Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
Foto: RVDWillem-AlexanderFoto: RVD/Martijn Beekman

Willem-Alexander Claus George Ferdinand is op 27 april 1967 als eerste kind van
Prinses Beatrix en Prins Claus geboren in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht.

Bij zijn geboorte kreeg Koning Willem-Alexander de titels Prins der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau en het predicaat Jonkheer van Amsberg.
Op 2 september 1967 werd hij in Den Haag gedoopt.
De doopgetuigen en peetouders waren Prins Bernhard, Koningin Margrethe van Denemarken,
Ferdinand von Bismarck, oud-minister-president dr. Jelle Zijlstra en mevrouw Smith-Roell.


Foto: RVD / Z.K.H. Prins Claus


Foto: RVD / Max Koot


Foto: RVD

Zijn vroege jeugd bracht Koning Willem-Alexander door op Kasteel Drakensteyn in de Lage Vuursche.
Koning Willem-Alexander heeft twee broers, Prins Friso (1968-2013) en Prins Constantijn (1969).
In 1981 verhuisde het gezin van Kasteel Drakensteyn naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander volgde het lager onderwijs op de Nieuwe Baarnse School in Baarn.


Foto: Prins Claus/RVD


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met kinderen in de tuin van Kasteel Drakensteyn, 1974, Max Koot/RVD/Nationaal Archief


Foto: Prinses Beatrix met haar zonen, 1975, Davis/RVD/Nationaal Archief


Foto: Alle kleinkinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard, Dam/RVD/Nationaal Archief


Foto: RVD/ANP, In 1978 was Koning Willem-Alexander met zijn ouders, Prinses Beatrix en Prins Claus, broers en
neef Carlos (zoon van Prinses Irene) op vakantie in het Ierse dorp Sneem.

Zijn middelbare school startte hij op het Baarns Lyceum en vervolgde hij na de verhuizing
in 1981 op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.
Hij sloot zijn middelbare schoolopleiding af op het United World College of the Atlantic
in Llantwit Major in Wales. Daar haalde hij in 1985 zijn Internationaal Baccalaureaat.

De Koning vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine van augustus 1985 tot januari 1987.
Hij volgde een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder,
en diende vervolgens aan boord van de fregatten Hr Ms Tromp en Hr Ms Abraham Crijnssen.
In 1988 voer hij nog mee als wachtofficier aan boord van de Hr Ms Van Kinsbergen voor een herhalingsoefening.

Na zijn dienstplicht schreef de Koning zich in 1987 in aan de Rijksuniversiteit Leiden bij de Faculteit der Letteren voor de studierichting geschiedenis.
De studie droeg bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling voor de Koning met vakken als algemene en vaderlandse geschiedenis, economische geschiedenis,
staatskunde, staatsrecht, recht van de Europese gemeenschappen, volkenrecht, mensenrechten en economie. In 1993 slaagde de Koning voor zijn doctoraalexamen geschiedenis.
Hij sloot zijn studie af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk (onder president De Gaulle) om uit de geïntegreerde commandostructuur
van de NAVO te treden. Tijdens zijn studie was de Koning lid van de Leidse Studentenvereniging Minerva.


Foto: RVD

Na zijn afstuderen in 1993 behaalde Koning Willem-Alexander zijn groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht.
In 1994 volgde hij bij het Instituut Defensie Leergangen vakken uit de hogere vorming van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

Na zijn studie en loopbaan bij de krijgsmacht volgde de Koning een introductieprogramma en ging hij zich intensief bezighouden met de Nederlandse samenleving.
Hij verdiepte zich in het Nederlandse staatsbestel en rechtssysteem en oriënteerde zich bij de verschillende overheden. Daarvoor bezocht hij ministeries,
Hoge Colleges van Staat en ook Europese instellingen. De introductieperiode werd afgerond met een uitvoerig oriëntatieprogramma bij het bedrijfsleven, en
een 'Advanced Development Programme' bij Kellogg's, Northwestern University, in de Verenigde Staten.

Dit jaar (2019) was de zomerfotosessie weer bij Paleis Huis ten Bosch. Vanaf 1981, toen Koningin Beatrix met haar gezin naar Paleis Huis ten Bosch verhuisde,
heeft een aantal fotosessies in de tuin plaatsgevonden. Deze foto uit 1982 is gemaakt naast de vijver in de achtertuin van het Paleis. Koningin Beatrix en
de Prinsen Claus, Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn drinken ondertussen een kop thee.


Foto: RVD / Reginald Davis / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/


Foto: Prinses Beatrix en Prins Claus met hun drie zonen in 1998, Capital Photos/RVD/Nationaal Archief

Luchtvaart


De Koning heeft grote interesse in de luchtvaart. In 1985 behaalde hij het brevet Privévlieger tweede klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3.
Gedurende zijn studententijd haalde hij zijn theoretisch B1/B2. Een en ander stelde hem in staat om enige tijd in Kenia als vrijwilliger te
vliegen voor de medische hulporganisatie African Medical Research & Education Foundation (AMREF) en de Kenya Wildlife Service.

In 1989 behaalde Koning Willem-Alexander de aantekening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen.
Ook beschikt hij over het groot militair vliegbrevet, dat hem in 1994 door Prins Bernhard werd uitgereikt. Sinds 2001 is hij in het bezit van het
Airline Transport Pilot License (ATPL). Om zijn vlieguren bij te houden vliegt hij als gastvlieger bij KLM Cityhopper en daarvoor bij Martinair.
Dit deed de Koning tot 16 mei 2017 zowel op het Regeringsvliegtuig PH-KBX alsook op een Fokker 70 uit de reguliere vloot zijn.
Koning Willem-Alexander moet per jaar 150 vlieguren maken.

De Koning heeft zich medio mei 2017 om laten scholen naar de B737 en dit brevet in juni 2017 behaald. Door het behalen
van dit brevet kan hij zijn gastvliegerschap bij KLM voortzetten. Het besluit tot omscholen is reeds genomen voordat de
aanbestedingsprocedure voor de vervanging van het regeringsvliegtuig PH-KBX van start ging en staat hier los van. Eind
november 2018 heeft Koning Willem-Alexander zijn gastvliegerschap bij KLM weer voortgezet met het vliegen van een Boeing 737.

KLM Cityhopper, de huidige uitvoerder van regeringsvluchten, heeft aangekondigd eind 2017 te stoppen met het vliegen met de Fokker 70 (FK70).
Als gevolg daarvan is de personele capaciteit (vliegers, grondcrew etc.) niet voldoende om na medio 2017 het regeringsvliegtuig te blijven
bemannen en onderhouden. In een brief aan de Kamer op 4 april 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt, dat het
kabinet heeft gekozen voor een Boeing 737 Business Jet als nieuw regeringsvliegtuig. Vliegtuigbouwer Boeing heeft het nieuwe regeringstoestel
met de naam PH-GOV op 14 juli 2019 overgedragen aan Nederland.

Het regeringsvliegtuig is van de regering en wordt ook weer hoofdzakelijk gebruikt door leden van het kabinet en hun delegaties.

In een exclusief interview met De Telegraaf van 17 mei 2017 spreekt Koning Willem-Alexander vrijuit over zijn gastvliegerschap, waarbij hij
twee keer per maand passagiers vervoert die geen idee hebben dat de Koning in de cockpit zit. "Ik vind vliegen gewoon fantastisch."

"Voor mij is het belangrijkst dat ik een hobby heb waar ik me volledig op moet concentreren. Je hebt een vliegtuig, passagiers en een bemanning.
Daar draag je verantwoordelijkheid voor. Je kan je problemen van de grond niet meenemen naar boven. Je kan je even volledig los schakelen en
ergens anders op concentreren. Dat is voor mij de grootste ontspanning van het vliegen." Koning Willem-Alexander vliegt altijd met een vast clubje.

Tijdens zo'n vlucht wordt ook onderling gesproken over het leven. "Ja, het is sowieso heel goed om iemands alertheid te testen als je over het leven praat.
Want dan weet je of iemand zorgen heeft. Daar worden we eigenlijk ook op getraind. Huwelijken, overlijden en huizen zijn de drie punten waar je mee kan
testen of iemand stress heeft thuis of niet." Het contact met de passagiers is sinds 11 september zo goed als verdwenen.
"Voor 11 september stond de deur van de cockpit gewoon open. En kwamen er regelmatig mensen een kijkje nemen. En dan vonden mensen het leuk of verbazingwekkend
dat ik daar zat. Na 11 september is de cockpitdeur dicht en is er veel minder contact tussen de cabine en de cockpit. Maar ja, sommige mensen herkennen mijn stem
bij het omroepen tijdens de vlucht." Koning Willem-Alexander hoeft tijdens een vlucht zijn naam niet te noemen. "Het voordeel is dat ik altijd kan zeggen dat ik
námens captain en bemanning de passagiers van harte welkom heet. Dan hoef ik mijn eigen naam niet te noemen. Maar de meeste mensen luisteren toch niet..."

Tijdens de vluchten van Koning Willem-Alexander is geen opschudding geweest. "Nee, niet dat ik weet. Ook als we vanuit het bemanningscentrum
in KLM-uniform met pet door Schiphol heen lopen, zijn er heel weinig mensen die je herkennen."


Foto: KLM Royal Dutch Airlines/Natascha Libbert


Foto: KLM Royal Dutch Airlines/Natascha Libbert


Foto: KLM Royal Dutch Airlines/Natascha Libbert

De aanloop naar het Koningschap


Koning Willem-Alexander heeft, voordat hij op 30 april 2013 zijn moeder opvolgde, een aantal specifieke functies bekleed en op verschillende terreinen
werkzaamheden verricht, waaruit betrokkenheid bleek bij de Nederlandse samenleving. Zijn werkzaamheden droegen ook bij aan de voorbereiding op het
Koningschap. Een aantal gebieden heeft daarbij altijd zijn speciale interesse gehad, zoals waterbeheer, infrastructuur en ICT, sport en defensie.

Waterbeheer, infrastructuur en ICT


Van 1997 tot zijn inhuldiging heeft de Koning zich bezig gehouden met waterbeheer, zowel in Nederland als daarbuiten.

In Nederland werd hij eerst lid en in 2000 voorzitter van de Commissie Integraal Waterbeheer, die in 2004 werd opgevolgd door de Adviescommissie Water (AcW).
Deze onafhankelijke commissie van deskundigen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de voor waterbeheer verantwoordelijke bewindspersoon. De adviezen
gaan over de uitvoerbaarheid van het waterbeleid en de financiële en maatschappelijke consequenties daarvan. Van bijzonder belang in dit verband is het
deltaprogramma, dat Nederland veilig moet houden, mede met het oog op de gevolgen van klimaatverandering.

Ook internationaal was Koning Willem-Alexander actief op het gebied van het waterbeheer. In 1998 werd hij beschermheer van het
Global Water Partnership. In 2000 was hij voorzitter van het tweede Wereld Water Forum (in Den Haag). In 2006 werd hij vervolgens
door toenmalig VN secretaris-generaal Kofi Annan gevraagd om de Japanse oud-premier Hashimoto op te volgen als voorzitter van zijn
Adviesraad voor Water en Sanitatie (United Nations Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation; UNSGAB).

UNSGAB dient de secretaris-generaal van onafhankelijk advies en vraagt wereldwijd aandacht voor praktische maatregelen voor het behalen
van de Millenniumdoelen op het gebied van water en sanitatie. De VN heeft zich ten doel gesteld om in 2015 het aantal mensen dat geen
duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitatie te halveren. UNSGAB geeft in dit kader bijzondere aandacht aan praktische
maatregelen op het gebied van integraal waterbeheer, financiering en monitoren van voortgang. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de
sanitatieproblematiek en aan watergerelateerde rampen. Als voorzitter van UNSGAB bezocht de Koning talloze landen, organisaties en
internationale bijeenkomsten om aandacht te vragen voor deze problematiek en voor de visie van UNSGAB. In 2012 heeft de secretaris-generaal
besloten om het mandaat van UNSGAB te verlengen tot 2015 wanneer de wereldgemeenschap zal besluiten over de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Het waterbeheer is zowel nationaal en internationaal sterk verweven met andere sectoren. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om
ruimtelijke ordening en infrastructuur, landbouw en (duurzame) energie. Ook deze thema's konden, in hun onderlinge samenhang,
daarom rekenen op de bijzondere en actieve belangstelling van Koning Willem-Alexander.

Tot slot heeft de Koning belangstelling voor innovatie en ICT. Als lid van de Raad van Advies van ECP.nl
(platform voor de informatiesamenleving) bracht hij voordat hij Koning werd regelmatig werkbezoeken die hem
in contact brachten met nieuwe digitale toepassingen in diverse sociale en economische sectoren.

Sport


Sport is een grote passie van Koning Willem-Alexander. Naast zijn eigen actieve sportbeoefening was hij lange tijd ook professioneel begaan
met sport in binnen- en buitenland. Zo was hij van 1995 tot 1998 beschermheer van NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité/ Nederlandse Sport Federatie).
Voordat hij Koning werd was hij van 1998 tot 2013 lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Koning legde in 2013 zijn IOC lidmaatschap
neer in verband met de troonswisseling. In september 2013 werd hij in Buenos Aires benoemd tot erelid van het IOC. Bij zijn benoeming tot erelid
ontving de Koning uit handen van toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge de Olympische orde in goud.

Als lid van het IOC bezocht Koning Willem-Alexander, toen nog de Prins van Oranje, de jaarlijkse vergaderingen van het Comité en alle
Olympische Spelen. Bij sommige wedstrijden fungeerde hij als waarnemer. Binnen het IOC had hij zitting in verschillende commissies,
achtereenvolgens: Olympische Solidariteit (1999-2003), de Nominatie Commissie (2000) en de hervormingscommissie IOC 2000 (2002),
Evaluatiecommissie voor de 21e Winterspelen (2003). Coördinatiecommissie Vancouver 2010 (als voorzitter van de werkgroep Marketing
en Communicatie) en tenslotte van 2010 tot 2013 de Marketing Commissie van het IOC.

Defensie


Koning Willem-Alexander heeft een bijzondere band met de Nederlandse krijgsmacht. Naast de rang van Commandeur van de Koninklijke Marine Reserve,
bezat hij tot de troonswisseling ook de rangen van Reserve Brigadegeneraal der Infanterie van de Koninklijke Landmacht en Reserve Commodore van de
Koninklijke Luchtmacht. Voor de troonswisseling is hem op verzoek eervol ontslag verleend, waardoor hij tegenwoordig geen actieve militaire status
meer heeft. Als Staatshoofd en lid van de regering kan de Koning immers geen actieve militaire functie vervullen binnen de krijgsmacht.
Van 1990 tot zijn inhuldiging in 2013 was de Koning ook adjudant in buitengewone dienst van Koningin Beatrix.

De Koning houdt als eervol ontslagen (en dus oud-)militair het recht om een uniform te dragen bij militaire en andere passende gelegenheden.
Zijn tenue is gebaseerd op dat van de vlag- en opperofficieren maar zonder rangonderscheidingstekens. Op de plaats van galon of epaulet
draagt hij dan een Koninklijk distinctief, een wapenbeeld opgemaakt met de Rijksappel, het Rijkszwaard en de Scepter.

De Koning bezocht jaarlijks eenheden en staven van alle krijgsmachtdelen en bracht ook regelmatig bezoeken aan oefeningen en missies
in het buitenland. Zo bezocht hij viermaal de Nederlandse eenheden in Afghanistan. Ook voer hij mee op Hr Ms Evertsen en Hr.Ms Rotterdam
als deel van de anti-piraterijmissie voor de kust van Somalië. In 2015 bezocht hij de Nederlandse troepen in Mali.

Koning Willem-Alexander was tot de troonswisseling beschermheer van de Nederlandse Veteranendag
en neemt ook als Koning jaarlijks het veteranendefilé af in Den Haag.

Raad van State


Sinds zijn achttiende verjaardag had de Koning als Prins van Oranje zitting in de Raad van State. Zo vaak als zijn agenda het toeliet woonde
hij de wekelijkse vergaderingen bij. Sinds de abdicatie op 30 april 2013 is de Koning van rechtswege voorzitter van de Raad van State.

Bestuursfuncties


Daarnaast vervulde de Koning in de jaren voorafgaand aan de troonswisseling als Prins van Oranje een aantal bestuursfuncties.
Zo was hij lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank (1998-2010) en de Raad van Toezicht van het
Kröller-Müller Museum (1999-2010). De Koning was als Prins ook voorzitter van de Stichting Historische Verzamelingen
van het Huis Oranje-Nassau (2002-2013) en vertegenwoordigde de Familie bij de Raad van Beheer voor het Kroondomein (2002-2013).

Ontvangsten


Om de betrokkenheid van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de samenleving te verbreden en te verdiepen worden al jaren tijdens
regelmatige informele diners op de Eikenhorst relevante maatschappelijke thema's besproken met generatiegenoten uit verschillende maatschappelijke
sectoren. Dit zullen zij blijven doen. Ook ontvangt het paar regelmatig een selectie van Nederlanders die zich hebben onderscheiden door een
bijzondere prestatie en daarvoor een prijs of onderscheiding hebben gekregen, voor de zogenaamde uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde.

Beschermheerschappen en nevenfuncties


De Koning heeft in de aanloop naar het Koningschap tevens jarenlang tal van beschermheerschappen
gehad en erefuncties vervuld in verschillende geledingen van de samenleving.

Foto's van Koning Willem-AlexanderFoto: RVD / Picture Report


Foto: RVD / Picture Report


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Robin Utrecht Fotografie


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander op 27 april 2017, zijn er op 26 april 2017 vijf nieuwe foto's vrijgegeven door de RVD.


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek

Voor de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander werd op vrijdagavond 28 april 2017 rond 21.45 uur een gigapixel-foto gemaakt voor het
Koninklijk Paleis Amsterdam. Dit is een groepsfoto van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima samen met hun dinergasten en al het aanwezige
publiek op de Dam ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Koning.


Foto: RVD/Rafaël Redczus van Berkel

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Koning Willem-Alexander op 27 april 2017, zijn er op 29 april 2017 van het
privé feest van Koning Willem-Alexander op het Koninklijk Staldepartement twee nieuwe foto's vrijgegeven door de RVD.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Erwin Olaf

Op 6 februari 2020 zijn vier nieuwe portretfoto's van Koning Willem-Alexander vrijgegeven.
De foto’s zijn in januari 2020 gemaakt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Koning is Erecommandeur van de Johanniter Orde


Zijne Majesteit de Koning ontving maandag 20 juni 2016 op Paleis Noordeinde een delegatie van de Johanniter Orde in Nederland.
De vertegenwoordigers van de Johanniter Orde spraken met de Koning over enkele recente sociale initiatieven van de Orde.
Tijdens de ontvangst kreeg hij het Erecommandeurskruis en een kleine baton uitgereikt. Deze versierselen horen bij het
Erecommandeurschap van de Johanniter Orde, dat hij in 2013 heeft aanvaard.

Koning is Ridder in de Orde van de Kouseband


De Koning is tijdens het staatsbezoek van het Koninklijk Paar aan het Verenigd Koninkrijk op
23 en 24 oktober 2018 door Koningin Elizabeth II tot ridder in deze Orde van de Kousenband benoemd.

De Orde van de Kousenband is in 1338 door Koning Edward III opgericht en daarmee de oudste en hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk.
Koningin Elizabeth staat aan het hoofd van de orde. Naast leden van de Britse Koninklijke Familie telt de orde vierentwintig ridders en dames,
die door Koningin Elizabeth zijn benoemd vanwege hun bijzondere verdienste voor het algemeen belang. Daarnaast maken enkele buitenlandse
staatshoofden deel uit van de orde: de Supernumerary Knights and Ladies.

Op 17 juni 2019 is Koning Willem-Alexander geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.


Foto: Hollandse Hoogte / Steve Parsons / https://twitter.com/RoyalFamily

MáximaFoto: RVD/Martijn Beekman

Koningin Máxima wordt op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in Buenos Aires (Argentinië).
Zij is de dochter van de Jorge Horacio Zorreguieta (28 januari 1928 - 8 augustus 2017) en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta (8 september 1944).
Koningin Máxima heeft twee broers: Martín (1972), Juan (1982) en een zus: Inés (1984- 6 juni 2018). Uit het eerste huwelijk van haar vader met Marta
López Gil (1935) heeft Koningin Máxima drie halfzusters: María (1956), Ángeles (1958) en Dolores (1965). Koningin Máxima is opgegroeid in Buenos Aires.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima behaalt in 1988 haar baccalaureaat aan de Northlands School.

In 1995 studeert ze af in de studierichting Economie aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (Universidad Católica Argentina).

Tijdens haar studie werkt zij van 1989 tot 1990 bij Mercado Abierto S.A., waar zij onderzoek doet naar op de financiële markt gerichte software.

Van 1992 tot 1995 werkt ze op de verkoopafdeling van Boston Securities S.A. in Buenos Aires. Daarnaast geeft zij
Engelse les aan kinderen en volwassenen en les in wiskunde aan middelbare scholieren en eerstejaars studenten.


Foto: RVD

Van juli 1996 tot maart 1998 is zij werkzaam bij HSBC James Capel Inc. in New York als Vice-President Latijns-Amerikaanse Institutionele Verkoop.
Daarna werkt ze tot augustus 1999 bij Dresdner Kleinwort Benson. Ze is daar Vice-President bij de afdeling Opkomende Markten.

Aansluitend werkt zij tot mei 2000 bij de Deutsche Bank in New York als Vice-President Institutionele Verkoop.
Vervolgens is ze tot april 2001 werkzaam in Brussel bij het EU-kantoor van de Deutsche Bank.

Inclusieve financiering voor ontwikkeling


Koningin Máxima zet zich niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland al jarenlang in voor het vergroten
van toegang tot financiële diensten, het verbeteren van consumentenbescherming en financiële vaardigheden.

Verenigde Naties


Koningin Máxima is in 2009 benoemd tot Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering
voor ontwikkeling (Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development- afgekort UNSGSA).

Zij adviseert in deze functie de secretaris-generaal van de VN en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen - met
inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven - toegankelijk te maken. In veel landen is het voor mensen
of kleine ondernemingen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te
sluiten. De UNSGSA bepleit dat toegang tot financiële dienstverlening van cruciaal belang is voor het creëren en versnellen van een
duurzame economische groei, het scheppen van werkgelegenheid en het stimuleren van sociale ontwikkeling en zelfontplooiing van mensen.

G20


Sinds 2011 is Koningin Máxima erevoorzitter van het mondiale samenwerkingsverband voor inclusieve financiering (het 'Global Partnership for
Financial Inclusion' - afgekort GPFI) van de G20. In deze functie versterkt zij vooral de synergie tussen de VN en de G20 op het gebied van
universele toegang tot financiële diensten en zet zij haar jarenlange ervaring in om inclusieve financiering wereldwijd te bevorderen.

Voorafgaand aan haar huidige VN en G20-functies maakte Koningin Máxima toen nog als Prinses deel uit van de VN-adviesgroep voor het Internationale
Jaar van het Microkrediet 2005. Van 2006 tot 2009 was ze werkzaam binnen de VN-adviesgroep voor inclusieve financiële sectoren. In 2008 presenteerde
ze de aanbevelingen van de adviesgroep aan de VN-secretaris-generaal. De kernboodschappen fungeerden als richtsnoer voor wetgevers, toezichthouders,
ontwikkelingspartners en de private sector. In 2010 tot slot was Koningin Máxima erevoorzitter van de data werkgroep voor MKB-financiering van de G20.

Diversiteit en Integratie


Als Prinses was Koningin Máxima van 2003 tot 2005 lid van de Commissie Participatie van Vrouwen van Etnische Minderheden.
De commissie ondersteunde de dertig grootste gemeenten bij hun poging om vrouwen van etnische minderheden meer te betrekken
bij de samenleving. Voorzitter was oud-Tweede Kamerlid P. Rosenmöller.

Van 2005 tot 2012 was zij vervolgens lid van het Curatorium van de Leerstoel Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Koningin Máxima blijft ook in de toekomst aandacht schenken aan deze thema's, niet in de laatste plaats vanwege haar samenbindende rol.

Koningin Máxima deelt typisch Argentijnse lekkernij recept


Hare Majesteit Koningin Máxima vierde op 17 mei 2020 haar 49ste verjaardag.

“In deze tijd vier ik mijn verjaardag thuis met een typisch Argentijnse lekkernij: Alfajores van dulce de leche.
Ik ben met Alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes! Ik bak ze volgens mijn moeders recept,
dat ik graag met jullie deel. Zodat je ze ook zelf thuis kunt bakken!” - Máxima

Ingrediënten koekjes:
- 300 gr maizena
- 200 gr bloem
- 200 gr roomboter (op kamertemperatuur)
- 150 gr suiker
- 4 eidooiers
- 1 theelepel baking soda (natriumbicarbonaat)
- 2 afgestreken theelepels bakpoeder
- het merg uit een klein vanillestokje of een snufje vanille poeder
- de geraspte schil van 1 citroen
- 1 theelepel cognac

Ingrediënten vulling:
- dulce de leche (kant en klaar of zelf maken met gecondenseerde melk en suiker)
- geraspte kokos

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter in een kom. Voeg de eidooiers en de cognac toe en kneed
met de hand tot een stevig deeg. Vorm een bal en leg die ongeveer een uur te rusten. Soms lijkt het alsof het deeg niet aan elkaar kleeft, voeg
dan 2 lepels citroensap toe! Rol het deeg uit tot een lap van 5 mm tot 7 mm en steek rondjes deeg uit (met een glas) van ongeveer 4 cm diameter.
Leg dan de rondjes op een met bakpapier beklede bakplaat op zo’n 2 cm afstand van elkaar. Bak de koekjes 10-12 minuten op 160 graden. De koekjes
moeten een klein beetje verkleuren, niet te veel anders worden ze te droog en breken ze. Als de koekjes klaar zijn, uit de oven halen en laten
afkoelen. Plak steeds twee koekjes met een laag dulce de leche op elkaar. Spreid de dulce de leche goed uit tot aan de rand. Die randen rol je
vervolgens door de geraspte kokos. De Alfajores de dulce de leche zijn klaar: genieten maar!


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Foto's van Koningin MáximaFoto: RVD/Picture Report


Foto: RVD/Picture Report


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Royal Images / Frank van Beek


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD / Frank van Beek


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf

Op 6 februari 2020 zijn twee nieuwe portretfoto's van Koningin Máxima vrijgegeven.
De foto’s zijn in januari 2020 gemaakt in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.


Foto: RVD/Martijn Beekman


Foto: RVD/Martijn Beekman

Huwelijk


Op 30 maart 2001 maakten Prinses Beatrix, destijds Koningin, en Prins Claus de verloving van de
Prins van Oranje met Máxima Zorreguieta bekend. Op 3 juli 2001 aanvaardden de Eerste en Tweede Kamer
de toestemmingswet voor het huwelijk, die door de regering was ingediend.


Foto: RVD/Graciela Rossetto


Foto: RVD/Picture Report

Op 7 januari 2002 zijn de Prins van Oranje en Máxima Zorreguieta te 's-Gravenhage in ondertrouw gegaan.

De burgemeester van Amsterdam, mr. M.J. Cohen, voltrok op 2 februari 2002 het burgerlijk huwelijk
in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De kerkelijke inzegening vond aansluitend plaats in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam door dominee C.A. ter Linden en pater R. Braun.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

De trouwjurk van Koningin Máxima was gemaakt van ivoorkleurige mikado-zijde met lange mouwen en een bénitier hals. De jurk was nauw aansluitend met
vanaf de taille een licht uitlopende rok en een vijf meter lange sleep. Weerszijden van de jurk waren ingezet met geborduurde kant. De lange sluier
van zijden tule met stippeltjes is met de hand versierd met motieven van bloemen en ranken van kant. De trouwjurk werd ontworpen en vervaardigd
door Valentino Couture te Rome.

Koning Willem-Alexander (toen nog de Prins van Oranje) droeg het Groot Tenue (tenue 1) van de Koninklijke Marine in de rang van Kapitein ter Zee.
Willem-Alexander droeg daarbij zijn onderscheidingen: Ordelint en ster, Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw,
Ster, Ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau - Officierskruis en Inhuldigingsmedaille 1980.

Het bruidsboeket was een langwerpig boeket van witte rozen, gardeniabloemen, lelietjes der dalen en twee soorten groen.
Het boeket werd gemaakt door Jane Nienhuys en Elisabeth Thierry de Bye-Dolleman, bloemistes van Paleis Soestdijk.

De verlovingsring was een platina ring, bezet met een ovaal geslepen oranje diamant, aan weerszijden bezet met
emerald geslepen diamanten, ingesloten tussen twee banden die zijn bezet met briljant geslepen diamanten.

De trouwringen van het bruidspaar zijn handgemaakt van platina, 2,5 millimeter breed en halfrond.
De trouwringen zijn na de inzegening aangeboden door Juan Zorreguieta, broer van Máxima.

De bruidsjonkers droegen een kort jasje en een broek van rood fluweel, wit overhemd van katoenen poplin, witte maillot en zwarte lakschoentjes.
Over het jasje werd een sjerp van rode taft zijde gedragen. De strooimeisjes droegen jurkjes van rood fluweel met een sjerp van rode taft zijde,
een witte maillot en zwarte lakschoentjes. De bruidsmeisjes droegen een rok van rode satin duchesse en een blouse van rode velours met satin duchesse.
Schoenen van een bijpassende kleur bij het rode satijn. Bruidsmeisjes en strooimeisjes droegen bloemenkransjes in de kleur bordeaux rood.

Het huwelijksmonogram is ontworpen door de Prins van Oranje en Máxima en vormgegeven door Hans Kruit. Het stond op de omslag van de Orde van Dienst.

Onderstaand eigen gemaakte foto's van de DVD: Een sprookjespaar in beeld, officiële NOS registratie.

Gezin


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gingen na hun huwelijk eerst wonen op het Noordeinde 66 in Den Haag.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters woonden van het voorjaar van 2003 tot begin 2019 in de Eikenhorst.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters hebben op 13 januari 2019 officieel hun intrek genomen in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
Op 14 januari 2019 hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich in geschreven bij gemeente Den Haag.
Samen met hun dochters zijn ze nu officieel inwoners van Den Haag.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvingen donderdagmiddag 20 juni 2019 staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
op Paleis Huis ten Bosch. Op 13 januari 2019 nam het Koninklijk gezin officieel hun intrek in Paleis Huis ten Bosch. Daarna vonden nog enige afrondende
werkzaamheden plaats. De ontvangst van de staatssecretaris markeert dat het paleis vanaf de zomer van 2019 weer zijn representatieve functie voor
ontvangsten en officiële gelegenheden kan vervullen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben drie dochters:
- Prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (7 december 2003), de huidige Prinses van Oranje
- Prinses Alexia Juliana Marcela Laurentien (26 juni 2005)
- Prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines (10 april 2007)
Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD /Robin Utrecht Fotografie


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Marcel Vogel


Foto: RVD/Marcel Vogel


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Rineke Dijkstra


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/ANP, Koen van Weel


Foto: RVD/ANP, Remko de Waal


Foto: RVD/ANP, Koen van Weel


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/Robin Utrecht


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Gezinsfoto´s Prinses Beatrix ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag


Op 31 januari 2018 gaf de RVD drie nieuwe familiefoto's vrij van Prinses Beatrix vanwege haar 80ste verjaardag.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Fotosessie in Lech 2018


Op 26 februari 2018 vond in Lech de winterfotosessie plaats.


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP

Gezinsfoto´s Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van 5 jaar Koningsschap


Op 30 april 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koningin Beatrix afstand deed van het Koningschap en Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd.
Ter gelegenheid van 5 jaar Koningschap zijn er nieuwe gezinsfoto’s vrijgegeven. De beelden zijn gemaakt door Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis Amsterdam.


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf

Fotosessie zomer 2018


Op 13 juli 2018 vond bij de Eikenhorst in Wassenaar een fotosessie plaats met Koning Willem-Alexander,
Koningin Máxima, De Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane.


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer


Foto: RVD / Albert Nieboer

Nieuwe gezinsfoto Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als Kerstgroet 2018


Op 21 december 2018 deelde de RVD een nieuwe gezinsfoto van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met kerst- en nieuwjaarsgroet.
Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2019
Merry Christmas and a healthy and prosperous new year
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo
Folle lok en seine yn it nije jier
Un pasku yen di bendishon i un próspero aña nobo

– Willem-Alexander en Máxima


Foto: RVD/Erwin Olaf

Fotosessie in Lech 2019


Op 25 februari 2019 vond in Lech de winterfotosessie plaats.


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk


Foto: RVD/Patrick van Katwijk

Bezoek aan wedstrijd Oranje Leeuwinnen


Koning Willem-Alexander en twee van zijn dochters, de Prinsessen Amalia en Ariane, juichen de Oranje Leeuwinnen toe
vanaf de tribune in Lyon. Het team behaalde de tweede plaats op het WK voetbal op 7 juli 2019.


Foto: RVD


Foto: KNVB

Prinses Ariane verlaat Basisschool


De docenten van de Bloemcampschool zwaaien de leerlingen van groep 8 uit met een afscheidslied. Prinses Ariane neemt als laatste dochter afscheid van de school.


Foto: Z.M. De Koning

Fotosessie zomer 2019


De zomerfotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch met Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima
en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vond plaats op 19 juli 2019.


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD / Wesley de Wit


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Nieuwe foto ter gelegenheid van de zestiende verjaardag van de Prinses van Oranje


De Prinses van Oranje vierde op 7 december 2019 haar zestiende verjaardag.


Foto: RVD/Z.M. de Koning

Nieuwe gezinsfoto Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima als Kerstgroet 2019


Op 24 december 2019 deelde de RVD een nieuwe gezinsfoto van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met kerst- en nieuwjaarsgroet.
Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2020.
Merry Christmas and a healthy and prosperous new year.
Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Folle lok en seine yn it nije jier.
Un pasku yen di bendishon i un próspero aña nobo.

(Sevilla 2019 - 20 jaar later – 20 years later)

– WA en Máxima


Foto: RVD

Fotosessie Lech 2020


Tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech op dinsdagochtend 25 februari 2020 poseerden Koning Willem-Alexander,
Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane voor de media. Ook Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien
en hun kinderen Gravin Eloise, Graaf Claus-Casimir en Gravin Leonore waren hierbij aanwezig.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningsdag 2020: Koningsdag thuis


Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd ivm het coronavirus. Ook door het Koninklijk Gezin.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Songfestival: Europe Shine a Light


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters zitten zaterdagavond 16 mei 2020 klaar voor het
alternatieve songfestivalprogramma Eurovision: Europe Shine a Light, vanwege het coronavirus. Op sociale media
plaatste de RVD kort voor aanvang van de show een foto met daarin een boodschap voor heel Europa.

"Europe is going through a very rough time. Let’s keep our eyes and ears open for each other. Together, we stand strong. Europe,
shine a light and keep the music alive!" – King Willem-Alexander and Queen Máxima. #eurovision #shinealight #songfestival


Foto: RVD

Foto's KersttoesprakenFoto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Frank van Beek


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Arenda Oomen


Foto: RVD/Arenda Oomen


Foto: RVD/Arenda Oomen

Koninklijk gezin verhuisd naar Paleis Huis ten Bosch


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters hebben zondag 13 januari 2019 hun intrek genomen in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh

De huismeester hijst de Koninklijke standaard op het dak van Paleis Huis ten Bosch.
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters wonen vanaf nu in het paleis.


Foto: RVD/Freek van den Bergh


Foto: RVD/Freek van den Bergh

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvingen donderdagmiddag 20 juni 2019 staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
op Paleis Huis ten Bosch. Op 13 januari 2019 nam het Koninklijk gezin officieel hun intrek in Paleis Huis ten Bosch. Daarna vonden nog enige afrondende
werkzaamheden plaats. De ontvangst van de staatssecretaris markeert dat het paleis vanaf de zomer van 2019 weer zijn representatieve functie voor
ontvangsten en officiële gelegenheden kan vervullen. Op 3 juli 2019 zijn media ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Sinds deze zomer (2019) vervult dit
Rijksmonument weer zijn representatieve functie voor ontvangsten en officiële gelegenheden. De RVD gaf op 3 juli 2019 ook een aantal foto's vrij.


