tekort aan vakkundige technici. Hamer is één van de bedrijven die gebruik heeft gemaakt van het actieplan 'Leve(n)
Lang Gelders Vakmanschap' dat dit probleem aanpakt. Het plan biedt om- en bijscholingsmogelijkheden om zo meer mensen te kunnen opleiden
voor de technische sector. Gelders Vakmanschap werkt onder andere met vouchers die bedrijven kunnen inzetten voor bijscholing van hun
medewerkers of het aannemen van zij-instromers. Een zogenaamde verbindingscoach begeleidt hen daarbij. Eind 2019 liep deze financiële
regeling af. Vanwege de pandemie zijn er vanaf 1 juni tijdelijk nieuwe vouchers beschikbaar gesteld voor bijscholingsdoeleinden. Tijdens
de rondleiding sprak Koningin Máxima met een aantal medewerkers die scholingstrajecten hebben gevolgd. Aansluitend sprak zij met
vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, onder meer de provincie, WIJ techniek, Koninklijke Metaalunie, SER, CNV Vakmensen en
verbindingscoaches, over hun ervaringen en de effecten van de pandemie.

In Woerden bezocht Koningin Máxima de TechnoHUB, een nieuwe opleidingsfaciliteit voor het onderwijs dat in samenwerking met technische bedrijven
is opgezet. De TechnoHUB is onderdeel van de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West. Het Rijk en de provincie Utrecht pakken hierin samen met
technische bedrijven en onderwijsinstellingen het tekort aan technisch personeel aan. In een praktische leeromgeving kunnen (V)MBO-studenten
en ook leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs kennis en vaardigheden opdoen in techniek en technologie. Het standaard lesprogramma
wordt in samenwerking met de bedrijven onder meer aangevuld met gastlessen door vakspecialisten en opdrachten bij de bedrijven zelf. TechnoHUB
verbindt zo scholing en praktijk aan elkaar. Koningin Máxima begon het bezoek met een rondleiding door de TechnoHUB die in september open gaat.
Zij sprak met enkele (V)MBO leerlingen en docenten over wat deze praktijkplek voor hen kan betekenen. Na de rondleiding sprak Koningin Máxima met
vertegenwoordigers van het lokale technische bedrijfsleven, de provincie en MKB-bestuursleden uit de technische sector.

Beide bezoeken passen in een reeks van gesprekken met ondernemers. Koningin Máxima zet zich als lid van het Nederlands Comité
voor Ondernemerschap in voor duurzame groei van het MKB. Het Comité heeft onder meer tot taak om bij te dragen aan versterking
van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod van menselijk kapitaal.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Avans Hogeschool Breda


Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 26 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Avans Hogeschool in Breda.
Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op (praktijk)onderwijs in het hbo.

Sinds 15 juni vinden er op hogescholen en universiteiten weer beperkt onderwijsactiviteiten plaats, zoals praktijklessen,
de afname van examens en tentamens en de begeleiding van kwetsbare studenten. Onderwijs op afstand blijft de norm, maar voor
de lessen en toetsen die zich niet lenen voor online onderwijs kunnen leerlingen nu weer beperkt op school terecht. Het beperken
van studievertraging was hierbij voor Avans Hogeschool een belangrijke doelstelling.

De Koning bezocht achtereenvolgens een organisch lab en de werkplaats Mechatronica van Avans Hogeschool. Hier sprak hij met docenten
en studenten over hun ervaringen met online lessen en het weer opstarten van het fysieke onderwijs. Aansluitend ging Koning Willem-Alexander
in gesprek met diverse betrokkenen over de inrichting van het online onderwijs en het praktijkonderwijs met inachtneming van de diverse
geldende richtlijnen. Ook werd gesproken over het afnemen van toetsen op afstand. Tot slot werd ingegaan op de bestuurlijke dilemma’s waar
onderwijsinstellingen in de regio tegenaan lopen en werd gesproken over de beschikbaarheid van stages.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en minister-president bij televisie-uitzending in het teken van Nederlandse Veteranendag


Zijne Majesteit de Koning en de minister-president waren zaterdagmiddag 27 juni 2020 in de Ridderzaal in Den Haag
te gast tijdens de live televisie-uitzending van het Nationaal Comité Veteranendag op NPO1. De geplande festiviteiten
rond de 16e editie van Nederlandse Veteranendag waren vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast.

Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, minister Bijleveld van Defensie, de
Commandant der Strijdkrachten, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de voorzitter Nationaal Comité Veteranendag waren aanwezig
tijdens het programma waarin vier veteranen centraal stonden. De veteranen vertelden zowel in beeldreportages als ook live in de
Ridderzaal over hun ervaringen op missie en over hun tijd naderhand terug in Nederland. De minister-president, de minister van Defensie
en de voorzitter van het Nationaal Comité hielden een toespraak. Ook de winnaar van de scholierenwedstrijd was aanwezig en toonde zijn
winnende vlog over de betekenis van vrijheid. Na de live-uitzending sprak de Koning met de veteranen.

Veteranendag is in 2005 ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag,
met ondersteuning van het ministerie van Defensie en maatschappelijke partners. Het is een eerbetoon aan de ruim
100.000 Nederlandse veteranen - van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu - die zich hebben ingezet
in dienst van de vrede. Doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen.

Tijdens de televisie-uitzending werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt bezoek aan ‘De kracht van groen Zoetermeer’ in Hof van Seghwaert


Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 29 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Gilde Stadstuiniers Zoetermeer in de Hof van Seghwaert.
Het Gilde Stadstuiniers heeft in 2015 het initiatief genomen voor ‘De kracht van groen Zoetermeer’. Het Oranje Fonds heeft dit driejarige project
financieel ondersteund. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Met ‘De kracht van groen Zoetermeer’ is Gilde Stadstuiniers samenwerkingsverbanden aangegaan met lokale groeninitiatieven en maatschappelijke
organisaties, om mensen te betrekken bij hun buurt en bewust te laten worden van het groen in hun omgeving, zoals stads- en buurtgroen,
wijktuinen, moestuinen en boomgaarden. Het project brengt vrijwilligers en wijkbewoners, mensen met een beperking en mensen in een
re-integratietraject met elkaar in contact en leert hen samen het lokale groen te beheren en behouden. De Hof van Seghwaert is een
historische perenboomgaard midden in de woonwijk Seghwaert die in 2014 door bewoners werd omgevormd tot een wijktuin. Het is nu een
ontmoetingsplek voor de buurt die plaats biedt aan meerdere participatieprojecten.

Koning Willem-Alexander sprak met de initiatiefnemers over de aanpak van Gilde Stadstuiniers Zoetermeer, de samenwerking met diverse partijen
en de impact op de buurt. Daarnaast ontmoette de Koning enkele buurtbewoners en deelnemers aan de verschillende projecten. Zij vertelden over
hun werkzaamheden en over de betekenis van de tuin voor hen en voor de sociale samenhang in de buurt. Afsluitend bekeek Koning Willem-Alexander
de tuin en de boomgaard en kreeg uitleg van vrijwilligers over de wijze waarop verschillende initiatieven in de tuin zijn opgezet.

Tijdens het werkbezoek werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek in kader impact coronacrisis op jeugdwerkloosheid


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 1 juli 2020 een werkbezoek gebracht aan logistiek dienstverlener Dachser in Waddinxveen,
een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf. SBB heeft vanwege de coronacrisis
het actieplan ‘Stages en Leerbanen’ gelanceerd. Doel is om bedrijven te stimuleren leerplekken aan te bieden zodat jongeren
werkervaring kunnen opdoen. Dit helpt bij het voorkomen van schooluitval en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Vanwege de
coronacrisis is er extra druk ontstaan op de beschikbaarheid van leerplekken.

De Koning begon zijn bezoek met een rondleiding door het magazijn van het bedrijf. Daar sprak hij met een aantal studenten en stagebegeleiders
over hun ervaringen met de stageplekken. Aansluitend sprak hij met bijna afgestudeerde studenten en begeleiders over ambities en toekomstperspectief.
Dachser is een Duits familiebedrijf dat belang hecht aan de ontwikkelings-mogelijkheden voor zowel nieuwe als bestaande werknemers. Het bedrijf
heeft in samenwerking met SBB tijdens de coronacrisis alle stagiaires in dienst weten te houden.

De Koning nam vervolgens deel aan twee rondetafelgesprekken waarin de aansluiting van beroepsonderwijs op bedrijfsleven centraal stond.
SBB geeft aan dat ruim 500.000 (V)MBO-studenten, zijinstromers en herintreders leerbedrijven zoeken om praktijkervaring op te kunnen doen.
Dit is van belang voor het behalen van het vakdiploma, het voorkomen van schooluitval en een goede start op de arbeidsmarkt. Daarnaast
krijgen de leerbedrijven zo de kans om het tekort aan goed opgeleide vakmensen aan te vullen.

In het eerste gesprek vertelden vertegenwoordigers van leerbedrijven uit de horeca, het campingwezen en het
Scheepvaart- en Transportcollege Rotterdam over de impact van de coronacrisis op de stagebegeleiding en de
opleiding van de studenten. Het tweede gesprek ging over beleidsontwikkeling op zowel Rijks- als sectoraal
en regionaal niveau. De Koning sprak met vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de gemeente Gouda, opleidingsinstituut ROC Mondriaan, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
namens de supermarktbranche en de SBB over beleidsmaatregelen om jeugdwerkloosheid aan te pakken.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en
de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Creatieve Coalitie in theater de Nieuwe Regentes


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 1 juli 2020 een werkbezoek gebracht aan theater de Nieuwe Regentes
in Den Haag. Zij ontmoette vertegenwoordigers van de Creatieve Coalitie, een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen
in de creatieve sector om de arbeidsmarktsituatie van ZZP’ers te verbeteren. Koningin Máxima sprak met hen over de gevolgen
van de coronapandemie voor ZZP’ers in de creatieve sector. Ook bekeek zij hun werk.

In 2019 werd de Creatieve Coalitie opgericht, waarin makers en werkenden in de kunst en cultuur hun krachten bundelden.
De Creatieve Coalitie omvat 42 verschillende beroepsverenigingen van onder meer musici, cameramensen, acteurs, regisseurs,
ontwerpers, theatertechnici en tekstschrijvers. In de culturele en creatieve sector werken 300.000 mensen, waarvan ruim
70 procent als ZZP’er. Zij zijn vaak ‘seizoenarbeider’ bij festivals, concerten en evenementen.

Nu dit jaar festivals en voorstellingen veelal niet kunnen doorgaan zoals eerder voorgenomen, is het seizoen niet meer in te halen. Koningin Máxima
sprak in de verschillende zalen van het theater met vertegenwoordigers van zes creatieve beroepsgroepen: dansers, beeldend kunstenaars, technici,
acteurs, film- en tv-makers en musici. Zij spraken over de uitdagingen in deze tijd en over hun inzet om met creativiteit zo goed mogelijk door
deze periode heen te komen. Daarbij presenteerden de dansers, acteurs en musici delen uit hun huidige repertoire.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en
de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima ontmoet vertegenwoordigers uitvaartbranche


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmorgen 2 juli 2020 een werkbezoek gebracht aan een uitvaartonderneming in Den Haag.
Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op de uitvaartbranche.

De uitbraak van COVID-19 heeft het werk in de uitvaartbranche ingrijpend veranderd. Koningin Máxima sprak bij Engelen & Spoor Uitvaartverzorging
in Den Haag over deze veranderingen. Haar bezoek begon met een gesprek met de beide directeuren van de uitvaartonderneming, de directeur van de
Branche Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) en de van de Stichting Rooms-Katholieke begraafplaatsen over het ontwikkelen
van nieuwe protocollen om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.

In een tweede gesprek werd ingegaan op de gevolgen van de coronamaatregelen in de dagelijkse praktijk bij het verzorgen
en vervoeren van overledenen. Koningin Máxima sprak met onder andere een overledeneverzorgster en verantwoordelijken
voor statievervoer en dragers over welke uitdagingen deze periode met zich meebrengt.

Aansluitend vond een gesprek plaats met een aantal uitvaartverzorgers, werkzaam bij verschillende uitvaartondernemingen in het land. De uitvaartverzorgers
hebben vanaf het allereerste moment dagelijks contact met de nabestaanden en begeleiden hen bij de uitvaart. Zij vertelden over hun ervaringen met de
coronamaatregelen en de impact die deze maatregelen afgelopen maanden en nu nog steeds hebben op het organiseren van een uitvaart.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en
de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan GGZ Noord-Holland-Noord in Schagen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 2 juli 2020 een werkbezoek gebracht aan een locatie van geestelijke gezondheidszorginstelling
Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) in Schagen. Het bezoek stond in het teken van enkele specialisaties van GGZ NHN, namelijk het behandelen van mensen
in hun eigen omgeving (ambulantisering), de inzet op herstel en eigen regie en het verlenen van digitale zorg en preventie. Tijdens gesprekken werd
onder andere ingegaan op de mede door GGZ NHN ontwikkelde Integrale Gezinsteams Jeugd en de Herstelondersteunende Intake.

Koningin Máxima sprak tijdens drie gesprekken met betrokken behandelaars, ervaringsdeskundigen en bestuurders over deze vormen van zorg waarbij GGZ NHN
de behandeling afstemt op de wensen en mogelijkheden van de cliënten. Bij voorkeur helpt de instelling mensen in hun eigen omgeving, maar ook online hulp
wordt ingezet om cliënten zelf te laten bepalen wanneer en waar zij willen werken aan hun gezondheid. Tijdens het bezoek werden de zogenoemde
Herstelondersteunende Intake en de Herstelwerkplaatsen toegelicht, waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen een grote rol speelt. Cliënten kunnen
hier cursussen volgen, ervaringen over het omgaan met psychiatrische klachten delen en leren hoe ze actief kunnen werken aan hun doelen.

Daarnaast werd tijdens het werkbezoek van Koningin Máxima ingegaan op de inzet van gezinsteams. Bij deze aanpak staan niet de
verschillende betrokken hulporganisaties, maar de gezinnen zelf centraal. Rondom elk gezin met een meervoudig complexe hulpvraag
wordt een integraal, multidisciplinair specialistisch team gevormd. Zoals bij elke behandeling werkt GGZ NHN ook hier nauw samen
met het netwerk van cliënten, zoals familie, buren, school, sport en gemeente. Een intensieve behandeling als deze moet opname
voorkomen en het risico op het overbrengen van gezinsproblematiek van generatie op generatie verminderen.

GGZ NHN biedt behandeling en begeleiding aan mensen van alle leeftijden met psychische problematiek. Koningin Máxima sprak recent
bij GGZ-instelling Parnassia Groep in Den Haag ook over ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, specifiek in relatie tot
de gevolgen van de coronapandemie. Ook had Koningin Máxima in april een videogesprek met een medewerker en cliënten van het GGZ NHN
Digiteam. Het werkbezoek in Schagen vond plaats met inachtneming van de algemeen geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt akkerbouwbedrijf in Abbenbroek


Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 3 juli 2020 een werkbezoek gebracht aan Van der Poel Loonbedrijf & Akkerbouw
in Abbenbroek. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op de land- en tuinbouwsector.

Koning Willem-Alexander sprak met de eigenaren van het bedrijf over hoe zij de coronacrisis het hoofd proberen te bieden.
Tijdens een rondleiding op de boerderij zag de Koning onder meer de voorraden aardappels van het boerenbedrijf die zijn
blijven liggen door het wegvallen van de afzetmarkt. Daarna ging Koning Willem-Alexander in gesprek met agrariërs en LTO
Nederland over de gevolgen van de coronapandemie op de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De impact van de coronacrisis
is niet eenduidig. Sommige bedrijven hebben de afzet van hun producten grotendeels zien wegvallen door de sluiting van de
horeca terwijl andere bedrijven een toename aan vraag vanuit de supermarkten zagen. Aansluitend sprak Koning Willem-Alexander
met diverse betrokkenen over de toekomst van de landbouwsector na corona. Ook werd gesproken over de invloed van veranderingen
in het gedrag van consumenten op de productie en de afzetmarkt van akkerbouwers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en
de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt toeristische sector in Zeeland


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 8 juli 2020 een werkbezoek gebracht aan de toeristische sector
in de provincie Zeeland. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan op bedrijven in het toerisme en het vrijetijdsdomein.

Het werkbezoek startte bij klimbos Zeeuwse Helden in Westenschouwen waar Koningin Máxima sprak met ondernemers, de provincie
Zeeland en ondernemersorganisatie Impuls Zeeland. Tijdens het gesprek werd ingegaan op de beperkingen tijdens het voorseizoen
vanwege de coronamaatregelen, het stapsgewijs weer opstarten van het toerisme en de verwachtingen voor de korte en de lange
termijn. Tijdens een rondleiding door het klimbos kreeg Koningin Máxima een toelichting op de aanvullende regels om iedereen
veilig te kunnen laten klimmen, het reguleren van bezoekersstromen en de verschillende parcoursen in het bos.

Aansluitend bezocht Koningin Máxima camping Ons Buiten in Oostkapelle. Tijdens een wandeling kreeg Koningin Máxima uitleg over de investeringen
die zijn gedaan voor meer capaciteit aan sanitaire ruimtes en over de activiteiten die in de buitenlucht aan kleine groepen worden aangeboden.
Door de coronacrisis heeft de camping de investeringen aangepast en op bepaalde onderdelen versneld en is ingezet op verdere digitalisering.

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van onder meer de provincie, de veiligheidsregio en de GGD. In dit gesprek werd onder
andere gesproken over de economische impact van de coronacrisis op de Zeeuwse vrijetijdseconomie, de knelpunten in de toeristische
sector zoals het tekort aan geschoold horecapersoneel en de initiatieven om ondernemers aan elkaar te koppelen.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en
de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap zet Koningin Máxima zich in voor duurzame groei van het MKB. Het Comité heeft onder meer tot
taak om bij te dragen aan versterking van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod van menselijk kapitaal.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima aanwezig bij online bekendmaking en uitreiking Appeltjes van Oranje 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagmiddag 9 juli 2020 aanwezig bij de online bekendmaking van de winnaars van de
Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds. Drie felicitatieteams reikten op locatie de prijzen uit aan de winnaars.
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kan de traditionele uitreiking op Paleis Noordeinde niet doorgaan.

Het thema van de uitreiking dit jaar is ‘Maatjes ben je Samen’. De prijzen worden toegekend aan drie initiatieven die
vrijwilligers voor een langere periode koppelen aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken. De maatjes kunnen op deze
manier van elkaar leren en samen optrekken. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats vanuit een studio waar Koningin Máxima,
voorzitter van het bestuur van het Oranje Fonds Dick Benschop en vicevoorzitter en jurylid Kim Putters te gast zijn. Er wordt live
geschakeld naar de winnaars, die de prijs ter plaatse uitgereikt krijgen door afgevaardigden van het Oranje Fonds. Koningin Máxima
maakte de winnaar van de Grote Appel bekend. Alle twaalf genomineerde organisaties waren via een videoconferentie bij de bekendmaking
van de winnaars aanwezig. De uitreiking is vanaf 14.00 uur ook te volgen via een livestream op www.oranjefonds.nl.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden
en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van
het Oranje Fonds. In lustrumjaren reikt de Koning de prijzen uit, Koningin Máxima in alle andere jaren. De Appeltjes van Oranje
worden dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro.
Het beeldje is ontworpen door Prinses Beatrix.

Tijdens het bezoek aan de studio en op locatie worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt vliegbasis Volkel voor inzet F-16 en trainingsmissie


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 9 juli 2020 een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Volkel in de provincie Noord-Brabant.
Het bezoek stond in het teken van de inzet van F-16 jachtvliegtuigen zowel in Nederland als internationaal. Om inzicht te krijgen in het
proces rondom een F-16 vlucht nam de Koning deel aan een reguliere trainingsmissie.

Vliegbasis Volkel is samen met vliegbasis Leeuwarden één van de twee ‘Main Operating Bases’ van de Koninklijke Luchtmacht.
De belangrijkste taak van deze bases is het verlenen van luchtsteun en luchtverdediging. Tot 31 december 2016 bewaakte Nederland
alleen het eigen luchtruim. Sinds 1 januari 2017 bewaken België en Nederland afwisselend elkaars luchtruimen en dat van Luxemburg.
Hiervoor staan continu twee F-16 jachtvliegtuigen paraat die in het geval van een dreiging direct kunnen opstijgen. Deze hoge staat
van paraatheid heet ‘Quick Reaction Alert’. Op internationaal niveau zijn de F-16 jachtvliegtuigen en het personeel van de vliegbasis
ingezet in diverse missies, bijvoorbeeld in Afghanistan, voormalig Joegoslavië en het Midden-Oosten.

De Koning begon zijn werkbezoek met een briefing ter voorbereiding op de trainingsmissie, waaraan hij vervolgens deelnam. Na afloop was
er een debriefing met samen met de betrokken vliegers. De Commandant Luchtstrijdkrachten en de commandant van vliegbasis Volkel waren hier
ook bij aanwezig. Naast de evaluatie van de trainingsmissie werd ook gesproken over de taak en toekomst van de F-16. Deze blijft naar verwachting
tot 2024 operationeel. Daarnaast bereidt de vliegbasis zich voor op de komst van de opvolger van de F-16, de F-35A Lightning II (F-35). Dit nieuwe
jachtvliegtuig wordt in 2022 op Volkel verwacht. Het toestel maakt deel uit van de zogeheten 'Vijfde Generatie Luchtmacht' om in te kunnen spelen
op de continue veranderingen in de mondiale veiligheidssituatie. Op 6 november 2019 bracht de Koning een werkbezoek aan vliegbasis Leeuwarden
waar sinds 31 oktober 2019 de eerste F-35 gestationeerd is.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Veteraneninstituut in Doorn


Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht woensdagmiddag 15 juli 2020 het Veteraneninstituut in Doorn.
Het bezoek staat in het teken van de erkenning en waardering van en de zorg voor Nederlandse veteranen.

Veteranen zijn alle (oud)-militairen van de Nederlandse krijgsmacht, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig
koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog, die het Koninkrijk dienen of gediend hebben in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies.
Het Veteraneninstituut maakt veteranen zichtbaar in de maatschappij en biedt hun een platform om hun ervaringen op missie, maar ook terug in Nederland,
te delen. Het instituut speelt een verbindende rol tussen de veteranen onderling, maar vormt ook de schakel naar het thuisfront, de dienstverleners en
de samenleving. Daarnaast bevordert het Veteraneninstituut onderzoek naar veteranenzaken, zoals erkenning en waardering voor veteranen. Samen met
andere organisaties die de belangen van veteranen behartigen is het Veteraneninstituut gehuisvest in het gebouw van Stichting De Basis.

Koningin Máxima werd tijdens haar bezoek geïnformeerd over de veteranenwereld en de wijze waarop het Veteraneninstituut zich voor
de veteranen inzet. Tijdens een rondleiding door het gebouw maakte zij kennis met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
dienstslachtoffers (BNMO), het Landelijk Zorg Systeem voor Veteranen en het Veteranen Platform, waarbij wordt ingegaan op specifieke
vraagstukken die de organisaties in hun werk tegenkomen. Afsluitend ging Koningin Máxima met veteranen, dienstverleners en vrijwilligers
in gesprek over de verschillende aspecten van het veteranenwerk, zoals de hulpverlening aan veteranen, het bewustmaken van de rol van
veteranen in de samenleving en het organiseren van en deelnemen aan activiteiten door veteranen.

Het Veteraneninstituut is in 2000 geopend in aanwezigheid van Prins Bernhard. In 2013 heeft Prinses Beatrix gebouw De Basis geopend.

Tijdens het bezoek werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning Willem-Alexander opent alsnog tentoonstelling ‘Besmet!’ in Rijksmuseum Boerhaave


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende donderdagmiddag 16 juli 2020 de tentoonstelling ‘Besmet!’ in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.
De opening zou al op 15 april plaatsvinden, maar werd geannuleerd vanwege de uitbraak van de coronapandemie (RVD-bericht nr.49). Nu musea
sinds 1 juni hun deuren weer mogen openen voor publiek, kon de Koning de tentoonstelling alsnog openen met inachtneming van de algemeen
geldende richtlijnen voor bijeenkomsten. De tentoonstelling gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten als pest en pokken en hoe
die het leven kunnen ontwrichten. Ook is er aandacht voor de recente uitbraak van het coronavirus COVID-19.

De tentoonstelling laat onder meer wetenschappelijke inzichten zien die zijn verkregen na historische epidemieën.
‘Besmet!’ toont een balans tussen gezondheid en reëel risico en tussen maatschappelijke uitsluiting en empathie.
De tentoonstelling staat ook stil bij de maatschappelijke discussie over de vaccinatiegraad.

De expositie bevat wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen. Zo toont de ‘Plague Dress’ een combinatie van ruwe zijde en
walnootschillen (die de pest zouden kunnen genezen), geïmpregneerd met het DNA van dode pestbacteriën. Ook zijn historische
wasmoulages van gezichten te zien, die de ernst van besmettelijke ziekten toonden. Daarnaast toont een film herkenbare beelden
uit de afgelopen maanden waarin de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus centraal staat.

In het kader van de tentoonstelling is voor scholieren een educatief programma ontwikkeld en brengt Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een
bijbehorend cahier uit ‘Help! Ik ben besmet!’. Voor de tentoonstelling is samengewerkt met het RIVM, het LUMC, Stichting Biowetenschappen en
Maatschappij en de GGD Hollands-Midden. ‘Besmet!’ is van vrijdag 17 juli 2020 t/m 7 augustus 2022 te bezoeken.


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave


Foto: Fred Ernst / Rijksmuseum Boerhaave

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op de ramp in Beirut, Libanon


"Beirut is in shock na een ongekende ramp. Nu het Libanese volk zo zwaar is getroffen, denken wij aan allen die rouwen
en in angst zitten. Wij leven intens mee met de nabestaanden van de slachtoffers. De vele gewonden wensen wij kracht toe
en een zo spoedig mogelijk herstel. De internationale gemeenschap staat om u heen."


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning en minister-president bij Nationale Herdenking 15 augustus 1945


Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte woonden zaterdagmiddag 15 augustus 2020 de nationale herdenking bij
van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. De herdenking vond plaats bij het Indisch Monument in Den Haag.

Met de capitulatie van Japan kwam vijfenzeventig jaar geleden een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Daarmee was het gehele
Koninkrijk der Nederlanden op 15 augustus 1945 bevrijd. De Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 organiseert
jaarlijks een herdenking voor alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

De Koning legde tijdens de herdenkingsbijeenkomst de eerste krans. De minister-president, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zijn tevens aanwezig, namens hen werden eveneens kransen gelegd. Minister-president Rutte sprak de
Herdenkingsrede uit. Ter afsluiting van de ceremonie opende Koning Willem-Alexander het defilé langs het Indisch Monument. Na afloop van de herdenking
ontmoette de Koning en de staatssecretaris vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap in Nederland.

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus vond de herdenking in kleine kring plaats. Naast een beperkt aantal hoogwaardigheidsbekleders
waren 75 donateurs van Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 uitgenodigd die symbool staan voor alle andere mensen die
doorgaans bij de herdenking aanwezig zijn. De herdenking wordt live uitgezonden door de NOS.

Tijdens de herdenking werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

RVD deelt terugblikken van Koningin Juliana via Instagram


Op 30 juli 2020 deelde de RVD op Instagram: https://www.instagram.com/koninklijkhuis/ deze bijzondere terugblik van Koningin Juliana:

In de zomer van 1918 fotografeerde Franz Ziegler de jonge Prinses Juliana in en rond Paleis Het Loo in Apeldoorn.
Ziegler (1893-1939) was jarenlang actief als hoffotograaf. Hij experimenteerde met compositie en belichting, met
bijzondere procedés en kleurenfotografie. In 1937 was hij de trouwfotograaf van Prinses Juliana en Prins Bernhard.


Foto: Nationaal Archief/RVD


Foto: Nationaal Archief/RVD


Foto: Nationaal Archief/RVD


Foto: Nationaal Archief/RVD


Foto: Nationaal Archief/RVD

Op 6 augustus 2020 deelde de RVD op Instagram: https://www.instagram.com/koninklijkhuis/ deze
bijzondere terugblik van Koningin Juliana, Koningin Wilhelmina en Koningin-Regentes Emma:


Foto: Koninklijke Verzamelingen

Koning en staatssecretaris Van Veldhoven op werkbezoek in kader van circulaire economie, 2 september 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft samen met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op
woensdagmiddag 2 september 2020 een werkbezoek gebracht aan Schijvens corporate fashion in Hilvarenbeek en
kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Beide bezoeken stonden in het teken van het thema circulaire economie.

Een circulaire economie, ofwel kringloopeconomie, kenmerkt zich door maximaal hergebruik van grondstoffen en zo
weinig mogelijk afval. De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050 waarin zuiniger
en slimmer wordt omgegaan met grondstoffen, afval buiten het milieu wordt gehouden en de uitstoot van CO2 gereduceerd wordt.

Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Van Veldhoven begonnen hun bezoek in Hilvarenbeek bij Schijvens corporate fashion.
Dit familiebedrijf maakt sinds 1863 bedrijfskleding en startte tien jaar geleden met duurzame innovaties waarin hergebruik van
grondstoffen centraal staat. Inmiddels wordt zeventig procent van de bedrijfskleding volledig circulair geproduceerd. Deze kleding
bestaat voor vijftig procent uit gerecyclede bedrijfskleding en voor vijftig procent uit hergebruikt PET-plastic. Het bedrijf won
in 2018 de Corporate Fashion Award Sustainability en in 2020 de Circular Award. De Koning en staatssecretaris kregen van de directie
een toelichting op het bedrijfsmodel en -filosofie. Aansluitend spraken zij tijdens een rondleiding met diverse medewerkers over hun
rol in het recycling- en productieproces. Na afloop was er een gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs over
diverse aspecten van de circulaire textielketen, zoals de verandering van een regulier naar een circulair productieproces, het motiveren van
bedrijven om over te stappen naar duurzame (bedrijfs)kleding, milieu en wetgeving en de impact van de coronapandemie op de bedrijfsvoering.

Het tweede deel van het bezoek vond plaats bij kringloopwinkel La Poubelle in Tilburg. Het bedrijf is financieel
zelfstandig en maakt deel uit van de Diamant groep, een leerwerkbedrijf voor diverse gemeenten in de provincie
Noord-Brabant. Naast de verkoop van tweedehands goederen heeft La Poubelle jaarlijks circa 600 werkervaringsplaatsen
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Zij sorteren, reinigen, repareren en prijzen de
dagelijkse inbreng aan gebruikte goederen. Dat is gemiddeld zo’n 700 kilo per uur. De medewerkers worden begeleid
door vakmensen. Ook is er een fietswerkplaats waar zogenaamde zwerffietsen worden gerepareerd en verkocht. Verder
organiseert de kringloopwinkel voor haar medewerkers diverse cursussen, waaronder financiële vaardigheden.

De Koning en staatssecretaris kregen een rondleiding door de sorteerloods van de tweedehands goederen, de fietswerkplaats, de afdeling houtbewerking
en de kringloopwinkel. Zij spraken met begeleiders en medewerkers over hun werkzaamheden, de sociale aspecten hiervan en de effecten van de maatregelen
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek over de financiering van circulaire bedrijfsmodellen,
de verbinding tussen regionale circulaire initiatieven en landelijk beleid en de combinatie van circulaire bedrijfsvoering en maatschappelijk
ondernemen. Gesprekspartners waren vertegenwoordigers van onder meer Circulair Friesland en de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Het bezoek met staatssecretaris Van Veldhoven is het negentiende in een reeks van bezoeken van de Koning met
ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel
van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt buurthuis Thuis in West, 3 september 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 3 september 2020 buurthuis Thuis in West in Rotterdam bezocht. Met het project
'Samen ouder in West' wil het buurthuis de eenzaamheid onder ouderen in de wijk tegengaan. Vanuit het programma 'Samen ouder'
ondersteunt het Oranje Fonds dit initiatief. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Stichting Thuis in West is ontstaan toen een plaatselijke kerk de deuren moest sluiten. Een groep buurtbewoners heeft daarop een ontmoetingsplaats
opgericht voor iedereen in Rotterdam-Middelland. Inmiddels helpen circa zestig vrijwilligers hieraan mee. Thuis in West werkt nauw samen met andere
maatschappelijke organisaties in de wijk om buurtbewoners weer op weg te helpen en om hen te stimuleren samen een gemeenschap te creëren waarin
iedereen zich thuis voelt. Speciaal voor ouderen is 'Samen ouder in West' opgezet, om ouderen uit hun isolement te halen en hun eenzaamheid tegen
te gaan. Via verschillende activiteiten worden ouderen betrokken bij hun buurt. Ook biedt de stichting een maatjesproject, een juridisch spreekuur
en burenhulp. Daarnaast kunnen de ouderen zelf als vrijwilliger bij Thuis in West aan de slag.

Koningin Máxima sprak tijdens het werkbezoek met de initiatiefnemers van Thuis in West over hun doelstellingen en
successen, over de impact van corona en over hun samenwerking met partners in de wijk. De organisatie lichtte toe
hoe zij met 'Samen ouder in West' ouderen hulp biedt en hoe het Oranje Fonds hieraan bijdraagt. Tevens sprak Koningin
Máxima met ouderen en vrijwilligers over hun ervaringen met het buurthuis en nam ze een kijkje bij een kookactiviteit.

Tijdens het werkbezoek werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Oranje Fonds - Marco de Swart


Foto: Oranje Fonds - Marco de Swart


Foto: Oranje Fonds - Marco de Swart

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent nieuw gebouw Polaris van Luchtverkeersleiding Nederland, 4 september 2020


Zijne Majesteit de Koning opende vrijdagmiddag 4 september 2020 het nieuwe radar- en trainingsgebouw Polaris van Luchtverkeersleiding
Nederland op Schiphol-Oost. In Polaris wordt het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iCAS opgebouwd. Ook de opleidingen en trainingen
van luchtverkeersleiders voor de burgerluchtvaart en voor het militaire luchtverkeer zijn ondergebracht in het gebouw.

Polaris beschikt onder meer over een 3D torensimulator waarin een 360 graden projectie kan worden gemaakt met
uitzicht vanuit elke militaire en civiele verkeerstoren in Nederland. In de operationele zaal staan zo'n 100
radarunits die gebruikt worden voor trainingsdoeleinden en voor luchtverkeersleiding.

Na de officiële opening in de operationele zaal, kreeg de Koning een rondleiding. Hij bracht een bezoek aan de
torensimulator en maakte kennis met de verschillende aspecten van de training van luchtverkeersleiders. Aansluitend
sprak Koning Willem-Alexander met betrokkenen over ontwikkelingen op het gebied van luchtverkeersleiding.

Tijdens de opening worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Luchtverkeersleiding Nederland - Paul Tolenaar


Foto: Luchtverkeersleiding Nederland - Paul Tolenaar


Foto: Luchtverkeersleiding Nederland - Paul Tolenaar


Foto: Luchtverkeersleiding Nederland - Paul Tolenaar

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt luchthaven Schiphol, 4 september 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 4 september 2020 een werkbezoek gebracht aan Schiphol.
Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronacrisis op de luchthaven en de medewerkers.

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn werkbezoek met verschillende medewerkers die op Schiphol werkzaam zijn gesproken over hoe zij
de afgelopen periode hebben ervaren en welke verwachtingen zij voor de toekomst hebben. Zo sprak hij onder andere met een taxichauffeur
over de afname van het aantal ritten en de hygiënemaatregelen die zijn genomen om het taxivervoer door te kunnen laten gaan. De Koning
sprak ook met een beveiligingsmedewerker en een medewerker van de bagageafhandeling over hoe hun werk veranderd is door COVID-19. Tijdens
een gesprek met medewerkers in ondersteunende functies, zoals schoonmakers en medewerkers die in de terminal reizigers begeleiden, is
gesproken over de maatregelen die zijn genomen om veilig op Schiphol te kunnen werken. Tot slot sprak de Koning met een cateringmedewerker
en medewerkers die de afhandeling van vliegtuigen en vracht verzorgen, over hoe zij hun werk de afgelopen maanden hebben ervaren.

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote impact op de luchtvaartsector en daarmee ook op de luchthaven Schiphol.
Voor 2020 verwacht Schiphol een aanzienlijke afname in aantallen passagiers en vluchten. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn onzeker en hangen
af van de ontwikkelingen in het kader van COVID-19 en het gedrag van passagiers en bedrijven. Om veilig en verantwoord te kunnen blijven reizen, heeft
Schiphol maatregelen genomen op het gebied van onder andere veiligheid, hygiëne en informatievoorziening aan passagiers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.


Foto: Schiphol - Roger Cremers


Foto: Schiphol - Roger Cremers


Foto: Schiphol - Roger Cremers


Foto: Schiphol - Roger Cremers

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan mantelzorgers, 8 september 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 8 september 2020 een werkbezoek gebracht aan een aantal mantelzorgers
en hun naasten in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. Het bezoek stond in het teken van de impact van de
coronamaatregelen op de mantelzorgers, de naasten voor wie zij zorgen en op mantelzorgondersteuners.

Koningin Máxima ging in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht naar cliënten thuis en hielp daar ook hun mantelzorgers en
de zorgverleners die mantelzorgondersteuning bieden met onder meer het voorlezen van de krant, samen koffie drinken en
praten over de interesses van de cliënten. Aansluitend sprak Koningin Máxima in Ridderkerk met een aantal mantelzorgers,
familieleden en mantelzorgondersteuners van de organisatie ZorgMies Nederland over de ondersteuning die wordt geboden,
wat de vervangende mantelzorg voor hen betekent en hoe de zorg tijdens de coronacrisis is ingericht.

Mantelzorg omvat alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Dit kan verzorging
zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Om mantelzorgers te ontlasten, kunnen professionals of vrijwilligers de
mantelzorgers ondersteunen door de zorg tijdelijk over te nemen. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, zijn de mantelzorg voor kwetsbare mensen en hun omstandigheden veranderd. De zorg gaat waar mogelijk door,
waarbij de basisregels rond hygiëne worden gevolgd en het kan voorkomen dat er meer zorg op afstand wordt georganiseerd.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij landelijke MuziekTafeldag Méér Muziek in de Klas, 9 september 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima was woensdagochtend 9 september 2020 aanwezig bij de landelijke MuziekTafeldag, georganiseerd door de stichting
Méér Muziek in de Klas. Tijdens de bijeenkomst in de Theaterhangaar in Katwijk spreken verschillende regionale vertegenwoordigers over ervaringen
en successen om duurzaam muziekonderwijs in hun regio te verankeren. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas.

Méér Muziek in de Klas heeft in Nederland inmiddels veertien MuziekAkkoorden gesloten. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen
is op dit moment weer bezig met muziek. De duurzame verankering van muziekonderwijs in het lesprogramma verschilt nog per regio en per school.
Tijdens de landelijke MuziekTafeldag komen vertegenwoordigers van het onderwijs, gemeenten en culturele instellingen bij elkaar, zowel fysiek
als online. Aan bod komen onder meer hoe leraren beter uitgerust kunnen worden om muziekles te geven en hoe je financiële middelen kunt
aantrekken om structureel muziekonderwijs te realiseren.

De Stichting Méér Muziek in de Klas is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op
basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Er werden
MuziekAkkoorden getekend in onder andere de provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe en in diverse regio’s en gemeenten zoals
in Hellendoorn, de Liemers, Zutphen en omstreken, de stad Groningen en onlangs in Hoeksche Waard.

Tijdens de bijeenkomst worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en staatssecretaris Visser bezoeken Uden in het kader van personeelsbeleid, 9 september 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft samen met staatssecretaris Visser op woensdagmiddag 9 september 2020 een werkbezoek gebracht aan
een HR-proeftuin van het ministerie van Defensie in Uden. Het werkbezoek stond in het teken van de ervaringen met regionale werving
en selectie en de samenwerking met andere organisaties bij de instroom en doorstroom van medewerkers.

De arbeidsmarkt en Defensie-operaties veranderen en vragen om flexibele oplossingen dichter bij de praktijk van het personeel. Door een
nieuw personeelsmodel hoopt de krijgsmacht personeel te behouden en nieuw personeel flexibel aan zich te kunnen binden. Op vier locaties
zijn HR-proeftuinen gestart waarbij nieuwe vormen van onder andere werving, selectie, aanstelling en loopbaanontwikkeling in de praktijk
worden getest. De proeftuinen zijn bewust decentraal ingericht: dichterbij de operatie, bij het personeel en bij de regionale partners.
Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen wordt het nieuwe personeelssysteem ontwikkeld.

De Koning en staatssecretaris Visser spraken met commandanten en recruiters over de HR-proeftuinen, het selecteren van de
juiste kandidaten en over de samenwerking met partners uit het onderwijs, met het bedrijfsleven en met andere overheden.

Medewerkers van de Defensie gezondheidsorganisatie, één van de onderdelen waar een proeftuin is gestart, hebben toelichting gegeven op de
toelatingskeuringen en keuringsprotocollen. Vervolgens vertelden de andere organisatieonderdelen waar een proeftuin is ingericht over het
opleiden van nieuwe medewerkers en over maatwerk om het beste uit medewerkers naar boven te kunnen halen.

Aansluitend gingen de Koning en staatssecretaris Visser in gesprek met medewerkers van verschillende
onderdelen van Defensie over persoonlijke groei, ambitie en de begeleiding bij loopbaanontwikkeling.

Het bezoek met staatssecretaris Visser is het twintigste in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers
en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid
van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek aan teststraat corona en GGD Hollands Midden, 10 september 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 10 september 2020 een werkbezoek gebracht aan de teststraat
corona van de GGD Hollands Midden in Leiderdorp. Aansluitend bezocht hij bij het kantoor van de GGD in Leiden
de afdeling infectieziektebestrijding. Hier vindt ook het bron- en contactonderzoek naar het coronavirus plaats.

Bij de teststraat kreeg de Koning door de kwartiermaker corona van de GGD uitleg over de werkwijze.
Hij sprak met medewerkers die de testen uitvoeren en zag ter plekke hoe een coronatest werd afgenomen.

Aansluitend bezocht de Koning de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Hollands Midden. Daar sprak hij met twee bron- en
contactonderzoekers over de dilemma’s waarmee zij geconfronteerd worden als zij mensen moeten benaderen die positief zijn getest
op het coronavirus. Het gaat om het individuele belang en de impact op iemands dagelijks leven versus het bewaken en beschermen
van de volksgezondheid. In het geval van een positieve uitslag brengen de onderzoekers, samen met de betrokken persoon, de contacten
in kaart en wordt geadviseerd over het opvolgen van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals isolatie
of quarantaine. Ook wordt informatie gegeven over het mogelijke ziekteverloop en eventuele vervolgstappen die mensen moeten nemen.

Ter afsluiting van het bezoek had de Koning een gesprek met enkele GGD-artsen over het proces van testen,
traceren, informeren en rapporteren, de capaciteitsinzet en de criteria voor het op- en afschalen.

Nederland heeft 25 GGD's. Zij richten zich op de publieke gezondheid en voeren overheidstaken uit om de gezondheid van iedereen
te bewaken, beschermen en bevorderen. Onderdeel daarvan is de bestrijding van infectieziekten, zoals het coronavirus.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.


Foto: Scal/Eurofins - Bart Maat


Foto: Scal/Eurofins - Bart Maat


Foto: GGD HM - Ed Hölscher


Foto: GGD HM - Ed Hölscher

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Rotterdam voor opleidings- en ontwikkelingsfondsen mkb, 10 september 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 10 september 2020 samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer
een werkbezoek gebracht aan Doornbos Equipment in Rotterdam. Het bezoek richtte zich op het belang van opleiding
en ontwikkeling van medewerkers en de rol die opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) hierin spelen.
Ook werd gesproken over de impact van de coronacrisis op het mkb.

Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité), begon haar bezoek aan familiebedrijf Doornbos met een rondleiding.
Het bedrijf verhuurt onder meer hoogwerkers, minikranen en heftrucks voor de opbouw van evenementenpodia en onderhoud aan schepen en gebouwen.
De medewerkers volgen regelmatig opleidingen en doen cursussen om hun kennis- en vaardigheden op peil te houden.

Tegen de achtergrond van de huidige economische ontwikkelingen spraken Koningin Máxima en Mariëtte Hamer onder voorzitterschap van Meiny Prins,
lid van het Comité, met vertegenwoordigers van onder meer de O&O fondsen grafische sector en de reisbranche, het platform Talent voor Technologie
en de directeur van Doornbos over het functioneren van de fondsen en de bijdrage die zij leveren aan de (om)scholing van werknemers. Verschillende
sectoren hebben opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Het bestuur bestaat uit zowel werkgevers als werknemers. Doel is om via opleiding en scholing
het aanbod en niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil te houden. Een aantal van de O&O fondsen werkt met elkaar samen.

Zowel het Comité als de SER beschouwen goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische succesfactoren
voor het mkb. Naar aanleiding van de coronacrisis presenteerde het Comité op 26 augustus 2020 een advies aan het kabinet in de vorm
van een 'Investeringspakket voor herstel en groei van het mkb'. Het pakket bestaat uit tien maatregelen die zijn verwerkt in drie
programma's; innovatie en groei, een ondernemende arbeidsmarkt en de productiviteitssprong van ondernemers.

Tijdens het werkbezoek stond de ondernemende arbeidsmarkt centraal. Het gaat daarbij niet alleen om het belang van goed geschoolde werknemers,
maar ook om de manier waarop werknemers uit een krimpsector kunnen doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten. De SER werkt
aan de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee wil de raad een positieve bijdrage leveren aan de leercultuur binnen het mkb.

De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal economische vraagstukken.
In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om duurzame groei van het mkb
te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel. Jaarlijks brengt het Comité de Staat van het MKB uit.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning op werkbezoek in het kader van Arnhemse aanpak drugscriminaliteit, 10 september 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 10 september 2020 een werkbezoek gebracht aan Arnhem.
Het bezoek stond in het teken van de bestrijding en preventie van drugscriminaliteit onder jongeren.

De Koning ontmoette in het stadhuis van Arnhem burgemeester Marcouch en vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, het Openbaar
Ministerie en de politie. Zij spraken over de gezamenlijke aanpak om nieuwe aanwas van jonge drugscriminelen tegen te gaan en om
drugsgebruik en drugshandel te voorkomen. Tijdens een bezoek aan een vmbo-school ging de Koning met directieleden, docenten en een
conciërge in gesprek over de drugsproblematiek op scholen en het creëren van een veilige leerwerkomgeving. Met leerlingen sprak
Koning Willem-Alexander over de gevaren van verslavingen en de beschikbaarheid van drugs in de omgeving van hun school.

Het werkbezoek werd afgesloten bij Presikhaaf University, een plek waar jongeren die thuis weinig structuur kennen worden geholpen met hun huiswerk
en mee kunnen doen aan onder andere sport- en wijkactiviteiten. De Koning sprak met de initiatiefnemers over de betekenis van positieve rolmodellen
en het belang van vertrouwenspersonen die de kwetsbare jongeren niet loslaten. Bij dit gesprek sloten ook buddy’s aan die leerlingen en hun ouders
begeleiden bij een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school. Afsluitend volgde een gesprek met moeders uit de wijk Presikhaaf
over hun zorgen rond het opgroeien van jongeren op een plek waar zij gemakkelijk in aanraking komen met criminaliteit.

De gemeente Arnhem richt zich bij de aanpak van drugscriminaliteit in het bijzonder op jongeren en wil zo voorkomen dat een
nieuwe generatie criminelen in de drugshandel belandt. Samen met de provincie, justitie, politie en het sociale domein wordt
gewerkt aan onder meer 'streetwise' toezicht op straat en een team van specialisten dat risicojeugd thuis en op school kan
begeleiden. Ook komt er een opsporingsteam dat jeugdige drugscriminelen aanpakt die op weg zijn naar een zware criminele carrière.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Prinsjesdag 2020, 15 september 2020


Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, de opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal
(de Eerste Kamer en Tweede Kamer). Zijne Majesteit de Koning spreekt tijdens de Vergadering der Staten-Generaal
de Troonrede uit. In de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.

De activiteiten bij de viering van Prinsjesdag 2020 zijn aangepast als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. De Verenigde Vergadering vindt dit jaar niet plaats in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in
Den Haag. Het militair ceremonieel bij de Grote Kerk is sterk beperkt. Ook de balkonscène bij Paleis Noordeinde vervalt.

De gebruikelijke rijtoer van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prins Constantijn en Prinses Laurentien
gaat dit jaar ook niet door. Het Koninklijk gezelschap komt per auto aan bij de Grote Kerk om 13.15 uur:

- drs. C. Breedveld, Grootmeester en drs. M.L.A. Gravin van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, Grootmeesteres.
- Prins Constantijn en Prinses Laurentien.
- Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.
- Schout-bij-nacht drs. L.H.I. Brummelaar MPM, Adjudant-generaal.

In de Grote Kerk spreekt de Koning in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal de Troonrede uit.
Daarin geeft de regering aan wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar.

Kleding van de leden van het Koninklijk Huis


De Koning draagt een jacquet met grijs vest met het draaginsigne Ridder Militaire Willems-Orde.

Koningin Máxima draagt een zijden japon met volants, die in toenemende lagen breder uitlopen in verschillende tinten geel.
Zij draagt een bijpassende haardecoratie. In 2018 is de japon voor het eerst gedragen en daarna behandeld om een diepere
kleurtoon te bereiken. Koningin Maxima draagt het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prins Constantijn draagt een jacquet met grijs vest. De Prins draagt de bouton van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prinses Laurentien draagt een veelkleurige gebreide lange rok, met bijpassende top, shawl en haarband.
De Prinses draagt de versierselen behorende bij het Grootkruis in de Huisorde van Oranje.

Troonrede 2020


Leden van de Staten-Generaal,

Nooit zal ik de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2020 vergeten. Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk: die
bijna lege Dam, de stilte nog oorverdovender dan anders, en het besef dat de viering van 75 jaar vrijheid noodgedwongen een
ingetogen karakter had gekregen. Door het coronavirus werd dit voorjaar ineens alles anders. Ook deze anders-dan-anders-Prinsjesdag
op anderhalve meter afstand, niet in de Ridderzaal, en met minder mensen, tradities en uitbundig rood-wit-blauw, maakt dat tastbaar.

Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed om de
coronacrisis het hoofd te bieden. Verpleegkundigen en schoonmakers, boa’s en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en
mensen in het openbaar vervoer. Ik wil daarnaast mijn steun en medeleven betuigen aan hen die door corona zijn getroffen,
of die een geliefde moeten missen. Maar ook voor wie dat niet geldt, is de impact enorm. Corona raakt ons allemaal. Van
Terschelling tot Aruba. Jong en oud. Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen. Corona raakt ons in school en werk.
In het gemis van een aanraking. En vooral: in ons gevoel van veiligheid en vertrouwen. Want geen eindexamen kunnen doen, een
begrafenis in zeer kleine kring, niet op bezoek kunnen bij je man of vrouw in het verpleeghuis, als ondernemer ineens je levenswerk
verliezen, of je baan – het is allemaal enorm ingrijpend. Voor al die gevoelens van stress, eenzaamheid en verlies moet ruimte zijn
en erkenning. Binnenkort geven we daar in het hele Koninkrijk in verbondenheid uitdrukking aan onder de noemer 'aandacht voor elkaar'.

Toch gebeurt er deze maanden ook veel goeds. We waarderen meer het land waarin we wonen. Het weefsel van onze samenleving is opnieuw sterk
gebleken. Het blijft bijzonder hoe Nederlanders er voor elkaar zijn als de nood aan de man komt. Bijzonder was ook hoe we in een paar maanden
samen voor elkaar kregen dat de grootste beperkingen konden worden opgeheven. En bijzonder is de veerkracht van ondernemers die op allerlei
creatieve manieren hun bedrijf draaiende hielden, van leraren die hun leerlingen online gingen begeleiden, en van ouders die plotseling werk
en onderwijs thuis combineerden. Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn. Laat ons dat
volhouden zolang dat nodig is. En laat ons daar vertrouwen aan ontlenen voor de toekomst.

Want juist in tijden van plotselinge schokken is het zaak oog te houden voor de lange termijn. Dat zijn we verplicht aan de jongeren, die de
laatste maanden niet alleen moesten inleveren op hun leven nu, maar ook op hun vooruitzichten voor straks. Een 94-jarige veteraan maakte veel
los met een ingezonden brief waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige
student schreef hem terug hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden waarmee hij en zijn leeftijdgenoten opgroeien. Maar hij
schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu missen, hoe zij sleutelmomenten in het leven zomaar zien passeren en hoe extra onzeker de toekomst door
de coronacrisis voelt. Die onzekerheid is er op het gebied van opleiding, wonen en werk. Tegelijkertijd is er de zorg over overkoepelende problemen
als klimaatverandering, die door corona niet minder urgent worden. Deze brief raakt de kern van Prinsjesdag, want perspectief voor de toekomst begint
altijd in het hier-en-nu. Dat is de spiegel die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag.

In dat besef maakt de regering de keuze in deze onzekere tijd niet te bezuinigen, maar juist te investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen,
en een sterkere economische structuur en een schoner land nu en straks. Op die pijlers rusten de plannen van de regering voor het komende jaar.

De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn veerkrachtig. De laatste jaren is een financiële buffer opgebouwd
waarvan we nu de vruchten plukken. Deze publieke spaarpot maakt de gezondheidseffecten van het coronavirus niet minder
heftig, maar maakte de eerste directe economische gevolgen wel beter draagbaar.

Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën
op lange termijn. Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle
recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd. Met een historische krimp van ruim 5 procent in 2020. Met een historische omslag van
een overschot op de rijksbegroting naar een tekort van 7 procent in één jaar. En met een verdubbeling van de werkloosheid ook in één jaar.
Onze belangrijkste handelspartners in Europa en wereldwijd hebben te kampen met een economische terugval die vaak nog groter is. Voor een
open en op handel en export gericht land als Nederland is dat, zeker na brexit, een extra complicatie.

De internationale gevolgen van de coronacrisis kunnen moeilijk worden overschat, niet in economisch en niet in geopolitiek opzicht.
Er lijken nog diepere groeven te worden getrokken tussen de grootste machtsblokken in de wereld. In het jaar van 75 jaar Verenigde
Naties domineert helaas steeds vaker het nationale eigenbelang en is de multilaterale wereldorde verder onder druk komen staan. Voor
de Nederlandse regering staat buiten kijf dat goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking noodzakelijk
zijn om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan. Dat geldt voor vraagstukken van vrede en veiligheid, voor de
klimaatcrisis en de toekomst van onze energievoorziening, voor armoedebestrijding en nu ook voor de bestrijding van het coronavirus.

Ons land neemt hierin verantwoordelijkheid. Dat is zowel een morele plicht als welbegrepen eigenbelang. Nederland blijft
steun geven aan de kwetsbaarste regio’s in de wereld, die zwaar door corona zijn getroffen. Daarnaast blijft de regering
werken aan versterking van de operationele inzet van Nederlandse militairen. Het is duidelijk dat de wereld zich, over de
coronacrisis heen, moet voorbereiden op de mogelijkheid van een volgende pandemie of een andere externe schok. Corona leert
ons dat we ook internationaal samen sterker staan in een crisis als deze.

In Europees verband geldt dat de toenemende geopolitieke onzekerheid en de coronacrisis het belang van samenwerking en een eendrachtig
optreden naar buiten toe alleen maar vergroten. De inbedding in de Europese Unie en de interne markt staan aan de basis van de Nederlandse
welvaart, rechtszekerheid en veiligheid. Het is waar dat Europese samenwerking vaak gepaard gaat met stevige discussies, waardoor verschillen
tussen landen soms worden uitvergroot. Toch brengen de overeenkomsten en de gedeelde belangen de lidstaten altijd weer bij elkaar. Zo werkt
Nederland intensief samen met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een vaccin te versnellen. Met het Europees
herstelfonds kunnen lidstaten voor de korte termijn de gevolgen van de coronacrisis beter opvangen en voor de lange termijn werken aan
structurele economische hervormingen. Het is een vorm van solidariteit die twee kanten op werkt: van buren die elkaar vanzelfsprekend helpen
in tijden van nood, maar die in eigen land ook stappen zetten en hervormen om bij een volgende crisis allemaal beter voorbereid te zijn.

In ons land konden met extra overheidsuitgaven de eerste gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijven en de werkgelegenheid worden opgevangen.
Voor de korte termijn is twee keer een pakket steunmaatregelen ingezet waarmee lonen zijn doorbetaald en faillissementen en grootschalige
ontslagrondes zoveel mogelijk konden worden voorkomen. Het derde pakket, dat beschikbaar is vanaf 1 oktober, heeft een looptijd van negen
maanden. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu ook belangrijk dat mensen door scholing
en training de overstap kunnen maken naar sectoren waar een tekort aan personeel is, en dat bedrijven zich aan kunnen passen aan de nieuwe
realiteit. Met een aanvullend pakket van bijna een half miljard euro voor kunst en cultuur onderstreept de regering het grote maatschappelijke
belang van deze sector. De steun voor het openbaar vervoer wordt voortgezet, omdat veel mensen voor hun dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn
van bus, trein, tram en metro. Voor gemeenten komt bijna 800 miljoen euro extra beschikbaar, bijvoorbeeld voor buurthuizen, sociale werkvoorziening,
culturele instellingen, en voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen. Zo werken medeoverheden en Rijk als één overheid samen in deze crisis.

Met de zwaar getroffen Caribische delen van het Koninkrijk wordt gesproken over welke steun onder welke
voorwaarden kan worden verleend. Het doel is de bevolking nu te steunen en bij te dragen aan toekomstige
economische zekerheid en maatschappelijke stabiliteit. Humanitaire steun blijft steeds beschikbaar.

Bij de start van deze periode koos de regering voor versterking van publieke voorzieningen. Het belang hiervan is door corona eerder toe- dan
afgenomen. Investeren in veiligheid, bestaanszekerheid en een aantrekkelijke leefomgeving draagt bij aan bestrijding van de crisis, aan de
veerkracht van de economie en aan vertrouwen in de toekomst. In de plannen van de regering is dat op verschillende plaatsen zichtbaar.

Nergens wordt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en jongeren directer gevoeld en waargemaakt
dan voor de klas en in de collegezalen. Het onderwijs heeft extra geld gekregen om in de grote steden volgende stappen
te kunnen zetten in de aanpak van het lerarentekort. Na een uitzonderlijk voorjaar met lege klassen is ook 500 miljoen
euro beschikbaar om onderwijsachterstanden weg te werken. Daarmee kunnen bijvoorbeeld extra bijlessen worden gegeven.

Met een bedrag van 5 miljard euro wil de regering de komende jaren de problemen rond stikstof aanpakken. Het geld dat nu
beschikbaar komt, kan onder andere worden ingezet voor natuurherstel en de aanpassing van stallen. Dat is nodig voor de
natuur, waarvan we allemaal genieten en die we moeten koesteren voor later. Het is nodig voor een gezonde en innovatieve
toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening.
En het is nodig om ruimtelijke ontwikkelingen in de sfeer van woningbouw en infrastructuur mogelijk te maken.

Opgeteld wordt bijna 2 miljard euro aan geplande investeringen voor infrastructuur, woningbouw en onderhoud en verduurzaming van rijksgebouwen naar
voren gehaald. Goede mobiliteit schraagt de economie. Bouw en woningmarkt krijgen een steun in de rug door bouwprojecten eerder uit te voeren.

De vraag naar woningen blijft groot. Onder regie van het Rijk wordt de woningbouw versneld. Starters hoeven de komende vijf jaar geen
overdrachtsbelasting te betalen. De regering stelt voor de huur te verlagen voor mensen met een laag inkomen in een dure corporatiewoning.

De rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving. Het is de basis onder een democratisch land dat
sociaal en economisch sterk is en waarin kansengelijkheid als norm geldt. Een jaar geleden werd Nederland geschokt door
de brute moord op advocaat Derk Wiersum. Op die dag werd eens te meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de
maatschappij ondermijnt. Voor de niet-aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar, onder andere
voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, Belastingdienst en defensie worden gebundeld.

Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor
zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd
tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren.

De regering realiseert zich hoe cruciaal in het publieke domein het vertrouwen is in het handelen van de overheid zelf. De overheid moet
naast mensen staan, niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Groningen die door de aardbevingen zijn getroffen
zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en versterking van hun huizen, en is de regering er alles aan gelegen de
gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire snel te compenseren. Investeren in de kwaliteit van de publieke dienstverlening blijft noodzakelijk.

Voor de lange termijn zijn in deze periode richtinggevende keuzes gemaakt in het Pensioenakkoord en het Klimaatakkoord. Als de noodzakelijke
solidariteit tussen jong en oud ergens gestalte krijgt, dan wel rond deze twee thema’s. De uitwerking en uitvoering van beide akkoorden vraagt
een lange adem. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter. Door nu te hervormen, kan er straks voor iedereen een goed pensioen zijn.
De regering hoopt in 2021 het wetsvoorstel voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te dienen.

Het perspectief van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is een vermindering van de CO2-uitstoot met minimaal 49 procent in 2030,
op weg naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Later dit najaar verschijnt de eerste Klimaatnota. Voor komend jaar zitten er
verschillende maatregelen in het vat, zoals een CO2-heffing voor de industrie, een kleiner aandeel van kolencentrales in de
elektriciteitsproductie, en maatregelen om de circulaire economie, waarin afval weer grondstof wordt, te stimuleren.

Daarbovenop wil de regering een vliegende start maken met het Nationaal Groeifonds. Dit fonds is er voor het toekomstig verdienvermogen
van ons land en daarmee voor de welvaart van morgen. Met het fonds wil de regering investeren in kennisontwikkeling, innovatie en
infrastructuur. Dat laatste omvat naast wegen en spoor ook de digitale snelweg en de infrastructuur voor energie. De unieke schaal
en de looptijd van het fonds maken het mogelijk Nederland welvarender, schoner en duurzamer over te dragen aan de jongeren van nu.
Voor de komende vijf jaar is een bedrag van 20 miljard euro beschikbaar.

Tot slot is door het coronavirus nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties de beste
zorg beschikbaar blijft. Uit vele internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse zorg van wereldklasse is. Maar dat neemt niet weg
dat er een grens is aan de spankracht van de zorginstellingen en de mensen die er werken. Voor de korte termijn moeten we daar lessen uit
trekken om voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf. Voor de lange termijn dringen zich andere lessen op, die bijvoorbeeld te maken
hebben met de organisatie van de zorg en de werkdruk van het zorgpersoneel, de vraag of meer zorg op afstand mogelijk is en de noodzaak van
preventie en zorginnovaties. Het kabinet komt met voorstellen om zoveel mogelijk mensen voor de zorg te behouden en nog meer mensen te verleiden
voor deze sector te kiezen, bijvoorbeeld met meer doorgroeimogelijkheden, minder administratie en meer zeggenschap. De waardering voor de werkers
in de zorg komt ook tot uitdrukking in een extra bonus voor extra inspanningen, dit jaar en volgend jaar.