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Balzaal


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Blauwe Salon


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Chinese Zaal


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / DNA Salon


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Japanse Zaal


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Vestibule


Foto: Rijksvastgoedbedrijf / Corné Bastiaansen / Witte Eetzaal


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD


Foto: Margareta Svensson / Staat der Nederlanden/Koninklijke Verzamelingen Den Haag / RVD

Koninklijke Generatie Ontmoeting


In 2007 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 70ste verjaardagen.
Hierbij waren vele gasten vertegenwoordigd zo ook de generatie troonopvolgers.


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Bjørn Sigurdsøn/Det Kongelige Hoff


Foto: Det Kongelige Hoff

Op 2 maart 2015 werd op Jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn een Koninklijke Generatie ontmoeting gehouden.
Dit in het kader van de troonswisseling in Nederland die plaats vond op 30 april 2013.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

V.l.n.r. Erfgroothertog Guillaume en Erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, Prins Daniel en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprinses Mary van Denemarken, Koningin Máxima, Koning Willem-Alexander,
Koningin Mathilde en Koning Filip van België en Kroonprins Haakon van Noorwegen.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Op 13 juni 2015 werd het huwelijk van Prins Carl Philip met Sofia Hellqvist voltrokken, waar tal van koninklijke gasten bij aanwezig waren.


Foto: Mattias Edwall / The Royal Court Sweden

In 2017 vierden Koning Harald en Koningin Sonja hun beider 80ste verjaardagen.


Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / Det Kongelige Hoff

Koningsschap vanaf 30 april 2013


Op 30 april 2013 heeft Beatrix de abdicatie ondertekend en is vanaf 30 april 2013 haar
oudste zoon Koning Willem-Alexander geworden. Vanaf 30 apil 2013 is Prinses Máxima, Koningin Máxima geworden.
De oudste dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, Prinses Catharina-Amalia, is nu de Prinses van Oranje.

Koninginnedag wordt Koningsdag. Sinds 2014 wordt Koningsdag gevierd op 27 april, de verjaardag van Koning Willem-Alexander.

Sinds 30 april 2013 is Paleis Noordeinde het werkpaleis van Koning Willem-Alexander.


Foto: RVD/ANP

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Prinsesjes op het balkon van Koninklijk Paleis Amsterdam.


Foto: RVD/ANP

Koning Willem-Alexander legt de eed af in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.


Foto: RVD/ANP


Foto: RVD/ANP

Prinses Beatrix met de Prinsesjes in de Nieuwe Kerk.


Foto: RVD/Jeroen van der Meyde

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix, Prinses Alexia,
de Prinses van Oranje en Prinses Ariane in het Koninklijk Paleis Amsterdam.


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel


Foto: RVD/Koos Breukel

Onderstaand eigen gemaakte foto's van de DVD: De Inhuldinging in beeld, de officiële NOS registratie van de abdicatie en inhuldiging.Positie van het staatshoofd


Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn.
Dit wil zeggen dat de ministers verantwoording moeten afleggen aan het parlement over het beleid van de regering.
De ministers zijn ook politiek verantwoordelijk voor de uitspraken en het handelen van de Koning.

De positie van de Koning komt onder meer tot uiting in het ondertekenen van wetten en besluiten die mede worden ondertekend door een minister.
Aan het slot van de kabinetsformatie ondertekent de Koning de besluiten tot benoeming van de ministers en beëdigt hij de ministers.
Daarnaast is de Koning voorzitter van de Raad van State en spreekt hij jaarlijks de Troonrede uit.

De Koning is staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden dat naast Nederland bestaat uit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Samenbindend, vertegenwoordigend en aanmoedigend


Naast de formele taken als Staatshoofd zet de Koning zich in voor de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden.
De Koning heeft daarbij een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol.

De Koning verbindt mensen en groepen en steunt het werk van mensen en organisaties die een samenbindende rol in onze samenleving hebben.
Hij is daarbij onpartijdig. Zo draagt hij bij aan stabiliteit in de samenleving en aan de continuïteit en vooruitgang van het land.
Hij geeft uitdrukking aan de nationale gevoelens die onder burgers leven bij vreugdevolle en treurige gebeurtenissen.

Daarnaast vertegenwoordigt hij het Koninkrijk der Nederlanden in binnen- en buitenland. De Koning legt bijvoorbeeld
werkbezoeken in provincies en gemeenten af, bezoekt de eilanden in de Antillen en brengt jaarlijks enkele staatsbezoeken
aan het buitenland en ontvangt staatshoofden en regeringsleiders die een bezoek aan Nederland brengen.

De Koning is regelmatig aanwezig bij congressen, (openings)bijeenkomsten, vieringen, herdenkingsplechtigheden en andere officiële evenementen.
Zo schenkt de Koning aandacht aan goede initiatieven in de maatschappij en steunt ontwikkelingen en activiteiten die daarbij van waarde zijn.

Voorzitter van de Raad van State


De Koning is volgens de Grondwet voorzitter van de Raad van State. Dit is een louter ceremoniële
en symbolische functie. De dagelijkse leiding ligt in handen van de vice-president.

De Raad van State heeft twee hoofdtaken: wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak.

Enerzijds adviseert de Afdeling advisering van de Raad van State regering en parlement over wetgeving. Anderzijds is de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op bepaalde rechtsgebieden (ruimtelijke ordening, vreemdelingenzaken)
hoogste bestuursrechter van het land. De Koning is voorzitter van de instelling, maar niet inhoudelijk betrokken.

Koningin Máxima heeft zitting in de Raad van State. Dat betekent dat zij mag deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering,
maar hierin geen stemrecht heeft. Zij is uiteraard niet betrokken bij de rechtsprekende taak van de Raad van State.

Troonrede


Op Prinsjesdag maakt de regering in de Troonrede haar plannen voor het komende jaar bekend.

In artikel 65 van de Grondwet staat over de Troonrede:

"Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een
verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven".

De Grondwet stelt geen eisen aan de volgorde, lengte en inhoud van de Troonrede. Die kunnen dus per jaar verschillen.

Tussen 1815 en 1903 sprak de Koning(in) de Troonrede uit in de vergaderzaal van de
Tweede Kamer. Vanaf 1904 is gekozen voor de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag.

Ondertekening wetten en Koninklijke Besluiten


Volgens de Grondwet moeten alle wetsontwerpen om in werking te kunnen treden na goedkeuring van het parlement
ondertekend worden door de Koning en de verantwoordelijke minister. Dit laatste heet contraseign.

Iedere werkdag gaat er een pakket van deze officiële documenten voor ondertekening naar de Koning. Ieder stuk is door het
Kabinet van de Koning voorzien van een notitie, waarin verwezen wordt naar inhoud, belang en ontstaansgeschiedenis van het document.

De minister neemt door zijn handtekening te zetten, de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid voor het besluit.
Pas nadat zij allebei het wetsontwerp hebben ondertekend, krijgt het de status van wet. Ook onder Koninklijke Besluiten
moeten beide handtekeningen staan. Het tekenen van documenten door iemand anders namens de Koning is niet mogelijk.

Jaarlijks ondertekent de Koning zo'n vijfhonderd wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur en zo'n
drieduizend Koninklijke Besluiten. Al deze stukken moeten persoonlijk door de Koning worden getekend.

Hoe ondertekent de Koning wetten en Koninklijke Besluiten als hij in het buitenland is?


Artikel 47 uit de Grondwet bepaalt dat alle wetten en Koninklijke Besluiten door de Koning en door 1 of meer ministers ondertekend worden.
Het Kabinet van de Koning legt deze stukken dagelijks aan de Koning voor en informeert hem over de inhoud ervan.

De Koning heeft in ons staatsbestel geen plaatsvervanger. Stukken kunnen dan ook niet namens hem worden getekend.
Ook als de Koning in het buitenland verblijft, worden dringende stukken ter ondertekening aan hem voorgelegd.

- Spoedstukken kunnen door het Kabinet van de Koning elektronisch aan de Koning worden voorgelegd.
- De Koning tekent het stuk ter plaatse elektronisch met een 'echte' handtekening op zijn tablet.
- De Koning stuurt het stuk vervolgens elektronisch terug naar het Kabinet van de Koning.
- Met de print van het stuk met daarop de elektronisch geplaatste handtekening kan de (wetgevings-)procedure voortgezet worden.
- Bij terugkeer in Nederland ondertekent de Koning het origineel, onder behoud van de tekendatum. Hierin verandert niets.

Deze procedure is gekozen met instemming van de minister van Veiligheid &Justitie.

Kabinetsformatie


Na de Tweede Kamerverkiezingen wordt de formatie van een nieuw kabinet gestart. Tijdens de kabinetsformatie wordt de basis gelegd
voor de vorming van een nieuw kabinet en het te voeren beleid. De Tweede Kamer voert de regie in het proces om een nieuw kabinet
te formeren. De Koning wordt als staatshoofd en lid van de regering regelmatig geïnformeerd over het verloop van de formatie.
Als de formatie is afgerond ontvangt de Koning de formateur.

Na het formatieproces benadert de formateur de kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen voor het nieuwe kabinet.
Zodra alle posten zijn ingevuld, kan het nieuwe kabinet beëdigd worden. Op grond van de artikelen 43 en 46 van de Grondwet
benoemt en beëdigt de Koning de nieuwe ministers en staatssecretarissen. Vervolgens leggen de nieuwe bewindspersonen, zoals
artikel 49 van de Grondwet bepaalt, ten overstaan van de Koning een in de wet voorgeschreven eed of belofte en verklaring af.

De beëdiging start met het tekenen van de Koninklijke Besluiten door de Koning. In deze besluiten is het ontslag en benoeming
van de ministers en staatssecretarissen vastgelegd. Alle besluiten worden ook door de minister-president gecontrasigneerd.
Met deze handtekening op het Koninklijk Besluit komt de ministeriële verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Ministers die een
staatssecretaris krijgen toegewezen contrasigneren de benoeming van de staatssecretaris ook bij Koninklijk Besluit.

De officiële beëdiging gebeurt door het afleggen van een eed of verklaring en belofte ten overstaan van de Koning.
De directeur van het Kabinet van de Koning leest de tekst van de eed of verklaring en belofte voor.

- Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot minister (staatssecretaris) te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

- Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

- Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

- Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.

De ministers en staatssecretarissen antwoorden met : “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” of “Dat verklaar en beloof ik!”.
Het staatsrechtelijk moment van de overgang naar een volgend kabinet vindt plaats wanneer alle ministers beëdigd zijn.

De volgorde van afleggen van de eed of belofte en verklaring is gerelateerd aan de instellingsdatum van dat departement.
Ministers die ook minister-president of viceminister-president zijn, staan op de eerste plaatsen in de protocollaire volgorde.

De ministers die doorgaan in het nieuwe kabinet, hoeven niet nogmaals de eed of verklaring en belofte af te leggen, maar zijn wel aanwezig.

Na afloop van de beëdiging poseert de nieuwe regering voor een officiële foto op het bordes van het paleis.
De regering bestaat uit de Koning en de ministers van het nieuwe kabinet.

De beëdiging van een nieuw kabinet vindt in de regel plaats in de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch. Het paleis wordt momenteel
gerenoveerd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. De beëdiging vindt daarom plaats op Paleis Noordeinde, het werkpaleis van de Koning.


Foto: RVD/Valerie Kuypers

Lijst van functies van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Functies van Koning Willem-Alexander:


- Voorzitter van de Raad van State
- Bestuurder van de Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau
- Bestuurder van de Stichting Kroongoederen
- Bestuurder van de Stichting Koninklijke Geschenken

Erefuncties van Koning Willem-Alexander:


- Beschermheer van het Oranjefonds (Koningin Máxima is beschermvrouwe)
- Protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
- Regent van de Stichting Praemium Erasmianum
- Beschermheer van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
- Beschermheer van de Koninklijke Vereniging Ridders der Militaire Willemsorde
- Beschermheer van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
- Beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap
- Beschermheer van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel ('de Maatschappij')
- Beschermheer van de Nederlandse Adelsvereniging
- Beschermheer van de Oorlogsgravenstichting
- Beschermheer van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie
- Beschermheer van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (museum)
- Erelid van het Internationaal Olympisch Comité

Functies en nevenfuncties van Koningin Máxima:


- Zitting in de Raad van State
- Erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken
- Lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering
- Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling
- Erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion'
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau
- Voorzitter bestuur Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau
- Erevoorzitter Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas

Erefuncties van Koningin Máxima:


- Beschermvrouwe van het Oranje Fonds (Koning Willem-Alexander is beschermheer)
- Erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting
- Beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
- Beschermvrouwe van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
- Beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel
- Beschermvrouwe Stichting Koninklijk Concertgebouworkest
- Beschermvrouwe van Scouting Nederland

Koningin Máxima zo nodig regentes, 3 december 2013


Koningin Máxima wordt zo nodig regentes van het Koninkrijk.
Dat is op 3 december 2013 tijdens de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal besloten.
De leden van Eerste en Tweede Kamer zijn speciaal voor deze gelegenheid in een verenigde vergadering
bij elkaar gekomen in de Ridderzaal en dit is nu officieel vastgelegd in de wet.

Als De Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt en nog geen 18 jaar is, neemt Koningin Máxima
haar taken over. Mocht Koningin Máxima eerder al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn benoemd
tot regent van het Koninkrijk. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap
onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.
Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
zal bij zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door Koningin Máxima.
Zij wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht.
Dit college van vijf leden bestaat onder meer uit de vicepresident van de Raad van State
(tevens voorzitter van het college), de president van de Algemene Rekenkamer en de
president van de Hoge Raad der Nederlanden.

Bron: Rijksoverheid, http://www.rijksoverheid.nl/


Nieuwe staatsiefoto’s Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van 5 jaar Koningsschap


Op 30 april 2018 is het precies 5 jaar geleden dat Koningin Beatrix afstand deed van het Koningschap en Koning Willem-Alexander werd ingehuldigd.
Ter gelegenheid van 5 jaar Koningschap zijn er nieuwe staatsiefoto’s vrijgegeven. De beelden zijn gemaakt door Erwin Olaf in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

De Koning draagt het Ridder-Grootkruis Militaire Willemsorde en Koningin Máxima draagt het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Foto: RVD/Erwin Olaf


Viering 60 jaar Benelux


Koning Willem-Alexander was op 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Benelux.
Ook Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg woonden de viering bij.


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Foto: Cour grand-ducale / Claude Piscitelli


Staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk


Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten van 23 oktober 2018 t/m 24 oktober 2018 een staatsbezoek aan het
Verenigd Koninkrijk op uitnodiging van Koningin Elizabeth II.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily

Het staatsbezoek begon op dinsdagochtend met een ontmoeting op de Nederlandse residentie door de Prins van Wales en de Hertogin van Cornwall.
Daarna volgt een ceremonie op Horse Guards Parade, waar de Koning en Koningin welkom worden geheten door Koningin Elizabeth II.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Na een lunch op Buckingham Palace bekeken de Koning en Koningin een speciale expositie in de Picture Gallery, bestaande uit items uit de
Koninklijke Collectie die gerelateerd zijn aan Nederland. Aansluitend legden zij een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey.
Een korte rondleiding door de Abbey leidde hen onder andere langs de graven van de Nederlandse Koning-stadhouder Willem III en zijn Britse echtgenote
Koningin Maria II.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Aansluitend hield de Koning een toespraak in het Britse Parlement en sprak het Koninklijk Paar kort met enkele parlementariërs.
Daarna ontmoette ze de Prins van Wales en Hertogin van Cornwall voor thee op Clarence House.
Vervolgens spraken ze met de leider van de oppositie, Jeremy Corbyn.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse

De eerste dag van het staatsbezoek werd afgesloten met een staatsbanket op Buckingham Palace.
Het is zover: Koningin Máxima droeg bij het staatsbanket de Stuart diamant. Dit kostbare juweel werd in 1972 voor het laatst gedragen door Juliana.
De diamant was ooit een geschenk van de Britse Koning en Nederlandse stadhouder Willem III aan zijn echtgenote koningin Mary II.
Na haar dood kwam de kostbare steen, ondanks tegenstribbelen van Mary's zus en opvolgster Anne, in Oranje-bezit.
De Stuart-diamant is een van de meest waardevolle en zeldzaamste objecten in de koninklijke verzamelingen, en nog steeds eigendom
van dezelfde familie omdat Prins Willem V in 1784 bepaalde dat de Stuart en andere diamanten voor eeuwig toebehoren aan het hoofd van het Oranjehuis.
Bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898 kwam de edelsteen van bijna 40 karaats terecht in het speciaal voor die gelegenheid gemaakte diadeem,
waarin nog veel meer 'huisdiamanten' een al of niet demontabele plek vonden. Wilhelmina's dochter koningin Juliana had er wel schik in om het enorme
diadeem in volle glorie uit de kluis te laten halen, en te tonen, zoals bij haar tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.


Foto: https://twitter.com/ClarenceHouse


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

De tweede dag van het staatsbezoek begon met aandacht voor de economische samenwerking en de leidende positie van beide landen op het gebied van innovatie.
Na een ontbijt bij de Lord Mayor of the City of London, de heer Charles Bowman, bekeken de Koning en Koningin enkele voorbeelden van commerciële oplossingen
die Nederlandse en Britse bedrijven en kennisinstellingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Kunstmatige intelligentie, duurzame productie, moderne
mobiliteit en de uitdagingen van vergrijzing staan daarbij centraal. Minister Blok en de Britse staatssecretaris voor Investeringen van het ministerie van
Internationale Handel, Graham Stuart, hielden beiden een toespraak. Ook de Graaf en Gravin van Wessex waren bij het ontbijt en de bilaterale bijeenkomst over
innovatie aanwezig.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/ via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Aansluitend is er aandacht voor de nauwe samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van vrede en veiligheid.
Ter ere van het 45-jarig bestaan van de Nederlands-Britse militaire eenheid UK/NL Amphibious Force geven beide Marinierskorpsen een
gezamenlijke demonstratie op de Theems. Het Koninklijk Paar sprak vervolgens, samen met de Hertog van Kent en de Graaf en Gravin van Wessex,
op het Nederlandse patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland met veteranen en militairen over de invulling van de samenwerking.


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / via https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Bij een bezoek aan de Zuid-Londense wijk Brixton ligt de nadruk op gedeelde maatschappelijke uitdagingen als integratie, veiligheid en het
samenleven van diverse groepen mensen in een wijk. Pop Brixton ondersteunt lokale werkgelegenheid, training en ondernemerschap door ruimte
te bieden aan startende bedrijven en sociale projecten. De bedrijven investeren allen minstens een uur per week om met hun kennis en
vaardigheden lokale activiteiten te ondersteunen. Door samen te werken met scholen, liefdadigheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties
ontstaat brede betrokkenheid onder de lokale gemeenschap. Het Koninklijk Paar bezocht POP Brixton samen met de Graaf en Gravin van Wessex.


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

In de middag ontving premier Theresa May de Koning en Koningin voor een lunch in haar ambtswoning op Downing Street 10.
Het staatsbezoek eindigde met het afscheid van Koningin Elizabeth II op Buckingham Palace.


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: https://twitter.com/RoyalFamily

Koning bezocht bergtraining mariniers in Schotland


Zijne Majesteit de Koning heeft 1 en 2 november 2018 een bezoek gebracht aan mariniers op oefening in de Schotse Hooglanden.
Het Korps Mariniers traint jaarlijks in bergachtige en arctische gebieden om wereldwijd operaties en trainingen te kunnen uitvoeren.

Tweehonderd mariniers krijgen vijf weken training in het overleven, opereren en verplaatsen onder zware klimatologische omstandigheden in bergachtig gebied.
In theorie en praktijk leren ze navigeren en het kiezen van veilige routes en overnachtingsplekken. Het oefenen van verscheidene klim- en stijgtechnieken
is onderdeel van de training.

Het bezoek van de Koning startte met een rondleiding over het basiskamp. Tijdens de rondgang sprak hij met logistiek en ondersteunend personeel.
Aansluitend sloot hij aan bij een verkenningseenheid die zich te voet verplaatsten naar het overnachtingskamp in het trainingsgebied. In het kamp
volgde de Koning verschillende lessen en nam deel aan een briefing voor de nachtelijke oefening. Na een korte nachtrust, volgde een gezamenlijk
ontbijt en nam hij deel aan de oefening. Na de oefening in Schotse Hooglanden keerde de Koning terug naar het basiskamp waarmee het bezoek werd afgesloten.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Koning en Koningin bezoeken Bremen


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op 6 maart 2019 een werkbezoek aan de Vrije Hanzestad Bremen.
Zij werden bij hun bezoek aan de Duitse deelstaat vergezeld door minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Minister Kaag leidt gelijktijdig een economische missie op de terreinen ruimtevaart en windenergie op zee.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen.
Doel van het bezoek aan Bremen is de kansen voor economische samenwerking, ook in internationaal verband, te vergroten. De terreinen ruimtevaart,
windenergie en pool- en marienonderzoek bieden hiertoe goede mogelijkheden. In en rond Bremen zijn veel bedrijven en kennisinstellingen gevestigd
met toonaangevende posities in elk van deze sectoren.

Alle foto's komen van de Facebookpagina van Het Koninklijk Huis: https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden woensdagochtend op het vliegveld van Bremen ontvangen door president van de senaat
en burgemeester Carsten Sieling en zijn echtgenote Alexia Sieling. Het Koningspaar bezoekt vervolgens Airbus Defence & Space en praatte
daar met Nederlandse en Duitse organisaties die samenwerken op het gebied van ruimtevaart. Zij zoeken met gegevens van satellieten,
zoals foto’s, oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatverandering. Die kennis is weer goed voor de economieën in beide landen.


Foto: RVD / Het Koningspaar krijgt een toelichting bij de Columbus module van de voormalig Duitse astronaut Thomas Reiter.


Foto: RVD / Het Koningspaar krijgt uitleg over de Orion Service Module. Dit is een onderdeel van het ruimtevaartuig Orion, de opvolger van SpaceShuttle.


Foto: RVD / Groepsfoto met Nederlandse en Duitse organisaties die samenwerken op het gebied van ruimtevaart.

Aansluitend vond op het Rathaus een gesprek plaats met burgemeester Sieling en zijn echtgenote, gevolgd door
een lunch met toespraken van de burgemeester en de Koning.


Foto: Nederlandse Ambassade / Het Koningspaar spreekt met burgemeester Carsten Sieling en zijn echtgenote Alexia Sieling.


Foto: RVD / Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima tekenen het Gouden Boek van de Vrije Hanzestad Bremen in het stadhuis.


Foto: Nederlandse Ambassade / Tijdens de lunch in de Kaminzimmer houdt de Koning een toespraak.

Na de lunch wandelde het Koninklijk Paar over de Marktplatz langs het standbeeld van de Bremer Stadsmuzikanten, de dieren uit het
sprookje van de gebroeders Grimm. Op het plein staat ook het standbeeld van ‘Der Roland’, beschermer van de Hanzestad en symbool
voor de vrijheid van Bremen. Samen met het vijftiende-eeuwse gotische Rathaus is Der Roland sinds 2004 UNESCO-werelderfgoed.


Foto: Nederlandse Ambassade


Foto: RVD

In de Handelskammer bekeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima daarna een historisch document uit 1705, waarin afspraken zijn
vastgelegd met de koopvaardij uit landen en steden die destijds de Nederlandse wateren aandeden. Vanwege de gunstige ligging aan het
water is de Hanzestad Bremen van oudsher een belangrijk logistiek handelsknooppunt. De Nederlandse verbondenheid met Bremen gaat al 1200 jaar terug.

In de middag bezocht het Koninklijk Paar het Fraunhofer Institut fur Windenergiesysteme (IWES) in Bremerhaven, waar ongeveer honderdvijftig
Nederlandse en Duitse partners samenkomen op het congres “Market Place: Offshore Wind in the Netherlands and Germany”. Duitse en Nederlandse
bedrijven lopen voorop in de ontwikkeling van wind op zee tot een kostenefficiënte technologie ten behoeve van de Europese energietransitie.
De Noordzee speelt daarbij een belangrijke rol. IWES is een van de grootste testinstallaties voor rotorbladen (windmolenwieken) ter wereld.
Het Koninklijk Paar kreeg uitleg over deze testinstallatie en gaat in gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.


Foto: Nederlandse Ambassade


Foto: Nederlandse Ambassade / Groepsfoto met de leden van de economische missie Wind op Zee.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima sloten hun werkbezoek af in het Alfred Wegener Instituut (AWI). Zij spraken daar met
Nederlandse en Duitse pool- en marienonderzoekers van het Nederlands Polair Programma, het Koninklijk Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee (NIOZ), het Duitse AWI en het MARUM-instituut over veranderingen in de poolgebieden en de wereldwijde directe of
indirecte gevolgen daarvan, zoals veranderingen in biodiversiteit en mogelijke politieke instabiliteit. Aan bod komen onder meer de
gevolgen van klimaatverandering op ecosystemen, de effecten van smeltende ijskappen, de aanpak van microplastics en overbevissing,
maar ook de mogelijkheden die de betere toegankelijkheid van het Noordpoolgebied kan bieden.


Foto: RVD / Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima nemen afscheid van Bremen.

Koning helpt mee tijdens NLdoet in Soest, 15 maart 2019


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 15 maart 2019 deelgenomen aan NLdoet. Dit is de grootste landelijke vrijwilligersactie die
jaarlijks georganiseerd wordt door het Oranje Fonds. De Koning hielp mee met het inrichten van een sprookjestuin voor kleine kinderen bij
kinderboerderij De Veenweide in Soest.

Tijdens NLdoet, dat dit jaar op 15 en 16 maart 2019 plaats vond, zetten honderdduizenden Nederlanders zich belangeloos in voor anderen.
In heel het land werden ruim 8.000 activiteiten georganiseerd waarbij iedereen kon aansluiten. Op deze manier konden mensen op een
laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk en ervaren hoe leuk het is om iets voor een ander te doen.

Kinderboerderij De Veenweide in Soest is meer dan een gewone kinderboerderij. Het is een plek waar mensen terecht kunnen die om wat voor
reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo wordt er dagbesteding voor mensen met een beperking of dementie aangeboden en is er
dierenverzorging met gebarentaal voor dove kinderen. Ook kunnen ouders met een taalachterstand een taalstage volgen en zo de Nederlandse taal leren.

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en niemand er alleen voor hoeft te staan.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg


Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg


Foto: Oranje Fonds / Bart Homburg

Koning bezoekt Luchtverdedigingscommando en internationale oefening JPOW


Zijne Majesteit de Koning heeft 22 maart 2019 een werkbezoek gebracht aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC)
van de Nederlandse Krijgsmacht in Vredepeel. Daarbij bezocht de Koning Joint Project Optic Windmill (JPOW), de grootste lucht- en
raketverdedigingsoefening van Europa.

Het DGLC beschermt vanaf de grond vitale objecten, gebieden en eenheden van Nederland en de NAVO tegen aanvallen uit de lucht.
Het gaat dan om onder meer vliegtuigen, helikopters, raketten en kruisvluchtwapens. Tijdens het bezoek sprak de Koning met
militairen van het commando over de laatste ontwikkelingen en intensieve samenwerking met Duitsland.

Aansluitend bezocht de Koning oefening JPOW. De Koning sprak met Nederlandse en buitenlandse luchtverdedigers die met de tweejaarlijkse oefening
inzetten op een effectievere en efficiëntere luchtverdediging. Tijdens de lucht- en raketverdedigingsoefening wordt getraind op tactisch en
operationeel niveau in een virtuele gevechtsruimte. Hierdoor is het mogelijk innovatieve technologieën te testen, concepten door te ontwikkelen
en te trainen in een genetwerkte omgeving, ook vanaf andere locaties in de wereld. Dit gebeurt met ondersteuning vanuit de NAVO commandostructuur
en met kennisinstituten zoals TNO.

JPOW begon in 1996 als een experiment van de voormalige Groep Geleide Wapens (GGW) van de Koninklijke Luchtmacht. De aanleiding voor de
oefening waren de ervaringen bij de inzet van het Patriot-luchtverdedigingssysteem tijdens het Golfconflict in 1991.


Foto: Mediacentrum Defensie


Foto: Mediacentrum Defensie


Foto: Mediacentrum Defensie


Foto: Mediacentrum Defensie

Koning bezoekt burgerinitiatieven en coöperaties op Terschelling en Ameland


Zijne Majesteit de Koning heeft 27 maart 2019 op Terschelling en Ameland een werkbezoek gebracht aan zes
burgerinitiatieven en coöperaties die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Op Terschelling bezocht Koning Willem-Alexander Reddingstation Paal 8 van de KNRM dat volledig wordt bemand door vrijwilligers.
Het station won dit jaar een internationale prijs, de IMRF-award, vanwege twee reddingsacties onder extreem barre omstandigheden.
De Koning kreeg een rondleiding over het terrein en bekeek de open reddingboot ‘Frans Hogewind’. Aansluitend sprak hij met vrijwilligers
en vertegenwoordigers van twee andere maritieme organisaties die op Terschelling actief zijn, De Buul en Stichting Museumreddingboot Terschelling.
De Buul, opgericht in 1587, is het oudste zeemanscollege in Nederland en gericht op sociale zekerheid van zeevarenden. Stichting Museumreddingboot
Terschelling is in 2003 opgericht om voormalige reddingboten aan te kopen en te restaureren.


Foto: Z.M. de Koning

Vervolgens bezocht de Koning de Wierschuur in Oosterend. In de Wierschuur, tegenwoordig in gebruik als kampeerboerderij, sprak hij met
vrijwilligers van ‘De Buren van Oosterend’ en Stichting Natuurlijk Oosterend. Elk dorp van Oost-Terschelling heeft een eigen bestuur
onder de naam ‘De Buren’ dat probeert problemen in het dorp op te lossen. Zakelijke kwesties worden behandeld tijdens de vergadering
‘Mantsjebier’ en andere problemen tijdens het ‘Burebier’. De Stichting Natuurlijk Oosterend Terschelling houdt zich bezig met het behoud
van het unieke karakter van Oosterend en richt zich daarbij op duurzaamheid, kleinschaligheid en natuur.


Foto: RVD


Foto: RVD

Op de Tigerstelling werd Koning Willem-Alexander rondgeleid en sprak hij met initiatiefnemers en vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud Terschelling.
Deze stichting is in 2014 opgericht om de bunkers van de Tigerstelling, een deel van het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, te herstellen. Zo’n zestig
vrijwilligers van 8 tot 80 jaar, werken wekelijks aan het verder uitgraven van de bunkers, herstelwerk aan gebouwen en het geven van rondleidingen.
Vier bunkers hebben inmiddels een museale functie.


Foto: RVD


Foto: RVD

Op Ameland bezocht Koning Willem-Alexander Zonnepark Ameland. De 23.000 panelen op dit park produceren op jaarbasis genoeg elektriciteit
voor alle Amelander huishoudens. Het zonnepark is een initiatief van de Amelander Energie Coöperatie AEC, energiebedrijf Eneco en de gemeente Ameland.

In Hollum werd vervolgens een bezoek gebracht aan een juttersschuur van één van de leden van Juttervereniging Ameland. De vereniging telt zo’n 300 leden
en is in 1991 opgericht. Sinds jaar en dag zijn de jutters op het eiland betrokken bij het schoonhouden van het Amelandse strand. In de jutterschuur
bekeek de Koning enkele vondsten en sprak hij met diverse betrokkenen over de recente ervaringen na het overboord slaan van de containers van het schip
MSC Zoë. In de nasleep van dit incident mobiliseerden de jutters mensen en materieel en werkten zij intensief samen met de gemeente en de hulpdiensten.


Foto: RVD


Foto: RVD

Tenslotte bezocht Koning Willem-Alexander de coöperatieve vereniging Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren. Deze coöperatie is ongeveer 70 jaar
geleden ontstaan uit een samenwerking van agrarische bedrijven die zich met hun nevenactiviteiten richten op toerisme. De huidige coöperatie
telt 108 leden en beheert een gebied van 45 hectare met een breed aanbod aan accommodaties. Klein Vaarwater heeft de ambitie om binnen tien
jaar energieneutraal te zijn. Momenteel werkt Klein Vaarwater samen met andere partijen aan een warmtenet, dat in de toekomst een belangrijke
rol kan spelen bij de verduurzaming van het hele eiland.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Nederlands Fotomuseum Rotterdam


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft 2 april 2019 een werkbezoek gebracht aan het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Tijdens het bezoek stond de volledige
breedte van het werk van het Fotomuseum centraal; van tentoonstellingsruimte en digitaliseringsatelier tot platform voor kennisontwikkeling en debat op het
gebied van fotografie. Speciale aandacht was er voor het restauratieatelier. De restauratoren van het museum hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan ruim
42.000 kleurendia’s van fotograaf Ed van der Elsken. Het resultaat is vanaf 25 mei te zien tijdens de tentoonstelling Lust for Life | Ed van der Elsken.

Koningin Máxima bezocht eerst de expositieruimtes, waar directeur Birgit Donker onder andere een rondleiding gaf over de tentoonstelling Shadows van
Alfredo Jaar en vertelde hoe het museum met bezoekers op zaal in gesprek gaat over fotografie. Ook kreeg Koningin Máxima uitleg bij de tentoonstelling
De collectie belicht door..., waar het museum hedendaagse fotografen uitnodigt om als gastcurator een keuze te maken uit werken uit de bestaande collectie.
De collectie van het Nederlands Fotomuseum bestaat uit circa 5,5 miljoen beelden, waarvan het oudste dateert uit 1842. De collectie bevat documentaire- en
experimentele beelden, als ook historische- en hedendaagse fotografie.

In het restauratieatelier vertelden de restauratoren vervolgens over hun werkzaamheden. De technieken die in het Fotomuseum worden ontwikkeld, zoals het op
grote schaal verwijderen van schimmels van dia’s, worden veelal overgenomen in het buitenland. Ook in het digitaliseren van de collectie loopt het museum
voorop. Na een uitleg daarover in het Digitale Atelier bezocht Koningin Máxima het depot, dat onder andere complete archieven van fotografen Ed van der
Elsken en Cas Oorthuys omvat.

Afsluitend sprak Koningin Máxima met medewerkers, partners uit het onderwijs en fotografen over de maatschappelijke en culturele rol van het Nederlands
Fotomuseum. Samen met scholen in de buurt wil het museum de visuele geletterdheid vergroten en jong en oud onderwijzen in ‘kijken’. Zo heeft het Nederlands
Fotomuseum nauwe banden met de naastgelegen Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, de mbo/hbo-opleiding fotografie.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning brengt werkbezoek aan de Mijnendienst en Duikgroep van de Koninklijke Marine


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 14 mei 2019 een werkbezoek gebracht aan de Mijnendienst
en de Defensie Duikgroep van de Koninklijke Marine.

De Koning kreeg bij de Mijnendienst een presentatie over de Nederlandse en Europese strategische belangen van een vrije doorgang
op zee. Vervolgens sprak de Koning met deskundigen over mijnendreiging en hoe de marine deze nu en in de toekomst aanpakt.

Tijdens de rondleiding door het Duikbedrijf demonstreerden specialisten diverse middelen en moderne zoekmethodes om mijnen te vinden
en te ruimen. Daarnaast liet een duiker in een onderwatertank zien hoe onderhoud en reparaties aan marineschepen worden verricht middels
onderwaterlassen. Ook nam de Koning een kijkje in duiksimulator ‘Medusa’. Duikers gebruiken deze simulator als test- en trainingsruimte.
Het Duikmedisch centrum benut de Medusa als hyperbare behandelruimte. In deze behandelruimte is de druk groter dan de luchtdruk op zeeniveau,
waardoor duikers bijvoorbeeld kunnen worden behandeld aan duikerziekten, terwijl ze 100% zuurstof inademen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het duikvaartuig Nautilus. Het duikvaartuig beschikt over een decompressietank voor meerdere personen.
Na de rondleiding op het schip sprak de Koning met duikers en bemanningsleden.


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie


Foto: Defensie

Koning bij Iftar-ontmoeting in buurthuis Mandelaplein in Den Haag


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagavond 16 mei 2019 een Iftar-ontmoeting bijgewoond voor buurtbewoners van de wijk Transvaal
in buurthuis Mandelaplein in Den Haag. De Iftar is de maaltijd die tijdens de ramadan direct na zonsondergang door moslims genuttigd
wordt om het vasten te breken. Eens per jaar organiseert buurthuis Mandelaplein een ontmoetingsavond rondom de Iftar-maaltijd voor
bewoners van de wijk, vrijwilligers en andere betrokkenen. Zij kunnen kennis maken met hun buren, geïnspireerd raken om samen met
anderen deel te nemen aan activiteiten of om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Tijdens de maaltijd in aanwezigheid van de Koning zijn traditiegetrouw onder andere melk en dadels en harira soep geserveerd.
De Koning sprak met buurtbewoners over hun wijk en de betekenis die het buurthuis voor hen heeft. Enkele jongeren gaven tijdens
de ontmoetingsavond een presentatie. Twee van hen doen mee aan het meidenproject van het buurthuis, dat zich samen met scholen
in de buurt richt op mentale weerbaarheid van meisjes. De jongerenwerkers van het Mandelaplein houden zich bezig met talentontwikkeling,
preventie en maatschappelijke ondersteuning. Drie jongens toonden korte filmpjes die ze hebben gemaakt tijdens het filmproject van het
buurthuis, onder andere over de wijkagent en het opruimen van de buurt na Oud en Nieuw.

Buurthuis Mandelaplein is een wijkgerichte en innovatieve welzijnsorganisatie in Transvaal. Al 46 jaar brengt het buurthuis onder het motto
"Trots op Transvaal" de buurtbewoners met verschillende achtergronden samen. Met diverse activiteiten zorgen zij gezamenlijk voor een veilige
en prettig leefbare buurt en de ontwikkeling van haar bewoners. Daarvoor wordt samengewerkt met verschillende groepen wijkbewoners, andere
professionele organisaties en bijna honderd eigen vrijwilligers. Verschillende partners geven bijvoorbeeld taallessen en een buurtsportcoach
helpt vrouwen om duurzaam aan sport te doen. Daarnaast is er een weekendschool voor kinderen, zijn er kooklessen voor jongeren, bingo en een
sociaal restaurant voor ouderen en kapperslessen speciaal voor vrouwen. Ook worden feestdagen als burendag, Kerst en het Hindoestaanse festival
Holi in het buurthuis gevierd.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning en Koningin bezoeken Mecklenburg–Voor-Pommeren en Brandenburg


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezochten van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019
de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Zij werden bij het bezoek vergezeld door ministers Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij leiden achtereenvolgens missies gericht
op scheepsbouwindustrie en de creatieve industrie. Minister Ank Bijleveld van Defensie is aanwezig bij een bijeenkomst over de Duits-Nederlandse
samenwerking bij internationale missies.

Het Koninklijk Paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen.
In beide deelstaten zijn landbouw, toerisme en cultuur belangrijke economische sectoren en een waardevolle factor in de vitaliteit en toekomst van
landelijke gebieden. In de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn ongeveer 300 bedrijven actief in de maritieme industrie. Ook op het gebied van
kustbescherming liggen kansen om samen te werken. In Brandenburg zet de creatieve industrie met innovatieve technologieën in op de toekomst van deze
sector in de deelstaat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werden maandagochtend ontvangen bij de Staatskanselarij van Mecklenburg-Voor-Pommeren
door minister-president Manuela Schwesig en haar echtgenoot Stefan Schwesig.


Foto: RVD

Na het kennismakingsgesprek vertrokken zij naar de Orangerie van Schloss Schwerin, waar een lunch werd aangeboden door de minister-president.
Koning Willem-Alexander en de minister-president hielden hier een toespraak. Vervolgens brachten zij een bezoek aan de Landtag, het deelstaatparlement.


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: RVD


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: RVD

Aansluitend bezoxhten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW). Het IOW maakt deel
uit van de Leibniz-Gemeinschaft, een netwerk van Duitse onderzoeksinstellingen. Tijdens het bezoek vonden workshops plaats in samenwerking met
Nederlandse partners, onder andere de Universiteit van Utrecht en Deltares over verschillende aspecten van kustbescherming. Centraal in het
onderzoeksprogramma van het IOW staat de vervuiling van de kust door macro- en microplastics bij de Oostzee. Het project “PlasticSchool” is
een onderwijsprogramma waaraan vele middelbare scholen uit Duitsland deelnemen. Tijdens het bezoek ondertekenden het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Forschungszentrum Jülich (PtJ) en het
eerdergenoemde IOW een intentieverklaring voor meer Duits-Nederlandse samenwerking ter versterking van een klimaatbestendig kustbeschermingsbeleid.


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: RVD


Foto: RVD

Maandagavond 20 mei 2019 vond in het Kurhaus in Warnemünde een handelsdiner plaats met de deelnemers aan de
maritieme handelsmissie en andere programmaonderdelen als kustbescherming en landbouw.


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagmorgen 21 mei 2019 bezocht het Koninklijk Paar MV Werften in Rostock, waar cruiseschepen worden gebouwd. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima kregen een rondleiding over het 850.000 m2 grote terrein waarbij er aandacht is voor het vakmanschap binnen het bedrijf
en de opleiding van jongeren die een leer-werktraject volgen.

Bij het bezoek aan de Nederlandse bedrijvenmissie bij MV Werften, is het Koninklijk Paar ook aanwezig bij een maritiem symposium en geeft
de Koning het startsein voor het matchmaking event, waar Nederlandse en Duitse bedrijven uit de scheeps-en jachtbouwsector aan deelnemen.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagmiddag bezocht het Koninklijk Paar een veldstenen schuur “Die Scheune” van Duitsland in het dorp Bollewick’, exemplarisch voor landelijke regio’s
als het gaat om ontwikkeling en demografie. In de tot cultureel- en marktcentrum omgebouwde koeienschuur vindt een bijeenkomst plaats over de uitdagingen
van krimpregio’s op het platteland. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken met de ereburgemeester van Bollewick en initiatiefnemers van
diverse projecten op het gebied van zorg, sociale participatie en werk en opleiding op het platteland.


Foto: RVD


Foto: RVD

Na een lunch ontmoette het Koninklijk Paar minister-president Dietmar Woidke van Brandenburg bij een bezoek aan een akkerbouwbedrijf in Nauen.
Bij dit door vader en dochter geleid bedrijf, gaat het om bedrijfsopvolging en duurzame ontwikkeling en innovatie in de landbouw. Op het
bedrijf ontmoeten de Koning en Koningin de minister voor Plattelandsontwikkeling, Milieu en Landbouw van Brandenburg. Daarnaast vinden er
gesprekken plaats tussen jonge agrarische ondernemers uit Nederland, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg over de toekomst van de landbouw.
Zij spraken over thema’s als innovatie, verduurzaming, bedrijfsopvolging en bedrijfsvitaliteit.


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagmiddag werd ook een bezoek gebracht aan de Henning von Tresckow Kazerne in Potsdam. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten,
in aanwezigheid van minister Bijleveld van Defensie en haar Duitse collega Von der Leyen, het Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK).
Nederland en Duitsland zijn bij de meeste internationale missies gezamenlijk actief in het inzetgebied als logisch gevolg van een langdurige
militaire samenwerking en vergaande integratie van militaire eenheden tussen beide landen. Tijdens het bezoek werd onder andere gesproken over
de multinationale gevechtseenheid die gestationeerd is in Rukla en tijdens het staatsbezoek aan Litouwen in juni 2018 is bezocht.

Ook wordt stilgestaan bij de manier waarop militairen, maar ook familieleden worden voorbereid op een uitzending. Tijdens een live
videogesprek met een missiegebied wordt gesproken over de ervaringen van de Duits-Nederlandse militaire samenwerking in het land.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdagavond vond in samenwerking met het Literaturbüro Brandenburg een themadiner plaats in de Historische Saftfabrik Werder.
De Duitse schrijver Lutz Seiler en de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa gingen in gesprek met moderator Luzia Braun over het veranderende platteland.


Foto: RVD


Foto: RVD

Woensdagmorgen 22 mei werd het Koninklijk Paar ontvangen door minister-president Dietmar Woidke bij de Staatskanselarij van Brandenburg.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het Wissenschaftspark Albert Einstein, waar zij in de historische ‘Grosser Refraktor’
uit 1899 kennismaken met het Duitse GeoForschungsinisititut (GFZ), het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) en Nederlandse kennisinstellingen
en bedrijven die onderzoek verrichten op het gebied van energietransitie. Er wordt onder meer gesproken over geothermie, ondergrondse energieopslag
en de ecologische, economische en sociale gevolgen van klimaatverandering. Door de Vrije Universiteit en het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung
wordt een intentieverklaring ondertekend voor verdere versterking van wetenschappelijke samenwerking.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Aansluitend vond een bezoek plaats aan de Media Tech Hub Potsdam op het terrein van Studio Babelsberg in Potsdam. Hier bevindt zich een netwerk
van bedrijven, instellingen en start-ups gericht op mediatechnologie, virtual reality en digitale technieken. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima krijgen een korte rondleiding op het terrein van studio Babelsberg en ontmoeten de deelnemers aan de missie gericht op de
creatieve industrie. Zij krijgen een presentatie over de geschiedenis van de studio’s en ontwikkelingen op het gebied van mediatechnologie
en bekijken de Volucapstudio waarin 3D filmopnamen worden gemaakt.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het programma in Brandenbrug eindigt op woensdagmiddag 22 mei 2019 in Schloss Sanssouci in Potsdam, onderdeel van Unesco Werelderfgoed,
waar door de minister-president een lunch wordt aangeboden aan het Koninklijk Paar. Tijdens de lunch houden Koning Willem-Alexander
en de minister-president een toespraak.


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner


Foto: Nederlandse Ambassade / Jasper Kettner

Koning en minister Van Nieuwenhuizen brengen werkbezoek in kader van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmorgen 28 mei 2019 samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat
een werkbezoek gebracht in het kader van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Dit programma is erop gericht om
in stedelijke en landelijke gebieden de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te kunnen vangen.

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Om het hoofd te bieden aan deze veranderingen,
staat in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen
gebieden klimaatbestendig en waterrobuust kunnen inrichten. Door de overheid is geld vrijgemaakt om alle gemeenten te ondersteunen bij het
uitvoeren van zogeheten stresstesten die in beeld brengen wat de zwakke plekken zijn in het geval van extreme weersomstandigheden.

Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen brachten een bezoek aan de gemeente Arnhem waar inwoners de afgelopen jaren meerdere
keren te maken kregen met wateroverlast door afstromend regenwater. Daarnaast zijn er gebieden in de stad waar door inwoners zogenoemde
hittestress wordt ervaren. In multifunctioneel centrum De Wetering werd uitleg gegeven over specifieke klimaatadaptie in de stad.
Daarnaast spraken de Koning en minister met vertegenwoordigers van het burgerplatform Arnhem Klimaatbestendig (AKB). Dit platform heeft als
doel om bewoners, bedrijven en instellingen bewust te maken van de klimaatopgaven en hen te stimuleren zelf actie te ondernemen. Vervolgens
werd een toelichting gegeven op het project Groot onderhoud Geitenkamp, waarbij tijdens het onderhoud aan de riolering direct aandacht wordt
besteed aan de aanpak van wateroverlast.

Tijdens een wandeling in de wijk werd ingegaan op alerts klimaatadaptiemaatregelen en de manier waarop het leven plaatsvindt. De Koning en minister
woonden in de Reestraat is een stortbui-simulatie bij om te zien wat het effect is van alle werkzaamheden. In deze straat kunnen andere soorten
bestrating hebben op het wegstromen van water. Inwoners uit Arnhem kunnen aan de hand van deze 'proefstraat' zelf kiezen welke bestrating zij
in hun straat willen hebben.


Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Studio 38c

Aansluitend werd in de wijk Spijkerkwartier een toelichting gegeven op hittestress in de stad en welke initiatieven inwoners zelf nemen om dit te
verminderen. Koning Willem-Alexander en minister Van Nieuwenhuizen spraken met buurtbewoners over hun ervaringen. Tenslotte werd een afsluitend
gesprek gevoerd in ‘Thialf’, een voormalig zwembad en schaatsbaan waar nu een sociale ontmoetingsplek en speelplaats is gecreëerd. Tijdens dit
gesprek werd met deskundigen verder gesproken over de uitdagingen en kansen rond klimaatadaptatie en de rolverdeling tussen overheden en particulieren.


Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Studio 38c

Het bezoek met minister Van Nieuwenhuizen is het negende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan de Betuwe


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe in de provincie Gelderland.
Belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de regio staan daarbij centraal, met name op het gebied van vakonderwijs, arbeidsmigratie, jeugd en duurzaamheid.
De Koning en Koningin bezoeken de plaatsen Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

De Betuwe staat dankzij de vruchtbare grond bekend om de fruitteelt en de boomgaarden. Daarnaast heeft de regio een gunstige geografische ligging,
waardoor wegen, water en spoor hier samenkomen in een logistieke hotspot. De bloeiende economie in de Betuwe heeft ook een keerzijde: ondernemers
hebben moeite om voldoende en geschoolde werknemers te vinden. Daarom komen deze steeds vaker uit andere Europese landen, met name uit Oost-Europa.
Om in de toekomst gemakkelijker geschoold personeel te vinden, werken ondernemers ook samen met onderwijsinstellingen aan gerichte opleidingen.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima starten het streekbezoek in Opheusden, gemeente Neder-Betuwe, waar zij bij het gemeentehuis welkom
worden geheten door de commissaris van de Koning, de heer J.C.G.M. Berends. Aansluitend bezoekt het Koninklijk Paar Tree Centre Opheusden (TCO)
en laanboomkwekerij Volentis. TCO is een overkoepelende handelsvereniging van 150 laanboomkwekers die zich gezamenlijk inzetten voor handel,
kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten. Familiebedrijf Volentis is één van deze kwekerijen. Tijdens een rondgang door
de laanboomkwekerij krijgen de Koning en Koningin uitleg over innovaties op het gebied van enten, telen, rooien en bestrijden van boomziekten
en spreken zij onder meer met studenten van VMBO Helicon.


Foto: RVD

De Logistieke Hotspot Rivierenland in Tiel staat op de vijfde plaats van de ranglijst van beste logistieke hotspots in Nederland. Het Koninklijk Paar
bezoekt op Bedrijvenpark Medel Transportbedrijf Vonk. Vonk is een familiebedrijf dat ooit is begonnen als vervoerder van fruit, maar zich heeft
ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa. De Koning en Koningin horen tijdens een rondleiding
hoe het bedrijf moderniseert en verduurzaamt door efficiënte overslag en het recyclen van producten. Vervolgens spreekt het Koninklijk Paar met
medewerkers, vertegenwoordigers van de Logistieke Hotspot Rivierenland en leerlingen van opleidingsinstituut ROC Rivor over ondernemen, innovatie,
onderwijs en samenwerking.


Foto: RVD


Foto: RVD

De eerste peren hangen al aan de bomen als Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vervolgens in Geldermalsen in de gemeente West Betuwe
de proeftuin van Koninklijke FruitMasters aandoen. Deze fruitcoöperatie met ruim vierhonderd aangesloten fruittelers zorgt voor de verkoop
van het fruit in binnen- en buitenland. In de proeftuin krijgt het Koninklijk Paar uitleg over initiatieven op het gebied van circulaire
fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen. In het nabijgelegen sorteer- en pakstation wordt
dieper ingegaan op de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal.


Foto: RVD

Afsluitend bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het stadhuis van Culemborg. Jongeren zijn hier gespreksthema én gesprekspartner.
Tijdens een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg wordt stilgestaan bij jeugdproblematiek in Nederlandse
steden en bij de op maat gemaakte aanpak waarmee Culemborg zijn jeugd weer op weg helpt. De jongeren spreken over hun reïntegratie, valkuilen
en successen. Het streekbezoek eindigt op de Markt met een optreden van leerlingen van de twee plaatselijke middelbare scholen.


Foto: RVD


Foto: RVD

Staatsbezoek aan Ierland


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op uitnodiging van president
Michael D. Higgins een staatsbezoek aan Ierland. Het bezoek vond plaats van 12 tot en met 14 juni 2019.

Het staatsbezoek begint op 12 juni 2019 in Dublin waar president Higgins en zijn echtgenote Sabina Higgins
het Koninklijk Paar ontvangen bij Áras an Uachtaráin, de ambtswoning van de president.


Foto: RVD

Na de welkomstceremonie vindt een gesprek plaats. In de tuin planten de Koning en Koningin volgens Ierse traditie een boom en luiden zij de vredesbel.


Foto: RVD

Vervolgens legt het Koninklijk Paar in de Garden of Remembrance in het centrum van Dublin een krans ter nagedachtenis aan
de mannen en vrouwen die omkwamen bij de strijd om de Ierse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.


Foto: RVD

Die middag staan IT en Tech centraal bij een bezoek aan Dogpatch Labs, een start-up hub gevestigd in het hart van Dublin’s ‘Silicon Docks’.
De bijnaam verwijst naar Silicon Valley en werd aangenomen vanwege de concentratie van Europese hoofdkantoren van IT/Tech multinationals en
startups in het gebied. Nederland en Ierland weten elkaar te vinden als het gaat om technologische vernieuwing en startups en
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken daarover met Ierse en Nederlandse startups. Bij het bezoek aan Dogpatch Labs wordt onder
meer ingegaan op de uitdaging om high tech talent aan te trekken, het belang van diversiteit in het personeelsaanbod en het investeren in de
codeerkennis en –vaardigheden van jongeren. Ook zijn technologische innovaties op het gebied van retail en stadsontwikkeling onderwerp van gesprek.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar beide staatshoofden een toespraak houden.


Foto: Embassy of the Netherlands in Ireland

De tweede dag van het staatsbezoek begon op 13 juni 2019 met een ontvangst door de Lord Mayor van Dublin.
In het Mansion House tekende het Koninklijk Paar het gastenboek van de stad. De burgemeester en de Koning houden een korte toespraak.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan Trinity College Dublin en de Bibliotheek van de universiteit. Er volgt een rondleiding door de
Long Room waarbij wordt stilgestaan bij de Ierse Proclamatie voor onafhankelijkheid uit 1916 en de Brian Boru Harp, het nationale symbool van Ierland.
Specifieke aandacht gaat verder uit naar de historische Nederlandse Fagel-collectie. Deze werken zijn sinds 1802 onderdeel van de bibliotheekcollectie
van Trinity. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Trinity College Dublin werken samen aan de ontsluiting van de Fagel collectie.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

De ontvangst voor Nederlanders die in Ierland wonen en werken vond plaats in King’s Inns. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima begroeten de gasten en spreken met hen over hun werk en leven in Ierland.

Die middag ontving minister-president Leo Varadkar het Koninklijk Paar voor een gesprek in de Government Buildings.
Na het gesprek vond de ondertekening plaats van een herzien verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking
tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting.

In de National Botanic Gardens vindt een presentatie plaats over Nederlands-Ierse samenwerking op het gebied van
kennisinnovatie en verduurzaming in de landbouw. Deze samenwerking is er op gericht om uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid gezamenlijk aan te gaan, waarbij door Ierland met veel belangstelling naar initiatieven in Nederland gekeken wordt.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima boden in de avond aan Ierse autoriteiten en gasten een contraprestatie aan.
Het Nederlands Dans Theater (NDT) danst moderne balletten in het Bord Gáis Energy Theatre, waarna een receptie plaatsvindt.

De Koning en Koningin reizen de derde dag, 14 juni 2019 van het staatsbezoek naar Cork. Na aankomst op het vliegveld werden
zij welkom geheten door de burgemeester van de stad in het stadhuis.


Foto: RVD

Vervolgens vaart het gezelschap van Cork naar Cobh, waarbij het Koninklijk Paar uitleg krijgt over recente en
toekomstige havenontwikkeling en –uitbreiding, inclusief de ontwikkeling van de nieuwe diepzeeterminal.


Foto: RVD

Aangekomen in Cobh sluit de delegatie aan bij de Nederlandse bedrijven van de economische missie en hun Ierse counterparts uit de sector
maritieme infrastructuur en havenontwikkeling. Het Koninklijk Paar ging in gesprek met de bedrijven waarbij haveninfrastructuur en
digitalisering van havendiensten centraal staan en de ontwikkeling van diepzeeterminal Ringaskiddy. Daarnaast is er aandacht voor de
samenwerking tussen Nederlandse en Ierse havens. In aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werd verdere samenwerking
tussen Nederlandse en Ierse partners bekrachtigd door een ondertekeningsceremonie tussen verschillende partijen.


Foto: RVD


Foto: RVD

Het staatsbezoek wordt afgesloten met een bezoek aan Camden Fort Meagher in Crosshaven. Bij dit bezoek staan de vele vrijwilligersinitiatieven centraal.
Ierlands landelijke gebieden kennen een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een groot verenigingsleven. Het Koningspaar sprak tijdens een rondgang
door het fort met verschillende vrijwilligersorganisaties uit de regio die op verschillende terreinen werken aan sociaal-maatschappelijke cohesie.
Het paar werd ontvangen door vrijwilligers van Rescue Camden, de organisatie die het fort, dat ooit dienst deed om Cork te verdedigen tegen de
protestantse Willem III van Oranje, in ere heeft hersteld.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Garter Day 2019


In 1348 stichtte de Engelse koning Edward III de Orde van de Kousenband, een ridderorde gewijd aan Sint Joris, de schutspatroon van Engeland en geïnspireerd
op de verhalen over Koning Arthur en de ridderlijkheid van de Ridders van de Ronde Tafel. Aan het hoofd van de orde staat de regerende Engelse koning of
koningin. De orde telt 24 knight companions, waaronder de prins van Wales. Buitenlandse vorsten kunnen als extra knight of extra lady in de orde worden
opgenomen. Tussen de orde en ons vorstenhuis bestaat een heel bijzondere band: sinds 1613 zijn op één na alle stadhouders, koningen en koninginnen in de
prestigieuze Engelse ridderorde opgenomen.

De Orde van de Kousenband kent een eigen ordegewaad, bestaande uit een mantel van donkerblauw fluweel en een hoge hoed met struisvogelveren. Daarnaast dragen
de ridders een kousenband van blauwe zijde met het motto van de orde, Honi soit qui mal y pense, en een borstster. Bij bijzondere gelegenheden dragen zij een
grote gouden keten waaraan de George hangt, een voorstelling van Sint Joris die de draak doodt. In andere gevallen wordt aan een blauw heuplint een ovaal
gouden medaillon met een voorstelling van Sint Joris en de draak gedragen. Dit medaillon wordt lesser George genoemd. Tijdens de diensten in de kapel van
St. George dragen de ridders de fluwelen mantel over een jacquet of uniform. Vrouwen dragen de kousenband om de linkerarm, onder een lange rok is de kousenband
namelijk niet zichtbaar. Mannen dragen de kousenband aan het Britse hof onder een kniebroek onder de linkerknie.

De ridders bezitten in de kapel van de orde een stall of zetel. Op de achterwand van deze stall is een geëmailleerde plaat met een tekst en
een heraldisch devies aangebracht. Daarboven is hun achievement aangebracht. Dat zijn een zwaard en een helm met kroon (in het geval van een koning)
of een kunstig in hout uitgesneden heraldisch symbool. Deze helmtekens zijn op de site van de houtsnijder van het Britse hof te zien. Boven de stall
zijn de vaandels van de ridders te zien.

De mannen dragen de letters 'K.G.' (Knight of the Garter) achter hun naam. Vrouwen zijn 'L.G.' (Lady of the Garter).
Beiden hebben protocollaire voorrechten in het Verenigd Koninkrijk.

Het symbool bij uitstek voor de Orde van de Kousenband is de blauwfluwelen kousenband, met het devies Honi soit qui mal y pense
(Schande over hem die er kwaad van denkt).

Elk jaar in juni lopen de leden, ridders en de officieren (waaronder geestelijken) van de Orde in een plechtige processie, gekleed in hun
donkerblauwe en donkerrode mantels, met keten en bepluimde hoed, van Windsor Castle naar Saint George's Chapel. Op deze dag vinden in Windsor
Castle ook de installatie van nieuwe ridders in de Orde plaats.

Op 17 juni 2019 is Koning Willem-Alexander geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.
Ook Koning Felipe VI van Spanje is op 17 juni 2019 geïnstalleerd als 'Supernumerary Knight of the Garter'.


Foto: Hollandse Hoogte / Steve Parsons / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://twitter.com/RoyalFamily


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Press Association / Royal Communications / https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey


Foto: Casa S.M.El Rey

Royal Ascot


Op 18 juni 2019 vond de eerste dag van Royal Ascot plaats. De eerste dag van Royal Ascot waren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ook aanwezig.
Ascot Racecourse is in 1711 opgericht door Koningin Anne en kent sindsdien nauwe betrokkenheid van de opeenvolgende Britse staatshoofden.
De aandacht van de pers gaat echter meer uit naar de kleding (met name de hoeden) dan naar de races. Het is dan ook een echt society-evenement.
Bepaalde gedeeltes van het terrein zijn alleen toegankelijk voor mensen die zich aan een strikte dresscode houden. Hoeden zijn verplicht, net
zoals een pak voor de mannen. Vrouwen mogen geen blote schouders tonen en zijn verplicht een hoed te dragen. Net als op prinsjesdag zijn op Ascot
de meest vreemde en aparte creaties te zien. Veel van de bezoekers weten niets van paardenraces maar zijn er puur voor het sociale aspect en het
drinken van alcoholische versnaperingen. Dit zorgt ervoor dat er een tweedeling ontstaat tussen de paardenracefans en de bezoekers die voor het
sociale aspect komen.


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/theroyalfamily/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/


Foto: Press Association / https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Koning opent vernieuwd Museum De Lakenhal in Leiden


Zijne Majesteit de Koning opende op 19 juni 2019 het vernieuwde Museum De Lakenhal in Leiden. Na een restauratie en uitbreiding van twee jaar
heeft het museum nu een moderne vleugel die ruimte biedt aan tijdelijke tentoonstellingen. De vaste collectie beeldende kunst, geschiedenis
en kunstnijverheid van de stad Leiden vanaf de zestiende eeuw tot nu, is vanaf de opening permanent te zien.

De geschiedenis van Leiden wordt in het vernieuwde museum De Lakenhal in zeven presentaties belicht. Zo zijn er verhalen over De Bakermat
van de Gouden Eeuw, Leiden Universiteitsstad, Het Beleg en Ontzet van Leiden en Zeven Eeuwen Leids Laken. Sinds 1874 is het museum gevestigd
in de monumentale Laecken Halle uit 1641. Voorheen was dit een keurhal voor de kenmerkende Leidse wollen lakense stoffen die wereldwijd
verhandeld werden. Tijdens een rondleiding door het museum krijgt de Koning het Nieuw Leids Laken te zien, dat door vijf hedendaagse
ontwerpers en kunstenaars is vormgegeven.

Ook is er aandacht voor Lucas van Leyden’s ‘Laatste Oordeel’ (ca.1526-1527), dat naast werk van Rembrandt en zijn tijdgenoten een van de
hoogtepunten uit de museumcollectie is. Behalve historische kunst zijn in Museum De Lakenhal ook moderne werken te zien van onder meer
Marlene Dumas, Erwin Olaf, Atelier Van Lieshout en modeontwerper Edwin Oudshoorn. Het museum heeft daarnaast educatieve programma’s voor
jeugd en volwassenen. De Koning bezocht tijdens de heropening het nieuwe educatieatelier, waar een schoolklas op dat moment een programma volgde.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen


Het jubileumjaar 75 jaar vrijheid is officieel ingeluid door Z.M. Koning Willem-Alexander op 31 augustus 2019. Met het luiden van een historische belboei
werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid. Verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland waren aanwezig in het zonnige Terneuzen.
Speciale gasten waren de veteranen uit de landen die ons land in 1944 en 1945 hebben bevrijd. In historische voertuigen werden ze naar het podium aan de
Westerschelde gereden waar ze persoonlijk werden ontvangen door Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima én Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde
van België. Daarvoor werd in een theaterprogramma uitgebreid stil gestaan bij 75 jaar vrijheid en de Slag om de Schelde. Minister-president Rutte en
gouverneur-generaal Payette van Canada hielden een toespraak.

Op het Vrijheidsplein aan de Schelde waren optredens van onder meer Maan, Roel van Velzen en de band van de Noorse marine. Er was een vlootparade en historische
vliegtuigen vlogen over tijdens het programma. Er was ook grote belangstelling voor de Vrijheidsboulevard. In containers werd het verhaal van de Slag van de Schelde
en de bevrijding van Zuid-Nederland in woord en beeld uitgebeeld.

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en dat we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven.
Met een reeks festiviteiten worden de niet vanzelfsprekende waarden als vrijheid, recht, democratie en internationale samenwerking onderstreept.
Leden van het Koninklijk Huis en leden van het kabinet zullen diverse van deze evenementen bijwonen.


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei


Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei

Koningin Máxima bij viering 40 jaar De Kindertelefoon


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagochtend 5 september 2019 aanwezig bij de viering van veertig jaar De Kindertelefoon in Utrecht.

De Kindertelefoon begon in 1979 als een lokaal initiatief van Amsterdamse ouders. Vandaag werken er meer dan vijfhonderd opgeleide vrijwilligers
op zeven locaties in Nederland. De Kindertelefoon biedt kinderen tot achttien jaar de mogelijkheid om laagdrempelig hun verhaal te doen. Dit kan
gaan over verliefdheid, verwaarlozing en alles daar tussen. Dagelijks worden gemiddeld duizend gesprekken via de telefoon of chat met kinderen gevoerd.
Ook heeft De Kindertelefoon een forum waar kinderen op een veilige plek elkaar kunnen helpen. Tot slot is De Kindertelefoon een spreekbuis voor kinderen
en een kennispartner voor maatschappelijke partijen.

Tijdens haar bezoek kreeg Koningin Máxima een rondleiding door het gebouw. Zij bezocht onder meer de belkamer en spreekt met jongeren, vrijwilligers
en trainers over het werk van De Kindertelefoon. Het bezoek van Koningin Máxima vormt ook de start van de campagne "Met De Kindertelefoon kun je al
40 jaar over ALLES praten." Deze campagne is gericht op het vergroten van de naamsbekendheid van De Kindertelefoon bij ouders en leerkrachten.
Door middel van podcasts, waarin mensen die in de afgelopen veertig jaar belden of chatten met De Kindertelefoon, wordt teruggeblikt op wat
De Kindertelefoon voor een kind kan betekenen.


Foto: De Kindertelefoon


Foto: De Kindertelefoon


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: De Kindertelefoon


Foto: De Kindertelefoon


Foto: De Kindertelefoon

Koning Willem-Alexander opent Nationaal Monument Oranjehotel


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende vrijdagmiddag 6 september 2019 het Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag.
Staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was daarbij aanwezig.

Het herinneringscentrum is gevestigd in het gerestaureerde cellencomplex van de Scheveningse gevangenis waarin ruim 25.000 Nederlanders tijdens
de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten. In de oorlog kreeg het complex al de naam ‘Oranjehotel’, als eerbetoon aan de vele opgesloten verzetsmensen.
De cellen werden na de oorlog weer in gebruik genomen door de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Om die reden was het gebouw alleen toegankelijk
tijdens de jaarlijkse herdenking.

Tijdens zijn bezoek ging Koning Willem-Alexander in gesprek met enkele oud-gevangenen van het Oranjehotel. Daarnaast bekeek hij de vaste tentoonstelling en Cel 601.
Deze dodencel werd direct na de oorlog in authentieke staat bewaard en vormt het hart van het herinneringscentrum. Nationaal Monument Oranjehotel is mede tot stand
gekomen met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse evenementen bij.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima aanwezig bij 35-jarig bestaan Alzheimer Nederland


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 10 september 2019 een bezoek aan het Alzheimer Trefpunt De Til in Giessenburg.
Alzheimer Nederland viert dit jaar haar 35-jarig bestaan.

In Nederland hebben circa 280.000 mensen dementie. Alzheimer Nederland komt op voor de belangen van mensen met dementie en hun omgeving,
financiert wetenschappelijk onderzoek en biedt hulp en informatie. De organisatie heeft 48 regionale afdelingen verspreid over heel het land.
Zij organiseren onder meer Alzheimer Cafés of Trefpunten waar mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals samenkomen om te praten
over het leven met dementie. Inmiddels zijn er 246 van deze ontmoetingsplekken.

Tijdens het bezoek van Koningin Máxima reikte directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, Gerjoke Wilmink, het eerste gouden vergeet-me-nietje uit
aan een gouden vrijwilliger van Alzheimer Nederland. Aansluitend sprak Koningin Máxima met patiënten en mantelzorgers.

De bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt in Giessenburg is de start van de evenementen die de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland
organiseren in het kader van Wereld Alzheimer Dag op 21 september. Thema van dit jaar is ‘Samen Bewegen’.


Foto: Alzheimer Nederland – Janita Sassen


Foto: Alzheimer Nederland – Janita Sassen


Foto: Alzheimer Nederland – Janita Sassen

Koningin Máxima bij workshop F€mpower Your Growth Program


Hare Majesteit Koningin Máxima woonde op 11 september 2019 bij de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO) in Den Haag een workshop bij van het
F€mpower Your Growth Program. Dit programma van FEM.NL en The Next Women, richt zich op het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap en de
verbetering van toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers. Koningin Máxima is aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor
ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Het F€mpower groeiprogramma is een pilot. Vrouwelijke ondernemers volgen vijf modules die gericht zijn op het verbeteren van toegang tot financiering,
het opbouwen van relevante netwerken, en het vergroten van ondernemersvaardigheden. Er zijn 29 deelnemers die op basis van de omzet van hun bedrijf,
tussen de 750.000 en 1.000.000 euro, en hun groei ambities zijn geselecteerd. Ook vertegenwoordigers van banken volgen een aantal modules; financiële
coaching, mentoring en een training over vooroordelen. Dit doen zij samen met de ondernemers om zo beter inzicht te krijgen in de kansen op financiering
en de zaken die dat belemmeren. Volgens onderzoek van de Financial Alliance for Women uit 2018 blijkt dat wereldwijd 68% van de vrouwelijke ondernemers
niet tevreden is over de toegang tot financiële producten en diensten die hen kunnen helpen om hun ambities te realiseren. Koningin Máxima woont een sessie
bij over ‘Take aways and learning’s’ voor ondernemers en bankiers. Het F€mpower programma loopt van juni tot en met september 2019.

FEM.NL is een samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING, Rabobank, Better Future, FMO en The Next Women om de financiële sector beter toegankelijk te maken
voor vrouwelijke ondernemers. The Next Women is een netwerk van vrouwelijke ondernemers en investeerders. Better Future begeleidt organisaties bij het
bereiken van hun maatschappelijke doelstelling door verbinding te maken met de samenleving. Het doel is om zowel de sociale impact te vergroten als het
zakelijk resultaat te bevorderen.

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap is ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om ondernemerschap te stimuleren.
Daarbij richt het Comité zich op versterking van het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in voor veilige en betaalbare toegang tot financiële diensten voor iedereen,
met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven om de kansen op economische ontwikkeling te verbeteren.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning bezoekt coöperatie Herenboeren Wilhelminapark


Zijne Majesteit de Koning bracht op 11 september 2019 een werkbezoek aan de coöperatie Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel.
Op een Herenboerderij produceren de leden samen duurzaam voedsel in een kleinschalig gemengd boerenbedrijf.