Leden van de Staten-Generaal,

De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is: gezondheid, werk, familie en vriendschappen. En we
realiseren ons: juist nu wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gevraagd. Bij elke generatie leven in deze tijd specifieke
zorgen en vragen. Maar precies in de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, jong en oud, op zijn of haar eigen plaats een
bijdrage leveren om deze moeilijke periode te boven te komen. Onze belangrijkste zekerheid is dat Nederland economisch, sociaal en
mentaal steeds veerkracht toont. De opdracht in het parlementaire jaar dat vandaag begint, is over deze crisis heen de toekomst te
blijven zien en te blijven werken aan perspectief voor alle generaties. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat
velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.


Foto: Ministerie van Financiën / Martijn Beekman


Foto: Ministerie van Financiën / Martijn Beekman


Foto: Ministerie van Financiën / Martijn Beekman


Foto: Ministerie van Financiën / Martijn Beekman


Foto: Ministerie van Financiën / Martijn Beekman

Koningin Máxima opent nieuw pand Theater Zuidplein in Rotterdam, 16 september 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima opende woensdagochtend 16 september 2020 het nieuwe pand van Theater Zuidplein in Rotterdam.
Naast Theater Zuidplein is in dit nieuwe gebouw ook een locatie van Bibliotheek Rotterdam gevestigd. Samen bieden zij een
divers aanbod aan theater, kunst, literatuur, educatie en informatie.

Tijdens de opening kreeg Koningin Máxima samen met enkele genodigden een dans -en muziekoptreden te zien door huispartners
Xclusiv Company en Productiehuis Flow. Tijdens een rondleiding door het nieuwe theatergebouw worden verschillende korte
performances getoond, zoals de kindervoorstelling Ali en Nino van Witte Raaf, een interactieve dansvoorstelling van
Women Connected en een workshop van Lab-Z. Ook spreekt Koningin Máxima met de makers en betrokkenen over hun producties,
de connectie met de stad en welke gevolgen de uitbraak van het coronavirus heeft voor hun werkzaamheden en het theater.

Theater Zuidplein maakt en presenteert theater voor iedereen. Er is bijzondere aandacht voor mensen met diverse achtergronden en culturen, voor
mensen met een klein budget en voor mensen die niet zo bekend zijn met theater. Het producerend huisgezelschap Stage-Z maakt landelijke
theaterproducties over maatschappelijke kwesties in de grootstedelijke samenleving van nu. Het nieuwe pand van Theater Zuidplein biedt meer
ruimte het Rotterdamse publiek te betrekken en meer mogelijkheden tot stage- en opleidingsplaatsen, onder andere in de eigen werkplaats Lab-Z.

Tijdens de officiële opening werden de geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidoost-Friesland


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten donderdag 17 september 2020 een streekbezoek aan
Zuidoost-Friesland. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het streekbezoek staat in
het teken van de toekomst van de provincie Friesland, met de nadruk op duurzaamheid, de landbouwsector en de Fryske taal en cultuur.

Zuidoost-Friesland, ook wel ‘het andere Friesland’ genoemd, kenmerkt zich door gemeenschapszin (mienskip), landbouw en een rijk
geschakeerd natuurlandschap. De streek heeft echter ook te maken met ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en klimaatverandering.
Hierdoor staat de leefbaarheid van het gebied onder druk. Dit jaar is een Regio Deal gesloten tussen het Rijk en verschillende
partijen in de regio om de brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de streek te verbeteren.

Het streekbezoek aan Zuidoost-Friesland begon op het Ecomunitypark in Oosterwolde.
Op dit bedrijventerrein ligt de focus op balans tussen economie en ecologie.

Het Koninklijk Paar bezocht ECOstyle, producent van duurzame bestrijdingsmiddelen, en het Biosintrum, waar bijvoorbeeld onderzoek
wordt gedaan naar bodemgezondheid. Deze organisaties zetten zich onder andere in voor duurzaam ondernemen en kennisuitwisseling.


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar bezocht duurzame kaasboerderij Kaasboerderij de Deelen, gelegen in het gelijknamige natuurgebied. Ongeveer
240 koeien produceren dagelijks 6000 liter melk, waarvan 75 procent voor de eigen kaasproductie van het bedrijf wordt gebruikt.

Na een rondleiding door de melkveehouderij en de kaasmakerij, ging het Koninklijk Paar in gesprek met jonge agrariërs
over de toekomst van de landbouw in Friesland en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat.


Foto: RVD


Foto: RVD

Fries (Frysk) is een officiële taal. Het is een verplicht vak in het basisonderwijs en een keuzevak in het middelbaaronderwijs in de provincie
Friesland. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima waren bij een deel van een les Frysk van havo/vwo-4-leerlingen van OSG Singelland in Drachten.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens sprak het Koninklijk Paar met vertegenwoordigers van regionale initiatieven
die de positie van het Frysk in het onderwijs en in de samenleving willen versterken.

Het Koninklijk Paar sluit het streekbezoek aan Zuidoost-Friesland af met een vaartocht langs
skutsjes op het startschip Zevenwolden. Skutsjesilen is het wedstrijdzeilen met historische
vrachtzeilschepen, dat onlangs is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

De Sintrale Kommisje Skutsjesilen (SKS) organiseert sinds 75 jaar jaarlijkse zeilwedstrijden op de Friese
wateren. Tijdens de vaartocht werd gesproken over de betekenis van skutsjesilen in Zuidoost-Friesland.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander spreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) toe
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties, 21 september 2020Koning Willem-Alexander sprak de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) toe ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties (VN). De Koning ging in zijn toespraak in op het belang van
de VN toen en nu. Daarnaast is er in de toespraak speciale aandacht voor de toekomst van de VN.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Videotoespraak van Koning Willem-Alexander ter gelegenheid van 75-jarig bestaan Verenigde Naties


Vandaag wil ik namens het Koninkrijk der Nederlanden een eerbetoon brengen aan de
mannen en vrouwen die 75 jaar geleden de grondslag legden voor de Verenigde Naties.

Niet alleen aan de staatslieden en de diplomaten. Maar ook aan de vertegenwoordigers van werknemers, bedrijfsleven,
vrouwenorganisaties en sociaal-culturele groepen die in het voorjaar van 1945 in San Francisco meewerkten aan het VN-Handvest.

In een radioboodschap noemde president Truman hen: ‘bouwmeesters van een betere wereld’.

Zij kwamen bij elkaar na vijf jaar van oorlog en menselijk lijden. De verschillen tussen hen
waren groot. Maar ze deelden één onwrikbaar voornemen: wij bouwen een betere wereld terug.

Die belofte werd waargemaakt toen steeds meer landen zich aansloten. Mijn generatie en de generatie na mij zijn dankbaar
voor de kansen die wij daardoor hebben gekregen. De Verenigde Naties heeft geweld, onrecht en armoede niet weten te beëindigen.
Maar ze heeft die wel weten te beteugelen en terug te dringen en dankzij het Internationaal Strafhof en internationale tribunalen
wordt de kans op straffeloos handelen hopelijk ooit uitgebannen.

Miljarden mensen plukken daarvan in hun dagelijks leven de vruchten.

In de canon van de wereldgeschiedenis verdienen de Verenigde Naties een prominente plek als een van de meest positieve krachten ooit.

Op dit moment worden we opnieuw uitgedaagd door een opgave die alle grenzen overschrijdt. Corona kan niet vergeleken worden met een wereldoorlog,
maar het virus raakt ons allemaal. Jonge mensen zien hun toekomstmogelijkheden ineenschrompelen. Welk antwoord moeten we daarop geven?

Het beste is het hun zelf te vragen. Ik geef graag het woord aan een van onze VN-Jongerenvertegenwoordigers: Hajar Yagkoubi.


Foto: RVD

VN-Jongerenvertegenwoordiger: Hajar Yagkoubi

Als jonge mensen vragen we ons af wat er te vieren zal zijn bij toekomstige VN-verjaardagen.

Wij willen leven in een wereld die iedereen eerlijke kansen biedt om zich ten volle te ontwikkelen, ongeacht wie je bent.

Wij willen leven in een wereld die geleid wordt door fundamentele mensenrechten. Niet als mooie
ambities en fraaie woorden op papier, maar als zekerheid waar je altijd op kunt bouwen.

Wij willen leven in een wereld die mens en planeet beschermt en klimaatverandering,
verlies van biodiversiteit en opwarming van de aarde actief tegengaat.

We willen leven in een wereld die kiest voor de lange termijn.

Als jongere krijg ik vaak te horen dat ik te optimistisch, naïef of idealistisch ben. Maar stel je eens voor in welke
wereld we zouden kunnen leven als wereldleiders een fractie van het idealisme zouden hebben dat wij jongeren delen.

Wat een moedige wereld zou dat zijn.

Het enige dat ik vraag is: durf met ons moed te vatten!

Zijne Majesteit de Koning:

Ik hoop van harte dat we iets van de ‘spirit’ van de grondleggers van de VN kunnen vasthouden
en dat we tegen elkaar zullen zeggen: laat ons herstel een sprong vooruit zijn.

De allereerste Secretaris-Generaal van VN, Trygve Lie, zei het 1953 in zijn afscheidsspeech als volgt:

"Onze organisatie reflecteert de onvolmaaktheden van onze tijd. Maar ze is ook een
uitdrukking van de meest opbouwende krachten en een symbool van hoop voor de toekomst."

Namens de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden – in Europa en de Cariben - wens ik onze Verenigde Naties van
harte geluk met het 75-jarig bestaan. En ik wens alle bouwmeesters van een betere wereld – welke leeftijd, nationaliteit
of achtergrond ze ook mogen hebben – heel veel succes!


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt winnaar Appeltje van Oranje 2020 Bedrijf en Samenleving


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 22 september 2020 een bezoek gebracht aan stichting Bedrijf en
Samenleving in Haarlem. De stichting won dit jaar met het project Time2Shine een van de drie Appeltjes van Oranje,
de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven. Het project Time2Shine zet
mentoren uit met name het bedrijfsleven in om jongeren blijvend bij de samenleving te betrekken.

Koning Willem-Alexander sprak tijdens het bezoek in Sociëteit Vereniging Haarlem met de initiatiefnemers en betrokkenen over het
ontstaan, de ontwikkeling en de ambities van Time2Shine. Vier deelnemende jongeren en hun mentoren vertelden de Koning over hun
aanpak en persoonlijke resultaten. De jongeren die deelnemen aan Time2Shine hebben verschillende achtergronden, maar allen met
een kwetsbaarheid waar zij in hun eigen netwerk geen ondersteuning voor hebben. De stabiele basis van de mentoren is daarom van
grote meerwaarde in het contact. De jongeren kiezen zelf op welke leefgebieden ze stappen willen zetten. De aanpak kan bijvoorbeeld
gericht zijn op school of werk maar ook op financieel beheer, huisvesting en wonen of gezondheid en sociale contacten.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden
en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. De prijzen werden dit jaar toegekend aan drie initiatieven die
vrijwilligers voor een langere periode koppelen aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken. Vanwege de uitbraak van het coronavirus
vond de uitreiking door Koningin Máxima dit jaar niet plaats op Paleis Noordeinde maar in een live-uitzending vanuit een studio in
Hilversum. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Toespraak van Koningin Máxima bij de digitale conferentie ‘G7 Partnership
High-Level Event: Catalyzing Digital Financial Services for Women Across Africa:
Supporting Recovery, Resilience, and Innovation During COVID-19’, 23 september 2020


Koningin Máxima hield tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een virtuele toespraak tijdens het digitale evenement
‘G7 Partnership for Women’s Digital Financial Inclusion in Africa’ van de Bill & Melinda Gates Foundation. Zij doet dit in haar
functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor
ontwikkeling (UNSGSA). Dit doet zij samen met de Franse minister van Financiën, Bruno le Maire, en Melinda Gates.

Het is een genoegen om vandaag bij u te zijn, samen met mevrouw Melinda Gates, een gewaardeerde medekampioen van het G7 Partnership
for Women’s Digital Financial Inclusion in Africa. Ik ben ook blij dat Nicolas de Rivière, ambassadeur en permanent vertegenwoordiger
van Frankrijk bij de Verenigde Naties, ook namens minister Le Maire enkele woorden zal zeggen. Ik wil de panelleden - minister Lawson,
minister Tolina, Dr. Ndulu, Dr. Suri en mevrouw Obo-Nai - bedanken voor het delen van uw ervaringen vandaag met ons en ik wil ook
de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa bedanken voor zijn video-interventie.

De kritieke ontwikkelingsuitdagingen waarmee Afrika vandaag wordt geconfronteerd - waaronder veilig water en sanitaire voorzieningen,
kwetsbare gezondheidssystemen en economische informaliteit - maken het continent bijzonder kwetsbaar voor COVID-19. De crisis heeft
geleid tot ernstige productieverliezen die hebben geleid tot aanzienlijke voedsel- en werkgelegenheidsschokken.

Afrikaanse vrouwen hebben de dupe van deze schokken. Negenentachtig procent van de vrouwen in Sub-Sahara Afrika werkt informeel,
een sector met beperkte spaargelden en kapitaal, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor economische schokken. Ook zijn bedrijven
die eigendom zijn van vrouwen over het algemeen kleiner en hebben ze minder toegang tot financiële middelen dan mannen.

Nieuwe gegevens suggereren dat in verschillende landen ten zuiden van de Sahara ongeveer 60 procent van de door vrouwen
geleide kleine bedrijven hun inkomstenbronnen hebben verloren, drie keer meer dan bedrijven die door mannen worden geleid.

Als reactie op de pandemie hebben meer dan 200 landen de sociale beschermingsmaatregelen uitgebreid, velen gebruiken digitale betalingen
om overschrijvingen rechtstreeks naar bankrekeningen of mobiele portemonnees te doen. Zuid-Afrika, Togo, Burkina Faso, Zambia en Nigeria
groeiden allemaal snel, met name gericht op vrouwen. Deze programma's bieden een economische levensader voor zeer kwetsbare mensen en
zijn echt de belangrijkste toegangspoort tot het formele financiële systeem. Digitale betalingen zijn daarom de sleutel tot
COVID-19-respons en zijn essentieel voor toekomstige herstelinspanningen.

Hoewel financiële inclusie bijzonder belangrijk is voor de economische empowerment van vrouwen, zijn
tegenwoordig 60 procent van de 400 miljoen financieel uitgesloten volwassenen op het continent vrouwen.

Dus wat staat er op ons pad om digitale financiële inclusie voor vrouwen een realiteit te maken?

- Allereerst is toegang tot een mobiele telefoon en internetverbinding een uiterst noodzakelijk uitgangspunt. Maar Sub-Sahara
Afrika heeft een genderkloof van 41% met betrekking tot mobiel internetgebruik. Deze ongelijkheid kan worden verkleind.

- Ook het hebben van regelgeving die mobiel geld en agenten mogelijk maakt die dicht bij de plek zijn waar vrouwen
wonen en werken, is een belangrijke voorwaarde om digitale financiële diensten te gebruiken voor COVID-19-respons.

- Er bestaat nog steeds een genderkloof van 9 procent in identiteitsbewijzen tussen mannen en vrouwen in Sub-Sahara Afrika. Mensen zonder
een door de overheid erkend identiteitsbewijs kunnen vaak geen rekeningen openen en zijn afgesloten van het formele financiële systeem.

- Nauw verbonden, gelaagde klantonderzoeksprocessen zijn nodig om begunstigden
snel in te schakelen voor mobiele portemonnees en kleinere waardeaccounts.

- Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, is het consumentenbeschermingsbeleid ook essentieel om ervoor te zorgen
dat het gebruik van en toegang tot DFS de digitale kloof of de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen niet vergroot.

Zonder deze essentiële vereisten kunnen landen achterblijven en vertrouwen op handmatige systemen op basis van contanten
die buitengewoon kostbaar zijn en vatbaar voor lekkage. Deze enablers zullen ook een ingang bieden voor de deelname van
vrouwen aan de digitale economie, inclusief e-commerceplatforms en tele-gezondheidsdiensten.

De crisisrespons is niet gestopt bij betalingen. Overheden hebben bedrijven ondersteund met noodkredietlijnen en het
bereik van kredietgarantieprogramma's vergroot. Deze maatregelen helpen bedrijven natuurlijk de storm te doorstaan.

Maar het is belangrijk dat deze programma's zich richten op die ondernemers die dit het meest nodig hebben en beschikbaar
worden gesteld via financiële instellingen die op hen inspelen, zoals microfinancieringsinstellingen en coöperaties.

De rol van de fintech-sector bij het ondersteunen van COVID-19-respons blijkt echt van cruciaal belang. Ze spelen
een belangrijke rol bij het ontwikkelen van op maat gemaakte en toegankelijke financiële producten. Dit omvat overmakingen,
die een belangrijke levensader zijn tijdens de crisis, maar ook kleine en flexibele werkkapitaalleningen. Daarom is het
belangrijker dan ooit om een innovatief en veilig regelgevingsklimaat voor deze nieuwe actoren te creëren.

Het G7-partnerschap biedt een belangrijke kans om digitale financiële inclusie voor vrouwen te ontsluiten, zodat vrouwen productiever en veiliger
kunnen leven. We moeten nu actie ondernemen via het partnerschap met specifieke doelen om de voortgang te bewaken en te versnellen.

Ten slotte wil ik Melinda Gates en de Franse regering nogmaals bedanken voor hun gezamenlijke inzet voor dit partnerschap,
en voor de inzet van Afrikaanse beleidsmakers om digitale financiële inclusie voor vrouwen te realiseren.

Heel erg bedankt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent recyclingfabriek Purified Metal Company


Zijne Majesteit de Koning opende donderdagochtend 24 september 2020 in Delfzijl Purified Metal Company, een recyclingfabriek voor vervuild staal.

Purified Metal Company ontwikkelde een milieuvriendelijke en economisch haalbare methode om vervuild staalschroot te recyclen tot
hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Vervuild staal komt op grote schaal voor, onder andere in stalen sloopobjecten zoals
chemische installaties, boorplatforms en treinwagons. Deze objecten zijn vervuild met asbest, chroom-6 of andere chemicaliën. Bij de
hoge temperaturen van de staalsmelt valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden organische verbindingen.
Het bedrijf stimuleert het hergebruik van grondstoffen en verlaagt de CO2-uitstoot van staalproductie.

De Koning opende de fabriek, bekeek het productieproces tijdens een rondgang en sprak met medewerkers.

Tijdens de opening werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent nieuwe productie- en assemblagelocatie coronatestkits in Winschoten


Zijne Majesteit de Koning opende donderdagmiddag 24 september 2020 in Winschoten de nieuwe productie- en assemblagelocatie voor coronatestkits
van PerkinElmer. Deze Amerikaanse onderneming produceert wereldwijd innovatieve meetapparatuur voor onder meer de medische sector.

Het bedrijf heeft al jaren een filiaal in de stad Groningen. Naast de reguliere activiteiten, werd in het voorjaar gestart met de productie
van coronatestkits. Vanwege de grote vraag, zowel in Nederland als internationaal, wordt nu de extra locatie geopend. De componenten voor de
testkits worden geleverd door afdelingen van het bedrijf uit zowel Nederland (Groningen) als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Alle coronatestkits van PerkinElmer worden in Winschoten geproduceerd en zijn bestemd voor Nederland en wereldwijde export.

De Koning opende de nieuwe locatie en zag tijdens de rondleiding hoe de testkits worden samengesteld. Eén van de componenten
zijn de zogenoemde Magnetic Beads. Dit zijn miniscule kleine balletjes met een speciaal ontwikkelde coating die in staat zijn
om RNA (ribonucleïnezuur) uit het testmonster aan zich te binden. Hierdoor is de coronatest zeer nauwkeurig en betrouwbaar.
Na de rondleiding sprak de Koning nog met enkele medewerkers.

Voor de opening werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Noord/Zuidlijn


Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 25 september 2020 een werkbezoek gebracht aan de Noord/Zuidlijn
in Amsterdam. De Noord/Zuidlijn, officieel metro 52, werd in juli 2018 in gebruik genomen en loopt over een lengte
van 9.7 kilometer via acht stations van Amsterdam-Noord naar station Amsterdam Zuid.

Op metrostation Europaplein sprak de Koning met onder meer een reiziger en een operationeel medewerker van het GVB over hun ervaringen met de
Noord/Zuidlijn. Vervolgens vertrok de Koning met de metro richting station Rokin voor een rondleiding. Tijdens de opgravingen en boorwerkzaamheden
aan de metrolijn zijn er diverse archeologische vondsten gedaan die op station Rokin tentoongesteld worden. Na de rondleiding ging Koning
Willem-Alexander naar metrostation Noord. Hier sprak hij met diverse betrokkenen van onder meer het GVB, de gemeente Amsterdam en OV
Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de geleerde lessen van de Noord/Zuidlijn voor toekomstige complexe infrastructurele projecten.

Het werkbezoek vond plaats naar aanleiding van het thema van de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari dit
jaar. Naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving representeren, waren ook vertegenwoordigers uit het openbaar vervoer genodigd.
In december 2019 bracht de Koning in dit kader in Assen al een werkbezoek aan het OV-Bureau Groningen Drenthe en Publiek vervoer Groningen Drenthe.

Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning Willem-Alexander opent de tentoonstelling ‘Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis’


Zijne Majesteit de Koning opende dinsdagmiddag 29 september 2020 de tentoonstelling ‘Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis’
tijdens het Gala van de Biodiversiteit ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

Op 9 augustus 1820 richtte koning Willem I ‘s Rijksmuseum van Natuurlijke Historie op. Wat begonnen is met een persoonlijke collectie
van de koning is in twee eeuwen uitgegroeid tot één van de meest omvangrijke en toonaangevende natuurhistorische collecties ter wereld.
In Naturalis wordt een bijzonder deel van deze schatten uit de natuur in diverse zalen tentoongesteld. Naast museum is het centrum ook
een onderzoeksinstituut waar wetenschappers de biologische en geologische diversiteit van verleden, heden en toekomst in kaart brengen.

Vanaf 29 september 2020 viert het instituut het jubileum 200 dagen lang met de tentoonstelling ‘Van onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis’.
Hierin worden 25 topstukken uit de normaal ontoegankelijke collectietoren gepresenteerd die samen een licht werpen op de geschiedenis
van Naturalis. Het gaat dan om objecten als de uitgestorven Kaapse leeuw, de Darwinvinken en het En Tibi herbarium. Speciaal voor
de tweehonderdste verjaardag worden zij voor even aan het publiek getoond.

Naast deze 25 objecten zijn ook portretten van bijzondere Nederlanders met hun
favoriete keuze uit de collectie van Naturalis onderdeel van de tentoonstelling.

De start van de jubileumviering wordt gevormd door het Gala van de Biodiversiteit dat in samenwerking met New Scientist wordt georganiseerd.
Tijdens dit gala vertellen diverse sprekers over hoe zij de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur ervaren en onthullen zij de laatste
stand van zaken binnen hun wetenschappelijk onderzoeksgebied. Vanwege geldende coronamaatregelen is het programma door een beperkt aantal
deelnemers live te volgen. Andere belangstellenden kunnen het gala en de opening volgen via een live-stream op de website van Naturalis.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan Alphen aan den Rijn over aanpak schuldenproblematiek


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 30 september een digitaal werkbezoek gebracht aan de gemeente Alphen aan den Rijn
in het kader van de aanpak van problematische schulden door Stichting SchuldenlabNL en de rol van De VoorzieningenWijzer daarin.
Ook staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam deel aan de videogesprekken.

Koningin Máxima en de staatssecretaris voerden drie digitale groepsgesprekken om inzicht te krijgen in de verschillende manieren
waarop mensen met problematische schulden worden geholpen. Het eerste gesprek ging over De VoorzieningenWijzer. Dit is een
praktisch instrument dat gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties inzicht geeft in regelingen, fondsen en
vergoedingen voor minima en bijdraagt aan het voorkomen van schulden en armoede.

De schuldenaanpak van de gemeente Alphen aan den Rijn bestaat uit een aantal methoden die zijn aangedragen door SchuldenlabNL.
Dit landelijke samenwerkingsverband van publieke en private partners heeft tot doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken door
opschaling van succesvolle schuldhulpmethoden. De VoorzieningenWijzer is er daar één van. De gemeente Alphen aan den Rijn gaat
nu in navolging van de gemeenten Almelo, Den Haag en ’s-Hertogenbosch zelf een lokaal Schuldenlab oprichten. Tijdens het tweede
videogesprek spraken Koningin Máxima en de staatssecretaris dan ook met betrokkenen over de opzet van het lokale Schuldenlab
en de ondersteuning hierbij door SchuldenlabNL.

In het derde videogesprek vertelde een aantal mensen met aanzienlijke schulden vervolgens over de oorzaak, de impact op hun leven, hoe
zij samen met de gemeente en andere betrokkenen proberen om uit deze schuldsituaties te komen en de rol van De VoorzieningenWijzer daarin.

Koningin Máxima was in 2018 aanwezig bij de oprichting van Stichting SchuldenlabNL en vervolgens in 2019 bij de lancering van
Schuldenlab Almelo, de Nederlandse schuldhulproute in ’s-Hertogenbosch en de werkconferentie van SchuldenlabNL in Utrecht.

De gesprekken vonden online plaats als gevolg van de aangescherpte richtlijnen voor bijeenkomsten ter bestrijding van het coronavirus.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima opent borstkankermaand tijdens jubileum Borstkankervereniging Nederland


Hare Majesteit Koningin Máxima opende donderdagochtend 1 oktober 2020 de jaarlijkse borstkankermaand tijdens een bijeenkomst
ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) in World Forum The Hague. Tijdens
borstkankermaand wordt ieder jaar in oktober wereldwijd aandacht gevraagd voor borstkanker. Het thema dit jaar is 'Borstkanker
heb je niet alleen' met speciale aandacht voor de rol van naasten en de impact die de ziekte ook op hen heeft.

Koningin Máxima opende de borstkankermaand officieel door het boek ‘Alles over borstkanker’ in ontvangst te nemen. Het boek is onder andere geschreven
door borstkankerchirurgen Marie-Jeanne Vrancken Peeters en Hester Oldenburg van het Antoni van Leeuwenhoek, het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis
in Amsterdam. Daarnaast presenteert BVN de laatste cijfers over borstkanker en wordt stilgestaan bij de noodzaak en de doelen van de vereniging.
Koningin Máxima spreekt over de late gevolgen van borstkanker, over vroege opsporing en over erfelijke/familiaire aanleg met mensen die hier zelf
ervaring mee hebben. Ook spreekt ze enkele van de 230 vrijwilligers van BVN over hun inzet en betrokkenheid.

Borstkankervereniging Nederland zet zich sinds 1980 in voor de belangen van alle mensen met borstkanker, erfelijke aanleg daarvoor
en hun naasten. De vereniging streeft naar passende behandeling, zorg en steun. Tijdens borstkankermaand brengt BVN borstkanker en
erfelijke/familiaire aanleg onder de aandacht en verzorgt onder andere (online) bijeenkomsten voor lotgenotencontact.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij jubileumcongres Sociaal-Economische Raad


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagmiddag 1 oktober 2020 aanwezig bij het jubileumcongres '70 jaar SER: Verbinding in
samenleving' in Den Haag. Het congres werd georganiseerd ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Sociaal-Economische Raad.

Tijdens het congres sprak SER-voorzitter Mariëtte Hamer met gasten uit de politiek, de overheid en de wetenschap
over de rol van de SER en de overlegeconomie in een veranderende samenleving. Het SER-Jongerenplatform levert een
bijdrage aan het congres over het doorgeven van de wereld aan volgende generaties.

De SER is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samenwerken. De SER adviseert
de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid en faciliteert akkoorden en convenanten. Daarnaast voert
de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen. De raad is in 1950 bij wet opgericht.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima belt leerkrachten op


Op 5 oktober 2020 wordt wereldwijd de Dag van de Leraar gevierd om stil te staan bij het belang van onderwijs.
Koningin Máxima belt met enkele leraren en een bestuurslid van de SKPO over hun werk waarbij speciale aandacht
is voor het lesgeven tijdens de coronacrisis. Ook bedankt zij alle leraren voor hun inzet de afgelopen maanden.

Bron: RVD, Facebook Het Koninklijk Huis

Koning bezoekt Tijd voor Krijt in Week tegen Eenzaamheid


Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 5 oktober 2020 in activiteitencentrum Dwars in Leiderdorp een bezoek
gebracht aan het initiatief Tijd voor Krijt. Het bezoek stond in het teken van de Week tegen Eenzaamheid, die van
1 tot en met 8 oktober 2020 met activiteiten in heel Nederland eenzaamheid onder de aandacht brengt.

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn 700.000 ouderen.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil in het kader van het actieprogramma "Eén
tegen eenzaamheid' aandacht vragen voor dit sociaal isolement onder ouderen. Het ministerie heeft daarnaast
de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid opgericht, waarbij 130 bedrijven, maatschappelijke organisaties
en overheidsinstellingen de handen ineen hebben geslagen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Tijd voor Krijt, deelnemer aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, is een initiatief van de Koninklijke
Nederlandse Biljartbond (KNBB), waarbij biljarten wordt ingezet om mensen vanaf 55 jaar met elkaar in contact
te brengen. Het wil op laagdrempelige wijze ouderen uit hun isolement halen, hun eenzaamheid bespreekbaar maken
en hun vitaliteit bevorderen. Tijd voor Krijt is ontstaan in samenwerking met De Derde Helft, een project binnen
het Oldstars-programma van het Nationaal Ouderenfonds. Het fonds zet zich hiermee in voor een ouderenvriendelijke
sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen.

De Koning ging in het activiteitencentrum in gesprek met vertegenwoordigers van de KNBB, VWS, het Nationaal Ouderenfonds
en De Derde Helft over verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden die op touw zijn gezet om eenzaamheid onder
ouderen op te sporen en tegen te gaan. Naderhand sprak Koning Willem-Alexander aan de biljarttafel met enkele ouderen
over hun deelname aan Tijd voor Krijt, het taboe op eenzaamheid en hun omgang met en tegengaan van sociaal isolement.

Tijdens het bezoek werden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Aandacht voor elkaar


Het coronavirus raakt iedereen. Het is voor veel mensen een hele moeilijke tijd. Mensen voelen zich sneller eenzaam,
zeker nu de dagen korter worden, het virus hardnekkig blijft en niet bekend is wanneer het leven weer normaal wordt.

Overal in het land bloeien acties op waarmee mensen klaarstaan voor elkaar in coronatijd: een kort bezoekje
aan de deur, een kaartje in de brievenbus, boodschappen voor elkaar doen of een dagelijks telefoontje.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima leggen regelmatig bezoeken af waarbij aandacht voor
elkaar centraal staat, zoals aan zorginstellingen, scholen, ondernemingen en buurtinitiatieven.

Deel ook je ervaringen en ideeën met AandachtVoorElkaar of kijk voor meer informatie op www.aandachtvoorelkaar.nl.

Bron: RVD, Facebook Het Koninklijk Huis

Koningin Máxima bij start MuziekopleidersAkkoord


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, woensdagavond 7 oktober 2020 de start bijgewoond van
het MuziekopleidersAkkoord. In dit akkoord spreken de conservatoria en pabo’s in Nederland een landelijke samenwerking af voor twaalf jaar.
Het doel is toe te werken naar duurzaam en kwalitatief goed muziekonderwijs in de lerarenopleidingen, waardoor de leerkrachten en
vakleerkrachten van de toekomst goed toegerust zijn om muziekonderwijs te geven in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats
in TivoliVredenburg in Utrecht, met een live stream voor online aanwezigen en een beperkt gezelschap in de zaal.

Tijdens de bijeenkomst spraken bestuurders van onder meer conservatoria en pabo’s over het belang van het akkoord voor
de langere termijn. Singer-songwriters Ilse Delange en Hannah Mae en winnaar van het Prinses Christina Concours 2020,
Matthijs van Delft, vertelden over de rol die muziek speelde in hun basisschooltijd. Vervolgens spraken verschillende
partijen die betrokken zijn bij het MuziekopleidersAkkoord over duurzaamheid en kwaliteit van muziekonderwijs.

Tenslotte onthulde Koningin Máxima een videoprojectie op de gevel van TivoliVredenburg, van de online campagne
IK BEN VOOR meermuziekindeklas, waarbij muzikale jeugdfoto’s uit de basisschooltijd worden gepost.

Het MuziekopleidersAkkoord is een samenwerking van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO),
het Netwerk Muziek (netwerk van conservatoriumdirecteuren), Netwerk Muziekdocenten Pabo (NMP), Opleidersoverleg
Opleiding Docent Muziek (O2DM) en Méér Muziek in de Klas. Zevenendertig partijen doen mee, waaronder de PO-Raad,
Nederlandse Vereniging van Orkesten en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals.

Tijdens het programma zijn de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 7 oktober 2020 een bezoek gebracht aan het Landelijk Tactisch
Commando van de Koninklijke Marechaussee in Huis ter Heide. Tijdens het bezoek was er aandacht voor zogenoemd
Informatie Gestuurd Optreden en de centrale aansturing van de operaties vanuit het operatiecentrum. Ook kwam
de inzet van de marechaussee tijdens de uitbraak van het coronavirus aan bod.

De Koning kreeg aan de hand van een actuele casus, de recente verhuizing van De Nederlandsche Bank onder leiding van
de marechaussee, een toelichting op het plannings- en sturingsproces. Door middel van virtual reality werd daarnaast
aan de Koning de werking van het operatiecentrum gedemonstreerd. In de meldkamer kreeg de Koning vervolgens te zien hoe
de marechaussee handelt op het moment dat reguliere processen dreigen te worden verstoord. Aansluitend sprak de Koning
met diverse medewerkers over hun ervaringen met informatiegestuurd optreden en het operatiecentrum.

Het Landelijk Tactisch Commando is het operationele hoofdkwartier van de Koninklijke Marechaussee. Het commando verzamelt en analyseert
informatie die belangrijk is voor de uitvoering van marechausseetaken en op basis waarvan de brigades worden ingezet. Het is in 2016
opgericht om goed in te kunnen spelen op de toenemende dreiging van (grensoverschrijdende) criminaliteit, terrorisme en illegale migratie.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning aanwezig bij viering 80-jarig bestaan van Prins Bernhard Cultuurfonds


Zijne Majesteit de Koning was donderdagmiddag 8 oktober 2020 aanwezig bij de viering van
het 80-jarig bestaan van het Prins Bernhard Cultuurfonds in de Lichtfabriek in Haarlem.

Het Prins Bernhard Fonds werd tachtig jaar geleden opgericht als privaatfonds om oorlogsmaterieel aan te schaffen in de strijd tegen de
Duitse bezetter. Na de oorlog groeide het fonds uit tot het Prins Bernhard Cultuurfonds dat cultuur en natuur in Nederland ondersteunt.
Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen maakt het fonds jaarlijks meer dan 3.500 projecten mede mogelijk door het hele land.

Het jubileum werd gevierd met een inhoudelijk en cultureel programma met daarin aandacht voor de veerkracht van cultuurmakers, de hoogtepunten
van het Cultuurfonds in de afgelopen tachtig jaar en de rol van het fonds nu en in de toekomst. Tijdens de bijeenkomst zal Koning Willem-Alexander
een speciaal voor het jubileum gemaakt textielwerk van Bas Kosters onthullen. Ook zijn er optredens van The Ruggeds en Elten Kiene, beiden winnaars
van één van de Cultuurfondsprijzen in 2020. Het programma is live te volgen via https://www.cultuurfonds.nl/livestream.

Dit jaar zet het Cultuurfonds zich volop in voor de cultuursector, die hard geraakt is door de coronacrisis. Samen met de BankGiro Loterij en vele
andere private fondsen werd het Kickstart Cultuurfonds geïnitieerd, dat met ruim 16 miljoen euro podia, musea en producenten van podiumkunsten in
staat wil stellen om hun publieksactiviteiten te hervatten. Ook wordt met de campagne 'Houd Cultuur Levend' geld ingezameld voor de sector.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning reikt Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020 uit


Zijne Majesteit de Koning reikte donderdagmiddag 8 oktober 2020 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2020 uit in het
Koninklijk Paleis Amsterdam. Drie jonge kunstenaars werden onderscheiden en ontvingen elk een bedrag van 9.000 euro. Na de
uitreiking opende de Koning de tentoonstelling waar werken van de winnaars en van de overige genomineerden te zien zijn.

De Koninklijke Prijs is in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. Na Koning Willem III
is de Koninklijke Prijs uitgereikt door opeenvolgende staatshoofden en Koning Willem-Alexander zet deze traditie sinds 2013 voort. De prijs
is bedoeld om jonge, talentvolle schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. In Nederland werkzame beeldende kunstenaars tot
35 jaar kunnen meedingen naar de prijs. Dit jaar zonden 406 kunstenaars beeldmateriaal in.

De tentoonstelling is geopend voor publiek van 10 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Het Paleis is geopend
van woensdag tot en met zondag. Elke bezoeker dient vooraf online te reserveren via de website van het Paleis.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima opent virtueel nieuwe vestiging van Prodrive Technologies in Verenigde Staten


Hare Majesteit Koningin Máxima opende donderdagmiddag 8 oktober 2020 virtueel de nieuwe vestiging van het Nederlandse technologiebedrijf Prodrive
Technologies in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. De hoofdvestiging van het bedrijf bevindt zich in het Science Park Eindhoven in Son.

Prodrive Technologies onderzoekt, ontwerpt en produceert ingenieuze software en mechanische en elektronische onderdelen voor machines in
innovatieve sectoren. Het bedrijf is toeleverancier voor onder meer de halfgeleiderindustrie, de medische sector, de automobielindustrie
en toepassingen voor energie en infrastructuur. De nieuwe vestiging in Canton, regio Boston, voorziet in zowel productie als onderzoeks- en
ontwikkelcapaciteit. De staat Massachusetts wordt gezien als hotspot voor ontwikkeling van complexe technologie. Zowel vanwege de aanwezigheid
van topuniversiteiten als Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) als business incubators en accelerators, talent,
multinationals en durfkapitaal. Verschillende Nederlandse multinationals en start-up en scale-up bedrijven hebben er vestigingen.

Koningin Máxima verrichtte de virtuele opening mede als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Zij doet deed samen met
gouverneur Charlie Baker van de staat Massachusetts. Op de locatie zelf wordt bij de opening gesproken door de Nederlandse ambassadeur
in de VS, André Haspels, de executive director Industrial Performance Center MIT, Elisabeth Reynolds, twee medewerkers van Prodrive en een
lokale klant. Ook zijn er digitale toespraken van Pieter Janssen CEO en mede-oprichter van het bedrijf en de gouverneur van Massachusetts.

Koning Willem-Alexander bezocht de Nederlandse vestiging in Son in 2015 samen met de toenmalige minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima biedt secretaris-generaal Verenigde Naties UNSGSA-jaarverslag aan


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagavond 8 oktober 2020 in een videogesprek met de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, António Guterres, het jaarverslag aangeboden van haar activiteiten als speciale pleitbezorger
van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Het jaarverslag met als titel Beyond Access and Usage to Quality, richt zich op de VN-activiteiten van Koningin Máxima
over de periode september 2019 tot juli 2020. Vanwege de coronacrisis heeft zij dit jaar een deel van haar VN-activiteiten
digitaal gedaan. Een belangrijk thema is goede en veilige toegang tot digitale financiële diensten voor achtergestelde
groepen als vrouwen, kleine ondernemers, boeren en mensen met een laag inkomen.

De huidige coronacrisis laat zien dat inclusieve financiering een belangrijk instrument is om de socio-economische gevolgen van deze
crisis deels op te kunnen vangen. In het bijzonder in de landen waar mensen nog altijd geen, of beperkt toegang hebben tot financiële
diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen of digitale betaalmethoden. Deze diensten geven mensen kansen om te
sparen, zich te verzekeren, of te kunnen investeren in hun toekomst. Diverse landen, bijvoorbeeld Bangladesh, betalen inmiddels een
deel van de sociale uitkeringen digitaal uit. Pakistan lanceerde in 2019 het programma ‘one woman, one bank account’ voor vrouwen
die in afgelegen landbouwgebieden wonen. Werknemers in de gezondheidszorg krijgen steeds vaker hun salaris digitaal uitbetaald
waardoor wachtrijen bij de bank en contactmomenten vermeden kunnen worden.

Koningin Máxima zet zich als UNSGSA samen met onder meer de leden van haar klankbordgroep, het CEO Partnership
for Economic Inclusion (CEOP) wereldwijd in voor inclusieve financiering. Zij geeft aan dat juist in deze tijden
samenwerking tussen regeringen, internationale organisaties, private partners en non-profitorganisaties essentieel is.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning neemt volledig vertaalde correspondentie Erasmus van uitgeverij Donker in ontvangst


Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 12 oktober 2020 op Paleis Noordeinde 'De correspondentie
van Desiderius Erasmus' in ontvangst genomen van uitgever mevrouw Exler-Donker.

Deze volledig in het Nederlands vertaalde correspondentie van de Nederlandse humanist Erasmus bestaat uit twintig delen
en een register met in totaal 3.141 brieven. Nu het laatste deel deze maand is voltooid, is de sinds 2001 door de
Rotterdamse Uitgeversmaatschappij Ad. Donker uit het Latijn vertaalde en chronologisch uitgegeven reeks compleet.
De Koning heeft na de in ontvangstname de boekenreeks geschonken aan de Stichting Praemium Erasmianum, waarvan hij regent is.

Met zijn gedachtegoed heeft Erasmus door de eeuwen heen grote invloed gehad op geloof, onderwijs, politiek, literatuur, cultuur
en wetenschap. De nu vertaalde correspondentie geeft naast zijn gedachtegoed inzicht in de persoon Erasmus en in de periode van
de renaissance. Erasmus correspondeerde tussen 1484 en 1536 (het jaar van zijn overlijden) met geleerden en mensen van invloed
in heel Europa. Niet alleen zijn ideeën zijn in de vertaling terug te lezen, maar ook zijn reiservaringen, zijn persoonlijke
observaties en zijn vriendschappen, waaronder met de Britse humanist, filosoof en staatsman Thomas More. De brieven tonen
daarnaast een beeld van belangrijke historische gebeurtenissen uit die tijd. De vertaling is gedaan door een team van
wetenschappelijke vertalers, bijgestaan door een begeleidingscommissie. De Koning sprak met de uitgever, een van de vertalers
en een lid van het comité van aanbeveling over de aanleiding voor de vertaling, het proces en het belang van het werk van Erasmus.

De Koning reikt als regent van de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks op Koninklijk Paleis Amsterdam de Erasmusprijs uit.
De stichting kent deze prijs toe aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een
belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. De uitreiking
van de prijs dit jaar aan de Britse beeldend kunstenaar Grayson Perry is vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar 2021.

Tijdens de ontvangst zijn de geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima ontvangt betrokkenen voor bekrachtiging pact 'Naar een schuldenzorgvrij Nederland'


Hare Majesteit Koningin Máxima ontving dinsdagmiddag 13 oktober 2020 in bijzijn van Zijne Majesteit de Koning op
Paleis Noordeinde een kleine groep betrokken bij het pact 'Naar een schuldenzorgvrij Nederland'. De bijeenkomst,
die oorspronkelijk gepland stond voor 18 maart, was voor andere genodigden te volgen als webinar. Koningin Máxima
hield een toespraak, evenals staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
voorzitter van SchuldenLabNL, Gerrit Zalm.

Vanwege de coronacrisis heeft schuldhulpverlening een extra dimensie gekregen. Onderzoek van Deloitte en SchuldenLabNL
van juni dit jaar toont aan dat het aantal huishoudens met (problematische) schulden naar verwachting stijgt van 1,4
naar 2,6 miljoen door baanverlies of andere aan de coronacrisis gerelateerde inkomstenderving.

In circa 40 procent van de gevallen zal er sprake zijn van problematische schulden. De verwachte stijging van 1,2 miljoen betreft
ook doelgroepen die nooit eerder met problematische schulden zijn geconfronteerd, bijvoorbeeld mkb-ondernemers en ZZP'ers.

Belangrijk thema van deze bijeenkomst was de bekrachtiging van het pact 'Naar een schuldenzorgvrij Nederland'.
Een groot aantal gemeenten heeft zich gecommitteerd om één of meer van de vijf door SchuldenLabNL beproefde
methoden te implementeren die mensen schuldenzorgvrij maken. Het gaat om Collectief Schuldregelen, de Doorbraakmethode,
het Jongeren Perspectief Fonds, De Nederlandse Schuldhulproute en De VoorzieningenWijzer.

In de afgelopen maanden werkte SchuldenLabNL samen met wethouders, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de bankensector,
woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers aan de invoering en opschaling van de vijf methoden. Zo hebben inmiddels
77 gemeenten zich verbonden aan Collectief Schuldregelen, wordt De VoorzieningenWijzer in 55 gemeenten toegepast en krijgen
10.000 professionals van de Doorbraakmethode training om gezinnen met meerdere problemen beter te kunnen helpen.

Tijdens de bijeenkomst zette de staatssecretaris symbolisch zijn handtekening om partijen aan te moedigen om de vijf methoden verder op
te schalen. Naast het uitwisselen van ervaringen, werden ook gemeenten en instanties die nog niet betrokken zijn gestimuleerd om aan te
haken en vertelde een aantal mensen over hun persoonlijke ervaringen met problematische schulden en schuldhulpverlening.

Stichting SchuldenLabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en
private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Koningin Máxima was aanwezig bij de oprichting, vervolgens in 2019 bij de lancering van SchuldenLab Almelo, de Nederlandse
schuldhulproute in ’s-Hertogenbosch, de werkconferentie van SchuldenLabNL in Utrecht en in oktober 2020 bracht zij een online
werkbezoek aan de gemeente Alphen a/d Rijn in het kader van De VoorzieningenWijzer.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt 'gebiedsteam ggz' van Lister en Altrecht


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 14 oktober 2020 een werkbezoek gebracht aan Lister in Utrecht.
Lister biedt herstelondersteunende begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het bezoek stond in
het teken van de netwerksamenwerking ‘gebiedsteam ggz’ waarbij Lister samen met geestelijke gezondheidszorginstelling
Altrecht begeleiding en behandeling dichtbij huis biedt. Het werkbezoek vond plaats bij het Enik Recovery College.

Lister en Altrecht startten in 2018 met deze integrale, wijkgerichte aanpak waaraan ook de gemeente Utrecht, zorgverzekeraar
Zilveren Kruis en verschillende zorgaanbieders zoals huisartsen en de buurtteamorganisatie Sociaal meewerken. In totaal zijn
er in Utrecht en omgeving elf teams actief die bijna 850 cliënten vanuit Lister begeleiden. Altrecht behandelt ongeveer 3.000
patiënten vanuit het gebiedsteam ggz. Door deze aanpak kunnen meerdere problemen dichtbij huis worden aangepakt zoals het
opbouwen van een sociaal netwerk, het vinden van werk of het op orde krijgen van de financiën.

Koningin Maxima sprak eerst met diverse betrokkenen over het ontstaan en de ontwikkeling van het gebiedsteam ggz en de
ambities voor de toekomst. Aansluitend sprak zij over de samenwerking voor een goede ggz in de dagelijkse praktijk. Enkele
cliënten en leden van de familieraad van Altrecht vertelden over hun ervaringen met de aanpak van het gebiedsteam ggz. Het
bezoek werd afgesloten met een gesprek over het Enik Recovery College. Dit is een centrum voor ontwikkeling en scholing
rondom herstel dat volledig gerund wordt door ervaringsdeskundigen. Het idee is dat deelnemers zich beter leren ontwikkelen
binnen een omgeving van mensen met vergelijkbare ervaringen.

Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning in gesprek over medische zorg op Aruba en Sint Maarten tijdens coronacrisis


Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdag 14 oktober 2020 via online videogesprekken gesproken met medewerkers van
organisaties die zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk bezighouden met de medische zorg rondom de corona-uitbraak.

De Koning sprak onder meer met de voorzitter van de Huisartsenvereniging van Aruba (HAVA) over de
actuele situatie rondom het coronavirus en de manier waarop de huisartsen omgaan met de crisissituatie.

Hij sprak ook met medewerkers van het ziekenhuis, de laboratoriumdienst en het betrokken ministerie op
Sint Maarten over de gevolgen van de corona-uitbraak daar en de impact van de crisis op hun werk.
Op 29 oktober zal de Koning in ditzelfde kader een videogesprek hebben met de medische sector op Curaçao.

Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over
de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning ontvangt eerste exemplaar reizend Coronadagboek


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 15 oktober 2020 in Uden het eerste exemplaar van het reizend coronadagboek
'Lief Dagboek' in ontvangst genomen. In het boek zijn persoonlijke verhalen over de periode sinds de uitbraak van het
coronavirus gebundeld. De verhalen komen uit tien dagboeken die vanuit Uden zijn verspreid en doorgegeven.

Koning Willem-Alexander sprak met de samenstellers van het dagboek over het idee om in de coronatijd verbinding te creëren door
persoonlijke ervaringen te delen, over de contrasten tussen de verhalen en over de reis die de dagboeken hebben afgelegd. Na dit
gesprek hebben Marike Daverveld en Simone Boogers, initiatiefnemers van ‘Lief Dagboek’, het eerste exemplaar overhandigd aan de Koning.

Aansluitend las een aantal dagboekschrijvers, onder wie een vakkenvuller, een student en een gepensioneerd huisarts, een passage
voor uit hun bijdragen aan het dagboek. De Koning ging met de schrijvers in gesprek over hun ervaringen tijdens de coronacrisis,
over hoe hun verhalen tot stand zijn gekomen en wat hun verwachtingen zijn voor de komende periode.

De initiatiefnemers van het coronadagboek hebben in april tien dagboeken verspreid met het verzoek aan de vinders om hun ervaringen
op te schrijven en het boek weer door te geven. De dagboeken zijn gaan rondzwerven en er staan verhalen in uit alle delen van
het land en België. In 'Lief Dagboek' zijn ruim 150 bijdragen uit de reizende dagboeken verzameld.

'Lief Dagboek' is één van de voorbeelden van de vele initiatieven die in Nederland worden genomen om aandacht voor
elkaar te houden in coronatijd. Op www.aandachtvoorelkaar.nl worden deze activiteiten en ideeën gebundeld.

Het bezoek vond plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en Koningin ontvangen burgemeesters in kader van kwetsbare wijken


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben donderdagmiddag 15 oktober 2020 op Paleis Noordeinde
in Den Haag enkele burgemeesters ontvangen voor een gesprek in het kader van kwetsbare wijken. Het gesprek ging over de
veiligheid en leefbaarheid van wijken, een belangrijk thema in veel gemeenten.

Burgemeesters Hamming van Zaanstad, Depla van Breda, Lamers van Schiedam, Backhuijs van Nieuwegein, Van Haersma Buma van Leeuwarden
en Jorritsma van Eindhoven spraken met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over de situatie in wijken waar diverse problemen
zich concentreren en elkaar versterken, zoals lage arbeidsparticipatie, gebrek aan perspectief, schulden, onderwijsachterstanden,
spanningen ‘achter de voordeur’ en criminaliteit. Ook spraken zij over de impact van de uitbraak van het coronavirus op deze wijken
en over hoe de gemeenten samen met anderen werken aan verbeteringen en oplossingen.

Het bezoek vond plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst namens Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima:


"We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die
raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk
dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij."

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Persoonlijke boodschap van het Koninklijk Paar


"Met spijt in het hart richt ik mij tot U.

Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties
opgeroepen. Het doet pijn Uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben.

Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen
rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.

Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan.

Vanaf het begin van de coronacrisis hebben wij ons best gedaan om – binnen de grenzen van het coronabeleid – ruimte
te vinden en er zoveel mogelijk te zijn voor iedereen die in onzekere tijden steun zoekt.

Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Een tijd van gemis, beperkingen en zorgen. Van angst, boosheid en
onzekerheid ook. Wij hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen, in persoon, en digitaal.
Met U en met al die mensen die direct of indirect geraakt zijn, voelen wij ons verbonden.

Wij blijven ons samen met U inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. Zodat
iedereen in ons land daarna het gewone leven weer kan oppakken, zodra het kan.

Dat is nu het allerbelangrijkste en daar gaan wij mee door, naar ons beste kunnen.

We zijn betrokken. Maar niet onfeilbaar."

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima houdt online toespraak over het belang van digitale identiteitsbewijzen


Hare Majesteit Koningin Máxima hield woensdag 21 oktober 2020 een digitale keynote toespraak bij het evenement 'Inclusive Digital
ID for a Resilient Recovery from COVID-19' van programma Identification for Development (ID4) van de Wereld Bank Groep. Zij doet
dit in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering
voor ontwikkeling (UNSGSA) en marge van de virtuele jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank.

Identiteitsbewijzen zijn van belang om mensen toegang te kunnen geven tot officiële financiële diensten. Volgens de Wereldbank kunnen
wereldwijd circa een miljard mensen hun identiteit niet bewijzen omdat zij geen geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben. Miljoenen
anderen hebben wel een identiteitsbewijs, maar deze kan niet op geldigheid gecontroleerd worden. Koningin Máxima ging in haar toespraak
onder meer in op hoe digitale identiteitsbewijzen kunnen bijdragen aan veilige toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening,
verzekeringen, leningen of pensioenen en het belang hiervan voor economisch herstel voor landen in de context van de coronacrisis.

Tevens is er een paneldiscussie met onder anderen president Kersti Kaljulaid van de republiek Estland, minister Cina Lawson, Post,
Digitale Economie en Technologische Innovaties van de republiek Togo en minister Isa Ali Pantami, Communicatie en Digitale Economie
van de Federale Republiek Nigeria. Thema’s zijn het ontwikkelen en invoeren van digitale identiteitsbewijzen, in het bijzonder voor
groepen met een achterstand, bijvoorbeeld mensen die in afgelegen gebieden wonen en vrouwen.

Koningin Máxima hield in 2019 tijdens de jaarvergadering van het IMF en de Wereld Bank Groep een toespraak bij het
ID4D evenement ‘Mission Billion: Transforming Countries and Empowering People Through Digital Identity’.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt HMC Westeinde


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 29 oktober 2020 in Den Haag een werkbezoek gebracht aan Haaglanden Medisch Centrum
(HMC) Westeinde. Het bezoek stond in het teken van de actuele behandeling van COVID-19 patiënten op de afdelingen Longgeneeskunde,
Interne Geneeskunde en Radiologie en de werkwijze van de crisisstructuur COVID-19.

De Koning sprak met mevrouw Wolf-de Jonge, voorzitter Raad van Bestuur HMC, over de ontwikkelingen in het ziekenhuis bij de behandeling
van patiënten met COVID-19. Naast de werkbelasting op de Intensive Care is nu, anders dan in de eerste golf van de coronapandemie, ook
sprake van een sterk toegenomen piekbelasting op de klinische COVID-afdeling. Er zijn lessen geleerd uit de eerste golf, meer testen
vinden plaats en de behandelmogelijkheden zijn verbeterd. Hiermee wordt gehoopt beter grip te krijgen op het ziektebeeld.

Vervolgens bezocht de Koning de radiologieafdeling, die ook weer zwaar wordt belast. Bij patiënten worden meerdere malen tijdens
de ziekteperiode longfoto’s gemaakt en andere onderzoeken verricht om te zien hoe het ziektebeloop is. Terwijl de al bestaande
productie van de radiologie-afdeling hoog is. Ook is de druk vanuit de acute zorg hoog, meer dan in de eerste piek. Het ziekenhuis
heeft daarnaast te maken met meer medewerkers die in deze golf besmet raken.

De Koning sprak met artsen, verpleegkundigen en laboranten op de COVID- en radiologie-afdelingen.
Afsluitend sprak hij met het Outbreak Management Team HMC over de crisisstructuur COVID-19.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het
werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt huisartsenpraktijken in Driebergen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 29 oktober 2020 op uitnodiging van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een
werkbezoek gebracht aan huisartsenpraktijken in Driebergen. Het bezoek stond in het teken van de bijzondere uitdagingen voor huisartsen
en doktersassistenten in coronatijd, waaronder het veilig en efficiënt organiseren van de jaarlijkse griepvaccinatie.

De LHV behartigt de belangen van ruim 12.000 huisartsen en huisartsen in opleiding en biedt ondersteuning
bij de dagelijkse praktijkuitoefening. De gesprekken met huisartsen en doktersassistenten vonden plaats in
Gezondheidscentrum De Bosrand in Driebergen, waarin drie huisartsenpraktijken met in totaal acht huisartsen
zijn gevestigd en momenteel een speciale 'vaccinatiegang' is ingericht.

Koningin Máxima sprak eerst met een aantal doktersassistenten over de impact van COVID-19 op hun werk, bijvoorbeeld omdat het aantal
telefoontjes van patiënten enorm is toegenomen. Vervolgens kreeg zij een rondleiding in de huisartsenpraktijk en bracht zij een
bezoek aan het vaccinatiespreekuur, waar zij enkele patiënten en doktersassistenten ontmoette.

Tenslotte ging Koningin Máxima in gesprek met drie huisartsen met een verschillende praktijk en patiëntenpopulatie over
de veranderde manier van werken, hun zorgen en verwachtingen voor de komende maanden. Uit recent onderzoek van de LHV
kwam naar voren dat huisartsen zich zorgen maken over de continuïteit van de huisartsenzorg.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens de
werkbezoeken zijn/worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op de aanslag in Nice, Frankrijk


"De afschuwwekkende geweldsdaad vanmorgen (29 oktober 2020) in Nice bij de Basilique Notre-Dame de l'Assomption, heeft ons geschokt.
Opnieuw is Frankrijk geraakt, het land waarmee Nederland zich zo verwant voelt. Ons hart gaat uit naar alle getroffenen. Wij leven
mee met degenen die een dierbare hebben verloren en voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor een vreedzame samenleving."

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op de aanslag in Wenen, Oostenrijk, 3 november 2020


"Wij leven mee met de inwoners van Wenen en met alle mensen in Oostenrijk die - net als wij - geschokt zijn door
de terroristische geweldpleging gisteravond. De nabestaanden van de slachtoffers en de gewonden zijn in onze
gedachten. Allen die zich inzetten voor een vreedzame samenleving hebben onze volle steun."

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Virtueel werkbezoek Koningin Máxima aan overslagbedrijf Hutchison Ports ECT voor Pensioen3daagse


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 3 november 2020 online met medewerkers en
pensioenuitvoerders van containeroverslagbedrijf Hutchison Ports ECT in Rotterdam gesproken over
pensioenzaken. Het gesprek vond plaats in het kader van de 10e editie van de Pensioen3daagse.

Koningin Máxima sprak met zowel oudere als jongere medewerkers van ECT over het belang van inzicht in hun pensioenopbouw.
Ook bespraken zij de gevolgen voor het pensioen als er zich grote veranderingen voordoen in de persoonlijke levenssfeer,
bijvoorbeeld een echtscheiding of het overlijden van een partner. Vertegenwoordigers van de pensioenuitvoerders legden
online uit hoe zij de ECT deelnemers informeren over de stand van zaken van hun pensioen en hoe zij hen voorbereiden op
de financiële situatie na de pensionering.

De Pensioen3daagse is een initiatief van platform Wijzer in geldzaken. Van 3 tot en met 5 november worden in het hele land
activiteiten georganiseerd om werknemers, ZZP’ers en consumenten te informeren over het belang van de opbouw van een
pensioen en inzicht in de pensioensituatie. Vanwege de coronacrisis ligt de focus dit jaar met name op online activiteiten
zoals digitale pensioenspreekuren en voorlichting op de werkvloer via webinars. Ook zijn pensioenverzekeraars, banken en
financieel adviseurs digitaal beschikbaar voor vragen. Via een landelijke campagne worden mensen opgeroepen om zich te
verdiepen in hun pensioensituatie, bijvoorbeeld met behulp van online instrumenten als Mijnpensioenoverzicht.nl.

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken dat aandacht vraagt voor financiële
educatie en het verstandig omgaan met geld. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën,
waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en
consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar ontvangt vertegenwoordiging van de drie planbureaus


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben woensdagmiddag 4 november 2020 gesproken met het
Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De ontvangst van de vertegenwoordiging van de drie planbureaus vond plaats op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken met de planbureaus over onder meer de economische, ecologische en
sociaal-maatschappelijke aspecten die de welvaart en het welzijn van mensen in Nederland bepalen. Ook bespraken zij
recente onderzoeken over de gevolgen van de coronacrisis voor scholing, werk, armoede en klimaat. Hiernaast is gesproken
over trends in de economie als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, waaronder de toenemende ongelijkheid en versnelling
in de groei van digitalisering en over brede welvaart als uitgangspunt voor herstelbeleid na corona.

Tijdens de ontvangst zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt BovenIJ ziekenhuis


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 5 november 2020 een werkbezoek gebracht aan het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord.
Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de coronapandemie voor de reguliere zorg en het sociaal domein.

Tien jaar geleden is in Amsterdam-Noord de Krijtmolenalliantie opgericht, om door samenwerking de zorg voor met
name kwetsbare ouderen in Amsterdam-Noord te verbeteren. Zorg- en welzijnsaanbieders, de gemeente en de zorgverzekeraar
hebben hierin hun krachten gebundeld. Uit de alliantie ontstond vervolgens het initiatief Beter Samen in Noord. Met dit
programma worden het medisch en het sociaal domein met elkaar verbonden, zodat patiënten de juiste zorg krijgen door de
juiste zorgprofessional. Door de coronapandemie is deze samenwerking nog hechter geworden.

Koningin Máxima sprak in Krijtmolen d’Admiraal, waar de alliantie is ontstaan, met de Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis
en de Nederlandse Zorgautoriteit over de gevolgen van corona voor de reguliere zorg en het maatwerk dat in de zorg momenteel moet
worden toegepast. Daarnaast vertelden lokale bestuurders van zorg en welzijnsinstellingen over de sociale gevolgen van corona in
Amsterdam-Noord, het programma Beter Samen in Noord en de zorgverbetering die te behalen valt door digitalisering en intensieve
samenwerking van zorgverleners. In het BovenIJ ziekenhuis kreeg Koningin Máxima van zorgverleners een toelichting op de gevolgen
van de tweede coronagolf voor zowel patiënten als medewerkers van het ziekenhuis. Afsluitend sprak zij met enkele voormalige
coronapatiënten over hun ervaringen met de ziekte en met de zorg die hun is geboden.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met
betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het werkbezoek
zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima houdt toespraak bij Dies Natalis Vrije Universiteit Amsterdam


Hare Majesteit Koningin Máxima hield vrijdagmiddag 6 november 2020 bij de Vrije Universiteit
Amsterdam de Diesrede over het thema ondernemerschap. De VU bestaat dit jaar 140 jaar.

Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, sprak over wat nodig is voor duurzame groei en ontwikkeling
van het midden- en kleinbedrijf. Zij sprak onder meer over het belang van het stimuleren van investeringen voor innovatie en groei,
financierings - mogelijkheden en de coaching van ondernemers. Ook ging zij in op de noodzaak van opleiding van werknemers voor
waarborging van de continuïteit en groei van bedrijven evenals betere doorstroommogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De Dies Natalis werd geopend door rector magnificus Vinod Subramaniam. Tijdens dit lustrumjaar staat het gedachtegoed van de
oprichter van de VU, Abraham Kuyper, centraal. Het gaat om de thema’s democratie, diversiteit en sociaal ondernemerschap.
Tijdens de viering werden tevens eredoctoraten uitgereikt en is er een voordracht door de Vrije Schrijver, Maxim Februari.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om duurzame groei van het mkb
te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel. Jaarlijks brengt het Comité de Staat van het MKB uit.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt online werkbezoek aan platform 'Musea Bekennen Kleur'


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 10 november 2020 een digitaal werkbezoek gebracht aan 'Musea Bekennen Kleur',
een samenwerkingsverband van 31 musea en erfgoedinstellingen. De organisaties werken gezamenlijk aan het verankeren
van diversiteit en inclusie in hun dagelijkse praktijk, toegespitst op programmering, publiek, personeel en partners.

De Koning sprak met vijf initiatiefnemers en deelnemers over de uitdagingen om als museum of erfgoedinstelling in een snel veranderende
maatschappij gehoor te kunnen geven aan alle verschillende perspectieven, verhalen en geluiden. Hiernaast is gesproken over de plannen
voor tentoonstellingen en educatieve activiteiten en over de noodzaak om samen te werken en van elkaar te leren.

'Musea Bekennen Kleur' is in maart van dit jaar opgericht als samenwerkingsverband om diversiteit en inclusie in te bedden
in het DNA van de organisaties. Het platform wil tentoonstellingen en programma’s presenteren die onderbelichte verhalen en
vergeten geschiedenissen zichtbaar maken. ‘Musea Bekennen Kleur’ werkt ook aan een educatief programma waarbij onder meer
de thema's diversiteit en gedeelde geschiedenis zichtbaar worden gemaakt voor kinderen.

Deelnemende musea zijn onder andere het Centraal Museum, Museum Arnhem,
het Zeeuws Museum, het Rijksmuseum, Frans Hals Museum en Bonnefanten.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Erasmus MC in Rotterdam


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 11 november 2020 het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam bezocht. Hier liet hij zich
informeren over de huidige situatie in de Nederlandse ziekenhuizen en het belang van patiëntenspreiding tijdens de coronapandemie.

Tijdens de eerste coronagolf diende het Erasmus MC als locatie voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).
Ook tijdens de tweede golf worden coronapatiënten verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland om de druk op de zorg
te reguleren en de continuïteit van zorg aan alle patiënten zo goed mogelijk te waarborgen. Samen met het Landelijk Netwerk Acute
Zorg (LNAZ) en de elf Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ) maakt het LCPS mogelijk dat patiënten zo snel mogelijk evenredig
verspreid worden en op de juiste plaats van acute zorg worden voorzien.

Professor Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC, voorzitter van de LNAZ en tevens betrokken
bij het LCPS, informeerde de Koning over de actuele situatie in de COVID- en de reguliere zorg in het Erasmus MC en
andere ziekenhuizen in Nederland. Daarbij werd ingegaan op de rol van het LNAZ en op het belang van patiëntenspreiding.
Daarnaast vertelden medewerkers van het universitair medisch centrum wat zij hebben geleerd uit de eerste coronagolf en
hoe momenteel personeel en faciliteiten worden ingezet. Tevens kwam de impact van de tweede golf op de reguliere zorg ter
sprake. Koning Willem-Alexander bracht vervolgens een kort bezoek aan de spoedeisende hulp. Zorgmedewerkers lichtten daar
de gang van zaken toe als coronapatiënten op de spoedeisende hulp worden binnen gebracht. Ook gingen zij in op de invloed
van de coronapandemie op het werk en de werkdruk. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met ambulancemedewerkers over
hun werk en over de agressie die zij soms tijdens hun werk ervaren.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het
werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan maatjesinitiatieven


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmorgen 12 november 2020 een digitaal werkbezoek gebracht aan drie
maatjesinitiatieven die gesteund worden door het Oranje Fonds. Met de initiatieven Laten we Welzijn, Refugee
Team en Serve the City en de directeur van het Oranje Fonds werd gesproken over het belang van maatjesprojecten
ten tijde van de coronapandemie. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Maatjesprojecten koppelen een vrijwilliger aan iemand die extra hulp of aandacht kan gebruiken. Een maatje biedt op basis
van persoonlijke interesse hulp en steun. De maatjes kunnen op deze manier van elkaar leren en samen optrekken. Het persoonlijk
contact staat daarbij voorop. Het project Laten we Welzijn helpt eenzame jongeren om sociale contacten op te bouwen. Jongeren met
dezelfde interesses worden aan elkaar gekoppeld om ervaringen uit te wisselen en samen activiteiten te ondernemen. Refugee Team
helpt nieuwkomers in Nederland de Nederlandse taal te leren en sociale contacten in hun nieuwe omgeving op te doen. Door corona
is al het contact tussen de maatjes digitaal geworden. Serve the City helpt mensen die extra hulp of aandacht nodig hebben. Zo
helpen ze eenzame ouderen door hun een digitale wandeling door Amsterdam aan te bieden, die is aangepast aan hun persoonlijke wensen.

De Koning sprak met coördinatoren van de drie initiatieven over de voortgang van de projecten en over de manier waarop zij hun werk hebben
moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden. Er werd gesproken over de invloed van de coronapandemie op de doelgroep, de vrijwilligers
en de plannen voor de toekomst. Daarnaast sprak Koning Willem-Alexander met drie maatjeskoppels van de initiatieven. Van hen hoorde hij wat
het voor beide partijen betekent om maatjes te zijn, hoe het hun leven heeft verrijkt en hoe corona hun gezamenlijke activiteiten heeft
beïnvloed. Het Oranje Fonds start op 25 november een landelijke campagne om vrijwilligers te werven die maatje willen worden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima in gesprek met deelnemers Nibud-training


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 12 november 2020 online gesproken met medewerkers van financiële instellingen
die bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de training 'helpen met geldzaken' hebben gevolgd. De training geeft
handvatten voor vroegtijdige signalering van financiële problemen zodat de medewerkers mensen in hun directe omgeving hulp kunnen bieden.
Het Nibud verwacht dat het aantal huishoudens met financiële problemen zal toenemen vanwege de coronacrisis.

Koningin Máxima luisterde mee met het interactieve slotwebinar waarin de acht online lessen werden geëvalueerd. In deze lessen
kwamen thema's als financiële sensitiviteit, het ontstaan en herkennen van geldproblemen en een probleemgerichte aanpak aan de orde.
De training bestaat al vijf jaar en was in eerste instantie bestemd voor vrijwilligersorganisaties die mensen met schulden ondersteunen.
Vanwege de coronacrisis heeft Aegon het initiatief genomen om ook de eigen medewerkers te trainen. Enerzijds om vrijwilligers te werven
voor financiële educatie en hulp bij schuldenproblematiek, anderzijds om hun sensitiviteit op het terrein van vroegsignalering te verhogen.
Inmiddels hebben 4500 medewerkers van verzekeringsinstellingen en banken de digitale training gevolgd.

Volgens het Nibud hebben momenteel bijna twee op de vijf huishoudens moeite om financieel rond te komen. Verder verwacht één
op de drie huishoudens het komende jaar grote betalingsproblemen. De ervaring leert dat er gemiddeld vijf jaar zit tussen het
ontstaan van de eerste schulden en de uiteindelijke gang naar de schuldhulpverlening als deze schulden problematisch worden.

Koningin Máxima ontving op 13 oktober 2020 op Paleis Noordeinde een kleine groep betrokkenen bij het pact 'Naar een schuldenzorgvrij
Nederland'. De bijeenkomst was door andere genodigden te volgen als webinar. Tijdens de bijeenkomst spraken onder meer vertegenwoordigers
van banken en verzekeraars over het belang van vroegtijdige signalering van schulden en een gerichte aanpak.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima houdt virtuele openingstoespraak bij ASEAN Women Leaders' Summit


Hare Majesteit Koningin Máxima hield donderdag 12 november 2020 in haar VN hoedanigheid online de
openingstoespraak bij de ASEAN Women Leaders’ Summit met als thema 'Women’s Role in Building a Cohesive,
Dynamic, Sustainable, and Inclusive ASEAN Community in a Post COVID-19 World'. De virtuele besloten bijeenkomst
vindt plaats op de eerste dag van de 37ste ASEAN Summit die dit jaar door Vietnam wordt georganiseerd.

In haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling
(UNSGSA) ging Koningin Máxima in op het belang van goede toegang tot en het gebruik van financiële diensten voor betere
kansen op ontwikkeling. De huidige coronacrisis laat zien dat inclusieve financiering een belangrijk instrument is om de
socio-economische gevolgen deels op te kunnen vangen. Volgens de Global Findex 2017 van de Wereld Bank Groep heeft in veel
Aziatische landen minder dan 50 proent van de volwassen bevolking toegang tot een formele bankrekening.

Koningin Máxima richt zich in het bijzonder op achtergestelde groepen als vrouwen, kleine ondernemers, boerenbedrijven en mensen
met een laag inkomen. Zij benadrukt dat de ontwikkeling van publieke goederen zoals goede telecomverbindingen, cyber security,
data privacy, digitale identiteitsbewijzen en financiële en digitale vaardigheden, cruciaal zijn voor veilig en volwaardig gebruik
van financiële diensten. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de ASEAN’s Working Committee on Financial Inclusion.

Genodigde deelnemers aan de Women Leaders’ Summit zijn staatshoofden en hoge regeringsvertegenwoordigers
van de lidstaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties als de Wereld Bank Groep. De ASEAN
(Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) is een organisatie van tien landen in Zuid-Oost Azië. Doel is
het bevorderen van economische, culturele en politieke samenwerking.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt met sector economie en onderwijs in Caribisch deel van Koninkrijk


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 12 november 2020 online gesproken met vertegenwoordigers van de sectoren
economie en onderwijs in Curaçao over de gevolgen van de corona-uitbraak in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Op 18 en 19 november spreekt hij achtereenvolgens met vertegenwoordigers uit diezelfde sectoren op Sint Maarten en Aruba.
Eerder had de Koning al een videogesprek met vertegenwoordigers van de medische sector op Aruba, Sint Maarten en Curaçao.

Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken, informeren Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij
hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt woonzorglocatie van 's Heeren Loo


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vrijdagochtend 13 november 2020 een werkbezoek gebracht aan woonzorgpark Willem
van den Bergh, onderdeel van zorgorganisatie ’s Heeren Loo, in Noordwijk. Het bezoek stond in het teken van de impact
van de corona-uitbraak op de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vrijdagochtend 13 november een werkbezoek gebracht aan woonzorgpark Willem van den Bergh,
onderdeel van zorgorganisatie ’s Heeren Loo, in Noordwijk. Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak
op de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij
dat zelf willen. Verspreid over Nederland bieden zij zorg, begeleiding en huisvesting aan ruim 14.000 cliënten.

Koningin Máxima sprak eerst met enkele bestuurders over de invloed van de coronapandemie op de gehandicaptenzorg in Nederland en de
zorg bij ’s Heeren Loo in het bijzonder. Aansluitend ging zij in gesprek met medewerkers over de zogenoemde Crisis Zorg Unit.
's Heeren Loo biedt in deze unit gespecialiseerde hulp aan bewoners met corona die vanwege hun beperkingen doorgaans niet in het
ziekenhuis opgenomen kunnen worden. Ook kunnen in de Crisis Zorg Unit cliënten van zorgorganisaties in de regio opgenomen worden
die besmet zijn geraakt. Vervolgens vertelden diverse betrokkenen over hoe de dagelijkse zorg moest worden aangepast nadat enkele
woningen waren getroffen door het coronavirus. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan een woning voor mensen met een
verstandelijke beperking waar Koningin Máxima sprak met bewoners en zorgmedewerkers.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het
werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Boeg B.V. & Boeg Nautic in kader van Dag van de Ondernemer


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 18 november 2020 een werkbezoek gebracht aan scheepsreparatie- en
constructiebedrijf Boeg B.V. & Boeg Nautic te Scheveningen in het kader van de Dag van de Ondernemer. Tijdens
het bezoek werd ook ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis.

Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, begon met een rondleiding door de productiehal van het bedrijf.
Zij werd hierbij vergezeld door de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof. Boeg ontwerpt, produceert en installeert constructies
van onder meer kunststof en metaal. De constructies zijn bestemd voor diverse toepassingen in onder meer waterzuiveringsinstallaties
en schepen. Ook maken zij objecten voor de publieke ruimte zoals metalen banken, prullenbakken en boomroosters.

Koningin Máxima werd geïnformeerd over twee specifieke projecten. Zij sprak met medewerkers over het ontwerp en de constructie
van een zaai- en oogstmachine voor de productie van zeewier aan de Nederlandse kust. De machine is in samenwerking met de
Stichting Noordzeeboerderij ontwikkeld. Aansluitend bezocht Koningin Máxima in de Scheveningse haven de haringlogger SCH-236
Noordster, gebouwd in 1949. De logger wordt door Boeg en vrijwilligers gerestaureerd als museumschip. In de restauratiefase
functioneert het ook als leerwerkbedrijf voor MBO leerlingen. Vanwege de coronacrisis is het restauratiewerk tijdelijk stilgelegd.
Tot slot sprak Koningin Máxima in het voormalige visruim met de directie van Boeg en de eigenaren van twee Scheveningse bedrijven,
Vrolijk Tent- en Zeilmakerij en Pronk-Hollandvis B.V. over de impact van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering.

De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland om ondernemerschap te vieren en ondernemers te
bedanken voor hun durf en inzet en de bijdrage die zij leveren aan de economie en maatschappij. Deze dag
wordt in meerdere Europese landen gevierd op de derde vrijdag van november.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om duurzame groei van het MKB
te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel. Jaarlijks brengt het Comité de Staat van het MKB uit.

Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt MBO Utrecht


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmorgen 19 november 2020 een werkbezoek gebracht aan MBO Utrecht. Het bezoek
stond in het teken van de impact van de coronapandemie op het onderwijs, stages en het welzijn van docenten en studenten.

Door de coronamaatregelen kunnen ruim 500.000 studenten van het middelbaar beroepsonderwijs maar beperkt naar school.
Zij krijgen veelal online les en praktijkonderwijs vindt in aangepaste vorm plaats. Ook is er door de uitbraak van
COVID-19 in een aantal sectoren een tekort aan stageplaatsen ontstaan. Koningin Máxima bracht een bezoek aan MBO Utrecht,
een kleinschalige regionale mbo-school met een breed aanbod aan opleidingen in sectoren als techniek, zorg,
eventindustrie, communicatie en zakelijke dienstverlening.

Koningin Máxima woonde bij aanvang van het bezoek een online les bij en sprak met de schoolbestuurder, docenten
en studenten over hun ervaringen met onderwijs op afstand. Vervolgens ging zij tijdens een praktijkles ICT met
docenten en studenten in gesprek over manieren waarop praktijkgericht onderwijs toch doorgang kan vinden.

Aansluitend ontmoette Koningin Máxima een aantal medewerkers van de facilitaire ondersteuning
die zorgdragen voor het aanpassen van de locatie en leslokalen aan de coronamaatregelen.

Tenslotte bracht zij een bezoek aan een ‘stagesimulator’ voor de studenten van de opleiding podium-en studiotechniek.
In de kantine van de school is een mobiele studio gecreëerd waardoor studenten toch ervaring kunnen opdoen. In de
studio werd een rondetafelgesprek gehouden waaraan via videoverbindingen onder meer een leerbedrijf en docenten
en studenten van andere mbo-scholen deelnamen. Tijdens het rondetafelgesprek werd ingegaan op de uitdagingen en
ervaringen van het mbo tijdens de coronaperiode en het tekort aan stageplaatsen in een aantal sectoren.

Het rondetafelgesprek werd via een livestream uitgezonden. Studenten van de opleiding Podium-en studiotechniek zorgden,
bij wijze van stageopdracht, voor de technische ondersteuning van de videoverbindingen en de livestream. Ook maakte een
student van de opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen een vlog van het bezoek van Koningin Máxima aan de school.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens de
werkbezoeken zijn/worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt met sector economie en onderwijs in Caribisch deel van Koninkrijk


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 12 november 2020 online gesproken met vertegenwoordigers van de sectoren
economie en onderwijs in Curaçao over de gevolgen van de corona-uitbraak in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Op 18 en 19 november 2020 spreekt hij achtereenvolgens met vertegenwoordigers uit diezelfde sectoren op Sint Maarten en Aruba.
Eerder had de Koning al een videogesprek met vertegenwoordigers van de medische sector op Aruba, Sint Maarten en Curaçao.

Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken, informeren Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit
voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Diergaarde Blijdorp


Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 23 november 2020 een werkbezoek gebracht aan Diergaarde Blijdorp
in Rotterdam. Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de corona-uitbraak voor onderzoeks- en fokprogramma's.
Diverse programma's zijn sinds de uitbraak afgeschaald of (tijdelijk) stopgezet.

Dierentuinen, natuurorganisaties en onderzoekers werken wereldwijd samen in internationale onderzoeks- en fokprogramma's
om dierenpopulaties gezond te houden. Dit doen zij onder meer door middel van het European Endangered Species Programme (EEP)
van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dierentuinen hebben hun inkomsten terug zien lopen als gevolg van
sluitingen of beperkte bezoekmogelijkheden. Hierdoor hebben zij minder financiële mogelijkheden om te investeren in onderzoeks-
en fokprogramma's. Ook belemmeren reisbeperkingen het vervoer van dieren ten behoeve van fokprogramma's.

Tijdens een wandeling door de dierentuin bezocht Koning Willem-Alexander de verblijven van de kleine (rode) panda's en de Aziatische
olifanten. Diergaarde Blijdorp is voor deze dieren de coördinator van het EEP. In totaal neemt Diergaarde Blijdorp deel aan ruim 80
internationale fokprogramma's waarvan het er vijf coördineert. Ook bezocht de Koning het natuurbehoudscentrum. In dit educatieve centrum
wordt aandacht besteed aan de rol van dierentuinen bij het behoud van bedreigde soorten. De Koning sprak onder meer met verzorgers over
de invloed van de coronapandemie op het behoud van bedreigde diersoorten, de ondersteuning van natuurbehoudsprojecten in de landen van
herkomst en samenwerking van dierentuinen met natuurbehoudsorganisaties. Tot slot sprak Koning Willem-Alexander met enkele bestuurders
van dierentuinen en de EAZA en onderzoekers over de impact van de coronapandemie op internationale onderzoeks- en fokprogramma's van
dierentuinen. Er werd onder meer gesproken over de internationale initiatieven die zijn ontstaan om langetermijnschade aan dierenwelzijn
en natuurbehoud te voorkomen. Bij dit gesprek sloten diverse deelnemers aan via videoverbinding.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het
werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima reikt Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2020 uit aan ISH Dance Collective


Hare Majesteit Koningin Máxima reikt op maandagmiddag 23 november 2020 in Amsterdam de Prins Bernhard Cultuurfonds
Prijs 2020 uit aan ISH Dance Collective. Het Cultuurfonds kent deze oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of
instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland.

ISH Dance Collective maakt al ruim twintig jaar multidisciplinaire voorstellingen en educatieprogramma's. Zo verbindt
de organisatie uiteenlopende groepen met elkaar. Het Cultuurfonds heeft de prijs aan ISH Dance Collective toegekend
vanwege hun vernieuwing in de podiumkunsten door kunstvormen op een unieke manier te combineren en de samenleving
zo mooier te maken. Aan de Cultuurfonds Prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden.

De eerdere winnaars van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs zijn onder meer Vereniging de Hollandsche Molen (2019),
Reinbert de Leeuw (2018), Geert Mak (2017), Heddy Honigmann (2016) en Francine Houben (2015). Het Prins Bernhard Fonds
vierde eerder dit jaar haar tachtig jarig jubileum. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert
het fonds jaarlijks meer dan 3.500 projecten door het hele land.

Tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs worden de algemeen
geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima opent vernieuwd Museum van de Geest / Dolhuys


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 24 november 2020 in Haarlem het vernieuwde Museum van de Geest / Dolhuys geopend.
Het museum toont persoonlijke verhalen op het snijvlak van de geestelijke gezondheidszorg, kunst en wetenschap. In de collectie
staat zowel 700 jaar zorggeschiedenis als hedendaagse kunst centraal.

Het museum is gevestigd in het voormalige Pest-, Dol-, en Leprooshuis van de stad Haarlem. De collectie is opgebouwd in een zalencomplex
rondom de originele dolcel. Het museum laat de bezoeker op een interactieve manier een ontdekkingsreis maken naar de veelzijdigheid van
de geest. Het gedachtegoed wordt getoond van zowel klassieke wetenschappers, filosofen en kunstenaars als Freud en Boeddha, naast
eigentijdse denkers als arts-onderzoeker Machteld Huber. Daarnaast zijn kunstuitingen te zien van onder meer rapper en acteur
Willem de Bruin, die een mentale depressie had, als ook Yayoi Kusama en Tracey Emin.

Koningin Máxima opende het museum door een glas-in-lood raam in de kapel te onthullen. Aansluitend maakte
zij een rondgang door het museum en sprak met kunstenaars, bestuursleden en betrokken GGZ-instanties.

Tijdens de opening zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima online bij Werkbezoekdag van stichting JobOn


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 25 november 2020 online een deel van de zevende editie van de Werkbezoekdag
bijgewoond van de stichting JobOn. Op deze dag worden werkzoekenden in contact gebracht met professionals voor een netwerkgesprek.
Doel is om netwerkvaardigheden te ontwikkelen, inspiratie op te doen in diverse vakgebieden en het zoekgebied naar een baan te
verruimen. Vanwege de coronacrisis is het evenement met circa 1000 netwerkgesprekken dit jaar bijna geheel digitaal.

De Werkbezoekdag is in 2013 in het leven geroepen door Ton Wilthagen, professor of Institutional and Legal Aspects of the
Labour Market aan de Tilburg University, om werkzoekenden een bredere kijk te geven op arbeidsmogelijkheden en hen zodanig
te ondersteunen dat zij duurzaam inzetbaar zijn voor werkgevers. JobOn, de landelijke community voor werkzoekenden,
organiseert deze dag sinds 2015. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid met workshops, online trainingen,
webinars en netwerkwandelingen. Deze worden georganiseerd door circa 500 vrijwilligers. Als neveneffect vergroten werkzoekenden
niet alleen hun kans op een baan, maar worden zij ook enthousiast gemaakt voor vrijwilligersfuncties in hun wijk. Dit draagt
bij aan de maatschappelijke cohesie op lokaal niveau. JobOn neemt deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma vanwege hun
ambitie om een samenwerking aan te gaan met 100 gemeenten.

Koningin Máxima nam deel aan de 'kick-off' bijeenkomst waarin directeur Pieter Vermeer van JobOn de deelnemers een aantal interactieve
vragen voorlegde over hun verwachtingen van de Werkbezoekdag. Presentatiecoach Otto Wijnen gaf een workshop over netwerkvaardigheden.
Aansluitend luisterde Koningin Máxima online mee met twee netwerkgesprekken. In het eerste gesprek vertelde een consulent
ontwikkeling-activering over zijn activiteiten met vluchtelingen. In het tweede gesprek ging een toegepast psycholoog en
Ambassadeur van de Zorg in op haar project met ouderen. Beide gesprekken werden gevoerd met drie werkzoekenden.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij ondertekening MuziekAkkoord Noord Noord-Holland


Hare Majesteit Koningin Máxima was woensdag 25 november 2020 digitaal aanwezig bij de ondertekening van het
MuziekAkkoord Noord Noord-Holland, het lokale samenwerkingsconvenant voor muziekonderwijs op de basisschool.
Het akkoord is een onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal van de stichting Méér Muziek
in de Klas, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is.

De presentatie van het akkoord vond plaats vanuit Podium Victorie in Alkmaar
en was live te volgen op de YouTube pagina van Méér Muziek in de Klas.

In het akkoord is afgesproken hoe het muziekonderwijs de komende jaren in vijf delen van Noord-Holland wordt vormgegeven.
Het moet leiden tot structureel muziekonderwijs voor 59.000 basisschoolleerlingen in de Kop van Noord-Holland, Heemskerk,
West-Friesland, Alkmaar en Heerhugowaard e.o. Meer dan 25 partijen, waaronder schoolbesturen, muziekscholen,
muziekverenigingen, culturele instellingen, de iPabo uit Alkmaar en overheden gaan samenwerken.

Koningin Máxima was via videobellen aanwezig bij de feestelijke aftrap voor muziekonderwijs in Noord Noord-Holland en de muzikale
optredens van schoolkinderen. Ook markeert zij de start van het MuziekAkkoord. Het programma werd gepresenteerd door presentatrice
en zangeres Giovanca. De verschillende samenwerkingspartners en de schoolkinderen waren vooral digitaal aanwezig zijn.

De Stichting Méér Muziek in de Klas is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs
op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder
werden er MuziekAkkoorden getekend in onder andere de provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe en in diverse regio’s en gemeenten
zoals Zutphen, de stad Groningen en Hoeksche Waard.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima houdt virtuele toespraak bij webinar FAO in Rome


Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdagochtend 25 november 2020 als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal
voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) online een toespraak bij het webinar ‘Urgent call for agri-food systems
transformation to achieve healthy diets for all’ van de Food and Agriculture Organization (FAO) in Rome.

Koningin Máxima benadrukt het belang van goede toegang tot en veilig gebruik van digitale financiële diensten voor duurzame
ontwikkeling van kleine boerenbedrijven in ontwikkelingslanden. Circa 270 miljoen kleine boeren in Latijns Amerika, sub-Sahara
Afrika het zuiden en Zuidoosten van Azië zijn afhankelijk van de inkomsten uit hun voedselproductie. Die productie levert een
significante bijdrage aan de mondiale voedselbehoefte, aldus de Wereld Bank Groep. Het merendeel van deze boeren heeft beperkte
toegang tot financiële diensten. Zij wonen vaak in afgelegen gebieden met weinig bankfaciliteiten en slechte telecomverbindingen.
Daarnaast hebben deze boeren weinig kennis van financiële producten die bijdragen aan de groei van hun bedrijf, zoals een lening
voor de aanschaf van hoogwaardig zaaigoed of voor investering in betere irrigatiesystemen. Ook kunnen zij zich niet verzekeren
tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden of veilig sparen om tegenslagen op te kunnen vangen.

De coronacrisis heeft grote impact op de kleine boerenbedrijven. De transportmogelijkheden van de landbouwproducten zijn beperkt
wat effect heeft op de afzetmarkten. Daarnaast zijn er minder inkomsten van gezinsleden die in de stad werken, geld sturen en nu
hun baan zijn kwijt geraakt. Als gevolg worden kleinschalige boeren, met name vrouwen, geconfronteerd met onregelmatige inkomsten,
voedselonzekerheid en toenemende armoede. Medio juni presenteerde de werkgroep ‘landbouwfinanciering’ van het International Trade
Initiative, de Consultative Group to Assist the Poor en het kantoor van de UNSGSA het rapport Sowing the Seeds of Innovation for
Smallholder Finance. Hierin worden bedrijven, financiële instellingen en beleidsmakers geadviseerd om samen te werken aan innovatieve
financiële diensten voor kleine boeren, mede door het integreren van data en technologische oplossingen.

De openingssessie wordt ingeleid door de directeur-generaal van de FAO, QU Dongyu.


Foto: RVD

Koning bezoekt corona-afdeling voor kwetsbare ouderen en overlegorgaan voor langdurige zorg


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 25 november 2020 een werkbezoek gebracht aan een verpleegafdeling
voor coronapatiënten in Breda en aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in Tilburg.

De Koning kreeg op de geïsoleerde corona-afdeling van zorgorganisatie Thebe en revalidatiekliniek
De MARQ uitleg over de beschermende maatregelen voor het verplegend personeel en voor de bezoekers
van de patiënten. Tijdens een rondleiding sprak de Koning met verpleegkundigen en met patiënten over
hoe patiënten hun verblijf op deze cohortafdeling ervaren en over de verschillen tussen de eerste coronagolf
en de huidige omstandigheden. Ook is gesproken over het werk en de werkdruk op de afdeling. Het bezoek aan
Breda werd afgesloten met een gesprek over onder andere de zorg voor coronapatiënten op cohortafdelingen,
de mogelijkheden om indien nodig het aantal bedden op de Brabantse cohortafdelingen op te schalen en over
het vrijmaken en gebruiken van bestaande capaciteit uit de wijkverpleging.

Koning Willem-Alexander ging in Tilburg met het RONAZ in gesprek over het ontstaan van het overlegorgaan en
over de gezamenlijke aanpak met het overleg voor acute zorg (ROAZ) om voldoende COVID-zorg te bieden, maar ook
de reguliere zorg zoveel mogelijk te door te kunnen laten gaan. Ook kwamen de verwachtingen voor de komende
periode en voor de langere termijn en het voorkomen van overbelasting van het zorgpersoneel ter sprake.

Momenteel zijn op de cohortafdeling van Thebe en De MARQ in Breda 45 bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Oudere
patiënten met een hoog risico op een ernstig verloop van de ziekte krijgen hier specialistische zorg en behandeling.

Het RONAZ is opgericht om voor een goede afstemming te zorgen binnen de langdurige zorg en de
thuiszorg over de maatregelen rondom het coronavirus. In het RONAZ zijn Brabantse zorgorganisaties
voor verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg
vertegenwoordigd. Ook huisartsen, gemeenten en de GGD's maken deel uit van het overlegorgaan.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens de
werkbezoeken worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima maakt winnaars Koning Willem I prijs bekend


Hare Majesteit Koningin Máxima maakte op woensdagavond 25 november 2020 de prijswinnaars bekend van de Koning Willem I
prijs in de Beurs van Berlage in Amsterdam, waar vertegenwoordigers van alle genomineerde bedrijven aanwezig waren.

De prijzen werden uitgereikt door de president van De Nederlandsche Bank en voorzitter van de Koning Willem I Stichting,
prof. Dr. K.H.W. Klaas Knot. Vanwege de COVID-19 maatregelen was de uitreiking te volgen via een livestream (www.kw1prijs.nl).

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het
bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het
aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. De stichting wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Koning Willem I Prijs wordt tweejaarlijks toegekend in de
categorieën grootbedrijf en midden-en kleinbedrijf. De Plaquette voor duurzaam ondernemerschap beloont daarnaast duurzame
innovaties van kleine of grote organisaties. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen


Zijne Majesteit de Koning opende donderdagochtend 26 november 2020 de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.
Bij de nieuwe begraafplaats is ook een herdenkings- en educatiecentrum ingericht waar bezoekers worden geïnformeerd
over de inzet van Nederlandse burgers en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en internationale vredesmissies.

De Koning bezichtigde de permanente expositie en ontmoette een aantal personen die de Veteranenbegraafplaats hebben gerealiseerd.
Na de openingshandeling volgde een wandeling over de begraafplaats en tijdens de wandeling ging Koning Willem-Alexander in
gesprek over de aanleg van de veteranenbegraafplaats, de bouw van het herdenkings- en educatiecentrum, de vaste en
wisselende exposities en het educatieprogramma.

Nederland telt ruim 115.000 veteranen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee.
Uit onderzoek blijkt dat veteranen behoefte hebben aan een laatste rustplaats onder kameraden. Op de Veteranenbegraafplaats
in Loenen, gelegen naast Nationaal Ereveld Loenen, kunnen veteranen en desgewenst hun partner worden begraven of kan hun as
worden uitgestrooid. Het herdenkings- en educatiecentrum heeft een aula-functie voor het Ereveld en de Veteranenbegraafplaats
en in de tentoonstellingsruimte staan de verhalen van oorlogsslachtoffers en van veteranen centraal.

Tijdens de opening werden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Oorlogsgravenstichting - Rob Gieling


Foto: Oorlogsgravenstichting - Rob Gieling


Foto: Oorlogsgravenstichting - Rob Gieling


Foto: Oorlogsgravenstichting - Rob Gieling


Foto: Oorlogsgravenstichting - Rob Gieling


Foto: Oorlogsgravenstichting - Rob Gieling

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met aanstaand G20-voorzitter Italië over inclusieve financiering


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft maandagochtend 30 november 2020 in haar VN hoedanigheid een virtueel bezoek gebracht
aan de aanstaand G20-voorzitter Italië. Zij sprak met minister-president Giuseppe Conte en de gouverneur van de
Banca d'Italia, Ignazio Visco over inclusieve financiering. Italië is vanaf 1 december voorzitter van de G20.

Koningin Máxima sprak met de premier en de gouverneur van de centrale bank over de G20-doelstellingen van Italië voor inclusieve
financiering. Zij nam ook deel aan een virtueel rondetafelgesprek met deskundigen op dit gebied onder voorzitterschap van
gouverneur Visco. ‘People, Planet en Prosperity’ is het overkoepelend thema van Italië voor het G20-voorzitterschap.

Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor
ontwikkeling en erevoorzitter van het Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) van de G20. Goede toegang tot en veilig
gebruik van financiële diensten draagt bij aan economische en sociale ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Wereldwijd hebben
nog altijd 1,7 miljard volwassenen geen toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen of digitale
betaalmethoden. Het betreft in het bijzonder vrouwen, kleine ondernemingen en boerenbedrijven en mensen met een laag inkomen
(Global Findex 2017). De coronacrisis geeft een extra dimensie aan het belang van de ontwikkeling en invoering van veilige
digitale financiële diensten voor economisch herstel van landen.

De G20 is een internationaal forum dat bestaat uit de 19 grootste nationale economieën en de Europese Unie. De G20 heeft tot
doel bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling. Als erevoorzitter van het GPFI zet Koningin Máxima zich
onder meer in om de activiteiten van de G20 op het terrein van inclusieve financiering te bevorderen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima online bij start MIND Week van de Prestatiedruk


Hare Majesteit Koningin Máxima was maandagmiddag 30 november 2020 online aanwezig bij de start van de MIND Week
van de Prestatiedruk. Deze themaweek richt zich op studenten en hoe zij om kunnen gaan met prestatiedruk en
psychische problemen die mede als gevolg van de coronamaatregelen zijn ontstaan. MIND zet zich in voor een
psychisch gezonde samenleving en voor ondersteuning, begrip en goede zorg bij psychische problemen.

Door middel van een dagelijkse livestream kunnen studenten in gesprek gaan met experts, ervaringsdeskundigen
en medestudenten over het studentenleven in coronatijd. Daarnaast biedt MIND opdrachten aan die onder meer
gericht zijn op het verminderen van de prestatiedruk van studenten.

Koningin Máxima sloot virtueel aan bij een gesprek met een psycholoog en enkele studenten. Er werd onder meer
gesproken over de effecten van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op de balans tussen studie
en ontspanning. Daarnaast kwam het gemis van sociale contacten en structuur en het omgaan met de onzekerheden
van deze tijd aan bod. Tijdens de sessie werden ook vragen van studenten via livestream beantwoord.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt cultuurpodia Nijmegen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 1 december 2020 in Nijmegen een werkbezoek gebracht
aan de Stadsschouwburg en Concertgebouw De Vereeniging. Het bezoek stond in het teken van de impact
van de coronacrisis op het ondernemerschap en de bedrijfsvoering van theaters en concertzalen.

Koningin Máxima sprak in het concertgebouw met het management en met medewerkers over de gevolgen van de coronamaatregelen
voor de programmering, over de impact van de crisis op het personeel en over de verwachtingen voor de komende periode. Tijdens
een rondleiding door De Vereeniging sprak Koningin Máxima met technici over nieuwe vaardigheden zoals streaming die zij zich de
afgelopen maanden hebben eigen gemaakt. Met de rector magnificus, medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit en met
medewerkers van beide Nijmeegse podia ging Koningin Máxima in gesprek over de samenwerking tussen de organisaties in coronatijd.
Ook kwam het gebruik van de verschillende ruimtes voor onderwijs en toetsen aan bod.

In de Stadsschouwburg verzorgde de Nijmeegse singer-songwriter Ruben Schaap een kort optreden. Aansluitend volgde op het podium van
de schouwburg een rondetafelgesprek met culturele partners uit de stad en uit de regio Arnhem-Nijmegen. In dit gesprek kwamen onder
andere de initiatieven van podiumorganisaties om de crisis door te komen en de samenwerking in de regio op cultureel gebied ter sprake.

De afgelopen maanden zijn er met inachtneming van de coronamaatregelen voor kleine groepen publiek voorstellingen en concerten
verzorgd in de Stadsschouwburg en De Vereeniging. Hiernaast zijn verschillende ruimtes van beide podia zo ingericht dat dagelijks
een paar honderd studenten van de Radboud Universiteit op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar fysiek onderwijs kunnen volgen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens de
werkbezoeken worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij bijeenkomst nlgroeit in Gouda


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 2 december 2020 deelgenomen aan een bijeenkomst van nlgroeit
bij Grant Thornton in Gouda. Nlgroeit is een platform waar ondernemers elkaar helpen om hun volgende groeistap te
zetten. Koningin Máxima nam deel in haar hoedanigheid als lid van het Nederlands Comité van Ondernemerschap, ingesteld
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om duurzame groei van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

Nlgroeit richt zich op het verbeteren van ondernemerschap binnen het midden- en kleinbedrijf.
'Groeiambassadeurs' bijvoorbeeld zetten hun ervaringen in om andere ondernemers te helpen hun
bedrijf verder te laten groeien. Er zijn al meer dan 1.700 ondernemers aan een mentor gekoppeld.
Nlgroeit richt zich op ondernemers met een minimale omzet van 1 miljoen euro per jaar en is een initiatief
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel, Stichting NLevator en NL2025.

Na presentaties over de staat van het midden- en kleinbedrijf in Nederland nam Koningin Máxima deel aan diverse brainstormsessies.
Tijdens deze sessies stond de rol die nlgroeit kan spelen in het toekomstig groeilandschap van Nederland centraal en werd daarnaast
gesproken over welke bijdrage het platform kan leveren om ondernemingen in tijden van crisis te laten ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima opent Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 2 december 2020 in Den Haag het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Onder de
naam Mensen maken Nederland vragen vrijwilligersorganisaties landelijk meer aandacht voor de verbindende waarde van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid, armoede en behoefte aan hulp
en zorg. In Nederland zetten jaarlijks 6,7 miljoen mensen zich vrijwillig in voor anderen of hun omgeving. Desondanks neemt de
vraag naar vrijwilligers toe. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) wil als landelijke koepel- en
brancheorganisatie samen met vrijwilligersorganisaties meer mensen aanspreken om via vrijwilligerswerk bij te dragen aan de
samenleving. De opening van het jaar vindt plaats in aanloop naar Nationale Vrijwilligersdag op 7 december.

Koningin Máxima verricht de openingshandeling van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 tijdens een talkshow waarin diverse
gasten hun visie geven op vrijwilligerswerk en over hun ervaringen vertellen. Er wordt onder meer ingegaan op het belang van
vrijwilligerswerk, het gebrek aan en de behoeftes van vrijwilligers en de rol van de overheid en het bedrijfsleven voor de
ondersteuning van vrijwillige inzet. Het programma is te volgen via een livestream op www.mensenmakennederland.tv.

Tijdens het bezoek aan de studio worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt over impact coronapandemie in Caribisch Nederland


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 2 december 2020 online gesproken met vertegenwoordigers van
organisaties die zich op Bonaire inzetten bij de bestrijding van de gevolgen van de coronapandemie.

Op 3 december 2020 sprak hij met betrokkenen die op Sint Eustatius en Saba vergelijkbare taken vervullen.

Eerder had de Koning al videogesprekken met vertegenwoordigers van de medische sector
en de sectoren onderwijs en economie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao.
Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken, informeren Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor
de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt met geestelijk verzorgers


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 3 december 2020 online gesproken met vertegenwoordigers
van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) over hun werk en de impact van de coronapandemie.

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, steun en advies aan mensen met vragen over zingeving, ethiek en
spiritualiteit. Onafhankelijk van geloofsovertuiging en levensfilosofie helpen geestelijk verzorgers mensen in situaties
van leven en dood, bij afscheid en verlies en bij levensveranderende gebeurtenissen. De geestelijk verzorgers zelf hebben
diverse spirituele en religieuze achtergronden en zijn onder meer actief in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen,
psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg, bij de politie en steeds vaker ook bij mensen thuis. Tijdens de
coronapandemie bieden zij patiënten, familieleden en nabestaanden van overleden patiënten spirituele zorg en begeleiden
zij mensen die kampen met angst, onzekerheid en eenzaamheid.

Koning Willem-Alexander sprak met directeur VGVZ Robert Koorneef en vier geestelijk verzorgers over hun werk in coronatijd.
Er werd ingegaan op de ondersteuning die zij bieden aan cliënten, patiënten, familieleden en zorgmedewerkers en de specifieke
hulp die gevraagd en geboden wordt tijdens de coronapandemie. Daarnaast kwam onder meer de verhoogde werkdruk aan bod.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Regionaal Werkcentrum Amsterdam bij hoofdkantoor UWV


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité), heeft vrijdagochtend
4 december 2020 samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een werkbezoek gebracht aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam
(RWC) bij het UWV hoofdkantoor. Het bezoek richtte zich op de rol van het RWC bij het 'van werk naar werk' begeleiden van
mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Het RWC Amsterdam is in juni gestart met het ondersteunen van regionale mkb-bedrijven die vanwege de coronacrisis mensen
moeten ontslaan. Het gaat met name om de horeca en zakelijke dienstverlening, terwijl er in andere sectoren zoals de zorg
en het onderwijs juist grote behoefte is aan gekwalificeerd personeel. Het RWC helpt noodlijdende werkgevers om in een
zo vroeg mogelijk stadium werknemers te begeleiden naar een nieuwe functie. Hiermee wordt voorkomen dat zij een uitkering
moeten aanvragen en behouden zij hun salaris. Dit draagt ook bij aan de continuïteit op de arbeidsmarkt en de economie.

Het kabinet heeft eind november aangekondigd dat er 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT) komen. Het RWC vormt de basis voor
de samenwerking met het RMT voor de regio Groot-Amsterdam. Daarnaast beginnen binnenkort teams in Midden-Utrecht en Midden-Brabant.
Uitbreiding is ook voorzien naar andere delen van het land. In de teams werken gemeenten, UWV, Divosa, onderwijsinstellingen,
Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, vakbonden en de ministeries SZW en OCW samen.

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer namen deel aan twee gesprekken. Bij het eerste gesprek zaten een aantal mkb-ondernemers en
medewerkers van het werkcentrum uit de regio Groot-Amsterdam aan tafel. Zij vertelden over hun ervaringen met het begeleidingsproces.
Deze ervaringen worden ook gedeeld met de andere Regionale Mobiliteitsteams. Het tweede gesprek vond plaats met bestuurders van onder
meer het UWV, de gemeente Amsterdam, MKB-Amsterdam en de regionale FNV. In dit gesprek lag de focus op de bestuurlijke samenwerking
en wat er nodig is om werknemers uit een krimpsector te laten doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische
succesfactoren voor het mkb. Het Comité presenteerde op 26 augustus het ‘Investeringspakket voor herstel en groei
van het mkb' aan het kabinet. Het bestaat uit tien maatregelen die zijn verwerkt in drie programma's; innovatie en groei,
een ondernemende arbeidsmarkt en de productiviteitssprong van ondernemers. De SER presenteerde de 'Actie-agenda Leven Lang
Ontwikkelen' voor een positieve bijdrage aan de leercultuur binnen het mkb.

Begin september brachten Koningin Máxima en Mariëtte Hamer in het kader van opleidings- en ontwikkelingsfondsen
(O en O fondsen) en ondernemende arbeidsmarkt samen een werkbezoek aan een onderneming in Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomst zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Universiteit Utrecht


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 8 december 2020 een werkbezoek gebracht aan de Universiteit Utrecht. Het werkbezoek
stond in het teken van de impact van de uitbraak van het coronavirus op het onderwijs en op het welzijn van studenten en docenten.

Als gevolg van de coronamaatregelen ligt het sociale leven van studenten deels stil en vinden veel colleges digitaal plaats.
Ook de mogelijkheden om (samen) te studeren op de campus zijn beperkt. Hierdoor ervaart een deel van de studenten psychische
klachten zoals stress, stemmingswisselingen en eenzaamheid. Eerstejaarsstudenten die beginnen aan een nieuwe levensfase en
vaak in een nieuwe stad zijn gaan wonen, zijn hierbij extra kwetsbaar. Ook veel docenten missen de interactie met studenten
en kampen met hoge werkdruk als gevolg van de aanpassingen in het lesgeven.

Het bezoek begon met een gesprek met twee coronacoördinatoren van de Universiteit Utrecht.
Dit zijn studenten of medewerkers die bezoekers van gebouwen wijzen op de geldende maatregelen.

Daarna bracht Koningin Máxima een bezoek aan een practicum van studenten biologie. Hier sprak zij met studenten en een docent
over de doorgang van het praktijkonderwijs, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Aansluitend bracht zij een
bezoek de 'Utrechtse Biologen Vereniging'. In de verenigingskamer vertelden leden over de rol die studieorganisaties spelen
op het gebied van studentenbinding, met name voor eerstejaarsstudenten. Vervolgens sprak Koningin Máxima onder meer met een
eerstejaarsstudent, een PhD-student en een studentenpsycholoog over de psychosociale gevolgen van de uitbraak van het coronavirus
voor studenten. Ook werd ingegaan op de maatregelen die universiteiten hebben genomen om studenten en docenten te ondersteunen nu
onderwijs veelal op afstand wordt gegeven. Zo krijgen eerstejaarsstudenten voorrang bij het inplannen van fysieke lessen en bieden
studieadviseurs extra begeleiding. Tot slot sprak Koningin Máxima over de geleerde lessen van de coronapandemie voor het hoger onderwijs.
Met docenten en studenten ging zij in gesprek over onderwijsinnovaties en de ervaringen van blended learning. Blended learning is een
mix van verschillende manieren van leren. Enkele experts vanuit andere universiteiten sloten via videobellen aan bij het gesprek.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het
werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Traditionele Nieuwjaarsontvangsten Koning en Koningin vervallen; ontvangst betrokkenen bij bestrijding en gevolgen corona


De traditionele Nieuwjaarsontvangsten voor Nederlandse genodigden en voor leden van het corps diplomatique en
internationale organisaties komen dit jaar in verband met de uitbraak van het coronavirus te vervallen. In plaats
daarvan ontvangen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima dinsdag 12 januari 2021 in kleine kring
mensen uit diverse sectoren die zich hebben ingezet in de bestrijding van de coronapandemie of bij de gevolgen.
Ook betrokkenen vanuit sectoren zijn bij de ontvangst op Paleis Noordeinde aanwezig.

Het Koninklijk Paar spreekt tijdens de ontvangst met een aantal mensen die zij sinds het uitbreken
van het coronavirus virtueel of tijdens werkbezoeken hebben ontmoet. Onder meer betrokkenen uit de zorg,
het onderwijs, het bedrijfsleven en de cultuursector zijn uitgenodigd. Naast een terugblik op de afgelopen
maanden, kijken de deelnemers vooruit naar de impact van het coronavirus op het nieuwe jaar.

Sinds het uitbreken van het coronavirus hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in telefoon- en
videogesprekken en waar mogelijk werkbezoeken gesproken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis
en spraken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Tijdens de ontvangst worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Ontvangst betrokkenen bij bestrijding en gevolgen corona geannuleerd


In verband met de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, kan de ontvangst van Zijne Majesteit
de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima van betrokkenen bij de bestrijding en gevolgen van de coronapandemie geen
doorgang vinden. De ontvangst (zie persbericht hierboven) stond gepland voor dinsdag 12 januari 2021 op Paleis Noordeinde.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij digitale bijeenkomst ELPIDA Association of Friends of Children with Cancer


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak dinsdagavond 8 december 2020 een korte boodschap uit tijdens de digitale bijeenkomst
'COVID-19 and childhood cancer' van ELPIDA Association of Friends of Children with Cancer. ELPIDA zet zich in voor de
uitwisseling van kennis en ervaring tussen wetenschappers en artsen op het gebied van kinderkanker.

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte op kinderleeftijd. Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker.
Een op de vier kinderen met kanker overlijdt. Tijdens de bijeenkomst benadrukken diverse sprekers, waaronder Koningin Máxima,
het belang van onderzoek naar kinderkanker. Prof. dr. Rob Pieters van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en andere
internationale artsen en wetenschappers wisselen aansluitend ervaringen uit over onderzoek naar kinderkanker. Ook spreken zij
over de diagnose en behandeling van kinderen met kanker die ook besmet zijn met COVID-19. Hierbij is speciale aandacht voor de
psychosociale effecten van een coronabesmetting op de kinderen en de families.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt roeivereniging Willem III vanwege impact coronamaatregelen op de sportsector


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 11 december 2020 een bezoek gebracht aan roeivereniging
Willem III in Amsterdam. Het werkbezoek stond in het teken van de impact van de coronamaatregelen op de
sportsector en de gevolgen voor het verenigingsleven en gezondheid.

Bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond zijn 122 verenigingen met in totaal 36.000 roeiers aangesloten. De uitbraak
van COVID-19 heeft gevolgen voor de uitoefening van de sport. Onder meer omdat het door de anderhalve meter maatregel
niet meer mogelijk is om in meerpersoonsboten te roeien. Ook is het verenigingsleven van sporters door alle beperkingen
veranderd en staan de voorbereidingen voor belangrijke internationale wedstrijden onder druk.

Koning Willem-Alexander startte zijn bezoek met een rondleiding over het terrein van de in 1882 opgerichte roeivereniging
Willem III. Deze vereniging, die zich op zowel de recreatieve- als de wedstrijdsport richt, heeft meer dan 800 leden en is
daarmee één van de grootste roeiverenigingen van Amsterdam. Tijdens de rondleiding sprak de Koning onder meer met een aantal
jeugdleden en één van de oudste actieve leden van de vereniging over het belang van sporten op oudere leeftijd. Daarna ontmoette
hij wedstrijdroeier Simon van Dorp met wie hij sprak over zijn voorbereidingen op de Olympische Spelen en de uitdagingen die de
coronacrisis met zich meebrengt. Ook werd gesproken over de gevolgen van de coronamaatregelen in het para-roeien.

Aansluitend vond een rondetafelgesprek plaats met onder meer vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Roeibond,
NOC-NSF, Federatie voor Gezondheid en de Nederlandse Studenten Roei Federatie. In het gesprek werd ingegaan op het belang
van sporten en de impact van COVID-19 op sportverenigingen en hun leden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij webinar jaarbericht 'Staat van het MKB 2020'


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 16 december 2020 online deelgenomen aan een webinar over
het jaarbericht 'Staat van het MKB 2020' van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité). Voorzitter
Harold Goddijn overhandigde het jaarbericht virtueel aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken
en Klimaat. Koningin Máxima is lid van het Comité.

De 'Staat van het MKB' wordt voor de vijfde keer uitgebracht. Het is een trendanalyse van het midden- en kleinbedrijf
gebaseerd op de meest recente data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers en analyses geven meer
inzicht in de economische situatie van Nederland. Het Comité geeft op basis hiervan aanbevelingen aan de overheid en
ondernemers. Het jaarbericht 2020 is mede gebaseerd op het tussentijds advies ‘Investeren in herstel en groei van het
mkb' dat het Comité op 26 augustus jl. aan het kabinet heeft aangeboden. Dit werd uitgebracht vanwege de impact van de
coronacrisis op het mkb en bestaat uit tien maatregelen die zijn verwerkt in drie programma's; investeren in innovatie
en groei, een ondernemende arbeidsmarkt en productiviteitssprong van ondernemers.

Het webinar wordt georganiseerd vanuit een studio van het CBS. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van
het CBS presenteert de cijfers over het mkb, Harold Goddijn geeft namens het Comité een korte toelichting
op de belangrijkste adviezen uit het jaarbericht en staatssecretaris Mona Keijzer geeft na de digitale
aanbieding een reactie. Aansluitend zijn er inhoudelijke bijdragen van Mariëtte Hamer, voorzitter SER,
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland en Ronald Kleverlaan, voorzitter van de stichting MKB Financiering.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking
van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Meer muziek in de klas


Vorige week sprak Koningin Máxima met Buddy Vedder en 12 schoolkinderen uit alle provincies
over Méér Muziek in de Klas voor de uitzending '5 jaar Kerst Muziekgala'. Zij is erevoorzitter
van stichting Méér Muziek in de Klas. De kinderen vertellen over de digitale Grootste Schoolband
van Nederland en samen kijken ze naar het resultaat: de videoclip van het nieuwe kerstlied!

De uitzending bestaat uit hoogtepunten van de voorgaande edities van het Kerst Muziekgala.
Bekijk de uitzending op 20 december 2020 om 21.50 uur op NPO1.


Foto: Méér Muziek in de Klas / AVROTROS

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met Mexico over inclusieve financiering


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak op donderdag 17 december 2020, als UNSGSA online met Mexico over de voortgang
van inclusieve financiering in het land. Dat doet zij met de minister van Financiën, Arturo Herrera Gutiérrez
en de president van de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf Noriega.

In maart 2020 presenteerde de Mexicaanse regering de National Policy for Financial Inclusion. Hierin wordt beschreven welke
stappen Mexico onderneemt om de toegang tot financiële diensten voor de bevolking te verbeteren. Koningin Máxima spreekt met
de minister van Financiën en de president van financieel toezichthouder CNBV over het bevorderen van veilige toegang tot en
gebruik van digitale financiële diensten, financiële gezondheid en betere aansluiting op financiële diensten voor achtergestelde
groepen, zoals mensen met een laag inkomen, vrouwen, kleine ondernemingen en boerenbedrijven.

Koningin Máxima bracht in 2011, 2016 en 2017 al bilaterale bezoeken aan Mexico in het kader van inclusieve financiering.
In 2018 lanceerde Mexico een wet waarin fintech is vastgelegd om veilige en duurzame innovaties in digitale financiële
diensten te bevorderen. Dit gebeurde met ondersteuning van Koningin Máxima als speciale pleitbezorger van de VN
secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en de leden van haar Reference Group.

Koningin Máxima is UNSGSA sinds 2009. In deze functie adviseert zij de secretaris-generaal van de VN en
zet zij zich wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen, met
inbegrip van de lage inkomensgroepen, vrouwen en kleine en middelgrote (boeren) bedrijven.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Kersttoespraak van de Koning, 25 december 2020Foto: RVD/Paul Tolenaar

Zoveel gezichten.

Zoveel persoonlijke verhalen.

Die verpleegkundige in Zwolle, vlak na een lange dienst. Hoe ze zich inleefde in haar patiënten. "Niemand
die een hand op je schouder kan leggen", vertelde ze. "Alleen mensen in beschermende pakken om je heen."

Die arts in Hoensbroek, in revalidatie nadat ze zelf geveld was door het virus. Nog te zwak
om thuis een pan af te gieten. Maar toch van plan om weer aan de slag te gaan zodra het kon.

Die studenten in Breda, snakkend naar het gewone studentenleven.

En die productieleider van het Shakespearetheater uit Diever die me vertelde over dat lege gevoel:
"Dan zit je thuis en dan denk je: vanavond zouden we Midzomernachtsdroom gespeeld hebben."

Aan het einde van een zwaar jaar is dit niet het Kerstfeest waarop we hadden gehoopt. We hebben allemaal
onze plannen moeten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden, kan niet doorgaan en dat is een teleurstelling.

In huiskamers overal in Nederland blijven stoelen leeg, terwijl we maar al te graag extra stoelen hadden aangesleept.

Mijn hart gaat uit naar al die mensen wier bestaan overhoop gegooid is. Mensen met een droom die geknapt is. Ondernemers
die hun gezonde bedrijf zien kapseizen. Mensen die zich eenzaam voelen en niet weten waar ze het zoeken moeten.

Bodemloos is het verdriet van iedereen die een dierbare heeft verloren - door COVID of
welke oorzaak dan ook - en het gevoel heeft niet goed afscheid te hebben kunnen nemen.

Wij mensen kúnnen niet zonder een liefhebbende blik of een omhelzing. Gedwongen afstand houden druist in tegen
onze menselijke natuur. Ik wil iedereen bedanken die zich de afgelopen maanden met vallen en opstaan aan de
voorschriften heeft proberen te houden. En iedereen die zich op welke manier dan ook inzet om ons door deze
crisis heen te helpen of meewerkt aan het veilig beschikbaar maken van vaccins.

De coronapandemie maakte het allerbeste in ons wakker. Verantwoordelijkheidsgevoel.
Medeleven. Kameraadschap. Hulpvaardigheid. Solidariteit.

Maar ze confronteerde ons ook met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving.

Momenten van ongeduld en onrust. Iedereen zal het herkennen. Het zijn begrijpelijke
gevoelens. Je wilt je vertrouwde leven eindelijk weer eens terug.

En dan is er de onzekerheid. Daar kunnen we slecht mee omgaan. Soms voelt het alsof
onzekerheid erger is dan een somber perspectief. We gaan er bijna automatisch van uit
dat alles in het leven te beheersen is. Maar dit? Dit onttrekt zich aan onze greep.

Wie onzeker is, kan houvast zoeken in ferme ideeën, beelden en standpunten.
Door stevig positie te kiezen, maak je de wereld immers weer overzichtelijk.

We leven in een tijd waarin verwacht lijkt te worden dat je stelling neemt.

Voor of tegen. Vriend of vijand. Wij of zij.

Maar wat als je het gewoon even niet weet? Als je twijfelt? Of soms van mening verandert?

Misschien voelt U zich helemaal niet thuis bij muurvaste standpunten. Misschien vindt U
het wel vervelend om steeds partij te moeten kiezen en bent U in Uw hart met heel andere
dingen bezig dan de kwesties waarover dagelijks zo fel wordt getwist.

Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine.
Misschien snakt U stilletjes naar een beetje onderling begrip. Ontspanning. Doodgewone
vriendelijkheid. En denkt U: ik ben blijkbaar een buitenbeentje.

Laat me U geruststellen: dat bent U niet. U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden.

Scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën horen bij een vrije samenleving. Ze zijn
nodig en brengen ons verder. Wie houvast zoekt in die opvattingen of ideeën, mag niet worden buitengesloten.

Maar het kenmerk van een vrije samenleving is nu juist dat er óók ruimte is voor nuance. Voor redelijkheid en mildheid. Voor
nieuwsgierigheid en onderzoek. Voor ironie en zelfrelativering – altijd het beste medicijn bij een opgekropt gemoed.

En voor vergeving. Een bijna ouderwets begrip, dat in de Bijbel een grote
rol speelt. En dat juist in deze tijd onverminderd heilzaam kan zijn.

Wij mensen zijn niet geschapen om elkaar te haten. Een land waarin mensen elkaar een beetje liefdevol
tegemoet treden, is een land waarin mensen zich thuis kunnen voelen, ook in tijden van grote onzekerheid.

De apostel Paulus heeft het heel mooi verwoord: "De liefde is geduldig en vol goedheid. Ze kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos
maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid."

Het Kerstfeest is van oudsher het feest van het terugkerende licht na de donkerste periode van het jaar.
Bij alle onzekerheid mogen we daarop vertrouwen. Heb geduld. De zon keert terug. Het licht komt terug.
"Midzomernachtsdroom" zal weer gespeeld worden. We zullen elkaar weer kunnen ontmoeten en omhelzen.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.


Foto: RVD/Paul Tolenaar


Foto: RVD/Paul Tolenaar


Foto: RVD/Paul TolenaarBron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt hulpdiensten Den Haag tijdens jaarwisseling, 1 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft tijdens de nieuwjaarsnacht in Den Haag een bezoek gebracht
aan de hulpverleners die zich inzetten voor het handhaven van de openbare orde, het bestrijden
en voorkomen van incidenten, het schoonhouden van de stad en de zorg voor gewonden.

De Koning bezocht samen met de Haagse driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier
van justitie het regionaal crisiscentrum van de Veiligheidsregio Haaglanden, de gemeenschappelijke
meldkamer, politiebureau Hoefkade en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde.

In de gemeenschappelijke meldkamer komen alle regionale meldingen binnen die via alarmnummer 112 worden gedaan.
Koning Willem-Alexander, burgemeester Van Zanen en de andere leden van de driehoek gingen met medewerkers van
de meldkamer en van het regionaal crisiscentrum in gesprek over hun werk tijdens de jaarwisseling, over het
afhandelen van de meldingen en over het coördineren en aansturen van de inzet van de hulpdiensten.

Bij politiebureau Hoefkade is gesproken met schoonmakers die de hele avond en nacht op straat bezig
zijn met het verwijderen van potentieel brandgevaarlijk materiaal om incidenten en brandjes zoveel
mogelijk te voorkomen. De Koning sprak hier ook met politieagenten die het bureau als uitvalsbasis
gebruiken voor hun diensten in de binnenstad tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.

Het bezoek werd afgesloten in HMC Westeinde. Hier spraken de Koning en de leden van de driehoek met artsen en
verpleegkundigen over hun ervaringen op oudejaarsavond en tijdens de nieuwjaarsnacht en over de verschillen met
het werk tijdens andere nachten en eerdere jaarwisselingen. Ook werd een bezoek gebracht de spoedeisende hulp.

De jaarwisseling is door het coronavirus anders. Zo geldt een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van
vuurwerk en zijn grote feesten en evenementen dit jaar niet mogelijk. Zoals elk jaar heeft de gemeente Den Haag
maatregelen genomen om de periode rond oud en nieuw zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers


Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers


Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers


Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers


Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Reactie Koninklijk Paar n.a.v. eerste coronavaccinatie in Nederland, 6 januari 2021


"De start van de vaccinaties is een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit deze crisis.
Veel dank aan iedereen die hieraan meewerkt! Nu is het van belang om samen vol te houden."
– Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan Isala Ziekenhuis in Zwolle, 6 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 6 januari 2021 een digitaal werkbezoek gebracht
aan het Isala Ziekenhuis in Zwolle in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

De Koning ging tijdens zijn online bezoek in gesprek over de actuele ontwikkelingen in het topklinisch ziekenhuis
tijdens de tweede golf van de coronapandemie. De Koning bezocht het Isala Ziekenhuis ook in maart 2020. Toen sprak
hij met dezelfde artsen, verpleegkundigen, medewerkers van het crisis coördinatieteam en leden van de Raad van Bestuur.

Tijdens het eerste videogesprek kwam aan bod wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de eerste
en de tweede golf, in hoeverre de planbare zorg al is afgeschaald, als ook de voorbereidingen voor het
vaccineren tegen het coronavirus. De ziekenhuismedewerkers van acute zorg worden vanaf vandaag gevaccineerd.