Herenboeren Wilhelminapark teelt onder meer tientallen soorten groenten en fruit en houdt kippen, varkens en runderen. Een boer is aangesteld
voor de dagelijkse werkzaamheden. De leden van de coöperatie hebben eenmalig geïnvesteerd in de oprichting van het boerenbedrijf en delen vervolgens
de kosten, circa 11 euro per afnemende mond per week. Zij ontvangen dan wekelijks ongeveer 60 procent van hun voeding; groenten, fruit, aardappelen,
eieren en desgewenst vlees(waren).

Een aantal initiatiefnemers van de Herenboerderij in Boxtel hebben de stichting Herenboeren Nederland opgericht om het initiatief te verspreiden.
Er zijn inmiddels in Nederland op ongeveer 20 locaties initiatieven gestart.

De Koning sprak tijdens zijn werkbezoek met betrokkenen en bestuursleden van een aantal Herenboerderijen over het managen van het bedrijf,
de wisselwerking tussen de leden en de boer en de sociale cohesie. Tijdens een rondgang op de boerderij bekijkt de Koning de teelt en de
uitleverplaats waar de Herenboeren tweemaal per week hun producten afhalen.

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het
behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgeving en bestrijken verschillende onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn,
leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten veelal vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en eigen behoefte aan verbetering met oog
voor de lange termijn. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. De Koning bezocht in 2018 Hilvarenbeek,
Amsterdam, Kloosterburen en Wageningen en in 2019 Lieshout en Lierop en Ameland.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten op 18 september 2019 een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe.
Tijdens het streekbezoek werd aandacht gegeven aan initiatieven van bewoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun stad of dorp te behouden.
Bij deze initiatieven staat een verbindende aanpak centraal. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel.

Verbinding is van groot belang in Zuidwest-Drenthe. Veel bewoners zetten zich in voor een aantrekkelijke leefomgeving. Naast een flink aantal dorpen
heeft de regio twee stedelijke kernen: Hoogeveen en het historische Meppel. Samen vormen zij de economische motor van de regio. Zuidwest-Drenthe kenmerkt
zich ook door hoogwaardige technologie van onder andere GKN Fokker en ASTRON en vele kleine ondernemingen. Daarnaast speelt de natuur een belangrijke rol
in deze streek. De streek ligt in het hart van drie nationale parken: Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en de Drentsche Aa.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima werden bij aankomst in Hoogeveen welkom geheten door de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma.
Vervolgens sprak het Koninklijk Paar met oprichters en deelnemers van de initiatieven 'De Smederijen' en 'Jong Hoogeveen'. Bij de Smederijen smeden
bewoners samen plannen om de leefbaarheid in hun eigen buurt te verbeteren. Jong Hoogeveen heeft als doel kinderen gezond, veilig, schuldenvrij en
succesvol te laten opgroeien zodat zij hun weg in de samenleving en op de arbeidsmarkt kunnen vinden.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

De Koning en Koningin Máxima vervolgden hun bezoek aan Hoogeveen bij GKN Fokker. GKN Fokker is één van de grootste werkgevers in de
Het bedrijf ontwikkelt vliegtuigonderdelen van composiet voor onder andere het gevechtsvliegtuig, de F-35. Composiet zorgt voor lichtere
en duurzamere vliegtuigen en minder CO2-uitstoot. Het Koninklijk Paar krijgt een rondleiding en uitleg over de stealth technologie waardoor
vliegtuigen niet zichtbaar zijn op radarbeelden.


Foto: RVD

Op het Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van West-Europa, kregen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima uitleg van vrijwilligers
van Natuurmonumenten over natuurbehoud en het in stand houden van de biodiversiteit in het gebied. Aan de rand van dit natuurgebied staat een grote
radiotelescoop die wordt onderhouden door vrijwilligers.


Foto: RVD


Foto: RVD

Na een korte uitleg over de telescoop bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Het instituut behoort
tot de top drie instituten in de wereld op het gebied van radiosterrenkunde. ASTRON investeert in het inspireren en opleiden van een nieuwe generatie data- en
software specialisten. De Koning en Koningin Máxima krijgen onder meer een toelichting over de werving van nieuwe werknemers.


Foto: RVD

In gemeente De Wolden ging het Koninklijk Paar in gesprek met bewoners van het dorp Veeningen over 'Initiatiefrijk De Wolden'. In dit subsidieprogramma
sluit de gemeente aan bij initiatieven uit de samenleving zelf. Ideeën van bewoners hebben zo meer kans om werkelijkheid te worden. Dit versterkt het
'wij-gevoel' in het dorp en het leidt tot meer woonplezier. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten in Veeningen het bewonersinitiatief
' het Groene Hart' en spreken met bewoners over hoe de initiatieven tot stand zijn gekomen, waar de vrijwilligers tegenaan lopen en hoe het dorp jonge
gezinnen weet aan te trekken. Ook bekijken zij speelplekken voor kinderen die gerealiseerd zijn in het dorp dankzij 'het Groene Hart'.


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar eindigde het streekbezoek in Meppel. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten een bezoek aan de opgeknapte wijk Haveltermade.
In deze jaren ’50 wijk is de sociale woningbouw en de openbare ruimte in samenspraak met de bewoners verbeterd.


Foto: RVD

De Koning en Koningin Máxima spraken in een buurthuis onder meer met een ouder echtpaar dat ruim vijftig jaar in de wijk woont,
een wijkagent en deelnemers van het project 'internationaal eetcafé' over de transformatie die Haveltermade heeft meegemaakt.


Foto: RVD

Daarna vertrok het Koninklijk Paar naar de binnenstad van Meppel. Hier vond een ontmoeting plaats met Meppelers die op eigen wijze een
bijdrage leveren aan het bruisend houden van het centrum. Het bezoek aan Zuidwest Drenthe werd afgesloten in de Grote Kerk.


Foto: RVD

Koning, Koningin en minister-president bij 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte namen deel aan
74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) die van 24 september tot en met vrijdag 27 september 2019 in
New York wordt gehouden. De Koning leidt de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden en hield 24 september 2019 een
toespraak tijdens het algemeen debat (general debate) van de AVVN. In 2015 sprak de Koning de VN ook toe tijdens de 70e Algemene Vergadering.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: UN Photo/Ariana Lindquist


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander bezoekt Burendag in Utrecht


Zijne Majesteit de Koning heeft 28 september 2019 in Utrecht de veertiende Burendag bezocht.
Koning Willem-Alexander was in Geuzenwijk, waar een Burendag is georganiseerd voor alle buurtbewoners. De Koning ging met de initiatiefnemer
en met bewoners in gesprek over hun wijk en de betekenis van Burendag voor hun wijk. Daarnaast bezocht hij op het centrale plein in de wijk
verschillende activiteiten voor en door buurtbewoners, waaronder een creatent waar kinderen konden tekenen en schilderen.

In 2018 is in de Utrechtse wijk voor het eerst een Burendag georganiseerd om bewoners met elkaar kennis te laten maken, onder meer door samen te eten.

Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd en is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts.
Burendag staat in het teken van het vieren en bevorderen van contact tussen buren. Jaarlijks doen ruim 1 miljoen mensen mee aan Burendag.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranjefonds


Foto: Oranjefonds


Foto: Oranjefonds

Koning Willem-Alexander opent Brainport Industries Campus in Eindhoven


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende donderdagochtend 3 oktober 2019 Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.
Deze campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector.

Toeleveranciers, specialistische bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen werken hier op verschillende manieren samen om innovatie
in de maakindustrie te stimuleren. De campus is bovendien bedoeld om (internationale) bezoekers te tonen wat de regio op het gebied van
high tech te bieden heeft.

Brainport Industries Campus wil de Fabriek van de Toekomst creëren. Uiteindelijk zullen vijf fabrieken ontstaan op een terrein van 200 hectare.
De eerste fabriek, die nu geopend wordt door Koning Willem-Alexander, kent onder meer zeven innovatieprogramma's op het gebied van 'flexible manufacturing',
high tech software, 3D-metaalprinten en logistiek (AML). Daarnaast huisvest BIC een volwaardige MBO-opleiding voor de industrie van het Summa College.

Koning Willem-Alexander kreeg een rondleiding door de campus en spreekt met medewerkers van Klein Metaal Werken Eindhoven (KMWE) en Fieldlab Flex Manufacturing
over het belang van samenwerking en de rol die BIC hierin speelt. Met MBO-studenten van het Summa College spreekt de Koning vervolgens over het lesprogramma
dat is toegespitst op de high tech maakindustrie. Na de openingshandeling heeft de Koning nog een ontmoeting met bij BIC betrokken bestuurders en
vertegenwoordigers van bedrijven.


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: BIC/SDKVastgoed / Frank van Beek


Foto: RVD

Koningin Máxima bezoekt MIND


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagmiddag 3 oktober 2019 een bezoek aan MIND in Amersfoort. MIND is een organisatie
die zich inzet voor een psychisch gezonde samenleving en voor ondersteuning, begrip en goede zorg bij psychische problemen.

Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen, zelf of bij een naaste.
MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken krijgen ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip.

Koningin Máxima ging in het Huis voor de Gezondheid in gesprek met ervaringsdeskundigen over onder meer het inzetten van hun kennis
en ervaring voor anderen en over de gevolgen van schaamte en stigma op de werkvloer. Ook sprak Koningin Máxima met jongeren die zijn
verbonden aan de MIND Young Academy, een onderwijsprogramma voor het bespreekbaar maken van psychische problemen. Deze jongeren die
zelf te maken hebben (gehad) met psychische problemen dragen bij aan de openheid rond psychische klachten door gastlessen op scholen
te verzorgen en vlogs te delen.


Foto: MIND, Robin Utrecht


Foto: MIND, Robin Utrecht

Koning en minister Van Engelshoven brengen werkbezoek aan Pabo Hogeschool van Amsterdam


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmorgen 8 oktober samen met minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende en de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam in Amsterdam. Het bezoek stond
in het teken van Samen Opleiden en de aanpak van de gemeente Amsterdam om het lerarentekort terug te dringen.

Het terugdringen van het lerarentekort is prioriteit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een van de manieren
om meer leraren op te leiden is het stimuleren van zijinstromers. Zijinstromers maken vanuit een andere sector de overstap naar het onderwijs.
In maximaal twee jaar kunnen zij hun lesbevoegdheid halen. Daarnaast moedigt het ministerie de samenwerking tussen hogescholen en schoolbesturen
aan om studenten op te leiden.

Vanuit de aanpak ‘Samen Opleiden’ werken de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam en verschillende schoolbesturen van basisscholen in de omgeving samen.
De Hogeschool van Amsterdam kent een lange traditie van samen opleiden met het werkveld. Zo sluit de opleiding beter aan op de praktijk. Alle studenten
doen praktijkervaring op binnen zogenoemde ‘opleidingsscholen’ en worden begeleid en beoordeeld door collega’s uit het werkveld. Startende leraren worden
ook na hun afstuderen begeleid door de school en de hogeschool.

Het bezoek begon op OBS Aldoende. Koning Willem-Alexander en minister Van Engelshoven kregen uitleg over Samen Opleiden en spraken onder meer met
een zijinstromer en begeleiders vanuit de Hogeschool van Amsterdam over hoe het gezamenlijk opleiden uitpakt in de praktijk. Aansluitend brachten
de Koning en de minister een bezoek aan groep 3 van de basisschool. Deze klas krijgt les van een zijinstromer.

Op de Hogeschool van Amsterdam werd het bezoek voortgezet. Deze hogeschool biedt diverse opleidingstrajecten aan voor het behalen van een lesbevoegdheid
zoals de Universitaire Pabo, de mogelijkheid tot studeren in deeltijd, en ze biedt scholing aan voor zijinstromers. Een groep studenten sprak met de
Koning en de minister over hun ervaringen binnen de verschillende soorten lerarenopleidingen en over de begeleiding die zij kregen vanuit de Hogeschool
van Amsterdam en hun opleidingsscholen. Tot slot gingen Koning en minister in gesprek met experts uit heel het land over de uitdagingen bij het werven
van nieuwe leraren. In het gesprek kwam onder meer de spanning tussen het willen opleiden van meer leraren versus het behouden van kwaliteit aan bod.

Het bezoek met minister Van Engelshoven is het twaalfde in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets


Foto: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Kick Smeets

Koning Willem-Alexander en Koning Felipe openen tentoonstelling Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Koning Felipe van Spanje openden donderdagmiddag 10 oktober 2019 in het Rijksmuseum in Amsterdam de tentoonstelling
Rembrandt-Velázquez. Nederlandse en Spaanse Meesters. Eerder deze dag ontving Koning Willem-Alexander Koning Felipe voor een lunch op Paleis Huis ten Bosch.

Het museum presenteert ruim 60 meesterwerken uit de 17de eeuw, waaronder van Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals en Ribera.
De werken worden in paren getoond, zodat verrassende overeenkomsten te zien zijn van tijdgenoten die elkaar niet hebben gekend. De schilderkunst
stond in de 17de eeuw in beide landen in hoog aanzien. Thema’s waren met name religie en realisme.

De zeventiende eeuw wordt gekenmerkt door oorlog en politieke spanningen tussen Nederland en Spanje. Toch maken beide landen een periode van artistieke
bloei door met de opkomst van Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669) en Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). De tentoonstelling markeert
het 200-jarig jubileum van het Museo Nacional del Prado in Madrid en het Jaar van Rembrandt 2019.


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

Koning aanwezig bij 40-jarig jubileum VluchtelingenWerk Nederland


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was donderdagmiddag 10 oktober 2019 in Zaandam aanwezig bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum van VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk zet zich in voor de bescherming van mensen die hun land moesten verlaten
vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. De organisatie biedt aan hen de noodzakelijke juridische en
maatschappelijke veiligheid door hen te begeleiden vanaf het moment van aankomst in Nederland tot en met de integratie in de samenleving.

Vluchtelingen en vrijwilligers van VluchtelingenWerk staan in het middelpunt tijdens de jubileumbijeenkomst. Er wordt terug- en vooruitgeblikt
met directeur Abdeluheb Choho en historicus en columnist James Kennedy. Daarnaast vertellen vluchtelingen van toen en nu over hun ervaringen
rond hun opvang in Nederland. Ook worden de VluchtelingenWerk Awards uitgereikt voor het creëren van draagvlak in de samenleving.
Afsluitend spreekt Koning Willem-Alexander met medewerkers, vrijwilligers en vluchtelingen.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie met bijna 15.000 vrijwilligers, 65.000 donateurs en vele samenwerkingspartners.


Foto: VluchtelingenWerk Nederland


Foto: VluchtelingenWerk Nederland


Foto: VluchtelingenWerk Nederland


Foto: VluchtelingenWerk Nederland

Koning en Koningin brengen Staatsbezoek aan India


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Ram Nath Kovind een staatsbezoek aan
de Republiek India. Het bezoek vindt plaats van 14 t/m 18 oktober 2019. Het Koninklijk Paar bezoekt de steden New Delhi, Mumbai en de staat Kerala.

Het staatsbezoek is een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen. De samenwerking tussen India en Nederland en de Europese Unie
is van strategisch belang, ook vanwege de opkomst van India als Aziatische grootmacht en India’s rol in de regio. Tijdens het staatsbezoek is
er onder meer aandacht voor watertechnologie en maritieme ontwikkelingen, gezondheid, duurzame landbouw, sociale initiatieven en cultureel erfgoed.
De Koning en Koningin worden bij hun bezoek vergezeld door minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Keijzer
van Economische Zaken en Klimaat leiden gelijktijdig een brede handelsmissie naar India om het potentieel voor economische samenwerking te benutten.


Foto: RVD / https://www.instagram.com/koninklijkhuis/

Maandag 14 oktober – New Delhi:
Het staatsbezoek begint in New Delhi, waar president Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind het Koninklijk Paar ontvangen in het presidentieel paleis
(Rashtrapati Bhavan). Na de welkomstceremonie worden bloemen gestrooid bij het Raj Ghat-monument, de gedenkplek die is opgedragen aan Mahatma Gandhi.

Vervolgens heeft het Koninklijk Paar een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van India.
Aansluitend vindt een gesprek plaats met minister-president Narendra Modi.


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Ambassade / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

In de middag wordt een bezoek gebracht aan de Barapullah Drain. Dit bezoek staat in het teken van de Nederlands-Indiase samenwerking op het vlak van
watertechnologie en waterzuivering. Nederlandse en Indiase young professionals geven hier uitleg over hoe de grootstedelijke waterproblematiek in
India kan worden aangepakt.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Bij het Barapullah-waterafvoerstelsel spreekt het Koninklijk Paar met jonge professionals uit de Nederlandse en Indiase watersector
over innovaties in het zuiveren van water. Het bezoek vormt ook het startschot voor de volgende fase in de samenwerking van het schoonmaken
van het waterafvoerstelsel. Er worden waterzuiverende planten in een stellage van Nederlandse makelij geplaatst. Deze samenwerking is gericht
op het oplossen van de waterproblemen in India, waaronder vervuild water


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Na het bezoek vindt een audiëntie plaats met vice-president Venkaiah Naidu. De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten
met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar president Kovind en Koning Willem-Alexander een toespraak houden.
Koning Willem-Alexander houdt een toespraak: “De liefde voor India heb ik van jongs af aan meegekregen van mijn vader en moeder,
die voor dit land een warme plek in hun hart hadden. Die fascinatie is meer dan begrijpelijk! India is overweldigend: een sterrenstelsel
aan volken, culturen, talen en levensbeschouwingen.”


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Dinsdag 15 oktober – New Delhi:
Dinsdag bezoekt het Koninklijk Paar de 25ste editie van de India Tech Summit. Nederland is dit jaar partner van deze technologie- en innovatiebeurs
waaraan zo’n 150 Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden deelnemen die met India samenwerken op het gebied van water, voedsel en gezondheid.

Tijdens deze summit houden minister-president Modi en Koning Willem-Alexander een toespraak. Na de opening volgt een rondleiding
in de Experience Zone waar demonstraties worden gegeven. Het Koninklijk Paar gaat hierbij in gesprek met ondernemers.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

In de middag wordt een bezoek gebracht aan een publieke school waar aandacht is voor het project ‘Go-Girls-Go’. Dit project richt zich op het
ondersteunen van meisjes bij het afronden van hun middelbare school en instroom in het beroepsonderwijs. Het project, waar ook jongens bij
worden betrokken, draagt bij aan het bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen, en de zelfredzaamheid van vrouwen in de maatschappij.
Daarnaast is er tijdens het bezoek aan de school aandacht voor de waarde die Indiase scholieren hechten aan de Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Bij het historische Mausoleum van Safdarjung ontmoet het Koninklijk Paar Indiërs die na het afronden van een studie
in Nederland naar India zijn teruggekeerd. Er wordt gesproken over het toepassen van Nederlandse kennis in India.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Woensdag 16 oktober - Mumbai:
De derde dag van het staatsbezoek is in Mumbai. Het Koninklijk Paar brengt hier een bezoek aan Tiny Miracles. Deze organisatie richt zich op het
creëren van duurzame werkgelegenheid en het verlenen van sociale dienstverlening aan de medewerkers, zoals gezondheidszorg en onderwijs.
Tiny Miracles heeft als doel om gemeenschappen in arme buurten van Mumbai te helpen uit de armoede te komen en zelfvoorzienend te worden.
Het Koninklijk Paar krijgt een rondleiding door een werkplaats waar producten van Nederlandse ontwerpers worden gemaakt door Indiase vrouwen.
Ook bezoekt het Paar het schooltje naast de werkplaats waar kinderen van werknemers les krijgen.


Foto: RVD & Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD & Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD & Nederlandse Consulaat Mumbai / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

In de middag bezoekt het Koninklijk Paar het NFIA High-Level Discussion, waar toonaangevende Indiase bedrijven en investeerders spreken
over hun huidige en toekomstige investeringen in Nederland. Vervolgens bezoeken zij het Indo-Dutch Port Forum. Dit forum staat in het teken
van de samenwerking tussen Nederlandse en Indiase havens, (haven)bedrijven en havenontwikkeling.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Aansluitend is het Koninklijk Paar bij de opening van de tentoonstelling ‘Indo-Nederlandse interacties in de tijd van Rembrandt’ in
het Chhatrapati Shivaji Museum. De tentoonstelling bestaat onder andere uit een aantal miniaturen en gravures van Rembrandt,
uitgeleend door het Rijksmuseum, aangevuld met kunstwerken van het Chhatrapati Shivaji Museum.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

’s Avonds vindt de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap plaats. De dag wordt afgesloten met een kort bezoek aan de Gateway of India,
die speciaal voor deze gelegenheid wordt uitgelicht met een Nederlands tafereel.

Donderdag 17 oktober – de staat Kerala:
Na een ontmoeting met de gouverneur van Maharashtra in de ochtend in Mumbai, vervolgen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het staatsbezoek
in de staat Kerala. Zij bezoeken daar in de middag Mattancherry Palace, ook wel het Dutch Palace genoemd, in de stad Kochi. Tijdens het bezoek wordt
de relatie tussen Kerala en Nederland in het verleden, heden en de toekomst belicht door erfgoedspecialisten uit India en Nederland. Aansluitend
krijgt het Koninklijk Paar een rondleiding door het museum en wonen zij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst bij tussen het
Nationaal Archief Nederland en dat van Kerala.

Na het bezoek aan het Mattancherry Palace wordt een bezoek gebracht aan het bedrijf Nedspice dat gericht is op duurzame landbouw.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen hier een rondetafelgesprek bij van Nederlandse en Indiase bedrijven, kennisinstellingen
en overheid over het bereiken van de SDG’s van de Verenigde Naties, zoals ‘Zero Hunger’, ‘Good Health & Well-being’ en ‘Clean Water & Sanitation’.Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

De dag wordt afgesloten met een diner met de autoriteiten van de staat Kerala.

Vrijdag 18 oktober – de staat Kerala:

Op de laatste dag van het staatsbezoek aan India maakt het Koninklijk Paar een rondvaart op de wateren bij Alleppey. Het gebied werd in 2018
getroffen door overstromingen met veel menselijk leed tot gevolg. Tijdens de boottocht wordt gesproken over hoe toekomstige overstromingen
kunnen worden voorkomen en hoe Nederlandse kennis daarbij kan helpen. Het gebied bestaat uit vele polders omringd door dijken. Deze polders liggen
vaak een meter onder zeeniveau, in dat opzicht lijkt het gebied veel op Nederland. Tijdens de boottocht wordt ook gesproken over duurzame landbouw.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

"Vijf dagen zijn te kort: India fascineert een leven lang. Weet dat wij ons altijd met Uw land verbonden
blijven voelen en de bijzondere band koesteren! (heel veel dank!)" – WA en Máxima

Inhuldigingsceremonie Keizer Naruhito


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima woonden op dinsdag 22 oktober 2019 en
woensdag 23 oktober 2019 in Tokio, Japan, de inhuldigingsceremonie bij van de Japanse Keizer Naruhito.

Het Koninklijk Paar was aanwezig bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket ter ere van de inhuldiging.
Deze vinden beiden plaats in het Keizerlijk Paleis op dinsdag 22 oktober. De Koning en Koningin waren ook op woensdag
23 oktober aanwezig bij het banket dat door minister-president Abe en zijn echtgenote werd gegeven ter ere van de inhuldiging.

Ook de volgende andere koninklijke gasten waren aanwezig: Koning Carl Gustaf en Kroonprinses Victoria van Zweden,
Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken, Koning Filip en Koningin Mathilde van België, Groothertog Henri van Luxemburg,
Koning Felipe en Koningin Letizia van Spanje, Kroonprins Charles van Engeland, Kroonprins Haakon van Noorwegen, Prins Albert II van Monaco
en Koning Jigme Khesar Namgyel en Koningin Jetsun van Bhutan.

Keizer Naruhito sprak de volgende belofte uit tijdens zijn Inhuldigingsceremonie:

"Eerder opgevolgd op de Keizerlijke Troon in overeenstemming met de Grondwet van Japan en de Wet bijzondere maatregelen op de Imperial House Law,
voer ik nu de Ceremonie van Inhuldiging in de Seiden State Hall uit en verkondig mijn troonsbestijging aan degenen in binnen- en buitenland.

Ik denk diep opnieuw na dat Zijne Majesteit de Keizer Emeritus gedurende meer dan 30 jaar voortdurend bad voor het geluk van de mensen en wereldvrede,
altijd denkend aan de vreugde en het verdriet van de mensen, en mededogen toonde door zijn eigen houding. Ik beloof hierbij dat ik zal handelen volgens
de Grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk, terwijl ik altijd het geluk
van het volk en de vrede van de wereld wens, mijn gedachten veranderend aan de mensen en bij hen staan.

Ik hoop oprecht dat ons land, door de wijsheid en de niet-aflatende inspanningen van onze mensen, verdere ontwikkeling bereikt en bijdraagt
aan de vriendschap en vrede van de internationale gemeenschap en het welzijn en de welvaart van de mensheid."


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Japanse Hof / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: De Deense ambassade in Tokio


Foto: The Danish Monarchy / https://www.instagram.com/detdanskekongehus/


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: https://www.facebook.com/QueenJetsun/


Foto: © Koninklijk Paleis, Palais Royal, Königlicher Palast, Royal Palace / B. Languillier


Foto: International Media Center (IMC)


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Imperial Household Agency of Japan / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Japans regeringskantoor / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Hiromi Johansson/Ambassade van Zweden in Tokio / https://www.facebook.com/Kungahuset/


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Eric Mathon / Princely Palace and Host Photo / Enthronement Ceremony


Foto: Clarence House / https://www.instagram.com/clarencehouse/


Foto: British Embassy Tokyo / https://twitter.com/UKinJapan

President van Polen brengt officieel bezoek aan Nederland


President Andrzej Duda van de Republiek Polen bracht op dinsdag 29 oktober 2019 en woensdag 30 oktober 2019 een officieel bezoek aan Nederland.
Hij werd hierbij vergezeld door zijn echtgenote, Agata Kornhauser-Duda. Op dinsdag 29 oktober 2019 woonde de president samen met Zijne Majesteit
de Koning de viering van 75 jaar bevrijding Breda bij. Op woensdag 30 oktober 2019 ontving minister-president Rutte president Duda.

Dinsdagochtend 29 oktober 2019 ontving de Koning president Duda op Paleis Noordeinde. Na de inspectie van de erewacht vond een audiëntie
en een lunch plaats waar ook Hare Majesteit Koningin Máxima bij aanwezig was. De Koning en de president hielden tijdens de lunch een toespraak.
Vervolgens vertrokken de Koning en de president gezamenlijk naar Breda om daar de viering van 75 jaar bevrijding van Breda bij te wonen.

Op 29 oktober 1944 werd Breda bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Een dag later ontving
generaal Maczek hiervoor uit handen van burgemeester Van Slobbe voor zijn hele divisie het Bredase ereburgerschap. In Breda herinneren verschillende
monumenten aan de bevrijding door de Polen. Breda staat de hele maand oktober stil bij de verbintenis met haar bevrijders.

Het bezoek startte op het Pools Militair Ereveld. Hier liggen 160 Polen begraven die tijdens de bevrijding van Breda zijn gesneuveld. Ook generaal
Maczek, die in 1994 overleed, ligt hier begraven. De Koning en president Duda legden allebei een krans op het ereveld. Aansluitend gingen zij bij
scholengemeenschap De Rooi Pannen in gesprek met leerlingen van diverse onderwijsinstellingen over hun kijk op vrede en vrijheid en welke bijdragen
zij daar zelf aan kunnen leveren. Tot slot bekeken Koning Willem-Alexander en president Duda op de Grote Markt de vrijheidstocht met veteranen
en historische voertuigen.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan Nationale ombudsman


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 30 oktober 2019 een werkbezoek gebracht aan de Nationale ombudsman in Den Haag.
De Nationale ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig instituut dat mensen op weg helpt bij problemen met en klachten over de overheid.
De organisatie geeft advies, biedt hulp bij het vinden van de juiste aanspreekpartner en verricht onderzoek. Daarnaast moedigt de ombudsman
overheidsinstanties aan om de belangen van de burger altijd centraal te stellen in hun werk en dienstverlening.

De huidige Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en zijn team vertelden Koning Willem-Alexander over verschillende aspecten van hun werk.
Medewerkers gaven onder meer uitleg over de diversiteit aan vragen die zij in behandeling nemen en het onderzoek dat ze uitvoeren op eigen
initiatief. Ook was er aandacht voor de thema’s armoede en digitalisering, twee prioriteiten van de Nationale ombudsman.

Afsluitend was er een bijeenkomst met de ombudsmannen van het Koninkrijk. De ombudsmannen van Nederland, Curaçao en Sint Maarten spraken met de
Koning over de ontwikkelingen in hun landen, de relatie tussen burger en overheid en de rol van hun instituut bij problemen tussen burgers en
de overheid. Daarnaast werd met de kwartiermaker van Aruba gesproken over de vergevorderde plannen voor het instellen van een ombudsman op Aruba.

De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat, net als de Eerste en de Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
De ombudsman wordt voor een periode van zes jaar benoemd door de Tweede Kamer.


Foto: Nationale ombudsman / Kick Smeets / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationale ombudsman / Kick Smeets / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima brengt werkbezoek in het kader van neurowetenschappen en de GGZ


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht donderdagochtend 31 oktober 2019 een werkbezoek aan het Imaging Center en de
afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc in Amsterdam.
Het werkbezoek stond in het teken van de neurowetenschappen en de geestelijke gezondheidszorg.

Het bezoek begon in het Amsterdam UMC Imaging Center. In het Imaging Center komen klinische zorg, onderzoek en het ontwikkelen en bereiden
van medicijnen samen in één gebouw. Hierdoor is het mogelijk sneller een diagnose te stellen en te kijken welke behandeling het beste is
voor de patiënt. Het centrum beschikt naast echo’s en röntgenapparatuur ook over MRI’s, CT’s, PET-scanners, optische apparatuur en vier
cyclotrons, ofwel deeltjesversnellers. Deze scanapparatuur helpt bij het opsporen van ziektes. Tijdens een rondleiding door het Imaging
Center kreeg Koningin Máxima uitleg over de inzet van onder meer de MRI’s en PET-scanners bij de diagnose en behandeling van Alzheimer en MS.

Aansluitend bekeek Koningin Máxima diverse demonstraties van hersenonderzoek in het ‘Translationeel Hersenlaboratorium’. Translationeel onderzoek
brengt innovaties uit het lab dicht bij de patiënt. Onderzoeksbevindingen worden snel van het lab naar de zorg vertaald en omgekeerd worden wensen
uit de zorg opgepakt in het laboratorium. In het MeMolab kreeg Koningin Máxima uitleg over de inzet van virtual reality bij de behandeling van
bijvoorbeeld rookverslaving. Tot slot ging zij in gesprek met diverse experts over de vraag hoe onderzoek tot vernieuwing leidt in de
neurowetenschappen en geestelijke gezondheidszorg.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima bij lancering Borski Fund voor vrouwelijke ondernemers


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdag 31 oktober 2019 in Museum Van Loon in Amsterdam aanwezig bij de lancering van het Borski Fund.
Dit nieuwe investeringsfonds richt zich op het versterken van financieringsmogelijkheden voor vrouwelijke ondernemers met groeiambities.
Koningin Máxima was aanwezig in haar functies van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Het Borski Fund is een initiatief van Laura Rooseboom, algemeen directeur van StartGreen Capital en Simone Brummelhuis, oprichter van
The Next Women, een netwerk van vrouwelijke investeerders en ondernemers. Sinds 2008 is slechts 5,7% van alle investeringen gegaan naar
ondernemingen die door vrouwen zijn opgericht (bron: TechLeap.NL, 2019). Deze beperkte toegang tot financiering belemmert de groeimogelijkheden.
Het Borski Fund gaat zich daarom specifiek richten op financiering voor het opschalen van bedrijven van vrouwelijke ondernemers. Het gaat om
ondernemingen die in de eerste fase van hun ontwikkeling zitten. Het fonds start met 21 miljoen euro en heeft de ambitie om verder te groeien
naar 40 miljoen euro.

Op 11 september 2019 woonde Koningin Máxima een deel van het F€mpower Your Growth Program van The Next Women en FEM.NL bij. Het programma richt
zich op stimulering van vrouwelijk ondernemerschap en de verbetering van toegang tot financiering.

Het Borski Fund is ontstaan uit een samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot Bankiers,
StartGreen Capital, The Next Women en ondernemende investeerders. De naam is ontleend aan Johanna Borski (1764-1846),
de eerste vrouw die aandelen kocht in De Nederlandsche Bank.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Johanna Borski (1764-1846) was de eerste vrouw die aandelen kocht in De Nederlandsche Bank.
Portret van Johanna Jacoba van de Velde ‘de weduwe Borski’, olie op doek, ca. 1844, Museum Van Loon, Amsterdam / ©Jan Willem Pieneman


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima aanwezig bij uitreiking Prix de Rome


Hare Majesteit Koningin Máxima was donderdagmiddag 31 oktober 2019 aanwezig bij de uitreiking van de Prix de Rome 2019
in het Stedelijk Museum Amsterdam. Vijf beeldend kunstenaars zijn genomineerd voor deze prijs.

De Prix de Rome is de oudste prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars onder de 40 jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde
kunstenaars te signaleren en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. De winnende kunstenaar
ontvangt een bedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome.

Kunstenaars Esiri Erheriene-Essi, Femke Herregraven, Rory Pilgrim en het duo Sander Breure & Witte van Hulzen zijn genomineerd voor de
Prix de Rome 2019. De jury selecteerde hen uit 108 kunstenaars die waren voorgedragen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap reikt de prijs uit.

Sinds januari 2013 is de organisatie en financiering van de Prix de Rome in handen van het Mondriaan Fonds.
In een periode van vier jaar vinden steeds twee edities beeldende kunst en één editie architectuur plaats.

De tentoonstelling met werk van de genomineerde kunstenaars is van 19 oktober 2019 tot en met 22 maart 2020
te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning bezoekt F-35 en MQ9 op vliegbasis Leeuwarden


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 6 november 2019 een werkbezoek gebracht aan vliegbasis Leeuwarden. Het programma stond in het teken
van een bezoek aan het nieuwe jachtvliegtuig F-35A Lightning II en de komst van het op afstand bestuurbare, onbemande vliegtuig MQ-9 Reaper.

Het nieuwe, ultramoderne materieel is een belangrijke voorwaarde voor de krijgsmacht om te kunnen inspelen op continue veranderingen in de
mondiale veiligheidssituatie. Koning Willem-Alexander liet zich hierover bijpraten door de Commandant Luchtstrijdkrachten en commandant
vliegbasis Leeuwarden.De inzet van de nieuwe F-35 en de MQ-9 zijn belangrijke onderdelen voor de zogeheten 'Vijfde Generatie Luchtmacht'.
Het nieuwe ultramoderne materieel is met name gericht op verzamelen en delen van informatie. Voor de komst van het materieel zijn
infrastructuur en beveiliging op het vliegveld aangepast. Daarnaast is er een nieuw kantoor- en lesgebouw voor het personeel van de F-35 en de MQ-9.

Na het volgen van de veiligheidsprocedures, bekeek de Koning het kantoor- en lesgebouw van de F-35 vliegers. Vliegers maken voor hun training op
de F-35 veelvuldig gebruik van simulators. Ook bezocht de Koning in de hangaar het eerste F-35 toestel dat sinds 31 oktober op vliegbasis
Leeuwarden is gestationeerd. De komende periode verwacht de vliegbasis meer F-35-toestellen.

Het eerste MQ-9 vliegtuig wordt verwacht in 2020. De MQ-9 vliegtuigen worden gevlogen door een vlieger en een sensoroperator.
Personeel wordt nu alvast geschoold en maakt kennis met het systeem. De Koning werd hierover uitgebreid geïnformeerd in de PED-Cel
(processing, exploitation and dissemination). In deze ruimte worden analyses gemaakt op basis van data van onbemande vliegtuigen.
Tot slot sprak de Koning met personeel van de vliegbasis over de veranderende werkzaamheden als gevolg van de aanschaf van de F-35 en de MQ-9.


Foto: Ministerie van Defensie / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van Defensie / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van Defensie / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning en minister Slob brengen werkbezoek aan Accent Praktijkonderwijs


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 20 november 2019 samen met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media een werkbezoek gebracht aan CVO Accent Praktijkonderwijs in Capelle aan den IJssel. Het bezoek stond in het teken
van successen, ontwikkelingen en uitdagingen in het praktijkonderwijs.

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die gebaat zijn bij leren door praktijkervaring.
Ongeveer 30.000 leerlingen volgen praktijkonderwijs op 175 scholen in Nederland. Het onderwijs op deze pro-scholen is gebaseerd op de thema's wonen,
werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen in maximaal zes jaar door kleinschalig onderwijs, een op
maat gemaakt programma en persoonlijke begeleiding voor te bereiden op de maatschappij. De leerlingen kunnen vanuit het praktijkonderwijs doorstromen
naar het vmbo, mbo of de arbeidsmarkt.

Praktijkonderwijs is de enige schoolsoort in het voortgezet onderwijs zonder eindexamen en zonder diploma. CVO Accent geeft leerlingen al wel diploma’s.
Minister Slob gaat in de wet vastleggen dat voortaan alle leerlingen in het praktijkonderwijs een schooldiploma krijgen, zodat ze kunnen laten zien wat
ze kunnen en ze de erkenning krijgen die ze verdienen.

Minister Slob ontving Koning Willem-Alexander in Capelle aan den IJssel bij CVO Accent Praktijkonderwijs. Accent beoogt 'levensecht onderwijs'
te bieden: de school heeft een eigen leerwerkplaats, waar leerlingen het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen. Ook werkt de school
samen met diverse welzijnsinstellingen uit de omgeving. De school beschikt sinds 2016 over het predicaat 'excellente school'.

Bij aanvang van het bezoek spraken Koning Willem-Alexander en minister Slob met leraren, ouders en leerlingen over het belang van pro-scholen
en het maatwerk dat de leraren bieden, om de leerlingen geschoold aan de maatschappij te laten deelnemen. Ook de overgang van basis- naar
praktijkonderwijs en de doorstroom naar vervolgopleidingen kwamen ter sprake. De Koning en de minister kregen daarnaast uitleg van leerlingen
zelf over hun lesstof en over wat zij belangrijk vinden om te leren. Ze gaven een demonstratie van hun kunnen bij het opleidingsrestaurant en
in de wasstraat van de school.

Afsluitend gingen Koning Willem-Alexander en minister Slob met leraren en andere experts in gesprek over het stimuleren van de samenwerking
tussen onderwijsinstellingen, om zo de doorstroom naar het vmbo en mbo en de uitstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren en het uitvalrisico
van leerlingen tegen te gaan. In het gesprek kwamen eveneens het lerarentekort en het imago van het praktijkonderwijs aan de orde.

Het bezoek met minister Slob is het dertiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt
bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in
gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van OCW / Freek van den Bergh / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Ministerie van OCW / Freek van den Bergh / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning opent vernieuwd herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught


Zijne Majesteit de Koning opent woensdagmiddag 27 november 2019 het vernieuwde herinneringscentrum van Nationaal Monument Kamp Vught.
Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is eveneens aanwezig. Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog
een concentratiekamp van de Duitse bezetter. Sinds 1990 is het als Nationaal Monument opengesteld voor het publiek.

"Konzentrationslager Herzogenbusch', zoals Kamp Vught officieel heette, werd in 1942 gebouwd, omdat de SS de toenemende stroom aan gevangenen
in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork niet meer aankon. In het concentratiekamp werden tussen januari 1943 en september 1944 ongeveer 32.000 mensen
opgesloten, onder wie joden, politieke gevangenen, verzetsstrijders, Jehova’s getuigen en gijzelaars. Naast Nederlanders, zaten er in kamp Vught
ook meer dan duizend Belgen, Fransen, Duitsers en mensen met een andere nationaliteit gevangen. Velen van hen werden vervolgens op transport gezet
naar concentratiekampen in Duitsland en vernietigingskampen in bezet Polen.

Nationaal Monument Kamp Vught heeft nu het museum verbouwd en de tentoonstelling vernieuwd. Onder het motto ‘Succesvol verder: met elkaar
verantwoordelijk voor een moedige samenleving’ wil het herinneringscentrum bezoekers bewustmaken van eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid
in de huidige samenleving. De tentoonstelling maakt inzichtelijk dat keuzes van individuele mensen ook nu nog kunnen leiden tot onderdrukking en
uitsluiting of juist tot vrijheid en dialoog. Koning Willem-Alexander opent symbolisch het vernieuwde herinneringscentrum, waarbij aandacht wordt
geschonken aan de geschiedenis van Kamp Vught en het educatieve programma van het Nationaal Monument. Vervolgens krijgt de Koning een rondleiding
door de nieuwe tentoonstelling en gaat hij in gesprek met oud-gevangenen. Afsluitend spreekt hij met vrijwilligers en andere betrokkenen.

Het Nationaal Monument werd op 18 april 1990 geopend door Koningin Beatrix. Prins Bernhard was in 2002 aanwezig bij de
ingebruikname van het nieuwe herinneringscentrum en het heringerichte terrein van Nationaal Monument Kamp Vught.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Nationaal Monument Kamp Vught / Jules van Iperen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima bezoekt Pakistan voor toegang tot financiële diensten


Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van maandag 25 tot en met woensdag 27 november 2019 Pakistan in haar functie van speciale pleitbezorger
van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Zij bespreekt de voortgang van
toegang tot financiële diensten om de economische positie van de inwoners van het land te verbeteren.

Koningin Máxima bezoekt Pakistan op uitnodiging van de regering. Het is een vervolg op het VN bezoek van februari 2016. Inmiddels heeft
21 procent van de volwassenen in Pakistan een bankrekening, in 2014 was dit 13 procent (Global Findex). Ondanks deze toename hebben nog
altijd 99 miljoen Pakistani geen toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen of
digitale betaalmethoden. Dit beperkt hen in hun kansen op ontwikkeling. Het gaat met name om mensen in armoedesituaties, vrouwen, kleine
bedrijven en mensen in afgelegen landbouwgebieden.

Koningin Máxima richt zich onder meer op het belang van financiële diensten voor vrouwen. Slechts 7 procent van hen heeft een bankrekening.
Dataverzameling op basis van geslacht is nodig om inzicht te krijgen in hun specifieke behoeften wat betreft toegang en gebruik. Een andere
manier om meer mensen te laten aansluiten is het digitaliseren van overheidsbetalingen zoals sociale uitkeringen. Daarnaast biedt 'fintech'
grote mogelijkheden voor eenvoudig bankieren, bijvoorbeeld via een mobiele telefoon. Om dit veilig en efficiënt te kunnen doen is ook aanpassing
van regelgeving nodig voor waarborging van onder meer privacy.

Koningin Máxima heeft in Islamabad gesprekken met onder meer internationale ontwikkelingspartners, vertegenwoordigers uit de fintech sector,
gouverneur Reza Baqir van de State Bank of Pakistan, Abdul Hafeez Shaikh, adviseur financiën van de minister-president en Usman Mubin,
voorzitter van de Nationale Database en Registratie Autoriteit (NADRA). Ook zijn er gesprekken voorzien met president Arif Alvi en
minister-president Imran Khan.

Koningin Máxima is verder aanwezig bij de lancering van de 'Micropayments Gateway'. Dit is een initiatief van de centrale bank om de kosten
van kleine betalingen te verminderen om het digitale betalingsverkeer te stimuleren, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties.
Daarnaast brengt zij een veldbezoek aan een project dat is ontwikkeld binnen het CEO Partnership for Economic Inclusion (CEOP). Het CEOP is
een informeel samenwerkingsverband van tien internationale bedrijven uit verschillende sectoren om de toegang tot financiële diensten te
verbeteren en het marktpotentieel te vergroten. Zij kwamen in januari 2018 op uitnodiging van Koningin Máxima voor het eerst bijeen tijdens
het World Economic Forum in Davos. In Lahore bezoekt Koningin Máxima enkele projecten die gericht zijn op digitale financiële diensten die
onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemers.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de VN wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen,
met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische
en sociale ontwikkeling te vergroten.


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: RVD / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning brengt werkbezoek aan Stichting Fietsmaatjes


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 28 november 2019 een werkbezoek gebracht aan Stichting Fietsmaatjes in Warmond.
Deze stichting maakt het mogelijk dat mensen die door een beperking niet meer zelfstandig kunnen fietsen samen met een vrijwilliger
fietstochten kunnen maken op een duofiets. Stichting Fietsmaatjes neemt deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma.

In Nederland zijn 18 lokale Fietsmaatjes-organisaties die ervoor zorgen dat 888 gasten en 678 vrijwilligers samen kunnen fietsen.
Op de duofietsen zijn het afgelopen jaar ruim 9000 ritten gemaakt. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, komen ze meer in
beweging en krijgen ze meer sociale contacten.

De Koning ontmoette de initiatiefnemers van de Stichting Fietsmaatjes en sprak met hen over het ontstaan van Fietsmaatjes, de ambities
voor de toekomst en de uitdagingen voor de organisatie. Aansluitend sprak hij met een aantal gasten en vrijwilligers over wat Fietsmaatjes
voor hen betekent en wat het hen heeft gebracht. Na een uitleg over de duofiets heeft de Koning samen met een gast van Fietsmaatjes een
stukje gefietst op het eiland Koudenhoorn in Warmond.

Het doel van het Oranje Fonds Groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit van organisaties met een sociale doelstelling en
van het maatschappelijk effect van het initiatief. Hiervoor krijgen de deelnemers workshops, trainingen en bijeenkomsten aangeboden.
Zo wordt hun kennis en expertise vergroot en hun netwerk uitgebreid.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.


Foto: Oranje Fonds/Bart Homburg / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie


Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 3 december 2019 een werkbezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.
Het werkbezoek stond in het teken van de samenwerking tussen zorg en onderzoek in het centrum.

Koningin Máxima werd door bestuursvoorzitter Diana Monissen bijgepraat over de ontwikkelingen van het Prinses Máxima Centrum sinds de opening in juni 2018.
Op de dagbehandeling sprak Koningin Máxima met ouders, kinderen en zorgprofessionals. Vervolgens sloot zij aan bij het Tumor Board overleg. In dit overleg
bespreken artsen en onderzoekers patiënten en nemen zij beslissingen over hun behandelingen. Doordat artsen en onderzoekers samen aan dit overleg deelnemen
is op hetzelfde moment alle wetenschappelijke kennis en kunde beschikbaar. Zo kunnen behandelingen verbeterd worden. Ook bezocht Koningin Máxima het
auditorium dat onder meer gebruikt wordt voor scholing aan zorgprofessionals in Nederland en het buitenland. Tot slot sprak Koningin Máxima onder meer
met vertegenwoordigers van de kinderadviesraad, de Cliëntenraad en zorgprofessionals en onderzoekers.

Kanker is de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte op kinderleeftijd. Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Eén op de
vier kinderen met kanker overlijdt. Het Prinses Máxima Centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen, met optimale kwaliteit van
leven. Door de integratie van zorg en onderzoek maken meer kinderen met kanker kans op genezing met minder nadelige effecten op latere leeftijd.


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: Prinses Máxima Centrum – Patrick van Emst / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning bezoekt organisaties voor openbaar en publiek vervoer Groningen en Drenthe


Zijne Majesteit de Koning heeft 3 december 2019 een werkbezoek gebracht aan het OV-Bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe in Assen.
Het werkbezoek vond plaats ter voorbereiding op de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2020.
Naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving representeren, worden ook specifiek vertegenwoordigers uit het openbaar vervoer uitgenodigd.

Koning Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden over de samenwerking met vervoerders om het openbaar vervoer en
het publiek vervoer te organiseren. Tijdens een rondleiding kreeg de Koning onder andere uitleg over hoe dynamische reisinformatie als open data wordt
ingezet om de dienstverlening te verbeteren. Ook ging de Koning in gesprek over de ontwikkeling van een app voor alle Groningse en Drentse reizigers,
waarmee zij zelf een reis kunnen plannen, boeken en betalen. De Koning sprak daarnaast met medewerkers van beide organisaties over duurzaam openbaar
vervoer tijdens een rit met een waterstofbus door het centrum van Assen. Vanaf december 2019 is het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe
bijna geheel emissievrij. Er worden verschillende typen volledig elektrische bussen ingezet en er rijden streekbussen op waterstof. Afsluitend
sprak Koning Willem-Alexander met reizigers over de beleving van het openbaar vervoer en het publiek vervoer en over wat zij merken van de
samenwerking tussen vervoerders en overheden.

Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, beheert en organiseert het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. Samen met vervoerders,
wegbeheerders, provincies en het Rijk werkt het OV-bureau aan goede aansluitingen op andere typen openbaar vervoer, kwalitatief hoogwaardige
op- en overstappunten en de bereikbaarheid van nieuwe voorzieningen. Publiek Vervoer Groningen Drenthe organiseert het publiek vervoer voor
doelgroepen zoals leerlingen, mensen die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen en medewerkers van sociale werkplaatsen.
In deze samenwerkingsorganisatie werken alle gemeenten uit beide provincies aan onder andere hubs waar reizigers kunnen overstappen van het
ene naar het andere vervoermiddel, buurtbussen en buurttaxi’s.

De twee OV-organisaties werken nauw met elkaar samen aan een compleet vervoersnetwerk waarbij reizigers
gebruik kunnen maken van de bus, de trein en de hubs.


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: OV-Bureau Groningen Drenthe - Lyuda Stinissen / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Koning brengt werkbezoek aan Radiohuis van NPO


Zijne Majesteit de Koning bracht dinsdagochtend 17 december 2019 een werkbezoek aan het Radiohuis van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
in Hilversum. Het bezoek staat in het teken van het medium radio, dat dit jaar in Nederland honderd jaar bestaat.

NPO Audio is verantwoordelijk voor de radiozenders en podcasts van de publieke omroep, bestaande uit NPO Radio 1 (nieuws en actualiteiten),
NPO Radio 2 (infotainment voor de hele familie), NPO 3FM (alternatieve popmuziek), NPO Radio 4 (klassieke muziek), NPO Radio 5 (gericht op ouderen)
en NPO FunX (urban muziek). De zes radiozenders van de Nederlandse Publieke Omroep hebben samen een luistertijdaandeel van ongeveer dertig procent.
Dit jaar zijn vijf van de zes NPO radiozenders onder een dak gebracht in het Radiohuis op het Media Park in Hilversum om een efficiëntere
samenwerking mogelijk te maken.

Tijdens zijn bezoek sprak Koning Willem-Alexander met NPO-bestuurders en radiomakers over het belang en de taak van publieke radio.
Daarnaast was er aandacht voor de geschiedenis en vooral de toekomst van dit medium. Ontwikkelingen en innovaties op het gebied van
audio en podcast worden vervolgens getoond als Koning Willem-Alexander een kijkje neemt bij de vijf radiostudio’s. Hij ontmoette de
mensen die in en rond de studio’s aan het werk zijn. Afsluitend was de Koning te gast in de uitzending "Aan de Slag" op NPO Radio 2,
waarin hij terugblikt op zijn bezoek aan NPO Audio.


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/


Foto: NPO - Michel Schnater / https://www.facebook.com/HetKoninklijkHuis/

Kersttoespraak van de Koning, 25 december 2019Foto: RVD/Arenda Oomen

Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze
zich verbonden voelen met Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden.

Onze Nederlandse taal, onze democratie,

de gelijkheid van iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid,

samen stand houden tegen het water,

de feestdagen die we samen vieren,

de gezelligheid...

En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle
Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.

Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid,
ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent.

Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend.

Maar ook jonge mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.

Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven.
Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan
bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.

Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.

Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de
tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te
schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.

Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht
hoe goed ons land is georganiseerd. Nederland is nog altijd een van de meest succesvolle landen van de wereld. Achter dat succes staan mensen
zoals U en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken.

Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers.

Ambtenaren en rechters.

Boeren, bouwers en biologen.

Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht.
Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.

En toch...

In deze dagen van het jaar, nu het Kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen.
'Doe ik het wel goed?' 'Maak ik de juiste keuzes?' 'Ben ik wel echt gelukkig?'

Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.

Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.

In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten
het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de
buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.

Maar niemand is perfect.

Gelukkig maar.

Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is okee.

Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.

Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen.
Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn.

Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen.
Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: 'het is goed'.

Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het
mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.


Foto: RVD/Arenda Oomen


Foto: RVD/Arenda Oomen

Koning Willem-Alexander opent jubileumjaar 125 jaar Zadkine Vakschool Schoonhoven, 14 januari 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende op dinsdagochtend 14 januari 2020 het jubileumjaar van Zadkine Vakschool Schoonhoven.
Dit jaar bestaat Vakschool Schoonhoven 125 jaar.

Zadkine Vakschool Schoonhoven is de enige school in Nederland die studenten opleidt tot goud- of zilversmid, juwelier of uurwerktechnicus. Zo helpt de school met
het in stand houden van het cultureel erfgoed van het goud- en zilverambacht in Schoonhoven en in Nederland. Inmiddels 125 jaar na de oprichting steunt Vakschool
Schoonhoven nog steeds op de pijlers creativiteit, vakmanschap, ondernemerschap en innovatie. Tijdens hun opleiding ontdekken studenten de kracht van hun ambacht en
werken zij aan hun eigen creaties. Vakschool Schoonhoven biedt ook bijscholing aan professionals die al werkzaam zijn in het goud- en zilverambacht.

Tijdens een rondleiding kreeg Koning Willem-Alexander uitleg in diverse vaklokalen over de vier opleidingen.
Aansluitend sprak de Koning met studenten, docenten en bedrijfsleven over hun ervaringen met Vakschool Schoonhoven.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima aanwezig bij start viering 100 jaar welpen van Scouting Nederland, 15 januari 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima was woensdagmiddag 15 januari 2020 in Noordwijkerhout aanwezig bij de start van de viering van 100 jaar welpen
van Scouting Nederland. Welpen zijn bij Scouting de kinderen tussen zeven en elf jaar. Koningin Máxima is beschermvrouwe van Scouting Nederland.

Bijna alle duizend Scoutinggroepen in Nederland hebben een welpengroep. Het is de grootste leeftijdscategorie binnen Scouting.
Het honderdjarig bestaan van de welpen in Nederland wordt gevierd met activiteiten in het hele land. De aftrap vindt plaats met
‘Tijd voor taart’. Onder dit motto bakken de welpen taart of cupcakes die zij later aanbieden aan de burgemeester of wethouders
van hun gemeente. Zo laten zij de gemeenten zien dat Scouting ook in hun regio actief is.

Koningin Máxima is tijdens haar werkbezoek aanwezig bij de start van het jubileumjaar. Ze ging in gesprek met leden van het projectteam
‘100 jaar welpen’ en wordt geïnformeerd over de feestelijkheden die in 2020 gepland staan. Daarnaast wordt stilgestaan bij de grote rol
die vrijwilligers spelen bij de organisatie van de verschillende evenementen die Scouting jaarlijks organiseert. Vervolgens hielp
Koningin Máxima de welpen met het bakken en versieren van de cupcakes. De kinderen vertelden over hun ervaringen bij Scouting en over
de activiteiten in het jubileumjaar waarnaar zij het meest uitkijken.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning met staatssecretaris Blokhuis op werkbezoek bij dak- en thuislozenopvang in Weert, 21 januari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 januari 2020 samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
in Weert een werkbezoek gebracht in het kader van opvang voor dak- en thuislozen en dagbesteding. Bij het Zelfregiecentrum en in kleinschalige
opvanghuizen wordt in de wijk maatwerk geleverd, waarbij de behoeften van dak- en thuislozen centraal staan.

Het Zelfregiecentrum (ZRC) is opgezet om dak- en thuislozen op een laagdrempelige manier te helpen. Zij kunnen hier zeven dagen per week terecht voor een
praatje, hulp, of om toegang te krijgen tot de opvang. In Weert is geen centrale opvang meer, dak- of thuislozen worden gespreid over de gemeente opgevangen
in een woning met een bed voor de nacht. Met deze kleinschalige opvanghuizen kan per persoon goed worden bekeken wat iemand nodig heeft. Samen met een
professional wordt zo gewerkt aan regie over het eigen leven. Deze nieuwe aanpak beoogt het kabinet landelijk door te voeren, waarbij dak- en thuislozen
zo snel mogelijk weer een eigen woonruimte hebben, met begeleiding.

Bij het ZRC spraken de Koning en de staatssecretaris met lokale betrokkenen over hoe de regio Venlo/Weert tot deze vorm van opvang is gekomen en wat de
uitdagingen zijn om dit goed te organiseren. Vervolgens bezochten zij in de loods van het centrum onder andere de fietsenwerkplaats en kledingwinkel.
Daar spraken zij met medewerkers over de dagelijkse gang van zaken in het ZRC.

Aansluitend bezochten Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Blokhuis een van de opvanghuizen in de wijk.
Zij spraken met de beheerder en (ex-)bewoners over hoe dakloosheid kan ontstaan, wat nodig is om dak- en thuislozen
goed te helpen en hoe zij deze nieuwe vorm van opvang in de praktijk ervaren.

Afsluitend spraken de Koning en de staatssecretaris in Theater de Huiskamer, voorheen de centrale opvang in Weert, met onder meer een
opvangorganisatie, een woningcorporatie, gemeentelijke vertegenwoordigers en een wetenschapper over de landelijke opgave die er ligt om
het aantal dak- en thuislozen fors te verminderen. De krapte op de woningmarkt kwam hierbij ook aan bod.

Het bezoek met staatssecretaris Blokhuis is het zestiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de
praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Foto: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koningin Máxima bij World Economic Forum in Davos, 23 januari 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima bezocht van maandagavond 20 tot en met donderdag 23 januari 2020 het World Economic Forum (WEF)
in Davos dat dit jaar 50 jaar bestaat. Zij doet dit in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Het programma in Davos bestond uit het bijwonen van een aantal plenaire sessies. Daarnaast voerde Koningin Máxima bilaterale gesprekken
met regeringsvertegenwoordigers van diverse landen en functionarissen van centrale banken uit onder meer Ethiopië, Ghana, Italië, Nigeria
en Pakistan en spreekt zij met vertegenwoordigers van fintech organisaties en het bedrijfsleven over de stand van zaken van verbetering
van toegang tot financiële diensten. Wereldwijd hebben nog altijd 1,7 miljard mensen geen toegang tot basale financiële diensten als een
bank- of spaarrekening, verzekering, lening, pensioen of digitale betaalmethoden. Dit belemmert hen in hun economische ontwikkeling.

Koningin Máxima woonde maandagavond het 2020 TIME 100 Davos Dinner bij. Aan de hand van het thema Next-Generation World: Shaping the Future
bespraken deelnemers hoe hun activiteiten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie volwassenen.

Dinsdag 21 januari 2020 hield Koningin Máxima een korte openingstoespraak bij de lunchbijeenkomst Smallholder Finance as Asset Class van het
International Trade Initiative (IDH). Woensdagochtend 22 januari 2020 opende Koningin Máxima de workshop Financial Inclusion Beyond the Individual:
The Role of MSMEs. Digitale financiële diensten spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingsmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf.

Daarnaast had zij woensdag een overleg met het CEO Partnership for Economic Inclusion. Dit informele samenwerkingsverband van tien internationale
bedrijven werkt aan projecten die financiële diensten voor hun klanten beter toegankelijk maken en daarnaast ook het marktpotentieel vergroten.
De CEO’s van Ant Financial, AXA, Bharti Airtel, Mastercard, PayPal, PepsiCo, Rabobank, Santander Bank, Telenor en Unilever kwamen in januari 2018
op uitnodiging van Koningin Máxima voor het eerst bijeen tijdens het WEF.

Donderdagochtend 23 januari nam Koningin Máxima deel aan een sessie van het Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping
the Future of Financial and Monetary Systems waar zij sinds 2016 lid van is. Ook is zij bij een werklunch van de Washington Post en Foreign Policy.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als UNSGSA wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en
hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Het gaat in het bijzonder om lage inkomensgroepen,
vrouwen, kleine- en middelgrote bedrijven en kleine landbouwbedrijven.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning, Koningin en minister-president naar herdenking Auschwitz, 27 januari 2020


Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en minister-president Rutte waren maandag 27 januari 2020 in Polen aanwezig
bij de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz-Birkenau staat bekend als grootste concentratie- en vernietigingskamp van Nazi-Duitsland. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Sovjetleger.
Naar aanleiding van een resolutie van de Verenigde Naties is deze datum in 2005 uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Veel oud-gevangenen en Holocaust-overlevenden zijn bij de jaarlijkse herdenking aanwezig. Tijdens de ceremonie worden
ook de andere slachtoffers van de naziperiode herdacht. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau organiseert de herdenking.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: © Grand-Ducal Court / Sophie Margue


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey


Foto: Casa de S.M. el Rey

Wereldforum ter gelegenheid van de Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust te Jeruzalem op 23 januari 2020.


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel


Foto: GPO Israel

Koning brengt met staatssecretaris Broekers-Knol werkbezoek aan haven van Hoek van Holland, 11 februari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 11 februari 2020 samen met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid in Hoek van Holland een werkbezoek
gebracht in het kader van de maritieme grensbewaking. Die grenscontrole wordt uitgevoerd door de brigade Zuid-Holland van de Koninklijke Marechaussee.

De brigade Zuid-Holland bestaat uit ruim 200 medewerkers. Zij zijn onder meer actief op Rotterdam-The Hague Airport en in de zeehavens.
De maritieme grensbewaking vindt voornamelijk plaats in Hoek van Holland en Europoort. In Hoek Van Holland gaan veel reizigers en transporteurs
met de ferry naar het Verenigd Koninkrijk. Het werk bestaat onder meer uit paspoortcontroles. Maar de Koninklijke Marechaussee let op ook op signalen
van identiteitsfraude of mensensmokkel.

Met name de problematiek van inklimmers speelt een rol in de maritieme grensbewaking. Sinds een piek in het aantal inklimmers in 2016 is de gezamenlijke
aanpak geïntensiveerd. De Koninklijke Marechaussee kreeg extra capaciteit en honden. Daarnaast zijn er operationele afspraken gemaakt om met alle
betrokkenen beter samen te werken, zodat bijvoorbeeld illegaal binnengekomen personen vaker direct uitgezet kunnen worden. Ook de transportsector
heeft zich ingezet om inklimmen te voorkomen.

In 2019 werden door de Koninklijke Marechaussee ongeveer 900 inklimmers aangetroffen. Deze migranten proberen illegaal en met levensgevaarlijke risico’s
de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee komen benarde en mensonterende situaties tegen: mensen
die soms in luchtdichte en kleine ruimtes achterin trailers zitten. Daarnaast zorgt inklimmen voor economische schade: vrachtwagens worden vernield en
ladingen kunnen worden afgekeurd doordat de containers geopend zijn.

Tijdens het werkbezoek van de Koning en de staatssecretaris kwamen verschillende aspecten van de maritieme grensbewaking in de haven van Hoek van Holland
aan de orde: paspoortcontroles, samenwerking in de migratieketen, schade voor vervoerders, informatie-uitwisseling met andere landen en wat het werk met
de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee doet. Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Broekers-Knol spraken onder meer met medewerkers van de
Koninklijke Marechaussee die belast zijn met de grensbewaking, en met vertegenwoordigers van de Stena Line, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),
het Openbaar Ministerie Rotterdam en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Zij bezochten ook een controlepost op het terrein van de haven om te zien welke
middelen en innovaties worden ingezet om inklimmers op te sporen, zoals honden en een camerasysteem. Ook kregen zij inzicht in het onderzoek naar
mensensmokkel dat verband houdt met de problematiek van inklimmers. Het opsporingswerk daarachter is complex en gebeurt onder leiding van het OM.

Het bezoek met staatssecretaris Broekers-Knol is het zeventiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van Defensie


Foto: Ministerie van Defensie

Koning bezoekt burgerinitiatieven in de gemeente Tilburg, 11 februari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 11 februari 2020 een werkbezoek gebracht aan de gemeente Tilburg. Bij het bezoek stonden verschillende
initiatieven uit de stad centraal. In Tilburg krijgen inwoners de kans om individueel, als buurt of met partners een gemeentelijke taak aan te
pakken en dingen te doen zoals zij denken dat goed is voor de inwoners en de energie in de stad.

De Koning begon het werkbezoek bij de Piushaven. Hier werken omwonenden, ondernemers , schippers en de gemeente samen aan het beheer van de haven.
De Koning ging in gesprek met de betrokkenen over de ontwikkeling van de Piushaven, over de samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers
en over de uitdagingen van het project. Hierna volgde een rondleiding waarbij Koning Willem-Alexander sprak met de havenmeester, de oprichters van
een zeilschool en met een jonge buurtbewoner die vanuit zijn bootje plastic en ander afval uit de haven haalt.Vervolgens bezocht de Koning het Spoorpark,
een 7,5 hectare groot stadspark dat door Tilburgers tot stand is gekomen. Van idee tot de uitvoering en het beheer zijn de inwoners aan zet en faciliteert
de gemeente alleen waar nodig. Tijdens een rondleiding kreeg de Koning uitleg over het ontstaan van het park en bezocht hij onder andere de stadscamping,
het sportterrein en het watersysteem dat regenwater uit de stad en het park kan opvangen en daarnaast 25 bronnen en een ondiepe speelbeek omvat.
Het watersysteem, ‘Levend Water in de stad’, is in 2013 opgenomen in het Droomboek met toekomstdromen van Nederlanders dat ter gelegenheid van de
inhuldiging van de Koning is gepubliceerd. Afsluitend ging de Koning in gesprek over de rol van de gemeente bij initiatieven van inwoners en hoe deze
rol in de loop der jaren is veranderd.


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs


Foto: Gemeente Tilburg / Joris Buijs

Koning met staatssecretaris Keijzer op werkbezoek bij detailhandel in binnenstad Beverwijk, 13 februari 2020


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 13 februari 2020 samen met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
in Beverwijk een werkbezoek gebracht in het kader van de detailhandel in binnensteden. Die sector staat – vooral in middelgrote steden – voor
de grote uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor consumenten die vaker online winkelen of naar een grote stad gaan om te winkelen.

Net als veel andere Nederlandse binnensteden kampte Beverwijk met aanzienlijke leegstand in het stadshart. Om het tij te keren heeft de gemeente
in 2015 een visie voor het centrum ontwikkeld. Het centrum is anders ingericht, winkels zijn dichter bij elkaar geplaatst en een marketingstrategie
is ontwikkeld. Daarbij zijn alle stakeholders en belanghebbenden betrokken: ondernemers, pandeigenaren, bewoners en bezoekers. Inmiddels is de
leegstand meer dan gehalveerd en zijn dertig nieuwe winkels geopend. De aanpak van Beverwijk kan een inspiratie zijn voor andere Nederlandse
steden die te maken hebben met leegstand in het stadscentrum.

De gemeente Beverwijk heeft zich als een van de eerste gemeenten in februari 2015 aangesloten bij de RetailDeal. Dit is een samenwerking tussen
brancheorganisaties, vastgoedorganisaties en overheden die geïnitieerd werd door het ministerie van Economische Zaken. Doel was om de detailhandel
en winkelgebieden te ondersteunen om vitaal te blijven bij veranderende consumentenvoorkeuren en technologische ontwikkelingen.

In het centrum van Beverwijk spraken de Koning en staatssecretaris Keijzer over de aanpak van de gemeente in het winkelcentrum De Beverhof.
Vervolgens wandelden ze door de centrale winkelstraat, waar ze drie lokale ondernemers bezochten met ieder een eigen strategie: kookwinkel Tegel,
Patisserie Leek, en Reindersfood Fashion. De Koning en de staatssecretaris spraken met hen over welke uitdagingen de ondernemers ervaren, hoe ze
dat vertalen in hun bedrijfskeuzes, de verbinding van offline en online en de mogelijkheden van technologische ontwikkelingen.

Aansluitend hadden de Koning en staatssecretaris Keijzer een rondetafelgesprek over ‘het versterken van binnensteden en ondernemerschap in de detailhandel’.
Ondernemers, vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van overheden, onderwijsinstellingen en brancheorganisatie InRetail bespraken daar hoe ze lokale
ondernemers samen kunnen ondersteunen om ook over tien jaar nog succesvol te kunnen ondernemen in een bruisende binnenstad.

Het bezoek met staatssecretaris Keijzer is het achttiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen.
De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk
en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Staatsbezoek Indonesië, 10 maart t/m 12 maart 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op uitnodiging van president Joko Widodo een
staatsbezoek aan de Republiek Indonesië. Het bezoek vond oorspronkelijk plaats van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 maart 2020.
Het Koninklijk Paar bezoekt de steden Jakarta en Yogyakarta op Java en het eiland Sumatra.

Op 10 maart 2020 om 21.08, Nederlandse tijd werd het volgende bekend:

Vanwege het bootongeluk dat maandag 9 maart 2020 plaatsvond op de rivier in het Sebangau National Park op het eiland
Kalimantan is het programma van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Indonesië aangepast.
Bij het ongeluk vielen zeven dodelijke slachtoffers en raakten meerdere mensen gewond.

Het bezoek aan Kalimantan dat op donderdag 12 maart 2020 stond gepland, komt uit respect voor de nabestaanden in zijn geheel te vervallen. Het programma
van het staatsbezoek zoals dat op vrijdag 13 maart 2020 stond gepland op het eiland Sumatra wordt zo veel mogelijk op donderdag 12 maart 2020 gevolgd.
Het staatsbezoek aan Indonesië eindigt door deze aanpassing een dag eerder, op donderdag 12 maart 2020.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden op 9 maart 2020 met een bloemenkrans en bloemen
ontvangen op het vliegveld van Jakarta voor het staatsbezoek aan de Republiek Indonesië.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Dinsdag 10 maart 2020, Jakarta

Het staatsbezoek begint in Jakarta met een kranslegging op het Indonesisch ereveld Kalibata ter nagedachtenis aan
de slachtoffers van oorlogen en in het bijzonder de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945 – 1949).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden vervolgens welkom geheten door president Joko Widodo en zijn echtgenote bij het
presidentieel paleis. Aansluitend inspecteert de Koning de erewacht en worden de volksliederen van Nederland en Indonesië gespeeld.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima planten een boom in de tuin van het presidentieel paleis in Bogor.


Foto: RVD

Na de audiëntie volgt een breder delegatie-overleg. Aansluitend biedt president Widodo een staatslunch aan, voorafgegaan door
een gezamenlijke persverklaring. De Koning geeft vervolgens een verklaring, voordat het programma zou worden aangepast.

Meneer de President,

Voor mijn vrouw en mij is het een groot voorrecht Uw gast te mogen zijn. Wij hebben elkaar in de afgelopen jaren al goed leren kennen. Dit Staatsbezoek
is voor ons de bevestiging van de warme band die tussen ons is gegroeid. Wij kijken ernaar uit de band met U en Uw land nóg hechter te maken.

Wij zijn diep bedroefd door het tragische bootongeluk, gisteren, op de Sebangau rivier.
Onze gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers en de gewonden.

Meneer de President, op 17 augustus 2020 is het 75 jaar geleden dat Indonesië met de Proklamasi zijn plek claimde tussen de
onafhankelijke en vrije staten. De Nederlandse regering heeft dit gegeven 15 jaar geleden uitdrukkelijk aanvaard in politieke
en morele zin. Wij feliciteren de bevolking van Indonesië van harte met de viering van 75 jaar onafhankelijkheid.

Wij verheugen ons op de komende dagen. Ons bezoek heeft een prachtig, toekomstgericht programma. Tegelijkertijd is het goed dat wij onze
geschiedenis onder ogen blijven zien. Het verleden kan niet worden uitgewist en moet door iedere generatie opnieuw worden onderkend.

In de jaren direct na de Proklamasi volgde een pijnlijke scheiding die aan velen het leven heeft gekost. Voor geweldsontsporingen van
Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses
overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven.

Het is hoopvol en bemoedigend dat landen die ooit tegenover elkaar stonden, naar elkaar toe konden groeien en een nieuwe relatie konden
ontwikkelen gebaseerd op respect, vertrouwen en vriendschap. De verbindingen tussen ons worden steeds veelzijdiger en krachtiger.
Dit doet mij intens plezier. En ik weet dat dit gevoel in Nederland breed wordt gedeeld.