Aansluitend sprak de Koning met onder meer verpleegkundigen over de zorg voor de coronapatiënten en de lessen
die zijn geleerd het afgelopen jaar. Daarbij werden ook de verwachtingen voor de komende periode besproken.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en
waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de
betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt over impact coronapandemie op onderwijs, 6 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 7 januari 2021 online gesproken met leraren en ouders
over de impact van het thuisonderwijs op het werk van de leraren en het dagelijks leven van de ouders.

Sinds 16 december krijgen scholieren weer online les. Scholen organiseren alleen fysiek onderwijs voor leerlingen
van ouders met een vitaal beroep en voor kwetsbare kinderen. In de eerste lockdown deden scholen ervaring op met
digitaal lesgeven die nu kunnen worden ingezet. Koning Willem-Alexander sprak eerst met drie leerkrachten uit het
basisonderwijs, waaronder een interne begeleider, en twee docenten uit het voortgezet onderwijs. Er werd onder meer
ingegaan op de effecten van onderwijs op afstand. Zo zijn er zorgen over oplopende leerachterstanden bij leerlingen
nu alle lessen digitaal plaatsvinden. Ook werd gesproken over de verhoogde werkdruk voor docenten. Aansluitend
vertelden een aantal ouders over de uitdagingen waar zij voor staan om thuisonderwijs te combineren met thuiswerken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima houdt virtuele toespraak bij lancering Micropayments Gateway 'Raast' Pakistan, 11 januari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima hield vanmiddag, maandag 11 januari 2021, online een
toespraak bij de lancering van de MicropaymentsGateway 'Raast' in Pakistan. Dit is
een initiatief van de State Bank of Pakistan (SBP) en non-profitorganisatie Karandaaz
om de kosten van kleine betalingen te verminderen en het digitale betalingsverkeer te
stimuleren. Het richt zich met name op arme mensen. Koningin Máxima sprak in haar
functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties
voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

In haar toespraak ging Koningin Máxima onder meer in op de bijdrage die Pakistan's s Instant Payments System (Raast)
levert aan andere nationale initiatieven om financiële diensten beter toegankelijk te maken voor de bevolking.
Inclusieve financiering is ook van belang voor economisch herstel in de context van de coronacrisis. Het gaat
om goede toegang tot en veilig gebruik van een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen en
digitale betaalmethoden. Door financiële diensten te digitaliseren en gebruik te maken van technologische
innovaties kunnen meer mensen bereikt worden. Het gaat in het bijzonder om mensen in achtergestelde posities
zoals vrouwen, mensen met een laag inkomen, kleine boerenbedrijven en kleine ondernemingen. Andere sprekers
bij het evenement waren minister-president Imran Khan van Pakistan en de gouverneur van de SBP, Reza Baqir.

Koningin Máxima bezocht Pakistan als UNSGSA in 2016 en 2019. In 2016 lanceerde het land kort voor het bezoek
de eerste nationale strategie voor inclusieve financiering. In 2019 sprak Koningin Máxima bij de ondertekening
van het Memorandum of Understanding tussen SBP en Karandaaz voor de oprichting van de Micropayments Gateway.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven Caribisch deel van het Koninkrijk, 12 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 12 januari 2021 een digitaal werkbezoek gebracht aan drie sociale
initiatieven op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De initiatieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk
worden gesteund door het Oranje Fonds. De gesprekken met Foresee Foundation, A+ Academic & Professional Training
Centre en Child Focus Foundation stonden in het teken van de invloed van de coronapandemie op lokale activiteiten.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het samenwerkingsverband Samenwerkende Fondsen Cariben, waarbij ook het Oranje Fonds is aangesloten, biedt financiële steun
aan lokale initiatieven voor sociale projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tijdens de coronapandemie wordt extra
aandacht besteed aan deze projecten om op de eilanden meer hulp te bieden, de sociale betrokkenheid te vergroten en mensen met
elkaar in contact brengen. Het project NPOwer van de Foresee Foundation ondersteunt sociale initiatieven op Sint Maarten en
versterkt de onderlinge samenwerking van de verschillende organisaties. Het A plus Academic en Professional Training Centre
heeft op Sint Eustatius projecten opgestart voor naschoolse opvang, waar kinderen tussen 12 en 18 jaar praktische vaardigheden
leren, huiswerkbegeleiding krijgen en gecoacht worden. De Child Focus Foundation op Saba is een naschoolse organisatie die voor
schoolgaande kinderen creatieve en educatieve activiteiten organiseert en hun ouders ondersteuning biedt bij de opvoeding.

Vertegenwoordigers van deze drie initiatieven en de directeur van het Oranje Fonds informeerden de Koning tijdens
het digitale werkbezoek over de situatie van lokale organisaties op de drie Bovenwindse Eilanden tijdens de pandemie.
Daarbij kwam ook de steun van de Samenwerkende Fondsen aan bod. Daarnaast sprak Koning Willem-Alexander met de drie
initiatieven over de invloed die corona heeft op hun projecten, vrijwilligers, doelgroep en de plannen voor de toekomst.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering
uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken
organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan 113 Zelfmoordpreventie, 14 januari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 14 januari 2021 een virtueel werkbezoek gebracht aan 113 Zelfmoordpreventie.
De Koning sprak met onderzoekers, kwartiermakers en vrijwilligers over recente onderzoeken van 113, suïcidepreventieprogramma's
en hulpverlening. In de verschillende gesprekken werd stilgestaan bij de impact van de coronapandemie.

Met onderzoekers van 113 Zelfmoordpreventie sprak de Koning over het belang van Psychologische
Autopsie, als methode om van elke suïcide in Nederland te leren. 113 streeft ernaar dat na elke
suïcide een onderzoek volgt, zoals ook bij verkeersongevallen gebeurt.

Uit onderzoek, onder meer door middel van tekstanalyses in de chatservice, blijkt onder meer dat tijdens
de coronapandemie mannen meer last hebben van angst en jongeren minderen zelfvertrouwen ervaren.

Aansluitend werd gesproken over de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, waarbij 113 Zelfmoordpreventie
samenwerkt met partners als ggz-instellingen, de GGD, schuld- en uitkeringsinstanties en het onderwijs.
De Koning sprak met betrokkenen over het belang van suïcidepreventie in ziekenhuizen, waarbij artsen en
verpleegkundigen op de eerste hulp ook aandacht hebben voor het psychisch en sociaal welzijn van mensen
die een suïcidepoging hebben gedaan. Mensen die een poging hebben overleefd vormen een belangrijke
risicogroep om later alsnog te overlijden door suïcide. Daarnaast kwam ook het werk van 113 Academy
aan bod, die onder meer klantcontactcentra traint in suïcidepreventie, om mensen te begeleiden met
schulden die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met hulpverleners en vrijwilligers die telefonisch
en via chat mensen die hulp zoeken te woord staan. Zij vertelden de Koning over hun ervaringen,
met name in de verschillen in de hulpvraag voor en tijdens de coronapandemie.

Bij de hulplijn kunnen mensen met gedachten aan zelfmoord anoniem praten of chatten met geschoolde
hulpverleners, vrijwilligers en stagiairs. De organisatie biedt naast de hulplijn kosteloos anoniem
therapie en doet wetenschappelijk onderzoek. Ook werkt zij samen met maatschappelijke organisaties
en geeft zij scholing aan professionals. In Nederland sterven gemiddeld vijf mensen per dag aan zelfmoord.
In 2020 voerde de hulplijn meer dan 113.000 telefoon- en chatgesprekken met mensen die hulp nodig hebben.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven Caribisch deel van het Koninkrijk, 14 januari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 14 januari 2021 een digitaal werkbezoek gebracht aan drie sociale
initiatieven op Aruba, Curacao en Bonaire. De initiatieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk worden gesteund
door het Oranje Fonds. De gesprekken met Fundacion Pa Nos Comunidad, Stichting Kinderbescherming Curacao en Stichting
Jeugdwerk Jong Bonaire stonden in het teken van de invloed van de coronapandemie op lokale activiteiten. Koning
Willem-Alexander sprak afgelopen dinsdag met lokale initiatieven op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het samenwerkingsverband Samenwerkende Fondsen Cariben, waarbij ook het Oranje Fonds is aangesloten, biedt financiële steun
aan lokale initiatieven voor sociale projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tijdens de coronapandemie wordt
extra aandacht besteed aan deze projecten om op de eilanden meer hulp te bieden, de sociale betrokkenheid te vergroten
en mensen met elkaar in contact te brengen. De Fundacion Pa Nos Comunidad is de officiële voedselbank op Aruba en
bevordert participatie, armoedebestrijding en het algemeen welzijn op het eiland. Sinds de pandemie biedt de stichting
tevens noodhulp. Stichting Kinderbescherming Curaçao helpt kinderen en jongvolwassenen met voorlichting, bemiddeling
en advies. Daarnaast heeft de stichting met het project Telefon pa mucha i hóben 918 een lokale Kindertelefoon opgericht.
Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire wil betere toekomstperspectieven creëren voor de jeugd op het eiland en helpt hen met
onder meer naschoolse activiteiten en opvang hun discipline en verantwoordelijkheidsgevoel verder te ontwikkelen.

Medewerkers en vrijwilligers van deze drie initiatieven en vertegenwoordigers van de Samenwerkende Fondsen
informeerden Koningin Máxima tijdens het digitale werkbezoek over de situatie van lokale organisaties op de
drie Benedenwindse Eilanden tijdens de pandemie. Daarnaast sprak Koningin Máxima met de initiatieven over de
invloed die corona heeft op hun projecten, vrijwilligers, doelgroepen en de plannen voor de toekomst.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met MIND in het kader van 'Blue Monday', 18 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak vanmiddag, 18 januari 2021, online met onder meer
hulpverleners, ervaringsdeskundigen en deelnemers aan de MIND Blue Monday Run over
somberheid en depressiviteit. Hierbij is speciale aandacht voor de invloed van de
uitbraak van het coronavirus op de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen.

Van alle psychische aandoeningen komt depressiviteit het meest voor. Bijna twintig procent van de Nederlandse
volwassenen krijgt ooit in zijn of haar leven een depressie. De uitbraak van het coronavirus en de impact van
de bijbehorende maatregelen hebben geleid tot meer psychische problemen, met name bij jongeren en jongvolwassenen.
MIND zet zich in voor een psychisch gezonde samenleving en voor ondersteuning, begrip en zorg bij psychische
problemen. Op 'Blue Monday', ieder jaar op de derde maandag van januari, besteedt MIND extra aandacht aan
somberheid en depressie. Bijvoorbeeld tijdens de MIND Blue Monday Run, waarbij mensen door het hele land
in beweging komen tegen depressie door te gaan wandelen of hardlopen.

Koningin Máxima spreekt met diverse betrokkenen waaronder hulpverleners en een wetenschapper over de impact van de
coronacrisis op de mentale gezondheid. Er wordt onder meer ingegaan op de verschillen tussen de eerste en de tweede
golf en op de vraag hoe mensen die last hebben van somberheid of een depressie geholpen kunnen worden. Aansluitend
vertellen enkele deelnemers aan de MIND Blue Monday Run over het belang van bewegen in de buitenlucht voor je mentale
gezondheid. Twee jonge ervaringsdeskundigen spreken over hun eigen ervaringen met somberheid en depressie.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt virtueel bezoek aan Senegal voor financiële diensten, 19-21 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 januari 2021
een virtueel bezoek aan Senegal als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van
de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Het virtuele bezoek is een vervolg op het gesprek van Koningin Máxima met president Macky Sall van Senegal over
inclusieve financiering tijdens het WEF in Davos in januari 2020. Volgens de Global Findex 2017 heeft 42 procent
van de volwassenen in Senegal toegang tot financiële diensten bij een bankinstelling of bankagentschap. In 2014
bedroeg dit percentage 15 procent. Ondanks de toename hebben nog altijd 4,85 miljoen Senegalezen geen toegang tot
een bank- of spaarrekening, verzekering, lening, pensioenvoorziening of digitale betaalmethoden. Dit beperkt hun
mogelijkheden voor economische ontwikkeling. Het gaat met name om mensen met een laag inkomen, vrouwen, kleine
bedrijven en mensen die in afgelegen gebieden wonen, waaronder ook kleinschalige boerenbedrijven. Een belangrijk punt
is de genderkloof. Van de mannen heeft 47 procent toegang tot financiële diensten versus 38 procent van de vrouwen.

Op 18 december 2020 sprak Koningin Máxima online met gouverneur Tiémoko Meyliet Koné van de Centrale Bank
van West-Afrikaanse Staten (BCEAO) over inclusieve financiering. De BCEAO is een centrale bank die de acht
landen van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU) bedient. De lidstaten van de WAEMU zijn
Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee-Bissau, Mali, Niger, Senegal en Togo. In 2016 presenteerde de BCEAO
voor de lidstaten een strategie voor financiële inclusie. Koningin Máxima en gouverneur Koné bespraken onder
meer de stand van zaken van de invoering van deze strategie in Senegal. Andere onderwerpen waren de
uitbreiding van digitale financiële diensten voor mensen die in afgelegen gebieden wonen, de fintech
sector en betere digitale betaalmethoden. Koningin Máxima benadrukte het belang van publieke goederen
als goede telecomverbindingen, cyber security, data privacy, digitale identiteitsbewijzen en financiële
en digitale vaardigheden voor veilig en volwaardig gebruik van financiële diensten.

Koningin Máxima sprak op dinsdag 19 januari 2021 met de minister van Financiën en Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.
Daarnaast had zij een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van fintech organisaties over digitale financiële
diensten. Donderdag 21 januari 2021 sprak Koningin Máxima met president Macky Sall, de minister voor
Microfinanciering en Sociale en Solidaire Economie, Zahra Iyane Thiam en de minister voor Digitale
Economie en Telecommunicatie, Yankhoba Diatara. Ook is een tweede gesprek voorzien met gouverneur Koné.

Het Afrikaanse continent behoort tot de prioriteitsgebieden van het werk van Koningin Máxima als UNSGSA. Sinds zij in
2009 begon heeft zij diverse Afrikaanse landen bezocht; Egypte (2010), Ethiopië (2013, 2019), Kenia (2010), Liberia
(2010), Mali (2011), Nigeria (2012, 2017), Rwanda (2010), Senegal (2011), Tanzania (2010, 2013), Zuid-Afrika (2011).

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met directeur IMF over inclusieve financiering, 19 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak dinsdagmiddag 19 januari 2021 in haar VN-functie online met
Kristalina Georgieva, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over diverse aspecten
van inclusieve financiering in de context van de coronacrisis.

Het gesprek ging onder meer over de activiteiten van het IMF op het terrein van fintech, betere toegang tot financiële
diensten voor vrouwen en de samenwerking met de regelgevende instanties voor banken en financiële instellingen,
de Standard-Setting Bodies. Ook staan digitale financiële diensten en cyber security op de agenda.

Vorig jaar spraken Koningin Máxima en de IMF directeur elkaar tijdens het Wereld Economisch Forum
in Davos. Kristalina Georgieva gaf toen aan dat het IMF nog meer de focus gaat leggen op het belang
van inclusieve financiering voor economische ontwikkeling. In vervolg daarop presenteerde het IMF in
juli vorig jaar het Fund’s July 2020 report 'The Promise of Fintech: Financial Inclusion in the Post
COVID-19 Era'. Dit rapport sluit aan op de boodschap van Koningin Máxima dat goede toegang tot en veilig
gebruik van een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen en digitale betaalmethoden
belangrijk is voor het economisch herstel van landen in de context van de coronacrisis.

Het IMF is één van de leden van de Reference Group met wie Koningin Máxima al sinds haar benoeming
tot speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling
(UNSGSA) in 2009 samenwerkt. Deze 'klankbordgroep' heeft wereldwijd veel ervaring met inclusieve financiering.
De Reference Group werkt samen met Koningin Máxima om financiële diensten wereldwijd voor iedereen toegankelijk
te maken en de kansen voor economische ontwikkeling te vergroten. Het gaat in het bijzonder om mensen met
een laag inkomen, vrouwen en kleine (boeren)bedrijven.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met gouverneur centrale bank Mexico, 19 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 19 januari 2021 in haar VN-functie een
virtueel gesprek met gouverneur Alejandro Díaz de León van de Banco de México over de
nationale strategie voor financiële inclusie (NFIS) die in maart 2020 gelanceerd werd.

Het gesprek met de gouverneur van de centrale bank is een vervolg op de online gesprekken die Koningin Máxima
op 17 december 2020 had met minister Herrera Gutiérrez van Financiën van Mexico en president Graf Noriega
van de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Zij bespraken het belang van digitale financiële dienstverlening
en financiële gezondheid. Ook werd ingegaan op hoe de NFIS kan bijdragen aan betere toegang tot en gebruik van
financiële diensten voor achtergestelde groepen, zoals mensen met een laag inkomen, vrouwen, kleine
ondernemingen en boerenbedrijven voor betere kansen op economische ontwikkeling.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan initiatief voor hulp aan kwetsbare gezinnen, 20 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdagmiddag 20 januari 2021 een digitaal werkbezoek aan 'de Doorbraakmethode'
in Tilburg, één van de vijf schuldhulpmethoden die door SchuldenlabNL landelijk worden opgeschaald. Huishoudens met
problemen op verschillende gebieden worden bij dit initiatief door maatwerk geholpen om hun leven weer op orde te krijgen.

Koningin Máxima sprak met de initiatiefnemers, met professionals die gezinnen begeleiden en met
ervaringsdeskundigen over hoe de Doorbraakmethode in de praktijk werkt. In dit gesprek kwamen onder
meer de aanpak op maat en het samen bedenken en uitvoeren van passende oplossingen om weer grip te
krijgen op de persoonlijke en de financiële situatie aan bod. Vervolgens ging Koningin Máxima met
wethouder Lahlah en met medewerkers van de gemeente Tilburg in gesprek over het leren van de
uitkomsten van de gerealiseerde doorbraken en de betekenis hiervan voor de samenwerking met
partners en voor het gemeentelijk beleid en processen. Het werkbezoek werd afgesloten met
een gesprek over het gebruik van de Doorbraakmethode in andere gemeenten en over de
verbinding met andere initiatieven om schuldenproblematiek aan te pakken.

De Doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens die meerdere problemen tegelijk hebben, zoals armoede, schulden,
psychische en gezondheidsproblemen. Deze gezinnen krijgen van verschillende kanten hulp, maar raken vaak het overzicht
kwijt door het aantal hulpverleners en de versnipperde hulp. Bij de Doorbraakmethode krijgt elk gezin een aanpak
op maat, wordt hulp gebundeld en worden de gezinnen geholpen om stap voor stap uit de problemen te komen.

Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en is in 2018 opgericht met als doel
Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie schaalt succesvolle schuldhulpmethoden op en rolt ze landelijk uit.

Koningin Máxima was aanwezig bij de oprichting van SchuldenlabNL, de lancering van het lokale Schuldenlab Almelo,
de Nederlandse Schuldhulproute in 's-Hertogenbosch en de werkconferentie van SchuldenlabNL. Ook bracht zij een
digitaal werkbezoek aan Alphen aan den Rijn over de aanpak van schuldenproblematiek en ontving zij op Paleis
Noordeinde een groep betrokkenen bij het pact 'Naar een schuldenzorgvrij Nederland'.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt regio Midden-Brabant voor arbeidsmarktmobiliteit, 20 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité), bracht vanmiddag, woensdag
20 januari 2021, samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een virtueel werkbezoek aan Station 88 het Huis voor
Ondernemerschap en Innovatie in Tilburg. Het bezoek richtte zich op mkb-bedrijven en organisaties in de regio
Midden-Brabant die mensen begeleiden die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.

Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en lid van het Comité, Meiny Prins, namen deel aan drie gesprekken. Zij spraken met
werkgevers over hun ervaringen met het platform Werk-Samen. Dit is in maart 2020 opgezet omdat diverse mkb-bedrijven
in Midden-Brabant aangaven verschillende behoeften te hebben op personeelsgebied, personeelstekort versus tijdelijk
geen of onvoldoende werk. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar zodat medewerkers op regionaal niveau via
detachering kunnen worden uitgewisseld. Zij behouden het arbeidscontract bij de oorspronkelijke werkgever om na
verloop van tijd weer terug te kunnen keren. Het platform is gratis en toegankelijk voor alle soorten bedrijven.

Het tweede gesprek was met onder anderen vertegenwoordigers van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het Regionale
Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Brabant. Dit is één van de 35 RMT's die het kabinet eind november 2020 heeft aangekondigd.
Het RMT zet in op een 'Van Werk Naar Werk' traject. Hierin worden het bedrijf dat geen werk meer kan bieden en de
betrokken werknemer geholpen om de slag te maken naar een aanstelling bij een nieuwe werkgever. In het team werken
gemeenten, UWV, Divosa, onderwijsinstellingen, Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven,
werkgeversorganisaties, vakbonden en de ministeries SZW en OCW samen. Hierbij is ook aandacht voor scholing
en ontwikkeling die door het provinciaal samenwerkingsverband Brabant Leert worden geboden. Het RMT
Midden-Brabant behoort tot één van de eerste drie regio’s waar de mobiliteitsteams actief zijn.

Tot slot spraken Koningin Máxima en Mariëtte Hamer met bestuurders van het UWV, VNO-NCW, regionale FNV,
de gemeenten Tilburg en Waalwijk, de provincie Noord-Brabant, de directeur Midpoint Brabant en de
Universiteit van Tilburg over de bestuurlijke samenwerking en wat er nodig is om werknemers uit een
krimpsector te laten doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten.

Zowel het Comité als de Sociaal Economische Raad zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden
als één van de kritische succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité presenteerde op
16 december 2020 het Jaarbericht Staat van het MKB 2020. De SER presenteerde vorig jaar de 'Actie-agenda
Leven Lang Ontwikkelen' voor een positieve bijdrage aan de leercultuur binnen het mkb.

Begin september 2020 brachten Koningin Máxima en Mariëtte Hamer in het kader van opleidings- en
ontwikkelingsfondsen en ondernemende arbeidsmarkt een werkbezoek aan een onderneming in Rotterdam
en op 4 december 2020 aan het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam bij het UWV.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt online over impact coronapandemie op de digitale infrastructuur, 20 januri 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 januari 2021 online gesproken met Stichting Digitale Infrastructuur
Nederland en vertegenwoordigers en organisaties die zich tijdens de coronacrisis inzetten voor het digitaal draaiende
houden van de maatschappij en de economie. De gesprekken stonden in het teken van de ontwikkelingen en de bedreigingen
van en de kansen voor de Nederlandse digitale infrastructuur en de effecten van de versnelde digitale transformatie.

De digitale infrastructuur omvat het geheel van voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van
de digitale online economie, zoals netwerken, internetproviders, datacenters, cybersecurity dienstverleners
en cloudaanbieders. De voorzitter van belangenbehartiger Stichting Digitale Infrastructuur Nederland en diverse
bestuursvoorzitters van bedrijven betrokken bij de digitale infrastructuur en een wetenschapper vertelden de
Koning over de uitdagingen waar de sector door de coronacrisis mee te maken kreeg. Door de toename in thuiswerken
en thuiswinkelen nam het internetgebruik met tien procent toe. Ook verschoof de aandacht van cybercriminelen
naar het MKB en thuiswerkomgevingen. Tijdens het gesprek was er ook specifieke aandacht voor de uitkomsten van
de recent verschenen Global Competitiveness Report van het World Economic Forum. In dit rapport stelt het WEF
dat Nederland en de Scandinavische landen het beste gepositioneerd zijn om sterk uit de coronacrisis te komen.
Er is een sterke relatie tussen economische weerbaarheid, digitalisering en een goede digitale infrastructuur.
Digitale innovatie is een belangrijke aanjager voor het op peil houden van deeconomie. Aansluitend sprak
Koning Willem-Alexander met vertegenwoordigers van sectoren die in toenemende mate van de digitale
infrastructuur afhankelijk zijn geworden, zoals het onderwijs, de zorg, de sierteelt en de logistiek.
Betrouwbare en veilige internetverbindingen zijn voor hen een essentiële randvoorwaarde geworden om
hun activiteiten succesvol uit te kunnen voeren. Door de uitbraak van het coronavirus is de
digitale transformatie voor veel organisaties en sectoren in een stroomversnelling geraakt.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bij presentatie 15e KVK Innovatie Top 100, 21 januri 2021


Zijne Majesteit de Koning was donderdagmiddag 21 januari 2021 virtueel aanwezig bij de 15de KVK Innovatie Top 100,
waarbij Kamer van Koophandel (KVK) de 100 meest innovatieve mkb-bedrijven van Nederland bekend maakt.

De Koning woonde het digitale programma bij en sprak na afloop een aantal ondernemers uit het midden- en
kleinbedrijf over innoveren en ondernemen in crisistijd en de impact van de pandemie op hun bedrijven.

KVK zet al 15 jaar innovatieve ondernemers in de schijnwerpers en staat stil bij het
innovatieklimaat in Nederland. Tijdens de presentatie dit jaar werd met name ingegaan
op ondernemen en innoveren in tijden van crisis. Sprekers waren onder meer horecaondernemer
Won Yip en Patrick van der Pijl, CEO van Business Models Inc. Aansluitend maaktte KVK de
notering van de bedrijven in de KVK Innovatie Top 100 bekend. De nominaties waren beoordeeld
op impact voor de branche en samenleving, originaliteit, verkrijgbaarheid en gerealiseerde
omzet en groeipotentie. Ook wordt de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij webinar over impact coronacrisis op mkb en schuldenproblematiek, 21 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagmiddag 21 januari 2021 virtueel aanwezig bij het webinar 'Samen
Sterk voor een schuldenzorgvrij ondernemend Nederland'. Vanuit het ADO stadion in Den Haag werd gesproken
over het recente onderzoek van Deloitte naar de impact van de coronacrisis op het mkb en toenemende
schuldenproblematiek. Met name zelfstandigen zonder personeel (ZZP) zijn kwetsbaar. Het onderzoek is gedaan
in opdracht van SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars (VvV)en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Eén van de belangrijkste uitkomsten is het versnipperde hulpaanbod aan ondernemers. Naast het financiële steunpakket
van het kabinet, zijn er veel niet-financiële hulpinitiatieven om ondernemers tijdens de coronacrisis bij te staan.
Het is belangrijk om deze initiatieven goed op elkaar af te stemmen, zodat de ondernemers makkelijker hun weg vinden
naar een voor hen geschikte regeling of oplossing. Bundeling van de initiatieven en maatwerk kan hierbij ook helpen.
In het rapport wordt een routekaart voorgesteld, het 'COVID-19 Actieplan voor het het mkb'. Ondernemers die door de
coronacrisis in problemen komen, moeten met de belangrijkste stakeholders gaan samenwerken zodat financiële problemen
in een zo vroeg mogelijk stadium ondervangen kunnen worden. De focus ligt hierbij op ZZP'ers. Deze zijn het meest
kwetsbaar en doen in een probleemsituatie met name een beroep op ondersteuning vanuit gemeenten.

Koningin Máxima volgde in het eerste deel van het webinar een gesprek met de voorzitters van het VvV, NVB en
MKB Nederland. Zij spraken over hoe publieke en private partners gezamenlijk kunnen optrekken om ondernemers
met problemen zo vroeg en efficiënt mogelijk te kunnen helpen. Aansluitend was er een gesprek met de gemeente
Lelystad, een franchise ondernemer en een ZZP'er over hun ervaringen met gemeentelijke ondersteuning. Ook zijn
er korte pitches van maatschappelijke hulpinitiatieven aan ondernemers. Het laatste gesprek gaat over hoe
gemeenten ondernemers met financiële problemen kunnen ondersteunen.

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en vraagt daarnaast
aandacht voor de inspanningen van SchuldenlabNL om Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt online met vertegenwoordigers boekverkopersbranche, 21 januri 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 21 januari 2021 een videogesprek gevoerd met vertegenwoordigers
van de boekverkopersbranche. Het gesprek stond in het teken van de gevolgen van de coronamaatregelen voor de
sector, voornamelijk voor de boekenverkoop, de zelfstandige boekverkoper en de fysieke boekhandel.

In de eerste coronagolf bleven de boekhandels met inachtneming van de coronamaatregelen open. Tijdens de huidige
lockdown zijn de boekhandels gesloten en is sprake van een aanzienlijke daling in de verkoop. Boekhandels hebben
in korte tijd moeten overstappen op online en telefonische verkoop, verdere digitalisering van het aanbod en een
eigen bezorgdienst. Daarnaast heeft de sluiting van de fysieke boekhandels tot gevolg dat uitgevers en auteurs een
belangrijk platform verliezen om nieuwe titels te presenteren aan het publiek. Eén op de drie boekhandels heeft bij
de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond aangegeven in de gevarenzone te komen als de coronacrisis nog lang
aanhoudt. De brancheorganisatie zet zich samen met Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB)
in voor de boekverkopers en roept mensen op te kopen bij de lokale boekwinkel.

De Koning sprak met de directeuren van de Koninklijke Boekverkopersbond en de CPNB en met drie eigenaren van zelfstandige
boekwinkels over de gevolgen van de coronapandemie. De verschillen met de eerste coronagolf en de concurrentieslag met
online boekaanbieders kwamen daarbij aan bod. Daarnaast vertelden de boekverkopers aan Koning Willem-Alexander hoe zij
zorgdragen voor hun medewerkers en hoe zij het contact met hun klantenkring tijdens de sluiting proberen te behouden
met onder meer online activiteiten en persoonlijke bezorging van de bestellingen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima neemt online deel aan paneldiscussie bij Wereld Economisch Forum, Davos Agenda 2021, 25 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima nam vanmiddag, maandag 25 januari 2021, in haar VN-functie virtueel deel aan een
paneldiscussie bij het evenement Resetting Digital Currencies tijdens het Wereld Economisch Forum (WEF),
Davos Agenda 2021. Deze digitale top is een aanvulling op de jaarvergadering van het WEF in Davos die door
de coronacrisis is uitgesteld naar eind mei en dan plaatsvindt in Singapore. De Davos Agenda 2021 heeft als
thema A Crucial Year to Rebuild Trust en wordt van maandag 25 tot en met vrijdag 29 januari 2021 gehouden.

Koningin Máxima zat samen met de gouverneur van de Bank of England, de CEO van Western Union en de voorzitter
van beleggingsadviesbureau North Island en North Island Ventures in een panel over de verschuiving van fysiek
naar digitaal geld. Als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor
ontwikkeling (UNSGSA) bespreekt zij hoe nieuwe digitale geldvormen zouden kunnen bijdragen aan betere toegang
tot en veilig gebruik van financiële diensten. Koningin Máxima nam tijdens de digitale top ook deel aan
een besloten virtuele bijeenkomst van het online betaalsysteem PayPal.

In het najaar van 2020 werd Koningin Máxima lid van de Steering Committee of the Digital Currency Governance Consortium
van het WEF. Deze stuurgroep brengt besluitvormers uit de publieke en private sector bijeen om de kansen en risico's
van wereldwijde digitale valuta te onderzoeken, om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor belemmeringen bij de
invoering hiervan en om marktefficiëntie te creëren. Koningin Máxima is gevraagd vanwege haar ervaring met inclusieve
financiering om de kansen op economische en sociale ontwikkeling voor met name arme mensen te vergroten.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Reactie Koningspaar naar aanleiding van de ongeregeldheden in Nederlandse steden na invoering avondklok, 27 januri 2021


"Onze grote dank gaat uit naar alle politiemensen, hulpverleners en medewerkers van gemeenten die zich inzetten
voor ons aller veiligheid. Onder moeilijke omstandigheden doet u fantastisch werk! Wij voelen mee met alle
ondernemers en anderen die getroffen zijn door geweld. En wij zijn onder de indruk van alle hartverwarmende
acties van mensen om elkaar te helpen. Samen komen wij hier doorheen!" - Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt online met burgemeesters naar aanleiding van de ongeregeldheden in Nederlandse steden, 27 januri 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft op woensdagmiddag 27 januari 2021 gesproken met vijf burgemeesters die de
afgelopen dagen te maken kregen met ongeregeldheden in hun gemeente na de invoering van de avondklok.

Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari 2021 is het onrustig in diverse steden in Nederland. Tijdens
de ongeregeldheden werden winkels geplunderd, auto’s in brand gestoken en bushokjes, camera’s en fietsen vernield.
De politie heeft enkele honderden mensen gearresteerd en op diverse plekken werd de ME ingezet.

Burgmeester en voorzitter van het Veiligheidsberaad Bruls vertelde samen met burgemeesters Wienen van Haarlem,
Verheijen van Sittard-Geleen, Van den Bos van Urk en Snijders van Zwolle over de ongeregeldheden waar hun gemeenten
mee te maken kregen. Zo werd in Urk een GGD-testlocatie in brand gestoken en in Haarlem werd de politie bekogeld met
stenen. De politie in Zwolle en Geleen arresteerden jongeren die met vuurwerk gooiden. In diverse steden is een
noodverordening van kracht om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. Koning Willem-Alexander sprak zijn waardering
uit voor het werk van de politie, hulpverleners en alle betrokkenen die zich hebben ingezet de afgelopen avonden.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan bioscoop- en filmbranche, 27 januri 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 27 januari 2021 een digitaal werkbezoek gebracht aan
de bioscoop- en filmbranche. Bioscoopeigenaren en vertegenwoordigers van de filmwereld informeerden
hem over de gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen voor hun sectoren.

Als gevolg van de pandemie is het aantal bioscoopbezoeken sinds maart afgelopen jaar gedaald met
ruim 73 procent. Op dit moment zijn de bioscopen gesloten. De omzetdaling voor bioscoopeigenaren
bedroeg in 2020 circa 300 miljoen euro. Het voortbestaan van hun ondernemingen staat onder druk.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) zijn bij veel
bioscopen en filmtheaters reeds reorganisaties doorgevoerd, maar zal het jaren duren,
voordat de bedrijfsvoering van bioscopen en filmtheaters weer op orde is.

Voor de totstandkoming en distributie van nieuwe films heeft de coronapandemie eveneens ingrijpende gevolgen.
Producties kwamen eerst stil te liggen en kregen vervolgens op de filmset te maken met fysieke restricties.
Hierdoor zijn afgelopen jaar minder films geproduceerd en uitgebracht. Filmfestivals konden niet doorgaan
of moesten uitwijken naar digitale varianten en de werkgelegenheid onder filmmakers en creatieve en
technische professionals nam af. Ondanks tegemoetkomingen en subsidies van de overheid en de inspanningen
van het Filmfonds is de impact van corona ook voor de filmsector enorm.

Koning Willem-Alexander sprak met de directeuren van de NVBF, Pathé Theatres, onafhankelijke
bioscoop CineCity Vlissingen en filmtheater LantarenVenster Rotterdam over de impact van de
coronapandemie op hun ondernemingen. Zij vertelden over de uitdagingen tijdens de eerste
coronagolf en over de creatieve wijze waarop zij de bioscopen draaiende hebben proberen te
houden. Daarnaast vertelden zij over het effect van de tweede golf en de lockdown op hun
bedrijven en werd er vooruitgeblikt op de tijd na de pandemie.

De Koning sprak vervolgens met de directeur van het Filmfonds, de filmregisseur Eché Janga en de directeuren van
filmdistributeur September Film, de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie en het Internationaal Film
Festival Rotterdam (IFFR) over de gevolgen van de pandemie op de Nederlandse film en het filmklimaat in Nederland.
De gespreksdeelnemers informeerden hem over de impact van corona op het maak- en distributieproces van nieuwe films,
het belang van samenwerking in de filmsector en hoe zij ondanks de maatregelen met nieuwe filmproducties hebben kunnen starten.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt 's-Hertogenbosch vanwege ongeregeldheden na invoering avondklok, 28 januri 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 28 januari 2021 een bezoek gebracht aan 's-Hertogenbosch.
Hij sprak daar met politie, winkeliers en omwonenden over de ongeregeldheden, vernielingen en plunderingen
die in de avond van 25 januari 2021 in de binnenstad van 's-Hertogenbosch hebben plaatsgevonden. De Koning had
op woensdag 27 januari 2021 al een videogesprek met enkele burgemeesters over de rellen in andere gemeenten.

Sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari 2021 werd het onrustig in diverse steden in Nederland.
Tijdens de ongeregeldheden werden winkels en horecazaken geplunderd en vernielingen aangericht. 's-Hertogenbosch
was één van de steden waar met name op maandagavond een grote groep de avondklok negeerde en een spoor van
vernieling in de binnenstad achterliet. De ME werd ingezet en er werden uiteindelijk 52 arrestaties verricht.

Koning Willem-Alexander sprak eerst in het stadhuis met burgemeester Mikkers en vertegenwoordigers van de zogenoemde
Driehoek: politie, Openbaar Ministerie en de dienst Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente 's-Hertogenbosch
over de rellen en de aanpak ervan door de drie samenwerkende veiligheidspartners.

Vervolgens liepen de Koning en de burgemeester door het stadscentrum. Op enkele getroffen locaties ging de Koning in
gesprek met de ondernemers, omwonenden, wijkagenten, ME-ers en schoonmakers over hun beleving van de gebeurtenissen,
de gevolgen van de vernielingen in combinatie met de noodgedwongen sluiting en over spontane hulpinitiatieven.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn, 28 januri 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht donderdagmiddag 28 januari 2021 een digitaal werkbezoek aan woonzorglocatie
Lindendael, onderdeel van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland. Het bezoek staat in het teken van de impact
van de tweede golf van de coronapandemie op de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Omring en Lindendael.

De Koning bezocht woonzorglocatie Lindendael ook in april 2020. Toen sprak hij met dezelfde verpleegkundigen,
verzorgenden, artsen en leden van het team dat zich bezighoudt met de coronacrisis.

Het werkbezoek startte met een gesprek met de leden van het Omring-crisisteam. In dit videogesprek kwamen onder meer de
coronamaatregelen voor bewoners en medewerkers, de beperkingen voor bezoek en de huidige stand van zaken bij Omring aan bod.

Vervolgens sprak de Koning met de locatiemanager en medewerkers van Lindendael over de gevolgen van het coronavirus voor
de woonzorglocatie, de overeenkomsten en verschillen tussen de eerste golf en de huidige situatie en over de verwachtingen
voor het vaccineren tegen het coronavirus. Op 28 januari 2021 start de vaccinatie van cliënten van Lindendael.

Met wijkverpleegkundigen en verzorgenden ging Koning Willem-Alexander in gesprek over de impact van alle maatregelen
op de thuiszorgteams, over de zorg voor mensen met dementie en over de inzet van e-health en zorg op afstand.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over de COVID-19 afdeling van Omring in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn.
Deze afdeling werd voor de uitbraak van het coronavirus gebruikt als herstelafdeling en is nu speciaal ingericht voor
mensen met corona die ontslagen zijn uit het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Radboudumc, 28 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdag 28 januari 2021 een digitaal werkbezoek aan het Radboudumc in Nijmegen.
Het bezoek aan artsen en onderzoekers van het universitair medisch centrum staat in het teken van wetenschappelijke
innovaties in de gezondheidszorg en van preventie- en herstelprogramma's.

Het werkbezoek start met een gesprek over het programma 'Zorg voor Arbeid', waarbij patiënten al vroeg in het traject van
diagnose en behandeling ondersteuning krijgen bij vragen over de gevolgen voor hun werk en inkomen. Patiënten krijgen
arbeidsgerichte zorg om tijdens en na de behandeling duurzaam en gezond te kunnen blijven functioneren in hun werk.

Het tweede gesprek betreft het 'Fit4Surgery-programma', een trainingsprogramma dat vlak na de diagnose start en dat
patiënten volgen tot kort voor de operatie. Het bestaat uit onder andere fysieke training, mentale ondersteuning en
optimalisatie van voeding. Doel van het programma is om de conditie van patiënten met minimaal tien procent te
verbeteren waardoor ze beter voorbereid zijn op de operatie, de kans op complicaties vermindert en ze sneller
te herstellen van de ingreep. Koningin Máxima gaat vervolgens in gesprek met wetenschappers van het Radboudumc
over 'Beter Gezond', een preventieprogramma dat is gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Leefstijl
kan een rol spelen bij het ontstaan en het voorkomen van aandoeningen waaronder hart- en vaatziekten, geheugenverlies
en kanker. Ook kan leefstijl van invloed zijn op de kans dat een patiënt geneest en de ziekte niet meer terugkomt.

Aansluitend sprak Koningin Máxima met onderzoekers en medische experts van het Medical Innovation and Technology expert Center
(MITeC). Het MITeC is een innovatief operatiecentrum waar patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardige technologie
worden gecombineerd. Koningin Máxima krijgt uitleg over het Holmium-project voor uitbehandelde oncologische patiënten met
levertumoren. Deze patiënten worden behandeld met minuscule Holmiumbolletjes waardoor de lever van binnenuit wordt bestraald.
Eén van de eerste behandelde patiënten leefde in een betere gezondheid in wat de patiënt 'extra gegeven tijd' noemde.

Het online werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het project 'Zorg voor Zeldzaam'. Dit project is
gericht op patiënten met zeldzame aandoeningen en wil een bijdrage leveren aan snellere en betere diagnoses
en het verbeteren van de toegang tot bestaande therapie of innovatieve therapie.

Koningin Máxima opende in november 2015 drie innovatieve operatiekamers in het MITeC van het Radboudumc.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan ondernemers in non-food retail, 28 januri 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 28 januari 2021 een digitaal werkbezoek gebracht
aan brancheorganisatie INretail en winkelondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Het werkbezoek
in de non-food retail stond in het teken van de impact van de coronapandemie.

Ondernemers in de non-food retail worden zwaar getroffen door de coronacrisis en de daaraan verbonden
maatregelen. Twee coronagolven en twee lockdowns vragen veel van de reserves van de ondernemers in deze
tak van de detailhandel, waaronder kleding-, schoenen- en sportzaken en meubelwinkels. Inmiddels komen
ook bedrijven die in de basis financieel gezond zijn in de negatieve cijfers.

De ondernemers vertelden Koningin Máxima onder meer over de gemiste verkoop in de decembermaand, die vaak een groot
deel van de seizoensomzet genereert. Bedrijven blijven met onverkochte (winter)voorraden zitten en missen het geld
om de voorjaarscollectie te betalen die rond deze tijd geleverd wordt. Sommige ondernemers hebben wel regelingen
kunnen treffen met leveranciers, maar de vaste lasten blijven doorlopen. De overheidsvergoedingen geven lucht, maar
de maandelijkse kosten zijn hoger dan de tegemoetkomingen en leggen grote druk op de liquiditeit van de onderneming.

Voor ondernemers die niet vanuit voorraad werken, maar op basis van bestellingen,
worden de komende maanden extra zwaar omdat orders enorm zijn terug gelopen.

Daarbij kwam aan bod dat een aantal ondernemers geen aanspraak kan maken op de vastelastenvergoeding
TVL, bij minimaal 30 procent omzetverlies. Voor wie oktober nog een redelijk goede maand was, wordt
de 30 procent niet gehaald omdat per kwartaal beoordeeld wordt.

Tijdens het werkbezoek was ook aandacht voor de thuissituatie. Koningin Máxima sprak met de ondernemers over de impact
van het thuiswerken op het (familie-)bedrijf en de mentale belasting om het gezin en medewerkers gemotiveerd te houden.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan sportgebied Genneper Parken in Eindhoven, 2 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht dinsdag 2 februari 2021 een digitaal werkbezoek aan sportgebied Genneper
Parken in Eindhoven. Het bezoek staat in het teken van de impact van de coronapandemie op sportactiviteiten.

De Koning bezocht Genneper Parken ook in mei 2020. Toen sprak hij met dezelfde vrijwilligers,
bestuursleden en coronacoördinatoren van een aantal binnen- en buitensportverenigingen.

Het werkbezoek startte met een gesprek met voorzitters en bestuursleden van een turn-, volleybal- en zwemvereniging
en met de eigenaar van een sportschool. Sporten in een binnenruimte is sinds de start van de lockdown op
15 december 2020 niet toegestaan. In het videogesprek komen onder andere de gevolgen van de coronamaatregelen
voor de binnensportverenigingen en het op afstand blijven zorgen voor de verbinding met leden en vrijwilligers
aan bod. Ook wordt gesproken over de overeenkomsten en de verschillen tussen de situatie in het voorjaar en de
huidige omstandigheden en over de verwachtingen voor de komende periode.

Aansluitend ging Koning Willem-Alexander in gesprek met vertegenwoordigers van een hockeyclub, van een tennisvereniging
en van de Eindhovense sportraad over de impact van alle maatregelen op de buitensport en de mogelijkheden die er zijn
om verantwoord samen te sporten. Buiten mag iedereen vanaf achttien jaar individueel of in groepsverband van maximaal
twee personen sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan en kantines en kleedkamers zijn gesloten. De jeugd tot achttien
jaar mag buiten ook in teamverband sporten, maar de competities zijn stilgelegd.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij lancering Alliantie Gender en GGZ, 3 februari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima was woensdagochtend 3 februari 2021 online aanwezig bij de lancering van de
Alliantie Gender en GGZ tijdens een bijeenkomst van WOMEN Inc. Het doel van deze alliantie is om de kwaliteit
van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en meer aandacht te vragen voor sekse- en genderdiversiteit.
In de Alliantie Gender en GGZ zijn patiënten, ggz-professionals en wetenschappers vertegenwoordigd.

Onvoldoende aandacht voor man-vrouw verschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden
tot onjuiste diagnoses en het ontbreken van (tijdig) passende zorg. Door aandacht voor de rol van
sekse en gender te stimuleren in wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de praktijk en bij het
publiek streeft de Alliantie Gender en GGZ ernaar gezondheidswinst te boeken.

Voorafgaand aan de lancering spraken onderzoekers over de uitkomsten van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid.
Er werd onder meer ingegaan op de rol die genderverschillen spelen bij psychiatrische aandoeningen, emotionele
problemen bij meisjes en jongens en autisme bij vrouwen. Koningin Máxima kreeg het eerste exemplaar aangeboden
van 'De Missie en Kennisprioritering' van de Alliantie Gender en GGZ. Aansluitend vertelden alliantieleden
over de totstandkoming van de alliantie en de plannen voor de toekomst.

WOMEN INC. is een onafhankelijk platform dat vrouwen verbindt en versterkt. Gezondheidszorg op maat is hierbij een speerpunt.
Koningin Máxima was eerder aanwezig bij het congres ‘De toekomst van de gezondheidszorg en het congres 'Gender en gezondheid'.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis brengen digitaal werkbezoek aan dak- en thuisloze jongeren in Haarlem, 3 februari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdag 3 februari 2021 samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) een digitaal werkbezoek aan dak- en thuisloze jongeren in Haarlem. Het bezoek stond in het teken van
het landelijke actieprogramma dak- en thuisloze jongeren en de wijze waarop Haarlem dat invult.

Kenmerkend voor de aanpak in Haarlem is de inzet van een jongerenregisseur. Elke dakloze jongere is
gekoppeld aan een jongerenregisseur, vanaf de aanmelding bij het daklozenloket tot en met het moment
dat iemand zelfstandig woont. Samen bezoeken zij de verschillende instanties en de regisseur helpt
bij wet- en regelgeving, om weer een stabiele situatie te krijgen in het leven van de dak- en thuisloze.
Haarlem kent daarbij een zogeheten tussenvoorziening, die jongeren kan helpen bij het zelfstandig leren
wonen en tijdelijk in een woonplek voorziet, zolang via de urgentielijst nog geen woning beschikbaar is.

Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis spraken met wethouder Jur Botter en projectleider dak- en thuisloze
jongeren, Thomas Witteveen, over de Haarlemse werkwijze en de inspanningen die Haarlem verricht in het kader van
het actieprogramma. Vervolgens vertelden onder meer jongerenregisseurs en bewoners van jongerenopvang Pension
Spaarnezicht en Tussenvoorziening Perron 18 over de opvang en de begeleiding. Daarbij lieten de jongeren ook
digitaal hun woning zien. Het werkbezoek werd afgesloten met een digitaal bezoek aan een jongere die al
zelfstandig woont en vertelt over de verschillende stappen die zijn ondernomen om te komen tot deze woning.
Tenslotte staan medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin stil bij de verschillende uitstroomroutes
voor jongeren. Tijdens de gesprekken is ook aandacht voor de gevolgen van de coronapandemie.

Volgens de laatste schattingen van het CBS telt Nederland ongeveer 9400 dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar.
Doel van het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren is het terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren met
100 procent: geen enkele jongere meer langdurig (langer dan drie maanden) in de opvang of op straat. Jongeren zelf
worden actief betrokken bij het programma, onder meer door middel van een panel.


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan Vadercentrum ADAM in Den Haag, 4 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht donderdagmiddag 4 februari 2021 een digitaal werkbezoek aan
Vadercentrum ADAM in het Laakkwartier in Den Haag. Het bezoek staat in het teken van de
ondersteuning en activiteiten die het centrum biedt aan mannen uit de buurt, ook tijdens
de coronapandemie. In 2004 was de Koning al eens op bezoek in het vadercentrum.

Vadercentrum ADAM wil op lokaal niveau het welzijn, de emancipatie en participatie van vaders stimuleren, wat impact
heeft op zowel het eigen gezin als de hele buurt. Het centrum is een trefpunt voor alle buurtbewoners, maar het
cursusaanbod is gericht op mannen. Het biedt mannen vanaf 18 jaar de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen
en hun maatschappelijke positie te versterken door middel van ontmoetingen, cursussen en activiteiten zoals
ICT-training, EHBO-lessen en taalcursussen. Met het buurtvaderproject worden vaders daarnaast gemotiveerd
om op te treden als bemiddelings- en contactpersoon die zorgdraagt voor de leefbaarheid en veiligheid in
de buurt. Ook tijdens de coronapandemie kan het centrum volgens de richtlijnen de deuren beperkt openhouden
voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Zo kunnen eenzame ouderen er terecht voor steun,
zijn telefooncirkels gestart, is er een uitgiftepunt van de voedselbank opgericht en hebben vrijwilligers in
het eigen naaiatelier al ruim 60.000 mondkapjes genaaid voor zorgpersoneel en minder kapitaalkrachtige
inwoners van Laak. Het vadercentrum is één van de projecten van Mooi Welzijn, een welzijnsorganisatie
actief in de Haagse stadsdelen Laak en Escamp. Mooi Welzijn wordt ondersteund door Stichting Xtra.

Koning Willem-Alexander ging in gesprek met de coördinator van Vadercentrum ADAM over de ontwikkeling van het
vadercentrum in de afgelopen twintig jaar en in het afgelopen jaar in het bijzonder. Hij hoorde hoe het centrum
een plek heeft ingenomen in het stadsdeel en wat het centrum gedurende de coronapandemie voor de wijk heeft
kunnen betekenen. Daarnaast sprak hij met een vrijwilliger van het uitgiftepunt van voedselpakketten en met
een buurtvader over hun werkzaamheden. Vervolgens werd de Koning digitaal rondgeleid door het vadercentrum.
Hier sprak hij met vrijwilligers van de weggeefwinkel, de werkplaats en het naaiatelier over hun bijdrage
aan het centrum en welke rol het voor hen en hun omgeving speelt tijdens de coronapandemie.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Warmetruiendag, 5 februari 2021


Vandaag is het Warmetruiendag! Jona en Julia breiden een trui voor de Koning. Hij nam de trui
in ontvangst in de uitzending van Zapp Your Planet. Op Warmetruiendag zetten deelnemers de
verwarming lager en trekken een extra warme trui aan om energieverspilling tegen te gaan.


Foto: Zapp Your Planet


Foto: Zapp Your Planet


Foto: Zapp Your Planet

Videoboodschap Koning tijdens online Ambassadeursconferentie, 8 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft via een videoboodschap de deelnemers van de Ambassadeursconferentie toegesproken.
De Nederlandse diplomaten worden dit jaar digitaal bijgepraat over wat er in Nederland speelt en zij delen online
hun ervaringen. Het thema van de online conferentie, die van 8 februari 2021 tot en met 11 februari 2021 door het
ministerie van Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd, is 'We zijn er, juist nu!'.

In meer dan 145 landen wereldwijd zetten de ambassadeurs zich in om de belangen van Nederlanders te behartigen
en een netwerk met lokale bedrijven en overheidsinstanties te onderhouden. Het coronavirus en de maatregelen
in Nederland en wereldwijd hebben grote impact op het werk van diplomaten. Zij hebben nieuwe manieren gezocht
om in verbinding te blijven en om juist in deze crisistijd de oren en ogen van Nederland te zijn.

In 2020 zijn ruim 50.000 gestrande Nederlanders met hulp van Buitenlandse Zaken gerepatrieerd. Vanwege de coronacrisis waren
zij vast komen te zitten in het buitenland, doordat landen hun luchtruim en/of grenzen sloten. Ook de reisadviezen waarmee
Buitenlandse Zaken Nederlanders informeert over de situatie in het buitenland, bleken in het afgelopen jaar een belangrijk
instrument. De reisadviezen zijn in 2020 ruim 89,5 miljoen keer geraadpleegd. In 2019 gebeurde dat 3,25 miljoen keer.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan touringcarondernemers, 9 februari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagmiddag 9 februari 2021 een digitaal werkbezoek aan
touringcarondernemers en brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer. Het werkbezoek staat
in het teken van de impact van de coronapandemie op de touringcarbedrijven.

Touringcarondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en de daaraan verbonden maatregelen. Bij een touringcarbedrijf
draait het om groepsvervoer, binnen Nederland en internationaal. Door de coronapandemie en de daaraan verbonden lockdowns ligt
de vraag naar groepsvervoer stil. Het gemiddelde omzetverlies bij touringcarondernemers over 2020 was ruim 8o procent. Er wordt
een groot beroep gedaan op de reserves en inventiviteit van de ondernemers.

De ondernemers gingen met Koningin Máxima in gesprek over het afgelopen jaar dat veelbelovend begon.
Naast het reguliere werk stond een recordaantal festivals en speciale evenementen zoals de Grand Prix
van Zandvoort en het Eurovisie Songfestival op de agenda, waarbij veel groepsvervoer nodig zou zijn.
Wat nu resteert zijn ritten voor openbaar vervoer en een beperkt aantal scholen en bedrijven.

Daarnaast spreken de ondernemers over steunregelingen, die maar beperkt ruimte geven omdat vaste maandelijkse kosten
heel hoog blijven. Daarbij is in de vervoersector door ondernemers veel geïnvesteerd en is sprake van seizoenbedrijven.

De Koningin en de ondernemers spraken ook over oplossingen die zijn gevonden, zoals het inzetten van ambulancebussen of het
uitlenen van chauffeurs aan sectoren waar men handen tekort komt. Daarnaast kijken de ondernemers naar de toekomst. Na de
coronacrisis is de hoop gericht op groepsvervoer voor scholen, zoals schoolreizen, de reisbranche en vervoer naar festivals.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek GGD en RIVM in kader vaccinatieprogramma COVID-19, 9 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 9 februari 2021 een werkbezoek gebracht in het kader van het
vaccinatieprogramma COVID-19. Hij bezocht achtereenvolgens de XL-vaccinatielocatie in Houten en het
Coronabedrijf in Rijnsweerd van de GGD regio Utrecht en het RIVM in Bilthoven.

Bij de vaccinatielocatie in Houten kreeg de Koning een toelichting op het werk van de GGD, met name rondom het vaccinatieproces.
De XL-locatie in Houten telt 24 priklijnen, die openen op basis van het aantal beschikbare vaccins. Per priklijn kunnen,
afhankelijk van de doelgroep, gemiddeld 15 personen per uur worden gevaccineerd. Het is één van de twee XL-locaties in de
regio. Daarnaast opent de GGD binnenkort meerdere vaccinatielocaties in de regio en worden de mogelijkheden voor een mobiele
vaccinatie-unit onderzocht, zodat inwoners dichtbij en laagdrempelig gevaccineerd kunnen worden. De Koning sprak tijdens zijn
bezoek medewerkers van de GGD die vaccineren en met nieuwe medewerkers die worden opgeleid voor het vaccineren. Wekelijks
worden in Houten circa 250 krachten opgeleid voor alle vaccinatielocaties in de regio Utrecht. Vervolgens kreeg de Koning
een rondleiding over de werkvloer. Hij sprak met diverse deskundigen over onder meer het checken van medische gegevens, het
voorbereiden van de vaccins, het zetten van de prik en de observatie erna in verband met mogelijke allergische reacties.

Vervolgens bezocht de Koning het hoofdkantoor van het Coronabedrijf van de GGD regio Utrecht. Dit is in april 2020
opgericht, met het doel om taken rondom de coronabestrijding in te richten en daarmee het crisisteam van de reguliere
organisatie te ontlasten. Het coronabedrijf is 7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur open en er werken inmiddels
ruim 2000 medewerkers. Zij komen onder andere uit de horeca, kunst- en muziekwereld en de evenementenbranche. De Koning
sprak met medewerkers en deskundigen van het Klant Contact Centrum en het Team Vaccinatie over onder andere het zoeken
van locaties, de planning en de verdeling en distributie van beschikbare vaccins. Daarna volgde een rondetafelgesprek
met betrokkenen over het crisisoverleg vaccinatie. Dat wordt vrijwel dagelijks gehouden over thema’s variërend van
medisch-inhoudelijk tot logistiek, zoals de bereikbaarheid van locaties door sneeuw.

De Koning sloot zijn bezoek af bij het RIVM in Bilthoven, waar hij een rondleiding kreeg bij het Logistiek Coördinatiecentrum
COVID-vaccinatie (LCC). Het RIVM verzorgt de logistieke operatie, bijvoorbeeld de logistieke planning en aflevering van vaccins
aan uitvoerende professionals. Voor deze grote logistieke operatie maakt het RIVM gebruik van de denkkracht van externe
partijen, waaronder Defensie. Daarna sprak de Koning digitaal verder met diverse inhoudelijk betrokkenen over verschillende
thema's. Zo werd gesproken over de vaccinatiestrategie, de samenwerking met de GGD en opschaling. Ook werd gesproken over de
samenwerking met huisartsen, bijvoorbeeld bij niet-mobiele thuiswonende ouderen, en de samenwerking met instellingen voor
de vaccinaties van bewoners van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. De Koning sprak tijdens dit gesprek zijn waardering
uit voor al het werk dat de betrokkenen bij de GGD’s en het RIVM verzetten om de vaccinaties mogelijk te maken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent digitaal het Jaar van het Brabants Kloosterleven, 10 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning opende woensdagmiddag 10 februari 2021 digitaal het Jaar van het Brabants Kloosterleven. Vanuit het
klooster Sint Agatha in Cuijk vond een live uitzending plaats, waarbij de Koning virtueel aansloot. Bij de opening werd tevens
stilgestaan bij de terugplaatsing van het Mauritsraam, het gebrandschilderde raam dat Maurits van Nassau schonk aan Sint Agatha.

Het kloosterleven kent in Brabant een lange geschiedenis. In de provincie staan 450 gebouwen die als klooster dienst hebben
gedaan. Momenteel zijn nog ruim zestig kloostergemeenschappen actief. In 2021 vieren vier kloostergemeenschappen in Brabant
hun jubileum, wat aanleiding is voor het Kloosterjaar. De orde van Norbertijnen in de Abdij van Berne viert het oprichten
van de orde negenhonderd jaar geleden. De Norbertinessen van Sint-Catharinadal vieren het 750-jarig bestaan van hun orde.
De Kruisheren in klooster Sint Agatha staan stil bij de oprichting van hun orde 650 jaar geleden en de kloostergemeenschap
van zusters Clarissen uit Megen bestaat dit jaar 550 jaar. Deze en andere kloostergemeenschappen hebben de afgelopen eeuwen
hun stempel gedrukt op de Brabantse samenleving, met name op het gebied van zorg en onderwijs. Vanuit deze erfgoedgedachte
ondersteunt de Provincie Noord-Brabant de organisatie van het Jaar van het Brabants Kloosterleven met onder meer activiteiten,
publicaties, (digitale) bijeenkomsten en Ons Kloosterpad, een 330 kilometer lange wandelroute langs vijftig kloostergebouwen.

Tijdens de uitzending vanuit de kerk van Sint Agatha waren er onder meer interviews met kloosterlingen en werd verteld
over de geschiedenis van het kloosterleven in Brabant. Als symbolische start van het Jaar van het Brabants Kloosterleven
ontsteekt een van de kloosterlingen op verzoek van de Koning een kaars. Vervolgens konden alle digitaal aanwezige gasten
een kaars aansteken en werd het teruggeplaatste Mauritsraam in de kloosterkerk gepresenteerd. Na de uitzending sprak
Koning Willem-Alexander in beperkte kring met onder meer vertegenwoordigers van de vier jubilerende kloosterorden.


Foto: Provincie Noord-Brabant

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt virtueel bezoek aan Stichting De Buitenboordmotor, 10 februari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité), bracht woensdag
10 februari 2021 samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een virtueel werkbezoek aan de Stichting De
Buitenboordmotor. Deze stichting ontwikkelteen systeem om de intersectorale overstap van baan naar baan
te vereenvoudigen. Het mkb heeft al jaren te kampen met enerzijds een tekort aan gekwalificeerd personeel
en anderzijds tijdelijk geen of onvoldoende werk. De coronacrisis geeft hier een extra dimensie aan.

De Buitenboordmotor is een social scale-up die met een consortium van bedrijven, kennis- en onderwijspartners
doorbraken realiseert op de (systeem)hobbels die werkzoekenden ervaren bij een overstap naar een andere sector,
dan waarin ze voorheen werkten. Overstappers vinden met intensieve begeleiding een passende baan in een sector
waar tekorten zijn door de zogenaamde 'loopbrugconstructie'.

De loopbrug steunt op vijf pijlers: inzicht in persoonlijke motivatie, competenties en vaardigheden; matching
van persoonlijke vaardigheden en werkervaring op een passende baan in een sector met tekorten; een betaalbaar
financieel arrangement om de gehele loopbrug over te kunnen lopen; korte scholing op maat en tot slot een
consortium van bedrijven en instellingen in tekort- en overschotsectoren die gezamenlijk afspraken maken
om overstappers duurzaam te laten landen in een nieuwe baan.

Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en medelid van het Comité voor Ondernemerschap, Meiny Prins luisterden tijdens het
virtuele werkbezoek eerst mee met het 'waardenspel' dat overstappers inzicht geeft in wie zij zijn en van welk type
werk zij houden. Het spel is onderdeel van een 'bootcamp'. Gedurende twaalf trainingsdagen worden deelnemers uitgedaagd
om hun talenten in kaart te brengen en deze te verbinden aan hun drijfveren, competenties en potentiële banen in sectoren
waar een tekort is. Na afloop van het waardenspel is er een gesprek met de deelnemers over wat het hen gebracht heeft.