Zoveel mensen in Nederland voelen een diepe verwantschap met Indonesië! Wij zijn dankbaar dat een groeiend aantal jonge Indonesiërs ook
interesse toont voor ons land. We zien het aan de studenten die naar ons land komen om te studeren. We zien het vooral aan de hechte
samenwerking in de wetenschap, de economie, het waterbeheer en de bescherming van natuur en klimaat. De komende dagen zullen we
verschillende voorbeelden daarvan bezoeken. Mijn vrouw en ik verheugen ons daarop! Vanuit haar werk voor de Verenigde Naties heeft
mijn vrouw Uw land herhaaldelijk bezocht en ook die samenwerking is zeer hecht en vruchtbaar.

Meneer de president, wij hebben Indonesië nodig. Indonesië is lid van de G20 en een voortrekker binnen de ASEAN. Het is een positieve
kracht op het gebied van veiligheid en stabiliteit in Zuidoost-Azië. Het is nu lid van de VN-Veiligheidsraad en de Mensenrechtenraad.

Als de op twee na grootste democratie ter wereld en één van de grote economieën van Azië, heeft U
een toonaangevende rol, onder andere bij de gezamenlijke inzet voor de internationale rechtsorde.

Indonesië heeft een lange traditie van religieuze tolerantie en kan een constructieve rol spelen. Het is belangrijk om samen te blijven
werken aan vrede, recht en bescherming van minderheden, op basis van respect voor soevereiniteit en territoriale integriteit.

Wij trekken heel graag samen met U op!

Indonesië is een land met een oude ziel en een jong hart. Het koestert zijn rijke culturele erfgoed en is tegelijkertijd
bezig de toekomst te veroveren. Die combinatie van oud en nieuw maakt Uw land zo eindeloos fascinerend.

Mijn vrouw en kijken ernaar uit dit land nog beter te leren kennen.

Vier dagen zijn véél te kort, maar wij gaan ons best doen om zoveel mogelijk mensen te zien en te spreken.

Wij danken alle Indonesiërs die bijdragen aan ons bezoek; allen die bereid zijn hun deur voor
ons te openen en hun verhaal met ons te delen. Wij voelen ons hier bijzonder welkom. Dank U wel!


Foto: RVD

In de middag leggen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een krans op het Nederlands ereveld Menteng Pulo. Dit ereveld telt bijna
4.300 graven van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog om het leven zijn gekomen.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens bezoekt het Koninklijk Paar chocoladefabriek Pipiltin Cocoa. Dit bedrijf werkt samen met boeren uit diverse streken van Indonesië.
De boeren leren hoe zij op duurzame wijze cacao kunnen produceren. Pipiltin Cocoa maakt chocolade met het idee dat chocolade beter smaakt als
het van goede herkomst is. Zo zet het bedrijf zich in voor het behoud van het kwetsbare regenwoud en levensonderhoud voor lokale boeren.

Er reizen 112 Nederlandse bedrijven mee met het #staatsbezoek aan Indonesië, met een economische missie op het
gebied van landbouw, gezondheid, maritieme industrie en kustbescherming, circulaire economie en watertechnologie.

In de avond ontmoeten de Koning en Koningin de deelnemers van de economische missie en zijn zij aanwezig bij de ondertekening van diverse
samenwerkingsovereenkomsten tussen Indonesische en Nederlandse bedrijven. De Koning houdt een toespraak. Ook bekijken zij demonstraties
van Nederlandse bedrijven, zoals een VR-bril waarmee studentchirurgen kunnen meekijken met chirurgen zonder dat zij zelf in de
operatieruimte aanwezig hoeven te zijn.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bekijken in het Erasmus Huis de fototentoonstelling ‘Innovation’, onderdeel van een wedstrijd
voor jonge Indonesische fotografen. Het Erasmus Huis bestaat dit jaar 50 jaar. Dit cultureel centrum, gelegen naast de Nederlandse ambassade
in Jakarta, is een ontmoetingsplaats voor Nederlandse en Indonesische kunstenaars, dansers, acteurs, musici en hun publiek.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Aansluitend vindt in het Erasmus Huis de Ontvangst Nederlandse Gemeenschap (ONG) plaats. Het Koninklijk Paar
ontmoet in Indonesië wonende Nederlanders. De ONG is een vast onderdeel tijdens staatsbezoeken aan het buitenland.


Foto: RVD

Woensdag 11 maart 2020 – Yogyakarta

Woensdag start het Koninklijk Paar met een gesprek over de kansen en uitdagingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië.


Foto: RVD


Foto: RVD

Vervolgens vertrekt de delegatie naar Yogyakarta waar zij worden ontvangen door de sultan van Yogyakarta in zijn paleis, de Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat.


Foto: RVD


Foto: RVD

Na een lunch op het paleis brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan de ‘connected Kampoeng’,
een wijk waar bewoners dankzij de komst van internet gezamenlijk hun leef- en woonomstandigheden hebben kunnen verbeteren.

Het project heeft ervoor gezorgd dat bewoners en ondernemers in de wijk toegang hebben tot allerlei economische en sociale activiteiten. Zo kunnen
ondernemers en kunstenaars bijvoorbeeld via het internet hun producten op een veel grotere markt kwijt, waardoor hun inkomens zijn toegenomen.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar bezoekt de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta. Het bezoek staat in het teken van wetenschappelijke samenwerking
tussen Indonesië en Nederland. Het Paar spreekt o.a. met studenten over de Innovative Academy, dat gericht is op creatieve samenwerking
bij de oprichting van digitale startups. Ook worden de conclusies uit drie seminars over de thema’s medisch, juridisch onderwijs en
biodiversiteit van Indonesische en Nederlandse wetenschappers gepresenteerd.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken het tempelcomplex van Prambanan, het grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië.
Hier spreken zij met verschillende religieuze leiders over wat zij doen om religieuze tolerantie in Indonesië te bevorderen.
Vervolgens bekijkt het Koninklijk Paar een deel van een traditionele Ramayana-voorstelling en een optreden met moderne lokale Indonesische muziek.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Donderdag 12 maart 2020 – Sumatra

De laatste dag van het staatsbezoek aan Indonesië is op het eiland Sumatra. Het Koninklijk Paar wordt met de Tortor Sombah-dans ontvangen op het vliegveld.
Zij krijgen een traditionele Ulos-sjaal omgehangen. Volgens oude Batak-verhalen zijn er drie bronnen die warmte geven aan de mens: de zon, het vuur en de Ulos.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen met uitzicht over het Tobameer uitleg over het ontstaan en de historie ervan.
Het meer is het grootste vulkanisch kratermeer ter wereld en het grootste meer in Indonesië. Het Tobameer is genomineerd voor de
UNESCO-werelderfgoedlijst. Indonesië stimuleert de komst van duurzaam- en ecotoerisme rondom het meer.

Het Koninklijk Paar bezoekt Siambat Dalam, een traditioneel Batak dorp. Zij spreken met bewoners over hoe zij aankijken
tegen de komst van toerisme en wat dit betekent voor hun dorp. Het bezoek staat in het teken van duurzaam toerisme.

Het Batak dorp dat het Koninklijk Paar bezoekt heeft een traditionele opbouw, met huizen in twee rijen naar elkaar gericht en daartussen een binnenplaats.
Traditioneel gezien zijn de huizen aan de ene kant woonhuizen, deze worden door de Batak gezien als vrouwelijk. Daartegenover staan huizen die dienen
als opslag en waar wordt gewerkt, deze worden gezien als mannelijk. De huizen zijn versierd met kenmerken van de geslachten.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Bij het DEL Institute for Technology spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met deskundigen over de duurzame ontwikkeling van het Tobameer.
Het instituut zet zich in voor de bestrijding van overbevissing en het lozen van afvalwater in het Tobameer. Het Koninklijk Paar bekijkt demonstraties
van studenten over het onderzoek dat zij doen. Zoals onderzoeken naar de kwaliteit van water in het Tobameer en de productie van duurzaam visvoer.


Foto: RVD


Foto: RVD

Het Koninklijk Paar vaart naar het eiland Samosir, midden in het Tobameer. Op het eiland bezoeken zij Silima Lombu Eco Village. Het
dorp is opgezet om de lokale gemeenschap de mogelijkheden van duurzaam toerisme en kleinschalige biologische landbouw te laten zien.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

"Indonesië is een land met een oude ziel en een jong hart. Die combinatie maakt Uw land zo eindeloos fascinerend. Wij danken allen die hun deur
voor ons hebben geopend en hun verhaal met ons hebben gedeeld. Wij voelen ons hier bijzonder welkom." – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de activiteiten van de leden van het Koninklijk Huis?


Zijn alle evenementen afgelast waar leden van het Koninklijk Huis bij betrokken zijn?

In Nederland geldt een aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Dit heeft gevolgen voor een aantal bijeenkomsten
waar leden van het Koninklijk Huis bij aanwezig zouden zijn. Van de volgende evenementen is bevestigd dat deze geen doorgang kunnen vinden:

- 13 maart 2020: Opening Bibliotheek Neude door Prinses Laurentien
- 17 maart 2020: Aanwezigheid Prinses Beatrix bij eeuwfeest Anglo-Netherlands Society
- 18 maart 2020: Ontvangst gemeenten voor pact schuldenzorgvrij Nederland door Koningin Máxima
- 20 maart 2020: Opening tentoonstelling Koninklijk Blauw door Prinses Beatrix
- 23 maart 2020: Opening tiende editie Week van het Geld door Koningin Máxima
- 26 maart 2020: Bijwonen landelijke docentendag Handelsonderwijs door Koningin Máxima
- 2 april 2020: Opening voedselbos in Apenheul door Prinses Margriet
- 3 april 2020: Opening expositie ‘Kind van de Vrijheid’ door Prinses Margriet
- 6 april 2020: Koningsdagconcert in Maastricht
- 8 april 2020: Eerste lustrum Stichting Buurtgezinnen.nl door Koningin Máxima
- 15 april 2020: Opening tentoonstelling 'BESMET!' door Koning Willem-Alexander
- 15 april 2020: 80 verjaardag Koningin Margrethe van Denemarken
- 16 april 2020: Heropening Maritiem Instituut Willem Barentsz door Prinses Margriet
- 27 april 2020: Koningsdag
- 2-4 juni 2020: Staatsbezoek aan Duitsland

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningsdag Maastricht, Koningsdagconcert en andere evenementen afgelast, 16 maart 2020


De gemeente Maastricht heeft besloten om de viering van Koningsdag 2020 geen doorgang te laten vinden. Vanwege de aangekondigde maatregelen van het
kabinet om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is er onvoldoende tijd en capaciteit om het evenement goed voor te bereiden.
Ook het Koningsdagconcert dat was gepland voor 6 april zal niet doorgaan.

Op www.koninklijkhuis.nl worden deze en andere actuele wijzigingen in de publieke agenda van de leden van het Koninklijk Huis n.a.v. de eerder
genoemde maatregelen bijgehouden. Zie daarvoor: 'Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de activiteiten van de leden van het Koninklijk Huis?'

Voor meer informatie over de afgelasting van de Koningsdagviering verwijzen wij u naar het persbericht van gemeente Maastricht.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Bericht van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. coronavirus COVID-19, 16 maart 2020


"Artsen en verpleegkundigen werken met volle inzet om corona het hoofd te bieden. Wij denken aan alle patiënten en zorgverleners en allen in ons
Koninkrijk die nu onder hoogspanning staan. Ondernemers en ZZP'ers die zich zorgen maken om hun bedrijf, leerkrachten die zoeken naar alternatieve
lesmethoden, bestuurders die doen wat nodig is. Geweldig dat zoveel mensen solidair zijn, al was het maar door ouderen een extra teken van leven
te geven. Dank U wel!" - Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: RVD


Foto: RVD

Koninklijk gezin betracht social distancing, 17 maart 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en hun kinderen betrachten social distancing
in verband met het coronavirus COVID-19 naar aanleiding van hun recente wintersportverblijf in Lech, Oostenrijk.

In de gemeente Lech, gelegen in de deelstaat Voralberg, zijn vijf bevestigde coronabesmettingen, waarvan de bron niet direct duidelijk is.
RIVM adviseert in dit soort gevallen gedurende twee weken nieuwe contacten te vermijden en bestaande contacten te beperken.

Hiermee wordt bedoeld dat iemand die niet ziek is zoveel mogelijk thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon zelf niet besmet is. In het
geval van het coronavirus duurt die periode maximaal twee weken. Er is bij het Koninklijk gezin overigens geen sprake van gezondheidsklachten.

Deze preventieve maatregel duurt tot en met zaterdag 21 maart 2020. Dat betekent dat geplande werkbezoeken in het kader van het coronavirus niet doorgaan.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning in verband met het coronavirus, 20 maart 2020


Binnen enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons
allemaal, in Nederland, in de Caribische delen van het Koninkrijk en in de hele wereld.

Het meest getroffen zijn de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. Wij leven intens mee met de
nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle corona-patiënten, thuis of in een ziekenhuis.

Wij denken aan U in deze moeilijke tijd.

De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp Uw verdriet als U Uw geliefde,
Uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt U maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven.

Mensen leveren uitzonderlijke prestaties. Dat geldt natuurlijk voor onze artsen en verpleegkundigen. Terecht krijgt U veel
waardering uit de hele samenleving. Wij zijn trots op onze zorgprofessionals en op de hele medische sector. Duizenden voormalig
zorgverleners en andere vrijwilligers melden zich spontaan om bij te springen. Fantastisch.

Wij mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD’s en op alle andere instellingen en experts die ons op basis
van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons
vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed
mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven.

We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mensen in de logistiek, de
supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken.

U ‘draagt’ ons door deze moeilijke tijd heen.

Zonder U gaat het simpelweg niet. Heel veel dank.

Ons hart gaat ook uit naar iedereen die zich zorgen maakt over de continuïteit van zijn bedrijf. Of je nu exporteur bent of ZZP’er,
deze situatie komt snoeihard aan. Het is verschrikkelijk om je eigen onderneming waar je jarenlang zoveel tijd en liefde in hebt
gestoken, in gevaar te zien komen. Dat geldt ook voor mensen in de cultuursector die hun mooie projecten nu niet kunnen verwezenlijken.

Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn. Maar
dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk.

Ook voor ouders! Opeens zit je thuis met het hele gezin. Gedwongen moeten thuiswerken, nauwelijks
mogelijkheden hebben om er op uit te gaan omdat bijna alles waarop je je verheugde is afgelast...

Dat vraagt nogal wat van ons allemaal.

Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt je verhaal
kwijt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan samen even de zorgen vergeten.

In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die
daarbij horen. Je werkomgeving. De sportclub, de koffieochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst.

Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.

Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is
iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan.

Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.

Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen, de telefoon
of de post. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen.

Buurtgenoten die klaarstaan voor het woonzorgcentrum in de wijk. Mensen die zich als vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. Studenten die zich
als kinderoppas aanbieden bij ouders met vitale beroepen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los.

Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender worden.

U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen. Alertheid,
solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren.

2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere
manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.

Koning bezoekt GGD Hart voor Brabant in Tilburg


Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 24 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan de GGD Hart voor Brabant in Tilburg.
Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) op uitnodiging van Theo Weterings,
burgemeester van Tilburg en voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In de gemeente Tilburg werd op
27 februari 2020 de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd. In afstemming met de burgemeester en de GGD
zijn maatregelen getroffen om het bezoek te kunnen laten plaatsvinden.

In een eerste gesprek met onder meer de directeur van GGD Hart voor Brabant, Karin van Esch, en enkele medisch deskundigen werd
gesproken over de verschillende fasen in de aanpak van de uitbraak van een infectieziekte, waar nog geen vaccin tegen beschikbaar is.
De Koning kreeg een toelichting op de procedures die het Klant Contact Centrum (KCC) van de GGD en de artsen en verpleegkundigen moeten
volgen. Ook werd het belang geschetst van goede data en informatie en de relatie met het RIVM.

Aansluitend bezocht Koning Willem-Alexander het callcenter van het KCC, waar hij sprak met medewerkers en kort
kon meeluisteren met de gesprekken die zij voeren met bellers die uiteenlopende vragen hebben over het coronavirus.

Tot slot ging de Koning in gesprek over de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de provincie in
de bestrijding van corona. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van de GGD, de brandweer en enkele nauw betrokken bestuurders.

Als gemeentelijke gezondheidsdiensten bewaken de GGD’s de publieke gezondheid en voeren zij de taken uit die de overheid op zich
neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen. Onderdeel daarvan is de bestrijding van infectieziekten.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt 24/7 BZ contactcenter bij ministerie van Buitenlandse Zaken


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 26 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken
in Den Haag in het kader van hun wereldwijde activiteiten voor crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek in het ‘24/7 BZ contactcenter’ waar hij met medewerkers sprak. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in
de week bezig om gestrande Nederlanders in het buitenland te helpen bij hun terugreis als zij dit zelf niet kunnen. Ook staan zij Nederlanders
in het buitenland bij die op andere manieren door het coronavirus problemen ondervinden. Afgelopen maandag lanceerde minister Blok het meldpunt
www.bijzonderebijstandbuitenland.nl waarin het ministerie, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse partners in de
reiswereld de krachten bundelen om Nederlanders die vastzitten in het buitenland terug te halen. Ook zet het ministerie zich in voor het verkrijgen
van landingsrechten voor extra commerciële vluchten. De Koning sprak met enkele medewerkers over hun ervaringen van de laatste tijd en luisterde mee
met een gesprek. De reguliere taken van het 24/7 BZ contactcenter zijn het geven van informatie over onder meer paspoorten, reisadvies en legalisaties.

Na het bezoek aan het contactcentrum sprak de Koning met een aantal medewerkers van landenteams over complexe aan corona gerelateerde
zaken waar zij zich nu mee bezighouden. Tot slot nam de Koning deel aan een videoconferentie met de ‘chef des postes’ en enkele medewerkers
van Nederlandse ambassades in Rome en Peking over de problematiek waar zij nu mee geconfronteerd worden.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt kwekerij in Honselersdijk


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag 27 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan kwekerij Zuidbaak in Honselersdijk.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De vraag naar producten uit de
sierteeltsector is sinds de uitbraak van het virus bijna helemaal weggevallen.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door de kwekerij waar onder andere violen en primula’s worden gekweekt. Eigenaar Walter Zuiderwijk heeft
tijdens de rondleiding uitleg gegeven over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de productie van de kwekerij en voor het personeel. Vervolgens
ging Koningin Máxima in gesprek met een aantal bloemen- en perkplantenkwekers en brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland over de gevolgen van de
corona-uitbraak voor de Nederlandse tuinders, hun werknemers en hun omgeving en over mogelijke maatregelen voor de middellange en lange termijn.

De Nederlandse sierteeltsector is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De aanloop naar Pasen en Moederdag is normaal
gesproken de drukste tijd van het jaar voor de sector, maar de wereldwijde vraag naar Nederlandse bloemen en planten is bijna stilgevallen.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.
In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Isala Ziekenhuis in Zwolle


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 27 maart 2020 een bezoek gebracht aan het Isala Ziekenhuis
in Zwolle in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

De Koning sprak tijdens zijn bezoek onder meer met artsen, medewerkers van het crisis coördinatieteam en leden van de Raad van Bestuur,
waaronder voorzitter Rob Dillmann, over de manier waarop het regioziekenhuis omgaat met de crisissituatie. Om goed voorbereid te zijn
op de verwachte piek in de toestroom van nieuwe corona-patiënten, heeft Isala onder andere maatregelen tegen infecties aangescherpt,
de Eerste Hartlonghulp en de Spoedeisende Hulp samengebracht en planbare, niet-acute zorg afgeschaald. Een triagetent is alvast uit
voorzorg buiten het ziekenhuis opgesteld om corona-patiënten tijdens die verwachte piek vroegtijdig van andere patiënten te scheiden,
waardoor het besmettingsrisico wordt verkleind.

Tijdens het bezoek van de Koning kwam ook de samenwerking in de regio en met Brabantse ziekenhuizen aan bod. Naast Zwolle heeft de
ziekenhuisorganisatie nog vier locaties in Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Door centraal beheer worden schaarse middelen zoals
mondkapjes naar behoefte uitgegeven in de regio. Om overname-verzoeken van patiënten uit Brabant te stroomlijnen, is Isala zogenoemd
Buddy-ziekenhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

Ook werd de Koning geïnformeerd over de speciale aandacht die Isala besteedt aan psychosociale bijstand voor patiënten, familieleden, artsen
en medewerkers. De Koning sprak met verpleegkundigen over de grote impact van het isoleren van de verpleegafdeling op patiënten en familieleden.
Ook de persoonlijke effecten van de hoge werkdruk op het zorgpersoneel en het verzorgen van ernstig zieke patiënten kwamen aan bod.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt vrijwilligers Rode Kruis Nederland


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 31 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan vrijwilligers van het
Rode Kruis in Loenen, Gelderland. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Koningin Máxima ging tijdens een rondleiding in gesprek met vrijwilligers die zich sinds de corona-uitbraak inzetten voor ouderen en
kwetsbare mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben. Ook sprak Koningin Máxima met mensen die beschermingsmiddelen en medische
hulpmiddelen inzamelen, met Rode Kruisvrijwilligers die zorginstellingen helpen bij onder meer de opvang van patiënten en zorg
ondersteunende taken en met vrijwilligers die actief zijn als centralist in de zorgmeldkamer.

Afsluitend sprak Koningin Máxima met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over onder andere de inzet van vrijwilligers tijdens de corona-epidemie,
het netwerk van burgervrijwilligers Ready2Help en de opvang voor mensen die nu niet bij hun reguliere opvanglocatie terechtkunnen.

Het Rode Kruis helpt mensen tijdens noodsituaties. Vanaf het begin van de uitbraak geeft het Rode Kruis voorlichting over het
coronavirus en biedt het ondersteuning aan GGD’s en ziekenhuizen. Ook heeft de organisatie een hulplijn geopend voor kwetsbare
ouderen en zetten tienduizenden vrijwilligers zich in om anderen te helpen.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en Koningin bezoeken RIVM in Bilthoven


Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben vrijdagochtend 3 april 2020 een werkbezoek gebracht aan het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spraken tijdens hun bezoek met Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding
van het RIVM, over onder meer de coördinerende rol van het RIVM bij de bestrijding van de coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding
van het virus te kunnen controleren en kwetsbare groepen te beschermen. Tijdens het werkbezoek kwam ook de werkwijze van het Outbreak Management
Team aan bod en de totstandkoming van operationele richtlijnen en adviezen aan zorgprofessionals.

De Koning en Koningin Máxima bezochten de afdeling Modellering van Infectieziekten, waar met de meest actuele feiten en cijfers de verspreiding
van het coronavirus in kaart wordt gebracht. Afsluitend gingen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in gesprek met de medewerkers van het
laboratorium waar op COVID-19 wordt getest en waar onderzoek en diagnostiek plaatsvindt.

Het RIVM richt zich op de volksgezondheid en een veilige en gezonde leefomgeving. Dit gebeurt door wetenschappelijk onderzoek en door het verzamelen
en toepassen van kennis. Het instituut heeft een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s.
Iedere dag publiceert het RIVM actuele cijfers over de situatie van het coronavirus in Nederland. Door gegevens te verzamelen en te analyseren wordt
in kaart gebracht hoe de verspreiding van het coronavirus verloopt en of de getroffen maatregelen effect hebben.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor coördinatie coronacrisis


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 3 april 2020 een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag vanwege de rol in de crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19).

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek bij de directie Publieke Gezondheid die verantwoordelijk is voor de crisisorganisatie bij de uitbraak van
infectieziekten en rampen. Sinds de eerste uitbraak van het coronavirus in Wuhan, China, in december 2019 is de directie hiermee bezig. Begin februari
is opgeschaald naar interdepartementale samenwerking onder de paraplu van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
De Koning sprak met medewerkers van het crisisteam over hun ervaringen.

Vervolgens bezocht de Koning de directie Curatieve Zorg waar hij sprak met leden van het team dat continu werkt aan de opschaling van de intensive care
capaciteit en de inkoop van beademingsapparatuur. Ook sprak hij met medewerkers die contacten onderhouden met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten
Spreiding (LCPS) in Rotterdam. De directie Langdurige Zorg gaf inzicht in het programma voor kwetsbare personen. Dit programma richt zich op het waarborgen
van voldoende zorgcapaciteit voor de groep meest kwetsbare mensen en het verkleinen van de risico’s voor mensen met een zwakke gezondheid. Voorbeelden
hiervan zijn het waarborgen van capaciteit in de zorg en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven om mensen met elkaar in contact brengen.
Bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie werd de Koning geïnformeerd over het beschikbaar houden van geneesmiddelen in deze crisissituatie.

De Koning nam verder deel aan de dagelijkse videoconferentie tussen het VWS crisisteam Caribisch Nederland en de teams op Bonaire en Sint Eustatius.
De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de uitvoering van zorg op Bonaire,
Saba en Sint Eustatius. Ook ondersteunt de directie de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij hun aanpak van de coronacrisis.

Het werkbezoek werd afgesloten met een kort gesprek met de bewindspersonen van het ministerie van VWS en de leden van de bestuursraad.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Jeroen Bosch Ziekenhuis


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagochtend 7 april 2020 een werkbezoek gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch.
Het bezoek vond plaats in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) en richtte zich tevens op de zorg voor niet-coronapatiënten.

Noord-Brabant werd in Nederland als eerste provincie getroffen door het coronavirus. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was hierom één van de eerste
ziekenhuizen dat te maken kreeg met coronapatiënten. In de afgelopen weken kwam in het ziekenhuis de niet-acute, reguliere zorg nagenoeg tot
stilstand om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen. Acute en oncologische zorg werd wel altijd geboden. Het aantal patiënten met
corona in het JBZ is inmiddels een aantal dagen achtereen stabiel, zodat de zorg voor patiënten zonder corona stapsgewijs weer wordt uitgebreid.

Koning Willem-Alexander sprak tijdens zijn bezoek over de huidige situatie in het JBZ. Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur, lichtte
toe welke manieren het ziekenhuis heeft bedacht om zo veel mogelijk patiënten van de juiste zorg te voorzien en tegelijkertijd de werkdruk van het
personeel te verlagen. De Koning sprak met medewerkers van het JBZ over de impact van het coronavirus op het ziekenhuis. De organisatorische maatregelen,
de toestroom van coronapatiënten en de gevolgen voor de reguliere zorg kwamen daarbij aan bod. Daarnaast ging Koning Willem-Alexander in gesprek met
zorgverleners over de veranderingen in hun werk door de pandemie en over de effecten die de huidige situatie heeft op hen persoonlijk. Naderhand bezocht
de Koning verschillende poliklinische afdelingen, waar hij patiënten ontmoette voor wie de zorg nu weer wordt opgepakt.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het buddy-ziekenhuis van het Isala Ziekenhuis in Zwolle, waaraan de Koning 27 maart jl. een werkbezoek bracht.
Deze en andere ziekenhuizen werken samen om de opvang van coronapatiënten te stroomlijnen. Het JBZ is in juni 2011 door de Prins van Oranje geopend.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt transportbedrijf in Nieuw-Vennep


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 8 april 2020 een werkbezoek gebracht aan transportbedrijf Pieter Smit in Nieuw-Vennep. Het bezoek
vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de transport- en logistieksector.

Koningin Máxima kreeg een rondleiding door het transportbedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoer en de op- en afbouw van podia en decors voor
concerten, theaters, sport en evenementen in heel Europa. Tijdens de rondleiding ging Koningin Máxima in gesprek met de eigenaar, chauffeurs en
planners van de logistieke dienstverlener over de gevolgen van de corona-uitbraak voor het bedrijf en voor het personeel. Ook sprak zij met hen
over de mogelijke maatregelen om de kosten zoveel mogelijk te beperken nu alle evenementen zijn afgelast.

Daarnaast sprak Koningin Máxima met vertegenwoordigers van een aantal transportbedrijven en met brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN)
over de gevolgen van de coronacrisis voor de transportsector en over de impact van het wegvallen van werk voor zowel de ondernemers als de mensen die bij
hen in dienst zijn. In dit afsluitende gesprek kwamen ook de maatregelen om bedrijven te ondersteunen en de werkgelegenheid te behouden aan bod.

Door de coronacrisis staan veel voertuigen in de transportbranche stil. Naast de toegezegde overheidssteun werkt de sector transport en logistiek aan
praktische oplossingen om bedrijven te ondersteunen en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Zo is er een mobiliteitscentrum opgezet om
transportbedrijven met overcapaciteit te koppelen aan transporteurs die juist een tekort aan chauffeurs of vrachtwagens hebben.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt horecagelegenheden in Amsterdam


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 8 april 2020 een werkbezoek gebracht aan een hotel en een horecagelegenheid in Amsterdam.
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) was de gastheer van twee gesprekken waarin vertegenwoordigers van hotel- en restaurantketens en kleinere
horecaondernemers Koningin Máxima informeerden over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) voor hun bedrijven.

Bij Hotel V Nesplein sprak Koningin Máxima met de vice-president operaties van hotelketen Accor Nederland, de managing director van McDonald’s
Nederland, de managing partner van Hotel V en de CEO van HMSHost International, een organisatie die voorziet in horecaconcepten op stations,
vliegvelden en winkelcentra. Onder leiding van KHN voorzitter Robèr Willemsen en algemeen directeur Dirk Beljaarts, werd gesproken over de
impact van de coronacrisis op deze horecaketens en de gevolgen voor de werknemers en gasten. Ook werd ingegaan op maatregelen voor zowel de
korte als langere termijn om de omzet zo goed mogelijk op gang te houden.

Het gesprek met horecaondernemers uit het midden- en kleinbedrijf vond plaats in een gesloten pub aan het Rokin. Koningin Máxima sprak
daar over de problemen waarmee cafés, restaurants en andere horecagelegenheden van individuele eigenaren geconfronteerd worden. In hun
geval is vaak sprake van het volledig wegvallen van de inkomsten terwijl alle vaste lasten doorlopen. Koninklijke Horeca Nederland verwacht
dat na het opheffen van de coronamaatregelen juist de kleinere gelegenheden hun vaste clientèle snel terugkrijgen, terwijl de hotelketens
meer afhankelijk zijn van de vraag van (buitenlandse) toeristen, evenementen en pakketreizen.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning en Koningin brengen Paasgroet aan iedereen, 9 april 2020


“Vlak voor Pasen - het feest van hoop - wensen wij U goede dagen. Houd vol, wees voorzichtig en blijf zo veel mogelijk thuis.
Met geduld, solidariteit, doorzettingsvermogen en vertrouwen in de toekomst komen wij hier samen doorheen. Dank aan iedereen
die zich hier met hart en ziel voor inzet!” – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima


Foto: RVD

Koning brengt werkbezoek aan basisschool De Fontein


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagochtend 15 april 2020 een werkbezoek gebracht aan basisschool De Fontein in Wateringse Veld in Den Haag.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en richtte zich op de gevolgen in het basisonderwijs.

Basisschool De Fontein heeft net als alle andere scholen in Nederland het onderwijsprogramma moeten aanpassen vanwege de maatregelen
omtrent het coronavirus. Leerkrachten hebben in korte tijd onderwijs op afstand opgezet, zodat lessen online kunnen plaatsvinden en de
leerlingen zo min mogelijk achterstand oplopen. Op De Fontein verzorgt een deel van de leraren het onderwijs vanuit huis, een ander deel
vanuit school. De leraren hebben dagelijks contact met alle leerlingen. De school vangt tevens leerlingen op van ouders met een vitaal beroep.
In totaal heeft de school circa duizend leerlingen en zeventig leerkrachten.

Tijdens het werkbezoek ging Koning Willem-Alexander met enkele leerkrachten in gesprek over de effecten van de coronamaatregelen op het onderwijs.
De leraren vertelden over hun ervaringen met online lessen, de aanpassingen in het lespakket, de leerlingbegeleiding en de extra druk die er op
hun werk is komen te liggen. Daarnaast hoorde de Koning van leerlingen van ouders met vitale beroepen hoe het is om in deze tijd zonder klasgenoten
naar school te gaan. Ook volgde hij een online les van meester Niels. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander via een videoverbinding met een gezin
over hun ervaringen met onderwijs op afstand en de impact van de huidige situatie op leerlingen en hun ouders.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt producent van beademingssystemen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 16 april 2020 een werkbezoek gebracht aan technologiebedrijf Demcon in Enschede.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Demcon heeft een beademingssysteem ontwikkeld,
getest en geproduceerd dat geschikt is voor de beademing van patiënten op de intensive care.

Koningin Máxima ging in gesprek met de ontwikkelaars van de beademingssystemen en de medewerkers die aan de productie van de
apparatuur werken. Tijdens een rondleiding kreeg Koningin Máxima uitleg over de beademingstechnologie die Demcon heeft ontwikkeld,
over de klinische testen van het systeem en de nieuwe productielijnen. Ook sprak Koningin Máxima met vertegenwoordigers van
toeleveranciers van componenten, van andere bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het systeem en van de landelijke
expertgroep voor beademingsapparatuur. In dit afsluitende gesprek zijn onder meer de stappen gedeeld die zijn gezet om in korte tijd
een compleet systeem te kunnen ontwikkelen, testen en produceren en kwam de training van productiemedewerkers aan bod.

Demcon richt zich op het inzetten van technologische kennis voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het bedrijf produceerde al losse
beademingsmodules en werkt hiernaast aan medische oplossingen, systemen om de veiligheid te bewaken en aan duurzame innovaties voor water en energie.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in het Erasmus MC


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 17 april een werkbezoek gebracht aan het
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC in Rotterdam.

Om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijk te spreiden over heel Nederland, heeft het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gevraagd een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding
(LCPS) op te richten. De opdracht van het LCPS is het creëren van een landelijk dekkend systeem, waarmee patiënten worden verdeeld over de
beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Hiervoor is inzicht nodig in de meest actuele informatie over beschikbare bedden en transportcapaciteit.

In het LCPS komen experts op het gebied van acute zorg, logistiek, ICT, statistiek en crisismanagement bij elkaar.
Het centrum werkt nauw samen met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), ziekenhuizen en alle andere zorgpartners.
Het ministerie van Defensie biedt advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek met een gesprek over de spreiding van patiënten. Hij sprak onder meer met prof. Ernst Kuipers,
voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Bas Leerink, die de dagelijkse leiding heeft over het LCPS, en vertegenwoordigers van
Defensie en het ROAZ. Daarna bezocht de Koning de control room van het LCPS. Hier wordt op basis van actuele capaciteitsinformatie 24 uur
per dag gewerkt aan de coördinatie van bovenregionale patiëntenspreiding.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het weer opstarten en continueren van planbare niet-corona gerelateerde zorg.
Koning Willem-Alexander sprak hierover met Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Intensivisten en Zorgverzekeraars Nederland.

De NZa heeft op verzoek van het ministerie van VWS de regie over het gecoördineerd opstarten van planbare zorg op zich genomen.
De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars. Doel is onder meer het op korte termijn
verkrijgen van inzicht in het aantal patiënten dat in afwachting is van reguliere ziekenhuiszorg. Op basis van dit inzicht
en de urgentie van de zorgvraag, kan de zorg gecoördineerd weer worden opgestart.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt UWV


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 april 2020 een werkbezoek gebracht aan UWV in Amsterdam.

UWV draagt zorg voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de Wajong, WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling van kracht voor werkgevers: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
Sinds maandag 6 april kunnen werkgevers bij UWV een aanvraag doen. De regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te
komen in de loonkosten. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Medewerkers van UWV hebben in drie weken het proces dat nodig is voor de uitvoering van de nieuwe regeling ingericht. Normaal gesproken is
daar ongeveer een jaar voor nodig. Inmiddels hebben ruim 100.000 bedrijven een aanvraag gedaan. In totaal is op dit moment 1,5 miljard euro
uitgekeerd aan 81.000 bedrijven die samen goed zijn voor ruim 1,3 miljoen banen.

De Koning sprak tijdens zijn bezoek met medewerkers van UWV die hem uitlegden hoe het was om het uitvoeringsproces voor de NOW in te richten,
terwijl de regeling nog in de maak was. Ook kreeg Koning Willem-Alexander toelichting van medewerkers van het Klant Contact Centrum, waar zij
dagelijks honderden (telefonische) vragen van werkgevers beantwoorden.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak
en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties
worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt woonzorglocatie Lindendael van Omring in Hoorn


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmorgen 23 april 2020 een werkbezoek gebracht aan
woonzorglocatie Lindendael in Hoorn, onderdeel van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland.

Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek bij de communicatie-unit die de organisatie heeft ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners op een
veilige manier in contact kunnen blijven met hun familie. Daarna sprak hij met het beleidsteam van Omring dat zich specifiek bezighoudt met
de coronacrisis. Tijdens het gesprek met onder andere Jolanda Buwalda, voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring, kwam aan de orde welke
maatregelen de organisatie heeft moeten treffen en wat dit betekent voor de medewerkers, de cliënten en bezoek.

In een tweede gesprek met onder meer een verpleegkundige, een arts en een teamcoach voor dagbesteding, werd dieper
ingegaan op de impact van alle coronamaatregelen voor de bewoners en de medewerkers van woonzorglocatie Lindendael.

Vervolgens sprak de Koning met medewerkers van thuiszorgteams en de wijkverpleging van Omring over hun ervaringen.
Hierbij werd ook ingegaan op de impact van alle maatregelen voor mensen met dementie en zorg op afstand.

In het laatste gesprek kwam de specialistische Covid-19-afdeling van Omring in het Dijklander Ziekenhuis aan de orde.
Deze afdeling wordt normaliter gebruikt als herstelafdeling, maar is nu speciaal ingericht voor mensen met corona die
zijn ontslagen uit het ziekenhuis of niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen.

Het bezoek van Koning Willem-Alexander eindigde met een bezoek aan de binnentuin van Lindendael waar
een muzikaal optreden plaatsvond en bewoners en medewerkers de Koning op afstand konden begroeten.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningsdag 2020


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinses van Oranje,
Prinses Alexia en Prinses Ariane vieren Koningsdag maandag 27 april 2020 thuis op Paleis Huis ten Bosch. Zij zullen vanuit
daar op het platform www.koningsdagthuis.nl aanwezig zijn.

De Koning zal rond 10.00 uur een korte boodschap uitspreken. Gedurende de dag worden beelden gedeeld van de viering van Koningsdag door het
Koninklijk gezin middels televisie, de Nederlandse beeldbanken, berichten op de socialmediakanalen van het Koninklijk Huis en dus ook het
platform www.koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sluit de Koning Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de Nationale Toost.

Vanwege de coronacrisis kon de viering in Maastricht dit jaar geen doorgang vinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningsdag 2020: Koningsdag thuis


Dit jaar wordt Koningsdag thuis gevierd. Ook door het Koninklijk Gezin. Kort na 10.00 uur spreekt de Koning een korte boodschap uit via o.a. NPO1.
Volg vandaag de #Koningsdagthuis van de Koninklijke Familie via de Koninklijk Huis socialmediakanalen en http://koningsdagthuis.nl.


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningsdag 2020: Boodschap van de Koning vanuit Paleis Huis ten Bosch op Koningsdag 2020
Heel hartelijk welkom op deze Koningsdag thuis.

Veel dank aan het Koninklijke Concertgebouw Orkest, voor het initiatief om met het Wilhelmus deze online dag te openen. Hoe bijzonder is het dat
het gelukt is om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen en zo de basis te leggen voor velen, om door het hele land mee te kunnen zingen.

Koningsdag thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek, omdat ik hoop dat het de aller,
allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er daarom het allerbeste van te maken.
Zodat u later zich altijd zult herinneren, hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.

Dat kan onder andere, door via Koningsdagthuis.nl uw activiteiten te uploaden en in beeld te laten brengen. Ik wil al diegenen die de website
in korte tijd hebben neergezet, heel hartelijk bedanken. Zonder uw werk zou deze Koningsdag thuis veel minder het ‘wij’ gevoel hebben gehad.

Natuurlijk zouden we met de familie veel liever in Maastricht zijn geweest. Daar is maandenlang door vele enthousiastelingen keihard gewerkt aan
een heel bijzonder programma en ook hen wil ik danken voor de grote inspanning die al geleverd was, voordat het trieste maar onvermijdelijke bericht
kwam, dat dit jaar niet door zou gaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en ‘leef Maastricht’ zit al in ons hart gesloten.

Zoals elk jaar verheugde ik mij intens op beelden van grachten, pleinen, straten en kermissen, grote massa’s mensen op de benen in dorpen,
steden en de hagelwitte stranden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Nederlanders helemaal uit hun dak. Uitbundig feestvierend.
Een van die dagen dat, ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’, even niet opgaat voor anders zo nuchtere Nederlanders.

Maar, het heeft niet zo mogen zijn. Ik kan mij heel goed voorstellen dat velen van u gehoopt hadden op meer bewegingsvrijheid na morgen.
Ook hier in huis was de telleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen. Hou dus vol, ook na deze Koningsdag.

We doen het voor ons zelf, maar ook ter bescherming van de zwakkeren in de samenleving. En om de zorgprofessionals, na vele weken
van uiterste inspanning, wat rust te gunnen. Rust die ze verdienen om bij te komen, en om zich klaar te maken voor de aankomende
topprestaties die geleverd moeten worden om de uitgestelde medische zorg weer in te halen en ook onverhoopt voor het moment dat het
virus weer de kop opsteekt en de ziekenhuizen weer volstromen met COVID-19-patiënten.

Vandaag zijn onze gedachten ook bij al die professionals die zich inzetten tegen corona en geen tijd hebben voor Koningsdag.
Dank voor uw gigantische toewijding en doorzettingsvermogen.

In maart toonden wij ons respect voor de zorgprofessionals door op het balkon of op straat voor hen te klappen.
Nu kunnen we ons respect tonen door vol te houden. Doe het voor jezelf en doe het voor hen.

En nu is het tijd voor feest. Koningsdag thuis. Hopelijk een onvergetelijke dag. Geniet ervan. Op afstand, maar samen. En, blijf gezond.Koningsdag 2020: Koningspaar en hun dochters vieren Koningsdag thuis


Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane openen een digitale kleedjesmarkt.
Neem een kijkje op de vrijmarkt: https://www.marktplaats.nl/m/kikavrijmarkt/


Foto: RVD

Een videobellende tour door Nederland! Het Koninklijk Gezin en andere leden van de Koninklijke Familie bellen mee met verschillende
digitale groepen en workshops en spreken met de mensen die hieraan deelnemen. Zo videobelt het Koninklijk Paar met zorgmedewerkers
van het Maastricht UMC+ terwijl zij tijdens hun pauze een tompouce eten met de burgemeester van Gemeente Maastricht.

De Koning videobelt mee met een workshop van Anna Yilmax van Heel Holland Bakt en een vragensessie van Diederik Jekel.
Koningin Máxima videobelt mee met een pianoworkshop van Jeroen van der Boom. Prinses Amalia videobelt mee met een vraaggesprek
voor paardenliefhebbersmet Anky van Grunsven. Prinses Alexia en Koningin Máxima videobellen met een vlogworkshop van Enzo Knol.

Prins Constantijn en Prinses Laurentien sluiten aan bij een kennisquiz over de ruimte(vaart) met André Kuipers. Prins Maurits
en Prinses Marilène videobellen met Patrick Stoof en creatievelingen die versieringen hebben geknutseld voor Koningsdag.


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koning Willem-Alexander ontvangt van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) online het boek Vertel het de Koning.
Kinderen van alle leeftijden hebben tekeningen en brieven voor de verjaardag van de Koning ingestuurd. Er staan meer dan 1500
tekeningen en brieven in. De Koning videobelt met de voorzitter van de KBOV en een van de kinderen die een bijdrage heeft
geleverd aan het boek. Zij is net als de Koning ook vandaag jarig.

Al deze felicitaties zijn gebundeld in dit digitale boek: https://vertelhetdekoning.nl/


Foto: RVD

Om 16.00 uur was op NPO 1 de Nationale Toost live te zien. De Koninklijke Familie brengt een toost uit op zijn familie maar ook voor de rest van Nederland.

Koning Willem-Alexander heeft zojuist een toost uitgebracht op zijn familie, "maar ook op de Nederlanders die het land op
dit bizarre moment draaiend houden." Hij noemde onder meer de boeren, zorgmedewerkers, schoonmakers en vakkenvullers.
Koning Willem-Alexander werd gefeliciteerd door zijn familie. Zo bracht ook Prinses Beatrix een toost uit op haar zoon.


Foto: RVD

Nationale Herdenking op de Dam, 4 mei 2020


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Minister-president Rutte zijn bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.
Dit jaar is er, in verband met de uitbraak van het coronavirus, geen publiek aanwezig en is de Dam leeg.
Tijdens de herdenkingsceremonie legde het Koninklijk Paar een krans bij het Nationaal Monument en hield de Koning een toespraak:Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat U, dat jij, deze Nationale Herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan.

In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog
heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid.

Toen wérd de keuze voor ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie zonder
genade die vele miljoenen mensen de dood in joeg. Hoe voelde de ultieme onvrijheid?

Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het was hier in Amsterdam, in de Westerkerk, bijna zes jaar geleden. Een kleine
man met heldere ogen - fier rechtop met zijn 93 jaar - vertelde ons het verhaal van zijn reis naar Sobibor, in juni 1943.

Zijn naam was Jules Schelvis. Daar stond hij, breekbaar maar ongebroken, in een volle, muisstille kerk. Hij sprak over het vervoer met 62
mensen in één veewagon. Over de ton op de kale vloer. Over de regen die door de kieren spatte. Over de honger, de uitputting, de smerigheid.

“Je ging er uitzien als een schooier”, zei hij. En je hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had gevonden. Hij vertelde over de horloges die
bij aankomst door soldaten van polsen werden gerukt. Over hoe hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit zag hij haar terug.

“Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot
werden behandeld?” Zijn vraag bleef hangen tussen de pilaren van de kerk. Ik heb er geen antwoord op. Nog steeds niet.

Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er aan de reis voorafging. Na een razzia werd hij samen met zijn vrouw
en vele honderden anderen weggevoerd naar station Muiderpoort. Ik hoor nog zijn woorden: “Honderden omstanders hebben
zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams, onder strenge bewaking, voorbij reden.”

Dwars door deze stad. Dwars door dit land. Voor de ogen van landgenoten. Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer een stapje verder.
Niet meer naar het zwembad mogen.
Niet meer mogen meespelen in een orkest.
Niet meer mogen fietsen.
Niet meer mogen studeren.
Op straat worden gezet.
Worden opgepakt en weggevoerd.

Sobibor begon in het Vondelpark. Met een bordje: ‘Voor Joden verboden’. Zeker: er waren veel mensen die zich verzetten. Mannen en
vrouwen die in actie kwamen, die tegen de stroom in burgermoed toonden en hun eigen veiligheid op het spel zetten voor anderen.

Ik denk ook aan alle burgers en militairen die vochten voor onze vrijheid.
Aan de jonge soldaten die in de meidagen sneuvelden aan de Grebbelinie.
De militairen die ons Koninkrijk dienden in Nederlands-Indië en dat met de dood bekochten.
De verzetsstrijders die werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte of onmenselijk werden behandeld in straf- en concentratiekampen.
De militairen die niet terugkeerden van vredesmissies of daarbij ernstig gewond raakten.
Werkelijke helden die bereid waren te sterven voor onze vrijheid en onze waarden.

Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al
was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.

Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is:
niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije,
democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.

Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als vrij mens weer iets van het leven te maken. Veel meer dan dat. “Ik heb vertrouwen
in de mensheid gehouden”, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het ook. Wij kunnen het, wij doen het samen. In vrijheid.Koningin Máxima bezoekt AFPRO Filters voor productie van medische mondmaskers


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 12 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan AFPRO Filters in Alkmaar. Het bedrijf is gespecialiseerd
in hoogwaardige producten voor luchtfiltratie. Vanwege het coronavirus COVID-19 hebben AFPRO Filters, Koninklijke Auping en Koninklijke DSM
medio april een consortium opgericht. Het doel is om wekelijks circa één miljoen medische mondmaskers met FFP2 classificatie te produceren
voor professionals in de gezondheidszorg. De eerste maskers werden op 28 april aangeboden aan minister Van Rijn.

Koningin Máxima begon haar werkbezoek met een rondleiding door de productiefaciliteit. Daar kreeg zij uitleg over de grondstoffen voor de mondmaskers,
de speciale machines die zijn aangeschaft voor de productie en de kwaliteitstest. Vanwege haar reguliere activiteiten heeft AFPRO een eigen
onderzoekslaboratorium. Daarnaast is TNO nauw betrokken bij de kwaliteitscontrole. Auping produceert sinds medio april handmatig en hoopt deze
week de machinale productie op te kunnen pakken. De wekelijkse productie van het consortium voorziet in ca. 25% van de huidige behoefte.

Na de rondleiding had Koningin Máxima twee rondetafelgesprekken. Het eerste gesprek ging over de productie- en het kwaliteitsproces.
Dit vond plaats met vertegenwoordigers van het consortium die hun krachten hebben gebundeld: AFPRO vanwege de kennis van luchtfiltersystemen,
Auping vanwege de productiecapaciteit en ervaring met het confectioneren van stoffen en materialen in verschillende lagen, DSM vanwege de
specialistische materialenkennis, het wereldwijde netwerk en de algehele coördinatie van het consortium. Ook TNO nam deel aan het gesprek.

Bij het tweede gesprek vertelde de vertegenwoordiging van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) over haar rol in de
gezamenlijke inkoop van onder meer medische mondmaskers en de distributie. Het LCH valt onder de regie van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) speelt een rol in het
stimuleren van de productie en inkoop van medische hulpmiddelen. Een vertegenwoordiger van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar
ging in op het gebruik van de medische mondmaskers door zorgprofessionals en het aanschafproces van beschermingsmiddelen.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de
gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie.
In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Territoriaal Operatiecentrum in Amersfoort voor rol in crisiscoördinatie COVID-19


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdag 13 mei 2020 op de Bernhardkazerne in Amersfoort een werkbezoek gebracht
aan het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) van de Koninklijke Landmacht. Het TOC coördineert nationale militaire (crisis)operaties
op Nederlands grondgebied en civiel-militaire samenwerking. Vanwege het coronavirus COVID-19 verleent het TOC momenteel militaire
bijstand en steunverlening aan diverse civiele projecten.

Het TOC is sinds begin dit jaar operationeel en mede opgericht vanwege wereldwijde dreigingen die steeds vaker complex, divers en onvoorspelbaar zijn.
Nederland heeft een strategische functie als doorvoerland waar NAVO bondgenoten in toenemende mate een beroep op doen. Het TOC heeft als kerntaken het
ondersteunen van NAVO bondgenoten bij grootschalige doorvoeroperaties in Nederland, het bewaken en beveiligen van Nederlands grondgebied en het
intensiveren van de civiel-militaire samenwerking. De ondersteuning die het ministerie van Defensie al jarenlang biedt aan civiele projecten
als het bewaken van objecten of het blussen van grote branden wordt nu vanuit het TOC gecoördineerd. Vanwege de coronacrisis verleent het
TOC momenteel primair ondersteuning aan verschillende civiele organisaties op diverse terreinen.

Aan het begin van het werkbezoek kreeg de Koning een ‘Commanders Update Brief’ (CUB) van kolonel Piet Hagenaars, commandant van het TOC, in aanwezigheid
van de commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. Hierin werd een overzicht gegeven van de activiteiten van de afgelopen 24 uur en
een vooruitblik geschetst. Aansluitend nam de Koning deel aan drie gesprekken. Het eerste gesprek met medewerkers van het TOC ging over de manier waarop
het Territoriaal Operatiecentrum ondersteuning biedt aan diverse operaties. Het tweede gesprek ging over de ondersteuning bij diverse planningsprocessen
en het opbouwen van een zorghotel. In het derde gesprek spraken zorgverleners en medische planners van defensie over hun ervaringen vanwege hun inzet bij
verschillende medische- en zorginstellingen. Wanneer de situatie het weer toelaat en de medische inzet afgebouwd wordt, gaat het TOC zich weer richten op
zijn kerntaken. Indien de situatie wijzigt, kan het TOC weer worden opgeschaald.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen
van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt sportgebied Genneper Parken in Eindhoven


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 13 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan sportgebied Genneper Parken in Eindhoven.
Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

De Koning ging tijdens een rondleiding door het sportgebied in gesprek met sporters, trainers en vrijwilligers over het hervatten van de
trainingen en over de mogelijkheden om verantwoord samen te sporten en de coronamaatregelen na te leven. Aansluitend ging Koning
Willem-Alexander in gesprek met de voorzitters en coronacoördinatoren van een aantal binnen- en buitensportverenigingen. In dit
rondetafelgesprek kwamen onder meer de protocollen en richtlijnen om samen veilig te kunnen sporten aan bod. Ook sprak de Koning
met de vertegenwoordigers van de verenigingen over de uitdagingen van de anderhalve-meter-sportsamenleving, het stap voor stap
opstarten van activiteiten, gevolgen voor de lange termijn en de maatregelen om sportverenigingen te ondersteunen.

Ook sportverenigingen zijn geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en kantines en
kleedkamers zijn gesloten. Kinderen en jongeren kunnen sinds 29 april onder begeleiding weer buiten trainen. Vanaf 11 mei mag ook iedereen
ouder dan 18 jaar weer buiten sporten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Wedstrijden en toernooien zijn nog niet toegestaan.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt woonvoorziening voor gehandicapten in Den Haag


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 14 mei 2020 een bezoek gebracht aan woonzorglocatie Drentheplantsoen
voor licht-verstandelijk gehandicapten van stichting Middin in Den Haag. Zij hoorde er hoe de organisatie zorg en
ondersteuning biedt met inachtneming van de huidige coronamaatregelen.

Middin biedt met circa 3.300 medewerkers ondersteuning en zorg in Zuid-Holland op woonlocaties, activiteitencentra, op school of aan huis
aan zo’n 5.700 cliënten met een verstandelijke beperking. Drentheplantsoen in Den Haag bestaat uit 25 appartementen in vijf flatgebouwen.
Er wonen 41 cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. Zij krijgen op afspraak ondersteuning. In een van de flats overnachten de
begeleiders van de slaapdienst. In deze flat is ook het trefpunt gevestigd. Dat is er voor alle cliënten uit deze vijf flatgebouwen, maar
ook voor cliënten uit de buurt en voor wijkbewoners.

Koningin Máxima ging in gesprek met familieleden en met leden van de cliëntenraad over hoe het contact met de cliënten
momenteel plaatsvindt en wat dat voor hen betekent. In een tweede gesprek ging een aantal begeleiders van de bewoners
dieper in op de impact van de coronamaatregelen voor de bewoners en de medewerkers van deze locatie.

Tot slot sprak de Koningin met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Middin en leden van de Middin-brede stuurgroep COVID-19.
Zij vormen tezamen het crisisteam dat de afgelopen weken beslissingen nam over maatregelen en aanpassingen om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan en de bewoners en begeleiders zo veel mogelijk te beschermen. Op elke locatie van Middin wordt maatwerk
geleverd, gezien de grote diversiteit aan woonvormen en zorgvraag van de cliënten.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Songfestival: Europe Shine a Light


Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters zitten zaterdagavond 16 mei 2020 klaar voor het
alternatieve songfestivalprogramma Eurovision: Europe Shine a Light, vanwege het coronavirus. Op sociale media
plaatste de RVD kort voor aanvang van de show een foto met daarin een boodschap voor heel Europa.

"Europe is going through a very rough time. Let’s keep our eyes and ears open for each other. Together, we stand strong. Europe,
shine a light and keep the music alive!" – King Willem-Alexander and Queen Máxima. #eurovision #shinealight #songfestival


Foto: RVD

Verjaardag Koningin Máxima


Hare Majesteit Koningin Máxima vierde op 17 mei 2020 haar 49ste verjaardag.

“In deze tijd vier ik mijn verjaardag thuis met een typisch Argentijnse lekkernij: Alfajores van dulce de leche.
Ik ben met Alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes! Ik bak ze volgens mijn moeders recept,
dat ik graag met jullie deel. Zodat je ze ook zelf thuis kunt bakken!” - Máxima

Ingrediënten koekjes:
- 300 gr maizena
- 200 gr bloem
- 200 gr roomboter (op kamertemperatuur)
- 150 gr suiker
- 4 eidooiers
- 1 theelepel baking soda (natriumbicarbonaat)
- 2 afgestreken theelepels bakpoeder
- het merg uit een klein vanillestokje of een snufje vanille poeder
- de geraspte schil van 1 citroen
- 1 theelepel cognac

Ingrediënten vulling:
- dulce de leche (kant en klaar of zelf maken met gecondenseerde melk en suiker)
- geraspte kokos

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160 graden. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter in een kom. Voeg de eidooiers en de cognac toe en kneed
met de hand tot een stevig deeg. Vorm een bal en leg die ongeveer een uur te rusten. Soms lijkt het alsof het deeg niet aan elkaar kleeft, voeg
dan 2 lepels citroensap toe! Rol het deeg uit tot een lap van 5 mm tot 7 mm en steek rondjes deeg uit (met een glas) van ongeveer 4 cm diameter.
Leg dan de rondjes op een met bakpapier beklede bakplaat op zo’n 2 cm afstand van elkaar. Bak de koekjes 10-12 minuten op 160 graden. De koekjes
moeten een klein beetje verkleuren, niet te veel anders worden ze te droog en breken ze. Als de koekjes klaar zijn, uit de oven halen en laten
afkoelen. Plak steeds twee koekjes met een laag dulce de leche op elkaar. Spreid de dulce de leche goed uit tot aan de rand. Die randen rol je
vervolgens door de geraspte kokos. De Alfajores de dulce de leche zijn klaar: genieten maar!


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD


Foto: RVD

Koningin Máxima bezoekt Voedselbank Delft


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 19 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan het distributiecentrum
van de Voedselbank Delft. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Koningin Máxima ging in gesprek met vrijwilligers van de voedselbank over het uitzoeken, inpakken en verdelen van de voedselpakketten en hoe dit met
inachtneming van de coronamaatregelen door kan blijven gaan. Aansluitend sprak Koningin Máxima met bestuursleden van de Voedselbank Delft en wethouder
Schrederhof van de gemeente Delft over de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselhulp. In dit gesprek kwamen onder meer de verwachtingen voor de
komende periode, het huidige aanbod van eten en drinken en de uitdagingen voor het logistieke proces en voor de uitgifte van voedsel aan bod.

De Stichting Voedselbank Delft wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede door wekelijks voedselpakketten uit te delen
aan mensen die (tijdelijk) in financiële nood zitten. De producten kunnen in de reguliere handel veelal niet meer worden verkocht
en dit voorkomt het weggooien van goed bruikbaar voedsel. Het klantenbestand van de voedselbank is door de coronacrisis gegroeid
en veel oudere vrijwilligers moeten thuisblijven omdat ze extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Bij het distributiecentrum
en bij de uitdeelpunten zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt revalidatiecentrum Adelante


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 19 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan revalidatiecentrum
Adelante in Hoensbroek. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

In maart opende Adelante een afdeling gericht op coronapatiënten die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben of op de
intensive care (IC) hebben gelegen. Deze patiënten komen uit diverse Limburgse ziekenhuizen. Door hun opname bij Adelante worden de
IC’s in de regionale ziekenhuizen ontlast en kunnen patiënten direct gaan revalideren. Een team van verpleegkundigen, artsen,
fysiotherapeuten en psychologen helpt de patiënten bij hun lichamelijke en geestelijke herstel.

Het werkbezoek begon met een toelichting op de revalidatiezorg van coronapatiënten, vervolgens sprak de Koning met behandelaars en een patiënt
die inmiddels is ontslagen van de geïsoleerde corona-afdeling. Aansluitend bracht de Koning een kort bezoek aan patiënten die in dagbehandeling
zijn en patiënten die in de sporthal bezig waren met fysiotherapie. Daarna ging Koning Willem-Alexander in gesprek met diverse experts over de
inrichting van de nazorg voor coronapatiënten. De verwachting is dat de komende maanden de behoefte aan nazorg zal toenemen nu steeds meer
patiënten de IC of het ziekenhuis verlaten. Tot slot sprak de Koning een voormalig coronapatiënt en zijn partner.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt in Limburg ondernemers met contactberoepen


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 19 mei 2020 in Stein een werkbezoek gebracht aan ondernemers
met contactberoepen. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

De Koning bezocht in winkelcentrum Stein een kapper, opticien, nagelstudio en fysiotherapeut. De ondernemers hebben contactberoepen en
zijn – na een periode van gedwongen sluiting - per 11 mei begonnen aan een herstart van hun bedrijf gedurende de coronacrisis. De Koning
sprak met hen onder meer over de periode dat de onderneming gesloten was, de financiële gevolgen, onzekerheden over de toekomst en het
omgaan met de nieuwe protocollen sinds de herstart. Zo werken mensen met een contactberoep op afspraak en moeten zij vooraf aan klanten
vragen of ze geen coronaklachten hebben. Mondkapjes zijn niet verplicht, waar mogelijk moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden.

Op 23 maart besloot de regering om ondernemers met contactberoepen voor de uiterlijke verzorging te sluiten en
andere contactberoepen, zoals fysiotherapeuten, alleen te laten doorgaan op indicatie van een arts. Sinds 11 mei
mogen deze beroepen, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, weer uitgeoefend worden.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Bericht van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. Suikerfeest in de coronavirustijd, 22 mei 2020


“Nu de vastenmaand Ramadan ten einde loopt, wensen wij iedereen die zich voorbereidt op de afsluiting daarvan een
gelukkig Suikerfeest toe. Ook al kunt U niet samenzijn met allen die U lief zijn, toch hopen wij dat het ook dit
jaar voor U een feest zal zijn van bezieling en verbinding.” – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.


Foto: RVD

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan LUMC in het kader van onderzoek naar vaccins en antivirale middelen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagmiddag 20 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan de afdeling
Medische Microbiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het bezoek vond plaats in het
kader van het wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt.

Het LUMC doet onderzoek naar zowel vaccins als antivirale geneesmiddelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Zo testen onderzoekers van de afdeling Medische Microbiologie in het laboratorium of potentiële vaccins beschermende immuniteit
tegen het virus opwekken. In het SCORE-project (Swift Coronavirus Therapeutics Response) worden bestaande geneesmiddelen op hun
werking tegen COVID-19 onderzocht en worden nieuwe virusremmers ontwikkeld om patiënten met COVID-19 te kunnen behandelen.
Het LUMC werkt in deze onderzoeksprojecten samen met diverse nationale en internationale kennispartners en bedrijven.

Koningin Máxima bezocht het onderzoeksgebouw van het LUMC en sprak daar met medewerkers van de afdeling Medische Microbiologie.
Virologen en analisten gaven uitleg over hun werkzaamheden in het laboratorium bij het ontwikkelen en testen van vaccins en
antivirale middelen. Daarnaast werd in een demonstratie met behulp van een elektronenmicroscoop zichtbaar gemaakt welke schade
het virus in geïnfecteerde cellen aanricht. Deze informatie biedt inzicht in de vermenigvuldiging van het virus en helpt bij de
ontwikkeling van virusremmers. Afsluitend vond een rondetafelgesprek plaats met experts van verschillende Nederlandse universiteiten
en andere betrokken organisaties over de huidige stand van zaken in het onderzoek naar vaccins en antivirale middelen in Nederland.
Het belang van samenwerking tussen de verschillende kennisinstellingen werd daarbij benadrukt.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning aanwezig bij Memorial Day in Margraten


Zijne Majesteit de Koning was zondagmiddag 24 mei 2020 ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Nederland aanwezig bij
Memorial Day op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten. De Koning legde tijdens de herdenking de eerste krans.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus COVID-19 was de herdenking dit jaar in aangepaste verkorte vorm gehouden, zonder publiek.

Tijdens Memorial Day herdenken de Verenigde Staten jaarlijks op de laatste maandag in mei al hun omgekomen militairen.
De herdenkingsbijeenkomst in Margraten vindt traditiegetrouw plaats op de zondag ervoor. De Amerikaanse Begraafplaats
Margraten werd op 10 november 1944 in gebruik genomen door het Amerikaanse leger. Het in september 1944 door de Amerikanen
bevrijdde grondgebied werd destijds door de Nederlandse regering permanent ter beschikking gesteld als begraafplaats.

Tijdens de herdenking hielden ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland Pete Hoekstra en gouverneur van Limburg Theo Bovens een korte toespraak.
Ook minister Bijleveld van Defensie is bij de herdenkingsplechtigheid aanwezig. Na de ceremonie spreekt de Koning met de hoofdopzichter van de
American Battle Monuments Commission in Margraten en met een Nederlands gezin dat een graf van een Amerikaanse soldaat heeft geadopteerd.
Zij onderhouden contact met de Amerikaanse nabestaanden van de omgekomen soldaat en leggen regelmatig bloemen op het graf.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid. Leden van het Koninklijk Huis wonen in dit kader diverse vieringen en herdenkingen bij.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan OLVG in het kader van het digitale ziekenhuis


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 26 mei 2020 een werkbezoek gebracht in het kader van de digitale
transformatie die de ziekenhuiszorg ondergaat in tijden van corona. Het bezoek vond plaats in OLVG in Amsterdam.

Door de uitbraak van COVID-19 heeft OLVG ingezet op verdere digitalisering van de
zorg om patiënten en hun naasten zo goed mogelijk op afstand te kunnen ondersteunen.

Een van de initiatieven van OLVG is De Corona Check die samen met Luscii is ontwikkeld, oorspronkelijk voor niet-coronagerelateerde zorg.

Met De Corona Check app is het mogelijk dagelijks gezondheidsgegevens door te geven via een smartphone of tablet. De app vraagt naar symptomen en biedt
online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Deze klachten worden door een medisch team beoordeeld.
Als het nodig is, wordt door een zorgverlener uit dit team binnen 24 uur telefonisch contact opgenomen. Inmiddels is De Corona Check samen met
partnerziekenhuizen en regionale huisartsen landelijk uitgerold. Meer dan 160.000 mensen maken gebruik van deze digitale ondersteuning.

Koningin Máxima sprak in het medisch regiecentrum met medewerkers van het medische team. Artsen en verpleegkundigen uit het team gaven uitleg
over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Ook mensen die gebruik hebben gemaakt van de app waren aanwezig om hun ervaringen te delen. Medische en
technische experts uit het projectteam gingen in op hoe de dienst in een korte tijd samen met partnerziekenhuizen en huisartsen landelijk is opgeschaald.
Ook werd toegelicht welke plannen er zijn om de app verder uit te breiden, ook voor reguliere, niet-coronagerelateerde zorg.

Koningin Máxima kreeg tenslotte een demonstratie van de ‘DigiPoli’ cardiologie. Patiënten kunnen via de Luscii DigiPoli app
zelf hartklachten bijhouden en vragen stellen. Wanneer nodig, is er via de app direct verbinding met het medisch team in OLVG
en kan een afspraak worden gemaakt voor vervolgonderzoek op de poli. Hiermee worden artsen, verpleegkundigen en patiënten van
het OLVG Hartcentrum digitaal ondersteund bij de opstart van de reguliere, non-COVID-zorg.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Overschild en Siddeburen voor gesprekken met gedupeerden aardgaswinning en impact coronacrisis


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 27 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen in de
gemeente Midden-Groningen. Beide dorpen zijn zwaar getroffen door de bevingen als gevolg van de gaswinning. Vanwege
de coronacrisis (COVID-19) worden de gedupeerden van de aardgaswinning geconfronteerd met aanvullende problematiek.

De Koning startte zijn bezoek in Overschild in dorpshuis De Pompel. Daar nam hij deel aan een rondetafelgesprek met enkele inwoners uit het dorp
en burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen. De aanwezigen vertelden over hun ervaringen met de bevingen en de invloed daarvan
op hun dagelijks leven. Na het gesprek bezocht de Koning tijdens een rondwandeling de dorpskern. Deze wordt grotendeels gesloopt vanwege de
aardbevingsschade. Er komt duurzame nieuwbouw voor in de plaats. De wandeling leidde ook langs woningen en panden die worden versterkt en
verduurzaamd. Het herinrichtingsplan voor de dorpskern is in overleg met de inwoners van Overschild tot stand gekomen.

Vervolgens bezocht de Koning het nabij gelegen dorp Siddeburen. Onlangs is daar in de voormalige Protestantse kerk een aardbevingsbestendig en duurzaam
multifunctioneel centrum (MFC) in gebruik genomen. Het MFC huisvest onder meer een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapiepraktijk, kantoorruimte voor
zorgorganisaties, een bibliotheek en een algemene ruimte waar de dorpsverenigingen, clubs en dorpsbewoners gebruik van kunnen maken. Bij aankomst kreeg de
Koning een rondleiding door het centrum. Aansluitend sprak hij met de gebruikers van het MFC, vertegenwoordigers van enkele verenigingen,
vrijwilligersorganisaties en dorpsbewoners over hun ervaringen met de aardbevingsproblematiek. Ook kwam de impact van de maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan ter tafel. Veel van de activiteiten in het MFC richten zich op verbinden en samenwerken. De medewerkers vertelden over
hoe zij deze hebben aangepast om toch zoveel mogelijk van de activiteiten op een verantwoorde manier door te kunnen laten gaan.

Het bezoek van de Koning is een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van door
bevingen getroffen gebieden centraal stonden. Deze bezoeken vonden plaats op 16 mei 2019 in Appingedam, 21 september 2017 op het Universiteitsterrein
Zernike in Groningen, 14 september 2016 in Leermens, 18 juni 2015 in Uithuizermeeden, 15 mei 2014 in Middelstum, 4 april 2013 in Dorkwerd.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Texel vanwege impact coronacrisis op toerisme Waddeneilanden


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 28 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan Texel. Het bezoek richtte zich op de
gevolgen van de coronacrisis voor de seizoensgebonden horeca en de toerismebranche op Texel en de andere Waddeneilanden.

Koningin Máxima begon haar bezoek op de veerboot naar Texel met een gesprek over de financiële en logistieke gevolgen van de coronacrisis
voor de zogenaamde Waddenveren. Na aankomst op het eiland bezocht zij strandpaviljoen Paal 15. Daar vond een rondetafelgesprek plaats met
burgemeester Michiel Uitdehaag van Texel, burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog, tevens voorzitter van het samenwerkingsverband
De Wadden, de directeur van de VVV, een vertegenwoordiger van de huisartsen op het eiland en de manager van het Texels Ondernemers Platform.
De economie op de Waddeneilanden is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit het toerisme. Het gesprek ging over wat er nodig
is voor de vormgeving van de zogenaamde anderhalvemetersamenleving.

Aansluitend ging Koningin Máxima naar Den Burg. In hotel De Lindeboom sprak zij met enkele ondernemers over de impact van de
coronamaatregelen op hun bedrijf en hun verwachtingen voor de toekomst. Aan tafel zaten onder anderen de eigenaren van het
strandpaviljoen, een supermarkt, souvenirwinkel, groepsaccommodatie en een winkel voor strand- en kampeerspullen.

Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap zet Koningin Máxima zich in voor duurzame groei van het MKB. Het Comité heeft
onder meer tot taak om bij te dragen aan versterking van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod
van menselijk kapitaal. In dat kader ging ze in een gesprek met de leiding van de Texel Academy, een student en een begeleider over dit
jonge opleidingsinstituut voor horecapersoneel. De Texel Academy is een initiatief van het Texels Ondernemers Platform om personeelstekorten
in de horeca op te vangen en de kwaliteit van het personeel te verbeteren. Normaal gesproken komen wekelijks docenten van het Noord-Holland
en Friesland College naar de academie om les te geven. Leerlingen van de vaste wal verblijven gedurende het opleidingsjaar grotendeels op een
speciale campus op het eiland. De academie biedt een erkend diploma en baangarantie en wordt gefinancierd door horecaondernemers die zich
daarnaast als leerbedrijf aanbieden. Inmiddels is er ook een academie op Ameland gevestigd.