Het tweede gesprek ging over de ervaringen met de proeftuin, het traject dat wordt doorlopen van een oude naar nieuwe
baan, waarvan het bootcamp een onderdeel is. Daarnaast biedt de proeftuin coachingstrajecten, colleges van nieuwe
werkgevers en ervaringsdagen, matching met concrete banen en uiteindelijk een leer- werktraject dat past bij de
nieuwe baan. Er wordt gesproken met een deelnemer en ex-deelnemer aan de proeftuin en een betrokken mkb-ondernemer.

In het derde gesprek werd gesproken met mensen die via De Buitenboordmotor een nieuwe baan hebben gevonden. Zij
delen hun ervaringen en praten ook over de obstakels die zij tijdens het traject zijn tegengekomen. Tot slot
spraken Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en Meiny Prins met de oprichters van de stichting over de ervaringen
met de proeftuinen en de betekenis van deze aanpak voor de arbeidsmarktproblematiek binnen het mkb.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één
van de kritische succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité presenteerde op
16 december het Jaarbericht Staat van het MKB 2020. De SER presenteerde vorig jaar de 'Actie-agenda
Leven Lang Ontwikkelen' voor een positieve bijdrage aan de leercultuur binnen het mkb.

Eerder brachten Koningin Máxima en Mariëtte Hamer in het kader van opleidings- en ontwikkelingsfondsen en
ondernemende arbeidsmarkt al (virtuele) werkbezoeken aan een onderneming in Rotterdam, het Regionaal
Werkcentrum Groot Amsterdam bij het UWV en de regio Midden-Brabant.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan sociale initiatieven voor kwetsbare gezinnen, 11 februari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagmiddag 11 februari 2021 een digitaal werkbezoek aan Kadera
en Bindkracht10, twee sociale initiatieven die zich inzetten voor gezinnen met complexe problemen. Het
bezoek stond in het teken van het belang van de hulp van vrijwilligers aan deze gezinnen, naast
eventuele zorgverleners. De initiatieven worden gesteund door het Oranje Fonds. Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het fonds.

Kadera en Bindkracht10 nemen deel aan het Oranje Fonds-programma Vrijwillige Zorg in het Gezin. Met dit programma
ondersteunt het fonds drie jaar lang sociale projecten die vrijwilligers inzetten in kwetsbare gezinnen.

Koningin Máxima sprak met projectleiders van het Oranje Fonds en onderzoekers van
het Instituut voor Publieke Waarden over de stand van zaken van het programma.

Medewerkers en vrijwilligers van Kadera spraken met Koningin Máxima over hun aanpak en ervaringen.
Via Kadera bieden vrijwilligers praktische hulp en versterking van het sociaal netwerk van gezinnen
die herstellende zijn van huiselijk geweld. Deelnemers vertellen wat de hulp voor hen betekent.

Bindkracht10 zet vrijwilligers met een migratieachtergrond in als gezinsmaatje voor gezinnen met
dezelfde achtergrond. In deze gezinnen is vaak al een professionele hulpverlener actief. Het project
voorziet in een behoefte: de werving van zowel vrijwilligers als gezinnen kost weinig moeite.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Montaigne Lyceum in Den Haag, 11 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 11 februari 2021 een werkbezoek gebracht aan het
Montaigne Lyceum in de wijk Ypenburg in Den Haag. De Koning liet zich door de leraren en leerlingen
informeren over de effecten van de coronapandemie en de lockdown op het voortgezet onderwijs.

Het Montaigne Lyceum is een brede middelbare school met circa 1150 leerlingen. De school zet in op zowel kennisvergaring
als de ontwikkeling van vaardigheden, zodat leerlingen gestimuleerd worden om ook zelfstandig te leren en hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Deze zelfstandigheid is een belangrijk middel bij onderwijs op afstand. Net als andere
scholen was het Montaigne Lyceum tijdens de eerste coronagolf tijdelijk gesloten. Het onderwijs werd gedigitaliseerd:
de lessen werden online gegeven, docenten gingen digitaal op cursus, toetsen werden online afgenomen en ouderavonden
vonden digitaal plaats. Na de zomer werden de fysieke lessen weer opgestart, met inachtneming van de richtlijnen, tot
aan de start van de lockdown in december. Sindsdien is de school enkel open voor eindexamenklassen en kwetsbare leerlingen.
De omschakeling naar online onderwijs is vlot verlopen en het contact en de ondersteuning op afstand verlopen goed. Wel
zijn er bij het voortduren van de maatregelen zowel leerlingen als medewerkers die onder andere stress, eenzaamheid en
afnemende motivatie ervaren. De school zoekt nieuwe manieren om lesachterstanden te voorkomen, stress te vermijden en
de persoonlijke begeleiding van leerlingen en het persoonlijke contact met ouders en personeel te behouden.

De Koning bezocht een praktijkles biologie van leerlingen uit 4 mavo en sprak daar met de docent en leerlingen over
de opzet van practica tijdens de pandemie. Daarna bezocht hij een les wiskunde om te horen hoe leerlingen uit 5 havo
zich voorbereiden op het eindexamen. Vervolgens sloot de Koning aan bij een online les Frans om van onderbouwleerlingen
vwo te horen hoe zij de omwenteling naar onderwijs op afstand hebben ervaren. Aansluitend vertelden leerlingen uit
vmbo-kader en andere eindexamenklassen de Koning in een gesprek over hun ervaringen met het onderwijs tijdens corona
en de gevolgen voor henzelf en hun voorbereiding op het eindexamen. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met
leraren en ondersteunend personeel over de effecten die de pandemie en de lockdown hebben op de vormgeving en de
kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van medewerkers en de motivatiedip bij leerlingen, voornamelijk in online
klassen. Daarnaast kwamen de uitdagingen rondom een heropening van de school op anderhalve meter afstand ter sprake.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens
het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt winteropvang Leger des Heils, 12 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 12 februari 2021 een kort bezoek gebracht aan de winteropvang van het
Leger des Heils in Den Haag. Op dit moment biedt het Leger des Heils 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen.

Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan in Den Haag tussen november en april bij lage temperaturen gratis terecht bij de
opvang van het Leger des Heils. Dit heet de Winterkouderegeling. De winteropvang is open als de gevoelstemperatuur kouder
dan nul graden is en biedt dak- en thuislozen een douche, de gelegenheid om kleding te wassen en een slaapplaats. Er is
ontbijt, lunch en een warme maaltijd in de avond. In verband met de huidige lockdown is de opvang nu dag en nacht geopend
en krijgen dak- en thuislozen een eigen kamer of tweepersoonskamer waar ze kunnen verblijven.

Cijfers over het aantal dak- en thuislozen in Nederland lopen uiteen van bijna 40.000 feitelijk geregistreerde daklozen
tot ongeveer 70.000 unieke cliënten in de maatschappelijke opvang. In de locatie Lozerhof, waar de Koning werd ontvangen,
biedt het Leger des Heils opvang aan kwetsbare daklozen die zorg en opvang mijden of voor wie geen plaats is in de
reguliere maatschappelijke opvang. Op dit moment verblijven er meer dan honderd daklozen.

De Koning sprak tijdens zijn bezoek met de regiodirecteur en twee medewerkers over de toeloop van mensen
op zoek naareen warme slaap- of verblijfplaats en het organiseren van onderdak met inachtneming van de
geldende coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand. Daarnaast sprak Koning Willem-Alexander met
een van de cliënten in zijn eigen tijdelijke kamer over zijn ervaringen met de kou en de winteropvang.


Foto: Leger des Heils - Gerhard Nel


Foto: Leger des Heils - Gerhard Nel

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bij virtuele meeting UNSGAB +5, 12 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 12 februari 2021 deelgenomen aan UNSGAB +5, een informele
meeting van de voormalige leden van de UNSGAB. De UNSGAB was van 2004 tot 2015 de onafhankelijke adviesraad
voor water en sanitatie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Koning Willem-Alexander, destijds
nog Prins van Oranje, werd in 2006 door toenmalig VN secretaris-generaal Kofi Annan gevraagd om voorzitter
te worden van de UNSGAB. Hij legde het voorzitterschap neer in 2013 toen hij werd ingehuldigd tot Koning.

Tijdens deze UNSGAB +5 meeting hebben de deelnemers informatie uitgewisseld en hun inzichten over de huidige
water- en sanitatiedoelstellingen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) gedeeld. De bijeenkomst had
geen formele status. Naast Koning Willem-Alexander waren bij de virtuele bijeenkomst onder anderen ook
voormalig UNSGAB-erevoorzitter, Zijne Majesteit Keizer Naruhito van Japan, de laatste voorzitter
Dr. Ursula Eid en enkele vertegenwoordigers van gerelateerde VN-organisaties aanwezig.

Tussen 2004 en 2015 genereerde en stimuleerde UNSGAB mondiale publiciteit, bewustwording, discussie en besluitvorming
over drinkwater, sanitatie, waterverontreiniging en integraal waterbeheer. Mede hierdoor kregen miljoenen mensen toegang
tot veilig drinkwater en adequate sanitatie. UNSGAB speelde in 2015 een rol van betekenis bij het formuleren van de
nieuwe SDG’s voor water en sanitatie. Met de overgang van de Millennium Development Goals (MDG’s) naar de Sustainable
Development Goals werd UNSGAB in 2015 opgeheven. Na het opheffen van UNSGAB zijn veel leden betrokken gebleven bij het
werkveld. De laatste UNSGAB-voorzitter, Dr. Eid, heeft het initiatief genomen om de groep weer eens bijeen te brengen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt digitaal met deelnemers eerste testevenement van Fieldlab Evenementen, 15 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft op maandagmiddag 15 februari 2021 digitaal gesproken met deelnemers aan het eerste
testevenement van Fieldlab Evenementen. Het samenwerkingsverband Fieldlab Evenementen vergaart kennis aan de hand
van praktijktesten gericht op de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit.

Voor het eerste testevenement kwamen 500 eventprofessionals samen in het Beatrix Theater in Utrecht voor het congres
'Back to Live', gewijd aan de toekomst van de zakelijke evenementensector. Tijdens het evenement wordt onderzoek
gedaan naar het gedrag van bezoekers, de werking van beschermende materialen en de logistieke inzet van preventieve
maatregelen, zoals het vooraf en achteraf (na vijf dagen) testen van de bezoekers op het coronavirus.

De Koning sprak met deelnemers over hun ervaringen en bevindingen tijdens het eerste testevenement
en over het samenwerkingsverband Fieldlab Evenementen. Fieldlab zoekt naar bouwstenen die bijdragen
aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van het coronavirus. Fieldlab Evenementen
is een gezamenlijk initiatief van de evenementensector, Rijk, wetenschap en kennisinstellingen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Universiteit Utrecht over brede welvaart, 16 februari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagochtend 16 februari 2021 een digitaal werkbezoek aan de Universiteit
Utrecht met als thema 'brede welvaart'. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in 2016 samen met
RaboSearch de Brede Welvaartsindicator ontwikkeld. Hiermee kan op basis van elf factoren, waaronder gezondheid,
veiligheid en onderwijs de brede welvaart van Nederlanders worden gemeten.

Eén manier om na te gaan hoe de welvaart van Nederlanders zich ontwikkelt, is door economische groei te meten
aan de hand van het bruto binnenlands product. Maar economische groei betekent niet automatisch voor iedereen
dat hun woonsituatie of toegang tot gezondheidszorg verbetert. Robotisering en flexibilisering kunnen de
economische groei bevorderen, maar kunnen tegelijkertijd tot verlies van banen leiden. De verdeling van de
welvaart kan bovendien ongelijk zijn. De Brede Welvaartsindicator weegt daarom ook aspecten als werk, milieu,
woontevredenheid, geluk en welbevinden mee. Welvaartsgroei hangt daarmee nauw samen met de kwaliteit van
instituties, van beleidskeuzes en van maatschappelijke keuzes. De Brede Welvaartsindicator past binnen het
wereldwijde Better Life Initiative van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Koningin Máxima ging in gesprek met onderzoekers van de universiteit over de methode, de achtergrond en de praktische
toepassingen van de indicator. Hierbij werd ook ingegaan op de invloed van de coronacrisis. In het gesprek worden
parallellen getrokken tussen de coronacrisis en de economische crisis van 2008. Ook werd gesproken over welvaartverschillen
tussen stedelijke en landelijke gebieden in Nederland. Onderzoekers lichten toe hoe de regio meetinstrumenten van de Brede
Welvaartsindicator gebruiken om beleid te verbeteren en meer welvaart voor inwoners te realiseren. Beleidsmakers uit de regio
FoodValley in de Gelderse Vallei, waar veel bedrijven werken in de voedselvoorziening, vertellen hoe zij de Brede
Welvaartsindicator gebruiken om een economische impuls aan hun regio te geven en hoe het succes ervan gemeten kan worden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt met gouverneurs Aruba en Curacao, 16 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 16 februari 2021 in separate videogesprekken gesproken
met de gouverneurs van Aruba en Curacao. Hij liet zich door gouverneur Boekhoudt van Aruba en
gouverneur George-Wout van Curacao informeren over actualiteiten en ontwikkelingen in hun land.

Koning Willem-Alexander ontvangt met enige regelmaat de gouverneurs van het Caribisch deel van het Koninkrijk
om zich te laten informeren over recente ontwikkelingen. Omdat niet noodzakelijke reizen vanwege het coronavirus
worden afgeraden, vinden videogesprekken plaats. Het ging onder meer over de gevolgen van en de genomen
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in Aruba en Curacao.

Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.
Caribisch Nederland bestaat uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan Humanistisch Verbond, 17 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht woensdagmiddag 17 februari 2021 een digitaal werkbezoek aan het
Humanistisch Verbond in het kader van het 75-jarige bestaan van de vereniging. Het jubileumjaar
staat in het teken van vrijheid en vrijdenken. De Koning spreekt met vertegenwoordigers van het
Humanistisch Verbond en gelieerde humanistische organisaties over de rol van het humanisme in de
samenleving en het belang van persoonlijke vrijheid.

Het Humanistisch Verbond werd op 17 februari 1946 opgericht voor de emancipatie van ongelovigen en het bestrijden
van nihilisme – ofwel het bevorderen van seculiere zingeving. Na de Tweede Wereldoorlog verlieten steeds meer
mensen het geloof, maar hadden zij – mede door de verzuiling – nog geen stem in het publieke debat. Het Humanistisch
Verbond zet zich sindsdien in voor gelijke rechten en behandeling van niet-gelovigen en voor een vrije en menswaardige
samenleving voor iedereen. Het Humanistisch Verbond was betrokken bij de oprichting van omroep Human, de Universiteit
voor Humanistiek en ontwikkelingsorganisatie Hivos. Daarnaast voorziet het Verbond met cursussen, debatten, festivals,
evenementen en lezingen in de behoefte aan (seculiere) zingeving, inspiratie en idealen. Samen met de humanistische
beweging in binnen- en buitenland komt de organisatie in actie als vrijheden op het gebied van liefde, leven, denken
en dood gevaar lopen en wanneer mensen op de vlucht moeten vanwege hun seculiere overtuigingen.

Koning Willem-Alexander sprak online met de directeur, de voorzitter en een voormalig voorzitter van het
Humanistisch Verbond, een vertegenwoordiger van de Nieuwe Vrijdenkers en filosoof Stine Jensen, verbonden
aan omroep Human, over het belang van vrijheid en de manieren waarop humanisme daarin voorziet. Er werd
teruggeblikt op de successen van het Verbond, zoals de grondwetswijziging van 1983 met de gelijkstelling
van levensbeschouwing aan godsdienst. Daarnaast werd gekeken naar de rol die het humanisme kan spelen in
de strijd voor gelijkwaardig samenleven en tegen polarisatie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt starters op de arbeidsmarkt, 17 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 17 februari 2021 gesproken met jongeren die zijn gestart
op de arbeidsmarkt en de impact ervaren van de uitbraak van het coronavirus op hun werk en leven. De
bijeenkomst vond plaats op Paleis Huis ten Bosch waar jongeren waren uitgenodigd die deel uitmaken
van de jongerendenktank coronacrisis, een samenwerking vanuit het SER Jongeren Platform en Coalitie Y.

De gevolgen van de coronacrisis zijn van invloed op de arbeidsmarkt en raakt ook een grote groep starters, de zogenoemde
Y-generatie in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. Het betreft net afgestudeerden, mensen in loondienst, ZZP-ers en ondernemers.
Ze zitten niet meer op school, maar hebben moeite werk te vinden of zijn ontslagen vanuit de flexibele schil. Anderen zijn
juist net begonnen aan hun eerste baan, zonder dat ze hun collega’s hebben ontmoet. Deze veranderingen hebben voor starters
gevolgen voor wonen, mentale gesteldheid en op langere termijn onzekerheden over economische welvaart.

De jongerendenktank coronacrisis presenteerde bij aanvang van het gesprek de uitkomsten van een inventarisatie
onder jongeren. Hierbij werd ingegaan op de gevolgen voor en de zorgen van jongeren die starten op de arbeidsmarkt.
Daarnaast sprak de Koning met de jongeren over het zoeken naar werk, het starten van een eerste baan en ondernemen
in crisistijd. Ook kwam het sociale leven en wonen van starters aan bod. De starters vertelden daarbij over de druk
en de mentale problemen die zij ervaren, maar spraken ook over toekomstperspectieven.De Koning sprak met de jongeren
ook over de gevolgen voor de langere termijn. De starters spraken over verminderde economische welvaart en vertelden
over onzekerheden met betrekking tot pensioen, leningen en thema's als klimaat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk tijdens
werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens de ontmoetingen worden de algemeen
geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Christelijke Basisschool Sabina van Egmond in Oud-Beijerland, 18 februari 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 18 februari een werkbezoek gebracht aan Christelijke
Basisschool (CBS) Sabina van Egmond in Oud-Beijerland. Koningin Máxima liet zich door de leraren, leerlingen
en enkele ouders informeren over de effecten van de coronapandemie en de lockdown op het basisonderwijs.
Zij bezocht de locatie Sportlaan en sprak online met leerlingen van de locatie Poortwijk.

De tweede lockdown voor de basisscholen ging in op 16 december 2020. De impact van de fysieke sluiting was groot. De scholen
moesten opnieuw in korte tijd omschakelen naar onderwijs op afstand. Daarnaast zijn er zorgen over onderwijsachterstanden en
over het welzijn van leerlingen, leerkrachten en personeel. Sinds 8 februari 2021 zijn de basisscholen weer open.

CBS Sabina van Egmond heeft 350 leerlingen, 46 medewerkers en 15 groepen, verdeeld over twee locaties. De school werkt met
unitonderwijs: niet in jaargroepen, maar in vier units verzorgen leerkrachten en onderwijsassistenten het onderwijs voor de
leerlingen. De school is gedurende de lockdown opengebleven voor noodopvang (kinderen van ouders met cruciale beroepen) en
voor kwetsbare kinderen, van wie de leerkracht wist dat thuisonderwijs voor deze kinderen geen goede oplossing was.

Koningin Máxima sprak tijdens haar bezoek met leerkrachten over de organisatie van afstandsonderwijs, de heropening
van school en over de nieuwe beginsituatie van de leerlingen. Daarnaast bezocht Koningin Máxima groep 3 en online
groep 5 en 6, waarbij zij sprak met de leerkrachten en leerlingen over de digitale lesperiode tijdens de tweede
lockdown en het weer naar school mogen gaan. Leerlingen uit groep 7 en 8 vertelden Koningin Máxima onder meer over
hun voorbereiding op de Cito-toets en hun vervolgopleiding, terwijl zij niet fysiek middelbare scholen kunnen bezoeken.

Bij een rondetafelgesprek vertelden ouders van kinderen uit verschillende groepen over het combineren van werk
en de ondersteuning van hun kind(eren) gedurende de online lesperiode. Koningin Máxima sprak ook met de
kinder-Medezeggenschapsraad van CBS Sabina van Egmond over hun ervaringen tijdens deze lockdown.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk tijdens
werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen
geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan het Europees Geneesmiddelen Agentschap, 19 februari 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht vrijdagmiddag 19 februari 2021 een digitaal werkbezoek aan het Europees Geneesmiddelen
Agentschap (EMA). De Koning sprak met directie en medewerkers van het agentschap over de wetenschappelijke beoordeling
van geneesmiddelen en over het toezicht op de veiligheid en de betrouwbaarheid van geneesmiddelen.

Het digitale werkbezoek startte met een gesprek over de taken van het EMA en over de rol van de organisatie bij de
ontwikkeling en toelating van nieuwe geneesmiddelen. Hierna volgde een gesprek over de overgang van het EMA van
Londen naar Amsterdam. De Koning sprak vervolgens met een aantal wetenschappers over de rol van het agentschap
bij de beoordeling en het bewaken van de kwaliteit, de werkzaamheid en de veiligheid van medicijnen en van de
verschillende vaccins tegen het coronavirus. Afsluitend geven directie en onderzoekers een toelichting op de plannen
en verwachtingen voor de komende periode en verzorgen zij een virtuele rondleiding door het Amsterdamse EMA-kantoor.

Het EMA is een Europees agentschap dat een centrale rol heeft in de beoordeling van nieuwe
geneesmiddelen die op de markt worden toegelaten. Daarnaast bewaakt het EMA de veiligheid
van geneesmiddelen die al op de markt zijn en treedt het op bij risico’s voor de volksgezondheid.
Het EMA speelt ook een rol bij onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen binnen
de Europese Unie. Het agentschap is opgericht in 1995 en is sinds 2019 gevestigd in Amsterdam.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met president Ramaphosa over inclusieve financiering, 2 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 2 maart 2021, als UNSGSA digitaal gesproken met
president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika over inclusieve financiering op het Afrikaanse continent.

Het gesprek volgt op deelname van Koningin Máxima en president Ramaphosa aan het virtuele evenement 'G7 Partnership for
Women's Digital Financial Inclusion in Africa' op 23 september 2020 tijdens de digitale 75e Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties. President Ramaphosa was tot begin februari 2021 voorzitter van de Afrikaanse Unie.

Koningin Máxima werkt als UNSGSA sinds 2019 met de Franse minister van Financiën, Bruno le Maire en de Bill
en Melinda Gates Foundation samen om digitale financiële diensten voor vrouwen in Afrika te verbeteren.
Dit initiatief kwam tot stand tijdens het Franse G7-voorzitterschap.

Koningin Máxima en president Ramaphosa bespraken dinsdag hoe samenwerking tussen de lidstaten van de
Afrikaanse Unie kan bijdragen aan betere toegang tot en veilig gebruik van digitale financiële diensten
en Women’s Economic Empowerment. Volgens de Wereld Bank Groep dragen financiële diensten bij aan het
herstel van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Wereldwijd hebben 1,7 miljard volwassenen nog
geen toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekering, lening, pensioen of digitale betaalmethoden,
het gaat met name om mensen met een laag inkomen, vrouwen, kleine (boeren)bedrijven en mensen
die in afgelegen gebieden wonen (Global Findex 2017).

Het Afrikaanse continent behoort tot de prioriteitsgebieden van het werk van Koningin Máxima als UNSGSA. Van
19 tot en met 21 januari bracht zij een virtueel bezoek aan Senegal en sprak zij virtueel met gouverneur Koné
van de Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten. Sinds zij in 2009 als UNSGSA begon heeft zij diverse Afrikaanse
landen bezocht; Egypte (2010), Ethiopië (2013, 2019), Kenia (2010), Liberia (2010), Mali (2011), Nigeria (2012,
2017), Rwanda (2010), Senegal (2011), Tanzania (2010, 2013), Zuid-Afrika (2011).

Het gesprek zou aanvankelijk op woensdag 3 februari 2021 plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt met gezaghebber Bonaire en gouverneur Sint Maarten, 3 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 3 maart 2021 in separate videogesprekken gesproken met de gezaghebber
van Bonaire en de gouverneur van Sint Maarten. Hij liet zich door gezaghebber Edison Rijna van Bonaire en
gouverneur Eugene Bernard Holiday van Sint Maarten informeren over actualiteiten en ontwikkelingen in hun land.

Koning Willem-Alexander ontvangt met enige regelmaat gezaghebbers en gouverneurs van het Caribisch deel van het
Koninkrijk om zich te laten informeren over recente ontwikkelingen. Omdat niet-noodzakelijke reizen vanwege het
coronavirus worden afgeraden, vinden videogesprekken plaats. Het ging onder meer over de gevolgen van de pandemie
en de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op Bonaire en Sint Maarten.

Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.
Caribisch Nederland bestaat uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Karakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, 4 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 4 maart een digitaal werkbezoek gebracht aan academisch
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter. Bij Karakter kunnen kinderen in de leeftijd van nul tot
achttien jaar terecht voor diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek.

Koningin Máxima sprak met diverse betrokkenen waaronder een hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie,
een arts in opleiding, een bestuurder en de voorzitter van de Ouderraad over de werkwijze van Karakter, preventie
en normalisering van psychiatrische problematiek. Karakter zet in op een combinatie van zorg, opleiding en
wetenschappelijk onderzoek. Zorgvernieuwing speelt hierbij een belangrijke rol. Ouders, onderwijs en andere
naasten worden betrokken bij de behandeling van het kind of de jongere. Vervolgens vertelden twee jongeren
over hun eigen ervaringen en lichtten behandelaren hun aanpak toe. Karakter biedt bij voorkeur zorg dicht
bij huis, maar geeft ook de mogelijkheid voor een (kortdurende) opname van een jongere samen met een ouder.
Aansluitend sprak Koningin Máxima met een kinder- en jeugdpsychiater, een behandelaar en ouders van jonge
kinderen met een psychische kwetsbaarheid over het Centrum Jonge Kind. In dit centrum worden jonge kinderen
tot acht jaar met problemen in de ontwikkeling zoals autisme onderzocht en behandeld. Door vroeg te starten
met de behandeling kunnen jonge kinderen beter worden geholpen. Tot slot werd door diverse betrokkenen ingegaan
op de uitdagingen die de uitbraak van het coronavirus met zich heeft meegebracht. Kinderen en jongeren reageerden
allemaal anders op thuisonderwijs en gemis aan sociale contacten en structuur. Voor sommigen bracht het rust, voor
anderen eenzaamheid. In de eerste golf zag Karakter een afname van het aantal aanmeldingen, maar inmiddels nemen
de aanmeldingen weer toe. Ook de ernst van de psychische klachten is toegenomen.

Karakter heeft twaalf vestigingen in Midden- en Oost-Nederland. Kinderen met ADHD, autisme, depressie,
angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen of andere psychische problematiek kunnen bij Karakter
terecht. In samenwerking met het Radboudumc in Nijmegen biedt Karakter ook opleidingen en bij- en
nascholing aan voor artsen en andere zorgprofessionals.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima ontvangt eerste exemplaar 'Overgang van top tot teen', 4 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op donderdagmiddag 4 maart 2021 digitaal het eerste exemplaar van het boek 'Overgang
van top tot teen' in ontvangst genomen tijdens een webinar van Ziekenhuis Gelderse Vallei over overgangsklachten.

Koningin Máxima ontving het boek van auteurs Mirjam van 't Veld, voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis
Gelderse Vallei en schrijver Marcelle Meesters. De auteurs schreven het boek nadat zij constateerden dat veel
vrouwen niet weten dat hun klachten worden veroorzaakt door de overgang en overgangsklachten vaak onterecht
worden bestempeld als burn-outklachten. Voor het boek spraken de auteurs met experts en medisch specialisten
en vertellen zij over hun eigen ervaringen met de overgang. Het boek is een combinatie van persoonlijke
verhalen, wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten.

Na de online aanwezigheid van Koningin Máxima bij de boekpresentatie, werd het webinar voortgezet met
een gesprek van de auteurs met experts en ervaringsdeskundigen over hoe aanpassingen in de manier van
leven, met name op het gebied van voeding, bewegen en slaap, overgangsklachten kunnen verminderen.


Foto: Ziekenhuis Gelderse Vallei

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, 5 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 5 maart 2021 op Landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum
een werkbezoek gebracht aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). De impact van de coronacrisis
op het werken bij Defensie stond centraal in de gesprekken.

De IGK adviseert de minister van Defensie over interne aangelegenheden als gevolg van het defensiebeleid en
de uitvoering hiervan. De IGK legt hiervoor werkbezoeken af en doet onderzoek. Daarnaast bemiddelt de IGK
bij conflicten van (oud-)militairen en burgermedewerkers bij Defensie. De IGK is ook Inspecteur der Reservisten
en Inspecteur der Veteranen. Bij de veteranen staan nazorg, maatschappelijke erkenning en waardering centraal.

De Koning had een ontmoeting met IGK, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang, de Inspecteur Militaire
Gezondheidszorg, kolonel-arts Mathon Heuts, en stafmedewerkers over de uitvoering van het defensiebeleid. Er werd
gesproken over de invloed van corona op het werk van defensiemedewerkers en leidinggevenden, zoals de mogelijkheid
om thuis te werken en de inzet van defensiepersoneel bij de civiele zorgverlening. In de gesprekken daarna kwam de
rol van de IGK als inspecteur van de veteranen en reservisten aan bod. Samenkomsten en ceremonies gaan vaak niet
door als gevolg van de coronamaatregelen. Er worden regelmatig signalen ontvangen dat veteranen minder saamhorigheid
en kameraadschap ervaren of zelfs eenzaam zijn. De coronamaatregelen hebben ook invloed op de inzet van de reservisten.
Geplande activiteiten gaan niet door en reservisten worden ingezet bij de crisisorganisatie, zoals bij het Landelijk
operationeel team-Corona en bij het opschalen van de veiligheidsregio's.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en tijdens werkbezoeken met
betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens
de werkbezoeken worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online bij internationaal evenement over financiële gelijkheid, 8 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima hield op Internationale Vrouwendag, maandag 8 maart 2021, een virtuele
openingstoespraak bij het evenement 'Call to Action for Reaching Financial Equality'. Het evenement
ging over financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Organisatoren zijn de Better Than Cash
Alliance (BTCA), United Nations Capital Development Fund (UNCDF), World Bank Group (WB) en Women's
World Banking. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor
inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Nog altijd hebben vrouwen minder toegang tot financiële diensten dan mannen. Dit belemmert hun kansen op
ontwikkeling. Het verschil in toegang tot financiële diensten tussen mannen en vrouwen is 9 procent in
ontwikkelingslanden (Global Findex 2017). De coronacrisis raakt de economische positie van vrouwen
disproportioneel hard aldus UN Women. Uit hun onderzoek blijkt dat sinds de pandemie, naar schatting
47 miljoen meer vrouwen en meisjes van alle leeftijden in armoede terecht zijn gekomen. Hiermee komt
het totaal wereldwijd op 435 miljoen (UN Women 2020).

In haar toespraak moedigde Koningin Máxima regeringen en bedrijven aan om digitale inclusieve
financiering voor vrouwen in te zetten als instrument voor economisch herstel na de pandemie.

Koningin Máxima noemde tien concrete actiepunten zoals het stimuleren van het digitaal uitbetalen van sociale
uitkeringen, universele toegang tot veilige (digitale) identiteitsbewijzen, consumentenbescherming en meer
digitale betalingen in de private sector. Fintech draagt bij aan innovatieve oplossingen om meer diversiteit
en meer maatwerk te realiseren in financiële diensten.

BTCA, UNCDF en de WB maken deel uit van de klankbordgroep waar Koningin Máxima mee samenwerkt als UNSGSA.
Het is een groep van internationale organisaties met expertise op het gebied van inclusieve financiering.
Zij delen hun kennis en ervaring ter ondersteuning van haar werk als speciale pleitbezorger.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan coaching academie voor meisjes en jonge vrouwen, 8 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht maandagmiddag 8 maart 2021, Internationale Vrouwendag, een digitaal werkbezoek
aan Elance Academy. Koningin Máxima sprak met medewerkers, coaches en deelnemers van Elance over de verschillende
coaching programma’s en het werken aan bewustwording en onafhankelijkheid.

Het online werkbezoek startte met een gesprek met oprichter Aytun Aydin en een aantal medewerkers van Elance Academy
over het ontstaan van de organisatie, over coaching en over de ambitie om kansen te creëren zodat de deelnemers zich
kunnen ontwikkelen tot sterke vrouwen en rolmodellen voor de volgende generatie. Vervolgens ging Koningin Máxima in
gesprek met deelnemers en coaches van het programma 'Strong Girls Young'. Dit programma is gericht op meisjes in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij worden geholpen bij het creëren van een krachtig zelfbeeld en bij het werken aan
persoonlijke doelen en dromen. De coaches zijn studenten die stage lopen bij Elance. Hierna vertelden deelnemers
en coaches van het programma 'Strong Girls XL' over hun ervaringen. 'Strong Girls XL' biedt jonge vrouwen van 18
tot 27 jaar ondersteuning bij het vinden van een goede balans tussen werk, studie en privé. Het werkbezoek werd
afgesloten met een gesprek over Elance Work, een programma waarbij jonge vrouwen worden begeleid en worden
gekoppeld aan organisaties in technische sectoren die op zoek zijn naar vrouwelijk talent.

Bij Elance Academy worden meisjes en jonge vrouwen gecoacht door vrouwelijke rolmodellen. Ze worden begeleid
bij onder meer het maken van de juiste schoolkeuze, bij het ontwikkelen van een helder toekomstperspectief en
bij het vergroten van hun netwerk. Elance werkt aan gelijke kansen voor vrouwen door de verbinding te leggen
tussen culturele achtergronden, tussen vrouwen onderling en tussen beleid, onderwijs en werk.
Elance Academy is één van de deelnemers aan het Oranje Fonds Groeiprogramma.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt met regeringscommissaris Sint Eustatius en gezaghebber van Saba, 10 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 10 maart 2021 in separate videogesprekken gesproken met de regeringscommissaris
van Sint Eustatius en de gezaghebber van Saba. Hij liet zich door regeringscommissaris Marnix van Rij van Sint Eustatius en
gezaghebber Jonathan Johnson van Saba informeren over actualiteiten en ontwikkelingen op de eilanden.

Koning Willem-Alexander ontvangt met enige regelmaat de regeringscommissaris, gezaghebbers en gouverneurs van het
Caribisch deel van het Koninkrijk om zich te laten informeren over recente ontwikkelingen. Omdat niet noodzakelijke
reizen vanwege het coronavirus worden afgeraden, vinden videogesprekken plaats. Het ging onder meer over de gevolgen
van de pandemie en de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op Sint Eustatius en Saba.

Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland.
Caribisch Nederland bestaat uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Amsterdam UMC, 11 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagochtend 11 maart 2021 een digitaal werkbezoek aan
Amsterdam UMC. Het werkbezoek stond in het teken van de diverse (medisch) wetenschappelijke
onderzoeken die sinds het uitbreken van het coronavirus in Nederland zijn gestart.

Koningin Máxima werd bijgepraat door artsen en wetenschappers over de meest recente ontwikkelingen binnen COVID-19-onderzoek.
Er werd onder meer gesproken over de samenwerking tussen de diverse Universitair Medische Centra op het gebied van medisch
onderzoek. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er honderden (gezamenlijke) onderzoeken gestart om meer inzicht te
krijgen in het virus, het ziekteverloop, de beste behandelingen en de ontwikkeling van therapieën en vaccins. De samenwerking
tussen de Universitair Medische Centra heeft ertoe geleid dat er binnen een jaar veel meer kennis is over een virus dat
voorheen onbekend was. Vervolgens ging Koningin Máxima in gesprek met diverse wetenschappers over veelbelovende
wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van infectieziekten, virologie en mentale gezondheid en de wisselwerking
tussen onderzoek en de klinische praktijk. Tot slot sprak Koningin Máxima met betrokkenen over onderzoeken die
gericht zijn op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie op de Nederlandse bevolking. Hierbij
was speciale aandacht voor wetenschappelijk onderzoek gericht op ouderen, mensen met een migratie-achtergrond,
laaggeletterden en kwetsbare bevolkingsgroepen zoals dak- en thuislozen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Kamers met Aandacht, 11 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagmiddag 11 maart 2021 een digitaal werkbezoek aan Kamers met Aandacht.
Deze stichting helpt jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder sociaal vangnet op eigen benen te leren staan.

Jongeren kunnen, zodra zij op kamers gaan wonen, voor hulp meestal terugvallen op familie en vrienden. Jongeren die niet
thuis kunnen blijven wonen, maar ook niet beschikken over een sociaal vangnet, geld of praktische vaardigheden, kunnen
met behulp van Stichting Kamers met Aandacht toch in aanmerking komen voor woonruimte. Op die manier kunnen zij hun energie
steken in een opleiding of baan in plaats van de dagelijkse vraag waar ze moeten overnachten. Kamers met Aandacht koppelt
particulieren die in hun eigen huis een kamer tegen een redelijke prijs willen verhuren aan deze kwetsbare jongeren. De
kamerverhuurder bepaalt zelf hoeveel aanvullende aandacht diegene de jongere nog kan bieden, bijvoorbeeld door hulp bij
de administratie of bij sociale activiteiten. De jongere wordt daarnaast professioneel begeleid door een sociaalwerker
die een keer per week langskomt. Door deze gecontroleerde en veilige introductie in het zelfstandig wonen lukt het de
jongeren om een stabiele toekomst op te bouwen. Kamers met Aandacht is in 2019 gestart als een samenwerkingsinitiatief
tussen (jeugd)zorgorganisaties en de gemeente Utrecht om het aantal dak- en thuisloze jongeren terug te dringen. De
stichting verzorgt de werving en selectie en schakelt met gemeenten, woningcorporaties en organisaties om een sterk
regionaal netwerk op te bouwen. Sinds 2020 kunnen ook andere gemeenten zich aansluiten. Kamers met Aandacht is reeds
gevestigd in de regio Utrecht, Den Haag en Hilversum en wordt momenteel ook opgestart in Dordrecht, Leiden en Amsterdam.

Koningin Máxima ging tijdens het digitale werkbezoek in gesprek met medewerkers van Kamers met Aandacht over het
vergemakkelijken van de weg naar zelfstandigheid voor kwetsbare jongeren. Ze legden uit welke verschillende
woonvormen worden aangeboden, hoe jongeren aan het juiste woonverblijf worden gekoppeld en welke resultaten
al zijn geboekt. Daarnaast vertelden betrokken jongeren en verhuurders over hun ervaringen. Vertegenwoordigers
van zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten gingen in op hun eigen bijdrage aan Kamers met Aandacht en
het effect daarvan op onder meer de jeugdzorg en het woon- en leefklimaat in de regio.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan organisatoren Tweede Kamerverkiezing 2021, 12 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdag 12 maart 2021 een online werkbezoek gebracht aan de
organisatoren van de Tweede Kamerverkiezing 2021. Vanwege het coronavirus heeft de overheid
bijzondere maatregelen genomen om te waarborgen dat iedereen veilig kan stemmen.

Bij het werkbezoek aan de Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Vereniging
voor Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de gemeenten Rotterdam en Vught
sprak de Koning met de organisaties over de voorbereidingen voor de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021.

In totaal zijn tijdens de verkiezing ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar. Tientallen gemeenten gebruiken niet alleen
gebouwen, maar ook tenten of ‘drive-through stembureaus’. De gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de
bemensing van de stembureaus, het drukken en toesturen van stempassen en het verloop van het stem- en telproces.

Rotterdam beschikt over 411 stemlokalen (tegen 375 in 2017), een uitdaging was voldoende locaties te vinden
die ruim genoeg zijn om veilig te stemmen. De helft van de vertrouwde locaties viel af en fietsteams gingen
in de wijken op zoek naar geschikte alternatieven. In totaal zijn zo’n 10.000 vrijwilligers bij de verkiezingen
in Rotterdam betrokken. De gemeente Vught heeft al ervaring met verkiezingen onder het coronaregime in november
2020, in verband met een nieuwe gemeenteraad door de gemeentelijke herindeling. Onder meer zijn toen een
'drive-through stembureau' ingezet en een seniorenbus die mensen op aanvraag naar het stembureau brengt.

In de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 is vastgelegd hoe de verkiezingen veilig kunnen verlopen met inachtneming
van het coronavirus. Zo zijn mogelijkheden gecreëerd voor mensen die tot de risicogroepen behoren: 70-plussers kunnen
per brief stemmen en in alle gemeenten is het mogelijk om vervroegd te stemmen, op 15 en 16 maart. In de stemlokalen
worden speciale voorzieningen getroffen om veilig te kunnen stemmen, zoals looproutes, desinfecteergel en kuchschermen.

De VNG heeft samen met de NVVB een quick scan uitgevoerd naar de uitvoeringsconsequenties van de Tijdelijke wet
verkiezingen COVID-19, met als conclusie dat door de voorgestelde stapeling van maatregelen een groot beroep
wordt gedaan op de uitvoeringscapaciteit van gemeenten en de belastbaarheid van medewerkers. Daarbij hebben
zij zich sterk gemaakt voor de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

De Kiesraad is een adviesorgaan van regering en parlement en treedt op als centraal stembureau. Als centraal stembureau is de
Kiesraad verantwoordelijk voor de kandidaatstelling en voor de vaststelling van de uitslag op landelijk niveau. Daarnaast is
de raad expertisecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen en heeft samen met het ministerie van BZK een
Informatiepunt Verkiezingen ingericht. Het ministerie heeft op basis van de totstandgekomen tijdelijke wetgeving een
Verkiezingentoolkit voor gemeenten beschikbaar gesteld en ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding van de verkiezing.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens (online)
werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan initiatieven die jongeren kansen geven, 16 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht dinsdagmiddag 16 maart 2021 een digitaal werkbezoek aan drie sociale
initiatieven die deelnemen aan het Oranje Fonds-programma Meer Kansen voor Jongeren. De drie initiatieven,
Kandidatenmarkt Amsterdam, Plusgroep van Cardea Jeugdzorg en Sport4Connect Delfzijl, helpen jongeren bij
het halen van een startkwalificatie, het vinden van een stage of baan en zorgen dat zij mee kunnen doen
in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Binnen het programma Meer Kansen voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds verschillende projecten die zich inzetten voor
jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De coronacrisis heeft een groot effect op de projecten en de jongeren die zij helpen. Er
zijn grote zorgen over de effecten van corona op jongeren in het algemeen. Jongeren die al kwetsbaar waren en het lastig
vinden om mee te doen in de maatschappij hebben het extra moeilijk. Er is geen dagritme meer, fysieke school valt grotendeels
weg, er zijn geen stageplaatsen, vaak zijn bijbanen weggevallen en is er weinig perspectief. De kans om terug te vallen in
isolatie of oude gewoontes is hierdoor een stuk groter. De projecten zetten zich in om het contact met hun jongeren niet te
verliezen en hen te blijven helpen. Zo zijn veel projecten bijvoorbeeld overgeschakeld naar online hulpverlening.

De Koning sprak met medewerkers en vrijwilligers van de drie initiatieven over de voortgang van de projecten en
wat deelname aan het programma Meer Kansen voor Jongeren voor de projecten betekent. Ook werd er gesproken over
de impact van de coronacrisis op het werk van de initiatieven en het leven van de deelnemers.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Nederlands Dans Theater, 16 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 16 maart 2021 Nederlands Dans Theater in Den Haag bezocht.
Het werkbezoek stond in het teken van de vraag hoe het dansgezelschap zich tijdens de coronapandemie staande
houdt en werkt aan behoud van kwaliteit, interessante online programmering en publieksbereik.

Nederlands Dans Theater (NDT) is een internationaal dansgezelschap dat vanuit thuisbasis Den Haag hedendaagse
dans maakt. Het gezelschap bestaat uit twee groepen dansers: NDT 1 voor dansers aan de top van hun carrière en
NDT 2 voor getalenteerde, jonge professionals. Optredens in binnen- en buitenland zijn vanwege de coronapandemie
sinds een jaar niet of nauwelijks meer mogelijk. Hierdoor heeft NDT naar nieuwe wegen gezocht om dans te kunnen
tonen en publiek te kunnen bereiken. Filmregistraties en livestreams van dansproducties bleken een uitkomst. De
beleving voor zowel de dansers als het publiek is weliswaar een andere, maar er wordt wel een breder en
internationaler publiek getrokken met deze online voorstellingen. Verder wordt de tijd die beschikbaar kwam door
afgelaste optredens gebruikt om onderzoek te doen en te investeren in de ontwikkeling, creativiteit en inspiratie
van de dansers. Choreografen zijn uitgenodigd om met de dansers te werken aan alternatieve projecten buiten de
reguliere programmering om. Ook zijn er samenwerkingen ontstaan met andere culturele organisaties en festivals.

Koningin Máxima bezocht NDT tijdens de voorbereidingen van de nieuwe NDT 1-productie 'mist'. De wereldpremière kon
in mei 2020 door de coronacrisis niet doorgaan, maar zal begin mei 2021 alsnog virtueel plaatsvinden. Koningin Máxima
sprak met diverse medewerkers van NDT over hun ervaringen tijdens de coronacrisis, de manier waarop zij in deze tijd
het hoge niveau vasthouden, hun artistieke visie waarborgen en hun werk tonen. De nieuwe artistiek directeur van NDT,
Emily Molnar, leidde Koningin Máxima rond langs een studio waar dansles werd gegeven, de kostuum- en decorateliers
en het auditorium, waar de techniek- en productieteams van ‘mist’ aan het decor werkten. Daarnaast was er aandacht
voor de wijze waarop livestreaming van de voorstellingen mogelijk wordt gemaakt, welke uitdagingen en voordelen dit
met zich meebrengt en hoe medewerkers van NDT zich sinds de coronacrisis speciaal hierop hebben toegelegd.
Afsluitend kreeg Koningin Máxima een kort duet te zien en sprak zij met enkele dansers over hun ervaringen
om op te treden zonder publiek en over hun verwachtingen voor de toekomst.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het
werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met experts over mensgerichte en verantwoorde kunstmatige intelligentie, 18 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak donderdagochtend 18 maart 2021 tijdens een digitaal werkbezoek met
experts over mensgerichte en verantwoorde kunstmatige intelligentie (AI). Het gesprek met verschillende
betrokken organisaties, gefaciliteerd door werkgroep Ethiek en Digitalisering van ECP - Platform voor
de InformatieSamenleving, staat in het teken van de ontwikkelingen op het gebied van AI, de effecten
daarvan op mens en samenleving en de ethische kwesties die daarbij meespelen.

De technologie rond AI ontwikkelt zich snel en de impact ervan op de maatschappij en het dagelijks leven wordt groter.
Het is daarom van belang een open discussie te voeren over relevante waarden en ethische kwesties die daarbij een rol
spelen. Mensgerichte en verantwoorde kunstmatige intelligentie is AI waarbij normen, waarden en ethische vraagstukken
op een constructieve manier worden meegenomen in de ontwikkeling en toepassing van de technologie. Het gaat daarbij
om waarden als menselijke autonomie, welzijn, rechtvaardigheid en solidariteit. ECP - Platform voor de
InformatieSamenleving is een onafhankelijk platform waar overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties samenwerken aan het verantwoord vormgeven van de digitaliserende samenleving.
De werkgroep Ethiek en Digitalisering richt zich daarbij op vraagstukken rond mensgerichte en verantwoorde AI.

Tijdens dit digitale werkbezoek sprak Koningin Máxima in drie rondes met experts en professionals over
mensgerichte kunstmatige intelligentie. In de eerste ronde werd toegelicht waar we in Nederland staan
op het gebied van mensgerichte AI en welke plaats ethiek daarbij inneemt. In de tweede ronde werd
ingegaan op de rol van AI in de domeinen energie, zorg, armoedebestrijding en de financiële sector.
In de slotronde werd gekeken naar de toekomst van AI. Daarbij kwamen de ontwikkeling van de rol van
de consument en de (internationale) samenwerking op het gebied van ethische vraagstukken rondom AI aan de orde.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt virtueel bezoek aan de regio Utrecht over de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis, 18 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, bracht donderdagmiddag 18 maart 2021
samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer een digitaal werkbezoek aan de regio Utrecht. Het bezoek staat in het teken van
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis en de consequenties daarvan voor de toekomst.

Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en medelid van het Comité Meiny Prins, nam deel aan drie gesprekken. Het werkbezoek
startte met een gesprek met een aantal ondernemers uit het mkb die gevestigd zijn op bedrijventerrein Lage Weide in
Utrecht. Sommige van deze bedrijven moeten door de coronacrisis vechten om te overleven, terwijl anderen hun groei
juist amper kunnen bijbenen. De ondernemers vertellen over de uitdagingen waar zij voor staan en over veranderingen
in hun werkzaamheden en daarmee ook in hun personeelsbehoefte.

Het tweede gesprek ging over het initiatief van het management van het bedrijventerrein om een duurzame 'van werk naar
werk'-aanpak te ontwikkelen. Het doel is om mobiliteit van overschotfuncties naar kraptefuncties te organiseren en door
tijdelijke mobiliteit van medewerkers rustige momenten en piekmomenten op te kunnen vangen. Onderdeel van de aanpak is
om medewerkers meer inzicht te geven in hun competenties en hun scholingsbehoefte. Het initiatief van Lage Weide is
gebiedsgericht, omvat meerdere sectoren en er wordt samengewerkt met twee naastgelegen bedrijventerreinen. Hierdoor
kan de aanpak in de toekomst eenvoudig worden opgeschaald naar deze terreinen en naar andere plekken in de regio.

Tot slot sprak Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en Meiny Prins met bestuurders van de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht,
regionale onderwijsinstellingen en werkgeversorganisatie VNO-NCW. In dit afsluitende gesprek wordt onder andere de rol van
het middelbaar beroepsonderwijs, van hogescholen en van de lokale en regionale overheid besproken.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische
succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité presenteerde in december het Jaarbericht Staat
van het MKB 2020. De SER presenteerde de 'Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen' om te bouwen aan een sterke
en positieve leercultuur in Nederland, zodat mensen kunnen blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen.

Eerder brachten Koningin Máxima en Mariëtte Hamer in het kader van opleidings- en ontwikkelingsfondsen en
ondernemende arbeidsmarkt al (virtuele) werkbezoeken aan Stichting De Buitenboordmotor, een onderneming
in Rotterdam, het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam bij het UWV en de regio Midden-Brabant.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan crisisorganisatie van gemeente Apeldoorn, 19 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 19 maart 2021 een online werkbezoek gebracht aan
de gemeente Apeldoorn. Het bezoek stond in het teken van nieuwe ontwikkelingen in de gemeentelijke
organisatie en dienstverlening met betrekking tot de gevolgen van de corona-uitbraak. De Koning
bezocht Apeldoorn ook in juni 2020, tijdens de eerste golf van de coronapandemie.

De Koning sprak met betrokkenen over recente ontwikkelingen waar de gemeente als crisisorganisatie mee te maken heeft.
Aan bod kwamen onder meer de gesprekken van Burgerzaken met inwoners die het gevoel van eenzaamheid en wanhoop ervaren.
Ook werd gesproken over de omgang met demonstratierecht en het extra maatregelenpakket waarmee ondernemers worden
ondersteund (buiten de rijks- en provinciale regelingen om). Daarnaast was aandacht voor jongerenprogramma's.
Young055 verbindt jongeren die niet kunnen samenkomen onder meer met online muziek- en danslessen.

Vanaf het begin van de coronacrisis is veel extra werk op de gemeente afgekomen. Dit zijn onder meer de uitvoering van het
noodpakket voor ZZP’ers, het scheppen van goede waarborgen voor zorg en onderwijs, maatregelen voor de continuering van
jeugdzorg, de vraagbaakfunctie voor burgers en ondernemers en het 'crowd management' in de buitenruimte. Burgemeester
Heerts van Apeldoorn is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die 22 gemeenten omvat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij opening Week van het geld en Global Money Week 2021, 22 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima opende maandagochtend 22 maart 2021 in Den Haag de tiende editie
van de Week van het geld. Het thema is dit jaar 'Leren omgaan met geld is goud waard'. Bij de
opening waren ook minister Hoekstra van Financiën en minister Slob voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media aanwezig. 's Middags hield Koningin Máxima een toespraak tijdens het
online openingsprogramma van de internationale Global Money Week 2021.

Alle basisscholen in Nederland kunnen het openingsprogramma, dat onderdeel is van het dagelijkse Week van het geld journaal,
online volgen. Koningin Máxima en beide ministers gaan tijdens de uitzending in gesprek met basisschoolleerlingen over
verstandig omgaan met geld en 'gouden geldtips'. Na de officiële openingshandeling volgt een programma voor professionals
en voor de organisaties die zijn betrokken bij de Week van het geld. Hierbij wordt onder meer ingegaan op de
verbreding van financiële educatie in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

In het kader van de negende editie van de Global Money Week worden ook wereldwijd verschillende
activiteiten georganiseerd rondom het thema 'Take care of yourself, take care of your money'.
De Global Money Week wil jeugd inspireren om meer te leren over geldzaken, levensonderhoud en
ondernemerschap. Na de opening door Ángel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en de toespraak van Koningin Máxima volgt een
paneldiscussie over het leren omgaan met geld door kinderen en jongeren in de huidige,
moeilijke omstandigheden door de coronacrisis.

Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële
educatie en verstandig omgaan met geld. In het platform werken partners uit de financiële sector, de wetenschap, de
overheid en voorlichtings- en consumentenorganisaties samen aan het bevorderen van financiële fitheid in Nederland.
Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.

Koningin Máxima vraagt ook aandacht voor financiële educatie en financiële gezondheid in haar functie van speciale
pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt met zorg- en welzijnsprofessionals als startsein van de Ontdekdezorg-week, 22 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak maandagmiddag 22 maart 2021 met zij-instromers en herintreders binnen
de sector zorg en welzijn. Het gesprek was onderdeel van de opening van de Ontdekdezorg-week. Tijdens deze
week kunnen mensen de mogelijkheden over werken en leren in zorg en welzijn (her)ontdekken.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus vond de Ontdekdezorg-week dit jaar volledig online plaats. Deelnemers konden
online kennismaken met organisaties in de eigen regio op de Ontdekdezorg-markt of deelnemen aan webinars over onder
meer opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarktperspectief. De themaweek wordt georganiseerd door RegioPlus, het
samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn.

Tijdens het gesprek vertelden vier zij-instromers en herintreders aan Koningin Máxima waarom zij de overstap
hebben gemaakt naar een baan in zorg en welzijn. Ook werd ingegaan op de combinatie tussen leren en werken.
De deelnemers zijn werkzaam in diverse branches binnen zorg en welzijn. Zo sluiten een jeugdwerker,
begeleider gehandicaptenzorg, verpleegkundige en een thuiszorgmedewerker aan.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt provincie Zeeland in het kader van waterstof, 23 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 23 maart 2021 een informeel werkbezoek gebracht
aan de provincie Zeeland. Het bezoek stond in het teken van waterstof.

De Koning sprak met vertegenwoordigers van een aantal Zeeuwse bedrijven over onder meer de
huidige betekenis van waterstof voor de verschillende organisaties, de rol van waterstof
bij de energietransitie de samenwerking in de regio op het gebied van verduurzaming.

De Koning voert met regelmaat oriënterende achtergrondgesprekken over uiteenlopende
onderwerpen en thema's. Dit gebeurt telefonisch, ten paleize en op locatie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Videoboodschap Koningin Máxima ter gelegenheid veertigjarig jubileum Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, 24 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van Stichting Nederlands
Onderwijs in het Buitenland een videoboodschap opgenomen, die op woensdagmiddag 24 maart 2021 tijdens de
jubileumuitzending 'De Reünie – 40 jaar onbegrensde ontmoetingen' te zien zal zijn.

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) zet zich in voor het waarborgen van de kwaliteit en de
beschikbaarheid van Nederlands onderwijs wereldwijd. Dit jaar krijgen bijna 14.000 Nederlandse en Vlaamse
kinderen in het buitenland les in hun moedertaal vanuit de visie dat de eigen taal en cultuur in
internationale context van meerwaarde zijn voor hen. Met een netwerk van bijna 200 scholen in meer
dan 80 landen streeft Stichting NOB naar een optimale aansluiting van het onderwijs van kinderen
die in het buitenland wonen of die terugkeren naar Nederland of Vlaanderen. De organisatie dient
ook als bron van informatie voor de internationalisering van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Stichting NOB voert haar taken uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Woonzorg Flevoland, 25 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 25 maart 2021 een werkbezoek gebracht aan Woonzorg
Flevoland. De Koning liet zich door onder meer verpleegkundigen, begeleiders en bewoners informeren
over de effecten van de coronapandemie op de thuiszorg, verpleeghuiszorg en de dagbesteding. Het
bezoek vond plaats in Lelystad, bij verpleeghuis De Hanzeborg en dagbesteding Het Groene Huis.

De Hanzeborg is een woonzorgcentrum voor ruim 125 bewoners. De Koning sprak tijdens zijn bezoek met verpleegkundigen
en begeleiders over de thuiszorg en de covid-unit, die onder grote druk stond tijdens de eerste golf van de
coronapandemie. De zorg ging door, terwijl het werk moeilijker werd door het dragen van beschermende kleding
en het steeds moeten omkleden en ontsmetten. Daarnaast nam de onzekerheid en angst van medewerkers en cliënten toe.

Vervolgens sprak de Koning met betrokkenen over het omgaan met corona-uitbraken in de huizen. Medewerkers vertelden
over de inrichting van cohortafdelingen en de flexibele inzet van medewerkers voor andere taken. Aansluitend sprak
de Koning met bewoners over hun ervaringen tijdens deze crisis en de bezoekbeperkingen. In het woonzorgcentrum zijn
inmiddels ongeveer 95 procent van de bewoners en naar schatting 75 procent van het personeel gevaccineerd.

In Het Groene Huis, een dagbestedingslocatie voor mensen met (beginnende) dementie, sprak de Koning met bezoekers
van de dagbesteding en hun begeleiders. Zij vertelden onder meer over hun ervaringen, de tijdelijke sluiting door
corona, de thuisbegeleiding die zij in die tijd ontvingen en wat de dagbesteding voor hen betekent.

Woonzorg Flevoland biedt zorg en diensten aan mensen met een lichamelijke en psychogeriatrische
zorgvraag, zoals bijvoorbeeld dementie. Het gaat om huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding,
wijkzorg en eerstelijnsverblijf tot zorg in een van de woonzorglocaties.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk
tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens het werkbezoek zijn
de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima houdt toespraak tijdens 'Op Stoom met Qredits', 25 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima hield donderdagmiddag 25 maart een korte toespraak tijdens 'Op Stoom met Qredits'
van Qredits - Microfinanciering Nederland. Met het evenement wil Qredits ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf
(mkb) inspiratie en hulp bieden in de coronacrisis. Tijdens het programma vanuit een studio in Den Haag wordt het
25.000e krediet van de stichting verstrekt aan een startende ondernemer. Koningin Máxima is bij het evenement
aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Demissionair staatssecretaris van van
Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, is wegens omstandigheden digitaal te gast.

Qredits biedt als non-profit kredietorganisatie training, coaching, ondernemerstools en bedrijfskredieten tot 250.000
euro aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ook aan hen die geen toegang hebben tot diensten via
het reguliere circuit. Zo kunnen zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid verkrijgen. Qredits wil
hiermee ondernemerschap in Nederland bevorderen. In totaal verstrekte Qredits in 2020 5.000 nieuwe kredieten,
waarvan 1.400 leningen als overbruggingskrediet om ondernemingen tijdens de lockdown overeind te houden.
Daarnaast ontwikkelt Qredits momenteel in samenwerking met onder andere EZK de MKB Diagnosetool, om
ondernemers in deze tijd meer inzicht te bieden in de toekomstbestendigheid van hun bedrijf.

Koningin Máxima sprak in een korte toespraak over het herstel van het mkb na de coronacrisis en het belang van hulpmiddelen
zoals de MKB Diagnosetool daarbij. Aan tafel werd tevens besproken met welke problemen ondernemers zich nu geconfronteerd
zien en welke instrumenten hulp kunnen bieden. Namens Qredits verstrekte demissionair staatssecretaris Mona Keijzer
vervolgens het 25.000e krediet aan een startende ondernemer. Later in het programma volgden een politiek café, waarbij
politici en brancheorganisaties in gesprek gaan over het herstel van het mkb na corona en een ondernemerscafé, waarin
creatieve ondernemers tonen hoe zij tot hun succes zijn gekomen. Daarnaast biedt het programma webinars en trainingen
over toekomstgericht ondernemen en online verkoop en financiering in coronatijd. Ondernemers kunnen tijdens het
evenement tevens terecht bij bedrijfsadviseurs, juridische experts en vertegenwoordigers van
brancheorganisaties voor hun vragen op het gebied van ondernemen.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om
ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel
van het midden- en kleinbedrijf. Qredits is in 2009 opgericht op advies van het Comité (destijds de Raad voor
Microfinanciering) om ondernemers te ondersteunen die via reguliere banken geen leningen konden aanvragen.

Tijdens het bezoek aan de studio worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt online over impact coronacrisis op penitentiaire inrichtingen, 25 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning sprak donderdagmiddag 25 maart 2021 online met medewerkers en gedetineerden
over de impact van de coronacrisis op penitentiaire inrichtingen. De Koning krijgt een virtuele
rondleiding door een deel van vrouwengevangenis Ter Peel in het Limburgse Evertsoord. Personeelsleden
en gedetineerden nemen vanuit verschillende ruimten van het complex deel aan de gesprekken.

Na een introductie door de vestigingsdirecteur en de hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen, vertelden
penitentiair inrichtingswerkers en een sportinstructeur over hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren. Ook gingen zij
in op de gevolgen van de coronamaatregelen voor de omgang met gedetineerden. Sinds de uitbraak van het coronavirus vindt
bezoek aan gedetineerden op de meeste locaties plaats achter plexiglas en zijn gesprekken met bijvoorbeeld de reclassering
digitaal. Vervolgens sprak Koning Willem-Alexander met verpleegkundigen over onder andere het afnemen van coronatesten binnen
de penitentiaire inrichtingen, over de verwachtingen voor het vaccineren en over psychische begeleiding in tijden van corona.

De Koning ging met een aantal gedetineerden in gesprek over de impact van de coronamaatregelen op hun dagelijks leven
in de gevangenis. Gedetineerden mogen maximaal één bezoeker per keer ontvangen, eventueel vergezeld door een kind
tot 13 jaar en verlof kan alleen in uitzonderlijke situaties worden verleend. De ouder-kind activiteiten konden
een tijd niet doorgaan en zijn recent weer opgestart. Tot slot sprak de Koning met een vertegenwoordiging van de
Commissie van Toezicht, met de vestigingsdirecteur en met de hoofddirecteur van DJI. Zij gaven een toelichting
op de inspanningen om alle betrokkenen veilig en humaan door de coronatijd te helpen.

Penitentiaire Inrichting Ter Peel is de grootste vrouwengevangenis van Nederland, heeft 226 plekken en herbergt
verschillende regimes. Alle vrouwen die worden opgepakt gaan eerst naar Ter Peel voor een medische check en
blijven hier of worden overgeplaatst naar één van de twee andere vrouwengevangenissen in Nederland.

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Een besmetting in een penitentiaire inrichting heeft grote gevolgen voor het personeel en de gedetineerden. Om
het risico op besmettingen in de inrichtingen zo klein mogelijk te houden gebeurt bezoek en verlof gecontroleerd.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt bij webinar over financiële gezondheid, 26 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima nam vrijdag 26 maart 2021 deel aan een door het UNSGSA-kantoor georganiseerd
besloten webinar over financiële gezondheid in de context van inclusieve financiering. Zij hield daar een
toespraak. Deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de private sector en de 'Financial Health Working Group'.
Deze werkgroep is in december 2020 ingesteld op initiatief van Koningin Máxima in haar functie van speciale
pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering (UNSGSA).

Financiële gezondheid is een wereldwijd begrip, maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Uit diverse onderzoeken blijkt
dat armoede, geldzorgen en schulden negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. De 'Financial
Health Working Group' met vertegenwoordigers van organisaties uit de financiële- en ontwikkelingssector werkt aan een gedeelde
visie over financiële gezondheid. Hoe meet je bijvoorbeeld of de financiële situatie van iemand gezond is? Welk beleid is
nodig om op een positieve manier te kunnen bijdragen aan de financiële gezondheid van mensen? Sinds 2009 zet Koningin Máxima
zich als UNSGSA in voor goede toegang tot en veilig gebruik van een bank- of spaarrekening, leningen, verzekeringen,
pensioenen en digitaal bankieren zodat met name arme mensen meer kansen hebben op economische en sociale ontwikkeling.

Mensen die gebruik maken van financiële diensten moeten dit op een manier kunnen doen die bijdraagt aan hun financiële
gezondheid en weerbaarheid. Bijvoorbeeld door financiële educatie en hen goed te informeren over financiële producten.
Daarnaast maakt de Covid-pandemie duidelijk hoe belangrijk financiële gezondheid is om de negatieve economische gevolgen
op te kunnen opvangen, bijvoorbeeld met een financiële buffer. De Global Economic Prospects 2021 van de Wereld Bank Groep
(WB) verwachten dat 163 miljoen mensen in extreme arme terecht gaan komen door de economische gevolgen van de pandemie.

Leden van de 'Financial Health Working Group' zijn: Aspen Institute, Bankable Frontier Associates, Commonwealth Bank of
Australia, Consultative Group to Assist the Poor, Development Bank of Latin America, Financial Health Network, ING Global,
Mastercard Center for Inclusive Growth, MetLife Foundation, United Nations Capital Development Fund en de WB.

In Nederland zet Koningin Máxima zich ook in voor financiële gezondheid van mensen. De focus ligt daarbij op zaken
als financiële fitheid, financiële educatie, consumentenbescherming en schuldhulpverlening. Koningin Máxima is
sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken en werkt samen met SchuldenlabNL.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Mijn Tweede Familie, 30 maart 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagochtend 30 maart 2021 een digitaal werkbezoek aan Mijn Tweede Familie,
waarbij alleenstaande minderjarige vluchtelingen gekoppeld zijn aan een gezin. Het initiatief van Sovee, een
welzijnsorganisatie in Utrecht en Gelderland voor kinderen en jongeren, won vorig jaar een Appeltje van Oranje.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het fonds.

Koningin Máxima gaat in gesprek met medewerkers van Sovee, een onderzoeker en verschillende gezinnen en
vluchtelingen. De jongeren vertelden onder meer over hun start in het gezin, wat ze leren en hoe belangrijk
een tweede familie voor hen is, bij gebrek aan hun eigen familie in Nederland. Ouders vertelden
over hun drijfveren bij het opnemen van een nieuw 'familielid' en wat het voor hun gezin betekent.

In het gesprek met Sovee sprak Koningin Máxima over de ontstaansgeschiedenis van het
initiatief en hoe het zich heeft ontwikkeld. Ook werd stilgestaan bij de komst van de
coronapandemie het afgelopen jaar en werd gesproken over toekomstverwachtingen.

Het doel van Mijn Tweede Familie is jongeren te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen en zijn of haar
plek te vinden in de samenleving. De jonge vluchteling draait mee in het gezin en krijgt zo in het ideale
geval letterlijk een tweede familie. Inmiddels zijn ruim 30 koppels gevormd. De aanpak heeft een positieve
uitwerking op zowel de jongeren als de gezinnen, blijkt uit een impactonderzoek van Sovee.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Videoboodschappen Koning en minister-president tijdens online uitreiking uitgestelde Four Freedoms Awards 2020, 31 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van de uitgestelde uitreiking van de Four
Freedoms Awards 2020 een videoboodschap opgenomen. Minister-president Mark Rutte reikt middels
een videoboodschap de International Four Freedoms Award uit aan de Verenigde Naties. Het online
programma rondom de Four Freedoms Awards wordt woensdagmiddag 31 maart 2021 uitgezonden.

Dit jaar worden de Awards voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek
en de vrijwaring van vrees uitgereikt aan respectievelijk Maria Ressa uit de Filipijnen, Religions for Peace
International, Sander de Kramer uit Nederland en Leoluco Orlando uit Italië. Secretaris-generaal van de Verenigde
Naties António Guterres neemt de International Four Freedoms Award voor de Verenigde Naties in ontvangst.

De Roosevelt Foundation uit Middelburg kent in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt
Institute de Four Freedoms Awards toe aan organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke
bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. Elke jaar worden vijf Awards toegekend. Vier aan personen
of organisaties wiens inzet direct kan worden verbonden aan één van de vier vrijheden en één aan een persoon of
organisatie die zijn functie, persoonlijkheid en invloed langdurig heeft aangewend in dienst van de menselijke
vrijheid in al zijn facetten. De uitreiking vindt afwisselend in Middelburg en New York plaats.

De Roosevelt Foundation motiveert de toekenning van de Four Freedoms Awards 2020 als volgt:

- Vrijheid van meningsuiting:

De award voor de vrijheid van meningsuiting is toegekend aan mevrouw Maria Ressa uit de Filipijnen voor haar
toewijzing om mensen te vertellen wat er in de wereld gebeurt en omdat zij mensenrechtenschendingen aan de
kaak stelt. Zij zet zich in voor persvrijheid, eerst als onderzoeksverslaggever over terrorisme en nu als
uitvoerend redacteur van de online nieuwsredactie Rappler.

- Vrijheid van godsdienst:

De award voor de vrijheid van godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden
inzet, de afgelopen vijftig jaar, om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. Zij zetten
zich in om bruggen te bouwen tussen religieuze gemeenschappen, om wederzijds vertrouwen te vergroten, om vijandigheid in
conflictgebieden te verminderen en om een platform voor gemeenschappelijke actie te bieden.

- Vrijwaring van gebrek:

De award voor de vrijwaring van gebrek is toegekend aan Sander de Kramer voor zijn innovatieve manier van hulpverlening
en toegewijde inzet voor minderbedeelden. In 2007 reisde hij als journalist naar Sierra Leone waar hij diep was geraakt
door het leed. Samen met Hugo Borst richtte hij de Sunday Foundation op. Hun stichting biedt hulp op zogenoemde 'vergeten
plekken' op aarde en zet projecten op om de ergste nood te lenigen: projecten van hoop.

- Vrijwaring van vrees:

De award voor de vrijwaring van vrees is toegekend aan de heer Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo (Sicilië), vanwege
zijn niet-aflatende toewijding om de mensenrechten in het algemeen en de humane behandeling van vluchtelingen in het bijzonder
te verdedigen. Hij trad met succes en grote vastberadenheid op tegen de maffia, corruptie en de doodstraf. Sinds vele jaren
is hij de meest prominente pleitbezorger van een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa.

International Four Freedoms Award:

Sinds hun oprichting in 1945 zetten de Verenigde Naties zich met grote toewijding in voor internationale vrede en
veiligheid, voor internationale samenwerking en voor de bevordering van het respect voor mensenrechten en fundamentele
vrijheden. De Verenigde Naties bestaan 75 jaar en de oprichting en geschiedenis van de Verenigde Naties zijn nauw
verweven met het leven van president Franklin Delano Roosevelt en zijn vrouw Eleanor. De secretaris-generaal van
de Verenigde Naties, de heer António Guterres, zal de Internationale Four Freedoms Award in ontvangst nemen.

Franklin D. Roosevelt:

De Four Freedoms Awards zijn vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. Zijn
voorouders zijn uit Zeeland naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De vier vrijheden werden door Roosevelt
tijdens de Tweede Wereldoorlog genoemd in een rede tot het Amerikaanse congres: de vrijheid van meningsuiting,
de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Deze vier vrijheden maken deel uit
van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 officieel werd
aangenomen door de Verenigde Naties. Het Roosevelt Institute uit New York en de Roosevelt Foundation uit Middelburg
willen, met de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de waarde
van vrijheid benadrukken, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal werkbezoek aan vrijwilligersplatform NLvoorelkaar, 31 maart 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht op woensdagochtend 31 maart 2021 een digitaal werkbezoek aan vrijwilligersplatform
NLvoorelkaar. NLvoorelkaar is het grootste online platform voor vrijwillige inzet in Nederland. Vorig jaar aan het
begin van de pandemie sprak Hare Majesteit Koningin Máxima telefonisch ook met de organisatie.

NLvoorelkaar is een sociale onderneming die vanuit de gedachte dat iedereen een talent heeft waar een ander om
verlegen zit vraag en aanbod koppelt. Op het platform van NLvoorelkaar kunnen mensen eenvoudig zelf hulp vinden
door een vraag te stellen of door te reageren op iemand die hulp aanbiedt. Daarnaast kunnen organisaties via
NLvoorelkaar vrijwilligers werven. Door de koppeling van hulpvragen wordt de zelfredzaamheid van mensen vergroot.

De mensen achter NLvoorelkaar vertelden de Koning over hun werk, hun visie op vrijwillige inzet en de
uitdagingen die de uitbraak van het coronavirus met zich meebrengt. Hierdoor zag NLvoorelkaar de
hulpvraag toenemen en tegelijkertijd steeg ook het aantal mensen dat vrijwilligerswerk wilde doen.
Ook vindt meer vrijwilligerswerk nu online plaatst. Vervolgens ging Koning Willem-Alexander in gesprek
met vrijwilligers en hulpvragers die elkaar via NLvoorelkaar hebben gevonden. Zij vertelden wat voor rol
het platform heeft gespeeld en de impact hiervan op hun leven en vrijwilligerswerk in het algemeen.
Tot slot wordt gesproken over de mogelijkheden voor bedrijven om gebruik te maken van NLvoorelkaar.
Medewerkers van bedrijven kunnen zo vrijwilligerswerk doen, samen met collega’s of alleen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Kletsmaatjes, 1 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima brengt donderdagochtend 1 april 2021 een digitaal werkbezoek aan Kletsmaatjes.
Dit initiatief van Stichting Het Begint met Taal is een online vorm van taalcoaching waarbij vrijwilligers
met nieuwkomers de Nederlandse taal oefenen en delen wat hen bezighoudt.

Koningin Máxima ging met koppels Kletsmaatjes in gesprek over wat zij hebben geleerd en waar zij trots op zijn.
Eén van deze koppels is het tweeduizendste duo dat meedoet aan het project. Aansluitend sprak Koningin Máxima
met een aantal coördinatoren die vrijwilligers en nieuwkomers met elkaar verbinden over de resultaten van
Kletsmaatjes en over de verhalen die de koppels met hen delen.

Een aantal bedrijven is ook aangehaakt bij Kletsmaatjes en biedt medewerkers de gelegenheid om tijdens werktijd
te kletsen met nieuwkomers. Twee van deze bedrijven vertellen tijdens het werkbezoek over hun kennismaking met
Kletsmaatjes, hun motivatie om mee te werken aan het project en over de ervaringen van hun medewerkers.

Het online werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over Kletsmaatjes Lokaal. Bij deze
aanvullende aanpak koppelen lokale organisaties zelf vrijwilligers en nieuwkomers uit hun
omgeving aan elkaar. Het Begint met Taal begeleidt deze organisaties bij het opzetten van
een lokaal project om nieuwe, duurzame koppels te vormen en om zelf trajecten te kunnen monitoren.
Door lokaal te matchen kennen koppels elkaars leefwereld en dat zorgt voor meer verbinding en raakvlakken.

Kletsmaatjes is in maart 2020 opgericht omdat dagelijkse (praat)contacten door de coronamaatregelen voor nieuwkomers
wegvielen en veel vrijwilligers ook tijdens de coronacrisis iets voor een ander willen betekenen. De Kletsmaatjes
hebben minimaal één keer per week contact en samen oefenen ze in 26 weken de Nederlandse taal. Een jaar na de
oprichting is het tweeduizendste koppel gestart en uit onderzoek blijkt dat de online coaching niet alleen goed
is voor de taalontwikkeling maar ook eenzaamheid voorkomt en het netwerk van nieuwkomers én vrijwilligers vergroot.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent nieuw hightech magazijn van 150-jarig CB, 6 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 6 april 2021 in Culemborg het nieuwe hightech magazijn
van het 150-jarige CB, voorheen Centraal Boekhuis, geopend. CB is een logistieke dienstverlener voor
de sectoren media en healthcare en levert vanuit zijn distributiecentrum aan onder meer boekhandels,
zorginstellingen en consumenten thuis in Nederland en België.

Tijdens zijn bezoek kreeg de Koning bij een rondgang uitleg over het logistieke proces. Aansluitend opende hij het
nieuwe hightech magazijn ter ere van het jubileum. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met twee uitgevers
en twee boekverkopers over ontwikkelingen in de boekenindustrie. De maatregelen als gevolg van de coronapandemie
vragen van ondernemers in het boekenvak extra inventiviteit en creativiteit.

Het nieuwe volautomatische magazijn sluit aan bij de veranderde vraag in de markt: kleinere voorraden,
kleinere ordergroottes en toename van het aantal orders. In het magazijn van dertig meter hoog bevinden
zich drie gangen met 150.000 bakken met boeken en zorgproducten, die door 45 shuttles worden bediend.
Het magazijn kan met behulp van shuttles en liften tweeduizend orders per uur verwerken.

CB heeft honderdvijftig jaar ervaring als logistieke dienstverlener, in digitale distributie, e-commerce logistiek, financiële diensten en informatie- en communicatiediensten.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online over impact coronacrisis op mentale gezondheid, 6 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 6 april 2021 online gesproken met onderzoekers, psychiaters,
een huisarts en met MIND, een organisatie die zich inzet om psychische problemen te voorkomen. Het digitaal
werkbezoek stond in het teken van de effecten van de coronacrisis op de mentale gezondheid van Nederlanders.

Koningin Máxima sprak met betrokkenen over onder meer het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren in deze
coronatijd. Sinds het uitbreken van de pandemie groeit de groep jongeren met mentale klachten die extra aandacht
vragen. De druk op de kinder- en jeugdpsychiatrie neemt toe doordat de problematiek bij jongeren en
jongvolwassenen ernstiger is geworden en het aantal aanmeldingen op acute afdelingen is gestegen.

Ook ging Koningin Máxima met onderzoekers in gesprek over de ontwikkelingen in het welbevinden
van Nederlanders sinds de start van de coronacrisis, over mentale veerkracht en over de trends
met betrekking tot zorgvragen in de geestelijke gezondheidszorg en de behandeling hiervan.

MIND heeft tijdens het digitaal werkbezoek toelichting gegeven op de onderzoeken die de
organisatie uitvoert om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis op de
psychische klachten van mensen, op hun dagelijks leven en op de zorg die zij ontvangen.

Naast de onderzoeken op het gebied van mentale gezondheid en het beeld vanuit cliënten en hun naasten,
is gesproken over de psychische klachten van patiënten in de huisartsenpraktijk. Veel mensen komen de
coronacrisis goed door en zien uit naar het licht aan het einde van de tunnel. Tegelijkertijd is er
een toename van psychisch lijden bij groepen patiënten die al kwetsbaar zijn.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt pilotprojecten rond sneltesten in onderwijs en bedrijfsleven, 7 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 7 april 2021 een werkbezoek gebracht aan
de Valentijnschool in Rotterdam-Delfshaven en petrochemiebedrijf Huntsman Holland BV in
Rotterdam-Botlek. De bezoeken stonden in het teken van pilotprojecten rond de invoering
van zelf- en sneltesten in het onderwijs en het bedrijfsleven ter bestrijding van het coronavirus.

Een sneltest biedt binnen enkele minuten inzicht of een persoon besmet is met het coronavirus en is hierdoor
een effectief hulpmiddel bij het onder controle krijgen van de pandemie. VNO-NCW, MKB-Nederland en de overheid
hebben het samenwerkingsverband Operatie Fastlane opgericht om met behulp van sneltesten werknemers die niet
thuis en op 1,5 meter afstand kunnen werken een veilige werkomgeving te bieden. Tijdens de pilot voorziet
Operatie Fastlane geselecteerde bedrijven en onderwijsinstellingen van snelteststraten waar werknemers
structureel meerdere keren per week een sneltest aangeboden krijgen. Zo wordt besmetting vroegtijdig herkend,
verspreiding voorkomen en uitval van personeel tegengegaan. De sneltesten worden alleen preventief, als
medewerkers geen klachten hebben, ingezet en enkel anoniem en op vrijwillige basis.

De Valentijnschool is een van 22 basisscholen die deelneemt aan Operatie Fastlane. De school test
het personeel twee keer per week met een sneltest, waarbij de uitslag een kwartier later volgt.
Er wordt toegewerkt naar een zelftest die men thuis kan uitvoeren om collega’s niet in gevaar te
brengen en de directie de kans te geven om vervanging te zoeken. Huntsman Holland BV maakt gebruik
van de ademtest, waarbij de uitslag direct bekend is. Voor de meeste medewerkers is thuiswerken
namelijk geen optie. Tijdens de huidige onderhoudsstop van de fabrieken is er een grote groep
contractorwerknemers aanwezig, wat het risico op besmetting vergroot. Om veilig en gezond te
werken, uitval van personeel te voorkomen en de onderhoudsstop en productie zoveel mogelijk
door te laten gaan, zijn er vier teststraten dag en nacht beschikbaar.

Koningin Máxima bezocht de Valentijnschool waar Tom Middendorp, coördinator van Operatie Fastlane, toelichtte hoe
de operatie is opgezet. Vertegenwoordigers uit het onderwijs vertelden over de uitdagingen en voorlopige successen
van de pilot en over de verschillen in testbeleid bij de diverse onderwijsvormen. Koningin Máxima nam een kijkje
bij het testen en sprak met personeel over hun ervaringen met de sneltest en het belang van de betrokkenheid van
de ouders van de leerlingen. Bij de teststraten van Huntsman Holland BV hoorde Koningin Máxima hoe de ademtesten
worden toegepast. Medewerkers lichtten toe hoe het pilottraject verloopt en welk effect het testbeleid heeft op
de onderhoudsstop en productie. Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW vertelde Koningin Máxima over het belang
van preventief testen op de werkvloer, hoe de ondernemersorganisaties de bedrijven daarbij ondersteunen en welke
logistieke vraagstukken komen kijken bij deze en andere deelnemers aan de pilot. Daarnaast werd besproken welk
perspectief sneltesten verschillende sectoren zal bieden als de pilotprojecten succesvol zijn afgerond.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk
tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens het werkbezoek zijn
de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan korensector, 8 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 april 2021 een digitaal werkbezoek gebracht aan de korensector.
Koorzang is de grootste kunstensector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot.

Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen samenzingende mensen. Per
1 december 2020 geldt een dringend advies van de overheid voor amateurkoren om niet te zingen in groepsverband.
Koornetwerk Nederland heeft koren opgeroepen om clubbijeenkomsten, repetities, concerten en vieringen af te gelasten.

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van Koornetwerk Nederland, bestuursleden van koren en koorzangers over
de gevolgen van de coronapandemie. Tijdens het gesprek kwam onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve
en artistieke expressievorm is. Koorleden vertelden dat samen zingen ook een sociale en soms zelfs therapeutische
activiteit is. Het niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren.

Bestuursleden vertelden dat de koorsector pas geleidelijk weer kan worden opgestart. Veel koren
en dirigenten houden er rekening mee dat fysiek samenkomen pas per september weer mogelijk is.
Dit heeft al geleid tot minder leden en daardoor teruglopende inkomsten uit contributie.

Tegelijkertijd heeft de sector ook vernieuwingen doorgevoerd, zoals samen ZOOM-zingen. Jamulus, een open
source software, maakt live repeteren, jammen en optreden met muzikanten via internet mogelijk. Het
digitale werkbezoek werd afgesloten met een kort digitaal koorconcert van vocal group @Noon.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en
waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Prins Philip, 9 april 2021


"Met groot respect gedenken wij ZKH Prins Philip. Toegewijd stelde hij zijn lange leven in dienst van het Britse volk en
van zijn vele plichten en verantwoordelijkheden. Zijn levendige persoonlijkheid maakte een onuitwisbare indruk. Onze
liefdevolle gevoelens van meeleven gaan uit naar Hare Majesteit Koningin Elizabeth en alle leden van de Koninklijke Familie."


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan StudentinzetopSchool, 13 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht dinsdagmiddag 13 april 2021 een digitaal werkbezoek aan het landelijk
platform StudentinzetopSchool. Bij dit platform zijn diverse niet-commerciële initiatieven aangesloten
die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs.

Studenten ondersteunen examenleerlingen van het schooljaar 2020-2021 in de voorbereiding op het eindexamen. Scholen betalen
een vast bedrag voor één-op-één online of offline bijles voor een leerling. De studenten worden getraind en begeleid door de
lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen. Op deze manier wil StudetinzetopSchool de negatieve gevolgen van de
coronamaatregelen beperken en de docenten in het voortgezet onderwijs een steuntje in de rug geven. Daarnaast hoopt het
platform studenten te interesseren in een baan in het onderwijs en zo het lerarentekort op termijn aan te pakken. Onder
meer de VSNU, de VO-raad, diverse universiteiten en hogescholen, belangenorganisaties van studenten en scholieren en
enkele niet-commerciële bijlesinitiatieven zijn aangesloten bij het StudentinzetopSchool.

Koningin Máxima ging in gesprek met de initiatiefnemers van het platform over het ontstaan, de uitdagingen en
de toekomstplannen. Aansluitend sprak zij met een schoolleider en leerlingen en een student die via
StudentinzetopSchool gekoppeld zijn. De student vertelde hoe hij is opgeleid om bijles te kunnen geven
en de leerlingen gaan in op de impact die de bijles op hun voorbereiding op het eindexamen heeft.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis, 13 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 13 april 2021 een werkbezoek gebracht aan Het Van
Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland in het kader van de gevolgen van de coronapandemie op de
ziekenhuiszorg. Ruim een jaar geleden werden de ziekenhuizen geconfronteerd met de opkomst van COVID-19.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat voorziet in medisch specialistische zorg voor de
inwoners van Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland. Het ziekenhuis levert onder meer
de acute en verloskundige zorg voor de regio en beschikt over 8 bedden voor intensive care. Er werken zo'n duizend
medewerkers, onder wie ruim 120 medisch specialisten. In de eerste golf, begin 2020, zijn op de locatie circa
honderd COVID-19 patiënten behandeld en sinds september liggen er continu zo’n 15 tot 23 corona-patiënten op
de IC- en cohortafdeling samen. De impact van corona is groot en zorgt voor een hoge werkdruk.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek met een rondleiding, waarbij hij onder meer sprak met verpleegkundigen en een
internist van de AOA (Acute Opname Afdeling) waar het afgelopen jaar veel patiënten met verdenking op COVID-19 zijn
opgenomen. Vervolgens bezocht de Koning de cohortafdeling waar uitsluitend COVID-patiënten liggen. Aansluitend sprak
hij met een aantal verpleegkundigen en een intensivist over hun ervaringen op de Intensive Care afdeling.

Na de rondleiding volgden drie gesprekken over de uitdagingen waar de verschillende teams
en medewerkers in het ziekenhuis als gevolg van de uitbraak van COVID-19 mee te maken hebben.
Zij vertelden over de impact op hun werkzaamheden, zoals de dagelijkse strijd voor bedden in
een overvolle kliniek en de logistieke uitdagingen op het gebied van isolatiekamers en schoonmaak.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie heeft Koning Willem-Alexander verschillende werkbezoeken aan ziekenhuizen gebracht.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk
tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens het werkbezoek zijn
de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt over toenemend aantal coronabesmettingen en vaccinatieprogramma op Curacao, 14 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagavond 14 april 2021 online gesproken met gouverneur George-Wout van Curacao,
met het hoofd van de afdeling epidemiologie en onderzoek van het departement Geneeskunde & Gezondheidszaken, met de
verantwoordelijke voor de vaccinatiecampagne op Curacao en met de directeur van het Curacao Medical Center over het
toenemende aantal coronabesmettingen en het vaccinatieprogramma op het eiland.

De afgelopen maanden is de verspreiding van het coronavirus en de druk op het ziekenhuis op Curacao sterk toegenomen.
Om de huidige uitbraak in te dammen en de druk op de zorg te verminderen, wordt ingezet op het opschalen van het
vaccinatieprogramma. De ambitie is om in tien dagen 85 procent van de volwassen bevolking de eerste prik van een
vaccin te bieden. Ook op Bonaire en Aruba is de verspreiding van het coronavirus sterk toegenomen.

Tijdens de videogesprekken werd gesproken over hoe er met de huidige
uitbraak wordt omgegaan en de voortgang van het vaccinatieprogramma.

Door middel van telefoon- en online gesprekken en waar mogelijk werkbezoeken, informeren Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij
hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt online werkbezoek aan ZZP-ers, 15 april 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht donderdagochtend 15 april 2021 een digitaal werkbezoek aan ZZP-ers.
De coronapandemie heeft grote gevolgen voor zelfstandig ondernemers, omdat opdrachten vaak niet
worden verlengd of zich bijvoorbeeld moeten omscholen om aan het werk te blijven.

De groep zelfstandig ondernemers is zeer divers, van bouwvakker tot beautyspecialist en van acteur tot
verpleegkundige. Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is de stem van ruim honderdduizend zelfstandig
ondernemers. Zij streeft naar verbetering van de positie van ZZP-ers op de arbeidsmarkt.

De Koning sprak met de voorzitter van VZN en diverse ZZP-ers over de wijze waarop zij de coronapandemie ervaren.
Zelfstandig ondernemers vertelden over de coronamaatregelen die grote gevolgen hebben voor hun inkomsten, terwijl
zij vaak niet in aanmerking komen voor steun en volledig interen op hun buffers. Er zijn ook zelfstandig ondernemers
die de crisis het hoofd weten te bieden, via doorlopende opdrachten, omscholing of het aanpassen van hun producten-
en dienstenportfolio. De Koning sprak met hen over het afgelopen jaar en het toekomstperspectief.

VZN vertelt dat de huidige coronasteunpakketten ontoereikend zijn voor veel ZZP-ers, door de geldende voorwaarden.
Na de coronacrisis streven zij onder meer naar een aparte rechtspositie voor zelfstandigen, collectieve voorzieningen
en vereenvoudiging van de belastingen voor ZZP-ers, om een arbeidsmarkt te creëren voor iedereen, ongeacht contractvorm.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en
waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Internationaal Theater Amsterdam, 15 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 15 april 2021 Internationaal Theater Amsterdam bezocht.
Het werkbezoek stond in het teken van de gevolgen van de coronacrisis voor de programmering en de nieuwe
manieren die zijn gevonden om in deze periode een groot publiek te kunnen blijven bereiken.

Koningin Máxima sprak met de directie van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) over de omschakeling van het jaar 2019,
toen 350.000 bezoekers ITA-activiteiten bijwoonden, naar de uitbraak van de coronapandemie waardoor veel voorstellingen
geannuleerd moesten worden. De al bestaande plannen om een eigen livestream-kanaal op te zetten zijn versneld uitgevoerd.
Sinds oktober 2020 worden via ITALive voorstellingen gestreamd, die internationaal ook een nieuw publiek trekken dat zelden
of nooit eerder naar een theater is geweest. ITALive is naast de twee zalen in Amsterdam het derde podium geworden waarbij
mensen vanuit de hele wereld live kunnen kijken met Engelse of Franse ondertiteling. De verwachting van ITA is dat de
bestaande podia en de livestreams van theaterproducties na de coronacrisis naast elkaar blijven bestaan.

Koningin Máxima heeft een deel van een repetitie voor de nieuwe productie ‘De uren’ bijgewoond. 'De uren' speelt zich af
op telkens één dag in het leven van drie vrouwen, op drie verschillende momenten in de twintigste eeuw. De try-outs van
deze voorstelling op 16, 17 en 18 april zijn onderdeel van de pilot Testen voor Toegang, waarvoor publiek met een geldig
coronatestbewijs toegang kan krijgen. Aansluitend ging Koningin Máxima op het podium in gesprek met de regisseur en
acteurs van ‘De uren’ en met vertegenwoordigers van WijOokjr, een voorstelling met en voor jongeren. In dit gesprek was
onder meer aandacht voor de voorbereidingen op de try-outs met publiek en hoe creatieve makers en acteurs deze tijd beleven.

Het werkbezoek is afgesloten met een gesprek over ITALive. Een actrice van het ITA Ensemble heeft verteld
over haar ervaringen met het spelen zonder publiek en enkele technici hebben toelichting gegeven op de
kansen en uitdagingen van de livestreams. Hiernaast is gesproken over het bereik van de voorstellingen die
zijn gestreamd, over kijkgedrag en de reacties van het publiek. Tijdens het afsluitende gesprek is via een
live-verbinding contact gelegd met de directie van een theater in het Australische Adelaide. Een livestream
van de voorstelling 'Medea' is hier in maart exclusief op groot scherm vertoond in een vol theater.

ITA is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen de Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam. De schouwburg in
Amsterdam is de thuisbasis van het ITA-ensemble van acteurs en van andere podiumkunstenaars. Ook biedt de
schouwburg plaats aan ITA Academy waar talentontwikkeling, educatie en samenwerking centraal staan.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video)gesprekken en waar mogelijk
tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens het werkbezoek zijn
de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt digitaal bezoek aan jongerenwelzijnsorganisaties in regio Den Haag, 15 april 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht donderdag 15 april 2021 een digitaal werkbezoek aan Stichting Xtra in Den Haag.
Hij ging met medewerkers met verschillende expertises en met jongeren zelf in gesprek over jongerenwelzijn in coronatijd.

De coronapandemie heeft invloed op de mentale gezondheid, studie(voortgang), werk en inkomen en
het sociale leven van jongeren. Zij kunnen hierdoor in toenemende mate gebrek aan toekomstperspectief,
stress, psychische problemen en eenzaamheid ervaren. Een andere groep jeugdigen heeft juist baat bij
thuisonderwijs en thuis zijn, omdat er op die manier minder druk en stress is van school, werk en
sociale verplichtingen. Welzijnsorganisaties en stichtingen gericht op de jeugd proberen jongeren
tijdens de pandemie te steunen met advies, hulp en activiteiten. In de regio Den Haag werken de
welzijnsorganisaties Mooi Welzijn, Zebra Welzijn, Voor Welzijn, Xtra Plus, JongLeren en MEE ZHN
samen binnen Stichting Xtra. Xtra is opgericht om te zorgen dat welzijnsprofessionals zich volledig
kunnen focussen op de mensen die hun hulp nodig hebben. De stichting zorgt voor kennisuitwisseling
en innovatie en bundelt de praktische werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering.

Koning Willem-Alexander ging in vier rondes met jongeren en professionals die hen ondersteunen in gesprek over
jongerenwelzijn tijdens de pandemie en over de vraag hoe de verschillende organisaties hulp bieden. In het eerste
gesprek vertelden jongerenwerkers van Zebra Welzijn over aspecten van het reguliere jongerenwerk en over projecten
en activiteiten die in deze tijd voor jongeren mogelijk worden gemaakt. Vervolgens sprak de Koning met
schulddienstverleners van het Jongeren Informatie Punt (JIP) over de impact van corona op de schuldensituatie
van jongeren en met begeleiders van Loket voor Jonge Moeders over hun werkzaamheden sinds het begin van de pandemie.
In het derde gesprek werd VTV Thuismaatjes voorgesteld, een project waarbij mensen met een beperking met een 'maatje
op maat' activiteiten ondernemen en zo hun sociale netwerk uitbreiden. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met
betrokkenen van Restaurant Parkoers, dat als leerwerktraject voortijdige schoolverlaters en jongeren met een
beperking opleidt en hen begeleidt naar een vervolgstudie of een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan schoonmaakbedrijf CSU, winnaar Koning Willem I Prijs, 20 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op dinsdag 20 april 2021 een werkbezoek aan schoonmaakbedrijf
CSU in Uden, de winnaar van de Koning Willem I Prijs in de categorie Grootbedrijf.

CSU is vanuit elf vestigingen landelijk actief in de schoonmaakbranche en biedt werk aan ruim vijftienduizend
medewerkers. De onderneming heeft vestigingen in Uden, Amsterdam, Apeldoorn, Barendrecht, Eindhoven, Houten
en Den Haag. Duurzaamheid, goed werkgeverschap, hospitality en innovatie zijn belangrijke thema's die in de
bedrijfsvoering en diverse projecten terugkomen. Door de uitbraak van COVID-19 en de hygiënische
maatregelen daaromheen is het belang van goed schoonmaakwerk enorm toegenomen.

Tijdens het bezoek kreeg Koningin Máxima een rondleiding door het bedrijf, waarbij aandacht werd gegeven
aan CSU's innovatie-initiatieven, zoals het opleiden van schoonmakers via virtual reality. Medewerkers van
andere vestigingen waren hierbij via een online stream aanwezig om toelichting te geven. Aan de orde kwam
onder meer de manier waarop CSU balans aanbrengt tussen hospitality en automatisering om het werk van alle
medewerkers en zakelijke klanten leuker, efficiënter en veiliger te maken. Ook werden verschillende toepassingen,
zoals BE Clean, datagestuurde schoonmaak en praktische duurzaamheidsoplossingen getoond. Tijdens de digitale
gesprekken met medewerkers werd ook ingegaan op de ervaringen van de schoonmakers tijdens deze corona-periode.

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een
aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe
impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. De stichting wordt
gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. De Koning Willem I Prijs wordt tweejaarlijks toegekend in de categorieën grootbedrijf en
midden-en kleinbedrijf. De Plaquette voor duurzaam ondernemerschap beloont daarnaast duurzame
innovaties van kleine of grote organisaties. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek aan AIVD, 20 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 20 april 2021 een werkbezoek gebracht aan de
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De Koning liet zich informeren over de
laatste ontwikkelingen bij de dienst sinds zijn bezoek aan de AIVD in 2016.

Tijdens de introductie door directeur-generaal Erik Akerboom werd kort stilgestaan bij het 75-jarig
bestaan van de AIVD en de veranderingen in het werk van de dienst door de jaren heen. Met name de
digitalisering van de samenleving heeft een verandering teweeg gebracht. Zo is data voor de AIVD een
steeds belangrijkere informatiebron geworden om de nationale veiligheid te waarborgen.

De Koning keek met hackers mee hoe zij te werk gaan om een goede inlichtingenpositie te krijgen.
De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), waar de hackers werken, is een samenwerkingsverband tussen de AIVD
en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). DE JSCU heeft onder meer als taak het verwerven
van gegevens uit bijvoorbeeld computers en smartphones en het ontsluiten van deze gegevens. Vervolgens
werd de Koning in het operationele centrum van de dienst door medewerkers geïnformeerd over het gebruik
van opgehaalde data en technieken die horen bij het voorbereiden en monitoren van een lopend onderzoek.

De hackers en medewerkers vertelden over de dilemma’s waar zij in een onderzoek voor staan, de
juridische kaders waarbinnen zij werken en de keuzes die zij maken voor een verantwoorde en
effectieve inzet van bevoegdheden. Het werken met vertrouwelijke en geheime informatie zorgt
ervoor dat thuiswerken voor AIVD-medewerkers ook tijdens de pandemie vaak geen optie is.

De Koning voert met regelmaat oriënterende achtergrondgesprekken over uiteenlopende
onderwerpen en thema’s. Dit gebeurt telefonisch, ten paleize en op locatie.


Foto: AIVD


Foto: AIVD


Foto: AIVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt organisatie Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam Ahoy, 22 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 22 april 2021 een werkbezoek gebracht aan de organisatie
van het Eurovisie Songfestival (ESF) dat op dinsdag 18 mei van start gaat in Rotterdam Ahoy.

Koning Willem-Alexander sprak tijdens zijn bezoek met verschillende teams over de uitdagingen die bij live muziekshows van
deze omvang komen kijken. Tijdens een rondetafelgesprek werd ingegaan op de organisatorische, technische, logistieke en
creatieve ontwikkelingen sinds de start van de voorbereidingen. Ook de impact van de coronapandemie kwam hierbij aan de orde.

De Koning kreeg daarnaast een rondleiding in de arena van Ahoy waar de opbouw van het ESF in volle gang is.
Verschillende Nederlandse facilitaire bedrijven zijn hierbij betrokken. Hij sprak met mensen die zich achter
de schermen bezighouden met de productie, licht, geluid en techniek en kreeg een toelichting op het ontwerp
van het decor. Vervolgens kreeg hij ook een inkijkje in Nederlands grootste 'Front of House', van waaruit alle
techniek bediend wordt. Tenslotte sprak hij met een aantal van de ruim 600 vrijwilligers die actief zijn voor het ESF.

Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog werd het muziekfestival in het leven geroepen om Europa dichter bij elkaar
te brengen door middel van muziek. Met meer dan honderdtachtig miljoen kijkers, drie live TV-shows en 39
deelnemende landen is het ESF het grootste live muziekevenement ter wereld. Met de overwinning van Duncan Laurence
kwam na 44 jaar het ESF weer terug naar Nederland. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd het evenement een
jaar uitgesteld. De 65ste editie van het ESF vindt nu plaats tussen 18 en 22 mei en wordt een internationale showcase
van Nederlandse creativiteit en media-innovatie. Het evenement, een samenwerking tussen NPO, NOS en AVROTROS, heeft
dit jaar als thema 'Open Up' waarbij onderwerpen als inclusiviteit en diversiteit centraal staan.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt online met Togo over digitale financiële diensten, 22 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vanochtend, donderdag 22 april 2021, diverse online bilaterale gesprekken gehad
met regeringsvertegenwoordigers van de Togolese Republiek. De gesprekken gingen over digitale inclusieve financiering
en de rol daarvan in het herstel van de economie na de coronapandemie. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Togo heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van inclusieve financiering. Dat is met
name te danken aan mobiel bankieren. In de periode 2011 tot 2017 steeg het aantal mensen ouder dan vijftien jaar met een
bankrekening van 10 procent naar 45 procent (Global Findex 2017). Recent heeft Togo vanwege de coronapandemie het Novissi
noodprogramma gelanceerd. Via dit programma krijgen ongeveer 820.000 mensen financiële hulp. Het proces vanaf de aanvraag
van de financiële steun, identificatie en beoordeling tot aan de uitbetaling op een bankrekening verloopt volledig digitaal.

Koningin Máxima sprak onder anderen met de minister-president van Togo, Victoire Tomegah-Dogbé, de minister van
Economie en Financiën, Sani Yaya, de minister van Digitale Economie en Digitale Transformatie, Cina Lawson en
de minister voor Inclusieve Financiering en Informele Economie, Mazamesso Assih. Onderwerp van gesprek was de
afronding van de Nationale Strategie voor Inclusieve Financiering en het verbeteren van toegang tot digitale
financiële diensten voor achtergestelde groepen zoals vrouwen en inwoners uit afgelegen landelijke gebieden.
Togo is één van de acht landen van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU). De andere leden
zijn Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee-Bissau, Mali, Niger en Senegal.

Het Afrikaanse continent behoort tot één van de prioriteitsgebieden van het werk van Koningin Máxima als
UNSGSA. Begin maart sprak zij met president Ramaphosa van Zuid-Afrika, tevens voormalig voorzitter van de
Afrikaanse Unie. In januari bracht zij een virtueel bezoek aan Senegal en sprak zij met gouverneur Koné
van de Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO). Deze bank bedient de landen van de WAEMU.


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt TU Delft in het kader van waterstof, 22 april 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 22 april 2021 een informeel werkbezoek
gebracht aan de TU Delft. Het bezoek aan de universiteit stond in het teken van waterstof.

De Koning sprak met onderzoekers en studenten over onder meer de wetenschappelijke stand van zaken rond waterstof,
de toepassing van waterstof in de transportsector en de mogelijke bijdrage van waterstof aan de energietransitie.
Ook kreeg de Koning een rondleiding door laboratoria waar fundamenteel en toegepast onderzoek plaatsvindt en ging
hij met wetenschappers in gesprek over hun onderzoek naar de verschillende aspecten van de waterstofeconomie.

De Koning voert met regelmaat oriënterende achtergrondgesprekken over uiteenlopende
onderwerpen en thema's. Dit gebeurt telefonisch, ten paleize en op locatie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar opent Koningsspelen in Amersfoort, 23 april 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima gaven vrijdagochtend 23 april 2021 het startsein
voor de landelijke opening van de Koningsspelen op Kindcentrum Vlinderslag in Amersfoort. De negende editie
van de Koningsspelen draait met het thema 'ik+jij=wij' om het belang van samen. Het gehele programma vindt
dit jaar buiten plaats. Het Koninklijk Paar deed samen met de schoolkinderen mee aan een quiz over gezond
eten en bewegen en bezocht na het startsein een aantal sportactiviteiten rondom de school.

Het programma was dit jaar aangepast om de spelen veilig, maar toch feestelijk te kunnen laten verlopen binnen de geldende
maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Zo ging het Koningsontbijt dit jaar niet door, werden de spelen door het
hele land kleinschalig en rondom de eigen school georganiseerd en werden klassen niet gemengd. Deelnemende scholen
bepaalden zelf hoe ze de dag vormgeven. Ter inspiratie ontvingen de scholen een sport- en feestpakket inclusief spelideeën,
een online beweegprogramma en concrete tips om de Koningsspelen in de huidige tijd te organiseren.

Op Kindcentrum Vlinderslag zitten 299 kinderen. De school ligt in Amersfoort, de gemeente die vorig jaar werd uitgeroepen
tot sportiefste van Nederland. Kindcentrum Vlinderslag heeft het vignet 'Bewegen en sport' van de Gezonde School; het
kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander
met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen
belangrijk en heel leuk zijn. Een recordaantal van 6100 Nederlandse scholen en bijna 1,3 miljoen basisschoolleerlingen
hebben zich dit jaar aangemeld voor deelname aan de Koningsspelen. Ook scholen in het Caribisch deel van het Koninkrijk
en Nederlandse scholen in het buitenland doen mee. De landelijke coördinatie van de Koningsspelen is in handen van de
Krajicek Foundation. Samen met de Johan Cruyff Foundation zijn zij de initiatiefnemers van de sportieve dag.


Foto: Koningsspelen - Bibi Veth


Foto: Koningsspelen - Bibi Veth


Foto: Koningsspelen - Bibi Veth


Foto: Koningsspelen - Bibi Veth

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt regio Gelderse Vallei in het kader van de arbeidsmarkt, 23 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, en SER-voorzitter
Mariëtte Hamer hebben vrijdagochtend 23 april 2021 een werkbezoek gebracht aan de regio Gelderse Vallei.
Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt.

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer namen in Veenendaal deel aan drie gesprekken. Het werkbezoek startte met een gesprek
met een aantal ondernemers uit het mkb. De ondernemers hebben verteld over de kansen en ontwikkelingen in de regio
op onder meer het gebied van ICT, de personele uitdagingen bij hun bedrijf en hoe zij knelpunten aanpakken.

Bij het tweede gesprek sloten organisaties aan die ondersteuning bieden aan ondernemers. Zij stimuleren
bijvoorbeeld de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid en helpen bij 'van werk naar
werk'-trajecten waarbij werknemers overstappen van overschotfuncties naar kraptefuncties.

Tot slot spraken Koningin Máxima en Mariëtte Hamer met regionale bestuurders over de mogelijkheden voor kennisdelen
en samenwerking tussen organisaties, de toegevoegde waarde en uitdagingen van regionale mobiliteitsteams, de
samenwerking met andere regio’s en de gevolgen van digitalisering voor de regionale arbeidsmarkt.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische
succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité publiceerde deze week een briefadvies met de oproep
om dit moment aan te grijpen om het fundament voor ondernemerschap te versterken. De SER presenteerde de
'Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen' om te bouwen aan een sterke en positieve leercultuur in Nederland,
zodat mensen blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen.

Eerder brachten Koningin Máxima en Mariëtte Hamer in het kader van arbeidsmobiliteit al
(virtuele) werkbezoeken aan Stichting De Buitenboordmotor, een onderneming in Rotterdam,
het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam, de regio Midden-Brabant en de regio Utrecht.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken
met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het
werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima spreekt bij startbijeenkomst financiële geletterdheid Europese Commissie en OESO, 26 april 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima hield maandagmiddag 26 april 2021 een korte toespraak bij de
startbijeenkomst van het project financiële geletterdheid van de Europese Commissie (EC) en de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De EC en OESO willen een
competentiekader vaststellen van benodigde kennis, vaardigheden en gedrag die bijdragen aan
verstandige financiële keuzes. Het project is een belangrijke eerste stap om op Europees
niveau financiële veerkracht en financiële gezondheid van huishoudens te bevorderen. Dit
draagt ook bij aan de financiële stabiliteit van economieën.

Naast Koningin Máxima spraken onder meer Europees commissaris voor Financiële diensten, Financiële stabiliteit
en de Kapitaalmarktunie, Mairead McGuinness en plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, Masamichi Kono.
Aansluitend was er een paneldiscussie met verschillende financiële experts en een lid van het Europees Parlement.

De behoefte aan het competentiekader komt voort uit het 'Actieplan Kapitaalmarktenunie' van de EC van september 2020.
Dat pleit voor investeringen die de EU-economie duurzamer, digitaler, inclusiever en veerkrachtiger maken. Het kader
moet bijdragen aan het meetbaar maken van financiële geletterdheid, het prioriteren van aandachtsgebieden en tussentijdse
beleidsaanpassingen. Thema’s als financiële digitalisering en duurzame financiering staan hierin centraal.

Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, is al langer voorstander van een sterkere betrokkenheid van de EC bij
financiële geletterdheid. De Commissie kan bijvoorbeeld een rol spelen in de coördinatie van de activiteiten van lidstaten,
het in kaart brengen van effectieve programma's voor kwetsbare huishoudens en goede voorbeelden tussen de lidstaten delen.
In 2015 nam Koningin Máxima in Brussel deel aan een besloten werkdiner met Europese bestuurders, beleidsmakers en
vertegenwoordigers uit de financiële sector over het belang van financiële educatie in Europa.

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor
financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van
Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en
consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken.

Sinds 2009 is Koningin Máxima speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). In deze functie
vraagt zij onder meer ook aandacht voor financiële educatie en financiële vaardigheden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningsdag 2021 in Eindhoven, 27 april 2021


Het Koninklijk gezin vertrekt vanaf Paleis Huis ten Bosch naar de High Tech Campus Eindhoven voor Koningsdag 2021.


Foto: RVD

Toen op 26 november 2020 bekend werd dat de Koning en zijn familie in Eindhoven zijn verjaardag zou komen
vieren heeft de website beheerster (daarna ik) een mailtje gestuurd naar de Gemeente Eindhoven dat ik mij
beschikbaar stelde voor het mee helpen van het prgramma op Koningsdag. Op 30 november 2020 kreeg ik een
mailtje terug dat ze het erg waarderen dat ik zo'n grote fan bent, maar dat het nog te vroeg was om er nog
iets over te zeggen. Ze schreven ook in het mailtje: "Wij zullen uw bericht en contactgegevens zeker bewaren."

Toen kreeg ik in maart 2021 een mailtje van Danielle Gerrand van Brainport Eindhoven over het mailtje van november 2020.
Met de vraag of ik een bijdrage wil leveren aan het Koningsdag Eindhoven programma. Dat wilde ik natuurlijk wel. Toen werd
er een paar keer gebeld en gemaild. Het programma werd ook omgegooid vanwege de hoge stijging van Corona. Uiteindelijk
kreeg ik van Susan Raijmakers van Thinc Ahead een mailtje dat ik aanwezig mocht zijn op Koningsdag. Vanwege Corona moest
je een accreditatie hebben ingevuld en daar ter plekke een coronasneltest ondergaan. Helaas waren er wat fouten met de
accreditatie gemaakt, maar daar hadden ze gelukkig een oplossing voor. Op Koningsdag zou ik te zien zijn in de
Selfiestraat op de NOS uitzending en in de Orange Room op https://www.koningsdageindhoven.nl/
Jeffrey Kranen van Thinc Ahead was onze aanspreekpunt de gehele dag op de locatie op de High Tech Campus.

Om 7.45 uur gingen ik en mijn moeder vertrekken naar de High Tech Campus. Eenmaal bij de Dommelpoort werd bij de ingang de
accreditatie gecontroleerd en mochten we doorrijden. Daar bij de parkeerplaats moesten we door naar de snelteststraat.
Bij de snelteststraat was een hele lieve verpleegkundige die alles rustig uitlegde en heel erg begrip vol was. Ze deed
de sneltest heel zorgvuldig en met heel veel geduld. Gelukkig waren na even wachten mijn moeder en ik allebei negatief.
Daarna liepen we door naar de echte accreditatie waar we een polsbandje kregen die we om moesten doen. Hierna werden we
nog even gecontroleerd door politieagenten. Dan was het lopen naar de locatie waar ik werd opgewacht door Jeffrey. Daar
aangekomen werden we welkom geheten en kreeg ik instructies hoe de opname van de Selfiestraat en Orange Room zou gaan
verlopen. In de tussentijd gingen we kletsen met de andere aanwezige uitgenodigde mensen.

Om 11.11 uur was het tijd voor mijn stukje van de Selfiestraat. Het stukje was helaas maar 1 seconde in beeld bij de NOS.
In werkelijkheid duurde het wel wat langer. De Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vroegen hoe ik het in corona tijd vond.
Ik vertelde over dat we helaas heel veel digitaal moesten doen, dat ik veel op Instagram en Whatsapp zit. Dat je helaas
niemand meer mag ontmoeten. Dat het jammer is dat we op deze manier kennis moesten maken, maar dat het helaas niet anders
kan. De Prinsessen vonden het ook erg jammer dat het door de corona nu alles op digitale wijze moest. Hierna was mijn
gesprekje met de Prinsessen afgelopen en moest ik weer wachten tot mijn volgende stuk in de Orange Room. In de tussentijd
praatte ik met de andere aanwezigen en keken mijn moeder en ik live mee met de Orange Room en NOS op mijn Iphone.

Rond 11.44 uur was ik aan de beurt voor de Orange Room op de website https://www.koningsdageindhoven.nl/
Ik sprak met Ingelou Stol over mijn ervaring om met de drie Prinsessen te spreken. Over mijn hobby,
dat ik ze dus volg vanaf 2004 en dat ik vanaf 2012 naar de Koningsdagen toe ga. Ook leuk dat mijn
verzameling op de website in beeld kwam en dat daar ook even over gesproken werd. Ingelou wenste
mij nog een fijne Koningsdag toe en nog heel veel verzamelplezier. Op de Orange Room was ik langer te zien.

Daarna was het weer even wachten tot 13.00 uur om te gaan praten met Hart van Nederland en Omroep Brabant.
Hier tussendoor nog even gekeken naar het afscheid van de Koning en zijn gezin die terug reden naar huis.
De interviews gedaan en daarna tijd om naar huis te gaan. Eenmaal thuis ben ik de NOS uitzending gaan
terugkijken. Helaas is het interview van Hart van Nederland, waarop ik drie keer te zien zou zijn op de
avond van 27 april 2021, helaas helemaal niet uitgezonden, erg jammer, maar het is niet anders.

Het allerbelangrijkste is toch eigenlijk de echte Koningsdag zelf, dat ik er geweest ben en
heb gesproken met de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane en gesproken heb in de Orange Room.

Ik wil hierbij in het bijzonder Danielle Gerrand, Susan Raijmakers en Jeffrey Kranen hartelijk bedanken voor de unieke dag!

In de bijlagen die ik heb ontvangen van de Gemeente over Koningsdag stond het volgende:
Het maken van selfies, foto's en video's is niet toegestaan. Een fotograaf namens
de Gemeente maakt de hele dag opnames. Deze beelden worden beschikbaar gesteld.

Daarom zijn er van het programma van mijzelf geen foto's, maar foto's van de
Gemeente die ik mag gebruiken en foto's van de NOS uitzending.


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer

"Dat het toch in coronatijd een hele bijzondere Koningsdag is geweest, daar wil ik iedereen heel hartelijk
voor danken. Dit was een Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit te herhalen." – Willem-Alexander


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer


Foto: Mike Weerts Official


Foto: met dank aan Martina Sanders (andere Koninklijke fan)

Het Koninklijk gezin namen die middag van 27 april 2021 ook een kijkje bij de repetities van The Streamers
en spraken met de artiesten. Ook kregen ze een backstage rondleiding en werd er gesproken met de technische staf.

The Streamers bestaan uit Guus Meeuwis, Rolf Sanchez, Kraantje Pappie, Suzan & Freek, VanVelzen,
Davina Michelle, Paul de Munnik, Typhoon, Thomas Acda, Diggy Dex, Nick & Simon, Maan, Danny Vera,
Miss Montreal en Paul de Leeuw. Ook bandmanager Frank Lammers was aanwezig.

Vanaf het binnenplein van het Koninklijk Staldepartement gaven The Streamers in de avond van 27 april 2021 een concert. Het
Koninklijk Paar en The Streamers wilden op deze manier Nederland een feestelijke afsluiting van Koningsdag 2021 aanbieden.


Foto: Tribe / Bart Heemskerk

Toen mijn moeder en ik thuis waren hebben we wat Oranje Zoenen gegeten en koffie gedronken en hebben we de NOS bekeken.
Tussendoor kreeg ik allemaal mailtjes en appjes over hoe ik het allemaal vond op Koningsdag Eindhoven, die ik beantwoorde.

Op 3 mei 2021 ontving ik van de Gemeente Eindhoven een aantal leuke items uit de viering van Koningsdag Eindhoven.
Daar ben ik enorm blij mee en deze items worden zorgvuldig bewaard tussen mijn Koninklijke verzameling.

Op 8 mei 2021 ontdekte ik nog deze leuke foto's van de opnames van Omroep Brabant.


Foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant


Foto: Thomas Wustman / IKFILMJE.NL / Omroep Brabant


Foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant


Foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant

Op 4 juni 2021 na 1,5 jaar niet mogen door de Corona pandemie, weer begonnen met mijn vrijwilligerswerk
bij de bieb. Ik heb nog twee leuke cadeautjes van mijn vrijwilligerswerk coördinator gekregen!
Een T-shirt van Koningsdag Eindhoven en een boek over Koningin Wilhelmina.

Op 8 juni 2021 viel deze bijzondere brief en met foto van de burgemeester in mijn brievenbus.
Het is een grote dank voor mijn deelname en inzet voor Koningsdag 2021 in Eindhoven.


Foto: Gemeente Eindhoven / Twycer
Foto: Gemeente Eindhoven / TwycerOp 8 juni 2021 kreeg ik via Whatsapp van Thinc Ahead deze onderstaande mooie foto
met de volgende tekst erbij: Je hebt zelfs een ere plekje op ons kantoor.
Op 1 juli 2021 kreeg ik de foto via de mail toegestuurd in groter formaat.


Foto: met dank aan Thinc Ahead


Foto: met dank aan Thinc Ahead

Op 10 juni 2021 kwam de Vitalis Intensieve Zorg Courant weer uit.
Ik sta op pagina 8, het gaat over Koningsdag 2021 in Eindhoven.
Mijn contact persoon heeft een mooi stukje geschreven over mij.25 juni 2021: Een prachtig stuk over Koningsdag over mij staat in The Next van Vitalis Woonzorg Groep.
Een erg leuk stuk is geworden! Dank aan mijn vrijwilligerswerk coördinator van Brunswijck.

25 juli 2021: Weer thuis na mijn vakantie uit Zwitserland vond ik deze mooie brief van Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima voor het versturen van de Vitalis Courant en Vitalis Magazine.Terugblik Paleistuin wordt stadspark, 29 april 2021


Op 29 april 2021 deelde de RVD op Instagram deze bijzondere terugblik:
Tussen Paleis Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het Koninklijk Huisarchief ligt de Paleistuin. De tuin is
in het begin van de zeventiende eeuw aangelegd en heette toen nog de 'Prinsessentuin'. In de 20ste eeuw is de
tuin aan de gemeente Den Haag geschonken, waarna het de functie van stadspark heeft gekregen. Op 29 april 1953
overhandigde Koningin Juliana de sleutel van de Paleistuin aan burgemeester Schokking van Den Haag.

Wil je de Paleistuin bezoeken? Het park is gratis toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang via de Prinsessewal.


Foto: Koninklijke Verzamelingen


Foto: Koninklijke Verzamelingen


Foto: Koninklijke Verzamelingen


Foto: Koninklijke Verzamelingen

Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn dinsdagavond 4 mei 2021
aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president is woensdag 5 mei 2021 in Den Haag
aanwezig bij de 5 mei-lezing die dit jaar online wordt uitgesproken door bondskanselier Angela Merkel. Vanwege de
coronapandemie vinden de herdenking en viering op 4 en 5 mei in aangepaste vorm plaats.

Nationale Herdenking, dinsdag 4 mei 2021:

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn aanwezig bij de Nationale
Herdenking op de Dam in Amsterdam. André van Duin houdt hier een toespraak. De Koning en Koningin
Máxima leggen een krans bij het Nationaal Monument. Namens de Rijksministerraad wordt in aanwezigheid
van de minister-president, minister Bijleveld van Defensie, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de gevolmachtigd ministers Besaril, Begina en Violenus van respectievelijk Aruba,
Curacao en Sint Maarten een krans gelegd. De Nationale Herdenking is net als vorig jaar vanwege de
coronamaatregelen niet openbaar toegankelijk. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt een beperkte
groep vertegenwoordigers van verschillende groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden uit die tijdens
de herdenking op de Dam aanwezig kan zijn. Voorafgaand aan de ceremonie op de Dam spreekt Roxane van
Iperen tijdens de herdenkingsbijeenkomst zonder publiek in De Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht uit.

Nationale Viering Bevrijding, woensdag 5 mei 2021:

Minister-president Rutte is in het Kunstmuseum in Den Haag aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de
Nationale Viering van de Bevrijding. Het thema van de viering is 'Na 75 jaar vrijheid'. De 5 mei-lezing wordt
gehouden door bondskanselier Merkel. Zij doet dit via een live-verbinding vanuit Berlijn. Aansluitend aan de
lezing gaan de minister-president en de bondkanselier in gesprek met studenten over vrijheid. Vervolgens
ontsteekt minister-president Rutte het Bevrijdingsvuur als startsein voor de online Bevrijdingsfestivals.

In Koninklijk Theater Carré in Amsterdam vindt ’s avonds zonder publiek het 5 mei-concert
plaats ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij viering muziekonderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe, 10 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft maandag 10 mei 2021 in Vesting Bourtange de viering van nieuwe en
bestaande afspraken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe
bijgewoond. Naar aanleiding van de campagne '50dagenmuziek' van Méér Muziek in de Klas presenteerden de
provincies nieuwe initiatieven en het MuziekAkkoord Groningen-Oost om meer muziekonderwijs in het
lesprogramma van de basisschool op te nemen. Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

Tijdens het muzikale programma in de historische Vesting Bourtange werd het MuziekAkkoord Groningen-Oost
ondertekend, waarbij twintig partijen zijn betrokken. Ruim 8000 Groningse kinderen krijgen binnenkort
structureel muziekles op school, door de samenwerking van onder meer Stichting Openbaar Onderwijs Oost
Groningen (SOOOG), Stichting Kunst en Cultuur en Cultuurhuis De Klinker. De ondertekening van
MuziekAkkoord Groningen-Oost werd muzikaal omlijst door een optreden van accordeonist Gertie Bruin,
samen met basisschoolkinderen. In 2017 ondertekende de stad Groningen al een akkoord.

Mirjam Pauwels, wethouder in Assen, hield een toespraak over de intensieve samenwerking in de provincie Drenthe op
het gebied van muziekonderwijs. Inmiddels wordt op 94 procent van de basisscholen muziekles gegeven in Drenthe.
Kinderen zongen 'Muziek kan altijd' en de Drentse Singer-Songwriter Hannah Mae trad op met 'Little Things'.

In de N.H. Kerk vertelden de ambassadeurs van Friesland en Groningen, Oeds Westerhof en
Paul de Rook, over de muzikale samenwerking binnen hun provincies. Een nieuwe schoolband
van basisschool De Rietzee verzorgde hun eerste publieke optreden. Het programma in Bourtange
werd afgesloten door de Friese zangeres Elske DeWall, die 'In Nije Dei' ten gehore bracht.

Méér Muziek in de Klas voert 50 dagen campagne, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima,
om aandacht te vragen voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima bezocht Bourtange om de
resultaten in Groningen, Friesland en Drenthe te bekijken. Op 16 mei wordt een muzikaal programma uitgezonden
door AVRO/TROS met beelden van het bezoek en optredens van artiesten en schoolkinderen.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de cognitieve, sociale en
creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting vergroot kennis van leerkrachten en brengt
regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

Bij het bezoek zijn de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij viering muziekonderwijs in Gelderland en Overijssel, 10 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft maandagmiddag 10 mei 2021 in Radio Kootwijk de viering van nieuwe en
bestaande afspraken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Gelderland en Overijssel bijgewoond.
Naar aanleiding van de campagne '50dagenmuziek' van Méér Muziek in de Klas presenteerden de provincies nieuwe
initiatieven en muziekakkoorden om meer muziekonderwijs in het lesprogramma van de basisschool op te nemen.
Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

De campagne '50dagenmuziek' resulteert in veel nieuwe afspraken om muziekonderwijs structureel in het lesprogramma
op de basisschool op te nemen. In Gelderland vindt binnenkort op 80 procent van de scholen muziekonderwijs plaats.
Tijdens het bezoek aan Radio Kootwijk werd de vlag gehesen ter ere van de ondertekening van MuziekAkkoord
Noord-West Veluwe voor 76 scholen. Ook bekeek Koningin Máxima het optreden van het Phion strijkorkest met
kinderen die bodypercussie uitvoerden. Kinderen van De Triviant, een school voor speciaal onderwijs,
toonde met het nummer 'Water, lekker helder water' wat muziekonderwijs voor hen betekent.

In Overijssel is momenteel 25 procent van de scholen bezig met structurele muzieklessen op school. Een nieuwe
stap is gezet met de ondertekening van MuziekAkkoord Zwolle door de elfjarige Esmee, in opdracht van alle
betrokken partijen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door rappers en de Doe Maar Mee band.