Koningin Máxima sloot het bezoek aan Texel af met een korte rondwandeling door het centrum van Den Burg.

Door gesprekken en werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van iedereen in de bestrijding van de pandemie.
In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt station Utrecht Centraal en NS


Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdagmiddag 29 mei 2020 een werkbezoek gebracht aan station Utrecht Centraal en NS.
Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op het openbaar vervoer.

De Koning ging in gesprek met onder andere chauffeurs, machinisten en sociale veiligheidsmedewerkers van verschillende organisaties voor tram-, bus- en
treinvervoer. De medewerkers vertelden over de voorbereidingen op de start van de reguliere dienstregeling en over de uitdagingen van de coronamaatregelen
voor hun werkzaamheden. Ook sprak Koning Willem-Alexander met bestuurders en directieleden van NS en de stationsmanager van Utrecht Centraal over de
gevolgen van de coronacrisis voor de dienstregeling, de reizigersaantallen, het bereikbaar houden van Nederland in coronatijd en voor de voorzieningen op
de stations. Tot slot sprak de Koning met vertegenwoordigers van organisaties voor openbaar vervoer, overheid, bedrijfsleven, reizigersorganisaties en van
het hoger onderwijs. In dit rondetafelgesprek zijn onder meer de opgaven voor het openbaar vervoer voor de komende periode besproken en kwamen het huidige
en toekomstige reizigersgedrag en het aanpassen van de OV-sector aan de nieuwe werkelijkheid aan bod.

NS neemt maatregelen in de treinen en op de stations om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanaf 2 juni kunnen
reizigers weer grotendeels van de reguliere dienstregeling gebruik maken, maar alleen voor noodzakelijke reizen. Om verantwoord
reizen mogelijk te maken is in de treinen ongeveer 50% van de stoelen beschikbaar.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt crisisorganisatie gemeente Apeldoorn


Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 2 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan de gemeente Apeldoorn.
Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de corona-uitbraak op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er veel extra werk op gemeenten afgekomen, zoals de uitvoering van het noodpakket voor
zelfstandig ondernemers, het extra beroep op de bijstand en het opvangen van vragen van onder meer burgers, sportverenigingen,
cultuurinstellingen en bedrijven over de uitwerking van de maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het coronavirus.
Tegelijkertijd hebben gemeenten hun werkwijze moeten aanpassen; veel gaat digitaal en fysiek contact is tot een minimum beperkt.

Na een korte toelichting op de crisisorganisatie van de gemeente, bezocht de Koning diverse onderdelen hiervan. Medewerkers van het Klant Contact Centrum
lichtten toe hoe zij de reguliere dienstverlening richting de inwoners in deze tijd vorm hebben gegeven. Aansluitend ging Koning Willem-Alexander in gesprek
met enkele leden van het multidisciplinaire team Acute Bevolkingszorg. Centraal in dit gesprek stond hoe bijvoorbeeld het onderwijs, de kinderopvang en de
zorg voor dak- en thuislozen zo veel en zo goed mogelijk doorgang heeft gevonden. Vervolgens sprak de Koning met enkele vertegenwoordigers van de
gemeenteraad over hoe de lokale besluitvorming verloopt nu fysiek vergaderen niet mogelijk is. Daarna kwam de ondersteuning voor lokale en regionale
bedrijven aan bod. Tot slot sprak Koning Willem-Alexander met een medewerker en een horecaondernemer over de inrichting van de terrassen en de
buitenruimte in de binnenstad om aan de anderhalvemetersamenleving te voldoen.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt heropend Kunstmuseum


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 2 juni 2020 Kunstmuseum Den Haag bezocht, dat is heropend na een
sluiting van elf weken vanwege de coronapandemie. Culturele instellingen mogen per 1 juni onder voorwaarden weer open.

Koningin Máxima sprak tijdens haar bezoek met medewerkers van het museum, waaronder conservatoren en medewerkers die zich bezig hebben gehouden
met de invoering van de coronamaatregelen. Aan bod kwam onder meer wat de gevolgen zijn op ieders terrein binnen de museumwereld door de verplichte
eerdere sluiting en het niet kunnen presenteren van bruiklenen als ook het niet kunnen uitlenen van eigen werk. Daarnaast spraken zij over de invoering
van de huidige richtlijnen voor musea. Dit zijn het maximeren van het aantal bezoekers, verplicht vooraf reserveren en het instellen van vaste looproutes.
Een algemene richtlijn voor bezoekers is om vooral lokaal uit te gaan, daarom bezocht Koningin Máxima een museum in eigen stad.

Na haar gesprekken bezocht Koningin Máxima de tentoonstellingen ‘Koninklijk Blauw – Het mooiste Delfts aardewerk van Willem en Mary’ en
‘Breitner vs Israels -Vrienden en rivalen’. De expositie van schilderijen van George Hendrik Breitner en Isaac Israels gaat over de
rivaliteit tussen de schilders en vrienden en hun ontwikkelingen in de schilderkunst. Thema’s zijn het militaire leven, het stadsleven
in Amsterdam en de portretkunst, waarbij de individuele uiting van emoties centraal staat.

De tentoonstelling over Koninklijk Blauw laat iconisch aardewerk uit Delft zien en richt zich op de periode 1689-1702, waarin stadhouder Willem III en
Mary II Stuart veel Delfts Blauw lieten vervaardigen. Zij werden pleitbezorgers van deze kunstvorm. Onder andere zijn de onlangs door het museum verworven
zeldzame bloemenpiramides (vazen) van ca. 1.60 meter hoog te zien. Prinses Beatrix zou de tentoonstelling in maart hebben geopend.

De oorspronkelijke inrichting van Koninklijk Blauw kwam stil te liggen vanwege de coronapandemie en heeft er voor gezorgd dat topstukken uit het
buitenland niet in bruikleen gegeven konden worden. Op de tentoonstelling is plaats vrijgehouden voor objecten die nog niet zijn gearriveerd.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koninklijk Paar bezoekt eerste voorstelling na heropening Het Nationale Theater


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben woensdagavond 3 juni 2020 de eerste voorstellingsavond na
heropening bezocht van Het Nationale Theater in Theater aan het Spui in Den Haag. Theaters in Nederland kunnen vanaf 1 juni hun deuren
weer openen voor maximaal dertig bezoekers, na een sluiting van elf weken vanwege de coronapandemie.

Het Koninklijk Paar zag twee voorstellingen uit de nieuwe reeks ‘Het Nationale Theater speelt altijd’, die speciaal is ontwikkeld voor de
heropening met inachtneming van de geldende maatregelen voor theaters. Romana Vrede speelde met ‘Liefdesverklaring’ een ode aan het publiek.
Rick Paul van Mulligen vertolkte ‘U bent mijn moeder’, een tekst van Joop Admiraal uit 1981 op basis van gesprekken die hij met zijn
dementerende moeder in het verzorgingshuis voerde. Alle twaalf voorstellingen uit ‘Het Nationale Theater speelt altijd’ zijn geïnspireerd
op de huidige tijd en bevatten teksten vol hoop, troost en afleiding. Uitgangspunt is de ontmoeting met het publiek. Voor de voorstellingen
is kort gerepeteerd en ze worden noodgedwongen uitgevoerd zonder uitgebreide decors en techniek. Na de zomer worden sommige stukken doorontwikkeld
tot volwaardige voorstellingen, om zo met een flexibele reeks korte en lange stukken door de coronapandemie heen te kunnen spelen.

Het Koninklijk Paar deed nadien met de andere theaterbezoekers mee aan een kort nagesprek met de acteurs en regisseurs. Het publiek werd gevraagd
naar hun ervaring met deze eerste theateravond en de Koning sprak zijn steun en waardering uit voor iedereen werkzaam in de theatersector. Na afloop
sprak het Koninklijk Paar ook met de beide acteurs, regisseurs Noël Fischer en Eric de Vroedt en directeur van Het Nationale Theater Cees Debets over
de artistieke en financiële gevolgen van de coronapandemie voor de theatersector, hoe zij omgaan met de geldende maatregelen en hoe zij vooruitkijken
naar de toekomst. In lijn met de algemene richtlijnen om vooral lokaal uit te gaan, bezocht het Koninklijk Paar een voorstelling in eigen stad.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima ontmoet vitale sectoren in Nijmegen


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 4 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan een supermarkt en een
afvalbedrijf in Nijmegen. Het bezoek vond plaats in het kader van de impact van de coronapandemie op vitale sectoren.

Vitale beroepen en sectoren zijn door de Rijksoverheid aangemerkte cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de uitbraak van
COVID-19. Terwijl sommige sectoren op de voorgrond staan, opereren andere vitale beroepen meer op de achtergrond, zoals supermarktmedewerkers,
afvalbeheerders en schoonmakers. Deze sectoren hebben sinds de afkondiging van de maatregelen in maart acuut moeten experimenteren met manieren om in
hun werk verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Andere bedrijven hebben van deze kennis kunnen profiteren. Vaak hebben vitale sectoren in de
afgelopen maanden te maken gehad met een verhoogde vraag naar hun diensten en dus met een hogere werkdruk. Het ziekteverzuim was desondanks laag.

Koningin Máxima bezocht in Nijmegen-Fenikshof supermarkt Jumbo om van vakkenvullers, kassamedewerkers en medewerkers van de versafdeling te
horen hoe zij hun werk de afgelopen tijd hebben ervaren. Tijdens een rondgang door de winkel hoorde zij welke wijzigingen men in alle Nederlandse
supermarkten sinds half maart heeft doorgevoerd om de voedselvoorziening en de gezondheid van personeel en klanten te kunnen waarborgen. Daarnaast
vertelden medewerkers over hamsterwoede, nieuwe druktepieken en veranderde werkzaamheden.

Vervolgens bezocht Koningin Máxima afvalbedrijf Dar in Nijmegen. Een rondleiding over de milieustraat gaf inzicht in het afvalbeheer
en het integraal beheer van de openbare ruimte. Medewerkers van de afvalinzameling, reiniging en het groenbeheer vertelden over hun
omgang met de verhoogde volumes aan afval van particulieren, de werkdruk, de lange wachtrijen voor de milieustraat en de extra
hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld. Afsluitend sprak Koningin Máxima met Dar en andere vitale beroepsgroepen
zoals de bedrijfsschoonmaak en de pakketbezorgers over aanpassingen in hun werk tijdens de coronapandemie.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de
corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming
met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning brengt werkbezoek aan Nederland Isoleert in kader van energietransitie


Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 9 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Nederland Isoleert in Amersfoort om zich te laten
informeren over de effecten van de coronacrisis (COVID-19) op de energietransitie. Het bedrijf richt zich op het isoleren van
bestaande woningen en gebouwen en is onderdeel van energiebedrijf Essent. Naast energielevering en verduurzaming van gebouwen,
houdt Essent zich bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

De Koning sprak met een klantadviseur van Nederland Isoleert over de impact van de pandemie op de aanvraag van offertes en de uitvoering van
werkzaamheden. Vandaag publiceert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een rapport waaruit blijkt dat de coronacrisis leidt tot
vertraging van de verduurzaming van woningen. In de loods van het bedrijf kreeg de Koning een demonstratie te zien van spouwmuurisolatie en
een toelichting op diverse andere isolatiemogelijkheden voor woningen.

Aansluitend nam de Koning deel aan twee rondetafelgesprekken over de gevolgen van de coronacrisis op de voortgang van de energietransitie,
de bevordering van duurzaamheid en het klimaat. De gesprekken werden geleid door de directeur van de NVDE, Olof van der Gaag. Het eerste
gesprek stond in het teken van de effecten op investeringen voor isolatie van de eigen woning, het zelf opwekken van energie en het
aardgasvrij maken van woningen. Ook werd inzicht gegeven in de stand van zaken van grootschalige projecten voor het opwekken van
duurzame energie. Bijvoorbeeld windmolenparken en geothermie. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van energiebedrijf Vattenfall,
WoonDuurzaam, een startup voor het aardgasvrij maken van huizen, Vereniging Eigen Huis en de Radboud Universiteit.

In het tweede rondetafelgesprek werd vooruit gekeken naar de kansen en oplossingen voor een ‘groen herstel’ van de energiemarkt na de pandemie.
De Koning sprak met vertegenwoordigers van Essent, Natuur & Milieu, TenneT en het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft over mogelijkheden
voor het stimuleren van de vraag en het hervatten van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse klimaatbeleid.
Daarnaast kwamen thema’s als het bevorderen van financiële zekerheid van investeringen en het opschalen van samenwerkingsverbanden aan de
orde. Ook gaf de directeur van de NVDE een toelichting op hun onderzoeksrapport.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan Parnassia Groep Den Haag


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 10 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan een locatie van geestelijke gezondheidszorginstelling (GGZ)
Parnassia Groep in Den Haag. Het bezoek ging over de (mogelijke) gevolgen van de coronapandemie op de geestelijke gezondheidszorg,
waarbij er aandacht was voor zowel de huidige problemen als de kansen en nieuwe ontwikkelingen.

Koningin Máxima sprak eerst met mensen met psychische problemen over de impact van de coronapandemie op henzelf en hun behandeling. Hoe maak je
een afweging tussen zorg op afstand of het risico op besmetting met het coronavirus? Ernstige psychiatrische patiënten hebben vaak lichamelijke
klachten en vormen naast ouderen een zeer kwetsbare doelgroep. Leden van de Cliëntenraad van Parnassia Groep vertelden over de mogelijkheden
tot (beeld)bellen, online behandelingen en huisbezoeken. Ook kreeg Koningin Máxima een toelichting op de online behandeling Super Brains.
Deze app helpt mensen met ADHD de regie over hun leven te houden.

Vervolgens ging Koningin Máxima in gesprek met zorgverleners over toekomstperspectieven in de psychiatrie met als uitgangspunt zorg op maat en op afstand.
Zo is netwerkpsychiatrie een vorm van zorg waarbij professionele zorg wordt aangevuld met steun vanuit het sociale netwerk van de patiënt om stabiliteit
te creëren. Ontwerpers, filosofen, experts en ervaringsdeskundigen werken daarnaast in de beweging ‘redesigning psychiatry’ samen aan manieren om de
mentale weerbaarheid van burgers en patiënten te vergroten, als middel om ergere psychische problemen te voorkomen. Ook kwam het Medisch contactcentrum
aan bod, dat 24/7 contact met patiënten en naasten wil houden om direct inhoudelijke zorg te kunnen bieden.

Parnassia Groep is een grote GGZ-instelling in Nederland en biedt basishulp en specialistische hulp voor alle psychische en psychiatrische problemen.
In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet
van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt vrijwilligersorganisatie House of Hope


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 11 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan vrijwilligersorganisatie House of Hope in Rotterdam.
De organisatie helpt kwetsbare bewoners van Rotterdam-Zuid bij maatschappelijke, financiële en praktische problemen. House of Hope is één
van de deelnemers van het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds.

Koningin Máxima ontmoette de oprichters en bestuursleden van House of Hope en sprak met hen over het ontstaan van de organisatie, de aanpak van het
verbinden van wijkbewoners en de plannen voor de komende jaren. Ook zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor het werk in de wijk, voor de
ondersteuning van mensen met hulpvragen en voor het contact met zowel wijkbewoners als vrijwilligers gedeeld. Koningin Máxima ging vervolgens met
medewerkers en vrijwilligers van House of Hope in gesprek over de activiteiten die zij organiseren, over het verbinden en versterken van mensen en
over het inzetten van de talenten van de bewoners voor de wijk. Aansluitend sprak Koningin Máxima met een aantal deelnemers over wat de gesprekken,
spreekuren en andere activiteiten van House of Hope voor hen betekenen en over hoe hun persoonlijke situatie is verbeterd.

Het vierjarige programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds ondersteunt sociale projecten
die mensen stap voor stap uit de armoede helpen. Door trainingen, workshops en coaching kunnen de deelnemende
initiatieven ervaringen delen, zich verder ontwikkelen en meer mensen bereiken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Tijdens het werkbezoek zijn de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten gevolgd.


Foto: Oranje Fonds


Foto: Oranje Fonds

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Buitengewoon Opsporingsambtenaren in Leiden


Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 15 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Buitengewone Opsporingsambtenaren
(BOA’s) van team Handhaving gemeente Leiden, en politiemensen met wie de BOA’s nauw samenwerken.

De BOA’s zijn in dienst van de gemeentelijk overheid en richten zich op leefbaarheid. Zij werken aan een schone, bereikbare, leefbare en veilige stad.
Ze controleren of mensen zich aan de regels houden en handhaven indien nodig op overtredingen. Naast het reguliere werk houden zij zich sinds de
uitbraak van COVID-19 ook intensief bezig met het handhaven van de coronamaatregelen, zoals het toezicht op het afstand houden, terrasvergunningen
en crowd management in de binnenstad. In de gemeente Leiden werken ongeveer vijftig BOA’s. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in
communicatie met inwoners en ondernemers en een betere samenwerking met politie.

Tijdens het bezoek kreeg Koning Willem-Alexander in het nieuwe stadskantoor uitleg in de werkruimten van de BOA’s en sprak hij met het team
Handhaving over de impact van de coronamaatregelen op de dagelijkse werkzaamheden. Aansluitend volgde een korte stadswandeling waarbij
verschillende dienstdoende BOA’s ter plaatse uitleg gaven over hun ervaringen in de praktijk.

Ook was er een gesprek met de samenwerkingspartners van het team Handhaving, waaronder politie, vergunningverleners en ondernemers.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie
en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bij ondertekening MuziekAkkoord Hoeksche Waard


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 16 juni 2020 de ondertekening bijgewoond van het MuziekAkkoord Hoeksche Waard,
het lokale samenwerkingsconvenant voor muziekonderwijs op de basisschool. Het akkoord is een onderdeel van het programma Méér Muziek
in de Klas Lokaal van de stichting Méér Muziek in de Klas, waar Koningin Máxima erevoorzitter van is.

De bijeenkomst vond plaats bij Alcazar Events in Puttershoek.

In het akkoord is afgesproken hoe het muziekonderwijs de komende jaren in Hoeksche Waard wordt vormgegeven. Het zijn afspraken
tussen partijen in de gemeente, waaronder schoolbesturen, muziekschool en muziekverenigingen en culturele instellingen, pabo’s
en Codarts Rotterdam. De afspraken moeten leiden tot structureel muziekonderwijs voor 7500 basisschoolleerlingen in Hoeksche Waard.

De ondertekening vond plaats tijdens een muzikale bijeenkomst, gepresenteerd door Buddy Vedder, ambassadeur van Méér Muziek in de Klas.
Door middel van een videoverbinding waren, naast een aantal betrokkenen in de zaal, ook andere partijen en schoolkinderen aanwezig.
De muziekschool, muziekvereniging, de gemeente en provincie deelden ervaringen over het belang van muziekonderwijs. Basisschoolleerlingen
maakten muziek, zowel ter plaatse als op afstand. Na afloop van de ondertekening van het MuziekAkkoord sprak Koningin Máxima onder meer
het bestuur van (muziek-)scholen over de samenwerking en de voortgang van muziekonderwijs in de provincie Zuid-Holland.

De Stichting Méér Muziek in de Klas is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op
basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder
werden er MuziekAkkoorden getekend in onder andere de provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe en in diverse regio’s en
gemeenten zoals de Liemers, Zutphen en omstreken en de stad Groningen.

Tijdens het bezoek zijn de geldende algemene richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt evenementenlocatie De Kuip


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmorgen 17 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan De Kuip
in Rotterdam in het kader van de impact van de coronapandemie op de evenementenbranche.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen evenementenlocaties niet of nauwelijks worden geëxploiteerd. Ook in De Kuip liggen de reguliere
activiteiten al sinds de uitbraak stil. Naast een voetbalstadion is De Kuip ook een evenementenlocatie met zeventien zalen
waar allerlei activiteiten, zoals congressen en concerten kunnen plaatsvinden.

Koning Willem-Alexander sprak bij aanvang van het bezoek met algemeen directeur Jan van Merwijk en financieel directeur Carl Berg over de
impact van de coronamaatregelen op de exploitatie van het stadion als voetbal-en evenementenlocatie. Ook werd ingegaan op de ontwikkelingen
rondom het nieuw te bouwen stadion en de Alliantie van Evenementenbouwers: een brede samenwerking tussen de totale sector van sport, cultuur
en entertainment gericht op het behoud van publieksevenementen in Nederland.

Aansluitend kreeg hij een rondleiding waarbij diverse onderdelen van de locatie werden bezocht en medewerkers vertelden over hoe zij de coronaperiode
ervaren. In de brasserie vond een ontmoeting plaats met de chef-kok en horecamedewerkers en op het veld sprak de Koning met medewerkers van de veldploeg
en de technische dienst. Bij de Feyenoord Campus werd door een docent en een leerling uitleg gegeven over de impact van de sluiting van het Feyenoord
Leercentrum en in het Feyenoord museum werd stilgestaan bij de geleidelijk opstart van het museum. De rondleiding eindigde in de kleedkamer, waar met
aanvoerder Steven Berghuis gesproken werd over de impact van de corona-uitbraak op het voetbal en op de spelers zelf. Ook werd door
Feyenoord-directeur Mark Koevermans ingegaan op het Deltaplan Betaald Voetbal.

Het bezoek eindigde in het bijbehorende Maasgebouw met een gesprek over alle werkvelden die getroffen zijn door het wegvallen van evenementen.
Koning Willem-Alexander sprak onder andere met medewerkers die zich bezighouden met events, hospitality, merchandising en security.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning Willem-Alexander bezoekt Borger voor impact coronacrisis op cultuur- en vrijetijdssector in provincie Drenthe


Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 24 juni 2020 in Borger, gemeente Borger-Odoorn, een werkbezoek gebracht aan het
Hunebedcentrum en Cultuurpodium Vanslag. Hij liet zich informeren over de effecten van de coronacrisis (COVID-19)
op de cultuur- en vrijetijdssector in de provincie Drenthe.

De Koning startte in het Hunebedcentrum waar hij deelnam aan een rondetafelgesprek met de commissaris van de Koning, de gedeputeerde
van onder andere de vrijetijdseconomie, de burgemeester van Borger-Odoorn en vertegenwoordigers uit de recreatie- en vrijetijdssector
in Drenthe. Er werd gesproken over de effecten van de pandemie op onder meer hotels, campings en vakantieparken, dagattracties als
Wildlands Adventure Zoo en evenementen als de TT in Assen. Ook werd vooruitgekeken naar de zomerperiode. Door de versoepeling van
de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de sectoren weer in beperkte mate toegankelijk. De gesprekspartners
vertelden wat zij doen om bezoekers verantwoord en veilig te kunnen ontvangen. Dit is van invloed op onder meer hun bedrijfsvoering,
logistiek en personeelsmanagement. Tot slot kreeg de Koning een korte rondleiding door het Hunebedcentrum en de omliggende tuin.

Het tweede rondetafelgesprek vond plaats bij Cultuurpodium Vanslag, gehuisvest in de voormalige dorpskerk van Borger. Het cultuurpodium
heeft een regionale functie en wordt gerund door vrijwilligers. De Koning sprak met de gedeputeerde van onder meer cultuur en
vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector over de gevolgen van de coronacrisis voor musea, podia, theatergezelschappen,
en het cultuuronderwijs in Drenthe. Zo kan het Shakespeare Theater Diever geen openluchtvoorstelling geven. Ook het jaarlijkse
FestiValderAa gaat niet door. Het Drents museum moest de opening van de tentoonstelling over de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo
uitstellen tot het najaar van 2021. Voorafgaand aan het gesprek was er een kort optreden van de Drentse singer-songwriter Hannah Mae.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe


Foto: Provincie Drenthe

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning Willem-Alexander bezoekt industrie regio Eindhoven


Zijne Majesteit de Koning heeft donderdag 25 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Nedschroef in Helmond en DAF Trucks in Eindhoven.
Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronapandemie op de industrie, in het bijzonder de automotive industrie.

Het werkbezoek startte bij Nedschroef, dat bevestigingsmiddelen, machines en gereedschappen voor onder andere de automotive industrie
ontwikkelt en produceert. Tijdens een rondleiding door de fabriek kreeg Koning Willem-Alexander toelichting op de maatregelen die zijn
genomen om de productie ook tijdens de coronacrisis door te kunnen laten gaan. Vervolgens sprak de Koning met een aantal medewerkers
over hun rol bij het opstellen en uitvoeren van de maatregelen en over de gevolgen daarvan voor het personeel.

Aansluitend bezocht de Koning DAF Trucks, waar hij uitleg kreeg over de impact van de crisis en de heropstart van het productieproces.
Koning Willem-Alexander ging met enkele medewerkers van DAF Trucks in gesprek over de aanpassingen in de productie en wat die voor
hen betekenen en maakte een rondgang langs de productiefaciliteiten.

De Koning nam deel aan een rondetafelgesprek over de gevolgen van de coronacrisis voor de automotive sector in brede zin. De deelnemers
spraken over productielocaties die veelal abrupt hebben moeten sluiten en inmiddels weer op aangepaste wijze zijn opgestart. Ook ging
het gesprek over de ontwikkelingen in de markt en de mondiale keten. Tot slot werd gesproken over de toekomst van de sector met het
oog op internationale ontwikkelingen en uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Apeldoorn en Woerden in kader van tekort technisch personeel


Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 25 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan technisch installatiebedrijf
Hamer in Apeldoorn en de technische onderwijsfaciliteit TechnoHUB in Woerden. Bij beide bezoeken ging het over het
belang van goed opgeleid technisch personeel voor de toekomst van het MKB. Bedrijven hebben gekwalificeerde medewerkers
nodig voor hun continuïteit en groei. Het vakonderwijs wil opleidingen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de vraag van
ondernemers. Samenwerking tussen publieke en private organisaties is hierbij essentieel. Ook werd tijdens de bezoeken gesproken
over de impact van de coronacrisis op het MKB. De werkbezoeken vonden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Koningin Máxima begon haar bezoek aan familiebedrijf Hamer met een rondleiding. In de provincie Gelderland kampen veel technische
bedrijven met een tekort aan vakkundige technici. Hamer is één van de bedrijven die gebruik heeft gemaakt van het actieplan 'Leve(n)
Lang Gelders Vakmanschap' dat dit probleem aanpakt. Het plan biedt om- en bijscholingsmogelijkheden om zo meer mensen te kunnen opleiden
voor de technische sector. Gelders Vakmanschap werkt onder andere met vouchers die bedrijven kunnen inzetten voor bijscholing van hun
medewerkers of het aannemen van zij-instromers. Een zogenaamde verbindingscoach begeleidt hen daarbij. Eind 2019 liep deze financiële
regeling af. Vanwege de pandemie zijn er vanaf 1 juni tijdelijk nieuwe vouchers beschikbaar gesteld voor bijscholingsdoeleinden. Tijdens
de rondleiding sprak Koningin Máxima met een aantal medewerkers die scholingstrajecten hebben gevolgd. Aansluitend sprak zij met
vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, onder meer de provincie, WIJ techniek, Koninklijke Metaalunie, SER, CNV Vakmensen en
verbindingscoaches, over hun ervaringen en de effecten van de pandemie.

In Woerden bezocht Koningin Máxima de TechnoHUB, een nieuwe opleidingsfaciliteit voor het onderwijs dat in samenwerking met technische bedrijven
is opgezet. De TechnoHUB is onderdeel van de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West. Het Rijk en de provincie Utrecht pakken hierin samen met
technische bedrijven en onderwijsinstellingen het tekort aan technisch personeel aan. In een praktische leeromgeving kunnen (V)MBO-studenten
en ook leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs kennis en vaardigheden opdoen in techniek en technologie. Het standaard lesprogramma
wordt in samenwerking met de bedrijven onder meer aangevuld met gastlessen door vakspecialisten en opdrachten bij de bedrijven zelf. TechnoHUB
verbindt zo scholing en praktijk aan elkaar. Koningin Máxima begon het bezoek met een rondleiding door de TechnoHUB die in september open gaat.
Zij sprak met enkele (V)MBO leerlingen en docenten over wat deze praktijkplek voor hen kan betekenen. Na de rondleiding sprak Koningin Máxima met
vertegenwoordigers van het lokale technische bedrijfsleven, de provincie en MKB-bestuursleden uit de technische sector.

Beide bezoeken passen in een reeks van gesprekken met ondernemers. Koningin Máxima zet zich als lid van het Nederlands Comité
voor Ondernemerschap in voor duurzame groei van het MKB. Het Comité heeft onder meer tot taak om bij te dragen aan versterking
van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod van menselijk kapitaal.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning bezoekt Avans Hogeschool Breda


Zijne Majesteit de Koning heeft op vrijdagmiddag 26 juni 2020 een werkbezoek gebracht aan Avans Hogeschool in Breda.
Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op (praktijk)onderwijs in het hbo.

Sinds 15 juni vinden er op hogescholen en universiteiten weer beperkt onderwijsactiviteiten plaats, zoals praktijklessen,
de afname van examens en tentamens en de begeleiding van kwetsbare studenten. Onderwijs op afstand blijft de norm, maar voor
de lessen en toetsen die zich niet lenen voor online onderwijs kunnen leerlingen nu weer beperkt op school terecht. Het beperken
van studievertraging was hierbij voor Avans Hogeschool een belangrijke doelstelling.

De Koning bezocht achtereenvolgens een organisch lab en de werkplaats Mechatronica van Avans Hogeschool. Hier sprak hij met docenten
en studenten over hun ervaringen met online lessen en het weer opstarten van het fysieke onderwijs. Aansluitend ging Koning Willem-Alexander
in gesprek met diverse betrokkenen over de inrichting van het online onderwijs en het praktijkonderwijs met inachtneming van de diverse
geldende richtlijnen. Ook werd gesproken over het afnemen van toetsen op afstand. Tot slot werd ingegaan op de bestuurlijke dilemma’s waar
onderwijsinstellingen in de regio tegenaan lopen en werd gesproken over de beschikbaarheid van stages.

In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de
inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf


Foto: Avans Hogeschool – Ilse Wolf

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima aanwezig bij online bekendmaking en uitreiking Appeltjes van Oranje 2020


Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagmiddag 9 juli 2020 aanwezig bij de online bekendmaking van de winnaars van de
Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds. Drie felicitatieteams reiken op locatie de prijzen uit aan de winnaars.
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kan de traditionele uitreiking op Paleis Noordeinde niet doorgaan.

Het thema van de uitreiking dit jaar is ‘Maatjes ben je Samen’. De prijzen worden toegekend aan drie initiatieven die
vrijwilligers voor een langere periode koppelen aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken. De maatjes kunnen op deze
manier van elkaar leren en samen optrekken. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats vanuit een studio waar Koningin Máxima,
voorzitter van het bestuur van het Oranje Fonds Dick Benschop en vicevoorzitter en jurylid Kim Putters te gast zijn. Er wordt live
geschakeld naar de winnaars, die de prijs ter plaatse uitgereikt krijgen door afgevaardigden van het Oranje Fonds. Koningin Máxima
maakt de winnaar van de Grote Appel bekend. Alle twaalf genomineerde organisaties zijn via een videoconferentie bij de bekendmaking
van de winnaars aanwezig. De uitreiking is vanaf 14.00 uur ook te volgen via een livestream op www.oranjefonds.nl.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden
en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van
het Oranje Fonds. In lustrumjaren reikt de Koning de prijzen uit, Koningin Máxima in alle andere jaren. De Appeltjes van Oranje
worden dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van 15.000 euro.
Het beeldje is ontworpen door Prinses Beatrix.

Tijdens het bezoek aan de studio en op locatie worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koningin Máxima bezoekt Veteraneninstituut in Doorn


Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt woensdagmiddag 15 juli 2020 het Veteraneninstituut in Doorn.
Het bezoek staat in het teken van de erkenning en waardering van en de zorg voor Nederlandse veteranen.

Veteranen zijn alle (oud)-militairen van de Nederlandse krijgsmacht, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig
koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog, die het Koninkrijk dienen of gediend hebben in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies.
Het Veteraneninstituut maakt veteranen zichtbaar in de maatschappij en biedt hun een platform om hun ervaringen op missie, maar ook terug in Nederland,
te delen. Het instituut speelt een verbindende rol tussen de veteranen onderling, maar vormt ook de schakel naar het thuisfront, de dienstverleners en
de samenleving. Daarnaast bevordert het Veteraneninstituut onderzoek naar veteranenzaken, zoals erkenning en waardering voor veteranen. Samen met
andere organisaties die de belangen van veteranen behartigen is het Veteraneninstituut gehuisvest in het gebouw van Stichting De Basis.

Koningin Máxima wordt tijdens haar bezoek geïnformeerd over de veteranenwereld en de wijze waarop het Veteraneninstituut zich voor
de veteranen inzet. Tijdens een rondleiding door het gebouw maakt zij kennis met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
dienstslachtoffers (BNMO), het Landelijk Zorg Systeem voor Veteranen en het Veteranen Platform, waarbij wordt ingegaan op specifieke
vraagstukken die de organisaties in hun werk tegenkomen. Afsluitend gaat Koningin Máxima met veteranen, dienstverleners en vrijwilligers
in gesprek over de verschillende aspecten van het veteranenwerk, zoals de hulpverlening aan veteranen, het bewustmaken van de rol van
veteranen in de samenleving en het organiseren van en deelnemen aan activiteiten door veteranen.

Het Veteraneninstituut is in 2000 geopend in aanwezigheid van Prins Bernhard. In 2013 heeft Prinses Beatrix gebouw De Basis geopend.

Tijdens het bezoek worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Koning Willem-Alexander opent alsnog tentoonstelling ‘Besmet!’ in Rijksmuseum Boerhaave


Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag 16 juli 2020 de tentoonstelling ‘Besmet!’ in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.
De opening zou al op 15 april plaatsvinden, maar werd geannuleerd vanwege de uitbraak van de coronapandemie (RVD-bericht nr.49). Nu musea
sinds 1 juni hun deuren weer mogen openen voor publiek, kan de Koning de tentoonstelling alsnog openen met inachtneming van de algemeen
geldende richtlijnen voor bijeenkomsten. De tentoonstelling gaat over de uitbraken van besmettelijke ziekten als pest en pokken en hoe
die het leven kunnen ontwrichten. Ook is er aandacht voor de recente uitbraak van het coronavirus COVID-19.

De tentoonstelling laat onder meer wetenschappelijke inzichten zien die zijn verkregen na historische epidemieën.
‘Besmet!’ toont een balans tussen gezondheid en reëel risico en tussen maatschappelijke uitsluiting en empathie.
De tentoonstelling staat ook stil bij de maatschappelijke discussie over de vaccinatiegraad.

De expositie bevat wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen. Zo toont de ‘Plague Dress’ een combinatie van ruwe zijde en
walnootschillen (die de pest zouden kunnen genezen), geïmpregneerd met het DNA van dode pestbacteriën. Ook zijn historische
wasmoulages van gezichten te zien, die de ernst van besmettelijke ziekten toonden. Daarnaast toont een film herkenbare beelden
uit de afgelopen maanden waarin de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus centraal staat.

In het kader van de tentoonstelling is voor scholieren een educatief programma ontwikkeld en brengt Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een
bijbehorend cahier uit ‘Help! Ik ben besmet!’. Voor de tentoonstelling is samengewerkt met het RIVM, het LUMC, Stichting Biowetenschappen en
Maatschappij en de GGD Hollands-Midden. ‘Besmet!’ is van vrijdag 17 juli 2020 tot en met 9 januari 2022 te bezoeken.

Bron: RVD, www.koninklijkhuis.nl

Zelfgemaakte foto's van ons Koningspaar


De website beheerster heeft Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima al een aantal keren zelf kunnen fotograferen.
Hieronder ziet u de zelfgemaakte foto's van het Koningspaar van Nederland.
Copyright © 2006-2020 https://koningsfan.nl/


Homepage