In Radio Kootwijk werd onderstreept hoe goed het muziekonderwijs al verankerd is in
steden als Ede, Barneveld en Hof van Twente. In plaatsen als Scherpenzeel, Apeldoorn
en Deventer zijn de eerste stappen naar structureel muziekonderwijs net gezet. De
akkoorden voor Gelderland-Midden en Twente zullen binnenkort getekend worden.
Zanger Rob Dekay beklonk het geheel met 'Alles kan'.

Méér Muziek in de Klas voert 50 dagen campagne, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima,
om aandacht te vragen voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima bezocht Radio Kootwijk om de
resultaten in Gelderland en Overijssel te bekijken. Op 16 mei wordt een muzikaal programma uitgezonden door
AVRO/TROS met beelden van het bezoek en optredens van artiesten en schoolkinderen.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de cognitieve, sociale en
creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting vergroot kennis van leerkrachten en brengt
regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

Bij het bezoek zijn de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Méér Muziek in de Klas/Sander van Glist


Foto: Méér Muziek in de Klas/Sander van Glist


Foto: Méér Muziek in de Klas/Sander van Glist


Foto: Méér Muziek in de Klas/Sander van Glist


Foto: Méér Muziek in de Klas/Sander van Glist

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij viering muziekonderwijs in Limburg en Noord-Brabant, 11 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 11 mei 2021 in Roermond de viering van nieuwe en
bestaande afspraken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Limburg en Noord-Brabant
bijgewoond. Naar aanleiding van de campagne '50dagenmuziek' van Méér Muziek in de Klas presenteerden
de provincies nieuwe initiatieven en muziekakkoorden om meer muziekonderwijs in het lesprogramma van
de basisschool op te nemen. Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

De campagne '50dagenmuziek' resulteert in veel nieuwe afspraken, voor Noord-Brabant werd vandaag
MuziekAkkoord Goirle ondertekend. Tilburg en 's-Hertogenbosch zijn met de voorbereidingen bezig,
binnenkort is een derde van de Brabantse scholen bezig met muziekonderwijs. De 13-jarige DJ Quinten
liet horen waar zijn provincie voor staat, OG3NE zong 'You' en 'Somebody to love' voor Koningin Máxima.

Het MuziekAkkoord Limburg omvat al 346 scholen. Het nieuwe project 'Meer Harmonie in de
Samenleving' brengt een verdieping aan in de regio Landgraaf, Brunssum en Kerkrade met
de structurele inzet van vakdocenten. Het Limburgs Jeugdorkest Play the Beat zorgde voor
een muzikale ontvangst, de 17-jarige Limburgse Sara Curfs droeg een gedicht voor.

Méér Muziek in de Klas voert 50 dagen campagne, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima,
om aandacht te vragen voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima bezocht Roermond om de resultaten
in Limburg en Noord-Brabant te bekijken. Op 16 mei wordt een muzikaal programma uitgezonden door AVROTROS met
beelden van het bezoek en optredens van artiesten en schoolkinderen.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de cognitieve, sociale en
creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting vergroot kennis van leerkrachten en brengt
regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

Bij het bezoek zijn de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk


Foto: Méér Muziek in de Klas/Bart van Heemskerk

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij viering muziekonderwijs in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland, 11 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 11 mei 2021 in openluchttheater Cabrio in Soest de viering
van nieuwe en bestaande afspraken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Utrecht, Flevoland en
Noord-Holland bijgewoond. Naar aanleiding van de campagne '50dagenmuziek' van Méér Muziek in de Klas
presenteerden de provincies nieuwe initiatieven en muziekakkoorden om meer muziekonderwijs in het
lesprogramma van de basisschool op te nemen. Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

De campagne '50dagenmuziek' heeft als resultaat dat in Noord-Holland straks 80 procent van de basisschoolkinderen
structureel muziekles krijgt op school, in Flevoland is dat 40 procent en in Utrecht 15 procent.

Tijdens het bezoek aan Soest werd gevierd dat het MuziekAkkoord Stichtse Vecht onlangs is
ondertekend, Zeist en De Bilt volgen binnenkort. In een videopresentatie door de provincie
Utrecht werd stilgestaan bij de samenwerking, de Kindersymfonie speelde het nummer 'Ping Pong'.
Jeroen van der Boom verzorgde de muzikale inleiding met het nummer '1 Wereld'.

De ondertekening van de MuziekAkkoorden Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek vond ook plaats.
Het zorgt voor structureel muziekonderwijs op 177 scholen in Noord-Holland. Muzikaal werden deze
akkoorden gevierd met optredens van schoolkinderen, Glen Faria en dichter Jesse Laport.

Carolien Gehrels, voorzitter van het bestuur van Méér Muziek in de Klas, onderstreepte hoe
muziekonderwijs al is verankerd in Almere. De stad krijgt er een Méér Muziek in de klas-bokaal
voor. De 12-jarige saxofonist Tycho bracht 'Can you feel the love tonight' ten gehore.

Méér Muziek in de Klas voert 50 dagen campagne, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima,
om aandacht te vragen voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima bezocht Soest om de resultaten
in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland te bekijken. Op 16 mei wordt een muzikaal programma uitgezonden door
AVROTROS met beelden van het bezoek en optredens van artiesten en schoolkinderen.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de cognitieve, sociale en
creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting vergroot kennis van leerkrachten en brengt
regionale samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

Bij het bezoek zijn de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Méér Muziek in de Klas/Set Vexy


Foto: Méér Muziek in de Klas/Set Vexy


Foto: Méér Muziek in de Klas/Set Vexy


Foto: Méér Muziek in de Klas/Set Vexy


Foto: Méér Muziek in de Klas/Set Vexy


Foto: Méér Muziek in de Klas/Set Vexy


Foto: Méér Muziek in de Klas/Set Vexy

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij viering muziekonderwijs in Zuid-Holland en Zeeland, 11 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 11 mei 2021 in de Keukenhof in Lisse de viering van nieuwe
en bestaande afspraken voor structureel muziekonderwijs op basisscholen in Zuid-Holland en Zeeland bijgewoond.
Naar aanleiding van de campagne '50dagenmuziek' van Méér Muziek in de Klas presenteerden de provincies nieuwe
initiatieven en muziekakkoorden om meer muziekonderwijs in het lesprogramma van de basisschool op te nemen.
Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

Koningin Máxima werd in de Keukenhof ontvangen met een optreden van muziekambassadeur Wouter Hamel,
die 'What a wonderful world' ten gehore bracht. Tijdens het bezoek stond de ondertekening centraal
van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zuid-Hollandse Delta voor meer muzikale samenwerking.
Jantien Westerveld, directeur van Méér Muziek in de Klas, onderstreepte hoe muziekonderwijs al
verankerd is in onder meer Dordrecht, Rotterdam en Hoeksche Waard. Het Thomas Moore koor van
PABO-studenten trad aansluitend op met 'something inside so strong'.

De Zeeuwse ambassadeur van Méér Muziek in de Klas, Ben de Reu, maakte bekend dat het MuziekAkkoord Zeeland
uit 2018 wordt uitgebreid met meer muziekonderwijs voor Zeeuws-Vlaanderen. De presentatie werd muzikaal
omlijst door optredens van Zeeuwse kinderen en Dax Hovius, die 'Blue suede Shoes' ten gehore bracht.

De eerste stappen voor Méér Muziek in de Klas zijn ook gezet in Caribisch Nederland. Henco Cécilia,
directeur van het Curacaohuis, nam een Méér Muziek in de Klas-vlag in ontvangst om toe te werken
naar structureel muziekonderwijs op de basisscholen van Curacao.

Méér Muziek in de Klas voert 50 dagen campagne, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Koningin Máxima,
om aandacht te vragen voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Koningin Máxima bezocht Lisse om de resultaten
in Zuid-Holland en Zeeland te bekijken. Op 16 mei wordt een muzikaal programma uitgezonden door AVROTROS met
beelden van het bezoek en optredens van artiesten en schoolkinderen.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de cognitieve, sociale en
creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting vergroot kennis van leerkrachten en brengt regionale
samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

Bij het bezoek zijn de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols


Foto: Méér Muziek in de Klas/Martin Hols

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima neemt verjaardagscadeau meer muziekonderwijs in ontvangst, 16 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima neemt, als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas,
een muzikale verjaardagstaart in ontvangst tijdens een feestelijk programma dat zondag 16 mei 2021
wordt uitgezonden. De taart met 50 kaarsjes, ter ere van de 50e verjaardag van Koningin Máxima, staat
symbool voor kleine en grote muzikale initiatieven naar aanleiding van de campagne van Méér Muziek in
de Klas. Het doel is nog meer duurzaam en structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. De taart wordt aangeboden aan Koningin Máxima
tijdens het programma 'Koningin Máxima; een leven vol muziek' met musicerende kinderen en artiesten.

Méér Muziek in de Klas voert 50 dagen campagne om aandacht te vragen voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Tijdens
de uitzending worden de resultaten van de campagne gepresenteerd en beelden getoond van werkbezoeken van Koningin Máxima
aan basisschoolkinderen voor Méér Muziek in de Klas. Kinderen treden op samen met onder meer Tania Kross, Jeroen van der
Boom, Sunnery James en Ryan Marciano, Emma Heesters, Glen Faria, Roel van Velzen en Carel Kraayenhof.

Bij de opnamen worden alle geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Jeroen Snel


Foto: Méér Muziek in de Klas / AVROTROS

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Interview Koningin Máxima ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag, 17 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima is ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag
geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. Het programma is een productie van NOS
en wordt uitgezonden op maandag 17 mei 2021 om 20.33u op NPO1.

Het stuk over mentale gezondheid vond ik het meest bijzondere van het interview.

"Onze ervaring met mijn zusje was dat zij niet oké was voor de laatste acht, negen jaar voor haar dood. Toch hing
er een beetje een taboe en praatten we er niet over. We wisten niet precies wat de diagnostiek was en hoe wij
geholpen konden worden om haar beter te helpen. Zij had een depressie, een persoonlijkheidsstoornis.

We hebben af en toe met ons beste kunnen haar geprobeerd te helpen. De realiteit is: professioneel ben je niet.
Een paar keer is zij opgenomen. Er moet veel gedaan worden aan de geestelijke gezondheidszorg. Er is veel te
doen voor jonge mensen, dat we echt preventief gaan werken. Dat we early warnings kunnen zien en heel snel
helpen. Mijn zusje had sneller moeten worden geholpen. Door ons misschien, hand in eigen boezem. Wat ik heb
geleerd van deze ervaring die ik heb gehad, is dat anderen die ervaring niet moeten hebben.

Weet u, als iemand in je familie zelfmoord pleegt… het is niet alleen maar verdriet en frustratie dat je iets
anders had kunnen doen, maar er komt van alles bij. Angst, schaamte, er speelt van alles. Ik verwijt mezelf
niets, net als mijn familie. Maar het is iets van: misschien hadden we meer kunnen doen. Ik weet niet waar
zij nu is, maar ik denk nu aan haar met een hele grote glimlach. En dat vind ik heel fijn." - MáximaReactie Koningspaar voor Eurovisie Songfestival, 18 mei 2021


"Alle deelnemers aan het Eurovisie Songfestival wensen wij succes en vooral heel
veel plezier toe! Er is geweldig werk verzet door iedereen die bij de organisatie
betrokken is. Eén winnaar staat al vast: Rotterdam!" - WA en Máxima

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren, 18 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning opende dinsdagmiddag 18 mei 2021 de tentoonstelling Slavernij in
het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19
wordt de tentoonstelling vooralsnog de eerste weken speciaal opengesteld voor scholen van
het voortgezet onderwijs uit de regio. Zodra dat mogelijk is volgt opening voor het algemene
publiek. De tentoonstelling Slavernij is vanaf 18 mei 2021 wel voor iedereen online toegankelijk.

Aan de hand van tien persoonlijke verhalen belicht de tentoonstelling slavernij in de Nederlandse
koloniale periode die duurde van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. In de tentoonstelling
staan de waargebeurde, persoonlijke verhalen centraal van tien mensen die in die tijd leefden. Het zijn
verhalen over het leven in slavernij en het profiteren hiervan, verhalen van verzet en uiteindelijk ook
van vrijheid. De slavernij in Suriname, Brazilië en het Caribisch gebied, met de rol van de West-Indische
Compagnie (WIC), en de Nederlandse koloniale slavernij in Zuid-Afrika en Azië waar de Verenigde Oost
Indische Compagnie (VOC) actief was, komen aan bod. Het Rijksmuseum gaat ook in op de effecten van het
systeem in die periode in Nederland zelf. Op de tentoonstelling zijn objecten, schilderijen en
bijzondere archiefstukken te zien, maar ook mondelinge bronnen, gedichten en muziek te horen.

De Koning kreeg een rondleiding over de tentoonstelling door directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits, hoofd
Geschiedenis Valika Smeulders en de veertienjarige Yosina Roemajauw. Zij is de verteller van de kinderaudiotour
bij de tentoonstelling en medeauteur van het magazine Slavernij en nu? dat voor het onderwijs bij de
tentoonstelling is gemaakt. Tijdens de rondleiding lichtte zij samen met betrokken conservatoren
verschillende verhalen toe. In de zaal Look at me now' sprak de Koning met studenten die onder leiding
van kunstenaars van het Instituto Buena Bista uit Curacao aan een nieuw kunstwerk over Slavernij werken.

De tentoonstelling Slavernij is het resultaat van vele samenwerkingen met uiteenlopende experts
van buiten het museum, onder wie historici, erfgoedexperts, culturele ondernemers, kunstenaars,
theatermakers en artiesten. Slavernij is vanaf 19 mei 2021 speciaal opengesteld voor scholen uit
het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen de tentoonstelling bezoeken in het kader van het reguliere
onderwijsprogramma voor de vakken CKV en Geschiedenis. Vanaf 18 mei is de tentoonstelling online te zien.
Na heropening van de musea is de tentoonstelling tot en met 29 augustus 2021 te bezichtigen voor publiek.

Tijdens het bezoek worden de algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.


Foto: Rijksmuseum - Ilvy Njiokiktjien


Foto: Rijksmuseum - Ilvy Njiokiktjien


Foto: Rijksmuseum - Ilvy Njiokiktjien


Foto: Rijksmuseum - Ilvy Njiokiktjien


Foto: Rijksmuseum - Ilvy Njiokiktjien

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Koninklijke Marine in Den Helder, 19 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 19 mei 2021 in Den Helder een werkbezoek
gebracht aan de Admiraliteitsraad en een trainingsopstelling van de Koninklijke Marine.

Het werkbezoek begon in de haven van Den Helder aan boord van de Zr.Ms. Rotterdam, één van de twee amfibische
transportschepen van de marine. De Koning heeft aan boord van het schip een deel van een overleg van de
Admiraliteitsraad bijgewoond. De raad is het hoogste besluitvormings- en adviesorgaan binnen de marine
en staat onder voorzitterschap van de Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Rob Kramer.

Aansluitend bezocht de Koning Zeemanschapstrainer de Poolster, een oefenopstelling waar nautische opleidingen
kunnen worden gegeven zonder afhankelijk te zijn van varende eenheden en trainingsfaciliteiten elders.

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee.
In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties
en bij rampen. De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

De Koning voert met regelmaat oriënterende achtergrondgesprekken over uiteenlopende
onderwerpen en thema’s. Dit gebeurt telefonisch, ten paleize en op locatie.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt regio Rotterdam-Rijnmond over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 19 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, heeft woensdagmiddag
19 mei 2021 een werkbezoek gebracht aan de regio Rotterdam-Rijnmond. Het bezoek stond in het teken van de
samenwerking in de regio om werknemers die hun baan verliezen snel weer aan werk te kunnen helpen en om
werkgevers met een tijdelijk tekort aan personeel te koppelen aan bedrijven waar onvoldoende werk is.

Koningin Máxima, kroonlid van de SER Geert ten Dam, FNV-voorzitter Tuur Elzinga en bestuurlijk
verbinder van de regionale mobiliteitsteams Ton Heerts namen in Rotterdam deel aan drie gesprekken.
Het werkbezoek startte met een gesprek met een aantal ondernemers uit het mkb. Zij hebben verteld
over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven. Organisaties in de horeca en de retail hebben
veel minder werk, terwijl in de zorg, de techniek en de logistiek de vraag naar personeel is gestegen.

Bij het tweede gesprek sloten regionale partners aan die ondernemers ondersteunen bij onder meer personele
uitdagingen, vraagstukken als gevolg van de coronacrisis en het tijdelijk uitwisselen van medewerkers.

Tot slot spraken Koningin Máxima, Geert ten Dam, Tuur Elzinga en Ton Heerts met bestuurders van de gemeente
Rotterdam en regionale onderwijsinstellingen over de Rotterdamse Leerwerkakkoorden. De overheid, het onderwijs
en het bedrijfsleven hebben deze akkoorden gesloten om samen te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt
en aan een goede balans tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Leerlingen worden begeleid van school
naar werk, werkenden van werk naar werk en werkzoekenden (weer) aan het werk.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als
één van de kritische succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité publiceerde
eind april een briefadvies met de oproep om het fundament voor ondernemerschap te versterken.
De SER presenteerde de 'Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen' om te bouwen aan een sterke en
positieve leercultuur in Nederland, zodat mensen blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen.

Eerder bracht Koningin Máxima samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer in het kader van arbeidsmobiliteit al
(virtuele) werkbezoeken aan Stichting de Buitenboordmotor, een onderneming in Rotterdam, het Regionaal
Werkcentrum Groot Amsterdam, en de regio's Midden-Brabant, Utrecht en Gelderse Vallei.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar
mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de
inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen
geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan Humanitas, 19 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdagmiddag 19 mei 2021 een digitaal werkbezoek
aan Vereniging Humanitas. Het bezoek stond in het teken van ervaringsverhalen
van vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van de organisatie.

Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die 75 jaar geleden is opgericht om er voor mensen
te zijn die ondersteuning nodig hebben. Deelnemers worden door vrijwilligers geholpen om op eigen kracht iets aan
hun situatie te veranderen. Mensen die het even niet alleen redden worden ondersteund bij bijvoorbeeld vragen over
opvoeding, het opbouwen van een sociaal netwerk of het op orde brengen van de administratie.

Het online werkbezoek startte met een gesprek over het programma 'Get a Grip', waarbij vrijwilligers jongeren
helpen financiële problemen te voorkomen door bijvoorbeeld het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven,
ondersteuning te bieden bij het aanvragen van toeslagen en te begeleiden bij het maken van een budgetplan.
Vervolgens ging Koningin Máxima in gesprek met ouderen en vrijwilligers die betrokken zijn bij het maatjesproject
'Humanitas Tandem'. Om te voorkomen dat deelnemers in een isolement komen, helpen vrijwilligers de deelnemers om
weer activiteiten te ondernemen en zelf sociale contacten op te bouwen. Hierna vertelden jongeren en hun maatjes
over hun ervaringen met 'Match'. Bij dit project van Humanitas worden jongeren die tijdelijk een steuntje in de
rug nodig hebben op een laagdrempelige manier geholpen met bijvoorbeeld het leggen van contacten met anderen en
bij lastige situaties thuis of op school. Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het bieden van
ondersteuning aan mensen met een migratieachtergrond bij het actief deelnemen aan de samenleving.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt A.S. Talmaschool en Eurovisie Songfestival voor Méér Muziek in de Klas, 20 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, bezocht donderdag 20 mei 2021
in Rotterdam de A.S. Talmaschool en het Eurovisie Songfestival. Méér Muziek in de Klas is maatschappelijk partner
van het Eurovisie Songfestival en zet deze week muziekonderwijs in Rotterdam centraal.

Tijdens het bezoek aan de school onthulde Koningin Máxima in de nabijgelegen MuziekSpeeltuin een interactief
muzikaal speeltoestel. Méér Muziek in de Klas biedt kinderen die minder snel in aanraking komen met muziek
zo de mogelijkheid samen muziek te ontdekken. Het speeltoestel kan na schooltijd worden gebruikt om muziek
te maken en onder schooltijd worden ingezet voor muziekonderwijs.

Aansluitend ging Koningin Máxima bij de A.S. Talmaschool in gesprek over wat muziek kan betekenen voor
taalontwikkeling en kansengelijkheid in het onderwijs. Bij het gesprek waren onder meer aanwezig Said Kasmi,
wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme, Monique Degeling, schoolleider A.S. Talmaschool, Hans Spekman van
het Jeugdeducatiefonds en Dave Klein-Ensberg, directeur Jantje Beton en ambassadeur Méér Muziek in de Klas.

In de middag was Koningin Máxima samen met leerlingen van de school in Ahoy aanwezig bij de generale repetitie
van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ook spraken Koningin Máxima en leerlingen met
presentatrice Nikkie de Jager over muziek. Daarnaast verzorgde Méér Muziek in de Klas voorafgaande aan de generale
repetitie een kort voorprogramma waarin muziek op school centraal staat. Bij aankomst bij Ahoy verwelkomen 28
kinderen van groep 6 van de Jozefschool uit Hoek van Holland Koningin Máxima met het lied 'Superheld'.

Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen
basisschoolkinderen in Nederland. Muziekonderwijs levert een bijdrage aan de cognitieve, sociale en
creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting vergroot kennis van leerkrachten en brengt regionale
samenwerkingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving.

Bij het bezoek zijn de geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: Nathan Reinds / NPO/NOS/AVROTROS


Foto: Joyce Hansson / NPO/NOS/AVROTROS


Foto: Joyce Hansson / NPO/NOS/AVROTROS


Foto: Joyce Hansson / NPO/NOS/AVROTROS

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen, 21 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning opende vrijdagmiddag 21 mei 2021 Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen.
Het zonnepark is een initiatief van Avitec infra & milieu, Solarfields Nederland en Avebe.
Het park is in samenspraak met omwonenden en omliggende bedrijven tot stand gekomen en zet
met innovatie in op het verder verduurzamen van de energietransitie.

Avitec en Solarfields zijn in 2017 gestart met de ontwikkeling van een grootschalig grondgebonden zonnepark
in Nieuw-Buinen. Omdat duurzame energieproductie vaak een directe invloed heeft op de gezamenlijke leefomgeving,
zoals ruimtebeslag en geluidsoverlast, wilden de organisaties zeker zijn van voldoende draagvlak. Het park is
daarom tot stand gekomen na overleg met betrokkenen in de omgeving. Daarna is pas gestart met de aanvraag van
vergunningen en het bestemmingsplan. De initiatiefnemers werken daarnaast samen met omliggende bedrijven. Zo
wordt onder de zonnepanelen het (afval)water van de aardappelmeelfabriek Avebe opgeslagen. Tevens werken de
initiatiefnemers samen met het hoger onderwijs voor onderzoek naar de opslag van energie. Het zonnepark met
300.000 zonnepanelen is sinds begin 2021 in gebruik en heeft een omvang van 120 MegaWatt.

Koning Willem-Alexander verricht de officiële opening. Hij krijgt een rondleiding over
het terrein en spreekt met betrokken omwonenden over het participatieproces, met technici
over de uitdagingen rond de aanleg van het park en met vertegenwoordigers van Avitec, Solarfields
en Avebe over de samenwerking tijdens de totstandkoming en over de toekomst van dit initiatief.

Tijdens het bezoek worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek aan COVID-19-nazorgpoli Radboudumc, 25 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 25 mei 2021 een werkbezoek gebracht aan het Radboudumc Dekkerswald
in Groesbeek. De Koning bezocht er de COVID-19 nazorgpoli, waar hij sprak met herstellende coronapatiënten en een
aantal medisch specialisten betrokken bij de zorg voor patiënten die langdurig ziek blijven na een coronabesmetting.

Naar schatting ervaren enkele tienduizenden Nederlanders langdurige en hardnekkige klachten na COVID-19:
ernstige vermoeidheid, slecht kunnen inspannen, kortademigheid, pijn, angstgevoelens en neerslachtigheid.
De Koning sprak met vier patiënten die vorig jaar COVID-19 doormaakten. De patiënten onderscheiden zich
in leeftijd en ziekteproces,maar allen ervaren nog altijd klachten. Het heeft grote impact op het dagelijks
leven van deze mensen. Na het gesprek bezocht de Koning de fysiotherapiezaal waar kracht- en conditiemetingen
gedaan worden met patiënten om bijvoorbeeld het herstelproces in kaart te brengen.

Het kernteam COVID-19 nazorg gaf de Koning een toelichting op de organisatie en de uitvoering
van de multidisciplinaire nazorg. De Koning sprak met specialisten van verschillende betrokken
disciplines, zoals een longarts, klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut,
intensivist en huisarts. Daarnaast werd ook de start van een nieuw programma voor
kinderlongrevalidatie besproken voor jongeren vanaf 12 jaar met long COVID-19.

Naast de organisatie van de zorg kwam ook onderzoek op het gebied van de lange termijn effecten van COVID-19
ter sprake. Zo wordt op urgente vraagstukken en voor wetenschappelijk onderzoek samengewerkt met verschillende
disciplines en andere universiteiten, maar ook met het Longfonds. Dit fonds lanceerde in samenwerking met de
Long Alliantie Nederland (LAN) Coronaplein.nu, een digitaal patiëntenplatform waar mensen met langdurige
klachten na corona terecht kunnen voor informatie, advies en lotgenotencontact.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en
waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis
en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Het werkbezoek van Koning
Willem-Alexander vond plaats met inachtneming van de geldende coronarichtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Hogeschool Rotterdam, 25 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 mei 2021 een werkbezoek gebracht aan de Hogeschool
Rotterdam Business School. Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronapandemie op
het hoger onderwijs, de ontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs en de aansluiting van studenten
op de arbeidsmarkt. Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap.

Door de coronamaatregelen kunnen in Nederland circa 445.000 studenten van het hoger
beroepsonderwijs maar beperkt naar de hogeschool. De meeste lessen zijn online gegeven,
stages vinden vaak in aangepaste vorm plaats. De praktijklessen aan de Hogeschool Rotterdam
zijn echter altijd doorgegaan en studenten met moeilijke thuisstudie-omstandigheden konden
altijd op een locatie terecht. Koningin Máxima sprak tijdens het bezoek met studenten en
medewerkers over hun ervaringen tijdens de coronapandemie en de voorbereiding op het nieuwe
studiejaar. Bestuursvoorzitter en gastheer Ron Bormans gaf aan dat de hogeschool de ambitie
heeft om de colleges en andere studieactiviteiten vanaf september weer ‘normaal’ op locatie
aan te bieden. Hierin worden de positieve ervaringen van de afgelopen tijd meegenomen. Het
onderwijs wordt bijvoorbeeld aangevuld met online lesmethoden.

Koningin Máxima nam aansluitend samen met Diederik Laman Trip, lid van het Comité, deel aan twee
rondetafelgesprekken. Het eerste ging over de kansen en uitdagingen van ondernemerschapsonderwijs.
De Hogeschool Rotterdam werkt hierin samen met O2LAB Rotterdam. Deze organisatie draagt bij aan
het ontwikkelen en versterken van ondernemersvaardigheden van Rotterdamse studenten op alle niveaus
en disciplines. Hiervoor zijn speciale lessen in ondernemerschap ontwikkeld die samen met docenten
van de onderwijsinstelling worden gegeven. Daarnaast draagt O2LAB bij aan het versterken van de
samenwerking binnen én tussen de Rotterdamse onderwijsinstellingen en het MKB in de regio. Koningin
Máxima sprak met vertegenwoordigers van O2LAB en studenten met een eigen onderneming over hun ervaringen.

Bij het tweede gesprek lag de focus op de aandachtspunten en uitdagingen voor aansluiting
van hoger onderwijs op de arbeidsmarkt. Vertegenwoordigers van de Vereniging Hogescholen,
het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht, MKB en
VNO/NCW Rotterdam en ondernemers spraken met Koningin Máxima over onderlinge samenwerking
en oplossingen om de aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt verder te verbeteren.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en
waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis
en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens de werkbezoeken worden
de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Smit & Zoon in Weesp, 26 mei 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdagmiddag 26 mei 2021 een bezoek aan Smit & Zoon in Weesp.
Het bedrijf, gespecialiseerd in producten voor leerbewerking, bestaat dit jaar tweehonderd jaar.

Smit & Zoon is een zevende generatie familiebedrijf dat in 1821 begon als handelaar in stokvis, later oliën
zoals levertraan. Inmiddels ontwikkelt het bedrijf producten voor het maken en afwerken van leer. Deze worden
wereldwijd verkocht aan leerlooierijen voor de productie van onder meer tassen, schoenen, autobekleding en
meubels. Smit & Zoon wil de leerproductie verduurzamen. Het bedrijf heeft zich daarom ten doel gesteld in
samenwerking met de stakeholders een milieuvriendelijke en sociaal duurzame leerketen te creëren in 2025.
Tevens zet het concern met circulariteit, onderzoek en educatie in op de ontwikkeling van duurzame technologieën.

Koningin Máxima werd geïntroduceerd in de tweehonderdjarige geschiedenis van het familiebedrijf. Zij sprak met
familieleden over de ontwikkelingen die Smit & Zoon heeft doorgemaakt. Vervolgens kreeg Koningin Máxima een
rondleiding langs het laboratorium en de fabriekshal waar medewerkers uitlegden hoe leer gemaakt wordt en
hoe de benodigde producten vervaardigd worden. Aansluitend sprak zij met medewerkers over de verduurzaming
van de leerwaardeketen en welke innovatieve en educatieve middelen hiervoor worden ingezet.

Tijdens het bezoek worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Noord-Limburg, 27 mei 2021


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten een streekbezoek aan Noord-Limburg. Het Koninklijk Paar
bezocht de gemeenten Venlo, Bergen en Venray. Het streekbezoek stond in het teken van positieve gezondheid.
Ook kwam de invloed van corona op de streek gedurende het afgelopen jaar ter sprake.

De regio Noord-Limburg heeft zich ten doel gesteld de gezondste regio van Nederland te worden. Dit is vastgelegd
in de RegioVisie voor de komende twintig jaar. De ambitie is dat de gemeenschap zowel lichamelijk als mentaal
gezond is, beschikt over een veilige leefomgeving en een goede kwaliteit van leven en werken. Er is aandacht
voor gezonde voeding, voldoende natuur, maar ook voor een gezonde balans tussen werk en privé met ruimte voor
vrije tijd, cultuur en zingeving. Al deze facetten worden samengevat in de term 'positieve gezondheid'.

Het streekbezoek Noord-Limburg begint in de gemeente Venlo. Hier werd gesproken over het concept positieve
gezondheid met vertegenwoordigers van het regionaal bestuur, het bedrijfsleven, de zorg en wetenschap in de regio.

Op Brightlands Campus Greenport Venlo werken ondernemers, wetenschappers en studenten samen aan onderzoek
naar gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circulaire economie. Tijdens een rondetafelgesprek
sprak het Koninklijk Paar met betrokkenen vanuit wetenschap, bestuur, bedrijfsleven en zorg over het
begrip 'positieve gezondheid' en over het doel van Noord-Limburg om de gezondste regio van Nederland te
worden. Bij een rondgang presenteerden ondernemers innovaties in landbouw en gezonde voeding.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

In Tegelen bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de repetitie van de Passiespelen en spraken enkele
acteurs en medewerkers. Er wordt gesproken over het belang van de lokale gemeenschap, zingeving en cultuur.

In 1931 werd voor het eerst het Passiespel opgevoerd in openluchttheater De Doolhof in Tegelen.
De Passiespelen worden iedere vijf jaar georganiseerd door een artistiek team en ruim 400 lokale
vrijwilligers. Tienduizenden bezoekers komen op het verhaal over de lijdensweg van Jezus af. In
2020 zou de 21e editie worden gehouden. Door corona zijn de uitvoeringen een jaar uitgesteld.
Normaal gesproken kunnen 2400 bezoekers plaatsnemen, maar vanwege de coronamaatregelen worden
dat er dit jaar 550. Het gezelschap speelt daarom dit jaar twee voorstellingen per dag.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het streekbezoek aan Noord-Limburg gaat verder in de gemeente Bergen. Tijdens een wandeling door het bos van
Landgoed De Hamert, onderdeel van Nationaal Park De Maasduinen, werd stilgestaan bij de geschiedenis van dit
natuurgebied en bij de betekenis ervan voor het milieu en voor bewoners uit de regio. Medewerkers van het
Limburgs Landschap gaven het Koninklijk Paar een toelichting op de werkzaamheden van hun stichting.

De wandeling eindigde aan de oevers van de Maas. Hier kregen Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima uitleg over de gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het streekbezoek aan Noord-Limburg werd afgesloten in de gemeente Venray, waar de
mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren als thema centraal staat.

Het Koninklijk Paar sprak met professionals over de taboes die heersen rond mentale gezondheid en
legden uit hoe zij jongeren ondersteunen in de aanpak daarvan. Veel jonge mensen kampen met psychische
klachten, angsten, depressies of (eet)problemen. Vervolgens vertelden jongeren aan Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima over hoe zij hun mentale problemen bespreekbaar leren maken en hoe dit bijdraagt aan hun
positieve gezondheid. De jongeren hebben deelgenomen aan de pilot van het spel TABOEIEND Experience van de
stichting Durf te vragen, waarmee ze leren taboes rond mentale gezondheid te doorbreken.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Tijdens het bezoek werden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar neemt deel aan NLdoet, 28 mei 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben vrijdagmiddag 28 mei 2021
deelgenomen aan NLdoet van het Oranje Fonds in Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en vindt dit jaar voor de zeventiende keer plaats.
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei 2021 kan iedereen op ruim 5.500 plekken in Nederland een laagdrempelige
manier kennis maken met vrijwilligerswerk en ervaren hoe het is om iets voor een ander te betekenen.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus vindt NLdoet in aangepaste vorm plaats. Activiteiten zijn
vaak kleinschaliger en zijn waar mogelijk buiten. Ook heeft het Oranje Fonds extra geld ter beschikking
gesteld voor beschermende middelen zodat iedereen veilig kan deelnemen aan de vrijwilligersklussen.

Cultuurhuis De Paulus huist in de voormalige Pauluskerk in Oegstgeest. In dit Rijksmonument worden allerlei
activiteiten op het gebied van spiritualiteit, kunst en cultuur in de brede zin georganiseerd. Tijdens de
voorjaarsschoonmaak gingen Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en diverse vrijwilligers aan de slag
met onder meer het lappen van ramen, het schoonmaken van het meubilair en het opruimen van de tuin.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds
bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen.


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal


Foto: Oranje Fonds - Remko de Waal

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt buurtinitiatieven in eigen stadsdeel Haagse Hout in Den Haag, 1 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 1 juni 2021 een bezoek gebracht aan twee buurtinitiatieven
in het stadsdeel Haagse Hout in Den Haag. De Koning bezocht eerst Het Spaarwaterveld in de wijk Bezuidenhout,
waar hij van vrijwilligers uitleg kreeg over het project Right to challenge. Bij het wijk- en dienstencentrum
Mariahoeve sprak hij met de oprichter en enkele vrijwilligers van De Lichtpuntjes van Mariahoeve.

Het bezoek van de Koning aan buurtinitiatieven in het stadsdeel waar hij ook zelf woont, begon met een fietstocht
vanaf Paleis Huis ten Bosch naar Het Spaarwaterveld. Daar werd de Koning samen met stadsdeeldirecteur Haagse Hout
Debora Lootsma ontvangen door de voorzitter van het Wijkberaad Bezuidenhout, Jacob Snijders. De Koning kreeg een
rondleiding over het terrein, dat bestaat uit een speeltuin, een sportveld, een paviljoen met ontmoetingsruimte
en een zogenoemd Haags Hopje, waar kleine kinderen speelgoed kunnen lenen. Bewoners hebben op eigen initiatief
het beheer van Het Spaarwaterveld overgenomen van de gemeente, omdat zij dachten dit beter en goedkoper te kunnen.
Door dit project, Right to challenge, doet het wijkberaad nu het beheer van de groenvoorziening op het veld en
wordt met behulp van robotgrasmaaiers ’s nachts het gras gemaaid. Ook de speelgoeduitleen draait nu op
vrijwilligers uit de wijk en is zeven dagen per week op vaste tijden open. Het wijkberaad nam tevens het
initiatief voor de bouw van paviljoen De Bezuidenhut met een bar, terras, opslagruimtes en toilet.

Vervolgens fietste de Koning naar wijk- en dienstencentrum Mariahoeve, waar hij werd ontvangen door initiatiefnemer
van De Lichtpuntjes Naomi Barki-Van Vliet. De Lichtpuntjes van Mariahoeve bestaat uit vrouwen en moeders uit
de wijk die vrijwillig kinderactiviteiten organiseren, koken in de wijk, bazaars organiseren en noodpakketjes
met levensmiddelen en drogisterijartikelen bezorgen bij gezinnen in nood. Ook hebben ze sinds de uitbraak
van COVID-19 samen met andere organisaties in de wijk al honderden gezinnen voorzien van warme maaltijden
of boodschappen. De vrouwen die meehelpen zetten allemaal hun eigen talenten in. Dit versterkt
hun gevoel van eigenwaarde en sommige vrouwen komen daardoor ook uit hun sociaal isolement.

Bezuidenhout en Mariahoeve zijn beide wederopbouwwijken. Beide wijken tellen nu ongeveer 14.000 inwoners.
Waar in Bezuidenhout met name twintigers en dertigers wonen, veelal starters en tweeverdieners, wonen in
Mariahoeve relatief veel ouderen en kent de wijk een groot aantal inwoners met verschillende etnische
achtergronden. Ook telt Mariahoeve veel sociale woningbouw en mensen die een uitkering ontvangen.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Gemeente Den Haag - Martijn Beekman


Foto: Gemeente Den Haag - Martijn Beekman


Foto: Gemeente Den Haag - Martijn Beekman


Foto: Gemeente Den Haag - Martijn Beekman

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima opent Kinderbiënnale Groninger Museum, 1 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima opende dinsdagochtend 1 juni 2021 de Kinderbiënnale in het Groninger
Museum. De eerste Kinderbiënnale van Nederland is een interactieve expositie met werk van kunstenaars
uit binnen- en buitenland. Dertig kinderambassadeurs uit de provincie Groningen hebben meegewerkt aan
de totstandkoming van de kunstwerken en de inrichting van de tentoonstelling.

De kinderen hebben in de aanloop naar de tentoonstelling onder andere meegewerkt aan het schrijven van
informatie over de kunstwerken, hebben samen de inrichting bepaald en geleerd over marketing en hoe je
een rondleiding geeft. Ook zijn de kinderen op atelierbezoek geweest bij de deelnemende kunstenaars.

Elk kunstwerk dat te zien is tijdens de Kinderbiënnale daagt uit tot interactie,
participatie en creatie. Door te doen, te verwonderen en te maken worden bezoekers
uitgedaagd om mee te bouwen, te ontdekken of te bewegen in een kunstwerk.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding over de tentoonstelling en
ging in gesprek met de kunstenaars en de kinderambassadeurs.

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus wordt de tentoonstelling vanaf
2 juni 2021 vooralsnog alleen opengesteld voor scholen uit de provincie Groningen. Na de heropening
van de musea is de Kinderbiënnale tot en met 9 januari 2022 te bezichtigen voor publiek.

Tijdens de opening werden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Groninger Museum - Siese Veenstra


Foto: Groninger Museum - Siese Veenstra


Foto: Groninger Museum - Siese Veenstra


Foto: Groninger Museum - Siese Veenstra

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima reikt Appeltjes van Oranje 2021 uit, 1 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima reikte dinsdagmiddag 1 juni 2021 op Paleis Noordeinde de
Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds uit. Ook Zijne Majesteit de Koning is aanwezig.
De drie winnaars worden tijdens de uitreiking bekendgemaakt. Vanwege de maatregelen omtrent
het coronavirus vindt de bijeenkomst in aangepaste vorm plaats.

Het thema van de Appeltjes van Oranje dit jaar is 'Mentale Kracht' en besteedt daarmee aandacht aan mentale
gezondheid. De prijzen werden toegekend aan drie sociale initiatieven waarbij vrijwilligers mensen met
psychische problemen helpen. Zij bieden een luisterend oor en helpen hen weer mee te doen in de samenleving.
De bekendmaking van de winnaars vond plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de twaalf genomineerde
organisaties. Voorzitter van het bestuur van het Oranje Fonds Dick Benschop en vicevoorzitter en jurylid
Kim Putters waren tevens te gast en spaken over het belang van deze hulpinitiatieven aan mensen met
psychische klachten, naast de professionele zorgverlening. Koningin Máxima reikte de Appeltjes van
Oranje uit, ook maakte zij aan het eind van haar toespraak de winnaar van de Grote Appel bekend.
De uitreiking was vanaf 16:00 uur te volgen via een livestream op www.oranjefonds.nl.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op
succesvolle wijze groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen
in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje
Fonds. In lustrumjaren reikt de Koning de prijzen uit, Koningin Máxima in alle andere jaren.
De Appeltjes van Oranje worden dit jaar voor de negentiende keer uitgereikt. De prijs bestaat uit
een bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro. Het beeldje is ontworpen door Prinses Beatrix.

Tijdens de uitreiking werden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Toespraak van Koningin Máxima bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje, Paleis Noordeinde:
"Wat had ik U graag allemaal hier op Paleis Noordeinde willen begroeten! Maar gelukkig zijn we digitaal toch met
elkaar verbonden en kunt U ‘live’ meeleven met de vertegenwoordigers van de 12 initiatieven hier in de Balzaal.

Tegen iedereen thuis wil ik zeggen: fantastisch dat U erbij bent. En dank U wel voor Uw steun aan deze
organisaties. U doet geweldig werk, vaak achter de schermen. Maar dat wil niet zeggen dat U onzichtbaar
blijft. Als genomineerden voor een Appeltje van Oranje staat U vandaag allemaal in de spotlights!

We hebben inmiddels twee fantastische winnaars. Stichting Vriendendiensten
en Expertise Center Education Care: van harte gelukgewenst!

Ik mag nu de derde winnaar bekend maken, en dat is ook meteen de winnaar van de Grote Appel…

Maar ik houd het nog heel even spannend…

Want ik wil graag eerst met U delen hoe belangrijk ik Uw werk vind. U helpt mensen met
psychische problemen om hun mentale veerkracht terug te vinden, zodat ze volwaardig kunnen
meedoen in de samenleving. U helpt hen weerbaar te worden. Dat werk is zó nodig.

De afgelopen jaren heb ik in werkbezoeken heel veel gesprekken gevoerd met mensen
die kampen met mentale gezondheidsproblemen. Ik sprak ook met hulpverleners: zowel
professionals als vrijwilligers. En met wetenschappers.

Al die gesprekken en ontmoetingen zijn belangrijk voor me geweest. Niet alleen om de
eerlijke verhalen die ik hoorde, maar ook om de verdieping van mijn kennis.

Wat ik in deze gesprekken heb ervaren is in de eerste plaats de enorme variatie. Vorige week
was ik samen met mijn man in Venray om te praten over mentale weerbaarheid van jongeren. "Ieder
huisje heeft zijn kruisje", zei de wethouder Jeugdzorg. Maar tegelijkertijd: Ieder mens is uniek.
De één heeft last van een depressie en slaagt erin daar na een tijdje weer uit te komen. De ander
raakt steeds dieper in de psychische problemen, tot wanhoop van zichzelf en familie en vrienden.

In de tweede plaats hoorde ik van heel veel betrokkenen dat zij nog steeds een stigma voelen. Het is
moeilijk om te praten over je psychische problemen. Daardoor blijven veel mensen er heel lang mee
rondlopen. Ze zijn bang het perfecte plaatje te bederven en laten de wereld een glimlach zien, terwijl
ze vanbinnen huilen. En daardoor worden ze steeds kwetsbaarder en wordt herstel steeds moeilijker.

'Eigenlijk zou mentale gezondheid net zo bespreekbaar moeten zijn als
een gebroken been', vertelde een student me eerder dit jaar.

Het derde dat mij is opgevallen, is het grote belang van preventie en herstel dichtbij. De druk op de
geestelijke gezondheidszorg is hoog en de wachtlijsten worden langer. Om te voorkomen dat deze druk
nóg hoger wordt, moeten we zorgen dat er voor iedereen dichtbij huis mogelijkheden zijn om psychische
problemen te bespreken. En dat er hulp is voor iedereen die werkt aan herstel.

Dat geldt voor mensen van alle leeftijden, maar zeker ook voor jongeren. Acht procent
van de jongeren tussen 12 en 25 jaar is psychisch ongezond. Dat is één op de twaalf
jongeren. En de coronapandemie heeft het voor velen niet gemakkelijker gemaakt.

De psychische klachten manifesteren zich vooral tussen de 18 en 25 jaar. De studentenleeftijd. Maar dit is zeker
niet alleen een studentenprobleem. Ook werkende jongeren worden erdoor geraakt, met soms levenslange gevolgen.

Daarom is het belangrijk dat we er vroeg bij zijn. Hoe eerder mensen hun verhaal durven te delen,
hoe beter. Zo winnen we kostbare jaren en besparen we heel veel verdriet en onnodige kosten.

Ik ben dan ook heel blij met het initiatief van het Oranje Fonds en
MIND om samen te gaan werken. Daar hoort U straks meer over…

De weg naar herstel begint voor iedereen bij een luisterend oor en een eerlijk gesprek.

U beseft dat allemaal en U brengt het in praktijk!

Het is geweldig dat ik vandaag met drie Appeltjes van Oranje onze waardering voor Uw werk kan uitdrukken.

Twee Appeltjes hebben hun bestemming al gevonden… maar de derde wacht nog… en dat is de Grote Appel.

U moet beseffen dat er 233 inzendingen waren dit jaar. U behoort
tot de beste twaalf. Dat is al een enorme prestatie.

Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en de werkwijze van alle genomineerden.
Bijvoorbeeld door de inzet van mensen die zelf psychische problemen hebben gehad
en nu anderen helpen. Hun ervaring en inlevingsvermogen zijn goud waard.

De Grote Appel 2021 gaat naar een organisatie die klein begon als een lokaal initiatief
gericht op zelfhulp en herstel. Langzaam maar zeker verspreidde het zich over een steeds
groter deel van het land en groeide het aantal vrijwilligers. Velen van hen zijn als
deelnemer begonnen. De vrijwilligers ontwikkelen zich voortdurend verder. Ze blijven leren.

De organisatie creëert veilige plekken, maar weet mensen met psychische problemen ook
in beweging te brengen, niet alleen naar herstel, maar ook naar studie en werk. Ze werkt
bovendien goed samen met de reguliere zorg en blijft zich continu vernieuwen.

Dames en heren, de Grote Appel gaat naar….

Ixta Noa uit Nijmegen!

Mijn hartelijke gelukwensen aan alle medewerkers en vrijwilligers."

Mentale problemen maken meedoen niet vanzelfsprekend, zeker niet in tijden van corona.
Het Oranje Fonds maakt tijdens de Appeltjes van Oranje bekend de komende jaren extra
steun te bieden aan vrijwilligersprojecten die zich voor deze doelgroep inzetten. Ter
ere van de 50ste verjaardag van Koningin Máxima start het Oranje Fonds 'Herstel dichtbij'.

Tachtig zelfregie- en herstelinitiatieven krijgen drie jaar lang ondersteuning, zodat
iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen om weer mee te
doen in de samenleving. 'Herstel dichtbij' is een samenwerking met MIND.


Foto: Oranje Fonds - Stefan van der Kamp

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Koninklijk Concertgebouworkest, 2 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op woensdagochtend 2 juni 2021 een werkbezoek gebracht aan
het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Koningin Máxima is beschermvrouwe van het orkest.

Het bezoek begon met een kennismaking met de nieuwe directie. Er werd onder meer gesproken
over de activiteiten van het Koninklijk Concertgebouworkest tijdens de coronapandemie, de
toekomstplannen van het orkest en de diverse educatieprogramma's. Zo kunnen jonge getalenteerde
musici tussen de 14 en 18 jaar uit Europa auditie doen voor Concertgebouworkest Young, het nieuwe
internationale jeugdorkest dat komende zomer zijn tweede editie beleeft. Ook biedt de Academie van
het Concertgebouworkest jaarlijks plaats aan enkele talentvolle jonge musici. Gedurende een seizoen
nemen zij deel aan orkestproducties en worden zij begeleid door leden van het orkest. Ook volgen de
deelnemers lessen, workshops en trainingen en spelen ze kamermuziekconcerten. Deelnemers van de
Academie vertelden Koningin Máxima over hun ervaringen tijdens een rondleiding door het pand van
het Concertgebouworkest aan de Gabriël Metsustraat. Dit pand is de thuisbasis van het orkest en
beschikt naast de kantoren ook over tien muziekstudio’s waar orkestleden samen of alleen kunnen
repeteren en een zaal voor kleinschalige concerten en educatieve activiteiten. Tijdens de rondleiding
woonde Koningin Máxima ook een videoregistratie van een strijkkwartet bij, sprak ze met stafleden
over komend seizoen en bezocht ze muziekstudio’s waar orkestleden aan het repeteren waren.

Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar aanwezig bij Paleissymposium 'COVID-19 vanuit verschillende perspectieven', 2 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima waren woensdagmiddag 2 juni 2021 gastheer en gastvrouw
bij het Paleissymposium 'COVID-19 vanuit verschillende perspectieven'. Vanwege de geldende maatregelen ter
bestrijding van het coronavirus vond het symposium grotendeels digitaal plaats vanuit het Koninklijk Paleis
Amsterdam. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was eveneens bij het symposium aanwezig.

Gastsprekers Mely van Malenstein, medisch historicus en huisarts, en Damiaan Denys, afdelingshoofd
Psychiatrie aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, spraken in het Koninklijk Paleis Amsterdam
over de historische en psychologische dimensies van pandemieën en in het bijzonder de huidige coronapandemie.
Chris Whitty, Chief Medical Officer voor Engeland, en Taro Kono, minister van Staat voor Speciale Missies uit
Japan en daarmee verantwoordelijk voor het COVID-19 vaccinatieprogramma in Japan, waren online aanwezig en
spraken over aspecten van de coronapandemie vanuit internationaal perspectief. Daarbij werd de kennis en
ervaring vanuit beide landen gedeeld, met name de strategische keuzes op het gebied van bestrijding en
behandeling van het coronavirus. De bijeenkomst werd voorgezeten door Marcel Levi, voorzitter van
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Ineke Sluiter, president van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Tijdens de tweede helft van het symposium waren er break-out sessies met de online deelnemers,
bestaande uit ruim 120 Nederlandse medici, wetenschappers, beleidsmakers, politici en journalisten
op het gebied van COVID-19. Aansluitend leidden de voorzitters van het symposium een gesprek met
de gastsprekers waarin vragen uit de break-out sessies werden beantwoord.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee symposia per jaar.
Daarmee biedt de stichting een platform aan vooraanstaande sprekers om hun verrassende
kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema's te belichten.

Tijdens de bijeenkomst zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam


Foto: Set Vexy - Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning spreekt met KNAW over wetenschap tijdens de coronacrisis, 3 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning bracht donderdag 3 juni 2021 een digitaal werkbezoek aan de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen waarbij de impact van de coronacrisis op de wetenschap
centraal staat. Veel wetenschappers hebben hun onderzoek stil moeten leggen. Tegelijkertijd
ontstonden nieuwe kansen voor onderzoek en samenwerkingen, zoals de ontwikkeling van robot
'the Beast' die 20.000 afgenomen COVID-tests per dag kan verwerken.

De Koning sprak met de president en directeur van KNAW en leden van De Jonge Akademie over onderzoek
tijdens de pandemie. Met name jonge onderzoekers zijn het afgelopen jaar in acute problemen gekomen
met hun onderzoeksprojecten, waaronder promovendi, postdocs en docenten met een tijdelijke positie.

Voor het Meertens Instituut was de crisis juist een goudmijn. Het instituut startte met
onderzoek naar nieuwe rituelen rond corona, nepnieuws en complottheorieën op dat gebied.
De Koning sprak met onderzoekers onder meer over recente uitkomsten.

Op het Science Park in Utrecht, waar het meeste onderzoek eind maart 2020 stil lag, namen twee onderzoekers
van het Hubrecht Instituut het initiatief om de snelste robot voor COVID-testen te maken. Robot 'the Beast'
is sinds begin dit jaar operationeel. De Koning bekijkt de werking van de robot en spreekt met onderzoekers
van het Hubrecht Instituut, biotechnologiebedrijf Genmab en laboratorium PAMM waar de robot staat.

De KNAW is verantwoordelijk voor vijftien onderzoeksinstituten in Nederland en geeft gevraagd
en ongevraagd onafhankelijk advies aan de regering over wetenschapsbeleid en over actuele
maatschappelijke sectoren, zoals de zorg, het klimaat of het onderwijs. De Koning is
beschermheer van de KNAW en bezoekt jaarlijks één of meer van de onderzoeksinstellingen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan melkveehouderij in Lettele voor schuldhulpverlening, 3 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 3 juni 2021 een werkbezoek gebracht aan
een melkveehouderij in Lettele, gemeente Deventer. Koningin Máxima sprak met de eigenaren, met
andere betrokkenen en bestuurders over oorzaken van schuldenproblematiek op het platteland, de
inzet van schuldhulporganisaties en het belang van financiële gezondheid.

Koningin Máxima kreeg na aankomst een korte rondleiding over het erf. De melkveehouderij kwam in
financiële problemen doordat geplande uitbreiding van stalcapaciteit vanwege faillissement van
een aannemer niet doorging. Volgens het Nibud lopen ruim 1,4 miljoen huishoudens risico op
problematische schulden. Deloitte en SchuldenlabNL verwachten dat dit door de effecten van de
coronacrisis stijgt naar ruim 2 miljoen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat
36 procent van de boeren ondanks inkomenssteun geen bruto inkomen boven het wettelijk minimumloon
kan genereren uit het boerenbedrijf. Ook blijkt dat boeren niet of nauwelijks een beroep doen op
schuldhulporganisaties. Koningin Máxima sprak met de eigenaar van de melkveehouderij en zijn gezin
over de impact van de financiële problemen op hun leven en hoe zij deze hebben aangepakt. Bij het
gesprek waren ook een agrarisch coach, een bestuurslid, tevens melkveehouder, van LTO-Salland en
de contactpersoon buitengebied gemeente Raalte aanwezig.

Het tweede gesprek met bestuurders uit de regio ging over de specifieke oorzaken van financiële
problemen onder boeren en mentale problematiek die daardoor kan ontstaan. Zo staat de winstgevendheid
van boeren onder druk door lage prijzen en hoge kosten. Kleinere boerenbedrijven kunnen hierdoor een
deel van hun eigen arbeids- en kapitaalkosten niet meer dekken. De combinatie van hoge werkdruk,
grote financiële risico's en een slecht imago kan tot psychosociale problemen leiden bij boeren.
Koningin Máxima sprak met wethouders van de gemeenten Deventer en Raalte, de directievoorzitter
van de Rabobank Salland en de algemeen voorzitter van LTO Noord over deze problematiek en mogelijke
oplossingen. Namens SchuldenlabNL was bestuurslid Ton Heerts aanwezig.

Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en is in 2018
opgericht met als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie ondersteunt het opschalen
van succesvolle schuldhulpmethoden. In samenwerking met de gemeente Raalte en Deventer en andere
publieke en private partijen wordt gewerkt aan snellere hulpverlening voor burgers op het platteland.

Koningin Máxima was eerder onder meer aanwezig bij de oprichting van SchuldenlabNL, de lancering
van het lokale Schuldenlab Almelo, de Nederlandse Schuldhulproute in ’s-Hertogenbosch en de
werkconferentie van SchuldenlabNL. In het najaar van 2020 ontving Koningin Máxima op Paleis
Noordeinde een groep betrokkenen bij het pact 'Naar een schuldenzorgvrij Nederland'.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima opent nieuw pand Hesselink Koffie in Winterswijk, 3 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 3 juni 2021 het nieuwe bedrijfspand van
Hesselink Koffie in Winterswijk geopend. Het nieuwe pand is energieneutraal, de koffie wordt
klimaatneutraal geproduceerd en de buitenruimte is ingericht om de biodiversiteit te versterken.

Tijdens een rondleiding door het koffielaboratorium en de koffiebranderij kreeg Koningin
Máxima uitleg van medewerkers over onder meer het verwerken van koffiebonen, de verschillende
stadia van het brandproces van de bonen en het verpakken van vers gebrande koffie met behoud
van het aroma. Koningin Máxima ging met klanten en leveranciers van Hesselink in gesprek
over actuele ontwikkelingen in de distributieketen van koffie en over duurzaamheidsprojecten
in landen die koffie produceren. Aansluitend plantte Koningin Máxima ter gelegenheid van de
opening een klimaatboom in de tuin van het pand.

Hesselink Koffie is in 1885 gestart vanuit de kruidenierszaak van de overgrootvader van de huidige eigenaar.
Toen kleine kruideniers plaatsmaakten voor supermarkten, ging het familiebedrijf koffie produceren voor de
regionale horeca. Hesselink heeft meerdere vestigingen in Nederland en een vestiging in Duitsland en levert
aan onder andere particulieren, winkels en bedrijven en verzorgt hiernaast koffieworkshops en baristacursussen.

Tijdens het bezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning opent online wetenschappelijk symposium over nidovirussen, 7 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning opende maandagmiddag 7 juni 2021 NIDO2021, de vijftiende editie van het
internationale Nidovirus Symposium. Nidovirussen vormen een orde van virussen en deze bevat een
familie waartoe ook het coronavirus behoort dat de huidige COVID-19 pandemie veroorzaakt.

De Koning opende het online symposium en woonde de keynote lezing bij over de oorsprong van het COVID-19
virus en de ontwikkeling van vaccins. Ruim één jaar na de identificatie van het coronavirus COVID-19 is
door wetenschappelijk onderzoek al veel bekend over zowel het virus als het grillige ziekteverloop dat
het veroorzaakt. Tijdens het tweedaags symposium deelden wetenschappers uit de hele wereld de meest
recente resultaten van hun onderzoeken naar nidovirussen. Het symposium, dat elke drie jaar plaatsvindt, werd
dit jaar georganiseerd door de Universiteit Utrecht, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en
waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis
en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima houdt virtuele openingstoespraak bij Amsterdam Fintech Week, 7 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima hield maandagochtend 7 juni 2021 een virtuele toespraak bij de officiële
opening van de Amsterdam Fintech Week. Het digitale evenement voor vertegenwoordigers van Europese
fintech-organisaties en financiële instellingen wordt van 4 tot en met 11 juni 2021 gehouden.

In haar toespraak vertelde Koningin Máxima hoe technische innovaties kunnen bijdragen aan goede toegang
tot digitale financiële diensten. Veilig gebruik van een digitale bank- of spaarrekening, betaalmogelijkheden
of leningen kan er voor zorgen dat mensen beter in staat zijn om een financiële buffer op te bouwen, om te
investeren in hun toekomst en om zichzelf te beschermen tegen financiële tegenslagen. Dit draagt bij aan
hun financiële gezondheid. Als UNSGSA richt Koningin Máxima zich wereldwijd in het bijzonder op
achtergestelde groepen als vrouwen, kleine ondernemers, boerenbedrijven en mensen met een laag inkomen.

In Nederland heeft 99,6 procent van de volwassenen toegang tot een bankrekening (Global
Findex 2017) en ook andere financiële diensten zoals sparen en lenen. Aandachtspunt is
de beperkte financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Nederland
staat wereldwijd op de 119e plaats ten opzichte van 186 andere landen wat betreft mkb-financiering
('Ease of Doing Business 2020', Wereld Bank Groep). Als lid van het Comité sprak Koningin
Máxima over hoe fintech innovaties kunnen bijdragen aan betere financieringsmogelijkheden
voor het mkb om zo duurzame ontwikkeling en groei te stimuleren. Ook sprak zij over de impact
van de coronapandemie op de financiële situaties van kwetsbare mensen in de Nederlandse
samenleving en hoe fintech kan bijdragen aan het bevorderen van hun financiële weerbaarheid.

De Amsterdam Fintech Week (XFW) is een initiatief van netwerkorganisatie Holland Fintech. Het doel
is om in deze vierde editie de fintech ontwikkelingen voor een breder publiek toegankelijk te maken
dan alleen stakeholders van fintech organisaties. Op de openingsdag staat financiële beleving van
consumenten centraal. Andere thema’s zijn veranderingen in de financiële wereld van de mkb-ondernemer,
het fintech-landschap gezien vanuit Europees perspectief en de impact van fintech op de maatschappij.
Andere sprekers tijdens de XFW zijn onder anderen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn van Oranje,
TechLeap, Hanzo van Beusekom, AFM en Jan Ceyssens van de DG FISMA van de Europese Commissie.

Koningin Máxima spreekt in haar functies van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal
voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA), als lid van het Nederlands Comité voor
Ondernemerschap (Comité) en als erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Regio Zwolle over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 8 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, heeft dinsdag
8 juni 2021 een werkbezoek gebracht aan Regio Zwolle. Het bezoek stond in het teken van regionale
samenwerking op het gebied van economie en arbeidsmarkt tegen de achtergrond van de coronacrisis.

Koningin Máxima, Geert ten Dam, kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en Jacco Vonhof,
voorzitter MKB-Nederland namen bij vakantiepark en familiecamping Beerze Bulten deel aan drie
gesprekken. Het eerste gesprek was met de eigenaar van het vakantiepark en ondernemers uit de
touringcar- en bouwsector. De drie ondernemers vertelden over de impact van de coronacrisis op
hun bedrijven. Allen zagen een flinke afname van werk voor hun personeel. Een deel van hen werkt
nu (tijdelijk) in andere sectoren. Het gesprek ging over het samenbrengen van vraag en aanbod en
dreigend personeelstekort.Door het afschalen van de coronamaatregelen kunnen de ondernemers weer, een
deel, van hun werkzaamheden hervatten terwijl het personeelsbestand niet terug is op het oude niveau.

Bij het tweede gesprek sloten regionale partners aan die ondernemers ondersteunen met de
'crisis- en herstelaanpak' die Regio Zwolle vanwege de coronacrisis heeft ontwikkeld.
Bestuurlijk projectleider is de wethouder Economie en Werk van de gemeente Zwolle. De
aanpak is een combinatie van activiteiten voor behoud en herstel van de economie en
arbeidsmarkt. Regionale initiatieven helpen ondernemers om goed door de crisis heen
te komen. Bijvoorbeeld door het begeleiden van boventallige werknemers 'van werk naar
werk', het verbreden van ontwikkelingsmogelijkheden met ‘scholingsvouchers’ en loopbaancoaching.
Aan de hand van praktijksituaties werd besproken welke maatregelen goed en welke minder goed werken.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met bestuurders van partnerorganisaties van Regio Zwolle;
de gedeputeerde Arbeidsmarkt van de provincie Overijssel, de voorzitter van VNO-NCW Regio Zwolle, de
voorzitter van Zwolse8-onderwijs (regionale samenwerking mbo- en hbo-scholen) en de directeur MVO
Randstad over de samenwerking en de ontwikkelingen op de korte en lange termijn.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als
één van de kritische succesfactoren voor herstel en groei van het mkb. Het Comité publiceerde
eind april een briefadvies met de oproep om het fundament voor ondernemerschap te versterken.
De SER presenteerde de 'Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen' om te bouwen aan een sterke en
positieve leercultuur in Nederland, zodat mensen blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen.

Eerder bracht Koningin Máxima samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer in het kader van arbeidsmobiliteit al
(virtuele) werkbezoeken aan Stichting de Buitenboordmotor, een onderneming in Rotterdam, het Regionaal
Werkcentrum Groot Amsterdam, en de regio's Midden-Brabant, Utrecht, Gelderse Vallei en Rotterdam.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en
waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis
en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het werkbezoek zijn de
algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Nederlands Fotomuseum Rotterdam, 9 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht woensdagmiddag 9 juni 2021 het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.
De Koning werd tijdens zijn bezoek geïnformeerd over de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie
en over de totstandkoming van de nieuwe Eregalerij van de Nederlandse fotografie. De opening van de
Eregalerij door de Koning in januari kon niet doorgaan door de sluiting van het museum vanwege de
coronapandemie. Inmiddels heropent de culturele sector weer.

De Koning bekeek de Eregalerij van de Nederlandse fotografie en spreekt met fotografen en
nabestaanden van fotografen van wie werk is opgenomen in de galerij. Ook sprak hij met
leden van de selectiecommissie en medewerkers over hun werk bij het Nederlands Fotomuseum.

Het Nederlands Fotomuseum beheert met ruim 5,6 miljoen beelden in de collectie het Nederlands
fotografisch erfgoed. In de nieuwe Eregalerij worden de hoogtepunten, vernieuwingen en ontwikkelingen
vanaf de uitvinding van de fotografie tot aan de huidige tijd tentoongesteld. Een selectie van 99
fotos' bieden een overzicht van de ontwikkeling van 180 jaar fotografie, vanaf 1842 tot nu.

De keuze voor de foto's is door een commissie gemaakt op basis van artistieke en
maatschappelijke relevantie, vernieuwing en meerstemmigheid. De Eregalerij bevat
één lege lijst, bezoekers mogen zelf de ontbrekende foto invullen.

Tijdens de opening werden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt digitaal werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, 9 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdagmiddag 9 juni 2021 een digitaal werkbezoek
aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Het bezoek aan artsen en
onderzoekers van het centrum staat in het teken van nieuwe perspectieven op behandelingen
tegen kanker bij kinderen en internationale samenwerking. Elk jaar krijgen ongeveer 600
kinderen in Nederland kanker en overlijdt nog altijd één op de vier kinderen aan deze ziekte.

Het online werkbezoek startte met de ontwikkeling die het Prinses Máxima Centrum in korte tijd heeft doorgemaakt.
Ouders en zorgprofessionals namen het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum waar alle
hoogcomplexe zorg en onderzoek voor kinderen met kanker werd samengebracht. Het centrum werd drie jaar
geleden door Koningin Máxima geopend. Na de fase van de concentratie en de opening pakt het centrum nu
door met de integratie van zorg en onderzoek op alle denkbare, kinderoncologische terreinen. Hierdoor
zijn nieuwe perspectieven op de verbetering van behandelingen ontstaan.

Het tweede gesprek ging in op de behandelingen met de eerste goedgekeurde toepassing van
cellulaire therapie (CAR-T) bij kinderen met B-cel acute lymfatische leukemie (ALL). Bij
de kinderen met ALL slaat normale behandeling niet aan of is de ziekte voor de tweede keer
teruggekomen. CAR-T celtherapie is een vorm van immunotherapie waarbij het eigen immuunsysteem
wordt ingezet om leukemiecellen te vernietigen. Het Prinses Máxima Centrum wil de CAR-T celtherapie
verder optimaliseren en toepasbaar maken voor andere diagnoses van kinderkanker. Om dit mogelijk
te maken is het ook essentieel om de productie van CAR-T cellen in het centrum zelf te realiseren.

Daarna werd gesproken over de neuro-oncologie. Zowel nationaal als internationaal vormt de
behandeling van neuro-oncologische aandoeningen bij kinderen een complexe opgave. Voor diverse
typen hersentumoren bestaat nog geen effectieve therapie. Artsen en onderzoekers werken aan
innovatieve behandelingen en de integratie van neuropsychologische zorg. Daarvoor wordt bijvoorbeeld
samenwerking gezocht met centra in onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima ontvangt Financial Health Visionary Award, 9 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima ontving dinsdag 9 juni 2021 virtueel de Financial Health Visionary
Award 2021. Zij kreeg de onderscheiding voor haar werk als speciale pleitbezorger van de
VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Het Financial
Health Network verleent de onderscheiding aan mensen die ongeëvenaard leiderschap hebben getoond
in het opbouwen en toegankelijker maken van een inclusiever financieel systeem met innovatieve
oplossingen. De award werd uitgereikt tijdens het online evenement EMERGE Financial Health.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 wereldwijd als UNSGSA in voor veilige
en betaalbare toegang tot en gebruik van financiële diensten om mensen meer
kansen te geven op economische en sociale ontwikkeling. Het gaat in het
bijzonder om arme mensen, vrouwen, kleine (boeren)bedrijven en mensen die
in afgelegen landelijke gebieden wonen. In december 2020 is op initiatief
van Koningin Máxima de 'Financial Health Working Group' ingesteld. De werkgroep
ontwikkelt een gedeelde visie over wat het begrip financiële gezondheid inhoudt.
Hoe meet je bijvoorbeeld of de financiële situatie van iemand gezond is? Welk
beleid draagt bij aan de financiële gezondheid van mensen zodat zij veerkracht
hebben voor het opvangen van financiële tegenvallers en kunnen investeren in hun
toekomst? Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede, geldzorgen en schulden
negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen.

De onderscheiding werd virtueel uitgereikt door Jennifer Tescher, president en CEO van het Financial Health
Network. Het is de tweede keer dat iemand deze ontvangt. In 2018 ging de award naar de CEO van Paypal, Dan
Schulman, voor zijn inzet om financiële diensten voor miljarden mensen eenvoudiger te maken. Na de uitreiking
leidde Jennifer Tescher een online gesprek tussen Koningin Máxima en Dan Schulman over financiële gezondheid.

Het Financial Health Network is een Amerikaans netwerk op het gebied van financiële gezondheid. Het adviseert
bedrijven, organisaties, en beleidsmakers over hoe zij de financiële gezondheid van hun klanten, werknemers
en gemeenschappen kunnen verbeteren. Dat gebeurt door middel van onderzoek, adviesdiensten, het uitwisselen
van best practices en het bevorderen van sector overschrijdende samenwerking. Leden van het netwerk zijn
onder meer banken, financiële instellingen en consumentenorganisaties.

Ook in Nederland houdt Koningin Máxima zich bezig met financiële gezondheid. Sinds 2010 is
zij erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor
financiële educatie, het verstandig omgaan met geld en financiële fitheid. Koningin Máxima is
daarnaast regelmatig aanwezig bij activiteiten van de Stichting SchuldenlabNL. Dit is een
samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen om Nederland schuldenzorgvrij te maken.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Gouden Koets aangekomen in Amsterdam Museum, 10 juni 2021


In het holst van de nacht van 9 op 10 juni 2021 is de gerestaureerde Gouden Koets in een houten kist over het
dak van het Amsterdam Museum heen getakeld. Een bijzonder en spectaculair moment dat midden in de nacht plaatsvond
omdat de tramlijnen moesten worden stilgelegd voor deze grote operatie. Alles is goed verlopen en de Gouden Koets
is gisternacht officieel teruggekeerd naar de stad die hem in 1898 aan koningin Wilhelmina schonk: Amsterdam. Vanaf
vrijdag 18 juni kan het publiek de gerestaureerde Gouden Koets komen bekijken in het Amsterdam Museum. De Gouden
Koets werd na een restauratie van vijf jaar vanuit Den Haag naar Amsterdam vervoerd. De koets werd in een houten
kist door de Koninklijke Saan met een hijskraan over het gebouw van het Amsterdam Museum op de binnenplaats van
het museum getakeld. Een spannend moment omdat de koets groot in omvang is en maar liefst 2.800 kilo weegt. De
Gouden Koets wordt geplaatst in een speciale glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum alwaar de
koets als middelpunt van een tentoonstelling vanaf 18 juni 2021 t/m 27 februari 2022 te zien zal zijn voor publiek.

De Gouden Koets wordt in een glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum geplaatst,
waar de koets van dichtbij te bekijken is. In zes omliggende museumzalen rond de binnenplaats geven
honderden cultuurhistorische objecten, schilderijen, kostuums en japonnen, spotprenten, foto's,
bewegende beelden en hedendaagse kunstwerken een veelzijdig beeld van de geschiedenis, het ontwerp,
de restauratie en het gebruik van de Gouden Koets en de discussies uit heden en verleden.

Volgende week donderdag 17 juni opent Koning Willem-Alexander de tentoonstelling 'De Gouden Koets'.


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl en Amsterdam Museum

Koning brengt werkbezoek aan 13 Lichte Brigade van de Landmacht, 10 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 10 juni 2021 een werkbezoek gebracht aan
13 Lichte Brigade op de Generaal-Majoor Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot.

Tijdens het bezoek informeerde 13 Lichte Brigade de Koning over de technologische
ontwikkelingen om op te treden in complexe situaties, zoals in bossen en steden.
Militairen, techniek en informatie worden steeds meer met elkaar verbonden. Koning
Willem-Alexander kreeg in een fictief scenario te zien hoe de brigade met onder meer
verkenningsdrones en andere innovatieve systemen extra informatie verzamelt. 13 Lichte
Brigade demonstreerde dit buiten op de brigade appelplaats met op afstand bestuurbare
systemen die de grondtroepen kunnen ondersteunen. Door de extra informatie die zo
beschikbaar komt kan de landmacht militaire operaties in het buitenland en
steunverleningen onder civiel gezag in Nederland nog effectiever uitvoeren.

13 Lichte Brigade is over grote afstanden snel inzetbaar, bijvoorbeeld bij gevechts- of
vredesoperaties of inzetbaar bij rampen en calamiteiten wereldwijd. Met beweeglijk optreden,
een demonstratie van capaciteiten of kort en hard toeslaan indien nodig, kan 13 Lichte Brigade
een bijdrage leveren aan de-escalatie van crises of het oplossen van conflicten.

Door Concept Development & Experimentation (CD&E) versterkt de landmacht het innoverend vermogen
en de informatiepositie, passend bij de Defensievisie 2035. Sinds 2018 is 13 Lichte Brigade de
militaire innovatieproeftuin van de landmacht voor toekomstig optreden. Daartoe is 13 Lichte
Brigade onder meer in 2019 een samenwerkingsverband gestart met Brainport Eindhoven.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij oraties hoogleraren Prins Claus Leerstoel, 10 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima woonde donderdagochtend 10 juni 2021 virtueel de oraties
bij van de twee houders van de Prins Claus Leerstoel, professor Gustavo García López en
professor Seye Abimbola. De oraties worden via een online evenement uitgezonden.

Professor García López is van 2019 tot en met 2021 als leerstoelhouder verbonden aan het International Institute
of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn oratie werd een jaar uitgesteld vanwege de
coronapandemie. Het onderzoeksthema van Professor García López is Duurzame Ontwikkeling, Ongelijkheid en
Milieurechtvaardigheid. Om inzicht te verwerven in de mate van ongelijkheid in ontwikkelingsmogelijkheden
van samenlevingen onderzoekt hij de relatie tussen wereldwijde sociale gelijkwaardigheid en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de VN. Hij werkt samen met collegas' van ISS en andere universiteiten, waaronder
de Universiteit van Amsterdam (UVA) en het Institute of Development Studies (IDS).

Professor Abimbola is van 2020 tot en met 2022 leerstoelhouder en verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Zijn onderzoek richt zich op Rechtvaardigheid in Wereldwijd Gezondheidsonderzoek (Justice in Global Health
Research) met focus op het beheer van gezondheidssystemen ter verbetering van de gezondheidszorg wereldwijd.
Zijn uitgangspunt is dat ongeacht waar iemand woont, men dezelfde kansen moeten krijgen op behandeling en
herstel. Hij betrekt hierbij factoren die in het verleden hebben geleid tot ongelijkheid in de gezondheidszorg,
zoals kolonisatie, discriminatie, structurele ongelijkheden en machtsongelijkheid. Professor Abimbola werkt
samen met wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Koninklijk instituut voor de Tropen.

Tijdens het online evenement droeg de huidige voorzitter van het curatorium, professor Louise
Gunning-Schepers, haar rol over aan professor Bert Koenders. Professor Koenders is bijzonder
hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid aan de Universiteit Leiden. Hij was van 2014 tot 2017
minister van Buitenlandse Zaken en van 2007 tot 2010 minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

De Prince Claus Chair for Equity and Development (PCC) werd in 2003 ingesteld door het ISS
en de Universiteit Utrecht. De leerstoel is bedoeld om een impuls te geven aan de carrière
van uitmuntende, jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden en om kennisdeling te stimuleren.
De universiteiten willen met deze leerstoel onderzoek en onderwijs op het terrein van 'equity
and development' bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus.

Koningin Máxima is beschermvrouwe van de PCC. Tot begin 2014 was zij voorzitter van het curatorium.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Special Olympics Nationale Spelen, 11 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op vrijdagmiddag 11 juni 2021 een werkbezoek gebracht
aan de Special Olympics Nationale Spelen op de Sportcampus in Den Haag. De Special Olympics
Nationale Spelen is het grootste, tweejaarlijkse landelijke sportevenement voor sporters met
een verstandelijke beperking en vindt plaats van 11 tot en met 13 juni 2021.

Koningin Máxima sprak met diverse betrokkenen waaronder de voorzitter van het sportevenement, de
wethouder Sport van de gemeente Den Haag en een onderzoeker over het belang van sport voor mensen
met een verstandelijke beperking en welke gezondheidsvraagstukken daarbij spelen. Aansluitend bezocht
Koningin Máxima een sporthal waar zij sprak met sporters met een verstandelijke beperking en hun begeleiders
over hun ervaringen en het belang van samen sporten. Ook nam zij deel aan diverse sportactiviteiten.

Nederland telt ruim 170.000 mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de Special Olympics
Nationale Spelen sporten zij met elkaar in trainingen en workshops. Door samen te leren en plezier
te beleven aan sport wordt het zelfvertrouwen van de deelnemers gestimuleerd en wil de organisatie
bijdragen aan de positieve beeldvorming rondom mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege de
uitbraak van het coronavirus konden de Special Olympics Nationale Spelen in 2020 niet doorgaan. Ook
dit jaar is sprake van een aangepaste editie. Zo zijn er geen wedstrijden en is de opening digitaal.
Koningin Máxima wenst tijdens deze digitale opening middels een videoboodschap alle sporters veel
succes en veel plezier bij de Special Olympics Nationale Spelen 2021.

Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar bij EK Voetbal, 13 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden zondagavond
13 juni 2021 de groepswedstrijd Nederland-Oekraïne van het Europees Kampioenschap
voetbal bij. De wedstrijd werd gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

"Een spannende wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Geweldig om het Nederlands
elftal daar te zien spelen. We kijken uit naar een mooi EK!" – WA en Máxima

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij symposium platform Wijzer in geldzaken over voorkomen geldzorgen, 14 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima woonde maandagmiddag 14 juni 2021 het jaarlijks symposium bij van platform Wijzer
in geldzaken. Het thema is 'Geldzorgen, beter voorkomen dan genezen'. Minister Hoekstra van Financiën was ook
aanwezig. Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst alleen via een live-uitzending te volgen.

Onder leiding van dagvoorzitter Sabine Uitslag spraken Koningin Máxima en minister Hoekstra met een
huisarts uit de Haagse Schilderswijk en een adviseur jeugdgezondheidszorg over de relatie tussen
geldzorgen en gezondheid. Uit diverse onderzoeken o.m. 'Weten is nog geen doen', WRR 2017, blijkt
dat geldproblemen kunnen leiden tot stress, fysieke en mentale klachten en vaak gepaard gaan met
een ongezonde levensstijl. Geldproblemen zijn ook van invloed op het zogenaamde 'denk- doenvermogen'.
Financieel kwetsbare groepen blijken minder goed in staat te zijn om zelf verstandige financiële
keuzes te maken als zij onder druk staan. Twee ervaringsdeskundigen gingen in op de gevolgen
van financiële stresssituaties op hun leven en gezondheid.

Aan het einde van het gesprek werd een waaier gepresenteerd met tien bouwstenen voor organisaties die
hulp bieden aan financieel kwetsbare mensen. Hiermee kunnen zij beter bereikt en geholpen kunnen worden.
De bouwstenen dragen ook bij aan het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de organisaties.
De waaier is het resultaat van een oproep van Koningin Máxima tijdens het Wijzer in geldzaken symposium
van 2020. Daarin stelde zij de deelnemers drie vragen; 'Hoe komen wij zo vroeg mogelijk in contact met
financieel kwetsbare mensen?, Hoe dragen wij bij aan hun weerbaarheid?, Hoe versterken wij de samenwerking
tussen organisaties die te maken krijgen met deze mensen?'. Aandacht voor financieel kwetsbare groepen is
één van de prioriteiten uit de ‘Koers Wijzer in geldzaken 2019' van het platform.

Toehoorders bij het symposium waren vertegenwoordigers van partnerorganisaties van Wijzer in geldzaken
en andere professionals en organisaties die de financiële fitheid van Nederlanders willen bevorderen.

Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor
financiële educatie en verstandig omgaan met geld. In het platform werken partners uit de financiële sector,
de wetenschap, de overheid en voorlichtings- en consumentenorganisaties samen aan het bevorderen van
financiële fitheid in Nederland. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Veluw Metal Creations, 15 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, heeft op uitnodiging
van MKB Nederland en de Metaalunie dinsdagmiddag 15 juni 2021 een werkbezoek gebracht aan metaalbedrijf
Veluw Metal Creations (VMC) in Nieuwkuijk. Centraal in het bezoek stonden thema's als innovatie en
duurzaamheid, arbeidsmobiliteit en de gevolgen van de coronacrisis voor de metaalsector.

Het bezoek startte met een rondleiding door het bedrijf, waar door eigenaar Arie van Veluw in
de productiehal een aantal duurzame toepassingen werd toegelicht. Het productieproces en de
productielocatie zijn efficiënt ingericht voor de 125 medewerkers. Er wordt gewerkt met
intelligente software om het vrijkomen van restmateriaal en afval tijdens het productieproces
tot een minimum te beperken. De locatie is voorzien van LED-verlichting en het pand wordt op
natuurlijke wijze gekoeld, waarbij nauwelijks energie wordt verbruikt. Op het dak van de fabriek
zijn meer dan 7500 zonnepanelen aangebracht met een piekvermogen van bijna tweeënhalf miljoen watt.

Na de rondleiding spraken Koningin Máxima, algemeen directeur MKB-Nederland Leendert-Jan Visser,
lid van het Comité Meiny Prins en voorzitter van de Koninklijke Metaalunie Fried Kaanen, met
ondernemers uit de metaalsector om te horen hoe zij investeren in vernieuwing en ondernemerschap.
In het gesprek was er aandacht voor duurzaamheidsinitiatieven, zoals het Project Duurzaam Energie
Besparen (DEB), een initiatief van MKB-Nederland dat ondernemers online helpt bij de uitvoering
van energiebesparende maatregelen. Ook werd er gesproken over schaarse grondstoffen en uitdagingen
bij het vinden van goede medewerkers en regels rondom aanbesteden.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Daarbij
richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het mkb. Elk jaar geeft
het Comité een trendanalyse uit met het Jaarbericht Staat van het MKB. Tijdens het werkbezoek
zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Villa Pinedo, 16 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 16 juni 2021 in Maarssen een werkbezoek gebracht aan het
buddyprogramma van Villa Pinedo. De stichting is winnaar van één van de drie Appeltjes van Oranje 2020 van het
Oranje Fonds. Villa Pinedo biedt kinderen en jongeren met gescheiden ouders online ondersteuning en advies.

Koningin Máxima sprak met de oprichter en met medewerkers van Villa Pinedo over het ontstaan
van het buddyprogramma, het via een online platform matchen van ervaringsdeskundigen met
kinderen en jongeren en over het laagdrempelige contact tussen lotgenoten. Ook is
gesproken over het implementeren van het programma binnen alle gemeenten in Nederland.

Aansluitend ging Koningin Máxima met buddykoppels in gesprek over hun ervaringen, wat de deelname
aan het programma voor hen betekent en wat zij van elkaar leren. Het werkbezoek werd afgesloten
met een gesprek met jongeren die eerst hebben deelgenomen aan het buddyprogramma en nu als buddy
actief zijn en kinderen met ouders die gaan of zijn gescheiden steunen en begeleiden.

Villa Pinedo is een community van en voor kinderen met gescheiden ouders. Ervaringsdeskundige jongeren bieden
kinderen en andere jongeren online een luisterend oor. Villa Pinedo wil alle kinderen en jongeren met gescheiden
ouders bereiken en ondersteunen en hierdoor op langere termijn de impact van scheiden op de samenleving beperken.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle
wijze groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: Oranje Fonds / Marco de Swart

Koning opent tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum, 17 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning opende donderdag 17 juni 2021 de tentoonstelling 'De Gouden Koets'
in het Amsterdam Museum. Na een restauratie van ruim 5 jaar is de Gouden Koets van vrijdag
18 juni 2021 tot zondag 27 februari 2022 te bezichtigen voor publiek.

De Koning opende de tentoonstelling door het eerste exemplaar van het boek 'De Gouden Koets' in ontvangst te nemen.
Daarna werd de Koning door Judikje Kiers - directeur van het Amsterdam Museum - rondgeleid door de tentoonstelling.

De Gouden Koets staat in een glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum waar de koets van
dichtbij te bekijken is. In zes omliggende museumzalen rond de binnenplaats geven honderden cultuurhistorische
objecten, schilderijen, kostuums en japonnen, spotprenten, foto's, bewegende beelden en hedendaagse kunstwerken
een veelzijdig beeld van de geschiedenis, het ontwerp, de restauratie en het gebruik van de Gouden Koets en de
discussies uit heden en verleden. Diverse betrokkenen – o.a. curatoren en hedendaagse makers - zullen Koning
Willem-Alexander tijdens de rondleiding vertellen over hun bijdrage aan de meerstemmige tentoonstelling.

De gerestaureerde koets wordt door het Koninklijk Staldepartement en de Koninklijke Verzamelingen tijdelijk
in bruikleen gegeven aan het Amsterdam Museum voor de tentoonstelling. De Gouden Koets werd in 1898 door de
inwoners van Amsterdam geschonken aan Koningin Wilhelmina, toen zij op 18-jarige leeftijd werd ingehuldigd.
Er werkten meer dan twaalfhonderd ambachtslieden aan de koets. Zo hielpen de weesmeisjes uit het
Burgerweeshuis, de huidige locatie van het Amsterdam Museum, mee aan het borduren van de kussens in de koets.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum


Foto: Jan-Kees Steenman / Amsterdam Museum

Koningin Máxima spreekt digitaal met Ivoorkust over digitale financiële diensten, 17 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak donderdag 17 juni 2021 digitaal met regeringsvertegenwoordigers
van de Republiek Cote d'Ivoire over het belang van digitale financiële diensten voor de economische
ontwikkeling van het land. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van
de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

In Ivoorkust heeft 41 procent van de mensen boven de vijftien jaar een bankrekening (Global Findex 2017).
In 2014 was dit nog 34 procent. De toename komt met name door het gebruik van digitale betaalmethoden en
kleine leningen. Mensen met een laag inkomen, kleine ondernemingen, vrouwen en mensen die in afgelegen
gebieden wonen maken het minst gebruik van financiële diensten. Dit beperkt hun ontwikkelingsmogelijkheden.
Volgens recent onderzoek van de Wereld Bank Groep (2020) moest circa 37 procent van de bedrijven in Ivoorkust
tijdelijk de deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen. Het gaat met name om kleine ondernemingen. Het
onderzoek laat ook zien dat 71 procent van de huishoudens in het land kampt met een zodanige daling van
inkomsten, dat zij de kosten voor de basisbehoeften voor levensonderhoud niet meer kunnen betalen.

Koningin Máxima heeft bilaterale overleggen gehad met de minister-president van Ivoorkust, Patrick Achi,
de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Kobenan Kouassi Adjoumani, de minister van Financiën,
Adama Coulibaly, de minister van Digitale Economie, Telecommunicatie en Innovatie, Roger Felix Adom en de
minister van Handel en Industrie, Souleymane Diarrassouba. Zij besprak met hen wat er qua beleid en
regelgeving nodig is voor goede toegang tot en veilig gebruik van digitale financiële diensten, in
het bijzonder voor achtergestelde groepen. Ook stond de rol van financiële inclusie in het economisch
herstel tijdens en na de coronacrisis op de agenda. Tijdens een virtueel veldbezoek sprak Koningin
Máxima over de specifieke behoeften van mkb-ondernemers die gebruik maken van digitale financiële
diensten. Maatwerk kan bijdragen aan de opbouw van een financiële buffer en meer inkomen, waardoor
mensen kunnen investeren in hun toekomst en zichzelf beter kunnen beschermen.

Het Afrikaanse continent behoort tot één van de prioriteitsgebieden van het werk van Koningin Máxima als UNSGSA.
Begin maart sprak zij met president Ramaphosa van Zuid-Afrika, tevens voormalig voorzitter van de Afrikaanse
Unie. In april bracht zij een virtueel bezoek aan Togo, in januari aan Senegal waar zij ook sprak met
gouverneur Koné van de Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO). Deze bank bedient de landen
van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU). Ivoorkust is één van de acht landen van
de WAEMU. De andere leden zijn Benin, Burkina Faso, Guinee-Bissau, Mali, Niger, Senegal en Togo.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: RVD

Koning bezoekt Mooiste Oranjestraat van Nederland, 17 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagavond 17 juni 2021 een bezoek gebracht aan de Marktweg in Den Haag,
die een prijs won als Mooiste Oranjestraat van Nederland. De straat kreeg de prijs bij een campagne om het
gevoel van saamhorigheid te vergroten in de straat tijdens het Europees Kampioenschap voetbal.

De Koning werd samen met burgemeester Jan van Zanen van Den Haag rondgeleid door de
initiatiefnemers voor het versieren van de Marktweg, de broers Danny en Raymond Zwennes.

Zij vertelden de Koning dat ze de straatversiering al 30 jaar verzorgen bij alle EK's
en WK's. De broers gaan hierbij langs de buurtbewoners voor overleg en financiële bijdragen
en benaderen de lokale middenstand om de versieringen te sponsoren. Het versieren van de
straat doet de buurt gezamenlijk. Ter afsluiting bezocht de Koning de tuin van een woning
aan de Marktweg, waar bewoners tijdens het EK naar de wedstrijden kunnen kijken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima digitaal bij uitreiking tienduizendste
studiebeurs ontwikkelingsorganisatie SPARK, 20 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima hield zondag 20 juni 2021 een korte digitale toespraak
bij de uitreiking van de tienduizendste SPARK studiebeurs en spreekt met twee studentes.

SPARK is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die samen met partners beurzen voor studies in
ondernemerschap verstrekt aan jonge Syrische vluchtelingen in de regio Midden-Oosten en Turkije.
Koningin Máxima is onder meer aanwezig in haar VN-functie en als lid van het Nederlands Comité
voor Ondernemerschap (Comité). De uitzending over de uitreiking is eerder opgenomen.

Koningin Máxima sprak met studente Kubar Msho, ontvanger van de tienduizendste beurs, over haar ambities,
toekomstverwachtingen en ondernemerschap. Kubar studeert aan het Nobel Institute in Erbil, Irak. Koningin
Máxima sprak ook met Nowar Rahmouni. Zij is recent afgestudeerd aan de Lebanese International University
in Beirut en heeft nu een webwinkel waarin zij organische producten uit Aleppo, Syrië, verkoopt.

SPARK ziet hoger onderwijs en ondernemerschap als twee belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van landen in
crisis en conflict, in het bijzonder Syrië. De beurzen voor studies in economie, management, bedrijfskunde en
techniek dragen bij aan persoonlijke groei en het vergroten van kennis, met focus op ondernemerschap. Na hun
afstuderen worden de studenten geholpen bij het zoeken naar een baan of het opzetten van een eigen bedrijf.

Andere bijdragen werden geleverd door vertegenwoordigers van partnerorganisaties van SPARK,
waaronder Kitty van der Heijden, directeur-generaal Internationale Samenwerking van het
ministerie van Buitenlandse Zaken en Hare Hoogheid Sheikha Moza bint Nasser uit Qatar in
haar rol van voorzitter van de Education Above All Foundation en pleitbezorger van de
VN-ontwikkelingsdoelen. Sheikha Moza sprak met een aantal studenten over het onderwijssysteem.

In december 2017 sprak Koningin Máxima ook in het kader van studiebeurzen tijdens de opening van de
SPARK-conferentie ‘Rebuilding Futures’ over het belang van een goed ondernemersklimaat, coaching en
toegang tot financiering (RVD-bericht 279, 2017). Zij deed dit als speciale pleitbezorger van de VN
secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en als lid van het Comité.

In mei 2017 was Koningin Máxima als UNSGSA aanwezig bij de opening van het internationale
seminar 'Law, Education, and the SDG's' over bescherming van onderwijs in landen in
conflictsituaties. Sheikha Moza hield destijds de keynote speech.

SPARK ondersteunt sinds 1994 ondernemerschapsontwikkeling en hoger onderwijs in fragiele
landen om zo een bijdrage te leveren aan stabilisatie en wederopbouw. Partners zijn het
ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU, Qatar Fund for Development, de Islamitische
Ontwikkelingsbank, Arab Fund for Economic and Social Development en Al Nuri Society Kuwait.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: RVD

Koningin Máxima bezoekt UMC Utrecht in het kader van inhaalzorg, 22 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 22 juni 2021 een werkbezoek gebracht
aan het UMC Utrecht. Het bezoek stond in het teken van inhaalzorg; behandelingen die
werden uitgesteld om voorrang te geven aan opnames van patiënten met COVID-19.

Tijdens het werkbezoek kreeg Koningin Máxima eerst een toelichting van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) op de landelijke situatie en het kader Passende Inhaalzorg. Door de coronacrisis zijn behandelingen
uitgesteld en hebben huisartsen 1,45 miljoen minder verwijzingen uitgeschreven in vergelijking met jaren
voor de pandemie. Door het dalende aantal opnames van patiënten met COVID-19 zijn er mogelijkheden om deze
uitgestelde zorg in te halen. Op verzoek van minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport heeft de NZa het
kader 'Passende Inhaalzorg' ontwikkeld in overleg met zorgprofessionals, -aanbieders, -verzekeraars en de
Patiëntenfederatie. De belasting van het zorgpersoneel tijdens de pandemie is in het kader meegenomen,
het zogeheten 'Herstelplan'. Tijdens het eerste gesprek werd ook de samenwerking tussen de ziekenhuizen,
zorgautoriteit en de zorgverzekeraars toegelicht. Koningin Máxima kreeg verder een toelichting van de
voorzitter van de vereniging voor IC-verpleegkundigen over hoe zorgprofessionals de zorg voor COVID-19
patiënten hebben ervaren. Daarnaast lichtte een Nederlandse zorgverzekeraar toe wat verzekeraars doen
om de opschaling van zorg mogelijk te maken en werd er gesproken over financiële consequenties.

Het tweede gesprek stond in het teken van de impact van de opschaling in het UMC Utrecht.
Koningin Máxima ging hierover in gesprek met onder meer de Raad van Bestuur, specialisten,
een IC-verpleegkundige en een patiënt. In het UMC Utrecht worden veel patiënten ingepland op
basis van een prioritering. Hierbij wordt persoonsgericht gewerkt waarbij wordt gekeken naar
welke patiënten als eerste zorg nodig hebben en naar het herstel van de zorgprofessionals. Om
zorg goed in te plannen wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde 'A tot en met F prioritering'
die de urgentie bij een casus aangeeft. Deze categorieën werden gehanteerd bij het afschalen
van de zorg en worden nu door de meeste ziekenhuizen gebruikt bij het opschalen van de zorg.
Daarnaast vindt er een driehoeksoverleg plaats tussen de medisch specialist, patiënt en
verplegend personeel. Bij het bespreken van sommige casussen wordt gekeken of de zorg
op afstand kan worden gegeven in de vorm van thuismonitoring of via e-consult.

Aansluitend bezocht Koningin Máxima de Verpleegkundige afdeling B4 Cardio-thoracale Chirurgie. Hier ging
zij in gesprek met mensen op de werkvloer over de uitvoering van het inhaalplan. Vervolgens keek zij live
mee met een videogesprek tussen een longarts en diens patiënt. Dankzij de longfunctiemeter hoeft de patiënt
niet meer naar het ziekenhuis voor controles. Deze toekomstgerichte zorg is een versnelling van de digitale
transitie die in het UMC Utrecht is ingezet. Ter afsluiting sprak Koningin Máxima met een patiënt over haar
eerder uitgestelde behandeling en operatie en hoe ze hier op terugkijkt na haar operatie te hebben ondergaan.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens
werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van
de pandemie. Het werkbezoek van Koningin Máxima vond plaats met inachtneming van de geldende coronarichtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar online in gesprek met Nederlandse en Duitse bedrijven,
kennisinstellingen en koepelorganisaties, 23 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima gingen woensdagmiddag 23 juni 2021 online
in gesprek met Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties. De gesprekken
staan in het teken van de Duits-Nederlandse economische betrekkingen en de werkbezoeken die het
Koninklijk Paar tussen 2013 en 2019 aan de Duitse deelstaten heeft gebracht. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima brengen 5 tot en met 7 juli 2021 een staatsbezoek aan Duitsland.

Tijdens de deelstaatbezoeken werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) economische missies georganiseerd waarbij Nederlandse en Duitse
bedrijven, wetenschapsinstellingen en koepelorganisaties met elkaar in contact kwamen, zaken
deden, samenwerkingsverbanden aangingen en kennis uitwisselden. De relatie met Duitsland is
voor de Nederlandse economie van groot belang. Er is geen ander land waarmee de handelsbetrekkingen
zo omvangrijk zijn. Andersom is Nederland voor Duitsland de tweede mondiale handelspartner.
In januari 2021 is door Nederland en Duitsland het 'Innovatie- en Technologie Pact; van
sterke handelspartner naar sterke innovatiepartner' ondertekend om verdere samenwerking
tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen te bewerkstelligen.

Op 23 juni 2021 blikt het Koninklijk Paar in drie gespreksrondes met achttien vertegenwoordigers terug
op de Duitse werkbezoeken. De deelnemers spraken over wat er gebeurde na de werkbezoeken, over de
actualiteit van de samenwerking met hun partners en over hun ambities voor de toekomst. In de eerste
ronde bespraken bedrijven de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van Smart Industry en fotonica.
In de tweede ronde was er aandacht voor de energietransitie met Duits-Nederlandse investeringen en
innovaties: van wind-op-zee tot duurzame mobiliteit. Afsluitend stonden betrokken partijen uit de
sector medtech en e-health stil bij Duits-Nederlandse samenwerking in de gezondheidszorg.

De gekozen thema's geven de breedte van onderwerpen weer die bij de deelstaatbezoeken naar
voren is gekomen. Ze passen bovendien bij de gezamenlijke visie op duurzaamheid en economische
ontwikkeling, waarvoor ook tijdens het staatsbezoek nadrukkelijk aandacht is. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima wonen in dat kader tijdens het staatsbezoek een waterstofsymposium en een
bijeenkomst over fotonica bij waarin de Duits-Nederlandse samenwerking centraal staat.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: RVD

Koningin Máxima bezoekt 75-jarig Eye Filmmuseum, 24 juni 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht donderdagmiddag 24 juni 2021 Eye Filmmuseum in Amsterdam ter gelegenheid
van het 75-jarige bestaan. Tijdens het bezoek kreeg zij een presentatie over de diverse activiteiten van het
museum: van educatie en programmering tot het nieuwe streamingplatform Eye Film Player. Koningin Máxima gaf
ter viering van het jubileum ook het startsein voor Eye on Screens, waarbij beelden uit de filmcollectie van
Eye twee jaar lang te zien zijn op buitenschermen bij stations, pleinen en in winkelcentra in heel Nederland.

Eye is het museum dat zich richt op film en de kunst van het bewegend beeld. Het museum
vertoont films als kunstvorm, ter vermaak, als cultureel erfgoed en als informatiedrager.
Daarnaast worden vanuit actuele, historische en artistieke ontwikkelingen tentoonstellingen
met omlijstende filmprogramma's samengesteld. Naast educatieve programma's en activiteiten
voor jongeren en volwassenen, vertoont het museum voor de jeugd kinder- en familiefilms. Het
Filmmuseum werd in 1946 opgericht. In 2012 verrichte Koningin Beatrix de opening van het
nieuwe Eye Filmmuseum aan het IJ. Het nieuwe Collectiecentrum in Amsterdam-Noord volgde in 2016.

Voorafgaand aan het bezoek aan Eye Filmmuseum bracht Koningin Máxima een werkbezoek aan het
Collectiecentrum van Eye. Zij sprak met onder meer collectiebeheerders en restauratoren over
het beheer en de restauratie van en het onderzoek naar meer dan 54.000 filmtitels (ca. 200.000
filmblikken) die het filmmuseum vanaf 1946 heeft verzameld. Naast de hele filmgeschiedenis van
Nederland omvat de collectie ook unieke exemplaren uit de vroege internationale cinema.

Tijdens de bezoeken werden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Open Studios Rijksakademie van beeldende kunsten tijdens 150-jarig jubileum, 24 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning bezocht donderdagmiddag 24 juni 2021 de Open Studios van de
Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van het instituut. Tijdens de Open Studios laten vierenveertig Nederlandse en
internationale kunstenaars de resultaten zien van hun tijdelijk verblijf aan de Rijksakademie.

De Rijksakademie van beeldende kunsten staat voor artistieke vernieuwing en vooruitstrevende kunst
en ziet kunst als belangrijke motor voor een open en innovatieve samenleving. Tijdens het tweejarige
residency-programma krijgen kunstenaars de mogelijkheid zich onder de meest optimale condities te
richten op onderzoek, experiment en de productie van nieuw werk. Zij hebben toegang tot technische
werkplaatsen en begeleiding door technisch specialisten. De onderlinge uitwisseling tussen de
kunstenaars en kunstvormen stimuleert nieuwe manieren van maken en leidt tot innovatieve
toepassingen. Ook zijn er een bibliotheek en historische collectie, die ervoor zorgen dat
de geschiedenis van de Rijksakademie en het gebouw – de voormalige cavaleriekazerne – hun
weg terugvinden in de kunstpraktijk van nu. Tijdens de Open Studios krijgen kunstenaars de
kans hun werk aan een breed publiek en aan professionals te tonen. Het werk van alumni is na
een verblijf aan de Rijksakademie vaak te vinden op kunstbiënnales, tentoonstellingen en collecties,
of ze zijn (mede)initiator van kunstenaarsplatforms of -initiatieven over de hele wereld.

De Koning maakte tijdens zijn bezoek een rondgang langs de studio's en spreekt met enkele kunstenaars. Ook
minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bij het bezoek aanwezig en hield een toespraak.

De Rijksakademie werd in 1870 door Koning Willem III opgericht als opvolger van de
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, de Amsterdamse Stads Teekenacademie (18de eeuw)
en de Konstkamer (17de eeuw). De Rijksakademie bestond in 2020 150 jaar. Omdat het jubileum
destijds door de coronapandemie niet gevierd kon worden, staat het hele jaar nu in het teken
van het 150-jarig bestaan. De Open Studios zijn van 17 tot 27 juni 2021 te bezoeken voor publiek.

Tijdens het bezoek werden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en minister-president bij Nederlandse Veteranendag, 26 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte waren zaterdagmiddag 26 juni 2021 aanwezig bij
de Nederlandse Veteranendag, het jaarlijkse eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen. Dit jaar vond
de viering plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar vier veteranen hun bijzondere
verhalen vertelden. De minister-president, minister Bijleveld van Defensie en de voorzitter van
het Nationaal Comité Veteranendag hielden een toespraak. Het programma werd live uitgezonden,
er waren geen publieke activiteiten. Na afloop sprak de Koning met een aantal veteranen.

Nederland telt ruim 100.000 veteranen. In de openingsceremonie van het programma stonden
zij centraal. Aansluitend vertelden enkele veteranen over hun ervaringen op missie en hun
tijd naderhand terug in Nederland. De sprekers dienden onder moeilijke omstandigheden in
Afghanistan, Nederlands-Indië en Sarajevo. Stef Bos componeerde een speciaal lied voor de
veteranen en zong dit onder begeleiding van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem
Friso'. De kapel begeleidt ook Claudia de Breij en Snelle bij hun optredens.

Bij het eerbetoon waren onder andere de Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp,
Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en burgemeester van Den Haag,
Jan van Zanen aanwezig, naast een aantal genodigde veteranen en hun familie.

Veteranendag is in 2005 ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal
Comité Veteranendag,met ondersteuning van het ministerie van Defensie en maatschappelijke partners.
Het is een eerbetoon aan de ruim honderdduizend Nederlandse veteranen - van de Tweede Wereldoorlog
tot en met de missies van nu - die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Doel is om
maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Koning spreekt met diplomaten en medewerkers van het ministerie van
Buitenlandse Zaken over de impact van de coronacrisis, 30 juni 2021Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 30 juni 2021 in een videogesprek gesproken
met diplomaten en andere medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de
impact van de coronacrisis op hun werkzaamheden voor Nederland wereldwijd.

Tijdens het videogesprek werd onder meer ingegaan op de gezondheid en het welzijn van medewerkers
en hun gezinsleden tijdens de coronacrisis, de reisbeperkingen waar medewerkers mee te maken kregen en de
medische situatie in landen van plaatsing. Bij het gesprek, onder leiding van Paul Huijts, secretaris-generaal
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waren medewerkers van de vertegenwoordigingen in Zimbabwe,
Peru, India, Venezuela, Mali, Nieuw-Zeeland en Azerbeidzjan aanwezig.

Corona heeft een zeer grote impact gehad op diplomaten en andere medewerkers van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Aan het begin van de crisis zetten zij zich dag en nacht in om Nederlanders
die over de hele wereld gestrand waren, veilig terug naar huis te krijgen. Door deze inspanningen
konden vele duizenden Nederlanders terugkeren naar Nederland. Voor ambassademedewerkers zelf was
het vaak niet mogelijk om te reizen en belangrijke momenten met familie of vrienden in Nederland bij
te wonen. In sommige gevallen werden leden van één gezin noodgedwongen maandenlang van elkaar gescheiden.

Nederland heeft ongeveer honderdvijftig diplomatieke vertegenwoordigingen over de hele wereld, waar in
totaal ongeveer drieduizend medewerkers werkzaam zijn. Inmiddels dalen de coronacijfers in veel landen
en is de vaccinatiecampagne in volle gang. In tal van landen is het coronavirus echter nog volop aanwezig.
Medewerkers van de ambassades en posten helpen en ondersteunen Nederlanders en Nederlandse bedrijven in
het buitenland en komen op voor Nederlandse waarden, veiligheid en politieke belangen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar reikt Groeicertificaten uit aan deelnemers Oranje Fonds Groeiprogramma, 30 juni 2021


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima reikten woensdagmiddag 30 juni 2021
in Hilversum de groeicertificaten uit aan de tweeëntwintig deelnemende organisaties van de vierde
editie van het Oranje Fonds Groeiprogramma. De organisaties hebben succesvol de vierde editie van
het Groeiprogramma dat liep van maart 2017 tot en met april 2021 doorlopen.

Het Groeiprogramma heeft als doel het vergroten van de professionaliteit van ondernemingen met een
sociale doelstelling en het vergroten van het maatschappelijk effect van het sociale initiatief.

Hiervoor krijgen de deelnemers diverse workshops, trainingen en bijeenkomsten aangeboden.
Zo wordt niet alleen hun kennis en expertise vergroot, maar ook hun netwerk uitgebreid.
Daarnaast stelt het Oranje Fonds ruim drie jaar financiering beschikbaar. AMB Amro
Foundation, McKinsey, PWC, En Samhoud en Vebego zijn partners van het Groeiprogramma.

Tijdens de uitreiking werd een onderzoek naar de resultaten gepresenteerd. Daarnaast spraken
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met de partners en met de deelnemers over hun
ervaringen en de lessen die zij gedurende het Groeiprogramma hebben geleerd.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De afgelopen
jaren hebben zij diverse projecten van het Groeiprogramma bezocht. Zo was de Koning in 2017 bij
de Talentfabriek 010 in Rotterdam en bezocht hij in 2019 Stichting Fietsmaatjes in Warmond.
Koningin Máxima bezocht digitaal onder meer Stichting JobOn en Elance Academy.

Tijdens de uitreiking werden de algemeen geldende richtlijnen
ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl


Foto: Oranje Fonds - Marco de Swart


Foto: Oranje Fonds - Marco de Swart


Foto: Oranje Fonds - Marco de Swart

Koningin Máxima spreekt met minister Marsudi van Indonesië
over toegang tot financiële diensten, 1 juli 2021


Hare Majesteit Koningin Máxima sprak donderdag 1 juli 2021 in Paleis Huis ten Bosch met de minister
van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno Marsudi, over financiële inclusie in relatie
tot het aanstaande G20 voorzitterschap van Indonesië. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA)
en erevoorzitter van het Mondiale Samenwerkingsverband voor Financiële Inclusie (GPFI) van de G20.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk
te maken en hiermee kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Het gaat in het bijzonder om
lage inkomensgroepen, vrouwen, mkb en kleine landbouwbedrijven. Als erevoorzitter van het GPFI zet Koningin
Máxima zich sinds 2011 in om de activiteiten van de G20 op het terrein van financiële inclusie te bevorderen.
Wereldwijd hebben circa 1,7 miljard volwassenen nog geen toegang tot financiële diensten (Global Findex 2017).
Dit beperkt mensen in hun mogelijkheden om een financiële buffer op te bouwen of om te kunnen investeren in
hun toekomst. Met het oog op het G20 voorzitterschap in 2022 sprak Koningin Máxima met minister Marsudi
over het belang van goede toegang tot en het gebruik van (digitale) financiële diensten en de rol die
deze diensten kunnen spelen in het economisch herstel tijdens en na de coronacrisis.

Koningin Máxima bezocht Indonesië drie keer als UNSGSA. Aan de vooravond van het staatsbezoek Indonesië in 2020
sprak zij als UNSGSA met enkele regeringsvertegenwoordigers en had zij een vergadering met nationale en regionale
CEO's van het CEO Partnership for Economic Inclusion. Koningin Máxima en minister Marsudi spraken elkaar
diverse malen over financiële inclusie en marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Minister Marsudi had donderdag 1 juli 2021 tevens ontmoetingen met
minister-president Rutte en minister Kaag van Buitenlandse Zaken.

De G20 is een internationaal forum dat bestaat uit de negentien grootste nationale economieën en de Europese
Unie. De G20 heeft tot doel bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Staatsbezoek aan Duitsland, 5 t/m 7 juli 2021


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten op uitnodiging van bondspresident Frank-Walter Steinmeier
een staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland. Het bezoek vond plaats van 5 tot en met 7 juli 2021.

Het bezoek aan Berlijn vormt de afronding van een reeks deelstaatbezoeken die het Koninklijk Paar sinds
2013 aan Duitsland heeft gebracht. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werden vergezeld door
minister Kaag van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld-Schouten van Defensie. Minister De Jonge
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretarissen Keijzer en Yesilgöz-Zegerius van Economische
Zaken en Klimaat waren bij afzonderlijke programma-onderdelen aanwezig. Het bezoek kon in 2020 vanwege
de coronapandemie niet doorgaan en vond in 2021 alsnog, in aangepaste vorm, plaats.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de intensieve en goede betrekkingen tussen beide
landen, zowel op politiek, economisch, wetenschappelijk als cultureel vlak. Duitsland is
als buurland de belangrijkste handelspartner van Nederland, een bondgenoot in de Europese
Unie, de Verenigde Naties en de NAVO. Tijdens dit staatsbezoek werd de diversiteit van de
samenwerkingsverbanden belicht. Tevens kreeg de deelstaat Berlijn bijzondere aandacht.

Maandag 5 juli 2021, Berlijn


De eerste dag van het staatsbezoek stond in het teken van ontmoetingen met verschillende
autoriteiten en ceremoniële onderdelen. De dag werd afgesloten met een staatsbanket op
uitnodiging van bondspresident Steinmeier, waar beide staatshoofden een toespraak hielden.

Het staatsbezoek begon in presidentieel paleis Schloss Bellevue, de ambtswoning van de bondspresident
van Duitsland. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender ontvingen het
Koninklijk Paar. Beide volksliederen werden gespeeld waarna Koning Willem-Alexander de erewacht inspecteert.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander bezocht het Anne Frank Zentrum, de Duitse partnerorganisatie van het Anne
Frank Huis. Met tentoonstellingen en lesmateriaal informeert het Anne Frank Zentrum kinderen en jongeren
over Anne Frank en haar dagboek. Na een rondleiding sprak de Koning met twee Anne Frank-ambassadeurs.

Ondertussen werd Koningin Máxima op de Nederlandse ambassade geïnformeerd over de
Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van kinderoncologie. Experts van KiTZ
Heidelberg, het Prinses Máxima Centrum en St. Judes gingen in op het belang van
internationale samenwerking. Vervolgens werd een Memorandum of Understanding ondertekend.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima legden een krans bij de Neue Wache. De krans werd
gelegd bij een kopie van het beeld 'Moeder met haar dode zoon' van Käthe Kollwitz. Sinds 1931
is de Neue Wache een monument voor de slachtoffers van oorlog en geweld.


Foto: RVD


Foto: RVD

Bij het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, spreekt het Koninklijk Paar over de Nederlands-Duitse
samenwerking rond COVID-19. De Koning bedankt Duitsland voor de ondersteuning tijdens de coronapandemie.

Vervolgens ontmoet het Koninklijk Paar burgemeester Müller van Berlijn bij de Brandenburger Tor.
Deze stadspoort is een van de bekendste symbolen van de stad Berlijn en van Duitsland.

In het Rote Rathaus vervolgt het Koninklijk Paar het gesprek met de burgemeester.
Hier tekent het Paar ook het Gouden Boek van Berlijn. Het raadhuis van de stad
dankt haar naam aan de rode bakstenen waarmee het is gebouwd.


Foto: RVD


Foto: RVD

De dag werd afgesloten met een staatsbanket in Schloss Bellevue op uitnodiging van
bondspresident Steinmeier, waar beide staatshoofden een toespraak hielden.


Foto: RVD

Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid
van het staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland:

"Meneer de Bondspresident, Mevrouw Büdenbender,

Wij willen U beiden bedanken voor de warme ontvangst hier in Berlijn. Mijn vrouw en ik zijn opgetogen
dat wij bij U te gast mogen zijn. Bijna anderhalf jaar lang was een bezoek als dit niet mogelijk. En
nu, aan het begin van de zomer, kan eindelijk plaatsvinden waar wij al zo lang naar uitkijken: een
Staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland, ons buurland waarmee wij ons zó sterk verbonden voelen!

Het is het slotakkoord van een reeks bezoeken aan alle deelstaten waarmee wij acht jaar geleden begonnen.
Maar het is voor ons méér dan dat. Een symbool van hoop en van terugkerend optimisme na een beklemmende tijd.

Op de moeilijkste momenten bewees onze vriendschap haar ware kracht. Toen de IC's bij ons vol raakten, openden
ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen liefdevol hun deuren voor Nederlandse patiënten en was de
grens tussen onze landen niet gesloten. Nooit vergeten wij de solidariteit van onze directe buren.

Dit Staatsbezoek heeft veel inhoudelijke onderdelen die laten zien hoe breed onze samenwerking is. Zij
zijn alle uiterst relevant. Maar wat ik vandaag aan U wil overbrengen gaat dieper. Want onder al die
samenwerkingsrelaties ligt een fundament van hechte vriendschap. Van groot vertrouwen. Van verwantschap.
En ook van trots dat we samen met U optrekken, in Europa en in de wereld.

Wie daaraan een ongekende bijdrage heeft geleverd, bent U, Mevrouw de Bondskanselier. Bijna
zestien jaar lang bent U ook voor de mensen in Nederland een baken van betrouwbaarheid en
toewijding in een onzekere wereld. U bent de Nederlanders dierbaar geworden!

Nog heel recent was U te gast op onze Bevrijdingsdag, 5 mei. U sprak heel eerlijk en eenvoudig
en ging moeilijke thema's niet uit de weg. "Vergangenes können wir nicht ungeschehen machen",
zei U. "Daraus die richtigen Lehren zu ziehen, das jedoch können und das müssen wir."

De herinneringen aan toen, en ja, ook de pijn, zijn er nog. Maar we zijn
er samen in geslaagd onder de lange schaduw van het verleden uit te komen.

Een van de kenmerken van het moderne Duitsland is het vermogen om helder en moedig over zichzelf na te denken.
Zelfkritiek is een grote kracht. Niet veel landen zijn daartoe in staat. Uw land is hierin een voorbeeld. Het
is een van de redenen waarom in Duitsland vrijheid, recht en moreel besef zo sterk verankerd zijn.

De Bondsrepubliek Duitsland opereert behoedzaam en verbindend. Wij hechten grote waarde aan Uw bijzondere
rol op het wereldtoneel. Bescheidenheid wordt hier van oudsher gezien als een belangrijke deugd. Dat is
prijzenswaardig... Maar té grote bescheidenheid, zou in onze ogen toch niet terecht zijn.

Duitsland zet zich vol overtuiging in voor samenwerking en solidariteit in Europa. Samen
met U nemen wij daarvoor heel graag verantwoordelijkheid. Vrijheid, mensenrechten en
sociale rechtvaardigheid vinden bescherming onder het dak van de Europese Unie. En
duurzame ontwikkeling en groei kunnen niet zonder Europese krachtenbundeling.

Een goed voorbeeld is de overgang naar een energievoorziening waarmee wij onze planeet ook in de toekomst
leefbaar kunnen houden. Europa toont ambitie in het tegengaan van de klimaatverandering. Het is geweldig
dat onze landen hierbij samen optrekken en elkaar al bij het maken van plannen consulteren. Morgen praten
we over waterstof in het Haus der Deutschen Wirtschaft. Het is slechts één van de vele voorbeelden waarbij
Duitse en Nederlandse wetenschappers en ondernemers elkaar energie geven.

Duitsland is het land van de makers. Met respect kijken we naar de status die kennis, vakmanschap en praktische
vaardigheden hebben in de Duitse samenleving. Je moet van goeden huize komen om dat niveau te evenaren. De vele
Nederlanders die hier actief zijn, voelen zich daardoor op een heel plezierige manier uitgedaagd.

Ons Staatsbezoek geeft – zo hopen wij – een extra stimulans aan
de samenwerkingsverbanden op vrijwel alle gebieden des levens.

Behalve een Staatsbezoek, is dit ook een bezoek aan de laatste deelstaat in onze lange reis
door Duitsland die acht jaar geleden begon. Het is een grote eer om juist hier in Berlijn
onze Grand Tour te mogen afsluiten. Deze stad laat zien dat we geen gevangenen zijn van
het verleden en dat geluk kan groeien uit verzoening en verbinding.

Meneer de Bondspresident en Mevrouw Büdenbender,
Mevrouw de Bondskanselier,
Meneer de regerend burgemeester van Berlijn,

Als U me toestaat sluit ik graag af met een strofe van Johann Wolfgang Goethe, uit zijn 'Bundeslied'.
Ze geeft de sfeer van ons samenzijn vanavond - en van de Duits-Nederlandse betrekkingen - goed weer!

Wer lebt in unserm Kreise,
Und lebt nicht selig drin?
Geniesst die freie Weise
Und treuen Brudersinn!
So bleibt durch alle Zeiten
Herz Herzen zugekehrt;
Von keinen Kleinigkeiten
Wird unser Bund gestört.

Dank U wel!"

Dinsdag 6 juli 2021, Berlijn


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten op de tweede dag van het staatsbezoek
de Bondsdag. De Bondsdag is het Duitse parlement, gezeteld in het Rijksdaggebouw.

Na een ontmoeting met de Bondsdagpresident dr. Wolfgang Schäuble, kreeg het paar een rondleiding door het
gebouw. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met afgevaardigden van de Beneluxparlementariërgroep.

Hierna vertrok het Koninklijk Paar naar Gropius Bau, een museum voor moderne kunst in Berlijn.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima kregen een introductie op het thema nieuwe materialen
en duurzaam circulair design en bekeken diverse projecten van nieuwe materialen. Na een gesprek
met de designers bezochten zij de tentoonstelling 'Kosmos Weben'.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar bezocht de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de zestien Duitse deelstaten
in het Duitse politieke stelsel. Samen met de Bondsdag vormt de Bondsraad het Duitse parlement.

Koning Willem-Alexander hield ten overstaan van de ministers-presidenten van de Duitse deelstaten een toespraak.

Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het bezoek aan de Bondsraad
tijdens het staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland:

"Meneer de President van de Bondsraad,
Leden van de Bondsraad,

Het is voor mij een buitengewone eer U hier in Uw Bondsraadgebouw te mogen toespreken. Dit is een
bijzonder onderdeel van het Staatsbezoek dat mijn vrouw en ik brengen aan de Bondsrepubliek Duitsland.
Tegelijkertijd is het de finale van een lange reis langs alle deelstaten, die in 2013 begon.

Wat een genoegen om zoveel bekenden terug te zien! Wij koesteren warme herinneringen
aan alle bezoeken en aan de gastvrijheid die U ons in de Länder heeft betoond.

Bij U hebben we de vele gezichten van Duitsland gezien. Wat een veelzijdigheid!

Wij waren op de Universiteit van Oldenburg en in de Opelfabriek van Rüsselsheim.

In Lübeck praatten we over slimme zorg. En in Bremerhaven over windenergie op zee.

We waren in het Justitiepaleis in Neurenberg om te praten over internationaal
recht. En hoorden in München hoe de economie van Beieren 'brummt'.

In Dessau waren we in het Bauhaus. In Stuttgart in het Neue Schloss. Op de Wartburg in
Eisenach hoorden we de stem van Maarten Luther. En in Leipzig trokken we de wijk Grünau
in om met bewoners te praten over hun ervaringen na de hereniging.

We ontmoetten wijnbouwers langs de Moezel. Industrieel ontwerpers in Essen. Robotdeskundigen in Saarbrücken.
Vrijwilligers in een grote schuur in Bollewick. En militairen in de Henning von Treckow Kazerne in Potsdam.

En dit is slechts een kleine greep uit alle gesprekken en ontmoetingen die we hadden.

Waarom hebben wij onze contacten met de deelstaten zo intensief gekoesterd? Daarvoor zijn twee redenen.

In de eerste plaats om recht te doen aan de diversiteit en de spreiding van verantwoordelijkheden
in de Bondsrepubliek Duitsland. Dit land heeft zo’n rijkdom aan tradities, verhalen, activiteiten
en ambities. En om die goed te leren kennen, moet je de mensen in hun eigen Heimat opzoeken.

In de tweede plaats omdat Uw land ons na aan het hart ligt. En wat je lief hebt, verdient tijd en aandacht.

Wij steunen elkaar in goede en minder goede tijden. Graag wil ik de vertegenwoordigers
van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen bedanken voor de hulp die deze deelstaten hebben
gegeven toen de coronapandemie in ons land op zijn felst was. Nederlandse IC-patiënten
kregen bij U een gastvrij onthaal. Dat heeft ons geroerd.

Met onze beide Duitse buren werken we heel goed samen om belemmeringen in het grensverkeer weg te
nemen voor burgers, studenten, ondernemers en werknemers. Maar het bijzondere van onze relatie met
alle Länder is dat we meer doen dan problemen oplossen. Minstens even belangrijk is dat we samen
de problemen van morgen willen voorkómen en de dingen beter willen maken.

De toekomst behoort aan hen die willen en durven innoveren. Zonder innovatie gaat het eenvoudigweg niet.

Meer dan 25 innovatiemissies waren er verbonden aan onze bezoeken aan de Länder. Dat tekent
de grote belangstelling vanuit Nederland om de samenwerking met Duitse partners te verdiepen.

De tijd ontbreekt om alle gezamenlijke belangen langs te lopen. Maar ik wil er enkele uitlichten.

In de eerste plaats: gezondheid. Al lang voor de coronapandemie was dit een speerpunt in onze
samenwerkingsrelatie. Ik herinner me ons bezoek aan de laboratoria van Dräger Medical in Lübeck,
in 2015. Daar ging het om de toekomst van de ziekenhuiszorg en om een nieuwe, snellere manier van
vaccineren. Onderwerpen die sindsdien enorm aan urgentie hebben gewonnen! Inmiddels kijken we hoe
we onze krachten nog sterker kunnen bundelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie.

Een tweede gezamenlijk belang is de energietransitie en het tegengaan van de klimaatverandering. Mede
dankzij het Duitse voorzitterschap, vorig jaar, heeft de Europese Unie hierin een leidende rol gepakt.

We beseffen maar al te goed hoe gecompliceerd een forse CO2-reductie is. We hebben echt al ons technisch
vernuft, al onze bestuurlijke en maatschappelijke capaciteiten nodig. Het is me de afgelopen jaren
opgevallen - in Hamburg, in Bremerhaven, in Potsdam en op zoveel andere plekken - hoezeer Duitsers
en Nederlanders elkaar op dit terrein naar een steeds hoger niveau tillen.

Heel concreet zien we dat bij onze inspanningen om waterstof ruim baan te geven.
Wij zijn de twee grootste waterstofproducenten van Europa. Als we ons onderzoek
en onze infrastructuur goed op elkaar afstemmen, levert dat veel extra energie op.

Een derde belang dat ons verbindt, is de noodzaak om onze industrieën zo schoon en concurrerend mogelijk
te maken. Duitsland is al eeuwenlang het land van de makers. Wij kijken met bewondering naar Uw prestaties.
Van het kleinste precisie-instrument tot aan de grootste staalconstructie: Duitse handen kunnen het maken.
Maar hoe trekken we die traditie door naar de toekomst? Onder andere in Jena, Dortmund, Stuttgart en in
Saarbrücken hebben we gezien hoe Duitsland en Nederland hierbij elkaar kunnen helpen.

En er zijn nog zoveel méér gedeelde belangen! Onze uitstekende defensiesamenwerking bijvoorbeeld.
Of de fantastische culturele banden, gesmeed door duizenden kunstenaars, denkers, ontwerpers,
tentoonstellingsmakers en andere creatieve g